ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ"

Transcript

1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: <<ΕΝΕΡΓΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ>> ΜΟΥΣΤΑΦΑΟΓΛΟΥ ΤΖΟΣΚΟΥΝ, ΑΜΠΤΟΥΛ ΑΜΠΤΟΥΛΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΜΗΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΑΛΑ 2012

2 ΠΕΡΙΛΥΨΗ Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ενεργειακή επιθεώρηση συγκροτήματος ανεξάρτητων μονοκατοικιών στη περιοχή της Θάσου. Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα των διάφορων μελετών της οικοδομικής άδειας των παραπάνω μονοκατοικιών καθώς και πληροφοριών από τους ιδιοκτήτες επιδιώκεται η κατάταξη των υπό εξέταση κτηρίων σε μια εκ των ενεργειακών κατηγοριών του νέου κανονισμού (Κ.Εν.Α.Κ.). Λέξεις Κλειδιά: Κατοικίες, Νέος κανονισμός, Ενεργειακή Επιθεώρηση, Θερμομόνωση κτηριακού κελύφους, Κ.Εν.Α.Κ.,Εξοικονόμηση Ενέργειας στα κτήρια. 1

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΚΙΑΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑ Fhor ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΒΟΛΟΥΣ Fov ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΠΡΟΕΞΟΧΕΣ Ffin ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΒΑΔΩΝ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

4 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ενεργειακή επιθεώρηση είναι η διαδικασία εκτίμησης των πραγματικών καταναλώσεων ενέργειας, των παραγόντων που τις επηρεάζουν καθώς και των μεθόδων βελτίωσης για την εξοικονόμηση ενέργειας στον κτηριακό τομέα. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.) για όλα τα κτίρια (ιδιωτικά και δημόσια) επιφάνειας άνω των 50 m 2 που πρόκειται να πουληθούν η να μισθωθούν απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου. Επιπλέον για κάθε νέο ή ριζικά ανακαινισμένο υφιστάμενο κτήριο ο φάκελος οικοδομικής άδειας που υποβάλλεται στην Πολεοδομία θα πρέπει να συνοδεύεται από Ενεργειακή μελέτη (αντικαθιστά τη μελέτη θερμομόνωσης). Βάση του παραπάνου πιστοποιητικού οι χώροι κατατάσσονται σε εννέα (9) Ενεργειακές κατηγορίες (με Α+ τη βέλτιστη και μειωμένη σταδιακά σε Α,Β+,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η). Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και η μείωση των εκπομπών αερίων υπευθύνων για το φαινόμενο του θερμοκηπίου μείζον σύστημα που απασχολεί σύσσωμη την ευρωπαϊκή κοινότητα. Ένας από τους τομείς με μεγάλες προοπτικές εφαρμογές δράσεων προς αυτή την κατεύθυνση είναι ο κτιριακός ο οποίος σύμφωνα με μελέτες ευθύνεται για το 40% τις συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Στη χώρα μας, ο κτιριακός τομέας σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες βρίθει προβλημάτων λόγο της απουσίας στοιχειώδων μέτρων στα περισσότερα κτίρια και ιδιαιτέρα σε όσα ανεγέρθησαν πριν το 1979 όταν τέθηκε σε εφαρμογή ο πρώτος κανονισμός θερμομόνωσης. Σε μια προσπάθεια να αντιστραφεί αυτή η κατάσταση, το 2010 εκδόθηκε ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης των κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) καθορίζοντας την επίσημη διαδικασία ενεργειακής επιθεώρησης στην Ελλάδα. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια σημειώνεται μεγαλύτερο ενδιαφέρον από πλευράς καταναλωτών για το εξοπλισμό των κτιρίων 3

5 με τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕΝ) αλλά και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) το οποίο πλαισιώνεται από ποικίλα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης από το κράτος (Επιδοτήσεις, Χρηματοδότησης, Ευνοϊκά Δάνεια κτλ). Οι μονοκατοικίες στις οποίες θα κάνουμε την ενεργειακή επιθεώρηση είναι πέντε (5) διώροφες μεζονέτες πού βρίσκονται στην περιοχή Αστρίς της Θάσου που ανήκει στη Κλιματική Ζώνη Γ με προσανατολισμό Νοτιοδυτικά. Οι δύο (2) μονοκατοικίες Δ-Ε είναι ενιαίες ταυτόχρονα όμοιες και πήραμε υπόψη σαν ένα κτήριο ενώ οι άλλες τρις (3) μονοκατοικίες είναι ξεχωριστές Α,Β,Γ. Η δομή των μονοκατοικιών είναι κατασκευασμένες από ενισχυμένο σκυρόδεμα μονωμένο με διογκωμένη πολυστερίνη. Η τοιχοποιία με οπτοπλινθοδομή μονωμένο επίσης με διογκωμένη πολυστερίνη. Τα παράθυρα είναι ξύλινα με διπλό υαλοπίνακα και είναι ξύλινα λόγο του παραδοσιακού οικισμού του νησιού. Ο λόγοι που μας ώθησαν σε αυτή τη μελέτη είναι λιγότερη κατανάλωση ενέργειας. Γιατί θέλουμε όσο το δυνατόν να έχουμε μικρότερο κόστος κατασκευής με τη καλύτερη κατασκευή, έτσι ώστε να έχουμε πιο μικρά έξοδα σε σχέση με το κόστος και όσο το δυνατόν λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος. 4

6 2.ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ α) Το δάπεδο του ισογείου είναι τοποθετημένο σε επίχωση περίπου 1m για αυτό το λόγο στους υπολογισμούς θεωρείται ότι είναι σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο. β) Τα κτήρια δεν διαθέτουν σύστημα θέρμανσης και ψύξης επομένως, σύμφωνα με το νέο κανονισμό στους υπολογισμούς τα δεδομένα στα συστήματα θέρμανσης και ψύξης αυτού του κτιρίου αναφοράς. γ) Οι μονοκατοικίες Δ-Ε αντιμετωπίστηκαν ενεργειακά ως ενιαίο κτήριο διότι δεν υφίστανται ανταλλαγές θερμότητας μεταξύ δύο θερμαινόμενων χώρων. δ) Οι ημί-υπέρθριοι χώροι έχουν παραμείνει κλειστοί επομένως δεν περιλαμβάνονται υπόψη στους υπολογισμούς. ε) Τα κτίρια δεν διαθέτουν τέντες σκίασης. στ) Επίσης δεν διαθέτουν εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας (ανεμογεννήτριες, φοτοβολταϊκά, ηλιακούς συλλέκτες). ζ) Όλα τα κουφώματα είναι ξύλινων πλαισίων με 20% ποσοστό πλαισίου στο άνοιγμα με δίδυμο υαλοπίνακα με διάκενο 12mm και τιμή 2,9 (w/mm 2 *K) με συντελεστή διαπερατότητας ηλιακή ακτινοβολία 0,54. η) Ο συντελεστής απορροφητικότητας καθώς και ο συντελεστής εκπομπής για τη θερμική ακτινοβολία για τις αδιαφανές επιφάνειες ελήφθησαν 60% και 80% (σύνηθες δομικό υλικό) αντίστοιχα λόγο επιχρίσματος μέτριας απόχρωσης για τα κατακόρυφα δομικά στοιχεία και για τα οριζόντια (οροφές) λόγω του κόκκινου κεραμιδιού τη επικάλυψης της στέγης (α=60%) θ) Δεν υπάρχουν υβριδικά συστήματα δροσισμού (ανεμιστήρες οροφής, θυρίδες εξαερισμού). 5

7 3.ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 3.1.ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ : Εξωτερική δοκός / υποστύλωμα ΖΩΝΗ : Γ ασβεστοκονιασμα σκuροδεμα πολυεστερινη 6

8 2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΥΓΗΣ R Λ α/α στρώσεις δομικού στοιχείου πυκνότητα ρ kg/m 3 πάχος στρώσης d m συντ. θερμ. αγωγ λ W/(mK) θερμ. αντ. d/λ (m 2 K)/ W Ασβεστοτσιμεντοκονία σμα Οπλισμένο σκυρόδεμα Θερμομονωτικό υλικό Ασβεστοτσιμεντοκονία σμα ,020 0,870 0, ,250 2,500 0,100 0,070 0,035 2, ,020 0,870 0,023 Σd= 0,360 R Λ = 2,146 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ U 1 Αντίσταση θερμικής μετάβασης εσωτερικά Ri (m 2 K)/W 0,130 2 Αντίσταση θερμοδιαφυγής R Λ (m 2 K)/W 2, Θερμική αντίσταση τυχόν διάκενου αέρα Rδ (m 2 K)/W Αντίσταση θερμικής μετάβασης εξωτερικά Ra (m 2 K)/W 0,040 Αντίσταση θερμοπερατότητας Rολ (m 2 K)/W 2,316 Συντελεστής Θερμοπερατότητας U W/(m 2 K) 0,432 7

