ELISA PeliClass human IgG subclass kit REF M1551

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ELISA PeliClass human IgG subclass kit REF M1551"

Transcript

1 Sanquin Reagents Plesmanlaan 5 0 CX Amsterdam The Netherlands Phone: Fax: Website: M55/ November 007 ELISA PeliClass human IgG subclass kit REF M55 Κιτ ELISA για τον ποσοτικό προσδιορισμό των υποτάξεων ανθρώπινης IgG στον ορό (el) Ab BLACK BUF CAL CONJ CONTROL el Αντισώματα για Μαύρο Ρυθμιστικό διάλυμα Βαθμονομητής Σύζευγμα Μάρτυρας DIL GREEN HRP HUM H O MOU el Αραίωση Πράσινο HRP Ανθρώπινος Υπεροξείδιο του υδρογόνου Ποντικιού RED SEALS STOCK STOP SUB SUBS el Κόκκινο Σφραγίδες πλάκας Μητρικό Διακοπή Υποκλάσεις Υπόστρωμα WASH WELL YELLOW el Πλύση Πηγαδάκια Kίτρινο Εύρος ELISA REF PeliClass ELISA kit M800 x8 WELL aigg, aigg RED BLACK M80 x8 WELL aigg, aigg YELLOW GREEN M80 0. ml CAL M80 0. ml CONTROL M80 0. ml HRP MOU Ab HUM IgG CONJ M ml BUF WASH STOCK :0 M80 0 ml BUF DIL STOCK :0 M808 5 ml BUF SUBS STOCK :0 M80.0 ml ABTS STOCK :50 M ml H O STOCK :00 M807 0 ml BUF STOP SEALS

2 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανθρώπινη IgG περιλαμβάνει τέσσερις υποτάξεις: IgG, IgG, IgG και IgG. Τα βιοχημικά χαρακτηριστικά των υποκατηγοριών IgG έχουν περιγραφεί εκτενώς (5). Οι διαφορές ανάμεσα στις υποτάξεις IgG αντικατοπτρίζονται σε αρκετές σημαντικές βιολογικά λειτουργίες όπως αναγνώριση αντιγόνου, ενεργοποίηση συμπληρώματος και πρόσδεση σε υποδοχείς της επιφάνειας των κυττάρων. Πολλές μελέτες έχουν αναδείξει ότι ανωμαλίες των επιπέδων των υποτάξεων IgG στον ορό μπορεί να σχετίζονται με διάφορες καταστάσεις νόσων. Ιδιαίτερα, έχει ευρύτατα τεκμηριωθεί (, 5) η συσχέτιση επιλεκτικής έλλειψης της υπόταξης IgG με αυξημένη ευπάθεια σε ιϊκές ή βακτηριακές λοιμώξεις. Χαμηλά επίπεδα IgG ή IgG στον ορό έχουν αναφερθεί σε ασθενείς με υποτροπιάζουσες λοιμώξεις της ανώτερης και κατώτερης αναπνευστικής οδού. Άλλοι ερευνητές έχουν βρει σχέση ανάμεσα σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις IgG στον ορό και υποτροπιάζουσες λοιμώξεις που αφορούν τους παραρρινίους κόλπους και τους πνεύμονες(). Ανωμαλίες στα επίπεδα των υποτάξεων IgG στον ορό έχουν επίσης παρατηρηθεί σε αυτοάνοσες νόσους, νευρολογικές διαταραχές και λοιμώξεις του ιού HIV (). el II. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Το κιτ ELISA PeliClass ανθρώπινης υπόταξης είναι ένα ένζυμο ανοσοδοκιμής τύπου "sandwich". Το κιτ περιέχει σειρές μικροκοιλοτήτων καλυμμένες με μονοκλωνικά αντισώματα μεγάλης ισχύος, η καθεμιά από τις οποίες αντιστοιχεί σε μια υποτάξη ανθρώπινης IgG. Τα δείγματα δοκιμών, οι οροί βαθμονομητή και οροί μάρτυρες επωάζονται στις αντίστοιχες κοιλότητες. Η υποτάξη IgG που πρέπει να καθοριστεί θα προσδεθεί στην στερεά φάση και η μη προσδεδεμένη IgG αφαιρείται με ξέπλυμα. Στη συνέχεια, αντιορός αντιανθρώπινης IgG συζευγμένος με υπεροξειδάση προστίθεται σε κάθε κοιλότητα και το μη προσδεδεμένο σύζευγμα αφαιρείται με ξέπλυμα. Μετά από την επώαση με διάλυμα υποστρώματος (ABTS) και H O, η αντίδραση σταματά με κάποιο όξινο ρυθμιστικό διάλυμα. Το προϊόν της αντίδρασης που έχει πράσινο χρώμα υπολογίζεται σύμφωνα με την απορρόφηση και τη συγκέντρωση υπόταξης IgG στο δοκιμαστικό δείγμα, το οποίο υπολογίζεται σε σχέση με τις τιμές μιας καμπύλης αναφοράς. Ο ορόςμάρτυρας των υποτάξεων IgG αναλύεται για έλεγχο της αξιοπιστίας των καμπυλών βαθμονόμησης και της ακρίβειας των προσδιορισμών των υποτάξεων IgG. Τα επίπεδα των υποτάξεων IgG στο(στους) βαθμονομητή(ές) καθορίστηκαν χρησιμοποιώντας ένα βαθμονομητή που προήλθε από την προετοιμασία αναφοράς WHO 7/97. Χρησιμοποιήθηκαν οι συνιστώμενες τιμέςστόχοι 5,0 g/l για IgG,, g/l για IgG, 0, g/l για IgG και 0,5 g/l για IgG (7). III. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ Το κιτ ELISA υποτάξεων ανθρώπινης IgG PeliClass πρέπει να φυλάσσεται σε όρθια θέση στους 8 C και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης στην ετικέτα. Η σταθερότητα όλων των συστατικών στοιχείων μετά από το άνοιγμα ισχύει για μία εβδομάδα, αν αποθηκευτούν σε 8 C. Οι συνθήκες μεταφοράς μπορεί να διαφέρουν από τις συνθήκες αποθήκευσης. IV. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΙΤ Δείτε τον Πίνακα στηv αρχή του ένθετου της συσκευασίας αυτής. Το κιτ ELISA PeliClass ανθρώπινης υπόταξης περιέχει επαρκή αντιδραστήρια για την διεξαγωγή 8 τεστ για την κάθε υπόταξη, συμπεριλαμβανομένων βαθμονομητών, μαρτύρων και κενών. Το μονοκλωνικά αντισώματα καθαρίστηκαν από το μέσο καλλιέργειας ιστού, χρησιμοποιώντας χρωματογραφία στήλης (ανταλλαγή ιόντων και χρωματογραφία συγγένειας). Ο βαθμονομητής και ο μάρτυρας είναι ανθρώπινοι οροί σε υγρή κατάσταση. V. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ Απεσταγμένο νερό για αραίωση των ρυθμιστικών διαλυμάτων πλύσης, αραίωσης και υποστρώματος. Πιπέτες για τη σωστή μεταφορά των όγκων. Ένας επωαστής (7 ± C). Μια πρότυπη συσκευή έκπλυσης ELISA ή έναν πλαστικό υδροβολέα για αυτόματη ή χειροκίνητη έκπλυση των σειρών. Έναν πρότυπο αναγνώστη ELISA για τον υπολογισμό της απορρόφησης στα nm ή στα 05 nm. Γραμμικό χαρτί ημερολογίου. VI. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Μόνο δείγματα ορών πρέπει να εξετάζονται. Τα δείγματα θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο πρόσφατα ή να έχουν φυλαχτεί στην κατάψυξη. Τα δείγματα θα πρέπει να έχουν αραιωθεί χειροκίνητα πριν τη χρήση (δείτε ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ VII). VII. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Φέρτε όλα τα αντιδραστήρια σε θερμοκρασία δωματίου (85 C) και αναμίξτε καλά. Αποφύγετε το σχηματισμό φυσαλίδων ή αφρού. Συνιστάται ο έλεγχος όλων των δειγμάτων, μαρτύρων και των αραιώσεων βαθμονόμησης εις διπλούν.. ΠΛΑΚΑ ΜΙΚΡΟΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Το κιτ ELISA PeliClass ανθρώπινης υπόταξης IgG προσφέρει την επιλογή χρησιμοποίησης τμημάτων πλακών σε ξεχωριστές περιπτώσεις. Προτού ανοίξετε το πλαστικό σακουλάκι, καθορίστε τον αριθμό των σειρών που απαιτούνται για τον έλεγχο του επιθυμητού αριθμού δειγμάτων συν κοιλότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση των βαθμονομητών, των μαρτύρων και των κενών εις διπλούν. Αφαιρέστε τις σειρές που δεν θα χρησιμοποιηθούν από το πλαίσιο της πλάκας και συσκευάστε τις ξανά σε πλαστικό σακουλάκι που περιλαμβάνει και τη συσκευή ξήρανσης και αποθηκεύστε τις σε 8 C.. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΎ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ Ρυθμιστικό διάλυμα πλύσης: Προετοιμάστε το ρυθμιστικό διάλυμα πλύσης προσθέτοντας το σύνολο του περιεχομένου του συμπυκνώματος του διαλύματος πλύσης με 950 ml απεσταγμένο νερό. Το αραιωμένο ρυθμιστικό διάλυμα πλύσης πρέπει να αποθηκεύεται σε 8 C και παραμένει σταθερό επί μία εβδομάδα. Σημείωση: Το συμπυκνωμένο ρυθμιστικό διάλυμα ενδέχεται να περιλαμβάνει κρυστάλλους άλατος. Προτού προετοιμάσετε το ρυθμιστικό διάλυμα ισχύος εργασίας, θερμάνετε το διάλυμα ΕΛΑΦΡΑ στους 7 C για να διαλύσετε τους κρυστάλλους. Ρυθμιστικό διάλυμα αραίωσης: Υπολογίστε την ποσότητα του απαιτούμενου ρυθμιστικού διαλύματος αραίωσης (περίπου ml μη αραιωμένου ρυθμιστικού διαλύματος ανά σειρά μικροκοιλοτήτων) και προετοιμάστε ένα διάλυμα ισχύος εργασίας, αραιώνοντας το ρυθμιστικό διάλυμα σε αναλογία /0 με απεσταγμένο νερό.. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΜΑΡΤΥΡΟΣ Για συγκεντρώσεις, βλ. Πίνακες και του ενημερωτικού φυλλαδίου που περιέχεται στη συσκευασία. Βαθμονομητής: (Βλ. Πίνακα του παρεχόμενου φυλλαδίου) Τοποθετήστε μια ετικέτα πάνω σε έναν δοκιμαστικό σωλήνα 0 ml που θα αναγράφει ':500' και σε άλλους οχτώ δοκιμαστικούς σωλήνες ml που θα αναγράφουν 'Cal έως και Cal8' αντίστοιχα.

3 Τοποθετήστε με πιπέτα,99 ml του ρυθμιστικού διαλύματος αραίωσης στον δοκιμαστικό σωλήνα 0 ml και προσθέστε 0 µl ορού βαθμονόμησης (αρχική αραίωση :500). Τοποθετήστε με πιπέτα,9 ml ρυθμιστικού διαλύματος αραίωσης στον σωλήνα με την ετικέτα 'Cal' και,0 ml στους σωλήνες με τις ετικέτες 'Cal Cal8'. Τοποθετήστε με πιπέτα 00 µl βαθμονομητή που έχει αραιωθεί σε αναλογία :500 στον σωλήνα Cal και κάντε επτά διαδοχικές αραιώσεις ½ προσθέτοντας,0 ml από την προηγούμενη αραίωση στον επόμενο δοκιμαστικό σωλήνα 'Cal'. Επιλέξτε για κάθε υπόταξη IgG τις εξής σειρές αραιώσεων βαθμονόμησης: IgG : : IgG, IgG and IgG :0.000 : Μάρτυρας: Τοποθετήστε ετικέτα πάνω σε έναν δοκιμαστικό σωλήνα που θα αναγράφει :500, καθώς και σε δύο δοκιμαστικούς σωλήνες ml που θα αναγράφουν :0.000 (για IgG,, ) και :0.000 (για IgG) αντίστοιχα. Διανέμετε με πιπέτα στο σωλήνα με την ετικέτα που αναγράφει :500,99 ml ρυθμιστικό διάλυμα αραίωσης και 0 µl ορό μάρτυρα. Διανέμετε με πιπέτα στο σωλήνα με την ετικέτα που αναγράφει : µl ρυθμιστικό διάλυμα αραίωσης και 5 µl αραίωσης :500. Διανέμετε με πιπέτα στο σωλήνα με την ετικέτα που αναγράφει : µl ρυθμιστικό διάλυμα αραίωσης και 5 µl αραίωσης : Προετοιμάστε έναν δοκιμαστικό σωλήνα των of ml με ml ρυθμιστικό διάλυμα αραίωσης ως κενό.. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Αραιώστε τα δοκιμαστικά δείγματα με ρυθμιστικό διάλυμα αραίωσης, σύμφωνα με το ίδιο πρωτόκολλο, που ισχύει και για τον ορό μάρτυρα. Για αποτελέσματα που βρίσκονται εκτός των δοθέντων ορίων (δείτε τον Πίνακα του εσώκλειστου φυλλαδίου πληροφοριών), θα πρέπει να επαναληφθεί η εξέταση με διαφορετική αραίωση δείγματος. 5. ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ Ξεπλύνετε τις απαιτούμενες μικροκοιλότητες στο πλαίσιο πλάκας τέσσερις φορές με ρυθμιστικό διάλυμα πλύσης. Κατά τη χειροκίνητη έκπλυση, γεμίστε πλήρως τις κοιλότητες (> 00 µl) με ρυθμιστικό διάλυμα πλύσης και στη συνέχεια απορρίψτε το. Επαναλάβετε τη διαδικασία αυτή τρεις φορές. Στο τέλος, οι κοιλότητες θα είναι εντελώς άδειες. Στη συνέχεια, θα πρέπει να προστεθεί άμεσα αντιδραστήριο. Μην αφήνετε τις κοιλότητες να στεγνώσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα.. ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΕΠΩΑΣΗΣ Προσθέστε 00 µl αραιωμένων βαθμονομητών, μαρτύρων, δειγμάτων και κενών στις κατάλληλες κοιλότητες. Καλύψτε την πλάκα με αυτοκόλλητη ταινία ασφαλείας, και ανακινήστε απαλά χτυπώντας ελαφρά την άκρη της πλάκας μικροτιτλοποίησης για λίγα δευτερόλεπτα, προκειμένου να αναμίξετε τα περιεχόμενα κάθε κοιλότητας. Επωάστε για ώρα στους 7 C. Λίγο πριν την έκπλυση, προετοιμάστε το επόμενο αντιδραστήριο επώασης, όπως περιγράφεται στο σημείο ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΗΜΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ Αναρροφήστε υπερκείμενο από τις κοιλότητες και ξεπλύνετε την πλάκα, όπως περιγράφεται στο σημείο ΕΠΩΑΣΗ ΜΕ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΟ ΜΕ HRP ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ IgG Αραιώστε το σύζευγμα :500 τοποθτας με πιπέτα 0 µl του συζεύγματος προς,97 ml ρυθμιστικό διάλυμα αραίωσης. Αραιώστε το σύζευγμα περαιτέρω: :000 με διανομή με πιπέτα, ml της αραίωσης :500 προς,0 ml ρυθμιστικό διάλυμα αραίωσης. :000 με διανομή με πιπέτα,0 ml της αραίωσης :500 προς,0 ml ρυθμιστικό διάλυμα αραίωσης. :000 με διανομή με πιπέτα,5 ml της αραίωσης :500 προς,5 ml ρυθμιστικό διάλυμα αραίωσης. Προσθέστε: 00 µl της αραίωσης :500 στις σειρές μικροκοιλοτήτων αντιigg, 00 µl της αραίωσης :000 στις σειρές μικροκοιλοτήτων αντιigg, 00 µl της αραίωσης :000 στις σειρές μικροκοιλοτήτων αντιigg, 00 µl της αραίωσης :000 στις σειρές μικροκοιλοτήτων αντιigg, Καλύψτε την πλάκα με αυτοκόλλητη ταινία ασφαλείας, και ανακινείστε απαλά χτυπώντας ελαφρά την άκρη για λίγα δευτερόλεπτα, προκειμένου να αναμίξετε τα περιεχόμενα κάθε κοιλότητας. Επωάστε για ώρα στους 7 C. Λίγο πριν την έκπλυση, προετοιμάστε το επόμενο αντιδραστήριο επώασης, όπως περιγράφεται στο σημείο ΤΡΙΤΟ ΒΗΜΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ Αναρροφήστε υπερκείμενο από τις κοιλότητες και ξεπλύνετε την πλάκα, όπως περιγράφεται στο σημείο ΕΠΩΑΣΗ ΜΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑABTS Υπολογίστε την ποσότητα του διαλύματος υποστρώματος (περίπου 0,9 ml ανά σειρά μικροκοιλοτήτων θα χρειαστούν). Προσθέστε ποσότητα ίση με 00 µl διάλυμα στοκ υπεροξειδίου του υδρογόνου και 00 µl διάλυμα στοκ ABTS με 0 ml ρυθμιστικού διαλύματος υποστρώματος ισχύος εργασίας ( ml ρυθμιστικό διάλυμα υποστρώματος στοκ + 8 ml απεσταγμένο νερό). Προσθέστε 00 µl ρυθμιστικού διαλύματος υποστρώματος σε όλες τις κοιλότητες. Και ανακινείστε απαλά χτυπώντας ελαφρά την άκρη της πλάκας μικροτιτλοποίησης για λίγα δευτερόλεπτα, προκειμένου να αναμίξετε τα περιεχόμενα κάθε κοιλότητας. Επωάστε 0 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου (85 C).. ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ Προσθέστε 50 µl ρυθμιστικού διαλύματος παύσης σε όλες τις κοιλότητες.. ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΠΛΑΚΑΣ Διαβάστε εντός ώρας στα (κατά προτίμηση) ή 05 nm σε αναγνώστη ELISA. VIII. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Καταγράψτε την απορρόφηση στα (κατά προτίμηση) ή στα 05 nm για κάθε κοιλότητα και βρείτε το μέσο όρο των τιμών εις διπλούν. Για κάθε δείγμα, τα αντίγραφα δεν θα πρέπει να διαφέρουν περισσότερο από 5% της μέσης τιμής. Αν τα αντίγραφα εμφανίζουν μεγαλύτερη διαφορά, η ανάλυση θα πρέπει να επαναληφθεί. Αναπαραστήστε τις μέσες απορροφήσεις των βαθμονομητών (άξονας y) έναντι της αντίστοιχης συγκέντρωσης υπόταξης σε ng/ml (άξονας x) σε γραμμικό χαρτί ημερολογίου και σχεδιάστε την καμπύλη που σας ταιριάζει περισσότερο. Τα επίπεδα υποτάξεων IgG στους ορούςμάρτυρες θα πρέπει να βρίσκονται εντός των ορίων που αναγράφονται στον Πίνακα του εσώκλειστου πληροφοριακού φυλλαδίου. Παρεμβάλλετε την μέση τιμή απορρόφησης του κάθε δείγματος πάνω στην καμπύλη αναφοράς. Τα δείγματα ελέγχου που εμφανίζουν μέση απορρόφηση εκτός των ορίων αραίωσης της καμπύλης αναφοράς θα πρέπει να αραιώνονται κατάλληλα. Για αποτίμηση της συγκέντρωσης των υποτάξεων IgG σε ένα δείγμα εξέτασης, συγκρίνετε τα επίπεδα που βρέθηκαν με τις φυσιολογικές τιμές των υποτάξεων IgG (δείτε Όρια αναφοράς Χ). IX. ΟΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Συμβουλευτείτε τον Πίνακα του εσώκλειστου φυλλαδίου πληροφοριών για τα όρια ανάλυσης του συγκεκριμένου κιτ.

4 X. ΟΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Όρια βαθμονόμησης (g/l) για υποτάξεις IgG σε δείγματα ορού υγιών Λευκών ατόμων (8). Για άλλους πληθυσμούς θα πρέπει να ληφθούν ξεχωριστά όρια αναφοράς. Ηλικία IgG IgG IgG IgG 0 ½ 9 > ½ 9 8 8, 0,,8,7,8 7,0,0 7,7,5 8,,9 8,5, 9,0,5 9,,7 0,0,0 0,8,0,5,7,8,9, 0,87, 0,8, 0,, 0,, 0,8, 0,5, 0,5,8 0,,0 0,7, 0,85, 0,98,8,0,,50, 0, 0,55 0, 0,70 0,5 0,80 0,5 0,97 0,5,07 0,5, 0,,0 0,, 0,, 0,, 0,5,9 0,8, 0,0,0 0,0 0,5 <0,0 0, <0,0 0, <0,0 0, <0,0 0, <0,0 0,79 <0,0,0 <0,0,7 <0,0,58 <0,0,89 0,0,0 0,0,0 0,08,0 XI. a ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ Επαναληψιμότητα Συγκέντρωση υποτάξεων IgG IgG IgG IgG IgG διακύμανση εντός της ίδιας ανάλυσης (%) διακύμανση ανάμεσα στις αναλύσεις (%) 7 7 b Σύγκριση του κιτ υπόταξης ανθρώπινης IgG PeliClass με το Mancini Οι συγκεντρώσεις των IgG, IgG, IgG και IgG σε ορούς προσδιορίστηκαν με ανάλυση ELISA και συγκρίθηκαν με τις αντίστοιχες τιμές που βρέθηκαν σε Mancini. Τεκμηριώθηκαν οι ακόλουθες συσχετίσεις: υπόταξη IgG γραμμή γραμμικής παλινδρόμησης συσχέτιση IgG Y = 0,90X 0,9 0,97 IgG Y =,0X 0,7 0,9 IgG Y = 0,9X + 0,00 0,99 IgG Y = 0,9X 0,0 0,98 Σημείωση: Οι αναφερόμενες τιμές για τα ειδικά χαρακτηριστικά επιδόσεων της εξέτασης αντιπροσωπεύουν τυπικά αποτελέσματα και δεν πρέπει να θεωρούνται ως προδιαγραφές για το παρόν κιτ. XII. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ. Ο χρήστης θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένος και εξοικειωμένος με την ανάλυση ELISA και τη διαδικασία εξέτασης.. Δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται δείγματα που έχουν αιμολυθεί χονδροειδώς ή υπερλιπιδαιμικά δείγματα. Μπορεί να ληφθούν μη αναμενόμενα αποτελέσματα για δείγματα που περιέχουν ρευματοειδή παράγοντα, υψηλά επίπεδα χολερυθρίνης ή άλλα κυκλοφορούντα ανοσοσύμπλοκα. Αυτά τα δείγματα θα πρέπει να αναλύονται με άλλη μέθοδο.. Δείγματα εκτός ορίων, π.χ. σε περίπτωση παραπρωτεϊνών, θα πρέπει να επαναλαμβάνονται χρησιμοποιώντας διαφορετικές αραιώσεις.. Η εύρεση μειωμένου επιπέδου σε μία από τις υποτάξεις IgG δεν μπορεί ποτέ να αποτελεί μία οριστική διάγνωση αλλά θα πρέπει μάλλον να θεωρείται ως ένδειξη διαταραχής του ανοσοποιητικού συστήματος που απαιτεί περαιτέρω διαγνωστική διερεύνηση. 5. Ο ορός μάρτυρας θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της εγκυρότητας των καμπυλών βαθμονόμησης. Όταν ο ορός μάρτυρας βρίσκεται εκτός εύρους, τα αποτελέσματα των εξεταστικών δειγμάτων δεν είναι αξιόπιστα. Ο έλεγχος θα πρέπει να επαναληφθεί.. Τα αντιδραστήρια από διαφορετικές παρτίδες δεν είναι ανταλλάξιμα. 7. Το υπολείμματα αντιδραστηρίων (π.χ. νεκρός όγκος) δε θα πρέπει να αναμιγνύονται με τα περιεχόμενα φιαλιδίων που ανοίχθηκαν πρόσφατα. 8. Τα πώματα και τα φιαλίδια δεν είναι ανταλλάξιμα. Τα πώματα θα πρέπει να επανατοποθετούνται στα αντίστοιχα φιαλίδια. 9. Παρ όλο που ο ανθρώπινος βαθμονομητής και οι οροίμάρτυρες έχουν ελεγχθεί για δείκτες συγκεκριμένων παραγόντων μετάδοσης νόσων σύμφωνα με τις τρέχουσας οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για GMP και έχουν βρεθεί ως μη αντιδρώντες, όλα τα συστατικά ανθρώπινης προέλευσης θα πρέπει να θεωρούνται δυνητικώς λοιμογόνα. 0. Συντηρητικό: Thiomersal 0,00%.. Χρησιμοποιήστε νέες σφραγίδες για τις πλάκες για κάθε βήμα επώασης/σταθεροποίησης με το πείραμα ELISA, για να αποφύγετε τη μόλυνση. Μη χρησιμοποιείτε αλουμινόχαρτο.. Χρησιμοποιήστε αναλώσιμα άκρα πιπ για κάθε μεταφορά για να αποφύγετε τη μόλυνση.. Κάθε φορά που χρησιμοποιείται το κιτ, θα πρέπει να γίνονται καινούριες αραιώσεις βαθμονομητών, συζευγμάτων και ρυθμιστικών διαλυμάτων.. Μη χρησιμοποιείτε αντιδραστήρια και σειρές μικροτιτλοποίησης, εκτός από εκείνα που σας παρέχονται με το κιτ. 5. Το αζίδιο του νατρίου απενεργοποιεί το HRP. Μη χρησιμοποιείτε διαλύματα που περιέχουν αζίδιο του νατρίου και μην προσθέτετε αζίδιο του νατρίου στα παρεχόμενα ρυθμιστικά διαλύματα.. Η απόρριψη των αποβλήτων πρέπει να διεξάγεται σύμφωνα με τους κανονισμούς του εργαστηρίου σας.

5 XIII. ΑΝΑΦΟΡΕΣ. Shakib, F. (Editor), Monograph in Allergy, Karger A.G., 9 (98).. Shakib, F. (Editor), The human IgG subclass, Pergamon Press (990).. Vlug, A. et al., Eur. Clin. lab., 8: (989).. Jefferis, R. et al Clin.Exp.Immunol. 8:57 (990). 5. Hamilton, R.C., Clin. Chem., :707 (987).. Beck, C.S. and Heiner, D.C., Am. Rev. Respir. Dis., :9 (98). 7. Klein, F et al., Clin. Chem. Acta., 50 9 (985) 8. Vlug, A. et al., Ann. Biol. Clin. 5:57 (99). 5

ELISA Human Mannose Binding Lectin ELISA kit REF M1990

ELISA Human Mannose Binding Lectin ELISA kit REF M1990 Sanquin Reagents Plesmanlaan 125 1066 CX Amsterdam The Netherlands Phone: +31.20.512.3599 Fax: +31.20.512.3570 E-mail: reagents@sanquin.nl Website: www.sanquinreagents.com M1990 / January 2011 ELISA Human

Διαβάστε περισσότερα

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση.

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση. -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό Συμπληρώματος ( C3 ) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα EasyNeph.

Διαβάστε περισσότερα

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό του Συμπληρώματος C4 ( C4 ) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση.

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση. -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό των αντισωμάτων της Ανοσοσφαιρίνης G ( IGG ) σε ανθρώπινο ΕΝΥ με

Διαβάστε περισσότερα

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της σερουλοπλασμίνης ( CER ) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Τοξικολογία Τροφίμων. Έλεγχος υπολειμμάτων με τη μέθοδο ELISA

Τοξικολογία Τροφίμων. Έλεγχος υπολειμμάτων με τη μέθοδο ELISA Τοξικολογία Τροφίμων Έλεγχος υπολειμμάτων με τη μέθοδο ELISA Στόχοι ενότητας Εξοικείωση με το kit προσδιορισμού αφλατοξίνης Μ1 σε δείγμα γάλακτος Κατανόηση των κρίσιμων σημείων εφαρμογής της συγκεκριμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ Ανοσονεφελομετρική υπερευαίσθητη μέθοδος ενισχυμένη με latex.

ΜΕΘΟΔΟΣ Ανοσονεφελομετρική υπερευαίσθητη μέθοδος ενισχυμένη με latex. - Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική latex εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της C Αντιδρώσας Πρωτεΐνης ( ΗS CRP ) σε ανθρώπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΟΡΟΥ SPE Beckman REF 655900 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση

ΚΙΤ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΟΡΟΥ SPE Beckman REF 655900 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση ΚΙΤ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΟΡΟΥ SPE Beckman REF 655900 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση 1 MΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Η ηλεκτροφόρηση σε gel αγαρόζης έχει χρησιμοποιηθεί για το διαχωρισμό των πρωτεϊνών του ανθρώπινου ορού,

Διαβάστε περισσότερα

Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον υπολογισμό της συνολικής δραστηριό τητας για τη μεταβολική οδό του κλασικού συμπληρώματος σε ανθρώπινο ορό

Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον υπολογισμό της συνολικής δραστηριό τητας για τη μεταβολική οδό του κλασικού συμπληρώματος σε ανθρώπινο ορό Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον υπολογισμό της συνολικής δραστηριό τητας για τη μεταβολική οδό του κλασικού συμπληρώματος σε ανθρώπινο ορό Για In Vitro διαγνωστική χρήση ΠΕΡΙΛΗΨΗ MicroVue CH50 Eq

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Πρωτόκολλο PC_AXpH_HC2_V1_DSP Προβλεπόμενη χρήση Για διαγνωστική χρήση in vitro. Αυτό το πρωτόκολλο αναπτύχθηκε για χρήση με τραχηλικά δείγματα αποθηκευμένα σε διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

CH50 Eq ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

CH50 Eq ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ CH50 Eq Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον υπολογισμό της συνολικής δραστηριό τητας για τη μεταβολική οδό του κλασικού συμπληρώματος σε ανθρώπινο ορό MicroVue CH50 Eq Ενζυμικός Ανοσοπροσδιορισμός Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Αύγουστος 2015 Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Tissue_LC_200_V7_DSP και Tissue_HC_200_V7_DSP (επικυρωμένο από τον χρήστη για το κιτ QIAsymphony DSP DNA Mini) Το παρόν έγγραφο είναι το Φύλλο πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Ένθετο συσκευασίας του σετ ορών ελέγχου

Ένθετο συσκευασίας του σετ ορών ελέγχου Ένθετο συσκευασίας του σετ ορών ελέγχου για το QuantiFERON 0594-0805 Cellestis, a QIAGEN Company Level 2, Office Tower 2, Chadstone Centre 1341 Dandenong Road Chadstone, Victoria, 3148 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ QIAGEN

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακό πρωτόκολλο για μη αυτόματο καθαρισμό DNA από δείγμα 0,5 ml

Εργαστηριακό πρωτόκολλο για μη αυτόματο καθαρισμό DNA από δείγμα 0,5 ml Εργαστηριακό πρωτόκολλο για μη αυτόματο καθαρισμό DNA από δείγμα 0,5 ml Για τον καθαρισμό γονιδιωματικού DNA από κιτ συλλογής των οικογενειών Oragene και ORAcollect. Για περισσότερες γλώσσες και πρωτόκολλα,

Διαβάστε περισσότερα

Quantikine IVD ELISA. Συμπληρωματικό Ένθετο Συσκευασίας για τον Aνοσοπροσδιορισμό της Aνθρώπινης Eρυθροποιητίνης (Epo) Αριθμός Kαταλόγου DEP00

Quantikine IVD ELISA. Συμπληρωματικό Ένθετο Συσκευασίας για τον Aνοσοπροσδιορισμό της Aνθρώπινης Eρυθροποιητίνης (Epo) Αριθμός Kαταλόγου DEP00 Quantikine IVD ELISA Συμπληρωματικό Ένθετο Συσκευασίας για τον Aνοσοπροσδιορισμό της Aνθρώπινης Eρυθροποιητίνης (Epo) Αριθμός Kαταλόγου DEP00 Αυτό το συμπληρωματικό ένθετο συσκευασίας περιέχει το πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

η ανάγκη τακτικής παρακολούθησης των επιπέδων των αυτοαντισωμάτων αντι-dsdna σε ασθενείς που πάσχουν από ΣΕΛ.

η ανάγκη τακτικής παρακολούθησης των επιπέδων των αυτοαντισωμάτων αντι-dsdna σε ασθενείς που πάσχουν από ΣΕΛ. QUANTA Lite Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: Υψηλή dsdna SC ELISA 704650 Σκοπός χρήσης Αυτή η ανάλυση προορίζεται για in-vitro μέτρηση συγκεκριμένων αυτοαντισωμάτων IgG έναντι δίκλωνου

Διαβάστε περισσότερα

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση.

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση. -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος diabetes mellitus ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική latex εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της Αλβουμίνης ( ALB ) σε ανθρώπινο ΕΝΥ με

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: Υψηλή. C1q CIC ELISA 704620

QUANTA Lite Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: Υψηλή. C1q CIC ELISA 704620 QUANTA Lite Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: Υψηλή C1q CIC ELISA 704620 Σκοπός χρήσης Αυτή η ανάλυση έχει σχεδιαστεί για in-vitro μέτρηση κυκλοφορούντων ανοσοσυμπλεγμάτων (CIC) που

Διαβάστε περισσότερα

Σωληνάρια Leucosep LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για διαγνωστική χρήση in vitro PI-LT.615-GR-V3

Σωληνάρια Leucosep LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για διαγνωστική χρήση in vitro PI-LT.615-GR-V3 Σωληνάρια Leucosep LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Για διαγνωστική χρήση in vitro PI-LT.615-GR-V3 Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης Χρήση για την οποία προορίζονται Τα σωληνάρια Leucosep προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Platelia Measles IgG. 1 Πλακέτα /12

Platelia Measles IgG. 1 Πλακέτα /12 Platelia Measles IgG 1 Πλακέτα - 48 72686 ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΚΛΑΣΗΣ -ΙgG ΣΤΗΝ ΙΛΑΡΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΟΥ 2014/12 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2.

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite ACA IgΜ III 708630 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite ACA IgΜ III 708630 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite ACA IgΜ III 708630 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite TM ACA IgM III αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA) για τον

Διαβάστε περισσότερα

Για χρήση στην παρασκευή και απομόνωση λευκοκυττάρων απευθείας από ολικό αίμα ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για In Vitro διαγνωστική χρήση PI-TT.

Για χρήση στην παρασκευή και απομόνωση λευκοκυττάρων απευθείας από ολικό αίμα ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για In Vitro διαγνωστική χρήση PI-TT. Για χρήση στην παρασκευή και απομόνωση λευκοκυττάρων απευθείας από ολικό αίμα ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Για In Vitro διαγνωστική χρήση PI-TT.610-GR-V5 Εκπαιδευτικές πληροφορίες Ενδεικνυόμενη Χρήση Το αντιδραστήριο

Διαβάστε περισσότερα

- Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική latex εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό των λ-ελαφρών αλυσίδων (ullc) σε ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

SC5b-9 Plus ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

SC5b-9 Plus ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ SC5b-9 Plus Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για την ποσοτικοποίηση του συμπλόκου SC5b-9 που υπάρχει στο ανθρώπινο πλάσμα ή ορό Διαδικασία Ανάλυσης MicroVue SC5b-9 Plus I Προετοιμασία Αντιδραστηρίων Και Δειγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite ACA Screen III Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite ACA Screen III Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite ACA Screen III 708620 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite TM ACA Screen III αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA) για

Διαβάστε περισσότερα

Για διαγνωστική χρήση In Vitro. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ (Ετικέτες προϊόντων και συμπληρωματικά έγγραφα)

Για διαγνωστική χρήση In Vitro. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ (Ετικέτες προϊόντων και συμπληρωματικά έγγραφα) Immucor Transplant Diagnostics, Inc. 550 West Avenue, Stamford CT USA 060 Τηλ.: +1 (0) 8-9500 ή (888) 9-055 (Μόνο για τις Η.Π.Α. και Καναδά), Φαξ: +1 (0) 8-9599 WWW.IMMUCOR.COM Εγχειρίδια προϊόντος και

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοργανισμοί και συνθήκες αποστείρωσης

Μικροοργανισμοί και συνθήκες αποστείρωσης Εργαοιηριακήβ άσκηση Μικροοργανισμοί και συνθήκες αποστείρωσης Σιόχοί ίου πειράμαιοε Το πείραμα αυτό στοχεύει να σε φέρει σε επαφή με την εργαστηριακή μέθοδο μικροβιακών καλλιεργειών. Επίσης θα διαπιστώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Θ Ε Τ Ο Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ

Ε Ν Θ Ε Τ Ο Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ Immucor Transplant Diagnostics, Inc. 550 West Avenue, Stamford, CT 0690 USA Τηλ.: +1 (0) 8-9500 ή (888) 9-055, Φαξ: +1 (0) 8-9599 WWW.IMMUCOR.COM Εγχειρίδια προϊόντος και μεταφράσεις στη διεύθυνση: www.immucor.com

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτοποίηση μιας άγνωστης χημικής ένωσης

1. Ταυτοποίηση μιας άγνωστης χημικής ένωσης Σκοπός 1. Ταυτοποίηση μιας άγνωστης χημικής ένωσης Σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι να μάθετε να δίνετε έμφαση στη σημασία της παρατήρησης κατά την εκτέλεση ενός πειράματος. Παρατήρηση, γενικά,

Διαβάστε περισσότερα

CICP ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΉΓΗΣΗ. MicroVue CICP EIA Περίληψη

CICP ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΉΓΗΣΗ. MicroVue CICP EIA Περίληψη CICP Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον ποσοτικό υπολογισμό του C-τελικού Προπεπτιδίου στο Κολλαγόνο Τύπου Ι (CICP) στον Ορό MicroVue CICP EIA Περίληψη Προετοιμασία Αντιδραστηρίων και Δειγμάτων Αραιώστε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Θ Ε Τ Ο Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ

Ε Ν Θ Ε Τ Ο Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ Immucor Transplant Diagnostics, Inc. 550 West Avenue, Stamford, Connecticut 090 Η.Π.Α. Τηλ.: +1 (0) 8-9500 ή (888) 9-055 (Μόνο για τις Η.Π.Α. και τον Καναδά), Φαξ: +1 (0) 8-9599 WWW.IMMUCOR.COM Εγχειρίδια

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Πρωτόκολλο DNA_Blood_400_V6_DSP Γενικές πληροφορίες Για διαγνωστική χρήση in vitro. Αυτό το πρωτόκολλο αφορά τον καθαρισμό ολικού γονιδιωματικού και μιτοχονδριακού DNA

Διαβάστε περισσότερα

4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι;

4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι; 4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι; Σκοπός Σκοπός αυτού του πειράματος είναι να προσδιορίσετε την ποσότητα (γραμμομοριακή συγκέντρωση) του οξικού οξέος που υπάρχει σε ένα λευκό ξίδι μέσω ογκομέτρησης με

Διαβάστε περισσότερα

CIC-Raji ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

CIC-Raji ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ CIC-Raji Ενζυματική ανοσοδιαγνωστική μέθοδος για ποσοτικοποίηση των κυκλοφορούντων ανοσοσυμπλόκων (CIC) που περιέχουν θραύσματα ενεργοποίησης C3 σε ανθρώπινο ορό και πλάσμα Ελληνικά ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite RNP ELISA 708565 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite RNP ELISA 708565 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite RNP ELISA 708565 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite RNP αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA) για τον ημιποσοτικό εντοπισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ για τη βέλτιστη χρήση των υλικών ελέγχου με τις τεχνικές ηλεκτροφόρησης σε τριχοειδή και γέλη αγαρόζης

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ για τη βέλτιστη χρήση των υλικών ελέγχου με τις τεχνικές ηλεκτροφόρησης σε τριχοειδή και γέλη αγαρόζης ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ για τη βέλτιστη χρήση των υλικών ελέγχου με τις τεχνικές ηλεκτροφόρησης σε τριχοειδή και γέλη αγαρόζης Σελίδα 1 από 40 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι τιμές ελέγχου καθορίζονται βάσει της διακύμανσης μεταξύ οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite Sm ELISA 708560 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite Sm ELISA 708560 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite Sm ELISA 708560 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite Sm αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA) για τον ημιποσοτικό εντοπισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΘΕΤΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ημερομηνία λήξης Όριο Διάμεσης Έντασης Φθορισμού (MFI) Επαρκές για Ν δοκιμές

ΕΝΘΕΤΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ημερομηνία λήξης Όριο Διάμεσης Έντασης Φθορισμού (MFI) Επαρκές για Ν δοκιμές Immucor Transplant Diagnostics, Inc. 550 West Avenue, Stamford, CT 0690 USA Τηλ.: +1 (0) 8-9500 ή (888) 9-055, Φαξ: +1 (0) 8-9599 WWW.IMMUCOR.COM Εγχειρίδια προϊόντος και μεταφράσεις στη διεύθυνση: www.immucor.com

Διαβάστε περισσότερα

ανασυνδυασμένης τρανσγλουταμινάσης ανθρώπινου ιστού ως πηγή αντιγόνου εξετάζεται στις αναφορές 11 και 12.

ανασυνδυασμένης τρανσγλουταμινάσης ανθρώπινου ιστού ως πηγή αντιγόνου εξετάζεται στις αναφορές 11 και 12. QUANTA Lite Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός R h-ttg IgA ELISA 704605 Ενδεικνυόμενη Χρήση Αυτή η ανάλυση έχει σχεδιαστεί για in-vitro μέτρηση συγκεκριμένων αυτοαντισωμάτων IgA έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 1. Ο Αναλυτής να είναι τυχαίας (random) και συνεχούς (continuous) προσπελάσεως και η αρχή λειτουργίας του να βασίζεται στη Χημειοφωταύγεια.

Διαβάστε περισσότερα

LIFECODES B-Screen Πρωτόκολλο

LIFECODES B-Screen Πρωτόκολλο Οδηγίες Χρήσης LIFECODES B-Screen Πρωτόκολλο REF BCSG IVD πίνακας περιεχομένων ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ... 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ... 2 ΑΡΧΗ... 2 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ... 2 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 3 ΠΡΟΣΟΧΗ... 3 ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Πρωτόκολλο Complex200_OBL_V4_DSP Γενικές πληροφορίες Για διαγνωστική χρήση in vitro. Κιτ QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Mini Kit Υλικό δείγματος Δείγματα αναπνευστικού

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM ENA Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite TM ENA Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite TM ENA 5 708610 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite TM ENA 5 αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA) για τον ημιποσοτικό

Διαβάστε περισσότερα

LIFECODES Quik-ID Class II Πρωτόκολλο

LIFECODES Quik-ID Class II Πρωτόκολλο Οδηγίες Χρήσης LIFECODES Quik-ID Class II Πρωτόκολλο REF C2ID IVD πίνακας περιεχομένων ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ... 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ... 2 ΑΡΧΗ... 2 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ... 2 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 3 ΠΡΟΣΟΧΗ... 3 ΣΥΛΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

CIC-C1q ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

CIC-C1q ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ CIC-C1q Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον ποσοτικό υπολογισμό των ανοσοσυμπλεγμάτων (CIC) που κυκλοφορούν στον ανθρώπινο ορό ή πλάσμα MicroVue CIC-C1q EIA Περίληψη Προετοιμασία Αντιδραστηρίων Και Δειγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αδιάβροχο Αγωγιμόμετρο 8999XX

Αδιάβροχο Αγωγιμόμετρο 8999XX Αδιάβροχο Αγωγιμόμετρο 8999XX Εισαγωγή Η σειρά αυτή αποτελείται από 3 αδιάβροχα αγωγιμόμετρα για να μπορείτε να επιλέξετε ανάλογα με το εύρος που θέλετε να μετρήσετε. Η βαθμονόμηση των οργάνων είναι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΛΙΜΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΛΙΜΟΥ 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΛΙΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUSO 2015 ΧΗΜΕΙΑ 6 - Δεκεμβρίου - 2014 Ερρίκος Γιακουμάκης Χημικός 2 1 η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανίχνευση κατιόντων ή ανιόντων που υπάρχουν σε

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7

Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα επεξεργασμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Χημική Τεχνολογία. Εργαστηριακό Μέρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Χημική Τεχνολογία. Εργαστηριακό Μέρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Χημική Τεχνολογία Εργαστηριακό Μέρος Ενότητα 8.1: Βιοχημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (Biochemical Oxygen Demand, BOD) Ευάγγελος Φουντουκίδης

Διαβάστε περισσότερα

Osteocalcin. MicroVue Osteocalcin EIA Περίληψη ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΉΓΗΣΗ

Osteocalcin. MicroVue Osteocalcin EIA Περίληψη ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΉΓΗΣΗ Osteocalcin Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για ποσοτικοποίηση της άθικτης οστεοκαλσίνης στον ορό ή πλάσμα MicroVue Osteocalcin EIA Περίληψη Προετοιμασία Αντιδραστηρίων και Δειγμάτων Προετοιμάστε Ρυθμιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΑΙΜΑ Αιμοληψία Φιαλίδια κενού και ειδικές βελόνες (σύστημα VACUTAINER). Σύριγγες συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΣΟ ΟΚΙΜΑΣΙΑ: ΑΝΟΣΟΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΦΑΣΕΩΣ ΜΕ ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΝΖΥΜΟΥ (ELISA)

ΑΝΟΣΟ ΟΚΙΜΑΣΙΑ: ΑΝΟΣΟΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΦΑΣΕΩΣ ΜΕ ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΝΖΥΜΟΥ (ELISA) 3η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Επ. Καθ. Αικατερίνη Χλίχλια ΑΝΟΣΟ ΟΚΙΜΑΣΙΑ: ΑΝΟΣΟΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΦΑΣΕΩΣ ΜΕ ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΝΖΥΜΟΥ (ELISA) Στις τεχνικές των ανοσοδοκιµασιών χρησιµοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Ανίχνευσης Αντιγόνων Αντισωμάτων

Μέθοδοι Ανίχνευσης Αντιγόνων Αντισωμάτων Μέθοδοι Ανίχνευσης Αντιγόνων Αντισωμάτων Νεφελομετρία Ανοσοφθορισμός ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΙΑ Πρόκειται για μέθοδο συγκέντρωσης διάφορων ουσιών στα βιολογικά υγρά κυρίως πρωτεΐνες που αντιδρούν με αντισώματα σχηματίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HYDRAGEL MINI PROTEIN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HYDRAGEL MINI PROTEIN ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HYDRAGEL MINI PROTEIN ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Το Hydragel-mini Protein(e) και το Hydragel Protein(e) kit προορίζονται για τον διαχωρισμό των ανθρώπινων πρωτεϊνών σε 5 κύρια μέρη με ηλεκτροφόρηση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ A ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ A ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM H. pylori IgG ELISA 708715 Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: υψηλή

QUANTA Lite TM H. pylori IgG ELISA 708715 Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: υψηλή QUANTA Lite TM H. pylori IgG ELISA 708715 Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: υψηλή Σκοπός χρήσης Το κιτ QUANTA Lite TM H. pylori IgG αποτελεί μια ενζυμική ανοσοπροσροφητική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Οι ανοσοαιματολογικές εξετάσεις περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό της ομάδας αίματος ΑΒΟ, Rhesus και των λοιπών ερυθροκυτταρικών αντιγόνων (φαινότυπος ερυθροκυττάρων),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ph ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ Ή ΠΕΧΑΜΕΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ph ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ Ή ΠΕΧΑΜΕΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΜΙΝΟΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ - Ρ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΕΦΕ 2 ου ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ph ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΗΜΑΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΙΖΗΜΑΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΙΖΗΜΑΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Ιζηματινο-αντίδραση ονομάζουμε την ένωση ενός διαλυτού αντιγόνου με το ομόλογο αντίσωμα του και το σχηματισμό ιζήματος. Στην πρώτη φάση γίνεται η ταχεία ένωση του αντιγόνου με το αντίσωμα

Διαβάστε περισσότερα

5 Η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν/ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ- Γ.Ν/ΚΥ ΚΥΜΗΣ

5 Η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν/ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ- Γ.Ν/ΚΥ ΚΥΜΗΣ 5 Η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν/ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ- Γ.Ν/ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ. 2891/24-07-2015 & 3512/14-09-2015 ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

EUSO 2016 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ:. Σέρρες 05/12/2015

EUSO 2016 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ:. Σέρρες 05/12/2015 14 η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών EUSO 2016 ΤΟΠΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ:. Μαθητές/τριες που συμμετέχουν: (1) (2) (3) Σέρρες 05/12/2015 Σύνολο μορίων:..... Α. Δράση των ενζύμων

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στην 11η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2013 Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2013 ΧΗΜΕΙΑ

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στην 11η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2013 Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2013 ΧΗΜΕΙΑ Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στην 11η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2013 Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2013 ΧΗΜΕΙΑ Σχολείο: 1) Ονομ/επώνυμα μαθητών: 2)... 3) ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΗΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

NOVA LiteTM IgG F-Actin Ενδεικνυόμενη Χρήση Περίληψη και επεξήγηση της δοκιμασίας Αρχές της Διαδικασίας Αντιδραστήρια

NOVA LiteTM IgG F-Actin Ενδεικνυόμενη Χρήση Περίληψη και επεξήγηση της δοκιμασίας Αρχές της Διαδικασίας Αντιδραστήρια NOVA Lite TM IgG F-Actin 708250 Προς Εξαγωγή Μόνο. Δεν διατίθεται προς πώληση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA Πολυπλοκότητα: Υψηλή Ενδεικνυόμενη Χρήση Το κιτ NOVA Lite TM IgG

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Πρωτόκολλο Cellfree200 V5_DSP Γενικές πληροφορίες Για διαγνωστική χρήση in vitro. Κιτ Υλικό δείγματος Ονομασία πρωτοκόλλου Προκαθορισμένο σετ προτύπου ελέγχου μεθόδου QIAsymphony

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM Intrinsic Factor ELISA 708780 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite TM Intrinsic Factor ELISA 708780 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite TM Intrinsic Factor ELISA 708780 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Η δοκιμασία QUANTA Lite TM Intrinsic Factor ELISA είναι μια ενζυμική ανοσοπροσροφητική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -CMV ELISA 2 96

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -CMV ELISA 2 96 Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -CMV ELISA 2 96 Εξέταση ιντερφερόνης-γ (IFN-γ) σε ολικό αίμα για τη μέτρηση της απάντησης σε πεπτιδικά αντιγόνα του ανθρώπινου κυτταρομεγαλοϊού Για in vitro διαγνωστική χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Μέσος χρόνος πειράματος: 45 λεπτά( σε δύο ημέρες) Α. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Εργαλεία Υλικά Διαλύματα

Διαβάστε περισσότερα

SeroPertussis IgG. Φυλλάδιο οδηγιών. Διαγνωστικό σύνολο για 96 προσδιορισμούς (Αρ. καταλόγου A231-01)

SeroPertussis IgG. Φυλλάδιο οδηγιών. Διαγνωστικό σύνολο για 96 προσδιορισμούς (Αρ. καταλόγου A231-01) SeroPertussis Ενζυμικός ανοσοπροσροφητικός προσδιορισμός (ELISA) για τον ημι-ποσοτικό προσδιορισμό ειδικών αντισωμάτων έναντι της Bordetella Pertussis σε ανθρώπινο ορό Φυλλάδιο οδηγιών Διαγνωστικό σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 3 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΚΑΙ ANIXNEΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΡΙΝΟΜΕΝΗΣ ΦΩΣΦΟΛΙΠΑΣΗΣ Α 2

ΑΣΚΗΣΗ 3 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΚΑΙ ANIXNEΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΡΙΝΟΜΕΝΗΣ ΦΩΣΦΟΛΙΠΑΣΗΣ Α 2 ΑΣΚΗΣΗ 3 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΚΑΙ ANIXNEΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΡΙΝΟΜΕΝΗΣ ΦΩΣΦΟΛΙΠΑΣΗΣ Α 2 1. Ηλεκτρομεταφορά και ακινητοποίηση των διαχωρισμένων πρωτεϊνών σε μεμβράνη. 2. Ανοσοαποτύπωση - υβριδισμός με αντισώματα. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Αύγουστος 2015 Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Tissue_LC_200_V7_DSP και Tissue_HC_200_V7_DSP Το παρόν έγγραφο είναι το Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Tissue_LC_200_V7_DSP και Tissue_HC_200_V7_DSP, R2,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 2011/2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 2011/2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 2011/2013 Για τη σύνταξη των προδιαγραφών των αναλυτών ελήφθη πολύ σοβαρά υπ όψη η τρομερή ανεπάρκεια χώρου και η δυσκολία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (CALIBRATION CURVE TECHNIQUE)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (CALIBRATION CURVE TECHNIQUE) ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Σχεδόν στο σύνολό τους οι ενόργανες τεχνικές παρέχουν τη μέτρηση μιας φυσικής ή φυσικοχημικής παραμέτρου Ρ η οποία συνδέεται άμεσα η έμμεσα με την

Διαβάστε περισσότερα

QuantiFERON -CMV Ένθετο συσκευασίας 2 x 96

QuantiFERON -CMV Ένθετο συσκευασίας 2 x 96 QuantiFERON -CMV Ένθετο συσκευασίας 2 x 96 Εξέταση ιντερφερόνης-γ σε ολικό αίμα για τη μέτρηση της απάντησης σε πεπτιδικά αντιγόνα του ανθρώπινου κυτταρομεγαλοϊού 0350-0201 Cellestis, a QIAGEN Company

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ. Παρασκευή Λίντα ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ. Η διαδικασία χρησιμοποιείται για ταυτοποίηση και διαφορική τιτλοποίηση των δύο ειδών των ουρογεννητικών

Διαβάστε περισσότερα

Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531

Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531 Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531 ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ TREPONEMA PALLIDUM ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΟ Ή ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΛΑΣΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΗΓΟΡΩΝ ΤΕΣΤ. C. difficile GDH / Toxin A / Toxin B

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΗΓΟΡΩΝ ΤΕΣΤ. C. difficile GDH / Toxin A / Toxin B ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΗΓΟΡΩΝ ΤΕΣΤ C. difficile GDH / Toxin A / Toxin B Πλήρες κιτ ανοσοχρωματογραφίας ενός βήματος για την ταυτόχρονη ποιοτική ανίχνευση και διαφοροποίηση των GDH / Toxin A / Toxin B του C. Difficile

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση ph διαλυμάτων με χρήση δεικτών, πεχαμετρικού χάρτου, πεχαμέτρου και αισθητήρα ph Multilog, (όπου υπάρχει)

Εύρεση ph διαλυμάτων με χρήση δεικτών, πεχαμετρικού χάρτου, πεχαμέτρου και αισθητήρα ph Multilog, (όπου υπάρχει) 1 Εργαστηριακή Διδασκαλία των Φυσικών εργασιών στα Γενικά Λύκεια Περίοδος 2006 2007 Χημεία Α Λυκείου Ενδεικτική προσέγγιση της εργαστηριακή δραστηριότητας : Εύρεση ph διαλυμάτων με χρήση δεικτών, πεχαμετρικού

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης

Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών 2013-2014 Τοπικός διαγωνισμός στη Χημεία Ονόματα των μαθητών της ομάδας: 1) 2) 3) Στόχοι της εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα project: Προσδιορισμός βακτηριακών ενδοτοξινών (Test LAL)

Θέμα project: Προσδιορισμός βακτηριακών ενδοτοξινών (Test LAL) Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Θέμα project: Προσδιορισμός βακτηριακών ενδοτοξινών (Test LAL) Φοιτήτρια: Ρούμελη Αντωνία ΑΜ: 11089 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΤΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΕΞΑΜΗΝΟ: A.M.: 2 Αναλύσεις σπέρματος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΥΣΗ ΑΜΥΛΟΥ ΑΠΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΑΜΥΛΑΣΗ ΚΑΙ ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ

ΥΔΡΟΛΥΣΗ ΑΜΥΛΟΥ ΑΠΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΑΜΥΛΑΣΗ ΚΑΙ ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ !Unexpected End of Formula l ΥΔΡΟΛΥΣΗ ΑΜΥΛΟΥ ΑΠΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΑΜΥΛΑΣΗ ΚΑΙ ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Γκέκας Γιώργος Δημητριάδου Άννα Τζελέπη Λαμπρινή ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Πειράµατα Επιδείξεως Πείραμα

Διαβάστε περισσότερα

10. Η αρχή του Le Chatelier: Μερικά παραδείγματα χημικών ισορροπιών

10. Η αρχή του Le Chatelier: Μερικά παραδείγματα χημικών ισορροπιών Σκοπός 10. Η αρχή του Le Chatelier: Μερικά παραδείγματα χημικών ισορροπιών Ο σκοπός των πειραμάτων που θα εκτελέσετε είναι να δείτε πώς εφαρμόζεται η αρχή του Le Chatelier σε συστήματα ευρισκόμενα σε χημική

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Διάγνωση της HIV λοίμωξης Από το 1985 και μέχρι σήμερα η διαγνωστική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. 13 η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΦΕ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ & ΕΚΦΕ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Τοπικός διαγωνισμός στη Χημεία 13 Δεκεμβρίου2014 Ονοματεπώνυμο μαθητών

Εισαγωγή. 13 η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΦΕ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ & ΕΚΦΕ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Τοπικός διαγωνισμός στη Χημεία 13 Δεκεμβρίου2014 Ονοματεπώνυμο μαθητών α. β. γ. 13 η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΦΕ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ & ΕΚΦΕ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Τοπικός διαγωνισμός στη Χημεία 13 Δεκεμβρίου2014 Ονοματεπώνυμο μαθητών Σχολείο Εισαγωγή Το χλωρικό κάλιο είναι ένα λευκό κρυσταλλικό

Διαβάστε περισσότερα

Environmental Fluid Mechanics Laboratory

Environmental Fluid Mechanics Laboratory Environmental Fluid Mechanics Laboratory University of Cyprus Department Of Civil & Environmental Engineering ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΡΟΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ HM 134 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΡΟΗΣ Εγχειρίδιο Οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟ APIDRA ενέσιμο διάλυμα σε φιαλίδιο των 10 ml

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟ APIDRA ενέσιμο διάλυμα σε φιαλίδιο των 10 ml Rev 02 - Final ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟ APIDRA ενέσιμο διάλυμα σε φιαλίδιο των 10 ml To Apidra 100 Μονάδες/ml, ενέσιμο διάλυμα σε ένα φιαλίδιο των 10 ml είναι ένα διαυγές, άχρωμο, υδατικό διάλυμα χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

EUSO 2017 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ:. Σέρρες 10/12/2016

EUSO 2017 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ:. Σέρρες 10/12/2016 15 η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών EUSO 2017 ΤΟΠΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ:. Μαθητές/τριες που συμμετέχουν: (1) (2) (3) Σέρρες 10/12/2016 Σύνολο μορίων:..... Στόχοι Μικροσκοπική

Διαβάστε περισσότερα

SeroPertussis IgA / IgM

SeroPertussis IgA / IgM SeroPertussis IgA / IgM Ενζυμικός ανοσοπροσροφητικός προσδιορισμός (ELISA) για τον ποιοτικό προσδιορισμό ειδικών αντισωμάτων IgΑ και/ IgM έναντι της Bordetella Pertussis σε ανθρώπινο ορό Φυλλάδιο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Πρωτόκολλο Complex200_V5_DSP Γενικές πληροφορίες Για διαγνωστική χρήση in vitro. Κιτ QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Mini Kit Υλικό δείγματος Δείγματα αναπνευστικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΡΑΣΙ (ΛΕΥΚΟ)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΡΑΣΙ (ΛΕΥΚΟ) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - «ΠΑΝΕΚΦE» email:panekfe@yahoo.gr www.ekfe.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - EUSO 2010 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

% anti-c1q σε ενεργή νεφρική (# σημείων)

% anti-c1q σε ενεργή νεφρική (# σημείων) QUANTA Lite TM Anti-C1q ELISA 704565 Προς Εξαγωγή Μόνο. Δεν διατίθεται προς πώληση στις Ηνωμένες Πολιτείες Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA Πολυπλοκότητα: Υψηλή Ενδεικνυόμενη Χρήση To QUANTA Lite TM

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM ssdna ELISA 708525 μονόκλωνου DNA ELISA Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite TM ssdna ELISA 708525 μονόκλωνου DNA ELISA Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite TM ssdna ELISA 708525 μονόκλωνου DNA ELISA Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite TM ssdna ELISA είναι μια ενζυμική ανοσοπροσροφητική ανάλυση (ELISA)

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Πρωτόκολλο Complex400_V4_DSP Γενικές πληροφορίες Για διαγνωστική χρήση in vitro. Κιτ QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi Kit Υλικό δείγματος Δείγματα αναπνευστικού και

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα 2: Το αλμυρό νερό

Δραστηριότητα 2: Το αλμυρό νερό Παγκόσμιο πείραμα για το Διεθνές Έτος Χημείας Δραστηριότητα 2: Το αλμυρό νερό Το μεγαλύτερο ποσοστό του νερού στον πλανήτη, για την ακρίβεια το 95% είναι αλμυρό νερό, δηλ. περιέχει άλατα. Σε αυτή τη δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

5. Η ισχύς ενός λευκαντικού ρούχων

5. Η ισχύς ενός λευκαντικού ρούχων 5. Η ισχύς ενός λευκαντικού ρούχων Σκοπός Τα λευκαντικά είναι συνήθως υδατικά διαλύματα υποχλωριώδους νατρίου, NaOCl, και κυκλοφορούν με την εμπορική ονομασία «χλωρίνη». Σκοπός αυτού του πειράματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (HAV, HBV, HCV, HIV, HTLV, ΣΥΦΙΛΗ, CMV)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (HAV, HBV, HCV, HIV, HTLV, ΣΥΦΙΛΗ, CMV) 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (HAV, HBV, HCV, HIV, HTLV, ΣΥΦΙΛΗ, CMV) 1. Πλήρως αυτοματοποιημένος ανοσολογικός αναλυτής χημειοφωταύγειας, τυχαίας (random) και συνεχούς

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Tissue_LC_200_V7_DSP και Tissue_HC_200_V7_DSP Γενικές πληροφορίες Για διαγνωστική χρήση in vitro. Αυτά τα πρωτόκολλα αφορούν τον καθαρισμό ολικού DNA από ιστούς μονιμοποιημένους

Διαβάστε περισσότερα

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA 2 96

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA 2 96 Νοέμβριος 2014 Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA 2 96 Η εξέταση IFN-γ σε ολικό αίμα για τη μέτρηση της απάντησης σε διεγέρτες της εγγενούς και της επίκτητης ανοσίας Έκδοση 1 Για in vitro

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική ανάλυση ιόντων 1 ο Πείραμα

Ποιοτική ανάλυση ιόντων 1 ο Πείραμα Εισαγωγή Ποιοτική ανάλυση ιόντων 1 ο Πείραμα Η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα και των εδαφών από βιομηχανικά απόβλητα είναι ένα από τα καίρια περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής μας. Ειδικά η απόρριψη

Διαβάστε περισσότερα

Κιτ δοκιμασίας πλευρικής ροής Synovasure PJI

Κιτ δοκιμασίας πλευρικής ροής Synovasure PJI Κιτ δοκιμασίας πλευρικής ροής Synovasure PJI Δοκιμασία α-ντεφενσίνης για περιπροθετική αρθρική λοίμωξη Διανέμεται από Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.cddiagnostics.com

Διαβάστε περισσότερα