Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον υπολογισμό της συνολικής δραστηριό τητας για τη μεταβολική οδό του κλασικού συμπληρώματος σε ανθρώπινο ορό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον υπολογισμό της συνολικής δραστηριό τητας για τη μεταβολική οδό του κλασικού συμπληρώματος σε ανθρώπινο ορό"

Transcript

1 Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον υπολογισμό της συνολικής δραστηριό τητας για τη μεταβολική οδό του κλασικού συμπληρώματος σε ανθρώπινο ορό Για In Vitro διαγνωστική χρήση ΠΕΡΙΛΗΨΗ MicroVue CH50 Eq EIA Σελίδα 1 από 11

2 ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Το MicroVue CH50 Eq EIA μετράει τη συνολική δραστηριότητα για τη μεταβολική οδό του κλασικού συμπληρώματος στον ανθρώπινο ορό κι επιτρέπει την ανίχνευση της κακής λειτουργίας ενός ή περισσότερων από τα συστατικά C1 έως και C9 του υποστρώματος ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ Η δέσμευση του συστατικού C1q του C1 σε ανοσοσυμπλέγματα πυροδοτεί την μεταβολική οδό του κλασσικού συμπληρώματος. Αυτή η ενεργοποίηση έχει ως αποτέλεσμα μια διαδοχική σειρά ενζυμικών και μη ενζυμικών αντιδράσεων, που απολήγουν στη δημιουργία τελικών συμπληρωματικών συμπλεγμάτων (TCC). Υπό συγκεκριμένες συνθήκες, το επίπεδο του TCC που μπορεί να παραχθεί σε έναν ορό αποτελεί ποσοτική έκφραση της συνολικής δραστηριότητας του κλασικού συμπληρώματος στον ορό. Η παραδοσιακή μέθοδος για τον υπολογισμό της συνολικής δραστηρικότητας του κλασικού συμπληρώματος του κλασικού υποστρώματος στον ορό είναι η εξέταση CH50. 1 Αυτή η εξέταση είναι μια διεργασία λύσεως των κυττάρων, που χρησιμοποιεί ερυθροκύτταρα προβάτων ευαισθητοποιημένα με αντισώματα (EA) ως ενεργοποιητή της μεταβολικής οδού του κλασικού συμπληρώματος και διάφορες αραιώσεις του προς εξέταση ορού για τον προσδιορισμό του ποσοστού που απαιτείται ώστε να επιτευχθεί διάσπαση 50 %. Το επί τοις εκατό ποσοστό της αιμόλυσης καθορίζεται φασματοφωτομετρικά. Ο έλεγχος CH50 αποτελεί έμμεσο υπολογισμό των TCC, εφόσον τα ίδια τα TCC ευθύνονται άμεσα για την αιμόλυση που υπολογίζεται. Το MicroVue CH50 Eq EIA προσφέρει έναν άμεσο υπολογισμό της συνολικής δραστηρικότητας του κλασικού συμπληρώματος στον ορό υπολογίζοντας ποσοτικά τα TCC που παράγονται υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Το MicroVue CH50 Eq EIA χρησιμοποιεί ένα μονοκλωνικό αντίσωμα προς κάποιο μοναδικό νεοαντιγόνο για να δεσμεύσει την προς ανάλυση ουσία TCC. Εφόσον τόσο η εξέταση CH50 Eq EIA όσο και η CH50 βασίζονται στη δημιουργία TCC και συσχετίζονται, τα αποτελέσματα του CH50 Eq EIA εκφράζονται σε ισοδύναμα της μονάδας CH50 ανά χιλιοστόλιτρο. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Το MicroVue CH50 Eq EIA για τον ποσοτικό υπολογισμό της συνολικής δραστηρικότητας του κλασικού συμπληρώματος στον ανθρώπινο ορό περιλαμβάνει τρεις βασικές διαδικασίες: (1) ενεργοποίηση του συμπληρώματος, (2) αραίωση του δείγματος, και (3) ανάλυση των τελικών συμπλεγμάτων του συμπληρώματος (TCC). Για την ενεργοποίηση της κλασικής οδού του συμπληρώματος, τα μη αραιωμένα δείγματα ανθρώπινου ορού και οι Μάρτυρες προστίθενται στα πηγαδάκια μικροανάλυσης και στους δοκιμαστικούς σωλήνες που περιέχουν τον Ενεργοποιητή. Κατά την επώαση, η κλασική οδός του συμπληρώματος πυροδοτείται και παράγεται TCC. Στο δεύτερο βήμα, οι ενεργοποιημένοι οροί αραιώνονται στα πηγαδάκια μικροανάλυσης ή στους δοκιμαστικούς σωλήνες και διανέμονται, μαζί με τα κιτ των Προτύπων, κατευθείαν στην πλάκα μικροανάλυσης. Τα TCC που υπάρχουν στα ενεργοποιημένα δείγματα δεσμεύονται με τα μονοκλωνικά αντισώματα που επικαλύπτουν την επιφάνεια από τα πηγαδάκια μικροανάλυσης. Κατά το τρίτο βήμα, η πλάκα μικροανάλυσης TCC ξεπλένεται και φορτώνεται με το σύζευγμα HRP, που δεσμεύεται με το ήδη δεσμευμένο TCC. Μετά από την έκπλυση, η μικροπλάκα TCC φορτώνεται με ένα Υπόστρωμα χρωμογενικού ενζύμου. Μετά από την επώαση, προστίθεται ένα αντιδραστήριο για να σταματήσει το σχηματισμό του χρώματος. Οι απορροφητικότητες (τιμές A 450 ) που δημιουργούνται με τους Μάρτυρες, τα κιτ Προτύπων και τα δείγματα δοκιμών μετρώνται φασματομετρικά. Η ένταση του χρώματος του μίγματος αντίδρασης είναι ανάλογη με την συγκέντρωση TCC που υπάρχει και με τις μονάδες CH50. Χρησιμοποιώντας την πρότυπη καμπύλη του κιτ, τα αποτελέσματα της ανάλυσης εκφράζονται σε ισοδύναμα της μονάδας CH50 ανά χιλιοστόλιτρο (CH50 U Eq/mL). MicroVue C50 Eq EIA Σελίδα 2 από 11

3 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ Το κιτ CH50 Eq EIA περιέχει τα ακόλουθα: A B C D E Standards Πρότυπα Μέρη A3719 A ml το καθένα Το κάθε ένα περιέχει ανθρώπινο ορό με καθορισμένα ισοδύναμα της μονάδας CH50 ανά ml (U Eq/mL), σταθεροποιητικά πρωτεΐνης N Normal Controls Φυσιολογικός Μάρτυρας Μέρος A καθε x 100 µl (λυοφιλιωμένα) Μετά την ανασύσταση, το κάθε ένα απ αυτά περιέχει ανθρώπινο ορό L Low Controls Μάρτυρας Χαμηλής Συγκέντρωσης Μέρος A καθε x 100 µl (λυοφιλιωμένα) Μετά την ανασύσταση, το κάθε ένα απ αυτά περιέχει ανθρώπινο ορό ❶ Microassay Plate Πλάκα Μικροανάλυσης Μέρος A το καθένα 96 πηγαδάκια με στατώ και βάση που αποτελούνται από 12 λωρίδες με οχτώ πηγαδάκια η καθεμία, επικαλυμμένες με μονοκλωνικό αντίσωμα ποντικού σε επανασφραγιζόμενο σάκο με έλασμα ❷ Stop Solution Διάλυμα Παύσης Μέρος A ml Περιέχει 1N (4 %) Υδροχλωρικό οξύ ❸ 20X Wash Solution Concentrate 20X Συμπυκνωμένο Διάλυμα Πλύσης Μέρος A καθε x 50 ml Το καθένα περιέχει αλατούχο ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών (PBS), Tween-20 1,0 % και ProClin 300 0,035 % ❹ Complement Specimen Diluent Αραιωτικό Δείγματος Συμπληρώματος Μέρος A ml Περιέχει PBS, Tween-20 0,05 %, σταθεροποιητικά πρωτεϊνών 2,5 %, ProClin 300 0,035 % ❺ TMB Substrate TMB Υπόστρωμα Μέρος ml Περιέχει 3,3, 5,5 tetramethylbenzidine (TMB) και υπεροξείδιο υδρογόνου (H 2 O 2 ) ❻ Conjugate Σύζευγμα Μέρος A ml Περιέχει αντισώματα αίγας συζευγμένα με υπεροξειδάση χρένου προς TCC ❼ Activator Ενεργοποιητής Μέρος A ml Περιέχει ανθρώπινες γαμμα-σφαιρίνες και μονοκλωνικά αντισώματα ποντικού σε αλατούχο ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών (PBS), αζίδιο του νατρίου 0,02 % To Tween-20 αποτελεί εμπορικό σήμα της ICI Americas Inc. Το ProClin αποτελεί σήμα κατατεθέν της Rohm and Haas Company. ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ Χρονόμετρο (εύρος 60 λεπτών) Υπολογιστής χειρός ή άλλη υπολογιστική μέθοδος για επικύρωση τής ανάλυσης Καθαρές, μη χρησιμοποιημένες πλάκες μικροανάλυσης ή/και δοκιμαστικοί σωλήνες και στατώ Δοχείο για αραίωση ρυθμιστικού διαλύματος πλύσης Φιάλη πλύσης ή άλλο σύστημα πλύσης ανοσοανάλυσης Ρυθμιζόμενη πολυκαναλική πιπέττα (8 ή 12 καναλιών) ή επαναληπτικές μικροπιπέττες (προαιρετικά) Καθαρές πιπέττες, 1 ml, 5 ml και 10 ml MicroVue C50 Eq EIA Σελίδα 3 από 11

4 Μικροπιπέττες και ρύγχη πιπεττών Συσκευή για ανάγνωση οπτικής πυκνότητας A 450 πλακών μεταξύ 0,0 και 3,0 Απιονισμένο ή απεσταγμένο νερό Συσκευή επώασης ή συσκευή θέρμανσης πλάκας μικροανάλυσης (37 C) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Για In Vitro διαγνωστική χρήση. Ακολουθήστε τις Γενικές Προφυλάξεις, όταν χειρίζεστε περιεχόμενα αυτού του κιτ και δείγματα ασθενών. 4 Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ιματισμό, γάντια και προστασία ματιών/προσώπου όταν χειρίζεστε περιεχόμενα αυτού του κιτ. Χρησιμοποιήστε τα παρεχόμενα αντιδραστήρια ως ολοκληρωμένη μονάδα πριν από την ημερομηνία λήξης, που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευασίας. Φυλάξετε τα αντιδραστήρια ανάλυσης όπως ορίζεται. Μην χρησιμοποιείτε τις Επικαλυμμένες Λωρίδες, αν το σακουλάκι είναι διάτρητο. Το ProClin 300 χρησιμοποιείται ως συντηρητικό. Η τυχαία επαφή ή κατάποση ρυθμιστικών διαλυμάτων ή αντιδραστηρίων που περιέχουν ProClin μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα, στα μάτια ή στο στόμα. Χρησιμοποιείτε ενδεικνυόμενες εργαστηριακές πρακτικές για να μειώσετε την έκθεση. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα αν παρουσιαστούν συμπτώματα. Το Διάλυμα Παύσης θεωρείται διαβρωτικό και μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα. Μην το καταπίνετε. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή τα ρούχα. Αν η επαφή ήταν αναπόφευκτη, πλύνετε με νερό. Αν το καταπιείτε, καλέστε γιατρό. Κάθε μονάδα δότη που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή των πρότυπων ορών και των ορών των μαρτύρων του προϊόντος αυτού, έχει εξεταστεί με μια εγκεκριμένη κατά FDA μέθοδο για την παρουσία αντισωμάτων έναντι του ανθρώπινου ιού της ανοσοανεπάρκειας (HIV1 και HIV2) και του ιού της ηπατίτιδας C, όπως επίσης και για το επιφανειακό αντιγόνο της ηπατίτιδας B. Επειδή καμία μέθοδος εξέτασης δεν εξασφαλίζει πλήρως την απουσία μολυσματικών παραγόντων, πρέπει να χειρίζεστε τα αντιδραστήρια αυτά σε Επίπεδο 2 Βιοασφάλειας, όπως προτείνεται για κάθε δυνητικά μολυσματικό ανθρώπινο ορό ή δείγμα αίματος στο εγχειρίδιο «Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories», Centers for Disease Control/National Insitutes of Health, Συνιστάται η χρήση πολυκαναλικών ή επαναληπτικών πιπεττών για την εξασφάλιση έγκαιρης χορήγησης αντιδραστηρίων. Για την ακριβή μέτρηση δειγμάτων προσθέστε με ακρίβεια δείγματα και πρότυπα. Λάβετε με πιπέττα χρησιμοποιώντας μόνο βαθμονομημένα όργανα. Η σωστή συλλογή και φύλαξη των προς εξέταση δειγμάτων είναι ουσιώδης για ακριβή αποτελέσματα (βλ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ). Αποφύγετε μικροβιακή μόλυνση ή επιμόλυνση των δειγμάτων, αντιδραστηρίων ή υλικών. Ενδέχεται να ληφθούν λανθασμένα αποτελέσματα αν μολυνθούν. Ελέγξτε κάθε δείγμα εις διπλούν. Μην χρησιμοποιείτε ένα πηγαδάκι μικροανάλυσης για περισσότερες από μία εξετάσεις. Η χρήση χρόνων επώασης και θερμοκρασιών διαφορετικών από εκείνες που υποδεικνύονται στην ενότητα ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ενδέχεται να δώσει εσφαλμένα αποτελέσματα. Το Συμπυκνωμένο Υπόστρωμα είναι φωτοευαίσθητο. Αποφύγετε παρατεταμένη έκθεση σε έντονο ή άμεσο φως. Αποθηκεύστε τα αντιδραστήρια σε σκοτάδι, όταν δεν χρησιμοποιούνται. Μην αφήνετε τα πηγαδάκια μικροανάλυσης να στεγνώσουν όταν έχει ξεκινήσει η ανάλυση. Όταν προσθέτετε ή αναρροφάτε υγρά από τα πηγαδάκια μικροανάλυσης, μην αποξέετε ή αγγίζετε τον πυθμένα των πηγαδιών. Αδρανοποιημένα με θέρμανση, υπερλιπαιμικά ή μολυσμένα δείγματα ενδέχεται να δώσουν εσφαλμένα αποτελέσματα. Για να αποφύγετε το σχηματισμό αεροζόλ κατά την πλύση, χρησιμοποιήστε μια συσκευή για να αναρροφήσετε το υγρό πλύσης μέσα σε φιάλη που περιέχει λευκαντικό για οικιακή χρήση. Για το πλύσιμο της πλάκας πρέπει να χρησιμοποιηθεί φιάλη πλύσης ή αυτοματοποιημένη συσκευή πλήρωσης (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, Βήμα 9). Για καλύτερα αποτελέσματα, μη χρησιμοποιείτε πολυκαναλικές πιπέτες για να πλύνετε την πλάκα μικροανάλυσης. MicroVue C50 Eq EIA Σελίδα 4 από 11

5 Απαλλαχθείτε από τα δοχεία και τα μη χρησιμοποιημένα περιεχόμενά τους σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς, κρατικούς και τοπικούς κανονισμούς. ΦΥΛΑΞΗ Φυλάξτε το μη ανοιγμένο κιτ στους 2 C εως 8 C. Αφού ανοιχθεί το κιτ, το 20X Συμπυκνωμένο Διάλυμα Πλύσης μπορούν να φυλαχτούν στους 2 C εως 30 C. Αφού επιλέξετε τα αντιδραστήρια ή υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην ανάλυση, επιστρέψτε αμέσως τα μη χρησιμοποιημένα αντιδραστήρια στις κατάλληλες θερμοκρασίες φύλαξής τους. Φέρτε τα αντιδραστήρια και τα υλικά σε θερμοκρασία δωματίου (15 C εως 30 C) πριν τη χρήση. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ Η ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ Θολερότητα ή αποχρωματισμός του αραιωμένου Διαλύματος Πλύσης υποδηλώνει αποσύνθεση αυτού του αντιδραστηρίου. Αν συμβεί αυτό, το διάλυμα πρέπει να απορριφθεί. Ο Ενεργοποιητής ενδέχεται να περιέχει σωματίδια. Κάτι τέτοιο είναι φυσιολογικό και δεν επηρεάζει την απόδοση της ανάλυσης. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Χρησιμοποιήστε τον ορό όπως και το δείγμα στην ανάλυση. Το πλάσμα δεν είναι αποδεκτό. Χειρισμός και απόρριψη όλων των δειγμάτων χρησιμοποιώντας Γενικές Προφυλάξεις. Η ορθή συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και αποστολή των δειγμάτων είναι πολύ σημαντική, καθόσον το συμπλήρωμα μπορεί να ενεργοποιηθεί στα δείγματα που δεν έχουν υποστεί σωστή επεξεργασία. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε λανθασμένα αποτελέσματα. Τα δείγματα ορών πρέπει να συλλέγονται ασηπτικά και να παρασκευάζονται χρησιμοποιώντας τυπικές τεχνικές για κλινικές εργαστηριακές εξετάσεις. Τα δείγματα μπορούν να αποθηκευτούν μέχρι 2 ώρες στη θερμοκρασία δωματίου, μέχρι 4 ώρες σε πάγο, μέχρι 3 ημέρες στους 4 C, και στους και στους 70 C ή χαμηλότερη για μακροπρόθεσμη αποθήκευση. Μην υποβάλετε τα δείγματα σε περισσότερους από 6 κύκλους ψήξης / τήξης. Τα κατεψυγμένα δείγματα πρέπει να αναλύονται όσο το δυνατόν πιο σύντομα μετά από την απόψυξη ή την αποθήκευση σε πάγο (για όχι λιγότερο από τέσσερις ώρες) μέχρι να πραγματοποιηθεί η ανάλυση. Αποφύγετε την επαναλαμβανόμενη κατάψυξη και απόψυξη του δείγματος. Τα δείγματα πρέπει να συσκευάζονται σε άφθονο ξηρό πάγο πριν αποσταλούν. Τα δείγματα που φτάνουν αποψυγμένα στην εγκατάσταση δοκιμών μπορεί να τίθενται σε κίνδυνο. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ Αφού αφαιρέσετε τα αντιδραστήρια και τα υλικά που απαιτούνται, επιστρέψτε τα μη χρησιμοποιημένα αντικείμενα στις κατάλληλες θερμοκρασίες φύλαξής τους (δείτε ΦΥΛΑΞΗ). Φέρτε τα αντιδραστήρια και τα υλικά για την ανάλυση σε θερμοκρασία δωματίου (15 C εως 30 C) πριν τη χρήση 1. Δείγμα Πλύσης. Αναμίξτε το 20X Συμπυκνωμένο Διάλυμα Πλύσης αντιστρέφοντας αρκετές φορές τη φιάλη. Αν το 20X Συμπυκνωμένο Διάλυμα Πλύσης έχει αποθηκευτεί στους 2 C εως 8 C, ενδέχεται να δημιουργηθούν κρύσταλλοι. Για να διαλύσετε τους κρυστάλλους, θερμάνετε τη φιάλη σε υδατόλουτρο θερμοκρασίας 37 C εως 50 C μέχρις ότου διαλυθούν όλοι οι κρύσταλλοι και στη συνέχεια αναμίξτε καλά. Προετοιμάστε το Διάλυμα Πλύσης διαλύοντας ολόκληρο το περιεχόμενο μιας από τις φιάλες 20X Συμπυκνωμένου Διαλύματος Πλύσης μέχρι ένα λίτρο με αποσταγμένο ή απιονισμένο νερό. Αναμίξτε καλά. Το Διάλυμα Πλύσης είναι σταθερό επί 30 μέρες όταν αποθηκεύεται σε καθαρό δοχείο στους 2 C εως 8 C. Αν παρουσιαστεί αλλοίωση του χρώματος ή θολότητα, απορρίψτε το αντιδραστήριο.t. MicroVue C50 Eq EIA Σελίδα 5 από 11

6 2. Επιλογή των Ταινιών Μικροανάλυσης Καθορίστε πόσα πηγαδάκια απαιτούνται για την ανάλυση. Συνιστάται τα πηγαδάκια τυφλού, οι Μάρτυρες και τα Πρότυπα να εξετάζονται εις διπλούν. Απομακρύνετε το στατώ της λωρίδας από την συναρμολογημένη πλάκα. Αφαιρέστε τις λωρίδες που δεν χρειάζεστε και τοποθετείστε τις στον σάκο φύλαξης, ασφαλίστε ξανά τον σάκο και φυλάξτε τον και πάλι στους 2 C εως 8 C. Ασφαλίστε τις λωρίδες που θα χρησιμοποιήσετε κατά την ανάλυση. 3. Αραίωση του Δείγματος ΠΡΟΣΟΧΉ: Μεταχειριστείτε όλα τα δείγματα ως δυνητικώς μολυσματικά. Μην χρησιμοποιείτε δείγματα που απενεργοποιούνται μέσω της θερμότητας ή που είναι μολυσμένα, ή τέλος που δεν έχουν αποθηκευτεί σωστά. Δείγματα ορού απαιτούνται για την μελέτη αυτή. Τα δείγματα ορού πρέπει να αποψύχονται σε σύντομο χρονικό διάστημα αφού τοποθετηθούν για λίγο σε υδατόλουτρο 37 C. Αμέσως αφού αποψυχθούν, τοποθετήστε τα δείγματα στον πάγο μέχρι το βήμα της ενεργοποίησης (βλ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ). Μην αραιώνετε τα δείγματα προς ανάλυση πριν από την ενεργοποίηση. 4. Προετοιμασία Φυσιολογικών μαρτύρων και Μαρτύρων Χαμηλής Συγκέντρωσης Σε δύο φιαλίδια που περιέχουν αντίστοιχα λυοφιλιωμένο Φυσιολογικό Μάρτυρα και Μάρτυρα Χαμηλής Συγκέντρωσης προσθέστε 100 µl απιονισμένου ή αποσταγμένου νερού. Ανακατέψτε ελαφρά για να εξασφαλίσετε την ανασύσταση και αφήστε το να ηρεμήσει για δεκαπέντε (15) λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Περιδινήστε ξανά και τοποθετήστε στον πάγο μέχρι να είσ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Πριν ξεκινήσετε την ανάλυση διαβάστε ολόκληρο το ένθετο του προϊόντος. Βλ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ και ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ πριν από την επεξεργασία.g. 1. Ενεργοποίηση των Δειγμάτων και των Μαρτύρων. Αναμίξτε τον Ενεργοποιητή, που περιέχει έτοιμα εναιωρούμενα σωματίδια, αναδεύοντας τη φιάλη προτού τη χρησιμοποιήσετε. Αναδεύστε συχνά κατά τη διάρκεια του βήματος αυτού για να βεβαιωθείτε για την εναιώρηση των σωματιδίων. Προσθέστε 86 µl Ενεργοποιητή στον κατάλληλο αριθμό δοκιμαστικών σωλήνων ή σε πηγαδάκια μικροανάλυσης.* Στη συνέχεια προσθέστε 14 µl μη αραιωμένου δείγματος ορού, Φυσιολογικού Μάρτυρα, ή Μάρτυρα Χαμηλής Συγκέντρωσης σε ξεχωριστούς δοκιμαστικούς σωλήνες ή πηγαδάκια μικροανάλυσης που περιέχουν Ενεργοποιητή. Αναμίξτε προσεκτικά. Καλύψτε για να ελαχιστοποιήσετε την εξάτμιση. Επωάστε στους 37 C επί εξήντα (60) λεπτά. (ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΕΣΗ: Αν επιθυμείτε να αναλύσετε τα δείγματα κατά παρτίδες, μετά την ενεργοποίηση μπορείτε να φυλάξετε τα μη αραιωμένα, ενεργοποιημένα δείγματα σε θερμοκρασία 20 C ή χαμηλότερη για διάστημα έως 14 μέρες προτού προχωρήσετε στα επόμενα βήματα.) * Ο αριθμός των δοκιμαστικών σωλήνων ή φρεατίων μικροανάλυσης που απαιτούνται για την ενεργοποίηση είναι ίσος με τον αριθμό των δειγμάτων προς ανάλυση συν δύο (2) επιπρόσθετα για την ενεργοποίηση των δύο Μαρτύρων. 2. Αραίωση των Ενεργοποιημένων Δειγμάτων και Μαρτύρων. Μετά από την ενεργοποίηση, αραιώστε τα ενεργοποιημένα δείγματα και τους ενεργοποιημένους Μάρτυρες σε αναλογία 1:200 σε Αραιωτικό Δειγμάτων μέσα σε καθαρά, μη χρησιμοποιημένα πηγαδάκια μικροανάλυσης ή σε δοκιμαστικούς σωλήνες. 3. Προετοιμάστε τις λωρίδες μικροανάλυσης, ως εξής: a. Επανυδατώστε τα πηγαδάκια μικροανάλυσης γεμίζοντας το κάθε ένα από αυτά με Διάλυμα Πλύσης ( µl/πηγαδάκι) σε κάθε πηγαδάκι χρησιμοποιώντας μια φιάλη πλύσης ή μια αυτόματη συσκευή. b. Επωάστε για 2 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου (15 C εως 30 C). c. Αφαιρέστε το υγρό από το κάθε πηγαδάκι. d. Αντιστρέψτε την πλάκα και χτυπήστε δυνατά και επανειλημμένα πάνω σε απορροφητικό χαρτί για να αφαιρέσετε και το τελευταίο ίχνος υγρού.. 4. Προσθέστε 100 µl Αραιωτικού Δείγματος στα επαναληπτικά πηγαδάκια που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως τυφλό στη συσκευή ανάγνωσης. MicroVue C50 Eq EIA Σελίδα 6 από 11

7 5. Προσθέστε 100 µl κάθε έτοιμου για χρήση Προτύπου (A E) στα διπλά πηγαδάκια. Σημειώστε ότι τα πρότυπα έχουν ήδη αραιωθεί και είναι έτοιμα για χρήση. 6. Προσθέστε 100 µl του αραιωμένου, ενεργοποιημένου Φυσιολογικού Μάρτυρα και Μάρτυρα Χαμηλής Συγκέντρωσης στα επαναληπτικά πηγαδάκια. 7. προσθέστε 100 µl του κάθε αραιωμένου δείγματος εις διπλούν στο αντίστοιχο πηγαδάκι μικροανάλυσης. 8. Επωάστε για 60 ± 1 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου (15 C εως 30 C). 9. Ξεπλύνετε τα πηγαδάκια μικροανάλυσης, ως εξής: Σημείωση: Δεν συνιστάται χρήση πολυ-καναλικής πιπέτας για το βήμα αυτό. a. Μετά την επώαση στο βήμα 8 (ή στο βήμα 12 παρακάτω) αφαιρέστε το υγρό από το κάθε πηγαδάκι. b. Χρησιμοποιώντας μια φιάλη πλύσης, μια αυτόματη συσκευή πλύσης πλακών, ή άλλη συσκευή πλύσης, γεμίστε κάθε πηγαδάκι με το Διάλυμα Πλύσης ( µl/πηγαδάκι). c. Επωάστε τα πηγαδάκια για 1 λεπτό σε θερμοκρασία δωματίου (15 C εως 30 C). d. Αφαιρέστε το υγρό από το κάθε πηγαδάκι. e. Γεμίστε κάθε πηγαδάκι με Διάλυμα Πλύσης ( µl/πηγαδάκι). f. Αφαιρέστε το υγρό από το κάθε πηγαδάκι. g. Επαναλάβετε τα βήματα e f πέντε φορές ακόμα. h. Μετά από τον έβδομη κύκλο πλύσης, αντιστρέψτε την πλάκα και χτυπήστε δυνατά και επανειλημμένα πάνω σε απορροφητικό χαρτί για να αφαιρέσετε και το τελευταίο ίχνος υγρού. 10. Χρησιμοποιώντας πολυκαναλική πιπέτα ή επαναληπτική πιπέτα, προσθέστε 50 µl Συζεύγματος σε κάθε εκπλυμένο δοκιμαστικό πηγαδάκι, καθώς και στα πηγαδάκια του τυφλού. 11. Επωάστε τις λωρίδες μικροανάλυσης για 60 ± 1 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου (15 C εως 30 C). 12. Ξεπλύνετε τα πηγαδάκια μικροανάλυσης μετά από την επώαση διάρκειας 60 λεπτών, όπως περιγράφεται στο βήμα Αμέσως μετά από τη διαδικασία έκπλυσης, προσθέστε 100 µl του TMB Διαλύματος Υποστρώματος σε κάθε πηγαδάκι, συμπεριλαμβανομένων των κενών. 14. Επωάστε τις λωρίδες μικροανάλυσης για 15 ± 1 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου (15 C εως 30 C). 15. Προσθέστε 100 µl Διαλύματος Παύσης σε κάθε πηγαδάκι για να σταματήσετε την ενζυμική αντίδραση. Το Διάλυμα Παύσης πρέπει να προστίθεται στα πηγαδάκια με την ίδια σειρά και την ίδια συχνότητα όπως και το Διάλυμα Υποστρώματος. Χτυπήστε απαλά την πλάκα για να διανείμετε ομοιόμορφα την ανάπτυξη χρώματος. 16. Προσδιορίστε την απορρόφηση στα 450 nm (τιμή A 450 ) για κάθε δοκιμαστικό πηγαδάκι εντός μίας ώρας μετά από την προσθήκη του Διαλύματος Παύσης, διορθώνοντας για το τυφλό. Δεν απαιτείται φίλτρο αναφοράς. 17. Απορρίψτε τα εναπομείναντα αραιωμένα δείγματα, τον ενεργοποιητή, τους μάρτυρες, και τις χρησιμοποιημένες λωρίδες μικροανάλυσης (βλ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ). Κρατήστε το στατώ και τη βάση της λωρίδας για μελλοντική χρήση. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Οι σωστές εργαστηριακές πρακτικές συνιστούν τη χρήση μαρτύρων που διαβεβαιώνουν ότι η ανάλυση έχει εκτελεστεί σωστά. Κάθε κιτ CH50 Eq EIA περιέχει Φυσιολογικούς Μάρτυρες και Μάρτυρες Χαμηλής Συγκέντρωσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό αυτό. Οι Μάρτυρες αυτοί πρέπει να ελέγχονται τουλάχιστον μια φορά ανά παρτίδα, δηλ. για κάθε ξεχωριστό κύκλο ενεργοποίησης. Οι Μάρτυρες, όταν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες, πρέπει να δίνουν τιμές ισοδύναμες της μονάδας CH50 εντός των ορίων που καθορίζονται από τις ετικέτες στα πώματά τους. Εφόσον οι Μάρτυρες αυτοί πρόκειται να ενεργοποιηθούν, να αραιωθούν και να ελεγχθούν όπως ακριβώς κι ένα τυπικό δείγμα, παίζουν τόσο το ρόλο Μαρτύρων όσο και Προτύπων Αναφοράς για κάθε ενεργοποίηση και κάθε κύκλο CH50 Eq EIA. Οι εξωτερικοί μάρτυρες, που παρασκευάζονται στο εργαστήριό σας, μπορούν επίσης να σας βοηθήσουν να επαληθεύσετε ότι η ανάλυση αποδίδει σωστά. Επιπλέον, το ένθετο του προϊόντος απαιτεί τη δημιουργία πρότυπης καμπύλης με το κιτ Προτύπων A E που θα πληροί τις αυστηρές προϋποθέσεις επικύρωσης (βλ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ). Τα Πρότυπα πρέπει να ελεγχθούν εις διπλούν για κάθε κύκλο της ανάλυσης. Αν η ανάλυση δεν πληροί τις MicroVue C50 Eq EIA Σελίδα 7 από 11

8 προϋποθέσεις αυτές, επαναλάβετε την ανάλυση ή επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Quidel. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Χρήση της Πρότυπης Καμπύλης: Η πρότυπη καμπύλη για το CH50 Eq EIA δημιουργείται χρησιμοποιώντας τις τιμές A 450 από τις οποίες έχουν αφαιρεθεί οι αντίστοιχες για το τυφλό για κάθε πρότυπο (στον άξονα y) και της αντίστοιχης συγκέντρωσης για κάθε πρότυπο (στον άξονα x). Η πρότυπη καμπύλη πρέπει να ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις επικύρωσης. Οι περισσότεροι υπολογιστές είναι σε θέση να εκτελέσουν αυτό τον υπολογισμό. Ένα παράδειγμα πρότυπης καμπύλης φαίνεται στην Εικόνα 1. Εικόνα 1 Παράδειγμα πρότυπης καμπύλης Υπολογισμός του Πραγματικού Επιπέδου CH50 U Eq στα Δείγματα των Ασθενών: Οι τιμές των δειγμάτων υπολογίζονται από την πρότυπη καμπύλη χρησιμοποιώντας ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης. Για τα δείγματα προς ανάλυση που ενεργοποιήθηκαν και αραιώθηκαν σε αναλογία1:200 πριν από την εξέταση, το CH50 U Eq/mL διαβάζεται απευθείας από την πρότυπη καμπύλη. Οι τιμές (U Eq/mL) για τους Φυσιολογικούς Μάρτυρες και τους Μάρτυρες Χαμηλής Συγκέντρωσης μπορούν επίσης να διαβαστούν από την πρότυπη καμπύλη, εφόσον έχουν ήδη αραιωθεί σε αναλογία1:200. Για να ακριβείς προσδιορισμούς CH50 για δείγματα προς ανάλυση με τιμές A 450 μεγαλύτερες από αυτές του Προτύπου CH50 Eq EIA E (ή τιμές A 450 μικρότερες από τις αντίστοιχες του ΠροτύπουA), τα δείγματα προς ανάλυση πρέπει να αναλυθούν εκ νέου σε διαφορετική αραίωση ώστε οι νέες τους τιμές A 450 να βρίσκονται εντός των ορίων αυτών. Σε όλες τις επαναληπτικές αναλύσεις, τα Πρότυπα και οι Μάρτυρες πρέπει επίσης να εξετασθούν. Αν ένα δείγμα αναλυθεί σε άλλη αραίωση εκτός από 1:200, το επίπεδο του CH50 στο δείγμα καθορίζεται διορθώνοντας τη διαφορά μεταξύ της αραίωσης που εξετάστηκε και της συνηθισμένης αραίωσης 1:200. Για παράδειγμα, αν ένα δείγμα αραιωθεί σε αναλογία 1:100 αντί για τη συνήθη αναλογία 1:200, και η καμπύλη γραμμικής παλινδρόμησης παρέχει συγκέντρωση 100 CH50 U Eq/mL, τότε το πραγματικό CH50 U Eq/mL στο δείγμα είναι 50 (δηλ., 100 CH50 U Eq/mL δια 2). Παράδειγμα πρότυπης καμπύλης MicroVue C50 Eq EIA Σελίδα 8 από 11

9 Επικύρωση Υπολογίστε το CH50 U Eq/mL για Φυσιολογικούς Μάρτυρες και Μάρτυρες Χαμηλής Συγκέντρωσης. Επίσης, καθορίστε τον συντελεστή συσχέτισης (r) και την τεταγμένη-y (b) της παραγόμενης ευθείας για τις τιμές που αποκτήθηκαν με τα Πρότυπα Α-Ε. Για να επικυρώσετε την ανάλυση, τα r, b, και οι τιμές των Μαρτύρων πρέπει να βρίσκονται εντός των ορίων που φαίνονται παρακάτω: Συντελεστής συσχέτισης (r): > 0,96 Τιμές Φυσιολογικού Μάρτυρα και Μάρτυρα Χαμηλής Συγκέντρωσης: τεταγμένη-y (b): μεταξύ ( ) 0,090 και (+) 0,068 Κλίση (m): μεταξύ 0,0033 και 0,0089 Εντός των ορίων που υποδεικνύονται στις αντίστοιχες ετικέτες των φιαλιδίων. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Το MicroVue CH50 Eq EIA έχει χρησιμοποιηθεί για ανάλυση δειγμάτων που συλλέχθηκαν ως ορός. Η κλινική απόδοση των δειγμάτων πλάσματος που παρασκευάζεται με διάφορα αντιθρομβωτικά δεν έχει καθοριστεί. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ Διακόσια τριάντα τέσσερα (234) δείγματα φυσιολογικού και μη ορού αναλύθηκαν από την Quidel με το CH50 Eq EIA. Η μέση τιμή που λήφθηκε με τον πληθυσμό των φυσιολογικών δειγμάτων ήταν 133 ± 54 CH50 U Eq/mL. Ως γενική κατεύθυνση, η αποκοπή που λήφθηκε μέσω της χρήσης της ανάλυσης Χαρακτηριστικών Λήψης Χειριστή (ROC) 2 με αυτά τα δείγματα φυσιολογικού και μη ορού ήταν 70 CH50 U Eq/mL. Κάθε εργαστήριο θα πρέπει να καθορίσει το δικό του διάστημα φυσιολογικών τιμών. Χρησιμοποιώντας το MicroVue CH50 Eq EIA, διακόσια είκοσι ένα (221) δείγματα ασθενών αναλύθηκαν σε μεγάλο εργαστήριο κλινικών αναφορών στις Η.Π.Α. Χρησιμοποιώντας ως σημείο αποκοπής (cutoff) τα 70 CH50 Eq U/mL και την ανάλυση ROC, η συνολική ακρίβεια του CH50 Eq ElA, συγκρινόμενη με τα συνδυασμένα αποτελέσματα από τρεις αιμολυτικές αναλύσεις και μία ανάλυση βασισμένη στο EIA, ήταν μεγαλύτερη από 97 %. Χρησιμοποιώντας παραδοσιακούς υπολογισμούς της κλινικής απόδοσης, το MicroVue CH50 Eq EIA παρείχε επίσης κλινική ακρίβεια μεγαλύτερη του 97 % με ευαισθησία σε ποσοστό 93,2 % και ειδικότητα σε ποσοστό 99,4 %. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Bablok Passing Algorithm 3, οι τιμές του CH50 U Eq που αποκτήθηκαν με το MicroVue CH50 Eq EIA βρέθηκε ότι συσχετίζονται στενά με τις τιμές του CH50 που αποκτήθηκαν με την παραδοσιακή αιμολυτική ανάλυση που αναφέρθηκε από το κλινικό εργαστήριο, και παρείχε επίπεδο σημαντικότητας p < 0,001. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Ακριβεια Ακρίβεια εντός «τρεξίματος» και μεταξύ «τρεξιμάτων» προσδιορίστηκε από την αντίδραση 16 επαναλήψεων των 4 δειγμάτων ορού σε 10 διαφορετικά «τρεξίμιατα». Δείγμα CH50 (U Eq/mL) Εντος Τρεξιματων 1 Μεταξυ Τρεξιματων 2 C.V. (%) C.V. (%) 150,4 3,2 6,0 Ορός 59,96 4,5 5,4 98,84 3,6 8,7 48,86 3,9 6,2 1 n = 16 αντίγραφα 2 n = 10 τρεξίματα MicroVue C50 Eq EIA Σελίδα 9 από 11

10 ΒΟΗΘΕΙΑ Για υπηρεσίες εκτός ΗΠΑ παρακαλώ επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα. Πρόσθετες πληροφορίες για την Quidel, τα προϊόντα μας και τους αντιπροσώπους μας μπορούν να βρεθούν στον ιστοχώρο μας quidel.com. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Mayer, M.M. Complement and Complement Fixation. In: Kabat E.A., Mayer, M.M., eds. Experimental Immunochemistry. 2nd ed. Springfield: Charles C Thomas, 1961: Assessment of the Clinical Accuracy of Laboratory Tests Using Receiver Operating Characteristic (ROC) Plots. Tentative Guideline, Dec NCCLS Document GP109-T, Vol. 13, No Passing, H. And W. Bablok. A new biometrical procedure for testing the equality of measurements from two different analytical methods. Application of linear regression procedures for method comparison studies in clinical chemistry, Part I J. Clin. Chem. Clin. Biochem. 21(1): (1983). 4. Centers for Disease Control. Recommendations for prevention of HIV transmission in health-care settings. MMWR 1987;36 (suppl no. 2S):001. A018 MicroVue CH50 Eq EIA Kit MDSS GmbH Schiffgraben Hannover, Germania Quidel Corporation 2005 East State Street, Suite 100 Athens, OH USA quidel.com A4276L-GR v2014dec15 MicroVue C50 Eq EIA Σελίδα 10 από 11

11 MicroVue C50 Eq EIA Σελίδα 11 από 11

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ba Ανοσοαντίδραση για τον ποσοτικό προσδιορισμό του κλάσματος Ba του Παράγοντα Β, δείκτη για την ενεργοποίηση του Εναλλακτικού Μονοπατιού Συμπληρώματος, σε ανθρώπινα ούρα, πλάσμα, ή ορό. Αντιδραστήριο,

Διαβάστε περισσότερα

C4a ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ

C4a ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ C4a Ενζυμική μέθοδος ανοσοπροσδιορισμού για τον ποσοτικό προσδιορισμό του κλάσματος C4a της πρωτεΐνης του συμπληρώματος C4 σε ανθρώπινο πλάσμα, ορούς και άλλα ερευνητικά δείγματα iu ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

BAP ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ. MicroVue BAP EIA Περίληψη ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

BAP ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ. MicroVue BAP EIA Περίληψη ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ BAP Ανοσοπροσδιορισμός ενζύμου για ποσοτικό προσδιορισμό της ειδικής για τα οστά αλκαλικής φωσφατάσης (BAP) στον ανθρώπινο ορό MicroVue BAP EIA Περίληψη Προετοιμασία Αντιδραστηρίων Και Δειγμάτων Αραιώστε

Διαβάστε περισσότερα

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (αρ. καταλόγου 0594-0201) 20 x 96 (αρ. καταλόγου 0594-0501) Εξέταση ολικού αίματος IFN-γ για τη μέτρηση της απάντησης στα πεπτιδικά αντιγόνα

Διαβάστε περισσότερα

Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531

Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531 Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531 ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ TREPONEMA PALLIDUM ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΟ Ή ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΛΑΣΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM sp100 708990 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite TM sp100 708990 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite TM sp100 708990 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite TM sp100 αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA) για τον ημιποσοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κιτ SPOT-Light HER2 CISH

Κιτ SPOT-Light HER2 CISH Κιτ SPOT-Light HER2 CISH Κατ. # 84-0150 20 τεστ µε τη χρήση επικαλυµµάτων 24 mm x 30 mm Προοριζόµενη χρήση Για διαγνωστική χρήση in vitro Το κιτ SPOT-Light HER2 CISH προορίζεται για τον ποσοτικό προσδιορισµό

Διαβάστε περισσότερα

HE4 EIA IVD. Οδηγίες χρήσης 2008-09

HE4 EIA IVD. Οδηγίες χρήσης 2008-09 EL HE4 EIA REF 404-10 IVD Οδηγίες χρήσης 2008-09 EN BG CS DA DE EL ES ET FR HR HU IT LT LV NL NO PL PT RO RU SE SK SL SR TR EXPLANATION OF SYMBOLS ОБЯСНЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ VÝZNAM SYMBOLŮ SYMBOLFORKLARING

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το χαρακτηριστικό είναι ζωτικής σημασίας για μια δοκιμασία αντισώματος δείκτη.

Αυτό το χαρακτηριστικό είναι ζωτικής σημασίας για μια δοκιμασία αντισώματος δείκτη. NOVA Lite dsdna Crithidia luciliae Kits/Substrate Slides Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση Κωδικός Προϊόντος: 708200, 708205 508200.10, 508205.20, 508205.80 CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Η τεχνική του

Διαβάστε περισσότερα

Accutrend Plus. Oδηγίες Xρήσης Instrucciones de uso Manual do Utilizador Οδηγίες Xρήσης Руководство пользователя

Accutrend Plus. Oδηγίες Xρήσης Instrucciones de uso Manual do Utilizador Οδηγίες Xρήσης Руководство пользователя Accutrend Plus Oδηγίες Xρήσης Instrucciones de uso Manual do Utilizador Οδηγίες Xρήσης Руководство пользователя Έκδοση οδηγιών χρήσης Ημερομηνία αναθεώρησης Τροποποιήσεις Έκδοση 1.0 2007-03 Νέο έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗ ΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ

ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗ ΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗ ΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ IgM ANTI-HD Μέθοδος για τον ποιοτικό προσδιορισµό των ανοσοσφαιρινών IgM κατευθυνόµενων ενάντια του αντιγόνου του ιού της Ηπατίτιδας Delta (IgM anti-hd)

Διαβάστε περισσότερα

ZENIT RA dsdna IgG REF 41413

ZENIT RA dsdna IgG REF 41413 REF 41413 ZENIT RA dsdna IgG Διανέµεται από την: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 100 ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ H δοκιµασία ZENIT RA dsdna IgG είναι µια δοκιµασία ανοσολογικής χηµειοφωταύγειας (CLIA) για τον ποσοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα Elucigene QSTR Οδηγίες χρήσης

Προϊόντα Elucigene QSTR Οδηγίες χρήσης Προϊόντα Elucigene QST*R Οδηγίες χρήσης Προϊόν Μέγεθος Κωδικός Elucigene QST*Rplusv2 50 δοκιμασίες καταλόγου AN0PLB2 Elucigene QST*R 50 δοκιμασίες AN003B2 Elucigene QST*R-XYv2 50 δοκιμασίες AN0XYB2 Elucigene

Διαβάστε περισσότερα

1- ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

1- ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ DX CT/NG/MG ASSAY 96 εξετάσεις 37005 Άμεση ανίχνευση των μικροοργανισμών Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae και Mycoplasma genitalium μέσω εξέτασης PCR σε πραγματικό χρόνο 1- ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Monolisa HBs Ag ULTRA 1 Πλακέτα - 96 δοκιµές 72346 5 Πλακέτες - 480 δοκιµές 72348

Monolisa HBs Ag ULTRA 1 Πλακέτα - 96 δοκιµές 72346 5 Πλακέτες - 480 δοκιµές 72348 Monolisa HBs Ag ULTRA 1 Πλακέτα - 96 δοκιµές 72346 5 Πλακέτες - 480 δοκιµές 72348 Κιτ για την ανίχνευση του επιφανειακού αντιγόνου του ιού της ηπατίτιδας Β στον ορό ή στο πλάσµα ανθρώπου µέσω ανοσοενζυµικής

Διαβάστε περισσότερα

Elucigene CF Poly-T Οδηγίες χρήσης

Elucigene CF Poly-T Οδηγίες χρήσης Elucigene CF Poly-T Οδηγίες χρήσης Κωδικός καταλόγου: PT003B2 50 εξετάσεις Για in vitro διαγνωστική χρήση Κατασκευάζεται από την: Για πωλήσεις, εξυπηρέτηση πελατών και τεχνική υποστήριξη: Elucigene Diagnostics

Διαβάστε περισσότερα

Αναπνευστικά δείγματα REF 080-035

Αναπνευστικά δείγματα REF 080-035 Για in vitro διαγνωστική χρήση: MycAssay TM Pneumocystis MycAssay TM Pneumocystis REF 080-035 Προβλεπόμενη χρήση Το MycAssay Pneumocystis προορίζεται για χρήση από εξειδικευμένους επαγγελματίες εργαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι T.E.T.Y. 124 Υπεύθυνη Σημειώσεων: Μαρία Βαμβακάκη Ηράκλειο Φεβρουάριος 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

HLA SSP Kits. Έτοιμο για χρήση σετ αντιδραστηρίων Εκκινητών Ειδικής Αλληλουχίας (SSP) για την HLA τυποποίηση βασισμένη στο DNA [IVD]

HLA SSP Kits. Έτοιμο για χρήση σετ αντιδραστηρίων Εκκινητών Ειδικής Αλληλουχίας (SSP) για την HLA τυποποίηση βασισμένη στο DNA [IVD] [GR] HLA SSP Kits Έτοιμο για χρήση σετ αντιδραστηρίων Εκκινητών Ειδικής Αλληλουχίας (SSP) για την HLA τυποποίηση βασισμένη στο DNA [IVD] Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση HLA-A SSP [REF] 826 201 0197 HLA-B

Διαβάστε περισσότερα

ocheck Κιτ εξαγωγής DNA

ocheck Κιτ εξαγωγής DNA IVD Κατασκευάζεται στη Γερμανία ocheck Κιτ εξαγωγής DNA δηγίες χρήσης Xn R 36/37/38-42, S 22-24-26-37/39 18 25 Παρασκευή με μία στήλη (Αρ. κατ. 515 040) Παρασκευή με 8 στήλες (Αρ. κατ. 515 050) Για διαγνωστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ NEISSERIA GONORRHOEAE (biomerieux ref. 39200 / Gen-Probe Cat. No. 2830)

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ NEISSERIA GONORRHOEAE (biomerieux ref. 39200 / Gen-Probe Cat. No. 2830) ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ NEISSERIA GONORRHOEAE (biomerieux ref. 39200 / Gen-Probe Cat. No. 2830) ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Η ΕΞΕΤΑΣΗ ACCUPROBE ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ NEISSERIA GONORRHOEAE ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Δρ ΒΛΑΣΗΣ Χ. ΓΚΕΡΓΚΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Ι. ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Δρ ΘΑΛΕΙΑ Γ. ΝΤΟΥΡΤΟΓΛΟΥ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

BBL CHROMagar MRSAII*

BBL CHROMagar MRSAII* ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ PA-257434.01 Αναθ.:18-Ιουν-08 BBL CHROMagar MRSAII* ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖONTAI Το BBL CHROMagar MRSAII (CMRSAII) αποτελεί ένα εκλεκτικό

Διαβάστε περισσότερα

IL-10-EASIA KAP1321. DIAsource ImmunoAssays S.A. - Rue du Bosquet, 2 - B-1348 Louvain-la-Neuve - Belgium

IL-10-EASIA KAP1321. DIAsource ImmunoAssays S.A. - Rue du Bosquet, 2 - B-1348 Louvain-la-Neuve - Belgium IL-10-EASIA KAP1321 DIAsource ImmunoAssays S.A. - Rue du Bosquet, 2 - B-1348 Louvain-la-Neuve - Belgium : 110221/1 en Read entire protocol before use. IL-10-EASIA I. INTENDED USE Immunoenzymetric assay

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469

Εγχειρίδιο χρήσης. Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469 Εγχειρίδιο χρήσης Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης: Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-468 Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469 Αριθμός εξαρτήματος FSE-058-EL-1.0

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου Maxwell 16

Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου Maxwell 16 Τεχνικό εγχειρίδιο in vitro διαγνωστικού οργάνου Maxwell 16 In vitro διαγνωστική ιατρική συσκευή MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hannover, Γερμανία Οδηγίες χρήσης του προϊόντος AS3050 Εκτυπώθηκε στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

93 mg Πριν Γεύμα 1044277 V2 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ. Υπενθ/ση Επιλογές. Μετρητής Γλυκόζης Αίματος

93 mg Πριν Γεύμα 1044277 V2 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ. Υπενθ/ση Επιλογές. Μετρητής Γλυκόζης Αίματος Μετρητής Γλυκόζης Αίματος 12:24 l 13.10 93 mg Πριν Γεύμα dl Υπενθ/ση Επιλογές Χρησιμοποιεί μόνο ταινίες μέτρησης γλυκόζης αίματος Contour Next της Bayer ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ PA1044277.indd 1 11-14-12 7420 Bayer

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματος Μετρητής MyGlucoHealth Εγχειρίδιο

Ασύρματος Μετρητής MyGlucoHealth Εγχειρίδιο Ασύρματος Μετρητής MyGlucoHealth Εγχειρίδιο mg/dl εμφανίζεται mmol/l διαθέσιμο Model MGH-BT1 Rev 7-9.14 GR/el ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το MyGlucoHealth προσφέρει έναν γρήγορο και εύκολο τρόπο μέτρησης και

Διαβάστε περισσότερα

Κολονοσκόπιο Fuse 1C. Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας. Αριθμός εξαρτήματος FSE-056-EL-2.00 Έκδοση Αύγουστος 2013.

Κολονοσκόπιο Fuse 1C. Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας. Αριθμός εξαρτήματος FSE-056-EL-2.00 Έκδοση Αύγουστος 2013. Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας Κολονοσκόπιο Fuse 1C Αριθμός εξαρτήματος FSE-056-EL-2.00 Έκδοση Αύγουστος 2013. Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει πλήρεις οδηγίες επανεπεξεργασίας για το σύστημα Κολονοσκοπίου

Διαβάστε περισσότερα

DIAGNOSTIK NORD Helicobacter Pylori Schnelltest HLP-K20

DIAGNOSTIK NORD Helicobacter Pylori Schnelltest HLP-K20 DIAGNOSTIK NORD Helicobacter Pylori Schnelltest HLP-K20 ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Το Helicobacter pylori Schnelltest της Diagnostik Nord (ολικό αίμα/ορός/πλάσμα) είναι μια γρήγορη χρωματογραφική ανοσοανάλυση

Διαβάστε περισσότερα