Σ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ. Οκτωβρίου) δεξιά ΖΕΡΒΑ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ (από Πλατεία Κων. Καραμανλή μέχρι Πλατεία Ελευθερίας)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ. Οκτωβρίου) δεξιά ΖΕΡΒΑ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ (από Πλατεία Κων. Καραμανλή μέχρι Πλατεία Ελευθερίας)"

Transcript

1 4. ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

2 ÄÇÌÏÓ: ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ ÄÇÌÏÔÉÊΟ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ ÏÉÊÉÓÌÏ : Σ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Ï.) A Zώνη: Σ.Ο. = 0,20 Β, Γ Ζώνες: Σ.Ο. = 0,21 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το Σ.Ο. τελ., βλέπε ορισμό στη σελίδα ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Á.Ï.) D 2 : Βλέπε ορισμό στη σελίδα ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (Ô.Æ.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Α Γραμμικές 13ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (από Πλατεία Κων. Καραμανλή μέχρι Ιωαννίνων) αριστερά 13ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (από Πλατεία Κων. Καραμανλή μέχρι Αναπαύσεως) δεξιά ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (από Βασ. Φρειδερίκης μέχρι Πλατεία Κων. Καραμανλή) αριστερά ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (από Ανώνυμο 1 μέχρι Πλατεία Κων. Καραμανλή - 13ης Οκτωβρίου) δεξιά ΖΕΡΒΑ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ (από Πλατεία Κων. Καραμανλή μέχρι Πλατεία Ελευθερίας) ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ Β Γραμμικές ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ (ΑΘΗΝΩΝ) (από Όριο Σχεδίου Οικισμού μέχρι Βασ. Φρειδερίκης) αριστερά ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ (ΑΘΗΝΩΝ) (από Όριο Σχεδίου Οικισμού μέχρι Ανώνυμο 1) δεξιά ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ - ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ (από Ιωαννίνων μέχρι Όριο Σχεδίου Οικισμού) αριστερά ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ - ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ (από Αναπαύσεως μέχρι Όριο Σχεδίου Οικισμού) δεξιά ΖΕΡΒΑ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ (από Πλατεία Ελευθερίας μέχρι Όριο Σχεδίου Οικισμού) Γ Όλος ο υπόλοιπος οικισμός του Δήμου Θεσπρωτικού πλην των παραπάνω Α και Β Γραμμικών Ζωνών ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ () - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΟΙ ΛΕΩΦΟΡΟΙ ή ΠΛΑΤΕΙΕΣ 13ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (από Πλατεία Κων. Καραμανλή μέχρι Ιωαννίνων) αριστερά 13ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (από Πλατεία Κων. Καραμανλή μέχρι Αναπαύσεως) δεξιά ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (από Βασ. Φρειδερίκης μέχρι Πλατεία Κων. Καραμανλή) αριστερά ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (από Ανώνυμο 1 μέχρι Πλατεία Κων. Καραμανλή - 13ης Οκτωβρίου) δεξιά ΖΕΡΒΑ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ (από Πλατεία Κων. Καραμανλή μέχρι Πλατεία Ελευθερίας) ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι - λεωφόροι, τμήματά τους ή πλατείες που δεν περιγράφονται, έχουν: = 1,0.

3 ÄÇÌÏÓ: ΠΑΡΓΑΣ ÄÇÌÏÔÉÊΟ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΠΑΡΓΑΣ ÏÉÊÉÓÌÏ Σ: ΠΑΡΓΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ (πλην των Ζωνών Ε,ΣΤ,Ζ,Η,Θ) 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Ï.) Α Σ.Ο. = 0,90 Για όλες τις υπόλοιπες Ζώνες Σ.Ο.: = 1,00 3. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Á.Ï.) ΠΡΟΣΟΧΗ: Για όλα τα ακίνητα, πλην αυτών που βρίσκονται στις Ζώνες Ε, ΣΤ, Ζ, Η και Θ απαιτείται βεβαίωση του Δήμου, ότι βρίσκονται εντός των Ορίων του Παραδοσιακού Οικισμού ΧΧΧ: 1,00 D 1 : ΦΕΚ 293/τ.Δ / Ο Σ.Α.Ο. κλιμακώνεται προοδευτικά και ορίζεται ως εξής: α. Σ.Α.Ο. = 1,00 για τα πρώτα 100 τετρ. μέτρα του οικοπέδου. β. Σ.Α.Ο. = 0,80 για τα επόμενα 100 τετρ. μέτρα του οικοπέδου. γ. Σ.Α.Ο. = 0,60 για τα επόμενα 100 τετρ. μέτρα του οικοπέδου. δ. Σ.Α.Ο. = 0,40 για το πέραν των 300 τετρ. μέτρων τμήμα του οικοπέδου, με μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση 400 τετρ. μέτρα 4. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (Ô.Æ.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Α Γραμμικές ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ (από Θεμιστοκλή Πηγή μέχρι Ρήγα Φεραίου) αριστερά ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (από Όριο Οικισμού μέχρι Ανώνυμο 2) αριστερά ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ (από Ανεξαρτησίας μέχρι Ι.Ν. Αγ. Μαρίνας) αριστερά Β ΚΩΝ. ΚΑΝΑΡΗ - ΦΡΟΥΡΙΟΥ - ΚΙΤΣΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ - ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ - ΣΠ. ΛΙΒΑΔΑ - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ- 5η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΔΕΣΚΑ - ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΔΕΣΚΑ - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΚΩΝ. ΚΑΝΑΡΗ 1050 Γ ΚΙΤΣΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ - ΦΡΟΥΡΙΟΥ - ΚΩΝ. ΚΑΝΑΡΗ - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - Π. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΟΥΛΙΤΣΑ ΠΑΤΑΤΟΥΚΟΥ - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΣΠ. ΛΙΒΑΔΑ - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΣΠ. ΛΙΒΑΔΑ - ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ - ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ - ΚΙΤΣΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ 900 Δ ΔΕΣΚΑ - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΔΕΣΚΑ - ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΔΕΣΚΑ 900 Ε ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΤ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ Ζ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΑΓΙΑ 600 Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ 600 Θ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΛΟΠΑ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ

4 6. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ () - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΟΙ ΛΕΩΦΟΡΟΙ ή ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (από Πλατεία Κανάρη μέχρι Δέσκα - το εντός του Οικισμού τμήμα) αριστερά ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ (από Θεμιστοκλή Πηγή μέχρι Ρήγα Φεραίου) αριστερά ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (από Όριο Οικισμού μέχρι Ανώνυμο 2) αριστερά ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ (από Ανεξαρτησίας μέχρι Ι.Ν. Αγ. Μαρίνας) αριστερά 1,8 1,5 Όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι - λεωφόροι, τμήματά τους ή πλατείες που δεν περιγράφονται, έχουν: = 1,0.

5 ÄÇÌÏÓ: ΠΡΕΒΕΖΗΣ ÄÇÌÏÔÉÊΟ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΜΥΤΙΚΑ ÏÉÊÉÓÌÏ : Σ ΜΥΤΙΚΑ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Ï.) Α 0,40 Β, Γ, Δ και Ε Ζώνες: 0,30 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το Σ.Ο. τελ., βλέπε ορισμό στη σελίδα ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Á.Ï.) D 2 : Βλέπε ορισμό στη σελίδα ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (Ô.Æ.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Α ΠΑΡΑΛΙΑ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ - ΚΟΝΕΜΕΝΟΥ ΚΩΝ. - ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ - ΠΑΡΑΛΙΑ 700 Β ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 4 - ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑ Γ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ - ΚΟΝΕΜΕΝΟΥ ΚΩΝ. - ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ Δ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ - ΚΑΝΑΡΗ ΚΩΝ. - ΖΑΛΟΓΓΟΥ - ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ - ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ Κ. - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Ε ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ Κ. - ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ - ΖΑΛΟΓΓΟΥ - ΚΑΝΑΡΗ ΚΩΝ. - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑ - ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 6. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ () - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όλοι οι δρόμοι - λεωφόροι ή πλατείες, έχουν: = 1,0.

6 ÄÇÌÏÓ: ΠΡΕΒΕΖΗΣ ÄÇÌÏÔÉÊΟ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΠΡΕΒΕΖΑ ÏÉÊÉÓÌÏ Σ: ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΖΩΝΗΣ Α) 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Ï.) Α 0,95 Η, Θ Ζώνες: 1,02 ΙΖ 0,80 Για όλες τις υπόλοιπες Ζώνες Σ.Ο. = 1,00 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το Σ.Ο. τελ., βλέπε ορισμό στη σελίδα ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Á.Ï.) XXIV: 1,60 XXVI: 0 XXVIII:0 XXXII: 0,80 XXXIV: 0,60 XXXVI: 0,40 XXXIX: 0,20 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τους οικισμούς Παντοκράτορα, Αγ. Θωμά, Δραγανά και Νεοχώρι δεν ισχύει ο Σ.Α.Ο. ΧΧΧΙΧ: 0,20 αλλά είναι οικισμοί κάτω των 2000 κατοίκων και ισχύουν οι διατάξεις του D2 (Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13). D : Για τον προσδιορισμό του Σ.Α.Ο. απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας 2 4. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (Ô.Æ.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Α ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - Κ. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ - Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ - ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ - ΧΡ. ΡΙΖΟΥ - Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 36 - Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 21 - ΣΠΗΛΙΑΔΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 51 - ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1300 Β ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 44 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 45 - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ - Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ - Κ. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ - ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1150 Γ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ - ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ - ΧΑΟΝΙΑΣ - ΑΤΤΙΤΑΝΩΝ - ΣΠΗΛΙΑΔΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 21 - Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 36 - Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ - ΧΡ. ΡΙΖΟΥ - ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 1050 Δ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ 950 Ε ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 49 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 48 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 47 - Κ. ΤΖΑΒΕΛΛΑ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 46 - ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ 750 ΣΤ ΑΤΤΙΤΑΝΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΑΡΤΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 61 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 63 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 62 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 60 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 59 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 58 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 57 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 56 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 50 - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ - Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ - ΑΤΤΙΤΑΝΩΝ 800 Ζ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΑΓ. ΘΩΜΑ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 52 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 53 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 54 - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΑΓ. ΘΩΜΑ Η ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΨΑΘΑΚΙ Θ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΕΙΚΑ 700 Ι ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΑΣ ΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 900 ΙΒ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

7 ΙΓ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΙΔ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΡΑΓΑΝΑ ΙΕ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΙΣΤ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΣΜΑ - ΣΚΑΦΙΔΑΚΙ ΙΖ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΚΑΛΑ - ΣΚΑΦΙΔΑΚΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ () - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΟΙ ΛΕΩΦΟΡΟΙ ή ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΑΒΕΡΩΦ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (από Λαμπράκη Γρηγ. μέχρι Ανώνυμο 45) αριστερά ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (από Νικοπόλεως μέχρι Όριο Σχεδίου Πόλεως) δεξιά ΑΓ. ΚΟΣΜΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΟΔ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 4 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 5 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 5 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 6 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 7 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 9 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 12 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 13 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 14 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 15 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 16 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 17 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 18 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 19 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 20 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 21 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 22 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 23 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 25 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 26 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 29 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 30 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 31 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 33 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 34 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 35 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 36 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 36 (από Νικοπόλεως μέχρι Πολυτεχνείου) (από Πολυτεχνείου μέχρι Λ. Ειρήνης) (από Μπιζανίου μέχρι Τσαλδάρη Π.) (από Ανώνυμο 17 μέχρι Ανώνυμο 21) (από Μ. Μπότσαρη μέχρι Σπηλιάδου) (από Ελ. Βενιζέλου μέχρι Εθν. Αντίστασης) (από Θεοφάνους μέχρι Πλατεία Ηρώων) (από Λ. Ειρήνης μέχρι Π. Τσαλδάρη) (από Π. Τσαλδάρη μέχρι Πάρλα Θ.) αριστερά ΑΝΩΝΥΜΟΣ 36 (από Πάρλα Θ. μέχρι Δούλη) αριστερά ΑΝΩΝΥΜΟΣ 36 (από Π. Τσαλδάρη μέχρι Μ. Μπότσαρη) δεξιά ΑΝΩΝΥΜΟΣ 38 (από Λ. Ειρήνης μέχρι Πολυτεχνείου) ΑΝΩΝΥΜΟΣ 38 (από Πολυτεχνείου μέχρι Κύπρου) ΑΝΩΝΥΜΟΣ 41 (από Αρκαδίου μέχρι Νικοπόλεως ΑΝΩΝΥΜΟΣ 42 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 43 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 44

8 ΔΡΟΜΟΙ ΛΕΩΦΟΡΟΙ ή ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 45 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 51 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 55 ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΤΤΙΤΑΝΩΝ ΑΤΤΙΤΑΝΩΝ Αγ. Θωμά ) αριστερά ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ ΒΕΜΗ ΙΓΝ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛ. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ Γ. ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε ΔΑΓΚΛΗ ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥΛΑ ΔΟΥΛΗ ΔΡΑΚΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (από Γρηγ. Λαμπράκη μέχρι Κλεμανσώ) ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (από Κλεμανσώ μέχρι Κ. Καρυωτάκη) ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (από Κ. Καρυωτάκη μέχρι Π. Τσαλδάρη) ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΑΡΤΑΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 21ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 21ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ Λ. (από Μπιζανίου μέχρι Χαονίας) ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΦΕΣΣΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ ΖΕΡΒΑ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΛΟΥ Ι. ΚΑΡΑΒΕΛΑ ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ Κ. (από Ελ. Βενιζέλου μέχρι 21ης Οκτωβρίου) δεξιά ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ Κ. (από Ελ. Βενιζέλου μέχρι Εφέσου) αριστερά ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ Κ. (από 21ης Οκτωβρίου μέχρι Λ. Ειρήνης) αριστερά ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ Κ. (από Εφέσου μέχρι Λ. Ειρήνης) αριστερά ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ Κ. (από Λ. Ειρήνης μέχρι Πολυτεχνείου ΚΑΣΣΩΠΗΣ ΚΕΚΠΡΩΠΟΣ ΚΛΕΜΑΝΣΩ ΚΛΕΜΑΝΣΩ ΚΛΕΜΑΝΣΩ ΚΟΛΟΒΟΥ ΚΟΝΕΜΕΝΟΥ Κ. ΚΟΝΕΜΕΝΟΥ Κ. ΚΟΝΟΦΑΓΟΥ ΚΟΝΤΟΥ ΧΡ. ΚΟΝΤΟΥ ΧΡ. ΚΟΝΤΟΥ ΧΡ. ΚΟΝΤΟΥ ΧΡ. ΚΟΝΤΟΥ ΧΡ. (από Ανώνυμο 15 - Μπότσαρη Μ. μέχρι Μπιζανίου - Ρίζου Χρ.) (από Λ. Ειρήνης μέχρι Σπηλιάδου) δεξιά (από Εθνική Οδό Πρέβεζας - Άρτας - Ιωαννίνων μέχρι Επαρχιακή Οδό Πρέβεζας (από Ανώνυμο 44 μέχρι Γρηγ. Λαμπράκη) (από Γρηγ. Λαμπράκη μέχρι Κ. Καρυωτάκη) (από Κ. Καρυωτάκη μέχρι Π. Τσαλδάρη) (από Π. Τσαλδάρη μέχρι Ανώνυμο 51) (από Κ. Καρυωτάκη μέχρι Παρθεναγωγείου) (από Παρθεναγωγείου μέχρι Π. Τσαλδάρη) (από Γρηγ. Λαμπράκη μέχρι Κ. Καρυωτάκη) (από Καρυωτάκη μέχρι Μπιζανίου) (από Ελ. Βενιζέλου μέχρι Εθν. Αντίστασης) (από Εθν. Αντίστασης μέχρι Πολυτεχνείου) (από Πολυτεχνείου μέχρι Νικοπόλεως) (από Αθανασιάδου μέχρι Κ. Καρυωτάκη) (από Κ. Καρυωτάκη μέχρι Νίκης) (από Εθν. Αντίστασης μέχρι Ιωνίας) (από Ιωνίας μέχρι 21ης Οκτωβρίου) (από 21ης Οκτωβρίου μέχρι Λ. Ειρήνης) (από Λ. Ειρήνης μέχρι Πολυτεχνείου) (από Πολυτεχνείου μέχρι Προφ. Ηλία) (από Νικοπόλεως μέχρι Ανώνυμο 47) 1,6 1,5

9 ΔΡΟΜΟΙ ΛΕΩΦΟΡΟΙ ή ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΡΟΚΟΥ ΔΗΜ. ΚΥΔΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (από Εθν. Αντίστασης μέχρι Πολυτεχνείου) ΚΥΠΡΟΥ (από Πολυτεχνείου μέχρι Νικοπόλεως) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (από Ελ. Βενιζέλου μέχρι Πολυτεχνείου) δεξιά ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (από Πολυτεχνείου μέχρι Νικοπόλεως) δεξιά ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (από Ελ. Βενιζέλου μέχρι Αγ. Γεωργίου) αριστερά ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΝΙΚ. ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Ι. ΜΟΥΣΚΟΥ ΧΑΡ. ΜΟΥΣΩΝ ΜΠΑΛΚΟΥ ΒΑΣ. ΜΠΑΧΟΥΜΗ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ (από 21ης Οκτωβρίου μέχρι Λ. Ειρήνης) αριστερά ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ (από 21ης Οκτωβρίου μέχρι Χρ. Ρίζου) δεξιά ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ (από Χρ. Ρίζου μέχρι Λ. Ειρήνης) δεξιά ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ (από Λ. Ειρήνης μέχρι Πολυτεχνείου) αριστερά ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ (από Λ. Ειρήνης μέχρι Πολυτεχνείου) δεξιά ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ (από Πολυτεχνείου μέχρι Ζαλόγγου) αριστερά ΜΠΟΤΣΑΡΗ Μ. (από Π. Τσαλδάρη μέχρι Ανώνυμο 36) δεξιά ΜΠΟΤΣΑΡΗ Μ. (από Ανώνυμο 36 μέχρι Ανώνυμο 21) δεξιά ΜΠΟΤΣΑΡΗ Μ. (από Π. Τσαλδάρη μέχρι Ανώνυμο 36) αριστερά ΜΠΟΤΣΑΡΗ Μ. (από Πάροδο Μ. Μπότσαρη μέχρι Ανώνυμο 20) αριστερά ΜΠΟΤΣΑΡΗ Μ. (από Ανώνυμο 20 - Ανώνυμο 21 μέχρι Ανώνυμο 42) ΜΠΟΤΣΑΡΗ Μ. ΠΑΡΟΔΟΣ ΜΥΚΑΛΗΣ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΝΙΚΗΣ ΝΙΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΝΙΚΛΑΜΠΑ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ (από Γρηγ. Λαμπράκη μέχρι Χαονίας) δεξιά ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ (από Γρηγ. Λαμπράκη μέχρι Ανώνυμο 46) αριστερά ΠΑΛΑΜΑ Κ. (από Λ. Ειρήνης μέχρι Πολυτεχνείου) ΠΑΛΑΜΑ Κ. (από Πολυτεχνείου μέχρι Νικοπόλεως) ΠΑΡΓΑΣ ΠΑΡΛΑ Θ. ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ (από Ελ. Βενιζέλου μέχρι Εθν. Αντίστασης) ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ (από Εθν. Αντίστασης μέχρι 21ης Οκτωβρίου) ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ (από 21ης Οκτωβρίου μέχρι Λ. Ειρήνης) ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ (από Σπηλιάδου μέχρι Ανώνυμο 17) ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ Τ. ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΕΦΕΡΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (από Γρηγ. Λαμπράκη μέχρι Μπιζανίου) ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (από Μπιζανίου μέχρι Λ. Ειρήνης) ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ (από Πολυτεχνείου μέχρι Κλεμανσώ) ΠΡΟΥΣΣΗΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΡΗΝΙΑΣΣΗΣ ΡΙΖΟΥ Χ. (από Μπιζανίου μέχρι Π. Τσαλδάρη) ΣΑΝΔΡΙΤΣ ΣΑΦΑΚΑ ΣΠΗΛΙΑΔΟΥ (από Π. Τσαλδάρη μέχρι Περδικάρη) ΣΠΗΛΙΑΔΟΥ ΣΠΗΛΙΑΔΟΥ ΣΠΗΛΙΑΔΟΥ (από Ελ. Βενιζέλου μέχρι Εθν. Αντίστασης) (από Εθν. Αντίστασης μέχρι 21ης Οκτωβρίου) (από Π. Τσαλδάρη μέχρι Ανώνυμο 51) (από Περδικάρη μέχρι Ανώνυμο 21) (από Ανώνυμο 21 μέχρι Αττιτάνων) αριστερά δεξιά 1,5 1,6

10 ΔΡΟΜΟΙ - ΛΕΩΦΟΡΟΙ ή ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑ Λ. ΤΣΑΛΔΑΡΗ Π. (από Ελ. Βενιζέλου μέχρι Μ. Μπότσαρη) δεξιά ΤΣΑΛΔΑΡΗ Π. (από Ελ. Βενιζέλου μέχρι Ανώνυμο 15) αριστερά ΤΣΑΛΔΑΡΗ Π. (από Μ. Μπότσαρη μέχρι Ανώνυμο 36) δεξιά ΤΣΑΛΔΑΡΗ Π. (από Ανώνυμο 15 μέχρι Χ. Ρίζου) αριστερά ΤΣΑΛΔΑΡΗ Π. (από Χ. Ρίζου μέχρι Ανώνυμο 36) αριστερά ΤΣΑΛΔΑΡΗ Π. (από Ανώνυμο 36 μέχρι Αττιτάνων) ΤΣΑΡΛΑΜΠΑ ΤΣΙΝΤΩΝΗ ΧΑΒΙΝΗ Θ. ΧΑΟΝΙΑΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ Όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι - λεωφόροι, τμήματά τους ή πλατείες που δεν περιγράφονται, έχουν: Στην Α Σ.Ε =. Στην Β Σ.Ε =. Στην Γ =. Στις υπόλοιπες Ζώνες: = 1,0.

11 ÄÇÌÏÓ: ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ÄÇÌÏÔÉÊΟ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÏÉÊÉÓÌÏ : Σ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Ï.) Α 0,90 Β Για Σ.Α.Ο. 2,1 Σ.Ο. = 0,72 Για Σ.Α.Ο. 1,8 Σ.Ο. = 0,80 Γ 0,55 3. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Á.Ï.) XIX: 2,10 XXII: 1,80 4. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (Ô.Æ.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Α ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ - ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ - Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ - ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ - ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΒΕΡΩΦ - ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ Β ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΡΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΛΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ - Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ - ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ - ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΠΑΡΟΔΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΚΩΛΕΤΣΗ - ΑΝΩΝΥ- ΜΩΝ - ΤΣΙΑΝΤΟΥΚΛΑ - ΤΖΑΒΕΛΑ - ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ - ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΡΤΑΣ ΙΩΑΝ- ΝΙΝΩΝ (εκτός της ζώνης Α) 600 Γ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΡΤΑΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΛΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ - ΠΑΝ. ΤΣΑΛΔΑΡΗ - ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ - ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΠΑΡΟΔΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΚΩΛΕΤΣΗ - ΑΝΩΝΥ- ΜΩΝ - ΤΣΙΑΝΤΟΥΚΛΑ - ΤΖΑΒΕΛΑ - ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ - ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΡΤΑΣ ΙΩΑΝ- ΝΙΝΩΝ - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΤΑΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΡΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ () - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΟΙ - ΛΕΩΦΟΡΟΙ ή ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΑΒΕΡΩΦ (από Μπιζανίου μέχρι 28ης Οκτωβρίου) ΑΒΕΡΩΦ (από 28ης Οκτωβρίου μέχρι Ελ. Βενιζέλου) ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (από Γριμπόβου μέχρι Ζάππα) ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (από Ζάππα μέχρι Ναπ. Ζέρβα) ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΤΑΓΜ. (από Μπιζανίου μέχρι Π. Τσαλδάρη) ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΤΑΓΜ. (από Π. Τσαλδάρη μέχρι Θ. Καραμούτσου) ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ (από Μπιζανίου μέχρι Π. Τσαλδάρη) ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΡΤΑΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (από Όριο Σχεδίου Πόλης (προς Γιάννενα) μέχρι Αλέκου Παναγούλη) ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΡΤΑΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (από Αλέκου Παναγούλη μέχρι Αναπαύσεως) ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΡΤΑΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (από Αναπαύσεως μέχρι Όριο Σχεδίου Πόλης (προς Άρτα)) ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (από Χατζηκώστα μέχρι Αβέρωφ) 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (από Ναπ. Ζέρβα μέχρι Αβέρωφ) 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (από Αβέρωφ μέχρι Γ. Παπανδρέου) ΖΑΠΠΑ (από Μπιζανίου μέχρι Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος) ΖΕΡΒΑ ΝΑΠ. (από Μπιζανίου μέχρι Π. Τσαλδάρη) ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ (από Ν. Ζέρβα μέχρι Αλ. Παναγούλη) ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ (από Ν. Ζέρβα μέχρι Αβέρωφ) 1,5 1,9 1,7 1,5 1,9 1,7 1,9

12 ΔΡΟΜΟΙ - ΛΕΩΦΟΡΟΙ ή ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ (από Αβέρωφ μέχρι Αναπαύσεως) Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ (από 13ης Οκτωβρίου μέχρι Ζάππα) ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (από Μπιζανίου μέχρι 28ης Οκτωβρίου) Όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι - λεωφόροι, τμήματά τους ή πλατείες που δεν περιγράφονται, έχουν: =1,0.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4. ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4. ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4. ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ ÄÇÌÏÓ: ΑΡΤΑΙΩΝ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΑΡΤΑΙΩΝ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ΑΡΤΑΣ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. Σ.Α.Ο. = 1,40 Σ.Α.Ο. = 1,75 υπό την προϋπόθεση ότι στο ισόγειο έχει πραγματοποιηθεί εμπορική χρήση.

Σ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. Σ.Α.Ο. = 1,40 Σ.Α.Ο. = 1,75 υπό την προϋπόθεση ότι στο ισόγειο έχει πραγματοποιηθεί εμπορική χρήση. 3. ÍÏÌÏÓ ÊÅÖÁËËÇÍÉÁÓ 111 112 ΝΗΣΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ÄÇÌÏÓ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ÄÇÌÏÔÉÊΟ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ÏÉÊÉÓÌÏ : Σ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò

Διαβάστε περισσότερα

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ 1. ÍÏÌÏÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ 2. ÍÏÌÏÓ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ 3. ÍÏÌÏÓ ÊÏÆÁÍÇÓ 4. ÍÏÌÏÓ ÖËÙÑÉÍÁÓ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ 1. ÍÏÌÏÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ 2. ÍÏÌÏÓ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ 3. ÍÏÌÏÓ ÊÏÆÁÍÇÓ 4. ÍÏÌÏÓ ÖËÙÑÉÍÁÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ 1 ÍÏÌÏÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ ÍÏÌÏÓ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ 3 ÍÏÌÏÓ ÊÏÆÁÍÇÓ 4 ÍÏÌÏÓ ÖËÙÑÉÍÁÓ 1 ÍÏÌÏÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ ΑΓΙΟΥ ÊÏÓÌÁ ÁÃÉÏÕ ÊÏÓÌÁ ÁÃÉÏÕ ÊÏÓÌÁ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ: 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9

ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ: 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9 3ÍÏÌÏÓ ÑÅÈÕÌÍÇÓ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 1 ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (ΤΟ) Ανάλογα με την ΤΖ και τον ΣΑΟ Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9 2 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (ΣΟ) Α Ζώνη: 0, 40 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το ΣΟ τελ, βλέπε ορισμό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 23

2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 23 2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 23 24 ÄÇÌÏÓ: ΑΧΕΡΟΝΤΑ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ Α Ζώνη: 0,30 0,17 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το Σ.Ο. τελ., βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 D : Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 2 Α Ζώνη:

Διαβάστε περισσότερα

ÁΥΓΗΣ ΑΥΓΗΣ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.)

ÁΥΓΗΣ ΑΥΓΗΣ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) 2 ÍÏÌÏÓ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ÄÇÌÏÓ: ÁΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁΥΓΗΣ ΑΥΓΗΣ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé 8-9 2 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΣΟΣ: ΖΑΚΥΝΘΟΣ Ν. ΚΟΛΥΒΑ - ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ - Δ. ΡΩΜΑ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 15 - Δ. ΡΩΜΑ - Ν. ΚΟΛΥΒΑ

ΝΗΣΟΣ: ΖΑΚΥΝΘΟΣ Ν. ΚΟΛΥΒΑ - ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ - Δ. ΡΩΜΑ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 15 - Δ. ΡΩΜΑ - Ν. ΚΟΛΥΒΑ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÉÏÍÉÙÍ ÍÇÓÙÍ 1. ÍÏÌÏÓ ÆÁÊÕÍÈÏÕ 2. ÍÏÌÏÓ ÊÅÑÊÕÑÁÓ 3. ÍÏÌÏÓ ÊÅÖÁËËÇÍÉÁÓ 4. ÍÏÌÏÓ ËÅÕÊÁÄÏÓ 83 84 1. ÍÏÌÏÓ ÆÁÊÕÍÈÏÕ 85 86 ΝΗΣΟΣ: ΖΑΚΥΝΘΟΣ ÄÇÌÏÓ: ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ ÄÇÌÏÔÉÊΑ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ ΤΑ: ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΓΑΪΤΑΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΤΗΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓΑΠΗΣ Σ ΑΓΑΠΗΣ Α Ζώνη: 0,40 D 4 : Φ.Ε.Κ. 504 Δ /14.7.1988 0,80 0,70 Για οικόπεδα με κατοικία ή ακάλυπτα επιφανείας μεγαλύτερης ή ίσης των 000 μ, απαιτείται βεβαίωση ) Για τουριστικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΡΝΑΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΡΝΑΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ 7. ÍÏÌÏÓ ÁËÊÉÄÉÊÇÓ ΔΗΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΡΝΑΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Α Ζώνη: 0,50 Β Ζώνη: 0,55 Γ Ζώνη: 0,70 Δ Ζώνη: 0,90 E Ζώνη: 0,70 ΣΤ Ζώνη: 0,75 D1 ΦΕΚ 1348/Τ.Δ/7-10-93

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ:ΑΡΝΑΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ:ΑΡΝΑΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ 7. ÍÏÌÏÓ ÁËÊÉÄÉÊÇÓ 251 ΔΗΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ:ΑΡΝΑΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9 Α Ζώνη: 0,50 Β Ζώνη:

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια κεντρική λεωφόρος οδηγεί στο νεκροταφείο Πρέβεζας; α. Λ. Ιωαννίνων Σ. β. Ελ. Βενιζέλου Λ. γ. Κύπρου Λ. δ. Ι. Μουστάκη Λ

1. Ποια κεντρική λεωφόρος οδηγεί στο νεκροταφείο Πρέβεζας; α. Λ. Ιωαννίνων Σ. β. Ελ. Βενιζέλου Λ. γ. Κύπρου Λ. δ. Ι. Μουστάκη Λ 1. Ποια κεντρική λεωφόρος οδηγεί στο νεκροταφείο Πρέβεζας; α. Λ. Ιωαννίνων Σ β. Ελ. Βενιζέλου Λ γ. Κύπρου Λ δ. Ι. Μουστάκη Λ 2. Πού βρίσκεται το 1 ο Δημοτικό Σχολείο Πρέβεζας; α. Στην οδό Π. Τσαλδάρη Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΗ - ΜΙΧΑΛΗ NΗΣΟΣ: ΣΥΡΟΣ. 6. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ (Σ.Ε.) - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όλοι οι δρόμοι - λεωφόροι ή πλατείες έχουν: Σ.Ε. = 1,0.

ΑΗ - ΜΙΧΑΛΗ NΗΣΟΣ: ΣΥΡΟΣ. 6. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ (Σ.Ε.) - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όλοι οι δρόμοι - λεωφόροι ή πλατείες έχουν: Σ.Ε. = 1,0. ÄÇÌÏÓ: NΗΣΟΣ: ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ΑΗ - ΜΙΧΑΛΗ Α 0,20 D 2 : Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 ÁíÜëïãá ìå ôïí Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò 10-11 Α Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 3. ÍÏÌÏÓ ÊÁÂÁËÁÓ ΔΗΜΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9 Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4.ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α Ζώνη: 0,25 Β Ζώνη: 0,15 D 2: Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 Α Ζώνη: Γραμμική ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ - ΛΑΜΙΑΣ (από Ανώνυμο 1 μέχρι Ανώνυμο 2) 500

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 15 16 1. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 17 18 ΔΗΜΟΣ: ÁΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) OÉÊÉÓÌÏÓ: ÁíÜëïãá

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ - 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 6 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 19 - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ. ΔΡΟΜΟΙ - ΛΕΩΦΟΡΟΙ ή ΠΛΑΤΕΙΕΣ

ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ - 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 6 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 19 - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ. ΔΡΟΜΟΙ - ΛΕΩΦΟΡΟΙ ή ΠΛΑΤΕΙΕΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔHΜΟΣ: ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9 2. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δ/ντρια Β/θμιας Εκπ/σης Πρέβεζας

Η Δ/ντρια Β/θμιας Εκπ/σης Πρέβεζας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ HΠΕΙΡΟΥ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας Στην Πρέβεζα σήμερα 4/3/2011 και ώρα 6.00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΚΟΝΟΣ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙ- ΣΜΟΥ (ΣΗΜΕΙΑ 3, 2, 1) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 (ΘΕΣΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ)

ΜΥΚΟΝΟΣ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙ- ΣΜΟΥ (ΣΗΜΕΙΑ 3, 2, 1) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 (ΘΕΣΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ) ΝÇΣÏÓ: ΜΥΚΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ: ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé 8-9 Α, Β, Γ, Δ, Ε Ζώνες: 0,60 ΣΤ 0,55 3. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας:

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 2. ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 3. ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 2. ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 3. ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 2. ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 3. ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 15 16 1.ÍÏÌÏÓ ËÅÓÂÏÕ 17 18 ΔHΜΟΣ: ΜΥΡΙΝΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΜΥΡΙΝΑΙΩΝ ΜΥΡΙΝΑΣ 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την

Διαβάστε περισσότερα

Κατάστημα Δ/νση κατ/τος Δ/ντής κατ/τος Τηλ. επικοινωνίας

Κατάστημα Δ/νση κατ/τος Δ/ντής κατ/τος Τηλ. επικοινωνίας Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας Δράμας Μ. Αλεξάνδρου 7 Πετρόπουλος Αδαμάντιος Αγίου Αθανασίου Άγιος Αθανάσιος Μυλωνά Μυρσίνη 25210 28422 6932 345 677 25210 69555 6951 119 170 Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ANAT. MAKEΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ANAT. MAKEΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 30754 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ANAT. MAKEΔΟΝΙΣ & ΘΡΚΗΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΔΡΜΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 30755 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 3. ÍÏÌÏÓ ÊÁÂÁËÁÓ ΔΗΜΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Α Ζώνη: 1,00 Β Ζώνη: 0,60 Γ Ζώνη: 0,60 Δ Ζώνη (εκτός περιοχής ΒΛΑΧΙΚΑ): 0,60

Διαβάστε περισσότερα

34852 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ KΡΗΤΗΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

34852 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ KΡΗΤΗΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 34852 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ KΡΗΤΗΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΗΡΚΛΕΙΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 34853 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 32375 5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΘΕΣΣΛΙΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΛΡΙΣΣ 32376 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΡΟΛΛΕΥ

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΡΟΛΛΕΥ Δελτίο Τύπου Θέμα: Τροποποιήσεις στο δίκτυο λεωφορείων και τρόλλευ Αθήνα 6-11-2014 ΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΘΗΝΩΝ ενημερώνουν το επιβατικό κοινό, ότι από τη Δευτέρα 10/11/2014, θα εφαρμοστούν οι παρακάτω τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α ), και του άρθρου 14 του ν.1473/1984 (ΦΕΚ.127/Α ).

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α ), και του άρθρου 14 του ν.1473/1984 (ΦΕΚ.127/Α ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ KAI ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ KOINOTHTA: ÁÃÉÏÕ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé 8-9 2. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 31557 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΚΕΔΟΝΙΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΣ 31558 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. =

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 31650 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΚΕΔΟΝΙΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΧΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 31651 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ÍΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ÍΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ. ÍΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ KOINOTHTA: ÁÃÉÏÕ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7êáé8-9 2. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Ï.)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 28 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ - Θ Ρ Α Κ Η Σ (ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - Τ.Κ. 541 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ FAX 2310-271783 FAX 2310-279440

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 31403 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΚΕΔΟΝΙΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΣ 31404 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 32633 5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΘΕΣΣΛΙΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΜΓΝΗΣΙΣ 32634 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 34520 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΓΙΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 34521 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò:

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 31707 3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΚΕΔΟΝΙΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΝΗΣ 31708 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

4. Η τιμή του Σ.Ο.τελ. που προκύπτει από την εφαρμογή του αντίστοιχου τύπου των σελ. 12 και 13,

4. Η τιμή του Σ.Ο.τελ. που προκύπτει από την εφαρμογή του αντίστοιχου τύπου των σελ. 12 και 13, 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης (Κυκλική ή Γραμμική) = Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου Σ.Ε. = Συντελεστής Εμπορικότητας Τ.O. = Τιμή Οικοπέδου Σ.Ο. = Συντελεστής Οικοπέδου Κ. = Συντελεστής Εκμετάλλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ- ΕΠΚΑ Θέατρο Διονύσου, Ωδείο Περικλέους ς Αθήνα Α ΕΠΚΑ Ηρώδειο ς Αθήνα Α ΕΠΚΑ Θέατρο Αχαρνών Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Αριθμ. Πρωτ.: 9209 ΑΠΟΦΑΣΗ

Θεσσαλονίκη, Αριθμ. Πρωτ.: 9209 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 34725 9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 34725 9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 34725 9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΝΟΤΙΟΥ ΙΓΙΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΔΩΝ 34726 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 33336 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2. ΝΟΜΟΣ ΡΚΔΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33337 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη,16 Απριλίου 2019 Αριθμ. Πρωτ.: ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη,16 Απριλίου 2019 Αριθμ. Πρωτ.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Αριθμ. Πρωτ.: 9203 ΑΠΟΦΑΣΗ

Θεσσαλονίκη, Αριθμ. Πρωτ.: 9203 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 31898 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΙΩΝΝΙΝΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 31899 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση και επαναπροσδιορισμός των ορίων των Σχολικών Περιφερειών των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων του Δήμου Δέλτα.

ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση και επαναπροσδιορισμός των ορίων των Σχολικών Περιφερειών των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων του Δήμου Δέλτα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 32 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) (ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - Τ.Κ. 541 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 351 352 ΔΗΜΟΣ: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Α Ζώνη: 0,70 Β Ζώνη: 0,80 Για τις υπόλοιπες Ζώνες Σ.Ο.=1,00 XXVIIΙ: 1,20 XXΧ: 1,00 XXXIΙ: 0,80 D1 : Φ.Ε.Κ. 723/τ.Δ'/8.9.1986 - Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

33170 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 4. ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

33170 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 4. ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 33170 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛΔΣ 4. ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33171 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΞΑΝΘΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ: ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΞΑΝΘΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΞΑΝΘΗΣ 4. ÍÏÌÏÓ ÎÁÍÈÇÓ ΔΗΜΟΣ: ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΞΑΝΘΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΞΑΝΘΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχει ΝΕΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 4. ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 5. ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 4. ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 5. ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 4. ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 5. ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ 1.ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 169 ΔHΜΟΣ: ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Α 0,60

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31-10 - 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α/Φ.32/Γ.Π.οικ.50771/1173 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α.μεΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ÍΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ÍΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ. ÍΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Α Ζώνη: 0,70 Β Ζώνη: 0,80 Για τις υπόλοιπες Ζώνες Σ.Ο.=1,00 XXVIIΙ: 1,20 XXΧ: 1,00 XXXIΙ: 0,80 D1 : Φ.Ε.Κ. 723/τ.Δ'/8.9.1986 - Άγιος Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ

ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ 5.ÍÏÌÏÓ ÌÅÓÓÇÍÉÁÓ ÄÇÌÏÓ: ÏÉÊÉÓÌÏÉ: ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ Á 0,60 Â 0,60 Ã 0,30 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï Ó.Ï. ôåë., âëýðå ïñéóìü óôéò óåëßäåò 12,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 23 του ν. 4488/2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 23 του ν. 4488/2017 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα Αθήνα 01-06 - 2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ12α/Φ.32/Γ.Π.οικ.30543/712 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 20/04/2018 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Δ. Τσινού ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ΘΕΜΑ : Προσωρινή τροποποίηση της διαδρομής της λεωφορειακής γραμμής 700.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 20/04/2018 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Δ. Τσινού ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ΘΕΜΑ : Προσωρινή τροποποίηση της διαδρομής της λεωφορειακής γραμμής 700. Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 6592 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 20/04/2018 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Δ. Τσινού ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 8200867 ΘΕΜΑ : Προσωρινή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137, Α, ).

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137, Α, ). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31-10 - 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α.μεΑ. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Δυτικής Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Δυτικής Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη

Διαβάστε περισσότερα

θέμα: «Μεταβολή των ορίων μεταξύ των 7ου, 9ου & 23ου Νηπιαγωγείων Νέας Ιωνίας»

θέμα: «Μεταβολή των ορίων μεταξύ των 7ου, 9ου & 23ου Νηπιαγωγείων Νέας Ιωνίας» \ Νέο Ιωνία, 03.04.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 9086 ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγίου Γεωργίου 40 ΠΡΟΣ: Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ AΔΑ: 4ΑΣΠΗ-ΩΚΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 06.06.2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΟΛ : 1130 ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΦΕΚ: 1382/Β /16.06.2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλατεία Γκόνου Γιώτα αριστερά ( Μάγγου, Γκόνου Γιώτα)

Πλατεία Γκόνου Γιώτα αριστερά ( Μάγγου, Γκόνου Γιώτα) 1 ο Νηπιαγωγείο Γιαννιτσών : 20 ης Οκτωβρίου ζυγά (από διασταύρωση Δουβατζή μέχρι Πλατεία Γκόνου Γιώτα. Πλατεία Γκόνου Γιώτα αριστερά ( Μάγγου, Γκόνου Γιώτα) Χατζηδημητρίου αριστερά ( μονά) Μακαρίου (

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Β' ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Β' ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Β' ΑΘΗΝΑΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 1 1ο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 9050078 Αγ. Ιωάννου 27 2 2ο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 9050082

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: πλ. Αγίου Δημητρίου 4 Τ.Κ. - Πόλη: Τρίπολη

Ταχ. Δ/νση: πλ. Αγίου Δημητρίου 4 Τ.Κ. - Πόλη: Τρίπολη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ --------- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Σταθμών Προστασίας Μάνας Παιδιού & Εφήβου στις Τοπικές και Νομαρχιακές Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Σταθμών Προστασίας Μάνας Παιδιού & Εφήβου στις Τοπικές και Νομαρχιακές Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ» Αθήνα, 26 / 10 / 2013 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τηλ.: 210 6871706-708 Fax:210 6871769 Ταχ. Δ/νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 E-mail: president@eopyy.gov.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Σταθμών Προστασίας Μάνας Παιδιού & Εφήβου στις Τοπικές

Διαβάστε περισσότερα

Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212. Εύοσµος Αγίας Ειρήνης 5 2310 761 325 Αγία Ειρήνη

Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212. Εύοσµος Αγίας Ειρήνης 5 2310 761 325 Αγία Ειρήνη MY MOMENT Εκκλησίες ς Αγία Αικατερίνη Αγία Αναστασία Ηούς & Σαχτούρη 2310 225 580 Κηφησίας & Μεγάλου Αλεξάνδρου 2310 447 444 Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212 Πρώην Αγία Βαρβάρα Σταυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. οικ. 12550/744/Φ15 Ταχ. /νση: Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα Πληροφορίες: Ελ. Φέρτη, Χρ. Γιαννακίδου Τηλ.: 210-6965897, 210-6965982

Α.Π. οικ. 12550/744/Φ15 Ταχ. /νση: Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα Πληροφορίες: Ελ. Φέρτη, Χρ. Γιαννακίδου Τηλ.: 210-6965897, 210-6965982 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 2-11-2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Α.Π. οικ. 12550/744/Φ15

Διαβάστε περισσότερα

2. Tο 2 ο Γυμνάσιο Φλώρινας βρίσκεται στην Περιοχή Αγίας Παρασκευής. a. Σωστό b. Λάθος

2. Tο 2 ο Γυμνάσιο Φλώρινας βρίσκεται στην Περιοχή Αγίας Παρασκευής. a. Σωστό b. Λάθος Σχολεία Νομού Φλώρινας 1. Σε ποια οδό βρίσκεται το 1 ο Γυμνάσιο Φλώρινας; b. Κ. Παλαιολόγου c. Λεωφόρο Εθνάρχη Κ. Καραμανλή d. Μ. Αλεξάνδρου 2. Tο 2 ο Γυμνάσιο Φλώρινας βρίσκεται στην Περιοχή Αγίας Παρασκευής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ 20 Μαϊου 2012 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΑ Ε.Μ.Π (Κτίριο Γκίνη) Πατησίων 42, Αθήνα 10682

ΕΚΛΟΓΕΣ 20 Μαϊου 2012 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΑ Ε.Μ.Π (Κτίριο Γκίνη) Πατησίων 42, Αθήνα 10682 ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΑ Ε.Μ.Π (Κτίριο Γκίνη) Πατησίων 42, Αθήνα 10682 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΑΜΦΙΣΣΑ ΑΡΤΑ ΒΕΡΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΜΕΑ πρώην 2ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΜΕΑ πρώην 2ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΜΕΑ πρώην 2ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛ. 1 ΕΙΔΙΚΟ ΠΙΚΠΑ ΒΟΥΛΑΣ 9520437 Α 3 Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 2-ΒΟΥΛΑ 8955615 2 ΕΙΔΙΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33733 7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3. ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33733 7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3. ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33733 7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3. ΝΟΜΟΣ ΛΚΩΝΙΣ 33734 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. = Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Άρτας

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Άρτας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ, Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η- Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα,22/3/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί ΦΑΞ είναι πιθανό να είναι και αριθμοί ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & Ε.Ο.Δ. Αρμόδιος: Υ/Α ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 31/12/2018

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 31/12/2018 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ 31/12/2018 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 0870002 ΚΡΗΤΗ 62 Μαρτύρων 54 & Ραύκου, ΤΚ:713 03 ΗΡΑΚΛΕΙΟ τηλ.: 2810264030, φαξ: 2810319446 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική κατάσταση εξοπλισμού ανά περιφερειακή ενότητα και κατηγορία εξοπλισμού

Αναλυτική κατάσταση εξοπλισμού ανά περιφερειακή ενότητα και κατηγορία εξοπλισμού Αναλυτική κατάσταση εξοπλισμού ανά περιφερειακή ενότητα και κατηγορία εξοπλισμού Περιφέρεια.ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ Σ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΔΥ ΚΥ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ 47044 ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Ι.Α.Ε.,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 30/06/2017

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 30/06/2017 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ 30/06/2017 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 0870002 ΚΡΗΤΗ 62 Μαρτύρων 54 & Ραύκου, ΤΚ:713 03 ΗΡΑΚΛΕΙΟ τηλ.: 2810264030, φαξ: 2810319446 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική κατάσταση εξοπλισμού ανά περιφερειακή ενότητα και κατηγορία εξοπλισμού

Αναλυτική κατάσταση εξοπλισμού ανά περιφερειακή ενότητα και κατηγορία εξοπλισμού Αναλυτική κατάσταση εξοπλισμού ανά περιφερειακή ενότητα και κατηγορία εξοπλισμού Περιφέρεια.ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ Σ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΔΥ ΚΥ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ 47044 ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΔΥ ΜΥ Σ 4700 ΑΡΑΧΘΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική κατάσταση εξοπλισμού ανά περιφερειακή ενότητα και κατηγορία εξοπλισμού

Αναλυτική κατάσταση εξοπλισμού ανά περιφερειακή ενότητα και κατηγορία εξοπλισμού Αναλυτική κατάσταση εξοπλισμού ανά περιφερειακή ενότητα και κατηγορία εξοπλισμού Περιφέρεια.ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ Σ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΔΥ ΚΥ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ 47044 ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Ι.Α.Ε.,

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό 03/2017 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό 03/2017 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 03/2017 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Επαρχία

Σχολείο Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Επαρχία ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αριστείδη Χαραλάµπους 8 2008 Στρόβολος ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22316439 22316445 22315562 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α' Κυριάκου Μάτση 26 2368 Άγιος Δοµέτιος ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22776530

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 31/12/2017

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 31/12/2017 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 31/12/2017 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΚΡΗΤΗ / Αγ. Νικόλαος 0870021 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σοφ. Βενιζέλου 9 & Μελ. Μεταξάκη, ΤΚ:721 00 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 31/12/2015

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 31/12/2015 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 31/12/2015 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΚΡΗΤΗ / Αγ. Νικόλαος 0870021 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σοφ. Βενιζέλου 9 & Μελ. Μεταξάκη, ΤΚ:721 00 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Ψ0-ΓΤΛ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Προς: Πίνακας Αποδεκτών. Κοιν: Πίνακας Κοινοποιήσεων

ΑΔΑ: ΒΛ1Ψ0-ΓΤΛ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Προς: Πίνακας Αποδεκτών. Κοιν: Πίνακας Κοινοποιήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γενική Δ/νση Ενέργειας Δ/νση Ηλεκτροπαραγωγής Τμήμα Γ Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 30/06/2017

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 30/06/2017 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 30/06/2017 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΚΡΗΤΗ / Αγ. Νικόλαος 0870021 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σοφ. Βενιζέλου 9 & Μελ. Μεταξάκη, ΤΚ:721 00 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική κατάσταση εξοπλισμού ανά περιφερειακή ενότητα και κατηγορία εξοπλισμού

Αναλυτική κατάσταση εξοπλισμού ανά περιφερειακή ενότητα και κατηγορία εξοπλισμού Αναλυτική κατάσταση εξοπλισμού ανά περιφερειακή ενότητα και κατηγορία εξοπλισμού.ακτινολογικα ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ Σ 6Η ΥΠΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ- & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΔΥ ΚΥ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ 47044 ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ email: espeep2012@gmail.com Αρ.Πρωτ.: /2015 Ιωάννινα, 7 Νοε 2015 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ Α/Α ΕΠΩΝΥΝΟ ΟΝΟΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πού βρίσκεται το Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Κω;

1. Πού βρίσκεται το Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Κω; 1. Πού βρίσκεται το Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Κω; α. Στην Οδό Ελευθέριου Βενιζέλου. β. Στην Οδό Ακτή Μιαούλη. γ. Στην Πλατεία Ελευθερίας. δ. Στην Οδό Κανάρη. 2. Πού βρίσκεται το ξενοδοχείο Caravia Beach Hotel;

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, 4/10/2013 Αρ. Πρωτ. Π 8273 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Βόλος, 4/10/2013 Αρ. Πρωτ. Π 8273 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Βιώσιμης Κινητικότητας Μικρασιατών 81 383 33 Βόλος Τηλ. 24213-56825 email: nikmoschos@gmail.com http://epoleodomia.volos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 31/12/2018

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 31/12/2018 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 31/12/2018 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. ΚΡΗΤΗ / ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0870021 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σοφ. Βενιζέλου 9 & Μελ. Μεταξάκη, ΤΚ:721 00 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ: Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ: Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ: Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016 Καλλιθέα, 19/10/2016 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ (11πμ-4μμ): «ΜΑΪΣΤΡΑΚΙ» ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ, ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΑΧΑΪΑ (11πμ-4μμ): ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗ 25, ΠΑΤΡΑ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΛ) ΔΡΑΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ α/α Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Ειδικότητα Διεύθυνση Τηλέφωνο FAX e-mail 1. PLANTECH ΕΠΕ Σύμβουλοι Γ. Καλούδη 14, ΤΚ: 45221, 2651007659 2651007676 info@plantech.gr 2. ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

7. Ποιος είναι ο συντομότερος δρόμος από Ηγουμενίτσα προς Μεσολόγγι

7. Ποιος είναι ο συντομότερος δρόμος από Ηγουμενίτσα προς Μεσολόγγι 1. Πού ευρίσκονται τα Δικαστήρια Α- Στην οδό Εθνικής Αντίστασης Β- Στην οδό 49 Μαρτύρων Γ- Στην οδό Αγίων Αποστόλων (Σωστό) Δ- Στο κτίριο της Περιφέρειας (πρώην Νομαρχία) 2. Πού ευρίσκεται το Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 31026 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΝΤ. ΜΚΕΔΟΝΙΣ ΚΙ ΘΡΚΗΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΞΝΘΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 31027 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1/ 2 /2018. Αριθ. πρωτ. Δ1(δ)/Γ.Π ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Π. Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αθήνα 1/ 2 /2018. Αριθ. πρωτ. Δ1(δ)/Γ.Π ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Π. Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 50 παρ. 3 του ν. 4430/2016

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 50 παρ. 3 του ν. 4430/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21-02 - 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α/Φ.32/Γ.Π.οικ.7921/178 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Υπάρχει σταθμός Ταξί (πιάτσα) στον οικισμό Προφήτη Ηλία (Ξηριά); Α) ΝΑΙ Β) ΟΧΙ

1. Υπάρχει σταθμός Ταξί (πιάτσα) στον οικισμό Προφήτη Ηλία (Ξηριά); Α) ΝΑΙ Β) ΟΧΙ 1. Υπάρχει σταθμός Ταξί (πιάτσα) στον οικισμό Προφήτη Ηλία (Ξηριά); 2. Σε ποια οδό βρίσκεται το Νοσοκομείο Καρπενησίου; Α) Εθνικής Αντίστασης Β) Π. Μπακογιάννη Γ) Ν. Στράτου Δ) Κατσαντώνη 3. Που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα