Διδακτικοί στόχοι εγχειριδίων Γλώσσας Δηµοτικού (2006)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διδακτικοί στόχοι εγχειριδίων Γλώσσας Δηµοτικού (2006)"

Transcript

1 Διδακτικοί στόχοι εγχειριδίων Γλώσσας Δηµοτικού (2006) επεξεργασία: Ά. Ιορδανίδου Ενότητα Γνωριµία µε τους ήρωες Α τάξη Κειµενικοί στόχοι Λεξικογραµµατικοί στόχοι Προφορικός λόγος: διαχείριση πληροφορίας Αναγνώριση από κάθε παιδί του ονόµατός του καθώς και των συµµαθητών του Γραφή προσωπικού ονόµατος Επισήµανση άρθρων ο, η Πού είναι ο Άρης; Η παρέα Αφήγηση κειµένου Αναγνώριση επιγραφών Διάλογος Επινόηση και γραφή απλών ιστοριών Πρώτη επαφή µε πεζό και έµµετρο λόγο, αίνιγµα Επισήµανση συγγραφέα και τίτλου βιβλίου Πρώτη επαφή µε τα γλωσσικά τεµάχια του γραπτού λόγου και τη σύνθεσή τους Γραφή, αναγνώριση και ενσυνείδητη επεξεργασία των φθόγγων-γραµµάτων Αα, Ττ, Ππ, Εε, Σσς, Κκ, Οο, Νν, Ρρ, Ιι Επισήµανση ορθογραφίας ουδετέρων σε -ι Επισήµανση και χρήση τόνου Επισήµανση τελείας Επισήµανση κεφαλαίου στην αρχή των ονοµάτων και µετά από τελεία Επισήµανση σχέσης Υ-Ρ-Α Μια παράσταση στην πλατεία Επαφή µε µορφές γραπτής επικοινωνίας: αφίσα, συνταγές Εισαγωγή στη γλωσσική δοµή του διαλόγου (παράσταση Καραγκιόζη) Γραφή, αναγνώριση και ενσυνείδητη επεξεργασία των φθόγγων-γραµµάτων Αα, Ττ, Θθ, Μµ, Ηη, Γγ, Λλ, Χχ, Ζζ, Υυ Επισήµανση ορθογραφίας των άρθρων ο, η, το Επισήµανση ενικού και πληθυντικού Επισήµανση αποστρόφου Επισήµανση ερωτηµατικού Πρώτη επαφή µε τις οικογένειες λέξεων Το σύννεφο έφερε βροχή Ανάπτυξη επιχειρηµατολογίας Επαφή µε κειµενικά είδη: ευχετήριες κάρτες, οδηγίες κατασκευής Γραφή, αναγνώριση και ενσυνείδητη επεξεργασία των φθόγγων-γραµµάτων Ου ου, Ββ, Ωω, Δδ, Φφ, Ξξ, Ψψ Επισήµανση πρωτοπρόσωπης κατάληξης ενεργητικού ρήµατος στον ενικό αριθµό Επισήµανση κατάληξης ενικού αριθµού ουδετέρων σε -ο Επισήµανση έννοιας

2 Σκανταλιές Το χαµένο κλειδί Καράβια Άνοιξη Ανάπτυξη επιχειρηµατολογίας Παραγωγή προφορικών και γραπτών κειµένων βάσει εικόνων Έκφραση επιθυµιών Διατύπωση ευχών Εξοικείωση µε το κειµενικό είδος της αγγελίας Εξοικείωση µε τη χρήση και τα στοιχεία της αστυνοµικής ταυτότητας Εξοικείωση µε κειµενικά είδη: επιστολή, χάρτης, ορισµός, οδηγίες, αφήγηση Εξοικείωση µε τη χρήση λεξικού Παραγωγή γραπτών κειµένων βάσει εικόνων Περιγραφή Αναδιήγηση Εξοικείωση µε κειµενικά είδη: χάρτης, συνταγή, ηµερολόγιο, κανόνες παιχνιδιού, πληροφοριακό κείµενο Εκµάθηση στοιχείων προσωπικής διεύθυνσης Χρήση παιδικής εγκυκλοπαίδειας ενεργητικού ρήµατος Επισήµανση αλφαβητικής σειράς Θεµατικό λεξιλόγιο: καιρικά φαινόµενα Γραφή, αναγνώριση και ενσυνείδητη επεξεργασία των δίψηφων ει, αι, οι, µπ, ντ Επισήµανση της ορθογραφίας (ενικός-πληθυντικός) των αρσενικών σε -ος και θηλυκών σε -α Εξοικείωση µε την έννοια του ενεργητικού ρήµατος Αναγνώριση και γραφή του ρήµατος είµαι Επισήµανση της ορθογραφίας των ρηµατικών καταλήξεων -ει και -µαι Γραφή, αναγνώριση και ενσυνείδητη επεξεργασία των τσ, γγ-γκ, τζ, ντζ, αυ, αβ, αφ, ευ, εβ, εφ Επισήµανση σύνθετων λέξεων Διάκριση και τονισµός: πώςπως, πού-που Υπενθύµιση χρήσης τελείας και ερωτηµατικού Διάκριση άρθρου η από το διαζευκτικό ή Επισήµανση άτονων λέξεων Χρήση διαλυτικών και αποστρόφου και σχηµατισµός πληθυντικού ουδετέρων σε -ι Επισήµανση ορθογραφίας των ενεργητικών ρηµάτων στο α πληθυντικό Προτασιακή δοµή Υ-Ρ Αντίθετα Θεµατικό λεξιλόγιο: πλοία Ορθογραφική εξάσκηση στα θηλυκά σε -α και -η, στα ουδέτερα σε -ο και -ι και στα αρσενικά σε -ος και -ης Σχηµατισµός πληθυντικού Διάκριση ορθογραφίας άρθρων της, τις και τον, των Εξάσκηση στη χρήση διπλών τόνων Υπόδειξη συλλαβισµού µέσα σε κείµενο Επισήµανση έννοιας

3 Ο κόσµος των βιβλίων Το κοχύλι Εξοικείωση µε κειµενικά είδη: ανακοίνωση, πρόσκληση Τοποθέτηση και διήγηση γεγονότων µε χρονολογική σειρά Εξοικείωση µε κειµενικά είδη: πίνακας δροµολογίων, πληροφοριακά κείµενα παραγράφου Εξάσκηση στη χρήση ερωτηµατικών ποιος, ποια, ποιο Προτασιακή δοµή Υ-Ρ και Ρ-Υ Αλφαβητική σειρά Ορθογραφική εξάσκηση στον ενεστώτα του είµαι Εξάσκηση στην ορθογραφία των καταλήξεων του ενεστώτα στην ενεργητική φωνή της α συζυγίας Ορθογραφική εξάσκηση στις ρηµατικές καταλήξεις -ίζω, -εύω Διαισθητική χρήση προσωπικών αντωνυµιών ως υποκειµένων Χρήση αορίστου Εξοικείωση µε υποκοριστικά Εξοικείωση µε την ορθογραφία των καταλήξεων αορίστου -ισα, -ησα Εξάσκηση στην ορθογραφία ανώµαλων συχνόχρηστων ρηµάτων στον αόριστο Εξάσκηση στη χρήση του παρατατικού ενικού αριθµού του παρατατικού του είµαι Εξάσκηση στη χρήση του συνοπτικού (στιγµιαίου) µέλλοντα Ορθογραφική εξάσκηση στις ρηµατικές καταλήξεις -αίνω, - ώνω Επαύξηση πρότασης Αντίθετα επίθετα Επισήµανση οικογένειας λέξεων Αλφαβητική σειρά Ορθογραφική εξάσκηση στις ρηµατικές καταλήξεις -µαι, -σαι, -ται, -νται των παθητικών ρηµάτων Παρατακτική σύνδεση όρων Εξοικείωση µε τη χρήση κόµµατος Εξάσκηση στην αντικατάσταση ουσιαστικών από προσωπικές αντωνυµίες γ προσώπου Αλφαβητική σειρά

4 Β τάξη Στο δρόµο για το σχολείο Ενότητα Κειµενικοί στόχοι Λεξικογραµµατικοί στόχοι Γραπτά µηνύµατα του περιβάλλοντος Προφορικός λόγος: Απαντητική ετοιµότητα Αναδιήγηση Συζήτηση Διατύπωση γνώµης Κατάτµηση λέξεων σε συλλαβές Θεµατικό λεξιλόγιο: µέσα συγκοινωνίας «Με το σεις και µε το σας» Στον κόσµο των κόµικς Ετοιµασίες για το ταξίδι Διαλογικά κείµενα Προφορικός διάλογος (εντός περίστασης επικοινωνίας) Πληθυντικός ευγενείας Κόµικς Προφορική διατύπωση γνώµης Προφορική συζήτηση Γραπτός λόγος: Μετατροπή κειµένου κόµικς σε συνεχές κείµενο Μετατροπή συνεχούς κειµένου σε διάλογο Οργάνωση ιστορίας (αρχή, µέση, τέλος) Κατάλογοι Προφορική διατύπωση γνώµης Γραπτός λόγος: κατάλογος Λέξεις µονοσύλλαβες, δισύλλαβες, τρισύλλαβες και πολυσύλλαβες Ο τόνος: λέξεις οξύτονες, παροξύτονες και προπαροξύτονες Τονικά παρώνυµα επίπεδα ύφους Βασικές ορθογραφικές συµβάσεις (δίψηφα φωνήεντα και σύµφωνα) Σ, σ και ς Τελικά σύµφωνα Άτονες λέξεις προέλευση λέξεων, δάνειες λέξεις Διπλά σύµφωνα αλφαβήτιση Ταξινόµηση λέξεων µε βάση σηµασιολογικά κριτήρια Πάµε για ψώνια; Είµαστε έτοιµοι; Ετικέτες προϊόντων Προφορική διατύπωση γνώµης Γραπτός λόγος: ετικέτα Μηνύµατα Σηµειώµατα Προφορική διατύπωση υποθέσεων για την κατανόηση ελλειπτικών µηνυµάτων Προφορικό µήνυµα Συνδυασµοί φωνηέντων Συλλαβισµός οι µέρες της εβδοµάδας και οι µήνες Διαλυτικά, ενωτικό, απόστροφος Δίφθογγοι επανάληψη αλφαβήτισης

5 Γραπτός λόγος: σηµείωµα. Πώς λέµε ΟΧΙ; Το ταξίδι στη Χωχαρούπα «Που λες, είδα» ΠΡΟΣΟΧΗ! Τι λέει εκεί; Τι βιβλίο είναι αυτό; Ποπό! Κόσµος που περνά! Παραµύθι Προφορική αφήγηση Κατανόηση παραµυθιού Προφορική παραγωγή παραµυθιού Γραπτός λόγος: παραµύθι Συλλογικό παραµύθι Γλωσσοδέτες Αινίγµατα Ποίηµα Εξάσκηση στην προφορά µε χρήση γλωσσοδετών Απαγγελία ποιήµατος Γραπτός λόγος: γλωσσοδέτες Αινίγµατα Ποίηµα Περιγραφή Προφορική αναγνώριση αντικειµένων Γραπτή περιγραφή αντικειµένου Πινακίδες Ανακοινώσεις Αφίσες Προφορική διατύπωση γνώµης Προφορική συζήτηση Γραπτός λόγος: Ανακοινώσεις Αφίσα Λεξικό Προφορική και γραπτή διατύπωση ορισµού Περιγραφή προσώπου Προφορική περιγραφή και Άρνηση, ερώτηση Σηµεία στίξης Διπλός τόνος Συµφωνικά συµπλέγµατα 1 Το ρήµα είµαι Επίθετο Κλίση αρσενικών Συµφωνικά συµπλέγµατα 2 Παραθετικά των επιθέτων 1 Διάκριση: των τον Συνώνυµες λέξεις Ποιοτικά επίθετα Παροµοίωση Αντίθετα Οριστικό άρθρο Κλίση αρσενικών Όµοια σύµφωνα (κκ, λλ, µµ, νν, ππ, ρρ, σσ, ττ) Προφορά του -ια Συνώνυµες λέξεις Κλίση αρσενικών Κύρια ονόµατα και κοινά Διάκριση ορισµού / παραδειγµάτων Ορολογία λεξικού Στρατηγικές εντοπισµού και ληµµατοποίησης Υποκείµενο-Κατηγόρηµα Απλές προτάσεις Κλίση θηλυκών

6 αναγνώριση προσώπου Γραπτή περιγραφή προσώπου Συλλαβισµός Συµφωνικά συµπλέγµατα 3 Μες στο Μουσείο Με προσκαλούν και προσκαλώ Αλληλογραφώ Νιώθω Εφηµερίδες! Εφηµερίδες! Επεξηγηµατικός λόγος Περιγραφή Λεζάντες εικόνων Προφορική περιγραφή αντικειµένου Προφορική περιγραφή χώρου Λεζάντα για εικόνα Γραπτή περιγραφή αντικειµένου Γραπτή περιγραφή χώρου Πρόσκληση Ευχετήρια κάρτα Προφορική πρόσκληση Προφορική έκφραση ευχής Γραπτή πρόσκληση Ευχετήρια κάρτα Επιστολές Προφορική διατύπωση γνώµης Γράµµα Μήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου Αφηγηµατικό κείµενο Προφορική έκφραση συναισθηµάτων Γραπτή έκφραση συναισθηµάτων Εφηµερίδα Βιβλιοπαρουσίαση Γραπτός λόγος: Βιβλιοπαρουσίαση Σχολιασµός φωτογραφίας Χαρακτηριστικά του προσώπου Μέρη του σώµατος Αντίθετες λέξεις Αχώριστα µόρια που σχηµατίζουν αντίθετες λέξεις Συµφωνία άρθρου ουσιαστικού επιθέτου Αόριστο άρθρο Κλίση θηλυκών Υ Ρ Α Χρώµατα Σχήµατα Επιρρήµατα Ηχοποιητικές λέξεις Αντίθετες λέξεις Χρονικοί και τοπικοί προσδιορισµοί Η ηµεροµηνία Ρήµατα σε -αίνω Η ώρα Συγγενικά ονόµατα Αριθµητικά Πληθυντικός ευγενείας Το ρήµα έχω Παρατακτικά σύνθετα Δάνειες λέξεις Λειτουργία συνδετικού ρήµατος Παραθετικά των επιθέτων 2 Υποκείµενο Ρήµα Κατηγορούµενο Κλίση θηλυκών Ουσιαστικά, ρήµατα και επίθετα που δηλώνουν συναίσθηµα Ανεύρεση αντίθετων µε βάση τα συµφραζόµενα Σχηµατισµός και χρήση επιρρηµάτων Κλίση ουδετέρων Ρήµατα α συζυγίας (διάκριση καταλήξεων: -ίζω, -αίνω) Διάκριση α προσώπου οριστικής ρηµάτων (-ω) και

7 Ένα βιβλίο που σε ταξιδεύει Τα µάθατε τα νέα; Ποιος είναι τι κάνει; Χρήσιµες οδηγίες Πώς γίνεται; Πώς παίζεται; Τουριστικός οδηγός Διαφήµιση Προφορική διατύπωση γνώµης Γραπτός λόγος: Τουριστικός οδηγός Αφήγηση γεγονότος Ρεπορτάζ Πληροφοριακό κείµενο Μαθητικό πάσο, αστυνοµική ταυτότητα Βιογραφία Συνέντευξη Προφορικός λόγος: Ανεύρεση πληροφοριών Γραπτό πληροφοριακό κείµενο Στοιχεία ταυτότητας Κατευθυντικός λόγος Συνταγή µαγειρικής Προσευχή Προφορική περιγραφή συνταγής Προφορική διατύπωση κανόνων Παροχή προφορικών οδηγιών Γραπτή συνταγή µαγειρικής Οδηγίες χρήσης/κατασκευής Κανόνες παιχνιδιού Παροχή προφορικών οδηγιών Γραπτοί κανόνες παιχνιδιού Γραπτές οδηγίες χρήσης/ κατασκευής ουδετέρων (-ο) Οικογένειες λέξεων Παράγωγα ρήµατα Κλίση ουδετέρων Διάκριση ουδετέρων (-ι) και θηλυκών (-η) Ουσιαστικά και ποιοτικά επίθετα Κατανόηση σηµασίας λέξης µε βάση το συνώνυµό της Προσωπική αντωνυµία Διάκριση πληθυντικού αρσενικών (-οι), θηλυκού (-η) και ουδετέρου (-ι) Σχηµατισµός µετοχών Κλίση επιθέτων Ρήµατα σε -ώ Μεγεθυντικά Σύνθετα Συνώνυµα Κλίση παρατατικού ρηµάτων α συζυγίας Ρήµατα σε -εύω και ώνω Θεµατικό λεξιλόγιο: Οικολογία Επαγγέλµατα Προστακτική Θεµατικό λεξιλόγιο: Λαχανικά Φρούτα Σύνδεση προτάσεων µε το και Τις / της / στις Αόριστος

8 Για να γελάσουµε Χιουµοριστικό κείµενο Πίνακας περιεχοµένων Απαγγελία ποιήµατος Γραπτό χιούµορ Πίνακας περιεχοµένων Κλίση επιθέτων -ινος, -ικος, -ιµος Λογοπαίγνιο Αποπαγίωση Να σου πω τι έµαθα; Εγκυκλοπαιδικό άρθρο Υπώνυµα Υπερώνυµα

9 Γ τάξη Ενότητα Ας γνωριστούµε καλύτερα Πάµε µαζί! Κειµενικοί στόχοι Λεξικογραµµατικοί στόχοι Εισαγωγή στον αναφορικό λόγο (αφήγηση, περιγραφή), κείµενασχόλια σε φωτογραφίες (λεζάντες) Μαρτυρίες βιωµατική αφήγηση Ενηµερωτικά κείµενα από ιστοσελίδες Κόµικς Χάρτες Δοµή πρότασης Υ-Ρ Οριστικό άρθρο Διάκριση ουσιαστικών από ρήµατα Ουσιαστικά (αριθµοί, γένη, ονοµαστική πτώση) Ερωτηµατικές λέξεις Σηµεία στίξης (τελεία, ερωτηµατικό) Τονισµός Λεξιλόγιο (οικογένειες λέξεων, σηµασίες) Παράγραφος τίτλος παραγράφου Στο σπίτι και στη γειτονιά Στη γη και στη θάλασσα Ο κόσµος γύρω µας Αναφορικός λόγος (περιγραφή) Ενηµερωτικά κείµενα Ηµερολογιακά κείµενα Εννοιολογικοί χάρτες Αναφορικός λόγος (περιγραφή) Ενηµερωτικά κείµενα Μικρές αγγελίες Μύθοι Ηµερολογιακά κείµενα Εισαγωγή στον κατευθυντικό λόγο (επιχειρηµατολογία, οδηγίες) Αναφορικός λόγος (περιγραφή ατυχήµατος) Συλλαβισµός µε όµοια γράµµατα Δοµή πρότασης Υ-Ρ-Α Ουσιαστικά (γενική πτώση) Κύρια ονόµατα Επίθετα Ενεστώτας (οριστική ενεργητικής και παθητικής φωνής) Βοηθητικά ρήµατα είµαι και έχω (ενεστώτας οριστικής) Λεξιλόγιο (σύνθετες λέξεις, οικογένειες λέξεων, αντίθετα) Αόριστο άρθρο Ουσιαστικά (αιτιατική και κλητική πτώση) Λειτουργία επιθέτου στα περιγραφικά κείµενα Σηµεία στίξης (κόµµα, αποσιωπητικά) Ορθογραφικά σηµάδια (απόστροφος) Παροµοίωση Λεξιλόγιο (ορισµός λέξεων, οικογένειες λέξεων, συνώνυµα) Κυριολεκτική και µεταφορική σηµασία Παράγραφος τίτλος παραγράφου Κλίση ουδετέρων ουσιαστικών σε -ο Τελικό -ν Τονισµός µονοσύλλαβων ή, πού και πώς καταλήξεων ουδετέρων σε -ι και ο

10 Πληροφοριακά κείµενα Ειδησεογραφικά κείµενα Θεατρικός διάλογος ρηµάτων σε -ίζω και -ώνω Λεξιλόγιο (λόγιες λέξεις, σύνθετες λέξεις) Πολιτείες ντυµένες στα λευκά Ιστορίες του χειµώνα Έλα στην παρέα µας Άνθρωποι και µηχανές Ήτανε µια φορά... Αναφορικός λόγος (αφήγηση) Άρθρα εφηµερίδων Ρεπορτάζ Αναφορικός λόγος (αφήγηση) Θεατρικός διάλογος Δελτίο καιρού Κατευθυντικός λόγος (επιχειρηµατολογία, οδηγίες) Χρηστικά κείµενα (συνταγές, λίστες, προσκλήσεις, χάρτες, προγράµµατα, διαφηµιστικά φυλλάδια, οδηγίες χρήσης και οδηγίες κατασκευής) Κατευθυντικός λόγος (επιχειρηµατολογία, οδηγίες) Εγκυκλοπαιδικά κείµενα Διαφηµιστικά φυλλάδια Άρθρα εφηµερίδων Τεχνικές περιγραφές Πληροφοριακά-επεξηγηµατικά σκίτσα Κόµικς Οδηγοί µέσων µεταφοράς Αναφορικός λόγος (αφήγηση) Κείµενα επιστηµονικής φαντασίας Διαφηµιστικοί και πληροφοριακοί πίνακες Παραθετικά επιθέτων Αόριστος και παρατατικός ενεργητικής φωνής Χρονικά επιρρήµατα Ελλειπτικές προτάσεις Χρονικές και αιτιολογικές προτάσεις Αρκτικόλεξα Λεξιλόγιο (σηµασία λέξεων και φράσεων, οικογένειες λέξεων, σύνθετα) Προσωπικές και κτητικές αντωνυµίες Κανόνες συλλαβισµού Προσωποποίηση Λεξιλόγιο (σηµασία λέξεων και φράσεων, οικογένειες λέξεων, αντίθετα) Προστακτική ενεστώτα και αορίστου Εξακολουθητικός και συνοπτικός (στιγµιαίος) µέλλοντας ενεργητικής φωνής Τροπικά και χρονικά επιρρήµατα Επαυξηµένες προτάσεις Ερωτηµατικά πού και πώς Σηµεία στίξης (παύλα, ερωτηµατικό, θαυµαστικό) Λεξιλόγιο (σύνθετα, αντίθετα, συνώνυµα) Παρατατικός ενεργητικής φωνής (εµπέδωση) Προστακτική αορίστου Μετοχές ενεργητικής φωνής καταλήξεων µετοχών (-οντας/-ωντας) Διάκριση άρθρων και αδύνατων τύπων προσωπικών αντωνυµιών Οριστικό και αόριστο άρθρο Λεξιλόγιο (οµώνυµα, παραγωγή λέξεων) Παράγραφος πλαγιότιτλοι Κύρια εθνικά ονόµατα Επίθετο πολύς Διάκριση παρατατικού και αορίστου (εµπέδωση) Διάκριση εξακολουθητικού και συνοπτικού (στιγµιαίου) µέλλοντα (εµπέδωση)

11 Του κόσµου το ψωµί Όλοι µια αγκαλιά Αφήγηση Περιγραφή Οδηγίες Επιχειρηµατολογία Λαϊκά παραµύθια Παροιµίες Λαϊκό θέατρο Μαρτυρίες Λεζάντες Διαγράµµατα Πληροφοριακά κείµενα Αφήγηση Περιγραφή Οδηγίες Επιχειρηµατολογία Οδηγίες Μαρτυρίες Πίνακες Ενηµερωτικά έντυπα Λεξιλόγιο (οικογένειες λέξεων, σύνθετα, συνώνυµα) Παράγραφος πλαγιότιτλοι Θηλυκά σε -ισσα Ουδέτερα σε -είο Ευθύς και πλάγιος λόγος Υπερθετικός βαθµός επιθέτων Επιφωνήµατα Σηµεία στίξης (διπλή τελεία, εισαγωγικά, θαυµαστικό) Λεξιλόγιο (σηµασία λέξεων, αντίθετα, σύνθετα) Μεταφορική σηµασία φράσεων Υποκοριστικά Αριθµητικά επίθετα Επαυξηµένες προτάσεις Αρκτικόλεξα Λεξιλόγιο (σηµασία λέξεων, αντίθετα, σύνθετα)

12 Δ τάξη Ενότητα Ένα ακόµα σκαλί Κειµενικοί στόχοι Λεξικογραµµατικοί στόχοι Αναφορικός λόγος (βιωµατική αναδιήγηση, περιγραφή κτιρίου) (ποίηµα, πεζά) Πληροφοριακό κείµενο Άρθρο εφηµερίδας Χρηστικό κείµενο Χρόνοι του ρήµατος (ενεστώτας, παρατατικός, µέλλοντας εξακολουθητικός ενεργητικής φωνής) Επίθετα Υποκείµενο, αντικείµενο ρήµατος της πρότασης Στίξη (αποσιωπητικά) Λεξιλόγιο ( σύνθετες λέξεις) Ρώτα το νερό τι τρέχει Αναφορικός λόγος (αφήγηση, περιγραφή επαγγέλµατος) (ποίηµα, πεζά) Ηλεκτρονικό κείµενο Πληροφοριακά κείµενα Χρηστικά κείµενα Συνέντευξη Ρήµατα β συζυγίας (-άω/-ώ) Ανισοσύλλαβα αρσενικά ουσιαστικά Κατηγορούµενο Στίξη (κόµµα, παρένθεση, διπλή παύλα) Λεξιλόγιο (θεµατικό λεξιλόγιο, καταγωγή και σηµασία λέξεων, παροµοίωση, εκφράσεις) (συντοµογραφίες, αρκτικόλεξα) Εµένα µε νοιάζει Ασφαλώς κυκλοφορώ Αναφορικός λόγος (αφήγηση) Λογοτεχνικό κείµενο Ενηµερωτικά κείµενα Ηλεκτρονικό κείµενο Άρθρο περιοδικού Ενηµερωτικό φυλλάδιο Κατευθυντικός λόγος (κανόνες, οδηγίες) Αναφορικός λόγος (περιγραφή ατυχήµατος) Λογοτεχνικό κείµενο Ειδησεογραφικό άρθρο διαδικτύου Σήµατα Τροχαίας Φυλλάδιο οδικής κυκλοφορίας Προπαροξύτονα αρσενικά σε -ος Διάκριση αδύνατων τύπων προσωπικών αντωνυµιών και οριστικού άρθρου Σύνθετες προτάσεις Γενική προσδιοριστική -Λεξιλόγιο (παραγωγή ρηµάτων από ονόµατα) -. Ελλειπτικές προτάσεις Εγκλίσεις (οριστική, υποτακτική, και προστακτική του ενεστώτα της ενεργητικής φωνής) Ουδέτερα ανισοσύλλαβα ουσιαστικά σε -µα Λεξιλόγιο (οικογένειες λέξεων, παρώνυµα) (προστακτική ρηµάτων)

13 Ιστορίες παιδιών Αναφορικός λόγος (αφήγηση του ίδιου γεγονότος από διαφορετική οπτική γωνία, αφήγηση µιας περιπέτειας) (πεζά, ποίηµα) Ενηµερωτικά κείµενα Άρθρα εφηµερίδας Αριθµητικά επίθετα (απόλυτα, τακτικά) -Χρόνοι του ρήµατος (αόριστος, µέλλοντας συνοπτικός ενεργητικής φωνής και ενεστώτας, παρατατικός, µέλλοντας εξακολουθητικός παθητικής φωνής) -Λεξιλόγιο (συνώνυµα) -: σύνθετες λέξεις µε αριθµητικά, το τελικό (ν) Η ελιά Η παράσταση αρχίζει Κατευθυντικός λόγος (επιχειρηµατολογικά κείµενα, συνταγές) Λογοτεχνικό κείµενο (ποίηµα) Πραγµατολογικά κείµενα Ενηµερωτικό κείµενο (άρθρο διαδικτύου) Κατευθυντικός λόγος (οδηγίες κατασκευής, επιχειρηµατολογικά κείµενα, πρόσκληση) Αναφορικός λόγος (διήγηση παραµυθιού) (πεζά, θεατρικό κείµενο) Κείµενα εφηµερίδων (στήλες «Θεάµατα») Εικονογραφηµένη ιστορία (κόµικ) Κείµενα ιστοσελίδων διαδικτύου Διαφηµιστική αφίσα, πρόσκληση θεατρικής παράστασης Κλίση θηλυκών ουσιαστικών σε -α και -η Κύρια και κοινά ονόµατα Χρόνοι του ρήµατος (αόριστος παθητικής φωνής) Πάθη φωνηέντων Αυτοπαθείς αντωνυµίες Ασύνδετο σχήµα Λεξιλόγιο (θεµατικό λεξιλόγιο, καταγωγή και σηµασία λέξεων, προσωποποίηση) (οικογένειες λέξεων, περιεκτικά ουσιαστικά) Χρονικά επιρρήµατα Ευθύς και πλάγιος λόγος Ερωτηµατικές αντωνυµίες Χρόνοι του ρήµατος (παρακείµενος, υπερσυντέλικος ενεργητικής και παθητικής φωνής) Ρήµατα (εγκλίσεις) [επανάληψη] Χρήση κατάλληλων σηµείων στίξης [επανάληψη] Λεξιλόγιο (θεµατικό λεξιλόγιο) (σύνθεση λέξεων) Γλώσσα µού έδωκαν ελληνικήν Αναφορικός λόγος (αφήγηση) (ποίηµα, αυτοβιογραφία) Ενηµερωτικά κείµενα (άρθρο εφηµερίδας, άρθρα διαδικτύου) Πραγµατολογικά κείµενα (εγκυκλοπαιδικά, ιστορικά) Αόριστες αντωνυµίες Τροπικά επιρρήµατα, ενεργητικές µετοχές, εµπρόθετοι προσδιορισµοί Χρονικές προτάσεις Το αχώριστο µόριο α (αν-) Λεξιλόγιο (καταγωγή και σηµασία λέξεων, µεταφορικός λόγος, αντίθετα) (συλλαβισµός)

14 Γελάσαµε µε την ψυχή µας Όλοι διαφορετικοί όλοι ίδιοι Αναφορικός λόγος (περιγραφή ζώου) Αστείες εικονογραφηµένες ιστορίες (κόµικς) Κατευθυντικός λόγος Πληροφοριακά κείµενα (άρθρο διαδικτύου) Εγκυκλοπαιδικά κείµενα Αφίσα Ουδέτερα ουσιαστικά σε -ος Επιφωνήµατα Επίθετα [επανάληψη] Ουδέτερα ουσιαστικά σε -µα [επανάληψη] Χρόνοι του ρήµατος (αόριστος ενεργητικής και παθητικής φωνής) [επανάληψη] Λεξιλόγιο (ορισµοί λέξεων Οι ήχοι σαν λέξεις) Στίξη Οριστικές αντωνυµίες Ειδικές προτάσεις Χρόνοι ρηµάτων [επανάληψη] Υποκείµενο του ρήµατος της πρότασης [επανάληψη] Λεξιλόγιο (οικογένειες λέξεων) (πού-που, πώς-πως) Το ανθρώπινο θαύµα Αναφορικός λόγος (περιγραφή) Κατευθυντικός λόγος (επιχειρηµατολογία) Κείµενα από παιδικές εγκυκλοπαίδειες) Λογοτεχνικά Κείµενα από διάφορους ιστότοπους Σύνδεσµοι (συµπλεκτικοίαντιθετικοί) Παθητική µετοχή Αναφορικές αντωνυµίες Χρόνοι του ρήµατος (µέλλοντας συντελεσµένος) Μελλοντικοί χρόνοι [επανάληψη] Λεξιλόγιο (οικογένειες λέξεων, θεµατικό λεξιλόγιο) (ρηµάτων µετοχών) Ταξίδια στην Ελλάδα Αναφορικός λόγος (Αφήγηση µε στοιχεία περιγραφής)) Τουριστικός χάρτης Ταξιδιωτικός οδηγός Το επίθετο ο πολύς,-ή,-ύ Βαθµοί επιθέτων Ανώµαλα παραθετικά, επίθετα που δε σχηµατίζουν παραθετικά Εθνικά ουσιαστικά Η λειτουργία του επιθέτου Διάκριση επιθέτων-µετοχών [επανάληψη] Κλίση ουσιαστικών [επανάληψη] Τα µέρη του λόγου [επανάληψη] Λεξιλόγιο (Παροµοιώσεις, Αντίθετα)

15 Ε τάξη Ενότητα Ο φίλος µας το περιβάλλον Η ζωή στην πόλη Τα ζώα που ζουν κοντά µας Οι φίλοι µου, οι φίλες µου Κειµενικοί στόχοι Λεξικογραµµατικοί στόχοι Αναφορικός λόγος (αφήγηση ιστορίας και περιγραφή γεγονότος) Κείµενο λογοτεχνικό, ειδησεογραφικό άρθρο εφηµερίδας και διαδικτύου δηµοσιογραφική ανταπόκριση (ρεπορτάζ), ενηµερωτικό άρθρο περιοδικού Κατευθυντικός λόγος (καθοδηγητικά κείµενα) Λογοτεχνική περιγραφή, ενηµερωτικά κείµενα (αφίσα του ΥΠΠΟ, Νοµαρχίας Θεσ/νίκης και παιδικού περιοδικού), οδηγίες, χάρτες Αναφορικός λόγος (περιγραφή ζώου και περιγραφή ανθρώπου) Λογοτεχνία, εικονογραφηµένη ιστορία (κόµικ), µύθος, ενηµερωτικά κείµενα, άρθρα εφηµερίδων, περιοδικών και διαδικτύου, µικρές αγγελίες Κατευθυντικός λόγος Επιστολές, λογοτεχνικά κείµενα (πεζά, διαλογικά, ποιήµατα, τραγούδια), προσκλήσεις Χρόνοι του ρήµατος Εξαρτηµένες χρονικές προτάσεις Επιρρηµατικοί προσδιορισµοί χρόνου Σύνθετες λέξεις, Παροιµίες Εγκλίσεις Επιρρηµατικοί προσδιορισµοί χρόνου, τόπου, τρόπου Αριθµητικά Κλίση: θηλυκά ουσιαστικά σε - ος και επίθετα σε -ης, -ες (λόγια κλίση) Σύνθετες λέξεις Απλές επαυξηµένες προτάσεις Αιτιολογικές προτάσεις Επίθετα και επιθετοποιηµένες µετοχές Ρόλος και λειτουργία των άρθρων (οριστικών και αόριστων) Κλίση: επίθετα σε -ης, -ιά, -ί και σε -ύς, -ιά, -ύ Κυριολεξία µεταφορά, Παροιµίες και εκφράσεις Ευθύς πλάγιος λόγος Είδη ανεξάρτητων προτάσεων Τελικές αποτελεσµατικές προτάσεις Αντωνυµίες (λειτουργία, κλίση) Στίξη Οικογένειες λέξεων, Οµώνυµα, Παρώνυµα Μουσική Αναφορικός λόγος (αφήγηση, περιγραφή αντικειµένου, κατασκευής) (πεζά, στίχοι τραγουδιών), εγκυκλοπαιδικά και ενηµερωτικά κείµενα Μεταβατικά αµετάβατα ρήµατα Υ-Ρ-Α / Υ-Ρ-Κ Μονοτονικό Στίξη Λεξιλόγιο

16 Βιβλία βιβλιοθήκες Μυστήρια επιστηµονική φαντασία Παιχνίδια Αναφορικός λόγος (αφηγήσεις, περιγραφές), συνεντεύξεις, βιογραφικά σηµειώµατα, βιβλιοπαρουσιάσεις, βιβλιογραφικό δελτίο, κανονισµός λειτουργίας βιβλιοθήκης, κείµενα ενηµερωτικών εντύπων, σενάρια, έπαινοι Αναφορικός λόγος (αφήγηση, περιγραφή) Κείµενα ενηµερωτικά, εγκυκλοπαιδικά, ιστορικά, άρθρα εφηµερίδων και περιοδικών Κατευθυντικός λόγος (οδηγίες) Κείµενα εγκυκλοπαιδικά, ενηµερωτικά, λογοτεχνικά, άρθρα διαδικτύου Παράταξη υπόταξη Ασύνδετες προτάσεις Ονοµατικές και ρηµατικές φράσεις Σηµασίες των λέξεων, Συνώνυµα και αντίθετα Στίξη Μελλοντικοί χρόνοι Υποθετικές προτάσεις Επιρρηµατικοί προσδιορισµοί χρόνου [επανάληψη] Ορθογραφικά σηµεία (διαλυτικά κτλ.) Πολυλεκτικά σύνθετα, περιφράσεις, εκφράσεις Συνώνυµα αντίθετα Εγκλίσεις [επανάληψη] Απρόσωπη σύνταξη Κλίση: λόγιοι και ανώµαλοι σχηµατισµοί επιθέτων Συλλαβισµός Απόδοση ξένων λέξεων, Παροµοίωση µεταφορά Κατασκευές Τηλεόραση Κατευθυντικός λόγος (οδηγίες) Κείµενα ενηµερωτικά και επιστηµονικά, οδηγίες κατασκευής Κατευθυντικός λόγος Κείµενα επιχειρηµάτων Ενηµερωτικά κείµενα, άρθρα εφηµερίδων και περιοδικών, κείµενα σχολικών εργασιών, διαφηµιστικά κείµενα, προγράµµατα Ενεργητική παθητική σύνταξη Υ-Ρ-Α / Υ-Ρ-Κ [επανάληψη] Μεταβατικά και αµετάβατα ρήµατα [επανάληψη] Αριθµητικά [επανάληψη] Στίξη Οικογένειες λέξεων σύνθεση µε λόγιες προθέσεις Ευθύς πλάγιος λόγος [επανάληψη] Απλές επαυξηµένες προτάσεις [επανάληψη] Αιτιολογικές προτάσεις [επανάληψη] Κλίση: λόγιοι σχηµατισµοί ρηµάτων Αρκτικόλεξα Συντοµογραφίες Καταγωγή και σηµασία των λέξεων

17 (ετυµολογία) Αθλήµατα σπορ Αναφορικός λόγος (αφήγηση, περιγραφή) Κείµενα λογοτεχνικά, ιστορικά, ειδησεογραφικά, δηµοσιογραφικές ανταποκρίσεις (ρεπορτάζ) Είδη ανεξάρτητων προτάσεων (καταφατικές ερωτηµατικές αρνητικές) [επανάληψη] Τελικές προτάσεις [επανάληψη] Αποτελεσµατικές προτάσεις [επανάληψη] Παραθετικά επιθέτων / επιρρηµάτων Αντωνυµίες [επανάληψη] Κλίση: σύνθετα ρήµατα µε εσωτερική αύξηση Μία ή δύο λέξεις, Συνώνυµα αντίθετα Ταξίδια στο διάστηµα Αναφορικός λόγος (αφήγηση, περιγραφή) Κείµενα λογοτεχνικά, ενηµερωτικά, επιστηµονικά, άρθρα εγκυκλοπαίδειας Ενεργητική παθητική σύνταξη [επανάληψη] Ονοµατικές ρηµατικές φράσεις [επανάληψη] Ρόλος και λειτουργία των άρθρων (οριστικών και αόριστων) [επανάληψη] Συλλαβισµός συµφράσεις, εκφράσεις

18 Στ τάξη Ενότητα Ταξίδια τόποι µεταφορικά µέσα Κατοικία Κειµενικοί στόχοι Λεξικογραµµατικοί στόχοι Αφηγηµατικά Περιγραφικά, ενηµερωτικά-πληροφοριακά κείµενα Αφηγηµατικά Περιγραφικά, πληροφοριακά κείµενα, µικρές αγγελίες, άρθρα σχόλια Χρόνοι του ρήµατος Εξαρτηµένες χρονικές προτάσεις Επιρρηµατικοί προσδιορισµοί χρόνου Λεξιλόγιο Ελλειπτικές προτάσεις Επίθετα Τοπικοί προσδιορισµοί Λόγια κλίση θηλυκών ουσιαστικών (-ος και -η, πληθ. -εις) Αριθµητικά Διατροφή Η ζωή σε άλλους τόπους Καθοδηγητικά (κατευθυντικός λόγος), οδηγίες, συνταγές, διαφηµιστικά κείµενα Επιχειρηµατολογικά (κατευθυντικός λόγος), επιστολή, πληροφοριακά κείµενα Συντοµογραφίες αρκτικόλεξα Εγκλίσεις Υποθετικές προτάσεις Αποτελεσµατικές προτάσεις Έναρθρο και άναρθρο ουσιαστικό Παραθετικά Κλίση προστακτικής προστακτικής Ορθογραφικά σηµεία (διαλυτικά κτλ.) Πολυλεκτικά σύνθετα, περιφράσεις-εκφράσεις (διαφορές) Συνώνυµα αντίθετα Στίξη Αιτιολογικές προτάσεις Τοπικοί προσδιορισµοί Χρόνοι του ρήµατος Λεξιλόγιο

19 Η ζωή έξω από την πόλη Αφηγηµατικά Περιγραφικά Ηµερολόγιο, άρθρα ειδήσεις, λογοτεχνικά κείµενα Ονοµατική ρηµατική φράση Απλή επαυξηµένη πρόταση Μετοχή παθητικού παρακειµένου Κλίση: επίθετα σε -ης, -ης, -ες Χρόνοι του ρήµατος Στίξη Κυριολεξία µεταφορά Συσκευές Καθοδηγητικά (κατευθυντικός λόγος), διάφορα κείµενα οδηγιών χρήσης, ενηµερωτικά κείµενα Εγκλίσεις Τελικές προτάσεις Βουλητικές προτάσεις Χρόνοι του ρήµατος προστακτικής κατανόηση και χρήση ορολογίας Απόδοση λέξεων ξένης προέλευσης στα ελληνικά Ατυχήµατα Καθοδηγητικά (κατευθυντικός λόγος), οδηγίεςκανόνες, ενηµερωτικά κείµενα, άρθρα Μεταβατικά αµετάβατα ρήµατα Υ-Ρ-Α / Υ-Ρ-Κ Αντωνυµίες (λειτουργία, κλίση) Χρονικοί και τοπικοί προσδιορισµοί - Γενική και αιτιατική ως προσδιορισµοί (π.χ. το βράδυ) Κλίση: λόγιοι σχηµατισµοί ρηµάτων Συνώνυµα αντίθετα Μία ή δύο λέξεις (σηµασία και γραφή) Συγγενικές σχέσεις Αφηγηµατικά Περιγραφικά, άρθρα, διαφηµίσεις Παρατακτική υποτακτική σύνδεση, ασύνδετες προτάσεις Παρατακτική σύνδεση µε αντιθετικούς συνδέσµους Εναντιωµατικές προτάσεις Λειτουργίες της γενικής πτώσης Τρόποι ζωής και επαγγέλµατα Αφηγηµατικά (διαλογικά) Περιγραφικά Συνεντεύξεις, προσωπικές µαρτυρίες, εικονογραφηµένη ιστορία Ευθύς πλάγιος λόγος Παρατακτική υποτακτική σύνδεση Αντωνυµίες Κλίση: λόγιοι και ανώµαλοι σχηµατισµοί επιθέτων (-ων, - ουσα, -ον και -ύς, -εία, -ύ) Κλίση Ορολογία

20 Κινηµατογράφος Θέατρο Αφηγηµατικά Περιγραφικά, ενηµερωτικά κείµενα, άρθρα περιοδικών, παρουσίαση και κριτική θεαµάτων, διαφηµιστικά κείµενα Χρονικοί προσδιορισµοί Επιθετικοί προσδιορισµοί (επίθετα και παθητικές µετοχές) Κλίση: λόγιοι και ανώµαλοι σχηµατισµοί επιθέτων Συλλαβισµός Παροµοίωση µεταφορά, Συνώνυµα αντίθετα Μουσεία Αφηγηµατικά Περιγραφικά Επιχειρηµατολογικά (κατευθυντικός λόγος), ενηµερωτικά κείµενα, άρθρα περιοδικών, διαφηµιστικά κείµενα, επιστολή Ενεργητική παθητική σύνταξη Υ-Ρ-Α / Υ-Ρ-Κ Μεταβατικά και αµετάβατα ρήµατα Αιτιολογικές προτάσεις Κλίση: λόγιοι σχηµατισµοί ρηµάτων (π.χ. σύνθετα µε -άγω) Καταγωγή και σηµασία των λέξεων (ετυµολογία) Πόλεµος και ειρήνη Επιχειρηµατολογικά (κατευθυντικός λόγος) Περιγραφικά, ενηµερωτικά κείµενα, άρθρα, ρεπορτάζ,, κείµενα µε εκκλήσεις για ειρήνη στο διαδίκτυο, αφίσες Απρόσωπα ρήµατα Απλή επαυξηµένη πρόταση Ονοµατική ρηµατική φράση Τελικές προτάσεις Αποτελεσµατικές προτάσεις Κλίση: σύνθετα ρήµατα µε εσωτερική αύξηση Μονοτονικό Οικογένειες λέξεων σύνθεση µε λόγιες προθέσεις

Β τάξη. Κειµενικοί στόχοι Λεξικογραµµατικοί στόχοι Γραπτά µηνύµατα του περιβάλλοντος

Β τάξη. Κειµενικοί στόχοι Λεξικογραµµατικοί στόχοι Γραπτά µηνύµατα του περιβάλλοντος Β τάξη Στο δρόµο για το σχολείο Ενότητα Κειµενικοί στόχοι Λεξικογραµµατικοί στόχοι Γραπτά µηνύµατα του περιβάλλοντος Προφορικός λόγος: Απαντητική ετοιµότητα Αναδιήγηση Συζήτηση Διατύπωση γνώµης Κατάτµηση

Διαβάστε περισσότερα

PROF. GEORGE Th. PAVLIDIS

PROF. GEORGE Th. PAVLIDIS PROF. GEORGE Th. PAVLIDIS ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ, Σ & ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 30-11-2015 ΠΙΝΑΚΑΣ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ Σ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Γραμματική εντάσσεται στα ευρύτερα πλαίσια του γλωσσικού μαθήματος. Δε διδάσκεται χωριστά, αλλά με βάση την ενιαία προσέγγιση της γλώσσας, όπου έμφαση δίνεται στη λειτουργική χρήση της. Διδάσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ -

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - Τάξη Δείκτες Επιτυχίας Κατανόηση Γραπτού Λόγου Δείκτες Επάρκειας Β Τα παιδιά 1. Τοποθετούν ένα κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Μετά την αλλαγή των σχολικών εγχειριδίων το σχολικό έτος 2006-2007 και επειδή, λόγω της εφαρμογής κύκλων συνδιδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΝΗΤΙΚΗ-ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ (Ι)

ΦΩΝΗΤΙΚΗ-ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΦΩΝΗΤΙΚΗ-ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) Βασικά σηµεία Η φωνητική µελετά τους φθόγγους Οι φθόγγοι διακρίνονται: κατά τον τόπο (διχειλικά, οδοντικά κτλ.) κατά τον τρόπο άρθρωσης (κλειστά, τριβόµενα κτλ.) Η Φωνολογία µελετά

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας

Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας ΧΡΟΝΟΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Προβλεπόμενες ώρες: 232 130 για το βιβλίο Κάθε ενότητα: 8 12 ώρες (σύνολο 120 περίπου) Επετειακές: 2 ώρες (σύνολο 10 περίπου) [ενότητα: 16 20 σελίδες] 32 για το ανθολόγιο 70 για τις δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 013-014 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προγραμματισμός κατά ενότητα 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ Από τον τόπο μου σ όλη την Ελλάδα Ταξίδια, περιηγήσεις, γνωριμία

Διαβάστε περισσότερα

Τα ουσιαστικά. Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός

Τα ουσιαστικά. Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός Τα ουσιαστικά Ανισοσύλλαβα ουσιαστικά λέµε τα ουσιαστικά που στον πληθυντικό έχουν µια παραπάνω συλλαβή, ενώ ισοσύλλαβα αυτά που έχουν στον ενικό και στον ενικό και τον πληθυντικό τον ίδιο αριθµό συλλαβών.τα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ -

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - Τάξη Δείκτες Επιτυχίας Κατανόηση Γραπτού Λόγου Δείκτες Επάρκειας Γ Τα παιδιά 1. Τοποθετούν ένα κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ -

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - Τάξη Δείκτες Επιτυχίας Κατανόηση Γραπτού Λόγου Δείκτες Επάρκειας A Τα παιδιά 1. Τοποθετούν ένα κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό,

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος του βιβλίου αυτού είναι να κατακτήσουν οι μικροί μαθητές

Στόχος του βιβλίου αυτού είναι να κατακτήσουν οι μικροί μαθητές Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Στόχος του βιβλίου αυτού είναι να κατακτήσουν οι μικροί μαθητές τον μαγικό κόσμο της γραμματικής, ώστε να οδηγηθούν στη σωστή χρήση του γραπτού λόγου. Μια σειρά από ασκήσεις με γραμματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ -

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - Τάξη Δείκτες Επιτυχίας Κατανόηση Γραπτού Λόγου Δείκτες Επάρκειας A Τα παιδιά 1. Τοποθετούν ένα κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο γραπτός λόγος είναι μια βασική μορφή επικοινωνίας του ανθρώπου που τον βοηθά να αντλήσει, αλλά και να μεταδώσει γνώσεις και πληροφορίες. Απαραίτητη για το σκοπό αυτό είναι η κατάκτηση των δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ -

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - Τάξη Δείκτες Επιτυχίας Κατανόηση Γραπτού Λόγου Δείκτες Επάρκειας Δ Τα παιδιά 1. Τοποθετούν ένα κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ -

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - Τάξη Δείκτες Επιτυχίας Κατανόηση Γραπτού Λόγου Δείκτες Επάρκειας Στ Τα παιδιά 1. Τοποθετούν ένα κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ Οι πρώτες μέρες σε ένα νέο σχολείο

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ Οι πρώτες μέρες σε ένα νέο σχολείο ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α Β Γ Γυμνασίου Τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο διδάσκονται δύο (2) ώρες την εβδομάδα με ελεύθερη επιλογή από το διδάσκοντα. Το δίωρο αυτό, εφόσον το επιθυμεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 202-203 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα η Ενότητα Οι πρώτες μέρες σε ένα σχολείο Διδακτικές : 9

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Α Γυμνασίου διδάσκεται τρεις (3) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ. Μαθησιακοί στόχοι (καθορίζονται πάντα κατά περίπτωση και σε σχέση και το επίπεδο του μαθητών του κάθε τμήματος

ΟΔΗΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ. Μαθησιακοί στόχοι (καθορίζονται πάντα κατά περίπτωση και σε σχέση και το επίπεδο του μαθητών του κάθε τμήματος ΟΔΗΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Μαθησιακοί στόχοι (καθορίζονται πάντα κατά περίπτωση και σε σχέση και το επίπεδο του μαθητών του κάθε τμήματος Εκμάθηση βασικού λεξιλογίου. Ανάπτυξη προφορικού λόγου. Παραγωγή προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό: Γλωσσικές Περιπλανήσεις Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Γλώσσα Τάξη/εις: Δ, Ε και Στ Δημοτικού

Λογισμικό: Γλωσσικές Περιπλανήσεις Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Γλώσσα Τάξη/εις: Δ, Ε και Στ Δημοτικού Λογισμικό: Γλωσσικές Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Γλώσσα Τάξη/εις: Δ, Ε και Στ Δημοτικού Παρουσίαση Λογισμικού: Κατερίνα Αραμπατζή Προμηθευτής: Ι.Ε.Λ./Ε.Κ. «Αθηνά» Προσβασιμότητα Το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Β Γυμνασίου διδάσκεται δυόμισι (2,5) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου Ενότητα 1η: «Πάλι μαζί!» Σημεία στίξης: τελεία ερωτηματικό...4 Η δομή της πρότασης: ρήμα υποκείμενο αντικείμενο...5 Ουσιαστικά: αριθμοί γένη...6 Ονομαστική πτώση ουσιαστικών...6 Οριστικό άρθρο...7 Ερωτηματικές

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικοί Σύµβουλοι Π.Ε.

Σχολικοί Σύµβουλοι Π.Ε. Ηλίας. Αναγνώστου Σ. Κ. Κρασσάς Σχολικοί Σύµβουλοι Π.Ε. ΣΤΟΧΟΙ «Βασικός στόχος είναι να αναπτυχθεί η ικανότητα των µαθητών να επικοινωνούν αποτελεσµατικά (προφορικά και γραπτά) κατανοώντας και παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

403 3. Μορφολογία ουσιαστικών στη γενική ενικού 3.1 134 3.2 135 3.3 136 3.4 137 3.5 138 3.6 139 3.7 140 3.8 141 3.9 142 4. Μορφολογία ουσιαστικών στη γενική ενικού 4.1 143 4.2 144 4.3 145 4.4 146 4.5 147

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυµνασίου

Πρόλογος. Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυµνασίου Πρόλογος Το βιβλίο αυτό αποτελεί µια υπεύθυνη και εµπεριστατωµένη πρόταση για το µαθητή και τον εκπαιδευτικό. Βοηθά στην εµπέδωση της ύλης της Νεοελληνικής Γλώσσας της Aʹ Γυµνασίου και στη βελτίωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 15 Α. Κείμενο Η Αθήνα προπύργιο της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Γ Γυμνασίου διδάσκεται τρεις (3) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Από το βιβλίο μαθητή και το τετράδιο εργασιών της ΣΤ Δημοτικού:

ΥΛΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Από το βιβλίο μαθητή και το τετράδιο εργασιών της ΣΤ Δημοτικού: ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Μαθηματικά Από το βιβλίο μαθητή και το τετράδιο εργασιών της ΣΤ Δημοτικού: 1 η Θεματική Ενότητα: Αριθμοί και Πράξεις Κεφάλαιο 1 (Φυσικοί αριθμοί) Κεφάλαιο 24 (Προβλήματα με πολλαπλασιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Αρχαιομάθειας. Κείμενο. Κατάλογος φαινομένων. Περιεχόμενα. [Διδασκαλία - Εκπαίδευση] Ηλεκτρονικές Ασκήσεις

Εργαστήριο Αρχαιομάθειας. Κείμενο. Κατάλογος φαινομένων. Περιεχόμενα. [Διδασκαλία - Εκπαίδευση] Ηλεκτρονικές Ασκήσεις [Διδασκαλία - Εκπαίδευση] Εργαστήριο Αρχαιομάθειας Ηλεκτρονικές Ασκήσεις Κατάλογος φαινομένων Περιεχόμενα - Κείμενο - Γραμματική - Συντακτικό - Λεξιλογικά - Ερμηνευτικά - Μεταφραστικά Κείμενο ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ -

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - Τάξη Δείκτες Επιτυχίας Κατανόηση Γραπτού Λόγου Δείκτες Επάρκειας Ε Τα παιδιά 1. Τοποθετούν ένα κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό,

Διαβάστε περισσότερα

Η ύλη για τις εξετάσεις υποτροφιών: (για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στις γραμματείες των φροντιστηρίων).

Η ύλη για τις εξετάσεις υποτροφιών: (για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στις γραμματείες των φροντιστηρίων). Η ύλη για τις εξετάσεις υποτροφιών: (για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στις γραμματείες των φροντιστηρίων). ΑΛΓΕΒΡΑ: από το βιβλίο Άλγεβρα και στοιχεία πιθανοτήτων της Α Γενικού Λυκείου.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗ. Η οργανωμένη ομάδα λέξεων που εκφράζει μόνο ένα νόημα, με σύντομη συνήθως διατύπωση, λέγεται πρόταση.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗ. Η οργανωμένη ομάδα λέξεων που εκφράζει μόνο ένα νόημα, με σύντομη συνήθως διατύπωση, λέγεται πρόταση. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗ Η οργανωμένη ομάδα λέξεων που εκφράζει μόνο ένα νόημα, με σύντομη συνήθως διατύπωση, λέγεται πρόταση. Ως προς το περιεχόμενό τους 1) κρίσεως ο ομιλητής θέλει να πληροφορήσει, να δηλώσει

Διαβάστε περισσότερα

Ουσιαστικά. Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός

Ουσιαστικά. Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός Ουσιαστικά Ανισοσύλλαβα ουσιαστικά λέµε τα ουσιαστικά που στον πληθυντικό έχουν µια παραπάνω συλλαβή, ενώ ισοσύλλαβα αυτά που έχουν στον ενικό και τον πληθυντικό τον ίδιο αριθµό συλλαβών. Τα ουδέτερα ανισοσύλλαβα

Διαβάστε περισσότερα

«Η τροπικότητα στην Νέα Ελληνική» Ανάλυση βάσει του Επικοινωνιακού Δοµολειτουργικού Προτύπου

«Η τροπικότητα στην Νέα Ελληνική» Ανάλυση βάσει του Επικοινωνιακού Δοµολειτουργικού Προτύπου Πώς τροποποιούµε το µήνυµα: 1. Έγκλιση (σελ. 1) 2. Άποψη - Ποιόν Ενεργείας (σελ. 7) 3. Άρνηση - Ερώτηση (σελ. ) 4. Τροπικά (σελ. 13). Επιτονισµός και τόνος (σελ. 13) 1 1. Έγκλιση: Οριστική (+/-) Απαρέµφατο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 03-04 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα Α. Κείμενο Θυσία για την πατρίδα ½ Εκμάθηση λεξιλογίου: εὐδαίμων,

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ελληνικά Πανεπιστήμιο Stendhal Grenoble 3 Επίπεδο Β1.1 Α εξάμηνο Επιλογή /επιμέλεια Μ.Ζουμπουλίδου. στοιχεία

Νέα ελληνικά Πανεπιστήμιο Stendhal Grenoble 3 Επίπεδο Β1.1 Α εξάμηνο Επιλογή /επιμέλεια Μ.Ζουμπουλίδου. στοιχεία Μάθημα Περιεχόμενο. Επικοινωνιακός στόχος. Λεξιλόγιο. Νέα ελληνικά Πανεπιστήμιο Stendhal Grenoble 3 Επίπεδο Β1.1 Α εξάμηνο Επιλογή /επιμέλεια Μ.Ζουμπουλίδου Γραμματικό Κοινωνικά - Πηγές Πηγές περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΑ. Μικρές λέξεις που μπαίνουν μπροστά από ουσιαστικά, επίθετα, τις κλιτές μετοχές και ορισμένες αντωνυμίες. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

ΑΡΘΡΑ. Μικρές λέξεις που μπαίνουν μπροστά από ουσιαστικά, επίθετα, τις κλιτές μετοχές και ορισμένες αντωνυμίες. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Μικρές λέξεις που μπαίνουν μπροστά από ουσιαστικά, επίθετα, τις κλιτές μετοχές και ορισμένες αντωνυμίες. Μας δείχνουν για τη λέξη που τα ακολουθεί: Το γένος: αρσενικό, θηλυκό ουδέτερο Τον αριθμό:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ Σ..Ε. ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ Τηλεδιάσκεψη 16.03.2010. Επιµέλεια: Τσιαούση ήµητρα ΠΕ02, Εκπαιδευτικός Κ.Ε.Σ.Β.

ΓΡΑΦΕΙΟ Σ..Ε. ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ Τηλεδιάσκεψη 16.03.2010. Επιµέλεια: Τσιαούση ήµητρα ΠΕ02, Εκπαιδευτικός Κ.Ε.Σ.Β. ΓΡΑΦΕΙΟ Σ..Ε. ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ Τηλεδιάσκεψη 16.03.2010 Επιµέλεια: Τσιαούση ήµητρα ΠΕ02, Εκπαιδευτικός Κ.Ε.Σ.Β. Κατάταξη Ελλήνων µαθητών σε επίπεδα γλωσσοµάθειας ιαπιστωτικά Κριτήρια Ελληνοµάθειας Βασικά σηµεία

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Το παιδί ξεδιπλώνει τις γλωσσικές ικανότητες του µε το χρόνο. Όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά µεταξύ τους και το κάθε ένα έχει το δικό του ρυθµό. Τα στάδια ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 η - ΦΥΣΗ. Σήμερα (αρνητικά):

Ενότητα 3 η - ΦΥΣΗ. Σήμερα (αρνητικά): Ενότητα 3 η - ΦΥΣΗ Θετικά: μας ηρεμεί μας χαλαρώνει μας ψυχαγωγεί (ταξίδια, εκδρομές, συναντήσεις) μας παρέχει τα βασικά είδη διατροφής και επιβίωσης (αέρας, νερό, τροφή) Σήμερα (αρνητικά): Ο άνθρωπος:

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Γυμνάσιο Πέρα Χωρίου και Νήσου Σχολική Χρονιά: ΜΕΡΟΣ Α : ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Περιφερειακό Γυμνάσιο Πέρα Χωρίου και Νήσου Σχολική Χρονιά: ΜΕΡΟΣ Α : ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Περιφερειακό Γυμνάσιο Πέρα Χωρίου και Νήσου Σχολική Χρονιά: 2016 2017 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Α : ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Διδακτικό εγχειρίδιο: Ο λόγος ανάγκη της ψυχής, Κείμενα Λογοτεχνίας Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ Βασίλης Αναστασίου

ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ Βασίλης Αναστασίου ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Η γλώσσα μας αποτελείται από λέξεις. Λέξεις μικρές ή και μεγάλες, συνηθισμένες ή ασυνήθιστες. Ο αριθμός των λέξεων της γλώσσας μας είναι τεράστιος. Η ελληνική γλώσσα είναι η πλουσιότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1) Στάση του μαθητή/τριας κατά τη διάρκεια του μαθήματος: Δεν την κατέχει. Την κατέχει μερικώς. επαρκώς

ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1) Στάση του μαθητή/τριας κατά τη διάρκεια του μαθήματος: Δεν την κατέχει. Την κατέχει μερικώς. επαρκώς ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Όνομα μαθητή/μαθήτριας:... Ισχύουσα Διάγνωση:... Στήριξη από ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό (ψυχολόγο, λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, κτλ.):... Σχολικό Έτος:... Σχολείο:.... Τάξη/Τμήμα:...

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές εξετάσεις 2019

Εισαγωγικές εξετάσεις 2019 Εισαγωγικές εξετάσεις 2019 I. Εισαγωγή και γενικές οδηγίες Η εισαγωγική εξέταση της Γερμανικής Σχολής Αθηνών είναι μια ενδοσχολική εξέταση στο μάθημα των Γερμανικών για μαθητές και μαθήτριες. Η εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΣΥΠΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΚΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΣΥΠΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΣΥΠΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΕΣΥΠΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΚΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Oρθογραφία Λεξιλόγιο ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Γραμματική ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΕΣΥΠΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΚΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας για τη Γλώσσα

Φύλλα εργασίας για τη Γλώσσα ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΚΟΥ Φύλλα εργασίας για τη Γλώσσα Δ Δημοτικού ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Τα εκπαιδευτικά μου βιβλία / Δημοτικό / Γλώσσα Γιάννης Ζαχαρόπουλος Κωνσταντίνα Μάρκου, Φύλλα εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α β χ δ ε φ γ η ι ϕ κ λ µ ν ο π θ ρ σ τ υ ϖ ω ξ ψ ζ αα ββ χχ δδ εε φφ γγ ηη ιι ϕϕ κκ λλ µµ νν οο

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ελληνικά Επίπεδο A1-Εξάμηνο Α Κοινωνικοπολιτιστικά Βιβλία. Πηγές

Νέα ελληνικά Επίπεδο A1-Εξάμηνο Α Κοινωνικοπολιτιστικά Βιβλία. Πηγές Μάθημα Περιεχόμενο Επικοινωνιακός στόχος Λεξιλόγιο 1 Δ1 Ελληνικό αλφάβητο Γραφή-προφοράτονισμός Δ2 Ανάγνωση ασκήσεις γραφής. Δ3 Απλοί χαιρετισμοί. 2 Δ1 Εμπέδωση της γραφής της ανάγνωσης. Ορθογραφία απλών

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΜΑΤΑ. Στην πρώτη περίπτωση κάποιος ενεργεί (ρήμα) και η ενέργειά του αυτή ασκείται σε ένα άλλο πρόσωπο ή πράγμα έξω από αυτόν.

ΡΗΜΑΤΑ. Στην πρώτη περίπτωση κάποιος ενεργεί (ρήμα) και η ενέργειά του αυτή ασκείται σε ένα άλλο πρόσωπο ή πράγμα έξω από αυτόν. ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε πλήθος ομάδα λέξεων μετά τα ουσιαστικά. Τα ρήματα δείχνουν πράξεις. Όπως δείχνουν και τα παρακάτω σχήματα έχουμε τις εξής περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Μορφολογία - Ουσιαστικά. A Επίπεδο B επίπεδο Γ Επίπεδο Δ Επίπεδο. αρσενικά αρσενικά αρσενικά αρσενικά. ισοσύλλαβα. -έας, -είς -ής -είς

Μορφολογία - Ουσιαστικά. A Επίπεδο B επίπεδο Γ Επίπεδο Δ Επίπεδο. αρσενικά αρσενικά αρσενικά αρσενικά. ισοσύλλαβα. -έας, -είς -ής -είς Μορφολογία - Ουσιαστικά ισοσύλλαβα -ας, -ης, -ος ισοσύλλαβα -α, -η, -η, -εις -ος, -οι -ο, -α -ι, -ια -μα, -ματα -άκι διπλόκλιτα ο χρόνος αρσενικά αρσενικά αρσενικά αρσενικά ανισοσύλλαβα -ας, -άδες -ης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 20..-20.. Α/Α (Ονοματεπώνυμο,) τάξη μαθητή / μαθήτριας Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω Ε- ΝΕ- ΣΤΩ- ΤΑΣ ΠΑ- ΡΑ- ΤΑ- ΤΙ- ΚΟΣ ΜΕΛ- ΛΟ- ΝΤΑΣ ΚΛΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙ- ΚΗ ε ιμί ε ι εστί(ν) εσμέν εστέ ε ισί(ν) η/ ην ησθα ην ημεν ησαν εσομαι εσ η/ εσει εσται εσόμεθα εσεσθε εσονται ΥΠΟΤΑ-

Διαβάστε περισσότερα

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους.

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους. 5 Πρόλογος Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια βελτιωμένη έκδοση του Συντακτικού της αρχαίας ελληνικής γλώσσας σε πίνακες που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2000. Η επανέκδοσή του κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΦΩΝΗ ΣΥΖΥΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΟΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΦΩΝΗ ΣΥΖΥΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΟΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΦΩΝΗ ΣΥΖΥΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΟΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ Α.1. ΦΩΝΗ Τα ρήματα σχηματίζουν δύο φωνές. α. Ενεργητική Φωνή β. Παθητική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας

ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας ΗΔομή του Εκπαιδευτικού Υλικού Για τη διδασκαλία της Γλώσσας στην Γ τάξη του Δημοτικού χρησιμοποιείται το παρακάτω υλικό: Βιβλίο του Μαθητή, 3 τεύχη (240

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ελληνικά Πανεπιστήμιο Stendhal Grenoble 3 Επίπεδο A2 Α εξάμηνο-επιλογή / επιμέλεια Μ. Ζουμπουλίδου Γραμματικό Κοινωνικοπολιτιστικά.

Νέα ελληνικά Πανεπιστήμιο Stendhal Grenoble 3 Επίπεδο A2 Α εξάμηνο-επιλογή / επιμέλεια Μ. Ζουμπουλίδου Γραμματικό Κοινωνικοπολιτιστικά. Μάθημα Περιεχόμενο Επικοινωνιακός στόχος Λεξιλόγιο Νέα ελληνικά Πανεπιστήμιο Stendhal Grenoble 3 Επίπεδο A2 Α εξάμηνο-επιλογή / επιμέλεια Μ. Ζουμπουλίδου Γραμματικό Κοινωνικοπολιτιστικά περιεχόμενο Βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥ- ΝΟΤΗΤΕΣ. Ποιος αναλαμβάνει τι; Συντονισμός. Όλοι οι εκπαιδευτικοί

ΥΠΕΥΘΥ- ΝΟΤΗΤΕΣ. Ποιος αναλαμβάνει τι; Συντονισμός. Όλοι οι εκπαιδευτικοί Σ Χ Ε Δ Ι Ο Δ Ρ Α Σ Η Σ Προτεραιότητα: Βελτίωση κατανόησης και παραγωγής Γραπτού Λόγου ΣΤΟΧΟΙ Τι θέλουμε να πετύχουμε; ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Τί πρέπει να κάνουμε για να πετύχουμε το στόχο μας; ΥΠΕΥΘΥ- ΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικοί Σύµβουλοι Π.Ε.

Σχολικοί Σύµβουλοι Π.Ε. Ηλίας. Αναγνώστου Σ. Κ. Κρασσάς Σχολικοί Σύµβουλοι Π.Ε. Όπως και στην Α Τάξη η γνωριµία µε τους συµµαθητές θεωρείται αναγκαίο στοιχείο για τη διδακτική πράξη (συνεργατισµός) [ΒτΜ Α τεύχος, σ. 6-7]. βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Β : Καλλιέργεια γλωσσικών δεξιοτήτων. Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. 2012-2013

Μέρος Β : Καλλιέργεια γλωσσικών δεξιοτήτων. Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. 2012-2013 Μέρος Β : Καλλιέργεια γλωσσικών δεξιοτήτων Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. 2012-2013 Άξονες συζήτησης - σεμιναρίου Η γλώσσα ως επικοινωνία Άξονες γλωσσικής διδασκαλίας Καλλιέργεια γλωσσικών δεξιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ Περίοδος ονομάζεται το κομμάτι του λόγου που αρχίζει και τελειώνει σε ισχυρό σημείο στίξης (τελεία, ερωτηματικό, θαυμαστικό). Όταν στην αρχή ή στο τέλος έχουμε άνω τελεία, μιλάμε τώρα πια για ημιπερίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Μορφολογίας της Νέας Ελληνικής Ι. Κώστας Δ. Ντίνας Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας

Θέµατα Μορφολογίας της Νέας Ελληνικής Ι. Κώστας Δ. Ντίνας Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας Θέµατα Μορφολογίας της Νέας Ελληνικής Ι Κώστας Δ. Ντίνας Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας Η παρουσίαση επιλεγµένα θέµατα µορφολογίας της νέας ελληνικής µορφολογικά χαρακτηριστικά της ΝΕ, η λέξη στη νέα

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ελληνικά- Πανεπιστήμιο Stendhal Grenoble 3 επίπεδο A1 εξάμηνο Β - επιλογή /επιμέλεια Μ. Ζουμπουλίδου Γραμματικό Κοινωνικοπολιτιστικά.

Νέα ελληνικά- Πανεπιστήμιο Stendhal Grenoble 3 επίπεδο A1 εξάμηνο Β - επιλογή /επιμέλεια Μ. Ζουμπουλίδου Γραμματικό Κοινωνικοπολιτιστικά. Μάθημα 13 Περιεχόμενο Επικοινωνιακός στόχος Λεξιλόγιο Δ1-Κ.Γ.Λ: Αγορές στο περίπτερο, στο κατάστημα ψιλικών. Δ2-Κ.Γ.Λ : Στον φούρνο Δ3-Κ.Π.Λ : Στο περίπτερο Στον φούρνο. Δ5-Π.Π.Λ: παιχνίδι Λεξιλόγιο :

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου

Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου Παρουσίαση Λογισμικού: Κατερίνα Αραμπατζή Προμηθευτής: Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου Προσβασιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Σύνταξης της Αρχαιοελληνικής Γλώσσας

Αρχές Σύνταξης της Αρχαιοελληνικής Γλώσσας [Εργαλεία] Αρχές Σύνταξης της Αρχαιοελληνικής Γλώσσας ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΩΝ Α- ΣΤΕΡΗΤΙΚΟ 6.5. ΑΙΤΙΑ 2.22., 2.23., 2.24., 2.28., 2.33., 4.25., 4.26., 5.6., 5.36., 5.40., 11.2., 11.24., 11.27., 11.30., 11.66., 12.1.,

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου Ενότητα 7 η : «Πολιτείες ντυμένες στα λευκά!» Παρελθοντικοί χρόνοι: Αόριστος-Παρατατικός...24 Το ρήμα «είμαι» στον αόριστο και παρατατικό...25 Χρονικοί και Αιτιολογικοί σύνδεσμοι...26 Παραθετικά επιθέτων...26

Διαβάστε περισσότερα

για ξένους υ ISBN: 978-960-501-463-6 ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 5463

για ξένους υ ISBN: 978-960-501-463-6 ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 5463 για ξένους υ πέδο ι π ε υ ο σ μέ θειας ά μ ο ν η λ ελ ISBN: 978-960-501-463-6 ΒΟΗΘ. ΚΩΔ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 5463 1980_011KP_COVERBAZTELIKO.indd 1 09/09/2011 1:17 μ.μ. Περιεχόμενα Πρόλογος σ. 11 Εισαγωγή σ. 13 Kοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Βασισμένο στην ύλη του σχολικού βιβλίου ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γρήγορα τεστ Γλώσσα Δ Δημοτικού Δ 1 ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Βασικό λεξιλόγιο Ενότητα 1η Ένα ακόμη σκαλί Σεπτέμβρης, φύλλο,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΛΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 ΥΛΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση του μαθήματος είναι η διδασκαλία της ύλης χωρίς χάσματα και ασυνέχειες. Η αποσπασματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ελληνικά-πανεπιστήμιο Stendhal Grenoble 3 Επίπεδο A2 Β εξάμηνο-επιλογή /επιμέλεια Μ. Ζουμπουλίδου Γραμματικό. Πηγές Πηγές περιεχόμενο

Νέα ελληνικά-πανεπιστήμιο Stendhal Grenoble 3 Επίπεδο A2 Β εξάμηνο-επιλογή /επιμέλεια Μ. Ζουμπουλίδου Γραμματικό. Πηγές Πηγές περιεχόμενο Μάθημα Περιεχόμενο Επικοινωνιακός στόχος Λεξιλόγιο 13 Δίνω οδηγίες, προτρέπω Νέα ελληνικά-πανεπιστήμιο Stendhal Grenoble 3 Επίπεδο A2 Β εξάμηνο-επιλογή /επιμέλεια Μ. Ζουμπουλίδου Γραμματικό Πηγές Πηγές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Βασισμένο στην ύλη του σχολικού βιβλίου ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γρήγορα τεστ Γλώσσα Στ Δημοτικού Στ 3 ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Βασικό λεξιλόγιο Ενότητα 13η Τρόποι ζωής και επαγγέλματα νησί,

Διαβάστε περισσότερα

Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να: Να κατανοούν την ανθρωποκεντρική διάσταση του αρχαίου κόσμου.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να: Να κατανοούν την ανθρωποκεντρική διάσταση του αρχαίου κόσμου. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες: Ι. Να επεξεργάζονται το αρχαιοελληνικό κείμενο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Ορθογραφία : Συλλαβές. Μονοσύλλαβη : το, και Δισύλλαβη : πό δι, ε- κεί. Τρισύλλαβη : πα τέ ρας, μη τέ ρα. Πολυσύλλαβη : πα ρα μύ θι, α στα μά τη τα

Ορθογραφία : Συλλαβές. Μονοσύλλαβη : το, και Δισύλλαβη : πό δι, ε- κεί. Τρισύλλαβη : πα τέ ρας, μη τέ ρα. Πολυσύλλαβη : πα ρα μύ θι, α στα μά τη τα Ορθογραφία : 1. Τα ρήματα σε εύω, - εύομαι, γράφονται με συνδυασμό π.χ. παιδεύω παιδεύομαι. Εξαιρείται το κλέβω και το σέβομαι. 2. Τα ρήματα σε άβω, - άβομαι, γράφονται με β. π.χ. ράβω ράβομαι. Εξαιρείται

Διαβάστε περισσότερα

C Y M B ȦIJȠıIJȠȚȤİȚȠșİıȓĮ Ȇ =+7+ ȈȚĮ 2( (țijȫʌȧıș ǺȚȞȜȚȠįİıȓĮ %ȚȕȜȚȠʌȦȜİȓȠ (.ǻ2ȉ(,ȉ =+7+ ĭȧijƞıijƞțȥițƞșiıȓį Ȇ =+7+ ȈȚĮ 2( (țijȫʌȧıș ǺȚȞȜȚȠįİıȓĮ

C Y M B ȦIJȠıIJȠȚȤİȚȠșİıȓĮ Ȇ =+7+ ȈȚĮ 2( (țijȫʌȧıș ǺȚȞȜȚȠįİıȓĮ %ȚȕȜȚȠʌȦȜİȓȠ (.ǻ2ȉ(,ȉ =+7+ ĭȧijƞıijƞțȥițƞșiıȓį Ȇ =+7+ ȈȚĮ 2( (țijȫʌȧıș ǺȚȞȜȚȠįİıȓĮ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ www.ziti.gr www.ziti.gr Πρόλογος Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια υπεύθυνη και εμπεριστατωμένη προσέγγιση της ύλης των δύο τελευταίων τάξεων Εʹ και Στʹ του Δημοτικού σχολείου, στα βασικά μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΣΥΠΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΚΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΣΥΠΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΣΥΠΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΕΣΥΠΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΚΟΥ Προφορική έκφραση Γραπτή έκφραση ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Σύνθεση κειμένων ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΕΣΥΠΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γράμματα. Δίφθογγοι. Συνδυασμοί

Γράμματα. Δίφθογγοι. Συνδυασμοί Γράμματα Η γλώσσα μας έχει 24 γράμματα και τα ονομάζουμε ελληνικό αλφάβητο : α, β, γ, δ, ε, ζ, η, θ, ι, κ, λ, μ, ν, ξ, ο, π, ρ, σ, τ, υ, φ, χ, ψ, ω. Φθόγγος είναι οι απλές φωνές με τις οποίες σχηματίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ.

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσική επιμέλεια: επιλογή ή αναγκαιότητα; Άννα Ιορδανίδου

Γλωσσική επιμέλεια: επιλογή ή αναγκαιότητα; Άννα Ιορδανίδου Γλωσσική επιμέλεια: επιλογή ή αναγκαιότητα; Άννα Ιορδανίδου Γλωσσική επιμέλεια // Διαμόρφωση και οργάνωση κειμένου Η γλωσσική επιμέλεια αφορά τη γλωσσική μορφή και το περιεχόμενο, ενώ η διαμόρφωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙΜΠΡΙΤΖ Greek Orthodox Community of St. Athanasios, Cambridge 5 Mill Road, Cambridge CB1 2AB Ελληνικó Σχολεíο Αγíου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Κυκλώστε τη μοναδική σωστή απάντηση.)

ΜΕΡΟΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Κυκλώστε τη μοναδική σωστή απάντηση.) ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Κυκλώστε τη μοναδική σωστή απάντηση.) 1. Ήταν τόσο σκοτεινά, που δε βλέπαμε τίποτα. Α. Αναφορική πρόταση Β. Πλάγια ερωτηματική πρόταση Γ. Αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Ρήματα λέγονται οι λέξεις που φανερώνουν ότι ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ενεργεί ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε μία κατάσταση.

Ρήματα λέγονται οι λέξεις που φανερώνουν ότι ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ενεργεί ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε μία κατάσταση. Τι είναι ρήμα; Παραδείγματα: α) Ο εργάτης δουλεύει β) Ο ήλιος σκεπάστηκε από τα σύννεφα γ) Το μωρό κοιμάται Οι λέξεις «δουλεύει», «σκεπάστηκε», «κοιμάται», λέγονται ρήματα γιατί φανερώνουν ότι ο εργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. I. Εισαγωγή και γενικές οδηγίες II. Προετοιμασία: θεματικές ενότητες, λεξιλόγιο και Γραμματική 1. Δομή της γραπτής εξέτασης

Περιεχόμενα. I. Εισαγωγή και γενικές οδηγίες II. Προετοιμασία: θεματικές ενότητες, λεξιλόγιο και Γραμματική 1. Δομή της γραπτής εξέτασης Περιεχόμενα I. Εισαγωγή και γενικές οδηγίες II. Προετοιμασία: θεματικές ενότητες, λεξιλόγιο και Γραμματική 1. Δομή της γραπτής εξέτασης 1.1 Κατανόηση γραπτού λόγου 1.2 Ακουστική κατανόηση 1.3 Λεξιλόγιο

Διαβάστε περισσότερα

The G C School of Careers

The G C School of Careers The G C School of Careers ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Στ ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα Αυτό το γραπτό αποτελείται από 8 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές.

ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές. ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές. Οι αντωνυμίες δίνουν στον λόγο μας συντομία και σαφήνεια. Μας βοηθούν να μιλάμε πιο εύκολα για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΡΑΨΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΡΑΨΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Περίληψη είναι μικρής έκτασης κείμενο, με το οποίο αποδίδεται συμπυκνωμένο το περιεχόμενο ενός ευρύτερου κειμένου. Έχει σαν στόχο την πληροφόρηση των άλλων, με λιτό και περιεκτικό τρόπο, για

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου Γραμματικά Φαινόμενα της Γ Δημοτικού ανά ενότητα Τα απίθανα μολύβια Περιεχόμενα (ανά ενότητα) Ενότητα 1:... 4 Ενότητα 2... 10 Ενότητα 3... 17 Ενότητα 4... 21 Ενότητα 5... 24 Ενότητα 6... 29 Ενότητα 7...

Διαβάστε περισσότερα

accedo spolio, vaco utor, potior

accedo spolio, vaco utor, potior Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Π Ι Ν Α Κ Ε Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ 1. Υποκείµενο Κατηγορούµενο - Αντικείµενο 3 2. Προσδιορισµοί 7 3. Χρήση των πτώσεων (Ονοµαστική - Γενική οτική Αιτιατική 9 Αφαιρετική)

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ενότητα 2 η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ενότητα 2 η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Είδη προφορικού και γραπτού λόγου Η γλωσσική επικοινωνία διακρίνεται σε προφορική και γραπτή. Ο προφορικός λόγος διαφέρει σε πολλά σημεία από το γραπτό, είναι όμως ισάξιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΤΟ ΝΕΟ Π.Δ.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΤΟ ΝΕΟ Π.Δ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΤΟ ΝΕΟ Π.Δ. 1. Για την αξιολόγηση της γλωσσομάθειας των μαθητών κατά τη διάρκεια των τετραμήνων ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών: α) να κατανοούν γραπτό

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2: Κατοικία Σελ : να μη διδαχθούν (αρκούν τα συναφή, 8-12 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

Ενότητα 2: Κατοικία Σελ : να μη διδαχθούν (αρκούν τα συναφή, 8-12 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ (σελ. 61-62) που το συνοδεύουν αξιοποιούνται στην υποενότητα 1, όπως προαναφέρθηκε. Αφαιρούνται από το Τ.Ε. λόγω επικαλύψεων με το Β.Μ. οι σελίδες 63 & 64. Το κείμενο και οι ερωτήσεις γραπτής έκφρασης

Διαβάστε περισσότερα

Δείγμα εξέτασης. Ο νέος σχεδιασμός

Δείγμα εξέτασης. Ο νέος σχεδιασμός Δείγμα εξέτασης Ο νέος σχεδιασμός Περιεχόμενα I. Εισαγωγή και γενικές οδηγίες II. Προετοιμασία: θεματικές ενότητες, λεξιλόγιο και Γραμματική 1. Δομή της γραπτής εξέτασης 1.1 Κατανόηση γραπτού λόγου 1.2

Διαβάστε περισσότερα

The G C School of Careers

The G C School of Careers The G C School of Careers ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Στ ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα και 30 λεπτά Αυτό το γραπτό αποτελείται από 8 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα Β Δημοτικού Τεύχος 1ο Ενότητες 1-3. Συνοπτικός οδηγός εκπαιδευτών ή γονέων. Μαρία Ζάππα-Κασαπίδη

Γλώσσα Β Δημοτικού Τεύχος 1ο Ενότητες 1-3. Συνοπτικός οδηγός εκπαιδευτών ή γονέων. Μαρία Ζάππα-Κασαπίδη Γλώσσα Β Δημοτικού Τεύχος 1ο Συνοπτικός οδηγός εκπαιδευτών ή γονέων. Μαρία Ζάππα-Κασαπίδη Γλώσσα B Δημοτικού Τεύχος 1ο Εισαγωγή Ο σκοπός/στόχος του μαθήματος της Γλώσσας στην Β τάξη του Δημοτικού σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΣ Δειγματικές ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ δραστηριότητες ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας Γραφείο Σχολικού Συµβούλου Μουζακίου ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Γλώσσα Μαθηµατικά

ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας Γραφείο Σχολικού Συµβούλου Μουζακίου ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Γλώσσα Μαθηµατικά ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας Γραφείο Σχολικού Συµβούλου Μουζακίου ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Γλώσσα Μαθηµατικά Μαρία Θ. Παπαδοπούλου Σχολική Σύµβουλος Π.Ε. E-mail: grssmoukar@dipe.kar.sch.gr Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ-ΙΣΠΑΝΙΚΑ-ΙΤΑΛΙΚΑ-ΡΩΣΙΚΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ-ΙΣΠΑΝΙΚΑ-ΙΤΑΛΙΚΑ-ΡΩΣΙΚΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Β' Λυκείου (CEFR: Α1) ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ-ΙΣΠΑΝΙΚΑ-ΙΤΑΛΙΚΑ-ΡΩΣΙΚΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές να κατανοούν και να περιγράφουν με απλό τρόπο την εξωτερική εμφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Από το εγχειρίδιο της Α Γυμνασίου Ενότητα 12 Α. Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα