ELISA PeliClass human IgG subclass kit REF M1551

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ELISA PeliClass human IgG subclass kit REF M1551"

Transcript

1 Sanquin Reagents Plesmanlaan 5 0 CX Amsterdam The Netherlands Phone: Fax: Website: M55/ November 007 ELISA PeliClass human IgG subclass kit REF M55 Κιτ ELISA για τον ποσοτικό προσδιορισμό των υποτάξεων ανθρώπινης IgG στον ορό (el) Ab BLACK BUF CAL CONJ CONTROL el Αντισώματα για Μαύρο Ρυθμιστικό διάλυμα Βαθμονομητής Σύζευγμα Μάρτυρας DIL GREEN HRP HUM H O MOU el Αραίωση Πράσινο HRP Ανθρώπινος Υπεροξείδιο του υδρογόνου Ποντικιού RED SEALS STOCK STOP SUB SUBS el Κόκκινο Σφραγίδες πλάκας Μητρικό Διακοπή Υποκλάσεις Υπόστρωμα WASH WELL YELLOW el Πλύση Πηγαδάκια Kίτρινο Εύρος ELISA REF PeliClass ELISA kit M800 x8 WELL aigg, aigg RED BLACK M80 x8 WELL aigg, aigg YELLOW GREEN M80 0. ml CAL M80 0. ml CONTROL M80 0. ml HRP MOU Ab HUM IgG CONJ M ml BUF WASH STOCK :0 M80 0 ml BUF DIL STOCK :0 M808 5 ml BUF SUBS STOCK :0 M80.0 ml ABTS STOCK :50 M ml H O STOCK :00 M807 0 ml BUF STOP SEALS

2 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανθρώπινη IgG περιλαμβάνει τέσσερις υποτάξεις: IgG, IgG, IgG και IgG. Τα βιοχημικά χαρακτηριστικά των υποκατηγοριών IgG έχουν περιγραφεί εκτενώς (5). Οι διαφορές ανάμεσα στις υποτάξεις IgG αντικατοπτρίζονται σε αρκετές σημαντικές βιολογικά λειτουργίες όπως αναγνώριση αντιγόνου, ενεργοποίηση συμπληρώματος και πρόσδεση σε υποδοχείς της επιφάνειας των κυττάρων. Πολλές μελέτες έχουν αναδείξει ότι ανωμαλίες των επιπέδων των υποτάξεων IgG στον ορό μπορεί να σχετίζονται με διάφορες καταστάσεις νόσων. Ιδιαίτερα, έχει ευρύτατα τεκμηριωθεί (, 5) η συσχέτιση επιλεκτικής έλλειψης της υπόταξης IgG με αυξημένη ευπάθεια σε ιϊκές ή βακτηριακές λοιμώξεις. Χαμηλά επίπεδα IgG ή IgG στον ορό έχουν αναφερθεί σε ασθενείς με υποτροπιάζουσες λοιμώξεις της ανώτερης και κατώτερης αναπνευστικής οδού. Άλλοι ερευνητές έχουν βρει σχέση ανάμεσα σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις IgG στον ορό και υποτροπιάζουσες λοιμώξεις που αφορούν τους παραρρινίους κόλπους και τους πνεύμονες(). Ανωμαλίες στα επίπεδα των υποτάξεων IgG στον ορό έχουν επίσης παρατηρηθεί σε αυτοάνοσες νόσους, νευρολογικές διαταραχές και λοιμώξεις του ιού HIV (). el II. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Το κιτ ELISA PeliClass ανθρώπινης υπόταξης είναι ένα ένζυμο ανοσοδοκιμής τύπου "sandwich". Το κιτ περιέχει σειρές μικροκοιλοτήτων καλυμμένες με μονοκλωνικά αντισώματα μεγάλης ισχύος, η καθεμιά από τις οποίες αντιστοιχεί σε μια υποτάξη ανθρώπινης IgG. Τα δείγματα δοκιμών, οι οροί βαθμονομητή και οροί μάρτυρες επωάζονται στις αντίστοιχες κοιλότητες. Η υποτάξη IgG που πρέπει να καθοριστεί θα προσδεθεί στην στερεά φάση και η μη προσδεδεμένη IgG αφαιρείται με ξέπλυμα. Στη συνέχεια, αντιορός αντιανθρώπινης IgG συζευγμένος με υπεροξειδάση προστίθεται σε κάθε κοιλότητα και το μη προσδεδεμένο σύζευγμα αφαιρείται με ξέπλυμα. Μετά από την επώαση με διάλυμα υποστρώματος (ABTS) και H O, η αντίδραση σταματά με κάποιο όξινο ρυθμιστικό διάλυμα. Το προϊόν της αντίδρασης που έχει πράσινο χρώμα υπολογίζεται σύμφωνα με την απορρόφηση και τη συγκέντρωση υπόταξης IgG στο δοκιμαστικό δείγμα, το οποίο υπολογίζεται σε σχέση με τις τιμές μιας καμπύλης αναφοράς. Ο ορόςμάρτυρας των υποτάξεων IgG αναλύεται για έλεγχο της αξιοπιστίας των καμπυλών βαθμονόμησης και της ακρίβειας των προσδιορισμών των υποτάξεων IgG. Τα επίπεδα των υποτάξεων IgG στο(στους) βαθμονομητή(ές) καθορίστηκαν χρησιμοποιώντας ένα βαθμονομητή που προήλθε από την προετοιμασία αναφοράς WHO 7/97. Χρησιμοποιήθηκαν οι συνιστώμενες τιμέςστόχοι 5,0 g/l για IgG,, g/l για IgG, 0, g/l για IgG και 0,5 g/l για IgG (7). III. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ Το κιτ ELISA υποτάξεων ανθρώπινης IgG PeliClass πρέπει να φυλάσσεται σε όρθια θέση στους 8 C και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης στην ετικέτα. Η σταθερότητα όλων των συστατικών στοιχείων μετά από το άνοιγμα ισχύει για μία εβδομάδα, αν αποθηκευτούν σε 8 C. Οι συνθήκες μεταφοράς μπορεί να διαφέρουν από τις συνθήκες αποθήκευσης. IV. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΙΤ Δείτε τον Πίνακα στηv αρχή του ένθετου της συσκευασίας αυτής. Το κιτ ELISA PeliClass ανθρώπινης υπόταξης περιέχει επαρκή αντιδραστήρια για την διεξαγωγή 8 τεστ για την κάθε υπόταξη, συμπεριλαμβανομένων βαθμονομητών, μαρτύρων και κενών. Το μονοκλωνικά αντισώματα καθαρίστηκαν από το μέσο καλλιέργειας ιστού, χρησιμοποιώντας χρωματογραφία στήλης (ανταλλαγή ιόντων και χρωματογραφία συγγένειας). Ο βαθμονομητής και ο μάρτυρας είναι ανθρώπινοι οροί σε υγρή κατάσταση. V. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ Απεσταγμένο νερό για αραίωση των ρυθμιστικών διαλυμάτων πλύσης, αραίωσης και υποστρώματος. Πιπέτες για τη σωστή μεταφορά των όγκων. Ένας επωαστής (7 ± C). Μια πρότυπη συσκευή έκπλυσης ELISA ή έναν πλαστικό υδροβολέα για αυτόματη ή χειροκίνητη έκπλυση των σειρών. Έναν πρότυπο αναγνώστη ELISA για τον υπολογισμό της απορρόφησης στα nm ή στα 05 nm. Γραμμικό χαρτί ημερολογίου. VI. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Μόνο δείγματα ορών πρέπει να εξετάζονται. Τα δείγματα θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο πρόσφατα ή να έχουν φυλαχτεί στην κατάψυξη. Τα δείγματα θα πρέπει να έχουν αραιωθεί χειροκίνητα πριν τη χρήση (δείτε ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ VII). VII. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Φέρτε όλα τα αντιδραστήρια σε θερμοκρασία δωματίου (85 C) και αναμίξτε καλά. Αποφύγετε το σχηματισμό φυσαλίδων ή αφρού. Συνιστάται ο έλεγχος όλων των δειγμάτων, μαρτύρων και των αραιώσεων βαθμονόμησης εις διπλούν.. ΠΛΑΚΑ ΜΙΚΡΟΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Το κιτ ELISA PeliClass ανθρώπινης υπόταξης IgG προσφέρει την επιλογή χρησιμοποίησης τμημάτων πλακών σε ξεχωριστές περιπτώσεις. Προτού ανοίξετε το πλαστικό σακουλάκι, καθορίστε τον αριθμό των σειρών που απαιτούνται για τον έλεγχο του επιθυμητού αριθμού δειγμάτων συν κοιλότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση των βαθμονομητών, των μαρτύρων και των κενών εις διπλούν. Αφαιρέστε τις σειρές που δεν θα χρησιμοποιηθούν από το πλαίσιο της πλάκας και συσκευάστε τις ξανά σε πλαστικό σακουλάκι που περιλαμβάνει και τη συσκευή ξήρανσης και αποθηκεύστε τις σε 8 C.. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΎ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ Ρυθμιστικό διάλυμα πλύσης: Προετοιμάστε το ρυθμιστικό διάλυμα πλύσης προσθέτοντας το σύνολο του περιεχομένου του συμπυκνώματος του διαλύματος πλύσης με 950 ml απεσταγμένο νερό. Το αραιωμένο ρυθμιστικό διάλυμα πλύσης πρέπει να αποθηκεύεται σε 8 C και παραμένει σταθερό επί μία εβδομάδα. Σημείωση: Το συμπυκνωμένο ρυθμιστικό διάλυμα ενδέχεται να περιλαμβάνει κρυστάλλους άλατος. Προτού προετοιμάσετε το ρυθμιστικό διάλυμα ισχύος εργασίας, θερμάνετε το διάλυμα ΕΛΑΦΡΑ στους 7 C για να διαλύσετε τους κρυστάλλους. Ρυθμιστικό διάλυμα αραίωσης: Υπολογίστε την ποσότητα του απαιτούμενου ρυθμιστικού διαλύματος αραίωσης (περίπου ml μη αραιωμένου ρυθμιστικού διαλύματος ανά σειρά μικροκοιλοτήτων) και προετοιμάστε ένα διάλυμα ισχύος εργασίας, αραιώνοντας το ρυθμιστικό διάλυμα σε αναλογία /0 με απεσταγμένο νερό.. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΜΑΡΤΥΡΟΣ Για συγκεντρώσεις, βλ. Πίνακες και του ενημερωτικού φυλλαδίου που περιέχεται στη συσκευασία. Βαθμονομητής: (Βλ. Πίνακα του παρεχόμενου φυλλαδίου) Τοποθετήστε μια ετικέτα πάνω σε έναν δοκιμαστικό σωλήνα 0 ml που θα αναγράφει ':500' και σε άλλους οχτώ δοκιμαστικούς σωλήνες ml που θα αναγράφουν 'Cal έως και Cal8' αντίστοιχα.

3 Τοποθετήστε με πιπέτα,99 ml του ρυθμιστικού διαλύματος αραίωσης στον δοκιμαστικό σωλήνα 0 ml και προσθέστε 0 µl ορού βαθμονόμησης (αρχική αραίωση :500). Τοποθετήστε με πιπέτα,9 ml ρυθμιστικού διαλύματος αραίωσης στον σωλήνα με την ετικέτα 'Cal' και,0 ml στους σωλήνες με τις ετικέτες 'Cal Cal8'. Τοποθετήστε με πιπέτα 00 µl βαθμονομητή που έχει αραιωθεί σε αναλογία :500 στον σωλήνα Cal και κάντε επτά διαδοχικές αραιώσεις ½ προσθέτοντας,0 ml από την προηγούμενη αραίωση στον επόμενο δοκιμαστικό σωλήνα 'Cal'. Επιλέξτε για κάθε υπόταξη IgG τις εξής σειρές αραιώσεων βαθμονόμησης: IgG : : IgG, IgG and IgG :0.000 : Μάρτυρας: Τοποθετήστε ετικέτα πάνω σε έναν δοκιμαστικό σωλήνα που θα αναγράφει :500, καθώς και σε δύο δοκιμαστικούς σωλήνες ml που θα αναγράφουν :0.000 (για IgG,, ) και :0.000 (για IgG) αντίστοιχα. Διανέμετε με πιπέτα στο σωλήνα με την ετικέτα που αναγράφει :500,99 ml ρυθμιστικό διάλυμα αραίωσης και 0 µl ορό μάρτυρα. Διανέμετε με πιπέτα στο σωλήνα με την ετικέτα που αναγράφει : µl ρυθμιστικό διάλυμα αραίωσης και 5 µl αραίωσης :500. Διανέμετε με πιπέτα στο σωλήνα με την ετικέτα που αναγράφει : µl ρυθμιστικό διάλυμα αραίωσης και 5 µl αραίωσης : Προετοιμάστε έναν δοκιμαστικό σωλήνα των of ml με ml ρυθμιστικό διάλυμα αραίωσης ως κενό.. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Αραιώστε τα δοκιμαστικά δείγματα με ρυθμιστικό διάλυμα αραίωσης, σύμφωνα με το ίδιο πρωτόκολλο, που ισχύει και για τον ορό μάρτυρα. Για αποτελέσματα που βρίσκονται εκτός των δοθέντων ορίων (δείτε τον Πίνακα του εσώκλειστου φυλλαδίου πληροφοριών), θα πρέπει να επαναληφθεί η εξέταση με διαφορετική αραίωση δείγματος. 5. ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ Ξεπλύνετε τις απαιτούμενες μικροκοιλότητες στο πλαίσιο πλάκας τέσσερις φορές με ρυθμιστικό διάλυμα πλύσης. Κατά τη χειροκίνητη έκπλυση, γεμίστε πλήρως τις κοιλότητες (> 00 µl) με ρυθμιστικό διάλυμα πλύσης και στη συνέχεια απορρίψτε το. Επαναλάβετε τη διαδικασία αυτή τρεις φορές. Στο τέλος, οι κοιλότητες θα είναι εντελώς άδειες. Στη συνέχεια, θα πρέπει να προστεθεί άμεσα αντιδραστήριο. Μην αφήνετε τις κοιλότητες να στεγνώσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα.. ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΕΠΩΑΣΗΣ Προσθέστε 00 µl αραιωμένων βαθμονομητών, μαρτύρων, δειγμάτων και κενών στις κατάλληλες κοιλότητες. Καλύψτε την πλάκα με αυτοκόλλητη ταινία ασφαλείας, και ανακινήστε απαλά χτυπώντας ελαφρά την άκρη της πλάκας μικροτιτλοποίησης για λίγα δευτερόλεπτα, προκειμένου να αναμίξετε τα περιεχόμενα κάθε κοιλότητας. Επωάστε για ώρα στους 7 C. Λίγο πριν την έκπλυση, προετοιμάστε το επόμενο αντιδραστήριο επώασης, όπως περιγράφεται στο σημείο ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΗΜΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ Αναρροφήστε υπερκείμενο από τις κοιλότητες και ξεπλύνετε την πλάκα, όπως περιγράφεται στο σημείο ΕΠΩΑΣΗ ΜΕ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΟ ΜΕ HRP ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ IgG Αραιώστε το σύζευγμα :500 τοποθτας με πιπέτα 0 µl του συζεύγματος προς,97 ml ρυθμιστικό διάλυμα αραίωσης. Αραιώστε το σύζευγμα περαιτέρω: :000 με διανομή με πιπέτα, ml της αραίωσης :500 προς,0 ml ρυθμιστικό διάλυμα αραίωσης. :000 με διανομή με πιπέτα,0 ml της αραίωσης :500 προς,0 ml ρυθμιστικό διάλυμα αραίωσης. :000 με διανομή με πιπέτα,5 ml της αραίωσης :500 προς,5 ml ρυθμιστικό διάλυμα αραίωσης. Προσθέστε: 00 µl της αραίωσης :500 στις σειρές μικροκοιλοτήτων αντιigg, 00 µl της αραίωσης :000 στις σειρές μικροκοιλοτήτων αντιigg, 00 µl της αραίωσης :000 στις σειρές μικροκοιλοτήτων αντιigg, 00 µl της αραίωσης :000 στις σειρές μικροκοιλοτήτων αντιigg, Καλύψτε την πλάκα με αυτοκόλλητη ταινία ασφαλείας, και ανακινείστε απαλά χτυπώντας ελαφρά την άκρη για λίγα δευτερόλεπτα, προκειμένου να αναμίξετε τα περιεχόμενα κάθε κοιλότητας. Επωάστε για ώρα στους 7 C. Λίγο πριν την έκπλυση, προετοιμάστε το επόμενο αντιδραστήριο επώασης, όπως περιγράφεται στο σημείο ΤΡΙΤΟ ΒΗΜΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ Αναρροφήστε υπερκείμενο από τις κοιλότητες και ξεπλύνετε την πλάκα, όπως περιγράφεται στο σημείο ΕΠΩΑΣΗ ΜΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑABTS Υπολογίστε την ποσότητα του διαλύματος υποστρώματος (περίπου 0,9 ml ανά σειρά μικροκοιλοτήτων θα χρειαστούν). Προσθέστε ποσότητα ίση με 00 µl διάλυμα στοκ υπεροξειδίου του υδρογόνου και 00 µl διάλυμα στοκ ABTS με 0 ml ρυθμιστικού διαλύματος υποστρώματος ισχύος εργασίας ( ml ρυθμιστικό διάλυμα υποστρώματος στοκ + 8 ml απεσταγμένο νερό). Προσθέστε 00 µl ρυθμιστικού διαλύματος υποστρώματος σε όλες τις κοιλότητες. Και ανακινείστε απαλά χτυπώντας ελαφρά την άκρη της πλάκας μικροτιτλοποίησης για λίγα δευτερόλεπτα, προκειμένου να αναμίξετε τα περιεχόμενα κάθε κοιλότητας. Επωάστε 0 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου (85 C).. ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ Προσθέστε 50 µl ρυθμιστικού διαλύματος παύσης σε όλες τις κοιλότητες.. ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΠΛΑΚΑΣ Διαβάστε εντός ώρας στα (κατά προτίμηση) ή 05 nm σε αναγνώστη ELISA. VIII. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Καταγράψτε την απορρόφηση στα (κατά προτίμηση) ή στα 05 nm για κάθε κοιλότητα και βρείτε το μέσο όρο των τιμών εις διπλούν. Για κάθε δείγμα, τα αντίγραφα δεν θα πρέπει να διαφέρουν περισσότερο από 5% της μέσης τιμής. Αν τα αντίγραφα εμφανίζουν μεγαλύτερη διαφορά, η ανάλυση θα πρέπει να επαναληφθεί. Αναπαραστήστε τις μέσες απορροφήσεις των βαθμονομητών (άξονας y) έναντι της αντίστοιχης συγκέντρωσης υπόταξης σε ng/ml (άξονας x) σε γραμμικό χαρτί ημερολογίου και σχεδιάστε την καμπύλη που σας ταιριάζει περισσότερο. Τα επίπεδα υποτάξεων IgG στους ορούςμάρτυρες θα πρέπει να βρίσκονται εντός των ορίων που αναγράφονται στον Πίνακα του εσώκλειστου πληροφοριακού φυλλαδίου. Παρεμβάλλετε την μέση τιμή απορρόφησης του κάθε δείγματος πάνω στην καμπύλη αναφοράς. Τα δείγματα ελέγχου που εμφανίζουν μέση απορρόφηση εκτός των ορίων αραίωσης της καμπύλης αναφοράς θα πρέπει να αραιώνονται κατάλληλα. Για αποτίμηση της συγκέντρωσης των υποτάξεων IgG σε ένα δείγμα εξέτασης, συγκρίνετε τα επίπεδα που βρέθηκαν με τις φυσιολογικές τιμές των υποτάξεων IgG (δείτε Όρια αναφοράς Χ). IX. ΟΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Συμβουλευτείτε τον Πίνακα του εσώκλειστου φυλλαδίου πληροφοριών για τα όρια ανάλυσης του συγκεκριμένου κιτ.

4 X. ΟΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Όρια βαθμονόμησης (g/l) για υποτάξεις IgG σε δείγματα ορού υγιών Λευκών ατόμων (8). Για άλλους πληθυσμούς θα πρέπει να ληφθούν ξεχωριστά όρια αναφοράς. Ηλικία IgG IgG IgG IgG 0 ½ 9 > ½ 9 8 8, 0,,8,7,8 7,0,0 7,7,5 8,,9 8,5, 9,0,5 9,,7 0,0,0 0,8,0,5,7,8,9, 0,87, 0,8, 0,, 0,, 0,8, 0,5, 0,5,8 0,,0 0,7, 0,85, 0,98,8,0,,50, 0, 0,55 0, 0,70 0,5 0,80 0,5 0,97 0,5,07 0,5, 0,,0 0,, 0,, 0,, 0,5,9 0,8, 0,0,0 0,0 0,5 <0,0 0, <0,0 0, <0,0 0, <0,0 0, <0,0 0,79 <0,0,0 <0,0,7 <0,0,58 <0,0,89 0,0,0 0,0,0 0,08,0 XI. a ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ Επαναληψιμότητα Συγκέντρωση υποτάξεων IgG IgG IgG IgG IgG διακύμανση εντός της ίδιας ανάλυσης (%) διακύμανση ανάμεσα στις αναλύσεις (%) 7 7 b Σύγκριση του κιτ υπόταξης ανθρώπινης IgG PeliClass με το Mancini Οι συγκεντρώσεις των IgG, IgG, IgG και IgG σε ορούς προσδιορίστηκαν με ανάλυση ELISA και συγκρίθηκαν με τις αντίστοιχες τιμές που βρέθηκαν σε Mancini. Τεκμηριώθηκαν οι ακόλουθες συσχετίσεις: υπόταξη IgG γραμμή γραμμικής παλινδρόμησης συσχέτιση IgG Y = 0,90X 0,9 0,97 IgG Y =,0X 0,7 0,9 IgG Y = 0,9X + 0,00 0,99 IgG Y = 0,9X 0,0 0,98 Σημείωση: Οι αναφερόμενες τιμές για τα ειδικά χαρακτηριστικά επιδόσεων της εξέτασης αντιπροσωπεύουν τυπικά αποτελέσματα και δεν πρέπει να θεωρούνται ως προδιαγραφές για το παρόν κιτ. XII. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ. Ο χρήστης θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένος και εξοικειωμένος με την ανάλυση ELISA και τη διαδικασία εξέτασης.. Δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται δείγματα που έχουν αιμολυθεί χονδροειδώς ή υπερλιπιδαιμικά δείγματα. Μπορεί να ληφθούν μη αναμενόμενα αποτελέσματα για δείγματα που περιέχουν ρευματοειδή παράγοντα, υψηλά επίπεδα χολερυθρίνης ή άλλα κυκλοφορούντα ανοσοσύμπλοκα. Αυτά τα δείγματα θα πρέπει να αναλύονται με άλλη μέθοδο.. Δείγματα εκτός ορίων, π.χ. σε περίπτωση παραπρωτεϊνών, θα πρέπει να επαναλαμβάνονται χρησιμοποιώντας διαφορετικές αραιώσεις.. Η εύρεση μειωμένου επιπέδου σε μία από τις υποτάξεις IgG δεν μπορεί ποτέ να αποτελεί μία οριστική διάγνωση αλλά θα πρέπει μάλλον να θεωρείται ως ένδειξη διαταραχής του ανοσοποιητικού συστήματος που απαιτεί περαιτέρω διαγνωστική διερεύνηση. 5. Ο ορός μάρτυρας θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της εγκυρότητας των καμπυλών βαθμονόμησης. Όταν ο ορός μάρτυρας βρίσκεται εκτός εύρους, τα αποτελέσματα των εξεταστικών δειγμάτων δεν είναι αξιόπιστα. Ο έλεγχος θα πρέπει να επαναληφθεί.. Τα αντιδραστήρια από διαφορετικές παρτίδες δεν είναι ανταλλάξιμα. 7. Το υπολείμματα αντιδραστηρίων (π.χ. νεκρός όγκος) δε θα πρέπει να αναμιγνύονται με τα περιεχόμενα φιαλιδίων που ανοίχθηκαν πρόσφατα. 8. Τα πώματα και τα φιαλίδια δεν είναι ανταλλάξιμα. Τα πώματα θα πρέπει να επανατοποθετούνται στα αντίστοιχα φιαλίδια. 9. Παρ όλο που ο ανθρώπινος βαθμονομητής και οι οροίμάρτυρες έχουν ελεγχθεί για δείκτες συγκεκριμένων παραγόντων μετάδοσης νόσων σύμφωνα με τις τρέχουσας οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για GMP και έχουν βρεθεί ως μη αντιδρώντες, όλα τα συστατικά ανθρώπινης προέλευσης θα πρέπει να θεωρούνται δυνητικώς λοιμογόνα. 0. Συντηρητικό: Thiomersal 0,00%.. Χρησιμοποιήστε νέες σφραγίδες για τις πλάκες για κάθε βήμα επώασης/σταθεροποίησης με το πείραμα ELISA, για να αποφύγετε τη μόλυνση. Μη χρησιμοποιείτε αλουμινόχαρτο.. Χρησιμοποιήστε αναλώσιμα άκρα πιπ για κάθε μεταφορά για να αποφύγετε τη μόλυνση.. Κάθε φορά που χρησιμοποιείται το κιτ, θα πρέπει να γίνονται καινούριες αραιώσεις βαθμονομητών, συζευγμάτων και ρυθμιστικών διαλυμάτων.. Μη χρησιμοποιείτε αντιδραστήρια και σειρές μικροτιτλοποίησης, εκτός από εκείνα που σας παρέχονται με το κιτ. 5. Το αζίδιο του νατρίου απενεργοποιεί το HRP. Μη χρησιμοποιείτε διαλύματα που περιέχουν αζίδιο του νατρίου και μην προσθέτετε αζίδιο του νατρίου στα παρεχόμενα ρυθμιστικά διαλύματα.. Η απόρριψη των αποβλήτων πρέπει να διεξάγεται σύμφωνα με τους κανονισμούς του εργαστηρίου σας.

5 XIII. ΑΝΑΦΟΡΕΣ. Shakib, F. (Editor), Monograph in Allergy, Karger A.G., 9 (98).. Shakib, F. (Editor), The human IgG subclass, Pergamon Press (990).. Vlug, A. et al., Eur. Clin. lab., 8: (989).. Jefferis, R. et al Clin.Exp.Immunol. 8:57 (990). 5. Hamilton, R.C., Clin. Chem., :707 (987).. Beck, C.S. and Heiner, D.C., Am. Rev. Respir. Dis., :9 (98). 7. Klein, F et al., Clin. Chem. Acta., 50 9 (985) 8. Vlug, A. et al., Ann. Biol. Clin. 5:57 (99). 5

ELISA Human Mannose Binding Lectin ELISA kit REF M1990

ELISA Human Mannose Binding Lectin ELISA kit REF M1990 Sanquin Reagents Plesmanlaan 125 1066 CX Amsterdam The Netherlands Phone: +31.20.512.3599 Fax: +31.20.512.3570 E-mail: reagents@sanquin.nl Website: www.sanquinreagents.com M1990 / January 2011 ELISA Human

Διαβάστε περισσότερα

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της α-1 Όξινης Γλυκοπρωτεΐνης ( AGP ) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με

Διαβάστε περισσότερα

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση.

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση. -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό Συμπληρώματος ( C3 ) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα EasyNeph.

Διαβάστε περισσότερα

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό του Συμπληρώματος C4 ( C4 ) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

- Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική latex εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό των Ρευματοειδών Παραγόντων ( RF ) σε ανθρώπινο

Διαβάστε περισσότερα

- Ανοσονεφελομετρική μέθοδος

- Ανοσονεφελομετρική μέθοδος - Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποιοτικό προσδιορισμό της α-1 Αντιθρυψίνης ( ΑΑΤ ) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό Ανοσοσφαιρίνης (IGG) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα EasyNeph.

Διαβάστε περισσότερα

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της α1 απολιποπρωτεΐνης ( APA ) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της Ανοσοσφαιρίνης A (IGA) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση.

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση. -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της Ανοσοσφαιρίνης M (IGM) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

- Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική latex εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της β-2 Μικροσφαιρίνης (Uβ2M) σε ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση.

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση. -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό των αντισωμάτων της Ανοσοσφαιρίνης G ( IGG ) σε ανθρώπινο ΕΝΥ με

Διαβάστε περισσότερα

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό απτοσφαιρίνης ( HPT ) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα EasyNeph.

Διαβάστε περισσότερα

Τοξικολογία Τροφίμων. Έλεγχος υπολειμμάτων με τη μέθοδο ELISA

Τοξικολογία Τροφίμων. Έλεγχος υπολειμμάτων με τη μέθοδο ELISA Τοξικολογία Τροφίμων Έλεγχος υπολειμμάτων με τη μέθοδο ELISA Στόχοι ενότητας Εξοικείωση με το kit προσδιορισμού αφλατοξίνης Μ1 σε δείγμα γάλακτος Κατανόηση των κρίσιμων σημείων εφαρμογής της συγκεκριμένης

Διαβάστε περισσότερα

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της σερουλοπλασμίνης ( CER ) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

H&R Legionella One Step Legionella pneumophila Antigen Test Device

H&R Legionella One Step Legionella pneumophila Antigen Test Device H&R Legionella One Step Legionella pneumophila Antigen Test Device Ανδριάνα Μοννά ΑΜ: 10031 Πρακτική Άσκηση : Υγείας Μέλαθρον Προβλεπόμενη χρήση To Η&R Legionella One Step Legionella pneumophila Antigen

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φεβρουάριος 2017 Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP circdna_2000_dsp_v1 and circdna_4000_dsp_v1 Το παρόν έγγραφο είναι το φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony circdna_2000_dsp_v1 και circdna_4000_dsp_v1, έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ Ανοσονεφελομετρική υπερευαίσθητη μέθοδος ενισχυμένη με latex.

ΜΕΘΟΔΟΣ Ανοσονεφελομετρική υπερευαίσθητη μέθοδος ενισχυμένη με latex. - Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική latex εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της C Αντιδρώσας Πρωτεΐνης ( ΗS CRP ) σε ανθρώπινο

Διαβάστε περισσότερα

GAP IgG Helicobacter pylor GAP IgA Helicobacter pylori

GAP IgG Helicobacter pylor GAP IgA Helicobacter pylori GAP IgG Helicobacter pylor GAP IgA Helicobacter pylori Αριθμός καταλόγου GAP IgG 404 2002 Αριθμός καταλόγου GAP IgA 404 3002 96 δοκιμές ανά κιτ Εγχειρίδιο Οδηγιών Παρακαλείσθε να εξοικειωθείτε με το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό των λ-ελαφρών Αλυσίδων της Ανοσοσφαιρίνης ( Ελεύθερες και Δεσμευμένες)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΟΡΟΥ SPE Beckman REF 655900 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση

ΚΙΤ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΟΡΟΥ SPE Beckman REF 655900 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση ΚΙΤ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΟΡΟΥ SPE Beckman REF 655900 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση 1 MΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Η ηλεκτροφόρηση σε gel αγαρόζης έχει χρησιμοποιηθεί για το διαχωρισμό των πρωτεϊνών του ανθρώπινου ορού,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 100 τεστ κωδικός Β Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 2,5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 100 τεστ κωδικός Β Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 2,5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση. - Nεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική latex εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της Λευκωματουρίας (ualb) σε ανθρώπινα ούρα με το σύστημα EasyNeph.

Διαβάστε περισσότερα

Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον υπολογισμό της συνολικής δραστηριό τητας για τη μεταβολική οδό του κλασικού συμπληρώματος σε ανθρώπινο ορό

Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον υπολογισμό της συνολικής δραστηριό τητας για τη μεταβολική οδό του κλασικού συμπληρώματος σε ανθρώπινο ορό Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον υπολογισμό της συνολικής δραστηριό τητας για τη μεταβολική οδό του κλασικού συμπληρώματος σε ανθρώπινο ορό Για In Vitro διαγνωστική χρήση ΠΕΡΙΛΗΨΗ MicroVue CH50 Eq

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Πρωτόκολλο PC_AXpH_HC2_V1_DSP Προβλεπόμενη χρήση Για διαγνωστική χρήση in vitro. Αυτό το πρωτόκολλο αναπτύχθηκε για χρήση με τραχηλικά δείγματα αποθηκευμένα σε διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

CH50 Eq ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

CH50 Eq ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ CH50 Eq Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον υπολογισμό της συνολικής δραστηριό τητας για τη μεταβολική οδό του κλασικού συμπληρώματος σε ανθρώπινο ορό MicroVue CH50 Eq Ενζυμικός Ανοσοπροσδιορισμός Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Αύγουστος 2015 Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Tissue_LC_200_V7_DSP και Tissue_HC_200_V7_DSP (επικυρωμένο από τον χρήστη για το κιτ QIAsymphony DSP DNA Mini) Το παρόν έγγραφο είναι το Φύλλο πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

- Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό των αντισωμάτων έναντι της Τρανσφερίνης ( TRF ) σε

Διαβάστε περισσότερα

Quantikine IVD ELISA. Συμπληρωματικό Ένθετο Συσκευασίας για τον Aνοσοπροσδιορισμό της Aνθρώπινης Eρυθροποιητίνης (Epo) Αριθμός Kαταλόγου DEP00

Quantikine IVD ELISA. Συμπληρωματικό Ένθετο Συσκευασίας για τον Aνοσοπροσδιορισμό της Aνθρώπινης Eρυθροποιητίνης (Epo) Αριθμός Kαταλόγου DEP00 Quantikine IVD ELISA Συμπληρωματικό Ένθετο Συσκευασίας για τον Aνοσοπροσδιορισμό της Aνθρώπινης Eρυθροποιητίνης (Epo) Αριθμός Kαταλόγου DEP00 Αυτό το συμπληρωματικό ένθετο συσκευασίας περιέχει το πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

Ένθετο συσκευασίας του σετ ορών ελέγχου

Ένθετο συσκευασίας του σετ ορών ελέγχου Ένθετο συσκευασίας του σετ ορών ελέγχου για το QuantiFERON 0594-0805 Cellestis, a QIAGEN Company Level 2, Office Tower 2, Chadstone Centre 1341 Dandenong Road Chadstone, Victoria, 3148 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ QIAGEN

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακό πρωτόκολλο για μη αυτόματο καθαρισμό DNA από δείγμα 0,5 ml

Εργαστηριακό πρωτόκολλο για μη αυτόματο καθαρισμό DNA από δείγμα 0,5 ml Εργαστηριακό πρωτόκολλο για μη αυτόματο καθαρισμό DNA από δείγμα 0,5 ml Για τον καθαρισμό γονιδιωματικού DNA από κιτ συλλογής των οικογενειών Oragene και ORAcollect. Για περισσότερες γλώσσες και πρωτόκολλα,

Διαβάστε περισσότερα

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση.

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση. -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος diabetes mellitus ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική latex εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της Αλβουμίνης ( ALB ) σε ανθρώπινο ΕΝΥ με

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Πρωτόκολλο VirusBlood200_V5_DSP Γενικές πληροφορίες Για διαγνωστική χρήση in vitro. Αυτό το πρωτόκολλο αφορά τον καθαρισμό ιικού DNA από φρέσκο ανθρώπινο ολικό αίμα με

Διαβάστε περισσότερα

η ανάγκη τακτικής παρακολούθησης των επιπέδων των αυτοαντισωμάτων αντι-dsdna σε ασθενείς που πάσχουν από ΣΕΛ.

η ανάγκη τακτικής παρακολούθησης των επιπέδων των αυτοαντισωμάτων αντι-dsdna σε ασθενείς που πάσχουν από ΣΕΛ. QUANTA Lite Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: Υψηλή dsdna SC ELISA 704650 Σκοπός χρήσης Αυτή η ανάλυση προορίζεται για in-vitro μέτρηση συγκεκριμένων αυτοαντισωμάτων IgG έναντι δίκλωνου

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: Υψηλή. C1q CIC ELISA 704620

QUANTA Lite Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: Υψηλή. C1q CIC ELISA 704620 QUANTA Lite Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: Υψηλή C1q CIC ELISA 704620 Σκοπός χρήσης Αυτή η ανάλυση έχει σχεδιαστεί για in-vitro μέτρηση κυκλοφορούντων ανοσοσυμπλεγμάτων (CIC) που

Διαβάστε περισσότερα

Σωληνάρια Leucosep LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για διαγνωστική χρήση in vitro PI-LT.615-GR-V3

Σωληνάρια Leucosep LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για διαγνωστική χρήση in vitro PI-LT.615-GR-V3 Σωληνάρια Leucosep LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Για διαγνωστική χρήση in vitro PI-LT.615-GR-V3 Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης Χρήση για την οποία προορίζονται Τα σωληνάρια Leucosep προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Progensa PCA3 Urine Specimen Transport Kit

Progensa PCA3 Urine Specimen Transport Kit Progensa PCA3 Urine Specimen Transport Kit Οδηγίες ιατρού Για in vitro διαγνωστική χρήση. Μόνο για εξαγωγές στις Η.Π.Α. Οδηγίες 1. Ίσως βοηθήσει να ζητήσετε από τον ασθενή να καταναλώσει μεγάλη ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

Για χρήση στην παρασκευή και απομόνωση λευκοκυττάρων απευθείας από ολικό αίμα ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για In Vitro διαγνωστική χρήση PI-TT.

Για χρήση στην παρασκευή και απομόνωση λευκοκυττάρων απευθείας από ολικό αίμα ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για In Vitro διαγνωστική χρήση PI-TT. Για χρήση στην παρασκευή και απομόνωση λευκοκυττάρων απευθείας από ολικό αίμα ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Για In Vitro διαγνωστική χρήση PI-TT.610-GR-V5 Εκπαιδευτικές πληροφορίες Ενδεικνυόμενη Χρήση Το αντιδραστήριο

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite ACA IgΜ III 708630 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite ACA IgΜ III 708630 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite ACA IgΜ III 708630 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite TM ACA IgM III αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA) για τον

Διαβάστε περισσότερα

Platelia Measles IgG. 1 Πλακέτα /12

Platelia Measles IgG. 1 Πλακέτα /12 Platelia Measles IgG 1 Πλακέτα - 48 72686 ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΚΛΑΣΗΣ -ΙgG ΣΤΗΝ ΙΛΑΡΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΟΥ 2014/12 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2.

Διαβάστε περισσότερα

LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Για διαγνωστική χρήση In Vitro PI-LT.615-GR-V4 Εκπαιδευτικές πληροφορίες Προβλεπόμενη χρήση Τα σωληνάρια Leucosep προορίζονται για χρήση στη συλλογή και τον διαχωρισμό μονοπύρηνων

Διαβάστε περισσότερα

- Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική latex εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό των λ-ελαφρών αλυσίδων (ullc) σε ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Πρωτόκολλο DNA_Blood_400_V6_DSP Γενικές πληροφορίες Για διαγνωστική χρήση in vitro. Αυτό το πρωτόκολλο αφορά τον καθαρισμό ολικού γονιδιωματικού και μιτοχονδριακού DNA

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Θ Ε Τ Ο Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ

Ε Ν Θ Ε Τ Ο Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ Immucor Transplant Diagnostics, Inc. 550 West Avenue, Stamford, Connecticut 090 Η.Π.Α. Τηλ.: +1 (0) 8-9500 ή (888) 9-055 (Μόνο για τις Η.Π.Α. και τον Καναδά), Φαξ: +1 (0) 8-9599 WWW.IMMUCOR.COM Εγχειρίδια

Διαβάστε περισσότερα

SC5b-9 Plus ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

SC5b-9 Plus ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ SC5b-9 Plus Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για την ποσοτικοποίηση του συμπλόκου SC5b-9 που υπάρχει στο ανθρώπινο πλάσμα ή ορό Διαδικασία Ανάλυσης MicroVue SC5b-9 Plus I Προετοιμασία Αντιδραστηρίων Και Δειγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Πρωτόκολλο Cellfree1000_V5_DSP Γενικές πληροφορίες Για διαγνωστική χρήση in vitro. Κιτ Υλικό δείγματος Ονομασία πρωτοκόλλου Προκαθορισμένο σετ προτύπου ελέγχου μεθόδου

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοργανισμοί και συνθήκες αποστείρωσης

Μικροοργανισμοί και συνθήκες αποστείρωσης Εργαοιηριακήβ άσκηση Μικροοργανισμοί και συνθήκες αποστείρωσης Σιόχοί ίου πειράμαιοε Το πείραμα αυτό στοχεύει να σε φέρει σε επαφή με την εργαστηριακή μέθοδο μικροβιακών καλλιεργειών. Επίσης θα διαπιστώσεις

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite ACA Screen III Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite ACA Screen III Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite ACA Screen III 708620 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite TM ACA Screen III αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA) για

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτοποίηση μιας άγνωστης χημικής ένωσης

1. Ταυτοποίηση μιας άγνωστης χημικής ένωσης Σκοπός 1. Ταυτοποίηση μιας άγνωστης χημικής ένωσης Σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι να μάθετε να δίνετε έμφαση στη σημασία της παρατήρησης κατά την εκτέλεση ενός πειράματος. Παρατήρηση, γενικά,

Διαβάστε περισσότερα

Για διαγνωστική χρήση In Vitro. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ (Ετικέτες προϊόντων και συμπληρωματικά έγγραφα)

Για διαγνωστική χρήση In Vitro. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ (Ετικέτες προϊόντων και συμπληρωματικά έγγραφα) Immucor Transplant Diagnostics, Inc. 550 West Avenue, Stamford CT USA 060 Τηλ.: +1 (0) 8-9500 ή (888) 9-055 (Μόνο για τις Η.Π.Α. και Καναδά), Φαξ: +1 (0) 8-9599 WWW.IMMUCOR.COM Εγχειρίδια προϊόντος και

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Θ Ε Τ Ο Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ

Ε Ν Θ Ε Τ Ο Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ Immucor Transplant Diagnostics, Inc. 550 West Avenue, Stamford, CT 0690 USA Τηλ.: +1 (0) 8-9500 ή (888) 9-055, Φαξ: +1 (0) 8-9599 WWW.IMMUCOR.COM Εγχειρίδια προϊόντος και μεταφράσεις στη διεύθυνση: www.immucor.com

Διαβάστε περισσότερα

CICP ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΉΓΗΣΗ. MicroVue CICP EIA Περίληψη

CICP ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΉΓΗΣΗ. MicroVue CICP EIA Περίληψη CICP Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον ποσοτικό υπολογισμό του C-τελικού Προπεπτιδίου στο Κολλαγόνο Τύπου Ι (CICP) στον Ορό MicroVue CICP EIA Περίληψη Προετοιμασία Αντιδραστηρίων και Δειγμάτων Αραιώστε

Διαβάστε περισσότερα

PLATELIA HSV 2 IgG 1 Πλακέτα ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ IgG ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΟΥ HSV 2 ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΟ Ή ΠΛΑΣΜΑ ΜΕ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

PLATELIA HSV 2 IgG 1 Πλακέτα ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ IgG ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΟΥ HSV 2 ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΟ Ή ΠΛΑΣΜΑ ΜΕ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ PLATELIA HSV 2 IgG 1 Πλακέτα 96 72821 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ IgG ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΟΥ HSV 2 ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΟ Ή ΠΛΑΣΜΑ ΜΕ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 881134 2013/11 1. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Η εξέταση Platelia

Διαβάστε περισσότερα

4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι;

4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι; 4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι; Σκοπός Σκοπός αυτού του πειράματος είναι να προσδιορίσετε την ποσότητα (γραμμομοριακή συγκέντρωση) του οξικού οξέος που υπάρχει σε ένα λευκό ξίδι μέσω ογκομέτρησης με

Διαβάστε περισσότερα

CIC-Raji ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

CIC-Raji ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ CIC-Raji Ενζυματική ανοσοδιαγνωστική μέθοδος για ποσοτικοποίηση των κυκλοφορούντων ανοσοσυμπλόκων (CIC) που περιέχουν θραύσματα ενεργοποίησης C3 σε ανθρώπινο ορό και πλάσμα Ελληνικά ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

+ ή ΟΗ OH ( 1 ) ( 2 ) ( 1 ) ( 2 )

+ ή ΟΗ OH ( 1 ) ( 2 ) ( 1 ) ( 2 ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΕΥΡΕΣΗ pη ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ Στόχοι Οι μαθητές: Να κατανοήσουν το τι εκφράζει το pη ενός διαλύματος. Να προσδιορίζουν το pη ενός διαλύματος με τη χρήση διαλυμάτων δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite RNP ELISA 708565 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite RNP ELISA 708565 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite RNP ELISA 708565 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite RNP αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA) για τον ημιποσοτικό εντοπισμό

Διαβάστε περισσότερα

ανασυνδυασμένης τρανσγλουταμινάσης ανθρώπινου ιστού ως πηγή αντιγόνου εξετάζεται στις αναφορές 11 και 12.

ανασυνδυασμένης τρανσγλουταμινάσης ανθρώπινου ιστού ως πηγή αντιγόνου εξετάζεται στις αναφορές 11 και 12. QUANTA Lite Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός R h-ttg IgA ELISA 704605 Ενδεικνυόμενη Χρήση Αυτή η ανάλυση έχει σχεδιαστεί για in-vitro μέτρηση συγκεκριμένων αυτοαντισωμάτων IgA έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Πρωτόκολλο Complex200_OBL_V4_DSP Γενικές πληροφορίες Για διαγνωστική χρήση in vitro. Κιτ QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Mini Kit Υλικό δείγματος Δείγματα αναπνευστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ για τη βέλτιστη χρήση των υλικών ελέγχου με τις τεχνικές ηλεκτροφόρησης σε τριχοειδή και γέλη αγαρόζης

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ για τη βέλτιστη χρήση των υλικών ελέγχου με τις τεχνικές ηλεκτροφόρησης σε τριχοειδή και γέλη αγαρόζης ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ για τη βέλτιστη χρήση των υλικών ελέγχου με τις τεχνικές ηλεκτροφόρησης σε τριχοειδή και γέλη αγαρόζης Σελίδα 1 από 40 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι τιμές ελέγχου καθορίζονται βάσει της διακύμανσης μεταξύ οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΗΜΑΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΙΖΗΜΑΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΙΖΗΜΑΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Ιζηματινο-αντίδραση ονομάζουμε την ένωση ενός διαλυτού αντιγόνου με το ομόλογο αντίσωμα του και το σχηματισμό ιζήματος. Στην πρώτη φάση γίνεται η ταχεία ένωση του αντιγόνου με το αντίσωμα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 1. Ο Αναλυτής να είναι τυχαίας (random) και συνεχούς (continuous) προσπελάσεως και η αρχή λειτουργίας του να βασίζεται στη Χημειοφωταύγεια.

Διαβάστε περισσότερα

CIC-C1q ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

CIC-C1q ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ CIC-C1q Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον ποσοτικό υπολογισμό των ανοσοσυμπλεγμάτων (CIC) που κυκλοφορούν στον ανθρώπινο ορό ή πλάσμα MicroVue CIC-C1q EIA Περίληψη Προετοιμασία Αντιδραστηρίων Και Δειγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM ENA Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite TM ENA Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite TM ENA 4 708555 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite TM ENA 4 αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA) για τον ημιποσοτικό

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM ENA Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite TM ENA Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite TM ENA 5 708610 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite TM ENA 5 αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA) για τον ημιποσοτικό

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite Sm ELISA 708560 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite Sm ELISA 708560 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite Sm ELISA 708560 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite Sm αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA) για τον ημιποσοτικό εντοπισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΘΕΤΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ημερομηνία λήξης Όριο Διάμεσης Έντασης Φθορισμού (MFI) Επαρκές για Ν δοκιμές

ΕΝΘΕΤΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ημερομηνία λήξης Όριο Διάμεσης Έντασης Φθορισμού (MFI) Επαρκές για Ν δοκιμές Immucor Transplant Diagnostics, Inc. 550 West Avenue, Stamford, CT 0690 USA Τηλ.: +1 (0) 8-9500 ή (888) 9-055, Φαξ: +1 (0) 8-9599 WWW.IMMUCOR.COM Εγχειρίδια προϊόντος και μεταφράσεις στη διεύθυνση: www.immucor.com

Διαβάστε περισσότερα

LIFECODES Quik-ID Class II Πρωτόκολλο

LIFECODES Quik-ID Class II Πρωτόκολλο Οδηγίες Χρήσης LIFECODES Quik-ID Class II Πρωτόκολλο REF C2ID IVD πίνακας περιεχομένων ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ... 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ... 2 ΑΡΧΗ... 2 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ... 2 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 3 ΠΡΟΣΟΧΗ... 3 ΣΥΛΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΛΙΜΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΛΙΜΟΥ 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΛΙΜΟΥ ΤΟΠΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUSO 2015 ΧΗΜΕΙΑ 6 - Δεκεμβρίου - 2014 Ερρίκος Γιακουμάκης Χημικός 2 1 η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανίχνευση κατιόντων ή ανιόντων που υπάρχουν σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΑΙΜΑ Αιμοληψία Φιαλίδια κενού και ειδικές βελόνες (σύστημα VACUTAINER). Σύριγγες συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Αδιάβροχο Αγωγιμόμετρο 8999XX

Αδιάβροχο Αγωγιμόμετρο 8999XX Αδιάβροχο Αγωγιμόμετρο 8999XX Εισαγωγή Η σειρά αυτή αποτελείται από 3 αδιάβροχα αγωγιμόμετρα για να μπορείτε να επιλέξετε ανάλογα με το εύρος που θέλετε να μετρήσετε. Η βαθμονόμηση των οργάνων είναι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

LIFECODES B-Screen Πρωτόκολλο

LIFECODES B-Screen Πρωτόκολλο Οδηγίες Χρήσης LIFECODES B-Screen Πρωτόκολλο REF BCSG IVD πίνακας περιεχομένων ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ... 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ... 2 ΑΡΧΗ... 2 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ... 2 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 3 ΠΡΟΣΟΧΗ... 3 ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7

Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα επεξεργασμένου

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Ανίχνευσης Αντιγόνων Αντισωμάτων

Μέθοδοι Ανίχνευσης Αντιγόνων Αντισωμάτων Μέθοδοι Ανίχνευσης Αντιγόνων Αντισωμάτων Νεφελομετρία Ανοσοφθορισμός ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΙΑ Πρόκειται για μέθοδο συγκέντρωσης διάφορων ουσιών στα βιολογικά υγρά κυρίως πρωτεΐνες που αντιδρούν με αντισώματα σχηματίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Χημική Τεχνολογία. Εργαστηριακό Μέρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Χημική Τεχνολογία. Εργαστηριακό Μέρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Χημική Τεχνολογία Εργαστηριακό Μέρος Ενότητα 8.1: Βιοχημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (Biochemical Oxygen Demand, BOD) Ευάγγελος Φουντουκίδης

Διαβάστε περισσότερα

CanAg CEA EIA REF FOR INFORMATION ONLY. WHEN PERFORMING THE ASSAY ALWAYS REFER TO PACKAGE INSERT SUPPLIED WITH THE KIT ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

CanAg CEA EIA REF FOR INFORMATION ONLY. WHEN PERFORMING THE ASSAY ALWAYS REFER TO PACKAGE INSERT SUPPLIED WITH THE KIT ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ FOR INFORMATION ONLY. WHEN PERFORMING THE ASSAY ALWAYS REFER TO PACKAGE INSERT SUPPLIED WITH THE KIT CanAg CEA EIA REF 401-10 EL Οδηγίες χρήσης Κιτ δοκιμής ενζυματικής ανοσομέτρησης 2011-12 για 96 προσδιορισμούς

Διαβάστε περισσότερα

P R O D U C T I N S E R T

P R O D U C T I N S E R T Immucor GTI Diagnostics, Inc. 095 Crossroads Circle, Waukesha, WI 5386, ΗΠΑ Tel: + (855) 466-867 WWW.IMMUCOR.COM Η τεκμηρίωση και οι μεταφράσεις των προϊόντων υπάρχουν διαθέσιμες στον ιστότοπο: WWW.IMMUCOR.COM

Διαβάστε περισσότερα

Osteocalcin. MicroVue Osteocalcin EIA Περίληψη ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΉΓΗΣΗ

Osteocalcin. MicroVue Osteocalcin EIA Περίληψη ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΉΓΗΣΗ Osteocalcin Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για ποσοτικοποίηση της άθικτης οστεοκαλσίνης στον ορό ή πλάσμα MicroVue Osteocalcin EIA Περίληψη Προετοιμασία Αντιδραστηρίων και Δειγμάτων Προετοιμάστε Ρυθμιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΣΟ ΟΚΙΜΑΣΙΑ: ΑΝΟΣΟΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΦΑΣΕΩΣ ΜΕ ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΝΖΥΜΟΥ (ELISA)

ΑΝΟΣΟ ΟΚΙΜΑΣΙΑ: ΑΝΟΣΟΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΦΑΣΕΩΣ ΜΕ ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΝΖΥΜΟΥ (ELISA) 3η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Επ. Καθ. Αικατερίνη Χλίχλια ΑΝΟΣΟ ΟΚΙΜΑΣΙΑ: ΑΝΟΣΟΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΦΑΣΕΩΣ ΜΕ ΣΥΝ ΕΣΗ ΕΝΖΥΜΟΥ (ELISA) Στις τεχνικές των ανοσοδοκιµασιών χρησιµοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στην 11η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2013 Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2013 ΧΗΜΕΙΑ

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στην 11η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2013 Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2013 ΧΗΜΕΙΑ Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στην 11η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2013 Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2013 ΧΗΜΕΙΑ Σχολείο: 1) Ονομ/επώνυμα μαθητών: 2)... 3) ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΗΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Πρωτόκολλο Cellfree200 V5_DSP Γενικές πληροφορίες Για διαγνωστική χρήση in vitro. Κιτ Υλικό δείγματος Ονομασία πρωτοκόλλου Προκαθορισμένο σετ προτύπου ελέγχου μεθόδου QIAsymphony

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ. Ονοματεπώνυμο μαθητών

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ. Ονοματεπώνυμο μαθητών ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Ονοματεπώνυμο μαθητών Σχολείο α. β. γ. «Μελέτη της οξύτητας του χώματος και τρόποι ρύθμισής της» Το έδαφος έχει ph από 4 έως 8. Τα ασβεστολιθικά εδάφη έχουν ph μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HYDRAGEL MINI PROTEIN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HYDRAGEL MINI PROTEIN ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HYDRAGEL MINI PROTEIN ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Το Hydragel-mini Protein(e) και το Hydragel Protein(e) kit προορίζονται για τον διαχωρισμό των ανθρώπινων πρωτεϊνών σε 5 κύρια μέρη με ηλεκτροφόρηση σε

Διαβάστε περισσότερα

Β. Εξήγησε με λίγα λόγια τις προβλέψεις σου:...

Β. Εξήγησε με λίγα λόγια τις προβλέψεις σου:... ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «IRYDIUM» 1 Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ pη ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ NaCl ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ A ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ A ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικός Μαθητικός Διαγωνισμός EUSO

Τοπικός Μαθητικός Διαγωνισμός EUSO 2014 Ε.Κ.Φ.Ε. Καστοριάς Τοπικός Μαθητικός Διαγωνισμός EUSO 2014-2015 ΟΜΑΔΑ : 1] 2] 3] Γενικό Λύκειο Άργους Ορεστικού. 6 - Δεκ. - 1014 Χημεία ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Το εργαστήριο είναι χώρος για σοβαρή

Διαβάστε περισσότερα

Στα πλαίσια ενός σχολικού Project θέλουμε να ερευνήσουμε την δυνατότητα αξιοποίησης αυτών των νερών στην καλλιέργεια ορισμένων ειδών.

Στα πλαίσια ενός σχολικού Project θέλουμε να ερευνήσουμε την δυνατότητα αξιοποίησης αυτών των νερών στην καλλιέργεια ορισμένων ειδών. European Union Science Olympiad - EUSO 2012 10η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών- EUSO 2012 Τοπικός Διαγωνισμός Νομού Μαγνησίας 26-11-2011 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΦΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Σχολείο: Ονομ/υμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΗΜΑΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΙΖΗΜΑΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΙΖΗΜΑΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Ιζηματινο-αντίδραση ονομάζουμε την ένωση ενός διαλυτού αντιγόνου με το ομόλογο αντίσωμα του και το σχηματισμό ιζήματος. Στην πρώτη φάση γίνεται η ταχεία ένωση του αντιγόνου με το αντίσωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ph ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ Ή ΠΕΧΑΜΕΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ph ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ Ή ΠΕΧΑΜΕΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΜΙΝΟΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ - Ρ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΕΦΕ 2 ου ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ph ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Οι ανοσοαιματολογικές εξετάσεις περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό της ομάδας αίματος ΑΒΟ, Rhesus και των λοιπών ερυθροκυτταρικών αντιγόνων (φαινότυπος ερυθροκυττάρων),

Διαβάστε περισσότερα

5 Η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν/ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ- Γ.Ν/ΚΥ ΚΥΜΗΣ

5 Η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν/ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ- Γ.Ν/ΚΥ ΚΥΜΗΣ 5 Η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν/ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ- Γ.Ν/ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ ΠΡΩΤ. 2891/24-07-2015 & 3512/14-09-2015 ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

EUSO 2016 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ:. Σέρρες 05/12/2015

EUSO 2016 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ:. Σέρρες 05/12/2015 14 η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών EUSO 2016 ΤΟΠΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ:. Μαθητές/τριες που συμμετέχουν: (1) (2) (3) Σέρρες 05/12/2015 Σύνολο μορίων:..... Α. Δράση των ενζύμων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUSO 2016 ΧHMEIA. 5 Δεκεμβρίου 2015 ΛΥΚΕΙΟ :... ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΜΟΝΑΔΕΣ:

ΤΟΠΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUSO 2016 ΧHMEIA. 5 Δεκεμβρίου 2015 ΛΥΚΕΙΟ :... ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΜΟΝΑΔΕΣ: ΤΟΠΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUSO 2016 ΧHMEIA 5 Δεκεμβρίου 2015 ΛΥΚΕΙΟ :.... ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: 1.. 2.. 3.. ΜΟΝΑΔΕΣ: Οικιακοί πυροσβεστήρες Οι πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα χρησιμοποιούνται σε χώρους με ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM H. pylori IgG ELISA 708715 Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: υψηλή

QUANTA Lite TM H. pylori IgG ELISA 708715 Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: υψηλή QUANTA Lite TM H. pylori IgG ELISA 708715 Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: υψηλή Σκοπός χρήσης Το κιτ QUANTA Lite TM H. pylori IgG αποτελεί μια ενζυμική ανοσοπροσροφητική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

AΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΣ (IMMUNOFLUORESCENCE)

AΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΣ (IMMUNOFLUORESCENCE) 4η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Επ. Καθ. Αικατερίνη Χλίχλια AΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΣ (IMMUNOFLUORESCENCE) Ο ανοσοφθορισµός επιτυγχάνει την ανίχνευση αντιγόνων ή αντισωµάτων στους ιστούς, στα κύτταρα ή σε ολόκληρους

Διαβάστε περισσότερα

NOVA LiteTM IgG F-Actin Ενδεικνυόμενη Χρήση Περίληψη και επεξήγηση της δοκιμασίας Αρχές της Διαδικασίας Αντιδραστήρια

NOVA LiteTM IgG F-Actin Ενδεικνυόμενη Χρήση Περίληψη και επεξήγηση της δοκιμασίας Αρχές της Διαδικασίας Αντιδραστήρια NOVA Lite TM IgG F-Actin 708250 Προς Εξαγωγή Μόνο. Δεν διατίθεται προς πώληση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA Πολυπλοκότητα: Υψηλή Ενδεικνυόμενη Χρήση Το κιτ NOVA Lite TM IgG

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Μέσος χρόνος πειράματος: 45 λεπτά( σε δύο ημέρες) Α. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Εργαλεία Υλικά Διαλύματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (CALIBRATION CURVE TECHNIQUE)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (CALIBRATION CURVE TECHNIQUE) ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Σχεδόν στο σύνολό τους οι ενόργανες τεχνικές παρέχουν τη μέτρηση μιας φυσικής ή φυσικοχημικής παραμέτρου Ρ η οποία συνδέεται άμεσα η έμμεσα με την

Διαβάστε περισσότερα

10. Η αρχή του Le Chatelier: Μερικά παραδείγματα χημικών ισορροπιών

10. Η αρχή του Le Chatelier: Μερικά παραδείγματα χημικών ισορροπιών Σκοπός 10. Η αρχή του Le Chatelier: Μερικά παραδείγματα χημικών ισορροπιών Ο σκοπός των πειραμάτων που θα εκτελέσετε είναι να δείτε πώς εφαρμόζεται η αρχή του Le Chatelier σε συστήματα ευρισκόμενα σε χημική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ. Παρασκευή Λίντα ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ. Η διαδικασία χρησιμοποιείται για ταυτοποίηση και διαφορική τιτλοποίηση των δύο ειδών των ουρογεννητικών

Διαβάστε περισσότερα

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -CMV ELISA 2 96

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -CMV ELISA 2 96 Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -CMV ELISA 2 96 Εξέταση ιντερφερόνης-γ (IFN-γ) σε ολικό αίμα για τη μέτρηση της απάντησης σε πεπτιδικά αντιγόνα του ανθρώπινου κυτταρομεγαλοϊού Για in vitro διαγνωστική χρήση

Διαβάστε περισσότερα