ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 2"

Transcript

1

2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 2 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΥ 3 ΕΚΘΕΣΗ ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 4 Ανασκόπηση της Χρηµατιστηριακής Αγοράς για το 2008 και προοπτικές για το Ανάλυση Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου 5 Απόδοση και είκτης Καθαρής Εσωτερικής Αξίας Μετοχής 7 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 21

4 ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι ιοικητικό Συµβούλιο Πρόεδρος: Μαρίνος Καλλής Μέλη: ηµήτρης ηµάδης Νίκος ηµητρίου Βίκτωρ Ζαχαριάδης Μενέλαος Σιακόλας Γιάννος Λούτσιος Λουκάς Χριστοδουλίδης Άκης Πηγασίου (διορίστηκε 17 Ιουλίου 2008) Νεοκλής Θωµά (διορίστηκε 17 Ιουλίου 2008) Γραµµατέας και Εγγεγραµµένο Γραφείο OMNIUM SECRETARIAL LIMITED ιαγόρου 2 Era House Όροφοι 7-12 Λευκωσία 1097, Κύπρος ιευθυντές Επενδύσεων MARIN CLR (FINANCIAL SERVICES) LTD Ταχ. Θυρ Λευκωσία, Κύπρος Τραπεζίτες Ελεγκτές MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LIMITED Ταχ. Θυρ Λευκωσία, Κύπρος PRICEWATERHΟUSECOΟPERS LIMITED Julia Hοuse, Οδός Θεµιστοκλή έρβη 3, 1066 Λευκωσία, Κύπρος Νοµικοί Σύµβουλοι ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ Εra House, 11 ος Όροφος Λευκωσία 1097, Κύπρος ΤΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Σοφούλη 2, Μέγαρο Σιαντεκλαίρ 2ος όροφος, 1096 Λευκωσία, Κύπρος 1

5 Σηµαντικά Χρηµατοοικονοµικά Μεγέθη 31 εκεµβρίου 2008 Καθαρή Εσωτερική Αξία Μετοχής (Ευρωσέντ) 40,24 Συνολική Απόδοση Καθαρής Εσωτερικής Αξίας ( ) (55,34%) Σύνθεση Συνολικού Ενεργητικού ΕΥΡΩ % Μετοχικές αξίες εισηγµένες στο χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου (Χ.Α.Κ.) ,73% Μετοχικές αξίες εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ,46% Μετοχικές αξίες εισηγµένες σε Χρηµατιστήρια Ευρώπης ,56% Μετοχικές αξίες εισηγµένες σε Χρηµατιστήρια Αµερικής ,97% Επενδύσεις Εγγυηµένου Κεφαλαίου εξωτερικού ,91% Επενδύσεις Μη εγγυηµένου Κεφαλαίου εξωτερικού ,61% Επενδύσεις σε Μετοχικά Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού ,33% Κυβερνητικά Χρεόγραφα Κύπρου ,35% Εταιρικά Χρεόγραφα Κύπρου ,36% Εταιρικά Χρεόγραφα εξωτερικού ,30% Αξία Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου ,58% Μετρητά στην Κύπρο και στο Εξωτερικό ,12% Αξία Συνολικού Χαρτοφυλακίου ,70% Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού ,30% Αξία Συνολικού Ενεργητικού ,00% Αριθµός Αξιών στο Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο 109 Μετοχικό Κεφάλαιο που εκδόθηκε ΕΥΡΩ Αριθµός Μετοχών που εκδόθηκαν Χρηµατιστηριακή Αξία ( ) Τιµή Μετοχής σύµφωνα µε τις τιµές προσφοράς του Χ.Α.Κ. ( ) 18,00 ευρωσέντ Αριθµός Μετόχων % επί συνολικού Κεφαλαίου Μέτοχοι Κάτοικοι Κύπρου ,44 Κάτοικοι Εξωτερικού 122 2,56 ιασπορά Μετόχων µετοχές , µετοχές ,10 Περισσότερες από µετοχές ,82 2

6 Χαιρετισµός Προέδρου Αγαπητοί µέτοχοι, µε ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στη φετινή 14η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Apollo Investment Fund Plc. Το 2008 αποτέλεσε µια πολύ δύσκολη χρονιά τόσο για τα διεθνή χρηµατιστήρια όσο και την Κυπριακή χρηµατιστηριακή αγορά. Με τους τραπεζικούς κολοσσούς στις Η.Π.Α και στην Ευρώπη να καταρρέουν, την οικονοµική δραστηριότητα να επιβραδύνεται σε σηµαντικό βαθµό και την αυξανόµενη αρνητική ψυχολογία, οι χρηµατιστηριακές αγορές σε Κύπρο και Ελλάδα ακολούθησαν έντονη πτωτική πορεία κυρίως λόγω της τεράστιας πτώσης των τραπεζικών τίτλων. Η Εταιρεία µας, η οποία είχε σηµαντική έκθεση του χαρτοφυλακίου της στην Κυπριακή και Ελληνική αγορά, παρουσίασε ζηµιές σε σχέση µε το Η ζηµιά ανά µετοχή το 2008 έφθασε στα 40,88, σεντ έναντι κερδών 17,52 σεντ το Οι ζηµιές του 2008 όπως επίσης και οι τρέχουσες συνθήκες στην αγορά δεν επιτρέπουν την διανοµή µερίσµατος για την χρήση του Το 2008 η εσωτερική αξία της µετοχής της Apollo µειώθηκε κατά 55,34% µετά και την καταβολή µερίσµατος 7 σεντ ανά µετοχή τον Μάιο του Η απόδοση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου ανήλθε σε 57,16% για το 2008 σε αντίθεση µε το Γενικό είκτη του Χ.Α.Κ., η κεφαλαιουχική αξία του οποίου µειώθηκε κατά 77,15% και του Γενικού είκτη του Χ.Α. ο οποίος απώλεσε 65.50%. Η ικανοποιητική διασπορά του χαρτοφυλακίου στα διάφορα είδη επενδύσεων βοήθησε σε κάποιο βαθµό στην αποφυγή της περαιτέρω µείωσης του ενεργητικού της εταιρείας. Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας αποτελείται από µετοχές εισηγµένες στο Χ.Α.Κ. και στο Χ.Α. αλλά και σε ξένα χρηµατιστήρια, χρεόγραφα, εναλλακτικές επενδύσεις και µετρητά. Η µέση τιµή κλεισίµατος της µετοχής στις 31/12/2008 ήταν 18 Ευρωσέντ και ετύγχανε διαπραγµάτευσης µε έκπτωση 55,27% από την καθαρή εσωτερική της αξία. Η ζηµιά µετά τη φορολογία ανήλθε στα σε σχέση µε κέρδος το Η ζηµιά για το 2008 οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην επανεκτίµηση επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση. Στη διάρκεια του έτους, η Εταιρεία συνέχισε την υλοποίηση της απόφασης για αγορά των δικών της µετοχών. Το 2008, η Εταιρεία αγόρασε συνολικά µετοχές συνολικού κόστους Το ιοικητικό Συµβούλιο επιθυµεί την ανανέωση της απόφασης για αγορά ιδίων µετοχών και για το 2009 ώστε να διασφαλίσει µε τον τρόπο αυτό τα συµφέροντα των µετόχων. Κυρίες και κύριοι, Το 2008 ήταν µια από τις χειρότερες χρονιές για την χρηµατιστηριακή αγορά της Κύπρου αλλά και των άλλων διεθνών αγορών. Η χρηµατιστηριακή αγορά, αντανακλά και αντικατοπτρίζει τις δύσκολες οικονοµικές συνθήκες που βιώνουµε τόσο σε επίπεδο οικονοµίας όσο και σε επίπεδο εταιρικών κερδών. Τους πρώτους δύο µήνες του 2009 οι διεθνείς αγορές συνέχισαν την πτωτική τους πορεία. Μεγαλύτερη πτώση παρουσίασε το Χ.Α.Κ. λόγω της ρευστοποίησης θέσεων από ξένα κεφάλαια τα οποία λόγω της παράτασης της κρίσης διεθνώς, ρευστοποιούν τοποθετήσεις τους σε αναπτυσσόµενες και αναδυόµενες αγορές. Οι µεγάλες οικονοµίες του πλανήτη ήδη βρίσκονται σε ύφεση ενώ πολλές αναδυόµενες αγορές οδηγούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Κανένας δεν µπορεί προς το παρόν να εκτιµήσει το µέγεθος και τις επιπτώσεις τις παρούσας κρίσης. Η αύξηση της µεταβλητότητας και των κινδύνων µας καθιστούν προσεκτικούς ως προς τον προσδιορισµό της αναστροφής της παρούσας αρνητικής τάσης. Συνεπώς, θα παραµείνουµε επιφυλακτικοί στην αύξηση του µετοχικού χαρτοφυλακίου για όσο διάστηµα χρειαστεί προκειµένου να διαφυλάξουµε την αξία του ενεργητικού της εταιρείας. Συνεχίζουµε να διαθέτουµε αυξηµένη ρευστότητα ενώ διατηρούµε θέσεις σε χρεόγραφα και άλλα προϊόντα χαµηλού κινδύνου. Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας παραµένει αρκετά ευέλικτο για να αντιµετωπίσει τις οποιεσδήποτε προκλήσεις ή και ευκαιρίες της αγοράς. Ο στόχος της Εταιρείας το 2009, είναι να προφυλάξουµε το ενεργητικό του χαρτοφυλακίου από ενδεχόµενη περαιτέρω πτώση των χρηµατιστηριακών αγορών. Παράλληλα, η ικανοποιητική διασπορά του χαρτοφυλακίου µας επιτρέπει να αξιοποιήσουµε οποιεσδήποτε πιθανές ευκαιρίες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τη διοίκηση, τους διευθυντές επενδύσεων, τους ελεγκτές και τους νοµικούς συµβούλους µας για τις υπηρεσίες τους, καθώς επίσης και στους µετόχους µας για την εµπιστοσύνη τους. Μαρίνος Καλλής Πρόεδρος 3

7 Έκθεση ιευθυντών Επενδύσεων Ανασκόπηση της Χρηµατιστηριακής Αγοράς για το 2008 και Προοπτικές για το 2009 Το 2008 ήταν µια δραµατική χρόνια για τις χρηµαταγορές σε ολόκληρο τον κόσµο ως αποτέλεσµα της χρηµατοπιστωτικής κρίσης που έπληξε πρώτα της ΗΠΑ και µεταδόθηκε αστραπιαία σε ολόκληρη της υφήλιο. Η χρηµατοπιστωτική κρίση ξεκίνησε από τη ραγδαία πτώση των τιµών των ακίνητων στις ΗΠΑ µε αλυσιδωτές επιπτώσεις τόσο στην παγκόσµια οικονοµία όσο και στις εταιρίες. Εταιρίες του χρηµατοπιστωτικού κλάδου όπως τράπεζες, ασφαλιστές, επενδυτικές τράπεζες κ.α. πτωχεύσαν ή σώθηκαν µε επεµβάσεις των κυβερνήσεων τους. Σαν απάντηση σε αυτήν την πρωτοφανή κρίση οι κεντρικές τράπεζες ανά τον κόσµο προέβησαν σε απανωτές µειώσεις τον επιτοκίων τους. Παράλληλα, οι κυβερνήσεις εκπόνησαν πολυδάπανα δηµοσιονοµικά µέτρα στήριξης των οικονοµιών τους. Το 2008 αποτέλεσε το έτος µε τις χειρότερες αποδóσεις για πολλά χρηµατιστήρια ανά τον κόσµο. Eνδεικτικά, ο αµερικανικός S&P 500 απώλεσε 39,4% της αξίας του ενώ ο γερµανικός DAX απώλεσε 40,4%. Το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου και το Χρηµατιστήριο Αθηνών, δεν θα µπορούσαν να µείνουν ανεπηρέαστα από την διεθνή κρίση και ιδιαίτερα αφού ο τραπεζικός κλάδος, που είναι στο επίκεντρο της κρίσης, είναι ο µεγαλύτερος σε κεφαλαιοποίηση και στα δυο χρηµατιστήρια Στις 31 εκεµβρίου 2008 το Χ.Α.Κ. και το Χ.Α. παρουσίασαν απόδοση για το έτος -77,2% και -65,5% αντίστοιχα. Ο Γενικός είκτης Χ.Α.Κ. έκλεισε στις 1101,42 µονάδες ενώ ο Γενικός είκτης Χ.Α. έκλεισε στις 1.786,51 µονάδες. Οι τραπεζικές µετοχές, βρέθηκαν στο µάτι του κυκλώνα και έχασαν µεγάλο µέρος της αξίας τους. Οι µετοχές των τριών µεγάλων κυπριακών τραπεζών, Κύπρου, Λαϊκής και Ελληνικής κατέγραψαν κατά το 2008 απώλειες 78,4%, 78,8% και 77,4% αντίστοιχα. Οι σηµαντικότεροι παράγοντες που συνέβαλαν στην πορεία της κυπριακής χρηµατιστηριακής αγοράς το 2008, ήταν: Η παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση µε τις αρνητικές επιπτώσεις στην κυπριακή κεφαλαιαγορά αλλά και τις αναµενόµενες αρνητικές συνέπειες στην κυπριακή οικονοµία και εταιρικά κέρδη. Η απότοµη µείωση της δραστηριότητας στους τοµείς αγοράς ακίνητων και ανάπτυξης γης ειδικότερα στο δεύτερο εξάµηνο του 2008 που αναµένεται να επηρεάσει αρνητικά και τα εταιρικά κέρδη. Η µείωση κερδών σε σύγκριση µε το 2007 αλλά και η αναµενόµενη περαιτέρω µείωση για το Η κυπριακή χρηµατιστηριακή αγορά αναµένεται να αντιµετωπίσει σηµαντικές προκλήσεις κατά το 2009 ως επακόλουθο της συνεχιζόµενης κρίσης στις διεθνείς αγορές. Η παγκόσµια οικονοµία αναµένεται να παρουσιάσει σηµαντική επιβράδυνση κατά το 2009 µε τις οικονοµίες πολλών αναπτυγµένων κρατών να βυθίζονται σε ύφεση ως αποτέλεσµα της αυξανόµενης ανεργίας, υψηλότερο κόστος δανεισµού, και σηµαντική µείωση στην εµπιστοσύνη καταναλωτή. Επιπρόσθετα οι κεντρικές τράπεζες και οι κυβερνήσεις ανά το παγκόσµιο µε τις παρεµβάσεις και τις πολιτικές τους θα προσπαθήσουν να µετριάσουν τις επιπτώσεις της ύφεσης. Σε αυτό το αρνητικό οικονοµικό περιβάλλον η Κύπρος δεν θα αποτελέσει εξαίρεση. Αναµένουµε ότι το τουριστικό ρεύµα προς την Κύπρο θα είναι µειωµένο ενώ η αγορά κατοικίας από µη κάτοικους Κύπρου αναµένεται να συνεχίσει την φθίνουσα πορεία µε αρνητικές συνέπειες για όλη την κυπριακή οικονοµία. Οι παράγοντες αυτοί θα επηρεάσουν σοβαρά τα εταιρικά κέρδη τα οποία αναµένεται να µειωθούν ακόµα περισσότερο ως αποτέλεσµα της µειωµένης οικονοµικής δραστηριότητας. Στατιστικά Στοιχεία Νέου Γενικού είκτη Τιµών Χ.Α.Κ. για το 2008 Γενικός είκτης Χ.Α.Κ. ( ) 1101,42 Ψηλότερο έτους (02/01/2008) 4880,97 Χαµηλότερο έτους (16//12/2008) 997,51 4

8 Ανάλυση Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου Εισαγωγή Η διαχείριση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Εταιρείας στοχεύει στην πραγµατοποίηση κέρδους από κεφαλαιακή υπεραξία αλλά και εισοδήµατος. Σκοπός της Εταιρείας είναι η µεγιστοποίηση της εσωτερικής αξίας της µετοχής σε συνδυασµό µε την όσο γίνεται ανάληψη χαµηλότερου κινδύνου. Επενδύουµε κατά κύριο λόγο σε µετοχές εισηγµένες στα Χρηµατιστήρια Αξιών Κύπρου και Αθήνας αλλά και σε άλλα ιεθνή χρηµατιστήρια. Επενδύουµε µε κριτήριο τα θεµελιώδη οικονοµικά δεδοµένα των εταιρειών λαµβάνοντας όµως υπόψη και τις συνθήκες που επικρατούν στις αγορές. Οι ιευθυντές Επενδύσεων αυξάνουν ή µειώνουν τις επενδύσεις σε µετοχές και χρεόγραφα στην Κύπρο και στο εξωτερικό σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες συνθήκες της αγοράς. Σύνθεση Συνολικού Ενεργητικού Αξία Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου ( ) ΕΥΡΩ Αξία Συνολικού Ενεργητικού ( ) ΕΥΡΩ Κλάδος Αριθµός Αξιών % Επί Συνολικού Ενεργητικού Ασφάλειες γενικού κλάδου 1 0,89 0,45 Γενικά χρηµατοοικονοµικά 1 0,13 0,23 Γενικό λιανικό εµπόριο 3 1,11 5,47 Εµπορία φαγητού και φαρµάκων 0 0,00 1,64 Εξοπλισµός της Τεχνολογίας 2 0,91 0,53 Επενδυτικοί Οργανισµοί 1 0,24 0,48 Κατασκευές και υλικά 2 1,70 1,39 Κτηµατικά 0 0,00 0,03 Παραγωγή τροφίµων 1 0,25 0,19 Ποτά 1 0,03 0,07 Ταξίδια και αναψυχή 1 0,47 1,04 Τράπεζες 0 0,00 2,64 Μετοχές στο Χ.Α.Κ. 13 5,73 14,16 Μετοχές στο Χρηµατιστήριο Αθηνών 24 34,46 55,83 Μετοχές σε Χρηµατιστήρια Ευρώπης 10 1,56 0,36 Μετοχές σε Χρηµατιστήρια Αµερικής 32 2,97 0,00 Προϊόντα Εγγυηµένου Κεφαλαίου Εξωτερικού 3 1,91 1,60 Προϊόντα Μη Εγγυηµένου Κεφαλαίου Εξωτερικού 2 0,61 0,23 Επενδύσεις σε Μετοχικά Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού 8 9,33 8,13 Επενδύσεις σε Οµολογιακά Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού 0 0,00 0,62 Κυβερνητικά Χρεόγραφα Κύπρου 7 5,35 2,65 Εταιρικά Χρεόγραφα Κύπρου 6 10,36 2,29 Εταιρικά Χρεόγραφα Εξωτερικού 4 3,30 0,00 Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο ,58 85,87 Μετρητά στην Κύπρο και στο εξωτερικό 24,12 14,09 Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού 0,30 0,04 Συνολικό Ενεργητικό 100,00 100,00 Επενδύσεις σε Μετοχικά Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Χρεόγραφα Επενδύσεις σε Χρηµατιστήρια Αµερικής Προϊόντα µη Εγγυηµένου κεφάλαιου εξωτερικού % Επί Συνολικού Ενεργητικού 2008 Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού Μετρητά στην Κύπρο και στο Εξωτερικό Κατανοµή Συνολικού Ενεργητικού Το ποσοστό των µετοχικών επενδύσεων στο Χ.Α.Κ. και Χ.Α. στο συνολικό ενεργητικό της Εταιρείας ανήλθε από 69,99% το 2007 σε 40,19% το Οι µετοχικές επενδύσεις στα διεθνή χρηµατιστήρια µέσω εισηγµένων µετοχών και µετοχικών αµοιβαίων κεφαλαίων στο τέλος του 2008 ήταν 13,86% του ενεργητικού της Εταιρείας. Οι εναλλακτικές επενδύσεις σε προϊόντα εγγυηµένου κεφαλαίου και µη, κατείχαν µερίδιο 1,91% και 0,61% αντίστοιχα, ενώ ποσοστό 19,01% ήταν επενδυµένο σε χρεόγραφα (εταιρικά και κρατικά οµόλογα). Το ποσοστό των µετρητών σε Ευρώ και ξένα νοµίσµατα ήταν 24,12% και τα άλλα στοιχεία ενεργητικού ήταν 0,30% του συνολικού ενεργητικού. Σύνθεση Συνολικού Ενεργητικού Επενδύσεις στο Χ.Α.Κ. Προϊόντα Εγγυηµένου κεφάλαιου εξωτερικού Επενδύσεις στο Χ.Α Επενδύσεις σε Χρηµατιστήρια Ευρώπης Στο πιο πάνω διάγραµµα παρουσιάζεται η δοµή του συνολικού ενεργητικού της Εταιρείας στο τέλος του 2008 και αφορά επενδύσεις τόσο στο Χ.Α.Κ., όσο και στο εξωτερικό, καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία του ενεργητικού. 5

9 Επενδύσεις πέραν του 5% και οι 17 µεγαλύτερες κατά την 31 η εκεµβρίου Εκδότης Κλάδος Κατηγορία Τίτλου Μετρητά & αντίστοιχα µετρητών 2. Τράπεζα Κύπρου 3. Marfin Popular Bank **** 4. Κυβερνητικά Χρεόγραφα Invesco Pan 5. European Structured 6. Eurobank Ergasias Marfin Investment 7. Group K Athienitis 8. Contractors Developers 9. Invesco Cont. European Equity Χρηµατοοικονοµικά Κόστος Αγοράς Αποτίµηση * % επί Συνολικού Μερίσµατα και Τόκοι (ΕΥΡΩ.) (ΕΥΡΩ) Ενεργητικού Εισπρακτέοι *** Μετρητά N/A , Καθαρά Κέρδη Εκδότη 2007 (ΕΥΡΩ 000) % Συµµετοχής στο Μ.Κ. Εκδότη** Αναλογία Καθ. Ενεργ. Εκδότη (ΕΥΡΩ 000) Greek Gον n Treasury N/A , Bills Fixed Deposit N/A , , Ν/Α Μετοχές XAK Μετοχές XA , Χρεόγραφα , , ,14% Χρηµατο- Μετοχές , οικονοµικά Χρεόγραφα , , ,11% Κυβερνητικά Χρεόγραφα Χρεόγραφα , Ν/Α Μετοχικό εξωτερικού Μερίδια , N/A Τράπεζες Μετοχές , Χρεόγραφα , , ,01% Ν/Α Εταιρεία συµµετοχών Μετοχές XA , ,02% N/A Κατασκευές Χρεόγραφα , Μετοχικό εξωτερικού Μερίδια , N/A - - N/A 10. ΟΤΕ Α.Ε. Τηλεπικοινωνίες Μετοχές XA , ,01% N/A 11. ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) Ταξίδια και αναψυχή Μετοχές XA , ,01% N/A Hellenic Bank Χρηµατο- Μετοχές Ltd οικονοµικά Χρεόγραφα , , Ν/Α Εθνική Τράπεζα Χρηµατο- 13. (ΚΟ) οικονοµικά Μετοχές XA , ,01% N/A Muskita Alum. 14. Βασικά υλικά Μετοχές , ,62% 353 Industries Ltd Invesco Pan Μετοχικό 15. European High εξωτερικού Μερίδια , N/A Inc Invesco US Μετοχικό 16. Structured εξωτερικού Μερίδια , N/A Equity Fund Coca Cola 17. Τρόφιµα και ποτά Μετοχές ΧΑ , ,01% N/A H.B.C. Επενδύσεις σε αξίες άµεσου ή έµµεσου συµφέροντος του ιαχειριστή Επενδύσεων (εκτός από αυτές που αναφέρονται πιο πάνω) Εκδότης Κλάδος Κατηγορία Τίτλου Κόστος Αγοράς Αποτίµηση * Laiki Investments **** % επί Συνολικού Ενεργητικού Μερίσµατα και Τόκοι Εισπρακτέοι *** Καθαρά Κέρδη Εκδότη 2007 (ΕΥΡΩ 000) % Συµµετοχής στο Μ.Κ. Εκδότη** Αναλογία Καθ. Ενεργ. Εκδότη (ΕΥΡΩ 000) Χρηµατοοικονοµικά Μετοχές , ,15% 82 * Οι εµπορικές επενδύσεις είναι εµπορεύσιµες αξίες που εκτιµούνται σε αγοραία αξία στις τιµές κλεισίµατος στις 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τις χρηµατιστηριακές τιµές προσφοράς του Χρηµατιστηρίου. ** Τα ποσοστά συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο (Μ.Κ.) του εκδότη υπολογίστηκαν βάσει του εκδοθέντος κεφαλαίου κατά την 31η εκεµβρίου *** Συµπεριλαµβάνει τα εισπραχθέντα µερίσµατα και τους εισπραχθέντες και εισπρακτέους τόκους για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου **** Έµµεσο συµφέρον του ιαχειριστή Επενδύσεων. 6

10 Μερίσµατα που εισπράχθηκαν Τα µεικτά µερίσµατα που εισπράχθηκαν το 2008 από κυπριακές και ξένες επενδύσεις, παραθέτονται στον πιο κάτω πίνακα. Μερίσµατα που εισπράχθηκαν Μεικτό Μέρισµα ΕΥΡΩ Επενδύσεις στο Χ.Α.Κ Επενδύσεις σε χρηµατιστήρια εξωτερικού Σύνολο Επενδύσεις σε Χρεόγραφα Οι επενδύσεις της Εταιρείας Apollo Investment Fund Plc σε χρεόγραφα την 31η εκεµβρίου 2008, παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα. Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων σε Χρεόγραφα Εταιρικά Χρεόγραφα Αποτίµηση % επί Συνολικού Κόστος Ενεργητικού ΕΥΡΩ 000 ΕΥΡΩ 000 K Athienitis Contractors Developers Public Ltd(µη εισηγµένο) 505,9 2,21 500,0 Λαϊκή Τράπεζα (CPBCS 2008/2038) 600,0 2,62 750,0 Τράπεζα Κύπρου (BCSB 2004/2009) 33,8 0,15 33,6 Τράπεζα Κύπρου (BCSC 2007/2050) 171,2 0,74 170,9 Τράπεζα Κύπρου (BCCB 2008/2018) 635,3 2,77 700,0 Ελληνική Τράπεζα (HBDF 2006/2016) 427,9 1,87 421,5 EFG Hellas 210,0 0,92 268,3 Τράπεζα Κύπρου (Floating Rate Note) 215,8 0,94 237,6 Τράπεζα Κύπρου (Floating Rate) 235,3 1,03 235,5 Λαϊκή Τράπεζα (EURO B) 94,2 0,41 94,8 Σύνολο 3.129,4 13, ,2 Κυβερνητικά Χρεόγραφα Αποτίµηση % επί Συνολικού Κόστος Ενεργητικού ΕΥΡΩ 000 ΕΥΡΩ 000 G204 (2004/2009) 119,6 0,52 119,5 G105 (2005/2010) 615,9 2,69 569,0 G205 (2005/2010) 57,7 0,25 64,5 GD05 (2005/2015) 176,0 0,77 173,9 GJ04 (2004/2019) 8,7 0,04 8,5 GJ05 (2005/2020) 187,5 0,82 185,5 GK05 (2005/2020) 60,3 0,27 60,2 Σύνολο 1.225,7 5, ,1 Γενικό Σύνολο 4.355,1 19, ,3 Ξένες Επενδύσεις Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει όλες τις ξένες επενδύσεις της Εταιρείας, κατά κατηγορία, την 31 η εκεµβρίου Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων στο Εξωτερικό Ξένες Επενδύσεις Αποτίµηση ΕΥΡΩ 000 % επί Συνολικού Ενεργητικού Κόστος ΕΥΡΩ 000 Μετοχές στο Χρηµατιστήριο Αθηνών 7.895,2 34, ,4 Μετοχές σε Χρηµατιστήρια Ευρώπης 356,5 1,56 480,7 Μετοχές σε Χρηµατιστήρια Αµερικής 680,2 2,97 982,4 Επενδύσεις Εγγγυηµένου Κεφαλαίου Εξωτερικού 438,5 1,91 520,9 Επενδύσεις Μη Εγγγυηµένου Κεφαλαίου Εξωτερικού 139,2 0,61 171,7 Επενδύσεις σε Μετοχικά Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού 2.136,6 9, ,6 Σύνολο ,2 50, ,7 Απόδοση και είκτης Καθαρής Εσωτερικής Αξίας Μετοχής Η καθαρή εσωτερική αξία της µετοχής της Εταιρείας ανήλθε την 31η εκεµβρίου 2008, στα 40,24 Ευρωσέντ παρουσιάζοντας µείωση της τάξης του 55,34% από την αρχή του έτους σε σχέση µε κεφαλαιουχική απόδοση (77,2%) για τον Γενικό είκτη Χ.Α.Κ., (65,5%) για τον Γενικό είκτη Χ.Α. και (47,51%) για τον είκτη MSCI World (η απόδοση του MSCI World είναι µετά τη συναλλαγµατική µεταβολή του ολαρίου Αµερικής έναντι του Ευρώ το 2008). Τιµή Μετοχής Η τιµή σύµφωνα µε τις τιµές προσφοράς του Χ.Α.Κ. της µετοχής της εταιρείας Apollo Investment Fund Plc κατά την 31η εκεµβρίου, 2008, ήταν 18 Ευρωσέντ. Η καθαρή εσωτερική αξία της µετοχής την τελευταία µέρα του χρόνου ήταν 40,24 Ευρωσέντ. EURO 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ - ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ 31/01/ /04/ /07/ /10/ , , ,00 500,00 Number APOL NAV DATE CSE Marfin CLR (Financial Services) Ltd ιευθυντές Επενδύσεων Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου,

11 Έκθεση Εταιρικής ιακυβέρνησης Μέρος Α Το ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε όπως η Εταιρεία υιοθετήσει τον Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης όπως αυτός έχει τροποποιηθεί από το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου τον Ιανουάριο Η Εταιρεία εφαρµόζει όλες τις πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης αλλά λόγω της φύσης των εργασιών της ως Εγκεκριµένος Επενδυτικός Οργανισµός όπου το ιοικητικό Συµβούλιο δεν έχει εκτελεστικές εξουσίες και εποµένως δεν ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης σε σχέση µε τις υποχρεώσεις εκτελεστικών συµβούλων. Ο βαθµός συµµόρφωσης από την Εταιρεία µε τις αρχές και διατάξεις του Κώδικα κατά την ηµεροµηνία της έκθεσης αυτής περιγράφεται αναλυτικά πιο κάτω. Μέρος Β ιοικητικό Συµβούλιο Το ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και τουλάχιστον έξι (6) φορές το χρόνο. Οι κυριότερες αρµοδιότητες του ιοικητικού Συµβουλίου αφορούν την έγκριση στρατηγικής και εποπτεία της υλοποίησης της στρατηγικής ανάπτυξης της Εταιρείας. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια το ιοικητικό Συµβούλιο εξετάζει και παρακολουθεί τους στόχους την στρατηγική επενδυτική πολιτική της Εταιρείας, την αξιολόγηση του ιευθυντή Επενδύσεων στην υλοποίηση της στρατηγικής επενδυτικής πολιτικής, τον ετήσιο προϋπολογισµό, τις ασυνήθεις συναλλαγές, τις συναλλαγές µε συγγενικά πρόσωπα (τα οποία περιλαµβάνουν τις θυγατρικές ή συνδεδεµένες εταιρείες, στις οποίες ιοικητικός Σύµβουλος, Γραµµατέας, Ελεγκτής ή µεγαλοµέτοχος της Εταιρείας κάτοχος πέραν του 5% του εκδοθέντος κεφαλαίου έχει άµεσο ή έµµεσο συµφέρον), την διάθεση σηµαντικού µέρους του ενεργητικού της Εταιρείας (πέραν του 10%) και τυχόν αλλαγές στην εφαρµογή των λογιστικών προτύπων. Για την καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων του, το ιοικητικό Συµβούλιο χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες εξωτερικών συµβούλων όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Ο Γραµµατέας της Εταιρείας διορίζεται από το ιοικητικό Συµβούλιο και διασφαλίζει ότι όλες οι διαδικασίες του ιοικητικού Συµβουλίου ακολουθούνται και ότι υπάρχει συµµόρφωση µε τους ισχύοντες κανονισµούς. Όλοι οι ιοικητικοί Σύµβουλοι έχουν πρόσβαση στις συµβουλές και υπηρεσίες του Γραµµατέα. Κατά την διάρκεια του 2008 το ιοικητικό Συµβούλιο συνήλθε σε οκτώ (8) συνεδριάσεις. Το ιοικητικό Συµβούλιο λειτουργεί µε βάση την αρχή της συλλογικής ευθύνης και κανένα µέλος του δεν διαφοροποιείται ως προς την ευθύνη έναντι της Εταιρείας και των µετόχων της. Όλοι οι ιοικητικοί Σύµβούλοι τυγχάνουν κατάλληλης ενηµέρωσης και αφιερώνουν τον απαραίτητο χρόνο και προσοχή στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. 8

12 Ισορροπία ιοικητικού Συµβουλίου Κατά την 26 Φεβρουαρίου 2009 (ηµεροµηνία έκδοσης της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας) το ιοικητικό Συµβούλιο απαρτίζεται από εννέα (9) µέλη: τρεις (3) Μη- Ανεξάρτητους Μη Εκτελεστικούς και έξι (6) Ανεξάρτητους - Μη-Εκτελεστικούς Συµβούλους ως παρουσιάζεται στον Πίνακα πιο κάτω. Πίνακας Μη-Εκτελεστικοί- Ανεξάρτητοι ιοικητικοί Σύµβουλοι Κος. Νίκος ηµητρίου Κος. ηµήτρης ηµάδης Κος. Μενέλαος Σιακόλας Μη Μη-Εκτελεστικοί Ανεξάρτητοι ιοικητικοί Σύµβουλοι Κος. Μαρίνος Καλλής (Πρόεδρος) Κος. Βίκτωρ Ζαχαριάδης Κος. Γιάννος Λούτσιος Κος. Λουκάς Χριστοδουλίδης Κος. Νειοκλής Θωµά Κος. Άκης Πηγασίου Την 17 Ιουλίου 2008 το ιοικητικό Συµβούλιο σε συνεδρία του διόρισε τους κ.κ. Νεοκλή Θωµά και Άκη Πηγασίου ως νέα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και η σχετική ανακοίνωση στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου έγινε την 18 Ιουλίου Ο κ. Μενέλαος Σιακόλας είναι µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου των δηµόσιων εισηγµένων εταιρειών Cyprus Trading Corporation Public Limited και Woolworth (Cyprus)Properties Public Limited, ο κ. ηµήτρης ηµάδης είναι µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της δηµόσιας εισηγµένης εταιρείας Muskita Aluminium Industries Plc, ο κ. Γιάννος Λούτσιος είναι µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της δηµόσιας εισηγµένης εταιρείας Petrolina Holdings (Public) Limited και ο κ. Νεοκλής Θωµά είναι µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της δηµόσιας εισηγµένης εταιρείας A.G.S ( Andy Spyrou Group) Public Limited. Οι θέσεις που κατέχουν οι ιοικητικοί Σύµβουλοι σε άλλα διοικητικά συµβούλια δηµόσιων εισηγµένων εταιρειών στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου είναι µηεκτελεστικού συµβούλου. Η Εταιρεία είναι Εγκεκριµένος Επενδυτικός Οργανισµός ο οποίος έχει διορίσει ιαχειριστή Επενδύσεων (fund manager) και ως εκ τούτου δεν εφαρµόζονται οι πρόνοιες της διάταξης Α2.2 του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης για την υποχρέωση διορισµού Εκτελεστικού ιοικητικού Συµβούλου. Επιπλέον κανένα µέλος δεν υπηρετεί ή ενεργεί ως επαγγελµατικός σύµβουλος στο ιαχειριστή Επενδύσεων ή σε άλλες εταιρείες του συγκροτήµατος στο οποίο ανήκει ο ιαχειριστής Επενδύσεων. Η Εταιρεία είναι Εγκεκριµένος Επενδυτικός Οργανισµός και δεν απασχολεί προσωπικό. Η ιαχείριση των περιουσιακών της στοιχείων έχει βάση συµφωνίας ανατεθεί σε ιευθυντές Επενδύσεων την Marfin CLR (Financial Services) Ltd (πρώην Λαϊκή Ε ΑΚ και ιαχείριση Κεφαλαίων Λίµιτεδ)(βλέπε σηµείωση). 9

13 Σηµείωση: Με βάση το Σχέδιο Αναδιοργάνωσης και Συγχώνευσης, ηµεροµηνίας 1 Αυγούστου 2008, το οποίο έχει εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις µετόχων και πιστωτών στις 17 Οκτωβρίου 2008 και περαιτέρω εγκριθεί και επικυρωθεί µε ιάταγµα του Επαρχιακού ικαστηρίου Λευκωσίας στις 12 εκεµβρίου 2008, η Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ έχει συγχωνευθεί µε τη CLR Capital Public Limited και η CLR Capital Public Limited έχει διαλυθεί χωρίς εκκαθάριση, µε ηµεροµηνία ισχύς 1 Ιανουαρίου Στις 5 Ιανουαρίου 2009 πιστοποιήθηκε από τον Έφορο Εταιρειών η αλλαγή της επωνυµίας της Λαϊκής Επενδυτικής Ε.Π.Ε.Υ. ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ σε MARFIN CLR PUBLIC CO LTD και η καταχώρηση της νέας επωνυµίας στο Αρχείο του Εφόρου Εταιρειών. Παράλληλα, οι θυγατρικές εταιρείες της Λαϊκής Επενδυτικής Ε.Π.Ε.Υ. ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ, Λαϊκή ιαχείριση Κεφαλαίων Ε.Π.Ε.Υ. Λίµιτεδ, Λαϊκή Χρηµατιστηριακή Ε.Π.Ε.Υ. Λίµιτεδ και Egnatia Financial Services (Cyprus) Limited, και η θυγατρική εταιρεία της CLR Capital Public Limited, CLR Securities and Financial Services Limited, έχουν συγχωνευθεί. Η συγχώνευση έχει γίνει µέσω απορρόφησης των τριών θυγατρικών εταιρειών της Λαϊκής Επενδυτικής Ε.Π.Ε.Υ. ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ από τη CLR Securities and Financial Services Limited, µε διάλυση άνευ εκκαθάρισης των τριών αυτών εταιρειών, βάσει των σχετικών προνοιών του περί Εταιρειών Νόµου Κεφ 113. Ως εκ τούτου, από 1 Ιανουαρίου 2009 η Λαϊκή ιαχείριση Κεφαλαίων Ε.Π.Ε.Υ. Λίµιτεδ έχει διαλυθεί και οι εργασίες της έχουν µεταφερθεί στην CLR Securities and Financial Services Limited, η οποία έχει µετονοµαστεί σε Marfin CLR ( Financial Services) Ltd. Παροχή Πληροφοριών Η Marfin CLR (Financial Services) Ltd ως διευθυντής επενδύσεων του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας παρέχει στο ιοικητικό Συµβούλιο διευθυντικές εκθέσεις αναφορικά µε την οικονοµική κατάσταση και τις προοπτικές της Εταιρείας σε κάθε τακτική συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου. Ο Γραµµατέας µεριµνά για την έγκαιρη αποστολή των αναγκαίων πληροφοριών (περιλαµβανοµένων των πρακτικών των συνεδριάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου) που οι Σύµβουλοι πρέπει να λαµβάνουν πριν από κάθε συνεδρία, έτσι ώστε να τους δίδεται ο απαραίτητος χρόνος προετοιµασίας. Οι πληροφορίες αυτές αποστέλλονται τουλάχιστο µια εβδοµάδα πριν από τη συνεδρία (εκτός σε έκτακτες περιπτώσεις) και περιλαµβάνουν κατ ελάχιστο τα ακόλουθα: 1. Ειδοποίηση συνεδρίας και θέµατα προς συζήτηση / ηµερήσια διάταξη 2. Πρακτικά προηγούµενης συνεδρίας 3.Έγγραφα που υποστηρίζουν τις προτεινόµενες αποφάσεις ή επεξηγούν γεγονότα ή προσφέρουν άλλη ενηµέρωση. 10

14 Επιτροπές ιοικητικού Συµβουλίου Το ιοικητικό Συµβούλιο έχει συστήσει µε γραπτούς όρους εντολής Επιτροπή ιορισµών, Επιτροπή Αµοιβών και Επιτροπή Ελέγχου. Όλες οι Επιτροπές έχουν συσταθεί κατά την αρχική υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης το έτος Κατά την συνεδρία του ιοικητικού Συµβουλίου ηµεροµηνίας 26 Ιανουαρίου 2009 αποφασίστηκε η αναδιοργάνωση των Επίτροπων µε βάση τον Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας ως αναφέρεται πιο κάτω και η σχετική ανακοίνωση έγινε στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου στις 27 Ιανουαρίου Επιτροπή ιορισµών Κατά το έτος 2008 η Επιτροπή Αµοιβών αποτελείτο από δυο µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου τον κ. Νίκο ηµητρίου (Πρόεδρος - Μη Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος) και τον κ. Γιάννο Λούτσιο (Ανεξάρτητος Μη-Εκτελεστικός Σύµβουλος). Κατά την συνεδρία του ιοικητικού Συµβουλίου ηµεροµηνίας 26 Ιανουαρίου 2009 αποφασίστηκε η αναδιοργάνωση των Επίτροπων µε βάση τον Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας. Η Επιτροπή ιορισµών από την 26 Ιανουαρίου 2009 αποτελείται από τρία µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου. Πρόεδρος της Επιτροπής ιορισµών είναι ο κύριος Νίκος ηµητρίου (Μη Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος) και είναι µέλη ο κ. Γιάννος Λούτσιος (Ανεξάρτητος Μη-Εκτελεστικός Σύµβουλος) και ο κ. Νεοκλής Θωµά (Ανεξάρτητος Μη-Εκτελεστικός Σύµβουλος). Η Επιτροπή ιορισµών έχει την ευθύνη να εξετάσει και να βοηθήσει το ιοικητικό Συµβούλιο κατά την διαδικασία επιλογής διορισµού κατάλληλων νέων ιοικητικών Συµβούλων, στον προγραµµατισµό αναφορικά µε την διαδοχή αποχωρούντων ιοικητικών Συµβούλων και την οµαλή αντικατάσταση τους καθώς και να βεβαιώνει την εφαρµογή των διαδικασιών επανεκλογής των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου. Οι διορισµοί αποφασίζονται από το ιοικητικό Συµβούλιο και υπόκεινται στην έγκριση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Η Επιτροπή ιορισµών συνέρχεται τουλάχιστον µία (1) φορά τον χρόνο. Κατά τη διάρκεια του 2008 η Επιτροπή ιορισµών συνεδρίασε δύο (2) φορές και έχουν τηρηθεί πρακτικά από τον Γραµµατέα της Εταιρείας τα οποία επικυρώθηκαν από τα µέλη της Επιτροπής. Σύµφωνα µε το καταστατικό της Εταιρείας, το ένα τρίτο των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου αποχωρούν από το αξίωµα του ιοικητικού Συµβούλου και έχουν το δικαίωµα να είναι υποψήφιοι για επανεκλογή. Οι Σύµβουλοι οι οποίοι αποχωρούν και έχουν υποβάλει υποψηφιότητα για επανεκλογή στην επόµενη Ετήσια Γενική Συνέλευση είναι οι κ.κ Μαρίνος Καλλής και Βίκτωρ Ζαχαριάδης. Περαιτέρω µε βάση το Καταστατικό της Εταιρείας ο διορισµός των κ.κ. Άκη Πηγασίου και Νεοκλή Θωµά στο ιοικητικό Συµβούλιο (από 17 Ιουλίου 2008) θα πρέπει να επικυρωθεί από τους µετόχους στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. 11

15 Τα βιογραφικά σηµειώµατα των ιοικητικών Συµβούλων που αποχωρούν και προσφέρονται για επανεκλογή στην επόµενη Ετήσια Γενική Συνέλευση παρουσιάζονται πιο κάτω. Μαρίνος Καλλής Ο κ. Μαρίνος Καλλής γεννήθηκε στην Λευκωσία το Σπούδασε οικονοµικά στο Birmingham University και ακολούθως απέκτησε τον τίτλο του Associate of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales. ούλεψε ως ελεγκτής στο Λονδίνο και από το 1998 είναι οικονοµικός διευθυντής της Γ. Καλλής (Βιοµήχανοι) Λτδ. Ο κ. Καλλής είναι µέλος του συµβουλίου του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Λευκωσίας (ΕΒΕΛ). Βίκτωρ Ζαχαριάδης Ο κ. Βίκτωρ Ζαχαριάδης στη Λευκωσία το Σπούδασε Οικονοµικά µε Οικονοµετρία και απέκτησε τον τίτλο του B.A.(Hons) στο University of East Anglia, και ακολούθως Χρηµατοοικονοµικά αποκτώντας τον τίτλο του M.Phil. από το Cambridge University. Εργάστηκε από το 1992 µέχρι το 2000 στο Τµήµα Εποπτείας Τραπεζών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Έκτοτε κατέχει διευθυντική θέση στις οικογενειακές επιχειρήσεις ZETA Group. Είναι µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της Apollo Investment Fund PLC και άλλων ιδιωτικών και δηµόσιων εταιρειών στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Τα βιογραφικά σηµειώµατα των ιοικητικών Συµβούλων που έχουν διοριστεί κατά την διάρκεια του έτους και ο διορισµός τους θα πρέπει να επικυρωθεί από τους µετόχους στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας παρουσιάζονται πιο κάτω. Νεοκλής Θωµά Ο κ. Νεοκλής Θωµά είναι απόφοιτος του Λανιτείου Γυµνασίου Λεµεσού και παρακολούθησε πολλά Εκπαιδευτικά Σεµινάρια και Επαγγελµατικά Συνέδρια στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Το 1968 ξεκίνησε το δικό του Ασφαλιστικό Γραφείο. Παράλληλα µε τις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις ασχολήθηκε κατά καιρούς µε το Εισαγωγικό και Εξαγωγικό Εµπόριο και την Ανάπτυξη Γης. Το 1982 µαζί µε άλλους Ασφαλιστές και Επιχειρηµατίες ίδρυσαν την πρώτη δηµόσια ασφαλιστική εταιρεία, τη Φιλική Ασφαλιστική. Ο κ. Θωµά έχει διατελέσει κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια διοικητικός σύµβουλος σε άλλες δηµόσιες εταιρείες. 12

16 Άκης Πηγασίου Ο κ. Άκης Πηγασίου είναι µέλος του Chartered Association of Certified Accountants και κάτοχος του Scottish National Certificate in Business Studies. Είναι ιευθύνων Σύµβουλος της Hellenic Petroleum στην Κύπρο και έχει εργαστεί σε διάφορες θέσεις µε πολυετή πείρα στην εταιρεία BP Cyprus Ltd. Έχει διατελέσει πρόεδρος της Oil Savings Bank, είναι µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Institute of Directors Cyprus Branch και εκτελεστικό µέλος του Cyprus Hellenic Business Association. Επιτροπή Αµοιβών Κατά το έτος 2008 η Επιτροπή Αµοιβών αποτελείτο από τρία µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ήτοι οι κ.κ. ηµήτρης ηµάδης (Πρόεδρος- Μη Ανεξάρτητος - Εκτελεστικός Σύµβουλος), Λουκάς Χριστοδουλίδης (Ανεξάρτητος Μη- Εκτελεστικός Σύµβουλος) και Γιάννος Λούτσιος (Ανεξάρτητος Μη- Εκτελεστικός Σύµβουλος). Κατά την συνεδρία του ιοικητικού Συµβουλίου ηµεροµηνίας 26 Ιανουαρίου 2009 αποφασίστηκε η αναδιοργάνωση των Επίτροπων µε βάση τον Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας. Η Επιτροπή Αµοιβών από την 26 Ιανουαρίου 2009 αποτελείται από τρία µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ήτοι οι κ.κ. Νεοκλής Θωµά (Πρόεδρος- Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος ),Λουκάς Χριστοδουλίδης (Ανεξάρτητος Μη- Εκτελεστικός Σύµβουλος) και Γιάννος Λούτσιος (Ανεξάρτητος Μη- Εκτελεστικός Σύµβουλος).. Η Επιτροπή Αµοιβών έχει την ευθύνη να υποβάλλει συστάσεις στο ιοικητικό Συµβούλιο αναφορικά µε το πλαίσιο και το ύψος της αµοιβής του ιαχειριστή Επενδύσεων, των ελεγκτών, νοµικών συµβούλων, µη εκτελεστικών συµβούλων της Εταιρείας, και άλλων συµβάσεων τις οποίες συνάπτει η Εταιρεία. Η Επιτροπή Αµοιβών συνέρχεται τουλάχιστον µια (1) φορά τον χρόνο. Κατά τη διάρκεια του έτους 2008 η Επιτροπή Αµοιβών συνεδρίασε δύο (2) φορές και κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων αυτών έχουν τηρηθεί πρακτικά από τον Γραµµατέα της Εταιρείας, τα οποία επικυρώθηκαν από τα µέλη της Επιτροπής. Ευθύνη και λογιστικός έλεγχος Το ιοικητικό Συµβούλιο υποβάλλει ισορροπηµένη, λεπτοµερή και κατανοητή αξιολόγηση της θέσης και των προοπτικών της Εταιρείας σε όλες τις περιπτώσεις δηµοσίων εκθέσεων, αναφορών σε εποπτικά όργανα, καθώς και σε περιπτώσεις πληροφόρησης που απαιτείται από σχετικές νοµοθεσίες. Η αξιολόγηση για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2008 παρουσιάζεται στη σελίδα 22 της Ετήσιας Έκθεσης. Αρχή της συνεχιζόµενης λειτουργίας (Going Concern) Το ιοικητικό Συµβούλιο είναι ικανοποιηµένο ότι η Εταιρεία διαθέτει ικανοποιητικούς πόρους ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί ως δρώσα οικονοµική µονάδα για τους προσεχείς δώδεκα µήνες. 13

17 Εσωτερικός Έλεγχος Η Εταιρεία, λόγω της φύσεως και του τρόπου διεξαγωγής των εργασιών της δε διαθέτει τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου. Το ιοικητικό Συµβούλιο µέσω της Επιτροπής Ελέγχου λαµβάνει τουλάχιστον µια φορά τον χρόνο βεβαίωση από την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου του οµίλου Marfin Popular Bank για την αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου του ιευθυντή Επενδύσεων σε ότι αφορά την Εταιρεία. Βεβαιώνεται ότι δεν έχουν περιέλθει σε γνώση των ιοικητικών Συµβούλων θέµατα µη αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και διαδικασιών επαλήθευσης της ορθότητας, πληρότητας και εγκυρότητας των πληροφοριών που παρέχονται στους µετόχους. Το ιοικητικό Συµβούλιο επίσης βεβαιώνει ότι δεν έχει περιέλθει εις γνώση του οποιαδήποτε παράβαση των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων και Κανονισµών εκτός αυτών που είναι εις γνώση των αρµόδιων χρηµατιστηριακών αρχών (όπου αυτό ισχύει). Ο ιαχειριστής Χαρτοφυλακίου Επενδύσεων ενηµερώνει το ιοικητικό Συµβούλιο για τις επενδύσεις εκείνες στις οποίες έχει συµφέρον. Οι µέτοχοι ενηµερώνονται για τις επενδύσεις αυτές µέσω των τριµηνιαίων ανακοινώσεων της Εταιρείας για την σύσταση του χαρτοφυλακίου της. Κατά το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2008 δεν έγινε οποιοσδήποτε δανεισµός είτε παροχή εγγυήσεων σε ιοικητικούς Συµβούλους της Εταιρείας ή σε συνδεδεµένα µε αυτούς άτοµα ή εταιρείες και ούτε υπήρχαν εισπρακτέα ποσά από οποιοδήποτε ιοικητικό Σύµβουλο ή άτοµο και Εταιρεία συνδεδεµένη µε αυτόν. Επιτροπή Ελέγχου Κατά το έτος 2008 η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείτο από τρία µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, τον πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου, κ. Μαρίνο Καλλή ( Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος) και τα µέλη κ. Βίκτωρα Ζαχαριάδη και Λουκά Χριστοδουλίδη (Ανεξάρτητοι Μη-Εκτελεστικοί Σύµβουλοι). Κατά την συνεδρία του ιοικητικού Συµβουλίου ηµεροµηνίας 26 Ιανουαρίου 2009 αποφασίστηκε η αναδιοργάνωση των Επίτροπων µε βάση τον Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας. Η Επιτροπή Ελέγχου από την 26 Ιανουαρίου 2009 αποτελείται από τρία µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου ήτοι οι κ.κ. Άκης Πηγασίου (Πρόεδρος Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος), Βίκτωρας Ζαχαριάδης και Λουκάς Χριστοδουλίδης (Ανεξάρτητοι Μη-Εκτελεστικοί Σύµβουλοι). 14

18 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Άκης Πηγασίου έχει εµπειρία στα Λογιστικά καθότι είναι µέλος του Chartered Association of Certified Accountants και κάτοχος του Scottish National Certificate in Business Studies. Είναι ιευθύνων Σύµβουλος της Hellenic Petroleum στην Κύπρο και έχει εργαστεί σε διάφορες θέσεις µε πολυετή πείρα στην εταιρεία BP Cyprus Ltd. Έχει διατελέσει πρόεδρος της Oil Savings Bank, είναι µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Institute of Directors Cyprus Branch και εκτελεστικό µέλος του Cyprus Hellenic Business Association. Η Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον τρεις (3) φορές τον χρόνο και σκοπός της είναι, µεταξύ άλλων, να παρακολουθεί και να ελέγχει τους κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειµένη η Εταιρεία, και να αξιολογεί ή και να αναθεωρεί τις θεσµοθετηµένες διαδικασίες αντιµετώπισης των κινδύνων αυτών. Κατά τη διάρκεια του έτους 2008, η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε πέντε (5) φορές και κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων αυτών έχουν τηρηθεί πρακτικά από τον Γραµµατέα της Εταιρείας τα οποία επικυρώθηκαν από τα µέλη της Επιτροπής Τα καθήκοντα της Επιτροπής είναι τα εξής: Να λαµβάνει γνώση για τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, να ζητά διευκρινίσεις και να κάνει εισηγήσεις για θέµατα που εγείρουν οι εξωτερικοί ελεγκτές στην επιστολή αναφοράς αδυναµιών στο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου καθώς και να λαµβάνει γραπτή γνώση τυχόν σηµαντικών ευρηµάτων του εσωτερικού ελέγχου του ιαχειριστή Επενδύσεων που τους αφορούν άµεσα, κάθε έξι µήνες. Η Επιτροπή Ελέγχου έχει την ευθύνη για εισηγήσεις αναφορικά µε τον διορισµό, τον τερµατισµό και την αµοιβή των ελεγκτών της Εταιρείας καθώς και την ανεξαρτησία και αντικειµενικότητα των ελεγκτών και την έκταση και αποτελεσµατικότητα (Costeffectiveness) του ελέγχου, την επιλογή των λογιστικών χειρισµών (accounting policies) για τις οικονοµικές καταστάσεις, την σύνταξη της έκθεσης περί εταιρικής διακυβέρνησης, την επιθεώρηση των συναλλαγών της Εταιρείας µε συνδεδεµένα πρόσωπα (όπως ορίζονται στην περί Χρηµατιστηρίου νοµοθεσία και κανονισµούς) ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτές γίνονται στα πλαίσια της συνήθους εµπορικής πρακτικής (arm s length). Το ιοικητικό Συµβούλιο έχει διορίσει τον κ. Μαρίνο Καλλή, Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, ως Λειτουργό Συµµόρφωσης µε τον Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης για την επιτήρηση της εφαρµογής του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης και για να το ενηµερώνει για τυχόν παραβάσεις ή παρεκκλίσεις από αυτόν. 15

19 Σχέσεις µε τους µετόχους Η Εταιρεία θεωρεί τις Γενικές Συνελεύσεις ως µέσο επικοινωνίας µε τους επενδυτές και ενθαρρύνει την ενεργό συµµετοχή τους σ αυτές. Οι Ετήσιες Γενικές συνελεύσεις διεξάγονται σύµφωνα µε τις πρόνοιες της ισχύουσας νοµοθεσίας και διασφαλίζουν την ισότιµη µεταχείριση όλων των κατόχων τίτλων. Όλες οι µετοχές της Εταιρείας απολαµβάνουν τα ίδια δικαιώµατα ψήφου. Στις Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις υποβάλλεται ξεχωριστό ψήφισµα για κάθε ουσιαστικό ξεχωριστό θέµα. Ειδοποιήσεις για τις Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις αποστέλλονται ατοµικά σε όλους τους µετόχους της Εταιρείας. Στις Γενικές Συνελεύσεις γίνεται προσπάθεια να παρευρίσκονται το σύνολο των ιοικητικών Συµβούλων ώστε να είναι διαθέσιµοι για να απαντούν σε ερωτήσεις των µετόχων. Προτάσεις που τίθενται ενώπιον Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων ή προτάσεις που θεωρούνται ως µη συνήθους φύσεως επεξηγούνται µε επάρκεια και σαφήνεια στους µετόχους στους οποίους δίνεται ικανοποιητικός χρόνος πριν την ηµεροµηνία της Συνέλευσης για αξιολόγηση. Περαιτέρω µε βάση τις πρόνοιες του Αναθεωρηµένου Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης ως έχει εκδοθεί από το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου, το ιοικητικό Συµβούλιο κατά την συνεδρία του ηµεροµηνίας 6 Σεπτεµβρίου 2007 διόρισε τον κ. Μαρίνο Καλλή ως Ανώτερο Ανεξάρτητο ιοικητικό Σύµβουλο και η σχετική ανακοίνωση έγινε στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου στις 7 Σεπτεµβρίου Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου υποχρεούνται στη γνωστοποίηση πληροφοριών προς το ιοικητικό Συµβούλιο και προς τους µετόχους µέσω της Ετήσιας Έκθεσης και των λογαριασµών της Εταιρείας σχετικά µε οποιονδήποτε ίδιον ουσιαστικό συµφέρον που ενδέχεται να προκύψει από συναλλαγές της Εταιρείας που εµπίπτουν στα καθήκοντα τους καθώς και οποιαδήποτε άλλη σύγκρουση συµφερόντων. Το ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε να διορίσει τη Marfin CLR ( Financial Services) Ltd (πρώην Λαϊκή ιαχείριση Κεφαλαίων Ε.Π.Ε.Υ. Λίµιτεδ) ως υπεύθυνη επικοινωνίας των µετόχων µε την Εταιρεία (Investor Liaison Officer). Η Marfin CLR ( Financial Services) Ltd, σε συνεργασία µε το ιοικητικό Συµβούλιο, προνοεί για την έγκαιρη και ορθή ενηµέρωση των επενδυτών σε διάφορα θέµατα. Οι πληροφορίες που αφορούν την Εταιρεία παρέχονται δίκαια, έγκαιρα και χωρίς κόστος σε όλους τους µετόχους. Η Εταιρεία εξασφαλίζει προς όλους του µετόχους θεσµικούς και µη ακριβείς αναφορές για όλες τις ουσιώδεις αλλαγές που αφορούν την Εταιρεία συµπεριλαµβανοµένων της οικονοµικής κατάστασης, της απόδοσης, της ιδιοκτησίας και της διακυβέρνησης της Εταιρείας. Η Εταιρεία ως εγκεκριµένος επενδυτικός οργανισµός ανακοινώνει σε δεκαπενθήµερη βάση την εσωτερική αξία της µετοχής στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ώστε όλοι οι µέτοχοι να ενηµερώνονται για την πορεία της αξίας του χαρτοφυλακίου επενδύσεων. 16

20 Έκθεση Αµοιβών Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνουν ετήσια αµοιβή ή οποία καθορίζεται κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου δεν λαµβάνουν οποιαδήποτε αµοιβή υπό την ιδιότητα τους ως µέλη Επιτροπών του ιοικητικού Συµβουλίου. Οι αµοιβές των ιοικητικών Συµβούλων για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2008 ήταν Ευρώ για καθένα µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου και Ευρώ για τον πρόεδρο. Το συνολικό ύψος της αµοιβής των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου για το 2008 είναι Ευρώ Οι αµοιβές των ιοικητικών Συµβουλών είναι οι ίδιες ως το έτος Οι αµοιβές των ιαχειριστών Επενδύσεων βάση συµφωνίας έχουν ως ακολούθως: - Η αµοιβή του διαχειριστή επενδύσεων υπολογίζεται και καταβάλλεται κάθε τριµηνία. - ιαχειριστικά δικαιώµατα προς 0,6% επί της µέσης αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας που τυγχάνουν διαχείρισης, υπολογιζόµενα κατά την τελευταία ηµέρα κάθε σχετικού τριµήνου. Στην αµοιβή αυτή δεν περιλαµβάνεται προµήθεια ή άλλα έξοδα για αγοραπωλησία µετοχών. - Για την παροχή διοικητικών και λογιστικών υπηρεσιών, περιλαµβανοµένου του υπολογισµού της καθαρής εσωτερικής αξίας ανά µετοχή η Εταιρεία καταβάλλει ετήσια δικαιώµατα Ευρώ συν ΦΠΑ. - Για την αγοραπωλησία µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ο ιαχειριστής Επενδύσεων συνεργάζεται µε διάφορα χρηµατιστηριακά γραφεία και η προµήθεια που καταβάλλεται κυµαίνεται από 0,20% µέχρι 0,35%. - Με βάση συµφωνία µεταξύ της Εταιρείας και της Marfin Popular Bank Public Co Limited, οι τελευταίοι ανέλαβαν την παροχή υπηρεσιών τήρησης του µητρώου µετόχων της Εταιρείας. Για τις υπηρεσίες αυτές, η Εταιρεία συµφώνησε να καταβάλλει: (α) Ευρώ συν ΦΠΑ ετησίως, (β) Ευρώ για κάθε επιταγή που εκδίδει για µερίσµατα. 17

21 Επενδυτική Πολιτική Επενδυτικός Στόχος Ο Επενδυτικός Στόχος της Εταιρείας είναι η επίτευξη κεφαλαιακής υπεραξίας του χαρτοφυλακίου επενδύσεών της, σε συνδυασµό µε την ικανότητα διανοµής µερίσµατος στους µετόχους της. Επενδυτική Πολιτική Όσον αφορά την Επενδυτική Πολιτική της Εταιρείας, το ιοικητικό Συµβούλιο εφαρµόζει κανονισµούς οι οποίοι συνάδουν µε τους Κανονισµούς του Χ.Α.Κ., και συµµορφώνεται µε τους εκάστοτε κανονισµούς και οδηγίες του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Περιγραφή Το χαρτοφυλάκιο της Apollo Investment Fund Plc µπορεί να αποτελείται από: Α. Αξίες εταιρειών εισηγµένων στο Χ.Α.Κ. και σε εγκεκριµένα από τον Υπουργό Οικονοµικών χρηµατιστήρια αλλοδαπής χώρας. Αξίες εννοούνται για αυτόν το σκοπό συνήθεις µετοχές, προνοµιούχες µετοχές, µετατρέψιµες αξίες, εταιρικά χρεόγραφα, συµµετοχές στο κεφάλαιο µετοχικών εταιρειών επενδύσεων κλειστού τύπου (closed-end Investment funds), καθώς και δικαιώµατα αγοράς µετοχών (warrants) και δικαιώµατα προτίµησης αγοράς µετοχών (rights). Β. Αµοιβαία κεφάλαια (mutual funds/unit trusts), επενδυτικά προϊόντα εγγυηµένου κεφαλαίου, συµµετοχές σε εταιρείες διαχείρισης χαρτοφυλακίου επιχειρηµατικών κεφαλαίων (venture capital funds). Γ. Κυβερνητικά Χρεόγραφα.. Άλλες µορφές χρέους. οµή Χαρτοφυλακίου Μετοχές Υπό κανονικές συνθήκες, τουλάχιστον εξήντα πέντε τοις εκατόν (65%) του ολικού ενεργητικού της Εταιρείας θα είναι επενδυµένο σε µετοχές δηµόσιων εταιρειών ή µετοχικά αµοιβαία κεφάλαια, µε τους ακόλουθους περιορισµούς: 1. Επενδύσεις σε µετοχές, ή σε µετατρέψιµα χρεόγραφα, ή οποιοδήποτε άλλο είδος τίτλων που δίνουν το δικαίωµα στον κάτοχό τους να αγοράσει µετοχές εταιρειών των οποίων οι τίτλοι είναι εισηγµένοι στο Χ.Α.Κ. ή σε δηµόσιες εταιρείες εισηγµένες σε εγκεκριµένο χρηµατιστήριο αλλοδαπής χώρας, δεν πρέπει να ξεπερνούν το 90% του ολικού ενεργητικού της Apollo Investment Fund Plc. 18

22 2. Επένδυση σε κινητές αξίες καθεµιάς από τις δηµόσιες εταιρείες, εισηγµένης στο Χ.Α.Κ. ή σε εγκεκριµένο χρηµατιστήριο αλλοδαπής χώρας, να µην υπερβαίνει το 10% του ολικού ενεργητικού της Apollo Investment Fund Plc µε την εξής εξαίρεση: Η επένδυση σε αξίες εκδότη µε χρηµατιστηριακή αξία πέραν του 10% της συνολικής χρηµατιστηριακής αξίας της αγοράς µπορεί να ανέρχεται σε ποσοστό ίσο µε το ποσοστό συµµετοχής. 3. Επένδυση σε µετοχικά αµοιβαία κεφάλαια ή εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίων να µην υπερβαίνει το 10% του ολικού ενεργητικού της Apollo Investment Fund Plc. 4. Η Apollo Investment Fund Plc σε καµιά περίπτωση δε θα ελέγχει πέραν του 10% του εκδοθέντος κεφαλαίου εταιρείας ή αµοιβαίου κεφαλαίου. Χρεόγραφα 1. Επενδύσεις σε χρεόγραφα του κυπριακού δηµοσίου ή σε χρεόγραφα εγγυηµένα από το δηµόσιο δεν πρέπει να ξεπερνούν το 10% του ολικού ενεργητικού της Apollo Investment Fund Plc. Στις 23 Αυγούστου 2005 το ιοικητικό Συµβούλιο του Χ.Α.Κ., µε τη σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν αίτησης της Εταιρείας έδωσε έγκριση για αύξηση του ποσοστού αυτού µέχρι το 35% του ολικού ενεργητικού της Apollo Investment Fund Plc. 2. Επενδύσεις σε εταιρικά χρεόγραφα εισηγµένα στο Χ.Α.Κ. ή σε εγκεκριµένο χρηµατιστήριο αλλοδαπής χώρας µέχρι 10% του ολικού ενεργητικού της Apollo Investment Fund Plc. 3. Επενδύσεις σε άλλους τύπους χρεογράφων που δεν αναφέρονται πιο πάνω µέχρι 10% του ολικού ενεργητικού της Apollo Investment Fund Plc. Άλλες Επενδύσεις 1. Μέχρι και 10% του ολικού ενεργητικού της Apollo Investment Fund Plc µπορεί να επενδυθεί σε νεοεκδιδόµενες κινητές αξίες, εφόσον οι όροι έκδοσής τους προνοούν την υποχρέωση προς υποβολή αίτησης για εισαγωγή τους σε εγκεκριµένο χρηµατιστήριο αξιών και οι αξίες αυτές εισαχθούν µέσα σ ένα χρόνο από την έκδοσή τους. 2. Επένδυση σε µη εισηγµένες κινητές αξίες (µη συµπεριλαµβανοµένων επενδύσεων κάτω από την παράγραφο 1) και/ή µη εισηγµένους πιστωτικούς τίτλους να µην υπερβαίνει συνολικά το 10% του ολικού ενεργητικού της Apollo Investment Fund Plc. 3. Η Apollo Investment Fund Plc θα µπορεί να επενδύει ποσά που δεν έχουν τοποθετηθεί αλλού, σε καταθέσεις ή σε άλλα βραχυπρόθεσµα και ρευστοποιήσιµα στοιχεία ενεργητικού. Παρόλο που σκοπός των ιοικητικών Συµβούλων είναι η εφαρµογή πολιτικής επένδυσης ολόκληρου του κεφαλαίου της Εταιρείας, µέρος αυτού µπορεί να κρατείται σε µετρητά ή ισοδύναµα µετρητών, ώστε να µπορούν να πραγµατοποιούνται επενδύσεις σε αξίες, ανάλογα µε τις κατά καιρούς επικρατούσες συνθήκες της αγοράς. 19

23 Ρευστότητα Η Apollo Investment Fund Plc θα διατηρεί την απαραίτητη ρευστότητα για να καλύπτει τα διάφορα έξοδα διαχείρισης και λειτουργίας της. Πώληση σηµαντικού µέρους του χαρτοφυλακίου επενδύσεων Πώληση ποσοστού 40% ή µεγαλύτερου του χαρτοφυλακίου, σύµφωνα µε την εκτιµηµένη του αξία, θα υπόκειται σε έγκριση των µετόχων. 20

24 Έκθεση και οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2008 Περιεχόµενα Σελίδα Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 31 Ισολογισµός 32 Κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια 33 Κατάσταση ταµειακών ροών 34 Σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και ιαχειριστή Χαρτοφυλακίου 61 21

25 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 1 Το ιοικητικό Συµβούλιο παρουσιάζει την έκθεσή του µαζί µε τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου Κύριες δραστηριότητες 2 Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας, που δεν έχουν αλλάξει από τον προηγούµενο χρόνο, είναι η διαχείριση χαρτοφυλακίου επενδύσεων κλειστού τύπου. Ανασκόπηση των εξελίξεων, της τρέχουσας κατάστασης και της επίδοσης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας 3 Το 2008 αποτέλεσε για το Κυπριακό Χρηµατιστήριο µια πολύ δύσκολη χρονιά µε τον Γενικό είκτη ΧΑΚ να παρουσιάζει πτώση 77,15%. Οι δυσµενείς συνθήκες που επικράτησαν στις διεθνείς χρηµατιστηριακές αγορές λόγω της άνευ προηγουµένου χρηµατοπιστωτικής κρίσης στις Η.Π.Α αλλά και στις υπόλοιπες ανεπτυγµένες οικονοµίες, έπληξαν σοβαρά την εµπιστοσύνη των επενδυτών µε αποτέλεσµα τις µαζικές ρευστοποιήσεις κυρίως στον τραπεζικό κλάδο. Ο µέσος ηµερήσιος όγκος συναλλαγών παρουσίασε σηµαντική πτώση στα 6,3εκ. για το 2008 σε σχέση µε 17εκ. το Ο Γενικός είκτης του Ελληνικού Χρηµατιστηρίου όπου η Εταιρεία διατηρούσε σηµαντικό ποσοστό του ενεργητικού της κατέγραψε πτώση 65,50% σαφώς επηρεασµένη από την παγκόσµια οικονοµική κρίση, την αβεβαιότητα για το µέγεθος, καθώς και την διάρκεια της. Το κλίµα στις ανεπτυγµένες αλλά και αναδυόµενες διεθνείς αγορές επιδεινώθηκε κατά το 2 ο εξάµηνο του 2008 όταν οι πτωχεύσεις τραπεζικών κολοσσών σε Η.Π.Α και Ευρώπη δηµιούργησαν έντονους φόβους για ρήξη του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος παγκοσµίως, ενώ οι κρατικοποιήσεις τραπεζών αποτέλεσαν ένα από τα κύρια εργαλεία των κυβερνήσεων για σταθεροποίηση της κατάστασης. Οι διεθνείς δείκτες απώλεσαν πάνω από το 1/3 της αξίας τους, επιβεβαιώνοντας τους φόβους για την µεγαλύτερη οικονοµική κρίση µετά την βαρύνουσα κρίση του 1930 στις Η.Π.Α. 5 Στις 31 εκεµβρίου 2008 το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας αποτελείτο από επενδύσεις σε µετοχικούς τίτλους στη Κύπρο, Ελλάδα και εξωτερικό καθώς και διεθνή µετοχικά αµοιβαία σε ποσοστό 54%, οµόλογα 19%, εναλλακτικές επενδύσεις 3% και µετρητά 24%. Η εσωτερική αξία ανά µετοχή υποχώρησε στα 40,24 Ευρωσέντ στις 31 εκεµβρίου 2008 µετά την πληρωµή µερίσµατος 7 Ευρωσέντ, σε σχέση µε 90,11 Ευρωσέντ στις 31 εκεµβρίου Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 6 Το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας σχετίζεται µε τις παρακάτω κατηγορίες κινδύνων: (α) Συστηµατικός κίνδυνος (κίνδυνος αγοράς): Αφορά τον κίνδυνο που προκαλείται από παράγοντες που επηρεάζουν το σύνολο της αγοράς και κατά συνέπεια τους γενικούς δείκτες των χρηµατιστηρίων. Ο κίνδυνος αυτός δεν µπορεί να αποφευχθεί µε τη διασπορά των επενδύσεων του χαρτοφυλακίου. 22

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 MH-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 1 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc

Apollo Investment Fund Plc Apollo Investment Fund Plc ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Το έντονο μεταβλητό περιβάλλον η αβεβαιότητα για πορεία των χρηματιστηρίων Κύπρου Ελλάδας ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά του Η κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάµεση έκθεση διαχείρισης 3-4 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και άλλων υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC

της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC 19/05/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC Βάσει του άρθρου 33(2) του περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµου του 2007, Ν41(Ι)/2007, το ιοικητικό Συµβούλιο της Muskita Aluminium

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μέρος Α: Η Liberty Life Insurance Public Company Limited εφαρµόζει τις διατάξεις Α, Γ και του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης (ΚΕ ) που αφορούν το ιοικητικό Συµβούλιο, Ευθύνη και Λογιστικό Έλεγχο και σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 Αυγούστου 2011 Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε χτές 24 Αυγούστου 2011, ενέκρινε τις µη

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 28 Απριλίου 2009 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Εκθεση ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 ιοικητικό Συµβούλιο Α.2 Ισορροπία ιοικητικού Συµβουλίου Α.3 Παροχή Πληροφοριών Α.4 ιορισµοί στο ιοικητικό Συµβούλιο Α.5 Επανεκλογή

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΛΕΩΦ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ 8, PHOTIADES BUSINESS CENTER 1522 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΛΕΩΦ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ 8, PHOTIADES BUSINESS CENTER 1522 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΛΕΩΦ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ 8, PHOTIADES BUSINESS CENTER 1522 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 20/07/ ΘΕΜΑ : Αποτελέσματα Πρώτου Εξαμήνου Tο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Καρυές Επενδυτική Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 27 Μαΐου, 2010, σύµφωνα µε τα άρθρα 5(1)(δ) και 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34. 26 Ιουλίου 2012 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Έγκριση και Δημοσιοποίηση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας Τρίαινα Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Εταιρεία») που

Διαβάστε περισσότερα

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι 27 Απριλίου 2010 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Cytrustees Investment Public Co Ltd για την 1 η τριµηνία που έληξε στις 31

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μέρος Α: Η Liberty Life Insurance Public Company Ltd εφαρµόζει τις διατάξεις Α, Γ και του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης (ΚΕ ) που αφορούν το ιοικητικό Συµβούλιο, Ευθύνη και Λογιστικό Έλεγχο και σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 28 Μαρτίου 2007 1 Έκθεση Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης Μέρος Α Η καθιέρωση αρχών εταιρικής διακυβέρνησης και η ενίσχυση του εποπτικού ρόλου του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση αξιολόγησης της προτεινόμενης αντιπαροχής σχετικά με την υποβολή Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης

Έκθεση αξιολόγησης της προτεινόμενης αντιπαροχής σχετικά με την υποβολή Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης Έκθεση αξιολόγησης της προτεινόμενης αντιπαροχής σχετικά με την υποβολή Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης από τους κ.κ. Παναγιώτη Δημητρίου, Μάριο Δημητρίου, Αλέξη Δημητρίου, Μιχάλη Δημητρίου και Λουκία Δημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ELMONTE HOLDINGS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Σελίδα Εκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 Εκθεση ελεγκτών 3-4 Κατάσταση αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 25 Αυγούστου 2010 Της Εταιρείας: DIMCO PLC Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε στις 24 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΚΔΟΤΗ ΣΕ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΚΔΟΤΗ ΣΕ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΣ Παράρτημα 2 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΚΔΟΤΗ ΣΕ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΣ Παρακαλώ όπως στις ερωτήσεις στις οποίες υπάρχει επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήματος ενιαμηνίας 2 Ενδιάμεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΗΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 2013 και 2014

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΗΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 2013 και 2014 1 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΗΚ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012, 2013 και 2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γιατοέτοςπουέληξεστις31

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης IΙI. Εταιρική Διακυβέρνηση Α Εισαγωγή Β Διοικητικό Συμβούλιο Γ Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου Δ Λειτουργός Συμμόρφωσης Ε Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων ΣΤ Δανεισμός Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 24 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων πρώτου τριµήνου 24 2 Ενοποιηµένος Ισολογισµός στις

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μέρος A Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας τη σημασία του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τη σωστή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας και τη συνεχή προστασία των συμφερόντων όλων των Μετόχων, έχει

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 1ης Τριμηνίας βλέπε επισυνημμένη ανακοίνωση

Αποτελέσματα 1ης Τριμηνίας βλέπε επισυνημμένη ανακοίνωση Αποτελέσματα 1ης Τριμηνίας βλέπε επισυνημμένη ανακοίνωση 0005/00016109/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD CYTR Attachments: 1. Αποτελέσματα 1ης τριμηνίας 2016 2. Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο.

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο. ΠΡΟΣ : Εταιρείες που έχουν εισηγμένους τίτλους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΗΜΕΡ. : 22 Φεβρουαρίου, 2012 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της ηµόσιας Πρότασης της εταιρείας Avacom Public Company Limited για εξαγορά 100% της εταιρείας Ceilfloor Public Company Ltd

Αξιολόγηση της ηµόσιας Πρότασης της εταιρείας Avacom Public Company Limited για εξαγορά 100% της εταιρείας Ceilfloor Public Company Ltd CLR FINANCIAL SERVICES LTD CLR House 26 Vironos Avenue,1096 PO.Box 24626, 1301 Nicosia Telephone 357 22898898 Fax 357 22673457 E-mail clrfs@clrfn.com Website www.clrfn.com ιοικητικό Συµβούλιο Ceilfloor

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited

Cytrustees Investment Public Company Limited Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις για την ενιάµηνο που έληξε την 30 Σεπτεµβρίου 2013 Περιεχόµενα Σελίδα Ενδιάµεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήµατος εξαµηνίας 2 Ενδιάµεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης IΙI. Εταιρική Διακυβέρνηση Α Εισαγωγή Β Διοικητικό Συμβούλιο Γ Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου Δ Λειτουργός Συμμόρφωσης Ε Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων ΣΤ Δανεισμός Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd.

LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd. 0067/00014799/el Ένδειξη Αποτελέσματος LCP Holdings and Investments Public Ltd LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας ιακυβέρνησης ΡΙΚ

Κώδικας ιακυβέρνησης ΡΙΚ Κώδικας ιακυβέρνησης ΡΙΚ Εγκρίθηκε από το.σ. στις 18/1/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛΙ Α 0 Εισαγωγή... 3 1 Αποτελεσµατική λειτουργία ιοικητικού Συµβουλίου. 4 2 ικαιώµατα και υποχρεώσεις ιοικητικών Συµβούλων..

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης Μέρος Α' Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει την 3 η Αναθεωρημένη Έκδοση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εκδόθηκε από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου το Μάρτιο 2011 και εφαρμόζει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες αποφάσεις πήρε το Συμβούλιο για τις εισηγμένες εταιρείες του ΧΑΚ. Xρεόγραφα της Alpha Bank στο ΧΑΚ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Ποιες αποφάσεις πήρε το Συμβούλιο για τις εισηγμένες εταιρείες του ΧΑΚ. Xρεόγραφα της Alpha Bank στο ΧΑΚ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ νημέρωση από το ΧΑΚ Μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση ΧΑΚ - Δεκέμβριος 2008 - Τεύχος 143 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Την τελευταία χρηματιστηριακή συνεδρίαση του Δεκεμβρίου 2008, ο Γενικός Δείκτης ανήλθε στις 1.101,42 μονάδες,

Διαβάστε περισσότερα

CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LIMITED

CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης 3-5 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και αλλαγές στην σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και αλλαγές στην σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00008988/el Αλλαγή στη σύνθεση Διοικητικών Συμβούλων/ανώτατων στελεχών (Διορισμοί/Παραιτήσεις) CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD Αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και αλλαγές στην σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

LAIKI CAPITAL PUBLIC CO LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

LAIKI CAPITAL PUBLIC CO LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται.

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. 0087/00010770/el Ένδειξη Αποτελέσματος SEA STAR CAPITAL PLC SEAS Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. Attachments: 1. Ενοποιημένη Οκ Κατ 2014 2. Επεξηγηματική Οικ Κατ 2014 Regulated

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες αποφάσεις πήρε το Συμβούλιο για τις εισηγμένες εταιρείες του ΧΑΚ

Ποιες αποφάσεις πήρε το Συμβούλιο για τις εισηγμένες εταιρείες του ΧΑΚ νημέρωση από το ΧΑΚ Μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση ΧΑΚ - Αύγουστος 2008 - Τεύχος 139 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ T ην τελευταία χρηματιστηριακή συνεδρίαση του Αυγούστου 2008 ο Γενικός Δείκτης ανήλθε στις 2.884,20 μονάδες,

Διαβάστε περισσότερα

K. ATHIENITIS CONTRACTORS - DEVELOPERS PUBLIC LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

K. ATHIENITIS CONTRACTORS - DEVELOPERS PUBLIC LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ K. ATHIENITIS CONTRACTORS - DEVELOPERS PUBLIC LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LIMITED

CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης 3-5 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 28 Νοεµβρίου 2007 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 Προσοχή: Κυρίου Νώντα Μεταξά Γενικό ιευθυντή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αξιότιµε κύριε Μεταξά Θέµατα:

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου της εταιρείας SFS Group Public Company Limited για την περίοδο 10 Μαΐου, Μαΐου, 2013 Επισυνάτπεται ανακοίνωση

Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου της εταιρείας SFS Group Public Company Limited για την περίοδο 10 Μαΐου, Μαΐου, 2013 Επισυνάτπεται ανακοίνωση 0042/00003088/el Ετήσιο Δελτίο SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Δημοσίευση Ετήσιου Δελτίου της εταιρείας SFS Group Public Company Limited για την περίοδο 10 Μαΐου, 2012 21 Μαΐου, 2013 Επισυνάτπεται ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSAL BANK PUBLIC LTD. Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος 2005

UNIVERSAL BANK PUBLIC LTD. Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος 2005 UNIVERSAL BANK PUBLIC LTD Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος 2005 29 Μαρτίου 2006 Έκθεση Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης Μέρος Α Η καθιέρωση αρχών εταιρικής διακυβέρνησης και η ενίσχυση του εποπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2013

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2013 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2013 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΧΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµίων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD Το Διοικητικό Συμβούλιο της Rolandos Enterprises Public Ltd επισυνάπτει τη γνώμη του σχετικά με τη δημόσια πρόταση από τον κ. Λοΐζου Κ. Ρολάνδο

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σχεδόν αµετάβλητο το Χ.Α. παρά την πτώση του τραπεζικού δείκτη (-2,37%). Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 821,23 µονάδες σηµειώνοντας κέρδη 0,04%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης 1 & 2 Συνοπτική ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία % εκ-07 εκ-06 Μεταβολή εκ-07 εκ-06 '000 '000

Διαβάστε περισσότερα

Εξαµηνιαία Έκθεση 2010 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού

Εξαµηνιαία Έκθεση 2010 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού Εξαµηνιαία Έκθεση 2010 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού Η T Funds Α.Ε..Α.Κ µε έδρα στην Αθήνα, οδός Λέκκα αρ. 23-25, έχει λάβει άδεια λειτουργίας µε τις αποφάσεις 27719/Β/543 ΥΠΕΘΟ (ΦΕΚ Β391/5.7.1990)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία της ετήσιας και εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης και της ετήσιας και εξαµηνιαίας έκθεσης του διοικητικού συµβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3440 της 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μέρος Α: Η Liberty Life Insurance Public Company Ltd «Εταιρεία» προχώρησε με ένα σημαντικό βήμα για πληρέστερη εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC CYPRUS TRADING CORPORATION PLC Άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Cyprus Trading Corporation Plc επί της Δημόσιας Πρότασης της Ν.K. Shacolas Holdings Ltd για απόκτηση του 100% του εκδομένου μετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 12/11/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 12/11/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο τέλος για το Χ.Α. σε µια συνεδρίαση µε συνεχείς εναλλαγές προσήµου. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 801,99 µονάδες σηµειώνοντας κέρδη 0,92%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 11 Μέρος A Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας τη σημασία του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τη σωστή και χρηστή διοίκηση της Εταιρείας και τη συνεχή προστασία των συμφερόντων όλων των Μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 954,69 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 4,20%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 91,90 εκατ. εκ των οποίων 4,39 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

0042/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS. Attachments: 1. Αποφάσεις Δ.Σ. 2. FS 2015 Consolidated 3.

0042/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS. Attachments: 1. Αποφάσεις Δ.Σ. 2. FS 2015 Consolidated 3. 0042/00015662/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Αποφασεις Δ.Σ. της SFS Group Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου της SFS Group Public Company Ltd για την έγκριση και δημοσιοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα