Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης"

Transcript

1 Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Ξυλόσομπα RS blueline αρ. 7 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση /007 GR

2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας και επεξήγηση συμβόλων 3. Γενικές υποδείξεις 3. Υποδείξεις ασφαλείας 3.3 Επεξήγηση συμβόλων 3 Στοιχεία για το προϊόν 5. Προδιαγραφόμενη χρήση 5. Κανονισμοί και οδηγίες 5.3 Δήλωση συμμόρφωσης κατασκευαστικού προτύπου ΕΚ 5.4 Πινακίδα τεχνικών στοιχείων 5.5 Εργαλεία, πρώτες ύλες και βοηθητικά μέσα 5.6 Περιεχόμενο παραγγελίας και περιγραφή του προϊόντος 6.6. Περιεχόμενο παραγγελίας 6.6. Περιγραφή του προϊόντος 6.7 Τεχνικά χαρακτηριστικά Θέρμανση Διατήρηση θράκας Ξυλόσομπα σβηστή Λειτουργία θέρμανσης στο μεταβατικό χρονικό διάστημα 6 6 Φροντίδα, καθαρισμός και συντήρηση 7 6. Φροντίδα ξυλόσομπας 7 6. Καθαρισμός τζαμιού παραθύρου παρατήρησης Καθαρισμός επένδυσης φλογοθαλάμου Συντήρηση ξυλόσομπας Καθαρισμός καπναγωγού και καπνοδόχου 7 3 Συναρμολόγηση 8 3. Συνθήκες τοποθέτησης 8 3. Τοποθέτηση ξυλόσομπας Προετοιμασία σύνδεσης καπναγωγού Εξασφάλιση παροχής αέρα καύσης Λειτουργία ξυλόσομπας με αέρα από το χώρο Λειτουργία ξυλόσομπας με εξωτερική παροχή αέρα καύσης Τοποθέτηση πυρίμαχων πλακιδίων επένδυσης Γενικά στοιχεία για τη χρήση πυρίμαχων πλακιδίων επένδυσης Τοποθέτηση μετωπικών πυρίμαχων πλακιδίων επένδυσης Τοποθέτηση πλευρικών πυρίμαχων πλακιδίων επένδυσης και πυρίμαχων πλακιδίων επένδυσης ραφιού αποθήκευσης ξύλων Τοποθέτηση πυρίμαχων πλακιδίων κάλυψης Σύνδεση ξυλόσομπας στην καπνοδόχο 9 4 Καύσιμα 0 4. Επιτρεπόμενα καύσιμα 0 4. Σωστή αποθήκευση καυσίμων 0 5 Έναρξη λειτουργίας 5. Πρώτη θέση σε λειτουργία 5. Λειτουργία θέρμανσης 5.. Πλήρωση υγραντήρα Άναμμα 4 blueline αρ. 7 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων.

3 Υποδείξεις ασφαλείας και επεξήγηση συμβόλων Υποδείξεις ασφαλείας και επεξήγηση συμβόλων. Γενικές υποδείξεις Οι παρούσες οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης απευθύνονται σε χρήστες και εξειδικευμένους τεχνικούς. Συνιστούμε στους χρήστες να διαβάσουν όλες τις οδηγίες χρήσης. Οι εργασίες που περιγράφονται στα κεφάλαια 3 «Συναρμολόγηση» και 5. «Πρώτη θέση σε λειτουργία» πρέπει να διεξάγονται αποκλειστικά από εξειδικευμένους τεχνικούς. V Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης πριν από τη συναρμολόγηση και την έναρξη λειτουργίας. V Φυλάξτε τις οδηγίες ώστε να μπορείτε αργότερα να ανατρέχετε σε αυτές. Γνήσια ανταλλακτικά V Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά και πρόσθετο εξοπλισμό της Buderus. Για ζημιές που προκλήθηκαν από ανταλλακτικά που δεν διανέμονται από τη Buderus, η εταιρία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Συνδέσεις και διασυνδέσεις Όλες οι συνδέσεις και οι διασυνδέσεις μεταξύ ξυλόσομπας και καπνοδόχου θα πρέπει να είναι στεγανές. Συνιστούμε τη χρήση μιας διπλής επένδυσης τοίχου (διπλός μανδύας) και την εγκατάσταση ενός καπναγωγού με στραγγαλιστική βαλβίδα (κλαπέ).. Υποδείξεις ασφαλείας Η παράβλεψη των υποδείξεων ασφαλείας ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς - ακόμη και θάνατο - καθώς και υλικές ζημιές και καταστροφές στο περιβάλλον. V Διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχουν. Eκρηκτικά και εύφλεκτα υλικά V Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα υλικά και υγρά κοντά στην ξυλόσομπα. V Θέστε την ξυλόσομπα εκτός λειτουργίας και αφήστε την να κρυώσει, πριν εκτελέσετε εργασίες με εκρηκτικά ή εύφλεκτα υλικά κοντά σε αυτήν. Κίνδυνος λόγω ανεπαρκούς παροχής καθαρού αέρα V Αναθέστε σε εξειδικευμένο τεχνικό τον υπολογισμό των διαστάσεων του συνδέσμου αέρα καύσης. V Κατά τη λειτουργία θέρμανσης διασφαλίστε την παροχή επαρκούς καθαρού αέρα στο χώρο τοποθέτησης. Αυτό ισχύει και για την ταυτόχρονη λειτουργία ξυλόσομπας και άλλων θερμαντικών στοιχείων. V Εάν απαιτείται, αναθέστε σε εξειδικευμένο τεχνικό την εγκατάσταση μιας εξωτερικής παροχής αέρα καύσης. V Σε περίπτωση ταυτόχρονης λειτουργίας της ξυλόσομπας και κάποιου εξαερισμού ή απορροφητήρα λάβετε υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης του κλάδου συντηρητών. Απαιτούμενη αντίθλιψη της καπνοδόχου V Βεβαιωθείτε ότι η καπνοδόχος και η σύνδεση καπναγωγού ανταποκρίνονται στο πρότυπο DIN 860. V Βεβαιωθείτε ότι το ύψος της καπνοδόχου με αφετηρία την είσοδο καυσαερίων είναι τουλάχιστον 4 m. V Αναθέστε τον έλεγχο της τήρησης της απαιτούμενης αντίθλιψης των Pa σε εξειδικευμένο τεχνικό. Εάν υπάρχουν μεγαλύτερες αντιθλίψεις, αυξάνονται οι εκπομπές, με αποτέλεσμα να καταπονείται περισσότερο η ξυλόσομπα και να υπάρχει κίνδυνος να υποστεί ζημιά. Η αντίθλιψη δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 5 Pa. Κίνδυνος εγκαύματος για παιδιά που δεν επιβλέπονται V Τα παιδιά κοντά στην περιοχή μιας ξυλόσομπας που βρίσκεται σε λειτουργία θα πρέπει να επιβλέπονται συνεχώς..3 Επεξήγηση συμβόλων Οι προειδοποιητικές υποδείξεις στο κείμενο επισημαίνονται με ένα προειδοποιητικό τρίγωνο και γκρι φόντο. Οι προειδοποιητικές επιγραφές επισημαίνουν τη σοβαρότητα του κινδύνου που προκύπτει, αν δεν τηρηθούν τα μέτρα για την αποφυγή βλαβών. Προσοχή σημαίνει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο πρόκλησης ελαφρών ζημιών. Προειδοποίηση σημαίνει ότι μπορεί να προκληθούν ελαφροί τραυματισμοί ή ελαφρές υλικές ζημιές. blueline αρ. 7 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων. 3

4 Υποδείξεις ασφαλείας και επεξήγηση συμβόλων Κίνδυνος σημαίνει ότι μπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί. Σε ιδιαίτερα βαριές περιπτώσεις υπάρχει κίνδυνος θανάτου. Οι υποδείξεις στο κείμενο επισημαίνονται με το διπλανό σύμβολο. Τα όρια τους επισημαίνονται με οριζόντιες γραμμές πάνω και κάτω από το κείμενο. Οι υποδείξεις περιέχουν σημαντικές πρόσθετες πληροφορίες. Οι υποδείξεις δεν περιέχουν προειδοποιήσεις για κινδύνους. 4 blueline αρ. 7 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων.

5 Στοιχεία για το προϊόν Στοιχεία για το προϊόν. Προδιαγραφόμενη χρήση Η ξυλόσομπα blueline αρ. 7 είναι θερμάστρα καύσης για συγκεκριμένο χρόνο και αποθήκευσης θερμότητας με αυτοκλειόμενη πόρτα φλογοθαλάμου κατά EN 340, κατηγορία a. Όταν χρησιμοποιείται κατάλληλη καπνοδόχος είναι εφικτή η πολλαπλή σύνδεση στην καπνοδόχο. Η ξυλόσομπα λειτουργεί είτε με αέρα από το χώρο είτε με εξωτερική παροχή αέρα καύσης. Η ονομαστική ισχύς έχει προβλεφθεί για τη θέρμανση περ. 0 m..4 Πινακίδα τεχνικών στοιχείων Η πινακίδα τεχνικών στοιχείων βρίσκεται στην πίσω πλευρά της ξυλόσομπας blueline αρ Εργαλεία, πρώτες ύλες και βοηθητικά μέσα Για τη συναρμολόγηση της ξυλόσομπας θα χρειαστείτε τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται συνήθως στις ξυλόσομπες και στις θερμάστρες με επένδυση εφυαλωμένων πυρίμαχων πλακιδίων.. Κανονισμοί και οδηγίες Κατά τη συναρμολόγηση και τη λειτουργία της εγκατάστασης τηρείτε τους κανονισμούς και τις οδηγίες που ισχύουν στη χώρα σας! Ελλάδα Ξυλόσομπες για στερεά καύσιμα κατά EN 340 Σύνδεση στην καπνοδόχο κατά EN και EN Πίν. Τεχνικοί κανόνες για την εγκατάσταση ξυλόσομπων, Γερμανία.3 Δήλωση συμμόρφωσης κατασκευαστικού προτύπου ΕΚ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται όσον αφορά την κατασκευή και τη λειτουργία του με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και με. Η συμμόρφωση πιστοποιείται με τη σήμανση CE. Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος στο internet στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή να τη ζητήσετε από το αρμόδιο υποκατάστημα της Buderus. blueline αρ. 7 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων. 5

6 Στοιχεία για το προϊόν.6 Περιεχόμενο παραγγελίας και περιγραφή του προϊόντος.6. Περιεχόμενο παραγγελίας V Ελέγξτε το περιεχόμενο παραγγελίας για τυχόν φθορές και ελλείψεις. παλέτα: Ξυλόσομπα blueline αρ. 7, διάφραγμα κάλυψης (στο φλογοθάλαμο) χαρτοκιβώτιο: 3 μετωπικά πυρίμαχα πλακίδια επένδυσης, 6 πλευρικά πυρίμαχα πλακίδια επένδυσης, πυρίμαχο πλακίδιο επένδυσης ραφιού αποθήκευσης ξύλων, μεγάλο πυρίμαχο πλακίδιο κάλυψης, μικρό πυρίμαχο πλακίδιο κάλυψης, σετ βιδών, αυτοκόλλητοι διαχωριστήρες Σχ RS Ξυλόσομπα σε παλέτα (βασικό σχέδιο).6. Περιγραφή του προϊόντος Η επένδυση φλογοθαλάμου αποτελείται από πλάκες πυρίμαχου αργίλου. Η συνοδευτική επένδυση πυρίμαχων πλακιδίων της ξυλόσομπας τοποθετείται κατά τη συναρμολόγηση. Κύρια μέρη της ξυλόσομπας είναι: Πυρίμαχα πλακίδια επένδυσης Τα πυρίμαχα πλακίδια επένδυσης () αποτελούν διακοσμητικό στοιχεία για την εναρμόνιση της ξυλόσομπας στο χώρο. Σχάρα/φλογοθάλαμος Η σχάρα (3) δέχεται το καύσιμο, διασφαλίζει την παροχή αέρα και τη διέλευση της στάχτης. Αυτοκλειόμενη πόρτα φλογοθαλάμου/λαβή χειρισμού Η πόρτα φλογοθαλάμου () διασφαλίζει την ελεγχόμενη καύση του καυσίμου και αποτρέπει τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Η λαβή χειρισμού (4) χρησιμεύει στο άνοιγμα της πόρτας φλογοθαλάμου. 3 Σχ. Ξυλόσομπα blueline αρ. 7 Πυρίμαχα πλακίδια επένδυσης Αυτοκλειόμενη πόρτα φλογοθαλάμου 3 Σχάρα/φλογοθάλαμος 4 Λαβή χειρισμού RS 6 blueline αρ. 7 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων.

7 Στοιχεία για το προϊόν.7 Τεχνικά χαρακτηριστικά Ξυλόσομπα blueline αρ. 7 Ονομαστική θερμική ισχύς kw 8 Απαιτούμενος αέρα καύσης m³/h Ύψος (έως και το σύνδεσμο καπναγωγού κάθετα) mm 05 Ύψος (έως και το σύνδεσμο καπναγωγού οριζόντια) mm 080 Πλάτος mm 604 Βάθος mm 584 Ø Σύνδεσμος καπναγωγού mm 50 Βάρος (με επένδυση πυρίμαχων πλακιδίων) kg 5 Πίν. Τεχνικά χαρακτηριστικά Διαστάσεις καπνοδόχου Ροή μάζας καυσαερίων g/s 9, Θερμοκρασία καυσαερίων στο σύνδεσμο καπναγωγού C 66 Ελάχιστη αντίθλιψη σε ονομαστική θερμική ισχύ Pa Ελάχιστη αντίθλιψη σε 0,8 x ονομαστική θερμική ισχύ Pa 9 Μέση περιεκτικότητα σε CO % 8,4 Πίν. 3 Τεχνικά χαρακτηριστικά Σχ. 3 Διαστάσεις για blueline αρ. 7 (διαστάσεις σε mm) blueline αρ. 7 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων. 7

8 3 Συναρμολόγηση 3 Συναρμολόγηση Προειδοποίηση: Ζημιές στην εγκατάσταση λόγω εσφαλμένης συναρμολόγησης! V Αναθέστε τη συναρμολόγηση σε εξειδικευμένο τεχνικό. 3. Συνθήκες τοποθέτησης Αποστάσεις ασφαλείας πίσω mm 00 πλευρικά mm 00 εμπρός mm 000 Πίν. 4 Αποστάσεις ασφαλείας Αντοχή φορτίου Κίνδυνος: Κίνδυνος θανάτου λόγω ανεπαρκούς αντοχής φορτίου της επιφάνειας τοποθέτησης! V Τοποθετήστε την ξυλόσομπα μόνο σε επιφάνεια με επαρκή αντοχή φορτίου. V Εάν απαιτείται, διασφαλίστε την αντοχή φορτίου με κατάλληλα μέτρα (π. χ. πλάκα δαπέδου για την κατανομή φορτίου) Επένδυση δαπέδου 000 Προειδοποίηση: Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω εύφλεκτης ή θερμοευαίσθητης επένδυσης δαπέδου! V Τοποθετήστε την ξυλόσομπα σε μια άκαυστη βάση (προτείνεται: πλάκα από γυαλί, κεραμική ή χαλύβδινη πλάκα με διαστάσεις 00 x 000 mm). Η βάση πρέπει να προεξέχει από τη σόμπα, μετρώντας από την πόρτα του φλογοθαλάμου, κατά τουλάχιστον 500 mm εμπρός και 300 mm πλευρικά. Σχ. 4 Αποστάσεις ασφαλείας (διαστάσεις σε mm) RS Αποστάσεις ασφαλείας Προειδοποίηση: Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω εύφλεκτων αντικειμένων εντός των αποστάσεων ασφαλείας! V Εντός των αποστάσεων ασφαλείας δεν θα πρέπει να υπάρχουν εύφλεκτα αντικείμενα και υλικά (έπιπλα, υφάσματα). V Τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας ( Πίν. 4). 8 blueline αρ. 7 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων.

9 Συναρμολόγηση 3 3. Τοποθέτηση ξυλόσομπας V Ξεβιδώστε τις βίδες (). V Σηκώστε το ξύλινο καφάσι () προς τα πάνω. V Αφαιρέστε την ασφάλεια μεταφοράς από το σύνδεσμο καπναγωγού. Σχ. 5 Τοποθέτηση ξυλόσομπας Βίδες Ξύλινο καφάσι RS V Αφαιρέστε τα παξιμάδια ασφαλείας () από την ξυλόσομπα, προκειμένου να λύσετε τη σύνδεση με την παλέτα. Προειδοποίηση: Κίνδυνος τραυματισμού από τη μεταφορά βαριών φορτίων. V Το φορτίο να ανασηκώνεται και να μεταφέρεται από τουλάχιστον δύο άτομα. V Σηκώστε προσεκτικά την ξυλόσομπα από την παλέτα και τοποθετήστε την στο σημείο τοποθέτησης RS Σχ. 6 Λύσιμο ασφαλειών μεταφοράς Παξιμάδια ασφαλείας blueline αρ. 7 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων. 9

10 3 Συναρμολόγηση 3.3 Προετοιμασία σύνδεσης καπναγωγού Δύο τύποι σύνδεσης είναι εφικτοί: προς τα επάνω (σύνδεσμος καπναγωγού () τοποθετημένος από το εργοστάσιο) προς τα πίσω () Σχ. 7 Σύνδεσεις καπναγωγού RS Επάνω σύνδεση καπναγωγού με σύνδεσμο καπναγωγού Πίσω σύνδεση καπναγωγού με διάφραγμα κάλυψης Σύνδεση καπναγωγού προς τα πίσω Εάν η σύνδεση καπναγωγού οδηγείται προς τα πίσω, αλλάξτε πρώτα το σύνδεσμο καπναγωγού και το καπάκι. V Αποκολλήστε το διάφραγμα κάλυψης () από την πίσω πλευρά της ξυλόσομπας στα σημεία διάτρησης () και αφαιρέστε το. Σχ. 8 Σύνδεση καπναγωγού Διάφραγμα κάλυψης Σημεία διάτρησης Διάφραγμα κάλυψης RS 0 blueline αρ. 7 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων.

11 Συναρμολόγηση 3 V Ξεβιδώστε τις βίδες () του εσωτερικού διαφράγματος κάλυψης (). V Αφαιρέστε το εσωτερικό διάφραγμα κάλυψης (). Σχ. 9 Πίσω σύνδεση καπναγωγού Διάφραγμα κάλυψης Βίδες ( τεμάχια) Εσωτερικό διάφραγμα κάλυψης V Ξεβιδώστε τις βίδες () του συνδέσμου καπναγωγού () (στην επάνω σύνδεση καπναγωγού). V Αφαιρέστε το σύνδεσμο καπναγωγού () RS Σχ. 0 Επάνω σύνδεση καπναγωγού Σύνδεσμος καπναγωγού Βίδες ( τεμάχια) Σύνδεσμος καπναγωγού blueline αρ. 7 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων.

12 3 Συναρμολόγηση V Τοποθετήστε το σύνδεσμο καπναγωγού () στην πίσω σύνδεση καπναγωγού. Σχ. Πίσω σύνδεση καπναγωγού Σύνδεσμος καπναγωγού Σύνδεσμος καπναγωγού RS V Τοποθετήστε το εσωτερικό διάφραγμα κάλυψης () στην επάνω σύνδεση καπναγωγού. V Τοποθετήστε το διάφραγμα κάλυψης () στην επάνω υποδοχή. Το διάφραγμα κάλυψης () περιλαμβάνεται στο περιεχόμενο παραγγελίας και βρίσκεται στο φλογοθάλαμο. Σχ RS Εσωτερικό διάφραγμα κάλυψης και νέο διάφραγμα κάλυψης Εσωτερικό διάφραγμα κάλυψης Διάφραγμα κάλυψης (περιεχόμενο παραγγελίας) blueline αρ. 7 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων.

13 Συναρμολόγηση Εξασφάλιση παροχής αέρα καύσης Κίνδυνος: Κίνδυνος θανάτου από δηλητηρίαση! V Μην τροποποιείτε τις υποδομές για την παροχή αέρα καύσης. V Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας κρατήστε ελεύθερο το σωλήνα αέρα καύσης της ξυλόσομπας. V Χρησιμοποιείτε την ξυλόσομπα μόνο όταν βρίσκεται σε άψογη κατάσταση Λειτουργία ξυλόσομπας με αέρα από το χώρο Η ξυλόσομπα λαμβάνει τον αέρα καύσης της από το χώρο τοποθέτησης. Μέσω του συνδέσμου αέρα καύσης διοχετεύεται ο αέρας καύσης στο φλογοθάλαμο. Ο αέρας καύσης διανέμεται στο σώμα της ξυλόσομπας. Δεν παραμορφώνεται Άκαυστο Λεία επιφάνεια που καθαρίζεται εύκολα Κατά την εγκατάσταση πρέπει να τοποθετηθεί από τον εξειδικευμένο τεχνικό στο σωλήνα αέρα καύσης μια πρόσθετη υπόδειξη που να αναφέρει τα ακόλουθα: «Κατά τη λειτουργία της ξυλόσομπας θα πρέπει να ανοίγετε το κλαπέτο διακοπής και τυχόν διακόπτες στη διαδρομή αέρα καύσης» Λειτουργία ξυλόσομπας με εξωτερική παροχή αέρα καύσης Η ξυλόσομπα λαμβάνει τον αέρα καύσης της μέσω εξωτερικής παροχής αέρα καύσης. Ο σωλήνας αέρα καύσης μπορεί να συνδεθεί από πίσω στην ξυλόσομπα. Καθορισμός διαστάσεων και τοποθέτηση αγωγού αέρα καύσης V Λάβετε υπόψη τις μεγαλύτερες αντιστάσεις λόγω χρήσης γωνιών, αναστροφών ή μακριών τμημάτων αγωγού κατά το σχεδιασμό του σωλήνα αέρα καύσης. Το συνολικό μήκος του σωλήνα αέρα καύσης πρέπει να είναι το πολύ 5 m. Ανά πρόσθετο μέτρο σωλήνα αέρα καύσης αυξάνεται η ελάχιστη αντίθλιψη καπνοδόχου κατά Pa. V Συμπεριλάβετε τα υπάρχοντα θερμαντικά στοιχεία στον υπολογισμό και το σχεδιασμό της εγκατάστασης ξυλόσομπας. V Τοποθετήστε το σωλήνα αέρα καύσης με τρόπο που να είναι εύκολος ο καθαρισμός του. V Ασφαλίστε το σωλήνα αέρα καύσης από μετατόπιση με κατάλληλη στερέωση. V Εάν απαιτείται, τοποθετήστε θερμομόνωση στο σωλήνα αέρα καύσης. V Στο χώρο τοποθέτησης τοποθετήστε ένα κλαπέτο διακοπής στο σωλήνα. V Διασφαλίστε ότι το κλαπέτο διακοπής είναι ευδιάκριτο για τον ιδιοκτήτη. V Διασφαλίστε τις ιδιότητες υλικού του σωλήνα αέρα καύσης και του υλικού στερέωσης: Ανθεκτικό στη διάβρωση Ανθεκτικό στη φθορά λόγω τριβής blueline αρ. 7 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων. 3

14 3 Συναρμολόγηση Εξασφάλιση εξωτερικής παροχής αέρα καύσης από πίσω Ο σύνδεσμος αέρα καύσης () Ø 0 mm είναι τοποθετημένος από το εργοστάσιο στο πίσω μέρος της ξυλόσομπας. V Εάν απαιτείται, δημιουργήστε τρύπα στον τοίχο για το σωλήνα αέρα καύσης. V Συνδέστε το σωλήνα αέρα καύσης στο σύνδεσμο αέρα καύσης () και στερεώστε τον με σφικτήρα RS Σχ. 3 Άνοιγμα πίσω σύνδεσης αέρα καύσης Σύνδεσμος αέρα καύσης 4 blueline αρ. 7 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων.

15 Συναρμολόγηση Τοποθέτηση πυρίμαχων πλακιδίων επένδυσης 3.5. Γενικά στοιχεία για τη χρήση πυρίμαχων πλακιδίων επένδυσης Ελαφριά μετατόπιση αρμών, μικρές ανωμαλίες, τριχοειδείς ρωγμές στη δομή της επιφάνειας καθώς και αποκλίσεις στο εφυάλωμα και στο χρώμα δεν αποτελούν αιτία παραπόνων για τα πυρίμαχα πλακίδια επένδυσης. Προσοχή: Φθορά της επιφάνειας των πυρίμαχων πλακιδίων επένδυσης λόγω χτυπημάτων! V Χειριστείτε με προσοχή τα πυρίμαχα πλακίδια επένδυσης, κυρίως στις γωνίες, στις ακμές καθώς και στα σημεία επαφής με μέταλλα. V Πριν από την τοποθέτηση των πυρίμαχων πλακιδίων επένδυσης κολλήστε σε αυτά τους διαχωριστήρες Τοποθέτηση μετωπικών πυρίμαχων πλακιδίων επένδυσης Τα 3 μετωπικά πυρίμαχα πλακίδια επένδυσης είναι ίδια. 3 V Αφαιρέστε την πλάκα επικάλυψης χαλυβδοελάσματος από το επάνω μέρος της ξυλόσομπας. V Στο μεσαίο μετωπικό πυρίμαχο πλακίδιο επένδυσης () τοποθετήστε από έναν διαχωριστήρα () δεξιά και αριστερά. V Στερεώστε στην μπροστινή πλευρά της ξυλόσομπας τα 3 μετωπικά πυρίμαχα πλακίδια επένδυσης με βίδες και ροδέλες (3) αντίστοιχα, χρησιμοποιώντας γερμανικό κλειδί νούμερο 0. Σχ. 4 Τοποθέτηση μετωπικών πυρίμαχων πλακιδίων επένδυσης RS Μεσαίο μετωπικό πυρίμαχο πλακίδιο επένδυσης Αυτοκόλλητος διαχωριστήρας 3 Βίδες με ροδέλες blueline αρ. 7 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων. 5

16 3 Συναρμολόγηση Τοποθέτηση πλευρικών πυρίμαχων πλακιδίων επένδυσης και πυρίμαχων πλακιδίων επένδυσης ραφιού αποθήκευσης ξύλων Τα 6 πλευρικά πυρίμαχα πλακίδια επένδυσης είναι ίδια. Στα πλαϊνά της ξυλόσομπας υπάρχουν οι επιμήκεις οπές () για την ανάρτηση των πλευρικών πυρίμαχων πλακιδίων επένδυσης V Βιδώστε από βίδες κατά το ήμισυ στις οπές στην πίσω πλευρά των πλευρικών πυρίμαχων πλακιδίων επένδυσης (). Μην βιδώνετε τέρμα τις βίδες, διότι διαφορετικά δεν θα μπορούν να αναρτηθούν τα πυρίμαχα πλακίδια επένδυσης στις επιμήκεις οπές. V Στο μεσαίο αριστερό και στο μεσαίο δεξιό πλευρικό πυρίμαχο πλακίδιο επένδυσης (3) κολλήστε επάνω και κάτω από ένα διαχωριστήρα (4). V Αναρτήστε πλευρικά πυρίμαχα πλακίδια επένδυσης στις επιμήκεις οπές, ξεκινώντας με τα κάτω. V Κολλήστε 3 διαχωριστήρες (4) στην επιφάνεια επαφής του πυρίμαχου πλακιδίου επένδυσης ραφιού αποθήκευσης ξύλων. V Τοποθετήστε το πυρίμαχο πλακίδιο επένδυσης του ραφιού αποθήκευσης ξύλων (5) στις εσοχές του ραφιού. Σχ Τοποθέτηση πλευρικών πυρίμαχων πλακιδίων επένδυσης και πυρίμαχων πλακιδίων επένδυσης ραφιού αποθήκευσης ξύλων Διαμήκεις οπές Οπές πλευρικού πυρίμαχου πλακιδίου επένδυσης 3 Μεσαία πλευρικά πυρίμαχα πλακίδια επένδυσης 4 Αυτοκόλλητοι διαχωριστήρες 5 Πυρίμαχο πλακίδιο ραφιού αποθήκευσης ξύλων RS 6 blueline αρ. 7 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων.

17 Συναρμολόγηση Τοποθέτηση πυρίμαχων πλακιδίων κάλυψης Ένα μεγάλο () και ένα μικρό () πυρίμαχο πλακίδιο κάλυψης για τον υγραντήρα υπάρχουν στο χαρτοκιβώτιο (περιεχόμενο παραγγελίας) RS Σχ. 6 Πυρίμαχα πλακίδια κάλυψης Μεγάλο πυρίμαχο πλακίδιο κάλυψης Μικρό πυρίμαχο πλακίδιο κάλυψης V Αφαιρέστε τον υγραντήρα () από την ξυλόσομπα. Σχ. 7 Αφαίρεση του υγραντήρα από την ξυλόσομπα Υγραντήρας RS V Βιδώστε τη βίδα () μπροστά RS Σχ. 8 Βίδωμα της βίδας μπροστά blueline αρ. 7 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων. 7

18 3 Συναρμολόγηση Στην πίσω πλευρά του μεγάλου πυρίμαχου πλακιδίου κάλυψης () υπάρχει μία κοίλανση () για την κεφαλή της βίδας. V Τοποθετήστε το μεγάλο πυρίμαχο πλακίδιο κάλυψης () στην ξυλόσομπα και ευθυγραμμίστε το. Σχ. 9 Τοποθέτηση μεγάλου πυρίμαχου πλακιδίου κάλυψης Μεγάλο πυρίμαχο πλακίδιο κάλυψης Κοίλανση RS V Τοποθετήστε και πάλι τον υγραντήρα () RS Σχ. 0 Τοποθέτηση υγραντήρα Υγραντήρας Μεγάλο πυρίμαχο πλακίδιο κάλυψης 8 blueline αρ. 7 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων.

19 Συναρμολόγηση 3 V Τοποθετήστε το μικρό πυρίμαχο πλακίδιο κάλυψης () στον υγραντήρα () και ευθυγραμμίστε το. Σχ. Τοποθέτηση μικρού πυρίμαχου πλακιδίου κάλυψης στον υγραντήρα Μικρό πυρίμαχο πλακίδιο κάλυψης Υγραντήρας RS 3.6 Σύνδεση ξυλόσομπας στην καπνοδόχο Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά καπναγωγούς από τη γκάμα πρόσθετου εξοπλισμού της Buderus. Συνιστούμε την εγκατάσταση ενός καπναγωγού με στραγγαλιστική βαλβίδα (κλαπέ). Απομακρύνετε όλα τα εύφλεκτα και τα θερμοευαίσθητα υλικά του τοίχου σε ακτίνα 0 cm από το άνοιγμα σύνδεσης και αντικαταστήστε τα με άκαυστα υλικά. V Εισαγάγετε τον καπναγωγό στο σύνδεσμο καπναγωγού της ξυλόσομπας. V Εγκαταστήστε τον καπναγωγό οριζόντια με κλίση και σε όσο το δυνατόν μικρότερη απόσταση από την καπνοδόχο. V Ενσωματώστε δυνατότητα καθαρισμού για τον καπναγωγό. V Συνδέστε τον καπναγωγό στην καπνοδόχο. Ο καπναγωγός δεν θα πρέπει να εισέρχεται στην καμινάδα. V Βεβαιωθείτε για τη στεγανότητα των σωληνώσεων. Σχ. Σύνδεση με την καπνοδόχο Ξυλόσομπα Καπναγωγός (τοποθετημένος) RS blueline αρ. 7 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων. 9

20 4 Καύσιμα 4 Καύσιμα Προειδοποίηση: Ζημιές στην εγκατάσταση/επιβάρυνση του περιβάλλοντος λόγω χρήσης εσφαλμένων καυσίμων! V Μην χρησιμοποιείτε για καύση πλαστικό, οικιακά απορρίμματα, χημικά επεξεργασμένα υπολείμματα ξύλου, παλιά χαρτιά, τεμαχίδια ξύλου, απορρίμματα φλοιών και μοριοσανίδων. 4. Επιτρεπόμενα καύσιμα Φυσικά καυσόξυλα που έχουν στεγνώσει στον αέρα (αποθηκευμένα για έτη, ποσοστό υγρασίας 0 %) Μπρικέτες ξύλου κατά DIN 573 HP Τα είδη ξύλου διαφέρουν στη θερμογόνο δύναμη. Τα σκληρά ξύλα ενδείκνυνται ιδιαίτερα ως καυσόξυλα. Καίγονται αργά με χαμηλή φλόγα και δημιουργούν θράκα που διαρκεί πολύ. Τα ρητινούχα ξύλα είναι πλούσια σε ρητίνη, καίγονται πιο γρήγορα και έχουν μεγαλύτερη τάση να δημιουργούν σπινθήρες. Από τη χρήση υγρού καυσίμου προκαλούνται απώλεια ισχύος. Σχ. 3 Αποθήκευση καυσίμων εκτός κτιρίων 4. Σωστή αποθήκευση καυσίμων Αποθήκευση εκτός κτιρίων V Αποθηκεύετε τα καυσόξυλα κατά το δυνατόν στη νότια πλευρά ενός κτιρίου, σε σημείο που προστατεύεται από τη βροχόπτωση και αερίζεται. V Στοιβάξτε χαλαρά τα καυσόξυλα σε έναν τοίχο και στηρίξτε τα τουλάχιστον από τη μία πλευρά. Αποθήκευση εντός κτιρίων V Σε περίπτωση αποθήκευσης εντός κτιρίου, επιλέξτε έναν όσο το δυνατόν ξηρό και αεριζόμενο χώρο. V Για μικρότερες ποσότητες ξύλου χρησιμοποιήστε το ράφι αποθήκευσης ξύλων της ξυλόσομπας. Γεμίστε το ράφι αποθήκευσης ξύλων με καύσιμο καλύπτοντας τουλάχιστον τα /3 του ύψους του. Σχ. 4 Ράφι αποθήκευσης ξύλων RS 0 blueline αρ. 7 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων.

21 Έναρξη λειτουργίας 5 5 Έναρξη λειτουργίας 5. Πρώτη θέση σε λειτουργία Προειδοποίηση: Ζημιές στην εγκατάσταση λόγω εσφαλμένης πρώτης θέσης σε λειτουργία! V Αναθέστε την πρώτη θέση σε λειτουργία σε εξειδικευμένο τεχνικό. Κίνδυνος: Κίνδυνος θανάτου λόγω πυρκαγιάς στην καπνοδόχο! V Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία πρέπει να ελεγχθεί η καπνοδόχος από τον καπνοδοχοκαθαριστή της περιοχής. V Σε περίπτωση ανάφλεξης αιθάλης, κλείστε όλες τις παροχές αέρα προς την ξυλόσομπα καθώς και την πόρτα φλογοθαλάμου. V Ελέγξτε αν είναι στεγανός ο καπναγωγός. V Μην πραγματοποιείτε κατασκευαστικές τροποποιήσεις στην ξυλόσομπα. Αερίστε καλά το χώρο τοποθέτησης και στην περίπτωση θέρμανσης με αέρα όλους τους συνδεδεμένους χώρους. Προσέξτε κατά τη διάρκεια της φάσης απαέρωσης να μην παραμένουν για πολλή ώρα άτομα σε αυτούς τους χώρους. Προειδοποίηση: Βλάβες στην εγκατάσταση λόγω ανοιχτής πόρτας φλογοθαλάμου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θέρμανσης! V Ασφαλίστε πρόσθετα την κλειστή πόρτα φλογοθαλάμου με λαβή χειρισμού. V Γενικά κρατάτε κλειστή την πόρτα του φλογοθαλάμου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θέρμανσης. V Μην πειράζετε το ελατήριο στρέψης της πόρτας φλογοθαλάμου αυτόματου κλεισίματος. V Αφαιρέστε τυχόν αυτοκόλλητα πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία. V Αφαιρέστε τα εξαρτήματα από το δοχείο στάχτης. V Καθαρίστε τις επιφάνειες, τη λαβή χειρισμού και την πόρτα φλογοθαλάμου με ένα πανί. V Διασφαλίστε επαρκή παροχή αέρα προς το χώρο τοποθέτησης. Προειδοποίηση: Κίνδυνος τραυματισμού από την αυτοκλειόμενη πόρτα του φλογοθαλάμου (κατά EN 340, κατηγορία a)! V Κατά την τοποθέτηση καυσίμου προσέξτε την αυτοκλειόμενη πόρτα. V Άναμμα ξυλόσομπας ( κεφάλαιο 5..). Κατά την πρώτη θέση σε λειτουργία στεγνώνει η προστατευτική βαφή που χρησιμοποιήθηκε. Τα αέρια που ελευθερώνονται μπορεί να προκαλέσουν δυσάρεστες οσμές. V Αφήστε την ξυλόσομπα να λειτουργήσει τρεις ώρες με ονομαστική ισχύ, προκειμένου να επιτευχθεί η απαέρωση της προστατευτικής βαφής. V Κατά τη φάση απαέρωσης: blueline αρ. 7 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων.

22 5 Έναρξη λειτουργίας 5. Λειτουργία θέρμανσης Η ξυλόσομπα είναι εξοπλισμένη με δύο αεροφράχτες για τη ρύθμιση του αέρα καύσης: Αεροφράχτης πρωτεύοντος αέρα (, 3) για τη ρύθμιση της παροχής πρωτεύοντος αέρα (παροχή αέρα καύσης). Αεροφράχτης δευτερεύοντος αέρα (4, 5) για τη ρύθμιση της παροχής δευτερεύοντος αέρα (για την έκπλυση του τζαμιού του παραθύρου παρατήρησης και τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας καύσης). Προειδοποίηση: Βλάβες στην εγκατάσταση λόγω υπερθέρμανσης της ξυλόσομπας! V Χρησιμοποιείτε την ξυλόσομπα μόνο με τοποθετημένο το δοχείο στάχτης. V Αδειάζετε τακτικά το δοχείο στάχτης για τη διασφάλιση της βέλτιστης παροχής πρωτεύοντος αέρα. Λόγω της έντονης διαδικασίας απαέρωσης κατά την καύση του ξύλου ενδέχεται να εξέλθει καπνός κατά το άνοιγμα της πόρτας φλογοθαλάμου (αμέσως μετά την τοποθέτηση του καυσίμου). V Ανοίξτε την πόρτα του φλογοθαλάμου μόνο αφού καεί το ξύλο σχηματίζοντας θράκα. Προειδοποίηση: Βλάβες στην εγκατάσταση λόγω λειτουργίας ως θερμάστρα διαρκούς καύσης! Οι ξυλόσομπες είναι θερμάστρες καύσης περιορισμένου χρόνου και αποθήκευσης θερμότητας, όχι θερμάστρες διαρκούς καύσης. Κατά EN 340 μία περίοδος καύσης είναι λεπτά. Σε ποσότητα καυσίμου, όπως αυτή που περιγράφεται στο κεφάλαιο 5..3, Σελίδα 5. Η παράταση της περιόδου καύσης (διαρκής καύση) με τοποθέτηση μεγαλύτερων ποσοτήτων ξύλου δεν επιτρέπεται. Μπορεί να προκληθούν ζημιές στη συσκευή και να δημιουργηθούν συμπυκνώματα στην καπνοδόχο. Επίσης, στη λειτουργία διαρκούς καύσης μειώνεται ο βαθμός απόδοσης της ξυλόσομπας και αυξάνονται οι τιμές εκπομπών ρύπων. V Στο τέλος της περιόδου καύσης μπορεί να συμπληρωθεί ξύλο, αν χρειαστεί RS Σχ. 5 Αεροφράχτης πρωτεύοντος και δευτερεύοντος αέρα Πόρτα φλογοθαλάμου Αεροφράχτης πρωτεύοντος αέρα κλειστός 3 Αεροφράχτης πρωτεύοντος αέρα ανοιχτός 4 Αεροφράχτης δευτερεύοντος αέρα κλειστός 5 Αεροφράχτης δευτερεύοντος αέρα ανοιχτός blueline αρ. 7 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων.

23 Έναρξη λειτουργίας Πλήρωση υγραντήρα Η ξυλόσομπα διαθέτει ενσωματωμένο υγραντήρα. Ο υγραντήρας βρίσκεται κάτω από το μικρό πυρίμαχο πλακίδιο κάλυψης. Αφαιρέστε το μικρό πυρίμαχο πλακίδιο κάλυψης () από την ξυλόσομπα. Προσθέστε αποσκληρυμένο νερό στον υγραντήρα (). Τοποθετήστε και πάλι το πυρίμαχο πλακίδιο κάλυψης στην ξυλόσομπα RS Σχ. 6 Πλήρωση υγραντήρα Μικρό πυρίμαχο πλακίδιο κάλυψης Υγραντήρας blueline αρ. 7 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων. 3

24 5 Έναρξη λειτουργίας 5.. Άναμμα V Ανοίξτε την εξωτερική παροχή αέρα καύσης, εφόσον υπάρχει. V Ανοίξτε τον αεροφράχτη πρωτεύοντος αέρα (3) και τον αεροφράχτη δευτερεύοντος αέρα (4). V Ανοίξτε την πόρτα του φλογοθαλάμου (). Προειδοποίηση: Κίνδυνος τραυματισμού από την αυτοκλειόμενη πόρτα του φλογοθαλάμου (κατά EN 340, κατηγορία a)! V Κατά την τοποθέτηση καυσίμου προσέξτε την αυτοκλειόμενη πόρτα. V Τοποθετήστε δύο με τρία κούτσουρα καθώς και μικρά ξύλα και προσανάμματα του εμπορίου (π. χ. κύβους προσανάμματος Buderus) στον πάτο του φλογοθαλάμου (σχάρα) (). Άναμμα χωρίς εκπομπή CO: Τοποθετήστε κάτω δύο κανονικά καυσόξυλα (μαζί περ.,8 kg). Σε αυτά τοποθετήστε έναν κύβο προσανάμματος και πάνω από αυτόν στοιβάξτε λεπτά κούτσουρα. Στη συνέχεια ανάψτε τον κύβο προσανάμματος. Προειδοποίηση: Κίνδυνος εγκαύματος λόγω έκρηξης! V Μη χρησιμοποιείτε υγρά καύσιμα (π. χ. βενζίνη, πετρέλαιο). 4 Σχ. 7 Φλογοθάλαμος με κούτσουρα Πόρτα φλογοθαλάμου Πάτος φλογοθαλάμου (σχάρα) 3 Αεροφράχτης πρωτεύοντος αέρα 4 Αεροθάλαμος δευτερογενούς αέρα RS V Ανάψτε το συσσωρευμένο καύσιμο υλικό. V Κλείστε την πόρτα φλογοθαλάμου ( Σχ. 7, ()) και ασφαλίστε την με τη λαβή χειρισμού. V Κρατήστε κλειστή την πόρτα του φλογοθαλάμου ( Σχ. 7, ()), μέχρι να καεί το καύσιμο υλικό σχηματίζοντας θράκα. V Τοποθετήστε και άλλο καύσιμο αφού δημιουργηθεί η βασική θράκα. V Ρυθμίστε την παροχή πρωτεύοντος και δευτερεύοντος αέρα ανάλογα με τις ανάγκες. Σχ. 8 Άναμμα χωρίς εκπομπή CO 4 blueline αρ. 7 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων.

25 Έναρξη λειτουργίας Θέρμανση Η θερμαντική ισχύς της ξυλόσομπας μπορεί να επηρεαστεί από το καύσιμο: V Χρησιμοποιήστε μικρά κούτσουρα (διαμέτρου 6 cm) για γρήγορη καύση και επίτευξη υψηλής ισχύος. V Χρησιμοποιήστε μεγάλα κούτσουρα (διαμέτρου 0 cm) για αργή, ομοιόμορφη καύση. Προειδοποίηση: Κίνδυνος εγκαυμάτων από την επαφή με θερμά τμήματα! Η πόρτα του φλογοθαλάμου και η λαβή χειρισμού μπορεί να θερμανθούν πολύ κατά τη λειτουργία! V Αποφύγετε την επαφή ή χρησιμοποιήστε το συνοδευτικό προστατευτικό γάντι. Η ποσότητα των καυσόξυλων μπορεί κατά βάση να ρυθμιστεί μόνο σε περιορισμένο βαθμό. Μόνο με τη λειτουργία της ξυλόσομπας στην πράξη αποκτάται η εμπειρία για τη σωστή ρύθμιση. Λόγω της διαδικασίας απαέρωσης κατά την καύση του ξύλου ενδέχεται να εξέλθει καπνός κατά το άνοιγμα της πόρτας φλογοθαλάμου. V Ανοίξτε τον αεροφράχτη πρωτεύοντος αέρα (3) και τον αεροφράχτη δευτερεύοντος αέρα (4). V Ανοίξτε την πόρτα του φλογοθαλάμου (). V Ρίξτε κι άλλο καύσιμο υλικό πάνω στη θράκα που υπάρχει. V Καλύψτε όλο τον πάτο φλογοθαλάμου (σχάρα) () με καύσιμο: έως 3,0 kg (μήκος 330 mm) καυσόξυλα ή έως,5 kg μπρικέτες ξύλου. V Κλείστε την πόρτα φλογοθαλάμου () και ασφαλίστε την με τη λαβή χειρισμού. V Κρατήστε κλειστή την πόρτα του φλογοθαλάμου (), μέχρι να καεί το καύσιμο υλικό σχηματίζοντας θράκα. 4 Σχ. 9 Φλογοθάλαμος με κούτσουρα Πόρτα φλογοθαλάμου Πάτος φλογοθαλάμου (σχάρα) 3 Αεροφράχτης πρωτεύοντος αέρα ανοιχτός 4 Αεροφράχτης δευτερεύοντος αέρα ανοιχτός RS blueline αρ. 7 - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων. 5

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 658 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα........................... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-14 GB072-20 GB072-24K. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-14 GB072-20 GB072-24K. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6 720 646 606-00.1O Logamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24K Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 647 541 (03/2011) GR Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου/ αερίου 6 720 615 361-01.1SL Χαλύβδινος λέβητας Logano SK645 Logano SK745 Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 646 759 (08/2010) GR

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Λέβητας Pellet Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Οδηγίες εγκατάστασης... 6 Καμινάδα - εισαγωγή... 6 Κατάληξη καμινάδας (καπέλο)... 7 Χώρος εγκατάστασης (Λεβητοστάσιο)...

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΤΩ "Teka" VTC-M TR-620 VT-TC 60.3 TT-620 VTC-B TT-600 TC-620 TB-600 TR-735 AB TR-640 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ H Teka διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει / βελτιώσει τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου πριν την εγκατάσταση. H ΜΑΒΙΛ ΑΒΕΕ έχει το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας μηχανισμού μετάδοσης κίνησης EES-BA-GT-001-EL-05/12 Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

Οδηγίες λειτουργίας μηχανισμού μετάδοσης κίνησης EES-BA-GT-001-EL-05/12 Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Περιεχόμενα: 1. Πεδίο εφαρμογής 2. Γενικές υποδείξεις 2.1 Εισαγωγή 2.2 Προσήκουσα χρήση 2.3 Χαρακτηρισμός 3. Υποδείξεις ασφαλείας 3.1 Επεξήγηση συμβόλων και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Θερμοσίφωνας αερίου Boiler Gas BG 10 / Θερμοσίφωνας αερίου/ηλεκτρικού Boiler Gas/Elektro

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE

Διαβάστε περισσότερα

MAIN 24 Fi MAIN 24 i

MAIN 24 Fi MAIN 24 i MAIN 24 Fi MAIN 24 i Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR110320 IMGR-AS-BOX-M_L Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός είναι ό κύριος λόγος πού οι κλειστές εστίες έχουν υψηλή απόδοση σε σχέση με τα ανοικτού τύπου τζάκια.

Αυτός είναι ό κύριος λόγος πού οι κλειστές εστίες έχουν υψηλή απόδοση σε σχέση με τα ανοικτού τύπου τζάκια. ΑΝΟΙΚΤΟ Ή ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ Σε όσο πιο υψηλή θερμοκρασία γίνεται ή καύση τού ξύλου σε μία εστία τζακιού, τόσο πιο πολλές ποσότητες αερίων και μονοξειδίου τού άνθρακα αναφλέγονται γίνεται δηλαδή τέλεια καύση,

Διαβάστε περισσότερα

GZ4000 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO E L GZ4000 EL-1

GZ4000 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO E L GZ4000 EL-1 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO GZ4000-1 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ιαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν θέσετε σε λειτουργία αυτό το µηχάνηµα. Φοράτε προστατευτικά για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR Smart connections. Οδηγίες χρήσης Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4. 5.5 7.0 8.3 0. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 7908 Freiburg i. Br. Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

GE Healthcare. WAVE Mixer 20/50. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά

GE Healthcare. WAVE Mixer 20/50. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση από τα Αγγλικά GE Healthcare WAVE Mixer 20/50 Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση από τα Αγγλικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή... 5 1.1 Σημαντικές πληροφορίες για το χρήστη... 6 1.2 Πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar.

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4. Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 0. Excellent www.centrosolar.com ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ CENTROSOLAR AG Stresemannstr.

Διαβάστε περισσότερα

6 720 612 630 07/2006 GR

6 720 612 630 07/2006 GR 6 720 612 630 07/2006 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Επίτοιχος λέβητας αερίου Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 6 720 612 229-00.1O ιαβάστε προσεκτικά πριν το

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ Επιφυλασσόμεθα για τεχνικές αλλαγές Ισχύει από Απρίλιο 2008 www.rehau.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση... 2 Προσοχή... 2 Ηλεκτρολογικά στοιχεία... 3 ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ Κουµπιά ελέγχου... 4 Άλλα χαρακτηριστικά... 5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ + 6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ

4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ + 6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ STEYR MOTORS MARINE 4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ + 6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ P/N Z001022/7 9η έκδοση Ιανουάριος 2009 www.steyr-motors.com STEYR MOTORS GmbH Im Stadtgut

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA.

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA. Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ GR Ελληνικά FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση Ηλεκτρική σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

G2500 / G2500 OPS 848C1B93A1 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ G2500 G2500 OPS E L. (One-Push-Start) EL-1

G2500 / G2500 OPS 848C1B93A1 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ G2500 G2500 OPS E L. (One-Push-Start) EL-1 848C1B93A1 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ G2500 G2500 OPS (One-Push-Start) -1 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ιαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν θέσετε σε λειτουργία αυτό το µηχάνηµα.

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας

Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx el Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ενισχυτής-μίκτης Plena Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Ασφάλεια 5 2 Σύντομη ενημέρωση 9 2.1 Σκοπός 9 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...3. 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 2.1 Τοποθέτηση στον πάγκο...4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ...5

Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...3. 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 2.1 Τοποθέτηση στον πάγκο...4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ...5 Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 2.1 Τοποθέτηση στον πάγκο...4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ...5 4. ΣΥΝ ΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ...6 4.1 Συνδέοντας µε το LPG (υγραέριο)...6 4.2 Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα