ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 2η Ετήσια Έκθεση Αποτελεσμάτων Φεβρουάριος 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 2η Ετήσια Έκθεση Αποτελεσμάτων Φεβρουάριος 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ"

Transcript

1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...4 ΚΟ-Β-1: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ...6 ΚΟ-Β-2: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΟ-Β-3: EΛΞΗ ΠΟΛΕΩΝ ΚΟ-Β-4: ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΚΟ-Β-5: ΕΠΙΠΕ Ο ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΟ-Π-1: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΟ-Π-2: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΟ-Π-5: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟ-Π-6: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟ-Π-7: ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΟ-Ε-1: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΟ-Ε-2: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟ-Ε-3: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΟ-Ε-5: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕ-Β-1: ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΘΟΡΥΒΟ ΠΕ-Β-2: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΕΠΙΠΕ Α CO & ΝΟ ΠΕ-Β-3: ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΟΚΟΠΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕ-Π-3: ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕ-Π-5: ΕΓΓΥΤΗΤΑ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕ-Ε-1: ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΕ ΡΥΠΟΥΣ ΠΕ-Ε-2: ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ Ο -Β-1: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ Ο -Β-2: ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ο -Β-8: ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΧΑΡΤΕΣ Χάρτης 1: Ωφελούμενος πληθυσμός σε απόσταση 50 km από τα κέντρα των Νομών... 9 Χάρτης 2 : Ωφελούμενος πληθυσμός σε απόσταση 150 km από τα κέντρα των Περιφερειών..10 Χάρτης 3: Ετήσιος ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ ανά Περιφέρεια, Χάρτης 4: Ετήσιος ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ ανά Νομό, Χάρτης 5: Έλξη πόλεων με την πλήρη λειτουργία της Εγνατίας οδού...20 Χάρτης 5: Έλξη πόλεων με την πλήρη λειτουργία της Εγνατίας οδού...21 Χάρτης 6: Ετήσιος ρυθμός μεταβολής του κατά κεφαλή ΑΕΠ και βαθμός σύγκλισης με το Ευρωπαϊκό μέσο ανά Περιφέρεια, Χάρτης 7: Ετήσιος ρυθμός μεταβολής του κατά κεφαλή ΑΕΠ και βαθμός σύγκλισης με το Ευρωπαϊκό μέσο ανά Νομό, Χάρτης 7: Ετήσιος ρυθμός μεταβολής του κατά κεφαλή ΑΕΠ και βαθμός σύγκλισης με το Ευρωπαϊκό μέσο ανά Νομό, Χάρτης 8: Επίπεδο ανεργίας Χάρτης 9: Προσπελάσιμα μέσα μεταφοράς στη Ζώνη IV,

3 Χάρτης 10: Προσπελάσιμες Βιομηχανικές Περιοχές στη Ζώνη IV, Χάρτης 11: Ποσοστιαία μεταβολή του πληθυσμού των Περιφερειών της Χώρας, Χάρτης 12: Ποσοστιαία μεταβολή του πληθυσμού των Νομών της Ζώνης Επιρροής IV, Χάρτης 13: Ποσοστιαία μεταβολή του πληθυσμού των ΟΤΑ της Ζώνης Επιρροής IV, Χάρτης 13: Ποσοστιαία μεταβολή του πληθυσμού των ΟΤΑ της Ζώνης Επιρροής IV, Χάρτης 14: Μεταβολή πληθυσμού αστικών κέντρων της Ζώνης Επιρροής IV, Χάρτης 15: Ιεραρχία αστικών κέντρων της Ζώνης Επιρροής IV, Χάρτης 16: Ιεραρχία αστικών κέντρων της Χώρας, Χάρτης 17: Πυκνότητα πληθυσμού, Χάρτης 18: Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ανά Τομέα και ανά Νομό στη Ζώνη IV, Χάρτης 19: Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία το κλάδου των μεταφορών ανά Περιφέρεια, Χάρτης 20: Εργατικό υναμικό ανά Περιφέρεια, Χάρτης 21: Τομεακή Σύνθεση Απασχόλησης ανά Περιφέρεια της Ζώνης IV, Χάρτης 22: Απασχόληση σε εμπορικές δραστηριότητες και μεταφορές, Χάρτης 23: Λόγος εξαγωγών προς εισαγωγές, Χάρτης 24: Οικισμοί εντός ζώνης 200 μ. της Εγνατίας Οδού...82 Χάρτης 25: Σήραγγες στις οποίες προβλέπεται η εγκατάσταση αυτόματων μετρητών ατμοσφαιρικών ρύπων...85 Χάρτης 26: Αποκοπή Επικοινωνίας Φυσικών Περιοχών...92 Χάρτης 27: ιέλευση Εγνατίας Οδού από προστατευόμενες περιοχές...96 Χάρτης 28: Προβλεπόμενοι Σταθμοί Μέτρησης Ατμοσφαιρικών Ρύπων Χάρτης 29: ιασταυρώσεις του άξονα με επιφανειακά νερά Χάρτης 30: Κυκλοφοριακός Φόρτος 2004 Πρόβλεψη 2010 (EMHK) Χάρτης 31: Εκτιμούμενη μείωση χρονοαπόστασης

4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν τεύχος αποτελεί τη 2 η Ετήσια Έκθεση για την εξέλιξη των βασικών μεγεθών των δεικτών που παρακολουθεί το Παρατηρητήριο και τους οποίους επεξεργάστηκε η Μονάδα του Παρατηρητηρίου εντός του έτους Η Έκθεση περιλαμβάνει τα δεδομένα 25 δεικτών, τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά για κάθε δείκτη σε ειδικό δελτίο αποτελέσματος. Το ελτίο Αποτελεσμάτων είκτη περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Ορισμός - Σκοπιμότητα: Αναφέρονται συνοπτικά ο ορισμός του δείκτη και ο σκοπός παρακολούθησής του. Αποτελέσματα Εκτίμηση: Παρουσιάζονται όλα τα αποτελέσματα του δείκτη υπό τη μορφή πινάκων, διαγραμμάτων και χαρτών και γίνεται μια σύντομη εκτίμηση-αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυτών. Μεταδεδομένα: Περιγράφονται οι πηγές των δεδομένων και η μεθοδολογία υπολογισμού του δείκτη. Από τους 25 δείκτες που περιλαμβάνονται στην παρούσα Έκθεση η κατανομή τους ανά κατηγορία έχει ως εξής: 15 κοινωνικό-οικονομικοί, 7 περιβαλλοντικοί και 3 δείκτες λειτουργίας οδού. Επίσης, για 21 από τους 25 δείκτες έχει ολοκληρωθεί πλήρως ο υπολογισμός, με αναλυτικά δεδομένα που διαχειρίζεται και επεξεργάζεται το ίδιο το Παρατηρητήριο. Για 2 δείκτες περιλαμβάνονται μόνον προκαταρκτικά δεδομένα και αναμένεται ο ολοκληρωμένος υπολογισμός μετά την εκπόνηση ειδικών για το σκοπό αυτό μελετών. Τέλος, για άλλους 2 δείκτες περιλαμβάνονται δεδομένα που προέκυψαν με την εφαρμογή μοντέλων και εκπονήθηκαν στα πλαίσια της έρευνας ΑΠΘ-Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού Α.Ε., Χωρικές Επιπτώσεις Εγνατίας Οδού: Έκθεση Κατάστασης Ζωνών Επιρροής,

5 Οι δείκτες που περιλαμβάνονται στην παρούσα Έκθεση είναι ανά κατηγορία οι ακόλουθοι: α/α Κωδικός είκτης ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ 1 ΚΟ-Β-1 Ωφελούμενος πληθυσμός 2 ΚΟ-Β-2 Μέγεθος αγοράς 3 ΚΟ-Β-3 Έλξη πόλεων 4 ΚΟ-Β-4 Επίπεδο Ευημερίας (ΑΕΠ κατά κεφαλή) 5 ΚΟ-Β-5 Επίπεδο Ανεργίας 6 ΚΟ-Π-1 Προσπελάσιμα Μέσα Μεταφοράς 7 ΚΟ-Π-2 Προσπελάσιμες ΒΙΠΕ 8 ΚΟ-Π-4 Μεταβολή πληθυσμού ανά ήμο, Νομό και Περιφέρεια 9 ΚΟ-Π-5 Μεταβολή πληθυσμού αστικών κέντρων 10 ΚΟ-Π-6 Ιεραρχία αστικών κέντρων 11 ΚΟ-Π-7 Πυκνότητα Πληθυσμού 12 ΚΟ-Ε-1 Τομεακή Σύνθεση ΑΕΠ 13 ΚΟ-Ε-2 Εργατικό δυναμικό 14 ΚΟ-Ε-3 Τομεακή σύνθεση απασχόλησης 15 ΚΟ-Ε-5 Εξωτερικό εμπόριο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ 16 ΠΕ-Β-1 Πληθυσμός που εκτίθεται σε θόρυβο 17 ΠΕ-Β-2 Ποιότητα ατμόσφαιρας σηράγγων 18 ΠΕ-Β-3 Συνοχή - Αποκοπή οικισμών 19 ΠΕ-Π-3 Αποκοπή επικοινωνίας φυσικών οικοσυστημάτων 20 ΠΕ-Π-5 Εγγύτητα σε προστατευόμενες περιοχές 21 ΠΕ-Ε-1 Επιβάρυνση ατμόσφαιρας σε ρύπους 22 ΠΕ-Ε-2 ιασταυρώσεις του άξονα με επιφανειακά νερά ΕΙΚΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΟΥ 23 Ο -Β-1 Κυκλοφοριακός φόρτος 24 Ο -Β-2 Σύνθεση κυκλοφορίας 25 Ο -Β-8 Χρονοαπόσταση μεταξύ πόλεων & τερματικών σταθμών 4

6 ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-1: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό που δυνητικά ωφελείται από τον άξονα. Ο ωφελούμενος πληθυσμός εκτιμάται, καταρχήν, σε συνάρτηση με την απόσταση επί του οδικού δικτύου και ειδικότερα: α) Ο πληθυσμός που ζει σε απόσταση 50 km από τις έδρες των Νομών, απόσταση που εκφράζει μια περιοχή με δυνατότητα καθημερινών μετακινήσεων και επομένως μια χωρο-λειτουργική ενότητα. β) Ο πληθυσμός που ζει σε απόσταση 150 km από τα κέντρα των Περιφερειών, απόσταση που εκφράζει μια ευρύτερη περιοχή με δυνατότητα συχνών μετακινήσεων και επομένως μια περιοχή με αυξημένες πιθανότητες λειτουργικών διασυνδέσεων. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, 2001 (σε απόσταση 50 km από τις Έδρες Νομών της Ζώνης Επιρροής ΙΙ) Πόλη Ωφελούμενος Πληθυσμός Ποσοστό 1 Ηγουμενίτσα % 2 Ιωάννινα % 3 Γρεβενά % 4 Κοζάνη % 5 Βέροια % 6 Θεσσαλονίκη % 7 Σέρρες % 8 Καβάλα % 9 Ξάνθη % 10 Κομοτηνή % 11 Αλεξανδρούπολη % Σύνολο Ωφελούμενου για 50 χλμ (χωρίς επικαλύψεις) Σύνολο Ζώνης Επιροής ΙI Σύνολο Ζώνης Επιροής ΙV Πηγή εδομένων: ΕΣΥΕ,

7 ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, 2001 σε απόσταση 150 km από τις Έδρες Περιφερειών Πόλη Ωφελούμενος Πληθυσμός Ποσοστό 1 Ιωάννινα % 2 Κοζάνη % 3 Θεσσαλονίκη % 4 Κομοτηνή % 5 Λάρισα % Σύνολο Ωφελούμενου για 150 χλμ (χωρίς επικαλύψεις) Σύνολο Ζώνης Επιρροής ΙV Πηγή εδομένων: ΕΣΥΕ, 2001 Ο πληθυσμός που βρίσκεται σε απόσταση 50 km από τις έδρες των Νομών διέλευσης του άξονα (Ζώνη ΙΙ) ανέρχεται σε κατοίκους. Ο πληθυσμός αυτός είναι μεγαλύτερος κατά 12% σε σχέση με τον πληθυσμό της Ζώνης ΙΙ (Νομοί διέλευσης του άξονα) και αντιστοιχεί στα 2/3 του συνολικού πληθυσμού της Ζώνης ΙV και στο ¼ του πληθυσμού της χώρας. Από τις έδρες τον Νομών της Ζώνης ΙΙ ξεχωρίζει η Θεσσαλονίκη, η οποία έχει πρόσβαση στο 46% του συνολικά ωφελούμενου πληθυσμού. Αρκετές από τις υπόλοιπες πόλεις, όπως τα Ιωάννινα, η Βέροια, η Κομοτηνή, η Καβάλα και η Ξάνθη, έχουν πρόσβαση σε ποσοστό περισσότερο του 10% του ωφελούμενου πληθυσμού της Ζώνης ΙΙ. Ο πληθυσμός που βρίσκεται σε απόσταση 150 km από τις έδρες των Περιφερειών της Ζώνης ΙV ανέρχεται σε κατοίκους. Ο πληθυσμός αυτός είναι μεγαλύτερος κατά κατοίκους (ή κατά 52%) σε σχέση με το σύνολο της Ζώνης ΙΙ, αντιπροσωπεύει το 90% του συνολικού πληθυσμού της Ζώνης IV και πλησιάζει το 1/3 του πληθυσμού της Χώρας. Ως προς τα επιμέρους κέντρα των Περιφερειών, σε απόσταση 150 km επί του οδικού δικτύου η Θεσσαλονίκη έχει πρόσβαση σε πληθυσμό, περίπου, 2,3 εκ. κατοίκους, ποσοστό 64% του συνολικά ωφελούμενου πληθυσμού της Ζώνης ΙV. Για την ίδια απόσταση η Κοζάνη έχει πρόσβαση σε 2,2 εκ. κατοίκους, 62% του συνολικά ωφελούμενου πληθυσμού, δηλαδή λίγο λιγότερο από τον πληθυσμό στον οποίο έχει πρόσβαση η Θεσσαλονίκη για την ίδια απόσταση. Τα Ιωάννινα έχουν πρόσβαση στο 17% του συνολικά ωφελούμενου πληθυσμού, μέγεθος διπλάσιο του πληθυσμού της Περιφέρειας Ηπείρου. Η Κομοτηνή έχει πρόσβαση στο 14% του συνολικά ωφελούμενου πληθυσμού, λίγο λιγότερο από τον πληθυσμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 6

8 ΜΕΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ Πηγές Για τον υπολογισμό του δείκτη χρησιμοποιήθηκε ο πραγματικός πληθυσμός της απογραφής του 2001 (ΕΣΥΕ) και η γεωγραφική βάση δεδομένων του Παρατηρητηρίου. Μεθοδολογία υπολογισμού Ο υπολογισμός του δείκτη στηρίχθηκε στον συνδυασμό του γραμμικού επιπέδου του οδικού δικτύου και των πολυγώνων των ημοτικών ιαμερισμάτων τα οποία περιέχουν την πληροφορία του πραγματικού πληθυσμού των απογραφών της ΕΣΥΕ για τα έτη 1991 και Με αφετηρία τις πρωτεύουσες των Νομών της Ζώνης ΙΙ (συνολικά 11), εφαρμόζεται η επίλυση του οδικού δικτύου με όριο τα 50 km διαδρομών (γραμμικά τμήματα που πληρούν τη συνθήκη αναζήτησης) προς όλες τις δυνατές διαδρομές γύρω από κάθε αφετηρία. Στη συνέχεια επιλέγονται τα ημοτικά ιαμερίσματα που εφάπτονται με την επίλυση. Από το επιλεγμένο υποσύνολο των ημοτικών ιαμερισμάτων αθροίζεται ο πραγματικό πληθυσμός (2001) και χαρακτηρίζεται ως «Ωφελούμενος Πληθυσμός». Η επίλυση γίνεται μεμονωμένα για κάθε αφετηρία (πρωτεύουσα Νομού) ώστε να προσδιοριστούν οι περιπτώσεις επικάλυψης με περιοχές που «ωφελούνται» από δύο κέντρα ταυτόχρονα. Ως παραλλαγή της παραπάνω μεθοδολογίας εφαρμόζεται η επίλυση του οδικού δικτύου με απόσταση αναζήτησης στα 150 km και κέντρα αναφοράς (αφετηρίες) τις πρωτεύουσες των Περιφερειών της Ζώνης IV. 7

9 Χάρτης 1: Ωφελούμενος πληθυσμός σε απόσταση 50 km από τα κέντρα των Νομών ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 8

10 Χάρτης 2 : Ωφελούμενος πληθυσμός σε απόσταση 150 km από τα κέντρα των Περιφερειών 9

11 ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-2: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) των Περιφερειών και των Νομών της Ζώνης IV. Ο δείκτης θεωρείται ότι εκφράζει το ΑΕΠ που είναι προσπελάσιμο από το σύστημα Εγνατία Οδός / Κάθετοι Άξονες, ως ένδειξη του μεγέθους της αγοράς, η οποία δυνητικά ενοποιείται από τη λειτουργία του συστήματος αυτού. Ο δείκτης αποτελεί μια ποσοτική εκτίμηση της δυνητικής επίδρασης του συστήματος Εγνατία Οδός / Κάθετοι Άξονες στην οικονομία της περιοχής μελέτης λόγω των επιδράσεων στην αύξηση της κινητικότητας των συντελεστών παραγωγής και στη βελτίωση της προσπελασιμότητας των αγορών. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ, 2002 σε εκατ. ΜΑ και εκατ.ευρώ NUTS Περιφέρεια εκ.ευρώ ΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (%) ΣΤΟ ΑΕΠ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΜΑ ) gr11 Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 5.952, ,0 4,32% gr12 Κεντρική Μακεδονία , ,1 17,46% gr13 υτική Μακεδονία 3.939, ,5 2,77% gr14 Θεσσαλία 7.941, ,7 5,81% gr21 Ήπειρος 3.474, ,5 2,45% gr22 Ιονίοι Νήσοι 2.413, ,2 1,70% gr23 υτική Ελλάδα 7.034, ,5 5,02% gr24 Στερεά Ελλάδα , ,2 7,27% gr25 Πελοπόννησος 7.701, ,5 5,37% gr31 Αττική , ,8 37,54% gr41 Βόρειο Αιγαίο 2.686, ,1 1,81% gr42 Νότιο Αιγαίο 4.558, ,9 3,20% gr43 Κρήτη 7.460, ,1 5,28% ZIV Ζώνη Επιρροής IV , ,8 32,81% gr Σύνολο Χώρας , ,1 100,00% Πηγή εδομένων: REGIO Database, Eurostat

12 ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΝΟΜΩΝ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ IV, 2002 σε εκατ. ΜΑ και εκατ. Ευρώ NUTS Nομός εκ. Ευρώ ΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (%) ΣΤΟ ΑΕΠ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΜΑ ) gr111 Έβρου 1.663, ,4 1,2% gr112 Ξάνθης 925, ,2 0,7% gr113 Ροδόπης 939, ,0 0,7% gr114 ράμας 836,4 954,2 0,6% gr115 Καβάλας 1.588, ,2 1,1% gr121 Ημαθίας 1.544, ,8 1,1% gr122 Θεσσαλονίκης , ,0 11,6% gr123 Κιλκίς 1.008, ,1 0,7% gr124 Πέλλας 1.388, ,7 1,0% gr125 Πιερίας 1.163, ,5 0,8% gr126 Σερρών 1.722, ,2 1,2% gr127 Χαλκιδικής 1.388, ,8 1,0% gr131 Γρεβενών 391,5 436,7 0,3% gr132 Καστοριάς 640,4 705,3 0,5% gr133 Κοζάνης 2.236, ,7 1,6% gr134 Φλώρινας 671,0 718,8 0,5% gr141 Καρδίτσας 1.182, ,3 0,8% gr142 Λάρισας 3.175, ,5 2,3% gr143 Μαγνησίας 2.281, ,0 1,7% gr144 Τρικάλων 1.301, ,9 0,9% gr211 Άρτας 591,6 669,6 0,4% gr212 Θεσπρωτίας 429,3 458,4 0,3% gr213 Ιωαννίνων 1.842, ,4 1,3% gr214 Πρέβεζας 610,6 664,1 0,4% ZIV Ζώνη Επιρροής IV , ,8 32,8% gr Σύνολο Χώρας , ,1 100,0% Πηγή εδομένων: REGIO Database, Eurostat

13 ΑΕΠ σε εκ. Ευρώ (σταθερές τιμές 1995) εκ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ IV ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ Το 2002, το ΑΕΠ που παρήχθη συνολικά στις 5 Περιφέρειες της Ζώνης ΙV ήταν εκ., το 1/3 του συνολικού εθνικού ΑΕΠ. Την περίοδο , ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ της Ζώνης IV σε σταθερές τιμές ήταν λίγο μικρότερος από τον αντίστοιχο της Χώρας. Η Κεντρική Μακεδονία παρήγαγε 53,2% του ΑΕΠ της Ζώνης ΙV και ακολουθούν η Θεσσαλία (17,9%) και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (13,2%). Η υτική Μακεδονία και η Ήπειρος έχουν τη μικρότερη συμμετοχή στην παραγωγή του ΑΕΠ της Ζώνης ΙV (8,4% και 7,5% αντιστοίχως). Στην πενταετία , τρεις Περιφέρειες παρουσίασαν μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής ίσο ή μεγαλύτερο του μέσου Χώρας (Ήπειρος, υτική και Κεντρική Μακεδονία) και οι άλλες δύο μικρότερη. Οι τρεις αυτές Περιφέρειες, στην τριετία , παρουσίασαν μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής μεγαλύτερο του αντίστοιχου της χώρας. Σε επίπεδο Νομών, ο Νομός Θεσσαλονίκης συμμετέχει με το μεγαλύτερο ποσοστό (περισσότερο του 1/3). Όλοι οι άλλοι συμμετέχουν με ποσοστό από μόλις 1% (Νομοί Θεσπρωτίας και Γρεβενών) έως 7,1% (Νομός Λάρισας). Οι Νομοί Γρεβενών και Θεσπρωτίας έχουν το μικρότερο μέγεθος αγοράς. Την πενταετία μεγάλη αύξηση παρουσίασαν οι Νομοί Γρεβενών, Φλώρινας και Ιωαννίνων (10,4%, 9,1% και 8,3% αντίστοιχα) και αύξηση μεγαλύτερη του μέσου Χώρας οι Νομοί Έβρου, Χαλκιδικής, Ροδόπης, Κιλκίς, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας και Θεσσαλονίκης. Μείωση του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές παρουσίασαν οι Νομοί ράμας, Ημαθίας και Πέλλας. Την τριετία ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ παρουσιάζεται μεγαλύτερος του αντίστοιχου εθνικού στους περισσότερους Νομούς της Ηπείρου (Θεσπρωτίας, Πρέβεζας και Ιωαννίνων), της υτικής Μακεδονίας (Φλώρινας, Καστοριάς και Κοζάνης) καθώς και στο Νομό Θεσσαλονίκης. 12

14 ΜΕΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ Πηγές Οι τιμές του ΑΕΠ σε ΜΑ και σε ευρώ (τρέχουσες τιμές) καθώς και οι αποπληθωριστές του ΑΕΠ, προέρχονται από τη βάση δεδομένων της Eurostat, Μεθοδολογία Το ΑΕΠ της Ζώνης IV προκύπτει ως άθροισμα του ΑΕΠ των πέντε Περιφερειών της Ζώνης. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ προκύπτει από την εφαρμογή του τύπου του αποπληθωρισμού στις σταθερές τιμές του ΑΕΠ (τιμές 1995). Οι σταθερές τιμές υπολογίστηκαν με τη χρήση των αποπληθωριστών, που υπολογίζει η Eurostat για κάθε Χώρα. Σύμφωνα με τη Εurostat (Eurostat, Statistics in Focus, Theme 2, 56/2002), η σύγκριση οικονομικών μεγεθών σε διακρατικό και διαπεριφερειακό επίπεδο με βάση το ΑΕΠ σε ορισμένο έτος είναι θεμιτό να γίνεται σε όρους Μονάδων Αγοραστικής ύναμης (ΜΑ ). Το ΑΕΠ σε όρους ΜΑ δεν είναι θεμιτό, όμως, να συγκρίνεται μεταξύ διαφορετικών ετών. Η προσέγγιση της διαχρονικής μεταβολής των οικονομικών μεγεθών πρέπει να γίνεται με βάση το ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους, δηλαδή σε σταθερές τιμές, όπου γίνεται ρητή προσαρμογή των μεταβολών των τιμών μεταξύ των ετών. 13

15 Χάρτης 3: Ετήσιος ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ ανά Περιφέρεια,

16 Χάρτης 4: Ετήσιος ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ ανά Νομό,

17 ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-3: EΛΞΗ ΠΟΛΕΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει, με τη χρήση ενός μοντέλου βαρύτητας, τη δυνητική έλξη ανάμεσα στα αστικά κέντρα και τις πρωτεύουσες Νομών της Ζώνης IV σε συνάρτηση (α) με τη χιλιομετρική απόστασή τους επί του οδικού δικτύου, (β) με τη χρονοαπόσταση μεταξύ τους. Σε πρώτο στάδιο εκτιμάται ο δείκτης σε συνάρτηση με τη χιλιομετρική απόσταση για την κατάσταση πριν και μετά τη λειτουργία της Εγνατίας Οδού. Και στις δύο περιπτώσεις λαμβάνεται υπόψη ο πληθυσμός της Απογραφής ΕΣΥΕ του 2001, ώστε να καταγραφεί η μεταβολή της έλξης (βαρύτητας) που επέρχεται από τις βελτιώσεις της χιλιομετρικής που επιφέρει η κατασκευή της Εγνατίας Οδού. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΝΗΤΙΚH ΕΛΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ IV Πόλη Πληθυσμός 2001 είκτης πριν την ΕΟ είκτης με την ΕΟ 2004 είκτης με την ολοκλήρωση της ΕΟ Ορεστιάδα ,23 0,22 0,23 Αλεξανδρούπολη ,63 1,62 1,64 Κομοτηνή ,67 2,63 2,64 Ξάνθη ,49 3,45 3,33 Καβάλα ,99 5,94 6,21 ράμα ,10 4,16 4,33 Σέρρες ,33 9,36 9,35 Θεσσαλονίκη (ΕΠΘ) ,54 73,89 74,75 Πολύγυρος ,43 1,43 1,43 Κιλκίς ,02 8,02 8,03 Αλεξάνδρεια ,71 6,46 6,84 Γιαννιτσά ,77 11,73 11,81 Βέροια ,31 13,32 13,71 Έδεσσα ,85 2,88 2,89 Νάουσα ,66 5,70 5,74 Κατερίνη (ΠΣ) ,61 13,76 13,78 Κοζάνη ,24 5,12 5,11 Πτολεμαϊδα ,14 3,78 3,80 Τύρναβος ,06 6,07 5,81 Λάρισα ,03 19,09 18,92 Τρίκαλα ,19 6,20 6,29 Καρδίτσα ,07 4,07 4,11 Βόλος (ΠΣ) ,96 9,00 9,02 16

18 Πόλη Πληθυσμός 2001 είκτης πριν την ΕΟ είκτης με την ΕΟ 2004 είκτης με την ολοκλήρωση της ΕΟ Φλώρινα ,06 1,10 1,09 Γρεβενά ,08 1,21 1,17 Καστοριά ,73 0,78 0,78 Ιωάννινα (ΠΣ) ,39 2,58 2,99 Άρτα ,69 0,72 0,75 Πρέβεζα ,47 0,49 0,51 Ηγουμενίτσα ,22 0,23 0,34 Πηγή εδομένων: ΕΣΥΕ 2001 (ΕΠΘ) Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης & (ΠΣ) Πολεοδομικό Συγκρότημα Η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει τον μεγαλύτερο δείκτη τόσο πριν, όσο και μετά τη λειτουργία της Εγνατίας Οδού και ακολουθούν η Λάρισα, που είναι η τρίτη σε μέγεθος πόλη της Ζώνης IV, και τρία κέντρα της Κεντρικής Μακεδονίας (Κατερίνη, Βέροια και Γιαννιτσά), που βρίσκονται κοντά στο γεωμετρικό κέντρο του άξονα. Σε σχέση με την κατάσταση πριν τη λειτουργία της Εγνατίας Οδού, σαφή βελτίωση του δείκτη παρουσιάζουν η Θεσσαλονίκη, καθώς και τα δύο περιφερειακά κέντρα του υτικού τομέα (Κοζάνη και Ιωάννινα), τα οποία βρίσκονται στην περιοχή όπου μειώνονται σημαντικά οι χιλιομετρικές αποστάσεις λόγω της χάραξης του άξονα. Οι πόλεις της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης παρουσιάζουν σχεδόν μηδενική ή αρνητική μεταβολή του δείκτη, αφού η χάραξη της Εγνατίας Οδού ταυτίζεται στο μεγαλύτερο μέρος με το παλιότερο εθνικό οδικό δίκτυο. ΜΕΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ Πηγές Για τον υπολογισμό του δείκτη χρησιμοποιήθηκε ο πραγματικός πληθυσμός της απογραφής του 2001 (ΕΣΥΕ) και η γεωγραφική βάση δεδομένων του Παρατηρητηρίου της ΕΟΑΕ. Μεθοδολογία Αρχικά δημιουργήθηκε η μήτρα των αποστάσεων επί του οδικού δικτύου μεταξύ των αστικών κέντρων της Ζώνης IV, με τη χρήση του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών του Παρατηρητηρίου. Οι αποστάσεις αυτές υπολογίστηκαν με βάση τρία σενάρια: χωρίς την Εγνατία Οδό, με τα τμήματα της Εγνατίας Οδού που είχαν παραδοθεί μέχρι το τέλος του 2004 και με την Εγνατία Οδό σε πλήρη ανάπτυξη. Ο δείκτης προκύπτει από την εφαρμογή κατάλληλου μοντέλου βαρύτητας, το οποίο εξαρτάται από τις χρονοαποστάσεις και τον πληθυσμό των αστικών κέντρων. 17

19 ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ (m) ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ IV ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ Ορεστιάδα Αλεξανδρούπολη Κομοτηνή Ξάνθη Καβάλα ράμα Σέρρες Θ εσσαλονίκη Πολύγυρος Κιλκίς Αλεξάνδρεια Γιαννιτσά Βέροια Έδεσσα Νάουσα 18 Ορεστιάδα 0 Αλεξανδρούπολη Κομοτηνή Ξάνθη Καβάλα ράμα Σέρρες Θεσσαλονίκη (ΕΠΘ) Πολύγυρος Κιλκίς Αλεξάνδρεια Γιαννιτσά Βέροια Έδεσσα Νάουσα Κατερίνη (ΠΣ) Κοζάνη Πτολεμαϊδα Τύρναβος Λάρισα Τρίκαλα Καρδίτσα Βόλος (ΠΣ) Φλώρινα Γρεβενά Καστοριά Ιωάννινα (ΠΣ) Άρτα Πρέβεζα Ηγουμενίτσα

20 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΚΟ-Β-3: ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ (m) ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ IV ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο Ο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ Κατερίνη (ΠΣ) Κοζάνη Πτολεμαϊδα Τύρναβος Λάρισα Τρίκαλα Καρδίτσα Βόλος (ΠΣ) Φλώρινα Γρεβενά Καστοριά Ιωάννινα (ΠΣ) Άρτα Πρέβεζα Ηγουμενίτσα Ορεστιάδα Αλεξανδρούπολη Κομοτηνή Ξάνθη Καβάλα ράμα Σέρρες Θεσσαλονίκη (ΕΠΘ) Πολύγυρος Κιλκίς Αλεξάνδρεια Γιαννιτσά Βέροια Έδεσσα Νάουσα Κατερίνη (ΠΣ) 0 Κοζάνη Πτολεμαϊδα Τύρναβος Λάρισα Τρίκαλα Καρδίτσα Βόλος (ΠΣ) Φλώρινα Γρεβενά Καστοριά Ιωάννινα (ΠΣ) Άρτα Πρέβεζα Ηγουμενίτσα

21 Χάρτης 5: Έλξη πόλεων με την πλήρη λειτουργία της Εγνατίας οδού 20

22 ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-4: ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) των Περιφερειών και των Νομών της Ζώνης IV. Το κκαεπ αποτελεί βασική συνιστώσα του επιπέδου ανάπτυξης και ευημερίας μιας Περιφέρειας. Η σύγκριση με το μέσο κκαεπ της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί βασική παράμετρο της οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ, 2002 ΑΕΠ/κάτοικο σε ΜΑ και Ευρώ (Μονάδες Αγοραστικής ύναμης) NUTS ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ευρώ ΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Μ.Ο. ΕΕ25 (ΜΑ ) gr11 Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 9.848, ,7 59,2% gr12 Κεντρική Μακεδονία , ,6 79,1% gr13 υτική Μακεδονία , ,0 80,7% gr14 Θεσσαλία , ,0 64,9% gr21 Ήπειρος , ,9 62,1% gr22 Ιόνια Νησιά , ,5 67,9% gr23 υτική Ελλάδα 9.716, ,6 58,4% gr24 Στερεά Ελλάδα , ,0 108,8% gr25 Πελοπόννησος , ,8 77,4% gr41 Βόρειο Αιγαίο , ,8 79,4% gr42 Νότιο Αιγαίο , ,5 91,5% gr43 Κρήτη , ,7 75,3% ZIV Ζώνη Επιρροής IV , ,8 71,7% gr Σύνολο Χώρας , ,1 77,7% EU15 Ευρωπαϊκή Ένωση (EΕ15) , ,9 109,4% EU25 Ευρωπαϊκή Ένωση (EΕ25) , ,6 100,0% Πηγή εδομένων: REGIO Database, Eurostat

23 ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ, 2002 ΑΕΠ/κάτοικο σε ΜΑ και Ευρώ (Μονάδες Αγοραστικής ύναμης) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ NUTS ΝΟΜΟΣ Ευρώ ΜΑ Μ.Ο. ΕΕ25 (ΜΑ ) gr111 Έβρος , ,6 67,5% gr112 Ξάνθη 8.962, ,4 53,9% gr113 Ροδόπη 8.478, ,6 51,0% gr114 ράμα 8.242, ,1 49,6% gr115 Καβάλα , ,2 68,0% gr121 Ημαθία , ,2 65,0% gr122 Θεσσαλονίκη , ,6 91,3% gr123 Κιλκίς , ,6 70,0% gr124 Πέλλα 9.588, ,2 57,7% gr125 Πιερία 9.173, ,5 55,2% gr126 Σέρρες 8.919, ,7 53,7% gr127 Χαλκιδική , ,7 84,1% gr131 Γρεβενά , ,6 73,0% gr132 Καστοριά , ,3 72,0% gr133 Κοζάνη , ,2 87,5% gr134 Φλώρινα , ,2 74,4% gr141 Καρδίτσα 9.948, ,9 59,8% gr142 Λάρισα , ,6 67,8% gr143 Μαγνησία , ,2 67,3% gr144 Τρίκαλα 9.885, ,2 59,5% gr211 Άρτα 8.142, ,8 49,0% gr212 Θεσπρωτία 9.932, ,5 59,7% gr213 Ιωάννινα , ,1 68,0% gr214 Πρέβεζα , ,4 63,7% ZIV Ζώνη Επιρροής IV , ,8 71,7% gr Σύνολο Χώρας , ,1 77,7% EU15 Ευρωπαϊκή Ένωση (EΕ15) , ,9 109,4% EU25 Ευρωπαϊκή Ένωση (EΕ25) , ,6 100,0% Πηγή εδομένων: REGIO Database, Eurostat 2005 Το 2002, το μέσο κκαεπ της Ζώνης IV ήταν ,2, χαμηλότερο από το κκαεπ της Χώρας (12.922,4 ). Σε Μονάδες Αγοραστικής ύναμης το ΑΕΠ της Ζώνης IV αντιστοιχούσε σε 71,7 % του μέσου κκαεπ της Ε.Ε.15. Σε επίπεδο Περιφέρειας, το μεγαλύτερο κκαεπ είχε η Κεντρική Μακεδονία και το μικρότερο κκαεπ η Ήπειρος. Σε ό,τι αφορά τον βαθμό σύγκλισης με την Ευρώπη των 25, η υτική και η Κεντρική Μακεδονία βρίσκονται σε λίγο καλύτερη κατάσταση σε σχέση με το μέσο Χώρας (80,7 και 79,1 % αντίστοιχα έναντι 77,7%). Φτωχότερες εμφανίζονται οι Περιφέρειες Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και Ηπείρου, στις οποίες το κκαεπ κινείται σε επίπεδα αρκετά χαμηλότερα από τον εθνικό μέσο όρο και πολύ χαμηλότερα από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. 22

24 ΑΕΠ ανά κάτοικο σε Ευρώ, (σταθερές τιμές 1995) ανά κάτοικο Ζώνη Επιρροής IV Σύνολο Χώρας Ευρωπαϊκή Ένωση (EΕ15) Ευρωπαϊκή Ένωση (EΕ25) Την περίοδο και σε σταθερές τιμές, το κκαεπ αυξήθηκε σε όλες τις Περιφέρειες της Ζώνης IV (3,1%) με μεγαλύτερο ετήσιο ρυθμό στην Ήπειρο (5,8%) και μικρότερο στη Θεσσαλία (2,3%). Την τριετία , ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής της Ζώνης IV παρουσίασε μικρή αύξηση (3,3%), παραμένει όμως κάτω από τον αντίστοιχο δείκτη της Χώρας (3,8%). Μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασε η υτική Μακεδονία και μικρότερη η Θεσσαλία. Από τους Νομούς, το μεγαλύτερο κκαεπ είχε ο Νομός Θεσσαλονίκης (15.180,2 ) και το μικρότερο ο Νομός Άρτας (8.142,5 ). Ο βαθμός σύγκλισης με το μέσο της ΕΕ25 ήταν καλύτερος στους Νομούς Θεσσαλονίκης και Κοζάνης (91,3% και 87,5% αντίστοιχα). Την πενταετία , βελτίωση παρουσίασαν οι σχετικά φτωχότεροι νομοί (Γρεβενά, Ιωάννινα, Θεσπρωτία, Φλώρινα). Σε τρεις Νομούς ( ράμας, Ημαθία και Πέλλα) το κκαεπ σε σταθερές τιμές μειώθηκε. Αντίθετα, την τριετία , σε όλους τους Νομούς αυξήθηκε το ΑΕΠ σε σταθερές τιμές. Χαμηλότερος ετήσιος ρυθμός παρουσιάστηκε στην Ξάνθη (0,7%) και μεγαλύτερος στη Θεσπρωτία (6,1%). 23

25 ΜΕΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ Πηγές Οι τιμές του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ΜΑ και σε ευρώ (τρέχουσες τιμές), καθώς και οι αποπληθωριστές του ΑΕΠ προέρχονται από τη βάση δεδομένων της Eurostat, Μεθοδολογία Για τον υπολογισμό του δείκτη χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές της Eurostat. Το κκαεπ της Ζώνης IV προκύπτει ως ο λόγος του ΑΕΠ των πέντε Περιφερειών της Ζώνης διά του μέσου ετήσιου πληθυσμού των πέντε περιφερειών, όπως αυτός παρέχεται από την Eurostat. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του κκαεπ προκύπτει από την εφαρμογή του τύπου του αποπληθωρισμού στις σταθερές τιμές του ΑΕΠ (τιμές 1995). Οι σταθερές τιμές υπολογίστηκαν με τη χρήση των αποπληθωριστών, που υπολογίζει η Eurostat για κάθε Χώρα. Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Ε.Ε. (Eurostat, Statistics in Focus, Theme 2, 56/2002), η εκτίμηση του βαθμού σύγκλισης χωρών, περιφερειών και άλλων γεωγραφικών ενοτήτων με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ορισμένο έτος είναι θεμιτό να γίνεται σε όρους Μονάδων Αγοραστικής ύναμης. Το ΑΕΠ σε όρους ΜΑ δεν είναι θεμιτό, όμως, να συγκρίνεται μεταξύ διαφορετικών ετών. Η προσέγγιση της διαχρονικής μεταβολής του βαθμού σύγκλισης πρέπει να γίνεται με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους, δηλαδή σε σταθερές τιμές, όπου γίνεται ρητή προσαρμογή των μεταβολών των τιμών μεταξύ των ετών. 24

26 Χάρτης 6: Ετήσιος ρυθμός μεταβολής του κατά κεφαλή ΑΕΠ και βαθμός σύγκλισης με το Ευρωπαϊκό μέσο ανά Περιφέρεια,

27 Χάρτης 7: Ετήσιος ρυθμός μεταβολής του κατά κεφαλή ΑΕΠ και βαθμός σύγκλισης με το Ευρωπαϊκό μέσο ανά Νομό,

28 ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-5: ΕΠΙΠΕ Ο ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια της Ζώνης IV. Το ποσοστό ανεργίας θεωρείται από τους βασικότερους δείκτες της κοινωνικής κατάστασης μιας περιοχής. Η σύγκριση με το μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί βασική παράμετρο της κοινωνικής συνοχής των περιφερειών της Ευρώπης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΝΕΡΓΙΑΣ NUTS Περιφέρεια Ανεργία 2003 gr11 Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 10,3% gr12 Κεντρική Μακεδονία 10,1% gr13 υτική Μακεδονία 16,1% gr14 Θεσσαλία 9,7% gr21 Ηπειρος 11,0% gr22 Ιονίοι Νήσοι 11,0% gr23 υτική Ελλάδα 8,9% gr24 Στερεά Ελλάδα 8,6% gr25 Πελοπόννησος 7,7% gr31 Αττική 8,7% gr41 Βόρειο Αιγαίο 7,4% gr42 Νότιο Αιγαίο 10,9% gr43 Κρήτη 6,8% ZIV Ζώνη Επιρροής IV 10,6% gr Σύνολο Χώρας 9,3% EU15 Ευρωπαϊκή Ένωση (EΕ15) 8,1% EU25 Ευρωπαϊκή Ένωση (EΕ25) 9,1% Πηγή εδομένων: EUROSTAT, REGIO Database,

29 ΕΠΙΠΕ Ο ΑΝΕΡΓΙΑΣ NUTS Περιφέρεια Ανεργία 1999 Ανεργία 2003 Ποσοστιαία Μεταβολή Ανεργίας gr11 Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 12,4% 10,3% -16,9% gr12 Κεντρική Μακεδονία 11,7% 10,1% -13,7% gr13 υτική Μακεδονία 14,5% 16,1% 11,0% gr14 Θεσσαλία 12,9% 9,7% -24,8% gr21 Ηπειρος 14,0% 11,0% -21,4% gr22 Ιονίοι Νήσοι 8,6% 11,0% 27,9% gr23 υτική Ελλάδα 11,4% 8,9% -21,9% gr24 Στερεά Ελλάδα 13,4% 8,6% -35,8% gr25 Πελοπόννησος 7,8% 7,7% -1,3% gr31 Αττική 12,7% 8,7% -31,5% gr41 Βόρειο Αιγαίο 10,9% 7,4% -32,1% gr42 Νότιο Αιγαίο 11,4% 10,9% -4,4% gr43 Κρήτη 8,2% 6,8% -17,1% ΖIV Ζώνη Επιρροής IV 12,4% 10,6% -14,6% gr Σύνολο Χώρας 11,9% 9,3% -21,8% Πηγή εδομένων: EUROSTAT, REGIO Database, 2005 Επίπεδο ανεργίας της Χώρας και της Ζώνης Επιρροής IV % Ποσοστό ανεργίας 10% 5% Ζώνη Επιρροής IV Σύνολο Χώρας 0%

30 Το 2003, το ποσοστό ανεργίας της Ζώνης IV ήταν 10,6%, υψηλότερο από το μέσο Χώρας (9%) και 1,5% μεγαλύτερο από το μέσο της Ε.Ε.25 (9,1%). Μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας εμφανίζει η Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας (16,1%) και μικρότερο η Περιφέρεια Θεσσαλίας (9,7%). Την περίοδο σε όλες τις Περιφέρειες της Ζώνης IV πλην της υτικής Μακεδονίας παρατηρείται μείωση της ανεργίας, με τη μεγαλύτερη μείωση να εντοπίζεται στη Θεσσαλία (24,8%). Αντίθετα, στη υτική Μακεδονία, στην οποία εμφανίστηκε το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας και το 1999, συνεχίζει να αυξάνεται το ποσοστό των ανέργων κατά την περίοδο (11%). Σε σύγκριση με το μέσα ευρωπαϊκά επίπεδα, το 2003 και οι 5 Περιφέρειες είχαν μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας τόσο σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ευρώπης των 15 (8,1%) όσο και με το μέσο όρο της Ευρώπης των 25 (9,1%). ΜΕΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ Πηγές Το ποσοστό ανεργίας προέρχεται από τη βάση δεδομένων της Eurostat, Μεθοδολογία Η Eurostat υπολογίζει το ποσοστό ανεργίας ως το πηλίκο του αριθμού των ανέργων διά του ενεργού πληθυσμού. Το ποσοστό ανεργίας της Ζώνης IV υπολογίζεται ως το πηλίκο των ανέργων των πέντε Περιφερειών διά του ενεργού πληθυσμού των Περιφερειών αυτών. Σημειωτέον ότι τα δεδομένα της απασχόλησης καταγράφονται μόνο σε επίπεδο NUTS ΙΙ και για το λόγο αυτό δείκτης δεν υπολογίζεται σε επίπεδο νομού. 29

31 Χάρτης 8: Επίπεδο ανεργίας

32 ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-1: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα λιμάνια, τα αεροδρόμια και τους σιδηροδρομικούς σταθμούς που βρίσκονται στη Ζώνη IV και ειδικότερα: (α) τη θέση, (β) την επίσημη κατάταξη ανάλογα με τη σημασία τους, (γ) την επιβατική κίνηση και (δ) τη χρονοαπόσταση από τον πλησιέστερο άξονα της Εγνατίας Οδού. Η βέλτιστη σύνδεση του οδικού δικτύου με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς αποτελεί βασική παράμετρο της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου συστήματος συνδυασμένων μεταφορών. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Ζώνη IV Αν. Μακεδονία - Θράκη Κεντρική Μακεδονία υτική Μακεδονία Ήπειρος ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Κατάταξη αεροδρομίων στη Ζώνη Επιρροής IV ιεθνή Αλεξανδρούπολη Καβάλα Θεσσαλονίκη Νομοθετημένα εσωτερικού Ιωάννινα Πρέβεζα (Άκτιο) Μη νομοθετημένα εσωτερικού Αμιγώς εσωτερικού Καστοριά Κοζάνη Θεσσαλία Σκιάθος Βόλος (Ν. Αγχίαλος) ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Κατάταξη λιμένων στη Ζώνη Επιρροής IV Ζώνη ΙV Αν. Μακεδονία - Θράκη Κεντρική Μακεδονία υτική Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Εθνικής σημασίας Αλεξανδρούπολη Καβάλα Θεσσαλονίκη Ηγουμενίτσα Περιφερειακής Σημασίας Βόλος 31

33 Στο στάδιο αυτό εκτιμήθηκε μόνο ο αριθμός των αεροδρομίων και των λιμανιών στις Περιφέρειες της Ζώνης IV. Η εκτίμηση του δείκτη με τα μεγέθη που περιγράφονται στον ορισμό προγραμματίζεται να γίνει με ειδική μελέτη. Στο σύνολο της Ζώνης ΙV υπάρχουν 5 λιμάνια και 9 αεροδρόμια. ύο αεροδρόμια βρίσκονται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Καβάλα και Αλεξανδρούπολη), ένα στην Κεντρική Μακεδονία (Θεσσαλονίκη), δύο στη υτική Μακεδονία (Κοζάνη και Καστοριά), δύο στη Θεσσαλία (Σκιάθος και Αγχίαλος) και δύο στην Ήπειρο (Ιωάννινα και Άκτιο). Σε ό,τι αφορά τη λιμενική υποδομή, δύο λιμάνια βρίσκονται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Καβάλα και Αλεξανδρούπολη), ένα στην Κεντρική Μακεδονία (Θεσσαλονίκη), ένα στην Ήπειρο (Ηγουμενίτσα και άλλα τρία μικρότερης εμβέλειας Πρέβεζα, Πάργα και Σαγιάδα) και ένα στη Θεσσαλία (Βόλος). ΜΕΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ Πηγές Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 1471Β / ), Κεντρικής Μακεδονίας (218 Β / ), υτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 1472Β / ), Ηπείρου (ΦΕΚ 1451Β / ) και Θεσσαλίας (ΦΕΚ 1484 Β / ). Μεθοδολογία Η κατάταξη των αεροδρομίων προέρχεται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και των λιμένων από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. 32

34 Χάρτης 9: Προσπελάσιμα μέσα μεταφοράς στη Ζώνη IV,

35 ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-2: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙΠΕ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τις Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ καθώς και ορισμένες άλλες παραγωγικές αναπτυξιακές υποδομές (ΒΙΟΠΑ, προγραμματιζόμενες ΒΕΠΕ κλπ.) που βρίσκονται στη Ζώνη IV και ειδικότερα (α) τη θέση, (β) τη δυναμικότητα και (γ) τη χρονοαπόσταση από τον πλησιέστερο άξονα της Εγνατίας Οδού. Η βέλτιστη σύνδεση του οδικού δικτύου με τις αναπτυξιακές υποδομές αποτελεί βασική παράμετρο της ανάπτυξης βιομηχανικών και γενικότερα της παραγωγικών δραστηριοτήτων. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙΠΕ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ) στους Νομούς της Ζώνης IV ΒΙΠΕ Ζώνη Επιρροής Έβρος ΙΙ Ροδόπη ΙΙ Καβάλα ΙΙ Ξάνθης ΙΙ ράμα ΙΙΙ Θεσσαλονίκη ΙΙ Σέρρες ΙΙ Κιλκίς ΙΙΙ Χαλκιδική ΙΙΙ (θεσμοθετημένη) Πέλλα - Ημαθία ΙΙ-ΙΙΙ (οριοθετημένη) Πιερία ΙΙΙ (θεσμοθετημένη) Φλώρινα ΙΙΙ Κοζάνη ΙΙ Πρέβεζα ΙΙΙ Ιωάννινα ΙΙ Βόλος ΙΙΙ Λάρισα ΙΙΙ Καρδίτσα - Τρίκαλα ΙΙΙ Σύνολο Ζώνης IV 15 (σε λειτουργία) 34

36 Στο στάδιο αυτό εκτιμήθηκε μόνο ο αριθμός των ΒΙΠΕ στις Περιφέρειες της Ζώνης IV. Η εκτίμηση του δείκτη με τα μεγέθη που περιγράφονται στον ορισμό προγραμματίζεται να γίνει με ειδική μελέτη. Στη Ζώνη IV εντοπίζονται 15 ΒΙΠΕ σε λειτουργία: πέντε στην Ανατολική Μακεδονία (μία σε κάθε Νομό), τρεις στην Κεντρική Μακεδονία (Θεσσαλονίκη, Σέρρες και Κιλκίς και άλλες τρεις θεσμοθετημένες ή οριοθετημένες), δύο στη υτική Μακεδονία (Φλώρινα και Κοζάνη), δύο στην Ήπειρο (Πρέβεζα και Ιωάννινα) και τρεις στη Θεσσαλία (Μαγνησία, Λάρισα και Τρίκαλα Καρδίτσα). ΜΕΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ Πηγές Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 1471Β / ), Κεντρικής Μακεδονίας (218 Β / ), υτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 1472Β / ), Ηπείρου (ΦΕΚ 1451Β / ) και Θεσσαλίας (ΦΕΚ 1484 Β / ) και ΕΤΒΑ. Μεθοδολογία Στο στάδιο αυτό η θέση των ΒΙΠΕ παρουσιάζεται ενδεικτικά βάσει επεξεργασίας στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών. 35

37 Χάρτης 10: Προσπελάσιμες Βιομηχανικές Περιοχές στη Ζώνη IV,

38 ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και ήμο της Ζώνης IV. Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει άμεσα την κινητικότητα των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού και έμμεσα την κινητικότητα του πληθυσμού και, επομένως, συμβάλλει στην αύξηση ή στη μείωση του πληθυσμού μιας περιοχής. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ANA ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, NUTS ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ gr11 Ανατολική Μακεδονία, Θράκη ,6% ,6% 7,1% gr12 Κεντρική Μακεδονία** ,7% ,1% 9,5% gr13 υτική Μακεδονία ,9% ,8% 2,9% gr14 Θεσσαλία ,2% ,9% 2,6% gr21 Ήπειρος ,3% ,2% 4,1% gr22 Ιόνια Νησιά ,9% ,9% 9,9% gr23 υτική Ελλάδα ,9% ,8% 4,6% gr24 Στερεά Ελλάδα ,7% ,5% 4,0% gr25 Πελοπόννησος ,9% ,8% 5,2% gr31 Αττική ,3% ,3% 6,8% gr41 Βόρειο Αιγαίο ,9% ,9% 3,5% gr42 Νότιο Αιγαίο ,5% ,8% 17,6% gr43 Κρήτη ,3% ,5% 11,3% ZIV Ζώνη Επιρροής IV* ,5% ,5% 6,7% gr Σύνολο Χώρας ,0% ,0% 6,9% EU15 Ευρωπαϊκή Ένωση (EΕ15) ,7% EU25 Ευρωπαϊκή Ένωση (EΕ25) ** ,2% Πηγή εδομένων: ΕΣΥΕ, 2001, EUROSTAT DATABASE, 2005 * Χωρίς τον πληθυσμό του Αγίου Όρους, ** Πληθυσμός

39 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ANA ΝΟΜΟ, NUTS ΝΟΜΟΣ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ gr111 Έβρος ,9% ,8% 3,9% gr112 Ξάνθη ,5% ,6% 11,9% gr113 Ροδόπη ,8% ,8% 7,4% gr114 ράμα ,6% ,7% 7,7% gr115 Καβάλα ,7% ,7% 6,7% gr121 Ημαθία ,8% ,7% 2,6% gr122 Θεσσαλονίκη ,0% ,2% 11,7% gr123 Κιλκίς ,2% ,3% 9,0% gr124 Πέλλα ,8% ,7% 5,1% gr125 Πιερία ,2% ,3% 11,2% gr126 Σέρρες ,3% ,2% 4,2% gr127 Χαλκιδική ,5% ,7% 13,9% gr131 Γρεβενά ,0% ,0% 3,1% gr132 Καστοριά ,4% ,4% 1,5% gr133 Κοζάνη ,1% ,0% 3,3% gr134 Φλώρινα ,5% ,4% 3,1% gr141 Καρδίτσα ,5% ,3% 2,1% gr142 Λάρισα ,4% ,2% 3,2% gr143 Μαγνησία ,4% ,3% 4,3% gr144 Τρίκαλα ,8% ,5% -0,6% gr211 Άρτα ,2% ,0% -0,7% gr212 Θεσπρωτία ,2% ,2% 4,3% gr213 Ιωάννινα ,3% ,4% 7,6% gr214 Πρέβεζα ,6% ,5% 1,2% ZIV Ζώνη Επιρροής IV* ,0% ,0% 6,7% gr Σύνολο Χώρας ,9% EU15 Ευρωπαϊκή Ένωση (EΕ15) ,7% EU25 Ευρωπαϊκή Ένωση (EΕ25) ** ,2% Πηγή εδομένων / Data Source: ΕΣΥΕ, 2001, EUROSTAT DATABASE, 2005 * Χωρίς τον πληθυσμό του Αγίου Όρους, ** Πληθυσμός 1995 Στη Ζώνη IV κατοικεί το 35,5% του πληθυσμού της Χώρας. Τη δεκαετία ο πληθυσμός της Ζώνης IV αυξήθηκε σε ποσοστό αντίστοιχο του μέσου Χώρας (6,7% έναντι 6,9%). Οι ρυθμοί αυτοί είναι πολλαπλάσιοι των αντίστοιχων ευρωπαϊκών, τόσο της ΕΕ των 25 όσο και της ΕΕ των 15. Σε επίπεδο Περιφέρειας, η Κεντρική Μακεδονία συγκεντρώνει τον μισό σχεδόν πληθυσμό της Ζώνης IV (48,1%) ενώ στη υτική Μακεδονία κατοικεί μόλις το 7,7% του συνολικού πληθυσμού. Τη δεκαετία η Κεντρική Μακεδονία εμφανίζει τη μεγαλύτερη αύξηση πληθυσμού (9,5%), τάση που σχετίζεται με τη δυναμική της Μητροπολιτικής Περιοχής της Θεσσαλονίκης. Αύξηση μεγαλύτερη του μέσου Χώρας, παρατηρείται και στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ στις υπόλοιπες τρεις Περιφέρειες το ποσοστό της 38

40 αύξησης είναι χαμηλότερο της Χώρας. Η μικρότερη αύξηση παρουσιάζεται στη Θεσσαλία, μόλις 2,6%. Σε επίπεδο Νομού, την πρώτη θέση, όπως ήταν αναμενόμενο, κατέχει ο Νομός Θεσσαλονίκης, όπου κατοικεί το 27,2% του πληθυσμού της Ζώνης IV και το 9,6% της Χώρας. Παρά το μεγάλο του μέγεθος, ο πληθυσμός του συνεχίζει να αυξάνεται, φτάνοντας το 11,7% τη δεκαετία , ποσοστό αύξησης που είναι το τρίτο μεγαλύτερο στη Ζώνη ΙV. Ο μικρότερος Νομός της Ζώνης IV είναι των Γρεβενών, όπου κατοικεί μόλις στο 1% του πληθυσμού της, ενώ η αύξησή του είναι ίση με το ήμισυ του μέσου Χώρας. Σημαντική πληθυσμιακή αύξηση, άνω του 11%, σημειώνεται στους Νομούς Χαλκιδικής, Ξάνθης και Πιερίας. Αντίθετα, μείωση παρουσιάζεται στους Νομούς Άρτας και Τρικάλων (-0,7% και -0,6%, αντίστοιχα). Σε επίπεδο ΟΤΑ, παρατηρούνται μεγάλες αποκλίσεις στις μεταβολές πληθυσμού. Χαρακτηριστική είναι η πολύ μεγάλη αύξηση του πληθυσμού ήμων της Ευρύτερης Περιοχής Θεσσαλονίκης (Θερμαϊκός, Ωραιόκαστρο, Εύοσμος και Μίκρα) σε ποσοστά από 78% μέχρι 250%, γεγονός που καταδεικνύει την επέκταση και τη διάχυση του οικιστικού πυρήνα της Θεσσαλονίκης. Αντίθετα, οι ΟΤΑ στους οποίους παρουσιάζεται μεγάλη μείωση του πληθυσμού (άνω του 15%) είναι κυρίως ορεινοί που βρίσκονται είτε στη Ζώνη ΙΙΙ ή στο Βορειοδυτικό και ορεινό τμήμα της Περιφέρειας Ηπείρου. Πρόκειται για ημιαστικούς και κυρίους αγροτικούς με πληθυσμό αρκετά μικρότερο των κατοίκων Σημειωτέον ότι οι μεγάλες τιμές αύξησης που εμφανίζουν ορισμένοι απομακρυσμένοι οικισμοί οφείλονται σε μετακίνηση πληθυσμού την ημέρα της απογραφής και γενικότερα στα προβλήματα που προκύπτουν εξ αυτού στην καταγραφή του πραγματικού πληθυσμού. ΜΕΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ Πηγές Για τον υπολογισμό του δείκτη αυτού χρησιμοποιήθηκε ο Πραγματικός Πληθυσμός των Απογραφών του 1991 και του 2001 της ΕΣΥΕ. Τα στοιχεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 και των 25 προέρχονται από τη Βάση εδομένων της Eurostat έτους 2005 και αφορούν το μέσο ετήσιο πληθυσμό. Ειδικά για την ΕΕ25 παρουσιάζεται ο πληθυσμός του 1995 αντί 1991, επειδή δεν έχει ακόμα υπολογίσει ο πληθυσμός της για το έτος αυτό από την Eurostat. Μεθοδολογία Τα στοιχεία των απογραφών της ΕΣΥΕ του 1991 και 2001 εισήχθησαν στη Γεωγραφική Βάση εδομένων του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ, όπου έγινε ο υπολογισμός των μεταβολών και η χαρτογραφική απεικόνιση. Σε ότι αφορά τον πληθυσμό των Καποδιστριακών ΟΤΑ για το 1991 έγινε αναγωγή του πληθυσμού στη νέα διοικητική διαίρεση, αναλύοντας τον πληθυσμό μέχρι και το επίπεδο οικισμού. 39

41 Χάρτης 11: Ποσοστιαία μεταβολή του πληθυσμού των Περιφερειών της Χώρας,

42 Χάρτης 12: Ποσοστιαία μεταβολή του πληθυσμού των Νομών της Ζώνης Επιρροής IV, ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 41

43 Χάρτης 13: Ποσοστιαία μεταβολή του πληθυσμού των ΟΤΑ της Ζώνης Επιρροής IV, ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 42

44 ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-5: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά αστικό κέντρο (οικισμοί άνω των κατοίκων) και πρωτεύουσα νομού της Ζώνης IV. Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει άμεσα την κινητικότητα των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού και έμμεσα την κινητικότητα του πληθυσμού και, επομένως, συμβάλλει στην αύξηση ή τη μείωση του πληθυσμού μιας περιοχής. Τα αστικά κέντρα αποτελούν τους κυριότερους αποδέκτες των ωφελειών από τη βελτίωση της μεταφορικής υποδομής. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Πόλη Πληθυσμός 1991 Πληθυσμός 2001 Ποσοστό μεταβολής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ορεστιάδα ,1% Αλεξανδρούπολη ,1% Κομοτηνή ,0% Ξάνθη ,3% Καβάλα ,7% ράμα ,0% ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σέρρες ,9% Θεσσαλονίκη (ΕΠΘ) ,9% Πολύγυρος ,0% Κιλκίς ,6% Γιαννιτσά ,9% Αλεξάνδρεια ,2% Βέροια ,0% Νάουσα ,4% Έδεσσα ,6% Κατερίνη (ΠΣ) ,9% ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Κοζάνη ,7% Πτολεμαϊδα ,1% Φλώρινα ,6% Καστοριά ,3% Γρεβενά ,9% 43

45 Πόλη Πληθυσμός 1991 Πληθυσμός 2001 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ποσοστό μεταβολής Ιωάννινα (ΠΣ) ,4% Αρτα ,8% Πρέβεζα ,3% Ηγουμενίτσα ,1% ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τύρναβος ,6% Λάρισα ,3% Τρίκαλα ,1% Καρδίτσα ,5% Βόλος (ΠΣ) ,4% Σύνολο Ζώνης IV ,0% Πηγή εδομένων: ΕΣΥΕ, 2001 Το ποσοστό του αστικού πληθυσμού στη Ζώνη IV αυξήθηκε κατά 12%. Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης παρατηρείται η μεγαλύτερη αύξηση του αστικού πληθυσμού (17,6%), ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με ποσοστό αύξησης 12,2%, ενώ στις υπόλοιπες τρεις Περιφέρειες ο αστικός πληθυσμός αυξήθηκε σε ποσοστό μικρότερο του μέσου της Ζώνης. Σε ό,τι αφορά τα επιμέρους αστικά κέντρα της Ζώνης IV, η μεγαλύτερη αύξηση στη Ζώνη εντοπίζεται στο Κιλκίς (43,6%), που είναι ένα από τα κοντινότερα στην Ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης κέντρα. Ακολουθούν η Αλεξανδρούπολη (32,1%) και η Ξάνθη (29,3%). Εκτός του Κιλκίς, τρεις ακόμα πόλεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αυξήθηκαν σε ποσοστό υψηλότερο από το μέσο της Ζώνης IV (Κατερίνη, Βέροια και Γιαννιτσά) ενώ η ίδια η Θεσσαλονίκη ακολουθεί το μέσο ποσοστό αύξησης των αστικών κέντρων της Ζώνης. Στην Κεντρική Μακεδονία στάσιμη είναι η πόλη της Νάουσας με σχεδόν μηδενική μεταβολή. Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εκτός της Αλεξανδρούπολης και της Ξάνθης, σε ποσοστό μεγαλύτερου του μέσου αυξήθηκαν, επίσης, η Ορεστιάδα και η Κομοτηνή, ενώ αντίθετα η Καβάλα παρουσίασε πολύ μικρή αύξηση (3,7%). Στην Περιφέρεια Ηπείρου, οι δύο μικρότερες πόλεις (Πρέβεζα και Ηγουμενίτσα) αύξησαν τον πληθυσμό τους σε ποσοστό υπερδιπλάσιο του μέσου της Ζώνης IV (22,3% και 28,1%, αντίστοιχα), τα Ιωάννινα σε ποσοστό ελαφρώς μικρότερο από αυτό της Ζώνης, ενώ Άρτα υπολείπεται κατά πολύ (1,8%). Στην Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας παρατηρούνται μικρότερες αποκλίσεις στις μεταβολές με τη Φλώρινα και την Πτολεμαΐδα να είναι οι δύο πόλεις που αυξάνονται σε ποσοστό μεγαλύτερο από αυτό της Ζώνης IV. Τέλος, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης στις τέσσερις από τις πέντε πόλεις (Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα και Καρδίτσα) παρατηρείται αύξηση μικρότερη του μέσου της Ζώνης IV, ενώ ο Τύρναβος είναι η μόνη πόλη της Ζώνης IV στην οποία μειώθηκε ο πληθυσμός τη δεκαετία

46 ΜΕΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ Πηγές Για τον υπολογισμό του δείκτη χρησιμοποιήθηκε ο Πραγματικός Πληθυσμός των Απογραφών της ΕΣΥΕ, 1991 και Μεθοδολογία Ως αστικά κέντρα θεωρούνται οι πόλεις που έχουν πληθυσμό άνω των κατοίκων. Κατ εξαίρεση, στον υπολογισμό του δείκτη συμπεριλαμβάνονται η Ηγουμενίτσα και ο Πολύγυρος, ο πληθυσμός των οποίων είναι μικρότερος των , επειδή η πρώτη αποτελεί ακροτελεύτιο κόμβο της Εγνατίας ενώ και οι δύο αποτελούν τους μεγαλύτερους οικισμούς και τις πρωτεύουσες των νομών όπου ανήκουν. Για τη σύγκριση με το σύνολο Χώρας λαμβάνονται τα μεγαλύτερα σε μέγεθος κέντρα και ως τέτοιο όριο θεωρήθηκε ο πληθυσμός των κατοίκων. Οι πόλεις που καταγράφονται ως Πολεοδομικά Συγκροτήματα (ΠΣ) στην απογραφή του 1991 υπολογίζονται από τον δείκτη, επίσης, ως ΠΣ και το Για τη Θεσσαλονίκη χρησιμοποιήθηκε αντί του ΠΣ η Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης (ΕΠΘ), όπως ορίζεται από το Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης. Ο υπολογισμός του πληθυσμού των ΠΣ και της ΕΠΘ έγινε με τη χρήση του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών του Παρατηρητηρίου. 45

47 Χάρτης 14: Μεταβολή πληθυσμού αστικών κέντρων της Ζώνης Επιρροής IV, ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 46

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 2η Ετήσια Έκθεση Αποτελεσμάτων Φεβρουάριος 2005

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 2η Ετήσια Έκθεση Αποτελεσμάτων Φεβρουάριος 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...2 ΚΟ-Β-1: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ...1 ΚΟ-Β-2: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...6 ΚΟ-Β-3: EΛΞΗ ΠΟΛΕΩΝ...12 ΚΟ-Β-4: ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ...17 ΚΟ-Β-5: ΕΠΙΠΕ Ο ΑΝΕΡΓΙΑΣ...23 ΚΟ-Π-1: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ...27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Φεβρουάριος 2005 ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και ήμο της Ζώνης IV. Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και ήμο της Ζώνης IV. Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει άμεσα την κινητικότητα των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσµό και τη µεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νοµό και ήµο της Ζώνης IV. Η βελτίωση της µεταφορικής υποδοµής επηρεάζει άµεσα την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) των Περιφερειών και των Νομών της Ζώνης IV. Ο δείκτης θεωρείται ότι εκφράζει το ΑΕΠ που είναι προσπελάσιμο από το σύστημα Εγνατία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) των Περιφερειών και των Νομών της Ζώνης IV. Το κκαεπ αποτελεί βασική συνιστώσα του επιπέδου ανάπτυξης και ευημερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-4: ΕΠΙΠΕ Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-4: ΕΠΙΠΕ Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) των Περιφερειών και των Νοµών της Ζώνης IV. Το κκαεπ αποτελεί βασική συνιστώσα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-2: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-2: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) των Περιφερειών και των Νομών της Ζώνης IV. Ο δείκτης θεωρείται ότι εκφράζει το ΑΕΠ που είναι προσπελάσιμο από το σύστημα Εγνατία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-2: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-2: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) των Περιφερειών και των Νοµών της Ζώνης IV. Ο δείκτης θεωρείται ότι εκφράζει το ΑΕΠ που είναι προσπελάσιµο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και Δήμο της Ζώνης IV. Η σκοπιμότητα του δείκτη αφορά στην γνώση των μακροσκοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό, ΟΤΑ και Δημοτικό Διαμέρισμα (Δ.Δ.). Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET10: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET10: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το μόνιμο πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά αστικό κέντρο (οικισμοί άνω των 10.000 κατοίκων) και πρωτεύουσα Νομού της Ζώνης IV. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό, ΟΤΑ και Δημοτικό Διαμέρισμα (Δ.Δ.). Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-1: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-1: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Φεβρουάριος 2005 ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό που δυνητικά ωφελείται από τον άξονα. Ο ωφελούμενος πληθυσμός εκτιμάται, καταρχήν, σε συνάρτηση με την

Διαβάστε περισσότερα

2η Ετήσια Έκθεση Αποτελεσμάτων

2η Ετήσια Έκθεση Αποτελεσμάτων 2η Ετήσια Έκθεση Αποτελεσμάτων ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό που δυνητικά ωφελείται από τον άξονα. Ο ωφελούμενος πληθυσμός εκτιμάται, καταρχήν, σε συνάρτηση με την απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) ανά Περιφέρεια και Νομό. Το κκ ΑΕΠ H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET10: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET10: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το μόνιμο πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά αστικό κέντρο (οικισμοί άνω των 10.000 κατοίκων) και πρωτεύουσα Νομού της Ζώνης IV. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-2: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-2: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) των Περιφερειών και των Νομών της Ζώνης IV. Ο δείκτης θεωρείται ότι εκφράζει το ΑΕΠ που είναι προσπελάσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το ύψος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανά Περιφέρεια και Νομό και εκφράζει το μέγεθος της αγοράς, η οποία δυνητικά ενοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το ύψος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανά Περιφέρεια και Νομό και εκφράζει το μέγεθος της αγοράς, η οποία δυνητικά ενοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-3: ΕΛΞΗ ΠΟΛΕΩΝ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-3: ΕΛΞΗ ΠΟΛΕΩΝ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-3: ΕΛΞΗ ΠΟΛΕΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει, µε τη χρήση ενός µοντέλου βαρύτητας, τη δυνητική έλξη ανάµεσα στα αστικά κέντρα και τις πρωτεύουσες Νοµών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-1: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-1: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσµό που δυνητικά ωφελείται από τον άξονα. Ο ωφελούµενος πληθυσµός εκτιµάται, καταρχήν, σε συνάρτηση µε την απόσταση επί του οδικού δικτύου και ειδικότερα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ Aπρίλιος 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το ύψος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανά Περιφέρεια και Νομό και εκφράζει το μέγεθος της αγοράς, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την πυκνότητα πληθυσμού της Ζώνης ΙΙ ανά χωρικό επίπεδο αναφοράς (cell) 5x5 km. Η πυκνότητα αποτελεί έναν βασικό δείκτη της κατανομής του πληθυσμού σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-4: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-4: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) ανά κάτοικο των Περιφερειών και των Νομών της Ζώνης IV. Το κκαεπ αποτελεί βασική συνιστώσα του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το ύψος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανά Περιφέρεια και Νομό και εκφράζει το μέγεθος της αγοράς, η οποία δυνητικά ενοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-1: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-1: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό που δυνητικά ωφελείται από τον άξονα. Ο ωφελούμενος πληθυσμός εκτιμάται, καταρχήν, σε συνάρτηση με την απόσταση επί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το ύψος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανά Περιφέρεια και Νομό και εκφράζει το μέγεθος της αγοράς, η οποία δυνητικά ενοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

3η Ετήσια Έκθεση Αποτελεσµάτων

3η Ετήσια Έκθεση Αποτελεσµάτων 3η Ετήσια Έκθεση Αποτελεσµάτων Τα περιεχόµενα και οι τυχόν απόψεις που φιλοξενούνται στις εκθέσεις και τα κείµενα εργασίας του Παρατηρητηρίου δεν αντανακλούν απαραίτητα την σύµφωνη γνώµη της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET01: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET01: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό που δυνητικά ωφελείται από τον άξονα. Ο ωφελούμενος πληθυσμός εκτιμάται, καταρχήν, σε συνάρτηση με την απόσταση επί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και ΟΤΑ. Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει άμεσα την κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-6: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-6: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση κατά πληθυσμιακό μέγεθος (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV και (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-1: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-1: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ Φεβρουάριος 2005 ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-1: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά νομό της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό που δυνητικά ωφελείται από τον άξονα. Ο ωφελούμενος πληθυσμός εκτιμάται σε συνάρτηση, πρώτον, με την απόσταση επί του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΟΚτώβριος 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το ύψος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανά Περιφέρεια και Νομό και εκφράζει το μέγεθος της αγοράς, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-1: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-1: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-1: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας () ανά Νοµό της Ζώνης IV και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-6: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-6: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση κατά πληθυσμιακό μέγεθος (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV και (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-3: ΕΛΞΗ ΠΟΛΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-3: ΕΛΞΗ ΠΟΛΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει, με τη χρήση ενός μοντέλου βαρύτητας, τη δυνητική έλξη ανάμεσα στα αστικά κέντρα και τις πρωτεύουσες Νομών της Ζώνης IV σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια. Το επίπεδο ανεργίας αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-1: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-1: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-1: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ () ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας () ανά Νομό/Περιφέρεια και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια. Το επίπεδο ανεργίας αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι η μικρότερη πληθυσμιακά Περιφέρεια της Ζώνης Επιρροής IV 1 της Εγνατίας Οδού (μόνιμος πληθυσμός 2001: 294.317

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ () ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά νομό/περιφέρεια και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ () ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά νομό/περιφέρεια και

Διαβάστε περισσότερα

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.).

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.). Στην παρούσα Θεματική Έκθεση εξετάζεται και αναλύεται, για την περίοδο 2009-2014 (και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων στοιχείων), η εξέλιξη εξειδικευμένων δεικτών, οι οποίοι εκφράζουν και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET07: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET07: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET07: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τις Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ) καθώς και ορισμένες άλλες παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Θεσσαλίας Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Θεσσαλίας Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι η δεύτερη μεγαλύτερη Περιφέρεια στη Χώρα με βάση τον μόνιμο πληθυσμό (2001: 740.115 κάτοικοι) και η τρίτη μεγαλύτερη στη Ζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-2: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-2: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-2: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τις Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ) καθώς και ορισμένες άλλες παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ () ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά Νομό/Περιφέρεια και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET07: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET07: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET07: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τις Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ) καθώς και ορισμένες άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης έχει ως αντικείμενο τη εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ () ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά Νομό/Περιφέρεια και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στα πλαίσια πρακτικής άσκησης στο Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι η μικρότερη πληθυσμιακά Περιφέρεια της Ζώνης Επιρροής IV 1 της Εγνατίας Οδού (μόνιμος πληθυσμός 2001: 294.317

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ () ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά νομό/περιφέρεια και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET01: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET01: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό που δυνητικά ωφελείται από τον άξονα. Ο ωφελούμενος πληθυσμός εκτιμάται σε συνάρτηση, πρώτον, με την απόσταση επί του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET01: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET01: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό που δυνητικά ωφελείται από τον άξονα. Ο ωφελούμενος πληθυσμός εκτιμάται σε συνάρτηση, πρώτον, με την απόσταση επί του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά νομό/περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Παρατηρητήριο, 2008 Κείμενο εργασίας: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Παρατηρητήριο, 2008 Κείμενο εργασίας: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Θεσσαλονίκη, Απρίλιος. 2008 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση έχει ως αντικείμενο τη εξέλιξη του αριθμού και του Κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια. Το επίπεδο ανεργίας αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-5: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-5: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιµά την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια της Ζώνης IV από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού

Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού Εισηγητής: Σωκράτης Σεϊτανίδης Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το ύψος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανά Περιφέρεια και Νοό και εκφράζει το έγεθος της αγοράς, η οποία δυνητικά ενοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-5: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-5: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟ-Ε-5: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια της Ζώνης IV από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

1η έκθεση επιδράσεων της Εγνατίας Οδού. Εισηγητής: ρ Αθηνά Γιαννακού

1η έκθεση επιδράσεων της Εγνατίας Οδού. Εισηγητής: ρ Αθηνά Γιαννακού 1η έκθεση επιδράσεων της Εγνατίας Οδού Εισηγητής: ρ Αθηνά Γιαννακού 1 σκοπιµότητα Το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ συντάσσει: Ετήσιες Εκθέσεις Αποτελεσµάτων: : Εξέλιξη των βασικών µεγεθών που παρακολουθούνται µέσω του

Διαβάστε περισσότερα

Την παρούσα έκθεση σύνταξε και επιμελήθηκε ο επιστημονικός συνεργάτης του Παρατηρητηρίου, Σωκράτης Σεϊτανίδης, MSc χωροτάκτης πολεοδόμος.

Την παρούσα έκθεση σύνταξε και επιμελήθηκε ο επιστημονικός συνεργάτης του Παρατηρητηρίου, Σωκράτης Σεϊτανίδης, MSc χωροτάκτης πολεοδόμος. Σύγκριιση των Περιιφερειιών της Ζώνης Επιιρροής IV της Εγνατίίας Οδού με βάση τα οιικονομιικά καιι πληθυσμιιακά χαρακτηριιστιικά τους Θεσσαλονίκη Οκτ. 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση έχει ως θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ιαν. 2016 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Χωρική διάρθρωση και εξέλιξη της οικοδομικής δραστηριότητας στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού, 2004-2014 ΓΕΩΧΩΡΟΣ Α.Ε., Σύμβαση: Παροχή υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1 Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1 Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) έχει τον μεγαλύτερο μόνιμο πληθυσμό (το 2001: 1.874.597 κατ.) και τον υψηλότερο ρυθμό αύξησής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Δεκέμβριος 2018 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τις Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ) καθώς και ορισμένες άλλες παραγωγικές αναπτυξιακές υποδομές (τεχνολογικά πάρκα κλπ.) που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-3: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-3: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Φεβρουάριος 2005 ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-3: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια στη Ζώνη IV και ειδικότερα την ποσοστιαία

Διαβάστε περισσότερα

4η Ετήσια Έκθεση Αποτελεσμάτων

4η Ετήσια Έκθεση Αποτελεσμάτων Τα περιεχόμενα και οι τυχόν απόψεις που φιλοξενούνται στις εκθέσεις και τα κείμενα εργασίας του Παρατηρητηρίου δεν αντανακλούν απαραίτητα την σύμφωνη γνώμη της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Επιτρέπεται η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-3: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-3: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια στη Ζώνη IV και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανοµή της κατά τοµέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς τις εισαγωγές. Η βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΕΝV09: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΕΝV09: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΕΝV09: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τον αριθμό και την πυκνότητα των διασταυρώσεων του εθνικού οδικού δικτύου με επιφανειακά νερά,

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Έβρου και Εγνατία Οδός

Ν. Έβρου και Εγνατία Οδός Εισηγητής: Δρ Βασίλης Φούρκας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΑΠΘ Βέροια, 09/05/2006 Ν. Έβρου και Εγνατία Οδός παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων του αυτοκινητόδρομου 1 Οι Χωρικές Επιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014 Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά νομό/περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET03: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET03: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το εργατικό δυναμικό σύμφωνα με το μέγεθος του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια και το ποσοστό του επί του πληθυσμού άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τους σημαντικούς τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού που είναι προσπελάσιμοι μέσω κάποιου κόμβου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Δεκέμβριος 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια στη Ζώνη IV και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή της κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής) καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET03: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET03: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το εργατικό δυναμικό σύμφωνα με το μέγεθος του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια και το ποσοστό του επί του πληθυσμού άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET07: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET07: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Μάιος 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET07: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τις Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ) καθώς και ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα