"Οι ερωτήσεις που ακολουθούν αφορούν την πρόσθετη διδασκαλία που παρακολουθείς αυτό το σχολικό έτος, στα σχολικά μαθήματα ή σε άλλα μαθήματα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""Οι ερωτήσεις που ακολουθούν αφορούν την πρόσθετη διδασκαλία που παρακολουθείς αυτό το σχολικό έτος, στα σχολικά μαθήματα ή σε άλλα μαθήματα."

Transcript

1 "Οι ερωτήσεις που ακολουθούν αφορούν την πρόσθετη διδασκαλία που παρακολουθείς αυτό το σχολικό έτος, στα σχολικά μαθήματα ή σε άλλα μαθήματα. Η διδασκαλία αυτή μπορεί να γίνεται στο σχολείο ή κάπου αλλού, αλλά δεν αποτελεί μέρος του υποχρεωτικού σου σχολικού προγράμματος. Τα μαθήματα αυτά μπορεί να είναι μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας ή πρόσθετης διδακτικής στήριξης στο σχολείο σου, ή αλλού, για παράδειγμα ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι ή μαθήματα σε φροντιστήριο."

2 Αυτό το σχολικό έτος, πόσες ώρες περίπου την εβδομάδα διαθέτεις για την παρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων, εκτός υποχρεωτικού σχολικού προγράμματος, στα παρακάτω; (Η ώρα εδώ δεν σημαίνει διδακτική ώρα αλλά διάρκεια 60 λεπτών.) (Να μετακινήσεις τον δείκτη στον αριθμό ωρών που αντιστοιχεί στις ώρες που παρακολουθείς μαθήματα. Να μετακινήσεις τον δείκτη στο «0» (μηδέν), αν δεν παρακολουθείς επιπλέον μαθήματα.) EC001Q01NA01 Φ υσικές Επιστήμες 0 20 ή περισσότερο EC001Q02NA01 Μαθηματικά 0 20 ή περισσότερο EC001Q03NA01 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 0 20 ή περισσότερο EC001Q04NA01 Ξένες γλώσσες 0 20 ή περισσότερο EC001Q05NA01

3 Κοινωνικές Επιστήμες (π.χ. Ιστορία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Αρχές Οικονομίας) EC001Q05NA ή περισσότερο Μουσική (π.χ. μουσικό όργανο, χορωδία, σύνθεση) EC001Q06NA ή περισσότερο Αθλητισμός (π.χ. σε Ακαδημίες, μαθήματα, ομάδα) EC001Q07NA ή περισσότερο EC001Q08NA01 Σκηνικές Τέχνες (π.χ. χορός, θέατρο) 0 20 ή περισσότερο Εικαστικές Τέχνες (π.χ. φωτογραφία, ζωγραφική, γλυπτική) EC001Q09NA ή περισσότερο EC001Q10NA01 Άλλα μαθήματα 0 20 ή περισσότερο

4 Branching rule Rule: IF (^EC001Q01NA01 > 0 OR ^EC001Q02NA01 > 0 OR ^EC001Q03NA01 > 0 OR ^EC001Q04NA01 > 0 OR ^EC001Q05NA01 > 0 OR ^EC001Q06NA01 > 0 OR ^EC001Q07NA01 > 0 OR ^EC001Q08NA01 > 0 OR ^EC001Q09NA01 > 0 OR ^EC001Q10NA01 > 0) THEN GOTO ^EC002 ELSE GOTO ^EC002R01

5 Παρακολουθείς περισσότερες ή λιγότερες ώρες επιπλέον μαθημάτων την εβδομάδα, σε περίοδο διακοπών ή σε περίοδο προετοιμασίας για εξετάσεις (π.χ. πριν από τις τελικές προαγωγικές εξετάσεις); (Να επιλέξεις μία απάντηση σε κάθε σειρά.) Περισσότερες ώρες Περίπου τις ίδιες Λιγότερες ώρες Σε περίοδο προετοιμασίας για εξετάσεις EC002Q01NA01 EC002Q01NA02 EC002Q01NA03 Σε περίοδο διακοπών EC002Q02NA01 EC002Q02NA02 EC002Q02NA03

6 Branching rule Rule: IF (^EC001Q01NA01 > 0) THEN GOTO ^ECInfo1 ELSE GOTO ^EC013

7 ΕΝΟΤΗΤΑ A: ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

8 Ποια μαθήματα Φυσικών Επιστημών περιλαμβάνονται στα επιπλέον μαθήματα που παρακολουθείς; (Να επιλέξεις όλα όσα περιλαμβάνονται.) Φ υσική EC003Q01NA01 Χημεία EC003Q02NA01 Βιολογία EC003Q03NA01 Γεωλογία ή Αστρονομία EC003Q04NA01 Τεχνολογία EC003Q05NA01

9 Ποια από τα παρακάτω περιλαμβάνονται στα επιπλέον μαθήματα Φυσικών Επιστημών που παρακολουθείς; (Να επιλέξεις μία απάντηση σε κάθε σειρά.) Ύλη που περιλαμβάνεται στα μαθήματα του σχολικού προγράμματος Ναι EC004Q01NA01 Όχι EC004Q01NA02 Νέα ή πρόσθετη ύλη, που δεν περιλαμβάνεται στα μαθήματα του σχολικού προγράμματος EC004Q02NA01 EC004Q02NA02

10 Τι είδους επιπλέον μαθήματα Φυσικών Επιστημών παρακολουθείς αυτό το σχολικό έτος; (Να επιλέξεις όλα όσα ισχύουν.) Ιδιαίτερα μαθήματα EC005Q01NA01 Ιδιαίτερα μαθήματα μέσω διαδικτύου (π.χ. μέσω Skype ) EC005Q02NA01 Μαθήματα μέσω διαδικτύου ή μέσω υπολογιστή με τη βοήθεια λογισμικού ή μιας εφαρμογής EC005Q03NA01 Μαθήματα με παρουσία καθηγητή EC005Q04NA01 Βιντεοσκοπημένα μαθήματα από καθηγητή EC005Q05NA01 Μελέτη ή πρακτική άσκηση σε μικρό τμήμα μαθητών (2-7 μαθητών) EC005Q06NA01 Μελέτη ή πρακτική άσκηση σε μεγάλο τμήμα μαθητών (8 ή περισσότερων μαθητών) EC005Q07NA01 Επιπλέον μαθήματα Φ υσικών Επιστημών άλλου είδους EC005Q08NA01

11

12 Από ποιον πληρώνονται τα επιπλέον μαθήματα Φυσικών Επιστημών; (Να επιλέξεις όλα όσα ισχύουν.) Πληρώνονται ή παρέχονται από το Υπουργείο Παιδείας. EC006Q01NA01 Πληρώνονται ή παρέχονται δωρεάν από το σχολείο μου. EC006Q02NA01 Τα πληρώνει η οικογένειά μου. EC006Q03NA01 Τα πληρώνω εγώ. EC006Q04NA01 Πληρώνονται από άλλους ή από κάποιο οργανισμό (π.χ. ιδρύματα, φίλους). EC006Q05NA01 Δεν τα πληρώνει κανείς. EC006Q06NA01

13 Πού γίνονται τα επιπλέον μαθήματα Φυσικών Επιστημών; (Να επιλέξεις όλα όσα ισχύουν.) Στο σχολείο μου EC007Q01NA01 Σε κάποιο άλλο μέρος, όχι στο σχολείο μου EC007Q02NA01

14 Ποια από τα παρακάτω περιγράφουν καλύτερα τον καθηγητή σου, στα επιπλέον μαθήματα Φυσικών Επιστημών; (Να επιλέξεις όλα όσα ισχύουν.) Ο καθηγητής είναι ένας από τους καθηγητές που μου κάνουν μάθημα στο σχολείο, αυτό το σχολικό έτος. EC008Q01NA01 Ο καθηγητής διδάσκει μαθητές της ηλικίας μου στο σχολείο, αλλά δεν μου κάνει μάθημα αυτό το σχολικό έτος. EC008Q02NA01 Ο καθηγητής εργάζεται για λογαριασμό κάποιου οργανισμού ή φροντιστηρίου που ειδικεύεται στην πρόσθετη διδασκαλία. EC008Q03NA01 Ο καθηγητής δεν ανήκει σε ειδικευμένο διδακτικό προσωπικό (π.χ. είναι φοιτητής). EC008Q04NA01

15 Να συγκρίνεις τα μαθήματα Φυσικών Επιστημών στο σχολείο με τα επιπλέον μαθήματα Φυσικών Επιστημών που παρακολουθείς. Πού είναι πιο πιθανό να συμβαίνουν τα παρακάτω; (Εάν έχεις περισσότερους από έναν καθηγητές Φυσικών Επιστημών στο σχολείο, να επιλέξεις έναν για να κάνεις όλες τις συγκρίσεις.) (Να επιλέξεις μία απάντηση σε κάθε σειρά.) Πιο πιθανό στα μαθήματα του σχολείου Δεν υπάρχει διαφορά Πιο πιθανό στα επιπλέον μαθήματα Ο καθηγητής με βοηθάει να μάθω. EC009Q01NA01 EC009Q01NA02 EC009Q01NA03 Ο καθηγητής μού εξηγεί μέχρι να καταλάβω την ύλη. EC009Q02NA01 EC009Q02NA02 EC009Q02NA03 Ο καθηγητής κάνει πολλά για να με βοηθήσει. EC009Q03NA01 EC009Q03NA02 EC009Q03NA03 Ο καθηγητής με ρωτάει πώς έλυσα τα προβλήματα. EC009Q04NA01 EC009Q04NA02 EC009Q04NA03 Ο καθηγητής συζητάει μαζί μου τα λάθη που έκανα. EC009Q05NA01 EC009Q05NA02 EC009Q05NA03 Ο καθηγητής μού δίνει ασκήσεις για να σκεφτώ νέες ιδέες ή λύσεις. EC009Q06NA01 EC009Q06NA02 EC009Q06NA03 Ο καθηγητής χαίρεται όταν βρίσκω καινούργιες λύσεις σε ένα πρόβλημα. EC009Q07NA01 EC009Q07NA02 EC009Q07NA03 Ο καθηγητής μού ζητάει να εργαστώ πολύ, ακόμη και αν η δουλειά μου δεν είναι πάντα εντελώς σωστή. EC009Q08NA01 EC009Q08NA02 EC009Q08NA03

16 Νομίζω ότι ο καθηγητής μου ξέρει γιατί δυσκολεύομαι με ορισμένες ασκήσεις. EC009Q09NA01 EC009Q09NA02 EC009Q09NA03 Ο καθηγητής μού δίνει συμβουλές και μου προτείνει στρατηγικές που με βοηθάνε να λύσω μια άσκηση. EC009Q10NA01 EC009Q10NA02 EC009Q10NA03 Η βοήθεια που μου παρέχει ο καθηγητής είναι προσαρμοσμένη στις δυσκολίες μου. EC009Q11NA01 EC009Q11NA02 EC009Q11NA03 Ο καθηγητής με βοηθάει να βρω τρόπους να επιλύσω ένα πρόβλημα. EC009Q12NA01 EC009Q12NA02 EC009Q12NA03 Μόλις καταλάβουμε γιατί έχω κάποια δυσκολία, ο καθηγητής μού δείχνει ένα τρόπο για να δουλέψω. EC009Q13NA01 EC009Q13NA02 EC009Q13NA03 Ο καθηγητής προσαρμόζει την ύλη και τη μέθοδό του στις ανάγκες μου. EC009Q14NA01 EC009Q14NA02 EC009Q14NA03 Ο καθηγητής αλλάζει την ύλη ή τον βαθμό δυσκολίας, αν έχω πρόβλημα. EC009Q15NA01 EC009Q15NA02 EC009Q15NA03

17 Να συγκρίνεις τα μαθήματα Φυσικών Επιστημών στο σχολείο με τα επιπλέον μαθήματα Φυσικών Επιστημών που παρακολουθείς. Πού είναι πιο πιθανό να συμβαίνουν τα παρακάτω; (Εάν έχεις περισσότερους από έναν καθηγητές Φυσικών Επιστημών στο σχολείο, να επιλέξεις έναν για να κάνεις όλες τις συγκρίσεις.) (Να επιλέξεις μία απάντηση σε κάθε σειρά.) Πιο πιθανό στα μαθήματα του σχολείου Δεν υπάρχει διαφορά Πιο πιθανό στα επιπλέον μαθήματα Μένω συγκεντρωμένος στο μάθημα σε όλη τη διάρκειά του. EC010Q01NA01 EC010Q01NA02 EC010Q01NA03 Αρχίζω να δουλεύω πάνω στην ύλη του μαθήματος αμέσως. EC010Q02NA01 EC010Q02NA02 EC010Q02NA03 Στην αρχή, ο καθηγητής μού λέει πάνω σε τί θα δουλέψω. EC010Q03NA01 EC010Q03NA02 EC010Q03NA03 Μου παίρνει πολλή ώρα μέχρι να μαζέψω όλο το υλικό και να ξεκινήσω. EC010Q04NA01 EC010Q04NA02 EC010Q04NA03 Ο καθηγητής μού εξηγεί συστηματικά πώς συνδέεται το μάθημα με άλλα θέματα και μαθήματα. EC010Q05NA01 EC010Q05NA02 EC010Q05NA03 Μιλάω για πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με τις ασκήσεις και το θέμα του μαθήματος. EC010Q06NA01 EC010Q06NA02 EC010Q06NA03 Στο τέλος του μαθήματος, ο καθηγητής επαναλαμβάνει περιληπτικά την ύλη που έχω καλύψει. EC010Q07NA01 EC010Q07NA02 EC010Q07NA03 Ο καθηγητής επισημαίνει τις πιο σημαντικές πλευρές του EC010Q08NA01 EC010Q08NA02 EC010Q08NA03

18 θέματος. Βαριέμαι συχνά. EC010Q09NA01 EC010Q09NA02 EC010Q09NA03 Μου παίρνει ώρα μέχρι να είμαι έτοιμος να ξεκινήσω το μάθημα. EC010Q10NA01 EC010Q10NA02 EC010Q10NA03 Ο καθηγητής μού λέει τι θα μάθω σε κάποια συγκεκριμένη δραστηριότητα. EC010Q11NA01 EC010Q11NA02 EC010Q11NA03 Ο καθηγητής επισημαίνει το ευρύτερο πλαίσιο της διδακτικής ενότητας. EC010Q12NA01 EC010Q12NA02 EC010Q12NA03

19 Να συγκρίνεις τα μαθήματα Φυσικών Επιστημών στο σχολείο με τα επιπλέον μαθήματα Φυσικών Επιστημών που παρακολουθείς. Πού είναι πιο πιθανό να συμβαίνουν τα παρακάτω μεταξύ καθηγητή-μαθητή; (Εάν έχεις περισσότερους από έναν καθηγητές Φυσικών Επιστημών στο σχολείο, να επιλέξεις έναν για να κάνεις όλες τις συγκρίσεις.) (Να επιλέξεις μία απάντηση σε κάθε σειρά.) Πιο πιθανό στα μαθήματα του σχολείου Δεν υπάρχει διαφορά Πιο πιθανό στα επιπλέον μαθήματα Τα πάω καλά με τον καθηγητή. EC011Q01NA01 EC011Q01NA02 EC011Q01NA03 Ο καθηγητής ενδιαφέρεται να είμαι καλά. EC011Q02NA01 EC011Q02NA02 EC011Q02NA03 Ο καθηγητής ακούει με προσοχή αυτό που του λέω. EC011Q03NA01 EC011Q03NA02 EC011Q03NA03 Αν χρειαστώ επιπλέον βοήθεια, θα την έχω από τον καθηγητή μου. EC011Q04NA01 EC011Q04NA02 EC011Q04NA03 Ο καθηγητής μού συμπεριφέρεται δίκαια. EC011Q05NA01 EC011Q05NA02 EC011Q05NA03

20 Γιατί παρακολουθείς επιπλέον μαθήματα Φυσικών επιστημών αυτό το σχολικό έτος; (Να επιλέξεις όλα όσα ισχύουν.) Θέλω να μάθω περισσότερα. EC012Q01NA01 Θέλω να προετοιμαστώ για τις εξετάσεις. EC012Q02NA01 Μου τράβηξε την προσοχή μια διαφήμιση για φροντιστηριακά μαθήματα. EC012Q03NA01 Οι γονείς μου ήθελαν να τα παρακολουθήσω. EC012Q04NA01 Πολλοί φίλοι μου τα παρακολουθούν. EC012Q05NA01 Οι καθηγητές μου το σύστησαν. EC012Q06NA01 Θέλω να βελτιώσω τους βαθμούς μου. EC012Q07NA01 Χρειάζεται να βελτιώσω τους βαθμούς μου. EC012Q08NA01 Μου είναι πολύ ευχάριστο να μελετώ. EC012Q09NA01 Είναι καλό για το βιογραφικό μου. EC012Q10NA01

21 Είναι καλό για το βιογραφικό μου. Είναι αναγκαίο για να βρω δουλειά. EC012Q11NA01 Άλλοι λόγοι. EC012Q12NA01

22 Branching rule Rule: IF (^EC001Q01NA01> 0) THEN GOTO ^EC013R01 ELSE GOTO ^EC013

23 Γιατί δεν παρακολουθείς επιπλέον μαθήματα Φυσικών Επιστημών αυτό το σχολικό έτος; (Να επιλέξεις όλα όσα ισχύουν.) Δεν χρειάζομαι επιπλέον μαθήματα Φ υσικών Επιστημών. EC013Q01NA01 Από τα διαθέσιμα μαθήματα δεν υπάρχει κάποιο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μου. EC013Q02NA01 Δεν τα παρακολουθούν αρκετοί από τους φίλους μου. EC013Q03NA01 Δεν έχω χρόνο. EC013Q04NA01 Δεν έχω τα χρήματα. EC013Q05NA01 Οι καθηγητές στο σχολείο μού μαθαίνουν αρκετά. EC013Q06NA01 Οι γονείς μου δεν θέλουν να τα παρακολουθήσω. EC013Q07NA01 Δεν φαίνεται να αξίζουν τον κόπο. EC013Q08NA01 Οι καθηγητές μου λένε ότι δεν είναι χρήσιμα. EC013Q09NA01 Δεν έχω σκεφτεί ποτέ να κάνω επιπλέον μαθήματα EC013Q10NA01

24 Δεν έχω σκεφτεί ποτέ να κάνω επιπλέον μαθήματα Φ υσικών Επιστημών. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα επιπλέον μαθήματα Φ υσικών Επιστημών εκεί που μένω. EC013Q11NA01 Με βοηθάει η οικογένειά μου και δεν τα χρειάζομαι. EC013Q12NA01 Με βοηθάνε οι συμμαθητές και οι φίλοι μου, έτσι δεν τα χρειάζομαι. EC013Q13NA01

25 Branching rule Rule: IF (^EC001Q02NA01 > 0) THEN GOTO ^ECInfo2 ELSE GOTO ^EC023

26 ΕΝΟΤΗΤΑ B: ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

27 Ποια από τα παρακάτω περιλαμβάνονται στα επιπλέον μαθήματα Μαθηματικών που παρακολουθείς; (Να επιλέξεις μία απάντηση σε κάθε σειρά.) Ύλη που περιλαμβάνεται στα μαθήματα του σχολικού προγράμματος Ναι EC014Q01NA01 Όχι EC014Q01NA02 Νέα ή πρόσθετη ύλη, που δεν περιλαμβάνεται στα μαθήματα του σχολικού προγράμματος EC014Q02NA01 EC014Q02NA02

28 Τι είδους επιπλέον μαθήματα Μαθηματικών παρακολουθείς αυτό το σχολικό έτος; (Να επιλέξεις όλα όσα ισχύουν.) Ιδιαίτερα μαθήματα EC015Q01NA01 Ιδιαίτερα μαθήματα μέσω διαδικτύου (π.χ. μέσω Skype ) EC015Q02NA01 Μαθήματα μέσω διαδικτύου ή μέσω υπολογιστή με τη βοήθεια λογισμικού ή μιας εφαρμογής EC015Q03NA01 Μαθήματα με παρουσία καθηγητή EC015Q04NA01 Βιντεοσκοπημένα μαθήματα από καθηγητή EC015Q05NA01 Μελέτη ή πρακτική άσκηση σε μικρό τμήμα μαθητών (2-7 μαθητών) EC015Q06NA01 Μελέτη ή πρακτική άσκηση σε μεγάλο τμήμα μαθητών (8 ή περισσότερων μαθητών) EC015Q07NA01 Επιπλέον μαθήματα Μαθηματικών άλλου είδους EC015Q08NA01

29

30 Από ποιον πληρώνονται τα επιπλέον μαθήματα Μαθηματικών; (Να επιλέξεις όλα όσα ισχύουν.) Πληρώνονται ή παρέχονται από το Υπουργείο Παιδείας. EC016Q01NA01 Πληρώνονται ή παρέχονται δωρεάν από το σχολείο μου. EC016Q02NA01 Τα πληρώνει η οικογένειά μου. EC016Q03NA01 Τα πληρώνω εγώ. EC016Q04NA01 Πληρώνονται από άλλους ή από κάποιο οργανισμό (π.χ. ιδρύματα, φίλους). EC016Q05NA01 Δεν τα πληρώνει κανείς. EC016Q06NA01

31 Πού γίνονται τα επιπλέον μαθήματα Μαθηματικών; (Να επιλέξεις όλα όσα ισχύουν.) Στο σχολείο μου EC017Q01NA01 Σε κάποιο άλλο μέρος, όχι στο σχολείο μου EC017Q02NA01

32 Ποια από τα παρακάτω περιγράφουν καλύτερα τον καθηγητή σου στα επιπλέον μαθήματα Μαθηματικών; (Να επιλέξεις όλα όσα ισχύουν.) Ο καθηγητής είναι ένας από τους καθηγητές που μου κάνουν μάθημα στο σχολείο, αυτό το σχολικό έτος. EC018Q01NA01 Ο καθηγητής διδάσκει μαθητές της ηλικίας μου στο σχολείο, αλλά δεν μου κάνει μάθημα αυτό το σχολικό έτος. EC018Q02NA01 Ο καθηγητής εργάζεται για λογαριασμό κάποιου οργανισμού ή φροντιστηρίου που ειδικεύεται στην πρόσθετη διδασκαλία. EC018Q03NA01 Ο καθηγητής δεν ανήκει στο ειδικευμένο διδακτικό προσωπικό (π.χ. είναι φοιτητής). EC018Q04NA01

33 Να συγκρίνεις τα μαθήματα Μαθηματικών στο σχολείο με τα επιπλέον μαθήματα Μαθηματικών που παρακολουθείς. Πού είναι πιο πιθανό να συμβαίνουν τα παρακάτω; (Εάν έχεις περισσότερους από έναν καθηγητές Μαθηματικών στο σχολείο, να επιλέξεις έναν για να κάνεις όλες τις συγκρίσεις.) (Να επιλέξεις μία απάντηση σε κάθε σειρά..) Πιο πιθανό στα μαθήματα του σχολείου Δεν υπάρχει διαφορά Πιο πιθανό στα επιπλέον μαθήματα Ο καθηγητής με βοηθάει να μάθω. EC019Q01NA01 EC019Q01NA02 EC019Q01NA03 Ο καθηγητής μού εξηγεί μέχρι να καταλάβω την ύλη. EC019Q02NA01 EC019Q02NA02 EC019Q02NA03 Ο καθηγητής κάνει πολλά για να με βοηθήσει. EC019Q03NA01 EC019Q03NA02 EC019Q03NA03 Ο καθηγητής με ρωτάει πώς έλυσα τα προβλήματα. EC019Q04NA01 EC019Q04NA02 EC019Q04NA03 Ο καθηγητής συζητάει μαζί μου τα λάθη που έκανα. EC019Q05NA01 EC019Q05NA02 EC019Q05NA03 Ο καθηγητής μού δίνει ασκήσεις για να σκεφτώ νέες ιδέες ή λύσεις. EC019Q06NA01 EC019Q06NA02 EC019Q06NA03 Ο καθηγητής χαίρεται όταν βρίσκω καινούργιες λύσεις σε ένα πρόβλημα. EC019Q07NA01 EC019Q07NA02 EC019Q07NA03 Ο καθηγητής μού ζητάει να εργαστώ πολύ ακόμη και αν η δουλειά μου δεν είναι πάντα εντελώς σωστή. EC019Q08NA01 EC019Q08NA02 EC019Q08NA03

34 Νομίζω ότι ο καθηγητής μου ξέρει γιατί δυσκολεύομαι με ορισμένες ασκήσεις. EC019Q09NA01 EC019Q09NA02 EC019Q09NA03 Ο καθηγητής μού δίνει συμβουλές και μου προτείνει στρατηγικές που με βοηθάνε να λύσω μια άσκηση. EC019Q10NA01 EC019Q10NA02 EC019Q10NA03 Η βοήθεια που μου παρέχει ο καθηγητής είναι προσαρμοσμένη στις δυσκολίες μου. EC019Q11NA01 EC019Q11NA02 EC019Q11NA03 Ο καθηγητής με βοηθάει να βρω τρόπους να επιλύσω ένα πρόβλημα. EC019Q12NA01 EC019Q12NA02 EC019Q12NA03 Μόλις καταλάβουμε γιατί έχω κάποια δυσκολία, ο καθηγητής μού δείχνει ένα τρόπο για να δουλέψω. EC019Q13NA01 EC019Q13NA02 EC019Q13NA03 Ο καθηγητής προσαρμόζει την ύλη και τη μέθοδό του στις ανάγκες μου. EC019Q14NA01 EC019Q14NA02 EC019Q14NA03 Ο καθηγητής αλλάζει την ύλη ή τον βαθμό δυσκολίας αν έχω πρόβλημα. EC019Q15NA01 EC019Q15NA02 EC019Q15NA03

35 Να συγκρίνεις τα μαθήματα Μαθηματικών στο σχολείο με τα επιπλέον μαθήματα Μαθηματικών που παρακολουθείς. Πού είναι πιο πιθανό να συμβαίνουν τα παρακάτω; (Εάν έχεις περισσότερους από έναν καθηγητές Μαθηματικών στο σχολείο, να επιλέξεις έναν για να κάνεις όλες τις συγκρίσεις.) (Να επιλέξεις μία απάντηση σε κάθε σειρά.) Πιο πιθανό στα μαθήματα του σχολείου Δεν υπάρχει διαφορά Πιο πιθανό στα επιπλέον μαθήματα Μένω συγκεντρωμένος στο μάθημα σε όλη τη διάρκειά του. EC020Q01NA01 EC020Q01NA02 EC020Q01NA03 Αρχίζω να δουλεύω πάνω στην ύλη του μαθήματος αμέσως. EC020Q02NA01 EC020Q02NA02 EC020Q02NA03 Στην αρχή, ο καθηγητής μού λέει πάνω σε τί θα δουλέψω. EC020Q03NA01 EC020Q03NA02 EC020Q03NA03 Μου παίρνει πολλή ώρα μέχρι να μαζέψω όλο το υλικό και να ξεκινήσω. EC020Q04NA01 EC020Q04NA02 EC020Q04NA03 Ο καθηγητής μού εξηγεί συστηματικά πώς συνδέεται το μάθημα με άλλα θέματα και μαθήματα. EC020Q05NA01 EC020Q05NA02 EC020Q05NA03 Μιλάω για πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με τις ασκήσεις και το θέμα του μαθήματος. EC020Q06NA01 EC020Q06NA02 EC020Q06NA03 Στο τέλος του μαθήματος, ο καθηγητής επαναλαμβάνει περιληπτικά την ύλη που έχω καλύψει. EC020Q07NA01 EC020Q07NA02 EC020Q07NA03 Ο καθηγητής επισημαίνει τις πιο σημαντικές πλευρές του θέματος. EC020Q08NA01 EC020Q08NA02 EC020Q08NA03

36 Βαριέμαι συχνά. EC020Q09NA01 EC020Q09NA02 EC020Q09NA03 Μου παίρνει ώρα μέχρι να είμαι έτοιμος να ξεκινήσω το μάθημα. EC020Q10NA01 EC020Q10NA02 EC020Q10NA03 Ο καθηγητής μού λέει τι θα μάθω σε κάποια συγκεκριμένη δραστηριότητα. EC020Q11NA01 EC020Q11NA02 EC020Q11NA03 Ο καθηγητής επισημαίνει το ευρύτερο πλαίσιο της διδακτικής ενότητας. EC020Q12NA01 EC020Q12NA02 EC020Q12NA03

37 Να συγκρίνεις τα μαθήματα Μαθηματικών στο σχολείο με τα επιπλέον μαθήματα Μαθηματικών που παρακολουθείς. Πού είναι πιο πιθανό να συμβαίνουν τα παρακάτω μεταξύ μαθητή-καθηγητή; (Εάν έχεις περισσότερους από έναν καθηγητές Μαθηματικών στο σχολείο, να επιλέξεις έναν για να κάνεις όλες τις συγκρίσεις.) (Να επιλέξεις μία απάντηση σε κάθε σειρά.) Πιο πιθανό στα μαθήματα του σχολείου Δεν υπάρχει διαφορά Πιο πιθανό στα επιπλέον μαθήματα Τα πάω καλά με τον καθηγητή. EC021Q01NA01 EC021Q01NA02 EC021Q01NA03 Ο καθηγητής ενδιαφέρεται να είμαι καλά. EC021Q02NA01 EC021Q02NA02 EC021Q02NA03 Ο καθηγητής ακούει με προσοχή αυτό που του λέω. EC021Q03NA01 EC021Q03NA02 EC021Q03NA03 Αν χρειαστώ επιπλέον βοήθεια, θα την έχω από τον καθηγητή. EC021Q04NA01 EC021Q04NA02 EC021Q04NA03 Ο καθηγητής μού συμπεριφέρεται δίκαια. EC021Q05NA01 EC021Q05NA02 EC021Q05NA03

38 Γιατί παρακολουθείς επιπλέον μαθήματα Μαθηματικών αυτό το σχολικό έτος; (Να επιλέξεις όλα όσα ισχύουν.) Θέλω να μάθω περισσότερα. EC022Q01NA01 Θέλω να προετοιμαστώ για τις εξετάσεις. EC022Q02NA01 Μου τράβηξε την προσοχή μια διαφήμιση για φροντιστηριακά μαθήματα. EC022Q03NA01 Οι γονείς μου ήθελαν να τα παρακολουθήσω. EC022Q04NA01 Πολλοί φίλοι μου τα παρακολουθούν. EC022Q05NA01 Οι καθηγητές μου το σύστησαν. EC022Q06NA01 Θέλω να βελτιώσω τους βαθμούς μου. EC022Q07NA01 Χρειάζεται να βελτιώσω τους βαθμούς μου. EC022Q08NA01 Μου είναι πολύ ευχάριστο να μελετώ. EC022Q09NA01 Είναι καλό για το βιογραφικό μου. EC022Q10NA01

39 Είναι καλό για το βιογραφικό μου. Είναι αναγκαίο για να βρω δουλειά. EC022Q11NA01 Άλλοι λόγοι. EC022Q12NA01

40 Branching rule Rule: IF (^EC001Q02NA01 > 0) THEN GOTO ^EC023R01 ELSE GOTO ^EC023

41 Γιατί δεν παρακολουθείς επιπλέον μαθήματα Μαθηματικών αυτό το σχολικό έτος; (Να επιλέξεις όλα όσα ισχύουν.) Δεν χρειάζομαι επιπλέον μαθήματα Μαθηματικών. EC023Q01NA01 Από τα διαθέσιμα μαθήματα, δεν υπάρχει κάποιο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μου. EC023Q02NA01 Δεν τα παρακολουθούν αρκετοί από τους φίλους μου. EC023Q03NA01 Δεν έχω χρόνο. EC023Q04NA01 Δεν έχω τα χρήματα. EC023Q05NA01 Οι καθηγητές στο σχολείο μού μαθαίνουν αρκετά. EC023Q06NA01 Οι γονείς μου δεν θέλουν να τα παρακολουθήσω. EC023Q07NA01 Δεν φαίνεται να αξίζουν τον κόπο. EC023Q08NA01 Οι καθηγητές μου λένε ότι δεν είναι χρήσιμα. EC023Q09NA01 Δεν έχω σκεφτεί ποτέ να κάνω επιπλέον μαθήματα EC023Q10NA01

42 Δεν έχω σκεφτεί ποτέ να κάνω επιπλέον μαθήματα Μαθηματικών. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα επιπλέον μαθήματα Μαθηματικών εκεί που μένω. EC023Q11NA01 Με βοηθάει η οικογένειά μου και δεν τα χρειάζομαι. EC023Q12NA01 Με βοηθάνε οι συμμαθητές και οι φίλοι μου, έτσι δεν τα χρειάζομαι. EC023Q13NA01

43 Branching rule Rule: IF (^EC001Q03NA01 > 0) THEN GOTO ^ECInfo3 ELSE GOTO ^ECInfo4

44 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗ NEOΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

45 Τι είδους επιπλέον μαθήματα Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας παρακολουθείς αυτό το σχολικό έτος; (Να επιλέξεις όλα όσα ισχύουν.) Ιδιαίτερα μαθήματα EC024Q01NA01 Ιδιαίτερα μαθήματα μέσω διαδικτύου (π.χ. μέσω Skype ) EC024Q02NA01 Μαθήματα μέσω διαδικτύου ή μέσω υπολογιστή με τη βοήθεια λογισμικού ή μιας εφαρμογής EC024Q03NA01 Μαθήματα με παρουσία καθηγητή EC024Q04NA01 Βιντεοσκοπημένα μαθήματα από καθηγητή EC024Q05NA01 Μελέτη ή πρακτική άσκηση σε μικρό τμήμα μαθητών (2-7 μαθητών) EC024Q06NA01 Μελέτη ή πρακτική άσκηση σε μεγάλο τμήμα μαθητών (8 ή περισσότερων μαθητών) EC024Q07NA01 Επιπλέον μαθήματα Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας άλλου είδους EC024Q08NA01

46

47 Από ποιον πληρώνονται τα επιπλέον μαθήματα Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας; (Να επιλέξεις όλα όσα ισχύουν.) Πληρώνονται ή παρέχονται από το Υπουργείο Παιδείας. EC025Q01NA01 Πληρώνονται ή παρέχονται δωρεάν από το σχολείο μου. EC025Q02NA01 Τα πληρώνει η οικογένειά μου. EC025Q03NA01 Τα πληρώνω εγώ. EC025Q04NA01 Πληρώνονται από άλλους ή από κάποιο οργανισμό (π.χ. ιδρύματα, φίλους). EC025Q05NA01 Δεν τα πληρώνει κανείς. EC025Q06NA01

48 Πού γίνονται τα επιπλέον μαθήματα Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας; (Να επιλέξεις όλα όσα ισχύουν.) Στο σχολείο μου EC026Q01NA01 Σε κάποιο άλλο μέρος, όχι στο σχολείο μου EC026Q02NA01

49 Ποια από τα παρακάτω περιγράφουν καλύτερα τον καθηγητή σου, στα επιπλέον μαθήματα Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας; (Να επιλέξεις όλα όσα ισχύουν.) Ο καθηγητής είναι ένας από τους καθηγητές που μου κάνουν μάθημα στο σχολείο, αυτό το σχολικό έτος. EC027Q01NA01 Ο καθηγητής διδάσκει μαθητές της ηλικίας μου στο σχολείο, αλλά δεν μου κάνει μάθημα αυτό το σχολικό έτος. EC027Q02NA01 Ο καθηγητής εργάζεται για λογαριασμό κάποιου οργανισμού ή φροντιστηρίου που ειδικεύεται στην πρόσθετη διδασκαλία. EC027Q03NA01 Ο καθηγητής δεν ανήκει στο ειδικευμένο διδακτικό προσωπικό (π.χ. είναι φοιτητής). EC027Q04NA01

50 ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

51 Έχεις παρακολουθήσει επιπλέον μαθήματα σε προηγούμενες τάξεις; (Να επιλέξεις μία απάντηση σε κάθε σειρά.) Στο Νηπιαγωγείο Ναι EC028Q01NA01 Όχι EC028Q01NA02 Στο Δημοτικό EC028Q02NA01 EC028Q02NA02 Στο Γυμνάσιο EC028Q03NA01 EC028Q03NA02

52 Branching rule Rule: IF (^EC028Q01NA01 = 1 OR ^EC028Q02NA01 = 1 OR ^EC028Q03NA01 = 1) THEN GOTO ^EC029 ELSE GOTO ^EC030

53 Συνολικά πόσα χρόνια έχεις παρακολουθήσει επιπλέον μαθήματα; (Να επιλέξεις από το αναδιπλούμενο μενού για να απαντήσεις στην ερώτηση.) Χρόνια EC029Q01NA01 Επιλογή... Χρόνια ( EC029Q01NA01 ) Επιλογή

54 Ποιος από την οικογένειά σου σε βοηθάει συστηματικά να κάνεις τα μαθήματα του σχολείου ή τα φροντιστηριακά σου μαθήματα; (Να επιλέξεις μία απάντηση σε κάθε σειρά.) Η μητέρα μου ή κάποια άλλη γυναίκα Ναι EC030Q01NA01 Όχι EC030Q01NA02 Ο πατέρας μου ή κάποιος άλλος άνδρας EC030Q02NA01 EC030Q02NA02 Αδερφή(ές)/ αδερφός(οί) EC030Q03NA01 EC030Q03NA02 Παππούδες / Γιαγιάδες EC030Q04NA01 EC030Q04NA02 Άλλοι συγγενείς EC030Q05NA01 EC030Q05NA02 Κανείς EC030Q06NA01 EC030Q06NA02 Κάποιος άλλος EC030Q07NA01 EC030Q07NA02

55 Άλλαξες ποτέ σχολείο όταν πήγαινες στο Δημοτικό; (Να επιλέξεις μία απάντηση.) Όχι, παρακολούθησα όλο το Δημοτικό στο ίδιο σχολείο. EC031Q01TA01 Ναι, άλλαξα σχολείο μία φορά. EC031Q01TA02 Ναι, άλλαξα σχολείο δύο ή περισσότερες φορές. EC031Q01TA03

56 Άλλαξες ποτέ σχολείο όταν πήγαινες στο Γυμνάσιο; (Να επιλέξεις μία απάντηση.) Όχι, παρακολούθησα όλο το Γυμνάσιο στο ίδιο σχολείο. EC032Q01TA01 Ναι, άλλαξα σχολείο μια φορά. EC032Q01TA02 Ναι, άλλαξα σχολείο δύο ή περισσότερες φορές. EC032Q01TA03

57 Έχεις αλλάξει ποτέ τύπο σχολείου; (Για παράδειγμα, έχεις πάει από το Γενικό Λύκειο στο Τεχνικό Λύκειο;) (Να επιλέξεις μία απάντηση.) Όχι EC033Q01NA01 Ναι, έχω αλλάξει τύπο σχολείου μια φορά. EC033Q01NA02 Ναι, έχω αλλάξει τύπο σχολείου δύο ή περισσότερες φορές. EC033Q01NA03

58 Σε ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία σου στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου!

Φεβρουάριος ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.2: Αξιολογήσεις ανά Πράξη

Φεβρουάριος ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.2: Αξιολογήσεις ανά Πράξη Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης των Πράξεων με τίτλο «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με MIS 303169 και 303167 Στο

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείς να ζητήσεις βοήθεια, αν δεν καταλαβαίνεις κάτι ή αν δεν είσαι σίγουρος/η για τον τρόπο που πρέπει να απαντήσεις σε κάποιες ερωτήσεις.

Μπορείς να ζητήσεις βοήθεια, αν δεν καταλαβαίνεις κάτι ή αν δεν είσαι σίγουρος/η για τον τρόπο που πρέπει να απαντήσεις σε κάποιες ερωτήσεις. Στο ερωτηματολόγιο αυτό θα βρεις ερωτήσεις σχετικά με τα παρακάτω: Εσύ, η οικογένειά σου και το σπίτι σου Το πρόγραμμα του σχολείου σου και ο χρόνος των μαθημάτων Πρακτικές συνεργασίας και μελέτης Να διαβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.2: Αξιολογήσεις ανά Πράξη

Φεβρουάριος ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.2: Αξιολογήσεις ανά Πράξη Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης των Πράξεων με τίτλο «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με MIS 303169 και 303167 Στο

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο B Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αγαπητέ μαθητή/ αγαπητή μαθήτρια, Διεξάγουμε μια έρευνα και θα θέλαμε να μάθουμε την άποψή σου για τo περιβάλλον μάθησης που επικρατεί στην τάξη σου. Σε παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια θα απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με τα ψηφιακά μέσα και τις ψηφιακές συσκευές, που περιλαμβάνουν επιτραπέζιους υπολογιστές (desktop

Στη συνέχεια θα απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με τα ψηφιακά μέσα και τις ψηφιακές συσκευές, που περιλαμβάνουν επιτραπέζιους υπολογιστές (desktop Στη συνέχεια θα απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με τα ψηφιακά μέσα και τις ψηφιακές συσκευές, που περιλαμβάνουν επιτραπέζιους υπολογιστές (desktop computers), φορητούς υπολογιστές (laptops ή notebooks),

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.2: Αξιολογήσεις ανά Πράξη

Φεβρουάριος ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.2: Αξιολογήσεις ανά Πράξη Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης των Πράξεων με τίτλο «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» στις Περιφέρειες Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Νοτίου και Βορείου Αιγαίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια θα απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με τα ψηφιακά μέσα και τις ψηφιακές συσκευές, που περιλαμβάνουν επιτραπέζιους υπολογιστές (desktop

Στη συνέχεια θα απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με τα ψηφιακά μέσα και τις ψηφιακές συσκευές, που περιλαμβάνουν επιτραπέζιους υπολογιστές (desktop Στη συνέχεια θα απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με τα ψηφιακά μέσα και τις ψηφιακές συσκευές, που περιλαμβάνουν επιτραπέζιους υπολογιστές (desktop computers), φορητούς υπολογιστές (laptops ή notebooks),

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε γονείς μαθητών Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείς να ζητήσεις βοήθεια, αν δεν καταλαβαίνεις κάτι ή αν δεν είσαι σίγουρος/η για τον τρόπο που πρέπει να απαντήσεις σε κάποιες ερωτήσεις.

Μπορείς να ζητήσεις βοήθεια, αν δεν καταλαβαίνεις κάτι ή αν δεν είσαι σίγουρος/η για τον τρόπο που πρέπει να απαντήσεις σε κάποιες ερωτήσεις. Στο ερωτηματολόγιο αυτό θα βρεις ερωτήσεις σχετικά με τα παρακάτω: Εσένα, την οικογένειά σου και το σπίτι σου Το πρόγραμμα του σχολείου σου και ο χρόνος των μαθημάτων Πρακτικές συνεργασίας και μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείς να ζητήσεις βοήθεια, αν δεν καταλαβαίνεις κάτι ή αν δεν είσαι σίγουρος/η για τον τρόπο που πρέπει να απαντήσεις σε κάποιες ερωτήσεις.

Μπορείς να ζητήσεις βοήθεια, αν δεν καταλαβαίνεις κάτι ή αν δεν είσαι σίγουρος/η για τον τρόπο που πρέπει να απαντήσεις σε κάποιες ερωτήσεις. Στο ερωτηματολόγιο αυτό θα βρεις ερωτήσεις σχετικά με τα παρακάτω: Εσύ, η οικογένειά σου και το σπίτι σου Ενδιαφέρον για τις Φυσικές Επιστήμες και το περιβάλλον Μαθαίνοντας Φυσικές Επιστήμες στο σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

Εξορθολογισμός στα θετικά μαθήματα:

Εξορθολογισμός στα θετικά μαθήματα: Εξορθολογισμός στα θετικά μαθήματα: Λιγότερη ύλη, περισσότερη γνώση. ΣΥΝΟΨΗ Πολλά μαθήματα, και ιδιαίτερα τα θετικά, τα οποία από πολλούς μαθητές θεωρούνται και ιδιαιτέρως δύσκολα, είναι υπερφορτωμένα

Διαβάστε περισσότερα

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007 1 / 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

Ο δάσκαλος που θα μου κάνει μάθημα είναι σημαντικό να με εμπνέει γιατί θα έχω καλύτερη συνεργασία μαζί του. θα έχω περισσότερο ενδιαφέρον για το

Ο δάσκαλος που θα μου κάνει μάθημα είναι σημαντικό να με εμπνέει γιατί θα έχω καλύτερη συνεργασία μαζί του. θα έχω περισσότερο ενδιαφέρον για το Ελένη Κουννή Ε 2 Ο δάσκαλος που θα μου κάνει μάθημα είναι σημαντικό να με εμπνέει γιατί θα έχω καλύτερη συνεργασία μαζί του. θα έχω περισσότερο ενδιαφέρον για το μάθημα και θα μαθαίνω περισσότερα πράγματα.

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστικό σύστημα Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Εξεταστικό σύστημα Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Εξεταστικό σύστημα Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 1 Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Γρηγοριάδη, Εύοσμος Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μαθήματα Γενικής Παιδείας - εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο της Μ. Autism Resource CD v Resource Code RC115

Το βιβλίο της Μ. Autism Resource CD v Resource Code RC115 Το βιβλίο της Μ Γεια σας με λένε Μ. Είμαι 9 χρονών και μένω στο με τους γονείς μου και τα 2 αδέρφια μου, τον Γιάννη που είναι 10 και τον Βασίλη που είναι 3. Έχω κι ένα σκυλάκι που το λένε Κάντι και είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς στα πλαίσια της αυτοαξιολόγησης του σχολείου

Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς στα πλαίσια της αυτοαξιολόγησης του σχολείου 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς στα πλαίσια της αυτοαξιολόγησης του σχολείου Α! Γενικές Πληροφορίες 1. Ποιος συμπληρώνει τo ερωτηματολόγιο ; α) Πατέρας β) Μητέρα γ) Άλλος κηδεμόνας:

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Δημοτικό. στο Γυμνάσιο!!!

Μετάβαση από το Δημοτικό. στο Γυμνάσιο!!! Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο!!! ΓΥΜΝΑΣΙΟ! 3 τάξεις: Α, Β και Γ Ηλικία: από 12 μέχρι 15 χρονών Μαθήματα που διδάσκονται στην Α Γυμνασίου Θρησκευτικά 2 ώρες την εβδομάδα Αγία Γραφή Παλαιά Διαθήκη

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Test-Umfrage Αγαπητές μαθήτριες και αγαπητοί μαθητές, η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς! Θέλουμε να βελτιώσουμε το σχολείο μας. Για να βρούμε ποια είναι τα δυνατά σημεία του σχολείου μας και που θα

Διαβάστε περισσότερα

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Σύμβολο της μεθόδου "Κείμενο για Όλους" Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τμήμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Μάρτιος 2009 Ποια είναι τα δικαιώματα των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ο Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Φοιτητής: Παύλου Νικόλαος, Α.Ε.Μ: 2245, Ε Εξάμηνο Σχολείο: 1 ο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΥΚΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Με την εισαγωγή των Νέων Ωρολογίων Προγραμμάτων (ΝΩΠ) αλλάζει το σύστημα της επιλογής μαθημάτων που ίσχυε στο Ενιαίο Λύκειο. Τα ΝΩΠ καθιερώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2014 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Δεκέμβριος 2014 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης της Πράξης «Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη» με MIS 295403 περιόδου 2010-2014 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές που περιλαμβάνει το νέο Προεδρικό Διάταγμα και θα ισχύσουν από τη φετινή σχολική χρονιά είναι:

Οι αλλαγές που περιλαμβάνει το νέο Προεδρικό Διάταγμα και θα ισχύσουν από τη φετινή σχολική χρονιά είναι: Οι Αλλαγές στο Γυμνάσιο (από σχολ. έτος 20162017) Οι αλλαγές που περιλαμβάνει το νέο Προεδρικό Διάταγμα και θα ισχύσουν από τη φετινή σχολική χρονιά είναι: Α. Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

Οι σημαντικότερες επικαιροποιημένες (7/10/2016) αλλαγές του νέου ΠΔ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 8_9_2016. Highlights

Οι σημαντικότερες επικαιροποιημένες (7/10/2016) αλλαγές του νέου ΠΔ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 8_9_2016. Highlights Οι σημαντικότερες επικαιροποιημένες (7/10/2016) αλλαγές του νέου ΠΔ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 8_9_2016 1. Πολύ λιγότερες εξετάσεις Highlights 2. Μεγαλύτερη σχολική χρονιά (περισσότερα μαθήματα στην τάξη) 3. ΔΕΝ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2014 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Δεκέμβριος 2014 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης της Πράξης «Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη» με MIS 295403 περιόδου 2010-2014 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

11 σεπτεµβρίου 2015. Μαθηματικά 4 ώρες. Αρχαία Ελληνικά 2 ώρες. Νεοελληνική Γλώσσα 2 ώρες. Επαναληπτικά Διαγωνίσματα σχεδόν κάθε εβδομάδα

11 σεπτεµβρίου 2015. Μαθηματικά 4 ώρες. Αρχαία Ελληνικά 2 ώρες. Νεοελληνική Γλώσσα 2 ώρες. Επαναληπτικά Διαγωνίσματα σχεδόν κάθε εβδομάδα 11 σεπτεµβρίου 2015 A Μαθηματικά 4 ώρες Φυσική 2 ώρες A λυκείου Χημεία 2 ώρες Αρχαία Ελληνικά 2 ώρες Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τα μαθήματα που τους ενδιαφέρουν. τώρα Τσιμισκή 41 και Αλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική ομάδα: Οι μαθητές της Στ τάξης του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Πολεμίου

Ερευνητική ομάδα: Οι μαθητές της Στ τάξης του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Πολεμίου Ερευνητική ομάδα: Οι μαθητές της Στ τάξης του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Πολεμίου Επιμέλεια-καταγραφή-σχεδιασμός: Ο δάσκαλος της Στ τάξης, Χρίστος Χατζηλοΐζου Απρίλιος 2015 Θέμα: Η αξιοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο: Τμήμα: Βαθμός στη φυσική αγωγή:

Σχολείο: Τμήμα: Βαθμός στη φυσική αγωγή: 1 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ηλικία:. Φύλο: Αγόρι Κορίτσι Ασχολείσαι με κάποιο άθλημα εκτός σχολείου; ΝΑΙ ΟΧΙ Σχολείο: Τμήμα: Βαθμός στη φυσική αγωγή: Πόσο συμφωνείς με κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις; Βάλε σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 1301 «ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Μαθημάτων και Περίοδοι διδασκαλίας σε κάθε Τάξη (Πίνακας 1)

Κατηγορίες Μαθημάτων και Περίοδοι διδασκαλίας σε κάθε Τάξη (Πίνακας 1) ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Β Σχολική Χρονιά 2015-2016 Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Με την εισαγωγή των Νέων Ωρολογίων Προγραμμάτων (ΝΩΠ) αλλάζει το σύστημα της επιλογής μαθημάτων που ίσχυε

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείς να ζητήσεις βοήθεια, αν δεν καταλαβαίνεις κάτι ή αν δεν είσαι σίγουρος/η για τον τρόπο που πρέπει να απαντήσεις σε κάποιες ερωτήσεις.

Μπορείς να ζητήσεις βοήθεια, αν δεν καταλαβαίνεις κάτι ή αν δεν είσαι σίγουρος/η για τον τρόπο που πρέπει να απαντήσεις σε κάποιες ερωτήσεις. Στο ερωτηματολόγιο αυτό θα βρεις ερωτήσεις σχετικά με τα παρακάτω: Εσένα, την οικογένειά σου και το σπίτι σου Το ενδιαφέρον σου για τις Φυσικές Επιστήμες και το περιβάλλον Μαθαίνοντας Φυσικές Επιστήμες

Διαβάστε περισσότερα

H Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο. Α1 Γυμνάσιο Χέρσου Σχ. Έτος

H Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο. Α1 Γυμνάσιο Χέρσου Σχ. Έτος H Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο Α1 Γυμνάσιο Χέρσου Σχ. Έτος 2013-14 Η μεταφορά στο σχολείο Στο μάθημα πάντα προσέχουμε!!!!! Καθημερινή εξέταση Διαβάζουμε για να μην έχουμε τα παρακάτω φαινόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες μαθητών Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες μαθητών Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες μαθητών Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε μαθητές Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών Βορείου Ελλάδος Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτης Ιστοσελίδας. Υπηρεσίες Συνδέσεις Εγκύκλιοι Έντυπα Downloads

Χάρτης Ιστοσελίδας. Υπηρεσίες Συνδέσεις Εγκύκλιοι Έντυπα Downloads Το Υπουργείο Το Eκπαιδευτικό Σύστημα Πρόσβαση στη Γνώση Θρησκεύματα Μηχανή Αvαζήτησης Επικοινωνία Συχνές Ερωτήσεις Χάρτης Ιστοσελίδας Προκηρύξεις/ Νέα Διαγωνισμοί Συνέδρια/ Ημερίδες Εποπτευόμενοι Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σχολ. Έτος

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σχολ. Έτος ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σχολ. Έτος 2016-17 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΜΟΥ ΚΕΣΥΠ ΣΑΜΟΥ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥ 145329/Δ2/8-9-2016 ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΥΠΠΕΘ «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!»

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!» 26 σχεδιασε μια ΦωτογρΑΦιΑ τήσ προσκλήσήσ που ελαβεσ Απο τον ΔΑσκΑλο σου. παρουσιασε το λογοτυπο και το σλογκαν που χρήσιμοποιει το σχολειο σου για τήν εβδομαδα κατα τήσ παρενοχλήσήσ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ποια μαθήματα διδάσκονται οι μαθητές της Α Λυκείου; Ποια από τα μαθήματα ανήκουν στους ίδιους κλάδους μαθημάτων; Ο παρακάτω πίνακας περιέχει όλους τους κλάδους των μαθημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαδραστικοί πίνακες SMARTBoard στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Χίου - Ευφυής Εκπαίδευση Πέμπτη, 12 Μάρτιος :27

Οι διαδραστικοί πίνακες SMARTBoard στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Χίου - Ευφυής Εκπαίδευση Πέμπτη, 12 Μάρτιος :27 Στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Χίου όλοι οι δάσκαλοι χρησιμοποιούν διαδραστικούς πίνακες SMART Board στο μάθημά τους, και είναι ενθουσιασμένοι. "Ο κάθε δάσκαλος βάζει τη φαντασία του και την εφευρετικότητά του",

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης Ερωτηματολόγιο 'Γλώσσα Προγραμματισμού Ι' Ερωτηματολόγιο

Αποτελέσματα. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης Ερωτηματολόγιο 'Γλώσσα Προγραμματισμού Ι' Ερωτηματολόγιο Αποτελέσματα Ερωτηματολόγιο 777 Σύνολο εγγραφών σε αυτό το ερώτημα: Σύνολο εγγραφών στο ερωτηματολόγιο: συνόλου: σελίδα / Ομάδα: Ερωτηματολόγιο Ερώτηση: S. Θέλετε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο; Ναι

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα από τη ζωγραφική, την κατασκευή ιστοριών και παραμυθιών βρήκαν από αρκετά έως πολύ τον τρόπο να εκφραστούν και να δημιουργήσουν.

Μέσα από τη ζωγραφική, την κατασκευή ιστοριών και παραμυθιών βρήκαν από αρκετά έως πολύ τον τρόπο να εκφραστούν και να δημιουργήσουν. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΤ2 Στο ΣΤ2 αξιολογήθηκαν 18 μαθητές Αυτό που τους άρεσε περισσότερο σ? αυτή την ομάδα ήταν η συνεργασία μεταξύ τους και το μοίρα σμα συναισθημάτων και εμπειριών

Διαβάστε περισσότερα

«Η Οικονομική κρίση στην πόλη μας» Λίγα λόγια για την Έρευνα

«Η Οικονομική κρίση στην πόλη μας» Λίγα λόγια για την Έρευνα «Η Οικονομική κρίση στην πόλη μας» Έρευνα σε μαθητές του 1 ου Γενικού Λυκείου και του 1 ου Γυμνασίου Ηγουμενίτσας Συντακτική Ομάδα Μαθητών : Βαγγελή Μελίνα Βάσιου Χριστιάνα Γεωργίου Σταματίνα Γόγολου Ίριδα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2016-2017 ΣΧΟΛΙΚΟ / ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται σε δύο διδακτικές περιόδους που ονομάζονται τετράμηνα. Η πρώτη περίοδος (1ο τετράμηνο) διαρκεί από 11 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2013/14. Μιχαηλίδου Αγγελική Λάλας Γεώργιος

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2013/14. Μιχαηλίδου Αγγελική Λάλας Γεώργιος ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2013/14 Μιχαηλίδου Αγγελική Λάλας Γεώργιος Περιγραφή Πλαισίου Σχολείο: 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών Τμήμα: Β 3 Υπεύθυνος καθηγητής: Δημήτριος Διαμαντίδης Συνοδός: Δημήτριος Πρωτοπαπάς

Διαβάστε περισσότερα

Οι αναθέσεις των μαθημάτων για Γυμνάσιο και Γενικό Λύκειο προτείνονται ως εξής: ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Οι αναθέσεις των μαθημάτων για Γυμνάσιο και Γενικό Λύκειο προτείνονται ως εξής: ΓΥΜΝΑΣΙΟ Οι αναθέσεις των μαθημάτων για Γυμνάσιο και Γενικό Λύκειο προτείνονται ως εξής: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ/ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ Ν.Ε. Γλώσσα και Γραμματεία ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ΜΑΘΗΜΑ Γλωσσική Διδασκαλία Νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. H ΓΣΘ ως ολοκληρωμένο σχολείο συνάντησης με εκπαιδευτικό στόχο το Γερμανικό Διεθνές Απολυτήριο (DIA)

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. H ΓΣΘ ως ολοκληρωμένο σχολείο συνάντησης με εκπαιδευτικό στόχο το Γερμανικό Διεθνές Απολυτήριο (DIA) ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ H ΓΣΘ ως ολοκληρωμένο σχολείο συνάντησης με εκπαιδευτικό στόχο το Γερμανικό Διεθνές Απολυτήριο (DIA) Τι προσδοκούν οι σύγχρονοι γονείς από το σχολείο που θα επιλέξουν για το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Γ ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Γ ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ Γ ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 016 017 ΕΙΣΑΙ Β ΛΥΚΕΙΟΥ; Βρες την ομάδα προσανατολισμού που σου ταιριάζει!! ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ! ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΕΠΑ Πρακτική Άσκηση Μαθηματικών Β' Φάση. Εργασία πειραματισμού με μαθητή

ΔΙΜΕΠΑ Πρακτική Άσκηση Μαθηματικών Β' Φάση. Εργασία πειραματισμού με μαθητή ΔΙΜΕΠΑ Πρακτική Άσκηση Μαθηματικών Β' Φάση Εργασία πειραματισμού με μαθητή Διδάσκων: Χαράλαμπος Λεμονίδης Φοιτήτρια: Χατζή Κυριακή- Ιωάννα ΑΕΜ: 3659 Εξάμηνο: ΣΤ Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 2. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Σχολικό Έτος 2015-2016 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2015-2016 και 2016-2017 ΝΟΜΟΣ: 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α, 14/05/2015), τροποποίηση του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας 1 2 Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας μας, διεξήγαγε έρευνα ανάμεσα στους συμμαθητές μας.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 09/12/2015 ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ Α ΤΑΞΗΣ

ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 09/12/2015 ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ Α ΤΑΞΗΣ ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 09/12/2015 ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ Α ΤΑΞΗΣ 1 Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Με την εισαγωγή των Νέων Ωρολογίων Προγραμμάτων (ΝΩΠ) αλλάζει το σύστημα της επιλογής μαθημάτων που ίσχυε στο Ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom Στις 28 Φεβρουαρίου, δύο από τους εθελοντές του Edurom από το Μεσογειακό Σχολείο της Ταρραγόνα βρέθηκαν στην Ημέρα Εκπαίδευσης του «Δικτύου για τη δημοκρατική εκπαίδευση των ενηλίκων: μπροστά με τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας 3 Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας Παρακινώντας τους άλλους Οι ενότητες κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας έχουν αναπτυχθεί για να σας βοηθήσουν να προετοιμαστείτε για το

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Γυμνάσιο Πετρούπολης

1 ο Γυμνάσιο Πετρούπολης 1 ο Γυμνάσιο Πετρούπολης Ενημέρωση για αλλαγές στο Γυμνάσιο (βάσει προεδρικού διατάγματος που προωθείται). Σχολικό και διδακτικό έτος 2. Το διδακτικό έτος στο Γυμνάσιο αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Beginners

Modern Greek Beginners 2016 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Modern Greek Beginners ( Section I Listening) Transcript Familiarisation Text Καλημέρα. Καλημέρα σας. Μπορώ να σας βοηθήσω; Ήρθα να πάρω αυτό το δέμα. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ ΟΥΣΑ: ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:. Σας παρακαλούμε, απαντώντας στα δύο ερωτηματολόγια που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)...

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)... Eισαγωγικό σημείωμα: «Οι κατ οίκον εργασίες στη διδασκαλία των μαθηματικών» Οι εργασίες «για το σπίτι» ή όπως λέγονται στις παιδαγωγικές επιστήμες οι κατ οίκον εργασίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της

Διαβάστε περισσότερα

2 τετράμηνα. 1ο τετράμηνο: από 11 Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου και. 2ο τετράμηνο από 21 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου.

2 τετράμηνα. 1ο τετράμηνο: από 11 Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου και. 2ο τετράμηνο από 21 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου. 2 τετράμηνα 1ο τετράμηνο: από 11 Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου και 2ο τετράμηνο από 21 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου. Α ομάδα 3 ομάδες μαθημάτων 1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Περίοδοι Διδασκαλίας ανά Τάξη-Λύκειο Α ΤΑΞΗ Β ΤΑΞΗ Γ ΤΑΞΗ Κοινού Κορμού 31 19 19 Προσανατολισμού /Εμβάθυνσης 4 16 16 Σύνολο 35 35 35 Α Λυκείου!

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4327 ΦΕΚ 2015-Α50 14 Μαΐου 2015 «Η Γ τάξη Ημερήσιου Γενικού Ενιαίου Λυκείου και η Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΙΔΑΛΙΟΥ Σχολική Χρονιά Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

ΛΥΚΕΙΟ ΙΔΑΛΙΟΥ Σχολική Χρονιά Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής ΛΥΚΕΙΟ ΙΔΑΛΙΟΥ Σχολική Χρονιά 2015-2016 Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Με την εισαγωγή των Νέων Ωρολογίων Προγραμμάτων (ΝΩΠ) αλλάζει το σύστημα της επιλογής μαθημάτων που ίσχυε στο Ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιμόρφωση - Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior)

Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior) Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior) Να ξεκινάς πάντα απο το κείμενο μέσα στο οποίο βρίσκεται η ιστορία (coursebook), το λεξιλόγιο και η γραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο. απότοσχολ. έτος

Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο. απότοσχολ. έτος Οι αλλαγές στο Γυμνάσιο απότοσχολ. έτος 2016-17 ΤοσχολικόέτοςγιαταΓυμνάσιααρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έτος στογυμνάσιοαρχίζειτην την 1η Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο PMP , +

Ερωτηµατολόγιο PMP , + Ερωτηµατολόγιο PMP Διαβάστε προσεκτικά κάθε ένα από τα παρακάτω προβλήµατα. Για κάθε πρόβληµα υπάρχουν τέσσερις εναλλακτικές απαντήσεις από τις οποίες µόνο µία είναι η σωστή. Παρακαλώ επιλέξτε τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου. Πρόγραμμα μαθημάτων Α τάξης

Α Λυκείου. Πρόγραμμα μαθημάτων Α τάξης Α Λυκείου Η Α Λυκείου είναι τάξη γενικής παιδείας και, συνεπώς, τα μαθήματα είναι κοινά για όλους τους μαθητές. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα είναι 35 ωρών και περιλαμβάνει τα μαθήματα που μέχρι τώρα υπήρχαν

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Β Πρώτη διδακτική πρόταση Φίλοι δι αλληλογραφίας Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 1 διδακτική ώρα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και των Α, Β και Γ τάξεων Γενικού Μουσικού Λυκείου» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και των Α, Β και Γ τάξεων Γενικού Μουσικού Λυκείου» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Γ Λυκείου Μαθήματα, ώρες διδασκαλίας, εισαγωγή σε ΑΕΙ - ΤΕΙ

Πρόγραμμα Γ Λυκείου Μαθήματα, ώρες διδασκαλίας, εισαγωγή σε ΑΕΙ - ΤΕΙ Πρόγραμμα Γ Λυκείου 2015-2016 Μαθήματα, ώρες διδασκαλίας, εισαγωγή σε ΑΕΙ - ΤΕΙ Σύμφωνα με τον νόμο 4327 / ΦΕΚ 50/ τ. Α/14-5-2015 Αθηνά Τσαγκαλίδου Φυσικός 7 Ο ΓΕ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το 2 ο Γυμνάσιο Αλίμου σας καλωσορίζει

Το 2 ο Γυμνάσιο Αλίμου σας καλωσορίζει Το 2 ο Γυμνάσιο Αλίμου σας καλωσορίζει Τι κάναμε πέρυσι 12 Αίθουσες Διδασκαλίας Υποδομή Τμήμα Ένταξης 1 Εργαστήριο Πληροφορικής 1 εργαστήριο Φυσικών επιστημών 1 Εργαστήριο Τεχνολογίας 1 Εργαστήριο Καλλιτεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ιωαννίνων Αριθμητικός Γραμματισμός Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ «Προγραμματισμός-Οργάνωση και υλοποίηση μιας διδακτικής ενότητας στον Αριθμητικό Γραμματισμό» ΠΡΟΣΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε.

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε. Μάχη Νικολάρα: Θα μιλήσουμε για τον τομέα της εκπαίδευσης από μια άλλη σκοπιά. Οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας εχθές ανέτρεψαν κατά κάποιο τρόπο τον προγραμματισμό αυτής της εκπομπής, όμως όλα

Διαβάστε περισσότερα

5. Εμπορίου & Υπηρεσιών. 6. Καλών Τεχνών

5. Εμπορίου & Υπηρεσιών. 6. Καλών Τεχνών 1. Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών 2. Ξένων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 3. Θετικών Επιστημών - Βιοεπιστημών Πληροφορικής - Τεχνολογίας 4. Οικονομικών Επιστημών 5. Εμπορίου & Υπηρεσιών 6. Καλών Τεχνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ ΟΥΣΑ: ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:. Σας παρακαλούμε, απαντώντας στα δύο ερωτηματολόγια που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

5ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδ Π ευτι ρόγ κ ρ ό α μμα (ΕΑΕΠ) Σχολική χρονιά 2011-12

5ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδ Π ευτι ρόγ κ ρ ό α μμα (ΕΑΕΠ) Σχολική χρονιά 2011-12 5ο Δημοτικ ό Σχολείο Καρδίτσας Ενιαίο Αναμ ορφωμένο Ε κπαιδευτικ Πρόγραμμα ό (ΕΑΕΠ) Σχολική χρο νιά 2011-12 Ποιο είναι το σχολείο μας; Ø Το νέο 5 ο 12/θεσιο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας προέκυψε μετά από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού: Γκουντέλα Βασιλική Ειδικότητα: Φιλόλογος (ΠΕ2) Σχολείο: 4 ο Γυμνάσιο Κομοτηνής Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Διάρκεια: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείς να ζητήσεις βοήθεια, αν δεν καταλαβαίνεις κάτι ή αν δεν είσαι σίγουρος/η για τον τρόπο που πρέπει να απαντήσεις σε κάποιες ερωτήσεις.

Μπορείς να ζητήσεις βοήθεια, αν δεν καταλαβαίνεις κάτι ή αν δεν είσαι σίγουρος/η για τον τρόπο που πρέπει να απαντήσεις σε κάποιες ερωτήσεις. Στο ερωτηματολόγιο αυτό θα βρεις ερωτήσεις σχετικά με τα παρακάτω: Εσύ, η οικογένειά σου και το σπίτι σου Τι σκέφτεσαι για τη ζωή σου Μεταναστευτικό υπόβαθρο Η υγεία σου Το σχολείο σου Ο ελεύθερος χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ.

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. (c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. 2 4teachers Γρήγορος οδηγός χρήσης (Βασικά βήματα) Για να αρχίσεις κι εσύ να χρησιμοποιείς

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Μαθηµατικά [Αγωγή Υγείας και Ενεργειακό Ζήτηµα] Άννα Πολυζώη

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Μαθηµατικά [Αγωγή Υγείας και Ενεργειακό Ζήτηµα] Άννα Πολυζώη ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Μαθηµατικά [Αγωγή Υγείας και Ενεργειακό Ζήτηµα] Άννα Πολυζώη 3 ο ηµοτικό Σχολείο Ιεράπετρας εκέµβριος 2008 Σελίδα 2 από 11 ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Π Α Ρ Κ Ι Α Σ Τ Η Σ ΛΛΗΝΟΜΑΘΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ι Ρ Α Δ Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Σ 1 ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΤΩΝ Π Α Ρ Α

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Μαθητών - Γενικός Μ.Ο. Τρίτη, 05 Φεβρουάριος :31 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 30 Νοέμβριος :01

Αξιολόγηση Μαθητών - Γενικός Μ.Ο. Τρίτη, 05 Φεβρουάριος :31 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 30 Νοέμβριος :01 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Αξιολόγηση του μαθητή είναι η συνεχής παιδαγωγική διαδικασία, με βάση την οποία παρακολουθείται η πορεία της μάθησής του, προσδιορίζονται τα τελικά αποτελέσματά της και εκτιμώνται, παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας 3 Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας Εποικοδομητική κριτική Οι ενότητες κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας έχουν αναπτυχθεί για να σας βοηθήσουν να προετοιμαστείτε για το

Διαβάστε περισσότερα

Γ2/63447/ Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 921 τ. Β

Γ2/63447/ Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 921 τ. Β 1 Διευθύνω Γ/63447/7-06-005 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 91 τ. Β Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α, Β και Γ του Ενιαίου Λυκείου H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 1η Σελίδα Η Γιώτα θα πάει για πρώτη φορά κατασκήνωση. Φαντάζεται πως θα περάσει πολύ άσχημα μακριά από τους γονείς και τα παιχνίδια της για μια ολόκληρη εβδομάδα. Αγχώνεσαι ή νοιώθεις άβολα όταν είσαι

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί γονείς Καλώς ορίσατε! Ο Δ/ντης και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 5 ου Γυμνασίου Θήβας

Αγαπητοί γονείς Καλώς ορίσατε! Ο Δ/ντης και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 5 ου Γυμνασίου Θήβας Αγαπητοί γονείς Καλώς ορίσατε! Ο Δ/ντης και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 5 ου Γυμνασίου Θήβας T Ι Ι Σ Χ Υ Ε Ι Σχολικό έτος 2016-2017 Σχολικό και διδακτικό έτος 1. Το σχολικό έτος για τα Γυμνάσια αρχίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α, Β και Γ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου»

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α, Β και Γ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου» ΦΕΚ Β 58/7-06-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ»

«ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» «ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Διεύθυνση Λειτουργίας Δικτύου «Φροντιστήρια Πουκαμισάς» ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠO ΤΟ ΕΚΠ. ΕΤΟΣ 2015-2016 Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Β Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2015-2016 και 2016-2017 ΝΟΜΟΣ: 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α, 14/05/2015), τροποποίηση του Ν. 4186/2013 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα. Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης Ερωτηματολόγιο 'Γλώσσα Προγραμματισμού Ι' Ερωτηματολόγιο

Αποτελέσματα. Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης Ερωτηματολόγιο 'Γλώσσα Προγραμματισμού Ι' Ερωτηματολόγιο Αποτελέσματα Ερωτηματολόγιο 78478 Σύνολο εγγραφών σε αυτό το ερώτημα: Σύνολο εγγραφών στο ερωτηματολόγιο: συνόλου:.% σελίδα / 5 Ομάδα: Ερωτηματολόγιο Ερώτηση: S. Θέλετε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο;

Διαβάστε περισσότερα