Apollo Investment Fund Plc

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Apollo Investment Fund Plc"

Transcript

1

2

3 Apollo Investment Fund Plc ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Το έντονο μεταβλητό περιβάλλον η αβεβαιότητα για πορεία των χρηματιστηρίων Κύπρου Ελλάδας ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά του Η κρίση χρέους που ξέσπασε σ Ελλάδα σε συνδυασμό με καθυστέρηση σ λήψη αποφάσεων από ΠΙΝΑΚΑΣ Ευρωπαϊκή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ένωση σε σχέση με κατάσταση στις χώρες του Ευρωπαϊκού νότου σ Ιρλανδία ενίσχυσαν τα σενάρια περί υπερβολικών ελλειμμάτων των χωρών αυτών αδυναμία να αποπληρώσουν τις μέσο-μακροπρόθεσμες τους υποχρεώσεις. Οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης προχώρησαν σε διαδοχικές υποβαθμίσεις χωρών τραπεζικών ιδρυμάτων με αποτέλεσμα το κόστος δανεισμού για τις χώρες αυτές να εκτοξευθεί σε ιστορικά ψηλά επίπεδα. Η απουσία μηχανισμού στήριξης σ Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε αρνητικές προσδοκίες για πορεία Ένωσης με σοβαρές ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ μεταβολές ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ στη τιμή ΚΑΙδιαπραγμάτευσης ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ τουσυμβουλοι Ευρώ. Αποτέλεσμα των πιο πάνω ήταν ένα έντονο κύμα ρευστοποιήσεων στα Χρηματιστήρια των χωρών αυτών, ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ εμφάνιση κερδοσκοπικών ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ κεφαλαίων. ΜΕΓΕΘΗ Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου το Χρηματιστήριο Αθηνών παρουσίασαν πτώση κατά το 2010 τάξης του 33,93% 35,62% αντίστοιχα. Ο Δείκ MSCI World (σε Ευρώ) παρουσίασε άνοδο 4,37% για το ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Το ΕΚΘΕΣΗ σύνολο των ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ περιουσιακών ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ στοιχείων Εταιρείας παρουσίασε κατά το 2010 μείωση 14,92%. Η εσωτερική αξία ανά μετοχή ήταν 35,40 σεντ στις 31 Δεκεμβρίου Ανασκόπηση Οι ζημιές μετά Χρηματιστηριακής φορολογία μεαγοράς βάση τα 2010 τελικά αποτελέσματα προοπτικές γιατου , ανήλθαν στα 3,21 Ανάλυση εκ. σε Επενδυτικού σχέση με κέρδη Χαρτοφυλακίου 1,49 εκ. το H Εταιρεία συνέχισε το 2010 υλοποίηση Απόδοση απόφασης Δείκ Καθαρής για αγορά Εσωτερικής των δικών Αξίας Μετοχής μετοχών. Η Εταιρεία αγόρασε συνολικά μετοχές συνολικού κόστους Το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί ΕΚΘΕΣΗ ανανέωση ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ απόφασης για αγορά ΚΑΙ ιδίων ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ μετοχών ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το 2011 ώστε να διασφαλίσει με τον τρόπο αυτό τα συμφέροντα των μετόχων ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 26 Το έντονα μεταβλητό περιβάλλον σε Κύπρο Ελλάδα μας επιβάλλει να είμαστε προσεκτικοί Έκθεση Διοικητικού να επιμετρούμε Συμβουλίου τους κινδύνους που σχετίζονται με τις διάφορες 26 επενδύσεις. Το 2010 ακολουθήσαμε πολιτική να διαφυλάξουμε το χαρτοφυλάκιο από Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 31 τους κινδύνους αγοράς με ικανοποιητική ρευστότητα να αξιοποιήσουμε οποιεσδήποτε Κατάστασηευρίες συνολικώνεμφανιστούν. εισοδημάτων Προχωρήσαμε σε σημαντική μείωση του 33 χαρτοφυλακίου Ισολογισμόςαπό Ελληνική Κυπριακή αγορά επιδιώκοντας περαιτέρω 34 γεωγραφική Κατάσταση κλαδική μεταβολών διασπορά ιδίων κεφαλαίων του χαρτοφυλακίου στις διεθνείς χρηματιστηριακές 35 αγορές. Το 2011 αναμένεται να είναι θετικό για τις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές Κατάσταση ταμειακών ροών 36 συνεπώς προσβλέπουμε σε ικανοποιητικές αποδόσεις στις διεθνείς μας επενδύσεις. Οι αποδόσεις Σημειώσεις των χρηματιστηριακών στις οικονομικές καταστάσεις αγορών Κύπρου Ελλάδας θα εξαρτηθούν άμεσα 37 από Δήλωση τις πολιτικές των μελών αποφάσεις του Διοικητικού στις Βρυξέλλες. Συμβουλίου Ακολουθώντας Διαχειριστή Χαρτοφυλακίου επενδυτική μας 62 πολιτική για το 2011, διατηρούμε αυξημένο ποσοστό στις διεθνείς αγορές ενώ παραμένουμε επιφυλακτικοί για τις αγορές σε Κύπρο Ελλάδα. Διατηρούμε αυξημένη ρευστότητα εν αναμονή πιθανών θετικών εξελίξεων στους επόμενους μήνες. ελεγκτές τους νομικούς συμβούλους μας για τις υπηρεσίες τους, καθώς επίσης τους μετόχους μας για εμπιστοσύνη τους. (1) (5)

4 Apollo Investment Fund Plc Διοικητικό Συμβούλιο Επαγγελματικοί Σύμβουλοι Αγαπητοί ΔιοικητικόΜέτοχοι, Συμβούλιο : Το έντονο μεταβλητό περιβάλλον η αβεβαιότητα για πορεία των χρηματιστηρίων : Κύπρου Δημήτρης Ελλάδας Δημάδης ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά του Η κρίση χρέους που ξέσπασε σ Μενέλαος Ελλάδα Σιακόλας σε συνδυασμό με καθυστέρηση σ λήψη αποφάσεων από Ευρωπαϊκή Βίκτωρ Ένωση Ζαχαριάδης σε σχέση με κατάσταση στις χώρες του Ευρωπαϊκού νότου σ Ιρλανδία Γιάννοςενίσχυσαν Λούτσιος τα σενάρια περί υπερβολικών ελλειμμάτων των χωρών αυτών Λουκάς αδυναμία Χριστοδουλίδης να αποπληρώσουν τις μέσο-μακροπρόθεσμες τους υποχρεώσεις. Άκης Οι διεθνείς Πηγασίουοίκοι αξιολόγησης προχώρησαν σε διαδοχικές υποβαθμίσεις χωρών τραπεζικών ιδρυμάτων με αποτέλεσμα το κόστος δανεισμού για τις χώρες αυτές να εκτοξευθεί Νεοκλής σε Θωμά ιστορικά ψηλά επίπεδα. Η απουσία μηχανισμού στήριξης σ Ευρωπαϊκή Ένωση Αλέξανδρος δημιούργησε Σίνκα (διορίστηκε αρνητικές2 προσδοκίες Μαρτίου 2010) για πορεία Ένωσης με σοβαρές Γραμματέας μεταβολές Εγγεγραμμένο στη τιμή Γραφείο διαπραγμάτευσης του Ευρώ. Αποτέλεσμα των πιο πάνω ήταν ένα έντονο κύμα ρευστοποιήσεων στα Χρηματιστήρια των χωρών αυτών, εμφάνιση OMNIUM κερδοσκοπικών SECRETARIAL κεφαλαίων. LIMITED Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου το Χρηματιστήριο Διαγόρου Αθηνών 2 παρουσίασαν πτώση κατά το 2010 τάξης του 33,93% 35,62% αντίστοιχα. Ο Δείκ MSCI World (σε Ευρώ) παρουσίασε άνοδο 4,37% για το Era House 11 ος Οροφος Το σύνολο Λευκωσία των περιουσιακών 1097, Κύπρος στοιχείων Εταιρείας παρουσίασε κατά το 2010 μείωση Διευθυντές 14,92%. Επενδύσεων Η εσωτερική / Υπεύθυνοι αξία ανά Επικοινωνίας μετοχή ήταν Μετόχων 35,40 σεντ στις 31 Δεκεμβρίου Οι ζημιές μετά φορολογία με βάση τα τελικά αποτελέσματα του 2010, ανήλθαν στα 3,21 εκ. σε σχέση με κέρδη 1,49 εκ. το H Εταιρεία συνέχισε το 2010 υλοποίηση MARFIN απόφασης CLR (FINANCIAL για αγορά SERVICES) των δικών LTD μετοχών. Η Εταιρεία αγόρασε συνολικά 124 Ταχ. 085 Θυρ. μετοχές συνολικού κόστους Το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί 1301 ανανέωση Λευκωσία, απόφασης Κύπρος για αγορά ιδίων μετοχών για το 2011 ώστε να διασφαλίσει με Τηλέφωνο τον τρόπο : (+357) αυτό τα συμφέροντα των μετόχων. Τηλεομοιότυπο : (+357) Το έντονα μεταβλητό Ηλεκτρονικόπεριβάλλον Ταχυδρομείο: σε Κύπρο Ελλάδα μας επιβάλλει να είμαστε προσεκτικοί να επιμετρούμε τους κινδύνους ή που σχετίζονται με τις διάφορες επενδύσεις. Το 2010 ακολουθήσαμε πολιτική να διαφυλάξουμε το χαρτοφυλάκιο από τους κινδύνους αγοράς με ικανοποιητική ρευστότητα να αξιοποιήσουμε οποιεσδήποτε Τμήμα ευρίες Μετοχών εμφανιστούν. Χρεογράφων Προχωρήσαμε Marfin Popular σεbank σημαντική μείωση του χαρτοφυλακίου Public από Co.Limited Ελληνική Κυπριακή αγορά επιδιώκοντας περαιτέρω γεωγραφική Τηλέφωνο: κλαδική(+357) διασπορά του χαρτοφυλακίου στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές. Το 2011 Τηλεομοιότυπο: αναμένεται (+357) να είναι 22 θετικό για τις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές συνεπώς προσβλέπουμε Διεύθυνση: σε ικανοποιητικές αποδόσεις στις διεθνείς μας επενδύσεις. Οι αποδόσεις των Κτίριο χρηματιστηριακών Τσιγαρίδη αγορών Κύπρου Ελλάδας θα εξαρτηθούν άμεσα από τις πολιτικές Λεωφόρος αποφάσεις Στροβόλου στις 124 Βρυξέλλες. Ακολουθώντας επενδυτική μας πολιτική για 4οςτο όροφος 2011, 2042 διατηρούμε Στρόβολος, αυξημένο ποσοστό στις διεθνείς αγορές ενώ παραμένουμε Λευκωσία, επιφυλακτικοί Κύπρος για τις αγορές σε Κύπρο Ελλάδα. Διατηρούμε αυξημένη ρευστότητα εν αναμονή πιθανών θετικών εξελίξεων στους επόμενους μήνες. Τραπεζίτες ελεγκτές MARFIN τους νομικούς POPULAR συμβούλους BANK PUBLIC μας γιαco τιςltd υπηρεσίες τους, καθώς επίσης τους μετόχους Ταχ. μαςθυρ. για εμπιστοσύνη τους Λευκωσία, Κύπρος (5) (2)

5 Apollo Investment Fund Plc Ελεγκτές PRICEWATERHΟUSECOΟPERS LIMITED Julia Hοuse, Οδός Θεμιστοκλή Δέρβη 3, Το έντονο μεταβλητό 1066 Λευκωσία, περιβάλλον Κύπρος η αβεβαιότητα για πορεία των χρηματιστηρίων Κύπρου Ελλάδας ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά του Η κρίση χρέους που ξέσπασε σ Ελλάδα σε συνδυασμό με καθυστέρηση σ λήψη αποφάσεων από Νομικοί Ευρωπαϊκή Σύμβουλοι Ένωση σε σχέση με κατάσταση στις χώρες του Ευρωπαϊκού νότου σ Ιρλανδία ενίσχυσαν τα σενάρια περί υπερβολικών ελλειμμάτων των χωρών αυτών ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ αδυναμία ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ να αποπληρώσουν Δ.Ε.Π.Ε τις μέσο-μακροπρόθεσμες τους υποχρεώσεις. Εra Οι House, διεθνείς 11οίκοι ος Όροφος αξιολόγησης προχώρησαν σε διαδοχικές υποβαθμίσεις χωρών τραπεζικών Λευκωσία 1097, ιδρυμάτων Κύπροςμε αποτέλεσμα το κόστος δανεισμού για τις χώρες αυτές να εκτοξευθεί σε ιστορικά ψηλά επίπεδα. Η απουσία μηχανισμού στήριξης σ Ευρωπαϊκή Ένωση ΤΑΣΣΟΣδημιούργησε ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ αρνητικές & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ προσδοκίες για Δ.Ε.Π.Ε πορεία Ένωσης με σοβαρές μεταβολές Σοφούλη 2, Μέγαρο στη τιμήσιαντεκλαίρ διαπραγμάτευσης του Ευρώ. Αποτέλεσμα των πιο πάνω ήταν ένα 2ος έντονο όροφος, κύμα ρευστοποιήσεων στα Χρηματιστήρια των χωρών αυτών, εμφάνιση κερδοσκοπικών κεφαλαίων. Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου το 1096 Λευκωσία, Κύπρος Χρηματιστήριο Αθηνών παρουσίασαν πτώση κατά το 2010 τάξης του 33,93% 35,62% αντίστοιχα. Ο Δείκ MSCI World (σε Ευρώ) παρουσίασε άνοδο 4,37% για το Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων Εταιρείας παρουσίασε κατά το 2010 μείωση 14,92%. Η εσωτερική αξία ανά μετοχή ήταν 35,40 σεντ στις 31 Δεκεμβρίου Οι ζημιές μετά φορολογία με βάση τα τελικά αποτελέσματα του 2010, ανήλθαν στα 3,21 εκ. σε σχέση με κέρδη 1,49 εκ. το H Εταιρεία συνέχισε το 2010 υλοποίηση απόφασης για αγορά των δικών μετοχών. Η Εταιρεία αγόρασε συνολικά μετοχές συνολικού κόστους Το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί ανανέωση απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών για το 2011 ώστε να διασφαλίσει με τον τρόπο αυτό τα συμφέροντα των μετόχων. Το έντονα μεταβλητό περιβάλλον σε Κύπρο Ελλάδα μας επιβάλλει να είμαστε προσεκτικοί να επιμετρούμε τους κινδύνους που σχετίζονται με τις διάφορες επενδύσεις. Το 2010 ακολουθήσαμε πολιτική να διαφυλάξουμε το χαρτοφυλάκιο από τους κινδύνους αγοράς με ικανοποιητική ρευστότητα να αξιοποιήσουμε οποιεσδήποτε ευρίες εμφανιστούν. Προχωρήσαμε σε σημαντική μείωση του χαρτοφυλακίου από Ελληνική Κυπριακή αγορά επιδιώκοντας περαιτέρω γεωγραφική κλαδική διασπορά του χαρτοφυλακίου στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές. Το 2011 αναμένεται να είναι θετικό για τις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές συνεπώς προσβλέπουμε σε ικανοποιητικές αποδόσεις στις διεθνείς μας επενδύσεις. Οι αποδόσεις των χρηματιστηριακών αγορών Κύπρου Ελλάδας θα εξαρτηθούν άμεσα από τις πολιτικές αποφάσεις στις Βρυξέλλες. Ακολουθώντας επενδυτική μας πολιτική για το 2011, διατηρούμε αυξημένο ποσοστό στις διεθνείς αγορές ενώ παραμένουμε επιφυλακτικοί για τις αγορές σε Κύπρο Ελλάδα. Διατηρούμε αυξημένη ρευστότητα εν αναμονή πιθανών θετικών εξελίξεων στους επόμενους μήνες. ελεγκτές τους νομικούς συμβούλους μας για τις υπηρεσίες τους, καθώς επίσης τους μετόχους μας για εμπιστοσύνη τους. (3) (5)

6 Apollo Investment Fund Plc Σημαντικά Χρηματοοικονομικά Μεγέθη 31 Δεκεμβρίου 2010 Το Καθαρή έντονο Εσωτερική μεταβλητό Αξία Μετοχής περιβάλλον (σεντ) η αβεβαιότητα για πορεία των χρηματιστηρίων 35,40 Κύπρου Ελλάδας ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά του Η κρίση χρέους που ξέσπασε Συνολική Απόδοση σ Ελλάδα Καθαρής σεεσωτερικής συνδυασμό Αξίας με( καθυστέρηση ) σ λήψη αποφάσεων -13,81% από Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με κατάσταση στις χώρες του Ευρωπαϊκού νότου Σύνθεση Συνολικού Ενεργητικού % σ Ιρλανδία ενίσχυσαν τα σενάρια περί υπερβολικών ελλειμμάτων των χωρών αυτών Μετοχικές αξίες εισηγμένες αδυναμία στο Χρηματιστήριο να αποπληρώσουν Αξιών Κύπρου τις μέσο-μακροπρόθεσμες ,23% τους υποχρεώσεις. Οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης προχώρησαν σε διαδοχικές υποβαθμίσεις Μετοχικές αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ,71% χωρών τραπεζικών ιδρυμάτων με αποτέλεσμα το κόστος δανεισμού για τις χώρες αυτές Μετοχικές να εκτοξευθεί αξίες εισηγμένες σε ιστορικά σε Χρηματιστήρια ψηλά επίπεδα. Ευρώπης Η απουσία μηχανισμού στήριξης 5,54% σ Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε αρνητικές προσδοκίες για πορεία Ένωσης με σοβαρές Μετοχικές μεταβολές αξίες εισηγμένες σε στηχρηματιστήρια τιμή διαπραγμάτευσης Αμερικής του Ευρώ Αποτέλεσμα των8,93% πιο πάνω Επιδόσεις ήταν Εγγυημένου ένα έντονοκεφαλαίου κύμα ρευστοποιήσεων εξωτερικού στα Χρηματιστήρια των χωρών αυτών, 0,87% εμφάνιση κερδοσκοπικών κεφαλαίων. Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου το Χρηματιστήριο Επιδόσεις μη Εγγυημένου Αθηνών Κεφαλαίου παρουσίασαν εξωτερικού πτώση κατά το 2010 τάξης του 33,93% 1,76% 35,62% αντίστοιχα. Ο Δείκ MSCI World (σε Ευρώ) παρουσίασε άνοδο 4,37% για το Επενδύσεις σε Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια εξωτερικού ,63% Κυβερνητικά Χρεόγραφα Κύπρου ,66% Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων Εταιρείας παρουσίασε κατά το 2010 Εταιρικά Χρεόγραφα Κύπρου ,84% μείωση 14,92%. Η εσωτερική αξία ανά μετοχή ήταν 35,40 σεντ στις 31 Δεκεμβρίου Κυβερνητικά Οι ζημιές Χρεόγραφα μετά Εξωτερικού φορολογία με βάση τα τελικά αποτελέσματα του 2010, ανήλθαν 1,02% στα 3,21 εκ. σε σχέση με κέρδη 1,49 εκ. το H Εταιρεία συνέχισε το 2010 υλοποίηση Εταιρικά Χρεόγραφα απόφασης Εξωτερικού για αγορά των δικών μετοχών Η Εταιρεία αγόρασε 5,14% συνολικά μετοχές συνολικού κόστους Το Διοικητικό Συμβούλιο Αξία Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου ,33% επιθυμεί ανανέωση απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών για το 2011 ώστε να διασφαλίσει Μετρητά σ μεκύπρο τον τρόπο στοαυτό Εξωτερικό τα συμφέροντα των μετόχων ,56% Αξία Συνολικού Χαρτοφυλακίου ,89% Το έντονα μεταβλητό περιβάλλον σε Κύπρο Ελλάδα μας επιβάλλει να είμαστε προσεκτικοί Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού να επιμετρούμε τους κινδύνους που σχετίζονται με τις διάφορες 0,11% επενδύσεις. Το 2010 ακολουθήσαμε πολιτική να διαφυλάξουμε το χαρτοφυλάκιο από τους Αξίακινδύνους Συνολικού Ενεργητικού αγοράς με ικανοποιητική ρευστότητα να αξιοποιήσουμε 100,00% οποιεσδήποτε ευρίες εμφανιστούν. Προχωρήσαμε σε σημαντική μείωση του Αριθμός Αξιών στο Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο 104 χαρτοφυλακίου από Ελληνική Κυπριακή αγορά επιδιώκοντας περαιτέρω γεωγραφική Εκδομένο Μετοχικό κλαδική Κεφάλαιο διασπορά ( ) του () χαρτοφυλακίου στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές. Το 2011 αναμένεται να είναι θετικό για τις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές συνεπώς Αριθμός εκδομένων προσβλέπουμε Μετοχών σε ικανοποιητικές αποδόσεις στις διεθνείς μας επενδύσεις Οι αποδόσεις των χρηματιστηριακών αγορών Κύπρου Ελλάδας θα εξαρτηθούν άμεσα Χρηματιστηριακή Αξία ( ) ( 000) από τις πολιτικές αποφάσεις στις Βρυξέλλες. Ακολουθώντας επενδυτική μας πολιτική Τιμή Μετοχής γιασύμφωνα το 2011, με τιςδιατηρούμε τιμές προσφοράς αυξημένο του Χ.Α.Κ. ποσοστό ( ) στις () διεθνείς αγορές ενώ 0,17 παραμένουμε επιφυλακτικοί για τις αγορές σε Κύπρο Ελλάδα. Διατηρούμε αυξημένη % επί ρευστότητα εν αναμονή πιθανών θετικών εξελίξεων στους επόμενους Αριθμός μήνες. Συνολικού Μετόχων Κεφαλαίου Μέτοχοι ελεγκτές Κάτοικοι Κύπρου τους νομικούς συμβούλους μας για τις υπηρεσίες τους, 7,006 καθώς επίσης96.76 τους Κάτοικοι μετόχους Εξωτερικού μας για εμπιστοσύνη τους. Μαρίνος Διασπορά Μετόχων Καλλής μετοχές 90 6, μετοχές Περισσότερες από μετοχές (5) (4)

7 Apollo Investment Fund Plc Το έντονο μεταβλητό περιβάλλον η αβεβαιότητα για πορεία των χρηματιστηρίων Κύπρου Ελλάδας ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά του Η κρίση χρέους που ξέσπασε σ Ελλάδα σε συνδυασμό με καθυστέρηση σ λήψη αποφάσεων από Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με κατάσταση στις χώρες του Ευρωπαϊκού νότου σ Ιρλανδία ενίσχυσαν τα σενάρια περί υπερβολικών ελλειμμάτων των χωρών αυτών αδυναμία να αποπληρώσουν τις μέσο-μακροπρόθεσμες τους υποχρεώσεις. Οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης προχώρησαν σε διαδοχικές υποβαθμίσεις χωρών τραπεζικών ιδρυμάτων με αποτέλεσμα το κόστος δανεισμού για τις χώρες αυτές να εκτοξευθεί σε ιστορικά ψηλά επίπεδα. Η απουσία μηχανισμού στήριξης σ Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε αρνητικές προσδοκίες για πορεία Ένωσης με σοβαρές μεταβολές στη τιμή διαπραγμάτευσης του Ευρώ. Αποτέλεσμα των πιο πάνω ήταν ένα έντονο κύμα ρευστοποιήσεων στα Χρηματιστήρια των χωρών αυτών, εμφάνιση κερδοσκοπικών κεφαλαίων. Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου το Χρηματιστήριο Αθηνών παρουσίασαν πτώση κατά το 2010 τάξης του 33,93% 35,62% αντίστοιχα. Ο Δείκ MSCI World (σε Ευρώ) παρουσίασε άνοδο 4,37% για το Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων Εταιρείας παρουσίασε κατά το 2010 μείωση 14,92%. Η εσωτερική αξία ανά μετοχή ήταν 35,40 σεντ στις 31 Δεκεμβρίου Οι ζημιές μετά φορολογία με βάση τα τελικά αποτελέσματα του 2010, ανήλθαν στα 3,21 εκ. σε σχέση με κέρδη 1,49 εκ. το H Εταιρεία συνέχισε το 2010 υλοποίηση απόφασης για αγορά των δικών μετοχών. Η Εταιρεία αγόρασε συνολικά μετοχές συνολικού κόστους Το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί ανανέωση απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών για το 2011 ώστε να διασφαλίσει με τον τρόπο αυτό τα συμφέροντα των μετόχων. Το έντονα μεταβλητό περιβάλλον σε Κύπρο Ελλάδα μας επιβάλλει να είμαστε προσεκτικοί να επιμετρούμε τους κινδύνους που σχετίζονται με τις διάφορες επενδύσεις. Το 2010 ακολουθήσαμε πολιτική να διαφυλάξουμε το χαρτοφυλάκιο από τους κινδύνους αγοράς με ικανοποιητική ρευστότητα να αξιοποιήσουμε οποιεσδήποτε ευρίες εμφανιστούν. Προχωρήσαμε σε σημαντική μείωση του χαρτοφυλακίου από Ελληνική Κυπριακή αγορά επιδιώκοντας περαιτέρω γεωγραφική κλαδική διασπορά του χαρτοφυλακίου στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές. Το 2011 αναμένεται να είναι θετικό για τις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές συνεπώς προσβλέπουμε σε ικανοποιητικές αποδόσεις στις διεθνείς μας επενδύσεις. Οι αποδόσεις των χρηματιστηριακών αγορών Κύπρου Ελλάδας θα εξαρτηθούν άμεσα από τις πολιτικές αποφάσεις στις Βρυξέλλες. Ακολουθώντας επενδυτική μας πολιτική για το 2011, διατηρούμε αυξημένο ποσοστό στις διεθνείς αγορές ενώ παραμένουμε επιφυλακτικοί για τις αγορές σε Κύπρο Ελλάδα. Διατηρούμε αυξημένη ρευστότητα εν αναμονή πιθανών θετικών εξελίξεων στους επόμενους μήνες. ελεγκτές τους νομικούς συμβούλους μας για τις υπηρεσίες τους, καθώς επίσης τους μετόχους μας για εμπιστοσύνη τους. (5)

8 Apollo Investment Fund Plc Έκθεση Διευθυντών Επενδύσεων Χαιρετισμός Ανασκόπηση Προέδρου Χρηματιστηριακής Αγοράς για το 2010 Προοπτικές για το 2011 Η χρηματιστηριακή αγορά Κύπρου κατά το 2010 παρουσιάστηκε με έντονη μεταβλητότητα Το έντονο μεταβλητό πτωτικές περιβάλλον τάσεις επηρεασμένη η αβεβαιότητα από για πορεία πορεία των οικονομίας χρηματιστηρίων τις δυσμενείς Κύπρου εξελίξεις Ελλάδας σ ήταν Ελλάδα. τα κύρια Στηχαρακτηριστικά κυπριακή οικονομία, του εμφανίστηκαν Η κρίση το χρέους 2010, που τα σοβαρά ξέσπασε διαρθρωτικά σ Ελλάδαπροβλήματα σε συνδυασμό στα με οποία καθυστέρηση οι διεθνής σ οίκοι λήψη αξιολόγησης αποφάσεων έδωσαν από βαρύτητα Ευρωπαϊκή υπό τοένωση φως των σεμεγάλων σχέση μεπροβλημάτων κατάσταση άλλων στις χώρες χωρώντου Ευρωπαϊκού Ευρωζώνης. νότου Τον Νοέμβριο σ Ιρλανδία του 2010 ενίσχυσαν ο διεθνής οίκος τα σενάρια αξιολόγησης περί υπερβολικών S&P προχώρησε ελλειμμάτων σε υποβάθμιση των χωρών κυπριακής αυτών οικονομίας αδυναμία ενώ άλλοι ναοίκοι αποπληρώσουν προχώρησαν σε τιςπροειδοποιήσεις μέσο-μακροπρόθεσμες για περαιτέρω τους υποβαθμίσεις. υποχρεώσεις. Οι Ο σημαντικές διεθνείς οίκοι απώλειες αξιολόγησης των Κυπριακών προχώρησαν τραπεζικών σε διαδοχικές μετοχών υποβαθμίσεις είχαν ως αποτέλεσμα χωρών τραπεζικών ο Γενικός Δείκ ιδρυμάτων Χρηματιστηρίου με αποτέλεσμα Αξιών το κόστος Κύπρου δανεισμού (ΧΑΚ) να για παρουσιάσει τις χώρες μείωση αυτές να33,93% εκτοξευθεί κατάσετο ιστορικά 2010, ενώ ψηλάο επίπεδα. αντίστοιχος Η απουσία του Χρηματιστηρίου μηχανισμού στήριξης Αθηνών(ΧΑ), σ μείωση Ευρωπαϊκή 35,62%. Ένωση δημιούργησε αρνητικές προσδοκίες για πορεία Ένωσης με σοβαρές μεταβολές στη τιμή διαπραγμάτευσης του Ευρώ. Αποτέλεσμα των πιο πάνω ήταν ένα έντονο κύμα ρευστοποιήσεων στα Χρηματιστήρια των χωρών αυτών, εμφάνιση κερδοσκοπικών Αποδόσεις κεφαλαίων. Δεικτών Το2010 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου το Χρηματιστήριο Αθηνών παρουσίασαν πτώση κατά το 2010 τάξης του 33,93% 29,2% 35,62% αντίστοιχα. Ο Δείκ MSCI World (σε Ευρώ) παρουσίασε άνοδο 4,37% για το GOLD SPOT $/OZ DAX INDEX Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων Εταιρείας παρουσίασε κατά το ,5% μείωση 14,92%. WTI CRUDE Η εσωτερική FUTURE αξία ανά μετοχή ήταν 35,40 σεντ στις 31 Δεκεμβρίου Οι ζημιές μετά φορολογία με βάση τα τελικά αποτελέσματα του 12,8% S&P 500 INDEX 2010, ανήλθαν στα 3,21 εκ. σε σχέση με κέρδη 1,49 εκ. το H Εταιρεία συνέχισε το 2010 DOW JONES INDUS. AVG 11,0% υλοποίηση απόφασης για αγορά των δικών μετοχών. Η Εταιρεία αγόρασε 9,0% συνολικά FTSE 100 μετοχές INDEX συνολικού κόστους Το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί ανανέωση απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών για το 2011 ώστε να NIKKEI 225-3,0% διασφαλίσει με τον τρόπο αυτό τα συμφέροντα των μετόχων. CAC 40 INDEX Το έντονα μεταβλητό περιβάλλον σε Κύπρο Ελλάδα μας επιβάλλει να είμαστε EURO STOXX 50-5,8% προσεκτικοί να επιμετρούμε τους κινδύνους που σχετίζονται με τις διάφορες επενδύσεις. Το EUR-USD 2010 ακολουθήσαμε X-RATE -7,1% -33,9% πολιτική να διαφυλάξουμε το χαρτοφυλάκιο από τους κινδύνους GENERAL MARKET INDEX αγοράς CSE με ικανοποιητική ρευστότητα να αξιοποιήσουμε οποιεσδήποτε ευρίες εμφανιστούν. -35,6% Προχωρήσαμε σε σημαντική μείωση του ATHENS GENERAL INDEX χαρτοφυλακίου από Ελληνική Κυπριακή αγορά επιδιώκοντας περαιτέρω γεωγραφική κλαδική διασπορά του χαρτοφυλακίου στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές. Το 2011 αναμένεται να είναι θετικό για τις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές Το συνεπώς 2010 αποτέλεσε προσβλέπουμε χρονιάσε ορόσημο ικανοποιητικές για αποδόσεις Ελλάδα καθώς στις διεθνείς προσέφυγε μαςστο επενδύσεις. μηχανισμό Οι στήριξης αποδόσεις τωνε.ε χρηματιστηριακών του ΔΝΤ. αγορών Ο μηχανισμός Κύπρου στήριξης Ελλάδας έδωσε θα εξαρτηθούν ουσιαστικάάμεσα δυνατότητα από τις πολιτικές στη Ελλάδα αποφάσεις να λάβει στις το Βρυξέλλες. ποσό των 110 Ακολουθώντας δισ. ευρώ από Ε.Ε επενδυτική ΔΝΤ μας τα επόμενα πολιτική τρία για χρόνια το 2011, με επιτόκιο διατηρούμε 5%. αυξημένο Το μνημόνιο ποσοστό περιλάμβανε στις διεθνείς τριετή αγορές πρόγραμμα ενώ μέτρων παραμένουμε για δραστικές επιφυλακτικοί αλλαγές γιαστις αγορές εργασιακές σε Κύπρο σχέσεις, στο Ελλάδα. ασφαλιστικό Διατηρούμε σύστημα, αυξημένη ρευστότητα στις αμοιβέςεν των αναμονή δημοσίων πιθανών υπαλλήλων θετικών εξελίξεων των συνταξιούχων. στους επόμενους Περιλάμβανε μήνες. επίσης τριετές πάγωμα μισθών, μετάταξη εκατοντάδων προϊόντων (μεταξύ αυτών τρόφιμα) Θα από ήθελα τους χαμηλούς να ευχαριστήσω συντελεστές θερμάφπα τη διοίκηση, στον υψηλότερο τους διευθυντές καθώς επίσης επενδύσεων, έκτακτη τους εισφορά ελεγκτές στις τους επιχειρήσεις νομικούςγια συμβούλους τρία χρόνιαμας φορολογία για τις υπηρεσίες μερισμάτων. τους, Το καθώς σχέδιο επίσης δράσης τους προέβλεπε μετόχους επίσης μας για ποσό ύψους εμπιστοσύνη 10 δισ. τους. ευρώ για τη διασφάλιση κεφαλαιακής Μαρίνος επάρκειαςκαλλής των εγχώριων τραπεζών μέσω αγοράς προνομιούχων μετοχών από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας επιπλέον οικονομική στήριξη για αντιμετώπιση των δύσκολων συνθηκών ρευστότητας. Συνολικά έως το 2014 η Ελλάδα θα πρέπει να πραγματοποιήσει δημοσιονομική προσαρμογή, με στόχο τη μείωση του ελλείμματος κατά 30 δισ. Ευρώ. -3,3% 16,1% (5) (6)

9 Apollo Investment Fund Plc Οι διεθνείς αγορές κατά το 2010 παρουσίασαν εμφανή σημάδια ανάκαμψης τα οποία πυροδοτήθηκαν από τις προσδοκίες των επενδυτών για ικανοποιητική οικονομική ανάπτυξη στις Η.Π.Α καλών προσδοκιών για πορεία των αναπτυγμένων αγορών Αγαπητοί (Ρωσία, Μέτοχοι, Κίνα, Βραζιλία, Ινδία). Ο Δείκ S&P 500 παρουσίασε άνοδο 12,8% ενώ ο δείκ FTSE 100 άνοδο 9,0%. Οι Ευρωπαϊκές αγορές παρουσίασαν ανάμεικτη εικόνα Το έντονο λόγω μεταβλητό μεγάλης περιβάλλον αβεβαιότητας η αβεβαιότητα που επικράτησε για σχετικά πορεία των με τον χρηματιστηρίων μηχανισμό διάσωσης Κύπρου τωνελλάδας κρατών με ήταν υπερβολικά τα κύρια μεγάλα χαρακτηριστικά ελλείμματα του με κίνδυνο Η κρίση τα προβλήματα χρέους που αυτά ξέσπασε να επέφεραν σ Ελλάδα μεγαλύτερη σε συνδυασμό ύφεση σ με Ευρωπαϊκή καθυστέρηση οικονομία. σ λήψη Η αποδυνάμωση αποφάσεων του από Ευρώ, Ευρωπαϊκή είχε ως αποτέλεσμα Ένωση σε να σχέση βοηθηθεί με η κατάσταση εξαγωγική βιομηχανία στις χώρες των του κρατών Ευρωπαϊκού μελών, νότου ειδικότερα σ Ιρλανδία Γερμανίας ενίσχυσαν η τα οποία σενάρια παρουσίασε περί υπερβολικών θετικούς ρυθμούς ελλειμμάτων ανάπτυξης των χωρών επιτάχυνση αυτών των εξαγωγών αδυναμία. να Ηαποπληρώσουν βελτίωση του κλίματος τις μέσο-μακροπρόθεσμες σ Γερμανία είχε τους ως αποτέλεσμα υποχρεώσεις. Οιάνοδο διεθνείς τουοίκοι Γερμανικού αξιολόγησης Δείκτη προχώρησαν DAX κατά 16,1% σε διαδοχικές για το υποβαθμίσεις Αντιθέτως οχωρών χρηματιστηριακός τραπεζικών δείκ ιδρυμάτων Γαλλίας με αποτέλεσμα CAC παρουσίασε το κόστος αρνητική δανεισμού απόδοση για 3,3%. τις χώρες αυτές να εκτοξευθεί σε ιστορικά ψηλά επίπεδα. Η απουσία μηχανισμού στήριξης σ Ευρωπαϊκή Στατιστικά Στοιχεία Ένωση Γενικού δημιούργησε Δείκτη αρνητικές Τιμών ΧΑΚ προσδοκίες ΧΑ 2010 για πορεία Τιμή Ένωσης Δείκτη με σοβαρές μεταβολές στη τιμή διαπραγμάτευσης του Ευρώ. Αποτέλεσμα των πιο Γενικóς Δείκ Τιμών ΧΑΚ 31/12/ ,21 πάνω ήταν ένα έντονο κύμα ρευστοποιήσεων στα Χρηματιστήρια των χωρών αυτών, Ψηλό έτους (11/01/2010) 1741,53 εμφάνιση κερδοσκοπικών κεφαλαίων. Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου το Χρηματιστήριο Χαμηλό έτους (8/6/2010) Αθηνών παρουσίασαν πτώση κατά το 2010 τάξης του 33,93% 986,76 35,62% Γενικούαντίστοιχα. Δείκτη Τιμών Ο ΧΑ Δείκ 31/12/2010 MSCI World (σε Ευρώ) παρουσίασε άνοδο 4,37% 1413,94 για το Ψηλό έτους (11/01/2010) 2366,82 Χαμηλό έτους (8/6/2010) 1383,01 Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων Εταιρείας παρουσίασε κατά το 2010 Κατά μείωση το 14,92%. 2010, Ηο εσωτερική Διευθυντής αξίαεπενδύσεων ανά μετοχή ήταν είχε ως 35,40 στόχο σεντ τη στις διαφύλαξη 31 Δεκεμβρίου του χαρτοφυλακίου Οι ζημιές μετά από τους φορολογία κινδύνους με βάση τααγοράς. τελικά αποτελέσματα Το επενδυτικό του 2010, χαρτοφυλάκιο ανήλθαν παρουσίασε στα 3,21 εκ. σε σημαντική σχέση με κέρδη απεξάρτηση 1,49 εκ. από το H Ελληνική Εταιρεία συνέχισε Κυπριακή το 2010 αγορά επιδιώκοντας υλοποίηση περαιτέρω απόφασηςγεωγραφική για αγορά τωνκλαδική δικών διαφοροποίηση μετοχών. Η προς Εταιρεία τις αγόρασε διεθνείς χρηματιστηριακές συνολικά αγορές μετοχές οι οποίες συνολικού με βάση κόστους τα μακρο-οικονομικά Το Διοικητικό τους μεγέθη Συμβούλιο είχαν καλύτερες επιθυμεί προοπτικές ανανέωσηανάπτυξης απόφασης για το για2010 αγορά δίων το μετοχών Παράλληλα, για το ο2011 Διευθυντής ώστε να Επενδύσεων διασφαλίσει μεδιατηρεί τον τρόπο ικανοποιητική αυτό τα συμφέροντα ρευστότητα τωνγια μετόχων. αξιοποίηση οποιονδήποτε ευριών εμφανιστούν τόσο σε Κύπρο Ελλάδα, όσο στο εξωτερικό. Το έντονα μεταβλητό περιβάλλον σε Κύπρο Ελλάδα μας επιβάλλει να είμαστε Το προσεκτικοί 2011 αναμένεται επιμετρούμε να παρουσιαστεί τους κινδύνους εξίσου δύσκολο που σχετίζονται ειδικά για με τις πορεία διάφορες Ελληνική επενδύσεις. οικονομίας Το 2010 ακολουθήσαμε χρηματιστηριακής πολιτικήαγοράς, να διαφυλάξουμε οι οποίεςτο με χαρτοφυλάκιο σειρά τους από επηρεάζουν τους κινδύνους άμεσα αγοράς Κυπριακή οικονομία. με ικανοποιητική Η πορεία ρευστότητα αγοράς θανα εξαρτηθεί αξιοποιήσουμε από τα ακόλουθα οποιεσδήποτε σημαντικά ευρίες γεγονότα: εμφανιστούν. Προχωρήσαμε σε σημαντική μείωση του χαρτοφυλακίου από Ελληνική Κυπριακή αγορά επιδιώκοντας περαιτέρω γεωγραφική Επιτυχής κλαδική κατάληξη διασπορά στις αποφάσεις του χαρτοφυλακίου Ευρωπαϊκής στις διεθνείς Ένωσης χρηματιστηριακές επιτυχής αγορές. εφαρμογής Το 2011 αναμένεται του νέου πλαισίου να είναι θετικό του Ευρωπαϊκού για τις διεθνείς Μηχανισμού χρηματιστηριακές Στήριξης αγορές συνεπώς προσβλέπουμε σε ικανοποιητικές αποδόσεις στις διεθνείς μας επενδύσεις. Οι αποδόσεις Η προδιαγραφόμενη των χρηματιστηριακών ομαλήαγορών επάνοδος Κύπρου Κυπριακής Ελλάδας οικονομίας θα εξαρτηθούν σε σταδιακή άμεσα από τιςανάπτυξη πολιτικές αποφάσεις στις Βρυξέλλες. Ακολουθώντας επενδυτική μας πολιτική Η πορεία για το των 2011, Ελληνικών διατηρούμε τραπεζών αυξημένο σχετικάποσοστό με ρευστότητα, στις διεθνείς αγορές κεφαλαιακή ενώ παραμένουμε τους επάρκεια επιφυλακτικοί γιαπιθανότητα τις αγορές σε εξαγορών Κύπρο ή συγχωνεύσεων Ελλάδα. Διατηρούμε στο τραπεζικό αυξημένη ρευστότητα κλάδο εν αναμονή πιθανών θετικών εξελίξεων στους επόμενους μήνες. Θα ήθελα Η πορεία να ευχαριστήσω ανάπτυξης των θερμά διεθνών τη διοίκηση, οικονομιών τους διευθυντές των εταιρικών επενδύσεων, αποτελεσμάτων τους ελεγκτέςτα οποία τουςαναμένονται νομικούς συμβούλους να είναι σε θετικούς μας για ρυθμούς τις υπηρεσίες τους, καθώς επίσης τους μετόχους Οι αυξανόμενες μας για πληθωριστικές εμπιστοσύνη τους. πιέσεις που εμφανίζονται στις αναδυόμενες Μαρίνος οικονομίες Καλλής οι οποίες ενδεχομένως να δώσουν αλλαγή στο καθεστώς των χαμηλών επιτοκίων Γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή σ Ανατολική Μεσόγειο (7) (5)

10 Apollo Investment Fund Plc Ανάλυση Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου Εισαγωγή Η διαχείριση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου Εταιρείας στοχεύει σ Το πραγματοποίηση έντονο μεταβλητό κέρδους περιβάλλον από κεφαλαιακή η αβεβαιότητα υπεραξίαγια αλλά πορεία εισοδήματος. των χρηματιστηρίων Σκοπός Κύπρου Εταιρείας είναι Ελλάδας η μεγιστοποίηση ήταν τα κύρια εσωτερικής χαρακτηριστικά αξίας του μετοχής Ησεκρίση συνδυασμό χρέουςμε που ξέσπασε όσο γίνεται σ ανάληψη Ελλάδαχαμηλότερου σε συνδυασμόκινδύνου. με καθυστέρηση Επενδύουμεσ σε μετοχές λήψη αποφάσεων εισηγμένες από στα Χρηματιστήρια Ευρωπαϊκή Αξιών ΈνωσηΚύπρου σε σχέση μεαθήνας κατάσταση αλλά στις σεχώρες άλλα του Διεθνή Ευρωπαϊκού χρηματιστήρια. νότου Επενδύουμε σ Ιρλανδία με κριτήριο ενίσχυσαν τα θεμελιώδη τα σενάρια οικονομικά περί υπερβολικών δεδομένα των ελλειμμάτων εταιρειών λαμβάνοντας των χωρών αυτών αδυναμία να αποπληρώσουν τις μέσο-μακροπρόθεσμες τους όμως υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στις αγορές. Οι Διευθυντές Επενδύσεων υποχρεώσεις. Οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης προχώρησαν σε διαδοχικές υποβαθμίσεις χωρών αυξάνουν ή τραπεζικών μειώνουν τις ιδρυμάτων επενδύσεις με σε αποτέλεσμα μετοχές το χρεόγραφα κόστος δανεισμού σ Κύπρο για τις χώρες στο αυτές εξωτερικό να εκτοξευθεί σύμφωνα με σε τις ιστορικά προβλεπόμενες ψηλά επίπεδα. συνθήκες Η απουσία αγοράς. μηχανισμού στήριξης σ Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε αρνητικές προσδοκίες για πορεία Ένωσης με σοβαρές Σύνθεσημεταβολές Συνολικού Ενεργητικού στη τιμή διαπραγμάτευσης του Ευρώ. Αποτέλεσμα των πιο πάνω ήταν ένα έντονο κύμα ρευστοποιήσεων στα Χρηματιστήρια των χωρών αυτών, εμφάνιση κερδοσκοπικών κεφαλαίων. Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου το Αξία Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου ( ) ΕΥΡΩ Χρηματιστήριο Αθηνών παρουσίασαν πτώση κατά το 2010 τάξης του 33,93% 35,62% Αξία Συνολικού αντίστοιχα. Ενεργητικού Ο Δείκ ( ) MSCI World (σε Ευρώ) παρουσίασε ΕΥΡΩ άνοδο ,37% για το Αριθμός % Επί Συνολ. Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων Εταιρείας Αξιών παρουσίασε Ενεργητικού κατά το 2010 μείωση 14,92%. Η εσωτερική αξία ανά μετοχή ήταν ,40 σεντ 2010 στις 31 Δεκεμβρίου 2009 Ασφάλειες Οι ζημιές γενικού μετά κλάδου φορολογία με βάση τα τελικά1 αποτελέσματα 0,79 του 2010, 0,77 ανήλθαν στα Γενικά 3,21 χρηματοοικονομικά εκ. σε σχέση με κέρδη 1,49 εκ. το H 1 Εταιρεία συνέχισε 0,12 το 0, υλοποίηση Γενικό λιανικό εμπόριο απόφασης για αγορά των δικών μετοχών. Η Εταιρεία αγόρασε 2 0,98 0,98 συνολικά μετοχές συνολικού κόστους Το Διοικητικό Συμβούλιο Εξοπλισμός /Τεχνολογία επιθυμεί ανανέωση απόφασης για αγορά ιδίων 2 μετοχών 0,56 για το ,65 ώστε να διασφαλίσει Κατασκευές με τον υλικά τρόπο αυτό τα συμφέροντα των μετόχων. 1 1,63 1,56 Παραγωγή τροφίμων 0 0,00 0,17 Το Τράπεζες έντονα μεταβλητό περιβάλλον σε Κύπρο Ελλάδα 1 μας1,03 επιβάλλει να 1,20 είμαστε προσεκτικοί Υπηρεσίες επενδύσεις να επιμετρούμε ακίνη περιουσίας τους κινδύνους που σχετίζονται με τις διάφορες 1 0,13 0,00 επενδύσεις. Το 2010 ακολουθήσαμε πολιτική να διαφυλάξουμε το χαρτοφυλάκιο από τους Μετοχές κινδύνους (Χ.Α.Κ.) αγοράς με ικανοποιητική 9 ρευστότητα 5,23 να αξιοποιήσουμε 5,47 οποιεσδήποτε Μετοχές στο Χρηματιστήριο ευρίες Αθηνών εμφανιστούν. Προχωρήσαμε 16 σε σημαντική 25,71 μείωση 37,76 του χαρτοφυλακίου Μετοχές σε Χρηματιστήρια από Ευρώπης Ελληνική Κυπριακή12 αγορά επιδιώκοντας 5,54 4,78 περαιτέρω γεωγραφική Μετοχές σε Χρηματιστήρια κλαδική διασπορά Αμερικής του χαρτοφυλακίου 33 στις διεθνείς 8,93 χρηματιστηριακές 6,21 αγορές. Το 2011 αναμένεται να είναι θετικό για τις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές Προϊόντα Εγγυημένου κεφαλαίου εξωτερικού 2 0,87 0,69 συνεπώς προσβλέπουμε σε ικανοποιητικές αποδόσεις στις διεθνείς μας επενδύσεις. Οι αποδόσεις Προϊόντα Μη των Εγγυημένου χρηματιστηριακών κεφαλαίου εξωτερικού αγορών Κύπρου 3 Ελλάδας 1,76 θα εξαρτηθούν 0,60 άμεσα από Επενδύσεις τις πολιτικές σε Μετοχικά αποφάσεις Αμοιβαία Κεφάλαια στις Βρυξέλλες. Ακολουθώντας επενδυτική μας πολιτική Εξωτερικού για το 2011, διατηρούμε αυξημένο ποσοστό 7 στις15,63 διεθνείς αγορές 11,67 ενώ παραμένουμε Κυπριακά Κυβερνητικά επιφυλακτικοί Χρεόγραφα για τις αγορές σε Κύπρο5 Ελλάδα. 2,66 Διατηρούμε4,98 αυξημένη ρευστότητα Κυπριακά Εταιρικά εν αναμονή Χρεόγραφα πιθανών θετικών εξελίξεων στους 8 επόμενους 15,84 μήνες. 12,97 Κυβερνητικά Χρεόγραφα Εξωτερικού 2 1,02 0,00 ελεγκτές Εταιρικά Χρεόγραφα τους νομικούς εξωτερικού συμβούλους μας για τις 7 υπηρεσίες τους, 5,14 καθώς 5,39 επίσης τους Επενδυτικό μετόχους Χαρτοφυλάκιο μας για εμπιστοσύνη τους ,33 90,52 Μαρίνος Μετρητά σ Καλλής Κύπρο στο Εξωτερικό 11,56 9,43 Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού 0,11 0,05 Συνολικό Ενεργητικό 100,00 100,00 (5) (8)

Χαιρετισμός Προέδρου 9 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 2 Σεπτεμβρίου 2009. Αγαπητοί Μέτοχοι, αγαπητές φίλες και φίλοι

Χαιρετισμός Προέδρου 9 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 2 Σεπτεμβρίου 2009. Αγαπητοί Μέτοχοι, αγαπητές φίλες και φίλοι Χαιρετισμός Προέδρου 9 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 2 Σεπτεμβρίου 2009 Αγαπητοί Μέτοχοι, αγαπητές φίλες και φίλοι Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, σας καλωσορίζω στην 9 η Ετήσια Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 211 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Έκδοση από το: TMHMA OIKONOMIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Η ενότητα που αφορά τις Συνθήκες Χρηματοικονομικής Σταθερότητας συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η

Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Μενάνδρου 1Ε, 1ος όροφος, Τ. Θ. 23363, 1682 Λευκωσία - Κύπρος Τηλ.: 22 664293, Φαξ: 22 665135 Εmail: info@acb.com.cy - www.acb.com.cy Η Ετήσια Έκθεση είναι μια δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Μάρτιος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ CYPRUS POPULAR BANK CO LIMITED ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ CYPRUS POPULAR BANK CO LIMITED ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διαχειριστικές επιτροπές και άλλες πληροφορίες 1 Σελίδα Έκθεση Διαχειριστικών Επιτροπών 2 5 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 6 8 Συγκεντρωτική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Εταιρεία Ν.3371/2005 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 111/02-06 1992

ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Εταιρεία Ν.3371/2005 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 111/02-06 1992 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Εταιρεία Ν.3371/2005 Άδεια Συστάσεως Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 111/02-06 1992 Έδρα Αθήνα Πλ. Φιλικής Εταιρείας 14 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26931/06/Β/92/15 Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2. Διοικητικό Συμβούλιο - Εκτελεστική Επιτροπή. 3. Βασικά Οικονομικά Στοιχεία. 4. Χαιρετισμός Προέδρου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2. Διοικητικό Συμβούλιο - Εκτελεστική Επιτροπή. 3. Βασικά Οικονομικά Στοιχεία. 4. Χαιρετισμός Προέδρου ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. Διοικητικό Συμβούλιο Εκτελεστική Επιτροπή 3. Βασικά Οικονομικά Στοιχεία 4. Χαιρετισμός Προέδρου 6. Χαιρετισμός Διευθύνοντος Συμβούλου Ομίλου 12. Παρατηρήσεις επί των Πεπραγμένων

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-6867-18-7

ISBN 978-960-6867-18-7 ISBN 978-960-6867-18-7 Tο ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2011 και το 2012 Ιανουάριος 2013 Tο ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2011 και το 2012 Ιανουάριος 2013 Ελληνική Ένωση Τραπεζών Αμερικής 21α - 106

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Αύγουστος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 3 Έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα)

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) 4 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Λευκωσία, 27 Νοεμβρίου 2014 Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου: «To τρίτο τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Ετήσια Έκθεση 2008

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Ετήσια Έκθεση 2008 Ετήσια Έκθεση 2008 Ετήσια Έκθεση 2008 Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 7173 1096, Λευκωσία, Κύπρος P.O. BOX 25427 Λευκωσία, 1309, Κύπρος Τηλ. (357) 22 712300 Fax: (357) 22 570308 email: info@cse.com.cy Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών των 1.902.786 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της εταιρίας ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ A.E. (η

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο καταρτίστηκε με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον περί Δημοσίας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 29.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Πρόσβαση στις αγορές και νέο αναπτυξιακό πρότυπο Με την ολική επαναφορά χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετατρέπουμε την Τράπεζα Κύπρου σε τράπεζα της επόμενης γενιάς

Μετατρέπουμε την Τράπεζα Κύπρου σε τράπεζα της επόμενης γενιάς Στο Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου η τεχνολογία αποτελεί την ατμομηχανή της ανάπτυξης μας σε μιαν ενιαία ψηφιακή τράπεζα, προς όφελος των πελατών, των μετόχων και του προσωπικού μας, όπου κι αν βρίσκονται.

Διαβάστε περισσότερα

AMATHUS PUBLIC LIMITED

AMATHUS PUBLIC LIMITED AMATHUS PUBLIC LIMITED Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 8.800 Ομολόγων ονομαστικής αξίας 1.000 το κάθε ένα, εγγυημένων από τη Marfin Popular Bank Public Co Ltd που εκδόθηκαν στις 28 Νοεμβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 30 Ιουνίου 2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Υπευθύνων της Εταιρίας για

Διαβάστε περισσότερα

#75. Ο κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΟΣ ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

#75. Ο κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΟΣ ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ #75 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ M A Ϊ Ο Σ 2 0 0 8 Èåóìéêüò ÅðåíäõôÞò Ο κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΟΣ ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ Ένωση Ελληνικών Εταιριών Επενδύσεων και Εταιριών Διαχειρίσεως Αμοιβαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2010 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ 25529 1395 Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου Σταδίου 10, 105 64, Αθήνα 210-3352800 Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2292401000 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Αρ. Αδείας 79/5/09.07.1996 & 6/600/11.10.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015 Με βάση τον Κανονισμό 809/2004 (όπως τροποποιήθηκε) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 (όπως τροποποιήθηκε)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012. Α. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD Leaders in Tourism

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012. Α. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD Leaders in Tourism ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 Α. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD Leaders in Tourism TM πρωταράς αγία νάπα πάφος sharm el sheikh Tsokkos Group renaissance wellness & spa Περιεχόμενα 4-5 6-7 8 9 11-20 21-23 24 Χαιρετισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονοµικών Εξελίξεων και Προοπτικών

Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονοµικών Εξελίξεων και Προοπτικών Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονοµικών Εξελίξεων και Προοπτικών Έκδοση της 7/4/2014 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Με ρυθµό 7,1% αναµένεται να αναπτυχθούν οι οικονοµίες της Ανατολικής Ασίας το 2014 σύµφωνα µε τις προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013

Περιεχόμενα Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ετήσια Ενοποιημένη και Εταιρική Οικονομική Έκθεση Περιεχόμενα Ετήσιας Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα