The sacrament of Holy Communion is the most significant rite in

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "The sacrament of Holy Communion is the most significant rite in"

Transcript

1 KOINONIKON: THE HYMNOLOGICAL CONTEXT OF HOLY COMMUNION Gerasimos Koutsouras The sacrament of Holy Communion is the most significant rite in Christian worship. It is therefore important that the hymnology and music with which the rite is couched and decorated, appropriately demonstrates the honour and value that Orthodox Christians would ascribe to it. However, current practice in some Greek Orthodox Churches throughout the world, presents various problems that need to be addressed. It is therefore the purpose of this article to outline those problems associated with the current state of the koinonikon (communion hymn) in Greek practice, and to propose appropriate renditions based on the work of Conomos 1, Phountoules 2, Taft 3 and Papagiannes 4. This article will argue that the hymns associated with Holy Communion should conform to older and more ancient forms of musical practice, insofar as the current structure is not upset. Function of the koinonikon The koinonikon is the hymn that is sung during Holy Communion. Its role is to provide a suitable textual and musical accompaniment to the sacred rite of the Eucharist. Indeed, the entire service builds up to and climaxes PHRONEMA, VOL. XXI,

2 Koinonikon: the Hymnological Context of Holy Communion at Communion. The liturgical context therefore of Communion is meant on the one hand to prepare the hearts and souls of the people to receive the Holy Gifts and on the other, to express and articulate the people s feelings of edification and gratitude to God. Regrettably, current trends testify to a deterioration in the liturgical practice of this important item to the extent that the original meaning and symbolism of Communion is largely undermined. Problems with current practice Solo chanting. In churches that follow Greek practices, the koinonikon is sung by a solo singer in the papadikon style of chant. (The papadikon style of chanting is characterised by the application of long, extended musical phrases to relatively short texts. They are called papadika, literally the priestly ones because they usually constitute musical cover for the priest, who is taking considerable time in the preparation of a liturgical item. The term papadikon is used interchangeably with the term melismatic, perhaps not correctly.) In spite of the brevity of its text (usually a half-verse from the Psalter), the syllables of the text are set to extended, florid melodies that draw the hymn out into a seven to ten minute performance. This performance of koinonika generally requires a level of chanting skill not found in every parish, even in Greece. If the soloist has poor knowledge and skill in the Byzantine musical tradition (as is often the case), the text becomes blurred, the singing monotonous and the congregation loses any sense of meaning in the words. In such cases, the only person in the Church gratified by the koinonikon is the chanter himself. The entire procedure is frequently exacerbated by the chanter s insertion of nonsensical syllables (te-ri-rem) into the psalm verse. Tererismata, otherwise known as kratemata, are musical compositions which do not use words but rather syllables such as te-ri-rem or ne-na-no. Kratemata (literally holding on) are often appended at the end of a melody either to take up time or to serve as a musical digression or 62

3 Phronema Volume 21, 2006 tangent. Corresponding to the western syllables tra-la-la, tererismata have been the tools by which composers could produce musical compositions free from the constraints of words and flowing with a regular rhythm (as opposed to the tonic rhythm of Byzantine ecclesiastical music). As such, kratemata are little different from secular artistic music, lacking in spiritual and didactic purpose. They thus constitute a departure from the fundamental element of ecclesiastical music, that is, the appropriate balance and harmonious marriage of words and music (λόγος-μέλος). Attempts to justify the use of kratemata with theological language (that they are like the words that the virgin Mary used as lullabies to the baby Jesus or that they are like the incomprehensible singing of the angels that apostle Paul heard) mask the fact that they are essentially free musical compositions written since the 14 th century and mainly in the post-byzantine period. St Nikodemos was unequivocally against them. 5 This manner of chanting the koinonikon is indicative of the shortcomings of soloist chanting as it exists in the Church today. Some of the characteristics of this monodic style of chanting are an undue emphasis on personal expression, excessive rubato (to the extent that no constant rhythm remains) and untraditional, exhibitionist ornamentation. The very same melodies sound entirely different when chanted by a choir singing with a flowing rhythm in the more traditional style of Byzantine chant. In this way the original musical phrases are not fragmented, but are rendered in a more fulsome and complete manner. In fact, there is no imperative to cling to the current individualistic style of chanting in church. The ancient Church used congregational singing which developed in the Byzantine Church into choral music. The dominance of soloist chanting emerged after the introduction of highly ornamental musical styles in late Byzantium and was cemented in the Ottoman period. This is because a highly ornamental musical style limits learning and practice to a professional few. Such exclusivity is of course contrary to the Christian spirit and it would be better if more communal and choral traditions of the first millennium were revived. This ethos of ecclesial communion is well illustrated by St Ignatios of Antioch, who, after describing the church as a harmonious lyre said: 63

4 Koinonikon: the Hymnological Context of Holy Communion 64 Make of yourselves a choir, so that with one voice and one mind, taking the keynote (chroma) of God, you may sing in unison with one voice through Jesus Christ to the Father, and he may hear you and recognise you, in your good works, as members of his son. It is good for you therefore to be in perfect unity that you may at all times be partakers of God. 6 The broken integrity of Communion. Many a perceptive student of Byzantine Chant has asked the following question: Why is the koinonikon (communion hymn) called this if it is not chanted during Communion? The question arises from a misunderstanding of the liturgical practice at that stage of the liturgy. To a layperson standing among the congregation, it may very well seem that Holy Communion begins when the priest emerges from the Sanctuary and invites the people to come forward to partake. In current practice this takes place at the end of the singing of the koinonikon. Contrary, however, to what may be commonly perceived, Communion of the body and blood of Christ does indeed begin during the koinonikon and not after the invitational phrase With fear of God (Μετά φόβου Θεού...). In other words, the clergy proceed to commune before this phrase and the people are simply invited by this phrase to come forward and take part in an act that has already begun. Liturgical terminology distinguishes between communion of the clergy and communion of the faithful. But there are not two communions, only one. Clergy are not separate from laity when it comes to the body of Christ but simply take their turn in a logical order of precedence. 7 Since, therefore, the essence of the Eucharist has to do with unity and communion 8 then the hymnological context should also reflect this. Current practice in many churches, however, shatters and fragments the unity of the Eucharistic act by various malpractices. These malpractices are, of course, recent introductions. Firstly, the shutting of the Royal Door during the communion of the clergy leaves the people oblivious to the fact that Holy Communion is in progress and furthermore induces the people to sit down and consider that moment unimportant. Secondly, the bringing out of donation trays at that most climactic moment of the liturgy which provokes noise and distraction among the people. Thirdly, the preaching of the sermon whose proper place and context is directly

5 Phronema Volume 21, 2006 after the scriptural readings. And, fourthly, which is arguably a symptom of the previous three, discontinuing the communion hymn by introducing another hymn altogether Of your mystical supper (Του δείπνου σου ); one hymn for the communion of the clergy and another for the communion of the people! 9 Procedures such as these clearly sever the continuity of the communion rite. By reverting to ancient customs the original integrity of the Eucharist could be restored. In other words, the communion hymn should cover the entire act of Communion without any disruption whatsoever. It would pause only momentarily for the priestly invitation, With fear of God. Post-Communion urgency. When all have received communion, the priest is seized by an urgency to place the chalice at the proskomide, cense it and then return to the holy altar for the invocation Arise, having received (Ορθοί μεταλαβόντες ). In the urban Greek practice there is hardly any time to do this. Indeed, matters are worse when a deacon is present. The unfortunate deacon is forced to rush unceremoniously out the Royal Door (instead of the North door) in order to recite the next litany. In earlier times this urgency did not exist. Patriarch Sergius in 623 introduced the akroteleution troparion Let our mouths be filled (Πληρωθήτω το στόμα ημών ) to cover the required liturgical actions. 10 It was only during the Ottoman period that this troparion was omitted from the manuscripts. 11 The transition back to the old practice would be very easy because this hymn is still used in Greek monasteries and in the Slavonic churches. 12 In light of this, the hymn has been reinstated correctly in the official English edition of the Divine Liturgy published by the Greek Orthodox Archdiocese of Australia. 13 Historical development of the koinonikon Evidence for the chanting of psalmody during communion appears in the late 4 th century. But before the development of the koinonikon from that period onwards is outlined, it is important to give the historical background of the Eucharist. Although it is virtually impossible to accurately recreate 65

6 Koinonikon: the Hymnological Context of Holy Communion early Christian worship (due to lack of substantial evidence), the New Testament gives us some indication of what Christian meetings entailed. Thus, when Christians assembled in remembrance of Christ 14 by sharing his body and blood, it involved prayer, singing and teaching 15. Other hymns may have been used but there is little historical evidence specifying the content of these hymns. By the time of Justin the Philosopher, material from the Old and New Testaments was combined with the improvised words of the officiators. 16 When the church was given freedom in the 4 th century, many of the local, oral traditions were put to paper and were attributed honorifically to the apostle or bishop associated with that church. 17 In addition to this and from the fourth century onwards, the Book of Psalms emerged to hold pride of place in Christian worship. A treatise attributed to St John Chrysostom made it very clear: What can I say about the blessed David? That the grace of the Spirit brought it about that he be declared every day and every night. For all bear him in their mouths in the place of myrrh. In the evening services of the church, David is first, middle and last. In the morning praises, David is first, middle and last. In the processions to the abodes of the dead, David is first, middle and last. In the prayers of virgins at their homes, David is first, middle and last. What wondrous things! Many who have not even tasted the beginning of learning letters, learn all of David by heart. 18 In fact, the Book of Psalms was honoured and valued by the Church Fathers 19 to such an extent that: it would be better for the sun to be extinguished, than the words of David to be forgotten. 20 Also in the 4 th century and in order to combat the various heresies, certain church fathers were forced to add new prayers to existing liturgies, with words designed to convey the true teaching of the Church. 21 With a written liturgical tradition existing from the fourth century onwards, scholars can more easily uncover evidence that indicates what was chanted during communion in different periods. Thus, it can be argued that the most common communion hymn from the fourth to the ninth century was Psalm It was chanted responsorially (call and answer) or antiphonally (verse and refrain). In other words, a single chanter called 66

7 Phronema Volume 21, 2006 out each verse or half verse and the people answered with verse 9 as a refrain. 23 For this to occur, this refrain must have had a simple melody easily remembered by the congregation who were led by the psaltai (chanters). 24 The invention and development of notation however gave rise to professional singing. Choirs, who at first lead the people in chanting, eventually took over all the singing component of the service. 25 Nevertheless, the koinonikon was given considerable attention by the Byzantine Christians, who by the ninth century had developed a most beautiful and rich cycle of psalms for communion. 26 The Byzantine Communion cycle was a collection of 26 psalmodic verses, each of which corresponded to specific celebrations of the Church calendar. 27 A psalmodic verse was often chosen for a celebration because its content related in meaning and symbolism to that specific celebration. For example, verse 26 of Psalm 117 was matched with Palm Sunday because of the words: Blessed is he who comes in the name of the Lord (Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου). Thus, this special psalmodic verse was chanted as a refrain while a selection of other verses, mostly, but not always from the same psalm, served as antiphonal cues (call-cries) before the choral response. This antiphonal manner of chanting the communion hymn represents the high watermark of the koinonikon s hymnological development. It was in direct historical continuity with ancient Christian practice, it struck the appropriate balance between words and music (with neither overwhelming the other), and best expressed the Christian spirit of unity and communion since it was sung either congregationally or chorally. But this beautiful responsorial/antiphonal system of chanting the koinonikon which existed from at least the 4 th century to around the 11 th century did not continue to this day. The earlier emphasis on the words and poetry of the Psalms shifted to an emphasis on melody and music. Singers came to give more attention to the refrain or troparion, embellishing and expanding its music. This meant that the psalmodic verses were increasingly omitted. Thus, all that eventually remained was the single verse of what was formerly a refrain

8 Koinonikon: the Hymnological Context of Holy Communion Indeed, this tendency to embellish short phrases with more florid music gave rise to the melismatic (mellifluous) style of chanting, evident from the 11 th century onwards and well developed by the 13 th - 14 th centuries. 29 It was a very expanded and ornamental style, which was applied to the now single-versed koinonika, to the cheroubika and to other hymns. However, the difficulty of learning the melismatic style restricted chanting to only a handful of professionals with the ultimate consequence being that choirs disappeared and the single chanter became entrenched at the analogion. Of course, the melismatic style did not monopolise all the chanting. Existing styles characterised by their brevity continued to exist and indeed survive to this day. Such are the eirmologic (hymns modelled on the eirmoi) and sticheraric styles (hymns that are appended to the psalmic verses of the vespers (esperinos) and matins (orthros) and the ekphonetic (recitative) style used for scripture readings and other melodies. 30 The melismatic style continued through the late Byzantine and subsequent Ottoman periods, periods which witnessed the single, one-line phrases of the koinonika being set in musical compositions the notation for which was two or more pages long and lasted from seven to twenty or more minutes. With the musical reform of 1814, Byzantine music became relatively more accessible and the melismatic koinonika were transcribed from the old shorthand notation to the more analytical notation of the new method. The new method s relative simplicity allowed for the first printed publication of Byzantine music in This meant that Byzantine chant became more widespread to the point that the publications of the 19 th century (which were essentially old Byzantine and post-byzantine compositions re-written and reworked into the new method) are now considered the classics of Byzantine music. But soloist chanting continued its detrimental influence in the 20 th century. Feeling that the hymnography as encapsulated in the classics was inadequate in expression and floridness, various famous chanters reworked the originals to produce compositions that matched their own personal style and peculiarities. Τhe koinonika, along with the cheroubika, were subjected to a malformation bordering on the amane (lament) of Turkish music. The lack of flowing rhythm along with demanding and 68

9 Phronema Volume 21, 2006 sinuous melodic lines meant that these hymns are now entrenched as the exclusive property of the solo-chanter. It is a form of chanting that is less expressive of the communal spirit of earlier times. 31 Today, increased populations in the urban centres have made Holy Communion generally longer in duration and this results in the hymn Of your mystical supper being repeated far too many times. Furthermore, most people feel an aversion to endless, extended vowels muttered by a single chanter (as opposed to a choir). To address this public feeling some well-intentioned but arbitrary moves were made. These included some of the malpractices outlined above as well as the substitution of the koinonikon by out-of-place hymns irrelevant to the Byzantine Communion cycle. Examples include, Polyeleoi (Πολυέλεοι), Where shall I go? (Πού πορευθώ), Confess the Lord (Εξομολογείσθε) and more recently, Pure Virgin (Αγνή Παρθένε). Revival of ancient practice A wiser step would have been to use the fruits of modern research to revive older, more ancient forms of the communion hymn and to eradicate the various malpractices which do not conform to traditional practice but were introduced relatively recently. 32 In reviving some of the ancient practices, the following guidelines have been proposed by Phountoulis 33 and are currently being implemented and taught as a systematic standard in the theological schools of Thessaloniki and Athens: 1. The sermon should not be preached at communion time, but rather after the scriptural readings; 2. The choice of koinonikon is dictated by the typikon according to the commemoration of the day. The chanter finds the corresponding psalm or ekloge (selection) and then chants the koinonikon in one of the following ways: (a) verse and refrain; (b) verse and response; (c) verse by verse; (d) papadikon (by a choir); 69

10 Koinonikon: the Hymnological Context of Holy Communion 3. On occasion, those koinonika used before the Communion cycle was established (pre 9 th century), may also be chanted, for example Psalms 33, 144 or 41; 4. The koinonikon continues right through the communion of the people. Of your mystical supper (Του δείπνου σου ) strictly belongs to Holy Thursday only; 5. After Always now and ever (Πάντοτε νυν και αεί ) and before Arise having received (Ορθοί μεταλαβόντες ), the following hymn should be chanted: Let our mouth be filled with praise, Lord, that we may sing of your glory, for you have made us worthy to partake of your holy mysteries. Keep us in your holiness as all the day we meditate upon your righteousness. Alleluia, Alleluia, Alleluia (Πληρωθήτω το στόμα ημών αινέσεως, Κύριε, όπως υμνήσωμεν την δόξαν σου, ότι ηξίωσας ημάς των αγίων σου μετασχείν μυστηρίων. Τήρησον ημάς εν τω σώ αγιασμώ, όλην την ημέραν μελετώντας την δικαιοσύνην σου. Αλληλούϊα, Αλληλούϊα, Αλληλούϊα). 34 Further guidelines for chanters Chanters may study the following schematic tables (see Paradigms 1-4) which illustrate the different ways the koinonikon may be chanted. A chanter only needs a Psalterion (Book of Psalms) or an Eklogarion 35 and the table of the communion cycle that is appended at the end of this article. 36 The only two music books which are currently suitable for the restoration of the ancient practice, are the Antiphonarion of K. Papagiannes 37 and the Psalterion Terpnon 38 of Simonopetra monastery. In most cases, the psalm should last long enough to cover all of Communion. If however, there are hundreds of people taking Holy Communion as on important feast days then a combination of two styles (of the one psalm) is acceptable. For example, Christmas day would require the chanting of Psalm 110 for about ten minutes, which may be followed by a half-hour papadikon melody Salvation (Λύτρωσιν) - preferably by a choir - to cover for the many faithful that will take Holy Communion on that day

11 Phronema Volume 21, 2006 Chanters will note that all these paradigms are different forms of antiphony. Psalm 33 will be used as the model. Solo Paradigm 1: Verse and Refrain. For example: Την τιμιωτέραν, Ταις πρεσβείαις Refrain Solo Verse 1 Choir Refrain Solo Verse 2 Choir Refrain Solo Verse 3 Choir Refrain Γεύσασθε... Taste and see Ευλογήσω τον Κύριον... I will bless the Lord Γεύσασθε... Taste and see Εν τω Κυρίω... In the Lord Γεύσασθε... Taste and see Μεγαλύνατε τον Κύριον... Magnify the Lord Γεύσασθε... Taste and see Paradigm 2: Verse and Response For example: Κανονάρχισμα, Κύριε σώσον τους ευσεβείς Solo Verse 1 Choir Response Solo Verse 2 Choir Response Solo Verse 3 Choir Response Ευλογήσω τον Κύριον... I will bless the Lord Ευλογήσω τον Κύριον... I will bless the Lord Εν τω Κυρίω... In the Lord Εν τω Κυρίω... In the Lord Μεγαλύνατε τον Κύριον Magnify the Lord Μεγαλύνατε τον Κύριον Magnify the Lord 71

12 Koinonikon: the Hymnological Context of Holy Communion Paradigm 3: Verse by Verse For example: 50 th Psalm of the Sunday Orthros Choir A Verse 1 Choir B Verse 2 Choir A Verse 3 Choir B Verse 4 Ευλογήσω τον Κύριον... I will bless the Lord Εν τω Κυρίω... In the Lord Μεγαλύνατε τον Κύριον... Magnify the Lord Εξεζήτησα τον Κύριον... I sought the Lord Paradigm 4: Papadikon melody 40 Γεύσασθε και ίδετε ότι χρηστός ο Κύριος. Taste and see that the Lord is good. These provide some guidelines for the revival of the ancient practices of communion psalmody. 41 A revival of ancient practices would mean that liturgical worship would improve immensely in expressing the spiritual feelings of the Orthodox Christian faithful. It would also mean that the various malpractices outlined in this article would finally be rectified. Having achieved this, Holy Communion could once again be couched in a liturgical context that more appropriately corresponds with its purpose and meaning: union, sharing and being part of the Body of Christ. 72

13 Phronema Volume 21, 2006 Appendix The Byzantine Communion Cycle according to the current typikon (based on Conomos, op.cit See also Taft, op. cit ) Commemoration Verse LXX Greek text English text a. Variable Koinonika Sundays Forefeasts Mondays Angels (8 Nov.) Saturdays Martyrs Prophets All Saints Tuesdays John the Baptist Hierarchs Righteous Wednesdays Mother of God Thursdays Apostles Ps. 148:1 Ps. 103:4 Ps. 32:1 Ps. 111:6b Ps. 115:4 Ps. 18:5 Αινείτε τον Κύριον εκ των ουρανών. Ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Αγαλλιάσθε δίκαιοι εν Κυρίω, τοις ευθέσι πρέπει αίνεσις. Εις μνημόσυνον αιώνιον έσται δίκαιοι. Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγγος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Praise the Lord from the heavens. Who makes his angels spirits and his ministers a flame of fire. Rejoice in the Lord, O you righteous, praise is becoming for the straight. The righteous shall be in everlasting remembrance. I will take up the cup of salvation and call on the name of the Lord. Their sound goes out through all the earth and their words to the ends of the world. 73

14 Koinonikon: the Hymnological Context of Holy Communion Commemoration Verse LXX Greek text English text Fridays, Holy Cross (14 Sept., 3 rd Sun. Lent) Dead Saturdays Ps. 4:7 Ps. 64:5 & Prov. 101:13 b. Fixed Koinonika (Menaion) New church year (1/9) Ps. 64:12 Εσημειώθη εφ ημάς το φώς του προσώπου σου Κύριε. Μακάριοι ους εξελέξω και προσελάβου Κύριε και το μνημόσυνον αυτών εις γενεάν και γενεάν. Ευλόγησον τον στέφανον του ενιαυτού της χρηστότητός σου [Κύριε]. The light of your countenance is marked upon us, O Lord. Blessed are they, O Lord, whom You chose and brought near; and their memory will endure unto generations and generations. Bless the circle of the year with your goodness [Lord]. Entry of the Mother of God (21 Nov.) Ps. 44:15a 16b Απενεχθήσονται τω βασιλεί παρθένοι οπίσω αυτής, αχθήσονται εις ναόν βασιλέως. {Currently: Ποτήριον σωτηρίου} Virgins shall be brought to the king after her, they shall be brought into the temple of the king. Dedication of the Great Church (23 Dec.) Ps. 25:8 Κύριε, ηγάπησα ευπρέπειαν οίκου σου. O Lord, I love the splendour of your house. Nativity (25 Dec.) Ps. 110:9a Λύτρωσιν απέστειλεν [Κύριος] τω λαώ αυτού. [The Lord] has sent deliverance unto his people. 74

15 Phronema Volume 21, 2006 Commemoration Verse LXX Greek text English text Theophany (6 Jan.) Titus 2:11 Επεφάνη η χάρις του Θεού η σωτήριος πάσιν ανθρώποις. The grace of God that brings salvation to all people has appeared. Annunciation (25 Mar.) Ps. 131:13 Εξελέξατο κύριος την Σιών, ηρετίσατο αυτήν εις κατοικίαν εαυτώ. The Lord has chosen Zion, he has desired it for his habitation. Transfiguration (6 Aug.) Ps. 88:16b & 17a Εν τω φωτί [της δόξης] του προσώπου σου Κύριε, πορευσόμεθα και εν τω ονόματί σου αγαλλιασώμεθα [εις τον αιώνα] c. Movable Koinonika (Triodion & Pentecostarion) Presanctified Liturgy Ps. 33:9a Lazarus Saturday Ps. 8:3a Palm Sunday Ps. 117:26 Γεύσασθε και ίδετε ότι χρηστός ο Κύριος. Εκ στόματος νηπίων και θηλαζόντων κατηρτίσω αίνον. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. We shall walk, O Lord, in the light [of the glory] of your countenance and in your name shall we rejoice [unto the ages]. Taste and see that the Lord is good. Out of the mouths of babes and sucklings you have perfected praise. Blessed is he that comes in the name of the Lord. 75

16 Koinonikon: the Hymnological Context of Holy Communion Commemoration Verse LXX Greek text English text Holy Thursday Holy Saturday Ps. 77:65 Easter Nonscriptural Nonscriptural Thomas Sunday Ps. 147:1 Mid-Pentecost John 6:56 Ascension Ps. 46:6 Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον, υιέ θεού, κοινωνόν με παράλαβε ου μη γαρ τοις εχθροίς σου το μυστήριον είπω ου φίλημά σοι δώσω καθάπερ ο Ιούδας αλλ ως ο ληστής ομολογώ σοι μνήσθητί μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Εξηγέρθη ως ο υπνών Κύριος [και ανέστη σώζων ημάς]. Σώμα Χριστού μεταλάβετε, πηγής αθανάτου γεύσασθε. Επαίνει Ιερουσαλήμ τον Κύριον, αίνει τον θεόν σου Σιών. Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα εν εμοί μένει καγώ εν αυτώ, [είπεν ο Κύριος]. Ανέβη ο θεός εν αλαλαγμώ, κύριος εν φωνή σάλπιγγος. At your mystical supper receive me today, O Son of God, as a partaker; for I will not speak of the mystery to your enemies, I will not kiss you as did Judas, but as the thief I will confess you: Remember me, O Lord, in your kingdom. The Lord is risen as from sleep [and is risen saving us]. Partake of the body of Christ, taste the source of immortality. Exalt the Lord, O Jerusalem; praise your God, O Zion. He who eats my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him, [said the Lord]. God has gone up with a shout, the Lord with the shout of the trumpet. 76

17 Phronema Volume 21, 2006 Commemoration Verse LXX Greek text English text Pentecost Ps. 142:10 Holy Spirit d. Miscellaneous (pre 9 th c.) Ps. 33:9 Ps. 41:1 Ps. 144:15 Ps. 148:1 Το πνεύμα σου [το αγαθόν], οδηγήσει με εν γη ευθεία. Το Πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης αφ ημών δεόμεθα, φιλάνθρωπε. Γεύσασθε και ίδετε ότι χρηστός ο Κύριος. Ον τρόπον επιποθεί η έλαφος επί τας πηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προς σε, ο Θεός. Οι οφθαλμοί πάντων εις σε ελπίζουσιν, και συ δίδως την τροφήν αυτών εν ευκαιρία. Αινείτε τον Κύριον εκ των ουρανών. Your [good] spirit shall guide me into a land of righteousness. Take not your Holy Spirit from us, we pray O compassionate One. O taste and see that the Lord is good. As the deer pants for the water brooks, so pants my soul for you O God. The eyes of all hope in you, and you give their food in due season. Praise the Lord from the heavens. 77

18 Koinonikon: the Hymnological Context of Holy Communion Acknowledgement The author would like to acknowledge the assistance in the writing of this article of Dr Dimitri Conomos. NOTES: Dimitri E. Conomos, The Late Byzantine and Slavonic Communion Cycle: Liturgy and Music, (Washington DC: Dumbarton Oaks, 1985). See also Thomas H. Schattauer, The Koinonicon of the Byzantine Liturgy, Orientalia Christiana Periodica, 49 (1983): Ιωάννη Φουντούλη, Λειτουργική Α : Εισαγωγή στη θεία λατρεία, (β έκδ.), Θεσσαλονίκη, More information from Phountoulis on the issue of the koinonikon can be found in his books: Απαντήσεις εις λειτουργικάς απορίας, Athens: Apostoliki Diakonia 1982, vol. 3, 89-97; vol. 4, 127ff. Robert F. Taft, A History of the Liturgy of St. John Chrysostom; Volume V: The Precommunion Rites; Chapter VI The Communion Psalmody or Koinonikon, Orientalia Christiana Analecta 261, Rome π. Κωνσταντίνου Παπαγιάννη, Αντιφωνάριον: περιέχον τα εν πάσαις ταις ιεραίς ακολουθίαις προκείμενα, αλληλουάρια, αντίφωνα και κοινωνικά, συμπληρωθέντα και αποκατασταθέντα κατά την αρχαίαν τάξιν, Θεσσαλονίκη See his commentary on the 75 th canon of the sixth ecumenical council in The Rudder, publ. Aster, Athens 1990, 286. This illustrates that despite the fact that they have been a 600 year old tradition, they still do not qualify as being correct and proper. Ignatios of Antioch, Letter to the Ephesians, ch.4. Series: The Fathers of the Church, vol. I, Washington DC: CUAP, 1962, 89. See John Chrysostom s homily on 2 Thessalonikans 4, 4 (PG 62:492). The oneness, unity and communion in the body of Christ are the fundamental theological concepts associated with the Eucharist. See 1 Corinthians 11:18-21, 29, 33; and Ignatius of Antioch Letter to the Philadelphians, ch.4. Series: The Fathers of the Church, op. cit., 114. This is a relatively recent and arbitrary innovation which can be traced back to the new editions of the 20 th century. Early 20 th century typika and ieratika do not stipulate that any hymn should be said after the Μετά φόβου Θεού... (With 78

19 Phronema Volume 21, 2006 fear of God ). It was understood that the koinonikon would continue right through to the end of the communion of the people. The change is present in the 1951 edition of the Ieratikon (84) Chronicon Paschale (624), 1-6: and after chanting the final verse of the koinonikon, that this troparion also be sung: May our mouth be filled with your praise PG 92:1001. Taft, op.cit Φουντούλη, op.cit Greek Orthodox Archdiocese of Australia. The Divine Liturgy according to St. John Chrysostom, Sydney: St Andrew s Orthodox Press, 1996, edition of 2005), Corinthians, 11: Acts 2:42. Colossians 3: Justin the Philosopher and Martyr, First Apology, 67, 3-5. The Apostolic Fathers, Grand Rapids: Eerdmans For example, the Liturgy of St. Iakobos, the Liturgy of St. Mark, the Liturgy of Clement of Rome. John Chrysostom, On repentance and on the reading of David regarding the wife of Uriah, P.G. 64,12. Athanasius; The Life Of Antony And The Letter To Marcellinus; translated by Robert C. Gregg; Paulist Press, New York; ; St. Basil, Exegetic Homilies, trans. S. Agnes Clare Way, The Fathers of the Church, XLVI (Washington, D.C.: The Catholic University of America Press, 1963), St. Basil, The Letters, trans. Roy J. Defarrari, IV (London: W. Heinemann, 1934), 419. Ambrose, Explanations of the Psalms (Ps 1, 9-12: CSEL, 64, 7, 9-10). John Chrysostom, 2 nd Homily on Repentance, PG 49 p.286. And yet the Book of Psalms has suffered a demise that would have Chrysostom lamenting that his words were not heeded. In fact, one could say that many of the problems associated with current hymnological practice stem from the displacement of the Book of Psalms from its original, early Byzantine use. The koinonikon issue is only one aspect of this greater problem. Similar articles such as this may be written in the future so as to address some of the other aspects of the problem: Typika, Allelouarion, Cheroubikon etc

20 Koinonikon: the Hymnological Context of Holy Communion As for example in the Liturgies of St. Basil, of St. Gregory the Theologian, of St. John Chrysostom, and of St. Epiphanios of Cyprus. Conomos, op. cit. p.15. See Apostolic Constitutions (4 th c.), Book VIII, Ch. XIII:16- Let Psalm 33 be said while all the rest are communicating. Also Cyril of Jerusalem s Catechesis 5:20; Jerome s Commentarius in Esaiam II 5:20, PG 24:86D. Further testimony to this, is the psalm s survival in the Liturgy of the Presanctified Gifts and its chanting during the antidoron in the Russian Orthodox Church. The Typikon of the Great Church (10/11thc) clearly specifies Ps.33: And after giving [communion] to everyone [in the sanctuary] he [the bishop] goes off to the first communion table, and when the deacon carrying the diskos has said, Bless, master, the bishop says, I will bless the Lord at all times [Ps. 33:1]. And the whole psalm is done by the assistants while the people are receiving communion. And if there are still other communicants, the deacon says again, Bless, master, and the bishop says, I will bless the Lord [Ps. 33:1 again]. And this is said two and three and several times, for as long as there are communicants. (X British Library Add ), quoted in Taft, p.290. Conomos, op.cit. p.17. In exactly the same way as the Τιμιωτέραν, Ταις πρεσβείαις and Σώσον ημάς υιέ θεού. But with the phrase Alleluia at the end of each response. As for the psalmody executed with singing and tone, and with the people responding the akrosticha with melody and singing these things let us [monks] leave to readers, psaltai, subdeacons, and deacons Here St. Nilus is urging monks to avoid music altogether, but gives witness nonetheless to the fact that the standard in the cities was the people being led in chant by the psaltai. Cf. Narration of John and Sophronius (6/7 th c.), lines , quoted in Taft Conomos, op.cit. 15. The oldest surviving manuscripts of Byzantine music come from the ninth and tenth centuries. This cycle of hymns is still in use today, even though it is currently chanted in a different manner. Some scholars attribute this shortening of the koinonikon to a decline in frequency of Communion. The argument is as follows: though people still attended church, they shied from taking Holy Communion. This made lengthy psalms obsolete because communion did not last long. In a natural step therefore, all that remained from the psalmic communion hymns was the single verse of the refrain. See Παναγιώτης Ν. Τρεμπέλας, Εκλογή Ελληνικής Ορθοδόξου Υμνολογίας, Athens: Σωτήρ p.146; Φουντούλης 80

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

WEEK 21. The Feast of Firstfruits, the Feast of Pentecost, and the Feast of Tabernacles OUTLINE DAY 1

WEEK 21. The Feast of Firstfruits, the Feast of Pentecost, and the Feast of Tabernacles OUTLINE DAY 1 WEEK 21 The Feast of Firstfruits, the Feast of Pentecost, and the Feast of Tabernacles OUTLINE DAY 1 I. The Feast of Firstfruits signifies the resurrected Christ as the firstfruits for our enjoyment as

Διαβάστε περισσότερα

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions Paul Liu November 15, 2007 Note that these are sample solutions only; in many cases there were many acceptable answers. 1 Reynolds Problem 10.1 1.1 Normal-order

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

derivation of the Laplacian from rectangular to spherical coordinates

derivation of the Laplacian from rectangular to spherical coordinates derivation of the Laplacian from rectangular to spherical coordinates swapnizzle 03-03- :5:43 We begin by recognizing the familiar conversion from rectangular to spherical coordinates (note that φ is used

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ενότητα 1β: Principles of PS Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

HOMEWORK 4 = G. In order to plot the stress versus the stretch we define a normalized stretch:

HOMEWORK 4 = G. In order to plot the stress versus the stretch we define a normalized stretch: HOMEWORK 4 Problem a For the fast loading case, we want to derive the relationship between P zz and λ z. We know that the nominal stress is expressed as: P zz = ψ λ z where λ z = λ λ z. Therefore, applying

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

Section 8.3 Trigonometric Equations

Section 8.3 Trigonometric Equations 99 Section 8. Trigonometric Equations Objective 1: Solve Equations Involving One Trigonometric Function. In this section and the next, we will exple how to solving equations involving trigonometric functions.

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Assalamu `alaikum wr. wb.

Assalamu `alaikum wr. wb. LUMP SUM Assalamu `alaikum wr. wb. LUMP SUM Wassalamu alaikum wr. wb. Assalamu `alaikum wr. wb. LUMP SUM Wassalamu alaikum wr. wb. LUMP SUM Lump sum lump sum lump sum. lump sum fixed price lump sum lump

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

7 Present PERFECT Simple. 8 Present PERFECT Continuous. 9 Past PERFECT Simple. 10 Past PERFECT Continuous. 11 Future PERFECT Simple

7 Present PERFECT Simple. 8 Present PERFECT Continuous. 9 Past PERFECT Simple. 10 Past PERFECT Continuous. 11 Future PERFECT Simple A/ Ονόματα και ένα παράδειγμα 1 Present Simple 7 Present PERFECT Simple 2 Present Continuous 8 Present PERFECT Continuous 3 Past Simple (+ used to) 9 Past PERFECT Simple she eats she is eating she ate

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church FAIRVIEW - NEW JERSEY Weekly Bulletin Sunday June 1 st, 2014 Fathers of the 1st Ecumenical Council Οικουμενικόν

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Phys460.nb Solution for the t-dependent Schrodinger s equation How did we find the solution? (not required)

Phys460.nb Solution for the t-dependent Schrodinger s equation How did we find the solution? (not required) Phys460.nb 81 ψ n (t) is still the (same) eigenstate of H But for tdependent H. The answer is NO. 5.5.5. Solution for the tdependent Schrodinger s equation If we assume that at time t 0, the electron starts

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Extension

Modern Greek Extension Centre Number 2017 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Student Number Modern Greek Extension Written Examination General Instructions Reading time 10 minutes Working time 1 hour and 50 minutes Write

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

The Simply Typed Lambda Calculus

The Simply Typed Lambda Calculus Type Inference Instead of writing type annotations, can we use an algorithm to infer what the type annotations should be? That depends on the type system. For simple type systems the answer is yes, and

Διαβάστε περισσότερα

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live.

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Topic 1: Describe yourself Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Χρησιμοποίησε το and. WRITE your paragraph in 40-60 words... 1 Topic 2: Describe your room Χρησιμοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκός Λόγος Εισαγωγή

Ακαδημαϊκός Λόγος Εισαγωγή - In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze Γενική εισαγωγή για μια εργασία/διατριβή Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω... To answer this

Διαβάστε περισσότερα

Math221: HW# 1 solutions

Math221: HW# 1 solutions Math: HW# solutions Andy Royston October, 5 7.5.7, 3 rd Ed. We have a n = b n = a = fxdx = xdx =, x cos nxdx = x sin nx n sin nxdx n = cos nx n = n n, x sin nxdx = x cos nx n + cos nxdx n cos n = + sin

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

Concrete Mathematics Exercises from 30 September 2016

Concrete Mathematics Exercises from 30 September 2016 Concrete Mathematics Exercises from 30 September 2016 Silvio Capobianco Exercise 1.7 Let H(n) = J(n + 1) J(n). Equation (1.8) tells us that H(2n) = 2, and H(2n+1) = J(2n+2) J(2n+1) = (2J(n+1) 1) (2J(n)+1)

Διαβάστε περισσότερα

Every set of first-order formulas is equivalent to an independent set

Every set of first-order formulas is equivalent to an independent set Every set of first-order formulas is equivalent to an independent set May 6, 2008 Abstract A set of first-order formulas, whatever the cardinality of the set of symbols, is equivalent to an independent

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκός Λόγος Εισαγωγή

Ακαδημαϊκός Λόγος Εισαγωγή - Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω... Γενική εισαγωγή για μια εργασία/διατριβή In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze Για να απαντήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

Lecture 2. Soundness and completeness of propositional logic

Lecture 2. Soundness and completeness of propositional logic Lecture 2 Soundness and completeness of propositional logic February 9, 2004 1 Overview Review of natural deduction. Soundness and completeness. Semantics of propositional formulas. Soundness proof. Completeness

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 6: Analysis of Greece: Your Strategic Partner in Southeast Europe. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 6: Analysis of Greece: Your Strategic Partner in Southeast Europe. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ενότητα 6: Analysis of Greece: Your Strategic Partner in Southeast Europe Ιφιγένεια Μαχίλη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

105 Verses in the Critical Greek Text of the New Testament Without Any Manuscript Support

105 Verses in the Critical Greek Text of the New Testament Without Any Manuscript Support 105 Verses in the Critical Greek Text of the New Testament Without Any Manuscript Support These notes were sent to me by Dr. Maurice Robinson and detail 105 places in the Critical Greek Text of the New

Διαβάστε περισσότερα

Instruction Execution Times

Instruction Execution Times 1 C Execution Times InThisAppendix... Introduction DL330 Execution Times DL330P Execution Times DL340 Execution Times C-2 Execution Times Introduction Data Registers This appendix contains several tables

Διαβάστε περισσότερα

F-TF Sum and Difference angle

F-TF Sum and Difference angle F-TF Sum and Difference angle formulas Alignments to Content Standards: F-TF.C.9 Task In this task, you will show how all of the sum and difference angle formulas can be derived from a single formula when

Διαβάστε περισσότερα

the total number of electrons passing through the lamp.

the total number of electrons passing through the lamp. 1. A 12 V 36 W lamp is lit to normal brightness using a 12 V car battery of negligible internal resistance. The lamp is switched on for one hour (3600 s). For the time of 1 hour, calculate (i) the energy

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

I haven t fully accepted the idea of growing older

I haven t fully accepted the idea of growing older I haven t fully accepted the idea of growing older 1 Peter Authorship Questions Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας 1 Peter Authorship

Διαβάστε περισσότερα

Example Sheet 3 Solutions

Example Sheet 3 Solutions Example Sheet 3 Solutions. i Regular Sturm-Liouville. ii Singular Sturm-Liouville mixed boundary conditions. iii Not Sturm-Liouville ODE is not in Sturm-Liouville form. iv Regular Sturm-Liouville note

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Strain gauge and rosettes

Strain gauge and rosettes Strain gauge and rosettes Introduction A strain gauge is a device which is used to measure strain (deformation) on an object subjected to forces. Strain can be measured using various types of devices classified

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Démographie spatiale/spatial Demography

Démographie spatiale/spatial Demography ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Démographie spatiale/spatial Demography Session 1: Introduction to spatial demography Basic concepts Michail Agorastakis Department of Planning & Regional Development Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, EVALUATION REPORT

2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, EVALUATION REPORT 2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, 26-6-2016 Can anyone hear me? The participation of juveniles in juvenile justice. EVALUATION REPORT 80 professionals

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΦωτίστεΤονΚόσμο. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2017

ΦωτίστεΤονΚόσμο. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2017 ΦωτίστεΤονΚόσμο ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 24 Νοεμβρίου -- 25 Δεκεμβρίου 2017 ΘΕΜΑ «Καθώς ακολουθούμε το παράδειγμα του Σωτήρος και ζούμε όπως ζούσε Εκείνος και όπως δίδασκε, αυτό το φως θα καίει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Finite Field Problems: Solutions

Finite Field Problems: Solutions Finite Field Problems: Solutions 1. Let f = x 2 +1 Z 11 [x] and let F = Z 11 [x]/(f), a field. Let Solution: F =11 2 = 121, so F = 121 1 = 120. The possible orders are the divisors of 120. Solution: The

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

Ordinal Arithmetic: Addition, Multiplication, Exponentiation and Limit

Ordinal Arithmetic: Addition, Multiplication, Exponentiation and Limit Ordinal Arithmetic: Addition, Multiplication, Exponentiation and Limit Ting Zhang Stanford May 11, 2001 Stanford, 5/11/2001 1 Outline Ordinal Classification Ordinal Addition Ordinal Multiplication Ordinal

Διαβάστε περισσότερα

Galatia SIL Keyboard Information

Galatia SIL Keyboard Information Galatia SIL Keyboard Information Keyboard ssignments The main purpose of the keyboards is to provide a wide range of keying options, so many characters can be entered in multiple ways. If you are typing

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ WELCOME TO ST. CATHERINE S GREEK SCHOOL! WEEKDAY GREEK SCHOOL - REGISTRATION FORM SCHOOL YEAR 2016-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

9.09. # 1. Area inside the oval limaçon r = cos θ. To graph, start with θ = 0 so r = 6. Compute dr

9.09. # 1. Area inside the oval limaçon r = cos θ. To graph, start with θ = 0 so r = 6. Compute dr 9.9 #. Area inside the oval limaçon r = + cos. To graph, start with = so r =. Compute d = sin. Interesting points are where d vanishes, or at =,,, etc. For these values of we compute r:,,, and the values

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1)

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1) 84 CHAPTER 4. STATIONARY TS MODELS 4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(,) This section is an introduction to a wide class of models ARMA(p,q) which we will consider in more detail later in this

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

Ρηματική άποψη. (Aspect of the verb) Α. Θέματα και άποψη του ρήματος (Verb stems and aspect)

Ρηματική άποψη. (Aspect of the verb) Α. Θέματα και άποψη του ρήματος (Verb stems and aspect) 15 Ρηματική άποψη (Aspect of the verb) Α. Θέματα και άποψη του ρήματος (Verb stems and aspect) imperfective perfective Verb forms in Modern Greek are based either on the imperfective or the perfective

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Jan Behrens 2012-12-31 In this paper we shall provide a method to approximate distances between two points on earth

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

Jesse Maassen and Mark Lundstrom Purdue University November 25, 2013

Jesse Maassen and Mark Lundstrom Purdue University November 25, 2013 Notes on Average Scattering imes and Hall Factors Jesse Maassen and Mar Lundstrom Purdue University November 5, 13 I. Introduction 1 II. Solution of the BE 1 III. Exercises: Woring out average scattering

Διαβάστε περισσότερα

Statistical Inference I Locally most powerful tests

Statistical Inference I Locally most powerful tests Statistical Inference I Locally most powerful tests Shirsendu Mukherjee Department of Statistics, Asutosh College, Kolkata, India. shirsendu st@yahoo.co.in So far we have treated the testing of one-sided

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ. Ενότητα 12b: The Little Prince. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ. Ενότητα 12b: The Little Prince. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 12b: The Little Prince Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα

PARTIAL NOTES for 6.1 Trigonometric Identities

PARTIAL NOTES for 6.1 Trigonometric Identities PARTIAL NOTES for 6.1 Trigonometric Identities tanθ = sinθ cosθ cotθ = cosθ sinθ BASIC IDENTITIES cscθ = 1 sinθ secθ = 1 cosθ cotθ = 1 tanθ PYTHAGOREAN IDENTITIES sin θ + cos θ =1 tan θ +1= sec θ 1 + cot

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ-ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Section 7.6 Double and Half Angle Formulas

Section 7.6 Double and Half Angle Formulas 09 Section 7. Double and Half Angle Fmulas To derive the double-angles fmulas, we will use the sum of two angles fmulas that we developed in the last section. We will let α θ and β θ: cos(θ) cos(θ + θ)

Διαβάστε περισσότερα

Block Ciphers Modes. Ramki Thurimella

Block Ciphers Modes. Ramki Thurimella Block Ciphers Modes Ramki Thurimella Only Encryption I.e. messages could be modified Should not assume that nonsensical messages do no harm Always must be combined with authentication 2 Padding Must be

Διαβάστε περισσότερα

HW 13 Due THURSDAY May 3, 2018

HW 13 Due THURSDAY May 3, 2018 Όνομα: Τάξη: Αριθμό# (Greek First and Last name) Name: HW 13 Due THURSDAY May 3, 2018 For My HW 13: - PRINT HW 13 packet and bring to class on THURSDAY May 3, 2018! - Write my name (Greek and English),

Διαβάστε περισσότερα

Example of the Baum-Welch Algorithm

Example of the Baum-Welch Algorithm Example of the Baum-Welch Algorithm Larry Moss Q520, Spring 2008 1 Our corpus c We start with a very simple corpus. We take the set Y of unanalyzed words to be {ABBA, BAB}, and c to be given by c(abba)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 4: English a Language of Economy Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του Γεράσιμου Τουλιάτου

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

Calculating the propagation delay of coaxial cable

Calculating the propagation delay of coaxial cable Your source for quality GNSS Networking Solutions and Design Services! Page 1 of 5 Calculating the propagation delay of coaxial cable The delay of a cable or velocity factor is determined by the dielectric

Διαβάστε περισσότερα

Main source: "Discrete-time systems and computer control" by Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1

Main source: Discrete-time systems and computer control by Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1 Main source: "Discrete-time systems and computer control" by Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1 A Brief History of Sampling Research 1915 - Edmund Taylor Whittaker (1873-1956) devised a

Διαβάστε περισσότερα

3.4 SUM AND DIFFERENCE FORMULAS. NOTE: cos(α+β) cos α + cos β cos(α-β) cos α -cos β

3.4 SUM AND DIFFERENCE FORMULAS. NOTE: cos(α+β) cos α + cos β cos(α-β) cos α -cos β 3.4 SUM AND DIFFERENCE FORMULAS Page Theorem cos(αβ cos α cos β -sin α cos(α-β cos α cos β sin α NOTE: cos(αβ cos α cos β cos(α-β cos α -cos β Proof of cos(α-β cos α cos β sin α Let s use a unit circle

Διαβάστε περισσότερα

Physical DB Design. B-Trees Index files can become quite large for large main files Indices on index files are possible.

Physical DB Design. B-Trees Index files can become quite large for large main files Indices on index files are possible. B-Trees Index files can become quite large for large main files Indices on index files are possible 3 rd -level index 2 nd -level index 1 st -level index Main file 1 The 1 st -level index consists of pairs

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

DESIGN OF MACHINERY SOLUTION MANUAL h in h 4 0.

DESIGN OF MACHINERY SOLUTION MANUAL h in h 4 0. DESIGN OF MACHINERY SOLUTION MANUAL -7-1! PROBLEM -7 Statement: Design a double-dwell cam to move a follower from to 25 6, dwell for 12, fall 25 and dwell for the remader The total cycle must take 4 sec

Διαβάστε περισσότερα