ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ (Α: ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, Β: ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ (Α: ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, Β: ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)"

Transcript

1 Τ: ΙΧΡΙ ΠΛΡΦΡΙΩ ΠΙ Κ ΘΕ ΤΕΠΩΥ ΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ Θ 1 ΤΥΠ ΚΩΤΤΙ ΠΛΡΦΡΙΚ/ΠΘ 9.4 7/20/2000 ΠΙΚΕ ΚΤΤΞ ΤΩ ΥΠΨΦΙΩ Θ (: Ε ΠΛΡ ΠΡΤ, : Ε ΕΛΛΙΠ ΠΡΤ) Όσοι υποψήφιοι δεν ανήκουν ούτε στον πίνακα ούτε στον πίνακα δεν έχουν τα τυπικά προσόντα της προκήρυξης για την διδασκαλία του μαθήματος Όσοι ανήκουν σε πίνακα αλλά δεν έχουν αριθμό κατάταξης θα καταταγούν από την επιτροπή εφόσον χρειαστεί σε άλλη συνεδρίαση. σειρά εμφάνισης αυτών στις παρούσες λίστες είναι τυχαία. ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΕΤΠΤΥΧΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ..Ε. Τ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ/Π/Ι ΚΕ ΓΩΡΙ ΙΚΤ "ΤΕΧΙΚΕ ΕΛΕΓΧΥ ΠΡ ΓΙ ΚΤΕΕ ΥΤΤ Τ ΙΙΚΤΥ" ΠΛΡΦΡΙΚ ΠΘ ΙΚΤΡΙΚ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΕΠΓΓΕΛ ΤΙΚ ΙΚΤΙ Κ 7Ε 10 (26 20 ΞΕΕ ΓΛΩΕ ΕΡ - ΥΓΓΡΦΙΚ ΕΡΓ Ι Ε Ι ΠΤ ΕΤΕ Κ - ΙΛΙ Ω - Ω ΠΡΤΡ ΓΓΛΙΚ, ΓΕΡΙΚ ΛΥ ΚΙ ΧΕΙ ΛΓΡΙΘΩ (Ε) 2 ΚΖΙ ΙΩ ΧΛΓ ΧΙΚ..ΠΙ.Τ.Ε (7,66) οε-03 2/13/2004 ΕΦΡΕ ΠΛΡΦΡΙΚ ΚΕ 6/30/2010 5Ε 7 8 Κ ΓΓΛΙΚ ΛΥ ΚΙ ΧΕΙ ΛΓΡΙΘΩ (Ε) 3 ΦΡΓΓΙ ΛΕΩΙ ΕΠΙΤ /Υ/Τ ΕΠΙΤ /Υ ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ ΛΙ ΚΛΩ 1. Τ ΛΕΚΤΡΛΓΩ & ΛΕΚΤΡΚΩ ΧΙΚΩ/ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ, 2. FINANCE & Τ ΚΛ ΓΓΛΙΚ ΛΥ ΚΙ ΧΕΙ ΛΓΡΙΘΩ (Ε) 4 ΖΦΡΙ ΠΓΙΩΤ ΠΥΡΙΩ 5 ΠΙΤΦΙ ΠΕΤΡ 6 ΥΕΩΙ ΥΕΩ ΛΕΚΤΡΛΓΩ Χ/ΚΩ ΚΙ Χ/ΚΩ ΥΠΛΓΙΤΩ ΠΘ ΧΙΚ /Υ ΚΙ ΠΛΡΦΡΙΚ (ΠΛΥΤΕΧ ΠΤΡΩ) Χ. ΥΤΤΙΥ Τ.Ε / Τ ΠΡΙ 6,82 11/3/1999 8, Ε ΤΕΧΛΓΙΕ ΥΤΤΩ ΙΚΡΛΕΚΤΡΚ ΚΙ ΠΛΡΦΡΙΚ / Υ ΠΘ MSc in Software Engineering and Computer Systems (Informatics Dept. Univ. of Edinburgh 11/25/ Ε 6 2 Ε 5 Κ. 12 ΕΡΕ 6 Κ. ΓΓΛΙΚ 1 1 ΛΥ ΚΙ ΧΕΙ ΛΓΡΙΘΩ (Ε) ΓΓΛΙΚ 2 12 ΛΥ ΚΙ ΧΕΙ ΛΓΡΙΘΩ (Ε) ΓΓΛΙΚ ΛΥ ΚΙ ΧΕΙ ΛΓΡΙΘΩ (Ε) 1 ΚΡΤΡ ΓΕΩΡΓΙ ΘΤΙΚΩ/ Π. ΠΤΡΩ ΤΕΧΛΓΙΕ ΚΙ ΙΚ ΠΛΡΦΡΙΚΩ ΚΙ ΕΠΙΚΩΙΚΩ ΥΤΤΩ Π. ΙΓΙΥ 3 Κ ΓΓΛΙΚ, ΓΛΛΙΚ ΛΥ ΚΙ ΧΕΙ ΛΓΡΙΘΩ (Ε) ΤΕΡΖ ΙΛ ΚΙΚΩ ΕΠΙΤΩ/ Π. ΚΕ 7,16 14/12/2004 ΠΛΡΦΡΙΚ ΥΤΤ Π. Κ ΠΛΡΦΡΙΚ ΥΤΤ Π. Κ Ε Κ ΕΤ ΓΓΛΙΚ, ΓΛΛΙΚ βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακά εκτός αντικειμένου ΛΥ ΚΙ ΧΕΙ ΛΓΡΙΘΩ (Ε) 1 ΛΛ ΓΕΩΡΓΙ ΛΕΚΤΡΛΓ Χ. & Χ. /Υ ΠΘ ΤΥΠ ΚΩΤΤΙ ΠΛΡΦΡΙΚ/ΠΘ 9.4 7/20/2000 ΠΕΠΙΤΙ..Ε. Τ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ/Π/Ι ΚΕ ΠΕΠΙΤΙ "ΤΕΧΙΚΕ ΕΛΕΓΧΥ ΠΡ ΓΙ ΚΤΕΕ ΥΤΤ Τ ΙΙΚΤΥ" ΠΛΡΦΡΙΚ ΠΘ Ε 13 Κ 7Ε 10 (26 20 ΓΓΛΙΚ 4 7 ΛΥ ΥΤΤΩ - ΤΕΧΛΓΙ ΛΓΙΙΚΥ (Ε) ΓΓΛΙΚ, ΓΕΡΙΚ ΛΥ ΥΤΤΩ - ΤΕΧΛΓΙ ΛΓΙΙΚΥ (Ε)

2 ΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ ΕΤΠΤΥΧΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ ΙΚΤΡΙΚ ΕΡ - ΥΓΓΡΦΙΚ ΕΡΓ ΠΙ Κ ΘΕ ΤΕΠΩΥ Θ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΕΠΓΓΕΛ ΤΙΚ ΙΚΤΙ Κ ΞΕΕ ΓΛΩΕ Ι Ε Ι ΠΤ ΕΤΕ Κ - ΙΛΙ Ω - Ω ΠΡΤΡ 3 ΚΖΙ ΙΩ ΧΛΓ ΧΙΚ..ΠΙ.Τ.Ε (7,66) οε-03 2/13/2004 ΕΦΡΕ ΠΛΡΦΡΙΚ ΚΕ 6/30/2010 5Ε 7 8 Κ ΓΓΛΙΚ ΛΥ ΥΤΤΩ - ΤΕΧΛΓΙ ΛΓΙΙΚΥ (Ε) 4 ΦΡΓΓΙ ΛΕΩΙ ΕΠΙΤ /Υ/Τ ΕΠΙΤ /Υ ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ ΛΙ ΚΛΩ 1. Τ ΛΕΚΤΡΛΓΩ & ΛΕΚΤΡΚΩ ΧΙΚΩ/ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ, 2. FINANCE & Τ ΚΛ ΓΓΛΙΚ ΛΥ ΥΤΤΩ - ΤΕΧΛΓΙ ΛΓΙΙΚΥ (Ε) 5 ΠΙΤΦΙ ΠΕΤΡ 6 ΥΕΩΙ ΥΕΩ ΙΩΙΥ ΕΠ ΚΡΤΡ ΓΕΩΡΓΙ ΤΥΙΩΤ ΚΥΡΙΚ 1 ΛΛ ΓΕΩΡΓΙ ΧΙΚ /Υ ΚΙ ΠΛΡΦΡΙΚ (ΠΛΥΤΕΧ ΠΤΡΩ) Χ. ΥΤΤΙΥ Τ.Ε / Τ ΠΡΙ ΧΙΚΩ ΠΛΡΦΡΙΚ ΚΙ ΤΛΕΠΙΚΩΙΩ - Τ ΛΡΙ ΘΤΙΚΩ/ Π. ΠΤΡΩ ΕΦΡΓΩ ΠΛΡΦΡΙΚ Τ ΙΚ ΚΙ Τ ΚΙ - Τ ΥΤ. ΚΕ ΛΕΚΤΡΛΓ Χ. & Χ. /Υ ΠΘ 8, MSc in Software Engineering and Computer Systems (Informatics Dept. Univ. of Edinburgh Ε 6 Κ. ΓΓΛΙΚ 2 12 ΛΥ ΥΤΤΩ - ΤΕΧΛΓΙ ΛΓΙΙΚΥ (Ε) ΓΓΛΙΚ ΛΥ ΥΤΤΩ - ΤΕΧΛΓΙ ΛΓΙΙΚΥ (Ε) 6, Ε ΓΓΛΙΚ ΛΥ ΥΤΤΩ - ΤΕΧΛΓΙ ΛΓΙΙΚΥ (Ε) 7, ΤΥΠ ΚΩΤΤΙ ΠΛΡΦΡΙΚ/ΠΘ 9.4 7/20/2000 ΤΕΧΛΓΙΕ ΚΙ ΙΚ ΠΛΡΦΡΙΚΩ ΚΙ ΕΠΙΚΩΙΚΩ ΥΤΤΩ Π. ΙΓΙΥ ΙΚΤΙΚ ΕΠΙΤ ΚΙ ΠΛΡΦΡΙΚ ΥΤΤ - Τ Θ ΠΕΠΙΤΙ..Ε. Τ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ/Π/Ι ΚΕ ΠΕΠΙΤΙ "ΤΕΧΙΚΕ ΕΛΕΓΧΥ ΠΡ ΓΙ ΚΤΕΕ ΥΤΤ Τ ΙΙΚΤΥ" ΠΛΡΦΡΙΚ ΠΘ Ε Ε 3 Κ 13 Κ 7Ε 10 (26 20 ΓΓΛΙΚ, ΓΛΛΙΚ ΓΓΛΙΚ ΛΥ ΥΤΤΩ - ΤΕΧΛΓΙ ΛΓΙΙΚΥ (Ε) ΛΥ ΥΤΤΩ - ΤΕΧΛΓΙ ΛΓΙΙΚΥ (Ε) ΓΓΛΙΚ 4 7 ΤΙΚΕΤΡΕΦH ΠΡΓΡΤΙ (Ε) ΓΓΛΙΚ, ΓΕΡΙΚ ΤΙΚΕΤΡΕΦH ΠΡΓΡΤΙ (Ε) 3 ΚΖΙ ΙΩ ΧΛΓ ΧΙΚ..ΠΙ.Τ.Ε (7,66) οε-03 2/13/2004 ΕΦΡΕ ΠΛΡΦΡΙΚ ΚΕ 6/30/2010 5Ε 7 8 Κ ΓΓΛΙΚ ΤΙΚΕΤΡΕΦH ΠΡΓΡΤΙ (Ε) 4 ΙΖ ΧΡΙΛ ΠΕΠΙΤΙ ΤΕΧΛΓΙΕ ΙΚΡΛΕΚΤΡΚ ΚΙ ΠΛΡΦΡΙΚ - Λ. Χ. & Χ. /Υ/ΠΘ 2/24/ Ε Κ ΤΙΚΕΤΡΕΦH ΠΡΓΡΤΙ (Ε) 5 ΦΡΓΓΙ ΛΕΩΙ ΕΠΙΤ /Υ/Τ ΕΠΙΤ /Υ ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ ΛΙ ΚΛΩ 1. Τ ΛΕΚΤΡΛΓΩ & ΛΕΚΤΡΚΩ ΧΙΚΩ/ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ, 2. FINANCE & Τ ΚΛ ΓΓΛΙΚ ΤΙΚΕΤΡΕΦH ΠΡΓΡΤΙ (Ε)

3 ΠΙ Κ ΘΕ 6 ΤΕΠΩΥ ΛΥΚ ΚΩΤΤΙ 7 ΠΙΤΦΙ ΠΕΤΡ 8 ΥΕΩΙ ΥΕΩ 1 ΚΡΤΡ ΓΕΩΡΓΙ ΧΡΙΤΥΛΠΥΛ ΧΡΛΠ 1 ΛΛ ΓΕΩΡΓΙ ΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ Θ 1.Λ. Χ. & Χ. ΥΤΤΩ Ρ Ι/UNIVERSITY OF BRIGHTON 2. Msc ΥΤΤ ΚΙΤΩ ΕΠΙΚΩΙΩ/UNIVERSITY OF SURREY UK ΧΙΚ /Υ ΚΙ ΠΛΡΦΡΙΚ (ΠΛΥΤΕΧ ΠΤΡΩ) Χ. ΥΤΤΙΥ Τ.Ε / Τ ΠΡΙ ΘΤΙΚΩ/ Π. ΠΤΡΩ ΧΙΚ ΡΥΧΩ (Τ ΚΖ) ΛΕΚΤΡΛΓ Χ. & Χ. /Υ ΠΘ , , ΤΥΠ ΚΩΤΤΙ ΠΛΡΦΡΙΚ/ΠΘ 9.4 7/20/ ΙΖ ΧΡΙΛ ΠΕΠΙΤΙ ΓΩΡΙ ΙΚΤ 9/3/2002 ΕΤΠΤΥΧΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ ΤΕΧΛΓΙΕ ΥΤΤΩ ΕΠΙΚΩΙΩ ΚΙ ΡΥΦΡΙΚΩ ΤΛΕΠΙΚΩΙΩ ΤΥ/ΠΘ MSc in Software Engineering and Computer Systems (Informatics Dept. Univ. of Edinburgh ΤΕΧΛΓΙΕ ΚΙ ΙΚ ΠΛΡΦΡΙΚΩ ΚΙ ΕΠΙΚΩΙΚΩ ΥΤΤΩ Π. ΙΓΙΥ ΙΦΛΙ ΠΤΤ (ΕΠ) ΠΕΠΙΤΙ..Ε. Τ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ/Π/Ι ΚΕ ΤΕΧΛΓΙΕ ΙΚΡΛΕΚΤΡΚ ΚΙ ΠΛΡΦΡΙΚ - Λ. Χ. & Χ. /Υ/ΠΘ 6/25/2008 ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΙΚΤΡΙΚ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΕΠΓΓΕΛ ΤΙΚ Ε ΙΚΤΙ Κ 8Ε 6 15 (19,5 6 Κ. 3 Κ ΞΕΕ ΓΛΩΕ ΕΡ - ΥΓΓΡΦΙΚ ΕΡΓ Ι Ε Ι ΠΤ ΕΤΕ Κ - ΙΛΙ Ω - Ω ΠΡΤΡ ΓΓΛΙΚ 1 ΤΙΚΕΤΡΕΦH ΠΡΓΡΤΙ (Ε) ΓΓΛΙΚ 2 12 ΤΙΚΕΤΡΕΦH ΠΡΓΡΤΙ (Ε) ΓΓΛΙΚ ΤΙΚΕΤΡΕΦH ΠΡΓΡΤΙ (Ε) ΓΓΛΙΚ, ΓΛΛΙΚ ΤΙΚΕΤΡΕΦH ΠΡΓΡΤΙ (Ε) ΧΕΤΙΚ ΤΙΚΕΤΡΕΦH ΠΡΓΡΤΙ (Ε) ΠΕΠΙΤΙ "ΤΕΧΙΚΕ ΕΛΕΓΧΥ ΠΡ ΓΙ ΚΤΕΕ ΥΤΤ Τ ΙΙΚΤΥ" ΠΛΡΦΡΙΚ ΠΘ Ε 2/24/ Ε Κ 7Ε 10 ( Κ ΓΓΛΙΚ 4 7 ΡΧΙΤΕΚΤΚ ΥΠΛΓΙΤΩ (Ε) ΓΓΛΙΚ, ΓΕΡΙΚ ΡΧΙΤΕΚΤΚ ΥΠΛΓΙΤΩ (Ε) ΡΧΙΤΕΚΤΚ ΥΠΛΓΙΤΩ (Ε) 4 ΦΡΓΓΙ ΛΕΩΙ ΕΠΙΤ /Υ/Τ ΕΠΙΤ /Υ ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ ΛΙ ΚΛΩ 1. Τ ΛΕΚΤΡΛΓΩ & ΛΕΚΤΡΚΩ ΧΙΚΩ/ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ, 2. FINANCE & Τ ΚΛ ΓΓΛΙΚ ΡΧΙΤΕΚΤΚ ΥΠΛΓΙΤΩ (Ε) 5 ΛΥΚ ΚΩΤΤΙ 6 ΥΕΩΙ ΥΕΩ 1.Λ. Χ. & Χ. ΥΤΤΩ Ρ Ι/UNIVERSITY OF BRIGHTON 2. Msc ΥΤΤ ΚΙΤΩ ΕΠΙΚΩΙΩ/UNIVERSITY OF SURREY UK Χ. ΥΤΤΙΥ Τ.Ε / Τ ΠΡΙ /3/2002 ΤΕΧΛΓΙΕ ΥΤΤΩ ΕΠΙΚΩΙΩ ΚΙ ΡΥΦΡΙΚΩ ΤΛΕΠΙΚΩΙΩ ΤΥ/ΠΘ 6/25/2008 8Ε 6 15 (19,5 ΓΓΛΙΚ 1 ΡΧΙΤΕΚΤΚ ΥΠΛΓΙΤΩ (Ε) ΓΓΛΙΚ ΡΧΙΤΕΚΤΚ ΥΠΛΓΙΤΩ (Ε) 1 ΚΡΤΡ ΓΕΩΡΓΙ ΘΤΙΚΩ/ Π. ΠΤΡΩ ΤΕΧΛΓΙΕ ΚΙ ΙΚ ΠΛΡΦΡΙΚΩ ΚΙ ΕΠΙΚΩΙΚΩ ΥΤΤΩ Π. ΙΓΙΥ 3 Κ ΓΓΛΙΚ, ΓΛΛΙΚ ΡΧΙΤΕΚΤΚ ΥΠΛΓΙΤΩ (Ε) 2 ΙΡΥ ΓΡΓΡΙ ΛΕΚΤΡΛΓ Χ. & Χ. /Υ - Π. ΥΙ ΡΕΤΙ + Master ΥΤΤ ΥΤΤΥ ΕΛΕΓΧΥ ΚΙ ΕΤΡΛΓΙ/ Hudershfield univ. UK COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS / DARAM UK ΓΓΛΙΚ εταπτυχιακό και ιδακτορικό, επαγγελματική και διδακτική προϋπηρεσία και ερευνητικές εργασίες εκτός αντικειμένου ΡΧΙΤΕΚΤΚ ΥΠΛΓΙΤΩ (Ε)

4 ΠΙ Κ ΘΕ ΤΕΠΩΥ ΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ Θ 1 ΤΥΠ ΚΩΤΤΙ ΠΛΡΦΡΙΚ/ΠΘ 9.4 7/20/ ΙΖ ΧΡΙΛ ΠΕΠΙΤΙ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΕΤΠΤΥΧΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ..Ε. Τ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ/Π/Ι ΚΕ ΤΕΧΛΓΙΕ ΙΚΡΛΕΚΤΡΚ ΚΙ ΠΛΡΦΡΙΚ - Λ. Χ. & Χ. /Υ/ΠΘ ΓΩΡΙ ΙΚΤ "ΤΕΧΙΚΕ ΕΛΕΓΧΥ ΠΡ ΓΙ ΚΤΕΕ ΥΤΤ Τ ΙΙΚΤΥ" ΠΛΡΦΡΙΚ ΠΘ ΙΚΤΡΙΚ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΕΠΓΓΕΛ ΤΙΚ 2/24/ Ε 10 ΙΚΤΙ Κ 7Ε 10 ( Κ ΞΕΕ ΓΛΩΕ ΕΡ - ΥΓΓΡΦΙΚ ΕΡΓ Ι Ε Ι ΠΤ ΕΤΕ Κ - ΙΛΙ Ω - Ω ΠΡΤΡ ΓΓΛΙΚ, ΓΕΡΙΚ ΦΛ ΥΤΤΩ (Ε) ΦΛ ΥΤΤΩ (Ε) 3 ΦΡΓΓΙ ΛΕΩΙ ΕΠΙΤ /Υ/Τ ΕΠΙΤ /Υ ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ ΛΙ ΚΛΩ 1. Τ ΛΕΚΤΡΛΓΩ & ΛΕΚΤΡΚΩ ΧΙΚΩ/ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ, 2. FINANCE & Τ ΚΛ ΓΓΛΙΚ ΦΛ ΥΤΤΩ (Ε) 4 ΩΤΡΠΥΛΥ ΚΛΛΙΠ ΠΛΡΦΡΙΚ- ΘΤΙΚ, ROYAL HOLLOWAY Univ.UK ΦΛ ΠΛΡΦΡΙΚΩ ΥΤΤΩ Ε Κ ΓΓΛΙΚ 3 7 ΦΛ ΥΤΤΩ (Ε) 1 ΚΡΤΡ ΓΕΩΡΓΙ ΘΤΙΚΩ/ Π. ΠΤΡΩ ΤΕΧΛΓΙΕ ΚΙ ΙΚ ΠΛΡΦΡΙΚΩ ΚΙ ΕΠΙΚΩΙΚΩ ΥΤΤΩ Π. ΙΓΙΥ 3 Κ ΓΓΛΙΚ, ΓΛΛΙΚ ΦΛ ΥΤΤΩ (Ε) 1 ΛΛ ΓΕΩΡΓΙ ΛΕΚΤΡΛΓ Χ. & Χ. /Υ ΠΘ ΤΥΠ ΚΩΤΤΙ ΠΛΡΦΡΙΚ/ΠΘ 9.4 7/20/2000 ΠΕΠΙΤΙ..Ε. Τ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ/Π/Ι ΚΕ ΠΕΠΙΤΙ "ΤΕΧΙΚΕ ΕΛΕΓΧΥ ΠΡ ΓΙ ΚΤΕΕ ΥΤΤ Τ ΙΙΚΤΥ" ΠΛΡΦΡΙΚ ΠΘ Ε 13 Κ 7Ε 10 (26 20 ΓΓΛΙΚ 4 7 ΕΕΩ Ι (Ε) ΓΓΛΙΚ, ΓΕΡΙΚ ΕΕΩ Ι (Ε) 3 ΚΖΙ ΙΩ ΧΛΓ ΧΙΚ..ΠΙ.Τ.Ε (7,66) οε-03 2/13/2004 ΕΦΡΕ ΠΛΡΦΡΙΚ ΚΕ 6/30/2010 5Ε 7 8 Κ ΓΓΛΙΚ ΕΕΩ Ι (Ε) 4 ΙΖ ΧΡΙΛ ΠΕΠΙΤΙ ΤΕΧΛΓΙΕ ΙΚΡΛΕΚΤΡΚ ΚΙ ΠΛΡΦΡΙΚ - Λ. Χ. & Χ. /Υ/ΠΘ 2/24/ Ε Κ ΕΕΩ Ι (Ε) 5 ΦΡΓΓΙ ΛΕΩΙ ΕΠΙΤ /Υ/Τ ΕΠΙΤ /Υ ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ ΛΙ ΚΛΩ 1. Τ ΛΕΚΤΡΛΓΩ & ΛΕΚΤΡΚΩ ΧΙΚΩ/ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ, 2. FINANCE & Τ ΚΛ ΓΓΛΙΚ ΕΕΩ Ι (Ε) 6 7 ΩΤΡΠΥΛΥ ΚΛΛΙΠ ΛΥΚ ΚΩΤΤΙ ΠΛΡΦΡΙΚ- ΘΤΙΚ, ROYAL HOLLOWAY Univ.UK 1.Λ. Χ. & Χ. ΥΤΤΩ Ρ Ι/UNIVERSITY OF BRIGHTON 2. Msc ΥΤΤ ΚΙΤΩ ΕΠΙΚΩΙΩ/UNIVERSITY OF SURREY UK /3/2002 ΦΛ ΠΛΡΦΡΙΚΩ ΥΤΤΩ ΤΕΧΛΓΙΕ ΥΤΤΩ ΕΠΙΚΩΙΩ ΚΙ ΡΥΦΡΙΚΩ ΤΛΕΠΙΚΩΙΩ ΤΥ/ΠΘ /25/ Ε Κ 8Ε 6 15 (19,5 ΓΓΛΙΚ 3 7 ΕΕΩ Ι (Ε) ΓΓΛΙΚ 1 ΕΕΩ Ι (Ε)

5 ΠΙ Κ ΘΕ ΤΕΠΩΥ 8 ΠΙΤΦΙ ΠΕΤΡ 9 ΥΕΩΙ ΥΕΩ ΙΩΙΥ ΕΠ ΚΡΤΡ ΓΕΩΡΓΙ Λ ΥΤΦ ΧΕΤ ΩΤΡΙΥ ΤΥΙΩΤ ΚΥΡΙΚ ΚΛΥΙΥ ΕΛΙΕΤ ΧΙΚ /Υ ΚΙ ΠΛΡΦΡΙΚ (ΠΛΥΤΕΧ ΠΤΡΩ) Χ. ΥΤΤΙΥ Τ.Ε / Τ ΠΡΙ ΧΙΚΩ ΠΛΡΦΡΙΚ ΚΙ ΤΛΕΠΙΚΩΙΩ - Τ ΛΡΙ ΘΤΙΚΩ/ Π. ΠΤΡΩ ΧΙΚ ΠΛΡΦΡΙΚ ΚΙ ΤΕΧΛΓΙ ΥΠΛΓΙΤΩ ΤΕ - Τ ΛΙ ΙΧΡΙ ΠΛΡΦΡΙΩ/ Τ Θ ΕΦΡΓΩ ΠΛΡΦΡΙΚ Τ ΙΚ ΚΙ Τ ΚΙ - Τ ΥΤ. ΚΕ ΡΓΩ ΚΙ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ (ΠΚ) ΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ Θ 8, ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΕΤΠΤΥΧΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ MSc in Software Engineering and Computer Systems (Informatics Dept. Univ. of Edinburgh ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΙΚΤΡΙΚ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΕΠΓΓΕΛ ΤΙΚ Ε ΙΚΤΙ Κ 6 Κ. ΞΕΕ ΓΛΩΕ ΕΡ - ΥΓΓΡΦΙΚ ΕΡΓ Ι Ε Ι ΠΤ ΕΤΕ Κ - ΙΛΙ Ω - Ω ΠΡΤΡ ΓΓΛΙΚ 2 12 ΕΕΩ Ι (Ε) ΓΓΛΙΚ ΕΕΩ Ι (Ε) 6, Ε ΓΓΛΙΚ ΕΕΩ Ι (Ε) 7, ΤΕΧΛΓΙΕ ΚΙ ΙΚ ΠΛΡΦΡΙΚΩ ΚΙ ΕΠΙΚΩΙΚΩ ΥΤΤΩ Π. ΙΓΙΥ ΤΕΧΛΓΙΕ ΚΙ ΙΚ ΠΛΡΦΡΙΚΩ ΚΙ ΕΠΙΚΩΙΚΩ ΥΤΤΩ. Π. ΙΓΙΥ 3 Κ ΓΓΛΙΚ, ΓΛΛΙΚ ΕΕΩ Ι (Ε) Ε ΤΥΡΚΙΚ ΕΕΩ Ι (Ε) 6, ΕΚΠΙ ΕΛΙΚΩ ΕΤ ΓΓΛΙΚ, ΙΤΛΙΚ 2 7, , ΙΚΤΙΚ ΕΠΙΤ ΚΙ ΠΛΡΦΡΙΚ ΥΤΤ - Τ Θ ΠΛΡΦΡΙΚ ΚΙ ΙΚ (ΠΘ) Ε Κ ΓΓΛΙΚ εταπτυχιακό εκτός αντικειμένου ΕΕΩ Ι (Ε) ΕΕΩ Ι (Ε) ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΕΕΩ Ι (Ε) 1 ΛΛ ΓΕΩΡΓΙ ΛΕΚΤΡΛΓ Χ. & Χ. /Υ ΠΘ ΤΥΠ ΚΩΤΤΙ ΠΛΡΦΡΙΚ/ΠΘ 9.4 7/20/2000 ΠΕΠΙΤΙ..Ε. Τ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ/Π/Ι ΚΕ ΠΕΠΙΤΙ "ΤΕΧΙΚΕ ΕΛΕΓΧΥ ΠΡ ΓΙ ΚΤΕΕ ΥΤΤ Τ ΙΙΚΤΥ" ΠΛΡΦΡΙΚ ΠΘ Ε 13 Κ 7Ε 10 (26 20 ΓΓΛΙΚ 4 7 ΕΕΩ ΙΙ (Ε) ΓΓΛΙΚ, ΓΕΡΙΚ ΕΕΩ ΙΙ (Ε) 3 ΚΖΙ ΙΩ ΧΛΓ ΧΙΚ..ΠΙ.Τ.Ε (7,66) οε-03 2/13/2004 ΕΦΡΕ ΠΛΡΦΡΙΚ ΚΕ 6/30/2010 5Ε 7 8 Κ ΓΓΛΙΚ ΕΕΩ ΙΙ (Ε) 4 ΙΖ ΧΡΙΛ ΠΕΠΙΤΙ ΤΕΧΛΓΙΕ ΙΚΡΛΕΚΤΡΚ ΚΙ ΠΛΡΦΡΙΚ - Λ. Χ. & Χ. /Υ/ΠΘ 2/24/ Ε Κ ΕΕΩ ΙΙ (Ε) 5 ΦΡΓΓΙ ΛΕΩΙ ΕΠΙΤ /Υ/Τ ΕΠΙΤ /Υ ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ ΛΙ ΚΛΩ 1. Τ ΛΕΚΤΡΛΓΩ & ΛΕΚΤΡΚΩ ΧΙΚΩ/ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ, 2. FINANCE & Τ ΚΛ ΓΓΛΙΚ ΕΕΩ ΙΙ (Ε) 6 ΥΕΩΙ ΥΕΩ Χ. ΥΤΤΙΥ Τ.Ε / Τ ΠΡΙ ΓΓΛΙΚ ΕΕΩ ΙΙ (Ε)

6 ΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ ΕΤΠΤΥΧΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ ΙΚΤΡΙΚ ΕΡ - ΥΓΓΡΦΙΚ ΕΡΓ ΠΙ Κ ΘΕ 1 ΤΕΠΩΥ ΚΡΤΡ ΓΕΩΡΓΙ ΘΤΙΚΩ/ Π. ΠΤΡΩ Θ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΤΕΧΛΓΙΕ ΚΙ ΙΚ ΠΛΡΦΡΙΚΩ ΚΙ ΕΠΙΚΩΙΚΩ ΥΤΤΩ Π. ΙΓΙΥ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΕΠΓΓΕΛ ΤΙΚ ΙΚΤΙ Κ 3 Κ ΞΕΕ ΓΛΩΕ ΓΓΛΙΚ, ΓΛΛΙΚ Ι Ε Ι ΠΤ ΕΤΕ Κ - ΙΛΙ Ω - Ω ΠΡΤΡ ΕΕΩ ΙΙ (Ε) 2 ΩΤΡΙΥ 3 Λ ΥΤΦ ΧΕΤ ΙΧΡΙ ΠΛΡΦΡΙΩ/ Τ Θ ΧΙΚ ΠΛΡΦΡΙΚ ΚΙ ΤΕΧΛΓΙ ΥΠΛΓΙΤΩ ΤΕ - Τ ΛΙ 6, ΕΚΠΙ ΕΛΙΚΩ ΕΤ ΓΓΛΙΚ, ΙΤΛΙΚ 2 7, ΤΕΧΛΓΙΕ ΚΙ ΙΚ ΠΛΡΦΡΙΚΩ ΚΙ ΕΠΙΚΩΙΚΩ ΥΤΤΩ. Π. ΙΓΙΥ εταπτυχιακό εκτός αντικειμένου ΕΕΩ ΙΙ (Ε) Ε ΤΥΡΚΙΚ ΕΕΩ ΙΙ (Ε) 1 ΚΖΙ ΙΩ ΧΛΓ ΧΙΚ..ΠΙ.Τ.Ε (7,66) οε-03 2/13/2004 ΕΦΡΕ ΠΛΡΦΡΙΚ ΚΕ 6/30/2010 5Ε 7 8 Κ ΓΓΛΙΚ ΓΡΦΙΚ (Ε) 2 ΦΡΓΓΙ ΛΕΩΙ ΕΠΙΤ /Υ/Τ ΕΠΙΤ /Υ ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ ΛΙ ΚΛΩ 1. Τ ΛΕΚΤΡΛΓΩ & ΛΕΚΤΡΚΩ ΧΙΚΩ/ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ, 2. FINANCE & Τ ΚΛ ΓΓΛΙΚ ΓΡΦΙΚ (Ε) 3 4 ΛΥΚ ΚΩΤΤΙ ΖΦΡΙ ΠΓΙΩΤ ΠΥΡΙΩ 5 ΥΕΩΙ ΥΕΩ ΧΪΤΓΛΥ ΛΕΞΡ 1.Λ. Χ. & Χ. ΥΤΤΩ Ρ Ι/UNIVERSITY OF BRIGHTON 2. Msc ΥΤΤ ΚΙΤΩ ΕΠΙΚΩΙΩ/UNIVERSITY OF SURREY UK ΛΕΚΤΡΛΓΩ Χ/ΚΩ ΚΙ Χ/ΚΩ ΥΠΛΓΙΤΩ ΠΘ Χ. ΥΤΤΙΥ Τ.Ε / Τ ΠΡΙ ΠΛΙΤΙΙΚ ΤΕΧΛΓΙ ΚΙ ΕΠΙΚΩΙ - Π.ΙΓΙΥ ,82 11/3/1999 8, /3/2002 ΤΕΧΛΓΙΕ ΥΤΤΩ ΕΠΙΚΩΙΩ ΚΙ ΡΥΦΡΙΚΩ ΤΛΕΠΙΚΩΙΩ ΤΥ/ΠΘ Ε ΤΕΧΛΓΙΕ ΥΤΤΩ ΙΚΡΛΕΚΤΡΚ ΚΙ ΠΛΡΦΡΙΚ / Υ ΠΘ ΠΛΙΤΙΙΚ ΠΛΡΦΡΙΚ ΚΙ ΕΠΙΚΩΙ - Π. ΙΓΙΥ 6/25/ /25/ /2/2013 8Ε 6 15 (19,5 6 2 Ε 5 Κ. 12 ΕΡΕ 1 Κ ΕΤ (36 ΩΡΕς) ΓΓΛΙΚ 1 ΓΡΦΙΚ (Ε) ΓΓΛΙΚ 1 1 ΓΡΦΙΚ (Ε) ΓΓΛΙΚ ΓΡΦΙΚ (Ε) βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακά εκτός αντικειμένου ΓΡΦΙΚ (Ε) 1 ΘΕΡΙΥ ΓΕΩΡΓΙ IN BUSINESS STUDIES/DERBY UK MA IN HRM/ DERBY UK επίδραση των πρακτικών της Π στην λειτουργική επίδοση της παραγωγικής διαδικασίασ και στην ικανότητα δημιουργίας και χρησης της γνώσης Ε 4 8Κ. (3-14ΩΡ) ΓΓΛΙΚ & ΓΛΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΙΧΡΙ ΓΩ 1 ΡΓΙΙ ΛΖΡ ΚΙΚΩ ΕΠΙΤΩ/ Π. ΚΕ FINANCΕ AND FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS / GREENWICH /5/2006 ΙΧ.ΚΙΥΥ Ε ΕΡΓ ΠΤΥΞ ΠΛΡ.ΥΤΤΩ/ Χ.ΠΡ.ΙΚ.ΠΘ 6Ε 9 7 Κ ΓΓΛΙΚ (F.C.E.) ΧΕΤΙΚ ΙΧΡΙ ΕΡΓΩ 1 ΤΛΙΚΙ ΓΕΩΡΓΙ 2 ΠΠΠΥΛ ΚΩΤΤΙ ΚΙΚΩ ΕΠΙΤΩ/ Π. ΚΕ ΧΛΓ ΧΙΚ ΙΧΙ/ΠΕΠΙΤ Ι ΘΕΛΙ /7/ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ 1997 OPERATIONS MANAGEMENΤ / UNIVERSITY OF NOTTINGHAM ΥΠΨΦΙ ΙΚΤΩΡ Τ ΠΘ Ε 8 Κ 8 ακαδ. ΓΓΛΙΚ 3 13 ΧΕΤΙΚ ΙΧΡΙ ΕΡΓΩ ΓΓΛΙΚ 3 ΧΕΤΙΚ ΙΧΡΙ ΕΡΓΩ

7 ΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ ΕΤΠΤΥΧΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ ΙΚΤΡΙΚ ΕΡ - ΥΓΓΡΦΙΚ ΕΡΓ ΠΙ Κ ΘΕ ΤΕΠΩΥ Θ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΕΠΓΓΕΛ ΤΙΚ ΙΚΤΙ Κ ΞΕΕ ΓΛΩΕ Ι Ε Ι ΠΤ ΕΤΕ Κ - ΙΛΙ Ω - Ω ΠΡΤΡ 3 ΧΤΖΥ ΤΡΙ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ (Τ Κ) ΠΥΕ ΡΩΠ (ΠΘ) 207 ΥΠΨΦΙ ΙΚΤΩΤ Τ Τ ΧΙΚΩ ΠΡΓΩΓ ΤΥ ΠΘ 1/2 ΕΤ 5 Κ ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΙΧΡΙ ΕΡΓΩ ΧΡΙΤΥΛΠΥΛ ΧΡΛΠ ΧΙΚ ΡΥΧΩ (Τ ΚΖ) 6, ΙΦΛΙ ΠΤΤ (ΕΠ) ΧΕΤΙΚ ΙΧΡΙ ΕΡΓΩ 1 ΘΕΡΙΥ ΓΕΩΡΓΙ IN BUSINESS STUDIES/DERBY UK MA IN HRM/ DERBY UK επίδραση των πρακτικών της Π στην λειτουργική επίδοση της παραγωγικής διαδικασίασ και στην ικανότητα δημιουργίας και χρησης της γνώσης Ε 4 8Κ. (3-14ΩΡ) ΓΓΛΙΚ & ΓΛΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΙΧΡΙ ΚΙΤΙΩ 1 ΤΛΙΚΙ ΓΕΩΡΓΙ 2 ΠΠΠΥΛ ΚΩΤΤΙ ΚΙΚΩ ΕΠΙΤΩ/ Π. ΚΕ ΧΛΓ ΧΙΚ ΙΧΙ/ΠΕΠΙΤ Ι ΘΕΛΙ /7/ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ 1997 OPERATIONS MANAGEMENΤ / UNIVERSITY OF NOTTINGHAM ΥΠΨΦΙ ΙΚΤΩΡ Τ ΠΘ Ε 8 Κ 8 ακαδ. ΓΓΛΙΚ 3 13 ΧΕΤΙΚ ΙΧΡΙ ΚΙΤΙΩ ΓΓΛΙΚ 3 ΧΕΤΙΚ ΙΧΡΙ ΚΙΤΙΩ 3 ΧΤΖΥ ΤΡΙ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ (Τ Κ) ΠΥΕ ΡΩΠ (ΠΘ) 207 ΥΠΨΦΙ ΙΚΤΩΤ Τ Τ ΧΙΚΩ ΠΡΓΩΓ ΤΥ ΠΘ 1/2 ΕΤ 5 Κ ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΙΧΡΙ ΚΙΤΙΩ 1 ΛΛ ΓΕΩΡΓΙ ΛΕΚΤΡΛΓ Χ. & Χ. /Υ ΠΘ ΤΥΠ ΚΩΤΤΙ ΠΛΡΦΡΙΚ/ΠΘ 9.4 7/20/2000 ΠΕΠΙΤΙ..Ε. Τ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ/Π/Ι ΚΕ ΠΕΠΙΤΙ "ΤΕΧΙΚΕ ΕΛΕΓΧΥ ΠΡ ΓΙ ΚΤΕΕ ΥΤΤ Τ ΙΙΚΤΥ" ΠΛΡΦΡΙΚ ΠΘ Ε 13 Κ 7Ε 10 (26 20 ΓΓΛΙΚ 4 7 ΙΧΡΙ ΠΛΡΦΡΙΩ Τ ΙΙΚΤΥ (Ε) ΓΓΛΙΚ, ΓΕΡΙΚ ΙΧΡΙ ΠΛΡΦΡΙΩ Τ ΙΙΚΤΥ (Ε) 3 ΚΖΙ ΙΩ ΧΛΓ ΧΙΚ..ΠΙ.Τ.Ε (7,66) οε-03 2/13/2004 ΕΦΡΕ ΠΛΡΦΡΙΚ ΚΕ 6/30/2010 5Ε 7 8 Κ ΓΓΛΙΚ ΙΧΡΙ ΠΛΡΦΡΙΩ Τ ΙΙΚΤΥ (Ε) 4 ΙΖ ΧΡΙΛ ΠΕΠΙΤΙ ΤΕΧΛΓΙΕ ΙΚΡΛΕΚΤΡΚ ΚΙ ΠΛΡΦΡΙΚ - Λ. Χ. & Χ. /Υ/ΠΘ 2/24/ Ε Κ ΙΧΡΙ ΠΛΡΦΡΙΩ Τ ΙΙΚΤΥ (Ε) 5 ΦΡΓΓΙ ΛΕΩΙ ΕΠΙΤ /Υ/Τ ΕΠΙΤ /Υ ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ ΛΙ ΚΛΩ 1. Τ ΛΕΚΤΡΛΓΩ & ΛΕΚΤΡΚΩ ΧΙΚΩ/ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ, 2. FINANCE & Τ ΚΛ ΓΓΛΙΚ ΙΧΡΙ ΠΛΡΦΡΙΩ Τ ΙΙΚΤΥ (Ε) 6 ΛΥΚ ΚΩΤΤΙ 7 ΠΙΤΦΙ ΠΕΤΡ 1.Λ. Χ. & Χ. ΥΤΤΩ Ρ Ι/UNIVERSITY OF BRIGHTON 2. Msc ΥΤΤ ΚΙΤΩ ΕΠΙΚΩΙΩ/UNIVERSITY OF SURREY UK ΧΙΚ /Υ ΚΙ ΠΛΡΦΡΙΚ (ΠΛΥΤΕΧ ΠΤΡΩ) , /3/2002 ΤΕΧΛΓΙΕ ΥΤΤΩ ΕΠΙΚΩΙΩ ΚΙ ΡΥΦΡΙΚΩ ΤΛΕΠΙΚΩΙΩ ΤΥ/ΠΘ MSc in Software Engineering and Computer Systems (Informatics Dept. Univ. of Edinburgh 6/25/ Ε 8Ε 6 15 (19,5 6 Κ. ΓΓΛΙΚ 1 ΙΧΡΙ ΠΛΡΦΡΙΩ Τ ΙΙΚΤΥ (Ε) ΓΓΛΙΚ 2 12 ΙΧΡΙ ΠΛΡΦΡΙΩ Τ ΙΙΚΤΥ (Ε)

8 ΠΙ Κ ΘΕ ΤΕΠΩΥ 8 ΥΕΩΙ ΥΕΩ ΙΩΙΥ ΕΠ ΚΡΤΡ ΓΕΩΡΓΙ Χ. ΥΤΤΙΥ Τ.Ε / Τ ΠΡΙ ΧΙΚΩ ΠΛΡΦΡΙΚ ΚΙ ΤΛΕΠΙΚΩΙΩ - Τ ΛΡΙ ΘΤΙΚΩ/ Π. ΠΤΡΩ ΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ Θ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΕΤΠΤΥΧΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΙΚΤΡΙΚ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΕΠΓΓΕΛ ΤΙΚ ΙΚΤΙ Κ ΞΕΕ ΓΛΩΕ ΕΡ - ΥΓΓΡΦΙΚ ΕΡΓ Ι Ε Ι ΠΤ ΕΤΕ Κ - ΙΛΙ Ω - Ω ΠΡΤΡ ΓΓΛΙΚ ΙΧΡΙ ΠΛΡΦΡΙΩ Τ ΙΙΚΤΥ (Ε) 6, Ε ΓΓΛΙΚ ΙΧΡΙ ΠΛΡΦΡΙΩ Τ ΙΙΚΤΥ (Ε) ΤΕΧΛΓΙΕ ΚΙ ΙΚ ΠΛΡΦΡΙΚΩ ΚΙ ΕΠΙΚΩΙΚΩ ΥΤΤΩ Π. ΙΓΙΥ 3 Κ ΓΓΛΙΚ, ΓΛΛΙΚ ΙΧΡΙ ΠΛΡΦΡΙΩ Τ ΙΙΚΤΥ (Ε) ΩΤΡΙΥ ΙΧΡΙ ΠΛΡΦΡΙΩ/ Τ Θ 6, ΕΚΠΙ ΕΛΙΚΩ ΕΤ ΓΓΛΙΚ, ΙΤΛΙΚ 2 εταπτυχιακό εκτός αντικειμένου ΙΧΡΙ ΠΛΡΦΡΙΩ Τ ΙΙΚΤΥ (Ε) ΤΕΡΖ ΙΛ ΚΙΚΩ ΕΠΙΤΩ/ Π. ΚΕ 7,16 14/12/2004 ΠΛΡΦΡΙΚ ΥΤΤ Π. Κ ΠΛΡΦΡΙΚ ΥΤΤ Π. Κ Ε Κ ΕΤ ΓΓΛΙΚ, ΓΛΛΙΚ βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακά εκτός αντικειμένου ΙΧΡΙ ΠΛΡΦΡΙΩ Τ ΙΙΚΤΥ (Ε) 1 ΙΖ ΧΡΙΛ ΠΕΠΙΤΙ ΤΕΧΛΓΙΕ ΙΚΡΛΕΚΤΡΚ ΚΙ ΠΛΡΦΡΙΚ - Λ. Χ. & Χ. /Υ/ΠΘ 2/24/ Ε Κ ΙΚΤΥ ΥΠΛΓΙΤΩ Ι (Ε) 2 ΦΡΓΓΙ ΛΕΩΙ ΕΠΙΤ /Υ/Τ ΕΠΙΤ /Υ ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ ΛΙ ΚΛΩ 1. Τ ΛΕΚΤΡΛΓΩ & ΛΕΚΤΡΚΩ ΧΙΚΩ/ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ, 2. FINANCE & Τ ΚΛ ΓΓΛΙΚ ΙΚΤΥ ΥΠΛΓΙΤΩ Ι (Ε) 3 ΥΕΩΙ ΥΕΩ Χ. ΥΤΤΙΥ Τ.Ε / Τ ΠΡΙ 1 ΤΥΠ ΚΩΤΤΙ ΠΛΡΦΡΙΚ/ΠΘ 9.4 7/20/ ΙΖ ΧΡΙΛ ΠΕΠΙΤΙ..Ε. Τ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ/Π/Ι ΚΕ ΤΕΧΛΓΙΕ ΙΚΡΛΕΚΤΡΚ ΚΙ ΠΛΡΦΡΙΚ - Λ. Χ. & Χ. /Υ/ΠΘ "ΤΕΧΙΚΕ ΕΛΕΓΧΥ ΠΡ ΓΙ ΚΤΕΕ ΥΤΤ Τ ΙΙΚΤΥ" ΠΛΡΦΡΙΚ ΠΘ 2/24/ Ε 10 7Ε 10 ( Κ ΓΓΛΙΚ ΙΚΤΥ ΥΠΛΓΙΤΩ Ι (Ε) ΓΓΛΙΚ, ΓΕΡΙΚ ΙΚΤΥ ΥΠΛΓΙΤΩ ΙΙ (Ε) ΙΚΤΥ ΥΠΛΓΙΤΩ ΙΙ (Ε) 3 ΦΡΓΓΙ ΛΕΩΙ ΕΠΙΤ /Υ/Τ ΕΠΙΤ /Υ ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ ΛΙ ΚΛΩ 1. Τ ΛΕΚΤΡΛΓΩ & ΛΕΚΤΡΚΩ ΧΙΚΩ/ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ, 2. FINANCE & Τ ΚΛ ΓΓΛΙΚ ΙΚΤΥ ΥΠΛΓΙΤΩ ΙΙ (Ε) 4 ΥΕΩΙ ΥΕΩ Χ. ΥΤΤΙΥ Τ.Ε / Τ ΠΡΙ ΓΓΛΙΚ ΙΚΤΥ ΥΠΛΓΙΤΩ ΙΙ (Ε) 1 ΚΡΤΡ ΓΕΩΡΓΙ ΘΤΙΚΩ/ Π. ΠΤΡΩ ΤΕΧΛΓΙΕ ΚΙ ΙΚ ΠΛΡΦΡΙΚΩ ΚΙ ΕΠΙΚΩΙΚΩ ΥΤΤΩ Π. ΙΓΙΥ 3 Κ ΓΓΛΙΚ, ΓΛΛΙΚ ΙΚΤΥ ΥΠΛΓΙΤΩ ΙΙ (Ε) 1 ΡΓΙΙ ΛΖΡ 1 ΠΠΠΥΛ ΚΩΤΤΙ ΚΙΚΩ ΕΠΙΤΩ/ Π. ΚΕ ΧΛΓ ΧΙΚ ΙΧΙ/ΠΕΠΙΤ Ι ΘΕΛΙ /7/1998 FINANCΕ AND FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS / GREENWICH OPERATIONS MANAGEMENΤ / UNIVERSITY OF NOTTINGHAM /5/ ΙΧ.ΚΙΥΥ Ε ΕΡΓ ΠΤΥΞ ΠΛΡ.ΥΤΤΩ/ Χ.ΠΡ.ΙΚ.ΠΘ 6Ε Ε 7 Κ 8 ακαδ. ΓΓΛΙΚ (F.C.E.) ΧΕΤΙΚ ΙΚ ΕΦΙΤΙΚ ΛΥΙ ΓΓΛΙΚ 3 ΧΕΤΙΚ ΙΚ ΕΦΙΤΙΚ ΛΥΙ

9 ΠΙ Κ ΘΕ 2 ΤΕΠΩΥ ΧΡΙΤΥΛΠΥΛ ΧΡΛΠ 1 ΧΤΖΥ ΤΡΙ ΧΙΚ ΡΥΧΩ (Τ ΚΖ) ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ (Τ Κ) ΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ Θ 6, ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΕΤΠΤΥΧΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ ΙΦΛΙ ΠΤΤ (ΕΠ) ΠΥΕ ΡΩΠ (ΠΘ) ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΙΚΤΡΙΚ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΕΠΓΓΕΛ ΤΙΚ ΙΚΤΙ Κ ΞΕΕ ΓΛΩΕ ΕΡ - ΥΓΓΡΦΙΚ ΕΡΓ Ι Ε Ι ΠΤ ΕΤΕ Κ - ΙΛΙ Ω - Ω ΠΡΤΡ ΧΕΤΙΚ ΙΚ ΕΦΙΤΙΚ ΛΥΙ 207 ΥΠΨΦΙ ΙΚΤΩΤ Τ Τ ΧΙΚΩ ΠΡΓΩΓ ΤΥ ΠΘ 1/2 ΕΤ 5 Κ ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΙΚ ΛΙΚ ΠΤΤ - ΠΤΙΚ ΕΛΕΓΧ 1 ΡΓΙΙ ΛΖΡ 1 ΠΠΠΥΛ ΚΩΤΤΙ ΚΙΚΩ ΕΠΙΤΩ/ Π. ΚΕ ΧΛΓ ΧΙΚ ΙΧΙ/ΠΕΠΙΤ Ι ΘΕΛΙ /7/1998 FINANCΕ AND FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS / GREENWICH OPERATIONS MANAGEMENΤ / UNIVERSITY OF NOTTINGHAM /5/ ΙΧ.ΚΙΥΥ Ε ΕΡΓ ΠΤΥΞ ΠΛΡ.ΥΤΤΩ/ Χ.ΠΡ.ΙΚ.ΠΘ 6Ε Ε 7 Κ 8 ακαδ. ΓΓΛΙΚ (F.C.E.) ΧΕΤΙΚ ΙΚ ΠΡΓΩΓΙΚΩ ΥΤΤΩ ΓΓΛΙΚ 3 ΧΕΤΙΚ ΙΚ ΠΡΓΩΓΙΚΩ ΥΤΤΩ 2 ΧΤΖΥ ΤΡΙ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ (Τ Κ) ΠΥΕ ΡΩΠ (ΠΘ) 207 ΥΠΨΦΙ ΙΚΤΩΤ Τ Τ ΧΙΚΩ ΠΡΓΩΓ ΤΥ ΠΘ 1/2 ΕΤ 5 Κ ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΙΚ ΠΡΓΩΓΙΚΩ ΥΤΤΩ 3 ΚΥ ΤΕΦ ΧΙΚ ΠΕΡΙΛΛΤ/ΠΘ , ΥΡΥΛΙΚ ΧΙΚ 2. ΡΓΩ ΚΙ ΙΚ ΤΕΧΙΚΩ ΥΤΤΩ πορεία από την οικονομική ανάπτυξη στη βιώσιμη ανάπτυξη - ποτίμηση των περιβαλλοντικών αγαθών&διερεύνηση των παραμέτρων της περιβαλλοντικής δραστηριότητας των πολιτών στην Ελλάδα/ ακαδ. (2ω/εβδ, 8ω/εβδ) ΓΓΛΙΚ-LOWER ΧΕΤΙΚ (ΙΚΤΡΙΚ ΕΚΤ ΤΙΚΕΥ) ΙΚ ΠΡΓΩΓΙΚΩ ΥΤΤΩ 1 ΧΤΖΥ ΤΡΙ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ (Τ Κ) ΠΥΕ ΡΩΠ (ΠΘ) 207 ΥΠΨΦΙ ΙΚΤΩΤ Τ Τ ΧΙΚΩ ΠΡΓΩΓ ΤΥ ΠΘ 1/2 ΕΤ 5 Κ ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΙΚ ΕΦΙΤΙΚ ΛΥΙ 1 ΤΥΠ ΚΩΤΤΙ ΠΛΡΦΡΙΚ/ΠΘ 9.4 7/20/2000..Ε. Τ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ/Π/Ι ΚΕ "ΤΕΧΙΚΕ ΕΛΕΓΧΥ ΠΡ ΓΙ ΚΤΕΕ ΥΤΤ Τ ΙΙΚΤΥ" ΠΛΡΦΡΙΚ ΠΘ 7Ε 10 (26 20 ΓΓΛΙΚ, ΓΕΡΙΚ Ε ΕΕΩ (Ε) 2 ΚΖΙ ΙΩ ΧΛΓ ΧΙΚ..ΠΙ.Τ.Ε (7,66) οε-03 2/13/2004 ΕΦΡΕ ΠΛΡΦΡΙΚ ΚΕ 6/30/2010 5Ε 7 8 Κ ΓΓΛΙΚ Ε ΕΕΩ (Ε) 3 ΙΖ ΧΡΙΛ ΠΕΠΙΤΙ ΤΕΧΛΓΙΕ ΙΚΡΛΕΚΤΡΚ ΚΙ ΠΛΡΦΡΙΚ - Λ. Χ. & Χ. /Υ/ΠΘ 2/24/ Ε Κ Ε ΕΕΩ (Ε) 4 ΦΡΓΓΙ ΛΕΩΙ ΕΠΙΤ /Υ/Τ ΕΠΙΤ /Υ ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ ΛΙ ΚΛΩ 1. Τ ΛΕΚΤΡΛΓΩ & ΛΕΚΤΡΚΩ ΧΙΚΩ/ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ, 2. FINANCE & Τ ΚΛ ΓΓΛΙΚ Ε ΕΕΩ (Ε) 5 ΥΕΩΙ ΥΕΩ Χ. ΥΤΤΙΥ Τ.Ε / Τ ΠΡΙ ΓΓΛΙΚ Ε ΕΕΩ (Ε)

10 ΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ ΕΤΠΤΥΧΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ ΙΚΤΡΙΚ ΕΡ - ΥΓΓΡΦΙΚ ΕΡΓ ΠΙ Κ ΘΕ 1 ΤΕΠΩΥ ΚΡΤΡ ΓΕΩΡΓΙ ΘΤΙΚΩ/ Π. ΠΤΡΩ Θ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΤΕΧΛΓΙΕ ΚΙ ΙΚ ΠΛΡΦΡΙΚΩ ΚΙ ΕΠΙΚΩΙΚΩ ΥΤΤΩ Π. ΙΓΙΥ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΕΠΓΓΕΛ ΤΙΚ ΙΚΤΙ Κ 3 Κ ΞΕΕ ΓΛΩΕ ΓΓΛΙΚ, ΓΛΛΙΚ Ι Ε Ι ΠΤ ΕΤΕ Κ - ΙΛΙ Ω - Ω ΠΡΤΡ Ε ΕΕΩ (Ε) 1 ΛΛ ΓΕΩΡΓΙ ΛΕΚΤΡΛΓ Χ. & Χ. /Υ ΠΘ ΠΕΠΙΤΙ ΠΕΠΙΤΙ Ε 13 Κ ΓΓΛΙΚ 4 7 Ε ΠΡΓΡΤΙ (Ε) 2 ΚΖΙ ΙΩ ΧΛΓ ΧΙΚ..ΠΙ.Τ.Ε (7,66) οε-03 2/13/2004 ΕΦΡΕ ΠΛΡΦΡΙΚ ΚΕ 6/30/2010 5Ε 7 8 Κ ΓΓΛΙΚ Ε ΠΡΓΡΤΙ (Ε) 3 ΙΖ ΧΡΙΛ ΠΕΠΙΤΙ ΤΕΧΛΓΙΕ ΙΚΡΛΕΚΤΡΚ ΚΙ ΠΛΡΦΡΙΚ - Λ. Χ. & Χ. /Υ/ΠΘ 2/24/ Ε Κ Ε ΠΡΓΡΤΙ (Ε) 4 ΦΡΓΓΙ ΛΕΩΙ ΕΠΙΤ /Υ/Τ ΕΠΙΤ /Υ ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ ΛΙ ΚΛΩ 1. Τ ΛΕΚΤΡΛΓΩ & ΛΕΚΤΡΚΩ ΧΙΚΩ/ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ, 2. FINANCE & Τ ΚΛ ΓΓΛΙΚ Ε ΠΡΓΡΤΙ (Ε) 5 ΛΥΚ ΚΩΤΤΙ 6 ΠΙΤΦΙ ΠΕΤΡ 7 ΥΕΩΙ ΥΕΩ 1 ΙΖ ΧΡΙΛ 1.Λ. Χ. & Χ. ΥΤΤΩ Ρ Ι/UNIVERSITY OF BRIGHTON 2. Msc ΥΤΤ ΚΙΤΩ ΕΠΙΚΩΙΩ/UNIVERSITY OF SURREY UK ΧΙΚ /Υ ΚΙ ΠΛΡΦΡΙΚ (ΠΛΥΤΕΧ ΠΤΡΩ) Χ. ΥΤΤΙΥ Τ.Ε / Τ ΠΡΙ ΠΕΠΙΤΙ , /3/2002 ΤΕΧΛΓΙΕ ΥΤΤΩ ΕΠΙΚΩΙΩ ΚΙ ΡΥΦΡΙΚΩ ΤΛΕΠΙΚΩΙΩ ΤΥ/ΠΘ MSc in Software Engineering and Computer Systems (Informatics Dept. Univ. of Edinburgh ΤΕΧΛΓΙΕ ΙΚΡΛΕΚΤΡΚ ΚΙ ΠΛΡΦΡΙΚ - Λ. Χ. & Χ. /Υ/ΠΘ 6/25/ Ε 2/24/ Ε 10 8Ε 6 15 (19,5 6 Κ. 15 Κ ΓΓΛΙΚ 1 Ε ΠΡΓΡΤΙ (Ε) ΓΓΛΙΚ 2 12 Ε ΠΡΓΡΤΙ (Ε) ΓΓΛΙΚ Ε ΠΡΓΡΤΙ (Ε) ΕΠΡ ΥΤΤ ΚΙ ΥΤΤ ΥΠΤΡΙΞ ΠΦΕΩ (Ε) 2 ΦΡΓΓΙ ΛΕΩΙ ΕΠΙΤ /Υ/Τ ΕΠΙΤ /Υ ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ ΛΙ ΚΛΩ 1. Τ ΛΕΚΤΡΛΓΩ & ΛΕΚΤΡΚΩ ΧΙΚΩ/ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ, 2. FINANCE & Τ ΚΛ ΓΓΛΙΚ ΕΠΡ ΥΤΤ ΚΙ ΥΤΤ ΥΠΤΡΙΞ ΠΦΕΩ (Ε) 1 ΘΕΡΙΥ ΓΕΩΡΓΙ IN BUSINESS STUDIES/DERBY UK MA IN HRM/ DERBY UK επίδραση των πρακτικών της Π στην λειτουργική επίδοση της παραγωγικής διαδικασίασ και στην ικανότητα δημιουργίας και χρησης της γνώσης Ε 4 8Κ. (3-14ΩΡ) ΓΓΛΙΚ & ΓΛΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΕΠΙΧΡΤΙΚΤΤ 1 ΤΛΙΚΙ ΓΕΩΡΓΙ ΚΙΚΩ ΕΠΙΤΩ/ Π. ΚΕ 1994 ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ 1997 ΥΠΨΦΙ ΙΚΤΩΡ Τ ΠΘ 16 8 Κ ΓΓΛΙΚ 3 13 ΧΕΤΙΚ ΕΠΙΧΡΤΙΚΤΤ

11 ΠΙ Κ ΘΕ ΤΕΠΩΥ 2 ΧΤΖΥ ΤΡΙ 3 ΠΠΠΥΛΥ ΘΙ Λ ΕΛΕΩΡ ΙΥΛΙ ΚΥ ΤΕΦ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ (Τ Κ) ΠΕ - Τ ΚΛ/ΙΚ ΠΡΓΩΓΙΚΩ Ω ΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ Θ , ΚΙΚ/ΠΘ 6, ΧΙΚ ΠΕΡΙΛΛΤ/ΠΘ , ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΕΤΠΤΥΧΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ ΠΥΕ ΡΩΠ (ΠΘ) MBA in ΡΚΕΤΙΓΚ / ΠΕΠΙΤ. ΚΕ MSC MARKETING/ STRATHCLYDE 1.ΥΡΥΛΙΚ ΧΙΚ 2. ΡΓΩ ΚΙ ΙΚ ΤΕΧΙΚΩ ΥΤΤΩ 207 ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΥΠΨΦΙ ΙΚΤΩΤ Τ Τ ΧΙΚΩ ΠΡΓΩΓ ΤΥ ΠΘ ΙΚΤΡΙΚ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΕΠΓΓΕΛ ΤΙΚ 3/21/2008 8Ε MARKETING /ΚΕ πορεία από την οικονομική ανάπτυξη στη βιώσιμη ανάπτυξη - ποτίμηση των περιβαλλοντικών αγαθών&διερεύνηση των παραμέτρων της περιβαλλοντικής δραστηριότητας των πολιτών στην Ελλάδα/ Ε ΙΚΤΙ Κ 1/2 ΕΤ 5 Κ 5 Κ. 12 Κ 8 ακαδ. (2ω/εβδ, 8ω/εβδ) ΞΕΕ ΓΛΩΕ ΕΡ - ΥΓΓΡΦΙΚ ΕΡΓ Ι Ε Ι ΠΤ ΕΤΕ Κ - ΙΛΙ Ω - Ω ΠΡΤΡ ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΕΠΙΧΡΤΙΚΤΤ 1.ΓΓΛΙΚ (CPE) 2.ΓΛΛΙΚ(CERT) 1 4 ΧΕΤΙΚ ΕΠΙΧΡΤΙΚΤΤ ΓΓΛΙΚ 4 17 ΧΕΤΙΚ ΕΠΙΧΡΤΙΚΤΤ ΓΓΛΙΚ-LOWER ΧΕΤΙΚ ΕΠΙΧΡΤΙΚΤΤ ΡΥΚ ΙΚΛ ΙΚ ΠΤ 7, ΕΤΠΤΥΧΙΚ ΤΙ ΕΓΕ ΙΚΥ Ε ΤΕΚ ΚΙ ΠΛΥΤΕΚ ΥΠΓΤ ΤΥΠΥ GOODWIN (ΠΤ) 2006 ΠΛΙΤΙΚ ΚΙ - ΚΙΚ Τ ΠΡΓΩΓ ΚΙ ΤΩ ΙΚΛΙΚΩ ΧΕΕΩ ( ΙΚ ΠΤ) ΧΕΤΙΚ ΕΠΙΧΡΤΙΚΤΤ 1 ΘΕΡΙΥ ΓΕΩΡΓΙ IN BUSINESS STUDIES/DERBY UK MA IN HRM/ DERBY UK επίδραση των πρακτικών της Π στην λειτουργική επίδοση της παραγωγικής διαδικασίασ και στην ικανότητα δημιουργίας και χρησης της γνώσης Ε 4 8Κ. (3-14ΩΡ) ΓΓΛΙΚ & ΓΛΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΕΤΙΡΙΚ ΘΥ ΚΙ ΘΙΚ Λ ΕΛΕΩΡ ΙΥΛΙ 1 ΡΓΙΙ ΛΖΡ ΚΙΚ/ΠΘ 6, ΚΙΚΩ ΕΠΙΤΩ/ Π. ΚΕ MSC MARKETING/ STRATHCLYDE FINANCΕ AND FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS / GREENWICH /5/2006 MARKETING /ΚΕ ΙΧ.ΚΙΥΥ Ε ΕΡΓ ΠΤΥΞ ΠΛΡ.ΥΤΤΩ/ Χ.ΠΡ.ΙΚ.ΠΘ Ε 2 6Ε 9 12 Κ 7 Κ ΓΓΛΙΚ 4 17 ΧΕΤΙΚ ΕΤΙΡΙΚ ΘΥ ΚΙ ΘΙΚ ΓΓΛΙΚ (F.C.E.) ΧΕΤΙΚ ΕΦΡΓ ΙΚΤΙΚΩ ΠΦΕΩ Τ ΠΡΓΩΓ 1 ΧΤΖΥ ΤΡΙ 2 ΠΠΠΥΛ ΚΩΤΤΙ 3 ΕΡΤΖΚ ΤΥΡ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ (Τ Κ) ΧΛΓ ΧΙΚ ΙΧΙ/ΠΕΠΙΤ Ι ΘΕΛΙ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ (Τ Θ) /7/1998 7, ΠΥΕ ΡΩΠ (ΠΘ) OPERATIONS MANAGEMENΤ / UNIVERSITY OF NOTTINGHAM ΙΚ ΠΛΙΤΙΙΚΩ Ω (ΕΠ) ΥΠΨΦΙ ΙΚΤΩΤ Τ Τ ΧΙΚΩ ΠΡΓΩΓ ΤΥ ΠΘ 1/2 ΕΤ 5 Κ 13 9 Ε 8 ακαδ. ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΕΦΡΓ ΙΚΤΙΚΩ ΠΦΕΩ Τ ΠΡΓΩΓ ΓΓΛΙΚ 3 ΧΕΤΙΚ ΕΦΡΓ ΙΚΤΙΚΩ ΠΦΕΩ Τ ΠΡΓΩΓ Ε 3 7Ε ΧΕΤΙΚ ΕΦΡΓ ΙΚΤΙΚΩ ΠΦΕΩ Τ ΠΡΓΩΓ ΚΛΥΙΥ ΕΛΙΕΤ ΡΓΩ ΚΙ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ (ΠΚ) 7, ΠΛΡΦΡΙΚ ΚΙ ΙΚ (ΠΘ) 2 Κ ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΕΦΡΓ ΙΚΤΙΚΩ ΠΦΕΩ Τ ΠΡΓΩΓ 1 ΤΥΠ ΚΩΤΤΙ ΠΛΡΦΡΙΚ/ΠΘ 9.4 7/20/2000..Ε. Τ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ/Π/Ι ΚΕ "ΤΕΧΙΚΕ ΕΛΕΓΧΥ ΠΡ ΓΙ ΚΤΕΕ ΥΤΤ Τ ΙΙΚΤΥ" ΠΛΡΦΡΙΚ ΠΘ 7Ε 10 (26 20 ΓΓΛΙΚ, ΓΕΡΙΚ ΛΕΚΤΡΚ ΕΠΙΧΡ

12 ΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ ΕΤΠΤΥΧΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ ΙΚΤΡΙΚ ΕΡ - ΥΓΓΡΦΙΚ ΕΡΓ ΠΙ Κ ΘΕ ΤΕΠΩΥ Θ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΕΠΓΓΕΛ ΤΙΚ ΙΚΤΙ Κ ΞΕΕ ΓΛΩΕ Ι Ε Ι ΠΤ ΕΤΕ Κ - ΙΛΙ Ω - Ω ΠΡΤΡ 2 ΦΡΓΓΙ ΛΕΩΙ ΕΠΙΤ /Υ/Τ ΕΠΙΤ /Υ ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ ΛΙ ΚΛΩ 1. Τ ΛΕΚΤΡΛΓΩ & ΛΕΚΤΡΚΩ ΧΙΚΩ/ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ, 2. FINANCE & Τ ΚΛ ΓΓΛΙΚ ΛΕΚΤΡΚ ΕΠΙΧΡ 3 ΠΙΤΦΙ ΠΕΤΡ 1 ΤΕΡΖ ΙΛ ΧΙΚ /Υ ΚΙ ΠΛΡΦΡΙΚ (ΠΛΥΤΕΧ ΠΤΡΩ) ΚΙΚΩ ΕΠΙΤΩ/ Π. ΚΕ 8, ,16 14/12/2004 MSc in Software Engineering and Computer Systems (Informatics Dept. Univ. of Edinburgh ΠΛΡΦΡΙΚ ΥΤΤ Π. Κ Ε ΠΛΡΦΡΙΚ ΥΤΤ Π. Κ Ε Κ. 1 Κ ΕΤ ΓΓΛΙΚ 2 12 ΛΕΚΤΡΚ ΕΠΙΧΡ ΓΓΛΙΚ, ΓΛΛΙΚ ΛΕΚΤΡΚ ΕΠΙΧΡ 2 ΚΛΥΙΥ ΕΛΙΕΤ 3 Λ ΥΤΦ ΧΕΤ ΡΓΩ ΚΙ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ (ΠΚ) ΧΙΚ ΠΛΡΦΡΙΚ ΚΙ ΤΕΧΛΓΙ ΥΠΛΓΙΤΩ ΤΕ - Τ ΛΙ 7, , ΤΥΠ ΚΩΤΤΙ ΠΛΡΦΡΙΚ/ΠΘ 9.4 7/20/2000 ΠΛΡΦΡΙΚ ΚΙ ΙΚ (ΠΘ) ΤΕΧΛΓΙΕ ΚΙ ΙΚ ΠΛΡΦΡΙΚΩ ΚΙ ΕΠΙΚΩΙΚΩ ΥΤΤΩ. Π. ΙΓΙΥ..Ε. Τ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ/Π/Ι ΚΕ 2 Κ ΓΓΛΙΚ ΛΕΚΤΡΚ ΕΠΙΧΡ Ε ΤΥΡΚΙΚ ΛΕΚΤΡΚ ΕΠΙΧΡ "ΤΕΧΙΚΕ ΕΛΕΓΧΥ ΠΡ ΓΙ ΚΤΕΕ ΥΤΤ Τ ΙΙΚΤΥ" ΠΛΡΦΡΙΚ ΠΘ 7Ε 10 (26 20 ΓΓΛΙΚ, ΓΕΡΙΚ ΛΤΥΡΓΙΚ ΥΤΤ (Ε) 2 ΚΖΙ ΙΩ ΧΛΓ ΧΙΚ..ΠΙ.Τ.Ε (7,66) οε-03 2/13/2004 ΕΦΡΕ ΠΛΡΦΡΙΚ ΚΕ 6/30/2010 5Ε 7 8 Κ ΓΓΛΙΚ ΛΤΥΡΓΙΚ ΥΤΤ (Ε) 3 ΦΡΓΓΙ ΛΕΩΙ ΕΠΙΤ /Υ/Τ ΕΠΙΤ /Υ ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ ΛΙ ΚΛΩ 1. Τ ΛΕΚΤΡΛΓΩ & ΛΕΚΤΡΚΩ ΧΙΚΩ/ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ, 2. FINANCE & Τ ΚΛ ΓΓΛΙΚ ΛΤΥΡΓΙΚ ΥΤΤ (Ε) 4 5 ΛΥΚ ΚΩΤΤΙ ΖΦΡΙ ΠΓΙΩΤ ΠΥΡΙΩ 6 ΥΕΩΙ ΥΕΩ 1.Λ. Χ. & Χ. ΥΤΤΩ Ρ Ι/UNIVERSITY OF BRIGHTON 2. Msc ΥΤΤ ΚΙΤΩ ΕΠΙΚΩΙΩ/UNIVERSITY OF SURREY UK ΛΕΚΤΡΛΓΩ Χ/ΚΩ ΚΙ Χ/ΚΩ ΥΠΛΓΙΤΩ ΠΘ Χ. ΥΤΤΙΥ Τ.Ε / Τ ΠΡΙ ,82 11/3/1999 9/3/2002 ΤΕΧΛΓΙΕ ΥΤΤΩ ΕΠΙΚΩΙΩ ΚΙ ΡΥΦΡΙΚΩ ΤΛΕΠΙΚΩΙΩ ΤΥ/ΠΘ Ε ΤΕΧΛΓΙΕ ΥΤΤΩ ΙΚΡΛΕΚΤΡΚ ΚΙ ΠΛΡΦΡΙΚ / Υ ΠΘ 6/25/ /25/2003 8Ε 6 15 (19,5 6 2 Ε 5 Κ. 12 ΕΡΕ ΓΓΛΙΚ 1 ΛΤΥΡΓΙΚ ΥΤΤ (Ε) ΓΓΛΙΚ 1 1 ΛΤΥΡΓΙΚ ΥΤΤ (Ε) ΓΓΛΙΚ ΛΤΥΡΓΙΚ ΥΤΤ (Ε)

13 ΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ ΕΤΠΤΥΧΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ ΙΚΤΡΙΚ ΕΡ - ΥΓΓΡΦΙΚ ΕΡΓ ΠΙ Κ ΘΕ ΤΕΠΩΥ ΙΡΥ ΓΡΓΡΙ ΛΕΚΤΡΛΓ Χ. & Χ. /Υ - Π. ΥΙ ΡΕΤΙ + Master ΥΤΤ ΥΤΤΥ ΕΛΕΓΧΥ ΚΙ ΕΤΡΛΓΙ/ Hudershfield univ. UK Θ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΓΩΡΙ ΙΚΤ COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS / DARAM UK ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΕΠΓΓΕΛ ΤΙΚ ΙΚΤΙ Κ ΞΕΕ ΓΛΩΕ ΓΓΛΙΚ Ι Ε Ι ΠΤ ΕΤΕ Κ - ΙΛΙ Ω - Ω ΠΡΤΡ εταπτυχιακό και ιδακτορικό, επαγγελματική και διδακτική προϋπηρεσία και ερευνητικές εργασίες εκτός αντικειμένου ΛΤΥΡΓΙΚ ΥΤΤ (Ε) ΚΡΤΡ ΓΕΩΡΓΙ Λ ΥΤΦ ΧΕΤ 1 ΤΛΙΚΙ ΓΕΩΡΓΙ ΘΤΙΚΩ/ Π. ΠΤΡΩ ΧΙΚ ΠΛΡΦΡΙΚ ΚΙ ΤΕΧΛΓΙ ΥΠΛΓΙΤΩ ΤΕ - Τ ΛΙ ΚΙΚΩ ΕΠΙΤΩ/ Π. ΚΕ 7, ΕΡΤΖΚ ΤΥΡ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ (Τ Θ) 7, ΠΠΠΥΛΥ ΘΙ ΠΕ - Τ ΚΛ/ΙΚ 8, ΠΡΓΩΓΙΚΩ Ω 4 Λ ΕΛΕΩΡ ΙΥΛΙ 5 ΤΠΡΥ ΚΩΤΤΙ ΚΙΚ/ΠΘ 6, ΚΙΚΩ ΕΠΙΤΩ (Θ) 7, ΤΕΧΛΓΙΕ ΚΙ ΙΚ ΠΛΡΦΡΙΚΩ ΚΙ ΕΠΙΚΩΙΚΩ ΥΤΤΩ Π. ΙΓΙΥ ΤΕΧΛΓΙΕ ΚΙ ΙΚ ΠΛΡΦΡΙΚΩ ΚΙ ΕΠΙΚΩΙΚΩ ΥΤΤΩ. Π. ΙΓΙΥ 1994 ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ 1997 ΙΚ ΠΛΙΤΙΙΚΩ Ω (ΕΠ) MBA in ΡΚΕΤΙΓΚ / ΠΕΠΙΤ. ΚΕ MSC MARKETING/ STRATHCLYDE ΚΙΚΕ ΕΠΙΤΕ (ΠΘ) 3 Κ ΓΓΛΙΚ, ΓΛΛΙΚ ΛΤΥΡΓΙΚ ΥΤΤ (Ε) Ε ΤΥΡΚΙΚ ΛΤΥΡΓΙΚ ΥΤΤ (Ε) ΥΠΨΦΙ ΙΚΤΩΡ Τ ΠΘ 16 8 Κ ΓΓΛΙΚ 3 13 ΧΕΤΙΚ ΤΖΕΤ Ε 3 7Ε ΧΕΤΙΚ ΤΖΕΤ 3/21/2008 8Ε MARKETING /ΚΕ Ε 2 5 Κ. 12 Κ 1.ΓΓΛΙΚ (CPE) 2.ΓΛΛΙΚ(CERT) ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΤΖΕΤ ΧΕΤΙΚ (ΙΚΤΡΙΚ ΕΚΤ ΤΙΚΕΥ ΤΖΕΤ ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΤΖΕΤ 6 ΡΥΚ ΙΚΛ ΙΚ ΠΤ 7, ΕΤΠΤΥΧΙΚ ΤΙ ΕΓΕ ΙΚΥ Ε ΤΕΚ ΚΙ ΠΛΥΤΕΚ ΥΠΓΤ ΤΥΠΥ GOODWIN (ΠΤ) 2006 ΠΛΙΤΙΚ ΚΙ - ΚΙΚ Τ ΠΡΓΩΓ ΚΙ ΤΩ ΙΚΛΙΚΩ ΧΕΕΩ ( ΙΚ ΠΤ) ΧΕΤΙΚ (ΙΚΤΡΙΚ ΕΚΤ ΤΙΚΕΥ ΤΖΕΤ 7 ΚΛΥΙΥ ΕΛΙΕΤ ΡΓΩ ΚΙ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ (ΠΚ) 7, ΠΛΡΦΡΙΚ ΚΙ ΙΚ (ΠΘ) 2 Κ ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΤΖΕΤ 1 ΤΛΙΚΙ ΓΕΩΡΓΙ 2 Λ ΕΛΕΩΡ ΙΥΛΙ 3 ΤΠΡΥ ΚΩΤΤΙ ΚΙΚΩ ΕΠΙΤΩ/ Π. ΚΕ ΚΙΚ/ΠΘ 6, ΚΙΚΩ ΕΠΙΤΩ (Θ) 7, ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ 1997 MSC MARKETING/ STRATHCLYDE ΚΙΚΕ ΕΠΙΤΕ (ΠΘ) ΥΠΨΦΙ ΙΚΤΩΡ Τ ΠΘ MARKETING /ΚΕ Ε 2 8 Κ 12 Κ ΓΓΛΙΚ 3 13 ΧΕΤΙΚ ΤΖΕΤ Τ ΤΕ ΓΓΛΙΚ 4 17 ΧΕΤΙΚ (ΙΚΤΡΙΚ ΕΚΤ ΤΙΚΕΥ ΤΖΕΤ Τ ΤΕ ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΤΖΕΤ Τ ΤΕ 4 ΡΥΚ ΙΚΛ ΙΚ ΠΤ 7, ΕΤΠΤΥΧΙΚ ΤΙ ΕΓΕ ΙΚΥ Ε ΤΕΚ ΚΙ ΠΛΥΤΕΚ ΥΠΓΤ ΤΥΠΥ GOODWIN (ΠΤ) 2006 ΠΛΙΤΙΚ ΚΙ - ΚΙΚ Τ ΠΡΓΩΓ ΚΙ ΤΩ ΙΚΛΙΚΩ ΧΕΕΩ ( ΙΚ ΠΤ) ΧΕΤΙΚ (ΙΚΤΡΙΚ ΕΚΤ ΤΙΚΕΥ ΤΖΕΤ Τ ΤΕ 5 ΚΛΥΙΥ ΕΛΙΕΤ ΡΓΩ ΚΙ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ (ΠΚ) 7, ΠΛΡΦΡΙΚ ΚΙ ΙΚ (ΠΘ) 2 Κ ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΤΖΕΤ Τ ΤΕ

