ΟΔΗΓΙΕΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΣΠΑ (2 ο ΜΕΡΟΣ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΙΕΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 (2 ο ΜΕΡΟΣ)"

Transcript

1 Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΓΡ ΑΜ Μ ΑΤΕ ΙΑ ΔΗ Μ Ο ΣΙΩ Ν Ε Π ΕΝ ΔΥ Σ ΕΩΝ Ε ΣΠ Α ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 11/9 /2014 Αριθ.Πρωτ /ΕΥΣΣΑΑΠ 2601 Ταχ. Δ/νση: Πληροφορίες: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 3 (5 ος όροφος) ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΘΗΝΑ ΕΥΣΣΑΑΠ: Λ. Καντσός, Σ. Ζησοπούλου, Κ. Μητσούλα, Γ. Δημητρέλος, Μ-Χ. Μακρανδρέου, Ι. Κονδύλη, ΕΥΣΕΚΤ: Μ. Θεoδωροπούλου, ΠΡΟΣ : ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΣΠΑ (2 ο ΜΕΡΟΣ) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΕΠ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ (Π.Ε.) ΣΤΑ ΕΠ/ΠΕΠ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣEΩΝ (Π.Ε.) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΟΡΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του Καν. ΕΕ 1304/2013)

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι κατευθύνσεις που ακολουθούν έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τις Υπηρεσίες που καταρτίζουν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της περιόδου (Ομάδες Σχεδιασμού Προγράμματος και ΕΥΔ), στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης, σε θέματα ποσοτικών στόχων και δεικτών που αυτά θα περιλαμβάνουν, συμβάλλοντας στη σταδιακή ανάπτυξη ενός Ενιαίου Συστήματος δεικτών ΕΣΠΑ Αφορούν στα ΕΠ/ΠΕΠ με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ενώ για το πλαίσιο επιδόσεων αφορούν και στο ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ. Εστιάζουν σε μία κοινή προσέγγιση για τους δείκτες αποτελέσματος (result indicators), και για τους δείκτες του πλαισίου επιδόσεων (performance framework). Οι οδηγίες αυτές συμπληρώνουν το 1 ο μέρος των οδηγιών για την κατάρτιση του ενιαίου συστήματος δεικτών (20109/ΕΥΣΣΑΑΠ 1422/ ) και είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στο Δίαυλο. Οι αρμόδιες μονάδες της ΕΥΣΣΑΑΠ και ΕΥΣΕΚΤ θα είναι στη διάθεση όλων για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία. 2. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 2.1 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΕΠ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Τα ΕΠ της περιόδου προγραμματισμού , σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 27 και 96.iiβ του Καν. ΕΕ 1303/2013 θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνουν δείκτες αποτελέσματος. Πρόκειται για μεταβλητές που εκφράζουν την αλλαγή σε μία περιοχήτομέα που προκαλείται ως αποτέλεσμα της πολιτικής ενός προγράμματος αλλά και άλλων παραγόντων. Στο ΕΤΠΑ και στο Ταμείο Συνοχής θα πρέπει να ορίζεται υποχρεωτικά ένας ή δύο δείκτες αποτελέσματος ανά ειδικό στόχο, με τιμή βάσης σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία και με τιμή στόχο η οποία μπορεί να είναι ποιοτική η ποσοτική. Στην περίπτωση του ΕΚΤ θα πρέπει να αναλύονται ανά κατηγορία περιφέρειας, ενώ στο ΕΤΠΑ και στο Ταμείο Συνοχής (Τ.Σ.) όπου αυτό είναι απαραίτητο. Η επιλογή δεικτών αποτελέσματος είναι ιδιαίτερα σημαντική στην ηλεκτρονική υποβολή του ΕΠ μέσω της SFC2014 τόσο διότι είναι υποχρεωτικό πεδίο αλλά και διότι είναι και υποκριτήριο της γενικής εκ των προτέρων αιρεσιμότητας 7. Οι δείκτες αυτοί θα πρέπει να πληρούν τα πέντε κριτήρια ποιότητας που θέτει η αιρεσιμότητα (σταθερότητα, στατιστική επικύρωση, σαφήνεια κανονιστικής ερμηνείας, ανταπόκριση στην πολιτική, έγκαιρη συλλογή και άθροιση δεδομένων) όπως αυτά περιγράφονται στο 1 ο μέρος των οδηγιών της ΕΥΣΣΑΑΠ. Για να καθορισθούν οι δείκτες αποτελέσματος θα πρέπει να έχει διατυπωθεί σωστά η λογική της παρέμβασης, η οποία μπορεί να περιγράφεται στην ενότητα Α του OP template. Οι ειδικοί στόχοι είναι ένα από τα πιο κρίσιμα στοιχεία της λογικής της παρέμβασης. Εάν δεν είναι διατυπωμένοι ορθά, δεν είναι δυνατόν να επιλεγούν οι κατάλληλοι δείκτες αποτελέσματος. Απαιτείται δηλαδή σαφήνεια ως προς το τι επιδιώκεται να αλλάξει με κάθε ειδικό στόχο. Με βάση τα προσχέδια ΕΠ που υπεβλήθησαν στο ΥΠΑΑΝ ως ανταπόκριση στην 3η εγκύκλιο σχεδιασμού αναδείχθηκε ως μείζον θέμα η απαίτηση βελτίωσης της λογικής της παρέμβασης και η διατύπωση ειδικών στόχων με μεγαλύτερη σαφήνεια. 3

4 Με βάση τα προκαταρκτικά συμπεράσματα της ανάλυσης αυτής για τους Θεματικούς Στόχους 1,3 και 7 και για τα ΕΠ Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, ΕΠ Μεταρρύθμιση του Δημοσίου Τομέα και τα 13 ΠΕΠ προέκυψε ότι σε περίπου 154 ειδικούς στόχους που εξετάσθηκαν (έως την ημερομηνία αποστολής του παρόντος) διαφαίνεται ότι μόνο ένα 17,65 % είναι ορθά διατυπωμένοι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προσέγγισης με βάση τα αποτελέσματα. Ο αριθμός των ειδικών στόχων ανά ΠΕΠ κυμαίνεται από 7 έως 22 για τους ΘΣ 1,3,7. Για να υποστηριχθούν ΟΣΠ/ΕΥΔ η ΕΥΣΣΑΑΠ και η ΕΥΣΕΚΤ προέβησαν σε ποιοτική αξιολόγηση των ειδικών στόχων. Με βάση τα υποβληθέντα ανεπίσημα σχέδια ΕΠ στο ΥΠΑΑΝ, οι Ειδικοί στόχοι ομαδοποιήθηκαν σε 6 κατηγορίες: Α. Ε.Σ. ορθά διατυπωμένοι Β. Ε.Σ. που θα μπορούσαν να εξειδικευθούν - αναλυθούν σε περισσότερους Ε.Σ. Γ. Ε.Σ. που μπορούν να συμπτυχθούν με άλλους Ε.Σ. Δ. Ε.Σ. που μπορούν να αναδιατυπωθούν (δεν είναι συγκεκριμένοι, ή ταυτίζονται με την επενδυτική προτεραιότητα ή είναι γενικότερα διατυπωμένοι από αυτή) Ε. Ε.Σ. που δε συνάδουν με την επενδυτική προτεραιότητα ΣΤ. Ε.Σ. ορθά διατυπωμένοι αλλά με ελλιπή σύνδεση με το δείκτη αποτελέσματος Η εργασία αυτή απαιτείται να γίνει εις βάθος με τη συνεργασία της κάθε ΕΥΔ και του κάθε Αναδόχου Συμβούλου Αξιολόγησης ΕΠ/ΠΕΠ. Η ΕΥΣΑΑΠ κοινοποιεί σταδιακά την εκτίμηση αυτή στις ΟΣΠ/ΕΥΔ ώστε να γίνονται άμεσα κατάλληλες προσαρμογές. Με βάση την ανωτέρω προσέγγιση ακολουθούν παραδείγματα αξιολόγησης των ειδικών στόχων και των δεικτών αποτελέσματος από τα σχέδια ΕΠ/ΠΕΠ που υποβλήθηκαν στο ΥΠΑΑΝ. 2.2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Παραδείγματα Θεματικού Στόχου 1 Σε ένα ΠΕΠ έχουν διαμορφωθεί δύο ειδικοί στόχοι στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 1β. Συγκεκριμένα: Επενδυτική Προτεραιότητα 1β) Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, πιλοτικών γραμμών, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής ειδικά σε βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής 4

5 Ειδικός στόχος: Αύξηση της συμμετοχής των επιχειρήσεων σε προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας ή /και στη χρήση των αποτελεσμάτων έρευνας/ τεχνολογίας στη παραγωγική, εμπορική και τουριστική δραστηριότητά τους Δείκτης αποτελέσματος: Αύξηση των επιχειρηματικών δαπανών τεχνολογικής καινοτομίας (% του κύκλου εργασιών) Ενδεικτικές Δράσεις α)δημιουργία και λειτουργία υποστηρικτικών μηχανισμών και μέσων, για ίδρυση ή / και ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων (π.χ. φορείς / μηχανισμοί τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης). β)υποστήριξη της ανάπτυξης νέων και αξιοποίησης υφιστάμενων δικτύων σύνδεσης Περιφερειακών, εθνικών και διεθνών ερευνητικών υποδομών γ)προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, ή / και της χρήσης των αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας, στην παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα, υφιστάμενων και νέων ΜΜΕ, ιδιαίτερα στον αγροδιατροφικό τομέα και στον τουρισμό Σύμφωνα με την προτεινόμενη κατηγοριοποίηση των ειδικών στόχων, το ανωτέρω παράδειγμα εμπίπτει στις κατηγορίες Β+Δ+Ε. Στον ειδικό στόχο διατυπώνονται δύο διαφορετικά θέματα (εξ ου και η κατηγορία Β). Αρχικά φαίνεται ότι το θέμα είναι η αύξηση της συμμετοχής των επιχειρήσεων σε προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας. Ωστόσο ο ειδικός στόχος συνεχίζει διατυπώνοντας και ένα δεύτερο θέμα που αφορά σε κάτι διαφορετικό και συγκεκριμένα στη χρήση των αποτελεσμάτων έρευνας/ τεχνολογίας στη παραγωγική, εμπορική και τουριστική δραστηριότητά τους. Το τελευταίο αυτό θέμα αν και γενικό, αφορά στην ουσία σε άλλο θεματικό στόχο (Θ.Σ.3) καθώς αναφέρεται στη χρήση των αποτελεσμάτων έρευνας/ τεχνολογίας και καινοτομίας (εξ ου και η κατηγορία Ε). Ο Θ.Σ.1 σχετίζεται με δράσεις παραγωγής έρευνας/ τεχνολογίας και καινοτομίας σε τομείς που έχουν αναδειχθεί από τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης κάθε Περιφέρειας. Προχωρώντας στο δείκτη αποτελέσματος και έχοντας υπόψη μόνο το πρώτο μέρος του ειδικού στόχου, διαπιστώνεται μία αναντιστοιχία μεταξύ των δύο. Ενώ ο στόχος αναφέρεται στη συμμετοχή των επιχειρήσεων σε προγράμματα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, ο δείκτης που προτείνεται αφορά σε επιχειρηματικές δαπάνες. Ως εκ τούτου, η Περιφέρεια θα πρέπει να αποσαφηνίσει ποιος είναι τελικά ο στόχος που επιδιώκει (συνεργασίες ή δαπάνες) και να αναδιατυπώσει κατάλληλα τον ειδικό στόχο (εξ ου και η κατηγορία Δ). Ο δεύτερος ειδικός στόχος της Περιφέρειας για την επενδυτική προτεραιότητα 1β διατυπώνεται ως ακολούθως : Επενδυτική Προτεραιότητα 1β) Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη 5

6 δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, πιλοτικών γραμμών, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής ειδικά σε βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής Ειδικός στόχος: Δημιουργία σταθερών σχέσεων συνεργασίας των φορέων έρευνας / καινοτομίας και επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δείκτης αποτελέσματος: Αύξηση των επιχειρηματικών δαπανών τεχνολογικής καινοτομίας (% του κύκλου εργασιών) Ενδεικτικές Δράσεις α)δημιουργία και λειτουργία υποστηρικτικών μηχανισμών και μέσων, για ίδρυση ή / και ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων (π.χ. φορείς / μηχανισμοί τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης). β)υποστήριξη της ανάπτυξης νέων και αξιοποίησης υφιστάμενων δικτύων σύνδεσης Περιφερειακών, εθνικών και διεθνών ερευνητικών υποδομών γ)προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, ή / και της χρήσης των αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας, στην παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα, υφιστάμενων και νέων ΜΜΕ, ιδιαίτερα στον αγροδιατροφικό τομέα και στον τουρισμό Το ανωτέρω παράδειγμα εμπίπτει στις κατηγορίες Γ+Δ, βάσει της κωδικοποίησης για την εκτίμηση των ειδικών στόχων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο ειδικός στόχος είναι γενικός και θα πρέπει να διευκρινιστεί η έννοια των «σταθερών» σχέσεων συνεργασίας (εξ ου και η κατηγορία Δ). Πέραν αυτού και αν θεωρηθεί ότι ο στόχος είναι η συνεργασία των επιχειρήσεων με τους ερευνητικούς φορείς τότε προκύπτουν δύο θέματα: α) Ο δείκτης αποτελέσματος δε σχετίζεται με τον ειδικό στόχο. Ενώ ο στόχος αναφέρεται στις συνεργασίες επιχειρήσεων και φορέων έρευνας/ καινοτομίας, ο δείκτης που προτείνεται αφορά σε επιχειρηματικές δαπάνες. β) Ο ειδικός στόχος ταυτίζεται με τον προηγούμενο ειδικό στόχο στην επενδυτική προτεραιότητα 1β και άρα θα μπορούσε η Περιφέρεια να μειώσει τους ειδικούς της στόχους (εξ ου και η κατηγορία Γ). Το γεγονός αυτό αναδεικνύεται και από την χρήση του ίδιου δείκτη αποτελέσματος και από τη διατύπωση των ίδιων ενδεικτικών δράσεων στους δύο ειδικούς στόχους. Και για τους δύο ειδικούς στόχους θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: Αν υποτεθεί ότι ο ειδικός στόχος της Περιφέρειας είναι να αυξηθούν οι δαπάνες των επιχειρήσεων για έρευνα/ καινοτομία μέσα από δράσεις π.χ. συνεργασίας (περίπτωση κατά την οποία σωστά χρησιμοποιείται από το ΠΕΠ ο δείκτης εκροής «επιχειρήσεις που συνεργάζονται με ερευνητικά ινστιτούτα» - δείκτης SFC ERDF-CO026), τότε θα ήταν πιο λογικό το πρώτο μέρος του δείκτη (Αύξηση των επιχειρηματικών δαπανών για τεχνολογική καινοτομία) να αποτελέσει τον ειδικό στόχο της Περιφέρειας και να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης το «% του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων για επενδύσεις σε τεχνολογική 6

7 καινοτομία στο σύνολο των επιχειρηματικών δαπανών» (εφόσον ο δείκτης ικανοποιεί και τα κριτήρια ποιότητας). Τέλος θα πρέπει να επισημανθεί ότι η «αύξηση» ή η «μείωση» θα πρέπει να εμφανίζεται στη διατύπωση των στόχων και όχι των δεικτών. Παραδείγματα Θεματικού Στόχου 3 Επενδυτική Προτεραιότητα 3α) Ειδικός στόχος: Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων Αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας (Στρατηγική RIS) Δείκτης αποτελέσματος: Αύξηση των επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου στην μεταποίηση Ενδεικτικές Δράσεις 1. Στήριξη της Επιχειρηματικότητας (Smart Business Center): δημιουργία pre-incubators και υποστήριξη της εκκόλαψης νέων επιχειρηματικών σχημάτων. 2. Ανάπτυξη μηχανισμού και πιστοποιημένων «διευκολυντών» (facilitators) προαγωγής της δικτύωσης (networking) επιχειρήσεων και διάδοσης αξιοποίησης ιδεών με στόχο τη δημιουργία βιώσιμων συνεργασιών (clustering). 3. Προώθηση «φυτώριων εταιρικής επιχειρηματικότητας» για την παραγωγική / εμπορική αξιοποίηση καινοτομικών ιδεών με μία ή περισσότερες από τις παρακάτω μορφές: - Ανάπτυξη και εμπορική διάθεση νέων προϊόντων ή υπηρεσιών, σε υφιστάμενες ή/και σε νέες αγορές - Επέκταση/διαφοροποίηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους, - Βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που εφαρμόζουν οι ΜΜΕ - Ενίσχυση συνεργασιών και παραγωγικών συμπράξεων μεταξύ επιχειρήσεων σε κλάδους-τομείς που συγκροτούν αλυσίδες αξίας, μεταξύ «κλαδικών οικο-συστημάτων» υψηλής προστιθέμενης αξίας. 4. Αναβάθμιση συμπλήρωση και βελτίωση των ενημερωτικών και καθοδηγητικών υπηρεσιών, εργαλείων και συστημάτων που παρέχονται από συλλογικούς / επαγγελματικούς Φορείς της Περιφέρειας, καθώς και από νέα εξειδικευμένα συνεργατικά σχήματα, προς τις ΜΜΕ. Σύμφωνα με την προτεινόμενη κατηγοριοποίηση των ειδικών στόχων, το ανωτέρω παράδειγμα εμπίπτει στην Κατηγορία ΣΤ. 7

8 Συγκεκριμένα, ο ειδικός στόχος είναι ορθά διατυπωμένος. Ωστόσο, θεωρείται σκόπιμο να γίνει αναφορά σε ΜΜΕ και όχι γενικά σε επιχειρήσεις, δεδομένου ότι στο πλαίσιο του ΘΣ3 μπορούν να χρηματοδοτηθούν μόνο ΜΜΕ και όχι μεγάλες επιχειρήσεις. Η σύνδεση του ειδικού στόχου με τον προτεινόμενο δείκτη αποτελέσματος δεν είναι απόλυτα προφανής. Ο ειδικός στόχος αναφέρεται γενικά σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας με βάση τη στρατηγική RIS, ενώ ο δείκτης αποτελέσματος εστιάζει μόνο στη μεταποίηση. Επιπλέον, σχετικά με τις προτεινόμενες ενδεικτικές δράσεις, διαπιστώνεται ότι ορισμένες από αυτές, όπως οι 1, 2 και 4 ανωτέρω συνάδουν κυρίως με την επενδυτική προτεραιότητα 3γ) (Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών). Επενδυτική Προτεραιότητα 3β) Ειδικός στόχος 1: Ειδικός στόχος 2 Ειδικός στόχος 3 Ειδικός στόχος 4 Ενδεικτικές Δράσεις Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων επιχειρηματικών μοντέλων για ΜΜΕ, ιδίως σε σχέση με τη διεθνοποίηση Μετασχηματισμός της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της οικονομίας της περιφέρειας προς νέα ή διαφοροποιημένα διεθνώς ανταγωνιστικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, µε ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, και ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας Αύξηση των εξαγωγών της περιφέρειας Ανάπτυξη / διεύρυνση των συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων της περιφέρειας Εκμετάλλευση συνεργειών επιχειρήσεων (clustering) και δημιουργία δικτύων (networking) 1. Ενίσχυση δράσεων εξωστρέφειας και διασυνοριακής συνεργασίας επιχειρήσεων 2. Ενίσχυση ανάπτυξης νέων προϊόντων ή διαφοροποίηση προϊόντων µε έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση, την τυποποίηση και την πιστοποίηση των προϊόντων και επιχειρήσεων 3. Ενίσχυση επιχειρήσεων και συστάδων επιχειρήσεων με εξωστρεφή προσανατολισμό με έμφαση στα τοπικά προϊόντα και τις υπηρεσίες 4. Ενίσχυση οργανωμένων δράσεων για την πιστοποίηση προϊόντων μέσω φορέων (ινστιτούτα, σύλλογοι, ΝΠΔΔ κ.λπ.) με έμφαση στους τομείς προτεραιότητας 5. Ενίσχυση υφιστάμενων και υπό ίδρυση επιχειρήσεων για δημιουργία συνεργατικών σχημάτων (clusters) καθώς και για ανάπτυξη έρευνας και καινοτομίας (συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ερευνητικών φορέων) Σύμφωνα με την προτεινόμενη κατηγοριοποίηση των ειδικών στόχων, το ανωτέρω παράδειγμα αφορά συνδυασμό Κατηγοριών, και συγκεκριμένα εμπίπτει στις Κατηγορίες Β, Γ και Ε. Κατά την εξέταση των παραπάνω, διαπιστώνονται τα ακόλουθα: 8

9 Κατ αρχήν, σε μία επενδυτική προτεραιότητα αντιστοιχούν πολλοί ειδικοί στόχοι, ο αριθμός των οποίων δεν τεκμηριώνεται ούτε από τα αναμενόμενα αποτελέσματα ούτε από τον προτεινόμενο προϋπολογισμό, ύψους περίπου 9εκατ.. Από την περιγραφή των ειδικών στόχων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων συνάγεται ότι αυτοί δεν συνάδουν με την Επενδυτική προτεραιότητα 3β). Σημειώνεται ότι η Επενδυτική προτεραιότητα 3β) αφορά την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων επιχειρηματικών μοντέλων για ΜΜΕ, ιδίως σε σχέση με τη διεθνοποίηση 1 και διαφοροποιείται σαφώς από την Επενδυτική προτεραιότητα δ) που αφορά τη στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας. Ως προς τον 1 ο Ειδικό Στόχο, η διατύπωση είναι πολύ αναλυτική, υπεισέρχεται σε συγκεκριμένες αναφορές στα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη του στόχου, χωρίς να είναι ευδιάκριτος ο βασικός στόχος και η αλλαγή που επιδιώκεται για τις επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα. Ως προς τον 2 ο Ειδικό Στόχο, είναι σαφές ότι αυτός αφορά τη βελτίωση των δεικτών εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της Χ Περιφέρειας και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να προβλεφθεί στην Επενδυτική Προτεραιότητα 3δ). Με τον 3 ο Ειδικό Στόχο, επιδιώκεται «η βελτίωση των οριζόντιων και κάθετων συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων εντός του ίδιου κλάδου ή και διαφορετικών κλάδων για τη σύναψη επιχειρηματικών σχέσεων, οικονομιών κλίμακας, αμφίδρομη ενημέρωση και μεταφορά τεχνογνωσίας και προώθηση κοινών συμφερόντων». Απαιτείται αποσαφήνιση του στόχου και της αλλαγής που επιδιώκεται. Ο 4ος Ειδικός Στόχος ο οποίος αφορά την «Εκμετάλλευση συνεργειών επιχειρήσεων (clustering) και δημιουργία δικτύων (networking)» φαίνεται να συμπίπτει με ακριβώς παρόμοιο στόχο που προβλέπεται στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 3 α). Επιπλέον, καμία από τις προτεινόμενες δράσεις δε συνάδει με την επιλογή της συγκεκριμένης επενδυτικής προτεραιότητας. Σε γενικές γραμμές, διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει συνάφεια και αλληλουχία μεταξύ της επενδυτικής προτεραιότητας, της διατύπωσης των ειδικών στόχων, των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και των ειδικών στόχων. Παραδείγματα Θεματικού Στόχου 7 Επενδυτική Προτεραιότητα 7β) Ειδικός στόχος: Ενίσχυση περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ περιλαμβανομένων των διατροπικών κόμβων. Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας και βελτίωση της συνδεσιμότητας νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών μέσω α) αναβάθμισης λιμένων και αεροδρομίων νησιωτικών περιοχών με ταυτόχρονη μέριμνα για την ενίσχυση του τουρισμού και β) ανάπτυξης/αναβάθμισης οδικών συνδέσεων απομακρυσμένων περιοχών με τους 1 Σχετικές οδηγίες παρέχονται στο Θεματικό Δελτίο για τον ΘΣ3 στην ιστοσελίδα veness.pdf 9

10 Δείκτης αποτελέσματος: Πηγή κόμβους του ΔΕΔ-Μ. Α1 Μείωση Χρονοαπόστασης. ΟΠΣ Στο παράδειγμα αυτό ο ειδικός στόχος κατατάσσεται στην κατηγορία Δ διότι είναι αρκετά ευρύς και εξειδικεύεται σε σχέση με την επενδυτική προτεραιότητα μόνο ως προς το σκέλος που αναφέρεται στην βελτίωση της συνδεσιμότητας νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών. Η αναφορά στα α και β που επί της ουσίας αποτελούν τα μέσα με τα οποία θα επιτευχθεί ο στόχος αυτός δεν είναι απαραίτητη δεδομένου ότι αυτά μπορούν να περιγραφούν στις ενδεικτικές δράσεις. Κατά συνέπεια ο ειδικός στόχος χρειάζεται αναδιατύπωση με απαλοιφή των μέσων που θα επιτευχθεί και καλύτερη περιγραφή του, στην κατεύθυνση του τι είναι επιθυμητό να επιτευχθεί με τις παρεμβάσεις αυτές (βελτίωση συνδεσιμότητας κάποιων περιοχών της Περιφέρειας, αύξηση επιβατικής κίνησης, κ.ο.κ.) και ανάλογα με την κρίση του φορέα Προγραμματισμού, σε ποιες νησιωτικές περιοχές της χώρας. Από τους δείκτες αποτελέσματος που έχουν επιλεγεί, προκύπτει ότι για να είναι καλύτερη η σύνδεση των δεικτών αυτών με τον Ε.Σ προτείνεται να αναφέρεται ως στόχος η βελτίωση της συνδεσιμότητας. Σε κάθε περίπτωση η τελική επιλογή των δεικτών αποτελέσματος είναι συνάρτηση της ορθής διατύπωσης του ειδικού στόχου. Τέλος πρέπει να επισημανθεί ότι στην πηγή των δεικτών αποτελέσματος δεν πρέπει να αναγράφεται το ΟΠΣ, δεδομένου ότι στους δείκτες αποτελέσματος αποτυπώνονται συνολικά στοιχεία και όχι μόνο αυτά που αφορούν στις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις. Επενδυτική Προτεραιότητα 7β) Ειδικός στόχος: Δείκτης αποτελέσματος: - Ενίσχυση περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ περιλαμβανομένων των διατροπικών κόμβων. 10.1: Ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής κινητικότητας και άρση της απομόνωσης Το παραπάνω παράδειγμα κατατάσσεται και αυτό στην κατηγορία Δ γιατί είναι προφανές ότι με τον τρόπο με τον οποίο έχει περιγραφεί ο ειδικός στόχος επί της ουσίας ταυτίζεται με την επενδυτική προτεραιότητα. Απαιτείται ο ειδικός στόχος να είναι έτσι διατυπωμένος ώστε να εκφράζει τι επιδιώκεται με τις παρεμβάσεις που προγραμματίζονται στην Περιφέρεια. (Βελτίωση προσβασιμότητας σε συγκεκριμένες τουριστικές ή μη περιοχές, Ενίσχυση ασφάλειας στο περιφερειακό δίκτυο, Βελτίωση συνδεσιμότητας λιμανιού με την ενδοχώρα κ.ο.κ). Συνεπώς είναι απαραίτητη η αναδιατύπωση του ειδικού στόχου. Επισημαίνεται ότι η ορθή διατύπωση του ειδικού στόχου θα συμβάλλει και στην κατάλληλη επιλογή του δείκτη αποτελέσματος που στο συγκεκριμένο παράδειγμα δεν έχει επιλεγεί. 10

11 Επενδυτική Προτεραιότητα 7γ) Ανάπτυξη και βελτίωση συστημάτων μεταφοράς φιλικών προς το περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων χαμηλού θορύβου) και των συστημάτων χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων και των οδών εσωτερικής ναυσιπλοΐας και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των υποδομών αερολιμένων, με σκοπό την προαγωγή μίας βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας Ειδικός στόχος: Επέκταση των βιώσιμων και οικολογικών αστικών μεταφορών (μέσων σταθερής τροχιάς) στην Αττική Δείκτης αποτελέσματος: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από μέσα σταθερής τροχιάς Στο ανωτέρω παράδειγμα ο ειδικός στόχος κατατάσσεται στην κατηγορία Α διότι είναι με σαφήνεια διατυπωμένος στην κατεύθυνση του τι επιδιώκεται να επιτευχθεί (να ενισχυθούν οι βιώσιμες οικολογικές μεταφορές στην Περιφέρεια). Ο δείκτης αποτελέσματος που έχει επιλεγεί βρίσκεται σε άμεση συνέργεια με τον ειδικό στόχο και το παράδειγμα αποτελεί καλή πρακτική. 11

12 3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ (Π.Ε.) ΣΤΑ ΕΠ/ΠΕΠ Το κεφάλαιο που ακολουθεί βασίζεται στα ακόλουθα έγγραφα αναφοράς: Τον Κανονισμό ΕΕ 1303/2013 με τη σχετική νομική βάση που αφορά στα άρθρα 20,21, 22,27 και 96 καθώς και το Παράρτημα II σχετικά με τη μέθοδο εφαρμογής του Π.Ε. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό 215/2014 με τη σχετική νομική βάση που αφορά στα άρθρα 4,5,6 και 7 σχετικά με τον καθορισμό οροσήμων και στόχων στο Π.Ε και την αξιολόγηση της επίδοσής τους. Τον κατ εξουσιοδότηση Κανονισμό 480/2014 για τα κριτήρια που αφορούν τις Δημοσιονομικές Διορθώσεις στο Π.Ε. Το Τεχνικό Κείμενο Οδηγιών για το Π.Ε. (Guidance Fiche for the Performance Framework, Τελική Έκδοση, Μάϊος 2014). 3.1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣEΩΝ (Π.Ε.) Εξέταση του Π.Ε. και τύποι Δεικτών Το Π.Ε. αποτελεί ένα εργαλείο, το οποίο σχετίζεται με την αποτίμηση της αποδοτικής εφαρμογής των Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) και περιλαμβάνεται σε όλα τα Προγράμματα πλην των Προγραμμάτων και των Αξόνων Προτεραιότητας που αφορούν την Τεχνική Βοήθεια και των Προγραμμάτων που αφορούν αποκλειστικά μέσα χρηματοδοτικής τεχνικής σύμφωνα με το άρθρο 39 (Παράρτημα ΙΙ (1) Καν. 1303/2013). Aποτελείται από δείκτες τεσσάρων (4) διαφορετικών τύπων που τίθενται στο επίπεδο του Άξονα Προτεραιότητας Ε.Π. ή της Προτεραιότητας Ε.Ε., οι οποίοι ελέγχονται για την πρόοδο σχετικά με την επίτευξή τους σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές. Ο έλεγχος για την επίτευξη των δεικτών γίνεται δυο φορές κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου : το 2019, μέσω των στοιχείων της Ετήσιας Έκθεσης, στην οποία περιλαμβάνεται η υλοποίηση έως 31/12/2018 και εξετάζεται η επίτευξη των οροσήμων που αποτελούν τους ενδιάμεσους στόχους που τίθενται για το το 2024, μέσω των στοιχείων της Τελικής Έκθεσης Εφαρμογής για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), και το 2025 για τα λοιπά ΕΔΕΤ, στην οποία περιλαμβάνεται η υλοποίηση έως τις 31/12/2023 και εξετάζεται η επίτευξη των στόχων που τίθενται για το Οι τύποι των δεικτών που χρησιμοποιούνται στο Π.Ε. είναι : 1. Δείκτες εκροών (output indicators), 2. Βασικά στάδια υλοποίησης (key implementation steps), 3. Οικονομικοί δείκτες (financial indicators), 4. Δείκτες αποτελέσματος (result indicators). Οι ανωτέρω δείκτες τίθενται στο επίπεδο του Άξονα Προτεραιότητας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π.) που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) συμπεριλαμβανομένου και του Στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ), το Ταμείο Συνοχής (Τ.Σ.) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ή της Προτεραιότητας Ε.Ε. για το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ. 12

13 3.1.2 Τύποι δεικτών ανά Ταμείο και Άξονα Προτεραιότητας/ Προτεραιότητα Για τη διαμόρφωση του Π.Ε. των Προγραμμάτων, που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το Τ.Σ., το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ χρησιμοποιούνται δείκτες εκροών και οικονομικοί δείκτες. Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι δείκτες που αφορούν τα βασικά στάδια εφαρμογής, όπου αυτό απαιτείται. Για τη διαμόρφωση του Π.Ε. των Προγραμμάτων, που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, χρησιμοποιούνται δείκτες εκροών και οικονομικοί δείκτες, όπως και δείκτες που αφορούν τα βασικά στάδια εφαρμογής, όπου αυτό απαιτείται. Για το ΕΚΤ και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) μπορούν να χρησιμοποιηθούν και δείκτες αποτελέσματος, αλλά μόνο οι άμεσοι δείκτες. Για να γίνει η επιλογή των δεικτών που θα περιληφθούν στο Π.Ε. πρέπει: Να έχει προσδιορισθεί σαφώς η λογική της παρέμβασης και να έχουν επιλεγεί οι ειδικοί στόχοι. Να έχουν προσδιοριστεί οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται στο Ε.Π. Η επιλογή των δεικτών που θα χρησιμοποιηθούν στο Π.Ε. κάθε Άξονα Προτεραιότητας / Προτεραιότητα πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω: Δείκτες Εκροών : Υποχρεωτικοί δείκτες Επιλέγονται από το πλέγμα των δεικτών του Ε.Π. Βασικά Στάδια Υλοποίησης : Προαιρετικοί δείκτες που αφορούν μόνο το Π.Ε. Οικονομικός δείκτης : Υποχρεωτικός δείκτης που αφορά μόνο το Π.Ε. Δείκτες Αποτελέσματος : Προαιρετικοί δείκτες Επιλέγονται από το πλέγμα των δεικτών του Ε.Π. Για όλα τα ΕΔΕΤ (εκτός από το ΕΚΤ και την ΠΑΝ), δεν συστήνεται η χρήση δεικτών αποτελέσματος στο Π.Ε Πολυταμειακοί ή Πολυπεριφερειακοί Άξονες Όταν ένας Άξονας Προτεραιότητας χρηματοδοτείται από περισσότερα του ενός Ταμεία (πολυταμειακός), οι δείκτες στο Π.Ε. απαιτείται να είναι στοχοθετημένοι και να παρακολουθούνται διακριτά ανά Ταμείο (Άρθρο 7(1) του Εκτελεστικού Κανονισμού 215/2014). Οι δείκτες για την ΠΑΝ θα πρέπει, επίσης, να στοχοθετούνται και να παρακολουθούνται διακριτά στο Π.Ε., εφόσον έχει προγραμματισθεί να αποτελέσει (η ΠΑΝ) μέρος ενός ή περισσοτέρων αξόνων προτεραιότητας (άρθρο 18 (γ) του 1304/2013). Για το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ στο Π.Ε. απαιτείται να περιλαμβάνονται δείκτες οι οποίοι πρέπει είναι στοχοθετημένοι και να παρακολουθούνται διακριτά και ανά κατηγορία Περιφέρειας. Η αντιπροσωπευτικότητα των δεικτών εκροών και των βασικών σταδίων υλοποίησης (> του 50% των πόρων του Άξονα Προτεραιότητας/Προτεραιότητα) και η επίτευξη των οροσήμων και των στόχων αξιολογούνται ανεξάρτητα για κάθε Ταμείο στο ΤΣ, το ΕΤΘΑ και το ΕΓΤΑΑ μέσα στον Άξονα Προτεραιότητας ή την Προτεραιότητα και ανά Ταμείο και Κατηγορία Περιφέρειας στο ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ (Άρθρο 7, (3) του Εκτελεστικού Κανονισμού 215/2014). Η κατανομή του Αποθεματικού Επίδοσης (Α.Ε.), (Άρθρο 22 (1) του 1304/2013), η αναστολή των πληρωμών (στην περίπτωση μη επίτευξης των ορόσημων του 2018) και οι 13

14 δημοσιονομικές διορθώσεις (στην περίπτωση μη επίτευξης των στόχων του 2023) εφαρμόζονται διακριτά για κάθε Ταμείο (και κατηγορία Περιφέρειας στο ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ) μέσα στον Άξονα Προτεραιότητας/Προτεραιότητα. Ξεχωριστά αξιολογείται και η ΠΑΝ. Επομένως : Τα 13 ΠΕΠ στοχοθετούν στο Π.Ε. ανά Ταμείο (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ) Το Ε.Π. ΕΠΑΝΕΚ και το Ε.Π. Μεταρρύθμιση του Διοικητικού Τομέα στοχοθετούν στο Π.Ε. ανά Ταμείο (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ) και κατηγορία Περιφέρειας Το Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση στοχοθετεί στο Π.Ε. για το ΕΚΤ και ανά κατηγορία Περιφέρειας. Επίσης, στοχοθετεί ξεχωριστά για την ΠΑΝ Το Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη στοχοθετεί στο Π.Ε. για το ΕΤΠΑ και ανά κατηγορία Περιφέρειας. Στο Τ.Σ. στοχοθετεί συνολικά για τη χώρα χωρίς διάκριση ανά κατηγορία περιφέρειας Το Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη και το Ε.Π. Αλιεία και Θάλασσα στοχοθετούν στο Π.Ε. συνολικά για τη χώρα χωρίς διάκριση ανά κατηγορία περιφέρειας, στο ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ αντίστοιχα Το Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια δεν έχει Π.Ε Βασικές κατευθύνσεις για το περιεχόμενο των δεικτών Δείκτες εκροών Οι δείκτες εκροών αποτελούν κύριους δείκτες που πρέπει να περιλαμβάνονται στο Π.Ε. Οι δείκτες αυτοί επιλέγονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες που σχεδιάζουν τα Προγράμματα μόνο μέσα από το πλέγμα δεικτών εκροών που έχουν ήδη επιλεγεί στο πλαίσιο του Προγράμματος. Οι δείκτες εκροών πρέπει να έχουν ποσοτικοποιημένη τιμή στα ορόσημα του 2018 και τους στόχους του Κύρια πηγή για την επιλογή των δεικτών εκροών του Π.Ε., αποτελεί το σύνολο των κοινών δεικτών που περιέχονται στα Παραρτήματα των Κανονισμών των Ταμείων και το Κοινό Σύστημα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης για το ΕΓΤΑΑ (pre-defined CMES output indicators Annex IV). Για το ΕΤΘΑ οι κοινοί δείκτες που μπορούν να επιλεγούν για το Π.Ε. αποτυπώνονται στο Έγγραφο Οδηγιών σχετικά με τους Κοινούς Δείκτες στο ΕΤΘΑ (έκδοση 2-23/2/2014). Αν οι υπηρεσίες που θα σχεδιάσουν τα Προγράμματα εκτιμήσουν ότι οι κοινοί δείκτες εκροών δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις του σχεδιασμού του Π.Ε. και έχουν επιλέξει στο Ε.Π. την υιοθέτηση και ειδικών δεικτών εκροών (output specific indicators), μπορούν να χρησιμοποιήσουν στο Π.Ε. και ειδικούς δείκτες εκροών. Έτσι, για το ΕΤΠΑ (συμπεριλαμβανομένου του στόχου ΕΕΣ), το ΕΚΤ (και την ΠΑΝ) και το ΤΣ οποιοσδήποτε δείκτης εκροών (κοινός ή ειδικός) που περιλαμβάνεται σε έναν Άξονα Προτεραιότητας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν δείκτης εκροών για το Π.Ε. Για το ΕΤΘΑ μόνο οι κοινοί δείκτες εκροών που συνδέονται με τα Μέτρα και περιλαμβάνονται στο Ε.Π. μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το Π.Ε. Για το ΕΓΤΑΑ οι αρμόδιες υπηρεσίες που θα σχεδιάσουν το Ε.Π. μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους προκαθορισμένους δείκτες εκροών που αναφέρονται στο Παράρτημα IV ( μέρος 5) του σχεδίου του Εκτελεστικού Κανονισμού για το ΕΓΤΑΑ ή να αντικαταστήσουν ή να συμπληρώσουν αυτούς τους δείκτες εκροών με άλλους δείκτες εκροών που πρέπει να ορίζονται στο Ε.Π. Οι δείκτες εκροών που περιλαμβάνονται στο Π.Ε., και σχετίζονται με τις επιλεχθείσες πράξεις, θα πρέπει να αποτυπώνουν την πλειοψηφία των πόρων (>του 50%) που 14

15 κατανέμονται στον Άξονα Προτεραιότητας / Προτεραιότητα. Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται εκτός από τους δείκτες εκροών και τα βασικά στάδια εφαρμογής θα πρέπει μέσω αυτών (δεικτών εκροών και βασικών βημάτων εφαρμογής) να αποτυπώνεται η πλειοψηφία των πόρων (>του 50%) που κατανέμονται στον Άξονα Προτεραιότητας /Προτεραιότητα (Άρθρο 5 (1) του Εκτελεστικού Κανονισμού 215/2014). Εντούτοις, ο αριθμός των επιλεγέντων δεικτών εκροών ανά Άξονα Προτεραιότητας / Προτεραιότητας πρέπει να είναι μικρός, αντανακλώντας τη συγκέντρωση των πόρων. Επίσης, όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των δεικτών εκροών, τόσο μεγαλώνει ο κίνδυνος για μη επίτευξη των σχετικών οροσήμων του 2018 και των στόχων του Το ορόσημο του 2018 και ο στόχος του 2023 για ένα δείκτη εκροών αναφέρεται σε πράξεις για τις οποίες οι ενέργειες που οδηγούν σε εκροές έχουν ολοκληρωθεί πλήρως, αλλά για τις οποίες δεν έχουν κατ ανάγκη ολοκληρωθεί όλες οι πληρωμές (fully implemented operations, Άρθρο 5 (3) του Εκτελεστικού Κανονισμού 213/2014). Αφορούν πρακτικά πράξεις που έχουν ολοκληρώσει το φυσικό τους αντικείμενο και παράγουν εκροές, χωρίς να έχουν απαραίτητα ολοκληρωθεί οι σχετικές πληρωμές. Το φυσικό αντικείμενο θα πρέπει να πιστοποιείται ότι ολοκληρώθηκε και για το ζήτημα αυτό θα υπάρξει σχετική μέριμνα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ). Εξαίρεση αποτελούν : Α. Οι δείκτες που σχετίζονται με πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και την ΠΑΝ, όπου οι δείκτες εκροών αφορούν στόχους για μερικώς εκτελεσθείσες πράξεις 2 (Άρθρο 5 (3) του Εκτελεστικού Κανονισμού 215/2014), σύμφωνα με τα άρθρα 5 (3) και 19 (3) του Κανονισμού 1304/2013. Β. Οι δείκτες που σχετίζονται με πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ για τα Μέτρα που αφορούν τα άρθρα 16 (Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων), 19 (1) (c ) (Ενισχύσεις σε γεωργούς που είναι επιλέξιμοι για να συμμετέχουν στο καθεστώς για τους γεωργούς μικρών εκμεταλλεύσεων που μεταβιβάζουν οριστικά την εκμετάλλευσή τους σε άλλο γεωργό), 21 (1)(a) (Στήριξη για τη διάσωση και τη δημιουργία δασικών εκτάσεων) και 21 (1)(b) (Στήριξη για την εγκατάσταση γεωργοδασοκομικών συστημάτων), 27 (Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών), 28 (Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα), 29 (Βιολογική γεωργία), 30 (Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της οδηγίας πλαισίου για τα νερά), 31 (Ενισχύσεις περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα), 33 (Καλή μεταχείριση των ζώων), 34 (Δασοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υπηρεσίες και διατήρηση των δασών), όπου οι δείκτες εκροών αφορούν στόχους για μερικώς εκτελεσθείσες πράξεις. Για τις πράξεις που περιλαμβάνονται στα λοιπά Μέτρα που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ, οι δείκτες εκροών στοχοθετούνται λαμβάνοντας υπόψη πλήρως ολοκληρωμένες πράξεις 3, κατά την έννοια του άρθρου 2 (14) του Κανονισμού 1303/ Οικονομικοί Δείκτες Οι οικονομικοί δείκτες αποτελούν κύριους δείκτες που πρέπει να περιλαμβάνονται στο Π.Ε. Για κάθε Άξονα Προτεραιότητας/Προτεραιότητα πρέπει να υπάρχει ένας οικονομικός δείκτης. 2 Μερικώς εκτελεσθείσα πράξη (partially implemented operation) για το ΕΚΤ είναι η πράξη της οποίας η υλοποίηση έχει ξεκινήσει, αλλά δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Π.χ. έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο υλοποιείται ακόμα και οι συμμετέχοντες συνεχίζουν να ωφελούνται από αυτό. 3 Πλήρως ολοκληρωμένη πράξη είναι η πράξη η οποία έχει ολοκληρωθεί φυσικά ή εφαρμοσθεί πλήρως, έχουν γίνει όλες οι σχετικές πληρωμές από τους δικαιούχους και οι αντιστοιχούσα δημόσια συμμετοχή έχει πληρωθεί στους δικαιούχους. 15

16 Για όλα τα Ταμεία, εκτός του ΕΓΤΑΑ, τα ορόσημα και οι στόχοι για ένα οικονομικό δείκτη σχετίζονται με το συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών (eligible expenditure) που εισάγονται στο λογιστικό σύστημα (accounting system) της Αρχής Πιστοποίησης και έχουν πιστοποιηθεί από την Αρχή αυτή (Άρθρο 5 (2) του Εκτελεστικού Κανονισμού 215/2014). Για το ΕΓΤΑΑ τα ορόσημα και οι στόχοι για ένα οικονομικό δείκτη σχετίζονται με την πραγματοποιηθείσα συνολική δημόσια δαπάνη (realized total public expenditure) που εισάγεται μέσα στο κοινό σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης (Άρθρο 5 (2) του Εκτελεστικού Κανονισμού 215/2014) και αντιστοιχεί είτε σε πλήρως ολοκληρωμένες πράξεις για τις οποίες έχουν γίνει οι τελικές πληρωμές στους δικαιούχους, είτε έχουν γίνει ετήσιες πληρωμές στους δικαιούχους (για τα μέτρα που υλοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 16, 19 (1)(c), 21 (1)(a)(b), 27,28, 29, 30, 31, 33, 34 του Κανονισμού 1305/2013). Για κάθε Άξονα Προτεραιότητας/Προτεραιότητα προβλέπεται ένας οικονομικός δείκτης που μετράει Πιστοποιημένες Δαπάνες για το ορόσημο του 2018 και τον στόχο του Ο δείκτης μπορεί να περιγραφεί ως Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών (σε ). Οι Άξονες της Τεχνικής Βοήθειας δεν συμμετέχουν στο Π.Ε. και έτσι δεν ορίζεται για αυτούς οικονομικός δείκτη. Για τα ορόσημα του 2018 : Το άθροισμα των ποσών που έχουν ορισθεί σαν ορόσημο για κάθε Άξονα Προτεραιότητας/Προτεραιότητα δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από το ποσό που αντιστοιχεί στο Ν+3 του Προγράμματος το 2018 (αφορά τα έτη 2014 και 2015). Το Ποσό του Ν+3 δεν περιλαμβάνει το Ποσό του Αποθεματικού Επίδοσης. Δηλαδή, από τον Πίνακα 17 του Υποδείγματος (Template) του Ε.Π. όπου αποτυπώνονται οι ετήσιες κατανομές της κοινοτικής συνδρομής, λαμβάνουμε υπόψη η στήλη: Κύρια κατανομή. Για το ΕΤΘΑ από τον Πίνακα που περιλαμβάνεται στο κεφ. 8.1 : Συνολική συνδρομή του ΕΤΘΑ που προβλέπεται σε ετήσια βάση σε του Υποδείγματος (Template) του Ε.Π., λαμβάνεται υπόψη η στήλη: Κύρια κατανομή ΕΤΘΑ. Για το ΕΓΤΑΑ από τον Πίνακα 10.1 Ετήσια προγραμματιζόμενη κοινοτική συνδρομή σε που προβλέπεται στο Σχέδιο Εγγράφου Εργασίας με τις τεχνικές Οδηγίες για την SFC2014, λαμβάνεται υπόψη τη γραμμή «Σύνολο». Επίσης, το άθροισμα των ποσών που έχουν ορισθεί σαν ορόσημο για κάθε Άξονα Προτεραιότητας/Προτεραιότητα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεσμεύσεις των ετών Για τους στόχους του 2023 : Επίσης, το άθροισμα των ποσών που έχουν ορισθεί σαν στόχος για κάθε Άξονα Προτεραιότητας/Προτεραιότητα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεσμεύσεις των ετών Βασικά στάδια υλοποίησης Τα βασικά στάδια υλοποίησης χρησιμοποιούνται μόνο ως ορόσημα για το Τα βασικά στάδια υλοποίησης χρησιμοποιούνται στην περίπτωση που η υλοποίηση πράξεων που συνδέονται με το Π.Ε. και περιλαμβάνονται σε ένα Άξονα Προτεραιότητας/ Προτεραιότητα δεν αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί το 2018 και επομένως εκτιμάται δεν θα υπάρχει μετρήσιμο αποτέλεσμα ή οι εκροές είναι πολύ χαμηλές. Οι δείκτες αυτοί μπορούν να εκφραστούν μέσω αριθμού ή ποσοστού. Σημειώνεται, ότι όταν επιλεγεί ένα βασικό στάδιο υλοποίησης για το 2018 πρέπει να αντιστοιχηθεί με σχετικό δείκτη εκροών που στοχοθετείται το Αν επιλεγεί η χρήση αυτού του είδος δεικτών στο Π.Ε. θα πρέπει να τεκμηριωθεί η επιλογή τους. 16

17 Πίνακας 1. Παράδειγμα χρήσης βασικού σταδίου υλοποίησης (2018) και δείκτη εκροής (2023) Είδος Δείκτη Περιγραφή Μονάδα μέτρησης Ορόσημο 2018 Στόχος 2023 Βασικό Στάδιο Υλοποίησης Δείκτης Εκροών (Κοινός ) Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων Συνολικό μήκος ανακατασκευαζόμενων ή αναβαθμιζόμενων δρόμων εκ των οποίων ΔΕΔ-Μ Αριθμός 3 Χιλιόμετρα 0 20 Στο κεφ. 3.2 : Οδηγίες για την κατάρτιση του πρόσθετου εγγράφου (Πληροφόρηση που πρέπει να παρέχεται στην Ε.Ε. για το Πλαίσιο Επιδόσεων) περιλαμβάνεται Πίνακας με προτεινόμενα βασικά στάδια υλοποίησης Δείκτες Αποτελέσματος Οι δείκτες αποτελέσματος που περιλαμβάνονται στο Π.Ε. επιλέγονται από τις αρχές που σχεδιάζουν τα Ε.Π. μέσα από το πλέγμα των δεικτών αποτελέσματος που έχουν ήδη επιλεγεί για το Πρόγραμμα. Για τα Ταμεία ΕΤΠΑ (συμπεριλαμβανομένου του στόχου ΕΕΣ), Τ.Σ., ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ η χρήση των δεικτών αποτελέσματος στο Π.Ε. δε συστήνεται. Για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο οι άμεσοι δείκτες αποτελέσματος στην περίπτωση που αποτυπώνουν αποτελέσματα που είναι στενά συνδεδεμένα με τους ωφελούμενους ή τους φορείς και είναι διαθέσιμα έγκαιρα τα στατιστικά στοιχεία Κριτήρια ποιότητας που πρέπει να πληρούνται για τα ορόσημα και τους στόχους Τα κριτήρια της παρ. 3 του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. 1303/2013 που αφορούν την ποιίοτητα των οροσήμων και των στόχων που τίθενται στο Π.Ε., απαιτούν τα ορόσημα και οι στόχοι να είναι : 1. Ρεαλιστικοί (realistic), επιτεύξιμοι (achievable), διαφανείς (transparent) με αντικειμενικά επαληθεύσιμους στόχους και προσδιορισμένη πηγή πληροφόρησης η οποία είναι δημόσια διαθέσιμη, όπου είναι δυνατόν και επαληθεύσιμοι (verifiable) χωρίς επιβολή δυσανάλογης διοικητικής επιβάρυνσης. 2. Συναφείς (relevant), καταγράφοντας τις βασικές πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο ενός Άξονα Προτεραιότητας / Προτεραιότητας. 3. Συνεπείς (consistent), ως προς τη φύση και το χαρακτήρα κάθε ειδικού στόχου ενός Άξονα Προτεραιότητας / Προτεραιότητας. 4. Συνεπείς (consistent), προς όλα τα Ε.Π., όπου αυτό απαιτείται. Οι Αρχές που σχεδιάζουν τα Προγράμματα θα πρέπει να παρέχουν στην Ε.Ε. πληροφόρηση, έτσι ώστε να γίνεται αντιληπτό γιατί τα ορόσημα και οι στόχοι που τίθενται στο Π.Ε. καλύπτουν τις απαιτήσεις των παραπάνω κριτηρίων. Η Πληροφόρηση αυτή θα πρέπει να είναι διαθέσιμη για όλα τα Προγράμματα και τους Άξονες Προτεραιότητας/Προτεραιότητα που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) και την ΠΑΝ, εκτός από το Πρόγραμμα και τους 17

18 Άξονες Προτεραιότητας που αφορούν την Τεχνική Βοήθεια και τα Προγράμματα που αφορούν αποκλειστικά μέσα χρηματοδοτικής τεχνικής σύμφωνα με το άρθρο 39 (Παράρτημα ΙΙ (1) Καν. 1303/2013). Στο κεφ. 3.2 : Οδηγίες για την κατάρτιση του πρόσθετου εγγράφου (Πληροφόρηση που πρέπει να παρέχεται στην Ε.Ε. για το Πλαίσιο Επιδόσεων) περιλαμβάνονται οδηγίες για την προετοιμασία της σχετικής πληροφόρησης Η εξέταση του Π.Ε. από την Ε.Ε. Η Ε.Ε. θα επιβεβαιώσει αν έχουν επιλεγεί οι κατάλληλοι δείκτες και θα ελέγξει αν τα ορόσημα και οι στόχοι είναι ρεαλιστικοί και επιτεύξιμοι (βασισμένοι στα στοιχεία και τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των τιμών των ορόσημων και των στόχων και τις σχετικές μεθόδους υπολογισμού), συναφείς, καταγράφοντας τις βασικές πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο ενός Άξονα Προτεραιότητας / Προτεραιότητας (βασισμένοι στις πληροφορίες σχετικά με την αντιπροσωπευτικότητα των δεικτών εκροών), συνεπείς ως προς τη φύση και το χαρακτήρα κάθε ειδικού στόχου ενός Άξονα Προτεραιότητας / Προτεραιότητας (βασιζόμενοι στη λογική της παρέμβασης που περιγράφεται στο Πρόγραμμα), διαφανείς (με αντικειμενικά επαληθεύσιμους στόχους και προσδιορισμένη πηγή πληροφόρησης η οποία είναι δημόσια διαθέσιμη, όπου είναι δυνατόν), επαληθεύσιμοι (χωρίς επιβολή δυσανάλογης διοικητικής επιβάρυνσης) και συνεπείς ανάμεσα στα Προγράμματα, όπου αυτό απαιτείται. Αν υπάρχουν ανεπαρκή δεδομένα/στοιχεία για την ικανοποίηση των κριτηρίων που τίθενται για τα ορόσημα και τους στόχους, η Ε.Ε. θα ζητήσει πρόσθετες επεξηγήσεις. Επιπλέον, μπορεί να ζητήσει να τεθούν επιπλέον δείκτες των οποίων τα ορόσημα και οι στόχοι θα πρέπει να προσδιοριστούν Αναθεώρηση των στόχων και των οροσήμων Το κράτος μέλος μπορεί να αναθεωρήσει τα ορόσημα και τους στόχους σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις και στις περιπτώσεις που απαιτούνται τροποποιήσεις που προκύπτουν ως αποτέλεσμα αλλαγών στις κατανομές των πόρων σε ένα Άξονα Προτεραιότητας/Προτεραιότητα, λόγω της επανεξέτασης της επίδοσης ενός Προγράμματος. Σύμφωνα με την παρ. 5 του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. 1303/13, δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, αποτελούν μια σημαντική μεταβολή των οικονομικών, περιβαλλοντικών συνθηκών ή των συνθηκών στην αγορά εργασίας σε ένα κράτος μέλος ή μια περιφέρεια. Αυτό σημαίνει ότι όταν μια σημαντική μεταβολή κάνει αδύνατη την επίτευξη ενός οροσήμου ή ενός στόχου το κράτος μέλος μπορεί να προτείνει την αναθεώρησή του, βάσει του άρθρου 30 του Καν. 1303/2013 που αφορά την Αναθεώρηση των Προγραμμάτων. Παράλληλα, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 5 του Εκτελεστικού Κανονισμού 215/2014 όταν διαπιστωθεί ότι η τεκμηρίωση της παρεχομένης πληροφόρησης βασίζεται σε λανθασμένες υποθέσεις οι οποίες οδηγούν σε υποεκτίμηση ή υπερεκτίμηση των οροσήμων ή των στόχων, αυτό μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί δεόντως αιτιολογημένη περίπτωση σύμφωνα με την παρ. 5 του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. 1303/13, επιτρέποντας έτσι στο κράτος μέλος να προτείνει την επανεξέταση των οροσήμων και των στόχων βάσει του άρθρου 30 του Καν. 1303/

19 Από την άλλη πλευρά, όταν η αναθεώρηση έχει στόχο να «ευθυγραμμίσει» τα ορόσημα και τους στόχους με την πραγματική υλοποίηση, το γεγονός αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί δεόντως αιτιολογημένη περίπτωση. Στην περίπτωση αναθεώρησης των Προγραμμάτων συμπεριλαμβανομένης και της αναθεώρησης που μπορεί να οφείλεται στην ανακατανομή των πόρων των Αξόνων Προτεραιότητας/ Προτεραιότητα λόγω της επανεξέτασης της επίδοσης ενός Προγράμματος το 2018 απαιτείται η κάλυψη των απαιτήσεων που προβλέπονται στην παρ.2 του Άρθρου 4 του Εκτελεστικού Κανονισμού 215/2014, δηλαδή η παροχή σχετικής Πληροφόρησης, όπως αυτή αναλύεται στο κεφ Η συμβολή της εκ των προτέρων αξιολόγησης στην διαμόρφωση του Π.Ε. ενός Ε.Π. Η συμβολή της εκ των προτέρων αξιολόγησης είναι σημαντική στη προετοιμασία του Π.Ε. ενός Ε.Π. Για όλα τα ΕΔΕΤ οι Σύμβουλοι Αξιολόγησης (Σ.Α.) θα εκτιμήσουν αν οι ποσοτικοποιημένες τιμές των δεικτών είναι ρεαλιστικές και θα εξετάσουν (review) την καταλληλότητα των οροσήμων που επιλέχθηκαν για το Π.Ε. Οι Σ.Α. πρέπει να αναλύσουν πρωτίστως αν τα ορόσημα και οι στόχοι είναι συναφείς (relevant) και καταγράφουν τις βασικές πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο ενός Άξονα Προτεραιότητας / Προτεραιότητα και να εκτιμήσουν αν οι δείκτες εκροών που έχουν περιληφθεί στο Π.Ε. αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των πόρων του Άξονα Προτεραιότητας / Προτεραιότητα. Οι Σ.Α. πρέπει να αναλύσουν αν τα ορόσημα μπορούν να επιτευχθούν το 2018, όπως επίσης και οι στόχοι αν μπορούν να επιτευχθούν το Για την ανάλυση αυτή μπορούν να εξετάσουν το ρυθμό υλοποίησης του Προγράμματος της τρέχουσας περιόδου και τους διαθέσιμους πόρους. Οι Σ.Α. μπορούν να παράσχουν συμβουλές στις Αρχές που σχεδιάζουν τα Προγράμματα για την επιλογή των κατάλληλων οροσήμων και στόχων και στο πλαίσιο αυτού του έργου να συμβάλλουν στην υποστήριξη των Αρχών αυτών σχεδιάζουν το Ε.Π. στην προετοιμασία της Πληροφόρησης που πρέπει να παρέχεται στην Ε.Ε. σχετικά με τις μεθόδους και τα κριτήρια που εφαρμόσθηκαν στην επιλογή των δεικτών του Π.Ε. και τη στοχοθέτηση των οροσήμων και των στόχων. Η συνεισφορά των Συμβούλων Αξιολόγησης (Σ.Α.) στην προετοιμασία όλων των ανωτέρω καλύπτεται και σε συνάρτηση με τα αναφερόμενα στο κεφ. 9. Η συνεισφορά της εκ των προτέρων αξιολόγησης στην ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας του συστήματος δεικτών ΕΠ/ΠΕΠ που περιλαμβάνεται στις Οδηγίες για την Ανάπτυξη του Ενιαίου Συστήματος Δεικτών ΕΣΠΑ (1 Ο ΜΕΡΟΣ) Κατανομή του Αποθεματικού Επίδοσης /Επανεξέταση των Επιδόσεων Το Α.Ε. αντιστοιχεί στο 6% των πόρων που κατανέμονται στα ΕΔΕΤ (για κάθε Ταμείο) για τον υπολογισμό του οποίου εξαιρούνται οι πόροι του στόχου ΕΕΣ και της Π.Α.Ν. (και κάποιες άλλες κατηγορίες που προβλέπονται στο Άρθρο 20 του Καν. 1303/2013). Στα Προγράμματα, το Α.Ε. κατανέμεται ανά Άξονα Προτεραιότητας/Προτεραιότητα και υπολογίζεται ανάμεσα στο 5% και το 7% των πόρων που κατανέμονται σε αυτόν/η. Στην Τεχνική Βοήθεια και τα Προγράμματα που αφορούν αποκλειστικά μέσα χρηματοδοτικής 19

20 τεχνικής σύμφωνα με το άρθρο 39 του Καν. 1303/2013 δεν κατανέμεται, επίσης, Αποθεματικό Επίδοσης. Στον υπολογισμό των οροσήμων του 2018, δεν θα πρέπει να περιλαμβάνεται το ποσό που κατανέμεται στο Α.Ε. ενώ το ποσό αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνεται στον υπολογισμό των στόχων του Η Ε.Ε. εξετάζει την επίδοση των Προγραμμάτων στο επίπεδο του Άξονα Προτεραιότητας /Προτεραιότητα, Ταμείο και Κατηγορία Περιφέρειας (στο ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ) σε σχέση με τα ορόσημα που έχουν τεθεί για το Η εξέταση αυτή γίνεται το 2019 βασιζόμενη στα στοιχεία που έχουν εισάγει οι Δ.Α. στο σύστημα της SFC2014 και έχουν περιληφθεί στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του 2019 (τέλος Μαϊου για το ΕΤΘΑ, 30 Ιουνίου 2019 για τα λοιπά ΕΔΕΤ). Μέσα σε δύο (2) μήνες από την παραλαβή της Ετήσιας Έκθεσης, η Ε.Ε. αφού εξετάσει την επίτευξη των οροσήμων στο επίπεδο του Άξονα Προτεραιότητας / Προτεραιότητα υιοθετεί απόφαση μέσω εκτελεστικής πράξης, στην οποία καθορίζονται για κάθε Κράτος Μέλος, και Ταμείο τα Προγράμματα και τους Άξονες Προτεραιότητας/Προτεραιότητες, που έχουν επιτύχει τα ορόσημά τους. Το Α.Ε. κατανέμεται οριστικά στους Άξονες Προτεραιότητας/Προτεραιότητες που έχουν επιτύχει τα ορόσημα σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση της Ε.Ε. Το Α.Ε. που συνδέεται με Άξονες Προτεραιότητας/Προτεραιότητες που δεν πέτυχαν τα ορόσημα, θα ανακατανεμηθεί σε Άξονες Προτεραιότητας/Προτεραιότητες που έχουν επιτύχει. Η ανακατανομή αυτή θα βασίζεται σε αίτηση του Κράτους Μέλους και θα συνδέεται με σχετική αναθεώρηση των Προγραμμάτων. Η αναθεώρηση αυτή αφορά την ανακατανομή του Α.Ε. και όποιες άλλες αλλαγές απορρέουν από την ανακατανομή αυτή στο Πρόγραμμα. Η αίτηση για την ανακατανομή του Α.Ε. θα πρέπει να γίνει σε χρονικό διάστημα έως και τρεις (3) μήνες από την υιοθέτηση της ανωτέρω απόφασης της Ε.Ε. Η Ε.Ε., αφού κάνει πιθανά παρατηρήσεις σε περιορισμένες περιπτώσεις, μέσα σε δύο (2) μήνες θα πρέπει να εγκρίνει την αίτηση αναθεώρησης. Σημειώνεται ότι, αν περισσότεροι πόροι κατανέμονται σε έναν Άξονα Προτεραιότητας/Προτεραιότητα σαν αποτέλεσμα της ανακατανομής του Α.Ε. (από έναν Άξονα Προτεραιότητας/Προτεραιότητα που απέτυχε στην επίτευξη των οροσήμων σε έναν Άξονα Προτεραιότητας /Προτεραιότητα που πέτυχε τα ορόσημά του), τότε οι στόχοι θα πρέπει να αναθεωρηθούν και να τροποποιηθούν κατάλληλα λαμβάνοντας υπόψη και τους επιπρόσθετους πόρους. Τα ανάλογα θα πρέπει να γίνουν και για τους Άξονες Προτεραιότητας/Προτεραιότητα που δεν επέτυχαν τα ορόσημά τους αναπροσαρμόζοντας τους στόχους. Η Ε.Ε. εξετάζει την επίδοση των Ε.Π. στο επίπεδο του Άξονα Προτεραιότητας /Προτεραιότητας, Ταμείο και Κατηγορία Περιφέρειας σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί για το 2023, μέσω της Τελικής Έκθεσης Εφαρμογής, στην οποία περιλαμβάνεται η υλοποίηση έως τις 31/12/2023. Αποθεματικό Επίδοσης δεν κατανέμεται στα Προγράμματα που χρηματοδοτούνται μέσω του στόχου ΕΕΣ, στις δράσεις της Π.Α.Ν., της Τεχνικής Βοήθειας και τα Προγράμματα που αφορούν αποκλειστικά μέσα χρηματοδοτικής τεχνικής σύμφωνα με το άρθρο 39 του Καν. 1303/2013. Ωστόσο, ο στόχος ΕΕΣ και η ΠΑΝ έχουν Πλαίσιο Επιδόσεων, ενώ δε έχουν οι πόροι της Τεχνικής Βοήθειας και τα Προγράμματα που αφορούν αποκλειστικά μέσα χρηματοδοτικής τεχνικής σύμφωνα με το άρθρο 39 του Καν. 1303/

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ Βασικές αλλαγές νέας περιόδου Ο Κανονισμός δημιουργεί ένα πολύ στενό πλαίσιο διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10170 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» για στήριξη από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η 2 η Έκδοση (ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ Π.Ε.Π. ATTIKH )

Π Ρ Ο Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η 2 η Έκδοση (ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ Π.Ε.Π. ATTIKH ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ημερομηνία: 03 03 2016 15 03 2016 (2 η Έκδοση) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ:

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της μετάβασης στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 5 η Προγραμματική Περίοδος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, στις 26 Ιουνίου, κατέληξε σε πολιτικές αποφάσεις για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, με βάση τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10160 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Θεοδώρα Παπανικολάου

Σοφία ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Θεοδώρα Παπανικολάου Ιστιαία, 25 Οκτωβρίου 2012 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Σοφία ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Θεοδώρα Παπανικολάου Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ Γιάννενα, 21 Σεπτεμβρίου 2012 Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 Μήνας Έτος Περιεχόμενα Ενότητα Α : Μεθοδολογία 3 Ενότητα Β : Διαδικασία 5 Ενότητα Γ : Περιεχόμενο Εγγράφου ΕΕΕΠ 7 Κεφάλαιο Α: Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/124 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 Μαρία Κασωτάκη Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άλκηστις Σταθοπούλου Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Άλκηστις Σταθοπούλου Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Άλκηστις Σταθοπούλου Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 Θεματικοί Στόχοι (ΘΣ) Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 1. «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία του ΠΕΠ Θεσσαλίας

Βασικά στοιχεία του ΠΕΠ Θεσσαλίας 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 Βασικά στοιχεία του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 Αγριά 24 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Με τη συγχρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βασίλης Παπαβασιλείου, Γεν. Διευθυντής ΑΝΕΘ ΑΕ

Εισηγητής: Βασίλης Παπαβασιλείου, Γεν. Διευθυντής ΑΝΕΘ ΑΕ Εισηγητής: Βασίλης Παπαβασιλείου, Γεν. Διευθυντής ΑΝΕΘ ΑΕ Έδεσσα, 25-10-2014 I. Γενικές διαπιστώσεις από την εφαρμογή της προσέγγισης LEADER II. III. IV. Τοπική Ανάπτυξη με την Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση Δικτύου Αξιολόγησης - ΕΥΣΣΑAΠ. Σχεδιασμός νέων ΕΠ Ειδικοί Στόχοι και Δείκτες

Συνεδρίαση Δικτύου Αξιολόγησης - ΕΥΣΣΑAΠ. Σχεδιασμός νέων ΕΠ Ειδικοί Στόχοι και Δείκτες Συνεδρίαση Δικτύου Αξιολόγησης - ΕΥΣΣΑAΠ Σχεδιασμός νέων ΕΠ Ειδικοί Στόχοι και Δείκτες Μιράντα Θεοδωροπούλου Στέλεχος Μονάδας Αξιολόγησης Παρεμβάσεων Ανθρωπίνων Πόρων ΕΥΣΕΚΤ Aθήνα, 20.6.2014 Μεθοδολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.11.2014 L 332/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1232/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ πρόσκληση υπό ανάπτυξη & διαβούλευση Συνάντηση Πλατφόρμας «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας Έξυπνη Εξειδίκευση 2014 2020 Σταυρούλα Πούλου, Μονάδα Α, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Μονάδα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικοί μηχανισμοί υποστήριξης έργων για την ενέργεια: Νέα προγραμματική περίοδος »

«Εθνικοί μηχανισμοί υποστήριξης έργων για την ενέργεια: Νέα προγραμματική περίοδος » «Εθνικοί μηχανισμοί υποστήριξης έργων για την ενέργεια: Νέα προγραμματική περίοδος 2014-2020» Αθήνα, 22 Ιουνίου 2016 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Regional

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10162 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 87/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 288/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ CCI Τίτλος 2014GR16M2OP004 Ήπειρος Έκδοση 2015.0

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Τροποποίηση της συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Τροποποίηση της συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο, 13-09 - 2016 71202 - Ηράκλειο Γραφείο Προϊσταμένης Τηλ.: 2813-404500 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /6/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ για τα έτη (Συνοπτική Έκθεση)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ για τα έτη (Συνοπτική Έκθεση) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ για τα έτη 2014-2015 (Συνοπτική Έκθεση) Μάιος 2016 Η παρούσα Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020, αφορά στο χρονικό διάστημα από την έγκριση του Προγράμματος από την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ»

Ενημερωτικό σημείωμα «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» Ενημερωτικό σημείωμα «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2016 2Ενημερωτικό για τη δράση «Ερευνώ - Δημιουργώ Καινοτομώ» Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» που χρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 Συνοπτική Έκθεση για την ενημέρωση των πολιτών στο πλαίσιο της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του 2015 Από το 2016 έως και το 2023, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Προγραμματική Περίοδος 2014 2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 2 CCI: 2014GR16M1OP001 Αθήνα, Δεκέμβριος 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηση & οι Απαιτήσεις του Σχεδίου Αξιολόγησης κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Η Αξιολόγηση & οι Απαιτήσεις του Σχεδίου Αξιολόγησης κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Η Αξιολόγηση & οι Απαιτήσεις του Σχεδίου Αξιολόγησης κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Η Αξιολόγηση στην Προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΑΜΘ 2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι Κανονισµοί - Πρόταση ΕΕ : ΓενικόςΚανονισµός,ορίζει: Κοινούς κανόνες για όλα τα διαρθρωτικά µέσα τηςεε (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ, ΕΓΤΑΑ,ΕΤΘΑ: Ταµεία ΚΣΠ) Κοι

Νέοι Κανονισµοί - Πρόταση ΕΕ : ΓενικόςΚανονισµός,ορίζει: Κοινούς κανόνες για όλα τα διαρθρωτικά µέσα τηςεε (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ, ΕΓΤΑΑ,ΕΤΘΑ: Ταµεία ΚΣΠ) Κοι ιαρθρωτική Πολιτική 2014-2020 Νέοι Κανονισµοί ΕΥΣΣΑΑΠ - Ιούλιος 2012 Νέοι Κανονισµοί - Πρόταση ΕΕ : ΓενικόςΚανονισµός,ορίζει: Κοινούς κανόνες για όλα τα διαρθρωτικά µέσα τηςεε (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ, ΕΓΤΑΑ,ΕΤΘΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 Σκοπός και Διαδικασίες Εργασιών των ΘΟΣΣ Σκοπός: η διαμόρφωση προτάσεων βασικών στρατηγικών επιλογών για την αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική νέου προγράμματοςleader

Στρατηγική νέου προγράμματοςleader Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD), βασίζεται στην προσέγγιση LEADER, η οποία έχει εφαρμοστεί στη χώρα μας από την πρώτη προγραμματική περίοδο και στον νομό Κιλκίς από την Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.2.204 C(204) 083 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8.2.204 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 Να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Εργαλεία χρηματοδότησης της καινοτομίας Θεσσαλονίκη, 12 Νοεμβρίου 2015 Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Κωστάρας Γεώργιος Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΜΑΪΟΣ 2013 Με την πραγματοποίηση του 1 ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2014-2020, (στις 12

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 10138 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος "Μεταρρύθμιση Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ L 200/140 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι η επιλογή και ο ορισμός ικανού Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) για να ασκήσει αρμοδιότητες διαχείρισης μέρους Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Τρίκαλα, 19 Νοεμβρίου 2015 Έξυπνης Εξειδίκευσης Τι είναι; Τι Περιλαμβάνει; Στρατηγική προσέγγιση για την οικονομική ανάπτυξη, μέσω στοχοθετημένης υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης

ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης 1β) προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Σύνδεση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 INTERREG Greece Bulgaria «Smart Specialisation» Θεσσαλονίκη, 24/11/2014, ΚΕΔΕΑ-ΑΠΘ Σύνδεση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας

Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας Στο πλαίσιο της μακρόχρονης συνεργασίας και των εν ισχύ διμερών Συμφωνιών Ε&Τ συνεργασίας με άλλες χώρες,

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΘΕΜΑ: Η συμβολή της υλοποίησης Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης της Υπαίθρου στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων. Επιλογή Τοπικών Προγραμμάτων

ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων. Επιλογή Τοπικών Προγραμμάτων ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Επιλογή Τοπικών Προγραμμάτων Μονάδα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ CCI Τίτλος Έκδοση 2015.0 Ημερομηνία έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Π. ΑΜΘ

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Π. ΑΜΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΑΜΘ 2 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020 ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Π. ΑΜΘ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ενέργειας και περιβάλλοντος στην Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης

Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ενέργειας και περιβάλλοντος στην Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ενέργειας και περιβάλλοντος στην Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης 7 η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης 2014-2020 Στόχος ΥΠΕ Κρήτης η διαμόρφωση περιφερειακής στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2014-2020 Άξονας Προτεραιότητας 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας» Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015 Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ CCI Τίτλος 2014GR16M2OP009 Ιόνια Νησιά Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Μονάδα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Μονάδα Α1 Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ

1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ 1. ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Περιγραφή της Δράσης - Σύνδεση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΑΝΕΚ2014-20 Η Δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ..

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ.. Προδημοσίευση Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)» Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη ερευνητικών έργων, που εκτελούνται από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Λάρισα, 18-03-2015 α.π.: 1277

Διαβάστε περισσότερα

PARACTION ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

PARACTION ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 1 Αποτελεί κατ εξοχή «εσωτερική ως προς τη στεριά Περιφέρεια» της

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Είναι το τρίτο πρόγραμμα μεταξύ των 28 το οποίο εγκρίνεται από την Κομισιόν. Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 C(2015) 6283 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.9.2015 έγκριση ορισμένων στοιχείων του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία για υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΕ ΕΣΠΑ Σημεία αναφοράς για δικαιούχους: Τεχνικό Δελτίο Πράξης

ΣΔΕ ΕΣΠΑ Σημεία αναφοράς για δικαιούχους: Τεχνικό Δελτίο Πράξης ΣΔΕ ΕΣΠΑ 2014 2020 Σημεία αναφοράς για δικαιούχους: Τεχνικό Δελτίο Πράξης Οκτώβριος 2016 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ Τι είναι το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ) Τυποποιημένο έντυπο υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα