Πιλοτικό πρόγραµµα µε µονάδα αφαλάτωσης και παραγωγή υδρογόνου από ΑΠΕ στην Ίο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πιλοτικό πρόγραµµα µε µονάδα αφαλάτωσης και παραγωγή υδρογόνου από ΑΠΕ στην Ίο"

Transcript

1 Πιλοτικό πρόγραµµα µε µονάδα αφαλάτωσης και παραγωγή υδρογόνου από ΑΠΕ στην Ίο Γιώργος Κάραλης, ρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Μάνος Ζούλιας, ρ Χηµικός Μηχανικός ΕΜΠ

2 ενικά (χαρακτηριστικά και ανάγκες νησιών) ιατί στην Ίο; οµή Παρουσίασης εριγραφή συστήµατος Αιολικής ενέργειας µε λησιοταµίευση εριγραφή συστήµατος Αιολικής ενέργειας λάτωσης Παραγωγής Υδρογόνου και χρήσης σε µατα µε κυψέλες καυσίµου ιαστασιολόγηση Κοστολόγηση Αναµενόµενα οφέλη ιαπιστώσεις - Συµπεράσµατα

3 Γενικά (1/4) µη διασυνδεδεµένα ηλεκτρικά συστήµατα των ελληνικών ν χαρακτηρίζονται από: Υψηλό κόστος παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας Εξάρτηση από το πετρέλαιο Χαµηλό συντελεστή φορτίου λειψη νερού - Υψηλό κόστος νερού (υδροφόρες, δεξαµενές) ρακτηριστικά ζήτησης: Ηλεκτρικής ενέργειας (Έντονες διακυµάνσεις εντός των 24 ωρών, και τονες εποχιακές διακυµάνσεις) Νερού (αύξηση τους καλοκαιρινούς µήνες)

4 Γενικά (2/4) µεταφορές αποτελούν τον κύριο λόγο αύξησης της ειακής ζήτησης µέχρι το 2020 στην Ευρώπη. οι δεσµευτικοί στόχοι Ευρωπαϊκής Ένωσης (18% της νάλωσης ενέργειας από ΑΠΕ το 2020) άγκη επιτάχυνσης δράσεων σε Ηλεκτρισµό, Θερµότητα εταφορές γδαία αύξηση τιµής πετρελαίου $/b Ελάχιστη τιµή Μέγιστη τιµή Μέση τιµή

5 Γενικά (3/4) τα µη ιασυνδεδεµένα νησιά ισχύουν περιορισµοί της δυσης αιολικής ισχύος: 30% της αιχµής του προηγούµενου έτους (ΥΑ 8295/95) Μεθοδολογία ΡΑΕ (2003) και προκήρυξη νέου περιθωρίου ισχύος Αιτήσεις από µεγάλες εταιρίες για αιολικά πάρκα µεγάλης κλίµακας ι διασύνδεση νησιών Μελέτες διασύνδεσης (ΡΑΕ, ΕΜΠ) Σε περίπτωση διασύνδεσης, επιτρεπόµενη αιολική ισχύς ίση ή το λύ διπλάσια µε την αιχµή (ανακοίνωση ΡΑΕ) Σχέδιο Ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ΑΠΕ, ορίζει µέγιστη κνότητα «τυπικών» ανεµογεννητριών ανά km 2 Νέα νοµοθεσία για υβριδικά συστήµατα

6 Γενικά (4/4) γιστη επιτρεπόµενη ισχύς φωτοβολταϊκών σταθµών φαση της ΡΑΕ 85/2007): 15% του µέσου ετήσιου φορτίου σε νησιά όπου έχει ήδη ειοδοτηθεί σηµαντική ισχύς αιολικών πάρκων 35% του µέσου ετήσιου φορτίου σε νησιά όπου δεν έχουν ειοδοτηθεί αιολικά πάρκα µφωνα µε το Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών πουργείου Ανάπτυξης: 700MW (500MW στην κυρίως δα και 200MW στα µη διασυνδεδεµένα νησιά). µφωνα µε τη ΡΑΕ οι δυνατότητες ανάπτυξης βολταϊκών σταθµών προσδιορίζονται σε 100,95 MWp 007), για το σύνολο των µη διασυνδεδεµένων νησιών.

7 Κυκλάδες Ανδρος Συρος Αντιπαρος Σιφνος Κιµωλος Τηνος Παρος Ιος Σικινος Μυκονος Ναξος Ηρακλεια Σχοινουσα Ελινα Μόνιµοι Κάτοικοι Αριθµός Κλινών Πληθυσµιακή Πυκνότητα (Κάτοικοι/km²) Κουφονησια ονουσα Αµοργος Γεωγραφική ασυνέχεια Ανισόµετρη ανάπτυξη Γεωγραφική Τοµεακή Πυκνότητα πληθυσµού Μόνιµοι κάτοικοι / αριθµός κλινών Ετερογένεια στη χωρική κατανοµή και διάρθρωση ( ιοικητικών υπηρεσιών, Κοινωνικών υπηρεσιών, Υπηρεσιών εκπαίδευσης) ος Φολεγανδρος Θηρασια Θηρα Αναφη

8 πώς: Ανάγκη ολοκληρωµένων λύσεων για τα νησιά στο υχο ηλεκτρισµός / νερό / µεταφορές. Κυκλάδες: Υδατικοί Πόροι-Προβλήµατα δατοστεγείς γεωλογικοί σχηµατισµοί δεν επιτρέπουν τη διαµόρφωση υπόγειων υδροφορέων ικανοποιητικής απόδοσης ικρή έκταση και έντονο ανάγλυφο δεν επιτρέπουν τον εµπλουτισµό των υπόγειων υδροφορέων αµηλό ετήσιο ύψος βροχής περιορίζει επιφανειακή απορροή και κατείσδυση ποχιακή αύξηση πληθυσµού τη θερινή περίοδο Μόνιµος πληθυσµός περίπου κάτοικοι Αύξηση το καλοκαίρι 5-7 φορές το ελάχιστο σηµείο υδρολογικού δυναµικού εγάλη τουριστική ανάπτυξη των ακτών Υπερεκµετάλλευση των παράκτιων υδροφορέων (υφαλµύρωση)

9 ασία συµµετοχής της τοπικής αυτοδιοίκησης ική αντίδραση τοπικής κοινωνίας (παράδειγµα Κρήτης) σχεδίαση έργο Αιολικής Ενέργειας µε Αντλησιοταµίευση Υφιστάµενη δεξαµενή (ύδρευση και άρδευση) Τοπικό ηλεκτρικό σύστηµα νησιών / ανάγκη αποκέντρωσης παραγωγής εκτρικής ενέργειας γκη εξασφάλισης νερού Γιατί στην Ίο;

10 Γιατί στην Ίο; στηµα Παρο-Ναξίας (αιχµή: 62MW, Ετήσια ζήτηση: 203GWh) Transportations 42% Domestic sector 28,5% Tertiary sector 10,3% Industry 10,2% Agriculture 8,9%

11 ύστηµα αιολικής ενέργειας µε αντλησιοταµίευση

12 ύστηµα αιολικής ενέργειας µε αντλησιοταµίευση ασµός έργου: λή σωλήνωση ρηση του στροβίλου ως στρεφόµενη εφεδρεία για αύξηση της ιαία επιτρεπόµενη διείσδυση των αιολικών υψη σχετικών-ηµερήσιων αιχµών (σταθερή ηµερήσια παραγωγή, οµή σύµφωνα µε τις ανάγκες) ασιολόγηση: όβιλος Αιολικά: 8-8MW δεξαµενή: m 3 - Κάτω δεξαµενή (υφιστάµενη): m 3 λίες: 6,5MW (~10 αντλίες) ισφορά το 2010: 10% +7% υηµένη ισχύς 8MW (7% αιχµής)

13 ύστηµα αιολικής ενέργειας µε αντλησιοταµίευση GWh/y άµενη να παραχθεί αιολική ενέργεια (εντός υβριδικού) ική Ενέργεια (εντός υβριδικού) απορροφούµενη από ο δίκτυο 4.67 ική Ενέργεια (εντός υβριδικού) απορριπτόµενη από το ίκτυο ική ενέργεια απορριπτόµενη (εντός υβριδικού) που ρησιµοποιείται για άντληση βάση της δυναµικότητας ου αντλιοστασίου και της χωρητικότητας της άνω εξαµενής γεια από το δίκτυο που χρησιµοποιείται για άντληση 5.28 αγωγή Στροβίλου 14.6 ική Ενέργεια που δεν χρησιµοποιείται 8.35

14 ύστηµα αιολικής ενέργειας µε αντλησιοταµίευση εργειακή χρήση νερού είναι δευτερεύουσα σε σύγκριση µε υση και άρδευση οκύπτει η ανάγκη εξασφάλισης του νερού για όλες τις χρήσεις

15 ιλοτικό πρόγραµµα µε µονάδα αφαλάτωσης και παραγωγή υδρογόνου από ΑΠΕ στην Ίο ός έργου: αραγωγή νερού που θα χρησιµοποιείται για ύδρευση και ρδευση και αραγωγή Υδρογόνου που θα χρησιµοποιείται για την κίνηση ιδεικτικών οχηµάτων. ιασµός έργου - ιαστασιολόγηση: νεµογεννήτρια: 400kW - εκτός δικτύου φαλάτωση: 4x60kW 1400m 3 /d ονάδα παραγωγής Υδρογόνου (ηλεκτρόλυση): ~11kW, µε ανότητα παραγωγής 2Nm 3 /hr Η 2, καθαρότητας 99,999% σε ίεση 15 ή 20 bar. πιδεικτικά οχήµατα που λειτουργούν µε Υδρογόνο (π.χ: ooter, µικρό επιχειρησιακό όχηµα - σκουπιδιάρικο, µικρό

16 ιάταξη συστήµατος νήτρια Αφαλάτωση Νερό για ύδρευση, άρδευση και αντλησιοταµίευση εξαµενή Αποθήκευσης Επιδεικτικά

17 Ανεµογεννήτρια Ανεµογεννήτρια: 400kW - εκτός δικτύου Μεταβλητών στροφών και βήµατος, προσαρµογή παραγωγής ισχύος στην κατανάλωση (µονάδες αφαλάτωσης και ηλεκτρόλυση) Enercon stand alone system Ανεµολογικά δεδοµένα: 8,5m/s, CF=41%

18 Αφαλάτωση αλάτωση 240kW(4x60) 1400m 3 /d οµαστική ικανότητα µονάδας 350m 3 /d ή 14,6m 3 /h A/A µονάδας Ώρες λειτουργίας ετησίως Παραγωγή νερού (1000 m 3 ) , , , ,9

19 Αφαλάτωση (2 η περίπτωση) 4 µονάδες σταθερού σηµείου λειτουργίας 3 µονάδες σταθερού και 1 µονάδα µεταβλητού σηµείου λειτουργίας Παραγωγή νερού (1000 m 3 )

20 τίµηση µονάδας ανεµογεννήτριας µε αφαλάτωση µενη να παραχθεί αιολική ισχύς: 1424MWh νάλωση αιολικής ισχύος από τις µονάδες αφαλάτωσης: MWh γωγή νερού: (1000m 3 ) ητικότητα κάτω δεξαµενής: 230 (1000m 3 ) ηση αναγκών νερού: 220lt/ηµέρα/άτοµο µόν. Κάτοικοι επισκέπτες (2 µήνες): =213 (1000m3) άγκες άρδευσης : διαστασιολόγηση αφαλάτωση, ψη των αναγκών νερού εκµετάλλευση αιολικής ισχύος (69% - 79%) και εκµετάλλευση εγκατεστηµένων µονάδων αφαλάτωσης (47% - 54%)

21 Ηλεκτρόλυση Αποθήκευση - Οχήµατα ευή ηλεκτρόλυσης τύπου PEM, 11kW - 2Nm 3 /hr Η 2, καθαρότητας 99% σε πίεση 15 ή 20 bar, που µπορεί να λειτουργήσει στο 20%-110% νοµαστικής της ισχύος µε αντίστοιχο βαθµό απόδοσης. η λειτουργία της και την παραγωγή 1Nm 3 Η 2 απαιτείται η παροχή νισµένου νερού 1lt, µέσω κατάλληλης συσκευής απιονισµού. ην αποθήκευση του Η 2 απαιτούνται δύο δεξαµενές µε συνολικό όγκο και συνολική χωρητικότητα 200Nm 3 Η 2. εικτικά οχήµατα ( ύο scooter ~0.5 kw, µικρό επιχειρησιακό όχηµα ικτο για τα στενά σοκάκια της Ίου κατάλληλο για την αποκοµιδή των πιδιών ~2kW, µικρό διθέσιο επιβατικό όχηµα ~1 kw). ικρο-οχήµατα θα κινούνται µε κυψέλες καυσίµου τύπου ΡΕΜ, θα έτουν δεξαµενές αποθήκευσης υδρογόνου τύπου µεταλλοϋδριδίων, λληλα προδιαγεγραµµένων ώστε να πληρώνονται σε χαµηλή πίεση θείας από την δεξαµενή δίχως την απαίτηση συµπιεστή.

22 Ηλεκτρόλυση Αποθήκευση - Οχήµατα νάδα ηλεκτρόλυσης λειτουργεί: ~8760 ή 2800ώρες στο αστικό φορτίο άγει ~17000 ή 5600Νm 3 H 2 ( εξαµενή 200Νm 3 H 2 ), εξασφαλίζει στα οχήµατα (4kW) κίνηση για 3-9ώρες ήσιας λειτουργίας για όλο το έτος. µός εκµετάλλευσης µονάδας ηλεκτρόλυσης: 100%-32%

23 Προ-κοστολόγηση έργου ΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (περιλαµβάνεται και όστος εγκατάστασης) εµογεννήτρια 400kW αλάτωση (4*60kW) σκευή ηλεκτρόλυσης 11kW σκευή απιονισµού νερού ύο δεξαµενές αποθήκευσης υδρογόνου χαµηλής πίεσης, υνολικήςχωρητικότητας 200Nm 3 Η 2. ωληνώσεις, έργα πολιτικού µηχανικού, εξοπλισµός σφαλείας και ελέγχου της µονάδας ηλεκτρόλυσης και ποθήκευσης υδρογόνου ήµατα: - ύο δίκυκλα οχήµατα (scooter) - Ένα επιβατικό διθέσιο όχηµα - Μικρό επιχειρησιακό όχηµα

24 Προ-κοστολόγηση έργου Συνολικός προϋπολογισµός έργου: Hλεκτρόλυση 10% Οχήµατα 4% Ανεµογεννήτρια 38% Αφαλάτωση 48%

25 Οφέλη από το πρόγραµµα ωτοποριακό έργο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο χνογνωσία στη χρήση υδρογόνου ως ενεργειακού φορέα τοµέα των µεταφορών µµετοχή τοπικής αυτοδιοίκησης αισθητοποίηση κοινού µέσω συστήµατος πληροφόρησης ην παραγωγή του αιολικού πάρκου, την παραγωγή, και την παραγωγή υδρογόνου. άδειξη της Ίου: ησί που καλύπτει πλήρως τις υδατικές του ανάγκες µε νερό που ει αφαλατωθεί µε χρήση αιολικής ενέργειας ησί µε δηµοτικά οχήµατα Υδρογόνου άπτυξη ενεργειακού τουρισµού

26 ΚΑΠΕ: Πιλοτική µονάδα ανεµογεννήτριας υδρογόνου

27 Π Enercon: Μονάδα αφαλάτωσης µε ανεµογεννήτρια στη Σύρο (1997)

28 Ευχαριστώ για την προσοχή σας! Πληροφορίες Επικοινωνία

Συντονιστής / υπεύθυνος: Ηλίας Ευθυμιόπουλος. Συντάκτες : Γιώργος Κάραλης Γιώργος Εμμανουηλίδης

Συντονιστής / υπεύθυνος: Ηλίας Ευθυμιόπουλος. Συντάκτες : Γιώργος Κάραλης Γιώργος Εμμανουηλίδης Συντονιστής / υπεύθυνος: Ηλίας Ευθυμιόπουλος Συντάκτες : Γιώργος Κάραλης Γιώργος Εμμανουηλίδης Στο δίκτυο μέχρι σήμερα συμμετέχουν : Δήμος ΑΙΓΙΝΑΣ, ο Δήμος ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, ο Δήμος ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ, ο Δήμος ΑΜΟΡΓΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

2ο Εθνικό Συνέδριο: Σχέδιο ράσης Σηµαντικής ιείσδυσης των ΑΠΕ σε Νησιωτικά ίκτυα

2ο Εθνικό Συνέδριο: Σχέδιο ράσης Σηµαντικής ιείσδυσης των ΑΠΕ σε Νησιωτικά ίκτυα Σχέδιο ράσης Σηµαντικής ιείσδυσης των ΑΠΕ σε Νησιωτικά ίκτυα Στάθης Τσελεπής ΚΑΠΕ, Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 19ο χλµ. Λ. Μαραθώνα, 19009, Πικέρµι, Αττική Τηλ. 6039900, Fax 6039905 e-mail stslep@cres.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τοµέας Ηλεκτρικής Ισχύος Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80, Ζωγράφου Τηλ. 210-7723967, Fax 210-7723659, e-mail: mppapad@power.ece.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτική Έκθεση

Προκαταρκτική Έκθεση ΕΠΙΣΕΥ - ΕΜΠ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τοµέας Ηλεκτρικής Ισχύος Προκαταρκτική Έκθεση Ερευνητικό Έργο Παραµετρική διερεύνηση της τιµολόγησης Υβριδικών Σταθµών σε Μη ιασυνδεδεµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ i ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής Ο Κανονισµός αυτός εφαρµόζεται για την χορήγηση, τροποποίηση, επέκταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΝΙΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Νίκος Νικολόπουλος ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π, Ανδρέας Σφακιανάκης Μηχανολόγος Μηχανικός MSc, µέλος Σ Συλλόγου Νισυρίων Γνωµαγόρα ΝΙΣΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Συστημάτων Παραγωγής. Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων και Ηλεκτρονικής

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Συστημάτων Παραγωγής. Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων και Ηλεκτρονικής ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Συστημάτων Παραγωγής Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων και Ηλεκτρονικής Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 100

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ. Τίγκας Κ. καθ. Φραγκόπουλος Χ. Θεοφύλακτος Κ. ΟΜΑ Α ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. αµασιώτης Μ. Σπινάκης Α. Καπίρης Μ.

ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ. Τίγκας Κ. καθ. Φραγκόπουλος Χ. Θεοφύλακτος Κ. ΟΜΑ Α ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. αµασιώτης Μ. Σπινάκης Α. Καπίρης Μ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ Τίγκας Κ. καθ. Φραγκόπουλος Χ. Θεοφύλακτος Κ. ΟΜΑ Α ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Καραγιάννη Αναστασία ΑΜ. 4607. Επιβλέπων Καθηγητής: Καρακουλίδης Κωνσταντίνος

Εισηγήτρια: Καραγιάννη Αναστασία ΑΜ. 4607. Επιβλέπων Καθηγητής: Καρακουλίδης Κωνσταντίνος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ (Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φεβρουάριος 2012 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Έργο ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 999 KW Ιδιοκτήτης ΑΝΙΟΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε. Θέση "ΝΤΑΟΥΣΟ-ΓΚΕΛΑ", Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Χρονολογία ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ.Π.Μ.Σ. στη ιοίκηση Επιχειρήσεων MBA ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Υπεύθυνος Καθηγητής : κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΣΗΘ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΣΗΘ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΣΗΘ Το έργο χρηµατοδοτήθηκε από: Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006, Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα»

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Δεκέμβριος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1. Ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική της Κύπρου... 6 1.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ...6

Διαβάστε περισσότερα

8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010

8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010 8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε τον οδικό χάρτη 2, ο οποίος έχει ως στόχο την επίτευξη µιας οικονοµίας χαµηλών εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η περίπτωση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΑΒΕΤΕ Υπό του Σπουδαστή Γεωργαντά Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

, 24 2009 NUR-MOH A.E.

, 24 2009 NUR-MOH A.E. Κανόνες Λειτουργίας Ηλιοθερµικών Σταθµών στη Νησιωτική Ελλάδα Αλέξης Φωκάς Κοσµετάτος Ηµερίδα ΠΣΧΜ ΕΜΠ, 24 Νοεµβρίου 2009 Πίνακας Περιεχοµένων Συνοπτική παρουσίαση της ηλιοθερµικής τεχνολογίας Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ

[«ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΩΡΟΤAΞΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Διπλωματική Εργασία με Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας 1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράπετρας Sustainable Energy Action Plan (SEAP) Μάρτιος 2014 Έχει εγκριθεί με την 84/2014 απόφαση ΔΣ 2 Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Μονάδας Αφαλάτωσης με χρήση αιολικής ενέργειας στη Ν. Μήλο

Συνοπτική Παρουσίαση Μονάδας Αφαλάτωσης με χρήση αιολικής ενέργειας στη Ν. Μήλο Συνοπτική Παρουσίαση Μονάδας Αφαλάτωσης με χρήση αιολικής ενέργειας στη Ν. Μήλο Ο όμιλος ΙΤΑ, μέσω της θυγατρικής εταιρίας του «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΗΛΟΥ Α.Ε.», έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί στη Μήλο, από το καλοκαίρι

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΕυρωπαϊκήΟδηγία28/2009 για την προώθηση των ΑΠΕ καθορίζει ως στόχο τη συμμετοχή της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό 20%

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ -Σχέδιο ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια

ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ -Σχέδιο ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Municipality of Minoa Pediadas ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΤΚ 70006 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΜΑ Α Επικεφαλής Ζαχαρίας Καλογεράκης ήµαρχος Υπηρεσιακά στελέχη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα