ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. θεωρητική θετική τεχνολογική

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. θεωρητική θετική τεχνολογική"

Transcript

1

2 1) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη Κατ/νση Β ΛΥΚΕΙΟΥ θεωρητική θετική τεχνολογική Αρχαία Αρχές Φιλοσοφίας ή Πολιτική &Δίκαιο Λατινικά Μαθηματικά Φυσική Χημεία Μαθηματικά Φυσική Τεχνολογία επικοινωνιών Ι. Τεχνολογίας & παραγωγής ΙΙ. Πληροφορικής & υπηρεσιών Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αρχαία Λατινικά Ιστορία Νεοελληνική λογοτεχνία Μαθηματικά Φυσική Χημεία Βιολογία Μαθηματικά Φυσική Χημεία- Βιοχημεία Ηλεκτρολογία Μαθηματικά Φυσική Αν.Εφ. Πρ. Περ. Αρ.Οργ.Διοικ.Επ & υπηρεσιών

3 Τα μαθήματα της Γ Λυκείου στα οποία εξετάζεται ο υποψήφιος στις πανελλαδικές εξετάσεις A) Υποχρεωτικά 1) Στα 4 μαθήματα της κατεύθυνσης 2) Στη Νεοελληνική γλώσσα γενικής παιδείας 3) Σε ένα από τα παρακάτω μαθήματα γενικής παιδείας που επιλέγει με δήλωσή του Μαθηματικά και στοιχεία Στατιστικής ή Ιστορία, ή Βιολογία, ή Φυσική B) Στο μάθημα επιλογής Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, εφόσον επιθυμεί να δηλώσει σχολές του 5 ου Επιστημονικού πεδίου. Τότε όμως επιλέγει υποχρεωτικά ως μάθημα γενικής παιδείας, στο οποίο θα εξεταστεί πανελλαδικά, τα Μαθηματικά και στοιχεία Στατιστικής. Γ) Σε ένα ή περισσότερα Ειδικά μαθήματα, εφόσον η σχολή στην οποία επιθυμεί να εισαχθεί το απαιτεί.

4 Η συνολική βαθμολογία του υποψηφίου (σύνολο μορίων) εξαρτάται από το: Γενικό βαθμό πρόσβασης Χ 8 Βαθμό πρόσβασης του πρώτου μαθήματος αυξημένης βαρύτητας Χ 1,3 ή του πρώτου μαθήματος αντικατάστασης Χ 0,9 Βαθμό πρόσβασης του δευτέρου μαθήματος αυξημένης βαρύτητας Χ 0,7 ή του δευτέρου μαθήματος αντικατάστασης Χ 0,4 Βαθμό ειδικού μαθήματος Χ 2 ή Χ 1 κατά περίπτωση

5 Βαθμός πρόσβασης ( Β.Π.) Για κάθε μάθημα που εξετάζεται πανελλαδικά υπολογίζεται ο Β.Π. ως εξής: Β.Π.= (Προφορικός βαθμός Χ 0,3)+(Γραπτός βαθμός Χ 0,7) Προφορικός βαθμός είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο τετραμήνων. Ο προφορικός βαθμός δεν μπορεί να διαφέρει από το γραπτό βαθμό περισσότερο από δύο μονάδες. Αν αυτό συμβαίνει,τότε ο προφορικός βαθμός προσαρμόζεται κατάλληλα. Γραπτός βαθμός Προφορικός Βαθμός Προσαρμογή προφορικού βαθμού Βαθμός πρόσβασης Β.Π.= ( 17 Χ 0,3 ) + ( 15 Χ 0,7 ) = 15, Β.Π.= ( 16 Χ 0,3 ) + ( 18 Χ 0,7 ) = 17, Β.Π.= ( 18 Χ 0,3 ) + ( 17 Χ 0,7 ) = 17,3

6 Γενικός βαθμός πρόσβασης (Γ.Β.Π) Γ.Β.Π. είναι ο μέσος όρος των Β.Π όλων των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων (υποχρεωτικών κατ/νσης, Γ.Π. και επιλογής), στα οποία εξετάστηκε ο υποψήφιος. Ο Γ.Β.Π στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο Αν ο υποψήφιος εξετάστηκε πανελλαδικά στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, τότε ο βαθμός πρόσβασης του μαθήματος αυτού συνυπολογίζεται για το Γ.Β.Π. ανεξάρτητα από το αν ο υποψήφιος δηλώσει σχολές του 5 ου Επιστημονικού πεδίου ή όχι. Αν ο υποψήφιος δηλώσει ότι θα εξεταστεί πανελλαδικά στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και δεν προσέλθει στην εξέταση, θα βαθμολογηθεί με 0 στο μάθημα αυτό.

7 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Ι. Ανθρωπιστικών, Νομικών, Κοινωνικών Σπουδών ΙΙ. Θετικών Επιστημών ΙΙΙ. Επιστημών Υγείας ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜ. ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ* (Β.Π.1 ου Χ 1,3 και Β.Π.2 ου Χ 0,7) 1) Αρχαία Ελληνικά (θεωρητικής Κατ/νσης) 2) Ιστορία (θεωρητικής Κατ/νσης) 1) Μαθηματικά (θετικής Τεχ/κής κατ/νσης) 2) Φυσική (θετικής Τεχ/κής κατ/νσης) 1) Βιολογία (θετικής κατ/νσης) 2) Χημεία (θετικής κατ/νσης) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ** (Β.Π.1 ου Χ 0,9 και Β.Π.2 ου Χ 0,4) 1) Νεοελληνική γλώσσα ( Γ.Π) 2) Ιστορία ( Γ.Π) 1) Μαθηματικά και στοιχεία Στατιστικής (Γ.Π) 2) Νεοελληνική γλώσσα ( Γ.Π) 1) Βιολογία (Γ.Π) 2) Νεοελληνική γλώσσα ( Γ.Π) ΙV. Τεχνολογικών Επιστημών 1) Μαθηματικά (θετικής Τεχ/κής κατ/νσης) 2) Φυσική (θετικής Τεχ/κής κατ/νσης) 1) Μαθηματικά και στοιχεία Στατιστικής (Γ.Π) 2) Νεοελληνική γλώσσα ( Γ.Π) V. Επιστημών Οικονομίας & Διοίκησης 1) Αρχές Οικον. Θεωρίας (Επιλογής για όλες τις κατ/νσεις) 2) Μαθηματικά και στοιχεία Στατιστικής (Γ.Π) Δεν προβλέπονται ***ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΧΟΛΩΝ ΑΠΟ ΔΥΟ ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ***

8 Ειδικά μαθήματα Τμήματα φιλολογιών ξένων γλωσσών, μετάφρασης και διερμηνείας του Ιονίου Παν/μιου, ειδίκευσης και διερμηνείας του τμήματος ξένων γλωσσών του Ιονίου Παν/μιου,ειδίκευσης ισπανικής γλώσσας του τμήματος ξένων γλωσσών Για τα τμήματα που απαιτείται σχέδιο γραμμικό και ελεύθερο ή αρμονία και υπαγόρευση μουσικού κειμένου Βαθμός Ειδικού μαθήματος Χ 2 Βαθμός Ειδικού μαθήματος Χ 2 Σχέδιο για το τμήμα πλαστικών Τεχνών και Επιστήμων της τέχνης Βαθμός Ειδικού μαθήματος Χ 1 Λοιπά τμήματα που απαιτείται ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας (ΜΜΕ ναυτιλιακών σπουδών κλπ) Βαθμός Ειδικού μαθήματος Χ 1 Αθλητικές δοκιμασίες ΤΕΦΑΑ Βαθμός αθλ. Δοκιμασιών Χ 2

9 Υπολογισμός μορίων Α) χωρίς ειδικό μάθημα (Γ.Β.Π) Χ 8 + (Β.Π.1 ου ΜΑΘ. ΑΥΞ ΒΑΡ ) Χ 1,3 Χ (Β.Π.2 ου ΜΑΘ. ΑΥΞ ΒΑΡ) Χ 0,7 Αν ο υποψήφιος δηλώσει επιστημονικό πεδίο όπου ως μαθήματα αυξημένης βαρύτητας λαμβάνονται υπόψη τα μαθήματα αντικατάστασης τότε ισχύει: (Γ.Β.Π) Χ 8 + (Β.Π.1 ου ΜΑΘ. αντικατάστασης ΑΥΞ ΒΑΡ ) Χ 0,9 Χ (Β.Π.2 ου ΜΑΘ. αντικατάστασης ΑΥΞ ΒΑΡ) Χ 0,4

10 Υπολογισμός μορίων Β) για τις σχολές με ειδικό μάθημα Για τις σχολές στις οποίες απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, το σύνολο των μορίων που προκύπτει από τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα προσαυξάνεται με τον αριθμό των μορίων που υπολογίζονται ως έξης: Βαθμός ειδικού μαθήματος Χ 2 Χ 100 Βαθμός ειδικού μαθήματος Χ 1 Χ 100 κατά περίπτωση Αν για ένα τμήμα ή σχολή απαιτείται εξέταση σε περισσότερα από ένα ειδικά μαθήματα, ως βαθμός ειδικού μαθήματος λαμβάνεται ο μέσος όρος των βαθμών όλων των ειδικών μαθημάτων στα οποία εξετάστηκε ο υποψήφιος. Ο υποψήφιος πρέπει να λάβει βαθμολογία τουλάχιστον 10 (με άριστα το 20) σε κάθε ειδικό μάθημα στο οποίο εξετάζεται. ή

11 Υπολογισμός μορίων Γ) για τα ΤΕΦΑΑ Για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ απαιτείται υγειονομική εξέταση (παθολογική, οφθαλμολογική, καρδιολογική εξέταση και ακτινογραφία Θώρακα) και πρακτική αθλητική δοκιμασία σε 3 από τα παρακάτω 4 αγωνίσματα: Άντρες : Δρόμος 400m, Άλμα εις μήκος, Σφαιροβολία 6Κg, Κολύμβηση 50m. Γυναίκες: Δρόμος 200μ, Άλμα εις μήκος, Σφαιροβολία 4Kg, Κολύμβηση 50m. Ο μέσος όρος βαθμολογίας των τριών αγωνισμάτων είναι ο βαθμός αθλητικών δοκιμασιών. Το σύνολο των μορίων που προκύπτει από τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα προσαυξάνεται με τον αριθμό των μορίων που υπολογίζονται ως έξης: Βαθμός Αθλητικών δοκιμασιών Χ 2 Χ 100

12 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ-ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ( με ειδικό μάθημα η μέγιστη βαθμολογία προσαυξάνεται κατά 4000 μόρια, όταν ο συντελεστής είναι 2 ή κατά 2000 μόρια όταν ο συντελεστής είναι 1 ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1ο 1. Αρχαία Ελληνικά* 1,3 1. Μαθηματικά 1. Μαθηματικά 1. Μαθηματικά ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 2. Ιστορία* 0,7 2. Φυσική 2. Φυσική 2. Φυσική 3. Νεοελ. Λογοτεχνία 3. Χημεία 3. Ανάπτυξη Εφαρμογών Πρ. Περ. 3. Χημεία- Βιοχημεία 4. Λατινικά 4. Βιολογία 4. Αρ. Οργ. Διοίκ. Επιχειρήσεων 4. Ηλεκτρολογία Γλώσσα (Γ.Π.) Γλώσσα** (Γ.Π.) 0,9 Γλώσσα** (Γ.Π.) 0,9 Γλώσσα** (Γ.Π.) 0,9 Μεγιστη βαθμολογια 6. Ελεύθερη Επιλογή (Γ.Π.) 6. Νεωτ. Ελλ. Ιστορία** (Γ.Π.) 0,4 6. Νεωτ. Ελλ. Ιστορία** (Γ.Π.) 0,4 6. Νεωτ. Ελλ. Ιστορία** (Γ.Π.) 0, μορια μορια μορια μορια

13 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ-ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ( με ειδικό μάθημα η μέγιστη βαθμολογία προσαυξάνεται κατά 4000 μόρια, όταν ο συντελεστής είναι 2 ή κατά 2000 μόρια,όταν ο συντελεστής είναι 1 ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚO ΠΕΔΙO ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2ο 1. Αρχαία Ελληνικά 1. Μαθηματικά* 1,3 1. Μαθηματικά* 1,3 1. Μαθηματικά* 1,3 2. Ιστορία 2. Φυσική* 0,7 2. Φυσική* 0,7 2. Φυσική* 0,7 ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 3. Νεοελ. Λογοτεχνία 3. Χημεία 3. Ανάπτυξη Εφαρμογών Πρ. Περ. 3. Χημεία- Βιοχημεία 4. Λατινικά 4. Βιολογία 4. Αρ. Οργ. Διοίκ. Επιχειρήσεων 4. Ηλεκτρολογία 5. Μαθ/κά- Στατιστική** (Γ.Π.) 0,9 Γλώσσα (Γ.Π.) Γλώσσα (Γ.Π.) Γλώσσα (Γ.Π.) Μεγιστη βαθμολογια 6. Νεοελ. Γλώσσα** (Γ.Π.) 0,4 6. Ελεύθερη επιλογή (Γ.Π.) 6. Ελεύθερη επιλογή (Γ.Π.) 6. Ελεύθερη Επιλογή μορια μορια μορια μορια

14 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ-ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ( με ειδικό μάθημα η μέγιστη βαθμολογία προσαυξάνεται κατά 4000 μόρια, όταν ο συντελεστής είναι 2 ή κατά 2000 μόρια,όταν ο συντελεστής είναι 1 ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚO ΠΕΔΙO ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 3ο 1. Αρχαία Ελληνικά 1. Μαθηματικά 1. Μαθηματικά 1. Μαθηματικά ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 2. Ιστορία 2. Φυσική 2. Φυσική 2. Φυσική 3. Νεοελ. Λογοτεχνία 3. Βιολογία* 1,3 3. Ανάπτυξη Εφαρμογών Πρ. Περ. 3. Χημεία- Βιοχημεία 4. Λατινικά 4. Χημεία* 0,7 4. Αρ. Οργ. Διοίκ. Επιχειρήσεων 4. Ηλεκτρολογία 5. Βιολογία** (Γ.Π.) 0,9 Γλώσσα (Γ.Π.) 5. Βιολογία** (Γ.Π.) 0,9 5. Βιολογία** (Γ.Π.) 0,9 Μεγιστη βαθμολογια 6. Νεοελ. Γλώσσα** (Γ.Π.) 0,4 6. Ελεύθερη επιλογή (Γ.Π.) 6. Νεοελ. Γλώσσα** (Γ.Π.) 0,4 6. Νεοελ. Γλώσσα** (Γ.Π.) 0, μορια μορια μορια μορια

15 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ-ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ( με ειδικό μάθημα η μέγιστη βαθμολογία προσαυξάνεται κατά 4000 μόρια, όταν ο συντελεστής είναι 2 ή κατά 2000 μόρια, όταν ο συντελεστής είναι 1 ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚO ΠΕΔΙO ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 4ο 1. Αρχαία Ελληνικά 1. Μαθηματικά* 1,3 1. Μαθηματικά* 1,3 1. Μαθηματικά* 1,3 2. Ιστορία 2. Φυσική* 0,7 2. Φυσική* 0,7 2. Φυσική* 0,7 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 3. Νεοελ. Λογοτεχνία 3. Βιολογία 3. Ανάπτυξη Εφαρμογών Πρ. Περ. 3. Χημεία- Βιοχημεία 4. Λατινικά 4. Χημεία 5. Μαθ/κά- Στατιστική** (Γ.Π.) 0,9 Γλώσσα (Γ.Π.) 4. Αρ. Οργ. Διοίκ. Επιχειρήσεων Γλώσσα (Γ.Π.) 4. Ηλεκτρολογία Γλώσσα (Γ.Π.) Μεγιστη βαθμολογια 6. Νεοελ. Γλώσσα** (Γ.Π.) 0,4 6. Ελεύθερη επιλογή (Γ.Π.) 6. Ελεύθερη επιλογή (Γ.Π.) 6. Ελεύθερη επιλογή (Γ.Π.) μορια μορια μορια μορια

16 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ-ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ( με ειδικό μάθημα η μέγιστη βαθμολογία προσαυξάνεται κατά 4000 μόρια, όταν ο συντελεστής είναι 2 ή κατά 2000 μόρια, όταν ο συντελεστής είναι 1 ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚO ΠΕΔΙO ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 5ο 1. Αρχαία Ελληνικά 1. Μαθηματικά 1. Μαθηματικά 1. Μαθηματικά 2. Ιστορία 2. Φυσική 2. Φυσική 2. Φυσική 3. Νεοελ. Λογοτεχνία 3. Χημεία 3. Ανάπτυξη Εφαρμογών Πρ. Περ. 3. Χημεία- Βιοχημεία ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 4. Λατινικά 4. Βιολογία Γλώσσα (Γ.Π.) Γλώσσα (Γ.Π.) 4. Αρ. Οργ. Διοίκ. Επιχειρήσεων Γλώσσα (Γ.Π.) 4. Ηλεκτρολογία Γλώσσα (Γ.Π.) 6. Μαθ/κά- Στατιστική* (Γ.Π.) 0,7 6. Μαθ/κά- Στατιστική* (Γ.Π.) 0,7 6. Μαθ/κά- Στατιστική* (Γ.Π.) 0,7 6. Μαθ/κά- Στατιστική* (Γ.Π.) 0,7 Μεγιστη βαθμολογια 7. Αρχ. Οικ. Θεωρίας* (Ε) 1,3 7. Αρχ. Οικ. Θεωρίας* (Ε) 1,3 7. Αρχ. Οικ. Θεωρίας* (Ε) 1,3 7. Αρχ. Οικ. Θεωρίας* (Ε) 1, μορια μορια μορια μορια

17 ΑΕΝ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ Για τις σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού απαιτούνται μόνο υγειονομικές εξετάσεις. Πληροφ. Για τις στρατιωτικές Σχολές και τις Σχολές Αστυνομικής Ακαδημίας απαιτούνται προκαταρκτικές εξετάσεις (Υγειονομικές, αθλητικές, ψυχομετρικές). Κάθε χρόνο εκδίδονται σχετικές προκηρύξεις.

18 Πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για την εισαγωγή σε στρατιωτική σχολή και από τους παρακάτω συνδέσμους: ΓΕΕΘΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ), ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΤΥΑ), ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (ΣΥΔ) ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ) ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ (ΣΜΥ) ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ) Και για τις σχολές Αστυνομίας στην ιστοσελίδα

19 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Το μηχανογραφικό δελτίο συμπληρώνεται από τον υποψήφιο ηλεκτρονικά. Σε αυτό ο υποψήφιος μπορεί να βρει σημαντικές οδηγίες για τις σχολές που απαιτούν εξέταση σε ειδικά μαθήματα, αλλά και να δει ποιες σχολές περιέχονται σε κάθε επιστημονικό πεδίο. Το μηχανογραφικό δελτίο αλλά και άλλες σημαντικές πληροφορίες μπορείς να τις δει στη διεύθυνση Τέλος, πληροφορίες για τα ειδικά μαθήματα καθώς και ο τρόπος εξέτασής τους περιέχονται στα ΦΕΚ 5318Β-10/12/2002, 493Β-18/3/2009 και 1280Β-11/4/2012.

20 ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Οι υποψήφιοι που ανήκουν στις ειδικές περιπτώσεις των πολυτέκνων, των τριτέκνων, και των κοινωνικών κριτηρίων, διεκδικούν όλες τις θέσεις εισακτέων, όπως όλοι οι υποψήφιοι, αλλά διεκδικούν και επιπλέον θέσεις επί του αριθμού εισακτέων, χωρίς ηλικιακά όρια, εισοδηματικά κριτήρια και γεωγραφικούς περιορισμούς. Οι ειδικές περιπτώσεις υποψηφίων ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3966/ 2011 (ΦΕΚ. Α 118), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α ). ***ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ*** Κάθε υποψήφιος οφείλει να αναζητά επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, να παρακολουθεί τις ανακοινώσεις του σχολείου του και να ενημερώνεται για τυχόν τροποποιήσεις των σχετικών διατάξεων ***********

21 Παραδείγματα υπολογισμού μορίων Υπολογισμός Μορίων Υποψηφίου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2012 Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου: Διάλεξε το μάθημα Γενικής Παιδείας Μαθηματικά Α Τετρ. Β Τετρ. Μέσος Όρος Διόρθωση Βαθμός Γραπτά Προφορικών Προφορ. Μαθήματος Θ Ε Ω Ρ Η Τ Ι Κ Η 1. Μαθήματα Κατεύθυνσης Αρχαία Ελληνικά Ιστορία Λατινικά Νεοελληνική Λογοτεχνια 2. Μαθήματα Γενικής Παιδείας Νεοελληνική Γλώσσα Μαθηματικά ,0 16,0 18,0 16, ,5 18,0-18, ,0 19,0-19, ,0 17,0 19,0 17, ,0 16,0 18,0 16, ,0 17,0 15,0 16,4 3. Επιλογής Αρχές Οικ. Θεωρίας Βαθμός Πρόσβασης 17,40 Πεδίο Ανθρωπιστικές Επιστήμες Πεδίο Θετικές Επιστήμες ΜΟΡΙΑ Πεδίο 3 - Επιστήμες Υγείας Πεδίο Τεχνολογικές Επιστήμες Πεδίο 5 - Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης

22 Παραδείγματα υπολογισμού μορίων Υπολογισμός Μορίων Υποψηφίου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2012 Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου: Διάλεξε το μάθημα Γενικής Παιδείας Ιστορία Α Τετρ. Β Τετρ. Μέσος Όρος Διόρθωση Βαθμός Γραπτά Προφορικών Προφορ. Μαθήματος Θ Ε Ω Ρ Η Τ Ι Κ Η 1. Μαθήματα Κατεύθυνσης Αρχαία Ελληνικά Ιστορία Λατινικά Νεοελληνική Λογοτεχνια 2. Μαθήματα Γενικής Παιδείας Νεοελληνική Γλώσσα Ιστορία ,0 16,0 18,0 16, ,5 18,0-18, ,0 19,0-19, ,0 17,0 19,0 17, ,0 16,0 18,0 16, ,5 20,0 18,0 19,4 3. Επιλογής Αρχές Οικ. Θεωρίας Βαθμός Πρόσβασης 17,90 Πεδίο Ανθρωπιστικές Επιστήμες Πεδίο 2 - Θετικές Επιστήμες ΜΟΡΙΑ Πεδίο 3 - Επιστήμες Υγείας Πεδίο 4 - Τεχνολογικές Επιστήμες Πεδίο 5 - Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης

23 Υπολογισμός Μορίων Υποψηφίου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2012 Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου: Διάλεξε το μάθημα Γενικής Παιδείας Ιστορία Α Τετρ. Β Τετρ. Μέσος Όρος Διόρθωση Βαθμός Γραπτά Προφορικών Προφορ. Μαθήματος Θ Ε Τ Ι Κ Η 1. Μαθήματα Κατεύθυνσης Μαθηματικά Φυσική Χημεία Βιολογία 2. Μαθήματα Γενικής Παιδεία Νεοελληνική Γλώσσα Ιστορία 3. Μαθημα Επιλογής Αρχές Οικ. Θεωρίας ,5 18,0-18, ,5 15,0 17,0 15, ,0 19,0-19, ,5 16,0-15, ,5 20,0-19, ,0 19,0-18, Βαθμός Πρόσβασης 17,83 Πεδίο Ανθρωπιστικές Επιστήμες Πεδίο Θετικές Επιστήμες ΜΟΡΙΑ Πεδίο Επιστήμες Υγείας Πεδίο Τεχνολογικές Επιστήμες Πεδίο 5 - Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης

24 Υπολογισμός Μορίων Υποψηφίου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2012 Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου: Διάλεξε το μάθημα Γενικής Παιδείας Μαθηματικά Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η 1. Μαθήματα Κατεύθυνσης Μαθηματικά Φυσική Ανάπτυξη Εφαρμογών Αρχές Οργάνωσης 2. Μαθήματα Γενικής Παιδείας Νεοελληνική Γλώσσα Μαθηματικά 3. Επιλογής Αρχές Οικ. Θεωρίας Βαθμός Πρόσβασης Γ Τάξης Α Τετρ. Β Τετρ. Μέσος Όρος Διόρθωση Βαθμός Γραπτά Προφορικών Προφορ. Μαθήματος ,0 18,0-18, ,5 19,0-18, ,5 17,0 19,0 17, ,0 19,0-19, ,0 18,0-18,6 18,91 Πεδίο 1 - Ανθρωπιστικές Επιστήμες Πεδίο Θετικές Επιστήμες ΜΟΡΙΑ Πεδίο 3 - Επιστήμες Υγείας Πεδίο Τεχνολογικές Επιστήμες Πεδίο Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης

25 Υπολογισμός Μορίων Υποψηφίου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2012 Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου: Διάλεξε το μάθημα Γενικής Παιδείας Μαθηματικά Α Τετρ. Β Τετρ. Μέσος Όρος Διόρθωση Βαθμός Γραπτά Προφορικών Προφορ. Μαθήματος Θ Ε Ω Ρ Η Τ Ι Κ Η 1. Μαθήματα Κατεύθυνσης Αρχαία Ελληνικά Ιστορία Λατινικά Νεοελληνική Λογοτεχνια 2. Μαθήματα Γενικής Παιδείας Νεοελληνική Γλώσσα Μαθηματικά ,0 16,0 18,0 16, ,5 18,0-18, ,0 19,0-19, ,0 17,0 19,0 17, ,0 16,0 18,0 16, ,0 17,0 15,0 16,4 3. Επιλογής Αρχές Οικ. Θεωρίας ,5 18,0-18,5 Βαθμός Πρόσβασης 17,56 Πεδίο Ανθρωπιστικές Επιστήμες Πεδίο Θετικές Επιστήμες ΜΟΡΙΑ Πεδίο 3 - Επιστήμες Υγείας Πεδίο Τεχνολογικές Επιστήμες Πεδίο Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης

26 Υπολογισμός Μορίων Υποψηφίου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2012 Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου: Διάλεξε το μάθημα Γενικής Παιδείας Βιολογία Α Τετρ. Β Τετρ. Μέσος Όρος Διόρθωση Βαθμός Γραπτά Προφορικών Προφορ. Μαθήματος Θ Ε Ω Ρ Η Τ Ι Κ Η 1. Μαθήματα Κατεύθυνσης Αρχαία Ελληνικά Ιστορία Λατινικά Νεοελληνική Λογοτεχνια 2. Μαθήματα Γενικής Παιδείας Νεοελληνική Γλώσσα Βιολογία 3. Επιλογής Αρχές Οικ. Θεωρίας Βαθμός Πρόσβασης 20,00 Πεδίο Ανθρωπιστικές Επιστήμες Πεδίο 2 - Θετικές Επιστήμες ΜΟΡΙΑ Πεδίο Επιστήμες Υγείας Πεδίο 4 - Τεχνολογικές Επιστήμες Πεδίο 5 - Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης

27 Υπολογισμός Μορίων Υποψηφίου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2012 Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου: Διάλεξε το μάθημα Γενικής Παιδείας Ιστορία Α Τετρ. Β Τετρ. Μέσος Όρος Διόρθωση Βαθμός Γραπτά Προφορικών Προφορ. Μαθήματος Θ Ε Τ Ι Κ Η 1. Μαθήματα Κατεύθυνσης Μαθηματικά Φυσική Χημεία Βιολογία 2. Μαθήματα Γενικής Παιδεία Νεοελληνική Γλώσσα Ιστορία 3. Μαθημα Επιλογής Αρχές Οικ. Θεωρίας Βαθμός Πρόσβασης 20,00 Πεδίο Ανθρωπιστικές Επιστήμες Πεδίο Θετικές Επιστήμες ΜΟΡΙΑ Πεδίο Επιστήμες Υγείας Πεδίο Τεχνολογικές Επιστήμες Πεδίο 5 - Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης

28 Υπολογισμός Μορίων Υποψηφίου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2012 Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου: Διάλεξε το μάθημα Γενικής Παιδείας Βιολογία Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η 1. Μαθήματα Κατεύθυνσης Μαθηματικά Φυσική Ανάπτυξη Εφαρμογών Αρχές Οργάνωσης 2. Μαθήματα Γενικής Παιδείας Νεοελληνική Γλώσσα Βιολογία 3. Επιλογής Αρχές Οικ. Θεωρίας Βαθμός Πρόσβασης Γ Τάξης Α Τετρ. Β Τετρ. Μέσος Όρος Διόρθωση Βαθμός Γραπτά Προφορικών Προφορ. Μαθήματος 20, Πεδίο 1 - Ανθρωπιστικές Επιστήμες Πεδίο Θετικές Επιστήμες ΜΟΡΙΑ Πεδίο Επιστήμες Υγείας Πεδίο Τεχνολογικές Επιστήμες Πεδίο 5 - Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης

29 Υπολογισμός Μορίων Υποψηφίου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2012 Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου: Διάλεξε το μάθημα Γενικής Παιδείας Ιστορία Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η 1. Μαθήματα Κατεύθυνσης Μαθηματικά Φυσική Ανάπτυξη Εφαρμογών Αρχές Οργάνωσης 2. Μαθήματα Γενικής Παιδείας Νεοελληνική Γλώσσα Ιστορία 3. Επιλογής Αρχές Οικ. Θεωρίας Βαθμός Πρόσβασης Γ Τάξης Α Τετρ. Β Τετρ. Μέσος Όρος Διόρθωση Βαθμός Γραπτά Προφορικών Προφορ. Μαθήματος 20, Πεδίο Ανθρωπιστικές Επιστήμες Πεδίο Θετικές Επιστήμες ΜΟΡΙΑ Πεδίο 3 - Επιστήμες Υγείας Πεδίο Τεχνολογικές Επιστήμες Πεδίο 5 - Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης ΘΩΜΑΣ ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Στη Γ Λυκείου η Τεχνολογική κατεύθυνση χωρίζεται σε δυο κύκλους: τον κύκλο Τεχνολογίας και Παραγωγής και τον κύκλο Πληροφορικής

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Στη Γ Λυκείου η Τεχνολογική κατεύθυνση χωρίζεται σε δυο κύκλους: τον κύκλο Τεχνολογίας και Παραγωγής και τον κύκλο Πληροφορικής Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τα μαθήματα της Γ' τάξης Λυκείου χωρίζονται σε δυο κατηγορίες: μαθήματα Γενικής Παιδείας και μαθήματα Κατευθύνσεων. Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας διδάσκονται συνολικά 16 ώρες εβδομαδιαίως. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Θρησκευτικά 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Θρησκευτικά 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α Λυκείου, η οποία είναι τάξη προσανατολισμού, περιέχει γενικά μαθήματα συνολικής διάρκειας 9 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και μαθήματα επιλογής, από τα οποία ο μαθητής είναι υποχρεωμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Μαθηματικά 2) Φυσική 3) Χημεία 4) Βιολογία ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017 τα νέα δεδομένα

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017 τα νέα δεδομένα Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017 τα νέα δεδομένα Πρώτα οι απολυτήριες σε σχολικό επίπεδο και μετά οι Πανελλαδικές. Η έναρξη των Πανελλαδικών θα είναι στις αρχές Ιουνίου πιθανόν Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 Ένα μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Αρχαία Ελληνικά 2) Ιστορία 3) Νεοελληνική Λογοτεχνία 4) Λατινικά ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1) Μαθηματικά 2) Φυσική 3) Χημεία 4) Βιολογία ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Σχολικό Έτος 201 3-201 4

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Σχολικό Έτος 201 3-201 4 Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Σχολικό Έτος 201 3-201 4 Τα πέντε επιστημονικά πεδία στα οποία κατατάσσονται οι Σχολές και τα Τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ομοειδές ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ Σύστημα Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Θαλαλαίος Δημήτρης Οικονομολόγος

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ Σύστημα Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Θαλαλαίος Δημήτρης Οικονομολόγος ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ Σύστημα Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Θαλαλαίος Δημήτρης Οικονομολόγος Σε πόσα και ποια μαθήματα εξετάζεται ο υποψήφιος σε εθνικό επίπεδο (πανελλαδικές εξετάσεις); ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΛ. Ο τρόπος υπολογισμού είναι αρκετά απλός και εύκολος

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΛ. Ο τρόπος υπολογισμού είναι αρκετά απλός και εύκολος ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΛ Ο τρόπος υπολογισμού είναι αρκετά απλός και εύκολος Το άθροισμα των γραπτών βαθμών στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δέκατου, για τα τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

7o ΓΕ.Λ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

7o ΓΕ.Λ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 7o ΓΕ.Λ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Στα επόμενα οι όροι «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» ή «Ανωτάτη Εκπαίδευση» για ευκολία μας, περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ 2 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ 2 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ 2 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ Στην εισήγηση που ακολουθεί θα συναντήσουμε πολλές φορές κάποιους όρους για τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Λύκειο Λευκάδας. Σύστημα πανελλαδικών εξετάσεων -Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

2 ο Λύκειο Λευκάδας. Σύστημα πανελλαδικών εξετάσεων -Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Σύστημα πανελλαδικών εξετάσεων -Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 1 2 3 4 Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες Θετικές και Τεχνολογικές επιστήμες Επιστήμες Υγείας και Ζωής Επιστήμες Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 2 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχετικά Α. Με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο, την επιλογή του δεύτερου μαθήματος γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2ο ΓΡΑΦΕΙΟ Εισαγωγή στην τριτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ Με το νέο εξεταστικό συστηµα θα γίνει η εισαγωγή των υποψηφίων της Γ Λυκείου σε Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι., από το 2006. Σύµφωνα µε τις δηλώσεις της Υπουργού Παδείας, κ. Μαριέτας Γιαννάκου, το σύστηµα αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ελλης 3, Χαλάνδρι Τ.Κ: 15232, mail[_at_]1kesyp-v-athin.att.sch.gr. Τηλέφωνο:

Ελλης 3, Χαλάνδρι Τ.Κ: 15232,   mail[_at_]1kesyp-v-athin.att.sch.gr. Τηλέφωνο: Ελλης 3, Χαλάνδρι Τ.Κ: 15232, e-mail: mail[_at_]1kesyp-v-athin.att.sch.gr. Τηλέφωνο: 210 6082983-210 6082984 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 2 ΚΥΚΛΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πως βγαίνουν τα μόρια για ΑΕΙ-ΤΕΙ 10/1/2013 KΕΣΥΠ ΘΗΒΑΣ

Πως βγαίνουν τα μόρια για ΑΕΙ-ΤΕΙ 10/1/2013 KΕΣΥΠ ΘΗΒΑΣ Πως βγαίνουν τα μόρια για ΑΕΙ-ΤΕΙ Πως βγαίνει ο βαθμός πρόσβασης (Β.Π.) για κάθε μάθημα Γράφω 6 (ή 7) μαθήματα και βαθμολογούμαι με τους βαθμούς Γ1, Γ2 Γ6 ή και Γ7 (αν επιλέξω το 5 ο Επιστ.πεδίο). Αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ http://1kesyp-a-athin.att.sch.gr ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σύστημα

Εκπαιδευτικό Σύστημα Στη Β Λυκείου θα κληθείτε να επιλέξετε κατεύθυνση για τις από εδώ και πέρα σπουδές σας στο Λύκειο. Στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου υπάρχουν 3 κατευθύνσεις η Θεωρητική, Θετική και η Τεχνολογική κατεύθυνση.

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΓΕΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β και Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1 ο ΓΕΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β και Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 ο ΓΕΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β και Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015-17 Περιεχόμενα Ωρολόγιο Πρόγραμμα Β Λυκείου Εξετάσεις Προαγωγή μαθητών Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γ Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

Παιδείας. V. Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης. 1) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Μάθημα επιλογής x1,3

Παιδείας. V. Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης. 1) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Μάθημα επιλογής x1,3 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝ/ΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ -ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Κατά την συμπλήρωση του μηχανογραφικού του δελτίου για την εισαγωγή του στη Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Λ Φ Α

ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Λ Φ Α ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Στη Γ Λυκείου κάθε µαθητής θα φοιτήσει σε µια από τις τρεις κατευθύνσεις σπουδών. Αν θέλει, µπορεί να επιλέξει άλλη κατεύθυνση από αυτή που είχε επιλέξει στη Β Λυκείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ 3 / 12 / 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ 3 / 12 / 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ 3 / 12 / 2008 ΘΕΜΑ: Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχετικά: α) με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο, την επιλογή του δεύτερου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

πανελλαδικές εξετάσεις ή ενδοσχολικό απολυτήριο

πανελλαδικές εξετάσεις ή ενδοσχολικό απολυτήριο Υποβολή αίτησης δήλωσης για πανελλαδικές εξετάσεις ή ενδοσχολικό απολυτήριο Χρονικό διάστημα υποβολής Από Δευτέρα 10 έως και Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014 Για κανένα λόγο δεν γίνεται δεκτή Αίτηση - δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ http://1kesyp-a-athin.att.sch.gr ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) 2012-2013 (Απόσπασμα από το υπ. αρ. πρωτ.φ.251/160946/β6/19-12-2012/υπαιθπα) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 15 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 15 έλαβαν μέρος 71 μαθητές του Γενικού Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού. Η κατανομή των μαθητών ανά Κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ «ΓΝΩΣΗ» ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Οι µαθητές της Α & Β Λυκείου εξετάζονται, στα µαθήµατα που έχουν γραπτές εξετάσεις, σε ενδοσχολικές εξετάσεις και µόνο. Οι µαθητές

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΓΕΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α, Β και Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1 ο ΓΕΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α, Β και Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 ο ΓΕΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α, Β και Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2016-17 Περιεχόμενα Ωρολόγιο Πρόγραμμα Α, Β Λυκείου Εξετάσεις Προαγωγή μαθητών Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Åðéêïéíùíßá ü é ìüíï ìå ôï ëüãï áëëü êáé ìå ôï óõíáßóèçìá i ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στις σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ομάδες Προσανατολισμού, Επιστημονικά Πεδία και σχολές

Πρόσβαση στις σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ομάδες Προσανατολισμού, Επιστημονικά Πεδία και σχολές Πρόσβαση στις σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ομάδες Προσανατολισμού, Επιστημονικά Πεδία και σχολές Ομάδες Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Θετικών Σπουδών Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής Επιστημονικά

Διαβάστε περισσότερα

Τι δηλώνουν οι υποψήφιοι των πανελληνίων εξετάσεων στην αίτηση Φεβρουαρίου Γ Λυκείου και Απόφοιτοι Γενικού Λυκείου

Τι δηλώνουν οι υποψήφιοι των πανελληνίων εξετάσεων στην αίτηση Φεβρουαρίου Γ Λυκείου και Απόφοιτοι Γενικού Λυκείου Αφετηρία των πανελληνίων εξετάσεων αποτελεί η αίτηση Φεβρουαρίου, που υποβάλλουν οι υποψήφιοι στο Λύκειό τους, από τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου μέχρι και την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου. Σκοπός της αίτησης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Åðéêïéíùíßá ü é ìüíï ìå ôï ëüãï áëëü êáé ìå ôï óõíáßóèçìá i ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δομή του Γενικού Λυκείου

Η Δομή του Γενικού Λυκείου Η Δομή του Γενικού Λυκείου Μία σύντομη και περιεκτική παρουσίαση του προγράμματος σπουδών του και του συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Η Α Τάξη του Λυκείου είναι τάξη Προσανατολισμού, περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

22 ο Λύκειο Αθηνών. Ενημέρωση των μαθητών της Β Λυκείου σχετικά με:

22 ο Λύκειο Αθηνών. Ενημέρωση των μαθητών της Β Λυκείου σχετικά με: 22 ο Λύκειο Αθηνών Ενημέρωση των μαθητών της Β Λυκείου σχετικά με: Τη δομή των μαθημάτων της Γ Λυκείου Τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα Τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας ανά επιστημονικό πεδίο Τη βαθμολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Συντελεστές βαρύτητας ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών Τρόπος υπολογισμού μορίων για εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΠ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ. Χανιά Φεβρουάριος 2008 Κώστας Καλογεράκης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΠ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ. Χανιά Φεβρουάριος 2008 Κώστας Καλογεράκης ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΠ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ Χανιά Φεβρουάριος 008 Κώστας Καλογεράκης Α. Η Πορεία στο Γενικό Λύκειο ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέξα Θεοδώρα (ΠΕ ο ΓΕΛ Ζωγράφου)

Μέξα Θεοδώρα (ΠΕ ο ΓΕΛ Ζωγράφου) Μαθήματα κατά κλάδους (Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες) Project 2 ώρες Μαθήματα επιλογής 2 ώρες (προκαθορισμένα από το ΦΕΚ) Μαθήματα κατά κλάδους (Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες) Project 1

Διαβάστε περισσότερα

Ζωοδόχου Πηγής 8, Σαλαμίνα Τηλ: 210.46.51.576 7, 210.46.44.500 ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

Ζωοδόχου Πηγής 8, Σαλαμίνα Τηλ: 210.46.51.576 7, 210.46.44.500 ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Ζωοδόχου Πηγής 8, Σαλαμίνα Τηλ: 210.46.51.576 7, 210.46.44.500 ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1. Ελληνική Γλώσσα (9 ώρες) 2. Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπ/σης 2. Δ/ντές Δ/νσεων Δ.Ε. 3. Δ/ντές ΓΕΛ (δια των Δ/νσεων Δ.Ε.) 4. ΚΕΣΥΠ (διά των Δ/νσεων Δ.Ε.

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπ/σης 2. Δ/ντές Δ/νσεων Δ.Ε. 3. Δ/ντές ΓΕΛ (δια των Δ/νσεων Δ.Ε.) 4. ΚΕΣΥΠ (διά των Δ/νσεων Δ.Ε. ΑΔΑ: ΒΛ1Η9-ΛΕΜ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 19-11 - 2013 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β Αρ.Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΏΝ ΛΥΚΕΊΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΆΘΜΙΑ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ & ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Αίτηση Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Β

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Β Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. ΟΜΑΔΑΣ Β Α) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Οι Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι κατανεμημένα

Διαβάστε περισσότερα

2. Φ.253/142542/Α5 (ΦΕΚ 2995 B / ) Υπουργική Απόφαση.

2. Φ.253/142542/Α5 (ΦΕΚ 2995 B / ) Υπουργική Απόφαση. Υπουργείο Παιδείας Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχολικού έτους 2017-2018 και των αποφοίτων υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2018 σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 60 55 5 50 10 45 15 40 20 35 25 30

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 60 55 5 50 10 45 15 40 20 35 25 30 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 55 60 5 50 10 45 15 40 20 35 30 25 ΣΚΟΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά ανά Ομάδα Προσανατολισμού (Ο.Π.) οι μαθητές μας είχαν Μέσο Όρο:

Αναλυτικά ανά Ομάδα Προσανατολισμού (Ο.Π.) οι μαθητές μας είχαν Μέσο Όρο: ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ INTERNATIONAL BACCALAUREATE Αποτελέσματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 217 Κατά το σχολικό έτος 216-217 αποφοίτησαν 87 μαθητές από το Γενικό Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο. Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμίας 2015. Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας http://sep4u.gr 14/5/2015

Νέο Λύκειο. Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμίας 2015. Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας http://sep4u.gr 14/5/2015 Νέο Λύκειο Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμίας 2015 1 Ώρες μαθημάτων στη Γ ΓΕΛ 15 ώρες μαθήματα Γενικής Παιδείας. 15 ώρες κατευθύνσεων 2 ώρες επιλογής Μαθήματα Γεν. Παιδείας Γ ΓΕΛ Μάθημα Ωρες

Διαβάστε περισσότερα

Β Λυκείου. Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού. Ανθρωπιστικών Σπουδών. Θετικών Σπουδών

Β Λυκείου. Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού. Ανθρωπιστικών Σπουδών. Θετικών Σπουδών Β Λυκείου Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Θετικών Σπουδών 5 Ανθρωπιστικών Σπουδών Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς ιευθυντές Εκπ/σης. 2. /ντές /νσεων.ε. 3. /ντές ΓΕΛ (δια των /νσεων.ε.)

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς ιευθυντές Εκπ/σης. 2. /ντές /νσεων.ε. 3. /ντές ΓΕΛ (δια των /νσεων.ε.) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 6-12 - 2012 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά ανά Ομάδα Προσανατολισμού (Ο.Π.) οι μαθητές μας είχαν Μέσο Όρο:

Αναλυτικά ανά Ομάδα Προσανατολισμού (Ο.Π.) οι μαθητές μας είχαν Μέσο Όρο: ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ INTERNATIONAL BACCALAUREATE Αποτελέσματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 216 Κατά το σχολικό έτος 215-216 αποφοίτησαν 85 μαθητές από το Γενικό Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

Η κατανομή των μαθητών που έδωσαν Πανελλαδικές Εξετάσεις ανά Ομάδα Προσανατολισμού ήταν:

Η κατανομή των μαθητών που έδωσαν Πανελλαδικές Εξετάσεις ανά Ομάδα Προσανατολισμού ήταν: ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ INTERNATIONAL BACCALAUREATE Αποτελέσματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 218 Κατά το σχολικό έτος 217-218 φοίτησαν 95 μαθητές στη Γ Γενικού Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια «ΓΝΩΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016

Φροντιστήρια «ΓΝΩΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016 Α ΛΥΚΕΙΟΥ Στην Α τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου οι μαθητές θα παρακολουθούν μαθήματα Γενικής Παιδείας (και Επιλογής), συνολικά 35 διδακτικές ώρες την εβδομάδα. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ 1. Ελληνική Γλώσσα 9 -

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Γ ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ Γ ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΥΣΣΙΔΗΣ Στη Γ τάξη το εβδομαδιαίο πρόγραμμα καλύπτει συνολικά 32 ώρες. Α). Δεκαπέντε (15) ώρες καλύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

1 of 8 13/09/ :38 μμ

1 of 8 13/09/ :38 μμ Εκτύπωση ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 2014 Δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείου Παιδείας, τα στατιστικά στοιχεία με τις βαθμολογίες των υποψηφίων στις πανελλαδικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός & ερμηνευτικός οδηγός για τις Πανελλαδικές εξετάσεις 2016.

Πρακτικός & ερμηνευτικός οδηγός για τις Πανελλαδικές εξετάσεις 2016. Πρακτικός & ερμηνευτικός οδηγός για τις Πανελλαδικές εξετάσεις 2016. 1. Ομάδες προσανατολισμού, επιστημονικά πεδία & συντελεστές. Υπάρχουν τρεις ομάδες προσανατολισμού και πέντε επιστημονικά πεδία. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Οι βασικές αλλαγές Επιλογή θεμάτων εξετάσεων και για τις 3 τάξεις του Λυκείου Προϋποθέσεις προαγωγής και απόλυσης Πανελλαδικώς

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση:Αν οι συντελεστές είναι 0,9 και 0,4 αντικαθιστουν τους 1,4 και 0,7.

Σημείωση:Αν οι συντελεστές είναι 0,9 και 0,4 αντικαθιστουν τους 1,4 και 0,7. Ο τρόπος υπολογισμού των μορίων 1. Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων που είναι ενταγμένα σε Επιστημονικά

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ»

«ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» «ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Διεύθυνση Λειτουργίας Δικτύου «Φροντιστήρια Πουκαμισάς» ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠO ΤΟ ΕΚΠ. ΕΤΟΣ 2015-2016 Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Β Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Ενημέρωση των υποψηφίων γιαα τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις Από 1-22 /2/2010 οι δηλώσεις των υποψηφίων

Υπουργείο Παιδείας: Ενημέρωση των υποψηφίων γιαα τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις Από 1-22 /2/2010 οι δηλώσεις των υποψηφίων Υπουργείο Παιδείας: Ενημέρωση των υποψηφίων γιαα τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις Από 1-22 /2/2010 οι δηλώσεις των υποψηφίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά ανά Ομάδα Προσανατολισμού (Ο.Π.) οι μαθητές μας είχαν Μέσο Όρο:

Αναλυτικά ανά Ομάδα Προσανατολισμού (Ο.Π.) οι μαθητές μας είχαν Μέσο Όρο: ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ INTERNATIONAL BACCALAUREATE Αποτελέσματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 217 Κατά το σχολικό έτος 216-217 αποφοίτησαν 87 μαθητές από το Γενικό Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΓΕΝΙΚΑ Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Γ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου περιλαμβάνει μαθήματα: Γενικής Παιδείας, Μαθήματα Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Οργάν. & Διεξ. Εξετάσεων. Πληροφορίες: Τηλέφωνο: ΠΡΟΣ : - ΠΕΡ/ΚΟΥΣ Δ/ΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΤΕΣ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΔΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Οργάν. & Διεξ. Εξετάσεων. Πληροφορίες: Τηλέφωνο: ΠΡΟΣ : - ΠΕΡ/ΚΟΥΣ Δ/ΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΤΕΣ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Οργάν. & Διεξ. Εξετάσεων ΤΜΗΜΑ B ΜΑΡΟΥΣΙ 3 / 12 / 2008 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Φ.252/ 155944 / Β6 Ανδρέα Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ,3%

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ,3% ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 2014 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 2014 ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 1 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 80958 78284-3,3% 2 ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Η Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013 Η Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Πληροφορίες για την δήλωση αίτηση του Φεβρουαρίου για όσους θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. 24/4/2013 1 1. Αίτηση δήλωση από

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ποιο το χαρακτηριστικό της τάξης ; ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α Λυκείου είναι μια τάξη γενικής παιδείας όπου δίνεται βαρύτητα στα μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο ΛΥΚΕΙΟ

Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο ΛΥΚΕΙΟ Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο ΛΥΚΕΙΟ Ενημερωτική Συνάντηση Γονέων Μαθητών Α Λυκείου Θέατρο Χωρέμη 6 Φεβρουαρίου 2013 1 Μετά την Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ 2016-17 Α ΛΥΚΕΙΟΥ (ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) ΜΑΘΗΜΑ Ελληνική Γλώσσα Αρχαία (5), Νέα (2), Λογοτεχνία (2) Φυσικές Επιστήμες Φυσική (2), Χημεία (2), Βιολογία (2) Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο

Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Ενημερωτική Συνάντηση Γονέων Μαθητών Γ Λυκείου Θέατρο Χωρέμη Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015 1 Πανελλαδικές

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά ανά Ομάδα Προσανατολισμού (Ο.Π.) οι μαθητές μας είχαν Μέσο Όρο:

Αναλυτικά ανά Ομάδα Προσανατολισμού (Ο.Π.) οι μαθητές μας είχαν Μέσο Όρο: ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ INTERNATIONAL BACCALAUREATE Αποτελέσματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 216 Κατά το σχολικό έτος 215-216 αποφοίτησαν 85 μαθητές από το Γενικό Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 18,00-18,99 1891 5,83 1168 9,00 79 8,14 820 2,37 3958 4,89 17,00-17,99 2661 8,20 1600 12,34 121 12,47 1538 4,44 5920 7,31

ΠΙΝΑΚΑΣ 18,00-18,99 1891 5,83 1168 9,00 79 8,14 820 2,37 3958 4,89 17,00-17,99 2661 8,20 1600 12,34 121 12,47 1538 4,44 5920 7,31 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΤA ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑ ΤΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογής. Εφαρμογές Πληροφορικής 2. Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων 2. Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός 2. Καλλιτεχνική Παιδεία -Εικαστικά 2

Επιλογής. Εφαρμογές Πληροφορικής 2. Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων 2. Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός 2. Καλλιτεχνική Παιδεία -Εικαστικά 2 Νέο Λύκειο Νομοθεσία Νόμος 4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ. Α ) Νόμος 4310/2015 (ΦΕΚ 258 τ. Α ) Νόμος 4326/2015 (ΦΕΚ 49 τ. Α ) Νόμος 4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ. Α ) Y.A. 82443/Δ2/21-5-2015 (ΦΕΚ 941 τ. Β ) Φ.253/ 85476 /Α5/29-5-2015

Διαβάστε περισσότερα

Ο δρόμος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση διέξοδοι και προοπτικές

Ο δρόμος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση διέξοδοι και προοπτικές Ο δρόμος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση διέξοδοι και προοπτικές Οι δυσκολίες αντιμετωπίζονται με θέληση, μεθοδική προσπάθεια και κατάλληλες επιλογές! Π έ μ π τ η, 2 0 Α π ρ ι λ ί ο υ 2 0 1 7 1 Ο δρόμος

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Γενικό Λύκειο

Το Νέο Γενικό Λύκειο Το Νέο Γενικό Λύκειο Μια ανάλυση για τις επιλογές στο Νέο Λύκειο Ιστοσελίδα: users.sch.gr/garipidis E-mail: garipidis@sch.gr Το Νέο Γενικό Λύκειο Α ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο

Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Ενημερωτική Συνάντηση Γονέων Μαθητών Β Λυκείου Θέατρο Χωρέμη Δευτέρα, 4 Μαΐου 2015 1 ΜΕΡΟΣ Α Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορία, 2. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, 3. Φυσική, 4. Βιολογία.

1. Ιστορία, 2. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, 3. Φυσική, 4. Βιολογία. Tα μαθήματα της Γ τάξης κατανέμονται σε τέσσερις (4) ομάδες: α) Η ομάδα Α περιλαμβάνει τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτά σε εθνικό επίπεδο:«νεοελληνική Γλώσσα» σε εθνικό επίπεδο ή επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

fropefko NEO ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΌ ΤO 2016

fropefko NEO ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΌ ΤO 2016 NEO ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΌ ΤO 2016 ΔΕΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΑΤΑΙ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ KATEΥΘΥΝΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 3 ΩΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ NEO ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ NEO ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ NEO ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΣΥΠ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2013 Ε ΟΡΓΑΝΩΣΗ και

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Λύκειο Λεχαινών Οκτώβριος Το νέο Γενικό Λύκειο. σύμφωνα με τον ν. 4186/

Γενικό Λύκειο Λεχαινών Οκτώβριος Το νέο Γενικό Λύκειο. σύμφωνα με τον ν. 4186/ Γενικό Λύκειο Λεχαινών Οκτώβριος 2013 Το νέο Γενικό Λύκειο σύμφωνα με τον ν. 4186/17.9.2013 Γενικό Λύκειο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΣΗ: ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Γ Λυκείου Μαθήματα, ώρες διδασκαλίας, εισαγωγή σε ΑΕΙ - ΤΕΙ

Πρόγραμμα Γ Λυκείου Μαθήματα, ώρες διδασκαλίας, εισαγωγή σε ΑΕΙ - ΤΕΙ Πρόγραμμα Γ Λυκείου 2015-2016 Μαθήματα, ώρες διδασκαλίας, εισαγωγή σε ΑΕΙ - ΤΕΙ Σύμφωνα με τον νόμο 4327 / ΦΕΚ 50/ τ. Α/14-5-2015 Αθηνά Τσαγκαλίδου Φυσικός 7 Ο ΓΕ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατεύθυνσης, ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον), Κοινωνιολογία

Κατεύθυνσης, ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον), Κοινωνιολογία ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2015-2016 και 2016-2017 ΝΟΜΟΣ: 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α, 14/05/2015), τροποποίηση του Ν. 4186/2013 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

Η κατανομή των μαθητών που έδωσαν Πανελλαδικές Εξετάσεις ανά Ομάδα Προσανατολισμού ήταν:

Η κατανομή των μαθητών που έδωσαν Πανελλαδικές Εξετάσεις ανά Ομάδα Προσανατολισμού ήταν: Ιδιωτικό Λύκειο Κολλέγιο Ψυχικού Γενικό Λύκειο International Βaccalaureate Κατά το σχολικό έτος 18-19 φοίτησαν 115 μαθητές στη Γ Γενικού Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού. Από αυτούς έλαβαν μέρος στις Πανελλαδικές

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 29/03/2010 Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Δελτίο Τύπου 29/03/2010 Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.ypepth.gr email: press@ypepth.gr Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΩΡΗ ΤΙΚΗ Σ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΩΡΗ ΤΙΚΗ Σ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡΙΣΤΑ ( 18,1-20 ) 9 8,18% ΑΡΙΣΤΑ ( 18,1-20 ) 48 10,86% ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ ( 16,1-18 ) 14 12,73% ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΩΡΗ ΤΙΚΗ Σ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΩΡΗ ΤΙΚΗ Σ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡΙΣΤΑ ( 18,1-20 ) 5 7,69% ΑΡΙΣΤΑ ( 18,1-20 ) 22 8,46% ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ ( 16,1-18 ) 6 9,23% ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς ιευθυντές Εκπ/σης

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς ιευθυντές Εκπ/σης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 15-9 - 2014 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β Αρ.Πρωτ. Βαθµός Προτερ. -----

Διαβάστε περισσότερα

Περικλής Γεωργιάδης ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Περικλής Γεωργιάδης ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ Περικλής Γεωργιάδης ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 2017-2018 Δομή της Παρουσίασης Δομή της Παρουσίασης Μαθήματα Βαθμολογία Αποτέλεσμα Χαρακτηρισμός Επίδοσης Α, Β &

Διαβάστε περισσότερα

Π α ν ε λ λ ή ν ι ε ς

Π α ν ε λ λ ή ν ι ε ς Πανελλήνιες 2016 σημεία που χρήζουν προσοχής από τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2016 Τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν πανελλαδικώς οι μαθητές των ΓΕΛ θα τα εξεταστούν υποχρεωτικά και στις

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογής. Εφαρμογές Πληροφορικής 2. Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων 2. Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός 2. Καλλιτεχνική Παιδεία -Εικαστικά 2

Επιλογής. Εφαρμογές Πληροφορικής 2. Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων 2. Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός 2. Καλλιτεχνική Παιδεία -Εικαστικά 2 Νέο Λύκειο Νομοθεσία Νόμος 4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ. Α ) Νόμος 4310/2015 (ΦΕΚ 258 τ. Α ) Νόμος 4326/2015 (ΦΕΚ 49 τ. Α ) Νόμος 4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ. Α ) Y.A. 82443/Δ2/21-5-2015 (ΦΕΚ 941 τ. Β ) Φ.253/ 85476 /Α5/29-5-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ ΚΩΔ ΣΧΟΛΗ ΠΕΔΙΑ ΕΙΔ.ΜΑΘ. 370 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά) 4 1 234 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη) 4 1 231 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ (Αθήνα) 4 1 236 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από το σχολικό έτος

Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από το σχολικό έτος Ενημέρωση Γονεών των μαθητών της Α' Λυκείου Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από το σχολικό έτος 2015-2016 # Κυριακή 10 Απριλίου 2016 # www.spoudh.gr https://www.facebook.com/spoudh

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ. Φοίτηση επαρκής : Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις 114. Οι πάνω από 50 είναι δικαιολογημένες.

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ. Φοίτηση επαρκής : Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις 114. Οι πάνω από 50 είναι δικαιολογημένες. ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Περίοδοι του διδακτικού έτους: Το Α τετράμηνο διαρκεί από την 11 η Σεπτεμβρίου έως την 20 η Ιανουαρίου. Το Β τετράμηνο διαρκεί από την 21 η Ιανουαρίου έως τη 16 η Μαΐου. Φοίτηση επαρκής :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΩΔ ΤΜΗΜΑ ΠΕΔΙΑ ΒΑΘ ΕΙΔ.ΜΑΘ Μ(max)ΜΟΡΙΑ 370 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά) 1 1 4000 34 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη) 1 1 4000 31 36 33 519 50 517 748 409 Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΦΗΦΙΟΣ ΦΟΙΤΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Ο ΥΠΟΦΗΦΙΟΣ ΦΟΙΤΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 1 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ο ΥΠΟΦΗΦΙΟΣ ΦΟΙΤΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2. ΑΡΧΑΙΑ 3. ΙΣΤΟΡΙΑ 4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τι αναμένεται να ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα.

Τι αναμένεται να ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα. Στην πορεία προς τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018. Τι καινούριο ισχύει φέτος. Τι αναμένεται να ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα. Από το διδακτικό έτος 2017 2018 για τους απόφοιτους των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ Οργάν. & ιεξ. Εξετάσεων. - Όλα τα Ενιαία Λύκεια (δια των /ντων Ε)

ΙΕΥΘΥΝΣΗ Οργάν. & ιεξ. Εξετάσεων. - Όλα τα Ενιαία Λύκεια (δια των /ντων Ε) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Οργάν. & ιεξ. Εξετάσεων ΤΜΗΜΑ B Αθήνα 2/ 11 / 2005 Αρ.Πρωτ. Βαθµός Φ.252/ 121456 / Β6 Μητροπόλεως 15 101 85 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4186 «ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΝΟΜΟΣ 4186 «ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΝΟΜΟΣ 4186 «ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» (Ημ/νία ψήφισης:10/09/013013) (ΦΕΚ 193 Α /17 09 013) ΕΦΑΡΜΟΓΗ: για τους μαθητές της Α τάξης Λυκείου Σχολικού Έτους 013 014

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2015-2016

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2015-2016 ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2015-2016 Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (36 * ώρες) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (2 ώρες) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (2 ώρες) (*: 5 ώρες παρέκκλιση) Α ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ) ΜΑΘΗΜΑ ΚΛΑΔΟΙ ΩΡΕΣ Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΚΑΙ 2 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

1 ο ΚΑΙ 2 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 1 ο ΚΑΙ 2 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΔΟΜΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017 και 2018? ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15 ΩΡΕΣ) ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 1 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα