Apollo Investment Fund Plc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Apollo Investment Fund Plc"

Transcript

1

2

3 Apollo Investment Fund Plc ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Το έντονο μεταβλητό περιβάλλον η αβεβαιότητα για πορεία των χρηματιστηρίων Κύπρου Ελλάδας ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά του Η κρίση χρέους που ξέσπασε σ Ελλάδα σε συνδυασμό με καθυστέρηση σ λήψη αποφάσεων από ΠΙΝΑΚΑΣ Ευρωπαϊκή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ένωση σε σχέση με κατάσταση στις χώρες του Ευρωπαϊκού νότου σ Ιρλανδία ενίσχυσαν τα σενάρια περί υπερβολικών ελλειμμάτων των χωρών αυτών αδυναμία να αποπληρώσουν τις μέσο-μακροπρόθεσμες τους υποχρεώσεις. Οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης προχώρησαν σε διαδοχικές υποβαθμίσεις χωρών τραπεζικών ιδρυμάτων με αποτέλεσμα το κόστος δανεισμού για τις χώρες αυτές να εκτοξευθεί σε ιστορικά ψηλά επίπεδα. Η απουσία μηχανισμού στήριξης σ Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε αρνητικές προσδοκίες για πορεία Ένωσης με σοβαρές ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ μεταβολές ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ στη τιμή ΚΑΙδιαπραγμάτευσης ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ τουσυμβουλοι Ευρώ. Αποτέλεσμα των πιο πάνω ήταν ένα έντονο κύμα ρευστοποιήσεων στα Χρηματιστήρια των χωρών αυτών, ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ εμφάνιση κερδοσκοπικών ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ κεφαλαίων. ΜΕΓΕΘΗ Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου το Χρηματιστήριο Αθηνών παρουσίασαν πτώση κατά το 2010 τάξης του 33,93% 35,62% αντίστοιχα. Ο Δείκ MSCI World (σε Ευρώ) παρουσίασε άνοδο 4,37% για το ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Το ΕΚΘΕΣΗ σύνολο των ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ περιουσιακών ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ στοιχείων Εταιρείας παρουσίασε κατά το 2010 μείωση 14,92%. Η εσωτερική αξία ανά μετοχή ήταν 35,40 σεντ στις 31 Δεκεμβρίου Ανασκόπηση Οι ζημιές μετά Χρηματιστηριακής φορολογία μεαγοράς βάση τα 2010 τελικά αποτελέσματα προοπτικές γιατου , ανήλθαν στα 3,21 Ανάλυση εκ. σε Επενδυτικού σχέση με κέρδη Χαρτοφυλακίου 1,49 εκ. το H Εταιρεία συνέχισε το 2010 υλοποίηση Απόδοση απόφασης Δείκ Καθαρής για αγορά Εσωτερικής των δικών Αξίας Μετοχής μετοχών. Η Εταιρεία αγόρασε συνολικά μετοχές συνολικού κόστους Το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί ΕΚΘΕΣΗ ανανέωση ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ απόφασης για αγορά ΚΑΙ ιδίων ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ μετοχών ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το 2011 ώστε να διασφαλίσει με τον τρόπο αυτό τα συμφέροντα των μετόχων ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 26 Το έντονα μεταβλητό περιβάλλον σε Κύπρο Ελλάδα μας επιβάλλει να είμαστε προσεκτικοί Έκθεση Διοικητικού να επιμετρούμε Συμβουλίου τους κινδύνους που σχετίζονται με τις διάφορες 26 επενδύσεις. Το 2010 ακολουθήσαμε πολιτική να διαφυλάξουμε το χαρτοφυλάκιο από Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 31 τους κινδύνους αγοράς με ικανοποιητική ρευστότητα να αξιοποιήσουμε οποιεσδήποτε Κατάστασηευρίες συνολικώνεμφανιστούν. εισοδημάτων Προχωρήσαμε σε σημαντική μείωση του 33 χαρτοφυλακίου Ισολογισμόςαπό Ελληνική Κυπριακή αγορά επιδιώκοντας περαιτέρω 34 γεωγραφική Κατάσταση κλαδική μεταβολών διασπορά ιδίων κεφαλαίων του χαρτοφυλακίου στις διεθνείς χρηματιστηριακές 35 αγορές. Το 2011 αναμένεται να είναι θετικό για τις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές Κατάσταση ταμειακών ροών 36 συνεπώς προσβλέπουμε σε ικανοποιητικές αποδόσεις στις διεθνείς μας επενδύσεις. Οι αποδόσεις Σημειώσεις των χρηματιστηριακών στις οικονομικές καταστάσεις αγορών Κύπρου Ελλάδας θα εξαρτηθούν άμεσα 37 από Δήλωση τις πολιτικές των μελών αποφάσεις του Διοικητικού στις Βρυξέλλες. Συμβουλίου Ακολουθώντας Διαχειριστή Χαρτοφυλακίου επενδυτική μας 62 πολιτική για το 2011, διατηρούμε αυξημένο ποσοστό στις διεθνείς αγορές ενώ παραμένουμε επιφυλακτικοί για τις αγορές σε Κύπρο Ελλάδα. Διατηρούμε αυξημένη ρευστότητα εν αναμονή πιθανών θετικών εξελίξεων στους επόμενους μήνες. ελεγκτές τους νομικούς συμβούλους μας για τις υπηρεσίες τους, καθώς επίσης τους μετόχους μας για εμπιστοσύνη τους. (1) (5)

4 Apollo Investment Fund Plc Διοικητικό Συμβούλιο Επαγγελματικοί Σύμβουλοι Αγαπητοί ΔιοικητικόΜέτοχοι, Συμβούλιο : Το έντονο μεταβλητό περιβάλλον η αβεβαιότητα για πορεία των χρηματιστηρίων : Κύπρου Δημήτρης Ελλάδας Δημάδης ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά του Η κρίση χρέους που ξέσπασε σ Μενέλαος Ελλάδα Σιακόλας σε συνδυασμό με καθυστέρηση σ λήψη αποφάσεων από Ευρωπαϊκή Βίκτωρ Ένωση Ζαχαριάδης σε σχέση με κατάσταση στις χώρες του Ευρωπαϊκού νότου σ Ιρλανδία Γιάννοςενίσχυσαν Λούτσιος τα σενάρια περί υπερβολικών ελλειμμάτων των χωρών αυτών Λουκάς αδυναμία Χριστοδουλίδης να αποπληρώσουν τις μέσο-μακροπρόθεσμες τους υποχρεώσεις. Άκης Οι διεθνείς Πηγασίουοίκοι αξιολόγησης προχώρησαν σε διαδοχικές υποβαθμίσεις χωρών τραπεζικών ιδρυμάτων με αποτέλεσμα το κόστος δανεισμού για τις χώρες αυτές να εκτοξευθεί Νεοκλής σε Θωμά ιστορικά ψηλά επίπεδα. Η απουσία μηχανισμού στήριξης σ Ευρωπαϊκή Ένωση Αλέξανδρος δημιούργησε Σίνκα (διορίστηκε αρνητικές2 προσδοκίες Μαρτίου 2010) για πορεία Ένωσης με σοβαρές Γραμματέας μεταβολές Εγγεγραμμένο στη τιμή Γραφείο διαπραγμάτευσης του Ευρώ. Αποτέλεσμα των πιο πάνω ήταν ένα έντονο κύμα ρευστοποιήσεων στα Χρηματιστήρια των χωρών αυτών, εμφάνιση OMNIUM κερδοσκοπικών SECRETARIAL κεφαλαίων. LIMITED Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου το Χρηματιστήριο Διαγόρου Αθηνών 2 παρουσίασαν πτώση κατά το 2010 τάξης του 33,93% 35,62% αντίστοιχα. Ο Δείκ MSCI World (σε Ευρώ) παρουσίασε άνοδο 4,37% για το Era House 11 ος Οροφος Το σύνολο Λευκωσία των περιουσιακών 1097, Κύπρος στοιχείων Εταιρείας παρουσίασε κατά το 2010 μείωση Διευθυντές 14,92%. Επενδύσεων Η εσωτερική / Υπεύθυνοι αξία ανά Επικοινωνίας μετοχή ήταν Μετόχων 35,40 σεντ στις 31 Δεκεμβρίου Οι ζημιές μετά φορολογία με βάση τα τελικά αποτελέσματα του 2010, ανήλθαν στα 3,21 εκ. σε σχέση με κέρδη 1,49 εκ. το H Εταιρεία συνέχισε το 2010 υλοποίηση MARFIN απόφασης CLR (FINANCIAL για αγορά SERVICES) των δικών LTD μετοχών. Η Εταιρεία αγόρασε συνολικά 124 Ταχ. 085 Θυρ. μετοχές συνολικού κόστους Το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί 1301 ανανέωση Λευκωσία, απόφασης Κύπρος για αγορά ιδίων μετοχών για το 2011 ώστε να διασφαλίσει με Τηλέφωνο τον τρόπο : (+357) αυτό τα συμφέροντα των μετόχων. Τηλεομοιότυπο : (+357) Το έντονα μεταβλητό Ηλεκτρονικόπεριβάλλον Ταχυδρομείο: σε Κύπρο Ελλάδα μας επιβάλλει να είμαστε προσεκτικοί να επιμετρούμε τους κινδύνους ή που σχετίζονται με τις διάφορες επενδύσεις. Το 2010 ακολουθήσαμε πολιτική να διαφυλάξουμε το χαρτοφυλάκιο από τους κινδύνους αγοράς με ικανοποιητική ρευστότητα να αξιοποιήσουμε οποιεσδήποτε Τμήμα ευρίες Μετοχών εμφανιστούν. Χρεογράφων Προχωρήσαμε Marfin Popular σεbank σημαντική μείωση του χαρτοφυλακίου Public από Co.Limited Ελληνική Κυπριακή αγορά επιδιώκοντας περαιτέρω γεωγραφική Τηλέφωνο: κλαδική(+357) διασπορά του χαρτοφυλακίου στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές. Το 2011 Τηλεομοιότυπο: αναμένεται (+357) να είναι 22 θετικό για τις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές συνεπώς προσβλέπουμε Διεύθυνση: σε ικανοποιητικές αποδόσεις στις διεθνείς μας επενδύσεις. Οι αποδόσεις των Κτίριο χρηματιστηριακών Τσιγαρίδη αγορών Κύπρου Ελλάδας θα εξαρτηθούν άμεσα από τις πολιτικές Λεωφόρος αποφάσεις Στροβόλου στις 124 Βρυξέλλες. Ακολουθώντας επενδυτική μας πολιτική για 4οςτο όροφος 2011, 2042 διατηρούμε Στρόβολος, αυξημένο ποσοστό στις διεθνείς αγορές ενώ παραμένουμε Λευκωσία, επιφυλακτικοί Κύπρος για τις αγορές σε Κύπρο Ελλάδα. Διατηρούμε αυξημένη ρευστότητα εν αναμονή πιθανών θετικών εξελίξεων στους επόμενους μήνες. Τραπεζίτες ελεγκτές MARFIN τους νομικούς POPULAR συμβούλους BANK PUBLIC μας γιαco τιςltd υπηρεσίες τους, καθώς επίσης τους μετόχους Ταχ. μαςθυρ. για εμπιστοσύνη τους Λευκωσία, Κύπρος (5) (2)

5 Apollo Investment Fund Plc Ελεγκτές PRICEWATERHΟUSECOΟPERS LIMITED Julia Hοuse, Οδός Θεμιστοκλή Δέρβη 3, Το έντονο μεταβλητό 1066 Λευκωσία, περιβάλλον Κύπρος η αβεβαιότητα για πορεία των χρηματιστηρίων Κύπρου Ελλάδας ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά του Η κρίση χρέους που ξέσπασε σ Ελλάδα σε συνδυασμό με καθυστέρηση σ λήψη αποφάσεων από Νομικοί Ευρωπαϊκή Σύμβουλοι Ένωση σε σχέση με κατάσταση στις χώρες του Ευρωπαϊκού νότου σ Ιρλανδία ενίσχυσαν τα σενάρια περί υπερβολικών ελλειμμάτων των χωρών αυτών ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ αδυναμία ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ να αποπληρώσουν Δ.Ε.Π.Ε τις μέσο-μακροπρόθεσμες τους υποχρεώσεις. Εra Οι House, διεθνείς 11οίκοι ος Όροφος αξιολόγησης προχώρησαν σε διαδοχικές υποβαθμίσεις χωρών τραπεζικών Λευκωσία 1097, ιδρυμάτων Κύπροςμε αποτέλεσμα το κόστος δανεισμού για τις χώρες αυτές να εκτοξευθεί σε ιστορικά ψηλά επίπεδα. Η απουσία μηχανισμού στήριξης σ Ευρωπαϊκή Ένωση ΤΑΣΣΟΣδημιούργησε ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ αρνητικές & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ προσδοκίες για Δ.Ε.Π.Ε πορεία Ένωσης με σοβαρές μεταβολές Σοφούλη 2, Μέγαρο στη τιμήσιαντεκλαίρ διαπραγμάτευσης του Ευρώ. Αποτέλεσμα των πιο πάνω ήταν ένα 2ος έντονο όροφος, κύμα ρευστοποιήσεων στα Χρηματιστήρια των χωρών αυτών, εμφάνιση κερδοσκοπικών κεφαλαίων. Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου το 1096 Λευκωσία, Κύπρος Χρηματιστήριο Αθηνών παρουσίασαν πτώση κατά το 2010 τάξης του 33,93% 35,62% αντίστοιχα. Ο Δείκ MSCI World (σε Ευρώ) παρουσίασε άνοδο 4,37% για το Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων Εταιρείας παρουσίασε κατά το 2010 μείωση 14,92%. Η εσωτερική αξία ανά μετοχή ήταν 35,40 σεντ στις 31 Δεκεμβρίου Οι ζημιές μετά φορολογία με βάση τα τελικά αποτελέσματα του 2010, ανήλθαν στα 3,21 εκ. σε σχέση με κέρδη 1,49 εκ. το H Εταιρεία συνέχισε το 2010 υλοποίηση απόφασης για αγορά των δικών μετοχών. Η Εταιρεία αγόρασε συνολικά μετοχές συνολικού κόστους Το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί ανανέωση απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών για το 2011 ώστε να διασφαλίσει με τον τρόπο αυτό τα συμφέροντα των μετόχων. Το έντονα μεταβλητό περιβάλλον σε Κύπρο Ελλάδα μας επιβάλλει να είμαστε προσεκτικοί να επιμετρούμε τους κινδύνους που σχετίζονται με τις διάφορες επενδύσεις. Το 2010 ακολουθήσαμε πολιτική να διαφυλάξουμε το χαρτοφυλάκιο από τους κινδύνους αγοράς με ικανοποιητική ρευστότητα να αξιοποιήσουμε οποιεσδήποτε ευρίες εμφανιστούν. Προχωρήσαμε σε σημαντική μείωση του χαρτοφυλακίου από Ελληνική Κυπριακή αγορά επιδιώκοντας περαιτέρω γεωγραφική κλαδική διασπορά του χαρτοφυλακίου στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές. Το 2011 αναμένεται να είναι θετικό για τις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές συνεπώς προσβλέπουμε σε ικανοποιητικές αποδόσεις στις διεθνείς μας επενδύσεις. Οι αποδόσεις των χρηματιστηριακών αγορών Κύπρου Ελλάδας θα εξαρτηθούν άμεσα από τις πολιτικές αποφάσεις στις Βρυξέλλες. Ακολουθώντας επενδυτική μας πολιτική για το 2011, διατηρούμε αυξημένο ποσοστό στις διεθνείς αγορές ενώ παραμένουμε επιφυλακτικοί για τις αγορές σε Κύπρο Ελλάδα. Διατηρούμε αυξημένη ρευστότητα εν αναμονή πιθανών θετικών εξελίξεων στους επόμενους μήνες. ελεγκτές τους νομικούς συμβούλους μας για τις υπηρεσίες τους, καθώς επίσης τους μετόχους μας για εμπιστοσύνη τους. (3) (5)

6 Apollo Investment Fund Plc Σημαντικά Χρηματοοικονομικά Μεγέθη 31 Δεκεμβρίου 2010 Το Καθαρή έντονο Εσωτερική μεταβλητό Αξία Μετοχής περιβάλλον (σεντ) η αβεβαιότητα για πορεία των χρηματιστηρίων 35,40 Κύπρου Ελλάδας ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά του Η κρίση χρέους που ξέσπασε Συνολική Απόδοση σ Ελλάδα Καθαρής σεεσωτερικής συνδυασμό Αξίας με( καθυστέρηση ) σ λήψη αποφάσεων -13,81% από Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με κατάσταση στις χώρες του Ευρωπαϊκού νότου Σύνθεση Συνολικού Ενεργητικού % σ Ιρλανδία ενίσχυσαν τα σενάρια περί υπερβολικών ελλειμμάτων των χωρών αυτών Μετοχικές αξίες εισηγμένες αδυναμία στο Χρηματιστήριο να αποπληρώσουν Αξιών Κύπρου τις μέσο-μακροπρόθεσμες ,23% τους υποχρεώσεις. Οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης προχώρησαν σε διαδοχικές υποβαθμίσεις Μετοχικές αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ,71% χωρών τραπεζικών ιδρυμάτων με αποτέλεσμα το κόστος δανεισμού για τις χώρες αυτές Μετοχικές να εκτοξευθεί αξίες εισηγμένες σε ιστορικά σε Χρηματιστήρια ψηλά επίπεδα. Ευρώπης Η απουσία μηχανισμού στήριξης 5,54% σ Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε αρνητικές προσδοκίες για πορεία Ένωσης με σοβαρές Μετοχικές μεταβολές αξίες εισηγμένες σε στηχρηματιστήρια τιμή διαπραγμάτευσης Αμερικής του Ευρώ Αποτέλεσμα των8,93% πιο πάνω Επιδόσεις ήταν Εγγυημένου ένα έντονοκεφαλαίου κύμα ρευστοποιήσεων εξωτερικού στα Χρηματιστήρια των χωρών αυτών, 0,87% εμφάνιση κερδοσκοπικών κεφαλαίων. Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου το Χρηματιστήριο Επιδόσεις μη Εγγυημένου Αθηνών Κεφαλαίου παρουσίασαν εξωτερικού πτώση κατά το 2010 τάξης του 33,93% 1,76% 35,62% αντίστοιχα. Ο Δείκ MSCI World (σε Ευρώ) παρουσίασε άνοδο 4,37% για το Επενδύσεις σε Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια εξωτερικού ,63% Κυβερνητικά Χρεόγραφα Κύπρου ,66% Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων Εταιρείας παρουσίασε κατά το 2010 Εταιρικά Χρεόγραφα Κύπρου ,84% μείωση 14,92%. Η εσωτερική αξία ανά μετοχή ήταν 35,40 σεντ στις 31 Δεκεμβρίου Κυβερνητικά Οι ζημιές Χρεόγραφα μετά Εξωτερικού φορολογία με βάση τα τελικά αποτελέσματα του 2010, ανήλθαν 1,02% στα 3,21 εκ. σε σχέση με κέρδη 1,49 εκ. το H Εταιρεία συνέχισε το 2010 υλοποίηση Εταιρικά Χρεόγραφα απόφασης Εξωτερικού για αγορά των δικών μετοχών Η Εταιρεία αγόρασε 5,14% συνολικά μετοχές συνολικού κόστους Το Διοικητικό Συμβούλιο Αξία Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου ,33% επιθυμεί ανανέωση απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών για το 2011 ώστε να διασφαλίσει Μετρητά σ μεκύπρο τον τρόπο στοαυτό Εξωτερικό τα συμφέροντα των μετόχων ,56% Αξία Συνολικού Χαρτοφυλακίου ,89% Το έντονα μεταβλητό περιβάλλον σε Κύπρο Ελλάδα μας επιβάλλει να είμαστε προσεκτικοί Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού να επιμετρούμε τους κινδύνους που σχετίζονται με τις διάφορες 0,11% επενδύσεις. Το 2010 ακολουθήσαμε πολιτική να διαφυλάξουμε το χαρτοφυλάκιο από τους Αξίακινδύνους Συνολικού Ενεργητικού αγοράς με ικανοποιητική ρευστότητα να αξιοποιήσουμε 100,00% οποιεσδήποτε ευρίες εμφανιστούν. Προχωρήσαμε σε σημαντική μείωση του Αριθμός Αξιών στο Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο 104 χαρτοφυλακίου από Ελληνική Κυπριακή αγορά επιδιώκοντας περαιτέρω γεωγραφική Εκδομένο Μετοχικό κλαδική Κεφάλαιο διασπορά ( ) του () χαρτοφυλακίου στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές. Το 2011 αναμένεται να είναι θετικό για τις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές συνεπώς Αριθμός εκδομένων προσβλέπουμε Μετοχών σε ικανοποιητικές αποδόσεις στις διεθνείς μας επενδύσεις Οι αποδόσεις των χρηματιστηριακών αγορών Κύπρου Ελλάδας θα εξαρτηθούν άμεσα Χρηματιστηριακή Αξία ( ) ( 000) από τις πολιτικές αποφάσεις στις Βρυξέλλες. Ακολουθώντας επενδυτική μας πολιτική Τιμή Μετοχής γιασύμφωνα το 2011, με τιςδιατηρούμε τιμές προσφοράς αυξημένο του Χ.Α.Κ. ποσοστό ( ) στις () διεθνείς αγορές ενώ 0,17 παραμένουμε επιφυλακτικοί για τις αγορές σε Κύπρο Ελλάδα. Διατηρούμε αυξημένη % επί ρευστότητα εν αναμονή πιθανών θετικών εξελίξεων στους επόμενους Αριθμός μήνες. Συνολικού Μετόχων Κεφαλαίου Μέτοχοι ελεγκτές Κάτοικοι Κύπρου τους νομικούς συμβούλους μας για τις υπηρεσίες τους, 7,006 καθώς επίσης96.76 τους Κάτοικοι μετόχους Εξωτερικού μας για εμπιστοσύνη τους. Μαρίνος Διασπορά Μετόχων Καλλής μετοχές 90 6, μετοχές Περισσότερες από μετοχές (5) (4)

7 Apollo Investment Fund Plc Το έντονο μεταβλητό περιβάλλον η αβεβαιότητα για πορεία των χρηματιστηρίων Κύπρου Ελλάδας ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά του Η κρίση χρέους που ξέσπασε σ Ελλάδα σε συνδυασμό με καθυστέρηση σ λήψη αποφάσεων από Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με κατάσταση στις χώρες του Ευρωπαϊκού νότου σ Ιρλανδία ενίσχυσαν τα σενάρια περί υπερβολικών ελλειμμάτων των χωρών αυτών αδυναμία να αποπληρώσουν τις μέσο-μακροπρόθεσμες τους υποχρεώσεις. Οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης προχώρησαν σε διαδοχικές υποβαθμίσεις χωρών τραπεζικών ιδρυμάτων με αποτέλεσμα το κόστος δανεισμού για τις χώρες αυτές να εκτοξευθεί σε ιστορικά ψηλά επίπεδα. Η απουσία μηχανισμού στήριξης σ Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε αρνητικές προσδοκίες για πορεία Ένωσης με σοβαρές μεταβολές στη τιμή διαπραγμάτευσης του Ευρώ. Αποτέλεσμα των πιο πάνω ήταν ένα έντονο κύμα ρευστοποιήσεων στα Χρηματιστήρια των χωρών αυτών, εμφάνιση κερδοσκοπικών κεφαλαίων. Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου το Χρηματιστήριο Αθηνών παρουσίασαν πτώση κατά το 2010 τάξης του 33,93% 35,62% αντίστοιχα. Ο Δείκ MSCI World (σε Ευρώ) παρουσίασε άνοδο 4,37% για το Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων Εταιρείας παρουσίασε κατά το 2010 μείωση 14,92%. Η εσωτερική αξία ανά μετοχή ήταν 35,40 σεντ στις 31 Δεκεμβρίου Οι ζημιές μετά φορολογία με βάση τα τελικά αποτελέσματα του 2010, ανήλθαν στα 3,21 εκ. σε σχέση με κέρδη 1,49 εκ. το H Εταιρεία συνέχισε το 2010 υλοποίηση απόφασης για αγορά των δικών μετοχών. Η Εταιρεία αγόρασε συνολικά μετοχές συνολικού κόστους Το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί ανανέωση απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών για το 2011 ώστε να διασφαλίσει με τον τρόπο αυτό τα συμφέροντα των μετόχων. Το έντονα μεταβλητό περιβάλλον σε Κύπρο Ελλάδα μας επιβάλλει να είμαστε προσεκτικοί να επιμετρούμε τους κινδύνους που σχετίζονται με τις διάφορες επενδύσεις. Το 2010 ακολουθήσαμε πολιτική να διαφυλάξουμε το χαρτοφυλάκιο από τους κινδύνους αγοράς με ικανοποιητική ρευστότητα να αξιοποιήσουμε οποιεσδήποτε ευρίες εμφανιστούν. Προχωρήσαμε σε σημαντική μείωση του χαρτοφυλακίου από Ελληνική Κυπριακή αγορά επιδιώκοντας περαιτέρω γεωγραφική κλαδική διασπορά του χαρτοφυλακίου στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές. Το 2011 αναμένεται να είναι θετικό για τις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές συνεπώς προσβλέπουμε σε ικανοποιητικές αποδόσεις στις διεθνείς μας επενδύσεις. Οι αποδόσεις των χρηματιστηριακών αγορών Κύπρου Ελλάδας θα εξαρτηθούν άμεσα από τις πολιτικές αποφάσεις στις Βρυξέλλες. Ακολουθώντας επενδυτική μας πολιτική για το 2011, διατηρούμε αυξημένο ποσοστό στις διεθνείς αγορές ενώ παραμένουμε επιφυλακτικοί για τις αγορές σε Κύπρο Ελλάδα. Διατηρούμε αυξημένη ρευστότητα εν αναμονή πιθανών θετικών εξελίξεων στους επόμενους μήνες. ελεγκτές τους νομικούς συμβούλους μας για τις υπηρεσίες τους, καθώς επίσης τους μετόχους μας για εμπιστοσύνη τους. (5)

8 Apollo Investment Fund Plc Έκθεση Διευθυντών Επενδύσεων Χαιρετισμός Ανασκόπηση Προέδρου Χρηματιστηριακής Αγοράς για το 2010 Προοπτικές για το 2011 Η χρηματιστηριακή αγορά Κύπρου κατά το 2010 παρουσιάστηκε με έντονη μεταβλητότητα Το έντονο μεταβλητό πτωτικές περιβάλλον τάσεις επηρεασμένη η αβεβαιότητα από για πορεία πορεία των οικονομίας χρηματιστηρίων τις δυσμενείς Κύπρου εξελίξεις Ελλάδας σ ήταν Ελλάδα. τα κύρια Στηχαρακτηριστικά κυπριακή οικονομία, του εμφανίστηκαν Η κρίση το χρέους 2010, που τα σοβαρά ξέσπασε διαρθρωτικά σ Ελλάδαπροβλήματα σε συνδυασμό στα με οποία καθυστέρηση οι διεθνής σ οίκοι λήψη αξιολόγησης αποφάσεων έδωσαν από βαρύτητα Ευρωπαϊκή υπό τοένωση φως των σεμεγάλων σχέση μεπροβλημάτων κατάσταση άλλων στις χώρες χωρώντου Ευρωπαϊκού Ευρωζώνης. νότου Τον Νοέμβριο σ Ιρλανδία του 2010 ενίσχυσαν ο διεθνής οίκος τα σενάρια αξιολόγησης περί υπερβολικών S&P προχώρησε ελλειμμάτων σε υποβάθμιση των χωρών κυπριακής αυτών οικονομίας αδυναμία ενώ άλλοι ναοίκοι αποπληρώσουν προχώρησαν σε τιςπροειδοποιήσεις μέσο-μακροπρόθεσμες για περαιτέρω τους υποβαθμίσεις. υποχρεώσεις. Οι Ο σημαντικές διεθνείς οίκοι απώλειες αξιολόγησης των Κυπριακών προχώρησαν τραπεζικών σε διαδοχικές μετοχών υποβαθμίσεις είχαν ως αποτέλεσμα χωρών τραπεζικών ο Γενικός Δείκ ιδρυμάτων Χρηματιστηρίου με αποτέλεσμα Αξιών το κόστος Κύπρου δανεισμού (ΧΑΚ) να για παρουσιάσει τις χώρες μείωση αυτές να33,93% εκτοξευθεί κατάσετο ιστορικά 2010, ενώ ψηλάο επίπεδα. αντίστοιχος Η απουσία του Χρηματιστηρίου μηχανισμού στήριξης Αθηνών(ΧΑ), σ μείωση Ευρωπαϊκή 35,62%. Ένωση δημιούργησε αρνητικές προσδοκίες για πορεία Ένωσης με σοβαρές μεταβολές στη τιμή διαπραγμάτευσης του Ευρώ. Αποτέλεσμα των πιο πάνω ήταν ένα έντονο κύμα ρευστοποιήσεων στα Χρηματιστήρια των χωρών αυτών, εμφάνιση κερδοσκοπικών Αποδόσεις κεφαλαίων. Δεικτών Το2010 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου το Χρηματιστήριο Αθηνών παρουσίασαν πτώση κατά το 2010 τάξης του 33,93% 29,2% 35,62% αντίστοιχα. Ο Δείκ MSCI World (σε Ευρώ) παρουσίασε άνοδο 4,37% για το GOLD SPOT $/OZ DAX INDEX Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων Εταιρείας παρουσίασε κατά το ,5% μείωση 14,92%. WTI CRUDE Η εσωτερική FUTURE αξία ανά μετοχή ήταν 35,40 σεντ στις 31 Δεκεμβρίου Οι ζημιές μετά φορολογία με βάση τα τελικά αποτελέσματα του 12,8% S&P 500 INDEX 2010, ανήλθαν στα 3,21 εκ. σε σχέση με κέρδη 1,49 εκ. το H Εταιρεία συνέχισε το 2010 DOW JONES INDUS. AVG 11,0% υλοποίηση απόφασης για αγορά των δικών μετοχών. Η Εταιρεία αγόρασε 9,0% συνολικά FTSE 100 μετοχές INDEX συνολικού κόστους Το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί ανανέωση απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών για το 2011 ώστε να NIKKEI 225-3,0% διασφαλίσει με τον τρόπο αυτό τα συμφέροντα των μετόχων. CAC 40 INDEX Το έντονα μεταβλητό περιβάλλον σε Κύπρο Ελλάδα μας επιβάλλει να είμαστε EURO STOXX 50-5,8% προσεκτικοί να επιμετρούμε τους κινδύνους που σχετίζονται με τις διάφορες επενδύσεις. Το EUR-USD 2010 ακολουθήσαμε X-RATE -7,1% -33,9% πολιτική να διαφυλάξουμε το χαρτοφυλάκιο από τους κινδύνους GENERAL MARKET INDEX αγοράς CSE με ικανοποιητική ρευστότητα να αξιοποιήσουμε οποιεσδήποτε ευρίες εμφανιστούν. -35,6% Προχωρήσαμε σε σημαντική μείωση του ATHENS GENERAL INDEX χαρτοφυλακίου από Ελληνική Κυπριακή αγορά επιδιώκοντας περαιτέρω γεωγραφική κλαδική διασπορά του χαρτοφυλακίου στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές. Το 2011 αναμένεται να είναι θετικό για τις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές Το συνεπώς 2010 αποτέλεσε προσβλέπουμε χρονιάσε ορόσημο ικανοποιητικές για αποδόσεις Ελλάδα καθώς στις διεθνείς προσέφυγε μαςστο επενδύσεις. μηχανισμό Οι στήριξης αποδόσεις τωνε.ε χρηματιστηριακών του ΔΝΤ. αγορών Ο μηχανισμός Κύπρου στήριξης Ελλάδας έδωσε θα εξαρτηθούν ουσιαστικάάμεσα δυνατότητα από τις πολιτικές στη Ελλάδα αποφάσεις να λάβει στις το Βρυξέλλες. ποσό των 110 Ακολουθώντας δισ. ευρώ από Ε.Ε επενδυτική ΔΝΤ μας τα επόμενα πολιτική τρία για χρόνια το 2011, με επιτόκιο διατηρούμε 5%. αυξημένο Το μνημόνιο ποσοστό περιλάμβανε στις διεθνείς τριετή αγορές πρόγραμμα ενώ μέτρων παραμένουμε για δραστικές επιφυλακτικοί αλλαγές γιαστις αγορές εργασιακές σε Κύπρο σχέσεις, στο Ελλάδα. ασφαλιστικό Διατηρούμε σύστημα, αυξημένη ρευστότητα στις αμοιβέςεν των αναμονή δημοσίων πιθανών υπαλλήλων θετικών εξελίξεων των συνταξιούχων. στους επόμενους Περιλάμβανε μήνες. επίσης τριετές πάγωμα μισθών, μετάταξη εκατοντάδων προϊόντων (μεταξύ αυτών τρόφιμα) Θα από ήθελα τους χαμηλούς να ευχαριστήσω συντελεστές θερμάφπα τη διοίκηση, στον υψηλότερο τους διευθυντές καθώς επίσης επενδύσεων, έκτακτη τους εισφορά ελεγκτές στις τους επιχειρήσεις νομικούςγια συμβούλους τρία χρόνιαμας φορολογία για τις υπηρεσίες μερισμάτων. τους, Το καθώς σχέδιο επίσης δράσης τους προέβλεπε μετόχους επίσης μας για ποσό ύψους εμπιστοσύνη 10 δισ. τους. ευρώ για τη διασφάλιση κεφαλαιακής Μαρίνος επάρκειαςκαλλής των εγχώριων τραπεζών μέσω αγοράς προνομιούχων μετοχών από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας επιπλέον οικονομική στήριξη για αντιμετώπιση των δύσκολων συνθηκών ρευστότητας. Συνολικά έως το 2014 η Ελλάδα θα πρέπει να πραγματοποιήσει δημοσιονομική προσαρμογή, με στόχο τη μείωση του ελλείμματος κατά 30 δισ. Ευρώ. -3,3% 16,1% (5) (6)

9 Apollo Investment Fund Plc Οι διεθνείς αγορές κατά το 2010 παρουσίασαν εμφανή σημάδια ανάκαμψης τα οποία πυροδοτήθηκαν από τις προσδοκίες των επενδυτών για ικανοποιητική οικονομική ανάπτυξη στις Η.Π.Α καλών προσδοκιών για πορεία των αναπτυγμένων αγορών Αγαπητοί (Ρωσία, Μέτοχοι, Κίνα, Βραζιλία, Ινδία). Ο Δείκ S&P 500 παρουσίασε άνοδο 12,8% ενώ ο δείκ FTSE 100 άνοδο 9,0%. Οι Ευρωπαϊκές αγορές παρουσίασαν ανάμεικτη εικόνα Το έντονο λόγω μεταβλητό μεγάλης περιβάλλον αβεβαιότητας η αβεβαιότητα που επικράτησε για σχετικά πορεία των με τον χρηματιστηρίων μηχανισμό διάσωσης Κύπρου τωνελλάδας κρατών με ήταν υπερβολικά τα κύρια μεγάλα χαρακτηριστικά ελλείμματα του με κίνδυνο Η κρίση τα προβλήματα χρέους που αυτά ξέσπασε να επέφεραν σ Ελλάδα μεγαλύτερη σε συνδυασμό ύφεση σ με Ευρωπαϊκή καθυστέρηση οικονομία. σ λήψη Η αποδυνάμωση αποφάσεων του από Ευρώ, Ευρωπαϊκή είχε ως αποτέλεσμα Ένωση σε να σχέση βοηθηθεί με η κατάσταση εξαγωγική βιομηχανία στις χώρες των του κρατών Ευρωπαϊκού μελών, νότου ειδικότερα σ Ιρλανδία Γερμανίας ενίσχυσαν η τα οποία σενάρια παρουσίασε περί υπερβολικών θετικούς ρυθμούς ελλειμμάτων ανάπτυξης των χωρών επιτάχυνση αυτών των εξαγωγών αδυναμία. να Ηαποπληρώσουν βελτίωση του κλίματος τις μέσο-μακροπρόθεσμες σ Γερμανία είχε τους ως αποτέλεσμα υποχρεώσεις. Οιάνοδο διεθνείς τουοίκοι Γερμανικού αξιολόγησης Δείκτη προχώρησαν DAX κατά 16,1% σε διαδοχικές για το υποβαθμίσεις Αντιθέτως οχωρών χρηματιστηριακός τραπεζικών δείκ ιδρυμάτων Γαλλίας με αποτέλεσμα CAC παρουσίασε το κόστος αρνητική δανεισμού απόδοση για 3,3%. τις χώρες αυτές να εκτοξευθεί σε ιστορικά ψηλά επίπεδα. Η απουσία μηχανισμού στήριξης σ Ευρωπαϊκή Στατιστικά Στοιχεία Ένωση Γενικού δημιούργησε Δείκτη αρνητικές Τιμών ΧΑΚ προσδοκίες ΧΑ 2010 για πορεία Τιμή Ένωσης Δείκτη με σοβαρές μεταβολές στη τιμή διαπραγμάτευσης του Ευρώ. Αποτέλεσμα των πιο Γενικóς Δείκ Τιμών ΧΑΚ 31/12/ ,21 πάνω ήταν ένα έντονο κύμα ρευστοποιήσεων στα Χρηματιστήρια των χωρών αυτών, Ψηλό έτους (11/01/2010) 1741,53 εμφάνιση κερδοσκοπικών κεφαλαίων. Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου το Χρηματιστήριο Χαμηλό έτους (8/6/2010) Αθηνών παρουσίασαν πτώση κατά το 2010 τάξης του 33,93% 986,76 35,62% Γενικούαντίστοιχα. Δείκτη Τιμών Ο ΧΑ Δείκ 31/12/2010 MSCI World (σε Ευρώ) παρουσίασε άνοδο 4,37% 1413,94 για το Ψηλό έτους (11/01/2010) 2366,82 Χαμηλό έτους (8/6/2010) 1383,01 Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων Εταιρείας παρουσίασε κατά το 2010 Κατά μείωση το 14,92%. 2010, Ηο εσωτερική Διευθυντής αξίαεπενδύσεων ανά μετοχή ήταν είχε ως 35,40 στόχο σεντ τη στις διαφύλαξη 31 Δεκεμβρίου του χαρτοφυλακίου Οι ζημιές μετά από τους φορολογία κινδύνους με βάση τααγοράς. τελικά αποτελέσματα Το επενδυτικό του 2010, χαρτοφυλάκιο ανήλθαν παρουσίασε στα 3,21 εκ. σε σημαντική σχέση με κέρδη απεξάρτηση 1,49 εκ. από το H Ελληνική Εταιρεία συνέχισε Κυπριακή το 2010 αγορά επιδιώκοντας υλοποίηση περαιτέρω απόφασηςγεωγραφική για αγορά τωνκλαδική δικών διαφοροποίηση μετοχών. Η προς Εταιρεία τις αγόρασε διεθνείς χρηματιστηριακές συνολικά αγορές μετοχές οι οποίες συνολικού με βάση κόστους τα μακρο-οικονομικά Το Διοικητικό τους μεγέθη Συμβούλιο είχαν καλύτερες επιθυμεί προοπτικές ανανέωσηανάπτυξης απόφασης για το για2010 αγορά δίων το μετοχών Παράλληλα, για το ο2011 Διευθυντής ώστε να Επενδύσεων διασφαλίσει μεδιατηρεί τον τρόπο ικανοποιητική αυτό τα συμφέροντα ρευστότητα τωνγια μετόχων. αξιοποίηση οποιονδήποτε ευριών εμφανιστούν τόσο σε Κύπρο Ελλάδα, όσο στο εξωτερικό. Το έντονα μεταβλητό περιβάλλον σε Κύπρο Ελλάδα μας επιβάλλει να είμαστε Το προσεκτικοί 2011 αναμένεται επιμετρούμε να παρουσιαστεί τους κινδύνους εξίσου δύσκολο που σχετίζονται ειδικά για με τις πορεία διάφορες Ελληνική επενδύσεις. οικονομίας Το 2010 ακολουθήσαμε χρηματιστηριακής πολιτικήαγοράς, να διαφυλάξουμε οι οποίεςτο με χαρτοφυλάκιο σειρά τους από επηρεάζουν τους κινδύνους άμεσα αγοράς Κυπριακή οικονομία. με ικανοποιητική Η πορεία ρευστότητα αγοράς θανα εξαρτηθεί αξιοποιήσουμε από τα ακόλουθα οποιεσδήποτε σημαντικά ευρίες γεγονότα: εμφανιστούν. Προχωρήσαμε σε σημαντική μείωση του χαρτοφυλακίου από Ελληνική Κυπριακή αγορά επιδιώκοντας περαιτέρω γεωγραφική Επιτυχής κλαδική κατάληξη διασπορά στις αποφάσεις του χαρτοφυλακίου Ευρωπαϊκής στις διεθνείς Ένωσης χρηματιστηριακές επιτυχής αγορές. εφαρμογής Το 2011 αναμένεται του νέου πλαισίου να είναι θετικό του Ευρωπαϊκού για τις διεθνείς Μηχανισμού χρηματιστηριακές Στήριξης αγορές συνεπώς προσβλέπουμε σε ικανοποιητικές αποδόσεις στις διεθνείς μας επενδύσεις. Οι αποδόσεις Η προδιαγραφόμενη των χρηματιστηριακών ομαλήαγορών επάνοδος Κύπρου Κυπριακής Ελλάδας οικονομίας θα εξαρτηθούν σε σταδιακή άμεσα από τιςανάπτυξη πολιτικές αποφάσεις στις Βρυξέλλες. Ακολουθώντας επενδυτική μας πολιτική Η πορεία για το των 2011, Ελληνικών διατηρούμε τραπεζών αυξημένο σχετικάποσοστό με ρευστότητα, στις διεθνείς αγορές κεφαλαιακή ενώ παραμένουμε τους επάρκεια επιφυλακτικοί γιαπιθανότητα τις αγορές σε εξαγορών Κύπρο ή συγχωνεύσεων Ελλάδα. Διατηρούμε στο τραπεζικό αυξημένη ρευστότητα κλάδο εν αναμονή πιθανών θετικών εξελίξεων στους επόμενους μήνες. Θα ήθελα Η πορεία να ευχαριστήσω ανάπτυξης των θερμά διεθνών τη διοίκηση, οικονομιών τους διευθυντές των εταιρικών επενδύσεων, αποτελεσμάτων τους ελεγκτέςτα οποία τουςαναμένονται νομικούς συμβούλους να είναι σε θετικούς μας για ρυθμούς τις υπηρεσίες τους, καθώς επίσης τους μετόχους Οι αυξανόμενες μας για πληθωριστικές εμπιστοσύνη τους. πιέσεις που εμφανίζονται στις αναδυόμενες Μαρίνος οικονομίες Καλλής οι οποίες ενδεχομένως να δώσουν αλλαγή στο καθεστώς των χαμηλών επιτοκίων Γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή σ Ανατολική Μεσόγειο (7) (5)

10 Apollo Investment Fund Plc Ανάλυση Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου Εισαγωγή Η διαχείριση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου Εταιρείας στοχεύει σ Το πραγματοποίηση έντονο μεταβλητό κέρδους περιβάλλον από κεφαλαιακή η αβεβαιότητα υπεραξίαγια αλλά πορεία εισοδήματος. των χρηματιστηρίων Σκοπός Κύπρου Εταιρείας είναι Ελλάδας η μεγιστοποίηση ήταν τα κύρια εσωτερικής χαρακτηριστικά αξίας του μετοχής Ησεκρίση συνδυασμό χρέουςμε που ξέσπασε όσο γίνεται σ ανάληψη Ελλάδαχαμηλότερου σε συνδυασμόκινδύνου. με καθυστέρηση Επενδύουμεσ σε μετοχές λήψη αποφάσεων εισηγμένες από στα Χρηματιστήρια Ευρωπαϊκή Αξιών ΈνωσηΚύπρου σε σχέση μεαθήνας κατάσταση αλλά στις σεχώρες άλλα του Διεθνή Ευρωπαϊκού χρηματιστήρια. νότου Επενδύουμε σ Ιρλανδία με κριτήριο ενίσχυσαν τα θεμελιώδη τα σενάρια οικονομικά περί υπερβολικών δεδομένα των ελλειμμάτων εταιρειών λαμβάνοντας των χωρών αυτών αδυναμία να αποπληρώσουν τις μέσο-μακροπρόθεσμες τους όμως υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στις αγορές. Οι Διευθυντές Επενδύσεων υποχρεώσεις. Οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης προχώρησαν σε διαδοχικές υποβαθμίσεις χωρών αυξάνουν ή τραπεζικών μειώνουν τις ιδρυμάτων επενδύσεις με σε αποτέλεσμα μετοχές το χρεόγραφα κόστος δανεισμού σ Κύπρο για τις χώρες στο αυτές εξωτερικό να εκτοξευθεί σύμφωνα με σε τις ιστορικά προβλεπόμενες ψηλά επίπεδα. συνθήκες Η απουσία αγοράς. μηχανισμού στήριξης σ Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε αρνητικές προσδοκίες για πορεία Ένωσης με σοβαρές Σύνθεσημεταβολές Συνολικού Ενεργητικού στη τιμή διαπραγμάτευσης του Ευρώ. Αποτέλεσμα των πιο πάνω ήταν ένα έντονο κύμα ρευστοποιήσεων στα Χρηματιστήρια των χωρών αυτών, εμφάνιση κερδοσκοπικών κεφαλαίων. Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου το Αξία Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου ( ) ΕΥΡΩ Χρηματιστήριο Αθηνών παρουσίασαν πτώση κατά το 2010 τάξης του 33,93% 35,62% Αξία Συνολικού αντίστοιχα. Ενεργητικού Ο Δείκ ( ) MSCI World (σε Ευρώ) παρουσίασε ΕΥΡΩ άνοδο ,37% για το Αριθμός % Επί Συνολ. Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων Εταιρείας Αξιών παρουσίασε Ενεργητικού κατά το 2010 μείωση 14,92%. Η εσωτερική αξία ανά μετοχή ήταν ,40 σεντ 2010 στις 31 Δεκεμβρίου 2009 Ασφάλειες Οι ζημιές γενικού μετά κλάδου φορολογία με βάση τα τελικά1 αποτελέσματα 0,79 του 2010, 0,77 ανήλθαν στα Γενικά 3,21 χρηματοοικονομικά εκ. σε σχέση με κέρδη 1,49 εκ. το H 1 Εταιρεία συνέχισε 0,12 το 0, υλοποίηση Γενικό λιανικό εμπόριο απόφασης για αγορά των δικών μετοχών. Η Εταιρεία αγόρασε 2 0,98 0,98 συνολικά μετοχές συνολικού κόστους Το Διοικητικό Συμβούλιο Εξοπλισμός /Τεχνολογία επιθυμεί ανανέωση απόφασης για αγορά ιδίων 2 μετοχών 0,56 για το ,65 ώστε να διασφαλίσει Κατασκευές με τον υλικά τρόπο αυτό τα συμφέροντα των μετόχων. 1 1,63 1,56 Παραγωγή τροφίμων 0 0,00 0,17 Το Τράπεζες έντονα μεταβλητό περιβάλλον σε Κύπρο Ελλάδα 1 μας1,03 επιβάλλει να 1,20 είμαστε προσεκτικοί Υπηρεσίες επενδύσεις να επιμετρούμε ακίνη περιουσίας τους κινδύνους που σχετίζονται με τις διάφορες 1 0,13 0,00 επενδύσεις. Το 2010 ακολουθήσαμε πολιτική να διαφυλάξουμε το χαρτοφυλάκιο από τους Μετοχές κινδύνους (Χ.Α.Κ.) αγοράς με ικανοποιητική 9 ρευστότητα 5,23 να αξιοποιήσουμε 5,47 οποιεσδήποτε Μετοχές στο Χρηματιστήριο ευρίες Αθηνών εμφανιστούν. Προχωρήσαμε 16 σε σημαντική 25,71 μείωση 37,76 του χαρτοφυλακίου Μετοχές σε Χρηματιστήρια από Ευρώπης Ελληνική Κυπριακή12 αγορά επιδιώκοντας 5,54 4,78 περαιτέρω γεωγραφική Μετοχές σε Χρηματιστήρια κλαδική διασπορά Αμερικής του χαρτοφυλακίου 33 στις διεθνείς 8,93 χρηματιστηριακές 6,21 αγορές. Το 2011 αναμένεται να είναι θετικό για τις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές Προϊόντα Εγγυημένου κεφαλαίου εξωτερικού 2 0,87 0,69 συνεπώς προσβλέπουμε σε ικανοποιητικές αποδόσεις στις διεθνείς μας επενδύσεις. Οι αποδόσεις Προϊόντα Μη των Εγγυημένου χρηματιστηριακών κεφαλαίου εξωτερικού αγορών Κύπρου 3 Ελλάδας 1,76 θα εξαρτηθούν 0,60 άμεσα από Επενδύσεις τις πολιτικές σε Μετοχικά αποφάσεις Αμοιβαία Κεφάλαια στις Βρυξέλλες. Ακολουθώντας επενδυτική μας πολιτική Εξωτερικού για το 2011, διατηρούμε αυξημένο ποσοστό 7 στις15,63 διεθνείς αγορές 11,67 ενώ παραμένουμε Κυπριακά Κυβερνητικά επιφυλακτικοί Χρεόγραφα για τις αγορές σε Κύπρο5 Ελλάδα. 2,66 Διατηρούμε4,98 αυξημένη ρευστότητα Κυπριακά Εταιρικά εν αναμονή Χρεόγραφα πιθανών θετικών εξελίξεων στους 8 επόμενους 15,84 μήνες. 12,97 Κυβερνητικά Χρεόγραφα Εξωτερικού 2 1,02 0,00 ελεγκτές Εταιρικά Χρεόγραφα τους νομικούς εξωτερικού συμβούλους μας για τις 7 υπηρεσίες τους, 5,14 καθώς 5,39 επίσης τους Επενδυτικό μετόχους Χαρτοφυλάκιο μας για εμπιστοσύνη τους ,33 90,52 Μαρίνος Μετρητά σ Καλλής Κύπρο στο Εξωτερικό 11,56 9,43 Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού 0,11 0,05 Συνολικό Ενεργητικό 100,00 100,00 (5) (8)

11 Apollo Investment Fund Plc Κατανομή Συνολικού Ενεργητικού Το Χαιρετισμός ποσοστό των Προέδρου μετοχικών επενδύσεων στο Χ.Α.Κ. Χ.Α. στο συνολικό ενεργητικό Εταιρείας ανήλθε από 43,23% το 2009 σε 30,94% το Οι μετοχικές επενδύσεις στα Αγαπητοί διεθνή Μέτοχοι, χρηματιστήρια μέσω εισηγμένων μετοχών μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων στο τέλος του 2010 ανήλθαν στα 30,10% του ενεργητικού Εταιρείας. Οι εναλλακτικές Το έντονο μεταβλητό επενδύσεις περιβάλλον σε προϊόντα η εγγυημένου αβεβαιότητακεφαλαίου για πορεία μη, τωνκατείχαν χρηματιστηρίων μερίδιο 0,87% Κύπρου 1,76% Ελλάδας αντίστοιχα, ήταν ταενώ κύρια ποσοστό χαρακτηριστικά 24,66% ήταν του επενδυμένο Η κρίση σεχρέους χρεόγραφα που (εταιρικά ξέσπασε σ κρατικά Ελλάδα ομόλογα). σε συνδυασμό Το ποσοστό με των καθυστέρηση μετρητών σε σ Ευρώ λήψη αποφάσεων ξένα νομίσματα από ήταν Ευρωπαϊκή 11,56% Ένωση τα άλλασε στοιχεία σχέσηενεργητικού με κατάσταση ήταν 0,11% στις χώρες του συνολικού του Ευρωπαϊκού ενεργητικού. νότου σ Ιρλανδία ενίσχυσαν τα σενάρια περί υπερβολικών ελλειμμάτων των χωρών Σύνθεση αυτών Συνολικού αδυναμία Ενεργητικού να αποπληρώσουν τις μέσο-μακροπρόθεσμες τους Στο υποχρεώσεις. πιο κάτω διάγραμμα Οι διεθνείςπαρουσιάζεται οίκοι αξιολόγησης η δομή προχώρησαν του συνολικού σεενεργητικού διαδοχικές υποβαθμίσεις Εταιρείας στο χωρών τέλος τραπεζικών του 2010 ιδρυμάτων αφοράμεεπενδύσεις αποτέλεσμαστο κόστος Χ.Α.Κ. δανεισμού στο Χ.Α, γιαστα τις διεθνή χώρες χρηματιστήρια, αυτές να εκτοξευθεί ομόλογα, σε ιστορικά προϊόνταψηλά καθώς επίπεδα. τα υπόλοιπα Η απουσία στοιχεία μηχανισμού του ενεργητικού. στήριξης σ Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε αρνητικές προσδοκίες για πορεία Ένωσης με σοβαρές μεταβολές στη τιμή διαπραγμάτευσης του Ευρώ. Αποτέλεσμα των πιο πάνω ήταν ένα έντονο κύμα ρευστοποιήσεων στα Χρηματιστήρια των χωρών αυτών, εμφάνιση κερδοσκοπικών κεφαλαίων. Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου το Χρηματιστήριο Αθηνών παρουσίασαν πτώση κατά το 2010 τάξης του 33,93% 35,62% αντίστοιχα. Ο Δείκ MSCI World (σε Ευρώ) παρουσίασε άνοδο 4,37% για το Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων Εταιρείας παρουσίασε κατά το 2010 μείωση 14,92%. Η εσωτερική αξία ανά μετοχή ήταν 35,40 σεντ στις 31 Δεκεμβρίου Οι ζημιές μετά φορολογία με βάση τα τελικά αποτελέσματα του 2010, ανήλθαν στα 3,21 εκ. σε σχέση με κέρδη 1,49 εκ. το H Εταιρεία συνέχισε το 2010 υλοποίηση απόφασης για αγορά των δικών μετοχών. Η Εταιρεία αγόρασε συνολικά μετοχές συνολικού κόστους Το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί ανανέωση απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών για το 2011 ώστε να διασφαλίσει με τον τρόπο αυτό τα συμφέροντα των μετόχων. Το έντονα μεταβλητό περιβάλλον σε Κύπρο Ελλάδα μας επιβάλλει να είμαστε προσεκτικοί να επιμετρούμε τους κινδύνους που σχετίζονται με τις διάφορες επενδύσεις. Το 2010 ακολουθήσαμε πολιτική να διαφυλάξουμε το χαρτοφυλάκιο από τους κινδύνους αγοράς με ικανοποιητική ρευστότητα να αξιοποιήσουμε οποιεσδήποτε ευρίες εμφανιστούν. Προχωρήσαμε σε σημαντική μείωση του χαρτοφυλακίου από Ελληνική Κυπριακή αγορά επιδιώκοντας περαιτέρω γεωγραφική κλαδική διασπορά του χαρτοφυλακίου στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές. Το 2011 αναμένεται να είναι θετικό για τις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές συνεπώς προσβλέπουμε σε ικανοποιητικές αποδόσεις στις διεθνείς μας επενδύσεις. Οι αποδόσεις των χρηματιστηριακών αγορών Κύπρου Ελλάδας θα εξαρτηθούν άμεσα από τις πολιτικές αποφάσεις στις Βρυξέλλες. Ακολουθώντας επενδυτική μας πολιτική για το 2011, διατηρούμε αυξημένο ποσοστό στις διεθνείς αγορές ενώ παραμένουμε επιφυλακτικοί για τις αγορές σε Κύπρο Ελλάδα. Διατηρούμε αυξημένη ρευστότητα εν αναμονή πιθανών θετικών εξελίξεων στους επόμενους μήνες. ελεγκτές τους νομικούς συμβούλους μας για τις υπηρεσίες τους, καθώς επίσης τους μετόχους μας για εμπιστοσύνη τους. (9) (5)

12 Apollo Investment Fund Plc 5% %. /( ) % (carrying value) () & **** M.K... () * ** (000) 1. Το έντονο μεταβλητό περιβάλλον η αβεβαιότητα για 8,91% πορεία των χρηματιστηρίων 0,08% Κύπρου Ελλάδας ήταν - BCSC τα κύρια χαρακτηριστικά ,67% του Η κρίση χρέους που ξέσπασε σ Ελλάδα σε- BCCCB συνδυασμό με καθυστέρηση 3,27% σ λήψη αποφάσεων από Ευρωπαϊκή Ένωση σε - Floating σχέση με κατάσταση στις 1,08% χώρες του Ευρωπαϊκού νότου σ Ιρλανδία ενίσχυσαν rate note τα σενάρια περί υπερβολικών ελλειμμάτων των χωρών αυτών αδυναμία - Floating να αποπληρώσουν τις μέσο-μακροπρόθεσμες τους υποχρεώσεις. Οι διεθνείς rate οίκοι αξιολόγησης προχώρησαν σε διαδοχικές υποβαθμίσεις χωρών τραπεζικών ιδρυμάτων με αποτέλεσμα το13,93% κόστος δανεισμού για τις χώρες Marfin Popular Bank αυτές ***** να εκτοξευθεί σε ιστορικά - ψηλά επίπεδα Η απουσία 6,12% μηχανισμού στήριξης σ 0,11% - EURO B ,35% Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε αρνητικές προσδοκίες για πορεία Ένωσης με - EURO B ,48% σοβαρές μεταβολές στη τιμή διαπραγμάτευσης του Ευρώ. Αποτέλεσμα των πιο - CPBCS ,81% πάνω ήταν ένα έντονο κύμα ρευστοποιήσεων στα Χρηματιστήρια των χωρών αυτών, - CPBCB ,42% εμφάνιση κερδοσκοπικών κεφαλαίων. Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου το 12,19% Χρηματιστήριο Αθηνών παρουσίασαν πτώση κατά το 2010 τάξης του 33,93% 3. & N/A & N/A M 35,62% αντίστοιχα. Ο M Δείκ MSCI World (σε Ευρώ) παρουσίασε άνοδο 4,37% για το 11,56% Invesco Pan European Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων Εταιρείας παρουσίασε κατά το 2010 μείωση 14,92%. Η εσωτερική αξία ανά μετοχή ήταν 4,17% 35,40 σεντ - στις 31 Δεκεμβρίου - - N/A 5. Invesco Cont. European Equity Οι ζημιές μετά φορολογία με βάση τα τελικά αποτελέσματα του 2010, ανήλθαν στα 3,21 εκ. σε σχέση με κέρδη 1,49 εκ. το H Εταιρεία συνέχισε το 2010 υλοποίηση απόφασης για αγορά των δικών 3,08% μετοχών Η Εταιρεία- αγόρασε- N/A 6. Invesco Pan European συνολικά High Inc μετοχές συνολικού κόστους Το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί ανανέωση απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών για το 2011 ώστε να διασφαλίσει με τον τρόπο αυτό τα συμφέροντα των μετόχων. 3,01% N/A 7. Hellenic Bank Ltd ,03% ,08% Το έντονα μεταβλητό περιβάλλον σε Κύπρο Ελλάδα μας επιβάλλει να είμαστε - HBDF προσεκτικοί να επιμετρούμε τους κινδύνους που σχετίζονται με τις διάφορες επενδύσεις. Το 2010 ακολουθήσαμε - HBCCS πολιτική να διαφυλάξουμε 1,96% το χαρτοφυλάκιο από τους κινδύνους αγοράς με ικανοποιητική ρευστότητα να αξιοποιήσουμε 2,99% ( ) οποιεσδήποτε / ευρίες εμφανιστούν Προχωρήσαμε σε σημαντική μείωση του χαρτοφυλακίου από Ελληνική Κυπριακή 2,88% αγορά επιδιώκοντας περαιτέρω - - N/A 9. γεωγραφική κλαδική διασπορά του χαρτοφυλακίου στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές. Το 2011 αναμένεται να είναι θετικό για τις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές συνεπώς προσβλέπουμε σε ικανοποιητικές αποδόσεις 2,61% στις διεθνείς μας επενδύσεις. - Οι- N/A 10. K. Athienitis αποδόσεις των & χρηματιστηριακών αγορών Κύπρου Ελλάδας θα εξαρτηθούν άμεσα από τις πολιτικές αποφάσεις στις Βρυξέλλες. Ακολουθώντας 2,50% επενδυτική μας- N/A 11. Eurobank EFG πολιτική για το 2011, διατηρούμε αυξημένο ποσοστό στις διεθνείς αγορές ενώ παραμένουμε επιφυλακτικοί για τις αγορές σε Κύπρο 2,37% Ελλάδα Διατηρούμε -αυξημένη- N/A 12. Invesco US Str. Equity ρευστότητα Fund εν αναμονή πιθανών θετικών εξελίξεων στους επόμενους μήνες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τη διοίκηση, τους 2,18% διευθυντές - επενδύσεων, - τους- N/A 13. Alpha Bank (KO) ελεγκτές τους νομικούς συμβούλους μας για τις υπηρεσίες 0,95% τους, καθώς επίσης τους μετόχους μας για εμπιστοσύνη τους ,80% ,75% - - N/A 14. Muskita Aluminium Industries & ,72% 1,63% ( ) ,51% N/A (10) (5)

13 Apollo Investment Fund Plc %. /( ) % (carrying value) () & **** M.K... () * ** (000) 16. Invesco ASIAN Equity A Invesco UK Equity Fund A ,42% N/A Το έντονο μεταβλητό περιβάλλον η αβεβαιότητα για πορεία των χρηματιστηρίων Κύπρου Ελλάδας ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά του Η κρίση χρέους που ξέσπασε σ Ελλάδα σε συνδυασμό με καθυστέρηση σ λήψη αποφάσεων από Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με κατάσταση στις χώρες του Ευρωπαϊκού νότου σ Ιρλανδία ενίσχυσαν τα σενάρια περί υπερβολικών ελλειμμάτων των χωρών αυτών αδυναμία να αποπληρώσουν τις μέσο-μακροπρόθεσμες τους υποχρεώσεις. Οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης προχώρησαν σε διαδοχικές υποβαθμίσεις χωρών τραπεζικών ιδρυμάτων με αποτέλεσμα το κόστος δανεισμού για τις χώρες αυτές να εκτοξευθεί σε ιστορικά ψηλά επίπεδα. Η απουσία μηχανισμού στήριξης σ Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε αρνητικές προσδοκίες για πορεία Ένωσης με σοβαρές μεταβολές στη τιμή διαπραγμάτευσης του Ευρώ. Αποτέλεσμα των πιο πάνω ήταν ένα έντονο κύμα ρευστοποιήσεων στα Χρηματιστήρια των χωρών αυτών, εμφάνιση κερδοσκοπικών κεφαλαίων. Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου το Χρηματιστήριο Αθηνών παρουσίασαν πτώση κατά το 2010 τάξης του 33,93% 0,32% 35,62% αντίστοιχα. Ο Δείκ MSCI World (σε Ευρώ) παρουσίασε άνοδο 4,37% για το 18. OTE A.E Amathus Public Co Ltd 21. Pharos Diversified Alpha Fund. 22. USB Bank Plc 23. Hellenic Republic Petrolina (Holdings) Public Ltd 25. Atlantic Ins.Company Public Ltd Coca-Cola E.E.E. A.E. 1,40% N/A 1,16% N/A 1,02% N/A 1,00% N/A 1,00% N/A 1,00% N/A 0,99% N/A 0,84% ,41% Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων Εταιρείας παρουσίασε κατά το 2010 μείωση 14,92%. Η εσωτερική αξία ανά μετοχή ήταν 35,40 σεντ στις 31 Δεκεμβρίου Οι ζημιές μετά φορολογία με βάση τα τελικά αποτελέσματα του 2010, ανήλθαν στα 3,21 εκ. σε σχέση με κέρδη ,49 εκ το H Εταιρεία συνέχισε το 2010 υλοποίηση απόφασης για αγορά των δικών μετοχών. Η Εταιρεία αγόρασε συνολικά μετοχές συνολικού κόστους Το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί ανανέωση απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών για το 2011 ώστε να διασφαλίσει με τον τρόπο αυτό τα συμφέροντα των μετόχων. 27. Man Global Strat. Divers Ltd. 0,79% ,77% N/A 0,68% N/A ( ) %. / ( ) % () () & **** M.K * ** (000) Marfin CLR Public Co Ltd***** / ,12% ,11% 86 Το έντονα μεταβλητό περιβάλλον σε Κύπρο Ελλάδα μας επιβάλλει να είμαστε προσεκτικοί να επιμετρούμε τους κινδύνους που σχετίζονται με τις διάφορες N/A επενδύσεις. Το 2010 ακολουθήσαμε πολιτική να διαφυλάξουμε το χαρτοφυλάκιο από τους κινδύνους αγοράς με ικανοποιητική ρευστότητα να αξιοποιήσουμε οποιεσδήποτε ευρίες εμφανιστούν. Προχωρήσαμε σε σημαντική μείωση του χαρτοφυλακίου από Ελληνική Κυπριακή αγορά επιδιώκοντας περαιτέρω γεωγραφική κλαδική διασπορά του χαρτοφυλακίου στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές. Το 2011 αναμένεται να είναι θετικό για τις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές συνεπώς προσβλέπουμε σε ικανοποιητικές αποδόσεις στις διεθνείς μας επενδύσεις. Οι αποδόσεις των χρηματιστηριακών αγορών Κύπρου Ελλάδας θα εξαρτηθούν άμεσα από τις πολιτικές αποφάσεις στις Βρυξέλλες. Ακολουθώντας επενδυτική μας πολιτική για το 2011, διατηρούμε αυξημένο ποσοστό στις διεθνείς αγορές ενώ παραμένουμε επιφυλακτικοί για τις αγορές σε Κύπρο Ελλάδα. Διατηρούμε αυξημένη ρευστότητα εν αναμονή πιθανών θετικών εξελίξεων στους επόμενους μήνες. - 31/12/2010 ( ) 35,40-31/12/2010 ( ) - Diluted * ,. ** (..) 31 ***. **** 31 *****. ελεγκτές τους νομικούς συμβούλους μας για τις υπηρεσίες τους, καθώς επίσης τους μετόχους μας για εμπιστοσύνη τους. (11) (5)

14 Apollo Investment Fund Plc Μερίσματα που εισπράχθηκαν Τα Χαιρετισμός μεικτά μερίσματα Προέδρου που εισπράχθηκαν το 2010 από κυπριακές ξένες επενδύσεις, παραθέτονται στον πιο κάτω πίνακα. Μερίσματα που Εισπράχθηκαν Το έντονο μεταβλητό περιβάλλον η αβεβαιότητα για πορεία των χρηματιστηρίων Κύπρου Ελλάδας ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά του Η κρίση χρέους Μεικτόπου Μέρισμα ξέσπασε σ Ελλάδα σε συνδυασμό με καθυστέρηση σ λήψη αποφάσεων απόευρω Επενδύσεις Ευρωπαϊκή στο Χ.Α.Κ. Ένωση σε σχέση με κατάσταση στις χώρες του Ευρωπαϊκού νότου σ Ιρλανδία ενίσχυσαν τα σενάρια περί υπερβολικών ελλειμμάτων των χωρών Επενδύσεις σε χρηματιστήρια εξωτερικού αυτών αδυναμία να αποπληρώσουν τις μέσο-μακροπρόθεσμες τους υποχρεώσεις. Σύνολο Οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης προχώρησαν σε διαδοχικές υποβαθμίσεις χωρών τραπεζικών ιδρυμάτων με αποτέλεσμα το κόστος δανεισμού για τις χώρες αυτές να εκτοξευθεί σε ιστορικά ψηλά επίπεδα. Η απουσία μηχανισμού στήριξης σ Ευρωπαϊκή ΕπενδύσειςΈνωση Χρεόγραφα δημιούργησε αρνητικές προσδοκίες για πορεία Ένωσης με σοβαρές Οι επενδύσεις μεταβολές Εταιρείας στη τιμή Apollo διαπραγμάτευσης Investment Fund του Ευρώ. Plc σε Αποτέλεσμα χρεόγραφα των 31η πιο Δεκεμβρίου πάνω ήταν ένα 2010, έντονο παρουσιάζονται κύμα ρευστοποιήσεων στον πιο κάτω σταπίνακα. Χρηματιστήρια των χωρών αυτών, εμφάνιση κερδοσκοπικών κεφαλαίων. Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου το Χαρτοφυλάκιο ΧρηματιστήριοΕπενδύσεων Αθηνών παρουσίασαν σε Χρεόγραφα πτώση κατά το 2010 τάξης του 33,93% 35,62% αντίστοιχα. Ο Δείκ MSCI World (σε Ευρώ) παρουσίασε άνοδο 4,37% για το % επί Συνολ. Εταιρικά Χρεόγραφα Αποτίμηση Ενεργητικού Κόστος Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων Εταιρείας ΕΥΡΩ παρουσίασε κατά το 2010 ΕΥΡΩ μείωση 14,92%. Η εσωτερική αξία ανά μετοχή ήταν ,40 σεντ στις 31 Δεκεμβρίου 000 Amathus Οι Public ζημιές Co μετά Ltd (μη εισηγμένο) φορολογία με βάση τα τελικά 201,3 αποτελέσματα του 1, , ανήλθαν 200,0 στα 3,21 εκ. σε σχέση με κέρδη 1,49 εκ. το H Εταιρεία συνέχισε το 2010 Universal Bank (USBSB 2009/2019) 200,0 1,00 200,0 υλοποίηση απόφασης για αγορά των δικών μετοχών. Η Εταιρεία αγόρασε Κ. συνολικά Αθηαινί 124 (ACDB /2013) μετοχές συνολικού κόστους ,9 Το Διοικητικό 2,53 Συμβούλιο 500,0 Λαϊκή επιθυμεί Τράπεζα ανανέωση (CPBCS 2008/2038) απόφασης για αγορά ιδίων 567,1 μετοχών για 2,83 το 2011 ώστε να 600,0 Λαϊκή διασφαλίσει Τράπεζα με(cpbcb τον τρόπο 2009/2039) αυτό τα συμφέροντα των μετόχων. 494,3 2,47 499,8 Τράπεζα Κύπρου (BCSC 2007/2037) 135,0 0,67 128,0 Το έντονα μεταβλητό περιβάλλον σε Κύπρο Ελλάδα μας επιβάλλει να είμαστε Τράπεζα Κύπρου (BCCCB 2009/2039) 674,2 3,37 699,2 προσεκτικοί να επιμετρούμε τους κινδύνους που σχετίζονται με τις διάφορες Ελληνική επενδύσεις. Τράπεζα Το 2010 (HBCCS ακολουθήσαμε 2010/2040) πολιτική να διαφυλάξουμε 393,3 το 1,96 χαρτοφυλάκιο από 427,2 Σύνολο τους κινδύνους αγοράς με ικανοποιητική 3.171,1 ρευστότητα 15,84 να αξιοποιήσουμε 3.254,2 οποιεσδήποτε ευρίες εμφανιστούν. Προχωρήσαμε σε σημαντική μείωση του Χρεόγραφα χαρτοφυλακίου εισηγμένα από σε χρηματιστήρια Ελληνική Κυπριακή αγορά επιδιώκοντας % επί Συνολ. περαιτέρω εξωτερικού γεωγραφική κλαδική διασπορά του χαρτοφυλακίου Αποτίμηση στις διεθνείς Ενεργητικού χρηματιστηριακές Κόστος αγορές. Το 2011 αναμένεται να είναι θετικό για τις ΕΥΡΩ διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές ΕΥΡΩ συνεπώς προσβλέπουμε σε ικανοποιητικές αποδόσεις 000 στις διεθνείς μας επενδύσεις. Οι 000 EFG αποδόσεις Hellas των χρηματιστηριακών αγορών Κύπρου 137,5 Ελλάδας θα 0,69 εξαρτηθούν άμεσα 238,8 από τις πολιτικές αποφάσεις στις Βρυξέλλες. Ακολουθώντας επενδυτική μας EFG Hellas Funding 8,25% 152,8 0,76 200,0 πολιτική για το 2011, διατηρούμε αυξημένο ποσοστό στις διεθνείς αγορές ενώ EFG παραμένουμε Hellas Funding επιφυλακτικοί 09/01 για τις αγορές σε Κύπρο 192,0 Ελλάδα. Διατηρούμε 0,96 αυξημένη 265,2 Τράπεζα ρευστότητα Κύπρου εν αναμονή (Floating πιθανών Rate Note) θετικών εξελίξεων στους 216,9επόμενους μήνες. 1,08 223,3 Λαϊκή Τράπεζα (EURO B) 70,2 0,35 85,5 Λαϊκή Θα ήθελα Τράπεζα να(euro ευχαριστήσω B) θερμά τη διοίκηση, τους 97,9 διευθυντές επενδύσεων, 0,49 τους 98,7 Alpha ελεγκτές Credit Group τους Plc νομικούς συμβούλους μας για τις υπηρεσίες 161,5 τους, 0,81 καθώς επίσης 157,0 τους μετόχους μας για εμπιστοσύνη τους. Hellenic Republic 5,5% 156,5 0,78 200,0 Hellenic Republic 4,3% 47,5 0,24 48,2 Σύνολο 1.232,8 6, ,7 Σύνολο 4.403,9 22, ,9 (12) (5)

15 Apollo Investment Fund Plc % επί Συνολ. Κυβερνητικά Χρεόγραφα Αποτίμηση Ενεργητικού Κόστος ΕΥΡΩ 000 ΕΥΡΩ 000 Κυβερνητικά Χρεόγραφα GD05 (05/15) 176,0 0,88 174,0 Το Κυβερνητικά έντονο μεταβλητό Χρεόγραφα περιβάλλον GJ04 (04/19) η αβεβαιότητα για 8,7πορεία0,04 των χρηματιστηρίων 8,5 Κύπρου Κυβερνητικά Χρεόγραφα Ελλάδας ήταν GJ05 τα (05/20) κύρια χαρακτηριστικά του 187,5 Η0,94 κρίση χρέους που 185,4 ξέσπασε Κυβερνητικά σχρεόγραφα Ελλάδα σε GK05 συνδυασμό (05/20) με καθυστέρηση 60,3σ λήψη 0,30 αποφάσεων από 60,2 ΚΧ052Α09 Ευρωπαϊκή 5% Ένωση σε σχέση με κατάσταση στις 100,0 χώρες του 0,50 Ευρωπαϊκού νότου 95,2 σ Ιρλανδία ενίσχυσαν τα σενάρια περί υπερβολικών ελλειμμάτων των χωρών Σύνολο 532,5 2,66 523,3 αυτών αδυναμία να αποπληρώσουν τις μέσο-μακροπρόθεσμες τους υποχρεώσεις. Οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης προχώρησαν σε διαδοχικές υποβαθμίσεις χωρών Γενικό Σύνολο τραπεζικών ιδρυμάτων με αποτέλεσμα το4.936,4 κόστος δανεισμού 24,66 για τις χώρες5.294,2 αυτές να εκτοξευθεί σε ιστορικά ψηλά επίπεδα. Η απουσία μηχανισμού στήριξης σ Ξένες Ευρωπαϊκή Επενδύσεις Ένωση δημιούργησε αρνητικές προσδοκίες για πορεία Ένωσης με Οσοβαρές πιο κάτω μεταβολές πίνακας παρουσιάζει στη τιμή διαπραγμάτευσης όλες τις ξένες του επενδύσεις Ευρώ. Αποτέλεσμα Εταιρείας, τωνκατά πιο κατηγορία, πάνω ήταν ένα31η έντονο Δεκεμβρίου κύμα ρευστοποιήσεων στα Χρηματιστήρια των χωρών αυτών, εμφάνιση κερδοσκοπικών κεφαλαίων. Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου το Χαρτοφυλάκιο Χρηματιστήριο Επενδύσεων Αθηνών παρουσίασαν στο Εξωτερικόπτώση κατά το 2010 τάξης του 33,93% 35,62% αντίστοιχα. Ο Δείκ MSCI World (σε Ευρώ) παρουσίασε άνοδο 4,37% για το % επί Συνολ. Ξένες Το σύνολο Επενδύσεις των περιουσιακών στοιχείων Αποτίμηση Εταιρείας παρουσίασε Ενεργητικού κατά το 2010 Κόστος μείωση 14,92%. Η εσωτερική αξία ανά μετοχή ήταν 35,40 σεντ στις 31 Δεκεμβρίου ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ Οι ζημιές μετά φορολογία με βάση τα τελικά αποτελέσματα του 2010, ανήλθαν Μετοχές στα 3,21 στο Χρηματιστήριο εκ. σε σχέση με Αθηνών κέρδη 1,49 εκ. το ,1 H Εταιρεία συνέχισε 25,71 το ,8 Μετοχές υλοποίηση σε Χρηματιστήρια απόφασης Ευρώπης για αγορά των δικών1.110,4 μετοχών. Η5,54 Εταιρεία αγόρασε 1.166,1 Μετοχές συνολικά σε Χρηματιστήρια μετοχές Αμερικής συνολικού κόστους 1.788, Το Διοικητικό 8,93 Συμβούλιο 1.753,8 Επενδύσεις επιθυμεί Εγγυημένου ανανέωση Κεφαλαίου απόφασης Εξωτερικού για αγορά ιδίων 173,5 μετοχών για 0,87 το 2011 ώστε να162,8 Επενδύσεις διασφαλίσει Μημε Εγγυημένου τον τρόποκεφαλαίου αυτό τα συμφέροντα των μετόχων. Εξωτερικού 353,0 1,76 340,5 Επενδύσεις Το έντονα σε μεταβλητό Μετοχικά Αμοιβαία περιβάλλον Κεφάλαια σε Κύπρο Ελλάδα μας επιβάλλει να είμαστε 3.128,5 15, ,4 Εξωτερικού προσεκτικοί να επιμετρούμε τους κινδύνους που σχετίζονται με τις διάφορες Κυβερνητικά επενδύσεις. χρεόγραφα Το 2010 εξωτερικού ακολουθήσαμε πολιτική να διαφυλάξουμε 204,0 το1,02 χαρτοφυλάκιο από248,2 τους κινδύνους αγοράς με ικανοποιητική ρευστότητα να αξιοποιήσουμε Ελληνικά Εταιρικά Χρεόγραφα 1.028,8 5, ,5 οποιεσδήποτε ευρίες εμφανιστούν. Προχωρήσαμε σε σημαντική μείωση του Σύνολο χαρτοφυλακίου από Ελληνική Κυπριακή ,3 αγορά επιδιώκοντας 64,60 περαιτέρω ,1 γεωγραφική κλαδική διασπορά του χαρτοφυλακίου στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές. Το 2011 αναμένεται να είναι θετικό για τις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές συνεπώς προσβλέπουμε σε ικανοποιητικές αποδόσεις στις διεθνείς μας επενδύσεις. Οι αποδόσεις των χρηματιστηριακών αγορών Κύπρου Ελλάδας θα εξαρτηθούν άμεσα από τις πολιτικές αποφάσεις στις Βρυξέλλες. Ακολουθώντας επενδυτική μας πολιτική για το 2011, διατηρούμε αυξημένο ποσοστό στις διεθνείς αγορές ενώ παραμένουμε επιφυλακτικοί για τις αγορές σε Κύπρο Ελλάδα. Διατηρούμε αυξημένη ρευστότητα εν αναμονή πιθανών θετικών εξελίξεων στους επόμενους μήνες. ελεγκτές τους νομικούς συμβούλους μας για τις υπηρεσίες τους, καθώς επίσης τους μετόχους μας για εμπιστοσύνη τους. (13) (5)

16 Apollo Investment Fund Plc Απόδοση Δείκ Καθαρής Εσωτερικής Αξίας Μετοχής Η καθαρή εσωτερική αξία μετοχής Εταιρείας κατά 31η Δεκεμβρίου 2010, Αγαπητοί ήταν 35,40 Μέτοχοι, σεντ παρουσιάζοντας μείωση τάξης του 13,81% από αρχή του έτους σε σχέση με αρνητική απόδοση 33,93% για τον Γενικό Δείκτη Χ.Α.Κ., 35,62% για τον Γενικό Το έντονο Δείκτη μεταβλητό Χ.Α. περιβάλλον άνοδο 4,37% ηγια αβεβαιότητα τον Δείκτη MSCI για World πορεία (ητων απόδοση χρηματιστηρίων του MSCI World Κύπρουείναι μετά Ελλάδας τη συναλλαγματική ήταν τα κύριαμεταβολή χαρακτηριστικά του Δολλαρίου του Αμερικής Η κρίση έναντι χρέους του Ευρώ που το ξέσπασε 2010). σ Ελλάδα σε συνδυασμό με καθυστέρηση σ λήψη αποφάσεων από Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με κατάσταση στις χώρες του Ευρωπαϊκού νότου σ Ιρλανδία ενίσχυσαν τα σενάρια περί υπερβολικών ελλειμμάτων των χωρών αυτών ΤΙΜΗ αδυναμία ΜΕΤΟΧΗΣ να αποπληρώσουν - ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣΧΑΚ τις μέσο-μακροπρόθεσμες - τους υποχρεώσεις. 0,45 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ Οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης προχώρησαν σε διαδοχικές 4.000υποβαθμίσεις 0,4 χωρών τραπεζικών ιδρυμάτων με αποτέλεσμα το κόστος δανεισμού 3.500για τις χώρες 0,35 αυτές να εκτοξευθεί σε ιστορικά ψηλά επίπεδα. Η απουσία μηχανισμού ,3 στήριξης σ Ευρωπαϊκή 0,25 Ένωση δημιούργησε αρνητικές προσδοκίες για πορεία Ένωσης με σοβαρές μεταβολές 0,2 στη τιμή διαπραγμάτευσης του Ευρώ. Αποτέλεσμα των πιο πάνω ήταν 0,15 ένα έντονο κύμα ρευστοποιήσεων στα Χρηματιστήρια των1.500 χωρών αυτών, εμφάνιση 0,1 κερδοσκοπικών κεφαλαίων. Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου το 0, Χρηματιστήριο Αθηνών παρουσίασαν πτώση κατά το 2010 τάξης του 33,93% ,62% αντίστοιχα. Ο Δείκ MSCI World (σε Ευρώ) παρουσίασε άνοδο 4,37% για το 31/12/ /03/ /06/ /09/ /12/2010 EURO APOL NAV DATECSE Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων Εταιρείας παρουσίασε κατά το 2010 μείωση 14,92%. Η εσωτερική αξία ανά μετοχή ήταν 35,40 σεντ στις 31 Δεκεμβρίου Τιμή Μετοχής Οι ζημιές μετά φορολογία με βάση τα τελικά αποτελέσματα του 2010, ανήλθαν στα 3,21 εκ. σε σχέση με κέρδη 1,49 εκ. το H Εταιρεία συνέχισε το 2010 Η τιμή σύμφωνα με τις τιμές προσφοράς του Χ.Α.Κ. μετοχής Εταιρείας κατά υλοποίηση απόφασης για αγορά των δικών μετοχών. Η Εταιρεία αγόρασε 31η συνολικά Δεκεμβρίου, , μετοχές ήταν 17,00 συνολικού σεντ. κόστους Η καθαρή εσωτερική Το Διοικητικό αξία μετοχής Συμβούλιο τελευταία επιθυμεί μέρα ανανέωση του χρόνου ήταν απόφασης 35,40 σεντ. για αγορά ιδίων μετοχών για το 2011 ώστε να διασφαλίσει με τον τρόπο αυτό τα συμφέροντα των μετόχων. Marfin CLR (Financial Services) Ltd Διευθυντές Το έντονα μεταβλητό Επενδύσεων περιβάλλον σε Κύπρο Ελλάδα μας επιβάλλει να είμαστε προσεκτικοί να επιμετρούμε τους κινδύνους που σχετίζονται με τις διάφορες Λευκωσία, 3 Μαρτίου 2011 επενδύσεις. Το 2010 ακολουθήσαμε πολιτική να διαφυλάξουμε το χαρτοφυλάκιο από τους κινδύνους αγοράς με ικανοποιητική ρευστότητα να αξιοποιήσουμε οποιεσδήποτε ευρίες εμφανιστούν. Προχωρήσαμε σε σημαντική μείωση του χαρτοφυλακίου από Ελληνική Κυπριακή αγορά επιδιώκοντας περαιτέρω γεωγραφική κλαδική διασπορά του χαρτοφυλακίου στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές. Το 2011 αναμένεται να είναι θετικό για τις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές συνεπώς προσβλέπουμε σε ικανοποιητικές αποδόσεις στις διεθνείς μας επενδύσεις. Οι αποδόσεις των χρηματιστηριακών αγορών Κύπρου Ελλάδας θα εξαρτηθούν άμεσα από τις πολιτικές αποφάσεις στις Βρυξέλλες. Ακολουθώντας επενδυτική μας πολιτική για το 2011, διατηρούμε αυξημένο ποσοστό στις διεθνείς αγορές ενώ παραμένουμε επιφυλακτικοί για τις αγορές σε Κύπρο Ελλάδα. Διατηρούμε αυξημένη ρευστότητα εν αναμονή πιθανών θετικών εξελίξεων στους επόμενους μήνες. ελεγκτές τους νομικούς συμβούλους μας για τις υπηρεσίες τους, καθώς επίσης τους μετόχους μας για εμπιστοσύνη τους. Δείκ (14) (5)

17 Apollo Investment Fund Plc Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Μέρος Α Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως η Εταιρεία υιοθετήσει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης Το έντονο μεταβλητό όπως περιβάλλον αυτός έχει τροποποιηθεί η αβεβαιότητα από το για Χρηματιστήριο πορεία των Αξιών χρηματιστηρίων Κύπρου τον Ιανουάριο Κύπρου 2007 Ελλάδας τον ήταν Σεπτεμβρίου τα κύρια χαρακτηριστικά O Κώδικας του Εταιρικής Η Διακυβέρνησης κρίση χρέους είναι που διαθέσιμος ξέσπασε σ σ Ελλάδα ιστοσελίδα σε συνδυασμό του Χρηματιστηρίου με καθυστέρηση Αξιών Κύπρου σ (www.cse.com.cy) λήψη αποφάσεων αλλά από από Ευρωπαϊκή Marfin Ένωση CLR σε (Financial σχέση με Services) κατάσταση Ltd, υπεύθυνη στις χώρες επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού των μετόχων νότου με σ Εταιρεία Ιρλανδία (Investor ενίσχυσαν Liaison τα σενάρια Officer) περί υπερβολικών μέσω ιστοσελίδας ελλειμμάτων των εταιρείας χωρών αυτών αδυναμία να αποπληρώσουν τις μέσο-μακροπρόθεσμες τους υποχρεώσεις. Οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης προχώρησαν σε διαδοχικές υποβαθμίσεις Η χωρών Εταιρεία τραπεζικών εφαρμόζει όλες ιδρυμάτων τις πρόνοιες με αποτέλεσμα του Κώδικα το κόστος Εταιρικής δανεισμού Διακυβέρνησης για τις χώρες αλλά λόγω αυτές να εκτοξευθεί φύσης των σε εργασιών ιστορικά ψηλά ως Εγκεκριμένος επίπεδα. Η απουσία Επενδυτικός μηχανισμού Οργανισμός στήριξης όπου σ το Διοικητικό Ευρωπαϊκή Συμβούλιο Ένωση δημιούργησε δεν έχει εκτελεστικές αρνητικές προσδοκίες εξουσίες για επομένως πορεία δεν Ένωσης ισχύουν με οι διατάξεις σοβαρές μεταβολές του Κώδικα στη Εταιρικής τιμή διαπραγμάτευσης Διακυβέρνησης του σε Ευρώ. σχέση με Αποτέλεσμα τις υποχρεώσεις των πιο εκτελεστικών πάνω ήταν ένα συμβούλων. έντονο κύμα Ο ρευστοποιήσεων βαθμός συμμόρφωσης στα Χρηματιστήρια από Εταιρεία των χωρών με τις αυτών, αρχές διατάξεις εμφάνιση του Κώδικα κερδοσκοπικών κατά ημερομηνία κεφαλαίων. Το έκθεσης Χρηματιστήριο αυτής περιγράφεται Αξιών Κύπρου αναλυτικά το πιο Χρηματιστήριο κάτω. Αθηνών παρουσίασαν πτώση κατά το 2010 τάξης του 33,93% 35,62% αντίστοιχα. Ο Δείκ MSCI World (σε Ευρώ) παρουσίασε άνοδο 4,37% για το Μέρος Β Διοικητικό Το σύνολο Συμβούλιο των περιουσιακών στοιχείων Εταιρείας παρουσίασε κατά το 2010 μείωση 14,92%. Η εσωτερική αξία ανά μετοχή ήταν 35,40 σεντ στις 31 Δεκεμβρίου Το Διοικητικό Οι ζημιές Συμβούλιο μετά συνέρχεται φορολογία με σε βάση τακτά τα χρονικά τελικά διαστήματα αποτελέσματα του τουλάχιστον 2010, ανήλθαν έξι (6) φορές στα 3,21 το χρόνο. εκ. σε σχέση Οι κυριότερες με κέρδη αρμοδιότητες 1,49 εκ. το του Διοικητικού H Εταιρεία Συμβουλίου συνέχισε αφορούν το 2010 έγκριση υλοποίηση στρατηγικής απόφασης εποπτεία για αγορά των υλοποίησης δικών μετοχών. στρατηγικής Η Εταιρεία ανάπτυξης αγόρασε Εταιρείας. συνολικά 124 Μέσα 085 σε αυτά μετοχές τα πλαίσια συνολικού το Διοικητικό κόστους Συμβούλιο εξετάζει Το Διοικητικό παρακολουθεί Συμβούλιο τους επιθυμεί στόχους ανανέωση στρατηγική απόφασης επενδυτική για αγορά πολιτική ιδίων μετοχών Εταιρείας, για το αξιολόγηση 2011 ώστε του να Διευθυντή διασφαλίσει Επενδύσεων με τον τρόπο σ αυτό υλοποίηση τα συμφέροντα των στρατηγικής μετόχων. επενδυτικής πολιτικής, τον ετήσιο προϋπολογισμό, τις ασυνήθεις συναλλαγές, τις συναλλαγές με συγγενικά πρόσωπα Το έντονα (τα μεταβλητό οποία περιλαμβάνουν περιβάλλον σε τις Κύπρο θυγατρικές Ελλάδα ή συνδεδεμένες μας επιβάλλει εταιρείες, να είμαστε στις οποίες προσεκτικοί Διοικητικός να Σύμβουλος, επιμετρούμε Γραμματέας, τους κινδύνους Ελεγκτής που ή μεγαλομέτοχος σχετίζονται με τις Εταιρείας διάφορες κάτοχος επενδύσεις. πέραν Το 2010 του 5% ακολουθήσαμε του εκδοθέντος κεφαλαίου πολιτική να έχει διαφυλάξουμε άμεσο ή έμμεσο το χαρτοφυλάκιο συμφέρον), από διάθεση τους κινδύνους σημαντικού μέρους αγοράς του ενεργητικού με ικανοποιητική Εταιρείας ρευστότητα (πέραν του να 10%) αξιοποιήσουμε τυχόν αλλαγές οποιεσδήποτε σ εφαρμογή ευρίες των εμφανιστούν. λογιστικών Προχωρήσαμε προτύπων. Για σε σημαντική καλύτερη εκτέλεση μείωση των του καθηκόντων χαρτοφυλακίου του, από το Διοικητικό Ελληνική Συμβούλιο Κυπριακή χρησιμοποιεί αγορά τις επιδιώκοντας υπηρεσίες εξωτερικών περαιτέρω συμβούλων γεωγραφική όταν κλαδική αυτό κρίνεται διασπορά αναγκαίο. του χαρτοφυλακίου στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές. Το 2011 αναμένεται να είναι θετικό για τις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές Ο συνεπώς Γραμματέας προσβλέπουμε Εταιρείας σε ικανοποιητικές διορίζεται από αποδόσεις το Διοικητικό στις Συμβούλιο διεθνείς μας επενδύσεις. διασφαλίζει ότι Οι όλες αποδόσεις οι διαδικασίες των χρηματιστηριακών του Διοικητικού αγορών Συμβουλίου Κύπρου ακολουθούνται Ελλάδας θα εξαρτηθούν ότι υπάρχει άμεσα συμμόρφωση από τις πολιτικές με τους αποφάσεις ισχύοντες στις κανονισμούς. Βρυξέλλες. Όλοι Ακολουθώντας οι Διοικητικοί Σύμβουλοι επενδυτική έχουν μας πρόσβαση πολιτική για στις το συμβουλές 2011, διατηρούμε υπηρεσίες αυξημένο του Γραμματέα. ποσοστό Κατά στις διεθνείς διάρκεια αγορές του 2010 ενώ το Διοικητικό παραμένουμε Συμβούλιο επιφυλακτικοί συνήλθε για τις σε αγορές εννέα σε (9) Κύπρο συνεδριάσεις. Ελλάδα. Το Διοικητικό Διατηρούμε Συμβούλιο αυξημένη λειτουργεί ρευστότητα με εν βάση αναμονή πιθανών αρχή θετικών συλλογικής εξελίξεων ευθύνης στους επόμενους κανένα μήνες. μέλος του δεν διαφοροποιείται ως προς ευθύνη έναντι Εταιρείας των μετόχων. Όλοι οι Διοικητικοί Θα ήθελα να Σύμβουλοι ευχαριστήσω τυγχάνουν θερμά τη κατάλληλης διοίκηση, ενημέρωσης τους διευθυντές επενδύσεων, αφιερώνουν τους τον απαραίτητο ελεγκτές χρόνο τους νομικούς προσοχή συμβούλους σ εκτέλεση μας για των τις καθηκόντων υπηρεσίες τους. τους, καθώς επίσης τους μετόχους μας για εμπιστοσύνη τους. Ισορροπία Διοικητικού Συμβουλίου Κατά 3 Μαρτίου 2011 (ημερομηνία έκδοσης Ετήσιας Έκθεσης Εταιρείας) το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από εννέα (9) μέλη: τρείς (3) Μη Ανεξάρτητους Μη Εκτελεστικούς έξι (6) Ανεξάρτητους Μη Εκτελεστικούς Συμβούλους ως παρουσιάζεται στον Πίνακα πιο κάτω. Όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι ήταν μέλη του (15) (5)

18 Apollo Investment Fund Plc Διοικητικού Συμβουλίου κατά διάρκεια του έτους 2010 εκτός από τον κ. Αλέξανδρο Σίνκα Χαιρετισμός που διορίστηκε Προέδρου 2 Μαρτίου Μη-Εκτελεστικοί/ Μη- Μη-Εκτελεστικοί Ανεξάρτητοι Το έντονοανεξάρτητοι μεταβλητό περιβάλλον η αβεβαιότητα Διοικητικοίγια Σύμβουλοι πορεία των χρηματιστηρίων Κύπρου Διοικητικοί ΕλλάδαςΣύμβουλοι ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά του Η κρίση χρέους που ξέσπασε Κος. σ Δημήτρης Ελλάδα σε Δημάδης συνδυασμό με Κος. καθυστέρηση Βίκτωρ Ζαχαριάδης σ λήψη αποφάσεων από Ευρωπαϊκή Κος. Μενέλαος Ένωση σε Σιακόλας σχέση με Κος. κατάσταση Γιάννος στις Λούτσιος χώρες του Ευρωπαϊκού νότου σ Κος. Ιρλανδία Μαρίνος ενίσχυσαν Καλλής τα σενάρια Κος. περί Λουκάς υπερβολικών Χριστοδουλίδης ελλειμμάτων των χωρών αυτών () αδυναμία να αποπληρώσουν τις μέσο-μακροπρόθεσμες τους υποχρεώσεις. Οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης προχώρησαν σε διαδοχικές υποβαθμίσεις Κος. Νεοκλής Θωμά χωρών τραπεζικών ιδρυμάτων με αποτέλεσμα το κόστος δανεισμού για τις χώρες Κος. Άκης Πηγασίου αυτές να εκτοξευθεί σε ιστορικά ψηλά επίπεδα. Η απουσία μηχανισμού στήριξης σ Κος. Αλέξανδρος Σίνκα Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε αρνητικές προσδοκίες για πορεία Ένωσης με σοβαρές μεταβολές στη τιμή διαπραγμάτευσης του Ευρώ. Αποτέλεσμα των πιο Ο πάνω κ. ήταν Μενέλαος ένα έντονο Σιακόλας κύμα είναι ρευστοποιήσεων μέλος του Διοικητικού στα Χρηματιστήρια Συμβουλίου των χωρών των αυτών, δημόσιων εισηγμένων εμφάνιση εταιρειών κερδοσκοπικών Cyprus Trading κεφαλαίων. Corporation Το Χρηματιστήριο Public Limited, Αξιών Woolworth Κύπρου (Cyprus) το Χρηματιστήριο Properties Public Αθηνών Limited παρουσίασαν Ermes Department πτώση κατά Stores το 2010 Plc, ο κ. τάξης Δημήτρης του 33,93% Δημάδης 35,62% είναι μέλος αντίστοιχα. του Διοικητικού Ο Δείκ Συμβουλίου MSCI World (σε δημόσιας Ευρώ) παρουσίασε εισηγμένης άνοδο εταιρείας 4,37% Muskita για το Aluminium Industries Plc, ο κ. Γιάννος Λούτσιος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δημόσιας εισηγμένης εταιρείας Petrolina (Holdings) Public Limited ο κ. Νεοκλής Το Θωμά σύνολο μέχρι των περιουσιακών 9 Νοεμβρίου 2010 στοιχείων διατελούσε μέλος Εταιρείας του Διοικητικού παρουσίασε Συμβουλίου κατά το 2010 δημόσιας μείωση 14,92%. εισηγμένης Η εσωτερική εταιρείας αξία A.G.S ανά (Andy μετοχή Spyrou ήταν Group) 35,40 Public σεντ στις Limited. 31 Δεκεμβρίου Η εταιρεία A.G.S Οι (Andy ζημιές Spyrou μετά Group) φορολογία Public Limited με βάση διαγράφηκε τα τελικά αποτελέσματα από το ΧΑΚ λόγω του 2010, ολοκλήρωσης ανήλθαν πρότασης στα 3,21 εκ. εξαγοράς. σε σχέση Οι με θέσεις κέρδη που 1,49 κατέχουν εκ. το οι Διοικητικοί H Εταιρεία Σύμβουλοι συνέχισε σε άλλα το διοικητικά 2010 συμβούλια υλοποίηση δημόσιων απόφασης εισηγμένων για αγορά εταιρειών των στο δικών Χρηματιστήριο μετοχών. Αξιών Η Εταιρεία Κύπρου αγόρασε είναι μηεκτελεστικού συνολικά 124 συμβούλου. 085 μετοχές συνολικού κόστους Το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί ανανέωση απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών για το 2011 ώστε να Η διασφαλίσει Εταιρεία με είναι τον τρόπο Εγκεκριμένος αυτό τα συμφέροντα Επενδυτικός των Οργανισμός μετόχων. ο οποίος έχει διορίσει Διαχειριστή Επενδύσεων (fund manager) ως εκ τούτου δεν εφαρμόζονται οι πρόνοιες Το έντονα διάταξης μεταβλητό Α2.2 του Κώδικα περιβάλλον Εταιρικής σε Κύπρο Διακυβέρνησης Ελλάδα για μας υποχρέωση επιβάλλει να διορισμού είμαστε προσεκτικοί Εκτελεστικού Διοικητικού να επιμετρούμε Συμβούλου. τους Επιπλέον κινδύνους κανένα που μέλος σχετίζονται δεν υπηρετεί με τις ή ενεργεί διάφορες ως επαγγελματικός επενδύσεις. Το 2010 σύμβουλος ακολουθήσαμε στο Διαχειριστή πολιτική Επενδύσεων να διαφυλάξουμε ή σε το άλλες χαρτοφυλάκιο εταιρείες από του συγκροτήματος τους κινδύνους στο οποίο αγοράς ανήκει με ο ικανοποιητική Διαχειριστής Επενδύσεων. ρευστότητα να Η αξιοποιήσουμε Εταιρεία είναι Εγκεκριμένος οποιεσδήποτε Επενδυτικός ευρίες εμφανιστούν. Οργανισμός Προχωρήσαμε δεν απασχολεί σε προσωπικό. σημαντική Η μείωση Διαχείριση του χαρτοφυλακίου των περιουσιακών από στοιχείων Ελληνική έχει Κυπριακή βάση συμφωνίας αγορά επιδιώκοντας ανατεθεί σε Διευθυντές περαιτέρω γεωγραφική Επενδύσεων κλαδική Marfin CLR διασπορά (Financial του Services) χαρτοφυλακίου Ltd. στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές. Το 2011 αναμένεται να είναι θετικό για τις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές συνεπώς Παροχή Πληροφοριών προσβλέπουμε σε ικανοποιητικές αποδόσεις στις διεθνείς μας επενδύσεις. Οι αποδόσεις των χρηματιστηριακών αγορών Κύπρου Ελλάδας θα εξαρτηθούν άμεσα από Η Marfin τις CLR πολιτικές (Financial αποφάσεις Services) στις Ltd Βρυξέλλες. ως διευθυντής Ακολουθώντας επενδύσεων του επενδυτική χαρτοφυλακίου μας πολιτική Εταιρείας για παρέχει το 2011, στο διατηρούμε Διοικητικό Συμβούλιο αυξημένο διευθυντικές ποσοστό στις εκθέσεις διεθνείς αναφορικά αγορές με ενώ παραμένουμε οικονομική κατάσταση επιφυλακτικοί τις για προοπτικές τις αγορές σε Εταιρείας Κύπρο σε Ελλάδα. κάθε τακτική Διατηρούμε συνεδρίαση αυξημένη του ρευστότητα Διοικητικού Συμβουλίου. εν αναμονή πιθανών θετικών εξελίξεων στους επόμενους μήνες. Ο Θα Γραμματέας ήθελα να ευχαριστήσω μεριμνά για θερμά έγρη τη διοίκηση, αποστολή τους των διευθυντές αναγκαίων επενδύσεων, πληροφοριών τους (περιλαμβανομένων ελεγκτές τους νομικούς των πρακτικών συμβούλους των μας συνεδριάσεων για τις υπηρεσίες του Διοικητικού τους, καθώς Συμβουλίου) επίσης που τους οι μετόχους Σύμβουλοι μας για πρέπει να εμπιστοσύνη λαμβάνουν τους. πριν από κάθε συνεδρία, έτσι ώστε να τους Μαρίνος δίδεται ο Καλλής απαραίτητος χρόνος προετοιμασίας. Οι πληροφορίες αυτές αποστέλλονται τουλάχιστο μια εβδομάδα πριν από τη συνεδρία (εκτός σε έκτακτες περιπτώσεις) περιλαμβάνουν κατ ελάχιστο τα ακόλουθα: 1. Ειδοποίηση συνεδρίας θέματα προς συζήτηση / ημερήσια διάταξη 2. Πρακτικά προηγούμενης συνεδρίας 3.Έγγραφα που υποστηρίζουν τις προτεινόμενες αποφάσεις ή επεξηγούν γεγονότα ή προσφέρουν άλλη ενημέρωση. (16) (5)

19 Apollo Investment Fund Plc Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει συστήσει με γραπτούς όρους εντολής Επιτροπή Διορισμών, Επιτροπή Αμοιβών Επιτροπή Ελέγχου. Όλες οι Επιτροπές έχουν συσταθεί κατά αρχική υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης το έτος ΗΤο τρέχουσα έντονο μεταβλητό σύνθεσηπεριβάλλον των επιτροπών ητου αβεβαιότητα Διοικητικού γιασυμβουλίου πορεία έχει των χρηματιστηρίων αποφασιστεί σε συνεδρία Κύπρου τουελλάδας Διοικητικού ήταν Συμβουλίου τα κύρια χαρακτηριστικά ημερομηνίας 4 Ιουνίου του 2009 Η κάτω κρίση χρέους η σχετική που ανακοίνωση ξέσπασε σ έγινε Ελλάδα στο Χρηματιστήριο σε συνδυασμόαξιών με Κύπρου καθυστέρηση στις 5 Ιουνίου σ λήψη αποφάσεων από Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με κατάσταση στις χώρες του Ευρωπαϊκού νότου 1. Επιτροπή σ Ιρλανδία Διορισμών ενίσχυσαν τα σενάρια περί υπερβολικών ελλειμμάτων των χωρών αυτών αδυναμία να αποπληρώσουν τις μέσο-μακροπρόθεσμες τους Κατά υποχρεώσεις. το έτος 2010, Οι διεθνείς η Επιτροπή οίκοι αξιολόγησης Διορισμών αποτελείτο προχώρησαν από σετρία διαδοχικές μέλη του υποβαθμίσεις Διοικητικού Συμβουλίου. χωρών τραπεζικών ιδρυμάτων Επιτροπής με αποτέλεσμα Διορισμών είναι το κόστος ο κύριος δανεισμού Βίκτωραςγια Ζαχαριάδης τις χώρες (Ανεξάρτητος αυτές να εκτοξευθεί Μη Εκτελεστικός σε ιστορικά Σύμβουλος) ψηλά επίπεδα. Ηείναι απουσία μέλη ομηχανισμού κ. Γιάννος Λούτσιος στήριξης σ ο κ. Ευρωπαϊκή Νεοκλής Θωμά Ένωση (Ανεξάρτητοι δημιούργησε Μη-Εκτελεστικόι αρνητικές προσδοκίες Σύμβουλοι). για πορεία Ένωσης με σοβαρές μεταβολές στη τιμή διαπραγμάτευσης του Ευρώ. Αποτέλεσμα των πιο Ηπάνω Επιτροπή ήταν έναδιορισμών έντονο κύμα έχει ρευστοποιήσεων ευθύνη να σταεξετάζει Χρηματιστήρια νατων βοηθά χωρών το αυτών, Διοικητικό Συμβούλιο εμφάνιση κατάκερδοσκοπικών διαδικασίακεφαλαίων. επιλογής Το διορισμού Χρηματιστήριο κατάλληλων Αξιώννέων Κύπρου Διοικητικών το Συμβούλων, Χρηματιστήριοστον Αθηνών προγραμματισμό παρουσίασαν πτώση αναφορικά κατά το με 2010 διαδοχή τάξης του αποχωρούντων 33,93% Διοικητικών 35,62% αντίστοιχα. Συμβούλων Ο Δείκ MSCI ομαλή World αντικατάσταση (σε Ευρώ) παρουσίασε τους καθώς άνοδο να βεβαιώνει 4,37% για το εφαρμογή των διαδικασιών επανεκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι διορισμοί αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο υπόκεινται σ έγκριση Ετήσιας Το σύνολο Γενικής τωνσυνέλευσης. περιουσιακών στοιχείων Εταιρείας παρουσίασε κατά το 2010 μείωση 14,92%. Η εσωτερική αξία ανά μετοχή ήταν 35,40 σεντ στις 31 Δεκεμβρίου Η Επιτροπή Οι ζημιές Διορισμών μετά φορολογία συνέρχεται μετουλάχιστον βάση τα τελικά μία αποτελέσματα (1) φορά τοντου χρόνο. 2010, Κατά ανήλθαν τη διάρκεια στα 3,21 του εκ σε σχέση η Επιτροπή με κέρδη Διορισμών 1,49 εκ. συνεδρίασε το H Εταιρεία δύο (2) φορές συνέχισε έχουν το 2010 τηρηθεί πρακτικά υλοποίησηαπό τον απόφασης Γραμματέα για αγορά Εταιρείας των δικών τα οποία επικυρώθηκαν μετοχών. Η Εταιρεία από μέλη αγόρασε Επιτροπής. συνολικά μετοχές συνολικού κόστους Το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί ανανέωση απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών για το 2011 ώστε να Αποχώρηση διασφαλίσει με τονεπανεκλογή τρόπο αυτό τα Συμβούλων συμφέροντα των μετόχων. Σύμφωνα Το έντοναμε μεταβλητό το καταστατικό περιβάλλον Εταιρείας, σε Κύπροτο έναελλάδα τρίτο των μαςμελών επιβάλλει του Διοικητικού να είμαστε Συμβουλίου προσεκτικοί αποχωρούν να επιμετρούμε από το τους αξίωμακινδύνους του Διοικητικού που σχετίζονται Συμβούλου με τις έχουν διάφορες το δικαίωμα επενδύσεις. νατο είναι 2010 υποψήφιοι ακολουθήσαμε για επανεκλογή πολιτική(κανονισμοί να διαφυλάξουμε 91-95). το χαρτοφυλάκιο Οι Σύμβουλοι από οι οποίοι τους κινδύνους αποχωρούν αγοράς έχουν υποβάλει με ικανοποιητική υποψηφιότηταρευστότητα για επανεκλογή να αξιοποιήσουμε σ Ετήσια Γενική οποιεσδήποτε Συνέλευση ευρίες είναι οι εμφανιστούν. κ.κ Μενέλαος Προχωρήσαμε Σιακόλας, Δημήτρης σε σημαντική Δημάδης μείωση Μαρίνος του Καλλής. χαρτοφυλακίου από Ελληνική Κυπριακή αγορά επιδιώκοντας περαιτέρω γεωγραφική κλαδική διασπορά του χαρτοφυλακίου στις διεθνείς χρηματιστηριακές Τα αγορές. βιογραφικά Το 2011 αναμένεται σημειώματανα των είναι θετικό Διοικητικών για τις διεθνείς Συμβούλων χρηματιστηριακές που αποχωρούν αγορές προσφέρονται συνεπώς προσβλέπουμε για επανεκλογή σε ικανοποιητικές σ επόμενηαποδόσεις Ετήσια Γενική στις διεθνείς Συνέλευση μαςπαρουσιάζονται επενδύσεις. Οι πιο αποδόσεις κάτω. των χρηματιστηριακών αγορών Κύπρου Ελλάδας θα εξαρτηθούν άμεσα από τις πολιτικές αποφάσεις στις Βρυξέλλες. Ακολουθώντας επενδυτική μας Μαρίνος πολιτική Καλλής για το 2011, διατηρούμε αυξημένο ποσοστό στις διεθνείς αγορές ενώ Βιογραφικό παραμένουμε επιφυλακτικοί για τις αγορές σε Κύπρο Ελλάδα. Διατηρούμε αυξημένη ρευστότητα εν αναμονή πιθανών θετικών εξελίξεων στους επόμενους μήνες. Ο κ. γεννήθηκε σ Λευκωσία το Σπούδασε οικονομικά στο Birmingham Θα ήθελα να University ευχαριστήσω ακολούθως θερμά τηαπέκτησε διοίκηση, τον τους τίτλοδιευθυντές του Associate επενδύσεων, of the Institute τους of ελεγκτές Chartered τους Accountants νομικούςin συμβούλους England and μας Wale για τιςδούλεψε υπηρεσίες ωςτους, ελεγκτής καθώς στοεπίσης Λονδίνο. Οτους κ. μετόχους είναι μαςο για γενικός εμπιστοσύνη διευθυντής τους. Γ. Καλλής (Βιομήχανοι) Λτδ. Ο κ.καλλής είναι μέλος Μαρίνος τουκαλλής συμβουλίου του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας (ΕΒΕΛ). (17) (5)

20 Apollo Investment Fund Plc Δημήτρης Δημάδης Χαιρετισμός Βιογραφικό Προέδρου Αγαπητοί Ο κ. Δημήτρης Μέτοχοι, Δημάδης γεννήθηκε σ Λευκωσία τον Μάιο του Φοίτησε στο Birmingham University από όπου πήρε το πτυχίο του Χημικού Μηχανικού το Φοίτησε Το έντονοστο μεταβλητό Imperial περιβάλλον College of ηlondon αβεβαιότητα από για όπου πορεία πήρε των μεταπτυχιακό χρηματιστηρίων τίτλο (Μ.Sc.Management Κύπρου Ελλάδας Science). ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά του Η κρίση χρέους που ξέσπασε σ Ελλάδα σε συνδυασμό με καθυστέρηση σ λήψη αποφάσεων από Είναι Ευρωπαϊκή ιδρυτής Ένωση Διευθύνων σε σχέση Σύμβουλος με κατάσταση εταιρείας στις D2D χώρες Ltd ητου οποία Ευρωπαϊκού ασχολείταινότου με τη διοίκηση σ μεγάλων Ιρλανδία ενίσχυσαν έργων τα σενάρια παροχήπερί ειδικευμένων υπερβολικών συμβουλευτικών ελλειμμάτων των υπηρεσιών. χωρών Υπηρέτησε αυτών στο Διοικητικό αδυναμία Συμβούλιο να αποπληρώσουν Euroinvestments τις μέσο-μακροπρόθεσμες & Finance από το τους Έχει ιδιαίτερη υποχρεώσεις. ειδίκευση Οι διεθνείς στις διαδικασίες οίκοι αξιολόγησης διανομής, προχώρησαν ελέγχου μοντέλα σε διαδοχικές ανάπτυξης υποβαθμίσεις με μεγάλη εμπειρία χωρών σ τραπεζικών Κυπριακή ιδρυμάτων λιανική με αγορά αποτέλεσμα το το εμπόριο. κόστος Έχει δανεισμού συντονίσει για τιςμεγάλα χώρες κατασκευαστικά αυτές να εκτοξευθεί έργασετου ιστορικά συγκροτήματος ψηλά επίπεδα. ΆλφαΗ Μέγα απουσία στημηχανισμού Λευκωσία, στήριξης Λάρνακασ Ευρωπαϊκή Λεμεσό. Ένωση δημιούργησε αρνητικές προσδοκίες για πορεία Ένωσης με σοβαρές μεταβολές στη τιμή διαπραγμάτευσης του Ευρώ. Αποτέλεσμα των πιο πάνω Μενέλαος ήτανσιακόλας ένα έντονο κύμα ρευστοποιήσεων στα Χρηματιστήρια των χωρών αυτών, Βιογραφικό εμφάνιση κερδοσκοπικών κεφαλαίων. Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου το Χρηματιστήριο Ο κ. ΜενέλαοςΑθηνών Σιακόλας παρουσίασαν σπούδασε νομικά πτώση στο κατάπανεπιστήμιο το 2010 τάξης Kent του 33,93% Canterbury 35,62% (Αγγλία) αντίστοιχα. απέκτησε Ο Δείκ τον τίτλο MSCI Barrister World (σε at Law Ευρώ) στο παρουσίασε King's College άνοδο University 4,37% γιατου Λονδίνου. Είναι διευθυντής των οικογενειακών επιχειρήσεων AKS Hotels (Αθήνα) CN Shacolas (Investments) Ltd. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των εισηγμένων Το εταιρειών σύνολοcyprus των περιουσιακών Trading Corporation στοιχείων Plc, Ermes Εταιρείας Department παρουσίασε Stores Public κατά το Ltd 2010 Woolworth μείωση 14,92%. (Cyprus) Η εσωτερική Properties αξία Plc. ανά μετοχή ήταν 35,40 σεντ στις 31 Δεκεμβρίου Οι ζημιές μετά φορολογία με βάση τα τελικά αποτελέσματα του 2010, ανήλθαν 2. στα 3,21 Επιτροπή εκ. σεαμοιβών σχέση με κέρδη 1,49 εκ. το H Εταιρεία συνέχισε το 2010 υλοποίηση απόφασης για αγορά των δικών μετοχών. Η Εταιρεία αγόρασε Κατά συνολικά το έτος ημετοχές Επιτροπή συνολικού Αμοιβώνκόστους αποτελείτο από τρία Το Διοικητικό μέλη του Διοικητικού Συμβούλιο Συμβουλίου επιθυμεί ανανέωση ήτοι οι κ.κ. Νεοκλής απόφασης Θωμά για(- αγορά ιδίωνανεξάρτητος μετοχών για Μη το 2011 Εκτελεστικός ώστε να Σύμβουλος), διασφαλίσει μελουκάς τον τρόποχριστοδουλίδης αυτό τα συμφέροντα των Γιάννος μετόχων. Λούτσιος (Ανεξάρτητοι Μη- Εκτελεστικοί Σύμβουλοι). Το έντονα μεταβλητό περιβάλλον σε Κύπρο Ελλάδα μας επιβάλλει να είμαστε Ηπροσεκτικοί Επιτροπή Αμοιβών να επιμετρούμε έχει ευθύνη τους να υποβάλλει κινδύνους συστάσεις που σχετίζονται στο Διοικητικό με τιςσυμβούλιο διάφορες αναφορικά επενδύσεις. με Το το 2010 πλαίσιο ακολουθήσαμε το ύψος πολιτική αμοιβής να διαφυλάξουμε του Διαχειριστή το χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων, από των ελεγκτών, τους κινδύνους νομικών συμβούλων, αγοράς μη εκτελεστικών με ικανοποιητική συμβούλων ρευστότητα Εταιρείας, να αξιοποιήσουμε άλλων συμβάσεων οποιεσδήποτετιςευρίες οποίες συνάπτει εμφανιστούν. η Εταιρεία. Προχωρήσαμε Η Επιτροπή σε σημαντική Αμοιβώνμείωση συνέρχεται του τουλάχιστον χαρτοφυλακίου μια από (1) φορά Ελληνική τον χρόνο. Κατά Κυπριακή τη διάρκεια αγορά του επιδιώκοντας έτους 2009 η περαιτέρω Επιτροπή Αμοιβών γεωγραφική συνεδρίασε κλαδική μια διασπορά (1) φορά τουέχουν χαρτοφυλακίου τηρηθεί πρακτικά στις διεθνείς από τον χρηματιστηριακές Γραμματέα αγορές. Εταιρείας, Το τα2011 οποία αναμένεται επικυρώθηκαν να είναι από θετικό τα μέλη για τις διεθνείς Επιτροπής. χρηματιστηριακές αγορές συνεπώς προσβλέπουμε σε ικανοποιητικές αποδόσεις στις διεθνείς μας επενδύσεις. Οι αποδόσεις 3. Επιτροπή των χρηματιστηριακών Ελέγχου αγορών Κύπρου Ελλάδας θα εξαρτηθούν άμεσα από τις πολιτικές αποφάσεις στις Βρυξέλλες. Ακολουθώντας επενδυτική μας Κατά πολιτική το έτος για 2010 το 2011, η Επιτροπή διατηρούμε Ελέγχου αυξημένο αποτελείτο ποσοστό από στις τρία διεθνείς μέλη τουαγορές Διοικητικού ενώ Συμβουλίου, παραμένουμεήτοι επιφυλακτικοί οι κ.κ. Άκης για τις Πηγασίου αγορές σε ( Κύπρο Ανεξάρτητος Ελλάδα. Διατηρούμε Μη Εκτελεστικός αυξημένη Σύμβουλος), ρευστότητα ενβίκτωρας αναμονή πιθανών Ζαχαριάδης θετικών εξελίξεων Λουκάς στους Χριστοδουλίδης επόμενους μήνες. (Ανεξάρτητοι Μη- Εκτελεστικοί Σύμβουλοι). Οελεγκτές τους Επιτροπής νομικούς συμβούλους Ελέγχου κ. μας Άκης γιαπηγασίου τις υπηρεσίες έχει τους, εμπειρία καθώς σταεπίσης Λογιστικά καθότι τους μετόχους είναι μέλος μαςτου για Chartered εμπιστοσύνη Association τους. of Certified Accountants. Είναι Διευθύνων Μαρίνος Σύμβουλος Καλλής Hellenic Petroleum σ Κύπρο έχει εργαστεί σε διάφορες θέσεις με πολυετή πείρα σ εταιρεία BP Cyprus Ltd. Έχει διατελέσει πρόεδρος Oil Savings Bank, είναι μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής του Institute of Directors Cyprus Branch του Cyprus Greek Business Association. Η Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον τρεις (3) φορές τον χρόνο σκοπός είναι, μεταξύ άλλων, να παρακολουθεί να ελέγχει τους κινδύνους στους οποίους είναι (18) (5)

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΛΕΩΦ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ 8, PHOTIADES BUSINESS CENTER 1522 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΛΕΩΦ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ 8, PHOTIADES BUSINESS CENTER 1522 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΛΕΩΦ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ 8, PHOTIADES BUSINESS CENTER 1522 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 20/07/ ΘΕΜΑ : Αποτελέσματα Πρώτου Εξαμήνου Tο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Καρυές Επενδυτική Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες αποφάσεις πήρε το Συμβούλιο για τις εισηγμένες εταιρείες του ΧΑΚ. Xρεόγραφα της Alpha Bank στο ΧΑΚ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Ποιες αποφάσεις πήρε το Συμβούλιο για τις εισηγμένες εταιρείες του ΧΑΚ. Xρεόγραφα της Alpha Bank στο ΧΑΚ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ νημέρωση από το ΧΑΚ Μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση ΧΑΚ - Δεκέμβριος 2008 - Τεύχος 143 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Την τελευταία χρηματιστηριακή συνεδρίαση του Δεκεμβρίου 2008, ο Γενικός Δείκτης ανήλθε στις 1.101,42 μονάδες,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το Έτος 2006

Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το Έτος 2006 Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το Έτος 2006 30 Μαρτίου 2007 Ημερήσια Διάταξη Χαιρετισμός Προέδρου Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Ερωτήσεις Γεύμα 30 Μαρτίου 2007 Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 MH-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 1 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 2

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 2 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΥ 3 ΕΚΘΕΣΗ ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 4 Ανασκόπηση της Χρηµατιστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι Χαιρετισμός Προέδρου 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου 2015 Αγαπητοί Μέτοχοι Το 2014 ήταν το δεύτερο έτος δημοσιονομικής προσαρμογής της κυπριακής οικονομίας μετά την τραπεζική και τη δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Εγχώριας Χρηματιστηριακής Αγοράς. Ανδρέας Κωνσταντίνου Υπεύθυνος Τμήματος Έρευνας και Ανάλυσης

Ανασκόπηση Εγχώριας Χρηματιστηριακής Αγοράς. Ανδρέας Κωνσταντίνου Υπεύθυνος Τμήματος Έρευνας και Ανάλυσης Τμήμα Έρευνας & Ανάλυσης Ανασκόπηση Εγχώριας Χρηματιστηριακής Αγοράς Ανδρέας Κωνσταντίνου Υπεύθυνος Τμήματος Έρευνας και Ανάλυσης 4 Οκτωβρίου 2006 1 Πίνακας Περιεχομένων i. Ανασκόπηση Χρηματιστηρίου Αξιών

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH

3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH 3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH Μαρίνος Γιαλελή Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας Γενικός Διευθυντής 30 Μαΐου, 2012 Αριθμητικά Δεδομένα Μέλη 12.859 Μέλη, 31 Δεκ. 2011 o 7.600 ενεργά μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήματος ενιαμηνίας 2 Ενδιάμεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του α εξαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 15,1 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση αξιολόγησης της προτεινόμενης αντιπαροχής σχετικά με την υποβολή Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης

Έκθεση αξιολόγησης της προτεινόμενης αντιπαροχής σχετικά με την υποβολή Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης Έκθεση αξιολόγησης της προτεινόμενης αντιπαροχής σχετικά με την υποβολή Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης από τους κ.κ. Παναγιώτη Δημητρίου, Μάριο Δημητρίου, Αλέξη Δημητρίου, Μιχάλη Δημητρίου και Λουκία Δημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC

της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC 19/05/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC Βάσει του άρθρου 33(2) του περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµου του 2007, Ν41(Ι)/2007, το ιοικητικό Συµβούλιο της Muskita Aluminium

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάµεση έκθεση διαχείρισης 3-4 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και άλλων υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34. 26 Ιουλίου 2012 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Έγκριση και Δημοσιοποίηση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας Τρίαινα Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Εταιρεία») που

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009.

1. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009. 16 Σεπτεμβρίου 2010 Κον Νώντα Κλ. Μεταξά Γενικό Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λεωφόρος Βύρωνος 71-73 Τ.Θ. 25427, 1096 Λευκωσία Ref: DEM/NM/10/221 Αγαπητέ κύριε Μεταξά Θέμα: Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση από την ΕΚΤ των επιτοκίων στο 0,5%. Ακόμη και αρνητικά επιτόκια;

Μείωση από την ΕΚΤ των επιτοκίων στο 0,5%. Ακόμη και αρνητικά επιτόκια; Weekly Financial Report Δευτέρα 06-05-2013 Η ΕΚΤ μείωσε το βασικό της επιτόκιο στο ιστορικά χαμηλό του 0,5% στην προσπάθειά της για έξοδο της Ευρωζώνης από την μεγαλύτερη ύφεση των τελευταίων 40 ετών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΚΔΟΤΗ ΣΕ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΚΔΟΤΗ ΣΕ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΣ Παράρτημα 2 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΚΔΟΤΗ ΣΕ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΣ Παρακαλώ όπως στις ερωτήσεις στις οποίες υπάρχει επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 1ης Τριμηνίας βλέπε επισυνημμένη ανακοίνωση

Αποτελέσματα 1ης Τριμηνίας βλέπε επισυνημμένη ανακοίνωση Αποτελέσματα 1ης Τριμηνίας βλέπε επισυνημμένη ανακοίνωση 0005/00016109/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD CYTR Attachments: 1. Αποτελέσματα 1ης τριμηνίας 2016 2. Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης 1 & 2 Συνοπτική ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2010

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2010 Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2010 Agenda 1. Επισκόπηση της Εταιρίας 2. Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων 3. Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες 2 Η Μεγαλύτερη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr

Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr 1 Αποτίµηση Θεµελιωδών Παραγόντων Αποτελεί τη σηµαντικότερη

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου. Αγαπητοί Μέτοχοι

Χαιρετισμός Προέδρου. Αγαπητοί Μέτοχοι Χαιρετισμός Προέδρου Αγαπητοί Μέτοχοι Πέντε χρόνια μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, oι ραγδαίες εξελίξεις και οι συχνές κοινωνικοοικονομικές αλλαγές και ανατροπές σε παγκόσμιο αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 28 Απριλίου 2009 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου 9 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 2 Σεπτεμβρίου 2009. Αγαπητοί Μέτοχοι, αγαπητές φίλες και φίλοι

Χαιρετισμός Προέδρου 9 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 2 Σεπτεμβρίου 2009. Αγαπητοί Μέτοχοι, αγαπητές φίλες και φίλοι Χαιρετισμός Προέδρου 9 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 2 Σεπτεμβρίου 2009 Αγαπητοί Μέτοχοι, αγαπητές φίλες και φίλοι Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, σας καλωσορίζω στην 9 η Ετήσια Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες αποφάσεις πήρε το Συμβούλιο για τις εισηγμένες εταιρείες του ΧΑΚ

Ποιες αποφάσεις πήρε το Συμβούλιο για τις εισηγμένες εταιρείες του ΧΑΚ νημέρωση από το ΧΑΚ Μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση ΧΑΚ - Αύγουστος 2008 - Τεύχος 139 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ T ην τελευταία χρηματιστηριακή συνεδρίαση του Αυγούστου 2008 ο Γενικός Δείκτης ανήλθε στις 2.884,20 μονάδες,

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται.

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. 0087/00010770/el Ένδειξη Αποτελέσματος SEA STAR CAPITAL PLC SEAS Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. Attachments: 1. Ενοποιημένη Οκ Κατ 2014 2. Επεξηγηματική Οικ Κατ 2014 Regulated

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 14/250/08.06.2001 ΦEK 902/Β/13.07.2001 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2009 Άρθρο 28 Ν.3283 / 04 & Άρθρο 11 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 25 Απριλίου 2014 Αναβαθμίσεις από Standard and Poor s και Fitch Ένας από τους σημαντικότερους στόχους της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης είναι η επάνοδος της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 29 Ιουλίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours (Holdings) Public Limited σε προγραμματισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84%

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και Εκτίμηση Κερδών για το 2011 Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς

Διαβάστε περισσότερα

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ 27/7/2011 6:26:37 PM Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Αγίας Σοφίας 1 2682 Παλαιομέτοχο ΚΥΠΡΟΣ Ταχ Κιβ 24043 1700 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ Τηλ 22872700 Telefax: 22833564 A Ν Α Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο USB BANK PLC

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο USB BANK PLC Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο USB BANK PLC Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο αφορά το Ενημερωτικό Δελτίο της USB BANK PLC, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2010. ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Multi Asset (Πολυκλαδικές) Schroder Global Diversified Growth Fund. Strategic Solutions. Παραδοσιακές και εναλλακτικές επενδύσεις

Multi Asset (Πολυκλαδικές) Schroder Global Diversified Growth Fund. Strategic Solutions. Παραδοσιακές και εναλλακτικές επενδύσεις Για επαγγελματίες επενδυτές και συμβούλους μόνο Strategic Solutions Schroder Global Diversified Growth Fund Multi Asset (Πολυκλαδικές) Παραδοσιακές και εναλλακτικές επενδύσεις ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Συνέλευση Επισυνάπτονται: Ανακοίνωση Παρουσίαση Χαιρετισμός προέδρου Παρουσίαση οικονομικών αποτελεσμάτων

Γενική Συνέλευση Επισυνάπτονται: Ανακοίνωση Παρουσίαση Χαιρετισμός προέδρου Παρουσίαση οικονομικών αποτελεσμάτων 0054/00017325/el Γενική Συνέλευση DEMETRA INVESTMENT PUBLIC LTD DEM Γενική Συνέλευση Επισυνάπτονται: Ανακοίνωση Παρουσίαση Χαιρετισμός προέδρου Παρουσίαση οικονομικών αποτελεσμάτων Attachments: 1. announcement

Διαβάστε περισσότερα

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι 27 Απριλίου 2010 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Cytrustees Investment Public Co Ltd για την 1 η τριµηνία που έληξε στις 31

Διαβάστε περισσότερα

Πτώση στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2011 για τον χρυσό

Πτώση στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2011 για τον χρυσό Weekly Financial Report Δευτέρα 15- -04-2013 Πτώση 4,1% στο χαμηλότερο επίπεδο από την 1η Ιουλίου του 2011 σημείωσε ο χρυσός καθώς τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις και την καταναλωτική εμπιστοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd.

LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd. 0067/00014799/el Ένδειξη Αποτελέσματος LCP Holdings and Investments Public Ltd LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44. ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.873 (η «Εταιρία») Ενημέρωση των μετόχων 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 1. Εισαγωγή Οι προβλεπόμενες υψηλές χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στο μέλλον καθιστούν επιτακτική την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ 24/7/2012 5:13:25 PM Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Αγίας Σοφίας 1 2682 Παλαιομέτοχο ΚΥΠΡΟΣ Ταχ Κιβ 24043 1700 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ Τηλ 22872700 Telefax: 22833564 A Ν Α Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση 0038/00016841/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SAL Attachments: 1. Ανακοίνωση Salamis 29.07.2016 2. Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Weekly Financial Report. Δευτέρα 24-06-2013

Weekly Financial Report. Δευτέρα 24-06-2013 Weekly Financial Report Δευτέρα 24-06-2013 Το ESM σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις των χωρών, θα αναλάβει την ανακεφαλαιοποίηση κάθε συστημικής τράπεζας με τους και τους μετόχους να καλούνται να συμβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [29.2.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση µε δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LIMITED

CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης 3-5 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΕΤΟΣ 133, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 134 ΤΡΙΤΗ, 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΕΤΟΣ 133, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 134 ΤΡΙΤΗ, 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3, ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

'Ενδειξη Αποτελέσματος για το Οικονομικό Έτος 2014 Δείτε το συνημμένο

'Ενδειξη Αποτελέσματος για το Οικονομικό Έτος 2014 Δείτε το συνημμένο 'Ενδειξη Αποτελέσματος για το Οικονομικό Έτος 2014 Δείτε το συνημμένο 0045/00010712/el Ένδειξη Αποτελέσματος LOGICOM PUBLIC LTD LOG Attachment: 1. 2014 Ένδ Αποτ Regulated Publication Date: 27/02/2015 LOGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο Επίκαιρα ζητήματα και προκλήσεις Μιχάλης Καμμάς Οικονομολόγος Πανεπιστήμιο Κύπρου 15 Φεβρουαρίου 2012 1 1. Ιδιοκτησία Τραπεζών και ο ρόλος τους στην οικονομία 2. Σύνθεση του

Διαβάστε περισσότερα

Ανησυχία για τους καταθέτες από τη συμφωνία για τη διάσωση των προβληματικών τραπεζών της Ευρωζώνης

Ανησυχία για τους καταθέτες από τη συμφωνία για τη διάσωση των προβληματικών τραπεζών της Ευρωζώνης Weekly Financial Report Δευτέρα 01- -07-2013 Σημαντικές ήταν οι ειδήσεις για την Ευρωζώνη την εβδομάδα που πέρασε καθώς η ΕΚΤ διέψευσε τις φήμες περί εξέτασης σχεδίου προγράμματος αγοράς ομολόγων, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι,

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι, ======================================================= ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2006-31.12.2006

Διαβάστε περισσότερα

1. Ξένα Χρηματιστήρια Dow Jones 12 months Wall Street Journal

1. Ξένα Χρηματιστήρια Dow Jones 12 months Wall Street Journal Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Αριστείδου 9, Αθήναι, Tηλ. 210-3899400, Fax. 210-3216574 Τεύχος 854 27/12/2011 ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1. Ξένα Χρηματιστήρια Dow Jones

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Γενικά Tα Αμοιβαία Κεφάλαια εδώ και δεκαετίες θεωρούνται διεθνώς ώς μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης. Αποτελούν συλλογικά επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Εταιρικών Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ;

Αγορά Εταιρικών Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Οκτώβριος 2016 Version 4.0 Αγορά Εταιρικών Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών πριν από 136 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 20/435/15.07.2003 / ΦΕΚ 1089 Β /05-08-2003 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO % 1. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ 65.000

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 4 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

A.S.G. (ANDY SPYROU GROUP) PUBLIC LIMITED

A.S.G. (ANDY SPYROU GROUP) PUBLIC LIMITED ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της A.S.G. (ANDY SPYROU GROUP) PUBLIC LIMITED σχετικά με τη δημόσια πρόταση (η «Δημόσια Πρόταση») της εταιρείας Sothepro Ltd για την απόκτηση μέχρι και του 100%

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της ηµόσιας Πρότασης της εταιρείας Avacom Public Company Limited για εξαγορά 100% της εταιρείας Ceilfloor Public Company Ltd

Αξιολόγηση της ηµόσιας Πρότασης της εταιρείας Avacom Public Company Limited για εξαγορά 100% της εταιρείας Ceilfloor Public Company Ltd CLR FINANCIAL SERVICES LTD CLR House 26 Vironos Avenue,1096 PO.Box 24626, 1301 Nicosia Telephone 357 22898898 Fax 357 22673457 E-mail clrfs@clrfn.com Website www.clrfn.com ιοικητικό Συµβούλιο Ceilfloor

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ).

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ). ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/12.1.93 ΦΕΚ 40B/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-30/06/2009) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 434/16-7-90 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Jeroen Dijsselbloem: To κούρεμα στην Κύπρο δεν θα είναι το τελευταίο

Jeroen Dijsselbloem: To κούρεμα στην Κύπρο δεν θα είναι το τελευταίο Weekly Financial Report Δευτέρα 25 5-3-2013 Η Κύπρος και η ΕΕ συμφώνησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας σε ένα αιματηρό σχέδιο εξυγίανσης του τραπεζικού της τομέα. Η βοήθεια προς την Κύπρο θα φτάσει τα 10δις

Διαβάστε περισσότερα