ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ"

Transcript

1 Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής, 3(1), ιοίκησης Αθλητισµού ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Βασιλική Μάνου 1, Ανδρέας Ζαφειρίδης 2, Πλούταρχος Σαρασλανίδης 3, Βασίλης Γεροδήµος 1, Παναγιώτης Ιωακειµίδης 3, Ελευθέριος Κέλλης 2, και Σπύρος Κέλλης 3 1 ΤΕΦΑΑ Τρικάλων, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 2 ΤΕΦΑΑ Σερρών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 3 ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Περίληψη Η ανάλυση και η συζήτηση των αποτελεσµάτων της έρευνας φανέρωσε σηµαντικά προβλήµατα τα οποία αφορούν στη διοίκηση - οργάνωση και λειτουργία, στην αθλητική εκπαίδευση και στο πρόγραµµα σπουδών των Τµηµάτων Αθλητικής ιευκόλυνσης. Αρχικά παρουσιάζονται συµπεράσµατα και προτάσεις µε τη µορφή ερωτήσεων και απαντήσεων που στηρίζονται αποκλειστικά στα αποτελέσµατα και τη συζήτηση της παρούσας έρευνας. Ακολουθεί η συνθετική πρόταση της µελέτης αυτής, στην οποία προστίθενται στοιχεία που αφορούν στη λειτουργία της Γ.Γ.Α. στον τοµέα του αναπτυξιακού αθλητισµού και τα οποία δεν προέρχονται αποκλειστικά από την παρούσα έρευνα. Κυρίαρχο στοιχείο της συνολικής πρότασης είναι η θέσπιση ενός πλαισίου λειτουργίας του θεσµού των Αθλητικών Σχολείων και Τάξεων, το οποίο πρέπει να στηρίζεται σε συγκεκριµένους (συνολικά εννέα) βασικούς άξονες, ώστε να διασφαλισθεί η προοπτική µιας επιτυχηµένης εφαρµογής του, καθώς και η βιωσιµότητα του προγράµµατος. Λέξεις Κλειδιά: αθλητικά σχολεία, τµήµατα αθλητικής διευκόλυνσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η λειτουργία του θεσµού των Τµηµάτων Αθλητικής ιευκόλυνσης για δεκαπέντε (15) έτη δηµιούργησε µια δυναµική η οποία χαρακτηρίζεται από τη µεγάλη αύξηση του αριθµού των Τ.Α.., 21 το πρώτο έτος λειτουργίας και 389 το , ενώ στα Ε.Τ.Α.. από 20 περίπου φτάνουν τα 60. Ανάλογα φυσικά είναι και τα µεγέθη αύξησης των µαθητών που ανέρχονται στους στα Τ.Α.. και στους 720 στα Ε.Τ.Α.., ενώ οι αντίστοιχοι αριθµοί για τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν σε αυτά είναι 657 και 59 για τα Τ.Α.. και τα Ε.Τ.Α.. αντίστοιχα. Ο προϋπολογισµός

2 ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής, 3(1), λειτουργίας του θεσµού ανέρχεται για το σχολικό έτος στα περίπου, από τα οποία τα προέρχονται από τη Γ.Γ.Α. Ο γιγαντισµός αυτός του θεσµού µε τη διάχυτη αµφισβήτηση της αποτελεσµατικότητας του προγράµµατος, από φορείς και πρόσωπα, οδήγησε την Κ.Ε.Α.Τ. στην ανάθεση της παρούσας έρευνας µε στόχο τη διερεύνηση της λειτουργίας του θεσµού από διοικητικής και οργανωτικής πλευράς, της αποτελεσµατικότητάς του και στη συνέχεια τη διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση ή την αναδιάρθρωση του θεσµού, µε βάση τα ερευνητικά δεδοµένα. Η έρευνα βασίστηκε στις απόψεις των άµεσα εµπλεκόµενων µε το θεσµό των Τµηµάτων Αθλητικής ιευκόλυνσης κατηγοριών φυσικών προσώπων, που είναι οι προϊστάµενοι των Γραφείων Φυσικής Αγωγής, οι ιευθυντές των σχολείων, οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής και οι καθηγητές των άλλων ειδικοτήτων που διδάσκουν στα Τ.Α..-Ε.Τ.Α.., οι µαθητές που φοιτούν σε αυτά και οι γονείς τους. Μετά την παρουσίαση των αποτελεσµάτων της έρευνας και της συζήτησης, καθώς και από την εξέταση της λειτουργίας αντίστοιχων συστηµάτων σε άλλες χώρες και της διαχρονικής εξέτασης του νοµοθετικού πλαισίου λειτουργίας των Τµηµάτων Αθλητικής ιευκόλυνσης, διατυπώνονται στη συνέχεια συγκεκριµένες προτάσεις που στηρίζονται στα συµπεράσµατα της µελέτης αυτής. Τα συµπεράσµατα και οι προτάσεις θα εστιαστούν στους βασικούς ερευνητικούς άξονες της µελέτης αυτής, οι οποίοι είναι: ιοίκηση - οργάνωση και λειτουργία των Τµηµάτων Αθλητικής ιευκόλυνσης. Αθλητική εκπαίδευση στα Τµήµατα Αθλητικής ιευκόλυνσης. Πρόγραµµα σπουδών των Τµηµάτων Αθλητικής ιευκόλυνσης: ο όρος πρόγραµµα σπουδών δεν αναφέρεται µόνο στα προσφερόµενα µαθήµατα του σχολείου, αλλά και στην ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης. Η διατύπωση των συµπερασµάτων και των προτάσεων θα παρουσιάζεται στη συνέχεια µε τη µορφή βασικών ερωτήσεων και αντίστοιχων απαντήσεων που αποτελούν και τις προτάσεις της µελέτης. Στο τέλος δίνεται ένα συγκεντρωτικό οργανόγραµµα λειτουργίας του συστήµατος που προτείνεται να αντικαταστήσει το πρόγραµµα των Τ.Α..-Ε.Τ.Α.. που ισχύει σήµερα. ιοίκηση - Οργάνωση - Λειτουργία 1 ο Ερώτηµα: Ο θεσµός των Τ.Α..-Ε.Τ.Α.. πρέπει να συνεχίσει τη λειτουργία του ή πρέπει να καταργηθεί; Το ερώτηµα αυτό θεωρήθηκε πολύ σηµαντικό και εξετάστηκε στην έρευνα σε αρκετές ερωτήσεις. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία όλοι οι συµµετέχοντες, µε πιο χαρακτηριστική την άποψη των γονέων των µαθητών - αθλητών, αλλά και των ίδιων των µαθητών, θεωρούν το θεσµό απαραίτητο και τονίζουν ιδιαίτερα την αναγκαιότητα συνέχισης της λειτουργίας του. Το συµπέρασµα αυτό είναι πολύ σηµαντικό γιατί αν αυτή η θετική εικόνα εµφανίζονταν µόνο στους καθηγητές Φυσικής Αγωγής, οι οποίοι για λόγους επαγγελµατικής αποκατάστασης θα ήθελαν, όπως είναι φυσικό, τη συνέχιση της λειτουργίας του θεσµού, ίσως να ήταν περιττή η διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση του θεσµού. 180

3 ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής, 3(1), Πρόταση: Ο θεσµός των Τµηµάτων Αθλητικής ιευκόλυνσης πρέπει να συνεχισθεί µε την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν, όπως προτείνονται στη συνέχεια, ριζικά µέτρα για την αναδιάρθρωσή του. 2 ο Ερώτηµα: Εφόσον προτείνεται η συνέχιση του θεσµού, ποια µορφή πρέπει να έχουν τα Τ.Α..-Ε.Τ.Α..; Να είναι αυτόνοµα-αυτοδύναµα σχολεία; Να συνεχίσουν να λειτουργούν µε τη σηµερινή τους µορφή; Η συντριπτική πλειοψηφία του δείγµατος πιστεύει ότι τα Τ.Α..-Ε.Τ.Α.. εµφανίζουν σηµαντικά προβλήµατα στη λειτουργία τους, µε τη µορφή που λειτουργούν σήµερα, και πρέπει να αλλάξουν σε αρκετές πτυχές του θεσµού. Η εικόνα είναι πιο αρνητική στα Ε.Τ.Α.. και στα µεγάλα αστικά κέντρα, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα Ε.Τ.Α.. παρουσιάζουν περισσότερα λειτουργικά προβλήµατα σε σύγκριση µε τα Τ.Α.., ενώ φαίνεται τα περιφερειακά Τ.Α.. να λειτουργούν καλύτερα σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα των µεγάλων αστικών κέντρων. Το σύνολο σχεδόν των συµµετεχόντων στην έρευνα προτείνει, ως «αντίδοτο» για την επίλυση των βασικότερων προβληµάτων που εµφανίζονται, τη λειτουργία αυτόνοµων Αθλητικών Σχολείων. Η υλοποίηση της, καθολικά σχεδόν, προτεινόµενης λύσης για λειτουργία αυτόνοµων Αθλητικών Σχολείων δεν είναι τόσο απλή. Για παράδειγµα, σήµερα λειτουργούν 389 Τ.Α.. σε 105 γυµνάσια και 60 Ε.Τ.Α.. σε 11 λύκεια. Εάν εποµένως υιοθετηθεί η πρόταση αυτή, πρέπει να δηµιουργηθούν 165 Αθλητικά Σχολεία, ο αριθµός των οποίων µπορεί να µειωθεί κάπως σε περίπτωση λειτουργίας των Τ.Α..-Ε.Τ.Α.. σε ενιαία σχολεία. Είναι εφικτή η λειτουργία τόσων αυτόνοµων Αθλητικών Σχολείων; Θα λύσει όλα τα προβλήµατα; Ποιο θα είναι το κόστος λειτουργίας τους; Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήµατα, καθώς και σε άλλα που δεν αναφέρθηκαν, απαιτεί τη συνεκτίµηση αρκετών παραµέτρων ώστε να διαµορφωθεί µια πρόταση που θα είναι πρακτικά εφαρµόσιµη. Αυτές οι παράµετροι είναι: ιεθνής εµπειρία από την εφαρµογή αντίστοιχων θεσµών. Εκπαιδευτικό, αθλητικό νοµοθετικό πλαίσιο. ιοικητικό - οργανωτικό πλαίσιο λειτουργίας του θεσµού. Κοινωνικές παράµετροι λειτουργίας του θεσµού. Ποιότητα παρεχόµενης εκπαίδευσης. Ποιότητα παρεχόµενης αθλητικής εκπαίδευσης. ιεθνής εµπειρία από την εφαρµογή αντίστοιχων συστηµάτων: Αυτόνοµα Αθλητικά Σχολεία λειτούργησαν συστηµατικά στο παρελθόν, µε µεγάλη επιτυχία, σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, τα περισσότερα από τα οποία µάλιστα λειτούργησαν ως σχολεία - οικοτροφεία. Το κοινωνικοπολιτικό σύστηµα που επικρατούσε στις χώρες αυτές επέτρεπε την απρόσκοπτη λειτουργία τους. Σήµερα, σε εθνικό επίπεδο λειτουργούν αυτόνοµα Αθλητικά Σχολεία στη Φινλανδία και στη Σουηδία, ενώ, αν και δεν υπάρχουν βιβλιογραφικές πηγές, είναι γνωστό ότι λειτουργούν και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, αλλά σε τοπικό επίπεδο (κρατιδίων, πόλεων). Στη Φινλανδία, µε το µισό σχεδόν πληθυσµό συγκριτικά µε τη χώρα µας, λειτουργούν αυτόνοµα Αθλητικά Σχολεία, µε ανεξάρτητη διοίκηση, ενισχυµένη χρηµατοδότηση και εξειδίκευση σε ορισµένα αθλήµατα. 181

4 ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής, 3(1), Εκπαιδευτικό, αθλητικό νοµοθετικό πλαίσιο: Η λειτουργία των αυτόνοµων Αθλητικών Σχολείων προϋποθέτει ένα διαφορετικό σε σχέση µε το ισχύον, νοµοθετικό πλαίσιο λειτουργίας. Αυτό µπορεί να στηριχθεί στο αντίστοιχο που ισχύει για τα ολοήµερα σχολεία και τα σχολεία ειδικών κατηγοριών όπως είναι τα µουσικά σχολεία, λαµβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λειτουργίας τους. Το ισχύον θεσµικό αθλητικό πλαίσιο ενισχύει τον αναπτυξιακό αθλητισµό, µέσω της οικονοµικής ενίσχυσης των αθλητικών Οµοσπονδιών από τη Γ.Γ.Α. Με δεδοµένο ότι οι µαθητές - αθλητές ανήκουν στην κατηγορία του αναπτυξιακού αθλητισµού των Οµοσπονδιών, εάν συνδεθούν τα δύο προγράµµατα, θα υπάρξει µεγαλύτερη, οικονοµικότερη και ορθολογικότερη αξιοποίηση των χορηγούµενων κονδυλίων. Στην κατεύθυνση αυτή βέβαια, κρίνεται απαραίτητη η ενεργός και θεσµικά κατοχυρωµένη συµµετοχή των αθλητικών Οµοσπονδιών, η οποία σύµφωνα µε τα δεδοµένα της έρευνας, απουσιάζει σχεδόν τελείως στη µέχρι τώρα λειτουργία του συστήµατος των Τµηµάτων Αθλητικής ιευκόλυνσης. ιοικητικό - οργανωτικό πλαίσιο λειτουργίας του θεσµού: Η διοίκηση των Τ.Α..-Ε.Τ.Α.. ασκείται σήµερα κεντρικά από τη ιεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ., µέσω της Κ.Ε.Α.Τ., και περιφερειακά από τους προϊσταµένους των Γραφείων Φυσικής Αγωγής ή τους υπευθύνους ορισµένων Γραφείων Φυσικής Αγωγής, των Τ.Α..-Ε.Τ.Α.. και των διευθυντών των σχολείων (βλ. σχήµα 1). ΥΠ.Ε.Π.Θ. Γ.Γ.Α. Κ.Ε.Α.Τ. Προϊστάµενος Γραφείου Φυσικής Αγωγής Υπεύθυνος Τ.Α..-Ε.Τ.Α.. ιευθυντές Γυµνασίων - Λυκείων Τ.Α.. - Ε.Τ.Α.. Σχήµα 1. ιοικητικό πλαίσιο σηµερινής λειτουργίας του θεσµού των Τ.Α..-Ε.Τ.Α.. Από την ανάλυση του νοµοθετικού πλαισίου των Τ.Α..-Ε.Τ.Α.. και των στοιχείων που προκύπτουν από την έρευνα, ως προς τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης, προκύπτει ότι η λειτουργία τους είναι µονοδιάστατη και εστιάζεται κυρίως σε θέµατα 182

5 ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής, 3(1), που αφορούν στην πρόσληψη των καθηγητών Φυσικής Αγωγής, στη διοικητική µέριµνα στην κατεύθυνση της οικονοµικής κάλυψης των δαπανών, στη διασφάλιση των µετακινήσεων και στην επιλογή των µαθητών - αθλητών. Αυτό φαίνεται και από το βαθµό ικανοποίησης των συµµετεχόντων στην έρευνα, ο οποίος είναι µέτριος έως χαµηλός για την Κ.Ε.Α.Τ. και ικανοποιητικός για τους προϊσταµένους των Γραφείων Φυσικής Αγωγής και τους διευθυντές των σχολείων στα οποία λειτουργούν Τµήµατα Αθλητικής ιευκόλυνσης. Απουσιάζουν όµως, όπως θα δούµε και στη συνέχεια, η επιστηµονική στήριξη του προγράµµατος και η επιµόρφωση των καθηγητών Φυσικής Αγωγής, οι οποίοι είναι µέτρια ικανοποιηµένοι από την ανταπόκριση της Κ.Ε.Α.Τ. και των Γραφείων Φυσικής Αγωγής στον τοµέα αυτό. Απαιτείται εποµένως αναδιάρθρωση του σηµερινού διοικητικού σχήµατος, στην κατεύθυνση µιας ευρύτερης και ταυτόχρονα εξειδικευµένης στελέχωσης του κεντρικού διοικητικού οργάνου, µε ειδικούς επιστήµονες και εκπροσώπους των αθλητικών Οµοσπονδιών, καθώς και των αντίστοιχων περιφερειακών οργάνων διοίκησης. Κοινωνικές παράµετροι λειτουργίας του θεσµού: Η λειτουργία αυτόνοµου αθλητικού σχολείου δηµιουργεί µια σειρά κοινωνικών ζητηµάτων µε κυριότερο τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισµού των µαθητών - αθλητών σε περίπτωση λειτουργίας του σχολείου ως οικοτροφείου για µαθητές που ο τόπος διαµονής τους είναι σε άλλες πόλεις. Το ίδιο συµβαίνει και σε ορισµένα αθλήµατα, όπως είναι η ρυθµική και η ενόργανη γυµναστική, στα οποία οι ηλικίες των υψηλών επιδόσεων των αθλητών-τριών συµπίπτουν µε τα µαθητικά τους χρόνια, µε αποτέλεσµα να απαιτούνται περισσότερες ώρες προπόνησης, όπως και αγώνες, σε σχέση µε άλλα αθλήµατα. Ποιότητα παρεχόµενης εκπαίδευσης: Βασικός στόχος λειτουργίας των Αθλητικών Σχολείων σε διεθνές επίπεδο, αλλά και του ισχύοντος θεσµού των Τ.Α..-Ε.Τ.Α.., είναι η διευκόλυνση των µαθητών - αθλητών στην παρακολούθηση των µαθηµάτων και η ποιοτική ενίσχυση της διδασκαλίας µε στόχο την καλύτερη απόδοσή τους στο σχολείο, σε συνδυασµό πάντα µε τις αθλητικές τους υποχρεώσεις. Από τα στοιχεία της έρευνας προέκυψε ότι ο στόχος αυτός δεν επιτεύχθηκε ικανοποιητικά µέχρι σήµερα. Το µέσο επίπεδο των µαθητών ως προς την απόδοση κρίνεται χαµηλό, µε αποτέλεσµα, σε συνδυασµό µε το ανεπαρκές αγωνιστικό επίπεδο των µαθητών, το πρόγραµµα να οδηγείται σε αναξιοπιστία σε σχέση µε την ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης. Αυτό οδηγεί στη διαµόρφωση αρνητικής γνώµης για το θεσµό και στη µειωµένη συµµετοχή στα Τ.Α..-Ε.Τ.Α.. µαθητών - αθλητών µε υψηλό µαθητικό επίπεδο απόδοσης. Ποιότητα παρεχόµενης αθλητικής εκπαίδευσης: Ο δεύτερος βασικός στόχος λειτουργίας των Αθλητικών Σχολείων και κατ επέκταση των Τ.Α..-Ε.Τ.Α.. είναι η ενίσχυση του σχολικού αγωνιστικού αθλητισµού µε κύρια χαρακτηριστικά την ποιότητα της παρεχόµενης αθλητικής εκπαίδευσης και τη διευκόλυνση των µαθητών - αθλητών. Από την εξέταση των στοιχείων της έρευνας διαπιστώθηκε µικρός βαθµός ικανοποίησης σε βασικές παραµέτρους λειτουργίας των Τ.Α..-Ε.Τ.Α.. και ιδιαίτερα αυτών που σχετίζονται µε την προπονητική διαδικασία (ενιαία προγράµµατα προπόνησης, αγώνες, ποσότητα-ποιότητα της προπόνησης, κ.α.), καθώς επίσης και σηµαντικές αποκλίσεις από το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας τους (επιλογές µαθητών, αξιολόγηση µαθητών και ειδικού προσωπικού, διατροφή κ.α.). 183

6 ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής, 3(1), Απόρροια της εικόνας αυτής, είναι η κυρίαρχη αρνητική εικόνα και αναξιοπιστία του προγράµµατος, µε αποτέλεσµα να µην εγγράφονται στα σχολεία µαθητές-αθλητές µε επιδόσεις υψηλού αγωνιστικού επιπέδου. Πρόταση: Από την ανάλυση των στοιχείων και των συµπερασµάτων που προέκυψαν µέχρι τώρα από την έρευνα, φαίνεται καθαρά ότι η δηµιουργία αυτόνοµων Αθλητικών Σχολείων είναι αναγκαία. Από την άλλη πλευρά, για πολλούς λόγους που θα αναλυθούν στη συνέχεια δεν µπορούν να λειτουργήσουν αποκλειστικά αυτόνοµα Αθλητικά Σχολεία. Έτσι, προτείνεται η ίδρυση και λειτουργία περιορισµένου αριθµού αυτόνοµων Αθλητικών Σχολείων και η παράλληλη λειτουργία Αθλητικών Τάξεων, όπως προτείνεται να µετονοµαστούν τα Τµήµατα Αθλητικής ιευκόλυνσης. Τα κύρια χαρακτηριστικά των Αθλητικών Σχολείων και των Αθλητικών Τάξεων είναι: Αθλητικά Σχολεία: Λειτουργία αυτόνοµων Αθλητικών Σχολείων µέσα ή κοντά σε µεγάλα αθλητικά κέντρα. Ενιαία διοίκηση για το γυµνάσιο και το λύκειο. Λειτουργία ως ολοήµερα σχολεία. Θεσµική σύνδεση των αθληµάτων που καλλιεργούν µε τις αντίστοιχες αθλητικές οµοσπονδίες. Αυστηρά κριτήρια επιλογής των µαθητών - αθλητών. Αυστηρά κριτήρια επιλογής των καθηγητών Φυσικής Αγωγής-προπονητών. Θέσπιση συγκεκριµένων κριτηρίων επιλογής του διδακτικού προσωπικού. Παροχή διευκολύνσεων στην υλοποίηση του προγράµµατος σπουδών και της αθλητικής εκπαίδευσης. ιάθεση υλικοτεχνικής υποδοµής σε πρότυπα επίπεδα για την εφαρµογή του προγράµµατος σπουδών και αθλητικών εγκαταστάσεων υψηλών προδιαγραφών για την αθλητική εκπαίδευση. Παροχή συστηµατικής ενισχυτικής διδασκαλίας. ιασφάλιση µετακινήσεων των µαθητών προς και από τα σχολεία. Συστηµατική διατροφή. Συνεχής επιστηµονική στήριξη του διδακτικού προσωπικού και των µαθητώναθλητών. Στην κατεύθυνση αυτή κρίνεται απαραίτητη η σύνδεσή τους µε τα Τµήµατα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού της χώρας. Αθλητικές Τάξεις: Λειτουργία Αθλητικών Τάξεων στην περιφέρεια και σε αστικά κέντρα που δε θα λειτουργήσουν Αθλητικά Σχολεία. Λειτουργία Αθλητικών Τάξεων µόνο στο γυµνάσιο. Λειτουργία µόνο σε γυµνάσια που λειτουργούν σε ολοήµερη βάση. Οι µαθητές των Αθλητικών Τάξεων εντάσσονται σε τµήµατα τα οποία λειτουργούν αµιγώς µε µαθητές - αθλητές. Σύνδεση των αθληµάτων που καλλιεργούνται στις Αθλητικές Τάξεις µε τα αντίστοιχα τµήµατα αναπτυξιακού αθλητισµού των αθλητικών Οµοσπονδιών. Θέσπιση κριτηρίων επιλογής και ενδιάµεσων αξιολογήσεων των µαθητών - αθλητών. Θέσπιση κριτηρίων επιλογής των καθηγητών Φυσικής Αγωγής - προπονητών. 184

7 ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής, 3(1), Παροχή διευκολύνσεων στο πρόγραµµα σπουδών και την αθλητική εκπαίδευση. Παροχή συστηµατικής ενισχυτικής διδασκαλίας. Μερική διασφάλιση µετακινήσεων προς και από τους αθλητικούς χώρους και τα σχολεία για τη διεξαγωγή των προπονήσεων. Επιστηµονική στήριξη του διδακτικού προσωπικού και των µαθητών-αθλητών σε θέµατα προπονητικής, υγείας και διατροφής. Οι παραπάνω άξονες λειτουργίας θα αναλυθούν περισσότερο, λαµβάνοντας υπόψη τα δεδοµένα της παρούσας έρευνας και στο τέλος, όπως αναφέρθηκε, θα διατυπωθεί το πλήρες οργανόγραµµα λειτουργίας των Αθλητικών Σχολείων και Τάξεων. 3 ο Ερώτηµα: Ποια µορφή πρέπει να έχει το πλαίσιο διοίκησης των Αθλητικών Σχολείων και των Αθλητικών Τάξεων; Η διοίκηση των προγραµµάτων των Τµηµάτων Αθλητικής ιευκόλυνσης διακρίνεται σήµερα σε τρία επίπεδα (βλ. σχ.1): 1 ο : Κεντρικό επίπεδο Κ.Ε.Α.Τ. 2 ο : Περιφερειακό επίπεδο Προϊστάµενοι Γραφείων Φυσικής Αγωγής ή/και υπεύθυνοι των Τ.Α..-Ε.Τ.Α.. 3 ο : Σχολική µονάδα ιευθυντής σχολείου. Κ.Ε.Α.Τ.: Η συγκρότηση της Κ.Ε.Α.Τ. µε κοινή απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και της Γ.Γ.Α. διασφαλίζει τη συµµετοχή σε αυτή στελεχών και από τα δύο Υπουργεία. Η Κ.Ε.Α.Τ. που λειτουργεί σήµερα και είναι 15µελής και τα 8 µέλη της ορίστηκαν από το ΥΠ.Ε.Π.Θ, ενώ τα υπόλοιπα 7 από τη Γ.Γ.Α. Η επιλογή των µελών της επιτροπής πρέπει να γίνεται µε συγκεκριµένα κριτήρια µε εξαίρεση το ιευθυντή Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και το ιευθυντή Αθλητισµού της Γ.Γ.Α. που ορίζονται ρητά µε Υπουργική Απόφαση. Όλα τα µέλη είναι καθηγητές Φυσικής Αγωγής και οι περισσότεροι από αυτούς έχουν σχέση µε την εκπαίδευση και τον αγωνιστικό αθλητισµό. Τόσο τα στελέχη του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και της Γ.Γ.Α., όσο και αρκετοί από τους πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής που συµµετέχουν στην Κ.Ε.Α.Τ., έχουν εµπειρία και γνώση από την εκπαίδευση και τον αγωνιστικό αθλητισµό. Η επιλογή τους όµως δε γίνεται µε συγκεκριµένα κριτήρια και όσοι από αυτούς ασχολούνται µε τον αγωνιστικό αθλητισµό δεν αντιπροσωπεύουν όλες τις κατηγορίες αθληµάτων. εν προβλέπεται και δε λειτουργεί κανένα επιστηµονικό όργανο, επιστηµονική επιτροπή ή ακόµη και µεµονωµένοι αθλητικοί επιστήµονες, αλλά ούτε και συνεργασία µε αντίστοιχους επιστηµονικούς φορείς όπως είναι τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. Η λειτουργία της Κ.Ε.Α.Τ. εστιάζεται σε διοικητικά θέµατα που αφορούν στην επιλογή των καθηγητών Φυσικής Αγωγής, στην έγκριση λειτουργίας νέων Τ.Α..-Ε.Τ.Α.. και σε διάφορα λειτουργικά ζητήµατα όπως είναι οι µετακινήσεις κ.α. Έτσι, ήταν αναµενόµενα, µέχρι ένα βαθµό, τα αποτελέσµατα της έρευνας που φανέρωσαν ότι οι διευθυντές των Τ.Α..-Ε.Τ.Α.. ήταν µέτρια ικανοποιηµένοι από τη στήριξη που δέχονται από την κεντρική διοίκηση. Στην ίδια κατεύθυνση, οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής που εργάζονται ως προπονητές δηλώνουν µέτρια ικανοποιηµένοι τόσο από την Κ.Ε.Α.Τ., όσο και από τα Γ.Φ.Α. σε σχέση µε την καθοδήγηση που δέχονται σε προπονητικά θέµατα, καθώς επίσης και από τα προγράµµατα επιµόρφωσης. 185

8 ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής, 3(1), Ένα στοιχείο που απουσιάζει από το θεσµό και τονίζεται έντονα από τους προϊσταµένους των Γ.Φ.Α. και τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής, είναι η σύνδεση του θεσµού µε τα δύο αναπτυξιακά προγράµµατα της Γ.Γ.Α., των ταλέντων και των πυρήνων, καθώς και η θεσµική σύνδεση του προγράµµατος µε τις αθλητικές Οµοσπονδίες. Γραφεία Φυσικής Αγωγής: Την περιφερειακή διοίκηση του προγράµµατος επιτελούν τα Γ.Φ.Α. των ευτεροβάθµιων ιευθύνσεων Εκπαίδευσης, τα οποία λειτουργούν ως συνδετικοί κρίκοι µεταξύ της Κ.Ε.Α.Τ. και των Τ.Α..-Ε.Τ.Α.. Υπεύθυνοι είναι οι προϊστάµενοι των Γραφείων Φυσικής Αγωγής και σε ορισµένες περιπτώσεις καθηγητές Φυσικής Αγωγής που ορίζονται ως υπεύθυνοι των Τ.Α..-Ε.Τ.Α.. Η δραστηριότητά τους εστιάζεται στην υλοποίηση του προγράµµατος σύµφωνα µε τις οδηγίες της Κ.Ε.Α.Τ. Βέβαια, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, η δραστηριότητα της Κ.Ε.Α.Τ. έχει ένα µονοδιάστατο χαρακτήρα διοικητικής στήριξης µε αποτέλεσµα αυτό να αντικατοπτρίζεται και στα δευτεροβάθµια όργανα διοίκησης. Έτσι, ήταν αναµενόµενο, οι διευθυντές των Τ.Α..-Ε.Τ.Α.. να δηλώνουν ότι είναι πολύ ικανοποιηµένοι από τη διοικητική στήριξη των προϊσταµένων των Γ.Φ.Α. Αντίθετα, οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής που περιµένουν προπονητική καθοδήγηση και επιµορφωτική στήριξη, δηλώνουν µέτρια ικανοποιηµένοι, ενώ σε διοικητικής υποστήριξης θέµατα η άποψή τους είναι θετικότερη. Οι καθηγητές άλλων ειδικοτήτων και οι γονείς των µαθητών κρατούν µια ουδέτερη στάση για τη διοίκηση που ασκείται από τα Γ.Φ.Α. ιευθυντές σχολείων: Οι διευθυντές των σχολείων ασκούν τη διοίκηση σε επίπεδο σχολικής µονάδας. Αν και είναι επιφορτισµένοι µε τη διοίκηση όλου του σχολείου, από τις απαντήσεις όλων των υπόλοιπων κατηγοριών που συµµετείχαν στην έρευνα, φάνηκε ότι ασκούν τα καθήκοντά τους ικανοποιητικά. Σε άλλη ερώτηση όµως, που αφορούσε στη στήριξη των µαθητών από τη διεύθυνση του σχολείου, η εικόνα αντιστρέφεται και εκτός από τους καθηγητές των άλλων ειδικοτήτων, όλες οι άλλες κατηγορίες εκφράζουν αρνητική άποψη, η οποία είναι ακόµη πιο ισχυρή στα µεγάλα αστικά κέντρα. Συµπερασµατικά, διαπιστώνεται ότι υπάρχουν προβλήµατα στη διοίκηση του θεσµού των Τ.Α..-Ε.Τ.Α.., τα οποία είναι µεγαλύτερα σε κεντρικό επίπεδο και µειώνονται σε περιφερειακό επίπεδο. Πρόταση: Η διοίκηση και η καθοδήγηση του προγράµµατος στον προτεινόµενο θεσµό του Αθλητικού Σχολείου και των Αθλητικών Τάξεων πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Κεντρικό επίπεδο ιασφάλιση της σύνδεσης των αναπτυξιακών προγραµµάτων της Γ.Γ.Α. και των αθλητικών Οµοσπονδιών (ταλέντα, πυρήνες, επίλεκτοι αθλητές) µε το ΥΠ.Ε.Π.Θ. και το πρόγραµµα Αθλητικών Σχολείων και Αθλητικών Τάξεων. Αυτό προϋποθέτει τη δηµιουργία θεσµικού κεντρικού οργάνου διοίκησης στο οποίο θα συµµετέχουν όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς. Η ονοµασία της µπορεί να είναι Κεντρική Επιτροπή Αθλητικών Σχολείων και Τάξεων (Κ.Ε.Α.Σ.Τ.). ιασφάλιση της συµµετοχής στην Κ.Ε.Α.Σ.Τ. ειδικών επιστηµόνων για την επιστηµονική στήριξη του προγράµµατος σε ζητήµατα προπονητικής, υγείας, 186

9 ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής, 3(1), αξιολόγησης της απόδοσης, διατροφής κ.α. Η πρόταση αυτή µπορεί να υλοποιηθεί µε δύο τρόπους: α) µε τη δηµιουργία επιστηµονικής επιτροπής που θα καλύπτει τις αθλητικές επιστήµες που είναι απαραίτητες στο πρόγραµµα. Ένας εκπρόσωπος από αυτή θα είναι µέλος της Κ.Ε.Α.Σ.Τ. Η επιστηµονική επιτροπή θα καλύπτει και άλλα προγράµµατα αναπτυξιακού αθλητισµού στη Γ.Γ.Α. ή στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. και β) µε τη στελέχωση της Κ.Ε.Α.Σ.Τ. µε ειδικούς επιστήµονες που θα καλύπτουν βασικούς τοµείς της επιστηµονικής στήριξης του προγράµµατος. Περιφερειακό επίπεδο Τα Γ.Φ.Α. αποτελούν, και στην πρόταση αυτή, το συνδετικό κρίκο µεταξύ των Αθλητικών Σχολείων και Τάξεων µε την Κ.Ε.Α.Σ.Τ. Στα Γ.Φ.Α., στη δικαιοδοσία των οποίων λειτουργούν Αθλητικά Σχολεία, ορίζεται καθηγητής Φυσικής Αγωγής ως υπεύθυνος του προγράµµατος Αθλητικών Σχολείων και Αθλητικών Τάξεων. Στα Γ.Φ.Α., στη δικαιοδοσία των οποίων δε λειτουργούν Αθλητικά Σχολεία αλλά υφίστανται περισσότερες από τρεις Αθλητικές Τάξεις, ορίζεται καθηγητής Φυσικής Αγωγής ως υπεύθυνος Αθλητικών Τάξεων. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις την εποπτεία ασκεί ο προϊστάµενος του Γ.Φ.Α. Σχολική µονάδα Προτείνεται η διαφοροποίηση της διοίκησης στα Αθλητικά Σχολεία και τις Αθλητικές Τάξεις: Αθλητικά Σχολεία: ορίζεται διευθυντής µε συγκεκριµένα προσόντα: - Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής - Αποδεδειγµένη αθλητική δραστηριότητα ως αθλητής ή προπονητής. Συνεκτιµώνται µε υψηλή µοριοδότηση µεταπτυχιακές σπουδές και προηγούµενη διοικητική εµπειρία. Αθλητικές Τάξεις: ορίζεται διευθυντής κατά προτίµηση καθηγητής Φυσικής Αγωγής. Σε περίπτωση που έχει άλλη ειδικότητα πρέπει να έχει αποδεδειγµένη σχέση µε τον αθλητισµό. Πρόγραµµα εκπαίδευσης 4 ο Ερώτηµα: Τι πρέπει να περιλαµβάνει η αθλητική εκπαίδευση ώστε να αξιοποιούνται καλύτερα και να βελτιώνονται οι αθλητικές ικανότητες των µαθητών - αθλητών; Η αξιοποίηση των αθλητικών ικανοτήτων των µαθητών - αθλητών ώστε να µεγιστοποιούν την απόδοσή τους µετά την αναπτυξιακή φάση, είναι µια σύνθετη διαδικασία µε πολλές παραµέτρους οι οποίες εντάσσονται σε ένα αθλητικό σύστηµα. Από τις συνιστώσες που διέπουν ένα αθλητικό σύστηµα αυτές που έχουν στενή σχέση µε την προπονητική διαδικασία στα Τ.Α..-Ε.Τ.Α.. είναι: 1. Τα προπονητικά προγράµµατα που ακολουθούν οι µαθητές - αθλητές. 2. Το αγωνιστικό σύστηµα του αθλήµατος. 3. Το προπονητικό δυναµικό που ενεργοποιείται στο θεσµό. 4. Η εφαρµογή ενιαίου προπονητικού - αγωνιστικού σχεδιασµού για κάθε άθληµα. 5. Η παροχή κινήτρων στους µαθητές - αθλητές. 6. Η υλικοτεχνική υποδοµή των σχολείων. 187

10 ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής, 3(1), Η επιστηµονική στήριξη της προπονητικής - αγωνιστικής διαδικασίας και του προπονητικού δυναµικού. Οι παραπάνω άξονες διερευνήθηκαν µε την παρούσα µελέτη. Από αυτούς οι 3, 5, 6 και 7, θα αναλυθούν στα επόµενα ερωτήµατα. Για τα προπονητικά προγράµµατα που ακολουθούν οι µαθητές αθλητές, το αγωνιστικό σύστηµα του θεσµού των Τ.Α..- Ε.Τ.Α.. και τον ενιαίο προπονητικό και αγωνιστικό σχεδιασµό, προέκυψαν σύµφωνα µε την έρευνα τα παρακάτω συµπεράσµατα. Σε σχέση µε τα προπονητικά προγράµµατα που δέχονται οι µαθητές - αθλητές διερευνήθηκαν στην έρευνα ο σχεδιασµός των προγραµµάτων προπόνησης, η καταγραφή τους και τα ποσοτικά στοιχεία της προπόνησης. Οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής προβληµατίζονται σε µεγάλο βαθµό για τα θέµατα που αφορούν στο σχεδιασµό της προπόνησης και στην καθοδήγηση της προπονητικής διαδικασίας. Από τις απαντήσεις τους φάνηκε ότι σχεδιάζουν σχεδόν µόνοι τους τα προγράµµατα των προπονήσεων έχοντας κάποια βοήθεια από οδηγίες της Κ.Ε.Α.Τ., οι οποίες δόθηκαν τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του θεσµού και από τότε παραµένουν ίδιες. Στην κατεύθυνση αυτή, προτείνουν τη θέσπιση ενιαίων προγραµµάτων προπόνησης µε τη συνεργασία της Κ.Ε.Α.Τ. και των αθλητικών Οµοσπονδιών. Το οξύµωρο στην περίπτωση αυτή είναι ότι την περίοδο είχαν συγγραφεί ενιαία προγράµµατα προπόνησης για τα Τ.Α.. σε συνεργασία µε τις αθλητικές Οµοσπονδίες. Τα εγχειρίδια αυτά εκδόθηκαν από τη Γ.Γ.Α., αλλά δε διανεµήθηκαν στα Τ.Α.., ούτε και εφαρµόστηκαν ποτέ στην πράξη. Από τις προτάσεις που διατυπώνουν οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής στις ανοικτές ερωτήσεις και οι οποίες φορτίζουν περισσότερο τη χρησιµότητα δηµιουργίας ενιαίου προπονητικού - αγωνιστικού σχεδιασµού, φαίνεται η ανάγκη της συνεργασίας της Κ.Ε.Α.Τ. µε τη Γ.Γ.Α. και τις αθλητικές Οµοσπονδίες, καθώς και µε τους κατά τόπους αθλητικούς συλλόγους. Επιπλέον, οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής ζητούν τη συστηµατική επιµόρφωσή τους σε θέµατα γενικής και ειδικής προπονητικής και τον εµπλουτισµό των βιβλιοθηκών των σχολείων µε βιβλία αθλητικού περιεχοµένου. Ένα άλλο θέµα που θίγουν είναι η δηµιουργία ενός ενιαίου συστήµατος καταγραφής των προπονητικών προγραµµάτων σε ειδικές καρτέλες για την καλύτερη αξιολόγησή τους. Τα περισσότερα εγχειρίδια των ενιαίων προπονητικών-αγωνιστικών προγραµµάτων των αθληµάτων που είχαν εκδοθεί την περίοδο , περιείχαν συστήµατα και καρτέλες καταγραφής των προπονητικών προγραµµάτων. Στο διεθνή χώρο για τα Αθλητικά Σχολεία που λειτουργούσαν στις τότε χώρες του υπαρκτού σοσιαλισµού, υπήρχαν πλήρη και αναλυτικά ενιαία προπονητικά - αγωνιστικά προγράµµατα για τα περισσότερα αθλήµατα. Σήµερα στη Φινλανδία, καθώς και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, οι αθλητικές Οµοσπονδίες διαθέτουν εγχειρίδια µε ενιαία προπονητικά - αγωνιστικά προγράµµατα και συστήµατα καταγραφής και αξιολόγησης της προπόνησης, για τις αναπτυξιακές ηλικίες. Η ποσότητα των προπονήσεων που δέχονται οι µαθητές - αθλητές των Τ.Α..-Ε.Τ.Α.., πρόβαλε πολύ έντονα µέσα από τα στοιχεία της µελέτης. Σύµφωνα µε αυτά, το πρόγραµµα των προπονήσεων, αποκλειστικά στο πλαίσιο των Τ.Α..-Ε.Τ.Α.., θεωρείται µέτρια φορτωµένο από την πλειοψηφία των ερωτηθέντων. Εξαίρεση αποτελούν οι καθηγητές των άλλων ειδικοτήτων, οι οποίοι όµως οδηγούνται στη θέση 188

11 ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής, 3(1), αυτή επειδή, πιθανά, συµπεριλαµβάνουν στις απαντήσεις τους και τις προπονήσεις των µαθητών στους συλλόγους. Η συχνότητα των 3 προπονήσεων την εβδοµάδα, µε χρονική διάρκεια 1,5-2 ώρες θεωρείται, σύµφωνα µε τα σύγχρονα προπονητικά δεδοµένα, πολύ µικρή και για αυτό δεν είναι λίγοι αυτοί που προτείνουν αύξηση της συχνότητας και της χρονικής διάρκειας των προπονήσεων, µε δεδοµένο µάλιστα ότι αρκετοί µαθητές, παρά τη ρητή διάταξη ότι πρέπει να είναι αθλητές συλλόγων, δεν ακολουθούσαν επιπλέον προπονητικό πρόγραµµα. Οι µαθητές όµως που είναι εγγεγραµµένοι σε αθλητικά σωµατεία, παρουσιάζουν τελείως διαφορετική εικόνα ως προς τα ποσοτικά στοιχεία της προπόνησης. Οι µαθητές των Τ.Α.., εκτός από τις 3 προπονήσεις στο πλαίσιο του θεσµού, δέχονται επιπλέον κατά µέσο όρο 3 έως 4 προπονήσεις την εβδοµάδα οι οποίες φθάνουν στις 5 στους µαθητές των Ε.Τ.Α.. Οι συχνότητες αυτές, όταν προστεθούν στις αντίστοιχες των Τ.Α..-Ε.Τ.Α.., κινούνται µέσα στα αποδεκτά όρια των σύγχρονων προπονητικών δεδοµένων. Αυτό φαίνεται και από τις απαντήσεις των καθηγητών Φυσικής Αγωγής, οι οποίοι δε θεωρούν ως πρόβληµα τη συνολική ποσότητα της προπόνησης, αλλά τα περιεχόµενα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της και εντοπίζουν το πρόβληµα στην έλλειψη ενιαίων προγραµµάτων προπόνησης, καθώς και στην παντελή απουσία συνεργασίας τους µε τους προπονητές των συλλόγων και των Οµοσπονδιών. Ως λύση, προτείνουν τη συνεργασία τους µε τους προπονητές των συλλόγων µε συνδετικό κρίκο τον ενιαίο προπονητικό - αγωνιστικό σχεδιασµό, καθώς και τη λειτουργία των Τ.Α..- Ε.Τ.Α.. σε ολοήµερα σχολεία, ώστε όλες οι προπονήσεις ή οι περισσότερες από αυτές να διεξάγονται στο πλαίσιο των Τµηµάτων Αθλητικής ιευκόλυνσης. Τέλος, σε ό,τι αφορά στα αγωνιστικά προγράµµατα των Τ.Α..-Ε.Τ.Α.., οι προϊστάµενοι των Γραφείων Φυσικής Αγωγής και οι καθηγητές που ρωτήθηκαν, εµφανίζονται µέτρια ικανοποιηµένοι από τις εγκαταστάσεις και τα όργανα που χρησιµοποιούνται κατά τους αγώνες. Εκεί που εντοπίζουν το µεγαλύτερο πρόβληµα όµως είναι ο αριθµός των αγώνων, ο οποίος θεωρείται πολύ µικρός και σε ορισµένα αθλήµατα ανύπαρκτος. Η συντριπτική πλειοψηφία από αυτούς κάνουν συγκεκριµένες προτάσεις που αφορούν στη διεξαγωγή αγώνων µεταξύ των Τ.Α..-Ε.Τ.Α.. σε περιφερειακό ή και πανελλήνιο επίπεδο και στην ένταξη των αγώνων των Τ.Α..- Ε.Τ.Α.. στο αγωνιστικό σύστηµα των Οµοσπονδιών. Πολλοί είναι οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής, οι οποίοι αναφέρουν ότι η ένταξη των µαθητών -αθλητών των Τ.Α..-Ε.Τ.Α.. στο αγωνιστικό σύστηµα του ΥΠ.Ε.Π.Θ. έχει ως αποτέλεσµα το πρόωρο «φορµάρισµά» τους. Το ίδιο όµως ισχύει και για τους µαθητές - αθλητές, οι οποίοι δεν ανήκουν στα Τ.Α..-Ε.Τ.Α.. Πρόταση: Η αθλητική εκπαίδευση των µαθητών αποτελεί, µαζί µε την απόδοση των µαθητών στα µαθήµατα, το βασικότερο στόχο του θεσµού των Αθλητικών Σχολείων και Τάξεων. Η αναβάθµιση της προπονητικής-αγωνιστικής διαδικασίας, στην κατεύθυνση των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών της προπόνησης και των αγώνων, θα βελτιώσει σε σηµαντικό βαθµό την παρεχόµενη αθλητική εκπαίδευση στους µαθητές-αθλητές. Πρώτος στόχος της προσπάθειας αυτής είναι η δηµιουργία ενιαίων προγραµµάτων προπόνησης και αγώνων για κάθε άθληµα ξεχωριστά. Τα βασικά περιεχόµενα των ενιαίων αυτών προγραµµάτων είναι: 189

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Διοίκησης Αθλητισμού ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Βασίλης Γεροδήμος,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου 1. Σχέδιο Έκθεσης Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου Εισαγωγή Ο ετήσιος προγραμματισμός αποτελεί βασική λειτουργία της οργάνωσης και της διοίκησης της σχολικής μονάδας και πραγματοποιείται στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : 2)

Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : 2) Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του Σχολείου - (Q-ΕΕΑ : ) ) Ανάπτυξη και Εφαρμογή Διαδικασιών ΑΕΕ. ) Από τις διαδικασίες της ΑΕΕ εφαρμόστηκαν: Ετήσιος Προγραμματισμός του σχολείου Γενική Εκτίμηση της εικόνας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

4. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 4. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 4.1. Αξιολόγηση και ερμηνεία των ευρημάτων του ερωτηματολογίου των γονέων Η αξιολόγηση και ερμηνεία των ερευνητικών δεδομένων, που προκύπτουν από τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για το µέλλον. Σαρασλανίδης Πλούταρχος Αναπληρωτής καθηγητής προπονητικής κλασικού αθλητισµού

Προτάσεις για το µέλλον. Σαρασλανίδης Πλούταρχος Αναπληρωτής καθηγητής προπονητικής κλασικού αθλητισµού Πορεία εµφάνισης Ελλήνων αθλητών σε Πανευρωπαϊκούς αγώνες και συγκριτική πορεία µεσοπρόθεσµης αθλητικής ανάπτυξης µεταξύ της Ελλάδος και οµοειδών ευρωπαϊκών χωρών Προτάσεις για το µέλλον Σαρασλανίδης Πλούταρχος

Διαβάστε περισσότερα

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Στην ένταξη µε πάνε σαράντα κύµατα Οι περιοχές στις οποίες δραστηριοποιηθήκαµε από τον Νοέµβριο µέχρι σήµερα ήταν τα Άνω Λιόσια, το Ζεφύρι, το Ίλιον και οι Αχαρνές µε έντεκα (11)

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ Τ.Α.. ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΟΥΣ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ Τ.Α.. ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΟΥΣ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής, 3(1), 39-81 ιοίκησης Αθλητισµού ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ Τ.Α.. ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΟΥΣ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Βασιλική Μάνου 1, Βασίλης Γεροδήµος

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική προπονητική κλασικού αθλητισμού. Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ

Ειδική προπονητική κλασικού αθλητισμού. Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ Ειδική προπονητική κλασικού αθλητισμού Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ Βασικοί άξονες του αθλητικού συστήματος Ανίχνευση-ανεύρεση ταλαντούχων παιδιών Επιλογή ταλέντων - επίλεκτων αθλητών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

Το Ολοήμερο Σχολείο σε Ελλάδα και άλλα κράτη της Ευρώπης

Το Ολοήμερο Σχολείο σε Ελλάδα και άλλα κράτη της Ευρώπης Το Ολοήμερο Σχολείο σε Ελλάδα και άλλα κράτη της Ευρώπης Δρ Αικατερίνη Σουσαμίδου Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΚΟΠΟΣ Η πολύπλευρη στήριξη των μαθητών-αθλητών για σωστή προετοιμασία και πετυχημένη επαγγελματική και αθλητική σταδιοδρομία. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Π.Π.Σ.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Π.Π.Σ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Π.Π.Σ. Ανδρέας Πούλος Σχολικός Σύμβουλος Ανατολικής Θεσσαλονίκης, μέλος του ΕΠΕΣ του Π.Π.Σ.Π.Θ. 1. Η διατύπωση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, Αθήνα 10681 τηλ: 210-3327768 - Fax: 210-3327714 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΟΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ]

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ] Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά 2010-2011] 1. Ταυτότητα της Έρευνας Η έρευνα «Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο» διεξήχθη από το ΚΕΕΑ για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012 Σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2388/2015, τ. Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου

Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου KENTΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΟ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Έντυπο Παρακολούθησης/ Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Σχεδίου Δράσης Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «Το προσφυγικό ως ανθρωπιστικό ζήτημα»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «Το προσφυγικό ως ανθρωπιστικό ζήτημα» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «Το προσφυγικό ως ανθρωπιστικό ζήτημα» «Διδάσκοντας αλλοδαπούς μαθητές στο Εσπερινό Γυμνάσιο Βόλου» Απόστολος Ν. Ζαχαρός Διδάκτωρ Θεολογίας Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Το θεσµικό πλαίσιο ένταξης όλων των καινοτόµων δράσεων και συνεπώς και της Αγωγής Υγείας στο αναλυτικό πρόγραµµα. Ο τρόπος που µέχρι τώρα ισχύει (εκτό

Το θεσµικό πλαίσιο ένταξης όλων των καινοτόµων δράσεων και συνεπώς και της Αγωγής Υγείας στο αναλυτικό πρόγραµµα. Ο τρόπος που µέχρι τώρα ισχύει (εκτό Προς. Υπόµνηµα του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτικών Αγωγής Υγείας ΘΕΜΑ: Μέλλον και προοπτικές των καινοτόµων δράσεων της Αγωγής Υγείας Έχουν συµπληρωθεί 10 χρόνια από την έναρξη εφαρµογής του θεσµού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η διδασκαλία,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία»

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» «Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» H έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. «PISA» (Programme for International Student Assesment, Πρόγραµµα ιεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 0501130 Φιλήμονος 36-38 & Τσόχα, 11521 Αμπελόκηποι Ετήσια Έκθεση Αυτοαξιολόγησης του Σχολείου 1 / 21 Σχολικό Έτος : 2010-2011 Α. Διαδικασίες Υλοποίησης 1. Ανάπτυξη Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων http://www.gdimitrakopoulos.gr ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο. Ειδικού Τεχνολογικού Λυκείου

Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο. Ειδικού Τεχνολογικού Λυκείου Κοινή Πρόταση για την Ειδική Επαγγελµατική Εκπαίδευση Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο µε τάξεις Ειδικού Τεχνολογικού Λυκείου Επικαιροποιηµένη σύµφωνα µε το προσχέδιο νόµου του τεχνολογικού λυκείου Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

1= <2 Ώρες, 2=2-4 Ώρες, 3=4-6 Ώρες, 4=6-8 Ώρες, 5= >8 Ώρες

1= <2 Ώρες, 2=2-4 Ώρες, 3=4-6 Ώρες, 4=6-8 Ώρες, 5= >8 Ώρες ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ X2011-2012 Ονοµασία Μαθήµατος: Υπεύθυνος ιδάσκων (ονοµατεπώνυµο): Ηµεροµηνία και Ώρα: Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό: Βαθµολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΩN. Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΩN. Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΚ 0501, Διάλεξη 12η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΩN Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια)

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Ερευνητικό Πρόγραμμα «Αξιολόγηση Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στα δημόσια σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου» 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015)

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Το Μουσικό Σχολείο (Μ.Σ.) λειτουργεί στην Κύπρο από το 2006. Η ίδρυσή του έγινε στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, με

Διαβάστε περισσότερα

α) προσαρµογή της διδασκαλίας βάσει του Εξατοµικευµένου Εκπαιδευτικού Προγράµµατος (ΕΕΠ) του µαθητή που σχεδιάζεται αξιολογείται και τροποποιείται

α) προσαρµογή της διδασκαλίας βάσει του Εξατοµικευµένου Εκπαιδευτικού Προγράµµατος (ΕΕΠ) του µαθητή που σχεδιάζεται αξιολογείται και τροποποιείται Αριθ. 102357/Γ6 Ένταξη, φοίτηση και αποφοίτηση των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλους τους τύπους των σχολείων Ειδικής Αγωγής και τα Τµήµατα Ένταξης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής. Εκτίμηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΕΑΕΠ Αττικής για την πορεία του ΕΑΕΠ το σχολικό έτος

Περιφερειακή Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής. Εκτίμηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΕΑΕΠ Αττικής για την πορεία του ΕΑΕΠ το σχολικό έτος Περιφερειακή Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής Τμήμα Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εκτίμηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΕΑΕΠ Αττικής για την πορεία του ΕΑΕΠ το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Προγραμματισμός 2014-2015

Ετήσιος Προγραμματισμός 2014-2015 Ετήσιος Προγραμματισμός 2014-2015 1 ) Διαδικασία Ετήσιου Προγραμματισμού 1.1 Χρονικό διάστημα υλοποίησης : Από - Έως (2 ημερομηνίες της μορφής (ηη/μμ/εεεε) χωρισμένες με (-) πχ: 01/09/2013-10/06/2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΜΕ Π.Π.Σ. ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ (αναθεωρημένη)

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΜΕ Π.Π.Σ. ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ (αναθεωρημένη) ΠΡΟΣ: Α.Π. :20 ΑΘΗΝΑ 12/02/2016 τον Πρόεδρο της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων Καθηγητή κ. Κ. Γαβρόγλου ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΜΕ Π.Π.Σ. ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Κόπτσης Ρ. Γεωργακόπουλος Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικά Προγράμματα ΣΕΓΑΣ Προπονητική καθοδήγηση. Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ Μέλος Δ.Σ. ΣΕΓΑΣ

Επιμορφωτικά Προγράμματα ΣΕΓΑΣ Προπονητική καθοδήγηση. Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ Μέλος Δ.Σ. ΣΕΓΑΣ Επιμορφωτικά Προγράμματα ΣΕΓΑΣ Προπονητική καθοδήγηση Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ Μέλος Δ.Σ. ΣΕΓΑΣ kellis@phed.auth.gr Δ.Σ. ΣΕΓΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Δ.Σ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου Το ολοήµερο σχολείο έχει έντονο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιεχόµενο. Σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει υψηλούς παιδαγωγικούς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Των ρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου 1 και ρ. Γεωργίου Μαντάνη 2

Των ρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου 1 και ρ. Γεωργίου Μαντάνη 2 Ρεκόρ επαγγελµατικής αποκατάστασης των αποφοίτων του Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας πριν ακόµη από τη λήψη του πτυχίου τους! Των ρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου 1 και ρ. Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 Εργαστήριο 6: Το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

2. Τον Γενικό Γραµµατέα ΥΠ.Π.Ε.Θ., κ. Ι. Παντή 3. Τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού, Προγραµµατισµού & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

2. Τον Γενικό Γραµµατέα ΥΠ.Π.Ε.Θ., κ. Ι. Παντή 3. Τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού, Προγραµµατισµού & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Πληρ.: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥ.Κ.Γ.Γ.Π.Ε. Ελλάδας, κα Αθηνά Καραθάνου Τηλ. : 6937318135 akarathanou@apf.gr Αθήνα, 25 Νοεµβρίου 2015 Αριθµ. πρωτ. : 136 ΠΡΟΣ : Τον Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισµού Εξετάσεων, κ. Γ. Δάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πίνακες που σχετίζονται με τα ευρήματα του ερωτηματολογίου για τους Εκπαιδευτικούς

Β. Πίνακες που σχετίζονται με τα ευρήματα του ερωτηματολογίου για τους Εκπαιδευτικούς Β. Πίνακες που σχετίζονται με τα ευρήματα του ερωτηματολογίου για τους Εκπαιδευτικούς ΕΚ1. Διεύθυνση Περιφέρειας Α Αθήνας 10,6 Αιτωλ/νίας 2,5 Ανατ. Αττική 3,5 Ανατ. Θεσ/νίκη 6,1 Αργολίδα 1,0 Αρκαδίας 3,0

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία αθλητών υψηλού επιπέδου.

Δημιουργία αθλητών υψηλού επιπέδου. Δημιουργία αθλητών υψηλού επιπέδου. Ημερίδα ΕΟΠΕ για το ανδρικό βόλεϊ. Ορισμός του προβλήματος Διάχυση σε άλλα υπαρκτά προβλήματα. Οικονομική κρίση, έλλειψη χρημάτων, χρέη. Άγνοια του προβλήματος. Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Καινοτόμες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 70 με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα Στελέχη της Εκπαίδευσης Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Ολοήμερο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων

ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων Παράγοντες αποτελεσµατικής λειτουργίας αθλητικής ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων Βασικά Ζητήµατα Οργάνωσης & ιοίκησης Μιας Αθλητικής Εγκατάστασης Η αποτελεσµατική λειτουργία µιας αθλητικής καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ι.Π. H.Q.A.A. ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ/ΤΕΙ. Έκδοση 1.0 HELLENIC REPUBLIC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α. Ι.Π. H.Q.A.A. ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ/ΤΕΙ. Έκδοση 1.0 HELLENIC REPUBLIC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.)

Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.) Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.) Σχολείο:. Ημερομηνία:. 1. Ποσοτικά δεδομένα Πρόκειται για τον αριθμό των διδακτικών που πραγματοποιήθηκαν ανά τμήμα και ανά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.ΒΟΛΟΥ 2012-2013 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ 04 ΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΤΗΣΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ καιτουεκπαι ΕΥΤΙΚΟΥΕΡΓΟΥ Αντικείµενα Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Έχοντας υπόψη: Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016 σε δημοτικά σχολεία της χώρας»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016 σε δημοτικά σχολεία της χώρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α - ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ) Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει ως σκοπό τη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην Α και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον προγραμματισμό του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον προγραμματισμό του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ. Διευθ.: ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προγραµµατισµός της Φυσικής Αγωγής στα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

ΘΕΜΑ: Προγραµµατισµός της Φυσικής Αγωγής στα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες: 14 / 9 / 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ. : 1008 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ --- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ --- ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγια Προγράμματα ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγια Προγράμματα ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙOΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙOΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙOΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΘΗΝΑ 1998 Συντάκτες του φυλλαδίου Αλέξανδρος Καριώτογλου, ρ. Θεολογίας Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους »

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους » EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ο ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ Φιλοθέη, 23-8-2011 Αριθ. Πρωτ. : 234 Ανδρέα Μεταξά 7 Τ.Κ. 15237 Φιλοθέη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για ημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου

Μανιάειο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου KENTΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΟ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Έντυπο Παρακολούθησης/ Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Σχεδίου Δράσης Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πειραιάς, 27/7/2012 Αρ. Πρωτ. 544 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΠΕΙΡΑΙΑ Ταχ. /νση: Ασκληπιού & Παπαστράτου

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις

1. Ταυτότητα της Έρευνας. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του θεσμού μέσα από τις Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Αξιολόγηση Πιλοτικού θεσμού παραχώρησης διδακτικού χρόνου στις σχολικές μονάδες για συντονισμό της ενσωμάτωσης παραχώρησης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τα ωρολόγια προγράμματα και το ωράριο εργασίας των Διευθυντών και των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων διαμορφώνονται ως ακολούθως : 1. Διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ειδικά θέματα ποδοσφαίρου ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΟΝΑΔΕΣ E.C.T.S. Ν415 8 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΠ ΓΕΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Σεπτέμβριος 2014 ΕΤΗΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διδασκαλία της 2 ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Διδασκαλία της 2 ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σκοπός και περιεχόμενο του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Α. Σκοπός και περιεχόμενο του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ Α. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες: Θεοδώρα Δρούλια

Διαβάστε περισσότερα

O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 1997 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Της Ποιότητας Υπηρεσιών Των. Εισηγητής: Μιχάλης Αµοιραδάκης

Της Ποιότητας Υπηρεσιών Των. Εισηγητής: Μιχάλης Αµοιραδάκης ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ Σύστηµα ιαχείρισης Της Ποιότητας Υπηρεσιών Των Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Εισηγητής: Μιχάλης Αµοιραδάκης Πρόεδρος ΟΕΦΕ Τα Πάντα Ρει, Μηδέποτε Κατά Τ` Αυτό Μένειν

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός λειτουργίας εκπαιδευτικών ομίλων. Η λειτουργία εκπαιδευτικών ομίλων ορίζεται βάσει του άρθρου 45 του νόμου 3966/2011, Συγκεκριμένα:

Κανονισμός λειτουργίας εκπαιδευτικών ομίλων. Η λειτουργία εκπαιδευτικών ομίλων ορίζεται βάσει του άρθρου 45 του νόμου 3966/2011, Συγκεκριμένα: Κανονισμός λειτουργίας εκπαιδευτικών ομίλων Η λειτουργία εκπαιδευτικών ομίλων ορίζεται βάσει του άρθρου 45 του νόμου 3966/2011, Συγκεκριμένα: Άρθρο 45 Διάρθρωση ωρολόγιου προγράμματος και λειτουργία ομίλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014»

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» Οι Πράξεις «Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Β)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2014-2016

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2014-2016 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2014-2016 Η ΑΝΑΓΚΗ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Είναι δεδομένη η ανάγκη αλλαγών σε επίπεδο αθλητικού σχεδιασμού στον ΣΕΓΑΣ, ώστε να αντανακλά τις προτεραιότητες, τις ανάγκες και - κυρίως - τα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Γενική Παιδεία Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμού Γ Λυκείου Γενική Παιδεία Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά τους προπονητές ποδοσφαίρου. Η Ε.Π.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο, Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο και Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο με Τάξεις Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου

Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο, Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο και Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο με Τάξεις Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου Πρόταση για την Ειδική Επαγγελματική Εκπαίδευση Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο, Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο και Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο με Τάξεις Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου Μάρτιος 2016 ΤΕΕ Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 2008. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 2008. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α.

Διαβάστε περισσότερα