9 1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ : Εξωτερική τοιχοποία ΖΩΝΗ : Γ ασβεστοκονιασμα οπτοπλινθοδομη πολυεστερινη 8

10 2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΥΓΗΣ R Λ α/α στρώσεις δομικού στοιχείου πυκνότητα ρ kg/m 3 πάχος στρώσης d m συντ. θερμ. αγωγ λ W/(mK) θερμ. αντ. d/λ (m 2 K) /W Ασβεστοτσιμεντοκονία σμα ,020 0,870 0,023 Οπτοπλινθοδομή ,060 0,510 0,188 Θερμομονωτικό υλικό 3 0,070 0,035 2,000 Οπτοπλινθοδομή ,090 0,510 0,176 Ασβεστοτσιμεντοκονία σμα ,020 0,870 0,023 Σd= 0,260 R Λ = 2,340 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ U 1 Αντίσταση θερμικής μετάβασης εσωτερικά Ri (m 2 K)/W 0,130 2 Αντίσταση θερμοδιαφυγής R Λ (m 2 K)/W 2, Θερμική αντίσταση τυχόν διάκενου αέρα Rδ (m 2 K)/W Αντίσταση θερμικής μετάβασης εξωτερικά Ra (m 2 K)/W 0,040 Συντελεστής Θερμοπερατότητας U W/(m 2 K) 0,398 9

11 1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ : Δάπεδο ΖΩΝΗ : Γ πλακίδια τσιμεντοκονίασμα ελαφρό σκυρόδεμα σκυροδεμα πολυεστερινη επιχρισμα 10

12 2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΥΓΗΣ R Λ α/α στρώσεις δομικού στοιχείου πυκνότητα ρ πάχος στρώσης d συντ. θερμ. αγωγ λ kg/m 3 m W/(mK) θερμ. αντ. d/λ (m 2 K)/W Πλακίδια 1 2,000 0,005 1,050 0,005 Τσιμεντοκονίασμα ,020 0,870 0,023 3 Ελαφρόσκυρόδεμα 500 0,050 0,200 0,250 Οπλισμένο σκυρόδεμα ,200 0,250 0,080 Θερμομονωτικό υλικό 5 0,070 0,035 2,000 Ασβεστοτσιμεντοκονίασμα ,015 0,870 0,017 Σd= 0,360 R Λ = 2,375 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ U 1 Αντίσταση θερμικής μετάβασης εσωτερικά Ri (m 2 K)/W 0,170 2 Αντίσταση θερμοδιαφυγής R Λ (m 2 K)/W 2,375 3 Θερμική αντίσταση τυχόν διάκενου αέρα Rδ (m 2 K)/W 4 Αντίσταση θερμικής μετάβασης εξωτερικά Ra (m 2 K)/W 0,040 Αντίσταση θερμοπερατότητας Rολ (m 2 K)/W 2,585 Συντελεστής Θερμοπερατότητας U W/(m 2 K) 0,387 11

13 1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ : Πλάκα ΖΩΝΗ : Γ κεραμίδια τσιμεντοκονια σκυροδεμα πολυεστερινη επιχρισμα 12

14 2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΥΓΗΣ R Λ α/α στρώσεις δομικού στοιχείου πυκνότητα ρ πάχος στρώσης d συντ. θερμ. αγωγ λ kg/m 3 m W/(mK) θερμ. αντ. d/λ (m 2 K)/W Ασβεστοτσιμεντοκονίαμα ,020 0,870 0,023 Θερμομονωτικό υλικό 2 0,070 0,035 2,000 Οπλισμένο σκυρόδεμα ,200 2,500 0,080 Τσιμεντοκονίαμα ,020 0,870 0,023 Σd= 0,310 R Λ = 2,126 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ U 1 Αντίσταση θερμικής μετάβασης εσωτερικά Ri (m 2 K)/W 0,100 2 Αντίσταση θερμοδιαφυγής R Λ (m 2 K)/W 2,126 3 Θερμική αντίσταση τυχόν διάκενου αέρα Rδ (m 2 K)/W 5 Αντίσταση θερμικής μετάβασης εξωτερικά Ra (m 2 K)/W 0,040 Αντίσταση θερμοπερατότητας Rολ (m 2 K)/W 2,266 Συντελεστής Θερμοπερατότητας U W/(m 2 K) 0,397 Η ανοιγόμενη θερμοχωρητικότητα λαμβάνεται ως (260 kj/m 2 *K) διότι οι κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα είναι στην κατηγορία βαρέως κατασκευές 13

15 3.2.ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΚΙΑΣΗΣ Τα δομικά στοιχεία ενός κτηρίου μπορεί να σκιάζονται εξωτερικά λόγω ύπαρξης εξωτερικών εμποδίων αλλά και στοιχείων του ίδιου του κτιρίου, όπως προστεγάσματα, πλευρικά στοιχεία ή ακόμη και τμήματα της κατασκευής (π.χ. εσοχές). Η κινητή εσωτερική σκίαση δεν λαμβάνεται υπόψη. Η μείωση της ηλιακής ακτινοβολίας λαμβάνεται υπόψη στους υπολογισμούς, είτε πρόκειται για την ενεργειακή μελέτη ενός νέου ή ριζικώς ανακαινιζόμενου κτηρίου είτε για την ενεργειακή επιθεώρηση, με τη χρήση τριών ανεξάρτητων μεταξύ του συντελεστών σκίασης Συντελεστής σκίασης ορίζοντα Fhor Αυτός ο συντελεστής προσδιορίζει τη σκίαση που προκύπτει στις επιφάνειες του κτηρίου από την ύπαρξη φυσικών εμποδίων (π.χ. λόφων) ή τεχνητών (π.χ. υψηλών κτηρίων). Όταν ο ορίζοντας είναι ελεύθερος ο συντελεστής ισούται με τη μονάδα (Fhor =1), ενώ για πλήρη σκίαση παίρνει την τιμή μηδέν (Fhor=0). 14

16 3.2.2.Συντελεστής σκίασης από προβόλους Fov Ο συντελεστής σκίασης οριζόντιων προστεγασμάτων (Fov) προσδιορίζει τη σκίαση των επιφανειών του κτηρίου λόγω ύπαρξης οριζόντιων προεξοχών (εξωστών, προστεγασμάτων, υπέρθυρων ανοιγμάτων). Στην περίπτωση που δεν υπάρχει οριζόντια προεξοχή ο συντελεστής ισούται με την μονάδα (Fov = 1), ενώ όταν η σκίαση είναι πλήρης ο συντελεστής γίνεται ίσος με μηδέν (Fov = 0). 15

17 3.2.3.Συντελεστής σκίασης από πλευρικές προεξοχές Ffin Ο συντελεστής σκίασης από πλευρικές προεξοχές (Ffin) προσδιορίζει τη σκίαση των επιφανειών του κτηρίου λόγω ύπαρξης κατακόρυφων προεξοχών (πλευρικών προεξοχών, τμημάτων του ιδίου του κτηρίου, διπλανών κτηρίων). Στην περίπτωση που δεν υπάρχει πλευρική προεξοχή ο συντελεστής ισούται με μονάδα (Ffin = 1), ενώ όταν η σκίαση είναι πλήρης ο συντελεστής γίνεται ίσος με μηδέν (Ffin = 0). 16

18 3.3.ΠΙΝΑΚΕΣ Μονοκατοικία Α Τοίχοι ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΙΧΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ(m^2) Fhor (ΘΕΡ.) Fhor(ΨΗΞΗ) Fov(ΘΕΡ.) Fov(ΨΗΞΗ) Ffin(ΘΕΡ.) Ffin(ΨΗΞΗ) T , T , T2 0 8, T2 0 6, T3 90 0, T3 90 1, T4 0 4, ,92 T4 0 1, ,92 T ,32 0,52 0, T5 90 7,3 0,52 0, T ,1 0,93 0,94 0,88 0, T ,4 0,93 0,94 0,88 0, T ,88 0, T , ,62 0, T ,7 0,93 0,94 0,7 0,63 0,86 0,96 T ,6 0,93 0,94 0,7 0,63 0,86 0,96 T Τ , T2 0 10, Τ2 0 4, T ,2 0,57 0, ΟΡΟΦΗ Τ3 90 8,4 0,57 0, T , Τ , T , ,62 0, Τ , ,62 0, Τ , ,7 0,63 0,9 0,98 17

19 ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ(m^2) Μονοκατοικία Α Ανοίγματα Fhor (ΘΕΡ.) Fhor(ΨΗΞΗ) Fov(ΘΕΡ.) Fov(ΨΗΞΗ) Ffin(ΘΕΡ.) Ffin(ΨΗΞΗ) Α1 90 2, ,92 ΙΣΟΓΕΙΟ Α2 90 0, Α , ,8 0, Α , ,7 0,63 0,86 0,96 ΟΡΟΦΗ Α1 0 3, Α , Α , ,7 0,63 0,9 0,98 18

20 ΤΟΙΧΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ(m^2) Μονοκατοικία B Τοίχοι Fhor (ΘΕΡ.) Fhor(ΨΗΞΗ) Fov(ΘΕΡ.) Fov(ΨΗΞΗ) Ffin(ΘΕΡ.) Ffin(ΨΗΞΗ) T ,93 0,5 0, T ,4 0,5 0, T2 0 8, T2 0 6, T3 90 0, T3 90 1, T4 0 4, ,92 ΙΣΟΓΕΙΟ T4 0 1, ,92 T , T5 90 7, T , ,88 0, T , ,88 0, T ,88 0, T , ,62 0, T , ,7 0,63 0,86 0,96 T , ,7 0,63 0,86 0,96 T , Τ ,2 0, T2 0 10, Τ2 0 4, ΟΡΟΦΗ T , Τ3 90 8, T , Τ , T , ,62 0, Τ , ,62 0, Τ , ,7 0,63 0,9 0,98 19

21 Μονοκατοικία B Ανοίγματα Fhor ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ(m^2) (ΘΕΡ.) Fhor(ΨΗΞΗ) Fov(ΘΕΡ.) Fov(ΨΗΞΗ) Ffin(ΘΕΡ.) Ffin(ΨΗΞΗ) ΙΣΟΓΕΙΟ Α1 90 2, ,92 Α2 90 0, Α , ,8 0, Α ,7 0,63 0,86 0,96 ΟΡΟΦΗ Α1 0 3, Α , Α , ,7 0,63 0,9 0,98 Μονοκατοικία Γ Τοίχοι Fhor ΤΟΙΧΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ(m^2) (ΘΕΡ.) Fhor(ΨΗΞΗ) Fov(ΘΕΡ.) Fov(ΨΗΞΗ) Ffin(ΘΕΡ.) Ffin(ΨΗΞΗ) T , T , T2 0 8,2 0,89 0, T2 0 3,4 0,89 0, T ,95 0,5 0, ΙΣΟΓΕΙΟ T3 90 5,73 0,5 0, T , T , T5 90 4,3 0,5 0, ,86 0,96 T5 90 1,9 0,5 0, ,86 0,96 T , ,76 0, T , ,76 0, Τ T , Τ2 0 7,5 0,92 0, ΟΡΟΦΗ T2 0 5,2 0,92 0, Τ ,51 0, T3 90 5,8 0,51 0, T , ,92 0,93 Τ , ,92 0,93 20

22 ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ(m^2) Μονοκατοικία Γ Ανοίγματα Fhor (ΘΕΡ.) Fhor(ΨΗΞΗ) Fov(ΘΕΡ.) Fov(ΨΗΞΗ) Ffin(ΘΕΡ.) Ffin(ΨΗΞΗ) ΙΣΟΓΕΙΟ Α1 0 2,2 1 0, A2 0 1,68 1 0, Α3 90 0,6 0,5 0, Α4 90 2,64 0,5 0, ,97 Α , ,72 0, ΟΡΟΦΗ Α1 0 0,6 1 0, A2 0 0,6 1 0, A3 0 0,6 1 0, Α , ,92 0,93 21

23 Μονοκατοικία Δ-Ε Τοίχοι Fhor ΤΟΙΧΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ(m^2) (ΘΕΡ.) Fhor(ΨΗΞΗ) Fov(ΘΕΡ.) Fov(ΨΗΞΗ) Ffin(ΘΕΡ.) Ffin(ΨΗΞΗ) T ,4 0,5 0, T ,6 0,5 0, T2 0 5,35 1 0, T2 0 4,8 1 0, T3 90 1, ,69 0,91 T4 0 6, T4 0 3, T , T5 90 5, T , ΙΣΟΓΕΙΟ T , T7 90 4, ,76 0,86 T7 90 1, ,76 0,86 T , ,75 0, T , ,75 0, T , ,44 0, T , ,75 0,68 0,85 0,89 T , ,75 0,68 0,85 0,89 T ,7 0,5 0, , T ,45 0,5 0, ,69 0,91 T , T , Τ ,51 0, T ,9 0,51 0, Τ2 0 11,25 1 0, T2 0 2,4 1 0, Τ3 90 1, Τ4 0 11,5 1 0, ,94 ΟΡΟΦΗ T4 0 1,6 1 0, ,94 Τ T5 90 2, Τ ,85 0,89 T , ,85 0,89 Τ , T , T ,85 0,89 Τ , ,85 0,89 22

24 ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ(m^2) Μονοκατοικία Δ-Ε Ανοίγματα Fhor (ΘΕΡ.) Fhor(ΨΗΞΗ) Fov(ΘΕΡ.) Fov(ΨΗΞΗ) Ffin(ΘΕΡ.) Ffin(ΨΗΞΗ) ΙΣΟΓΕΙΟ Α ,6 0,5 0, Α2 0 1,68 1 0, A3 0 2,2 1 0, Α4 0 1,68 0,5 0, ,92 A5 0 2,2 0,5 0, ,92 Α6 90 2, ,81 0,88 Α , ,8 0, Α , ,8 0,67 0,95 0,95 Α ,64 0,51 0, ,62 0,88 ΟΡΟΦΗ Α1 0 1,8 1 0, Α2 0 1,8 1 0, Α , ,95 Α , ,85 0,89 23

25 3.4.ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ. Το υλικό που έχουμε είναι ξύλο, ανοιγμένο κούφωμα, με διπλό υαλοπίνακα, χωρίς πιστοποίηση και έχει συντελεστή 2.5m 3 /(h.m) από πίνακα 3.23 του ΤΟΤΕΕ 1. Μονοκατοικία Α α=2.5*εμβαδό των ανοιγμάτων=2.5*41.6=104 m 3 /h Μονοκατοικία Β α=2.5* εμβαδό των ανοιγμάτων=2.5*41.6=104 m 3 /h Μονοκατοικία Γ α=2.5* εμβαδό των ανοιγμάτων=2.5*48.2=120,5 m 3 /h Μονοκατοικία Δ-Ε α=2.5* εμβαδό των ανοιγμάτων=2.5*99.2=248 m 3 /h 24

26 3.5.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Εμείς στην επιθεώριση που κάναμε είχαμε κουφώματα με ξύλινο πλαίσιο και από τον ΤΟΤΕΕ 1 πίνακα 3.26 περνούμε τους συντελεστές για πόρτα 9,8 m 3 /h/m 2 και για παράθυρο 12,5 m 3 /h/m 2. ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Α ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ (3,5+3,1+3,52+3,1+2,2)*12,5=192,75 m 3 /h ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ(ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΕΣ)(3,6+0,6)*9,8=41,16 m 3 /h ΣΥΝΟΛΟ=233,91 m 3 /h ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Β ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ (3,5+3,1+3,52+3,1+2,2)*9,8=192,75 m 3 /h ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ(ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΕΣ)(3,6+0,6)*12,5=41,16 m 3 /h ΣΥΝΟΛΟ=233,91 m 3 /h 25

27 ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Γ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ (2,2+3,96+4,4+3,96)*12,5=181,5 m 3 /h ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ(ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΕΣ) (1,4+0,6+1,8)*9,8=37,24 m 3 /h ΣΥΝΟΛΟ=218,74 m 3 /h ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Δ-Ε ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ (2,6+2,2+2,2+3,95+2,6+4,4+4,4)*12,5=214,375 m 3 /h ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ(ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΕΣ) (0,6+3,08+3,08+0,6+1,8+1,8)*9,8=107,408 m 3 /h ΣΥΝΟΛΟ=321,783 m 3 /h 26

28 3.6.Υπολογισμό της κατανάλωσης ζεστού νερού χρήσης. Από το πίνακα 2.5 του ΤΟΤΕΕ 1 παίρνουμε τον συντελεστή για το υπολογισμό του ζεστού νερού χρήσης που είναι 0,91m 3 /m 2 /έτος. Για τιν Μονοκατοικία Α. Το ισόγειο είναι 43,73 m 2 Η οροφή είναι 42,83 m 2 Σύνολο=86,56 m 2 86,56*0,91=78,77 m 3 / έτος. Για την Μονοκατοικία Β Το ισόγειο είναι 43,73 m 2 Η οροφή είναι 42,83 m 2 Σύνολο=86,56 m 2 86,56*0,91=78,77 m 3 / έτος. 27

29 Για την Μονοκατοικία Γ Το ισόγειο είναι 39,23 m 2 Η οροφή είναι 36,04 m 2 Σύνολο=75.27 m 2 75,27*0,91=68.49 m 3 / έτος Για την Μονοκατοικία Δ-Ε Το ισόγειο είναι 78.6 m 2 Η οροφή είναι m 2 Σύνολο= m 2 150,48*0,91= m 3 / έτος Η μέση ετήσια θερμοκρασία νερού δικτύου είναι 16,4 0 C διότι βρισκόμαστε στη ζώνη Γ. Η κάθε μονοκατοικία διαθέτει τοπικούς ηλεκτρικούς θερμάστρες ισχύος 4kw με σύστημα αποθήκευσης δεξαμενή. (βαθμός απόδοσης δεξαμενής 0,93 το οποίο αναφέρεται θεωρητικά μέσα στο ΤΟΤΕΕ 1). 28

30 3.7.ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Θέρμανση: Στο πρός επιθεώρηση κτίριο δεν υπάρχει σύστημα θέρμανσης για αυτό ένα θεωρητικό σύστημα θέρμανσης είναι με λέβητα πετρελαίου (βαθμού απόδοσης 0.935), με δίκτυο διανομής θερμού μέσου βαθμού απόδοσης 0.93, τερματικά (θερμαντικά σώματα) με βαθμό απόδοσης 0.95 και βοηθητικές μονάδες ( ειδικής ισχύος 5 W/m 2 για κατοικίες). Οι μήνες θέρμανσης είναι από Οκτώβριο έως Απρίλιο (καλυψη 100%). Ψύξη: Το σύστημα ψύξης που διαθέτουν οι μονοκατοικίες λειτουργεί με αντλία θερμότητας (ονομαστικός δείκτης αποδοτικότητας 3 για κατοικίες και μέσο μηνιαίο βαθμό κάλυψης της απαιτούμενης ψυκτικής ενέργειας ίσο με 0.5. Με δίκτυο διανομής απόδοσης 100%. Τερματικά απόδοσης 95% και βοηθητικές μονάδες ισχύος 5W/m 2 για κατοικίες). Οι μήνες ψύξης είναι από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο (καλυψη 50%). 29

31 4.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Α Εφαρμόζοντας τα αποτελέσματα μας στο πρόγραμμα του νέου κανονισμού (ΚΕΝΑΚ) μας δίνει τα εξής αποτελέσματα και την κατηγορία που ανήκει η μονοκατοικία που κάνουμε επιθεώρηση: Τελική Χρησή Κτήριο Αναφοράς Υπαρχών Κτήριο Θέρμανση ,3 Ψύξη 49,4 43,4 Ζεστού Νερού Χρήσης 41,9 111,9 Φωτισμός 0 0 Συνεισφορά Α.Π.Ε-ΣΙΘ 0 0 Σύνολο 192,2 274,7 Κατάταξη Δ 30

32 (ΓΙΑΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΕ ΠΟΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΟΙΚΕΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΩΝ ΚΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ). Τοποθετώντας έναν απλό επίπεδο ηλιακό συλλέκτη επιφάνειας περίπου 3 m 2 με κλίση 45 0 και προσανατολισμό Νότιο με χρήση την εξασφάλιση Ζεστού Νερού Χρήσης κατά τη θερινή περίοδο τα αποτελέσματα που παίρνουμε είναι: 31

33 Τελική Χρήση Κτήριο Αναφοράς Υπαρχών Κτήριο Θέρμανση ,3 Ψύξη 49,4 43,4 Ζεστού Νερού Χρήσης 41,9 44,4 Φωτισμός 0 0 Συνεισφορά Α.Π.Ε-ΣΙΘ 0 0 Σύνολο 192,2 207,1 Κατάταξη Γ 32

34 ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Β Εφαρμόζοντας τα αποτελέσματα μας στο πρόγραμμα του νέου κανονισμού (ΚΕΝΑΚ) μας δίνει τα εξής αποτελέσματα και την κατηγορία που ανήκει η μονοκατοικία που κάνουμε επιθεώρηση: Τελική Χρήση Κτήριο Αναφοράς Υπαρχών Κτήριο Θέρμανση 100,9 119,2 Ψύξη 49,4 43,6 Ζεστού Νερού Χρήσης 41,9 111,9 Φωτισμός 0 0 Συνεισφορά Α.Π.Ε-ΣΙΘ 0 0 Σύνολο 192,2 274,8 Κατάταξη Δ 33

35 Και πάλι τοποθετώντας έναν απλό επίπεδο ηλιακό συλλέκτη επιφάνειας περίπου 3 m 2 με κλίση 45 0 και προσανατολισμό Νότιο με χρήση την εξασφάλιση Ζεστού Νερού Χρήσης κατά τη θερινή περίοδο τα αποτελέσματα που παίρνουμε είναι: Τελική Χρήση Κτήριο Αναφοράς Υπαρχών Κτήριο Θέρμανση ,2 Ψύξη 49,4 43,6 Ζεστού Νερού Χρήσης 41,9 44,4 Φωτισμός 0 0 Συνεισφορά Α.Π.Ε-ΣΙΘ 0 0 Σύνολο 192,2 207,2 Κατάταξη Γ Τα αποτελέσματα των μονοκατοικιών Α-Β είναι σχεδόν ίδια, γιατί οι μονοκατοικίες αυτές έχουν το ίδιο κέλυφος,με ελάχιστη διαφορά που και αυτό οφείλεται στην σκίαση από μακρινά εμπόδια που στο ένα είναι ανατολικά και στο άλλο είναι δυτικά. 34

36 ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Γ Τελική Χρήση Κτήριο Αναφοράς Υπαρχών Κτήριο Θέρμανση ,7 Ψύξη 21,7 24,4 Ζεστού Νερού Χρήσης 41,5 38,7 Φωτισμός 0 0 Συνεισφορά Α.Π.Ε-ΣΙΘ 0 0 Σύνολο 186,3 269,6 Κατάταξη Δ Τοποθετώντας έναν απλό επίπεδο ηλιακό συλλέκτη επιφάνειας περίπου 3 m2 με κλίση 45 0 και προσανατολισμό Νότιο με χρήση την εξασφάλιση Ζεστού Νερού Χρήσης κατά τη θερινή περίοδο τα αποτελέσματα που παίρνουμε είναι: 35

37 Τελική Χρήση Κτήριο Αναφοράς Υπαρχών Κτήριο Θέρμανση ,5 Ψύξη 21,7 24,4 Ζεστού Νερού Χρήσης 41,5 38,7 Φωτισμός 0 0 Συνεισφορά Α.Π.Ε-ΣΙΘ 0 0 Σύνολο 186,3 197,5 Κατάταξη Γ 36

38 ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Δ-Ε Τελική Χρήση Κτήριο Αναφοράς Υπαρχών Κτήριο Θέρμανση 84 94,8 Ψύξη 19,4 21,9 Ζεστού Νερού Χρήσης 41,3 110,7 Φωτισμός 0 0 Συνεισφορά Α.Π.Ε-ΣΙΘ 0 0 Σύνολο 144,7 227,5 Κατάταξη Δ Τοποθετώντας έναν απλό επίπεδο ηλιακό συλλέκτη επιφάνειας περίπου 3 m 2 με κλίση 45 0 και προσανατολισμό Νότιο με χρήση την εξασφάλιση Ζεστού Νερού Χρήσης κατά τη θερινή περίοδο τα αποτελέσματα που παίρνουμε είναι: 37

39 Τελική Χρήση Κτήριο Αναφοράς Υπαρχών Κτήριο Θέρμανση 84 94,8 Ψύξη 19,4 21,9 Ζεστού Νερού Χρήσης 41,3 38,6 Φωτισμός 0 0 Συνεισφορά Α.Π.Ε-ΣΙΘ 0 0 Σύνολο 144,7 155,4 Κατάταξη Δ 38

40 5.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Περιορισμός στην έκδοση πιστοποιητικό ενεργειακής έκδοσης. Περιορισμός στη πηγές δεδομένων: Αρχιτεκτονικά σχέδια, Η/Μ σχέδια (αν είναι με το κανονισμό 1971 ίσος να βρείς θερμομόνωση), Φύλλο συντήρησης λέβητα, Φύλλο συντήρησης στο σύστημα κλιματισμού, Τιμολόγια ενεργειακά καταναλώσεων, Δελτία αποστολής ή τιμολόγια αγοράς υλικών, Έντυπο ενεργειακής επιθεώρησης λέβητα, Έντυπο ενεργειακής επιθεώρησης συστήματος θέρμανσης, Έντυπο ενεργειακής επιθεώρησης συστήματος κλιματισμού, Πληροφορία από ιδιοκτήτη/διαχειριστή. Στο προς επιθεώρηση κτίρια δεν υπάρχει σύστημα θέρμανσης. Το σύστημα ψύξης που διαθέτουν οι μονοκατοικίες λειτουργεί με αντλία θερμότητας (ονομαστικός δείκτης αποδοτικότητας 3 για κατοικίες και μέσο μηνιαίο βαθμό κάλυψης της απαιτούμενης ψυκτικής ενέργειας ίσο με 0.5. Με δίκτυο διανομής απόδοσης 100%. Τερματικά απόδοσης 95% και βοηθητικές μονάδες ισχύος 5W/m 2 για κατοικίες). 39

41 Επίσης για το ζεστό νερού χρήσης που είχαμε μεγάλες ανάγκες τοποθετήσαμε έναν ηλιακό θερμοσίφωνα οι οποία είναι 3 m 2 και έτσι μας καλύπτη τις ανάγκες μας για ζεστό νερό χρησής κατά την θερινή περίοδο για κάθε κατοικία, επίσης τοποθετόντας τον ηλιακό θερμοσίφωνα ανεβείκαμε και μια κατήγορια πρός τα επάνω διότι καλύθτηκαν η ανάγκες μας και έτσι μειώθηκαν που φένεται και στα αποτελεσματά μας. Στον πίνακα κατάταξης βλέπουμε για Φωτισμό και Συνεισφορά Α.Π.Ε- ΣΙΘ να είναι μηδεν(0) αυτό γιατί βάση του Κ.Εν.Α.Κ σε κτίρια κατοικίας δεν λαμβάνετε υπόψη, αυτό μόνο σε τριτογενή κτήρια λαμβάνετε υπόψη(π.χ. γραφεία). Οι κατοικίες που κάναμε επιθεώρηση αν είχαν θέρμανση-ψύξη η ενεργειακή τους κατάταξη θα ήτανε ακόμη καλύτερη, Παρόλο ο συντελεστής θερμοπερατότητας των αδιαφανών στοιχείων είναι ικανοποιητικός θα μπορούσε να ενισχυθεί η μόνωση τους με κατασκευή εσωτερικής μόνωσης,αλλαγή κουφωμάτων που να είχαν καλύτερη συντελεστή, Τέλος για να βρεθεί η κατηγορία σε ποία κατάταξη ανήκει παρατηρώντας τον τελευταίο πίνακα προκύπτει από τον λόγω του συνόλου του υπάρχων κτίριο πρός το σύνολο του κτιρίου αναφοράς και συγκρίνοντας βρίσκουμε την κατηγορία που ανήκει το υπό εξεταζόμενο κτίριο. 40

42 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΒΑΔΩΝ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Α ΙΣΟΓΕΙΟ Τοίχος 1 F1=19,3m 2 Ft=11,93m 2 Fm=7,4m 2 41

43 Τοίχος 2 F2=15,12 m 2 Ft=8,5 m 2 Fm=6,65 m 2 Τοίχος 3 F3=4,73m 2 Ft=0,85 m 2 Fm=1,67 m 2 Fa=2,2 m 2 42

44 Τοίχος 4 F4=6,3 m 2 Ft=4,5 m 2 Fm=1,8 m 2 Τοίχος 5 F5=19,3 m 2 Fa=0,6 m 2 Ft=11,32 m 2 Fm=7,3 m 2 43

45 Τοίχος 6 T6=11 m 2 Ft=3,1 m 2 Fm=4,4 m 2 Fa=3,52 m 2 Τοίχος 7 T7=4,73 m 2 Ft=3 m 2 Fm=1,7 m 2 44

46 Τοίχος 8 F8=10,5 m 2 Fa=3,1 m 2 Fm=1,6 m 2 Ft=5,7 m 2 45

47 ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Α ΟΡΟΦΟΣ Τοίχος 1 T1=19,2m 2 Fm=5,2 m 2 Ft=14 m 2 46

48 Τοίχος 2 F2=19,2 m 2 Fm=4,9 m 2 Ft=10,7 m 2 Fa=3,6 m 2 Τοίχος 3 F3=23,5 m 2 Fm=8,4 m 2 Ft=15,2 m 2 47

49 Τοίχος 4 F4=10,5 m 2 Ft=7,5 m 2 Fm=3,1 m 2 Fa=3,5 m 2 Τοίχος 5 F5=4,7 m 2 Ft=3,63 m 2 Fm=1,1 m 2 48

50 Τοίχος 6 F6=10,4 m 2 Ft=7,3 m 2 Fa=3,1 m 2 49

51 ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Β ΙΣΟΓΕΙΟ Τοίχος 1 F1=16,5 m 2 Ft=11 m 2 Fm=5,5 m 2 50

52 Τοίχος 2 F2=13 m 2 Ft=7,8 m 2 Fm=5,3 m 2 Τοίχος 3 F3=4,3 m 2 Ft=0,55 m 2 Fm=1,6 m 2 Fa=2,2 m 2 51

53 Τοίχος 4 F4=5,75 m 2 Ft=4,15 m 2 Fm=1,6 m 2 Τοίχος 5 F5=17,4 m 2 Ft=11 m 2 Fm=5 m 2 Fa=0,6 m 2 52

54 Τοίχος 6 F6=9,5 m 2 Ft=2,5 m 2 Fa=3,5 m 2 Fm=3,4 m 2 Τοίχος 7 F7=4,1 m 2 Ft=2,8 m 2 Fm=1,3 m 2 53

55 Τοίχος 8 F8=9 m 2 Fa=3 m 2 Fm=1,8 m 2 Ft=4,25 m 2 54

56 ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Β ΟΡΟΦΟΣ Τοίχος 1 F1=17,6 m 2 Ft=12,65 m 2 Fm=5 m 2 55

57 Τοίχος 2 F2=17,6 m 2 Fa=3,6 m 2 Ft=9,3 m 2 Fm=4,7 m 2 Τοίχος 3 F3=21,9 m 2 Ft=15,2 m 2 Fm=6,7 m 2 56

58 Τοίχος 4 F4=9,8 m 2 Ft=5,3 m 2 Fm=4,5 m 2 Fa=3,5 m 2 Τοίχος 5 F5=4,3 m 2 Ft=2,5 m 2 Fm=1,8 m 2 57

59 Τοίχος 6 F6=9,5 m 2 Fa=3,1 m 2 Fm=2,3 m 2 Ft=4,1 m 2 58

60 ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Γ ΙΣΟΓΕΙΟ Τοίχος 1 F1=26 m 2 Fm=8,2 m 2 Ft=17,85 m 2 Τοίχος 2 F2=15,2 m 2 Fa=3,6 m 2 Fm=3,4 m 2 Ft=8,2 m 2 59

61 Τοίχος 3 F3=17,3 m 2 Fa=0,6 m 2 Fm=45,73 m 2 Ft=10,95 m 2 Τοίχος 4 F4=3,95 m 2 Ft=3,1 m 2 Fm=0,85 m 2 60

62 Τοίχος 5 F5=8,8 m 2 Fm=1,9 m 2 Ft=4,3 m 2 Τοίχος 6 F6=11,2 m 2 Fm=3,6 m 2 Fa=3,95 m 2 Ft=6,65m 2 61

63 ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Γ ΟΡΟΦΟΣ Τοίχος 1 F1=21,9 m 2 Fm=5,82 m 2 Ft=16 m 2 62

64 Τοίχος 2 F2=14,4 m 2 Fm=5,2 m 2 Ft=7,5 m 2 Fa=1,8 m 2 Τοίχος 3 F3=21,9 m 2 Fm=5,8 m 2 Ft=16 m 2 63

65 Τοίχος 4 F4=14,4 m 2 Fm=2,5 m 2 Ft=7,5 m 2 Fa=4,4 m 2 64

66 ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Δ-Ε ΙΣΟΓΕΙΟ Τοίχος 1 F1=17,3 m 2 Fm=5,6 m 2 Ft=11,4 m 2 Fa=0,6 m 2 65

67 Τοίχος 2 F2=19,5 m 2 Fm=4,8 m 2 Ft=5,35 m 2 Fa=5,3 m 2 Τοίχος 3 F3=1,97 m 2 66

68 Τοίχος 4 F4=14,85 m 2 Fm=3,2 m 2 Ft=6,4 m 2 Fa=5,3 m 2 Τοίχος 5 F5=17,4 m 2 Fm=5,4 m 2 Ft=11,3 m 2 Fa=0,6 m 2 67

69 Τοίχος 6 F6=4 m 2 Fm=0,65 m 2 Ft=3,3 m 2 Τοίχος 7 F7=8,8 m 2 Fm=1,45 m 2 Ft=4,7 m 2 Fa=2,6 m 2 68

70 Τοίχος 8 T8=11,2 m 2 Fm=3,4 m 2 Ft=3,9 m 2 Fa=3,95 m 2 Τοίχος 9 F9=1,97 m 2 69

71 Τοίχος 10 F10=11,2 m 2 Fm=2,6 m 2 Ft=4,6 m 2 Fa=3,95 m 2 Τοίχος 11 F11=8,8 m 2 Fm=1,45 m 2 Ft=4,7 m 2 Fa=2,6 m 2 70

72 Τοίχος 12 F12=4 m 2 Fm=0,65 m 2 Ft=3,3 m 2 71

73 ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Δ-Ε ΟΡΟΦΟΣ Τοίχος 1 F1=23 m 2 Fm=2,9 m 2 Ft=20 m 2 72

74 Τοίχος 2 F2=15,5 m 2 Fm=2,4 m 2 Ft=11,25 m 2 Fa=1,8 m 2 Τοίχος 3 F3=1,97 m 2 73

75 Τοίχος 4 F4=14,85 m 2 Fm=1,6 m 2 Ft=11,5 m 2 Fa=1,8 m 2 Τοίχος 5 F5=23 m 2 Fm=2,95 m 2 Ft=20,1 m 2 74

76 Τοίχος 6 F6=15,15 m 2 Fm=1,75 m 2 Ft=9 Fa=4,4 Τοίχος 7 F7=2,1 m 2 Fm=0,25 m 2 Ft=1,88 m 2 75

77 Τοίχος 8 F8=15,15 m 2 Fm=1,75 m 2 Ft=9 Fa=4,4 76

78 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ) 77

79 78

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΓΙΟΛΤΑΣ ΤΖΟΥΝΕΙΤ, ΟΣΜΑΝ ΟΓΛΟΥ ΖΕΒΑΙΔΗΝ Επιβλέπων Καθηγητής: ΜΗΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΑΛΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Τεύχος αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. Μεσογείων 45, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 534 CIVILTECH A.E. Μελετητής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤIΡΙΩΝ - TEE KENAK

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤIΡΙΩΝ - TEE KENAK ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ «ΚΤΙΡΙΟ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ.» ΛΑΡΙΣΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤIΡΙΩΝ - TEE KENAK ΠΟΠΗ ΔΡΟΥΤΣΑ M.Sc. Φυσικός Περιβάλλοντος, Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Υπολογισμός Ενεργειακών Καταναλώσεων

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Υπολογισμός Ενεργειακών Καταναλώσεων ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Υπολογισμός Ενεργειακών Καταναλώσεων Εργοδότης Έργο Θέση : : : : ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΥΟ ΙΣΟΓΕΙΩΝ : ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ : : : Ημερομηνία : Μελετητές : : : Παρατηρήσεις : : 0 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Στ. Ψωμόπουλος

Κωνσταντίνος Στ. Ψωμόπουλος Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων Κωνσταντίνος Στ. Ψωμόπουλος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ/κος Η/Υ Επικ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά Νόμος 3661/2008 Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου 1 1. Γενικά Στοιχεία Χρήση κτιρίου Μικτή χρήση Έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας: Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής: Κατοικίες Γραφεία Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ - ΚΤΙΡΙΟ «Δ» Διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ Μελετητές: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Κεντρική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΜΥΡΣΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (Κ.Εν.Α.Κ.) Σπουδαστής Επιβλέπων Καθηγητής ΠΙΠΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΤΕΝΙΑΔΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ)

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) χωρίς θερμομόνωση με θερμομόνωση ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 Kcal = 4.186,8 J = 1,163 W*h 1 Kcal είναι η ποσότητα της θερμότητας που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Πολυκατοικία) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Απριλίου 2012 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc. Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων Τμήμα Κτιρίων ΚΑΠΕ Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & Φ/Β Επιβλέπων Καθηγητής: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά στοιχεία κτιρίου Στοιχεία ιδιοκτήτη. Στοιχεία Κτηρίου. Διεύθυνση. Όνομα. Χρήση στον άνω όροφο. Επώνυμο. Χρήση στον κάτω όροφο Τηλ.

Γενικά στοιχεία κτιρίου Στοιχεία ιδιοκτήτη. Στοιχεία Κτηρίου. Διεύθυνση. Όνομα. Χρήση στον άνω όροφο. Επώνυμο. Χρήση στον κάτω όροφο Τηλ. Γενικά στοιχεία κτιρίου Στοιχεία ιδιοκτήτη Στοιχεία Κτηρίου Όνομα Διεύθυνση Χρήση στον άνω όροφο Επώνυμο Χρήση στον κάτω όροφο Τηλ τκ Χρήση παράπλευρα ΑΦΜ ΚΑΕΚ Χρήση παράπλευρα αριστ. ΔΟY Διεύθυνση Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ)

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) χωρίς θερμομόνωση με θερμομόνωση ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 Kcal = 4.186,8 J = 1,163 W*h 1 Kcal είναι η ποσότητα της θερμότητας που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ NEOTEX AEBE, NEOROOF, SILATEX REFLECT και N-THERMON 9mm. Μάρτιος 2013 67/2013 1 Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Δρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Με βάση την εφαρμογή της οδηγίας του Νόμου 3661/2008

Διαβάστε περισσότερα

μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίων

μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίων μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίων Λάσκος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός, Α.Π.Θ. Δημήτρης Μαντάς, Μηχανολόγος Μηχανικός, Ε.Μ.Π.,., MSc Νόμος 3661/2008 : Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Δομήσιμων Υλών 5ου

Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Δομήσιμων Υλών 5ου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Δομήσιμων Υλών 5ου Αργυρίου Μαρία (ar15604) Ακαδ. Έτος 2016-2017 1 Σ ε λ ί δ α ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ)

Αναθεώρηση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) Τελευταίες εξελίξεις στον τομέα Εξοικονόμησης Ενέργειας Δευτέρα 10 & 11 Ιουλίου 2017, Αθήνα Αναθεώρηση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) Απόστολος Ευθυμιάδης Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχ., Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε

αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε. 20701-1 3 η Τεχνική Ημερίδα Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2017 Κωνσταντίνος Λάσκος, πιστοποιημένος Ενεργειακός

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Έργο: Τοποθέτηση μιας προκατασκευασμένης αίθουσας στο Δημοτικό Σχολείο Διαβατού και μιας προκατασκευασμένης αίθουσας στο Δημοτικό Σχολείο Κουλούρας. Δήμος Βέροιας 20 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ιστορικό κτιρίου Είναι ιδιοκτησία του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Καταστήματα) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Ελλάδα Κατερίνα Τσικαλουδάκη ρ πολιτικός µηχανικός, λέκτορας Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘ. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιστοποίηση της ενεργειακής συμπεριφοράς προκατασκευασμένων κτιρίων. Παράδειγμα εφαρμοσμένης έρευνας

Βελτιστοποίηση της ενεργειακής συμπεριφοράς προκατασκευασμένων κτιρίων. Παράδειγμα εφαρμοσμένης έρευνας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Βελτιστοποίηση της ενεργειακής συμπεριφοράς προκατασκευασμένων κτιρίων. Παράδειγμα εφαρμοσμένης έρευνας ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Επ. υπεύθυνη: Συνεργάτες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ TEE-KENAK

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ TEE-KENAK ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Μενέλαος Ξενάκης. Αρχιτέκτων Πανεπιστημίου Φλωρεντίας Msc University College of London Υπ. Διδάκτωρ Σχολής Πολ. Μηχ. Ε.Μ.Π.

Μενέλαος Ξενάκης. Αρχιτέκτων Πανεπιστημίου Φλωρεντίας Msc University College of London Υπ. Διδάκτωρ Σχολής Πολ. Μηχ. Ε.Μ.Π. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Μενέλαος Ξενάκης Αρχιτέκτων Πανεπιστημίου Φλωρεντίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδός Αριθμός : ΑΧΑΙΩΝ 135&ΑΝΘ.ΓΑΖΗ ΟΤ121 Υψόμετρο :

Οδός Αριθμός : ΑΧΑΙΩΝ 135&ΑΝΘ.ΓΑΖΗ ΟΤ121 Υψόμετρο : ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ Είδος Κτιρίου : ΚΑΤΟΙΚΙΑ Ιδιοκτησία : ΜΠΙΡΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Πόλη : Αθήνα Οδός Αριθμός : ΑΧΑΙΩΝ 135&ΑΝΘΓΑΖΗ ΟΤ121 Υψόμετρο : Ζώνη : Β Παρατηρήσεις : : -1- 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η μελέτη είναι σύμφωνη

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακό Συγκρότημα

Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακό Συγκρότημα ΔΠΜΣ: «Παραγωγή και Διαχείριση» Διαχείριση και Διοίκηση Έργων Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακό Συγκρότημα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια: Τεχνικές παρεμβάσεις και πράσινα επαγγέλματα στην πράξη Χαρίσιος Αχίλλας Βιώσιμη Ανάπτυξη

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια: Τεχνικές παρεμβάσεις και πράσινα επαγγέλματα στην πράξη Χαρίσιος Αχίλλας Βιώσιμη Ανάπτυξη Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια: Τεχνικές παρεμβάσεις και πράσινα επαγγέλματα στην πράξη Χαρίσιος Αχίλλας Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός Βιώσιμη Ανάπτυξη 1 Βιώσιμη Ανάπτυξη βιωσιμότητα: η πιθανότητα, η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Θέρμανσης σε κατοικία της Θεσσαλονίκης

Μελέτη Θέρμανσης σε κατοικία της Θεσσαλονίκης Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πτυχιακή Εργασία με Τίτλο: Μελέτη Θέρμανσης σε κατοικία της Θεσσαλονίκης Επιβλέπων καθηγητής:ασημακοπουλοσ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικές Οδηγίες 89/106/ΕΟΚ, 2010/31/ΕΕ και Δημόσιες Συμβάσεις - Προμήθειες

Κοινοτικές Οδηγίες 89/106/ΕΟΚ, 2010/31/ΕΕ και Δημόσιες Συμβάσεις - Προμήθειες Κοινοτικές Οδηγίες 89/106/ΕΟΚ, 2010/31/ΕΕ και Δημόσιες Συμβάσεις - Προμήθειες Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας ΚΑΠΕ Οδηγία 89/106/ΕΟΚ (CPD) [ΕΕΕΚ L 40 11/2/1989]

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Νοσοκομειακή Μονάδα

Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Νοσοκομειακή Μονάδα Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Νοσοκομειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

7. Κανονισμός Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

7. Κανονισμός Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 7. Κανονισμός Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Ημερίδα «Αειφόρος δόμηση και δομικά υλικά» Θεσσαλονίκη, 07.05.14 Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ. agis@eng.auth.gr Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ορόλος του κτιριακού κελύφους στο πλαίσιο του Κ.Εν.Α.Κ.

ορόλος του κτιριακού κελύφους στο πλαίσιο του Κ.Εν.Α.Κ. ορόλος του κτιριακού κελύφους στο πλαίσιο του Κ.Εν.Α.Κ. Κλειώ Αξαρλή, αρχιτέκτονας, αναπλ. καθηγήτρια, τμήμα Πολ. Μηχανικών ΑΠΘ Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων Κανονισμός για την ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και τηλεθερμάνσεις βιομάζας σε δημόσια κτίρια - το παράδειγμα του Λεχόβου

Εξοικονόμηση ενέργειας και τηλεθερμάνσεις βιομάζας σε δημόσια κτίρια - το παράδειγμα του Λεχόβου ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Διαθεσιμότητα & ποιότητα της βιομάζας για χρήση θέρμανσης στην ευρύτερη περιοχή. Εξοικονόμηση ενέργειας και τηλεθερμάνσεις βιομάζας σε δημόσια κτίρια - το παράδειγμα του Λεχόβου Ντώνας

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Συστήματα και Θερμική Προστασία Κελύφους Παθητικά ηλιακά συστήματα και τεχνικές φυσικού δροσισμού Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχανικός MSc Τμήμα Κτιρίων Κτίρια-ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ GreenS Green public procurement supporters for innovative and sustainable institutional change Υποστηρικτικές Δομές για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις για μία καινοτόμα θεσμική αλλαγή 1 ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ. Θεόφιλος Παγιάτης Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΠΟΒΑΣ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ. Θεόφιλος Παγιάτης Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΠΟΒΑΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Θεόφιλος Παγιάτης Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΠΟΒΑΣ ΣΤΟΧΟΣ Η δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας μέσω της αντικατάστασης των εξωτερικών κουφωμάτων. Η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας. Επιτροπή Συντονισμού για την Επικαιροποίηση της Εθνικής Νομοθεσίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων

Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας. Επιτροπή Συντονισμού για την Επικαιροποίηση της Εθνικής Νομοθεσίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων Αναθεώρηση του Υφιστάμενου Πλαισίου για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (Developments of the Hellenic Regulation on the Energy Performance of Buildings) ΠΟΠΗ ΔΡΟΥΤΣΑ pdroutsa@noa.gr Φυσικός Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων. Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων. Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΕΛΥΦΟΣ κηλιακηενεργεια Για την επιτυχή εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, η διαμόρφωση του κελύφους του κτηρίου πρέπει να είναι τέτοια,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΤΕΕ :

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΤΕΕ : ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΤΕΕ 20701-1: ΑΝΑΛΥΤΙΚΕς ΕΘΝΙΚΕς ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕς ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗς ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗς ΑΠΟΔΟΣΗς ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗς ΑΠΟΔΟΣΗς Δημήτρης Σαραφιανός Διπλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Οδηγίες για επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα Δημόσια κτήρια Αντικαταστήστε λαμπτήρες πυρακτώσεως με ενεργειακά αποδοτικούς Βελτιώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΠΡΑΞΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» B. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1 Ημερίδα ΣΜΗΒΕ Επεμβάσεις εξοικονομήσης ενέργειας σε κτίρια κατοικιών Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΑ. Άρθρο 1 Σκοπός

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΑ. Άρθρο 1 Σκοπός Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΑ Άρθρο 1 Σκοπός 1. Η απόφαση αυτή διαμορφώνει το πλαίσιο αρχών και καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες

Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες Ενημερωτική Ημερίδα Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ) Δημήτριος Αναστασέλος Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός jimanas@aix.meng.auth.gr Στάδια ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ) σε νεόδμητο ιδιωτικό κτίριο στην Ιεράπετρα Κρήτης, με βάση τον ΚΕΝΑΚ και με την χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ T.O.Τ.Ε.Ε : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ T.O.Τ.Ε.Ε : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ T.O.Τ.Ε.Ε. 20701-4 : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗ Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 1 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Το παράδειγμα του κτιρίου διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Κανονισμός Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική Κανονισμός Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Καθ. Ιωάννης Ψαρράς, Επ. Καθ. Χάρης Δούκας Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Γρ. 0.2.7.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ. Η κατασκευαστική φάση ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2009 Πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων το 2010

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ. Η κατασκευαστική φάση ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2009 Πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων το 2010 Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου Διοίκησης ΚΑΠΕ Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Αποτελέσματα. Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχ/κός, MSc Δ/νση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Βίκυ Σαγιά Αρχιτέκτων, MSc Δ/νση Αναπτυξιακών

Διαβάστε περισσότερα

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου Η εξέλιξη της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια πως ξεκίνησε... Η ανθρώπινη κατοικία ήταν πάντα απόλυτα προσαρμοσμένη στις τοπικές κλιματικές συνθήκες (προστασία & θερμική άνεση - παραδοσιακή αρχιτεκτονική)

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τοµέα

Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τοµέα Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τοµέα Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµικών τίθεται σε ισχύ ο Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

11. Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Νοσοκομειακή Μονάδα

11. Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Νοσοκομειακή Μονάδα ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 11. Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Νοσοκομειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Γρ.. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Συνέδριο ΤΕΕ Ενέργεια: Σημερινή εικόνα - Σχεδιασμός - Προοπτικές ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΠΕΑ στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων

Ο ρόλος των ΠΕΑ στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων Ο ρόλος των ΠΕΑ στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Οι δράσεις του έργου Request2Acrtion ΟΕΒ -13 Ιουνίου2017 Νίκος Χατζηνικολάου Απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc.

Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Π.Σ.Δ.Μ.Η., Οκτώβριος 2011 Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Λογισμικό ΤΕΕ - ΚΕΝΑΚ Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Πού χρησιμοποιείται ; ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χώρα, Πόλη Ελλάδα, Αρχάνες Μελέτη περίπτωσης Όνομα Δήμου: Αρχανών κτιρίου: Όνομα σχολείου: 2 Δημοτικό Σχολείο Αρχανών Το κλίμα στις Αρχάνες έχει εκτεταμένες περιόδους ηλιοφάνειας, Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Το έργο We Qualify έχει ως στόχο να βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα της Κύπρου με την εκπαίδευση ατόμων στην τοποθέτηση κουφωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Κατερίνα Τσικαλουδάκη Δρ πολιτικός μηχανικός, επίκουρη καθηγήτρια Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Ενεργειακό ισοζύγιο s

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Κατερίνα Τσικαλουδάκη*, Θεόδωρος Θεοδοσίου *Δρ πολ. μηχ., επίκουρη καθηγήτρια, katgt@civil.auth.gr Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της θερμομονωτικής προστασίας στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Ο ρόλος της θερμομονωτικής προστασίας στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Ο ρόλος της θερμομονωτικής προστασίας στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Κατερίνα Τσικαλουδάκη Δρ πολιτικός μηχανικός, επίκουρη καθηγήτρια Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός της μελέτης Παρουσίαση της μελέτης A. Έλεγχος για «απλά» κτίρια από τοιχοποιία B. Στατική επίλυση φέρουσας τοιχοποιίας C. Στατική

Διαβάστε περισσότερα

15. Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Δημοτικό Κτίριο

15. Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Δημοτικό Κτίριο Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 15. Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Δημοτικό Κτίριο Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική σκοπιμότητα θερμικής προστασίας κτιρίου

Οικονομοτεχνική σκοπιμότητα θερμικής προστασίας κτιρίου ΕΤΕΚ, Λευκωσία, 16.05.2013 Θερμομόνωση κτιρίων, θερμομονωτικά υλικά, τεχνικές και εισαγωγή στις στρατηγικές παθητικού σχεδιασμού Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. agis@eng.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΑΘΗΝΑ 2225 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Τ.Ε.Ε. ENVIRONMENT & ENERGY IN SHIPS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Πιστοποίησης Ενεργειακής Απόδοσης Υφιστάμενων Κατοικιών

Οδηγός Πιστοποίησης Ενεργειακής Απόδοσης Υφιστάμενων Κατοικιών ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Υ π ο υ ρ γ ε ίο Ε μ π ο ρ ί ο υ, Β ι ο μ η χ α ν ί α ς κ α ι Τ ο υ ρ ι σμ ο ύ Οδηγός Πιστοποίησης Ενεργειακής Απόδοσης Υφιστάμενων Κατοικιών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 Οδηγός Πιστοποίησης Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

(W/m 2 K) 0.75 0.85 2.0

(W/m 2 K) 0.75 0.85 2.0 Ενεργειακή Αϖόδοση Κτιρίων και Νοµικό Πλαίσιο Οδηγίες 2002/91/ΕΚ και 2010/31/ΕΚ και ϖρακτική εφαρµογή στην Κύϖρο Σεµινάριο ΕΤΕΚ µε θέµα «Ενεργειακή Αναβάθµιση Κτιρίων στην Κύπρο» 2 Μαρτίου 2013 Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΕΝΟΣ ΟΡΟΦΟΥ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΕΝΟΣ ΟΡΟΦΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΕΝΟΣ ΟΡΟΦΟΥ Αποτελεί ένα αρχικό μέρος του υπολογισμού * του υπολογισμού μιας πλήρους πρόσοψης (τοιχώματα + θερμογέφυρες) * του υπολογισμού όλων των προσόψεων (τοιχώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΚ4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα εργασίας θεματικής ενότητας ΔΚ4: Αραβαντινός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Διαχείριση ενέργειας στα κτίρια Εισαγωγή στον ΚΕΝΑΚ Ασκήσεις Αξιολόγησης Α περιόδου Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Διαχείριση ενέργειας στα κτίρια Εισαγωγή στον ΚΕΝΑΚ Ασκήσεις Αξιολόγησης Α περιόδου Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Διαχείριση ενέργειας στα κτίρια Εισαγωγή στον ΚΕΝΑΚ Ασκήσεις Αξιολόγησης Α περιόδου Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής ΜΕΡΟΣ 1: 4 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο φυσικός φωτισµός αποτελεί την τεχνική κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Βοήθημα προς Οικοδομικές Αρχές Εφαρμογή των περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμων, Κανονισμών και Διαταγμάτων.

Βοήθημα προς Οικοδομικές Αρχές Εφαρμογή των περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμων, Κανονισμών και Διαταγμάτων. Βοήθημα προς Οικοδομικές Αρχές Εφαρμογή των περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμων, Κανονισμών και Διαταγμάτων. Ιανουάριος 2010 Υπηρεσία Ενέργειας Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Παρουσιάζονται βασικές παράμετροι γύρω από: ΤΟ ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ & ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΑ ΕΙΔΗ ΣΚΙΑΣΗΣ & ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ. ADAPT/FCALC-Win Μελέτη Θερµοµόνωσης. Είδος Κτιρίου : ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιδιοκτησία : ΕΗ ΑΕ- ΝΕΜ. Οδός Αριθµός : Υψόµετρο :

ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ. ADAPT/FCALC-Win Μελέτη Θερµοµόνωσης. Είδος Κτιρίου : ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιδιοκτησία : ΕΗ ΑΕ- ΝΕΜ. Οδός Αριθµός : Υψόµετρο : ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ : Είδος Κτιρίου : ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιδιοκτησία : ΕΗ ΑΕ- ΝΕΜ Πόλη : ΛΑΓΚΑ ΑΣ Οδός Αριθµός : Υψόµετρο : Ζώνη : Γ Παρατηρήσεις : ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ -1- 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η µελέτη είναι σύµφωνη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης. Ενεργειακή Μελέτη Μονοκατοικίας

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης. Ενεργειακή Μελέτη Μονοκατοικίας Μελέτη ενεργειακής απόδοσης Έργο: Διεύθυνση: Μελετητής: Ενεργειακή Μελέτη Μονοκατοικίας Φίλυρο Θεσσαλονίκης Νικόλαος Σπένδας Οκτώβριος 2011 1 Περιεχόμενα: 1. Μελέτη ενεργειακής απόδοσης... σελ.3 2. Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ MONOSTOP THERMO ΚΑΙ MONOSTOP THERMO ROOF ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BERLING ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Ιούλιος 2015 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική αφορά στο σχεδιασμό κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών-υπαίθριων) με βάση το τοπικό κλίμα, με σκοπό την εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

*Τρόποι αντιμετώπισης ακραίων καιρικών συνθηκών.

*Τρόποι αντιμετώπισης ακραίων καιρικών συνθηκών. *Εξοικονόμηση ενέργειας στα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού στις κατοικίες. *Τρόποι αντιμετώπισης ακραίων καιρικών συνθηκών. ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΘΕΟΔΟΣΟΥΔΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Άριστα μονωμένο θερμική ανάγκη 50W/m2 Μη

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιολόγηση και Προτάσεις για βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων: Η περίπτωση του Γυμνασίου Κουνουπιδιανών.

Ενεργειακή Αξιολόγηση και Προτάσεις για βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων: Η περίπτωση του Γυμνασίου Κουνουπιδιανών. Ενεργειακή Αξιολόγηση και Προτάσεις για βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων: Η περίπτωση του Γυμνασίου Κουνουπιδιανών. Βρεττός Γεράσιμος Επιβλέπων: Παπαευθυμίου Σπυρίδων Χανιά, Σεπτέμβριος 2014 1

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ & ΚΛΙΜΑ Μήκος Πλάτος 23.55 38.01 Ύψος 153 m Μέση θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος (ετήσια) E N 18,7 C Ιανουάριος 9,4 C Ιούλιος 28,7 C Βαθµοηµέρες

Διαβάστε περισσότερα