11. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "11. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ"

Transcript

1 . ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Έτος ίδρυσης: 9 ΨΩΦΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Παραδόθηκε από:κωνσταντίνα Ψωφάκη

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.... Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΣΤΙΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗΣ Φιλοσοφική Σχολή ( ) Τμήμα Φιλολογίας (=) Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας ( ) Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) Σχολή Θετικών Επιστημών ( ) Τμήμα Φυσικής Τμήμα Χημείας Τμήμα Μαθηματικών Τμήμα Πληροφορικής..... Σχολή Επιστημών Αγωγής ( ) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών..... Σχολή Επιστημών & Τεχνολογιών ( ) Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών Τμήμα Επιστήμης Τεχνολογίας Υλικών..... Ανεξάρτητα Τμήματα Τμήμα Ιατρικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τμήμα Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών Τέχνης..... Σχολή Διαχείρισης Φυσικών Πόρων & Επιχειρήσεων (Παράρτημα Αγρινίου) ( )...

3 . Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αποτελείται από τις ακόλουθες τέσσερις () Σχολές, τη Φιλοσοφική Σχολή, τη Σχολή Θετικών Επιστημών, τη Σχολή Επιστημών Αγωγής και τη Σχολή Επιστημών & Τεχνολογιών. Στο ίδιο Πανεπιστήμιο λειτουργούν ακόμη τρία () Ανεξάρτητα Τμήματα: το Τμήμα Ιατρικής το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και το Τμήμα Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών Τέχνης. Επίσης, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ανήκει διοικητικά το παράτημα Αγρινίου, το οποίο απαρτίζεται από τη Σχολή Διαχείρισης Φυσικών Πόρων & Επιχειρήσεων.. Η κατά φύλο σύνθεση του ΔΕΠ (συνολικά στοιχεία) Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αριθμεί συνολικά μέλη ΔΕΠ. Στο γράφημα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα στατιστικά στοιχεία (απόλυτοι αριθμοί και ποσοστιαία αναλογία), που αφορούν στην κατά φύλο σύνθεση του ΔΕΠ, στο συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο.. Η κατά φύλο σύνθεση του ΔΕΠ για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων % Άνδρες 99 Γυναίκες % Από τα παραπάνω στατιστικά δεδομένα διαπιστώνεται ότι η ποσοτική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι πολύ μεγάλη. Οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ αποτελούν το / των μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Συγκεκριμένα, οι άνδρες είναι 99 (%), και οι γυναίκες (%), διαφορά που ανέρχεται στις ποσοστιαίες μονάδες.

4 . Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα (συνολικά στοιχεία). Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 9 Άνδρες 99 9 Γυναίκες Καθηγητής/τρια Αναπλ. Καθηγ. Επικ. Καθηγ. Λέκτορας Τα σημεία που αξίζει να επισημανθούν είναι τα εξής: Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν αριθμητικά και στις τέσσερις βαθμίδες. Η μεγαλύτερη αριθμητική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών μελών ΔΕΠ εντοπίζεται στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα, των Καθηγητών/τριών. Συγκεκριμένα, οι άνδρες Καθηγητές είναι 9 (%) ενώ οι γυναίκες Καθηγήτριες είναι μόλις 9 (%). Έτσι, διαπιστώνεται μια διαφορά που αντιστοιχεί σε ποσοστιαίες μονάδες. Στις υπόλοιπες τρεις βαθμίδες η διαφορά μεταξύ του αριθμού των γυναικών και των ανδρών μελών ΔΕΠ κυμαίνεται στα ίδια περίπου ποσοστά με μεγαλύτερη αυτή στη βαθμίδα των Αναπληρωτών Καθηγητών/τριών, που αντιστοιχεί σε ποσοστιαίες μονάδες. Συγκεκριμένα οι άνδρες μέλη ΔΕΠ είναι (%) και γυναίκες (%). Μικρότερη διαφορά εντοπίζεται στη βαθμίδα των Λεκτόρων, που αντιστοιχεί σε ποσοστιαίες μονάδες. Αναλυτικά οι άνδρες είναι (%) και γυναίκες (%). Αξίζει να σημειωθεί ότι η βαθμίδα των Επίκουρων Καθηγητών/τριών αριθμεί τα περισσότερα μέλη ΔΕΠ. Αναλυτικά, υπηρετούν μέλη ΔΕΠ, που ποσοστιαία αντιστοιχούν στο % του συνόλου των μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου.

5 . Η κατά φύλο σύνθεση και κατανομή των μελών ΔΕΠ στις βαθμίδες ανά Σχολή και Τμήμα Σχολής. Στη συνέχεια, όπως ήδη αναφέρθηκε προηγουμένως, θα παραθέσουμε τα αντίστοιχα στατιστικά στοιχεία, δηλαδή τα στοιχεία που αφορούν στην κατά φύλο σύνθεση του ΔΕΠ και στην κατά φύλο κατανομή του στις προβλεπόμενες ιεραρχικές βαθμίδες έτσι όπως ισχύουν για τις Σχολές τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων... Φιλοσοφική Σχολή ( ) Στη Φιλοσοφική Σχολή υπηρετούν συνολικά μέλη ΔΕΠ. Από αυτά, (%) είναι γυναίκες και (9%) είναι άνδρες. Με βάση τα δεδομένα, σχετικά με την κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ, η Φιλοσοφική Σχολή είναι μια γυναικοκρατούμενη Σχολή. Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατά φύλο κατανομή των μελών ΔΕΠ της συγκεκριμένης Σχολής στις προβλεπόμενες, ιεραρχικές βαθμίδες... Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Συνολικά στοιχεία Σχολής) 9 Άνδρες Γυναίκες

6 Από το παραπάνω γράφημα προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις: Οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ υπερέχουν αριθμητικά στις δύο χαμηλότερες ιεραρχικά βαθμίδες. Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει στις δύο υψηλότερες στις οποίες οι άνδρες μέλη ΔΕΠ είναι περισσότεροι από τις γυναίκες. Αναλυτικά: Η μεγαλύτερη αριθμητική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών μελών ΔΕΠ εντοπίζεται στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα, των Καθηγητών/τριών. Συγκεκριμένα, οι άνδρες Καθηγητές είναι (%), ενώ οι γυναίκες Καθηγήτριες είναι μόλις (%). Έτσι, διαπιστώνεται μια διαφορά που ανέρχεται στις ποσοστιαίες μονάδες. Στη βαθμίδα των Αναπληρωτών/τριών Καθηγητών/τριών εντοπίζεται η μικρότερη ποσοστιαία διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών η οποία είναι μόλις %. Αναλυτικά, οι άνδρες είναι (%) και οι γυναίκες (%). Αντίθετα, οι γυναίκες υπερέχουν με ποσοστιαίες μονάδες στη βαθμίδα των Λεκτόρων. Αναλυτικά, οι γυναίκες είναι 9 (%) και οι άνδρες (%). Αρκετά σημαντική είναι και η διαφορά που εντοπίζεται στη βαθμίδα των Επίκουρων Καθηγητών/τριών, που αντιστοιχεί σε ποσοστιαίες μονάδες υπέρ των γυναικών. Συγκεκριμένα, οι γυναίκες είναι (%) και οι άνδρες (%). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των μελών ΔΕΠ (%) έχει ενταχθεί στις δύο χαμηλότερες ιεραρχικά βαθμίδες, δηλαδή των Επίκουρων Καθηγητών/τριών και των Λεκτόρων, ενώ στις δύο υψηλότερες βαθμίδες ο συνολικός αριθμός των μελών ΔΕΠ είναι (%). Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποτελείται από τρία () Τμήματα: το Τμήμα Φιλολογίας, το Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας και το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.). Ακολουθεί η παρουσίαση των στοιχείων με την κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ και την κατανομή κατά φύλο και βαθμίδα στα τρία Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής.

7 ... Τμήμα Φιλολογίας (=) Στο Τμήμα Φιλολογίας υπηρετούν συνολικά μέλη ΔΕΠ, τα οποία κατανέμονται ισομερώς στα δύο φύλα (%): από μέλη.... Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Φιλολογίας (Φιλοσοφική Σχολή) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 9 Άνδρες Γυναίκες Από το παραπάνω γράφημα προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις: Οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ υπερέχουν αριθμητικά στις δύο τελευταίες ιεραρχικά βαθμίδες, ενώ στις δύο πρώτες οι άνδρες είναι περισσότεροι από τις γυναίκες. Αναλυτικά: Η μεγαλύτερη αριθμητική διαφορά εντοπίζεται στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα, των Καθηγητών/τριών. Συγκεκριμένα, οι άνδρες είναι (%), ενώ υπηρετεί μόνο μία () γυναίκα (%). Έτσι, διαπιστώνεται μια διαφορά που αντιστοιχεί σε ποσοστιαίες μονάδες. Στη βαθμίδα των Αναπληρωτών/τριών Καθηγητών/τριών οι άνδρες είναι (%) και οι γυναίκες (9%), διαφορά που αντιστοιχεί σε ποσοστιαίες μονάδες. Αντίθετα, οι γυναίκες υπερέχουν με ποσοστιαίες μονάδες στη βαθμίδα των Επίκουρων Καθηγητών/τριών. Αναλυτικά, οι γυναίκες είναι (%) και οι άνδρες (%). Τέλος, στη βαθμίδα των Λεκτόρων οι γυναίκες είναι (%) και οι άνδρες (%), διαφορά που αντιστοιχεί σε ποσοστιαίες μονάδες υπέρ των γυναικών. Η συγκεκριμένη βαθμίδα αριθμεί τα περισσότερα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Αναλυτικά,

8 υπηρετούν μέλη ΔΕΠ, που ποσοστιαία αντιστοιχούν στο % του συνόλου των μελών ΔΕΠ του Τμήματος.... Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας ( ) Στο Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας υπηρετούν συνολικά μέλη ΔΕΠ. Από αυτά, (%) είναι γυναίκες και (%) είναι άνδρες. Είναι το μοναδικό γυναικοκρατούμενο Τμήμα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.... Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Φιλοσοφική Σχολή) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 9 9 Άνδρες Γυναίκες Από το παραπάνω γράφημα προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις: Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν αριθμητικά μόνο στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα, των Καθηγητών/τριών. Αναλυτικά οι άνδρες είναι 9 (%) ενώ οι γυναίκες (%), διαφορά που αντιστοιχεί σε ποσοστιαίες μονάδες. Η συγκεκριμένη βαθμίδα αριθμεί τα περισσότερα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Αναλυτικά υπηρετούν μέλη ΔΕΠ, που ποσοστιαία αντιστοιχούν στο % του συνόλου των μελών ΔΕΠ του Τμήματος. Στις υπόλοιπες τρεις βαθμίδες οι γυναίκες είναι περισσότερες, με μεγαλύτερη διαφορά στη βαθμίδα των Λεκτόρων. Συγκεκριμένα, οι γυναίκες Λέκτορες είναι (%) ενώ οι άνδρες (%), με αποτέλεσμα να σημειώνεται μια διαφορά των ποσοστιαίων μονάδων. Η διαφορά είναι μικρότερη στις υπόλοιπες βαθμίδες. Αναλυτικά, στη βαθμίδα των Αναπληρωτών/τριών Καθηγητών/τριών οι γυναίκες είναι (%) και οι

9 άνδρες (9%) και στη βαθμίδα των Επίκουρων Καθηγητών/τριών οι γυναίκες είναι (%) και οι άνδρες (%), διαφορά που αντιστοιχεί στις και ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα.... Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) Στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) υπηρετούν συνολικά μέλη ΔΕΠ. Από αυτά, (%) είναι άνδρες και (%) είναι γυναίκες.... Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) (Φιλοσοφική Σχολή) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 9 Άνδρες Γυναίκες Από το παραπάνω γράφημα προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις: Στη βαθμίδα των Αναπληρωτών Καθηγητών/τριών δεν υπηρετεί καμία γυναίκα μέλος ΔΕΠ. Στη βαθμίδα των Καθηγητών/τριών εντοπίζεται η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστιαίες μονάδες υπέρ των ανδρών. Συγκεκριμένα, οι άνδρες είναι (9%) ενώ υπηρετεί μόνο μία () γυναίκα (%). Στις δύο χαμηλότερες ιεραρχικά βαθμίδες οι γυναίκες είναι περισσότερους από τους άνδρες με μεγαλύτερη διαφορά στη βαθμίδα των Λεκτόρων: οι γυναίκες είναι (%) και οι άνδρες (%), ποσοστό που αντιστοιχεί σε ποσοστιαίες μονάδες. 9

10 Στη βαθμίδα των Επίκουρων Καθηγητών/τριών οι γυναίκες είναι (%) και οι άνδρες (%), διαφορά που αντιστοιχεί σε ποσοστιαίες μονάδες. Η συγκεκριμένη βαθμίδα αριθμεί τα περισσότερα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Αναλυτικά υπηρετούν μέλη ΔΕΠ, που ποσοστιαία αντιστοιχούν στο % του συνόλου των μελών ΔΕΠ του Τμήματος... Σχολή Θετικών Επιστημών ( ) Στη Σχολή Θετικών Επιστημών υπηρετούν συνολικά μέλη ΔΕΠ. Από αυτά, (%) είναι άνδρες και μόνο (%) είναι γυναίκες. Με βάση τα σχετικά δεδομένα, προκύπτει ότι η Σχολή Θετικών Επιστημών είναι μια ανδροκρατούμενη Σχολή. Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατά φύλο κατανομή των μελών ΔΕΠ της συγκεκριμένης Σχολής στις προβλεπόμενες ιεραρχικές βαθμίδες... Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για τη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Συνολικά στοιχεία Σχολής) 9 9 Άνδρες Γυναίκες Όπως προκύπτει από το παραπάνω γράφημα, η κατά φύλο κατανομή των μελών ΔΕΠ στις τέσσερις προβλεπόμενες ιεραρχικά βαθμίδες ακολουθεί τη γενικότερη εικόνα, που διαπιστώνεται για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων συνολικά. Ειδικότερα, προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις: Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν αριθμητικά και στις τέσσερις βαθμίδες.

11 Η μεγαλύτερη αριθμητική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών μελών ΔΕΠ εντοπίζεται στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα, των Καθηγητών/τριών. Συγκεκριμένα, οι άνδρες Καθηγητές είναι (9%) ενώ οι γυναίκες Καθηγήτριες είναι μόλις (%). Έτσι, διαπιστώνεται μια διαφορά που αντιστοιχεί σε ποσοστιαίες μονάδες. Η μικρότερη αριθμητική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών μελών ΔΕΠ εντοπίζεται στη βαθμίδα των Επίκουρων Καθηγητών/τριών. Αναλυτικά, οι άνδρες είναι (%) και οι γυναίκες 9 (%), με αποτέλεσμα να σημειώνεται η διαφορά των ποσοστιαίων μονάδων. Η συγκεκριμένη βαθμίδα αριθμεί τα περισσότερα μέλη ΔΕΠ. Αναλυτικά υπηρετούν 9 μέλη ΔΕΠ, που ποσοστιαία αντιστοιχούν στο 9% του συνόλου των μελών ΔΕΠ της Σχολής. Αντίθετα με ότι είδαμε να ισχύει για τη Φιλοσοφική Σχολή, στη Σχολή Θετικών Επιστημών ο μεγαλύτερος αριθμός των μελών ΔΕΠ συγκεντρώνεται στις δύο υψηλότερες ιεραρχικά βαθμίδες. Έτσι οι Καθηγητές/τριες και οι Αναπληρωτές/τριες Καθηγητές/τριες είναι 9 (%) ενώ οι Επίκουροι Καθηγητές/τριες και οι Λέκτορες είναι (%). Η Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποτελείται από τέσσερα () Τμήματα: το Τμήμα Φυσικής, το Τμήμα Χημείας, το Τμήμα Μαθηματικών και το Τμήμα Πληροφορικής. Ακολουθεί η παρουσίαση των στοιχείων με την κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ και την κατανομή κατά φύλο και βαθμίδα στα τέσσερα Τμήματα.

12 ... Τμήμα Φυσικής Στο Τμήμα Φυσικής υπηρετούν συνολικά μέλη ΔΕΠ. Από αυτά, 9 (9%) είναι άνδρες και (9%) είναι γυναίκες.... Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Φυσικής (Σχολή Θετικών Επιστημών) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Άνδρες 9 Γυναίκες Από το παραπάνω γράφημα προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις: Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν αριθμητικά και στις τέσσερις βαθμίδες. Στη βαθμίδα των Επίκουρων Καθηγητών/τριών δεν υπηρετεί καμία γυναίκα μέλος ΔΕΠ. Η μεγαλύτερη αριθμητική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών μελών ΔΕΠ εντοπίζεται στην ανώτερη ιεραρχικά βαθμίδα των Καθηγητών/τριών. Συγκεκριμένα, οι άνδρες Καθηγητές είναι (9%), ενώ υπηρετεί μόνο μία () γυναίκα (%), με αποτέλεσμα να σημειώνεται η διαφορά των ποσοστιαίων μονάδων. Η μικρότερη διαφορά εντοπίζεται στη βαθμίδα των Λεκτόρων: οι άνδρες μέλη ΔΕΠ είναι (%) και οι γυναίκες (%), διαφορά που αντιστοιχεί σε ποσοστιαίες μονάδες. Στη βαθμίδα των Αναπληρωτών/τριών Καθηγητών/τριών οι άνδρες μέλη ΔΕΠ είναι (%) και οι γυναίκες (%). Η συγκεκριμένη βαθμίδα αριθμεί τα περισσότερα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Αναλυτικά, υπηρετούν μέλη ΔΕΠ, που ποσοστιαία αντιστοιχεί στο % του συνόλου των μελών ΔΕΠ του Τμήματος.

13 ... Τμήμα Χημείας Στο Τμήμα Χημείας υπηρετούν συνολικά μέλη ΔΕΠ. Από αυτά, (%) είναι άνδρες και είναι γυναίκες (%).... Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Χημείας (Σχολή Θετικών Επιστημών) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Άνδρες Γυναίκες Από το παραπάνω γράφημα προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις: Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν αριθμητικά και στις τέσσερις βαθμίδες. Η μεγαλύτερη αριθμητική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών μελών ΔΕΠ εντοπίζεται στη βαθμίδα των Αναπληρωτών/τριών Καθηγητών/τριών. Συγκεκριμένα, οι άνδρες είναι (%) και οι γυναίκες (%), με αποτέλεσμα να σημειώνεται η διαφορά των ποσοστιαίων μονάδων. Η μικρότερη διαφορά εντοπίζεται στη βαθμίδα των Επίκουρων Καθηγητών/τριών: οι άνδρες μέλη ΔΕΠ είναι (%) και οι γυναίκες (%), διαφορά που αντιστοιχεί σε ποσοστιαίες μονάδες. Η συγκεκριμένη βαθμίδα αριθμεί τα περισσότερα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Αναλυτικά, υπηρετούν μέλη ΔΕΠ, που ποσοστιαία αντιστοιχεί στο % του συνόλου των μελών ΔΕΠ του Τμήματος.

14 ... Τμήμα Μαθηματικών Στο Τμήμα Μαθηματικών υπηρετούν συνολικά 9 μέλη ΔΕΠ. Από αυτά, (9%) είναι άνδρες και μόνο μία () είναι γυναίκα (%).... Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Μαθηματικών (Σχολή Θετικών Επιστημών) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 9 Άνδρες Γυναίκες Από το παραπάνω γράφημα προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις: Στη βαθμίδα των Επίκουρων Καθηγητών/τριών υπηρετεί η μοναδική γυναίκα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος (%), ενώ οι άντρες είναι 9 (9%). Η βαθμίδα των Καθηγητών/τριών αριθμεί τα περισσότερα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Αναλυτικά, υπηρετούν μέλη ΔΕΠ, που ποσοστιαία αντιστοιχούν στο % του συνόλου των μελών ΔΕΠ του Τμήματος.

15 ... Τμήμα Πληροφορικής Στο Τμήμα Πληροφορικής υπηρετούν συνολικά 9 μέλη ΔΕΠ. Από αυτά, (9%) είναι άνδρες και μόνο είναι γυναίκες (%).... Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Πληροφορικής (Σχολή Θετικών Επιστημών) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 9 Άνδρες Γυναίκες Από το παραπάνω γράφημα προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις: Στις δύο υψηλότερες ιεραρχικά βαθμίδες, των Καθηγητών/τριών και των Αναπληρωτών/τριών Καθηγητών/τριών δεν υπηρετεί καμία γυναίκα μέλος ΔΕΠ. Στις υπόλοιπες δύο βαθμίδες υπηρετεί από μία γυναίκα μέλος ΔΕΠ. Η μεγαλύτερη αριθμητική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών μελών ΔΕΠ εντοπίζεται στη βαθμίδα των Λεκτόρων, όπου αντιστοιχεί σε ποσοστιαίες μονάδες: οι άνδρες αποτελούν το 9% ( μέλη) και οι γυναίκες ( μέλος) το % του συνόλου των μελών ΔΕΠ της βαθμίδας. Η συγκεκριμένη βαθμίδα αριθμεί τα περισσότερα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Αναλυτικά, υπηρετούν 9 μέλη ΔΕΠ, που ποσοστιαία αντιστοιχούν στο % του συνόλου των μελών ΔΕΠ του Τμήματος.

16 .. Σχολή Επιστημών Αγωγής ( ) Στην Σχολή Επιστημών Αγωγής υπηρετούν συνολικά μέλη ΔΕΠ. Από αυτά, (%) είναι άνδρες και μόλις (%) είναι γυναίκες. Με βάση τα σχετικά δεδομένα, προκύπτει ότι, με βάση την κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ, η Σχολή Επιστημών της Αγωγής, είναι μια ανδροκρατούμενη Σχολή. Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατά φύλο κατανομή των μελών ΔΕΠ στης συγκεκριμένης Σχολής στις προβλεπόμενες ιεραρχικές βαθμίδες... Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για την Σχολή Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Συνολικά στοιχεία Σχολής) 9 Άνδρες Γυναίκες Από το παραπάνω γράφημα προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις: Η βαθμίδα των Λεκτόρων είναι η μόνη βαθμίδα στην οποία οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ είναι περισσότερες από τους άνδρες συναδέλφους τους. Συγκεκριμένα οι γυναίκες είναι (%), ενώ υπηρετεί μόνο ένας () άνδρας (%), με αποτέλεσμα να σημειώνεται η διαφορά των ποσοστιαίων μονάδων Στις υπόλοιπες τρεις βαθμίδες οι άνδρες υπερέχουν αριθμητικά με μεγαλύτερη διαφορά στη βαθμίδα των Καθηγητών/τριών. Αναλυτικά, οι άνδρες είναι (%) και οι γυναίκες (%), διαφορά που αντιστοιχεί σε ποσοστιαίες μονάδες. Η μικρότερη αριθμητική διαφορά εντοπίζεται στη βαθμίδα των Αναπληρωτών/τριών Καθηγητών/τριών: οι άνδρες είναι (%) και οι γυναίκες (%), ποσοστό που αντιστοιχεί σε ποσοστιαίες μονάδες.

17 Η Σχολή Επιστημών Αγωγής αποτελείται από δύο () Τμήματα: το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Ακολουθεί η παρουσίαση των στοιχείων με την κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ και την κατανομή κατά φύλο και βαθμίδα στα δύο συγκεκριμένα Τμήματα.... Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης υπηρετούν συνολικά μέλη ΔΕΠ. Από αυτά, (%) είναι άνδρες και μόνο (%) είναι γυναίκες.... Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Σχολή Επιστημών Αγωγής) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Άνδρες Γυναίκες Από το παραπάνω γράφημα προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις: Στις τρεις υψηλότερες ιεραρχικά βαθμίδες οι άνδρες μέλη ΔΕΠ υπερέχουν αριθμητικά από τις γυναίκες: Η μεγαλύτερη διαφορά εντοπίζεται στη βαθμίδα των Καθηγητών/τριών. Αναλυτικά, οι άνδρες είναι (%) και οι γυναίκες (9%), διαφορά που αντιστοιχεί σε ποσοστιαίες μονάδες. Η μικρότερη διαφορά εντοπίζεται στη βαθμίδα των Αναπληρωτών/τριών Καθηγητών/τριών. Αναλυτικά, οι άνδρες είναι (%) και οι γυναίκες (%), με αποτέλεσμα να σημειώνεται η διαφορά των ποσοστιαίων μονάδων.

18 Η βαθμίδα των Επίκουρων Καθηγητών/τριών αριθμεί τα περισσότερα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Αναλυτικά υπηρετούν μέλη ΔΕΠ, που ποσοστιαία αντιστοιχούν στο % του συνόλου των μελών ΔΕΠ του Τμήματος. Στη χαμηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα, δηλαδή των Λεκτόρων, είναι ισάριθμοι οι άνδρες και γυναίκες μέλη ΔΕΠ (%) αριθμώντας από ένα () μέλος.... Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών υπηρετούν συνολικά μέλη ΔΕΠ. Από αυτά, (%) είναι άνδρες και (%) είναι γυναίκες.... Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών (Σχολή Επιστημών Αγωγής) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,,,,, Άνδρες Γυναίκες Από το παραπάνω γράφημα προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις: Στις βαθμίδες των Καθηγητών/τριών και των Επίκουρων Καθηγητών/τριών δεν υπηρετεί καμία γυναίκα μέλος ΔΕΠ. Στη βαθμίδα των Λεκτόρων δεν υπηρετεί κανένας άνδρες μέλος ΔΕΠ Στη βαθμίδα των Αναπληρωτών/τριών Καθηγητών/τριών το ποσοστό ανδρών και γυναικών είναι ίδιο (%): αριθμούν από μέλη.

19 .. Σχολή Επιστημών & Τεχνολογιών ( ) Στην Σχολή Επιστημών & Τεχνολογιών υπηρετούν συνολικά μέλη ΔΕΠ. Από αυτά, (9%) είναι άνδρες και μόνο (9%) είναι γυναίκες. Με βάση τα σχετικά δεδομένα, προκύπτει ότι, η Σχολή Επιστημών & Τεχνολογιών, είναι μια ανδροκρατούμενη Σχολή. Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατά φύλο κατανομή των μελών ΔΕΠ της συγκεκριμένης Σχολής στις προβλεπόμενες, ιεραρχικές βαθμίδες... Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Συνολικά στοιχεία Σχολής) Άνδρες Γυναίκες Από το παραπάνω διάγραμμα προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις: Στις βαθμίδες των Αναπληρωτών/τριών Καθηγητών/τριών και των Λεκτόρων δεν έχει ενταχθεί καμία γυναίκα μέλος ΔΕΠ. Στις υπόλοιπες δύο βαθμίδες οι άνδρες μέλη ΔΕΠ είναι περισσότεροι. Η μεγαλύτερη διαφορά επισημαίνεται στη βαθμίδα των Επίκουρων Καθηγητών/τριών. Αναλυτικά, οι άνδρες είναι (9%) ενώ υπηρετεί μόνο μία () γυναίκα (%), με αποτέλεσμα να σημειώνεται η διαφορά των ποσοστιαίων μονάδων. Η συγκεκριμένη βαθμίδα αριθμεί τα περισσότερα μέλη ΔΕΠ. Αναλυτικά υπηρετούν μέλη ΔΕΠ, που ποσοστιαία αντιστοιχούν στο % του συνόλου των μελών ΔΕΠ της Σχολής. 9

20 Η Σχολή Επιστημών & Τεχνολογιών αποτελείται από πέντε () Τμήματα: το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών και το Τμήμα Επιστήμης Τεχνολογίας Υλικών. Ακολουθεί η παρουσίαση των στοιχείων με την κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ και την κατανομή κατά φύλο και βαθμίδα στα δύο Τμήματα της Σχολής Επιστημών & Τεχνολογιών.... Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών Στο Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών υπηρετούν συνολικά 9 μέλη ΔΕΠ. Από αυτά, (9%) είναι άνδρες και μόνο μία () είναι γυναίκα (%).... Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών (Σχολή Επιστημών & Τεχνολογιών) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Άνδρες Γυναίκες

21 Από το παραπάνω γράφημα προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις: Στη βαθμίδα των Καθηγητών/τριών υπηρετεί η μοναδική γυναίκα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος, ενώ δεν υπηρετεί κανένας άνδρας. Η βαθμίδα των Επίκουρων Καθηγητών/τριών αριθμεί τα περισσότερα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Αναλυτικά υπηρετούν μέλη ΔΕΠ (όλα άνδρες), που ποσοστιαία αντιστοιχούν στο % του συνόλου των μελών ΔΕΠ του Τμήματος.... Τμήμα Επιστήμης Τεχνολογίας Υλικών Στο Τμήμα Επιστήμης Τεχνολογίας Υλικών υπηρετούν συνολικά μέλη ΔΕΠ. Από αυτά, (9%) είναι άνδρες και μόνο μία () είναι γυναίκα (%).... Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Επιστήμης Τεχνολογίας Υλικών (Σχολή Επιστημών & Τεχνολογιών) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 9 9 Άνδρες Γυναίκες Από το παραπάνω γράφημα προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις: Στη βαθμίδα των Λεκτόρων δεν υπηρετεί κανένα μέλος ΔΕΠ. Η μοναδική γυναίκα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος υπηρετεί στη βαθμίδα των Επίκουρων Καθηγητών/τριών. Στην ίδια βαθμίδα οι άνδρες μέλη ΔΕΠ είναι 9 (9%). Σημειώνεται, έτσι η διαφορά των ποσοστιαίων μονάδων υπέρ των ανδρών. Η συγκεκριμένη βαθμίδα αριθμεί τα περισσότερα μέλη ΔΕΠ του τμήματος. Αναλυτικά υπηρετούν μέλη ΔΕΠ, που ποσοστιαία αντιστοιχούν στο % του συνόλου των μελών ΔΕΠ του Τμήματος.

22 .. Ανεξάρτητα Τμήματα Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων λειτουργούν επίσης, όπως ήδη έχει αναφερθεί αποτελείται τρία () Ανεξάρτητα Τμήματα. Το Τμήμα Ιατρικής, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και το Τμήμα Πλαστικών Τεχνών. Ακολουθεί η παρουσίαση των στοιχείων με την κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ και την κατανομή κατά φύλο και βαθμίδα στα τρία αυτά Τμήματα.... Τμήμα Ιατρικής Στο Τμήμα Ιατρικής υπηρετούν συνολικά μέλη ΔΕΠ. Από αυτά, (%) είναι άνδρες και (%) είναι γυναίκες.... Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Ιατρικής (Ανεξάρτητα Τμήματα) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 9 Άνδρες Γυναίκες Από το παραπάνω γράφημα προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις: Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν αριθμητικά των γυναικών και στις τέσσερις βαθμίδες. Η μεγαλύτερη αριθμητική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών μελών ΔΕΠ εντοπίζεται στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα, των Καθηγητών/τριών. Συγκεκριμένα, οι άνδρες είναι (%) και οι γυναίκες μόνο (%), με αποτέλεσμα να σημειώνεται η διαφορά των ποσοστιαίων μονάδων.

23 Η μικρότερη διαφορά εντοπίζεται στη χαμηλότερη βαθμίδα των Λεκτόρων: οι άνδρες μέλη ΔΕΠ είναι (9%) και οι γυναίκες (%), διαφορά που αντιστοιχεί σε ποσοστιαίες μονάδες. Η βαθμίδα, που αριθμεί τα περισσότερα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος είναι η βαθμίδα των Επίκουρων Καθηγητών/τριών. Αναλυτικά, υπηρετούν μέλη ΔΕΠ, αριθμός που ποσοστιαία αντιστοιχεί στο % του συνόλου των μελών ΔΕΠ του Τμήματος.... Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών υπηρετούν συνολικά μέλη ΔΕΠ. Από αυτά, τα (9%) είναι άνδρες και μόνο μία () είναι γυναίκα (%).... Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Ανεξάρτητα Τμήματα) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Άνδρες Γυναίκες Από το παραπάνω γράφημα, προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις: Στη βαθμίδα των Λεκτόρων υπηρετεί η μοναδική γυναίκα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος και η διαφορά με τους άνδρες, οι οποίοι αριθμούν (%) μέλη ΔΕΠ, αντιστοιχεί σε ποσοστιαίες μονάδες. Επίσης, η συγκεκριμένη βαθμίδα αριθμεί τα περισσότερα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Αναλυτικά υπηρετούν μέλη ΔΕΠ, που ποσοστιαία αντιστοιχούν στο 9% του συνόλου των μελών ΔΕΠ του Τμήματος. Στη βαθμίδα των Καθηγητών/τριών δεν υπηρετεί κανένα μέλος ΔΕΠ.

24 ... Τμήμα Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών Τέχνης Στο Τμήμα Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών Τέχνης υπηρετούν συνολικά μέλη ΔΕΠ, τα οποία είναι όλοι άνδρες.... Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών Τέχνης (Ανεξάρτητα Τμήματα) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,,,, Άνδρες Γυναίκες Από το παραπάνω γράφημα, προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις: Στις δύο υψηλότερες ιεραρχικά βαθμίδες δεν υπηρετεί κανένα μέλος ΔΕΠ. Η βαθμίδα των Λεκτόρων αριθμεί τα περισσότερα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Αναλυτικά υπηρετούν μέλη ΔΕΠ, που ποσοστιαία αντιστοιχούν στο % του συνόλου των μελών ΔΕΠ του Τμήματος... Σχολή Διαχείρισης Φυσικών Πόρων & Επιχειρήσεων (Παράρτημα Αγρινίου) ( ) Στη Σχολή Διαχείρισης Φυσικών Πόρων & Επιχειρήσεων (Παράρτημα Αγρινίου) υπηρετούν συνολικά μέλη ΔΕΠ. Από αυτά, (%) είναι άνδρες και μόνο (%) είναι γυναίκες. Με βάση τα σχετικά δεδομένα, προκύπτει ότι, η Σχολή Διαχείρισης Φυσικών Πόρων & Επιχειρήσεων (Παράρτημα Αγρινίου) είναι μια ανδροκρατούμενη Σχολή.

25 Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατά φύλο κατανομή των μελών ΔΕΠ της συγκεκριμένης Σχολής στις προβλεπόμενες, ιεραρχικές βαθμίδες... Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για τη Σχολή Διαχείρισης Φυσικών Πόρων & Επιχειρήσεων (Παράρτημα Αγρινίου) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Συνολικά στοιχεία Σχολής) Άνδρες Γυναίκες Από το παραπάνω διάγραμμα προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις: Στις βαθμίδες των Καθηγητών/τριών και των Επίκουρων Καθηγητών/τριών δεν υπηρετεί καμία γυναίκα μέλος ΔΕΠ. Οι υπόλοιπες δύο βαθμίδες αριθμούν από δύο () γυναίκες μέλη ΔΕΠ. Η μεγαλύτερη διαφορά επισημαίνεται στη βαθμίδα των Αναπληρωτών/τριών Καθηγητών/τριών, η οποία αριθμεί άνδρες μέλη ΔΕΠ (%), με αποτέλεσμα να σημειώνεται η διαφορά των ποσοστιαίων μονάδων. Η συγκεκριμένη βαθμίδα και εκείνη των Επίκουρων Καθηγητών/τριών αριθμούν τα περισσότερα μέλη ΔΕΠ της Σχολής. Αναλυτικά, υπηρετούν από μέλη ΔΕΠ, που ποσοστιαία αντιστοιχούν στο % του συνόλου των μελών ΔΕΠ της Σχολής. Στη βαθμίδα των Λεκτόρων η διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών αντιστοιχεί σε ποσοστιαίες μονάδες: αριθμεί άνδρες (%) και (%) γυναίκες μέλη ΔΕΠ.

21. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

21. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ . ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έτος ίδρυσης: ΨΩΦΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.... Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

18. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

18. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 8. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έτος Ίδρυσης: 99 ΨΩΦΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 8. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ... 8. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)... 8. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

7. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ . ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έτος ίδρυσης 9 ΨΩΦΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.... ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.... Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

20. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

20. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ . ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Έτος Ίδρυσης: ΚΑΝΑΒΕΛΗ ΕΛΙΑΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ(ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

13. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

13. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ . ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Έτος Ίδρυσης: 97 ΚΑΝΑΒΕΛΗ ΕΛΙΑΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)..... ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

15. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ . ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Έτος Ίδρυσης: 98 ΚΑΝΑΒΕΛΗ ΕΛΙΑΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (συνολικά στοιχεία).... Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατα φυλο και βαθμιδα (συνολικα στοιχεια).... Η κατά

Διαβάστε περισσότερα

12. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

12. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης . Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Έτος Ίδρυσης: 97 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Περιεχόμενα. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ( ).... Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (συνολικά στοιχεία).... Κατανομή των μελών ΔΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

19. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

19. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 9. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έτος Ίδρυσης: 99 ΚΑΝΑΒΕΛΗ ΕΛΙΑΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 9. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)... 9. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ... 9. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 7 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)....

Διαβάστε περισσότερα

8. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ]

8. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ] . ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ] Έτος Ίδρυσης: 9 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έτος Ίδρυσης: 9 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (Συνολικά στοιχεία). Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

5. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

5. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 9 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΠ ΣΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ). ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 9 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ( ). Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ). ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Έτος Ίδρυσης: 98 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 9. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)... 9. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

16. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

16. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ . ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έτος Ίδρυσης: 98 ΚΑΝΑΒΕΛΗ ΕΛΙΑΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)... Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

14. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

14. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ . ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Έτος Ίδρυσης: 9 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Περιεχόμενα. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ( ).... Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη Βάσεων Παν. Εξετ. 2015 από Σχ. Συμβ. ΠΕ03 Καραγιάννη Ιωαν.

Πρόβλεψη Βάσεων Παν. Εξετ. 2015 από Σχ. Συμβ. ΠΕ03 Καραγιάννη Ιωαν. ΜΟΡΙΑ 2015 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΑΣΕΙΣ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ (ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΤΙΜΗ 2015 ΑΠΟΚΛΙΣΗ 301 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 18220-18280 18250 18339 89 299 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 18480-18540 18510 18494-16 302 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια, πρέπει να βεβαιωθούν ότι η βαθμολογία τους στις Παγκύπριες Εξετάσεις δεν

Κριτήρια, πρέπει να βεβαιωθούν ότι η βαθμολογία τους στις Παγκύπριες Εξετάσεις δεν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014) Οι υποψήφιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔΙ.Π) ΕΚΠΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΠΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔΙ.Π) ΕΚΠΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΠΑ Κατάλογος τμημάτων του ΕΚΠΑ τα οποία καταγράφουν έλλειψη διοικητικού και λοιπού προσωπικού στις εκθέσεις αξιολόγησης που έχουν υποβάλει- (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ) Αναφορά Α/Α Τμήμα Ελλείψεων Προσωπικού (Ν/Ο)

Διαβάστε περισσότερα

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Α.Ε.Ι 1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Θεολογική Σχολή Θεολογίας Κοινωνικής Θεολογίας Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Νοµικής Πολιτικής Επιστήµης και ηµόσιας ιοίκησης Φιλοσοφική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προπτυχιακών φοιτητών για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προπτυχιακών φοιτητών για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης Πανεπιστημιούπολη (Μεταβατικό κτίριο), 45110 Ιωάννινα Τ: 2651007478 E: gpa_students@uoi.gr Ιωάννινα, 8 Απριλίου 2016 Αρ. Πρωτ.:2948 Κωδικός Πρόσκλησης: ΠΑ-ΕΣΠΑ-2-2016 Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

A.E.I. ΤΜΗΜΑ/ Aριθ. Π.Μ.Σ. Ποσό

A.E.I. ΤΜΗΜΑ/ Aριθ. Π.Μ.Σ. Ποσό Πίνακας κατανομής επιχορήγησης 2014 A.E.I. ΤΜΗΜΑ/ Aριθ. Π.Μ.Σ. Ποσό Εθνικό και Καποδιστριακό Αθηνών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Θεολογίας (1) 3,2 Κοινωνικής Θεολογίας (1) 3,2 Νομικής (6) 14,4 Μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 10-12-2015 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ» ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

26/02/2004 09:55:18 1 10 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ(Α.Ε.ΚΑΘ. ΕΠΙΚ.ΚΑΘ. ΤΟΥ Ν.ΙΣΤΟΡ.ΘΕΩΡ.ΕΠΙΣΤ.&ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤ.&ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ.

26/02/2004 09:55:18 1 10 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ(Α.Ε.ΚΑΘ. ΕΠΙΚ.ΚΑΘ. ΤΟΥ Ν.ΙΣΤΟΡ.ΘΕΩΡ.ΕΠΙΣΤ.&ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤ.&ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ. Ώρα: 09:55:18 Σελίδα 1 από 10 ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ(ΔΕΠ) ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΑΜΙΣΘΟΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ανακοινωθεί οι ακόλουθες προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ανακοινωθεί οι ακόλουθες προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση : Εποπτείας Ερευνητικών Φορέων Τμήμα : Α Διοικητικής & Οικονομικής Εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το 2016

Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το 2016 Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το 2016 Από το σχολικό έτος 2015-2016 θα εφαρμόζεται και στη Γ Λυκείου το (νέο) πρόγραμμα σπουδών του Γενικού Ημερήσιου Λυκείου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

3 Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1997,

3 Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1997, Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 98, 98, 986, 987, 988, 989, 99, 99, 99, 995, 997, 998, 999,,, και. Καναβέλη Ελιάνα Παλιεράκη Πόπη 8--6 . Εισαγωγή..... Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 2015 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση ποσοτικών στοιχείων σχετικά με την έμφυλη κατανομή του προσωπικού του ΕΚΠΑ

Συγκέντρωση ποσοτικών στοιχείων σχετικά με την έμφυλη κατανομή του προσωπικού του ΕΚΠΑ Συγκέντρωση ποσοτικών στοιχείων σχετικά με την έμφυλη κατανομή του προσωπικού του ΕΚΠΑ Γραφείο ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ. (2010-11) 1 Η συγκέντρωση τ ων ποσοτικών στ οι χεί ων σχετικά με την έμφυλη κατα νομή του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Πανελλήνιες 2016

ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Πανελλήνιες 2016 ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Πανελλήνιες 2016 Οι Ομάδες Προσανατολισμού Για το σχολικό έτος 2015-2016 άλλαξε ο τρόπος εισαγωγής στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ. Στη Γ Λυκείου οι μαθητές επιλέγουν μια

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Εξεταστικό Σύστημα. Πανελλήνιες 2016

Νέο Εξεταστικό Σύστημα. Πανελλήνιες 2016 Νέο Εξεταστικό Σύστημα Πανελλήνιες 2016 Νέο Εξεταστικό Σύστημα Οι Ομάδες Προσανατολισμού Για το σχολικό έτος 2015 2016 άλλαξε ο τρόπος εισαγωγής στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ. Στη Γ Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ. (Γραφείο για Θέματα Φύλου και Ισότητας) Αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας για την έμφυλη κατανομή του επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Πανεπιστήμιο ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Τμήμα. Εισακτέοι 2013

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Πανεπιστήμιο ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Τμήμα. Εισακτέοι 2013 Κωδικός τος 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά. Τμήμα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά. Τμήμα 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 227

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 227

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2015. Πανεπιστήμιο Τμήμα ΕΠ. ΠΕΔΙΟ ΜΕΤ % ΜΕΤ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2015. Πανεπιστήμιο Τμήμα ΕΠ. ΠΕΔΙΟ ΜΕΤ % ΜΕΤ % 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 90-10 -11% 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 100-5 -5% 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Πανεπιστήμιο Τμήμα ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΜΕΤΑΒΟΛΗ. http://sep4u.gr.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Πανεπιστήμιο Τμήμα ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΜΕΤΑΒΟΛΗ. http://sep4u.gr. 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 15 20% ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 15 18% 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ 2 ΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-2014 Η

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Α. ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών α) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Κωδικός Τμήματος 384 129 227 233 279 133 137 285 273 275 147 403 402 134 219 168 103 297 112 Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Τμήμα ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2016 ΘΕΩΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φ ύ λ ο κ α ι ο μ ά δ ε ς η λ ι κ ι ώ ν Κάτω των 30 ετών 30-44 45-64 65 και άνω Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις

Φ ύ λ ο κ α ι ο μ ά δ ε ς η λ ι κ ι ώ ν Κάτω των 30 ετών 30-44 45-64 65 και άνω Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Πίνακας 7. Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών κατά σχολή και τμήμα, φύλο και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές. Απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001 Σχολή και τμήμα Αμφοτέρων των

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ανακοινωθεί οι ακόλουθες προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ανακοινωθεί οι ακόλουθες προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση : Εποπτείας Ερευνητικών Φορέων Τμήμα : Α Διοικητικής & Οικονομικής Εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ανακοινωθεί οι ακόλουθες προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ανακοινωθεί οι ακόλουθες προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση : Εποπτείας Ερευνητικών Φορέων Τμήμα : Α Διοικητικής & Οικονομικής Εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Α. ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών α) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Νέες αντιστοιχίες τμημάτων

Νέες αντιστοιχίες τμημάτων Νέες αντιστοιχίες τμημάτων Η γνώση του λαβυρίνθου των αντιστοιχιών είναι απαραίτητη για τους υποψηφίους, οι οποίοι στοχεύουν σε μετακινήσεις από μια πόλη σε άλλη αλλά και από ένα τμήμα σε άλλο μέσω μετεγγραφής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΕΙ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΕΙ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΕΙ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Γενική Επιμέλεια: Καραγιάννης Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ 173 ΣΧΟΛΩΝ ΑΕΙ ΕΥΡΟΣ: R=60 (+/-

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προπτυχιακών φοιτητών για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προπτυχιακών φοιτητών για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης Πανεπιστημιούπολη (Μεταβατικό κτίριο), 45110 Ιωάννινα Τ: 2651007478 E: gpa_students@uoi.gr Ιωάννινα, 16 Νοεμβρίου 2016 Αρ. Πρωτ.:3215 Κωδικός Πρόσκλησης: ΠΑ-ΕΣΠΑ-3-2016 Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΜΑΪΟΣ 2011 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1Υ1 1Υ2 1Υ3 1Υ5 2Υ2 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8031 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1123 22 Αυγούστου 2014 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1314016975 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην αποδόµηση των έµφυλων ταυτοτήτων: προϋποθέσεις, αντιστάσεις και όρια

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην αποδόµηση των έµφυλων ταυτοτήτων: προϋποθέσεις, αντιστάσεις και όρια Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην αποδόµηση των έµφυλων ταυτοτήτων: προϋποθέσεις, αντιστάσεις και όρια Ελένη Μαραγκουδάκη Επίκ. Καθηγήτρια Τµήµα ΦΠΨ, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Tα κορίτσια φοιτούν σε ίσο ή και

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Pierce - Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος Νέο Σύστημα

Επιτυχόντες Pierce - Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος Νέο Σύστημα Επιτυχόντες Pierce - Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος 2016 - Νέο Σύστημα 16009888 ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 16009935 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 16009889 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Κωδικός Τμήματος Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα/Σχολή Πανεπιστημίου / ΤΕΙ Εισακτέων 2016

Αριθμός Κωδικός Τμήματος Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα/Σχολή Πανεπιστημίου / ΤΕΙ Εισακτέων 2016 216 215 639 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ 125 12 5 61 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & 13 12 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 1 719 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Υποψήφιοι/ες για τη Διεύθυνση και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 1986, 1988, 1990, 1997, 1998 και 2002.

2. Υποψήφιοι/ες για τη Διεύθυνση και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 1986, 1988, 1990, 1997, 1998 και 2002. 2. Υποψήφιοι/ες για τη Διεύθυνση και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 986, 988, 99, 997, 998 και 22. Παλιεράκη Καλλιόπη Περιεχόμενα 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2.. Αντικείμενο και σκοπός της έρευνας...3

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014)

Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014) Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014) 1ο Επιστηµονικό Πεδίο: Νοµικών, Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστηµών Κωδικός Τμήματος Πανεπιστήμιο Τμήμα Εισακτέοι 2013 Σελίδα 1 από 5 129

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες ανά Σχολή περιόδου 2005-2009

Επιτυχόντες ανά Σχολή περιόδου 2005-2009 Επιτυχόντες ανά Σχολή περιόδου 2005-2009 ΣΧΟΛΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 7 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 25 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ 3 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΠΑΛΑΙΟ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΠΑΛΑΙΟ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 9.544 9.848-304 -3,1% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 8.336 7.196 1.140

Διαβάστε περισσότερα

sed11fp4f : 04/01/2011 1 16 : 09:13:56 ) user ,

sed11fp4f : 04/01/2011 1 16 : 09:13:56 ) user  , sed11fp4f Ηµ/νία: 04/01/2011 Σελίδα 1 από 16 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ, ΣΥΝΟΛΟ Ευρωπαϊκή Ένωση Βαλκάνια Λοιπή Ευρώπη Αφρική Αµερική Ασία Ωκεανία ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΞΑΜΗΝΟ IT0688 ΣΠΟΥ ΩΝ,

Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΞΑΜΗΝΟ IT0688 ΣΠΟΥ ΩΝ, Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ------------------------------------------ ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- --------

Διαβάστε περισσότερα

Κουράκλης Γιάννης - Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Καλαμάτας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Σελίδα 1

Κουράκλης Γιάννης - Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Καλαμάτας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Σελίδα 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Τµήµα-Εισαγωγική Κατεύθυνση http://blogs.sch.gr/kesmes/ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ * ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ * ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

sed11fp4f : 20/01/2010 1 16 : 09:54:02 ) user ,

sed11fp4f : 20/01/2010 1 16 : 09:54:02 ) user  , sed11fp4f Ηµ/νία: 20/01/2010 Σελίδα 1 από 16 ---------------- ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ, ΣΥΝΟΛΟ Ευρωπαϊκή Ένωση Βαλκάνια Λοιπή Ευρώπη Αφρική Αµερική Ασία Ωκεανία ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΕΙ Ελλάδας: Πλήθος Κύπριων υποψηφίων με πρώτη επιλογή ανά Σχολή / Τμήμα.

ΑΑΕΙ Ελλάδας: Πλήθος Κύπριων υποψηφίων με πρώτη επιλογή ανά Σχολή / Τμήμα. ΑΑΕΙ Ελλάδας: Πλήθος Κύπριων υποψηφίων με ανά. 1 617 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 159 2 297 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 133 3 295 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 119 4 403 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Εξεταστικό Σύστημα. Πανελλήνιες 2016

Νέο Εξεταστικό Σύστημα. Πανελλήνιες 2016 Νέο Εξεταστικό Σύστημα Πανελλήνιες 2016 Νέο Εξεταστικό Σύστημα Οι Ομάδες Προσανατολισμού Για το σχολικό έτος 2015 2016 άλλαξε ο τρόπος εισαγωγής στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ. Στη Γ Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925 1 ο Επιστημονικό Πεδίο Κοινά με άλλα Επιστημονικά Πεδία 1ο και 4ο - Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Αγρίνιο) -Πολιτισμικής Τεχ/γίας και Επικ/νίας (Μυτιλήνη) -Τεχνών Ήχου και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10.338 10.651-313 -2,9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.708 8.136 572 7,0% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Τηλ: 210-3443508, Φαξ: 210-3443865

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΕΙ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΕΙ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΕΙ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Γενική Επιμέλεια: Καραγιάννης Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ 250 ΣΧΟΛΩΝ ΑΕΙ ΕΥΡΟΣ: R=60 (+/-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - 2015. Πλήθος Υποψηφίων Σχολή / Τμήμα

ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - 2015. Πλήθος Υποψηφίων Σχολή / Τμήμα ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - 05 ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 7 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 59 97 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 33 3

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει πιο κάτω τα αποτελέσματα των υποψηφίων που έχουν εξασφαλίσει θέση με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10,338 10,651-313 -2.9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8,708 8,136

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:54:18 Σελίδα 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Μ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ SEDUSER ΦΥΛΟ,

Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:54:18 Σελίδα 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Μ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ SEDUSER ΦΥΛΟ, Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:54:18 Σελίδα 1 από 7 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 59423 31713 35570 21028 23853 10685 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 15874 9137 10368 6326 5506 2811 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 3025 2124

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ 1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Σχολή Επιστημών της Αγωγής Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Τμήμα Οδοντιατρικής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΥ ΘΑ ΚΥΜΑΝΘΟΥΝ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ 2016 ΣΕ 50 ΣΧΟΛΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» ΚΑΙ «ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» Α.

ΠΟΥ ΘΑ ΚΥΜΑΝΘΟΥΝ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ 2016 ΣΕ 50 ΣΧΟΛΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» ΚΑΙ «ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» Α. ΠΟΥ ΘΑ ΚΥΜΑΝΘΟΥΝ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ 2016 ΣΕ 50 ΣΧΟΛΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» ΚΑΙ «ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» Α.ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Μετά την ανακοίνωση των στατιστικών στοιχείων του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση Βάσεων 2000-2011 για ΑΕΙ με το 90%

Σύγκριση Βάσεων 2000-2011 για ΑΕΙ με το 90% ΚΩΔ. Σχολή Σύγκριση Βάσεων 2000-2011 για ΑΕΙ με το 90% ΙΔΡΥ ΜΑ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕΙ 20182 18187 17916 17232 17268 17526 18203 18926 19519 20147 20406 19927 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7887 20 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1058 OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΜΕ/25889/3370/245 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Φίλιππος Παττούρας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Φίλιππος Παττούρας ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Φίλιππος Παττούρας Προϊστάμενος Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Τηλ.: 22 89 40 22, E-mail: pattouras.philippos@ucy.ac.cy Κυριακή, 26 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Επιστημών

1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Επιστημών 1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστήμια Τμήμα Εισαγωγική κατεύθυνση (κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου) 2014 2013 2012 127 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 19.964

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.196 7.154 42 0,6%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2011-2015 2016 1 Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΣΜΣ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, υλοποιώντας απόφαση των Πρυτανικών Αρχών, προχώρησε σε εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριµένα στον ήδη υπάρχοντα κατάλογο «οµοειδών» τµηµάτων, σχολών και προγραµµάτων προστίθενται:

Συγκεκριµένα στον ήδη υπάρχοντα κατάλογο «οµοειδών» τµηµάτων, σχολών και προγραµµάτων προστίθενται: Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της εφηµερίδας Έθνος, της 21/1/2008, µε πρόσφατη εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ προς τις ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, στις ήδη υπάρχουσες οµάδες «οµοειδών», τµηµάτων µεταξύ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ(MASTER) Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ Σ Θ Σ Θ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ(MASTER) Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ Σ Θ Σ Θ Ηµ/νία: 04/07/2006 sed12bstudme Ώρα: 13:35:45 Σελίδα 1 από 6 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 38113 18722 21799 11753 16314 6969 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 9009 5333 5938 3688 3071 1645 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 1939 1173 1219

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ. Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα ΕΤΟΥΣ 2016 ΑΡΙΘΜΟΣ. Ανώτατο. Κωδικός ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 613 ΑΣΤΕΡ 90 ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ)

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ. Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα ΕΤΟΥΣ 2016 ΑΡΙΘΜΟΣ. Ανώτατο. Κωδικός ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 613 ΑΣΤΕΡ 90 ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) Κωδικός Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 613 ΑΣΤΕΡ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 90 ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) 614 ΑΣΤΕΚ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 90 ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) 637 ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Σύµφωνα µε την υπ αρ. 67859/Β1/5-7-2006 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων «Αντιστοιχίες Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων» (ΦΕΚ Β 874) - µε τη διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.196 7.154 42 0,6%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει πιο κάτω τα αποτελέσματα των υποψηφίων που έχουν εξασφαλίσει θέση με

Διαβάστε περισσότερα

384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1

384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 Κωδικός τος 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Σχολή Τμήμα Πόλη Διανομέας Πόλη Διανομέα

Ίδρυμα Σχολή Τμήμα Πόλη Διανομέας Πόλη Διανομέα Ίδρυμα Σχολή Τμήμα Πόλη Διανομέας Πόλη Διανομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Η ΛΕΣΧΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

www.aoth.edu.gr ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

www.aoth.edu.gr ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.196 7.154

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 613 ΑΣΤΕΡ. Κωδικός. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 614 ΑΣΤΕΚ

Τμήμα ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 613 ΑΣΤΕΡ. Κωδικός. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 614 ΑΣΤΕΚ Κωδικός Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 613 ΑΣΤΕΡ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 90 ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 614 ΑΣΤΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 90 ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) 637 ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 456 16 Μαΐου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αριθμ. Φ.121/7/3684/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Κοινω νικής και Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3B\sed12pinisc2.txt 12/7/2007, 10:58:03πµ

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3B\sed12pinisc2.txt 12/7/2007, 10:58:03πµ Ηµ/νία: 12/07/2007 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΑΕΙ) Σελίδα 1 από 10 ΣΥΝΟΛΟ 32781 21088 6191 3651 1187 479 1400 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ 4616 3504 410 300 91 42

Διαβάστε περισσότερα

sep4u.gr Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ

sep4u.gr Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ Τµήµα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής ΤΟΜΕΙΣ Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΤΟΜΕΙΣ Φιλοσοφίας 9 Καθηγητές 4 Διοικητικοί υπάλληλοι 1 Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας 2 Εργαστήρια Φιλοσοφίας 12 Καθηγητές Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ Ή ΙΣΟΤΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΑ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ Ή ΙΣΟΤΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΑ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Οι πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι μπορούν να καταταχθούν σε τμήματα Α.Ε.Ι. Αυτός είναι ένας άλλος πιο μακρύς δρόμος για το Πανεπιστήμιο, που όμως πρέπει να έχεις υπόψη σου συμπληρώνοντας το Μηχανογραφικό σου. Πιο

Διαβάστε περισσότερα