ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (Π.Ε.Α.) 2 Πρόσκληση Ανάθεσης για Ενεργειακή Επιθεώρηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (Π.Ε.Α.) 2 Πρόσκληση Ανάθεσης για Ενεργειακή Επιθεώρηση"

Transcript

1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (Π.Ε.Α.) 1 Γενικά Η Διαδικασία έκδοσης Π.Ε.Α. για δεδομένο κτήριο ακολουθεί συγκεκριμένη διαδικασία η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια: Πρόσκληση Ανάθεσης για Ενεργειακή Επιθεώρηση Ανάθεση ενεργειακής επιθεώρησης Ηλεκτρονική απόδοση αριθμού πρωτοκόλλου και καταχώρηση στοιχείων Προετοιμασία της ενεργειακής επιθεώρησης Διενέργεια της Ενεργειακής Επιθεώρησης Έκδοση Π.Ε.Α. 2 Πρόσκληση Ανάθεσης για Ενεργειακή Επιθεώρηση Η διαδικασία για την πραγματοποίηση της ενεργειακής επιθεώρησης του ακινήτου, αρχίζει με μια πρώτη συνάντηση του εντολέα (Ιδιοκτήτη Διαχειριστή του ακινήτου) με τον ενεργειακό επιθεωρητή (Ανάδοχο) συνήθως στην έδρα του επιθεωρητή. Η συλλογή και αξιολόγηση των πληροφοριών σε αυτό το αρχικό στάδιο είναι απολύτως αναγκαία για την εκκίνηση η μη της διαδικασίας έκδοσης ΠΕΑ, ειδικότερα η πληροφορία σχετικά με την χρήση του κτιρίου. Αν συντρέχουν οι λόγοι του της παραγράφου 7 του Άρθρου 4 και του Άρθρου 12 του Νόμου 4122/2013, ξεκινάει η διαδικασία ανάληψης της Ενεργειακής Επιθεώρησης από τον ανάδοχο. Στο αρχικό στάδιο καθορίζεται από τον Ιδιοκτήτη σχετικά με το αν η επιθεώρηση αφορά Ολόκληρο η Τμήμα του κτηρίου και ενημερώνεται ο Μηχανικός για το έτος κατασκευής του. Διευκρινίζεται ο λόγος της επιθεώρησης που πρόκειται να διενεργηθεί δηλαδή αν η έκδοση του ΠΕΑ προορίζεται για ενοικίαση, πώληση, εξοικονόμηση κατ οίκον πρώτη η δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση, Δημόσια σχολικά κτήρια κλπ. Αν ο λόγος της επιθεώρησης είναι άλλος, περιγράφεται επακριβώς από τον εντολέα και καταγράφεται από τον ενεργειακό επιθεωρητή. Στην συνέχεια ο ενεργειακός επιθεωρητής ζητεί πληροφορίες από τον ιδιοκτήτη σχετικές με τα βασικά στοιχεία του προς επιθεώρηση κτιρίου, τα στοιχεία του Ιδιοκτήτη και τα στοιχεία του Υπευθύνου του κτιρίου.

2 Στα βασικά στοιχεία του κτηρίου περιλαμβάνονται η Οδός, ο αριθμός ή χιλιομετρική Θέση ο Ταχυδρομικός Κώδικας, η Πόλη, ο Δήμος και το Δημοτικό Διαμέρισμα, το Ιδιοκτησιακό καθεστώς (αν πρόκειται δηλαδή για Δημόσιο η ιδιωτικό), ο αριθμός της Ιδιοκτησίας αν υπάρχει (άλλως εκτιμάται από τον ενεργειακό επιθεωρητή), ο αριθμός της Οικοδομικής Αδείας η της Άδειας Δόμησης. Αν το ακίνητο έχει δηλωθεί στην Κτηματολόγιο Α.Ε, ζητείται ο ΚΑΕΚ η ο Αρ. Πρωτ. Δήλωσης μαζί με τον Κωδικό Ιδιοκτησίας. Στο τέλος της πρώτης συνάντησης συμφωνείται προφορικά η ανάθεση του έργου στον Μηχανικό ο οποίος και ενημερώνει τον ιδιοκτήτη, κατά προσέγγιση την αμοιβή του, σύμφωνα με τον Ν. 4093/2012 (σελ 5590). Σε αυτό το πρώτο στάδιο γνωστοποιείται από τον Μηχανικό στον ιδιοκτήτη να προσκομίσει το συντομότερο δυνατόν τα απαραίτητα έγγραφα τα οποία αφορούν τα βασικά στοιχεία του ακινήτου, ως αναφέρθηκαν σε προηγούμενη παράγραφο και προγραμματίζεται ο χρόνος της πρώτης επίσκεψης του ενεργειακού επιθεωρητή στο προς επιθεώρηση ακίνητο με τις παρακάτω προαιρετικά δεσμεύσεις του ιδιοκτήτη ως προς την συλλογή και προσκόμιση των κατωτέρω: Συμβόλαιο κτήσης του ακινήτου Τοπογραφικό Διάγραμμα Αρχιτεκτονικά σχέδια Ηλεκτρομηχανολογικά Σχέδια Μελέτη Φύλλο συντήρησης Λέβητα Φύλο συντήρησης συστήματος Κλιματισμού Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων Δελτία αποστολής η τιμολόγια αγοράς υλικών Έντυπο ενεργειακής επιθεώρησης λέβητα Έντυπο ενεργειακής επιθεώρησης συστήματος θέρμανσης Έντυπο ενεργειακής επιθεώρησης συστήματος κλιματισμού 3 Ανάθεση της ενεργειακής επιθεώρησης Σε αυτό το στάδιο και με την προσκόμιση των ανωτέρω αναφερθέντων εγγράφων από τον ιδιοκτήτη στον Μηχανικό, καθορίζεται επακριβώς η αμοιβή, η χρονική διάρκεια έκδοσης του Π.Ε.Α. και υπογράφεται ιδιωτικό συμφωνητικό Ανάθεσης της

3 Ενεργειακής Επιθεώρησης σε τρία αντίτυπα εκ των οποίων το ένα κατέχει ο ιδιοκτήτης και τα άλλα δυο ο Μηχανικός με την υποχρέωση του, το ένα από τα δύο να το καταθέσει στο ΤΕΕ σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του Άρθρου 7 του Νόμου 3919/2011. Ο μέγιστος χρόνος για την έκδοση του Π.Ε.Α. καθορίζεται συνήθως στις 5 εργάσιμες ημέρες τηρουμένων των συμβατικών υποχρεώσεων του ιδιοκτήτη όσον αφορά την προσκόμιση των βασικών εγγράφων. 4 Ηλεκτρονική απόδοση αριθμού πρωτοκόλλου και καταχώρηση στοιχείων Κατά το στάδιο αυτό ο ενεργειακός επιθεωρητής έχει την δυνατότητα να ξεκινήσει την διαδικασία εισαγωγής και καταχώρησης των στοιχείων στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα της Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. του ΥΠΕΚΑ λαμβάνοντας ηλεκτρονικά αριθμό πρωτοκόλλου το οποίο συνοδεύει την διαδικασία και το Π.Ε.Α. [4] Παράλληλα στην σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης αμοιβών του ΤΕΕ εισάγεται η επιθεώρηση ως νέο έργο για τον υπολογισμό της αμοιβής και της έκδοσης την εντολής πληρωμής σε Τράπεζα για τον εντολέα. Κατά την διαδικασία αυτή είναι αναγκαίος ο επακριβής προσδιορισμός της συνολικής επιφάνειας του προς επιθεώρηση ακινήτου ο οποίος αποκλίνει της τιμής που αναφέρουν τα σχετικά έγγραφα της πολεοδομίας για τον λόγο ότι σύμφωνα με το λογισμικό η συνολική επιφάνεια υπολογίζεται με βάσει τις εξωτερικές διαστάσεις και όχι με τις μεσοτοιχίες. Συνεπώς κατά την συμπλήρωση, ηλεκτρονικά, των τετραγωνικών μέτρων της συνολικής επιφάνειας λαμβάνεται υπόψη η υπολογισθείσα τιμή της και όχι η αναγραφόμενη στην οικοδομική άδεια ή στην αρχιτεκτονική μελέτη. Σημειώνεται ότι μαζί με τα στοιχεία του ιδιοκτήτη αναγράφεται μεταξύ των άλλων στην πρώτη σελίδα του Π.Ε.Α και η συνολική επιφάνεια του ακινήτου σε τετραγωνικά μέτρα. Με τα όσα στοιχεία κατέχει ο ενεργειακός επιθεωρητής να είναι πλήρη και ορθά τα βήματα της εισαγωγής τους στο ηλεκτρονικό αρχείο επιθεωρήσεων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΥΠΕΚΑ, παρουσιάζονται με αποσπάσματα οθόνης στην ενότητα που ακολουθεί.

4 5 Διαδικασία εισαγωγής και καταχώρησης των στοιχείων στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα της Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. του ΥΠΕΚΑ Με τα όσα στοιχεία κατέχει ο ενεργειακός επιθεωρητής να είναι πλήρη και ορθά τα βήματα της εισαγωγής τους στο ηλεκτρονικό αρχείο επιθεωρήσεων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΥΠΕΚΑ, παρουσιάζονται με αποσπάσματα οθόνης παρακάτω. Βήμα 1. Λόγος έκδοσης του πιστοποιητικού.

5 Εικόνα 1: Λόγος έκδοσης του πιστοποιητικού. (Πηγή: Οικονόμου Κωνσταντίνος Ενεργειακός Επιθεωρητής ΥΠΕΚΑ).

6 Βήμα 2. Βασικά στοιχεία του κτηρίου χρήση. Εικόνα 2: Βασικά στοιχεία του κτηρίου χρήση (Πηγή: Οικονόμου Κωνσταντίνος Ενεργειακός Επιθεωρητής ΥΠΕΚΑ).

7 Βήμα 3. Βασικά στοιχεία του κτηρίου- Ιδιοκτησιακό καθεστώς. Εικόνα 3: Βασικά στοιχεία του κτηρίου- Ιδιοκτησιακό καθεστώς (Πηγή: Οικονόμου Κωνσταντίνος Ενεργειακός Επιθεωρητής ΥΠΕΚΑ).

8 Βήμα 4. Στοιχεία Ιδιοκτήτη Υπευθύνου του κτιρίου. Εικόνα 4: Στοιχεία Ιδιοκτήτη Υπευθύνου του κτιρίου (Πηγή: Οικονόμου Κωνσταντίνος Ενεργειακός Επιθεωρητής ΥΠΕΚΑ).

9 Μετά την εισαγωγή των ανωτέρω επιλέγεται το εικονίδιο με την ένδειξη «καταχώρηση» ( το βέλος στην Εικόνα ) στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης και εμφανίζεται νέα οθόνη στην οποία υπάρχουν έτοιμες φόρμες για την καταχώρηση των λοιπών απαραίτητων στοιχείων αναγκαίων για έκδοση Π.Ε.Α. Αν κάποιο η κάποια από τα στοιχεία που καταχωρήθηκαν δεν είναι ορθά ή πλήρη εμφανίζεται στην οθόνη μήνυμα με παρατηρήσεις αναγκαίες κατά περίπτωση για την διόρθωση η συμπλήρωσης τους για να καταστεί δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού. Όπως απεικονίζεται στην Εικόνα 5, στο πάνω μέρος της οθόνης είναι δυνατόν να εμφανιστεί μήνυμα με έντονη κόκκινη γραμματοσειρά «Δεν μπορεί ακόμη να εκδοθεί έγκυρο ΠΕΑ εξαιτίας των παρακάτω προβλημάτων:» το οποίο περιγράφει τις ελλείψεις και τα προβλήματα που διαπιστώνονται από το σύστημα σχετικά με την έκδοση του Π.Ε.Α. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω παρατηρήσεις: Το πεδίο "Δημοτικό Διαμέρισμα" δεν έχει οριστεί Δεν καταχωρήθηκε ή καταχωρήθηκε άκυρος Αριθμός Έργου στα στοιχεία της Αμοιβής του Επιθεωρητή Δεν καταχωρήθηκε ή καταχωρήθηκε λάθος το ποσό της Αμοιβής του Επιθεωρητή Μη επαρκή στοιχεία Κτηματολογίου Εάν το κτίριο έχει δηλωθεί στο Κτηματολόγιο πρέπει να καταχωρίσετε: είτε τον Αρ. Πρωτ. Δήλωσης και τον Κωδικό Ιδιοκτησίας ή τον ΚΑΕΚ Εάν το κτίριο δεν έχει δηλωθεί στο Κτηματολόγιο, πρέπει να απαντήσετε "Όχι" στην αντίστοιχη ερώτηση. Μη επαρκή ή λανθασμένα στοιχεία οικοδομικών αδειών Εάν το κτίριο έχει ανεγερθεί μετά την 14/3/1983 πρέπει να καταχωρίσετε τα στοιχεία των οικοδομικών αδειών Εάν το κτίριο έχει ανεγερθεί πριν την 14/3/1983, πρέπει να ενεργοποιήσετε την αντίστοιχη επιλογή. Δεν έχει "ανέβει" το αρχείο της ενεργειακής επιθεώρησης Δεν έχει "ανέβει" φωτογραφία του κτιρίου

10 Δεν έχει "ανέβει" τοπογραφικό του κτιρίου Εικόνα 5: Μηνύματα λάθους που πιθανόν να εμφανίζονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΥΠΕΚΑ (Πηγή: Οικονόμου Κωνσταντίνος Ενεργειακός Επιθεωρητής ΥΠΕΚΑ).

11 Μετά την επίλυση - αποκατάσταση των τυχόν προβλημάτων που ανέδειξε το σύστημα, με τις απαραίτητες διορθώσεις προσθήκες και καταχωρήσεις από τον ενεργειακό επιθεωρητή, η μόνη εκκρεμότητα σε αυτό το στάδιο είναι η εισαγωγή στο σύστημα ψηφιακής φωτογραφίας της θέσης του ακινήτου και η δημιουργία του ηλεκτρονικού αρχείου xml για την εισαγωγή του στο λογισμικό ΚΕΝΑΚ και την ολοκλήρωση της μελέτης. (Εικόνα 6). Εικόνα 6: Απόσπασμα οθόνης (Πηγή: Οικονόμου Κωνσταντίνος Ενεργειακός Επιθεωρητής ΥΠΕΚΑ).

12 6 Προετοιμασία ενεργειακής επιθεώρησης Μετά το στάδιο της ενημέρωσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΥΠΕΚΑ με τα αναγκαία δεδομένα στοιχεία από τον Μηχανικό, ακολουθεί σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη η προγραμματισμένη συνάντηση τους στον χώρο που ευρίσκεται το ακίνητο για την επιτόπια επιθεώρησή του. Για τον σκοπό αυτό αρχίζει η προετοιμασία της ενεργειακής επιθεώρησης η οποία και συνοψίζεται κατωτέρω. Με δεδομένο ότι η συλλογή των απαραίτητων στοιχείων, όπως αυτά καθορίστηκαν σε προηγούμενη ενότητα, βρίσκεται στην κατοχή του ενεργειακού επιθεωρητή, προετοιμάζεται κατάλληλα, με τον βασικό μετρητικό καταγραφικό εξοπλισμό του να αποτελείται από τα παρακάτω: Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Συμβατική η ηλεκτρονική πυξίδα Αποστασιόμετρο Λέιζερ η Μέτρο σε μορφή μεταλλικής κορδέλας Γραφική ύλη (μολύβι, γομολάστιχα, λευκές σελίδες χαρτιού Α3 η Α4 κλπ) Αριθμομηχανή Φακό με ισχυρό φωτισμό Κλίμακα πτυσσόμενη μεταλλική μεσαίου μεγέθους(προαιρετικά) Ενίοτε και για την ακριβέστερη και ταχύτερη ενεργειακή εκτίμηση του κελύφους του ακινήτου της ποιότητας του εσωτερικού αέρα και της ακουστικής άνεσης του χώρου, ο μετρητικός καταγραφικός εξοπλισμός του επιθεωρητή είναι δυνατόν να περιλαμβάνει επιπλέον μετρητή του Συντελεστή Θερμοπερατότητας U των τοιχωμάτων, Θερμογραφική κάμερα (καταγραφή των θερμογεφυρών κ.λπ.), μετρητή ποιότητας αέρα CO2, Καταγραφικό υγρασίας & θερμοκρασίας και φωτόμετρο. Ο παραπάνω εξοπλισμός είναι προαιρετικός για τους ενεργειακούς επιθεωρητές και για τους Μηχανικούς γενικά και σε αυτόν δύναται να ενταχθούν και εξειδικευμένα λογισμικά δυναμικής ενεργειακής προσομοίωσης κτιρίων, και βελτιστοποίησης. Στην χώρα μας για την για τις ανάγκες της εκτίμησης της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτηρίων και την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού, χρησιμοποιείται το απλοποιημένο λογισμικό μηνιαίου βήματος ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ. 7 Διενέργεια της Ενεργειακής Επιθεώρησης 7.1 Γενικά

13 Η διαδικασία της διενέργειας Ενεργειακής Επιθεώρησης σε κτήριο η σε τμήμα κτηρίου εξαρτάται από το ιδιοκτησιακό καθεστώς και την χρήση του. 7.2 Επιθεώρηση του κελύφους Επιθεώρηση των Αδιαφανών στοιχείων Ο ενεργειακός επιθεωρητής έχοντας στη κατοχή του τα αναγκαία για την επιθεώρηση βασικά στοιχεία τα οποία αναφέρθηκαν σε προηγούμενη ενότητα, επισκέπτεται τον προς επιθεώρηση χώρο κατόπιν προγραμματισμένης συνάντησης με τον ιδιοκτήτη η ενοικιαστή. Στην περίπτωση κενού διαμερίσματος η καταστήματος, η επιθεώρηση διενεργείται απρόσκοπτα και χρονικά διαρκεί λιγότερο σε σχέση κατοικήσιμα διαμερίσματα η καταστήματα εν λειτουργία. με την επιθεώρηση σε Πριν την είσοδο του ενεργειακού επιθεωρητή στο εσωτερικό του προς επιθεώρηση χώρου, πραγματοποιείται η φωτογράφηση όλων τον εξωτερικών όψεων του κτηρίου. Σπανίως και ειδικά στις περιπτώσεις που είναι δύσκολη η λήψη φωτογραφιών, όταν για παράδειγμα η κύρια όψη-πρόσοψη του βρίσκεται στον ακάλυπτο και ταυτόχρονα μη προσπελάσιμο χώρο της οικοδομής, διερευνάται η εξεύρεση της βέλτιστης λύσης. Ως παράδειγμα αναφέρεται η επίλυση του προβλήματος αυτού, με την επίσκεψη του ενεργειακού επιθεωρητή σε γειτνιάζοντα με τον χώρο κτίρια, κατόπιν συνεννόησης με τους ιδιοκτήτες- διαχειριστές τους. Κατά την είσοδο στο εσωτερικό του προς επιθεώρηση χώρου, αρχίζει και το κύριο μέρος της ενεργειακής επιθεώρησης. Συνιστάται η λεπτομερής καταρχήν φωτογράφηση όλων των προς επιθεώρηση χώρων καθώς και των συστημάτων θέρμανσης, κλιματισμού, του φωτισμού περίπτωση των συστημάτων μηχανικού αερισμού. και κατά Στην συνέχεια καθορίζονται, οι θερμικές ζώνες με κριτήριο τον όσο το δυνατόν μικρότερο αριθμό τους και οι μη θερμαινόμενοι χώροι και αρχίζει η επιθεώρηση όλων των εξωτερικών αδιαφανών επιφανειών (τοίχων, δαπέδου, οροφής, πόρτας, μεσοτοιχίας). Τα δομικά στοιχεία τα οποία συνορεύουν με μη θερμαινόμενους καθώς και με κοινόχρηστους χώρους, καταγράφονται επίσης λεπτομερώς. Για κάθε εξωτερική επιφάνεια εκτός δαπέδων και οροφής που εξετάζεται και ανεξάρτητα από τα αρχιτεκτονικά σχέδια και τα τοπογραφικά διαγράμματα,

14 καθορίζεται με την βοήθεια της πυξίδας ο προσανατολισμός τους. Παράλληλα πραγματοποιείται η μέτρηση των διαστάσεων τους και υπολογίζεται η συνολική επιφάνεια τους σε τετραγωνικά μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη τις εξωτερικές διαστάσεις της κατασκευής. Οι προκύπτουσες διαστάσεις διαφέρουν με αυτές που αναφέρονται στα αρχιτεκτονικά σχέδια λόγω της διαφορετικής βάσης υπολογισμού αυτών. Σε περιπτώσεις που είναι ανέφικτη η μέτρηση των διαστάσεων των δομικών στοιχείων του φέροντος οργανισμού η και της τοιχοποιίας εξωτερικά, πραγματοποιείται η μέτρηση τους εσωτερικά και εν συνεχεία υπολογίζεται η συνολική πραγματική εξωτερική διάσταση με την βοήθεια των κατόψεων των αρχιτεκτονικών σχεδίων. Σημειώνεται ότι για κάθε αδιαφανή εξωτερική επιφάνεια και ελλείψει, διαθέσιμου κατάλληλου μετρητικού οργάνου ή κατά περίπτωση εσφαλμένης κατά την κρίση του ενεργειακού επιθεωρητή Μελέτης Θερμομόνωσης, αξιολογείται ο συντελεστής θερμοπερατότητας βάσει της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε παράγραφος (Συντελεστής θερμοπερατότητας αδιαφανών δομικών στοιχείων) και των σχετικών κατά περίπτωση πινάκων της.( Πίνακας 3.4α. και Πίνακας 3.4β). Το λογισμικό ΚΕΝΑΚ πραγματοποιεί αυτόματη διόρθωση αναφορικά με τον υπολογισμό του συνολικού συντελεστή θερμοπερατότητας του δομικού στοιχείου. Κατά την επιθεώρηση της κάθε αδιαφανούς εξωτερικής επιφάνειας και για κάθε τύπο δομικού στοιχείου καταγράφεται από τον ενεργειακό επιθεωρητή το υλικό και το χρώμα της επίστρωσης, για τον καθορισμό των συντελεστών απορροφητικότητας (a) και εκπομπής θερμικής ακτινοβολίας (ε) για την εν συνεχεία εισαγωγή τους στο λογισμικό ΚΕΝΑΚ. Σε περίπτωση που υπάρχουν πιστοποιητικά από αναγνωρισμένους φορείς σχετικά με την απορροφητικότητα και εκπεμπτικότητα του δομικού στοιχείου τότε επιλέγονται από τον ενεργειακό επιθεωρητή οι συγκεκριμένες τιμές Επιθεώρηση των Διαφανών στοιχείων Το επόμενο στάδιο της ενεργειακής επιθεώρησης αφορά την επιθεώρηση των αδιαφανών επιφανειών του κελύφους της κάθε θερμικής ζώνης, όπως αυτές καθορίστηκαν, και οι οποίες βρίσκονται σε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον και σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε , ενότητα , Πίνακας 9.2.

15 Για κάθε διαφανή εξωτερική επιφάνεια και με την βοήθεια του μετρητικού εξοπλισμού καταγράφεται και καθορίζεται ο προσανατολισμός, η κλίση, οι διαστάσεις, ο τύπος του ανοίγματος ανάλογα με τον τύπο πλαισίου, το ποσοστό του πλαισίου επί του κουφώματος τύπος του υαλοπίνακα και η ύπαρξη και η θέση εξωτερικού κιβωτίου για ρολό πάνω από το κούφωμα Με την βοήθεια των ανωτέρω 3,4,5 και 6 και την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε παράγραφος Πίνακας καθορίζεται ο συνολικός συντελεστής θερμοπερατότητας του κουφώματος, υαλοπίνακας μαζί με το πλαίσιο. Μετά την επιθεώρηση των αδιαφανών και διαφανών εξωτερικών επιφανειών του κελύφους εξετάζεται από τον επιθεωρητή αν υπάρχουν έμπροσθεν των επιφανειών αυτών και σε πόση απόσταση, φυσικά η και τεχνητά εμπόδια. Ακολουθεί η μέτρηση του ύψους των εμποδίων από την επιφάνεια του εδάφους. Ακολουθεί η εξέταση και καταγραφή και για κάθε διαφανή η αδιαφανή επιφάνεια, η ύπαρξη οριζόντια σταθερού εξωτερικά σκίαστρου όπως πρόβολος, σκέπαστρο ανοίγματος, προεξοχή, μπαλκόνι καθώς και τεντών και μόνιμων εξωτερικών περσίδων. Εν συνεχεία και για την ολοκλήρωση της επιθεώρησης του κελύφους καταγράφεται κάθε πλευρικά κατακόρυφο σταθερό εξωτερικά σκίαστρο και για κάθε διαφανή η αδιαφανή εξωτερική επιφάνεια που επιθεωρήθηκε και αναγνωρίζονται αν υπάρχουν οι εσωτερικές διαχωριστικές επιφάνειες. Ως εσωτερικές διαχωριστικές επιφάνειες ορίζονται οι επιφάνειες μεταξύ των θερμικών ζωνών που καθορίστηκαν στην αρχή της επιθεώρησης και των μη θερμαινόμενων χώρων. Στις περιπτώσεις αδιαφανών επιφανειών σε επαφή με το έδαφος καθορίζεται ο τύπος του δομικού στοιχείου, μετρώνται οι εξωτερικές διαστάσεις τους και καθορίζεται κατά περίπτωση ο συντελεστής θερμοπερατότητας σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε παράγραφος 2.1.6, την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε παράγραφος 3.2.και Πίνακας 3.4β Κατά την επιθεώρηση κατακόρυφης αδιαφανούς εξωτερικής επιφάνειας (τοίχος) και σύμφωνα με Τ.Ο.Τ.Ε.Ε της ενότητας , Πίνακας 9.1β, αναγκαία είναι η μέτρηση του βάθους έδρασης της μέσα στο έδαφος από το οποίο ξεκινάει το

16 κατακόρυφο δομικό στοιχείο. Σε περίπτωση που το δομικό στοιχείο αναφέρεται σε δάπεδο είναι αναγκαία η μέτρηση και υπολογισμός της εκτεθειμένης περιμέτρου του. Η ενεργειακή επιθεώρηση συνεχίζεται και ολοκληρώνεται με την επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης κλιματισμού, του φωτισμού συστημάτων μηχανικού αερισμού και ΑΠΕ. και κατά περίπτωση των 8 Έκδοση Π.Ε.Α. Δημιουργία αρχείου xml της ενεργειακής επιθεώρησης Μετά την διενέργεια της ενεργειακής επιθεώρησης αρχίζει επεξεργασία των στοιχείων με το λογισμικό ΚΕΝΑΚ και η δημιουργία του αρχείου xml το οποίο οδηγεί στην έκδοση του Π.Ε.Α. και της απόδοσης του με δεκαέξι ψηφίων αριθμού ασφαλείας από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΥΠΕΚΑ ο οποίος ακολουθεί το Π.Ε.Α Η χρήση και η επεξεργασία των στοιχείων με το λογισμικό ΚΕΝΑΚ αναλύεται.σε άλλη ενότητα.

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr)

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Βήμα 1 ο - Υποβολή αίτησης & επίδοση ηλεκτρονικού αριθμού πρωτοκόλλου: Αμέσως μετά την ανάθεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΕΖΑΔΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Όπως είναι σε όλους μας γνωστό από 9 Ιανουαρίου 2011 σε κάθε συμβολαιογραφική πράξη αγοροπωλησίας αλλά και σε μισθώσεις ενιαίων κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών Επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr)

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών Επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Αρχείο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών Επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Βήμα 1 ο - Υποβολή αίτησης & επίδοση

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Ελλάδα Κατερίνα Τσικαλουδάκη ρ πολιτικός µηχανικός, λέκτορας Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Στ. Ψωμόπουλος

Κωνσταντίνος Στ. Ψωμόπουλος Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων Κωνσταντίνος Στ. Ψωμόπουλος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ/κος Η/Υ Επικ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά Νόμος 3661/2008 Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΚ4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα εργασίας θεματικής ενότητας ΔΚ4: Αραβαντινός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤIΡΙΩΝ - TEE KENAK

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤIΡΙΩΝ - TEE KENAK ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ «ΚΤΙΡΙΟ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ.» ΛΑΡΙΣΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤIΡΙΩΝ - TEE KENAK ΠΟΠΗ ΔΡΟΥΤΣΑ M.Sc. Φυσικός Περιβάλλοντος, Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (Κ.Εν.Α.Κ.) Σπουδαστής Επιβλέπων Καθηγητής ΠΙΠΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΤΕΝΙΑΔΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου 1 1. Γενικά Στοιχεία Χρήση κτιρίου Μικτή χρήση Έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας: Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής: Κατοικίες Γραφεία Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

κτιρίων άνω εάν δεν 1. Τι είναι το ΠΕΑ; Επιθεωρητή και για ήτων

κτιρίων άνω εάν δεν 1. Τι είναι το ΠΕΑ; Επιθεωρητή και για ήτων Πιστοποιητικό Ενεργειακής Επιθεωρήσης Συχνές ερωτήσεις Από 9 Ιανουαρίου 2012, για κάθε αγοραπωλησία κτιρίου και για τηη μίσθωση τμημάτων ή ενιαίων κτιρίων άνω των πενήντα (50) τ.μ αφενός οι Δ.Ο.Υ. αρνούνται

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΠΕΝΕΠ» ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΠΑΙΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΑΣΤΑ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ

«ΑΣΠΕΝΕΠ» ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΠΑΙΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΑΣΤΑ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΠΑΙΤΕ «ΑΣΠΕΝΕΠ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΑΣΤΑ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ Μιχ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Αν. Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ 1 ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ T.O.Τ.Ε.Ε : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ T.O.Τ.Ε.Ε : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ T.O.Τ.Ε.Ε. 20701-4 : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗ Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Απριλίου 2012 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc. Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων Τμήμα Κτιρίων ΚΑΠΕ Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Τεύχος αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τα προβλεπόμενα στάδια

Τα προβλεπόμενα στάδια Μετά από αρκετές αναβολές, το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ οίκον», αρχίζει πλέον επίσημα από τον Φεβρουάριο. Πιο αναλυτικά από 1η Φεβρουαρίου και για διάστημα 2 μηνών,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τοµέα

Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τοµέα Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τοµέα Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµικών τίθεται σε ισχύ ο Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 16-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗΑΘΗΝΩΝ» Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2011 Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Β. Θεσμικό Πλαίσιο Η εκτέλεση των ενεργειακών επιθεωρήσεων να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο:

Β. Θεσμικό Πλαίσιο Η εκτέλεση των ενεργειακών επιθεωρήσεων να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο: ΘΕΜΑ : Εκπόνηση Ενεργειακής Μελέτης Κτιρίων Γ. Ν. Πατρών πλην Πολυώροφου Τμήματος Κεντρικού Κτιρίου Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην υλοποίηση εργασιών έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

E.KAINIX PHOTOVOLTAICS

E.KAINIX PHOTOVOLTAICS Ενεργειακό πιστοποιητικό: Τι χρειάζεται για να εκδοθεί E.KAINIX PHOTOVOLTAICS Τελευταία Ενημέρωση στις 13 Νοεμβρίου 2012. Το ενεργειακό πιστοποιητικό έχει μπει τα τελευταία δύο χρόνια για τα καλά στη ζωή

Διαβάστε περισσότερα

Νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα: - Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου.

Νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα: - Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου. Το Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή (ο οποίος έχει ενταχθεί σε ειδικό Μητρώο) και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίων

μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίων μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίων Λάσκος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός, Α.Π.Θ. Δημήτρης Μαντάς, Μηχανολόγος Μηχανικός, Ε.Μ.Π.,., MSc Νόμος 3661/2008 : Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας. Επιτροπή Συντονισμού για την Επικαιροποίηση της Εθνικής Νομοθεσίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων

Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας. Επιτροπή Συντονισμού για την Επικαιροποίηση της Εθνικής Νομοθεσίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων Αναθεώρηση του Υφιστάμενου Πλαισίου για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (Developments of the Hellenic Regulation on the Energy Performance of Buildings) ΠΟΠΗ ΔΡΟΥΤΣΑ pdroutsa@noa.gr Φυσικός Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ)

Αναθεώρηση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) Τελευταίες εξελίξεις στον τομέα Εξοικονόμησης Ενέργειας Δευτέρα 10 & 11 Ιουλίου 2017, Αθήνα Αναθεώρηση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) Απόστολος Ευθυμιάδης Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχ., Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Β. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΘK4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ενεργειακές επιθεωρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «Αμοιβής μηχανικών για την Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) δημοτικών και σχολικών κτιρίων» Προϋπολογισμού: 24.

ΜΕΛΕΤΗ. «Αμοιβής μηχανικών για την Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) δημοτικών και σχολικών κτιρίων» Προϋπολογισμού: 24. ΜΕΛΕΤΗ «Αμοιβής μηχανικών για την Απόδοσης (Π.Ε.Α.) δημοτικών και σχολικών κτιρίων» CPV: 71314300-5 (Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών σχετικά με την Ενεργειακή Απόδοση) Νοέμβριος 2016 1 ΤΙΤΛΟΣ: «Αμοιβή μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΟΥΣΤΑΦΑΟΓΛΟΥ ΤΖΟΣΚΟΥΝ, ΑΜΠΤΟΥΛ ΑΜΠΤΟΥΛΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΜΗΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ)

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) χωρίς θερμομόνωση με θερμομόνωση ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 Kcal = 4.186,8 J = 1,163 W*h 1 Kcal είναι η ποσότητα της θερμότητας που

Διαβάστε περισσότερα

7. Κανονισμός Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

7. Κανονισμός Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 7. Κανονισμός Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις ενεργειακές επιθεωρήσεις σε εννέα ερωτήσεις

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις ενεργειακές επιθεωρήσεις σε εννέα ερωτήσεις Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις ενεργειακές επιθεωρήσεις σε εννέα ερωτήσεις Από 9 Ιανουαρίου 2012, για κάθε αγοραπωλησία κτιρίου και για τη µίσθωση τµηµάτων ή ενιαίων κτιρίων άνω των πενήντα (50) τ.µ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2011 Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΚ3 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα εργασίας θεματικής ενότητας ΔΚ3: Αραβαντινός

Διαβάστε περισσότερα

(W/m 2 K) 0.75 0.85 2.0

(W/m 2 K) 0.75 0.85 2.0 Ενεργειακή Αϖόδοση Κτιρίων και Νοµικό Πλαίσιο Οδηγίες 2002/91/ΕΚ και 2010/31/ΕΚ και ϖρακτική εφαρµογή στην Κύϖρο Σεµινάριο ΕΤΕΚ µε θέµα «Ενεργειακή Αναβάθµιση Κτιρίων στην Κύπρο» 2 Μαρτίου 2013 Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΠΡΑΞΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» B. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ενεργειακής Επιθεώρησης

Οδηγός Ενεργειακής Επιθεώρησης 1 2 3 4 5 6 7 8 Σειρά Πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού 9 10 11 Οδηγός Ενεργειακής Επιθεώρησης 12 13 - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή και τη συντήρηση έργων Α.Π.Ε. με έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ BUILDINGCERT Π.ΣΥ.Π.ΕΝ.ΕΠ. Τ.Ε.Ε. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΤΑΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ BUILDINGCERT Π.ΣΥ.Π.ΕΝ.ΕΠ. Τ.Ε.Ε. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΤΑΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ.Εν.Α.Κ. 2017 ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ BUILDINGCERT Π.ΣΥ.Π.ΕΝ.ΕΠ. Τ.Ε.Ε. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017- ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΤΑΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ.Εν.Α.Κ. 2017 - ΑΛΛΑΓΕΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων βάσει του ΠΕΑ.../.. για υλοποίηση στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ οίκον ΙΙ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων βάσει του ΠΕΑ.../.. για υλοποίηση στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ οίκον ΙΙ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων βάσει του ΠΕΑ.../.. για υλοποίηση στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ οίκον ΙΙ» 1 Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων βάσει του ΠΕΑ.../.. για υλοποίηση στο

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc.

Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Π.Σ.Δ.Μ.Η., Οκτώβριος 2011 Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Λογισμικό ΤΕΕ - ΚΕΝΑΚ Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Πού χρησιμοποιείται ; ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επικεφαλής στο Τμήμα Κατασκευών Data Centers της Cosmote & Ενεργειακός επιθεωρητής

Επικεφαλής στο Τμήμα Κατασκευών Data Centers της Cosmote & Ενεργειακός επιθεωρητής ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΔΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΟΣ & ΑΕΡ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Σ.Π.Π. ΤΟΤΕΕ 20701-1 (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Οδηγός Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίων * Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) και των ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης, Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ. 4801/13-04-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 7ης/13-04-2016 συνεδριάσεως της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικός Περιβάλλοντος Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας EinB th International Conference ENERGY in BUILDINGS 2017

Φυσικός Περιβάλλοντος Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας EinB th International Conference ENERGY in BUILDINGS 2017 Αναθεώρηση του Υφιστάμενου Πλαισίου για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (Developments of the Hellenic Regulation on the Energy Performance of Buildings) ΠΟΠΗ ΔΡΟΥΤΣΑ pdroutsa@noa.gr Φυσικός Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες )

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 15. 30 16. 00 16. 00 17. 00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ Π 100, για ενεργειακούς επιθεωρητές, ΟΛΟΙ 30 30 30 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΛΟΙ 60 60 60 ΠΗΓΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17. 00 17. 45 ΚΟΙΝ. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΓΙΟΛΤΑΣ ΤΖΟΥΝΕΙΤ, ΟΣΜΑΝ ΟΓΛΟΥ ΖΕΒΑΙΔΗΝ Επιβλέπων Καθηγητής: ΜΗΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΑΛΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

"Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων" Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M

Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M 2 η Τεχνική Συνάντηση στα πλαίσια του Έργου REPUBLIC-MED με θέμα: "Μέτρα Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Δημοσίων Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων" Ένωση Εταιρειών EXERGIA 4M 29 Μαΐου 2014, Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιολόγηση Κτιριακού Αποθέματος στην Ελλάδα

Ενεργειακή Αξιολόγηση Κτιριακού Αποθέματος στην Ελλάδα Τζογάνης Θεόδωρος Μηχ/γος Μηχ/κὀς ΕΜΠ Υποψ. Διδάκτωρ Παν/μίου Πατρών Ενεργειακή Αξιολόγηση Κτιριακού Αποθέματος στην Ελλάδα Υφιστάμενη Κατάσταση & Προοπτικές ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΟΣΗΜΑ Κ.Θ.Κ ΚΕΝΑΚ Κτίριο Σχεδόν Μηδενικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Τέκτων - ΚΕΝΑΚ 59. Τέκτων - ΚΕΝΑΚ. 5.1 Εισαγωγή - Δυνατότητες Τέκτων-ΚΕΝΑΚ

Κεφάλαιο 5: Τέκτων - ΚΕΝΑΚ 59. Τέκτων - ΚΕΝΑΚ. 5.1 Εισαγωγή - Δυνατότητες Τέκτων-ΚΕΝΑΚ Κεφάλαιο 5: Τέκτων - ΚΕΝΑΚ 59 5 Τέκτων - ΚΕΝΑΚ 5.1 Εισαγωγή - Δυνατότητες Τέκτων-ΚΕΝΑΚ Με το πρόγραμμα Τέκτων - ΚΕΝΑΚ δίνεται η δυνατότητα στο μελετητή να περιγράψει τη θερμομονωτική κατάσταση του κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση σε κτίριο με αυθαίρετες κατασκευές

Ενεργειακή Επιθεώρηση σε κτίριο με αυθαίρετες κατασκευές Ενεργειακή Επιθεώρηση σε κτίριο με αυθαίρετες κατασκευές 5 η Τεχνική Ημερίδα Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών Θεσσαλονίκη, 10 Φεβρουαρίου 2018 Μαρία Λ. Παύλου Μέλος ΔΣ Π.ΣΥ.Π.ΕΝ.ΕΠ.

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία. Ενεργειακοί Επιθεωρητές, Έντυπα Επιθεωρήσεων και. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίου ΠΕΑ (ΤΟΤΕΕ /2010)

Νομοθεσία. Ενεργειακοί Επιθεωρητές, Έντυπα Επιθεωρήσεων και. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίου ΠΕΑ (ΤΟΤΕΕ /2010) Νομοθεσία Ενεργειακοί Επιθεωρητές, Έντυπα Επιθεωρήσεων και Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίου ΠΕΑ (ΤΟΤΕΕ 20701-4/2010) Ο κτηριακός τομέας αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 40% της τελικής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D.

Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D. Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D. Εισαγωγή/θεμελίωση/φέρων οργανισμός Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών Διάλεξη 1 η /2016 Διαδικασία μελέτης νέου κτιρίου Ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΠΕΑ στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων

Ο ρόλος των ΠΕΑ στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων Ο ρόλος των ΠΕΑ στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Δρ Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου Ελλάδος IOYNIOΣ 2016 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. Μεσογείων 45, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 534 CIVILTECH A.E. Μελετητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΑ. Για την ορθότερη ανάγνωση των στοιχείων, επισημαίνονται τα παρακάτω:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΑ. Για την ορθότερη ανάγνωση των στοιχείων, επισημαίνονται τα παρακάτω: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΑ Για την ορθότερη ανάγνωση των στοιχείων, επισημαίνονται τα παρακάτω: Από τις 9 Ιανουαρίου 2011 ξεκίνησε και στη χώρα μας ο θεσμός της ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά στοιχεία κτιρίου Στοιχεία ιδιοκτήτη. Στοιχεία Κτηρίου. Διεύθυνση. Όνομα. Χρήση στον άνω όροφο. Επώνυμο. Χρήση στον κάτω όροφο Τηλ.

Γενικά στοιχεία κτιρίου Στοιχεία ιδιοκτήτη. Στοιχεία Κτηρίου. Διεύθυνση. Όνομα. Χρήση στον άνω όροφο. Επώνυμο. Χρήση στον κάτω όροφο Τηλ. Γενικά στοιχεία κτιρίου Στοιχεία ιδιοκτήτη Στοιχεία Κτηρίου Όνομα Διεύθυνση Χρήση στον άνω όροφο Επώνυμο Χρήση στον κάτω όροφο Τηλ τκ Χρήση παράπλευρα ΑΦΜ ΚΑΕΚ Χρήση παράπλευρα αριστ. ΔΟY Διεύθυνση Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

D E S I G N E R V I L L A G E ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

D E S I G N E R V I L L A G E ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. D E S I G N E R V I L L A G E ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. Θέση του έργου Ένας πρωτοποριακός οικισμός αναπτύσσεται βόρεια της Αθήνας, στους πρόποδες του όρους Πεντέλης, στο Διόνυσο. Περιγραφή του

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικός Ανασχεδιασμός Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων

Περιβαλλοντικός Ανασχεδιασμός Κτιρίων και Ανοικτών Χώρων Ημερίδα Συνόδου Πρυτάνεων «Η συμβολή του ημόσιου Πανεπιστημίου στην Αειφόρο Ανάπτυξη» Τετάρτη 7 εκεμβρίου 2011, Κτίριο Αβέρωφ, Ιστορικό Συγκρότημα Πατησίων ΕΜΠ Περιβαλλοντικός Ανασχεδιασμός Κτιρίων και

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Σύνθεση Ορισμοί ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν. 4067/2012

Αρχιτεκτονική Σύνθεση Ορισμοί ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν. 4067/2012 Αρχιτεκτονική Σύνθεση Ορισμοί ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ν. 4067/2012 Άρθρο 2 Ν. 4067/12 ΝΟΚ Αίθριο είναι μη στεγασμένο τμήμα του κτιρίου που περιβάλλεται από όλες τις πλευρές του από το κτίριο ή τα όρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Δρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Με βάση την εφαρμογή της οδηγίας του Νόμου 3661/2008

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Κανονισμός Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική Κανονισμός Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Καθ. Ιωάννης Ψαρράς, Επ. Καθ. Χάρης Δούκας Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Γρ. 0.2.7.

Διαβάστε περισσότερα

Το Ecoline Plus παρέχει πλήρη βιβλιοθήκη δομικών στοιχείων, ανοιγμάτων και θερμογεφυρών. ACE ERP Plus

Το Ecoline Plus παρέχει πλήρη βιβλιοθήκη δομικών στοιχείων, ανοιγμάτων και θερμογεφυρών. ACE ERP Plus Plus Ολοκληρωµένες µελέτες ενεργειακής απόδοσης µε το πιο επαγγελµατικό εργαλείο της αγοράς Η εφαρμογή Ecoline Plus είναι προσαρμοσμένη στον τρόπο σχεδίασης και στις απαιτήσεις των μελετητών και των ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Μέρος 1 ο & 2 ο Εισαγωγή - Πρωτόκολλο Αλέξανδρος Κρίθαρης Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Προσωρινός Ενεργειακός Επιθεωρητής 1.1. Εισαγωγή Η ενεργειακή επιθεώρηση κτηρίων εφαρµόζεται µε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινά πάλι το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» με επιδότηση έως ευρώ

Ξεκινά πάλι το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» με επιδότηση έως ευρώ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ξεκινά πάλι το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» με επιδότηση έως 17.500 ευρώ Έως και 17.500 ευρώ επιδότηση μπορούν να λάβουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ)

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) χωρίς θερμομόνωση με θερμομόνωση ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 Kcal = 4.186,8 J = 1,163 W*h 1 Kcal είναι η ποσότητα της θερμότητας που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Αποστολίδου Ελένη. & Εξοικονόμηση Ενέργειας

Δρ. Αποστολίδου Ελένη. & Εξοικονόμηση Ενέργειας Πρόγραμμα Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Δρ. Αποστολίδου Ελένη Καθηγήτρια Τμήματος Μηχανολογίας ΤΕΙ Καβάλας Υπεύθυνη Τομέα Ενέργειας και Περιβάλλοντος Διευθύντρια των εργαστηρίων Ήπιων Μορφών Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΚΚ 20-11

ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΚΚ 20-11 TEE/TAK - «ΑΛΦΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΚΚ 20-11 11-2010 «Ενεργειακές επιθεωρήσεις προ των πυλών - Ενεργειακές μελέτες προ θεμελίων» Μιχ. Κτενιαδάκης Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Επικ. Καθηγητής ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 119

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΑΤΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΑΤΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΑΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ -ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ- ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο Εισηγητής: Αμανατίδης Άνθιμος Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις.

πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Αγ. Πολυτεχνείου & Καραϊσκάκη Τ.Κ. 18 648 Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & Φ/Β Επιβλέπων Καθηγητής: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση κατ οίκον Ενημέρωση Ιδιοκτητών

Εξοικονόμηση κατ οίκον Ενημέρωση Ιδιοκτητών 2019 Εξοικονόμηση κατ οίκον Ενημέρωση Ιδιοκτητών * Με βάση τον τελευταίο οδηγό του προγράμματος Τι είναι το Πρόγραμμα ; Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε

αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε. 20701-1 3 η Τεχνική Ημερίδα Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2017 Κωνσταντίνος Λάσκος, πιστοποιημένος Ενεργειακός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ 1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Οι τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος διέπονται από τις ακόλουθες διατάξεις : 1. το Ν.3661/2008 (ΦΕΚ89/Α/19.05.2008) περί «Μέτρα για τη μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αθήνα, Αρ.Πρωτ.: ΔΕΠΕΑ/Γ/172335

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αθήνα, Αρ.Πρωτ.: ΔΕΠΕΑ/Γ/172335 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Τμήμα Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΑΝΙΑ 30/09/2016 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εφαρμογή του Κ. Εν. Α. Κ. Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίων (Μ.Ε.Α.) Ενεργειακή Επιθεώρηση Πιστοποιητικό Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Χρήσιμες Πληροφορίες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Χρήσιμες Πληροφορίες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Χρήσιμες Πληροφορίες Σε ισχύ βρίσκεται από το Μάρτιο του 2012, με ανανεωμένους ευνοϊκούς για τους ενδιαφερόμενους όρους, το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΕΝΑΚ Νομοθετικό Πλαίσιο Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίου Κτίριο Αναφοράς Τεχνικές Οδηγίες Μεθοδολογία Υπολογισμού

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΕΝΑΚ Νομοθετικό Πλαίσιο Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίου Κτίριο Αναφοράς Τεχνικές Οδηγίες Μεθοδολογία Υπολογισμού ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΕΝΑΚ Νομοθετικό Πλαίσιο Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίου Κτίριο Αναφοράς Τεχνικές Οδηγίες Μεθοδολογία Υπολογισμού Κ.Α. ΜΠΑΛΑΡΑΣ, Ph.D. Δρ. Μηχ/γος Μηχ/κος, Διευθυντής Ερευνών ΙΕΠΒΑ costas@meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κτίρια με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας

Κτίρια με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας Κτίρια με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας Στα πλαίσια της παρουσίασης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Αύξησης των Κτιρίων με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας ΟΕΒ 26 Οκτωβρίου 2016 Νίκος Χατζηνικολάου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ Ανάλυση της Ευφροσύνης Αθαν. Καράµπαµπα, Πολ. Μηχ. ΕΜΠ Αθήνα, Οκτώβριος 2007 Το πρώτο µέτρο στη χώρα µας για εξοικονόµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης συνήθειες. Η θερµική προστασία του κελύφους, του δώµατος και της στέγης είναι βασική προϋπόθεση για τη σωστή θερµική συµπεριφορά οποιουδήποτε κτηρίου. Η θερµοµόνωση

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Έργο: Τοποθέτηση μιας προκατασκευασμένης αίθουσας στο Δημοτικό Σχολείο Διαβατού και μιας προκατασκευασμένης αίθουσας στο Δημοτικό Σχολείο Κουλούρας. Δήμος Βέροιας 20 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει η απόφαση για τον συμψηφισμό προστίμων για αυθαίρετα

Τι προβλέπει η απόφαση για τον συμψηφισμό προστίμων για αυθαίρετα Τι προβλέπει η απόφαση για τον συμψηφισμό προστίμων για αυθαίρετα Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος η Κοινή Υπουργική Απόφαση, βάσει της οποίας θα μπορεί να γίνεται ο συμψηφισμός

Διαβάστε περισσότερα

MONA ΚΕΝΑΚ. Σύντομες οδηγίες για το Νέο πρόγραμμα

MONA ΚΕΝΑΚ. Σύντομες οδηγίες για το Νέο πρόγραμμα 22/3/2011 Τι είναι η νέα ενεργειακή μελέτη ΚΕΝΑΚ και ποια η σχέση με την παλιά θερμομόνωση Η ενεργειακή μελέτη κελύφους ΚΕΝΑΚ είναι μια εξελιγμένη μελέτη θερμομόνωσης, που αναλύει και αξιολογεί την απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα: Βέλτιστη κατασκευή κτιρίου

Το πρόβλημα: Βέλτιστη κατασκευή κτιρίου Δρ. Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D. Α.Π.Θ. Το πρόβλημα: Βέλτιστη κατασκευή κτιρίου Τι θεωρείται ως βέλτιστο? Πώς υπολογίζεται η απόδοση? Πώς εξάγεται η βέλτιστη λύση? cost minimization maximum

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια εφαρµογής του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, η Green Evolution ανέπτυξε µία σειρά από εξειδικευµένες υπηρεσίες που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου Η εξέλιξη της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια πως ξεκίνησε... Η ανθρώπινη κατοικία ήταν πάντα απόλυτα προσαρμοσμένη στις τοπικές κλιματικές συνθήκες (προστασία & θερμική άνεση - παραδοσιακή αρχιτεκτονική)

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕpaCAD σας βοηθά να κάνετε ενεργειακή μελέτη και επιθεώρηση σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 13790, ΚΕΝΑΚ, ΤΟΤΕΕ

Το ΕpaCAD σας βοηθά να κάνετε ενεργειακή μελέτη και επιθεώρηση σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 13790, ΚΕΝΑΚ, ΤΟΤΕΕ Kαλωσήρθατε στη βοήθεια του EpaCAD. Το ΕpaCAD σας βοηθά να κάνετε ενεργειακή μελέτη και επιθεώρηση σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 13790, ΚΕΝΑΚ, ΤΟΤΕΕ 20701. Με το EpaCAD μπορείτε να μοντελοποιήσετε ενεργειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ TEE - KENAK

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ TEE - KENAK ΗΜΕΡΙΔΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ», ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ TEE - KENAK ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΑ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες

Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες Ενημερωτική Ημερίδα Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ) Δημήτριος Αναστασέλος Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός jimanas@aix.meng.auth.gr Στάδια ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα