ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ:Χωρική Διάρθρωση και Πληθυσμιακές Μεταβολές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ:Χωρική Διάρθρωση και Πληθυσμιακές Μεταβολές 2001-2011"

Transcript

1

2 Η παρούσα έκθεση έχει ως αντικείμενο χωρική ανάλυση της εξέλιξης του πληθυσμού κατά τη δεκαετία στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού και των Καθέτων Αξόνων, λαμβάνοντας υπόψη τη χωρική διάρθρωση και το χωροταξικό σχεδιασμό των Περιφερειών αυτής της Ζώνης. Έτσι αναλύονται ο πληθυσμός και η μεταβολές του πληθυσμού σε 5 χωρικά επίπεδα, 4 εκ των οποίων ταυτίζονται με διοικητικά επίπεδα, ενώ το πέμπτο είναι λειτουργικό επίπεδο: Περιφέρεια, Νομός (Περιφερειακή Ενότητα), Δήμος, Δημοτική/Τοπική Κοινότητα και αστικό κέντρο. Με τη χρήση των πληθυσμιακών δεικτών, ειδικά σε σχέση με το ζήτημα της προσβασιμότητας, που παρακολουθεί το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού, εκτιμάται η επίδραση του αυτοκινητόδρομου (και των καθέτων αξόνων) στην χωρική ανάπτυξη και συνοχή του Βορειοελλαδικού χώρου. Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε από το Γραφείο Μελετών ΓΕΩΧΩΡΟΣ ΕΠΕ στο πλαίσιο της Σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου-Χωροτάκτη για τη συνθετική επεξεργασία & αξιολόγηση των χωρικών επιδράσεων της Εγνατίας Οδού και των Καθέτων Αξόνων (αρ. αναφ. 5211) με υπεύθυνη σύνταξης την Αθηνά Γιαννακού (ΓΕΩΧΩΡΟΣ ΕΠΕ, χωροτάκτηςπολεοδόμος, PhD) σε συνεργασία με το Δήμο Έππα (ΓΕΩΧΩΡΟΣ ΕΠΕ, χωροτάκτης-πολεοδόμος), και υπό την εποπτεία του Βασίλη Φούρκα (Τμ. Παρατηρητηρίου ΕΟΑΕ, PhD). Στην επεξεργασία δεδομένων συνέβαλλε ο Μανούσος Τρουλινός (Διαχ. GIS Παρατηρητηρίου, MSc). Τα περιεχόμενα και οι τυχόν απόψεις που φιλοξενούνται στις εκθέσεις και τα κείμενα εργασίας του Παρατηρητηρίου δεν αντανακλούν απαραίτητα τη σύμφωνη γνώμη της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.). 1 η έκδοση, Αύγ

3 Περιεχόμενα 1. και πληθυσμιακή μεταβολή στη Ζώνη IV και ανά Περιφέρεια3 2. και πληθυσμιακή μεταβολή ανά Νομό (Περιφερειακή Ενότητα) και πληθυσμιακή μεταβολή ανά Δήμο και πληθυσμιακή μεταβολή Δημοτικών/ Τοπικών Κοινοτήτων σε ζώνη 5km εκατέρωθεν της Εγνατίας Oδού και των Καθέτων Αξόνων και πληθυσμιακή μεταβολή αστικών κέντρων Αστικά κέντρα άνω των κατοίκων Οικιστικά κέντρα του θεσμοθετημένου χωρικού σχεδιασμού άνω των κατοίκων της ταξινόμησης των αστικών κέντρων ανά ζώνη πυκνότητας πληθυσμού

4 Γενικά Η παρούσα Θεματική Έκθεση αναλύει την εξέλιξη του πληθυσμού κατά τη δεκαετία στη Ζώνη IV της Εγνατίας Οδού και των Καθέτων Αξόνων 1, λαμβάνοντας υπόψη τη χωρική διάρθρωση αυτής της Ζώνης. Έτσι αναλύονται ο πληθυσμός και η μεταβολές του πληθυσμού σε 5 χωρικά επίπεδα, 4 εκ των οποίων ταυτίζονται με διοικητικά επίπεδα, ενώ το πέμπτο είναι λειτουργικό επίπεδο: Περιφέρεια, Νομός (Περιφερειακή Ενότητα), Δήμος, Δημοτική/Τοπική Κοινότητα και αστικό κέντρο. Στο πρώτο και δεύτερο χωρικό επίπεδο, Περιφέρεια και Νομός, η μελέτη αφορά όχι μόνον τη Ζώνη IV, αλλά και το σύνολο Χώρας, έτσι ώστε να κατανοηθούν οι τάσεις εξέλιξης του πληθυσμού των Περιφερειών και Νομών διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των Καθέτων αξόνων σε σύγκριση με άλλες περιοχές της Χώρας. Στο τρίτο χωρικό επίπεδο η μελέτη αφορά στην εξέλιξη του πληθυσμού των Καλλικρατικών Δήμων της Ζώνης IV και στο τέταρτο επίπεδο την εξέλιξη του πληθυσμού των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων (που αποτελούν διοικητικές υπο-ενότητες των Καλλικρατικών Δήμων) μιας Ζώνης 5 km εκατέρωθεν της Εγνατίας Οδού και των Καθέτων Αξόνων. Η ανάλυση στο επίπεδο των αστικών κέντρων, που αποτελεί λειτουργικό χωρικό επίπεδο, επικεντρώνεται στα ακόλουθα ζητήματα: στη μεταβολή του πληθυσμού των αστικών κέντρων (όπου γίνονται συγκρίσεις και με το σύνολο Χώρας για τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα), στη μεταβολή του πληθυσμού των οικιστικών (αστικών) κέντρων, όπως αυτά ορίζονται από το θεσμοθετημένο χωροταξικό σχεδιασμό, και στη μεταβολή της ταξινόμησης των αστικών κέντρων (όπου γίνονται συγκρίσεις και με το σύνολο χώρας) ώστε να κατανοηθούν οι τάσεις στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της Ζώνης το οποίο εκ των πραγμάτων δεν ταυτίζεται πάντα με κάποιες από τις διοικητικές χωρικές ενότητες. Στο τέλος, γίνεται μια ανάλυση της μεταβολής της πυκνότητας του πληθυσμού σε όλη τη Ζώνη IV. 1. και πληθυσμιακή μεταβολή στη Ζώνη IV και ανά Περιφέρεια Το (βάσει των στοιχείων της απογραφής πληθυσμού της ΕΛ.ΣΤΑΤ.), στη Ζώνη IV κατοικούσαν άτομα, 35,54% του μόνιμου πληθυσμού της Χώρας όσο περίπου και το ποσοστό της Περιφέρειας Αττικής (35,39%) για το ίδιο έτος (Πίνακας 1). Το ποσοστό αυτό είναι ελαφρώς αυξημένο από το αντίστοιχο των ετών 2001 (35,25%), καθώς και του 1991 (35,48%). Τη δεκαετία ο πληθυσμός της Ζώνης IV παρουσίασε μείωση κατά 0,29%. Το ποσοστό αυτό είναι μικρότερο από το ποσοστό μείωσης του πληθυσμού του συνόλου της Χώρας (-1,09%), γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τη μικρή έστω αύξηση του ποσοστού της Ζώνης IV στον πληθυσμό της Χώρας. Την προηγούμενη δεκαετία , η Ζώνη IV είχε παρουσιάσει αύξηση του πληθυσμού, ελαφρώς μικρότερη από την αντίστοιχη της Χώρας (6,25% έναντι 6,95%). Σε σύγκριση με τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς ρυθμούς, η ΕΕ 27 εμφανίζει τη δεκαετία αύξηση του πληθυσμού κατά 3,86%, ενώ την προηγούμενη δεκαετία εμφάνιζε μικρότερη αύξηση (2,51%). 1 Η Ζώνη IV αποτελείται από τις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού: Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη. 3

5 Πίνακας 1. μόνιμου πληθυσμού ανά Περιφέρεια, NUTS Περιφέρεια Ποσοστό (%) επί Συνόλου Χώρας Ποσοστό (%) επί Ζώνης IV Ποσοστό (%) επί Συνόλου Χώρας Ποσοστό (%) επί Ζώνης IV (%) EL11 Ανατ. Μακεδονία & Θράκη ,62 15, ,55 15,75 0,17 EL12 Κεντρική Μακεδονία * ,40 48, ,16 48,68 0,28 EL13 Δυτική Μακεδονία ,62 7, ,69 7,64-3,61 EL14 Θεσσαλία ,78 19, ,77 19,20-0,99 EL21 Ήπειρος ,11 8, ,08 8,73 0,14 EL22 Ιόνια Νησιά , ,92-0,84 EL23 Δυτική Ελλάδα , ,60-5,79 EL24 Στερεά Ελλάδα , ,10-1,93 EL25 Πελοπόννησος , ,47-3,30 EL31 Αττική , ,62-1,72 EL41 Βόρειο Αιγαίο , ,88-2,93 EL42 Νότιο Αιγαίο , ,73 3,52 EL43 Κρήτη , ,44 4,83 zniv Ζώνη Επιρροής IV * ,54 100, ,25-0,29 EL Σύνολο Χώρας , ,00-1,09 Ευρωπαϊκή Ένωση ΕU27 (EΕ27) ,86 * Με τον πληθυσμό του Αγίου Όρους Πηγή πρωτογενών δεδομένων: ΕΛ.ΣΤΑΤ, απογραφές 2001,, Eurostat, 4/2012 Σε επίπεδο Περιφέρειας, η Κεντρική Μακεδονία συγκεντρώνει σχεδόν το μισό πληθυσμό της Ζώνης IV (: 48,96%). Από την άλλη μεριά, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει τη μικρότερη συμμετοχή στον πληθυσμό της Ζώνης IV, καθώς σε αυτήν κατοικεί το 7,38% του συνολικού πληθυσμού της Ζώνης. Σε όλη τη διάρκεια της εικοσαετίας οι Περιφέρειες της Ζώνης IV διατηρούν τη θέση τους στην κατάταξή με βάση τον πληθυσμό τους. Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατέχει την πρώτη θέση και ακολουθείται από τις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου και τελευταία η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Τρεις Περιφέρειες (Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Ηπείρου) εμφανίζουν την περίοδο αύξηση, αν και πολύ μικρή, του πληθυσμού (0,28%, 0,17% και 0,14% αντίστοιχα). Οι άλλες δύο Περιφέρειες (Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας) εμφανίζουν μείωση του πληθυσμού (3,61% και 0,99%, αντίστοιχα). Κατά την περίοδο , σε όλες τις Περιφέρειες είχε αυξηθεί ο πληθυσμός, με υψηλότερο το ποσοστό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (9,62%, ποσοστό μεγαλύτερο από το μέσο Χώρας). Συνολικά, σε επίπεδο Χώρας πέντε Περιφέρειες αύξησαν τον πληθυσμό τους τη δεκαετία (εκτός των τριών Περιφερειών της Ζώνης ΙV, πρόκειται για τις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, όπου όμως ο πληθυσμός αυξήθηκε με αρκετά μεγαλύτερα ποσοστά). 4

6 Στον Χάρτη 1 παρουσιάζεται μια ταξινόμηση των Περιφερειών της Χώρας ως προς τη μέση τιμή της μεταβολής του πληθυσμού, κατά τη δεκαετία 2001-, και την τυπική απόκλιση από αυτήν. Δηλαδή, η ταξινόμηση γίνεται ανάλογα με την «απόσταση» της μεταβολής του πληθυσμού της κάθε Περιφέρειας από τη μέση τιμή αυτού του δείκτη. Όπως προκύπτει 7 από τις 13 Περιφέρειες ταξινομούνται σε ομάδα γύρω από τη μέση τιμή. Άλλες 4 Περιφέρειες παρουσιάζουν αρνητικότερη μεταβολή (Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Βόρειου Αιγαίου και Πελοποννήσου). Από αυτές, η μία (Δυτικής Ελλάδας) αποκλίνει αρκετά από τη μέση τιμή, με αποτέλεσμα η τιμή της μεταβολής του πληθυσμού να μπορεί να χαρακτηριστεί «ακραία». Δύο Περιφέρειες (Νότιο Αιγαίο και Κρήτη) έχουν θετικές μεταβολές και μάλιστα αποκλίνουν αρκετά από τη μέση τιμή, έτσι ώστε και αυτές να ταξινομούνται σε φάσμα τιμών που θεωρούνται ακραίες ως προς τη μέση τιμή. 2. και πληθυσμιακή μεταβολή ανά Νομό (Περιφερειακή Ενότητα) Στη Ζώνη IV περιλαμβάνονται 24 Νομοί, οι οποίοι βάσει του Σχεδίου Καλλικράτης συνιστούν από διοικητική άποψη τις αντίστοιχες Περιφερειακές Ενότητες. Με βάση τα στοιχεία της απογραφής πληθυσμού, πρώτος σε πληθυσμιακό μέγεθος είναι, προφανώς, ο Νομός Θεσσαλονίκης, στον οποίο διαμένει το 28,89% του συνολικού πληθυσμού της Ζώνης IV και το 10,27% του συνόλου Χώρας (Πίνακας 2). Στις τελευταίες θέσεις κατατάσσονται οι Νομοί Γρεβενών και Θεσπρωτίας. Συνολικά την εικοσαετία δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές μεταβολές στην κατάταξη των Νομών με βάση το μέγεθος του πληθυσμού: μάλιστα, οι πρώτοι επτά Νομοί (κατά σειρά μεγέθους: Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Μαγνησίας, Σερρών, Ιωαννίνων, Κοζάνης, Έβρου) και οι δύο τελευταίοι (Γρεβενών και Θεσπρωτίας) διατηρούν την ίδια θέση σε όλη τη διάρκεια της περιόδου. Σχετικά με τη μεταβολή του πληθυσμού, κατά τη δεκαετία , 7 Νομοί (Χαλκιδικής, Ξάνθης, Ιωαννίνων, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Ροδόπης και Πιερίας) παρουσίασαν αύξηση του πληθυσμού (Πίνακας 2). Ιδιαίτερα υψηλό είναι το ποσοστό αύξησης των Νομών Χαλκιδικής και Ξάνθης (9,02% και 8,03%), ενώ αρκετά σημαντικό είναι και το ποσοστό αύξησης του Νομού Ιωαννίνων (4,27%). Ο νομός Θεσσαλονίκης αυξήθηκε με μικρότερα από τα παραπάνω ποσοστά (2,43%), ενώ οι αυξήσεις στους άλλους τρεις νομούς είναι μηδαμινές. Όλοι οι υπόλοιπου Νομοί παρουσιάζουν μείωση του πληθυσμού από -0,03% (Ν. Θεσπρωτίας) έως -9,28% (Ν. Σερρών). Μείωση πληθυσμού μικρότερη του μέσου Χώρας εμφανίζουν οι Νομοί Θεσπρωτίας, Μαγνησίας, Έβρου και Πρέβεζας. 5

7 Χάρτης 1. Ποσοστιαία μεταβολή μόνιμου πληθυσμού ανά Περιφέρεια,

8 NUTS Πίνακας 2. μόνιμου πληθυσμού ανά Νομό της Ζώνης IV, Νομός (Περιφερειακή Ενότητα) 2001 Ποσοστό (%) επί συνόλου Ζώνης IV ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ποσοστό (%) επί συνόλου Ζώνης IV (%) EL111 Έβρου , ,87-0,89 EL112 Ξάνθης , ,67 8,03 EL113 Ροδόπης , ,89 0,72 EL114 Δράμας , ,65-3,81 EL115 Καβάλας * , ,67-1,99 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ EL121 Ημαθίας , ,70-1,31 EL122 Θεσσαλονίκης , ,12 2,43 EL123 Κιλκίς , ,24-6,95 EL124 Πέλλας , ,73-2,97 EL125 Πιερίας , ,28 0,23 EL126 Σερρών , ,05-9,28 EL127 Χαλκιδικής ** , ,56 9,02 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ EL131 Γρεβενών , ,84-2,49 EL132 Καστοριάς , ,39-6,29 EL133 Κοζάνης , ,99-2,43 EL134 Φλώρινας , ,40-4,98 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ EL141 Καρδίτσας , ,12-5,59 EL142 Λάρισας , ,32 0,77 EL143 Μαγνησίας *** , ,32-0,58 EL144 Τρικάλων , ,44-1,21 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ EL211 Άρτας , ,91-7,80 EL212 Θεσπρωτίας , ,13-0,03 EL213 Ιωαννίνων , ,18 4,27 EL214 Πρέβεζας , ,51-1,12 zniv Ζώνη IV ,00% ,00% -0,29 EL Σύνολο Χώρας ,09 Ευρωπαϊκή ΕU27 Ένωση (EΕ27) ,86 Πηγή πρωτογενών δεδομένων: ΕΛ.ΣΤΑΤ, απογραφές 2001,, Eurostat, 4/2012 * Με τον πληθυσμό της Περιφερειακής Ενότητας Θάσου, κατ. ** Με τον πληθυσμό του Αγίου Όρους *** Με τον πληθυσμό της Περιφερειακής Ενότητας Σποράδων κατ. 7

9 Στο Χάρτη 2 παρουσιάζεται μια ταξινόμηση των Νομών της Ζώνης IV ως προς τη μέση τιμή της μεταβολής του πληθυσμού, κατά τη δεκαετία 2001-, και την τυπική απόκλισή από αυτήν. Με βάση αυτή την ταξινόμηση, 8 Νομοί κατατάσσονται στην ίδια ομάδα με τη μέση τιμή, 7 Νομοί έχουν αρνητικότερες μεταβολές από την παραπάνω ομάδα και 9 έχουν θετικότερες μεταβολές. Ο νομός Σερρών έχει την αρνητικότερη μεταβολή για την εξεταζόμενη δεκαετία και ταξινομείται μόνος του αποκλίνοντας αρκετά από τη μέση τιμή αλλά και από τους υπόλοιπους 6 Νομούς με αρνητικότερη μεταβολή και οι οποίοι ταξινομούνται όλοι μαζί σε μία ενιαία κατηγορία. Οι Νομοί που παρουσιάζουν θετικότερες μεταβολές σε σχέση με τη μέση τιμή ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες. Οι 7 από τους 9 νομούς (από δυτικά προς ανατολικά: Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Μαγνησίας Λάρισας, Πιερίας, Θεσσαλονίκης και Κομοτηνής) αποτελούν μια ομάδα και αποκλίνουν λιγότερο από την ομάδα της μέσης τιμής και οι νομοί Ξάνθης και Χαλκιδικής συνιστούν μια δεύτερη ομάδα, η οποία αποκλίνει περισσότερο από την ομάδα της μέσης τιμής. Στον Χάρτη 3 παρουσιάζεται η αντίστοιχη ταξινόμηση για το σύνολο των Νομών της Χώρας, έτσι ώστε να γίνουν καλύτερα κατανοητές οι μεταβολές στους νομούς της Ζώνης IV. Όπως προκύπτει οι περισσότεροι Νομοί της Ζώνης IV παρουσίασαν μεταβολή γύρω από τη μέση τιμή της Χώρας και κατατάσσονται στην ίδια ομάδα με αυτήν. Στην ομάδα με τις ακραία θετικές τιμές κατατάσσονται οι Νομοί Χαλκιδικής και Ξάνθης μαζί με Νομούς των Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης και Ιονίων Νήσων. Στην ομάδα με θετικότερες της μέσης τιμής κατατάσσονται οι Νομοί Ιωαννίνων και Θεσσαλονίκης μαζί με Νομούς των περιφερειών Κρήτης, Ιονίων Νήσων και Στερεάς Ελλάδας και στην ομάδα με τις ακραίες αρνητικές τιμές κατατάσσεται ο Νομός Σερρών μαζί με το Νομό Ηλείας. 8

10 Χάρτης 2. Ποσοστιαία μεταβολή μόνιμου πληθυσμού ανά Νομό της Ζώνης IV,

11 Χάρτης 3. Ποσοστιαία μεταβολή μόνιμου πληθυσμού ανά Νομό της Χώρας,

12 3. και πληθυσμιακή μεταβολή ανά Δήμο Στη Ζώνη IV περιλαμβάνονται συνολικά 115 Δήμοι (Καλλικρατικοί Δήμοι). Το έτος ο Δήμος Θεσσαλονίκης είχε το μεγαλύτερο αριθμό κατοίκων κατέχοντας το 8,46% του συνολικού πληθυσμού της Ζώνης IV και το 3,01% του συνόλου της Χώρας. Από την άποψη του μεγέθους ακολουθούν οι Δήμοι Λάρισας, Βόλου και Ιωαννίνων και Κορδελιού-Ευόσμου (στο ΠΣΘ), όλοι με πληθυσμό άνω των κατοίκων (Πίνακας 3). Σημειωτέον ότι η συμμετοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης στο σύνολο της Ζώνης IV διαχρονικά μειώθηκε σημαντικά, από 11,70% το 1991 σε 8,46% το. Αντιθέτως, οι Δήμοι Λάρισας, Βόλου και Ιωαννίνων αύξησαν το ποσοστό συμμετοχής τους στο σύνολο της Ζώνης IV. Δέκα Δήμοι έχουν πληθυσμό κατοίκων, 4 από αυτούς στο ΠΣΘ (Παύλου Μελά, Καλαμαριάς, Νεάπολης-Συκεών και Πυλαίας-Χορτιάτη) και οι υπόλοιποι 6 (Κατερίνης, Τρικκαίων, Σερρών, Αλεξανδρούπολης, Κοζάνης και Καβάλας) στην υπόλοιπη Zώνη IV. Την τελευταία θέση από την άποψη του μεγέθους κατέχει ο Δήμος Πρεσπών, του οποίου η συμμετοχή στο σύνολο της Ζώνης IV ανέρχεται μόλις στο 0,04%. Όσον αφορά στη μεταβολή του πληθυσμού πολύ μεγάλη αύξηση παρουσίασαν οι Δήμοι της Ευρύτερης Περιοχής Θεσσαλονίκης (ΕΠΘ), Κορδελιού-Ευόσμου και Πυλαίας-Χορτιάτη (στο ΠΣΘ) και Θέρμης, Ωραιοκάστρου και Θερμαϊκού στην Περιαστική Ζώνη της ΕΠΘ με αυξήσεις της τάξης από 35-55%. Αντιθέτως, ο Δήμος Θεσσαλονίκης παρουσιάζει μεγάλη μείωση, γεγονός που τον κατατάσσει στις τελευταίες θέσεις από την άποψη των τάσεων μεταβολής του πληθυσμού. Από τους Δήμους που παρουσιάζουν αύξηση του πληθυσμού, 16 παρουσιάζουν αύξηση πάνω από 10%, 13 από 3% έως 10% και 12 μέχρι 3%. Όσον αφορά τους Δήμους των αστικών κέντρων, τα οποία βρίσκονται εκατέρωθεν της Εγνατίας Οδού, κατά την περίοδο όλοι, πλην του Δήμου Καβάλας, εμφανίζουν αύξηση του πληθυσμού. Πίνακας 3. μόνιμου πληθυσμού ανά Δήμο της Ζώνης IV, Δήμος 2001 Ποσοστό (%) επί συνόλου Ζώνης IV ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ποσοστό (%) επί συνόλου Ζώνης IV (%) ΔΟΞΑΤΟΥ , ,44-14,02 ΔΡΑΜΑΣ , ,49 2,75 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ , ,19 7,83 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ , ,13-23,72 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ , ,40-15,87 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ , ,72 10,33 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ , ,61-16,63 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ , ,02-4,27 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ , ,07 5,42 ΣΟΥΦΛΙΟΥ , ,46-15,54 ΘΑΣΟΥ , ,35 2,37 11

13 Δήμος 2001 Ποσοστό (%) επί συνόλου Ζώνης IV Ποσοστό (%) επί συνόλου Ζώνης IV (%) ΚΑΒΑΛΑΣ , ,93-4,97 ΝΕΣΤΟΥ , ,58 0,51 ΠΑΓΓΑΙΟΥ , ,82 1,39 ΑΒΔΗΡΩΝ , ,47 4,07 ΜΥΚΗΣ , ,42-3,42 ΞΑΝΘΗΣ , ,46 15,52 ΤΟΠΕΙΡΟΥ , ,32-5,56 ΑΡΡΙΑΝΩΝ , ,47-9,21 ΙΑΣΜΟΥ , ,39-7,01 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ , ,60 8,81 ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ , ,43-11,39 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ , ,11-2,82 ΒΕΡΟΙΑΣ , ,70 1,55 ΝΑΟΥΣΑΣ , ,89-4,89 ΑΜΠΕΛΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ , ,51-10,36 ΒΟΛΒΗΣ , ,63-3,99 ΔΕΛΤΑ , ,04 14,01 ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ , ,96 35,39 ΘΕΡΜΗΣ , ,89 54,49 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , ,31-18,12 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ , ,34 1,31 ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ -ΕΥΟΣΜΟΥ , ,00 31,85 ΛΑΓΚΑΔΑ , ,02 4,96 ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ , ,32-5,08 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ , ,27 13,31 ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ , ,30 40,44 ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ , ,89-1,83 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ , ,65 53,50 ΚΙΛΚΙΣ , ,42-5,16 ΠΑΙΟΝΙΑΣ , ,82-10,04 ΑΛΜΩΠΙΑΣ , ,75-4,39 ΕΔΕΣΣΑΣ , ,77-2,55 ΠΕΛΛΑΣ , ,68-2,66 ΣΚΥΔΡΑΣ , ,54-2,57 ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ , ,67-0,79 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ , ,16 2,95 ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ , ,45-11,51 ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ , ,31-22,58 ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ , ,60-13,51 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ , ,49-23,04 ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ , ,59-6,83 ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ , ,36-10,25 ΣΕΡΡΩΝ , ,98 0,45 ΣΙΝΤΙΚΗΣ , ,71-19,09 12

14 Δήμος 2001 Ποσοστό (%) επί συνόλου Ζώνης IV Ποσοστό (%) επί συνόλου Ζώνης IV (%) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ , ,46 3,05 ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ , ,39 11,36 ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ , ,79 20,08 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ , ,57 0,53 ΣΙΘΩΝΙΑΣ , ,31 5,05 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ , ,66 1,50 ΔΕΣΚΑΤΗΣ , ,18-16,93 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ , ,96-3,29 ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ , ,08-15,44 ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ , ,35-12,44 ΒΟΙΟΥ , ,53-10,00 ΕΟΡΔΑΙΑΣ , ,21-2,07 ΚΟΖΑΝΗΣ , ,82 1,66 ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ , ,43-11,38 ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ , ,48-7,54 ΠΡΕΣΠΩΝ , ,06-27,91 ΦΛΩΡΙΝΑΣ , ,87-2,10 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ , ,15-2,20 ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ , ,19-18,95 ΚΕΝΤΡ. ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ , ,20-21,42 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ , ,38-11,99 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ , ,63 6,98 ΣΟΥΛΙΟΥ , ,27-3,04 ΦΙΛΙΑΤΩΝ , ,24-15,20 ΒΟΡ. ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ , ,11 31,02 ΔΩΔΩΝΗΣ , ,27-7,53 ΖΑΓΟΡΙΟΥ , ,11-14,35 ΖΙΤΣΑΣ , ,39-1,05 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ , ,68 9,10 ΚΟΝΙΤΣΑΣ , ,20-16,81 ΜΕΤΣΟΒΟΥ , ,19-13,67 ΠΩΓΩΝΙΟΥ , ,23-0,30 ΖΗΡΟΥ , ,40-9,85 ΠΑΡΓΑΣ , ,33-5,80 ΠΡΕΒΕΖΑΣ , ,78 5,30 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ , ,06 38,67 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ , ,48-0,60 ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ , ,10 15,24 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ , ,43-20,02 ΠΑΛΑΜΑ , ,48-9,59 ΣΟΦΑΔΩΝ , ,56-13,30 ΑΓΙΑΣ , ,34-12,58 13

15 Δήμος 2001 Ποσοστό (%) επί συνόλου Ζώνης IV Ποσοστό (%) επί συνόλου Ζώνης IV (%) ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ , ,92-9,15 ΚΙΛΕΛΕΡ , ,59-8,21 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ , ,79 11,38 ΤΕΜΠΩΝ , ,40-11,19 ΤΥΡΝΑΒΟΥ , ,67-3,22 ΦΑΡΣΑΛΩΝ , ,61-21,67 ΑΛΜΥΡΟΥ , ,52-7,57 ΒΟΛΟΥ , ,71 1,07 ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ , ,17-9,92 ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ , ,28-4,92 ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ , ,31-7,68 ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ , ,06 13,40 ΣΚΙΑΘΟΥ , ,15 5,18 ΣΚΟΠΕΛΟΥ , ,12 5,40 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ , ,59-3,77 ΠΥΛΗΣ , ,41-9,71 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ , ,05 3,22 ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ , ,39-11,48 Ζώνη IV * , ,00-0,29 Σύνολο Χώρας ,09 Ευρωπαϊκή Ένωση (EΕ27) ,86 Πηγή πρωτογενών δεδομένων: ΕΛ.ΣΤΑΤ, απογραφές 2001,, Eurostat, 4/2012 * Χωρίς τον πληθυσμό του Αγίου Όρους Στον Χάρτη 4 παρουσιάζεται μια ταξινόμηση των Δήμων της Ζώνης IV ως προς τη μέση τιμή της μεταβολής του πληθυσμού, κατά τη δεκαετία 2001-, και την τυπική απόκλισή από αυτήν. Η ταξινόμηση των 115 Δήμων της Ζώνης VI γίνεται σε 11 ομάδες. Ο διαχωρισμός γίνεται με βάση την τυπική απόκλιση και πιο συγκεκριμένα με βάση το λόγο τυπική απόκλιση/2, επειδή η τυπική απόκλιση είναι πολύ μεγάλη. Από την επεξεργασία αυτή προέκυψαν 13 ομάδες συνολικά. Ωστόσο, στο Χάρτη 3 οι δύο ομάδες με τις αρνητικότερες τιμές, όπως και οι δύο ομάδες με τις θετικότερες τιμές ενοποιήθηκαν σε μία και συνεπώς διαμορφώνονται συνολικά 11 ομάδες. Έτσι, οι ομάδες που έχουν τιμές αρνητικότερες από την ομάδα με τη μέση τιμή είναι τρεις, ενώ οι ομάδες με τιμές θετικότερες είναι επτά. Οι περισσότεροι Δήμοι εμπίπτουν σε τρεις ομάδες, αυτή της μέσης τιμής και τις διπλανές σε αυτήν. Στην αρνητικότερη ομάδα κατατάσσονται οι Δήμοι Πρεσπών, Παρανεστίου, Εμμανουήλ Παππά, Αμφίπολης, Φαρσάλων και Κεντρικών Τζουμέρκων. Από την άλλη μεριά, στην ομάδα με τις θετικότερες τιμές, οι οποίες αποκλίνουν περισσότερο από τη μέση τιμή, ξεκινώντας από τον Δήμο με τη μεγαλύτερη τιμή, κατατάσσονται οι Δήμοι Θέρμης και Ωραιοκάστρου, δύο Δήμοι της ΕΠΘ. Στην προηγούμενη κατηγορία με τις θετικότερες τιμές κατατάσσονται άλλοι δύο Δήμοι, ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, Δήμος της ΕΠΘ και ο Δήμος Αργιθέας του Νομού Καρδίτσας. Από τους Δήμους από τους οποίους διέρχεται η Εγνατία Οδός, θετικότερες από τη μέση τιμή παρουσιάζουν όλοι οι Δήμοι των αστικών κέντρων καθώς και οι Δήμοι Δέλτα και Λαγκαδά, και οι δύο στο Νομό Θεσσαλονίκης. Γενικά, όπως διαπιστώνεται 14

16 από τον Χάρτη 3 όλοι οι Δήμοι των αστικών κέντρων (συμπεριλαμβανομένων των Δήμων Ηγουμενίτσας και Πολυγύρου που είναι έδρες Περιφερειακών Ενοτήτων), εκτός των Δήμου Θεσσαλονίκης και Αμπελοκήπων-Μενεμένης, παρουσιάζουν θετικότερες μεταβολές από τη μέση τιμή ή βρίσκονται στην ομάδα της μέσης τιμής. Θετικότερες τιμές, πέραν των παραπάνω Δήμων, παρουσιάζουν επίσης όλοι οι Δήμοι των νησιών και της Χαλκιδικής, καθώς και ορισμένοι άλλοι Δήμοι. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται, κατά σειρά τιμής από τα πάνω προς τα κάτω, για τους Δήμου Βόρειων Τζουμέρκων, Νέας Προποντίδας, Λίμνης Πλαστήρα, Αλοννήσου, Κασσάνδρας, Κάτω Νευροκοπίου, Σαμοθράκης, Σκοπέλου, Σκιάθου, Σιθωνίας, Αβδήρων, Αριστοτέλη και Θάσου. Χάρτης 4. Ποσοστιαία μεταβολή μόνιμου πληθυσμού ανά Δήμο,

17 4. και πληθυσμιακή μεταβολή Δημοτικών/ Τοπικών Κοινοτήτων σε ζώνη 5km εκατέρωθεν της Εγνατίας Oδού και των Καθέτων Αξόνων Για την καλύτερη συσχέτιση της πληθυσμιακής εξέλιξης με το σύστημα Εγνατία Οδός και Κάθετοι Άξονες μελετάται η πληθυσμιακή μεταβολή για τη δεκαετία των Δημοτικών Κοινοτήτων (Δ.Κ.) και των Τοπικών Κοινοτήτων (Τ.Κ.) 2 σε μια ζώνη 5km εκατέρωθεν της Εγνατίας Οδού και των Καθέτων Αξόνων. Στον Πίνακα 4 παρουσιάζεται η μεταβολή του πληθυσμού συνολικά της μελετώμενης ζώνης και ανά άξονα, στον Πίνακα 5 παρουσιάζεται η μεταβολή του πληθυσμού ανά κατηγορία μεγέθους των Δ.Κ./Τ.Κ. και στον Πίνακα 6 ο αριθμός των Δ.Κ./Τ.Κ. ανά είδος μεταβολής (αρνητική ή θετική). Συνολικά, o πληθυσμός των Δ.Κ./Τ.Κ. στην εξεταζόμενη ζώνη αυξήθηκε κατά 1,34% (Πίνακας 4). Εξετάζοντας τη μεταβολή ανά οδικό άξονα, αν και αυτή η ανάλυση δεν επιτρέπει συγκρίσεις καθώς καλύπτει περιοχές με ποικίλα και πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά, προκύπτει ότι στη ζώνη διέλευσης του ίδιου το άξονα της Εγνατίας Οδού ο πληθυσμός των Δ.Κ./Τ.Κ. αυξήθηκε κατά 0,5%. Λόγω της σημαντικής αύξησης των πόλεων Ξάνθης και Κομοτηνής πολύ μεγάλη εμφανίζεται η αύξηση στους άξονες Ξάνθη-Εχίνος και Κομοτηνή-Νυμφαίο (οι οποίοι καλύπτουν ωστόσο και μάλλον μικρό μήκος ζώνης). Αύξηση παρουσιάζει και η ζώνη του άξονα Θεσσαλονίκη-Προμαχώνα, όπως και του άξονα Αρδάνιο-Ορμένιο. Αντιθέτως, μείωση σε ποσοστό αρκετά μεγαλύτερο του μέσου της Ζώνης IV παρουσιάζει η ζώνη του άξονα Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή. Η μείωση του πληθυσμού στον άξονα Θεσσαλονίκη- Μουδανιά οφείλεται αποκλειστικά στο ότι στη ζώνη αυτή εμπίπτει ο μεγαλύτερος Δήμος της Ζώνης IV, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο πληθυσμός του οποίου μειώθηκε. Ωστόσο, ο πληθυσμός σε όλη τη λοιπή ζώνη αυτού του άξονα στον οποίο συμπεριλαμβάνονται πολλοί προαστιακοί οικισμοί της ΕΠΘ και οικισμοί του Ν. Χαλκιδικής παρουσίασε μεγάλες αυξήσεις της τάξης του 25%. Πίνακας 4. μόνιμου πληθυσμού Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων Ζώνης 5 km ανά Άξονα, Ζώνες ένταξης των Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων 2001 Ποσοστό (%) επί Ζώνης IV, Ποσοστό (%) επί Ζώνης IV, (%) Σύνολο ζώνης 5 km ,00 100,00 1,34 Ζώνη Εγνατίας Οδού ,63 38,35 0,5 Ζώνη Αρδάνιο - Ορμένιο ,36 3,26 2,7 Ζώνη Κομοτηνή - Νυμφαίο ,68 1,51 11,1 2 Σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 4 του άρθρου 2 του Ν.3852/2010 «πρόγραμμα Καλλικράτης», τα τοπικά διαμερίσματα που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ( ), μετονομάζονται σε τοπικές κοινότητες, εφόσον έχουν πληθυσμό έως και κατοίκους και σε δημοτικές κοινότητες εφόσον έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο από κατοίκους. Τοπικές ή δημοτικές κοινότητες αποτελούν και οι δήμοι ή οι κοινότητες που καταργήθηκαν ύστερα από εθελούσια συνένωση σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α ) ή συνενώνονται με τον παρόντα νόμο και δεν αποτελούνται από τοπικά διαμερίσματα. Δημοτική κοινότητα συγκροτούν τα τοπικά διαμερίσματα νησιών που έχουν πληθυσμό άνω των χιλίων (1.000) κατοίκων. Επίσης, συγκροτούν δημοτική κοινότητα ανεξαρτήτως πληθυσμού πρώην κοινότητες ή τοπικά διαμερίσματα που εκτείνονται σε όλη την περιφέρεια του νησιού και δεν αποτελούν δήμο σύμφωνα με το άρθρο 1 του παραπάνω Νόμου. Τα δημοτικά διαμερίσματα στα οποία διαιρούνται οι δήμοι άνω των κατοίκων μετονομάζονται σε δημοτικές κοινότητες. 16

18 Ζώνες ένταξης των Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων 2001 Ποσοστό (%) επί Ζώνης IV, Ποσοστό (%) επί Ζώνης IV, (%) Ζώνη Ξάνθη - Εχίνος ,17 1,91 13,1 Ζώνη Θεσσαλονίκη - Προμαχώνας ,37 12,46 7,0 Ζώνη Θεσσαλονίκη - Μουδανιά ,21 15,64-3,0 Ζώνη Θεσσαλονίκη Μουδανιά (χωρίς το Δήμο Θεσσαλονίκης) ,99 5,66 24,0 Ζώνη Σιάτιστα - Κρυσταλοπηγή ,52 1,60-5,0 Πηγή πρωτογενών δεδομένων: ΕΛ.ΣΤΑΤ και Σε ό,τι αφορά τον επιμερισμό των Δ.Κ/Τ.Κ. με βάση την κατηγορία μεγέθους (Πίνακας 5), διαπιστώνεται ότι, κατά τη δεκαετία 2001-, τη μεγαλύτερη αύξηση πληθυσμού παρουσίασε το σύνολο των Δ.Κ./Τ.Κ. με πληθυσμό μεταξύ κατοίκους με ποσοστό 11,61% και ακολουθούν οι κατηγορίες των Δ.Κ./Τ.Κ. με πληθυσμό μεταξύ κατ., με ποσοστό 7,73%, και των Δ.Κ./Τ.Κ. με πληθυσμό μεταξύ άνω των κατ., με ποσοστό 6,32%. Αρνητική μεταβολή παρουσίασαν οι Δ.Κ./Τ.Κ. με πληθυσμό κάτω των κατ. (-8,41%). Πίνακας 5. μόνιμου πληθυσμού Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων ανά κατηγορία μεγέθους των Κοινοτήτων, Δημοτικές / Τοπικές Κοινότητες κατά μέγεθος 2001 πληθυσμού (%) Ευρύτερης Περιοχής Θεσσαλονίκης ,41 > κατ , κατ , κατ , κατ ,61 < κατ ,41 Τη δεκαετία 2001-, από ένα σύνολο 598 Δ.Κ/Τ.Κ, 35 παρουσιάζουν αύξηση και 65 μείωση του πληθυσμού (Πίνακας 6). Το ποσοστό αυτό αντιστρέφεται αν εξεταστούν μόνον οι Δ.Κ/Τ.Κ άνω των κατοίκων, από τις οποίες 67 παρουσιάζουν αύξηση. Αντιθέτως, από τις Δ.Κ/Τ.Κ κάτω των κατοίκων 73 παρουσιάζουν μείωση πληθυσμού. 17

19 Πίνακας 6. Αριθμός Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων ανά είδος μεταβολής Δημοτικές Κοινότητες ή Τοπικές Κοινότητες Θετική μεταβολή πληθυσμού Αρνητική μεταβολή Πληθυσμού Ευρύτερης Περιοχής Θεσσαλονίκης > κατ κατ κατ κατ < κατ Στο Χάρτη 5 παρουσιάζεται η ομαδοποίηση των Δ.Κ./Τ.Κ. με βάση τη μέση τιμή μεταβολής και την τυπική απόκλιση από αυτήν. Οι Δ.Κ./Τ.Κ. κατηγοριοποιούνται σε δέκα ομάδες 3, μία ομάδα γύρω από τη μέση τιμή, τρεις με τιμές αρνητικότερες από αυτήν και έξι με τιμές θετικότερες. Οι Δ.Κ./Τ.Κ. με θετικές τιμές αποκλίνουν περισσότερο από τη μέση τιμή σε σχέση με τα Δ.Κ./Τ.Κ. που έχουν αρνητικές τιμές. Η τυπική απόκλιση είναι πολύ μεγάλη 4 και η κάθε ομάδα έχει πολύ μεγάλο φάσμα τιμών με αποτέλεσμα οι περισσότερες Δ.Κ./Τ.Κ. να εμπίπτουν στην ομάδα της μέσης τιμής και δευτερευόντως στις ομάδες γύρω από αυτήν. Οι υπόλοιπες ομάδες και κυρίως αυτές με τις ακραίες θετικές τιμές έχουν ελάχιστες καταγραφές και δεν αποτελούν περιπτώσεις που μπορούν να σχολιαστούν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο σε σχέση με το σύστημα Εγνατίας Οδού και Καθέτων Αξόνων. Χαρακτηριστική είναι η συγκέντρωση και το συνεχές των θετικών τιμών στις Κοινότητες από τα βορειοδυτικά της ΕΠΘ και του Νομού Θεσσαλονίκης μέχρι τα νότια της ΕΠΘ και εν συνεχεία την παραλιακή ζώνη του Νομού Χαλκιδικής μέχρι τα Ν. Μουδανιά. Αξιοπρόσεκτες είναι επίσης οι τάσεις αύξησης των προαστίων γύρω από την πόλη των Ιωαννίνων, αλλά και προαστίων γύρω από την Καβάλα (ενώ η ίδια η πόλη μειώνεται). 3 Στην τελευταία ομάδα ομαδοποιήθηκαν οι δύο τελευταίες ομάδες της συγκεκριμένης μεθόδου κατηγοριοποίησης. 4 Στην ανάλυση αυτή δεν επιλέγεται ο λόγος «τυπική απόκλιση/2», όπως έγινε παραπάνω σε άλλες ταξινομήσεις, επειδή θα προέκυπτε πολύ μεγάλος αριθμός ομάδων, μέρος μάλιστα των οποίων δεν θα περιείχε εγγραφές, και δεν θα ήταν εύκολη η αναγνωσιμότητα του Χάρτη και η παρουσίαση των βασικών τάσεων. 18

20 Χάρτης 5. Ποσοστιαία μεταβολή μόνιμου πληθυσμού ανά Δημοτική και Τοπική Κοινότητα,

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ Εκλ.Περιφέρεια ΕΒΡΟΥ ( 83 τµηµ. ) ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ( 32 τµηµ. ) 1 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 4 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 12 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 14 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET10: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET10: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το μόνιμο πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά αστικό κέντρο (οικισμοί άνω των 10.000 κατοίκων) και πρωτεύουσα Νομού της Ζώνης IV. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και ΟΤΑ. Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει άμεσα την κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατανομή ποσού 7.000.000,00 ευρώ σε Δήμους της Χώρας, αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών τους μονάδων.

ΘΕΜΑ: Κατανομή ποσού 7.000.000,00 ευρώ σε Δήμους της Χώρας, αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών τους μονάδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Ιανουαρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 3756 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-6: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-6: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση κατά πληθυσμιακό μέγεθος (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV και (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-6: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-6: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση κατά πληθυσμιακό μέγεθος (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV και (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό, ΟΤΑ και Δημοτικό Διαμέρισμα (Δ.Δ.). Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET10: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET10: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το μόνιμο πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά αστικό κέντρο (οικισμοί άνω των 10.000 κατοίκων) και πρωτεύουσα Νομού της Ζώνης IV. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τους σημαντικούς τόπους / ζώνες τουριστικού ενδιαφέροντος στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού που είναι προσπελάσιμοι μέσω κάποιου κόμβου του αυτοκινητόδρομου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.).

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.). Στην παρούσα Θεματική Έκθεση εξετάζεται και αναλύεται, για την περίοδο 2009-2014 (και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων στοιχείων), η εξέλιξη εξειδικευμένων δεικτών, οι οποίοι εκφράζουν και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό, ΟΤΑ και Δημοτικό Διαμέρισμα (Δ.Δ.). Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και Δήμο της Ζώνης IV. Η σκοπιμότητα του δείκτη αφορά στην γνώση των μακροσκοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ιαν. 2016 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Χωρική διάρθρωση και εξέλιξη της οικοδομικής δραστηριότητας στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού, 2004-2014 ΓΕΩΧΩΡΟΣ Α.Ε., Σύμβαση: Παροχή υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στα πλαίσια πρακτικής άσκησης στο Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσµό και τη µεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νοµό και ήµο της Ζώνης IV. Η βελτίωση της µεταφορικής υποδοµής επηρεάζει άµεσα την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και ήμο της Ζώνης IV. Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει άμεσα την κινητικότητα των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Φεβρουάριος 2005 ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και ήμο της Ζώνης IV. Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα: Βοήθεια στο σπίτι 2019

Πρόγραμμα: Βοήθεια στο σπίτι 2019 Πρόγραμμα: Βοήθεια στο σπίτι 2019 (1 Ιανουαρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019) 1η Ανάρτηση 84 Φορέων για την Α δόση Ημερομηνία Ανάρτησης Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2019 Σε αναμονή της σχετικής χρηματοδότησης, καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης έχει ως αντικείμενο τη εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Σεπτέμβριος 2018

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Σεπτέμβριος 2018 Το παρόν Κείμενο Εργασίας διερευνά την εξέλιξη της επιχειρηματικότητας με βάση το δημοσιευμένο Μητρώο Επιχειρήσεων της ΕΛ.ΣΤΑΤ ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανάλυση των σχετικών στοιχείων στη Ζώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΕΝV09: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΕΝV09: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΕΝV09: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τον αριθμό και την πυκνότητα των διασταυρώσεων του εθνικού οδικού δικτύου με επιφανειακά νερά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Παρατηρητήριο, 2008 Κείμενο εργασίας: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Παρατηρητήριο, 2008 Κείμενο εργασίας: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Θεσσαλονίκη, Απρίλιος. 2008 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση έχει ως αντικείμενο τη εξέλιξη του αριθμού και του Κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα: Βοήθεια στο σπίτι 2018

Πρόγραμμα: Βοήθεια στο σπίτι 2018 Πρόγραμμα: Βοήθεια στο σπίτι 2018 1η Ανάρτηση Ημερομηνία Ανάρτησης 115 Φορεών για την Β δόση Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2019 Σε αναμονή της σχετικής χρηματοδότησης, (1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-3: ΕΛΞΗ ΠΟΛΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-3: ΕΛΞΗ ΠΟΛΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει, με τη χρήση ενός μοντέλου βαρύτητας, τη δυνητική έλξη ανάμεσα στα αστικά κέντρα και τις πρωτεύουσες Νομών της Ζώνης IV σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ 114 ΔΗΜΟΙ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΧΡΟΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΟΙ 114 ΔΗΜΟΙ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΧΡΟΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΟΙ 114 ΔΗΜΟΙ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΧΡΟΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20 Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΔΗΜΟΣ 1 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- 2 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- 3 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- 4 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την πυκνότητα πληθυσμού της Ζώνης ΙΙ ανά χωρικό επίπεδο αναφοράς (cell) 5x5 km. Η πυκνότητα αποτελεί έναν βασικό δείκτη της κατανομής του πληθυσμού σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το ύψος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανά Περιφέρεια και Νομό και εκφράζει το μέγεθος της αγοράς, η οποία δυνητικά ενοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το ύψος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανά Περιφέρεια και Νομό και εκφράζει το μέγεθος της αγοράς, η οποία δυνητικά ενοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια. Το επίπεδο ανεργίας αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-3: ΕΛΞΗ ΠΟΛΕΩΝ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-3: ΕΛΞΗ ΠΟΛΕΩΝ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-3: ΕΛΞΗ ΠΟΛΕΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει, µε τη χρήση ενός µοντέλου βαρύτητας, τη δυνητική έλξη ανάµεσα στα αστικά κέντρα και τις πρωτεύουσες Νοµών της

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικρατικός Δήμος ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 2 47.022 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Καλλικρατικός Δήμος ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 2 47.022 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Περιφέρεια Νομαρχία Καλλικρατικός Δήμος Συνενούμενοι ΟΤΑ Προϋπολογισμός ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟ 2 58.000 ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3 67.378 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια. Το επίπεδο ανεργίας αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια. Το επίπεδο ανεργίας αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) ανά Περιφέρεια και Νομό. Το κκ ΑΕΠ H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το ύψος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανά Περιφέρεια και Νομό και εκφράζει το μέγεθος της αγοράς, η οποία δυνητικά ενοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-4: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-4: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) ανά κάτοικο των Περιφερειών και των Νομών της Ζώνης IV. Το κκαεπ αποτελεί βασική συνιστώσα του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ Aπρίλιος 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το ύψος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανά Περιφέρεια και Νομό και εκφράζει το μέγεθος της αγοράς, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Δεκέμβριος 2018 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τις Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ) καθώς και ορισμένες άλλες παραγωγικές αναπτυξιακές υποδομές (τεχνολογικά πάρκα κλπ.) που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA10: ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA10: ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την πυκνότητα όλου του οδικού δικτύου, καταταγμένου κατά κατηγορία, στη ζώνη των Περιφερειών διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των κάθετων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά νομό/περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΚΩΔ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 50102 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 122.122,28 2 50105 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 23.324,56 3 50117 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 8.420,00 4 50118 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 50.117,80 5 51106

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ () ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά Νομό/Περιφέρεια και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το ύψος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανά Περιφέρεια και Νομό και εκφράζει το μέγεθος της αγοράς, η οποία δυνητικά ενοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014 Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΟΚτώβριος 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το ύψος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανά Περιφέρεια και Νομό και εκφράζει το μέγεθος της αγοράς, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα: Βοήθεια στο σπίτι 2018

Πρόγραμμα: Βοήθεια στο σπίτι 2018 Πρόγραμμα: Βοήθεια στο σπίτι 2018 (1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018) 3η Ανάρτηση 107 Φορεών για την Δ δόση Ημερομηνία Ανάρτησης Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2019 Σε αναμονή της σχετικής χρηματοδότησης, καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ () ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά νομό/περιφέρεια και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης ΑΔΑ: ΒΕΑ1Ν-ΡΤ7 Με e-mail, fax και ταχ/κώς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ () ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά Νομό/Περιφέρεια και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 27 Μαΐου 2013 Α.Π. οικ 21306 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-2: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-2: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) των Περιφερειών και των Νομών της Ζώνης IV. Ο δείκτης θεωρείται ότι εκφράζει το ΑΕΠ που είναι προσπελάσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικό έτος: 2011 Οργανική Μονάδα Έδρα Τοπική Αρμοδιότητα ΔΙΓΕΑΠ Εκμεταλλεύσεις Δαπάνη (1) (2) = (1) X 140 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας κat

Λογιστικό έτος: 2011 Οργανική Μονάδα Έδρα Τοπική Αρμοδιότητα ΔΙΓΕΑΠ Εκμεταλλεύσεις Δαπάνη (1) (2) = (1) X 140 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας κat Λογιστικό έτος: 2011 Οργανική Μονάδα Έδρα Τοπική Αρμοδιότητα ΔΙΓΕΑΠ Εκμεταλλεύσεις Δαπάνη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας κat Θράκης Κομοτηνή 467 65.380,00 ΔΑΟΚ Δράμας Δράμα ΠΕ Δράμας 100 14.000,00 ΔΑΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-1: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-1: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-1: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ () ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας () ανά Νομό/Περιφέρεια και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Οκτωβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 40880 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΗΜΟΣ 1 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 2 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΗΜΟΣ 1 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 2 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Αποφασίζουμε Ορίζουμε τους δήμους στους οποίους από το σχολικό έτος 2018-2019 και εφεξής εφαρμόζονται οι προβλέψεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν 1566/1985 (Α 167), όπως αντικαταστάθηκε με την περιπτ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα: Βοήθεια στο σπίτι 2019

Πρόγραμμα: Βοήθεια στο σπίτι 2019 Πρόγραμμα: Βοήθεια στο σπίτι 2019 2η Ανάρτηση 90 Ημερομηνία Ανάρτησης Φορεών για την Β δόση Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019 Σε αναμονή της σχετικής χρηματοδότησης, (1 Ιανουαρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019) καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV03: ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΟΚΟΠΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV03: ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΟΚΟΠΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Η διαμπερής κυκλοφορία αποτελεί έναν από τα βασικότερα εμπόδια στη συνοχή των οικισμών, πολύ περισσότερο όταν αυτή περιλαμβάνει και διαμπερείς μετακινήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Μονάδες 1 3 10 3 3 20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ Δωμάτια 73 173 173 119 49 587 Κλίνες 147 365 352 217 92 1.173 Μονάδες 3 2 19 29 10 63 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Μονάδες 1 3 11 2 3 20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ Δωμάτια 73 173 222 68 49 585 Κλίνες 147 365 449 121 92 1.174 Μονάδες 3 2 19 28 10 62 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ () ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά νομό/περιφέρεια και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2017 (ΑΠΟ 1/1/ /12/2017)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2017 (ΑΠΟ 1/1/ /12/2017) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2017 (ΑΠΟ 1/1/2017-31/12/2017) 2η Ανάρτηση 66 Φορεών για την Γ δόση Ημερομηνία Ανάρτησης Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017 Λόγω της άφιξης της σχετικής χρηματοδότησης, καλούνται όλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ () ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά νομό/περιφέρεια και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Μάρτιος 2010

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Μάρτιος 2010 Το παρόν τεχνικό δελτίο αποτελεσμάτων παρουσιάζει την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας κατά την τελευταία δεκαετία στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων. Το

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Έβρου και Εγνατία Οδός

Ν. Έβρου και Εγνατία Οδός Εισηγητής: Δρ Βασίλης Φούρκας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΑΠΘ Βέροια, 09/05/2006 Ν. Έβρου και Εγνατία Οδός παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων του αυτοκινητόδρομου 1 Οι Χωρικές Επιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών ΑΔΑ: 45ΨΗΝ-ΘΞΓ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 101 83 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό που δυνητικά ωφελείται από τον άξονα. Ο ωφελούμενος πληθυσμός εκτιμάται σε συνάρτηση, πρώτον, με την απόσταση επί του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2017 (ΑΠΟ 1/1/ /12/2017)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2017 (ΑΠΟ 1/1/ /12/2017) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2017 (ΑΠΟ 1/1/2017-31/12/2017) 1η Ανάρτηση 147 Φορεών για την Γ δόση Ημερομηνία Ανάρτησης Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017 Λόγω της αναμενόμενης άφιξης της σχετικής χρηματοδότησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τους σημαντικούς τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος της Ζώνης ΙV που είναι προσπελάσιμοι μέσω κάποιου κόμβου του άξονα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 23-01-2017 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Έναρξη Προγράμματος Κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-3: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-3: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τους τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος της Ζώνης ΙΙ που είναι προσπελάσιμοι μέσω κάποιου κόμβου του άξονα, καθώς και την απόστασή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ Αριθμ. Πρωτ. 32823 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 101 83

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τους σημαντικούς τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού που είναι προσπελάσιμοι μέσω κάποιου κόμβου

Διαβάστε περισσότερα

airetos.gr Άρθρο 129 Α του ν.3852/2010: Με το σταυρό προτίμησης ο εκλογέας εκφράζει την προτίμησή του Αριθμός εδρών εκλογικής περιφέρειας

airetos.gr Άρθρο 129 Α του ν.3852/2010: Με το σταυρό προτίμησης ο εκλογέας εκφράζει την προτίμησή του Αριθμός εδρών εκλογικής περιφέρειας airetos.gr Άρθρο 129 Α του ν.3852/2010: Με το σταυρό προτίμησης ο εκλογέας εκφράζει την προτίμησή του Αριθμός εδρών εκλογικής περιφέρειας Μέγιστος αριθμός επιτρεπόμενων σταυρών προτίμησης προς έναν (1)

Διαβάστε περισσότερα

Την παρούσα έκθεση σύνταξε και επιμελήθηκε ο επιστημονικός συνεργάτης του Παρατηρητηρίου, Σωκράτης Σεϊτανίδης, MSc χωροτάκτης πολεοδόμος.

Την παρούσα έκθεση σύνταξε και επιμελήθηκε ο επιστημονικός συνεργάτης του Παρατηρητηρίου, Σωκράτης Σεϊτανίδης, MSc χωροτάκτης πολεοδόμος. Σύγκριιση των Περιιφερειιών της Ζώνης Επιιρροής IV της Εγνατίίας Οδού με βάση τα οιικονομιικά καιι πληθυσμιιακά χαρακτηριιστιικά τους Θεσσαλονίκη Οκτ. 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση έχει ως θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνσεις εμβέλειας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διευθύνσεις εμβέλειας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Διευθύνσεις εμβέλειας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τη σχολική χρονιά 2010-2011 Ανατολικού Ολύμπου Πιερίας Ανατ. Θεσ/κης, Δυτ. Θεσ/κης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου Α.Ε. για την περίοδο 2017-2021 ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4, 11527

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Προτερ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA10: ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA10: ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την πυκνότητα όλου του οδικού δικτύου, καταταγμένου κατά κατηγορία, στη ζώνη των Περιφερειών διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων. Η σκοπιμότητα παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τους σημαντικούς τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού που είναι προσπελάσιμοι μέσω κάποιου κόμβου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 248 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 10183 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΠΕ.Θ

O ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΠΕ.Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα: Βοήθεια στο σπίτι 2018

Πρόγραμμα: Βοήθεια στο σπίτι 2018 Πρόγραμμα: Βοήθεια στο σπίτι (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου ) 3η Ανάρτηση 105 Φορέων για την Α δόση Ημερομηνία Ανάρτησης Τρίτη, 8 Μαΐου Σε αναμονή της σχετικής χρηματοδότησης, καλούνται όλοι οι παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) των Περιφερειών και των Νομών της Ζώνης IV. Ο δείκτης θεωρείται ότι εκφράζει το ΑΕΠ που είναι προσπελάσιμο από το σύστημα Εγνατία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET07: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET07: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Μάιος 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET07: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τις Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ) καθώς και ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-1: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-1: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-1: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας () ανά Νοµό της Ζώνης IV και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 23442 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα