Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Logano G221

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Logano G221"

Transcript

1 Λέβητας στερεών καυσίμων (2014/03) GR Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Logano G221 Εύρος ισχύος από 20 kw έως 40 kw Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό.

2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας Eπεξήγηση συμβόλων Υποδείξεις ασφαλείας Στοιχεία για τη συσκευή Προβλεπόμενη χρήση Πρότυπα, διατάξεις και οδηγίες Περιγραφή του προϊόντος Πινακίδα τύπου Τεχνικά χαρακτηριστικά Γενικές υποδείξεις για τα καύσιμα Έναρξη λειτουργίας και χειρισμός Υποδείξεις για τη λειτουργία Πριν από την έναρξη λειτουργίας Ελέγξτε την πίεση λειτουργίας, συμπληρώστε νερό θέρμανσης και εξαερώστε την εγκατάσταση θέρμανσης Έλεγχος πίεσης λειτουργίας Συμπλήρωση νερού θέρμανσης και εξαέρωση εγκατάστασης θέρμανσης Ρύθμιση ρυθμιστή καύσης Προσαγόμενος αέρας Άναμμα λέβητα Ικανότητα απορρόφησης ενέργειας Συμπλήρωση καυσίμου Συνεχής λειτουργία θέρμανσης (φωτιά αναμμένη κατά τη διάρκεια της νύχτας) Θέση εκτός λειτουργίας του λέβητα Τερματισμός λειτουργίας λέβητα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης Καθαρισμός και συντήρηση Καθαρισμός του λέβητα Καθαρισμός διαδρομών καυσαερίων και φλογοθαλάμου Καθαρισμός του θαλάμου στάχτης Καθαρισμός του συλλέκτη καυσαερίων Έλεγχος πίεσης λειτουργίας Προστασία του περιβάλλοντος/απόρριψη Αποκατάσταση βλαβών Δείκτης Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G (2014/03)

3 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας 1 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων Προειδοποιητικές υποδείξεις Οι παρακάτω λέξεις επισήμανσης έχουν οριστεί και μπορεί να χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο: ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών. ΠΡΟΣΟΧΗ σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ελαφρών έως μέτριας σοβαρότητας τραυματισμών. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σημαίνει, ότι μπορεί να παρουσιαστούν σοβαροί έως θανατηφόροι τραυματισμοί. ΚΙΝΔΥΝΟΣ σημαίνει, ότι θα παρουσιαστούν σοβαροί έως θανατηφόροι τραυματισμοί. Σημαντικές πληροφορίες Περαιτέρω σύμβολα Οι προειδοποιητικές υποδείξεις στο κείμενο επισημαίνονται με ένα προειδοποιητικό τρίγωνο. Επιπλέον επισημαίνονται με λέξεις κλειδιά, το είδος και η σοβαρότητα των συνεπειών, στην περίπτωση που δεν τηρούνται τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή κινδύνου. Σημαντικές πληροφορίες που δεν αφορούν κινδύνους για άτομα ή αντικείμενα επισημαίνονται με το διπλανό σύμβολο. Σύμβολο Ερμηνεία Ενέργεια Παραπομπή σε κάποιο άλλο σημείο του εγγράφου Παράθεση/καταχώριση στη λίστα Παράθεση/καταχώριση στη λίστα (2o επίπεδο) Πίν Υποδείξεις ασφαλείας Γενικές υποδείξεις ασφαλείας Η παράβλεψη των υποδείξεων ασφαλείας ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς - ακόμη και θάνατο - καθώς και υλικές ζημιές και καταστροφές στο περιβάλλον. Βεβαιωθείτε, ότι η εγκατάσταση και η σύνδεση καυσαερίων, η πρώτη έναρξη λειτουργίας καθώς και η συντήρηση διεξάγονται αποκλειστικά από εκπαιδευμένο τεχνικό. Η επιθεώρηση και έγκριση της εγκατάστασης πρέπει να πραγματοποιηθεί από την αρμόδια αρχή έγκρισης. Η συχνότητα καθαρισμού εξαρτάται από τη χρήση. Τηρείτε τα διαστήματα καθαρισμού που αναφέρονται στο κεφάλαιο Καθαρισμός. Αποκαταστήστε αμέσως τυχόν ελαττώματα. Πραγματοποιείτε συντήρηση τουλάχιστον μία φορά ετησίως (πριν από την έναρξη της περιόδου θέρμανσης). Ελέγξτε ολόκληρη την εγκατάσταση ως προς την απρόσκοπτη λειτουργία της. Αποκαταστήστε αμέσως τυχόν ελαττώματα. Πριν από την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης διαβάστε προσεκτικά τις υποδείξεις ασφαλείας. Κίνδυνος λόγω ελλιπούς μέριμνας για την προσωπική ασφάλεια σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης π.χ. σε περίπτωση πυρκαγιάς Μη θέσετε σε καμία περίπτωση τη ζωή σας σε κίνδυνο. Πάνω απ' όλα προέχει η ασφάλειά σας. Βλάβες λόγω εσφαλμένου χειρισμού Εσφαλμένοι χειρισμοί μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς ή/και υλικές ζημιές. Βεβαιωθείτε ότι στη συσκευή έχουν πρόσβαση μόνο άτομα που είναι σε θέση να τη χρησιμοποιήσουν σωστά. Η εγκατάσταση, η έναρξη λειτουργίας, η συντήρηση και η επισκευή πρέπει να διεξάγονται αποκλειστικά από εκπαιδευμένο τεχνικό. Τοποθέτηση, λειτουργία Η τοποθέτηση της συσκευής πρέπει να ανατεθεί αποκλειστικά σε εκπαιδευμένο τεχνικό. Μην τροποποιείτε εξαρτήματα που φέρουν καυσαέρια. Μη θέτετε το λέβητα σε λειτουργία χωρίς επαρκή ποσότητα νερού. Διατηρείτε τα ανοίγματα της εγκατάστασης (πόρτες, καλύμματα συντήρησης, ανοίγματος πλήρωσης) πάντα κλειστά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα καύσιμα σύμφωνα με την πινακίδα τύπου. Μην κλείνετε και μη μικραίνετε τα ανοίγματα αερισμού και εξαερισμού σε πόρτες, παράθυρα και τοίχους. Επιθεώρηση/συντήρηση Συμβουλή για τον πελάτη: Συνάψτε σύμβαση συντήρησης και επιθεώρησης με κάποια εξουσιοδοτημένη τεχνική εταιρεία και φροντίστε για την ετήσια συντήρηση της συσκευής. Ο ιδιοκτήτης ευθύνεται για την ασφάλεια και τις επιπτώσεις της εγκατάστασης στο περιβάλλον (γερμανική νομοθεσία περί προστασίας από εκπομπές). Λάβετε υπόψη σας τις υποδείξεις ασφαλείας στο κεφάλαιο "Συντήρηση και καθαρισμός". Γνήσια ανταλλακτικά Για ζημιές οι οποίες οφείλονται στη χρήση ανταλλακτικών που δεν έχουν παραδοθεί από τον κατασκευαστή, ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά και εξαρτήματα του κατασκευαστή. Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G (2014/03) 3

4 2 Στοιχεία για τη συσκευή Κίνδυνος δηλητηρίασης Η ανεπαρκής προσαγωγή αέρα μπορεί να οδηγήσει σε έκλυση επικίνδυνων καυσαερίων. Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα προσαγωγής και εξαγωγής αέρα δεν έχουν μικρύνει ή κλείσει τελείως. Αν το πρόβλημα δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, απαγορεύεται η συνέχιση λειτουργίας του λέβητα. Σε περίπτωση διαρροής καυσαερίων στο χώρο τοποθέτησης: Αερίστε το χώρο τοποθέτησης. Εγκαταλείψτε το χώρο τοποθέτησης. Αν χρειαστεί καλέστε την πυροσβεστική. Επισημάνετε εγγράφως το πρόβλημα και τον κίνδυνο στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης. Κίνδυνος εγμαυμάτων/ζεματίσματος Οι θερμές επιφάνειες στο λέβητα, στο σύστημα απαγωγής καυσαερίων και στα συστήματα σωληνώσεων, η διαρροή αερίου θέρμανσης ή καυσαερίων καθώς και το θερμό νερό που εκρέει από τις διατάξεις ασφαλείας μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα/ζεμάτισμα. Αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες μόνο με κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας. Ανοίξτε προσεκτικά τις πόρτες του λέβητα. Πριν από όλες τις εργασίες στο λέβητα, αφήστε το λέβητα να κρυώσει. Μην αφήνετε παιδιά χωρίς επιτήρηση κοντά στο θερμό λέβητα. Κίνδυνος ζημιών στην εγκατάσταση λόγω αποκλίσεων από τον ελάχιστο ελκυσμό της καπνοδόχου Εάν ο ελκυσμός είναι μεγαλύτερος καταπονείται περισσότερο η εγκατάσταση λέβητα με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να υποστεί ζημιά. Βεβαιωθείτε ότι η καπνοδόχος και η σύνδεση αγωγού καυσαερίων ανταποκρίνονται στα ισχύοντα πρότυπα. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι τιμές των ελκυσμών. Αναθέστε τον έλεγχο της τήρησης του απαιτούμενου ελκυσμού σε έναν εκπαιδευμένο τεχνικό. Εκρηκτικά ή εύφλεκτα υλικά Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα υλικά και υγρά κοντά στο λέβητα. Τηρείτε τις ελάχιστες αποστάσεις από εύφλεκτα υλικά. Αέρας καύσης/χώρου Προφυλάξτε τον αέρα καύσης/χώρου από επιθετικές ουσίες (π.χ. αλογονωμένους υδρογονάνθρακες, που περιέχουν ενώσεις χλωρίου ή φθορίου). Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η διάβρωση. Κίνδυνος ζημιών στην εγκατάσταση λόγω υπερπίεσης Για την πρόληψη βλαβών λόγω υπερπίεσης, μπορεί κατά τη διάρκεια της θέρμανσης να εκρεύσει νερό από τη βαλβίδα ασφαλείας του κυκλώματος νερού θέρμανσης και της παροχής ζεστού νερού. Σε καμία περίπτωση μην κλείνετε τις βαλβίδες ασφαλείας. Σε καμία περίπτωση μην κλείνετε το κύκλωμα νερού θέρμανσης. Σε καμία περίπτωση μην κλείνετε το κύκλωμα νερού ψύξης. 2 Στοιχεία για τη συσκευή Οι παρούσες οδηγίες περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του λέβητα από τον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης. 2.1 Προβλεπόμενη χρήση Ο λέβητας Logano G221 είναι ένας χυτοσιδηρός λέβητας κατάλληλος για την καύση στερεών καυσίμων σε μονοκατοικίες και πολυκατοικίες (καύσιμα κεφάλαιο 3, σελίδα 7). Για να διασφαλιστεί η προβλεπόμενη λειτουργία, πρέπει να τηρούνται τα στοιχεία στην πινακίδα τύπου και τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Για την τήρηση των αναφερόμενων ορίων θερμοκρασίας απαιτείται η εγκατάσταση μιας κατάλληλης διάταξης. Η εγκατάσταση του λέβητα σε χώρους κατοικίας και διαδρόμους δεν επιτρέπεται. Ο λέβητας στερεών καυσίμων θα αναφέρεται εφεξής ως λέβητας. Ο λέβητας επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο για τη θέρμανση νερού θέρμανσης και την έμμεση παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Περισσότερες πληροφορίες για την προβλεπόμενη χρήση υπάρχουν στο κεφάλαιο 4.1, σελίδα 8 και κεφάλαιο 2.3, σελίδα Πρότυπα, διατάξεις και οδηγίες Κατά τη λειτουργία πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές και οι κανονισμοί που ισχύουν στη χώρα σας! 2.3 Περιγραφή του προϊόντος Ο Logano G221 είναι ένας λέβητας στερεών καυσίμων εγκεκριμένος για κοκ, μαύρο κάρβουνο και ξύλο. Ο λέβητας αποτελείται από: Ράβδος έλξης για βαλβίδα καυσαερίων [1] Πόρτα φόρτωσης [2] Ρύθμιση δευτερεύοντος αέρα με οπή παρατήρησης [3] Πόρτα στάχτης [4] Θερμόμετρο/μανόμετρο [5] Ρυθμιστής καύσης [6] Κλαπέ αέρα [7] Η πόρτα φόρτωσης [2] χρησιμεύει στην πλήρωση του φλογοθαλάμου με καύσιμο. Ο φλογοθάλαμος μεταφέρει την παραγόμενη θερμότητα στο νερό θέρμανσης. Ο ρυθμιστής καύσης [6] συνδέεται μέσω αλυσίδας με το κλαπέ αέρα [7] και ρυθμίζει την παροχή αέρα στο λέβητα. Όσο θερμότερος γίνεται ο λέβητας, τόσο περισσότερο κλείνει το κλαπέ αέρα, ώστε να μην ξεπεραστεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία νερού λέβητα. Πίσω από την πόρτα στάχτης [4] βρίσκεται το δοχείο στάχτης. Το περίβλημα είναι επενδυμένο με μονωτικό υλικό και εμποδίζει έτσι σε μεγάλο βαθμό τις απώλειες ακτινοβολίας και θερμικής ισχύος. Το θερμόμετρο/μανόμετρο δείχνει τη θερμοκρασία στο λέβητα και την πίεση νερού. Ο λέβητας τροφοδοτείται από το περιβάλλον με τον απαιτούμενο αέρα καύσης. Η τοποθέτηση και λειτουργία του λέβητα ενδείκνυται μόνο σε χώρους με καλό και συνεχή αερισμό! 4 Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G (2014/03)

5 Στοιχεία για τη συσκευή 2 7 Σχ. 1 Επισκόπηση του προϊόντος T Βαλβίδα καυσαερίων Ανοίξτε τη βαλβίδα καυσαερίων για να ανάψετε τον λέβητα όταν είναι κρύος ή σε περίπτωση κακού ελκυσμού της καπνοδόχου ( εχ. 2, πάνω). Έτσι τα θερμά καυσαέρια φτάνουν ταχύτερα στην καπνοδόχο και η καπνοδόχος "τραβάει" καλύτερα. Στην κανονική λειτουργία και όταν διασφαλίζεται επαρκής ελκυσμός της καπνοδόχου κλείστε μερικώς τη βαλβίδα καυσαερίων ( εχ. 2, κάτω). Έτσι παρατηρούνται λιγότερες απώλειες θερμότητας μέσω της καπνοδόχου. Σχ. 2 Βαλβίδα καυσαερίων (πάνω ανοιχτή, κάτω κλειστή) 2.4 Πινακίδα τύπου Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του κορμού του λέβητα. Εκεί αναγράφονται ο αριθμός σειράς, τα στοιχεία ισχύος και τα στοιχεία έγκρισης. Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G (2014/03) 5

6 2 Στοιχεία για τη συσκευή 2.5 Τεχνικά χαρακτηριστικά Μέγεθος λέβητα [kw] Μονάδα Κατηγορία λέβητα κατά EN Πλήθος τμημάτων του λέβητα Χωρητικότητα νερού l Χωρητικότητα του φλογοθαλάμου l Βαθμός απόδοσης % Εύρος θερμοκρασίας νερού λέβητα C Ελάχιστη θερμοκρασία επιστροφής C Θερμοκρασία καυσαερίων σε ονομαστική ισχύ C Ροή μάζας καυσαερίων (ονομαστική ισχύς) περ. g/sec 17,7 23,0 28,3 31,8 Απαιτούμενη πίεση προώθησης (απαιτούμενος ελκυσμός) Pa σε λειτουργία με ονομαστική ισχύ Επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας bar Μέγιστη πίεση δοκιμής bar Καύσιμο κοκ Θερμική ισχύς για κοκ (ονομαστική ισχύς) kw Κατανάλωση καυσίμου με ονομαστική ισχύ περ. kg/h 2,8 3,6 4,7 5,8 Διάρκεια καύσης με ονομαστική ισχύ περ. h Καύσιμο λιθάνθρακας Ονομαστική θερμική ισχύς για το λιθάνθρακα kw (ονομαστική ισχύς) Κατανάλωση καυσίμου με ονομαστική ισχύ περ. kg/h 3,5 4,6 5,2 6,5 Διάρκεια καύσης με ονομαστική ισχύ περ. h Καύσιμο ξύλο με θερμογόνο ισχύ 13 MJ/kg και μέγιστη υγρασία 20 % Θερμική ισχύς σε ονομαστική ισχύ kw Κατανάλωση καυσίμου με ονομαστική ισχύ περ. kg/h 5,5 7,1 8,5 9,8 Διάρκεια καύσης με ονομαστική ισχύ περ. h Μέγιστο μήκος των κούτσουρων (διάμετρος 150 mm) mm Πίν. 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά 6 Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G (2014/03)

7 Γενικές υποδείξεις για τα καύσιμα 3 3 Γενικές υποδείξεις για τα καύσιμα Τα καύσιμα που ενδείκνυνται για τον λέβητα είναι κοκ, μαύρο κάρβουνο και ξύλο. Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα - με μειωμένη απόδοση και μικρότερα διαστήματα συντήρησης - και τα εξής: Μαύρο κάρβουνο καρυδιάς 1 ( mm) Κοκ καρυδιάς 1 ( mm) Θραύσματα κάρβουνου και κοκ ( mm) Ξύλο ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος θανάτου από διαρροή μονοξειδίου του άνθρακα (CO)! Ο λέβητας δεν ενδείκνυται για την καύση λιγνίτη. Κατά την καύση λιγνίτη μπορεί να προκληθεί συσσώρευση καταλοίπων στο λέβητα και να διαρρεύσει CO. Μη χρησιμοποιείτε λιγνίτη για την καύση. ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Βλάβες στην υγεία ή/και ζημιές στην εγκατάσταση από τη χρήση άλλων ακατάλληλων καυσίμων! Από τη χρήση άλλων ή ακατάλληλων καυσίμων μπορεί να δημιουργηθούν επικίνδυνες για την υγεία ή/και την εγκατάσταση θέρμανσης ουσίες. Μη χρησιμοποιείτε για την καύση πλαστικό, οικιακά απορρίμματα, χημικά επεξεργασμένα υπολείμματα ξύλου, παλιά χαρτιά, ροκανίδια, απορρίμματα φλοιών και μοριοσανίδων, πέλετ ή κονιορτοποιημένα στερεά. Δημιουργία συμπυκνωμάτων και πίσσας Ο λανθασμένος χειρισμός του λέβητα οδηγεί σε αυξημένη δημιουργία συμπυκνωμάτων και πίσσας. Έτσι μπορεί να προκληθούν ζημιές στο λέβητα και στην εγκατάσταση καυσαερίων. Κατά το άναμμα του κρύου λέβητα παρατηρείται συμπύκνωση νερού εντός του λέβητα, το οποίο κυλάει πάνω στα εσωτερικά τοιχώματα προς τα κάτω. Έτσι μπορεί να δημιουργηθεί η εντύπωση, ότι ο λέβητας παρουσιάζει διαρροή. Αυτό το "ίδρωμα" του λέβητα σταματά, μόλις συσσωρευτεί αιωρούμενη στάχτη στα εσωτερικά τοιχώματα του λέβητα. Κατά τη λειτουργία με χαμηλή θερμοκρασία λέβητα κάτω από 65 C ή καύσιμο με αυξημένη περιεκτικότητα σε υγρασία παρατηρείται επίσης συμπύκνωση στις επιφάνειες θέρμανσης. Και σε αυτήν την περίπτωση τα συμπυκνώματα κυλούν προς τα κάτω. Η θέρμανση σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες λέβητα οδηγεί στη συσσώρευση πίσσας και μπορεί να συνεπάγεται ζημιές στην εγκατάσταση καυσαερίων και τη δημιουργία συμπυκνωμάτων. Τηρείτε τις υποδείξεις λειτουργίας για το λέβητα. Λειτουργείτε το λέβητα με τις συνιστώμενες θερμοκρασίες λειτουργίας. Λειτουργείτε το λέβητα μόνο με τα συνιστώμενα καύσιμα. Απομακρύνετε τα κατάλοιπα πίσσας με τη βούρτσα καθαρισμού (συνοδευτικός εξοπλισμός) σε θερμό λέβητα. Οι θερμοκρασίες καυσαερίων στη λειτουργία ρύθμισης είναι C. Ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, τα χρησιμοποιούμενα καύσιμα (ξύλο ή άνθρακας) και την κατάσταση της καθαριότητας μπορεί να παρατηρηθεί υπέρβαση αυτών των τιμών. Καύση ξύλου Προβλέπεται η χρήση σχισμένων ή ξερών καυσόξυλων με διάμετρο 150 mm και μέγιστη υγρασία ξύλου 20 %. Μέγιστο μήκος καυσόξυλων ή Τύπος λέβητα κούτσουρων Logano G mm Logano G mm Logano G mm Logano G mm Πίν. 3 Μέγιστο μήκος καυσόξυλων ή κούτσουρων Χρησιμοποιείτε μόνο στεγνό, φυσικό, τεμαχισμένο ξύλο. Αν η υγρασία του ξύλου ξεπερνά το 20 % μειώνεται η απόδοση του λέβητα. Επίσης παρατηρείται αυξημένη δημιουργία πίσσας, που συνδέεται με μειωμένη διάρκεια ζωής του λέβητα. Οι αναφερόμενες τιμές ισχύος και η απεριόριστη λειτουργία του λέβητα διασφαλίζονται μόνο σε μέγιστη υγρασία ξύλου έως 20 %. Είδος ξύλου Θερμογόνος δύναμη 1) kwh/kg kwh/rm οξιά, δρυς, μελία 4, σφένδαμος, σημύδα 4, λεύκη 4, πεύκο, λάρικας, ψευδότσουγκα 4, ερυθρελάτη, έλατο 4, Πίν. 4 Ενεργειακή απόδοση διαφόρων ειδών ξύλου 1) Ξύλο σε ξηρή κατάσταση με υγρασία ξύλου 20%. Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G (2014/03) 7

8 4 Έναρξη λειτουργίας και χειρισμός 4 Έναρξη λειτουργίας και χειρισμός 4.1 Υποδείξεις για τη λειτουργία Κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης θέρμανσης τηρείτε τις παρακάτω υποδείξεις: Ο λέβητας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικα άτομα, που έχουν εξοικειωθεί με τις οδηγίες και τη λειτουργία του λέβητα. Μην αφήνετε τα παιδιά χωρίς επιτήρηση στην περιοχή ενός λέβητα που βρίσκεται σε λειτουργία. Μην προσθέτετε εύφλεκτα υγρά στη φωτιά και μην τα χρησιμοποιείτε για την αύξηση της απόδοσης του λέβητα. Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο θάλαμο φόρτωσης και στο φλογοθάλαμο καθώς και σε απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 200 mm περιμετρικά του λέβητα. Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα πάνω στο λέβητα. Καθαρίζετε την επιφάνεια του λέβητα μόνο με μη εύφλεκτα υλικά. Μην αποθηκεύετε εύφλεκτες ουσίες στο χώρο τοποθέτησης του λέβητα (π.χ. πετρέλαιο, λάδι). Κατά τη λειτουργία του λέβητα σε καμία περίπτωση μην αυξάνετε την ονομαστική ισχύ του λέβητα (υπερθέρμανση). Αποθηκεύετε τη στάχτη σε ένα πυρίμαχο δοχείο με κλειστό καπάκι. Λειτουργείτε το λέβητα με μέγιστη θερμοκρασία 90 C και ελέγχετε τη λειτουργία ανά τακτά διαστήματα. Λειτουργείτε το λέβητα με ελάχιστη θερμοκρασία επιστροφής 65 C. Βεβαιωθείτε ότι το όριο θερμοκρασίας τηρείται μέσω κατάλληλης διάταξης. Η ελάχιστη θερμοκρασία νερού λέβητα πρέπει να είναι πάνω από 65 C, καθώς σε χαμηλότερη θερμοκρασία προκαλείται συμπύκνωση υδρατμών και δημιουργία πίσσας. Αυτό έχει αρνητική επίδραση στην προβλεπόμενη χρήση και στη διάρκεια ζωής του λέβητα. Ο ιδιοκτήτης του λέβητα πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες χρήσης. Οι μόνες εργασίες που επιτρέπεται να κάνει είναι: να θέτει σε λειτουργία, να θέτει εκτός λειτουργίας και να καθαρίζει το λέβητα. Όλες οι υπόλοιπες εργασίες πρέπει να πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένες εταιρείες συντήρησης. Σε περίπτωση κινδύνου έκρηξης, πυρκαγιάς, διαρροής εύφλεκτων αερίων ή ατμών (π.χ. ατμοί που δημιουργούνται κατά την τοποθέτηση λινοτάπητα, PVC κτλ.) μην λειτουργείτε το λέβητα. Προσέξτε την ευφλεκτότητα των υλικών κατασκευής. 4.2 Πριν από την έναρξη λειτουργίας ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος τραυματισμού, επειδή έχουν μείνει ανοιχτές οι πόρτες του λέβητα! Διατηρείτε την πόρτα φλογοθαλάμου του λέβητα κατά τη λειτουργία κλειστή. ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος τραυματισμού λόγω της υψηλής θερμοκρασίας του συλλέκτη καυσαερίων ( εχ. 2, σελίδα 5)! Μην αγγίζετε το συλλέκτη καυσαερίων κατά τη λειτουργία. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ζημιές στην εγκατάσταση! Η έναρξη λειτουργίας χωρίς επαρκή ποσότητα νερού καταστρέφει τη συσκευή. Θέτετε το λέβητα σε λειτουργία μόνο εφόσον υπάρχει επαρκής ποσότητα νερού. Πριν από την έναρξη λειτουργίας προσέξτε τις παρακάτω υποδείξεις για την προσωπική ασφάλεια: Απαγορεύεται η λειτουργία του λέβητα χωρίς επιτήρηση, με ανοιχτή την πόρτα. Η χρήση επιταχυντών ανάφλεξης στο λέβητα απαγορεύεται. 4.3 Ελέγξτε την πίεση λειτουργίας, συμπληρώστε νερό θέρμανσης και εξαερώστε την εγκατάσταση θέρμανσης Η ποσότητα του νερού θέρμανσης μειώνεται σημαντικά τις πρώτες μέρες, λόγω της ισχυρής εξάτμισης. Έτσι δημιουργούνται φυσαλίδες αέρα που εμποδίζουν τη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης. Σε νέες εγκαταστάσεις θέρμανσης πρέπει αρχικά να ελέγχετε την πίεση λειτουργίας καθημερινά, όταν χρειάζεται να συμπληρώνετε νερό θέρμανσης και να εξαερώνετε το σύστημα θέρμανσης και τα θερμαντικά σώματα. Αργότερα ελέγχετε την πίεση λειτουργίας μία φορά το μήνα, όταν χρειάζεται συμπληρώνετε νερό θέρμανσης και εξαερώνετε το σύστημα θέρμανσης και τα θερμαντικά σώματα Έλεγχος πίεσης λειτουργίας Ο τεχνικός έχει ρυθμίσει την απαιτούμενη πίεση λειτουργίας που είναι τουλάχιστον 1 bar και την έχει καταχωρίσει στον πίνακα 5. Γενικά γίνεται διάκριση μεταξύ ανοιχτών και κλειστών εγκαταστάσεων θέρμανσης. Ανοιχτές εγκαταστάσεις εγκαθίστανται πια πολύ σπάνια στην πράξη. Για το λόγο αυτό σας εξηγείται με παραδείγματα πως μπορείτε να ελέγξετε την πίεση του νερού, έχοντας ως βάση την κλειστή εγκατάσταση. Ελέγξτε την πίεση λειτουργίας. Αν η πίεση της εγκατάστασης μειωθεί κάτω από 1 bar (κάτω από τον κόκκινο δείκτη), πρέπει να συμπληρώσετε νερό. Σχ. 3 Θερμόμετρο/μανόμετρο 8 Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G (2014/03)

9 Έναρξη λειτουργίας και χειρισμός Συμπλήρωση νερού θέρμανσης και εξαέρωση εγκατάστασης θέρμανσης Ζητήστε από την τεχνική εταιρεία θέρμανσης να σας υποδείξει στην εγκατάσταση θέρμανσης τη θέση της βάνας πλήρωσης και εκκένωσης για τη συμπλήρωση νερού θέρμανσης. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ζημιές στην εγκατάσταση λόγω αυξομειώσεων θερμοκρασίας! Όταν η πλήρωση της εγκατάστασης θέρμανσης γίνεται σε θερμή κατάσταση, ενδέχεται να προκληθούν ρωγμές λόγω των συστολοδιαστολών από τη διαφορά θερμοκρασίας. Τότε ο λέβητας θα παρουσιάσει διαρροές. Γεμίζετε την εγκατάσταση θέρμανσης μόνο σε κρύα κατάσταση (η θερμοκρασία προσαγωγής πρέπει να είναι έως 40 C) 4.4 Ρύθμιση ρυθμιστή καύσης Προσέξτε τις οδηγίες χρήσης του χρησιμοποιούμενου ρυθμιστή καύσης. Ρυθμίστε το ρυθμιστή καύσης στην κόκκινη σήμανση (85 C) ( εχ. 4). Ρυθμίστε την τάση αλυσίδας με τη θέση του μοχλού (ή κονταίνοντας την αλυσίδα) έτσι ώστε σε θερμοκρασία νερού λέβητα 85 C το κλαπέ αέρα να είναι κλειστό μέχρι την ελάχιστη διάσταση (5 mm) και να κρέμεται ελαφρώς η αλυσίδα. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ζημιές στην εγκατάσταση λόγω συχνής συμπλήρωσης! Όταν απαιτείται η συχνή συμπλήρωση νερού θέρμανσης, η εγκατάσταση θέρμανσης μπορεί ανάλογα με την ποιότητα νερού να υποστεί ζημιά από διάβρωση ή συσσώρευση αλάτων. Ρωτήστε τον ειδικό τεχνικό θέρμανσης, αν το τοπικό νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς επεξεργασία ή όχι. Σε περίπτωση που πρέπει να συμπληρώνετε συχνά νερό, ειδοποιήστε την τεχνική εταιρία θέρμανσης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος για την υγεία λόγω μολυσμένου πόσιμου νερού! Λάβετε υπόψη τις διατάξεις και τους κανονισμούς για την αποφυγή μόλυνσης του πόσιμου νερού (π.χ. από νερό εγκαταστάσεων θέρμανσης) που ισχύουν στη χώρα σας. Γεμίστε αργά την εγκατάσταση θέρμανσης. Παρατηρήστε την ένδειξη πίεσης (θερμόμετρο/μανόμετρο). Κλείστε τη βρύση και τη βάνα πλήρωσης και εκκένωσης μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή πίεση λειτουργίας. Εξαερώστε την εγκατάσταση θέρμανσης μέσω των βαλβίδων εξαέρωσης στα θερμαντικά σώματα. Σε περίπτωση πτώσης της πίεσης λειτουργίας λόγω της εξαέρωσης, πρέπει να συμπληρώσετε νερό. Πίεση λειτουργίας/ποιότητα νερού Ελάχιστη πίεση λειτουργίας (απαιτείται συμπλήρωση, όταν η τιμή πέσει κάτω από την τιμή αυτή) bar Ονομαστική τιμή πίεσης λειτουργίας (ιδανική τιμή) bar Μέγιστη πίεση λειτουργίας εγκατάστασης θέρμανσης (πίεση ενεργοποίησης βαλβίδας ασφαλείας) bar Το νερό συμπλήρωσης πρέπει να υποστεί ΝΑΙ/ΟΧΙ επεξεργασία. Πίν. 5 Πίεση λειτουργίας (συμπληρώνεται από την τεχνική εταιρεία θέρμανσης) Σχ. 4 Ρύθμιση ρυθμιστή καύσης [1] Κόκκινη σήμανση (85 C) Έτσι εμποδίζεται η δημιουργία αερίου απανθράκωσης, όταν επιτυγχάνεται η θερμοκρασία νερού λέβητα. Όταν το κλαπέ αέρα κλείνει πλήρως, δε γίνεται πλήρης καύση. Στις επιφάνειες θέρμανσης συσσωρεύεται πίσσα, κάτι που δυσκολεύει τη διαδικασία καθαρισμού. 4.5 Προσαγόμενος αέρας ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος θανάτου λόγω έλλειψης οξυγόνου στο χώρο τοποθέτησης! Φροντίστε για επαρκή παροχή καθαρού αέρα μέσω ανοιγμάτων προς τα έξω. Προσέξτε να μην κλείσουν ή μικρύνουν τα ανοίγματα αυτά. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ζημιές στην εγκατάσταση και κίνδυνος τραυματισμού λόγω εσφαλμένης έναρξης λειτουργίας! Η έλλειψη αέρα καύσης μπορεί να προκαλέσει συσσώρευση πίσσας και δημιουργία αερίου απανθράκωσης. Φροντίστε για επαρκή παροχή καθαρού αέρα μέσω ανοιγμάτων προς τα έξω. Προσέξτε να μην κλείσουν ή μικρύνουν τα ανοίγματα αυτά. Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G (2014/03) 9

10 4 Έναρξη λειτουργίας και χειρισμός ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ζημιές στην εγκατάσταση από διαβρωτικές ουσίες στον προσαγόμενο αέρα! Οι αλογονωμένοι υδρογονάνθρακες, που περιέχουν ενώσεις χλωρίου ή φθορίου, οδηγούν κατά την καύση σε αυξημένη διάβρωση εντός του λέβητα. Διατηρείτε τον προσαγόμενο αέρα καθαρό από διαβρωτικά συστατικά. Ο λέβητας τροφοδοτείται από το περιβάλλον με τον απαιτούμενο αέρα καύσης. Η τοποθέτηση και λειτουργία του λέβητα ενδείκνυται μόνο σε χώρους με καλό και συνεχή αερισμό! 4.6 Άναμμα λέβητα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ζημιές στην εγκατάσταση από λανθασμένο χειρισμό! Η υπερπλήρωση του φλογοθαλάμου με καύσιμο μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση και βλάβη του λέβητα. Προσαρμόστε την ποσότητα καυσίμου στην ικανότητα απορρόφησης ενέργειας του συστήματος θέρμανσης ( κεφάλαιο 4.7, σελίδα 11). Καθοριστικοί παράγοντες για την καθαρή καύση μέσα στο λέβητα είναι ο σωστός χειρισμός του λέβητα και ο επαρκής ελκυσμός της εγκατάστασης καυσαερίων. Ανοίξτε την πόρτα στάχτης. Για να αυξήσετε τον ελκυσμό του λέβητα, ανοίξτε τη βαλβίδα καυσαερίων T Σχ. 6 Τοποθέτηση προσανάμματος για το άναμμα [1] Προστατευτική πόρτα φλογοθαλάμου [2] Πόρτα στάχτης Αφήστε το καύσιμο να καεί για λεπτά, μέχρι να σχηματιστεί θράκα. Κλείστε την πόρτα στάχτης. Ανοίξτε την πόρτα φόρτωσης και γεμίστε το φλογοθάλαμο [1] κατά το ¼ της χωρητικότητάς του με καύσιμο. Προτού γεμίσετε το φλογοθάλαμο [1], πρέπει να έχει καεί πλήρως το τοποθετημένο καύσιμο και να υπάρχει επαρκής θράκα. Σχ. 5 Άνοιγμα της βαλβίδας καυσαερίων Τοποθετήστε το στρώμα χαρτιού. Πάνω στο στρώμα χαρτιού τοποθετήστε ένα στρώμα καυσίμου πάχους περ cm (ψιλό προσάναμμα). Μη χρησιμοποιείτε χοντρά κούτσουρα. Ανάψτε το ξύλο στο εσωτερικό του λέβητα. Κλείστε την προστατευτική πόρτα φλογοθαλάμου. Αφήστε την πόρτα στάχτης ελαφρώς ανοιχτή. Σχ. 7 Συμπλήρωση καυσίμου (άναμμα) [1] Φλογοθάλαμος T 10 Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G (2014/03)

11 Έναρξη λειτουργίας και χειρισμός 4 Κλείστε την πόρτα φόρτωσης. Για να αποφύγετε τις απώλειες θερμότητας στην καπνοδόχο, κλείστε όσο καλύτερα γίνεται τη βαλβίδα καυσαερίων ανάλογα με τον ελκυσμό της καπνοδόχου ( εχ. 8, κάτω). Εάν τα καυσαέρια δεν απομακρύνονται σε ικανοποιητικό βαθμό (ελκυσμός καπνοδόχου ανεπαρκής), ανοίξτε ξανά ελαφρώς τη βαλβίδα καυσαερίων ( εχ. 8, πάνω). 4.7 Ικανότητα απορρόφησης ενέργειας Η ικανότητα απορρόφησης ενέργειας του συστήματος θέρμανσης εξαρτάται από την πραγματική τιμή της θερμοκρασίας νερού και της απώλειας θερμότητας της εγκατάστασης. Για την αποδοτική λειτουργία της εγκατάστασης θέρμανσης πρέπει να προσαρμοστεί η χρησιμοποιούμενη ποσότητα καυσίμου στην εκάστοτε ικανότητα απορρόφησης ενέργειας. Έτσι αποτρέπεται η υπερθέρμανση του λέβητα και μειώνεται η εκπομπή ρύπων. Σχ. 8 Βαλβίδα καυσαερίων (πάνω ανοιχτή, κάτω κλειστή) Ο χρόνος ανάμματος μπορεί να αλλάξει ανάλογα με την κατάσταση της καθαριότητας στο λέβητα, τις τοπικές συνθήκες, τα χρησιμοποιούμενα καύσιμα και τις καιρικές συνθήκες (υποπίεση στο σύστημα απαγωγής καυσαερίων). Κατά την καύση ξύλου προσέξτε: Πολύ κοντά και χοντρά κούτσουρα οδηγούν σε ανομοιόμορφη καύση. Η σχάρα καύσης πρέπει να είναι πλήρως καλυμμένη από καύσιμο. Χρησιμοποιείτε μόνο κούτσουρα με το προβλεπόμενο πάχος και μήκος ( κεφάλαιο 3, σελίδα 7). Τα μεγάλα είδη λιθάνθρακα και κοκ καίγονται περισσότερο, σε πολύ μεγάλη ποσότητα καυσίμου μπορεί να μειωθεί η απόδοση. Ελέγχετε και σκαλίζετε τη φωτιά ανά σύντομα διαστήματα. 4.8 Συμπλήρωση καυσίμου ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος τραυματισμού από έκρηξη! Μην χρησιμοποιείτε υγρά καύσιμα (π.χ. βενζίνη, πετρέλαιο). Ποτέ μην ψεκάζετε υγρό καύσιμο στη φωτιά ή στη θράκα. Ανάλογα με το είδος και την ποιότητα του καυσίμου η διάρκεια καύσης μιας πλήρωσης λέβητα σε ονομαστική ισχύ του λέβητα ανέρχεται σε περ ώρες. Το άνοιγμα της πόρτας φόρτωσης στο ενδιάμεσο διάστημα εμποδίζει την καύση. Αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη συμπεριφορά καύσης και να οδηγήσει σε αυξημένη εκροή αερίου θέρμανσης. Μην αφήσετε το καύσιμο υλικό να καεί πλήρως. Θα πρέπει να απομείνει θράκα. Για τη συμπλήρωση καυσίμου ή τον έλεγχο της στάθμης πλήρωσης: Ανοίξτε ελαφρώς την πόρτα φόρτωσης [1] και περιμένετε περ. 10 δευτερόλεπτα, ώστε να μειωθεί η ποσότητα αερίου θέρμανσης στο θάλαμο φόρτωσης. Μόλις μειωθεί η ποσότητα αερίου θέρμανσης, ανοίξτε πλήρως την πόρτα φόρτωσης. Για να μειωθεί η δημιουργία καπνού στο χώρο τοποθέτησης κατά τη συμπλήρωση, ανοίξτε τη βαλβίδα καυσαερίων ( εχ. 8, σελίδα 11, πάνω). Σκαλίστε τη φωτιά με το άγκιστρο ανάδευσης και τοποθετήστε την επιθυμητή ποσότητα καυσίμου. Με τακτικό σκάλισμα επιτυγχάνεται μια ομοιόμορφη καύση και μια σταθερή απόδοση του λέβητα. Η γρήγορη κάλυψη της θράκας με καύσιμο αποτρέπει την έξοδο αερίων θέρμανσης από το φλογοθάλαμο. Τι να προσέξετε κατά την καύση ξύλου: Συμπληρώστε μόνο τόσο ξύλο, ώστε το κούτσουρο που βρίσκεται ψηλότερα να έχει απόσταση τουλάχιστον 50 mm από το άνω άκρο το φλογοθαλάμου ( εχ. 9). Τι να προσέξετε αν χρησιμοποιείτε κοκ: Τοποθετήστε κοκ μέχρι το κάτω άκρο της πόρτας φόρτωσης. Κλείστε την πόρτα φόρτωσης [1] και τη βαλβίδα καυσαερίων ( εχ. 8, σελίδα 11). Ρύθμιση δευτερεύοντος αέρα Με το ρυθμιζόμενο κλαπέ αέρα ( εχ. 1, σελίδα 5, [3]) στην πόρτα φόρτωσης αναρροφάται ο δευτερεύων αέρας. Η καύση επηρεάζεται από το δευτερεύοντα αέρα. Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G (2014/03) 11

12 4 Έναρξη λειτουργίας και χειρισμός 4.10 Θέση εκτός λειτουργίας του λέβητα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ζημιές στην εγκατάσταση λόγω παγετού! Όταν σε περίπτωση παγετού η εγκατάσταση θέρμανσης δε βρίσκεται σε λειτουργία, υπάρχει κίνδυνος να παγώσει. Προστατέψτε την εγκατάσταση θέρμανσης από τον παγετό. Σε περίπτωση παγετού με το λέβητα κλειστό εκκενώστε την εγκατάσταση. Για τη θέση εκτός λειτουργίας περιμένετε να καεί πλήρως το καύσιμο, χωρίς να επιταχύνετε τεχνητά τη διαδικασία καύσης. Σχ. 9 Συμπλήρωση καύσιμου ξύλου T 4.9 Συνεχής λειτουργία θέρμανσης (φωτιά αναμμένη κατά τη διάρκεια της νύχτας) ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος θανάτου από αέρια απανθράκωσης! Κατά τη λειτουργία με μειωμένη απόδοση ενδέχεται να δημιουργηθούν αέρια απανθράκωσης, τα οποία σε περίπτωση εισπνοής μπορεί να προκαλέσουν δηλητηρίαση. Μην εισπνέετε τον ορατό καπνό. Φροντίστε για τον καλό αερισμό του χώρου τοποθέτησης. Καθαρίστε το λέβητα και τη διαδρομή καυσαερίων ( κεφάλαιο 5.1, σελίδα 13 ). Φροντίστε να ελεγχθεί ο ελκυσμός της καπνοδόχου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ζημιές στην εγκατάσταση από πίσσα και συμπυκνώματα! Σε θερμοκρασίες νερού λέβητα κάτω από 65 C δημιουργούνται περισσότερη πίσσα και συμπυκνώματα στο φλογοθάλαμο και η διάρκεια ζωής του λέβητα μειώνεται σημαντικά. Λειτουργείτε το λέβητα συνεχώς με θερμοκρασία νερού λέβητα μεταξύ 65 C και 90 C. Καθαρίστε επιμελώς την εγκατάσταση θέρμανσης πριν από παρατεταμένη θέση εκτός λειτουργίας (π.χ. στο τέλος της περιόδου θέρμανσης), καθώς η υγρασία που περιέχεται στη στάχτη μπορεί να οδηγήσει σε διάβρωση. Προστατέψτε την εγκατάσταση θέρμανσης από τον παγετό. Εκκενώστε τους αγωγούς νερού ή γεμίστε το σύστημα με αντιψυκτικό (σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή). Προσωρινή θέση εκτός λειτουργίας του λέβητα Αφήστε το λέβητα να κρυώσει. Ανοίξτε την πόρτα φόρτωσης και καθαρίστε το φλογοθάλαμο. Ανοίξτε την πόρτα στάχτης και αφαιρέστε το κουτί στάχτης. Απορρίψτε τη στάχτη. Καθαρίστε το θάλαμο στάχτης. Τοποθετήστε το κουτί στάχτης και κλείστε την πόρτα στάχτης. Κλείστε την πόρτα φόρτωσης Τερματισμός λειτουργίας λέβητα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συμπεριφορά σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης! Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (π.χ. πυρκαγιά) μπορεί να προκύψουν επικίνδυνες για τη ζωή καταστάσεις. Ανεξάρτητα από την περιγραφόμενη διαδικασία για τη θέση εκτός λειτουργίας ισχύει: Μην θέσετε σε καμία περίπτωση τον εαυτό σας σε κίνδυνο. Μέτρα σε περίπτωση υπερθέρμανσης του λέβητα: Κλείστε τα κλαπέ αέρα. Κλείστε τα εξωτερικά ανοίγματα αέρα καύσης. Αφήστε να καούν όλα τα καύσιμα στο λέβητα. Μη σβήνετε τη φωτιά στο λέβητα με νερό. Μην συμπληρώνετε καύσιμη ύλη. Φροντίστε για την απαγωγή θερμότητας στο σύστημα θέρμανσης. Αναθέστε τον έλεγχο της εγκατάστασης σε έναν εκπαιδευμένο τεχνικό. Μέτρα σε περίπτωση πυρκαγιάς: Κλείστε τα κλαπέ αέρα. Κλείστε τα εξωτερικά ανοίγματα αέρα καύσης. Καλέστε την πυροσβεστική. Μετά την κατάσταση έκτακτης ανάγκης: Αναθέστε τον έλεγχο της εγκατάστασης σε έναν εκπαιδευμένο τεχνικό. 12 Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G (2014/03)

13 Καθαρισμός και συντήρηση 5 5 Καθαρισμός και συντήρηση ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ζημιές στην εγκατάσταση λόγω εσφαλμένης συντήρησης! Η ανεπαρκής ή εσφαλμένη συντήρηση του λέβητα μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές. Η εγκατάσταση θέρμανσης πρέπει να υποβάλλεται σε τακτική και ολοκληρωμένη συντήρηση από εκπαιδευμένο τεχνικό. Σε περίπτωση ανεπαρκούς συντήρησης ή καθαρισμού ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Η τακτική συντήρηση της εγκατάστασης θέρμανσης από εκπαιδευμένο τεχνικό διασφαλίζει τη διατήρηση ενός υψηλού βαθμού απόδοσης, εγγυάται την υψηλή ασφάλεια λειτουργίας και την οικολογική καύση. Ο καθαρισμός της εγκατάστασης θέρμανσης εξαρτάται από την ποιότητα καυσίμου και τις συνθήκες περιβάλλοντος. 5.1 Καθαρισμός του λέβητα Ο καθαρισμός της εγκατάστασης θέρμανσης εξαρτάται από την ποιότητα ξύλου και τις συνθήκες περιβάλλοντος. Διαστήματα καθαρισμού Τα διαστήματα καθαρισμού εξαρτώνται από το καύσιμο, τη θερμοκρασία επιστροφής και τις συνήθειες θέρμανσης. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα διαστήματα καθαρισμού: Εργασίες καθαρισμού Αδειάστε το θάλαμο στάχτης. Καθαρίστε τις διαδρομές καυσαερίων και το φλογοθάλαμο με τη βούρτσα καθαρισμού. Καθαρίστε την προστατευτική πόρτα φλογοθαλάμου με μια βούρτσα καθαρισμού. Καθαρίστε το συλλέκτη καυσαερίων και το σύνδεσμο. Καθαρίστε την καπνοδόχο. Ελέγξτε το σύστημα καυσαερίου. Πίν. 6 Διαστήματα καθαρισμού Διάστημα Ημερησίως τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα τουλάχιστον κάθε τρίμηνο σύμφωνα με τις εθνικές προδιαγραφές και το βαθμό ρύπανσης σύμφωνα με τις εθνικές προδιαγραφές Καθαρισμός διαδρομών καυσαερίων και φλογοθαλάμου Ανοίξτε την πόρτα φόρτωσης και την πόρτα στάχτης. Καθαρίστε τα κατάλοιπα στάχτης στις διαδρομές καυσαερίων και στο φλογοθάλαμο με μια βούρτσα καθαρισμού. Καθαρίστε τα κατάλοιπα στάχτης στην προστατευτική πόρτα φλογοθαλάμου με μια βούρτσα καθαρισμού. Ο μη τακτικός καθαρισμός της σχάρας προστασίας επηρεάζει αρνητικά την καύση λόγω μειωμένης παροχής οξυγόνου. Αποθέσεις αιθάλης και στάχτης στα εσωτερικά τοιχώματα του λέβητα μειώνουν τη μεταφορά θερμότητας. Ο ανεπαρκής καθαρισμός αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου και μπορεί να επιβαρύνει το περιβάλλον. ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος τραυματισμού από λανθασμένο καθαρισμό! Κατά τον καθαρισμό μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί από κατάλοιπα καύσης και αιχμηρές ακμές. Κατά τον καθαρισμό φοράτε προστατευτικά γάντια. ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος για την υγεία λόγω καυσαερίων! Ο καθαρισμός με νερό μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή καυσαερίων. Μην καθαρίζετε το εσωτερικό του λέβητα με νερό. ΠΡΟΣΟΧΗ: Καταστροφές στο περιβάλλον λόγω ακατάλληλων συνθηκών λειτουργίας! Καθαρίζετε τακτικά το λέβητα ανάλογα με την κατανάλωση καυσίμου. Ο καθαρισμός πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την έναρξη θέρμανσης και μόνο σε κρύο φλογοθάλαμο. Σχ. 10 Καθαρισμός των διαδρομών καυσαερίων Κλείστε την πόρτα φόρτωσης. Απομακρύνετε την τέφρα T Για την απομάκρυνση καταλοίπων πίσσας θα πρέπει ωστόσο να θερμανθεί ο λέβητας. Έτσι απομακρύνονται ευκολότερα τα κατάλοιπα πίσσας. Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G (2014/03) 13

14 6 Προστασία του περιβάλλοντος/απόρριψη Καθαρισμός του θαλάμου στάχτης ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ζημιές στην εγκατάσταση λόγω ανεπαρκούς καθαρισμού και συντήρησης! Μεγαλύτερες ποσότητες στάχτης στο φλογοθάλαμο μπορεί να οδηγήσουν σε υπερθέρμανση και βλάβη του λέβητα. Απαμακρύνετε τακτικά τη στάχτη από το λέβητα. Ανοίξτε την πόρτα στάχτης [2]. Σκουπίστε τα κατάλοιπα καύσης στο θάλαμο στάχτης. Απομακρύνετε τα κατάλοιπα καύσης με το κουτί στάχτης [1] από το θάλαμο στάχτης Καθαρισμός του συλλέκτη καυσαερίων Για τον καθαρισμό υπάρχει ένα άνοιγμα καθαρισμού στην κάτω πλευρά του συλλέκτη καυσαερίων. Ξεβιδώστε τα δύο παξιμάδια πεταλούδες του καλύμματος καθαρισμού [2]. Αφαιρέστε προσεκτικά το κάλυμμα καθαρισμού. Απομακρύνετε τα κατάλοιπα καύσης μέσω του ανοίγματος καθαρισμού. Κλείστε το άνοιγμα καθαρισμού με το κάλυμμα καθαρισμού. Φροντίστε για τη σωστή εφαρμογή της φλάντζας στεγάνωσης. Κλείστε καλά το κάλυμμα καθαρισμού με τα παξιμάδια πεταλούδες. Μην απορρίπτετε θερμή στάχτη σε πλαστικούς κάδους και κάδους απορριμμάτων T Σχ. 12 Κάλυμμα καθαρισμού στο συλλέκτη καυσαερίων [1] Στοιχείο συγκράτησης [2] Κάλυμμα καθαρισμού [3] Παξιμάδι πεταλούδα Έλεγχος πίεσης λειτουργίας Κεφάλαιο και κεφάλαιο 4.3.2, σελίδα 9. Σχ. 11 Καθαρισμός θαλάμου στάχτης [1] Δοχείο στάχτης [2] Πόρτα στάχτης 6 Προστασία του περιβάλλοντος/απόρριψη Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί θεμελιώδη αρχή του ομίλου Bosch. Η ποιότητα των προϊόντων, η αποδοτικότητα και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν για εμάς στόχους ίδιας βαρύτητας. Οι νόμοι και οι προδιαγραφές για την προστασία του περιβάλλοντος τηρούνται αυστηρά. Για να προστατεύσουμε το περιβάλλον χρησιμοποιούμε τη βέλτιστη τεχνολογία και τα καλύτερα υλικά, λαμβάνοντας πάντα υπόψη μας τους παράγοντες για την καλύτερη αποδοτικότητα. Συσκευασία Για τη συσκευασία συμμετέχουμε στα εγχώρια συστήματα ανακύκλωσης που αποτελούν εγγύηση για βέλτιστη ανακύκλωση. Όλα τα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά προς το περιβάλλον και ανακυκλώσιμα. Παλαιά συσκευή Οι παλιές συσκευές περιέχουν αξιοποιήσιμα υλικά, τα οποία θα πρέπει να διοχετευθούν για επαναχρησιμοποίηση. Τα τμήματα της συσκευής μπορούν εύκολα να διαχωριστούν και τα πλαστικά μέρη φέρουν σήμανση. Έτσι μπορούν να ταξινομηθούν σε κατηγορίες τα διάφορα τμήματα και να διατεθούν για ανακύκλωση ή απόρριψη. 14 Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G (2014/03)

15 Αποκατάσταση βλαβών 7 7 Αποκατάσταση βλαβών Όταν υπάρχει βλάβη που δεν οφείλεται στο χειρισμό, ενημερώστε τον τεχνικό θέρμανσης. Ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης επιτρέπεται να πραγματοποιεί μόνο επισκευές, που αφορούν στην απλή αντικατάσταση της ταινίας στεγανοποίησης. Βλάβη Αιτία Αντιμετώπιση Ισχύς λέβητα ανεπαρκής Η θερμογόνος δύναμη του χρησιμοποιούμενου καυσίμου Χρησιμοποιήστε το ενδεδειγμένο καύσιμο με την είναι ανεπαρκής, η υγρασία του καυσίμου είναι μεγαλύτερη από 20 %. προβλεπόμενη υγρασία. Οι συνθήκες λειτουργίας δεν τηρούνται. Ελέγξτε τον ελκυσμό καπνοδόχου. Ελέγξτε τη θερμοκρασία επιστροφής. Σε περίπτωση ανεπαρκούς ελκυσμού της καπνοδόχου: Προσαρμόστε την καπνοδόχο. Υπάρχουν κατάλοιπα αιθάλης στις διαδρομές Καθαρίστε τις διαδρομές καυσαερίων. καυσαερίων ή/και στο συλλέκτη καυσαερίων. Καθαρίστε το συλλέκτη καυσαερίων. Η βαλβίδα καυσαερίων είναι ανοιχτή. Κλείστε τη βαλβίδα καυσαερίων. Στο φλογοθάλαμο του λέβητα δημιουργείται Υπερβολική ισχύς λέβητα Τοποθετήστε λιγότερο καύσιμο. μεγάλη ποσότητα συμπυκνωμάτων, από την πόρτα Ελέγξτε τη ρύθμιση του ρυθμιστή καύσης. φόρτωσης εκρέει μαύρο υγρό Ανεπαρκής ποσότητα αέρα καύσης Ελέγξτε τις διαδρομές αέρα καύσης. Καθαρίστε τις διαδρομές αέρα καύσης. Λάθος ή πολύ υγρό καύσιμο Χρησιμοποιήστε το ενδεδειγμένο καύσιμο με την προβλεπόμενη υγρασία. Χαμηλή θερμοκρασία νερού λέβητα Ελέγξτε/αυξήστε την ελάχιστη θερμοκρασία νερού λέβητα. Διασφαλίστε για την επιστροφή μία ελάχιστη θερμοκρασία 65 C. Ο λέβητας δε ρυθμίζεται. Η πόρτα στάχτης δεν κλείνει στεγανά. Ελέγξτε το κορδόνι στεγανοποίησης. Τοποθετήστε εκ νέου ή αντικαταστήστε το κορδόνι στεγανοποίησης. Αυξημένος ελκυσμός καπνοδόχου. Μειώστε τον ελκυσμό της καπνοδόχου μέσω της βαλβίδας καυσαερίων. Αν χρειαστεί προσαρμόστε την καπνοδόχο. Αλλάξτε τη ρύθμιση του ρυθμιστή ελκυσμού. Από τη θερμική βαλβίδα ασφαλείας (εφόσον υπάρχει) εξέρχεται νερό. Πίν. 7 Επισκόπηση βλαβών Η θερμοκρασία λέβητα είναι πολύ υψηλή. Μειώστε την ποσότητα καυσίμου, διασφαλίστε τη λήψη θερμότητας. Η θερμική βαλβίδα ασφαλείας δεν κλείνει σωστά. Βρώμικη, ελαττωματική. Ξεπλύνετε τη θερμική βαλβίδα ασφαλείας. Αν χρειάζεται, αντικαταστήστε τη θερμική βαλβίδα ασφαλείας. Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G (2014/03) 15

16 Δείκτης Δείκτης Α Ανακύκλωση Απόρριψη Β Βαλβίδα καυσαερίων... 5 Έ Έκτακτη ανάγκη Κ Καυσαέρια... 5 Καύση ξύλου... 7 Καύσιμο... 7 Π Παλαιά συσκευή Προστασία του περιβάλλοντος Ρ Ρυθμιστής καύσης... 4 Ρύθμιση ρυθμιστή καύσης... 9 Σ Συσκευασία Τ Τερματισμός λειτουργίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης Τεχνικά χαρακτηριστικά Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G (2014/03)

17 Σημειώσεις Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G (2014/03) 17

18 Σημειώσεις 18 Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G (2014/03)

19 Σημειώσεις Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G (2014/03) 19

20

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 658 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα........................... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 616 700-04/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου Logano G215 WS µε καυστήρα Logatop LE

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου Logano G215 WS µε καυστήρα Logatop LE 6302 7070 07/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου Logano G215 WS µε καυστήρα Logatop LE ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Logano/Logano plus. G225/GB225 με καυστήρα Logatop BE. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση.

Οδηγίες χρήσης Logano/Logano plus. G225/GB225 με καυστήρα Logatop BE. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. Λέβητας χαμηλών θερμοκρασίων/ συμπύκνωσης με ανεμιστήρα 6 720 615 876-00.1RS 6 720 616 215 (2015/03) GR Οδηγίες χρήσης Logano/Logano plus G225/GB225 με καυστήρα Logatop BE Διαβάστε προσεκτικά το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 159 11/2002 GR

7 747 002 159 11/2002 GR 7 747 002 159 11/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G124/G124 V Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Logano plus

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Logano plus auto man fav menu info Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου 6 720 817 012 (2015/03) GR 6 720 804 973-00.3T Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Logano plus GB125 με καυστήρα Logatop BE Διαβάστε προσεκτικά πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη ουδετεροποίησης συμπυκνωμάτων

Διάταξη ουδετεροποίησης συμπυκνωμάτων Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Διάταξη ουδετεροποίησης συμπυκνωμάτων NE0.1 V3 6 720 817 040 (2010/03) GR Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης KA 306. Ενεργειακό τζάκι. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643536 (10/1998) GR

Οδηγίες χρήσης KA 306. Ενεργειακό τζάκι. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643536 (10/1998) GR Οδηγίες χρήσης Ενεργειακό τζάκι KA 306 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643536 (10/1998) GR Πίνακας περιεχομένων 1 Γενικές υποδείξεις...........................................

Διαβάστε περισσότερα

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR 6 720 643 898-00.1O Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23 GR Οδηγίες χρήσης 2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας....... 4 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων........................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Logano G221

Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Logano G221 Λέβητας στερεών καυσίμων 6 720 809 509 (2014/03) GR Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Logano G221 Εύρος ισχύος από 20 kw έως 40 kw Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Logano S Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση! λέβητα στερεών καυσίμων

Οδηγίες χρήσης Logano S Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση! λέβητα στερεών καυσίμων λέβητα στερεών καυσίμων 6 70 647 653-00.T Οδηγίες χρήσης Logano S- 6 70 803 80 (04/03) GR Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση! Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00.

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00. Οδηγίες χρήσης λέβητα στερεών καυσίμων 6 70 647 653-00.T Logano S- Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 70 803 80 (0/) GR Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, Η ζεστασιά είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας στερεού καυσίμου Οδηγίες χρήσης Logano. S kw /01 GR. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό.

Λέβητας στερεού καυσίμου Οδηγίες χρήσης Logano. S kw /01 GR. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Λέβητας στερεού καυσίμου 000004645-00 Οδηγίες χρήσης Logano S7-...50 kw 67083068 05/0 GR Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου/ αερίου 6 720 615 361-01.1SL Χαλύβδινος λέβητας Logano SK645 Logano SK745 Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 646 759 (08/2010) GR

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamatic Πίνακας ελέγχου. Πίνακας ελέγχου για λέβητα στερεών καυσίμων με κυκλοφορητή (2011/09) GR

Οδηγίες χρήσης. Logamatic Πίνακας ελέγχου. Πίνακας ελέγχου για λέβητα στερεών καυσίμων με κυκλοφορητή (2011/09) GR Οδηγίες χρήσης Πίνακας ελέγχου 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Πίνακας ελέγχου για λέβητα στερεών καυσίμων με κυκλοφορητή 6 720 803 804 (2011/09) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ειδικός λέβητας Logano plus SB615. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση /2002 GR

Οδηγίες χρήσης. Ειδικός λέβητας Logano plus SB615. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση /2002 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας Logano plus SB615 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση 7 747 019 084-01/2002 GR Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης KA316. Ενεργειακά τζάκια. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 645 590 (06/2010) GR

Οδηγίες χρήσης KA316. Ενεργειακά τζάκια. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 645 590 (06/2010) GR Οδηγίες χρήσης Ενεργειακά τζάκια KA316 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 645 590 (06/2010) GR Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, Η ζεστασιά είναι το στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 650 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας..............................3

Διαβάστε περισσότερα

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH KE/AE 23/31. Εγχειρίδιο για το χρήστη (2009/09) GR

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH KE/AE 23/31. Εγχειρίδιο για το χρήστη (2009/09) GR GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH KE/AE 23/31 el Εγχειρίδιο για το χρήστη 6 720 680 418 (2009/09) GR 2 Πίνακας Περιεχομένων GR Πίνακας Περιεχομένων 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και ερμηνεία συμβόλων.................3

Διαβάστε περισσότερα

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G211 και Logano G211 D Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 615 840 (01/2005)

Διαβάστε περισσότερα

O. Λέβητας αερίου. Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD. Παράρτημα για την απαγωγή καυσαερίων (2011/01) GR

O. Λέβητας αερίου. Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD. Παράρτημα για την απαγωγή καυσαερίων (2011/01) GR 6 70 64 886-00.O Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 4- AD Παράρτημα για την απαγωγή καυσαερίων GR Πίνακας περιεχομένων el Πίνακας περιεχομένων Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας...............................

Διαβάστε περισσότερα

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G211 και Logano G211 D Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 615 840 (01/2005)

Διαβάστε περισσότερα

/2001 GR Για τον χειριστή

/2001 GR Για τον χειριστή 6301 9043 11/2001 GR Για τον χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G115 και Logano G115 µε καυστήρα Logatop Παρακαλούµε διαβάστε το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης Παρελκόμενα Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 119-2008/02

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano SK655 - Λέβητας αντικατάστασης για SK425/625/635/645 (έως 400 kw) Logano SK755. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό.

Οδηγίες χρήσης. Logano SK655 - Λέβητας αντικατάστασης για SK425/625/635/645 (έως 400 kw) Logano SK755. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Χαλύβδινος λέβητας 6 720 806 032-00.3T Οδηγίες χρήσης 6 720 806 871 (2016/12) GR Logano SK655 - Λέβητας αντικατάστασης για SK425/625/635/645 (έως 400 kw) Logano SK755 Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Logano S121-2 26-38 kw 1 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου Λέβητας (πυρόλυσης) ξύλου Τύπος Λέβητα 26 32 38 Μήκος [mm] 853 803 903 Ύψος [mm] 1257 1322 1322 Πλάτος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας Logano SK645 / SK745. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας Logano SK645 / SK745. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου 6 720 615 361-01.1SL Χαλύβδινος λέβητας Logano SK645 / SK745 Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 616 640-11/2007 GR

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη - Πρωτότυπο Logano S E S E S E. Λέβητας στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό.

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη - Πρωτότυπο Logano S E S E S E. Λέβητας στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Λέβητας στερεών καυσίμων 0010005648-001 6720864725 (2016/01) GR Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη - Πρωτότυπο Logano S181-15 E S181-20 E S181-25 E Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. blueline 4W. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 648 255 (2011/05) GR 6 720 647 945-00.

Οδηγίες χρήσης. blueline 4W. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 648 255 (2011/05) GR 6 720 647 945-00. Οδηγίες χρήσης Ξυλόσομπα 6 720 647 945-00.1ITL blueline 4W Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 648 255 (2011/05) GR Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, Η ζεστασιά

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Πλακέτα λειτουργίας. xm (2012/10) GR

Οδηγίες εγκατάστασης. Πλακέτα λειτουργίας. xm (2012/10) GR Οδηγίες εγκατάστασης Πλακέτα λειτουργίας xm10 6 720 817 036 (2012/10) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας.... 2 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων....................... 2 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6720812906-00.1Wo Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus 6 720 815 111 (2015/03) GR GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Διαβάστε προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΣΟΜΠΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121 ΣΟΜΠΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ BRUNO, BRUNO G ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 Περιεχόμενα 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ / ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ...3 1.1. Κατασκευαστής...3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. blueline 4W. Για το χρήστη. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 646 674 (10/2010) GR

Οδηγίες χρήσης. blueline 4W. Για το χρήστη. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 646 674 (10/2010) GR Οδηγίες χρήσης Ξυλόσομπα blueline 4W Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 646 674 (10/2010) GR Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, Η ζεστασιά είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

blueline αρ. 9 Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη. 6 720 615 802-06/2007 GR

blueline αρ. 9 Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη. 6 720 615 802-06/2007 GR Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Ξυλόσομπα blueline αρ. 9 Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη. 6 720 615 802-06/2007 GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano GE /2001 GR Για τον χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano GE /2001 GR Για τον χειριστή 6301 7654 11/2001 GR Για τον χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano GE515 ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Εισαγωγή Η συσκευή ανταποκρίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

/2001 GR Για τον χειριστή

/2001 GR Για τον χειριστή 6302 0068 11/2001 GR Για τον χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 και Logano G215 µε καυστήρα Logatop Παρακαλούµε διαβάστε το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Ξυλόσομπα blueline αρ. 8 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 615 801-07/2007 GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

O. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Εγχειρίδιο για το χρήστη (2014/08) GR

O. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Εγχειρίδιο για το χρήστη (2014/08) GR 6 720 644 062-00.1O Λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 2000 W ZWB 24-1 AR Εγχειρίδιο για το χρήστη 6 720 812 512 (2014/08) GR 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας..........

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Αγωγός σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano plus GB225 Logalux SU160/200/300 Logalux ST150/200/300. Παρελκόμενα.

Οδηγίες εγκατάστασης. Αγωγός σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano plus GB225 Logalux SU160/200/300 Logalux ST150/200/300. Παρελκόμενα. Οδηγίες εγκατάστασης Παρελκόμενα Αγωγός σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano plus GB225 Logalux SU160/200/300 Logalux ST150/200/300 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου.

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. 8 719 002 404 0 1 Ακροφύσιο 2 αχτυλίδι στεγανοποίησης 3 αχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 608 586 (2007.02) RA SadrΎaj SadrΎaj 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και σύµβολα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Ξυλόσομπα 7 747 005 460-00.RS blueline αρ. 7 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 70 65 800-0/007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ www.colorato.net Εισαγωγή Η θερμάστρα σας ζεσταίνει μέσω τις ακτινοβολίας (δε χρειάζεστε ενδιάμεσο) οπότε είναι και αποτελεσματική.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 00 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux SU60/00/00 Logalux ST50/00/00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Τοποθέτηση................................................

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων

Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής, διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας και ενεργήστε βάσει αυτών. Φυλάξτε τις παρούσες υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΒΡΑΝΙΕ Οδός Radnička ΣΟΜΠΑ ΑΠΟ ΧΟΝΤΡΕΣ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ PREMIJER PREMIJER K ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΒΡΑΝΙΕ Οδός Radnička ΣΟΜΠΑ ΑΠΟ ΧΟΝΤΡΕΣ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ PREMIJER PREMIJER K ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΒΡΑΝΙΕ Οδός Radnička ΣΟΜΠΑ ΑΠΟ ΧΟΝΤΡΕΣ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ PREMIJER PREMIJER K ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 1. Τεχνικά στοιχεία της σόμπας βραδείας καύσης από χοντρές λαμαρίνες

Διαβάστε περισσότερα

/2006 GR

/2006 GR 7746800095 12/2006 GR (el) Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Logamax plus GB022-24/24K Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από τη θέση σε λειτουργία Σημαντικές γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Συντάξας καθηγητής Παναγιώτης Φαντάκης

Συντάξας καθηγητής Παναγιώτης Φαντάκης Νο1 Ο λέβητας είναι σημαντικότατο κομμάτι της Κεντρικής Θέρμανσης. Από την καλή του κατάσταση εξαρτάται η απρόσκοπτη, ασφαλής και οικονομική λειτουργία όλης της εγκατάστασης. Κατά την συντήρηση του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης 6303 5894-10/2005 EXP (DE) Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης Λέβητας αεριοποίησης ξύλου Logano S121 και Logano S121 WT Διαβάστε το παρόν προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση,

Διαβάστε περισσότερα

επίτοιχο λέβητα αερίου CERACLASSEXCELLENCE

επίτοιχο λέβητα αερίου CERACLASSEXCELLENCE Παράρτημα για τον αγωγό απαγωγής καυσαερίων για επίτοιχο λέβητα αερίου CERACLASSEXCELLENCE 6 70 6 087-00.O ZWC 4- MFA ZWC 8- MFA 6 70 6 784 GR (007/05) OSW Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Logano plus GB102S-16/30 GB102-16/30/42. Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση.

Οδηγίες χρήσης Logano plus GB102S-16/30 GB102-16/30/42. Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6 720 815 098 (2015/03) GR Οδηγίες χρήσης Logano plus GB102S-16/30 GB102-16/30/42 Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΥ ΤΖΑΚΙΟΥ -ΠΛΑΤΟΣ -ΒΑΘΟΣ -ΥΨΟΣ -ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για το χρήστη Logamax plus GB012-25K. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου (2014/08) GR

Εγχειρίδιο για το χρήστη Logamax plus GB012-25K. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου (2014/08) GR Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6 720 812 509 (2014/08) GR 6 720 641 705-00.1O Εγχειρίδιο για το χρήστη Logamax plus GB012-25K Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Ξυλόσομπα 6 720 647 945-00.1ITL blueline 4W Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 6 720 648 251 (2011/06) GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 968 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

Tronic 4000 T Tronic 6000 T

Tronic 4000 T Tronic 6000 T 6720818520-00.1V Θερμαντήρες νερού Tronic 4000 T Tronic 6000 T ES 035/050/080/100/120/150 5... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 818 723 (2016/01) GR 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ. 1 Ακροφύσιο αερίου 2 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 3 Κάλυμμα 4 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης (2010/08) GR

ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ. 1 Ακροφύσιο αερίου 2 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 3 Κάλυμμα 4 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης (2010/08) GR ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 8 719 002 168 0 1 3 2 4 6720607703-00.1V 1 Ακροφύσιο αερίου 2 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 3 Κάλυμμα 4 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 607 616 (2010/08) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Eπεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills WE-Qualify. ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Διάγνωση βλαβών εγκατάστασης και επιδιόρθωση

BUILD UP Skills WE-Qualify. ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Διάγνωση βλαβών εγκατάστασης και επιδιόρθωση BUILD UP Skills WE-Qualify ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Διάγνωση βλαβών εγκατάστασης και Εγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εγκαταστατών μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας Οι λυχνίες του ηλεκτρονικού πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΣΟΜΠΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121 ΣΟΜΠΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ για περιοδική χρήση ELITA, ELITA - 2 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γενικά θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-14 GB072-20 GB072-24K. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-14 GB072-20 GB072-24K. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6 720 646 606-00.1O Logamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24K Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 647 541 (03/2011) GR Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Ξυλόσομπα 7 747 005 459-00.1RS blueline αρ. 4 blueline αρ. 5 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 615 799-02/2008

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων Logamax plus

Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων Logamax plus Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6 720 615 740-00.1O 6 720 812 514 (2015/06) GR Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων Logamax plus GB012-25K V2 Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM456 FM457 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 615 286 03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

microflex 933 / 936 / 13400

microflex 933 / 936 / 13400 Product Information PI 933 / 936 / 13400 _2814 microflex 933 / 936 / 13400 Σύστημα Καθαρισμού Βαλβίδων με Κόκκους ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Καθαρίζει αποτελεσματικά, με τη χρήση ειδικά κατασκευασμένων κόκκων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α200

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α200 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΥΠΟΙ: Τ200 Α200 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ-ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 60 5 /00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Σετ σύνδεσης Logano G5/G5 Logalux LT00 Logano G5/G5 µε καυστήρα Logalux LT00 ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση Περιεχόµενα Τοποθέτηση................................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 60 99 0/00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G/G Logalux LT60/LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: EUROGAS Snc Apparecchiature a gas industriali e domestiche 0051-06 IT 25015 Desenzano del Garda (Brescia) - Via Ticino 10/A Tel. (030) 9990471 / Fax (030) 9990481 PIN 51AR1013 www.eurogasitaly.it - info@eurogasitaly.it

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Ψυγείο - Καταψύκτης. Manual de Utilizare Frigider - Congelator. Bedienungsanleitung INVMS45A2 INVMS45A2-BS

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Ψυγείο - Καταψύκτης. Manual de Utilizare Frigider - Congelator. Bedienungsanleitung INVMS45A2 INVMS45A2-BS INVMS45A2 INVMS45A2-BS User s Manual Refrigerator - Freezer Εγχειρίδιο Χρήσης Ψυγείο - Καταψύκτης Manual de Utilizare Frigider - Congelator Bedienungsanleitung Kühl-/Gefrierschrank English/Ελληνικά/Română/Deutsch

Διαβάστε περισσότερα

/2001 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

/2001 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση 6304 5398 04/2001 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Στοιχεία έκδοσης Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Logano plus

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Logano plus auto man fav menu info Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου 6 720 804 973-00.3T Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Logano plus GB125 με καυστήρα Logatop BE 6720850607 (2015/10) GR Διαβάστε προσεκτικά πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόµβος ιαβατών, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121

17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121 17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121 ΣΟΜΠΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ για περιοδική χρήση VULKAN και VULKAN S ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γενικά θα πρέπει να τηρούνται οι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης. CGB-K40-35 Λέβητες kombi

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης. CGB-K40-35 Λέβητες kombi Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-35 CGB-50 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης CGB-K40-35 Λέβητες kombi Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

Logano plus GB102S. Προαιρετικό σετ σύνδεσης για την παρασκευή ζεστού νερού χρήσης. Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό

Logano plus GB102S. Προαιρετικό σετ σύνδεσης για την παρασκευή ζεστού νερού χρήσης. Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6708189-00.1Wo 6 70 81 106 (01/0) GR Προαιρετικό σετ σύνδεσης για την παρασκευή ζεστού νερού χρήσης Logano plus GB10S Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Παρακαλούμε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W ZSBR 28-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 42-3 A...

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W ZSBR 28-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 42-3 A... 70 80 99-00-O Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W ZSBR 8-3 A... ZWBR 3-3 A... ZBR 4-3 A... Οδηγίες χρήσης 70 807 04 (03/03) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Πνευματικά δικαιώματα Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η ανατύπωση ή η διάδοση κανενός τμήματος με κανέναν τρόπο (εκτύπωση,

Διαβάστε περισσότερα

Την επαγρύπνηση του κοινού για πιθανή εκδήλωση πυρκαγιάς σε τζάκια και καπνοδόχους εφιστά η Πυροσβεστική Υπηρεσία Νάουσας.

Την επαγρύπνηση του κοινού για πιθανή εκδήλωση πυρκαγιάς σε τζάκια και καπνοδόχους εφιστά η Πυροσβεστική Υπηρεσία Νάουσας. Την επαγρύπνηση του κοινού για πιθανή εκδήλωση πυρκαγιάς σε τζάκια και καπνοδόχους εφιστά η Πυροσβεστική Υπηρεσία Νάουσας. Το άναμμα του τζακιού αποτελεί πλέον μέρος της καθημερινότητας ολοένα και περισσότερων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Αγωγοί σύνδεσηςλέβηταμπόιλερ. Πρόσθετος. Logano plus GB225-Logalux LT300. Για τον τεχνικό

Οδηγίες εγκατάστασης. Αγωγοί σύνδεσηςλέβηταμπόιλερ. Πρόσθετος. Logano plus GB225-Logalux LT300. Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης Πρόσθετος εξοπλισμός Αγωγοί σύνδεσηςλέβηταμπόιλερ Logano plus GB225-Logalux LT300 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 642 645 (0/200) GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα