Κατάλογος ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 3 της Συµφωνίας ΜΕΡΟΣ Ι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατάλογος ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 3 της Συµφωνίας ΜΕΡΟΣ Ι"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Κατάλογος ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 3 της Συµφωνίας ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΟΧ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 16ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003 Το εδάφιο που αναφέρεται στο άρθρο 3, παράγραφος 2, παρεµβάλλεται στα ακόλουθα σηµεία στα Παραρτήµατα και Πρωτόκολλα της Συµφωνίας ΕΟΧ : Στο Παράρτηµα I (Κτηνιατρικά και φυτοϋγειονοµικά θέµατα), Κεφάλαιο I (Κτηνιατρικά θέµατα) : Μέρος 1.1, σηµείο 4 (Οδηγία 97/78/ΕΚ του Συµβουλίου), Μέρος 1.1, σηµείο 5 (Οδηγία 91/496/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Μέρος 1.2, σηµείο 16 (Απόφαση 93/13/ΕΟΚ της Επιτροπής), Μέρος 1.2, σηµείο 67 (Απόφαση 97/735/ΕΚ της Επιτροπής), Μέρος 1.2, σηµείο 71 (Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2629/97 της Επιτροπής), Μέρος 3.1, σηµείο 1 (Οδηγία 85/511/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Μέρος 3.1, σηµείο 4 (Οδηγία 92/35/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Μέρος 3.1, σηµείο 5 (Οδηγία 92/40/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Μέρος 3.1, σηµείο 6 (Οδηγία 92/66/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Μέρος 3.1, σηµείο 7 (Οδηγία 93/53/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Μέρος 3.1, σηµείο 8 (Οδηγία 95/70/ΕΚ του Συµβουλίου), Μέρος 3.1, σηµείο 9 (Οδηγία 92/119/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Μέρος 3.1, σηµείο 9α (Οδηγία 2000/75/ΕΚ του Συµβουλίου), EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 1

2 Μέρος 4.1, σηµείο 1 (Οδηγία 64/432/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Μέρος 4.1, σηµείο 3 (Οδηγία 90/426/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Μέρος 4.1, σηµείο 4 (Οδηγία 90/539/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Μέρος 4.1, σηµείο 9 (Οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Μέρος 5.1, σηµείο 1 (Οδηγία 72/461/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Μέρος 5.1, σηµείο 4 (Οδηγία 92/46/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Μέρος 5.1, σηµείο 5 (Οδηγία 91/495/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Μέρος 5.1, σηµείο 6 (Οδηγία 92/45/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Μέρος 5.1, σηµείο 7 (Οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Μέρος 6.1, σηµείο 1 (Οδηγία 64/433/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Μέρος 6.1, σηµείο 2 (Οδηγία 71/118/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Μέρος 6.1, σηµείο 4 (Οδηγία 77/99/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Μέρος 6.1, σηµείο 7 (Οδηγία 89/437/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Μέρος 6.1, σηµείο 8 (Οδηγία 91/493/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Μέρος 6.1, σηµείο 11 (Οδηγία 92/46/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Μέρος 6.1, σηµείο 13 (Οδηγία 91/495/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Μέρος 6.1, σηµείο 14 (Οδηγία 92/45/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Μέρος 6.1, σηµείο 15 (Οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Μέρος 6.2, σηµείο 17 (Απόφαση 93/383/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Μέρος 6.2, σηµείο 39 (Απόφαση 98/536/ΕΚ της Επιτροπής), Μέρος 7.1, σηµείο 2 (Οδηγία 96/23/ΕΚ του Συµβουλίου), Μέρος 7.2, σηµείο 14 (Απόφαση 98/179/ΕΚ της Επιτροπής), Μέρος 8.1, σηµείο 2 (Οδηγία 90/426/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Μέρος 8.1, σηµείο 3 (Οδηγία 90/539/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Μέρος 8.1, σηµείο 8 (Οδηγία 71/118/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Μέρος 8.1, σηµείο 11 (Οδηγία 91/493/ΕΟΚ του Συµβουλίου), EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 2

3 Μέρος 8.1, σηµείο 13 (Οδηγία 92/46/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Μέρος 8.1, σηµείο 14 (Οδηγία 92/45/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Μέρος 8.1, σηµείο 15 (Οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Μέρος 8.1, σηµείο 16 (Οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Μέρος 8.1, σηµείο 17 (Οδηγία 77/96/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Μέρος 9.1, σηµείο 9 (Απόφαση 2000/50/ΕΚ της Επιτροπής). Στο Παράρτηµα ΙΙ (Τεχνικοί κανόνες, πρότυπα, δοκιµές και πιστοποίηση) : A. Στο Κεφάλαιο I (Οχήµατα µε κινητήρα) : Σηµείο 1 (Οδηγία 70/156/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 2 (Οδηγία 70/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 3 (Οδηγία 70/220/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 4 (Οδηγία 70/221/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 8 (Οδηγία 70/388/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 9 (Οδηγία 71/127/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 10 (Οδηγία 71/320/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 11 (Οδηγία 72/245/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 14 (Οδηγία 74/61/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 16 (Οδηγία 74/408/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 17 (Οδηγία 74/483/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 19 (Οδηγία 76/114/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 22 (Οδηγία 76/757/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 23 (Οδηγία 76/758/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 24 (Οδηγία 76/759/ΕΟΚ του Συµβουλίου), EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 3

4 Σηµείο 25 (Οδηγία 76/760/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 26 (Οδηγία 76/761/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 27 (Οδηγία 76/762/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 29 (Οδηγία 77/538/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 30 (Οδηγία 77/539/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 31 (Οδηγία 77/540/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 32 (Οδηγία 77/541/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 36 (Οδηγία 78/318/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 39 (Οδηγία 78/932/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 44 (Οδηγία 88/77/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 45α (Οδηγία 91/226/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 45ιη (Οδηγία 94/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου), Σηµείο 45κ (Οδηγία 95/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου), Σηµείο 45κζ (Οδηγία 2002/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου). Β. Στο Κεφάλαιο ΙΙ (Γεωργικοί ή δασικοί ελκυστήρες) : Σηµείο 1 (Οδηγία 74/150/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 7 (Οδηγία 75/322/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 11 (Οδηγία 77/536/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 13 (Οδηγία 78/764/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 17 (Οδηγία 79/622/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 20 (Οδηγία 86/298/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 22 (Οδηγία 87/402/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 23 (Οδηγία 89/173/ΕΟΚ του Συµβουλίου). EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 4

5 Γ. Στο Κεφάλαιο IV (Οικιακές συσκευές) : Σηµείο 4α (Οδηγία 94/2/ΕΚ της Επιτροπής), Σηµείο 4β (Οδηγία 95/12/ΕΚ της Επιτροπής), Σηµείο 4γ (Οδηγία 95/13/ΕΚ της Επιτροπής), Σηµείο 4δ (Οδηγία 96/60/ΕΚ της Επιτροπής), Σηµείο 4στ (Οδηγία 97/17/ΕΚ της Επιτροπής),. Στο Κεφάλαιο VIII (Συσκευές πίεσης) : Σηµείο 2 (Οδηγία 76/767/ΕΟΚ του Συµβουλίου). Ε. Στο Κεφάλαιο IX (Όργανα µετρήσεων) : Σηµείο 1 (Οδηγία 71/316/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 5 (Οδηγία 71/347/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 6 (Οδηγία 71/348/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 12 (Οδηγία 75/106/ΕΟΚ του Συµβουλίου). ΣΤ. Στο Κεφάλαιο XI (Υφάσµατα) : Σηµείο 4β (Οδηγία 96/74/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου). EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 5

6 Ζ Στο Κεφάλαιο XII (Τρόφιµα) : Σηµείο 18 (Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου), Σηµείο 24 (Οδηγία 80/590/ΕΟΚ της Επιτροπής), Σηµείο 47 (Οδηγία 89/108/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 54α (Οδηγία 91/321/ΕΟΚ της Επιτροπής), Σηµείο 54β (Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2092/91 του Συµβουλίου), Σηµείο 54κγ (Οδηγία 1999/21/ΕΚ της Επιτροπής), Σηµείο 54λδ (Οδηγία 2000/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου), Σηµείο 54µ (Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 466/2001 της Επιτροπής), Σηµείο 54µε (Οδηγία 2001/114/ΕΚ του Συµβουλίου). Η. Στο Κεφάλαιο XIV (Λιπάσµατα) : Σηµείο 1 (Οδηγία 76/116/ΕΟΚ του Συµβουλίου). Θ. Στο Κεφάλαιο XV (Επικίνδυνες ουσίες) : Σηµείο 1 (Οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συµβουλίου). Ι. Στο Κεφάλαιο XVI (Καλλυντικά) : Σηµείο 9 (Οδηγία 95/17/ΕΚ της Επιτροπής). EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 6

7 Κ. Στο Κεφάλαιο XIX (Γενικές διατάξεις στον τοµέα των τεχνικών εµποδίων στο εµπόριο) : Σηµείο 1 (Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου), Σηµείο3β (Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συµβουλίου), Σηµείο 3ε (Οδηγία 94/11/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου), Σηµείο 3ζ (Οδηγία 69/493/ΕΟΚ του Συµβουλίου) Λ. Στο Κεφάλαιο XXIV (Μηχανές) : Σηµείο 1α (Οδηγία 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου). Μ. Στο Κεφάλαιο XXVII (Οινοπνευµατώδη ποτά) : Σηµείο 1 (Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συµβουλίου), Στο Παράρτηµα IV (Ενέργεια) : Σηµείο 7 (Οδηγία 90/377/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 8 (Οδηγία 90/547/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 9 (Οδηγία 91/296/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 11β (Οδηγία 95/12/ΕΚ της Επιτροπής), Σηµείο 11γ (Οδηγία 95/13/ΕΚ της Επιτροπής), Σηµείο 11δ (Οδηγία 96/60/ΕΚ της Επιτροπής), Σηµείο 11στ (Οδηγία 97/17/ΕΚ της Επιτροπής), EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 7

8 Στο Παράρτηµα V (Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων) : Σηµείο 3 (Οδηγία 68/360/ΕΟΚ του Συµβουλίου). Στο Παράρτηµα VI (Κοινωνικές ασφαλίσεις) : Σηµείο 1 (Κανονισµός (ΕΚ)αριθ. 1408/71 του Συµβουλίου), Σηµείο 2 (Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 574/72 του Συµβουλίου), Σηµείο 3.18 (Απόφαση αριθ. 117), Σηµείο 3.19 (Απόφαση αριθ. 118), Σηµείο 3.27 (Απόφαση αριθ. 136), Σηµείο 3.37 (Απόφαση αριθ. 150). Στο Παράρτηµα VII (Aµοιβαία αναγνώριση των επαγγελµατικών τίτλων) : Σηµείο 1α (Οδηγία 92/51/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 2 (Οδηγία 77/249/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 2α (Οδηγία 98/5/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 4 (Οδηγία 93/16/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 8 (Οδηγία 77/452/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 10 (Οδηγία 78/686/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 11 (Οδηγία 78/687/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 12 (Οδηγία 78/1026/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 14 (Οδηγία 80/154/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 17 (Οδηγία 85/433/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 18 (Οδηγία 85/384/ΕΟΚ του Συµβουλίου), EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 8

9 Στο Παράρτηµα ΙΧ (Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες) : Σηµείο 2 (Πρώτη οδηγία 73/239/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 11 (Πρώτη οδηγία 79/267/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 13 (Οδηγία 77/92/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 14 (Οδηγία 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου). Στο Παράρτηµα ΧΙ (Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών) : Σηµείο 5θ (Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου). Στο Παράρτηµα XIII (Μεταφορές) : Σηµείο 1 (Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1108/70 του Συµβουλίου), Σηµείο 3 (Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 281/71 του Συµβουλίου), Σηµείο 5 (Απόφαση αριθ. 1692/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου), Σηµείο 7 (Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1017/68 του Συµβουλίου), Σηµείο 13 (Οδηγία 92/106/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 18α (Οδηγία 1999/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου), Σηµείο 19 (Οδηγία 96/26/ΕΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 21 (Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συµβουλίου), Σηµείο 24α (Οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 24γ (Οδηγία 1999/37/ΕΚ του Συµβουλίου), EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 9

10 Σηµείο 26α (Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συµβουλίου), Σηµείο 32 (Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 684/92 του Συµβουλίου), Σηµείο 33β (Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2121/98 της Επιτροπής), Σηµείο 37 (Οδηγία 91/440/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 39 (Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1192/69 του Συµβουλίου), Σηµείο 46α (Οδηγία 91/672/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 47 (Οδηγία 82/714/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 49 (Απόφαση 77/527/ΕΟΚ της Επιτροπής), Σηµείο 50 (Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 4056/86 του Συµβουλίου), Σηµείο 64α (Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 του Συµβουλίου), Σηµείο 66γ (Οδηγία 93/65/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 66στ (Οδηγία 2002/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου). Στο Παράρτηµα XIV (Ανταγωνισµός) : Σηµείο 2 (Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2790/99 της Επιτροπής), Σηµείο 4β (Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 της Επιτροπής), Σηµείο 5 (Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 240/96 της Επιτροπής), Σηµείο 6 (Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2658/2000 της Επιτροπής), Σηµείο 7 (Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2659/2000 της Επιτροπής), Σηµείο 10 (Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1017/68 του Συµβουλίου), Σηµείο 11 (Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 4056/86 του Συµβουλίου), Σηµείο 11β (Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1617/93 της Επιτροπής), Σηµείο 11γ (Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 823/2000 της Επιτροπής), EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 10

