Οδηγίες εγκατάστασης. blueline 4W. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση (10/2010) GR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες εγκατάστασης. blueline 4W. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 6 720 646 673 (10/2010) GR"

Transcript

1 Οδηγίες εγκατάστασης Ξυλόσομπα blueline 4W Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση (10/2010) GR

2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας και επεξήγηση συμβόλων Eπεξήγηση συμβόλων Eπεξήγηση συμβόλων Στοιχεία για το προϊόν Συσκευασία Προδιαγραφόμενη χρήση Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ Πινακίδα κατασκευαστή Πρόσθετος εξοπλισμός Εργαλεία, πρώτες ύλες και βοηθητικά μέσα Απόρριψη Περιγραφή του προϊόντος Περιγραφή λειτουργίας Τεχνικά χαρακτηριστικά Προδιαγραφές Κανονισμοί και οδηγίες Καύσιμα Επιτρεπόμενα καύσιμα Σωστή ξήρανση και αποθήκευση της καύσιμης ύλης Μεταφορά Εγκατάσταση Συνθήκες τοποθέτησης Τοποθέτηση ξυλόσομπας Αποστάσεις ασφαλείας Εγκατάσταση σωληναγωγών Γενικά για το σύστημα σωληνώσεων Τοποθέτηση και γείωση σωληνώσεων Μόνωση σωληνώσεων Συναρμολόγηση βάνας πλήρωσης και εκκένωσης Σύνδεση μπόιλερ Σύνδεση αισθητήρα θερμοκρασίας λέβητα Πλύση της σωλήνωσης Εξασφάλιση παροχής αέρα καύσης Λειτουργία ξυλόσομπας με αέρα από το χώρο Λειτουργία ξυλόσομπας με εξωτερική παροχή αέρα καύσης Καθορισμός διαστάσεων και τοποθέτηση αγωγού αέρα καύσης Τοποθέτηση πυρίμαχων πλακιδίων επένδυσης Σύνδεση ξυλόσομπας στην καπνοδόχο Εκκίνηση Πρώτη έναρξη λειτουργίας Εκκίνηση Έλεγχος στεγανότητας των υδραυλικών συνδέσεων Έλεγχος απουσίας αέρα στο σύστημα εστίας Ρύθμιση πίεσης λειτουργίας Χειρισμός του ταμπλό ρύθμισης Λειτουργία θέρμανσης Άναμμα Προσαρμογή θερμικής ισχύος Λειτουργία θέρμανσης στο μεταβατικό χρονικό διάστημα Ρυθμιστής ισχύος Θέση εκτός λειτουργίας της ξυλόσομπας Σε περίπτωση ανάγκης, θέστε την ξυλόσομπα εκτός λειτουργίας Πρωτόκολλο εκκίνησης Προστασία του περιβάλλοντος/ ανακύκλωση Φροντίδα, καθαρισμός και συντήρηση Καθαρισμός δέσμης σωλήνων Καθαρισμός διόδων αέρα Συντήρηση ξυλόσομπας Καθαρισμός αγωγού καυσαερίων και καπνοδόχου Έλεγχος της θερμικής βαλβίδας ασφαλείας Πρωτόκολλο επιθεώρησης και συντήρησης Αποκατάσταση βλαβών blueline 4W - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων!

3 Υποδείξεις ασφαλείας και επεξήγηση συμβόλων 1 1 Υποδείξεις ασφαλείας και επεξήγηση συμβόλων 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων Προειδοποιητικές υποδείξεις Οι λέξεις κλειδιά στην αρχή μιας προειδοποιητικής υπόδειξης επισημαίνουν το είδος και τη σοβαρότητα των συνεπειών, σε περίπτωση που δεν τηρούνται τα μέτρα για την αποφυγή του κινδύνου. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών. ΠΡΟΣΟΧΗ σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ελαφρών ή μέτριας σοβαρότητας τραυματισμών. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών τραυματισμών. ΚΙΝΔΥΝΟΣσημαίνει, ότι μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί που μπορεί να αποβούν θανατηφόροι. Σημαντικές πληροφορίες Περαιτέρω σύμβολα Σύμβολο B Οι προειδοποιητικές υποδείξεις στο κείμενο επισημαίνονται και πλαισιώνονται με ένα γκρι προειδοποιητικό τρίγωνο σε γκρι φόντο. Εάν υπάρχει κίνδυνος λόγω ρεύματος στο προειδοποιητικό τρίγωνο υπάρχει σύμβολο κεραυνού αντί για θαυμαστικό. Σημαντικές πληροφορίες που δεν αφορούν κινδύνους για άτομα ή αντικείμενα επισημαίνονται με το διπλανό σύμβολο. Διαχωρίζονται με γραμμές επάνω και κάτω από το κείμενο. Ερμηνεία Ενέργεια Παραπομπή σε άλλα σημεία του εγγράφου ή σε άλλα έγγραφα Παράθεση/καταχώριση στη λίστα Παράθεση/καταχώριση στη λίστα (2η επίπεδο) Πίν Eπεξήγηση συμβόλων Η παράβλεψη των υποδείξεων ασφαλείας ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς - ακόμη και θάνατο - καθώς και υλικές ζημιές και καταστροφές στο περιβάλλον. B Βεβαιωθείτε, ότι η εγκατάσταση και η σύνδεση καυσαερίων, η πρώτη έναρξη λειτουργίας καθώς η συντήρηση διεξάγονται αποκλειστικά από εξειδικευμένη τεχνική εταιρεία. B Φροντίστε ο έλεγχος αποδοχής του συστήματος εστίας να γίνει από τον υπεύθυνο συντηρητή της περιοχής. B Ο καθαρισμός και η συντήρηση θα πρέπει να επαναλαμβάνονται τουλάχιστον μία φορά ετησίως. Ελέγξτε ολόκληρη την εγκατάσταση ως προς την απρόσκοπτη λειτουργία της. Αποκαταστήστε αμέσως τυχόν ελαττώματα. B Πριν από την έναρξη λειτουργίας του συστήματος εστίας διαβάστε προσεκτικά τις υποδείξεις ασφαλείας. B Μην πραγματοποιείτε μετατροπές στη συσκευή ή στην εγκατάσταση. Βλάβες λόγω εσφαλμένου χειρισμού Εσφαλμένοι χειρισμοί μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς ή/και υλικές ζημιές. B Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς επίβλεψη, και ότι δεν παίζουν με αυτήν. B Κατά την παρουσία μικρών παιδιών χρησιμοποιήστε προστατευτικό για ξυλόσομπες. B Βεβαιωθείτε ότι στη συσκευή έχουν πρόσβαση μόνο άτομα που είναι σε θέση να τη χρησιμοποιήσουν σωστά. B Η εγκατάσταση, η έναρξη λειτουργίας, η συντήρηση και η επισκευή πρέπει να διεξάγονται αποκλειστικά από εξειδικευμένη τεχνική εταιρεία. Κίνδυνος πυρκαγιάς από εκρηκτικά και εύφλεκτα υλικά B Μην αποθηκεύετε ή τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά ή υγρά κοντά ή πάνω στο σύστημα εστίας. B Πριν την έναρξη εργασιών με εκρηκτικά ή εύφλεκτα υλικά κοντά στο σύστημα εστίας, περιμένετε το σύστημα εστίας να σβήσει τελείως και να κρυώσει. B Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα (π.χ. έπιπλα, χαλιά, λουλούδια) μπροστά από το άνοιγμα του φλογοθαλάμου. Τηρείτε τις ελάχιστες αποστάσεις, που αναφέρονται στο κεφάλαιο 5.3, Σελίδα13 (αποστάσεις ασφαλείας). blueline 4W - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων! 3

4 1 Υποδείξεις ασφαλείας και επεξήγηση συμβόλων B Κατά το άνοιγμα της πόρτας φλογοθαλάμου μπορεί να πέσουν σπινθήρες από το φλογοθάλαμο πάνω στο δάπεδο. Τοποθετήστε την πλάκα προστασίας από τους σπινθήρες μπροστά από την εστία. Κίνδυνος λόγω ελλιπούς μέριμνας για την προσωπική ασφάλεια σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης π.χ. σε περίπτωση πυρκαγιάς B Μην θέσετε σε καμία περίπτωση τη ζωή σας σε κίνδυνο. Πάνω απ' όλα προέχει η ασφάλειά σας. Κίνδυνος τραυματισμού από θερμά μέρη της συσκευής Η πόρτα του φλογοθαλάμου, η λαβή χειρισμού, τα μέρη της εστίας και ο φράκτης αέρα καύσης θερμαίνονται κατά τη λειτουργία. B Κατά το άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας φλογοθαλάμου, την τοποθέτηση καύσιμης ύλης και το χειρισμό του φράκτη αέρα καύσης χρησιμοποιείτε το συνοδευτικό προστατευτικό γάντι. Κίνδυνος λόγω ανεπαρκούς παροχής καθαρού αέρα B Αναθέστε σε τεχνική εταιρεία τον υπολογισμό των διαστάσεων του συνδέσμου αέρα καύσης. B Κατά τη λειτουργία θέρμανσης διασφαλίστε την παροχή επαρκούς καθαρού αέρα στο χώρο τοποθέτησης. Αυτό ισχύει και για την ταυτόχρονη λειτουργία του συστήματος εστίας και άλλων θερμαντικών στοιχείων. B Αν χρειαστεί, αναθέστε σε τεχνική εταιρεία την εγκατάσταση μιας εξωτερικής παροχής αέρα καύσης. Ακόμα και όταν η τροφοδοσία αέρα καύσης είναι εξωτερική, ένα σημαντικό μέρος του αέρα καύσης προέρχεται από το χώρο τοποθέτησης. B Σε περίπτωση ταυτόχρονης λειτουργίας του συστήματος εστίας και κάποιου εξαερισμού ή απορροφητήρα λάβετε υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης του κλάδου συντηρητών. B Διατηρείτε τον αέρα καθαρό από επιθετικές ουσίες (αλογονωμένους υδρογονάνθρακες, που περιέχουν ενώσεις χλωρίου ή φθορίου). Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η διάβρωση. Κίνδυνος ζημιών στην εγκατάσταση λόγω υπερπίεσης Για την πρόληψη βλαβών λόγω υπερπίεσης, μπορεί κατά τη διάρκεια της θέρμανσης να εκκενωθεί νερό από τη βαλβίδα ασφαλείας του κυκλώματος νερού θέρμανσης και της παροχής ζεστού νερού. B Σε καμία περίπτωση μην κλείνετε τις βαλβίδες ασφαλείας. Κίνδυνος ζημιών στην εγκατάσταση λόγω αποκλίσεων από την ελάχιστη αντίθλιψη της καπνοδόχου Εάν υπάρχουν μεγαλύτερες αντιθλίψεις, αυξάνονται οι εκπομπές, με αποτέλεσμα να καταπονείται περισσότερο το σύστημα εστίας και να υπάρχει κίνδυνος να υποστεί ζημιά. B Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι τιμές αντίθλιψης ( Πίνακας 3, Σελίδα 8). B Βεβαιωθείτε ότι η καπνοδόχος και η σύνδεση αγωγού καυσαερίων ανταποκρίνονται στα ισχύοντα πρότυπα ( κεφάλαιο 3.1, Σελίδα 9). B Βεβαιωθείτε ότι το ύψος της καπνοδόχου με αφετηρία την είσοδο καυσαερίων είναι τουλάχιστον 4 m. B Αναθέστε τον έλεγχο της τήρησης της απαιτούμενης αντίθλιψης σε μια εγκεκριμένη τεχνική εταιρεία. Ζημιές στην εγκατάσταση σε περίπτωση λειτουργίας χωρίς νερό Η λειτουργία χωρίς νερό δεν επιτρέπεται. B Πριν από την πρώτη έναρξη λειτουργίας γεμίστε τη συσκευή με νερό. Συνδέσεις και διασυνδέσεις μεταξύ συστήματος εστίας και καπνοδόχου B Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις και διασυνδέσεις μεταξύ του συστήματος εστίας και της καπνοδόχου είναι στεγανές. B Περιορίστε κατά το δυνατόν το μήκος των συνδέσεων και διασυνδέσεων προς την καπνοδόχο και τοποθετήστε τις με ανοδική κλίση. B Συνιστούμε τη χρήση μιας διπλής επένδυσης τοίχου. Συνεννοηθείτε με το συντηρητή σχετικά με την τοποθέτηση μιας πρόσθετης συσκευής αερισμού/ενός ρυθμιστή ελκυσμού καπνοδόχου. B Απομακρύνετε όλα τα εύφλεκτα και τα θερμοευαίσθητα υλικά μέσα και πάνω στον τοίχο σε ακτίνα 200 mm από το άνοιγμα σύνδεσης. Αντικαταστήστε τα με άκαυστα υλικά. B Τηρείτε απόσταση 400 mm από εύφλεκτα ή θερμοευαίσθητα υλικά στην οροφή. Εξοικείωση του πελάτη B Συμπληρώστε το πρωτόκολλο έναρξης λειτουργίας και παράδοσης στο παρόν έγγραφο. B Εξηγήστε στον πελάτη τον τρόπο λειτουργίας και χειρισμού της συσκευής. B Παραδώστε τα τεχνικά έγγραφα στον πελάτη. Γνήσια ανταλλακτικά B Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά και πρόσθετο εξοπλισμό της Buderus. Για ζημιές που προκλήθηκαν από ανταλλακτικά που δεν διανέμονται από την Buderus, η Buderus δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. 4 blueline 4W - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων!

5 Στοιχεία για το προϊόν 2 2 Στοιχεία για το προϊόν 2.1 Συσκευασία σχετικούς εθνικούς κανονισμούς. Η δήλωση συμμόρφωσης πιστοποιήθηκε με τη σήμανση CE. Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος στο internet στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή να τη ζητήσετε από το αρμόδιο υποκατάστημα της Buderus. 2.4 Πινακίδα κατασκευαστή Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στην πίσω πλευρά της ξυλόσομπας. 2.5 Πρόσθετος εξοπλισμός 1 χαρτοκιβώτιο: πλήρες σύστημα Σχ. 1 Χαρτοκιβώτιο πάνω σε παλέτα και απαιτούμενος εξοπλισμός B Ελέγξτε το περιεχόμενο παραγγελίας για τυχόν φθορές και ελλείψεις. 1 χαρτοκιβώτιο πάνω σε παλέτα με ξυλόσομπα, 1 χαρτοκιβώτιο: 2 επάνω πυρίμαχα πλακίδια κάλυψης, 2 πυρίμαχα πλακίδια διατήρησης θερμότητας, Γάντι μέσα στην ξυλόσομπα, Βούρτσα καθαρισμού κολλημένη πάνω στην ξυλόσομπα 2.2 Προδιαγραφόμενη χρήση Η ξυλόσομπα είναι μια εγκατάσταση καύσης περιορισμένης χρονικής λειτουργίας με αυτοκλειόμενη πόρτα φλογοθαλάμου κατά DIN EN 13240, κατηγορία 1a. Όταν χρησιμοποιείται κατάλληλη καπνοδόχος είναι εφικτή η πολλαπλή σύνδεση στην καπνοδόχο. Η ξυλόσoμπα λειτουργεί είτε με αέρα από το χώρο είτε με εξωτερική παροχή αέρα καύσης. Λειτουργείτε την ξυλόσομπα με ελάχιστη θερμοκρασία επιστροφής 60 C. Διασφαλίστε την ελάχιστη θερμοκρασία επιστροφής με κατάλληλα μέτρα (π.χ. άνοδος θερμοκρασίας επιστροφής). 2.6 Εργαλεία, πρώτες ύλες και βοηθητικά μέσα Για τη συναρμολόγηση της ξυλόσομπας θα χρειαστείτε τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται συνήθως στις ξυλόσομπες και στις θερμάστρες με επένδυση εφυαλωμένων πυρίμαχων πλακιδίων, καθώς και στις υδραυλικές εγκαταστάσεις και τις χειρονακτικές εργασίες λευκοσιδηρουργίας. 2.7 Απόρριψη Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω: B Φροντίστε ώστε τα υλικά συσκευασίας να απορριφθούν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. 2.3 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται όσον αφορά την κατασκευή και τη λειτουργία του με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και με τους blueline 4W - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων! 5

6 2 Στοιχεία για το προϊόν 2.8 Περιγραφή του προϊόντος Η ξυλόσομπα αποτελείται από ένα χαλύβδινο σώμα, επενδυμένο με μονωτικά στοιχεία. Κύρια μέρη της ξυλόσομπας είναι: Πυρίμαχα πλακίδια κάλυψης/φυσικός λίθος σερπεντίνη Τα πυρίμαχα πλακίδια κάλυψης/ο φυσικός λίθος σερπεντίνη καλύπτουν το επάνω μέρος της ξυλόσομπας καθώς και το ράφι διατήρησης θερμότητας και αποτελούν διακοσμητικό στοιχείο για την εναρμόνιση της ξυλόσoμπας στο χώρο. Τοποθετούνται κατά τη συναρμολόγηση. Πλευρικά τμήματα Τα πλευρικά τμήματα [4] αποτελούν διακοσμητικό στοιχείο για την εναρμόνιση της ξυλόσoμπας στο χώρο. Σχάρα/φλογοθάλαμος Η σχάρα [1] δέχεται το καύσιμο, διασφαλίζει την παροχή αέρα και τη διέλευση της στάχτης. Η επένδυση φλογοθαλάμου αποτελείται από χυτές πλάκες και πλάκες βερμικουλίτη. Πόρτα φλογοθαλάμου Η πόρτα φλογοθαλάμου [2] διασφαλίζει την ελεγχόμενη καύση του καυσίμου και αποτρέπει τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Ράφι διατήρησης θερμότητας Το ράφι διατήρησης θερμότητας [3] χρησιμεύει π.χ. στο ζέσταμα τροφών και ροφημάτων. 2.9 Περιγραφή λειτουργίας Ο αέρας καύσης (πρωτεύων αέρας) εισέρχεται μέσω της σύνδεσης αέρα καύσης που βρίσκεται στην πίσω πλευρά στον αεροθάλαμο καύσης (με ρυθμιστή αέρα) της ξυλόσομπας. Από εκεί οδηγείται ο αέρας καύσης μέσω του χώρου στάχτης στον πάτο φλογοθαλάμου, όπου λαμβάνει χώρα η καθεαυτή διαδικασία καύσης. Ο δευτερεύων αέρας τροφοδοτείται από τον αεροθάλαμο καύσης εν μέρει μέσω των ανοιγμάτων στα πλευρικά τοιχώματα στη διαδικασία καύσης. Ένα άλλο μέρος του δευτερεύοντος αέρα οδηγείται ως αέρας καθαρισμού τζαμιού από την επάνω πλευρά της πόρτας φλογοθαλάμου πάνω από το τζάμι. Τα αέρια θέρμανσης που σχηματίστηκαν κατά τη διαδικασία καύσης οδηγούνται μέσω του πλίνθου εκτροπής στην επάνω περιοχή του φλογοθαλάμου, των πλακών εκτροπής και των άλλων πλίνθων εκτροπής προς τις δέσμες σωλήνων. Τα αέρια θέρμανσης μεταφέρουν ένα μεγάλο μέρος της θερμότητας μέσω των δεσμών σωλήνων στο νερό θέρμανσης και οδηγούνται στη συνέχεια μέσω του στομίου καυσαερίων στο σύστημα καυσαερίων. Σχ. 2 Ξυλόσομπα 1 Σχάρα/φλογοθάλαμος 2 Πόρτα φλογοθαλάμου 3 Ράφι διατήρησης θερμότητας 4 Πλευρικά τμήματα από ανοξείδωτο χάλυβα (αριστερά και δεξιά) 5 Πυρίμαχα πλακίδια κάλυψης/φυσικός λίθος σερπεντίνη 6 blueline 4W - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων!

7 Στοιχεία για το προϊόν Τεχνικά χαρακτηριστικά Σχ. 3 Διαστάσεις (μέτρηση σε mm) 1 Δίοδος καλωδίων 2 Απορροή θερμικής βαλβίδας ασφαλείας ¾ " 3 Παροχή καθαρού νερού θερμικής βαλβίδας ασφαλείας ¾ " 4 Επιστροφή ¾ " 5 Προσαγωγή ¾ " 6 Σύνδεση εξωτερικού αγωγού αέρα καύσης Ø 120 mm 7 Βάνα ΠΕ Εναλλακτικά μπορούν οι θέσεις 2, 4 και 5 να διαθέτουν και ένα συνοδευτικό κοχλιωτό κολάρο σύσφιξης 22 x 3/4" ή 18 x 3/4". blueline 4W - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων! 7

8 2 Στοιχεία για το προϊόν Ξυλόσομπα Ονομαστική θερμική ισχύς kw 8 Μέση θερμική απόδοση στην kw 6 πλευρά νερού Ικανότητα θέρμανσης αέρα χώρου m Μέση παροχή καυσίμου kg/h 2,3 Βαθμός απόδοσης % 86 Περιεχόμενο νερό Λίτρα 19,8 Διαστάσεις καπνοδόχου Ροή μάζας καυσαερίων g/s 7,11 Μέση θερμοκρασία καυσαερίων C 210 στο στόμιο καυσαερίων περ. Ελάχιστη αντίθλιψη σε Pa 12 ονομαστική θερμική ισχύ Ελάχιστη αντίθλιψη Pa 12 Μέγιστη αντίθλιψη Pa 25 Μέση περιεκτικότητα σε CO 2 % 8,5 Πίν. 3 Τεχνικά χαρακτηριστικά Μέγιστη πίεση λειτουργίας bar 3 Απαιτούμενος αέρα καύσης m³/h 28,5 Συνολικό ύψος mm 1206 Πλάτος mm 600 Βάθος με λαβή mm 615 Βάθος χωρίς λαβή και συνδέσεις σωλήνων mm 573 Ø στομίου καυσαερίων mm 150 Ø στομίου αέρα καύσης mm 120 Βάρος περ. (με επένδυση πυρίμαχων πλακιδίων) Βάρος περ. (μόνο φυσικός λίθος σερπεντίνη) Βάρος περ. (χωρίς επένδυση πυρίμαχων πλακιδίων) Επιτρεπόμενη θερμοκρασία προσαγωγής Ελάχιστη θερμοκρασία επιστροφής Απώλεια πίεσης του εναλλάκτη θερμότητας Απαιτούμενο ελάχιστο μέγεθος του ταμιευτήρα Θερμική βαλβίδα ασφαλείας: ελάχιστη ποσότητα ροής Απόδοση της θερμικής βαλβίδας ασφαλείας σε ελάχιστη πίεση ροής 2 bar και ελάχιστη ποσότητα ροής 700 l/h kg 202 kg 206 kg 190 C 90 C 60 mbar 40 Λίτρα 500 l/h 700 kw 7,5 Πίν. 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά 8 blueline 4W - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων!

9 Προδιαγραφές 3 3 Προδιαγραφές 3.1 Κανονισμοί και οδηγίες Τηρείτε για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του συστήματος τους κανονισμούς και τις οδηγίες που ισχύουν στη χώρα σας! Το σύστημα εστίας πρέπει να συνδεθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα. Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση του συστήματος εστίας μελετήστε τα τεχνικά έγγραφα! Γερμανία Ξυλόσομπες για στερεά καύσιμα κατά DIN EN Καπνοδόχος και σύνδεση καυσαερίων κατά DIN Διαστάσεις καπνοδόχου κατά DIN EN ,DIN EN Τεχνικοί κανόνες για την εγκατάσταση πόσιμου νερού DIN 1988 Μόλυνση του πόσιμου νερού EN 1717 Τεχνικός εξοπλισμός ασφαλείας εγκαταστάσεων παραγωγής θερμότητας EN Συστήματα θέρμανσης σε κτίρια κατά DIN EN Προδιαγραφές VDE Αυστρία σύμφωνα με τον αυστριακό κανονισμό για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης 15a B-VG Ελβετία Κανονισμός περί προστασίας της ατμόσφαιρας (LRV) Προδιαγραφές της Ελβετικής Ένωσης Πυροπροστασίας (VKF) Τηρείτε κατά τη σύνδεση και λειτουργία του συστήματος εστίας εκτός από τους πυροσβεστικούς και πολεοδομικούς κανονισμούς (πάντα στην ενημερωμένη έκδοση): τις κανονιστικές διατάξεις για τα οικοδομικά έργα και την καύση, τους τεχνικούς κανόνες του κλάδου κατασκευής συστημάτων εστιών και θέρμανσης αέρα, τις τοπικές πολεοδομικές διατάξεις σχετικά με τις προϋποθέσεις τοποθέτησης, π.χ. κανονιστικές διατάξεις για την καύση που ισχύουν στα ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας.ld 3.2 Καύσιμα Επιτρεπόμενα καύσιμα ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ζημιές στην εγκατάσταση και επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τη χρήση μη επιτρεπόμενων καυσίμων! B Μην χρησιμοποιείτε για καύση πλαστικό, οικιακά απορρίμματα, χημικά επεξεργασμένα υπολείμματα ξύλου, παλιά χαρτιά, τεμαχίδια ξύλου, απορρίμματα φλοιών και μοριοσανίδων. Η χρήση μη επιτρεπόμενης καύσιμης ύλης αποτελεί στη Γερμανία παραβίαση του ομοσπονδιακού νόμου περί ελέγχου των οχλήσεων, στη Ελβετία του κανονισμού περί προστασίας της ατμόσφαιρας (LRV). Ως καύσιμη ύλη για το σύστημα εστίας επιτρέπονται φυσικά καυσόξυλα ξηραμένα στον αέρα (μέγιστη εναπομένουσα υγρασία 25 %). Συνιστούμε το ξύλο οξιάς ως ιδανική καύσιμη ύλη. Δεν επιτρέπονται τα παρακάτω καύσιμα: Επεξεργασμένο ξύλο Κόντρα πλακέ Ροκανίδια Κάρβουνο Κωκ Σωστή ξήρανση και αποθήκευση της καύσιμης ύλης Το νερό που περιέχεται στο ξύλο εξατμίζεται κατά την καύση. Η ενέργεια που απαιτείται για τη διαδικασία αυτή χάνεται από τη θέρμανση. Φρεσκοκομμένο «πράσινο» ξύλο περιέχει μεγάλη αναλογία νερού και έτσι διαθέτει περίπου τη μισή μόνο θερμογόνο δύναμη συγκριτικά με το στεγνό ξύλο. B Για να διασφαλιστεί μια καθαρή και καλή καύση, χρησιμοποιείτε μόνο στεγνό και φυσικό ξύλο. Ο ομοσπονδιακός νόμος περί ελέγχου των οχλήσεων προβλέπει για τα καυσόξυλο εναπομένουσα υγρασία κάτω από 25 % επί του ξηρού ή άνυδρου βάρους της καύσιμης ύλης. Αυτό επιτυγχάνεται με την αποθήκευση για διάρκεια περ. δύο ετών με τον παρακάτω περιγραφόμενο τρόπο. blueline 4W - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων! 9

10 3 Προδιαγραφές Αποθήκευση εκτός κτιρίων B Αποθηκεύετε τα καυσόξυλα κατά το δυνατόν στη νότια πλευρά ενός κτιρίου, σε σημείο που προστατεύεται από τη βροχόπτωση και αερίζεται. B Στοιβάξτε χαλαρά τα καυσόξυλα σε έναν τοίχο και στηρίξτε τα τουλάχιστον από τη μία πλευρά. B Προσέξτε να υπάρχει κενό ανάμεσα στις επιμέρους στοίβες ξύλων. Με το διερχόμενο αέρα μεταφέρεται καλύτερα η υγρασία που αναδύεται από την επιφάνεια του ξύλου Σχ N W O S Αποθήκευση καύσιμης ύλης εκτός κτιρίων Καύση Το ξύλο αποτελείται κυρίως από κυτταρίνη, λιγνίτη, ρητίνη, λίπη και λάδια και συνεπώς δεν καίγεται άμεσα. Τα συστατικά του ξύλου εξαερώνονται σε διάφορες θερμοκρασίες και καίγονται όταν υπάρχει επαρκές οξυγόνο. Όταν οι απαιτούμενες θερμοκρασίες για την απαέρωση και την καθαρή καύση δεν μπορούν να επιτευχθούν, τότε η καύση είναι «ελλιπής». Τα υλικά που δεν καίγονται επιβαρύνουν το περιβάλλον και συσσωρεύονται ως επικαθίσεις (αιθάλη, πίσσα) στο σύστημα εστίας και στο σύστημα καυσαερίων. Αυτό συνεπάγεται πρόσθετες εργασίες καθαρισμού και ενδεχομένως ζημιές στην εγκατάσταση. Για μια καλή, γρήγορη καύση απαιτείται συνεπώς καλή απαέρωση. Η απαέρωση διασφαλίζεται μόνο στα «ανοιχτά» σημεία του ξύλου, κάτι που καθιστά απαραίτητο το σκίσιμο του ξύλου. Το μέγεθος των κούτσουρων είναι ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την ιδανική καύση του ξύλου. Μικρότερα κούτσουρα διαθέτουν αναλογικά με τη μάζα μεγαλύτερη επιφάνεια σε σχέση με το μη τεμαχισμένο ξύλο. Τα είδη ξύλου διαφέρουν στη θερμογόνο δύναμη: Τα σκληρά ξύλα ενδείκνυνται ιδιαίτερα ως καυσόξυλα. Καίγονται αργά με χαμηλή φλόγα και δημιουργούν θράκα που διαρκεί πολύ. Τα ρητινούχα ξύλα είναι πλούσια σε ρητίνη, καίγονται πιο γρήγορα και έχουνμεγαλύτερη τάση να δημιουργούν σπινθήρες. Αποθήκευση εντός κτιρίων Η αποθήκευση φρέσκου ξύλου σε κλειστούς χώρους (π.χ. υπόγειο, γκαράζ) ή σε μεμβράνες χωρίς επαρκή κυκλοφορία αέρα εμποδίζει την ξήρανση και οδηγεί στην ανάπτυξη μυκήτων και μούχλας στο ξύλο. B Αποθηκεύετε τα καυσόξυλα σε ένα κατά το δυνατόν ξηρό και αεριζόμενο χώρο. Διάρκεια αποθήκευσης Ως γενικός κανόνας ισχύει: για μαλακό ξύλο τουλάχιστον ένα έτος, για σκληρό ξύλο τουλάχιστον δύο έτη. Συνιστούμε την ξήρανση για δύο έως τρία έτη. Τιμές για την πραγματική υγρασία του ξύλου παρέχουν συσκευές μέτρησης υγρασίας. 10 blueline 4W - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων!

11 Μεταφορά 4 4 Μεταφορά ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος τραυματισμού κατά τη μεταφορά μεγάλων φορτίων και σε περίπτωση ανεπαρκούς ασφάλισης κατά τη μεταφορά! B Ανυψώστε και μεταφέρετε την ξυλόσομπα με επαρκή αριθμό ατόμων. B Χρησιμοποιείτε κατάλληλα μέσα μεταφοράς, π.χ. ένα καρότσι μεταφοράς, ένα χειροκίνητο καρότσι με ιμάντα ή ένα ανυψωτικό όχημα. B Ασφαλίστε την ξυλόσομπα έναντι πτώσης. Η ξυλόσομπα παραδίδεται συσκευασμένη πάνω σε παλέτα. B Τοποθετήστε ένα χειροκίνητο καρότσι ή ένα ανυψωτικό όχημα στην πίσω πλευρά της συσκευασμένης ξυλόσομπας. B Ασφαλίστε την ξυλόσομπα με έναν ιμάντα πρόσδεσης. B Μεταφέρετε την ξυλόσομπα στο χώρο τοποθέτησης. B Κατά τη μεταφορά προσέξτε να μην υποστεί ζημιά η ξυλόσομπα. blueline 4W - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων! 11

12 5 Εγκατάσταση 5 Εγκατάσταση ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ζημιές στην εγκατάσταση λόγω εσφαλμένης συναρμολόγησης! B Αναθέστε τη συναρμολόγηση σε μια εξουσιοδοτημένη τεχνική εταιρεία. 5.1 Συνθήκες τοποθέτησης Χώρος τοποθέτησης ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος θανάτου σε περίπτωση ελαττωματικής λειτουργίας της ξυλόσομπας! B Τοποθετήστε την ξυλόσομπα μόνο σε χώρους, όπου διασφαλίζεται η ακίνδυνη λειτουργία της. 5.2 Τοποθέτηση ξυλόσομπας ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω εύφλεκτων αντικειμένων εντός των αποστάσεων ασφαλείας! B Τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας ( Σχ. 7, πίν. 4, Σελίδα 13). B Τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας από εύφλεκτα αντικείμενα και υλικά (έπιπλα, υφάσματα, λουλούδια κτλ.). B Λύστε τις συνθετικές ταινίες [2]. B Αφαιρέστε την πλαστική μεμβράνη. B Αφαιρέστε το χαρτοκιβώτιο [1] προς τα επάνω. Αντοχή φορτίου ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος θανάτου σε περίπτωση ανεπαρκούς αντοχής φορτίου της επιφάνειας τοποθέτησης! B Τοποθετήστε τη ξυλόσομπα μόνο σε επιφάνεια με επαρκή αντοχή φορτίου. B Αν χρειαστεί διασφαλίστε την αντοχή φορτίου με κατάλληλα μέτρα (π.χ. πλάκα δαπέδου για την κατανομή του φορτίου). Επένδυση δαπέδου ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς από εύφλεκτη ή θερμοευαίσθητη επένδυση δαπέδου! B Τοποθετήστε τη ξυλόσομπα σε μια άκαυστη βάση (προτείνεται:πλάκα από γυαλί, κεραμική ή χαλύβδινη πλάκα με διαστάσεις 1200 x 1000 mm). Η βάση πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την εστία, μετρώντας από την πόρτα φλογοθαλάμου, κατά τουλάχιστον 500 mm εμπρός και 300 mm πλευρικά. ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπερθέρμανση επιμέρους περιοχών από φυσαλίδες αέρα στον εναλλάκτη θερμότητας! B Για την αποφυγή φυσαλίδων αέρα στον εναλλάκτη θερμότητας, ευθυγραμμίστε την ξυλόσομπα οριζόντια. Σχ. 5 Τοποθέτηση ξυλόσομπας 1 Χαρτοκιβώτιο με πλαστική μεμβράνη σε παλέτα 2 Συνθετικές ταινίες B Ξεβιδώστε τις βίδες από την παλέτα. B Σηκώστε προσεκτικά τη ξυλόσομπα από την παλέτα και τοποθετήστε την στο σημείο τοποθέτησης. B Ευθυγραμμίστε την ξυλόσομπα οριζόντια. B Αφαιρέστε το κυματοειδές χαρτόνι μέσω του στομίου καυσαερίων από τη δέσμη σωλήνων, αν χρειαστεί ευθυγραμμίστε τους πλίνθους εκτροπής. Για τις ανάγκες μεταφοράς έχουν στερεωθεί οι πλίνθοι εκτροπής. B Μετά την ευθυγράμμιση της ξυλόσομπας ελέγξτε τη θέση των πλίνθων εκτροπής και των πλακών εκτροπής καυσαερίων πάνω στη δέσμη σωλήνων και ευθυγραμμίστε τις ( Σχ. 20, Σελίδα 27): Ωθήστε τις πλάκες εκτροπής καυσαερίων προς τα εμπρός. Ωθήστε τους πλίνθους εκτροπής προς τα πίσω. 12 blueline 4W - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων!

13 Εγκατάσταση 5 B Για το σκοπό αυτό ανοίξτε το κάλυμμα επιθεώρησης [5] πίσω από το ράφι διατήρησης θερμότητας. 5.3 Αποστάσεις ασφαλείας ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω εύφλεκτων αντικειμένων εντός των αποστάσεων ασφαλείας! B Τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας από εύφλεκτα αντικείμενα και υλικά (έπιπλα, υφάσματα). B τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας ( Πίν. 4). Αποστάσεις ασφαλείας Πίσω mm 100 Πλευρικά mm 200 Μπροστά mm 800 Πίν. 4 Αποστάσεις ασφαλείας Σχ. 6 Άνοιγμα καλύμματος επιθεώρησης πίσω από το ράφι διατήρησης θερμότητας 1 Πυρίμαχα πλακίδια κάλυψης 2 Πλίνθοι διατήρησης θερμότητας 3 Κάλυμμα ραφιού διατήρησης θερμότητας 4 Θερμομόνωση 5 Κάλυμμα επιθεώρησης Σχ. 7 Αποστάσεις ασφαλείας (διαστάσεις σε mm) blueline 4W - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων! 13

14 5 Εγκατάσταση 5.4 Εγκατάσταση σωληναγωγών Για να διευκολυνθεί η συναρμολόγηση και να ελεγχθεί η απόδοση θερμότητας στο σύστημα θέρμανσης, μπορεί να πραγματοποιηθεί η σύνδεση νερού θέρμανσης μέσω ενός πλήρους συστήματος. Διαβάστε σχετικά τις οδηγίες εγκατάστασης του αντίστοιχου πλήρους συστήματος. Όταν χρησιμοποιούνται επιμέρους εξαρτήματα για τη σύνδεση στο σύστημα θέρμανσης, πρέπει τα εξαρτήματα αυτά να διασφαλίζουν τις λειτουργίες ασφαλείας και τις προϋποθέσεις λειτουργίας (π.χ. άνοδος θερμοκρασίας επιστροφής, βαλβίδα ασφαλείας, δοχείο διαστολής με μεμβράνη). Όταν δεν χρησιμοποιείται πλήρες σύστημα κατά την τοποθέτηση, τοποθετήστε μια βαλβίδα ασφαλείας κατά DIN EN Η βαλβίδα ασφαλείας πρέπει να τοποθετηθεί έτσι, ώστε η απώλεια πίεσης του αγωγού σύνδεσης να μην υπερβαίνει το 3 % και του αγωγού εξόδου να μην υπερβαίνει το 10 % της ονομαστικής πίεσης της βαλβίδας ασφαλείας. Η βαλβίδα ασφαλείας πρέπει να είναι προσβάσιμη. Δεν πρέπει να έχει τοποθετηθεί διάταξη απομόνωσης μεταξύ ξυλόσομπας και βαλβίδας ασφαλείας. Πριν από τη συναρμολόγηση ενημερωθείτε για τις συνθήκες στον τόπο εγκατάστασης και για τις τοπικές διατάξεις Γενικά για το σύστημα σωληνώσεων Η ξυλόσομπα [3], το πλήρες σύστημα [4] και το μπόιλερ [1] πρέπει να συνδεθούν με σωληνώσεις θερμικής αντοχής έως 160 C. Για μήκη σωλήνων έως m συνιστούμε τη χρήση χαλκοσωλήνα 22 x 1 mm. Σε ακόμα μεγαλύτερα μήκη αγωγών απαιτείται υπολογισμός του δικτύου σωληνώσεων και προσαρμογή της διαμέτρου σωλήνων στις συνθήκες του συστήματος εστίας. Στατικό ύψος εγκατάστασης Σχ. 8 Σωλήνωση συστήματος εστίας 1 Μπόιλερ 2 Αγωγός αισθητήρα λέβητα 3 Ξυλόσομπα 4 Πλήρες σύστημα 5 Βάνα πλήρωσης και εκκένωσης Σύνδεση σωληνώσεων B Όταν οι σωληνώσεις έχουν θερμική αντοχή έως 160 C, πραγματοποιήστε όλες τις συνδέσεις μέσω συγκόλλησης, με κοχλιωτά κολάρα σύσφιξης ή με συστήματα πρεσαριστής προσαρμογής. Η διαφορά ύψους μεταξύ του υψηλότερου σημείου του συστήματος σωληνώσεων (σύστημα εστίας) και του πλήρους συστήματος πρέπει με τα συνοδευτικά εξαρτήματα να είναι έως 15 m (λεγόμενο «στατικό ύψος»). 14 blueline 4W - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων!

15 Εγκατάσταση Τοποθέτηση και γείωση σωληνώσεων Για να αποτραπούν ηλεκτρικές διαφορές δυναμικού, πρέπει να γειωθούν οι σωληνώσεις μεταξύ συστήματος εστίας και μπόιλερ. Οι εργασίες αυτές επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν μόνο από μια εξουσιοδοτημένη τεχνική εταιρεία σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. B Ξεβιδώστε τη βίδα στο πίσω περίβλημα [1] με ένα κατσαβίδι και αφαιρέστε το πίσω περίβλημα προς τα εμπρός (βέλος). Η παροχή κρύου νερού και η απορροή της θερμικής βαλβίδας ασφαλείας δεν πρέπει να κλείνουν. Η πίεση της παροχής νερού λέβητα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,0 bar. Σχ. 9 Αφαίρεση πίσω περιβλήματος B Τοποθετήστε από ένα συνδετήρα γείωσης στο σωλήνα προσαγωγής και στο σωλήνα επιστροφής (οποιαδήποτε θέση). B Συνδέστε τους συνδετήρες γείωσης μέσω του καλωδίου ισοστάθμισης δυναμικού NYM (τουλάχιστον 6 mm 2 ) στη ράβδο ιστοστάθμισης δυναμικού του κτιρίου. Σχ. 10 Συνδέσεις στο πίσω τοίχωμα 1 Κόκκινο κουμπί ελέγχου της θερμικής βαλβίδας ασφαλείας 2 Παροχή κρύου νερού θερμικής βαλβίδας ασφαλείας ¾ " 3 Απορροή θερμικής βαλβίδας ασφαλείας ¾ " 4 Βάνα ΠΕ 5 Επιστροφή ¾ " 6 Προσαγωγή ¾ " Ο εγκατεστημένος εναλλάκτης θερμότητας ασφαλείας με θερμική βαλβίδα ασφαλείας (TAS) προορίζεται αποκλειστικά για την απαγωγή πλεονάζουσας θερμότητας από την εστία. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί ως ταχυθερμοσίφωνας για την παραγωγή ζεστού νερού κτλ. Κατά την έναρξη λειτουργίας του συστήματος εστίας τεχνικός εγκατάστασης πρέπει να ελέγξει την απρόσκοπτη λειτουργία της θερμικής βαλβίδας ασφαλείας. Τεκμηριώστε τα πατήματα κουμπιών στο πρωτόκολλο έναρξης λειτουργίας. Η λειτουργία της θερμικής βαλβίδας ασφαλείας πρέπει να ελέγχεται τουλάχιστον μία φορά ετησίως από την τεχνική εταιρεία ( κεφάλαιο 8.5, Σελίδα 28). Σημαδέψτε την προσαγωγή και επιστροφή [4, 5] στα δύο άκρα, για να αποφύγετε μια λανθασμένη τοποθέτηση. Στην απορροή της θερμικής βαλβίδας ασφαλείας [3] πρέπει να εγκατασταθεί από τον πελάτη ένα σιφόνι. blueline 4W - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων! 15

16 5 Εγκατάσταση 5.6 Μόνωση σωληνώσεων Για χαλκοσωλήνες έως DN20 ανέρχεται το ελάχιστο πάχος της μόνωσης κατά EnEV 2002 σε 20 mm με θερμική αγωγιμότητα 0,35 W/mK. B Μονώστε τις σωληνώσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. 5.7 Συναρμολόγηση βάνας πλήρωσης και εκκένωσης B Στο σωλήνα επιστροφής και στο χαμηλότερο σημείο του συστήματος εστίας συναρμολογήστε ένα σύνδεσμο T με βάνα πλήρωσης και εκκένωσης [1] για την πλήρωση ή εκκένωση του συστήματος εστίας Πλύση της σωλήνωσης Για την απομάκρυνση ενδεχόμενων ρύπων, πρέπει μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης να ξεπλυθούν όλες οι σωληνώσεις ( τεχνικά έγγραφα του πλήρους συστήματος). ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος για την υγεία λόγω μολυσμένου πόσιμου νερού! B Λάβετε υπόψη τις διατάξεις και τους κανονισμούς για την αποφυγή μόλυνσης του πόσιμου νερού (π.χ. από νερό εγκαταστάσεων θέρμανσης) που ισχύουν στη χώρα σας. B Τηρείτε το πρότυπο EN Σχ. 11 Θέση της βάνας πλήρωσης και εκκένωσης 1 Βάνα πλήρωσης και εκκένωσης 5.8 Σύνδεση μπόιλερ Λεπτομερείς οδηγίες συναρμολόγησης για τη σύνδεση του μπόιλερ υπάρχουν στις συνοδευτικές οδηγίες συναρμολόγησης. 5.9 Σύνδεση αισθητήρα θερμοκρασίας λέβητα Ο αισθητήρας θερμοκρασίας λέβητα για το πλήρες σύστημα έχει ήδη συναρμολογηθεί από το εργοστάσιο στην ξυλόσομπα. Πρέπει απλώς να δημιουργήσετε τη σύνδεση προς το πλήρες σύστημα ( τεχνικά έγγραφα του πλήρους συστήματος). 16 blueline 4W - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων!

17 Εγκατάσταση Εξασφάλιση παροχής αέρα καύσης ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος θανάτου από δηλητηρίαση! Η ανεπαρκής παροχή αέρα μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη διαρροή καυσαερίων. B Μην τροποποιείτε τις υποδομές για την παροχή αέρα καύσης. B Διατηρείτε τα ανοίγματα αέρα καύσης του συστήματος εστίας ανοιχτά κατά τη λειτουργία. B Λειτουργείτε το σύστημα εστίας μόνο όταν βρίσκεται σε άριστη κατάσταση Λειτουργία ξυλόσομπας με αέρα από το χώρο Η ξυλόσομπα λαμβάνει τον αέρα καύσης της από το χώρο τοποθέτησης. Μέσω του κάτω ανοίγματος αέρα καύσης διοχετεύεται ο αέρας καύσης στο φλογοθάλαμο.δεν συνδέεται σωλήνας αέρα καύσης Λειτουργία ξυλόσομπας με εξωτερική παροχή αέρα καύσης Η εξωτερική παροχή αέρα καύσης δεν πληροί τις απαιτήσεις του ανεξάρτητου από τον αέρα χώρου τρόπου λειτουργίας. Η ξυλόσομπα λαμβάνει τον αέρα καύσης της κυρίως μέσω μιας εξωτερικής παροχής αέρα καύσης. Ένα μέρος του αέρα καύσης προέρχεται πάντα από το χώρο τοποθέτησης. Ο σωλήνας αέρα καύσης μπορεί να συνδεθεί από πίσω στη ξυλόσομπα. Εξασφάλιση εξωτερικής παροχής αέρα καύσης B Εάν απαιτείται, δημιουργήστε τρύπα στον τοίχο για το σωλήνα αέρα καύσης. B Συνδέστε την παροχή αέρα καύσης στο στόμιο αέρα καύσης και στερεώστε την με ένα σφιγκτήρα. Η διάμετρος του συνδέσμου αέρα καύσης είναι 120 mm Καθορισμός διαστάσεων και τοποθέτηση αγωγού αέρα καύσης B Λάβετε υπόψη τις μεγαλύτερες αντιστάσεις λόγω χρήσης γωνιών, αναστροφών ή μακριών τμημάτων αγωγού κατά το σχεδιασμό του σωλήνα αέρα καύσης. Ο αγωγός αέρα καύσης πρέπει να έχει μήκος έως 5 m και να περιλαμβάνει 2 κεκαμμένους σωλήνες. Ανά κάθε πρόσθετο μέτρο σωλήνα αέρα καύσης αυξάνεται η ελάχιστη αντίθλιψη καπνοδόχου κατά 1 Pa. B Συμπεριλάβετε τα υπάρχοντα θερμαντικά στοιχεία στον υπολογισμό και το σχεδιασμό του συστήματος εστίας. B Τοποθετήστε το σωλήνα αέρα καύσης με τρόπο που να είναι εύκολος ο καθαρισμός του. B Ασφαλίστε το σωλήνα αέρα καύσης από μετατόπιση με κατάλληλη στερέωση. B Αν χρειαστεί, τοποθετήστε θερμομόνωση στο σωλήνα αέρα καύσης. B Στο χώρο τοποθέτησης τοποθετήστε ένα κλαπέτο διακοπής στο σωλήνα. B Διασφαλίστε ότι το κλαπέτο διακοπής είναι ευδιάκριτο για τον ιδιοκτήτη. B Διασφαλίστε τις ιδιότητες υλικού του σωλήνα αέρα καύσης και του υλικού στερέωσης: Ανθεκτικό στη διάβρωση Ανθεκτικό στη φθορά λόγω τριβής Δεν παραμορφώνεται Άκαυστο Λεία επιφάνεια που καθαρίζεται εύκολα Κατά την εγκατάσταση θα πρέπει να τοποθετηθεί από την τεχνική εταιρεία στο σωλήνα αέρα καύσης μια πρόσθετη υπόδειξη που να αναφέρει τα ακόλουθα: Κατά τη λειτουργία του συστήματος εστίας θα πρέπει να ανοίγετε το κλαπέτο διακοπής και τυχόν διακόπτες στη διαδρομή αέρα καύσης Τοποθέτηση πυρίμαχων πλακιδίων επένδυσης Γενικά στοιχεία για τη χρήση πυρίμαχων πλακιδίων επένδυσης Ελαφριά μετατόπιση αρμών, μικρές ανωμαλίες, τριχοειδείς ρωγμές στη δομή της επιφάνειας καθώς και αποκλίσεις στο εφυάλωμα και στο χρώμα δεν αποτελούν αιτία παραπόνων για τα πυρίμαχα πλακίδια επένδυσης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Φθορά της επιφάνειας των πυρίμαχων πλακιδίων επένδυσης λόγω χτυπημάτων! B Χειριστείτε με προσοχή τα πυρίμαχα πλακίδια επένδυσης, κυρίως στις γωνίες, στις ακμές καθώς και στα σημεία επαφής με μέταλλα. B Αφαιρέστε τα πυρίμαχα πλακίδια επένδυσης από το χαρτοκιβώτιο. blueline 4W - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων! 17

18 5 Εγκατάσταση Τοποθέτηση πυρίμαχων πλακιδίων κάλυψης/ φυσικών λίθων B Βεβαιωθείτε για τη στεγανότητα των συνδέσεων σωλήνων. Συναρμολογήστε επί τόπου τους φυσικούς λίθους σερπεντίνη (πυρίμαχα πλακίδια επένδυσης) που παραδίδονται ξεχωριστά. B Τοποθετήστε τα πυρίμαχα πλακίδια κάλυψης [2] με τις τυφλές οπές πάνω στις βίδες της επάνω πλευράς εστίας. B Με τις βίδες ευθυγραμμίστε τα πυρίμαχα πλακίδια κάλυψης [2]. B Τοποθετήστε τα πυρίμαχα πλακίδια ραφιού διατήρησης θερμότητας [1] με τις λείες πλευρές προς τα επάνω μέσα στο ράφι διατήρησης θερμότητας. Σχ. 13 Σύνδεση με την καπνοδόχο 1 Ξυλόσομπα 2 Αγωγός καυσαερίων (τοποθετημένος) Σχ. 12 Τοποθέτηση πυρίμαχων πλακιδίων επένδυσης 1 Πυρίμαχα πλακίδια ραφιού διατήρησης θερμότητας (2 τεμάχια) 2 Πυρίμαχα πλακίδια κάλυψης (2 τεμάχια) 5.13 Σύνδεση ξυλόσομπας στην καπνοδόχο Χρησιμοποιείτε μόνο σωλήνες καυσαερίων από το Buderus πρόγραμμα πρόσθετου εξοπλισμού. Συνιστούμε την εγκατάσταση ενός αγωγού καυσαερίων με στραγγαλιστική βάνα πεταλούδας. B Τοποθετήστε το σωλήνα καυσαερίων [2] πάνω στο στόμιο καυσαερίων της ξυλόσομπας. B Τοποθετήστε το σωλήνα καυσαερίων [2] κάθετα με ανοδική κλίση και με τη μικρότερη δυνατή διαδρομή προς την καπνοδόχο. B Χρησιμοποιήστε σωλήνα καυσαερίων [2] ή κεκαμμένο σωλήνα καυσαερίων με πόρτα καθαρισμού (ή εγκαταστήστε μία). B Συνδέστε το σωλήνα καυσαερίων [2] στην καπνοδόχο. Προσέξτε ο σωλήνας καυσαερίων [2] να μην προεξέχει μέσα στην καπνοδόχο. Σχ. 14 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω εύφλεκτων αντικειμένων εντός των αποστάσεων ασφαλείας! B Τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας από εύφλεκτα αντικείμενα και υλικά (έπιπλα, υφάσματα). B Τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας των σωλήνων καυσαερίων από εύφλεκτα υλικά κατά EN ( Σχ. 14). Αποστάσεις ασφαλείας του σωλήνα καυσαερίων 18 blueline 4W - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων!

19 Εκκίνηση 6 6 Εκκίνηση 6.1 Πρώτη έναρξη λειτουργίας ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ζημιές στην εγκατάσταση λόγω εσφαλμένης πρώτης έναρξης λειτουργίας! B Βεβαιωθείτε, ότι η πρώτη έναρξη λειτουργίας θα διεξαχθεί από εξουσιοδοτημένη τεχνική εταιρεία. ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος θανάτου λόγω πυρκαγιάς στην καπνοδόχο! B Φροντίστε ο υπεύθυνος συντηρητής της περιοχής να ελέγξει πριν από την πρώτη έναρξη λειτουργίας την καπνοδόχο. B Σε περίπτωση ανάφλεξης αιθάλης, κλείστε όλες τις παροχές αέρα προς την ξυλόσομπα καθώς και την πόρτα φλογοθαλάμου. B Ελέγξτε αν είναι στεγανός ο αγωγός καυσαερίων. B Μην πραγματοποιείτε κατασκευαστικές τροποποιήσεις στο σύστημα εστίας. B Κατά την πρώτη έναρξη λειτουργίας συμπληρώστε το πρωτόκολλο ( κεφάλαιο 8.6, Σελίδα 29). B Αφαιρέστε ενδεχόμενα αυτοκόλλητα πριν από την πρώτη έναρξη λειτουργίας. B Αφαιρέστε τα εξαρτήματα από το δοχείο στάχτης. Κατά την πρώτη έναρξη λειτουργίας στεγνώνει η εφαρμοσμένη προστατευτική βαφή. Τα αέρια που ελευθερώνονται μπορεί να προκαλέσουν δυσάρεστες οσμές. B Για να επιταχυνθεί η απαέρωση της προστατευτικής βαφής, λειτουργήστε την ξυλόσομπα δύο ώρες με ονομαστική ισχύ. B Κατά τη φάση απαέρωσης: Αερίστε καλά το χώρο τοποθέτησης και όλους τους συνδεόμενους χώρους. Προσέξτε ώστε κατά τη φάση απαέρωσης να μην υπάρχουν άτομα μέσα σε αυτούς τους χώρους. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ζημιές στην εγκατάσταση λόγω ανοιχτής πόρτας φλογοθαλάμου κατά τη λειτουργία θέρμανσης! B Γενικά διατηρείτε την πόρτα του φλογοθαλάμου πάντα κλειστή κατά τη λειτουργία θέρμανσης. B Ασφαλίστε πρόσθετα την κλειστή πόρτα φλογοθαλάμου με λαβή χειρισμού. B Μην επεμβαίνετε στο ελατήριο έλξης της αυτοκλειόμενης πόρτας φλογοθαλάμου. Ρύποι που δεν αφαιρούνται καίγονται. Αργότερα γίνεται αδύνατη η απομάκρυνσή τους. B Καθαρίστε τις επιφάνειες, τη λαβή χειρισμού και το τζάμι του παραθύρου παρατήρησης με ένα στεγνό πανί. B Διασφαλίστε επαρκή παροχή αέρα προς το χώρο τοποθέτησης. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος τραυματισμού από την αυτοκλειόμενη πόρτα φλογοθαλάμου (κατά DIN EN 13240, κατηγορία 1a)! B Κατά την τοποθέτηση καύσιμης ύλης προσέξτε την αυτοκλειόμενη πόρτα. B Ανάψτε την ξυλόσομπα ( κεφάλαιο 6.4.1, Σελίδα 21). blueline 4W - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων! 19

20 6 Εκκίνηση 6.2 Εκκίνηση ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος για την υγεία λόγω μολυσμένου πόσιμου νερού! B Λάβετε υπόψη τις διατάξεις και τους κανονισμούς για την αποφυγή μόλυνσης του πόσιμου νερού (π.χ. από νερό εγκαταστάσεων θέρμανσης) που ισχύουν στη χώρα σας. B Τηρείτε το πρότυπο EN ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ζημιές στην εγκατάσταση λόγω ξηρής λειτουργίας του κυκλοφορητή! B Αρχικά γεμίστε το σύστημα σωληνώσεων με νερό βρύσης. Στη συνέχεια θέστε σε λειτουργία την αντλία μέσω του πλήρους συστήματος. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ζημιές στην εγκατάσταση! Το σύστημα εστίας δεν πρέπει να λειτουργεί χωρίς επαρκή ποσότητα νερού. B Όταν το σύστημα νερού θέρμανσης του συστήματος εστίας συνδέεται με ένα άλλο σύστημα νερού θέρμανσης, πρέπει να τηρούνται οι αντίστοιχες οδηγίες. Για την έναρξη λειτουργίας του πλήρους συστήματος ( τεχνικά έγγραφα του πλήρους συστήματος). Όταν χρησιμοποιούνται επιμέρους εξαρτήματα για τη σύνδεση στο σύστημα θέρμανσης, μπορείτε να ακολουθήσετε τις παρούσες οδηγίες εγκατάστασης, θα πρέπει ωστόσο να διασφαλίζονται οι αντίστοιχες λειτουργίες ασφαλείας και προϋποθέσεις λειτουργίας. B Πριν την πλήρωση του συστήματος εστίας ρυθμίστε την αρχική πίεση του δοχείου διαστολής μεμβράνης (MAG) σύμφωνα με τις συνθήκες του συστήματος. B Γεμίστε το σύστημα εστίας μέσω της βάνας πλήρωσης και εκκένωσης που τοποθετείται από τον πελάτη στο σωλήνα επιστροφής του μπόιλερ με νερό βρύσης μέχρι να επιτευχθεί πίεση 2,5 bar. Κατά τη διαδικασία αυτή προσέξτε τις επιτρεπόμενες πιέσεις όλων των εξαρτημάτων. B Εξαερώστε το σύστημα αγωγών κατά την πλήρωση. B Ελέγξτε τη στεγανότητα του συστήματος εστίας. B Εφόσον χρειάζεται μονώστε τα μη στεγανά σημεία. B Επαναλάβετε τον έλεγχο στεγανότητας, μέχρι να μην υπάρχουν πλέον μη στεγανά σημεία. B Για να αποφύγετε την απώλεια θερμότητας, κλείστε τη βαλβίδα βαρύτητας Έλεγχος απουσίας αέρα στο σύστημα εστίας B Συνδέστε το φις του πλήρους συστήματος ή του συστήματος ελέγχου κυκλοφορητή. B Στη χειροκίνητη λειτουργία του ταμπλό ρύθμισης ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε επανειλημμένα τον κυκλοφορητή και εξαερώστε το σύστημα αγωγών. Μια αυτόματη βαλβίδα ταχείας εξαέρωσης βρίσκεται στη συσκευή κάτω από τα πυρίμαχα πλακίδια κάλυψης Έλεγχος στεγανότητας των υδραυλικών συνδέσεων Πριν τον έλεγχο στεγανότητας και πριν την πλήρωση του συστήματος εστίας με νερό βρύσης βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα βαρύτητας, οι σφαιρικές βάνες με ενσωματωμένο θερμόμετρο καθώς και όλες οι υπόλοιπες διατάξεις φραγής είναι ανοιχτές. Σχ. 15 Βαλβίδα ταχείας εξαέρωσης 1 Αυτόματη βαλβίδα ταχείας εξαέρωσης 2 Πυρίμαχα πλακίδια κάλυψης 20 blueline 4W - Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων!

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Ξυλόσομπα blueline αρ. 8 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 615 801-07/2007 GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

blueline αρ. 9 Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη. 6 720 615 802-06/2007 GR

blueline αρ. 9 Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη. 6 720 615 802-06/2007 GR Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Ξυλόσομπα blueline αρ. 9 Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη. 6 720 615 802-06/2007 GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. blueline 4W. Για το χρήστη. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 646 674 (10/2010) GR

Οδηγίες χρήσης. blueline 4W. Για το χρήστη. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 646 674 (10/2010) GR Οδηγίες χρήσης Ξυλόσομπα blueline 4W Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 646 674 (10/2010) GR Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, Η ζεστασιά είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Ξυλόσομπα 7 747 005 460-00.RS blueline αρ. 7 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 70 65 800-0/007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Ξυλόσομπα 7 747 005 459-00.1RS blueline αρ. 4 blueline αρ. 5 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 615 799-02/2008

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. blueline 4W. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 648 255 (2011/05) GR 6 720 647 945-00.

Οδηγίες χρήσης. blueline 4W. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 648 255 (2011/05) GR 6 720 647 945-00. Οδηγίες χρήσης Ξυλόσομπα 6 720 647 945-00.1ITL blueline 4W Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 648 255 (2011/05) GR Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, Η ζεστασιά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης KA316. Ενεργειακά τζάκια. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 645 590 (06/2010) GR

Οδηγίες χρήσης KA316. Ενεργειακά τζάκια. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 645 590 (06/2010) GR Οδηγίες χρήσης Ενεργειακά τζάκια KA316 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 645 590 (06/2010) GR Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, Η ζεστασιά είναι το στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη ουδετεροποίησης συμπυκνωμάτων

Διάταξη ουδετεροποίησης συμπυκνωμάτων Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Διάταξη ουδετεροποίησης συμπυκνωμάτων NE0.1 V3 6 720 817 040 (2010/03) GR Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης KA 306. Ενεργειακό τζάκι. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643536 (10/1998) GR

Οδηγίες χρήσης KA 306. Ενεργειακό τζάκι. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643536 (10/1998) GR Οδηγίες χρήσης Ενεργειακό τζάκι KA 306 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643536 (10/1998) GR Πίνακας περιεχομένων 1 Γενικές υποδείξεις...........................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 616 700-04/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 968 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 159 11/2002 GR

7 747 002 159 11/2002 GR 7 747 002 159 11/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G124/G124 V Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR 6 720 643 898-00.1O Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23 GR Οδηγίες χρήσης 2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας....... 4 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων........................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης KA316. Ενεργειακό τζάκι. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση.

Οδηγίες εγκατάστασης KA316. Ενεργειακό τζάκι. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. Οδηγίες εγκατάστασης Ενεργειακό τζάκι KA316 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 645 586 (06/2010) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM456 FM457 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 615 286 03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamatic Πίνακας ελέγχου. Πίνακας ελέγχου για λέβητα στερεών καυσίμων με κυκλοφορητή (2011/09) GR

Οδηγίες χρήσης. Logamatic Πίνακας ελέγχου. Πίνακας ελέγχου για λέβητα στερεών καυσίμων με κυκλοφορητή (2011/09) GR Οδηγίες χρήσης Πίνακας ελέγχου 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Πίνακας ελέγχου για λέβητα στερεών καυσίμων με κυκλοφορητή 6 720 803 804 (2011/09) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ. 1 Ακροφύσιο αερίου 2 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 3 Κάλυμμα 4 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης (2010/08) GR

ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ. 1 Ακροφύσιο αερίου 2 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 3 Κάλυμμα 4 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης (2010/08) GR ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 8 719 002 168 0 1 3 2 4 6720607703-00.1V 1 Ακροφύσιο αερίου 2 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 3 Κάλυμμα 4 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 607 616 (2010/08) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Eπεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Logano/Logano plus. G225/GB225 με καυστήρα Logatop BE. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση.

Οδηγίες χρήσης Logano/Logano plus. G225/GB225 με καυστήρα Logatop BE. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. Λέβητας χαμηλών θερμοκρασίων/ συμπύκνωσης με ανεμιστήρα 6 720 615 876-00.1RS 6 720 616 215 (2015/03) GR Οδηγίες χρήσης Logano/Logano plus G225/GB225 με καυστήρα Logatop BE Διαβάστε προσεκτικά το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Logano G221

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Logano G221 Λέβητας στερεών καυσίμων 6 720 809 695 (2014/03) GR Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Logano G221 Εύρος ισχύος από 20 kw έως 40 kw Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ειδικός λέβητας Logano plus SB615. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση /2002 GR

Οδηγίες χρήσης. Ειδικός λέβητας Logano plus SB615. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση /2002 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας Logano plus SB615 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση 7 747 019 084-01/2002 GR Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Καυστήρας μπλε φλόγας Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A 6 720 818 766 (2001/10) GR Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 658 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα........................... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου/ αερίου 6 720 615 361-01.1SL Χαλύβδινος λέβητας Logano SK645 Logano SK745 Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 646 759 (08/2010) GR

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πλήρες σύστημα KS RR1 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 643 378 (10/2008) GR Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή

Διαβάστε περισσότερα

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΥ ΤΖΑΚΙΟΥ -ΠΛΑΤΟΣ -ΒΑΘΟΣ -ΥΨΟΣ -ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Condens 7000 W ZSBR 28-3 A.. ZBR 42-3 A.. Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων για 6 720 619 446 (2009/09) GR

Condens 7000 W ZSBR 28-3 A.. ZBR 42-3 A.. Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων για 6 720 619 446 (2009/09) GR 6 720 612 662-00.2O Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W ZSBR 28-3 A.. ZBR 42-3 A.. Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων για GR 2 Πίνακας περιεχομένων GR Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Λέβητες βιομάζας Λέβητες απόσταξης ξύλου BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2 Εξαρτήματα BVG σελίδα 2 BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Εξαρτήματα BVG-Lambda σελίδα 5 Εγκαταστάσεις θέρμανσης με pellets BPH σελίδα 6

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Μονάδα συστοιχίας 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 614 080 (2011/02) GR Επισκόπηση του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Ταμπλό ρύθμισης Logamatic 412x Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 615 088-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6720812906-00.1Wo Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus 6 720 815 111 (2015/03) GR GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Διαβάστε προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Πλήρες σύστημα KS RR1 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 648 672 (2011/03) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1

Διαβάστε περισσότερα

/2001 GR Για τον χειριστή

/2001 GR Για τον χειριστή 6301 9043 11/2001 GR Για τον χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G115 και Logano G115 µε καυστήρα Logatop Παρακαλούµε διαβάστε το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΒΡΑΝΙΕ Οδός Radnička ΣΟΜΠΑ ΑΠΟ ΧΟΝΤΡΕΣ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ PREMIJER PREMIJER K ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΒΡΑΝΙΕ Οδός Radnička ΣΟΜΠΑ ΑΠΟ ΧΟΝΤΡΕΣ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ PREMIJER PREMIJER K ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΒΡΑΝΙΕ Οδός Radnička ΣΟΜΠΑ ΑΠΟ ΧΟΝΤΡΕΣ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ PREMIJER PREMIJER K ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 1. Τεχνικά στοιχεία της σόμπας βραδείας καύσης από χοντρές λαμαρίνες

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου 870 010 1102 Οδηγίες εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης BENTOIL χαλύβδινοι λέβητες Thermovent Hellas A.E. - 2 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ O πιεστικός χαλύβδινος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΣΟΜΠΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121 ΣΟΜΠΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ BRUNO, BRUNO G ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 Περιεχόμενα 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ / ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ...3 1.1. Κατασκευαστής...3

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΠΙΟ ΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΛΕΒΗΤΕΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ATMOS D 15 P, D 20 P, D 30 p και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για άνετη θέρμανση σπιτιών με πελλέτες και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο,

Διαβάστε περισσότερα

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης 6304 5455 03/2000 GR Για το χρήστη Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Πλακέτα λειτουργίας λέβητα ZM 427 για ταμπλό ρύθμισης Logamatic 4212 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121

17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121 17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121 ΣΟΜΠΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ για περιοδική χρήση VULKAN και VULKAN S ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γενικά θα πρέπει να τηρούνται οι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Logano S Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση! λέβητα στερεών καυσίμων

Οδηγίες χρήσης Logano S Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση! λέβητα στερεών καυσίμων λέβητα στερεών καυσίμων 6 70 647 653-00.T Οδηγίες χρήσης Logano S- 6 70 803 80 (04/03) GR Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση! Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

Condens 3000 W ZWB 28-3 C.. Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων για (2009/09) GR

Condens 3000 W ZWB 28-3 C.. Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων για (2009/09) GR 6 720 612 662-00.2O Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 3000 W ZWB 28-3 C.. Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων για GR 2 Πίνακας περιεχομένων GR Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις ασφαλείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Logano S121-2 26-38 kw 1 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου Λέβητας (πυρόλυσης) ξύλου Τύπος Λέβητα 26 32 38 Μήκος [mm] 853 803 903 Ύψος [mm] 1257 1322 1322 Πλάτος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας Logano SK645 / SK745. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας Logano SK645 / SK745. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου 6 720 615 361-01.1SL Χαλύβδινος λέβητας Logano SK645 / SK745 Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 616 640-11/2007 GR

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano GE /2001 GR Για τον χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano GE /2001 GR Για τον χειριστή 6301 7654 11/2001 GR Για τον χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano GE515 ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Εισαγωγή Η συσκευή ανταποκρίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00.

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00. Οδηγίες χρήσης λέβητα στερεών καυσίμων 6 70 647 653-00.T Logano S- Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 70 803 80 (0/) GR Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, Η ζεστασιά είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G25 WS Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 6 720 87 575 (205/06) GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου.

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. 8 719 002 404 0 1 Ακροφύσιο 2 αχτυλίδι στεγανοποίησης 3 αχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 608 586 (2007.02) RA SadrΎaj SadrΎaj 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και σύµβολα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης 604 450 /004 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G5 και Logano G5 με καυστήρα Logatop Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G25 ECO και Logano G25 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1- Γενικά Σελίδα 1 2- Εγκατάσταση.. Σελίδα 5 3- Ηλεκτρικές συνδέσεις.. Σελίδα 6 4- Υδραυλικές συνδέσεις........

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Λέβητες Atmos D 15 P, D 20 P, D 30 P και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για τη θέρμανση σπιτιών με Pellets και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο.

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης. CGB-K40-35 Λέβητες kombi

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης. CGB-K40-35 Λέβητες kombi Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-35 CGB-50 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης CGB-K40-35 Λέβητες kombi Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Logano plus GB102S-16/30 GB102-16/30/42. Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση.

Οδηγίες χρήσης Logano plus GB102S-16/30 GB102-16/30/42. Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6 720 815 098 (2015/03) GR Οδηγίες χρήσης Logano plus GB102S-16/30 GB102-16/30/42 Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΕ ΒΡΑΝΙΕ Radnička 1,Τηλ.: 017/421-121 ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΥΠΟΣ: CENTRAL-23 ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 Ονομασία κουζίνας Χωρητικότητ α της θέρμανσης του χώρου Μέγιστη πίεση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G25 WS Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 7 747 08 862-07/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

O. Επίτοιχος λέβητας αερίου Condens 3000 W ZWB 28-3 C... Οδηγίες χρήσης (2010/10) GR

O. Επίτοιχος λέβητας αερίου Condens 3000 W ZWB 28-3 C... Οδηγίες χρήσης (2010/10) GR 70 3 303-00.O Επίτοιχος λέβητας αερίου Condens 3000 W ZWB 8-3 C... GR Οδηγίες χρήσης Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας....... 5. Eπεξήγηση συμβόλων........................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Logamatic Πίνακας ελέγχου. Πίνακας ελέγχου για λέβητα στερεών καυσίμων με κυκλοφορητή

Οδηγίες εγκατάστασης. Logamatic Πίνακας ελέγχου. Πίνακας ελέγχου για λέβητα στερεών καυσίμων με κυκλοφορητή Οδηγίες εγκατάστασης Πίνακας ελέγχου 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Πίνακας ελέγχου για λέβητα στερεών καυσίμων με κυκλοφορητή Παρακαλούμε να διαβαστεί με προσοχή πριν από την έναρξη της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ... 3 1.1 Αντικατάσταση των µερών... 3 1.2 Για να αποκτήσετε γενική πρόσβαση...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Logano. SΒ kw Σελ. 58. SK kw Σελ. 63. SK kw Σελ. 65. Logano plus SB615

Κεφάλαιο 4. Logano. SΒ kw Σελ. 58. SK kw Σελ. 63. SK kw Σελ. 65. Logano plus SB615 Logano plus SB615 Κεφάλαιο 4 Logano Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου/ αερίου 71-1.850 kw SΒ615 145-640 kw Σελ. 58 SK645 120-600 kw Σελ. 63 SK745 730-1.850 kw Σελ. 65 55 56 Logano Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 698 0/00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Ταµπλό ρύθµισης Logamatic MC0 ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση Πρόλογος Η συσκευή συµµορφώνεται µε τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης 6303 5894-10/2005 EXP (DE) Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης Λέβητας αεριοποίησης ξύλου Logano S121 και Logano S121 WT Διαβάστε το παρόν προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων 0397.. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου 24/5 (2) A~ με επαφή δύο κατευθύνσεων 2 Εγκατάσταση του ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

EUROSMARTbalcony/incasso

EUROSMARTbalcony/incasso Παράρτηµα απαγωγής καυσαερίων για Επίτοιχοι λέβητες αερίου µε κλειστό φλογοθάλαµο EUROSMARTbalcony/incasso 6 720 611 353-00.1O ZWA 24-1 AI ZWA 24-1 AB ZWA 28-1 AI ZWA 28-1 AB GR OSW Πίνακας περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm.

Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm. Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm. Η Halcotherm ιδρύθηκε το 1986 και η έδρα της βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης. Η εταιρία δραστηριοποιείται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ 1) Αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από το τριπολικό φίς του καυστήρα. 2) Αφαιρέστε το κάλυμμα του καυστήρα ξεβιδώνοντας τις τέσσερις λαμαρινόβιδες. 3)Τοποθετήστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Ενεργειακό τζάκι KA 306 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643537 (12/2000) GR Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις ασφαλείας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Condens 7000 W ZSBR28-3 A.. ZWBR35-3 A.. ZWBR42-3 A.. Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων για τον ειδικό

Condens 7000 W ZSBR28-3 A.. ZWBR35-3 A.. ZWBR42-3 A.. Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων για τον ειδικό 6 720 612 662-00.2O Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου ZSBR28-3 A.. ZWBR35-3 A.. ZWBR42-3 A.. Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων για τον ειδικό GR 2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Συντάξας καθηγητής Παναγιώτης Φαντάκης

Συντάξας καθηγητής Παναγιώτης Φαντάκης Νο1 Ο λέβητας είναι σημαντικότατο κομμάτι της Κεντρικής Θέρμανσης. Από την καλή του κατάσταση εξαρτάται η απρόσκοπτη, ασφαλής και οικονομική λειτουργία όλης της εγκατάστασης. Κατά την συντήρηση του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-14 GB072-20 GB072-24K. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-14 GB072-20 GB072-24K. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6 720 646 606-00.1O Logamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24K Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 647 541 (03/2011) GR Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για το χρήστη Logamax plus GB012-25K. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου (2014/08) GR

Εγχειρίδιο για το χρήστη Logamax plus GB012-25K. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου (2014/08) GR Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6 720 812 509 (2014/08) GR 6 720 641 705-00.1O Εγχειρίδιο για το χρήστη Logamax plus GB012-25K Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα,

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W 70 3 303-00.O Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W ZSR 8-3 A... ZR 4-3 A... GR Οδηγίες χρήσης Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας.......

Διαβάστε περισσότερα