ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΘΕΙΣΑ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΤΕ 2007 ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΘΕΙΣΑ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΤΕ 2007 ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ»"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΘΕΙΣΑ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΤΕ 2007 ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ» Μαρούσι, Μάιος 2007 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ 1

2 Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση διεξάγεται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και έχει ως αντικείμενο την Προσφορά Αναφοράς Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών, την οποία ο ΟΤΕ Α.Ε., ως οργανισμός με σημαντική ισχύ στη σχετική αγορά λιανικής πρόσβασης στο Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω PSTN και BRA - ISDN, συνδέσεων για οικιακούς και μη οικιακούς πελάτες, οφείλει να δημοσιεύει και να τηρεί ενήμερη, σύμφωνα με τις διατάξεις της Α.Π. ΕΕΤΤ 411/017/ , (ΦΕΚ 1873/Β/ ). Με την παρούσα δημόσια διαβούλευση, η ΕΕΤΤ δημοσιεύει την πρόταση του ΟΤΕ αναφορικά με την Προσφορά Αναφοράς Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών 2007, όπως αυτή υποβλήθηκε στην ΕΕΤΤ παρέχοντας στα ενδιαφερόμενα μέρη τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλλουν αιτιολογημένες παρατηρήσεις, κάνοντας σαφή αναφορά στα άρθρα ή παραγράφους του κειμένου της Προσφοράς στα οποία αναφέρονται και προτείνοντας, στις περιπτώσεις που διαφωνούν με τις εκεί περιγραφόμενες διαδικασίες, συγκεκριμένες εναλλακτικές λύσεις. Η διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται από 15 Μαΐου, ημέρα Τρίτη μέχρι και 18 Ιουνίου 2007, ημέρα Δευτέρα. Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, στην Ελληνική γλώσσα, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή όχι αργότερα από την 18 η Ιουνίου 2007 και ώρα 16:00 µµ. Τυχόν ανώνυμες απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι απαντήσεις θα δημοσιευτούν αυτούσιες και επωνύμως. Σε περίπτωση που οι απαντήσεις περιέχουν εμπιστευτικά στοιχεία αυτά θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ειδικό Παράρτημα, προκειμένου να μην δημοσιευθούν. Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη: Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την Προσφορά Αναφοράς Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΕΤΤ Λ. Κηφισίας 60, Μαρούσι Αττική Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται από την ΕΕΤΤ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες πρέπει να 2

3 υποβάλλονται επώνυμα, µόνο µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Το παρόν κείμενο δεν δεσμεύει την ΕΕΤΤ ως προς το περιεχόμενο της ρύθμισης που θα επακολουθήσει. Σελίδα 3 από 34

4 Προσφορά Αναφοράς Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών 2007 Σελίδα 4 από 34

5 Περιεχόμενα 1. Γενικά Αντικείμενο Ορισμοί Σύμβαση Τροποποίηση Προσφοράς Προσφερόμενες Υπηρεσίες Περιγραφή Υπηρεσίας Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών PSTN Περιγραφή Υπηρεσίας Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών BRA-ISDN Περιγραφή Ψηφιακών Υπηρεσιών μέσω Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών Αριθμοδότηση Διαδικασίες Εμπορικής Διαχείρισης Παροχή Πληροφοριών από τον ΟΤΕ Διαχείριση Αιτημάτων Χορήγησης Υπηρεσιών ΧΕΓ Αιτήματα Χορήγησης Υπηρεσιών ΧΕΓ Αίτημα χορήγησης ΧΕΓ Αίτημα Παροχής Πρόσθετων Ψηφιακών Υπηρεσιών μέσω ΧΕΓ Αίτημα Μετατροπής Σύνδεσης PSTN σε BRA-ISDN και Αντίστροφα Ακύρωση αιτήματος Αίτημα Διακοπής Υπηρεσίας ΧΕΓ Αίτημα Φορητότητας Αριθμού σε Γραμμή που Εκμισθώνεται Χονδρικά Συνοπτικά: Λόγοι Αυτόματης Ακύρωσης Υπηρεσίας ΧΕΓ Αιτήματα βλαβών Τηλεφωνικός κατάλογος Οικονομικοί όροι Χρεώσεις - Όροι πληρωμής Πληροφορίες Τιμολογίων Χρόνος Εξόφλησης Λογαριασμών Τόκοι Υπερημερίας Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) Προσωρινή και οριστική διακοπή των υπηρεσιών Αμφισβήτηση Λογαριασμού Δομή τιμοκαταλόγου Διάρκεια παροχής Υπηρεσιών Διάρκεια παροχής Εγγυοδοσία Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) Σελίδα 5 από 34

6 I.1. Σκοπός Π.Σ I.2. Σύνδεση με το σύστημα...20 I.3. Πληροφοριακά Στοιχεία...20 I.4. Δείκτες Αποδοτικότητας (ΔΑ)...20 Παράρτημα I. Ψηφιακές Υπηρεσίες μέσω Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών Παράρτημα II. Όροι και οι προϋποθέσεις παροχής υπηρεσίας ΧΕΓ Αρχή της Εμπιστευτικότητας- Συμφωνία Εκχώρηση Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Καταγγελία Δημοσιότητα Ανωτέρα Βία Αποζημίωση Ευθύνη Επίλυση Διαφορών Ισχύον Δίκαιο Τροποποίηση Σύμβασης Πλαίσιο Επικεφαλίδες - Παραρτήματα...28 Παράρτημα III. Αιτήσεις χορήγησης των υπηρεσιών ΧΕΓ προς τους τελικούς χρήστες Παράρτημα IV. Βασική Συμφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών (Basic SLA) Ορισμοί Γενικά Λόγοι Καθυστέρησης «ΜΗ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΟΤΕ» Βλάβες Διαχείριση βλάβης Χρόνος Άρσης Βλάβης Ρήτρες Χρόνου Άρσης Βλάβης Προβλέψεις Ανώτερο όριο κατάθεσης αιτημάτων Προγραμματισμένες & έκτακτες εργασίες...32 Παράρτημα V. Τέλη της υπηρεσίας ΧΕΓ Παράρτημα VI. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής Σελίδα 6 από 34

7 1. Γενικά 1.1. Αντικείμενο Η παρούσα Προσφορά Αναφοράς (εφεξής προσφορά) αφορά τις υπηρεσίες Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών τις οποίες προσφέρει ο ΟΤΕ στους αδειοδοτημένους από την ΕΕΤΤ Παρόχους Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του σε εφαρμογή της 411/017/ ΑΠ της ΕΕΤΤ. Η υπηρεσία Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών παρέχει τη δυνατότητα στους Παρόχους Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών να μισθώνουν από τον ΟΤΕ τη γραμμή πρόσβασης PSTN ή ISDN- BRA ενός τελικού χρήστη υπό όρους χονδρικής, προκειμένου να την διαθέσουν στον τελικό χρήστη σε συνδυασμό με την παροχή υπηρεσιών δρομολόγησης των κλήσεων του τελικού χρήστη μέσω της υπηρεσίας Προεπιλογής Φορέα Ορισμοί Οι κάτωθι λέξεις και φράσεις, όπου χρησιμοποιούνται στην παρούσα Προσφορά, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω στο παρόν Κεφάλαιο: «Υπηρεσία Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών (ΧΕΓ)»: Η υπηρεσία ΧΕΓ συνίσταται στη δυνατότητα του παρόχου να μισθώνει από τον ΟΤΕ τη γραμμή πρόσβασης του τελικού χρήστη υπό όρους χονδρικής, προκειμένου να διαθέτει ο ίδιος την πρόσβαση στον τελικό χρήστη. Η υπηρεσία ΧΕΓ αφορά τις γραμμές πρόσβασης PSTN και τις γραμμές πρόσβασης ISDN-BRA. «Δικαιούχος»: Ο εκάστοτε Πάροχος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών νόμιμα αδειοδοτημένος για την παροχή των αναφερόμενων στην προσφορά υπηρεσιών, ο οποίος έχει υπογράψει την σύμβαση πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ΧΕΓ με τον ΟΤΕ. «Πάροχος»: Ο εκάστοτε Πάροχος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών νόμιμα αδειοδοτημένος για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. «τελικός χρήστης»: Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί τη γραμμή πρόσβασης και δύναται να συνάψει σύμβαση με τον Δικαιούχο για την παροχή υπηρεσιών ΧΕΓ. «Τερματικός Εξοπλισμός ΟΤΕ»: Οι τερματικές διατάξεις που εγκαθίστανται από τον ΟΤΕ στο χώρο του τελικού χρήστη, αναγκαίες για την πρόσβαση στο Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο του ΟΤΕ. «Γραμμή πρόσβασης PSTN»: Αποκλειστική τηλεφωνική γραμμή PSTN (Public Switched Telephone Network) από το κέντρο μεταγωγής που ανήκει ο τελικός χρήστης μέχρι το σημείο απόληξης του δικτύου ΟΤΕ που μαζί με τον αριθμό κλήσης και τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό του τελικού χρήστη (τηλεφωνική συσκευή κλπ.) εξασφαλίζουν την χρήση του Δημόσιου Τηλεφωνικού Δικτύου. «Γραμμή πρόσβασης ISDN-BRA»: Αποκλειστική ψηφιακή γραμμή ISDN-BRA (Integrated Services Digital Network Basic Rate Access) από το ISDN κέντρο μεταγωγής του ΟΤΕ που ανήκει ο τελικός χρήστης μέχρι το σημείο απόληξης του δικτύου ΟΤΕ, καθώς και μία τερματική διάταξη απόληξης δικτύου (NT/LTE), που μαζί με τον αριθμό κλήσης και τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό του τελικού χρήστη (τηλεφωνική συσκευή κλπ.) εξασφαλίζουν την χρήση του Δημόσιου Τηλεφωνικού Δικτύου. Σελίδα 7 από 34

8 2. Σύμβαση Για την εφαρμογή της προσφοράς υπογράφεται σχετική σύμβαση πλαίσιο μεταξύ του ΟΤΕ και του παρόχου. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την χονδρική εκμίσθωση γραμμών που αναφέρονται στο Παράρτημα II αποτελούν μέρος της «Σύμβασης Πλαίσιο για την Χονδρική Εκμίσθωση Γραμμών από τον ΟΤΕ». Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπογραφή της Σύμβασης Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών ΧΕΓ είναι να έχει συνάψει ο Πάροχος Σύμβαση Διασύνδεσης με τον ΟΤΕ, η οποία περιλαμβάνει την υπηρεσία Συλλογής Κλήσεων μέσω Κωδικού Προεπιλογής Φορέα. 3. Τροποποίηση Προσφοράς Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα προσφορά, λόγω ενδεχόμενων νομοθετικών και κανονιστικών μεταβολών καθώς και μεταβολών λόγω επανασχεδιασμού της αρχιτεκτονικής του δικτύου του, οι οποίες επιφέρουν τροποποιήσεις στην δομή των προσφερόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 411/017/ ΑΠ της ΕΕΤΤ. 4. Προσφερόμενες Υπηρεσίες Η παρούσα Προσφορά περιλαμβάνει τους τεχνικούς και οικονομικούς όρους σχετικά με τις ακόλουθες υπηρεσίες: 1. Χονδρική Εκμίσθωση Γραμμών Πρόσβασης PSTN 2. Χονδρική Εκμίσθωση Ψηφιακών Γραμμών Πρόσβασης ISDN-BRA 3. Ψηφιακές Υπηρεσίες μέσω Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών Οι Δικαιούχοι μπορούν να διαθέτουν υπηρεσίες λιανικής πρόσβασης, μέσω της υπηρεσίας χονδρικής εκμίσθωσης γραμμών, σε τελικούς χρήστες που συνδέονται στο δίκτυο του ΟΤΕ με PSTN ή ISDN-BRA σταθερή τηλεφωνική σύνδεση και οι οποίο έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία Προεπιλογής Φορέα με τον ίδιο Δικαιούχο, σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις, όπως αυτοί περιγράφονται στη σχετική Σύμβαση Διασύνδεσης - Υπηρεσία Συλλογής Κλήσεων μέσω Κωδικού Προεπιλογής Φορέα. Ο ΟΤΕ δίνει τη δυνατότητα στους παρόχους να αιτηθούν συγχρόνως τη χονδρική εκμίσθωση γραμμών και την υπηρεσία προεπιλογής φορέα για έκαστο τελικό χρήστη Περιγραφή Υπηρεσίας Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών PSTN Η χονδρική εκμίσθωση γραμμών δίνει τη δυνατότητα στον Δικαιούχο να προσφέρει σε τελικούς χρήστες γραμμές πρόσβασης PSTN με την εκμίσθωση της γραμμής λιανικής πρόσβασης του ΟΤΕ. Οι γραμμές PSTN παρέχουν ένα κανάλι επικοινωνίας αρχικά σχεδιασμένο για κίνηση φωνής, μπορούν να υποστηρίξουν fax και μεταφορά δεδομένων μέσω modem με ταχύτητες έως 56 Kbps Περιγραφή Υπηρεσίας Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών BRA-ISDN Η χονδρική εκμίσθωση γραμμών δίνει τη δυνατότητα στον Δικαιούχο να προσφέρει σε τελικούς χρήστες γραμμές πρόσβασης ISDN-BRA με την εκμίσθωση της γραμμής λιανικής πρόσβασης του ΟΤΕ. Η γραμμή ISDN-BRA υποστηρίζει 2 κανάλια επικοινωνίας είτε για χρήση φωνής είτε για χρήση δεδομένων. Σελίδα 8 από 34

9 4.3. Περιγραφή Ψηφιακών Υπηρεσιών μέσω Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών Ο Δικαιούχος δύναται να διαθέτει στους τελικούς χρήστες μέσω των υπηρεσιών χονδρικής εκμίσθωσης γραμμών πρόσβασης, PSTN και ISDN-BRA, ψηφιακές υπηρεσίες. Ο αναλυτικός κατάλογος των ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της χονδρικής εκμίσθωσης γραμμών παρουσιάζεται στο Παράρτημα I Αριθμοδότηση Ο αριθμός του τελικό χρήστη αποτελεί μέρος του αριθμοδοτικού φάσματος του ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ είναι υπεύθυνος για την καταβολή των τελών χρήσης των αριθμών των συνδρομητών ΧΕΓ στην ΕΕΤΤ και περιλαμβάνει τους αριθμούς αυτούς στην ετήσια έκθεση χρήσης αριθμοδοτικών πόρων που υποβάλλει στην ΕΕΤΤ. Σελίδα 9 από 34

10 5. Διαδικασίες Εμπορικής Διαχείρισης 5.1. Παροχή Πληροφοριών από τον ΟΤΕ Η παρούσα προσφορά δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα ( Επιπλέον ο ΟΤΕ παρέχει στους Δικαιούχους γενικές πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τις προϋποθέσεις χορήγησης της υπηρεσίας, τον χρόνο ενεργοποίησης και το κόστος της υπηρεσίας Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών. Οι πληροφορίες παρέχονται ύστερα από υποβολή σχετικού ερωτήματος εγγράφως, τηλεφωνικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την αρμόδια Εμπορική Υπηρεσία του ΟΤΕ. Οι απαντήσεις του ΟΤΕ σε ερωτήματα δίνονται εντός το πολύ τριών (3) εργάσιμων ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Για πληροφορίες σχετικά με την παρούσα Προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: OTE A.E. Γενική Διεύθυνση Εγχώριων Παρόχων Δ/νση Εμπορικής Λειτουργίας Υποδ/νση Πωλήσεων Δ.Μ. ΟΤΕ, Κηφισίας 99, Μαρούσι, Τηλέφ Fax : : Διαχείριση Αιτημάτων Χορήγησης Υπηρεσιών ΧΕΓ Γενικοί Όροι Οι αιτήσεις χορήγησης των υπηρεσιών ΧΕΓ προς τους τελικούς χρήστες, υποδείγματα των οποίων επισυνάπτονται στην παρούσα προσφορά ως Παράρτημα III, θα πρέπει να συμπληρώνονται πλήρως και να υπογράφονται από τον τελικό χρήστη. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τον Δικαιούχο μέσω ενός Πληροφοριακού Συστήματος, που πρόκειται να αναπτύξει ο ΟΤΕ για τον σκοπό αυτό, όπως αυτό περιγράφεται στην παράγραφο 10 «Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.)» της προσφοράς και μέσω του οποίου θα διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά οι διαδικασίες διαχείρισης των αιτημάτων που παρουσιάζονται συνοπτικά στην συνέχεια. Οι αιτήσεις για την παροχή υπηρεσιών ΧΕΓ διαχειρίζονται και εξυπηρετούνται με σειρά προτεραιότητας βασισμένη στην ημερομηνία κατάθεσης τους Κατάθεση Παραλαβή Αιτήσεων Οι αιτήσεις των τελικών χρηστών, υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον Δικαιούχο στον ΟΤΕ μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του ΟΤΕ. Η κατάθεση μίας αίτησης παροχής ΧΕΓ δεν αποτελεί και αυτόματη αποδοχή της αίτησης και παροχή της αντίστοιχης υπηρεσίας. Αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας διαχείρισης αιτήσεων χορήγησης υπηρεσιών ΧΕΓ παρουσιάζεται παρακάτω στο Κεφάλαιο 6. Σε κάθε περίπτωση η ικανοποίηση των υποβαλλόμενων αιτήσεων γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Δικαιούχου, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα IV, παράγραφος 5. Σελίδα 10 από 34

11 Απαραίτητες Πληροφορίες Αιτημάτων Οι πληροφορίες που απαιτούνται από τον ΟΤΕ για την διεκπεραίωση των αιτημάτων χορήγησης υπηρεσιών ΧΕΓ είναι: Είδος αιτήματος (Αίτημα χορήγησης ΧΕΓ, αίτημα χορήγησης πρόσθετης ψηφιακής υπηρεσίας ΧΕΓ κλπ.) Στοιχεία Δικαιούχου Αριθμός τηλεφώνου, τύπος γραμμής πρόσβασης Διεύθυνση λειτουργίας της γραμμής πρόσβασης Στοιχεία τελικού χρήστη: o o Επώνυμο και Όνομα (Επωνυμία σε περίπτωση εταιρείας) ΑΦΜ (εφόσον είναι κάτοχος ΑΦΜ), αριθμό ΔΤ ή διαβατηρίου σε περιπτώσεις όπου ο αιτών δεν είναι κάτοχος ΑΦΜ Διαπιστευμένοι εκπρόσωποι Δικαιούχου Ο Δικαιούχος θα πρέπει να ορίσει τους εκπροσώπους του, οι οποία θα είναι υπεύθυνοι για την κατάθεση αιτημάτων και τον απαραίτητο συντονισμό ενεργειών. Σελίδα 11 από 34

12 6. Αιτήματα Χορήγησης Υπηρεσιών ΧΕΓ 6.1. Αίτημα χορήγησης ΧΕΓ Αίτημα χορήγησης ΧΕΓ Το αίτημα χορήγησης ΧΕΓ αφορά την χονδρική εκμίσθωση γραμμής πρόσβασης PSTN ή ISDN- BRA ενός τελικού τελικό χρήστη από τον ΟΤΕ σε έναν Δικαιούχο. Για την χορήγηση υπηρεσίας ΧΕΓ ο Δικαιούχος θα υποβάλει σχετικό αίτημα ηλεκτρονικά στον ΟΤΕ. Για την διεκπεραίωση ενός αιτήματος ενεργοποίησης υπηρεσιών ΧΕΓ, απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο τελικός χρήστης να έχει ενεργοποιημένη την υπηρεσία προεπιλογής φορέα με τον ίδιο Δικαιούχο που υποβάλλει το σχετικό αίτημα. Σχετικά διακρίνονται τρεις περιπτώσεις: α. Ο τελικός χρήστης διαθέτει ήδη ενεργοποιημένη την υπηρεσία προεπιλογής φορέα με τον ίδιο Δικαιούχο. Για την χορήγηση της υπηρεσίας ΧΕΓ απαιτείται μόνο η υποβολή αιτήματος χορήγηση χονδρικής εκμίσθωσης της γραμμής πρόσβασης. Στην περίπτωση αυτή ο ΟΤΕ υποχρεούται εντός πέντε ημερών από την υποβολή της αίτησης να απαντήσει κατά πόσο η αίτηση είναι αποδεκτή. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ο ΟΤΕ κοινοποιεί στον Δικαιούχο το συγκεκριμένο λόγο απόρριψης της αιτήσεως. β. Ο τελικός χρήστης δεν διαθέτει ενεργοποιημένη την υπηρεσία προεπιλογής φορέα με τον ίδιο Δικαιούχο. Για την χορήγηση της υπηρεσίας ΧΕΓ υποβάλλει συνδυασμένο αίτημα χορήγησης χονδρικής εκμίσθωσης της γραμμής πρόσβασης και αίτημα προεπιλογής φορέα με τον ίδιο Δικαιούχο σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες παροχής της υπηρεσίας προεπιλογής φορέα. Άλλως η αίτηση θα απορρίπτεται αυτόματα. Στην περίπτωση αυτή ως ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ορίζεται η ημερομηνία της αποδοχής της αίτησης προεπιλογής φορέα με τον ίδιο Δικαιούχο. γ. Ο τελικός χρήσης διαθέτει ενεργοποιημένη την υπηρεσία ΧΕΓ και την υπηρεσία προεπιλογής φορέα με διαφορετικό Δικαιούχο. Για την χορήγηση της υπηρεσίας ΧΕΓ σε ένα Δικαιούχο Β, ο Δικαιούχος Β θα καταθέτει συνδυασμένο αίτημα ΧΕΓ και προεπιλογής φορέα σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται παραπάνω. Με την παραλαβή του σχετικού αιτήματος ο ΟΤΕ θα ενημερώνει τον υφιστάμενο πάροχο. Οι αποδεκτές αιτήσεις παραμένουν στο πληροφοριακό σύστημα ανεκτέλεστες για διάστημα πέντε ημερών. Κατά το διάστημα αυτό ο υφιστάμενος πάροχος που διαθέτει την γραμμή πρόσβασης δύναται να επικοινωνεί με τον τελικό χρήστη ενημερώνοντας τον ότι υπάρχει σχετικό αίτημα μεταφοράς της γραμμής του σε άλλο πάροχο. Σε περίπτωση που μέσα στην περίοδο αυτή δεν κατατεθεί από τον υφιστάμενο πάροχο αίτημα κατάργησης της χορήγησης της υπηρεσίας ΧΕΓ προς τον νέο πάροχο, ο ΟΤΕ ενεργοποιεί την υπηρεσία ΧΕΓ στον νέο πάροχο. Η χρονική ανοχή είναι απαραίτητη για την διασφάλιση της τελικής επιλογής των χρηστών. Η χονδρική εκμίσθωση γραμμών από τον ΟΤΕ θα είναι διαθέσιμη μόνο για γραμμές τελικών χρηστών που η υπηρεσία τηλεφωνικής σύνδεσης είναι ενεργοποιημένη την χρονική στιγμή που υποβάλλεται το αίτημα από τον Δικαιούχο και δεν εκκρεμεί αίτηση κατάργησης της σύνδεσης ή η σύνδεση δεν βρίσκεται σε προσωρινή διακοπή. Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας γραμμής πρόσβασης ΧΕΓ, διατηρούνται όλες οι υπάρχουσες ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της χονδρικής εκμίσθωσης γραμμών ( 4.3) του τελικού χρήστη. Οι υπηρεσίες που αφορούν την γραμμή πρόσβασης του τελικού χρήστη και δεν παρέχονται μέσω ΧΕΓ θα καταργούνται αυτόματα, εκτός εάν στην αίτηση που υποβάλλει προς τον Δικαιούχο ο τελικός χρήστης ζητήσει διαφορετικά. Από την ημερομηνία ενεργοποίησης της υπηρεσίας ΧΕΓ στο Δικαιούχο ο ΟΤΕ παύει να τιμολογεί τον τελικό χρήστη για την γραμμή πρόσβασης και τις ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας Σελίδα 12 από 34

13 ΧΕΓ και τιμολογεί αντίστοιχα τον Δικαιούχο, σύμφωνα με τα τέλη της υπηρεσίας που αναφέρονται στο Παράρτημα V. Ο Δικαιούχος θα είναι υπεύθυνος για την πρόβλεψη του αριθμού σχετικών αιτημάτων χορήγησης ΧΕΓ σύμφωνα με την παράγραφο 5, Παράρτημα IV Λόγοι απόρριψης ενός αιτήματος ΧΕΓ Ο ΟΤΕ δύναται να απορρίψει αίτημα για προεπιλογή για τους παρακάτω λόγους: Διαφορετικό επώνυμο ή επωνυμία Διαφορετικό όνομα Διαφορετικός αριθμός ΔΤ ή αριθμός διαβατηρίου Διαφορετικό ΑΦΜ Λάθος αριθμός τηλεφώνου Λάθος είδος σύνδεσης Ταυτόχρονη εισαγωγή ίδιας αίτησης από 2 παρόχους Δεν έχει περάσει 2μηνο από την ενεργοποίηση της υπηρεσίας Η σύνδεση του τελικού χρήστη είναι σε προσωρινή διακοπή Εκκρεμεί αίτηση κατάργησης της σύνδεσης. Δεν επιθυμεί ο τελικός χρήστης (αφορά τις περιπτώσεις του 5ημέρου, όπως περιγράφεται στην 6.1.1) Λάθος καταχώρηση (εκ παραδρομής λάθος) Δεν είναι ενεργοποιημένη η υπηρεσία προεπιλογής φορέα με τον ίδιο Δικαιούχο και δεν έχει κατατεθεί συνδυασμένη αίτηση προεπιλογής Απόρριψη της αίτησης προεπιλογής σε περίπτωση συνδυασμένης αίτησης. Σε περίπτωση αλλαγής του αριθμού ΔΤ ή Διαβατηρίου, οπότε και απόρριψης της αίτησης χορήγησης ΧΕΓ από τον ΟΤΕ λόγω μη συμφωνίας του αριθμού ΔΤ ή Διαβατηρίου, ο τελικός χρήστης δύναται να υποβάλλει εκ νέου την αίτηση ΧΕΓ επισυνάπτοντας αντίγραφο του ΔΤ ή του Διαβατηρίου του προκειμένου να αιτιολογήσει την αλλαγή του αριθμού ΔΤ ή του Διαβατηρίου του. Το αντίγραφο του ΔΤ ή του Διαβατηρίου κοινοποιούνται από τον Δικαιούχο στον ΟΤΕ, ο οποίος οφείλει να ενημερώσει τα στοιχεία που τηρεί και να προβεί στην ενεργοποίηση της υπηρεσίας ΧΕΓ, εφόσον γίνει απoδεκτή η σχετική αίτηση. Το τέλος απόρριψης αναφέρεται στο Παράρτημα V Αίτημα Παροχής Πρόσθετων Ψηφιακών Υπηρεσιών μέσω ΧΕΓ Ο Δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να αιτείται την παροχή πρόσθετων ψηφιακών υπηρεσιών μέσω της χονδρικής εκμίσθωσης γραμμών για την γραμμή πρόσβασης τελικού χρήστη στον οποίο ήδη διαθέτει την υπηρεσία ΧΕΓ, σύμφωνα με τον αναλυτικό κατάλογο των σχετικών ευκολιών δικτύου (Παράρτημα I). Για την υλοποίηση του αιτήματος ο Δικαιούχος καταχωρεί σχετικό αίτημα στο πληροφοριακό σύστημα. Ο ΟΤΕ υποχρεούται εντός συγκεκριμένου αριθμού εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης να απαντήσει κατά πόσο η αίτηση είναι πλήρης. Σε περίπτωση απόρριψης, ο ΟΤΕ κοινοποιεί στον Δικαιούχο το συγκεκριμένο λόγω απόρριψης της αιτήσεως. Από την ημερομηνία ενεργοποίησης της υπηρεσίας της αιτούμενης πρόσθετης ψηφιακής υπηρεσίας ΧΕΓ στο Δικαιούχο ο ΟΤΕ τιμολογεί αντίστοιχα τον Δικαιούχο, σύμφωνα με τα τέλη της υπηρεσίας, όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα V Αίτημα Μετατροπής Σύνδεσης PSTN σε BRA-ISDN και Αντίστροφα 6.3. Το αίτημα μετατροπής σύνδεσης PSTN σε ISDN-BRA (και αντίστροφα) αφορά την μετατροπή της τηλεφωνικής γραμμής ενός πελάτη PSTN του ΟΤΕ για τον οποίο έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία χονδρικής εκμίσθωσης γραμμής στον Δικαιούχο σε γραμμή ISDN- Σελίδα 13 από 34

14 BRA, με ταυτόχρονη διατήρηση της υπηρεσίας χονδρικής εκμίσθωσης της στον Δικαιούχο (και αντίστροφα). Κατόπιν σχετικού αιτήματος του Δικαιούχου ο ΟΤΕ αναλαμβάνει να μετατρέψει την τεχνολογία της γραμμής του τελικού χρήστη. Τα τέλη της υπηρεσίας αναφέρονται στο Παράρτημα V Ακύρωση αιτήματος Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος ζητήσει ακύρωση κατατεθείσας αίτησης που αφορά τη χονδρική εκμίσθωση γραμμών, πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης της υπηρεσίας σε αυτόν, επιβαρύνεται με το τέλος ακύρωσης. Το τέλος της υπηρεσίας αναφέρεται στο Παράρτημα V Αίτημα Διακοπής Υπηρεσίας ΧΕΓ Σε περίπτωση που Δικαιούχος επιθυμεί την διακοπή της υπηρεσίας ΧΕΓ με συγκεκριμένο τελικό χρήστη συμπληρώνει σχετική αίτηση προς τον ΟΤΕ. Η ενημέρωση του Δικαιούχου σχετικά με την αποδοχή της αίτησης είναι άμεση. Οι αποδεκτές αιτήσεις παραμένουν σε εκκρεμότητα για 5 μέρες και με την παρέλευση του ως άνω διαστήματος υλοποιούνται. Μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης του αιτήματος ο τελικός χρήστης θα τιμολογείται εξολοκλήρου από τον ΟΤΕ Αίτημα Φορητότητας Αριθμού σε Γραμμή που Εκμισθώνεται Χονδρικά Αίτημα φορητότητας αριθμού σε γραμμή που εκμισθώνεται χονδρικά αφορά αίτημα διακοπής της παροχής της γραμμής πρόσβασης του τελικού χρήστη μέσω του δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου του ΟΤΕ και μεταφοράς σε άλλον Πάροχο, με διατήρηση του αριθμού, για γραμμή που εκμισθώνεται χονδρικά. Με την υλοποίηση του σχετικού αιτήματος, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία φορητότητας αριθμού, η ΧΕΓ καταργείται αυτόματα Συνοπτικά: Λόγοι Αυτόματης Ακύρωσης Υπηρεσίας ΧΕΓ Η υπηρεσία ΧΕΓ που είναι ενεργοποιημένη για μία γραμμή πρόσβασης τελικού χρήστη καταργείται αυτόματα στις παρακάτω περιπτώσεις: Κατάργηση της υπηρεσίας προεπιλογής φορέα του τελικού χρήστη με τον ίδιο Δικαιούχο (π.χ. λόγω αλλαγής παρόχου ή κατάργησης) Αλλαγή διεύθυνσης της γραμμής πρόσβασης του τελικού χρήστη χωρίς την διατήρηση του αριθμού της. Αλλαγή αριθμού τελικού χρήστη Αλλαγή επωνυμίας τελικού χρήστη Καταγγελία σύμβασης σύνδεσης στον ΟΤΕ Κατάθεση αιτήματος μεταφοράς αριθμού (φορητότητας) σε πάροχο άλλο από τον ΟΤΕ Μετατροπή από PSTN σε MSN Σελίδα 14 από 34

15 6.8. Αιτήματα βλαβών Λήψη βλαβών από τελικούς χρήστες Οι βλάβες των τελικών χρηστών, των οποίων οι γραμμές πρόσβασης έχουν εκμισθωθεί χονδρικά από τον Δικαιούχο, θα αναφέρονται από τους τελικούς χρήστες στον Δικαιούχο και όχι στον ΟΤΕ Διαχείριση βλαβών Με την υποβολή από τον τελικό χρήστη βλάβης, ο Δικαιούχος θα πρέπει καταρχήν να επιβεβαιώσει ότι η βλάβη δεν οφείλεται σε παράγοντες ή συστήματα εκτός του δικτύου του ΟΤΕ και μόνο εάν η βλάβη οφείλεται στο δίκτυο του ΟΤΕ, θα υποβάλλει σχετικό αίτημα μέσω του πληροφοριακού συστήματος που θα αναπτύξει ο ΟΤΕ για την υπηρεσία. Για την επίλυση του αιτήματος από τον ΟΤΕ θα πρέπει ο Δικαιούχος να διαθέτει στον ΟΤΕ όλα τα απαραίτητα για την επίλυση του στοιχεία. Αιτήματα με ημιτελείς, ασαφείς ή μη ασφαλείς πληροφορίες θα απορρίπτονται από τον ΟΤΕ. Σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο, ο ΟΤΕ δύναται να επικοινωνεί ή να επισκέπτεται τον τελικό χρήστη με σκοπό τον εντοπισμό και επισκευή της βλάβης. Σε περίπτωση που η βλάβη δεν οφείλεται στο δίκτυο του ΟΤΕ και συνεργείο ΟΤΕ επισκέπτεται το χώρο του τελικού χρήστη ο Δικαιούχος επιβαρύνεται με το τέλος άσκοπης μετάβασης. Το πληροφοριακό σύστημα θα επιτρέπει στους Δικαιούχους την δυνατότητα και να παρακολουθούν την εξέλιξη των αιτημάτων τους Τηλεφωνικός κατάλογος Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Απόφασης για το περιεχόμενο της Καθολικής Υπηρεσίας η καταχώρηση των στοιχείων του τελικού χρήστη στον ενιαίο τηλεφωνικό κατάλογο καθώς και η διόρθωση ή η διαγραφή της σχετικής καταχώρησης μετά από αίτημα του τελικού χρήστη αποτελεί υποχρέωση του ΟΤΕ, ο οποίος εκχωρεί στον τελικό χρήστη τον αριθμό αυτό. Επιπρόσθετα ο ΟΤΕ είναι αρμόδιος για την παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών θέσης του τελικού χρήστη όταν πραγματοποιεί κλήση στον ενιαίο αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά νομοθετικές διατάξεις. Σελίδα 15 από 34

16 7. Οικονομικοί όροι 7.1. Χρεώσεις - Όροι πληρωμής Ο Δικαιούχος έχει την υποχρέωση να καταβάλλει στον ΟΤΕ τα τέλη των υπηρεσιών ΧΕΓ, εφάπαξ καθώς και μηνιαία τέλη αυτών όπως ορίζονται στα ισχύοντα τιμολόγια του ΟΤΕ, προσαυξημένα με τις νόμιμες επιβαρύνσεις Πληροφορίες Τιμολογίων Το τιμολόγιο (Λογαριασμός Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών) αποστέλλεται στον Δικαιούχο εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία έκδοσής του. Σε κάθε τιμολόγιο αναγράφονται τα ακόλουθα: Διεύθυνση αποστολής τιμολογίου την οποία έχει δηλώσει ο Δικαιούχος ότι επιθυμεί να λαμβάνει τα τιμολόγια. Η ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου Αριθμός τιμολογίου (λογαριασμού) Επωνυμία Δικαιούχου Περίοδος παροχής υπηρεσιών. Τα μηνιαία τέλη των υπηρεσιών ΧΕΓ προτιμολογούνται αλλά δεν προπληρώνονται. Η ημερομηνία εξόφλησης του τιμολογίου έπεται της περιόδου χρέωσης. Ο Δικαιούχος δύναται να αποπληρώνει τα τιμολόγια με τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής: Μέσω ΔΙΑΣ Debit (internet banking ή με κατάθεση σε συνεργαζόμενες τράπεζες) Μέσω Καταστημάτων ΟΤΕ Με πάγιες εντολές σε Τράπεζες Ο ΟΤΕ αποθηκεύει τις πληροφορίες χρεώσεων για χρονικό διάστημα πέντε ετών. Οι πληροφορίες χρεώσεων διέπονται από την αρχή της εμπιστευτικότητας Χρόνος Εξόφλησης Λογαριασμών Ο χρόνος εξόφλησης τιμολογίων είναι τριάντα ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου. Ο Δικαιούχος έχει την υποχρέωση να εξοφλεί τις οφειλές του προς τον ΟΤΕ μέχρι την ημερομηνία που αναγράφεται στους σχετικούς λογαριασμούς Τόκοι Υπερημερίας Εφόσον ο λογαριασμός καθίσταται εκπρόθεσμος ο ΟΤΕ έχει το δικαίωμα να επιβάλει τόκους Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) Ο ΟΤΕ και ο Δικαιούχος ευθύνονται για τη συλλογή και πληρωμή του ΦΠΑ, με βάση τη σχετική νομοθεσία. Όλα τα τέλη δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ που χρεώνεται είναι ο ισχύον κατά καιρούς συντελεστής Προσωρινή και οριστική διακοπή των υπηρεσιών Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος δεν καταβάλει εμπροθέσμως τα παραπάνω μισθώματα και τέλη, ο ΟΤΕ έχει δικαίωμα να διακόψει προσωρινά τη λειτουργία των συγκεκριμένων υπηρεσιών μετά την πάροδο 15 ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση προς τον Δικαιούχο σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. Η οριστική διακοπή της λειτουργίας των συγκεκριμένων υπηρεσιών επιτρέπεται μόνον μετά την πάροδο 60 ημερολογιακών ημερών Σελίδα 16 από 34

17 από την προσωρινή διακοπή και έπειτα από την κοινοποίηση προς τον Δικαιούχο σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. Ο ΟΤΕ παράλληλα δύναται να λαμβάνει και κάθε άλλο προβλεπόμενο από την κανονιστική νομοθεσία μέτρο για την είσπραξη των οφειλών. Σε περίπτωση κατάργησης μιας γραμμής πρόσβασης ΧΕΓ πριν τη συμπλήρωση του ελάχιστου χρόνου, όπως προβλέπεται στις σχετικές παραγράφους, ο Δικαιούχος υποχρεούται στην καταβολή των μισθωμάτων μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου ελάχιστου χρόνου Αμφισβήτηση Λογαριασμού Σε περίπτωση αμφισβήτησης της ορθότητας του λογαριασμού ο Δικαιούχος δικαιούται να ζητήσει εγγράφως, από τον ΟΤΕ, εντός 45 ημερολογιακών ημερών από την έκδοση του λογαριασμού, την επανεξέταση και διόρθωση αυτού. Ο ΟΤΕ οφείλει να απαντήσει στην εν λόγω αίτηση του Δικαιούχου εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός. Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης ολικής ή μερικής η σχετική διαφορά συμψηφίζεται σε επόμενο λογαριασμό από την έγγραφη ειδοποίηση αποδοχής της αίτησης. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ο ΟΤΕ οφείλει να απαντήσει εγγράφως και αιτιολογημένα. Η υποβολή αίτησης επανεξέτασης σε καμία περίπτωση δεν αναστέλλει την προθεσμία πληρωμής του υπό αμφισβήτηση ποσού, το οποίο θα καταβάλλεται άμεσα από τον Δικαιούχο στον ΟΤΕ, η δε διαφορά θα επιλύεται στα Ελληνικά Δικαστήρια Δομή τιμοκαταλόγου Οι τιμές των υπηρεσιών ΧΕΓ διακρίνονται σε: - Εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης Δικαιούχου στην υπηρεσία ΧΕΓ - Εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης υπηρεσίας ανά τελικό χρήστη - Σταθερό μηνιαίο μίσθωμα ανά τελικό χρήστη - Μεταβλητό μηνιαίο μίσθωμα εξαρτώμενο από τις πρόσθετες ψηφιακές υπηρεσίες χονδρικής εκμίσθωσης γραμμών ανά υπηρεσία. - Εφάπαξ τέλος ακύρωσης αίτησης - Εφάπαξ τέλος αλλαγής τεχνολογίας PSTN - ISDN - Διάφορα Τέλη Σελίδα 17 από 34

18 8. Διάρκεια παροχής Υπηρεσιών 8.1. Διάρκεια παροχής Η ελάχιστη διάρκεια παροχής της ΧΕΓ είναι δύο (2) μήνες. Σε περίπτωση αιτήματος κατάργησης ΧΕΓ πριν τον ελάχιστο χρόνο μίσθωσης, ο Δικαιούχος υποχρεούται στην καταβολή μισθωμάτων μέχρι τη συμπλήρωση του εκάστοτε ελάχιστου χρόνου μίσθωσης. Μετά την παρέλευση του ελάχιστου χρόνου μίσθωσης η υπηρεσία μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου. Σελίδα 18 από 34

19 9. Εγγυοδοσία Για την πιστή τήρηση των υποχρεώσεων του Δικαιούχου, ο Δικαιούχος καταθέτει ανέκκλητη εγγυητική επιστολή τραπέζης η οποία λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως αυτό βεβαιώνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος) υπέρ του ΟΤΕ και είναι αποδεκτή από τα συμβαλλόμενα μέρη. Είναι δυνατόν η ως άνω εγγυητική επιστολή τραπέζης να εκδοθεί μετά από αίτημα της (τυχόν) μητρικής Εταιρείας του Δικαιούχου προς την τράπεζα για λογαριασμό της τελευταίας και υπέρ του ΟΤΕ, για την εκτέλεση της σύμβασης. Εναλλακτικά, ο Δικαιούχος μπορεί να καταθέσει ισόποση χρηματική εγγύηση. Η διάρκεια της εγγυητικής επιστολής θα είναι αορίστου χρόνου. Το αρχικό ύψος της εγγυητικής επιστολής θα ανέρχεται στο ποσό των 2 μηνιαίων μισθωμάτων του συνόλου των ΧΕΓ του Δικαιούχου, τα οποία ο Δικαιούχος κατά δήλωσή του προτίθεται να παραγγείλει για το πρώτο μήνα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Δικαιούχου της παραγράφου 5 της Βασικής Συμφωνίας Επιπέδου Υπηρεσιών (Basic SLA) Παράρτημα IV. Το αρχικό ύψος της εγγυητικής επιστολής είναι κατ ελάχιστο Μετά το πέρας του πρώτου εξαμήνου, το ποσό που καταβλήθηκε (προϋπολογιστικά) θα αναπροσαρμόζεται (απολογιστικά), στο ποσό των 2 μηνιαίων μισθωμάτων του συνόλου των ΧΕΓ του Δικαιούχου όπως έχει διαμορφωθεί στο τέλος του προηγούμενου εξαμήνου. Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει άμεσα στην περίπτωση μη εκπλήρωσης των οικονομικών όρων της σύμβασης. Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής σημαίνει ισοσκελισμό ποσών μεταξύ συνόλου απαιτήσεων ΟΤΕ και ποσού εγγυητικής. Σε περίπτωση ολικής ή μερικής παύσης πληρωμών του Δικαιούχου, ο ΟΤΕ δικαιούται να ισοσκελίσει τα «Τηλεπικοινωνιακά» με τα «Πιστωτικά» τέλη που έχει καταβάλει ο Δικαιούχος. Ο ΟΤΕ δεν θα εγκρίνει αίτηση του Δικαιούχου για παροχή υπηρεσιών που απορρέουν από την παρούσα Προσφορά, αν ο Δικαιούχος δεν έχει καταβάλει το ποσόν των πιστωτικών εγγυήσεων που ζητείται από τον ΟΤΕ. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής παρατίθεται στο Παράρτημα VI. Σελίδα 19 από 34

20 10. Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) I.1. Σκοπός Π.Σ. Ο ΟΤΕ προτίθεται να εγκαταστήσει Π.Σ. προκειμένου ο Δικαιούχος να έχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης των αιτήσεων για τις υπηρεσίες ΧΕΓ. Ο Δικαιούχος μέσω του Π.Σ. θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την κατάσταση των αιτήσεων του. Η ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεων των Δικαιούχων για ΧΕΓ αποσκοπεί στη διευκόλυνσή τους και την επιτάχυνση των διαδικασιών παροχής υπηρεσιών ΧΕΓ. Επίσης θα παρέχεται η δυνατότητα κατάθεσης βλαβών μέσω του ΠΣ. Το πληροφοριακό σύστημα θα είναι διαθέσιμο για εισαγωγή αιτημάτων από τους Δικαιούχους από Δευτέρα έως Παρασκευή 8πμ 8μμ εκτός αργιών. I.2. Σύνδεση με το σύστημα Το σύστημα θα είναι διαθέσιμο σε όλους τους διαπιστευμένους Δικαιούχους που έχουν υπογράψει συμφωνία εμπιστευτικότητας με τον ΟΤΕ, μέσω της ιστοσελίδας Για την εισαγωγή κάποιου χρήστη στο σύστημα, απαιτείται η χρήση ονόματος χρήστη (username) και κωδικού πρόσβασης (password) που θα έχει δοθεί από τον ΟΤΕ στους Δικαιούχους. I.3. Πληροφοριακά Στοιχεία Ο Δικαιούχος μέσω του ΠΣ θα έχει τη δυνατότητα να αντλεί στοιχεία που αφορούν τις υπηρεσίες ΧΕΓ που έχει αιτηθεί ή που του έχουν χορηγηθεί. Πιο συγκεκριμένα θα έχει τη δυνατότητα άντλησης των εξής στοιχείων: - Ενεργές Συνδέσεις ανά κατηγορία σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή - Εκκρεμείς Συνδέσεις ανά κατηγορία σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή - Απορριφθείσες αιτήσεις με τη δικαιολογία απόρριψης της αίτησης - Καταργημένες Συνδέσεις ανά κατηγορία για συγκεκριμένη χρονική περίοδο - Αριθμός Βλαβών που κατατέθηκαν ηλεκτρονικά ανά κατηγορία σύνδεσης I.4. Δείκτες Αποδοτικότητας (ΔΑ) Πέραν των ανωτέρω πληροφοριών, ο ΟΤΕ θα δημοσιοποιεί ανά τρίμηνο, τους δείκτες αποδοτικότητας για το σύνολο των Δικαιούχων και για κάθε ένα ξεχωριστά. Πιο συγκεκριμένα θα δημοσιεύονται σε κάθε Δικαιούχο τα ακόλουθα στοιχεία: Α. Παροχή υπηρεσίας ΧΕΓ - Αριθμός παραγγελιών που έχουν ληφθεί - Αριθμός παραγγελιών που απορρίφθηκαν και λόγοι απόρριψης - Αριθμός παραγγελιών που εκτελέστηκαν εγκαίρως - Μέσος χρόνος παροχής της υπηρεσίας - Αριθμός ενεργών χονδρικών μισθώσεων γραμμών ανά τοπικό κέντρο Β. Αποκατάσταση βλαβών: - Αριθμός νέων παρεχόμενων υπηρεσιών που αναφέρθηκαν ως έχουσες βλάβη Σελίδα 20 από 34

21 - Μέσος χρόνος για αποκατάσταση βλαβών - Αριθμός βλαβών που αποκαταστάθηκαν εντός του συμφωνημένου χρόνου (βασική συμφωνία επιπέδου υπηρεσιών SLA) Σελίδα 21 από 34

22 Παράρτημα I. Ψηφιακές Υπηρεσίες μέσω Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών Υπηρεσία Χρέωση Φραγή εξερχόμενων κλήσεων Χωρίς επιπλέον χρέωση Εκτροπή κλήσης σε άλλον αριθμό Αναμονή κλήσης Χωρίς επιπλέον χρέωση Χωρίς επιπλέον χρέωση Συνομιλία για τρεις Διψήφια κλήση Με επιπλέον χρέωση Με επιπλέον χρέωση Άμεση κλήση Με επιπλέον χρέωση Προσωρινή φραγή εισερχόμενων κλήσεων Με επιπλέον χρέωση Αναγνώριση κλήσεων - CLIP Με επιπλέον χρέωση Μη εμφάνιση Αριθμού - CLIR Αλλαγή κωδικού αριθμού για τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον ΟΤΕ Συνοπτική σύνδεση Χωρίς επιπλέον χρέωση Χωρίς επιπλέον χρέωση Χωρίς επιπλέον χρέωση Ολοκλήρωση Κλήσεων σε κατειλημμένη Σύνδεση Χωρίς επιπλέον χρέωση Για την κατάργηση ή μεταβολή μιας κατηγορίας φραγής επιβάλλεται εφάπαξ χρέωση. Σελίδα 22 από 34

23 Συμπληρωματικές Υπηρεσίες ISDN BRA Υπηρεσία Χρέωση Διεπιλογή Εισόδου Με επιπλέον χρέωση Πολλαπλός Συνδρομητικός Αριθμός Με επιπλέον χρέωση Υποδιευθυνσιοδότηση Χωρίς επιπλέον χρέωση Συγκράτηση κλήσης και θέση σε αναμονή Χωρίς επιπλέον χρέωση Φορητότητα Τερματικού Χωρίς επιπλέον χρέωση Παρουσίαση ταυτότητας συνδεδεμένου αριθμού Χωρίς επιπλέον χρέωση Μη παρουσίαση ταυτότητας συνδεδεμένου τελικού χρήστη Σηματοδοσία από χρήστη σε χρήστη Χωρίς επιπλέον χρέωση Με επιπλέον χρέωση - Φραγή εξερχόμενων κλήσεων Μόνο σε τελικούς χρήστες PSTN δικτύου, κατόπιν αίτησης, στην οποία και θα προσδιορίζει την κατηγορία φραγής που επιθυμεί (διεθνείς κλήσεις, υπεραστικές κλήσεις, κλήσεις προς κινητά, κλήσεις σε αριθμούς πρόσθετης χρέωσης κλπ). - Εκτροπή κλήσης σε άλλον αριθμό Η Υπηρεσία Εκτροπής Κλήσεων παρέχει τη δυνατότητα στο τελικό χρήστη να κατευθύνει τις κλήσεις του τηλεφώνου του σε άλλον αριθμό τηλεφώνου που ο ίδιος θα προκαθορίσει/ επιλέξει. - Αναμονή κλήσης Η Υπηρεσία Αναμονής κλήσης παρέχει τη δυνατότητα στο τελικό χρήστη να μην χάνει καμία κλήση όταν μιλάει στο τηλέφωνο & κάποιος τρίτος τον καλεί. - Συνομιλία για τρεις Με την υπηρεσία αυτή, εάν ο τελικός χρήστης μιλάει με κάποιον, ταυτόχρονα μπορεί να ενεργοποιήσει και τρίτο πρόσωπο στην συνδιάλεξή του. - Διψήφια κλήση Η υπηρεσία αυτή δίνει τη δυνατότητα να συσχετιστούν έως και 100 τηλεφωνικοί αριθμοί με έναν ευκολομνημόνευτο διψήφιο αριθμό, δίχως το τηλέφωνό να έχει καμία μνήμη. - Άμεση κλήση - Με την Άμεση κλήση, πληκτρολογείται μέσω κατάλληλου χειρισμού ο αριθμός του τηλεφώνου όπου θα βρίσκεται ο τελικός χρήστης. Έτσι σηκώνοντας το ακουστικό και περιμένοντας μόνο 5 δευτερόλεπτα η κλήση προωθείται αυτόματα στον αριθμό αυτό που θα βρίσκεται ο τελικός χρήστης. Σελίδα 23 από 34

24 - Προσωρινή φραγή εισερχόμενων κλήσεων Με την Προσωρινή Φραγή Εισερχομένων Κλήσεων, η σύνδεση δεν δέχεται εισερχόμενες κλήσεις και ο καλών ακούει το μήνυμα: «Ο καλούμενος έχει ενεργοποιήσει την υπηρεσία μην ενοχλείτε, παρακαλούμε καλέστε αργότερα». - Αναγνώριση κλήσεων - CLIP H υπηρεσία αυτή δίνει τη δυνατότητα στο τελικό χρήστη, να βλέπει στην οθόνη της συσκευής του, τον αριθμό του τηλεφώνου που τον καλεί, με την προϋπόθεση ότι αυτός που καλεί επιτρέπει την εμφάνιση του αριθμού του και ότι ο τελικός χρήστης διαθέτει τηλεφωνική συσκευή (ενσύρματη ή ασύρματη) που υποστηρίζει την εν λόγω υπηρεσία ή ειδική συσκευή (Caller ID Box) που συνδέεται παράλληλα με την υπάρχουσα τονική συσκευή. - Μη εμφάνιση Αριθμού CLIR Οι αριθμοί των συνδρομητών που διαθέτουν την υπηρεσία CLIR δεν θα εμφανίζονται στις συσκευές που υποστηρίζουν την υπηρεσία αναγνώρισης κλήσης (CLIP) τόσο στο σταθερό δίκτυο PSTN και ISDN όσο και στο δίκτυο όλων των εταιριών κινητής τηλεφωνίας. - Αλλαγή κωδικού αριθμού Αλλαγή κωδικού αριθμού για τις υπηρεσίες Εκτροπή Κλήσης ή τη Φραγή Εξερχομένων Κλήσεων - Συνοπτική σύνδεση Εάν ο τελικός χρήστης διαθέτει περισσότερες από μία γραμμές πρόσβασης οι οποίες ανήκουν στο ίδιο ψηφιακό κέντρο, τότε μπορεί να τις συνδέσει συνοπτικά και θα καλείται με έναν και μόνο αριθμό κλήσης. Η υπηρεσία αυτή κατευθύνει αυτόματα την κλήση στη γραμμή που είναι κάθε φορά ελεύθερη. - Ολοκλήρωση Κλήσεων σε κατειλημμένη Σύνδεση Παρέχει τη δυνατότητα στο τελικό χρήστη, όταν πραγματοποιεί μια κλήση και η γραμμή του καλούμενου τελικό χρήστη είναι κατειλημμένη, να κάνει χειρισμό έτσι ώστε να ειδοποιηθεί όταν η γραμμή ελευθερωθεί και να αποκατασταθεί η σύνδεση. - Διεπιλογή εισόδου (DDI-Direct Dialing In) Mε τη Διεπιλογή Εισόδου ο τελικός χρήστης μπορεί να έχει στη διάθεσή του 10 συνεχόμενους αριθμούς κλήσης. Έτσι κάθε τερματική συσκευή μπορεί να έχει διαφορετικό αριθμό κλήσης, που θα καλείται απ' ευθείας. (Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία της υπηρεσίας αυτής είναι η ύπαρξη τηλεφωνικού κέντρου). - Πολλαπλός συνδρομητικός αριθμός (MSN-Multiple Subscriber Number) M' αυτή την υπηρεσία, στη σύνδεση παρέχονται περισσότεροι από ένας αριθμοί κλήσης (μέχρι και 8 διαφορετικοί). Κάθε αριθμός μπορεί να οριστεί σε χωριστή συσκευή. - Υπο-διευθυνσιοδότηση (SUB-Sub-addressing) Ο τελικός χρήστης έχει τη δυνατότητα να ορίζει πρόσθετα ψηφία επιλογής σαν προέκταση του αριθμού κλήσης του. - Συγκράτηση κλήσης και θέση σε αναμονή (CH-Call Hold) Αυτή η υπηρεσία επιτρέπει στο τελικό χρήστη να θέσει μια κλήση "που βρίσκεται σε εξέλιξη" σε αναμονή, για να πραγματοποιήσει μια νέα κλήση. - Φορητότητα Τερματικού (TP-Terminal Portability) Ο τελικός χρήστης σε ISDN-BRA σύνδεση έχει τη δυνατότητα: α) να μεταφέρει την τηλεφωνική του συσκευή από ένα σημείο σ' ένα άλλο, το οποίο ανήκει στην ίδια γραμμή, χωρίς να διακοπεί η συνδιάλεξη που βρίσκεται σε εξέλιξη και β) να θέσει μια κλήση σε αναμονή και να τη μεταφέρει σε μια άλλη τερματική συσκευή αρκεί να είναι ιδίου τύπου δηλαδή από ISDN συσκευή σε ISDN συσκευή ή από αναλογική σε Σελίδα 24 από 34

25 αναλογική συσκευή εφόσον και οι δύο αναλογικές συσκευές είναι συνδεδεμένες στον ίδιο Τερματικό Προσαρμογέα ΤΑ (το netmod έχει ενσωματωμένο τέτοιο ΤΑ με δύο υποδοχές). - Παρουσίαση Ταυτότητας συνδεδεμένου αριθμού (COLP-Connected Line Identification Presentation) M' αυτή την υπηρεσία ο τελικός χρήστης έχει τη δυνατότητα να βλέπει στην οθόνη της τηλεφωνικής συσκευής του τον αριθμό τον οποίον έχει καλέσει και συνομιλεί. Σε περίπτωση εκτροπής παρουσιάζεται ο αριθμός με τον οποίο έγινε τελικά η σύνδεση. - Απαγόρευση Παρουσίασης Ταυτότητας συνδεδεμένου αριθμού (COLR-Connected Line Identification Restriction) Δίνει τη δυνατότητα στους καλούμενους να μη φαίνεται ο τηλεφωνικός τους αριθμός στην οθόνη του καλούντος. - Σηματοδοσία από Χρήστη σε Χρήστη (UUS-User to User Signalling) Οι συνδρομητές έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν μεταξύ τους γραπτά μηνύματα μικρού μεγέθους (μέχρι 128 χαρακτήρες). Ο αποστολέας πληκτρολογεί στη συσκευή του το μήνυμα και ο παραλήπτης το διαβάζει στην οθόνη της δικής του συσκευής. Το μήνυμα στέλνεται στη φάση των κλήσεων και μέχρι την απάντηση. Σελίδα 25 από 34

26 Παράρτημα II. Όροι και οι προϋποθέσεις παροχής υπηρεσίας ΧΕΓ 1. Αρχή της Εμπιστευτικότητας- Συμφωνία Σημαντικό μέρος των πληροφοριών που αφορούν το δίκτυο πρόσβασης είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα. Συνεπώς, αμφότερα τα μέρη, ΟΤΕ και Δικαιούχος, το προσωπικό τους, και γενικότερα οι εξωτερικοί συνεργάτες τους που χρησιμοποιούνται από αυτούς, δεσμεύονται για τη μη γνωστοποίηση σε τρίτους ή τις συνδεδεμένες μ αυτούς επιχειρήσεις, όλων των κοινοποιηθεισών πληροφοριών που χαρακτηρίζονται εγγράφως και από τα δύο μέρη εμπιστευτικές και απόρρητες, και τις οποίες ανταλλάσσουν, πριν, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνίας και μετά τη λύση της εν λόγω συμφωνίας. Σε εκπλήρωση της ως άνω δέσμευσής τους τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να διασφαλίζουν την τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν και από κάθε ένα από τα στελέχη, υπαλλήλους, εργολάβους και λοιπούς συνεργάτες τους. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους αρχικά διατέθηκαν ή/και για να επιτρέψουν στα Συμβαλλόμενα μέρη να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της Προσφοράς ή/και της μεταξύ τους σύμβασης ή/και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους από τη σύμβαση. Σύμφωνα μ αυτή την αρχή, υπογράφεται συμφωνία εμπιστευτικότητας μεταξύ του ΟΤΕ και του Δικαιούχου. Σημειώνεται ότι η συμφωνία εμπιστευτικότητας υπογράφεται εφάπαξ και περιλαμβάνει και τις σχετικές υπηρεσίες. Η Συμφωνία Εμπιστευτικότητας καλύπτει τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται στα πλαίσια της συνεργασίας των δύο πλευρών. Ο Δικαιούχος αποδέχεται την εν λόγω συμφωνία, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας του, πριν του δοθούν οι παραπάνω πληροφορίες. Η υποχρέωση εχεμύθειας των μερών από το παρόν άρθρο εκτείνεται τόσο κατά τη διάρκεια ισχύος της μεταξύ τους σύμβασης συμπεριλαμβανομένου και κάθε τυχόν διαστήματος ανανέωσης της ισχύος της, και για δύο (2) έτη μετά την για οποιοδήποτε λόγο λύση ή λήξη αυτής. Ειδικά δε, τα στοιχεία που αφορούν την ακεραιότητα του δικτύου του ΟΤΕ, τα μέρη υποχρεούνται να μη τα γνωστοποιήσουν οποτεδήποτε μετά την καθ οιονδήποτε τρόπο λύση της παρούσας. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταβάλουν στον αντισυμβαλλόμενό τους αποζημίωση για κάθε θετική ζημία που αυτός υπέστη εξ αιτίας της ως άνω παραβίασης της υποχρέωσης εχεμύθειας, από το προσωπικό του ή τους εν γένει συνεργάτες του. 2. Εκχώρηση Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Ο Δικαιούχος δεν αποκτά κανένα εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα, τίτλο ιδιοκτησίας ή/ και βάρος επί των ακινήτων και κινητών ιδιοκτησίας, νομής ή/και χρήσης του ΟΤΕ με εξαίρεση τα δικαιώματα εκμετάλλευσης που του παρέχονται σύμφωνα με την παρούσα Προσφορά. Ο ΟΤΕ ή ο Δικαιούχος δεν δύναται να εκχωρήσει ή να αναθέσει ολικώς ή μερικώς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση χωρίς την έγγραφη συναίνεση του άλλου, άλλως παρέχεται δικαίωμα έγγραφης καταγγελίας του παρόντος. Κατ εξαίρεση ο ΟΤΕ δύναται α) να αναθέσει ή να εκχωρήσει την εκτέλεση του παρόντος σε οποιαδήποτε συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση (θυγατρική, εταιρεία του ομίλου κ.λ.π.) ή/ και β) να εκχωρήσει το δικαίωμα είσπραξη των απαιτήσεών του που απορρέουν από το παρόν σε αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα της Ελλάδος ή/ και του Εξωτερικού. 3. Καταγγελία Σε περίπτωση που ένα Συμβαλλόμενο μέρος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, τότε το άλλο μέρος δύναται με έγγραφη ειδοποίηση να τάξει προθεσμία ενός (1) μηνός για συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του. Σελίδα 26 από 34

27 Η καταγγελία της σύμβασης πλαίσιο θα διέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 4. Δημοσιότητα Κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλει να μην αναφέρει ή χρησιμοποιεί με οποιοδήποτε τρόπο τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα ή σήματα παρεχόμενων υπηρεσιών του άλλου Μέρους και/ή των συνδεδεμένων Εταιριών του ή γλωσσικούς όρους που να εμπεριέχουν, να υποδηλώνουν ή αναφέρουν τα ονόματα άλλου Μέρους και/ή των συνδεδεμένων Εταιριών του χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του. Επίσης, συμφωνείται να μην προβεί επιπλέον στην έκδοση ή την χρήση υλικού διαφήμισης, προώθησης πωλήσεων, ανακοινώσεων στον Τύπο ή άλλου υλικού δημοσιότητας στα οποία αναφέρονται ή χρησιμοποιούνται με οποιοδήποτε τρόπο τα Σήματα, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του άλλου Μέρους. 5. Ανωτέρα Βία Σε περίπτωση διακοπής της υπηρεσίας λόγω ανωτέρας βίας, ο ΟΤΕ ενημερώνει τον Δικαιούχο το συντομότερο δυνατό για τα σχετικά προβλήματα, ενώ λαμβάνει συγχρόνως όλα τα αναγκαία μέτρα, με στόχο να αποκαταστήσει το συντομότερο δυνατό και χωρίς καμία διάκριση για την ίδια υπηρεσία, τη διακοπή. Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν καθίσταται υπαίτιο για οποιαδήποτε αδυναμία εκπλήρωσης ή μη προσήκουσα εκπλήρωση των προβλεπόμενων από την παρούσα Προσφορά, στην περίπτωση που αυτή η αποτυχία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων: θεομηνιών, φυσικών καταστροφών, πράξεων της Κυβέρνησης, εξεγέρσεων, πυρκαγιών, πλημμυρών, ατυχημάτων, επιδημιών, επιβολής καραντίνας, περιορισμών, απεργιών, εμπορικών αποκλεισμών. Επίσης σε οποιαδήποτε άλλη αιτία που δεν μπορεί να ελέγξει το συμβαλλόμενο μέρος. Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότων ανωτέρας βίας τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών που απορρέουν από την παρούσα και συνδέονται αιτιωδώς με την ανωτέρω βία αναστέλλονται για όλη τη διάρκεια ισχύος των γεγονότων αυτών. Σε περίπτωση διάρκειας των γεγονότων ανωτέρας βίας μεγαλύτερης από ενενήντα (90) εργάσιμες ημέρες, το συμβαλλόμενο μέρος για το οποίο καθίσταται ασύμφορη η συνέχιση της ισχύος του παρόντος, δύναται να επιφέρει τη λύση του με καταγγελία, με άμεση ισχύ από την επίδοση του σχετικού της καταγγελίας εγγράφου. 6. Αποζημίωση Ευθύνη Καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη ευθύνεται έναντι του αντισυμβαλλομένου του και υποχρεούται να αποκαταστήσει αυτόν πλήρως: για οποιαδήποτε καταστροφή, απώλεια, φθορά ή ζημιά προκαλέσει οποιοδήποτε εξ αυτών, και η οποία οφείλεται σε υπαιτιότητά του, υπαλλήλων του, προσκτηθέντων ή βοηθών εκπλήρωσης αυτού, ή οποιαδήποτε εν γένει πρόσωπο χρησιμοποιεί αυτό προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του στο πλαίσιο της παρούσης κατά την άσκηση των καθηκόντων του επί της περιουσίας, κινητής και ακίνητης του αντισυμβαλλομένου του, ή επί της περιουσίας οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου. για οποιαδήποτε περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης ή βλάβης της υγείας προσώπων, η οποία οφείλεται σε υπαιτιότητά του, υπαλλήλων, προστηθέντων ή βοηθών εκπλήρωσης αυτού ή οποιουδήποτε εν γένει προσώπου χρησιμοποιεί αυτό προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων του στο πλαίσιο της παρούσης. για κάθε θετική ζημία του προερχόμενη από αξίωση τρίτου και η οποία οφείλεται σε οποιαδήποτε παραβίαση των υποχρεώσεων του δυνάμει του παρόντος ή σε προσβολή δικαιωμάτων εχεμύθειας/ απορρήτου τρίτων. Σελίδα 27 από 34

28 Ο ΟΤΕ φέρει την ευθύνη των εργασιών σε χώρους των τελικών χρηστών του για τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σύμβαση πλαίσιο. Αντίστοιχα, ο ΟΤΕ ουδεµία ευθύνη φέρει για τις εργασίες στο χώρο του τελικού χρήστη, οι οποίες γίνονται από τον Δικαιούχο ή από οποιονδήποτε τρίτο. Ο Δικαιούχος οφείλει να γνωστοποιεί στον ΟΤΕ µε την υπογραφή της συμβάσεως πλαίσιο τα ονόματα του εξουσιοδοτηµένου για την υπογραφή των αιτήσεων του προς τον ΟΤΕ προσωπικού ή συνεργατών του καθώς και για κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτών. 7. Επίλυση Διαφορών Ισχύον Δίκαιο Τα Συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση τυχόν διαφορών και τυχόν διαφωνιών που προκύπτουν από την ερμηνεία και την υλοποίηση της παρούσας Σύμβασης πλαίσιο. Η παρούσα Σύμβαση πλαίσιο θα διέπεται από το ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από αυτήν ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών. 8. Τροποποίηση Σύμβασης Πλαίσιο Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την Σύμβαση Πλαίσιο λόγω ενδεχόμενων νομοθετικών και κανονιστικών μεταβολών, οι οποίες επιφέρουν τροποποιήσεις στην δομή των προσφερόμενων υπηρεσιών. 9. Επικεφαλίδες - Παραρτήματα Οι επικεφαλίδες των άρθρων και των παραγράφων που χρησιμοποιούνται στην παρούσα είναι μόνο προς διευκόλυνση και δεν αποτελούν καθ οιονδήποτε τρόπο όρους αυτής. Τα παραρτήματα της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, και καλύπτουν πλήρως όλα όσα αναφέρονται σ αυτήν. Σελίδα 28 από 34

29 Παράρτημα III. χρήστες Αιτήσεις χορήγησης των υπηρεσιών ΧΕΓ προς τους τελικούς Σελίδα 29 από 34

30 Παράρτημα IV. Βασική Συμφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών (Basic SLA) 1. Ορισμοί Πλέον των ορισμών της ισχύουσας προσφοράς, οι οποίοι παραμένουν ως έχουν, λέξεις ή φράσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται στην παρούσα συμφωνία έχουν την έννοια η οποία τους αποδίδεται παρακάτω. Χρόνος άρσης βλάβης: Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τις 07.20πμ της πρώτης εργασίμου ημέρας μετά την αναγγελία της βλάβης μέσω του πληροφοριακού συστήματος που θα αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό, μέχρι την ώρα που θα εμφανιστεί η άρση της βλάβης στο πληροφοριακό σύστημα. Ώρες εκτός λειτουργίας (out of service): Το χρονικό διάστημα από την εισαγωγή της αναγγελίας της βλάβης στο πληροφοριακό σύστημα, μέχρι την ώρα που θα εμφανισθεί στο πληροφοριακό σύστημα η άρση της συγκεκριμένης βλάβης. Εργάσιμες ημέρες (ΕΗ): Από την Δευτέρα έως και την Παρασκευή, πλην των επισήμων αργιών, και εθνικών εορτών. Εργάσιμες ώρες (ΕΩ): Από πμ έως μμ (ωράριο 5νθήμερης εργασίας) 2. Γενικά Η Βασική Συμφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών (ΧΕΓ), αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ισχύουσας Προσφοράς Αναφοράς και η παροχή της προϋποθέτει την υπογραφή της σύμβασης πλαίσιο. Η παρούσα Βασική Συμφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών μεταξύ ΟΤΕ και Δικαιούχου, περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων, ο ΟΤΕ δεσμεύεται να παρέχει υπηρεσίες ΧΕΓ σε συγκεκριμένα χρονικά όρια και να αποκαθιστά επίσης σε συγκεκριμένα χρονικά όρια τις βλάβες που ενδεχομένως προκύψουν στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Οι χρόνοι που αναφέρονται στην παρούσα συμφωνία, αφορούν ημερολογιακές ημέρες και δεν συμπεριλαμβάνουν τους χρόνους μη παροχής της υπηρεσίας που δύναται να προκύψουν λόγω προγραμματισμένων ή εκτάκτων εργασιών και για τις οποίες θα έχει ενημερωθεί εμπρόθεσμα ο Δικαιούχος από τον ΟΤΕ. 3. Λόγοι Καθυστέρησης «ΜΗ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΟΤΕ» Στο συνολικό χρόνο του συμφωνημένου επιπέδου υπηρεσιών ΧΕΓ, δεν προσμετράται το άθροισμα του χρόνου των συμβάντων τα οποία δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του ΟΤΕ. Ως συμβάντα τα οποία δύνανται να συνιστούν λόγο καθυστέρησης, εφόσον δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα ΟΤΕ», ορίζονται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά), τα παρακάτω : Για την Άρση της Βλάβης των υπηρεσιών: - Ζημιά που προκλήθηκε από τρίτο σε υπόγειο ή εναέριο καλώδιο του ΟΤΕ - Ζημιά που προκλήθηκε από ακραία καιρικά φαινόμενα - Ζημιά που προκλήθηκε εκτός δικτύου του ΟΤΕ, αλλά επηρεάζει την παροχή της σχετικής υπηρεσίας - Ζημιά που προκλήθηκε από τερματικό του τελικού χρήστη. Σελίδα 30 από 34

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7 Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7 ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Ιανουάριος 2007 ΟΤΕ Α.Ε. - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΒΑΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 Μαρούσι, 29-3-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΤΕ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ -1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕ 2 ΚΑΝΑΛΙΑ ΦΩΝΗΣ BUSINESS ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕ 30 ΚΑΝΑΛΙΑ ΦΩΝΗΣ... - 2 - ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕ 2 ΚΑΝΑΛΙΑ ΦΩΝΗΣ... - 2 - ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ... 4 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Στην Αθήνα, σήμερα,, ημέρα, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων μερών: αφενός μεν της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Παροχής Συμφωνημένου Επιπέδου Υπηρεσιών γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την.......... του μηνός.........., 20 μεταξύ της MTN Cyprus Ltd,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.CYTA/ΕΞΕ/1914 Σελ. 15. Προς ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Λ.

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.CYTA/ΕΞΕ/1914 Σελ. 15. Προς ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Λ. Μαρούσι, 8-05-2009 Αρ. Πρωτ.CYTA/ΕΞΕ/1914 Σελ. 15 Προς ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Λ. Κηφισίας 60 15125, Μαρούσι Fax: 210 6105049 Θέμα: Απάντηση της CYTA HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Καθορισμού των

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Καθορισμού των Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1200 Κ.Δ.Π. 142/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 142 Ο ΠΕΡΙ PYΘlVIIΣEΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΙΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 115 (2) και 152

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑ ΤΗΛΕΤΥΠΙΑ (TELEX) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Τέλη συνήθων τηλεγραφημάτων ------------------------------------------------------------------------------- 2 Πρόσθετα τέλη τηλεγραφημάτων ------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PRIMETEL PLC [ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΧΕΑ]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PRIMETEL PLC [ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΧΕΑ] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ PRIMETEL PLC εταιρείας εγγεγραμμένης στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό του Ελαχίστου Επιπέδου Αναλυτικής Χρέωσης των Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1.1 Για σύναψη Συμφωνίας Διασύνδεσης, ο Παροχέας θα πρέπει να αποστείλει στη Cyta επιστολή συνοδευόμενη από την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ... 1 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ... 4 2. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ... 4 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 20

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ:

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/8-1-2013 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθµοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ PRIMETEL PLC εταιρείας εγγεγραμμένης στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS)

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) 1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) Η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδρομητές ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού να επιλέγουν σε πάγια βάση 4 ότι μία ή περισσότερες κατηγορίες τηλεφωνικών κλήσεων θα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά 1. Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά. Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά («Διαδικασία Εκχώρησης») πραγματοποιείται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ Γενικά Σύμφωνα με την απόφαση 353 (πρακτικό 32/2012) του Συμβουλίου του ΤΕΙ Σερρών, το Τ.Ε.Ι. Σερρών προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Απρίλιος 2008 Α. Εισαγωγή Η εταιρεία µας χαιρετίζει τη διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 20-12-2006 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 415/52 ΑΠΟΦΑΣΗ Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για την έκδοση κοινής απόφασης περί καθορισμού μηχανισμού

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα την 6 η Νοεμβρίου 2014, τα συμβαλλόμενα μέρη: αφενός η «ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝ.Π.Ε.)», Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα, επί της

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd. Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα. Παράρτημα 7 Τεχνική Διαχείριση Διασύνδεσης

Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd. Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα. Παράρτημα 7 Τεχνική Διαχείριση Διασύνδεσης Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα Παράρτημα 7 Τεχνική Διαχείριση Διασύνδεσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 1. ΓΕΝΙΚΑ 2 2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 63 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 64 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 65 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ 66 5. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 66 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ 67 7. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σήµερα την ευτέρα 26/4/2010, οι παρακάτω υπογράφοντες: α.) Ο κος Αργύριος Ζαφειρόπουλος, κάτοικος Αθηνών που ενεργεί στην προκειµένη περίπτωση υπό την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 : Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Στην Τρίπολη σήμερα την 31 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη του έτους 2013, οι πιο κάτω Συμβαλλόμενοι:

Στην Τρίπολη σήμερα την 31 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη του έτους 2013, οι πιο κάτω Συμβαλλόμενοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Τρίπολη: 31-12-2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠ: 26370 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΝΑΡΚΑ ΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

CPE CPE OTE CPE OTE CPE CPE CPE

CPE CPE OTE CPE OTE CPE CPE CPE IX. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Γ Στα πλαίσια της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (ΧΕΠ), δίνεται η δυνατότητα στον Τηλεπ. Πάροχο να λάβει ένα νέο τύπο πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ GSM- Gateways ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μαρούσι, 16 Οκτωβρίου 2003 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

OTE A.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Σχόλια και Απαντήσεις ΟΤΕ

OTE A.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Σχόλια και Απαντήσεις ΟΤΕ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Σχόλια και Απαντήσεις ΟΤΕ στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με : 1) την υποβολή εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ μέρη: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009 τα εξής συμβαλλόμενα 1. Αφενός η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ... 2 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1.1 Για σύναψη Συμφωνίας Διασύνδεσης, ο Παροχέας θα πρέπει να αποστείλει Αίτηση στην PRIMETEL υπό μορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

e-genius.gr 2006 All rights reserved.

e-genius.gr 2006 All rights reserved. e-genius.gr 2006 All rights reserved. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΕΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατα παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ /./201 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΤΕ ETHERNET ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.)

ΣΥΜΒΑΣΗ /./201 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΤΕ ETHERNET ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) ΣΥΜΒΑΣΗ /./201 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΤΕ ETHERNET ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-02-2006 ΑΠ: 375/40 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση των υποβληθέντων από τον Υπόχρεο Πάροχο της διευκόλυνσης Προεπιλογής Φορέα (ΟΤΕ Α.Ε.) τυποποιηµένων κειµένων αιτήσεων συνδροµητών για την ενεργοποίηση, κατάργηση,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Οι συναντήσεις θα συγκαλούνται για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

3.1 Οι συναντήσεις θα συγκαλούνται για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Το παράρτημα αυτό αφορά την τεχνική διαχείριση της Διασύνδεσης με τις πρόνοιες του να εφαρμόζονται μετά που η Διασύνδεση έχει τεθεί σε κανονική λειτουργία.

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή Γενικά Σχόλια Ειδικά σχόλια επί της Χονδρικής παροχής τερματικών κυκλωμάτων & ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών.

1 Εισαγωγή Γενικά Σχόλια Ειδικά σχόλια επί της Χονδρικής παροχής τερματικών κυκλωμάτων & ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών. Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την Αναθεωρημένη Προσφορά Αναφοράς Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής του ΟΤΕ Μάρτιος 2007 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπηρεσίες παρέχονται από την ΟΤΕ Α.Ε. 01/01/2017

Οι υπηρεσίες παρέχονται από την ΟΤΕ Α.Ε. 01/01/2017 1 ΠΡΟΣΒΑΣΗ XDSL - ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. I. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ADSL... 2 1. Λιανική διάθεση COSMOTE ADSL... 2 2. Λιανική διάθεση COSMOTE Home Internet... 2 3. Λιανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας , Μαρούσι Αττική

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας , Μαρούσι Αττική Προς: Ημερ: 21-01-2008 Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας 60 15125, Μαρούσι Αττική Κοινοποίηση: Θέμα: Απάντηση στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Το παράρτημα αυτό αφορά την τεχνική διαχείριση της Διασύνδεσης με τις πρόνοιες του να εφαρμόζονται μετά που η Διασύνδεση έχει τεθεί σε κανονική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια της Vodafone-Πάναφον στη ιαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την προταθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά Αναφοράς ιασύνδεσης τεχνολογίας ΙΡ Ιούλιος 2016

Σχόλια της Vodafone-Πάναφον στη ιαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την προταθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά Αναφοράς ιασύνδεσης τεχνολογίας ΙΡ Ιούλιος 2016 Σχόλια της Vodafone-Πάναφον στη ιαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την προταθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά Αναφοράς ιασύνδεσης τεχνολογίας ΙΡ Ιούλιος 2016 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» Μαρούσι, 8/7/2010 ΑΡΙΘ. AΠ: 570/028 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 15 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 15 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αχαρνές, 15/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 62159 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 286). 2. Τις διατάξεις του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ /2016 ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΕRΝΕΤ, ΟΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ BITSTREAM ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΤΕ RURAL SOUTH ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ /2016 ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΕRΝΕΤ, ΟΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ BITSTREAM ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΤΕ RURAL SOUTH ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ /2016 ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΕRΝΕΤ, ΟΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ BITSTREAM ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΤΕ RURAL SOUTH ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα.τα κατωτέρω συμβαλλόμενα μέρη, ήτοι

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) 1. H Εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. εφεξής «Εταιρεία» παρέχει με την ονομασία EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) μία υπηρεσία επείγουσας διεθνούς μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιούλιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιούλιος Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (API) ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 354/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3455 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 354 Οι περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (Συμβόλαιο Διασφάλισης Ποιότητας SLA)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (Συμβόλαιο Διασφάλισης Ποιότητας SLA) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (Συμβόλαιο Διασφάλισης Ποιότητας SLA) Η Εταιρία και ο αντισυμβαλλόμενος Χρήστης, συμφωνούν για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών (από την πρώτη προς τον δεύτερο) εξ αυτών που αναφέρονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ Στην συνεδρίαση της 3-4-2006, η Ολοµέλεια της ΕΕΤΤ έλαβε την υπ αριθ. 381/2/3-4-2006 Απόφαση όσον αφορά την υποβληθείσα από τον ΟΤΕ τιµολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Τηλεφωνητής Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης Χρήσιμες Συμβουλές: Τηλεφωνητής Η Vodafone σου παρέχει την υπηρεσία Vodafone Business Connect Voicemail ώστε όποιος σε καλεί στον επαγγελματικό

Διαβάστε περισσότερα

0,6%). CLF 1013/1/05-16

0,6%). CLF 1013/1/05-16 Ηµεροµηνία.. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές Μαρούσι, 15/7/2008 ΑΡΙΘ. ΑΠ.. 488/82 ΑΠΟΦΑΣΗ Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΣΤΟΧΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ,

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΣΤΟΧΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΣΤΟΧΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑIΓΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚOΡΙΝΘΟΥ 113 25100 ΑΙΓΙΟ ΤΗΛ.: 26910-22401 FAX: 26910-24212 ΔΠΠ-Η/Π.ΑIΓΙΟΥ ΑΡ./ΗΜ.: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στο Αίγιο, σήμερα στις 01-11-2015 μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση»

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1.1. Αυτοί οι όροι και κανονισμοί εφαρμόζονται στο σύστημα διάθεσης των ποδηλάτων «ποδήλατο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN 1.1 Τερματισμός Kλήσεων στο Κινητό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της MTN 1.1.1. Ο τερματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Αλλαγή Προμηθευτή! Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» Για το διαγωνισμό «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» που διοργανώνει η ΑΜΑΖΕ Α.Ε. που εφεξής καλείται με τεχνικό πάροχο την ιδία, ισχύουν τα κάτωθι: 1]

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ COSMOTE BUSINESS E-SECURE

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ COSMOTE BUSINESS E-SECURE Ε Ι Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Π Ε Λ Α Τ Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ COSMOTE BUSINESS E-SECURE ONOMATEΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ: ΑΡΙΘΜΟΣ Τ/Φ ΓΡΑΜΜΗΣ: Α.Δ.Τ./ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤ. ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠ/ΠΟΥ: Α.Φ.Μ. ΠΕΛΑΤΗ:

Διαβάστε περισσότερα