ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟ.4 (2013)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟ.4 (2013)"

Transcript

1 Τ.Ε Φέρουσα Ικανότητα Θεμελίου με το Geo5 4.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟ.4 (2013) Φέρουσα Ικανότητα Θεμελίου με το Geo 5 (v ) Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στον υπολογισμό της φέρουσας ικανότητας εδάφους υπό επιφανειακή θεμελίωση με το πρόγραμμα Geo 5 και αποτελεί ένα εισαγωγικό παράδειγμα στην χρήση του συγκεκριμένου προγράμματος. Το υλικό της παρούσας τεχνικής έκθεσης προέρχεται κατά κύριο λόγο από την από την ενασχόληση του ήμου Γ. (2012) με το αντικείμενο της πτυχιακής και της πρακτικής του εργασίας στο τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων του ΤΕΙ Σερρών. ιευκρινίζεται ότι στο παρόν χρησιμοποιήθηκε η έκδοση του προγράμματος Geo εδομένα παραδείγματος Στο παρόν παράδειγμα θεμελιώνεται πέδιλο διαστάσεων 2x2m, ορθογωνικής διατομής, σε βάθος D f =3m σε έδαφος που αποτελείται από άργιλο μέχρι τα 3m βάθος και άμμο κατά το υπόλοιπο (Σχήμα 4.1). Τα χαρακτηριστικά του εδάφους είναι: άργιλος με ειδικό βάρος γ=17kn/m³, συνοχή c=20kpa και γωνία τριβής φ=16 άμμος με ειδικό βάρος γ=20kn/m³, συνοχή c=0 και γωνία τριβής φ=35 Η στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα είναι σε βάθος d w =3m. Στο θεμέλιο ασκούνται κατακόρυφη δύναμη N=150KN, οριζόντια δύναμη H x =25KN και ροπές M x =40KNm, M y =30KNm m -3.0 m άργιλος γ=17kn/m³ c=20kpa φ=16 άμμος γ=20kn/m³ c=0 kpa φ=35 Df=3.0m B=2m Σχήμα 4.1. Εδαφική τομή στη θέση του θεμελίου N

2 Τ.Ε Φέρουσα Ικανότητα Θεμελίου με το Geo5 4.2 N=150kN My=30kNm Hx=25kN 0.5m L=2.0m 0.4m Y 0.4m X Hy=0kN Mx=30kNm N=150kN B=2.0m 0.5m Σχήμα 4.2. εδομένα του θεμελίου που θα αναλυθεί 4.2 Άνοιγμα του προγράμματος Το άνοιγμα του προγράμματος γίνεται είτε από το μενού Έναρξη Geo 5 Spread footing είτε από την επιφάνεια εργασίας επιλέγοντας τον φάκελο Geo 5 και έπειτα το πρόγραμμα Spread footing με το αντίστοιχο εικονίδιο. Με το άνοιγμα του προγράμματος εμφανίζεται η εικόνα του Σχήματος 4.3. Το πρόγραμμα είναι πλέον έτοιμο να δεχθεί την εισαγωγή ενός νέου προβλήματος. Σχήμα 4.3. Αρχική εικόνα του προγράμματος

3 Τ.Ε Φέρουσα Ικανότητα Θεμελίου με το Geo5 4.3 Για να τεθούν οι μονάδες στο διεθνές σύστημα (SI) πρέπει να επιλεγεί το Metric (Σχήμα 4.4) από την εντολή Project System of units (εντολή Project πάνω δεξιά menu εντολών στο κεντρικό παράθυρο του προγράμματος, Σχήμα 4.3). Σχήμα 4.4. Αλλαγή φόντου στο γραφικό περιβάλλον του προγράμματος Τέλος η αλλαγή της εμφάνισης και του φόντου στο γραφικό περιβάλλον του προγράμματος μπορεί να γίνει με την εντολή Options Visualization style (Σχήμα 4.5). Σχήμα 4.5. Αλλαγή φόντου στο γραφικό περιβάλλον του προγράμματος 4.3 Επιλογές μεθόδου ανάλυσης Για την εισαγωγή του νέου προβλήματος προς ανάλυση πρώτα επιλέγεται η εντολή Analysis methods στην πάνω δεξιά γωνία του προγράμματος όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.6. Στο κάτω μέρος του παραθύρου μπορούν να επιλεγούν: Ο Κανονισμός διαστασιολόγησης για κατασκευές από σκυρόδεμα (πεδία α και β). Ο τύπος της ανάλυσης (πεδίο γ) που περιλαμβάνει στραγγισμένες συνθήκες (drained conditions), αστράγγιστες συνθήκες (undrained conditions), πέδιλο σε βραχώδες υπόβαθρο (rock subgrade) κτλ. Για στατική φόρτιση σε άμμους και αργίλους ή σεισμική φόρτιση σε άμμους επιλέγονται στραγγισμένες συνθήκες καθώς είναι δυνατή η απομάκρυνση του νερού των πόρων κατά τη φόρτιση (για περισσότερες λεπτομέρειες Κίρτας 2010, Κίρτας και Μαραγκός 2010). Η μέθοδος υπολογισμού της φέρουσας ικανότητας (πεδίο δ). ίνονται έξι (6) διαφορετικές μεθοδολογίες υπολογισμού όπως θα αναλυθούν στη συνέχεια.

4 Τ.Ε Φέρουσα Ικανότητα Θεμελίου με το Geo5 4.4 Η μέθοδος υπολογισμού των καθιζήσεων (πεδίο ε), όπως και οι παράμετροι του σχετικού υπολογισμού που αφορούν το βάθος επιρροής (βάθος έως το οποίο αναπτύσσεται καθίζηση, πεδία στ και ζ). εν αναλύεται περισσότερο καθώς δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας τεχνικής έκθεσης. Σχήμα 4.6. Επιλογές μεθόδου ανάλυσης Στο πλαίσιο του τύπου της ανάλυσης (Σχήμα 4.6, πεδίο δ) επιλέγεται ο τύπος Analysis for drained conditions και έπειτα επιλέγεται μια από τις έξι μεθόδους υπολογισμού της φέρουσας ικανότητας (Σχήμα 4.7). Στην επιλογή μεθόδου υπολογισμού των καθιζήσεων (πεδίο ε) επιλέγεται το Do not calculate όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.8. Σημείωση: ο τύπος και η μέθοδος ανάλυσης της φέρουσας ικανότητας (πεδία γ και δ) μπορούν να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή κατά την διάρκεια του παραδείγματος έως πριν την τελική ανάγνωση αποτελεσμάτων. Οι διαθέσιμες μέθοδοι ανάλυσης στο πρόγραμμα Geo5 φαίνονται στη συνέχεια. Αναλυτικότερα η κάθε μεθοδολογία αναπτύσσεται στο εγχειρίδιο χρήσης του προγράμματος:

5 Τ.Ε Φέρουσα Ικανότητα Θεμελίου με το Geo5 4.5 Standard approach: J. Brinch Hansen, A revised and extended formula for bearing capacity, Danish Geotechnical Institute ( ανέζικος Κανονισμός) CSN : "Základová pùda pod plošnými základy" (Τσέχικος Κανονισμός: Το έδαφος θεμελίωσης υπό ρηχά θεμέλια) PN-81 B : Polish standard (Πολωνικός Κανονισμός) IS: : Indian standard (Ινδικός Κανονισμός) EC 7: Ευρωπαϊκός Κανονισμός (Ευρωκώδικας 7) NCMA: National Concrete Masonry Association (USA) Σχήμα 4.7. Μέθοδος υπολογισμού της φέρουσας ικανότητας Σχήμα 4.8. Μέθοδος υπολογισμού καθίζησης 4.4 Εισαγωγή ιδιοτήτων εδαφικού προφίλ Εισαγωγή αριθμού και πάχους στρωμάτων εδάφους Σε αυτό το στάδιο της ανάλυσης εισάγεται ο αριθμός των στρωμάτων εδάφους που θα περιέχει το πρόβλημά και το βάθος μέχρι το οποίο εκτείνονται. Στη συγκεκριμένη άσκηση υπάρχουν δύο εδαφικά στρώματα, της αργίλου έως τα τρία μέτρα βάθος και της άμμου στο υπόλοιπο της εδαφικής απόθεσης (ημίχωρος). Για να εισαχθούν τα στρώματα εδάφους επιλέγεται η εντολή Profile στο πάνω δεξιά μέρος του προγράμματος (Σχήμα 4.9) και έπειτα η εντολή Add στο κέντρο του προγράμματος με το εικονίδιο. Εμφανίζεται ένα καινούργιο παράθυρο όπως

6 Τ.Ε Φέρουσα Ικανότητα Θεμελίου με το Geo5 4.6 φαίνεται στο Σχήμα Εισάγεται η τιμή του βάθους από το πρώτο εδαφικό στρώμα, την άργιλο, και έπειτα καταχωρείται με την εντολή Add. Όλο το υπόλοιπο βάθος θεωρείται ως το δεύτερο εδαφικό στρώμα δηλαδή η άμμος. Σε περίπτωση και τρίτου στρώματος εδάφους, π.χ. βράχος από το βάθος των 6m και κάτω, θα έπρεπε να επαναληφθεί η διαδικασία εισάγοντας την τιμή του βάθους της άμμου από την επιφάνεια του εδάφους, δηλαδή 6m στο Σχήμα Ο βράχος θα εκτεινόταν σε όλο το υπόλοιπο βάθος. Σχήμα 4.9. Εισαγωγή στρωμάτων εδάφους Σχήμα Καθορισμός βάθους στρώματος Σε περίπτωση που το σχήμα της εδαφικής απόθεσης με το θεμέλιο δεν εμφανίζονται σωστά στην επιφάνεια σχεδίασης, είναι δυνατή η τροποποίηση με χρήση των εργαλείων zoom προγράμματος. που εμφανίζονται στο οριζόντιο menu εργαλείων του

7 Τ.Ε Φέρουσα Ικανότητα Θεμελίου με το Geo Εισαγωγή εδαφικών χαρακτηριστικών Για να εισαχθούν τα χαρακτηριστικά του εδάφους επιλέγεται η εντολή Soils στο πάνω δεξιά μέρος του προγράμματος (Σχήμα 4.11 αριστερά) και έπειτα το εικονίδιο βρίσκεται κάτω δεξιά. που Στο νέο παράθυρο που ανοίγει (Σχήμα 4.11 δεξιά), εισάγεται το όνομα, το ειδικό βάρος γ σε kn/m 3, η γωνία τριβής φ ef σε μοίρες, η συνοχή c ef σε kpa και το γ sat δηλαδή το κορεσμένο ειδικό βάρος. Έπειτα επιλέγεται η εντολή Pattern and colour και στη συνέχεια επιλέγεται ένα από τα διαθέσιμα σχέδια για το συμβολισμό του εδαφικού προφίλ και καταχωρείται με την εντολή Ok (Σχήμα 4.12). Το παράθυρο κλείνει και γίνεται επιστροφή στο προηγούμενο, όπου με την εντολή προστίθενται τα χαρακτηριστικά για το πρώτο εδαφικό στρώμα. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για να εισαχθούν τα εδαφικά χαρακτηριστικά της άμμου. Σε περίπτωση λάθους είναι δυνατή η διόρθωση των τιμών των χαρακτηριστικών από την εντολή Edit. Πρέπει να σημειωθεί πως σε περίπτωση που ήταν ζητούμενος και ο υπολογισμός καθιζήσεων (δηλαδή δεν είχε επιλεγεί το Do not calculate στο Σχήμα 4.8 σε προηγούμενη παράγραφο), τότε το παράθυρο καθορισμού των εδαφικών χαρακτηριστικών (Σχήμα 4.11 δεξιά) θα απαιτούσε περισσότερες παραμέτρους όπως το μέτρο ελαστικότητας του εδάφους κτλ. Σχήμα Εισαγωγή χαρακτηριστικών εδάφους

8 Τ.Ε Φέρουσα Ικανότητα Θεμελίου με το Geo5 4.8 Σχήμα Εισαγωγή συμβόλου εδαφικού προφίλ

9 Τ.Ε Φέρουσα Ικανότητα Θεμελίου με το Geo Ανάθεση εδαφικών χαρακτηριστικών στις εδαφικές στρώσεις Εφόσον δημιουργήθηκαν τα χαρακτηριστικά και για τους δύο τύπους εδάφους (άργιλος και άμμος), το επόμενο βήμα είναι να ανατεθούν τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στις εδαφικές στρώσεις που έχουν δημιουργηθεί. Επιλέγεται η εντολή Assign πάνω δεξιά (Σχήμα 4.13), οπότε διακρίνεται στο κέντρο της οθόνης ότι υπάρχουν δύο στρώματα εδάφους. Το πρώτο εδαφικό στρώμα με πάχος 3m ενώ το δεύτερο δίχως ένδειξη πάχους καθώς εκτείνεται απεριόριστα προς τα κάτω (ημίχωρος). Με το βελάκι δίπλα σε κάθε εδαφική στρώση μπορεί να γίνει επιλογή των εδαφικών χαρακτηριστικών από τη λίστα που εμφανίζεται με όλους τους διαθέσιμους τύπους εδάφους, ώστε στην πρώτη στρώση να τεθούν τα χαρακτηριστικά της αργίλου (Clay) και στη δεύτερη στρώση τα χαρακτηριστικά της άμμου (Sand). Σχήμα Ανάθεση εδαφικών χαρακτηριστικών σε κάθε εδαφική στρώση

10 Τ.Ε Φέρουσα Ικανότητα Θεμελίου με το Geo Επιλογές θεμελίωσης Σε αυτό το στάδιο προσδιορίζονται οι επιλογές της θεμελίωσης, όπως ο τύπος του θεμελίου, το βάθος της στάθμης θεμελίωσης, η κλίση της βάσης πάνω στο έδαφος κ.τ.λ. Επιλέγεται η εντολή Foundation και στο κάτω μέρος εμφανίζονται οι επιλογές της θεμελίωσης μαζί με ένα σχετικό εικονίδιο του θεμελίου (Σχήμα 4.14). Από το πεδίο Type of foundation επιλέγεται ο τύπος του θεμελίου μέσα από μια λίστα με υφιστάμενες μορφές θεμελίου που υποστηρίζει το πρόγραμμα, όπως κεντρικό πέδιλο, έκκεντρο πέδιλο, κεντρικό κυκλικό πέδιλο κ.τ.λ. Επιλέγοντας κάθε έναν από τους διαθέσιμους τύπους θεμελίου εμφανίζεται σε όψη το αντίστοιχο εικονίδιο του πεδίλου για να διευκολύνει την εισαγωγή. Σχήμα Επιλογές θεμελίωσης Στη συνέχεια από το πεδίο Dimensions ορίζονται οι απαιτούμενες διαστάσεις. Θα πρέπει εδώ να διευκρινιστεί ή έννοια που έχουν οι στάθμες OG (Original Ground) και FG (Finished Grade) που εμφανίζονται με την έναρξη του παραδείγματος. Η στάθμη OG είναι η επιφάνεια του αρχικού εδάφους. Με βάση αυτή ορίζεται το εδαφικό προφίλ και οι αντίστοιχες εδαφικές στρώσεις. Αντίστοιχα η στάθμη FG δείχνει την στάθμη της επιφάνειας του εδάφους στην περιοχή του θεμελίου, η οποία μπορεί να είναι χαμηλότερα της αρχικής στάθμης λόγω π.χ. εκσκαφής, ύπαρξης υπογείου κτλ. Η στάθμη FG παίζει σημαντικό ρόλο στον υπολογισμό της φέρουσας ικανότητας καθώς το βάρος του

11 Τ.Ε Φέρουσα Ικανότητα Θεμελίου με το Geo υπερκείμενου εδάφους αυξάνει τη φέρουσα ικανότητα του θεμελίου. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα λαμβάνεται πως οι στάθμες OG και FG ταυτίζονται καθώς δεν υπάρχει στα δεδομένα αναφορά για υπόγειο ή κάποια εκσκαφή τοπικά. Συνεπώς τα βάθη h z από την στάθμη του θεμελίου έως την πραγματική επιφάνεια του εδάφους και d από την στάθμη του θεμελίου έως την επιφάνεια του εδάφους στην περιοχή του θεμελίου τίθενται ίσα με 3m σύμφωνα με την εκφώνηση. Το t ισούται με το ύψος του θεμελίου (σταθερό σε πέδιλο ορθογωνικής διατομής) και δεν επηρεάζει την φέρουσα ικανότητα εδάφους. Τίθεται τιμή 0.50m καθώς είναι η ελάχιστη επιτρεπτή τιμή βάσει του ΕΚΩΣ 2000 ( ). Τα s 1, s 2 είναι η κλίση της επιφάνειας FG του εδάφους και η κλίση της βάσης του θεμελίου αντίστοιχα. Τέλος στο πεδίο Unit weight of overburden γ 1 ορίζεται η τιμή του ειδικού βάρους της επίχωσης. 4.6 Εισαγωγή φορτίων Για να εισαχθούν τα φορτία στο πρόγραμμα η πρώτα επιλέγεται η εντολή Load στις δεξιά εντολές και έπειτα η εντολή κάτω από την προσομοίωση του θεμελίου οπότε εμφανίζεται το παράθυρο του Σχήματος Εκεί εισάγεται το όνομα του συνδυασμού των φορτίων, το κατακόρυφο φορτίο N σε kn, οι ροπές M x, M y σε knm και τα αξονικά φορτία H x, H y σε kn ανάλογα με τα δεδομένα του προβλήματος. Στο παράθυρο υπάρχει και το αντίστοιχο εικονίδιο του θεμελίου που δείχνει την φορά του κάθε φορτίου. Η τελική εικόνα μετά την εισαγωγή των φορτίων φαίνεται στο Σχήμα Σημείωση: για τον υπολογισμό της φέρουσας ικανότητας εδάφους κάτω από ένα θεμέλιο στο Geo5, είναι απαραίτητη η εισαγωγή έστω και μιας πολύ μικρής (μη μηδενικής) τιμής ενός φορτίου, κατά προτίμηση του κατακόρυφου. ιαφορετικά δεν είναι δυνατή η εκτέλεση των υπολογισμών. Σχήμα Εισαγωγή φορτίων

12 Τ.Ε Φέρουσα Ικανότητα Θεμελίου με το Geo Σχήμα Εισαγωγή φορτίων 4.7 Γεωμετρία θεμελίου Για να οριστούν οι διαστάσεις του θεμελίου, επιλέγεται η εντολή Geometry δεξιά. Στο κέντρο της οθόνης εμφανίζεται η κάτοψη του θεμελίου με τις διαστάσεις του και από κάτω τα πεδία εισαγωγής των διαστάσεων (Σχήμα 4.17). Στα πρώτα δύο πεδία εισάγεται η συνολική διάσταση του θεμελίου παράλληλα με τους άξονες x και y, ενώ στα επόμενα δύο πεδία c x, c y εισάγονται οι διαστάσεις του υποστυλώματος. Στο τελευταίο πεδίο εισάγεται τυχόν περιστροφή της κάτοψης του θεμελίου (σε μοίρες) ως προς τον οριζόντιο άξονα. Σχήμα Γεωμετρία θεμελίου

13 Τ.Ε Φέρουσα Ικανότητα Θεμελίου με το Geo Επιλογή υλικών κατασκευής (θεμελίου) Στην περίπτωση της διαστασιολόγησης της κατασκευής και της τοποθέτησης οπλισμού στο θεμέλιο, μπορεί να οριστεί η ποιότητα του σκυροδέματος και του χάλυβα που χρησιμοποιούνται επιλέγοντας την εντολή Material δεξιά (Σχήμα 4.18). Στις επιλογές στο κάτω μέρος μπορεί να οριστεί πόσο θα είναι το ειδικό βάρος του υλικού της κατασκευής γ (Unit weight of structure), η ποιότητα του σκυροδέματος (Concrete), του διαμήκους οπλισμού (Longitudinal reinforcement) καθώς και των συνδετήρων (Transverse reinforcement). Για τον ορισμό μπορεί να γίνει επιλογή είτε μέσα από μία λίστα με τις γνωστές ποιότητες σκυροδέματος και χάλυβα επιλέγοντας το Catalog, είτε με την δημιουργία μία νέας επιλέγοντας το εικονίδιο Own. Σχήμα Χαρακτηριστικά υλικών κατασκευής (θεμελίου)

14 Τ.Ε Φέρουσα Ικανότητα Θεμελίου με το Geo Εισαγωγή επιρροής υδροφόρου ορίζοντα Η επιρροή του υδροφόρου ορίζοντα στο πρόγραμμα υπολογίζεται επιλέγοντας την εντολή Water + IS δεξιά. Επιλέγεται το πρώτο πεδίο Ground water αριστερά της οθόνης και εισάγεται η τιμή του βάθους του υδροφόρου ορίζοντα GWT (GroundWater Table), όπως φαίνεται στο Σχήμα Σχήμα Εισαγωγή υδροφόρου ορίζοντα 4.10 Πρόσθετες εντολές Ύπαρξη ζώνης εξυγίανσης υλικού κάτω από το θεμέλιο Είναι δυνατός ο συνυπολογισμός της ύπαρξης υλικού εξυγίανσης τοπικά κάτω από το θεμέλιο, π.χ. από ένα μίγμα αμμοχάλικου που έχει στόχο την τοπική βελτίωση του υλικού θεμελίωσης. Οι διαστάσεις της ζώνης εξυγίανσης μπορούν να δοθούν από την εντολή SG bed στο δεξιά menu εντολών. Η ζώνη αυτή λαμβάνεται υπόψη τόσο στον υπολογισμό της φέρουσας ικανότητας εδάφους όσο και σε τυχόν υπολογισμό καθιζήσεων Ύπαρξη πλευρικής επιφόρτισης κοντά στο θεμέλιο Είναι δυνατή η εισαγωγή τυχόν φορτίων/περιοχών επιφόρτισης στην επιφάνεια του εδάφους κοντά στην περιοχή του θεμελίου λόγω άλλων κατασκευών ή μοναχικών/κατανεμημένων επιφανειακών φορτίων. Αυτό μπορεί να γίνει με χρήση της

15 Τ.Ε Φέρουσα Ικανότητα Θεμελίου με το Geo εντολής Surcharge στο δεξιά menu εντολών. Η επιφόρτιση αυτή λαμβάνεται υπόψη μόνο στον υπολογισμό των καθιζήσεων. Κατά τον υπολογισμό της φέρουσας ικανότητας εδάφους αγνοείται καθώς είναι προς την πλευρά της ασφαλείας (η επιφανειακή επιφόρτιση αυξάνει την φέρουσα ικανότητα του εδάφους καθώς λειτουργεί ως αντίβαρο στην ανάπτυξη του μηχανισμού αστοχίας) Αποτελέσματα επίλυσης Υπολογισμός φέρουσας ικανότητας εδάφους θεμελίου Μετά την εισαγωγή όλων των δεδομένων στο πρόβλημα είναι δυνατός ο υπολογισμός της φέρουσας ικανότητας του εδάφους. Επιλέγεται η εντολή Bearing cap. στα δεξιά και εμφανίζεται στην οθόνη η όψη του θεμελίου (Σχήμα 4.20). Απεικονίζονται σχηματικά τόσο η κλίση της συνισταμένης των δυνάμεων όσο και το ενεργό εμβαδόν του θεμελίου (έχουν αφαιρεθεί οι εκκεντρότητες). Παράλληλα εμφανίζεται και ένας πίνακας αποτελεσμάτων. Η πρώτη επιλογή στο κάτω μέρος του παραθύρου δίνει την δυνατότητα να επιλεγεί κάποιος από τους συνδυασμούς φορτίων που έχουν εισαχθεί στα προηγούμενα βήματα (π.χ. εδώ Syndiasmos 1) ή η απόδοση του συνδυασμού με την μέγιστη τάση (Select maxima automatically), όπως φαίνεται και στο Σχήμα Σχήμα Υπολογισμός φέρουσας ικανότητας

16 Τ.Ε Φέρουσα Ικανότητα Θεμελίου με το Geo Σχήμα Επιλογή συνδυασμού φορτίων Η περιοχή των αναπτυσσόμενων κατακόρυφων τάσεων κάτω από το θεμέλιο ανταποκρίνεται στην επιλογή ορθογωνικού σχήματος αναπτυσσόμενων τάσεων (Shape of contact stress: rectangle) και τροποποιείται εφόσον αλλάξει η συγκεκριμένη επιλογή σε general, αναλόγως πάντα και της τιμής των φορτίων που τέθηκαν. Οι δυο εναλλακτικές μορφές φαίνονται στο Σχήμα Από τα αποτελέσματα που φαίνονται στον δεξιά πίνακα προκύπτει πως η τιμή της φέρουσας ικανότητας του εδάφους (Vertical bearing capacity) ισούται με kPa ενώ η μέγιστη αναπτυσσόμενη τάση με kPa. Συνεπώς επιτυγχάνεται συντελεστής ασφαλείας μεγαλύτερος του 1.50 που απαιτεί ο κανονισμός που χρησιμοποιήθηκε. rectangle general Σχήμα Επιλογή rectangle ή general στο πεδίο Shape of contact stress Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των υπολογισμών για τις 6 διαφορετικές μεθόδους επίλυσης του προγράμματος. Πίνακας 4.1. Αποτελέσματα υπολογισμού φέρουσας ικανότητας για διάφορες μεθόδους (Geo5) Μέθοδος επίλυσης Φέρουσα ικανότητα (kpa) J. Brinch Hansen CSN PN-81 B IS: EC 7-1 (EN :2003) NCMA

17 Τ.Ε Φέρουσα Ικανότητα Θεμελίου με το Geo Υπολογισμός αντοχής θεμελίου σε ολίσθηση Στους υπολογισμούς που γίνονται συμπεριλαμβάνεται και ο υπολογισμός αντοχής του θεμελίου σε ολίσθηση, με παραμέτρους που καθορίζονται στο πεδίο Horizontal bearing capacity. Εκεί μπορεί να καθοριστεί εφόσον λαμβάνονται ή όχι υπόψη οι παθητικές ωθήσεις εδάφους (Earth resistance), για τις οποίες δίνονται διάφορες επιλογές (Σχήμα 4.23): Να ληφθούν απομειωμένες ως ωθήσεις σε ηρεμία (at rest) Να ληφθούν ως ένα ποσοστό ωθήσεις σε ηρεμία και το υπόλοιπο ως παθητικές ωθήσεις (π.χ. 1/3 pass., 2/3 at rest) Να μην ληφθούν υπόψη προς την πλευρά της ασφαλείας (not considered) Υπενθυμίζεται πως συχνά οι παθητικές ωθήσεις του εδάφους δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της ολίσθησης καθώς απαιτούν για την ανάπτυξη τους υγιές έδαφος (όχι επιχωμάτωση) αλλά και σημαντική μετακίνηση προκειμένου να ενεργοποιηθεί η πλήρης του τιμή (βλ. για λεπτομέρειες Κίρτας, 2010). Στο πεδίο Edit soil parameters δίνεται η δυνατότητα να αλλάξουν οι παράμετροι του εδάφους που αφορούν αποκλειστικά τον υπολογισμό της αντοχής σε ολίσθηση: μπορεί να τεθεί διαφορετική γωνία τριβής μεταξύ θεμελίου-εδάφους που θα ληφθεί υπόψη, Angle of friction structure-soil μπορεί να τεθεί κάποια τιμή συνοχής μεταξύ θεμελίου-εδάφους, Cohesion structure-soil Από τα αποτελέσματα που φαίνονται στον δεξιά πίνακα προκύπτει πως η τιμή της αντοχής σε ολίσθηση του πεδίλου (Horizontal bearing capacity) ισούται με kN ενώ η μέγιστη αναπτυσσόμενη οριζόντια δύναμη με 25.00kN. Συνεπώς επιτυγχάνεται συντελεστής ασφαλείας μεγαλύτερος του 1.50 που απαιτεί ο κανονισμός που χρησιμοποιήθηκε. Σε περίπτωση που δεν συνυπολογιζόταν καθόλου οι εδαφικές ωθήσεις στην αντοχή σε ολίσθηση, η τιμή της αντοχής σε ολίσθηση θα ελάμβανε τιμή kN. Σχήμα Παράμετροι υπολογισμού αντοχής σε ολίσθηση (παθητικές ωθήσεις)

18 Τ.Ε Φέρουσα Ικανότητα Θεμελίου με το Geo Υπολογισμός οπλισμού και έλεγχος θεμελίου σε διάτρηση Για την διαστασιολόγηση και την τοποθέτηση των οπλισμών του θεμελίου επιλέγεται η εντολή Dimensioning στο δεξιά menu εντολών (Σχήμα 4.24). Στο σχέδιο της οθόνης εμφανίζονται δύο κατόψεις του πεδίλου, αριστερά με τις τομές Α-Α και Β-Β όπου φαίνεται η όπλιση στις δυο διευθύνσεις και δεξιά η κρίσιμη διατομή για τον έλεγχο σε διάτρηση (Punching shear). Στο κάτω μέρος του παραθύρου μπορεί να επιλεγεί ο συνδυασμός φορτίων με βάση τον οποίο θα γίνει η διαστασιολόγηση του θεμελίου, δίνοντας επίσης δυνατότητα επιλογής των μέγιστων τιμών φόρτισης (Select maxima automatically). Στα πεδία Long. reinforcement in direction of X (or Y) τίθεται ο διαμήκης οπλισμός σε κάθε διεύθυνση ως: Number of bars: αριθμός ράβδων Diameter: διάμετρος ράβδου Concrete cover: επικάλυψη Για να ικανοποιείται ο έλεγχος του θλιβόμενου οπλισμού ως προς τους δυο άξονες θα πρέπει ο απαιτούμενος οπλισμός να είναι μικρότερος από αυτόν που τοποθετείται (A req <A in ). Στο Σχήμα 4.24 έχει αυξηθεί ο αριθμός των ράβδων κατά Χ σε 6 ώστε ο συνολικός οπλισμός κατά Χ να καλύπτει την απαίτηση, οπότε εμφανίζεται η ένδειξη SATISFACTORY στον οπλισμό κατά Χ. Αντίθετα ο οπλισμός κατά Υ δεν αρκεί (ένδειξη NOT OK) με αποτέλεσμα να απαιτείται αύξηση. Τέλος, από το εικονίδιο παρουσιάζεται με περισσότερες λεπτομέρειες ο έλεγχος για τους διαμήκης οπλισμούς και ο έλεγχος σε διάτρηση (Σχήμα 4.25). Σημείωση: Είναι προφανές πως ο αριθμός των 6 ράβδων οπλισμού κατά Χ, παρόλο που αρκεί ως εμβαδόν οπλισμού, δεν μπορεί να είναι επαρκής για την κάλυψη του οπλισμού ενός θεμελίου διαστάσεων 2x2m (λεπτομέρειες στις απαιτήσεις όπλισης θεμελίων που περιγράφονται στους Κίρτας 2010 και ΕΚΩΣ 2000). Συνεπώς η διαδικασία όπλισης που αναφέρεται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί πλήρης. Παράλληλα δεν είναι σαφής ο τρόπος ελέγχου σε διάτμηση καθώς ο έλεγχος που περιλαμβάνεται στους υπολογισμούς αναφέρεται ως Punching shear που παραπέμπει περισσότερο σε διάτρηση θεμελίου.

19 Τ.Ε Φέρουσα Ικανότητα Θεμελίου με το Geo Σχήμα Τύποι ανάλυσης του θεμελίου Σχήμα Λεπτομέρειες διαστασιολόγησης και ελέγχου σε διάτρηση

20 Τ.Ε Φέρουσα Ικανότητα Θεμελίου με το Geo Βιβλιογραφικές αναφορές Geo5, "User's manual of program Geo 5: Spread footing", Fine Ltd ήμου Γ. (2012), "Επιρροή εδαφικών χαρακτηριστικών στη μελέτη γεωτεχνικών προβλημάτων", Πτυχιακή Εργασία, Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τ.Ε.Ι. Σερρών Κίρτας Ε., Μαραγκός Ν. (2010), "Σημειώσεις θεωρίας: Εδαφομηχανική", Τμήμα Π Ε, Τ.Ε.Ι. Σερρών, Σέρρες Κίρτας Ε. (2010), "Σημειώσεις θεωρίας: Θεμελιώσεις", Τμήμα Π Ε, Τ.Ε.Ι. Σερρών, Σέρρες Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε (2000), "Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος, EKΩΣ 2000", Αθήνα

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 02.11.2005 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 199211 : Καθιζήσεις Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Αλέξανδρος Βαλσαμής. Θεμελιώσεις. Φέρουσα Ικανότητα επιφανειακών θεμελιώσεων Γενικά Βασικές εξισώσεις

Εισηγητής: Αλέξανδρος Βαλσαμής. Θεμελιώσεις. Φέρουσα Ικανότητα επιφανειακών θεμελιώσεων Γενικά Βασικές εξισώσεις Εισηγητής: Αλέξανδρος Βαλσαμής Θεμελιώσεις Φέρουσα Ικανότητα επιφανειακών θεμελιώσεων Γενικά Βασικές εξισώσεις Φέρουσα Ικανότητα Επιφανειακών θεμελιώσεων (πεδίλων) Φέρουσα Ικανότητα Τάσεις κάτω από το

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 28.0.205 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : CSN 73 20 R Πάσσαλος Συντ ασφάλειας πάσσαλου θλίψης

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Χειμερινό Εξάμηνο Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:...

Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Χειμερινό Εξάμηνο Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:... Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Εξέταση Θεωρίας: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Χειμερινό Εξάμηνο 010-011 Εξεταστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:...

Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:... Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Χειμερινό Εξάμηνο 00-0 Διάρκεια εξέτασης: ώρες Εξέταση Θεωρίας: ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ (επίλυση βάσει EC2 και EC7)

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ (επίλυση βάσει EC2 και EC7) Θεμελιώσεις & Αντιστηρίξεις - Εργαστηριακών Ασκήσεων 1 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ (επίλυση βάσει EC και EC7) Παρακάτω δίνονται τα τελικά αποτελέσματα στις ασκήσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση ενισχυμένης τοιχοποιίας Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 0.08.006 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Ενισχυμένη

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση τοίχου βαρύτητας Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση τοίχου βαρύτητας Εισαγωγή δεδομένων Ανάλυση τοίχου βαρύτητας Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 8.0.005 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99 : Φέρουσα (πέτρα) τοιχοπ :

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία επίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής (εαρινό εξάμηνο 2010-2011)

Μεθοδολογία επίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής (εαρινό εξάμηνο 2010-2011) Μεθοδολογία ίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής (εαρινό εξάμηνο 2010-2011) Στη συνέχεια δίνονται ενδεικτικά τα βήματα που πρέπει να γίνουν, όπως και κάποια σημεία που χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής, κατά τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία επίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής

Μεθοδολογία επίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής Μεθοδολογία ίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής Στη συνέχεια δίνονται ενδεικτικά τα βήματα που πρέπει να γίνουν κατά την ίλυση των ασκήσεων της εργασίας Εδαφομηχανικής, ενώ τονίζονται κάποια σημεία που χρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κεκλιμένων επιφορτίσεων Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση κεκλιμένων επιφορτίσεων Εισαγωγή δεδομένων Soil Boring co. σταυροδρόμι 14 Αθήνα Ανάλυση κεκλιμένων επιφορτίσεων Εισαγωγή δεδομένων Έργο Ημερομηνία : 21/10/2011 Γεωμετρία της φέρουσας κατασκευής Ύψος επιχωμάτωσης Μήκος επιχωμάτωσης Πάχος επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

s,min ΕΚΩΣ : Ελάχιστος οπλισμός τουλάχιστο Ø12 ανά max 15cm (Ø12/15cm=7.54cm²) ποιότητας ισοδύναμης με S400/S500 (υγρά εδάφη Ø14/15cm)

s,min ΕΚΩΣ : Ελάχιστος οπλισμός τουλάχιστο Ø12 ανά max 15cm (Ø12/15cm=7.54cm²) ποιότητας ισοδύναμης με S400/S500 (υγρά εδάφη Ø14/15cm) Τυπόγιο: ιαστασιόγηση μεμονωμένων πεδίλων 1 Γενικοί Κανόνες ιαμόρφωσης Μεμονωμένων Πεδίλων Βιβλιογραφία: Αναγνωστόπουλος κ.α. (01) και Πενέλης κ.α. (1995) C C α 0.05m D α D ' σκυρόδεμα καθαριότητας (~10cm)

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση Τοίχου με ακρόβαθρο Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση Τοίχου με ακρόβαθρο Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση Τοίχου με ακρόβαθρο Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 29.10.2015 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Ακρόβαθρο : Συντελεστές EN 1992-1-1 : Aνάλυση τοίχου Υπολ ενεργητικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 3 ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ. β) Τάσεις λόγω εξωτερικών φορτίων. Αναπτυσσόμενες τάσεις στο έδαφος

Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 3 ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ. β) Τάσεις λόγω εξωτερικών φορτίων. Αναπτυσσόμενες τάσεις στο έδαφος Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κεφάλαιο 3 Αναπτυσσόμενες τάσεις στο έδαφος Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009). Προσθήκες Κίρτας Ε. (2010) σελ. 3.1 ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΡΟΥΝ ΣΤΟ Ε ΑΦΟΣ α) Τάσεις λόγω

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα ΠΜ & ΜΤΓ ΤΕ Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Εργαστήριο 1 Αναπτυσσόμενες τάσεις στο έδαφος Βοηθητικά Σχήματα Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Αλέξανδρος Βαλσαμής. Θεμελιώσεις. Φέρουσα Ικανότητα επιφανειακών θεμελιώσεων Γενικά

Εισηγητής: Αλέξανδρος Βαλσαμής. Θεμελιώσεις. Φέρουσα Ικανότητα επιφανειακών θεμελιώσεων Γενικά Εισηγητής: Αλέξανδρος Βαλσαμής Θεμελιώσεις Φέρουσα Ικανότητα επιφανειακών θεμελιώσεων Γενικά Το πρόβλημα Γεωτεχνική Επιστήμη Συνήθη προβλήματα Μέσο έδρασης των κατασκευών (θεμελιώσεις) Μέσο που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 3.1

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 3.1 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 3.1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3Ο 3.1 Άσκηση Άκαμπτο πέδιλο πλάτους Β=2m και μεγάλου μήκους φέρει κατακόρυφο φορτίο 1000kN ανά μέτρο μήκους του θεμελίου και θεμελιώνεται σε βάθος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλ κατακόρ φρεατίου Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλ κατακόρ φρεατίου Εισαγωγή δεδομένων Ανάλ κατακόρ φρεατίου Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 22.0.204 Ρυθμίσεις Πρότυπο - οριακές καταστάσεις Ανάλυση πίεσης Μεθοδολογία επαλήθευσης : Οριακ καταστ (LSD) Μειωτικός συντ εσωτερικής τριβής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση του διατμητικού πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση του διατμητικού πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Ανάλυση του διατμητικού πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία :.09.05 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Μεταλλικές κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κεκλιμένων καρφιών Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση κεκλιμένων καρφιών Εισαγωγή δεδομένων Ανάλυση κεκλιμένων καρφιών Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 8.0.05 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Aνάλυση τοίχου Υπολ ενεργητικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση τοίχου προβόλου Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση τοίχου προβόλου Εισαγωγή δεδομένων Ανάλυση τοίχου προβόλου Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 7.0.05 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Aνάλυση τοίχου Υπολ ενεργητικών

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιογραφία: Αναγνωστόπουλος (Πιτιλάκης κ.α. 1999) και Πενέλης κ.α. 1995

Βιβλιογραφία: Αναγνωστόπουλος (Πιτιλάκης κ.α. 1999) και Πενέλης κ.α. 1995 Τυπόγιο: ιαστασιόγηση μεμονωμένων πεδίλων 1 Γενικοί Κανόνες ιαμόρφωσης Μεμονωμένων Πεδίλων Βιβλιογραφία: Αναγνωστόπουλος (Πιτιλάκης κ.α. 1999) και Πενέλης κ.α. 1995 C C α 0.05m D D ' σκυρόδεμα καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Παροράµατα. Σηµειώσεις Θεωρίας: Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. (για την έκδοση Σεπτέµβριος 2010)

Παροράµατα. Σηµειώσεις Θεωρίας: Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. (για την έκδοση Σεπτέµβριος 2010) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Παροράµατα Σηµειώσεις Θεωρίας: Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (για την έκδοση Σεπτέµβριος 010) Επιµέλεια-Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κεκλιμένων επιφορτίσεων Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση κεκλιμένων επιφορτίσεων Εισαγωγή δεδομένων Ανάλυση κεκλιμένων επιφορτίσεων Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 8.0.05 Ρυθμίσεις Πρότυπο - συντελεστές ασφάλειας Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Aνάλυση τοίχου

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων Έργο Ημερομηνία : 6.12.2012 Ονομασία : Έργο Στάδιο : 1 7,00 2,00 +z 12,00 ΥΥΟ Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση κατασκευής Πασσαλότοιχου Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση κατασκευής Πασσαλότοιχου Εισαγωγή δεδομένων Ριζάρειο - Πελοπίδα 5 Επαλήθευση κατασκευής Πασσαλότοιχου Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 8.0.05 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Μεταλλικές κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα.

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα. CSI Hellas, Φεβρουάριος 2004 Τεχνική Οδηγία 1 Πέδιλα στα οποία εδράζονται υποστυλώµατα ορθογωνικής διατοµής Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί

Διαβάστε περισσότερα

Ε Α Φ Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Ε Α Φ Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Ε Α Φ Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Επιφανειακών Θεµελιώσεων ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Τοίχος με συρματοκιβώτια Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση Τοίχος με συρματοκιβώτια Εισαγωγή δεδομένων Ριζάρειο - Πελοπίδα Ανάλυση Τοίχος με συρματοκιβώτια Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 8.0.0 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Aνάλυση τοίχου Υπολ ενεργητικών ωθήσεων γαιών : Υπολ παθητικών

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία:

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 20-1-2006 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Περιγραφή Μελετητής Ημερομηνία Ρυθμίσεις : : : Pile Group - Exaple 3 Ing. Jiri Vanecek 28.10.2015 (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ., M.Sc. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0) Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 26-6-2009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

Διαβάστε περισσότερα

Θεµελιώσεις - Απαντήσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων 1 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ. = 180 kpa, σ = 206 kpa

Θεµελιώσεις - Απαντήσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων 1 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ. = 180 kpa, σ = 206 kpa Θεµελιώσεις - Εργαστηριακών Ασκήσεων 1 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1Ο Άσκηση 1.1 Βάθος z=0.0: σ = 0, u = 0, σ = 0 w Βάθος z=-2.0: σ Βάθος z=-7.0: σ Βάθος z=-20.0: σ = 6 kpa,

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe

3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe 3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe 67 3.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζεται βήμα-βήμα ο τρόπος με τον οποίο μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ 6 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Α. Βαλσαμής ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 1 Να υπολογιστούν οι μακροχρόνιες καθιζήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική ανάλυση μονώροφου πλαισίου

Δυναμική ανάλυση μονώροφου πλαισίου Κεφάλαιο 1 Δυναμική ανάλυση μονώροφου πλαισίου 1.1 Γεωμετρία φορέα - Δεδομένα Χρησιμοποιείται ο φορέας του Παραδείγματος 3 από το βιβλίο Προσομοίωση κατασκευών σε προγράμματα Η/Υ (Κίρτας & Παναγόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώσεις τεχνικών έργων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Θεμελιώσεις τεχνικών έργων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Θεμελιώσεις τεχνικών έργων Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Ορισμός Θεμελίωση (foundation) είναι το κατώτερο τμήμα μιας κατασκευής και αποτελεί τον τρόπο διάταξης των δομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0) Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 11-9-2009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8 Μπελόκας Γεώργιος ιδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Έκδοση 2013

Παράρτημα Έκδοση 2013 Παράρτημα Έκδοση 2013 Έλεγχος Πεδίλων σύμφωνα με ΕΑΚ/ΕΚΩΣ κ EC2/EC7 Ομαδοποίηση μελών στον Έλεγχο Μελών Γραμμικό 3Δ διατομών κατασκευής Εξαγωγή σχεδίων σε DXF ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Έλεγχος Πεδίλων

Διαβάστε περισσότερα

Ωθήσεις γαιών στην ανάλυση της κατασκευής Εισαγωγή δεδομένων

Ωθήσεις γαιών στην ανάλυση της κατασκευής Εισαγωγή δεδομένων Ωθήσεις γαιών στην ανάλυση της κατασκευής Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 04..005 Ρυθμίσεις Πρότυπο - συντελεστές ασφάλειας Ανάλυση πίεσης Υπολ ενεργητικών ωθήσεων γαιών : Υπολ παθητικών ωθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

14. Θεµελιώσεις (Foundations)

14. Θεµελιώσεις (Foundations) 14. Θεµελιώσεις (Foundations) 14.1 Εισαγωγή Οι θεµελιώσεις είναι η υπόγεια βάση του δοµήµατος που µεταφέρει στο έδαφος τα φορτία της ανωδοµής. Για τον σεισµό σχεδιασµού το σύστηµα θεµελίωσης πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Θεµελιώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

EN EN Μερικοί συντ αντιστάσεων (R) g b = g s = Συντελεστές μείωσης Συντ μείωσης καμπύλης φορτίου καθίζησης : k = 1,00 [ ] Έλεγχοι Συντ.

EN EN Μερικοί συντ αντιστάσεων (R) g b = g s = Συντελεστές μείωσης Συντ μείωσης καμπύλης φορτίου καθίζησης : k = 1,00 [ ] Έλεγχοι Συντ. Ανάλυση πασσάλου CPT Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 09.10.2008 Ρυθμίσεις Πρότυπο - EN 1997 - DA1 CPT πάσσαλος Μεθοδολογία επαλήθευσης : Τύπος ανάλυσης : Μερικός συντ αντίστασης αιχμής : Μερικός

Διαβάστε περισσότερα

Gεπ Q Qπρ L1 L2 Lπρ Υλικά Περιβάλλον (KN/m²) (KN/m²) (KN/m²) (m) (m) (m) A C25 Ελάχιστα

Gεπ Q Qπρ L1 L2 Lπρ Υλικά Περιβάλλον (KN/m²) (KN/m²) (KN/m²) (m) (m) (m) A C25 Ελάχιστα ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι ιδάσκoντες: Μελισσανίδης Σ, Παναγόπουλος Γ, Τερζή Β Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία: Σέρρες 19-1-2012 ΑΕΜ Εξάµηνο ίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 4.0)

Σέρρες Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 4.0) Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 18-1-2008 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Βαθιές θεµελιώσεις ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 2010 1

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Εργαστήριο ιδάσκοντες: Παναγόπουλος Γ., Σους Ι.

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Εργαστήριο ιδάσκοντες: Παναγόπουλος Γ., Σους Ι. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Εργαστήριο ιδάσκοντες: Παναγόπουλος Γ, Σους Ι Ονοµατεπώνυµο: ΑΕΜ Σέρρες 6-6-2013 Βαθµολογία: ίνεται ο ξυλότυπος του σχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Κρηπιδότοιχου Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση Κρηπιδότοιχου Εισαγωγή δεδομένων Ανάλυση Κρηπιδότοιχου Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 8.0.00 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : CSN 7 0 R Aνάλυση τοίχου Υπολ ενεργητικών ωθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης FESPA 5.2.0.88-2012 LH Λογισμική Μελέτη τοίχου ανιστήριξης Σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες Ο Μηχανικός Σχέδιο τοίχου αντιστήριξης 0 0.55 1.1 1.65 2.2 2.75 3.3 3.85 4.4 4.95 5.5 0 0.53 1.06 1.59 2.12 2.65 3.18

Διαβάστε περισσότερα

COMPUTEC SOFTWARE Ν Ε Χ Τ ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

COMPUTEC SOFTWARE Ν Ε Χ Τ ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ NEXT RETAIN --- Τοιχος Αντιστήριξης --- 1 COMPUTEC SOFTWARE Ν Ε Χ Τ ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 2 --- Τοιχος Αντιστήριξης --- NEXT RETAIN NEXT RETAIN --- Τοιχος Αντιστήριξης --- 3 1 ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Retain

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 6-6-009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο Δίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΟΒΑΘΡΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8

ΑΚΡΟΒΑΘΡΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8 ΑΚΡΟΒΑΘΡΟ ver.1 Πρόκειται για ένα υπολογιστικό φύλλο που αναλύει και διαστασιολογεί ακρόβαθρο γέφυρας επί πασσαλοεσχάρας θεμελίωσης. Είναι σύνηθες να επιλύεται ένα φορέας ανωδομής επί εφεδράνων, να λαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Επιφανειακές Θεµελιώσεις Ευρωκώδικας 7. Αιµίλιος Κωµοδρόµος, Καθηγητής, Εργαστήριο Υ.Γ.Μ. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Επιφανειακές Θεµελιώσεις Ευρωκώδικας 7. Αιµίλιος Κωµοδρόµος, Καθηγητής, Εργαστήριο Υ.Γ.Μ. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Επιφανειακές Θεµελιώσεις Ευρωκώδικας 7 Επιφανειακές Θεµελιώσεις Ευρωκώδικας 7 Υπολογισµός Φέρουσας Ικανότητας Ευρωκώδικας 7 Αστράγγιστες Συνθήκες Επιφανειακές Θεµελιώσεις Ευρωκώδικας 7 [ c b s i q] R k

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 18-6-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 4.0) ίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 29-1-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 6.0) Στο

Διαβάστε περισσότερα

Να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι για τον τοίχο αντιστήριξης.

Να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι για τον τοίχο αντιστήριξης. Να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι για τον τοίχο αντιστήριξης. 1. Ανατροπής ολίσθησης. 2. Φέρουσας ικανότητας 3. Καθιζήσεων Να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι διατομών και να υπολογισθεί ο απαιτούμενος

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Πέδιλα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΠΕΔΙΛΟ-001, Μεμονωμένο, κεντρικό πέδιλο, με ροπ ή και σεισμό 1.1. Διαστάσεις-Υλικά-Φορτία 1.2. Κανονισμοί 1.3. Ελεγχοι φέρουσας ικανότητας εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: «ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ ΔΟΚΩΝ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: «ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ ΔΟΚΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ ΔΟΚΩΝ 3 1. Γεωμετρία 6 2. Κύριος Οπλισμός Ανοίγματος 9 3. Οπλισμός Στηρίξεων 13 4. Συνδετήρες 15 5. Πρόσθετα 16 6. Ρηγμάτωση 18 7. Διαγράμματα 19 Β. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 22 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ Φέρουσα ικανότητα εδάφους (Dunn et al., 1980, Budhu, 1999) (Τελική) φέρουσα ικανότητα -q, ονοµάζεται το φορτίο, ανά µονάδα επιφανείας εδάφους,

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας

Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας Δίνεται ο ξυλότυπος του σχήματος που ακολουθεί καθώς και τα αντίστοιχα μόνιμα και κινητά φορτία των πλακών. Ζητείται η διαστασιολόγηση των πλακών, συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 2005-06 ΔΙΑΛΕΞΗ 8β Θεμελιώσεις με πασσάλους : Αξονική φέρουσα ικανότητα εμπηγνυόμενων πασσάλων με στατικούς τύπους 25.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥΣ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥΣ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 1 ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2016 17 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥΣ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Σύνθεση & Σχεδιασμός Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Παν/μιο Πατρών ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ ΣΤΟIΧΕIΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Λουπασάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ. Ανάλυση & Σχεδιασμός Οπλισμένων Επιχωμάτων: μεθοδολογία, εφαρμογή και κρίσιμες παράμετροι

ΗΜΕΡΙΔΑ. Ανάλυση & Σχεδιασμός Οπλισμένων Επιχωμάτων: μεθοδολογία, εφαρμογή και κρίσιμες παράμετροι ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ανάλυση & Σχεδιασμός Οπλισμένων Επιχωμάτων: μεθοδολογία, εφαρμογή και κρίσιμες παράμετροι Νικόλαος Κλήμης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΠΘ Μάνος Ψαρουδάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Έκδοση Ορισμός επιφανειακού φορτίου Σύμμικτες διατομές Βελτιώσεις χρηστικότητας

Παράρτημα Έκδοση Ορισμός επιφανειακού φορτίου Σύμμικτες διατομές Βελτιώσεις χρηστικότητας Παράρτημα Έκδοση 2016 Ορισμός επιφανειακού φορτίου Σύμμικτες διατομές Βελτιώσεις χρηστικότητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Ορισμός επιφανειακού φορτίου... 3 2.1 Παραδοχές... 3 2.2 Χρήση... 4 3. Σύμμικτες

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 7 Ολοκληρωμένο παράδειγμα Επίπεδων Πλακών

Παράδειγμα 7 Ολοκληρωμένο παράδειγμα Επίπεδων Πλακών Παράδειγμα 7 Ολοκληρωμένο παράδειγμα Επίπεδων Πλακών 2 Σημείωση Η ACE-HELLAS στο πλαίσιο της ανάπτυξης και βελτιστοποίησης των προϊόντων της, και συγκεκριμένα της εφαρμογής SCADA Pro, δημιούργησε τη νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ... 5 3. ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ... 6 4. ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ... 9 5. ΦΟΡΤΙΑ... 9 6. ΑΝΑΛΥΣΗ... 11 7. ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ... 11 8. ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 1. Διαστασιολόγηση δοκού Ο/Σ

Παράδειγμα 1. Διαστασιολόγηση δοκού Ο/Σ Τ.Ε.Ι. K.M. Τμήμα ΠΓ&ΜΤΓ Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Διδάσκων: Παναγόπουλος Γιώργος Παράδειγμα 1. Διαστασιολόγηση δοκού Ο/Σ Δίνεται η κάτοψη του σχήματος που ακολουθεί και ζητείται να εξεταστεί

Διαβάστε περισσότερα

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis FESPA 10 Ευρωκώδικες & Pushover fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) Performance Pushover Analysis Γραφική αναπαράσταση των κριτηρίων δυστρεψίας και περιορισµού στατικής εκκεντρότητας Έλλειψη δυστρεψίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Τοίχοι Αντιστήριξης ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 010 Μάθηµα: Εδαφοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Η Έκδοση Βελτιωμένοι σεισμικοί συνδυασμοί Μέθοδος «Κατάλοιπης ιδιομορφής» Διαστασιολόγηση πεδιλοδοκών

Παράρτημα Η Έκδοση Βελτιωμένοι σεισμικοί συνδυασμοί Μέθοδος «Κατάλοιπης ιδιομορφής» Διαστασιολόγηση πεδιλοδοκών Παράρτημα Η Έκδοση 2011 Βελτιωμένοι σεισμικοί συνδυασμοί Μέθοδος «Κατάλοιπης ιδιομορφής» Διαστασιολόγηση πεδιλοδοκών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Βελτιωμένη χωρική επαλληλία σεισμικών συνδυασμών...3

Διαβάστε περισσότερα

Τελική γραπτή εξέταση διάρκειας 2,5 ωρών

Τελική γραπτή εξέταση διάρκειας 2,5 ωρών τηλ: 410-74178, fax: 410-74169, www.uth.gr Τελική γραπτή εξέταση διάρκειας,5 ωρών Ονοματεπώνυμο: Αριθμός Μητρώου Φοιτητή: Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης-Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ Επιρροή διαφόρων παραγόντων στα παραμορφωσιακά μεγέθη δομικού στοιχείου και σύγκριση με τύπους ΚΑΝ.ΕΠΕ ΕΠΙΡΡΟΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Α. Λεπτομέρειες Οπλισμών Δοκών

Εγχειρίδιο Χρήσης Α. Λεπτομέρειες Οπλισμών Δοκών Εγχειρίδιο Χρήσης Α. Λεπτομέρειες Οπλισμών Δοκών 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ ΔΟΚΩΝ 5 1. Γεωμετρία 8 2. Κύριος Οπλισμός Ανοίγματος 12 3. ισμός Στηρίξεων 14 4. Συνδετήρες 16 5. Πρόσθετα 17 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 005-06 ΔΙΑΛΕΞΗ 13 Θεμελιώσεις με πασσάλους : Εγκάρσια φόρτιση πασσάλων 1.05.005 1. Κατηγορίες πασσάλων. Αξονική φέρουσα ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Drill. Έλεγχος ιάτρησης. Έλεγχος πλακών οπλισμένου σκυροδέματος έναντι διάτρησης, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2 (Μέρος 1)

Drill. Έλεγχος ιάτρησης. Έλεγχος πλακών οπλισμένου σκυροδέματος έναντι διάτρησης, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2 (Μέρος 1) Drill Έλεγχος ιάτρησης Έλεγχος πλακών οπλισμένου σκυροδέματος έναντι διάτρησης, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2 (Μέρος 1) Αθήνα, Ιούνιος 2009 version 1_0_1 2 Έλεγχος διάτρησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 1 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση:

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: S d R d Η εν λόγω ανίσωση εφαρμόζεται και ελέγχεται σε κάθε εντατικό μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 6 Προσομοίωση και επίλυση Επίπεδων Πλακών

Παράδειγμα 6 Προσομοίωση και επίλυση Επίπεδων Πλακών Παράδειγμα 6 Προσομοίωση και επίλυση Επίπεδων Πλακών 2 Σημείωση Η ACE-HELLAS στο πλαίσιο της ανάπτυξης και βελτιστοποίησης των προϊόντων της, και συγκεκριμένα της εφαρμογής SCADA Pro, δημιούργησε τη νέα

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή Δεδομένων-Μοντελοποίηση

1. Εισαγωγή Δεδομένων-Μοντελοποίηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ... 3 1.1 Διαδικασία Μοντελοποίησης... 3 1.2 ΚαΘορισμός Ομάδων Πλεγμάτων... 5 1.3 Καθορισμός του εξωτερικού ορίου της πλάκας οροφής και του αντίστοιχου πλέγματος...

Διαβάστε περισσότερα

ADAPTOR. Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης. Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα

ADAPTOR. Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης. Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα ADAPTOR Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα Version 1.0 Ιανουάριος 004 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Το λογισµικό Adaptor και όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης ⓫ Πρόσθετα

Εγχειρίδιο Χρήσης ⓫ Πρόσθετα Εγχειρίδιο Χρήσης ⓫ Πρόσθετα 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ SCADA Pro 4 II. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 1. Πρόσθετα 5 1.1. Γλώσσες 5 1.2. Παράμετροι 6 1.3. Προμέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Fepla. Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC

Fepla. Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC Στατικό Παράδειγμα Μελέτη γενικής κοιτόστρωσης επί ελαστικού εδάφους εξαώροφου κτιρίου, με συνυπολογισμό τοιχωμάτων υπογείου

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση τοιχώματος με χρήση επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων

Προσομοίωση τοιχώματος με χρήση επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων Κεφάλαιο 7 Προσομοίωση τοιχώματος με χρήση επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων Σύνοψη Στο παράδειγμα του Κεφαλαίου 7 παρουσιάζεται η προσομοίωση επίπεδου τοιχώματος με χρήση επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος

Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος Α.Π.Λαµπρόπουλος, Ο.Θ.Τσιούλου Φοιτητές Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών Σ.Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ SCADA PRO...

ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ SCADA PRO... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ SCADA PRO... 3 II. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 4 ΠΡΟΣΘΕΤΑ... 4 1. ΓΛΩΣΣΕΣ... 4 2. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ... 5 2.1 ΥΛΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ... 5 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m μέσα στο επίπεδο του πλαισίου, 0.4m κάθετα σ αυτό. Τα γωνιακά υποστυλώματα είναι διατομής 0.4x0.4m. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 010 1 Μάθηµα: Θεµελιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 2. Διαστασιολόγηση δοκού Ο/Σ σε διάτμηση

Παράδειγμα 2. Διαστασιολόγηση δοκού Ο/Σ σε διάτμηση Τ.Ε.Ι. K.M. Τμήμα ΠΓ&ΜΤΓ Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Διδάσκων: Παναγόπουλος Γιώργος Παράδειγμα. Διαστασιολόγηση δοκού Ο/Σ σε διάτμηση Για τη δοκό του παραδείγματος 1 να γίνει η διαστασιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Οδηγία 6 Όπλιση πλακών

Τεχνική Οδηγία 6 Όπλιση πλακών CSI Hella, εκέµβριος 2003 Τεχνική Οδηγία 6 Όπλιση πλακών Η τεχνική οδηγία 6 παρέχει βασικές πληροφορίες για την όπλιση πλακών. Κανονισµοί. Η όπλιση των πλακών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3 η Σειρά Ασκήσεων 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους Συνοχή (c) Γωνία τριβής (φ ο ) 2. Γεωστατικές τάσεις Ολικές τάσεις Ενεργές τάσεις Πιέσεις πόρων Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟ.1 (2011)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟ.1 (2011) Τ.Ε. 01 - Προσομοίωση και παραδοχές FESPA SAP 2000 1.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟ.1 (2011) Προσομοίωση και παραδοχές FESPA - SAP 2000 Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στις παραδοχές και απλοποιήσεις που υιοθετούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ CONSTEEL

ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ CONSTEEL ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ CONSTEEL Version 9.0 08. 04.201 5 www.ergocad.eu www. consteelsoftware.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 3 1.1 ΟΔΗΓΟΣ ΓΩΝΙΑΣ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ.3 1.2 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα