ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ A HYBRID TRANSMISSION SYSTEM

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ A HYBRID TRANSMISSION SYSTEM"

Transcript

1 ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Ι. Γράβαλος *, Θ. Γιαλαμάς, Δ. Κατέρης, Ζ. Τσιρόπουλος και Π. Ξυραδάκης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων, Λάρισα * ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει το σχέδιο ενός υβριδικού συστήματος μετάδοσης της κίνησης. Το προτεινόμενο σχέδιο περιλαμβάνει ένα μειωτήρα, μία υδροστατική μετάδοση και ένα διβάθμιο μηχανικό κιβώτιο. Η υδροστατική μετάδοση αποτελείται από μία αντλία και δύο κινητήρες μεταβλητού όγκου. Η μέγιστη δύναμη έλξης επιτυγχάνεται στην πρώτη βαθμίδα σχέσεων του διβάθμιου μηχανικού κιβωτίου, ενώ η μέγιστη ταχύτητα πορείας επιτυγχάνεται στη δεύτερη βαθμίδα σχέσεων. Τα πλεονεκτήματα αυτού του συστήματος μετάδοσης είναι: η απλοποίηση της κινηματικής αλυσίδας, ο εύκολος χειρισμός, η δυνατότητα πλήρους ελέγχου των αλλαγών της ταχύτητας κατά την κίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω, η δυνατότητα πέδησης της κίνησης και η ασφάλιση έναντι υπερφορτίσεων. Λέξεις κλειδιά: κινηματική αλυσίδα, υδροστατική μετάδοση, αυτοκινούμενα γεωργικά μηχανήματα. A HYBID TANSMISSION SYSTEM I. Gravals *, Th. Gialamas, D. Kateris, Z. Tsirpuls ad P. Xyradakis Techlgical Educatial Istitute f Larissa, Faculty f Agricultural Techlgy, Departmet f Bisystems Egieerig, Larissa, Greece. * ABSTACT Aim f this wrk is t preset the develpmet f hybrid trasmissi system fr selfprpelled agricultural machiery. The prpsed hybrid trasmissi system icludes a reducig uit, a hydrstatic trasmissi ad a tw-speed rage gearbx. A hydraulic pump ad tw hydraulic mtrs f variable vlume cstitute the hydrstatic trasmissi. The biggest frce f tracti is achieved i the first speed rage f the gearbx, while the highest speed is achieved i the secd speed rage f the gearbx. The advatages f this type f trasmissi system are: the simplificati f drive chai, the easy hadlig, the pssibility f cmplete ctrl f chages f speed the mve, frward r reverse, the pssibility f brakig ad the isurace agaist vercharges. Key wrds: drive chai, hydrstatic trasmissi, self-prpelled agricultural machiery. 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος Η Γεωργική Μηχανική και η Μηχανική Βιοσυστημάτων στην εποχή των βιοκαυσίμων και των κλιματικών αλλαγών, Θεσσαλονίκη, 8-10 Οκτωβρίου

2 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα συστήματα υδραυλικής ισχύος αποτελούν σήμερα μία από τις σημαντικότερες τεχνολογίες μετάδοσης ενέργειας που εφαρμόζονται σε πολλές κατηγορίες μηχανημάτων όπως γεωργικά, δασικά, χωματουργικά κ.ά. Τα γεωργικά μηχανήματα χρησιμοποιούν συστήματα υδραυλικής ισχύος στους μηχανισμούς μετάδοσης, πέδησης και κατευθύνσεως (Τσατσαρέλης, 1997). Στα αυτοκινούμενα γεωργικά μηχανήματα, τα μηχανικά συστήματα μετάδοσης της κίνησης είναι δυνατόν να αντικατασταθούν από υδροστατικά συστήματα. Τα υδροστατικά συστήματα είναι υδραυλικά συστήματα ισχύος αποτελούμενα, στην πιο απλή τους μορφή, από ένα ζεύγος αντλίας-υδραυλικού κινητήρα που συνεργάζεται για την αποτελεσματική μεταφορά της ισχύος, υπό τη μορφή ροπής στρέψεως. Τα τέσσερα υδραυλικά στοιχεία που δίνουν το συνδυασμό αντλίας-κινητήρα είναι: αντλία σταθερού όγκου, αντλία μεταβλητού όγκου, κινητήρας σταθερού όγκου και κινητήρας μεταβλητού όγκου. Ο συνδυασμός των ανωτέρω υδραυλικών στοιχείων σε ένα υδροστατικό σύστημα δίνει διαφορετικά χαρακτηριστικά λειτουργίας στην έξοδό του. Ο κινητήρας μετατρέπει την υδραυλική ενέργεια του ρευστού μέσου που διοχετεύεται σε αυτόν υπό πίεση μέσω της συζευγμένης στο κύκλωμα αντλίας, σε μηχανική ενέργεια περιστροφικής κίνησης. Οι στροφές της αντλίας λαμβάνονται ως σταθερές. Η μεταβολή των στροφών της αντλίας, γεγονός που συμβαίνει στην πράξη, έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία και άλλων συνδυασμών. Η αποδιδόμενη ισχύς είναι ανάλογη της πίεσης λειτουργίας του κυκλώματος και της παροχής της αντλίας. Η ροπή στρέψης εξαρτάται από τον όγκο (παροχή) αντλίας-κινητήρα και την πίεση λειτουργίας του κυκλώματος. Τα πλεονεκτήματα ενός υδροστατικού συστήματος είναι: i) απεριόριστη και αδιαβάθμητη μεταβολή των στροφών και της ροπής στρέψης, ii) έλεγχος της ταχύτητας και της ροπής στρέψης του κινητήρα από απόσταση και με μεγάλη ακρίβεια, iii) άμεση και δίχως κραδασμούς αναστροφή της περιστροφικής κίνησης του κινητήρα, iv) εύκολος χειρισμός σε περίπτωση βλάβης (Kpáček, 1986; Μαυρίδης, 1987; Κωστόπουλος, 1999; Παναγιωτόπουλος, 2008). Ο Harms (2000) παρουσιάζει τις τρέχουσες αδυναμίες των υδραυλικών συστημάτων ισχύος και επικεντρώνεται στις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που θα προκύψουν στον μέλλον από τη χρήση αυτής της τεχνολογίας. Σύμφωνα με την μελέτη που πραγματοποίησε, τα υδραυλικά συστήματα ισχύος γνωρίζουν μία ταχύτατη διάδοση κυρίως σε εφαρμογές στα βαρέως τύπου αυτοκινούμενα οχήματα, καταλαμβάνοντας μικρότερο όγκο σε σχέση με την ισχύ που θα πρέπει να αποδώσουν, καταναλώνοντας και εξοικονομώντας ενέργεια, προσφέροντας μεγάλες δυνατότητες προσομοίωσης και γρήγορης διαμόρφωσης πρωτοτύπων. Οι Prasetiawa κ.ά. (1999) ανέπτυξαν ένα μοντέλο συστήματος μετάδοσης της κίνησης για χωματουργικά μηχανήματα με σκοπό να μελετήσουν τη δυνατότητα βελτιστοποίησης μεταφοράς της ισχύος σε υδροστατικές μεταδόσεις. Οι Farkas κ.ά. (2005) παρουσίασαν το μοντέλο ενός συστήματος μετάδοσης της κίνησης τύπου CVT. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής έδειξαν ότι τα συστήματα αυτά παρουσιάζουν αποδοτικότερη μετάδοση της ισχύος και χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου σε σχέση με τα κιβώτια τύπου Pwershift. Ο Schulte (2007) παρουσιάζει το μοντέλο ενός συστήματος έλεγχου υδροστατικής μετάδοσης, το οποίο βασίζεται στην εφαρμογή ενός πολυμεταβλητού συστήματος ασαφούς λογικής με ανατροφοδότηση. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η σχεδίαση ενός υβριδικού συστήματος μετάδοσης της κίνησης (συνδυασμός υδροστατικής και μηχανικής μετάδοσης) κατάλληλο για αυτοκινούμενα γεωργικά μηχανήματα, όπως είναι ο γεωργικός ελκυστήρας. Για το λόγο αυτό, αναπτύχθηκε η κατάλληλη μεθοδολογία υπολογισμού του υβριδικού αυτού συστήματος μετάδοσης και έγινε θεωρητική διερεύνηση της καμπύλης έλξης του για επιλεγμένο ελκυστήρα. 442

3 Γεωργικά Μηχανήματα - Εξοπλισμοί 2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 2.1. ΤΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Το προτεινόμενο σχέδιο συστήματος μετάδοσης της κίνησης παρουσιάζεται στο Σχήμα 1 και περιλαμβάνει μία υδροστατική μετάδοση (ΥΣΜ), η οποία λαμβάνει κίνηση από τη μηχανή εσωτερικής καύσης μέσω του κιβωτίου (Μ1) και ένα διβάθμιο μηχανικό κιβώτιο (Μ2) μετά την υδροστατική μετάδοση. Το κιβώτιο Μ1 λειτουργεί ως μειωτήρας της μηχανής εσωτερικής καύσης, ώστε να επιτυγχάνει τις τεχνικές συνθήκες για τις μέγιστες στροφές της υδροστατικής μετάδοσης. Η υδροστατική μετάδοση αποτελείται από μία αντλία (ΥΑ) μεταβλητού όγκου και δύο κινητήρες (ΥΚ) επίσης μεταβλητού όγκου (ΥΣΜ=ΥΑ+2ΥΚ). Στην έξοδο του διβάθμιου μηχανικού κιβωτίου είναι δυνατόν να λάβουμε το συνολικό εύρος κλιμάκωσης (περιοχή ρυθμίσεως) των σχέσεων. Η μέγιστη δύναμη έλξης επιτυγχάνεται στην πρώτη βαθμίδα σχέσεων, ενώ η μέγιστη ταχύτητα πορείας επιτυγχάνεται στη δεύτερη βαθμίδα σχέσεων. Σχήμα 1. Το σχέδιο του υβριδικού συστήματος μετάδοσης της κίνησης. Το ανωτέρω σύστημα υδροστατικής μετάδοσης είναι ένα κλειστό υδραυλικό κύκλωμα, στο οποίο το επιστρεφόμενο ρευστό μέσο (λάδι) από τους υδραυλικούς κινητήρες τροφοδοτεί αμέσως την είσοδο της αντλίας. Για την αναπλήρωση του ρευστού που χάνεται λόγω απωλειών, χρησιμοποιείται μία βοηθητική αντλία μικρής παροχής. Ο χειρισμός του κλειστού υδροστατικού συστήματος μετάδοσης γίνεται με μηχανισμό υπηρέτησης και τη βοήθεια βαλβίδων ελέγχου. Μία ανακουφιστική βαλβίδα προστατεύει το κύκλωμα ελέγχου της αντλίας. Επίσης, ζεύγος ανακουφιστικών βαλβίδων προστατεύουν τους κινητήρες από υπερφορτίσεις ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τον υπολογισμό του υβριδικού συστήματος μετάδοσης της κίνησης συνοψίζεται σε είκοσι βήματα: 443

4 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος 1) Ολική περιοχή ρυθμίσεως (λειτουργίας) συστήματος μετάδοσης: F max vmax p = (1) P 2) Περιοχή ρυθμίσεως υδροστατικής μετάδοσης: = (2) p 3) Μέγιστη περιοχή ρυθμίσεως υδραυλικών κινητήρων: ta 9 β = (3) ta 18 2mi 1 Hmax = (4) β 2mi 4) Ελάχιστη περιοχή ρυθμίσεως υδραυλικής αντλίας: = (5) HGmi HMmax 5) Απαιτούμενη ισχύς υδραυλικής αντλίας: P HGmi =P HGmi (6) 6) Επιλογή υδραυλικής αντλίας: PHGmax πίνακας τεχνικών δεδομένων 7) Περιοχή ρυθμίσεως υδραυλικής αντλίας για τη μέγιστη αξιοποίηση της ισχύος: PHGmax = (7) P HG 1mi 1 β = (8) HG 8) Σχέση μετάδοσης μειωτήρα (Μ1): max i= (9) 9) Ελάχιστη πίεση κατά την αρχική ρύθμιση: p mi = p max β 1mi (10) 10). Στροφές υδραυλικής αντλίας κατά τη μέγιστη εκμετάλλευση της ισχύος: = i (11) 1max max 1max max (12) 11) Απαιτούμενη ισχύς υδραυλικών κινητήρων: P P ZHM = (13) β 1mi 12) Επιλογή υδραυλικών κινητήρων: P πίνακας τεχνικών δεδομένων HMmax PHMmax = PHM1max + PHM2max (14) 13) Βαθμός αξιοποίησης περιοχής ρυθμίσεως υδραυλικών κινητήρων: HM = β 1mi (15) 1 β = (16) 2mi HM 14) Μέγιστες επιτρεπόμενες στροφές υδραυλικών κινητήρων: = = (17) 2max 21max 22max 444

5 ( ) 2max 2 1mi Γεωργικά Μηχανήματα - Εξοπλισμοί = β (18) 15) Θεωρητικές μέγιστες στροφές υδραυλικών κινητήρων: = = (19) 2max 21max 22max V = g1 2max max HM Vg2 16) Ελάχιστες στροφές υδραυλικών κινητήρων: = = (21) 2mi 21mi 22mi V = β g1 2mi 1 1mi Vg2 17) Έλεγχος της τιμής που αφορά την περιοχή ρυθμίσεως υδροστατικής μετάδοσης: 2max = (23) 2mi Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να διερευνηθεί εάν η ισχύς των υδραυλικών κινητήρων είναι πλήρως αξιοποιήσιμη, δηλαδή να ελεγχθεί εάν η τιμή του που υπολογίστηκε στο 2 ο βήμα συμπίπτει με την τιμή του που βρέθηκε στο 17 ο βήμα. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ταύτιση τιμών, τότε θα πρέπει να διορθωθεί η περιοχή ρυθμίσεως της υδροστατικής μετάδοσης με ορθότερη επιλογή της σχέσης μετάδοσης i του μειωτήρα (Μ1) και η ανωτέρω διαδικασία υπολογισμών θα πρέπει να επαναληφθεί. 18) Επιλογή και υπολογισμός σχέσεων διβάθμιου μηχανικού κιβωτίου: i 3= i 4= 1 (24) i1 επιλέγεται i1 i= (25) 2 19) Εύρος στροφών στην έξοδο διβάθμιου μηχανικού κιβωτίου: 31mi = i i 1 31max = 32mi = (27) i i 1 32max = (28) i i 2 20) Τελικές ταχύτητες στις ακραίες στροφές: 3,6 31mi d π v 31mi = v mi = (29) 60 ik 3,6 31max d π v 31max = v 32mi = (30) 60 ik 3,6 32max d π v 32max = v max = (31) 60 ik Όπου: β 1 -γωνία κλίσης πλάκας στήριξης εμβόλων υδραυλικής αντλίας, β 2 -γωνία κλίσης πλάκας στήριξης εμβόλων υδραυλικού κινητήρα, d-διάμετρος κινητήριων τροχών συστήματος μετάδοσης κίνησης [m], F max -μέγιστη δύναμη έλξης [N], i -σχέση μετάδοσης μειωτήρα, i 1 -πρώτη σχέση μετάδοσης διβάθμιου μηχ. κιβωτίου, i 2 -δεύτερη (20) (22) (26) 445

6 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος σχέση μετάδοσης διβάθμιου μηχ. κιβωτίου, i 3 -σχέση μετάδοσης μεταξύ δεύτερου υδραυλικού κινητήρα και διβάθμιου μηχ. κιβωτίου, i 4 -σχέση μετάδοσης μεταξύ πρώτου υδραυλικού κινητήρα και διβάθμιου μηχ. κιβωτίου, i k -σχέση μετάδοσης μεταξύ άξονα εξόδου διβάθμιου μηχ. κιβωτίου και κινητήριων τροχών ελκυστήρα, -ονομαστικές στροφές μηχανής εσωτερικής καύσης [rpm], -στροφές μηχανής εσωτερικής καύσης κατά τη μέγιστη ροπή στρέψης [rpm], max -μέγιστες στροφές μηχανής εσωτερικής καύσης [rpm], max -μέγιστες στροφές υδραυλικής αντλίας [rpm], 1max -υπερβαίνουσες το όριο στροφές υδραυλικής αντλίας [rpm], 2 -στροφές υδραυλικού κινητήρα [rpm], 2max -μέγιστες θεωρητικές στροφές υδραυλικού κινητήρα [rpm], " 2max -μέγιστες επιτρεπόμενες στροφές υδραυλικού κινητήρα [rpm], 2mi -ελάχιστες στροφές υδραυλικού κινητήρα [rpm], 21 & 22 -στροφές πρώτου & δευτέρου υδραυλικού κινητήρα [rpm], 31mi -ελάχιστες στροφές άξονα εξόδου διβάθμιου μηχ. κιβωτίου κατά την πρώτη σχέση μετάδοσης [rpm], 32mi -ελάχιστες στροφές άξονα εξόδου διβάθμιου μηχ. κιβωτίου κατά τη δεύτερη σχέση μετάδοσης [rpm], P -ισχύς θερμικού κινητήρα στις ονομαστικές στροφές [kw], P HG -ισχύς υδραυλικής αντλίας [kw], P HM -ισχύς υδραυλικού κινητήρα [kw], P ZHM -μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς υδραυλικών κινητήρων [kw], p-υδραυλική πίεση [MPa], -περιοχή ρυθμίσεως υδροστατικής μετάδοσης, p -ολική περιοχή ρυθμίσεως συστήματος μετάδοσης, V g -γεωμετρικός όγκος υδραυλικών στοιχείων, v 31mi -ελάχιστη ταχύτητα μετακίνησης [km/h], v 31max -μέγιστη ταχύτητα μετακίνησης κατά την πρώτη σχέση μετάδοσης [km/h], v 32max -μέγιστη ταχύτητα μετακίνησης κατά τη δεύτερη σχέση μετάδοσης [km/h]. Προκειμένου, στο ανωτέρω υβριδικό σύστημα μετάδοσης, να διερευνηθεί το ορθό της διαδικασίας υπολογισμού, επιλέχτηκε η μελέτη να γίνει επί ενός ελκυστήρα με συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία δίδονται στον Πίνακα 1. Τέλος, τα υδραυλικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στο σχεδιασμό της υδροστατικής μετάδοσης, είναι με αξονική διάταξη εμβόλων και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά ελήφθησαν από σχετικό εγχειρίδιο της SAUE SUNDSTAND (Πίνακας 2). Πίνακας 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά ελκυστήρα Μέγιστη ισχύς θερμικού κινητήρα Ονομαστικές στροφές θερμικού κινητήρα Στροφές θερμικού κινητήρα κατά τη μέγιστη ροπή στρέψης Μέγιστες στροφές κινητήρα Μέγιστη δύναμη έλξης Μέγιστη ταχύτητα μετακίνηση ελκυστήρα P =84 kw N =2200 rpm =1500 rpm max =2420 rpm F max =45 kn v max =25 km/h Πίνακας 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά υδραυλικών στοιχείων (αντλίας & κινητήρων) υδροστατικής μετάδοσης, πίεση κυκλώματος p=35 MPa Γεωμετρικό όγκος υδραυλικών στοιχείων V g =51,6 cm 3 Μέγιστες στροφές υδραυλικών στοιχείων max =3100 rpm Μέγιστη ισχύς υδραυλικών στοιχείων P max =93,309 kw 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η διαστασιολόγηση του ανωτέρω υβριδικού συστήματος μετάδοσης έγινε με τη βοήθεια ενός λογισμικού, το οποίο αναπτύχθηκε σε Visual Basic ειδικά για το σκοπό αυτό. Στο σχήμα 2 παρουσιάζεται η οθόνη εκτέλεσης των υπολογισμών. 446

7 Γεωργικά Μηχανήματα - Εξοπλισμοί Σχήμα 2. Οθόνη εκτέλεσης υπολογισμών υδροστατικής και μηχανικής μετάδοσης. Στην ανωτέρω διαδικασία θεωρητικών υπολογισμών της υδροστατικής μετάδοσης, δεν ελήφθη υπόψη ο βαθμός απόδοσης (η). Στην περίπτωση, που συνυπολογιστεί ο βαθμός απόδοσης, η ισχύς με την οποία υπολογίζεται η περιοχή ρυθμίσεως γίνεται αυτομάτως P η<p. Επομένως, η απαιτούμενη ισχύς θα είναι μικρότερη της θεωρητικής. Οι τιμές των F max και p max παραμένουν σταθερές αλλά για μικρότερη τιμή του β 1mi σε σχέση με τη θεωρητική. Η πραγματική τιμή του v max, εάν παραμείνουν αμετάβλητες οι θεωρητικές τιμές των σχέσεων του διβάθμιου μηχανικού κιβωτίου, θα είναι οπωσδήποτε μικρότερη της θεωρητικής. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνει διόρθωση των σχέσεων του διβάθμιου μηχανικού κιβωτίου σύμφωνα με την απόδοση της υδροστατικής μετάδοσης. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να αναφερθεί ότι έγινε επίσης επαλήθευση των ανωτέρω αποτελεσμάτων σύμφωνα με την μέθοδο του Mrtes (1979). Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, είναι ορθό αρχικά να γίνονται γρήγορα οι υπολογισμοί με βάση τις θεωρητικές παραμέτρους, να ορίζεται το μέγεθος των υδραυλικών στοιχείων ισχύος της υδροστατικής μετάδοσης και στο τέλος να ακολουθεί ο πειραματικός προσδιορισμός βάσει του βαθμού απόδοσης. Τα συστήματα μετάδοσης που εμφανίζουν επικαλύψεις στην κλιμάκωση των σχέσεων έχουν μικρότερη περιοχή ρύθμισης με μικρότερες απώλειες ισχύος. Αντιθέτως, τα συστήματα μετάδοσης που παρουσιάζουν κενά στην κλιμάκωση των σχέσεων έχουν μεγαλύτερη περιοχή ρύθμισης με μεγαλύτερες απώλειες κατά τη μεταφορά της ισχύος. Επομένως, ως καταλληλότερα θεωρούνται τα συστήματα μετάδοσης των οποίων η κλιμάκωση γίνεται χωρίς κενά ή επικαλύψεις. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Πίνακα 3, το προτεινόμενο σχέδιο υβριδικού συστήματος μετάδοσης δεν εμφανίζει επικαλύψεις ή κενά. Η κλιμάκωση των ταχυτήτων σε συνάρτηση της δύναμη έλξης (θεωρητική καμπύλη έλξης) απεικονίζεται στο Σχήμα 3. Πίνακας 3. Κλιμάκωση ταχυτήτων συστήματος μετάδοσης. Σύστημα Μετάδοσης V mi =V 31mi V 31max = V 32mi V max = V 32max Μειωτήρας + (ΥΣΜ=ΥΑ+2ΥΚ) + Διβάθμιο Μηχ. Κιβώτιο 4,18 km/h 11,85 km/h 22,85 km/h 447

8 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος 448 Σχήμα 3. Θεωρητική καμπύλη έλξης 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Το προτεινόμενο σχέδιο υβριδικού συστήματος μετάδοσης της κίνησης αποτελούμενο από μειωτήρα, υδροστατική μετάδοση και διβάθμιο μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων επιτυγχάνει την κλιμάκωση των σχέσεων χωρίς επικαλύψεις ή κενά, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό μεγάλη περιοχή ρύθμισης με τις μικρότερες απώλειες ισχύος. Τις μεγαλύτερες τιμές της δύναμης έλξης τις επιτυγχάνει στην πρώτη βαθμίδα ταχυτήτων 4,18-11,85 km/h, ενώ στη δεύτερη βαθμίδα παρουσιάζει τις μεγαλύτερες ταχύτητες 11,85-22,85 km/h. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Farkas, Z., Jóri, I.J. ad Keréyi, G., The applicati ad mdellig pssibilities f CVT i tractr. 5th Iteratial multidiscipliary cferece, pp Harms, H.H., Hydraulic fluid techlgy: Curret prblems ad future challeges. Prceedigs f the 48thNatial Cferece Fluid Pwer. Kpáček, J., Hydrstatické převdvé mechaismy. Nakladatelstvi Techické Literatury, Praha, 272 str. Κωστόπουλος, Θ.Ν., Υδραυλικά και Πνευματικά Συστήματα. Εκδόσεις Συμεών, Αθήνα, 403 σελ. Μαυρίδης, Δ.Α., Εγχειρίδιο Υδραυλικών Συστημάτων:Επισκόπηση μίας νέας Τεχνολογίας. Βιομηχανική Τεχνολογία Α.Ε., Αθήνα, 405 σελ. Mrtes, P.C., Hydrstatic Trasmissis. New Yrk, 65 p. Παναγιωτόπουλος, Ν., Υδροστατικές μεταδόσεις κίνησης. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 480 σελ. Prasetiawa, E.A., Zhag,., Alleye, A.G. ad Tsa, T.C., Mdelig ad Ctrl Desig f a Pwertrai Simulati Testbed fr Earthmvig Vehicles. Iteratial Mechaical Egieerig Cgress & Expsiti: The Fluid Pwer ad Systems Techlgy Divisi, Nashville, TN, pp Schulte, H., Ctrl-Orieted Mdelig f Hydrstatic Trasmissis usig Takagi-Suge Fuzzy Systems. IEEE, pp 1-6. Τσατσαρέλης, Κ., Γεωργικοί Ελκυστήρες. Εκδόσεις Γιαχούδη-Γιαπούλη, Θεσσαλονίκη, 447 σελ.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 71 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Ι. ΓΡΑΒΑΛΟΣ, Ι. ΡΑΠΤΗΣ, Δ. ΚΑΤΕΡΗΣ, Ι. ΒΕΛΙΩΤΗΣ, Γ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (125) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Θ. Α. Γιαλαμάς 1α, Ε. Παπαχρήστου 1, Ι. Γραβαλος 1, Δ. Κατέρης 1, Χ. Δημητριάδης 1, Κ.Α. Τσατσαρέλης 2 1 Εργαστήριο Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου

Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου Τεχνικός Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού και Αυτόματου Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διπλωματικής εργασίας

Τίτλος διπλωματικής εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τίτλος διπλωματικής εργασίας Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση μονάδων συμπαραγωγής ΚΑΡΥΔΗ ΑΝΝΑ Εξεταστική Επιτροπή: Δρ. Γεώργιος Τσιναράκης, επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ TEI ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 19/1/2012

ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ TEI ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 19/1/2012 19/1/2012 TEI ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:( Dr. Ing) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΑΥΙΔ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή σελίδες ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

4.0 Αναλυτική Περιγραφή του Έργου Α.Π.Ε. (κυρίως έργου και συνοδών αυτού όπως οδοποιία, έργα διασύνδεσης δικτύου κλπ.)

4.0 Αναλυτική Περιγραφή του Έργου Α.Π.Ε. (κυρίως έργου και συνοδών αυτού όπως οδοποιία, έργα διασύνδεσης δικτύου κλπ.) 4.0 Αναλυτική Περιγραφή του Έργου Α.Π.Ε. (κυρίως έργου και συνοδών αυτού όπως οδοποιία, έργα διασύνδεσης δικτύου κλπ.) 4.1 Γενικά Στοιχεία - Τεχνικά Χαρακτηριστικά του Έργου Το προτεινόμενο έργο αφορά

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών»

«Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» ΔΕΝΔΡΑΛΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ (Α.Μ.: 26878 ) Επιβλέπων: Δρ. Σταύρος Καμινάρης, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Υβριδικής Αρχιτεκτονικής Πλοήγησης Αυτόνομων Υποβρυχίων Οχημάτων με Ασαφή Λογική και Γενετικούς Αλγόριθμους

Ανάπτυξη Υβριδικής Αρχιτεκτονικής Πλοήγησης Αυτόνομων Υποβρυχίων Οχημάτων με Ασαφή Λογική και Γενετικούς Αλγόριθμους Πολυτεχνείο Κρήτης Ανάπτυξη Υβριδικής Αρχιτεκτονικής Πλοήγησης Αυτόνομων Υποβρυχίων Οχημάτων με Ασαφή Λογική και Γενετικούς Αλγόριθμους Διατριβή που υπεβλήθη για την μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΓΕΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 170 ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να: 1. Κατανοεί και εξηγεί τη σημασία και τη σπουδαιότητα της επινόησης, της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΙΩΡΟΦΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ Εισηγητής : Σοφιανός Απόστολος Σπουδαστές: Αναστασία Μαρτίδου Μαργκίλ Μπάσα 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...ΣΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ Βρισκόµαστε στο τέλος της βιοµηχανικής επανάστασης ενώ η εποχή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ (MRL) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Dr.- Ing. ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτική Έκθεση

Προκαταρκτική Έκθεση ΕΠΙΣΕΥ - ΕΜΠ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τοµέας Ηλεκτρικής Ισχύος Προκαταρκτική Έκθεση Ερευνητικό Έργο Παραµετρική διερεύνηση της τιµολόγησης Υβριδικών Σταθµών σε Μη ιασυνδεδεµένα

Διαβάστε περισσότερα

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ νεση όλα-σε-ένα για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη Βιώσιμες ενεργειακές λύσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας Αρχική επιμόρφωση ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σημειώσεις ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Δρ Γ. Παραδεισιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 202

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 2 ΗΛΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ως πηγές ενέργειας στα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα ορίζονται οι συσκευές που α- ποθηκεύουν ενέργεια, παρέχουν ενέργεια (εκφορτίζονται) και δέχονται ενέργεια από εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Πτυγιωαί Εονασία. Μελέτη Εγκαταστάσεως Υδραυλικού Ανελκυστήρα Προσώ (8 ατόμων - 4 στάσεις)

Πτυγιωαί Εονασία. Μελέτη Εγκαταστάσεως Υδραυλικού Ανελκυστήρα Προσώ (8 ατόμων - 4 στάσεις) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΌΛΟ ΓΙΑΣ Πτυγιωαί Εονασία. Μελέτη Εγκαταστάσεως Υδραυλικού Ανελκυστήρα Προσώ (8 ατόμων - 4 στάσεις) Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ PETRI: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ PETRI: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ PETRI: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Διατριβή που υπεβλήθη για τη μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC

Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC Eγχειρίδιο χρήσης Αθήνα, Μάιος 2013 Version 1.0.4 2 Fepla LH Λογισμική Στουρνάρη 23 Αθήνα ΤΚ 106 82 Τηλέφωνα: (210) 3816151,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ.Π.Μ.Σ. στη ιοίκηση Επιχειρήσεων MBA ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Υπεύθυνος Καθηγητής : κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης

Ενότητα 4 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης - - Ενότητα 4 η (Συστηματική μελέτη και ανάλυση κυκλωμάτων με τις μεθόδους των βρόχων και κόμβων. Θεωρήματα κυκλωμάτωνthevenin, Norton, επαλληλίας, μέγιστης μεταφοράς ισχύος) Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ-ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ-ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ-ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Σημειώσεις κατα τη Παράδοση Α.Σταθόπουλος (Συντονιστής)

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Καραγιάννη Αναστασία ΑΜ. 4607. Επιβλέπων Καθηγητής: Καρακουλίδης Κωνσταντίνος

Εισηγήτρια: Καραγιάννη Αναστασία ΑΜ. 4607. Επιβλέπων Καθηγητής: Καρακουλίδης Κωνσταντίνος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ (Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

AΣΚΗΣΕΙΣ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

AΣΚΗΣΕΙΣ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ AΣΚΗΣΕΙΣ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε. ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Αθήνα, Μάρτιος 01 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρμογή για το φωτισμό δρόμων της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου με αυτόνομα υβριδικά συστήματα φωτοβολταϊκού και ανεμογεννήτριας

Πιλοτική Εφαρμογή για το φωτισμό δρόμων της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου με αυτόνομα υβριδικά συστήματα φωτοβολταϊκού και ανεμογεννήτριας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΥΠΟΛΟΠΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΉΣ ΙΣΧΥΟΣ Πιλοτική Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα