ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΚΚ 20-11

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΚΚ 20-11"

Transcript

1 TEE/TAK - «ΑΛΦΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΚΚ «Ενεργειακές επιθεωρήσεις προ των πυλών - Ενεργειακές μελέτες προ θεμελίων» Μιχ. Κτενιαδάκης Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Επικ. Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Μηχανολογίας Ε-mail: 1

2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ προ των πυλών - Ενεργειακή Επιθεώρηση κτιρίων - Ενεργειακή Επιθεώρηση λεβήτων(*) - Ενεργειακή Επιθεώρηση εγκ/σεων θέρμανσης(*) - Ενεργειακή Επιθεώρηση εγκ/σεων κλιματισμού(*) (*) Σκόπιμο είναι να προηγούνται της Εν. Επ. του κτιρίου, για διευκόλυνση συλλογής των στοιχείων 2

3 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 1. Εκτιμάται ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας στο κτίριο (kwh/m 2 ) για: - ΘΕΡΜΑΝΣΗ (θ) - ΨΥΞΗ (ψ) - ΑΕΡΙΣΜΟ (α) ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ (ζνχ) - ΦΩΤΙΣΜΟ (φ) - όχι για κατοικίες 2. Κατατάσσεται ενεργειακά το κτίριο, συγκρινόμενο με το «κτίριο αναφοράς» Έκδοση Π.Ε.Α. - Εκτιμούνται και οι επικρατούσες συνθήκες άνεσης - Αναφέρονται απλώς οι πραγματικές ενεργειακές καταναλώσεις 3. Διατυπώνονται ιεραρχημένες συστάσεις ενεργειακής βελτίωσης 3

4 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνικά απαραίτητα για διεξαγωγή της εν.επ. 1. Αρχιτεκτονικά σχέδια (τοπογραφικό περιοχής) 2. Άδεια έτος έκδοσης 3. Η/Μ μελέτες και σχέδια (+τεχνικές πληροφορίες + αρχεία συντηρήσεων + λογαριασμοί κλπ) 4. Βοηθητικός μετρητικός εξοπλισμός 5. Έντυπο Εν. Επ. Κτιρίου (ΤΟΤΕΕ : Παρ. Α.1, σελ ) 6. Πιστοποιημένο λογισμικό (με χρήση του «βασικού» ενιαίου λογισμικού ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ) 4

5 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ: Hμι-σταθερής κατάστασης μηνιαίου βήματος, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO + ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΕ: , 2, 3, 4 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ Το λογισμικό αποτελείται από τον πυρήνα των υπολογισμών, τις βιβλιοθήκες με τις τυπικές τιμές, την μάσκα εισαγωγής δεδομένων και την μάσκα των αποτελεσμάτων. 5

6 Διαδικασία παραγωγής Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) Εξωτερικά δομικά στοιχεία & Η/Μ εγκαταστάσεις εξεταζόμενου κτιρίου Πρωτογενής ενέργεια εξεταζόμενου κτιρίου Γεωμετρία & προσανατολισμός κτιρίου Χρήση κτιρίου & κλιματικά δεδομένα ΤΕΕ- ΚΕΝΑ Κ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Β.Δ. ΥΠΕΚΑ Σύγκριση Κατάταξη Δημιουργία ΠΕΑ Σταθερά τεχνικά χαρακτηριστικά (δομικά στοιχεία & Η/Μ εγκαταστάσεις) κτιρίου αναφοράς (Κτίριο αναφοράς) Πρωτογενής ενέργεια κτιρίου αναφοράς 6

7 Εν.Επ. ΚΤΙΡΙΩΝ Βήμα 1 ο : Ορισμός χρήσης κτιρίου και διαχωρισμός σε θερμικές ζώνες Χρήση σύμφωνα με ΤΟΤΕΕ : Πιν Κανόνες διαχωρισμού του κτιρίου σε ζώνες: Κατά το δυνατόν λιγότερες, αλλά και: Με διαφορά θερμοκρασίας > 4 Κ (σε θ ή ψ) Με διαφορετική χρήση λειτουργία Με (πολύ) διαφορετικά συστήματα ΘΨΑ Με (σημαντικά) λιγότερο αερισμό Με (σημαντικά) αυξημένα ηλιακά κέρδη Να καταλαμβάνουν όγκο >10% όγκου κτιρίου ΒΑΣΙΚΟ: Καθορισμός θερμαινόμενης (ή/και ψυχόμενης) επιφάνειας κτιρίου/ζώνης 7

8 Εν.Επ. ΚΤΙΡΙΩΝ Βήμα 1 ο : Ορισμός χρήσης κτιρίου και διαχωρισμός σε θερμικές ζώνες Καθορισμός μη θερμαινόμενων χώρων ή/και ηλιακών χώρων αίθριων Θεωρούνται μη θ.χ.: κοινόχρηστοι χώροι, κλιμακοστάσια, χώροι στάθμευσης, αποθήκες, μηχανοστάσια κλπ, αν καταλαμβάνουν όγκο < 10% του όγκου κτιρίου. Δεν θεωρούνται μη θ.χ.: Όσοι σχετίζονται με την κύρια χρήση του κτιρίου, π.χ. χώροι στάθμευσης, αποθήκες, κλιμακοστάσια και καταλαμβάνουν όγκο 10% του όγκου κτιρίου (ως χωριστή θερμική ζώνη). Αν όχι, εντάσσονται σε κάποια κύρια θερμική ζώνη 8

9 Εν.Επ. ΚΤΙΡΙΩΝ Βήμα 1 ο : Ορισμός χρήσης κτιρίου και διαχωρισμός σε θερμικές ζώνες Με τον ορισμό χρήσης του κτιρίου και των θερμικών ζωνών (από την ΤΟΤΕΕ): Προφίλ λειτουργίας (ωράριο, ημέρες λειτουργίας, περίοδος θ ψ) Εσωτερικές συνθήκες για θ ψ (θερμοκρασία και σχετική υγρασία) Απαιτούμενος νωπός αέρας Ετήσια κατανάλωση και μέση θερμοκρασία ζνχ Εσωτ. θερμικά κέρδη από άτομα και συσκευές Στάθμη γενικού φωτισμού 9

10 Εν.Επ. ΚΤΙΡΙΩΝ Βήμα 2 ο : Συγκέντρωση στοιχείων ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ Γεωμετρικά δεδομένα (Εμβαδά δαπέδων, ύψη χώρων, προσ/μός, υψόμετρο). Στοιχεία παρακείμενων κτιρίων ή γειτονικών μη θερμαινόμενων χώρων Καταγραφή δομικών στοιχείων (αδιαφανών και διαφανών) Καταγραφή εξωτ. σκιάσεων (από φυσικά εμπόδιαήτεχνητάσυστήματα) 10

11 Εν.Επ. ΚΤΙΡΙΩΝ Βήμα 2 ο : Συγκέντρωση στοιχείων ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Καταγραφή συστημάτων θέρμανσης Καταγραφή συστημάτων αερισμού Καταγραφή συστημάτων ψύξης Καταγραφή συστημάτων ζνχ Καταγραφή συστημάτων φωτισμού Καταγραφή συστημάτων συμπαραγωγής (ΣΗΘ) Καταγραφή φωτοβολταϊκών συστημάτων (Φ/Β) 11

12 Εν.Επ. ΚΤΙΡΙΩΝ Βήμα 2 ο : Συγκέντρωση στοιχείων ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ύπαρξη ηλιοθερμικών συστημάτων (Ανηγμένη) θερμοχωρητικότητα κτιρίου Αεροδιαπερατότητα ανοιγμάτων (υπολογισμός) Αξιολόγηση κατάταξη συστημάτων ελέγχου και αυτοματισμών Καμινάδες Θυρίδες αερισμού Ανεμιστήρες οροφής 12

13 Εν.Επ. ΚΤΙΡΙΩΝ Βήμα 3 ο : Εισαγωγή στοιχείων - ΚΕΛΥΦΟΣ Εξωτερικές αδιαφανείς επιφάνειες Οροφές Δάπεδα πυλωτής Δάπεδασεεπαφήμετοέδαφος Τοίχοι σε επαφή με το έδαφος Διαχωριστικές επιφάνειες Διαφανείς επιφάνειες ανοίγματα Παθητικά ηλιακά ΠΡΟΣΟΧΗ! Προσαύξηση των συντελεστών U, για να ληφθούν υπόψη οι θερμογέφυρες 13

14 Εν.Επ. ΚΤΙΡΙΩΝ Βήμα 3 ο : Εισαγωγή στοιχείων - ΜΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ Εξωτερικές διαφανείς επιφάνειες Οροφές Δάπεδα πυλωτής Δάπεδασεεπαφήμετοέδαφος Τοίχοι σε επαφή με το έδαφος Διαφανείς επιφάνειες ανοίγματα ΠΡΟΣΟΧΗ! Προσαύξηση των συντελεστών U, για να ληφθούν υπόψη οι θερμογέφυρες 14

15 Εν.Επ. ΚΤΙΡΙΩΝ Βήμα 4 ο : Εισαγωγή στοιχείων - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Τρόπος παραγωγής μορφή ενέργειας Δίκτυα διανομής: σωληνώσεις ή/και αεραγωγοί (θερμοκρασίες, χώροι διέλευσης, μόνωση κλπ) Τερματικές μονάδες (θερμ. σώματα, FCUs κλπ) Βοηθητικές μονάδες (αντλίες, ανεμιστήρες κλπ) 15

16 Εν.Επ. ΚΤΙΡΙΩΝ Βήμα 4 ο : Εισαγωγή στοιχείων - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΞΗΣ Τρόπος παραγωγής μορφή ενέργειας Δίκτυα διανομής: σωληνώσεις ή/και αεραγωγοί (θερμοκρασίες, χώροι διέλευσης, μόνωση κλπ) Τερματικές μονάδες (FCUs κλπ όχι ΚΚΜ) Βοηθητικές μονάδες (αντλίες, ανεμιστήρες κλπ) 16

17 Εν.Επ. ΚΤΙΡΙΩΝ Βήμα 4 ο : Εισαγωγή στοιχείων - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΡΑΝΣΗΣ Τρόπος παραγωγής μορφή ενέργειας Δίκτυο διανομής Σύστημα διοχέτευσης 17

18 Εν.Επ. ΚΤΙΡΙΩΝ Βήμα 4 ο : Εισαγωγή στοιχείων - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ και ΚΚΜ Τύπος, παροχή αέρα Ύπαρξη εναλλάκτη ανάκτησης, απόδοσή του Ισχύς ανεμιστήρα 18

19 Εν.Επ. ΚΤΙΡΙΩΝ Βήμα 4 ο : Εισαγωγή στοιχείων - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΖΝΧ Τρόπος παραγωγής μορφή ενέργειας Δίκτυο διανομής (χώροι διέλευσης, μόνωση, ανακυκλοφορία κλπ) Σύστημα / μονάδες αποθήκευσης (κεντρικές δεξαμενές ή τοπικοί θερμαντήρες, με ηλ. αντίσταση ή σερπαντίνα απώλειές τους) 19

20 Εν.Επ. ΚΤΙΡΙΩΝ Βήμα 4 ο : Εισαγωγή στοιχείων - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Είδος, εγκατεστημένη ισχύς Ποσοστό συμβολής φυσικού φωτισμού (φφ) Αυτοματισμοί ελέγχου φυσικού φωτισμού Αυτοματισμοί ανίχνευσης κίνησης Φωτισμός ασφαλείας Εφεδρικός φωτισμός 20

21 Εν.Επ. ΚΤΙΡΙΩΝ Βήμα 4 ο : Εισαγωγή στοιχείων - ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΡΜΙΚΑ) Τύπος συλλεκτών Επιφάνεια (απορροφητική) συλλεκτών Προσανατολισμός - κλίση Συντελεστής ηλιακής αξιοποίησης για ζνχ (διάκριση κατοικιών κτιρίων τριτογενούς τομέα) Ύπαρξη συστήματος περιστροφής (tracker) 21

22 Εν.Επ. ΚΤΙΡΙΩΝ Βήμα 5 ο : Εκτέλεση υπολογισμών (προγράμματος) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Εκτιμούμενη κατανάλωση ενέργειας από ηλεκτρισμό καύσιμα ΑΠΕ (kwh/m 2 θερμ. επιφάνειας ), ανά χρήση. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Αναγωγή υπολογιζόμενης ετήσιας κατανάλωσης σε συνολική πρωτογενή ενέργεια (kwh/m 2 θερμ. επιφάνειας ) Ενεργειακός χαρακτηρισμός Α + έως Η (σύγκριση με την κατανάλωση του κτιρίου αναφοράς) Υπολογισμός ετήσιων εκπομπών CO 2 (kgco2/m 2 θερμ. επιφάνειας ) 22

23 Εν.Επ. ΚΤΙΡΙΩΝ Βήμα 6 ο : Σύνταξη προτάσεων (συστάσεων) ενεργειακής βελτίωσης Διαμόρφωση και αξιολόγηση σεναρίων επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας (κάθε σενάριο περιλαμβάνει μία σύσταση ή ένα συνδυασμό περισσοτέρων όχι όμως αθροιστικά!) (με «τρέξιμο» του λογισμικού σε αντίγραφο) Υπολογισμός εξοικονομούμενης θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας, για κάθε σενάριο. Οικονομοτεχνική ανάλυση, με υπολογισμό λειτουργικού κόστους και χρόνου αποπληρωμής (αν εισαχθεί το αρχικό κόστος των επεμβάσεων) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ με βάση την οικονομική αποδοτικότητα 23

