ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS"

Transcript

1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS Μίχας Σπύρος, Πολιτικός Μηχανικός PhD Νικολάου Κώστας, Πολιτικός Μηχανικός MSc Αθήνα, 8/5/214

2 ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Σε πολλές περιπτώσεις η εγκάρσια συνιστώσα του πεδίου των ταχυτήτων Κάτω Σωτηρίτσα είναι σημαντική, όπως πχ σε τμήματα, που λόγω τοπογραφίας του εδάφους έχουν μεγάλο εύρος πλημμυρικού πεδίου. Ολοκληρωμένη διαχείριση λεκανών απορροής Πρόβλεψη και Διαχείριση πλημμυρών Αυξανόμενες απαιτήσεις προδιαγραφών μελετών Εύχρηστα υπολογιστικά εργαλεία με σκοπό την γρήγορη και άρτια εκπόνηση μελετών

3 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ INFOWORKS ICM 1. Πλήρης 2D μοντελοποίηση ροής ποταμών. Κάτω Σωτηρίτσα 2. Eφαρμογή σε συνδυασμούς επιφανειακής απορροής και ροής δικτύων. 3. Real-time Control υποδομών δικτύων αποχέτευσης ομβρίων. Αυτόματη ανταπόκριση στις συνθήκες επιφανειακής απορροής. Βελτιστοποίηση λειτουργίας. 4. Διάχυση και μεταφορά ρύπων. 5. Σύνδεση επίλυση 1D και 2D μοντέλων ροής ποταμών. 6. Συνυπολογισμός στερεομεταφοράς

4 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ INFOWORKS ICM 1. Σχέδια διαχείρισης επιφανειακών νερών (Οδηγία 2/6/EC) 2. Μελέτες ανάλυσης και διαχείρισης πλημμυρών επιφανειακών νερών (Οδηγία 27/6/EC) 3. Έλεγχος απορροών λεκανών απορροής 4. Εφαρμογή βιώσιμων συστημάτων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Κάτω Σωτηρίτσα 5. Αξιολόγηση μελλοντικών αναγκών των λεκανών εξαιτίας κλιματικών αλλαγών 6. Πρόβλεψη ρύπανσης κάτω από πολύπλοκες αστικές και ποτάμιες αλληλεπιδράσεις 8. Επίδραση από απορρίψεις ρύπων σε ποτάμια 9. Υδραυλική ανάλυση έργων επεξεργασίας λυμάτων και αλληλεπίδρασή τους με το φυσικό και δομημένο περιβάλλον 1. Μελέτες θραύσεως φραγμάτων (Dam break Analysis)

5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ InfoWorks ICM ΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ INFOWORKS ICM Κάτω Σωτηρίτσα ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ME LAYERS ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

6 ΜΕΛΕΤΗ ΘΡΑΥΣΗΣ & ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΦΡ.ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ Κάτω Σωτηρίτσα Θέση φράγματος Αγιόκαμπος

7 Δεδομένα της λεκάνης απορροής Έκταση λεκάνης απορροής 75,3χλμ 2 Μέσο υψόμετρο λεκάνης +34, Μήκος κύριας μισγάγκειας 2,2 χλμ Υψόμετρο εξόδου λεκάνης (στη θέση του φράγματος) +32, Μέση κατά μήκος κλίση μισγαγκειας,44 Μέση ετήσια απορροή 11, εκ.μ 3 Δεδομένα του έργου Όγκος φράγματος 5. μ 3 Ωφέλιμος όγκος ταμιευτήρα 4,4 εκ.μ 3 Όγκος στην ΑΣΠ 7,4 εκ.μ 3 Όγκος στην ΑΣΛ 5,2 εκ.μ 3 Νεκρός όγκος,8 εκ.μ 3 Μέγιστο ύψος φράγματος (από θεμελίωση πυρήνα +28.5) 37,5 μ Στέψη +66, Μήκος/Πλάτος στέψης 37 μ/8.μ Κλίσεις πρανών ανάντη/κατάντη 2,5:1, / 2,:1, Υψόμετρο στέψης προφράγματος +45,

8 Επιφάνεια καθρέπτη (στρ.) Χωρητικότητα ταμιευτήρα (hm3) ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ (Breach) ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ (INFLOW) A (στρ) V (hm3) Vωφ (hm3) Υψόμετρο ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 24ΩΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΟΓΚΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ

9 Outflow (m3/s) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ (BREACH) ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΕΚΡΟΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ 1 Outflow Hydrograph ΣΕΝΑΡΙΟ ΙΙ (QTOT - Piping) ΣΕΝΑΡΙΟ ΙΙ (QTOT - Overtopping) ΣΕΝΑΡΙΟ ΙΙΙ(QTOT- HYDROGRAPH T=1.) Time (hrs) Σενάρια Παροχή αιχμής Q (μ3/δλ) Χρονική στιγμή h (ώρες) max Πλημμύρα 24h 728,6 16 Υπερπήδηση 9.531,5 12,9 (,4*) Διασωλήνωση 3.529,7 1,43 * Όταν το φαινόμενο της υπερπήδησης θεωρείται ότι ξεκινά με την έναρξη της διάβρωσης δηλαδή στις 12.5h

10 Όγκος (μ 3 ) Όγκος (μ 3 ) Παροχή Q(μ3/δλ) Παροχή Q(μ3/δλ) Παροχή Q (μ 3 /δλ) Στάθμη νερού (μ) Παροχή Q (μ 3 /δλ) Στάθμη νερού (μ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ (BREACH) ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΕΚΡΟΗΣ, ΣΤΑΘΜΗ ΝΕΡΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΚΑΙ ΚΟΙΤΗΣ Ρ.ΠΟΥΡΙ Υπερπήδηση-Υδρογράφημα εκροής Υπερπήδηση-Στάθμη νερού ταμιευτήρα Υπερπήδηση-Στάθμη νερού ρ.πουρί Χρόνος Τ (ώρες) ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΠΑΡΟΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ Διασωλήνωση- Υδρογράφημα εκροής Διασωλήνωση-Στάθμη νερού ταμιευτήρα Διασωλήνωση-Στάθμη νερού ρ.πουρί Χρόνος Τ (ώρες) Υπερπήδηση-Στερεοπαροχή 3. Υπερπήδηση-Υδρογράφημα εκροής Χρόνος Τ (ώρες) Διασωλήνωση-Στερεοπαροχή Διασωλήνωση-Υδρογράφημα εκροής Χρόνος Τ (ώρες)

11 ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ Innovyze Infoworks ICM Έκταση: ~28εκτάρια Πλήθος κόμβων: 5.3 Αυτόματη πύκνωση τριγωνικών στοιχείων Πλήθος τριγωνικών στοιχείων: 1. Μέση έκταση τριγωνικών στοιχείων: 28μ2 Προσομοίωση κτισμάτων Προσομοίωση τεχνικών γεφυρών Τρισδιάστατο μοντέλο εδάφους Υδρογράφημα εξόδου από την θραύση του φράγματος Προσομοίωση 1D, 1D-2D και 2D ανάλυσης με ICM Σύγκριση με άλλα λογισμικά: Delft 3D, Hec-Ras

12 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ 24h

13 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ

14 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗ

15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ

16 Παροχή (m 3 /s) Βάθος ροής (m) Παροχή (m 3 /s) Βάθος ροής (m) Παροχή (m 3 /s) Βάθος ροής (m) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ Ρ.ΠΟΥΡΙ Σενάριο Υπερπήδησης Σενάριο Μέγιστης Πλημμύρας ΥΠΟΜΝΗΜΑ Σενάριο Διασωλήνωσης

17 ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ARCGIS 1D Ανάλυση 2D ανάλυση

18 Βάθη ροής Εκτίμηση κινδύνου Χ Μ Σ Υ Χ Μ Σ Υ

19 Διαφορές μέγιστων μεγεθών ταχυτήτων ροής σε μ/δλ. Σύγκριση με και χωρίς στερεομεταφορά. 2D Ανάλυση.

20 Διαφορές μέγιστων βαθών ροής σε μ. Σύγκριση με και χωρίς στερεομεταφορά. 2D Ανάλυση.

21 Διαφορές αναγλύφου σε μ

22 Αριθμός κατακλυζομένων κτισμάτων HEC-RAS Κτίσματα Delft 3D με Delft3D InfoWorks ICM 2D στερεομεταφορά Υπερπήδηση Διασωλήνωση Μέγιστη πλημμύρα Κατακλυζόμενες εκτάσεις HEC-RAS Εκτάσεις (στρ) Delft3D Delft 3D με InfoWorks ICM 2D στερεομεταφορά Υπερπήδηση Διασωλήνωση Μέγιστη πλημμύρα Χρόνοι άφιξης και αιχμής κύματος σε κατοικημένες περιοχές (κέντρο οικισμού) Χρόνοι Delft 3D με InfoWorks InfoWorks InfoWorks Delft 3D HEC-RAS στερεομεταφορά ICM 2D ICM 1D ICM 1D-2D Υπερπ.Άφιξη :29 :28 :26 :29 :25 - Υπερπ. Αιχμή :34 :34 :31 :35 :31 - Διασωλ.Άφιξη 1:15 1:15 1:24 1:15 1:16 1:1 Διασωλ.Αιχμή 1:37 1:37 1:37 1:38 1:39 1:42 Μεγ. Πλημ. Άφιξη 5: 4:5 4:51 4:5 4:49 4:35 Μεγ. Πλημ. Αιχμή 16:2 16:2 16:16 16:15 16:14 16:29

23 Βίντεο 2D ανάλυσης με βάθος ροής χωρίς κτίρια Βίντεο 2D ανάλυσης με βάθος ροής με κτίρια Βίντεο 2D ανάλυσης με βάθος ροής και διανύσματα ταχυτήτων Βίντεο 2D ανάλυσης με βάθος ροής χωρίς διανύσματα ταχυτήτων

24 ΜΕΛΕΤΗ ΘΡΑΥΣΗΣ & ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΦΡ.ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ Ταμιευτήρας Αποσελέμη

25 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ Τύπος Χωμάτινο με κεντρικό αδιαπέρατο πυρήνα Όγκος μ3 Στέψη υψόμετρο (ονομαστικό) +223, - Μήκος 66 μ - Πλάτος 8, μ Μέγιστο ύψος (από την εκτιμώμενη 61, μ στάθμη θεμελίωσης πυρήνα) Υψόμετρο θεμελίωσης +162,μ Κλίσεις πρανών - Ανάντη - Κατάντη 3, : 1, 2,5 : 1, Συνολική χωρητικότητα ταμιευτήρα 36x1 6 m 3 Ωφέλιμη (+216,) 27,3x1 6 m 3 Ανώτατη Στάθμη Πλημμύρας (ΑΣΠ) +221, Ανώτατη Στάθμη Λίμνης (ΑΣΛ) +216, Κατώτατη Στάθμη Λίμνης (ΚΣΛ) +184, Ταμιευτήρας Αποσελέμη Επιφάνεια Λίμνης στην ΑΣΛ 1,6 km 2

26 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ (BREACH) ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ (INFLOW) ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 24ΩΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΟΓΚΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ

27 Παροχή (μ3/δλ) Στάθμη Ταμιευτήρα Outflow (m3/s) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ (BREACH) ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΕΚΡΟΗΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ 4 Outflow Overtopping Hydrograph Total Discharge (QTOT_Piping) Total Discharge (QTOT_Overtopping) ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗ : Q=37.844μ3/δλ,t=,5h ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Q=16.μ3/δλ,t=1,76h ,,5 1, 1,5 2, 2,5 3, Time (hrs) εισροή εκροή υπερχειλιστή Στάθμη Ταμιευτήρα ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΚΡΟΗ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ: Q=1.45μ3/δλ, t=15h Χρόνος (ώρες) 215

28 ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ Innovyze Infoworks ICM Έκταση: ~95εκτάρια Πλήθος κόμβων: 158. Αυτόματη πύκνωση τριγωνικών στοιχείων Πλήθος τριγωνικών στοιχείων: 31. Μέση έκταση τριγωνικών στοιχείων: 83μ2 Προσομοίωση κτισμάτων Προσομοίωση τεχνικών γεφυρών Τρισδιάστατο μοντέλο εδάφους Υδρογράφημα εξόδου από την θραύση του φράγματος Προσομοίωση 1D, 1D-2D και 2D ανάλυσης με ICM

29 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ 24h

30 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ

31 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗ

32 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗ Βίντεο 2D ανάλυσης με ταχύτητες ροής

33 ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗ Μέγιστο βάθος ροής στην εκβολή Μέγιστες ταχύτητες ροής στην εκβολή

34 ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗ Προσδιορισμός Πλημμυρικού Κινδύνου Πλημμυρικές εκτάσεις Χρήσεις γης

35 ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗ Χ.Θ. Διατομή Περιγραφή Διατομών Ελέγχου + Δ1 Εκβολές. Παραθαλάσσια σπίτια/ξενοδοχιακές μονάδες 1+ Δ2 Διατομή ανά 1μ στον άξονα του π. Αποσελέμη 1+32 Δ3 Γέφυρα π.αποσελέμη μήκους ~5μ της Παλαιάς Εθνικής οδού Ηρακλείου Αγίου Νικολάου. Πρώτα σπίτια παραλιακής ζώνης 2+ Δ4 Διατομή ανά 1μ στον άξονα του π. Αποσελέμη 2+99 Δ5 Κοιλαδογέφυρα π.αποσελέμη μήκους ~22μ νέας εθνικής οδού Ηρακλείου Αγίου Νικολάου 3+ Δ6 Διατομή ανά 1μ στον άξονα του π. Αποσελέμη 4+ Δ7 Διατομή ανά 1μ στον άξονα του π. Αποσελέμη 5+ Δ8 Διατομή ανά 1μ στον άξονα του π. Αποσελέμη 6+ Δ9 Διατομή ανά 1μ στον άξονα του π. Αποσελέμη 7+ Δ1 Διατομή ανά 1μ στον άξονα του π. Αποσελέμη 8+ Δ11 Διατομή ανά 1μ στον άξονα του π. Αποσελέμη 9+ Δ12 Διατομή ανά 1μ στον άξονα του π. Αποσελέμη Δ13 Γέφυρα π.αποσελέμη μήκους ~8μ επαρχιακής οδού Ηρακλείου Καστελλίου 1+ Δ14 Διατομή ανά 1μ στον άξονα του π. Αποσελέμη 11+ Δ15 Διατομή ανά 1μ στον άξονα του π. Αποσελέμη 12+ Δ16 Διατομή ανά 1μ στον άξονα του π. Αποσελέμη Δ17 Γέφυρα π.αποσελέμη μήκους ~53,5μ παράκαμψης επαρχιακής οδού Ηρακλείου-Οροπεδίου Λασιθίου. 13+ Δ18 Διατομή ανά 1μ στον άξονα του π. Αποσελέμη Δ19 Γεφυράκι κατάντη του οικισμού Ποταμιές Δ2 Κέντρο οικισμού Ποταμιές Δ21 Μικρό τεχνικό διέλευσης. Αρχή οικισμού Ποταμιές 14+ Δ22 Διατομή ανά 1μ στον άξονα του π. Αποσελέμη Δ23 Άξονας φράγματος

36 ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗ Χ.Θ. Διατομή Χρόνος άφιξης Χρόνος αιχμής Χρόνος άφιξης Χρόνος αιχμής Μέγιστη Μέγιστο βάθος d πλημμυρικού πλημμυρικού πλημμυρικού πλημμυρικού ταχύτητα v Υπερπήδηση κύματος t1* κύματος t2* κύματος t1 κύματος t2 Υπερπήδηση (Σενάριο I) Υπερπήδηση Υπερπήδηση Υπερπήδηση Υπερπήδηση (Σενάριο Ι) (Σενάριο Ι) (Σενάριο Ι) (Σενάριο Ι) (Σενάριο Ι) + Δ :6 1:25 13:47 14:6 1+ Δ :2 1:24 13:43 14: Δ : 1:24 13:41 14:5 2+ Δ :58 1:2 13:39 14: Δ :55 1:19 13:36 14: 3+ Δ :55 1:18 13:36 13:59 4+ Δ :53 1:1 13:34 13:51 5+ Δ :5 1:8 13:31 13:49 6+ Δ :48 1:6 13:29 13:47 7+ Δ :45 1:5 13:26 13:46 8+ Δ :43 1:4 13:24 13:45 9+ Δ :4 :59 13:21 13: Δ :4 :58 13:21 13:39 1+ Δ :38 :52 13:19 13: Δ :36 :52 13:17 13: Δ :32 :51 13:13 13: Δ :24 :49 13:5 13:3 13+ Δ :23 :4 13:4 13: Δ :21 :4 13:2 13: Δ :2 :4 13:1 13: Δ :17 :4 12:58 13: Δ :14 :4 12:55 13:21 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ Δ23 ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ 22. ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ 2.67 ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE :1 INFOWORKS ICM :38 ΚΑΙ ARCGIS 12:42 Αθήνα, 8/5/214 13:19

37 ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΣΑΕΚ) ΕΞΟΔΟΙ ΔΙΑΦΥΓΗΣ

38 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1. Η μέθοδος των πεπερασμένων όγκων θεωρείται γενικά ότι έχει ένα πλήθος πλεονεκτημάτων σε ότι αφορά την γεωμετρική ευελιξία και την εννοιολογική απλότητα. 2. Η 2D ανάλυση δύναται να προσομοιώσει ειδικές συνθήκες ροής όπου η εγκάρσια συνιστώσα του πεδίου των ταχυτήτων είναι σημαντική, όπως πχ τμήματα, που λόγω τοπογραφίας του εδάφους έχουν μεγάλο εύρος πλημμυρικού πεδίου. 3. Η μοντελοποίηση κτισμάτων σε περιοχές όπου διέρχεται το πλημμυρικό κύμα μεταβάλλει τοπικά σε αξιόλογο βαθμό τα υδραυλικά του μεγέθη 4. Σημαντικός παράγοντας στο χρόνο επίλυσης αλλά και την ακρίβεια προσομοίωσης αποτελούν τα χαρ/κα δικτύου πεπερασμένων όγκων 5. Συμβατότητα με Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΑrcGIS) 6. Σημαντική συμβολή στα αποτελέσματα από την προσομοίωση τεχνικών - γεφυρών και στερεομεταφοράς 7. Σημαντικό πλεονέκτημα της αλληλεπίδρασης δικτύων με επιφανειακές ροές

39 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας! Μίχας Σπύρος, Πολιτικός Μηχανικός PhD Νικολάου Κώστας, Πολιτικός Μηχανικός MSc Ευβοίας 3, 15125, Μαρούσι

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Πλημμυρική επικινδυνότητα στα αστικά ρέματα και μέθοδοι αντιμετώπισης Η περίπτωση του ρέματος Φιλοθέης

Πλημμυρική επικινδυνότητα στα αστικά ρέματα και μέθοδοι αντιμετώπισης Η περίπτωση του ρέματος Φιλοθέης Ημερίδα: Διαχείριση και αξιοποίηση ρεμάτων στο αστικό περιβάλλον. Προκλήσεις και προοπτικές 19 Νοεμβρίου 2012, ΕΛΚΕΘΕ, Ανάβυσσος Διοργάνωση: Δήμος Αγίου Δημητρίου Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων. 4 ος Τόμος

ΘΕΜΑΤΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων. 4 ος Τόμος ΘΕΜΑΤΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων 4 ος Τόμος Επιμέλεια Φώτιος Π. Μάρης Επίκουρος Καθηγητής ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ http://www.hydroex.gr ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Σπύρος Μίχας, Πολιτικός Μηχανικός, PhD, MSc Ελένη Γκατζογιάννη, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Αννέτα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (GR13) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάρτιος 2014 Αναθεωρήσεις: 20-03-2014 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ και ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΒΙΣΤΩΝΙ ΑΣ - ΙΣΜΑΡΙ ΑΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: Συλαίος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις. ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις. ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι ΠΟΜ 131 Γεωδαισία Ι Εισαγωγή. Γη Δομή - Βασικές κινήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΧΑΡΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.3.3.4. Μεταφορές - Δίκτυα

Α.3.3.4. Μεταφορές - Δίκτυα Α.3.3.4. Μεταφορές - Δίκτυα Α.3.3.4.1. Μεταφορές 1. Γενικά Σήμερα, το βασικό πλέγμα των διαπεριφερειακών αξόνων στην ενότητα Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου περιλαμβάνει τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ, ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Προληπτική Συντήρηση για Δύκτια Υδρευσης

Προληπτική Συντήρηση για Δύκτια Υδρευσης Προληπτική Συντήρηση για Δύκτια Υδρευσης Συνεργάτες Computer Technology Institute & Press http://www.cti.gr HS Data Ltd http://www.hsdata.com Centre for Assessment of Natural Hazards & Proactive Planning

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΏΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΦΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Υ ΑΤΟΦΡΑΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Υ ΑΤΟΦΡΑΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ Υ ΑΤΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Υ ΑΤΟΦΡΑΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας Αναστασόπουλος Κων/νος Μουτάφης Νικόλαος Νικολάου ηµήτριος Ντουνιάς

Διαβάστε περισσότερα

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Υπηρεσίες και προϊόντα υποστήριξης προληπτικού σχεδιασμού αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών και πλημμυρών μετά την πυρκαγιά 3 ο Συμμετοχικό Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin Διαχείριση των υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΥΔ 03)

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΥΔ 03) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ &.. &... 2009 i ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στο Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής Διοίκηση Παραγωγής Είναι ο επιστημονικός κλάδος που πραγματεύεται τον Σχεδιασμό και τη Λειτουργία Συστημάτων Παραγωγής. Περιλαμβάνει: 1) Γενικές αρχές δηλ. το σύνολο των στόχων και κανόνων για τον ορθό

Διαβάστε περισσότερα

Ζαφειριάδου Ευστρατία Καζάκης Μιχαήλ

Ζαφειριάδου Ευστρατία Καζάκης Μιχαήλ ΤΜΗΜΑ Τ.Ε.Ι. Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Η/Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ μυ/σ Εργαστήριο Περιφερειακών Μονάδων και Δικτύων Η/Υ PeLAB Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σπουδαστές: Ζαφειριάδου Ευστρατία Καζάκης Μιχαήλ θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Βασικά στοιχεία

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Βασικά στοιχεία ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Βασικά στοιχεία Το εγχειρίδιο ετοιμάστηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος 2G-MED 09-445 Waterloss Management of water losses in a drinking water

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία η οποία υποβάλλεται για µερική εκπλήρωση των απαιτήσεων για το ιεπιστηµονικό - ιατµηµατικό ίπλωµα Ειδίκευσης του.π.μ.σ.

Μεταπτυχιακή Εργασία η οποία υποβάλλεται για µερική εκπλήρωση των απαιτήσεων για το ιεπιστηµονικό - ιατµηµατικό ίπλωµα Ειδίκευσης του.π.μ.σ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Yπ.A.A.T.: TA ΦPAΓMATA KAI OI ΛIMNO EΞAMENEΣ B EK OΣH - NEA EPΓA ΦEBPOYAPIOΣ 2006

Yπ.A.A.T.: TA ΦPAΓMATA KAI OI ΛIMNO EΞAMENEΣ B EK OΣH - NEA EPΓA ΦEBPOYAPIOΣ 2006 EXOFYLO-2006 24-01-06 20:53 ÂÏ 1 Yπ.A.A.T.: TA ΦPAΓMATA KAI OI ΛIMNO EΞAMENEΣ B EK OΣH - NEA EPΓA ΦEBPOYAPIOΣ 2006 Y HPE IA IAXEIPI H E.. «A POTIKH ANA TY H-ANA Y KPOTH H TH Y AI POY 2000-2006» E HNIKH

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΜΛΤΗ Μ ΤΙΤΛΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝ ΠΡΟΤΠΩΝ «JOINT FRAMEWORK FOR THE PROVISION OF STANDARDIZED SERVICES TO GEOTECHNICAL ENGINEERS FOR (E)TRAINING ON NATURAL RISKS - CIVIL PROTECTION AND FOR PROMOTING ACCESS

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ Οκτώβριος 2009

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Δημοκρατία της Μακεδονίας

Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Δημοκρατία της Μακεδονίας Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Δημοκρατία της Μακεδονίας ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΌΘΕΣΗ ΑΝΑΛΆΒΕΙ ΈΡΓΟY Συσσώρευση Λουκοβο Πολε, αγωγος Κοραμπσκι νερα και MΥE Μαυρη Πετρα ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ιούλιος,2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης GR13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ II ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΞΑΝΘΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ξάνθης 2015-2019

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020»

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα