5. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ"

Transcript

1 . ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 9 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΠ ΣΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ). ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ). Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΣΤΙΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ.. Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ( ).. Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ( ) 7.. Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας ( ) 8.. Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης ( ) 9.. Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων ( )..6 Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής ( )..7 Γενικό Τμήμα ( ). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

3 . Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν απαρτίζεται από σχολές αλλά από εφτά (7) Ανεξάρτητα Τμήματα. Τα Τμήματα αυτά είναι τα ακόλουθα: Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής, Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής και, τέλος, το Γενικό Τμήμα. Περισσότερες πληροφορίες για το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο δίνονται στην ιστοσελίδα: Η κατά φύλο σύνθεση του ΔΕΠ στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Συνολικά στοιχεία) Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αριθμεί συνολικά 9 μέλη ΔΕΠ. Στο γράφημα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα στατιστικά στοιχεία, απόλυτοι αριθμοί και ποσοστιαία αναλογία, που αφορούν στην κατά φύλο σύνθεση του ΔΕΠ, στο συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο.. Η κατά φύλο σύνθεση του ΔΕΠ για το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Συνολικά στοιχεία) 8% Άνδρες 6 Γυναίκες 8% Από τα δεδομένα του παραπάνω γραφήματος, παρατηρείται ότι οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο είναι πολύ λιγότερες από τους άνδρες,

4 Συγκεκριμένα, οι γυναίκες είναι μόλις (8%), ενώ οι άνδρες 6 (8%). Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ, δηλαδή, υπερτερούν των γυναικών κατά εξήντα τέσσερις (6) ποσοστιαίες μονάδες.. Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα (Συνολικά στοιχεία). Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Συνολικά στοιχεία) Άνδρες 6 Γυναίκες Καθηγητής/τρια Αναπλ. Καθηγητ. Επικ. Καθηγητ. Λέκτορας Τα δεδομένα του γραφήματος. οδηγούν στα εξής συμπεράσματα: Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν αριθμητικά των γυναικών και στις τέσσερις βαθμίδες. Η μεγαλύτερη αριθμητική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών μελών ΔΕΠ εντοπίζεται στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα του/της Καθηγητή/τριας. Παρατηρείται ότι οι άνδρες καθηγητές είναι 6 (9%) ενώ οι γυναίκες καθηγήτριες είναι μόλις (7%). Έτσι, διαπιστώνεται μια διαφορά που ανέρχεται στις 9 ποσοστιαίες μονάδες.

5 Στις αμέσως επόμενες ιεραρχικά βαθμίδες, των Αναπληρωτών/τριών και Επίκουρων Καθηγητών/τριών, η αριθμητική διαφορά μειώνεται στις 9 και 7 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα. Η ψαλίδα «κλείνει» στη βαθμίδα των Λεκτόρων. Από τα μέλη ΔΕΠ, που έχουν ενταχθεί στη συγκεκριμένη βαθμίδα, είναι άνδρες (68%) και 6 είναι γυναίκες (%). Με βάση τα παραπάνω οδηγούμαστε στη διαπίστωση ότι όσο χαμηλότερη ιεραρχικά είναι η βαθμίδα, τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό πρόσβασης των γυναικών. Αξίζει, νομίζουμε, να επισημανθεί ότι με βάση τα σχετικά στατιστικά στοιχεία ο μεγαλύτερος αριθμός των μελών ΔΕΠ στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (69) ανήκει στη βαθμίδα των Καθηγητών/τριών. Υπενθυμίζεται ότι το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών απαρτίζεται από τα εφτά (7) Ανεξάρτητα Τμήματα που αναφέραμε παραπάνω. Στα γραφήματα που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ στις βαθμίδες για το κάθε Τμήμα χωριστά.. Η κατά φύλο σύνθεση και κατανομή των μελών ΔΕΠ στις βαθμίδες ανά Τμήμα Στη συνέχεια, θα παραθέσουμε τα αντίστοιχα στατιστικά στοιχεία, δηλαδή στοιχεία που αφορούν στην κατά φύλο σύνθεση του ΔΕΠ και κατά φύλο κατανομή του στις προβλεπόμενες βαθμίδες έτσι όπως ισχύουν για τα Τμήματα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών... Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ( ) Το Τμήμα Φυτικής Παραγωγής του Γ.Π.Α., ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 989 (Π.Δ. 76/89, κεφ. Γ, άρθρο 8, ΦΕΚ 6). Στο Τμήμα Φυτικής Παραγωγής υπάρχουν συνολικά 9 μέλη ΔΕΠ. Από αυτά (7%) είναι άνδρες και μόνο (9%) είναι

6 γυναίκες. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του τμήματος είναι η εξής: Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Άνδρες Γυναίκες 6 Καθηγητής/τρια Αναπλ. Καθηγητ. Επικ. Καθηγητ. Λέκτορας Τα σημεία που αξίζει να επισημανθούν στο παραπάνω γράφημα είναι τα εξής: Η μεγαλύτερη αριθμητική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών μελών ΔΕΠ εντοπίζεται στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα την Καθηγητική. Αναλυτικότερα, οι άνδρες καθηγητές είναι 6 (9%) ενώ υπάρχει μόνο (6%) γυναίκα καθηγήτρια. Έτσι, διαπιστώνεται μια διαφορά που ανέρχεται στις 88 ποσοστιαίες μονάδες. Και στη βαθμίδα του/της Επίκουρου/ης Καθηγητή/τριας, οι άνδρες υπερέχουν με ποσοστό 8%. Σε αντίθεση με τις δύο προηγούμενες βαθμίδες, στη βαθμίδα του/της Αναπληρωτή/τριας Καθηγητή/τριας οι άνδρες ισούνται αριθμητικά με τις γυναίκες, ενώ στη χαμηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα του/της Λέκτορα οι γυναίκες (%) είναι αριθμητικά κατά μία αριθμητική μονάδα περισσότερες από τους άνδρες (7%). 6

7 .. Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ( ) Στο τμήμα Ζωικής Παραγωγής υπάρχουν συνολικά μέλη ΔΕΠ. Από αυτά 7 (7%) είναι άνδρες και μόλις 7 (9%) είναι γυναίκες. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος είναι η εξής: Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 6 Άνδρες 7 Γυναίκες 7 Καθηγητής/τρια Αναπλ. Καθηγητ. Επικ. Καθηγητ. Λέκτορας Τα σημεία που αξίζει να επισημανθούν στο παραπάνω γράφημα είναι τα εξής: Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν αριθμητικά των γυναικών και στις τέσσερις βαθμίδες. Στην ανώτερη, μάλιστα, ιεραρχικά βαθμίδα του/της Καθηγητή/τριας δεν υπάρχουν γυναίκες μέλη ΔΕΠ. Η μεγαλύτερη αριθμητική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών μελών ΔΕΠ εντοπίζεται στη βαθμίδα του/της Αναπληρωτή/τρια καθηγητή/τριας. Αναλυτικότερα, οι άνδρες είναι (8%) ενώ υπάρχει μόνο γυναίκα Αναπληρώτρια καθηγήτρια (7%). Έτσι, διαπιστώνεται μια διαφορά που ανέρχεται στις 66 ποσοστιαίες μονάδες. Στις υπόλοιπες δύο χαμηλότερες ιεραρχικά βαθμίδες, του Επίκουρου/ης καθηγητή/τριας και του/της Λέκτορα, οι άνδρες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν αριθμητικά των γυναικών. Ειδικότερα, στη βαθμίδα των Επίκουρων 7

8 καθηγητών/τριών οι άνδρες είναι (7%) και οι γυναίκες (%), ενώ στη βαθμίδα των Λεκτόρων οι άνδρες είναι (6%) και οι γυναίκες (8%)... Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας ( ) Στο Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας υπάρχουν συνολικά 7 μέλη ΔΕΠ. Από αυτά (8%) είναι άνδρες και μόνο (%) είναι γυναίκες. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος είναι η εξής: Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Τα σημεία που αξίζει να επισημανθούν στο παραπάνω γράφημα είναι τα εξής: Άνδρες μέλη ΔΕΠ υπάρχουν και στις τέσσερις βαθμίδες. Στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα του/της Καθηγητή/τριας δεν υπάρχουν γυναίκες μέλη ΔΕΠ. Στις υπόλοιπες τρεις βαθμίδες οι άνδρες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν αριθμητικά των γυναικών. Συγκεκριμένα, στη βαθμίδα των Αναπληρωτών/τριών Καθηγητών/τριών, οι άνδρες είναι (8%) και μόνο μία () είναι γυναίκα (7%). Στη βαθμίδα των Επίκουρων Καθηγητών/τριών, οι άνδρες είναι 8

9 (8%) και μόνο μία () είναι γυναίκα (%). Τέλος, στη βαθμίδα των Λεκτόρων, οι άνδρες είναι 6 (7%) και οι γυναίκες είναι μόνο (%)... Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης ( ) Στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης υπάρχουν συνολικά μέλη ΔΕΠ. Από αυτά (9%) είναι άνδρες και μόνο (8%) είναι γυναίκες. Πρόκειται δηλαδή για ακόμη ένα ανδροκρατούμενο ανεξάρτητο Τμήμα. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του τμήματος είναι η εξής: Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητής/τρια Αναπλ. Καθηγητ. Επικ. Καθηγητ. Λέκτορας Άνδρες Γυναίκες Για το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης τα σημεία που αξίζει να επισημανθούν είναι τα εξής: Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν αριθμητικά των γυναικών και στις τέσσερις βαθμίδες. Η μεγαλύτερη αριθμητική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών μελών ΔΕΠ εντοπίζεται στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα του/της Καθηγητή/τριας. Αναλυτικότερα, οι άνδρες είναι 9 (9%) ενώ υπάρχει μόνο (%) γυναίκα Καθηγήτρια. Έτσι, διαπιστώνεται μια διαφορά που ανέρχεται στις 8 ποσοστιαίες μονάδες. 9

10 Στην επόμενη ιεραρχικά βαθμίδα, δηλαδή των Αναπληρωτών/τριών Καθηγητών/τριών, ανήκει και η δεύτερη γυναίκα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος (%), ενώ οι άνδρες είναι (8%). Στις βαθμίδες του/της Επίκουρου/ης Καθηγητή/τριας και του/της Λέκτορα οι γυναίκες απουσιάζουν... Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων ( ) Στο Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων υπάρχουν συνολικά μέλη ΔΕΠ. Από αυτά, (79%) είναι άνδρες και μόνο (%) είναι γυναίκες. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του τμήματος είναι η εξής: Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,,, Άνδρες Γυναίκες,, Καθηγητής/τρια Αναπλ. Καθηγητ. Επικ. Καθηγητ. Λέκτορας Τα σημεία που αξίζει να επισημανθούν στο παραπάνω γράφημα, για το Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι τα εξής: Άνδρες μέλη ΔΕΠ εμφανίζονται και στις τέσσερις βαθμίδες. Στις βαθμίδες των Καθηγητών/τριών και των Αναπληρωτών/τριών Καθηγητών/τριών δεν υπάρχουν καθόλου γυναίκες. Ενώ, στις βαθμίδες των Επίκουρων Καθηγητών/τριών και των Λεκτόρων υπάρχει η αριθμητική

11 διαφορά δύο () αριθμητικών μονάδων στη βαθμίδα των Επίκουρων Καθηγητών/τριών και μίας () μονάδας στη βαθμίδα των Λεκτόρων...6 Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής ( ) Στο Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής υπάρχουν συνολικά μέλη ΔΕΠ. Από αυτά 8 (9%) είναι άνδρες και μόνο (%) είναι γυναίκες. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος είναι η εξής: Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Άνδρες 8 Γυναίκες Καθηγητής/τρια Αναπλ. Καθηγητ. Επικ. Καθηγητ. Λέκτορας Το Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής είναι ένα ακόμη ανδροκρατούμενο Τμήμα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συγκεκριμένα: Άνδρες μέλη ΔΕΠ υπάρχουν και στις τέσσερις βαθμίδες. Οι γυναίκες απαρτίζουν μόλις το % του συνόλου των μελών ΔΕΠ και ανήκουν στις βαθμίδες των Καθηγητών/τριών και των Λεκτόρων. Στις άλλες δύο βαθμίδες, των Αναπληρωτών/τριών και Επίκουρων Καθηγητών/τριών δεν υπάρχουν γυναίκες.

12 Στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα, δηλαδή των Καθηγητών/τριών, οι άνδρες είναι (88%) και οι γυναίκες μόνο (%). Παρατηρείται δηλαδή μια αριθμητική διαφορά 76 ποσοστιαίων μονάδων. Η διαφορά μειώνεται στη βαθμίδα των Λεκτόρων όπου υπάρχουν άνδρες και γυναίκα μέλη ΔΕΠ...7 Γενικό Τμήμα ( ) Το Γενικό Τμήμα του Γ.Π.Α. ιδρύθηκε το έτος 989 με την κατάτμηση των Τμημάτων Γεωργικής Παραγωγής και Γεωργικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ 66/ Τεύχος Πρώτο, Π.Δ. υπ αριθμ. 77, κεφάλαιο Γ, άρθρο 8). Στο Γενικό Τμήμα υπάρχουν συνολικά 8 μέλη ΔΕΠ. Από αυτά 6 (9%) είναι άνδρες και μόνο (7%) είναι γυναίκες. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος είναι η εξής: Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Γενικού Τμήμα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Άνδρες 6 Γυναίκες Καθηγητής/τρια Αναπλ. Καθηγητ. Επικ. Καθηγητ. Λέκτορας Το Γενικό Τμήμα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι ένα ακόμη ανδροκρατούμενο Τμήμα. Συγκεκριμένα: Άνδρες μέλη ΔΕΠ εμφανίζονται και στις τέσσερις βαθμίδες.

13 Οι γυναίκες απαρτίζουν το 7% του συνόλου των μελών ΔΕΠ και ανήκουν στις βαθμίδες των Καθηγητών/τριών και των Επίκουρων Καθηγητών/τριών. Στις άλλες δύο βαθμίδες, των Αναπληρωτών/τριών Καθηγητών/τριών και των Λεκτόρων δεν υπάρχουν γυναίκες. Στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα, δηλαδή των Καθηγητών/τριών, οι άνδρες είναι 9 (9%) και μόνο (%) γυναίκα. Παρατηρείται δηλαδή μια αριθμητική διαφορά 8 ποσοστιαίων μονάδων.. Συμπεράσματα Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αριθμεί συνολικά 9 μέλη ΔΕΠ. Από τα συνολικά δεδομένα που συγκεντρώθηκαν παρατηρείται ότι οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο είναι πολύ λιγότερες από τους άνδρες, Συγκεκριμένα, οι γυναίκες είναι μόλις (8%), ενώ οι άνδρες 6 (8%). Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ, δηλαδή, υπερτερούν των γυναικών κατά εξήντα τέσσερις (6) ποσοστιαίες μονάδες. Όσον αφορά την κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα, συνολικά για το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, τα σημεία που αξίζει να επισημανθούν είναι τα εξής: Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν αριθμητικά των γυναικών και στις τέσσερις βαθμίδες. Η μεγαλύτερη αριθμητική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών μελών ΔΕΠ εντοπίζεται στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα του/της Καθηγητή/τριας. Αναλυτικότερα, οι άνδρες Καθηγητές είναι 6 (9%) ενώ οι γυναίκες Καθηγήτριες είναι μόλις (7%). Έτσι, διαπιστώνεται μια διαφορά που ανέρχεται στις 9 ποσοστιαίες μονάδες. Με βάση τα σχετικά στατιστικά στοιχεία προκύπτει ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των μελών ΔΕΠ στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (69) ανήκει στη βαθμίδα των Καθηγητών/τριών. Από την άλλη μεριά, ο μεγαλύτερος αριθμός των γυναικών μελών ΔΕΠ (66%) έχει ενταχθεί στις δύο χαμηλότερες ιεραρχικά βαθμίδες, των Επίκουρων Καθηγητριών και των Λεκτόρων.

14 Με βάση τα παραπάνω οδηγούμαστε στη διαπίστωση ότι όσο χαμηλότερη ιεραρχικά είναι η βαθμίδα, τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό πρόσβασης των γυναικών. Από τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην κατά φύλο σύνθεση του ΔΕΠ και κατά φύλο κατανομή του στις προβλεπόμενες βαθμίδες έτσι όπως ισχύουν για τα Τμήματα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τα συμπεράσματα είναι τα εξής: Και τα εφτά (7) Τμήματα του Πανεπιστημίου είναι καθαρά ανδροκρατούμενα. Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ υπερτερούν αριθμητικά των γυναικών και στις τέσσερις βαθμίδες και στα εφτά (7) Τμήματα. Στα τέσσερα από τα εφτά Τμήματα, η μεγαλύτερη αριθμητική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών μελών ΔΕΠ εντοπίζεται στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα του/της Καθηγητή/τριας. Συγκεκριμένα, εντοπίζεται στα Τμήματα: Φυτικής Παραγωγής, Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής και στο Γενικό Τμήμα. Στα υπόλοιπα τρία Τμήματα, δηλαδή στα Τμήματα: Ζωικής Παραγωγής, Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, στη βαθμίδα των Καθηγητών/τριών δεν υπάρχουν καθόλου γυναίκες.

20. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

20. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ . ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Έτος Ίδρυσης: ΚΑΝΑΒΕΛΗ ΕΛΙΑΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ(ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 7 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)....

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έτος Ίδρυσης: 9 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (Συνολικά στοιχεία). Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

16. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

16. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ . ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έτος Ίδρυσης: 98 ΚΑΝΑΒΕΛΗ ΕΛΙΑΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)... Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών. «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών» Τελικός Δικαιούχος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Μελέτη διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών. «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών» Τελικός Δικαιούχος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) Μελέτη διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Συντάκτες Παναγιώτης Αγγελίδης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ. Περικλής Λατινόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ε. Γαβρά v ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Νίκος Ε. Ντερµανάκης

Περιεχόµενα. Νίκος Ε. Ντερµανάκης Σ τ α τ ι σ τ ι κ ό ε λ τ ί ο 1 Ο Ι ο ύ ν ι ο ς 2 0 0 4 Το εύρος της «γυάλινης οροφής» σε επιλεγµένους κλάδους στην Ελλάδα Νίκος Ε. Ντερµανάκης Περιεχόµενα Το εύρος της «γυάλινης οροφής» σε οµάδες κλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών. Οκτώβριος 2010 Αρχική έκδοση

Μελέτη διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών. Οκτώβριος 2010 Αρχική έκδοση ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) Μελέτη διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Oμάδα Eργασίας: Αφ. Δαΐκου, Δ. Πινότση

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Oμάδα Eργασίας: Αφ. Δαΐκου, Δ. Πινότση ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Oμάδα Eργασίας: Αφ. Δαΐκου, Δ. Πινότση «Η Υγεία και η Ασφάλεια της Εργασίας στην εκπαίδευση» ISBN: 978-960-6818-26-4 Α Έκδοση: 2013 Copyright Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 14. OI ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΗΜΕΡΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 14. OI ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΗΜΕΡΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 14. OI ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΗΜΕΡΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Oµάδα Έρευνας του ΕΛΙΑΜΕΠ ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα «ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα «ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα «ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2008/2009

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2008/2009 1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΜΩΝ Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2008/2009 2 Πίνακας περιεχομένων 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης... 3 2. Παρουσίαση του Τμήματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά Έτη 2010-2012 Ιανουάριος 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.......................................

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.28 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 27 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 1 Δεκεμβρίου 21 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με μειωμένους ρυθμούς συνεχίζεται η αύξηση κατά 2,3 στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και κατά 4,7 στην πρόσβαση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (ΕΛΙΑΜΕΠ 2005) 12. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (ΕΛΙΑΜΕΠ 2005) 12. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (ΕΛΙΑΜΕΠ 2005) 12. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Γιώργος Παγουλάτος Επίκουρος Καθηγητής, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ηµήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 4 Ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑ Α ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΑ Α ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Τµήµα Τεκµηρίωσης Ε&Τ εικτών Μάρτιος 2002 ΕΛΛΑ Α ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λάουρα ΜΑΡΑΤΟΥ-ΑΛΙΠΡΑΝΤH,

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων

Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Πανεπιστημιούπολη, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Iλίσια, 157 71 Aθήνα τηλ.: 210 72 75 220, fax: 210 72 75 214 e-mail: gd@di.uoa.gr http://career-office.uoa.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Directorate-General for Education and Culture Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα 2005/06 European Commission 8. Εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Περιεχόμενα Σελίδα Επιτελική σύνοψη 4 Εισαγωγή 9 Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Ενότητα Α Ανάλυση Συνολικού Τομέα Μεταποίησης 14 Α.1 Α.2 Α.2.1 Α.2.2 Α.2.3 Α.2.4 Α.2.5 Η θέση της Μεταποίησης στην ελληνική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Ε ιστηµονικοί Υ εύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Ιανουάριος 2014 Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Α.Μ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Α.Μ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η απορρόφηση των πτυχιούχων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα