Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον υπολογισμό της συνολικής δραστηριό τητας για τη μεταβολική οδό του κλασικού συμπληρώματος σε ανθρώπινο ορό

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον υπολογισμό της συνολικής δραστηριό τητας για τη μεταβολική οδό του κλασικού συμπληρώματος σε ανθρώπινο ορό"

Transcript

1 Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον υπολογισμό της συνολικής δραστηριό τητας για τη μεταβολική οδό του κλασικού συμπληρώματος σε ανθρώπινο ορό Για In Vitro διαγνωστική χρήση ΠΕΡΙΛΗΨΗ MicroVue CH50 Eq EIA Σελίδα 1 από 11

2 ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Το MicroVue CH50 Eq EIA μετράει τη συνολική δραστηριότητα για τη μεταβολική οδό του κλασικού συμπληρώματος στον ανθρώπινο ορό κι επιτρέπει την ανίχνευση της κακής λειτουργίας ενός ή περισσότερων από τα συστατικά C1 έως και C9 του υποστρώματος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ Η δέσμευση του συστατικού C1q του C1 σε ανοσοσυμπλέγματα πυροδοτεί την μεταβολική οδό του κλασσικού συμπληρώματος. Αυτή η ενεργοποίηση έχει ως αποτέλεσμα μια διαδοχική σειρά ενζυμικών και μη ενζυμικών αντιδράσεων, που απολήγουν στη δημιουργία τελικών συμπληρωματικών συμπλεγμάτων (TCC). Υπό συγκεκριμένες συνθήκες, το επίπεδο του TCC που μπορεί να παραχθεί σε έναν ορό αποτελεί ποσοτική έκφραση της συνολικής δραστηριότητας του κλασικού συμπληρώματος στον ορό. Η παραδοσιακή μέθοδος για τον υπολογισμό της συνολικής δραστηρικότητας του κλασικού συμπληρώματος του κλασικού υποστρώματος στον ορό είναι η εξέταση CH50. 1 Αυτή η εξέταση είναι μια διεργασία λύσεως των κυττάρων, που χρησιμοποιεί ερυθροκύτταρα προβάτων ευαισθητοποιημένα με αντισώματα (EA) ως ενεργοποιητή της μεταβολικής οδού του κλασικού συμπληρώματος και διάφορες αραιώσεις του προς εξέταση ορού για τον προσδιορισμό του ποσοστού που απαιτείται ώστε να επιτευχθεί διάσπαση 50 %. Το επί τοις εκατό ποσοστό της αιμόλυσης καθορίζεται φασματοφωτομετρικά. Ο έλεγχος CH50 αποτελεί έμμεσο υπολογισμό των TCC, εφόσον τα ίδια τα TCC ευθύνονται άμεσα για την αιμόλυση που υπολογίζεται. Το MicroVue CH50 Eq EIA προσφέρει έναν άμεσο υπολογισμό της συνολικής δραστηρικότητας του κλασικού συμπληρώματος στον ορό υπολογίζοντας ποσοτικά τα TCC που παράγονται υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Το MicroVue CH50 Eq EIA χρησιμοποιεί ένα μονοκλωνικό αντίσωμα προς κάποιο μοναδικό νεοαντιγόνο για να δεσμεύσει την προς ανάλυση ουσία TCC. Εφόσον τόσο η εξέταση CH50 Eq EIA όσο και η CH50 βασίζονται στη δημιουργία TCC και συσχετίζονται, τα αποτελέσματα του CH50 Eq EIA εκφράζονται σε ισοδύναμα της μονάδας CH50 ανά χιλιοστόλιτρο. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Το MicroVue CH50 Eq EIA για τον ποσοτικό υπολογισμό της συνολικής δραστηρικότητας του κλασικού συμπληρώματος στον ανθρώπινο ορό περιλαμβάνει τρεις βασικές διαδικασίες: (1) ενεργοποίηση του συμπληρώματος, (2) αραίωση του δείγματος, και (3) ανάλυση των τελικών συμπλεγμάτων του συμπληρώματος (TCC). Για την ενεργοποίηση της κλασικής οδού του συμπληρώματος, τα μη αραιωμένα δείγματα ανθρώπινου ορού και οι Μάρτυρες προστίθενται στα πηγαδάκια μικροανάλυσης και στους δοκιμαστικούς σωλήνες που περιέχουν τον Ενεργοποιητή. Κατά την επώαση, η κλασική οδός του συμπληρώματος πυροδοτείται και παράγεται TCC. Στο δεύτερο βήμα, οι ενεργοποιημένοι οροί αραιώνονται στα πηγαδάκια μικροανάλυσης ή στους δοκιμαστικούς σωλήνες και διανέμονται, μαζί με τα κιτ των Προτύπων, κατευθείαν στην πλάκα μικροανάλυσης. Τα TCC που υπάρχουν στα ενεργοποιημένα δείγματα δεσμεύονται με τα μονοκλωνικά αντισώματα που επικαλύπτουν την επιφάνεια από τα πηγαδάκια μικροανάλυσης. Κατά το τρίτο βήμα, η πλάκα μικροανάλυσης TCC ξεπλένεται και φορτώνεται με το σύζευγμα HRP, που δεσμεύεται με το ήδη δεσμευμένο TCC. Μετά από την έκπλυση, η μικροπλάκα TCC φορτώνεται με ένα Υπόστρωμα χρωμογενικού ενζύμου. Μετά από την επώαση, προστίθεται ένα αντιδραστήριο για να σταματήσει το σχηματισμό του χρώματος. Οι απορροφητικότητες (τιμές A 450 ) που δημιουργούνται με τους Μάρτυρες, τα κιτ Προτύπων και τα δείγματα δοκιμών μετρώνται φασματομετρικά. Η ένταση του χρώματος του μίγματος αντίδρασης είναι ανάλογη με την συγκέντρωση TCC που υπάρχει και με τις μονάδες CH50. Χρησιμοποιώντας την πρότυπη καμπύλη του κιτ, τα αποτελέσματα της ανάλυσης εκφράζονται σε ισοδύναμα της μονάδας CH50 ανά χιλιοστόλιτρο (CH50 U Eq/mL). MicroVue C50 Eq EIA Σελίδα 2 από 11

3 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ Το κιτ CH50 Eq EIA περιέχει τα ακόλουθα: A B C D E Standards Πρότυπα Μέρη A3719 A ml το καθένα Το κάθε ένα περιέχει ανθρώπινο ορό με καθορισμένα ισοδύναμα της μονάδας CH50 ανά ml (U Eq/mL), σταθεροποιητικά πρωτεΐνης N Normal Controls Φυσιολογικός Μάρτυρας Μέρος A καθε x 100 µl (λυοφιλιωμένα) Μετά την ανασύσταση, το κάθε ένα απ αυτά περιέχει ανθρώπινο ορό L Low Controls Μάρτυρας Χαμηλής Συγκέντρωσης Μέρος A καθε x 100 µl (λυοφιλιωμένα) Μετά την ανασύσταση, το κάθε ένα απ αυτά περιέχει ανθρώπινο ορό ❶ Microassay Plate Πλάκα Μικροανάλυσης Μέρος A το καθένα 96 πηγαδάκια με στατώ και βάση που αποτελούνται από 12 λωρίδες με οχτώ πηγαδάκια η καθεμία, επικαλυμμένες με μονοκλωνικό αντίσωμα ποντικού σε επανασφραγιζόμενο σάκο με έλασμα ❷ Stop Solution Διάλυμα Παύσης Μέρος A ml Περιέχει 1N (4 %) Υδροχλωρικό οξύ ❸ 20X Wash Solution Concentrate 20X Συμπυκνωμένο Διάλυμα Πλύσης Μέρος A καθε x 50 ml Το καθένα περιέχει αλατούχο ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών (PBS), Tween-20 1,0 % και ProClin 300 0,035 % ❹ Complement Specimen Diluent Αραιωτικό Δείγματος Συμπληρώματος Μέρος A ml Περιέχει PBS, Tween-20 0,05 %, σταθεροποιητικά πρωτεϊνών 2,5 %, ProClin 300 0,035 % ❺ TMB Substrate TMB Υπόστρωμα Μέρος ml Περιέχει 3,3, 5,5 tetramethylbenzidine (TMB) και υπεροξείδιο υδρογόνου (H 2 O 2 ) ❻ Conjugate Σύζευγμα Μέρος A ml Περιέχει αντισώματα αίγας συζευγμένα με υπεροξειδάση χρένου προς TCC ❼ Activator Ενεργοποιητής Μέρος A ml Περιέχει ανθρώπινες γαμμα-σφαιρίνες και μονοκλωνικά αντισώματα ποντικού σε αλατούχο ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών (PBS), αζίδιο του νατρίου 0,02 % To Tween-20 αποτελεί εμπορικό σήμα της ICI Americas Inc. Το ProClin αποτελεί σήμα κατατεθέν της Rohm and Haas Company. ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ Χρονόμετρο (εύρος 60 λεπτών) Υπολογιστής χειρός ή άλλη υπολογιστική μέθοδος για επικύρωση τής ανάλυσης Καθαρές, μη χρησιμοποιημένες πλάκες μικροανάλυσης ή/και δοκιμαστικοί σωλήνες και στατώ Δοχείο για αραίωση ρυθμιστικού διαλύματος πλύσης Φιάλη πλύσης ή άλλο σύστημα πλύσης ανοσοανάλυσης Ρυθμιζόμενη πολυκαναλική πιπέττα (8 ή 12 καναλιών) ή επαναληπτικές μικροπιπέττες (προαιρετικά) Καθαρές πιπέττες, 1 ml, 5 ml και 10 ml MicroVue C50 Eq EIA Σελίδα 3 από 11

4 Μικροπιπέττες και ρύγχη πιπεττών Συσκευή για ανάγνωση οπτικής πυκνότητας A 450 πλακών μεταξύ 0,0 και 3,0 Απιονισμένο ή απεσταγμένο νερό Συσκευή επώασης ή συσκευή θέρμανσης πλάκας μικροανάλυσης (37 C) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Για In Vitro διαγνωστική χρήση. Ακολουθήστε τις Γενικές Προφυλάξεις, όταν χειρίζεστε περιεχόμενα αυτού του κιτ και δείγματα ασθενών. 4 Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ιματισμό, γάντια και προστασία ματιών/προσώπου όταν χειρίζεστε περιεχόμενα αυτού του κιτ. Χρησιμοποιήστε τα παρεχόμενα αντιδραστήρια ως ολοκληρωμένη μονάδα πριν από την ημερομηνία λήξης, που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευασίας. Φυλάξετε τα αντιδραστήρια ανάλυσης όπως ορίζεται. Μην χρησιμοποιείτε τις Επικαλυμμένες Λωρίδες, αν το σακουλάκι είναι διάτρητο. Το ProClin 300 χρησιμοποιείται ως συντηρητικό. Η τυχαία επαφή ή κατάποση ρυθμιστικών διαλυμάτων ή αντιδραστηρίων που περιέχουν ProClin μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα, στα μάτια ή στο στόμα. Χρησιμοποιείτε ενδεικνυόμενες εργαστηριακές πρακτικές για να μειώσετε την έκθεση. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα αν παρουσιαστούν συμπτώματα. Το Διάλυμα Παύσης θεωρείται διαβρωτικό και μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα. Μην το καταπίνετε. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή τα ρούχα. Αν η επαφή ήταν αναπόφευκτη, πλύνετε με νερό. Αν το καταπιείτε, καλέστε γιατρό. Κάθε μονάδα δότη που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή των πρότυπων ορών και των ορών των μαρτύρων του προϊόντος αυτού, έχει εξεταστεί με μια εγκεκριμένη κατά FDA μέθοδο για την παρουσία αντισωμάτων έναντι του ανθρώπινου ιού της ανοσοανεπάρκειας (HIV1 και HIV2) και του ιού της ηπατίτιδας C, όπως επίσης και για το επιφανειακό αντιγόνο της ηπατίτιδας B. Επειδή καμία μέθοδος εξέτασης δεν εξασφαλίζει πλήρως την απουσία μολυσματικών παραγόντων, πρέπει να χειρίζεστε τα αντιδραστήρια αυτά σε Επίπεδο 2 Βιοασφάλειας, όπως προτείνεται για κάθε δυνητικά μολυσματικό ανθρώπινο ορό ή δείγμα αίματος στο εγχειρίδιο «Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories», Centers for Disease Control/National Insitutes of Health, Συνιστάται η χρήση πολυκαναλικών ή επαναληπτικών πιπεττών για την εξασφάλιση έγκαιρης χορήγησης αντιδραστηρίων. Για την ακριβή μέτρηση δειγμάτων προσθέστε με ακρίβεια δείγματα και πρότυπα. Λάβετε με πιπέττα χρησιμοποιώντας μόνο βαθμονομημένα όργανα. Η σωστή συλλογή και φύλαξη των προς εξέταση δειγμάτων είναι ουσιώδης για ακριβή αποτελέσματα (βλ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ). Αποφύγετε μικροβιακή μόλυνση ή επιμόλυνση των δειγμάτων, αντιδραστηρίων ή υλικών. Ενδέχεται να ληφθούν λανθασμένα αποτελέσματα αν μολυνθούν. Ελέγξτε κάθε δείγμα εις διπλούν. Μην χρησιμοποιείτε ένα πηγαδάκι μικροανάλυσης για περισσότερες από μία εξετάσεις. Η χρήση χρόνων επώασης και θερμοκρασιών διαφορετικών από εκείνες που υποδεικνύονται στην ενότητα ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ενδέχεται να δώσει εσφαλμένα αποτελέσματα. Το Συμπυκνωμένο Υπόστρωμα είναι φωτοευαίσθητο. Αποφύγετε παρατεταμένη έκθεση σε έντονο ή άμεσο φως. Αποθηκεύστε τα αντιδραστήρια σε σκοτάδι, όταν δεν χρησιμοποιούνται. Μην αφήνετε τα πηγαδάκια μικροανάλυσης να στεγνώσουν όταν έχει ξεκινήσει η ανάλυση. Όταν προσθέτετε ή αναρροφάτε υγρά από τα πηγαδάκια μικροανάλυσης, μην αποξέετε ή αγγίζετε τον πυθμένα των πηγαδιών. Αδρανοποιημένα με θέρμανση, υπερλιπαιμικά ή μολυσμένα δείγματα ενδέχεται να δώσουν εσφαλμένα αποτελέσματα. Για να αποφύγετε το σχηματισμό αεροζόλ κατά την πλύση, χρησιμοποιήστε μια συσκευή για να αναρροφήσετε το υγρό πλύσης μέσα σε φιάλη που περιέχει λευκαντικό για οικιακή χρήση. Για το πλύσιμο της πλάκας πρέπει να χρησιμοποιηθεί φιάλη πλύσης ή αυτοματοποιημένη συσκευή πλήρωσης (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, Βήμα 9). Για καλύτερα αποτελέσματα, μη χρησιμοποιείτε πολυκαναλικές πιπέτες για να πλύνετε την πλάκα μικροανάλυσης. MicroVue C50 Eq EIA Σελίδα 4 από 11

5 Απαλλαχθείτε από τα δοχεία και τα μη χρησιμοποιημένα περιεχόμενά τους σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς, κρατικούς και τοπικούς κανονισμούς. ΦΥΛΑΞΗ Φυλάξτε το μη ανοιγμένο κιτ στους 2 C εως 8 C. Αφού ανοιχθεί το κιτ, το 20X Συμπυκνωμένο Διάλυμα Πλύσης μπορούν να φυλαχτούν στους 2 C εως 30 C. Αφού επιλέξετε τα αντιδραστήρια ή υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην ανάλυση, επιστρέψτε αμέσως τα μη χρησιμοποιημένα αντιδραστήρια στις κατάλληλες θερμοκρασίες φύλαξής τους. Φέρτε τα αντιδραστήρια και τα υλικά σε θερμοκρασία δωματίου (15 C εως 30 C) πριν τη χρήση. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ Η ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ Θολερότητα ή αποχρωματισμός του αραιωμένου Διαλύματος Πλύσης υποδηλώνει αποσύνθεση αυτού του αντιδραστηρίου. Αν συμβεί αυτό, το διάλυμα πρέπει να απορριφθεί. Ο Ενεργοποιητής ενδέχεται να περιέχει σωματίδια. Κάτι τέτοιο είναι φυσιολογικό και δεν επηρεάζει την απόδοση της ανάλυσης. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Χρησιμοποιήστε τον ορό όπως και το δείγμα στην ανάλυση. Το πλάσμα δεν είναι αποδεκτό. Χειρισμός και απόρριψη όλων των δειγμάτων χρησιμοποιώντας Γενικές Προφυλάξεις. Η ορθή συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και αποστολή των δειγμάτων είναι πολύ σημαντική, καθόσον το συμπλήρωμα μπορεί να ενεργοποιηθεί στα δείγματα που δεν έχουν υποστεί σωστή επεξεργασία. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε λανθασμένα αποτελέσματα. Τα δείγματα ορών πρέπει να συλλέγονται ασηπτικά και να παρασκευάζονται χρησιμοποιώντας τυπικές τεχνικές για κλινικές εργαστηριακές εξετάσεις. Τα δείγματα μπορούν να αποθηκευτούν μέχρι 2 ώρες στη θερμοκρασία δωματίου, μέχρι 4 ώρες σε πάγο, μέχρι 3 ημέρες στους 4 C, και στους και στους 70 C ή χαμηλότερη για μακροπρόθεσμη αποθήκευση. Μην υποβάλετε τα δείγματα σε περισσότερους από 6 κύκλους ψήξης / τήξης. Τα κατεψυγμένα δείγματα πρέπει να αναλύονται όσο το δυνατόν πιο σύντομα μετά από την απόψυξη ή την αποθήκευση σε πάγο (για όχι λιγότερο από τέσσερις ώρες) μέχρι να πραγματοποιηθεί η ανάλυση. Αποφύγετε την επαναλαμβανόμενη κατάψυξη και απόψυξη του δείγματος. Τα δείγματα πρέπει να συσκευάζονται σε άφθονο ξηρό πάγο πριν αποσταλούν. Τα δείγματα που φτάνουν αποψυγμένα στην εγκατάσταση δοκιμών μπορεί να τίθενται σε κίνδυνο. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ Αφού αφαιρέσετε τα αντιδραστήρια και τα υλικά που απαιτούνται, επιστρέψτε τα μη χρησιμοποιημένα αντικείμενα στις κατάλληλες θερμοκρασίες φύλαξής τους (δείτε ΦΥΛΑΞΗ). Φέρτε τα αντιδραστήρια και τα υλικά για την ανάλυση σε θερμοκρασία δωματίου (15 C εως 30 C) πριν τη χρήση 1. Δείγμα Πλύσης. Αναμίξτε το 20X Συμπυκνωμένο Διάλυμα Πλύσης αντιστρέφοντας αρκετές φορές τη φιάλη. Αν το 20X Συμπυκνωμένο Διάλυμα Πλύσης έχει αποθηκευτεί στους 2 C εως 8 C, ενδέχεται να δημιουργηθούν κρύσταλλοι. Για να διαλύσετε τους κρυστάλλους, θερμάνετε τη φιάλη σε υδατόλουτρο θερμοκρασίας 37 C εως 50 C μέχρις ότου διαλυθούν όλοι οι κρύσταλλοι και στη συνέχεια αναμίξτε καλά. Προετοιμάστε το Διάλυμα Πλύσης διαλύοντας ολόκληρο το περιεχόμενο μιας από τις φιάλες 20X Συμπυκνωμένου Διαλύματος Πλύσης μέχρι ένα λίτρο με αποσταγμένο ή απιονισμένο νερό. Αναμίξτε καλά. Το Διάλυμα Πλύσης είναι σταθερό επί 30 μέρες όταν αποθηκεύεται σε καθαρό δοχείο στους 2 C εως 8 C. Αν παρουσιαστεί αλλοίωση του χρώματος ή θολότητα, απορρίψτε το αντιδραστήριο.t. MicroVue C50 Eq EIA Σελίδα 5 από 11

6 2. Επιλογή των Ταινιών Μικροανάλυσης Καθορίστε πόσα πηγαδάκια απαιτούνται για την ανάλυση. Συνιστάται τα πηγαδάκια τυφλού, οι Μάρτυρες και τα Πρότυπα να εξετάζονται εις διπλούν. Απομακρύνετε το στατώ της λωρίδας από την συναρμολογημένη πλάκα. Αφαιρέστε τις λωρίδες που δεν χρειάζεστε και τοποθετείστε τις στον σάκο φύλαξης, ασφαλίστε ξανά τον σάκο και φυλάξτε τον και πάλι στους 2 C εως 8 C. Ασφαλίστε τις λωρίδες που θα χρησιμοποιήσετε κατά την ανάλυση. 3. Αραίωση του Δείγματος ΠΡΟΣΟΧΉ: Μεταχειριστείτε όλα τα δείγματα ως δυνητικώς μολυσματικά. Μην χρησιμοποιείτε δείγματα που απενεργοποιούνται μέσω της θερμότητας ή που είναι μολυσμένα, ή τέλος που δεν έχουν αποθηκευτεί σωστά. Δείγματα ορού απαιτούνται για την μελέτη αυτή. Τα δείγματα ορού πρέπει να αποψύχονται σε σύντομο χρονικό διάστημα αφού τοποθετηθούν για λίγο σε υδατόλουτρο 37 C. Αμέσως αφού αποψυχθούν, τοποθετήστε τα δείγματα στον πάγο μέχρι το βήμα της ενεργοποίησης (βλ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ). Μην αραιώνετε τα δείγματα προς ανάλυση πριν από την ενεργοποίηση. 4. Προετοιμασία Φυσιολογικών μαρτύρων και Μαρτύρων Χαμηλής Συγκέντρωσης Σε δύο φιαλίδια που περιέχουν αντίστοιχα λυοφιλιωμένο Φυσιολογικό Μάρτυρα και Μάρτυρα Χαμηλής Συγκέντρωσης προσθέστε 100 µl απιονισμένου ή αποσταγμένου νερού. Ανακατέψτε ελαφρά για να εξασφαλίσετε την ανασύσταση και αφήστε το να ηρεμήσει για δεκαπέντε (15) λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Περιδινήστε ξανά και τοποθετήστε στον πάγο μέχρι να είσ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Πριν ξεκινήσετε την ανάλυση διαβάστε ολόκληρο το ένθετο του προϊόντος. Βλ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ και ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ πριν από την επεξεργασία.g. 1. Ενεργοποίηση των Δειγμάτων και των Μαρτύρων. Αναμίξτε τον Ενεργοποιητή, που περιέχει έτοιμα εναιωρούμενα σωματίδια, αναδεύοντας τη φιάλη προτού τη χρησιμοποιήσετε. Αναδεύστε συχνά κατά τη διάρκεια του βήματος αυτού για να βεβαιωθείτε για την εναιώρηση των σωματιδίων. Προσθέστε 86 µl Ενεργοποιητή στον κατάλληλο αριθμό δοκιμαστικών σωλήνων ή σε πηγαδάκια μικροανάλυσης.* Στη συνέχεια προσθέστε 14 µl μη αραιωμένου δείγματος ορού, Φυσιολογικού Μάρτυρα, ή Μάρτυρα Χαμηλής Συγκέντρωσης σε ξεχωριστούς δοκιμαστικούς σωλήνες ή πηγαδάκια μικροανάλυσης που περιέχουν Ενεργοποιητή. Αναμίξτε προσεκτικά. Καλύψτε για να ελαχιστοποιήσετε την εξάτμιση. Επωάστε στους 37 C επί εξήντα (60) λεπτά. (ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΕΣΗ: Αν επιθυμείτε να αναλύσετε τα δείγματα κατά παρτίδες, μετά την ενεργοποίηση μπορείτε να φυλάξετε τα μη αραιωμένα, ενεργοποιημένα δείγματα σε θερμοκρασία 20 C ή χαμηλότερη για διάστημα έως 14 μέρες προτού προχωρήσετε στα επόμενα βήματα.) * Ο αριθμός των δοκιμαστικών σωλήνων ή φρεατίων μικροανάλυσης που απαιτούνται για την ενεργοποίηση είναι ίσος με τον αριθμό των δειγμάτων προς ανάλυση συν δύο (2) επιπρόσθετα για την ενεργοποίηση των δύο Μαρτύρων. 2. Αραίωση των Ενεργοποιημένων Δειγμάτων και Μαρτύρων. Μετά από την ενεργοποίηση, αραιώστε τα ενεργοποιημένα δείγματα και τους ενεργοποιημένους Μάρτυρες σε αναλογία 1:200 σε Αραιωτικό Δειγμάτων μέσα σε καθαρά, μη χρησιμοποιημένα πηγαδάκια μικροανάλυσης ή σε δοκιμαστικούς σωλήνες. 3. Προετοιμάστε τις λωρίδες μικροανάλυσης, ως εξής: a. Επανυδατώστε τα πηγαδάκια μικροανάλυσης γεμίζοντας το κάθε ένα από αυτά με Διάλυμα Πλύσης ( µl/πηγαδάκι) σε κάθε πηγαδάκι χρησιμοποιώντας μια φιάλη πλύσης ή μια αυτόματη συσκευή. b. Επωάστε για 2 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου (15 C εως 30 C). c. Αφαιρέστε το υγρό από το κάθε πηγαδάκι. d. Αντιστρέψτε την πλάκα και χτυπήστε δυνατά και επανειλημμένα πάνω σε απορροφητικό χαρτί για να αφαιρέσετε και το τελευταίο ίχνος υγρού.. 4. Προσθέστε 100 µl Αραιωτικού Δείγματος στα επαναληπτικά πηγαδάκια που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως τυφλό στη συσκευή ανάγνωσης. MicroVue C50 Eq EIA Σελίδα 6 από 11

7 5. Προσθέστε 100 µl κάθε έτοιμου για χρήση Προτύπου (A E) στα διπλά πηγαδάκια. Σημειώστε ότι τα πρότυπα έχουν ήδη αραιωθεί και είναι έτοιμα για χρήση. 6. Προσθέστε 100 µl του αραιωμένου, ενεργοποιημένου Φυσιολογικού Μάρτυρα και Μάρτυρα Χαμηλής Συγκέντρωσης στα επαναληπτικά πηγαδάκια. 7. προσθέστε 100 µl του κάθε αραιωμένου δείγματος εις διπλούν στο αντίστοιχο πηγαδάκι μικροανάλυσης. 8. Επωάστε για 60 ± 1 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου (15 C εως 30 C). 9. Ξεπλύνετε τα πηγαδάκια μικροανάλυσης, ως εξής: Σημείωση: Δεν συνιστάται χρήση πολυ-καναλικής πιπέτας για το βήμα αυτό. a. Μετά την επώαση στο βήμα 8 (ή στο βήμα 12 παρακάτω) αφαιρέστε το υγρό από το κάθε πηγαδάκι. b. Χρησιμοποιώντας μια φιάλη πλύσης, μια αυτόματη συσκευή πλύσης πλακών, ή άλλη συσκευή πλύσης, γεμίστε κάθε πηγαδάκι με το Διάλυμα Πλύσης ( µl/πηγαδάκι). c. Επωάστε τα πηγαδάκια για 1 λεπτό σε θερμοκρασία δωματίου (15 C εως 30 C). d. Αφαιρέστε το υγρό από το κάθε πηγαδάκι. e. Γεμίστε κάθε πηγαδάκι με Διάλυμα Πλύσης ( µl/πηγαδάκι). f. Αφαιρέστε το υγρό από το κάθε πηγαδάκι. g. Επαναλάβετε τα βήματα e f πέντε φορές ακόμα. h. Μετά από τον έβδομη κύκλο πλύσης, αντιστρέψτε την πλάκα και χτυπήστε δυνατά και επανειλημμένα πάνω σε απορροφητικό χαρτί για να αφαιρέσετε και το τελευταίο ίχνος υγρού. 10. Χρησιμοποιώντας πολυκαναλική πιπέτα ή επαναληπτική πιπέτα, προσθέστε 50 µl Συζεύγματος σε κάθε εκπλυμένο δοκιμαστικό πηγαδάκι, καθώς και στα πηγαδάκια του τυφλού. 11. Επωάστε τις λωρίδες μικροανάλυσης για 60 ± 1 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου (15 C εως 30 C). 12. Ξεπλύνετε τα πηγαδάκια μικροανάλυσης μετά από την επώαση διάρκειας 60 λεπτών, όπως περιγράφεται στο βήμα Αμέσως μετά από τη διαδικασία έκπλυσης, προσθέστε 100 µl του TMB Διαλύματος Υποστρώματος σε κάθε πηγαδάκι, συμπεριλαμβανομένων των κενών. 14. Επωάστε τις λωρίδες μικροανάλυσης για 15 ± 1 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου (15 C εως 30 C). 15. Προσθέστε 100 µl Διαλύματος Παύσης σε κάθε πηγαδάκι για να σταματήσετε την ενζυμική αντίδραση. Το Διάλυμα Παύσης πρέπει να προστίθεται στα πηγαδάκια με την ίδια σειρά και την ίδια συχνότητα όπως και το Διάλυμα Υποστρώματος. Χτυπήστε απαλά την πλάκα για να διανείμετε ομοιόμορφα την ανάπτυξη χρώματος. 16. Προσδιορίστε την απορρόφηση στα 450 nm (τιμή A 450 ) για κάθε δοκιμαστικό πηγαδάκι εντός μίας ώρας μετά από την προσθήκη του Διαλύματος Παύσης, διορθώνοντας για το τυφλό. Δεν απαιτείται φίλτρο αναφοράς. 17. Απορρίψτε τα εναπομείναντα αραιωμένα δείγματα, τον ενεργοποιητή, τους μάρτυρες, και τις χρησιμοποιημένες λωρίδες μικροανάλυσης (βλ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ). Κρατήστε το στατώ και τη βάση της λωρίδας για μελλοντική χρήση. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Οι σωστές εργαστηριακές πρακτικές συνιστούν τη χρήση μαρτύρων που διαβεβαιώνουν ότι η ανάλυση έχει εκτελεστεί σωστά. Κάθε κιτ CH50 Eq EIA περιέχει Φυσιολογικούς Μάρτυρες και Μάρτυρες Χαμηλής Συγκέντρωσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό αυτό. Οι Μάρτυρες αυτοί πρέπει να ελέγχονται τουλάχιστον μια φορά ανά παρτίδα, δηλ. για κάθε ξεχωριστό κύκλο ενεργοποίησης. Οι Μάρτυρες, όταν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες, πρέπει να δίνουν τιμές ισοδύναμες της μονάδας CH50 εντός των ορίων που καθορίζονται από τις ετικέτες στα πώματά τους. Εφόσον οι Μάρτυρες αυτοί πρόκειται να ενεργοποιηθούν, να αραιωθούν και να ελεγχθούν όπως ακριβώς κι ένα τυπικό δείγμα, παίζουν τόσο το ρόλο Μαρτύρων όσο και Προτύπων Αναφοράς για κάθε ενεργοποίηση και κάθε κύκλο CH50 Eq EIA. Οι εξωτερικοί μάρτυρες, που παρασκευάζονται στο εργαστήριό σας, μπορούν επίσης να σας βοηθήσουν να επαληθεύσετε ότι η ανάλυση αποδίδει σωστά. Επιπλέον, το ένθετο του προϊόντος απαιτεί τη δημιουργία πρότυπης καμπύλης με το κιτ Προτύπων A E που θα πληροί τις αυστηρές προϋποθέσεις επικύρωσης (βλ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ). Τα Πρότυπα πρέπει να ελεγχθούν εις διπλούν για κάθε κύκλο της ανάλυσης. Αν η ανάλυση δεν πληροί τις MicroVue C50 Eq EIA Σελίδα 7 από 11

8 προϋποθέσεις αυτές, επαναλάβετε την ανάλυση ή επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Quidel. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Χρήση της Πρότυπης Καμπύλης: Η πρότυπη καμπύλη για το CH50 Eq EIA δημιουργείται χρησιμοποιώντας τις τιμές A 450 από τις οποίες έχουν αφαιρεθεί οι αντίστοιχες για το τυφλό για κάθε πρότυπο (στον άξονα y) και της αντίστοιχης συγκέντρωσης για κάθε πρότυπο (στον άξονα x). Η πρότυπη καμπύλη πρέπει να ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις επικύρωσης. Οι περισσότεροι υπολογιστές είναι σε θέση να εκτελέσουν αυτό τον υπολογισμό. Ένα παράδειγμα πρότυπης καμπύλης φαίνεται στην Εικόνα 1. Εικόνα 1 Παράδειγμα πρότυπης καμπύλης Υπολογισμός του Πραγματικού Επιπέδου CH50 U Eq στα Δείγματα των Ασθενών: Οι τιμές των δειγμάτων υπολογίζονται από την πρότυπη καμπύλη χρησιμοποιώντας ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης. Για τα δείγματα προς ανάλυση που ενεργοποιήθηκαν και αραιώθηκαν σε αναλογία1:200 πριν από την εξέταση, το CH50 U Eq/mL διαβάζεται απευθείας από την πρότυπη καμπύλη. Οι τιμές (U Eq/mL) για τους Φυσιολογικούς Μάρτυρες και τους Μάρτυρες Χαμηλής Συγκέντρωσης μπορούν επίσης να διαβαστούν από την πρότυπη καμπύλη, εφόσον έχουν ήδη αραιωθεί σε αναλογία1:200. Για να ακριβείς προσδιορισμούς CH50 για δείγματα προς ανάλυση με τιμές A 450 μεγαλύτερες από αυτές του Προτύπου CH50 Eq EIA E (ή τιμές A 450 μικρότερες από τις αντίστοιχες του ΠροτύπουA), τα δείγματα προς ανάλυση πρέπει να αναλυθούν εκ νέου σε διαφορετική αραίωση ώστε οι νέες τους τιμές A 450 να βρίσκονται εντός των ορίων αυτών. Σε όλες τις επαναληπτικές αναλύσεις, τα Πρότυπα και οι Μάρτυρες πρέπει επίσης να εξετασθούν. Αν ένα δείγμα αναλυθεί σε άλλη αραίωση εκτός από 1:200, το επίπεδο του CH50 στο δείγμα καθορίζεται διορθώνοντας τη διαφορά μεταξύ της αραίωσης που εξετάστηκε και της συνηθισμένης αραίωσης 1:200. Για παράδειγμα, αν ένα δείγμα αραιωθεί σε αναλογία 1:100 αντί για τη συνήθη αναλογία 1:200, και η καμπύλη γραμμικής παλινδρόμησης παρέχει συγκέντρωση 100 CH50 U Eq/mL, τότε το πραγματικό CH50 U Eq/mL στο δείγμα είναι 50 (δηλ., 100 CH50 U Eq/mL δια 2). Παράδειγμα πρότυπης καμπύλης MicroVue C50 Eq EIA Σελίδα 8 από 11

9 Επικύρωση Υπολογίστε το CH50 U Eq/mL για Φυσιολογικούς Μάρτυρες και Μάρτυρες Χαμηλής Συγκέντρωσης. Επίσης, καθορίστε τον συντελεστή συσχέτισης (r) και την τεταγμένη-y (b) της παραγόμενης ευθείας για τις τιμές που αποκτήθηκαν με τα Πρότυπα Α-Ε. Για να επικυρώσετε την ανάλυση, τα r, b, και οι τιμές των Μαρτύρων πρέπει να βρίσκονται εντός των ορίων που φαίνονται παρακάτω: Συντελεστής συσχέτισης (r): > 0,96 Τιμές Φυσιολογικού Μάρτυρα και Μάρτυρα Χαμηλής Συγκέντρωσης: τεταγμένη-y (b): μεταξύ ( ) 0,090 και (+) 0,068 Κλίση (m): μεταξύ 0,0033 και 0,0089 Εντός των ορίων που υποδεικνύονται στις αντίστοιχες ετικέτες των φιαλιδίων. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Το MicroVue CH50 Eq EIA έχει χρησιμοποιηθεί για ανάλυση δειγμάτων που συλλέχθηκαν ως ορός. Η κλινική απόδοση των δειγμάτων πλάσματος που παρασκευάζεται με διάφορα αντιθρομβωτικά δεν έχει καθοριστεί. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ Διακόσια τριάντα τέσσερα (234) δείγματα φυσιολογικού και μη ορού αναλύθηκαν από την Quidel με το CH50 Eq EIA. Η μέση τιμή που λήφθηκε με τον πληθυσμό των φυσιολογικών δειγμάτων ήταν 133 ± 54 CH50 U Eq/mL. Ως γενική κατεύθυνση, η αποκοπή που λήφθηκε μέσω της χρήσης της ανάλυσης Χαρακτηριστικών Λήψης Χειριστή (ROC) 2 με αυτά τα δείγματα φυσιολογικού και μη ορού ήταν 70 CH50 U Eq/mL. Κάθε εργαστήριο θα πρέπει να καθορίσει το δικό του διάστημα φυσιολογικών τιμών. Χρησιμοποιώντας το MicroVue CH50 Eq EIA, διακόσια είκοσι ένα (221) δείγματα ασθενών αναλύθηκαν σε μεγάλο εργαστήριο κλινικών αναφορών στις Η.Π.Α. Χρησιμοποιώντας ως σημείο αποκοπής (cutoff) τα 70 CH50 Eq U/mL και την ανάλυση ROC, η συνολική ακρίβεια του CH50 Eq ElA, συγκρινόμενη με τα συνδυασμένα αποτελέσματα από τρεις αιμολυτικές αναλύσεις και μία ανάλυση βασισμένη στο EIA, ήταν μεγαλύτερη από 97 %. Χρησιμοποιώντας παραδοσιακούς υπολογισμούς της κλινικής απόδοσης, το MicroVue CH50 Eq EIA παρείχε επίσης κλινική ακρίβεια μεγαλύτερη του 97 % με ευαισθησία σε ποσοστό 93,2 % και ειδικότητα σε ποσοστό 99,4 %. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Bablok Passing Algorithm 3, οι τιμές του CH50 U Eq που αποκτήθηκαν με το MicroVue CH50 Eq EIA βρέθηκε ότι συσχετίζονται στενά με τις τιμές του CH50 που αποκτήθηκαν με την παραδοσιακή αιμολυτική ανάλυση που αναφέρθηκε από το κλινικό εργαστήριο, και παρείχε επίπεδο σημαντικότητας p < 0,001. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Ακριβεια Ακρίβεια εντός «τρεξίματος» και μεταξύ «τρεξιμάτων» προσδιορίστηκε από την αντίδραση 16 επαναλήψεων των 4 δειγμάτων ορού σε 10 διαφορετικά «τρεξίμιατα». Δείγμα CH50 (U Eq/mL) Εντος Τρεξιματων 1 Μεταξυ Τρεξιματων 2 C.V. (%) C.V. (%) 150,4 3,2 6,0 Ορός 59,96 4,5 5,4 98,84 3,6 8,7 48,86 3,9 6,2 1 n = 16 αντίγραφα 2 n = 10 τρεξίματα MicroVue C50 Eq EIA Σελίδα 9 από 11

10 ΒΟΗΘΕΙΑ Για υπηρεσίες εκτός ΗΠΑ παρακαλώ επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα. Πρόσθετες πληροφορίες για την Quidel, τα προϊόντα μας και τους αντιπροσώπους μας μπορούν να βρεθούν στον ιστοχώρο μας quidel.com. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Mayer, M.M. Complement and Complement Fixation. In: Kabat E.A., Mayer, M.M., eds. Experimental Immunochemistry. 2nd ed. Springfield: Charles C Thomas, 1961: Assessment of the Clinical Accuracy of Laboratory Tests Using Receiver Operating Characteristic (ROC) Plots. Tentative Guideline, Dec NCCLS Document GP109-T, Vol. 13, No Passing, H. And W. Bablok. A new biometrical procedure for testing the equality of measurements from two different analytical methods. Application of linear regression procedures for method comparison studies in clinical chemistry, Part I J. Clin. Chem. Clin. Biochem. 21(1): (1983). 4. Centers for Disease Control. Recommendations for prevention of HIV transmission in health-care settings. MMWR 1987;36 (suppl no. 2S):001. A018 MicroVue CH50 Eq EIA Kit MDSS GmbH Schiffgraben Hannover, Germania Quidel Corporation 2005 East State Street, Suite 100 Athens, OH USA quidel.com A4276L-GR v2014dec15 MicroVue C50 Eq EIA Σελίδα 10 από 11

11 MicroVue C50 Eq EIA Σελίδα 11 από 11

CH50 Eq ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

CH50 Eq ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ CH50 Eq Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον υπολογισμό της συνολικής δραστηριό τητας για τη μεταβολική οδό του κλασικού συμπληρώματος σε ανθρώπινο ορό MicroVue CH50 Eq Ενζυμικός Ανοσοπροσδιορισμός Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

SC5b-9 Plus ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

SC5b-9 Plus ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ SC5b-9 Plus Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για την ποσοτικοποίηση του συμπλόκου SC5b-9 που υπάρχει στο ανθρώπινο πλάσμα ή ορό Διαδικασία Ανάλυσης MicroVue SC5b-9 Plus I Προετοιμασία Αντιδραστηρίων Και Δειγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

CIC-C1q ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

CIC-C1q ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ CIC-C1q Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον ποσοτικό υπολογισμό των ανοσοσυμπλεγμάτων (CIC) που κυκλοφορούν στον ανθρώπινο ορό ή πλάσμα MicroVue CIC-C1q EIA Περίληψη Προετοιμασία Αντιδραστηρίων Και Δειγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

C4d Fragment ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΉΓΗΣΗ. MicroVue C4d Fragment Ενζυμικός Ανοσοπροσδιορισμός Περίληψη

C4d Fragment ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΉΓΗΣΗ. MicroVue C4d Fragment Ενζυμικός Ανοσοπροσδιορισμός Περίληψη C4d Fragment Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για την ποσοτικοποίηση περιεχόμενων θραυσμάτων C4d ενεργοποιημένου C4 της μεταβολικής οδού του κλασικού συμπληρώματος MicroVue C4d Fragment Ενζυμικός Ανοσοπροσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση.

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση. -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό Συμπληρώματος ( C3 ) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα EasyNeph.

Διαβάστε περισσότερα

ELISA PeliClass human IgG subclass kit REF M1551

ELISA PeliClass human IgG subclass kit REF M1551 Sanquin Reagents Plesmanlaan 5 0 CX Amsterdam The Netherlands Phone: +.0.5.599 Fax: +.0.5.570 Email: reagents@sanquin.nl Website: www.sanquinreagents.com M55/ November 007 ELISA PeliClass human IgG subclass

Διαβάστε περισσότερα

CIC-Raji ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

CIC-Raji ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ CIC-Raji Ενζυματική ανοσοδιαγνωστική μέθοδος για ποσοτικοποίηση των κυκλοφορούντων ανοσοσυμπλόκων (CIC) που περιέχουν θραύσματα ενεργοποίησης C3 σε ανθρώπινο ορό και πλάσμα Ελληνικά ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό του Συμπληρώματος C4 ( C4 ) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

C1-Inhibitor Plus ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

C1-Inhibitor Plus ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ C1-Inhibitor Plus Μέθοδος ενζυμικού ανοσοπροσδιορισμού για τη μέτρηση της ποσότητας της λειτουργικής πρωτεΐνης C1-Inhibitor σε ανθρώπινο πλάσμα ή ορό ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Η μέθοδος ενζυμικού ανοσοπροσδιορισμού

Διαβάστε περισσότερα

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση.

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση. -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό των αντισωμάτων της Ανοσοσφαιρίνης G ( IGG ) σε ανθρώπινο ΕΝΥ με

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite ACA IgΜ III 708630 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite ACA IgΜ III 708630 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite ACA IgΜ III 708630 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite TM ACA IgM III αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA) για τον

Διαβάστε περισσότερα

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της σερουλοπλασμίνης ( CER ) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΟΡΟΥ SPE Beckman REF 655900 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση

ΚΙΤ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΟΡΟΥ SPE Beckman REF 655900 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση ΚΙΤ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΟΡΟΥ SPE Beckman REF 655900 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση 1 MΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Η ηλεκτροφόρηση σε gel αγαρόζης έχει χρησιμοποιηθεί για το διαχωρισμό των πρωτεϊνών του ανθρώπινου ορού,

Διαβάστε περισσότερα

Τοξικολογία Τροφίμων. Έλεγχος υπολειμμάτων με τη μέθοδο ELISA

Τοξικολογία Τροφίμων. Έλεγχος υπολειμμάτων με τη μέθοδο ELISA Τοξικολογία Τροφίμων Έλεγχος υπολειμμάτων με τη μέθοδο ELISA Στόχοι ενότητας Εξοικείωση με το kit προσδιορισμού αφλατοξίνης Μ1 σε δείγμα γάλακτος Κατανόηση των κρίσιμων σημείων εφαρμογής της συγκεκριμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ Ανοσονεφελομετρική υπερευαίσθητη μέθοδος ενισχυμένη με latex.

ΜΕΘΟΔΟΣ Ανοσονεφελομετρική υπερευαίσθητη μέθοδος ενισχυμένη με latex. - Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική latex εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της C Αντιδρώσας Πρωτεΐνης ( ΗS CRP ) σε ανθρώπινο

Διαβάστε περισσότερα

Σωληνάρια Leucosep LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για διαγνωστική χρήση in vitro PI-LT.615-GR-V3

Σωληνάρια Leucosep LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για διαγνωστική χρήση in vitro PI-LT.615-GR-V3 Σωληνάρια Leucosep LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Για διαγνωστική χρήση in vitro PI-LT.615-GR-V3 Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης Χρήση για την οποία προορίζονται Τα σωληνάρια Leucosep προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite ACA Screen III Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite ACA Screen III Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite ACA Screen III 708620 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite TM ACA Screen III αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA) για

Διαβάστε περισσότερα

Για χρήση στην παρασκευή και απομόνωση λευκοκυττάρων απευθείας από ολικό αίμα ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για In Vitro διαγνωστική χρήση PI-TT.

Για χρήση στην παρασκευή και απομόνωση λευκοκυττάρων απευθείας από ολικό αίμα ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για In Vitro διαγνωστική χρήση PI-TT. Για χρήση στην παρασκευή και απομόνωση λευκοκυττάρων απευθείας από ολικό αίμα ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Για In Vitro διαγνωστική χρήση PI-TT.610-GR-V5 Εκπαιδευτικές πληροφορίες Ενδεικνυόμενη Χρήση Το αντιδραστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ένθετο συσκευασίας του σετ ορών ελέγχου

Ένθετο συσκευασίας του σετ ορών ελέγχου Ένθετο συσκευασίας του σετ ορών ελέγχου για το QuantiFERON 0594-0805 Cellestis, a QIAGEN Company Level 2, Office Tower 2, Chadstone Centre 1341 Dandenong Road Chadstone, Victoria, 3148 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ QIAGEN

Διαβάστε περισσότερα

Bb Plus ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Bb Plus ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Bb Plus Ανοσοαντίδραση για τον ποσοτικό προσδιορισμό του κλάσματος Bb του Παράγοντα Β, δείκτης για την ενεργοποίηση του Εναλλακτικού Μονοπατιού Συμπληρώματος, σε ανθρώπινο πλάσμα ή ορό Αραιώστε το Wash

Διαβάστε περισσότερα

CICP ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΉΓΗΣΗ. MicroVue CICP EIA Περίληψη

CICP ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΉΓΗΣΗ. MicroVue CICP EIA Περίληψη CICP Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον ποσοτικό υπολογισμό του C-τελικού Προπεπτιδίου στο Κολλαγόνο Τύπου Ι (CICP) στον Ορό MicroVue CICP EIA Περίληψη Προετοιμασία Αντιδραστηρίων και Δειγμάτων Αραιώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ba Ανοσοαντίδραση για τον ποσοτικό προσδιορισμό του κλάσματος Ba του Παράγοντα Β, δείκτη για την ενεργοποίηση του Εναλλακτικού Μονοπατιού Συμπληρώματος, σε ανθρώπινα ούρα, πλάσμα, ή ορό. Αντιδραστήριο,

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: Υψηλή. C1q CIC ELISA 704620

QUANTA Lite Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: Υψηλή. C1q CIC ELISA 704620 QUANTA Lite Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: Υψηλή C1q CIC ELISA 704620 Σκοπός χρήσης Αυτή η ανάλυση έχει σχεδιαστεί για in-vitro μέτρηση κυκλοφορούντων ανοσοσυμπλεγμάτων (CIC) που

Διαβάστε περισσότερα

C5a ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ. Κιτ ανοσοενζυματικού ποσοτικού προσδιορισμού του C5a σε ανθρώπινο ορό και πλάσμα

C5a ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ. Κιτ ανοσοενζυματικού ποσοτικού προσδιορισμού του C5a σε ανθρώπινο ορό και πλάσμα C5a Κιτ ανοσοενζυματικού ποσοτικού προσδιορισμού του C5a σε ανθρώπινο ορό και πλάσμα Προετοιμασία Αντιδραστηρίων Και Δειγμάτων Αραιώστε Συμπυκνωμένο Διάλυμα Πλύσης 1:20 με απιονισμένο νερό. Αραιώστε τα

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite Sm ELISA 708560 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite Sm ELISA 708560 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite Sm ELISA 708560 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite Sm αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA) για τον ημιποσοτικό εντοπισμό

Διαβάστε περισσότερα

η ανάγκη τακτικής παρακολούθησης των επιπέδων των αυτοαντισωμάτων αντι-dsdna σε ασθενείς που πάσχουν από ΣΕΛ.

η ανάγκη τακτικής παρακολούθησης των επιπέδων των αυτοαντισωμάτων αντι-dsdna σε ασθενείς που πάσχουν από ΣΕΛ. QUANTA Lite Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: Υψηλή dsdna SC ELISA 704650 Σκοπός χρήσης Αυτή η ανάλυση προορίζεται για in-vitro μέτρηση συγκεκριμένων αυτοαντισωμάτων IgG έναντι δίκλωνου

Διαβάστε περισσότερα

Osteocalcin. MicroVue Osteocalcin EIA Περίληψη ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΉΓΗΣΗ

Osteocalcin. MicroVue Osteocalcin EIA Περίληψη ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΉΓΗΣΗ Osteocalcin Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για ποσοτικοποίηση της άθικτης οστεοκαλσίνης στον ορό ή πλάσμα MicroVue Osteocalcin EIA Περίληψη Προετοιμασία Αντιδραστηρίων και Δειγμάτων Προετοιμάστε Ρυθμιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Quantikine IVD ELISA. Συμπληρωματικό Ένθετο Συσκευασίας για τον Aνοσοπροσδιορισμό της Aνθρώπινης Eρυθροποιητίνης (Epo) Αριθμός Kαταλόγου DEP00

Quantikine IVD ELISA. Συμπληρωματικό Ένθετο Συσκευασίας για τον Aνοσοπροσδιορισμό της Aνθρώπινης Eρυθροποιητίνης (Epo) Αριθμός Kαταλόγου DEP00 Quantikine IVD ELISA Συμπληρωματικό Ένθετο Συσκευασίας για τον Aνοσοπροσδιορισμό της Aνθρώπινης Eρυθροποιητίνης (Epo) Αριθμός Kαταλόγου DEP00 Αυτό το συμπληρωματικό ένθετο συσκευασίας περιέχει το πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

C4a ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ

C4a ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ C4a Ενζυμική μέθοδος ανοσοπροσδιορισμού για τον ποσοτικό προσδιορισμό του κλάσματος C4a της πρωτεΐνης του συμπληρώματος C4 σε ανθρώπινο πλάσμα, ορούς και άλλα ερευνητικά δείγματα iu ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM ENA Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite TM ENA Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite TM ENA 5 708610 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite TM ENA 5 αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA) για τον ημιποσοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Platelia Measles IgG. 1 Πλακέτα /12

Platelia Measles IgG. 1 Πλακέτα /12 Platelia Measles IgG 1 Πλακέτα - 48 72686 ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΚΛΑΣΗΣ -ΙgG ΣΤΗΝ ΙΛΑΡΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΟΥ 2014/12 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2.

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite RNP ELISA 708565 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite RNP ELISA 708565 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite RNP ELISA 708565 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite RNP αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA) για τον ημιποσοτικό εντοπισμό

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Αύγουστος 2015 Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Tissue_LC_200_V7_DSP και Tissue_HC_200_V7_DSP (επικυρωμένο από τον χρήστη για το κιτ QIAsymphony DSP DNA Mini) Το παρόν έγγραφο είναι το Φύλλο πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Water for Injection/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε σάκος περιέχει 100% w/v Water for Injections.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite suspensions σε φορμόλη ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite suspensions σε φορμόλη ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ n Parasite suspensions σε φορμόλη ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Τα Parasite Suspensions της Microbiologics χρησιμοποιούνται σε εργαστηριακά προγράμματα διασφάλισης ποιότητας ως μάρτυρες ποιοτικού ελέγχου,

Διαβάστε περισσότερα

7900003 24 εξετάσεις Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 εξετάσεις Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 εξετάσεις Circulating Tumor Cell Control Kit 1 ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Για in vitro διαγνωστική χρήση Το CELLSEARCH Circulating Tumor Cell Control Kit προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως μάρτυρας προσδιορισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακό πρωτόκολλο για μη αυτόματο καθαρισμό DNA από δείγμα 0,5 ml

Εργαστηριακό πρωτόκολλο για μη αυτόματο καθαρισμό DNA από δείγμα 0,5 ml Εργαστηριακό πρωτόκολλο για μη αυτόματο καθαρισμό DNA από δείγμα 0,5 ml Για τον καθαρισμό γονιδιωματικού DNA από κιτ συλλογής των οικογενειών Oragene και ORAcollect. Για περισσότερες γλώσσες και πρωτόκολλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HYDRAGEL MINI PROTEIN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HYDRAGEL MINI PROTEIN ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HYDRAGEL MINI PROTEIN ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Το Hydragel-mini Protein(e) και το Hydragel Protein(e) kit προορίζονται για τον διαχωρισμό των ανθρώπινων πρωτεϊνών σε 5 κύρια μέρη με ηλεκτροφόρηση σε

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Πρωτόκολλο DNA_Blood_400_V6_DSP Γενικές πληροφορίες Για διαγνωστική χρήση in vitro. Αυτό το πρωτόκολλο αφορά τον καθαρισμό ολικού γονιδιωματικού και μιτοχονδριακού DNA

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Πρωτόκολλο PC_AXpH_HC2_V1_DSP Προβλεπόμενη χρήση Για διαγνωστική χρήση in vitro. Αυτό το πρωτόκολλο αναπτύχθηκε για χρήση με τραχηλικά δείγματα αποθηκευμένα σε διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση.

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση. -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος diabetes mellitus ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική latex εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της Αλβουμίνης ( ALB ) σε ανθρώπινο ΕΝΥ με

Διαβάστε περισσότερα

- Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική latex εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό των λ-ελαφρών αλυσίδων (ullc) σε ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

LIFECODES Quik-ID Class II Πρωτόκολλο

LIFECODES Quik-ID Class II Πρωτόκολλο Οδηγίες Χρήσης LIFECODES Quik-ID Class II Πρωτόκολλο REF C2ID IVD πίνακας περιεχομένων ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ... 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ... 2 ΑΡΧΗ... 2 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ... 2 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 3 ΠΡΟΣΟΧΗ... 3 ΣΥΛΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτοποίηση μιας άγνωστης χημικής ένωσης

1. Ταυτοποίηση μιας άγνωστης χημικής ένωσης Σκοπός 1. Ταυτοποίηση μιας άγνωστης χημικής ένωσης Σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι να μάθετε να δίνετε έμφαση στη σημασία της παρατήρησης κατά την εκτέλεση ενός πειράματος. Παρατήρηση, γενικά,

Διαβάστε περισσότερα

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA 2 96

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA 2 96 Νοέμβριος 2014 Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA 2 96 Η εξέταση IFN-γ σε ολικό αίμα για τη μέτρηση της απάντησης σε διεγέρτες της εγγενούς και της επίκτητης ανοσίας Έκδοση 1 Για in vitro

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ για τη βέλτιστη χρήση των υλικών ελέγχου με τις τεχνικές ηλεκτροφόρησης σε τριχοειδή και γέλη αγαρόζης

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ για τη βέλτιστη χρήση των υλικών ελέγχου με τις τεχνικές ηλεκτροφόρησης σε τριχοειδή και γέλη αγαρόζης ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ για τη βέλτιστη χρήση των υλικών ελέγχου με τις τεχνικές ηλεκτροφόρησης σε τριχοειδή και γέλη αγαρόζης Σελίδα 1 από 40 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι τιμές ελέγχου καθορίζονται βάσει της διακύμανσης μεταξύ οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Χημική Τεχνολογία. Εργαστηριακό Μέρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Χημική Τεχνολογία. Εργαστηριακό Μέρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Χημική Τεχνολογία Εργαστηριακό Μέρος Ενότητα 8.2: Χημικώς Απαιτούμενο Οξυγόνο (Chemical Oxygen Demand, COD) Ευάγγελος Φουντουκίδης

Διαβάστε περισσότερα

ανασυνδυασμένης τρανσγλουταμινάσης ανθρώπινου ιστού ως πηγή αντιγόνου εξετάζεται στις αναφορές 11 και 12.

ανασυνδυασμένης τρανσγλουταμινάσης ανθρώπινου ιστού ως πηγή αντιγόνου εξετάζεται στις αναφορές 11 και 12. QUANTA Lite Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός R h-ttg IgA ELISA 704605 Ενδεικνυόμενη Χρήση Αυτή η ανάλυση έχει σχεδιαστεί για in-vitro μέτρηση συγκεκριμένων αυτοαντισωμάτων IgA έναντι

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM H. pylori IgG ELISA 708715 Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: υψηλή

QUANTA Lite TM H. pylori IgG ELISA 708715 Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: υψηλή QUANTA Lite TM H. pylori IgG ELISA 708715 Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: υψηλή Σκοπός χρήσης Το κιτ QUANTA Lite TM H. pylori IgG αποτελεί μια ενζυμική ανοσοπροσροφητική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής: Tana Chemie GmbH 55120 Mainz Aποκλειστικός Αντιπρόσωπος: ECOLINE s.a. Εμπορική ονομασία: EXPRESS Ημερομηνία έκδοσης : 18.02.2003 01. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

Κιτ δοκιμασίας πλευρικής ροής Synovasure PJI

Κιτ δοκιμασίας πλευρικής ροής Synovasure PJI Κιτ δοκιμασίας πλευρικής ροής Synovasure PJI Δοκιμασία α-ντεφενσίνης για περιπροθετική αρθρική λοίμωξη Διανέμεται από Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.cddiagnostics.com

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας και συγκέντρωσης, καθώς επίσης και παρασκευή διαλυμάτων συγκεκριμένης συγκέντρωσης από διαλύματα μεγαλύτερης συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

200 κ.εκ. Termidor 9 SC ENTOMOKTONO. Σήμα κατατεθέν BASF 81077574 GR 1063. Fipronil (φιπρονίλ) Πυκνό Εναιώρημα (SC) Εγγυημένη σύνθεση:

200 κ.εκ. Termidor 9 SC ENTOMOKTONO. Σήμα κατατεθέν BASF 81077574 GR 1063. Fipronil (φιπρονίλ) Πυκνό Εναιώρημα (SC) Εγγυημένη σύνθεση: 4 0 1 4 3 4 8 9 6 6 8 9 4 Termidor 9 SC Εγγυημένη σύνθεση: Fipronil 9,1% β/β ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449, 153

Διαβάστε περισσότερα

εξετάσεις Circulating Tumor Cell Control Kit

εξετάσεις Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 εξετάσεις Circulating Tumor Cell Control Kit 1 ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Για in vitro διαγνωστική χρήση Το CELLSEARCH Circulating Tumor Cell Control Kit προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως μάρτυρας προσδιορισμού

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοργανισμοί EZ-CFU

Μικροοργανισμοί EZ-CFU Μικροοργανισμοί EZ-CFU Τα παρασκευάσματα μικροοργανισμών EZ-CFU παρέχουν δοκιμασμένες προκλήσεις για ενταλμένες εφαρμογές της Φαρμακοποιίας των ΗΠΑ (USP). ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Οι μικροοργανισμοί EZ-CFU είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Οι Ενόργανες Μέθοδοι Ανάλυσης είναι σχετικές μέθοδοι και σχεδόν στο σύνολο τους παρέχουν την αριθμητική τιμή μιας φυσικής ή φυσικοχημικής ιδιότητας, η

Διαβάστε περισσότερα

ELISA Human Mannose Binding Lectin ELISA kit REF M1990

ELISA Human Mannose Binding Lectin ELISA kit REF M1990 Sanquin Reagents Plesmanlaan 125 1066 CX Amsterdam The Netherlands Phone: +31.20.512.3599 Fax: +31.20.512.3570 E-mail: reagents@sanquin.nl Website: www.sanquinreagents.com M1990 / January 2011 ELISA Human

Διαβάστε περισσότερα

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Αναλυτική χημεία ορίζεται ως ο επιστημονικός κλάδος που αναπτύσσει και εφαρμόζει μεθόδους, όργανα και στρατηγικές για να δώσει πληροφορίες σχετικά με τη σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των ενθέτων και λιμών SATELEC

Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των ενθέτων και λιμών SATELEC Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των ενθέτων και λιμών SATELEC Προειδοποιήσεις: Μην χρησιμοποιείτε σύρμα καθαρισμού ή λειαντικά προϊόντα καθαρισμού. Αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ AS1155.

Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ AS1155. Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ AS1155. Προσοχή - κασέτες λαβή με ϖροσοχή, σφραγίδα άκρα μϖορεί να είναι οξύς. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA In

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Χημική Τεχνολογία. Εργαστηριακό Μέρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Χημική Τεχνολογία. Εργαστηριακό Μέρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Χημική Τεχνολογία Εργαστηριακό Μέρος Ενότητα 8.1: Βιοχημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (Biochemical Oxygen Demand, BOD) Ευάγγελος Φουντουκίδης

Διαβάστε περισσότερα

LIFECODES B-Screen Πρωτόκολλο

LIFECODES B-Screen Πρωτόκολλο Οδηγίες Χρήσης LIFECODES B-Screen Πρωτόκολλο REF BCSG IVD πίνακας περιεχομένων ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ... 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ... 2 ΑΡΧΗ... 2 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ... 2 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 3 ΠΡΟΣΟΧΗ... 3 ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM Intrinsic Factor ELISA 708780 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite TM Intrinsic Factor ELISA 708780 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite TM Intrinsic Factor ELISA 708780 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Η δοκιμασία QUANTA Lite TM Intrinsic Factor ELISA είναι μια ενζυμική ανοσοπροσροφητική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι;

4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι; 4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι; Σκοπός Σκοπός αυτού του πειράματος είναι να προσδιορίσετε την ποσότητα (γραμμομοριακή συγκέντρωση) του οξικού οξέος που υπάρχει σε ένα λευκό ξίδι μέσω ογκομέτρησης με

Διαβάστε περισσότερα

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -CMV ELISA 2 96

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -CMV ELISA 2 96 Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -CMV ELISA 2 96 Εξέταση ιντερφερόνης-γ (IFN-γ) σε ολικό αίμα για τη μέτρηση της απάντησης σε πεπτιδικά αντιγόνα του ανθρώπινου κυτταρομεγαλοϊού Για in vitro διαγνωστική χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - «ΠΑΝΕΚΦE»

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - «ΠΑΝΕΚΦE» ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - «ΠΑΝΕΚΦE» Αθήνα, email: panekfe@yahoo.gr www.ekfe.gr Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή ομάδων μαθητών που θα συμμετάσχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής: Werner & Mertz Italia S.r.l. Aποκλειστικός Αντιπρόσωπος: ECOLINE s.a. Εμπορική ονομασία: WC DENSO Ημερομηνία αναθεώρησης: 18.02.2003 01. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM Histone ELISA Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite TM Histone ELISA Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite TM Histone ELISA 708520 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite TM Histone αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA) για τον

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Πρωτόκολλο Cellfree200 V5_DSP Γενικές πληροφορίες Για διαγνωστική χρήση in vitro. Κιτ Υλικό δείγματος Ονομασία πρωτοκόλλου Προκαθορισμένο σετ προτύπου ελέγχου μεθόδου QIAsymphony

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Θ Ε Τ Ο Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ

Ε Ν Θ Ε Τ Ο Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ Immucor Transplant Diagnostics, Inc. 550 West Avenue, Stamford, CT 0690 USA Τηλ.: +1 (0) 8-9500 ή (888) 9-055, Φαξ: +1 (0) 8-9599 WWW.IMMUCOR.COM Εγχειρίδια προϊόντος και μεταφράσεις στη διεύθυνση: www.immucor.com

Διαβάστε περισσότερα

Πείραμα σύνθεσης ακετυλοσαλικυλικού οξέος με μικροκλίμακα

Πείραμα σύνθεσης ακετυλοσαλικυλικού οξέος με μικροκλίμακα Πείραμα σύνθεσης ακετυλοσαλικυλικού οξέος με μικροκλίμακα Εισαγωγή Το ακετυλοσαλικυλικό οξύ είναι ένα εξαιρετικό φάρμακο. Χρησιμοποιείται ευρέως ως αναλγητικό (κατευναστικό πόνου) και αντιπυρετικό. Επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος : LEKKERA - C Υγρό καθαριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Σφαιρίδια βαθµονόµησης για την καθηµερινή παρακολούθηση του κυτταρόµετρου ροής. Το κιτ περιέχει αντιδραστήρια για 40 βαθµονοµήσεις.

Σφαιρίδια βαθµονόµησης για την καθηµερινή παρακολούθηση του κυτταρόµετρου ροής. Το κιτ περιέχει αντιδραστήρια για 40 βαθµονοµήσεις. FluoroSpheres Αρ. κωδικού K0110 6η έκδοση Σφαιρίδια βαθµονόµησης για την καθηµερινή παρακολούθηση του κυτταρόµετρου ροής. Το κιτ περιέχει αντιδραστήρια για 40 βαθµονοµήσεις. (105799-004) SSK0110CE_02/GR/2015.12

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM ssdna ELISA 708525 μονόκλωνου DNA ELISA Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite TM ssdna ELISA 708525 μονόκλωνου DNA ELISA Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite TM ssdna ELISA 708525 μονόκλωνου DNA ELISA Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite TM ssdna ELISA είναι μια ενζυμική ανοσοπροσροφητική ανάλυση (ELISA)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΑΙΜΑ Αιμοληψία Φιαλίδια κενού και ειδικές βελόνες (σύστημα VACUTAINER). Σύριγγες συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΘΕΤΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ημερομηνία λήξης Όριο Διάμεσης Έντασης Φθορισμού (MFI) Επαρκές για Ν δοκιμές

ΕΝΘΕΤΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ημερομηνία λήξης Όριο Διάμεσης Έντασης Φθορισμού (MFI) Επαρκές για Ν δοκιμές Immucor Transplant Diagnostics, Inc. 550 West Avenue, Stamford, CT 0690 USA Τηλ.: +1 (0) 8-9500 ή (888) 9-055, Φαξ: +1 (0) 8-9599 WWW.IMMUCOR.COM Εγχειρίδια προϊόντος και μεταφράσεις στη διεύθυνση: www.immucor.com

Διαβάστε περισσότερα

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Εξέταση ολικού αίματος IFN-γ για τη μέτρηση της απάντησης στα πεπτιδικά αντιγόνα ESAT-6 και CFP-10 Για in vitro διαγνωστική χρήση 2 x 96 622120

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση για εργασίες εργαστηριακής κλίμακας

Χρήση για εργασίες εργαστηριακής κλίμακας Χρήση για εργασίες εργαστηριακής κλίμακας Περιεχόμενα Velcorin Χρήση για τις εργασίες εργαστηριακής κλίμακας Σελίδα 3 5 Εισαγωγή Σελίδα 3 Μέτρα προστασίας Σελίδα 3 Μέθοδος εργασίας (Αισθητήρια) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής: Werner & Mertz Italia S.r.l. Aποκλειστικός Αντιπρόσωπος: ECOLINE s.a. Εμπορική ονομασία: KALK FREE Ημερομηνία αναθεώρησης : 18.02.2003 01.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Αναλυτική Μέθοδος- Αναλυτικό Πρόβλημα. Ανάλυση, Προσδιορισμός και Μέτρηση. Πρωτόκολλο. Ευαισθησία Μεθόδου. Εκλεκτικότητα. Όριο ανίχνευσης (limit of detection, LOD).

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 1. Ο Αναλυτής να είναι τυχαίας (random) και συνεχούς (continuous) προσπελάσεως και η αρχή λειτουργίας του να βασίζεται στη Χημειοφωταύγεια.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Εργαστήριο

Εισαγωγή στο Εργαστήριο Εισαγωγή στο Εργαστήριο ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οι κανόνες εργαστηριακής άσκησης αποβλέπουν στη σωστή λειτουργία του εργαστηρίου και κυρίως εξασφαλίζουν την ασφάλεια των εργαζομένων σε

Διαβάστε περισσότερα

PYD ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ

PYD ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ PYD Ανοσοπροσδιορισμός ενζύμου για τον ποσοτικό προσδιορισμό διασταυρώσεων πυριδινίου (PYD) στα ανθρώπινα ούρα ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Το είναι μια ουρολογική ανάλυση που προσφέρει ποσοτική μέτρηση της απέκκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Χημικά χαρακτηριστικά Υγρό διάλυμα βασισμένο σε υδροξείδιο της ποτάσας, αμφοτερικά τασιενεργά και άρωμα.

Χημικά χαρακτηριστικά Υγρό διάλυμα βασισμένο σε υδροξείδιο της ποτάσας, αμφοτερικά τασιενεργά και άρωμα. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής: Werner & Mertz Italia S.r.l. Aποκλειστικός Αντιπρόσωπος: ECOLINE s.a. Εμπορική ονομασία: GRILL Ημερομηνία αναθεώρησης : 18.02.2003 01. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. ELISA ΤΥΠΟΥ SANDWICH: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗΣ-2 (IL-2) ΣΕ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. ELISA ΤΥΠΟΥ SANDWICH: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗΣ-2 (IL-2) ΣΕ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. ELISA ΤΥΠΟΥ SANDWICH: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗΣ-2 (IL-2) ΣΕ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η ιντερλευκίνη-2 (IL-2) είναι µία κυτταροκίνη που παράγεται

Διαβάστε περισσότερα

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονοµασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

QuantiFERON -CMV Ένθετο συσκευασίας 2 x 96

QuantiFERON -CMV Ένθετο συσκευασίας 2 x 96 QuantiFERON -CMV Ένθετο συσκευασίας 2 x 96 Εξέταση ιντερφερόνης-γ σε ολικό αίμα για τη μέτρηση της απάντησης σε πεπτιδικά αντιγόνα του ανθρώπινου κυτταρομεγαλοϊού 0350-0201 Cellestis, a QIAGEN Company

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΔΙΑ: Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των κλειδιών SATELEC

ΚΛΕΙΔΙΑ: Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των κλειδιών SATELEC ΚΛΕΙΔΙΑ: Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των κλειδιών SATELEC Προειδοποιήσεις: Μην χρησιμοποιείτε σύρμα καθαρισμού ή λειαντικά προϊόντα καθαρισμού. Αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Stop ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: STOP Κωδικός: 2.07.050 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Σταματάει άμεσα τις μικροδιαρροές στο σύστημα ψύξηςθέρμανσης χωρίς να επηρεάζει τα μέταλλα. Δημιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

EUSO 2016 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ:. Σέρρες 05/12/2015

EUSO 2016 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ:. Σέρρες 05/12/2015 14 η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών EUSO 2016 ΤΟΠΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ:. Μαθητές/τριες που συμμετέχουν: (1) (2) (3) Σέρρες 05/12/2015 Σύνολο μορίων:..... Α. Δράση των ενζύμων

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Αύγουστος 2015 Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Tissue_LC_200_V7_DSP και Tissue_HC_200_V7_DSP Το παρόν έγγραφο είναι το Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Tissue_LC_200_V7_DSP και Tissue_HC_200_V7_DSP, R2,

Διαβάστε περισσότερα

VES TEC VACU TEC VACU CODE

VES TEC VACU TEC VACU CODE EL 1/5 VES TEC VACU TEC VACU CODE Κατασκευάζεται από: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) - Italy Κεφάλαιο Τροποποιήσεις που εισήχθησαν στην τρέχουσα διόρθωση 1 6 8

Διαβάστε περισσότερα

SeroPertussis IgA / IgM

SeroPertussis IgA / IgM SeroPertussis IgA / IgM Ενζυμικός ανοσοπροσροφητικός προσδιορισμός (ELISA) για τον ποιοτικό προσδιορισμό ειδικών αντισωμάτων IgΑ και/ IgM έναντι της Bordetella Pertussis σε ανθρώπινο ορό Φυλλάδιο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 8.10.2016 L 273/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1784 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Σεπτεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 σχετικά με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Dako REAL Detection System, Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse

Dako REAL Detection System, Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse Dako REAL Detection System, Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse Κωδικός K5001 6η έκδοση Για χρήση µε τα όργανα αυτοµατοποιηµένης ανοσοχρώσης της Dako. Το κιτ περιέχει αντιδραστήρια που επαρκούν για 500 εξετάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite dsdna ELISA 708510 διπλού έλικα DNA ELISA Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite dsdna ELISA 708510 διπλού έλικα DNA ELISA Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite dsdna ELISA 708510 διπλού έλικα DNA ELISA Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite dsdna αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA)

Διαβάστε περισσότερα

Κιτ ελέγχου πλευρικής ροής άλφα ντεφενσινών Synovasure Διανέμεται από

Κιτ ελέγχου πλευρικής ροής άλφα ντεφενσινών Synovasure Διανέμεται από Κιτ ελέγχου πλευρικής ροής άλφα ντεφενσινών Synovasure Διανέμεται από Για διαγνωστική χρήση in vitro Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.cddiagnostics.com Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑ A: ΦΥΣΙΚΑ ΝΑΝΟ-ΥΛΙΚΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑ A: ΦΥΣΙΚΑ ΝΑΝΟ-ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑ A: ΦΥΣΙΚΑ ΝΑΝΟ-ΥΛΙΚΑ Όνομα του σπουδαστή: Ημερομηνία:.. ΣΤΟΧΟΣ: - Πληροφόρηση για την ύπαρξη των φυσικών νάνο-υλικών - Ελαφρά αλληλεπίδραση με κολλοειδή -

Διαβάστε περισσότερα