Κεφάλαιο 2: Βασικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες των G.I.S.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 2: Βασικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες των G.I.S."

Transcript

1 Κεφάλαιο 2: Βασικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες των G.I.S. Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των G.I.S. και των βασικών δυνατοτήτων τους. Δίνονται οι βασικές έννοιες και τίθενται οι βάσεις για τα κεφάλαια που ακολουθούν. Περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας των δύο πιο κοινά χρησιμοποιήσιμων G.I.S. λογισμικών. Γίνεται αναφορά στον τρόπο διαχείρισης της γεωγραφικής και περιγραφικής πληροφορίας, στα βασικά εργαλεία που δεν λείπουν από κανένα G.I.S., καθώς και στην έννοια και καθορισμό της κλίμακας. Παρότι στις μέρες μας, υπάρχουν αρκετά G.I.S. λογισμικά, είτε εμπορικά είτε δωρεάν, το σύνολο των οποίων είναι σε θέση να πραγματοποιεί τη βασική σειρά λειτουργιών και λογικών διαδικασιών ενός G.I.S., εντούτοις η διεπαφή μεταξύ λογισμικού και χρήστη είναι αρκετά διαφορετική από το ένα στο άλλο. Στη συνέχεια, δίδονται γενικές πληροφορίες και περιγράφονται τα αναγκαία εκείνα εργαλεία που απαιτούνται για κάθε λογισμικό που αναφέρεται στο παρόν σύγγραμμα (ArcGIS, MapInfo Professional), έτσι ώστε ο αναγνώστης να είναι σε θέση να παρακολουθήσει τα παραδείγματα που αναπτύσσονται στα επόμενα κεφάλαια. Πληροφορίες για τα λογισμικά αυτά μπορείτε να ανακτήσετε και από τις επίσημες ιστοσελίδες και οδηγούς χρήσης αυτών ( TppqlG). Το λογισμικό ArcGIS αποτελείται από ένα σύνολο υπο-προγραμμάτων καθένα από τα οποία εκτελεί διαφορετικό σύνολο διεργασιών, όπως για παράδειγμα το υπο-πρόγραμμα ArcMap που χρησιμοποιείται για την εισαγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση των δεδομένων, καθώς και για περαιτέρω χωρική επεξεργασία τους. Επιμέρους προγράμματα όπως το Catalog και το ArcToolbox αποτελούν βασικά βοηθήματα για το ArcMap. Συγκεκριμένα, τo Catalog, περιέχει εργαλεία για τη δημιουργία των επιπέδων πληροφορίας, ενώ το ArcToolbox περιέχει ειδικά εργαλεία ανάλυσης και επεξεργασίας των επιπέδων πληροφορίας, καθώς επίσης και το Search για την αναζήτηση τοπικά ή στον παγκόσμιο ιστό τόσο των επιπέδων πληροφορίας, όσο και των επιμέρους εργαλείων επεξεργασίας. Το λογισμικό MapInfo Professional αποτελεί μια ενιαία G.I.S. πλατφόρμα στην οποία περιλαμβάνεται το σύνολο των εφαρμογών αποθήκευσης, ανάλυσης και διαχείρισης της γεωγραφικής πληροφορίας. Ακόμη και τυχόν πρόσθετες εφαρμογές που μπορεί να ενεργοποιηθούν, όπως το Vertical Mapper που διαχειρίζεται τριμεταβλητές παραμέτρους, τρέχουν μέσα από την κεντρική πλατφόρμα ως ενσωματωμένες στο βασικό λογισμικό. Ιδιαίτερη σημασία έχει η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των G.I.S. και των δυνατοτήτων τους και όχι η εκμάθηση ενός συγκεκριμένου λογισμικού. Αν κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα G.I.S., θα μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε οποιαδήποτε σχετική εργασία σε οποιοδήποτε διαθέσιμο G.I.S. λογισμικό. Εξάλλου, είναι σαφές ότι σε σύντομα χρονικά διαστήματα οι εκδόσεις των λογισμικών αλλάζουν και κατά συνέπεια είναι λιγότερο σημαντικό να γνωρίζουμε τα επιμέρους μενού και λειτουργίες μιας συγκεκριμένης έκδοσης. Επίσης, είναι σημαντικό να μπορούμε να συνεννοηθούμε με τους χρήστες, ειδικούς και μη, των G.I.S. λογισμικών, ανεξαρτήτως του λογισμικού που χρησιμοποιεί ο καθένας. Έτσι, ενώ είναι σαφές ότι η διαχείριση της πληροφορίας στα G.I.S. γίνεται μέσω επιπέδων πληροφορίας, τα διάφορα λογισμικά χρησιμοποιούν άλλους όρους για να αναφερθούν σε αυτά. Το MapInfo Professional, για παράδειγμα, ονομάζει τα επίπεδα πληροφορίας ως tables, ενώ το ArcGIS ως shapefiles. Σε κάθε περίπτωση, το ορθό είναι να χρησιμοποιείται ο γενικός όρος «επίπεδο πληροφορίας» ή information layer έτσι ώστε να είναι εύκολη η επικοινωνία με το σύνολο των επιστημόνων που ασχολούνται με τα G.I.S.. Δεδομένου ότι η πληροφορία στα G.I.S. εισάγεται και διαχειρίζεται μέσω των επιπέδων πληροφορίας σε όλα τα G.I.S. (Βαϊόπουλος κ.ά., 2002) υπάρχει ο διαχειριστής επιπέδων πληροφορίας από όπου λαμβάνει χώρα η διαχείρισή τους. Για παράδειγμα, στο ArcGIS ο διαχειριστής επιπέδων πληροφορίας ονομάζεται Table of Contents (Εικ. 2.1) ενώ στο MapInfo Professional ονομάζεται Explorer (Εικ. 2.2). Και στις δύο περιπτώσεις ο διαχειριστής επιπέδων πληροφορίας εμφανίζεται σε ξεχωριστό παράθυρο εργασίας, το οποίο τοποθετείται σε οποιαδήποτε θέση επιλέξει ο χρήστης. Μέσω του διαχειριστή επιπέδων πληροφορίας καθορίζεται η σειρά των επιπέδων πληροφορίας, δηλαδή ποιο επίπεδο θα είναι πάνω από ποιο, το αν θα είναι ορατά ή όχι, επιλέξιμα ή όχι και σε ορισμένα λογισμικά ποιο από τα επίπεδα πληροφορίας θα δέχεται τροποποιήσεις τη συγκεκριμένη στιγμή. Επιπρόσθετα, δίνεται η δυνατότητα να επιλεγούν οι επιθυμητές ιδιότητες κάθε επιπέδου πληροφορίας, 37

2 όπως για παράδειγμα ο συμβολισμός των γεωγραφικών οντοτήτων, καθώς και η προσθήκη ετικετών σε αυτές, αντλώντας την απαιτούμενη πληροφορία από τη βάση δεδομένων (Εικ. 2.3, 2.4). Εικόνα 2.1 Στο ArcGIS ο διαχειριστής επιπέδων πληροφορίας ενεργοποιείται είτε μέσω της εργαλειοθήκης Standard, είτε μέσω του αναδυόμενου μενού των Windows. Αποτελεί ξεχωριστό παράθυρο το οποίο τοποθετείται σε όποια θέση επιλέξει ο χρήστης. Εικόνα 2.2 Ο διαχειριστής επιπέδων πληροφορίας στο MapInfo Professional από όπου ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί τα επίπεδα πληροφορίας όπως για παράδειγμα, να καθορίσει τη σειρά εμφάνισής τους, το ποια θα είναι ορατά, επιλέξιμα ή τροποποιήσιμα. 38

3 Εικόνα 2.3 Στον διαχειριστή επιπέδων πληροφορίας, η σειρά των επιπέδων πληροφορίας ακολουθεί συγκεκριμένη διάταξη, με τα σημειακά επίπεδα να βρίσκονται πάνω από όλα, τα γραμμικά να ακολουθούν, στη συνέχεια τα πολυγωνικά και τέλος τα ψηφιδωτά αρχεία, έτσι ώστε να είναι ορατή η πληροφορία τους (α). Επίσης, είναι δυνατή η επιλογή του αν θα είναι ορατά ή όχι (β) και επιλέξιμα ή όχι (γ). Μέσω του διαχειριστή επιπέδων πληροφορίας, πραγματοποιείται ο συμβολισμός των γεωγραφικών οντοτήτων (δ) καθώς και η προσθήκη ετικετών (ε) σε αυτές, αντλώντας την απαιτούμενη πληροφορία από τη βάση δεδομένων. Εικόνα 2.4 Μέσω του διαχειριστή επιπέδων πληροφορίας στο MapInfo Professional, υπάρχει η δυνατότητα καθορισμού των ιδιοτήτων ενός επιπέδου πληροφορίας. Μεταξύ άλλων, είναι δυνατή και η εισαγωγή ετικετών στα αντικείμενα του χάρτη (αντλείται πληροφορία από τη βάση δεδομένων η οποία εμφανίζεται με τις προδιαγραφές που θα θέσει ο χρήστης). 39

4 Η ενεργοποίηση ενός επιπέδου πληροφορίας στο MapInfo Professional γίνεται μέσω της καρτέλας Home, επιλέγοντας την εντολή Open (Εικ. 2.5). Στο ArcGIS η ενεργοποίηση ενός επιπέδου πληροφορίας γίνεται από το μενού File και την εντολή Add Data. Φυσικά, και στα δύο λογισμικά η δυνατότητα αυτή δίνεται και μέσω εργαλείων συντόμευσης που υπάρχουν στη βασική εργαλειοθήκη Standard στο ArcGIS και στην ομάδα File στην καρτέλα Home στο MapInfo Professional. Κατά αντιστοιχία, η απενεργοποίηση ενός επιπέδου πληροφορίας στο MapInfo Professional γίνεται μέσω του Close Table, που βρίσκεται στην ομάδα εργαλείων File, ενώ στο ArcGIS γίνεται μέσω του διαχειριστή επιπέδων πληροφορίας με δεξί κλικ στο επίπεδο πληροφορίας που πρόκειται να απενεργοποιηθεί και εν συνεχεία Remove (Εικ. 2.6). Εικόνα 2.5 Μέσω της εντολής Open που βρίσκεται στην καρτέλα Home, μπορεί να εισαχθεί ένα επίπεδο πληροφορίας στο MapInfo Professional. Η απενεργοποίηση ενός ή περισσότερων επιπέδων πληροφορίας γίνεται με την εντολή Close Table που επίσης βρίσκεται στην καρτέλα Home. 40

5 Εικόνα 2.6 Η ενεργοποίηση ενός επιπέδου πληροφορίας γίνεται είτε μέσω της εργαλειοθήκης Standard και του εργαλείου Add Data, είτε μέσω του αναδυόμενου μενού File και την εντολή Add Data, μέσω της οποίας επιλέγεται το είδος του επιπέδου πληροφορίας που θέλει ο χρήστης να εισάγει. Η απενεργοποίηση ενός επιπέδου πληροφορίας γίνεται στον διαχειριστή επιπέδων πληροφορίας με δεξί κλικ στο όνομα του επιπέδου πληροφορίας και επιλέγοντας την εντολή Remove. Μερικά από τα βασικά εργαλεία, που είναι κοινά σε όλα τα G.I.S., είναι το εργαλείο με το οποίο μπορεί να επιλεγεί μια γεωγραφική οντότητα, ή ένα αντικείμενο από τη βάση δεδομένων, τα εργαλεία μεγέθυνσης (zoom in) ή σμίκρυνσης (zoom out) του χάρτη, το εργαλείο μετακίνησης του χάρτη προς όλες τις κατευθύνσεις (pan), το εργαλείο ανάκτησης πληροφορίας από τη βάση δεδομένων για μια γεωγραφική οντότητα (identify για το ArcGIS ή info tool για το MapInfo Professional), ο χάρακας μέτρησης (measure για το ArcGIS ή ruler για το MapInfo Professional) με τον οποίο μπορεί να γίνει μέτρηση αποστάσεων (Εικ. 2.7 & 2.8). Ειδικά για την περίπτωση της μεγέθυνσης και σμίκρυνσης του χάρτη, είναι σημαντικό να θυμηθούμε αυτό που αναφέρθηκε και στην προηγούμενη ενότητα, ότι δηλαδή στα G.I.S. η έννοια της κλίμακας είναι διαφορετική από αυτή που υπάρχει σε έναν έντυπο χάρτη. Σε έναν έντυπο χάρτη η κλίμακα είναι καθορισμένη, ενώ σε ένα G.I.S. μπορεί να τροποποιηθεί πολύ απλά, άμεσα και όσες φορές απαιτείται. Ωστόσο, υπάρχουν περιορισμοί που προκύπτουν από την ακρίβεια και την αρχική κλίμακα των δεδομένων που απεικονίζονται. Ένα από τα βασικά εργαλεία των G.I.S. είναι αυτό με το οποίο καθορίζεται μια συγκεκριμένη κλίμακα σε έναν χάρτη (Change View στο MapInfo Professional ή Map Scale στο ArcGIS) (Εικ. 2.9 & 2.10). Σε αρκετές εφαρμογές είναι σημαντική η επαναφορά στο παράθυρο του χάρτη του συνόλου των γεωγραφικών πληροφοριών. Σε κάθε 41

6 λογισμικό γίνεται με διαφορετικό τρόπο, αλλά σε όλα η διαδικασία είναι απλή και γρήγορη, μιας και αποτελεί βασική και πολύ συχνά χρησιμοποιήσιμη λειτουργία. Στο ArcGIS υπάρχει εργαλείο για το σκοπό αυτό, στην εργαλειοθήκη Tools, το Full Extent. Στο MapInfo Professional η διαδικασία αυτή γίνεται με δεξί κλικ στο παράθυρο του χάρτη και επιλογή της εντολής View Entire Layer. Εικόνα 2.7 Η εργαλειοθήκη Tools στο ArcGIS, η οποία μεταξύ άλλων, περιέχει τα βασικά εργαλεία, κοινά σε όλα τα G.I.S.. Εικόνα 2.8 Οι ομάδες Selection, Navigate, Label και Analyze στο MapInfo Professional περιέχουν τα βασικά εργαλεία, κοινά σε όλα τα G.I.S.. 42

