Πίνακας 1: Κατάλογος διαθέσιµων τεχνολογιών για την επεξεργασία των ΥΑΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακας 1: Κατάλογος διαθέσιµων τεχνολογιών για την επεξεργασία των ΥΑΕ"

Transcript

1 Πίνακας 1: Κατάλογος διαθέσιµων τεχνολογιών για την επεξεργασία των ΥΑΕ Έργο (ακρωνύµιο) Ιστότοπος Διάρκεια/ Πηγή χρηµατοδότησης/προϋπολογισµός Εταίροι Χώρα συντονιστή Σύντοµη περιγραφή της τεχνολογίας Επίπεδο ανάπτυξης Εφαρµογή τεχνολογίας Τελικό προϊόν/ επίτευγµα Innovative demonstration facility for the treatment of waste water from olive oil presses (OMW) with material and energetic utilization of the residues (OLIVIA) έως LIFE99 ENV/D/ ,190, , Συντονιστής: Aquatec 3w GmbH Development Agency () Εταίροι: WIP-Munich (), AFOI Boudourakis Crete () Διεργασία πολλαπλών σταδίων: a) καθαρισµός ΥΑΕ (µηχανικήβιολογική προεπεξεργασία, αναερόβια ή διήθηση µε φίλτρα), b) επεξεργασία ιλύος, c) παραγωγή βιοαερίου Εφαρµογή στην Κρήτη Λίπασµα ή βιοαέριο για θερµική/ ηλεκτρική ενέργεια Establishment, operation and demonstration of an innovative closed-cycle system of oil milling waste water using the Fenton method in Sitia- Crete, and reuse of treated water and byproducts in agriculture (Elaiocycle) έως LIFE00 ENV// ,548 Συντονιστής: Sitia Development Organisation S.A. () Επεξεργασία των ΥΑΕ χρησιµοποιώντας τη µέθοδο Fenton σε συνδυασµό µε επίπλευση µε διαλυµένο αέρα. Περαιτέρω επεξεργασία της στερεής φάσης λαµβάνει χώρα σε κλειστό αντιδραστήρα συνκοµποστοποίησης. Εφαρµογή στην Ανατολική Κρήτη Λίπασµα (η µεθοδολογία υιοθετήθηκε από ελληνικούς γεωργικούς συνεταιρισµούς) Process development for an integrated olive oil mill waste management recovering natural antioxidants and producing organic fertilizer (MINOS) έως LIFE00 ENV// ,239, ,561 Συντονιστής: National and Kapodistrian University of Athens () Εταίροι: GAIA Institute-Goulandris Natural History Museum (), University of Crete Technical Institute (TEI) () Ολοκληρωµένο σύστηµα επεξεργασίας: διαδοχική διήθηση ΥΑΕ, νανοδιήθηση/αντίστροφη ώσµωση. Λειτουργία για 2 διαδοχικές ελαιοπαραγωγικές περιόδους Καθαρό νερό προς διάθεση, ανάκτηση πολυφαινολών, φυσικό λίπασµα (κοµπόστ)

2 New technologies for husks and waste waters recycling (TIRSAV) έως LIFE 00 ENV// ,075, ,868 Συντονιστής: Ente Parco Nazionale del Cilento e vallo di Diano () Εταίροι: Province of Salerno (), Monopoli BA Azienda Monacelli (), Valle dell'angelo SA Cooperativa Nuovo Cilento (), San Mauro Cilento SA () Ανάµιξη ΥΑΕ, υπολειµµάτων πυρήνα και άλλων φυσικών οργανικών παρα-προϊόντων. Κοµπόστ New technologies for husks and waste waters recycling plus (TIRSAVplus) rsavplus.eu/ έως LIFE05 ENV// ,454, ,208 Συντονιστής: Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano () Εταίροι: Province of Salerno (), Monacelli Oil Mill Villa Littorio SA (), University of L Aquila Department of Engineering (), Consorzio Nazionale Servizi () Ανάπτυξη µιας οικονοµικά αποδοτικής και καινοτόµου τεχνολογίας για την ανακύκλωση των ΥΑΕ και άλλων οργανικών αποβλήτων παραγωγή οργανικού λιπάσµατος. Σε επίπεδο ελαιοτριβείου σχεδιασµός και κατασκευή εγκαταστάσεων ανακύκλωσης Οργανικό λίπασµα A new application of phytodepuration as a treatment for the olive mill waste water disposal (OLEICO) co.it έως LIFE04 ENV// , ,488 Συντονιστής: Istituto superiore di ricerca e formazione sui materiali per tecnologie avanzate () Εταίροι: Consorzio Olivicolo Macine del Trasimeno (), ARPA Umbria Perugia (), EUROCEI San Juan de Aznalfarache (), Instituto Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial Lisbõa (PT) Τεχνική φυτοκαθαρισµού/ φυτοεξυγίανσης: a) ανασκαφή, αδιαβροχοποίηση, τοποθέτηση στρώµατος αποστράγγισης, φύτευση δέντρων b) µεταφορά ΥΑΕ χρησιµοποιώντας ένα υδραυλικό δίκτυο - αποικοδόµηση µέσω αερόβιων/αναερόβιων διεργασιών. Εφαρµογή σε ελαιοτριβείο της Ιταλίας ΥΑΕ European awareness raising campaign for an environmentally sustainable olive mill waste management (OLEICO+) eoleicoplus.i t/ έως LIFE07 INF// ,003, ,413 Συντονιστής: Istituto Superiore di Ricerca e Formazione Sui Materiali per le Tecnologie Avanzate - ISRIM Scarl () Εταίροι: Asociación Española de Municipios del Olivo (), Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação (PT), Technical University of Crete () Ενηµέρωση/ευασθητοποίηση των ελαιοπαραγωγών σχετικά µε τα περιβαλλοντικά προβλήµατα που προκαλούνται από τη διάθεση των ΥΑΕ. Προσδιορισµός και υιοθέτηση των βέλτιστων οικολογικών και περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών για την ανάκτηση και ανακύκλωση των ΥΑΕ. Τεχνολογίες για την ανάκτηση και ανακύκλωση των ΥΑΕ

3 Processing plant for the integral treatment and valorization of the waste generated during the olive oil production process (OLIVEWASTE) artif.com/ έως LIFE05 ENV/E/ ,524,561 2,065,585 Συντονιστής: Fundación Cartif technological centre () Εταίροι: Trainalba SL Integral Treatment of Alpechines Baena (), Enerman SA ()Cofinancers: Ayuntamiento de Baena (), Diputación de Cordoba () Επεξεργασία των ΥΑΕ: a) επιταχυνόµενος διαχωρισµός Σ/Υ (στερεών/υγρών), b) εξάτµιση-συµπύκνωση και c) τελική επεξεργασία νερού. Εφαρµογή στην περιοχή Baena, Córdoba, Ισπανία Καθαρό νερό για άρδευση, στερεό και υγρό οργανικό λίπασµα Environmental Friendly Technologies for Rural Development (ENVIFriendly) ndly.tuc.gr έως LIFE05 ENV// ,193,875 1,096,210 Συντονιστής: Prefecture of Laconia () Εταίροι: Technical University of Crete (), Hellenic Centre for Marine Research (), Development Company of Laconia S.A. (), Alpha Mentor (), National Centre for Social Research (), Municipality of Elos (), Municipality of Skala (), Municipality of Pellana (), Municipality of Mystra (), Municipality of Oinountos (), Municipality of Faridos (), Municipality of Krokean (), Municipality of Therapnon () Τρείς µεθοδολογίες: 1) διήθηση ΥΑΕ και αποικοδόµηση µέσω φυτο-αποκατάστασης µε λεύκες, 2) προσθήκη ασβέστου για διαχωρισµό Σ/Υ, το επεξεργασµένο απόβλητο χρησιµοποιείται στη γεωργική γη (άρδευση καλλιεργειών και διάθεση κάτω από το ανώτερο επιφανειακό στρώµα σε περιοχή µε λεύκες), 3) ηλεκτρόλυση των ΥΑΕ και των υγρών αποβλήτων από την επεξεργασία πορτοκαλιών. ΥΑΕ για άρδευση καλλιεργειών (καλαµπόκι) κοµποστοποίηση των στερεών φάσεων Strategies to improve and protect soil quality from the disposal of olive oil mills wastes in the Mediterranean region (Prosodol) ol.gr έως LIFE07 ENV// ,628, ,936 Συντονιστής: National Agricultural Research Foundation (NAEF) - Soil Science Institute of Athens (SSIA) () Εταίροι: Centro de Edafologia y Aplicada del Segura (), Centro Regionale di Sperimentazione e Assistenza (), Foundation for Research and Technology (FORTH)-Insitute of Mediterranean Studies (IMS) (), Technical University of Crete () Οι τεχνολογίες που έχουν χρησιµοποιηθεί περιλαµβάνουν βιοαποκατάσταση, χρήση πορώδων υλικών χαµηλού κόστους ως προσθετικά, χρήση υλικών χαµηλού κόστους για την προ-επεξεργασία ΥΑΕ. Δύο περιοχές εφαρµογής (Δήµος Ρεθύµνου και περιοχή Liguria, Ιταλία) ΥΑΕ για άρδευση και ασφαλή διάθεση, χρήση πορώδους υλικού ως προσθετικό εδάφους, παραγωγή κοµπόστ

4 The condense managing system: production of novel fertilisers from manure and olive mill wastewater (CONNSE) έως LIFE10 ENV// ,354,923 1,014,461 Συντονιστής: Iliaki Development Agency S.A. () Εταίροι: Technological Institute of Crete (), University of Leeds (GB), Technical University of Crete () Συµπύκνωση των θρεπτικών συστατικών που περιέχονται στα ΥΑΕ και στο οργανικό υλικό (κοπριά) παραγωγή λιπάσµατος. Χωρητικότητα 5-10 t/έτος Λίπασµα για χρήση στη γεωργία και την κηπουρική Wastewater recycling of olive oil mills in Mediterranean countries -Demonstration and sustainable reuse of residuals (WAWAROMED) έως INCO-MED (FP5), Ε.Ε. 943, ,240 Συντονιστής: Aachen University of Applied Sciences () Εταίροι: Office National de Eaux potable (MA), Ecole Superieure des Industries Alimentaires de Tunis (TN), National Agricultural Research Foundation (), Instituto Tecnologico de Canarias S.A. (), EPUVALEAU - Centre de Recherche et Bureau D'Etudes pour L'Epuration et Valoriation des Eaux (BE) Καθαρισµός των ΥΑΕ µέσω αερόβιας/αναερόβιας επεξεργασίας µε χρήση δεξαµενής καθίζησης. Τα αραιωµένα απόβλητα χρησιµοποιήθηκαν για την άρδευση φυτών. Εφαρµογή σε ελαιοτριβείο στο Δήµο Μουσούρων Κρήτης επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένου απόβλητου στη γεωργία Το επεξεργασµένο νερό µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί για άρδευση ή ως λίπασµα στη γεωργία. Τα στερεά υπολείµµατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως βιοµάζα. Technology for treatment and recycling of the water used to wash olives (UDOR) έως FP5, Ε.Ε. 977, ,400 Συντονιστής: Argus Umwelt Biotechnologie GMBH () Εταίροι: Universidad de Granada (), National Agricultural Research Foundation (), University of Rome "LA SAPIENZA"(), LABOR S.R.L (), Tecnoprocess SNC (), Kokotsakis E & others INC (), Torredonjimeno S.C.A. (), ICA S.R.L. (), INNOVA SPA () Η προτεινόµενη τεχνολογία επεξεργασίας για την παραγωγή ανακυκλωµένου νερού περιλαµβάνει: a) προκαταρκτική αερόβια επεξεργασία, b) υπερδιήθηση, c) αντίστροφη ώσµωση. Το νερό που προκύπτει µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί για το πλύσιµο των ελιών. Μείωση του όγκου των αποβλήτων προς διάθεση.

5 Development of a solar distillation wastewater treatment plant for olive oil mills (SOLAR DIST) έως FP5, Ε.Ε. 826, ,344 Συντονιστής: IB Alternative Technologien () Εταίροι: Argus Umweltbiotechnologie GMBH (), Verein zur Foerderung des Technologietransfers an der Hochschule Bremerhaven E.V. (), Stab Ambiente, Concepcao, Construcao e exploracao de Sistemas Ambientais (PT), Iliako Rewma Agriogiannes Michalis (), Union of Agricultural Cooperatives of Peza (), Millenium Electric T.O.U. INC. (IL), Tersan Puglia e sud Italia (), Globe Water AB (SE), Universita Degli Studi di Bari () Συνδυασµός ηλιακής απόσταξης και βιολογικής επεξεργασίας (τεχνητοί υγρότοποι) για τη µείωση της περιεκτικότητας σε οργανική ύλη. Χρήση του συστήµατος SOLARDIST, κοµποστοποίηση του οργανικού αποβλήτου Η ιλύς που παράγεται κοµποστοποιείται για να χρησιµοποιηθεί ως λίπασµα. Το συµπύκνωµα που παράγεται χρησιµοποιείται για άρδευση του τεχνητού υγροτόπου. Biotechnological recycle of olive mills washing water by microalgae (ALGATEC) gatec.net/ έως FP7, Ε.Ε. 1,440,000 1,070,000 Συντονιστής: BIOAZUL S.L. () Εταίροι: VALOR SABIO, Lda (PT), ISEC GMBH (), BIOTMICROGEN S.L. (), Cooperative Olive Agriculturalist Nuestra Señora de los Desamparados (), Union of Agricultural Cooperatives of Peza (), University of Granada (), University of Tuscia (), NAEF (), UMWELT () Προκαταρκτική διήθηση του νερού εκπλύσης σε δεξαµενή καθίζησης, κύρια επεξεργασία µε φωτο-βιοαντιδραστήρα χρησιµοποιώντας µικροφύκη και νέα επεξεργασία µε διήθηση µέσω µεµβράνης. Εφαρµογή στις εγκαταστάσεις SAM στο Puente Genil, Ανδαλουσία, Ισπανία και στα Πεζά Κρήτης. Ανάκτηση και ανακύκλωση του νερού που χρησιµοποιείται για το πλύσιµο των ελιών Supporting SME driven olive industry to comply with EU directives (EnXOlive) e.com έως FP7, Ε.Ε. 2,600,000 2,060,000 Συντονιστής: Av () Εταίροι: ANEO (), APOOAT (), PEZA Union (), Cartif (), Fraunhofer-Gesellschaft IGB (), ICAL (), Lachifarma (), PROVAL (), UGN- Umwelttechnik GmbH () Επεξεργασία των ΥΑΕ µε αναερόβια χώνευση και χρήση βιοαντιδραστήρα και ολοκληρωµένου συστήµατος επεξεργασίας. Πλήρες Βιοµηχανική εφαρµογή Παραγωγή βιοαερίου, πολυφαινολών, λιπάσµατος και νερού άρδευσης

6 Adaptation of renewable energies technologies for the olive oil industry (ROLIVE) esolive.com έως FP7, Ε.Ε. 2,037,219 1,417,791 Συντονιστής: Pan-Hellenic Confederation of Unions of Agricultural Cooperatives (PASEG) () Εταίροι: Sociedad Cooperativa Andaluza La Unión (UNIOLIVA) (), Centre Oleicola del Penedès S.C.C.L. (CEOLPE) (), Unione Nazionale tra le Associazioni di Produttori di Olive (UNAPROL) (), Cooperativa Agricola dos Olivicultores de Vila Flor e Ansiaes C.R.L. (VILAFLOR) (PT), Union of Agricultural Cooperatives of Peza (), Sabina Agricola S.C.L. (), Melabianakis Evripidis S.A. (), Investigación Y Tecnología Eléctrica, University of Jaén (INYTE) (), Institute for Solid Fuels Technology & Applications (ISFTA) (), Department of Agriculture and Environment University of Perugia (UNIPG) (), Verein zur Förderung des Technologietransfers an der Hochschule Bremerhaven e. V. () Διερεύνηση διαφόρων διεργασιών (ηλιακή απόσταξη, κοµποστοποίηση κά.) για την παραγωγή χρήσιµων προϊόντων από τα υπολείµµατα επεξεργασίας της ελιάς ή τη βελτιστοποίηση υπαρχουσών τεχνικών για την παραγωγή βιοαερίου Κατασκευή και λειτουργία ενός πρωτότυπου συστήµατος αεριοποίησης σε συνδυασµό µε µικρο-τουρµπίνα 30 kw Οδηγίες για τους ελαιοπαραγωγούς µε στόχο την επιλογή της βέλτιστης διαθέσιµης τεχνολογίας ανανεώσιµης ενέργειας. Παραγωγή βιοαερίου µε χρήση βέλτιστων υπαρχουσών τεχνικών. Innovative Olive Mill Waste Management Systems (NAIAS) aegean.gr/e nvironment/ eda/naias/ ERDF Καινοτόµες Δράσεις , Πρόγραµµα PP 209) 440,000 (για κατασκευαστικά έργα και λειτουργικά κόστη µε επιδότηση 50% του κόστους εγκατάστασης των πιλοτικών εγκαταστάσεων) Συντονιστής: University of the Aegean () Το σύστηµα διαχείρισης των ΥΑΕ περιλαµβάνει µια δεξαµενή διαχωρισµού των φάσεων όπου τα ΥΑΕ παραµένουν για 5 µέρες και διαχωρίζονται σε 3 κλάσµατα (ελαφρύ, µεσαίο και βαρύ) µέσω φυσικής καθίζησης. Τρείς πιλοτικές εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων κατασκευάστηκαν σε τρία ελαιοτριβεία στη Λέσβο. Βιοµηχανικό λάδι χαµηλής ποιότητας (ελαφρύ κλάσµα), εδαφοβελτιωτικό /οργανικό λίπασµα (µέσο κλάσµα)

7 Eco Olive Cleaner ecleaner.gr Μικροµεσαία επιχείρηση Αναπτύχθηκε στη Βόρεια Ελλάδα από ιδιώτη ιδιοκτήτη ελαιοτριβείου, Άγγελος Αβέρης () Διαχωρισµός της στερεής φάσης (ελαιόπαστα) από την υγρή φάση χρησιµοποιώντας ένα σύστηµα δονούµενης κοσκίνισης, κατά το αρχικό στάδιο παραγωγής λαδιού. Πλήρες Βιοµηχανική κλίµακα στο ελαιοτριβείο του Αβέρη στη Βόρεια Ελλάδα απόβλητο για επαναχρησιµοποίηση στο decanter ή για άρδευση. Η στερεή φάση µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως φυσικό λίπασµα Improvements of Treatments and Validation of the Liquid- Solid Waste from the Two-Phase Olive Oil Extraction (IMPROLIVE) cm.es/info/i mproliv/inde x.htm w.rwthaachen.de/c ms/index.ph p?id= έως Πρόγραµµα FAIR (CT ), EC, Directorate General XII E-2 892, ,491 Συντονιστής: Universidad Complutense de Madrid () Εταίροι: University of Athens (), Forschungsinstitut für Wasser und Abfallwirtschaft (), Westfalia Separator AG (), Cognito Quam Electrotechnologies Ltd. (), Wye College (GB), Harokopio University () Η ολοκληρωµένη µεθοδολογία περιλαµβάνει διάφορες διαδικασίες όπως εµπλουτισµός µε πρωτεΐνες, αερόβια βιοαποκατάσταση και σταθεροποίηση αζώτου, εξαγωγή µε φυγοκέντριση, ρευστοποιηµένη κλίνη, ψεκασµό ή ξήρανση και καύση/αεριοποίηση. Πλήρες Αποµάκρυνση ελαίων και ξήρανση του alpeorujo Λάδι βέλτιστης ποιότητας, οργανικό λίπασµα για γεωργική χρήση, υλικό για χρήση ως ζωοτροφή και/ή πρόσθετο σε τροφές

Μέτρα Φιλικά Προς το Περιβάλλον: 10 Εναλλακτικές Προτάσεις Επεξεργασίας Αποβλήτων Ελαιουργείων

Μέτρα Φιλικά Προς το Περιβάλλον: 10 Εναλλακτικές Προτάσεις Επεξεργασίας Αποβλήτων Ελαιουργείων LIFE05 ENV/GR/000245 Environmental Friendly Technologies for Rural Development Μέτρα Φιλικά Προς το Περιβάλλον: 10 Εναλλακτικές Προτάσεις Επεξεργασίας Αποβλήτων Ελαιουργείων Νικόλαος Καλογεράκης και Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΟΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΟΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΝΤΑΡΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοαποκατάσταση εδαφών

Βιοαποκατάσταση εδαφών Βιοαποκατάσταση εδαφών Δρ. Μαρία Κ. Ντούλα Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας e-mail: mdoula@otenet.gr 1. Εισαγωγή Η ρύπανση των εδαφών και των υπόγειων υδάτων αποτελεί για

Διαβάστε περισσότερα

REnInvest Group Βιοαέριο- Μια σηµαντική εναλλακτική µορφή ενέργειας. Πτολεµαΐδα - Ιούλιος 2012

REnInvest Group Βιοαέριο- Μια σηµαντική εναλλακτική µορφή ενέργειας. Πτολεµαΐδα - Ιούλιος 2012 REnInvest Group Βιοαέριο- Μια σηµαντική εναλλακτική µορφή ενέργειας Πτολεµαΐδα - Ιούλιος 2012 Εταιρικό προφίλ Η ίδρυση της REnInvest το 2004 υλοποιεί την επιθυµία µιας οµάδας επαγγελµατιών του χώρου να

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2013

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2013 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2013 Θεσσαλονίκη 2013 1. ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 1 1.1. ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ 1 1.2. ΕΘΝΙΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ 4 1.3. ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΤ ΑΝΑΘΕΣΗ 13 1.4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Τεχνική Υποστήριξη της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (νυν Ειδική Γραμματεία Υδάτων) για τον επιλογής για την επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΜΙΚΡΟ ΙΗΘΗΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΜΙΚΡΟ ΙΗΘΗΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΜΙΚΡΟ ΙΗΘΗΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ιαµαντής Β.Ι., Αναγνωστόπουλος Κ., Μελίδης Π. και Αϊβαζίδης Α. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Local Action Plan for the Prefecture of Chania, Crete

Local Action Plan for the Prefecture of Chania, Crete Local Action Plan for the Prefecture of Chania, Crete Midterm Report / Annex 7.3.10: Local Action Plan for the Prefecture of Chania/Crete 1 Επιλογές ιαχείρισης Αποβλήτων για τον Έλεγχο των Εκποµπών των

Διαβάστε περισσότερα

ΗΟδηγία Πλαίσιο 2000/60 (Προστασία

ΗΟδηγία Πλαίσιο 2000/60 (Προστασία των Νικολάου Καλογεράκη και Νικολάου Π. Νικολαΐδη Καθηγητές, Πολυτεχνείου Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ΕΠΙΣΤΗΜΗ Environmental Friendly Technologies for Rural Development Μέτρα Φιλικά Προς το Περιβάλλον:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ Κοζάνη 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΣΠΟΥ ΕΣ... 1 Α.

Διαβάστε περισσότερα

åõñùðáúêü ðñïãñüììáôá

åõñùðáúêü ðñïãñüììáôá - 1 - åõñùðáúêü ðñïãñüììáôá [noé Patrimoine et prévention des risques naturels Tempus ECPL - 2 - Tempus E-Learning (IB JEP-41148-2006 RS) Συντονίζον Ίδρυμα: ΤΕΙ Αθήνας Συνεργαζόμενοι Φορείς: ΤΕΙ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λασπίδου Σ. Χρυσή Επίκουρος Καθηγήτρια

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λασπίδου Σ. Χρυσή Επίκουρος Καθηγήτρια ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λασπίδου Σ. Χρυσή Επίκουρος Καθηγήτρια Βόλος, Μάιος 2013 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνοµα και επώνυµο: Όνοµα πατέρα: Επάγγελµα: ΧΡΥΣΗ ΛΑΣΠΙ ΟΥ Σωτήριος Επίκουρη Καθηγήτρια Τίτλοι: ρ. Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Διάχυση ενός ευρωπαϊκού μοντέλου για την παραγωγή βιοαιθανόλης 1 ης γενιάς σε αποκεντρωμένες μονάδες. Διοικητικός Οδηγός

Διάχυση ενός ευρωπαϊκού μοντέλου για την παραγωγή βιοαιθανόλης 1 ης γενιάς σε αποκεντρωμένες μονάδες. Διοικητικός Οδηγός Διάχυση ενός ευρωπαϊκού μοντέλου για την παραγωγή βιοαιθανόλης 1 ης γενιάς σε αποκεντρωμένες μονάδες Διοικητικός Οδηγός Φωτογραφίες εξωφύλλου: CETA, INIPA Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτού

Διαβάστε περισσότερα

IEE Project BiogasIN Information Material for financing bodies in Greece Υλικό πληροφόρησης για χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς στην Ελλάδα D.3.6.4, WP3 Σιούλας Κωνσταντίνος Τµήµα Περιβάλλοντος και Μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Επώνυμο: Αμανατίδου Όνομα: Ελισάβετ Όνομα πατρός: Ιωακείμ Ημερομηνία γέννησης: 16/08/1958 Τόπος γέννησης : Έδεσσα - Ν. Πέλλας Οικογεν. Κατάσταση: Έγγαμη - Ένα παιδί

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονομα : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Επώνυμο : ΓΡΑΜΜΕΛΗΣ Ονομα πατρός : ΧΡΙΣΤΟΦΑΣ Ημερ. γέννησης : 24/01/1974 Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος Ι.2 ΣΠΟΥΔΕΣ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ - ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυση των περιβαλλοντικων επιπτωσεων της παραγωγης βιοκαυσιµων σε τοπικες επαρχιακες περιοχες(δραση 8.3).

Αναλυση των περιβαλλοντικων επιπτωσεων της παραγωγης βιοκαυσιµων σε τοπικες επαρχιακες περιοχες(δραση 8.3). INTERREG IIIA ΕΛΛΑ Α ΙΤΑΛΙΑ 2000 2006 ΕΡΓΟ ΒΙΟSIS,, ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ: ΙΙ 2.1 Πανεπιστηµιο του Salento Di.S.Te.B.A. Αναλυση των περιβαλλοντικων επιπτωσεων της παραγωγης βιοκαυσιµων σε τοπικες επαρχιακες περιοχες(δραση

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

B. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΟΝΟΜΑ: ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1950 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΓΟΝΝΟΙ ΛΑΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος με δύο παιδιά A1. ΣΠΟΥΔΕΣ i. Πτυχίο Γεωπονίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Βασίλη Δ. Μάνου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Βασίλη Δ. Μάνου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Βασίλη Δ. Μάνου Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο : Μάνος Βασίλης Επάγγελμα : Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Διεύθυνση κατοικίας : Καρακάση 9, 54 248 Θεσσαλονίκη, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΞΥΠΝΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Επιμέλεια Σύνταξης Τάσος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη Διαχείριση Βιοαποβλήτων σε επίπεδο Δήμων

Βιώσιμη Διαχείριση Βιοαποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Βιώσιμη Διαχείριση Βιοαποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΜΑΡΙΑ ΛΟΪΖΙΔΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό υλικό για τους Μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους στην Κύπρο. Ένα υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Εκπαιδευτικό υλικό για τους Μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους στην Κύπρο. Ένα υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Εκπαιδευτικό υλικό για τους Μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους στην Κύπρο Ένα υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη «Αποστολή Νερό» Πρόγραμμα Μη Συμβατικών Υδατικών Πόρων στην Κύπρο Το παρόν υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ -- ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Compact Εγκαταστάσει Επεξεργασία Λυµάτων

Compact Εγκαταστάσει Επεξεργασία Λυµάτων Compact Εγκαταστάσει Επεξεργασία Λυµάτων -1- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ COMPACT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η περιγραφόµενη τεχνική λύση στην επεξεργασία αστικών λυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Local Action Plan for the Region of Eastern Macedonia and Thrace

Local Action Plan for the Region of Eastern Macedonia and Thrace Local Action Plan for the Region of Eastern Macedonia and Thrace Midterm Report / Annex 7.3.9: Local Action Plan for the region of Eastern Macedonia and Thrace 1 Επιλογές ιαχείρισης Αποβλήτων για τον Έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

Μέχρι και σήµερα ακόµη υπάρχει η τάση να δηµιουργούνται βιοµηχανικές ζώνες παραθαλάσσια, σε κλειστά πολλές λιµάνια ή στις όχθες ποταµών και λιµνών.

Μέχρι και σήµερα ακόµη υπάρχει η τάση να δηµιουργούνται βιοµηχανικές ζώνες παραθαλάσσια, σε κλειστά πολλές λιµάνια ή στις όχθες ποταµών και λιµνών. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Γενικά Τα βιοµηχανικά απόβλητα αποτελούν µία από τις κυριότερες πηγές ρύπανσης του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόµενες χώρες. Η βιοµηχανική δραστηριότητα παράγει υγρά απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα