Οδηγίες εγκατάστασης. blueline 4W. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση (10/2010) GR

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες εγκατάστασης. blueline 4W. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 6 720 646 673 (10/2010) GR"

Transcript

1 Οδηγίες εγκατάστασης Ξυλόσομπα blueline 4W Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση (10/2010) GR

2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας και επεξήγηση συμβόλων Eπεξήγηση συμβόλων Eπεξήγηση συμβόλων Στοιχεία για το προϊόν Συσκευασία Προδιαγραφόμενη χρήση Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ Πινακίδα κατασκευαστή Πρόσθετος εξοπλισμός Εργαλεία, πρώτες ύλες και βοηθητικά μέσα Απόρριψη Περιγραφή του προϊόντος Περιγραφή λειτουργίας Τεχνικά χαρακτηριστικά Προδιαγραφές Κανονισμοί και οδηγίες Καύσιμα Επιτρεπόμενα καύσιμα Σωστή ξήρανση και αποθήκευση της καύσιμης ύλης Μεταφορά Εγκατάσταση Συνθήκες τοποθέτησης Τοποθέτηση ξυλόσομπας Αποστάσεις ασφαλείας Εγκατάσταση σωληναγωγών Γενικά για το σύστημα σωληνώσεων Τοποθέτηση και γείωση σωληνώσεων Μόνωση σωληνώσεων Συναρμολόγηση βάνας πλήρωσης και εκκένωσης Σύνδεση μπόιλερ Σύνδεση αισθητήρα θερμοκρασίας λέβητα Πλύση της σωλήνωσης Εξασφάλιση παροχής αέρα καύσης Λειτουργία ξυλόσομπας με αέρα από το χώρο Λειτουργία ξυλόσομπας με εξωτερική παροχή αέρα καύσης Καθορισμός διαστάσεων και τοποθέτηση αγωγού αέρα καύσης Τοποθέτηση πυρίμαχων πλακιδίων επένδυσης Σύνδεση ξυλόσομπας στην καπνοδόχο Εκκίνηση Πρώτη έναρξη λειτουργίας Εκκίνηση Έλεγχος στεγανότητας των υδραυλικών συνδέσεων Έλεγχος απουσίας αέρα στο σύστημα εστίας Ρύθμιση πίεσης λειτουργίας Χειρισμός του ταμπλό ρύθμισης Λειτουργία θέρμανσης Άναμμα Προσαρμογή θερμικής ισχύος Λειτουργία θέρμανσης στο μεταβατικό χρονικό διάστημα Ρυθμιστής ισχύος Θέση εκτός λειτουργίας της ξυλόσομπας Σε περίπτωση ανάγκης, θέστε την ξυλόσομπα εκτός λειτουργίας Πρωτόκολλο εκκίνησης Προστασία του περιβάλλοντος/ ανακύκλωση Φροντίδα, καθαρισμός και συντήρηση Καθαρισμός δέσμης σωλήνων Καθαρισμός διόδων αέρα Συντήρηση ξυλόσομπας Καθαρισμός αγωγού καυσαερίων και καπνοδόχου Έλεγχος της θερμικής βαλβίδας ασφαλείας Πρωτόκολλο επιθεώρησης και συντήρησης Αποκατάσταση βλαβών blueline 4W - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων!

3 Υποδείξεις ασφαλείας και επεξήγηση συμβόλων 1 1 Υποδείξεις ασφαλείας και επεξήγηση συμβόλων 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων Προειδοποιητικές υποδείξεις Οι λέξεις κλειδιά στην αρχή μιας προειδοποιητικής υπόδειξης επισημαίνουν το είδος και τη σοβαρότητα των συνεπειών, σε περίπτωση που δεν τηρούνται τα μέτρα για την αποφυγή του κινδύνου. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών. ΠΡΟΣΟΧΗ σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ελαφρών ή μέτριας σοβαρότητας τραυματισμών. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών τραυματισμών. ΚΙΝΔΥΝΟΣσημαίνει, ότι μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί που μπορεί να αποβούν θανατηφόροι. Σημαντικές πληροφορίες Περαιτέρω σύμβολα Σύμβολο B Οι προειδοποιητικές υποδείξεις στο κείμενο επισημαίνονται και πλαισιώνονται με ένα γκρι προειδοποιητικό τρίγωνο σε γκρι φόντο. Εάν υπάρχει κίνδυνος λόγω ρεύματος στο προειδοποιητικό τρίγωνο υπάρχει σύμβολο κεραυνού αντί για θαυμαστικό. Σημαντικές πληροφορίες που δεν αφορούν κινδύνους για άτομα ή αντικείμενα επισημαίνονται με το διπλανό σύμβολο. Διαχωρίζονται με γραμμές επάνω και κάτω από το κείμενο. Ερμηνεία Ενέργεια Παραπομπή σε άλλα σημεία του εγγράφου ή σε άλλα έγγραφα Παράθεση/καταχώριση στη λίστα Παράθεση/καταχώριση στη λίστα (2η επίπεδο) Πίν Eπεξήγηση συμβόλων Η παράβλεψη των υποδείξεων ασφαλείας ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς - ακόμη και θάνατο - καθώς και υλικές ζημιές και καταστροφές στο περιβάλλον. B Βεβαιωθείτε, ότι η εγκατάσταση και η σύνδεση καυσαερίων, η πρώτη έναρξη λειτουργίας καθώς η συντήρηση διεξάγονται αποκλειστικά από εξειδικευμένη τεχνική εταιρεία. B Φροντίστε ο έλεγχος αποδοχής του συστήματος εστίας να γίνει από τον υπεύθυνο συντηρητή της περιοχής. B Ο καθαρισμός και η συντήρηση θα πρέπει να επαναλαμβάνονται τουλάχιστον μία φορά ετησίως. Ελέγξτε ολόκληρη την εγκατάσταση ως προς την απρόσκοπτη λειτουργία της. Αποκαταστήστε αμέσως τυχόν ελαττώματα. B Πριν από την έναρξη λειτουργίας του συστήματος εστίας διαβάστε προσεκτικά τις υποδείξεις ασφαλείας. B Μην πραγματοποιείτε μετατροπές στη συσκευή ή στην εγκατάσταση. Βλάβες λόγω εσφαλμένου χειρισμού Εσφαλμένοι χειρισμοί μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς ή/και υλικές ζημιές. B Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς επίβλεψη, και ότι δεν παίζουν με αυτήν. B Κατά την παρουσία μικρών παιδιών χρησιμοποιήστε προστατευτικό για ξυλόσομπες. B Βεβαιωθείτε ότι στη συσκευή έχουν πρόσβαση μόνο άτομα που είναι σε θέση να τη χρησιμοποιήσουν σωστά. B Η εγκατάσταση, η έναρξη λειτουργίας, η συντήρηση και η επισκευή πρέπει να διεξάγονται αποκλειστικά από εξειδικευμένη τεχνική εταιρεία. Κίνδυνος πυρκαγιάς από εκρηκτικά και εύφλεκτα υλικά B Μην αποθηκεύετε ή τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά ή υγρά κοντά ή πάνω στο σύστημα εστίας. B Πριν την έναρξη εργασιών με εκρηκτικά ή εύφλεκτα υλικά κοντά στο σύστημα εστίας, περιμένετε το σύστημα εστίας να σβήσει τελείως και να κρυώσει. B Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα (π.χ. έπιπλα, χαλιά, λουλούδια) μπροστά από το άνοιγμα του φλογοθαλάμου. Τηρείτε τις ελάχιστες αποστάσεις, που αναφέρονται στο κεφάλαιο 5.3, Σελίδα13 (αποστάσεις ασφαλείας). blueline 4W - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων! 3

4 1 Υποδείξεις ασφαλείας και επεξήγηση συμβόλων B Κατά το άνοιγμα της πόρτας φλογοθαλάμου μπορεί να πέσουν σπινθήρες από το φλογοθάλαμο πάνω στο δάπεδο. Τοποθετήστε την πλάκα προστασίας από τους σπινθήρες μπροστά από την εστία. Κίνδυνος λόγω ελλιπούς μέριμνας για την προσωπική ασφάλεια σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης π.χ. σε περίπτωση πυρκαγιάς B Μην θέσετε σε καμία περίπτωση τη ζωή σας σε κίνδυνο. Πάνω απ' όλα προέχει η ασφάλειά σας. Κίνδυνος τραυματισμού από θερμά μέρη της συσκευής Η πόρτα του φλογοθαλάμου, η λαβή χειρισμού, τα μέρη της εστίας και ο φράκτης αέρα καύσης θερμαίνονται κατά τη λειτουργία. B Κατά το άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας φλογοθαλάμου, την τοποθέτηση καύσιμης ύλης και το χειρισμό του φράκτη αέρα καύσης χρησιμοποιείτε το συνοδευτικό προστατευτικό γάντι. Κίνδυνος λόγω ανεπαρκούς παροχής καθαρού αέρα B Αναθέστε σε τεχνική εταιρεία τον υπολογισμό των διαστάσεων του συνδέσμου αέρα καύσης. B Κατά τη λειτουργία θέρμανσης διασφαλίστε την παροχή επαρκούς καθαρού αέρα στο χώρο τοποθέτησης. Αυτό ισχύει και για την ταυτόχρονη λειτουργία του συστήματος εστίας και άλλων θερμαντικών στοιχείων. B Αν χρειαστεί, αναθέστε σε τεχνική εταιρεία την εγκατάσταση μιας εξωτερικής παροχής αέρα καύσης. Ακόμα και όταν η τροφοδοσία αέρα καύσης είναι εξωτερική, ένα σημαντικό μέρος του αέρα καύσης προέρχεται από το χώρο τοποθέτησης. B Σε περίπτωση ταυτόχρονης λειτουργίας του συστήματος εστίας και κάποιου εξαερισμού ή απορροφητήρα λάβετε υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης του κλάδου συντηρητών. B Διατηρείτε τον αέρα καθαρό από επιθετικές ουσίες (αλογονωμένους υδρογονάνθρακες, που περιέχουν ενώσεις χλωρίου ή φθορίου). Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η διάβρωση. Κίνδυνος ζημιών στην εγκατάσταση λόγω υπερπίεσης Για την πρόληψη βλαβών λόγω υπερπίεσης, μπορεί κατά τη διάρκεια της θέρμανσης να εκκενωθεί νερό από τη βαλβίδα ασφαλείας του κυκλώματος νερού θέρμανσης και της παροχής ζεστού νερού. B Σε καμία περίπτωση μην κλείνετε τις βαλβίδες ασφαλείας. Κίνδυνος ζημιών στην εγκατάσταση λόγω αποκλίσεων από την ελάχιστη αντίθλιψη της καπνοδόχου Εάν υπάρχουν μεγαλύτερες αντιθλίψεις, αυξάνονται οι εκπομπές, με αποτέλεσμα να καταπονείται περισσότερο το σύστημα εστίας και να υπάρχει κίνδυνος να υποστεί ζημιά. B Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι τιμές αντίθλιψης ( Πίνακας 3, Σελίδα 8). B Βεβαιωθείτε ότι η καπνοδόχος και η σύνδεση αγωγού καυσαερίων ανταποκρίνονται στα ισχύοντα πρότυπα ( κεφάλαιο 3.1, Σελίδα 9). B Βεβαιωθείτε ότι το ύψος της καπνοδόχου με αφετηρία την είσοδο καυσαερίων είναι τουλάχιστον 4 m. B Αναθέστε τον έλεγχο της τήρησης της απαιτούμενης αντίθλιψης σε μια εγκεκριμένη τεχνική εταιρεία. Ζημιές στην εγκατάσταση σε περίπτωση λειτουργίας χωρίς νερό Η λειτουργία χωρίς νερό δεν επιτρέπεται. B Πριν από την πρώτη έναρξη λειτουργίας γεμίστε τη συσκευή με νερό. Συνδέσεις και διασυνδέσεις μεταξύ συστήματος εστίας και καπνοδόχου B Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις και διασυνδέσεις μεταξύ του συστήματος εστίας και της καπνοδόχου είναι στεγανές. B Περιορίστε κατά το δυνατόν το μήκος των συνδέσεων και διασυνδέσεων προς την καπνοδόχο και τοποθετήστε τις με ανοδική κλίση. B Συνιστούμε τη χρήση μιας διπλής επένδυσης τοίχου. Συνεννοηθείτε με το συντηρητή σχετικά με την τοποθέτηση μιας πρόσθετης συσκευής αερισμού/ενός ρυθμιστή ελκυσμού καπνοδόχου. B Απομακρύνετε όλα τα εύφλεκτα και τα θερμοευαίσθητα υλικά μέσα και πάνω στον τοίχο σε ακτίνα 200 mm από το άνοιγμα σύνδεσης. Αντικαταστήστε τα με άκαυστα υλικά. B Τηρείτε απόσταση 400 mm από εύφλεκτα ή θερμοευαίσθητα υλικά στην οροφή. Εξοικείωση του πελάτη B Συμπληρώστε το πρωτόκολλο έναρξης λειτουργίας και παράδοσης στο παρόν έγγραφο. B Εξηγήστε στον πελάτη τον τρόπο λειτουργίας και χειρισμού της συσκευής. B Παραδώστε τα τεχνικά έγγραφα στον πελάτη. Γνήσια ανταλλακτικά B Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά και πρόσθετο εξοπλισμό της Buderus. Για ζημιές που προκλήθηκαν από ανταλλακτικά που δεν διανέμονται από την Buderus, η Buderus δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. 4 blueline 4W - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων!

5 Στοιχεία για το προϊόν 2 2 Στοιχεία για το προϊόν 2.1 Συσκευασία σχετικούς εθνικούς κανονισμούς. Η δήλωση συμμόρφωσης πιστοποιήθηκε με τη σήμανση CE. Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος στο internet στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή να τη ζητήσετε από το αρμόδιο υποκατάστημα της Buderus. 2.4 Πινακίδα κατασκευαστή Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στην πίσω πλευρά της ξυλόσομπας. 2.5 Πρόσθετος εξοπλισμός 1 χαρτοκιβώτιο: πλήρες σύστημα Σχ. 1 Χαρτοκιβώτιο πάνω σε παλέτα και απαιτούμενος εξοπλισμός B Ελέγξτε το περιεχόμενο παραγγελίας για τυχόν φθορές και ελλείψεις. 1 χαρτοκιβώτιο πάνω σε παλέτα με ξυλόσομπα, 1 χαρτοκιβώτιο: 2 επάνω πυρίμαχα πλακίδια κάλυψης, 2 πυρίμαχα πλακίδια διατήρησης θερμότητας, Γάντι μέσα στην ξυλόσομπα, Βούρτσα καθαρισμού κολλημένη πάνω στην ξυλόσομπα 2.2 Προδιαγραφόμενη χρήση Η ξυλόσομπα είναι μια εγκατάσταση καύσης περιορισμένης χρονικής λειτουργίας με αυτοκλειόμενη πόρτα φλογοθαλάμου κατά DIN EN 13240, κατηγορία 1a. Όταν χρησιμοποιείται κατάλληλη καπνοδόχος είναι εφικτή η πολλαπλή σύνδεση στην καπνοδόχο. Η ξυλόσoμπα λειτουργεί είτε με αέρα από το χώρο είτε με εξωτερική παροχή αέρα καύσης. Λειτουργείτε την ξυλόσομπα με ελάχιστη θερμοκρασία επιστροφής 60 C. Διασφαλίστε την ελάχιστη θερμοκρασία επιστροφής με κατάλληλα μέτρα (π.χ. άνοδος θερμοκρασίας επιστροφής). 2.6 Εργαλεία, πρώτες ύλες και βοηθητικά μέσα Για τη συναρμολόγηση της ξυλόσομπας θα χρειαστείτε τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται συνήθως στις ξυλόσομπες και στις θερμάστρες με επένδυση εφυαλωμένων πυρίμαχων πλακιδίων, καθώς και στις υδραυλικές εγκαταστάσεις και τις χειρονακτικές εργασίες λευκοσιδηρουργίας. 2.7 Απόρριψη Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω: B Φροντίστε ώστε τα υλικά συσκευασίας να απορριφθούν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. 2.3 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται όσον αφορά την κατασκευή και τη λειτουργία του με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και με τους blueline 4W - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων! 5

6 2 Στοιχεία για το προϊόν 2.8 Περιγραφή του προϊόντος Η ξυλόσομπα αποτελείται από ένα χαλύβδινο σώμα, επενδυμένο με μονωτικά στοιχεία. Κύρια μέρη της ξυλόσομπας είναι: Πυρίμαχα πλακίδια κάλυψης/φυσικός λίθος σερπεντίνη Τα πυρίμαχα πλακίδια κάλυψης/ο φυσικός λίθος σερπεντίνη καλύπτουν το επάνω μέρος της ξυλόσομπας καθώς και το ράφι διατήρησης θερμότητας και αποτελούν διακοσμητικό στοιχείο για την εναρμόνιση της ξυλόσoμπας στο χώρο. Τοποθετούνται κατά τη συναρμολόγηση. Πλευρικά τμήματα Τα πλευρικά τμήματα [4] αποτελούν διακοσμητικό στοιχείο για την εναρμόνιση της ξυλόσoμπας στο χώρο. Σχάρα/φλογοθάλαμος Η σχάρα [1] δέχεται το καύσιμο, διασφαλίζει την παροχή αέρα και τη διέλευση της στάχτης. Η επένδυση φλογοθαλάμου αποτελείται από χυτές πλάκες και πλάκες βερμικουλίτη. Πόρτα φλογοθαλάμου Η πόρτα φλογοθαλάμου [2] διασφαλίζει την ελεγχόμενη καύση του καυσίμου και αποτρέπει τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Ράφι διατήρησης θερμότητας Το ράφι διατήρησης θερμότητας [3] χρησιμεύει π.χ. στο ζέσταμα τροφών και ροφημάτων. 2.9 Περιγραφή λειτουργίας Ο αέρας καύσης (πρωτεύων αέρας) εισέρχεται μέσω της σύνδεσης αέρα καύσης που βρίσκεται στην πίσω πλευρά στον αεροθάλαμο καύσης (με ρυθμιστή αέρα) της ξυλόσομπας. Από εκεί οδηγείται ο αέρας καύσης μέσω του χώρου στάχτης στον πάτο φλογοθαλάμου, όπου λαμβάνει χώρα η καθεαυτή διαδικασία καύσης. Ο δευτερεύων αέρας τροφοδοτείται από τον αεροθάλαμο καύσης εν μέρει μέσω των ανοιγμάτων στα πλευρικά τοιχώματα στη διαδικασία καύσης. Ένα άλλο μέρος του δευτερεύοντος αέρα οδηγείται ως αέρας καθαρισμού τζαμιού από την επάνω πλευρά της πόρτας φλογοθαλάμου πάνω από το τζάμι. Τα αέρια θέρμανσης που σχηματίστηκαν κατά τη διαδικασία καύσης οδηγούνται μέσω του πλίνθου εκτροπής στην επάνω περιοχή του φλογοθαλάμου, των πλακών εκτροπής και των άλλων πλίνθων εκτροπής προς τις δέσμες σωλήνων. Τα αέρια θέρμανσης μεταφέρουν ένα μεγάλο μέρος της θερμότητας μέσω των δεσμών σωλήνων στο νερό θέρμανσης και οδηγούνται στη συνέχεια μέσω του στομίου καυσαερίων στο σύστημα καυσαερίων. Σχ. 2 Ξυλόσομπα 1 Σχάρα/φλογοθάλαμος 2 Πόρτα φλογοθαλάμου 3 Ράφι διατήρησης θερμότητας 4 Πλευρικά τμήματα από ανοξείδωτο χάλυβα (αριστερά και δεξιά) 5 Πυρίμαχα πλακίδια κάλυψης/φυσικός λίθος σερπεντίνη 6 blueline 4W - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων!

7 Στοιχεία για το προϊόν Τεχνικά χαρακτηριστικά Σχ. 3 Διαστάσεις (μέτρηση σε mm) 1 Δίοδος καλωδίων 2 Απορροή θερμικής βαλβίδας ασφαλείας ¾ " 3 Παροχή καθαρού νερού θερμικής βαλβίδας ασφαλείας ¾ " 4 Επιστροφή ¾ " 5 Προσαγωγή ¾ " 6 Σύνδεση εξωτερικού αγωγού αέρα καύσης Ø 120 mm 7 Βάνα ΠΕ Εναλλακτικά μπορούν οι θέσεις 2, 4 και 5 να διαθέτουν και ένα συνοδευτικό κοχλιωτό κολάρο σύσφιξης 22 x 3/4" ή 18 x 3/4". blueline 4W - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων! 7

8 2 Στοιχεία για το προϊόν Ξυλόσομπα Ονομαστική θερμική ισχύς kw 8 Μέση θερμική απόδοση στην kw 6 πλευρά νερού Ικανότητα θέρμανσης αέρα χώρου m Μέση παροχή καυσίμου kg/h 2,3 Βαθμός απόδοσης % 86 Περιεχόμενο νερό Λίτρα 19,8 Διαστάσεις καπνοδόχου Ροή μάζας καυσαερίων g/s 7,11 Μέση θερμοκρασία καυσαερίων C 210 στο στόμιο καυσαερίων περ. Ελάχιστη αντίθλιψη σε Pa 12 ονομαστική θερμική ισχύ Ελάχιστη αντίθλιψη Pa 12 Μέγιστη αντίθλιψη Pa 25 Μέση περιεκτικότητα σε CO 2 % 8,5 Πίν. 3 Τεχνικά χαρακτηριστικά Μέγιστη πίεση λειτουργίας bar 3 Απαιτούμενος αέρα καύσης m³/h 28,5 Συνολικό ύψος mm 1206 Πλάτος mm 600 Βάθος με λαβή mm 615 Βάθος χωρίς λαβή και συνδέσεις σωλήνων mm 573 Ø στομίου καυσαερίων mm 150 Ø στομίου αέρα καύσης mm 120 Βάρος περ. (με επένδυση πυρίμαχων πλακιδίων) Βάρος περ. (μόνο φυσικός λίθος σερπεντίνη) Βάρος περ. (χωρίς επένδυση πυρίμαχων πλακιδίων) Επιτρεπόμενη θερμοκρασία προσαγωγής Ελάχιστη θερμοκρασία επιστροφής Απώλεια πίεσης του εναλλάκτη θερμότητας Απαιτούμενο ελάχιστο μέγεθος του ταμιευτήρα Θερμική βαλβίδα ασφαλείας: ελάχιστη ποσότητα ροής Απόδοση της θερμικής βαλβίδας ασφαλείας σε ελάχιστη πίεση ροής 2 bar και ελάχιστη ποσότητα ροής 700 l/h kg 202 kg 206 kg 190 C 90 C 60 mbar 40 Λίτρα 500 l/h 700 kw 7,5 Πίν. 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά 8 blueline 4W - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων!

9 Προδιαγραφές 3 3 Προδιαγραφές 3.1 Κανονισμοί και οδηγίες Τηρείτε για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του συστήματος τους κανονισμούς και τις οδηγίες που ισχύουν στη χώρα σας! Το σύστημα εστίας πρέπει να συνδεθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα. Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση του συστήματος εστίας μελετήστε τα τεχνικά έγγραφα! Γερμανία Ξυλόσομπες για στερεά καύσιμα κατά DIN EN Καπνοδόχος και σύνδεση καυσαερίων κατά DIN Διαστάσεις καπνοδόχου κατά DIN EN ,DIN EN Τεχνικοί κανόνες για την εγκατάσταση πόσιμου νερού DIN 1988 Μόλυνση του πόσιμου νερού EN 1717 Τεχνικός εξοπλισμός ασφαλείας εγκαταστάσεων παραγωγής θερμότητας EN Συστήματα θέρμανσης σε κτίρια κατά DIN EN Προδιαγραφές VDE Αυστρία σύμφωνα με τον αυστριακό κανονισμό για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης 15a B-VG Ελβετία Κανονισμός περί προστασίας της ατμόσφαιρας (LRV) Προδιαγραφές της Ελβετικής Ένωσης Πυροπροστασίας (VKF) Τηρείτε κατά τη σύνδεση και λειτουργία του συστήματος εστίας εκτός από τους πυροσβεστικούς και πολεοδομικούς κανονισμούς (πάντα στην ενημερωμένη έκδοση): τις κανονιστικές διατάξεις για τα οικοδομικά έργα και την καύση, τους τεχνικούς κανόνες του κλάδου κατασκευής συστημάτων εστιών και θέρμανσης αέρα, τις τοπικές πολεοδομικές διατάξεις σχετικά με τις προϋποθέσεις τοποθέτησης, π.χ. κανονιστικές διατάξεις για την καύση που ισχύουν στα ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας.ld 3.2 Καύσιμα Επιτρεπόμενα καύσιμα ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ζημιές στην εγκατάσταση και επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τη χρήση μη επιτρεπόμενων καυσίμων! B Μην χρησιμοποιείτε για καύση πλαστικό, οικιακά απορρίμματα, χημικά επεξεργασμένα υπολείμματα ξύλου, παλιά χαρτιά, τεμαχίδια ξύλου, απορρίμματα φλοιών και μοριοσανίδων. Η χρήση μη επιτρεπόμενης καύσιμης ύλης αποτελεί στη Γερμανία παραβίαση του ομοσπονδιακού νόμου περί ελέγχου των οχλήσεων, στη Ελβετία του κανονισμού περί προστασίας της ατμόσφαιρας (LRV). Ως καύσιμη ύλη για το σύστημα εστίας επιτρέπονται φυσικά καυσόξυλα ξηραμένα στον αέρα (μέγιστη εναπομένουσα υγρασία 25 %). Συνιστούμε το ξύλο οξιάς ως ιδανική καύσιμη ύλη. Δεν επιτρέπονται τα παρακάτω καύσιμα: Επεξεργασμένο ξύλο Κόντρα πλακέ Ροκανίδια Κάρβουνο Κωκ Σωστή ξήρανση και αποθήκευση της καύσιμης ύλης Το νερό που περιέχεται στο ξύλο εξατμίζεται κατά την καύση. Η ενέργεια που απαιτείται για τη διαδικασία αυτή χάνεται από τη θέρμανση. Φρεσκοκομμένο «πράσινο» ξύλο περιέχει μεγάλη αναλογία νερού και έτσι διαθέτει περίπου τη μισή μόνο θερμογόνο δύναμη συγκριτικά με το στεγνό ξύλο. B Για να διασφαλιστεί μια καθαρή και καλή καύση, χρησιμοποιείτε μόνο στεγνό και φυσικό ξύλο. Ο ομοσπονδιακός νόμος περί ελέγχου των οχλήσεων προβλέπει για τα καυσόξυλο εναπομένουσα υγρασία κάτω από 25 % επί του ξηρού ή άνυδρου βάρους της καύσιμης ύλης. Αυτό επιτυγχάνεται με την αποθήκευση για διάρκεια περ. δύο ετών με τον παρακάτω περιγραφόμενο τρόπο. blueline 4W - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων! 9

10 3 Προδιαγραφές Αποθήκευση εκτός κτιρίων B Αποθηκεύετε τα καυσόξυλα κατά το δυνατόν στη νότια πλευρά ενός κτιρίου, σε σημείο που προστατεύεται από τη βροχόπτωση και αερίζεται. B Στοιβάξτε χαλαρά τα καυσόξυλα σε έναν τοίχο και στηρίξτε τα τουλάχιστον από τη μία πλευρά. B Προσέξτε να υπάρχει κενό ανάμεσα στις επιμέρους στοίβες ξύλων. Με το διερχόμενο αέρα μεταφέρεται καλύτερα η υγρασία που αναδύεται από την επιφάνεια του ξύλου Σχ N W O S Αποθήκευση καύσιμης ύλης εκτός κτιρίων Καύση Το ξύλο αποτελείται κυρίως από κυτταρίνη, λιγνίτη, ρητίνη, λίπη και λάδια και συνεπώς δεν καίγεται άμεσα. Τα συστατικά του ξύλου εξαερώνονται σε διάφορες θερμοκρασίες και καίγονται όταν υπάρχει επαρκές οξυγόνο. Όταν οι απαιτούμενες θερμοκρασίες για την απαέρωση και την καθαρή καύση δεν μπορούν να επιτευχθούν, τότε η καύση είναι «ελλιπής». Τα υλικά που δεν καίγονται επιβαρύνουν το περιβάλλον και συσσωρεύονται ως επικαθίσεις (αιθάλη, πίσσα) στο σύστημα εστίας και στο σύστημα καυσαερίων. Αυτό συνεπάγεται πρόσθετες εργασίες καθαρισμού και ενδεχομένως ζημιές στην εγκατάσταση. Για μια καλή, γρήγορη καύση απαιτείται συνεπώς καλή απαέρωση. Η απαέρωση διασφαλίζεται μόνο στα «ανοιχτά» σημεία του ξύλου, κάτι που καθιστά απαραίτητο το σκίσιμο του ξύλου. Το μέγεθος των κούτσουρων είναι ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την ιδανική καύση του ξύλου. Μικρότερα κούτσουρα διαθέτουν αναλογικά με τη μάζα μεγαλύτερη επιφάνεια σε σχέση με το μη τεμαχισμένο ξύλο. Τα είδη ξύλου διαφέρουν στη θερμογόνο δύναμη: Τα σκληρά ξύλα ενδείκνυνται ιδιαίτερα ως καυσόξυλα. Καίγονται αργά με χαμηλή φλόγα και δημιουργούν θράκα που διαρκεί πολύ. Τα ρητινούχα ξύλα είναι πλούσια σε ρητίνη, καίγονται πιο γρήγορα και έχουνμεγαλύτερη τάση να δημιουργούν σπινθήρες. Αποθήκευση εντός κτιρίων Η αποθήκευση φρέσκου ξύλου σε κλειστούς χώρους (π.χ. υπόγειο, γκαράζ) ή σε μεμβράνες χωρίς επαρκή κυκλοφορία αέρα εμποδίζει την ξήρανση και οδηγεί στην ανάπτυξη μυκήτων και μούχλας στο ξύλο. B Αποθηκεύετε τα καυσόξυλα σε ένα κατά το δυνατόν ξηρό και αεριζόμενο χώρο. Διάρκεια αποθήκευσης Ως γενικός κανόνας ισχύει: για μαλακό ξύλο τουλάχιστον ένα έτος, για σκληρό ξύλο τουλάχιστον δύο έτη. Συνιστούμε την ξήρανση για δύο έως τρία έτη. Τιμές για την πραγματική υγρασία του ξύλου παρέχουν συσκευές μέτρησης υγρασίας. 10 blueline 4W - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων!

11 Μεταφορά 4 4 Μεταφορά ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος τραυματισμού κατά τη μεταφορά μεγάλων φορτίων και σε περίπτωση ανεπαρκούς ασφάλισης κατά τη μεταφορά! B Ανυψώστε και μεταφέρετε την ξυλόσομπα με επαρκή αριθμό ατόμων. B Χρησιμοποιείτε κατάλληλα μέσα μεταφοράς, π.χ. ένα καρότσι μεταφοράς, ένα χειροκίνητο καρότσι με ιμάντα ή ένα ανυψωτικό όχημα. B Ασφαλίστε την ξυλόσομπα έναντι πτώσης. Η ξυλόσομπα παραδίδεται συσκευασμένη πάνω σε παλέτα. B Τοποθετήστε ένα χειροκίνητο καρότσι ή ένα ανυψωτικό όχημα στην πίσω πλευρά της συσκευασμένης ξυλόσομπας. B Ασφαλίστε την ξυλόσομπα με έναν ιμάντα πρόσδεσης. B Μεταφέρετε την ξυλόσομπα στο χώρο τοποθέτησης. B Κατά τη μεταφορά προσέξτε να μην υποστεί ζημιά η ξυλόσομπα. blueline 4W - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων! 11

12 5 Εγκατάσταση 5 Εγκατάσταση ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ζημιές στην εγκατάσταση λόγω εσφαλμένης συναρμολόγησης! B Αναθέστε τη συναρμολόγηση σε μια εξουσιοδοτημένη τεχνική εταιρεία. 5.1 Συνθήκες τοποθέτησης Χώρος τοποθέτησης ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος θανάτου σε περίπτωση ελαττωματικής λειτουργίας της ξυλόσομπας! B Τοποθετήστε την ξυλόσομπα μόνο σε χώρους, όπου διασφαλίζεται η ακίνδυνη λειτουργία της. 5.2 Τοποθέτηση ξυλόσομπας ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω εύφλεκτων αντικειμένων εντός των αποστάσεων ασφαλείας! B Τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας ( Σχ. 7, πίν. 4, Σελίδα 13). B Τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας από εύφλεκτα αντικείμενα και υλικά (έπιπλα, υφάσματα, λουλούδια κτλ.). B Λύστε τις συνθετικές ταινίες [2]. B Αφαιρέστε την πλαστική μεμβράνη. B Αφαιρέστε το χαρτοκιβώτιο [1] προς τα επάνω. Αντοχή φορτίου ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος θανάτου σε περίπτωση ανεπαρκούς αντοχής φορτίου της επιφάνειας τοποθέτησης! B Τοποθετήστε τη ξυλόσομπα μόνο σε επιφάνεια με επαρκή αντοχή φορτίου. B Αν χρειαστεί διασφαλίστε την αντοχή φορτίου με κατάλληλα μέτρα (π.χ. πλάκα δαπέδου για την κατανομή του φορτίου). Επένδυση δαπέδου ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς από εύφλεκτη ή θερμοευαίσθητη επένδυση δαπέδου! B Τοποθετήστε τη ξυλόσομπα σε μια άκαυστη βάση (προτείνεται:πλάκα από γυαλί, κεραμική ή χαλύβδινη πλάκα με διαστάσεις 1200 x 1000 mm). Η βάση πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την εστία, μετρώντας από την πόρτα φλογοθαλάμου, κατά τουλάχιστον 500 mm εμπρός και 300 mm πλευρικά. ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπερθέρμανση επιμέρους περιοχών από φυσαλίδες αέρα στον εναλλάκτη θερμότητας! B Για την αποφυγή φυσαλίδων αέρα στον εναλλάκτη θερμότητας, ευθυγραμμίστε την ξυλόσομπα οριζόντια. Σχ. 5 Τοποθέτηση ξυλόσομπας 1 Χαρτοκιβώτιο με πλαστική μεμβράνη σε παλέτα 2 Συνθετικές ταινίες B Ξεβιδώστε τις βίδες από την παλέτα. B Σηκώστε προσεκτικά τη ξυλόσομπα από την παλέτα και τοποθετήστε την στο σημείο τοποθέτησης. B Ευθυγραμμίστε την ξυλόσομπα οριζόντια. B Αφαιρέστε το κυματοειδές χαρτόνι μέσω του στομίου καυσαερίων από τη δέσμη σωλήνων, αν χρειαστεί ευθυγραμμίστε τους πλίνθους εκτροπής. Για τις ανάγκες μεταφοράς έχουν στερεωθεί οι πλίνθοι εκτροπής. B Μετά την ευθυγράμμιση της ξυλόσομπας ελέγξτε τη θέση των πλίνθων εκτροπής και των πλακών εκτροπής καυσαερίων πάνω στη δέσμη σωλήνων και ευθυγραμμίστε τις ( Σχ. 20, Σελίδα 27): Ωθήστε τις πλάκες εκτροπής καυσαερίων προς τα εμπρός. Ωθήστε τους πλίνθους εκτροπής προς τα πίσω. 12 blueline 4W - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων!

13 Εγκατάσταση 5 B Για το σκοπό αυτό ανοίξτε το κάλυμμα επιθεώρησης [5] πίσω από το ράφι διατήρησης θερμότητας. 5.3 Αποστάσεις ασφαλείας ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω εύφλεκτων αντικειμένων εντός των αποστάσεων ασφαλείας! B Τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας από εύφλεκτα αντικείμενα και υλικά (έπιπλα, υφάσματα). B τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας ( Πίν. 4). Αποστάσεις ασφαλείας Πίσω mm 100 Πλευρικά mm 200 Μπροστά mm 800 Πίν. 4 Αποστάσεις ασφαλείας Σχ. 6 Άνοιγμα καλύμματος επιθεώρησης πίσω από το ράφι διατήρησης θερμότητας 1 Πυρίμαχα πλακίδια κάλυψης 2 Πλίνθοι διατήρησης θερμότητας 3 Κάλυμμα ραφιού διατήρησης θερμότητας 4 Θερμομόνωση 5 Κάλυμμα επιθεώρησης Σχ. 7 Αποστάσεις ασφαλείας (διαστάσεις σε mm) blueline 4W - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων! 13

14 5 Εγκατάσταση 5.4 Εγκατάσταση σωληναγωγών Για να διευκολυνθεί η συναρμολόγηση και να ελεγχθεί η απόδοση θερμότητας στο σύστημα θέρμανσης, μπορεί να πραγματοποιηθεί η σύνδεση νερού θέρμανσης μέσω ενός πλήρους συστήματος. Διαβάστε σχετικά τις οδηγίες εγκατάστασης του αντίστοιχου πλήρους συστήματος. Όταν χρησιμοποιούνται επιμέρους εξαρτήματα για τη σύνδεση στο σύστημα θέρμανσης, πρέπει τα εξαρτήματα αυτά να διασφαλίζουν τις λειτουργίες ασφαλείας και τις προϋποθέσεις λειτουργίας (π.χ. άνοδος θερμοκρασίας επιστροφής, βαλβίδα ασφαλείας, δοχείο διαστολής με μεμβράνη). Όταν δεν χρησιμοποιείται πλήρες σύστημα κατά την τοποθέτηση, τοποθετήστε μια βαλβίδα ασφαλείας κατά DIN EN Η βαλβίδα ασφαλείας πρέπει να τοποθετηθεί έτσι, ώστε η απώλεια πίεσης του αγωγού σύνδεσης να μην υπερβαίνει το 3 % και του αγωγού εξόδου να μην υπερβαίνει το 10 % της ονομαστικής πίεσης της βαλβίδας ασφαλείας. Η βαλβίδα ασφαλείας πρέπει να είναι προσβάσιμη. Δεν πρέπει να έχει τοποθετηθεί διάταξη απομόνωσης μεταξύ ξυλόσομπας και βαλβίδας ασφαλείας. Πριν από τη συναρμολόγηση ενημερωθείτε για τις συνθήκες στον τόπο εγκατάστασης και για τις τοπικές διατάξεις Γενικά για το σύστημα σωληνώσεων Η ξυλόσομπα [3], το πλήρες σύστημα [4] και το μπόιλερ [1] πρέπει να συνδεθούν με σωληνώσεις θερμικής αντοχής έως 160 C. Για μήκη σωλήνων έως m συνιστούμε τη χρήση χαλκοσωλήνα 22 x 1 mm. Σε ακόμα μεγαλύτερα μήκη αγωγών απαιτείται υπολογισμός του δικτύου σωληνώσεων και προσαρμογή της διαμέτρου σωλήνων στις συνθήκες του συστήματος εστίας. Στατικό ύψος εγκατάστασης Σχ. 8 Σωλήνωση συστήματος εστίας 1 Μπόιλερ 2 Αγωγός αισθητήρα λέβητα 3 Ξυλόσομπα 4 Πλήρες σύστημα 5 Βάνα πλήρωσης και εκκένωσης Σύνδεση σωληνώσεων B Όταν οι σωληνώσεις έχουν θερμική αντοχή έως 160 C, πραγματοποιήστε όλες τις συνδέσεις μέσω συγκόλλησης, με κοχλιωτά κολάρα σύσφιξης ή με συστήματα πρεσαριστής προσαρμογής. Η διαφορά ύψους μεταξύ του υψηλότερου σημείου του συστήματος σωληνώσεων (σύστημα εστίας) και του πλήρους συστήματος πρέπει με τα συνοδευτικά εξαρτήματα να είναι έως 15 m (λεγόμενο «στατικό ύψος»). 14 blueline 4W - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων!

15 Εγκατάσταση Τοποθέτηση και γείωση σωληνώσεων Για να αποτραπούν ηλεκτρικές διαφορές δυναμικού, πρέπει να γειωθούν οι σωληνώσεις μεταξύ συστήματος εστίας και μπόιλερ. Οι εργασίες αυτές επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν μόνο από μια εξουσιοδοτημένη τεχνική εταιρεία σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. B Ξεβιδώστε τη βίδα στο πίσω περίβλημα [1] με ένα κατσαβίδι και αφαιρέστε το πίσω περίβλημα προς τα εμπρός (βέλος). Η παροχή κρύου νερού και η απορροή της θερμικής βαλβίδας ασφαλείας δεν πρέπει να κλείνουν. Η πίεση της παροχής νερού λέβητα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,0 bar. Σχ. 9 Αφαίρεση πίσω περιβλήματος B Τοποθετήστε από ένα συνδετήρα γείωσης στο σωλήνα προσαγωγής και στο σωλήνα επιστροφής (οποιαδήποτε θέση). B Συνδέστε τους συνδετήρες γείωσης μέσω του καλωδίου ισοστάθμισης δυναμικού NYM (τουλάχιστον 6 mm 2 ) στη ράβδο ιστοστάθμισης δυναμικού του κτιρίου. Σχ. 10 Συνδέσεις στο πίσω τοίχωμα 1 Κόκκινο κουμπί ελέγχου της θερμικής βαλβίδας ασφαλείας 2 Παροχή κρύου νερού θερμικής βαλβίδας ασφαλείας ¾ " 3 Απορροή θερμικής βαλβίδας ασφαλείας ¾ " 4 Βάνα ΠΕ 5 Επιστροφή ¾ " 6 Προσαγωγή ¾ " Ο εγκατεστημένος εναλλάκτης θερμότητας ασφαλείας με θερμική βαλβίδα ασφαλείας (TAS) προορίζεται αποκλειστικά για την απαγωγή πλεονάζουσας θερμότητας από την εστία. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί ως ταχυθερμοσίφωνας για την παραγωγή ζεστού νερού κτλ. Κατά την έναρξη λειτουργίας του συστήματος εστίας τεχνικός εγκατάστασης πρέπει να ελέγξει την απρόσκοπτη λειτουργία της θερμικής βαλβίδας ασφαλείας. Τεκμηριώστε τα πατήματα κουμπιών στο πρωτόκολλο έναρξης λειτουργίας. Η λειτουργία της θερμικής βαλβίδας ασφαλείας πρέπει να ελέγχεται τουλάχιστον μία φορά ετησίως από την τεχνική εταιρεία ( κεφάλαιο 8.5, Σελίδα 28). Σημαδέψτε την προσαγωγή και επιστροφή [4, 5] στα δύο άκρα, για να αποφύγετε μια λανθασμένη τοποθέτηση. Στην απορροή της θερμικής βαλβίδας ασφαλείας [3] πρέπει να εγκατασταθεί από τον πελάτη ένα σιφόνι. blueline 4W - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων! 15

16 5 Εγκατάσταση 5.6 Μόνωση σωληνώσεων Για χαλκοσωλήνες έως DN20 ανέρχεται το ελάχιστο πάχος της μόνωσης κατά EnEV 2002 σε 20 mm με θερμική αγωγιμότητα 0,35 W/mK. B Μονώστε τις σωληνώσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. 5.7 Συναρμολόγηση βάνας πλήρωσης και εκκένωσης B Στο σωλήνα επιστροφής και στο χαμηλότερο σημείο του συστήματος εστίας συναρμολογήστε ένα σύνδεσμο T με βάνα πλήρωσης και εκκένωσης [1] για την πλήρωση ή εκκένωση του συστήματος εστίας Πλύση της σωλήνωσης Για την απομάκρυνση ενδεχόμενων ρύπων, πρέπει μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης να ξεπλυθούν όλες οι σωληνώσεις ( τεχνικά έγγραφα του πλήρους συστήματος). ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος για την υγεία λόγω μολυσμένου πόσιμου νερού! B Λάβετε υπόψη τις διατάξεις και τους κανονισμούς για την αποφυγή μόλυνσης του πόσιμου νερού (π.χ. από νερό εγκαταστάσεων θέρμανσης) που ισχύουν στη χώρα σας. B Τηρείτε το πρότυπο EN Σχ. 11 Θέση της βάνας πλήρωσης και εκκένωσης 1 Βάνα πλήρωσης και εκκένωσης 5.8 Σύνδεση μπόιλερ Λεπτομερείς οδηγίες συναρμολόγησης για τη σύνδεση του μπόιλερ υπάρχουν στις συνοδευτικές οδηγίες συναρμολόγησης. 5.9 Σύνδεση αισθητήρα θερμοκρασίας λέβητα Ο αισθητήρας θερμοκρασίας λέβητα για το πλήρες σύστημα έχει ήδη συναρμολογηθεί από το εργοστάσιο στην ξυλόσομπα. Πρέπει απλώς να δημιουργήσετε τη σύνδεση προς το πλήρες σύστημα ( τεχνικά έγγραφα του πλήρους συστήματος). 16 blueline 4W - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων!

17 Εγκατάσταση Εξασφάλιση παροχής αέρα καύσης ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος θανάτου από δηλητηρίαση! Η ανεπαρκής παροχή αέρα μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη διαρροή καυσαερίων. B Μην τροποποιείτε τις υποδομές για την παροχή αέρα καύσης. B Διατηρείτε τα ανοίγματα αέρα καύσης του συστήματος εστίας ανοιχτά κατά τη λειτουργία. B Λειτουργείτε το σύστημα εστίας μόνο όταν βρίσκεται σε άριστη κατάσταση Λειτουργία ξυλόσομπας με αέρα από το χώρο Η ξυλόσομπα λαμβάνει τον αέρα καύσης της από το χώρο τοποθέτησης. Μέσω του κάτω ανοίγματος αέρα καύσης διοχετεύεται ο αέρας καύσης στο φλογοθάλαμο.δεν συνδέεται σωλήνας αέρα καύσης Λειτουργία ξυλόσομπας με εξωτερική παροχή αέρα καύσης Η εξωτερική παροχή αέρα καύσης δεν πληροί τις απαιτήσεις του ανεξάρτητου από τον αέρα χώρου τρόπου λειτουργίας. Η ξυλόσομπα λαμβάνει τον αέρα καύσης της κυρίως μέσω μιας εξωτερικής παροχής αέρα καύσης. Ένα μέρος του αέρα καύσης προέρχεται πάντα από το χώρο τοποθέτησης. Ο σωλήνας αέρα καύσης μπορεί να συνδεθεί από πίσω στη ξυλόσομπα. Εξασφάλιση εξωτερικής παροχής αέρα καύσης B Εάν απαιτείται, δημιουργήστε τρύπα στον τοίχο για το σωλήνα αέρα καύσης. B Συνδέστε την παροχή αέρα καύσης στο στόμιο αέρα καύσης και στερεώστε την με ένα σφιγκτήρα. Η διάμετρος του συνδέσμου αέρα καύσης είναι 120 mm Καθορισμός διαστάσεων και τοποθέτηση αγωγού αέρα καύσης B Λάβετε υπόψη τις μεγαλύτερες αντιστάσεις λόγω χρήσης γωνιών, αναστροφών ή μακριών τμημάτων αγωγού κατά το σχεδιασμό του σωλήνα αέρα καύσης. Ο αγωγός αέρα καύσης πρέπει να έχει μήκος έως 5 m και να περιλαμβάνει 2 κεκαμμένους σωλήνες. Ανά κάθε πρόσθετο μέτρο σωλήνα αέρα καύσης αυξάνεται η ελάχιστη αντίθλιψη καπνοδόχου κατά 1 Pa. B Συμπεριλάβετε τα υπάρχοντα θερμαντικά στοιχεία στον υπολογισμό και το σχεδιασμό του συστήματος εστίας. B Τοποθετήστε το σωλήνα αέρα καύσης με τρόπο που να είναι εύκολος ο καθαρισμός του. B Ασφαλίστε το σωλήνα αέρα καύσης από μετατόπιση με κατάλληλη στερέωση. B Αν χρειαστεί, τοποθετήστε θερμομόνωση στο σωλήνα αέρα καύσης. B Στο χώρο τοποθέτησης τοποθετήστε ένα κλαπέτο διακοπής στο σωλήνα. B Διασφαλίστε ότι το κλαπέτο διακοπής είναι ευδιάκριτο για τον ιδιοκτήτη. B Διασφαλίστε τις ιδιότητες υλικού του σωλήνα αέρα καύσης και του υλικού στερέωσης: Ανθεκτικό στη διάβρωση Ανθεκτικό στη φθορά λόγω τριβής Δεν παραμορφώνεται Άκαυστο Λεία επιφάνεια που καθαρίζεται εύκολα Κατά την εγκατάσταση θα πρέπει να τοποθετηθεί από την τεχνική εταιρεία στο σωλήνα αέρα καύσης μια πρόσθετη υπόδειξη που να αναφέρει τα ακόλουθα: Κατά τη λειτουργία του συστήματος εστίας θα πρέπει να ανοίγετε το κλαπέτο διακοπής και τυχόν διακόπτες στη διαδρομή αέρα καύσης Τοποθέτηση πυρίμαχων πλακιδίων επένδυσης Γενικά στοιχεία για τη χρήση πυρίμαχων πλακιδίων επένδυσης Ελαφριά μετατόπιση αρμών, μικρές ανωμαλίες, τριχοειδείς ρωγμές στη δομή της επιφάνειας καθώς και αποκλίσεις στο εφυάλωμα και στο χρώμα δεν αποτελούν αιτία παραπόνων για τα πυρίμαχα πλακίδια επένδυσης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Φθορά της επιφάνειας των πυρίμαχων πλακιδίων επένδυσης λόγω χτυπημάτων! B Χειριστείτε με προσοχή τα πυρίμαχα πλακίδια επένδυσης, κυρίως στις γωνίες, στις ακμές καθώς και στα σημεία επαφής με μέταλλα. B Αφαιρέστε τα πυρίμαχα πλακίδια επένδυσης από το χαρτοκιβώτιο. blueline 4W - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων! 17

18 5 Εγκατάσταση Τοποθέτηση πυρίμαχων πλακιδίων κάλυψης/ φυσικών λίθων B Βεβαιωθείτε για τη στεγανότητα των συνδέσεων σωλήνων. Συναρμολογήστε επί τόπου τους φυσικούς λίθους σερπεντίνη (πυρίμαχα πλακίδια επένδυσης) που παραδίδονται ξεχωριστά. B Τοποθετήστε τα πυρίμαχα πλακίδια κάλυψης [2] με τις τυφλές οπές πάνω στις βίδες της επάνω πλευράς εστίας. B Με τις βίδες ευθυγραμμίστε τα πυρίμαχα πλακίδια κάλυψης [2]. B Τοποθετήστε τα πυρίμαχα πλακίδια ραφιού διατήρησης θερμότητας [1] με τις λείες πλευρές προς τα επάνω μέσα στο ράφι διατήρησης θερμότητας. Σχ. 13 Σύνδεση με την καπνοδόχο 1 Ξυλόσομπα 2 Αγωγός καυσαερίων (τοποθετημένος) Σχ. 12 Τοποθέτηση πυρίμαχων πλακιδίων επένδυσης 1 Πυρίμαχα πλακίδια ραφιού διατήρησης θερμότητας (2 τεμάχια) 2 Πυρίμαχα πλακίδια κάλυψης (2 τεμάχια) 5.13 Σύνδεση ξυλόσομπας στην καπνοδόχο Χρησιμοποιείτε μόνο σωλήνες καυσαερίων από το Buderus πρόγραμμα πρόσθετου εξοπλισμού. Συνιστούμε την εγκατάσταση ενός αγωγού καυσαερίων με στραγγαλιστική βάνα πεταλούδας. B Τοποθετήστε το σωλήνα καυσαερίων [2] πάνω στο στόμιο καυσαερίων της ξυλόσομπας. B Τοποθετήστε το σωλήνα καυσαερίων [2] κάθετα με ανοδική κλίση και με τη μικρότερη δυνατή διαδρομή προς την καπνοδόχο. B Χρησιμοποιήστε σωλήνα καυσαερίων [2] ή κεκαμμένο σωλήνα καυσαερίων με πόρτα καθαρισμού (ή εγκαταστήστε μία). B Συνδέστε το σωλήνα καυσαερίων [2] στην καπνοδόχο. Προσέξτε ο σωλήνας καυσαερίων [2] να μην προεξέχει μέσα στην καπνοδόχο. Σχ. 14 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω εύφλεκτων αντικειμένων εντός των αποστάσεων ασφαλείας! B Τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας από εύφλεκτα αντικείμενα και υλικά (έπιπλα, υφάσματα). B Τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας των σωλήνων καυσαερίων από εύφλεκτα υλικά κατά EN ( Σχ. 14). Αποστάσεις ασφαλείας του σωλήνα καυσαερίων 18 blueline 4W - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων!

19 Εκκίνηση 6 6 Εκκίνηση 6.1 Πρώτη έναρξη λειτουργίας ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ζημιές στην εγκατάσταση λόγω εσφαλμένης πρώτης έναρξης λειτουργίας! B Βεβαιωθείτε, ότι η πρώτη έναρξη λειτουργίας θα διεξαχθεί από εξουσιοδοτημένη τεχνική εταιρεία. ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος θανάτου λόγω πυρκαγιάς στην καπνοδόχο! B Φροντίστε ο υπεύθυνος συντηρητής της περιοχής να ελέγξει πριν από την πρώτη έναρξη λειτουργίας την καπνοδόχο. B Σε περίπτωση ανάφλεξης αιθάλης, κλείστε όλες τις παροχές αέρα προς την ξυλόσομπα καθώς και την πόρτα φλογοθαλάμου. B Ελέγξτε αν είναι στεγανός ο αγωγός καυσαερίων. B Μην πραγματοποιείτε κατασκευαστικές τροποποιήσεις στο σύστημα εστίας. B Κατά την πρώτη έναρξη λειτουργίας συμπληρώστε το πρωτόκολλο ( κεφάλαιο 8.6, Σελίδα 29). B Αφαιρέστε ενδεχόμενα αυτοκόλλητα πριν από την πρώτη έναρξη λειτουργίας. B Αφαιρέστε τα εξαρτήματα από το δοχείο στάχτης. Κατά την πρώτη έναρξη λειτουργίας στεγνώνει η εφαρμοσμένη προστατευτική βαφή. Τα αέρια που ελευθερώνονται μπορεί να προκαλέσουν δυσάρεστες οσμές. B Για να επιταχυνθεί η απαέρωση της προστατευτικής βαφής, λειτουργήστε την ξυλόσομπα δύο ώρες με ονομαστική ισχύ. B Κατά τη φάση απαέρωσης: Αερίστε καλά το χώρο τοποθέτησης και όλους τους συνδεόμενους χώρους. Προσέξτε ώστε κατά τη φάση απαέρωσης να μην υπάρχουν άτομα μέσα σε αυτούς τους χώρους. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ζημιές στην εγκατάσταση λόγω ανοιχτής πόρτας φλογοθαλάμου κατά τη λειτουργία θέρμανσης! B Γενικά διατηρείτε την πόρτα του φλογοθαλάμου πάντα κλειστή κατά τη λειτουργία θέρμανσης. B Ασφαλίστε πρόσθετα την κλειστή πόρτα φλογοθαλάμου με λαβή χειρισμού. B Μην επεμβαίνετε στο ελατήριο έλξης της αυτοκλειόμενης πόρτας φλογοθαλάμου. Ρύποι που δεν αφαιρούνται καίγονται. Αργότερα γίνεται αδύνατη η απομάκρυνσή τους. B Καθαρίστε τις επιφάνειες, τη λαβή χειρισμού και το τζάμι του παραθύρου παρατήρησης με ένα στεγνό πανί. B Διασφαλίστε επαρκή παροχή αέρα προς το χώρο τοποθέτησης. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος τραυματισμού από την αυτοκλειόμενη πόρτα φλογοθαλάμου (κατά DIN EN 13240, κατηγορία 1a)! B Κατά την τοποθέτηση καύσιμης ύλης προσέξτε την αυτοκλειόμενη πόρτα. B Ανάψτε την ξυλόσομπα ( κεφάλαιο 6.4.1, Σελίδα 21). blueline 4W - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων! 19

20 6 Εκκίνηση 6.2 Εκκίνηση ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος για την υγεία λόγω μολυσμένου πόσιμου νερού! B Λάβετε υπόψη τις διατάξεις και τους κανονισμούς για την αποφυγή μόλυνσης του πόσιμου νερού (π.χ. από νερό εγκαταστάσεων θέρμανσης) που ισχύουν στη χώρα σας. B Τηρείτε το πρότυπο EN ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ζημιές στην εγκατάσταση λόγω ξηρής λειτουργίας του κυκλοφορητή! B Αρχικά γεμίστε το σύστημα σωληνώσεων με νερό βρύσης. Στη συνέχεια θέστε σε λειτουργία την αντλία μέσω του πλήρους συστήματος. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ζημιές στην εγκατάσταση! Το σύστημα εστίας δεν πρέπει να λειτουργεί χωρίς επαρκή ποσότητα νερού. B Όταν το σύστημα νερού θέρμανσης του συστήματος εστίας συνδέεται με ένα άλλο σύστημα νερού θέρμανσης, πρέπει να τηρούνται οι αντίστοιχες οδηγίες. Για την έναρξη λειτουργίας του πλήρους συστήματος ( τεχνικά έγγραφα του πλήρους συστήματος). Όταν χρησιμοποιούνται επιμέρους εξαρτήματα για τη σύνδεση στο σύστημα θέρμανσης, μπορείτε να ακολουθήσετε τις παρούσες οδηγίες εγκατάστασης, θα πρέπει ωστόσο να διασφαλίζονται οι αντίστοιχες λειτουργίες ασφαλείας και προϋποθέσεις λειτουργίας. B Πριν την πλήρωση του συστήματος εστίας ρυθμίστε την αρχική πίεση του δοχείου διαστολής μεμβράνης (MAG) σύμφωνα με τις συνθήκες του συστήματος. B Γεμίστε το σύστημα εστίας μέσω της βάνας πλήρωσης και εκκένωσης που τοποθετείται από τον πελάτη στο σωλήνα επιστροφής του μπόιλερ με νερό βρύσης μέχρι να επιτευχθεί πίεση 2,5 bar. Κατά τη διαδικασία αυτή προσέξτε τις επιτρεπόμενες πιέσεις όλων των εξαρτημάτων. B Εξαερώστε το σύστημα αγωγών κατά την πλήρωση. B Ελέγξτε τη στεγανότητα του συστήματος εστίας. B Εφόσον χρειάζεται μονώστε τα μη στεγανά σημεία. B Επαναλάβετε τον έλεγχο στεγανότητας, μέχρι να μην υπάρχουν πλέον μη στεγανά σημεία. B Για να αποφύγετε την απώλεια θερμότητας, κλείστε τη βαλβίδα βαρύτητας Έλεγχος απουσίας αέρα στο σύστημα εστίας B Συνδέστε το φις του πλήρους συστήματος ή του συστήματος ελέγχου κυκλοφορητή. B Στη χειροκίνητη λειτουργία του ταμπλό ρύθμισης ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε επανειλημμένα τον κυκλοφορητή και εξαερώστε το σύστημα αγωγών. Μια αυτόματη βαλβίδα ταχείας εξαέρωσης βρίσκεται στη συσκευή κάτω από τα πυρίμαχα πλακίδια κάλυψης Έλεγχος στεγανότητας των υδραυλικών συνδέσεων Πριν τον έλεγχο στεγανότητας και πριν την πλήρωση του συστήματος εστίας με νερό βρύσης βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα βαρύτητας, οι σφαιρικές βάνες με ενσωματωμένο θερμόμετρο καθώς και όλες οι υπόλοιπες διατάξεις φραγής είναι ανοιχτές. Σχ. 15 Βαλβίδα ταχείας εξαέρωσης 1 Αυτόματη βαλβίδα ταχείας εξαέρωσης 2 Πυρίμαχα πλακίδια κάλυψης 20 blueline 4W - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων!

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Ξυλόσομπα 7 747 005 460-00.RS blueline αρ. 7 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 70 65 800-0/007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00.

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00. Οδηγίες χρήσης λέβητα στερεών καυσίμων 6 70 647 653-00.T Logano S- Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 70 803 80 (0/) GR Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, Η ζεστασιά είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 658 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα........................... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης 6303 5894-10/2005 EXP (DE) Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης Λέβητας αεριοποίησης ξύλου Logano S121 και Logano S121 WT Διαβάστε το παρόν προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση,

Διαβάστε περισσότερα

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G211 και Logano G211 D Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 615 840 (01/2005)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Λέβητας συμπύκνωσης για καύση με πιεστικό καυστήρα αερίου Logano plus SB65 Για τον τεχνικό Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης 6304 037 0/00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ειδικός λέβητας θέρμανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G5 WS Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Ενεργειακό τζάκι KA 306 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643537 (12/2000) GR Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις ασφαλείας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Solar 3000 TF / Solar 4000 TF Τοποθέτηση πάνω στη στέγη

Solar 3000 TF / Solar 4000 TF Τοποθέτηση πάνω στη στέγη 670680458-00.Av Επίπεδοι συλλέκτες Solar 000 TF / Solar 4000 TF Τοποθέτηση πάνω στη στέγη Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης GR Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου. Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό 6 720 646 656 (2011/01) GR

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου. Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό 6 720 646 656 (2011/01) GR 6 720 643 898-00.1O Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23 Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό GR 2 Πίνακας περιεχομένων el Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας..............................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-14 GB072-20 GB072-24K. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-14 GB072-20 GB072-24K. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6 720 646 606-00.1O Logamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24K Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 647 541 (03/2011) GR Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης

Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης 6304 446 09/2005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης Καυστήρες Logatop BE.2 και 2.2 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας και τη συντήρηση Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Condens 3000 W ZWB 28-3 C... Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό 6 720 645 850 (2010/10) GR

Condens 3000 W ZWB 28-3 C... Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό 6 720 645 850 (2010/10) GR 6 70 63 303-00.O Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 3000 W ZWB 8-3 C... Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό GR Πίνακας περιεχομένων GR Πίνακας περιεχομένων Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 323 (2010/07) GR

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 323 (2010/07) GR Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR 2 Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα 1 Eπεξήγηση συμβόλων/ Οδηγίες ασφαλείας..... 3 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων.................

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα 150/200/300 l. Θερμοσίφωνας για ταράτσες και στέγες FCB220-1V / FCC220-1V FCB220-2V / FCC220-2V. Οδηγίες εγκατάστασης

Σύστημα 150/200/300 l. Θερμοσίφωνας για ταράτσες και στέγες FCB220-1V / FCC220-1V FCB220-2V / FCC220-2V. Οδηγίες εγκατάστασης 7 747 005 076.00-.RS Θερμοσίφωνας για ταράτσες και στέγες FCB0-V / FCC0-V Σύστημα 50/00/00 l Οδηγίες εγκατάστασης 6 70 804 548 (0/08) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα ЕреоЮгзуз ухмвьлщн кбй хрпдеяоейт буцблеябт...............................

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Λέβητας βιομάζας-ξύλου Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ l Σχεδόν τριπλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με αυτής των χαλύβδινων l Υψηλή αντίσταση στην οξείδωση-επιφανειακή φθορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό

Οδηγίες τοποθέτησης. Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο. 6304 4524 04/2006 GR Για τον τεχνικό 6304 454 04/006 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες τοποθέτησης Επίπεδοι συλλέκτες Logasol SKN 3.0 / SKE.0 Τοποθέτηση σε ταράτσα και τοίχο 63043970.0-.SD Διαβάστε προσεκτικά πριν από την τοποθέτηση Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Esperos KL Esperos VLT

Esperos KL Esperos VLT Esperos KL Esperos VLT Εγχειρίδιο χρήσης & συντήρησης Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Κεφ. Περιγραφή ελ. 1. Προσοχή. 3 2. Γενικές πληροφορίες... 4 Σαυτότητα λέβητα και ετικέτες αναγνώρισης. 4 Οδηγίες για το χρήστη.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου/ αερίου 6 720 615 361-01.1SL Χαλύβδινος λέβητας Logano SK645 Logano SK745 Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 646 759 (08/2010) GR

Διαβάστε περισσότερα

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon 210 66 65 552 Επιτοίχιος λέβητας αερίου VUW GR 242/3-3B VUW GR 242/3-5B VUW GR 282/3-3B VUW GR 282/3-5B VUW

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης

Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης 6302 623 09/2002 GR Για τον ειδικό Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης Πιεστικός καυστήρας πετρελαίου Logatop LE-A.0 και 2.0 Παρακαλούµε να διαβαστεί µε προσοχή πριν από την έναρξη της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΛΛΕΤ GRANDE

ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΛΛΕΤ GRANDE ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΛΛΕΤ GRANDE ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Έκδοση 1.1 / Μάιος 2014 1 Παρακαλούμε, διαβάστε αναλυτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση του λέβητα πέλλετ Grande.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Ελληνικά Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Τεχνολογία συμπύκνωσης για επιδαπέδιους λέβητες καυστήρων αερίου ή πετρελαίου με ισχύ έως 28 W Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την πληρότητα των οδηγιών εγκατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλετ καύσιμο από ξύλινη βιομάζα βιοκαύσιμο Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ΑΛΦΑ ΠΛΑΜ (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας αερίου 6 720 612 229-00.1O Για τον ειδικό Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας.

Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείξατε στα προϊόντα PROTHERM. Μέριμνα της εταιρείας αποτελεί η διατήρηση της υψηλής ποιότητας του τελικού προϊόντος και η συνέχιση της πάγιας αίσθησης εμπιστοσύνης

Διαβάστε περισσότερα