11 Στο Παράρτηµα XVI ( ηµόσιες συµβάσεις) : Σηµείο 2 (Οδηγία 93/37/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 3 (Οδηγία 93/36/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 4 (Οδηγία 93/38/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 5α (Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 5β (Οδηγία 92/50/ΕΟΚ του Συµβουλίου). Στο Παράρτηµα XVII (Πνευµατική ιδιοκτησία) : Σηµείο 6 (Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1768/92 του Συµβουλίου), Σηµείο 6α (Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1610/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου). Στο Παράρτηµα XX (Περιβάλλον) : Σηµείο 2στα (Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου), Σηµείο 19α (Οδηγία 2001/80/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου), Σηµείο 21αα (Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου). EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 11

12 Στο Παράρτηµα XXI (Στατιστική) : Σηµείο 1γ (Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2702/98 της Επιτροπής), Σηµείο 1στ (Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1227/1999 της Επιτροπής), Σηµείο 1ζ (Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1228/1999 της Επιτροπής), Σηµείο 6 (Οδηγία 80/1119/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 7 (Οδηγία 80/1177/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 7γ (Οδηγία 95/57/ΕΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 7στ (Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1172/98 του Συµβουλίου), Σηµείο 24 (Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 837/90 του Συµβουλίου), Σηµείο 24α (Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 959/93 του Συµβουλίου), Σηµείο 24β (Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2018/93 του Συµβουλίου), Σηµείο 26 (Οδηγία 90/377/ΕΟΚ του Συµβουλίου). Στο Παράρτηµα ΧΧΙΙ (Εταιρικό δίκαιο) : Σηµείο 1 (Πρώτη οδηγία 68/151/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 2 ( εύτερη οδηγία 77/91/ΕΟΚ του Συµβουλίου), EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 12

13 Σηµείο 3 (Τρίτη οδηγία 78/855/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 4 (Τέταρτη οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 6 (Έβδοµη οδηγία 83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου), Σηµείο 9 ( ωδέκατη οδηγία 89/667/ΕΟΚ του Συµβουλίου στον τοµέα του εταιρικού δικαίου), Στο Πρωτόκολλο 21 σχετικά µε την εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού στις επιχειρήσεις: Σηµείο 2, άρθρο 3 (1) (Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 447/98 της Επιτροπής), Σηµείο 7, άρθρο 3 (1) (Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1017/68 του Συµβουλίου), Σηµείο 11, άρθρο 3 (1) (Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 4056/86 του Συµβουλίου), Στο Πρωτόκολλο 26 σχετικά µε τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα της εποπτεύουσας αρχής ΕΖΕΣ στον τοµέα της παροχής κρατικής ενίσχυσης : Άρθρο 2 (Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συµβουλίου). Στο Πρωτόκολλο 31 σχετικά µε τη συνεργασία σε ειδικούς τοµείς εκτός του πλαισίου των τεσσάρων ελευθεριών : Υποσηµείωση (Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 του Συµβουλίου) στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 (Εκπαίδευση, κατάρτιση και νεολαία), Υποσηµείωση (Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 του Συµβουλίου) στην παράγραφο 10 του άρθρου 5 (Κοινωνική πολιτική), Έβδοµο εδάφιο (Απόφαση 2000/819/ΕΚ του Συµβουλίου) της παραγράφου 5, του άρθρου 7 (Επιχειρήσεις, επιχειρηµατικότητα και µικροµεσαίες επιχειρήσεις). EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 13

14 ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΛΛΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΟΧ Οι ακόλουθες τροποποιήσεις γίνονται στα Παραρτήµατα της Συµφωνίας ΕΟΧ : Στο Παράρτηµα I (Κτηνιατρικά και φυτοϋγειονοµικά θέµατα), Κεφάλαιο I (Κτηνιατρικά θέµατα) : Στο σηµείο 4 του Μέρους 1.1, Υποκεφάλαιο 1 (Οδηγία 97/78/ΕΚ του Συµβουλίου), τα σηµεία (16) και (17) στην προσαρµογή (β) επαναριθµούνται και γίνονται σηµεία (26) και (27). Στο Παράρτηµα ΙΙ (Τεχνικοί κανόνες, πρότυπα, δοκιµές και πιστοποίηση) : Α. Στο κεφάλαιο XII (Τρόφιµα) : Στο σηµείο 54µε (Οδηγία 2001/114/ΕΚ του Συµβουλίου), το κείµενο «(ια)» που προστίθεται στο Παράρτηµα II επαναριθµείται και γίνεται «(κζ)». EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 14

15 Στο Παράρτηµα V (Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων) : 1) Στο σηµείο 3 (Οδηγία του Συµβουλίου 68/360/ΕΟΚ), η προσαρµογή (ε) (ii) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο : «(ii) Η υποσηµείωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο : «Από το Βέλγιο, την Τσεχία, τη ανία, τη Γερµανία, την Εσθονία, την Ελλάδα, την Ισλανδία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Λετονία, το Λιχτενστάιν, τη Λιθουανία, το Λουξεµβούργο, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, την Αυστρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία και τη Βρετανία, ανάλογα µε τη χώρα έκδοσης της άδειας.» 2) Στο σηµείο 7 (απόφαση 93/569/ΕΟΚ της Επιτροπής), οι λέξεις «Αυστρία, Φινλανδία, Ισλανδία, Νορβηγία και Σουηδία», αντικαθίστανται από τις λέξεις «Ισλανδία και Νορβηγία». Στο Παράρτηµα VI (Κοινωνικές ασφαλίσεις) : 1) Οι προσαρµογές του σηµείου 1 (Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1408/71 του Συµβουλίου) τροποποιούνται ως εξής : (α) Στις προσαρµογές (η), (θ), (ι), (ια), (ιβ), (ιγ), (ιστ), (ιζ), (ιη), (κ) και (κβ), τα σηµεία «ΙΣΤ», «ΙΖ» και «ΙΗ» επαναριθµούνται και γίνονται σηµεία «ΚΖ», «ΚΗ» και «ΚΘ», αντίστοιχα. EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 15

16 (β) Ο κατάλογος στην προσαρµογή (ιδ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο : «301. ΙΣΛΑΝ ΙΑ ΒΕΛΓΙΟ 302. ΙΣΛΑΝ ΙΑ ΤΣΕΧΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 303. ΙΣΛΑΝ ΙΑ ΑΝΙΑ Το άρθρο 10 της σκανδιναβικής συµβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 15ης Ιουνίου ΙΣΛΑΝ ΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 305. ΙΣΛΑΝ ΙΑ ΕΣΘΟΝΙΑ 306. ΙΣΛΑΝ ΙΑ ΕΛΛΑ Α EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 16

17 307. ΙΣΛΑΝ ΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ 308. ΙΣΛΑΝ ΙΑ ΓΑΛΛΙΑ 309. ΙΣΛΑΝ ΙΑ ΙΡΛΑΝ ΙΑ 310. ΙΣΛΑΝ ΙΑ-ΙΤΑΛΙΑ 311. ΙΣΛΑΝ ΙΑ ΚΥΠΡΟΣ 312. ΙΣΛΑΝ ΙΑ ΛΕΤΟΝΙΑ 313. ΙΣΛΑΝ ΙΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 17

18 314. ΙΣΛΑΝ ΙΑ-ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 315. ΙΣΛΑΝ ΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑ 316. ΙΣΛΑΝ ΙΑ ΜΑΛΤΑ 317. ΙΣΛΑΝ ΙΑ-ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 318. ΙΣΛΑΝ ΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ Ουδέν ΙΣΛΑΝ ΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ 320. ΙΣΛΑΝ ΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 18

19 321. ΙΣΛΑΝ ΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑ 322. ΙΣΛΑΝ ΙΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑ 323. ΙΣΛΑΝ ΙΑ-ΦΙΝΛΑΝ ΙΑ Το άρθρο 10 της σκανδιναβικής συµβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 15ης Ιουνίου ΙΣΛΑΝ ΙΑ ΣΟΥΗ ΙΑ Το άρθρο 10 της σκανδιναβικής συµβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 15ης Ιουνίου ΙΣΛΑΝ ΙΑ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Ουδέν ΙΣΛΑΝ ΙΑ ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ 327. ΙΣΛΑΝ ΙΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑ Το άρθρο 10 της σκανδιναβικής συµβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 15ης Ιουνίου EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 19

20 328. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΒΕΛΓΙΟ 329. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΤΣΕΧΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 330. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΑΝΙΑ 331. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Το άρθρο 4(2) της σύµβασης κοινωνικής ασφάλισης της 7ης Απριλίου 1977, όπως τροποποιήθηκε από τη συµπληρωµατική σύµβαση 1 της 11ης Αυγούστου 1989 όσον αφορά τη χορήγηση παροχών σε χρήµα που άτοµα που κατοικούν σε τρίτο κράτος ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΕΣΘΟΝΙΑ 333. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΕΛΛΑ Α EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 20

21 334. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΙΣΠΑΝΙΑ 335. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΓΑΛΛΙΑ 336. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΙΡΛΑΝ ΙΑ 337. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΙΤΑΛΙΑ Το άρθρο 5, δεύτερη πρόταση, της σύµβασης κοινωνικής ασφάλισης της 11ης Νοεµβρίου 1976 όσον αφορά τη χορήγηση παροχών σε χρήµα σε άτοµα που κατοικούν σε τρίτο κράτος ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΚΥΠΡΟΣ 339. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΛΕΤΟΝΙΑ EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 21

22 340. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 341. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 342. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ 343. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΜΑΛΤΑ 344. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 345. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ-ΑΥΣΤΡΙΑ Το άρθρο 4 της συµβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 23ης Σεπτεµβρίου ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΠΟΛΩΝΙΑ EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 22

23 347. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 348. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΣΛΟΒΕΝΙΑ 349. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΣΛΟΒΑΚΙΑ 350. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΦΙΝΛΑΝ ΙΑ 351. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΣΟΥΗ ΙΑ 352. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 353. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΝΟΡΒΗΓΙΑ EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 23

24 354. ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΒΕΛΓΙΟ 355. ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΤΣΕΧΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 356. ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΑΝΙΑ Το άρθρο 10 της σκανδιναβικής συµβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 15ης Ιουνίου ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 358. ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΕΣΘΟΝΙΑ 359. ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΕΛΛΑ Α Το άρθρο 16, παράγραφος 5 της σύµβασης κοινωνικής ασφάλισης της 12ης Ιουνίου ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 24

25 361. ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΓΑΛΛΙΑ Ουδέν ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΙΡΛΑΝ ΙΑ 363. ΝΟΡΒΗΓΙΑ - ΙΤΑΛΙΑ Ουδέν ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΚΥΠΡΟΣ 365. ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΛΕΤΟΝΙΑ 366. ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 367. ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Ουδέν. EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 25

26 368. ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑ Ουδέν ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΜΑΛΤΑ 370. ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ Το άρθρο 5, παράγραφος 2 της σύµβασης κοινωνικής ασφάλισης της 13ης Απριλίου ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ (α) Το άρθρο 5, παράγραφος 2 της σύµβασης κοινωνικής ασφάλισης της 27ης Αυγούστου (β) Το άρθρο 4 της εν λόγω συµβάσεως όσον αφορά πρόσωπα που κατοικούν σε τρίτο κράτος. (γ) Το σηµείο II του τελικού πρωτοκόλλου της εν λόγω συµβάσεως όσον αφορά πρόσωπα που κατοικούν σε τρίτο κράτος ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 26

27 373. ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Το άρθρο 6 της συµβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 5ης Ιουνίου ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑ Ουδέν ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑ 376. ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΦΙΝΛΑΝ ΙΑ Το άρθρο 10 της σκανδιναβικής συµβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 15ης Ιουνίου ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΣΟΥΗ ΙΑ Το άρθρο 10 της σκανδιναβικής συµβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 15ης Ιουνίου ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Ουδέν.», EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 27

28 (γ) Ο κατάλογος στην προσαρµογή (ιε) αντικαθίσταται από τον ακόλουθο κατάλογο : «301. ΙΣΛΑΝ ΙΑ ΒΕΛΓΙΟ 302. ΙΣΛΑΝ ΙΑ ΤΣΕΧΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 303. ΙΣΛΑΝ ΙΑ ΑΝΙΑ Ουδέν ΙΣΛΑΝ ΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 305. ΙΣΛΑΝ ΙΑ ΕΣΘΟΝΙΑ 306. ΙΣΛΑΝ ΙΑ ΕΛΛΑ Α EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 28

29 307. ΙΣΛΑΝ ΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ 308. ΙΣΛΑΝ ΙΑ ΓΑΛΛΙΑ 309. ΙΣΛΑΝ ΙΑ ΙΡΛΑΝ ΙΑ 310. ΙΣΛΑΝ ΙΑ-ΙΤΑΛΙΑ 311. ΙΣΛΑΝ ΙΑ ΚΥΠΡΟΣ 312. ΙΣΛΑΝ ΙΑ ΛΕΤΟΝΙΑ 313. ΙΣΛΑΝ ΙΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 29

30 314. ΙΣΛΑΝ ΙΑ-ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 315. ΙΣΛΑΝ ΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑ 316. ΙΣΛΑΝ ΙΑ ΜΑΛΤΑ 317. ΙΣΛΑΝ ΙΑ-ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 318. ΙΣΛΑΝ ΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ Το άρθρο 4 της συµβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 18ης Νοεµβρίου ΙΣΛΑΝ ΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ 320. ΙΣΛΑΝ ΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 30

31 321. ΙΣΛΑΝ ΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑ 322. ΙΣΛΑΝ ΙΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑ 323. ΙΣΛΑΝ ΙΑ-ΦΙΝΛΑΝ ΙΑ Ουδέν ΙΣΛΑΝ ΙΑ ΣΟΥΗ ΙΑ Ουδέν ΙΣΛΑΝ ΙΑ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Ουδέν ΙΣΛΑΝ ΙΑ ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ 327. ΙΣΛΑΝ ΙΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑ Ουδέν. EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 31

32 328. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΒΕΛΓΙΟ 329. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΤΣΕΧΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 330. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΑΝΙΑ 331. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Το άρθρο 4, παράγραφος 2 της σύµβασης κοινωνικής ασφάλισης της 7ης Απριλίου 1977, όπως τροποποιήθηκε από τη συµπληρωµατική σύµβαση 1 της 11ης Αυγούστου 1989 όσον αφορά τη χορήγηση παροχών σε χρήµα που άτοµα που κατοικούν σε τρίτο κράτος ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΕΣΘΟΝΙΑ 333. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΕΛΛΑ Α EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 32

33 334. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΙΣΠΑΝΙΑ 335. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΓΑΛΛΙΑ 336. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΙΡΛΑΝ ΙΑ 337. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΙΤΑΛΙΑ Το άρθρο 5, δεύτερη πρόταση, της σύµβασης κοινωνικής ασφάλισης της 11ης Νοεµβρίου 1976 όσον αφορά τη χορήγηση παροχών σε χρήµα σε άτοµα που κατοικούν σε τρίτο κράτος ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΚΥΠΡΟΣ 339. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΛΕΤΟΝΙΑ EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 33

34 340. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 341. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 342. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ 343. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΜΑΛΤΑ 344. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 345. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ-ΑΥΣΤΡΙΑ Το άρθρο 4 της συµβάσεως περί κοινωνικής ασφαλίσεως της 23ης Σεπτεµβρίου ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΠΟΛΩΝΙΑ EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 34

35 347. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 348. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΣΛΟΒΕΝΙΑ 349. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΣΛΟΒΑΚΙΑ 350. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΦΙΝΛΑΝ ΙΑ 351. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΣΟΥΗ ΙΑ 352. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 353. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΝΟΡΒΗΓΙΑ EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 35

36 354. ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΒΕΛΓΙΟ 355. ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΤΣΕΧΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 356. ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΑΝΙΑ Ουδέν ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 358. ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΕΣΘΟΝΙΑ 359. ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΕΛΛΑ Α Ουδέν ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 36

37 361. ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΓΑΛΛΙΑ Ουδέν ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΙΡΛΑΝ ΙΑ 363. ΝΟΡΒΗΓΙΑ - ΙΤΑΛΙΑ Ουδέν ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΚΥΠΡΟΣ 365. ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΛΕΤΟΝΙΑ 366. ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 37

38 367. ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Ουδέν ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑ Ουδέν ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΜΑΛΤΑ 370. ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ Το άρθρο 5, παράγραφος 2 της σύµβασης κοινωνικής ασφάλισης της 13ης Απριλίου ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ (α) (β) (γ) Το άρθρο 5, παράγραφος 2 της σύµβασης κοινωνικής ασφάλισης της 27ης Αυγούστου Το άρθρο 4 της εν λόγω συµβάσεως όσον αφορά πρόσωπα που κατοικούν σε τρίτο κράτος. Το σηµείο II του τελικού πρωτοκόλλου της εν λόγω συµβάσεως όσον αφορά πρόσωπα που κατοικούν σε τρίτο κράτος ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 38

39 373. ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Ουδέν ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑ Ουδέν ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑ 376. ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΦΙΝΛΑΝ ΙΑ Ουδέν ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΣΟΥΗ ΙΑ Ουδέν ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Ουδέν.» EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 39

40 (δ) Στην προσαρµογή (ιθ), το σηµείο «(ζ)» επαναριθµείται και γίνεται «(ι)». (ε) Στην προσαρµογή (κα), τα σηµεία «13», «14» και «15» επαναριθµούνται και γίνονται σηµεία «17», «18» και «19». 2. Οι προσαρµογές του σηµείου 2 (Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 574/72 του Συµβουλίου) τροποποιούνται ως εξής : (α) Στις προσαρµογές (α), (β), (γ), (στ), (η), (θ), (ιβ), (ιγ), και (ιδ), τα σηµεία «ΙΣΤ», «ΙΖ» και «ΙΗ» επαναριθµούνται και γίνονται σηµεία «ΚΖ», «ΚΗ» και «ΚΘ» αντίστοιχα. (β) Στις προσαρµογές (δ) και (ε), οι λέξεις «ΙΑ. ΑΥΣΤΡΙΑ» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ΙΗ. ΑΥΣΤΡΙΑ». (γ) Ο κατάλογος στην προσαρµογή (ζ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο : «301. ΙΣΛΑΝ ΙΑ ΒΕΛΓΙΟ εν ισχύει ΙΣΛΑΝ ΙΑ ΤΣΕΧΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 40

41 303. ΙΣΛΑΝ ΙΑ ΑΝΙΑ Άρθρο 23 της σκανδιναβικής σύµβασης περί κοινωνικών ασφαλίσεων της 15ης Ιουνίου 1992 : Συµφωνία για την αµοιβαία παραίτηση από τις, σύµφωνα µε το άρθρο 36, παράγραφος 3, άρθρο 63, παράγραφος 3 και άρθρο 70, παράγραφος 3 του κανονισµού, αποδόσεις (κόστος παροχών σε είδος όσον αφορά την ασθένεια και τη µητρότητα, τα εργασιακά ατυχήµατα και τις επαγγελµατικές ασθένειες, και τα επιδόµατα ανεργίας), και τις, σύµφωνα µε το άρθρο 105, παράγραφος 2, αποδόσεις (κόστος διοικητικών ελέγχων και ιατρικών εξετάσεων αντιστοίχως) ΙΣΛΑΝ ΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ εν ισχύει ΙΣΛΑΝ ΙΑ ΕΣΘΟΝΙΑ 306. ΙΣΛΑΝ ΙΑ ΕΛΛΑ Α εν ισχύει ΙΣΛΑΝ ΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ εν ισχύει. EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 41

42 308. ΙΣΛΑΝ ΙΑ ΓΑΛΛΙΑ εν ισχύει ΙΣΛΑΝ ΙΑ ΙΡΛΑΝ ΙΑ εν ισχύει ΙΣΛΑΝ ΙΑ-ΙΤΑΛΙΑ εν ισχύει ΙΣΛΑΝ ΙΑ ΚΥΠΡΟΣ 312. ΙΣΛΑΝ ΙΑ ΛΕΤΟΝΙΑ 313. ΙΣΛΑΝ ΙΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 42

43 314. ΙΣΛΑΝ ΙΑ-ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Ουδέν ΙΣΛΑΝ ΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑ 316. ΙΣΛΑΝ ΙΑ ΜΑΛΤΑ 317. ΙΣΛΑΝ ΙΑ-ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ Ανταλλαγή επιστολών της 25ης Απριλίου και 26ης Μαΐου 1995 όσον αφορά το άρθρο 36, παράγραφος 3 και το άρθρο 63, παράγραφος 3 του κανονισµού, σχετικά µε την παραίτηση από την επιστροφή δαπανών για τις παροχές σε είδος που χορηγούνται σε περίπτωση ασθένειας, µητρότητας, εργατικού ατυχήµατος και επαγγελµατικής ασθένειας, όπως προβλέπεται στα Κεφάλαια 1 και 4 του τίτλου III του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, µε εξαίρεση το άρθρο 22, παράγραφος 1, στοιχείο γ) και το άρθρο 55, παράγραφος 1, στοιχείο γ) ΙΣΛΑΝ ΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ ιακανονισµός της 21ης Ιουνίου 1995 για την επιστροφή εξόδων κοινωνικής ασφάλισης. EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 43

44 319. ΙΣΛΑΝ ΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ 320. ΙΣΛΑΝ ΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ εν ισχύει ΙΣΛΑΝ ΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑ 322. ΙΣΛΑΝ ΙΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑ 323. ΙΣΛΑΝ ΙΑ-ΦΙΝΛΑΝ ΙΑ Άρθρο 23 της σκανδιναβικής σύµβασης περί κοινωνικών ασφαλίσεων της 15ης Ιουνίου 1992 : Συµφωνία για την αµοιβαία παραίτηση από τις, σύµφωνα µε το άρθρο 36, παράγραφος 3, το άρθρο 63, παράγραφος 3 και το άρθρο 70, παράγραφος 3 του κανονισµού, αποδόσεις (κόστος παροχών σε είδος όσον αφορά την ασθένεια και τη µητρότητα, τα εργασιακά ατυχήµατα και τις επαγγελµατικές ασθένειες, και τα επιδόµατα ανεργίας), και τις, σύµφωνα µε το άρθρο 105, παράγραφος 2, αποδόσεις (κόστος διοικητικών ελέγχων και ιατρικών εξετάσεων αντιστοίχως). EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 44

45 324. ΙΣΛΑΝ ΙΑ ΣΟΥΗ ΙΑ Άρθρο 23 της σκανδιναβικής σύµβασης περί κοινωνικών ασφαλίσεων της 15ης Ιουνίου 1992 : Συµφωνία για την αµοιβαία παραίτηση από τις, σύµφωνα µε το άρθρο 36, παράγραφος 3, το άρθρο 63, παράγραφος 3 και το άρθρο 70, παράγραφος 3 του κανονισµού, αποδόσεις (κόστος παροχών σε είδος όσον αφορά την ασθένεια και τη µητρότητα, τα εργασιακά ατυχήµατα και τις επαγγελµατικές ασθένειες, και τα επιδόµατα ανεργίας), και τις, σύµφωνα µε το άρθρο 105 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισµού, αποδόσεις (κόστος διοικητικών ελέγχων και ιατρικών εξετάσεων, αντιστοίχως) ΙΣΛΑΝ ΙΑ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Ουδέν ΙΣΛΑΝ ΙΑ ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ εν ισχύει ΙΣΛΑΝ ΙΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑ Άρθρο 23 της σκανδιναβικής σύµβασης περί κοινωνικών ασφαλίσεων της 15ης Ιουνίου 1992 : Συµφωνία για την αµοιβαία παραίτηση από τις, σύµφωνα µε το άρθρο 36, παράγραφος 3, το άρθρο 63, παράγραφος 3 και το άρθρο 70, παράγραφος 3 του κανονισµού, αποδόσεις (κόστος παροχών σε είδος όσον αφορά την ασθένεια και τη µητρότητα, τα εργασιακά ατυχήµατα και τις επαγγελµατικές ασθένειες, και τα επιδόµατα ανεργίας), και τις, σύµφωνα µε το άρθρο 105, παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισµού, αποδόσεις (κόστος διοικητικών ελέγχων και ιατρικών εξετάσεων, αντιστοίχως). EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 45

46 328. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΒΕΛΓΙΟ εν ισχύει ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΤΣΕΧΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 330. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΑΝΙΑ εν ισχύει ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Ουδέν ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΕΣΘΟΝΙΑ 333. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΕΛΛΑ Α εν ισχύει. EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 46

47 334. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΙΣΠΑΝΙΑ εν ισχύει ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΓΑΛΛΙΑ εν ισχύει ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΙΡΛΑΝ ΙΑ εν ισχύει ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΙΤΑΛΙΑ Ουδέν ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΚΥΠΡΟΣ 339. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΛΕΤΟΝΙΑ EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 47

48 340. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 341. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ εν ισχύει ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ 343. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΜΑΛΤΑ 344. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ Άρθρα 2 έως 6 της συµφωνίας της 27ης Νοεµβρίου 2000 περί αποδόσεως των εξόδων στον τοµέα της κοινωνικής ασφάλισης ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ-ΑΥΣΤΡΙΑ ιακανονισµός της 14ης εκεµβρίου 1995 για την επιστροφή εξόδων κοινωνικής ασφάλισης. EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 48

49 346. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΠΟΛΩΝΙΑ 347. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ εν ισχύει ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΣΛΟΒΕΝΙΑ 349. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΣΛΟΒΑΚΙΑ 350. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΦΙΝΛΑΝ ΙΑ εν ισχύει ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΣΟΥΗ ΙΑ εν ισχύει ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ εν ισχύει. EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 49

50 353. ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ ΝΟΡΒΗΓΙΑ εν ισχύει ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΒΕΛΓΙΟ εν ισχύει ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΤΣΕΧΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 356. ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΑΝΙΑ Άρθρο 23 της σκανδιναβικής σύµβασης περί κοινωνικών ασφαλίσεων της 15ης Ιουνίου 1992 : Συµφωνία για την αµοιβαία παραίτηση από τις, σύµφωνα µε το άρθρο 36, παράγραφος 3, το άρθρο 63, παράγραφος 3 και το άρθρο 70, παράγραφος 3 του κανονισµού, αποδόσεις (κόστος παροχών σε είδος όσον αφορά την ασθένεια και τη µητρότητα, τα εργασιακά ατυχήµατα και τις επαγγελµατικές ασθένειες, και τα επιδόµατα ανεργίας), και τις, σύµφωνα µε το άρθρο 105 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισµού, αποδόσεις (κόστος διοικητικών ελέγχων και ιατρικών εξετάσεων, αντιστοίχως) ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Το άρθρο 1 της σύµβασης της 28ης Μαΐου 1999 περί της παραίτησης από την επιστροφή των δαπανών για παροχές σε είδος της ασφάλισης ασθένειας, µητρότητας, εργατικού ατυχήµατος και επαγγελµατικής ασθένειας καθώς και των δαπανών για διοικητικό και ιατρικό έλεγχο. EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 50

51 358. ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΕΣΘΟΝΙΑ 359. ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΕΛΛΑ Α Ουδέν ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ εν ισχύει ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΓΑΛΛΙΑ Ουδέν ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΙΡΛΑΝ ΙΑ εν ισχύει ΝΟΡΒΗΓΙΑ - ΙΤΑΛΙΑ Ουδέν. EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 51

52 364. ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΚΥΠΡΟΣ 365. ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΛΕΤΟΝΙΑ 366. ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 367. ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Άρθρα 2 έως 4 της συµφωνίας της 19ης Μαρτίου 1998 περί αποδόσεως των εξόδων στον τοµέα της κοινωνικής ασφάλισης ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑ Ουδέν ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΜΑΛΤΑ EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 52

53 370. ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ Η ανταλλαγή επιστολών της 13ης Ιανουαρίου 1994 και της 10ης Ιουνίου 1994 όσον αφορά το άρθρο 36, παράγραφος 3 και το άρθρο 63, παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 (περί της παραίτησης από την επιστροφή των δαπανών για παροχές σε είδος που προβλέπεται βάσει των όρων του κεφαλαίου 1 και 4 του τίτλου III του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, µε εξαίρεση το άρθρο 22, παράγραφος 1, στοιχείο γ) και το άρθρο 55, παράγραφος 1, στοιχείο γ) καθώς και των δαπανών που προβλέπονται σε διοικητικούς και ιατρικούς ελέγχους που αναφέρονται στο άρθρο 105 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 574/ ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ ιακανονισµός της 17ης εκεµβρίου 1996 για την επιστροφή των δαπανών για παροχές σε είδος στον τοµέα της κοινωνικής ασφάλισης ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ 373. ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Ουδέν ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑ Ουδέν. EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 53

54 375. ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑ 376. ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΦΙΝΛΑΝ ΙΑ Άρθρο 23 της σκανδιναβικής σύµβασης περί κοινωνικών ασφαλίσεων της 15ης Ιουνίου 1992 : Συµφωνία για την αµοιβαία παραίτηση από τις, σύµφωνα µε το άρθρο 36, παράγραφος 3, το άρθρο 63, παράγραφος 3 και το άρθρο 70, παράγραφος 3 του κανονισµού, αποδόσεις (κόστος παροχών σε είδος όσον αφορά την ασθένεια και τη µητρότητα, τα εργασιακά ατυχήµατα και τις επαγγελµατικές ασθένειες, και τα επιδόµατα ανεργίας), και τις, σύµφωνα µε το άρθρο 105 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισµού, αποδόσεις (κόστος διοικητικών ελέγχων και ιατρικών εξετάσεων, αντιστοίχως) ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΣΟΥΗ ΙΑ Άρθρο 23 της Σκανδιναβικής Σύµβασης περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων της 15ης Ιουνίου 1992 : Συµφωνία για την αµοιβαία παραίτηση από τις, σύµφωνα µε το άρθρο 36, παράγραφος 3, το άρθρο 63, παράγραφος 3 και το άρθρο 70, παράγραφος 3 του κανονισµού, αποδόσεις (κόστος παροχών σε είδος όσον αφορά την ασθένεια και τη µητρότητα, τα εργασιακά ατυχήµατα και τις επαγγελµατικές ασθένειες, και τα επιδόµατα ανεργίας), και τις, σύµφωνα µε το άρθρο 105 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισµού, αποδόσεις (κόστος διοικητικών ελέγχων και ιατρικών εξετάσεων αντιστοίχως). EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 54

55 378. ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Η ανταλλαγή επιστολών της 20ής Μαρτίου και της 3ης Απριλίου 1997 σχετικά µε το άρθρο 36, παράγραφος 3 και το άρθρο 63, παράγραφος 3 του κανονισµού (απόδοση ή παραίτηση από απόδοση δαπανών για παροχές σε είδος) και το άρθρο 105, του εκτελεστικού κανονισµού (παραίτηση από απόδοση δαπανών διοικητικού και ιατρικού ελέγχου).» (δ) Ο κατάλογος στην προσαρµογή (ι) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο : «Ισλανδία και Βέλγιο Ισλανδία και Τσεχική ηµοκρατία Ισλανδία και Γερµανία Ισλανδία και Εσθονία Ισλανδία και Ισπανία Ισλανδία και Γαλλία Ισλανδία και Κύπρος Ισλανδία και Λετονία Ισλανδία και Λιθουανία Ισλανδία και Λουξεµβούργο Ισλανδία και Ουγγαρία Ισλανδία και Μάλτα Ισλανδία και Κάτω Χώρες. Ισλανδία και Αυστρία Ισλανδία και Πολωνία Ισλανδία και Σλοβενία EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 55

56 Ισλανδία και Σλοβακία Ισλανδία και Φινλανδία Ισλανδία και Σουηδία Γερµανία και Ηνωµένο Βασίλειο Ισλανδία και Λιχτενστάιν Ισλανδία και Νορβηγία Λιχτενστάιν και Βέλγιο Λιχτενστάιν και Τσεχική ηµοκρατία Λιχτενστάιν και Γερµανία Λιχτενστάιν και Εσθονία Λιχτενστάιν και Ισπανία Λιχτενστάιν και Γαλλία Λιχτενστάιν και Κύπρος Λιχτενστάιν και Λετονία Λιχτενστάιν και Λιθουανία Λιχτενστάιν και Ιρλανδία Λιχτενστάιν και Λουξεµβούργο Λιχτενστάιν και Κάτω Χώρες Λιχτενστάιν και Ουγγαρία Λιχτενστάιν και Μάλτα Λιχτενστάιν και Αυστρία Λιχτενστάιν και Πολωνία Λιχτενστάιν και Σλοβενία Λιχτενστάιν και Σλοβακία Λιχτενστάιν και Φινλανδία Λιχτενστάιν και Σουηδία EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 56

57 Λιχτενστάιν και Ηνωµένο Βασίλειο Λιχτενστάιν και Νορβηγία Νορβηγία και Βέλγιο Νορβηγία και Τσεχική ηµοκρατία Νορβηγία και Γερµανία Νορβηγία και Εσθονία Νορβηγία και Ισπανία Νορβηγία και Γαλλία Νορβηγία και Ιρλανδία Νορβηγία και Κύπρος Νορβηγία και Λετονία Νορβηγία και Λιθουανία Νορβηγία και Λουξεµβούργο Νορβηγία και Ουγγαρία Νορβηγία και Μάλτα Νορβηγία και Κάτω Χώρες. Νορβηγία και Αυστρία Νορβηγία και Πολωνία Νορβηγία και Πορτογαλία Νορβηγία και Σλοβενία Νορβηγία και Σλοβακία Νορβηγία και Φινλανδία Νορβηγία και Σουηδία Νορβηγία και Ηνωµένο Βασίλειο», EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 57

58 3) Τα σηµεία «ΙΣΤ», «ΙΖ» και «ΙΗ» στην προσαρµογή στο σηµείο 3.27 (απόφαση αριθ. 136) αναριθµούνται και γίνονται σηµεία «ΚΖ», «ΚΗ» και «ΚΘ», αντίστοιχα. 4) Τα σηµεία «ΙΣΤ», «ΙΖ» και «ΙΗ» στην προσαρµογή στο σηµείο 3.37 (απόφαση αριθ. 150) αναριθµούνται και γίνονται σηµεία «ΚΖ», «ΚΗ» και «ΚΘ», αντίστοιχα. Στο Παράρτηµα VII (Aµοιβαία αναγνώριση των επαγγελµατικών τίτλων) : 1) Τα σηµεία (ιδ), (ιε) και (ιστ) στην προσαρµογή (α) του σηµείου 18 (οδηγία 85/384/ΕΟΚ του Συµβουλίου) επαναριθµούνται και γίνονται σηµεία (κζ), (κη) και (κθ), αντίστοιχα, και τα σηµεία «(ιβ)», «(ιγ)» και «(ιζ)» διαγράφονται. 2) Στην παράγραφο 1 των προσαρµογών στο σηµείο 11 (Οδηγία 78/687/ΕΟΚ του Συµβουλίου), οι λέξεις «άρθρο 19, 19α και 19β» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρα 19, 19α, 19β, 19γ και 19δ». Στο Παράρτηµα XIII (Μεταφορές) : 1) Το σηµείο 5 (απόφαση αριθ. 1692/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου) τροποποιείται ως εξής : (α) Στην προσαρµογή (θ), τα σηµεία 2.15 και 2.16 επαναριθµούνται και γίνονται σηµεία 2.26 και 2.27, αντίστοιχα. EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 58

59 (β) Στην προσαρµογή (ι), το σηµείο 3.16 επαναριθµείται και γίνεται σηµείο (γ) Στην προσαρµογή (ια), τα σηµεία 5.6 και 5.7 επαναριθµούνται και γίνονται σηµεία 5.8 και 5.9, αντίστοιχα. (δ) Στην προσαρµογή (ια), τα σηµεία 6.8 και 6.9 επαναριθµούνται και γίνονται σηµεία 6.18 και 6.19, αντίστοιχα. 2) Το Παράρτηµα VI (ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ) που επαναλαµβάνεται στο προσάρτηµα 6, αντικαθίσταται από το κείµενο που περιλαµβάνεται στο προσάρτηµα του παρόντος Παραρτήµατος. Στο Παράρτηµα XXI (Στατιστική) : 1) Η προσαρµογή (β) στο σηµείο 6 (Οδηγία 80/1119/ΕΟΚ του Συµβουλίου) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο : «Το Παράρτηµα ΙΙΙ τροποποιείται ως εξής : 1) Μεταξύ του τίτλου «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑ ΩΝ ΧΩΡΩΝ» και του µέρους I του πίνακα, παρεµβάλλονται τα εξής : «A. Κράτη του ΕΟΧ» 2) Τα µέρη II-VII αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο : «II. ΚΡΑΤΗ ΕΖΕΣ - ΕΟΧ 26. Ισλανδία 27. Νορβηγία EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 59

60 B. Χώρες που δεν ανήκουν στον ΕΟΧ III. Ευρωπαϊκές χώρες που δεν ανήκουν στον ΕΟΧ 28. Ελβετία 29. ΚΑΚ 30. Ρουµανία 31. Βουλγαρία 32. Οµοσπονδιακή ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας 33. Τουρκία 34. Άλλες ευρωπαϊκές χώρες που δεν ανήκουν στον ΕΟΧ IV. 35. Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής V. 36. Άλλες χώρες» EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 60

61 2) Η προσαρµογή (γ) στο σηµείο 7 (Οδηγία 80/1177/ΕΟΚ του Συµβουλίου) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο : «Το Παράρτηµα ΙΙΙ τροποποιείται ως εξής : 1) Μεταξύ του τίτλου «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑ ΩΝ ΧΩΡΩΝ» και του µέρους I του πίνακα, παρεµβάλλονται τα εξής : «A. Κράτη του ΕΟΧ» 2) Τα µέρη II-VII αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο : «II. ΚΡΑΤΗ ΕΖΕΣ - ΕΟΧ 26. Ισλανδία 27. Νορβηγία B. Χώρες που δεν ανήκουν στον ΕΟΧ 28. Ελβετία 29. Οµοσπονδιακή ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας 30. Τουρκία 31. ΚΑΚ 32. Ρουµανία 33. Βουλγαρία 34. Χώρες της Εγγύς και Μέσης Ανατολής 35. Άλλες χώρες» EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 61

62 Στο Παράρτηµα ΧΧΙΙ (Εταιρικό δίκαιο) : 1) Τα σηµεία (ιστ), (ιζ) και (ιη) στην προσαρµογή (β) του σηµείου 4 (Τέταρτη οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συµβουλίου) επαναριθµούνται και γίνονται σηµεία (κζ), (κη) και (κθ), αντίστοιχα. 2) Τα σηµεία (ιστ), (ιζ) και (ιη) στο σηµείο 6 (Έβδοµη οδηγία 83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου) επαναριθµούνται και γίνονται σηµεία σηµεία (κζ), (κη) και (κθ), αντίστοιχα EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 62

63 Προσάρτηµα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ που αναφέρεται στο άρθρο 7, παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 12/98 του Συµβουλίου, της 11ης εκεµβρίου 1997, για τον καθορισµό των όρων υπό τους οποίους γίνονται δεκτοί στις εθνικές οδικές µεταφορές επιβατών σε ένα κράτος µέλος µεταφορείς µη εγκατεστηµένοι σε αυτό, όπως έχει προσαρµοσθεί για τους σκοπούς της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο Ενδοµεταφορές εκτελούµενες κατά τη διάρκεια..(τρίµηνο)...(έτος) από µεταφορείς εγκατεστηµένους στην..(όνοµα του κράτους ΕΖΕΣ) Κράτος-µέλος της ΕΚ ή κράτος ΕΖΕΣ υποδοχής Αριθµός επιβατών Αριθµός επιβατών - km Είδος των υπηρεσιών Είδος των υπηρεσιών Ειδικά τακτικά Έκτακτα Ειδικά τακτικά Έκτακτα A CZ B D EST DK E GR FIN F EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 63

64 I CY LV LT «IRL» L H M NL PL P SLO SK S UK IS FL N Σύνολο ενδοµεταφορών» EEE/XPA/Παράρτηµα Α/el 64

65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Κατάλογος ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 4 της Συµφωνίας Τα Παραρτήµατα στη Συµφωνία ΕΟΧ τροποποιούνται ως εξής : Παράρτηµα I (Κτηνιατρικά και φυτοϋγειονοµικά θέµατα) : 1) Στο κεφάλαιο 1, µέρος 5.1, σηµείο 4 (Οδηγία 92/46/ΕΟΚ του Συµβουλίου), προστίθενται τα εξής : Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Τσεχική ηµοκρατία (Παράρτηµα V, κεφάλαιο 3, τµήµα A, σηµείο 1), τη Λετονία (Παράρτηµα VIII, κεφάλαιο 4, τµήµα B, µέρος I, σηµείο 1), τη Λιθουανία (Παράρτηµα IX, κεφάλαιο 5, τµήµα B, µέρος I), τη Μάλτα (Παράρτηµα XI, κεφάλαιο 4, τµήµα B, µέρος I, σηµείο 1) και την Πολωνία (Παράρτηµα XII, κεφάλαιο 6, τµήµα B, µέρος I, σηµείο 1).» 2) Στο κεφάλαιο Ι, µέρος 6.1, σηµείο 1 (Οδηγία 64/433/ΕΟΚ του Συµβουλίου), παρεµβάλλονται τα εξής πριν από το κείµενο προσαρµογής : Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Τσεχική ηµοκρατία (Παράρτηµα V, κεφάλαιο 3, τµήµα A, µέρος I, σηµείο 1), τη Λετονία (Παράρτηµα VIII, κεφάλαιο 4, τµήµα B, µέρος I, σηµείο 1), τη Λιθουανία (Παράρτηµα IX, κεφάλαιο 5, τµήµα B, µέρος I), την Ουγγαρία (Παράρτηµα X, κεφάλαιο 5, τµήµα B, σηµείο 1), την Πολωνία (Παράρτηµα XII, κεφάλαιο 6, τµήµα B, µέρος I, σηµείο 1) και τη Σλοβακία (Παράρτηµα XIV, κεφάλαιο 5, τµήµα B)». EEE/XPA/Παράρτηµα Β/el 1

66 3) Στο κεφάλαιο Ι, µέρος 6.1, σηµείο 2 (Οδηγία 71/118/ΕΟΚ του Συµβουλίου), παρεµβάλλονται τα εξής πριν από το κείµενο προσαρµογής : Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Τσεχική ηµοκρατία (Παράρτηµα V, κεφάλαιο 3, τµήµα A, µέρος I, σηµείο 1), τη Λετονία (Παράρτηµα VIII, κεφάλαιο 4, τµήµα B, µέρος I, σηµείο 1), τη Λιθουανία (Παράρτηµα IX, κεφάλαιο 5, τµήµα B, µέρος I), την Πολωνία (Παράρτηµα XII, κεφάλαιο 6, τµήµα B, µέρος I, σηµείο 1).» 4) Στο κεφάλαιο Ι, µέρος 6.1, σηµείο 4 (Οδηγία 77/99/ΕΟΚ του Συµβουλίου), παρεµβάλλονται τα εξής πριν από το κείµενο προσαρµογής : Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Τσεχική ηµοκρατία (Παράρτηµα V, κεφάλαιο 3, τµήµα A, µέρος I, σηµείο 1), τη Λετονία (Παράρτηµα VIII, κεφάλαιο 4, τµήµα B, µέρος I, σηµείο 1), τη Λιθουανία (Παράρτηµα IX, κεφάλαιο 5, τµήµα B, µέρος I), την Πολωνία (Παράρτηµα XII, κεφάλαιο 6, τµήµα B, µέρος I, σηµείο 1) και τη Σλοβακία (Παράρτηµα XIV, κεφάλαιο 5, τµήµα B)». 5) Στο κεφάλαιο Ι, µέρος 6.1, σηµείο 6 (Οδηγία 94/65/ΕΚ του Συµβουλίου), παρεµβάλλονται τα εξής πριν από το κείµενο προσαρµογής : Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για τη Λετονία (Παράρτηµα VIII, κεφάλαιο 4, τµήµα B, µέρος I, σηµείο 1), τη Λιθουανία (Παράρτηµα IX, κεφάλαιο 5, τµήµα B, µέρος I), την Πολωνία (Παράρτηµα XII, κεφάλαιο 6, τµήµα B, µέρος I, σηµείο 1).» EEE/XPA/Παράρτηµα Β/el 2

67 6) Στο κεφάλαιο Ι, µέρος 6.1, σηµείο 7 (Οδηγία 89/437/ΕΟΚ του Συµβουλίου), παρεµβάλλονται τα εξής πριν από το κείµενο προσαρµογής : Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Τσεχική ηµοκρατία (Παράρτηµα V, κεφάλαιο 3, τµήµα A, µέρος I, σηµείο 1).» 7) Στο κεφάλαιο Ι, µέρος 6.1, σηµείο 8 (Οδηγία 91/493/ΕΟΚ του Συµβουλίου), παρεµβάλλονται τα εξής πριν από το κείµενο προσαρµογής : Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για τη Λετονία (Παράρτηµα VIII, κεφάλαιο 4, τµήµα B, µέρος I, σηµείο 1), τη Λιθουανία (Παράρτηµα IX, κεφάλαιο 5, τµήµα B, µέρος I), την Πολωνία (Παράρτηµα XII, κεφάλαιο 6, τµήµα B, µέρος I, σηµείο 1) και τη Σλοβακία (Παράρτηµα XIV, κεφάλαιο 5, τµήµα B).» 8) Στο κεφάλαιο Ι, µέρος 6.1, σηµείο 11 (Οδηγία 92/46/ΕΟΚ του Συµβουλίου), παρεµβάλλονται τα εξής πριν από το κείµενο προσαρµογής : Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Τσεχική ηµοκρατία (Παράρτηµα V, κεφάλαιο 3, τµήµα A, µέρος I, σηµείο 1), τη Λετονία (Παράρτηµα VIII, κεφάλαιο 4, τµήµα B, µέρος I, σηµείο 1), τη Λιθουανία (Παράρτηµα IX, κεφάλαιο 5, τµήµα B, µέρος I), Μάλτα (Παράρτηµα XI, κεφάλαιο 4, τµήµα B, µέρος I, σηµείο 1) και την Πολωνία (Παράρτηµα XII, κεφάλαιο 6, τµήµα B, µέρος I, σηµείο 1).» EEE/XPA/Παράρτηµα Β/el 3

68 9) Στο κεφάλαιο 1, µέρος 8.1, σηµείο 10 (Οδηγία 94/65/ΕΚ του Συµβουλίου), προστίθενται τα εξής : Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για τη Λετονία (Παράρτηµα VIII, κεφάλαιο 4, τµήµα B, µέρος I, σηµείο 1), τη Λιθουανία (Παράρτηµα IX, κεφάλαιο 5, τµήµα B, µέρος I), την Πολωνία (Παράρτηµα XII, κεφάλαιο 6, τµήµα B, µέρος I, σηµείο 1).» 10) Στο κεφάλαιο 1, µέρος 8.1, σηµείο 11 (Οδηγία 91/493/ΕΟΚ του Συµβουλίου), προστίθενται τα εξής : Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για τη Λετονία (Παράρτηµα VIII, κεφάλαιο 4, τµήµα B, µέρος I, σηµείο 1), τη Λιθουανία (Παράρτηµα IX, κεφάλαιο 5, τµήµα B, µέρος I), την Πολωνία (Παράρτηµα XII, κεφάλαιο 6, τµήµα B, µέρος I, σηµείο 1) και τη Σλοβακία (Παράρτηµα XIV, κεφάλαιο 5, τµήµα B).» 11) Στο κεφάλαιο 1, µέρος 8.1, σηµείο 13 (Οδηγία 92/46/ΕΚ του Συµβουλίου), προστίθενται τα εξής : Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Τσεχική ηµοκρατία (Παράρτηµα V, κεφάλαιο 3, τµήµα A, µέρος I, σηµείο 1), τη Λετονία (Παράρτηµα VIII, κεφάλαιο 4, τµήµα B, µέρος I, σηµείο 1), τη Λιθουανία (Παράρτηµα IX, κεφάλαιο 5, τµήµα B, µέρος I), τη Μάλτα (Παράρτηµα XI, κεφάλαιο 4, τµήµα B, µέρος I, σηµείο 1) και την Πολωνία (Παράρτηµα XII, κεφάλαιο 6, τµήµα B, µέρος I, σηµείο 1).» EEE/XPA/Παράρτηµα Β/el 4

69 12) Στο κεφάλαιο 1, µέρος 9.1, σηµείο 8 (Οδηγία 1999/74/ΕΚ του Συµβουλίου), προστίθενται τα εξής : Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Τσεχική ηµοκρατία (Παράρτηµα V, κεφάλαιο 3, τµήµα A, µέρος I, σηµείο 2), την Ουγγαρία (Παράρτηµα X, κεφάλαιο 5, τµήµα B, σηµείο 2), τη Μάλτα (Παράρτηµα XI, κεφάλαιο 4, τµήµα B, µέρος I, σηµείο 2), την Πολωνία (Παράρτηµα XII, κεφάλαιο 6, τµήµα B, µέρος I, σηµείο 2) και τη Σλοβενία (Παράρτηµα XIII, κεφάλαιο 5, τµήµα B, µέρος I, σηµείο 1)». 13) Στο κεφάλαιο ΙΙ, σηµείο 15 (Οδηγία 82/471/ΕΟΚ του Συµβουλίου), παρεµβάλλονται τα εξής πριν από το κείµενο προσαρµογής : Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Τσεχική ηµοκρατία (Παράρτηµα V, κεφάλαιο 3, τµήµα Β).» 14) Στο κεφάλαιο ΙΙΙ, σηµείο 3 (Οδηγία 66/402/ΕΟΚ του Συµβουλίου), παρεµβάλλονται τα εξής πριν από το κείµενο προσαρµογής : Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Κύπρο (Παράρτηµα VΙΙ, κεφάλαιο 5, τµήµα Β, σηµείο 1).» EEE/XPA/Παράρτηµα Β/el 5

70 Παράρτηµα ΙΙ (Τεχνικοί κανόνες, πρότυπα, δοκιµές και πιστοποίηση) : 1) Στο κεφάλαιο ΙΧ, σηµείο 27α (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συµβουλίου), προστίθενται τα εξής : Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Πολωνία (Παράρτηµα ΧΙΙ, κεφάλαιο 1, σηµείο 2).» 2) Στο κεφάλαιο Χ, σηµείο 5 (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συµβουλίου), προστίθενται τα εξής : Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Πολωνία (Παράρτηµα ΧΙΙ, κεφάλαιο 1, σηµείο 2).» 3) Στο κεφάλαιο Χ, σηµείο 7 (Οδηγία 90/385/ΕΟΚ του Συµβουλίου), προστίθενται τα εξής : Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Πολωνία (Παράρτηµα ΧΙΙ, κεφάλαιο 1, σηµείο 1).» 4) Στο κεφάλαιο XII, σηµείο 54β (Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συµβουλίου), παρεµβάλλονται τα εξής πριν από το κείµενο προσαρµογής : Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Εσθονία (Παράρτηµα VI, κεφάλαιο 4, σηµείο 1), τη Λετονία (Παράρτηµα VIII, κεφάλαιο 4, τµήµα A, σηµείο 1), και τη Λιθουανία (Παράρτηµα ΙX, κεφάλαιο 5, τµήµα Α, σηµείο 1).» EEE/XPA/Παράρτηµα Β/el 6

71 5) Στο κεφάλαιο ΧΙΙΙ, σηµείο 15ιστ (Οδηγία 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου), προστίθενται τα εξής : Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για τη Λιθουανία (Παράρτηµα ΙΧ, κεφάλαιο 1, σηµείο 1) και για την Πολωνία (Παράρτηµα ΧΙΙ, κεφάλαιο 1, σηµείο 4).» 6) Στο κεφάλαιο ΧΙΙΙ, σηµείο 15ιζ (Οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου), προστίθενται τα εξής : Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Κύπρο (Παράρτηµα VII, κεφάλαιο 1), τη Λιθουανία (Παράρτηµα ΙX, κεφάλαιο 1, σηµείο 2), τη Μάλτα, (Παράρτηµα XI, κεφάλαιο 1, σηµείο 2), την Πολωνία (Παράρτηµα XII, κεφάλαιο 1, σηµείο 5) και τη Σλοβενία (Παράρτηµα XIII, κεφάλαιο 1).» 7) Στο κεφάλαιο XV, σηµείο 12α (Οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου), προστίθενται τα εξής: Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Πολωνία (Παράρτηµα ΧΙΙ, κεφάλαιο 6, τµήµα Β, µέρος ΙΙ, σηµείο 2).» EEE/XPA/Παράρτηµα Β/el 7

72 8) Στο κεφάλαιο XVII, σηµείο 7 (Οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου), προστίθενται τα εξής : Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Τσεχική ηµοκρατία (Παράρτηµα V, κεφάλαιο 7, τµήµα A), την Κύπρο (Παράρτηµα VII, κεφάλαιο 9, τµήµα B), τη Λετονία (Παράρτηµα VIII, κεφάλαιο 10, τµήµα B, σηµείο 2), τη Λιθουανία (Παράρτηµα IX, κεφάλαιο 10, τµήµα B), την Ουγγαρία (Παράρτηµα X, κεφάλαιο 8, τµήµα A, σηµείο 2), τη Μάλτα (Παράρτηµα XI, κεφάλαιο 10, τµήµα B, σηµείο 2), την Πολωνία (Παράρτηµα XII, κεφάλαιο 13, τµήµα B, σηµείο 2), τη Σλοβενία (Παράρτηµα XIII, κεφάλαιο 9, τµήµα A) και τη Σλοβακία (Παράρτηµα XIV, κεφάλαιο 9, τµήµα B, σηµείο 2).» 9) Στο κεφάλαιο XVII, σηµείο 8 (Οδηγία 94/63/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου), παρεµβάλλονται τα εξής πριν από το κείµενο προσαρµογής : Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Εσθονία (Παράρτηµα VΙ, κεφάλαιο 9, τµήµα A), τη Λετονία (Παράρτηµα VIII, κεφάλαιο 10, τµήµα Α), τη Λιθουανία (Παράρτηµα IX, κεφάλαιο 10, τµήµα Α), τη Μάλτα (Παράρτηµα XΙ, κεφάλαιο 10, τµήµα Α), την Πολωνία (Παράρτηµα XII, κεφάλαιο 13, τµήµα Α, σηµείο 1) και τη Σλοβακία (Παράρτηµα XIV, κεφάλαιο 9, τµήµα Α).» 10) Στο κεφάλαιο XXX, σηµείο 2 (Οδηγία 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου), προστίθενται τα εξής : Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Πολωνία (Παράρτηµα ΧΙΙ, κεφάλαιο 1, σηµείο 3).» EEE/XPA/Παράρτηµα Β/el 8

73 Παράρτηµα IV (Ενέργεια) : 1) Στο σηµείο 14 (Οδηγία 96/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου), παρεµβάλλονται τα εξής πριν από το κείµενο προσαρµογής : Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Εσθονία (Παράρτηµα VΙ, κεφάλαιο 8, σηµείο 2). 2) Στο σηµείο 16 (Οδηγία 98/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου), στο κεφάλαιο XIV, παρεµβάλλονται τα εξής πριν από το κείµενο προσαρµογής : Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Τσεχική ηµοκρατία (Παράρτηµα V, κεφάλαιο 6, σηµείο 2).» Παράρτηµα V (ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων) : Παρεµβάλλονται τα εξής πριν από τον τίτλο «ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ» : «ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Ισχύουν οι µεταβατικές ρυθµίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήµατα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Τσεχική ηµοκρατία (Παράρτηµα V, κεφάλαιο 1), την Εσθονία (Παράρτηµα VI, κεφάλαιο 1), τη Λετονία (Παράρτηµα VΙΙΙ, κεφάλαιο 1), τη Λιθουανία (Παράρτηµα IX, κεφάλαιο 2), την Ουγγαρία (Παράρτηµα X, κεφάλαιο 1), τη Μάλτα (Παράρτηµα XΙ, κεφάλαιο 2), την Πολωνία (Παράρτηµα XII, κεφάλαιο 2), τη Σλοβενία (Παράρτηµα XIII, κεφάλαιο 2) και τη Σλοβακία (Παράρτηµα XIV, κεφάλαιο 1). EEE/XPA/Παράρτηµα Β/el 9

74 Όσον αφορά τους µηχανισµούς διασφάλισης που περιέχονται στις µεταβατικές ρυθµίσεις που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, µε εξαίρεση τις ρυθµίσεις για τη Μάλτα, ισχύει ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 44 ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 16ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003.». Παράρτηµα VIII ( ικαίωµα εγκατάστασης) : 1) Πριν από τον τίτλο «ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ» παρεµβάλλονται τα εξής : «ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Ισχύουν οι µεταβατικές ρυθµίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήµατα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Τσεχική ηµοκρατία (Παράρτηµα V, κεφάλαιο 1), την Εσθονία (Παράρτηµα VI, κεφάλαιο 1), τη Λετονία (Παράρτηµα VΙΙΙ, κεφάλαιο 1), τη Λιθουανία (Παράρτηµα IX, κεφάλαιο 2), την Ουγγαρία (Παράρτηµα X, κεφάλαιο 1), τη Μάλτα (Παράρτηµα XΙ, κεφάλαιο 2), την Πολωνία (Παράρτηµα XII, κεφάλαιο 2), τη Σλοβενία (Παράρτηµα XIII, κεφάλαιο 2) και τη Σλοβακία (Παράρτηµα XIV, κεφάλαιο 1). Όσον αφορά τους µηχανισµούς διασφάλισης που περιέχονται στις µεταβατικές ρυθµίσεις που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, µε εξαίρεση τις ρυθµίσεις για τη Μάλτα, ισχύει ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 44 ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 16ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003.» EEE/XPA/Παράρτηµα Β/el 10

75 2. Κάτω από τον τίτλο «ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ», η εισαγωγική παράγραφος της προσαρµογής όσον αφορά το Λιχτενστάιν, που εισήχθη βάσει της απόφασης της Μικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 191/1999 της 17ης εκεµβρίου 1999, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο : «Τα ακόλουθα ισχύουν για το Λιχτενστάιν. Λαµβάνοντας δεόντως υπόψη την ειδική γεωγραφική κατάσταση του Λιχτενστάιν, η παρούσα ρύθµιση αναθεωρείται ανά πενταετία, αρχής γενοµένης πριν από τον Μάιο του 2009.». Στο Παράρτηµα ΙΧ (Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες) : 1) Στο σηµείο 14 (Οδηγία 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου), παρεµβάλλονται τα εξής πριν από το κείµενο προσαρµογής : Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Κύπρο (Παράρτηµα VII, κεφάλαιο 2), την Ουγγαρία (Παράρτηµα X, κεφάλαιο 2, σηµείο 2), την Πολωνία, (Παράρτηµα XΙΙ, κεφάλαιο 3, σηµείο 2) και τη Σλοβενία (Παράρτηµα XΙΙΙ, κεφάλαιο 3, σηµείο 4). 2) Στο σηµείο 19α, (Οδηγία 94/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου), προστίθενται τα εξής : Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Εσθονία (Παράρτηµα VI, κεφάλαιο 2, σηµείο 1), τη Λετονία (Παράρτηµα VIII, κεφάλαιο 2, σηµείο 1), τη Λιθουανία (Παράρτηµα ΙX, κεφάλαιο 3, σηµείο 1) και τη Σλοβενία (Παράρτηµα ΧΙΙΙ, κεφάλαιο 3, σηµείο 2). EEE/XPA/Παράρτηµα Β/el 11

76 3) Στο σηµείο 21 (Οδηγία 86/635/ΕΟΚ του Συµβουλίου), παρεµβάλλονται τα εξής πριν από το κείµενο προσαρµογής : Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για τη Σλοβενία (Παράρτηµα ΧΙΙΙ, κεφάλαιο 3, σηµείο 1). 4) Στο σηµείο 30γ (Οδηγία 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου), προστίθενται τα εξής : Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Εσθονία (Παράρτηµα VΙ, κεφάλαιο 2, σηµείο 2), τη Λετονία (Παράρτηµα VIII, κεφάλαιο 2, σηµείο 2), τη Λιθουανία (Παράρτηµα IX, κεφάλαιο 3, σηµείο 2), την Ουγγαρία (Παράρτηµα X, κεφάλαιο 2, σηµείο 1), την Πολωνία (Παράρτηµα XII, κεφάλαιο 3, σηµείο 1), τη Σλοβενία (Παράρτηµα ΧΙΙΙ, κεφάλαιο 3, σηµείο 3) και τη Σλοβακία (Παράρτηµα XIV, κεφάλαιο 2). Στο Παράρτηµα ΧΙ (Υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας) : 1) Στο σηµείο 5δ (Οδηγία 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου), παρεµβάλλονται τα εξής πριν από το κείµενο προσαρµογής : Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Πολωνία (Παράρτηµα ΧΙΙ, κεφάλαιο 12). EEE/XPA/Παράρτηµα Β/el 12

77 Παράρτηµα XII (Ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων) : Πριν από τον τίτλο «ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ», παρεµβάλλονται τα εξής : «ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Ισχύουν οι µεταβατικές ρυθµίσεις που προβλέπονται στα Παραρτήµατα της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Τσεχική ηµοκρατία (Παράρτηµα V, κεφάλαιο 2), την Εσθονία (Παράρτηµα VI, κεφάλαιο 3), την Κύπρο (Παράρτηµα VII, κεφάλαιο 3), τη Λετονία (Παράρτηµα VIII, κεφάλαιο 3), τη Λιθουανία (Παράρτηµα IX, κεφάλαιο 4), την Ουγγαρία (Παράρτηµα X, κεφάλαιο 4), την Πολωνία (Παράρτηµα XII, κεφάλαιο 4), τη Σλοβενία (Παράρτηµα XIII, κεφάλαιο 4) και τη Σλοβακία (Παράρτηµα XIV, κεφάλαιο 3). ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ Ισχύει η ρύθµιση που περιέχεται στο Πρωτόκολλο 6 της Πράξης Προσχώρησης της 16 Απριλίου 2003 για την απόκτηση εξοχικής κατοικίας στη Μάλτα.». Παράρτηµα XIII (Μεταφορές) : 1) Στο σηµείο 15α (Οδηγία 96/53/ΕΚ του Συµβουλίου), προστίθενται τα εξής : Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Ουγγαρία (Παράρτηµα ΙΧ, κεφάλαιο 6, σηµείο 4) και για την Πολωνία (Παράρτηµα ΧΙΙ, κεφάλαιο 8, σηµείο 3). EEE/XPA/Παράρτηµα Β/el 13

78 2) Στο σηµείο 16α (Οδηγία 96/96/ΕΚ του Συµβουλίου), προστίθενται τα εξής : Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για τη Μάλτα (Παράρτηµα ΧΙ, κεφάλαιο 6, σηµείο 2). 3) Στο σηµείο 17β (Οδηγία 92/6/ΕΟΚ του Συµβουλίου), προστίθενται τα εξής : Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για τη Μάλτα (Παράρτηµα ΧΙ, κεφάλαιο 6, σηµείο 1). 4) Στο σηµείο 18α (Οδηγία 1999/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου), παρεµβάλλονται τα εξής πριν από το κείµενο προσαρµογής : Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για τη Μάλτα (Παράρτηµα ΧΙ, κεφάλαιο 6, σηµείο 3). 5) Στο σηµείο 19 (Οδηγία 96/26/ΕΚ του Συµβουλίου), παρεµβάλλονται τα εξής πριν από το κείµενο προσαρµογής : Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για τη Λετονία (Παράρτηµα VIII, κεφάλαιο 6, σηµείο 3) και για τη Λιθουανία (Παράρτηµα ΙΧ, κεφάλαιο 7, σηµείο 4).» EEE/XPA/Παράρτηµα Β/el 14

79 6) Στο σηµείο 21 (Κανονισµός ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συµβουλίου), παρεµβάλλονται τα εξής πριν από το κείµενο προσαρµογής : Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Κύπρο (Παράρτηµα VII, κεφάλαιο 6), για τη Λετονία (Παράρτηµα VIII, κεφάλαιο 6, σηµείο 1) και για τη Λιθουανία (Παράρτηµα ΙΧ κεφάλαιο 7, σηµείο 1).» 7) Στο σηµείο 26γ (Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3118/93 του Συµβουλίου), παρεµβάλλονται τα εξής πριν από το κείµενο προσαρµογής : Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Τσεχική ηµοκρατία, (Παράρτηµα V, κεφάλαιο 4), για την Εσθονία (Παράρτηµα VΙ, κεφάλαιο 6), τη Λετονία (Παράρτηµα VIII, κεφάλαιο 6, σηµείο 2), τη Λιθουανία (Παράρτηµα IX, κεφάλαιο 7, σηµείο 3), την Ουγγαρία (Παράρτηµα X, κεφάλαιο 6, σηµείο 3), την Πολωνία (Παράρτηµα XII, κεφάλαιο 8, σηµείο 2), τη Σλοβακία (Παράρτηµα XIV, κεφάλαιο 6)». Όσον αφορά τους µηχανισµούς διασφάλισης που περιέχονται στις µεταβατικές ρυθµίσεις που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, ισχύει ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 44 ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 16ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003.» EEE/XPA/Παράρτηµα Β/el 15

80 8) Στο σηµείο 37 (Οδηγία 91/440/ΕΟΚ του Συµβουλίου), παρεµβάλλονται τα εξής πριν από το κείµενο προσαρµογής : Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Ουγγαρία (Παράρτηµα ΙΧ, κεφάλαιο 6, σηµείο 1) και για την Πολωνία (Παράρτηµα ΧΙΙ, κεφάλαιο 8, σηµείο 1). 9) Στο σηµείο 66ε (Οδηγία 92/14/ΕΟΚ του Συµβουλίου), προστίθενται τα εξής : Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για τη Λιθουανία (Παράρτηµα ΙΧ, κεφάλαιο 7, σηµείο 2) και για την Ουγγαρία (Παράρτηµα Χ, κεφάλαιο 6, σηµείο 2).» Παράρτηµα XIV (Ανταγωνισµός) : Παρεµβάλλονται τα εξής πριν από τον τίτλο «ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ» : «ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΙ 1) Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Κύπρο (Παράρτηµα VII, κεφάλαιο 4), την Ουγγαρία (Παράρτηµα X, κεφάλαιο 4), τη Μάλτα, (Παράρτηµα XI, κεφάλαιο 3, σηµεία 1, 2 και 3), την Πολωνία (Παράρτηµα XII, κεφάλαιο 5, σηµεία 1 και 2) και τη Σλοβακία (Παράρτηµα XIV, κεφάλαιο 4, σηµεία 1 και 2). EEE/XPA/Παράρτηµα Β/el 16

81 2) Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για τη Μάλτα (Παράρτηµα ΧΙ, κεφάλαιο 1, σηµείο 1)». Παράρτηµα XV (Παροχή κρατικής ενίσχυσης) : Παρεµβάλλονται τα εξής πριν από τον τίτλο «ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ» : «ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ Οι ρυθµίσεις που αφορούν τα υφιστάµενα καθεστώτα παροχής ενίσχυσης που ορίζονται στο κεφάλαιο 3 (Πολιτική για τον ανταγωνισµό) του Παραρτήµατος IV της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 ισχύουν µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών». Παράρτηµα XVII (Πνευµατική ιδιοκτησία) : Παρεµβάλλονται τα εξής πριν από τον τίτλο «ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ» : «ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ Ο ειδικός µηχανισµός που ορίζεται στο κεφάλαιο 2 (Εταιρικό δίκαιο) του Παραρτήµατος IV της Πράξης Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 ισχύουν µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών.». EEE/XPA/Παράρτηµα Β/el 17

82 Παράρτηµα XVIII (Υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας, εργατικό δίκαιο και ίση µεταχείριση για άνδρες και γυναίκες) : 1) Στο σηµείο 3α (Οδηγία 91/322/ΕΚ του Συµβουλίου), προστίθενται τα εξής : Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για τη Σλοβενία (Παράρτηµα ΧΙΙΙ, κεφάλαιο 7, σηµείο 2)». 2) Στο σηµείο 6 (Οδηγία 86/188/ΕΟΚ του Συµβουλίου), προστίθενται τα εξής : Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για τη Σλοβενία (Παράρτηµα ΧΙΙΙ, κεφάλαιο 7, σηµείο 1)». 3) Στο σηµείο 9 (Οδηγία 89/654/ΕΟΚ του Συµβουλίου), παρεµβάλλονται τα εξής πριν από το κείµενο προσαρµογής : Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για τη Λετονία (Παράρτηµα VIII, κεφάλαιο 8, σηµείο 1)». EEE/XPA/Παράρτηµα Β/el 18

83 4) Στο σηµείο 10 (Οδηγία 89/655/ΕΟΚ του Συµβουλίου), παρεµβάλλονται τα εξής πριν από το κείµενο προσαρµογής : Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για τη Λετονία (Παράρτηµα VIII, κεφάλαιο 8, σηµείο 1), για τη Μάλτα (Παράρτηµα ΧΙ, κεφάλαιο 8, σηµείο 1) και για την Πολωνία (Παράρτηµα ΧΙΙ, κεφάλαιο 10)». 5) Στο σηµείο 13 (Οδηγία 90/270/ΕΟΚ του Συµβουλίου), παρεµβάλλονται τα εξής πριν από το κείµενο προσαρµογής : Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για τη Λετονία (Παράρτηµα VIII, κεφάλαιο 8, σηµείο 3)». 6) Στο σηµείο 15 (Οδηγία 2000/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου), προστίθενται τα εξής : Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για τη Σλοβενία (Παράρτηµα ΧΙΙΙ, κεφάλαιο 7, σηµείο 5)». 7) Στο σηµείο 16η (Οδηγία 98/24/ΕΚ του Συµβουλίου), προστίθενται τα εξής : Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για τη Σλοβενία (Παράρτηµα ΧΙΙΙ, κεφάλαιο 7, σηµείο 3)». EEE/XPA/Παράρτηµα Β/el 19

84 8) Στο σηµείο 16ι (Οδηγία 2000/39/ΕΚ του Συµβουλίου), προστίθενται τα εξής : Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για τη Σλοβενία (Παράρτηµα ΧΙΙΙ, κεφάλαιο 7, σηµείο 4)». 9) Στο σηµείο 28 (Οδηγία 93/104/ΕΚ του Συµβουλίου), προστίθενται τα εξής : Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για τη Μάλτα (Παράρτηµα ΧΙ, κεφάλαιο 8, σηµείο 2). 10) Στο σηµείο 30 (Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου), παρεµβάλλονται τα εξής πριν από το κείµενο προσαρµογής : Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Τσεχική ηµοκρατία (Παράρτηµα V, κεφάλαιο 1), την Εσθονία (Παράρτηµα VI, κεφάλαιο 1), τη Λετονία (Παράρτηµα VΙΙΙ, κεφάλαιο 1), τη Λιθουανία (Παράρτηµα IX, κεφάλαιο 2), την Ουγγαρία (Παράρτηµα X, κεφάλαιο 1), την Πολωνία (Παράρτηµα XΙΙ, κεφάλαιο 2), τη Σλοβενία (Παράρτηµα XIII, κεφάλαιο 2) και τη Σλοβακία (Παράρτηµα XIV, κεφάλαιο 1). Όσον αφορά το µηχανισµό διασφάλισης που περιέχεται στις µεταβατικές ρυθµίσεις που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, ισχύει ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 44 ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 16ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003.» EEE/XPA/Παράρτηµα Β/el 20

85 Παράρτηµα XX (Περιβάλλον) : 1) Στο σηµείο 2ζ (Οδηγία 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου), προστίθενται τα εξής : Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για τη Λετονία (Παράρτηµα VΙΙΙ, κεφάλαιο 10, τµήµα, σηµείο 2), την Πολωνία (Παράρτηµα ΧΙΙ, κεφάλαιο 13, τµήµα, σηµείο 1), τη Σλοβενία (Παράρτηµα XΙΙΙ, κεφάλαιο 9, τµήµα Γ) και τη Σλοβακία (Παράρτηµα ΧΙV, κεφάλαιο 9, τµήµα, σηµείο 2).» 2) Στο σηµείο 7α (Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συµβουλίου), προστίθενται τα εξής : Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Εσθονία (Παράρτηµα VI, κεφάλαιο 9, τµήµα Γ, σηµείο 2), τη Λετονία (Παράρτηµα VIII, κεφάλαιο 10, τµήµα Γ, σηµείο 2), την Ουγγαρία (Παράρτηµα Χ, κεφάλαιο 8, τµήµα Β, σηµείο 2) και τη Μάλτα (Παράρτηµα XΙ, κεφάλαιο 10, τµήµα Γ, σηµείο 4).» 3) Στο σηµείο 8 (Οδηγία 82/176/ΕΟΚ του Συµβουλίου), παρεµβάλλονται τα εξής πριν από το κείµενο προσαρµογής : Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Πολωνία (Παράρτηµα ΧΙΙ, κεφάλαιο 13, τµήµα Γ, σηµείο 1).» EEE/XPA/Παράρτηµα Β/el 21

86 4) Στο σηµείο 9 (Οδηγία 83/513/ΕΟΚ του Συµβουλίου), παρεµβάλλονται τα εξής πριν από το κείµενο προσαρµογής : Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για τη Μάλτα (Παράρτηµα ΧΙ, κεφάλαιο 10, τµήµα Γ, σηµείο 1) και για την Πολωνία (Παράρτηµα ΧΙΙ, κεφάλαιο 13, τµήµα Γ, σηµείο 1).» 5) Στο σηµείο 10 (Οδηγία 84/156/ΕΟΚ του Συµβουλίου), παρεµβάλλονται τα εξής πριν από το κείµενο προσαρµογής : Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Πολωνία (Παράρτηµα ΧΙΙ, κεφάλαιο 13, τµήµα Γ, σηµείο 1) και για τη Σλοβακία (Παράρτηµα ΧΙV, κεφάλαιο 9, τµήµα Γ, σηµείο 1)». 6) Στο σηµείο 12 (Οδηγία 86/280/ΕΟΚ του Συµβουλίου), παρεµβάλλονται τα εξής πριν από το κείµενο προσαρµογής : Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για τη Μάλτα (Παράρτηµα ΧΙ, κεφάλαιο 10, τµήµα Γ, σηµείο 1), για την Πολωνία (Παράρτηµα ΧΙΙ, κεφάλαιο 13, τµήµα Γ, σηµείο 1) και για τη Σλοβακία (Παράρτηµα XIV, κεφάλαιο 9, τµήµα Γ, σηµείο 2).» EEE/XPA/Παράρτηµα Β/el 22

87 7) Στο σηµείο 13 (Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συµβουλίου), παρεµβάλλονται τα εξής πριν από το κείµενο προσαρµογής : Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Τσεχική ηµοκρατία (Παράρτηµα V, κεφάλαιο 7, τµήµα Β), την Εσθονία (Παράρτηµα VI, κεφάλαιο 9, τµήµα Γ, σηµείο 1), την Κύπρο (Παράρτηµα VII, κεφάλαιο 9, τµήµα Γ), τη Λετονία (Παράρτηµα VIII, κεφάλαιο 10, τµήµα Γ, σηµείο 1), τη Λιθουανία (Παράρτηµα ΙΧ, κεφάλαιο 10, τµήµα Γ), την Ουγγαρία (Παράρτηµα X, κεφάλαιο 8, τµήµα Β, σηµείο 1), τη Μάλτα (Παράρτηµα XI, κεφάλαιο 10, τµήµα Γ, σηµείο 3), την Πολωνία (Παράρτηµα XII, κεφάλαιο 13, τµήµα Γ, σηµείο 2), τη Σλοβενία (Παράρτηµα XIII, κεφάλαιο 9, τµήµα Β) και τη Σλοβακία (Παράρτηµα XIV, κεφάλαιο 9, τµήµα Γ, σηµείο 3). 8) Στο σηµείο 18 (Οδηγία 87/217/ΕΚ του Συµβουλίου), παρεµβάλλονται τα εξής πριν από το κείµενο προσαρµογής : Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για τη Λετονία (Παράρτηµα VIII, κεφάλαιο 10, τµήµα, σηµείο 1).» EEE/XPA/Παράρτηµα Β/el 23

88 9) Στο σηµείο 19α (Οδηγία 2001/80/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου), παρεµβάλλονται τα εξής πριν από το κείµενο προσαρµογής : Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Τσεχική ηµοκρατία (Παράρτηµα V, κεφάλαιο 7, τµήµα Γ), την Εσθονία (Παράρτηµα VI, κεφάλαιο 9, τµήµα ), την Κύπρο (Παράρτηµα VII, κεφάλαιο 9, τµήµα ), τη Λιθουανία (Παράρτηµα IX, κεφάλαιο 10, τµήµα ), την Ουγγαρία (Παράρτηµα X, κεφάλαιο 8, τµήµα Γ, σηµείο 2), τη Μάλτα (Παράρτηµα XI, κεφάλαιο 10, τµήµα Ε), την Πολωνία (Παράρτηµα XII, κεφάλαιο 13, τµήµα, σηµείο 2), και τη Σλοβακία (Παράρτηµα XIV, κεφάλαιο 9, τµήµα, σηµείο 3)». 10) Στο σηµείο 21αδ (Οδηγία 99/32/ΕΚ του Συµβουλίου), παρεµβάλλονται τα εξής πριν από το κείµενο προσαρµογής : Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Κύπρο (Παράρτηµα VII, κεφάλαιο 9, τµήµα A) και για την Πολωνία (Παράρτηµα ΧΙΙ, κεφάλαιο 13, τµήµα Α, σηµείο 2).» 11) Στο σηµείο 21β (Οδηγία 94/67/ΕΚ του Συµβουλίου), προστίθενται τα εξής : Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Ουγγαρία (Παράρτηµα Χ, κεφάλαιο 8, τµήµα Γ, σηµείο 1) και για τη Σλοβακία (Παράρτηµα ΧΙV, κεφάλαιο 9, τµήµα, σηµείο 1).» EEE/XPA/Παράρτηµα Β/el 24

89 12) Στο σηµείο 32γ (Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 του Συµβουλίου), παρεµβάλλονται τα εξής πριν από το κείµενο προσαρµογής : Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για τη Λετονία (Παράρτηµα VIII, κεφάλαιο 10, τµήµα Β, σηµείο 1), την Ουγγαρία (Παράρτηµα Χ, κεφάλαιο 8, τµήµα Α, σηµείο 1), τη Μάλτα (Παράρτηµα XI, κεφάλαιο 10, τµήµα B, σηµείο 1), την Πολωνία, (Παράρτηµα ΧΙΙ, κεφάλαιο 13, τµήµα Β, σηµείο 1) και τη Σλοβακία (Παράρτηµα ΧΙV, κεφάλαιο 9, τµήµα Β, σηµείο 1).» 13) Στο σηµείο 32δ (Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συµβουλίου), προστίθενται τα εξής : Προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 για την Εσθονία (Παράρτηµα VI, κεφάλαιο 9, τµήµα Β), τη Λετονία (Παράρτηµα VIII, κεφάλαιο 10, τµήµα Β, σηµείο 3) και την Πολωνία (Παράρτηµα XΙΙ, κεφάλαιο 13, τµήµα Β, σηµείο 3.» ===================== EEE/XPA/Παράρτηµα Β/el 25

Κατάλογος ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 3 της συµφωνίας ΜΕΡΟΣ Ι

Κατάλογος ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 3 της συµφωνίας ΜΕΡΟΣ Ι 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 35 griechische Anhänge (Normativer Teil) 1 von 15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Κατάλογος ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 3 της συµφωνίας ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.9.2014 L 280/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 994/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση των παραρτημάτων VIII και VIIIγ του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Δ.Ο.Σ. (Α ) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Ιούλιο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 254/73

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 254/73 26.9.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 254/73 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 889/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Σεπτεμβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.7.2015 L 176/29 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1089 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2015, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2015 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2015 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 - FAX: 210.32.59.169 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιούλιο 2012 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιούλιο 2012 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) - Στοιχεία της Eurostat ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Ιούλιο 2011.

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Ιούλιο 2011. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Σεπτέμβριο Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Σεπτέμβριο Πηγή Eurostat - Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1340/2008 του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 73/20 15.3.2019 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/410 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Νοεμβρίου 2018 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τις λεπτομέρειες και τη δομή των πληροφοριών που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2012 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2012 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) - Στοιχεία της Eurostat ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ της πρότασης απόφασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18)

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 - FAX: 210.32.59.169 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat Το ωριαίο κόστος εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Ιανουάριο Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Ιανουάριο Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 28 Μαρτίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat. - Β τρίμηνο

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat. - Β τρίμηνο ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat Το ωριαίο κόστος εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Οκτώβριο Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Οκτώβριο Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος

Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος IP/10/1454 Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010 Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος Η ανία, οι Κάτω Χώρες και η Κύπρος ήταν τα µόνα κράτη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝ.ΕΜ.Υ - Ε.Σ.Ε.Ε. Τρίτη 26 Απριλίου 2011

ΙΝ.ΕΜ.Υ - Ε.Σ.Ε.Ε. Τρίτη 26 Απριλίου 2011 Τρίτη 26 Απριλίου ΙΝ.ΕΜ.Υ - Ε.Σ.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), για τον Φεβρουάριο, με χώρες εκτός αυτής (Ε.Ε.) - Eurostat Η πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0007/1. Τροπολογία. Jörg Meuthen εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0007/1. Τροπολογία. Jörg Meuthen εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 31.1.2018 A8-0007/1 1 Παράγραφος 7 7. υπογραμμίζει ότι με τις έδρες που θα εκκενωθούν μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα διευκολυνθεί η υιοθέτηση μιας νέας κατανομής των

Διαβάστε περισσότερα

(4) Πρέπει επίσης να προσαρμοστούν τα ανώτατα όρια που. (5) Πρέπει να καθοριστούν, όσον αφορά το 2006, τα δημοσιονομικά

(4) Πρέπει επίσης να προσαρμοστούν τα ανώτατα όρια που. (5) Πρέπει να καθοριστούν, όσον αφορά το 2006, τα δημοσιονομικά 29.7.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 208/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1156/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουλίου 2006 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2006, δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/27 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2012 σχετικά με τη δεύτερη δέσμη κοινών στόχων ασφαλείας για το σιδηροδρομικό σύστημα [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 384/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 384/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) 29.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 384/1 Ι (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2011/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Δεκεμβρίου 2006 περί προσαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11432/16 LIMITE PUBLIC POLGEN 92 JUR 361 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩ- ΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩ- ΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩ- (ΦΟΡΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ) WWW.HELLASF I N.G R 594 18 309.000.000 ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΟΧΕΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.6.2013 COM(2013) 347 final 2013/0183 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των χρηματοδοτικών συνεισφορών που πρέπει να καταβάλουν τα κράτη μέλη για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.12.2016 COM(2016) 815 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ Το σύστηµα της ηλεκτρονικής υποβολής υποστηρίζει την εισαγωγή στοιχείων από εξωτερικό αρχείο. Ο σκοπός της εισαγωγής στοιχείων από αρχείο είναι η αποφυγή πολλαπλών πληκτρολογήσεων αν τα

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριµένα, το παράρτηµα της απόφασης 2007/453/ΕΚ αντικαθίσταται από το κείµενο του παραρτήµατος της παρούσας. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Συγκεκριµένα, το παράρτηµα της απόφασης 2007/453/ΕΚ αντικαθίσταται από το κείµενο του παραρτήµατος της παρούσας. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 3. 8. 2017 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:2494/84514 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το N. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998) για την οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ισχύει τροποποιηθείς, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 Με βάση το Nόµο 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/7-3-2012), "Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και, συγκεκριμένα: τη γεωργική

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2015 (OR. en) 5063/15 ADD 1 STATIS 24 COMPET 123 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3781 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 313 27 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 35949/2604/07 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδη γία 2006/96/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2007

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πειραιάς, 9 Ιουλίου 28 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 27 Από τη Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν δείχνουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ), και συγκεκριμένα: τη γεωργική βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.5.2017 COM(2017) 242 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την επανεξέταση της πρακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189/19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τους κοινούς στόχους ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εφαρμογή Κ.Κ της Ε.Ε 1408/71 & 574/72 για τους διακινούμενους εργαζομένους

Α. Εφαρμογή Κ.Κ της Ε.Ε 1408/71 & 574/72 για τους διακινούμενους εργαζομένους Διακρατική Κοινωνική Ασφάλιση Α. Εφαρμογή Κ.Κ της Ε.Ε 1408/71 & 574/72 για τους διακινούμενους εργαζομένους Από την 1/7/82 εφαρμόζονται και στους αυτοτελώς απασχολουμένους οι Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.12.2004 COM(2004) 830 τελικό 2004/0284 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS Κινητικότητα Προσωπικού Μπορούν να συμμετάσχουν μέλη του προσωπικού που είναι: Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης(LLP). Υπήκοοι

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2017 (OR. en) 8328/17 ADD 4 JAI 350 ASIM 37 CO EUR-PREP 15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία της Επίσκεψης Μελέτης ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ STUDY VISITS ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Στοιχεία της Επίσκεψης Μελέτης ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ STUDY VISITS ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

8900/11 ROD/hh, ag TEFS

8900/11 ROD/hh, ag TEFS ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (OR. en) 8900/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0245 (NLE) EEE 14 SOC 334 MI 197 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το N. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998) για την οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ισχύει τροποποιηθείς,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0004 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/4/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριµένα, το παράρτηµα II της απόφασης 93/52/ΕΟΚ τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα I της παρούσας. H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ. Μ.

Συγκεκριµένα, το παράρτηµα II της απόφασης 93/52/ΕΟΚ τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα I της παρούσας. H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ. Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 24.10.2017 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3520/112079 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ & ΕΝ ΟΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή έρευνα γνώμης σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας

Πανευρωπαϊκή έρευνα γνώμης σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας Πανευρωπαϊκή έρευνα γνώμης σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας Αποτελέσματα σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ελλάδα - Μάιος 2013 Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα σε 31 συμμετέχουσες Ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το Νόμο 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/7-3-2012), "Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις»,

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και, συγκεκριμένα: τη γεωργική

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην ΕΕ

Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην ΕΕ Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην ΕΕ Επιμέλεια Επιστημονική ομάδα Taxheaven Στο δεύτερο κατά σειρά άρθρο για την φορολογία στην ευρωπαϊκή ένωση, παρουσιάζουμε αναλυτικά τι ισχύει ως προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ExpoSec 2006 5 ο Συνέδριο και Έκθεση για Θέµατα Ασφάλειας Αθήνα, 28-29 Μαρτίου 2006 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γ.Κανελλαΐδης, Γ.Γιαννής, Σ.Βαρδάκη, Α. ραγοµάνοβιτς, Α.Λαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2008 (30.05) (OR. en) 9722/08 Διοργανικός φάκελος : 2007/0129 (COD) SOC 302 CODEC 628

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2008 (30.05) (OR. en) 9722/08 Διοργανικός φάκελος : 2007/0129 (COD) SOC 302 CODEC 628 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2008 (30.05) (OR. en) 9722/08 Διοργανικός φάκελος : 2007/0129 (COD) SOC 302 CODEC 628 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ της : Ομάδας Κοινωνικών Θεμάτων προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2013) XXX Επικύρωση της δεύτερης περιόδου ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 Ατυχήματα στην Ελλάδα Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

34. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο 1

34. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι. Άρθρο 1 C 310/382 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.12.2004 34. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Επιστημονική ομάδα Taxheaven Στοιχεία για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία και την Νορβηγία: 1. Συντελεστές φορολογίας Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ετήσια Μελέτη Ελληνικής Ταχυδρομικής Αγοράς Η διεύθυνση ταχυδρομείων της ΕΕΤΤ διεξήγαγε την ετήσια μελέτη της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3930, 3/12/2004. «Ο ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (Αρ. 2) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004»

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3930, 3/12/2004. «Ο ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (Αρ. 2) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004» «Ο ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (Αρ. 2) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004» Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Οδηγία 77/452/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Thessaloniki Summit 2017

Thessaloniki Summit 2017 Thessaloniki Summit 2017 Αυτοσκοπός, ένα Επιχειρηματικό Περιβάλλον που Συμπλέει με την Δυναμική της Παγκοσμιοποίησης Τάκης Αθανασόπουλος Πρόεδρος, ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Θεσσαλονίκη, 5 Οκτωβρίου, 2017 Οι Χώρες της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ: ΕΤΟΣ 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ: ΕΤΟΣ 2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Ιουλίου 2019 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ: ΕΤΟΣ 2018 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Σεπτεμβρίου 2016 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπόλοιποι των μνημονίων

Οι υπόλοιποι των μνημονίων Το θέμα του αφορολογήτου βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Το ΔΝΤ πιέζει για μείωσή του, οι ευρωπαίοι εταίροι δεν φέρνουν αντίρρηση, η ελληνική κυβέρνηση «δεν

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 31 Ιουλίου 2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ: ΕΤΟΣ 2017

Πειραιάς, 31 Ιουλίου 2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ: ΕΤΟΣ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 31 Ιουλίου 2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ: ΕΤΟΣ 2017 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από:

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 του γενικού προϋπολογισμού για το 2016: Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα διαλόγου για νέους

Προγράμματα διαλόγου για νέους Προγράμματα διαλόγου για νέους Ποιος είναι ο στόχος αυτής της δράσης; Η δράση αυτή προωθεί την ενεργό συμμετοχή των νέων στον δημοκρατικό βίο και ενθαρρύνει τη συζήτηση γύρω από ζητήματα και προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 3 βασικές δράσεις (Key Actions) KA1 Μαθησιακή Κινητικότητα των Aτόμων ΚΑ2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 Σύµφωνα µε το άρθρο 6, παρ. 1, του ν. 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/7-3-2012), "Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.6.2011 COM(2011) 352 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαχείριση της προσφυγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Συντομογραφίες... Πρόλογος... ΙΧ ΧΙΧ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1. Η υγεία ως έννοια... 1 2. Οι Διεθνείς οργανισμοί... 3 α)

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: Έτος 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: Έτος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: Έτος 2016 Από τα στοιχεία της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Έγγραφο συνόδου 2009 C6-0006/2009 2006/0006(COD) PART.2 15/01/2009 Κοινή θέση ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ που ενέκρινε το Συμβούλιο ενόψει της έκδοσης Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 5 Ιουλίου 26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 645 τελικό 2010/0313 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και

Διαβάστε περισσότερα