ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ (Α: ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, Β: ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ (Α: ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, Β: ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)"

Transcript

1 Τ: ΙΧΡΙ ΠΛΡΦΡΙΩ ΠΙ Κ ΘΕ ΤΕΠΩΥ ΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ Θ 1 ΤΥΠ ΚΩΤΤΙ ΠΛΡΦΡΙΚ/ΠΘ 9.4 7/20/2000 ΠΙΚΕ ΚΤΤΞ ΤΩ ΥΠΨΦΙΩ Θ (: Ε ΠΛΡ ΠΡΤ, : Ε ΕΛΛΙΠ ΠΡΤ) Όσοι υποψήφιοι δεν ανήκουν ούτε στον πίνακα ούτε στον πίνακα δεν έχουν τα τυπικά προσόντα της προκήρυξης για την διδασκαλία του μαθήματος Όσοι ανήκουν σε πίνακα αλλά δεν έχουν αριθμό κατάταξης θα καταταγούν από την επιτροπή εφόσον χρειαστεί σε άλλη συνεδρίαση. σειρά εμφάνισης αυτών στις παρούσες λίστες είναι τυχαία. ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΕΤΠΤΥΧΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ..Ε. Τ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ/Π/Ι ΚΕ ΓΩΡΙ ΙΚΤ "ΤΕΧΙΚΕ ΕΛΕΓΧΥ ΠΡ ΓΙ ΚΤΕΕ ΥΤΤ Τ ΙΙΚΤΥ" ΠΛΡΦΡΙΚ ΠΘ ΙΚΤΡΙΚ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΕΠΓΓΕΛ ΤΙΚ ΙΚΤΙ Κ 7Ε 10 (26 20 ΞΕΕ ΓΛΩΕ ΕΡ - ΥΓΓΡΦΙΚ ΕΡΓ Ι Ε Ι ΠΤ ΕΤΕ Κ - ΙΛΙ Ω - Ω ΠΡΤΡ ΓΓΛΙΚ, ΓΕΡΙΚ ΛΥ ΚΙ ΧΕΙ ΛΓΡΙΘΩ (Ε) 2 ΚΖΙ ΙΩ ΧΛΓ ΧΙΚ..ΠΙ.Τ.Ε (7,66) οε-03 2/13/2004 ΕΦΡΕ ΠΛΡΦΡΙΚ ΚΕ 6/30/2010 5Ε 7 8 Κ ΓΓΛΙΚ ΛΥ ΚΙ ΧΕΙ ΛΓΡΙΘΩ (Ε) 3 ΦΡΓΓΙ ΛΕΩΙ ΕΠΙΤ /Υ/Τ ΕΠΙΤ /Υ ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ ΛΙ ΚΛΩ 1. Τ ΛΕΚΤΡΛΓΩ & ΛΕΚΤΡΚΩ ΧΙΚΩ/ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ, 2. FINANCE & Τ ΚΛ ΓΓΛΙΚ ΛΥ ΚΙ ΧΕΙ ΛΓΡΙΘΩ (Ε) 4 ΖΦΡΙ ΠΓΙΩΤ ΠΥΡΙΩ 5 ΠΙΤΦΙ ΠΕΤΡ 6 ΥΕΩΙ ΥΕΩ ΛΕΚΤΡΛΓΩ Χ/ΚΩ ΚΙ Χ/ΚΩ ΥΠΛΓΙΤΩ ΠΘ ΧΙΚ /Υ ΚΙ ΠΛΡΦΡΙΚ (ΠΛΥΤΕΧ ΠΤΡΩ) Χ. ΥΤΤΙΥ Τ.Ε / Τ ΠΡΙ 6,82 11/3/1999 8, Ε ΤΕΧΛΓΙΕ ΥΤΤΩ ΙΚΡΛΕΚΤΡΚ ΚΙ ΠΛΡΦΡΙΚ / Υ ΠΘ MSc in Software Engineering and Computer Systems (Informatics Dept. Univ. of Edinburgh 11/25/ Ε 6 2 Ε 5 Κ. 12 ΕΡΕ 6 Κ. ΓΓΛΙΚ 1 1 ΛΥ ΚΙ ΧΕΙ ΛΓΡΙΘΩ (Ε) ΓΓΛΙΚ 2 12 ΛΥ ΚΙ ΧΕΙ ΛΓΡΙΘΩ (Ε) ΓΓΛΙΚ ΛΥ ΚΙ ΧΕΙ ΛΓΡΙΘΩ (Ε) 1 ΚΡΤΡ ΓΕΩΡΓΙ ΘΤΙΚΩ/ Π. ΠΤΡΩ ΤΕΧΛΓΙΕ ΚΙ ΙΚ ΠΛΡΦΡΙΚΩ ΚΙ ΕΠΙΚΩΙΚΩ ΥΤΤΩ Π. ΙΓΙΥ 3 Κ ΓΓΛΙΚ, ΓΛΛΙΚ ΛΥ ΚΙ ΧΕΙ ΛΓΡΙΘΩ (Ε) ΤΕΡΖ ΙΛ ΚΙΚΩ ΕΠΙΤΩ/ Π. ΚΕ 7,16 14/12/2004 ΠΛΡΦΡΙΚ ΥΤΤ Π. Κ ΠΛΡΦΡΙΚ ΥΤΤ Π. Κ Ε Κ ΕΤ ΓΓΛΙΚ, ΓΛΛΙΚ βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακά εκτός αντικειμένου ΛΥ ΚΙ ΧΕΙ ΛΓΡΙΘΩ (Ε) 1 ΛΛ ΓΕΩΡΓΙ ΛΕΚΤΡΛΓ Χ. & Χ. /Υ ΠΘ ΤΥΠ ΚΩΤΤΙ ΠΛΡΦΡΙΚ/ΠΘ 9.4 7/20/2000 ΠΕΠΙΤΙ..Ε. Τ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ/Π/Ι ΚΕ ΠΕΠΙΤΙ "ΤΕΧΙΚΕ ΕΛΕΓΧΥ ΠΡ ΓΙ ΚΤΕΕ ΥΤΤ Τ ΙΙΚΤΥ" ΠΛΡΦΡΙΚ ΠΘ Ε 13 Κ 7Ε 10 (26 20 ΓΓΛΙΚ 4 7 ΛΥ ΥΤΤΩ - ΤΕΧΛΓΙ ΛΓΙΙΚΥ (Ε) ΓΓΛΙΚ, ΓΕΡΙΚ ΛΥ ΥΤΤΩ - ΤΕΧΛΓΙ ΛΓΙΙΚΥ (Ε)

2 ΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ ΕΤΠΤΥΧΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ ΙΚΤΡΙΚ ΕΡ - ΥΓΓΡΦΙΚ ΕΡΓ ΠΙ Κ ΘΕ ΤΕΠΩΥ Θ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΕΠΓΓΕΛ ΤΙΚ ΙΚΤΙ Κ ΞΕΕ ΓΛΩΕ Ι Ε Ι ΠΤ ΕΤΕ Κ - ΙΛΙ Ω - Ω ΠΡΤΡ 3 ΚΖΙ ΙΩ ΧΛΓ ΧΙΚ..ΠΙ.Τ.Ε (7,66) οε-03 2/13/2004 ΕΦΡΕ ΠΛΡΦΡΙΚ ΚΕ 6/30/2010 5Ε 7 8 Κ ΓΓΛΙΚ ΛΥ ΥΤΤΩ - ΤΕΧΛΓΙ ΛΓΙΙΚΥ (Ε) 4 ΦΡΓΓΙ ΛΕΩΙ ΕΠΙΤ /Υ/Τ ΕΠΙΤ /Υ ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ ΛΙ ΚΛΩ 1. Τ ΛΕΚΤΡΛΓΩ & ΛΕΚΤΡΚΩ ΧΙΚΩ/ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ, 2. FINANCE & Τ ΚΛ ΓΓΛΙΚ ΛΥ ΥΤΤΩ - ΤΕΧΛΓΙ ΛΓΙΙΚΥ (Ε) 5 ΠΙΤΦΙ ΠΕΤΡ 6 ΥΕΩΙ ΥΕΩ ΙΩΙΥ ΕΠ ΚΡΤΡ ΓΕΩΡΓΙ ΤΥΙΩΤ ΚΥΡΙΚ 1 ΛΛ ΓΕΩΡΓΙ ΧΙΚ /Υ ΚΙ ΠΛΡΦΡΙΚ (ΠΛΥΤΕΧ ΠΤΡΩ) Χ. ΥΤΤΙΥ Τ.Ε / Τ ΠΡΙ ΧΙΚΩ ΠΛΡΦΡΙΚ ΚΙ ΤΛΕΠΙΚΩΙΩ - Τ ΛΡΙ ΘΤΙΚΩ/ Π. ΠΤΡΩ ΕΦΡΓΩ ΠΛΡΦΡΙΚ Τ ΙΚ ΚΙ Τ ΚΙ - Τ ΥΤ. ΚΕ ΛΕΚΤΡΛΓ Χ. & Χ. /Υ ΠΘ 8, MSc in Software Engineering and Computer Systems (Informatics Dept. Univ. of Edinburgh Ε 6 Κ. ΓΓΛΙΚ 2 12 ΛΥ ΥΤΤΩ - ΤΕΧΛΓΙ ΛΓΙΙΚΥ (Ε) ΓΓΛΙΚ ΛΥ ΥΤΤΩ - ΤΕΧΛΓΙ ΛΓΙΙΚΥ (Ε) 6, Ε ΓΓΛΙΚ ΛΥ ΥΤΤΩ - ΤΕΧΛΓΙ ΛΓΙΙΚΥ (Ε) 7, ΤΥΠ ΚΩΤΤΙ ΠΛΡΦΡΙΚ/ΠΘ 9.4 7/20/2000 ΤΕΧΛΓΙΕ ΚΙ ΙΚ ΠΛΡΦΡΙΚΩ ΚΙ ΕΠΙΚΩΙΚΩ ΥΤΤΩ Π. ΙΓΙΥ ΙΚΤΙΚ ΕΠΙΤ ΚΙ ΠΛΡΦΡΙΚ ΥΤΤ - Τ Θ ΠΕΠΙΤΙ..Ε. Τ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ/Π/Ι ΚΕ ΠΕΠΙΤΙ "ΤΕΧΙΚΕ ΕΛΕΓΧΥ ΠΡ ΓΙ ΚΤΕΕ ΥΤΤ Τ ΙΙΚΤΥ" ΠΛΡΦΡΙΚ ΠΘ Ε Ε 3 Κ 13 Κ 7Ε 10 (26 20 ΓΓΛΙΚ, ΓΛΛΙΚ ΓΓΛΙΚ ΛΥ ΥΤΤΩ - ΤΕΧΛΓΙ ΛΓΙΙΚΥ (Ε) ΛΥ ΥΤΤΩ - ΤΕΧΛΓΙ ΛΓΙΙΚΥ (Ε) ΓΓΛΙΚ 4 7 ΤΙΚΕΤΡΕΦH ΠΡΓΡΤΙ (Ε) ΓΓΛΙΚ, ΓΕΡΙΚ ΤΙΚΕΤΡΕΦH ΠΡΓΡΤΙ (Ε) 3 ΚΖΙ ΙΩ ΧΛΓ ΧΙΚ..ΠΙ.Τ.Ε (7,66) οε-03 2/13/2004 ΕΦΡΕ ΠΛΡΦΡΙΚ ΚΕ 6/30/2010 5Ε 7 8 Κ ΓΓΛΙΚ ΤΙΚΕΤΡΕΦH ΠΡΓΡΤΙ (Ε) 4 ΙΖ ΧΡΙΛ ΠΕΠΙΤΙ ΤΕΧΛΓΙΕ ΙΚΡΛΕΚΤΡΚ ΚΙ ΠΛΡΦΡΙΚ - Λ. Χ. & Χ. /Υ/ΠΘ 2/24/ Ε Κ ΤΙΚΕΤΡΕΦH ΠΡΓΡΤΙ (Ε) 5 ΦΡΓΓΙ ΛΕΩΙ ΕΠΙΤ /Υ/Τ ΕΠΙΤ /Υ ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ ΛΙ ΚΛΩ 1. Τ ΛΕΚΤΡΛΓΩ & ΛΕΚΤΡΚΩ ΧΙΚΩ/ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ, 2. FINANCE & Τ ΚΛ ΓΓΛΙΚ ΤΙΚΕΤΡΕΦH ΠΡΓΡΤΙ (Ε)

3 ΠΙ Κ ΘΕ 6 ΤΕΠΩΥ ΛΥΚ ΚΩΤΤΙ 7 ΠΙΤΦΙ ΠΕΤΡ 8 ΥΕΩΙ ΥΕΩ 1 ΚΡΤΡ ΓΕΩΡΓΙ ΧΡΙΤΥΛΠΥΛ ΧΡΛΠ 1 ΛΛ ΓΕΩΡΓΙ ΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ Θ 1.Λ. Χ. & Χ. ΥΤΤΩ Ρ Ι/UNIVERSITY OF BRIGHTON 2. Msc ΥΤΤ ΚΙΤΩ ΕΠΙΚΩΙΩ/UNIVERSITY OF SURREY UK ΧΙΚ /Υ ΚΙ ΠΛΡΦΡΙΚ (ΠΛΥΤΕΧ ΠΤΡΩ) Χ. ΥΤΤΙΥ Τ.Ε / Τ ΠΡΙ ΘΤΙΚΩ/ Π. ΠΤΡΩ ΧΙΚ ΡΥΧΩ (Τ ΚΖ) ΛΕΚΤΡΛΓ Χ. & Χ. /Υ ΠΘ , , ΤΥΠ ΚΩΤΤΙ ΠΛΡΦΡΙΚ/ΠΘ 9.4 7/20/ ΙΖ ΧΡΙΛ ΠΕΠΙΤΙ ΓΩΡΙ ΙΚΤ 9/3/2002 ΕΤΠΤΥΧΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ ΤΕΧΛΓΙΕ ΥΤΤΩ ΕΠΙΚΩΙΩ ΚΙ ΡΥΦΡΙΚΩ ΤΛΕΠΙΚΩΙΩ ΤΥ/ΠΘ MSc in Software Engineering and Computer Systems (Informatics Dept. Univ. of Edinburgh ΤΕΧΛΓΙΕ ΚΙ ΙΚ ΠΛΡΦΡΙΚΩ ΚΙ ΕΠΙΚΩΙΚΩ ΥΤΤΩ Π. ΙΓΙΥ ΙΦΛΙ ΠΤΤ (ΕΠ) ΠΕΠΙΤΙ..Ε. Τ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ/Π/Ι ΚΕ ΤΕΧΛΓΙΕ ΙΚΡΛΕΚΤΡΚ ΚΙ ΠΛΡΦΡΙΚ - Λ. Χ. & Χ. /Υ/ΠΘ 6/25/2008 ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΙΚΤΡΙΚ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΕΠΓΓΕΛ ΤΙΚ Ε ΙΚΤΙ Κ 8Ε 6 15 (19,5 6 Κ. 3 Κ ΞΕΕ ΓΛΩΕ ΕΡ - ΥΓΓΡΦΙΚ ΕΡΓ Ι Ε Ι ΠΤ ΕΤΕ Κ - ΙΛΙ Ω - Ω ΠΡΤΡ ΓΓΛΙΚ 1 ΤΙΚΕΤΡΕΦH ΠΡΓΡΤΙ (Ε) ΓΓΛΙΚ 2 12 ΤΙΚΕΤΡΕΦH ΠΡΓΡΤΙ (Ε) ΓΓΛΙΚ ΤΙΚΕΤΡΕΦH ΠΡΓΡΤΙ (Ε) ΓΓΛΙΚ, ΓΛΛΙΚ ΤΙΚΕΤΡΕΦH ΠΡΓΡΤΙ (Ε) ΧΕΤΙΚ ΤΙΚΕΤΡΕΦH ΠΡΓΡΤΙ (Ε) ΠΕΠΙΤΙ "ΤΕΧΙΚΕ ΕΛΕΓΧΥ ΠΡ ΓΙ ΚΤΕΕ ΥΤΤ Τ ΙΙΚΤΥ" ΠΛΡΦΡΙΚ ΠΘ Ε 2/24/ Ε Κ 7Ε 10 ( Κ ΓΓΛΙΚ 4 7 ΡΧΙΤΕΚΤΚ ΥΠΛΓΙΤΩ (Ε) ΓΓΛΙΚ, ΓΕΡΙΚ ΡΧΙΤΕΚΤΚ ΥΠΛΓΙΤΩ (Ε) ΡΧΙΤΕΚΤΚ ΥΠΛΓΙΤΩ (Ε) 4 ΦΡΓΓΙ ΛΕΩΙ ΕΠΙΤ /Υ/Τ ΕΠΙΤ /Υ ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ ΛΙ ΚΛΩ 1. Τ ΛΕΚΤΡΛΓΩ & ΛΕΚΤΡΚΩ ΧΙΚΩ/ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ, 2. FINANCE & Τ ΚΛ ΓΓΛΙΚ ΡΧΙΤΕΚΤΚ ΥΠΛΓΙΤΩ (Ε) 5 ΛΥΚ ΚΩΤΤΙ 6 ΥΕΩΙ ΥΕΩ 1.Λ. Χ. & Χ. ΥΤΤΩ Ρ Ι/UNIVERSITY OF BRIGHTON 2. Msc ΥΤΤ ΚΙΤΩ ΕΠΙΚΩΙΩ/UNIVERSITY OF SURREY UK Χ. ΥΤΤΙΥ Τ.Ε / Τ ΠΡΙ /3/2002 ΤΕΧΛΓΙΕ ΥΤΤΩ ΕΠΙΚΩΙΩ ΚΙ ΡΥΦΡΙΚΩ ΤΛΕΠΙΚΩΙΩ ΤΥ/ΠΘ 6/25/2008 8Ε 6 15 (19,5 ΓΓΛΙΚ 1 ΡΧΙΤΕΚΤΚ ΥΠΛΓΙΤΩ (Ε) ΓΓΛΙΚ ΡΧΙΤΕΚΤΚ ΥΠΛΓΙΤΩ (Ε) 1 ΚΡΤΡ ΓΕΩΡΓΙ ΘΤΙΚΩ/ Π. ΠΤΡΩ ΤΕΧΛΓΙΕ ΚΙ ΙΚ ΠΛΡΦΡΙΚΩ ΚΙ ΕΠΙΚΩΙΚΩ ΥΤΤΩ Π. ΙΓΙΥ 3 Κ ΓΓΛΙΚ, ΓΛΛΙΚ ΡΧΙΤΕΚΤΚ ΥΠΛΓΙΤΩ (Ε) 2 ΙΡΥ ΓΡΓΡΙ ΛΕΚΤΡΛΓ Χ. & Χ. /Υ - Π. ΥΙ ΡΕΤΙ + Master ΥΤΤ ΥΤΤΥ ΕΛΕΓΧΥ ΚΙ ΕΤΡΛΓΙ/ Hudershfield univ. UK COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS / DARAM UK ΓΓΛΙΚ εταπτυχιακό και ιδακτορικό, επαγγελματική και διδακτική προϋπηρεσία και ερευνητικές εργασίες εκτός αντικειμένου ΡΧΙΤΕΚΤΚ ΥΠΛΓΙΤΩ (Ε)

4 ΠΙ Κ ΘΕ ΤΕΠΩΥ ΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ Θ 1 ΤΥΠ ΚΩΤΤΙ ΠΛΡΦΡΙΚ/ΠΘ 9.4 7/20/ ΙΖ ΧΡΙΛ ΠΕΠΙΤΙ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΕΤΠΤΥΧΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ..Ε. Τ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ/Π/Ι ΚΕ ΤΕΧΛΓΙΕ ΙΚΡΛΕΚΤΡΚ ΚΙ ΠΛΡΦΡΙΚ - Λ. Χ. & Χ. /Υ/ΠΘ ΓΩΡΙ ΙΚΤ "ΤΕΧΙΚΕ ΕΛΕΓΧΥ ΠΡ ΓΙ ΚΤΕΕ ΥΤΤ Τ ΙΙΚΤΥ" ΠΛΡΦΡΙΚ ΠΘ ΙΚΤΡΙΚ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΕΠΓΓΕΛ ΤΙΚ 2/24/ Ε 10 ΙΚΤΙ Κ 7Ε 10 ( Κ ΞΕΕ ΓΛΩΕ ΕΡ - ΥΓΓΡΦΙΚ ΕΡΓ Ι Ε Ι ΠΤ ΕΤΕ Κ - ΙΛΙ Ω - Ω ΠΡΤΡ ΓΓΛΙΚ, ΓΕΡΙΚ ΦΛ ΥΤΤΩ (Ε) ΦΛ ΥΤΤΩ (Ε) 3 ΦΡΓΓΙ ΛΕΩΙ ΕΠΙΤ /Υ/Τ ΕΠΙΤ /Υ ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ ΛΙ ΚΛΩ 1. Τ ΛΕΚΤΡΛΓΩ & ΛΕΚΤΡΚΩ ΧΙΚΩ/ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ, 2. FINANCE & Τ ΚΛ ΓΓΛΙΚ ΦΛ ΥΤΤΩ (Ε) 4 ΩΤΡΠΥΛΥ ΚΛΛΙΠ ΠΛΡΦΡΙΚ- ΘΤΙΚ, ROYAL HOLLOWAY Univ.UK ΦΛ ΠΛΡΦΡΙΚΩ ΥΤΤΩ Ε Κ ΓΓΛΙΚ 3 7 ΦΛ ΥΤΤΩ (Ε) 1 ΚΡΤΡ ΓΕΩΡΓΙ ΘΤΙΚΩ/ Π. ΠΤΡΩ ΤΕΧΛΓΙΕ ΚΙ ΙΚ ΠΛΡΦΡΙΚΩ ΚΙ ΕΠΙΚΩΙΚΩ ΥΤΤΩ Π. ΙΓΙΥ 3 Κ ΓΓΛΙΚ, ΓΛΛΙΚ ΦΛ ΥΤΤΩ (Ε) 1 ΛΛ ΓΕΩΡΓΙ ΛΕΚΤΡΛΓ Χ. & Χ. /Υ ΠΘ ΤΥΠ ΚΩΤΤΙ ΠΛΡΦΡΙΚ/ΠΘ 9.4 7/20/2000 ΠΕΠΙΤΙ..Ε. Τ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ/Π/Ι ΚΕ ΠΕΠΙΤΙ "ΤΕΧΙΚΕ ΕΛΕΓΧΥ ΠΡ ΓΙ ΚΤΕΕ ΥΤΤ Τ ΙΙΚΤΥ" ΠΛΡΦΡΙΚ ΠΘ Ε 13 Κ 7Ε 10 (26 20 ΓΓΛΙΚ 4 7 ΕΕΩ Ι (Ε) ΓΓΛΙΚ, ΓΕΡΙΚ ΕΕΩ Ι (Ε) 3 ΚΖΙ ΙΩ ΧΛΓ ΧΙΚ..ΠΙ.Τ.Ε (7,66) οε-03 2/13/2004 ΕΦΡΕ ΠΛΡΦΡΙΚ ΚΕ 6/30/2010 5Ε 7 8 Κ ΓΓΛΙΚ ΕΕΩ Ι (Ε) 4 ΙΖ ΧΡΙΛ ΠΕΠΙΤΙ ΤΕΧΛΓΙΕ ΙΚΡΛΕΚΤΡΚ ΚΙ ΠΛΡΦΡΙΚ - Λ. Χ. & Χ. /Υ/ΠΘ 2/24/ Ε Κ ΕΕΩ Ι (Ε) 5 ΦΡΓΓΙ ΛΕΩΙ ΕΠΙΤ /Υ/Τ ΕΠΙΤ /Υ ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ ΛΙ ΚΛΩ 1. Τ ΛΕΚΤΡΛΓΩ & ΛΕΚΤΡΚΩ ΧΙΚΩ/ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ, 2. FINANCE & Τ ΚΛ ΓΓΛΙΚ ΕΕΩ Ι (Ε) 6 7 ΩΤΡΠΥΛΥ ΚΛΛΙΠ ΛΥΚ ΚΩΤΤΙ ΠΛΡΦΡΙΚ- ΘΤΙΚ, ROYAL HOLLOWAY Univ.UK 1.Λ. Χ. & Χ. ΥΤΤΩ Ρ Ι/UNIVERSITY OF BRIGHTON 2. Msc ΥΤΤ ΚΙΤΩ ΕΠΙΚΩΙΩ/UNIVERSITY OF SURREY UK /3/2002 ΦΛ ΠΛΡΦΡΙΚΩ ΥΤΤΩ ΤΕΧΛΓΙΕ ΥΤΤΩ ΕΠΙΚΩΙΩ ΚΙ ΡΥΦΡΙΚΩ ΤΛΕΠΙΚΩΙΩ ΤΥ/ΠΘ /25/ Ε Κ 8Ε 6 15 (19,5 ΓΓΛΙΚ 3 7 ΕΕΩ Ι (Ε) ΓΓΛΙΚ 1 ΕΕΩ Ι (Ε)

5 ΠΙ Κ ΘΕ ΤΕΠΩΥ 8 ΠΙΤΦΙ ΠΕΤΡ 9 ΥΕΩΙ ΥΕΩ ΙΩΙΥ ΕΠ ΚΡΤΡ ΓΕΩΡΓΙ Λ ΥΤΦ ΧΕΤ ΩΤΡΙΥ ΤΥΙΩΤ ΚΥΡΙΚ ΚΛΥΙΥ ΕΛΙΕΤ ΧΙΚ /Υ ΚΙ ΠΛΡΦΡΙΚ (ΠΛΥΤΕΧ ΠΤΡΩ) Χ. ΥΤΤΙΥ Τ.Ε / Τ ΠΡΙ ΧΙΚΩ ΠΛΡΦΡΙΚ ΚΙ ΤΛΕΠΙΚΩΙΩ - Τ ΛΡΙ ΘΤΙΚΩ/ Π. ΠΤΡΩ ΧΙΚ ΠΛΡΦΡΙΚ ΚΙ ΤΕΧΛΓΙ ΥΠΛΓΙΤΩ ΤΕ - Τ ΛΙ ΙΧΡΙ ΠΛΡΦΡΙΩ/ Τ Θ ΕΦΡΓΩ ΠΛΡΦΡΙΚ Τ ΙΚ ΚΙ Τ ΚΙ - Τ ΥΤ. ΚΕ ΡΓΩ ΚΙ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ (ΠΚ) ΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ Θ 8, ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΕΤΠΤΥΧΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ MSc in Software Engineering and Computer Systems (Informatics Dept. Univ. of Edinburgh ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΙΚΤΡΙΚ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΕΠΓΓΕΛ ΤΙΚ Ε ΙΚΤΙ Κ 6 Κ. ΞΕΕ ΓΛΩΕ ΕΡ - ΥΓΓΡΦΙΚ ΕΡΓ Ι Ε Ι ΠΤ ΕΤΕ Κ - ΙΛΙ Ω - Ω ΠΡΤΡ ΓΓΛΙΚ 2 12 ΕΕΩ Ι (Ε) ΓΓΛΙΚ ΕΕΩ Ι (Ε) 6, Ε ΓΓΛΙΚ ΕΕΩ Ι (Ε) 7, ΤΕΧΛΓΙΕ ΚΙ ΙΚ ΠΛΡΦΡΙΚΩ ΚΙ ΕΠΙΚΩΙΚΩ ΥΤΤΩ Π. ΙΓΙΥ ΤΕΧΛΓΙΕ ΚΙ ΙΚ ΠΛΡΦΡΙΚΩ ΚΙ ΕΠΙΚΩΙΚΩ ΥΤΤΩ. Π. ΙΓΙΥ 3 Κ ΓΓΛΙΚ, ΓΛΛΙΚ ΕΕΩ Ι (Ε) Ε ΤΥΡΚΙΚ ΕΕΩ Ι (Ε) 6, ΕΚΠΙ ΕΛΙΚΩ ΕΤ ΓΓΛΙΚ, ΙΤΛΙΚ 2 7, , ΙΚΤΙΚ ΕΠΙΤ ΚΙ ΠΛΡΦΡΙΚ ΥΤΤ - Τ Θ ΠΛΡΦΡΙΚ ΚΙ ΙΚ (ΠΘ) Ε Κ ΓΓΛΙΚ εταπτυχιακό εκτός αντικειμένου ΕΕΩ Ι (Ε) ΕΕΩ Ι (Ε) ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΕΕΩ Ι (Ε) 1 ΛΛ ΓΕΩΡΓΙ ΛΕΚΤΡΛΓ Χ. & Χ. /Υ ΠΘ ΤΥΠ ΚΩΤΤΙ ΠΛΡΦΡΙΚ/ΠΘ 9.4 7/20/2000 ΠΕΠΙΤΙ..Ε. Τ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ/Π/Ι ΚΕ ΠΕΠΙΤΙ "ΤΕΧΙΚΕ ΕΛΕΓΧΥ ΠΡ ΓΙ ΚΤΕΕ ΥΤΤ Τ ΙΙΚΤΥ" ΠΛΡΦΡΙΚ ΠΘ Ε 13 Κ 7Ε 10 (26 20 ΓΓΛΙΚ 4 7 ΕΕΩ ΙΙ (Ε) ΓΓΛΙΚ, ΓΕΡΙΚ ΕΕΩ ΙΙ (Ε) 3 ΚΖΙ ΙΩ ΧΛΓ ΧΙΚ..ΠΙ.Τ.Ε (7,66) οε-03 2/13/2004 ΕΦΡΕ ΠΛΡΦΡΙΚ ΚΕ 6/30/2010 5Ε 7 8 Κ ΓΓΛΙΚ ΕΕΩ ΙΙ (Ε) 4 ΙΖ ΧΡΙΛ ΠΕΠΙΤΙ ΤΕΧΛΓΙΕ ΙΚΡΛΕΚΤΡΚ ΚΙ ΠΛΡΦΡΙΚ - Λ. Χ. & Χ. /Υ/ΠΘ 2/24/ Ε Κ ΕΕΩ ΙΙ (Ε) 5 ΦΡΓΓΙ ΛΕΩΙ ΕΠΙΤ /Υ/Τ ΕΠΙΤ /Υ ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ ΛΙ ΚΛΩ 1. Τ ΛΕΚΤΡΛΓΩ & ΛΕΚΤΡΚΩ ΧΙΚΩ/ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ, 2. FINANCE & Τ ΚΛ ΓΓΛΙΚ ΕΕΩ ΙΙ (Ε) 6 ΥΕΩΙ ΥΕΩ Χ. ΥΤΤΙΥ Τ.Ε / Τ ΠΡΙ ΓΓΛΙΚ ΕΕΩ ΙΙ (Ε)

6 ΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ ΕΤΠΤΥΧΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ ΙΚΤΡΙΚ ΕΡ - ΥΓΓΡΦΙΚ ΕΡΓ ΠΙ Κ ΘΕ 1 ΤΕΠΩΥ ΚΡΤΡ ΓΕΩΡΓΙ ΘΤΙΚΩ/ Π. ΠΤΡΩ Θ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΤΕΧΛΓΙΕ ΚΙ ΙΚ ΠΛΡΦΡΙΚΩ ΚΙ ΕΠΙΚΩΙΚΩ ΥΤΤΩ Π. ΙΓΙΥ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΕΠΓΓΕΛ ΤΙΚ ΙΚΤΙ Κ 3 Κ ΞΕΕ ΓΛΩΕ ΓΓΛΙΚ, ΓΛΛΙΚ Ι Ε Ι ΠΤ ΕΤΕ Κ - ΙΛΙ Ω - Ω ΠΡΤΡ ΕΕΩ ΙΙ (Ε) 2 ΩΤΡΙΥ 3 Λ ΥΤΦ ΧΕΤ ΙΧΡΙ ΠΛΡΦΡΙΩ/ Τ Θ ΧΙΚ ΠΛΡΦΡΙΚ ΚΙ ΤΕΧΛΓΙ ΥΠΛΓΙΤΩ ΤΕ - Τ ΛΙ 6, ΕΚΠΙ ΕΛΙΚΩ ΕΤ ΓΓΛΙΚ, ΙΤΛΙΚ 2 7, ΤΕΧΛΓΙΕ ΚΙ ΙΚ ΠΛΡΦΡΙΚΩ ΚΙ ΕΠΙΚΩΙΚΩ ΥΤΤΩ. Π. ΙΓΙΥ εταπτυχιακό εκτός αντικειμένου ΕΕΩ ΙΙ (Ε) Ε ΤΥΡΚΙΚ ΕΕΩ ΙΙ (Ε) 1 ΚΖΙ ΙΩ ΧΛΓ ΧΙΚ..ΠΙ.Τ.Ε (7,66) οε-03 2/13/2004 ΕΦΡΕ ΠΛΡΦΡΙΚ ΚΕ 6/30/2010 5Ε 7 8 Κ ΓΓΛΙΚ ΓΡΦΙΚ (Ε) 2 ΦΡΓΓΙ ΛΕΩΙ ΕΠΙΤ /Υ/Τ ΕΠΙΤ /Υ ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ ΛΙ ΚΛΩ 1. Τ ΛΕΚΤΡΛΓΩ & ΛΕΚΤΡΚΩ ΧΙΚΩ/ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ, 2. FINANCE & Τ ΚΛ ΓΓΛΙΚ ΓΡΦΙΚ (Ε) 3 4 ΛΥΚ ΚΩΤΤΙ ΖΦΡΙ ΠΓΙΩΤ ΠΥΡΙΩ 5 ΥΕΩΙ ΥΕΩ ΧΪΤΓΛΥ ΛΕΞΡ 1.Λ. Χ. & Χ. ΥΤΤΩ Ρ Ι/UNIVERSITY OF BRIGHTON 2. Msc ΥΤΤ ΚΙΤΩ ΕΠΙΚΩΙΩ/UNIVERSITY OF SURREY UK ΛΕΚΤΡΛΓΩ Χ/ΚΩ ΚΙ Χ/ΚΩ ΥΠΛΓΙΤΩ ΠΘ Χ. ΥΤΤΙΥ Τ.Ε / Τ ΠΡΙ ΠΛΙΤΙΙΚ ΤΕΧΛΓΙ ΚΙ ΕΠΙΚΩΙ - Π.ΙΓΙΥ ,82 11/3/1999 8, /3/2002 ΤΕΧΛΓΙΕ ΥΤΤΩ ΕΠΙΚΩΙΩ ΚΙ ΡΥΦΡΙΚΩ ΤΛΕΠΙΚΩΙΩ ΤΥ/ΠΘ Ε ΤΕΧΛΓΙΕ ΥΤΤΩ ΙΚΡΛΕΚΤΡΚ ΚΙ ΠΛΡΦΡΙΚ / Υ ΠΘ ΠΛΙΤΙΙΚ ΠΛΡΦΡΙΚ ΚΙ ΕΠΙΚΩΙ - Π. ΙΓΙΥ 6/25/ /25/ /2/2013 8Ε 6 15 (19,5 6 2 Ε 5 Κ. 12 ΕΡΕ 1 Κ ΕΤ (36 ΩΡΕς) ΓΓΛΙΚ 1 ΓΡΦΙΚ (Ε) ΓΓΛΙΚ 1 1 ΓΡΦΙΚ (Ε) ΓΓΛΙΚ ΓΡΦΙΚ (Ε) βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακά εκτός αντικειμένου ΓΡΦΙΚ (Ε) 1 ΘΕΡΙΥ ΓΕΩΡΓΙ IN BUSINESS STUDIES/DERBY UK MA IN HRM/ DERBY UK επίδραση των πρακτικών της Π στην λειτουργική επίδοση της παραγωγικής διαδικασίασ και στην ικανότητα δημιουργίας και χρησης της γνώσης Ε 4 8Κ. (3-14ΩΡ) ΓΓΛΙΚ & ΓΛΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΙΧΡΙ ΓΩ 1 ΡΓΙΙ ΛΖΡ ΚΙΚΩ ΕΠΙΤΩ/ Π. ΚΕ FINANCΕ AND FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS / GREENWICH /5/2006 ΙΧ.ΚΙΥΥ Ε ΕΡΓ ΠΤΥΞ ΠΛΡ.ΥΤΤΩ/ Χ.ΠΡ.ΙΚ.ΠΘ 6Ε 9 7 Κ ΓΓΛΙΚ (F.C.E.) ΧΕΤΙΚ ΙΧΡΙ ΕΡΓΩ 1 ΤΛΙΚΙ ΓΕΩΡΓΙ 2 ΠΠΠΥΛ ΚΩΤΤΙ ΚΙΚΩ ΕΠΙΤΩ/ Π. ΚΕ ΧΛΓ ΧΙΚ ΙΧΙ/ΠΕΠΙΤ Ι ΘΕΛΙ /7/ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ 1997 OPERATIONS MANAGEMENΤ / UNIVERSITY OF NOTTINGHAM ΥΠΨΦΙ ΙΚΤΩΡ Τ ΠΘ Ε 8 Κ 8 ακαδ. ΓΓΛΙΚ 3 13 ΧΕΤΙΚ ΙΧΡΙ ΕΡΓΩ ΓΓΛΙΚ 3 ΧΕΤΙΚ ΙΧΡΙ ΕΡΓΩ

7 ΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ ΕΤΠΤΥΧΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ ΙΚΤΡΙΚ ΕΡ - ΥΓΓΡΦΙΚ ΕΡΓ ΠΙ Κ ΘΕ ΤΕΠΩΥ Θ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΕΠΓΓΕΛ ΤΙΚ ΙΚΤΙ Κ ΞΕΕ ΓΛΩΕ Ι Ε Ι ΠΤ ΕΤΕ Κ - ΙΛΙ Ω - Ω ΠΡΤΡ 3 ΧΤΖΥ ΤΡΙ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ (Τ Κ) ΠΥΕ ΡΩΠ (ΠΘ) 207 ΥΠΨΦΙ ΙΚΤΩΤ Τ Τ ΧΙΚΩ ΠΡΓΩΓ ΤΥ ΠΘ 1/2 ΕΤ 5 Κ ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΙΧΡΙ ΕΡΓΩ ΧΡΙΤΥΛΠΥΛ ΧΡΛΠ ΧΙΚ ΡΥΧΩ (Τ ΚΖ) 6, ΙΦΛΙ ΠΤΤ (ΕΠ) ΧΕΤΙΚ ΙΧΡΙ ΕΡΓΩ 1 ΘΕΡΙΥ ΓΕΩΡΓΙ IN BUSINESS STUDIES/DERBY UK MA IN HRM/ DERBY UK επίδραση των πρακτικών της Π στην λειτουργική επίδοση της παραγωγικής διαδικασίασ και στην ικανότητα δημιουργίας και χρησης της γνώσης Ε 4 8Κ. (3-14ΩΡ) ΓΓΛΙΚ & ΓΛΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΙΧΡΙ ΚΙΤΙΩ 1 ΤΛΙΚΙ ΓΕΩΡΓΙ 2 ΠΠΠΥΛ ΚΩΤΤΙ ΚΙΚΩ ΕΠΙΤΩ/ Π. ΚΕ ΧΛΓ ΧΙΚ ΙΧΙ/ΠΕΠΙΤ Ι ΘΕΛΙ /7/ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ 1997 OPERATIONS MANAGEMENΤ / UNIVERSITY OF NOTTINGHAM ΥΠΨΦΙ ΙΚΤΩΡ Τ ΠΘ Ε 8 Κ 8 ακαδ. ΓΓΛΙΚ 3 13 ΧΕΤΙΚ ΙΧΡΙ ΚΙΤΙΩ ΓΓΛΙΚ 3 ΧΕΤΙΚ ΙΧΡΙ ΚΙΤΙΩ 3 ΧΤΖΥ ΤΡΙ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ (Τ Κ) ΠΥΕ ΡΩΠ (ΠΘ) 207 ΥΠΨΦΙ ΙΚΤΩΤ Τ Τ ΧΙΚΩ ΠΡΓΩΓ ΤΥ ΠΘ 1/2 ΕΤ 5 Κ ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΙΧΡΙ ΚΙΤΙΩ 1 ΛΛ ΓΕΩΡΓΙ ΛΕΚΤΡΛΓ Χ. & Χ. /Υ ΠΘ ΤΥΠ ΚΩΤΤΙ ΠΛΡΦΡΙΚ/ΠΘ 9.4 7/20/2000 ΠΕΠΙΤΙ..Ε. Τ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ/Π/Ι ΚΕ ΠΕΠΙΤΙ "ΤΕΧΙΚΕ ΕΛΕΓΧΥ ΠΡ ΓΙ ΚΤΕΕ ΥΤΤ Τ ΙΙΚΤΥ" ΠΛΡΦΡΙΚ ΠΘ Ε 13 Κ 7Ε 10 (26 20 ΓΓΛΙΚ 4 7 ΙΧΡΙ ΠΛΡΦΡΙΩ Τ ΙΙΚΤΥ (Ε) ΓΓΛΙΚ, ΓΕΡΙΚ ΙΧΡΙ ΠΛΡΦΡΙΩ Τ ΙΙΚΤΥ (Ε) 3 ΚΖΙ ΙΩ ΧΛΓ ΧΙΚ..ΠΙ.Τ.Ε (7,66) οε-03 2/13/2004 ΕΦΡΕ ΠΛΡΦΡΙΚ ΚΕ 6/30/2010 5Ε 7 8 Κ ΓΓΛΙΚ ΙΧΡΙ ΠΛΡΦΡΙΩ Τ ΙΙΚΤΥ (Ε) 4 ΙΖ ΧΡΙΛ ΠΕΠΙΤΙ ΤΕΧΛΓΙΕ ΙΚΡΛΕΚΤΡΚ ΚΙ ΠΛΡΦΡΙΚ - Λ. Χ. & Χ. /Υ/ΠΘ 2/24/ Ε Κ ΙΧΡΙ ΠΛΡΦΡΙΩ Τ ΙΙΚΤΥ (Ε) 5 ΦΡΓΓΙ ΛΕΩΙ ΕΠΙΤ /Υ/Τ ΕΠΙΤ /Υ ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ ΛΙ ΚΛΩ 1. Τ ΛΕΚΤΡΛΓΩ & ΛΕΚΤΡΚΩ ΧΙΚΩ/ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ, 2. FINANCE & Τ ΚΛ ΓΓΛΙΚ ΙΧΡΙ ΠΛΡΦΡΙΩ Τ ΙΙΚΤΥ (Ε) 6 ΛΥΚ ΚΩΤΤΙ 7 ΠΙΤΦΙ ΠΕΤΡ 1.Λ. Χ. & Χ. ΥΤΤΩ Ρ Ι/UNIVERSITY OF BRIGHTON 2. Msc ΥΤΤ ΚΙΤΩ ΕΠΙΚΩΙΩ/UNIVERSITY OF SURREY UK ΧΙΚ /Υ ΚΙ ΠΛΡΦΡΙΚ (ΠΛΥΤΕΧ ΠΤΡΩ) , /3/2002 ΤΕΧΛΓΙΕ ΥΤΤΩ ΕΠΙΚΩΙΩ ΚΙ ΡΥΦΡΙΚΩ ΤΛΕΠΙΚΩΙΩ ΤΥ/ΠΘ MSc in Software Engineering and Computer Systems (Informatics Dept. Univ. of Edinburgh 6/25/ Ε 8Ε 6 15 (19,5 6 Κ. ΓΓΛΙΚ 1 ΙΧΡΙ ΠΛΡΦΡΙΩ Τ ΙΙΚΤΥ (Ε) ΓΓΛΙΚ 2 12 ΙΧΡΙ ΠΛΡΦΡΙΩ Τ ΙΙΚΤΥ (Ε)

8 ΠΙ Κ ΘΕ ΤΕΠΩΥ 8 ΥΕΩΙ ΥΕΩ ΙΩΙΥ ΕΠ ΚΡΤΡ ΓΕΩΡΓΙ Χ. ΥΤΤΙΥ Τ.Ε / Τ ΠΡΙ ΧΙΚΩ ΠΛΡΦΡΙΚ ΚΙ ΤΛΕΠΙΚΩΙΩ - Τ ΛΡΙ ΘΤΙΚΩ/ Π. ΠΤΡΩ ΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ Θ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΕΤΠΤΥΧΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΙΚΤΡΙΚ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΕΠΓΓΕΛ ΤΙΚ ΙΚΤΙ Κ ΞΕΕ ΓΛΩΕ ΕΡ - ΥΓΓΡΦΙΚ ΕΡΓ Ι Ε Ι ΠΤ ΕΤΕ Κ - ΙΛΙ Ω - Ω ΠΡΤΡ ΓΓΛΙΚ ΙΧΡΙ ΠΛΡΦΡΙΩ Τ ΙΙΚΤΥ (Ε) 6, Ε ΓΓΛΙΚ ΙΧΡΙ ΠΛΡΦΡΙΩ Τ ΙΙΚΤΥ (Ε) ΤΕΧΛΓΙΕ ΚΙ ΙΚ ΠΛΡΦΡΙΚΩ ΚΙ ΕΠΙΚΩΙΚΩ ΥΤΤΩ Π. ΙΓΙΥ 3 Κ ΓΓΛΙΚ, ΓΛΛΙΚ ΙΧΡΙ ΠΛΡΦΡΙΩ Τ ΙΙΚΤΥ (Ε) ΩΤΡΙΥ ΙΧΡΙ ΠΛΡΦΡΙΩ/ Τ Θ 6, ΕΚΠΙ ΕΛΙΚΩ ΕΤ ΓΓΛΙΚ, ΙΤΛΙΚ 2 εταπτυχιακό εκτός αντικειμένου ΙΧΡΙ ΠΛΡΦΡΙΩ Τ ΙΙΚΤΥ (Ε) ΤΕΡΖ ΙΛ ΚΙΚΩ ΕΠΙΤΩ/ Π. ΚΕ 7,16 14/12/2004 ΠΛΡΦΡΙΚ ΥΤΤ Π. Κ ΠΛΡΦΡΙΚ ΥΤΤ Π. Κ Ε Κ ΕΤ ΓΓΛΙΚ, ΓΛΛΙΚ βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακά εκτός αντικειμένου ΙΧΡΙ ΠΛΡΦΡΙΩ Τ ΙΙΚΤΥ (Ε) 1 ΙΖ ΧΡΙΛ ΠΕΠΙΤΙ ΤΕΧΛΓΙΕ ΙΚΡΛΕΚΤΡΚ ΚΙ ΠΛΡΦΡΙΚ - Λ. Χ. & Χ. /Υ/ΠΘ 2/24/ Ε Κ ΙΚΤΥ ΥΠΛΓΙΤΩ Ι (Ε) 2 ΦΡΓΓΙ ΛΕΩΙ ΕΠΙΤ /Υ/Τ ΕΠΙΤ /Υ ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ ΛΙ ΚΛΩ 1. Τ ΛΕΚΤΡΛΓΩ & ΛΕΚΤΡΚΩ ΧΙΚΩ/ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ, 2. FINANCE & Τ ΚΛ ΓΓΛΙΚ ΙΚΤΥ ΥΠΛΓΙΤΩ Ι (Ε) 3 ΥΕΩΙ ΥΕΩ Χ. ΥΤΤΙΥ Τ.Ε / Τ ΠΡΙ 1 ΤΥΠ ΚΩΤΤΙ ΠΛΡΦΡΙΚ/ΠΘ 9.4 7/20/ ΙΖ ΧΡΙΛ ΠΕΠΙΤΙ..Ε. Τ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ/Π/Ι ΚΕ ΤΕΧΛΓΙΕ ΙΚΡΛΕΚΤΡΚ ΚΙ ΠΛΡΦΡΙΚ - Λ. Χ. & Χ. /Υ/ΠΘ "ΤΕΧΙΚΕ ΕΛΕΓΧΥ ΠΡ ΓΙ ΚΤΕΕ ΥΤΤ Τ ΙΙΚΤΥ" ΠΛΡΦΡΙΚ ΠΘ 2/24/ Ε 10 7Ε 10 ( Κ ΓΓΛΙΚ ΙΚΤΥ ΥΠΛΓΙΤΩ Ι (Ε) ΓΓΛΙΚ, ΓΕΡΙΚ ΙΚΤΥ ΥΠΛΓΙΤΩ ΙΙ (Ε) ΙΚΤΥ ΥΠΛΓΙΤΩ ΙΙ (Ε) 3 ΦΡΓΓΙ ΛΕΩΙ ΕΠΙΤ /Υ/Τ ΕΠΙΤ /Υ ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ ΛΙ ΚΛΩ 1. Τ ΛΕΚΤΡΛΓΩ & ΛΕΚΤΡΚΩ ΧΙΚΩ/ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ, 2. FINANCE & Τ ΚΛ ΓΓΛΙΚ ΙΚΤΥ ΥΠΛΓΙΤΩ ΙΙ (Ε) 4 ΥΕΩΙ ΥΕΩ Χ. ΥΤΤΙΥ Τ.Ε / Τ ΠΡΙ ΓΓΛΙΚ ΙΚΤΥ ΥΠΛΓΙΤΩ ΙΙ (Ε) 1 ΚΡΤΡ ΓΕΩΡΓΙ ΘΤΙΚΩ/ Π. ΠΤΡΩ ΤΕΧΛΓΙΕ ΚΙ ΙΚ ΠΛΡΦΡΙΚΩ ΚΙ ΕΠΙΚΩΙΚΩ ΥΤΤΩ Π. ΙΓΙΥ 3 Κ ΓΓΛΙΚ, ΓΛΛΙΚ ΙΚΤΥ ΥΠΛΓΙΤΩ ΙΙ (Ε) 1 ΡΓΙΙ ΛΖΡ 1 ΠΠΠΥΛ ΚΩΤΤΙ ΚΙΚΩ ΕΠΙΤΩ/ Π. ΚΕ ΧΛΓ ΧΙΚ ΙΧΙ/ΠΕΠΙΤ Ι ΘΕΛΙ /7/1998 FINANCΕ AND FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS / GREENWICH OPERATIONS MANAGEMENΤ / UNIVERSITY OF NOTTINGHAM /5/ ΙΧ.ΚΙΥΥ Ε ΕΡΓ ΠΤΥΞ ΠΛΡ.ΥΤΤΩ/ Χ.ΠΡ.ΙΚ.ΠΘ 6Ε Ε 7 Κ 8 ακαδ. ΓΓΛΙΚ (F.C.E.) ΧΕΤΙΚ ΙΚ ΕΦΙΤΙΚ ΛΥΙ ΓΓΛΙΚ 3 ΧΕΤΙΚ ΙΚ ΕΦΙΤΙΚ ΛΥΙ

9 ΠΙ Κ ΘΕ 2 ΤΕΠΩΥ ΧΡΙΤΥΛΠΥΛ ΧΡΛΠ 1 ΧΤΖΥ ΤΡΙ ΧΙΚ ΡΥΧΩ (Τ ΚΖ) ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ (Τ Κ) ΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ Θ 6, ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΕΤΠΤΥΧΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ ΙΦΛΙ ΠΤΤ (ΕΠ) ΠΥΕ ΡΩΠ (ΠΘ) ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΙΚΤΡΙΚ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΕΠΓΓΕΛ ΤΙΚ ΙΚΤΙ Κ ΞΕΕ ΓΛΩΕ ΕΡ - ΥΓΓΡΦΙΚ ΕΡΓ Ι Ε Ι ΠΤ ΕΤΕ Κ - ΙΛΙ Ω - Ω ΠΡΤΡ ΧΕΤΙΚ ΙΚ ΕΦΙΤΙΚ ΛΥΙ 207 ΥΠΨΦΙ ΙΚΤΩΤ Τ Τ ΧΙΚΩ ΠΡΓΩΓ ΤΥ ΠΘ 1/2 ΕΤ 5 Κ ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΙΚ ΛΙΚ ΠΤΤ - ΠΤΙΚ ΕΛΕΓΧ 1 ΡΓΙΙ ΛΖΡ 1 ΠΠΠΥΛ ΚΩΤΤΙ ΚΙΚΩ ΕΠΙΤΩ/ Π. ΚΕ ΧΛΓ ΧΙΚ ΙΧΙ/ΠΕΠΙΤ Ι ΘΕΛΙ /7/1998 FINANCΕ AND FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS / GREENWICH OPERATIONS MANAGEMENΤ / UNIVERSITY OF NOTTINGHAM /5/ ΙΧ.ΚΙΥΥ Ε ΕΡΓ ΠΤΥΞ ΠΛΡ.ΥΤΤΩ/ Χ.ΠΡ.ΙΚ.ΠΘ 6Ε Ε 7 Κ 8 ακαδ. ΓΓΛΙΚ (F.C.E.) ΧΕΤΙΚ ΙΚ ΠΡΓΩΓΙΚΩ ΥΤΤΩ ΓΓΛΙΚ 3 ΧΕΤΙΚ ΙΚ ΠΡΓΩΓΙΚΩ ΥΤΤΩ 2 ΧΤΖΥ ΤΡΙ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ (Τ Κ) ΠΥΕ ΡΩΠ (ΠΘ) 207 ΥΠΨΦΙ ΙΚΤΩΤ Τ Τ ΧΙΚΩ ΠΡΓΩΓ ΤΥ ΠΘ 1/2 ΕΤ 5 Κ ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΙΚ ΠΡΓΩΓΙΚΩ ΥΤΤΩ 3 ΚΥ ΤΕΦ ΧΙΚ ΠΕΡΙΛΛΤ/ΠΘ , ΥΡΥΛΙΚ ΧΙΚ 2. ΡΓΩ ΚΙ ΙΚ ΤΕΧΙΚΩ ΥΤΤΩ πορεία από την οικονομική ανάπτυξη στη βιώσιμη ανάπτυξη - ποτίμηση των περιβαλλοντικών αγαθών&διερεύνηση των παραμέτρων της περιβαλλοντικής δραστηριότητας των πολιτών στην Ελλάδα/ ακαδ. (2ω/εβδ, 8ω/εβδ) ΓΓΛΙΚ-LOWER ΧΕΤΙΚ (ΙΚΤΡΙΚ ΕΚΤ ΤΙΚΕΥ) ΙΚ ΠΡΓΩΓΙΚΩ ΥΤΤΩ 1 ΧΤΖΥ ΤΡΙ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ (Τ Κ) ΠΥΕ ΡΩΠ (ΠΘ) 207 ΥΠΨΦΙ ΙΚΤΩΤ Τ Τ ΧΙΚΩ ΠΡΓΩΓ ΤΥ ΠΘ 1/2 ΕΤ 5 Κ ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΙΚ ΕΦΙΤΙΚ ΛΥΙ 1 ΤΥΠ ΚΩΤΤΙ ΠΛΡΦΡΙΚ/ΠΘ 9.4 7/20/2000..Ε. Τ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ/Π/Ι ΚΕ "ΤΕΧΙΚΕ ΕΛΕΓΧΥ ΠΡ ΓΙ ΚΤΕΕ ΥΤΤ Τ ΙΙΚΤΥ" ΠΛΡΦΡΙΚ ΠΘ 7Ε 10 (26 20 ΓΓΛΙΚ, ΓΕΡΙΚ Ε ΕΕΩ (Ε) 2 ΚΖΙ ΙΩ ΧΛΓ ΧΙΚ..ΠΙ.Τ.Ε (7,66) οε-03 2/13/2004 ΕΦΡΕ ΠΛΡΦΡΙΚ ΚΕ 6/30/2010 5Ε 7 8 Κ ΓΓΛΙΚ Ε ΕΕΩ (Ε) 3 ΙΖ ΧΡΙΛ ΠΕΠΙΤΙ ΤΕΧΛΓΙΕ ΙΚΡΛΕΚΤΡΚ ΚΙ ΠΛΡΦΡΙΚ - Λ. Χ. & Χ. /Υ/ΠΘ 2/24/ Ε Κ Ε ΕΕΩ (Ε) 4 ΦΡΓΓΙ ΛΕΩΙ ΕΠΙΤ /Υ/Τ ΕΠΙΤ /Υ ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ ΛΙ ΚΛΩ 1. Τ ΛΕΚΤΡΛΓΩ & ΛΕΚΤΡΚΩ ΧΙΚΩ/ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ, 2. FINANCE & Τ ΚΛ ΓΓΛΙΚ Ε ΕΕΩ (Ε) 5 ΥΕΩΙ ΥΕΩ Χ. ΥΤΤΙΥ Τ.Ε / Τ ΠΡΙ ΓΓΛΙΚ Ε ΕΕΩ (Ε)

10 ΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ ΕΤΠΤΥΧΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ ΙΚΤΡΙΚ ΕΡ - ΥΓΓΡΦΙΚ ΕΡΓ ΠΙ Κ ΘΕ 1 ΤΕΠΩΥ ΚΡΤΡ ΓΕΩΡΓΙ ΘΤΙΚΩ/ Π. ΠΤΡΩ Θ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΤΕΧΛΓΙΕ ΚΙ ΙΚ ΠΛΡΦΡΙΚΩ ΚΙ ΕΠΙΚΩΙΚΩ ΥΤΤΩ Π. ΙΓΙΥ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΕΠΓΓΕΛ ΤΙΚ ΙΚΤΙ Κ 3 Κ ΞΕΕ ΓΛΩΕ ΓΓΛΙΚ, ΓΛΛΙΚ Ι Ε Ι ΠΤ ΕΤΕ Κ - ΙΛΙ Ω - Ω ΠΡΤΡ Ε ΕΕΩ (Ε) 1 ΛΛ ΓΕΩΡΓΙ ΛΕΚΤΡΛΓ Χ. & Χ. /Υ ΠΘ ΠΕΠΙΤΙ ΠΕΠΙΤΙ Ε 13 Κ ΓΓΛΙΚ 4 7 Ε ΠΡΓΡΤΙ (Ε) 2 ΚΖΙ ΙΩ ΧΛΓ ΧΙΚ..ΠΙ.Τ.Ε (7,66) οε-03 2/13/2004 ΕΦΡΕ ΠΛΡΦΡΙΚ ΚΕ 6/30/2010 5Ε 7 8 Κ ΓΓΛΙΚ Ε ΠΡΓΡΤΙ (Ε) 3 ΙΖ ΧΡΙΛ ΠΕΠΙΤΙ ΤΕΧΛΓΙΕ ΙΚΡΛΕΚΤΡΚ ΚΙ ΠΛΡΦΡΙΚ - Λ. Χ. & Χ. /Υ/ΠΘ 2/24/ Ε Κ Ε ΠΡΓΡΤΙ (Ε) 4 ΦΡΓΓΙ ΛΕΩΙ ΕΠΙΤ /Υ/Τ ΕΠΙΤ /Υ ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ ΛΙ ΚΛΩ 1. Τ ΛΕΚΤΡΛΓΩ & ΛΕΚΤΡΚΩ ΧΙΚΩ/ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ, 2. FINANCE & Τ ΚΛ ΓΓΛΙΚ Ε ΠΡΓΡΤΙ (Ε) 5 ΛΥΚ ΚΩΤΤΙ 6 ΠΙΤΦΙ ΠΕΤΡ 7 ΥΕΩΙ ΥΕΩ 1 ΙΖ ΧΡΙΛ 1.Λ. Χ. & Χ. ΥΤΤΩ Ρ Ι/UNIVERSITY OF BRIGHTON 2. Msc ΥΤΤ ΚΙΤΩ ΕΠΙΚΩΙΩ/UNIVERSITY OF SURREY UK ΧΙΚ /Υ ΚΙ ΠΛΡΦΡΙΚ (ΠΛΥΤΕΧ ΠΤΡΩ) Χ. ΥΤΤΙΥ Τ.Ε / Τ ΠΡΙ ΠΕΠΙΤΙ , /3/2002 ΤΕΧΛΓΙΕ ΥΤΤΩ ΕΠΙΚΩΙΩ ΚΙ ΡΥΦΡΙΚΩ ΤΛΕΠΙΚΩΙΩ ΤΥ/ΠΘ MSc in Software Engineering and Computer Systems (Informatics Dept. Univ. of Edinburgh ΤΕΧΛΓΙΕ ΙΚΡΛΕΚΤΡΚ ΚΙ ΠΛΡΦΡΙΚ - Λ. Χ. & Χ. /Υ/ΠΘ 6/25/ Ε 2/24/ Ε 10 8Ε 6 15 (19,5 6 Κ. 15 Κ ΓΓΛΙΚ 1 Ε ΠΡΓΡΤΙ (Ε) ΓΓΛΙΚ 2 12 Ε ΠΡΓΡΤΙ (Ε) ΓΓΛΙΚ Ε ΠΡΓΡΤΙ (Ε) ΕΠΡ ΥΤΤ ΚΙ ΥΤΤ ΥΠΤΡΙΞ ΠΦΕΩ (Ε) 2 ΦΡΓΓΙ ΛΕΩΙ ΕΠΙΤ /Υ/Τ ΕΠΙΤ /Υ ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ ΛΙ ΚΛΩ 1. Τ ΛΕΚΤΡΛΓΩ & ΛΕΚΤΡΚΩ ΧΙΚΩ/ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ, 2. FINANCE & Τ ΚΛ ΓΓΛΙΚ ΕΠΡ ΥΤΤ ΚΙ ΥΤΤ ΥΠΤΡΙΞ ΠΦΕΩ (Ε) 1 ΘΕΡΙΥ ΓΕΩΡΓΙ IN BUSINESS STUDIES/DERBY UK MA IN HRM/ DERBY UK επίδραση των πρακτικών της Π στην λειτουργική επίδοση της παραγωγικής διαδικασίασ και στην ικανότητα δημιουργίας και χρησης της γνώσης Ε 4 8Κ. (3-14ΩΡ) ΓΓΛΙΚ & ΓΛΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΕΠΙΧΡΤΙΚΤΤ 1 ΤΛΙΚΙ ΓΕΩΡΓΙ ΚΙΚΩ ΕΠΙΤΩ/ Π. ΚΕ 1994 ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ 1997 ΥΠΨΦΙ ΙΚΤΩΡ Τ ΠΘ 16 8 Κ ΓΓΛΙΚ 3 13 ΧΕΤΙΚ ΕΠΙΧΡΤΙΚΤΤ

11 ΠΙ Κ ΘΕ ΤΕΠΩΥ 2 ΧΤΖΥ ΤΡΙ 3 ΠΠΠΥΛΥ ΘΙ Λ ΕΛΕΩΡ ΙΥΛΙ ΚΥ ΤΕΦ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ (Τ Κ) ΠΕ - Τ ΚΛ/ΙΚ ΠΡΓΩΓΙΚΩ Ω ΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ Θ , ΚΙΚ/ΠΘ 6, ΧΙΚ ΠΕΡΙΛΛΤ/ΠΘ , ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΕΤΠΤΥΧΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ ΠΥΕ ΡΩΠ (ΠΘ) MBA in ΡΚΕΤΙΓΚ / ΠΕΠΙΤ. ΚΕ MSC MARKETING/ STRATHCLYDE 1.ΥΡΥΛΙΚ ΧΙΚ 2. ΡΓΩ ΚΙ ΙΚ ΤΕΧΙΚΩ ΥΤΤΩ 207 ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΥΠΨΦΙ ΙΚΤΩΤ Τ Τ ΧΙΚΩ ΠΡΓΩΓ ΤΥ ΠΘ ΙΚΤΡΙΚ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΕΠΓΓΕΛ ΤΙΚ 3/21/2008 8Ε MARKETING /ΚΕ πορεία από την οικονομική ανάπτυξη στη βιώσιμη ανάπτυξη - ποτίμηση των περιβαλλοντικών αγαθών&διερεύνηση των παραμέτρων της περιβαλλοντικής δραστηριότητας των πολιτών στην Ελλάδα/ Ε ΙΚΤΙ Κ 1/2 ΕΤ 5 Κ 5 Κ. 12 Κ 8 ακαδ. (2ω/εβδ, 8ω/εβδ) ΞΕΕ ΓΛΩΕ ΕΡ - ΥΓΓΡΦΙΚ ΕΡΓ Ι Ε Ι ΠΤ ΕΤΕ Κ - ΙΛΙ Ω - Ω ΠΡΤΡ ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΕΠΙΧΡΤΙΚΤΤ 1.ΓΓΛΙΚ (CPE) 2.ΓΛΛΙΚ(CERT) 1 4 ΧΕΤΙΚ ΕΠΙΧΡΤΙΚΤΤ ΓΓΛΙΚ 4 17 ΧΕΤΙΚ ΕΠΙΧΡΤΙΚΤΤ ΓΓΛΙΚ-LOWER ΧΕΤΙΚ ΕΠΙΧΡΤΙΚΤΤ ΡΥΚ ΙΚΛ ΙΚ ΠΤ 7, ΕΤΠΤΥΧΙΚ ΤΙ ΕΓΕ ΙΚΥ Ε ΤΕΚ ΚΙ ΠΛΥΤΕΚ ΥΠΓΤ ΤΥΠΥ GOODWIN (ΠΤ) 2006 ΠΛΙΤΙΚ ΚΙ - ΚΙΚ Τ ΠΡΓΩΓ ΚΙ ΤΩ ΙΚΛΙΚΩ ΧΕΕΩ ( ΙΚ ΠΤ) ΧΕΤΙΚ ΕΠΙΧΡΤΙΚΤΤ 1 ΘΕΡΙΥ ΓΕΩΡΓΙ IN BUSINESS STUDIES/DERBY UK MA IN HRM/ DERBY UK επίδραση των πρακτικών της Π στην λειτουργική επίδοση της παραγωγικής διαδικασίασ και στην ικανότητα δημιουργίας και χρησης της γνώσης Ε 4 8Κ. (3-14ΩΡ) ΓΓΛΙΚ & ΓΛΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΕΤΙΡΙΚ ΘΥ ΚΙ ΘΙΚ Λ ΕΛΕΩΡ ΙΥΛΙ 1 ΡΓΙΙ ΛΖΡ ΚΙΚ/ΠΘ 6, ΚΙΚΩ ΕΠΙΤΩ/ Π. ΚΕ MSC MARKETING/ STRATHCLYDE FINANCΕ AND FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS / GREENWICH /5/2006 MARKETING /ΚΕ ΙΧ.ΚΙΥΥ Ε ΕΡΓ ΠΤΥΞ ΠΛΡ.ΥΤΤΩ/ Χ.ΠΡ.ΙΚ.ΠΘ Ε 2 6Ε 9 12 Κ 7 Κ ΓΓΛΙΚ 4 17 ΧΕΤΙΚ ΕΤΙΡΙΚ ΘΥ ΚΙ ΘΙΚ ΓΓΛΙΚ (F.C.E.) ΧΕΤΙΚ ΕΦΡΓ ΙΚΤΙΚΩ ΠΦΕΩ Τ ΠΡΓΩΓ 1 ΧΤΖΥ ΤΡΙ 2 ΠΠΠΥΛ ΚΩΤΤΙ 3 ΕΡΤΖΚ ΤΥΡ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ (Τ Κ) ΧΛΓ ΧΙΚ ΙΧΙ/ΠΕΠΙΤ Ι ΘΕΛΙ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ (Τ Θ) /7/1998 7, ΠΥΕ ΡΩΠ (ΠΘ) OPERATIONS MANAGEMENΤ / UNIVERSITY OF NOTTINGHAM ΙΚ ΠΛΙΤΙΙΚΩ Ω (ΕΠ) ΥΠΨΦΙ ΙΚΤΩΤ Τ Τ ΧΙΚΩ ΠΡΓΩΓ ΤΥ ΠΘ 1/2 ΕΤ 5 Κ 13 9 Ε 8 ακαδ. ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΕΦΡΓ ΙΚΤΙΚΩ ΠΦΕΩ Τ ΠΡΓΩΓ ΓΓΛΙΚ 3 ΧΕΤΙΚ ΕΦΡΓ ΙΚΤΙΚΩ ΠΦΕΩ Τ ΠΡΓΩΓ Ε 3 7Ε ΧΕΤΙΚ ΕΦΡΓ ΙΚΤΙΚΩ ΠΦΕΩ Τ ΠΡΓΩΓ ΚΛΥΙΥ ΕΛΙΕΤ ΡΓΩ ΚΙ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ (ΠΚ) 7, ΠΛΡΦΡΙΚ ΚΙ ΙΚ (ΠΘ) 2 Κ ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΕΦΡΓ ΙΚΤΙΚΩ ΠΦΕΩ Τ ΠΡΓΩΓ 1 ΤΥΠ ΚΩΤΤΙ ΠΛΡΦΡΙΚ/ΠΘ 9.4 7/20/2000..Ε. Τ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ/Π/Ι ΚΕ "ΤΕΧΙΚΕ ΕΛΕΓΧΥ ΠΡ ΓΙ ΚΤΕΕ ΥΤΤ Τ ΙΙΚΤΥ" ΠΛΡΦΡΙΚ ΠΘ 7Ε 10 (26 20 ΓΓΛΙΚ, ΓΕΡΙΚ ΛΕΚΤΡΚ ΕΠΙΧΡ

12 ΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ ΕΤΠΤΥΧΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ ΙΚΤΡΙΚ ΕΡ - ΥΓΓΡΦΙΚ ΕΡΓ ΠΙ Κ ΘΕ ΤΕΠΩΥ Θ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΕΠΓΓΕΛ ΤΙΚ ΙΚΤΙ Κ ΞΕΕ ΓΛΩΕ Ι Ε Ι ΠΤ ΕΤΕ Κ - ΙΛΙ Ω - Ω ΠΡΤΡ 2 ΦΡΓΓΙ ΛΕΩΙ ΕΠΙΤ /Υ/Τ ΕΠΙΤ /Υ ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ ΛΙ ΚΛΩ 1. Τ ΛΕΚΤΡΛΓΩ & ΛΕΚΤΡΚΩ ΧΙΚΩ/ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ, 2. FINANCE & Τ ΚΛ ΓΓΛΙΚ ΛΕΚΤΡΚ ΕΠΙΧΡ 3 ΠΙΤΦΙ ΠΕΤΡ 1 ΤΕΡΖ ΙΛ ΧΙΚ /Υ ΚΙ ΠΛΡΦΡΙΚ (ΠΛΥΤΕΧ ΠΤΡΩ) ΚΙΚΩ ΕΠΙΤΩ/ Π. ΚΕ 8, ,16 14/12/2004 MSc in Software Engineering and Computer Systems (Informatics Dept. Univ. of Edinburgh ΠΛΡΦΡΙΚ ΥΤΤ Π. Κ Ε ΠΛΡΦΡΙΚ ΥΤΤ Π. Κ Ε Κ. 1 Κ ΕΤ ΓΓΛΙΚ 2 12 ΛΕΚΤΡΚ ΕΠΙΧΡ ΓΓΛΙΚ, ΓΛΛΙΚ ΛΕΚΤΡΚ ΕΠΙΧΡ 2 ΚΛΥΙΥ ΕΛΙΕΤ 3 Λ ΥΤΦ ΧΕΤ ΡΓΩ ΚΙ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ (ΠΚ) ΧΙΚ ΠΛΡΦΡΙΚ ΚΙ ΤΕΧΛΓΙ ΥΠΛΓΙΤΩ ΤΕ - Τ ΛΙ 7, , ΤΥΠ ΚΩΤΤΙ ΠΛΡΦΡΙΚ/ΠΘ 9.4 7/20/2000 ΠΛΡΦΡΙΚ ΚΙ ΙΚ (ΠΘ) ΤΕΧΛΓΙΕ ΚΙ ΙΚ ΠΛΡΦΡΙΚΩ ΚΙ ΕΠΙΚΩΙΚΩ ΥΤΤΩ. Π. ΙΓΙΥ..Ε. Τ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ/Π/Ι ΚΕ 2 Κ ΓΓΛΙΚ ΛΕΚΤΡΚ ΕΠΙΧΡ Ε ΤΥΡΚΙΚ ΛΕΚΤΡΚ ΕΠΙΧΡ "ΤΕΧΙΚΕ ΕΛΕΓΧΥ ΠΡ ΓΙ ΚΤΕΕ ΥΤΤ Τ ΙΙΚΤΥ" ΠΛΡΦΡΙΚ ΠΘ 7Ε 10 (26 20 ΓΓΛΙΚ, ΓΕΡΙΚ ΛΤΥΡΓΙΚ ΥΤΤ (Ε) 2 ΚΖΙ ΙΩ ΧΛΓ ΧΙΚ..ΠΙ.Τ.Ε (7,66) οε-03 2/13/2004 ΕΦΡΕ ΠΛΡΦΡΙΚ ΚΕ 6/30/2010 5Ε 7 8 Κ ΓΓΛΙΚ ΛΤΥΡΓΙΚ ΥΤΤ (Ε) 3 ΦΡΓΓΙ ΛΕΩΙ ΕΠΙΤ /Υ/Τ ΕΠΙΤ /Υ ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ ΛΙ ΚΛΩ 1. Τ ΛΕΚΤΡΛΓΩ & ΛΕΚΤΡΚΩ ΧΙΚΩ/ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ, 2. FINANCE & Τ ΚΛ ΓΓΛΙΚ ΛΤΥΡΓΙΚ ΥΤΤ (Ε) 4 5 ΛΥΚ ΚΩΤΤΙ ΖΦΡΙ ΠΓΙΩΤ ΠΥΡΙΩ 6 ΥΕΩΙ ΥΕΩ 1.Λ. Χ. & Χ. ΥΤΤΩ Ρ Ι/UNIVERSITY OF BRIGHTON 2. Msc ΥΤΤ ΚΙΤΩ ΕΠΙΚΩΙΩ/UNIVERSITY OF SURREY UK ΛΕΚΤΡΛΓΩ Χ/ΚΩ ΚΙ Χ/ΚΩ ΥΠΛΓΙΤΩ ΠΘ Χ. ΥΤΤΙΥ Τ.Ε / Τ ΠΡΙ ,82 11/3/1999 9/3/2002 ΤΕΧΛΓΙΕ ΥΤΤΩ ΕΠΙΚΩΙΩ ΚΙ ΡΥΦΡΙΚΩ ΤΛΕΠΙΚΩΙΩ ΤΥ/ΠΘ Ε ΤΕΧΛΓΙΕ ΥΤΤΩ ΙΚΡΛΕΚΤΡΚ ΚΙ ΠΛΡΦΡΙΚ / Υ ΠΘ 6/25/ /25/2003 8Ε 6 15 (19,5 6 2 Ε 5 Κ. 12 ΕΡΕ ΓΓΛΙΚ 1 ΛΤΥΡΓΙΚ ΥΤΤ (Ε) ΓΓΛΙΚ 1 1 ΛΤΥΡΓΙΚ ΥΤΤ (Ε) ΓΓΛΙΚ ΛΤΥΡΓΙΚ ΥΤΤ (Ε)

13 ΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ ΕΤΠΤΥΧΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ ΙΚΤΡΙΚ ΕΡ - ΥΓΓΡΦΙΚ ΕΡΓ ΠΙ Κ ΘΕ ΤΕΠΩΥ ΙΡΥ ΓΡΓΡΙ ΛΕΚΤΡΛΓ Χ. & Χ. /Υ - Π. ΥΙ ΡΕΤΙ + Master ΥΤΤ ΥΤΤΥ ΕΛΕΓΧΥ ΚΙ ΕΤΡΛΓΙ/ Hudershfield univ. UK Θ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΓΩΡΙ ΙΚΤ COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS / DARAM UK ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΕΠΓΓΕΛ ΤΙΚ ΙΚΤΙ Κ ΞΕΕ ΓΛΩΕ ΓΓΛΙΚ Ι Ε Ι ΠΤ ΕΤΕ Κ - ΙΛΙ Ω - Ω ΠΡΤΡ εταπτυχιακό και ιδακτορικό, επαγγελματική και διδακτική προϋπηρεσία και ερευνητικές εργασίες εκτός αντικειμένου ΛΤΥΡΓΙΚ ΥΤΤ (Ε) ΚΡΤΡ ΓΕΩΡΓΙ Λ ΥΤΦ ΧΕΤ 1 ΤΛΙΚΙ ΓΕΩΡΓΙ ΘΤΙΚΩ/ Π. ΠΤΡΩ ΧΙΚ ΠΛΡΦΡΙΚ ΚΙ ΤΕΧΛΓΙ ΥΠΛΓΙΤΩ ΤΕ - Τ ΛΙ ΚΙΚΩ ΕΠΙΤΩ/ Π. ΚΕ 7, ΕΡΤΖΚ ΤΥΡ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ (Τ Θ) 7, ΠΠΠΥΛΥ ΘΙ ΠΕ - Τ ΚΛ/ΙΚ 8, ΠΡΓΩΓΙΚΩ Ω 4 Λ ΕΛΕΩΡ ΙΥΛΙ 5 ΤΠΡΥ ΚΩΤΤΙ ΚΙΚ/ΠΘ 6, ΚΙΚΩ ΕΠΙΤΩ (Θ) 7, ΤΕΧΛΓΙΕ ΚΙ ΙΚ ΠΛΡΦΡΙΚΩ ΚΙ ΕΠΙΚΩΙΚΩ ΥΤΤΩ Π. ΙΓΙΥ ΤΕΧΛΓΙΕ ΚΙ ΙΚ ΠΛΡΦΡΙΚΩ ΚΙ ΕΠΙΚΩΙΚΩ ΥΤΤΩ. Π. ΙΓΙΥ 1994 ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ 1997 ΙΚ ΠΛΙΤΙΙΚΩ Ω (ΕΠ) MBA in ΡΚΕΤΙΓΚ / ΠΕΠΙΤ. ΚΕ MSC MARKETING/ STRATHCLYDE ΚΙΚΕ ΕΠΙΤΕ (ΠΘ) 3 Κ ΓΓΛΙΚ, ΓΛΛΙΚ ΛΤΥΡΓΙΚ ΥΤΤ (Ε) Ε ΤΥΡΚΙΚ ΛΤΥΡΓΙΚ ΥΤΤ (Ε) ΥΠΨΦΙ ΙΚΤΩΡ Τ ΠΘ 16 8 Κ ΓΓΛΙΚ 3 13 ΧΕΤΙΚ ΤΖΕΤ Ε 3 7Ε ΧΕΤΙΚ ΤΖΕΤ 3/21/2008 8Ε MARKETING /ΚΕ Ε 2 5 Κ. 12 Κ 1.ΓΓΛΙΚ (CPE) 2.ΓΛΛΙΚ(CERT) ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΤΖΕΤ ΧΕΤΙΚ (ΙΚΤΡΙΚ ΕΚΤ ΤΙΚΕΥ ΤΖΕΤ ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΤΖΕΤ 6 ΡΥΚ ΙΚΛ ΙΚ ΠΤ 7, ΕΤΠΤΥΧΙΚ ΤΙ ΕΓΕ ΙΚΥ Ε ΤΕΚ ΚΙ ΠΛΥΤΕΚ ΥΠΓΤ ΤΥΠΥ GOODWIN (ΠΤ) 2006 ΠΛΙΤΙΚ ΚΙ - ΚΙΚ Τ ΠΡΓΩΓ ΚΙ ΤΩ ΙΚΛΙΚΩ ΧΕΕΩ ( ΙΚ ΠΤ) ΧΕΤΙΚ (ΙΚΤΡΙΚ ΕΚΤ ΤΙΚΕΥ ΤΖΕΤ 7 ΚΛΥΙΥ ΕΛΙΕΤ ΡΓΩ ΚΙ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ (ΠΚ) 7, ΠΛΡΦΡΙΚ ΚΙ ΙΚ (ΠΘ) 2 Κ ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΤΖΕΤ 1 ΤΛΙΚΙ ΓΕΩΡΓΙ 2 Λ ΕΛΕΩΡ ΙΥΛΙ 3 ΤΠΡΥ ΚΩΤΤΙ ΚΙΚΩ ΕΠΙΤΩ/ Π. ΚΕ ΚΙΚ/ΠΘ 6, ΚΙΚΩ ΕΠΙΤΩ (Θ) 7, ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ 1997 MSC MARKETING/ STRATHCLYDE ΚΙΚΕ ΕΠΙΤΕ (ΠΘ) ΥΠΨΦΙ ΙΚΤΩΡ Τ ΠΘ MARKETING /ΚΕ Ε 2 8 Κ 12 Κ ΓΓΛΙΚ 3 13 ΧΕΤΙΚ ΤΖΕΤ Τ ΤΕ ΓΓΛΙΚ 4 17 ΧΕΤΙΚ (ΙΚΤΡΙΚ ΕΚΤ ΤΙΚΕΥ ΤΖΕΤ Τ ΤΕ ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΤΖΕΤ Τ ΤΕ 4 ΡΥΚ ΙΚΛ ΙΚ ΠΤ 7, ΕΤΠΤΥΧΙΚ ΤΙ ΕΓΕ ΙΚΥ Ε ΤΕΚ ΚΙ ΠΛΥΤΕΚ ΥΠΓΤ ΤΥΠΥ GOODWIN (ΠΤ) 2006 ΠΛΙΤΙΚ ΚΙ - ΚΙΚ Τ ΠΡΓΩΓ ΚΙ ΤΩ ΙΚΛΙΚΩ ΧΕΕΩ ( ΙΚ ΠΤ) ΧΕΤΙΚ (ΙΚΤΡΙΚ ΕΚΤ ΤΙΚΕΥ ΤΖΕΤ Τ ΤΕ 5 ΚΛΥΙΥ ΕΛΙΕΤ ΡΓΩ ΚΙ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ (ΠΚ) 7, ΠΛΡΦΡΙΚ ΚΙ ΙΚ (ΠΘ) 2 Κ ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΤΖΕΤ Τ ΤΕ

14 ΠΙ Κ ΘΕ 1 ΤΕΠΩΥ ΠΛΥΧΡΥ ΠΕΡΕΦ 2 ΤΤ ΙΚΛ 3 ΚΤΚ ΤΥΡ ΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ Θ ΘΤΙΚ Π. ΠΤΡΩ 7,46 5/10/ ΘΤΙΚ/ΧΛ ΘΕΤΙΚΩ ΕΠΙΤΩ Π.ΚΡΤ ΘΤΙΚ/ΧΛ ΘΕΤΙΚΩ ΕΠΙΤΩ ΙΩΙ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΕΤΠΤΥΧΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ Ε Τ ΠΛΡΦΡΙΚ ΥΤΤ/ΠΛΡΦΡΙΚ ΘΕΛΚ Ε Τ ΤΤΙΤΙΚ & ΕΠΙΧΡΙΚ ΕΡ/Τ Θ/ΚΩ Π. ΙΩΙΩ 2005 ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΠΛΡΦΡΙΚ ΠΘ Υπολογιστική νάλυση με Εφαρμογές στην Πολυδιακριτή νάλυση της Πληροφορίας ΠΛΡΦΡΙΚ ΘΕΛΚ /τατιστικές & Υπολογιστικές έθοδοι για οντέλα Κόστους Λογισμικού ΥΠΨΦΙ ΙΚΤΩΡ Τ ΠΘ ΙΚΤΡΙΚ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΕΠΓΓΕΛ ΤΙΚ 2/7/2008 5Ε 1 ΙΚΤΙ Κ 5 Κ (Θ ΤΙΚ) ΞΕΕ ΓΛΩΕ ΕΡ - ΥΓΓΡΦΙΚ ΕΡΓ Ι Ε Ι ΠΤ ΕΤΕ Κ - ΙΛΙ Ω - Ω ΠΡΤΡ ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΕΘΛΓΙ ΕΠΙΤΚ ΕΡ Ε 10 9Ε ΓΓΛΙΚ - ΓΕΡΙΚ ΧΕΤΙΚ ΕΘΛΓΙ ΕΠΙΤΚ ΕΡ 3Ε 7 10Ε 6 ΓΓΛΙΚ-LOWER 4 3 ΧΕΤΙΚ ΕΘΛΓΙ ΕΠΙΤΚ ΕΡ 4 ΠΕΤΚ ΙΩ ΘΤΙΚΩ / Π. ΚΡΤ 6, ΙΤΤΙΤΙΚ / Π. ΘΩ Ε 9,5 ακαδ. ΓΓΛΙΚ (F.C.E) 7 26 ΧΕΤΙΚ ΕΘΛΓΙ ΕΠΙΤΚ ΕΡ 5 ΕΕΓΚ ΕΥΛ ΘΤΙΚ ΚΡΤ 6, ΛΤ ΙΛ 7 Λ ΕΛΕΩΡ ΙΥΛΙ 8 ΤΠΡΥ ΚΩΤΤΙ ΠΥΛ ΤΩΙ ΘΤΙΚ / ΦΙ ΥΛΓΡΙ ΚΙΚ/ΠΘ 6, ΚΙΚΩ ΕΠΙΤΩ (Θ) ΙΕΘΩ & ΡΩΠΪΚΩ ΠΥΩ (ΠΚ) 7, ,24 13/2/ ΤΤΙΤΙΚ ΚΙ ΛΓΙΤΙΚ ΧΡΤΚΙΚ MSC MARKETING/ STRATHCLYDE ΚΙΚΕ ΕΠΙΤΕ (ΠΘ) ΕΠΙΧΡΤΙΚ ΠΛΡΦΡΙΚ (ΠΚ) Ε 1 ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΕΘΛΓΙ ΕΠΙΤΚ ΕΡ ΕΘ ΙΚΛΙ ΤΩ ΘΤΙΚΩ / ΦΙ ΥΛΓΡΙ MARKETING /ΚΕ Ε 9 12 Κ ΧΕΤΙΚ ΕΘΛΓΙ ΕΠΙΤΚ ΕΡ Ε 2 12 Κ ΓΓΛΙΚ 4 17 ΧΕΤΙΚ ΕΘΛΓΙ ΕΠΙΤΚ ΕΡ ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΕΘΛΓΙ ΕΠΙΤΚ ΕΡ 2007 ΚΙΚ - ΚΕΤΡΙ (ΠΚ) ακαδ. ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΕΘΛΓΙ ΕΠΙΤΚ ΕΡ ΡΥΚ ΙΚΛ ΙΚ ΠΤ 7, ΕΤΠΤΥΧΙΚ ΤΙ ΕΓΕ ΙΚΥ Ε ΤΕΚ ΚΙ ΠΛΥΤΕΚ ΥΠΓΤ ΤΥΠΥ GOODWIN (ΠΤ) 2006 ΠΛΙΤΙΚ ΚΙ - ΚΙΚ Τ ΠΡΓΩΓ ΚΙ ΤΩ ΙΚΛΙΚΩ ΧΕΕΩ ( ΙΚ ΠΤ) ΧΕΤΙΚ ΕΘΛΓΙ ΕΠΙΤΚ ΕΡ ΤΕΡΖ ΙΛ ΚΙΚΩ ΕΠΙΤΩ/ Π. ΚΕ 7,16 14/12/2004 ΠΛΡΦΡΙΚ ΥΤΤ Π. Κ ΠΛΡΦΡΙΚ ΥΤΤ Π. Κ Ε Κ ΕΤ ΓΓΛΙΚ, ΓΛΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΕΘΛΓΙ ΕΠΙΤΚ ΕΡ ΧΤΖΥ ΤΡΙ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ (Τ Κ) ΠΥΕ ΡΩΠ (ΠΘ) 207 ΥΠΨΦΙ ΙΚΤΩΤ Τ Τ ΧΙΚΩ ΠΡΓΩΓ ΤΥ ΠΘ 1/2 ΕΤ 5 Κ ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΕΘΛΓΙ ΕΠΙΤΚ ΕΡ ΖΙΓΚ ΛΙ ΤΚΚ ΓΕΩΡΓΙ ΧΡΙΤΥΛΠΥΛ ΧΡΛΠ 1 ΤΛΙΚΙ ΓΕΩΡΓΙ ΘΕΛΓΙΚ - ΠΤΙΚ ΚΙ ΚΩΙΚ ΘΕΛΓΙ (ΠΘ) 1. ΓΛΛΙΚ ΓΛΩ ΚΙ ΦΙΛΛΓΙ ΠΘ / 2.ΙΚ ΠΘ ΧΙΚ ΡΥΧΩ (Τ ΚΖ) ΚΙΚΩ ΕΠΙΤΩ/ Π. ΚΕ 8,1 16/10/ / , ΙΤΡΙ ΤΥ ΕΛΛΙΥ (ΠΘ) ΕΠΙΤΕ Τ ΓΛΩ ΚΙ Τ ΕΠΙΚΩΙ Τ Έ ΚΙΚ ΠΕΡΙΛΛ - ΚΩΙΓΛΩΛΓΙ - ΠΘ ΙΦΛΙ ΠΤΤ (ΕΠ) ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ 1997 ΘΕΛΓΙΚ ΧΛ (ΠΘ) ΕΠΙΚΩΙ ΚΙ ΠΛΡΦΡ - ΓΡΦΙ ΚΙ Ε - ΠΘ ακαδ Ε 5 Κ ΓΓΛΙΚ & ΓΛΛΙΚ 17 ΧΕΤΙΚ ΕΘΛΓΙ ΕΠΙΤΚ ΕΡ ΓΓΛΙΚ, ΓΛΛΙΚ, ΙΤΛΙΚ, ΥΛΓΡΙΚ 8 ΧΕΤΙΚ ΕΘΛΓΙ ΕΠΙΤΚ ΕΡ ΧΕΤΙΚ ΕΘΛΓΙ ΕΠΙΤΚ ΕΡ ΥΠΨΦΙ ΙΚΤΩΡ Τ ΠΘ 16 8 Κ ΓΓΛΙΚ 3 13 ΧΕΤΙΚ ΚΙΚ ΤΩ ΕΠΙΧΡΕΩ

15 ΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ ΕΤΠΤΥΧΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ ΙΚΤΡΙΚ ΕΡ - ΥΓΓΡΦΙΚ ΕΡΓ ΠΙ Κ ΘΕ ΤΕΠΩΥ 1 ΠΥΛ ΤΩΙ ΙΕΘΩ & ΡΩΠΪΚΩ ΠΥΩ (ΠΚ) Θ 8,24 14/2/2002 ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΕΠΙΧΡΤΙΚ ΠΛΡΦΡΙΚ (ΠΚ) 2008 ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΚΙΚ - ΚΕΤΡΙ (ΠΚ) 2010 ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΕΠΓΓΕΛ ΤΙΚ ΙΚΤΙ Κ 5 ακαδ. ΞΕΕ ΓΛΩΕ Ι Ε Ι ΠΤ ΕΤΕ Κ - ΙΛΙ Ω - Ω ΠΡΤΡ ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΚΙΚ ΤΩ ΕΠΙΧΡΕΩ 2 ΡΥΚ ΙΚΛ ΙΚ ΠΤ 7, ΕΤΠΤΥΧΙΚ ΤΙ ΕΓΕ ΙΚΥ Ε ΤΕΚ ΚΙ ΠΛΥΤΕΚ ΥΠΓΤ ΤΥΠΥ GOODWIN (ΠΤ) 2006 ΠΛΙΤΙΚ ΚΙ - ΚΙΚ Τ ΠΡΓΩΓ ΚΙ ΤΩ ΙΚΛΙΚΩ ΧΕΕΩ ( ΙΚ ΠΤ) ΧΕΤΙΚ ΚΙΚ ΤΩ ΕΠΙΧΡΕΩ 3 ΤΠΡΥ ΚΩΤΤΙ ΚΙΚΩ ΕΠΙΤΩ (Θ) 7, ΚΙΚΕ ΕΠΙΤΕ (ΠΘ) ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΚΙΚ ΤΩ ΕΠΙΧΡΕΩ 4 ΚΛΥΙΥ ΕΛΙΕΤ ΡΓΩ ΚΙ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ (ΠΚ) 7, ΠΛΡΦΡΙΚ ΚΙ ΙΚ (ΠΘ) 2 Κ ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΚΙΚ ΤΩ ΕΠΙΧΡΕΩ 1 ΚΖΙ ΙΩ ΧΛΓ ΧΙΚ..ΠΙ.Τ.Ε (7,66) οε-03 2/13/2004 ΕΦΡΕ ΠΛΡΦΡΙΚ ΚΕ 6/30/2010 5Ε 7 8 Κ ΓΓΛΙΚ ΠΤΙΚ ΠΡΓΡΤΙ - ΧΕΙ ΙΕΠΦΩ (Ε) 2 ΦΡΓΓΙ ΛΕΩΙ ΕΠΙΤ /Υ/Τ ΕΠΙΤ /Υ ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ ΛΙ ΚΛΩ 1. Τ ΛΕΚΤΡΛΓΩ & ΛΕΚΤΡΚΩ ΧΙΚΩ/ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ, 2. FINANCE & Τ ΚΛ ΓΓΛΙΚ ΠΤΙΚ ΠΡΓΡΤΙ - ΧΕΙ ΙΕΠΦΩ (Ε) 3 ΥΕΩΙ ΥΕΩ 1 ΠΠΠΥΛΥ ΘΙ Χ. ΥΤΤΙΥ Τ.Ε / Τ ΠΡΙ ΠΕ - Τ ΚΛ/ΙΚ ΠΡΓΩΓΙΚΩ Ω 8, ΤΥΠ ΚΩΤΤΙ ΠΛΡΦΡΙΚ/ΠΘ 9.4 7/20/2000 MBA in ΡΚΕΤΙΓΚ / ΠΕΠΙΤ. ΚΕ..Ε. Τ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ/Π/Ι ΚΕ 3/21/2008 8Ε 11 "ΤΕΧΙΚΕ ΕΛΕΓΧΥ ΠΡ ΓΙ ΚΤΕΕ ΥΤΤ Τ ΙΙΚΤΥ" ΠΛΡΦΡΙΚ ΠΘ 5 Κ. 7Ε 10 (26 20 ΓΓΛΙΚ ΠΤΙΚ ΠΡΓΡΤΙ - ΧΕΙ ΙΕΠΦΩ (Ε) 1.ΓΓΛΙΚ (CPE) 2.ΓΛΛΙΚ(CERT) 1 4 ΧΕΤΙΚ ΠΛΡΦΡΙ ΚΙ ΙΧΡΙ Τ ΕΠΙΚΩΙ ΓΓΛΙΚ, ΓΕΡΙΚ ΧΕΤΙΚ ΠΛΡΦΡΙ ΚΙ ΙΧΡΙ Τ ΕΠΙΚΩΙ 3 ΦΡΓΓΙ ΛΕΩΙ ΕΠΙΤ /Υ/Τ ΕΠΙΤ /Υ ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ ΛΙ ΚΛΩ 1. Τ ΛΕΚΤΡΛΓΩ & ΛΕΚΤΡΚΩ ΧΙΚΩ/ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ, 2. FINANCE & Τ ΚΛ ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΠΛΡΦΡΙ ΚΙ ΙΧΡΙ Τ ΕΠΙΚΩΙ 4 ΤΥΙΩΤ ΚΥΡΙΚ ΕΦΡΓΩ ΠΛΡΦΡΙΚ Τ ΙΚ ΚΙ Τ ΚΙ - Τ ΥΤ. ΚΕ 7, ΙΚΤΙΚ ΕΠΙΤ ΚΙ ΠΛΡΦΡΙΚ ΥΤΤ - Τ Θ Ε 6 19 ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΠΛΡΦΡΙ ΚΙ ΙΧΡΙ Τ ΕΠΙΚΩΙ ΛΛ ΓΕΩΡΓΙ ΛΕΚΤΡΛΓ Χ. & Χ. /Υ ΠΘ ΠΕΠΙΤΙ ΠΕΠΙΤΙ Ε 13 Κ ΓΓΛΙΚ 4 7 ΧΕΤΙΚ ΠΛΡΦΡΙ ΚΙ ΙΧΡΙ Τ ΕΠΙΚΩΙ

16 ΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ ΕΤΠΤΥΧΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ ΙΚΤΡΙΚ ΕΡ - ΥΓΓΡΦΙΚ ΕΡΓ ΠΙ Κ ΘΕ ΤΕΠΩΥ ΙΡΥ ΓΡΓΡΙ ΛΕΚΤΡΛΓ Χ. & Χ. /Υ - Π. ΥΙ ΡΕΤΙ + Master ΥΤΤ ΥΤΤΥ ΕΛΕΓΧΥ ΚΙ ΕΤΡΛΓΙ/ Hudershfield univ. UK Θ ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΓΩΡΙ ΙΚΤ COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS / DARAM UK ΓΩΡΙ ΙΚΤ ΕΠΓΓΕΛ ΤΙΚ ΙΚΤΙ Κ ΞΕΕ ΓΛΩΕ Ι Ε Ι ΠΤ ΕΤΕ Κ - ΙΛΙ Ω - Ω ΠΡΤΡ ΓΓΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΠΛΡΦΡΙ ΚΙ ΙΧΡΙ Τ ΕΠΙΚΩΙ ΚΥ ΤΕΦ ΧΙΚ ΠΕΡΙΛΛΤ/ΠΘ , ΥΡΥΛΙΚ ΧΙΚ 2. ΡΓΩ ΚΙ ΙΚ ΤΕΧΙΚΩ ΥΤΤΩ πορεία από την οικονομική ανάπτυξη στη βιώσιμη ανάπτυξη - ποτίμηση των περιβαλλοντικών αγαθών&διερεύνηση των παραμέτρων της περιβαλλοντικής δραστηριότητας των πολιτών στην Ελλάδα/ ακαδ. (2ω/εβδ, 8ω/εβδ) ΓΓΛΙΚ-LOWER ΧΕΤΙΚ ΠΛΡΦΡΙ ΚΙ ΙΧΡΙ Τ ΕΠΙΚΩΙ ΤΕΡΖ ΙΛ ΤΚΚ ΓΕΩΡΓΙ 1 ΛΛ ΓΕΩΡΓΙ ΚΙΚΩ ΕΠΙΤΩ/ Π. ΚΕ 1. ΓΛΛΙΚ ΓΛΩ ΚΙ ΦΙΛΛΓΙ ΠΘ / 2.ΙΚ ΠΘ ΛΕΚΤΡΛΓ Χ. & Χ. /Υ ΠΘ 7,16 14/12/ / ΤΥΠ ΚΩΤΤΙ ΠΛΡΦΡΙΚ/ΠΘ 9.4 7/20/2000 ΠΛΡΦΡΙΚ ΥΤΤ Π. Κ. ΕΠΙΤΕ Τ ΓΛΩ ΚΙ Τ ΕΠΙΚΩΙ Τ Έ ΚΙΚ ΠΕΡΙΛΛ - ΚΩΙΓΛΩΛΓΙ - ΠΘ ΠΕΠΙΤΙ..Ε. Τ ΙΚ ΕΠΙΧΡΕΩ/Π/Ι ΚΕ ΠΛΡΦΡΙΚ ΥΤΤ Π. Κ. ΕΠΙΚΩΙ ΚΙ ΠΛΡΦΡ - ΓΡΦΙ ΚΙ Ε - ΠΘ. ΠΕΠΙΤΙ "ΤΕΧΙΚΕ ΕΛΕΓΧΥ ΠΡ ΓΙ ΚΤΕΕ ΥΤΤ Τ ΙΙΚΤΥ" ΠΛΡΦΡΙΚ ΠΘ Ε Κ ΕΤ Ε 5 Κ Ε 13 Κ 7Ε 10 (26 20 ΓΓΛΙΚ, ΓΛΛΙΚ ΧΕΤΙΚ ΠΛΡΦΡΙ ΚΙ ΙΧΡΙ Τ ΕΠΙΚΩΙ ΓΓΛΙΚ, ΓΛΛΙΚ, ΙΤΛΙΚ, ΥΛΓΡΙΚ 8 ΧΕΤΙΚ ΠΛΡΦΡΙ ΚΙ ΙΧΡΙ Τ ΕΠΙΚΩΙ ΓΓΛΙΚ 4 7 ΠΛΥΕ Τ ΙΧΡΙ ΠΛΡΦΡΙΩ (Ε) ΓΓΛΙΚ, ΓΕΡΙΚ ΠΛΥΕ Τ ΙΧΡΙ ΠΛΡΦΡΙΩ (Ε) 3 ΚΖΙ ΙΩ ΧΛΓ ΧΙΚ..ΠΙ.Τ.Ε (7,66) οε-03 2/13/2004 ΕΦΡΕ ΠΛΡΦΡΙΚ ΚΕ 6/30/2010 5Ε 7 8 Κ ΓΓΛΙΚ ΠΛΥΕ Τ ΙΧΡΙ ΠΛΡΦΡΙΩ (Ε) 4 ΦΡΓΓΙ ΛΕΩΙ ΕΠΙΤ /Υ/Τ ΕΠΙΤ /Υ ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ ΛΙ ΚΛΩ 1. Τ ΛΕΚΤΡΛΓΩ & ΛΕΚΤΡΚΩ ΧΙΚΩ/ΠΕΠΙΤΙ ΥΛΙ, 2. FINANCE & Τ ΚΛ ΓΓΛΙΚ ΠΛΥΕ Τ ΙΧΡΙ ΠΛΡΦΡΙΩ (Ε) 5 ΠΙΤΦΙ ΠΕΤΡ 6 ΥΕΩΙ ΥΕΩ ΧΙΚ /Υ ΚΙ ΠΛΡΦΡΙΚ (ΠΛΥΤΕΧ ΠΤΡΩ) Χ. ΥΤΤΙΥ Τ.Ε / Τ ΠΡΙ 8, MSc in Software Engineering and Computer Systems (Informatics Dept. Univ. of Edinburgh Ε 6 Κ. ΓΓΛΙΚ 2 12 ΠΛΥΕ Τ ΙΧΡΙ ΠΛΡΦΡΙΩ (Ε) ΓΓΛΙΚ ΠΛΥΕ Τ ΙΧΡΙ ΠΛΡΦΡΙΩ (Ε) 1 ΚΡΤΡ ΓΕΩΡΓΙ ΘΤΙΚΩ/ Π. ΠΤΡΩ ΤΕΧΛΓΙΕ ΚΙ ΙΚ ΠΛΡΦΡΙΚΩ ΚΙ ΕΠΙΚΩΙΚΩ ΥΤΤΩ Π. ΙΓΙΥ 3 Κ ΓΓΛΙΚ, ΓΛΛΙΚ ΠΛΥΕ Τ ΙΧΡΙ ΠΛΡΦΡΙΩ (Ε)

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ)

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Λάρισα 23/10/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Αυτ υνεπαγεται τι τ εργατικ δυναμικ ει δε μευτε ι τ. εργ ζεται απ δ τικ και απ τελε ματικ και ω εκ τ τ υ να αμε βεται

Αυτ υνεπαγεται τι τ εργατικ δυναμικ ει δε μευτε ι τ. εργ ζεται απ δ τικ και απ τελε ματικ και ω εκ τ τ υ να αμε βεται ε θ εφαλα Γ πρ βλημα η π τητα κα Δι καλε πε α την ι βυ λ ει α Τα νερι ε ναι βαθιι και μαδρα α Θυμι αι να πρι γμα απαντι ει Δι καλ ια υτ π υ ε πν γει δεν εναι τ τι βυθ ζε αι λι τ δτι παραμ νει κι τω απ

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας Διοικητικών μαθημάτων - Αλφαβητικός Κατάλογος όλων των υποψηφίων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2013-2014

Τομέας Διοικητικών μαθημάτων - Αλφαβητικός Κατάλογος όλων των υποψηφίων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2013-2014 Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΤΥΧΙΑ / ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 5 6 7 8 9 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΙ ΔΜΟΡΤΙ ΠΟΡΓΕΙΟ ΟΙΟΟΜΙΩ ΓΕΙ ΓΡΜΜΤΕΙ ΔΜΙ ΠΕΡΙΟΙ ΓΕΙ ΔΙΕΘ ΔΜΙ ΠΕΡΙΟΙ Ι ΕΘΙΩ ΛΡΟΔΟΤΜΤΩ Ε Θ Ε ΠΟΤΕΛΕΜΤ ΞΙΟΠΟΙ Τ ΠΕΡΙΟΙ ΤΟ ΔΜΙΟ ΟΙΟΟΜΙΟ ΕΤΟ 2 θήνα, Οκτώβριος 24 2 Πίνακας περιεχομένων Ι. ΕΩΓΙΕ ΠΡΤΡΕΙ...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδέςστη Αγγλίακαι. καιαµερική ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ GMAT,IELTS,TOEFL,GRE

Σπουδέςστη Αγγλίακαι. καιαµερική ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ GMAT,IELTS,TOEFL,GRE ΜεταπτυχιακέςΣπουδές Σπουδέςστη Αγγλίακαι καιαµερική ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ GMAT,IELTS,TOEFL,GRE ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ph.D. ΣΠΟΥ ΕΣ-ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ Πολλά Πανεπιστήµια έχουν σχολές Business and Management

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αγγελική Πουλυµενάκου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στα Πληροφοριακά Συστήµατα Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ : Αρχές Επικοινωνιών και Νέες Τεχνολογίες (Εργαστ)

ΜΑΘΗΜΑ : Αρχές Επικοινωνιών και Νέες Τεχνολογίες (Εργαστ) ΜΑΘΗΜΑ : Αρχές Επικοινωνιών και Νέες Τεχνολογίες (Εργαστ) 4 Γνωστικό Διοίκηση-Marketing Αντικείμενο: ΕΕ - ΕΡΓΑΣΤ. Συν. Προσόντα. Καθ. Εφαρμογών (Master + >=5 χρόνια προϋπ.) 1 ΚΟΚΟΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees. CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield

Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees. CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield Περιεχόμενα 1 Χαιρετισμοί 2-3 CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield 4 Aναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ».

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Ηµεροµηνία σύγκλησης Συνέλευσης Τµήµατος για συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΑΚΗΣ ΒΟΪΛΑΣ Λειτουργός του Σπιτιού της Κύπρου ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ Μορφωτικό Γραφείο ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Tηλ.: 210 37 34 934 E-m: spiticy@otenet.gr 1 H εκπαιδευτική πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Συρµακεσης Σπυρίδων Κίτσος Παρασκευάς Καθηγητής Επικ. Καθηγητής

Συρµακεσης Σπυρίδων Κίτσος Παρασκευάς Καθηγητής Επικ. Καθηγητής ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΗ (Φ) ΥΜΟ Κεφάλαια Βιβλίων Κεφάλαια Βιβλίων Βιβλία Βιβλία 26 ΚΟΤΣΑΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΤΥΧ. ΦΥΣΙΚΗΣ Μ Ε ΑΠΌ ΕΑΠ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ 2014 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΗΜΕΡΙΔΑ «Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Εξωτερικό» Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ Μορφωτικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρ ε. μι θη η δηλαδ ε ναι μ α διαδι αα α διαμ ρφω η αι. πω ταν ενιο ι εται η επιθυμητη τρ ποπο ηαη τηζ συμπε ιφ

Θεωρ ε. μι θη η δηλαδ ε ναι μ α διαδι αα α διαμ ρφω η αι. πω ταν ενιο ι εται η επιθυμητη τρ ποπο ηαη τηζ συμπε ιφ Θεωρ ε Θηαη η η ε γαι ι γα π λ πλ ι υ λ γι φαιν μεν τ π ει απαα ληει ω αντι ε μεν μελ τη π λ λ αι αξιι λ γυ επιτ μ νε π υ πρ χογται τ απ τ ρ τη Παιδαγωγι ηζ αι τη Ψυ λγ α αι απι λλυ επισ ημ γιχ ι ρυ πω

Διαβάστε περισσότερα

Σπούδασε σε ένα από τα 20 καλύτερα πανεπιστήµια της Ευρώπης

Σπούδασε σε ένα από τα 20 καλύτερα πανεπιστήµια της Ευρώπης Επιστήµες ιοίκησης & Οικονοµίας Πτυχιακές Σπουδές (Bachelors) Πληροφορική Mεταπτυχιακές Σπουδές (Masters) Ψυχολογία Executive MBA Σπούδασε σε ένα από τα 20 καλύτερα πανεπιστήµια της Ευρώπης H επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

Τ. Δάρας. Βιογραφικό Σημείωμα ΤΡΥΦΩΝ Ι. ΔΑΡΑΣ. Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος Τομέας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Τ. Δάρας. Βιογραφικό Σημείωμα ΤΡΥΦΩΝ Ι. ΔΑΡΑΣ. Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος Τομέας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Βιογραφικό Σημείωμα ΤΡΥΦΩΝ Ι. ΔΑΡΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος Τομέας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ερευνητική Μονάδα Στοχαστικών Μοντέλων ανάπτυξης καρκινικών όγκων Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 87 20 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τμήματος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Καβάλας με τίτλο: «Λογιστική, Ελεγκτική και Διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

Ξένες Γλώσσες. Επαγγελματική/ Ερευνητική. Εμπειρία (εκτός διδακτικής) 1/7/06-30/10/07 ΕΚΠΑ έρευνα μελέτη κοσμικής ακτινοβολίας.

Ξένες Γλώσσες. Επαγγελματική/ Ερευνητική. Εμπειρία (εκτός διδακτικής) 1/7/06-30/10/07 ΕΚΠΑ έρευνα μελέτη κοσμικής ακτινοβολίας. Α. Αλφαβητικός Πίνακας Αξιολόγησης Υποψήφιων Επιστημονικών Συνεργατών για το έτος 2011-2012 για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Τομέα Χημείας & Τεχνολογίας Υλικών. Α/Α Ονοματεπώνυμο Πτυχίο 1 Γκίκα Βιολέτα

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ (β) Άρθρου 2, παρ. 2, Π.Δ. 163, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α Ω Δ Σ Σ ΔΕΛΦ τ τ Σ Δ Σ Π Γ Ω Ω ε Α γ σ Π ΣκΛ Σ γ τη π τ κ Γε κ Συ λευ η Δι ικητικ Συμβ λι κ Μ τα μ λη τ και τ γ ωρι απ ετ αιατα αικ Γε ικη Συ λευαη η δελφ τ μα π απ φα α ηκε α γ ει α ι υγ ατ υ ημ ρα υριακ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Μηχανολογίας

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Μηχανολογίας ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Μηχανολογίας Λάρισα 24/07/2012 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3303/10-05-2012 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Κατασκευαστικής Κατεύθυνσης Μηχανολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γεώργιος Μαστοράκης

Δρ. Γεώργιος Μαστοράκης Δρ. Γεώργιος Μαστοράκης Επίκουρος Καθηγητής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1/88 1 Περιεχόμενα 1 Περιεχόμενα... 2 2 Σύντομο Βιογραφικό... 5 3 Προσωπικές Πληροφορίες... 8 3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013. www.aueb.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013. www.aueb.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013 www.aueb.gr ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Πρύτανης Καθηγητής Κωνσταντίνος Γάτσιος Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης Αντιπρύτανης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΕΕ Οκτώ Διπλωματούχοι Μηχανικοί στην Αθήνα. ΑΠΘ Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ.

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΕΕ Οκτώ Διπλωματούχοι Μηχανικοί στην Αθήνα. ΑΠΘ Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. ΤΕΥΧΟΣ. 106 23 07 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 741 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΣΥΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ευροίας 1 46100 Ηγουμενίτσα Τηλ. 2665029462 email: kesyp@dide.thesp.sch.gr 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΚΕΣΥΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ευροίας 1 46100 Ηγουμενίτσα Τηλ. 2665029462 email: kesyp@dide.thesp.sch.gr 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚΕΣΥΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ευροίας 1 46100 Ηγουμενίτσα Τηλ. 2665029462 email: kesyp@dide.thesp.sch.gr 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η Συμπλήρωση του Μηχανογραφικού 2013 ΖΗΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΕΠ ΤΟΥ ΚΕΣΥΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 02 10-2013 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Αριθ. Πρωτ. Β.4.0. / 569. ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ KΟΥΤΣΙΚΟΣ, Ph.D. kutsikos@aegean.gr

KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ KΟΥΤΣΙΚΟΣ, Ph.D. kutsikos@aegean.gr KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ KΟΥΤΣΙΚΟΣ, Ph.D. kutsikos@aegean.gr 1. ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΤΥΧΙΑ 1993 1998 UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA Ph.D. in Computer Science 1995 1997 UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA M.B.A. 1991 1993 Palo

Διαβάστε περισσότερα