24 Εν.Επ. ΚΤΙΡΙΩΝ Βήμα 7 ο : Έκδοση Π.Ε.Α. Διαδικασίες υποβολής τελικού αρχείου Εν.Επ. (σε μορφή xml) Σύνταξη Έκδοση του Π.Ε.Α. (ΤΟΤΕΕ , Παρ. Α.2, σελ ) (παράγεται μόνο μέσω του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ) ΗλεκτρονικήκαταχώρησήτουΠ.Ε.Α. Σφράγιση Υπογραφή Παράδοση στον ιδιοκτήτη/χρήστη. 24

25 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ 1. Καταγράφονται / επαληθεύονται τα κατασκευαστικά στοιχεία και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του συγκροτήματος λέβητα/καυστήρα 2. Αξιολογείται ο λέβητας ενεργειακά ως προς: - Την πραγματική θερμική ισχύ (Μέτρηση+Υπολογισμός) - Την αποδοτικότητα καύσης (Μέτρηση+Έλεγχος ορίων) - Την κατάσταση συντήρησης (Εκτίμηση) Υποβολή του Εντύπου Επιθεώρησης Λέβητα (Ε.Ε.Λ.) 3. Διατυπώνονται ιεραρχημένες συστάσεις ενεργειακής βελτίωσης 25

26 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ Τεχνικά απαραίτητα για διεξαγωγή της εν.επ. 1. Στοιχεία λέβητα/καυστήρα/καπνοδόχου 2. Ημερολόγιο λεβητοστασίου (σχέδια +τεχνικές πληροφορίες + αρχεία συντηρήσεων + λογαριασμοί κλπ) 3. Μετρητικός εξοπλισμός (αναλυτής καυσαερίων) 4. Έντυπο Εν. Επ. Λέβητα (ΤΟΤΕΕ : Παρ. Β.1, σελ ) 5. Πιστοποιημένο λογισμικό (με χρήση του «βασικού» ενιαίου λογισμικού ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ) 26

27 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η Εν. Επ. ΛΕΒΗΤΑ ΠΡΟΣΟΧΗ! Περιλαμβάνεται και διάγνωση (;) τηςκατάστασηςθερμομόνωσηςτουκτιρίου 27

28 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1. Καταγράφονται / επαληθεύονται τα κατασκευαστικά στοιχεία και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της (των) εγκαταστάσεων θέρμανσης. 2. Αξιολογείται η εγκ/ση θέρμανσης ενεργειακά ως προς: - Τον εξοπλισμό (Μέτρηση+Υπολογισμός) - Τη λειτουργία, δηλ. αποδ. καύσης, απώλειες δικτύων, θερμοκρασίες, αυτοματισμοί, κλπ (Μέτρηση+Έλεγχος ορίων) - Την κατάσταση συντήρησης (Εκτίμηση) Υποβολή του Εντύπου Εν. Επ. Εγκ/σης Θέρμανσης (Ε.Εν.Επ.Ε.Θ.) 3. Διατυπώνονται ιεραρχημένες συστάσεις ενεργειακής βελτίωσης 28

29 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Τεχνικά απαραίτητα για διεξαγωγή της εν.επ. 1. Στοιχεία λέβητα/καυστήρα/καπνοδόχου 2. Ημερολόγιο λεβητοστασίου (σχέδια +τεχνικές πληροφορίες + αρχεία συντηρήσεων + λογαριασμοί + κατανομή δαπανών κλπ) 3. Μετρητικός εξοπλισμός (αναλυτής καυσαερίων) 4. Έντυπο Εν. Επ. Εγκ/σης Θέρμανσης (ΤΟΤΕΕ : Παρ. Γ, σελ ) 5. Πιστοποιημένο λογισμικό (με χρήση του «βασικού» ενιαίου λογισμικού ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ) 29

30 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔενΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙΗΕν. Επ. ΛΕΒΗΤΑ (αν υπάρχει, διενεργείται χωριστά, επί πλέον) ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η Εν. Επ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΧΗ! Περιλαμβάνεται και διάγνωση (;) τηςκατάστασηςθερμομόνωσηςτουκτιρίου, και της ηλιοπροστασίας / σκίασης 30

31 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1. Καταγράφονται / επαληθεύονται τα κατασκευαστικά στοιχεία και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της (των) εγκαταστάσεων κλιματισμού / αερισμού / (θέρμανσης) 2. Αξιολογείται η εγκ/ση κλιματισμού ενεργειακά ως προς: - Τον εξοπλισμό (EER / COP των ψυκτών, απόδοση παροχές πτ. πίεσης ΚΚΜ (Δευτερεύουσες μετρήσεις) - Τη λειτουργία, δηλ., απώλειες δικτύων σωληνώσεων / αεραγωγών, θερμοκρασίες, αυτοματισμοί, κλπ (Μέτρηση) - Την κατάσταση συντήρησης (Εκτίμηση) Υποβολή του Εντύπου Εν. Επ. Εγκ/σης Κλιματισμού (Ε.Εν.Επ.Ε.Κ.) 3. Διατυπώνονται ιεραρχημένες συστάσεις ενεργειακής βελτίωσης 31

32 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Τεχνικά απαραίτητα για διεξαγωγή της εν.επ. 1. Στοιχεία ψυκτών, πύργων ψύξης ή και αντλιών θερμότητας, ΚΚΜ, τερματικών μονάδων (FCUs, μονάδων εσωτ. χώρου, ανεμιστήρων κλπ) 2. Ημερολόγιο λεβητοστασίου (σχέδια +τεχνικές πληροφορίες + αρχεία συντηρήσεων + λογαριασμοί + κατανομή δαπανών κλπ) 3. Μετρητικός εξοπλισμός (βελόμετρο) 4. Έντυπο Εν. Επ. Εγκ/σης Κλιματισμού (ΤΟΤΕΕ : Παρ. Δ, σελ ) 5. Πιστοποιημένο λογισμικό (με χρήση του «βασικού» ενιαίου λογισμικού ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ) 32

33 Συνεχίζεται 33

34 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ προ θεμελίων Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου (ΜΕΑ): - Αντικαθιστά μεν την Μελέτη Θερμομόνωσης, αλλά περιέχει-μελετά πολύ περισσότερα στοιχεία, που την καθιστούν ποιοτικά διαφορετική. - Επηρεάζει καταλυτικά (έως καθοριστικά) και την κατασκευή και τις εγκαταστάσεις του κτιρίου. - Μετατοπίζει το βάρος της δουλειάς των μηχανικών από τη «διεκπεραίωση άδειας» στην «εκπόνηση ουσιαστικής μελέτης» του κτιρίου (ως σύνολο). 34

35 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Συσχετίζει τις βασικές παραμέτρους που επηρεάζουν την ενεργειακή κατανάλωση: Κτίριο και Κέλυφος Εξοπλισμός και εγκ/σεις Ηλεκτρική ενέργεια Θερμική ενέργεια 35

36 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ: Ίδια με των Εν. Επ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ Αλλά: Να ικανοποιούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές ΚΕΝΑΚ + Η υπολογιζόμενη συνολική Ε π Ε π,κα (ή το εξεταζόμενο κτίριο να έχει ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά, κελύφους και εγκ/σεων, με το ΚΑ) 36

37 Μ.Ε.Α. ΚΤΙΡΙΩΝ Ελάχιστες προδιαγραφές 1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - Κατάλληλη χωροθέτηση και προσανατολισμός - Κατάλληλη διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου - Κατάλληλος σχεδιασμός και χωροθέτηση ανοιγμάτων - Χωροθέτηση λειτουργιών ανάλογα με χρήση / άνεση - Ενσωμάτωση τουλάχιστον ενός ΠΗΣ - Ηλιοπροστασία (ανοιγμάτων) / σκιάσεις - Ένταξη τεχνικών φυσικού αερισμού - Ένταξη τεχνικών φυσικού φωτισμού (Αδυναμία εφαρμογής πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς Υποβολή Τεχνικής Έκθεσης) 37

38 Μ.Ε.Α. ΚΤΙΡΙΩΝ Ελάχιστες προδιαγραφές 2. ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ - U δομικών στοιχείων U επιτρ (για καθένα)* (*εξαιρούνται δομικά στοιχεία ΠΗΣ, αλλά όχι τα άμεσου κέρδους) - U m κτιρίου U m,επιτρ (ανάλογα με το F/V) ΠΡΟΣΟΧΗ: Στον υπολογισμό του U m λαμβάνονται υπόψη και οι θερμογέφυρες, σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ , ενώ στις Εν.Επ. η επίδραση των θερμογεφυρών (μπορεί να) ενσωματώνεται στην τιμή του U κάθε δομικού στοιχείου, σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ

39 Μ.Ε.Α. ΚΤΙΡΙΩΝ Ελάχιστες προδιαγραφές 3. Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - Μηχανικός αερισμός (εισαγωγή νωπού αέρα)* με σύστημα ανάκτησης θερμότητας, τουλάχιστον κατά 50% (*όχι στις κατοικίες) - Όλα τα δίκτυα σωληνώσων θ ψ ζνχ (νερού, ψ. μέσου κλπ) θερμομονώνονται σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ (Ελάχιστο πάχος θερμομόνωσης (λ=0,04 W/mK) σε εξωτ. χώρους: 9 mm για θ ψ, 13 mm για ζνχ) - Όλα τα δίκτυα αεραγωγών θ ψ θερμομονώνονται: (Ελάχιστο πάχος θερμομόνωσης (λ=0,04 W/mK) σε εξωτ. χώρους: 40 mm, ενώ σε εσωτ. χώρους 30 mm) - Σύστημα αντιστάθμισης μερικού φορτίου στα δίκτυα σωληνώσων θ ψ 39

40 Μ.Ε.Α. ΚΤΙΡΙΩΝ Ελάχιστες προδιαγραφές 3. Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (συνέχεια) - Κυκλοφορητής με ρύθμιση στροφών (inverter), σταθερού Δp, στο δίκτυο ανακυκλοφορίας ζνχ* (*αν είναι εκτεταμένο) - Κάλυψη μέρους των αναγκών ζνχ από ηλιοθερμικά συστήματα*, κατά τουλάχιστον 60% ετήσια (*Δεν ισχύει όταν: Το κτίριο εξαιρείται ή το ζνχ παράγεται από συστήματα ΑΠΕ, ΣΗΘ, τηλεθέρμανση ή Α/Θ υψηλήςαπόδοσης) - Τα συστήματα φωτισμού να έχουν ελάχιστη απόδοση 55 lumen/w και να διαθέτουν αυτοματισμούς ελέγχου (*όχι στις κατοικίες) - Αυτονομία στα συστήματα θ ψ 40

41 Μ.Ε.Α. ΚΤΙΡΙΩΝ Ελάχιστες προδιαγραφές 3. Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (συνέχεια) - Θερμιδομέτρηση σε συστήματα θέρμανσης ή κεντρικά ζνχ, για κατανομή δαπανών - Θερμοστατικός έλεγχος θερμοκρασίας χώρου, ανά θερμική ζώνη - Συστήματα αντιστάθμισης αέργου ισχύος, ώστε ο συντ. ισχύος συνφ 0,95*. (*όχι στις κατοικίες) (Αδυναμία εφαρμογής πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς Υποβολή Τεχνικής Έκθεσης) 41

42 Μ.Ε.Α. ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κ.Α. 1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - Το Κ.Α. ορίζεται ξεχωριστά ανά χρήση (σε κτίριο μεικτής χρήσης) - Τα ΠΗΣ* που πιθανώς ενσωματώνονται στο εξεταζόμενο κτίριο, δεν λαμβάνονται υπόψη στους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης του Κ.Α. Σ αυτή την περίπτωση, γιαταστοιχείατωνπησστο Κ.Α. λαμβάνονται οι αντίστοιχοι U των συμβατικών δομικών στοιχείων (*εξαιρούνται όμως τα άμεσου κέρδους) 42

43 Μ.Ε.Α. ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κ.Α. 2. ΚΕΛΥΦΟΣ - Εξωτερικές επιφάνειες θερμομονωμένες έτσι ώστε να έχουν U ΚΑ = U επ και να προκύπτει U m,κα U m,επ * (*αν προκύπτει για το Κ.Α. U m,κα > U m,επ, τότε μειώνονται οι U ΚΑ των αδιαφανών δομικών στοιχείων του Κ.Α.) - Εξωτ. επιφάνειες έχουν απορροφητικότητα ηλιακής ακτινοβολίας: 0,4 γιατοίχουςκαιδώματακαι0,6 για επικλινείς στέγες. Όλες έχουν συντ. εκπομπής 0,8 - Τα ανοίγματα διαθέτουν σκίαστρα ώστε συντ. σκίασης θέρους να είναι: 0,70 για Ν και 0,75 γιαακαιδ.* (*τα εσωτερικά σκίαστρα δεν λαμβάνονται υπόψη) 43

44 Μ.Ε.Α. ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κ.Α. 2. ΚΕΛΥΦΟΣ (συνέχεια) - Συντελεστής διαπερατότητας υαλοπινάκων g = 0,76 - Μέσος συντελεστής σκίασης των αδιαφανών κάθετων επιφανειών του Κ.Α. ίσος με 0,90 (για θέρος & χειμώνα) - Αερισμός από χαραμάδες: 5,5 m 3 /h ανά m 2 κουφώματος Από καμινάδες, θυρίδες: όπως στο εξεταζόμενο κτίριο - Ανηγμένη θερμοχωρητικότητα (θερμική μάζα) του Κ.Α. ίση με 250 kj/k.m 2 θερμ. επιφ. (σχεδόν βαριά κατασκευή) 44

45 Μ.Ε.Α. ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κ.Α. 3. Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για κάθε εξετ. κτίριο ορίζεται ένα Κ.Α. (ανάλογα με τη χρήση του, το είδος, τη συγκρότηση και τον εξοπλισμό των Η/Μ εγκαταστάσεών του και ορισμένες ειδικές παραμέτρους και προσδιορίζονται στον ΚΕΝΑΚ τα τεχνικά χαρακτηριστικά για τις παρακάτω εγκ/σεις: 3.1. ΕΓΚ/ΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 3.2. ΕΓΚ/ΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 3.3. ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Θ-Ψ-Κ & ΔΙΚΤΥΑ 3.4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ 3.5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΝΧ 3.6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-μόνο για τριτογενή τομέα 3.7. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ 45

46 Μ.Ε.Α. ΚΤΙΡΙΩΝ - Περιεχόμενα Μελέτης 1. Γενικές πληροφορίες - Γενικά στοιχεία κτιρίου - Χωρισμός σε θερμικές ζώνες - Επιθυμητές εσωτ. συνθήκες ζωνών (ΤΟΤΕΕ: ) - Κλιματικά δεδομένα περιοχής (ΤΟΤΕΕ: ) - Πρότυπα και Κανονισμοί για τους υπολογισμούς - Σύντομη περιγραφή / τεκμηρίωση του γενικού σχεδιασμού (αρχιτεκτονικού και εγκ/σεων) - Αναφορά στο χρησιμοποιούμενο λογισμικό - Καθορισμός θερμογεφυρών 46

47 Μ.Ε.Α. ΚΤΙΡΙΩΝ - Περιεχόμενα Μελέτης 2. Σχεδιασμός κτιρίου Όλα τα απαιτούμενα ώστε να τεκμηριώνεται η τήρηση των ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, όπως π.χ.: - Τεκμηρίωση χωροθέτησης και προσανατολισμού, με διαγράμματα ηλιασμού - Περιγραφή / υπολογισμός για τα ΠΗΣ - Περιγραφή συστημάτων ηλιοπροστασίας και υπολογισμοί ποσοστού σκίασης (στις και 21-6) - Κατασκευαστικές λεπτομέρειες θερμομονωμένων στοιχείων, ΠΗΣ και ηλιοπροστατευτικών 47

48 Μ.Ε.Α. ΚΤΙΡΙΩΝ - Περιεχόμενα Μελέτης 3. Κέλυφος κτιρίου - Γενικά θερμικά χαρακτηριστικά υλικών κελύφους - Έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας αδιαφανών δομικών στοιχείων (εξωτερικών και διαχωριστικών μεταξύ θ.χ. και μ.θ.χ. ιδιαίτερος τρόπος υπολογισμού για τοίχους και δάπεδα επί εδάφους) - Έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας διαφανών δομικών στοιχείων (λαμβάνονται υπόψη υαλοπίνακας πλαίσιο θερμογέφυρες) - Έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας κτιρίου (U m ) 48

49 Μ.Ε.Α. ΚΤΙΡΙΩΝ - Περιεχόμενα Μελέτης 4. Η/Μ εγκαταστάσεις Δίδονται τα παρακάτω ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, από τα οποία πρέπει να τεκμηριώνεται η τήρηση των ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - Εγκ/σης κεντρικής θέρμανσης ΠΡΟΣΟΧΗ: Έλεγχος για τυχόν υπερδιαστασιολόγηση, διότι «τιμωρείται» = μειώνει τον βαθμό απόδοσης της εγκατάστασης - Εγκ/σης ψύξης-κλιματισμού, ΚΚΜ, μηχανικού αερισμού - Εγκ/σης ζνχ - Ηλιοθερμικών συστημάτων - Τεχνητού φωτισμού - Αυτοματισμών ή και BEMS - Λοιπών συστημάτων (ΑΠΕ, ΣΗΘ, γεωθερμικές Α/Θ κ.α.) 49

50 Μ.Ε.Α. ΚΤΙΡΙΩΝ - Περιεχόμενα Μελέτης 5.Αποτελέσματα υπολογισμών Με την εισαγωγή των προηγούμενων στοιχείων / μεγεθών στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ προκύπτουν: -Θερμική και ψυκτική ενεργειακή απαίτηση (kwh/m 2 ), ανά μήνα και ανά χρήση (συνυπολογίζονται ηλιακά και εσωτερικά θερμικά κέρδη) -Ετήσια τελική ενεργειακή κατανάλωση (kwh/m 2 ), ανά χρήση και θερμική ζώνη και ανά μορφή ενέργειας (ηλεκτρισμός, πετρέλαιο κλπ) -Ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας(kwh/m 2 ), ανά χρήση και αντίστοιχες εκπομπές CO 2 50

51 Σας ευχαριστώ! 51

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤIΡΙΩΝ - TEE KENAK

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤIΡΙΩΝ - TEE KENAK ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ «ΚΤΙΡΙΟ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ.» ΛΑΡΙΣΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤIΡΙΩΝ - TEE KENAK ΠΟΠΗ ΔΡΟΥΤΣΑ M.Sc. Φυσικός Περιβάλλοντος, Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc.

Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Π.Σ.Δ.Μ.Η., Οκτώβριος 2011 Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Λογισμικό ΤΕΕ - ΚΕΝΑΚ Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Πού χρησιμοποιείται ; ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Στ. Ψωμόπουλος

Κωνσταντίνος Στ. Ψωμόπουλος Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων Κωνσταντίνος Στ. Ψωμόπουλος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ/κος Η/Υ Επικ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά Νόμος 3661/2008 Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΕΝΑΚ Νομοθετικό Πλαίσιο Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίου Κτίριο Αναφοράς Τεχνικές Οδηγίες Μεθοδολογία Υπολογισμού

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΕΝΑΚ Νομοθετικό Πλαίσιο Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίου Κτίριο Αναφοράς Τεχνικές Οδηγίες Μεθοδολογία Υπολογισμού ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΕΝΑΚ Νομοθετικό Πλαίσιο Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίου Κτίριο Αναφοράς Τεχνικές Οδηγίες Μεθοδολογία Υπολογισμού Κ.Α. ΜΠΑΛΑΡΑΣ, Ph.D. Δρ. Μηχ/γος Μηχ/κος, Διευθυντής Ερευνών ΙΕΠΒΑ costas@meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίων

μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίων μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτηρίων Λάσκος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός, Α.Π.Θ. Δημήτρης Μαντάς, Μηχανολόγος Μηχανικός, Ε.Μ.Π.,., MSc Νόμος 3661/2008 : Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ TEE - KENAK

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ TEE - KENAK ΗΜΕΡΙΔΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ», ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ TEE - KENAK ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΑ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Απριλίου 2012 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc. Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων Τμήμα Κτιρίων ΚΑΠΕ Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ T.O.Τ.Ε.Ε : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ T.O.Τ.Ε.Ε : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ T.O.Τ.Ε.Ε. 20701-4 : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗ Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΑ. Άρθρο 1 Σκοπός

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΑ. Άρθρο 1 Σκοπός Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΑ Άρθρο 1 Σκοπός 1. Η απόφαση αυτή διαμορφώνει το πλαίσιο αρχών και καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

«Εξοικονόµηση Ενέργειας σε Υφιστάµενα Κτίρια»

«Εξοικονόµηση Ενέργειας σε Υφιστάµενα Κτίρια» ΗΜΕΡΙ Α: Φωτοβολταϊκά συστήµατα για Οικιστικά Σύνολα «Εξοικονόµηση Ενέργειας σε Υφιστάµενα Κτίρια» Μιχ. Κτενιαδάκης Μηχ/γος - Ηλ/γος Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης, Τµήµα Μηχανολογίας Σταυρωµένος 71500, Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Κατερίνα Τσικαλουδάκη Δρ πολιτικός μηχανικός, επίκουρη καθηγήτρια Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Ενεργειακό ισοζύγιο s

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Μιχ. Κτενιαδάκης Μηχ/γος - Ηλ/γος Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης, Τµήµα Μηχανολογίας Σταυρωµένος 71500, Ηράκλειο Ε-mail: mkten@stef.teiher.gr 1 Βασικές προϋποθέσεις ΠΡΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. πρωτ.: Δ6/Β/οικ. 5825 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. πρωτ.: Δ6/Β/οικ. 5825 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

7. Κανονισμός Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

7. Κανονισμός Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 7. Κανονισμός Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ιστορικό κτιρίου Είναι ιδιοκτησία του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας Η

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ - ΚΕΝΑΚ. Ενότητα 6 η. Δημήτρης Ταμπάκης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου ΣΗΕ

ΤΕΕ - ΚΕΝΑΚ. Ενότητα 6 η. Δημήτρης Ταμπάκης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου ΣΗΕ Ενότητα 6 η Εργαλεία λογισμικού ΤΕΕ - ΚΕΝΑΚ Δημήτρης Ταμπάκης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου ΣΗΕ Περίγραμμα Ενότητας Σύντομη περιγραφή TEE - KENAK Περιγραφή αριθμητικών

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Ελλάδα Κατερίνα Τσικαλουδάκη ρ πολιτικός µηχανικός, λέκτορας Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ) σε νεόδμητο ιδιωτικό κτίριο στην Ιεράπετρα Κρήτης, με βάση τον ΚΕΝΑΚ και με την χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας. Επιτροπή Συντονισμού για την Επικαιροποίηση της Εθνικής Νομοθεσίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων

Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας. Επιτροπή Συντονισμού για την Επικαιροποίηση της Εθνικής Νομοθεσίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων Αναθεώρηση του Υφιστάμενου Πλαισίου για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (Developments of the Hellenic Regulation on the Energy Performance of Buildings) ΠΟΠΗ ΔΡΟΥΤΣΑ pdroutsa@noa.gr Φυσικός Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε

αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε. 20701-1 3 η Τεχνική Ημερίδα Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2017 Χριστοδουλίδης Μιχάλης Μέλος ΔΣ ΠΣΥΠΕΝΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου Η εξέλιξη της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια πως ξεκίνησε... Η ανθρώπινη κατοικία ήταν πάντα απόλυτα προσαρμοσμένη στις τοπικές κλιματικές συνθήκες (προστασία & θερμική άνεση - παραδοσιακή αρχιτεκτονική)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου 1 1. Γενικά Στοιχεία Χρήση κτιρίου Μικτή χρήση Έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας: Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής: Κατοικίες Γραφεία Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 1 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Το παράδειγμα του κτιρίου διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1 Ημερίδα ΣΜΗΒΕ Επεμβάσεις εξοικονομήσης ενέργειας σε κτίρια κατοικιών Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23905 12 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2367 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ.178581 Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & Φ/Β Επιβλέπων Καθηγητής: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ)

Αναθεώρηση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) Τελευταίες εξελίξεις στον τομέα Εξοικονόμησης Ενέργειας Δευτέρα 10 & 11 Ιουλίου 2017, Αθήνα Αναθεώρηση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) Απόστολος Ευθυμιάδης Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχ., Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Κανονισμός Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική Κανονισμός Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Καθ. Ιωάννης Ψαρράς, Επ. Καθ. Χάρης Δούκας Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Γρ. 0.2.7.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ενεργειακοί έλεγχοι κα επιθεωρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ενεργειακοί έλεγχοι κα επιθεωρήσεις 2 1.1 Ενεργειακός έλεγχος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ενεργειακοί έλεγχοι κα επιθεωρήσεις Ενεργειακός έλεγχος είναι η µελέτη για να προσδιοριστεί το κόστος κάθε τύπου ενεργειακής δαπάνης σε ένα κτίριο, χώρο ή οργανισµό

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες )

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 15. 30 16. 00 16. 00 17. 00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ Π 100, για ενεργειακούς επιθεωρητές, ΟΛΟΙ 30 30 30 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΛΟΙ 60 60 60 ΠΗΓΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17. 00 17. 45 ΚΟΙΝ. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΙΡΙΑΙΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΙΡΙΑΙΑ ΤΕΧΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΡΟΣΥΝΕ ΡΙΑΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ» ΚΕΡΚΥΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τοµέα

Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τοµέα Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τοµέα Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµικών τίθεται σε ισχύ ο Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Κατερίνα Τσικαλουδάκη*, Θεόδωρος Θεοδοσίου *Δρ πολ. μηχ., επίκουρη καθηγήτρια, katgt@civil.auth.gr Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2011 Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 119

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΚ4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα εργασίας θεματικής ενότητας ΔΚ4: Αραβαντινός

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ενημέρωση για Τ.Α.Π. και για Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Θέμα: Ενημέρωση για Τ.Α.Π. και για Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 27-7-2017 Αριθμ.πρωτ.864 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής Γενικά Υφιστάμενα Κτίρια Ανομοιομορφία στις Καταναλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια: Τεχνικές παρεμβάσεις και πράσινα επαγγέλματα στην πράξη Χαρίσιος Αχίλλας Βιώσιμη Ανάπτυξη

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια: Τεχνικές παρεμβάσεις και πράσινα επαγγέλματα στην πράξη Χαρίσιος Αχίλλας Βιώσιμη Ανάπτυξη Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια: Τεχνικές παρεμβάσεις και πράσινα επαγγέλματα στην πράξη Χαρίσιος Αχίλλας Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός Βιώσιμη Ανάπτυξη 1 Βιώσιμη Ανάπτυξη βιωσιμότητα: η πιθανότητα, η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικός Περιβάλλοντος Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας EinB th International Conference ENERGY in BUILDINGS 2017

Φυσικός Περιβάλλοντος Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας EinB th International Conference ENERGY in BUILDINGS 2017 Αναθεώρηση του Υφιστάμενου Πλαισίου για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (Developments of the Hellenic Regulation on the Energy Performance of Buildings) ΠΟΠΗ ΔΡΟΥΤΣΑ pdroutsa@noa.gr Φυσικός Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Επικεφαλής στο Τμήμα Κατασκευών Data Centers της Cosmote & Ενεργειακός επιθεωρητής

Επικεφαλής στο Τμήμα Κατασκευών Data Centers της Cosmote & Ενεργειακός επιθεωρητής ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΔΙΠΛΩΜ. ΜΗΧ/ΓΟΣ & ΑΕΡ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Σ.Π.Π. ΤΟΤΕΕ 20701-1 (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12. Κατάλογος Ενδεικτικών Συστάσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12. Κατάλογος Ενδεικτικών Συστάσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 Κατάλογος Ενδεικτικών Συστάσεων 1 Περιγράφονται ενδεικτικές συστάσεις επεμβάσεων που μπορούν να εφαρμοστούν στο κτιριακό κέλυφος και στις Η/Μ εγκαταστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ψύξη με τη νέα ΤΟΤΕΕ

Ψύξη με τη νέα ΤΟΤΕΕ Ψύξη με τη νέα ΤΟΤΕΕ 20701-1 4 η Τεχνική Ημερίδα Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2017 Γιαννακανδρόπουλος Χρήστος Μέλος ΔΣ ΠΣΥΠΕΝΕΠ Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙΕΛΕΓΧΟΙΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ. Kαθηγήτρια ρ. Αθηνά Στέγγου-Σαγιά

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙΕΛΕΓΧΟΙΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ. Kαθηγήτρια ρ. Αθηνά Στέγγου-Σαγιά ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙΕΛΕΓΧΟΙΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Kαθηγήτρια ρ. Αθηνά Στέγγου-Σαγιά Ενεργειακός έλεγχος [1] Ενεργειακός έλεγχος είναι η µελέτη για να προσδιοριστεί το κόστος κάθε τύπου ενεργειακής δαπάνης σε ένα κτίριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Παρουσιάζονται βασικές παράμετροι γύρω από: ΤΟ ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ & ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΑ ΕΙΔΗ ΣΚΙΑΣΗΣ & ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Όπως είναι γνωστό, ο ηλεκτρισµός παρέχεται στον καταναλωτή-χρήστη ως τελική ενέργεια, η οποία στη συνέχεια µετατρέπεται σε ωφέλιµη ενέργεια, µε πληθώρα χρήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Παρουσίαση ASHRAE, 09.04.2013 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθύνων Σύμβουλος Θερμογκάζ Α.Ε. Μελέτη θερμικών απωλειών 1 kw 3 kw 3 kw θερμαντικά σώματα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Εσπερίδα «Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια» Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Χρήστος Κώνστας Μηχανολόγος Μηχανικός Μετρολόγος TU Ilmenau Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε

αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε. 20701-1 3 η Τεχνική Ημερίδα Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2017 Κωνσταντίνος Λάσκος, πιστοποιημένος Ενεργειακός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης

Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης Δρ. Απόστολος Κ. Μιχόπουλος Ομάδα Ενεργειακής & Περιβαλλοντικής Οικονομίας & Πολιτικής (3ΕΡ) Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2011 Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση ΚΕΝΑΚ 2017 και Τ.Ο.T.Ε.Ε /2017 Ανασκόπηση των αλλαγών

Αναθεώρηση ΚΕΝΑΚ 2017 και Τ.Ο.T.Ε.Ε /2017 Ανασκόπηση των αλλαγών Παντελίδης Γιώργος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ MSc, EUREM gpant@zeb.gr www.zeb.gr Αναθεώρηση ΚΕΝΑΚ 2017 και Τ.Ο.T.Ε.Ε. 20701-1/2017 Ανασκόπηση των αλλαγών Νομοθεσία ΚΕΝΑΚ 2017 Κέλυφος Η/Μ Συστήματα Θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Β. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΘK4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πολυώροφη οικοδομή με έξι ορόφους με χρήση κατοικίας, καταστήματα στο ισόγειο και υπόγεια με χώρους στάθμευσης και αποθήκες.

Πολυώροφη οικοδομή με έξι ορόφους με χρήση κατοικίας, καταστήματα στο ισόγειο και υπόγεια με χώρους στάθμευσης και αποθήκες. Πολυώροφη οικοδομή με έξι ορόφους με χρήση κατοικίας, καταστήματα στο ισόγειο και υπόγεια με χώρους στάθμευσης και αποθήκες. Περιοχή Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Κωνσταντίνος Στ. Ψωμόπουλος Δρ. Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΕΝΑΚ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΗΜΕΡΙ Α «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ» ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΕΝΑΚ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΗΜΕΡΙ Α «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ» ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΗΜΕΡΙ Α «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ» ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΕΝΑΚ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΙΩΛΗΣ, M.Sc. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Καθηγητής εφαρμογών, stsiolis@teipir.gr ΤΕΙ Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ. Γ. ΔΡΟΥΤΣΑ, M.Sc. Φυσικός Περιβάλλοντος, ΕιδικόςΤεχνικόςΕπιστήμονας pdroutsa@meteo.noa.gr Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΟΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΕ2 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα εργασίας θεματικής ενότητας ΔΕ2:

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9 3. Ας περιγράψουμε σχηματικά τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι καινοτόμοι σχεδιασμοί κτηρίων λόγω των απαιτήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και ευαισθησία του χώρου και του περιβάλλοντος ; 1. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Πολυώροφου Κτιρίου με Οικονομοτεχνικά Κριτήρια Πτυχιακή Εργασία Παπαευαγγέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ TEE-KENAK

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ TEE-KENAK ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Έξυπνες λύσεις και πρακτικές οδηγίες για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα συστήματα θέρμανσης, ψύξης και παραγωγής ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ημερίδα REQUEST2ACTION, 26 Φεβρουαρίου 215 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Γραμματεύς Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας Απαιτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΤΕΕ :

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΤΕΕ : ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΤΕΕ 20701-1: ΑΝΑΛΥΤΙΚΕς ΕΘΝΙΚΕς ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕς ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗς ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗς ΑΠΟΔΟΣΗς ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗς ΑΠΟΔΟΣΗς Δημήτρης Σαραφιανός Διπλ.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Οδηγός Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίων * Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) και των ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης, Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακό Συγκρότημα

Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακό Συγκρότημα ΔΠΜΣ: «Παραγωγή και Διαχείριση» Διαχείριση και Διοίκηση Έργων Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακό Συγκρότημα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE. «European ERP 2018 Directive & Revised TOTEE KENAK 2017»

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE. «European ERP 2018 Directive & Revised TOTEE KENAK 2017» ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE «Eurpean ERP 2018 Directive & Revised TOTEE KENAK 2017» Αναθεώρηση ΚΕΝΑΚ 2017 και Τ.Ο.T.Ε.Ε. 20701-1/2017 Ανασκόπηση των αλλαγών Παντελίδης Γιώργος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ MSc,

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία. Ενεργειακοί Επιθεωρητές, Έντυπα Επιθεωρήσεων και. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίου ΠΕΑ (ΤΟΤΕΕ /2010)

Νομοθεσία. Ενεργειακοί Επιθεωρητές, Έντυπα Επιθεωρήσεων και. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίου ΠΕΑ (ΤΟΤΕΕ /2010) Νομοθεσία Ενεργειακοί Επιθεωρητές, Έντυπα Επιθεωρήσεων και Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίου ΠΕΑ (ΤΟΤΕΕ 20701-4/2010) Ο κτηριακός τομέας αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 40% της τελικής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Υπολογισμός Ενεργειακών Καταναλώσεων

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Υπολογισμός Ενεργειακών Καταναλώσεων ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Υπολογισμός Ενεργειακών Καταναλώσεων Εργοδότης Έργο Θέση : : : : ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΥΟ ΙΣΟΓΕΙΩΝ : ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ : : : Ημερομηνία : Μελετητές : : : Παρατηρήσεις : : 0 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Β. Θεσμικό Πλαίσιο Η εκτέλεση των ενεργειακών επιθεωρήσεων να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο:

Β. Θεσμικό Πλαίσιο Η εκτέλεση των ενεργειακών επιθεωρήσεων να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο: ΘΕΜΑ : Εκπόνηση Ενεργειακής Μελέτης Κτιρίων Γ. Ν. Πατρών πλην Πολυώροφου Τμήματος Κεντρικού Κτιρίου Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην υλοποίηση εργασιών έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΠΕΑ στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων

Ο ρόλος των ΠΕΑ στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων Ο ρόλος των ΠΕΑ στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων ΠΕΤΡΟΛΙΑΓΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Δρ Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου Ελλάδος IOYNIOΣ 2016 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Ημερίδα «Αειφόρος δόμηση και δομικά υλικά» Θεσσαλονίκη, 07.05.14 Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ. agis@eng.auth.gr Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ενεργειακής Επιθεώρησης

Οδηγός Ενεργειακής Επιθεώρησης 1 2 3 4 5 6 7 8 Σειρά Πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού 9 10 11 Οδηγός Ενεργειακής Επιθεώρησης 12 13 - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή και τη συντήρηση έργων Α.Π.Ε. με έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΟΥΣΤΑΦΑΟΓΛΟΥ ΤΖΟΣΚΟΥΝ, ΑΜΠΤΟΥΛ ΑΜΠΤΟΥΛΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΜΗΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΑΝΙΑ 30/09/2016 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εφαρμογή του Κ. Εν. Α. Κ. Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίων (Μ.Ε.Α.) Ενεργειακή Επιθεώρηση Πιστοποιητικό Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (Κ.Εν.Α.Κ.) Σπουδαστής Επιβλέπων Καθηγητής ΠΙΠΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΤΕΝΙΑΔΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και τηλεθερμάνσεις βιομάζας σε δημόσια κτίρια - το παράδειγμα του Λεχόβου

Εξοικονόμηση ενέργειας και τηλεθερμάνσεις βιομάζας σε δημόσια κτίρια - το παράδειγμα του Λεχόβου ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Διαθεσιμότητα & ποιότητα της βιομάζας για χρήση θέρμανσης στην ευρύτερη περιοχή. Εξοικονόμηση ενέργειας και τηλεθερμάνσεις βιομάζας σε δημόσια κτίρια - το παράδειγμα του Λεχόβου Ντώνας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Δρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Με βάση την εφαρμογή της οδηγίας του Νόμου 3661/2008

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Γραμματεύς Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας

Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Γραμματεύς Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης με Λέβητες και Αντλίες Θερμότητας Ημερίδα ΠΣΔΜ-Η, 2 Δεκεμβρίου 2013 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Γραμματεύς Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων Building Energy Management Tool (BEMAT)

Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων Building Energy Management Tool (BEMAT) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική Λογισμικό Υποστήριξης Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΓΙΟΛΤΑΣ ΤΖΟΥΝΕΙΤ, ΟΣΜΑΝ ΟΓΛΟΥ ΖΕΒΑΙΔΗΝ Επιβλέπων Καθηγητής: ΜΗΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΑΛΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε

αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε αναθεώρηση Κ.Εν.Α.Κ. και Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε. 20701-1 5 η Τεχνική Ημερίδα Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2018-ΤΕΕ ΤΚΜ Χριστοδουλίδης Μιχάλης Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια εφαρµογής του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, η Green Evolution ανέπτυξε µία σειρά από εξειδικευµένες υπηρεσίες που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Χρήσιμες Πληροφορίες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Χρήσιμες Πληροφορίες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Χρήσιμες Πληροφορίες Σε ισχύ βρίσκεται από το Μάρτιο του 2012, με ανανεωμένους ευνοϊκούς για τους ενδιαφερόμενους όρους, το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης. Ενεργειακή Μελέτη Μονοκατοικίας

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης. Ενεργειακή Μελέτη Μονοκατοικίας Μελέτη ενεργειακής απόδοσης Έργο: Διεύθυνση: Μελετητής: Ενεργειακή Μελέτη Μονοκατοικίας Φίλυρο Θεσσαλονίκης Νικόλαος Σπένδας Οκτώβριος 2011 1 Περιεχόμενα: 1. Μελέτη ενεργειακής απόδοσης... σελ.3 2. Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΕΖΑΔΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Όπως είναι σε όλους μας γνωστό από 9 Ιανουαρίου 2011 σε κάθε συμβολαιογραφική πράξη αγοροπωλησίας αλλά και σε μισθώσεις ενιαίων κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ BUILDINGCERT Π.ΣΥ.Π.ΕΝ.ΕΠ. Τ.Ε.Ε. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΤΑΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ BUILDINGCERT Π.ΣΥ.Π.ΕΝ.ΕΠ. Τ.Ε.Ε. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΤΑΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ.Εν.Α.Κ. 2017 ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ BUILDINGCERT Π.ΣΥ.Π.ΕΝ.ΕΠ. Τ.Ε.Ε. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017- ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΤΑΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ.Εν.Α.Κ. 2017 - ΑΛΛΑΓΕΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της θερμομονωτικής προστασίας στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Ο ρόλος της θερμομονωτικής προστασίας στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Ο ρόλος της θερμομονωτικής προστασίας στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Κατερίνα Τσικαλουδάκη Δρ πολιτικός μηχανικός, επίκουρη καθηγήτρια Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Καταστήματα) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα