ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ - ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ DIRECTORS & OFFICERS LIABILITY PROPOSAL. Στοιχεία Ασφαλιζόμενης Επιχείρησης / Company Details

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ - ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ DIRECTORS & OFFICERS LIABILITY PROPOSAL. Στοιχεία Ασφαλιζόμενης Επιχείρησης / Company Details"

Transcript

1 Interasco Α.Ε.Γ.Α. Ανώνυμος Ετιρεί Γενικών Ασφλίσεων Βσ. Γεωρίου 44 & Κάλου, Χλάνδρι - Αττική ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ - ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ DIRECTORS & OFFICERS LIABILITY PROPOSAL Πρκτορείο / Agency: ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Όνομ Ασφλιζόμενης Επιχείρησης: / Name of Company: Στοιχεί Ασφλιζόμενης Επιχείρησης / Company Details 1 Α.Φ.Μ. : Δ.Ο.Υ. : Internet Address 2 2. Χώρ που ρίσκετι η έδρ της Ασφλιζόμενης Επιχείρησης: / Country of Registration: 3 3. Διεύθυνση Κεντρικών Γρφείων: / Principal Business Address: Τηλέφωνο: / Telephone No.: Fax: / Facsimile No.: 4 Έτος ίδρυσης της Ασφλιζόμενης Επιχείρησης: / Date of foundation: Ετήσιος κύκλος ερσιών: / Annual turnover: 5 Προηούμενο έτος: / Previous year: Τρέχον έτος: / Current year: Επόμενο έτος (πρόλεψη): / Next year (estimate): 6 Χρόνος συνεχόμενης λειτουρίς της Ασφλιζόμενης Επιχείρησης: / How long has the Company continually carried on business? Έχει λλάξει το όνομ της Μητρικής Ετιρείς; / The name of the Parent Company changed? Έχει ίνει εξορά άλλης ετιρείς ή έχει πρμτοποιηθεί συχώνευση με άλλη ετιρεί; / Any acquisition or merger taken place? Έχει πουληθεί κάποι θυτρική ετιρεί ή έχει πύση της ερσίες της; / Any subsidiary company been sold or ceased trading? 7 Έχει λλάξει η μετοχική δομή Μητρικής Ετιρείς; / The capital structure of the Parent Company changed? δ Αν νι, πρκλούμε δώστε λεπτομέρειες. / If yes, please give details. Η Ασφλιζόμενη Επιχείρηση έχει κάποι προσφορά εξοράς ή συχώνευσης που εκκρεμεί ή είνι υπό μελέτη; Has the Company any acquisition, tender offer or merger pending or under consideration? 8 Η Ασφλιζόμενη Επιχείρηση νωρίζει εάν υπάρχει κάποι προσφορά εξοράς της πό κάποι άλλη ετιρεί; Is the Company aware of any proposal relating to its acquisition by another company? Η Ασφλιζόμενη Επιχείρηση θ προχωρήσει σε διάθεση μετοχών στο κοινό εντός του επομένου έτους; Is the Company intending a new public offering of securities within the next year? -1-

2 Η Ασφλιζόμενη Επιχείρηση είνι: / Is the Company: Ιδιωτική; / Private? Δημόσι; / Public? Εισημένη στο Χ.Α.Α.; / Listed in the Greek stock exchange? Εισημένη σε κάποιο άλλο Χρημτιστήριο; / Listed on foreign stock exchanges? Αν Νι, πρκλούμε περιράψτε: / If Yes, please specify: δ 9 ε Εισημένη εκτός Χρημτιστηρίου; / Listed on the Unlisted Securities Market? Αντλλάζοντι οι μετοχές της με άλλο τρόπο; / Traded in any other way? Αν Νι, πρκλούμε περιράψτε: / If Yes, please specify.: στ Πρκλούμε ι τις εξής πληροφορίες: / Please list: Συνολικός ριθμός μετόχων: / Total number of shareholders: Συνολικός ριθμός μετοχών: / Total number of shares issued: Συνολικός ριθμός μετοχών που κτέχουν οι Διευθυντές κι τ Στελέχη: Total number of shares held by Directors and Officers (both direct and beneficial). 10 Πρκλούμε κτράψτε τους μετόχους που κτέχουν πό το 15% κι άνω του μετοχικού κεφλίου της Ασφλιζόμενης Επιχείρησης κθώς κι το ποσοστό που κτέχουν: All holdings representing 15% or more of the Ordinary Share Capital of the Company giving the holder and the percentage held by each. Όνομ / Name % δ -2-

3 Interasco Α.Ε.Γ.Α. Ανώνυμος Ετιρεί Γενικών Ασφλίσεων Βσ. Γεωρίου 44 & Κάλου, Χλάνδρι - Αττική Πρκλούμε δώστε λεπτομέρειες σχετικά με οποιδήποτε λλή στην κτάστση των Διευθυντών κι των Στελεχών της Ασφλιζόμενης Επιχείρησης σε σχέση με τον τελευτίο ετήσιο πολοισμό που εκδόθηκε. Please give details of any change to the list of Directors and Officers given in the Company s last Report and Accounts. 11 Πρκλούμε δώστε κτάστση θυτρικών ετιριών νφέροντς τη χώρ της έδρς τους, το ντικείμενό τους κθώς κι το ποσοστό τους που νήκει στην Μητρική Ετιρεί. Give complete list of all subsidiary companies including country of registration and percentage owned by Parent Company. 12 Όνομ Ετιρείς / Company Name Έδρ / Country Αντικείμενο / Object of Business % Ιδιοκτησίς % of Property Η Ετιρεί ή οι Διευθυντές / Στελέχη της έχουν κάποι Ασφλιστική Κάλυψη «Διευθυντών κι Στελεχών»; / Does the Company or any Director or Officer have Directors & Officers Liability Insurance currently in force? 13 Ασφλιστική Ετιρεί : / Insurer: Αν νι, πρκλούμε περιράψτε: / Ιf Yes, please state: Όρι ευθύνης: / Indemnity Limit: Ημερομηνί λήξης: / Expiry Date: Σχετικά με την κάλυψη της ευθύνης των Διευθυντών κι Στελεχών έχει στο πρελθόν: As far as Directors and Officers Liability Insurance is concerned, has any insurer ever: Απορριφθεί ίτησή σς ι σφάλιση; / Declined to offer insurance? 14 Ακυρωθεί σφλιστική σς σύμση; / Cancelled any insurance? Αν ΝΑΙ, είτε στην ερώτηση (a) ή (b), δώστε σχετικές λεπτομέρειες: / If YES -either to question (a) or (b)- please provide details: -3-

4 Ευθύνη πό Ερσική Πρκτική / Employment Practices Liability 15 Επιθυμείτε κάλυψη ι ευθύνες πό ερσική πρκτική; Εάν Νι, πρκλούμε πντήστε στις επόμενες ερωτήσεις / Do you require Employment Practices Liability cover? If Yes, please complete all the questions in the present section. Έχει η Ασφλιζόμενη Επιχείρηση Τμήμ Ανθρωπίνων Πόρων; Does the Company have a Human Resources Department? Αν Νι, πόσοι υπάλληλοι πσχολούντι σε υτό το τμήμ; If Yes, how many employees are in this department 16 Αν Όχι, πώς εφρμόζετι η πολιτική Ανθρωπίνων Πόρων της Επιχείρησης; / If No, how is the function handled? 17 Πόσοι υπάλληλοι κι διευθυντές έχουν ποχωρίσει ή έχουν πολυθεί (με ή χωρίς λόο) ή έχουν πάρει πρόωρη σύντξη κτά τη διάρκει των τελευτίων 24 μηνών; / How many officers and employees have resigned, been terminated (with or without cause) or have taken early retirement within the last 24 months? Employees: / Υπάλληλοι: Officers: / Διευθυντές: Έχει η Ασφλιζόμενη Επιχείρηση ρπτό εχειρίδιο ή οδηό «Διχείρισης Ανθρώπινων Πόρων»; Does the Company have a written Human Resources manual or equivalent written management guidelines? Πρκλούμε σημειώστε εάν το εχειρίδιο ή ο οδηός περιέχει κάποι ετιρική διδικσί σχετικά με τ πιο κάτω εονότ Please tick box if the manual / guidelines indicate a policy procedure with respect to the following events. 1 Γρπτή ίτηση πσχόλησης / Written application for employment 2 Κτά νόμο πορευμένες δικρίσεις / Legally prohibited discriminations 18 3 Συμμόρφωση με κνόνες / Compliance with statutes Κτελί σύμσης ερσίς ή πρόώρη συντξιοδότηση 4 Redundancies, termination of employment and early retirement 5 Αξιολόηση υπλλήλων / Employee appraisals - reviews 6 Εμπιστευτική μετχείριση ιτρικών εξετάσεων / Confidential treatment of medical examinations 7 Σεξουλική πρενόχληση / Sexual harassment 8 Πειθρχικές πράξεις κτά των υπλλήλων / Employee disciplinary actions 9 Employee out-placement service -4-

5 Interasco Α.Ε.Γ.Α. Ανώνυμος Ετιρεί Γενικών Ασφλίσεων Βσ. Γεωρίου 44 & Κάλου, Χλάνδρι - Αττική Πρκλούμε σημειώστε εάν οι ποφάσεις που φορούν στ πιο κάτω εονότ λμάνοντι πάντ με το προηούμενο έλεχο των Τμημάτων Ανθρώπινων Πόρων (ΤΑΠ), της Νομικής Υπηρεσίς (ΤΝΥ) ή πό Εξωτερικό Νομικό Σύμουλο (ΕΝΣ). Please tick relevant box (es) if decision regarding these events are always subject to prior review by the Company s Human Resources Department (HRD), Legal Department (LD) or External Legal Advisor (ELA). Μεμονωμένες ποφάσεις υπόκειντι σε νσκόπηση πάντ πό: / ndividual decisions are always reviewed by: ΤΑΠ / HRD ΤΝΥ / LD ΕΝΣ / ELA 1 Γρπτή ίτηση πσχόλησης / Written application for employment 2 Κτά νόμο πορευμένες δικρίσεις / Legally prohibited discriminations 18 3 Συμμόρφωση με κνόνες / Compliance with statutes Κτελί σύμσης ερσίς ή πρόώρη συντξιοδότηση 4 Redundancies, termination of employment and early retirement. 5 Αξιολόηση υπλλήλων / Employee appraisals - reviews 6 Εμπιστευτική μετχείριση ιτρικών εξετάσεων Confidential treatment of medical examinations 7 Σεξουλική πρενόχληση / Sexual harassment 8 Πειθρχικές πράξεις κτά των υπλλήλων / Employee disciplinary actions 9 Employee out-placement services δ Έχει η Ασφλιζόμενη Επιχείρηση, έν εχειρίδιο ή Κνονισμός Ερσίς ι τους υπλλήλους που δίδετι σε υτούς; Αν Νι, πρκλούμε επισυνάψτε ντίρφο στην προύσ πρότση σφάλισης. Does the Company have an employee handbook or Employment Regulation which is distributed to all employees? If Yes, please attach such handbook to this proposal. Βρίσκετι η Ασφλιζόμενη Επιχείρηση, ή πρόκειτι ν προχωρήσει, μέσ στους επόμενους 12 μήνες, σε διδικσίες πόλυσης ή πρόωρης συντξιοδότησης προσωπικού της; Is the Company currently undergoing, or does the Company contemplate undergoing, during the next 12 months any employee layoffs or early retirement? Αν Νι, πρκλούμε επισυνάψτε πλήρης λεπτομέρειες: / Ιf Yes, please attach full details: Πρκλούμε επισυνάψτε λεπτομέρειες ι όλες τις πιτήσεις που έχουν εερθεί κτά της Ασφλιζόμενης Επιχείρησης συνεπεί πράνομης κτελίς σύμσης ερσίς, διάκρισης ή σεξουλικής πρενόχλησης, κτά τη διάρκει των τελευτίων 5 ετών μζί με ποσά ποζημίωσης κι έξοδ υπεράσπισης. Please provide on a separate attachment full details of all wrongful termination, discrimination and sexual harassment claims made against the Company or any of its Directors, Officers, Employees during the last 5 years including amounts of any judgement or settlement and costs of defence. Εάν δεν υπάρχει κμί πίτηση, σημειώστε / If no such claims, please tick Κμί / None -5-

6 21 Πρκλούμε επισυνάψτε λεπτομέρειες ι όλες τις έρευνες, νκρίσεις, πράπον ή άλλες υποθέσεις που έινν ή εκκρεμούν στην Επιθεώρηση Ερσίς ή στις ρμόδιες υπηρεσίες του Υπουρείου Ερσίς. Please provide, on a separate attachment, full details of all inquiries, investigations, grievance filings or other administrative hearings previously filed with or currently before any local or governmental agency governing employer responsibility to employee. Εάν δεν υπάρχει κμί πίτηση, σημειώστε / If no such claims, please tick Κμί / None Έχουν εερθεί ποτέ πιτήσεις σχετικά με ερσική πρκτική κτά της Ασφλιζόμενης Επιχείρησης ή κάποις πό τις θυτρικές της; Are there now or have there been any employment practices claim (s) against the Company or any of its subsidiaries. 22 Αν Νι, πρκλούμε επισυνάψτε πλήρες λεπτομέρειες. / If Yes, please attach full details. Πληροφορίες ι τις ζημιές / Claims Information Έχουν εερθεί πιτήσεις ενντίον των Διευθυντών κι Στελεχών της Ασφλιζόμενης Επιχείρησης ή των θυτρικών της; Have claims ever been made against any past or present Director or Officer of the Company or its subsidiaries? Αν ΝΑΙ, πρκλούμε περιράψτε νλυτικά. / If Yes, please give details. 23 Γνωρίζει η Ασφλιζόμενη Επιχείρηση οποιδήποτε περίπτωση ή εονός που μπορεί ν κτλήξει σε πίτηση ενντίον της Ετιρείς σς; Is the Company aware, after enquiry, of any circumstance or incident which may give rise to claim? 24 Αν ΝΑΙ, πρκλούμε περιράψτε νλυτικά / If Yes, please give details. -6-

7 Interasco Α.Ε.Γ.Α. Ανώνυμος Ετιρεί Γενικών Ασφλίσεων Βσ. Γεωρίου 44 & Κάλου, Χλάνδρι - Αττική Όρι Ευθύνης / Indemnity Limit Όρι ευθύνης που επιθυμείτε / Amount of Indemnity required 25 EURO EURO EURO Άλλο, πρκλούμε περιράψτε Other, please state. Κάλυψη Βόρεις Αμερικής / North American Cover Οι ερωτήσεις 1,2,3 κι 4 θ πρέπει ν συμπληρώνοντι μόνο εάν ζητείτι κάλυψη με άση εειρόμενες πιτήσεις εντός της περιόδου σφάλισης (claims made) στις Η.Π.Α. ή Κνδά ή claims made οποιουδήποτε άλλου που προκύπτει πό τις ερσίες της Ετιρείς στις Η.Π.Α. ή Κνδά. Questions 1,2,3 and 4 are to be completed only if cover is required for claims made in the United States of America or Canada or claims made elsewhere arising out of the Company s operations in the United States of America or Canada. 1 Πρκλούμε νωρίστε μς το σύνολο του ενερητικού του Ομίλου στην Βόρει Αμερική / Please give the total gross assets of the Group in North America: Πρκλούμε νωρίστε μς με κτάστση τ υποκτστήμτ στη Βόρει Αμερική που δεν νήκουν συνολικά στην Ετιρεί σς με το ποσοστό συμμετοχής σς / Please list those subsidiaries in North America that are not wholly owned together with the Company s percentage interest in each. Όνομ Ετιρείς / Company s name % 2 Γι κάθε ετιρεί ποιος έχει το μικρότερο ποσοστό μετοχών; / For each company Who owns the minority stock? Όνομ Ετιρείς / Company s name % -7-

8 Έχει η Ετιρεί ή κάποιο πό τ υποκτστήμτά της ποθέμτ, μετοχές ή ομόλο στην Βόρι Αμερική; / Does the Company or any of its subsidiaries have any stock, shares or debentures in North America? Εάν «Νι»: Ποι ήτν η τελευτί ημερομηνί προσφοράς / διωνισμού / έκδοσης που πρμτοποιήθηκε; / If Yes : On what date was the last offer / tender / issue made? 3 Ι Ήτν η προσφορά σύμφων με των Η.Π.Α. νόμο του 1993 κι /ή του Χρημτιστηρίου Νόμο του 1934 κι /ή κάποις τροποποίησής του; Was the offer subject to the United States Securities Act of 1993 and / or The Securities Exchange Act of 1934 and / or any amendments thereto? Εάν κάποι μετοχή ή πόθεμ διπρμτεύτηκε στο ADR, πρκλούμε νωρίστε το μς: If any stocks or shares are traded in form of ADR s, please advise: ΙΙ Έν υτές είνι χορηούμενες ή όχι; Whether they are sponsored or un-sponsored? Το ποσοστό πώλησης ως έν σύνολο του εκδομένου μετοχικού κεφλίου; The percentage traded as a total of issued share capital? Ο ριθμός μετόχων της ADR; The number of ADR shareholders? Έχει η Ετιρεί ή κάποιο πό τ υποκτστήμτά της κάποι χρεόρφ ή εμπορικά έρφ στην Βόρει Αμερική; / Does the Company or any of its subsidiaries have any debt instruments or commercial paper in North America? Έχει η Ετιρεί ή κάποιο πό τ υποκτστήμτά της κάποι χρεόρφ ή εμπορικά έρφ στην Βόρει Αμερική; / Does the Company or any of its subsidiaries have any debt instruments or commercial paper in North America? 4 Εάν δεν ισχύει, πρκλούμε επιειώστε τις λεπτομέρειες: / If not applicable please confirm details: Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΑ ΣΥΝΑΨΕΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ SIGNING THIS PROPOSAL DOES NOT BIND THE COMPANY TO COMPLETE THIS INSURANCE Δηλώνουμε ότι οι πρπάνω πντήσεις είνι ληθείς κι ότι δεν έχουμε συκλύψει / ποσιωπήσει ή διτυπώσει εσφλμέν οποιοδήποτε ουσιώδες στοιχείο. Συμφωνούμε ότι υτή η πρότση μζί με οποιοδήποτε άλλο στοιχείο δηλώσουμε θ ποτελέσει τη άση του Συμολίου. Ανλμάνουμε την υποχρέωση ν ενημερώνουμε την Ασφλιστική Ετιρεί ι οποιδήποτε ουσιώδη μετολή των δηλωθέντων στοιχείων. Σν «ουσιώδες στοιχείο» εκλμάνετι κθετί το οποίο μπορεί ν επηρεάσει την ποδοχή ή ξιολόηση του κινδύνου Declaration I declare that the statements and particulars in this proposal are true and that no material facts have been misstated or suppressed after enquiry. I agree that this proposal, together with any other information supplied shall form the basis of any Contract of Insurance effected thereon. I undertake to inform Insurers of any material alteration to those facts occurring before completion of the Contract of Insurance. A material fact is one which would influence the acceptance or assessment of the risk. Υπορφή: / Signed:... Ετιρεί: / Company:... Θέση : / Title: Ημερομηνί: / Date:..... (Ν υπορφεί πό τον Πρόεδρο / Διευθύνοντ Σύμουλο ή ισόθμο) / (To be signed by Chairman/Chief Executive or equivalent) Πρκλούμε επισυνάψτε: / Following documents have to be enclosed with this Proposal Form: 1. Οι τελευτίες ετήσιες νλύσεις μζί με τ προσρτήμτά τους / The last two Annual Reports and Accounts for the Company 2. Οι δύο τελευτίες Κτστάσεις Χρημτοοικονομικής Ροής κι Αποτελεσμάτων Χρήσεως / The last two Statements of Cash flow and Income Statements 3. Ορνόρμμ / Organization Chart 4. Οποιδήποτε προσφορά εράφων / Λίστ Στοιχείων που δημοσιεύθηκε κτά τους τελευτίους 12 μήνες. / Any Offer Document / Listing Particulars published in the last 12 months. -8-

9 Interasco Α.Ε.Γ.Α. Ανώνυμος Ετιρεί Γενικών Ασφλίσεων Βσ. Γεωρίου 44 & Κάλου, Χλάνδρι - Αττική ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1 ΠΑΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ ΧΡΕΩΣΗΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΝΤΟΛΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 2 ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ VISA MASTERCARD EUROLINE ΕΦ ΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ, ΑΡ.ΔΟΣΕΩΝ: 4 8 * 3 ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ 4 ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥ: Α. ΠΡΑΚΤΟΡΑ Β. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 5 ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΡ. ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛ.: * ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΣΕ 8 ΔΟΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Η πληρωμή του σφλίστρου με πάι χρέωση τρπεζικού λορισμού/πιστωτικής κάρτς, με χρήση πιστωτικής κάρτς, ντικτολή κι με τχυπληρωμή πρέχετι σε συνερσί με άλλους φορείς, ήτοι τράπεζες, ετιρεί τχυμετφορών, ΕΛΤΑ κ.. Η ετιρεί δεν ευθύνετι ι οποιδήποτε ζημιά προκληθεί εκ σφάλμτος των εν λόω φορέων ή των υπλλήλων τους σε οποιοδήποτε στάδιο της σχετικής διδικσίς. Ο κάτωθι υποράφων πρέχω, κτόπιν της σχετικής ενημέρωσής μου, στην ετιρεί ι τους σκοπούς της σφλιστικής σύμσης τη ρητή κι νεπιφύλκτη συκτάθεσή μου ν επεξεράζετι κτά την έννοι του Ν. 2472/97 τ προσωπικά δεδομέν μου που νφέροντι στην προύσ ίτηση κι στο σφλιστήριο. Ανφορικά με τη διδικσί πάις χρέωσης τρπεζικού λορισμού/πιστωτικής κάρτς, τη χρήση πιστωτικής κάρτς, ντικτολής κι την τχυπληρωμή, ποδέκτες των προσωπικών δεδομένων μπορεί ν είνι κι συνερζόμενοι με την ετιρεί φορείς όπως ενδεικτικά ΔΙΑΣ ΑΕ, διμεσολούσ τράπεζ, τράπεζ τήρησης του λορισμού, ετιρεί τχυμετφορών, ΕΛΤΑ κ.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 4 πρ. 2 περιπτ. Η.ν.δ. / τος 400/70 1. Επωνυμί Ασφλιστικής Επιχείρησης Interasco A.E.Γ.Α. Ανώνυμος Ετιρεί Γενικών Ασφλίσεων 2. Εφρμοστέο δίκιο. - Ότν ο σφλιζόμενος κίνδυνος ρίσκετι στην Ελλάδ κι ο σφλιζόμενος έχει τη συνήθη διμονή του ή το κέντρο της δρστηριότητς στην Ελλάδ ή προκειμένου ι νομικό πρόσωπο που έχει την έδρ του στην Ελλάδ, η σφλιστική σύμση διέπετι πό το ελληνικό δίκιο. 3. Τρόπος κι χρόνος διευθέτησης των εράφων πρπόνων των σφλιζομένων. - Εντός ευλόου χρόνου η ετιρεί επιλμάνετι της διευθέτησης των εράφων πρπόνων, εφόσον υπάρχει σύμπτωση ουλήσεων. Σε περίπτωση διφωνίς θ δίδετι έρφη πάντηση της ετιρείς. Σημείωση Ε.Α.Ε.Ε. Το πρόν έντυπο πρέπει ν πρδίδετι κτά το χρόνο υποολής της ίτησης ι σφάλιση κι σε κάθε περίπτωση πριν πό τη σύνψη της σύμσης. Θ πρέπει ν υπάρχει ενυπόρφος Δήλωση του Λήπτη της σφάλισης ι την πρλή εκ μέρους του πρόντος εντύπου. -9-

TRAVEL INSURANCE DEPT. -ΤΜΗΜΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ APPLICATION FORM ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

TRAVEL INSURANCE DEPT. -ΤΜΗΜΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ APPLICATION FORM ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ TRAVEL INSURANCE DEPT. -ΤΜΗΜΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ APPLICATION FORM ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ι. GENERAL INFORMATION ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Name of Applicant: Όνοµα Ασφαλιζόµενου : Α.Φ.Μ. :.Ο.Υ. : The Applicant

Διαβάστε περισσότερα

National Union / Fire Insurance Co of Pittsburgh, PA. BS-Enviro.Gr@chartisinsurance.com url: www.chartisinsurance.gr.

National Union / Fire Insurance Co of Pittsburgh, PA. BS-Enviro.Gr@chartisinsurance.com url: www.chartisinsurance.gr. ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Enviro Solutions Επωνυµία Ασφαλιστικής Εταιρίας για την οποία έχει συνταχθεί η παρούσα αίτηση Name of Insurance Company to which Application is made (herein

Διαβάστε περισσότερα

W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited

W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited INSURANCE BROKERS - INSURANCE CONSULTANTS - INSURANCE AGENTS - INSURANCE INTERMEDIARIES - NETWORK OPERATORS PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY 1.22.2203/02.2010.v1 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤ Ιφιγενείας 7, 2007 Λευκωσία www.ethnikiinsurance.com 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΟΣ MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY AGENTS & ATTORNEYS SECTION 1 LIABILITY TO THIRD PARTY MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY INDEX PREAMBLE SECTION 1 LIABILITY TO THIRD PARTY

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY 001.22.2204.02.2013.v3 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤ Ιφιγενείας 7, 2007 Λευκωσία www.ethnikiinsurance.com 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic tes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή Σύνταξη Γήρατος Συμφωνια Κοινωνικης Ασφαλισης

Διαβάστε περισσότερα

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Τel.: 210 3318.170 (24 lines) - Fax: 210 3318.171 (2 lines), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com NEWSLETTER TAX LAW FEBRUARY 2013

Διαβάστε περισσότερα

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF EDUCATION & RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE & SPORT ------ STATE SCHOLARSHIPS FOUNDATION (Ι.Κ.Υ.) DIRECTORATE FOR SPECIAL PROGRAMMES, INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS UNIT FOR FOREIGNERS

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σελίδα 1 of 24 Page 1 of 24 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ CODE OF THE CORPORATE GOVERNANCE Σελίδα 2 of 24 Page 2 of 24 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ INDEX OF CONTENTS ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Σελ 3 CHAPTER

Διαβάστε περισσότερα

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece TAX LAW JUNE 6, 2013 Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Τel.: 210 3318.170 (24 lines) - Fax: 210 3318.171 (2 lines), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com This newsletter

Διαβάστε περισσότερα

Summary of Cover Version 2

Summary of Cover Version 2 Summary of Cover Version 2 Το παρόν κείμενο είναι μία σύνοψη των όρων κάλυψης της Premier Guarantee Κύπρου. Δεν περιέχει τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις της κάλυψης που μπορείτε να βρείτε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΑΕΠ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1 / 2015 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1/2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

APPLICATION KIT Greece

APPLICATION KIT Greece IATA DOMESTIC AGENT APPLICATION KIT Greece CHECK LIST Instructions and special requirements in order to become a NON_IATA agent (Domestic only) Copy of the EOT license. Application Form signed with company

Διαβάστε περισσότερα

Request for information. Αίτημα για πληροφορίες SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND GREECE

Request for information. Αίτημα για πληροφορίες SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND GREECE AUS193.0808 (Page 1 of 7/Σελίδα 1 από 7) Request for information SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND GREECE Αίτημα για πληροφορίες ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη

Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΥΤΗ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Customer s name Όνοµα πελάτη Centrelink Reference Number Αριθµός Μητρώου Πελάτη του Centrelink

Customer s name Όνοµα πελάτη Centrelink Reference Number Αριθµός Μητρώου Πελάτη του Centrelink Request for information SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND GREECE Αίτηµα για πληροφορίες ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑ ΑΣ OFFICE USE ONLY ΓIA EΠIΣHMH XPHΣH MONO

Διαβάστε περισσότερα

ONE DIRECTION SWEEPSTAKES OCTOBER 2012 UNITED STATES OF AMERCIA TERMS AND CONDITIONS. 1. Promotion Details

ONE DIRECTION SWEEPSTAKES OCTOBER 2012 UNITED STATES OF AMERCIA TERMS AND CONDITIONS. 1. Promotion Details ONE DIRECTION SWEEPSTAKES OCTOBER 2012 UNITED STATES OF AMERCIA TERMS AND CONDITIONS 1. Promotion Details 1.1 By entering this Sweepstakes you agree that you have read and understood these Terms and Conditions

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Θεώρησης Σένγκεν Application for Schengen Visa

Αίτηση Θεώρησης Σένγκεν Application for Schengen Visa Αίτηση Θεώρησης Σένγκεν Application for Schengen Visa Το παρόν έντυπο παρέχεται δωρεάν This application form is free ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ PHOTO 1.Επώνυμο Surname (Family name) 2.Γένος κατά τη γέννηση (προηγούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Terms and Conditions. 2.0 Intellectual Property

Terms and Conditions. 2.0 Intellectual Property Terms and Conditions Please read carefully the terms and conditions before using this site. The use of this site bookingsantorini.com directly or indirectly, through the use of a personal computer or/and

Διαβάστε περισσότερα

Proposal Form Version 1

Proposal Form Version 1 Proposal Form Version 1 1. Συμβαλλόμενα Μέρη στο Συμβόλαιο Parties to the Contract Στοιχεία Παράγοντα Ανάπτυξης Ακινήτων Developer s Details Όνομα Εταιρείας Name or Company Διεύθυνση Address Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations

Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations Greece Tax Services 3 November 2014 Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations In an effort to provide taxpayers with an integrated procedural

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ακύρωση Ταξιδιού ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Από 2 µηνών ως 65 ετών Ακύρωση Ταξιδιού, µέχρι Αεροπορικά εισιτήρια ή/και Ξενοδοχείο, µε απαλλαγή 70 & µέγιστο ποσό κάλυψης 4.000, εφόσον

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης για την Προμήθεια. Τηλεχειριζόμενων Διακοπτών Φορτίου, SF6 ή κενού, εναερίων δικτύων ΜΤ

Απόσπασμα από τους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης για την Προμήθεια. Τηλεχειριζόμενων Διακοπτών Φορτίου, SF6 ή κενού, εναερίων δικτύων ΜΤ Απόσπασμα από τους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης για την Προμήθεια Τηλεχειριζόμενων Διακοπτών Φορτίου, SF6 ή κενού, εναερίων δικτύων ΜΤ 1. Έγκριση δείγματος του Αναδόχου Για να εγκριθεί ο εξοπλισμός του

Διαβάστε περισσότερα

Όροι που συνάδουν με την χρήση των κωδικών

Όροι που συνάδουν με την χρήση των κωδικών Όροι που συνάδουν με την χρήση των κωδικών (ακολουθούν σε Ελληνικά και Αγγλικά) Please see Barcode Acceptance for specific restrictions and requirements for barcodes worldwide. These restrictions apply

Διαβάστε περισσότερα

Accountants & business advisers

Accountants & business advisers 1 Accountants & business advisers Αυτό το βιβλιάριο είναι βασισμένο στη φορολογική νομοθεσία και την πρακτική σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2014. Προορίζεται ως ένας γενικός οδηγός μόνο σχετικά με το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ FINANCIAL IMMIGRANTS

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ FINANCIAL IMMIGRANTS ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ (Ε.Ο.Ν.Ν.) NON - GOVERNMENTAL ORGANISATION SCIENTIFIC ASSOCIATION OF YOUNG JURISTS www.eonn.gr ΠΑΤΟΥΣΑ 3, Τηλ.: 210 82.59.322, e-mail: info@eonn.org

Διαβάστε περισσότερα

MOURGELAS GREEK LAW UPDATE

MOURGELAS GREEK LAW UPDATE MOURGELAS GREEK LAW UPDATE July 2013 Φορολογικά Νέος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Την 17η Ιουλίου 2013, ανακοινώθηκε η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από 23% σε 13% και ψηφίσθηκε από την Βουλή ο νέος Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Cisco WebEx Named Host Subscriptions. Εγγραφές WebEx Named Host της Cisco

Cisco WebEx Named Host Subscriptions. Εγγραφές WebEx Named Host της Cisco Terms and Conditions for WebEx Named Host Cisco s affiliate, Cisco WebEx LLC ( Cisco WebEx ), will provide the Named Host Subscription Services described below for which Cisco has been paid, and continues

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΑΠΛΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΧΡΗΣΗ ΑΠΛΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2015 NEWSLETTER ΧΡΗΣΗ ΑΠΛΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ By MANOLIS EGLEZOS & ASSOCIATES LAW FIRM ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ BANKS COMPLIANCE REQUIREMENTS * ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα