Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης"

Transcript

1 Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Ξυλόσομπα RS blueline αρ. 7 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση /007 GR

2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας και επεξήγηση συμβόλων 3. Γενικές υποδείξεις 3. Υποδείξεις ασφαλείας 3.3 Επεξήγηση συμβόλων 3 Στοιχεία για το προϊόν 5. Προδιαγραφόμενη χρήση 5. Κανονισμοί και οδηγίες 5.3 Δήλωση συμμόρφωσης κατασκευαστικού προτύπου ΕΚ 5.4 Πινακίδα τεχνικών στοιχείων 5.5 Εργαλεία, πρώτες ύλες και βοηθητικά μέσα 5.6 Περιεχόμενο παραγγελίας και περιγραφή του προϊόντος 6.6. Περιεχόμενο παραγγελίας 6.6. Περιγραφή του προϊόντος 6.7 Τεχνικά χαρακτηριστικά Θέρμανση Διατήρηση θράκας Ξυλόσομπα σβηστή Λειτουργία θέρμανσης στο μεταβατικό χρονικό διάστημα 6 6 Φροντίδα, καθαρισμός και συντήρηση 7 6. Φροντίδα ξυλόσομπας 7 6. Καθαρισμός τζαμιού παραθύρου παρατήρησης Καθαρισμός επένδυσης φλογοθαλάμου Συντήρηση ξυλόσομπας Καθαρισμός καπναγωγού και καπνοδόχου 7 3 Συναρμολόγηση 8 3. Συνθήκες τοποθέτησης 8 3. Τοποθέτηση ξυλόσομπας Προετοιμασία σύνδεσης καπναγωγού Εξασφάλιση παροχής αέρα καύσης Λειτουργία ξυλόσομπας με αέρα από το χώρο Λειτουργία ξυλόσομπας με εξωτερική παροχή αέρα καύσης Τοποθέτηση πυρίμαχων πλακιδίων επένδυσης Γενικά στοιχεία για τη χρήση πυρίμαχων πλακιδίων επένδυσης Τοποθέτηση μετωπικών πυρίμαχων πλακιδίων επένδυσης Τοποθέτηση πλευρικών πυρίμαχων πλακιδίων επένδυσης και πυρίμαχων πλακιδίων επένδυσης ραφιού αποθήκευσης ξύλων Τοποθέτηση πυρίμαχων πλακιδίων κάλυψης Σύνδεση ξυλόσομπας στην καπνοδόχο 9 4 Καύσιμα 0 4. Επιτρεπόμενα καύσιμα 0 4. Σωστή αποθήκευση καυσίμων 0 5 Έναρξη λειτουργίας 5. Πρώτη θέση σε λειτουργία 5. Λειτουργία θέρμανσης 5.. Πλήρωση υγραντήρα Άναμμα 4 blueline αρ. 7 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων.

3 Υποδείξεις ασφαλείας και επεξήγηση συμβόλων Υποδείξεις ασφαλείας και επεξήγηση συμβόλων. Γενικές υποδείξεις Οι παρούσες οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης απευθύνονται σε χρήστες και εξειδικευμένους τεχνικούς. Συνιστούμε στους χρήστες να διαβάσουν όλες τις οδηγίες χρήσης. Οι εργασίες που περιγράφονται στα κεφάλαια 3 «Συναρμολόγηση» και 5. «Πρώτη θέση σε λειτουργία» πρέπει να διεξάγονται αποκλειστικά από εξειδικευμένους τεχνικούς. V Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης πριν από τη συναρμολόγηση και την έναρξη λειτουργίας. V Φυλάξτε τις οδηγίες ώστε να μπορείτε αργότερα να ανατρέχετε σε αυτές. Γνήσια ανταλλακτικά V Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά και πρόσθετο εξοπλισμό της Buderus. Για ζημιές που προκλήθηκαν από ανταλλακτικά που δεν διανέμονται από τη Buderus, η εταιρία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Συνδέσεις και διασυνδέσεις Όλες οι συνδέσεις και οι διασυνδέσεις μεταξύ ξυλόσομπας και καπνοδόχου θα πρέπει να είναι στεγανές. Συνιστούμε τη χρήση μιας διπλής επένδυσης τοίχου (διπλός μανδύας) και την εγκατάσταση ενός καπναγωγού με στραγγαλιστική βαλβίδα (κλαπέ).. Υποδείξεις ασφαλείας Η παράβλεψη των υποδείξεων ασφαλείας ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς - ακόμη και θάνατο - καθώς και υλικές ζημιές και καταστροφές στο περιβάλλον. V Διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχουν. Eκρηκτικά και εύφλεκτα υλικά V Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα υλικά και υγρά κοντά στην ξυλόσομπα. V Θέστε την ξυλόσομπα εκτός λειτουργίας και αφήστε την να κρυώσει, πριν εκτελέσετε εργασίες με εκρηκτικά ή εύφλεκτα υλικά κοντά σε αυτήν. Κίνδυνος λόγω ανεπαρκούς παροχής καθαρού αέρα V Αναθέστε σε εξειδικευμένο τεχνικό τον υπολογισμό των διαστάσεων του συνδέσμου αέρα καύσης. V Κατά τη λειτουργία θέρμανσης διασφαλίστε την παροχή επαρκούς καθαρού αέρα στο χώρο τοποθέτησης. Αυτό ισχύει και για την ταυτόχρονη λειτουργία ξυλόσομπας και άλλων θερμαντικών στοιχείων. V Εάν απαιτείται, αναθέστε σε εξειδικευμένο τεχνικό την εγκατάσταση μιας εξωτερικής παροχής αέρα καύσης. V Σε περίπτωση ταυτόχρονης λειτουργίας της ξυλόσομπας και κάποιου εξαερισμού ή απορροφητήρα λάβετε υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης του κλάδου συντηρητών. Απαιτούμενη αντίθλιψη της καπνοδόχου V Βεβαιωθείτε ότι η καπνοδόχος και η σύνδεση καπναγωγού ανταποκρίνονται στο πρότυπο DIN 860. V Βεβαιωθείτε ότι το ύψος της καπνοδόχου με αφετηρία την είσοδο καυσαερίων είναι τουλάχιστον 4 m. V Αναθέστε τον έλεγχο της τήρησης της απαιτούμενης αντίθλιψης των Pa σε εξειδικευμένο τεχνικό. Εάν υπάρχουν μεγαλύτερες αντιθλίψεις, αυξάνονται οι εκπομπές, με αποτέλεσμα να καταπονείται περισσότερο η ξυλόσομπα και να υπάρχει κίνδυνος να υποστεί ζημιά. Η αντίθλιψη δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 5 Pa. Κίνδυνος εγκαύματος για παιδιά που δεν επιβλέπονται V Τα παιδιά κοντά στην περιοχή μιας ξυλόσομπας που βρίσκεται σε λειτουργία θα πρέπει να επιβλέπονται συνεχώς..3 Επεξήγηση συμβόλων Οι προειδοποιητικές υποδείξεις στο κείμενο επισημαίνονται με ένα προειδοποιητικό τρίγωνο και γκρι φόντο. Οι προειδοποιητικές επιγραφές επισημαίνουν τη σοβαρότητα του κινδύνου που προκύπτει, αν δεν τηρηθούν τα μέτρα για την αποφυγή βλαβών. Προσοχή σημαίνει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο πρόκλησης ελαφρών ζημιών. Προειδοποίηση σημαίνει ότι μπορεί να προκληθούν ελαφροί τραυματισμοί ή ελαφρές υλικές ζημιές. blueline αρ. 7 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων. 3

4 Υποδείξεις ασφαλείας και επεξήγηση συμβόλων Κίνδυνος σημαίνει ότι μπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί. Σε ιδιαίτερα βαριές περιπτώσεις υπάρχει κίνδυνος θανάτου. Οι υποδείξεις στο κείμενο επισημαίνονται με το διπλανό σύμβολο. Τα όρια τους επισημαίνονται με οριζόντιες γραμμές πάνω και κάτω από το κείμενο. Οι υποδείξεις περιέχουν σημαντικές πρόσθετες πληροφορίες. Οι υποδείξεις δεν περιέχουν προειδοποιήσεις για κινδύνους. 4 blueline αρ. 7 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων.

5 Στοιχεία για το προϊόν Στοιχεία για το προϊόν. Προδιαγραφόμενη χρήση Η ξυλόσομπα blueline αρ. 7 είναι θερμάστρα καύσης για συγκεκριμένο χρόνο και αποθήκευσης θερμότητας με αυτοκλειόμενη πόρτα φλογοθαλάμου κατά EN 340, κατηγορία a. Όταν χρησιμοποιείται κατάλληλη καπνοδόχος είναι εφικτή η πολλαπλή σύνδεση στην καπνοδόχο. Η ξυλόσομπα λειτουργεί είτε με αέρα από το χώρο είτε με εξωτερική παροχή αέρα καύσης. Η ονομαστική ισχύς έχει προβλεφθεί για τη θέρμανση περ. 0 m..4 Πινακίδα τεχνικών στοιχείων Η πινακίδα τεχνικών στοιχείων βρίσκεται στην πίσω πλευρά της ξυλόσομπας blueline αρ Εργαλεία, πρώτες ύλες και βοηθητικά μέσα Για τη συναρμολόγηση της ξυλόσομπας θα χρειαστείτε τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται συνήθως στις ξυλόσομπες και στις θερμάστρες με επένδυση εφυαλωμένων πυρίμαχων πλακιδίων.. Κανονισμοί και οδηγίες Κατά τη συναρμολόγηση και τη λειτουργία της εγκατάστασης τηρείτε τους κανονισμούς και τις οδηγίες που ισχύουν στη χώρα σας! Ελλάδα Ξυλόσομπες για στερεά καύσιμα κατά EN 340 Σύνδεση στην καπνοδόχο κατά EN και EN Πίν. Τεχνικοί κανόνες για την εγκατάσταση ξυλόσομπων, Γερμανία.3 Δήλωση συμμόρφωσης κατασκευαστικού προτύπου ΕΚ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται όσον αφορά την κατασκευή και τη λειτουργία του με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και με. Η συμμόρφωση πιστοποιείται με τη σήμανση CE. Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος στο internet στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή να τη ζητήσετε από το αρμόδιο υποκατάστημα της Buderus. blueline αρ. 7 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων. 5

6 Στοιχεία για το προϊόν.6 Περιεχόμενο παραγγελίας και περιγραφή του προϊόντος.6. Περιεχόμενο παραγγελίας V Ελέγξτε το περιεχόμενο παραγγελίας για τυχόν φθορές και ελλείψεις. παλέτα: Ξυλόσομπα blueline αρ. 7, διάφραγμα κάλυψης (στο φλογοθάλαμο) χαρτοκιβώτιο: 3 μετωπικά πυρίμαχα πλακίδια επένδυσης, 6 πλευρικά πυρίμαχα πλακίδια επένδυσης, πυρίμαχο πλακίδιο επένδυσης ραφιού αποθήκευσης ξύλων, μεγάλο πυρίμαχο πλακίδιο κάλυψης, μικρό πυρίμαχο πλακίδιο κάλυψης, σετ βιδών, αυτοκόλλητοι διαχωριστήρες Σχ RS Ξυλόσομπα σε παλέτα (βασικό σχέδιο).6. Περιγραφή του προϊόντος Η επένδυση φλογοθαλάμου αποτελείται από πλάκες πυρίμαχου αργίλου. Η συνοδευτική επένδυση πυρίμαχων πλακιδίων της ξυλόσομπας τοποθετείται κατά τη συναρμολόγηση. Κύρια μέρη της ξυλόσομπας είναι: Πυρίμαχα πλακίδια επένδυσης Τα πυρίμαχα πλακίδια επένδυσης () αποτελούν διακοσμητικό στοιχεία για την εναρμόνιση της ξυλόσομπας στο χώρο. Σχάρα/φλογοθάλαμος Η σχάρα (3) δέχεται το καύσιμο, διασφαλίζει την παροχή αέρα και τη διέλευση της στάχτης. Αυτοκλειόμενη πόρτα φλογοθαλάμου/λαβή χειρισμού Η πόρτα φλογοθαλάμου () διασφαλίζει την ελεγχόμενη καύση του καυσίμου και αποτρέπει τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Η λαβή χειρισμού (4) χρησιμεύει στο άνοιγμα της πόρτας φλογοθαλάμου. 3 Σχ. Ξυλόσομπα blueline αρ. 7 Πυρίμαχα πλακίδια επένδυσης Αυτοκλειόμενη πόρτα φλογοθαλάμου 3 Σχάρα/φλογοθάλαμος 4 Λαβή χειρισμού RS 6 blueline αρ. 7 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων.

7 Στοιχεία για το προϊόν.7 Τεχνικά χαρακτηριστικά Ξυλόσομπα blueline αρ. 7 Ονομαστική θερμική ισχύς kw 8 Απαιτούμενος αέρα καύσης m³/h Ύψος (έως και το σύνδεσμο καπναγωγού κάθετα) mm 05 Ύψος (έως και το σύνδεσμο καπναγωγού οριζόντια) mm 080 Πλάτος mm 604 Βάθος mm 584 Ø Σύνδεσμος καπναγωγού mm 50 Βάρος (με επένδυση πυρίμαχων πλακιδίων) kg 5 Πίν. Τεχνικά χαρακτηριστικά Διαστάσεις καπνοδόχου Ροή μάζας καυσαερίων g/s 9, Θερμοκρασία καυσαερίων στο σύνδεσμο καπναγωγού C 66 Ελάχιστη αντίθλιψη σε ονομαστική θερμική ισχύ Pa Ελάχιστη αντίθλιψη σε 0,8 x ονομαστική θερμική ισχύ Pa 9 Μέση περιεκτικότητα σε CO % 8,4 Πίν. 3 Τεχνικά χαρακτηριστικά Σχ. 3 Διαστάσεις για blueline αρ. 7 (διαστάσεις σε mm) blueline αρ. 7 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων. 7

8 3 Συναρμολόγηση 3 Συναρμολόγηση Προειδοποίηση: Ζημιές στην εγκατάσταση λόγω εσφαλμένης συναρμολόγησης! V Αναθέστε τη συναρμολόγηση σε εξειδικευμένο τεχνικό. 3. Συνθήκες τοποθέτησης Αποστάσεις ασφαλείας πίσω mm 00 πλευρικά mm 00 εμπρός mm 000 Πίν. 4 Αποστάσεις ασφαλείας Αντοχή φορτίου Κίνδυνος: Κίνδυνος θανάτου λόγω ανεπαρκούς αντοχής φορτίου της επιφάνειας τοποθέτησης! V Τοποθετήστε την ξυλόσομπα μόνο σε επιφάνεια με επαρκή αντοχή φορτίου. V Εάν απαιτείται, διασφαλίστε την αντοχή φορτίου με κατάλληλα μέτρα (π. χ. πλάκα δαπέδου για την κατανομή φορτίου) Επένδυση δαπέδου 000 Προειδοποίηση: Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω εύφλεκτης ή θερμοευαίσθητης επένδυσης δαπέδου! V Τοποθετήστε την ξυλόσομπα σε μια άκαυστη βάση (προτείνεται: πλάκα από γυαλί, κεραμική ή χαλύβδινη πλάκα με διαστάσεις 00 x 000 mm). Η βάση πρέπει να προεξέχει από τη σόμπα, μετρώντας από την πόρτα του φλογοθαλάμου, κατά τουλάχιστον 500 mm εμπρός και 300 mm πλευρικά. Σχ. 4 Αποστάσεις ασφαλείας (διαστάσεις σε mm) RS Αποστάσεις ασφαλείας Προειδοποίηση: Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω εύφλεκτων αντικειμένων εντός των αποστάσεων ασφαλείας! V Εντός των αποστάσεων ασφαλείας δεν θα πρέπει να υπάρχουν εύφλεκτα αντικείμενα και υλικά (έπιπλα, υφάσματα). V Τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας ( Πίν. 4). 8 blueline αρ. 7 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων.

9 Συναρμολόγηση 3 3. Τοποθέτηση ξυλόσομπας V Ξεβιδώστε τις βίδες (). V Σηκώστε το ξύλινο καφάσι () προς τα πάνω. V Αφαιρέστε την ασφάλεια μεταφοράς από το σύνδεσμο καπναγωγού. Σχ. 5 Τοποθέτηση ξυλόσομπας Βίδες Ξύλινο καφάσι RS V Αφαιρέστε τα παξιμάδια ασφαλείας () από την ξυλόσομπα, προκειμένου να λύσετε τη σύνδεση με την παλέτα. Προειδοποίηση: Κίνδυνος τραυματισμού από τη μεταφορά βαριών φορτίων. V Το φορτίο να ανασηκώνεται και να μεταφέρεται από τουλάχιστον δύο άτομα. V Σηκώστε προσεκτικά την ξυλόσομπα από την παλέτα και τοποθετήστε την στο σημείο τοποθέτησης RS Σχ. 6 Λύσιμο ασφαλειών μεταφοράς Παξιμάδια ασφαλείας blueline αρ. 7 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων. 9

10 3 Συναρμολόγηση 3.3 Προετοιμασία σύνδεσης καπναγωγού Δύο τύποι σύνδεσης είναι εφικτοί: προς τα επάνω (σύνδεσμος καπναγωγού () τοποθετημένος από το εργοστάσιο) προς τα πίσω () Σχ. 7 Σύνδεσεις καπναγωγού RS Επάνω σύνδεση καπναγωγού με σύνδεσμο καπναγωγού Πίσω σύνδεση καπναγωγού με διάφραγμα κάλυψης Σύνδεση καπναγωγού προς τα πίσω Εάν η σύνδεση καπναγωγού οδηγείται προς τα πίσω, αλλάξτε πρώτα το σύνδεσμο καπναγωγού και το καπάκι. V Αποκολλήστε το διάφραγμα κάλυψης () από την πίσω πλευρά της ξυλόσομπας στα σημεία διάτρησης () και αφαιρέστε το. Σχ. 8 Σύνδεση καπναγωγού Διάφραγμα κάλυψης Σημεία διάτρησης Διάφραγμα κάλυψης RS 0 blueline αρ. 7 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων.

11 Συναρμολόγηση 3 V Ξεβιδώστε τις βίδες () του εσωτερικού διαφράγματος κάλυψης (). V Αφαιρέστε το εσωτερικό διάφραγμα κάλυψης (). Σχ. 9 Πίσω σύνδεση καπναγωγού Διάφραγμα κάλυψης Βίδες ( τεμάχια) Εσωτερικό διάφραγμα κάλυψης V Ξεβιδώστε τις βίδες () του συνδέσμου καπναγωγού () (στην επάνω σύνδεση καπναγωγού). V Αφαιρέστε το σύνδεσμο καπναγωγού () RS Σχ. 0 Επάνω σύνδεση καπναγωγού Σύνδεσμος καπναγωγού Βίδες ( τεμάχια) Σύνδεσμος καπναγωγού blueline αρ. 7 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων.

12 3 Συναρμολόγηση V Τοποθετήστε το σύνδεσμο καπναγωγού () στην πίσω σύνδεση καπναγωγού. Σχ. Πίσω σύνδεση καπναγωγού Σύνδεσμος καπναγωγού Σύνδεσμος καπναγωγού RS V Τοποθετήστε το εσωτερικό διάφραγμα κάλυψης () στην επάνω σύνδεση καπναγωγού. V Τοποθετήστε το διάφραγμα κάλυψης () στην επάνω υποδοχή. Το διάφραγμα κάλυψης () περιλαμβάνεται στο περιεχόμενο παραγγελίας και βρίσκεται στο φλογοθάλαμο. Σχ RS Εσωτερικό διάφραγμα κάλυψης και νέο διάφραγμα κάλυψης Εσωτερικό διάφραγμα κάλυψης Διάφραγμα κάλυψης (περιεχόμενο παραγγελίας) blueline αρ. 7 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων.

13 Συναρμολόγηση Εξασφάλιση παροχής αέρα καύσης Κίνδυνος: Κίνδυνος θανάτου από δηλητηρίαση! V Μην τροποποιείτε τις υποδομές για την παροχή αέρα καύσης. V Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας κρατήστε ελεύθερο το σωλήνα αέρα καύσης της ξυλόσομπας. V Χρησιμοποιείτε την ξυλόσομπα μόνο όταν βρίσκεται σε άψογη κατάσταση Λειτουργία ξυλόσομπας με αέρα από το χώρο Η ξυλόσομπα λαμβάνει τον αέρα καύσης της από το χώρο τοποθέτησης. Μέσω του συνδέσμου αέρα καύσης διοχετεύεται ο αέρας καύσης στο φλογοθάλαμο. Ο αέρας καύσης διανέμεται στο σώμα της ξυλόσομπας. Δεν παραμορφώνεται Άκαυστο Λεία επιφάνεια που καθαρίζεται εύκολα Κατά την εγκατάσταση πρέπει να τοποθετηθεί από τον εξειδικευμένο τεχνικό στο σωλήνα αέρα καύσης μια πρόσθετη υπόδειξη που να αναφέρει τα ακόλουθα: «Κατά τη λειτουργία της ξυλόσομπας θα πρέπει να ανοίγετε το κλαπέτο διακοπής και τυχόν διακόπτες στη διαδρομή αέρα καύσης» Λειτουργία ξυλόσομπας με εξωτερική παροχή αέρα καύσης Η ξυλόσομπα λαμβάνει τον αέρα καύσης της μέσω εξωτερικής παροχής αέρα καύσης. Ο σωλήνας αέρα καύσης μπορεί να συνδεθεί από πίσω στην ξυλόσομπα. Καθορισμός διαστάσεων και τοποθέτηση αγωγού αέρα καύσης V Λάβετε υπόψη τις μεγαλύτερες αντιστάσεις λόγω χρήσης γωνιών, αναστροφών ή μακριών τμημάτων αγωγού κατά το σχεδιασμό του σωλήνα αέρα καύσης. Το συνολικό μήκος του σωλήνα αέρα καύσης πρέπει να είναι το πολύ 5 m. Ανά πρόσθετο μέτρο σωλήνα αέρα καύσης αυξάνεται η ελάχιστη αντίθλιψη καπνοδόχου κατά Pa. V Συμπεριλάβετε τα υπάρχοντα θερμαντικά στοιχεία στον υπολογισμό και το σχεδιασμό της εγκατάστασης ξυλόσομπας. V Τοποθετήστε το σωλήνα αέρα καύσης με τρόπο που να είναι εύκολος ο καθαρισμός του. V Ασφαλίστε το σωλήνα αέρα καύσης από μετατόπιση με κατάλληλη στερέωση. V Εάν απαιτείται, τοποθετήστε θερμομόνωση στο σωλήνα αέρα καύσης. V Στο χώρο τοποθέτησης τοποθετήστε ένα κλαπέτο διακοπής στο σωλήνα. V Διασφαλίστε ότι το κλαπέτο διακοπής είναι ευδιάκριτο για τον ιδιοκτήτη. V Διασφαλίστε τις ιδιότητες υλικού του σωλήνα αέρα καύσης και του υλικού στερέωσης: Ανθεκτικό στη διάβρωση Ανθεκτικό στη φθορά λόγω τριβής blueline αρ. 7 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων. 3

14 3 Συναρμολόγηση Εξασφάλιση εξωτερικής παροχής αέρα καύσης από πίσω Ο σύνδεσμος αέρα καύσης () Ø 0 mm είναι τοποθετημένος από το εργοστάσιο στο πίσω μέρος της ξυλόσομπας. V Εάν απαιτείται, δημιουργήστε τρύπα στον τοίχο για το σωλήνα αέρα καύσης. V Συνδέστε το σωλήνα αέρα καύσης στο σύνδεσμο αέρα καύσης () και στερεώστε τον με σφικτήρα RS Σχ. 3 Άνοιγμα πίσω σύνδεσης αέρα καύσης Σύνδεσμος αέρα καύσης 4 blueline αρ. 7 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων.

15 Συναρμολόγηση Τοποθέτηση πυρίμαχων πλακιδίων επένδυσης 3.5. Γενικά στοιχεία για τη χρήση πυρίμαχων πλακιδίων επένδυσης Ελαφριά μετατόπιση αρμών, μικρές ανωμαλίες, τριχοειδείς ρωγμές στη δομή της επιφάνειας καθώς και αποκλίσεις στο εφυάλωμα και στο χρώμα δεν αποτελούν αιτία παραπόνων για τα πυρίμαχα πλακίδια επένδυσης. Προσοχή: Φθορά της επιφάνειας των πυρίμαχων πλακιδίων επένδυσης λόγω χτυπημάτων! V Χειριστείτε με προσοχή τα πυρίμαχα πλακίδια επένδυσης, κυρίως στις γωνίες, στις ακμές καθώς και στα σημεία επαφής με μέταλλα. V Πριν από την τοποθέτηση των πυρίμαχων πλακιδίων επένδυσης κολλήστε σε αυτά τους διαχωριστήρες Τοποθέτηση μετωπικών πυρίμαχων πλακιδίων επένδυσης Τα 3 μετωπικά πυρίμαχα πλακίδια επένδυσης είναι ίδια. 3 V Αφαιρέστε την πλάκα επικάλυψης χαλυβδοελάσματος από το επάνω μέρος της ξυλόσομπας. V Στο μεσαίο μετωπικό πυρίμαχο πλακίδιο επένδυσης () τοποθετήστε από έναν διαχωριστήρα () δεξιά και αριστερά. V Στερεώστε στην μπροστινή πλευρά της ξυλόσομπας τα 3 μετωπικά πυρίμαχα πλακίδια επένδυσης με βίδες και ροδέλες (3) αντίστοιχα, χρησιμοποιώντας γερμανικό κλειδί νούμερο 0. Σχ. 4 Τοποθέτηση μετωπικών πυρίμαχων πλακιδίων επένδυσης RS Μεσαίο μετωπικό πυρίμαχο πλακίδιο επένδυσης Αυτοκόλλητος διαχωριστήρας 3 Βίδες με ροδέλες blueline αρ. 7 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων. 5

16 3 Συναρμολόγηση Τοποθέτηση πλευρικών πυρίμαχων πλακιδίων επένδυσης και πυρίμαχων πλακιδίων επένδυσης ραφιού αποθήκευσης ξύλων Τα 6 πλευρικά πυρίμαχα πλακίδια επένδυσης είναι ίδια. Στα πλαϊνά της ξυλόσομπας υπάρχουν οι επιμήκεις οπές () για την ανάρτηση των πλευρικών πυρίμαχων πλακιδίων επένδυσης V Βιδώστε από βίδες κατά το ήμισυ στις οπές στην πίσω πλευρά των πλευρικών πυρίμαχων πλακιδίων επένδυσης (). Μην βιδώνετε τέρμα τις βίδες, διότι διαφορετικά δεν θα μπορούν να αναρτηθούν τα πυρίμαχα πλακίδια επένδυσης στις επιμήκεις οπές. V Στο μεσαίο αριστερό και στο μεσαίο δεξιό πλευρικό πυρίμαχο πλακίδιο επένδυσης (3) κολλήστε επάνω και κάτω από ένα διαχωριστήρα (4). V Αναρτήστε πλευρικά πυρίμαχα πλακίδια επένδυσης στις επιμήκεις οπές, ξεκινώντας με τα κάτω. V Κολλήστε 3 διαχωριστήρες (4) στην επιφάνεια επαφής του πυρίμαχου πλακιδίου επένδυσης ραφιού αποθήκευσης ξύλων. V Τοποθετήστε το πυρίμαχο πλακίδιο επένδυσης του ραφιού αποθήκευσης ξύλων (5) στις εσοχές του ραφιού. Σχ Τοποθέτηση πλευρικών πυρίμαχων πλακιδίων επένδυσης και πυρίμαχων πλακιδίων επένδυσης ραφιού αποθήκευσης ξύλων Διαμήκεις οπές Οπές πλευρικού πυρίμαχου πλακιδίου επένδυσης 3 Μεσαία πλευρικά πυρίμαχα πλακίδια επένδυσης 4 Αυτοκόλλητοι διαχωριστήρες 5 Πυρίμαχο πλακίδιο ραφιού αποθήκευσης ξύλων RS 6 blueline αρ. 7 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων.

17 Συναρμολόγηση Τοποθέτηση πυρίμαχων πλακιδίων κάλυψης Ένα μεγάλο () και ένα μικρό () πυρίμαχο πλακίδιο κάλυψης για τον υγραντήρα υπάρχουν στο χαρτοκιβώτιο (περιεχόμενο παραγγελίας) RS Σχ. 6 Πυρίμαχα πλακίδια κάλυψης Μεγάλο πυρίμαχο πλακίδιο κάλυψης Μικρό πυρίμαχο πλακίδιο κάλυψης V Αφαιρέστε τον υγραντήρα () από την ξυλόσομπα. Σχ. 7 Αφαίρεση του υγραντήρα από την ξυλόσομπα Υγραντήρας RS V Βιδώστε τη βίδα () μπροστά RS Σχ. 8 Βίδωμα της βίδας μπροστά blueline αρ. 7 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων. 7

18 3 Συναρμολόγηση Στην πίσω πλευρά του μεγάλου πυρίμαχου πλακιδίου κάλυψης () υπάρχει μία κοίλανση () για την κεφαλή της βίδας. V Τοποθετήστε το μεγάλο πυρίμαχο πλακίδιο κάλυψης () στην ξυλόσομπα και ευθυγραμμίστε το. Σχ. 9 Τοποθέτηση μεγάλου πυρίμαχου πλακιδίου κάλυψης Μεγάλο πυρίμαχο πλακίδιο κάλυψης Κοίλανση RS V Τοποθετήστε και πάλι τον υγραντήρα () RS Σχ. 0 Τοποθέτηση υγραντήρα Υγραντήρας Μεγάλο πυρίμαχο πλακίδιο κάλυψης 8 blueline αρ. 7 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων.

19 Συναρμολόγηση 3 V Τοποθετήστε το μικρό πυρίμαχο πλακίδιο κάλυψης () στον υγραντήρα () και ευθυγραμμίστε το. Σχ. Τοποθέτηση μικρού πυρίμαχου πλακιδίου κάλυψης στον υγραντήρα Μικρό πυρίμαχο πλακίδιο κάλυψης Υγραντήρας RS 3.6 Σύνδεση ξυλόσομπας στην καπνοδόχο Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά καπναγωγούς από τη γκάμα πρόσθετου εξοπλισμού της Buderus. Συνιστούμε την εγκατάσταση ενός καπναγωγού με στραγγαλιστική βαλβίδα (κλαπέ). Απομακρύνετε όλα τα εύφλεκτα και τα θερμοευαίσθητα υλικά του τοίχου σε ακτίνα 0 cm από το άνοιγμα σύνδεσης και αντικαταστήστε τα με άκαυστα υλικά. V Εισαγάγετε τον καπναγωγό στο σύνδεσμο καπναγωγού της ξυλόσομπας. V Εγκαταστήστε τον καπναγωγό οριζόντια με κλίση και σε όσο το δυνατόν μικρότερη απόσταση από την καπνοδόχο. V Ενσωματώστε δυνατότητα καθαρισμού για τον καπναγωγό. V Συνδέστε τον καπναγωγό στην καπνοδόχο. Ο καπναγωγός δεν θα πρέπει να εισέρχεται στην καμινάδα. V Βεβαιωθείτε για τη στεγανότητα των σωληνώσεων. Σχ. Σύνδεση με την καπνοδόχο Ξυλόσομπα Καπναγωγός (τοποθετημένος) RS blueline αρ. 7 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων. 9

20 4 Καύσιμα 4 Καύσιμα Προειδοποίηση: Ζημιές στην εγκατάσταση/επιβάρυνση του περιβάλλοντος λόγω χρήσης εσφαλμένων καυσίμων! V Μην χρησιμοποιείτε για καύση πλαστικό, οικιακά απορρίμματα, χημικά επεξεργασμένα υπολείμματα ξύλου, παλιά χαρτιά, τεμαχίδια ξύλου, απορρίμματα φλοιών και μοριοσανίδων. 4. Επιτρεπόμενα καύσιμα Φυσικά καυσόξυλα που έχουν στεγνώσει στον αέρα (αποθηκευμένα για έτη, ποσοστό υγρασίας 0 %) Μπρικέτες ξύλου κατά DIN 573 HP Τα είδη ξύλου διαφέρουν στη θερμογόνο δύναμη. Τα σκληρά ξύλα ενδείκνυνται ιδιαίτερα ως καυσόξυλα. Καίγονται αργά με χαμηλή φλόγα και δημιουργούν θράκα που διαρκεί πολύ. Τα ρητινούχα ξύλα είναι πλούσια σε ρητίνη, καίγονται πιο γρήγορα και έχουν μεγαλύτερη τάση να δημιουργούν σπινθήρες. Από τη χρήση υγρού καυσίμου προκαλούνται απώλεια ισχύος. Σχ. 3 Αποθήκευση καυσίμων εκτός κτιρίων 4. Σωστή αποθήκευση καυσίμων Αποθήκευση εκτός κτιρίων V Αποθηκεύετε τα καυσόξυλα κατά το δυνατόν στη νότια πλευρά ενός κτιρίου, σε σημείο που προστατεύεται από τη βροχόπτωση και αερίζεται. V Στοιβάξτε χαλαρά τα καυσόξυλα σε έναν τοίχο και στηρίξτε τα τουλάχιστον από τη μία πλευρά. Αποθήκευση εντός κτιρίων V Σε περίπτωση αποθήκευσης εντός κτιρίου, επιλέξτε έναν όσο το δυνατόν ξηρό και αεριζόμενο χώρο. V Για μικρότερες ποσότητες ξύλου χρησιμοποιήστε το ράφι αποθήκευσης ξύλων της ξυλόσομπας. Γεμίστε το ράφι αποθήκευσης ξύλων με καύσιμο καλύπτοντας τουλάχιστον τα /3 του ύψους του. Σχ. 4 Ράφι αποθήκευσης ξύλων RS 0 blueline αρ. 7 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων.

21 Έναρξη λειτουργίας 5 5 Έναρξη λειτουργίας 5. Πρώτη θέση σε λειτουργία Προειδοποίηση: Ζημιές στην εγκατάσταση λόγω εσφαλμένης πρώτης θέσης σε λειτουργία! V Αναθέστε την πρώτη θέση σε λειτουργία σε εξειδικευμένο τεχνικό. Κίνδυνος: Κίνδυνος θανάτου λόγω πυρκαγιάς στην καπνοδόχο! V Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία πρέπει να ελεγχθεί η καπνοδόχος από τον καπνοδοχοκαθαριστή της περιοχής. V Σε περίπτωση ανάφλεξης αιθάλης, κλείστε όλες τις παροχές αέρα προς την ξυλόσομπα καθώς και την πόρτα φλογοθαλάμου. V Ελέγξτε αν είναι στεγανός ο καπναγωγός. V Μην πραγματοποιείτε κατασκευαστικές τροποποιήσεις στην ξυλόσομπα. Αερίστε καλά το χώρο τοποθέτησης και στην περίπτωση θέρμανσης με αέρα όλους τους συνδεδεμένους χώρους. Προσέξτε κατά τη διάρκεια της φάσης απαέρωσης να μην παραμένουν για πολλή ώρα άτομα σε αυτούς τους χώρους. Προειδοποίηση: Βλάβες στην εγκατάσταση λόγω ανοιχτής πόρτας φλογοθαλάμου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θέρμανσης! V Ασφαλίστε πρόσθετα την κλειστή πόρτα φλογοθαλάμου με λαβή χειρισμού. V Γενικά κρατάτε κλειστή την πόρτα του φλογοθαλάμου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θέρμανσης. V Μην πειράζετε το ελατήριο στρέψης της πόρτας φλογοθαλάμου αυτόματου κλεισίματος. V Αφαιρέστε τυχόν αυτοκόλλητα πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία. V Αφαιρέστε τα εξαρτήματα από το δοχείο στάχτης. V Καθαρίστε τις επιφάνειες, τη λαβή χειρισμού και την πόρτα φλογοθαλάμου με ένα πανί. V Διασφαλίστε επαρκή παροχή αέρα προς το χώρο τοποθέτησης. Προειδοποίηση: Κίνδυνος τραυματισμού από την αυτοκλειόμενη πόρτα του φλογοθαλάμου (κατά EN 340, κατηγορία a)! V Κατά την τοποθέτηση καυσίμου προσέξτε την αυτοκλειόμενη πόρτα. V Άναμμα ξυλόσομπας ( κεφάλαιο 5..). Κατά την πρώτη θέση σε λειτουργία στεγνώνει η προστατευτική βαφή που χρησιμοποιήθηκε. Τα αέρια που ελευθερώνονται μπορεί να προκαλέσουν δυσάρεστες οσμές. V Αφήστε την ξυλόσομπα να λειτουργήσει τρεις ώρες με ονομαστική ισχύ, προκειμένου να επιτευχθεί η απαέρωση της προστατευτικής βαφής. V Κατά τη φάση απαέρωσης: blueline αρ. 7 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων.

22 5 Έναρξη λειτουργίας 5. Λειτουργία θέρμανσης Η ξυλόσομπα είναι εξοπλισμένη με δύο αεροφράχτες για τη ρύθμιση του αέρα καύσης: Αεροφράχτης πρωτεύοντος αέρα (, 3) για τη ρύθμιση της παροχής πρωτεύοντος αέρα (παροχή αέρα καύσης). Αεροφράχτης δευτερεύοντος αέρα (4, 5) για τη ρύθμιση της παροχής δευτερεύοντος αέρα (για την έκπλυση του τζαμιού του παραθύρου παρατήρησης και τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας καύσης). Προειδοποίηση: Βλάβες στην εγκατάσταση λόγω υπερθέρμανσης της ξυλόσομπας! V Χρησιμοποιείτε την ξυλόσομπα μόνο με τοποθετημένο το δοχείο στάχτης. V Αδειάζετε τακτικά το δοχείο στάχτης για τη διασφάλιση της βέλτιστης παροχής πρωτεύοντος αέρα. Λόγω της έντονης διαδικασίας απαέρωσης κατά την καύση του ξύλου ενδέχεται να εξέλθει καπνός κατά το άνοιγμα της πόρτας φλογοθαλάμου (αμέσως μετά την τοποθέτηση του καυσίμου). V Ανοίξτε την πόρτα του φλογοθαλάμου μόνο αφού καεί το ξύλο σχηματίζοντας θράκα. Προειδοποίηση: Βλάβες στην εγκατάσταση λόγω λειτουργίας ως θερμάστρα διαρκούς καύσης! Οι ξυλόσομπες είναι θερμάστρες καύσης περιορισμένου χρόνου και αποθήκευσης θερμότητας, όχι θερμάστρες διαρκούς καύσης. Κατά EN 340 μία περίοδος καύσης είναι λεπτά. Σε ποσότητα καυσίμου, όπως αυτή που περιγράφεται στο κεφάλαιο 5..3, Σελίδα 5. Η παράταση της περιόδου καύσης (διαρκής καύση) με τοποθέτηση μεγαλύτερων ποσοτήτων ξύλου δεν επιτρέπεται. Μπορεί να προκληθούν ζημιές στη συσκευή και να δημιουργηθούν συμπυκνώματα στην καπνοδόχο. Επίσης, στη λειτουργία διαρκούς καύσης μειώνεται ο βαθμός απόδοσης της ξυλόσομπας και αυξάνονται οι τιμές εκπομπών ρύπων. V Στο τέλος της περιόδου καύσης μπορεί να συμπληρωθεί ξύλο, αν χρειαστεί RS Σχ. 5 Αεροφράχτης πρωτεύοντος και δευτερεύοντος αέρα Πόρτα φλογοθαλάμου Αεροφράχτης πρωτεύοντος αέρα κλειστός 3 Αεροφράχτης πρωτεύοντος αέρα ανοιχτός 4 Αεροφράχτης δευτερεύοντος αέρα κλειστός 5 Αεροφράχτης δευτερεύοντος αέρα ανοιχτός blueline αρ. 7 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων.

23 Έναρξη λειτουργίας Πλήρωση υγραντήρα Η ξυλόσομπα διαθέτει ενσωματωμένο υγραντήρα. Ο υγραντήρας βρίσκεται κάτω από το μικρό πυρίμαχο πλακίδιο κάλυψης. Αφαιρέστε το μικρό πυρίμαχο πλακίδιο κάλυψης () από την ξυλόσομπα. Προσθέστε αποσκληρυμένο νερό στον υγραντήρα (). Τοποθετήστε και πάλι το πυρίμαχο πλακίδιο κάλυψης στην ξυλόσομπα RS Σχ. 6 Πλήρωση υγραντήρα Μικρό πυρίμαχο πλακίδιο κάλυψης Υγραντήρας blueline αρ. 7 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων. 3

24 5 Έναρξη λειτουργίας 5.. Άναμμα V Ανοίξτε την εξωτερική παροχή αέρα καύσης, εφόσον υπάρχει. V Ανοίξτε τον αεροφράχτη πρωτεύοντος αέρα (3) και τον αεροφράχτη δευτερεύοντος αέρα (4). V Ανοίξτε την πόρτα του φλογοθαλάμου (). Προειδοποίηση: Κίνδυνος τραυματισμού από την αυτοκλειόμενη πόρτα του φλογοθαλάμου (κατά EN 340, κατηγορία a)! V Κατά την τοποθέτηση καυσίμου προσέξτε την αυτοκλειόμενη πόρτα. V Τοποθετήστε δύο με τρία κούτσουρα καθώς και μικρά ξύλα και προσανάμματα του εμπορίου (π. χ. κύβους προσανάμματος Buderus) στον πάτο του φλογοθαλάμου (σχάρα) (). Άναμμα χωρίς εκπομπή CO: Τοποθετήστε κάτω δύο κανονικά καυσόξυλα (μαζί περ.,8 kg). Σε αυτά τοποθετήστε έναν κύβο προσανάμματος και πάνω από αυτόν στοιβάξτε λεπτά κούτσουρα. Στη συνέχεια ανάψτε τον κύβο προσανάμματος. Προειδοποίηση: Κίνδυνος εγκαύματος λόγω έκρηξης! V Μη χρησιμοποιείτε υγρά καύσιμα (π. χ. βενζίνη, πετρέλαιο). 4 Σχ. 7 Φλογοθάλαμος με κούτσουρα Πόρτα φλογοθαλάμου Πάτος φλογοθαλάμου (σχάρα) 3 Αεροφράχτης πρωτεύοντος αέρα 4 Αεροθάλαμος δευτερογενούς αέρα RS V Ανάψτε το συσσωρευμένο καύσιμο υλικό. V Κλείστε την πόρτα φλογοθαλάμου ( Σχ. 7, ()) και ασφαλίστε την με τη λαβή χειρισμού. V Κρατήστε κλειστή την πόρτα του φλογοθαλάμου ( Σχ. 7, ()), μέχρι να καεί το καύσιμο υλικό σχηματίζοντας θράκα. V Τοποθετήστε και άλλο καύσιμο αφού δημιουργηθεί η βασική θράκα. V Ρυθμίστε την παροχή πρωτεύοντος και δευτερεύοντος αέρα ανάλογα με τις ανάγκες. Σχ. 8 Άναμμα χωρίς εκπομπή CO 4 blueline αρ. 7 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων.

25 Έναρξη λειτουργίας Θέρμανση Η θερμαντική ισχύς της ξυλόσομπας μπορεί να επηρεαστεί από το καύσιμο: V Χρησιμοποιήστε μικρά κούτσουρα (διαμέτρου 6 cm) για γρήγορη καύση και επίτευξη υψηλής ισχύος. V Χρησιμοποιήστε μεγάλα κούτσουρα (διαμέτρου 0 cm) για αργή, ομοιόμορφη καύση. Προειδοποίηση: Κίνδυνος εγκαυμάτων από την επαφή με θερμά τμήματα! Η πόρτα του φλογοθαλάμου και η λαβή χειρισμού μπορεί να θερμανθούν πολύ κατά τη λειτουργία! V Αποφύγετε την επαφή ή χρησιμοποιήστε το συνοδευτικό προστατευτικό γάντι. Η ποσότητα των καυσόξυλων μπορεί κατά βάση να ρυθμιστεί μόνο σε περιορισμένο βαθμό. Μόνο με τη λειτουργία της ξυλόσομπας στην πράξη αποκτάται η εμπειρία για τη σωστή ρύθμιση. Λόγω της διαδικασίας απαέρωσης κατά την καύση του ξύλου ενδέχεται να εξέλθει καπνός κατά το άνοιγμα της πόρτας φλογοθαλάμου. V Ανοίξτε τον αεροφράχτη πρωτεύοντος αέρα (3) και τον αεροφράχτη δευτερεύοντος αέρα (4). V Ανοίξτε την πόρτα του φλογοθαλάμου (). V Ρίξτε κι άλλο καύσιμο υλικό πάνω στη θράκα που υπάρχει. V Καλύψτε όλο τον πάτο φλογοθαλάμου (σχάρα) () με καύσιμο: έως 3,0 kg (μήκος 330 mm) καυσόξυλα ή έως,5 kg μπρικέτες ξύλου. V Κλείστε την πόρτα φλογοθαλάμου () και ασφαλίστε την με τη λαβή χειρισμού. V Κρατήστε κλειστή την πόρτα του φλογοθαλάμου (), μέχρι να καεί το καύσιμο υλικό σχηματίζοντας θράκα. 4 Σχ. 9 Φλογοθάλαμος με κούτσουρα Πόρτα φλογοθαλάμου Πάτος φλογοθαλάμου (σχάρα) 3 Αεροφράχτης πρωτεύοντος αέρα ανοιχτός 4 Αεροφράχτης δευτερεύοντος αέρα ανοιχτός RS blueline αρ. 7 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων. 5

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Ξυλόσομπα blueline αρ. 8 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 615 801-07/2007 GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

blueline αρ. 9 Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη. 6 720 615 802-06/2007 GR

blueline αρ. 9 Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη. 6 720 615 802-06/2007 GR Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Ξυλόσομπα blueline αρ. 9 Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη. 6 720 615 802-06/2007 GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Ξυλόσομπα 7 747 005 459-00.1RS blueline αρ. 4 blueline αρ. 5 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 615 799-02/2008

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης KA 306. Ενεργειακό τζάκι. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643536 (10/1998) GR

Οδηγίες χρήσης KA 306. Ενεργειακό τζάκι. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643536 (10/1998) GR Οδηγίες χρήσης Ενεργειακό τζάκι KA 306 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643536 (10/1998) GR Πίνακας περιεχομένων 1 Γενικές υποδείξεις...........................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. blueline 4W. Για το χρήστη. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 646 674 (10/2010) GR

Οδηγίες χρήσης. blueline 4W. Για το χρήστη. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 646 674 (10/2010) GR Οδηγίες χρήσης Ξυλόσομπα blueline 4W Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 646 674 (10/2010) GR Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, Η ζεστασιά είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. blueline 4W. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 6 720 646 673 (10/2010) GR

Οδηγίες εγκατάστασης. blueline 4W. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 6 720 646 673 (10/2010) GR Οδηγίες εγκατάστασης Ξυλόσομπα blueline 4W Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 6 720 646 673 (10/2010) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα...........................

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης KA316. Ενεργειακά τζάκια. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 645 590 (06/2010) GR

Οδηγίες χρήσης KA316. Ενεργειακά τζάκια. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 645 590 (06/2010) GR Οδηγίες χρήσης Ενεργειακά τζάκια KA316 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 645 590 (06/2010) GR Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, Η ζεστασιά είναι το στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. blueline 4W. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 648 255 (2011/05) GR 6 720 647 945-00.

Οδηγίες χρήσης. blueline 4W. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 648 255 (2011/05) GR 6 720 647 945-00. Οδηγίες χρήσης Ξυλόσομπα 6 720 647 945-00.1ITL blueline 4W Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 648 255 (2011/05) GR Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, Η ζεστασιά

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΒΡΑΝΙΕ Οδός Radnička ΣΟΜΠΑ ΑΠΟ ΧΟΝΤΡΕΣ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ PREMIJER PREMIJER K ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΒΡΑΝΙΕ Οδός Radnička ΣΟΜΠΑ ΑΠΟ ΧΟΝΤΡΕΣ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ PREMIJER PREMIJER K ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΒΡΑΝΙΕ Οδός Radnička ΣΟΜΠΑ ΑΠΟ ΧΟΝΤΡΕΣ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ PREMIJER PREMIJER K ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 1. Τεχνικά στοιχεία της σόμπας βραδείας καύσης από χοντρές λαμαρίνες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Ταμπλό ρύθμισης Logamatic 412x Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 615 088-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 968 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121

17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121 17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121 ΣΟΜΠΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ για περιοδική χρήση VULKAN και VULKAN S ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γενικά θα πρέπει να τηρούνται οι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΣΟΜΠΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121 ΣΟΜΠΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ BRUNO, BRUNO G ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 Περιεχόμενα 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ / ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ...3 1.1. Κατασκευαστής...3

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΥ ΤΖΑΚΙΟΥ -ΠΛΑΤΟΣ -ΒΑΘΟΣ -ΥΨΟΣ -ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 616 700-04/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6720812906-00.1Wo Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus 6 720 815 111 (2015/03) GR GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Διαβάστε προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Condens 7000 W ZSBR 28-3 A.. ZBR 42-3 A.. Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων για 6 720 619 446 (2009/09) GR

Condens 7000 W ZSBR 28-3 A.. ZBR 42-3 A.. Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων για 6 720 619 446 (2009/09) GR 6 720 612 662-00.2O Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W ZSBR 28-3 A.. ZBR 42-3 A.. Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων για GR 2 Πίνακας περιεχομένων GR Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR 6 720 643 898-00.1O Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23 GR Οδηγίες χρήσης 2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας....... 4 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων........................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου.

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. 8 719 002 404 0 1 Ακροφύσιο 2 αχτυλίδι στεγανοποίησης 3 αχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 608 586 (2007.02) RA SadrΎaj SadrΎaj 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και σύµβολα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Μονάδα συστοιχίας 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 614 080 (2011/02) GR Επισκόπηση του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 159 11/2002 GR

7 747 002 159 11/2002 GR 7 747 002 159 11/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G124/G124 V Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΕ ΒΡΑΝΙΕ Radnička 1,Τηλ.: 017/421-121 ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΥΠΟΣ: CENTRAL-23 ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 Ονομασία κουζίνας Χωρητικότητ α της θέρμανσης του χώρου Μέγιστη πίεση

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΠΙΟ ΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΛΕΒΗΤΕΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ATMOS D 15 P, D 20 P, D 30 p και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για άνετη θέρμανση σπιτιών με πελλέτες και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο,

Διαβάστε περισσότερα

17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121. Σόμπα στερεών καυσίμων REGULAR-46

17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121. Σόμπα στερεών καυσίμων REGULAR-46 17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121 Σόμπα στερεών καυσίμων REGULAR-46 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης της κουζίνας 1 1 2 9 3 7 4 5 6 8 Εικόνα Νο. 1 Κουζίνα REGULAR-46 1. Κάλυμμα της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 658 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα........................... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamatic Πίνακας ελέγχου. Πίνακας ελέγχου για λέβητα στερεών καυσίμων με κυκλοφορητή (2011/09) GR

Οδηγίες χρήσης. Logamatic Πίνακας ελέγχου. Πίνακας ελέγχου για λέβητα στερεών καυσίμων με κυκλοφορητή (2011/09) GR Οδηγίες χρήσης Πίνακας ελέγχου 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Πίνακας ελέγχου για λέβητα στερεών καυσίμων με κυκλοφορητή 6 720 803 804 (2011/09) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων

Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων Υποδείξεις για την απαγωγή Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6 720 619 607-00.1O ogamax plus GB072-14 GB072-24 GB072-24K Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συναρμολόγησης "Wagon BBQ"

Οδηγίες Συναρμολόγησης Wagon BBQ Version: 0439uk Dated: #030-2010 Edition: 08/11cd Οδηγίες Συναρμολόγησης "Wagon BBQ" Πρόλογος Παρακαλώ διαβάστε προσωπικά το εγχειρίδιο συναρμολόγησης και λειτουργίας αυτό πριν ενεργοποιήστε το GRILLCHEF

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης 6304 5455 03/2000 GR Για το χρήστη Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Πλακέτα λειτουργίας λέβητα ZM 427 για ταμπλό ρύθμισης Logamatic 4212 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ειδικός λέβητας Logano plus SB615. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση /2002 GR

Οδηγίες χρήσης. Ειδικός λέβητας Logano plus SB615. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση /2002 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας Logano plus SB615 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση 7 747 019 084-01/2002 GR Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης KA316. Ενεργειακό τζάκι. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση.

Οδηγίες εγκατάστασης KA316. Ενεργειακό τζάκι. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. Οδηγίες εγκατάστασης Ενεργειακό τζάκι KA316 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 645 586 (06/2010) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη

Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη Συναρµολόγηση των βάσεων στήριξης για ταράτσα και για στέγη 5 V Σφίξτε το περικόχλιο () τόσο, ώστε ο δακτύλιος στεγάνωσης () να εφάπτεται πλήρως στη στέγη. Η βάση στήριξης πρέπει να είναι βιδωµένη µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Logano/Logano plus. G225/GB225 με καυστήρα Logatop BE. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση.

Οδηγίες χρήσης Logano/Logano plus. G225/GB225 με καυστήρα Logatop BE. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. Λέβητας χαμηλών θερμοκρασίων/ συμπύκνωσης με ανεμιστήρα 6 720 615 876-00.1RS 6 720 616 215 (2015/03) GR Οδηγίες χρήσης Logano/Logano plus G225/GB225 με καυστήρα Logatop BE Διαβάστε προσεκτικά το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Τροχήλατο καρότσι κουζίνας

Τροχήλατο καρότσι κουζίνας Τροχήλατο καρότσι κουζίνας Τροχήλατος βοηθός Τροχήλατο καρότσι κουζίνας Ευτελώς πρακτικό: Ένα τέτοιο καρότσι είναι πάντοτε εκεί, όπου ακριβώς χρειάζεται, και προσφέρει πολύ χώρο για το ένα και το άλλο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Logano S Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση! λέβητα στερεών καυσίμων

Οδηγίες χρήσης Logano S Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση! λέβητα στερεών καυσίμων λέβητα στερεών καυσίμων 6 70 647 653-00.T Οδηγίες χρήσης Logano S- 6 70 803 80 (04/03) GR Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση! Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

BV-GD BVE-GD BV-GDZ BVE-GDZ

BV-GD BVE-GD BV-GDZ BVE-GDZ BV-GD BVE-GD BV-GDZ BVE-GDZ el Οδηγίες εγκατάστασης, συντήρηση και χρήση 1. Η εγκατάσταση Αυτές οι οδηγίες εγκατάστασης ισχύουν για τους ακόλουθους τύπους: BV-GD, BVE-GD, BV-GDZ και BVE-GDZ 1 Το µέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Στιγμές θαλπωρής και χαλάρωσης

Στιγμές θαλπωρής και χαλάρωσης Στιγμές θαλπωρής και χαλάρωσης Οι ξυλόσομπες της σειράς Buderus blueline κερδίζουν τις εντυπώσεις από την πρώτη κιόλας ματιά, όχι μόνο για το εξαιρετικό τους design, αλλά γιατί είναι ταυτόχρονα καινοτόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΚΕ ΜΠΑΝΙΟΥ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΚΕ ΜΠΑΝΙΟΥ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΡΚΕ ΜΠΑΝΙΟΥ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ www.huema.de Περιεχομενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ... 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ... 5 ΕΓΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ... 5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΟΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Την επαγρύπνηση του κοινού για πιθανή εκδήλωση πυρκαγιάς σε τζάκια και καπνοδόχους εφιστά η Πυροσβεστική Υπηρεσία Νάουσας.

Την επαγρύπνηση του κοινού για πιθανή εκδήλωση πυρκαγιάς σε τζάκια και καπνοδόχους εφιστά η Πυροσβεστική Υπηρεσία Νάουσας. Την επαγρύπνηση του κοινού για πιθανή εκδήλωση πυρκαγιάς σε τζάκια και καπνοδόχους εφιστά η Πυροσβεστική Υπηρεσία Νάουσας. Το άναμμα του τζακιού αποτελεί πλέον μέρος της καθημερινότητας ολοένα και περισσότερων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 448. Πλακέτα αναφοράς βλαβών. Για το χρήστη. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 448. Πλακέτα αναφοράς βλαβών. Για το χρήστη. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Οδηγίες χρήσης Πλακέτα αναφοράς βλαβών Πλακέτα λειτουργίας FM 448 Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 649 341 (2001/03) GR Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται όσον αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Λέβητες Atmos D 15 P, D 20 P, D 30 P και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για τη θέρμανση σπιτιών με Pellets και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου/ αερίου 6 720 615 361-01.1SL Χαλύβδινος λέβητας Logano SK645 Logano SK745 Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 646 759 (08/2010) GR

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με

Διαβάστε περισσότερα

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Περιεχόμενο Χρησιμοποιούμενα σύμβολα...2 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Το σύμβολει υποδεικνύει ενδεχόμενους

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00.

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00. Οδηγίες χρήσης λέβητα στερεών καυσίμων 6 70 647 653-00.T Logano S- Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 70 803 80 (0/) GR Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, Η ζεστασιά είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G211 και Logano G211 D Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 615 840 (01/2005)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας Logano SK645 / SK745. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας Logano SK645 / SK745. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου 6 720 615 361-01.1SL Χαλύβδινος λέβητας Logano SK645 / SK745 Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 616 640-11/2007 GR

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης 604 450 /004 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G5 και Logano G5 με καυστήρα Logatop Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Robert Bosch GmbH. X-ήκη εφημερίδων

Robert Bosch GmbH. X-ήκη εφημερίδων X-ήκη εφημερίδων Η έξτρα θέση για το «Έξτρα φύλλο» X-ήκη εφημερίδων Κάτι διαφορετικό από μια x-τυχαία θήκη εφημερίδων: Αυτό το όμορφο έπιπλο φυλάσσει τις εφημερίδες και τα περιοδικά με ένα διακοσμητικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την

Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την Οδηγίες συναρµολόγησης ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρµολόγησης και ασφάλειας. Αφιερώστε τον απαιτούµενο χρόνο για να συναρµολογήσετε την ψησταριά και αφήστε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 2-3 m 2. Να

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι πουλιών για το μπαλκόνι και τον κήπο

Σπίτι πουλιών για το μπαλκόνι και τον κήπο Σπίτι πουλιών για το μπαλκόνι και τον κήπο Αποστολή στον κόσμο των ζώων. Σπίτι πουλιών Οι μικροί και οι μεγάλοι ερευνητές ζώων μπορούν σύντομα να αρχίσουν να καραδοκούν και να ανακαλύψουν τον κόσμο εκ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! Οδηγίες Ασφάλειας και Λειτουργίας Για την Ασφάλειά σας ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ επιχειρήσετε να λειτουργήσετε αυτό το εργαλείο μέχρι να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Logamatic Πίνακας ελέγχου. Πίνακας ελέγχου για λέβητα στερεών καυσίμων με κυκλοφορητή

Οδηγίες εγκατάστασης. Logamatic Πίνακας ελέγχου. Πίνακας ελέγχου για λέβητα στερεών καυσίμων με κυκλοφορητή Οδηγίες εγκατάστασης Πίνακας ελέγχου 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Πίνακας ελέγχου για λέβητα στερεών καυσίμων με κυκλοφορητή Παρακαλούμε να διαβαστεί με προσοχή πριν από την έναρξη της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Robert Bosch GmbH. Σκευοθήκη

Robert Bosch GmbH. Σκευοθήκη Σκευοθήκη Τόσο ντιζάιν πρέπει να υπάρχει. Σκευοθήκη Ξεχωριστό στοιχείο προσέλκυσης της προσοχής και ταυτόχρονα πρακτικός χώρος φύλαξης: Η σκευοθήκη σε μοντέρνα υλικά. 1 Εισαγωγή Από τα διάφορα υλικά γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm.

Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm. Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm. Η Halcotherm ιδρύθηκε το 1986 και η έδρα της βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης. Η εταιρία δραστηριοποιείται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ. 1 Ακροφύσιο αερίου 2 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 3 Κάλυμμα 4 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης (2010/08) GR

ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ. 1 Ακροφύσιο αερίου 2 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 3 Κάλυμμα 4 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης (2010/08) GR ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 8 719 002 168 0 1 3 2 4 6720607703-00.1V 1 Ακροφύσιο αερίου 2 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 3 Κάλυμμα 4 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 607 616 (2010/08) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Eπεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ 1) Αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από το τριπολικό φίς του καυστήρα. 2) Αφαιρέστε το κάλυμμα του καυστήρα ξεβιδώνοντας τις τέσσερις λαμαρινόβιδες. 3)Τοποθετήστε

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός για Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C)

Εξοπλισμός για Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C) Εξοπλισμός για Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C) Περιγραφή τεχνικών στοιχείων COM-C-TGR084210 98-4012210 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Λεπτομέρειες προϊόντος............................

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(20-60.000 kcal/h) 3-PASS

(20-60.000 kcal/h) 3-PASS (20-60.000 kcal/h) ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Σταθερός βαθμός απόδοσης, μεγαλύτερος από 90% Λέβητας με τρείς διαδρομές καυσαερίων ( πλήρεις), Στιβαρή κατασκευή μικρών διαστάσεων Εύκολος καθαρισμός και συντήρηση Φιλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο Τάση ρεύματος 220-240 V 50Hz Ισχύς λαμπτήρα (W) 2 x 50 W Ισχύς μοτέρ (W) 210 W 1 220 Δυνατότητα 2 320 Απορρόφησης 3 420 (m³/h) 4 550 5 800 Κλάση Μόνωσης Μοτέρ F Κλάση Μόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V ~50Hz 2000W. Μοντέλο: MBH-16312

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ V ~50Hz 2000W. Μοντέλο: MBH-16312 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 220-240V ~50Hz 2000W Μοντέλο: MBH-16312 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 με προέκταση των κάθετων στοιχείων

κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 με προέκταση των κάθετων στοιχείων Μελέτη και Κατασκευή, με συστήματα Rigips. 5.40.01 Συστήματα τοιχοποιίας Rigips Εγκατάσταση κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 Προφίλ που απαιτούνται σε κλειστές κάσες

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

MSE 210 Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn

MSE 210 Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn Hλιακά συστήματα MSE 210 Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn Oδηγίες εγκατάστασης Έκδοση 04 Οδηγίες εγκατάστασης: Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn. Κωδ. Πρ. : 256431. 02.2012 Εκτυπώθηκε στη Γερμανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ Ο ΗΓΙΑ. Εγκατάστασης και χρησιµοποίησης αυτόµατου καυστήρα διαµόρφωσης για πελέτες από τη σειρά GP cs.

ΣΥΝΤΟΜΗ Ο ΗΓΙΑ. Εγκατάστασης και χρησιµοποίησης αυτόµατου καυστήρα διαµόρφωσης για πελέτες από τη σειρά GP cs. ΣΥΝΤΟΜΗ Ο ΗΓΙΑ Εγκατάστασης και χρησιµοποίησης αυτόµατου καυστήρα διαµόρφωσης για πελέτες από τη σειρά GP cs http:// www.greenecotherm.eu Παραγωγός ΖΜΜ ΧΑΣΚΟΒΟ ΑΕ ιεύθυνση Βουλγαρία, Χάσκοβο 6300, λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά τζάκια ΚΑ226. ÙÌfiÛÊ ÈÚ ÂÛÙ ÛÈ Î È ı ÏappleˆÚ ΚΑ306 ΚΑ136 ΚΑ146 R KA146 P. Η ζεστασιά είναι το στοιχείο µας

Ενεργειακά τζάκια ΚΑ226. ÙÌfiÛÊ ÈÚ ÂÛÙ ÛÈ Î È ı ÏappleˆÚ ΚΑ306 ΚΑ136 ΚΑ146 R KA146 P. Η ζεστασιά είναι το στοιχείο µας Ενεργειακά τζάκια ÙÌfiÛÊ ÈÚ ÂÛÙ ÛÈ Î È ı ÏappleˆÚ ΚΑ226 ΚΑ306 ΚΑ136 ΚΑ146 R KA146 P Η ζεστασιά είναι το στοιχείο µας Ã ÚÂ ÙÂ ÙË ı ÏappleˆÚ ÙË «ÂÛÙ» Απολαύστε το παιχνίδι της φωτιάς, νιώστε τη ζεστή και

Διαβάστε περισσότερα