Μηχανές Πάγου σε Νιφάδες QF800-QC700. Εγκατάσταση. Τοποθεσία της Μηχανής Πάγου. Ηλεκτρικά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μηχανές Πάγου σε Νιφάδες QF800-QC700. Εγκατάσταση. Τοποθεσία της Μηχανής Πάγου. Ηλεκτρικά"

Transcript

1 Μηχανές Πάγου σε Νιφάδες QF800-QC700 Εγκατάσταση Τοποθεσία της Μηχανής Πάγου Ηλεκτρικά Η τοποθεσία που θα επιλέξετε να εγκαταστήσετε τη μηχανή πάγου πρέπει να γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια. Αν οποιαδήποτε από αυτά τα κριτήρια δεν τηρούνται, επιλέξτε μια άλλη τοποθεσία. Η τοποθεσία πρέπει να βρίσκεται σε εσωτερικό χώρο. Η τοποθεσία θα πρέπει να είναι ελεύθερη από αερομεταφερόμενα σωματίδια και άλλους ρύπους. Η θερμοκρασία του αέρα πρέπει να είναι τουλάχιστον 7 C (45 F), αλλά να μην υπερβαίνει τους 43,4 C (110 F). Η θερμοκρασία του νερού πρέπει να είναι τουλάχιστον 7 C (45 F), αλλά να μην υπερβαίνει τους 32,2 C (90 F). Η τοποθεσία δεν πρέπει να είναι κοντά σε συσκευές που παράγουν θερμότητα ή σε άμεση έκθεση ηλίου. Η τοποθεσία πρέπει να αντέχει το βάρος της μηχανής πάγου και ενός κάδου γεμάτο πάγο. Η τοποθεσία πρέπει να επιτρέπει αρκετό ελεύθερο χώρο στο πίσω μέρος της μηχανής πάγου για τις συνδέσεις νερού και αποχέτευσης και για τις ηλεκτρικές συνδέσεις. Η τοποθεσία δεν πρέπει να εμποδίζει τη ροή του αέρα μέσα ή γύρω από τη μηχανή πάγου. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για τις απαιτήσεις ελεύθερου χώρου. Ενσωματωμένο Αερόψυκτο Υδρόψυκτο Και Τηλεχειρισμός Κορυφή/Πλευρές 13 cm (5 ) 13 cm (5 )* Πίσω 13 cm (5 ) 13 cm (5 )* *Δεν υπάρχει απαίτηση ελάχιστου ελεύθερη χώρου. Οι παραπάνω τιμές συνιστώνται μόνο για την αποτελεσματική λειτουργία και συντήρηση. ΠΡΟΣΟΧΗ Η μηχανή πάγου πρέπει να προστατεύεται αν πρόκειται να εκτεθεί σε θερμοκρασίες κάτω από 0 C (32 F). Ανεπάρκεια που έχει προκληθεί από την έκθεση σε θερμοκρασίες ψύξεως δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Ανατρέξτε στην ενότητα «Τοποθέτηση εκτός Λειτουργίας». ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Όλες οι καλωδιώσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τους τοπικούς, πολιτειακούς και εθνικούς κώδικες. Τάση Η μέγιστη επιτρεπτή απόκλιση τάσης είναι ± 10% της ονομαστικής τάσεως κατά την εκκίνηση της μηχανής πάγου (όταν το ηλεκτρικό φορτίο είναι μέγιστο). ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η μηχανή πάγου θα πρέπει να είναι γειωμένη σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κώδικες ηλεκτρικών. Ασφάλεια/Διακόπτης κυκλώματος Πρέπει να διατίθεται μία ξεχωριστή ασφάλεια/διακόπτης κυκλώματος για κάθε μηχανή πάγου. Οι διακόπτες κυκλώματος πρέπει να είναι βαθμονομημένο κατά H.A.C.R. (δεν ισχύει για τον Καναδά). Ελάχιστη Χωρητικότητα του Κυκλώματος σε Αμπέρ Η ελάχιστη χωρητικότητα του κυκλώματος σε αμπέρ χρησιμοποιείται για να καθοριστεί το μέγεθος του καλωδίου της ηλεκτρικής παροχής. (Η ελάχιστη χωρητικότητα του κυκλώματος σε αμπέρ δεν είναι το φορτίο λειτουργίας σε αμπέρ της μηχανής.) Το μέγεθος καλωδίου (ή το πάχος) επίσης εξαρτάται από την τοποθεσία, τα χρησιμοποιούμενα υλικά, το χρόνο λειτουργίας, κτλ., και γι αυτό θα πρέπει να καθοριστεί από αρμόδιο ηλεκτρολόγο. (Ανατρέξτε στον πίνακα της επόμενης σελίδας για τα ηλεκτρικά στοιχεία.) MANITOWOC ICE, INC S. 26 th ST., PO Box 1720, Manitowoc, WI USA P/N Fax Website - 12/06

2 Ηλεκτρικά Στοιχεία Μηχανών Πάγου Μηχανή Πάγου Κύκλος Φάσης Μέγιστη Ασφάλεια/ Διακόπτης Κυκλώματος Τάση Αερόψυκτη Υδρόψυκτο Ελάχιστα Αμπέρ του Κυκλώματος Μέγιστη Ασφάλεια/ Διακόπτης Κυκλώματος Ελάχιστα Αμπέρ του Κυκλώματος QF /1/ , ,0 230/1/ ,8 20 8,4 QC /1/ , ,0 230/1/ ,8 20 8,4 Παροχή Νερού και Μέγεθος/Συνδέσεις του Σωλήνα Αποχέτευσης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Όλα τα υδραυλικά θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους τοπικούς, πολιτειακούς και εθνικούς κώδικες. Συνδέστε την είσοδο νερού της μηχανής πάγου μόνο σε πόσιμο νερό. Μη συνδέετε σε παροχή ζεστού νερού. Εγκαταστήστε μια βαλβίδα διακοπής νερού. Μονώστε τις γραμμές νερού και αποστράγγισης για να εμποδιστεί η συμπύκνωση. Τοποθεσία Θερμοκρασία Νερού Πίεση Νερού Σύνδεση Μηχανής Πάγου ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΡΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΟΥ ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΡΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ 1 Ελαχ. = Ελάχιστο 7 C (45 F) Ελαχ. 32,2 C (90 F) Μεγ. 0,6 C (33 F) Ελαχ. 32,2 C (90 F) Μεγ. 137,9 kpa (20 psi) Ελαχ. 551,5 kpa (80 psi) Μεγ /8 Θηλυκό Σπείρωμα του Σωλήνα 137,9 kpa (20 psi) Ελαχ. 1034,2 kpa (150 psi) Μεγ. 1/2 Θηλυκό Σπείρωμα του Σωλήνα 1/2 Θηλυκό Σπείρωμα του Σωλήνα Μέγεθος Σωληνώσεων έως τη Σύνδεση της Μηχανής Πάγου 9,5 mm (3/8 ) ελάχιστη εσωτερική διάμετρος 12,7 mm (1/2 ) ελάχιστη εσωτερική διάμετρος 12,7 mm (1/2 ) ελάχιστη εσωτερική διάμετρος 2 Μεγ. = Μέγιστο 2

3 Λειτουργία και Συντήρηση Έλεγχος Στάθμης Νερού Η βαλβίδα με πλωτήρα διατηρεί τη σωστή στάθμη νερού. Η στάθμη του νερού πρέπει να επιτρέπει στους ανιχνευτές στάθμης νερού να διατηρούν την επαφή με το νερό κατά τη διάρκεια του κύκλου ψύξεως. Η στάθμη του νερού είναι εργοστασιακά καθορισμένη και συνήθως δεν απαιτεί ρύθμιση. Ελέγξτε τη στάθμη του νερού κατά τη διάρκεια του κύκλου ψύξεως. Η στάθμη του νερού είναι σωστή εάν η λυχνία ένδειξης της στάθμης νερού είναι ενεργοποιημένη και δεν εισέρχεται νερό στο σωλήνα υπερχείλισης. (Ελέγξτε εάν εξέρχεται νερό υπερχείλισης από τη γραμμή αποστράγγισης στην αποχέτευση του πυθμένα). Σε περίπτωση που απαιτούνται ρυθμίσεις: α. Περιστρέψετε τον πλωτήρα δεξιόστροφα για αύξηση της στάθμης νερού β. Περιστρέψετε τον πλωτήρα αριστερόστροφα για μείωση της στάθμης νερού. Βεβαιωθείτε ότι η έξοδος της βαλβίδας με πλωτήρα του νερού έχει κλίση 20 έως 30 προκειμένου να αποφευχθεί η επαφή με τον πλωτήρα. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΕΞΟΔΟΣ ΝΕΡΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΚΛΙΣΗ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΩΤΗΡΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΕΣ ΠΗΝΙΟ ΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΠΛΩΤΗΡΑ ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΠΛΩΤΗΡΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΨΤΕ ΤΟΝ ΠΛΩΤΗΡΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΝΕΡΟΥ 3

4 Σειρά Λειτουργίας Παραγωγής Πάγου ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ: Όταν ο διακόπτης μοχλού τοποθετηθεί στη θέση ICE (ΠΑΓΟΣ), πριν την εκκίνηση ενός κύκλου παραγωγής πάγου, θα πρέπει να συμβαίνουν τα ακόλουθα. A. Το κύκλωμα του ανιχνευτή στάθμης του κάδου πρέπει να είναι ανοιχτό (η λυχνία της στάθμης του κάδου να είναι σβηστή). Εάν το κύκλωμα του ανιχνευτή είναι κλειστό (η λυχνία της στάθμης του κάδου είναι αναμμένη), όταν ο διακόπτης μοχλού τοποθετείται στη θέση πάγου, το σύστημα ελέγχου περιμένει έως ότου το κύκλωμα του ανιχνευτή στάθμης του κάδου να ανοίξει (να σβήσει η λυχνία της στάθμης του κάδου), πριν ξεκινήσει μια σειρά παραγωγής πάγου. Η μηχανή πάγου δεν θα ξεκινήσει αν ο ανιχνευτής στάθμης του κάδου έχει αφαιρεθεί ή έχει αποσυνδεθεί. B. Το κύκλωμα του ανιχνευτή στάθμης νερού πρέπει να είναι κλειστό (η λυχνία της στάθμης νερού να είναι αναμμένη) για να ξεκινήσει ο συμπιεστής. Εάν το κύκλωμα του ανιχνευτή στάθμης νερού είναι ανοιχτό (η λυχνία της στάθμης νερού είναι σβηστή), το σύστημα ελέγχου περιμένει έως ότου το κύκλωμα του ανιχνευτή στάθμης νερού να κλείσει πριν ξεκινήσει ο συμπιεστής. ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ: 1. Ξέπλυμα Αμέσως μόλις τοποθετηθεί ο διακόπτης μοχλού στη θέση ICE (ΠΑΓΟΣ), ενεργοποιείται η σωληνοειδής βαλβίδα ταχείας εκκένωσης και το κιβώτιο μετάδοσης κίνησης. Η βαλβίδα ταχείας εκκένωσης απενεργοποιείται μετά από 45 δευτερόλεπτα. 1α. Γέμισμα με νερό Μετά από 45 δευτερόλεπτα ενεργοποιείται η σωληνοειδής βαλβίδα νερού με πλωτήρα. ΚΥΚΛΟΣ ΨΥΞΗΣ: 2. Όταν το νερό έρχεται σε επαφή με τους ανιχνευτές στάθμης νερού, ενεργοποιούνται ο συμπιεστής και ο κινητήρας του ανεμιστήρα ψύξεως. Ο κινητήρας, ο συμπιεστής, ο κινητήρας ανεμιστήρα ψύξεων και η σωληνοειδής βαλβίδα νερού με πλωτήρα παραμένουν ενεργοποιημένες καθώς η μηχανή πάγου παράγει πάγο. Η βαλβίδα νερού με πλωτήρα θα ανοιγοκλείνει αυτόματα για να διατηρεί τη σωστή στάθμη νερού. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ: 3. Πάγος θα συσσωρεύεται στον κάδο μέχρι αυτός να έρθει σε επαφή με τον ανιχνευτή στάθμης του κάδου. Αφού ο πάγος βρίσκεται σε επαφή με τον ανιχνευτή στάθμης του κάδου για 30 συνεχόμενα δευτερόλεπτα, απενεργοποιείται ο συμπιεστής. Για να επιτραπεί η έξοδος του πλεονάζοντος πάγου, ο κινητήρας και η σωληνοειδής βαλβίδα νερού με πλωτήρα παραμένουν ενεργοποιημένοι για 45 επιπλέον δευτερόλεπτα και μετά απενεργοποιούνται. Για να επιτραπεί η αποστράγγιση του εξατμιστήρα από το νερό, η βαλβίδα ταχείας εκκένωσης ενεργοποιείται για 45 δευτερόλεπτα και μετά απενεργοποιείται. Μια περίοδος των 8 λεπτών ξεκινά μόλις απενεργοποιηθεί ο συμπιεστής. Όταν ο πάγος μειωθεί και δεν βρίσκεται πλέον σε επαφή με τον ανιχνευτή στάθμης του κάδου, η μηχανή πάγου θα ξεκινήσει έναν αρχικό κύκλο εκκίνησης, εφόσον η «περίοδος ασφαλείας των 8 λεπτών» έχει λήξει. Περίοδος Ασφαλείας των 8 Λεπτών Η λυχνία της στάθμης του κάδου θα αναβοσβήνει μέχρι να τελειώσει η περίοδος ασφαλείας των 8 λεπτών. Η λυχνία θα απενεργοποιηθεί μετά τη λήξη της περιόδου ασφαλείας των 8 λεπτών. Η περίοδος ασφαλείας των 8 λεπτών μπορεί να αποφευχθεί μετακινώντας το διακόπτη μοχλού από τη θέση ICE στη θέση OFF και μετά πάλι στη θέση ICE. Σειρά ξεπλύματος στην κατάσταση «ΠΑΓΟΣ» Ύστερα από 100 ώρες λειτουργίας της μηχανής πάγου, αυτή θα σταματήσει να παράγει πάγο και θα εκτελέσει μια σειρά ξεπλύματος. Η σειρά ξεπλύματος θα απομακρύνει τα άλατα που έχουν καθιζάνει στο πυθμένα του εξατμιστήρα. Ολόκληρη η σειρά ξεπλύματος διαρκεί περίπου 11 λεπτά, μετά από τα οποία η μηχανή πάγου αυτόματα επανέρχεται στην κατάσταση παραγωγής πάγου και ο μετρητής των 100 ωρών μηδενίζεται. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μηχανές πάγου σε νιφάδες χρησιμοποιούν έναν ατέρμονα κοχλία για να απομακρύνουν τον πάγο από τον εξατμιστήρα. Οι περιστασιακοί θόρυβοι (τριξίματα, ξυσίματα ή κρότοι) είναι συνηθισμένοι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής πάγου. 4

5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Το καθαριστικό της μηχανής πάγου χρησιμοποιείται για να αφαιρεί κατάλοιπα ασβεστίου και συσσωρεύσεις άλλων ανόργανων στοιχείων. Δεν χρησιμοποιείται για να αφαιρεί άλγη και γλίτσα. Για πληροφορίες σχετικά με την απομάκρυνση άλγεων και γλίτσας, ανατρέξτε στην ενότητα «Διαδικασία Απολύμανσης». Για να ξεκινήσετε έναν κύκλο καθαρισμού χρησιμοποιώντας την Τεχνολογία Καθαρισμού της Manitowoc, ακολουθείστε την παρακάτω διαδικασία. Βήμα 1 Αφαιρέστε το μπροστινό και το πίσω κάλυμμα και τοποθετήστε το διακόπτη μοχλού στη θέση OFF. Βήμα 2 Για να ξεκινήσετε τον κύκλο καθαρισμού, τοποθετήστε το διακόπτη μοχλού στη θέση CLEAN (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ). Το νερό θα ρέει από τη βαλβίδα ταχείας εκκένωσης νερού προς την αποχέτευση. Οι λυχνίες ξεπλύματος, βαλβίδας ταχείας εκκένωσης και στάθμης νερού θα ενεργοποιηθούν υποδεικνύοντας ότι η μηχανή πάγου βρίσκεται σε κατάσταση καθαρισμού. Βήμα 3 Αφαιρέστε το πώμα των 3,8 εκατοστών (1 ½ ) από το πάνω κάλυμμα της δεξαμενής νερού. Περιμένετε για ένα περίπου λεπτό ή μέχρι να απενεργοποιηθεί η λυχνία της βαλβίδας ταχείας εκκένωσης. Στη συνέχεια, προσθέστε την κατάλληλη ποσότητα καθαριστικού μηχανών πάγου Manitowoc και τοποθετήστε πάλι το πώμα. Βήμα 4 Η μηχανή πάγου θα εκτελέσει αυτόματα έναν κύκλο καθαρισμού των δέκα λεπτών, ακολουθούμενο από τέσσερις κύκλους ξεπλύματος και μετά θα σταματήσει. Η λυχνία ξεπλύματος θα παραμείνει ενεργοποιημένη μέχρι ο διακόπτης μοχλού τοποθετηθεί στη θέση OFF. Ολόκληρος ο κύκλος αυτός διαρκεί περίπου 21 λεπτά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να εκτελείται περιοδικός καθαρισμός στις γειτονικές επιφάνειες που δεν έρχονται σε επαφή με το σύστημα διανομής νερού. Η Manitowoc συνιστά την αποσυναρμολόγηση, τον καθαρισμό και την απολύμανση της μηχανής πάγου και του κάδου/δοχείου κάθε έξι μήνες. Μην ξεπλένετε τις απολυμασμένες περιοχές. Βήμα 5 A. Η μηχανή πάγου μπορεί να ρυθμιστεί για να ξεκινήσει και να ολοκληρώσει μια διαδικασία καθαρισμού και στη συνέχεια να ξεκινήσει πάλι να παράγει πάγο αυτόματα. B. Περιμένετε περίπου ένα λεπτό από την εκκίνηση του κύκλου καθαρισμού (μέχρι να απενεργοποιηθεί η λυχνία της βαλβίδας ταχείας εκκένωσης). Στη συνέχεια μεταβείτε από τη θέση CLEAN (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) στη θέση ICE (ΠΑΓΟΣ). C. Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος καθαρισμού, θα σβήσει η λυχνία ξεπλύματος και η παραγωγή πάγου θα ξεκινήσει αυτόματα. Μοντέλο QF800/QC700 Ποσότητα Καθαριστικού /Νερού 90 ml Αναμειγνυόμενο με 3,8 λίτρα Κρύο νερό 5

6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Το καθαριστικό της μηχανής πάγου χρησιμοποιείται για να αφαιρεί κατάλοιπα ασβεστίου και συσσωρεύσεις άλλων ανόργανων στοιχείων. Δεν χρησιμοποιείται για να αφαιρεί άλγη και γλίτσα. Για πληροφορίες σχετικά με την απομάκρυνση άλγεων και γλίτσας, ανατρέξτε στην ενότητα «Διαδικασία Απολύμανσης». Βήμα 1 Αφαιρέστε το μπροστινό και το πίσω κάλυμμα και τοποθετήστε το διακόπτη μοχλού στη θέση OFF. Βήμα 2 Απομακρύνετε όλο το πάγο από τον κάδο/δοχείο. Βήμα 3 Αποσυνδέστε τη γραμμή παροχής νερού από το εξάρτημα ταχείας αποσύνδεσης της βαλβίδας με πλωτήρα, πιέζοντας το μοχλό από ανοξείδωτο ατσάλι. Βήμα 4 Αφαιρέστε το πάνω κάλυμμα από τη δεξαμενή νερού. Βήμα 5 Απομακρύνετε τους ανιχνευτές στάθμης νερού από το πάνω κάλυμμα και με τα καλώδια ακόμη συνδεδεμένα, τοποθετήστε τους (σε όρθια θέση) μέσα στη δεξαμενή νερού. Βήμα 6 Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία καθαρισμού, τοποθετήστε το διακόπτη μοχλού στη θέση ICE (ΠΑΓΟΣ). Θα ξεκινήσει ο κινητήρας και θα ενεργοποιηθεί η βαλβίδα ταχείας εκκένωσης νερού. Το νερό θα ρέει από τη βαλβίδα ταχείας εκκένωσης νερού προς την αποχέτευση. Θα ενεργοποιηθούν οι λυχνίες στον πίνακα ελέγχου που αντιστοιχούν στη βαλβίδα ταχεία εκκένωσης και στον κινητήρα για να δείξουν ότι η μηχανή πάγου ξεκινά τη Σειρά Παραγωγής Πάγου. Βήμα 7 Περιμένετε 45 δευτερόλεπτα μέχρι να απενεργοποιηθεί η λυχνία της βαλβίδας ταχείας εκκένωσης και να ενεργοποιηθεί η λυχνία της βαλβίδας με πλωτήρα. Προσθέστε την κατάλληλη ποσότητα καθαριστικού μηχανών πάγου Manitowoc στη δεξαμενή του νερού. Μοντέλο QF800/QC700 Ποσότητα Καθαριστικού /Νερού 90 ml Αναμειγνυόμενο με 3,8 λίτρα Κρύο νερό Βήμα 8 Συνδέστε πάλι τη γραμμή παροχής νερού στη βαλβίδα με πλωτήρα. Ο συμπιεστής θα ενεργοποιηθεί όταν ο ανιχνευτής στάθμης νερού έρθει σε επαφή με το νερό. Η μηχανή πάγου θα ψυχθεί και θα απορρίψει το διάλυμα καθαρισμού στον κάδο. Συνεχίστε τον κύκλο ψύξεως για 10 λεπτά έτσι ώστε να απομακρυνθεί όλο το διάλυμα καθαρισμού από τη δεξαμενή νερού. Βήμα 9 Τοποθετήστε το διακόπτη μοχλού στη θέση OFF και ανατρέξτε στη διαδικασία απολύμανσης. 6

7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ Το απολυμαντικό της μηχανής πάγου χρησιμοποιείται για να αφαιρεί άλγη και γλίτσα. Δεν χρησιμοποιείται για να αφαιρεί τα κατάλοιπα ασβεστίου ή συσσωρεύσεις άλλων ανόργανων στοιχείων. Για πληροφορίες σχετικά με την απομάκρυνση κατάλοιπων ασβεστίου και συσσωρεύσεων άλλων ανόργανων στοιχείων, ανατρέξτε στην ενότητα «Διαδικασία Καθαρισμού». Βήμα 1 Εκτελέστε τη διαδικασία καθαρισμού πριν απολυμάνετε τη μηχανή πάγου. Βήμα 2 Αποσυνδέστε τη γραμμή παροχής νερού από το εξάρτημα ταχείας αποσύνδεσης της βαλβίδας με πλωτήρα, πιέζοντας το μοχλό από ανοξείδωτο ατσάλι. Βήμα 3 Αναμίξτε 120 ml απολυμαντικού μηχανών πάγου Manitowoc με 23 λίτρα κρύου νερού. Μοντέλο QF800/QC700 Ποσότητα Απολυμαντικού /Νερού 120 ml Αναμειγνυόμενο με 23 λίτρα Κρύο νερό Βήμα 4 Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία απολύμανσης, τοποθετήστε το διακόπτη μοχλού στη θέση ICE (ΠΑΓΟΣ). Θα ξεκινήσει ο κινητήρας και θα ενεργοποιηθεί η βαλβίδα ταχείας εκκένωσης νερού. Το νερό θα ρέει από τη βαλβίδα ταχείας εκκένωσης νερού προς την αποχέτευση. Οι λυχνίες στον πίνακα ελέγχου που αντιστοιχούν στη βαλβίδα ταχεία εκκένωσης και στον κινητήρα θα ενεργοποιηθούν για να δείξουν ότι η μηχανή πάγου ξεκινά τη Σειρά Παραγωγής Πάγου. Βήμα 5 Περιμένετε 45 δευτερόλεπτα μέχρι να απενεργοποιηθεί η λυχνία της βαλβίδας ταχείας εκκένωσης και να ενεργοποιηθεί η λυχνία της βαλβίδας με πλωτήρα. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με το ήδη αναμιγμένο διάλυμα απολυμαντικού/νερού. Ο συμπιεστής θα ενεργοποιηθεί όταν ο ανιχνευτής στάθμης νερού έρθει σε επαφή με το νερό. Η μηχανή πάγου θα ψυχθεί και θα απορρίψει το διάλυμα απολύμανσης στον κάδο. Προσθέστε το υπόλοιπο διάλυμα απολυμαντικού/νερού όταν μειωθεί η στάθμη του νερού στη δεξαμενή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσέχετε να μην πέσει η στάθμη του νερού κάτω από τον ανιχνευτή στάθμης νερού. Η μηχανή πάγου θα διακόψει τον κύκλο όταν ανοίξει το κύκλωμα των ανιχνευτών της στάθμης νερού (χαθεί η επαφή με το νερό) για περισσότερα από 90 δευτερόλεπτα. Βήμα 6 Αφού προστεθεί όλο το διάλυμα απολυμαντικού/νερού στη δεξαμενή, συνδέστε πάλι τη γραμμή παροχής νερού στο εξάρτημα ταχείας αποσύνδεσης της βαλβίδας με πλωτήρα. Η μηχανή πάγου θα συνεχίσει να ψύχεται και να απορρίπτει το διάλυμα απολύμανσης στον κάδο. Αφήστε τον κύκλο να συνεχιστεί για 10 λεπτά έτσι ώστε να απομακρυνθεί όλο το διάλυμα απολύμανσης από τη δεξαμενή νερού. Βήμα 7 Τοποθετήστε το διακόπτη μοχλού στη θέση OFF και ανατρέξτε στη διαδικασία αποσυναρμολόγησης για καθαρισμό και απολύμανση. Μην ξεπλένετε τις απολυμασμένες περιοχές. 7

8 8

9 9

10 10

Μηχανήματα Πάγου Μοντέλο Q. Εγκατάσταση. Χώρος Εγκατάστασης του Μηχανήματος Πάγου. Ηλεκτρικές Συνδέσεις

Μηχανήματα Πάγου Μοντέλο Q. Εγκατάσταση. Χώρος Εγκατάστασης του Μηχανήματος Πάγου. Ηλεκτρικές Συνδέσεις Μηχανήματα Πάγου Μοντέλο Q Εγκατάσταση Χώρος Εγκατάστασης του Μηχανήματος Πάγου Ο χώρος που θα επιλέξετε για να εγκαταστήσετε το μηχάνημα πάγου θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Παγομηχανή Nugget Μοντέλο S SF400/SN450/SF600/SN650/SF900/ SN950/SF1200/SN1250/SF2000/SN2050. Εγκατάσταση. Ηλεκτρικές συνδέσεις

Παγομηχανή Nugget Μοντέλο S SF400/SN450/SF600/SN650/SF900/ SN950/SF1200/SN1250/SF2000/SN2050. Εγκατάσταση. Ηλεκτρικές συνδέσεις Παγομηχανή Nugget Μοντέλο S SF400/SN450/SF600/SN650/SF900/ SN950/SF1200/SN1250/SF2000/SN2050 Εγκατάσταση Θέση εγκατάστασης της Παγομηχανής Η επιλεγμένη θέση για την παγομηχανή πρέπει να ανταποκρίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανές παγοκύβων Μοντέλο S. Εγκατάσταση. Ηλεκτρικές συνδέσεις. Θέση εγκατάστασης της μηχανής παγοκύβων

Μηχανές παγοκύβων Μοντέλο S. Εγκατάσταση. Ηλεκτρικές συνδέσεις. Θέση εγκατάστασης της μηχανής παγοκύβων Μηχανές παγοκύβων Μοντέλο S Εγκατάσταση Θέση εγκατάστασης της μηχανής παγοκύβων Η επιλεγμένη θέση για τη μηχανή παγοκύβων πρέπει να ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια. Σε περίπτωση που έστω και ένα από

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Μοντέλο Κορυφής Πάγκου SN Παγομηχανές. Ηλεκτρικές συνδέσεις

Εγκατάσταση. Μοντέλο Κορυφής Πάγκου SN Παγομηχανές. Ηλεκτρικές συνδέσεις Μοντέλο Κορυφής Πάγκου SN Παγομηχανές Εγκατάσταση Θέση της παγομηχανής Η θέση που επιλέγεται για την παγομηχανή πρέπει να πληροί τα παρακάτω κριτήρια. Σε περίπτωση που έστω και ένα από αυτά τα κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

QuietQube Μηχανές Πάγου Μοντέλο Q1400C. Εγκατάσταση. Τοποθεσία Κεντρικού Τμήματος της Μηχανής Πάγου. Τοποθεσία Ψυκτικής Μονάδας

QuietQube Μηχανές Πάγου Μοντέλο Q1400C. Εγκατάσταση. Τοποθεσία Κεντρικού Τμήματος της Μηχανής Πάγου. Τοποθεσία Ψυκτικής Μονάδας QuietQube Μηχανές Πάγου Μοντέλο Q1400C Εγκατάσταση Τοποθεσία Κεντρικού Τμήματος της Μηχανής Πάγου Η τοποθεσία που θα επιλέξετε να εγκαταστήσετε το κεντρικό τμήμα της μηχανής πάγου πρέπει να γίνει με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το κεφάλαιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας. Διάβασε και κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευαστής πάγου για τοποθέτηση κάτω από τον πάγκο Μοντέλα U Εγχειρίδιο εγκατάστασης, χρήσης & φροντίδας

Παρασκευαστής πάγου για τοποθέτηση κάτω από τον πάγκο Μοντέλα U Εγχειρίδιο εγκατάστασης, χρήσης & φροντίδας Manitowoc Παρασκευαστής πάγου για τοποθέτηση κάτω από τον πάγκο Μοντέλα U Εγχειρίδιο εγκατάστασης, χρήσης & φροντίδας Το εγχειρίδιο ενημερώνεται μόλις εκδίδονται νέες πληροφορίες και κυκλοφορούν νέα μοντέλα.

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο RF- RFS-& RNS- Παρασκευαστές πάγου σε μορφή νιφάδων. Εγχειρίδιο εγκατάστασης, χρήσης & φροντίδας

Μοντέλο RF- RFS-& RNS- Παρασκευαστές πάγου σε μορφή νιφάδων. Εγχειρίδιο εγκατάστασης, χρήσης & φροντίδας Manitowoc Μοντέλο RF- RFS-& RNS- Παρασκευαστές πάγου σε μορφή νιφάδων Εγχειρίδιο εγκατάστασης, χρήσης & φροντίδας Το εγχειρίδιο ενημερώνεται μόλις εκδίδονται νέες πληροφορίες και κυκλοφορούν νέα μοντέλα.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622 Εγκατάσταση Powerline 500 Μοντέλο XAVB5622 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. Σημείωση: Οι προσαρμογείς διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Ο προσαρμογέας

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 2012 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά την ηλεκτρική σύνδεση στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προεπιλεγμένες στο εργοστάσιο θερμοκρασίες (-18 C και +5 C). Αν ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει ο δείκτης θερμοκρασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας Gialix 120 MA Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο 1 κύκλωμα ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα. Μοντέλο PLP1200

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα. Μοντέλο PLP1200 Γρήγορη έναρξη Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα Μοντέλο PLP1200 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. 2 Έναρξη χρήσης Οι προσαρμογείς Powerline προσφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα σιδερώματος με βάση ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ RL-DBST-1000

Σύστημα σιδερώματος με βάση ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ RL-DBST-1000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ RL- Παρακαλώ πριν τη χρήση διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες χρήσης προσεκτικά και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Οδηγίες Ασφαλείας Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ STSD V1R3

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ STSD V1R3 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ Οδηγίες χρήσης Προειδοποιήσεις ασφαλείας... 2 Εγκατάσταση συσκευής... 3 Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο... 3 Ρευματολήπτης και προδιαγραφές πρίζας... 3 Προδιαγραφές χώρου... 3 Χρήση του αφυγραντήρα...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση. 3511053 Έκδοση 1.0 1201 Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός λέβητας Gialix 120 MA 400V REF 01/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά Σελίδα 1 2 - Εγκατάσταση..... Σελίδα 3 3 - Υδραυλικές συνδέσεις...... Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας τεσσάρων βαλβίδων SVC 400 αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας μίας βαλβίδας SVC αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων!

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων! BeoLab 8002 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση των ηχείων όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει κόκκινη,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου pellets-βιομάζας με κοχλία χρησιμοποιείται σε κατοικίες με λέβητα στερεών καυσίμων και ελέγχει τον ηλεκτρομειωτήρα (κοχλία) και τον φυσητήρα του λέβητα για παροχή θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760 Οδηγίες Χρήσης I. Επισκόπηση Προϊόντος: 1. Έξυπνο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας, με επιλογή ανάμεσα σε 70, 80, 90, και 100. Τάση: 220-240V, Συχνότητα: 50Hz, Ισχύς:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή . GRA 21.07 Σήμα ελέγχου 3-θέση Ονομαστική γωνία περιστροφής 90ο Ονομαστική ροπή 5 Nm Για άμεση συναρμολόγηση, χωρίς την ανάγκη του κιτ τοποθέτησης 1 βοηθητική επαφή για πρόσθετες λειτουργίες Χειροκίνητος

Διαβάστε περισσότερα

Συμπιεστής Νεφελοποιητής

Συμπιεστής Νεφελοποιητής ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Συμπιεστής Νεφελοποιητής Τηλ.: 210 29.23.783 Website: http://anorthosis.com.gr ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 1. Η εταιρεία μας σας παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας της συσκευής για χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών Oδηγίες χρήσεως Σεσουάρ μαλλιών GR 8 1 7 6 2 3 4 5 2 GR Σεσουάρ μαλλιών Σύνδεση με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Η συσκευή αυτή πρέπει να συνδέεται μόνο με γειωμένη πρίζα, εγκατεστημένη σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS 1. Οδηγίες ασφαλείας 2. Εισαγωγή προϊόντος καθαρού ημιτόνου YXP 2.1 Δυνατότητες 2.2 Κύρια χαρακτηριστικά 2.3 Πρόσοψη των 300-600W

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 www.morris.gr Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον αφυγραντήρα για να μπορείτε εσείς και η οικογένειά σας να απολαμβάνετε

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 Μοντέλο PL1200

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 Μοντέλο PL1200 Γρήγορη έναρξη Powerline 1200 Μοντέλο PL1200 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. 2 Έναρξη χρήσης Οι προσαρμογείς Powerline προσφέρουν έναν εναλλακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER1511 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Καθαρισμός της

Διαβάστε περισσότερα

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1000VA/1050VA/1200VA 1500VA Τάση Εισόδου Τάση Εξόδου Κυματομορφή Εξόδου Συχνότητα Εξόδου 145VAC~290VAC 195VAC~255VAC PWM/DC 50Hz Μπαταρίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο EX2700

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο EX2700 Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

/2001 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

/2001 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση 6304 5398 04/2001 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Στοιχεία έκδοσης Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Πρώτα βήματα με το φωτιστικό LivingColors LivingColors Αφαίρεση συσκευασίας και εγκατάσταση Όταν αφαιρείτε τη συσκευασία του φωτιστικού LivingColors, το φωτιστικό είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του Σετ Powerline Nano500 XAVB5101

Οδηγός εγκατάστασης του Σετ Powerline Nano500 XAVB5101 Οδηγός εγκατάστασης του Σετ Powerline Nano500 XAVB5101 2012 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-WP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-WP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-WP GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1.Γενικά 3 1.1 Εφαρμογή 3 2 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 3 2.1 Κίνδυνοι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504

Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων 1 Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Εισαγωγή...4 Σύνδεση φορτίων...4 Κατάσταση Search Mode...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1000 E 2000 E

Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1000 E 2000 E Οδηγίες Χρήσης 1000 E 2000 E ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ..3 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ. 5 Παροχή κρύου νερού...6 Παροχή ζεστού νερού..6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ.......7 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ....9

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ. Μοντέλο: PURE 20 lt. Αφυγραντήρας με αποξηραντικό υλικό. Ελληνικά

Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ. Μοντέλο: PURE 20 lt. Αφυγραντήρας με αποξηραντικό υλικό. Ελληνικά Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Μοντέλο: PURE 20 lt Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ Αφυγραντήρας με αποξηραντικό υλικό Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αφυγραντήρα της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της μονάδας παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Ελληνικά 64

Ελληνικά. Ελληνικά 64 Οδηγίες χρήσης Ελληνικά 64 Ελληνικά 1. Τεχνικά δεδομένα Χωρητικότητα γράσου του LAGD 60 60 ml, (2,03 fl.oz US) Χωρητικότητα γράσου του LAGD

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών

Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150 Πίνακας περιεχομένων 1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2 2. Περιγραφή... 2 3. Εγκατάσταση συστήματος COMPACT... 2 4. Υδραυλική σύνδεση του ηλιακού συστήματος COMPACT...

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Powerline Μοντέλο PL1000v2

Γρήγορη έναρξη. Powerline Μοντέλο PL1000v2 Γρήγορη έναρξη Powerline 1000 Μοντέλο PL1000v2 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. 2 Έναρξη χρήσης Οι προσαρμογείς Powerline προσφέρουν έναν εναλλακτικό

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου Logano G215 WS µε καυστήρα Logatop LE

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου Logano G215 WS µε καυστήρα Logatop LE 6302 7070 07/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου Logano G215 WS µε καυστήρα Logatop LE ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Cimex Eradicator ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Cimex Eradicator ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ Cimex Eradicator ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ Ξεβιδώστε το ειδικό πώμα ασφαλείας (Β) και γεμίστε το λέβητα με περίπου 2 λίτρα νερό με τη χρήση της φιάλης πλήρωσης (7), βεβαιωθείτε ότι δεν υπερχειλίζει (Σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

FingerLock Οδηγίες χρήσης Πριν διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης Οι παρούσες οδηγίες χρήσης σας επιτρέπουν να γνωρίζετε τις προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν FingerLock TS-300.

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Ψυγείο - Καταψύκτης. Manual de Utilizare Frigider - Congelator. Bedienungsanleitung INVMS45A2 INVMS45A2-BS

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Ψυγείο - Καταψύκτης. Manual de Utilizare Frigider - Congelator. Bedienungsanleitung INVMS45A2 INVMS45A2-BS INVMS45A2 INVMS45A2-BS User s Manual Refrigerator - Freezer Εγχειρίδιο Χρήσης Ψυγείο - Καταψύκτης Manual de Utilizare Frigider - Congelator Bedienungsanleitung Kühl-/Gefrierschrank English/Ελληνικά/Română/Deutsch

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N600 Μοντέλο WN3500RP Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Το φίλτρο TF1 Delta έχει κατοχυρωθεί με την πατέντα στο Η.Β, στην Ευρώπη και στην Κίνα.

Το φίλτρο TF1 Delta έχει κατοχυρωθεί με την πατέντα στο Η.Β, στην Ευρώπη και στην Κίνα. TF1 DELTA FILTER Σχεδιασμένο για την προστασία των βασικών στοιχείων, συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού μεγάλου όγκου και χαμηλής θερμοκρασίας, από μαγνητικά και μη μαγνητικά υπολείμματα και παγιδευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...... EL 1 Γενικές υποδείξεις.......... EL 1 Παραλλαγές εκδόσεων / Πληροφορίες......... EL 1 Περιγραφή................ EL 1 Λειτουργία........... EL 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER141/ER1411 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός λέβητας Gialix 36 MA 400V Gialix 48 MA 400V Gialix 72 MA 400V REF 01/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά Σελίδα 1 2 - Εγκατάσταση..... Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PAH-9027 ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PAH-9027 ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PAH-9027 ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το κλιματιστικό υψηλής ποιότητας. Παρακαλούμε σιγουρευτείτε οτι διαβάσατε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών πριν κάνετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3100RPv2

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3100RPv2 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3100RPv2 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. Θάλαμος καταψύκτη 1. Παγοθήκη 2. Πλαστικά ράφια 3. Ζώνη ψύξης (με/χωρίς πορτάκι) 4. Διαμέρισμα συντήρησης κατεψυγμένων τροφίμων 5. Ράφια πόρτας καταψύκτη για πίτσα ή άλλα κατεψυγμένα προϊόντα με μικρό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401)

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερμοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν με μικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση.

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Όταν χρησιµοποιείτε αυτόν τον αφυγραντήρα σε Ευρωπαϊκές χώρες,

Διαβάστε περισσότερα

Powerline 500 Nano PassThru 2 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB5602

Powerline 500 Nano PassThru 2 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB5602 Powerline 500 Nano PassThru 2 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB5602 Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Hairdryer. Register your product and get support at HP4996/22. Εγχειρίδιο χρήσης

Hairdryer.  Register your product and get support at HP4996/22. Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4996/22 EL Εγχειρίδιο χρήσης d c b e f g h a i Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 319252GR.fm Page 53 Wednesday, September 3, 28 5:17 PM ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, τη χρήση και τη συντήρηση της νέας μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7.

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα