Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30"

Transcript

1 Λέβητας συμπύκνωσης αερίου Wo Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus (2015/03) GR GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Διαβάστε προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση

2 Χωρητικότητα Χωρητικότητα 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας Eπεξήγηση συμβόλων Γενικές υποδείξεις ασφαλείας Προσαρμογή τύπων αερίου Σετ μετατροπής τύπου αερίου Σετ μετατροπής ακροφύσιου αερίου Σωλήνας αερίου Ταυτότητα κωδικοποίησης Αντικατάσταση της ταυτότητας κωδικοποίησης Μετατροπή σε υγραέριο Αφαίρεση του σωλήνα αερίου Τοποθέτηση του σωλήνα υγραερίου Ενημέρωση της πινακίδας τύπου Ενημέρωση της πρόσθετης πινακίδας τύπου Ολοκλήρωση της προσαρμογής τύπου αερίου Logano plus GB102GB102S (2015/03)

3 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας 1 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων Προειδοποιητικές υποδείξεις Οι παρακάτω λέξεις κλειδιά έχουν οριστεί και μπορεί να χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο: ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών. ΠΡΟΣΟΧΗ σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ελαφρών ή μέτριας σοβαρότητας τραυματισμών. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σημαίνει, ότι μπορεί να προκληθούν σοβαροί έως θανατηφόροι τραυματισμοί. ΚΙΝΔΥΝΟΣ σημαίνει, ότι θα προκληθούν σοβαροί έως θανατηφόροι τραυματισμοί. Σημαντικές πληροφορίες Περαιτέρω σύμβολα Οι προειδοποιητικές υποδείξεις στο κείμενο επισημαίνονται με ένα προειδοποιητικό τρίγωνο. Επιπλέον επισημαίνονται με λέξεις κλειδιά, το είδος και η σοβαρότητα των συνεπειών, στην περίπτωση που δεν τηρούνται τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή κινδύνου. Σημαντικές πληροφορίες που δεν αφορούν κινδύνους για άτομα ή αντικείμενα επισημαίνονται με το διπλανό σύμβολο. Σύμβολο Επεξήγηση Βήμα μίας σειράς ενεργειών Παραπομπή σε ένα άλλο σημείο του εγγράφου Καταχώριση σε λίστα Καταχώριση σε λίστα (δεύτερο επίπεδο) 1.2 Γενικές υποδείξεις ασφαλείας Οι παρούσες οδηγίες εγκατάστασης απευθύνονται σε ειδικούς υδραυλικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων αερίου, συστημάτων θέρμανσης και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Διαβάστε τις οδηγίες εγκατάστασης (για το λέβητα, τους θερμοστάτες κ.τ.λ.) πριν από την εγκατάσταση. Τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποίησης. Τηρείτε τις εθνικές και τοπικές προδιαγραφές, τους τεχνικούς κανόνες και τις οδηγίες. Οι εργασίες που εκτελούνται πρέπει να καταγράφονται. Σε περίπτωση οσμής αερίου Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση διαρροής αερίου. Σε περίπτωση οσμής αερίου ακολουθήστε τις παρακάτω υποδείξεις. Αποφύγετε τη δημιουργία φλόγας ή σπινθήρων: Μην καπνίζετε και μη χρησιμοποιείτε αναπτήρα ή σπίρτα. Μην ενεργοποιείτε ηλεκτρικούς διακόπτες, μην αποσυνδέετε βύσματα. Μην τηλεφωνείτε και μην πατάτε κουδούνια. Κλείστε την παροχή αερίου από την κεντρική διάταξη διακοπής ή από το μετρητή. Ανοίξτε τα παράθυρα και τις πόρτες. Προειδοποιήστε όλους τους ενοίκους και εκκενώστε το κτίριο! Εμποδίστε την είσοδο τρίτων στο κτίριο. Εκτός του κτιρίου: Καλέστε την πυροσβεστική, την αστυνομία και την εταιρεία παροχής αερίου. Λέβητας υγραερίου: Καλέστε τον προμηθευτή (βλέπε πλευρά δεξαμενής αερίου). Προβλεπόμενη χρήση Αυτός ο λέβητας προορίζεται αποκλειστικά για τη θέρμανση σε κλειστά συστήματα θέρμανσης. Κάθε άλλη χρήση θεωρείται μη προδιαγραφόμενη. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για επακόλουθες ζημιές. Εγκατάσταση, πρώτη θέση σε λειτουργία και συντήρηση Η εγκατάσταση, πρώτη θέση σε λειτουργία και συντήρηση επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό. Μετά από την πραγματοποίηση εργασιών σε εξαρτήματα που μεταφέρουν αέριο, εκτελέστε έλεγχο στεγανότητας. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια εξαρτήματα. Ηλεκτρολογικές εργασίες Οι ηλεκτρολογικές εργασίες πρέπει να ανατίθενται αποκλειστικά σε έναν τεχνικό ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Πριν από οποιαδήποτε ηλεκτρολογική εργασία: Διακόψτε την ηλεκτρική παροχή και ασφαλίστε τη συσκευή έναντι μη ηθελημένης επανενεργοποίησης. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ηλεκτρική τάση. Τηρείτε επίσης τα διαγράμματα σύνδεσης των υπόλοιπων εξαρτημάτων της εγκατάστασης. Logano plus GB102/GB102S (2015/03) 3

4 2 Προσαρμογή τύπων αερίου 2 Προσαρμογή τύπων αερίου ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΥΣΗΣ Οι δοκιμές καύσης πρέπει να εκτελούνται από κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα. Οι δοκιμές επιτρέπεται να διεξάγονται μόνο με βαθμονομημένες συσκευές μέτρησης και ανάλυσης καύσης από άτομα, τα οποία είναι εξοικειωμένα και πιστοποιημένα στη χρήση των συσκευών αυτών. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΛΕΓΧΟΙ CO/CO 2 Όταν το σημείο στεγάνωσης ανάμεσα στο διανομέα αέρα/αερίου και στον εναλλάκτη θερμότητας παρουσιάζει βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί η φλάντζα στεγάνωσης. Όταν ολοκληρωθεί η συντήρηση της συσκευής ελέγξτε την αναλογία CO/CO 2 και ρυθμίστε την στις οριακές τιμές που προβλέπονται στις οδηγίες εγκατάστασης, πρώτης θέσης σε λειτουργία και σέρβις. 2.2 Σετ μετατροπής ακροφύσιου αερίου ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύνδεση στο δίκτυο Διακόψτε την παροχή αερίου και πριν την έναρξη των εργασιών αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο, τηρώντας όλα τα σχετικά μέτρα ασφαλείας. Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα του λέβητα και το κάλυμμα φλογοθαλάμου και μετακινήστε τον πίνακα στη θέση σέρβις. Βλέπε σχετικά τις οδηγίες εγκατάστασης, πρώτης θέσης σε λειτουργία και σέρβις Σωλήνας αερίου Για ευκολότερη τοποθέτηση, ο σωλήνας αερίου παραδίδεται προσυναρμολογημένος. ΠΡΟΣΟΧΗ: Θέση συσκευής Για τη λειτουργία της συσκευής με υγραέριο (προπάνιο G31), μην τοποθετείτε τη συσκευή σε εσωτερικούς χώρους κάτω από το επίπεδο του εδάφους. Είναι δυνατή η τοποθέτηση σε χώρο, ο οποίος στη μία πλευρά του κτιρίου βρίσκεται στο υπόγειο, ενώ στην απέναντι πλευρά είναι ανοιχτός στο επίπεδο του εδάφους. 2.1 Σετ μετατροπής τύπου αερίου Για τη μετατροπή προκειμένου να υποστηρίζεται η λειτουργία με υγραέριο απαιτείται ένα σετ μετατροπής. Το σετ μετατροπής περιλαμβάνει: Σετ σωλήνων αερίου Σωλήνας αερίου Στεγανοποιητικός δακτύλιος Κάλυμμα σκόνης Κόντρα παξιμάδι Ταυτότητα κωδικοποίησης Στερέωση της ταυτότητας κωδικοποίησης Αυτοκόλλητο με ένδειξη για τον νέο τύπο καυσίμου που χρησιμοποιείται Στον πίν. 1, σελίδα 5, παρουσιάζονται οι αριθμοί εξαρτημάτων του σετ μετατροπής τύπου αερίου. Σχ. 1 Σετ σωλήνων αερίου [1] Σωλήνας αερίου [2] Κάλυμμα σκόνης [3] Στεγανοποιητικός δακτύλιος [4] Κόντρα παξιμάδι [5] Ταυτότητα κωδικοποίησης Wo 4 Logano plus GB102GB102S (2015/03)

5 Προσαρμογή τύπων αερίου Ταυτότητα κωδικοποίησης Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα του λέβητα. Βλέπε σχετικά τις οδηγίες εγκατάστασης, πρώτης θέσης σε λειτουργία και σέρβις Σχ. 2 Λεπτομερής προβολή της ταυτότητας κωδικοποίησης [1] Αριθμός αναγνώρισης της ταυτότητας κωδικοποίησης [2] Σφραγίδα ημερομηνίας [3] Έκδοση λογισμικού Wo Αντικατάσταση της ταυτότητας κωδικοποίησης 1. Κατεβάστε τον πίνακα στη θέση σέρβις. Βλέπε σχετικά τις οδηγίες εγκατάστασης, πρώτης θέσης σε λειτουργία και σέρβις 2. Κόψτε το κλιπ στερέωσης της ταυτότητας κωδικοποίησης 3. Πιέστε προς τα μέσα τη διάταξη ασφάλισης στην ταυτότητα κωδικοποίησης και αφαιρέστε την. Συγκρίνετε τον αριθμό πάνω στην ταυτότητα κωδικοποίησης με τον αριθμό από τον παρακάτω πίνακα, για να βεβαιωθείτε ότι τοποθετείται το σωστό εξάρτημα. Τοποθετήστε την καινούργια ταυτότητα κωδικοποίησης και την καινούργια στερέωση (οδηγήστε τη στερέωση μέσα από ένα άνοιγμα στο περίβλημα). Τοποθετήστε την ταυτότητα κωδικοποίησης στην πίσω πλευρά του πίνακα και πιέστε την προς τα μέσα μέχρι να ασφαλίσει ο σφιγκτήρας. Ανασηκώστε ξανά τον πίνακα και ασφαλίστε τον Wo Σχ. 3 Θέση της ταυτότητας κωδικοποίησης Στοιχεία λεβήτων Στοιχεία για το σετ μετατροπής τύπου αερίου Τύποι αερίου Κωδικός Λέβητα Τύπος σετ μετατροπής τύπου αερίου Αριθμός σετ μετατροπής τύπου αερίου Αριθμός λογισμικού ταυτότητας κωδικοποίησης Αρ. αναγνώρισης ταυτότητας κωδικοποίησης NG Logano Plus GB kw NG > υγραέριο NG Logano Plus GB kw NG > υγραέριο NG Logano Plus GB kw NG > υγραέριο NG Logano Plus GB102S 16 kw NG > υγραέριο NG Logano Plus GB102S 30 kw NG > υγραέριο Πίν. 1 Γκάμα λεβήτων Logano plus GB102/GB102S (2015/03) 5

6 2 Προσαρμογή τύπων αερίου 2.4 Μετατροπή σε υγραέριο Βιδώστε τις τέσσερις βίδες με τις οποίες είναι στερεωμένο το κάλυμμα φλογοθαλάμου και αφαιρέστε το κάλυμμα για να αποκτήσετε πρόσβαση στο σωλήνα αερίου Αφαίρεση του σωλήνα αερίου 1. Τραβήξτε τους σωλήνες αναρρόφησης αέρα, εφόσον υπάρχουν, προς τα κάτω και μακριά από το θάλαμο πρόσμιξης. 2. Ξεβιδώστε το κόντρα παξιμάδι του σωλήνα αερίου. 3. Ωθήστε το σετ σωλήνων αερίου προς τα πάνω μέσα στο θάλαμο πρόσμιξης, για να λύσετε τη βαλβίδα αερίου. 4. Μετακινήστε το συγκρότημα προς τα αριστερά στον ελεύθερο χώρο δίπλα από τη βαλβίδα αερίου και αφαιρέστε το προς τα κάτω Wo Σχ. 4 Αφαίρεση του σωλήνα αερίου Τοποθέτηση του σωλήνα υγραερίου Βεβαιωθείτε ότι ο στεγανοποιητικός δακτύλιος είναι στερεωμένος στο κάτω άκρο του σωλήνα (βλ. σχ. 1). Στην περίπτωση που ο παλιός στεγανοποιητικός δακτύλιος έχει χαθεί ή έχει υποστεί βλάβη, παρέχεται συνοδευτικά ένας καινούργιος. Εισάγετε το καινούργιο σετ σωλήνων αερίου στον ελεύθερο χώρο αριστερά δίπλα από τη βαλβίδα αερίου και ωθήστε την πάνω πλευρά των σωλήνων μέσα στον θάλαμο πρόσμιξης. Ωθήστε το συγκρότημα προς τα πάνω, μέχρι να ελευθερωθεί η πάνω πλευρά της βαλβίδας αερίου. Τραβήξτε το συγκρότημα προς τα κάτω πάνω στη βαλβίδα αερίου και ασφαλίστε το με το παξιμάδι. Τοποθετήστε τους σωλήνες αναρρόφησης αέρα ξανά σταθερά μέσα στον θάλαμο πρόσμιξης. Ελέγξτε την πίεση αερίου στη βαλβίδα αερίου (ονομαστική πίεση 37 mbar). Για τη διαδικασία βλέπε τις οδηγίες εγκατάστασης, πρώτης θέσης σε λειτουργία και σέρβις. Όταν η πίεση αερίου είναι ικανοποιητική, συνεχίστε με τους ελέγχους CO 2. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις CO/CO 2. Βλέπε σχετικά τον πίνακα κάτω. Όταν πρέπει να προσαρμοστούν οι ρυθμίσεις CO/CO 2, βλέπε για τη σωστή διαδικασία τις οδηγίες εγκατάστασης, πρώτης θέσης σε λειτουργία και σέρβις. 6 Logano plus GB102GB102S (2015/03)

7 Προσαρμογή τύπων αερίου 2 Λέβητες εγκατάστασης και κανονικοί λέβητες 16 kw 30 kw 42 kw % CO 2 σε μέγ. ισχύ ± 0,5 10,8 10,8 10,8 % CO 2 σε ελάχ. ισχύ ± 0,5 10,4 10,4 10,4 Εφόσον όλες οι τιμές μετρήσεων βρίσκονται εντός των ορίων ανοχής, τοποθετήστε το κάλυμμα σκόνης ξανά πάνω στον ρυθμιστή βαλβίδας. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα φλογοθαλάμου. 2.5 Ενημέρωση της πινακίδας τύπου Αυτοκόλλητο από το περιεχόμενο συσκευασίας του σετ μετατροπής υγραερίου 1. Ενημερώστε την πινακίδα τύπου [A] με τα στοιχεία της προσαρμογής τύπου αερίου. Αφαιρέστε το μεγαλύτερο μέρος του νέου αυτοκόλλητου [B]. 2. Κολλήστε το νέο αυτοκόλλητο [B] πάνω στην αρχική πινακίδα τύπου [A] εσωτερικά στο λέβητα καλύπτοντας τα προηγούμενα στοιχεία. 2.6 Ενημέρωση της πρόσθετης πινακίδας τύπου 3. Για να επισημάνετε στον χρήστη την προσαρμογή του τύπου αερίου, αφαιρέστε το μικρότερο μέρος του αυτοκόλλητου [D]. 4. Κολλήστε το νέο αυτοκόλλητο [D] κάτω από το αρχικό αυτοκόλλητο [C] στην επάνω μπροστινή πλευρά του δεξιού πλευρικού τοιχώματος. Βλέπε σχετικά σχ. 5. Απορρίψτε το υπόλοιπο αυτοκόλλητο Condensatieketel/Chaudiere a Condensation/ Brennwertkessel GB102 C Buderus Logano Plus GB LPG XXX - XXX Buderus Logano plus GB LPG Best.-Nr./Num. de Com.: BE-I2E(S)B - C13 C33(S)C43 C53 C83 B23 Aardgas/gaz nat. 2E - G20/G25-20/25mbar Erdgas G20/20mbar G25/25mbar Qn(kW) **-** **-** BUDERUS 4. D Pn(kW) 50/30 C **-** **-** Pn(kW) 80/60 C **-** **-** Qnw(kW) (san.) **-** **-** Pnw(kW) (san.) **-** **-** PMS (c.c./cc.) max. * bar Condensatieketel/Chaudiere a Condensation/ Brennwertkessel GB102 Buderus Logano plus GB LPG Best.-Nr./Num. de Com.: BE-I2E(S)B - C13 C33(S)C43 C53 C83 B23 D ( T=30K, EN 625) ** l/min NOx-Klasse/ Classe NOx * 230V 50Hz 123W IPX4D CE-0085BS0166 Aardgas/gaz nat. 2E - G20/G25-20/25mbar Erdgas G20/20mbar G25/25mbar Qn(kW) **-** **-** Pn(kW) 50/30 C **-** **-** Pn(kW) 80/60 C **-** **-** Bosch Thermotechnik GmbH Qnw(kW) (san.) **-** **-** D Wetzlar/Germany Pnw(kW) (san.) **-** **-** PMS (c.c./cc.) max. * bar D ( T=30K, EN 625) ** l/min NOx-Klasse/ Classe NOx * 230V 50Hz 123W IPX4D CE-0085BS0166 B BUDERUS Condensatieketel/Chaudiere a Condensation/ Brennwertkessel GB102 Buderus Logano plus GB LPG Best.-Nr./Num. de Com.: BE-I2E(S)B - C13 C33(S)C43 C53 C83 B23 Aardgas/gaz nat. 2E - G20/G25-20/25mbar Erdgas G20/20mbar G25/25mbar 2. A Bosch Thermotechnik GmbH D Wetzlar/Germany Qn(kW) **-** **-** Pn(kW) 50/30 C **-** **-** A Pn(kW) 80/60 C **-** **-** Qnw(kW) (san.) **-** **-** Pnw(kW) (san.) **-** **-** PMS (c.c./cc.) max. * bar D ( T=30K, EN 625) ** l/min NOx-Klasse/ Classe NOx * 230V 50Hz 123W IPX4D CE-0085BS0166 Bosch Thermotechnik GmbH D Wetzlar/Germany TL Σχ. 5 Θέσεις αυτοκόλλητων [A] Αρχικό αυτοκόλλητο στοιχείων για φυσικό αέριο [B] Νέο αυτοκόλλητο στοιχείων για υγραέριο [C] Αρχικό αυτοκόλλητο σήμανσης συσκευής [D] Αυτοκόλλητο σήμανσης για υγραέριο 2.7 Ολοκλήρωση της προσαρμογής τύπου αερίου Μετά την τοποθέτηση του σετ μετατροπής διεξάγετε τους παρακάτω ελέγχους (βλέπε οδηγίες εγκατάστασης, πρώτης θέσης σε λειτουργία και σέρβις του αντίστοιχου λέβητα): Στεγανότητα του αγωγού καυσαερίων Πίεση εισόδου αερίου Πίεση φτερωτής Ανάλυση καυσαερίων Logano plus GB102/GB102S (2015/03) 7

8