14 ΠΙ Κ ΘΕ 1 ΤΕΠΩΥ ΠΛΥΧΡΥ ΠΕΡΕΦ 2 ΤΤ ΙΚΛ 3 ΚΤΚ ΤΥΡ ΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ Θ ΘΤΙΚ Π. ΠΤΡΩ 7,46 5/10/ ΘΤΙΚ/ΧΛ ΘΕΤΙΚΩ ΕΠΙΤΩ Π.ΚΡΤ ΘΤΙΚ/ΧΛ ΘΕΤΙΚΩ ΕΠΙΤΩ ΙΩΙ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΕΤΠΤΥΧΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ Ε Τ ΠΛΡΦΡΙΚ ΥΤΤ/ΠΛΡΦΡΙΚ ΘΕΛΚ Ε Τ ΤΤΙΤΙΚ & ΕΠΙΧΡΙΚ ΕΡ/Τ Θ/ΚΩ Π. ΙΩΙΩ 2005 ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΠΛΡΦΡΙΚ ΠΘ Υπολογιστική νάλυση με Εφαρμογές στην Πολυδιακριτή νάλυση της Πληροφορίας ΠΛΡΦΡΙΚ ΘΕΛΚ /τατιστικές & Υπολογιστικές έθοδοι για οντέλα Κόστους Λογισμικού ΥΠΨΦΙ ΙΚΤΩΡ Τ ΠΘ ΙΚΤΡΙΚ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΕΠΓΓΕΛ ΤΙΚ 2/7/2008 5Ε 1 ΙΚΤΙ Κ 5 Κ (Θ ΤΙΚ) ΞΕΕ ΓΛΩΕ ΕΡ - ΥΓΓΡΦΙΚ ΕΡΓ Ι Ε Ι ΠΤ ΕΤΕ Κ - ΙΛΙ Ω - Ω ΠΡΤΡ ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΕΘΛΓΙ ΕΠΙΤΚ ΕΡ Ε 10 9Ε ΓΓΛΙΚ - ΓΕΡΙΚ ΧΕΤΙΚ ΕΘΛΓΙ ΕΠΙΤΚ ΕΡ 3Ε 7 10Ε 6 ΓΓΛΙΚ-LOWER 4 3 ΧΕΤΙΚ ΕΘΛΓΙ ΕΠΙΤΚ ΕΡ 4 ΠΕΤΚ ΙΩ ΘΤΙΚΩ / Π. ΚΡΤ 6, ΙΤΤΙΤΙΚ / Π. ΘΩ Ε 9,5 ακαδ. ΓΓΛΙΚ (F.C.E) 7 26 ΧΕΤΙΚ ΕΘΛΓΙ ΕΠΙΤΚ ΕΡ 5 ΕΕΓΚ ΕΥΛ ΘΤΙΚ ΚΡΤ 6, ΛΤ ΙΛ 7 Λ ΕΛΕΩΡ ΙΥΛΙ 8 ΤΠΡΥ ΚΩΤΤΙ ΠΥΛ ΤΩΙ ΘΤΙΚ / ΦΙ ΥΛΓΡΙ ΚΙΚ/ΠΘ 6, ΚΙΚΩ ΕΠΙΤΩ (Θ) ΙΕΘΩ & ΡΩΠΪΚΩ ΠΥΩ (ΠΚ) 7, ,24 13/2/ ΤΤΙΤΙΚ ΚΙ ΛΓΙΤΙΚ ΧΡΤΚΙΚ MSC MARKETING/ STRATHCLYDE ΚΙΚΕ ΕΠΙΤΕ (ΠΘ) ΕΠΙΧΡΤΙΚ ΠΛΡΦΡΙΚ (ΠΚ) Ε 1 ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΕΘΛΓΙ ΕΠΙΤΚ ΕΡ ΕΘ ΙΚΛΙ ΤΩ ΘΤΙΚΩ / ΦΙ ΥΛΓΡΙ MARKETING /ΚΕ Ε 9 12 Κ ΧΕΤΙΚ ΕΘΛΓΙ ΕΠΙΤΚ ΕΡ Ε 2 12 Κ ΓΓΛΙΚ 4 17 ΧΕΤΙΚ ΕΘΛΓΙ ΕΠΙΤΚ ΕΡ ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΕΘΛΓΙ ΕΠΙΤΚ ΕΡ 2007 ΚΙΚ - ΚΕΤΡΙ (ΠΚ) ακαδ. ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΕΘΛΓΙ ΕΠΙΤΚ ΕΡ ΡΥΚ ΙΚΛ ΙΚ ΠΤ 7, ΕΤΠΤΥΧΙΚ ΤΙ ΕΓΕ ΙΚΥ Ε ΤΕΚ ΚΙ ΠΛΥΤΕΚ ΥΠΓΤ ΤΥΠΥ GOODWIN (ΠΤ) 2006 ΠΛΙΤΙΚ ΚΙ - ΚΙΚ Τ ΠΡΓΩΓ ΚΙ ΤΩ ΙΚΛΙΚΩ ΧΕΕΩ ( ΙΚ ΠΤ) ΧΕΤΙΚ ΕΘΛΓΙ ΕΠΙΤΚ ΕΡ ΤΕΡΖ ΙΛ ΚΙΚΩ ΕΠΙΤΩ/ Π. ΚΕ 7,16 14/12/2004 ΠΛΡΦΡΙΚ ΥΤΤ Π. Κ ΠΛΡΦΡΙΚ ΥΤΤ Π. Κ Ε Κ ΕΤ ΓΓΛΙΚ, ΓΛΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΕΘΛΓΙ ΕΠΙΤΚ ΕΡ ΧΤΖΥ ΤΡΙ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ (Τ Κ) ΠΥΕ ΡΩΠ (ΠΘ) 207 ΥΠΨΦΙ ΙΚΤΩΤ Τ Τ ΧΙΚΩ ΠΡΓΩΓ ΤΥ ΠΘ 1/2 ΕΤ 5 Κ ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΕΘΛΓΙ ΕΠΙΤΚ ΕΡ ΖΙΓΚ ΛΙ ΤΚΚ ΓΕΩΡΓΙ ΧΡΙΤΥΛΠΥΛ ΧΡΛΠ 1 ΤΛΙΚΙ ΓΕΩΡΓΙ ΘΕΛΓΙΚ - ΠΤΙΚ ΚΙ ΚΩΙΚ ΘΕΛΓΙ (ΠΘ) 1. ΓΛΛΙΚ ΓΛΩ ΚΙ ΦΙΛΛΓΙ ΠΘ / 2.ΙΚ ΠΘ ΧΙΚ ΡΥΧΩ (Τ ΚΖ) ΚΙΚΩ ΕΠΙΤΩ/ Π. ΚΕ 8,1 16/10/ / , ΙΤΡΙ ΤΥ ΕΛΛΙΥ (ΠΘ) ΕΠΙΤΕ Τ ΓΛΩ ΚΙ Τ ΕΠΙΚΩΙ Τ Έ ΚΙΚ ΠΕΡΙΛΛ - ΚΩΙΓΛΩΛΓΙ - ΠΘ ΙΦΛΙ ΠΤΤ (ΕΠ) ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ 1997 ΘΕΛΓΙΚ ΧΛ (ΠΘ) ΕΠΙΚΩΙ ΚΙ ΠΛΡΦΡ - ΓΡΦΙ ΚΙ Ε - ΠΘ ακαδ Ε 5 Κ ΓΓΛΙΚ & ΓΛΛΙΚ 17 ΧΕΤΙΚ ΕΘΛΓΙ ΕΠΙΤΚ ΕΡ ΓΓΛΙΚ, ΓΛΛΙΚ, ΙΤΛΙΚ, ΥΛΓΡΙΚ 8 ΧΕΤΙΚ ΕΘΛΓΙ ΕΠΙΤΚ ΕΡ ΧΕΤΙΚ ΕΘΛΓΙ ΕΠΙΤΚ ΕΡ ΥΠΨΦΙ ΙΚΤΩΡ Τ ΠΘ 16 8 Κ ΓΓΛΙΚ 3 13 ΧΕΤΙΚ ΚΙΚ ΤΩ ΕΠΙΧΡΕΩ

15 ΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ ΕΤΠΤΥΧΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ ΙΚΤΡΙΚ ΕΡ - ΥΓΓΡΦΙΚ ΕΡΓ ΠΙ Κ ΘΕ ΤΕΠΩΥ 1 ΠΥΛ ΤΩΙ ΙΕΘΩ & ΡΩΠΪΚΩ ΠΥΩ (ΠΚ) Θ 8,24 14/2/2002 ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΕΠΙΧΡΤΙΚ ΠΛΡΦΡΙΚ (ΠΚ) 2008 ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΚΙΚ - ΚΕΤΡΙ (ΠΚ) 2010 ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΕΠΓΓΕΛ ΤΙΚ ΙΚΤΙ Κ 5 ακαδ. ΞΕΕ ΓΛΩΕ Ι Ε Ι ΠΤ ΕΤΕ Κ - ΙΛΙ Ω - Ω ΠΡΤΡ ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΚΙΚ ΤΩ ΕΠΙΧΡΕΩ 2 ΡΥΚ ΙΚΛ ΙΚ ΠΤ 7, ΕΤΠΤΥΧΙΚ ΤΙ ΕΓΕ ΙΚΥ Ε ΤΕΚ ΚΙ ΠΛΥΤΕΚ ΥΠΓΤ ΤΥΠΥ GOODWIN (ΠΤ) 2006 ΠΛΙΤΙΚ ΚΙ - ΚΙΚ Τ ΠΡΓΩΓ ΚΙ ΤΩ ΙΚΛΙΚΩ ΧΕΕΩ ( ΙΚ ΠΤ) ΧΕΤΙΚ ΚΙΚ ΤΩ ΕΠΙΧΡΕΩ 3 ΤΠΡΥ ΚΩΤΤΙ ΚΙΚΩ ΕΠΙΤΩ (Θ) 7, ΚΙΚΕ ΕΠΙΤΕ (ΠΘ) ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΚΙΚ ΤΩ ΕΠΙΧΡΕΩ 4 ΚΛΥΙΥ ΕΛΙΕΤ ΡΓΩ ΚΙ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ (ΠΚ) 7, ΠΛΡΦΡΙΚ ΚΙ ΙΚ (ΠΘ) 2 Κ ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΚΙΚ ΤΩ ΕΠΙΧΡΕΩ 1 ΚΖΙ ΙΩ ΧΛΓ ΧΙΚ..ΠΙ.Τ.Ε (7,66) οε-03 2/13/2004 ΕΦΡΕ ΠΛΡΦΡΙΚ ΚΕ 6/30/2010 5Ε 7 8 Κ ΓΓΛΙΚ ΠΤΙΚ ΠΡΓΡΤΙ - ΧΕΙ ΙΕΠΦΩ (Ε) 2 ΦΡΓΓΙ ΛΕΩΙ ΕΠΙΤ /Υ/Τ ΕΠΙΤ /Υ ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ ΛΙ ΚΛΩ 1. Τ ΛΕΚΤΡΛΓΩ & ΛΕΚΤΡΚΩ ΧΙΚΩ/ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ, 2. FINANCE & Τ ΚΛ ΓΓΛΙΚ ΠΤΙΚ ΠΡΓΡΤΙ - ΧΕΙ ΙΕΠΦΩ (Ε) 3 ΥΕΩΙ ΥΕΩ 1 ΠΠΠΥΛΥ ΘΙ Χ. ΥΤΤΙΥ Τ.Ε / Τ ΠΡΙ ΠΕ - Τ ΚΛ/ΙΚ ΠΡΓΩΓΙΚΩ Ω 8, ΤΥΠ ΚΩΤΤΙ ΠΛΡΦΡΙΚ/ΠΘ 9.4 7/20/2000 MBA in ΡΚΕΤΙΓΚ / ΠΕΠΙΤ. ΚΕ..Ε. Τ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ/Π/Ι ΚΕ 3/21/2008 8Ε 11 "ΤΕΧΙΚΕ ΕΛΕΓΧΥ ΠΡ ΓΙ ΚΤΕΕ ΥΤΤ Τ ΙΙΚΤΥ" ΠΛΡΦΡΙΚ ΠΘ 5 Κ. 7Ε 10 (26 20 ΓΓΛΙΚ ΠΤΙΚ ΠΡΓΡΤΙ - ΧΕΙ ΙΕΠΦΩ (Ε) 1.ΓΓΛΙΚ (CPE) 2.ΓΛΛΙΚ(CERT) 1 4 ΧΕΤΙΚ ΠΛΡΦΡΙ ΚΙ ΙΧΡΙ Τ ΕΠΙΚΩΙ ΓΓΛΙΚ, ΓΕΡΙΚ ΧΕΤΙΚ ΠΛΡΦΡΙ ΚΙ ΙΧΡΙ Τ ΕΠΙΚΩΙ 3 ΦΡΓΓΙ ΛΕΩΙ ΕΠΙΤ /Υ/Τ ΕΠΙΤ /Υ ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ ΛΙ ΚΛΩ 1. Τ ΛΕΚΤΡΛΓΩ & ΛΕΚΤΡΚΩ ΧΙΚΩ/ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ, 2. FINANCE & Τ ΚΛ ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΠΛΡΦΡΙ ΚΙ ΙΧΡΙ Τ ΕΠΙΚΩΙ 4 ΤΥΙΩΤ ΚΥΡΙΚ ΕΦΡΓΩ ΠΛΡΦΡΙΚ Τ ΙΚ ΚΙ Τ ΚΙ - Τ ΥΤ. ΚΕ 7, ΙΚΤΙΚ ΕΠΙΤ ΚΙ ΠΛΡΦΡΙΚ ΥΤΤ - Τ Θ Ε 6 19 ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΠΛΡΦΡΙ ΚΙ ΙΧΡΙ Τ ΕΠΙΚΩΙ ΛΛ ΓΕΩΡΓΙ ΛΕΚΤΡΛΓ Χ. & Χ. /Υ ΠΘ ΠΕΠΙΤΙ ΠΕΠΙΤΙ Ε 13 Κ ΓΓΛΙΚ 4 7 ΧΕΤΙΚ ΠΛΡΦΡΙ ΚΙ ΙΧΡΙ Τ ΕΠΙΚΩΙ

16 ΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ ΕΤΠΤΥΧΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ ΙΚΤΡΙΚ ΕΡ - ΥΓΓΡΦΙΚ ΕΡΓ ΠΙ Κ ΘΕ ΤΕΠΩΥ ΙΡΥ ΓΡΓΡΙ ΛΕΚΤΡΛΓ Χ. & Χ. /Υ - Π. ΥΙ ΡΕΤΙ + Master ΥΤΤ ΥΤΤΥ ΕΛΕΓΧΥ ΚΙ ΕΤΡΛΓΙ/ Hudershfield univ. UK Θ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΓΩΡΙ ΙΚΤ COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS / DARAM UK ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΕΠΓΓΕΛ ΤΙΚ ΙΚΤΙ Κ ΞΕΕ ΓΛΩΕ Ι Ε Ι ΠΤ ΕΤΕ Κ - ΙΛΙ Ω - Ω ΠΡΤΡ ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΠΛΡΦΡΙ ΚΙ ΙΧΡΙ Τ ΕΠΙΚΩΙ ΚΥ ΤΕΦ ΧΙΚ ΠΕΡΙΛΛΤ/ΠΘ , ΥΡΥΛΙΚ ΧΙΚ 2. ΡΓΩ ΚΙ ΙΚ ΤΕΧΙΚΩ ΥΤΤΩ πορεία από την οικονομική ανάπτυξη στη βιώσιμη ανάπτυξη - ποτίμηση των περιβαλλοντικών αγαθών&διερεύνηση των παραμέτρων της περιβαλλοντικής δραστηριότητας των πολιτών στην Ελλάδα/ ακαδ. (2ω/εβδ, 8ω/εβδ) ΓΓΛΙΚ-LOWER ΧΕΤΙΚ ΠΛΡΦΡΙ ΚΙ ΙΧΡΙ Τ ΕΠΙΚΩΙ ΤΕΡΖ ΙΛ ΤΚΚ ΓΕΩΡΓΙ 1 ΛΛ ΓΕΩΡΓΙ ΚΙΚΩ ΕΠΙΤΩ/ Π. ΚΕ 1. ΓΛΛΙΚ ΓΛΩ ΚΙ ΦΙΛΛΓΙ ΠΘ / 2.ΙΚ ΠΘ ΛΕΚΤΡΛΓ Χ. & Χ. /Υ ΠΘ 7,16 14/12/ / ΤΥΠ ΚΩΤΤΙ ΠΛΡΦΡΙΚ/ΠΘ 9.4 7/20/2000 ΠΛΡΦΡΙΚ ΥΤΤ Π. Κ. ΕΠΙΤΕ Τ ΓΛΩ ΚΙ Τ ΕΠΙΚΩΙ Τ Έ ΚΙΚ ΠΕΡΙΛΛ - ΚΩΙΓΛΩΛΓΙ - ΠΘ ΠΕΠΙΤΙ..Ε. Τ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ/Π/Ι ΚΕ ΠΛΡΦΡΙΚ ΥΤΤ Π. Κ. ΕΠΙΚΩΙ ΚΙ ΠΛΡΦΡ - ΓΡΦΙ ΚΙ Ε - ΠΘ. ΠΕΠΙΤΙ "ΤΕΧΙΚΕ ΕΛΕΓΧΥ ΠΡ ΓΙ ΚΤΕΕ ΥΤΤ Τ ΙΙΚΤΥ" ΠΛΡΦΡΙΚ ΠΘ Ε Κ ΕΤ Ε 5 Κ Ε 13 Κ 7Ε 10 (26 20 ΓΓΛΙΚ, ΓΛΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΠΛΡΦΡΙ ΚΙ ΙΧΡΙ Τ ΕΠΙΚΩΙ ΓΓΛΙΚ, ΓΛΛΙΚ, ΙΤΛΙΚ, ΥΛΓΡΙΚ 8 ΧΕΤΙΚ ΠΛΡΦΡΙ ΚΙ ΙΧΡΙ Τ ΕΠΙΚΩΙ ΓΓΛΙΚ 4 7 ΠΛΥΕ Τ ΙΧΡΙ ΠΛΡΦΡΙΩ (Ε) ΓΓΛΙΚ, ΓΕΡΙΚ ΠΛΥΕ Τ ΙΧΡΙ ΠΛΡΦΡΙΩ (Ε) 3 ΚΖΙ ΙΩ ΧΛΓ ΧΙΚ..ΠΙ.Τ.Ε (7,66) οε-03 2/13/2004 ΕΦΡΕ ΠΛΡΦΡΙΚ ΚΕ 6/30/2010 5Ε 7 8 Κ ΓΓΛΙΚ ΠΛΥΕ Τ ΙΧΡΙ ΠΛΡΦΡΙΩ (Ε) 4 ΦΡΓΓΙ ΛΕΩΙ ΕΠΙΤ /Υ/Τ ΕΠΙΤ /Υ ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ ΛΙ ΚΛΩ 1. Τ ΛΕΚΤΡΛΓΩ & ΛΕΚΤΡΚΩ ΧΙΚΩ/ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ, 2. FINANCE & Τ ΚΛ ΓΓΛΙΚ ΠΛΥΕ Τ ΙΧΡΙ ΠΛΡΦΡΙΩ (Ε) 5 ΠΙΤΦΙ ΠΕΤΡ 6 ΥΕΩΙ ΥΕΩ ΧΙΚ /Υ ΚΙ ΠΛΡΦΡΙΚ (ΠΛΥΤΕΧ ΠΤΡΩ) Χ. ΥΤΤΙΥ Τ.Ε / Τ ΠΡΙ 8, MSc in Software Engineering and Computer Systems (Informatics Dept. Univ. of Edinburgh Ε 6 Κ. ΓΓΛΙΚ 2 12 ΠΛΥΕ Τ ΙΧΡΙ ΠΛΡΦΡΙΩ (Ε) ΓΓΛΙΚ ΠΛΥΕ Τ ΙΧΡΙ ΠΛΡΦΡΙΩ (Ε) 1 ΚΡΤΡ ΓΕΩΡΓΙ ΘΤΙΚΩ/ Π. ΠΤΡΩ ΤΕΧΛΓΙΕ ΚΙ ΙΚ ΠΛΡΦΡΙΚΩ ΚΙ ΕΠΙΚΩΙΚΩ ΥΤΤΩ Π. ΙΓΙΥ 3 Κ ΓΓΛΙΚ, ΓΛΛΙΚ ΠΛΥΕ Τ ΙΧΡΙ ΠΛΡΦΡΙΩ (Ε)

17 ΠΙ Κ ΘΕ ΤΕΠΩΥ ΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ Θ 1 ΤΥΠ ΚΩΤΤΙ ΠΛΡΦΡΙΚ/ΠΘ 9.4 7/20/2000 ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΕΤΠΤΥΧΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ..Ε. Τ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ/Π/Ι ΚΕ ΓΩΡΙ ΙΚΤ "ΤΕΧΙΚΕ ΕΛΕΓΧΥ ΠΡ ΓΙ ΚΤΕΕ ΥΤΤ Τ ΙΙΚΤΥ" ΠΛΡΦΡΙΚ ΠΘ ΙΚΤΡΙΚ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΕΠΓΓΕΛ ΤΙΚ ΙΚΤΙ Κ 7Ε 10 (26 20 ΞΕΕ ΓΛΩΕ ΕΡ - ΥΓΓΡΦΙΚ ΕΡΓ Ι Ε Ι ΠΤ ΕΤΕ Κ - ΙΛΙ Ω - Ω ΠΡΤΡ ΓΓΛΙΚ, ΓΕΡΙΚ ΠΡΓΕ ΘΕΤ ΠΛΡΦΡΙΚ (Ε) 2 ΚΖΙ ΙΩ ΧΛΓ ΧΙΚ..ΠΙ.Τ.Ε (7,66) οε-03 2/13/2004 ΕΦΡΕ ΠΛΡΦΡΙΚ ΚΕ 6/30/2010 5Ε 7 8 Κ ΓΓΛΙΚ ΠΡΓΕ ΘΕΤ ΠΛΡΦΡΙΚ (Ε) 3 ΙΖ ΧΡΙΛ ΠΕΠΙΤΙ ΤΕΧΛΓΙΕ ΙΚΡΛΕΚΤΡΚ ΚΙ ΠΛΡΦΡΙΚ - Λ. Χ. & Χ. /Υ/ΠΘ 2/24/ Ε Κ ΠΡΓΕ ΘΕΤ ΠΛΡΦΡΙΚ (Ε) 4 ΦΡΓΓΙ ΛΕΩΙ ΕΠΙΤ /Υ/Τ ΕΠΙΤ /Υ ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ ΛΙ ΚΛΩ 1. Τ ΛΕΚΤΡΛΓΩ & ΛΕΚΤΡΚΩ ΧΙΚΩ/ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ, 2. FINANCE & Τ ΚΛ ΓΓΛΙΚ ΠΡΓΕ ΘΕΤ ΠΛΡΦΡΙΚ (Ε) 5 ΠΙΤΦΙ ΠΕΤΡ 6 ΥΕΩΙ ΥΕΩ ΧΙΚ /Υ ΚΙ ΠΛΡΦΡΙΚ (ΠΛΥΤΕΧ ΠΤΡΩ) Χ. ΥΤΤΙΥ Τ.Ε / Τ ΠΡΙ 8, MSc in Software Engineering and Computer Systems (Informatics Dept. Univ. of Edinburgh Ε 6 Κ. ΓΓΛΙΚ 2 12 ΠΡΓΕ ΘΕΤ ΠΛΡΦΡΙΚ (Ε) ΓΓΛΙΚ ΠΡΓΕ ΘΕΤ ΠΛΡΦΡΙΚ (Ε) 1 ΚΡΤΡ ΓΕΩΡΓΙ ΘΤΙΚΩ/ Π. ΠΤΡΩ ΤΕΧΛΓΙΕ ΚΙ ΙΚ ΠΛΡΦΡΙΚΩ ΚΙ ΕΠΙΚΩΙΚΩ ΥΤΤΩ Π. ΙΓΙΥ 3 Κ ΓΓΛΙΚ, ΓΛΛΙΚ ΠΡΓΕ ΘΕΤ ΠΛΡΦΡΙΚ (Ε) 1 ΚΤΚ ΤΥΡ ΘΤΙΚ/ΧΛ ΘΕΤΙΚΩ ΕΠΙΤΩ ΙΩΙ Ε Τ ΤΤΙΤΙΚ & ΕΠΙΧΡΙΚ ΕΡ/Τ Θ/ΚΩ Π. ΙΩΙΩ ΥΠΨΦΙ ΙΚΤΩΡ Τ ΠΘ 3Ε 7 10Ε 6 ΓΓΛΙΚ-LOWER 4 3 ΧΕΤΙΚ ΕΙΡΙ ΤΕΛΦΤΩ (Ε) 2 ΠΕΤΚ ΙΩ ΘΤΙΚΩ / Π. ΚΡΤ 6, ΙΤΤΙΤΙΚ / Π. ΘΩ Ε 9,5 ακαδ. ΓΓΛΙΚ (F.C.E) 7 26 ΧΕΤΙΚ ΕΙΡΙ ΤΕΛΦΤΩ (Ε) 3 ΤΤ ΙΚΛ ΘΤΙΚ/ΧΛ ΘΕΤΙΚΩ ΕΠΙΤΩ Π.ΚΡΤ Ε Τ ΠΛΡΦΡΙΚ ΥΤΤ/ΠΛΡΦΡΙΚ ΘΕΛΚ 2005 ΠΛΡΦΡΙΚ ΘΕΛΚ /τατιστικές & Υπολογιστικές έθοδοι για οντέλα Κόστους Λογισμικού Ε 10 9Ε ΓΓΛΙΚ - ΓΕΡΙΚ ΧΕΤΙΚ ΕΙΡΙ ΤΕΛΦΤΩ (Ε) 4 ΕΕΓΚ ΕΥΛ ΘΤΙΚ ΚΡΤ 6, Λ ΕΛΕΩΡ ΙΥΛΙ 6 ΤΠΡΥ ΚΩΤΤΙ ΚΙΚ/ΠΘ 6, ΚΙΚΩ ΕΠΙΤΩ (Θ) 7, ΤΤΙΤΙΚ ΚΙ ΛΓΙΤΙΚ ΧΡΤΚΙΚ MSC MARKETING/ STRATHCLYDE ΚΙΚΕ ΕΠΙΤΕ (ΠΘ) Ε 1 ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΕΙΡΙ ΤΕΛΦΤΩ (Ε) MARKETING /ΚΕ Ε 2 12 Κ ΓΓΛΙΚ 4 17 ΧΕΤΙΚ ΕΙΡΙ ΤΕΛΦΤΩ (Ε) ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΕΙΡΙ ΤΕΛΦΤΩ (Ε) 1 ΧΤΖΥ ΤΡΙ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ (Τ Κ) ΠΥΕ ΡΩΠ (ΠΘ) 207 ΥΠΨΦΙ ΙΚΤΩΤ Τ Τ ΧΙΚΩ ΠΡΓΩΓ ΤΥ ΠΘ 1/2 ΕΤ 5 Κ ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΕΙΡΙ ΤΕΛΦΤΩ (Ε)

18 ΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ ΕΤΠΤΥΧΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ ΙΚΤΡΙΚ ΕΡ - ΥΓΓΡΦΙΚ ΕΡΓ ΠΙ Κ ΘΕ ΤΕΠΩΥ 2 ΚΛΥΙΥ ΕΛΙΕΤ ΡΓΩ ΚΙ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ (ΠΚ) Θ 7, ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΠΛΡΦΡΙΚ ΚΙ ΙΚ (ΠΘ) ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΕΠΓΓΕΛ ΤΙΚ ΙΚΤΙ Κ 2 Κ ΞΕΕ ΓΛΩΕ Ι Ε Ι ΠΤ ΕΤΕ Κ - ΙΛΙ Ω - Ω ΠΡΤΡ ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΕΙΡΙ ΤΕΛΦΤΩ (Ε) ΠΥΛ ΤΩΙ ΖΙΓΚ ΛΙ ΤΚΚ ΓΕΩΡΓΙ ΧΡΙΤΥΛΠΥΛ ΧΡΛΠ 1 ΚΤΚ ΤΥΡ ΙΕΘΩ & ΡΩΠΪΚΩ ΠΥΩ (ΠΚ) ΘΕΛΓΙΚ - ΠΤΙΚ ΚΙ ΚΩΙΚ ΘΕΛΓΙ (ΠΘ) 1. ΓΛΛΙΚ ΓΛΩ ΚΙ ΦΙΛΛΓΙ ΠΘ / 2.ΙΚ ΠΘ ΧΙΚ ΡΥΧΩ (Τ ΚΖ) ΘΤΙΚ/ΧΛ ΘΕΤΙΚΩ ΕΠΙΤΩ ΙΩΙ 9,24 15/2/2002 9,1 17/10/ / , ΕΠΙΧΡΤΙΚ ΠΛΡΦΡΙΚ (ΠΚ) ΙΤΡΙ ΤΥ ΕΛΛΙΥ (ΠΘ) ΕΠΙΤΕ Τ ΓΛΩ ΚΙ Τ ΕΠΙΚΩΙ Τ Έ ΚΙΚ ΠΕΡΙΛΛ - ΚΩΙΓΛΩΛΓΙ - ΠΘ ΙΦΛΙ ΠΤΤ (ΕΠ) Ε Τ ΤΤΙΤΙΚ & ΕΠΙΧΡΙΚ ΕΡ/Τ Θ/ΚΩ Π. ΙΩΙΩ ΚΙΚ - ΚΕΤΡΙ (ΠΚ) ΘΕΛΓΙΚ ΧΛ (ΠΘ) ΕΠΙΚΩΙ ΚΙ ΠΛΡΦΡ - ΓΡΦΙ ΚΙ Ε - ΠΘ ακαδ. 3 ακαδ Ε 5 Κ ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΕΙΡΙ ΤΕΛΦΤΩ (Ε) ΓΓΛΙΚ & ΓΛΛΙΚ 17 ΧΕΤΙΚ ΕΙΡΙ ΤΕΛΦΤΩ (Ε) ΓΓΛΙΚ, ΓΛΛΙΚ, ΙΤΛΙΚ, ΥΛΓΡΙΚ 8 ΧΕΤΙΚ ΕΙΡΙ ΤΕΛΦΤΩ (Ε) ΧΕΤΙΚ ΕΙΡΙ ΤΕΛΦΤΩ (Ε) ΥΠΨΦΙ ΙΚΤΩΡ Τ ΠΘ 3Ε 7 10Ε 6 ΓΓΛΙΚ-LOWER 4 3 ΧΕΤΙΚ ΤΤΙΤΙΚ ΤΩ ΕΠΙΧΡΕΩ Ι (Ε) 2 ΠΕΤΚ ΙΩ ΘΤΙΚΩ / Π. ΚΡΤ 6, ΙΤΤΙΤΙΚ / Π. ΘΩ Ε 9,5 ακαδ. ΓΓΛΙΚ (F.C.E) 7 26 ΧΕΤΙΚ ΤΤΙΤΙΚ ΤΩ ΕΠΙΧΡΕΩ Ι (Ε) 3 ΠΛΥΧΡΥ ΠΕΡΕΦ 4 ΤΤ ΙΚΛ 5 ΛΤ ΙΛ ΘΤΙΚ Π. ΠΤΡΩ 7,46 5/10/ ΘΤΙΚ/ΧΛ ΘΕΤΙΚΩ ΕΠΙΤΩ Π.ΚΡΤ ΘΤΙΚ / ΦΙ ΥΛΓΡΙ ΕΕΓΚ ΕΥΛ ΘΤΙΚ ΚΡΤ 6, ΠΥΛ ΤΩΙ 1 ΚΤΚ ΤΥΡ ΙΕΘΩ & ΡΩΠΪΚΩ ΠΥΩ (ΠΚ) ΘΤΙΚ/ΧΛ ΘΕΤΙΚΩ ΕΠΙΤΩ ΙΩΙ 10,24 16/2/ Ε Τ ΠΛΡΦΡΙΚ ΥΤΤ/ΠΛΡΦΡΙΚ ΘΕΛΚ ΤΤΙΤΙΚ ΚΙ ΛΓΙΤΙΚ ΧΡΤΚΙΚ ΕΠΙΧΡΤΙΚ ΠΛΡΦΡΙΚ (ΠΚ) Ε Τ ΤΤΙΤΙΚ & ΕΠΙΧΡΙΚ ΕΡ/Τ Θ/ΚΩ Π. ΙΩΙΩ 2005 ΠΛΡΦΡΙΚ ΠΘ Υπολογιστική νάλυση με Εφαρμογές στην Πολυδιακριτή νάλυση της Πληροφορίας ΠΛΡΦΡΙΚ ΘΕΛΚ /τατιστικές & Υπολογιστικές έθοδοι για οντέλα Κόστους Λογισμικού ΕΘ ΙΚΛΙ ΤΩ ΘΤΙΚΩ / ΦΙ ΥΛΓΡΙ 2/7/2008 5Ε 1 5 Κ (Θ ΤΙΚ) ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΤΤΙΤΙΚ ΤΩ ΕΠΙΧΡΕΩ Ι (Ε) Ε 10 9Ε ΓΓΛΙΚ - ΓΕΡΙΚ ΧΕΤΙΚ ΤΤΙΤΙΚ ΤΩ ΕΠΙΧΡΕΩ Ι (Ε) Ε 9 12 Κ ΤΤΙΤΙΚ ΤΩ ΕΠΙΧΡΕΩ Ι (Ε) Ε 1 ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΤΤΙΤΙΚ ΤΩ ΕΠΙΧΡΕΩ Ι (Ε) 2010 ΚΙΚ - ΚΕΤΡΙ (ΠΚ) ΥΠΨΦΙ ΙΚΤΩΡ Τ ΠΘ ακαδ. ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΤΤΙΤΙΚ ΤΩ ΕΠΙΧΡΕΩ Ι (Ε) 3Ε 7 10Ε 6 ΓΓΛΙΚ-LOWER 4 3 ΧΕΤΙΚ ΤΤΙΤΙΚ ΤΩ ΕΠΙΧΡΕΩ ΙΙ (Ε) 2 ΠΕΤΚ ΙΩ ΘΤΙΚΩ / Π. ΚΡΤ 6, ΙΤΤΙΤΙΚ / Π. ΘΩ Ε 9,5 ακαδ. ΓΓΛΙΚ (F.C.E) 7 26 ΧΕΤΙΚ ΤΤΙΤΙΚ ΤΩ ΕΠΙΧΡΕΩ ΙΙ (Ε) 3 ΠΛΥΧΡΥ ΠΕΡΕΦ ΘΤΙΚ Π. ΠΤΡΩ 7,46 5/10/ ΠΛΡΦΡΙΚ ΠΘ Υπολογιστική νάλυση με Εφαρμογές στην Πολυδιακριτή νάλυση της Πληροφορίας 2/7/2008 5Ε 1 5 Κ (Θ ΤΙΚ) ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΤΤΙΤΙΚ ΤΩ ΕΠΙΧΡΕΩ ΙΙ (Ε)

19 ΠΙ Κ ΘΕ ΤΕΠΩΥ 4 ΤΤ ΙΚΛ 5 ΛΤ ΙΛ ΘΤΙΚ/ΧΛ ΘΕΤΙΚΩ ΕΠΙΤΩ Π.ΚΡΤ ΘΤΙΚ / ΦΙ ΥΛΓΡΙ ΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ Θ ΕΕΓΚ ΕΥΛ ΘΤΙΚ ΚΡΤ 6, ΠΥΛ ΤΩΙ ΙΕΘΩ & ΡΩΠΪΚΩ ΠΥΩ (ΠΚ) 11,24 17/2/2002 ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΕΤΠΤΥΧΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ Ε Τ ΠΛΡΦΡΙΚ ΥΤΤ/ΠΛΡΦΡΙΚ ΘΕΛΚ ΤΤΙΤΙΚ ΚΙ ΛΓΙΤΙΚ ΧΡΤΚΙΚ ΕΠΙΧΡΤΙΚ ΠΛΡΦΡΙΚ (ΠΚ) 2005 ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΙΚΤΡΙΚ ΠΛΡΦΡΙΚ ΘΕΛΚ /τατιστικές & Υπολογιστικές έθοδοι για οντέλα Κόστους Λογισμικού ΕΘ ΙΚΛΙ ΤΩ ΘΤΙΚΩ / ΦΙ ΥΛΓΡΙ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΕΠΓΓΕΛ ΤΙΚ ΙΚΤΙ Κ ΞΕΕ ΓΛΩΕ ΕΡ - ΥΓΓΡΦΙΚ ΕΡΓ Ι Ε Ι ΠΤ ΕΤΕ Κ - ΙΛΙ Ω - Ω ΠΡΤΡ Ε 10 9Ε ΓΓΛΙΚ - ΓΕΡΙΚ ΧΕΤΙΚ ΤΤΙΤΙΚ ΤΩ ΕΠΙΧΡΕΩ ΙΙ (Ε) Ε 9 12 Κ ΧΕΤΙΚ ΤΤΙΤΙΚ ΤΩ ΕΠΙΧΡΕΩ ΙΙ (Ε) Ε 1 ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΤΤΙΤΙΚ ΤΩ ΕΠΙΧΡΕΩ ΙΙ (Ε) ΚΙΚ - ΚΕΤΡΙ (ΠΚ) ακαδ. ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΤΤΙΤΙΚ ΤΩ ΕΠΙΧΡΕΩ ΙΙ (Ε) 1 ΘΕΡΙΥ ΓΕΩΡΓΙ IN BUSINESS STUDIES/DERBY UK MA IN HRM/ DERBY UK επίδραση των πρακτικών της Π στην λειτουργική επίδοση της παραγωγικής διαδικασίασ και στην ικανότητα δημιουργίας και χρησης της γνώσης Ε 4 8Κ. (3-14ΩΡ) ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΤΡΤΓΙΚ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ 1 ΤΛΙΚΙ ΓΕΩΡΓΙ ΚΙΚΩ ΕΠΙΤΩ/ Π. ΚΕ 1994 ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ 1997 ΥΠΨΦΙ ΙΚΤΩΡ Τ ΠΘ 16 8 Κ ΓΓΛΙΚ 3 13 ΧΕΤΙΚ ΤΡΤΓΙΚ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ ΚΛΥΙΥ ΕΛΙΕΤ ΡΓΩ ΚΙ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ (ΠΚ) 7, ΠΛΡΦΡΙΚ ΚΙ ΙΚ (ΠΘ) 2 Κ ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΤΡΤΓΙΚ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ Λ ΕΛΕΩΡ ΙΥΛΙ Λ ΕΛΕΩΡ ΙΥΛΙ ΕΡΤΖΚ ΤΥΡ ΚΙΚ/ΠΘ 6, ΚΙΚ/ΠΘ 6, ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ (Τ Θ) 7, MSC MARKETING/ STRATHCLYDE MSC MARKETING/ STRATHCLYDE ΙΚ ΠΛΙΤΙΙΚΩ Ω (ΕΠ) MARKETING /ΚΕ MARKETING /ΚΕ Ε Ε 2 12 Κ 12 Κ ΓΓΛΙΚ 4 17 ΧΕΤΙΚ ΤΡΤΓΙΚ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ ΓΓΛΙΚ 4 17 ΧΕΤΙΚ ΤΡΤΓΙΚ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ Ε 3 7Ε ΧΕΤΙΚ ΤΡΤΓΙΚ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ ΚΥ ΤΕΦ ΧΙΚ ΠΕΡΙΛΛΤ/ΠΘ , ΥΡΥΛΙΚ ΧΙΚ 2. ΡΓΩ ΚΙ ΙΚ ΤΕΧΙΚΩ ΥΤΤΩ πορεία από την οικονομική ανάπτυξη στη βιώσιμη ανάπτυξη - ποτίμηση των περιβαλλοντικών αγαθών&διερεύνηση των παραμέτρων της περιβαλλοντικής δραστηριότητας των πολιτών στην Ελλάδα/ ακαδ. (2ω/εβδ, 8ω/εβδ) ΓΓΛΙΚ-LOWER ΧΕΤΙΚ ΤΡΤΓΙΚ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ ΠΠΠΥΛΥ ΘΙ ΠΕ - Τ ΚΛ/ΙΚ ΠΡΓΩΓΙΚΩ Ω 8, MBA in ΡΚΕΤΙΓΚ / ΠΕΠΙΤ. ΚΕ 3/21/2008 8Ε 11 5 Κ. 1.ΓΓΛΙΚ (CPE) 2.ΓΛΛΙΚ(CERT) 1 4 ΧΕΤΙΚ ΤΡΤΓΙΚ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ ΧΤΖΥ ΤΡΙ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ (Τ Κ) ΠΥΕ ΡΩΠ (ΠΘ) 207 ΥΠΨΦΙ ΙΚΤΩΡ Τ Τ ΧΙΚΩ ΠΡΓΩΓ ΤΥ ΠΘ 1/2 ΕΤ 5 Κ ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΤΡΤΓΙΚ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ 1 ΤΥΠ ΚΩΤΤΙ ΠΛΡΦΡΙΚ/ΠΘ 9.4 7/20/2000..Ε. Τ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ/Π/Ι ΚΕ "ΤΕΧΙΚΕ ΕΛΕΓΧΥ ΠΡ ΓΙ ΚΤΕΕ ΥΤΤ Τ ΙΙΚΤΥ" ΠΛΡΦΡΙΚ ΠΘ 7Ε 10 (26 20 ΓΓΛΙΚ, ΓΕΡΙΚ ΥΤΤ ΠΛΡΦΡΙΩ ΙΚ 2 ΤΕΡΖ ΙΛ ΚΙΚΩ ΕΠΙΤΩ/ Π. ΚΕ 7,16 14/12/2004 ΠΛΡΦΡΙΚ ΥΤΤ Π. Κ ΠΛΡΦΡΙΚ ΥΤΤ Π. Κ Ε Κ ΕΤ ΓΓΛΙΚ, ΓΛΛΙΚ ΥΤΤ ΠΛΡΦΡΙΩ ΙΚ

20 ΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ ΕΤΠΤΥΧΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ ΙΚΤΡΙΚ ΕΡ - ΥΓΓΡΦΙΚ ΕΡΓ ΠΙ Κ ΘΕ ΤΕΠΩΥ Θ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΕΠΓΓΕΛ ΤΙΚ ΙΚΤΙ Κ ΞΕΕ ΓΛΩΕ Ι Ε Ι ΠΤ ΕΤΕ Κ - ΙΛΙ Ω - Ω ΠΡΤΡ 1 ΦΡΓΓΙ ΛΕΩΙ ΕΠΙΤ /Υ/Τ ΕΠΙΤ /Υ ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ ΛΙ ΚΛΩ 1. Τ ΛΕΚΤΡΛΓΩ & ΛΕΚΤΡΚΩ ΧΙΚΩ/ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ, 2. FINANCE & Τ ΚΛ ΓΓΛΙΚ ΥΤΤ ΠΛΡΦΡΙΩ ΙΚ 2 ΕΡΤΖΚ ΤΥΡ 3 ΚΛΥΙΥ ΕΛΙΕΤ 4 Λ ΥΤΦ ΧΕΤ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ (Τ Θ) ΡΓΩ ΚΙ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ (ΠΚ) ΧΙΚ ΠΛΡΦΡΙΚ ΚΙ ΤΕΧΛΓΙ ΥΠΛΓΙΤΩ ΤΕ - Τ ΛΙ 7, , , ΠΛΤΓΛΥ ΛΙ ΛΓΙΤΙΚ (ΕΕ) 1982 ΙΚ ΠΛΙΤΙΙΚΩ Ω (ΕΠ) ΠΛΡΦΡΙΚ ΚΙ ΙΚ (ΠΘ) ΤΕΧΛΓΙΕ ΚΙ ΙΚ ΠΛΡΦΡΙΚΩ ΚΙ ΕΠΙΚΩΙΚΩ ΥΤΤΩ. Π. ΙΓΙΥ ΙΚ ΤΥΡΙΤΙΚΩ ΕΠΙΧΡΕΩ (ΕΠ) Ε 3 7Ε ΥΤΤ ΠΛΡΦΡΙΩ ΙΚ 2 Κ ΓΓΛΙΚ ΥΤΤ ΠΛΡΦΡΙΩ ΙΚ Ε ΤΥΡΚΙΚ ΥΤΤ ΠΛΡΦΡΙΩ ΙΚ Κ. ΧΕΤΙΚ ΦΡΛΓΙ Τ ΦΥΙΚΩ ΚΙ ΙΚΩ ΠΡΩΠΩ 1 ΦΡΓΓΙ ΛΕΩΙ ΕΠΙΤ /Υ/Τ ΕΠΙΤ /Υ ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ ΛΙ ΚΛΩ 1. Τ ΛΕΚΤΡΛΓΩ & ΛΕΚΤΡΚΩ ΧΙΚΩ/ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ, 2. FINANCE & Τ ΚΛ ΓΓΛΙΚ ΧΡΤΚΙΚ ΤΕΛΠ 2 ΤΠΡΥ ΚΩΤΤΙ 1 ΕΤΖΓΛΥ ΓΕΩΡΓΙ 2 ΠΥΛ ΤΩΙ ΚΙΚΩ ΕΠΙΤΩ (Θ) ΕΦΡΕ ΠΛΡΦΡΙΚ (Π) ΙΕΘΩ & ΡΩΠΪΚΩ ΠΥΩ (ΠΚ) 7, ,24 18/2/2002 ΚΙΚΕ ΕΠΙΤΕ (ΠΘ) ΓΓΛΙΚ ΧΡΤΚΙΚ ΤΕΛΠ 1990 Ε ΕΤΠΤΥΧΙΚ 7Ε 3 11 ΓΓΛΙΚ ΧΡΤΚΙΚ ΤΕΛΠ ΕΠΙΧΡΤΙΚ ΠΛΡΦΡΙΚ (ΠΚ) 2012 ΚΙΚ - ΚΕΤΡΙ (ΠΚ) 2014 ΓΓΛΙΚ ΧΡΤΚΙΚ ΤΕΛΠ ΡΥΚ ΙΚΛ ΙΚ ΠΤ 7, ΕΤΠΤΥΧΙΚ ΤΙ ΕΓΕ ΙΚΥ Ε ΤΕΚ ΚΙ ΠΛΥΤΕΚ ΥΠΓΤ ΤΥΠΥ GOODWIN (ΠΤ) 2006 ΠΛΙΤΙΚ ΚΙ - ΚΙΚ Τ ΠΡΓΩΓ ΚΙ ΤΩ ΙΚΛΙΚΩ ΧΕΕΩ ( ΙΚ ΠΤ) ΧΕΤΙΚ ΧΡΤΚΙΚ ΤΕΛΠ

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ)

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Λάρισα 23/10/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002, τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ)

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Λάρισα 23/10/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδέςστη Αγγλίακαι. καιαµερική ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ GMAT,IELTS,TOEFL,GRE

Σπουδέςστη Αγγλίακαι. καιαµερική ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ GMAT,IELTS,TOEFL,GRE ΜεταπτυχιακέςΣπουδές Σπουδέςστη Αγγλίακαι καιαµερική ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ GMAT,IELTS,TOEFL,GRE ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ph.D. ΣΠΟΥ ΕΣ-ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ Πολλά Πανεπιστήµια έχουν σχολές Business and Management

Διαβάστε περισσότερα

M.A. Comparative History, Univ. of Essex, /1007/97 ΟΑΤΑΠ 25/8/2000 ιδακτορικό, ΑΠΘ, Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών, 16/12/2005

M.A. Comparative History, Univ. of Essex, /1007/97 ΟΑΤΑΠ 25/8/2000 ιδακτορικό, ΑΠΘ, Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών, 16/12/2005 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ) ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2015-2016 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό Πτυχίο Μεταπτυχιακό Επαγγελµατική Εµπειρία

Βασικό Πτυχίο Μεταπτυχιακό Επαγγελµατική Εµπειρία Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2013-2014 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ 2013 ΕΠΑ.Λ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΣΗ 2013 ΒΑΣΗ 2012 ΔΙΑΦΟΡ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε. ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε.

ΒΑΣΕΙΣ 2013 ΕΠΑ.Λ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΣΗ 2013 ΒΑΣΗ 2012 ΔΙΑΦΟΡ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε. ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε. ΒΣΕΙΣ 2013 ΕΠ.Λ. ΒΣΗ 2013 ΒΣΗ 2012 ΟΝΟΜ ΙΔΡΥΜ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΣ & ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΗΝ) ΤΕΙ ΘΗΝΣ ΕΠΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡ ΗΜΕΡΗΣΙ 1.102 247 806 172 296 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΣ & ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Μαθηματική Ανάλυση ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Μαθηματική Ανάλυση ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Μαθηματική Ανάλυση ΠΙΝΑΚΑΣ (β) Άρθρου 2, παρ. 2, Π.Δ. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002,

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: Οικ. Κατάσταση: Τόπος Γέννησης: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 12 Σεπτεμβρίου 1976 Έγγαμος με ένα παιδί Καβάλα modip-tech@duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισα 07/09/2015 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3332/16-6-2015(ΣΥΝ) ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε. ΔΙΘΝΙ ΙΔΙ ΙΔΙ ΤΗΝΩΙ ΤΗΝΩΙ ΔΙΘΝΙ ΥΒ ΥΒ ιωόβι θι κ ω, Μόφω Χκιική ζι ι ι φικ φι βύ κι κγ θ, ιγή γ κι κι κκήωή Τ ι ιφ ικιί ιώ κιί ώ, ό ιί ι φή φύ κι ύι ύ ικό κι γί Δικι ώ ξίι κι κιγί γ γι θιό κ ικ ιί κι ιγί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ (β) Άρθρου 2, παρ. 2, Π.Δ. 163, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge University (UK) Imperial College London (UK) University College London (UK) University of Warwick (UK) King s College, London (UK)

Cambridge University (UK) Imperial College London (UK) University College London (UK) University of Warwick (UK) King s College, London (UK) Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Θεσ/νίκης μόρια 18.324 Columbia University (USA) (Δε ζητήθηκε οικονομική βοήθεια) Ιωάννης Κάουαρντ - Αμβροσιάδης Cambridge University (UK) Imperial College London (UK)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems Ιδιωτική Σχολή Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΕΕ Χώρα ΕΕ Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό έτος έναρξης προσφοράς του προγράμματος Global Wolverhampton MA Management BSc Business Information Systems BA (Hons) Business

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ (β) Άρθρου 2, παρ. 2, Π.Δ. 163, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. A/A Oνοµατεπώνυµο Βασικό Πτυχίο Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Επαγγελµατική Εµπειρία

Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. A/A Oνοµατεπώνυµο Βασικό Πτυχίο Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Επαγγελµατική Εµπειρία Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Εργαστήριο) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2014-2015 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + %

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % ! # % & % ( )! + #, % (. / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % 4444444444444444444444444444444444444444444 5 6 4444444444444444444444444444444444444444444444! + 0 & 4444444444444444444444444444444444444444444444.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΚΣ ΚΤΤΞΗΣ & ΘΜΟΛΟΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΤΗΟΡΙΣ ΚΩΙΚΟΣ ΘΣΗΣ : ΙΙΚΟΤΗΤ: Ρ. ΘΣΩΝ: ΛΧΚΗ ΥΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΥ ΟΥΛ ΠΩΝΥΜΟ ΝΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΥΡΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΙ ΧΡΙΣΤΙΝ ΘΗΝ ΠΗ ΥΝΘΙ ΝΝ Τ

Διαβάστε περισσότερα

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ.

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ. Κ φάζδο ΡΤΣΗΣ σξκδ Μ ζϋ β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β εδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδ κθ υπκζκΰδ ησ πθ λκξδευθ ξυ ά πθ πθ κλυφσλπθ εδ πθ πζθβ υθ. Χλά β βμ η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ B2 με ελλιπή προσόντα

ΠΙΝΑΚΑΣ B2 με ελλιπή προσόντα ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ B2 με ελλιπή προσόντα ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ»

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ» Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς ΗΜ ΡΙ Αμ «Ο οηϋμ ημ τ λ ημ δμ Θ ζδεϋμ σζ δμ εδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάη εδ λοο δεϋμ»,βγ βί1γ Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς «Κ φ ο Θ -Σ» η η ο ώ Πό ω Π ο ημ Γ ω Π ο, Πο ό Μηχή ό, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης

Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 67 100 ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες: Κουλουριώτης Δημήτριος Τηλ.: 2541079451 Φαξ.: 2541079454 Ξάνθη

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Περιοχή Ψαθάκι, Τ.Κ. 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ Τηλ. 26820.50552, κι. 6932.997672 Fax: 26820.50631 e-mail: sotiropoulosioan@yahoo.gr http:// innovation of

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 250/ Γ /15-4-2011) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 250/ Γ /15-4-2011) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 250/ Γ /15-4-2011) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΠΟΚΕΝΤΡΩΗ ΚΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΚΥΒΕΡΝΗΗ Με την αριθμ. 16818/06 04 2011 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2006 ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕ ΙΑ

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2006 ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕ ΙΑ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚ ΠΕ Ι 1ο ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ: ΝΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΣ ΗΝΣ ** 18203 17526 677 ΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΣ ΕΣ/ΝΙΚΗΣ ** 18478 17666 812 ΓΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ».

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Ηµεροµηνία σύγκλησης Συνέλευσης Τµήµατος για συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 415 Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ηράκλειο 13/12/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τμήμα: Διοικητικής Υποστήριξης-Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠ: Άλλο πεδίο Κ.Α.: Κωδικός μηχανογραφικού Θ15: Θέσεις 90% 2015 Ε: Ειδικό μάθημα Β15: Βάση 2015 Δ15-14: Διαφορά βάσης 2015-2014

ΑΠ: Άλλο πεδίο Κ.Α.: Κωδικός μηχανογραφικού Θ15: Θέσεις 90% 2015 Ε: Ειδικό μάθημα Β15: Βάση 2015 Δ15-14: Διαφορά βάσης 2015-2014 : Άλλο πεδίο Κ..: Κωδικός μηχανογραφικού : Θέσεις 90% 2015 : ιδικό μάθημα Β15: Βάση 2015 Δ15-14: Διαφορά βάσης 2015-2014 Κ ΝΙΤΜΙ 127 ΛΙΚ ΛΩ ΚΙ ΦΙΛΛΙ (ΘΝ) - Κ... 189 129 ΛΙΚ ΛΩ ΚΙ ΦΙΛΛΙ (ΘΛΝΙΚ) - Θ... 144

Διαβάστε περισσότερα

Διακρίσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού

Διακρίσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού Διακρίσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού Studies Abroad Αμερικής Μαθητές Harvard 8 Stanford 1 Princeton 5 Yale 8 Columbia 1 Massachusetts Institute of Technology (ΜΙΤ) 3 Duke 4 California Institute

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Τα τυπικά

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης

Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης 1. ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 2003 2004 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κράτος και Δημόσια Πολιτική» Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2005 ΜΟΡΙΑ 2004 ΜΟΡΙΑ 2005 ιαφορά

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2005 ΜΟΡΙΑ 2004 ΜΟΡΙΑ 2005 ιαφορά ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚ ΠΕ Ι ΒΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2005 ΜΟΡΙ 2004 ΜΟΡΙ 2005 ιαφορά 1ο ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ: ΝΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΣ ΗΝΣ ** 17268 17526-258 ΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων που προέκυψε από την προκήρυξη της 9ης Μαρτίου 2015.

Ανακοίνωση πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων που προέκυψε από την προκήρυξη της 9ης Μαρτίου 2015. ΕΛΛΗΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΠΟΡΓΕΙΟ ΓΕΙ ΓΕΙΚΗ ΙΕΘΗ ΘΡΩΠΙΩ ΠΟΡΩ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΤΗΡΙΞΗ ΙΕΘΗ ΘΡΩΠΙΩ ΠΟΡΩ.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση : ριστοτέλου Ταχ. Κώδικα : θήνα Πληροφορίε : Γ. ηµητράκου Τηλέφωνο : FAX : Θέμα: νακοίνωση οριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α Λ ε Ν ΛΛ Ν Η Δ ΡΑΑ γπ Γ ΓΑΣ Σ ΝΩ ΗΣ ΣΦ Λ ΣΗΣ ΠΡ Ν ΑΣ ΓΕΝκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡ ΑΣ ΔΥΘΥΝΣΗ ΠΡΣ ΑΣΑΣ Αλ Α λ Η Α α Δ ν η Πε ρ ωδκα Πληρφ ρ ε Γηλ φων Λ πρ υ Ε η υ ρ πρλ λ α Φ Γ θ Π Σ ΠΝΑ ΑΣ Α Δ Ω Θ Α Νε κα ντκδ λα

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

1.α 21 Νηπιαγωγεία. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Σύνολο Σχολείων Περιφέρειας: 1

1.α 21 Νηπιαγωγεία. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Σύνολο Σχολείων Περιφέρειας: 1 . ΧΛΙΚΕ ΜΝΔΕ ΠΡΩΤΒΜΙ ΕΚΠΙΔΕΥ.α Νπιαγωγεία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΝΤΛΙΚ ΜΚΕΔΝΙ ΚΙ ΡΚ ύνολο χολείων Περιφέρειας: Ν ΚΒΛ 9006 ΚΩΔΙΚ Υ ΝΜΙ ΤΠ 0o ΛΜΕΡ ΝΠΙΓΩΓ ΕΙ ΡΓΝΙΚΤ Τ ΚΒΛ Ν ΛΕΒΥ 933005 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΒΡΕΙΥ ΙΓΙΥ ύνολο χολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Διακρίσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού

Διακρίσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού Διακρίσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού Πρόγραμμα STUDIES ABROAD Τμήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις PSAT, SAT I, SAT II, ACT Τμήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις TOEFL, IELTS Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-17 α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧIAKA

Διαβάστε περισσότερα

Mediterranean College Προπτυχιακά προγράμματα (Bachelor)

Mediterranean College Προπτυχιακά προγράμματα (Bachelor) Mediterranean College Προπτυχιακά προγράμματα (Bachelor BSc Mechanical Engineering (http://www.medcollege.edu.gr/ypopshfioi- foithtes/bachelor- s/sxolh- mhxanikwn/bsc- hons- mechanical- engineering Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΥΜΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΥΜΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΥΜΗ ΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ (Π.) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥ 05-06 ΚΑΤ' ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΡΑ ΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ. Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ. Power Service σε τιμή πακέτου! Κ θ φί ω& ω ώ Α ί χ ηδ & π ω ηψ ύ ύ Έ χ φά ά δ Κ θ ω & ξ ω ά δ Δω ά άβ η ί χ ώ ζ ώ η Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Τηφω πωί η πίψη ί ηη χώ Κθ φίω & ωώ Αίχη δ & πωη ψύ ύ Έχ φά άδ Κθ ω & ξω άδ Δωά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του Τομέα Επιμόρφωσης & Κατάρτισης του ΕΑΙΤΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του Τομέα Επιμόρφωσης & Κατάρτισης του ΕΑΙΤΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 240_21-03-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του Τομέα Επιμόρφωσης & Κατάρτισης του ΕΑΙΤΥ Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΝΠΙ, μη κερδοσκοπικού

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΥΜΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΥΜΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΥΜΗ ΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥ 05-06 ΚΑΤ' ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΡΑ ΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ αναρτημένος στις 29 Ιανουαρίου 2013

Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ αναρτημένος στις 29 Ιανουαρίου 2013 Θέσει ΕΠ-Πίκ ΟΧ ρτμέο στι 29 Ιουρίου Η μερομί στ στήλ ΕΓΚΡΙΗ ΕΠ, είι εδεικτική κι ο υποψήφιο επικοιωεί με το Φορέ γι τ υποβολή τω ιτήσεω. Η μερομί στ στήλ ΝΚΟΙΝΩΗ ΝΡΤΗΗ ΤΟ ΦΟΡΕ, είι έγκυρ κι ο υποψήφιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ ΜΑΣΤΕΡ ΠΤΥΧΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕ ΡΙΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΑΕΙ (ΕΞΑΜΗΝΑ)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ ΜΑΣΤΕΡ ΠΤΥΧΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕ ΡΙΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΑΕΙ (ΕΞΑΜΗΝΑ) Οµαδα Μαθηµάτων: ΑΓΓΛΙΚΑ Μαθήµατα Οµαδας: ΑΓΓΛΙΚΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ ΜΑΣΤΕΡ ΠΤΥΧΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Αγγλικής Γλώσσας, ΕΑΠ, 2007 Αγγλικής Γλώσσας, ΑΠΘ, 1994 0 0 3 2 ΣΑΪΤΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα μαθημάτων Πληροφορικής - Αλφαβητικός Κατάλογος όλων των υποψηφίων Ακαδ. Έτους 2013-2014

Ομάδα μαθημάτων Πληροφορικής - Αλφαβητικός Κατάλογος όλων των υποψηφίων Ακαδ. Έτους 2013-2014 Ομάδα μαθημάτων Πληροφορικής - Αλφαβητικός Κατάλογος όλων των υποψηφίων Ακαδ. Έτους 0-04 Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΤΥΧΙΑ / ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ

Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ ΜΕ Η Η Η... 015 Η Ω ώ c= f έ κ Ε Μ ώ Ε.Κ..Ε Κ 6610-47655 ekfe1@otenet.gr έ ηη η χύ η φω ε έ Ι Η Η Η ί ή φέ ι ί ι ι ή ι έ ί ύ ή έ ύ φ. Η ι θύ ι θ έ θ ι ή ύθ ή ί ή θ έ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΚΣ ΚΤΤΞΗΣ & ΘΜΟΛΟΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΤΗΟΡΙΣ ΚΩΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : ΕΙΙΚΟΤΗΤ: Ρ. ΘΕΣΕΩΝ: ΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΚΣ ΤΣΙΜΗΣ ΡΟΥΣΙΟΥ ΚΚΣ ΠΕ ΠΝΙΩΤΗΣ ΗΛΙΣ ΡΙΟΣ ΜΡΘ ΪΟΣ ΠΕ ΜΗΧΝΙΚΟΙ /

Διαβάστε περισσότερα

2. Συνέταξε τους παρακάτω πίνακες υποψηφίων κατά αξιολογική σειρά στους οποίους καταγράφονται και τα τυπικά προσόντα αυτών

2. Συνέταξε τους παρακάτω πίνακες υποψηφίων κατά αξιολογική σειρά στους οποίους καταγράφονται και τα τυπικά προσόντα αυτών ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ 'ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ', 10 Δεκεμβρίου 2007, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη

ΗΜΕΡΙΔΑ 'ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ', 10 Δεκεμβρίου 2007, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη Σπουδές 1992 1995 Μηχανικός Ορυχείων Τμήμα Τεχνολογίας Ορυχείων ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 1995 19961996 Master of Science in Mineral Resources Engineering and Management University of Nottingham 1996 19991999

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας - Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισα 07/09/2015 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3339/16-6-2015 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Την Πρυτανεία του.π.θράκης Κοµοτηνή. ΚΟΙΝ.: Γραµµατεία Π.Μ.Σ

ΠΡΟΣ: Την Πρυτανεία του.π.θράκης Κοµοτηνή. ΚΟΙΝ.: Γραµµατεία Π.Μ.Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Κτίριο Α ΗΜ&ΜΥ Πανεπιστηµιούπολη Ξάνθης - Κιµµέρια 67100 - Ξάνθη HELLENIC REPUBLIC DEMOCRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 (26.9.14.) ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 Α Β Γ Δ ΕΡΓ. ΑΝΘ.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 (26.9.14.) ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 Α Β Γ Δ ΕΡΓ. ΑΝΘ. ΠΡΩΡΙΝ ΩΡΛΓΙ ΠΡΓΡΜΜ ΧΕΙΜΕΡΙΝ ΕΞΜΝ 2014-2015 ΔΕΥΤΕΡ Β Γ Δ ΕΡΓ. ΝΘ. ΒΛΚΝΙΚ ΩΝ ΛΩΝ (Υ) Γ ΕΞΞ. κα.νξιδ Υ ΔΙΔΚΤΙΚ Τ κ.πλκιδ ΠΡΩΙΜ ΝΕΕΛΛΝΙΚ ΓΡΜΜΤΕΙ (Π ΤΙ ΡΧΕ ΜΕΧΡΙ ΔΙΦΩΤΙΜ) Κ.ΤΡΤΓΠ Λ Τ ΒΥΖΝΤΙ Ν ΤΕΧΝ κ.τιγρ ΒΛΚΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010-2011»

ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010-2011» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΤΙ ΝΡΤΗΤΕ Τ ΔΙΔΙΚΤΥ ΥΠΥΡΓΕΙ ΠΛΙΤΙΜΥ & ΤΥΡΙΜΥ ΡΓΝΙΜ ΤΥΡΙΤΙΚΗ ΕΚΠΙΔΕΥΗ ΚΙ ΚΤΡΤΙΗ (.Τ.Ε.Κ) / (Ν.Π.Δ.Δ.) ΔΙΙΚΗΤΙΚ ΥΜΒΥΛΙ ρ. Πρωτ. :68/24-02-2011 υνεδρ. :7 η /2011 ριθμ. πόφ. :68/24-02-2011 ΘΕΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 015/2014-4318 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 015/2014-4318 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 015/2014-4318 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΕΔΒΜ, 2007-2013 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ»-(κωδ.4709)-(THUNDER)» - «Νανοδομές φωτονικών-φωνονικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 203-204 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 63, ΦΕΚ 49/26-06-2002, τεύχος Α ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 1 13195 13195 http://www.enl.uoa.gr/ 1

127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 1 13195 13195 http://www.enl.uoa.gr/ 1 ΑΓ.ΚΤΑΝΤΙΝΥ 11 -- ΠΕΙΡΑΙΑ -- 18532 -- ΤΗΛ. 210-4224752, 4223687 KΩΔ ΝΜΑ ΧΛΗ ΤΠ ΕΠΙΤΥΧ ΒΑΘΜ ΒΑΘΜ ΙΤΕΛΙΔΑ ΠΕΔΙ ΝΤΕ ΠΡΩΤΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΥ 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΛΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ 225 22729 19709 http://www.enl.uoa.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Mίας (1) Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Mίας (1) Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Λαμία: 10/03/2015 ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. πρωτ.: 471 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας Τ.Κ. 35100, Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Τρικάλων στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της και για την κάλυψη αναγκών στο νέο Κατάστηµά της στην Λάρισα, προτίθεται να προσλάβει υπαλλήλους

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ αναρτημένος 29 Μαρτίου 2013

Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ αναρτημένος 29 Μαρτίου 2013 Θέσει -Πίκ ρτμέο 29 Μρτίου 20 Οι μερομίε στ στήλ ΕΓΚΡΙΗ είι εδεικτικέ κι οι υποψήφιοι θ πρέπει επικοιωού με το Φορέ γι τ υποβολή τω ιτήσεω. Οι μερομίε στ στήλ ΑΝΑΡΤΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΤΟ ΦΟΡΕΑ είι έγκυρε κι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστικός Σχεδιασµός και Πολυµέσα 30 109. ιαχείριση Αποβλήτων 225 862. ιαχείριση Αποβλήτων (10ΕΤΗ) 55 152

Ακουστικός Σχεδιασµός και Πολυµέσα 30 109. ιαχείριση Αποβλήτων 225 862. ιαχείριση Αποβλήτων (10ΕΤΗ) 55 152 Αριθµός Αιτήσεων ανά Πρόγραµµα Σπουδών Πρόγραµµα Σπουδών Αριθµός Προσφερόµενων Θέσεων Αριθµός Αιτήσεων Γραφικές Τέχνες - Πολυµέσα 60 254 Ακουστικός Σχεδιασµός και Πολυµέσα 30 109 ιασφάλιση Ποιότητας 295

Διαβάστε περισσότερα

Ο υποψήφιος δικαιούται να υποβάλλει σχετικό υπόµνηµα στην Ειδική Επταµελή Επιτροπή.

Ο υποψήφιος δικαιούται να υποβάλλει σχετικό υπόµνηµα στην Ειδική Επταµελή Επιτροπή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Ηράκλειο : 16-10-2014 (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 144 /Φ.30.2 ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. /νση: Σταυρωµένος 71004 Ταχ. Θυρίδα: 1939 Πληροφορίες: Ξυλούρης Αβραάµ Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Σπούδασε σε ένα από τα 20 καλύτερα πανεπιστήµια της Ευρώπης

Σπούδασε σε ένα από τα 20 καλύτερα πανεπιστήµια της Ευρώπης Επιστήµες ιοίκησης & Οικονοµίας Πτυχιακές Σπουδές (Bachelors) Πληροφορική Mεταπτυχιακές Σπουδές (Masters) Ψυχολογία Executive MBA Σπούδασε σε ένα από τα 20 καλύτερα πανεπιστήµια της Ευρώπης H επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων που προέκυψε από την προκήρυξη της 07ης Ιουλίου 2014.

Ανακοίνωση πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων που προέκυψε από την προκήρυξη της 07ης Ιουλίου 2014. ΕΛΛΗΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΓΕ. Δ/Η ΥΠΗΡΕΙΩ ΥΓΕΙ Δ/Η ΠΡΟΩΠΙΚ Π ΤΜΗΜ Γ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ:.ΔΙΗΛΙΔ ΤΗΛ: 36 06 3658 Γ.ΔΗΜΗΤΡΚ Θέμα: νακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων προκήρυξης. νακοίνωση πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ46941Δ-ΠΑ6 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ46941Δ-ΠΑ6 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ (έως 16) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π129_04-02-2013 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό αξιολόγησης υποψήφιων υποτρόφων Τμήματος Φυσικοθεραπείας Ακαδ. Έτους 2014-15

Πρακτικό αξιολόγησης υποψήφιων υποτρόφων Τμήματος Φυσικοθεραπείας Ακαδ. Έτους 2014-15 ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Πρακτικό αξιολόγησης υποψήφιων υποτρόφων Τμήματος ς Ακαδ. Έτους 2014-15 Στο Αίγιο σήμερα Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 09:00π.μ. συνεδρίασε η επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Αποφασίζουμε: ΑΡΘΡΟ 1: Αριθμός αποσπασμένων εκπαιδευτικών, διάρκεια απόσπασης

ΠΡΟΣ: Αποφασίζουμε: ΑΡΘΡΟ 1: Αριθμός αποσπασμένων εκπαιδευτικών, διάρκεια απόσπασης Nα διατηρηθεί μέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑIOΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚOΣ ΤΟΜEΑΣ ΘΕΜAΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡ Σ Η ΣΤΑ Σ Ι Περ τ αι Σταπ κ ρ ε α δ δ κεται στ α ωτ ρα αδε α Παραλλ λα ρ ε κα συσ ετ μ δ αφ ρω τ ε ω τ λικ α ε ξ αφβπ υ κα τ υ Θα τ υ τ υ Η πβτ υ

ΦΑΡ Σ Η ΣΤΑ Σ Ι Περ τ αι Σταπ κ ρ ε α δ δ κεται στ α ωτ ρα αδε α Παραλλ λα ρ ε κα συσ ετ μ δ αφ ρω τ ε ω τ λικ α ε ξ αφβπ υ κα τ υ Θα τ υ τ υ Η πβτ υ ΙΣ ΓΩΓΙ Σ Ι Σ ξερα ιι ι τ ι ι π λιτε ε α δε π α υτ α ι κε στ Σ Σ ικ ι φτ κα ι τ ιοτ ρια π ε τ εγ λ επ ι ι Σπαταλ μ Ι τ ρ κ α αδρ μ Αρ φ α μ τω επ κεψ σ υρ ετα ρθ ζ κ ρ τ τ ακ λ υθ υμε Η λ ξ τατ τ κ ρ ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΥΜΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΥΜΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΥΜΗ ΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥ 06-07 ΚΑΤ' ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΡΑ ΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 02/10/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Μικροβιολογία (Εργαστήριο)

Διαβάστε περισσότερα

Μια εταιρία μπορεί να συμμετέχει το πολύ σε 2 προτάσεις. 3. Πτυχίο μεταπτυχιακών σπουδών

Μια εταιρία μπορεί να συμμετέχει το πολύ σε 2 προτάσεις. 3. Πτυχίο μεταπτυχιακών σπουδών Σε συνέχεια ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας σχετικά με την με αρ.πρωτ.: 015/2016-2672 εκδήλωση ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Υποστήριξη Βιομηχανικών Υποτροφιών» του

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3411 Οι διάφορες μετρήσεις οργανισμών και ιδρυμάτων απασχόλησης έχουν δείξει ότι η εξειδίκευση στα χρηματοοικονομικά αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Ιωάννης Βλαχάβας Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας. Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Καθηγητής Ιωάννης Βλαχάβας Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας. Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Καθηγητής Ιωάννης Βλαχάβας Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Εκδήλωση Κτίριο & Ενέργεια Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015 Διεθνές Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II) ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Vol.6 2. Δικαίω. Healthy. estyle Cam. είναι έ να. Υπεύθυ

Vol.6 2. Δικαίω. Healthy. estyle Cam. είναι έ να. Υπεύθυ λί 2012 012, Vol.6 2 28 Ι, Σάββ Α p estyle Cam Healthy Lif Δκίω µµ µ δά χ 10-15 λκί χω κ δφ. έφ κ άκ y h lt κθ Hea κ ί ί, ώ Ο Α Camp, Camp ί le le y t y s t s e e if hy L Lif δξί Healt, έφ κ ί φλ κ Η άδ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου : 63240/2012

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου : 63240/2012 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου : 63240/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. http:// http://www.demokritos.gr/contents.aspx?lang=gr&catid=1054&view=18

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. http:// http://www.demokritos.gr/contents.aspx?lang=gr&catid=1054&view=18 Αγία Παρασκευή Αττικής, 4 Μαρτίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σήμερα Τρίτη 4/3/2014 συνεδρίασε η διμελής επιτροπή αποτελούμενη από τους Δρ. Γ. Φανουράκη, Αναπληρωτή Διευθυντή του ΙΠΣΦ, και τον Δρ. Χ. Μάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Καρλόβασι, 27/10/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ημερομηνίες Δηλώσεων Μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κατεύθυνση: Στρατηγική-Ανθρώπινοι Πόροι

Κατεύθυνση: Στρατηγική-Ανθρώπινοι Πόροι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Κατεύθυνση: Στρατηγική-Ανθρώπινοι Πόροι Κ. Πραματάρη,.Ε.Τ. / Ο.Π.Α. Τι επιδιώκουμε; Τι ετοιμάζουμε; Στελέχη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΥΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΥΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΥΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ' ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γε κ γ α Κ ΦΑλ αγωγη Η λεκτρ κι τροπεζ κ εγ α α ετ κ ε ολλ κτ κ τροπεζ κ κα λ Στ Ελλ δα Πρω εμφ τ κε τ ο τ ΕΓΝΑ Α ρ πεζο κο κοτ π ακολ Θ α υ λο ε τρ πεζε Τ εσω ερ κ Σ μερο υ π ρε ε λεκτρ κι τροπεζ κ δ

Διαβάστε περισσότερα