ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ: ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ: ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ"

Transcript

1 ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ: ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Η µεταβυζαντινή τέχνη, όπως δηλώνει η λέξη, προσδιορίζεται από την τέχνη της προηγούµενης περιόδου, δηλαδή τη βυζαντινή. Ουσιαστικά, λοιπόν, εκλαµβάνεται ως προέκταση της τέχνης του Βυζαντίου, κατά κάποιον τρόπο ένα Βυζάντιο µετά το Βυζάντιο. Τα συµβατικά χρονικά της όρια προσδιορίζονται αφενός από την Άλωση της Πόλης (1453) και αφετέρου από την ίδρυση του ελληνικού κράτους (1830). Φυσικά, το µεγαλύτερο µέρος του ελληνισµού βρισκόταν ήδη υπό ξένη κυριαρχία αρκετά χρόνια πριν πέσει η πρωτεύουσα της Ρωµανίας, ενώ τα σύνορα της Ελλάδας του 1830 άφηναν τους περισσότερους Έλληνες στην οθωµανική επικράτεια. H µακραίωνη λάµψη της βυζαντινής τέχνης, που στη συνείδηση των υπό ξενική κυριαρχία ορθοδόξων ήταν καθαγιασµένη και βαθιά συνδεδεµένη µε την ορθόδοξη πίστη και τη «χαµένη βασιλεία», δεν ήταν δυνατόν να σβήσει µε την Άλωση. Από εκεί πηγάζει και η εµµονή στα βασικά µορφολογικά χαρακτηριστικά της τέχνης αυτής (και µάλιστα της ζωγραφικής), που παρατηρείται όχι µόνο µεταξύ των τουρκοκρατούµενων πληθυσµών, αλλά και µεταξύ των Ελλήνων που ζούσαν στις λατινοκρατούµενες περιοχές, τα Επτάνησα, την Κρήτη αλλά και την Κύπρο, η οποία δοκίµασε νωρίτερα (1570) τον οθωµανικό ζυγό. Αν και ο όρος «µεταβυζαντινή τέχνη» θεωρητικά αφορά το σύνολο των µορφών τέχνης των ορθόδοξων πληθυσµών που κάποτε αποτελούσαν τµήµα της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, έχει επικρατήσει να προσδιορίζει, κατά κύριο λόγο, την τέχνη που συνδέεται µε τη λατρεία. Και αυτό γιατί η Εκκλησία, µε τον οικουµενικό πατριάρχη επικεφαλής (millet basi) του ορθόδοξου γένους (µιλλε- Ο καταποντισµός της Κωνσταντινούπολης από το εικονογρα-

2 τιού), κατείχε κεντρικό ρόλο στην κοινωνική και πνευµατική ζωή των κατακτηµένων πληθυσµών. Άλλωστε, ο µέγιστος όγκος έργων τέχνης από την περίοδο αυτή έχει χαρακτήρα θρησκευτικό-εκκλησιαστικό. Η δεσπόζουσα αυτή θέση της Εκκλησίας δεν αµφισβητήθηκε µέχρι την εµφάνιση του κινήµατος του Νεοελληνικού Διαφωτισµού, τον ύστερο 18ο αιώνα, το οποίο, πάντως, και κληρικούς είχε µεταξύ των εκπροσώπων του και αντίσταση ιδεολογική συνάντησε, αλλά και δεν θα µπορούσε, εκ των πραγµάτων, να εκκοσµικεύσει πλήρως τις ρωµαϊκές κοινότητες. Μεταβυζαντινή εκκλησιαστική αρχιτεκτονική Για τη µεταβυζαντινή αρχιτεκτονική, η περίοδος από την Άλωση µέχρι περίπου το 1700, αποτελεί, για τις περιοχές υπό οθωµανική κυριαρχία, συνέχεια της Υστεροβυζαντινής περιόδου. Είναι αυτονόητο ότι η αρχιτεκτονική της κάθε περιοχής παρουσιάζει ορισµένα ιδιαίτερα γνωρίσµατα, όχι µόνο όσον αφορά την τυπολογία, αλλά και σε σχέση µε την όψη των κτιρίων. Στους περισσότερους µεταβυζαντινούς ναούς της τουρκοκρατούµενης Ελλάδας είναι χαρακτηριστική η αµέλεια στην τοιχοποιία σε σχέση µε την Υστεροβυζαντινή περίοδο, η µικρή έως καθόλου χρήση κεραµοπλαστικών κοσµηµάτων, τα µικρότερα ανοίγµατα. Περισσότερο επιµεληµένες εξωτερικές επιφάνειες συναντούµε σε µεγάλα καθολικά µονών, ενώ στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα οι λευκές επιχρισµένες όψεις δίνουν έναν ιδιαίτερο τόνο στο άνυδρο νησιωτικό τοπίο. Ενδιαφέρον είναι ότι, παρά την έντονη παρουσία της οθωµανικής αρχιτεκτονικής και παρά το γεγονός ότι οι χριστιανοί πρωτοµάστορες σχεδίαζαν συχνά και τζαµιά, τα ισλαµικά δάνεια στην εκκλησιαστική αρχιτεκτονική είναι όντως δευτερεύοντα (π.χ. κάποια οξυκόρυφα ή τεθλασµένα τόξα). Οθωµανικές επιρροές στην τυπολογία συνιστούν κάποιοι µικροί τρουλαίοι ναοί, κυβικής σχεδόν µορφής, ίσως και ο εξαγωνικός ναός της µονής Παντοκράτορα στη Ραφήνα. Η µεγάλη ποικιλία τύπων χαρακτηρίζει τη µεταβυζαντινή αρχιτεκτονική. Στην ηπειρωτική Ελλάδα, οι περιορισµοί του κατακτητή έχουν ως αποτέλεσµα τρουλαίοι ναοί να ανεγείρονται ουσιαστικά µόνο στις µονές, ενώ για τους ενοριακούς ναούς επικρατεί ο τύπος της τρίκλιτης ξυλόστεγης βασιλικής ή και του µονόχωρου ξυλόστεγου ναού. Ο τύπος της ξυλόστεγης βασιλικής απαντά και σε καθολικά µονών της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, όπου δεν είναι άγνωστη η καµαροσκέπαστη βασιλική (µονή Φιλαν- Σταυρός ευλογίας από ξύλο, διακοσµηµένος µε ασήµι, επιχρυ-

3 θρωπηνών). Αθηναϊκή ιδιαιτερότητα αποτελεί η µονόκλιτη ή τρίκλιτη καµαροσκέπαστη βασιλική µε τεταρτοσφαίρια στις δύο απολήξεις του κεντρικού κλίτους (Παντάνασσα στο Μοναστηράκι κ.ά.). Ο «κλασικός» βυζαντινός τύπος του τετρακιόνιου σταυροειδούς τρουλαίου ναού συνεχίζει την ιστορική του διαδροµή και στους µετά την Άλωση χρόνους, κυρίως σε µονές της νότιας Ελλάδας µε ιδιαίτερη συχνότητα στην Πελοπόννησο (µονή Ταξιαρχών Αιγίου κ.ά.). Συναντάται όµως και στις Κυκλάδες, όπου χρησιµοποιείται και για ενοριακούς ναούς. Επιβιώνει, επίσης, ο δικιόνιος σταυροειδής µε τρούλο (π.χ. Αγία Τριάδα Μετεώρων), ενώ απαντούν και ναοί σταυρεπίστεγοι ή (σπάνια) µε τρουλοκαµάρα. Ο σταυροειδής εγγεγραµµένος ναός µε τρούλο και δύο κόγχες (χορούς) εκατέρωθεν, ο λεγόµενος αθωνικός τρίκογχος, γίνεται ιδιαίτερα δηµοφιλής σε µοναστήρια του Αγίου Όρους, της κεντρικής Ελλάδας, της Σάµου κ.ά. Άλλοτε, σε µοναστήρια της κεντρικής Ελλάδας ή και νησιών (Σάµος, Σέριφος κ.ά.) προτιµάται ο απλός τρίκογχος τρουλαίος ναός (δηλαδή χωρίς κίονες ή πεσσούς στο εσωτερικό). Υφίσταται επίσης ο ακόµη απλούστερος τύπος του µονοκάµαρου τρουλαίου, χωρίς χορούς, ιδιαίτερα συχνός στα κυκλαδονήσια. Εκεί, όπως και στα Δωδεκάνησα, επικρατούν οι καµαροσκέπαστοι ναοί. Τα απλά καµαροσκέπαστα εκκλησάκια (κάποτε και διπλά) είναι ο συνηθέστερος τύπος ναού στο νότιο Αιγαίο και, ιδίως από το β µισό του 17ου αιώνα και µετά, θα ανεγερθούν εκατοντάδες τέτοια ταπεινά µνηµεία. Στις περιοχές που υπάγονται στη Γαληνοτάτη Δηµοκρατία και υπόκεινται στην πολιτισµική της επιρροή συναντούµε δυτικά αρχιτεκτονικά µορφολογικά στοιχεία άγνωστα στον υπόλοιπο ελληνισµό, και αυτό όχι µόνο στην κοσµική αρχιτεκτονική. Στην Κρήτη είναι χαρακτηριστική η εφαρµογή εισηγµένων από την Ιταλία αναγεννησιακών προτύπων, όπως για παράδειγµα στην πρόσοψη της δίκλιτης βασιλικής της µονής Αρκαδίου, ενώ στα Επτάνησα κυριαρχεί η µονόκλιτη βασιλική µε θυρώµατα και άλλα στοιχεία ιταλικής πρέλευσης. Ένα άλλο δυτικής προέλευσης στοιχείο, τα γοτθικά οξυκόρυφα τόξα, συνηθίζονται στην αρχιτεκτονική της Κύπρου ενταγµένα σε καµαροσκέπαστη βασιλική ακόµη και µετά την κατάληψη του νησιού από τους Οθωµανούς. Κατά την τελευταία περίοδο της ξενικής κυριαρχίας, µετά το 1700, εκτός από τη συνέχιση προϋπαρχόντων αρχιτεκτονικών τύπων, παρατηρείται εµπλουτισµός της αρχιτεκτονικής µορφολογίας. Ενδεικτικό των νέων κοινωνικών εξελίξεων είναι και το ότι γνωρίζουµε πλέον κάποια ονόµατα αρχιτεκτόνων. Ως αρχιτέκτων αυτοπροσδιορίζε- Τοµή και κάτοψη τρίκογχου ναού µε τρούλο, 1541/2 (Καθο- Τοµή και κάτοψη µονόκλιτης τρουλαίας βασιλικής στο Αιγαίο,

4 ται και ο βασιλικός κάλφας Κωνσταντίνος από τους Επιβάτες της Θράκης, που σχεδιάζει το περίφηµο Λαλελί τζαµί στην Πόλη (1760), λίγο πριν αναλάβει το νέο καθολικό της µονής Ξηροποτάµου. Ένα ενδιαφέρον φαινόµενο, επίσης συνδεδεµένο µε τους νέους καιρούς, είναι η τεράστια εξάπλωση της βασιλικής, όχι µόνο της ξυλόστεγης (κατά κανόνα τρίκλιτης), αλλά και της καµαροσκέπαστης. Έχει διατυπωθεί ακόµη η άποψη ότι πρόκειται για µία ενσυνείδητη στροφή στα πρότυπα των «αρχαίων εκκλησιών», κατά την έκφραση του πατριάρχη Καλλινίκου Δ ( 1792). Όπως και να είναι, χάρη στις ευνοϊκές οικονοµικές συνθήκες που διαµόρφωσε η ανάπτυξη του εµπορίου, πλήθος νεόδµητων και συχνά εντυπωσιακών βασιλικών κοσµούν τις κοινότητες των Ρωµιών στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, στη Μακεδονία, στο Ανατολικό Αιγαίο, στην Κωνσταντινούπολη, στη Μικρά Ασία. Σε αρκετές περιπτώσεις πρόκειται για τρουλαία και, σπανιότερα, για πολύτρουλη βασιλική. Εντυπωσιακό παράδειγµα τρίκλιτης βασιλικής µε τρούλο είναι η Φανερωµένη της Σαλαµίνας, όπου τα πλάγια κλίτη στεγάζονται µε σειρά ηµισφαιρικών θόλων (φουρνικά). Το τελευταίο στοιχείο χρησιµοποιείται ευρέως σε καµαροσκέπαστες βασιλικές της ύστερης τουρκοκρατίας. Στο δυτικό άκρο των βασιλικών υπάρχει συνήθως γυναικωνίτης, ενώ συνηθισµένη είναι η ύπαρξη στοάς ή στοών προσαρτηµένων στο κτίριο. Εκκλησίες που χτίζονται στην Πελοπόννησο κατά τη Β ενετοκρατία ( ) χαρακτηρίζονται από έντονες δυτικές στιλιστικές και µορφολογικές επιδράσεις (γείσα, στρογγυλοί φεγγίτες, κ.ά.). Εντυπωσιακοί είναι οι κοµψοί τρουλαίοι ναοί της Μάνης µε τα περίτεχνα πυργοειδή καµπαναριά τους. Το πνεύµα του «όψιµου οθωµανικού µπαρόκ» του προχωρηµένου 18ου αιώνα θα επηρεάσει και την αρχιτεκτονική, εκκλησιαστική και κοσµική, ειδικά στο Άγιον Όρος και στα αστικά κέντρα της βόρειας Ελλάδας και της Μικράς Ασίας, µε απόηχο που φτάνει µέχρι το Αιγαίο. Χαρακτηριστικό της εποχής είναι και τα µαρµάρινα θυρώµατα σε τύπους που ποικίλλουν ανάλογα µε την περιοχή (Άγιον Όρος, νησιά Αιγαίου, Πελοπόννησος κ.α.), όπως και η πρόσληψη από τη ναοδοµία πολλών στοιχείων της λαϊκής κοσµικής αρχιτεκτονικής. Ήδη από τον 18ο αιώνα, σε ναούς της νότιας Ελλάδας, παρατηρείται η πρόσληψη κάποιων κλασικιστικών µορφολογικών στοιχείων, µε αποκορύφωµα την αρχική πρόσοψη της Ευαγγελίστριας Τήνου, εκλεκτιστικό και νεωτεριστικό έργο του αρχιµάστορα Ευστράτιου Σµυρναίου ( ). Βέβαια, είναι ευνόητο ότι στις µικρές αγροτικές κοινότητες η µορφολογία στη ναοδοµία είναι απλούστερη και περι- Τρίκλιτη αστική βασιλική του 18ου αιώνα που ξαναχτίστηκε

5 ορίζεται στα στοιχειώδη. Οι τάσεις των αρχών του 19ου αιώνα θα συνεχιστούν στις περιοχές που παραµένουν εκτός του ελληνικού κράτους το 1830, ενώ η ναοδοµία στην ελεύθερη Ελλάδα θα εξελιχθεί διαφορετικά. Μεταβυζαντινή γλυπτική, αργυροχοΐα, κεντητική Βασικό συµπληρωµατικό στοιχείο του µεταβυζαντινού ναού είναι το ξυλόγλυπτο τέµπλο, που, κατά κανόνα, θα διαδεχθεί το µαρµάρινο βυζαντινό εικονοστάσι. Τα κρητικά εργαστήρια ξυλογλυπτικής, ήδη από τον 16ο αιώνα, κατασκευάζουν τέµπλα µε έξεργο ανάγλυφο, υιοθετώντας µορφολογικά στοιχεία ενετικής προέλευσης και οι κρητικοί ταγιαδόροι είναι εξίσου περιζήτητοι µε τους συµπατριώτες τους ζωγράφους. Η τάση προς το έξεργο ανάγλυφο αρχίζει σταδιακά να παρατηρείται από τον 17ο αιώνα και εξής και στην ηπειρωτική Ελλάδα. Στη διάρκεια του επόµενου αιώνα τα τέµπλα γίνονται πιο ψηλά και πιο σύνθετα, το ανάγλυφο όλο και πιο έξεργο, πλησιάζοντας το ολόγλυφο, τα µοτίβα πληθαίνουν και το χρύσωµα θα καλύψει όλη την επιφάνεια. Μέσα στο γενικότερο καλλιτεχνικό πνεύµα της εποχής, η αισθητική µπαρόκ θα εισχωρήσει και στο ξυλόγλυπτο τέµπλο. Παράδοση ξυλογλυπτικής δηµιουργείται, εκτός από την Κρήτη, στη Χίο, στην Ήπειρο, στη Μακεδονία κ.α. Τον ξυλόγλυπτο διάκοσµο των επισηµότερων µεταβυζαντινών εκκλησιών συµπληρώνουν ο δεσποτικός θρόνος και τα προσκυνητάρια, συχνά µε ένθετο διάκοσµο. Σε αρκετά µοναστικά κέντρα ασκείται η µικρογλυπτική σε ξύλο, για κατασκευή σταυρών ευλογίας, εγκολπίων κ.ά. Τον 18ο αιώνα γνωρίζει ανάπτυξη και η µαρµαρογλυπτική, στην οποία επιδίδονται εργαστήρια της Χίου και των Κυκλάδων. Σε µερικές περιοχές συνηθίζεται ανάγλυφες λαϊκότροπες εικόνες να κοσµούν την πρόσοψη εκκλησιών. Στα έργα χιακών εργαστηρίων απαντούν παραδοσιακά θέµατα ενσωµατωµένα σε ένα κλίµα «οθωµανικού µπαρόκ», όπως συµβαίνει στα θωράκια της φιάλης της µονής Ξηροποτάµου (1783). Τεράστιος και ανεπαρκώς ακόµα γνωστός είναι ο όγκος των µεταβυζαντινών αργυρών εκκλησιαστικών αντικειµένων (ποτήρια, δίσκοι, θυµιατήρια, καλύµµατα Ευαγγελίων, λειψανοθήκες, ριπίδια κ.ά.). Η εκκλησιαστική αργυροχοΐα αρχικά συνδέεται µε εργαστήρια της Κωνσταντινούπολης, της Ρωσίας, της Βενετίας και ιδίως της Τρανσυλβανίας, από την οποία προέρχονται πάµπολλα αφιερώµατα σε ελληνικές µονές. Αργότερα, όµως, από τον 17ο µέχρι και τον 19ο αιώνα, πολλά τοπικά εργαστήρια Ξυλόγλυπτο βηµόθυρο του 18ου αιώνα (Συλλογή Γεωργίου

6 εµφανίζονται σταδιακά στα Βαλκάνια και στη Μικρά Ασία (Στεµνίτσα, Τρίκαλα, Καλαρρύτες, Κρούσοβο, Άγιον Όρος, Σινώπη, Σµύρνη κ.α.). Η χρυσοκεντητική, «ζωγραφική της βελόνας» µε µεγάλη παράδοση στο Βυζάντιο, θα γνωρίσει ιδιαίτερη ανάπτυξη και ανανέωση από τον ύστερο 17ο αιώνα και εξής. Φηµισµένα εργαστήρια υπάρχουν στην Κωνσταντινούπολη (όπου και οι κεντήστρες Δεσποινέτα του Αργύρη, Μαριώρα, Ευσεβία κ.ά.), αλλά και στην Τραπεζούντα, στη Σινώπη, στο Άγιον Όρος (όπου µαθήτευσε ο πληθωρικός καλλιτέχνης Χριστόφορος Ζεφάρ) κ.α. Επιτάφιοι, άµφια, διακοσµητικά πέπλα και άλλα πολύτιµα υφάσµατα εκκλησιαστικής χρήσης µαρτυρούν το υψηλό επίπεδο της τέχνης των εργαστηρίων αυτών. Τόσο στα έργα κεντητικής όσο και σε αυτά της αργυροχοΐας ενσωµατώνονται γόνιµα καλλιτεχνικές επιδράσεις προέλευσης τόσο από την Ανατολή όσο και από τη Δύση. Μεταβυζαντινή ζωγραφική: Γενικά χαρακτηριστικά Η µεταβυζαντινή ζωγραφική έχει ως ενοποιητικό χαρακτήρα την προσήλωση στις βασικές αρχές της βυζαντινής τέχνης. Ως εκ τούτου, είναι τέχνη λειτουργική, στενά συνδεδεµένη µε το δόγµα και τη λατρεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και επειδή αποσκοπεί στην εικαστική διατύπωση του καθαγιασµένου προσώπου, του αγίου, η τεχνοτροπία της είναι γραφική και όχι πλαστική, κατά την έκφραση του Π. Μιχελή. Εξακολουθεί, λοιπόν, και η µεταβυζαντινή τέχνη να αρνείται τη φυσιοκρατική αναπαράσταση. Είναι χαρακτηριστικό ότι, εκεί όπου το πολιτιστικό κλίµα ευνοεί την εισαγωγή νατουραλιστικών στοιχείων στην ορθόδοξη ζωγραφική (όπως είναι η περίπτωση των Ιονίων νήσων), αυτό γίνεται επιλεκτικά, ενώ ταυτόχρονα διατηρούνται κάποια βασικά γνωρίσµατα της βυζαντινής τέχνης, όπως η µη φυσιοκρατική απόδοση των προσώπων. Η µεγαλύτερη ή µικρότερη αναφορά της µεταβυζαντινής τέχνης στη βυζαντινή, και µάλιστα στην υστεροβυζαντινή ( ), δεν καταργεί την πολυµορφία στους κόλπους της. Αυτό δεν αφορά µόνο στη διαχρονική εξέλιξη της µεταβυζαντινής ζωγραφικής, αλλά και στην ταυτόχρονη ύπαρξη διαφορετικών τάσεων και σχολών. Η έλλειψη κάποιου κέντρου διαµόρφωσης και εκπόρευσης των βασικών καλλιτεχνικών ρευµάτων, όπως ήταν η Κωνσταντινούπολη στη Βυζαντινή αυτοκρατορία, ευνοεί την πολυµορφία. Για την ίδια την οθωµανική πλέον Κωνσταντινούπολη υπάρχουν στοιχεία που πείθουν πως ασκήθηκε εκεί η εκκλησιαστική ζωγραφική ήδη από τον 16ο αιώνα (ο περί- Επιγονάτιο, το οποίο απεικονίζει τον Χριστό Παντοκράτορα

7 φηµος κρητικός ζωγράφος Τζώρτζης αναφέρεται σε κώδικα της µονής Δουσίκου ότι προέρχεται «έκ κάστρου Κωνσταντινούπολις»), ο ρόλος της όµως στη διαµόρφωση της µεταβυζαντινής ζωγραφικής είναι ουσιαστικά ανύπαρκτος, τουλάχιστον µέχρι τον 18ο αιώνα. Η Κρήτη θα επηρεάσει αποφασιστικά την εξέλιξη της µεταβυζαντινής ζωγραφικής µέχρι τα τέλη του 17ου αιώνα, χωρίς όµως να µπορεί ο ρόλος της να συγκριθεί µε αυτόν που έπαιξε η πάλαι ποτέ πρωτεύουσα της Ρωµανίας. Θα µπορούσαµε να πούµε, πολύ σχηµατικά, ότι η επιρροή της Κρητικής Σχολής γίνεται περισσότερο αισθητή στα Επτάνησα, στο νότιο Αιγαίο και στη νότια ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ στη βόρεια και στη δυτική Ελλάδα επιβιώνει σε σηµαντικό βαθµό η παράδοση της υστεροβυζαντινής ζωγραφικής, και µάλιστα αυτή της Μακεδονίας, εκφραζόµενη µέσα από έργα διαφορετικών τάσεων και άνισης ποιότητας. Από την άλλη, στο Άγιον Όρος και στη Θεσσαλία, όπου θα φιλοτεχνηθούν από Κρητικούς µεγάλα σύνολα τοιχογραφιών, συναντώνται και οι δύο παραδόσεις. Ακόµη µεγαλύτερη πολυµορφία συναντούµε στην εκκλησιαστική ζωγραφική του 18ου αιώνα, περίοδο σηµαντικών κοινωνικών και πολιτισµικών εξελίξεων και ιδεολογικών ζυµώσεων. Ειδικά το β µισό του 18ου αιώνα, το διακοσµητικό πνεύµα του «όψιµου οθωµανικού µπαρόκ» θα διαποτίσει την εκκλησιαστική τέχνη και θα ανοίξει τον δρόµο προς το τέλος της µεταβυζαντινής ζωγραφικής. Η ενσυνείδητη, όµως, απόρριψη κάθε βυζαντινού στοιχείου στη θρησκευτική ζωγραφική θα συµβεί στα Επτάνησα του 18ου αιώνα. Η αποµάκρυνση της θρησκευτικής-εκκλησιαστικής ζωγραφικής από τη βυζαντινή και µεταβυζαντινή αισθητική θα προσλάβει επίσηµο χαρακτήρα µετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους (1830). Η µεταβυζαντινή εικονογραφία βασίζεται σε υστεροβυζαντινά-παλαιολόγεια πρότυπα, όπως και το σύστηµα ιστόρησης του ναού βασίζεται στο παλαιολόγειο. Οι Κρητικοί ζωγράφοι θα συµβάλλουν στην αποκρυστάλλωση και διάδοση πολλών υστεροβυζαντινών εικονογραφικών τύπων αλλά και στη διάδοση της βασικής δοµής του εικονογραφικού προγράµµατος για τρουλαίους ναούς. Οι ίδιοι, παράλληλα, θα µπολιάσουν την ορθόδοξη εικονογραφία µε δυτικούς τύπους και µοτίβα. Στο εικονογραφικό πρόγραµµα του µεταβυζαντινού ναού συνεχίζεται ο εµπλουτισµός σε σκηνές, κάτι που χαρακτηρίζει ήδη τη ζωγραφική του 13ου και 14ου αιώνα, και η απεικόνιση του κειµένου του Ευαγγελίου γίνεται συχνά εξαιρετικά αναλυτική. Προϋπάρχοντες κύκλοι, όπως ο Ακάθιστος, ιστορούνται πλέον συχνότατα, ενώ εµφανίζονται και νέοι θεµατικοί κύκλοι, όπως Τοιχογραφίες από την πρώτη και δεύτερη ζωγραφική φάση στην

8 αυτός της Αποκάλυψης του Ιωάννη, βασισµένος σε δυτικά χαρακτικά. Η τάση προς ανάλυση παίρνει µεγάλες διαστάσεις τον 18ο αιώνα, συνδυασµένη και µε διδακτισµό (για παράδειγµα, ιστορούνται οι Παραβολές). Η αύξηση της επιρροής των εκκλησιαστικών ακολουθιών (αισθητή ήδη στην ύστερη περίοδο της βυζαντινής ζωγραφικής) δεν αφορά µόνο τη θεµατολογία. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι απεικονίσεις των ευαγγελικών περικοπών της πασχάλιας περιόδου διατάσσονται όλο και πιο συχνά σύµφωνα µε τον λειτουργικό χρόνο του Πεντηκοσταρίου και όχι σύµφωνα µε τον ιστορικό χρόνο της Καινής Διαθήκης. Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί και η απεικόνιση νεοµαρτύρων µε τοπικές ενδυµασίες σε ναούς της ηπειρωτικής Ελλάδας. Η µορφή του νεοφανούς αγίου γίνεται «παράδειγµα ὑποµονῆς, εἰς ὅλους τοὺς ὀρθοδόξους ὁποὺ τυραννοῦνται ὑποκάτω εἰς τὸν ζυγὸν τῆς αίχµαλωσίας» (Νέον Μαρτυρολόγιον, 1794). Για τους φορείς της µεταβυζαντινής ζωγραφικής γνωρίζουµε στην πραγµατικότητα πολύ λίγα, όσα µας επιτρέπουν οι κτητορικές επιγραφές, µε εξαίρεση τους Κρητικούς ζωγράφους, για τους οποίους τα νοταριακά έγγραφα της ενετοκρατούµενης Κρήτης, που σώζονται στη Βενετία, παρέχουν πολύτιµες πληροφορίες. Στη µεταβυζαντινή περίοδο δεν είναι σπάνια η αναγραφή του ονόµατος του καλλιτέχνη στην κτητορική επιγραφή, κάτι που αρχίζει να εµφανίζεται στην παλαιολόγεια ζωγραφική. Υπάρχουν όµως και πάµπολλα ανυπόγραφα σύνολα τοιχογραφιών. Αυτό συµβαίνει ακόµη και µε τους Κρητικούς ζωγράφους (όπως στους ναούς των οποίων οι τοιχογραφίες αποδίδονται στον Τζώρτζη), αν και οι τελευταίοι, κατά τα πρότυπα των συναδέλφων τους της Αναγέννησης, θέτουν συχνά την υπογραφή τους ακόµη και σε φορητές εικόνες. Δεν είναι χωρίς κοινωνιολογικό ενδιαφέρον, επίσης, ότι πολλοί από τους µεταβυζαντινούς ζωγράφους είναι έγγαµοι ιερείς (µερικοί µάλιστα οφφικιούχοι), ιεροµόναχοι, µοναχοί, ενώ έχουµε και παραδείγµατα επισκόπων αγιογράφων. Οι ζωγράφοι στην ηπειρωτική Ελλάδα αλλά και πολλοί ζωγράφοι στα νησιά, δουλεύουν συνήθως και την τοιχογραφία και τη φορητή εικόνα. Οι δωρητές της ιστορίας των εκκλησιών µπορεί να είναι µεµονωµένα άτοµα, συνήθως τοπικοί άρχοντες, ενίοτε και κληρικοί, όπως ο Νεόφυτος (καθολικό Μεγίστης Λαύρας). Μπορεί όµως να πρόκειται για συλλογική χορηγία, οµάδας λαϊκών ή µεικτής οµάδας λαϊκών και κληρικών ή και του συνόλου της κοινότητας. Κάποτε, οι ανώνυµοι ενορίτες αναφέρονται απλώς ως µαχαλιῶτες (Άγιος Γεώργιος και Άγιοι Απόστολοι Αγιάς). Στις

9 περιπτώσεις των µοναστηριακών ναών, χορηγοί είναι είτε η αδελφότητα ως σύνολο (οπότε αναφέρεται ονοµαστικά µόνο ο ηγούµενος) είτε κάποια µέλη της, τα οποία και ονοµατίζονται, όπως ο ιεροδιάκονος Κυπριανός (Άγιος Νικόλαος Αναπαυσάς Μετεώρων). Άλλοτε, απλοί λαϊκοί ή οι άρχοντες των γύρω χωριών αναλαµβάνουν τα έξοδα της ιστόρησης του ναού της µονής. Στο Άγιον Όρος συνεχίζεται η παράδοση της χορηγίας ξένων οµόδοξων ηγεµόνων, όπως ο Ιωάννης Πέτρος Rares c, βοεβόδας της Μολδαβίας (καθολικό µονής Διονυσίου). Πολύ συχνά στις επιγραφές αναγράφεται το όνοµα του οικείου επισκόπου ή και των εφηµερίων, στην περίπτωση των ενοριακών ναών. Στην περιφέρεια των Αγράφων είναι συνηθέστατη η απεικόνιση των τοπικών αρχόντων ως δωρητών (ο Ανδρέας Μπούνος στη µονή Κορώνας κ.ά.). Απεικόνιση δωρητών απαντά και σε περιοχές όπως η Ήπειρος, τα Μετέωρα, το Άγιον Όρος, η Κρήτη, τα Κύθηρα, η Κύπρος, καθώς και σε κρητικές φορητές εικόνες, µερικές από τις οποίες είναι δίζωνες, µε τους αφιερωτές να καταλαµβάνουν την κάτω ζώνη. Η Μεταβυζαντινή ζωγραφική από την Άλωση της Πόλης µέχρι τα τέλη του 16ου αιώνα Η συνέχεια της παράδοσης της υστεροβυζαντινής ζωγραφικής στον βόρειο ελλαδικό χώρο µέχρι τα τέλη του 16ου αιώνα Στην τουρκοκρατούµενη βόρεια Ελλάδα, αν και δεν µπορούµε να µιλήσουµε για κάποια «σχολή» ζωγραφικής, γίνεται αντιληπτό από την τεχνοτροπία ότι, εκτός από µεµονωµένους ζωγράφους, υπάρχουν και εργαστήρια, οργανωµένα γύρω από έναν ή και περισσότερους ανώνυµους «µαΐστορες». Η χαρακτηριστικότερη περίπτωση είναι το λεγόµενο «εργαστήριο της Καστοριάς», µε διάρκεια ζωής γύρω στα 40 χρόνια. Επίκεντρο του µετακινούµενου αυτού εργαστηρίου φαίνεται να είναι η δυτικοµακεδονική αυτή πόλη, µε τη µακρά παράδοση στην καλλιέργεια της ζωγραφικής. Στους αγιογράφους αυτούς, εκτός από τοιχογραφίες στην πόλη της Καστοριάς, όπως στον Άγιο Νικόλαο της αρχόντισσας Θεολογίνας (1484/5), τον Άγιο Νικόλαο της µοναχής Ευπραξίας (1485/6) και τον Άγιο Νικόλαο του Μαγαλειού (1504/5), προσγράφονται οι τοιχογραφίες στο παλαιό καθολικό της µονής του Μεγάλου Μετεώρου (1483), στους Φορητή εικόνα του Κρητικού ζωγράφου Θεοφάνη (1546) Τοιχογραφία που αναπαριστά τη Σταύρωση (1483) στο παλαιό

10 Αγίους Αναργύρους Σερβίων (1510) και σε άλλα µνηµεία στην ευρύτερη περιοχή. Η δραστηριότητα του εργαστηρίου εκτείνεται µέχρι τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία. Στις τοιχογραφίες αυτές συνεχίζεται η παράδοση της ζωγραφικής της δυτικής και βόρειας Μακεδονίας του α µισού του 15ου αιώνα, όπως αυτή εκφράζεται στις τοιχογραφίες του Αγίου Νικολάου στη Βεύη (1460), δείγµα της «σχολής της Αχρίδας». Να σηµειωθεί ότι η ευρύτερη περιοχή υπαγόταν εκκλησιαστικά µέχρι το 1767 στην αυτοκέφαλη Αρχιεπισκοπή Αχριδών. Όµως, η τέχνη του καστοριανού εργαστηρίου φέρει έντονη τη σφραγίδα της επιρροής του διεθνούς γοτθικού στιλ, το οποίο µεταξύ 1380 και 1450 κυριαρχεί στην Ευρώπη. Το πλάσιµο µε πλατύ φωτισµό, η τάση προς τον ρεαλισµό, τον εξπρεσιονισµό και τη γραφικότητα, η αγάπη για τα δραµατικά στοιχεία, συγκαταλέγονται στα τεχνοτροπικά γνωρίσµατα του εργαστηρίου. Αναλογίες µε την τέχνη αυτή συναντούµε και στον Άθω, όπως στις τοιχογραφίες του 1511/12 στον νάρθηκα και στο υπερώο του Πρωτάτου. Προσπάθεια µίµησης της τέχνης των ζωγράφων του εργαστηρίου της Καστοριάς έχει επισηµανθεί σε τοιχογραφίες του τέλους του 15ου και των αρχών του 16ου αιώνα στην κεντρική και στη δυτική Μακεδονία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη µελέτη της ζωγραφικής στον βορειοελλαδικό χώρο παρουσιάζει η Βέροια, που περνά οριστικά στην οθωµανική κυριαρχία το Στην πόλη σώζεται σηµαντικός αριθµός πρώιµων µεταβυζαντινών τοιχογραφιών, όπου διαφαίνεται κάποιο ιδιαίτερο τοπικό ύφος. Η παράδοση της παλαιολόγειας ζωγραφικής συνεχίζεται, µε εµφανή όµως την τάση προς τη σχηµατοποίηση (Παναγία Κυριώτισσα, Παναγία Γοργοεπήκοος, Άγιοι Κήρυκος και Ιουλίττα, Άγιος Γεώργιος άρχοντος Γραµ- µατικού κ.ά.), όπως συµβαίνει άλλωστε ευρύτερα στα τέλη του 15ου και τις αρχές του 16ου αιώνα στον χώρο της Μακεδονίας (µονή Προδρόµου Σερρών, Μεταµόρφωση Δολίχης Ολύµπου κ.α.). Μεταξύ 1565 και 1580, σηµαντικός αριθµός ζωγράφων δραστηριοποιούνται στη Βέροια και στη γύρω περιοχή, µε σπουδαιότερο τον «ζωγράφο του ιερού του Αγίου Νικολάου του µοναχού Ανθίµου», του οποίου το ύφος προσεγγίζει τη λόγια ζωγραφική του 16ου αιώνα. Από την άλλη πλευρά, δεν λείπουν οι εκφραστές µιας τέχνης επιπέδου εµπειροτεχνικού ή και καθαρά λαϊκού, όπως ο «ζωγράφος του ναού των Αγίων Κηρύκου και Ιουλίττας» (µεταξύ 1589 και 1607). Σε κάποιες περιπτώσεις, είναι φανερός ο απόηχος της βαλκανικής ζωγραφικής του ύστερου 14ου και 15ου αιώνα, όπως συµβαίνει στον Άγιο Νικόλαο στο Πλατύ Πρεσπών (1591) και στην Πανα-

11 γία Χαβιαρά στη Βέροια (1598). Ανάλογη τάση, αλλά µε επιρροές και από τον Φράγκο Κατελάνο, φανερώνει το έργο του Νικολάου από το Λινοτόπι του Γράµµου στον Άγιο Δηµήτριο, στα Παλατίτσια Ηµαθίας (1570). Έργα λινοτοπιτών ζωγράφων βρίσκουµε µερικά χρόνια αργότερα στην Αιτωλία (µονή Φωτµού, 1589) και στην Ήπειρο (µονή Μακρυαλέξη Πωγωνίου, 1599). Πολύ σηµαντικότερος θα είναι ο ρόλος τους κατά τον 17ο αιώνα. Παραµένοντας στον βορειοδυτικό ελλαδικό χώρο, αξιοπρόσεκτη είναι η τέχνη του πρωτονοταρίου Άρτης, Ευσταθίου Ιακώβου (µονή Μολυβδοσκεπάστου, 1536/37 Άγιος Ιωάννης Θεολόγος στη µονή Μαυριώτισσας Καστοριάς, 1552). Στο τελευταίο µνηµείο, ως δείγµα θεολογικής παιδείας, πρέπει να θεωρηθεί η αναγραφή εκτενών ευαγγελικών χωρίων δίπλα στις αντίστοιχες δευτερεύουσες σκηνές του χριστολογικού κύκλου. Το Άγιον Όρος, ως το σηµαντικότερο µοναστικό κέντρο του ορθόδοξου κόσµου, υπήρξε, εκ των πραγµάτων, προνοµιούχος χώρος άσκησης της εκκλησιαστικής ζωγραφικής. Αν και η εντοίχια ζωγραφική στον Άθω σηµαδεύεται τον 16ο αιώνα από τα έργα της Κρητικής Σχολής, οι τοιχογραφίες του κελιού της Μολυβοκκλησιάς (1536) αποδεικνύουν ότι δεν εκλείπουν οι συνεχιστές της παράδοσης της παλαιολόγειας ζωγραφικής. Κάτι ανάλογο συµβαίνει και στο καθολικό της Κουτλουµουσίου (1540), του οποίου η ιστορία έχει ωστόσο από άλλους µελετητές συνδεθεί µε την Κρητική Σχολή, καθώς και µε τις φορητές εικόνες που ζωγράφισε ο (άγνωστης καταγωγής) ιερέας Ευφρόσυνος για το τέµπλο της Διονυσίου (1542). Ένας άλλος άξιος λόγου ζωγράφος, ο Αντώνιος, ιστόρησε το παλαιό καθολικό της µονής Ξενοφώντος (1544). Αν και φαίνεται ότι έχει επηρεαστεί από τους Κρητικούς (ειδικά στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου της µονής Αγίου Παύλου, του οποίου ο διάκοσµος του αποδίδεται), οι καλλιτεχνικές ρίζες του ανάγονται στην ύστερη παλαιολόγεια ζωγραφική. Η Κρητική Σχολή µέχρι τα τέλη του 16ου αιώνα Η Κρητική Σχολή είναι οπωσδήποτε η διασηµότερη «σχολή» στη µεταβυζαντινή τέχνη και η µεγαλύτερη, από άποψη αριθµού ζωγράφων και επιρροής, συνιστώσα της «λόγιας» µεταβυζαντινής ζωγραφικής. Η µεγάλη διάρκεια ζωής της, που εκτείνεται έως τα τέλη του 17ου αιώνα, µε µεταγενέστερους απόηχους, η ύπαρξη πολυάριθµων εργαστηρίων και η ακτινοβολία της σε όλο τον χώρο της «καθ ηµάς Ανατολής» αιτιο- Οι φρόνιµες παρθένες, λεπτοµέρεια σε τοιχογραφία του 1518/9

12 λογούν τον αφορισµό ότι η Κρητική Σχολή είναι «η µόνη από τις ορθόδοξες «σχολές» που δικαιούται πραγµατικά αυτό τον τίτλο στους αιώνες αυτούς» (Μ. Χατζηδάκης). Η κρητική ζωγραφική, αρχικά ζωγραφική φορητών εικόνων, αναπτύχθηκε στο κοσµοπολίτικο περιβάλλον των αστικών κέντρων της ενετοκρατούµενης Κρήτης, όπου γενικά ευνοήθηκε η καλλιέργεια των γραµµάτων και των τεχνών. Η παραγωγή εικόνων στα αστικά κέντρα του νησιού παίρνει χαρακτήρα βιοτεχνίας, µε πολυάριθµα εργαστήρια να ασχολούνται µε αυτήν την τέχνη (µόνο στον Χάνδακα, το µεγαλύτερο κέντρο άσκησης της τέχνης, µαρτυρούνται κατά τον 16ο αιώνα περίπου 200 ζωγράφοι!). Στα εργαστήρια του νησιού, λόγω της φήµης που τους είχε προσδώσει η δεξιοτεχνία των καλλιτεχνών, έφταναν παραγγελίες όχι µόνο από ορθόδοξους και λατίνους του νησιού, αλλά και από µονές, εκκλησίες και ιδιώτες εκτός Κρήτης, από τον υπόλοιπο ελληνικό χώρο, τους Αγίους Τόπους, τη Βενετία, ακόµη και από τη Δαλµατία. Από τον 16ο αιώνα, αρκετοί Κρητικοί ζωγράφοι εγκαθίστανται στη Βενετία ή στα Επτάνησα, µόνιµα ή προσωρινά (Μάρκος Μπαθάς, Θωµάς Μπαθάς, Ιωάννης Κύπριος, Μιχαήλ Δαµασκηνός κ.ά.). Από τους Κρητικούς ζωγράφους εγκατεστηµένους στη Δύση που ξέφυγαν καλλιτεχνικά από τα όρια της ορθόδοξης µεταβυζαντινής τέχνης, το εντυπωσιακότερο παράδειγµα αποτελεί ο Δοµήνικος Θεοτοκόπουλος ( ). Οι καταβολές των Κρητικών ζωγράφων εικόνων του 16ου αιώνα ανάγονται όχι µόνο στην προγενέστερη ζωγραφική εικόνων στην Κρήτη, αλλά και στην εντοίχια ζωγραφική του νησιού του πρώτου µισού 15ου αιώνα, όπως αυτή που ασκούν οι αδελφοί Φωκά. Παράλληλα, ειδικά στις πρώιµες κρητικές εικόνες (β µισό 15ου αιώνα) είναι ευδιάκριτος ο απόηχος της κλασικίζουσας παλαιολόγειας ζωγραφικής, όπως αυτή καλλιεργήθηκε στα µεγάλα αστικά κέντρα τον 14ο και τις πρώτες δεκαετίες του 15ου αιώνα. Σε αυτό σίγουρα συνέβαλε η µετανάστευση στην Κρήτη αξιόλογων ζωγράφων που εγκατέλειψαν την παρηκµασµένη Κωνσταντινούπολη του 15ου αιώνα. Αξιοσηµείωτη είναι η περίπτωση του Ξένου Διγενή, από το Μουχλί της Αρκαδίας, που αναζητά εργασία στη µεγαλόνησο (Άγιοι Πατέρες στα Απάνω Φλώρια Σελίνου, 1470), για να επιστρέψει αργότερα στην ηπειρωτική Ελλάδα, όπου θα ιστορήσει το καθολικό της µονής Μυρτιάς στην Αιτωλία (1490) και την εκκλησία της Παναγίας στην Κάτω Μερόπη Πωγωνίου. Η τέχνη του Ξένου Διγενή απηχεί τη λόγια τεχνοτροπία της τελευταίας περιόδου της βυζαντινής τέχνης και παράλληλα αποτελεί τη γέφυρα µε την ήδη διαµορφωµένη Φορητή εικόνα της Κρητικής Σχολής (β µισό του 15ου

13 Κρητική Σχολή. Στην παραδοσιακή-βυζαντινότροπη έκφραση της Κρητικής Σχολής (maniera greca) τα πρότυπα της εκλεπτυσµένης παλαιολόγειας ζωγραφικής µεταπλάθονται, συστηµατοποιούνται και τυποποιούνται. Μέσω της χρήσης σχεδίων εργασίας και ανθιβόλων (έκτυπων και διάτρητων σχεδίων) συγκεκριµένοι εικονογραφικοί τύποι αναπαράγονται σχεδόν αυτούσιοι από τον 15ο µέχρι τον 18ο αιώνα, ακόµη και από αγιογράφους άλλων τάσεων. Οι µορφές της κρητικής τέχνης είναι ευγενικές και µνηµειακές, οι κινήσεις µετρηµένες, η πτυχολογία τυποποιηµένη και κάπως σκληρή, η παλέτα αρµονική και πλούσια. Το ιδιαίτερα επιµεληµένο πλάσιµο γίνεται µε τη χρήση δεσµών από πολύ λεπτές γραµµές φώτων πάνω στο σκουρόχρωµο σάρκωµα, µια τεχνική που έρχεται από την παλαιολόγεια ζωγραφική. Σε σχέση µε την τέχνη των Παλαιολόγων, στην κρητική ζωγραφική η σύνθεση είναι περισσότερο οργανωµένη και λιτή, οι µορφές και τα ενδύµατα αποδίδονται αριστοτεχνικά µεν, αλλά µε περισσότερο συµβατικό τρόπο, η διατύπωση του χώρου πιο συνοπτική. Δεν είναι άστοχο να πούµε ότι η κρητική ζωγραφική διέπεται, σε µεγάλο βαθµό, από ακαδηµαϊσµό, ο οποίος, προϊόντος του χρόνου γίνεται εντονότερος. Πάντως, οι βαθιές ρίζες της Κρητικής Σχολής στη µεγάλη βυζαντινή παράδοση, η άψογη καλλιτεχνική ποιότητα των έργων της και η επιτυχηµένη απεικόνιση του εσωτερικού κόσµου των ιερών προσώπων, προσέδωσαν έναν ιδιαίτερο «κλασικό» χαρακτήρα στα έργα της, καθιστώντας τα διαχρονικά πρότυπα ορθόδοξης εκκλησιαστικής τέχνης και σηµεία αναφοράς σε όλη την «καθ ηµάς Ανατολή». Οι ιεροπρεπείς κρητικές εικόνες της Βρεφοκρατούσας Παναγίας έγιναν περιζήτητες ως λατρευτικές εικόνες ακόµη και µεταξύ των Ρωµαιοκαθολικών. Σε µια διαφορετική, δυτικότροπη έκφραση της Κρητικής Σχολής, κυριαρχούν µορφοπλαστικά και εικονογραφικά στοιχεία της πρώιµης ιταλικής Αναγέννησης. Το ιδίωµα αυτό, γνωστό ως maniera latina, εκφράζεται µε τον πιο αντιπροσωπευτικό τρόπο στις λεγόµενες ιταλοκρητικές εικόνες (β µισό 15ου αιώνα τέλη 16ου αώνα), που αποτελούν παραγγελίες πιστών του λατινικού δόγµατος, ακόµη και από Βενετία και Δαλ- µατία. Συνηθισµένο θέµα στις εικόνες αυτές είναι η Παναγία Βρεφοκρατούσα, ενώ δεν λείπουν και δυτικοί άγιοι ή και ανατολικοί άγιοι τιµώµενοι, ντυµένοι µε λατινικά άµφια. Στοιχεία της αναγεννησιακής ιταλικής ζωγραφικής πρόσωπα, ενδύµατα, κτίρια, έπι-

14 πλα παρεισφρύουν και στις βυζαντινότροπες κρητικές εικόνες. Έτσι, η Κρητική Σχολή δεν αποτελεί µόνο τον «θεµατοφύλακα» της κληρονοµιάς της παλαιολόγειας ζωγραφικής, αλλά και την πύλη εισαγωγής στην ορθόδοξη εικονογραφία δυτικής προέλευσης θεµάτων, όπως η Αλληγορία της θείας Μετάληψης, η θεία Λειτουργία µε την ανθρωπο- µορφική απεικόνιση της Αγίας Τριάδας, ο µυστικός αρραβώνας της αγίας Αικατερίνης κ.ά. Δυτικά µοτίβα, όπως η Θεοτόκος γονατιστή µπροστά στη φάτνη, διεισδύουν και στη µνηµειακή ζωγραφική, αν και το ότι αυτή ασκήθηκε σε αυστηρά ορθόδοξα µοναστικά περιβάλλοντα, περιόρισε την υιοθέτηση τέτοιων σχηµάτων. Γενικά, οι Κρητικοί ζωγράφοι είχαν επίγνωση του ιδιαίτερου χαρακτήρα της ορθόδοξης εκκλησιαστικής ζωγραφικής, αν και γνώριζαν την αναγεννησιακή ιταλική τέχνη και ήξεραν συνήθως να ζωγραφίζουν και µε τους δύο τρόπους. Μετά τον Άγγελο Ακοτάντο, που διέπρεψε ως ζωγράφος στον Χάνδακα το α µισό του 15ου αιώνα, αποτελώντας συνεπή συνεχιστή της παράδοσης των ωραίων παλαιολόγειων εικόνων του 14ου αιώνα, ο Ανδρέας Ρίτζος αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους Κρητικούς αγιογράφους στο β µισό του 15ου αιώνα. Γνωστός ιδιαίτερα για τις εικόνες της Παναγίας του Πάθους και των ένθρονων Χριστού Παντοκράτορα και Θεοτόκου Βρεφοκρατούσας, ο Ανδρέας Ρίτζος ζωγράφισε και ιταλοκρητικής τεχνοτροπίας έργα, όπως άλλωστε και ο παρόµοιας τάσης Νικόλαος Τζαφούρης ( το 1501 ή λίγο πιο πριν). Στο εργαστήριο του Τζαφούρη αποδίδεται η εισαγωγή του τύπου της Madre della Consolazione, όπου συνδυάζονται βυζαντινά και υστερογοτθικά στοιχεία. Ένας άλλος πρώιµος Κρητικός ζωγράφος, ο Ανδρέας Παβίας ( µεταξύ 1504 και 1512), επηρεάζεται ιδιαίτερα από το διεθνές γοτθικό στιλ, εµφανή στη µνηµειώδη Σταύρωση της Εθνικής Πινακοθήκης, προορισµένη για λατίνο παραγγελιοδότη. Ο Θεοφάνης Στρελίτζας Μπαθάς ( 1559) πρέπει µάλλον να θεωρηθεί ως ο διασηµότερος Κρητικός ζωγράφος. Σε δεσποτικές εικόνες και εικόνες επιστυλίου τέµπλου που του έχουν αποδοθεί (σχεδόν όλες στο Άγιον Όρος) ο Θεοφάνης διακρίνεται για τη σχεδιαστική του ευχέρεια και για τη ζωγραφική απόδοση της σάρκας, στοιχεία που τον διαφοροποιούν από τη µάλλον γραφική τεχνοτροπία του Ανδρέα Ρίτζου και άλλων. Τα γνωρίσµατα αυτά τα ξαναβρίσκουµε, σε µεγαλύτερο βαθµό, και στις τοιχογραφίες του. Από την ίδια οικογένεια προέρχεται και ο Μάρκος Βαθάς ή Μπαθάς ( ), ζωγράφος εγκατεστηµένος στη Βενετία, ιδιαίτερα ικανός στην απόδοση µικρογραφικών Madre della Consolazione, ιταλοκρητική εικόνα των αρχών Αλληγορία της θείας Μετάληψης, φορητή εικόνα η οποία

15 σκηνών. Ο σηµαντικότερος Κρητικός καλλιτέχνης του β µισού του 16ου αιώνα, µε φήµη στην εποχή του και ιδιαίτερα παραγωγικός υπηρξε αναµφίβολα ο Μιχαήλ Δαµασκηνός (περ. 1530/ /3). Δεξιοτέχνης, εκλεκτικός και καινοτόµος, ο Δαµασκηνός ανανέωσε τη χρωµατική κλίµακα της Κρητικής Σχολής και δηµιούργησε νέα σχήµατα, µε έντονο αναγεννησιακό χρώµα, όπως ο Λιθοβολισµός του Αγίου Στεφάνου, η Αποτοµή της Κεφαλής του Προδρόµου, καθώς και αλληγορικά-ευχαριστιακά θέµατα. Ο Δαµασκηνός δεν διστάζει να αποµιµείται ακόµη και την ιταλική ζωγραφική του 16ου αιώνα, ενώ εισάγει φυσιοκρατικά στοιχεία και στις βυζαντινής-κρητικής τεχνοτροπίας εικόνες του. Το έργο του Δαµασκηνού επηρέασε και τον Θωµά Μπαθά ( ), γνωστό ιδίως από την εικόνα µε το όραµα του αγίου Ιωάννη του Θεολόγου για τη µονή της Πάτµου, έργο που αντλεί από γερµανικές χαλκογραφίες. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο πληθωρικός και καινοτόµος ζωγράφος και λόγιος Γεώργιος Κλό(ν)τζας από τον Χάνδακα (περ ). Το έργο του, που περιλαµβάνει φορητές εικόνες και τρίπτυχα, πίνακες σε καµβά αλλά και χειρόγραφους µικρογραφη- µένους κώδικες, διακρίνεται για τον χρωµατικό πλούτο, τη µικρογραφική ικανότητα και τον φόβο του κενού. Ο Κλόντζας εισάγει νέα θέµατα, µε έφεση στις αλληγορικές παραστάσεις, και υιοθετεί σε µεγαλύτερο βαθµό απ ό,τι ο Μιχαήλ Δαµασκηνός τρόπους της ζωγραφικής της Αναγέννησης, ειδικά µάλιστα την περίοδο της ωριµότητάς του. Η ζωγραφική του Κλόντζα επηρέασε σηµαντικά καλλιτέχνες της επόµενης γενιάς, όπως τον Θεόδωρο Πουλάκη και τον Νείλο. Η ανάπτυξη της κρητικής τοιχογραφίας κατά τον 16ο αιώνα συνδέεται αναπόσπαστα µε την ανέγερση τρουλαίων µοναστικών εκκλησιών από την τρίτη δεκαετία του 16ου αιώνα και την ανακαίνιση ήδη υπαρχόντων ναών, δραστηριότητα που συνδέεται µε την άρση ορισµένων περιορισµένων επί Σουλεϊµάν Α του Μεγαλοπρεπούς ( ). Ο 16ος αιώνας θα κληροδοτήσει εξαιρετικής ποιότητας τοιχογραφικά σύνολα, διαφόρων τάσεων, από τα εξοχότερα δείγµατα της µεταβυζαντινής ζωγραφικής. Όπως έχει εύστοχα παρατηρηθεί (Μ. Γαρίδης), η λόγια µνηµειακή ζωγραφική του 16ου αιώνα εµφανίζεται να συνεχίζει την παλαιολόγεια τέχνη, µε τη διαφορά ότι, σχεδον πάντοτε, ασκήθηκε σε περιβάλλον µοναστικό, αν και οι ζωγράφοι που την ασκούσαν είχαν αστική παιδεία. Η περίοδος της άνθησης της ζωγραφικής αυτής δεν θα κρατήσει «Το Όραµα του Ιωάννη» από τον ζωγράφο Θωµά Βαθά ή

16 πολύ: Γύρω στην 7η δεκαετία του αιώνα αυτού παρατηρείται κάµψη στη διακόσµηση εκκλησιαστικών µνηµείων, κάτι που πρέπει να συνδεθεί µε την οικονοµική κρίση της αυτοκρατορίας και την εχθρική προς τους χριστιανούς πολιτική του Σελήµ Β. Από τα τέλη του 16ου αιώνα και κατά τον επόµενο αιώνα, την τοιχογράφηση των µοναστηριακών και µη ναών θα αναλάβουν, κατά πλειονότητα, εµπειροτέχνες ζωγράφοι. Όταν ο Θεοφάνης Στρελίτζας Μπαθάς καλείται στα Μετέωρα, το 1527, προκειµένου να ιστορήσει τον ναό της µονής του Αγίου Νικολάου Αναπαυσά, είναι ήδη φτασµένος ζωγράφος εικόνων. Στο Άγιον Όρος ο Θεοφάνης θα ιστορήσει το καθολικό της Μεγίστης Λαύρας (1535), την τράπεζα του µοναστηριού και, µαζί µε τον γιο του Συµεών, το καθολικό της µονής Σταυρονικήτα (1545/6), το παρεκκλήσι του Προδρόµου και την τράπεζα της µονής. Έχει διατυπωθεί η άποψη πως το συνεργείο του ιστόρησε και την τράπεζα της µονής Φιλοθέου (1540). Το έργο του Θεοφάνη στα Μετέωρα είναι σταθ- µός, διότι µε αυτό εισάγεται στην υπό οθωµανική κυριαρχία Ελλάδα η υψηλής καλλιτεχνικής στάθµης κρητική ζωγραφική, αν και υφίστανται βέβαια και άλλες εκφράσεις της λόγιας µεταβυζαντινής ζωγραφικής. Παράλληλα, µε τον Θεοφάνη, η κρητική ζωγραφική «δοκιµάστηκε» για πρώτη φορά σε τρουλαίους ναούς µεγάλων διαστάσεων. Στον Αναπαυσά ο Θεοφάνης είναι ακόµη άπειρος στην τοιχογραφία και αυτό διαφαίνεται κυρίως στη δυσκολία διάταξης των σκηνών και των προσώπων στις περιορισµένες επιφάνειες του µικρού µονόχωρου τρουλαίου ναού, κάτι που ευνοούσε και τις αναλογίες µε τη φορητή εικόνα. Όµως, αργότερα, στα καθολικά της Λαύρας και του Σταυρονικήτα, είναι πλέον έµπειρος στον χειρισµό του χώρου και στη µεγάλη κλίµακα των παραστάσεων. Στη διάρθρωση του διακόσµου της Λαύρας ακολουθήθηκε η παράδοση, όπως αυτή είχε διαµορφωθεί στους παλαιολόγειους χρόνους, από τους οποίους σώζονται στο Άγιον Όρος σηµαντικά σύνολα. Σε σύγκριση πάντως µε αυτά, το εικονογραφικό πρόγραµµα του καθολικού της Λαύρας είναι πυκνότερο. Η ποιότητα της ιστορίας, σε συνδυασµό µε το κύρος της µονής, συντέλεσαν ώστε το έργο του Θεοφάνη εκεί να δηµιουργήσει, κατά κάποιο τρόπο, «σχολή» για τη διακόσµηση τρουλαίων καθολικών µονών. Ο Θεοφάνης εµπνέεται από τα εικονογραφικά σχήµατα της «κλασικίζουσας» παλαιολόγειας τέχνης του 14ου αιώνα, µεταγγίζοντας ταυτόχρονα χαρακτηριστικά της φορητής εικόνας στη µνηµειακή ζωγραφική, µε τρόπο ώστε να ενισχύεται η δοµή της παράστασης εις βάρος της αφηγηµατικότητας. Πρέπει να λαβαίνει υπόψη του και παλαιό- Εξωτερική όψη του µεσαίου φύλλου τριπτύχου, που απει- Θεοτόκος η Βάτος, φορητή εικόνα του Μιχαήλ Δαµασκη-

17 τερα εικονογραφηµένα χειρόγραφα καθώς και τετράδια σχεδίων, όπως µας αφήνει να καταλάβουµε η σκηνή µε την ονοµατοδοσία των ζώων (Γένεση 2,20) στον νάρθηκα του Αναπαυσά. Ορισµένες σκηνές που ο Θεοφάνης εισήγε στη µνηµειακή ζωγραφική γνώρισαν διάδοση, µε χαρακτηριστικά παραδείγµατα την Κοίµηση του οσίου Εφραίµ του Σύρου και τη Βρεφοκτονία, εµπνευσµένη από σχεδόν σύγχρονο χαρακτικό του Marcantonio Raimondi. Αν και υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι ήξερε να ζωγραφίζει και φυσιοκρατικά, ο Θεοφάνης στάθηκε φειδωλός στην εισαγωγή «οθνείων» στοιχείων στην τέχνη του, και όπου επισηµαίνονται τέτοια, αυτά είναι οργανικά ενταγµένα στο βυζαντινότροπο σύνολο. Η ιδιότητα του Θεοφάνη ως µοναχού φαίνεται ότι προσδίδει στην τέχνη του µία πνευµατικότερη έκφραση σε σύγκριση µε το έργο οµότεχνών του που εξακολουθούσαν να εργάζονται στα κοσµοπολίτικα περιβάλλοντα της Κρήτης. Ο παραδοσιακός και κλασικός χαρακτήρας της ζωγραφικής του, η πνευµατικότητα των µορφών του, σε συνδυασµό µε την άψογη τεχνική εκτέλεση, συνετέλεσαν ώστε ο εξαίρετος αυτός καλλιτέχνης να θεωρηθεί πρότυπο ορθόδοξου αγιογράφου από τους µεταγενέστερούς του. Και άλλοι Κρητικοί ζωγράφοι, ακολουθώντας το παράδειγµα του Θεοφάνη, δουλεύουν την τοιχογραφία στο Άγιον Όρος και στη Θεσσαλία. Δύο πολύ σηµαντικά σύνολα τοιχογραφιών, αυτά του νέου καθολικού του Μεγάλου Μετεώρου (1552) και αυτού της γειτονικής µονής Ρουσάνου (1560) µάλλον ιστορήθηκαν από το συνεργείο του «Τζ(ι)ώρτζη, ζωγράφου ἐκ κάστρου Κωνσταντινούπολις» που µαρτυρείται ότι ιστόρησε το καθολικό της µονής Δουσίκου, κοντά στα Τρίκαλα. Με οδηγό την τεχνοτροπία, ο Τζώρτζης ταυτίζεται µε τον Ζώρζη τον Κρήτα, που αναφέρεται σε κώδικα της αγιορείτικης µονής Διονυσίου ως ο αγιογράφος του καθολικού (1547). Στον ίδιο έχει αποδοθεί και η ιστόρηση του καθολικού της µονής Δοχειαρίου. Η τεχνοτροπία και η εικονογραφία του Τζώρτζη καθιστούν βέβαιη τη θεωρία της µαθητείας του κοντά στον Θεοφάνη. Είναι όµως περισσότερο γραµµικός στην απόδοση των µορφών του, αλλά και κολορίστας και φίλος των χρωµατικών αντιθέσεων και της χρήσης του χρυσού. Στο έργο του έχουν ανιχνευθεί και σχέσεις µε τη µολδαβική ζωγραφική του 16ου αιώνα. Μαθητής του Θεοφάνη ή του Τζώρτζη ενδέχεται να είναι ο αγιογράφος που ιστόρησε το καθολικό της µονής Ιβήρων (τέλη 16ου αιώνα). Υπάρχει περίπτωση να ταυτίζεται µε τον Μάρκο τον Ίβηρα, όπως επιγράφεται ο ζωγράφος που φιλοτέχνησε τις προσω- Οι Άγιοι Ευστράτιος και Νικόλαος και ο κτήτωρ της µονής, Κοίµηση της Θεοτόκου και κτητορική επιγραφή τοιχογραφία Τοιχογραφία τράπεζας που απεικονίζει το θαύµα του πολ-

18 πογραφίες των δωρητών. Τα εκτεταµένα σύνολα τοιχογραφιών της Κρητικής Σχολής στη δυτική Θεσσαλία επηρέασαν την εξέλιξη της µεταβυζαντινής ζωγραφικής στην περιοχή µέχρι και τον 17ο αιώνα. Και αυτό διότι, τόσο τα καθολικά του Μεγάλου Μετεώρου και του Δουσίκου, τρουλαίοι σταυροειδείς ναοί µε χορούς, κατά τον αθωνικό τύπο, όσο και η µητρόπολη της Καλαµπάκας, τρίκλιτη µεσοβυζαντινή βασιλική (ιστορήθηκε το 1573 από τον Συµεών, γιο του Θεοφάνη, µαζί µε τον ντόπιο ιερέα Κυριαζή), όχι µόνο αποτελούν µνηµεία µεγάλης κλίµακας, αλλά εκπροσωπούν και σηµαντικά εκκλησιαστικά καθιδρύ- µατα. Στα κρητικά συνεργεία που είχαν δουλέψει στα Μετέωρα και στο Δούσικο πρέπει να είχε εργαστεί και ο ζωγράφος που το 1567/8 ιστόρησε τον ναό του Αγίου Νικολάου στο Μεγαλοχώρι Τρικάλων. Μιµητής του Τζώρτζη είναι ο µοναχός Δανιήλ που το 1587 διακοσµεί το καθολικό της µονής Κορώνας στα θεσσαλικά Άγραφα. Επιρροές από την Κρητική Σχολή διαφαίνονται και στον διάκοσµο του 1575 στους Αγίους Αναργύρους Τρικάλων. Τοιχογραφία καθολικού που απεικονίζει την ίαση του εκ Η «σχολή των Θηβών» και η «σχολή του Ονουφρίου» Τον 16ο αιώνα εµφανίζονται ζωγράφοι από την ηπειρωτική Ελλάδα που ασχολούνται κατεξοχήν µε την τοιχογραφία και είναι εξίσου ικανοί µε τους οµότεχνούς τους από την Κρήτη. Οι καλλιτέχνες αυτοί, αν και λαµβάνουν υπόψη τα έργα της Κρητικής Σχολής, υιοθετούν µία διαφορετική αισθητική, πάντα βέβαια στο πλαίσιο της ορθόδοξης παράδοσης της αγιογραφίας. Στο έργο των ζωγράφων αυτών επιβιώνουν στοιχεία καταγόµενα από την υστεροβυζαντινή τέχνη των επαρχιών των Βαλκανίων, ενώ συχνά αφοµοιώνονται και στοιχεία της δυτικής ζωγραφικής. Η σπουδαιότερη οµάδα ζωγράφων αυτής της «άλλης» τάσης της λόγιας ζωγραφικής του 16ου αιώνα εντάσσεται στη λεγόµενη «σχολή των Θηβών» ή «σχολή της βορειοδυτικής Ελλάδας» ή «τοπική ηπειρωτική σχολή». Η ποικιλία της ορολογίας υποδηλώνει και την ποικιλία εκφράσεων στους κόλπους της σχολής αυτής. Ο πρώτος όρος υπαγορεύτηκε από τη µαρτυρηµένη καταγωγή από τη Θήβα των τριών επιφανών εκπροσώπων της, του Φράγκου Κατελάνου και των αδελφών Φράγκου και Γεωργίου Κονταρή. Η επισήµανση τοιχογραφιών του εργαστηρίου των Κονταρήδων στην περιοχή της Θήβας, καθιστά εκ νέου εύστοχη την ονοµασία αυτή. Οι δύο άλλοι όροι οφείλονται στο γεγονός ότι κάποια από τα σηµαντι-

19 κότερα έργα της παραπάνω «σχολής» βρίσκονται στα Ιωάννινα, ενώ και η µονή Βαρλαάµ στα Μετέωρα, της οποίας το καθολικό ιστορήθηκε από αγιογράφους της τάσης αυτής, συνδέεται άµεσα µε την ίδια πόλη µέσω των κτητόρων της, Νεκταρίου και Θεοφάνη Αψαρά. Ο χριστιανικός πληθυσµός των Ιωαννίνων γνωρίζει µια οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη τον 16ο αιώνα και αυτό αντανακλάται στην ανακαίνιση και τοιχογράφηση των µοναστηριών του νησιού, µε πρωτοβουλία λόγιων ντόπιων ιεροµονάχων. Η ποιότητα των τοιχογραφιών είναι χαρακτηριστική. Ο διάκοσµος του 1531/2 στον ναό της µονής των Φιλανθρωπηνών (Αγίου Νικολάου του Σπανού) αποτελεί πρόδροµο της «σχολής των Θηβών». Ιδιαίτερα οι τοιχογραφίες που αποδίδονται στον επικεφαλής του συνεργείου, µε το µαλακό πλάσιµο, την αγάπη στα παστέλ χρώµατα, τις ψιλόλιγνες ευγενικές µορφές και την εκφραστικότητα, συνεχίζουν την παράδοση της υψηλής παλαιολόγειας τέχνης. Χαρακτηριστική είναι η διάταξη των σκηνών σε ενιαία ζώνη, και όχι σε διάχωρα, κάτι που δεν είναι άγνωστο στη ζωγραφική της κεντρικής Ελλάδας µέχρι και τον 17ο αιώνα. Τα βασικά χαρακτηριστικά της τέχνης του Φράγκου Κατελάνου, του σπουδαιότερου καλλιτέχνη της «σχολής», απαντούν για πρώτη φορά στον διάκοσµο του 1539 της µονής Μυρτιάς Αιτωλίας, πιθανότατα δικό του έργο. Ο ζωγράφος καταφεύγει σε παλαιότερα εικονογραφικά πρότυπα, τα οποία όµως µπολιάζει µε την τεχνική των Κρητικών. Παρ όλα αυτά, το ύφος της ζωγραφικής της Μυρτιάς είναι διαφορετικό απ ό,τι στην κρητική τέχνη, όπως καταδεικνύει η έντονη κίνηση στο εσωτερικό των συνθέσεων και το ήθος των µορφών. Αρκετά κοντά τους τεχνοτροπικά βρίσκεται ένα άλλο υψηλής στάθµης ανυπόγραφο σύνολο τοιχογραφιών, στη µονή του Αγίου Νικολάου Στρατηγόπουλου ή Ντίλιου, στο Νησί των Ιωαννίνων (1543). Η µοναδική µνεία του ονόµατος του Κατελάνου βρίσκεται στην κτητορική επιγραφή του παρεκκλησίου του Αγίου Νικολάου της Μεγίστης Λαύρας (1560). Στον ίδιο ζωγράφο και στο συνεργείο του αποδίδονται, µε βάση την τεχνοτροπία, το µεγαλύτερο µέρος της δεύτερης φάσης (1542) των τοιχογραφιών της µονής Φιλανθρωπηνών, καθώς και η ιστορία του κυρίως ναού της µονής Βαρλαάµ (1548), δύο εκκλησιών στην Καστοριά και την περιοχή της (Παναγία Ρασιώτισσα Καστοριάς, 1553, Άγιοι Απόστολοι στο χωριό Άγιος Ζαχαρίας) καθώς και του καθολικού της µονής Ζάβορδας Γρεβενών. Στον Κατελάνο αποδόθηκαν και λίγες φορητές εικόνες από τη Θεσσαλονίκη. Λεπτοµέρεια από το Μηνολόγιο της 1ης Σεπτεµβρίου, που ανα- Τοιχογραφία καθολικού του κυρίως ναού που αναπαριστά

20 Η συµµετρική τοποθέτηση δύο εµπνευσµένων από τον Ησαΐα απεικονίσεων του Χριστού στους δύο χορούς του καθολικού της µονής Βαρλαάµ (Μεγάλης Βουλής Άγγελος και Εµµανουήλ) καθώς και άλλα στοιχεία του εικονογραφικού προγράµµατος στη µονή Βαρλαάµ και στον Άγιο Νικόλαο της Λαύρας, υποδηλώνουν καλλιτέχνη µε εκκλησιαστική παιδεία. Το θέµα του Αγγέλου της Μεγάλης Βουλής είχε ήδη απεικονιστεί στις µονές Φιλανθρωπηνών και Ντίλιου και έγινε αρκετά δηµοφιλές στη ζωγραφική παράδοση της Ηπείρου. Ο Κατελάνος γνωρίζει το έργο των Κρητικών ζωγράφων, όµως, η καλλιτεχνική του ιδιοσυγκρασία είναι διαφορετική. Η αναλυτική εικονογράφηση των σκηνών, και µάλιστα του κύκλου των Παθών, όπου συχνά υπεισέρχονται και ανεκδοτολογικά στοιχεία, ο µεγάλος αριθµός προσώπων, η κίνηση, το ανήσυχο βλέµµα και η δραµατικότητα µπορούν να ερµηνευτούν ως συνειδητή διαφοροποίησή του από τον κλασικισµό της Κρητικής Σχολής. Η επιρροή της αναγεννησιακής ζωγραφικής στο έργο του εκδηλώνεται αµεσότερα απ ό,τι στις κρητικές τοιχογραφίες και αφορά τόσο στη διαπραγµάτευση του χρώµατος και του σχεδίου, όσο και στην εικονογραφία (όπως ο Μωυσής και ο Ηλίας που µεταφέρονται µέσα σε νέφη στην παράσταση της Μεταµορφώσεως και η πλεχτή φάτνη στη Γέννηση). Από την άλλη, κάποια εικονογραφικά θέµατα που χρησιµοποιεί ο Κατελάνος απαντούν στη ζωγραφική του ύστερου 15ου αιώνα στα Βαλκάνια (αλλά και στη Μολδαβία). Αναφέρουµε ενδεικτικά τους τέσσερεις αγγέλους που περιστοιχίζουν την Πλατυτέρα στον Άγιο Νικόλαο της Λαύρας, τον έφιππο Πιλάτο και το άστρο της Βηθλεέµ µε τη µορφή έφιππου αγγέλου. Τάση προς τον ρεαλισµό και τη γραφικότητα δείχνουν τα ωµά αποδοσµένα µαρτύρια αγίων, οι µοχθηρές µορφές των διωκτών του Χριστού, οι συντετριµµένοι από τη θλίψη απόστολοι στην αριστουργηµατική Κοίµηση της Θεοτόκου της µονής Βαρλαάµ, η απεικόνιση αναγεννησιακών στολών. Να σηµειώσουµε ακόµη την εκτενή χρήση του κόκκινου χρώµατος, το ανθοφυτικό γραπτό κόσµηµα, διαφορετικό από τα περισσότερο γεωµετρικά µοτίβα των Κρητικών, καθώς και τους γύψινους επιχρυσωµένους φωτοστεφάνους. Παρά τον καινοτόµο χαρακτήρα της, η ζωγραφική του Φράγκου Κατελάνου δεν ξεπερνά τα όρια της παράδοσης της ορθόδοξης αγιογραφίας, γι αυτό και ευδοκίµησε στα µοναστικά περιβάλλοντα. Οι τοιχογραφίες του «προπυλαίου» της µονής Βητουµά Τρικάλων (1559), έργο του µοναχού Νεκταρίου, και αυτές της Παλαιοπαναγιάς στη Στενή της Εύβοιας (µέσα 16ου αιώνα), δείχνουν ότι το έργο του ιδιοφυιούς Θηβαίου δεν πέρασε

21 απαρατήρητο. Όµως, αντίθετα απ ό,τι συνέβη στους κλασικίζοντες Κρητικούς, ο Κατελάνος δεν φαίνεται να άφησε επιγόνους, ίσως και γιατί η τεχνοτροπία του δύσκολα θα µπορούσε να γίνει αντικείµενο µίµησης. Μία διαφορετική έκφραση της «σχολής των Θηβών» εκπροσωπεί το έργο των δύο αδελφών Κονταρή, του Γεωργίου, ιερέα και σακελλαρίου Θηβών, και του νεότερου, Φράγκου. Η δραστηριότητά τους τεκµαίρεται από µια σειρά µνηµείων διάσπαρτων σε µεγάλο µέρος του ελλαδικού χώρου, όπως ο Άγιος Νικόλαος στην Κράψη Ιωαννίνων ( ), ο νάρθηκας του καθολικού της µονής Βαρλαάµ (1566) και η Μεταµόρφωση Κληµατιάς Ιωαννίνων (1568), όπου εργάζεται µόνος ο Φράγκος. Το εργαστήριό τους πιστεύεται ότι εργάστηκε και στον Άγιο Δηµήτριο Κληµατιάς ( ), στις µονές Φιλαθρωπηνών (γ φάση, 1560) και Ελεούσας Ιωαννίνων, Αγίου Νικολάου Γαλατάκη Ευβοίας, Οσίου Μελετίου Κιθαιρώνος, καθώς και σε τέσσερα µικρά µνηµεία της περιοχής της γενέτειράς τους. Στο έργο των Κονταρήδων είναι διάχυτος ο εκλεκτισµός και η εκτενής αφηγηµατικότητα. Ασφαλώς γνώρισαν τις προϋπάρχουσες µεταβυζαντινές τοιχογραφίες στο νησί των Ιωαννίνων, όπως επίσης φαίνεται ότι είχαν γνώση της κρητικής αγιογραφίας, της οποίας τα πρότυπα ακολουθούν σε πολλές συνθέσεις τους, µε κάποιες διαφοροποιήσεις. Κάποιες εικονογραφικές καινοτοµίες τους αποτελούν µετάπλαση παλαιότερων σχηµάτων, ενώ άλλες οφείλονται στους ίδιους, όπως κάποιες σκηνές µαρτυρίου και ο «Κανὼν εἰς κοιµηθέντας» (µονή Γαλατάκη), ο οποίος θα αντιγραφεί από τους ζωγράφους της µονής Πεντέλης (α µισό 17ου αιώνα). Σε σχέση µε την τέχνη του Φράγκου Κατελάνου, αυτή των Κονταρήδων είναι πιο συντηρητική. Με τον τονισµό της αντίθεσης µεταξύ φωτός και σκιάς στο πλάσιµο των προσώπων, τη συγκρατηµένη εκφραστικότητα των µορφών, την αποφυγή των ζωηρών θερµών χρωµάτων, τη στατικότητα και την έλλειψη ιδιαίτερης δραµατικότητας, το σύνολο αποπνέει ύφος λιτό και αυστηρό. Η αντίθεση ύφους µεταξύ των τοιχογραφιών των Κονταρήδων στον νάρθηκα του καθολικού της Βαρλαάµ, και αυτών του Κατελάνου στον κυρίως ναό είναι ολοφάνερη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το έργο του ιερέα Ονουφρίου, πρωτοπαπά Νεοκάστρου (σηµερινού Ελµπασάν). Η δραστηριότητά του εντοπίζεται κυρίως στις περιοχές της Σπαθίας και του Μπερατίου, στην κεντρική Αλβανία, ιστορεί ωστόσο και τους Αγίους Αποστόλους στην Καστοριά (1547). Ο γιος και συνεργάτης του, Νικόλαος, συνε-

22 χίζει να ζωγραφίζει και µετά τον θάνατο του πατέρα του. Ο Ονούφριος είναι ζωγράφος µε παιδεία και πρωτοτυπία, εκφραστής µιας αστικής εκκλησιαστικής τέχνης, που την χαρακτηρίζουν οι ψιλόλιγνες, κάπως εξεζητηµένες µορφές, οι λιτές συνθέσεις, η µικρογραφική διάθεση και η ρεαλιστική απεικόνιση ενδυµατολογικών στοιχείων της εποχής. Στο έργο του επιβιώνουν σχήµατα της βαλκανικής ζωγραφικής του 14ου-15ου αιώνα, αλλά συναντώνται και δάνεια γοτθικής και αναγεννησιακής προέλευσης, όπως η ιδιότυπη τριπρόσωπη απεικόνιση του Χριστού, θέµα που απαντά και στην Αγία Τριάδα της µεσαιωνικής πόλης της Ρόδου. Η απεικόνιση αγίων σε προτοµή µέσα σε τροχούς (µετάλλια), συνδεόµενους µε πλοχµούς (Άγιοι Απόστολοι Καστοριάς), θα γίνει κοινός τόπος στη εντοίχια ζωγραφική της ηπειρωτικής Ελλάδας τον επόµενο αιώνα. Λεπτοµέρεια από τον «Κανόνα εις κοιµηθέντας» τοιχογραφία Λοιπές τάσεις στη ζωγραφική στη νότια ηπειρωτική Ελλάδα και στον νησιωτικό χώρο µέχρι τα τέλη του 16ου αιώνα Αν εξαιρέσει κανείς τα προαναφερθέντα έργα της «σχολής των Θηβών» στη Στερεά και στην Εύβοια, ο ρόλος της νότιας ηπειρωτικής Ελλάδας στη ζωγραφική του 16ου αιώνα είναι πολύ περιορισµένος. Στις τοιχογραφίες του κυρίως ναού της µονής Καισαριανής στον Υµηττό (µέσα 16ου αιώνα) παρατηρείται µείξη στοιχείων από την κρητική ζωγραφική µε άλλα που προέρχονται από τον 15ο αιώνα, καθώς και µε κάποια δυτικά δάνεια. Οι τοιχογραφίες στον Άγιο Νικόλαο Βάθειας στην Εύβοια ( ) συνιστούν, κατά κάποιον τρόπο, µια λαϊκή εκδοχή της τάσης που εκπροσωπούν οι Κονταρήδες και έχουν παραλληλιστεί µε αυτές της µονής Αγίου Ιωάννη Θεολόγου στον Υµηττό καθώς και µε το έργο του ζωγράφου Αντωνίου στο Άγιον Όρος. Οι σωζόµενες τοιχογραφίες του 16ου αιώνα από την Πελοπόννησο είναι λιγοστές και αφορούν κυρίως στις τελευταίες δεκαετίες του. Την εποχή αυτή εµφανίζονται οι Κακαβάδες, οικογένεια ζωγράφων από το Ναύπλιο, µε παλαιότερο σωζόµενο έργο τους το παλαιό καθολικό της µονής Ταξιαρχών στο Στεφάνι Κορινθίας, που τοιχογραφήθηκε το 1565 από τον Θεοδόσιο Κακαβά. Ο γιος του, Δηµήτριος, ζωγραφίζει στη µονή της Παναγίας στη Μαλεσίνα (1599). Οι Κακαβάδες ακολουθούν την παραδοσιακή τεχνοτροπία, µε σηµαντική επιρροή από τους Κρητικούς ζωγράφους και µε αρκετά έντονη τη σχηµατοποίηση και τη γραµµική απόδοση. Τα Επτάνησα, υπό ενετική κυριαρχία από τον 14ο αιώνα, θα είναι, λόγω θέσης, ο

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Ενότητα Ε: Μεταβυζαντινή Τέχνη (1453 αρχές 19ου αι.) Αρχιτεκτονική - Ζωγραφική. Στουφή - Πουλημένου Ιωάννα Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Τμῆμα Θεολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΟ ΠΕΛΕΝΤΡΙ Η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι φαίνεται να χτίστηκε λίγο μετά τα μέσα του 12 ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά Παναγία της Ασίνου Ελληνικά 1 ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΙΝΟΥ Ή ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΡΒΙΩΤΙΣΣΑΣ Η καμαροσκέπαστη, με δεύτερη ξύλινη στέγη εκκλησία της Παναγίας της Ασίνου, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Νικητάρι,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΥΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΠΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΦΟΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΤΡΟΥΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΠΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΦΟΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΟΥΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΠΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ ΝΙΦΟΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Η ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ Είναι η τέχνη της απεικόνισης ιερών προσώπων ή θρησκευτικών σκηνών Είναι η ζωγραφική παράσταση θρησκευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική αναδρομή στην Βυζαντινή ζωγραφική

Ιστορική αναδρομή στην Βυζαντινή ζωγραφική Α' τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου Φλώρινας. Σχολικό έτος 2013-14. Ερευνητική εργασία επιβλέπων καθηγητής: Γ.Χατζής Ιστορική αναδρομή στην Βυζαντινή ζωγραφική Μακεδονική και παλαιολόγεια περίοδος Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικό Πρόγραμμα Υπεύθυνες καθηγήτριες Καραμπελιά Καλλιόπη Παπαγεωργίου Μαρία

Πολιτιστικό Πρόγραμμα Υπεύθυνες καθηγήτριες Καραμπελιά Καλλιόπη Παπαγεωργίου Μαρία Πολιτιστικό Πρόγραμμα Υπεύθυνες καθηγήτριες Καραμπελιά Καλλιόπη Παπαγεωργίου Μαρία Τα Μετέωρα είναι ένα σύμπλεγμα από τεράστιους σκοτεινόχρωμους βράχους από ψαμμίτη οι οποίοι υψώνονται έξω από την Καλαμπάκα,

Διαβάστε περισσότερα

γυναίκας που σύμφωνα με την παράδοση ήταν η Θεοδώρα, κόρη του αυτοκράτορα Μαξιμιανού, η οποία είχε ασπασθεί το χριστιανισμό. Το 1430, με την κατάληψη

γυναίκας που σύμφωνα με την παράδοση ήταν η Θεοδώρα, κόρη του αυτοκράτορα Μαξιμιανού, η οποία είχε ασπασθεί το χριστιανισμό. Το 1430, με την κατάληψη Αγία Αικατερίνη Η Αγία Aικατερίνη βρίσκεται σε ενα απο τα καλυτερα μερη της θεσσαλονικης, στην Βορειοδυτική πλευρά της Άνω Πολης.Κτισμένη το 1320 μχ,η ατμόσφαιρα ειναι πολύ ωραία και προπάντον ειναι ήσυχα

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά 1 Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης Ελληνικά 2 Ο Άγιος Νικόλαος της Στέγης Πήρε το όνομα του μετά την προσθήκη της δεύτερης Στέγης του ναού τον 13ον αιώνα, για την προστασία του από τα χιόνα και τη βροχή.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΚΡΙΠΟΥ

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΚΡΙΠΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΚΡΙΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η μονή της Παναγίας Σκριπού της Ορχομενιώτισσας της Βοιωτίας, κοντά στον αρχαίο Ορχομενό, περιλαμβάνει το πιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Ασκηταριά της Μεγάλης Πρέσπας

Ασκηταριά της Μεγάλης Πρέσπας 4 Νοεμβρίου 2011 Ασκηταριά της Μεγάλης Πρέσπας Αφιερώματα / Μοναστήρια της Μακεδονίας Της Χρυσάνθης Σταυροπούλου-Τσιούμη Καθηγήτριας στο ΑΠΘ Να αναζητήσει κανείς τους ιδιαίτερους λόγους για τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα. Ελληνικά

Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα. Ελληνικά 1 Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα Ελληνικά 2 Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα Ο Ναός της Παναγίας Ελεούσας Ποδύθου, ανήκει στη μεταβυζαντινή περίοδο και κτίστηκε στις αρχές του 16 ου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα Η εκκλησία της Παναγίας της Φορβιώτισσας, περισσότερο γνωστή ως η Παναγία της Ασίνου, βρίσκεται στις βόρειες υπώρειες της οροσειράς ο του Τροόδους. Είναι κτισμένη στην ανατολική όχθη ενός μικρού χείμαρρου,

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη του ψηφιδωτού (με αφορμή επίσκεψη στον Όσιο Λουκά)

Η τέχνη του ψηφιδωτού (με αφορμή επίσκεψη στον Όσιο Λουκά) 28/01/2019 Η τέχνη του ψηφιδωτού (με αφορμή επίσκεψη στον Όσιο Λουκά) / Επικαιρότητα Tα ψηφιδωτά αποτελούν είδος της εικονιστικής τέχνης που καλλιεργείται στους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Από την εποχή του εσποτάτου της Ηπείρου στα Βυζαντινά χρόνια στο νησί των Ιωαννίνων δημιουργήθηκαν Μονές και Ησυχαστήρια, που με την πάροδο του χρόνου η φήμη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΛ ΜΟΙΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Το έργο και η εποχή του Θεοφάνη

ΓΕΛ ΜΟΙΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Το έργο και η εποχή του Θεοφάνη ΓΕΛ ΜΟΙΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Το έργο και η εποχή του Θεοφάνη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά για την Κρητική σχολή 3 Τεχνοτροπία 5 Εικόνες.9 Πηγές, συνεργασία, επικοινωνία 13 2 Γενικά για την Κρητική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

«Έκθεση εικόνων Κρητικής Σχολής στην Ηπειρο» 2014

«Έκθεση εικόνων Κρητικής Σχολής στην Ηπειρο» 2014 Άγιος Νικόλαος με τρεις σκηνές θαυμάτων του Συλλογή Μητροπολιτικού Μεγάρου Ιωαννίνων Προέλευση: Μονή Ελεούσας Νήσου Ιωαννίνων Διαστάσεις 0,92 Χ 0,62μ 1500 Εικόνα με πλαίσιο, που διατηρείται σε καλή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΝ ΠΕΔΟΥΛΑ Η εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ που χτίστηκε πριν το 1474 είναι μονόκλιτη, ξυλόστεγη με νάρθηκα

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη οπτική επαφή με τα Αμπελάκια δίνει στον ταξιδιώτη την εντύπωση ότι αυτό το χωριό διαφέρει από τα άλλα... και όντως αυτό συμβαίνει.

Η πρώτη οπτική επαφή με τα Αμπελάκια δίνει στον ταξιδιώτη την εντύπωση ότι αυτό το χωριό διαφέρει από τα άλλα... και όντως αυτό συμβαίνει. Πέντε χιλιόμετρα από τα στενά των Τεμπών, ανηφορίζοντας κανείς μπορεί να δει να ξεπροβάλουν τα Αμπελάκια Λάρισας, η Ιστορική Κοινότητα των Αμπελακίων όπως έχει επικρατήσει. Βρίσκεται στους πρόποδες του

Διαβάστε περισσότερα

Η Παγκόσμια Κληρονομιά της Κύπρου

Η Παγκόσμια Κληρονομιά της Κύπρου Η Παγκόσμια Κληρονομιά της Κύπρου Η Συνθήκη για την Προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς, που υιοθετήθηκε από την UNESCO το 1972, σηματοδότησε μια νέα εποχή στη διατήρηση των πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης BYZANTINH TEXNH:AΡXITEKTONIKH kαι ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ H Βυζαντινή αρχιτεκτονική και ως αναπόσπαστο τμήμα της η ζωγραφική: - Ψηφιδωτή και νωπογραφία- νοείται η τέχνη που γεννήθηκε και ήκμασε μεταξύ 4ου και 15ου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΟΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΝΑΟΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Στον 11 ο αιώνα χρονολογείται η αγία Αικατερίνη στην Πλάκα, κοντά στο μνημείο του Λυσικράτους. Έχει χτιστεί πάνω σε ερείπια αρχαίου ναού της Αρτέμιδος. Η στέγαση του κεντρικού τμήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου, Μετέωρα

Ιερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου, Μετέωρα 4 Δεκεμβρίου 2011 Ιερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου, Μετέωρα Αφιερώματα / Μετέωρα Δημήτριος Ζ. Σοφιανός, Ομότ. Καθηγητής Ιστορικού Τμήματος Ιονίου Πανεπιστημίου ( 2008) Η Ιερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου, που η ίδρυσή

Διαβάστε περισσότερα

01 Ιερός ναός Αγίου Γεωργίου ΓουμένισσΗΣ

01 Ιερός ναός Αγίου Γεωργίου ΓουμένισσΗΣ Ιερός ναός Αγίου Γεωργίου ΓουμένισσΗΣ Ιερός ναός Αγίου Γεωργίου ΓουμένισσΗΣ Το περίτεχνο τέμπλο του Αγίου Γεωργίου με τα πλευρικά τμήματά του Α Ν Α Δ Ε Ι Ξ Η Τ Ω Ν Μ Ε Τ Α Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ν Η Μ Ε

Διαβάστε περισσότερα

1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας.

1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας. 1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας. 2. Ποια η έννοια της λέξεως είδωλο στο θρησκευτικό τομέα; 3. Ποιο από τα παρακάτω αποτελούν μορφές σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της Μάκρης

Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της Μάκρης Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της Μάκρης Στρατηγικής σημασίας η θέση της Μάκρης / Κατοικήθηκε από την αρχαιότητα Οικισμός με διαρκή ανθρώπινη παρουσία από τα νεολιθικά χρόνια Ορατά στο κέντρο της σημερινής

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

5 Φεβρουαρίου «Κυπριακῷ τῷ τρόπῳ» Πολιτισμός / Εκθέσεις

5 Φεβρουαρίου «Κυπριακῷ τῷ τρόπῳ» Πολιτισμός / Εκθέσεις 5 Φεβρουαρίου 2017 «Κυπριακῷ τῷ τρόπῳ» Πολιτισμός / Εκθέσεις «Η ορθόδοξη τέχνη στην Κύπρο πέρασε από πολλές δυσκολίες, κατάφερε όμως να διατηρήσει έναν αυθεντικό χαρακτήρα, κυπριακό. Κυπριακῷ τῷ τρόπῳ

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Ενότητα Δ: Υστεροβυζαντινή Τέχνη (1204-1453) Αρχιτεκτονική-Ζωγραφική. Στουφή - Πουλημένου Ιωάννα Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Τμῆμα Θεολογίας - Θεολογικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ στα αποσπάσματα των εγχειριδίων που ακολουθούν : 1]προσέξτε α) το όνομα του Βυζαντίου β) το μέγεθος

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ στα αποσπάσματα των εγχειριδίων που ακολουθούν : 1]προσέξτε α) το όνομα του Βυζαντίου β) το μέγεθος ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ στα αποσπάσματα των εγχειριδίων που ακολουθούν : 1]προσέξτε α) το όνομα του Βυζαντίου β) το μέγεθος και τον τόνο της αποτίμησης γ) τα στοιχεία της ιστορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΣΧΕΔΙΟ (Ελεύθερο και Προοπτικό) και που ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

Εκλεκτισµός & Μοντερνίστικες Τάσεις

Εκλεκτισµός & Μοντερνίστικες Τάσεις Εκλεκτισµός & Μοντερνίστικες Τάσεις (Η άρνηση των Ιστορικων ρυθµών) Ο Ιστορισµός ένα ρεύµα που αναπτύσσεται κατά το 19ο αι και χαρακτηρίζεται από υιοθέτηση και επαναδιαπραγµάτευση γνώριµων τεχνοτροπιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΛΑΝΟ 2 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΠ 12, 2007-2008 ΘΕΜΑ: «Είναι γενικώς αποδεκτό ότι η τέχνη του Βυζαντίου διατήρησε διαχρονικά δεσμούς με την αρχαιοελληνική παράδοση είτε από την άποψη της θεματολογίας είτε

Διαβάστε περισσότερα

Εκκλησίες Παλαιού Φαλήρου

Εκκλησίες Παλαιού Φαλήρου Εκκλησίες Παλαιού Φαλήρου Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, όπου υπάγονται οι ενορίες του Παλαιού Φαλήρου ιδρύθηκε το 1974 (Ν.Δ 411-134/16.5.1974) με έδρα τη Νέα Σμύρνη. Πρώτος μητροπολίτης εξελέγη ο Χρυσόστομος

Διαβάστε περισσότερα

Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες

Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες Αρσανάς Ζωγράφου Πύργος Χελανδαρίου Πύργος Καρακάλλου Πύργος Σταυρονικήτα Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, Κιόσκι Κιόσκι Αγίου Παύλου Ι.Μ. Διονυσίου,

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινά Μνημεία της Θεσσαλονίκης

Βυζαντινά Μνημεία της Θεσσαλονίκης Βυζαντινά Μνημεία της Θεσσαλονίκης 1ης Διαδρομής Μονή Βαλτάδων Ναός Οσίου Δαυίδ Βυζαντινό Λουτρό Ναός Αγίου Νικολάου (Ορφανού) Ναός Αγίου Παντελεήμονα Ναός Σωτήρως Χριστός Ροτόντα Παλιά Πόλη,Κάστρα 2ης

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης.

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οι Άγιοι της. Ενότητα 5: Άγιοι Αρχιεπίσκοποι της Συµεών Πασχαλίδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ>> ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ>> ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ:ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χειμερινό εξάμηνο ο ΜΑΘΗΜΑ ΥΣΤΕΡΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ. Διδάσκουσα: Μπαλαμώτη Ελένη

Χειμερινό εξάμηνο ο ΜΑΘΗΜΑ ΥΣΤΕΡΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ. Διδάσκουσα: Μπαλαμώτη Ελένη ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (κωδ. 722β)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. 1 Ψηφιδωτά τρούλου με νέες επεμβάσεις συντήρησης, 11 ος αιώνας, Νέα Μονή Χίου, Photo ΥΠ.ΠΟ.Α./ΤΑΠ, Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου

ΕΙΚΟΝΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. 1 Ψηφιδωτά τρούλου με νέες επεμβάσεις συντήρησης, 11 ος αιώνας, Νέα Μονή Χίου, Photo ΥΠ.ΠΟ.Α./ΤΑΠ, Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου ΕΙΚΟΝΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 1 Ψηφιδωτά τρούλου με νέες επεμβάσεις συντήρησης, 11 ος αιώνας, Νέα Μονή Χίου, Photo ΥΠ.ΠΟ.Α./ΤΑΠ, Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου 2 Πανοραμική άποψη, 11 ος αιώνας, Νέα Μονή Χίου, Photo ΥΠ.ΠΟ.Α./ΤΑΠ,

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μονή Γόλας: Το μοναστήρι των δύσκολων καιρών

Ιερά Μονή Γόλας: Το μοναστήρι των δύσκολων καιρών 17/05/2019 Ιερά Μονή Γόλας: Το μοναστήρι των δύσκολων καιρών / Ιερές Μονές Το Μοναστήρι είναι κτισμένο στη Βορινή πλευρά ενός αντερείσματος που ενώνει τον Ταΰγετο με τα τελευταία προς Ανατολή προ βουνά

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820 Φαναριώτες Ονοµασία που δόθηκε στα µέλη της παλαιάς βυζαντινής αριστοκρατίας (µεταξύ εκείνων που δεν διέφυγαν στη Δύση ή δεν εξισλαµίσθηκαν) και σε εµπόρους από τις περιοχές του Πόντου, της Ανατολίας (:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ιερός Ναός του Αγ. Παντελεήμονος στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου

Ο Ιερός Ναός του Αγ. Παντελεήμονος στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου 28/07/2019 Ο Ιερός Ναός του Αγ. Παντελεήμονος στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου / Ορθόδοξες Προβολές Στη βορειοανατολική ακμή των τειχών της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου και σε απόσταση μόλις Παντελεήμονος.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ Σύντομο ιστορικό Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Παραλιμνίου Ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου διαδέχθηκε το 19 ο αιώνα ένα παλαιότερο βυζαντινό ναό. Βρίσκεται στο κέντρο του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016 Εκκλησίες της Σωτήρας. Πρόγραμμα Μαθητικών Θρησκευτικών Περιηγήσεων «Συνοδοιπόροι στα ιερά προσκυνήματα του τόπου μας»

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016 Εκκλησίες της Σωτήρας. Πρόγραμμα Μαθητικών Θρησκευτικών Περιηγήσεων «Συνοδοιπόροι στα ιερά προσκυνήματα του τόπου μας» ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016 Εκκλησίες της Σωτήρας Πρόγραμμα Μαθητικών Θρησκευτικών Περιηγήσεων «Συνοδοιπόροι στα ιερά προσκυνήματα του τόπου μας» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγία Θέκλα Βρίσκεται 7χλμ νότια από το κέντρο της Σωτήρας.

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ο Ναός του Τιμίου Σταυρού του Αγιασμάτι (Πλατανιστάσα) Ελληνικά

- 1 - Ο Ναός του Τιμίου Σταυρού του Αγιασμάτι (Πλατανιστάσα) Ελληνικά - 1 - Ο Ναός του Τιμίου Σταυρού του Αγιασμάτι (Πλατανιστάσα) Ελληνικά - 2 - Ο Ναός του Τιμίου Σταυρού του Αγιασμάτι (Πλατανιστάσα) Ο ναός κάποτε ήταν μέρος του μοναστηριού, αφιερωμένος στον Τίμιο Σταυρό,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ 3 o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Σ.Χ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΑΣ» ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ Εργασία του μαθητή: Μαγγιώρου

Διαβάστε περισσότερα

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ:

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ: ΜΑΘΗΜΑ 18 Ο ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ: 1. Η αποκατάσταση της προσκύνησης των εικόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ: Η σύνδεση της καλλιτεχνικής δημιουργίας με το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία ενός πολιτισμού.

ΣΚΟΠΟΣ: Η σύνδεση της καλλιτεχνικής δημιουργίας με το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία ενός πολιτισμού. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (file://localhost/c:/documents%20and%20settings/user/επιφάνεια%20εργασίας/κ έντρο%20εξ%20αποστάσεως%20επιμόρφωσης%20- %20Παιδαγωγικό%20Ινστιτούτο.mht) Κέντρο Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο Μετέωρο-Το παλαιότερο και μεγαλύτερο από όλα τα μοναστήρια των Μετεώρων

Μεγάλο Μετέωρο-Το παλαιότερο και μεγαλύτερο από όλα τα μοναστήρια των Μετεώρων 05/02/2019 Μεγάλο Μετέωρο-Το παλαιότερο και μεγαλύτερο από όλα τα μοναστήρια των Μετεώρων / Ιερές Μονές Τα Μετέωρα είναι το σημαντικότερο μετά το Άγιο Όρος, μοναστικό συγκρότημα στην Ελλάδα. Ανήκουν στο

Διαβάστε περισσότερα

«Η θάλασσα μάς ταξιδεύει» The sea travels us e-twinning project 2014-2015. Έλληνες ζωγράφοι. Της Μπιλιούρη Αργυρής. (19 ου -20 ου αιώνα)

«Η θάλασσα μάς ταξιδεύει» The sea travels us e-twinning project 2014-2015. Έλληνες ζωγράφοι. Της Μπιλιούρη Αργυρής. (19 ου -20 ου αιώνα) «Η θάλασσα μάς ταξιδεύει» The sea travels us e-twinning project 2014-2015 Έλληνες ζωγράφοι (19 ου -20 ου αιώνα) Της Μπιλιούρη Αργυρής Η ιστορία της ζωγραφικής στην νεοελληνική ζωγραφική Η Ελληνική ζωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορική Μονή του Σωτήρος Xριστού στο Kουμπέ Ρεθύμνου

Η ιστορική Μονή του Σωτήρος Xριστού στο Kουμπέ Ρεθύμνου 28/02/2019 Η ιστορική Μονή του Σωτήρος Xριστού στο Kουμπέ Ρεθύμνου / Ιερές Μονές Η γυναικεία Mονή του Σωτήρος Χριστού είναι κτισμένη στον λόφο του Τιμίου Σταυρού, στο προάστιο του Κουμπέ Ρεθύμνου. Η μονή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΔΡΟΛΙΑ 7 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία Αγιάς. Ανάδειξη και αξιοποίηση.

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΔΡΟΛΙΑ 7 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία Αγιάς. Ανάδειξη και αξιοποίηση. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΔΡΟΛΙΑ 7 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία Αγιάς. Ανάδειξη και αξιοποίηση. Στρατηγική θέση της Αγιάς Η περιοχή της Αγιάς χαρακτηρίζεται κυρίως από την εύφορη κοιλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΤΑΞΗ Α ΣΧ.ΕΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΤΑΞΗ Α ΣΧ.ΕΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΤΑΞΗ Α ΣΧ.ΕΤΟΣ 2015-16 Ομάδα 3 η : ΓΛΥΠΤΕΣ - ΓΡΑΦΕΙΣ Ενδεικτικά ερωτήματα: Ποια στοιχεία υπάρχουν για τα χειρόγραφα και τις μικρογραφίες;

Διαβάστε περισσότερα

Στο εν λόγω τεύχος παρουσιάζονται οι εκλαϊκευμένες κατευθύνσεις δόμησης σε τέσσερα παραρτήματα, ως εξής:

Στο εν λόγω τεύχος παρουσιάζονται οι εκλαϊκευμένες κατευθύνσεις δόμησης σε τέσσερα παραρτήματα, ως εξής: 3.4 Ειδικό τεχνικό τεύχος οδηγός με εκλαϊκευμένες κατευθύνσεις δόμησης Στο εν λόγω τεύχος παρουσιάζονται οι εκλαϊκευμένες κατευθύνσεις δόμησης σε τέσσερα παραρτήματα, ως εξής: Παράρτημα Ι. Α. Ενδεικτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Παλαιχώρι. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Παλαιχώρι. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Παλαιχώρι Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ- ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ Η εκκλησία της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος είναι ένα μικρό παρεκκλήσι που χτίστηκε στις αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Τα προσκυνήματα του Δεκαπενταύγουστου από την Τήνο μέχρι την Αμοργό

Τα προσκυνήματα του Δεκαπενταύγουστου από την Τήνο μέχρι την Αμοργό Τα προσκυνήματα του Δεκαπενταύγουστου από την Τήνο μέχρι την Αμοργό Όπου και να βρεθεί κανείς τον Δεκαπενταύγουστο μοσχοβολά η χάρη Της. Αυτή θα σε οδηγήσει να ανάψεις ένα κερί και να γιορτάσεις μαζί Της

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο: Λύκειο Αυλωναρίου. Τμήμα: Β 2. Θέμα: ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ

Σχολείο: Λύκειο Αυλωναρίου. Τμήμα: Β 2. Θέμα: ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ Σχολείο: Λύκειο Αυλωναρίου Τμήμα: Β 2 Θέμα: ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: Γιάννης Περιβολάρης Χριστίνα Μπενάκη Γιώργος Ρέτσας Στέλλα Φάσο Μαρία Τάλο Παναγιώτης Παναγιώτου Μαρία Σταμέλου

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Λύκειο Καρπερού Δημιουργική Εργασία: Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Γενικό Λύκειο Καρπερού Δημιουργική Εργασία: Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Γενικό Λύκειο Καρπερού Δημιουργική Εργασία: Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Ο ναός ήταν αφιερωμένος στη Σοφία του Θεού, κτίστηκε στη θέση αυτή από το Μεγάλο Κωνσταντίνο (306-339) αλλά πολύ σύντομα, το 404, καταστράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης.

Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οι Άγιοι της. Ενότητα 1: Θεσσαλονίκη: Ιστορικά και Πολιτισµικά Χαρακτηριστικά Συµεών Πασχαλίδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Μου έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση τα ψηφιδωτά που βρίσκονταν στην αψίδα του ναού της Παναγίας της Κανακαριάς στη Λυθράγκωμη.

Μου έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση τα ψηφιδωτά που βρίσκονταν στην αψίδα του ναού της Παναγίας της Κανακαριάς στη Λυθράγκωμη. Μου έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση τα ψηφιδωτά που βρίσκονταν στην αψίδα του ναού της Παναγίας της Κανακαριάς στη Λυθράγκωμη. Ο Χριστός. Ψηφιδωτό Παναγίας της Κανακαριάς. Λυθράγκωμη- Καρπασίας Τα ψηφιδωτά αυτά

Διαβάστε περισσότερα

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός κεφάλαιο 6 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ (1453-1648) 2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός Ορισμός Πρόκειται για μια γενικότερη πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

Masaccio, ο πρόωρα χαμένος ιδρυτής της Αναγέννησης

Masaccio, ο πρόωρα χαμένος ιδρυτής της Αναγέννησης Masaccio, ο πρόωρα χαμένος ιδρυτής της Αναγέννησης Εικόνα 1: Η πληρωμή του φόρου, παρεκκλήσιο Brancacci, Φλωρεντία Εικόνα 2: Η εκδίωξη από τον παράδεισο, παρεκκλήσιο Brancacci. Πριν και μετά την αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Χειμερινό εξάμηνο ο ΜΑΘΗΜΑ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 15 ος ΑΙΩΝΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Διδάσκουσα: Μπαλαμώτη Ελένη

Χειμερινό εξάμηνο ο ΜΑΘΗΜΑ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 15 ος ΑΙΩΝΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Διδάσκουσα: Μπαλαμώτη Ελένη ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (κωδ. 722β) Χειμερινό

Διαβάστε περισσότερα

Το κτίριο περιγράφεται σχηµατικά από το τρίπτυχο: δοµή, µορφή, περιεχόµενο

Το κτίριο περιγράφεται σχηµατικά από το τρίπτυχο: δοµή, µορφή, περιεχόµενο Το κτίριο περιγράφεται σχηµατικά από το τρίπτυχο: δοµή, µορφή, περιεχόµενο Τύπος είναι µια επαναλαµβανόµενη αναγνωρίσιµη οργανωτική δοµή. εν έχει διαστάσεις και κλίµακα. Βρίσκεται σε διαλεκτική σχέση µε

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN DAILY TOURS ΑΠΟ ΒΟΛΟ ΣΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ - ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ

EUROPEAN DAILY TOURS ΑΠΟ ΒΟΛΟ ΣΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ - ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ EUROPEAN DAILY TOURS ΑΠΟ ΒΟΛΟ ΣΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ - ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ Ιστορικό Τα Μετέωρα αποτελούν, μετά το Άγιο Ορος, το μεγαλύτερο και με συνεχή παρουσία από την εποχή της εγκατάστασης των πρώτων ασκητών μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Ονομασία Φορέα: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΙΛΙΠΠΩΝ - ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ - ΘΑΣΟΥ - ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ - ΚΑΒΑΛΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Ονομασία Φορέα: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΙΛΙΠΠΩΝ - ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ - ΘΑΣΟΥ - ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ - ΚΑΒΑΛΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ονομασία Φορέα: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΙΛΙΠΠΩΝ - ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ - ΘΑΣΟΥ - ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ - ΚΑΒΑΛΑ Όνομα συντάκτη: Δρ. Αντώνιος Κώστας Στοιχεία επικοινωνίας: (τηλέφωνο, e-mail)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Θρησκευτικός προορισµός Μυστρά Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων Ιερά Μονή Παντανάσσης Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Ιερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου

Περιεχόµενα. Θρησκευτικός προορισµός Μυστρά Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων Ιερά Μονή Παντανάσσης Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Ιερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου Περιεχόµενα Page of 4 Περιεχόµενα Θρησκευτικός προορισµός Μυστρά Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων Ιερά Μονή Παντανάσσης Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Ιερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου 2 4 Σε μια όμορφη, καταπράσινη τοποθεσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ E. N. Τσιγαρίδας, 'Ερευνες στους ναούς της Καστοριάς 379 ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Στη διάρκεια των υπηρεσιακών μεταβάσεών μου στην Καστοριά, την περίοδο κυρίως 1970-1975 και συμπληρωματικά την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΑΤΗ Η ΥΣΤΕΡΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΑΤΗ Η ΥΣΤΕΡΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΑΤΗ Η ΥΣΤΕΡΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1. Ύστερη Μεσαιωνική Περίοδος - Η Ύστερη Μεσαιωνική περίοδος ξεκινάει από τον 11 ο αι., ο οποίος σηματοδοτεί την έναρξη μίας διαφορετικής

Διαβάστε περισσότερα

Α.Πρωτοχριστιανική [μέχρι τις αρχές του 4ου αι.] Β.Βυζαντινή [ ] και Γ. Μεταβυζαντινή ή Νεοβυζαντινή [από το 1453 μέχρι τους νεώτερους χρόνους]

Α.Πρωτοχριστιανική [μέχρι τις αρχές του 4ου αι.] Β.Βυζαντινή [ ] και Γ. Μεταβυζαντινή ή Νεοβυζαντινή [από το 1453 μέχρι τους νεώτερους χρόνους] ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ Η Χριστιανική Ζωγραφική διαιρείται συνήθως σε τρεις μεγάλες περιόδους Α.Πρωτοχριστιανική [μέχρι τις αρχές του 4ου αι.] Β.Βυζαντινή [330-1453] και Γ. Μεταβυζαντινή

Διαβάστε περισσότερα

15 άγνωστοι ναοί και εκκλησίες που αξίζει να ανακαλύψετε στην Ελλάδα

15 άγνωστοι ναοί και εκκλησίες που αξίζει να ανακαλύψετε στην Ελλάδα 11/02/2019 15 άγνωστοι ναοί και εκκλησίες που αξίζει να ανακαλύψετε στην Ελλάδα Αυτοκέφαλες Εκκλησίες / Εκκλησία της Ελλάδος Όλοι γνωρίζουν τα Μετέωρα ή την Παναγία της Τήνου, στην Ελλάδα όμως υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές τάξεις στη Μεσοβυζαντινή Κοινωνία. Κουτίδης Σιδέρης

Κοινωνικές τάξεις στη Μεσοβυζαντινή Κοινωνία. Κουτίδης Σιδέρης Κοινωνικές τάξεις στη Μεσοβυζαντινή Κοινωνία Κουτίδης Σιδέρης Η βυζαντινή κοινωνική διαστρωμάτωση Εισαγωγή Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία υπήρξε μία από τις πλέον μακραίωνες κρατικές δομές στην μέχρι τώρα ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

~~ ΕΛΛΗΝΙΚΆ 12 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΆ ΜΟΤΙΒΑ

~~ ΕΛΛΗΝΙΚΆ 12 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΆ ΜΟΤΙΒΑ ~~ ΕΛΛΗΝΙΚΆ 12 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΆ ΜΟΤΙΒΑ 1. Μέρος κοσμήματος σε σχήμα σταυρού. Ιδιωτική συλλογή Κ. Ζέρμα - Βόλος ..-. ΕΛΛΗΝΙΚΆ 12 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΜΟΠΒΑ ΕΜΗ ΝΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΆ Μ Ο τι ΒΑ ΤΕΥΧΟΣ12 ο ΠΕΡ ΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογοςιστορικός

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογοςιστορικός ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ 1 ΒΥΖΑΝΤΙΟ Η ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΕΡΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ Συνομωσίες, ίντριγκες και μηχανορραφίες. Θρησκευτικός φανατισμός Δεισιδαιμονία.

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Μυστράς Η καστροπολιτεία απλώνεται στις πλαγιές του φυσικά οχυρού λόφου του βυζαντινού Μυζηθρά, που έδωσε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1 Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ Γιώργος Ε 1 ΣΩΤΗΡΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η Σωτήρα έχει Αγιολογική ονομασία: φέρει το όνομα του Σωτήρος Χριστού. Εξάλλου στις 6 Αυγούστου τελείται μεγάλο πανηγύρι κατά τη γιορτή της Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987.

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987. Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (14501830), τ. 1, Αθήνα 1987. Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος, Εικόνες της Κέρκυρας, Αθήνα 1990. Κερκυραίοι ζωγράφοι: 19ος20ος αι., επιμ. Αθ. Χρήστου, Κέρκυρα

Διαβάστε περισσότερα

1 η Αιτία: 2 η Αιτία: 3 η Αιτία:

1 η Αιτία: 2 η Αιτία: 3 η Αιτία: Εικονομαχία Αιτίες Συνέπειες Ορισμός: η θρησκευτική και πολιτική διαμάχη για τη λατρεία των εικόνων. 1 η Αιτία: 1η Συνέπεια: Αντίπαλες πλευρές: εικονομάχοι > το επίσημο κράτος και τμήμα του πληθυσμού εικονόφιλοι

Διαβάστε περισσότερα

Στη Μινωική Κρήτη απεικονίζονται χοροί με μορφή λιτανείας ή πομπής.οι αρχαίοι Έλληνες προκειμένου να μιλήσουν για το χορό, χρησιμοποιούσαν

Στη Μινωική Κρήτη απεικονίζονται χοροί με μορφή λιτανείας ή πομπής.οι αρχαίοι Έλληνες προκειμένου να μιλήσουν για το χορό, χρησιμοποιούσαν ΧΟΡΟΣ Τι είναι ο χορός; Ο χορός είναι μορφή καλλιτεχνικής και αθλητικής έκφρασης η οποία γενικά αναφέρεται στην κίνηση του σώματος, συνήθως ρυθμική και σύμφωνη με τη μουσική. Είναι ένας τρόπος επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ: Εισηγητής :Κυριακουλόπουλος Ευάγγελος ΠΕ1

ΣΤΟΧΟΙ: Εισηγητής :Κυριακουλόπουλος Ευάγγελος ΠΕ1 ΣΤΟΧΟΙ: 1. Σπουδή στα χαρακτηριστικά των δύο τεχνοτροπιών. 2. Προβολή αντιπροσωπευτικών έργων των δύο σχολών. 3. Εστίαση στο Πρωτάτο αγίου Όρους και στη Μονή Σταυρονικήτα. 4. Εστίαση στον Άγιο Νικόλαο

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Μυστράς Η καστροπολιτεία απλώνεται στις πλαγιές του φυσικά οχυρού λόφου του βυζαντινού Μυζηθρά, που έδωσε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η σημερινή βασιλική «Αγ. Σοφία» βρίσκεται στο κέντρο της κύριας νεκρόπολης της αρχαίας πόλης Σέρντικα. Σ αυτή την περιοχή έχουν ανακαλυφθεί

Διαβάστε περισσότερα

H ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Γ ΚΑΙ Η ΑΥΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ

H ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Γ ΚΑΙ Η ΑΥΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ H ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Γ ΚΑΙ Η ΑΥΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΓΙΑΤΙ ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΣXOΛEIO; ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ!!! Ο Μιχαήλ Γ (842-867) ήταν ο τελευταίος αυτοκράτορας της δυναστείας του Αμορίου. Όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 867 886 912 913

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική νησιώτικη μουσική

Ελληνική νησιώτικη μουσική Ελληνική νησιώτικη μουσική Περιεχόμενα : Γενικά Ρυθμός Χοροί Σποράδες Κυκλάδες Δωδεκάνησα Ρόδος, Κάσος, Κάρπαθος Επτάνησα Μουσικά Όργανα Λύρα Λαούτο Βιολί Μπουζούκι Ασκομαντούρα Γενικά : Νησιώτικα, είναι

Διαβάστε περισσότερα

_ _scope7 1 Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΕΝΟΣ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ

_ _scope7 1 Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΕΝΟΣ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ 001-192_978-960-482-044-3_scope7 1 1 1821 Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ ΚΡΑΤΟΥΣ Β ΤΟΜΟΣ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ ΘΑΝΟΣ ΒΕΡΕΜΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 001-192_978-960-482-044-3_scope7 5 5 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όσιος ΛουκάςΣτειρίου Βοιωτίας

Ο Όσιος ΛουκάςΣτειρίου Βοιωτίας Ο Όσιος ΛουκάςΣτειρίου Βοιωτίας Όσιος Λουκάς - Γενικά Στη δυτική πλαγιά του Ελικώνα, μετά το χωριό Στείρι, 30 χλμ. περίπου από τη Λειβαδιά, είναι κτισμένη η ξακουστή μονή του Οσίου Λουκά, χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΓΕΑ. Γνωριμία με μια πόλη της αρχαίας Αρκαδίας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΓΕΑ

ΤΕΓΕΑ. Γνωριμία με μια πόλη της αρχαίας Αρκαδίας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΓΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΓΕΑ ΤΕΓΕΑ Γνωριμία με μια πόλη της αρχαίας Αρκαδίας Εύη Αργυροπούλου Αρχαιολόγος MA- Διπλωματούχος ξεναγός Τ: 697.323.2989 email: evan.argyropoulou@gmail.com Στάση 1η Αρχαιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Νεοκλασική μορφολογία και βασικές αρχές δόμησης

Νεοκλασική μορφολογία και βασικές αρχές δόμησης Νεοκλασική μορφολογία και βασικές αρχές δόμησης Βασικές αρχές της αρχιτεκτονικής του νεοκλασικισμού 1. Το δομικό σύστημα που χρησιμοποιείται είναι αυτό της «δοκού επί στύλου», δηλ. κατακόρυφοι φέροντες

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Η Επτανησιακή Σχολή και η Καλλιτεχνική Εκκοσμίκευση

1.1. Η Επτανησιακή Σχολή και η Καλλιτεχνική Εκκοσμίκευση ΕΛΠ 12 - Γ ΤΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο - ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1.1. Η Επτανησιακή Σχολή και η Καλλιτεχνική Εκκοσμίκευση 17 ος 18 ος αι. 1.1.1. Οι Ιστορικές Συνθήκες Το 17 ο αι. τα Επτάνησα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό θέμα ημερίδας του 39ου Συμποσίου της ΧΑΕ Ιδεολογική και πολιτισμική πρόσληψη του Βυζαντίου από τους άλλους λαούς (7ος-15ος αιώνας)

Ειδικό θέμα ημερίδας του 39ου Συμποσίου της ΧΑΕ Ιδεολογική και πολιτισμική πρόσληψη του Βυζαντίου από τους άλλους λαούς (7ος-15ος αιώνας) Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Κ Η Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Γ Ι Α Τ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η Τ Η Σ Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Μ Ε Τ Α Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Η Σ Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία Αθηνιώτισσα 6ος αι.

Παναγία Αθηνιώτισσα 6ος αι. Παναγία Αθηνιώτισσα 6ος αι. Ο Παρθενώνας ως χριστιανικός ναός, Κάτοψη. Οι αριθμοί δηλώνουν σε ποιους κίονες υπάρχουν χαράγματα και πόσα σε καθέναν από αυτούς (Ορλάνδος Α.Βρανούσης Λ., Τα χαράγματα του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Καριγέ Τζαμί) ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 3o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΤΟΣ ΤΑΞΗ Β1

Η ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Καριγέ Τζαμί) ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 3o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΤΟΣ ΤΑΞΗ Β1 Η ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Καριγέ Τζαμί) ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 3o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΤΑΞΗ Β1 Η Mονή της Χώρας-Γενικά Μερικά από τα καλύτερα δείγματα των ψηφιδωτών της βυζαντινής τέχνης διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο πρώτος πολεοδομικός χάρτης των Αθηνών εκπονήθηκε από τους αρχιτέκτονες Κλεάνθη και Schaubert. Δεν έχει νόημα να επεκταθούμε περισσότερο στην πρώτη πολεοδομική χάραξη της πόλης

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë

Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë Σπάνια έχει κάποιος την ευκαιρία να διαβεί 2400 χρόνια ιστορίας, συγκεντρωµένα σε µια έκταση 58,37 εκταρίων που περικλείεται ανάµεσα στα τείχη της Μεσαιωνικής Πόλης. Έναν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα FARRINGTON ANDREW 2 09:00-12:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ιστορική Γεωγραφία και ηµογραφία του Ρωµαϊκού Κράτους Η Ελληνική Αναγέννηση Οικονοµική και Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Ιερά Μονή Παναγίας Εύρου Ναός Παναγίας Κοσµοσώτηρας

Διαβάστε περισσότερα