7 Εικόνα 2.9 Η κλίμακα στο ArcGIS ορίζεται από το εργαλείο Map Scale που βρίσκεται στην εργαλειοθήκη Standard, είτε πληκτρολογώντας την επιθυμητή κλίμακα, είτε επιλέγοντας από την ήδη αποθηκευμένη λίστα. Στην εργαλειοθήκη Tools, βρίσκεται το εργαλείο Full Extent, το οποίο δίνει τη δυνατότητα εμφάνισης στο παράθυρο του χάρτη του συνόλου της πληροφορίας, που έχει εισαχθεί μέσα στον ArcMap. Εικόνα 2.10 Το εργαλείο Change View στο MapInfo Professional μπορεί να επιλεχθεί είτε μέσω της ομάδας Navigate, είτε με δεξί κλικ πάνω στον χάρτη. Μέσω του ίδιου μενού υπάρχει η δυνατότητα επαναφοράς στο παράθυρο του χάρτη του συνόλου των γεωγραφικών πληροφοριών. 43

8 Τεχνικά, ένα G.I.S. μπορεί να εμφανίσει την πληροφορία σε οποιαδήποτε κλίμακα δώσει εντολή ο χρήστης. Ουσιαστικά όμως, υπάρχουν ποικίλοι περιορισμοί που εξαρτώνται από την ακρίβεια των αρχικών δεδομένων, από την πυκνότητα της πληροφορίας κ.λπ. Ας πάρουμε για παράδειγμα την απεικόνιση των οικισμών της χώρας με κουκίδες. Ακόμη και αν αυτές είναι μικρές σε μέγεθος, αν προσπαθήσουμε να απεικονίσουμε, για παράδειγμα, όλους τους οικισμούς της χώρας στο παράθυρο ενός χάρτη, θα είναι τόσο πυκνή η αποτύπωση της πληροφορίας που στον τελικό χάρτη δεν θα φαίνεται τίποτα (Εικ. 2.11). Για τον λόγο αυτό, υπάρχει η δυνατότητα να οριστεί το εύρος κλίμακας (zoom range) στο οποίο το κάθε επίπεδο πληροφορίας θα είναι ορατό. Στο MapInfo Professional η εντολή αυτή δίνεται μέσω του διαχειριστή επιπέδων πληροφορίας, επιλογή Layer Properties και Layer Display και εν συνεχεία Zoom Layering και Display within zoom range (Εικ. 2.12). Στο ArcGIS η εντολή αυτή δίνεται επίσης μέσω του διαχειριστή επιπέδων πληροφορίας, επιλογή Layer>Properties και από την καρτέλα General στο τμήμα Scale Range επιλογή της εντολής Don t show layer when zoomed (Εικ. 2.13). Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 1, τα διανυσματικά επίπεδα πληροφορίας χωρίζονται σε δύο τμήματα: το ένα αφορά στη γεωγραφική πληροφορία, η οποία απεικονίζεται στο παράθυρο του χάρτη, ενώ το άλλο στην περιγραφική πληροφορία, η οποία είναι αποθηκευμένη στη βάση δεδομένων. Η βάση δεδομένων, που συγκεντρώνει την περιγραφική πληροφορία για κάθε επίπεδο πληροφορίας, αποκαλείται διαφορετικά στα διάφορα λογισμικά. Για παράδειγμα, στο ArcGIS αναφέρεται ως Attribute table και μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσω του διαχειριστή επιπέδων πληροφορίας με δεξί κλικ στο αντίστοιχο επίπεδο πληροφορίας και επιλογή Open Attribute Table (Εικ. 2.14), ενώ στο MapInfo Professional ονομάζεται Browser Window και ενεργοποιείται μέσω της καρτέλας Table και επιλογή New Browser (Εικ.2.15). Εικόνα 2.11 Όταν η πυκνότητα της γεωγραφικής πληροφορίας είναι μεγάλη, πρέπει να δίνεται προσοχή στην κλίμακα εμφάνισης των δεδομένων στο χάρτη. 44

9 Εικόνα 2.12 Στο MapInfo Professional, για τον ορισμό του εύρους της κλίμακας, επιλέγεται η λειτουργία Layer Properties και Layer Display μέσω του διαχειριστή επιπέδων πληροφορίας και εν συνεχεία Zoom Layering και Display within zoom range. Εικόνα 2.13 Ο καθορισμός του εύρους της κλίμακας στην οποία ένα επίπεδο πληροφορίας θα παραμένει ορατό στο ArcGIS, γίνεται από την καρτέλα General του Layer Properties. 45

10 Εικόνα 2.14 Η ενεργοποίηση της βάσης δεδομένων που υπάρχει πίσω από κάθε χωρική πληροφορία ενεργοποιείται στο ArcGIS μέσω της εντολής Open Attribute Table. Εικόνα 2.15 Η ενεργοποίηση της βάσης δεδομένων στο MapInfo Professional γίνεται είτε μέσω της καρτέλας Table, επιλέγοντας New Browser, είτε μέσω του διαχειριστή επιπέδων πληροφορίας, με δεξί κλικ στο επίπεδο πληροφορίας και επιλέγοντας Browse Table. 46

11 Εικόνα 2.16 Κάθε επίπεδο πληροφορίας αποτυπώνεται χωρικά στο παράθυρο του χάρτη, αλλά ταυτόχρονα η περιγραφική πληροφορία που το αφορά αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων. Οι δύο αυτοί τύποι δεδομένων είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι μεταξύ τους. Η βάση δεδομένων σχεδιάζεται κατά τη δημιουργία του επιπέδου πληροφορίας (Κουτσόπουλος κ.ά., 2006). Όπως θα αναφερθεί και στο κεφάλαιο 3, σε αυτή τη φάση εργασίας ο χρήστης θα πρέπει να ορίσει τα χαρακτηριστικά της βάσης δεδομένων, όπως για παράδειγμα τα πεδία με τις διαφορετικές πληροφορίες που θα περιέχουν, το είδος κάθε μιας από αυτές π.χ. αν θα δέχεται χαρακτήρες ή αριθμούς, στη δεύτερη περίπτωση το πλήθος αυτών κ.ο.κ. Φυσικά, υπάρχει η δυνατότητα να τροποποιηθεί και αργότερα η δομή της βάσης δεδομένων. Για παράδειγμα στο ArcGIS, στο παράθυρο Attribute Table (ενεργοποιείται, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, με δεξί κλικ στο επίπεδο πληροφορίας και Open Attribute Table) υπάρχει η επιλογή Table Options, που δίνει πρόσβαση στην εντολή Add Field, μέσω της οποίας μπορεί να προστεθεί ένα πεδίο στη βάση δεδομένων, καθορίζοντας κατά τα γνωστά το όνομα του πεδίου, το είδος αυτού π.χ. χαρακτήρες, αριθμοί, ημερομηνία κ.λπ. και, ανάλογα με το είδος του πεδίου, τις επιμέρους ιδιότητες αυτού (Εικ. 2.17). Στην περίπτωση που χρειάζεται να αφαιρεθεί κάποιο πεδίο από τη δομή της βάσης δεδομένων, επιλέγεται η στήλη που του αντιστοιχεί και με δεξί κλικ επιλέγεται η εντολή Delete Field. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειωθεί ότι για να τροποποιηθεί ή να εισαχθεί πληροφορία στη βάση δεδομένων, θα πρέπει να έχει καθοριστεί ότι το συγκεκριμένο επίπεδο πληροφορίας θα είναι τροποποιήσιμο, ενέργεια που γίνεται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε λογισμικό. Για παράδειγμα, στο ArcGIS θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η εργαλειοθήκη Editor μέσω της εργαλειοθήκης Standard και εν συνεχεία από το αναπτυσσόμενο μενού, στην επιλογή Editor, να επιλεγεί η εντολή Start Editing για το συγκεκριμένο επίπεδο πληροφορίας. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα πρέπει από τον ίδιο χώρο να επιλεγεί η εντολή Stop Editing, αφού προηγουμένως έχουν αποθηκευτεί οι αλλαγές (Save Edits). Στο MapInfo Professional η διαδικασία αυτή είναι απλούστερη, αφού μέσω του διαχειριστή επιπέδων πληροφορίας (Explorer) απλά σημειώνεται το επίπεδο πληροφορίας, που θα είναι τροποποιήσιμο (editable) (Εικ. 2.18). Μέσω των G.I.S. υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας χαρτών. Ωστόσο, δεν είναι αυτός ο βασικός λόγος για 47

12 τη χρήση και εφαρμογή τους. Οι διαδικασίες που απαιτούνται για την ορθή εισαγωγή της πληροφορίας είναι απαιτητικές, τουλάχιστον σε χρόνο, και ο κύριος λόγος που ένας ερευνητής χρησιμοποιεί τα G.I.S. είναι οι δυνατότητες γεωγραφικής ανάλυσης που του παρέχουν. Τα G.I.S. δίνουν τη δυνατότητα απεικόνισης της γεωγραφικής πληροφορίας, αλλά, χωρίς την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων γεωγραφικής ανάλυσης, το κόστος εισαγωγής της πληροφορίας δεν αποσβένεται, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν άλλου είδους λογισμικά, π.χ. γραφιστικά, που θα μπορούσαν να καλύψουν τις χαρτογραφικές ανάγκες, με σαφώς λιγότερο κόπο και εμπειρία σε G.I.S.. Είναι σημαντικό ένας G.I.S. χρήστης να είναι συνειδητοποιημένος για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει, προκειμένου τα δεδομένα, που εισάγει σε ένα G.I.S., να είναι αξιοποιήσιμα για περαιτέρω γεωγραφική ανάλυση, που πρέπει να είναι και ο βασικός λόγος χρησιμοποίησης των G.I.S. λογισμικών. Από τη στιγμή, όμως, που έχει γίνει η γεωγραφική ανάλυση, για την οποία θα γίνει εκτενής αναφορά στο κεφάλαιο 5, είναι σημαντική η χαρτογραφική αναπαράσταση των αποτελεσμάτων. Υπάρχει μια σειρά από διαδικασίες, που θα αναφερθούν στο κεφάλαιο 6, μέσω των οποίων ετοιμάζεται o τελικός χάρτης. Ο τελικός χάρτης, όπως έχει προετοιμαστεί για εκτύπωση, εμφανίζεται στο layout. Η πρόσβαση σε αυτό το παράθυρο χάρτη στο ArcGIS γίνεται μέσω του μενού View (επιλέγοντας Layout View για να εμφανιστεί ο τελικός προς εκτύπωση χάρτης και Data View για να εμφανιστούν τα προς ανάλυση γεωγραφικά δεδομένα) ή μέσω των εργαλείων που βρίσκονται στην κάτω αριστερή γωνία του παραθύρου του χάρτη (Εικ. 2.19). Στο MapInfo Professional η διαδικασία αυτή γίνεται μέσω της καρτέλας Layout και New Layout. Εικόνα 2.17 Μέσω της εντολής Table Options του Attribute Table ενός επιπέδου πληροφορίας δίνεται πρόσβαση σε μια ομάδα εντολών, που αφορούν στις περιγραφικές πληροφορίες. Μέσω της εντολής Add Field δίνεται η δυνατότητα προσθήκης πεδίων στη βάση δεδομένων. Για να προστεθούν δεδομένα στην ήδη υπάρχουσα δομή της βάσης δεδομένων, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ο Editor από την εργαλειοθήκη Standard. 48

13 Εικόνα 2.18 Ο καθορισμός του επιπέδου πληροφορίας που θα τροποποιείται γίνεται μέσω του εργαλείου που απεικονίζεται στην πάνω αριστερή εικόνα με κόκκινο περίγραμμα. Η τροποποίηση της βάσης δεδομένων ενός επιπέδου πληροφορίας, γίνεται από το Modify Table Structure, που βρίσκεται στην ομάδα Maintenance της καρτέλας Table. Εικόνα 2.19 Στο ArcGIS η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται στην οθόνη Data View, ενώ η προετοιμασία του τελικού χάρτη στην οθόνη Layout View. Η επιλογή γίνεται είτε μέσω του αναπτυσσόμενου μενού View, είτε μέσω των εργαλείων στην κάτω αριστερή γωνία του παραθύρου του χάρτη. 49

14 Βιβλιογραφία/Αναφορές ArcGIS Resources ArcGIS 10.3 Help (Aνάκτηση ) ArcGIS for Desktop ArcMap (Aνάκτηση ) MapInfo Professional (Ανάκτηση ) MapInfo Professional User Guide (Ανάκτηση ) Βαϊόπουλος Δ.Α., Βασιλόπουλος Α.Π. & Ευελπίδου Ν.Η. (2002). Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών από τη θεωρία στην πράξη. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 463σ. Κουτσόπουλος Κ, Ευελπίδου Ν. & Βασιλόπουλος Α., (2006). Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Χρήση του MapInfo Professional. Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα, 273σ. 50

Εργαστήριο Οικολογία ΙΙ. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΣΓΠ) και Εφαρμογές τους στην Οικολογία Εισαγωγή στο λογισμικό ArcGIS

Εργαστήριο Οικολογία ΙΙ. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΣΓΠ) και Εφαρμογές τους στην Οικολογία Εισαγωγή στο λογισμικό ArcGIS Εργαστήριο Οικολογία ΙΙ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΣΓΠ) και Εφαρμογές τους στην Οικολογία Εισαγωγή στο λογισμικό ArcGIS Θεματικά επίπεδα πληροφοριών Ένα θεματικό επίπεδο πληροφορίας αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1ο 1.1. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ArcGIS 1.1.1. Η δομή του ArcGIS: Το ArcGIS είναι μια ολοκληρωμένη συλλογή από προϊόντα λογισμικού GIS. Παρέχει μια πλατφόρμα για διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ι

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ι ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ GIS ArcGIS της ESRI. Επιστημονικός υπεύθυνος: Χαλκιάς Χρ. Σκοπός Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Εμφάνιση Συνολικού Χάρτη Αναζήτηση με κριτήρια Μέτρηση αποστάσεων Εκτυπώσεις Έτσι ο οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτυακού τόπου του Δήμου Κομοτηνής

Εμφάνιση Συνολικού Χάρτη Αναζήτηση με κριτήρια Μέτρηση αποστάσεων Εκτυπώσεις Έτσι ο οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτυακού τόπου του Δήμου Κομοτηνής ΔΙΚΤΥΑΚΗ EΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και επεξεργασία διανυσματικών επιπέδων στο QGIS

Δημιουργία και επεξεργασία διανυσματικών επιπέδων στο QGIS Δημιουργία και επεξεργασία διανυσματικών επιπέδων στο QGIS Δημιουργία επιπέδου σχεδίασης 1. Από το Menu Layer Create Layer New Shapefile Layer δημιουργούμε νέο επίπεδο. Στο παράθυρο που ανοίγει (Εικ. 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ Άνοιγμα Της Εφαρμογής Υπολογιστικών Φύλλων. 2. Κύρια Οθόνη Της Εφαρμογής Υπολογιστικών Φύλλων ΣΤΟΧΟΙ:

ΜΑΘΗΜΑ Άνοιγμα Της Εφαρμογής Υπολογιστικών Φύλλων. 2. Κύρια Οθόνη Της Εφαρμογής Υπολογιστικών Φύλλων ΣΤΟΧΟΙ: ΜΑΘΗΜΑ 1 ΣΤΟΧΟΙ: 1. Άνοιγμα Της Εφαρμογής Υπολογιστικών Φύλλων (Microsoft Excel) 2. Κύρια Οθόνη Της Εφαρμογής Υπολογιστικών Φύλλων 3. Δημιουργία Νέου Υπολογιστικού Φύλλου 4. Δημιουργία Υπολογιστικού Φύλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ Άνοιγμα Της Εφαρμογής Επεξεργασίας Κειμένου. 2. Κύρια Οθόνη Της Εφαρμογής Κειμένου ΣΤΟΧΟΙ:

ΜΑΘΗΜΑ Άνοιγμα Της Εφαρμογής Επεξεργασίας Κειμένου. 2. Κύρια Οθόνη Της Εφαρμογής Κειμένου ΣΤΟΧΟΙ: ΜΑΘΗΜΑ 1 ΣΤΟΧΟΙ: 1. Άνοιγμα Της Εφαρμογής Επεξεργασίας Κειμένου (Microsoft Word) 2. Κύρια Οθόνη Της Εφαρμογής Κειμένου 3. Δημιουργία Νέου Εγγράφου 4. Δημιουργία Εγγράφου Βασισμένο Σε Πρότυπο 5. Κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Στη διάρκεια αυτού του εργαστηρίου θα δούμε τα δεδομένα της ICAP από μια διαφορετική οπτική γωνία, με τη χρήση συστημάτων GIS, κατά γεωγραφική περιοχή και ειδικά κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ο : Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ArcMap (2/2) Μέρος 1: (συνέχεια από τα προηγούμενα) Κάνουμε κλικ το εικονίδιο Add Data στην γραμμή εργαλείων standard και επιλέγουμε το αρχείο/τα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ι

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ι ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ι ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ATTRIBUTES) ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ GIS QGIS Επιστημονικός υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Στη διάρκεια αυτού του εργαστηρίου θα δούμε τα δεδομένα της ICAP από μια διαφορετική οπτική γωνία, με τη χρήση συστημάτων GIS, κατά γεωγραφική περιοχή και ειδικά κατά

Διαβάστε περισσότερα

6. Στερεοσκοπική Απόδοση

6. Στερεοσκοπική Απόδοση 6. Στερεοσκοπική Απόδοση Για τη στερεοσκοπική απόδοση και τη δηµιουργία ορθοφωτογραφίας θα εργαστείτε στο συνολικό µπλοκ. Η στερεοσκοπική απόδοση στον φωτογραµµετρικό σταθµό PHOTOMOD γίνεται στην ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου Μενού Προβολή Προβολές εγγράφου Το Word παρέχει πέντε διαφορετικού είδους προβολές στον χρήστη, οι οποίες και βρίσκονται στο μενού Προβολή (View). Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε το είδος προβολής που

Διαβάστε περισσότερα

SPSS Statistical Package for the Social Sciences

SPSS Statistical Package for the Social Sciences SPSS Statistical Package for the Social Sciences Ξεκινώντας την εφαρμογή Εισαγωγή εδομένων Ορισμός Μεταβλητών Εισαγωγή περίπτωσης και μεταβλητής ιαγραφή περιπτώσεων ή και μεταβλητών ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΓΕΩΠΥΛΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE. ΧΑΡΤΗΣ... 2 Είσοδος στην εφαρμογή «Χάρτης»... 2 Λειτουργίες εφαρμογής «Χάρτης»...

Περιεχόμενα ΓΕΩΠΥΛΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE. ΧΑΡΤΗΣ... 2 Είσοδος στην εφαρμογή «Χάρτης»... 2 Λειτουργίες εφαρμογής «Χάρτης»... Περιεχόμενα ΧΑΡΤΗΣ... 2 Είσοδος στην εφαρμογή «Χάρτης»... 2 Λειτουργίες εφαρμογής «Χάρτης»....2 Πλοήγηση στο χάρτη... 3 Σχεδίαση στο χάρτη... 4 Εκτύπωση του χάρτη... 6 Μετρήσεις επάνω στο χάρτη... 9 Εμφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων.

Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ο : ArcCatalog Πηγές δεδομένων Γεωβάση Τι είναι ο ArcCatalog? Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων. Η εφαρμογή του ArcCatalog παρέχει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

1. Άνοιγμα Και Κλείσιμο Της Εφαρμογής Φυλλομετρητή Ιστού (Internet Explorer)

1. Άνοιγμα Και Κλείσιμο Της Εφαρμογής Φυλλομετρητή Ιστού (Internet Explorer) ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Άνοιγμα Και Κλείσιμο Μιας Εφαρμογής Φυλλομετρητή Ιστού (Internet Explorer) 2. Παρουσίαση Μιας Ιστοσελίδας 3. Διακοπή Και Ανανέωση Μιας Ιστοσελίδας (Stop and Refresh) 4.

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία χωρικών δεδομένων στο πλαίσιο του μαθήματος «Συνθετικό Γεωγραφικό Θέμα»

Επεξεργασία χωρικών δεδομένων στο πλαίσιο του μαθήματος «Συνθετικό Γεωγραφικό Θέμα» Επεξεργασία χωρικών δεδομένων στο πλαίσιο του μαθήματος «Συνθετικό Γεωγραφικό Θέμα» Βασίλης Μπατζάκης, Υπ. Διδάκτωρ Καλλιθέα, 2017 Χωρικά δεδομένα θεματικά επίπεδα Αρχικά καλείστε να επεξεργαστείτε χωρικά

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Οδηγίες για τις νέες Εκτυπωτικές Φόρμες

Γενικές Οδηγίες για τις νέες Εκτυπωτικές Φόρμες Γενικές Οδηγίες για τις νέες Εκτυπωτικές Φόρμες Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης των νέων εκτυπωτικών φορμών. 1 Δομή Νέας Εκτυπωτικής Φόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Οδηγιών Αυτόματου Κλεισίματος Ισολογισμού στην εφαρμογή extra Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή όσων ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.2971/2001,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή όσων ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.2971/2001,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κολωνού

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών

Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών Οργανισμός Κτηματολογίου & Χαρτογραφήσεων Ελλάδας Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης και Απεικόνισης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διεύθυνση Γεωπληροφορικής Δεκέμβριος 2012 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS

Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS Δημιουργία Θεματικού Χάρτη με το QGIS Δρ. Σταμάτης Καλογήρου Σεμινάριο στα πλαίσια του 1oυ Συνεδρίου Χωρικής Ανάλυσης Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 17-18 Μαΐου 2013 Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας

Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας Πώς να δημιουργήσουμε ένα νέο λογαριασμό χρήστη (User Account) στα Windows 7 Αρκετές φορές τυχαίνει να χρησιμοποιούν διάφορα άτομα τον Η/Υ σας. Σε τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 4 2. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ ΚΑΡΤΕΛΑΣ... 5 3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΛΑΤΗ... 6 4. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ... 6 5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγική Ενότητα Πως μπορούμε να κάνουμε τους δικούς μας χάρτες χρησιμοποιώντας το ArcGIS Online

Εισαγωγική Ενότητα Πως μπορούμε να κάνουμε τους δικούς μας χάρτες χρησιμοποιώντας το ArcGIS Online Εισαγωγική Ενότητα Πως μπορούμε να κάνουμε τους δικούς μας χάρτες χρησιμοποιώντας το ArcGIS Online Table of Contents 1 Ξεκινώντας... 2 2 Δημιουργία χαρτών I (χρσιμοποιώντας διαθέσιμους χάρτες / υπήρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft PowerPoint 2010 Πανεπιστήμιο Κύπρου

Microsoft PowerPoint 2010 Πανεπιστήμιο Κύπρου Microsoft PowerPoint 2010 Πανεπιστήμιο Κύπρου Ιούλιος 2017 Copyright 2017 Πανεπιστήμιο Κύπρου. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα κατοχυρωμένα. Δημιουργός: Λευτέρης Γ. Ζαχαρία Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ WEB GIS ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ WEB GIS ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ WEB GIS ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 2008 Infocharta L.t.d Σελίδα 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Σύντομη περιγραφή της εφαρμογής... 3 Απαιτήσεις εφαρμογής...

Διαβάστε περισσότερα

GET SDI PORTAL v1. Οδηγός Βοήθειας

GET SDI PORTAL v1. Οδηγός Βοήθειας GET SDI PORTAL v1 Οδηγός Βοήθειας Μεταδεδομένα εγγράφου Στοιχείο/Element Τιμή/value Ημερομηνία/Date 2011-06-16 Τίτλος/Title GETSDIPortal_v1_Help_v1.0 Θέμα/Subject Οδηγός Βοήθειας Έκδοση/Version 1.0 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚA ΣΥΣΤΗΜΑΤA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚA ΣΥΣΤΗΜΑΤA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ARCGIS 10.3 2015 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚA ΣΥΣΤΗΜΑΤA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΥΕΛΠΙΔΟΥ ΝΙΚΗ ΚΟΤΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1. Γνωριμία με το λογισμικό 1.1. Εξοικείωση με το ArcGIS Το λογισμικό ArcGIS είναι ένα Γεωγραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Searching and Downloading OpenStreetMap Data

Searching and Downloading OpenStreetMap Data Searching and Downloading OpenStreetMap Data QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Christina Dimitriadou Paliogiannis Konstantinos Tom Karagkounis

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ GIS ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ARCGIS 9.3. Α. Τσουχλαράκη, Γ. Αχιλλέως ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ARCGIS - ΤΟ ARCMAP

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ GIS ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ARCGIS 9.3. Α. Τσουχλαράκη, Γ. Αχιλλέως ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ARCGIS - ΤΟ ARCMAP ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ GIS ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ARCGIS 9.3. Α. Τσουχλαράκη, Γ. Αχιλλέως ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ARCGIS - ΤΟ ARCMAP ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Εισαγωγή στο παραθυρικό περιβάλλον του λογισμικού Arcmap Γνωριμία

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για τις Ιστοσελίδες του Google

Σημειώσεις για τις Ιστοσελίδες του Google Σημειώσεις για τις Ιστοσελίδες του Google 1 Βήμα 1 ο Μπαίνουμε στην σελίδα της Google για τις ιστοσελίδες (http://sites.google.com). 2 Εναλλακτικά, μπαίνουμε στο http://www.google.com, επιλέγουμε περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία τομής σε εξάρτημα

Δημιουργία τομής σε εξάρτημα Ξεκινάμε την εφαρμογή Pro/Engineer Student Edition από την συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας (ή από το κουμπί Έναρξη/PTC/ProEngineer Student Edition/ProEngineer Student Edition) Επιλέγουμε File Open (ή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων EBSCO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων EBSCO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Οδηγός Χρήσης Απρίλιος, 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ EBSCO... 3 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ADOBE DIGITAL EDITIONS... 3 2. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Η-ΒΙΒΛΙΩΝ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου

Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου Εκτύπωση Γενικού Ημερολογίου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Εκτύπωσης Γενικού Ημερολογίου. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Μάθημα. Χωρικές Βάσεις Δεδομένων και Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα

2 ο Μάθημα. Χωρικές Βάσεις Δεδομένων και Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα 2 ο Μάθημα Χωρικές Βάσεις Δεδομένων και Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα ArcMAP Από το path Programs ArcGIS ArcMAP Επιλέγουμε File Add Data Επιλέγουμε *.jpeg εικόνες και τα σχήματα. Χαρτογραφική Απεικόνιση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Εργαστήριο 1 MATLAB ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1. Θέμα εργαστηρίου: Εισαγωγή στο MATLAB και στο Octave

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Εργαστήριο 1 MATLAB ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1. Θέμα εργαστηρίου: Εισαγωγή στο MATLAB και στο Octave ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Θέμα εργαστηρίου: Εισαγωγή στο MATLAB και στο Octave Περιεχόμενο εργαστηρίου: - Το περιβάλλον ανάπτυξης προγραμμάτων Octave - Διαδικασία ανάπτυξης προγραμμάτων MATLAB - Απλά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης των δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού Κόλπου και διαδραστικής εφαρμογής αναφοράς περιβαλλοντικών προβλημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Atlantis - Νέο user interface

Atlantis - Νέο user interface New Desktop 1 Atlantis - Νέο user interface ATLANTIS - ΝΕΟ USER INTERFACE... 2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ... 3 ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 4 ΜΠΑΡΑ ΧΡΗΣΤΗ (USER TOOLBAR)... 5 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 6 Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση 457 ΟΠΣ Πολιτικής Προστασίας. Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Γεωγραφικής Απεικόνισης (Version: 1.0)

Σύμβαση 457 ΟΠΣ Πολιτικής Προστασίας. Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Γεωγραφικής Απεικόνισης (Version: 1.0) Σύμβαση 457 ΟΠΣ Πολιτικής Προστασίας Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Γεωγραφικής Απεικόνισης (Version: 1.0) ΑΝΑΔΟΧΟΣ : SPACE COM A.E. INTRACOM IT SERVICES - QUALITY & RELIABILITY A.E. ΑΘΗΝΑ Ιούνιος 2008 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αξιόγραφων

Διαχείριση Αξιόγραφων Διαχείριση Αξιόγραφων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Διαχείρισης Αξιόγραφων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση του Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους για την Ελλάδα, με χρήση του ArcMap10.2

Ανάκτηση του Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους για την Ελλάδα, με χρήση του ArcMap10.2 Ανάκτηση του Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους για την Ελλάδα, με χρήση του ArcMap10.2 Επιμέλεια: Καρυπίδου Μαρία, φοιτήτρια Γεωγραφίας 1) Κατασκευή του Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους... Το Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΓΕΩΠΥΛΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE

Περιεχόμενα ΓΕΩΠΥΛΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE Περιεχόμενα ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ... 2 Είσοδος στην εφαρμογή... 2 Λειτουργίες εφαρμογής υπολογισμού διαδρομής... 2 Πλοήγηση στο χάρτη... 3 Επιλογή Υποβάθρου... 4 Εύρεση Διαδρομής... 4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Πρόκειται για εκτύπωση που απεικονίζει μία ή περισσότερες μισθοδοσίες μηνός, είτε

Διαβάστε περισσότερα

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται δεξιότητες που αφορούν στη χρήση των πιο διαδεδομένων λογισμικών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται δεξιότητες που αφορούν στη χρήση των πιο διαδεδομένων λογισμικών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). Ενότητα 3η: Χρήση Λογισμικού GIS Το παρακάτω αναλυτικό γνωστικό περιεχόμενο, αποτελεί την τρίτη ενότητα της εξεταστέας ύλης για την πιστοποίηση GISPro και παρέχει το υπόβαθρο της πρακτικής εξέτασης στο

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας από βάση δεδομένων Όταν εκκινήσουμε τον Discoverer εμφανίζεται στην οθόνη μας το παράθυρο διαλόγου του βοηθητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Browsers. Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση

Browsers. Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση Browsers Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση 1 Πίνακας περιεχομένων Γενική περιγραφή... 3 Γενικά... 3 Ποιο αναλυτικά τα μέρη ενός browser... 4 Φίλτρα αναζήτησης... 4 Σενάρια αναζήτησης... 4 Όψεις εμφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 0.1.

Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 0.1. Κομβικό Σημείο Επαφής Υπουργείου Εσωτερικών Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης, Απεικόνισης και Απευθείας Πρόσβασης στα δεδομένα ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Έκδοση 0.1. Νοέμβρης 2014 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft PowerPoint 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin)

Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Published on PRISMA Win Help - Megasoft (http://docs.megasoft.gr) Home > Εμπορική Διαχείριση > Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Μέσα από τη διαχείριση βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Batch Processing using Processing Framework

Batch Processing using Processing Framework Batch Processing using Processing Framework QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Christina Dimitriadou Paliogiannis Konstantinos Tom Karagkounis

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης της MySQL

Οδηγίες Χρήσης της MySQL ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χρήσης της MySQL Διδάσκων: Γιάννης Θεοδωρίδης Συντάκτης Κειμένου: Βαγγέλης Κατσικάρος Απρίλιος 2007 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή...2

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμές Εργαλείων Ο χειρισμός της εφαρμογής ArcGIS Explorer Online γίνεται από δύο μπάρες εργαλείων (Εικ. 1 και Εικ. 2)

Γραμμές Εργαλείων Ο χειρισμός της εφαρμογής ArcGIS Explorer Online γίνεται από δύο μπάρες εργαλείων (Εικ. 1 και Εικ. 2) Γραμμές Εργαλείων Ο χειρισμός της εφαρμογής ArcGIS Explorer Online γίνεται από δύο μπάρες εργαλείων (Εικ. 1 και Εικ. 2) Εικ.1 Εικ.2 Οριζόντια Μπάρα εργαλείων Χειρισμού - Τίτλος Παραθύρου. Απεικονίζει το

Διαβάστε περισσότερα

Στην εικόνα, η αριστερή κάτω γωνία του χάρτη έχει συντεταγμένες X=

Στην εικόνα, η αριστερή κάτω γωνία του χάρτη έχει συντεταγμένες X= Ως Γεωαναφορά (Georeference) ορίζεται η διαδικασία κατά την οποία προσδίδονται πραγματικές γεωγραφικές συντεταγμένες επιθυμητού συστήματος αναφοράς συντεταγμένων σε μία ψηφιακή εικόνα που έχει προέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων Ebrary ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων Ebrary ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Οδηγός Χρήσης Μάιος, 2014 TABLE OF CONTENTS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ EBRARY... 3 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ADOBE DIGITAL EDITIONS... 3 2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ EBRARY...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης της MySQL

Οδηγίες Χρήσης της MySQL ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χρήσης της MySQL Διδάσκων: Γιάννης Θεοδωρίδης Συντάκτης Κειμένου: Βαγγέλης Κατσικάρος Νοέμβριος 2007 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή...2

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel 2002... 9 Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26 Κεφάλαιο 3: Δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας και καταχώριση δεδομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης

Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Υπολογισμού Φορολογικής Αναμόρφωσης στην εφαρμογή Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Γνώσης Ροές Διαδικασιών

Διαχείριση Γνώσης Ροές Διαδικασιών Στα πλαίσια του εργαστηρίου αυτού θα αποτυπωθεί μια επιχειρηματική διαδικασία χρησιμοποιώντας τεχνολογίες οντολογιών (για τον ορισμό των επιχειρηματικών κανόνων) και δικτύων γνώσης (για την απεικόνιση

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση αρχείων βιβλιοθήκης VHOPE και VHOPE

Εγκατάσταση αρχείων βιβλιοθήκης VHOPE και VHOPE Εγκατάσταση αρχείων βιβλιοθήκης VHOPE και VHOPE Βήμα 1, εγκατάσταση VHOPE Η εφαρμογή VHOPE θα πρέπει να εγκατασταθεί στο PC σας προτού μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το υλικό παρουσίασης σε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές οδηγίες για την Επεξεργασία Κειμένου

Πρακτικές οδηγίες για την Επεξεργασία Κειμένου 11 Εργαλεία έκφρασης και δημιουργίας Επεξεργασία Κειμένου Α Γυμνασίου Πρακτικές οδηγίες για την Επεξεργασία Κειμένου Ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου μας προσφέρει τη δυνατότητα να: προσθέτουμε, να

Διαβάστε περισσότερα

Active Directory Users and Computers. Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών - Διαχείριση Δικτύων ΙΙ

Active Directory Users and Computers. Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών - Διαχείριση Δικτύων ΙΙ Active Directory Users and Computers Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών - Διαχείριση Δικτύων ΙΙ Active Directory Users and Computers console Η κονσόλα Active Directory Users and Computers είναι το κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού

Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού. Η διαδικασία περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση των εκτυπωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογικό Σχέδιο στο AutoCAD

Ηλεκτρολογικό Σχέδιο στο AutoCAD Ηλεκτρολογικό Σχέδιο στο AutoCAD Δημιουργία Παλέτας Ηλεκτρολογικών Στοιχείων, Σχεδίαση σε Επίπεδα ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αρχικά σχεδιάζουμε τα στοιχεία που θέλουμε να εισάγουμε στην παλέτα. Καλό να βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Μετασχηματισμός δεδομένων σε ενιαίο σύστημα αναφοράς στο QGIS

Μετασχηματισμός δεδομένων σε ενιαίο σύστημα αναφοράς στο QGIS Μετασχηματισμός δεδομένων σε ενιαίο σύστημα αναφοράς στο QGIS Για τη σύνθεση και τη σύνταξη ενός χάρτη, συλλέγονται δεδομένα από διαφορετικές πηγές. Τα δεδομένα αυτά έχουν διαφορετικά συστήματα αναφοράς.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ» 1η Έκδοση: 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Ενότητα 3 Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων 17 18 3.1 Εισαγωγή Μία βάση δεδομένων αποτελείται από δεδομένα για διάφορα θέματα τα οποία όμως σχετίζονται μεταξύ τους και είναι καταχωρημένα με συγκεκριμένο τρόπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωχωρική πληροφορία και υποστήριξη αποφάσεων σε επίπεδο ΟΤΑ

Γεωχωρική πληροφορία και υποστήριξη αποφάσεων σε επίπεδο ΟΤΑ Γεωχωρικά Συστήματα μέσω Διαδικτύου https://learn.arcgis.com/en/arcgisbook/images/ch1/01-fig-1-6.png https://unweb.me/solutions/gis-tagcloud.png Γεωχωρικά συστήματα μέσω διαδικτύου 1 WEB Sites Είναι σελίδες,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προσαρτήματος

Οδηγίες Προσαρτήματος Οδηγίες Προσαρτήματος Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εκτύπωσης Προσαρτήματος στην εφαρμογή Γενική Λογιστική Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές ασκήσεις µαθήµατος Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα

Εργαστηριακές ασκήσεις µαθήµατος Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα Εργαστηριακές ασκήσεις µαθήµατος Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα Εισαγωγή στο ArcGIS efrentzo@unipi.gr Στόχοι του εργαστηρίου Εξοικείωση µε το ArcGIS Εκτέλεση του λογισµικού Εισαγωγή στα 3 περιβάλλοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 1 Α. ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (EXPORT) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 3 1. ΜΕ ΧΡΗΣΗ INTERNET EXPLORER 3 2. ΜΕ ΧΡΗΣΗ MOZILLA FIREFOX 10 Β. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει στην διαχείριση του κυκλώματος της εικόνας της επιχείρησης. Παρακάτω προτείνεται μια

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει στην διαχείριση του κυκλώματος της εικόνας της επιχείρησης. Παρακάτω προτείνεται μια Εικόνα Επιχείρησης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει στην διαχείριση του κυκλώματος της εικόνας της επιχείρησης. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 Σελίδα 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το GRS-1 της TOPCON διαθέτει λειτουργικό σύστημα Windows CE NET 6.1 παρέχοντας την δυνατότητα εγκατάστασης οποιασδήποτε εφαρμογής και λογισμικού έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9 Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9 1. Οθόνη εισόδου στην εφαρμογή βελτίωσης περιεχομένου Δηλώσεων Ε9 Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται να συμπληρωθούν (Εικόνα 1): Ο Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης

COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης i Περιεχόµενα Προετοιµασία Ε220...1 Οδηγός Εγκατάστασης...1 Εισαγωγή στην Εφαρµογή Ε220 Manager...3 Υπηρεσίες Internet...4 SMS...4 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Βάσεις Οικολογικών Δεδομένων και Εφαρμογές»

Εργαστήριο «Βάσεις Οικολογικών Δεδομένων και Εφαρμογές» 2 Ενότητα 5 Φίλτρα & Ερωτήματα 3 4 5.1 Φίλτρα Για να εμφανίσετε επιλεκτικά κάποιες εγγραφές που πληρούν κάποια κριτήρια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φιλτράρισμα με βάση την επιλογή, φιλτράρισμα εκτός

Διαβάστε περισσότερα

A7.2 Δημιουργία Απλής Γραφικής Εφαρμογής σε Περιβάλλον Scratch

A7.2 Δημιουργία Απλής Γραφικής Εφαρμογής σε Περιβάλλον Scratch A7.2 Δημιουργία Απλής Γραφικής Εφαρμογής σε Περιβάλλον Scratch Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ενεργοποιούμε το λογισμικό Scratch Να αναγνωρίζουμε τα κύρια μέρη του περιβάλλοντος του Scratch Να δημιουργούμε/εισάγουμε/τροποποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

SilverPlatter WebSPIRS 4.1.

SilverPlatter WebSPIRS 4.1. WebSPIRS 4.1. Η υπηρεσία WebSPIRS από τη SilverPlatter αποτελεί ένα φιλικό εργαλείο πρόσβασης και αναζήτησης σε περιεχόμενα βάσεων δεδομένων. Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2 1 Ε ΟΜΕΝΑ Για την Άσκηση σε περιβάλλον ΣΓΠ Arc GIS, δίνονται τα απαραίτητα γεωγραφικά δεδοµένα της λεκάνης του Τιταρήσιου στη θέση Μεσοχώρι.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Programs>>ArcGIS>>ArcMap>>A new empty map

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Programs>>ArcGIS>>ArcMap>>A new empty map ArcMap Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΟΥ ΧΑΡΤΗ (Περιβάλλον λογισµικού ArcGIS Desktop) 1. Ενεργοποίηση του λογισµικού ArcMap Programs>>ArcGIS>>ArcMap>>A new empty map -1- 2. Καθορισµός των εργαλειοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα Βοήθειας του Internet Explorer

Το σύστημα Βοήθειας του Internet Explorer Περιεχόμενα Λίγα λόγια για το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Διαδίκτυο Internet... 9 Κεφάλαιο 2: Υπηρεσίες και εφαρμογές του Διαδικτύου... 18 Κεφάλαιο 3: O φυλλομετρητής Internet Explorer... 29 Κεφάλαιο 4:

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Οδηγιών Αυτόματου Κλεισίματος Ισολογισμού στην εφαρμογή Business Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ»

«ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ» YΠOYPΓEIO ΠAΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γ.Γ.Ε.Τ. ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Αναπτυξιακές προτάσεις ερευνητικών φορέων- ΚΡΗΠΙΣ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Έκδοση Παραστατικών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Έκδοσης Παραστατικών στην εφαρμογή της Extra. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την

Διαβάστε περισσότερα

www.e-katartisi.com Equal Society e-learning platform

www.e-katartisi.com Equal Society e-learning platform www.e-katartisi.com Equal Society e-learning platform Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Για να εισέλθετε στην πλατφόρµα τηλεκατάρτισης της Equal Society και να έχετε πρόσβαση στα περιεχόµενά

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Έργων Πληροφορικής Εργαστήριο

Διαχείριση Έργων Πληροφορικής Εργαστήριο Διαχείριση Έργων Πληροφορικής Εργαστήριο «Εισαγωγή στο MS Project- Διάγραμμα Gantt» Μ.Τσικνάκης, Ρ.Χατζάκη Ε. Μανιαδή, Ά. Μαριδάκη 1. Εισαγωγή στο Microsoft Project To λογισμικό διαχείρισης έργων MS Project

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ

Διαδικασία Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ 1 Διαδικασία Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων & Αυτόματης Υποβολής μέσω Internet

Διαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων & Αυτόματης Υποβολής μέσω Internet Διαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων & Αυτόματης Υποβολής μέσω 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εξαγωγής & Υποβολής Συγκεντρωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76 31/07/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγουμε την καρτέλα Εισαγωγή (Insert), και από την περιοχή της κορδέλας Σελίδες (Pages) επιλέγουμε την εντολή Εξώφυλλο (Cover Page) όπως

Επιλέγουμε την καρτέλα Εισαγωγή (Insert), και από την περιοχή της κορδέλας Σελίδες (Pages) επιλέγουμε την εντολή Εξώφυλλο (Cover Page) όπως Κοινή Φάση «Έγγραφο», κάθε έγγραφο, τμήμα εγγράφου, πληροφορία ή δεδομένο που εκδίδεται ή έχει ανατεθεί προς διαχείριση στους φορείς του δημόσιου τομέα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, και ιδίως μελέτες,

Διαβάστε περισσότερα

Είδη. Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται η Δημιουργία, Μεταβολή, Διαγραφή και Αναζήτηση ενός είδους

Είδη. Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται η Δημιουργία, Μεταβολή, Διαγραφή και Αναζήτηση ενός είδους Είδη Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται η Δημιουργία, Μεταβολή, Διαγραφή και Αναζήτηση ενός είδους Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Είδους 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία 4 Καρτέλα Πολιτική Τιμολόγησης 7 Στην καρτέλα

Διαβάστε περισσότερα