Η ιαφήµιση ως Μέσο Προβολής των Βιοµηχανικών Προϊόντων. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Της. Ιωάννας Α. Μπαγινέτας.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ιαφήµιση ως Μέσο Προβολής των Βιοµηχανικών Προϊόντων. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Της. Ιωάννας Α. Μπαγινέτας."

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η ιαφήµιση ως Μέσο Προβολής των Βιοµηχανικών Προϊόντων. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της Ιωάννας Α. Μπαγινέτας. Επιβλέπων : Καραγιάννης Αθανάσιος. Εργαστηριακός συνεργάτης. Καστοριά Νοέµβριος 2007

2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η ιαφήµιση ως Μέσο Προβολής των Βιοµηχανικών Προϊόντων. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της Ιωάννας Α. Μπαγινετάς. Επιβλέπων : Καραγιάννης Αθανάσιος. Εργαστηριακός συνεργάτης. Εγκρίθηκε από την τριµελή εξεταστική επιτροπή:... Ον/µο Μέλους ΕΠ Ιδιότητα Μέλους ΕΠ... Ον/µο Μέλους ΕΠ Ιδιότητα Μέλους ΕΠ... Ον/µο Μέλους ΕΠ Ιδιότητα Μέλους ΕΠ Καστοριά Νοέµβριος 2007

3 Copyright Ιωάννας Μπαγινέτας. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανοµή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τµήµατος αυτής, για εµπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανοµή για σκοπό µη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν µήνυµα. Οι απόψεις και τα συµπεράσµατα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν αποκλειστικά τον συγγραφέα και δεν αντιπροσωπεύουν τις επίσηµες θέσεις του Τ.Ε.Ι. υτικής Μακεδονίας.

4 Ένα Μεγάλο Ευχαριστώ στους Γονείς μου.

5 Περίληψη Στην εργασία αυτή γίνεται ένας σαφής διαχωρισµός των βιοµηχανικών και των καταναλωτικών προϊόντων και δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στον τρόπο προβολής που τα χρησιµοποιεί κάθε φορά η επιχείρηση ή ο οργανισµός, ανάλογα: µε το είδος του προϊόντος, τα χαρακτηριστικά της αγοράς-στόχου, τους οικονοµικούς πόρους, την διαθεσιµότητα των µέσων και τους στόχους του µάρκετινγκ. Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να ενηµερώσει τους αναγνώστες για το ποια είναι τα πιο κατάλληλα µέσα προβολής των βιοµηχανικών προϊόντων από την µια πλευρά, και από την άλλη να καταδείξει το ρόλο που διαδραµατίζει η διαφήµιση σ αυτη την ενηµέρωση. Για να γίνει κατανοητός ο προαναφερόµενος σκοπός χρησιµοποιούνται παραδείγµατα, υποδείγµατα, επιστηµονικές µελέτες και έρευνες ενώ για την απεικόνιση τους χρησιµοποιούνται διαγράµµατα, σχήµατα και πίνακες. Επίσης µέσα από την εργασία αυτή γνωστοποιούνται οι κυριότερες πτυχές της βιοµηχανικής αγοράς, των βιοµηχανικών αγοραστών και των βιοµηχανικών προϊόντων και τελικά εξάγονται ορισµένα χρήσιµα συµπεράσµατα. Τα συµπεράσµατα αυτά αφορούν: Α) Το µείγµα προβολής των προϊόντων. Β) Τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή των µέσων (media). Γ) Τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα που παρουσιάζει η διαφήµιση ως µέσο προβολής. )Τους παράγοντες που επηρεάζουν την διαδικασία αγοράς των βιοµηχανικών αγοραστών. Ε) Τα κριτήρια τµηµατοποίησης της βιοµηχανικής αγοράς και τοποθέτησης των προϊόντων. Στο κείµενο που ακολουθεί υπάρχουν ορισµένες λέξεις, µέσα από της οποίες αναλύετε η δυναµική της εργασίας. Ονοµάζονται λέξεις κλειδιά και αυτές είναι: Βιοµηχανικό & Καταναλωτικό Προϊόν, Αγοραστικό Κέντρο, ιαφήµιση, Media, Στόχοι, Κριτήρια.

6 Περιεχόµενα Περίληψη...1 Περιεχόµενα...2 Εισαγωγή...4 Κεφάλαιο 1 Ο Η Προβολή Τι είναι Προβολή Η ιαδικασία της Επικοινωνίας Οι Σκοποί της Προβολής Το Μείγµα Προβολής Παράγοντες που Επηρεάζουν το Μείγµα Προβολής...12 Κεφάλαιο 2 ο Βιοµηχανικό Προϊόν Ορισµός Βιοµηχανικού Προϊόντος Ορισµός Βιοµηχανικού Μάρκετινγκ ιαφορές Βιοµηχανικού και Καταναλωτικού Μάρκετινγκ ιαφορές Συµπεριφοράς Βιοµηχανικού και Καταναλωτικού Αγοραστή Ορισµός και ιαδικασία Αγοράς Βιοµηχανικού Αγοραστή Παράγοντες που Επηρεάζουν την Λήψη Αποφάσεων του Βιοµηχανικού Αγοραστή Το Αγοραστικό Κέντρο Προβολή Βιοµηχανικού Προϊόντος Μέσα Προβολής των Βιοµηχανικών Προϊόντων...30 Κεφάλαιο 3 Ο Η ιαφήµιση Το Περιεχόµενο της ιαφήµισης Είδη ιαφήµισης Οι Αντικειµενικοί Στόχοι της ιαφήµισης

7 3.2 Σχεδιασµός για την Επιλογή των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Γενικοί Παράγοντες που Επηρεάζουν την Επιλογή των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Τα Μέσα στη ιαφήµιση (Media) Η Κριτική της ιαφήµισης / Επιχειρήµατα Υπέρ της ιαφήµισης Επιχειρήµατα Ενάντια στη ιαφήµιση Οι Βιοµηχανικοί Αγοραστές είναι Λιγότερο εκτικοί στη ιαφήµιση και στις Μεθόδους Προώθησης των Πωλήσεων και Υιοθετούν Ορθολογικά Κριτήρια στην Επιλογή Προϊόντων και Προµηθευτών...51 Συµπεράσµατα...53 Βιβλιογραφία...56 Συντοµογραφίες και Λεξιλόγιο της Εργασίας...59 Παράρτηµα Α)...62 Κώδικας Επαγγελµατικής εοντολογίας ιαφηµίσεων...62 Παράρτηµα Β)...67 Πλεονεκτήµατα των µέσων των ιαφηµίσεων

8 Εισαγωγή Οι τεχνικές και οι µέθοδοι της επιστήµης του µάρκετινγκ έχουν εφαρµοστεί µε επιτυχία, εδώ και πολλά χρόνια, στα καταναλωτικά προϊόντα. Το µάρκετινγκ όµως δεν περιορίζεται µόνο στα καταναλωτικά προϊόντα, αλλά αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες λειτουργίες των επιχειρήσεων εκείνων που προµηθεύουν µε βιοµηχανικά προϊόντα και υπηρεσίες τις βιοµηχανικές επιχειρήσεις, τις βιοτεχνίες, τις δηµόσιες επιχειρήσεις, τα ιδρύµατα και άλλους οικονοµικούς οργανισµούς. Όταν ο πελάτης είναι µια βιοµηχανική επιχείρηση ή ένας άλλος οικονοµικός οργανισµός κερδοσκοπικός ή µη, που παράγει προϊόντα ή υπηρεσίες, τότε η στρατηγική του µάρκετινγκ θα πρέπει να είναι διαφορετική από αυτήν που απευθύνεται σε µεµονωµένους καταναλωτές ή νοικοκυριά. Το βιοµηχανικό µάρκετινγκ που ασχολείται µε την ικανοποίηση των αγοραστικών αναγκών και απαιτήσεων οργανισµών (και όχι ατόµων) και αντιπροσωπεύει περίπου το 60% των χρηµατικών συναλλαγών στην Εθνική µας Οικονοµία, αποτελεί ένα ξεχωριστό θέµα µελέτης µέσα στα πλαίσια της επιστήµης του Μάρκετινγκ. Οι προσπάθειες που καταβάλλονται απ όλους τους δηµόσιους φορείς τόσο για την ελληνοποίηση των προµηθειών του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα, όσο και για την αύξηση του ρυθµού υιοθέτησης νέων τεχνολογιών από τις Ελληνικές Επιχειρήσεις, σαν µοχλούς οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας, έχουν καταστήσει το βιοµηχανικό µάρκετινγκ ένα ιδιαίτερα επίκαιρο θέµα. Η εργασία αυτή αποβλέπει στο να προσφέρει µια ολοκληρωµένη µελέτη του τρόπου προβολής των βιοµηχανικών προϊόντων και του ρόλου που διαδραµατίζει η διαφήµιση στην προβολή και στην γνωστοποίηση αυτών. Στο σύνολο της η εργασία, αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο διατυπώνεται ο ορισµός της προβολής και η διαδικασια της επικοινωνίας µεταξύ των βιοµηχανικών επιχειρήσεων και του πληθυσµιακού υποσύνολου. Για την πραγµατοποίηση αυτής της επικοινωνίας είναι απαραίτητο η επιχείρηση να έχει εξαρχής θέσει ξεκάθαρους στόχους όπως περιγράφεται στην εργασία, έτσι ώστε να επιλέξει το κατάλληλο για την επιχείρηση µείγµα προβολής. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται το βιοµηχανικό προϊόν και γίνεται λόγος για τον τρόπο προβολής του, για την τµηµατοποίηση και την τοποθέτηση του στην αγοράστόχο. Επίσης, περιγράφονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την διαδικασία λήψης αποφάσεων του βιοµηχανικού αγοραστή και µέσα από την συγκριτική παρουσίαση και 4

9 ανάλυση του βιοµηχανικού και του καταναλωτικού µάρκετινγκ προϊόντων, καθώς και από την ανάλυση της αγοράς επιθυµούµε να αποσαφηνίσουµε αυτές της έννοιες. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην διαφήµιση, στα είδη και στους στόχους της, αλλά και στους σκοπούς που µπορεί να έχει. Ακόµα αναλύονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή των µέσων µαζικής επικοινωνίας και ενηµέρωσης, καθώς και ο προγραµµατισµός της διαφήµισης. Τέλος παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα τα οποία πρόεκυψαν από την ανάλυση της εργασίας και σχετίζονται µε την αποτελεσµατικότητα των µεθόδων προβολής των βιοµηχανικών προϊόντων. 5

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Η Προβολή 1.1 Τι είναι Προβολή Ακόµη και σήµερα, για πολλά άτοµα, το µάρκετινγκ δεν είναι τίποτε άλλο από την προβολή και ειδικότερα την διαφήµιση. Η προβολή είναι το στοιχείο εκείνο του µείγµατος που µε την βοήθεια των διαφόρων µηνυµάτων προσπαθεί και συνήθως καταφέρνει να επηρεάσει άµεσα ή έµµεσα τους αγοραστές. Τα µηνύµατα είναι απαραίτητα, γιατί για να πωληθεί ένα προϊόν δεν αρκεί να είναι καλό, θα πρέπει να πεισθούν και οι αγοραστές ότι είναι καλό. Στο κεφαλαίο αυτό θα περιγράφει το τι περιλαµβάνει το µείγµα προβολής και ποία είναι η σηµασία καθενός από αυτά. Όπως είναι γνωστό η προβολή (Promotion) αποτελεί ένα από τα τέσσερα στοιχεία του µείγµατος µάρκετινγκ (τα τέσσερα P s δηλ.product-προϊόν, Price- τιµή, Place-φυσική διανοµή και κανάλια διανοµής, Promotion-προβολή). Ο ειδικός του µάρκετινγκ χρησιµοποιώντας τα διάφορα µέσα-εργαλεία της προβολής προσπαθεί να µεταφέρει διάφορα µηνύµατα από την επιχείρηση,οργανισµό σε συγκεκριµένα ακροατήρια. Βασικοί στόχοι του µείγµατος προβολής (Promotion Mix) είναι η πληροφόρηση, η υπενθύµιση και η πειθώ των ακροατηρίων στα οποία αυτό απευθύνεται. Η προβολή είναι κυρίως υπεύθυνη για την λειτουργία της επικοινωνίας του µείγµατος µάρκετινγκ των επιχειρήσεων, οργανισµών, ανάλογα µε το που απευθύνονται. Το σηµαντικότερο κοινό στο οποίο απευθύνεται η επικοινωνία µιας επιχείρησης είναι τα άτοµα εκείνα τα οποία αποτελούν την αγορά-στόχο, (Target Market). Τα άτοµα αυτής της οµάδας, δηλαδή, οι πιθανοί αγοραστές θα πρέπει µέσω της προβολής να πληροφορηθούν σχετικά µε το προϊόν, υπηρεσία της επιχείρησης και να το αγοράσουν. Εκτός από το παραπάνω κοινό άλλα κοινά στα οποία απευθύνεται η επικοινωνία της επιχείρησης είναι οι χονδρέµποροι, οι έµποροι λιανικής πώλησης, οι επενδυτές, οι υπάλληλοι της, οι προµηθευτές της, οι πιστωτές της και γενικότερα το ευρύ κοινό. Οι επιχειρήσεις έχουν στη διάθεση τους αρκετά µέσα για να αποστείλουν πληροφορίες, µε τη µορφή µηνυµάτων, στα άτοµα που αποτελούν τα ακροατήρια-στόχους τους. Ο αποστολέας του µηνύµατος αποτελεί την πηγή (Source) ενώ τα άτοµα στα οποία αυτό απευθύνεται αποτελούν τους αποδέκτες (Receivers). Τα σπουδαιότερα µέσαεργαλεία της προβολής είναι η διαφήµιση, η προσωπική πώληση, η δηµοσιότητα, η προώθηση των πωλήσεων, οι εκθέσεις και η χορηγία. Αυτές οι έννοιες αναλύονται στην συνεχεία στο κοµµάτι του µείγµατος προβολής. 6

11 1.1.1 Η ιαδικασία της Επικοινωνίας Η προβολή πάντοτε γίνεται µε την βοήθεια της επικοινωνίας. Με την επικοινωνία, επιδιώκεται η µετάδοση µηνυµάτων σε ένα πληθυσµιακό υποσύνολο. Με την µετάδοση µηνυµάτων, επιτυγχάνεται µια κοινή κατοχή πληροφοριών, εννοιών, και ερµηνείας. Η επικοινωνία δεν είναι κάτι απλό, ούτε είναι κάτι εύκολο. Για να µελετηθεί και να κατανοηθεί καλύτερα πρέπει να χωριστεί σε έξι στάδια τα οποία παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήµα: Σχήµα 1.1:Η ιαδικασία της Επικοινωνίας. ΠΗΓΗ ΜΗΝΥΜΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΕΚΤΗΣ ΑΠΟΚΩ ΙΚ ΟΠΟΙΗΣΗ Επανατροφοδότηση/ Επαναπληροφόρηση. Πηγή: Μάλλιαρης Ιώαννης,Εισάγωγη στο ΜΚΤ, Σελ 448. Στο σχήµα παρουσιάζονται όλα τα στοιχεία του µείγµατος προβολής. Από αυτά, η επιχείρηση,µπορεί να διαλέξει ένα ή περισσότερα, ανάλογα µε τους στόχους της, τα µέσα που έχει στη διάθεση της και το περιβάλλον στο όποιο δραστηριοποιείται. Ας δούµε µε µια απλή περιγραφή πως κινείτε το µήνυµα από την πηγή έως τον δεκτή. 1) Η πηγή (Source) ενός µηνύµατος, µπορεί να είναι ένα άτοµο, µια επιχείρηση, ένας οργανισµός. Όλες οι πηγές, δεν είναι του ίδιου βαθµού αξιοπιστίας δηλ. το πόσο εύκολα θα πιστέψει το µήνυµα ο δέκτης. Όταν ο βαθµός αυτός είναι υψηλός, τότε η επικοινωνία γίνεται εύκολα. Στο Μάρκετινγκ γίνεται λόγος για πηγές υψηλής αξιοπιστίας και τέτοιες συνήθως είναι άτοµα που το κοινό τα δέχεται σαν όµορφα ή σαν ειδικούς σε κάτι ή σαν τίµια-ειλικρινή. Η φήµη, η δηµοσιότητα και η εικόνα που έχει µια πηγή καθορίζουν το βαθµό αξιοπιστίας της. Καµιά φορά, υπάρχει διαφοροποίηση µεταξύ της πηγής και του αποστολέα ενός µηνύµατος. Π.χ. στη διπλωµατία, για να υπάρχουν περιθώρια ελιγµών, η πηγή χρησιµοποιεί έναν αποστολέα ο οποίος και φαίνεται. 2) Το µήνυµα (Message), το αποφασίζει η πηγή, είτε µόνη της, είτε µε τη βοήθεια ειδικών. Υποτίθεται ότι µε το µήνυµα επιδιώκεται η επίτευξη προκαθορισµένων στόχων και σκοπών. Ανάλογα µε αυτούς, καθορίζεται και το περιεχόµενο του µηνύµατος. Στο στάδιο αυτό, το µήνυµα παραµένει σαν σκέψη-ιδέα. 7

12 3) Για να µεταδοθεί ένα µήνυµα, θα πρέπει πρώτα να κωδικοποιηθεί (Encoding), δηλαδή από µια ιδέα να πάρει µια µορφή που να επιτρέπει τη µετάδοση του στους δέκτες του. Η κωδικοποίηση γίνεται µε τη χρήση λέξεων, σηµείων, συµβόλων. Ο κώδικας που θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να είναι γνωστός και στην πηγή αλλά και στο δέκτη. 4) Η µετάδοση (Transmission) του µηνύµατος, δηλαδή η µεταφορά του από την πηγή στο δέκτη, γίνεται µε τη χρήση διαφόρων µέσων (Media) όπως η φωνή, το έντυπο, το ραδιόφωνο, η τηλεόραση κλπ. 5) Ο δέκτης (Receiver), δέχεται το µήνυµα δια µέσου των αισθήσεων του. Με την αποκωδικοποίηση (Decoding), ο δέκτης ερµηνεύει τα σηµεία, τις λέξεις, τα σύµβολα κ.α. µεταφέροντας τα από το πεδίο των αισθήσεων, στο πεδίο της γνώσης. 6) Η επανατροφοδότηση (Feed Back), είναι ένα µήνυµα που στέλνει ο δέκτης στην πηγή, σε απάντηση του δικού της µηνύµατος. Καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας της επικοινωνίας υπάρχει θόρυβος (Noise), που µειώνει την αποτελεσµατικότητα της. ιαταρακτικοί παράγοντες της επικοινωνίας µπορεί να είναι η κακή κωδικοποίηση, η ταυτόχρονη µετάδοση και άλλων µηνυµάτων από άλλες πηγές (φιλικές, ουδέτερες, εχθρικές) που αποσπούν την προσοχή του δέκτη, καθώς και τα διάφορα άλλα προβλήµατα που σκέπτεται εκείνη τη στιγµή ο δέκτης κ.α. Όλα τα παραπάνω είναι ένα δείγµα για το πώς γίνεται η διαδικασία της επικοινωνίας. Σίγουρα είναι ποιο πολύπλοκο από ότι παρουσιάζετε και αν ληφθει υπόψη και οι εξωτερικοί παράγοντες, όπως ο θόρυβος κατά την διάρκεια της µεταδόσεις ενός µηνύµατος, τότε γίνεται αντιληπτό ότι µιλάµε για µια πολύπλοκη διαδικασία, η οποία απαιτεί µεγάλη προσοχή και οργάνωση. (Μάλλιαρης Ιώαννης,Εισάγωγη στο ΜΚΤ) Οι Σκοποί της Προβολής Ο βασικός σκοπός της προβολής είναι η µετάδοση µηνυµάτων που σε τελική φάση, αφού το µήνυµα έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του, θα δηµιουργήσει δέκτες µε ευνοϊκή στάση και µε ευνοϊκή συµπεριφορά. Όπως αναφέρει ο Καθηγητής Χρήστος Αθανασούλης στο βιβλίο, µε τίτλο Προβολή, ένας καταναλωτής όταν πει ότι του αρέσει ένα προϊόν τότε αυτό είναι ευνοϊκή στάση, ενώ όταν ο ίδιος ο καταναλωτής, αγοράσει αυτό το προϊόν, τότε λεµέ ότι αυτό είναι ευνοϊκή συµπεριφορά. Η ευνοϊκή στάση είναι συνάρτηση των µηνυµάτων που έλαβε και των γνωστικών διεργασιών στις οποίες είχε υποβάλει τα µηνύµατα. Ενώ η ευνοϊκή συµπεριφορά είναι συνάρτηση της ευνοϊκής του στάσης, αλλά και των καταβολών από το περιβάλλον του ιδίου του καταναλωτή. 8

13 Μέσα στα πλαίσια του βασικού σκοπού της προβολής, διακρίνονται τρεις ειδικότεροι σκοποί, οι οποίοι είναι και οι πιο σηµαντικοί, και αυτοί είναι οι εξής: 1) Η πληροφόρηση. 2) Η πειθώ. 3) Η υπενθύµιση. Όταν µια επιχείρηση εισάγει στην αγορά ένα νέο προϊόν, τότε ο ειδικός σκοπός της προβολής είναι η πληροφόρηση. Η πληροφόρηση είναι η µετάδοση µηνυµάτων σχετικά µε την ύπαρξη ενός νέου µηνύµατος. εν είναι ανάγκη τα µηνύµατα να καλούν τους αγοραστές για άµεση αγορά. Οι αγοραστές υποβοηθούνται από την ανάλυση των πλεονεκτηµάτων του προϊόντος, είτε γίνεται σύγκριση µε κάποιο ανταγωνιστικό, είτε όχι, και έτσι µέσω από αυτό θα οδηγηθούν στην αγορά. Τότε ο ειδικότερος σκοπός της προβολής είναι η πειθώ. Τις περισσότερες φορές, η προβολή γίνεται για να πεισθούν οι αγοραστές και να αλλάξουν την στάση τους και την συµπεριφορά τους. Η προβολή της πειθούς συνηθίζετε κυρίως στο στάδιο της αναπτύξεως του προϊόντος. Έπειτα έχουµε την διαδικασία εκείνη κατά την οποία τα µηνύµατα τονίζουν ιδιαιτέρα την µάρκα του προϊόντος, µε ειδικότερο σκοπό της προβολής την υπενθύµιση. Η προβολή της υπενθύµισης συνηθίζετε κυρίως στο στάδιο της ωριµότητας του προϊόντος. Επειδή είναι ένα στάδιο οπού οι πωλήσεις έχουνε σταθεροποιηθεί σε υψηλό σηµείο, υποτίθεται ότι οι αγοραστές έχουνε είδη πεισθεί για τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει το προϊόν, και απλά πρέπει να περνούν µηνύµατα ότι το προϊόν αυτό υπάρχει και τους περιµένει να το αγοράσουν ξανά. Το ότι υπάρχουν τρεις σκοποί της προβολής αυτό δεν σηµαίνει ότι όλα τα µηνύµατα της επιχείρησης εξυπηρετούν µονό ένα από τους τρεις σκοπούς, ή και τους τρεις. Τα µηνύµατα εξυπηρετούν ανάλογα µε της ανάγκες της επιχείρησης είτε ένα σκοπό, είτε και τους τρεις σκοπούς. Από την ανάλυση που προηγήθηκε καταλαβαίνουµε ότι για κάθε επιχείρηση η προβολή χρησιµεύει κυρίως για την επικοινωνία µε τους αγοραστές της. Επειδή τα µηνύµατα που στέλνουν οι διάφορες πηγές είναι πάρα πολλά, οι δέκτες αντιλαµβάνονται όχι το σύνολο των µηνυµάτων αλλά ένα µέρος από αυτά. Μια έρευνα που πραγµατοποιηθηκε ειχε σαν σκοπό να σηµειωθεί το τη συγκρατεί ο καταναλωτής από όλα τα µηνύµατα που δέχεται καθηµερινά και τη οχι, και έδειξε ότι οι δέκτες αντιλαµβάνονται περίπου γύρω στα 70% µε 80% των µηνυµάτων που δέχονται καθηµερινά. Η απώλεια µηνυµάτων δεν οφείλετε µόνο στον θόρυβο κατά την µετάδοση της επικοινωνίας αλλά και στο ότι οι δεκτές εκτίθενται στα διάφορα µέσα µετάδοσης. Οι δέκτες δέχονται και αντιλαµβάνονται µόνο τα µηνύµατα τα οποία τους ενδιαφέρουν. Όταν ένας δεκτής 9

14 αποφασίσει να πάρει ένα προϊόν τότε έχει στο µυαλό του το εξής δίληµµα: (Γνωρίζει ότι το προϊόν το οποίο αγόρασε έχει και πλεονεκτήµατα αλλά και µειονεκτήµατα). Πάντοτε ο καταναλωτής θα έχει αµφιβολίες για το τι αγόρασε τελικά, αλλά αν το διερωτηθούµε ως έχει,πως είναι δυνατόν η προβολή και η επικοινωνία να οδηγούν στην αλλαγή συµπεριφοράς; Αλλαγή συµπεριφοράς έχουµε όταν υπάρχει µια νέα επιλογή σε βάρος µιας παλαιότερης επιλογής µας. Για να υπάρξει αλλαγή συµπεριφοράς αυτό σηµαίνει ότι η προβολή πέτυχε τον σκοπό της και θα πρέπει να καλυφθεί το πρόβληµα της γνωστικής διαφωνίας για το τι πήρε τελικά ο καταναλωτής. Το παραπάνω πρόβληµα λύνεται µε τους εξής τρόπους: I.Με την αποτελεσµατική επικοινωνία. II.Με την πιο συχνή επικοινωνία, ώστε οι αλλαγές να γίνονται σταδιακά και όχι απότοµα. III.Με µηνύµατα που µεγιστοποιούν τα πλεονεκτήµατα της νέας επιλογής και ελαχιστοποιούν τα µειονεκτήµατα της. IV.Με µηνύµατα που τονίζουν ιδιαίτερα την αποκλειστικότητα της νέας επιλογής και δείχνουν την έντονη διαφοροποίηση της νέας επιλογής από τις άλλες. V.Με µηνύµατα που αναφέρονται στην δωρεά δόκιµη ή στην δυνατότητα επιστροφής των χρηµάτων, αν η νέα επιλογή δεν ανταποκριθεί στις προσδοκίες τους. Το γεγονός ότι συνεχώς προτιµούνται νέες επιλογές σε βάρος παλιών, είναι η καλύτερη απόδειξη ότι κάτω από ορισµένες συνθήκες, το πρόβληµα της γνωστικής διαφωνίας µπορεί να λυθεί. Στην λύση αυτή βοηθάει αναµφισβήτητα και η άνοδος του επιπέδου ευφυΐας και µορφώσεως αυτών που δέχονται τα µηνύµατα. Γιατί πλέον οι καταναλωτές δεν είναι άβουλα ζώα που υποκινούνται από κάποιους, αλλά έχουνε γνώση και κρίση για το τι αγοράζουνε και για το πώς θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους µε όσο το δυνατόν πιο χαµηλό κόστος. (Αθανασούλης Χρήστος, Η Προβολή, 1995,) 10

15 1.2 Το Μείγµα Προβολής. Σχήµα 1.2: Μείγµα Προβολής ΜΕΙΓΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ιαφήµιση Προσωπική Πώληση ηµοσιότητα Προώθηση Πωλήσεων Πηγή: Μάλλιαρης Ιώαννης,Εισάγωγη στο ΜΚΤ, Σελ 449 Το µείγµα της προβολής όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήµα αποτελείται από τα εξής στοιχειά: 1. ιαφήµιση. 2. Προσωπική πώληση. 3. ηµοσιότητα. 4. Προώθηση πωλήσεων. Κάθε επιχείρηση για την κατάρτιση του µείγµατος προβολής της χρησιµοποιεί όλα ή µερικά από τα εργαλεία της προβολής, ανάλογα µε τους στόχους της, και τα µέσα που έχει στην διάθεση της, ενώ η βαρύτητα που δίνει σε καθένα από αυτά εξαρτάται από τη συγκεκριµένη περίπτωση (προϊόν /υπηρεσία, χαρακτηριστικά του κοινού στο οποίο απευθύνεται, συνθήκες ανταγωνισµού, νοµικό περιβάλλον κ.α.). Στης έννοιες του µείγµατος προστίθενται άλλες δυο, ανάλογα µε της ανάγκες της κάθε επιχείρησης και αυτές είναι οι χορηγίες και οι εκθέσεις. Αυτές οι έννοιες αποτελούν ένα έµµεσο κοµµάτι του µείγµατος µάρκετινγκ. Σύµφωνα µε την επιτροπή ορισµών της American Marketing Association οι παραπάνω έννοιες ορίζονται ως εξής: I. Η ιαφήµιση (Αdvertising):Κάθε µορφή πληρωµένης και όχι προσωπικής παρουσίασης και προώθησης ιδεών, αγαθών ή υπηρεσιών από προσδιορισµένο αποστολέα. II. Η Προσωπική πώληση (Personal selling): Προφορική παρουσίαση σε ένα ή περισσοτέρους πιθανούς αγοραστές µε στόχο την πώληση προϊόντων/ υπηρεσιών. III. Η ηµοσιότητα (Publicity): Μη-προσωπική δωρεάν παρακίνηση για την αγορά προϊόντος/ υπηρεσίας µέσο της καταχώρισης σηµαντικών ειδήσεων γι αυτα ή ευνοϊκής παρουσίασης αυτών από τα µέσα µαζικής επικοινωνίας. 11

16 IV. Η Προώθηση πωλήσεων (Sales promotion): Εκείνες οι δραστηριότητες µάρκετινγκ, εκτός από την προσωπική πώληση, διαφήµιση και δηµοσιότητα, οι οποίες κεντρίζουν την αγοραστική διάθεση των καταναλωτών όπως εκθετήρια, εµπορικές εκθέσεις και άλλες µη επαναλαµβανόµενες προσπάθειες για αύξηση των πωλήσεων. V. Οι Εκθέσεις: Αναφέρονται στον τόπο συνάντησης σηµαντικού αριθµού των ενδιαφεροµένων πλευρών (αγοραστών πωλητών) σε συγκεκριµένο χώρο και βραχύ χρονικό διάστηµα. Στις εκθέσεις, οι οποίες µπορεί να είναι γενικές ή ειδικές, εθνικές ή διεθνείς, περιοδικές ή ετήσιες, προβάλλονται τα προϊόντα µιας οικονοµίας ή διαφορών κλάδων, µε τη βοήθεια δειγµάτων, στον ίδιο χώρο, σε τακτά χρονικά διαστήµατα. VI. Η Χορηγία: Αναφέρεται στην ανάληψη από επιχείρηση ή οργανισµό- µέρους ή όλου του κόστους εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, όπως συνεδρία, θεατρικά έργα, συναυλίες, φεστιβάλ, εκποµπές στο ραδιόφωνο ή την τηλεόραση, µε αντάλλαγµα την προβολή της επιχείρησης- του οργανισµού στη διάρκεια αυτών των δραστηριοτήτων Παράγοντες που Επηρεάζουν το Μείγµα Προβολής Η επιλογή του µείγµατος προβολής, όπως και για τα υπόλοιπα στοιχεία του µείγµατος, γίνεται αφού εκτιµηθεί το περιβάλλον, τόσο το εξωεπιχειρησιακό όσο και το εσωεπιχειρησιακό. Η έντονη διαφοροποίηση των µειγµάτων προβολής των επιχειρήσεων, οδήγησε στον εντοπισµό µερικών παραγόντων που τα επηρεάζουν. Οι παράγοντες αυτοί είναι οι εξής: 1) Οι αντικειµενικοί σκοποί της προβολής. 2) Οι στρατηγικές προβολής. 3) Οι πόροι της επιχείρησης. 4) Τα χαρακτηριστικά της αγοράς. 5) Το ίδιο το προϊόν. 6) Η διαθεσιµότητα µεθόδων προβολής. 7) Ο τρόπος διαφοροποίησης της µετάδοσης του προϊόντος από ένα άλλο. Ας δούµε για τους παραπάνω παράγοντες κάποια στοιχεία ξεχωριστά. Για να είναι η διοίκηση του µάρκετινγκ αποτελεσµατική και οικονοµική θα πρέπει οι αντικειµενικοί σκοποί της προβολής να καθορίζονται συγκεκριµένα και όσο το δυνατόν να µεταφράζονται σε ποσοτικά µεγέθη. Αυτό βέβαια είναι δύσκολο να συµβεί τις περισσότερες φορές. Συνήθως οι σκοποί είναι η αύξηση των πωλήσεων, η αύξηση του µεριδίου της αγοράς, και η δηµιουργία της πιστής πελατείας. 12

17 ύο είναι οι συνηθέστερες στρατηγικές προβολής οι οποίες χρησιµοποιούνται από τις επιχειρήσεις. Η Push Promotion Strategy και η Pull Promotion Strategy. Στην πρώτη στρατηγική την Push η προβολή γίνεται κυρίως µε την προσωπική πώληση, σε όλο το µήκος του δίαυλου. ηλαδή αφορά τον καθένα ξεχωριστά, τόσο η προβολή του προϊόντος, όσο και η αγορά του προϊόντος. Η πρώτη απευθύνεται κυρίως στα κανάλια διανοµής του προϊόντος, χρησιµοποιώντας σε µεγάλο βαθµό την προσωπική πώληση, τη διαφήµιση και την προώθηση των πωλήσεων προς τους εµπόρους και έχει ως στόχο να ωθήσει το εµπόριο να αγοράσει το προϊόν της επιχείρησης. Η δεύτερη στρατηγική σε αντίθεση µε την πρώτη απευθύνεται κυρίως στους τελικούς καταναλωτές και χρησιµοποιεί την διαφήµιση, την προώθηση πωλήσεων και τη δηµοσιότητα προς αυτούς. Στην στρατηγική Pull η προβολή αφορά όλους τους καταναλωτές, ενώ η αγορά του προϊόντος αφορά τον καθένα ξεχωριστά. Στόχος αυτής της στρατηγικής είναι η δηµιουργία ενός ισχυρού image-εικόνα του προϊόντος, προς τους καταναλωτές, ώστε αυτοί να το ζητήσουν από τα κανάλια διανοµής, και βλέποντας τα κανάλια διανοµής την αυξηµένη ζήτηση για το προϊόν, θα παραγγείλουν µεγαλύτερες ποσότητες από τον παραγωγό. Η στρατηγική Push που καλείτε µερικές φορές και στρατηγική πιέσεως, χρησιµοποιείτε συχνά τόσο στα βιοµηχανικά όσο και στα καταναλωτικά προϊόντα. Η στρατηγική Pull χρησιµοποιείται συνήθως σε προϊόντα χαµηλής σχετικά τιµής αλλά υψηλής ταχύτητας κυκλοφορίας. Ο ρόλος των εξωτερικών πωλητών υποβαθµίζετε, γιατί το µόνο που κάνουν είναι να δέχονται τις παραγγελίες. Επειδή στην στρατηγική αυτή χρειάζονται µεγάλες δαπάνες διαφήµισης, πολλές µικρές εταιρίες την αποφεύγουν. Είναι σπάνια η αµιγής χρήση της µιας ή της άλλης. Το συνηθέστερο είναι ένας συνδυασµός τους ώστε να µεγιστοποιούνται τα πλεονεκτήµατα και των δυο µαζι και να ελαχιστοποιούνται τα µειονεκτήµατα. Για την προβολή, χρειάζονται χρήµατα, που θα πρέπει να τα έχει ή να τα βρει η επιχείρηση. Τα χρήµατα λοιπόν και άλλοι παράγοντες που οδηγούν στην προβολή, ονοµάζονται πόροι της επιχείρησης. Ανάλογα µε τους πόρους της επιχειρήσεως, επηρεάζεται και η επιλογή των στοιχείων του µείγµατος της προβολής, γιατί κάθε ένα από αυτά έχει διαφορετικό κόστος. Τα χαρακτηριστικά της αγοράς στόχου αναφέρονται στο µέγεθος της αγοράς, στην γεωγραφική κατανοµή της αγοράς, στο δηµογραφικό και ψυχολογικό προφίλ του µέσου καταναλωτή. Αν το µέγεθος της είναι µικρό, οι αγοραστές είναι αριθµητικά λίγοι, τότε προτιµάται η προσωπική πώληση. Αντίθετα αν οι αγοραστές είναι πολύ τότε χρησιµοποιείται η διαφήµιση. Ενώ αν οι αγοραστές είναι συγκεντρωµένοι σε µια περιοχή τότε η προσωπική πώληση είναι οι καλύτερη µέθοδος, αν πάλι είναι διάσπαρτοι τότε 13

18 χρησιµοποιείται η διαφήµιση. Η µόρφωση, η χρήση µέσων µεταδόσεως µηνυµάτων και αλλά χαρακτηριστικά του µέσου αγοραστή πρέπει να λαµβάνονται σοβαρά υπόψη κατά την επιλογή, έτσι ώστε να βγει η καλύτερη δυνατή προβολή. Όσον αφορά το προϊόν, η πράξη έχει δείξει ότι σε γενικές γραµµές τα µεν βιοµηχανικά προϊόντα στηρίζουν την προβολή τους στην προσωπική πώληση, ενώ τα δε καταναλωτικά στην διαφήµιση. Όταν ένα καταναλωτικό προϊόν έχει υψηλή εποχικότητα πωλήσεων, τότε η διαφήµιση συµπληρώνεται µε την προώθηση πωλήσεων. Όταν η τιµή του καταναλωτικού προϊόντος είναι σχετικά υψηλή, τότε η προσωπική πώληση υποκαθιστά την διαφήµιση σαν πιο σηµαντικό στοιχείο του µείγµατος της προβολής. Η διαθεσιµότητα των µεθόδων προβολής, θα δείξει ποιες µέθοδοι προβολής είναι διαθέσιµες και µε ποιο κόστος, και ποίες είναι κατάλληλες για να χρησιµοποιηθούν. Οι παράγοντες που αναφέρθηκαν πιο πάνω, θα πρέπει να θεωρούνται περισσότερο σαν ενδεικτικοί και λιγότερο σαν καθοριστικοί της συνθέσεως του µείγµατος προβολής µιας επιχείρησης. Η προβολή, όπως και το προϊόν, αλλά και η διανοµή είναι µια περιοχή αποφάσεων που προσφέρονται δελεαστικά στην δηµιουργική φαντασία. Το ότι κάποιες επιχειρήσεις έχουν αποφασίσει ένα µείγµα προβολής, αυτό δεν σηµαίνει ότι θα πρέπει κατά ανάγκη να το ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες. εν θα πρέπει ποτέ να µας διαφεύγει ότι στον αγώνα επιβιώσεως και αναπτύξεως, η καινοτοµία, το συγκριτικό πλεονέκτηµα, και η ανταγωνιστική αιχµή, είναι όπλα αναµφισβήτητης αποτελεσµατικότητας και οικονοµικότητας. Η προβολή λοιπόν, είναι και αυτή ένα πεδίο χρησιµοποιήσεις αυτών των οπλών. (Αυλωνίτης Γεώργιος, Αποτελεσµατική Οργάνωση και ιοίκηση Πωλήσεών,1997) 14

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Βιοµηχανικό Προϊόν 2.1 Ορισµός Βιοµηχανικού Προϊόντος Εξαιτίας του µεγάλου αριθµού των προϊόντων, οι ερευνητές της αγοράς κατέβαλαν προσπάθειες να τα χωρίσουν σε κατηγορίες, µε σκοπό να διευκολύνουν το έργο των υπηρεσιών ή τµηµάτων µάρκετινγκ και να καθορίσουν την κατάλληλη πολιτική για το κατάλληλο προϊόν. Συνήθως χρησιµοποιούµε τις παρακάτω κατηγοριοποιήσεις: 1) Ανάλογα µε τη φύση του αγαθού. 2) Ανάλογα µε τον προορισµό τους. 3) Ανάλογα µε το βαθµό επεξεργασίας τους. 4) Προϊόντα άµεσης κατανάλωσης και προϊόντα έµµεσης κατανάλωσης. 5) Προϊόντα διαρκή, καταναλωτά και υπηρεσίες. Αναλυτικότερα το βιοµηχανικό προϊόν χρησιµοποιείται στην παραγωγή άλλων αγαθών ή υπηρεσιών και δεν αγοράζεται για µεταπώληση. Η διάκριση των βιοµηχανικών προϊόντων γίνεται σε υλικά επεξεργασµένα και πρώτες ύλες, σε κεφαλαιουχικά προϊόντα και σε εφόδια. O καθηγητής Kotler διακρίνει τρεις κατηγόριες βιοµηχανικών προϊόντων που προσδιορίζονται από τον τρόπο που εισέρχονται στην παραγωγική διαδικασία και από την επίδραση τους, στην διαµόρφωση του κόστος του αγοράζοντα οργανισµού. Έτσι αυτές η κατηγόριες είναι οι εξής: 1) Εισερχόµενα προϊόντα (Entering Goods): Η κατηγορία αυτή αποτελείται από τα ακατέργαστα και τα κατεργασµένα υλικά και τα εξαρτήµατα που ενσωµατώνονται στο τελικό προϊόν. Τα ακατέργαστα υλικά είναι οι πρώτες ύλες που θα αποτελέσουν τη βάση του προϊόντος (π.χ. φρούτα, λαχανικά) και τα φυσικά προϊόντα (π.χ. πετρέλαιο, χαλκός). Τα κατεργασµένα υλικά (π.χ. ατσάλι, τσιµέντο) περνούν από µια σειρά επεξεργασιών πριν ενσωµατωθούν στο τελικό προϊόν. Τα εξαρτήµατα είναι προϊόντα που ενσωµατώνονται στο έτοιµο προϊόν είτε όπως είναι είτε µε πολύ επεξεργασία. 2) Προϊόντα υποδοµής (Foundation Goods): Τα προϊόντα υποδοµής αντιπροσωπεύουν στοιχεία παγίου κεφαλαίου.στη διάρκεια της χρήσης τους ένα µεγάλο µέρος της αρχικής τους αξίας καταλογίζεται στο κόστος της παραγωγικής διαδικασίας σαν έξοδο απόσβεσης. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι εγκαταστάσεις (Installations) και ο πρόσθετος εξοπλισµός (Accessory Equipment). Οι εγκαταστάσεις αντιπροσωπεύουν τις µακροχρόνιες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου 15

20 που συνθέτουν την παραγωγική διαδικασία και περιλαµβάνουν κτίρια, γήπεδα και µεγάλους µηχανολογικούς εξοπλισµούς δηλαδή µεγάλης αξίας µηχανήµατα και µηχανικές εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή για αρκετά χρόνια. 3) Βοηθητικά προϊόντα και υπηρεσίες (Facilitating Goods):Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα εφόδια (Supplies) και οι επιχειρησιακές υπηρεσίες (Business Services) που απαιτούνται για την οµαλή λειτουργία των οργανισµών. Τα εφόδια δεν αποτελούν µέρος των προϊόντων ή της παραγωγικής διαδικασίας και µπορεί να είναι λειτουργικές προµήθειες, είδη συντήρησης και επιδιόρθωσης που συνήθως έχουν µικρή κατά µονάδα αξία και αγοράζονται συνήθως σε µεγάλες ποσότητες και σε πολύ ανταγωνιστικές αγορές (Competitive Markets) ενώ οι υπηρεσίες περιλαµβάνουν υπηρεσίες συντήρησης και επιδιόρθωσης καθώς και συµβουλευτικές υπηρεσίες διαφόρων τοµέων. Κάθε οργανισµός έχει το δικό του µόνιµο προσωπικό για τις υπηρεσίες αυτές ή να αναθέτει την παροχή τους σε εξειδικευµένες επιχειρήσεις. Συνοψίζοντας µπορούµε να πούµε ότι τα βιοµηχανικά προϊόντα προορίζονται για την παραγωγή άλλων προϊόντων ή για την παροχή υπηρεσιών, κατά την λειτουργία µιας επιχείρησης η ενός µη κερδοσκοπικού οργανισµού. (Philip Kotler, Marketing Management, 1998) Ορισµός Βιοµηχανικού Μάρκετινγκ Το Βιοµηχανικό Μάρκετινγκ ασχολείται µε την ικανοποίηση των αγοραστικών αναγκών και απαιτήσεων οργανισµών και µπορεί να ορισθεί σαν µια διαδικασία: Ανάλυσης και µελέτης της αγοραστικής συµπεριφοράς οργανισµών. Καθορισµό των αγοραστικών αναγκών και απαιτήσεων των οργανισµών. Σχεδιασµό των καταλληλότερων προϊόντων, τιµών, καναλιών διανοµής και µέσων επικοινωνίας που ικανοποιούν τις ανάγκες και απαιτήσεις των οργανισµών αυτών. Ο βιοµηχανικός τοµέας του µάρκετινγκ έχει κάποια ιδιαίτερά χαρακτηριστικά και διαφορές από το καταναλωτικό µάρκετινγκ. Οι βιοµηχανικές αγορές είναι γεωγραφικά συγκεντρωµένες, υπάρχει µικρός αριθµός αγοραστών, τεχνική πολυπλοκότητα των προϊόντων, τα προϊόντα είναι προσαρµοσµένα στις απαιτήσεις µεµονωµένων πελατών (Customized), ενώ το σέρβις, η παράδοση και η διάθεση είναι πολύ σηµαντικά στοιχεία, υπάρχουν σταθερές και διαπροσωπικές σχέσεις παραγωγούπελάτη. Ταυτόχρονα δίνεται έµφαση στη προσωπική πώληση, διαπραγµάτευση της τιµής σε πολύπλοκές αγορές ή προµήθειες. 16

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας Προβολή 1. Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας 2. Σκοπός της Επικοινωνίας 3. Παράγοντες που επηρεάζουν το μίγμα προβολής 4. Το πρόγραμμα προβολής 5. Διαφήμιση 6. Προσωπική Πώληση 7. Προώθηση των Πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικό Μάρκετινγκ

Βιομηχανικό Μάρκετινγκ Βιομηχανικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1: Βασικές Έννοιες Βιομηχανικού Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα και υπηρεσίες 8. Τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Μάιος Νικόλαος Δέσκας

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Μάιος Νικόλαος Δέσκας ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μάιος 2013 Νικόλαος Δέσκας ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ. Μάρκετινγκ και Πωλήσεις. Μ. Σουρέλη - Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών - 2009

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ. Μάρκετινγκ και Πωλήσεις. Μ. Σουρέλη - Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών - 2009 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Μάθημα 1: Εισαγωγή Μάρκετινγκ και Πωλήσεις ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ; ουάου ΙΑΦΗΜΙΣΗ; ΠΩΛΗΣΕΙΣ; ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ; ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ; Αναγνωρίζει και αναλύει τις επιθυμίες

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τιμολόγηση Παράγοντες επηρεασμού της τιμής Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι ο καθορισμός μιας ιδανικής τιμής η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Λειτουργίες ΜΚΤ και Διανομή Η διανομή αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες που πρέπει να γίνουν για να μεταβιβασθεί το προϊόν από τον αρχικό πωλητή (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών 1 Ορίζοντας το Μάρκετινγκ Το marketing είναι η επιστήμη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τα 4P Προώθηση Προϊόντων. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Τα 4P Προώθηση Προϊόντων. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τα 4P Προϊόντων Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Νοέμβριος 2004 Περιεχόμενα ιαδικασία Βασικά Στοιχεία ς ιαφήμιση 2 ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις

Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις Το επιχειρηματικό περιβάλλον γίνεται πιο πολύπλοκο & υψηλού ρίσκου Παγκοσμιοποίηση, Διαδίκτυο, Social Media είναι καταλύτες εξελίξεων Κλειδί της επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΟ 23 ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΟ 23 ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΟ 23 ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Εισαγωγή....σελ. 2 2.Παρουσίαση του προϊόντος......σελ. 2 3.Μείγµα µάρκετινγκ...σελ. 3 4.Τµηµατοποίηση-Στόχευση-Τοποθέτησης...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Satisfaction, Quality and Value

Satisfaction, Quality and Value Το marketing στη σύγχρονη εποχή ικανοποίηση, ποιότητα και αξία Satisfaction, Quality and Value Οικονομία, κοινωνία και Marketing Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Ποιός θα το παράγει Που θα παραχθεί Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Νικόλαος Α. Παναγιώτου Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ 11 Ιανουαρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος της ιεύθυνσης Marketing σε Έναν Οργανισμό

Ο Ρόλος της ιεύθυνσης Marketing σε Έναν Οργανισμό Ο Ρόλος της ιεύθυνσης σε Έναν Οργανισμό Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα 1.Βασικές αρχές - Πώς επηρεάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ Τµήµα ιοίκησης ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τµήµα ιοίκησης Αγοραστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έννοια και περιεχόμενο τον Μάρκετινγκ Πεδία Εφαρμογής του Μάρκετινγκ Μίγμα Μάρκετινγκ Προϊόν Τιμή Διανομή Προώθηση Διοίκηση Πωλήσεων Τμηματοποίηση της Αγοράς Έννοια και περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Όχι. e-marketing & e-advertising. ωφέλειες. Παραδοσιακό Μάρκετινγκ. Νέες Τεχνολογίες. e-marketing. αγοράζουν

Όχι. e-marketing & e-advertising. ωφέλειες. Παραδοσιακό Μάρκετινγκ. Νέες Τεχνολογίες. e-marketing. αγοράζουν & e-advertising Προώθηση και επικοινωνία στον τουρισµό, µε την χρήση νέων τεχνολογιών ρ.. Ευάγγελος Χρήστου Πανεπιστήµιο Αιγαίου Αγοράζουν οι καταναλωτές τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες; ΠάνταΌχι! αγοράζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τµήµα ιοίκησης ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΪΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Έννοια & Ορισµός Προϊόντος Προϊόν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΙI. Αγοραστική Συμπεριφορά Οργανισμών Διαδικασία Αγοράς Βιομηχανικών Προϊόντων

ΙI. Αγοραστική Συμπεριφορά Οργανισμών Διαδικασία Αγοράς Βιομηχανικών Προϊόντων ΙI. Αγοραστική Συμπεριφορά Οργανισμών Διαδικασία Αγοράς Βιομηχανικών Προϊόντων 29 «Ηδιαδικασία αγοράς ενός βιομηχανικού προϊόντος από έναν οργανισμό αποτελείται από διάφορα στάδια και κάθε ένα από αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τµήµα ιοίκησης ΙΑΝΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΪΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Λειτουργίες ιανοµής Η διανοµή αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ 2000 2013 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : Επιχειρήσεις και οργανισµοί Να απαντήσετε αν είναι σωστή ή λανθασµένη

Διαβάστε περισσότερα

Διαφήμιση & Στρατηγική. ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών

Διαφήμιση & Στρατηγική. ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών Διαφήμιση & Στρατηγική ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών 1 Διαφημιστική Στρατηγική Ο προσδιορισμός της διαφημιστικής στρατηγικής περιλαμβάνει όλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΊΗΣΗ ΠΕΛΑΤΏΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΊΗΣΗ ΠΕΛΑΤΏΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΊΗΣΗ ΠΕΛΑΤΏΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Παρουσίαση: Καθ. Βελισσαρίου Ευστάθιος Ορισμός της Επικοινωνίας 2 Επικοινωνία είναι η άμεση ή έμμεση μονόπλευρη ή αμφίπλευρη,

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων

Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων Ενότητα 29 η : Στρατηγική Εμπορίας Χρίστος Καμενίδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

VIΙ. Η Προβολή στο Βιομηχανικό Marketing Εισαγωγή

VIΙ. Η Προβολή στο Βιομηχανικό Marketing Εισαγωγή Εισαγωγή 228 Ορισμός 229 Η προβολή (promotion) μιας ιδέας, ενός προϊόντος, ενός ατόμου γίνεται με την βοήθεια της επικοινωνίας. Επικοινωνία: μετάδοση μηνυμάτων από τον πομπό προς τον δέκτη. Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων

Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων Ύπαρξη στόχων καθορισμένων με σαφήνεια (μετρήσιμοι και λειτουργικοί) Συντελεί στην καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία ενδιαφερόμενων μερών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος Στο μάθημα μας θα ασχοληθούμε, με τις πιο κάτω τεχνολογικές έρευνες. Έρευνες που διερευνούν: 1. Τις στάσεις των ανθρώπων έναντι τεχνολογικών έργων, συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Να σηµειώσετε µε Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Ο Gantt υποστήριξε την ανάγκη για ανάπτυξη της συνεργασίας και της κατανόησης µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ i. Ποιες βασικές λειτουργικές μονάδες εμπλέκονται πριν και μετά την πώληση ii. Ποια άτομα επηρεάζουν ή παίρνουν τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο Proslipsis.gr ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο Proslipsis.gr ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Συμπεριφορά Καταναλωτή

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Συμπεριφορά Καταναλωτή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συμπεριφορά Καταναλωτή Συμπεριφορά Καταναλωτή Συμπεριφορά Καταναλωτή (Consumer behavior) - η μελέτη ατόμων, ομάδων η οργανισμών και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούν για να επιλέξουν, να εξασφαλίσουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ ΜΑΘΗΜΑ 3ο Μάνατζµεντ - Ορισµοί H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί... η τέχνη να φέρνεις εις πέρας κάθε έργο µε τη στήριξη και την συµµετοχή ατόµων οργανωµένων

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ Έρευνα Μάρκετινγκ 2 Σύνολο Τεχνικών και Αρχών που αποβλέπουν στη συστηματική Συλλογή Καταγραφή Ανάλυση Ερμηνεία Στοιχείων / Δεδομένων, με τέτοιο τρόπου που να βοηθούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Ενότητα 8: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΩΛΗΤΩΝ

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Ενότητα 8: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΩΛΗΤΩΝ Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Ενότητα 8: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΩΛΗΤΩΝ Αθανασιάδης Αναστάσιος Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ενότητα 2: Διανομή Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

MARKETING. Δρ. Γ.Μαλινδρέτος

MARKETING. Δρ. Γ.Μαλινδρέτος Το μικροπεριβάλλον της επιχείρησης Ενώ το μακροπεριβάλλον απαρτίζεται από ευρύτερες δυνάμεις περιφερειακά της εταιρείας (πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές), το μικροπεριβάλλον αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

http://www.economics.edu.gr 7

http://www.economics.edu.gr 7 6 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης 1.3.1 Η αλυσίδα των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Όπως κάθε οργανισµός, έτσι και η επιχείρηση, προκειµένου να ζήσει, ν ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 9: Προώθηση. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 9: Προώθηση. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 9: Προώθηση Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1]

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] Οικονοµικός Σχεδιασµός είναι η διαδικασία πρόβλεψης της γενικής απόδοσης της επιχείρησης και η παροχή της βάσης λήψης αποφάσεων για τις µελλοντικές οικονοµικές απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνα Νικολοπούλου Σύμβουλος Επιχειρήσεων ΣΟΛ α.ε. Ενέργειες Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας ΤοπΣΑ «Θριασία»

Κωνσταντίνα Νικολοπούλου Σύμβουλος Επιχειρήσεων ΣΟΛ α.ε. Ενέργειες Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας ΤοπΣΑ «Θριασία» «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» ΔΡΑΣΗ 17: Συμβουλευτική υποστήριξη ανάπτυξης νέας επιχειρηματικότητας ή Επαγγελματική συμβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Επιχείρηση προσανατολισμένη στη παραγωγή vs. Επιχείρηση προσανατολισμένη στο marketing.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Επιχείρηση προσανατολισμένη στη παραγωγή vs. Επιχείρηση προσανατολισμένη στο marketing. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Επιχείρηση προσανατολισμένη στη παραγωγή vs. Επιχείρηση προσανατολισμένη στο marketing. Η λειτουργία της βιομηχανοποίησης αποφασίζει με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 2 ΠΟΙΟΣ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ; Το σύνολο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αποσκοπούν: στη διαπίστωση των τωρινών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Λίγα λόγια για τους συγγραφείς.................................................... Πρόλογος....................................................................... ΜΕΡΟΣ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΟ Ε-ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.10, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 6 η 6.1 Ο ρόλος των Π.Σ. για τη λειτουργία των Οργανισµών Η επίδραση των ΠΣ στους οργανισµούς από την άποψη των Θεωριών Συµπεριφοράς Η Τεχνολογία των Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 6 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 6 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 6 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής ΕΜΠ, y.caloghirou@ntua.gr INDUSTRIAL MARKETS/ BUSINESS MARKETS/ ORGANISATION MARKETS Άδεια Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Αρχές Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Αρχές Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Ενότητα 6: Η Συμπεριφορά των Καταναλωτών Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μάρκετινγκ επιχειρήσεων τροφίμων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Στρατηγική Μάρκετινγκ

Στρατηγική Μάρκετινγκ επιχειρήσεων τροφίμων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Στρατηγική Μάρκετινγκ Στρατηγική Μάρκετινγκ επιχειρήσεων τροφίμων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Στρατηγική Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

9. Η εξάρτηση µεταξύ των επιχειρησιακών λειτουργιών είναι µεγάλη και αυτή καθορίζει την καλή πορεία και τελικά την ύπαρξη της επιχείρησης.

9. Η εξάρτηση µεταξύ των επιχειρησιακών λειτουργιών είναι µεγάλη και αυτή καθορίζει την καλή πορεία και τελικά την ύπαρξη της επιχείρησης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ) Να σηµειώσετε το σωστό ή το λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Λειτουργικός στόχος του σχολείου είναι η µόρφωση των ανθρώπων. 2. Η επιχείρηση αποτελεί κοινωνική οργάνωση, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή και Ιστορική αναδρομή

Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή και Ιστορική αναδρομή Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή και Ιστορική αναδρομή Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 11η: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ : Έκρηξη πληροφορικής τεχνολογίας - Χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων προσθήκη νέων ανταγωνιστών ηλεκτρονικών παροχών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ : Έκρηξη πληροφορικής τεχνολογίας - Χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων προσθήκη νέων ανταγωνιστών ηλεκτρονικών παροχών ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝOIEΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ MARKETING ΑΞΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ IKANOΠΟΙΗΣΗ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ KYKΛΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ MARKETING ΜΑΡΚΕΤΙΝG ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ - TARGET GROUPS ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Στρατηγικό Μάρκετινγκ Στρατηγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 7: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί 7 ης

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΙΔΑΣΚΩΝ... Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΙΔΑΣΚΩΝ... Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΙΔΑΣΚΩΝ... Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Έννοιες Κλειδιά Καταναλωτής Αγορά Ανάγκες, επιθυμίες, απαιτήσεις Αξία και ικανοποίηση αναγκών Μάρκετινγκ Σύστημα μάρκετινγκ Σχέσεις και δίκτυα Ανταλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 2 η : Μέθοδοι Επιλογής Αγορών του Εξωτερικού

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 2 η : Μέθοδοι Επιλογής Αγορών του Εξωτερικού Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 2 η : Μέθοδοι Επιλογής Αγορών του Εξωτερικού Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Το Μάρκετινγκ αποτελεί μια βασική επιχειρηματική λειτουργία που έχει στόχο την ανάπτυξη, την οργάνωση και των έλεγχο ανταλλακτικών διαδικασιών μεταξύ της επιχείρησης και των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Διαφήμιση

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Διαφήμιση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4: Διαφημιστικός Προϋπολογισμός Η σχεδίαση του προγράμματος μάρκετινγκ και του προγράμματος της διαφήμισης Διαμόρφωση διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ενότητα 4: Συλλογή Εμπορευμάτων Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Οικονομοτεχνικές Μελέτες Περιεχόμενα Πρόλογος...9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου... 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονομοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηματικότητα και Νέες Επιχειρηματικές ραστηριότητες... 29 1.1 Γενικά...29 1.2 Η υναμική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ( RND ) ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ συνοπτική Marketing Τεχνολογική. προσέγγιση. συνοπτική παρουσίαση :

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ( RND ) ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ συνοπτική Marketing Τεχνολογική. προσέγγιση. συνοπτική παρουσίαση : ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ( RND ) ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ συνοπτική Marketing Τεχνολογική προσέγγιση συνοπτική παρουσίαση : 2/14/2013 1 RND - Βασικοί στόχοι διαδικασίας Ποιότητα Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Σχεδίου Μάρκετινγκ

Ανάπτυξη Σχεδίου Μάρκετινγκ Ανάπτυξη Σχεδίου Μάρκετινγκ Επίπεδα σχεδίου µάρκετινγκ Στρατηγικό Επιλογή Αγοράς στόχου Καθορισµός Πρότασης αξίας Ανάλυση των ευκαιριών της αγοράς Τακτικό Χαρακτηριστικά προϊόντος Προώθηση Προβολή Εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι κλασικές προσεγγίσεις αντιμετωπίζουν τη διαδικασία της επιλογής του τόπου εγκατάστασης των επιχειρήσεων ως αποτέλεσμα επίδρασης ορισμένων μεμονωμένων παραγόντων,

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 3: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ, Διαφήμισης και διαφημιστικοί στόχοι Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 3: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ, Διαφήμισης και διαφημιστικοί στόχοι Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 3: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ, Διαφήμισης και διαφημιστικοί στόχοι Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Η υπηρεσία ως κυρίαρχη λογική στο Μάρκετινγκ

Η υπηρεσία ως κυρίαρχη λογική στο Μάρκετινγκ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ» Ακαδ. Έτος 2007-2008 Μέρος 1ο Δρ. Δέσποινα Καραγιάννη, Επ.Καθηγήτρια του Μάρκετινγκ Η υπηρεσία ως κυρίαρχη λογική στο Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 Τον Πρώτο Λόγο έχει ο Τελικός Πελάτης

Κεφάλαιο 2 Τον Πρώτο Λόγο έχει ο Τελικός Πελάτης Κεφάλαιο 2 Τον Πρώτο Λόγο έχει ο Τελικός Πελάτης ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ανάπτυξη logistics από την σκοπιά του μάρκετινγκ προσδιορισμός τρόπου λειτουργίας τμηματοποίησης της αγοράς και εστίαση στη σπουδαιότητά

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ενότητα 7: Προβολή και Επικοινωνία Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 2: Επικοινωνιακοί Στόχοι

Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 2: Επικοινωνιακοί Στόχοι Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 2: Επικοινωνιακοί Στόχοι Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11 ( σελίδες σχολικού βιβλίου 135 139, έκδοση 2014 : σελίδες 130 134 ) 3.3.3 υναµική Οµάδων 3.3.3.1 Βασικές έννοιες - Ορισµοί Η οµάδα αποτελεί έννοια και όρο που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ενότητα 6: Πολιτική Τιμών στο Λιανικό Εμπόριο Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων &

Διαβάστε περισσότερα

ιαφήµιση, ηµόσιες Σχέσεις και Προώθηση Πωλήσεων στον Τουρισµό

ιαφήµιση, ηµόσιες Σχέσεις και Προώθηση Πωλήσεων στον Τουρισµό Καραβελίδου έσποινα, προπτυχιακή σπουδάστρια Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας ιαφήµιση, ηµόσιες Σχέσεις και Προώθηση Πωλήσεων στον Τουρισµό Υπεύθυνη καθηγήτρια: κ. Μαγαλιού Βικτόρια ιαφήµιση στον τουρισµό

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι Μάρκετινγκ? ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Τι είναι Μάρκετινγκ? Ορισμός - Τι είναι Μάρκετινγκ? 10/11/2011

Τι είναι Μάρκετινγκ? ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Τι είναι Μάρκετινγκ? Ορισμός - Τι είναι Μάρκετινγκ? 10/11/2011 Τι είναι Μάρκετινγκ? ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΡΟΔΟΥΛΑ ΤΣΙΟΤΣΟΥ (Ph.D.) Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Η διαχείριση κερδοφόρων πελατειακών σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ - Ασκήσεις Πράξης. Αγοραστική συμπεριφορά καταναλωτών

Μάρκετινγκ - Ασκήσεις Πράξης. Αγοραστική συμπεριφορά καταναλωτών Μάρκετινγκ - Ασκήσεις Πράξης Αγοραστική καταναλωτών Αγοραστική καταναλωτών Είναι η των τελικών καταναλωτών και των νοικοκυριών σχετικά με την αγορά αγαθών και υπηρεσιών για προσωπική κατανάλωση Μοντέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης 1 Κάθε οικονομικό σύστημα λειτουργεί με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών. Μέσα σε αυτό υπάρχουν οργανισμοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί, τράπεζες, επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα