ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Στη στερεή κατάσταση τα σώµατα έχουν καθορισµένη µάζα, καθορισµένο όγκο και συγκεκριµένο σχήµα. Στην υγρή κατάσταση τα σώµατα έχουν καθορισµένη µάζα, καθορισµένο όγκο αλλά όχι συγκεκριµένο σχήµα. Τα υγρά παίρνουν το σχήµα του δοχείου µέσα στο οποίο τοποθετούνται. Στην αέρια κατάσταση τα σώµατα έχουν καθορισµένη µάζα, όµως ο όγκος τους και το σχήµα τους δεν είναι καθορισµένα. Τα αέρια παίρνουν το σχήµα του δοχείου και καταλαµβάνουν όλο το διαθέσιµο χώρο του δοχείου µέσα στο οποίο τοποθετούνται. Τήξη ονοµάζεται το φαινόµενο της µετατροπής ενός στερεού σώµατος που θερµαίνεται σε υγρό. Σηµείο τήξεως (Σ.Τ.) ενός στερεού σώµατος ονοµάζεται η σταθερή θερµοκρασία στην οποία τήκεται (λιώνει) το στερεό. Το σηµείο τήξεως του καθαρού πάγου είναι 0 C (σε πίεση 1 atm). Πήξη ονοµάζεται το φαινόµενο της µετατροπής ενός υγρού σώµατος σε στερεό. Πρόκειται για την αντίστροφη διαδικασία της τήξης ενός σώµατος. Σηµείο πήξεως ενός υγρού σώµατος ονοµάζεται η σταθερή θερµοκρασία στην οποία πήζει το υγρό. Το σηµείο πήξεως του καθαρού νερού είναι 0 C (σε πίεση 1 atm). Η συµπύκνωση είναι το αντίστροφο φαινόµενο του βρασµού. Εξάτµιση ονοµάζεται η διαδικασία µετατροπής ενός υγρού σε αέριο µόνο από την ελεύθερη επιφάνεια του υγρού. Εξάχνωση ονοµάζεται το φαινόµενο της µετατροπής ενός στερεού απευθείας σε αέριο. Το αντίστροφο φαινόµενο της εξάχνωσης ονοµάζεται απόθεση. Ανάλογα µε τη στήλη στην οποία βρίσκεται η θερµοκρασία αυτή, προσδιορίζουµε τη φυσική κατάσταση της ουσίας. Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι πιο χαρακτηριστικές ιδιότητες των σωµάτων Χρώµα Πυκνότητα Γεύση Αγωγιµότητα Οσµή Διαλυτότητα Σκληρότητα Ελατότητα

2 Ελαστικότητα Ολκιµότητα Ευθραυστότητα Χύτευση Με τον όρο σκληρότητα εννοούµε την ιδιότητα των στερεών σωµάτων να χαράσσουν άλλα σώµατα ή να χαράσσονται από άλλα σώµατα. Με τον όρο ελαστικότητα εννοούµε την ιδιότητα των υλικών σωµάτων να επανέρχονται στην αρχική τους µορφή, όταν υποστούν κάποια παραµόρφωση. Με τον όρο ευθραυστότητα εννοούµε την ιδιότητα των υλικών σωµάτων να αντέχουν ή όχι σε καταπονήσεις που υφίστανται. Η πυκνότητα (ρ) είναι ένα φυσικό µέγεθος που εκφράζει πόση µάζα ενός υλικού περιέχεται σε ορισµένο όγκο του. Ορίζεται από το σταθερό πηλίκο της µάζας (m) ενός σώµατος προς τον όγκο m του (V). Δηλαδή: ρ= V ρ σώµατος > ρ υγρού à Το σώµα βυθίζεται ρ σώµατος < ρ υγρού à Το σώµα επιπλέει Η πυκνότητα ενός σώµατος είναι το χαρακτηριστικό εκείνο γνώρισµα που καθορίζει αν το σώµα επιπλέει ή βυθίζεται σε κάποιο υγρό (για παράδειγµα, στο νερό). Με τον όρο ηλεκτρική αγωγιµότητα εννοούµε την ιδιότητα των σωµάτων να επιτρέπουν τη διέλευση ηλεκτρικού φορτίου µέσα από τη µάζα τους. Όσα σώµατα επιτρέπουν τη διέλευση ηλεκτρικού φορτίου µέσα από τη µάζα τους ονοµάζονται καλοί αγωγοί του ηλεκτρισµού (µεγάλη ηλεκτρική αγωγιµότητα). Όσα σώµατα δεν επιτρέπουν τη διέλευση ηλεκτρικού φορτίου µέσα από τη µάζα τους ονοµάζονται κακοί αγωγοί του ηλεκτρισµού (µικρή ηλεκτρική αγωγιµότητα). Με τον όρο διαλυτότητα εννοούµε την ιδιότητα ενός σώµατος να µπορεί να διαλύεται σε ένα άλλο σώµα. Μείγµα ονοµάζεται το υλικό που προκύπτει από την ανάµειξη δύο ή περισσότερων διαφορετικών ουσιών. Ετερογενή µείγµατα: Πρόκειται για τα µείγµατα στα οποία τα συστατικά τους διακρίνονται µε γυµνό µάτι (ή µε µικροσκόπιο). Οµογενή µείγµατα: Πρόκειται για τα µείγµατα στα οποία τα συστατικά τους δε διακρίνονται µε γυµνό µάτι ή µε το µικροσκόπιο. Διαλύτης ονοµάζεται το συστατικό εκείνο του διαλύµατος που έχει την ίδια φυσική κατάσταση µε το διάλυµα. Διαλυµένες ουσίες ονοµάζονται τα υπόλοιπα συστατικά του διαλύµατος. Υδατικά διαλύµατα ονοµάζονται τα διαλύµατα στα οποία διαλύτης είναι το νερό. Περιεκτικότητα ενός διαλύµατος ονοµάζεται η ποσότητα της διαλυµένης ουσίας που περιέχεται σε ορισµένη ποσότητα διαλύµατος. Περιεκτικότητα % w/w: Δείχνει πόσα g διαλυµένης ουσίας περιέχονται σε 100 g διαλύµατος.

3 π.χ. 5 % w/w à 5gr διαλυµένης ουσίας περιέχονται σε 100gr διαλύµατος Περιεκτικότητα % w/v: Δείχνει πόσα g διαλυµένης ουσίας περιέχονται σε 100 ml διαλύµατος. π.χ. 12 % w/v à 12gr διαλυµένης ουσίας περιέχονται σε 100ml διαλύµατος Περιεκτικότητα % ν/ν (ή vol): Δείχνει πόσα ml διαλυµένης ουσίας περιέχονται σε 100 ml διαλύµατος. π.χ. 21 % v/v à 21ml διαλυµένης ουσίας περιέχονται σε 100ml διαλύµατος Η απόχυση είναι µια µέθοδος που χρησιµοποιείται για το διαχωρισµό µείγµατος το οποίο αποτελείται από ένα υγρό και από ένα στερεό που έχει κατακαθίσει στον πυθµένα του δοχείου (ίζηµα). Διαδικασία: Μεταφέρουµε (αποχύνουµε) προσεκτικά το υγρό σε άλλο δοχείο και έτσι στο πρώτο δοχείο παραµένει το στερεό. Η διήθηση είναι µια µέθοδος που χρησιµοποιείται για το διαχωρισµό ετερογενούς µείγµατος που α- ποτελείται από υγρά µέσα στα οποία υπάρχουν αδιάλυτα στερεά σώµατα. Διαδικασία: Το µείγµα περνάει µέσα από έναν ηθµό (φίλτρο), το οποίο συγκρατεί το στερεό και αφήνει να περάσει το υγρό. Η διήθηση ονοµάζεται και φιλτράρισµα. Η εξάτµιση είναι µια µέθοδος που χρησιµοποιείται όταν από ένα υγρό διάλυµα θέλουµε να παραλάβουµε τις στερεές ουσίες που βρίσκονται διαλυµένες µέσα σε αυτό. Διαδικασία: Εξατµίζεται το υγρό (διαλύτης) και συλλέγονται τα στερεά που είναι διαλυµένα µέσα σε αυτό. Η απόσταξη είναι µια µέθοδος που χρησιµοποιείται για το διαχωρισµό ενός µείγµατος που περιέχει ένα υγρό και στερεές διαλυµένες ουσίες. Διαδικασία: Το µείγµα τοποθετείται σε κατάλληλη συσκευή απόσταξης, όπου θερµαίνεται µέχρι το υγρό να βράσει. Το υγρό εξαερώνεται και οι ατµοί του οδηγούνται στο συµπυκνωτή, όπου ψύχονται, υγροποιούνται και συλλέγονται. Το υγρό που συλλέγεται ονοµάζεται απόσταγµα. Η χρωµατογραφία είναι µια µέθοδος που χρησιµοποιείται για το διαχωρισµό µειγµάτων που αποτελούνται από υγρά ή στερεά συστατικά. Η φυγοκέντριση είναι µια µέθοδος που χρησιµοποιείται για το διαχωρισµό στερεών σωµάτων που αιωρούνται σε υγρό ή για το διαχωρισµό υγρών που δεν αναµειγνύονται. Ο όγκος του υδρογόνου που παράγεται από τη διάσπαση του νερού είναι πάντα διπλάσιος από τον όγκο του οξυγόνου. Δηλαδή: όγκος_υδρογόνου 2 = όγκος_οξυγόνου 1 Το νερό έχει σταθερή σύσταση: Αν µετρούσαµε τη µάζα των δύο αερίων, θα βρίσκαµε ότι η µάζα του υδρογόνου που παράγεται από τη διάσπαση του νερού είναι πάντα οκτώ φορές µικρότερη από τη µάζα του οξυγόνου. Δηλαδή: µάζα_υδρογόνου 1 = µάζα_οξυγόνου 8 Χηµικές ενώσεις ονοµάζονται οι ουσίες που µπορούν να διασπαστούν σε απλούστερες και αποτελούνται από δύο ή περισσότερα χηµικά στοιχεία τα οποία είναι συνδεδεµένα µεταξύ τους µε σταθερή αναλογία µαζών. Χηµικά στοιχεία ονοµάζονται οι ουσίες που δεν µπορούν να διασπαστούν σε απλούστερες.

4 Μέταλλα, όπως είναι ο σίδηρος, ο χαλκός, ο χρυσός, το νάτριο, ο άργυρος, ο υδράργυρος, το αργίλιο, ο µόλυβδος κτλ. Τα περισσότερα χηµικά στοιχεία ανήκουν στα µέταλλα. Αµέταλλα όπως είναι το οξυγόνο, το υδρογόνο, το άζωτο, ο άνθρακας, το θείο κτλ. Οι χηµικές ενώσεις και τα χηµικά στοιχεία, επειδή έχουν καθορισµένη σύσταση ανεξάρτητα από τη διαδικασία παρασκευής τους, ονοµάζονται χηµικές (ή καθαρές) ουσίες. Οι χηµικές ουσίες έχουν σταθερό σηµείο ζέσεως, δηλαδή, όπως λέµε, έχουν συγκεκριµένες φυσικές σταθερές, ενώ τα µείγµατα δεν έχουν σταθερό σηµείο ζέσεως, δηλαδή, όπως λέµε, δεν έχουν συγκεκριµένες φυσικές σταθερές. Η διαδικασία που ακολουθείται προκειµένου να εξακριβώσουµε την ταυτότητα µιας ουσίας µε βάση κάποια συγκεκριµένα χαρακτηριστικά της ονοµάζεται ταυτοποίηση της ουσίας. Διαφορές µειγµάτων- χηµικών ενώσεων ΜΕΙΓΜΑΤΑ Η σύσταση τους δεν είναι καθορισµένη, αλλά µπορεί να µεταβάλλεται. Διαχωρίζονται στα συστατικά τους µε φυσικές µεθόδους (απόχυση, διήθηση, εξάτµιση κτλ.). Δεν έχουν καθορισµένες φυσικές σταθερές. Τα συστατικά στο µείγµα διατηρούν πολλές από τις ιδιότητες τους. ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Η σύσταση τους είναι καθορισµένη. Διαχωρίζονται στα συστατικά τους µε χηµικές µεθόδους (π.χ. ηλεκτρολυτική διάσπαση νερού). Έχουν καθορισµένες φυσικές σταθερές. Η χηµική ένωση έχει διαφορετικές ιδιότητες από τις ιδιότητες των συστατικών της. Οι χηµικές ενώσεις µπορούν να διασπαστούν σε απλούστερες, ενώ τα χηµικά στοιχεία δεν µπορούν. Υλικά Χηµικές ουσίες Μείγµατα Χηµικά στοιχεία Χηµικές ενώσεις Οµογενή Ετερογενή Χηµικά φαινόµενα ή χηµικές αντιδράσεις ονοµάζονται οι µεταβολές που συνοδεύονται από το σχηµατισµό νέων ουσιών. π.χ. Το κρασί, όταν ξινίζει, αλλάζει σύσταση και µετατρέπεται σε ξίδι. Ένα κοµµάτι χαρτί, όταν καίγεται, µετατρέπεται σε στάχτη και διάφορα αέρια. Αντιδρώντα: Πρόκειται για τις ουσίες που υπήρχαν πριν από την εκδήλωση της αντίδρασης. Προϊόντα: Πρόκειται για τις ουσίες που σχηµατίζονται µετά την πραγµατοποίηση της αντίδρασης. Αντίδραση Αντιδρώντα Προϊόντα Σκούριασµα σιδήρου Σίδηρος (χηµικό στοιχείο) και οξυγόνο (χηµικό στοιχείο) Οξείδιο του σιδήρου (χηµική ένωση) Ηλεκτρολυτική διάσπαση νερού Νερό (χηµική ένωση) Υδρογόνο (χηµικό στοιχείο) και οξυγόνο (χηµικό στοιχείο)

5 Σε κάθε χηµική αντίδραση η συνολική µάζα των αντιδρώντων είναι ίση µε τη συνολική µάζα των προϊόντων. Συνολική µάζα αντιδρώντων = Συνολική µάζα προϊόντων Εξώθερµες ονοµάζονται οι χηµικές αντιδράσεις κατά τις οποίες ελευθερώνεται (εκλύεται) θερµότητα στο περιβάλλον, όταν πραγµατοποιούνται. Στις εξώθερµες αντιδράσεις η θερµοκρασία αυξάνεται. Ενδόθερµες ονοµάζονται οι χηµικές αντιδράσεις κατά τις οποίες απορροφάται θερµότητα από το περιβάλλον, όταν πραγµατοποιούνται. Στις ενδόθερµες αντιδράσεις η θερµοκρασία µειώνεται. Άτοµο ονοµάζεται το µικρότερο σωµατίδιο της ύλης, το οποίο συµµετέχει στο σχηµατισµό των χηµικών ενώσεων. Μόριο ονοµάζεται το µικρότερο σωµατίδιο µιας χηµικής ουσίας (χηµικής ένωσης ή χηµικού στοιχείου), που προκύπτει από τη σύνδεση ατόµων και µπορεί να υπάρξει σε ελεύθερη κατάσταση διατηρώντας τις ιδιότητες της ουσίας από τις οποίες προέρχεται. Όταν πραγµατοποιείται µια χηµική αντίδραση, τα άτοµα των αντιδρώντων αναδιατάσσονται και συνδέονται µεταξύ τους µε διαφορετικό τρόπο σχηµατίζοντας νέες ουσίες (προϊόντα). Υποατοµικα σωµατίδια Σύµβολο Ηλεκτρικό φορτίο Σχέση µάζας Πρωτόνιο Ρ Θετικό Νετρόνιο n Δεν έχει (ουδέτερο) Ηλεκτρόνιο e Αρνητικό Περίπου ίδια µάζα µε τη µάζα του πρωτονίου φορές µικρότερη από τη µάζα του πρωτονίου Ατοµικός αριθµός ονοµάζεται ο αριθµός των πρωτονίων που υπάρχουν στον πυρήνα ενός ατόµου. Συµβολίζεται µε το γράµµα Ζ. Ο ατοµικός αριθµός είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισµα κάθε στοιχείου. Όπως λέµε, ο ατοµικός αριθµός αποτελεί στοιχείο ταυτότητας ενός στοιχείου. Μαζικός αριθµός Ατοµικός αριθµός Α Ζ Χ Μαζικός αριθµός ονοµάζεται το άθροισµα των πρωτονίων και των νετρονίων που υπάρχουν στον πυρήνα ενός ατόµου. Συµβολίζεται µε το γράµµα Α. Αν συµβολίσουµε µε Ν τον αριθµό των νετρονίων ενός ατόµου, θα ισχύει: Α = Ζ + Ν Τα ανιόντα σχηµατίζονται µε πρόσληψη ηλεκτρονίων από ένα ουδέτερο άτοµο και έχουν αρνητικό φορτίο. Τα κατιόντα σχηµατίζονται µε αποβολή ηλεκτρονίων από ένα ουδέτερο άτοµο και έχουν θετικό φορτίο. Η ηλεκτρική αγωγιµότητα ορισµένων διαλυµάτων οφείλεται στην κίνηση των ιόντων που περιέχουν. Ο συµβολισµός των κυριότερων χηµικών στοιχείων Στοιχείο Σύµβολο Στοιχείο Σύµβολο Άζωτο Ν Μόλυβδος Pb Άνθρακας C Νάτριο Na Αργίλιο ΑΙ Οξυγόνο Ο

6 Αργό Ar Πυρίτιο Si Άργυρος Ag Σίδηρος Fe Ασβέστιο Ca Υδράργυρος Hg Βρόµιο Br Υδρογόνο Η Ήλιο He Φθόριο F Θείο S Φώσφορος Ρ Ιώδιο Ι Χαλκός Cu Κάλιο κ Χλώριο CI Κασσίτερος Sn Χρυσός Au Μαγγάνιο Mn Χρώµιο Cr Μαγνήσιο Mg Ψευδάργυρος Zn Ο µοριακός τύπος µιας ένωσης µας δείχνει: 1. Την ποιοτική σύσταση του µορίου, δηλαδή από ποια χηµικά στοιχεία αποτελείται η ένωση. 2. Την αναλογία µε την οποία έχουν ενωθεί τα άτοµα των στοιχείων για το σχηµατισµό του µορίου της χηµικής ένωσης. 3. Τον αριθµό των ατόµων που αποτελούν ένα µόριο της χηµικής ένωσης. Μοριακός τύπος Η 2 Ο CΟ 2 Ονοµασία χηµικής ένωσης Νερό Διοξείδιο του άνθρακα Ποιοτική σύσταση Υδρογόνο και οξυγόνο Άνθρακας και οξυγόνο Αναλογία ατόµων Η:Ο = 2:1 C:Ο= 1:2 ΝΗ 3 Αµµωνία Άζωτο και υδρογόνο Ν : Η = 1 :3 Αριθµός ατόµων κάθε στοιχείου στο ένα µόριο της ένωσης Από 2 άτοµα υδρογόνου και 1 άτοµο οξυγόνου Από 1 άτοµο άνθρακα και 2 άτοµα οξυγόνου Από 1 άτοµο αζώτου και 3 άτοµα υδρογόνου Ατοµικότητα ονοµάζεται ο αριθµός των ατόµων από τα οποία αποτελείται το µόριο ενός στοιχείου. Διατοµικά στοιχεία: Πρόκειται για τα χηµικά στοιχεία που έχουν ατοµικότητα 2, δηλαδή το µόριο τους αποτελείται από 2 άτοµα, όπως είναι το άζωτο, το οξυγόνο, το υδρογόνο, το χλώριο κτλ. Μονοατοµικά στοιχεία: Πρόκειται για τα χηµικά στοιχεία που έχουν ατοµικότητα 1, δηλαδή αποτελούνται από ανεξάρτητα άτοµα. Χηµική εξίσωση ονοµάζεται ο συµβολισµός µιας χηµικής αντίδρασης. Σε κάθε χηµική εξίσωση υπάρχουν δύο µέλη, τα οποία χωρίζονται µεταξύ τους µε ένα βέλος (à ). Στο πρώτο µέλος (αριστερά από το βέλος) γράφουµε τα αντιδρώντα, δηλαδή τις χηµικές ουσίες που υπήρχαν πριν γίνει η αντίδραση. Στο δεύτερο µέλος (δεξιά από το βέλος) γράφουµε τα προϊόντα, δηλαδή τις χηµικές ουσίες που προκύπτουν µετά την αντίδραση. Συµβολικά: Αντιδρώντα à Προϊόντα Στοιχειοµετρικοί συντελεστές χηµικής εξίσωσης ονοµάζονται οι αριθµοί που µπαίνουν µπροστά από τους χηµικούς τύπους σε µία χηµική εξίσωση, µε σκοπό η χηµική εξίσωση να είναι ισοοταθµισµένη. Σε µια ισοοταθµισµένη χηµική εξίσωση ο αριθµός των ατόµων κάθε στοιχείου που περιέχονται στα αντιδρώντα είναι ίσος µε τον αριθµό των ατόµων του στοιχείου που περιέχονται στα προϊόντα. ΤΤι ι ππρρέέππεει ι νναα ππρροοσσ έέχχοουυµµεε,, όότταα νν σσ υυµµππλληηρρώ ννοουυµµεε ττοουυςς σσ ττοοι ιχχεει ιοοµµεεττρρι ικκοούύςς σσ υυννττεελλεεσσ ττέέςς µµι ιααςς ααννττί ίδδρραασσηηςς ü Οι συντελεστές µιας χηµικής εξίσωσης µπαίνουν πάντα αριστερά από τους χηµικούς τύπους και ποτέ δεξιά απ αυτούς, ούτε βέβαια ως δείκτες (κάτω δεξιά).

7 ü Όταν βάζουµε συντελεστή µπροστά σε µία χηµική ένωση, ο αριθµός αυτός αναφέρεται σε όλα τα στοιχεία της χηµικής ένωσης και όχι µόνο σε αυτό που µας ενδιαφέρει να «φτιάξουµε» Μεθοδολογία : Για να ισοσταθµίσουµε µια χηµική εξίσωση, θα πρέπει να βάλουµε κατάλληλους αριθµούς, έτσι ώστε ο αριθµός των ατόµων των στοιχείων που υπάρχουν στα αντιδρώντα να είναι ίσος µε τον αριθµό των ατόµων των στοιχείων που υπάρχουν στα προϊόντα. 1. Ελέγχουµε τι γίνεται µε το συνολικό αριθµό ατόµων ενός στοιχείου τόσο στα αντιδρώντα όσο και στα προϊόντα και συµπληρώνουµε σιγά σιγά τους συντελεστές. 2. Κάθε φορά που βάζουµε ένα συντελεστή, ελέγχουµε αν το νούµερο επηρεάζει άτοµα στοιχείων που ήδη έχουµε «φτιάξει». 3. Στο τέλος κάνουµε συνολική επιβεβαίωση για όλα τα άτοµα. ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Στερεή Υγρή Αέρια ΣΥΜΒΟΛΑ s l g ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Άσκηση 1 η : Να αντιστοιχίσετε τις δύο στήλες στήλη Α στήλη Β α. Η 1. Μαγνήσιο β. Νa 2. Οξυγόνο γ. Μg 3. Φθόριο δ. O 4. Υδρογόνο ε. F 5. Ψευδάργυρος στ. S 6. Νάτριο ζ. Zn 7. Θείο Άσκηση 2 η : Ένα κοµµάτι µετάλλου έχει όγκο 6cm 3 και µάζα 24g. Ποια είναι η πυκνότητα του µετάλλου; Άσκηση 3 η : Να υπολογίσετε την µάζα σώµατος πυκνότητας 15,5g/cm 3 και όγκου 30cm 3. Άσκηση 4 η : Να αντιστοιχίσετε την πρώτη µε την δεύτερη στήλη Οινόπνευµα Υδρογόνο Θαλασσινό νερό Μίγµα Υδράργυρος Χηµική ένωση Διοξείδιο του άνθρακα Στοιχείο Ήλιο Ασπιρίνη Άσκηση 5 η : Ονοµάστε τις παρακάτω χηµικές ενώσεις και προσδιορίστε τα άτοµά τους. Χηµικός τύπος Αριθµός ατόµων (1) Αριθµός ατόµων (2) Η 2 O 2 άτοµα υδρογόνου 1 άτοµο οξυγόνου SO 3 HCl N 2 O NaCl Al 2 O 3

8 CaS CaH 2 ΑgF CO 2 Άσκηση 6 η : Ισοσταθµίστε τις χηµικές εξισώσεις Η 2 + Ο 2 à Η 2 Ο C + O 2 à CO 2 N 2 + H 2 à NH 3 NaOH + HCl à NaCl + H 2 O Br 2 + H 2 à HBr Na + H 2 O à NaOH H 2 SO 4 + KOH à K 2 SO 4 + H 2 O Hg + O 2 à HgO Άσκηση 7 η : Συµπληρώστε τον πίνακα Σύµβολο Όνοµα Ατοµικός Αριθµός Μαζικός Αριθµός Αριθµός Νετρονίων Αριθµός Ηλεκτρονιων Ο 8 8 Κάλιο Η 1 0 C 6 6 Ιώδιο P Ne Άζωτο 7 7 Hg Na Al Ήλιο 4 2 Άσκηση 8 η : Ένα διάλυµα έχει περιεκτικότητα 20%w/w σε διοξείδιο του άνθρακα (CO 2 ). πόσα γραµµάρια διοξειδίου του άνθρακα περιέχονται σε 64γρ διαλύµατος; Άσκηση 9 η : α. Να συµπληρώσετε στον επόµενο πίνακα τη φυσική κατάσταση κάθε υλικού στους 25 C (P = 1atm) Υλικό Σηµείο τήξης ( C) Σηµείο ζέσης ( C) Φυσική κατάσταση Α Β Γ Δ

9 β. Ποια ουσία έχει το µεγαλύτερο σηµείο ζέσεως/βρασµού; γ. Ποια ουσία έχει τη χαµηλότερο σηµείο τήξεως; Άσκηση 10 η : Συµπληρώστε τις ονοµασίες των µεταβολών της φυσικής κατάστασης των υλικών στο παρακάτω διάγραµµα: νερό υδρατµός πάγος 6.. Άσκηση 11 η : Να διακρίνετε τα επόµενα µείγµατα σε οµογενή και ετερογενή: 1. κρασί 2. χώµα 3. φυσικό χυµός πορτ 4. ζαχαρόνερο 5. µελάνι µαρκαδόρου 6. γάλα 7. καθαριστικό πιάτων 8. βενζίνη Άσκηση 12 η : Υδατικό διάλυµα ζάχαρης έχει περιεκτικότητα 10%w/w. Αυτό σηµαίνει ότι: 1) το διάλυµα έχει µάζα 100g 2) σε 100g διαλύονται 10g ζάχαρης 3) περιέχονται 10g ζάχαρης ανά 100g διαλύµατος 4) το διάλυµα περιέχει 10g ζάχαρη Άσκηση 13 η : Η περιεκτικότητα σε ζάχαρη του ζαχαρούχου γάλακτος είναι 30% w/w. α. Πόση ζάχαρη περιέχεται σε 10g ζαχαρούχο γάλα; β. Πόση θα γίνει η περιεκτικότητα %w/w σε ζάχαρη αν στα 10g ζαχαρούχο γάλα προσθέσουµε νερό, ώστε το αραιωµένο γάλα να έχει συνολικά µάζα 200g; Άσκηση 14 η : Να σηµειώσετε Σ ή Λ α) Η χρωµατογραφία χρησιµοποιείται συχνά για το διαχωρισµό χρωστικών ουσιών. β) Ο διαχωρισµός του αλοτόνερου στα συστατικά του µπορεί να γίνει µε διήθηση. γ) Ο διαχωρισµός των έµµορφων συστατικών του αίµατος µπορεί να γίνει µε διήθηση. δ) Η απόσταξη είναι η µέθοδος διαχωρισµού η οποία στηρίζεται στα διαφορετικά σηµεία βρασµού των συστατικών του µείγµατος. ε) Η εξάτµιση είναι η µέθοδος που χρησιµοποιείται για την Παρασκευή καθαρού νερού. στ) Η φυγοκέντρηση χρησιµοποιείται για το διαχωρισµό οµογενών µειγµάτων. ζ) Ο διαχωρισµός ενός στερεού από το διαλύτη µέσα στον οποίο έχει διαλυθεί µπορεί να γίνει µε εξάτµιση ή µε απόσταξη. Άσκηση 15 η : Η αµµωνία είναι µία χηµική ένωση που αποτελείται από άζωτο και υδρογόνο µε αναλογία µαζών mαζ ώτου 14 = m 3 υδρογ όνου α) 70g αζώτου ενώνονται µε υδρογόνο και σχηµατίζουν αµµωνία. Να υπολογίσετε τη µάζα του υδρογόνου που ενώνεται και τη µάζα της αµµωνίας που σχηµατίζεται. β) 51g αµµωνίας διασπώνται πλήρως. Πόσα g αζώτου και πόσα υδρογόνου παράγονται; Άσκηση 16 η : Ποια από τα επόµενα φαινόµενα είναι χηµικές αντιδράσεις; α) Η πήξη του νερού β) Η µετατροπή του γάλακτος σε γιαούρτι γ) Το σάπισµα ενός µήλου δ) Η µετατροπή του κρασιού σε ξίδι ε) Η εξάχνωση του ιωδίου στ) Η διάβρωση των µετάλλων ζ) Το σπάσιµο ενός γυαλιού η) Η ηλεκτρολυτική διάσπαση του νερού θ) Το λιώσιµο των πάγων ι) Η διάλυση της ζάχαρης στο νερό ια) Η πέψη των τροφών στον ανθρώπινο οργανισµό ιβ) Το στέγνωµα των ρούχων ιγ) Ο αφρισµός της σόδας όταν προσθέσουµε λεµόνι ιδ) Η διάλυση του σιδήρου µέσα σε ένα οξύ.

10 Άσκηση 17 η : Να συµπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 1) Το άτοµο είναι ένα που αποτελείται από τον που είναι φορτισµένος και τα ηλεκτρόνια που έχουν φορτίο. 2) Ο ατοµικός αριθµός αποτελεί την κάθε χηµικού στοιχείου. Ο µαζικός αριθµός είναι ενδεικτικός για τη του ατόµου. 3) Τα αρνητικά φορτισµένα ιόντα ονοµάζονται. Στα ιόντα αυτά ο αριθµός των ηλεκτρονίων είναι από τον αριθµό των πρωτονίων. 4) Το υδατικό διάλυµα του χλωριούχου νατρίου έχει ηλεκτρική εξαιτίας της κίνησης των που περιέχει. 5) Όταν ένα άτοµο προσλάβει δύο ηλεκτρόνια, µετατρέπεται σε και φέρει δύο στοιχειώδη φορτία. Άσκηση 18 η : Η αντίδραση σχηµατισµού της αµµωνίας περιγράφεται από τη χηµική εξίσωση : Ν 2 + Η 2 à ΝΗ 3 α)ποια είναι τα αντιδρώντα και ποια τα προϊόντα; β) Να συµπληρώσετε τους συντελεστές στη χηµική εξίσωση γ) 14g αζώτου αντιδρούν πλήρως µε υδρογόνο και σχηµατίζουν 17g αµµωνίας. Πόσα gr υδρογόνου αντέδρασαν; δ) Να συµπληρώσετε τα παρακάτω κενά: 10 µόρια αζώτου αντιδρούν µε µόρια υδρογόνου και σχηµατίζουν µόρια αµµωνίας. Άσκηση 19 η : Το άτοµο ενός στοιχείου έχει ατοµικό αριθµό 13 και µαζικό αριθµό 27. α. Πόσα πρωτόνια και νετρόνια περιέχονται στο άτοµο αυτό; β. Αν σε ένα ιόν του παραπάνω στοιχείου υπάρχουν 10 ηλεκτρόνια. Να εξετάσετε αν πρόκειται για κατιόν ή ανιόν. Άσκηση 20 η : Αντιστοίχισε σε κάθε ιδιότητα των υλικών την περιγραφή της: Ιδιότητες Περιγραφή ιδιοτήτων 1. Ευθραυστότητα Α. Εκφράζει την ικανότητα ενός υλικού να χαράσσει ή να χαράσσεται από άλλα υλικά. 2. Θερµική αγωγιµότητα Β. Η ιδιότητα ενός υλικού να επανέρχεται στο αρχικό σχήµα του ύστερα από µια παραµόρφωση. 3. Σκληρότητα Γ. Ιδιότητα ενός υλικού να µην αντέχει σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό σε καταπονήσεις. 4. Πυκνότητα Δ. Η ιδιότητα ενός υλικού να επιτρέπει στα ηλεκτρικά φορτία να περνούν µε ευκολία µέσα από τη µάζα του. 5. Ηλεκτρική αγωγιµότητα Ε. Εκφράζει τη µάζα ενός υλικού που περιέχεται σε ορισµένο όγκο του. 6. Ελαστικότητα Στ. Η ιδιότητα ενός υλικού να επιτρέπει στη θερµότητα να περνά µε ευκολία µέσα από τη µάζα του. Άσκηση 21 η : Συµπλήρωσε τα κενά στον παρακάτω πίνακα: Υλικό Ιδιότητα Εφαρµογή Αλουµίνιο Διαµάντι Χαλκός Καουτσούκ Λεξάν Ελαστικό Άθραυστο Κατασκευές αεροπλάνων Χαράζει το γυαλί Καλώδια Άσκηση 22 η : Να συµπληρώσεις τον παρακάτω πίνακα: Μείγµα Κύρια συστατικά Ιδιότητες των συστατικών που διατηρούνται στο µείγµα

11 Λαδόξιδο Άλµη (για τουρσιά) Σκέτος ελληνικός καφές Καφές φραπέ γλυκός µε γάλα Άσκηση 23 η : Συµπλήρωσε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις. Το αλατόνερο είναι οµογενές..., δηλαδή... Το αλάτι είναι η και διαλύτης είναι το... Άσκηση 24 η : Διάβασε τις παρακάτω δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνταγές για απολαυστικό τσάι (τσάι µε λεµόνι και παγωµένο τσάι) και κάνε τις παρακάτω κινήσεις: i. Υπογράµµισε τα ονόµατα των διαλυµάτων ή τις λέξεις που αναφέρονται σε διαλύµατα. ii. Βάλε σε πλαίσιο το όνοµα κάθε διαλύτη. iii. Τσεκάρισε µε «δ» το όνοµα κάθε διαλυµένης ουσίας. iv. Βάλε «+» δίπλα σε κάθε αδιάλυτη ουσία. Τσάι µε λεµόνι α. Ζεσταίνουµε σε ένα µπρίκι ένα φλιτζάνι νερό, µέχρι να βράσει. β. Αφού σβήσουµε τη φωτιά, ρίχνουµε µέσα µια κουταλιά φύλλα από τσάι. γ. Το αφήνουµε για λίγο. δ. Σουρώνουµε το υγρό σε ένα φλιτζάνι. ε. Σερβίρουµε µε λίγο χυµό λεµονιού. στ. Προσθέτουµε όση ζάχαρη θέλουµε και ανακατεύουµε. Παγωµένο τσάι α-δ. Κάνουµε ό,τι και στην προηγούµενη συνταγή. ε. Βάζουµε το υγρό µέσα στο ψυγείο, µέχρι να παγώσει. στ. Προσθέτουµε όση ζάχαρη θέλουµε και ανακατεύουµε. ζ. Σερβίρουµε µε µια φέτα λεµόνι ή πορτοκάλι και µε παγάκια. Άσκηση 25 η : Πόσα g ζάχαρη και πόσα g νερό χρειάζεσαι για να παρασκευάσεις 100 g διαλύµατος ζάχαρης 4% w/w; Άσκηση 26 η : Δώσε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις, ώστε να σχηµατιστεί η ακροστιχίδα: διαχωρισµός. 1. Δ 1. Έτσι διαχωρίζω εύκολα ετερογενές µείγµα στε-ρεού-υγρού. 2. I 2. Αυτό που δεν περνάει τον ηθµό (φίλτρο) λέγεται Α 3. Έτσι λέγεται έτσι η προσεκτική αποµάκρυνση ενός υγρού από ένα στερεό. 4. χ 4. Μέθοδος µε την οποία µπορούµε να διαχωρίσουµε ουσίες που κινούνται µε διαφορετική ταχύτητα µέσα σε διάφορα υλικά. 5. Ω _ 5. Αποµακρύνω µια ουσία από ένα µείγµα, όταν αυτή η ουσία διαλύεται σε ένα διαλύτη (αντίστροφα). 6. Ρ _ 6. Είναι απαραίτητη προκειµένου να ρίξουµε προσεκτικά το µείγµα στον ηθµό (φίλτρο). 7. I _ 7. Το χρειαζόµαστε στη διήθηση και µπορεί να είναι γυάλινο ή πλαστικό (αντίστροφα). 8. Σ 8. Με τις παραπάνω µεθόδους µπορούµε να διαχωρίσουµε τα... ενός µείγµατος. 9. Μ _ 9. Με τη χρωµατογραφία µπορούµε να διαχωρίσουµε τα συστατικά του. 10. Ο _ 10. Έτσι λέγεται το χαρτί που χρησιµοποιούµε για τη χρωµατογραφία και το φιλτράρισµα (αντίστροφα). 11. Σ _ 11. Η συσκευή στην οποία γίνεται η απόσταξη (αντίστροφα).

12 Άσκηση 27 η : Να συµπληρώσεις τα κενά στις ακόλουθες προτάσεις: 1. Το νερό διασπάται µε...σε δύο απλούστερα αέρια στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά είναι το... και το Οι ουσίες που αποτελούνται από άλλες απλούστερες ονοµάζονται χηµικές 3. Όταν πλησιάσουµε µια µισοσβησµένη παρασχίδα ξύλου στο..., τότε 4. Όταν πλησιάσουµε ένα αναµµένο κερί στο..., τότε... Άσκηση 28 η : Συµπλήρωσε τον παρακάτω χάρτη εννοιών: Άσκηση 29 η : Να συµπληρώσεις τα κενά στα παρακάτω κείµενα: 1. Ένα άτοµο νατρίου περιέχει 11 πρωτόνια και 12 νετρόνια. Το άτοµο αυτό έχει ατοµικό αριθµό...και µαζικό αριθµό... Ο πυρήνας του αποτελείται από... και... Το ίδιο άτοµο έχει...ηλεκτρόνια. Ένα ιόν του ίδιου ατόµου έχει φορτίο +1. Το ιόν αυτό αποτελείται από... πρωτόνια,...νετρόνια και...ηλεκτρόνια. 2. Ένα υδατικό διάλυµα Α περιέχει µόρια γλυκόζης. Ένα άλλο υδατικό διάλυµα Β περιέχει ιόντα χαλκού και ιόντα χλωρίου. Από τα διαλύµατα αυτά εµφανίζει ηλεκτρική αγωγιµότητα το...

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χημεία 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα σημεία ζέσης διαφόρων υλικών. Υλικό Σημείο Tήξης ( ο C) Σημείο Zέσης ( ο C) Α 0 100 Β 62 760

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος:

Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: 1 1.2 Καταστάσεις των υλικών 1. Συμπληρώστε το παρακάτω σχεδιάγραμμα 2 2. Πώς ονομάζονται οι παρακάτω μετατροπές της φυσικής κατάστασης; 3 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Επιμέλεια διαγωνίσματος: Αξιολόγηση :

Ονοματεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Επιμέλεια διαγωνίσματος: Αξιολόγηση : Ονοματεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Επιμέλεια διαγωνίσματος: Αξιολόγηση : Θέμα Α Α.1 Να συμπληρώσετε τα κενά στις επόμενες προτάσεις: α) Το νερό χαρακτηρίζεται ως.. διαλύτης. β) Η διήθηση χρησιμοποιείται για το

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: vyridis.weebly.com

Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: vyridis.weebly.com Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: vyridis.weebly.com 1 1.2 Καταστάσεις των υλικών 1. Συμπληρώστε το παρακάτω σχεδιάγραμμα 2. Πώς ονομάζονται οι παρακάτω μετατροπές της φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Θεοδοσία Τσαβλίδου, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Θεοδοσία Τσαβλίδου, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26 04 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Θεοδοσία Τσαβλίδου, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ: 1.2

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ: 1.2 ΕΝΟΤΗΤΑ: 1.2 Η ύλη συναντάται σε τρεις φυσικές καταστάσεις: Στερεή: έχει καθορισμένη μάζα, σχήμα και όγκο. Υγρή: έχει καθορισμένη μάζα και όγκο, ενώ σχήμα κάθε φορά παίρνει το σχήμα του δοχείου που το

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστικότητα είναι η ιδιότητα ενός υλικού να επανέρχεται στο αρχικό του σχήμα μετά από παραμόρφωση.

Ελαστικότητα είναι η ιδιότητα ενός υλικού να επανέρχεται στο αρχικό του σχήμα μετά από παραμόρφωση. Η σκληρότητα ενός υλικού εκφράζει τη δυνατότητά του να χαράζει ή να χαράζεται από άλλα από άλλα υλικά. Η μέτρηση της σκληρότητας, κυρίως για τα ορυκτά, γίνεται με την εμπειρική σκληρομετρική κλίμακα Μος

Διαβάστε περισσότερα

Τι ονομάζουμε χημικό στοιχείο; Δώστε ένα παράδειγμα. Ερώτηση θεωρίας. Τι ονομάζουμε χημική ένωση; Δώστε ένα παράδειγμα. Ερώτηση θεωρίας.

Τι ονομάζουμε χημικό στοιχείο; Δώστε ένα παράδειγμα. Ερώτηση θεωρίας. Τι ονομάζουμε χημική ένωση; Δώστε ένα παράδειγμα. Ερώτηση θεωρίας. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23-04-2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ 1 1.1 Τα πρωτόνια που περιέχονται στον πυρήνα του στοιχείου Χ είναι κατά 1 λιγότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια.

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια. Οι μεταξύ τους μεταβολές εξαρτώνται από τη θερμοκρασία και την πίεση και είναι οι παρακάτω: ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΞΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Φυσική)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Φυσική) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA (35/100) ΤΑΞΗ: Β Γυμνασίου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8/6/2015. ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Φυσική) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Αριθμητικά:.

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Aγίου Αθανασίου Σχολική χρονιά: 2012-2013 Μάθημα: Χημεία Όνομα μαθητή/τριας: Ημερομηνία:

Γυμνάσιο Aγίου Αθανασίου Σχολική χρονιά: 2012-2013 Μάθημα: Χημεία Όνομα μαθητή/τριας: Ημερομηνία: Γυμνάσιο Aγίου Αθανασίου Σχολική χρονιά: 2012-2013 Μάθημα: Χημεία Τάξη Β Όνομα μαθητή/τριας: Ημερομηνία: 1) Να γράψετε τι ονομάζεται μείγμα; 2) Να γράψετε τι ονομάζεται ετερογενές μείγμα; 3) Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Α-1 Το στοιχείο Χ διαθέτει ιόν με φορτίο -2 έχει 10 ηλεκτρόνια και 16 νετρόνια να βρεθεί ο ατομικός αριθμός και ο μαζικός αριθμός του στοιχείου Χ.

Α-1 Το στοιχείο Χ διαθέτει ιόν με φορτίο -2 έχει 10 ηλεκτρόνια και 16 νετρόνια να βρεθεί ο ατομικός αριθμός και ο μαζικός αριθμός του στοιχείου Χ. . Ατομικός Μαζικός αριθμός και υποατομικά σωματίδια Α-1 Το στοιχείο Χ διαθέτει ιόν με φορτίο -2 έχει 10 ηλεκτρόνια και 16 νετρόνια να βρεθεί ο ατομικός αριθμός και ο μαζικός αριθμός του στοιχείου Χ. Α-2

Διαβάστε περισσότερα

Xημεία β γυμνασίου. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Xημεία β γυμνασίου. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Xημεία β γυμνασίου Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Ένα υγρό βρέθηκε με τη βοήθεια του ζυγού ότι έχει μάζα 22g και με τη βοήθεια ογκομετρικού κυλίνδρου ότι έχει όγκο 20 ml. Η πυκνότητά του είναι: α. 1,1

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σωματίδια της ύλης

Βασικά σωματίδια της ύλης 1 Βασικά σωματίδια της ύλης Τα βασικά σωματίδια της ύλης είναι τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα. «Άτομο ονομάζουμε το μικρότερο σωματίδιο της ύλης που μπορεί να πάρει μέρος στο σχηματισμό χημικών ενώσεων».

Διαβάστε περισσότερα

Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ

Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΩΡΕΣ (ΦΥΣΙΚΗ + ΧΗΜΕΙΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/06/2015 ΒΑΘΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΛΟΓΙΑ ΜΑΖΩΝ ΣΤΟΧΕΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

AΝΑΛΟΓΙΑ ΜΑΖΩΝ ΣΤΟΧΕΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 2 ο Γυμνάσιο Καματερού 1 ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 1. Πόσα γραμμάρια είναι: ι) 0,2 kg, ii) 5,1 kg, iii) 150 mg, iv) 45 mg, v) 0,1 t, vi) 1,2 t; 2. Πόσα λίτρα είναι: i) 0,02 m 3, ii) 15 m 3, iii) 12cm

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1. Σημειώστε (Σ) σε κάθε σωστή και (Λ) σε κάθε λανθασμένη πρόταση:

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1. Σημειώστε (Σ) σε κάθε σωστή και (Λ) σε κάθε λανθασμένη πρόταση: ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2 Η ύλη και οι καταστάσεις της 1. Σημειώστε (Σ) σε κάθε σωστή και (Λ) σε κάθε λανθασμένη πρόταση: 1. Η θερμοκρασία και η πίεση είναι παράγοντες που επηρεάζουν τη φυσική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Θεοδοσία Τσαβλίδου, Μαρίνος Ιωάννου

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Θεοδοσία Τσαβλίδου, Μαρίνος Ιωάννου ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01 03 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Θεοδοσία Τσαβλίδου, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 1.1 Τι ονομάζουμε χημική αντίδραση; Πότε μια χημική αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ τα υλικά μπορεί να βρίσκονται σε μια από τις παρακάτω καταστάσεις: -στερεή -υγρή -αέρια οι παράγοντες που επηρεάζουν τη φυσική κατάσταση των υλικών είναι: -η θερμοκρασία και -η πίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: Χημεία ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/6/2014

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: Χημεία ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/6/2014 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ: Χημεία ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/6/2014 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 6 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:... ΑΡ.:...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 3ο: Επαναληπτικά Κριτήρια Αξιολόγησης

ΒΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 3ο: Επαναληπτικά Κριτήρια Αξιολόγησης ΒΓ/Μ3 05-06 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ Τεύχος 3ο: Επαναληπτικά Κριτήρια Αξιολόγησης Copyright Eκδοτικές Επιχειρήσεις Η. ΜΑΝΙΑΤΕΑ Α.Ε. Λ. Θησέως 50 Καλλιθέα τηλ.: 210 95 46 000 Δ /νση Εκπαιδευτικής σειράς:

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Επιμέλεια διαγωνίσματος: Αξιολόγηση :

Ονοματεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Επιμέλεια διαγωνίσματος: Αξιολόγηση : Ονοματεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Επιμέλεια διαγωνίσματος: Αξιολόγηση : Θέμα Α Α.1 Να συμπληρώσετε τα κενά στις επόμενες προτάσεις: α) Τα μόρια αποτελούνται από. β) Το σημείο ζέσης, το σημείο. και η πυκνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ-ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ Ημερομηνία :29 / 05 / 2017

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ-ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ Ημερομηνία :29 / 05 / 2017 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ-ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-2017 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 Μάθημα : Χημεία Ημερομηνία :29 / 05 / 2017 Tάξη : B Γυμνασίου Xρόνος : 1,5 ώρα (Χημεία - Bιολογία) :

Διαβάστε περισσότερα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Μάθημα 6 6.1. SOS: Τι ονομάζεται διάλυμα, Διάλυμα είναι ένα ομογενές μίγμα δύο ή περισσοτέρων καθαρών ουσιών. Παράδειγμα: Ο ατμοσφαιρικός αέρας

Διαβάστε περισσότερα

Να απαντήσετε στις ερωτήσεις 1 2. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 2,5 μονάδες. (α) Να ονομάσετε τα όργανα που εικονίζονται πιο κάτω:...

Να απαντήσετε στις ερωτήσεις 1 2. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 2,5 μονάδες. (α) Να ονομάσετε τα όργανα που εικονίζονται πιο κάτω:... 1 ΜΕΡΟΣ Α (5 μονάδες) Ερωτήσεις 1-2 Να απαντήσετε στις ερωτήσεις 1 2. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 2,5 μονάδες. Ερώτηση 1 (α) Να ονομάσετε τα όργανα που εικονίζονται πιο κάτω: (μ.2)..... (β) Να

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα 1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα Θεωρία 3.1. Ποια είναι τα δομικά σωματίδια της ύλης; Τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα. 3.2. SOS Τι ονομάζεται άτομο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

1 o ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ-ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ - Τι πρέπει να γνωρίζουμε

1 o ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ-ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ - Τι πρέπει να γνωρίζουμε 1 o ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ-ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ - Τι πρέπει να γνωρίζουμε 1. Βασικά μεγέθη και μονάδες αυτών που θα χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Tμήμα :. Αριθμός :.. Σύνολο μονάδων : 25/100

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Tμήμα :. Αριθμός :.. Σύνολο μονάδων : 25/100 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 Μάθημα : Χημεία ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Ημερομηνία : 08 / 06 / 2016 Tάξη : B Γυμνασίου Xρόνος : 1,5 ώρα (Χημεία και Bιολογία) : Bαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Φυσική)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Φυσική) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA (35/100) ΤΑΞΗ: Β Γυμνασίου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5/6/2012 ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Φυσική) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Αριθμητικά:.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :...ΤΜΗΜΑ :...Αρ:... Βαθμολογία εξεταστικού δοκιμίου

Διαβάστε περισσότερα

2.9 Υποατομικά σωματίδια Ιόντα

2.9 Υποατομικά σωματίδια Ιόντα 1 Ερωτήσεις θεωρίας με απαντήσεις 2.9 Υποατομικά σωματίδια Ιόντα 9-1. Ποια είναι τα «υποατομικά σωματίδια»: 1. Τα πρωτόνια (ρ). Κάθε πρωτόνιο είναι ένα θετικά φορτισμένο σωματίδιο με μία μονάδα θετικού

Διαβάστε περισσότερα

Σωματίδιο (σύμβολο) Θέση Σχετικό φορτίο

Σωματίδιο (σύμβολο) Θέση Σχετικό φορτίο XHMEIA-NOTES Μάζα: είναι το μέτρο της αντίστασης που παρουσιάζει ένα σώμα ως προς την μεταβολή της ταχύτητάς του και εκφράζεται το ποσό της ύλης που περιέχεται σε μια ουσία. Όργανο μέτρησης: Ζυγός Όγκος:

Διαβάστε περισσότερα

Η πυκνότητα του νερού σε θερμοκρασία 4 C και ατμοσφαιρική πίεση (1 atm) είναι ίση με 1g/mL.

Η πυκνότητα του νερού σε θερμοκρασία 4 C και ατμοσφαιρική πίεση (1 atm) είναι ίση με 1g/mL. Πυκνότητα Πυκνότητα ορίζεται το φυσικό μέγεθος που δίνεται από το πηλίκο της μάζας του σώματος προς τον αντίστοιχο όγκο που καταλαμβάνει σε σταθερές συνθήκες πίεσης (όταν πρόκειται για αέριο). Ο Συμβολισμός,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΜΑ 1ο Για τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α3 να μεταφέρετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα μόνο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-24) να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-24) να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-24) να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 6. Τα ιόντα είναι: α. ηλεκτρικά φορτισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Το ιόν 56 Fe +2 περιέχει:

Διαβάστε περισσότερα

Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ

Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2016 2017 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ: /100 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 90 λεπτά (1 1/2 ώρα) (ΧΗΜΕΙΑ + ΒΙΟΛΟΓΙΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Στις επόµενες ερωτήσεις να επιλέξετε την σωστή απάντηση : 1. Το µικρότερο σωµατίδιο ενός στοιχείου που µπορεί να πάρει µέρος στον σχηµατισµό χηµικών

Διαβάστε περισσότερα

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ).

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 12 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). α) Ένα µείγµα είναι πάντοτε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ πρωτονίων. ηλεκτρονίω Γ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ πρωτονίων. ηλεκτρονίω Γ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΘΕΜΑ 1 Ο : 1. Ποια είναι η δοµή του ατόµου; ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 2. Ποιος αριθµός ονοµάζεται ατοµικός και ποιος µαζικός; Ποιος από τους δύο αποτελεί την ταυτότητα του χηµικού

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Καταστάσεις της ύλης - Ιδιότητες της ύλης -Φυσικά και Χημικά φαινόμενα

1.4 Καταστάσεις της ύλης - Ιδιότητες της ύλης -Φυσικά και Χημικά φαινόμενα 1.4 Καταστάσεις της ύλης - Ιδιότητες της ύλης -Φυσικά και Χημικά φαινόμενα Μάθημα 4 Θεωρία Καταστάσεις της ύλης 4.1. Πόσες και ποιες είναι οι φυσικές καταστάσεις που μπορεί να έχει ένα υλικό σώμα; Τέσσερις.

Διαβάστε περισσότερα

Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ

Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΩΡΕΣ (ΦΥΣΙΚΗ + ΧΗΜΕΙΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/06/2015 ΒΑΘΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου 1 ο Κεφάλαιο Όλα τα θέματα του 1 ου Κεφαλαίου από τη Τράπεζα Θεμάτων 25 ερωτήσεις Σωστού Λάθους 30 ερωτήσεις ανάπτυξης Επιμέλεια: Γιάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ Σχολική Χρονιά ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΤΑΞΗ Β. Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας:...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ Σχολική Χρονιά ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΤΑΞΗ Β. Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας:... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ Σχολική Χρονιά 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΤΑΞΗ Β Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας:... Τμήμα:... :... Βαθμός/Ολογράφως:... Χρόνος: 2 ώρες Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Α = Ζ + Ν ΑΤΟΜΟ. ΙΣΟΤΟΠΑ είναι. ΝΕΤΡΟΝΙΑ (n) ΠΥΡΗΝΑΣ

Α = Ζ + Ν ΑΤΟΜΟ. ΙΣΟΤΟΠΑ είναι. ΝΕΤΡΟΝΙΑ (n) ΠΥΡΗΝΑΣ ΚΕΦ.1: 3. ΔΟΜΗ ΑΤΟΜΟΥ ΑΤΟΜΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΠΡΩΤΟΝΙΑ (p + ) ΝΕΤΡΟΝΙΑ (n) 1.3.1 Να βρείτε τον αριθμό πρωτονίων νετρονίων και ηλεκτρονίων που υπάρχουν στα παρακάτω άτομα ή ιόντα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑ (e - ) ΠΡΟΣΟΧΗ 1) Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1) Το άτοµο του καλίου (Κ) έχει µαζικό

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA. ΜΕΡΟΣ Α ( 10 μονάδες) Να απαντήσετε ΣΕ ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις. Κάθε ορθή ερώτηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες.

XHMEIA. ΜΕΡΟΣ Α ( 10 μονάδες) Να απαντήσετε ΣΕ ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις. Κάθε ορθή ερώτηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ Βαθμός.... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 09/06/15 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ..... ΤΑΞΗ : Β Γυμνασίου ΥΠΟΓΡΑΦΗ... ΧΡΟΝΟΣ : 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΕΝΟΤΗΤΑ 1 1.1, 1.2

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΕΝΟΤΗΤΑ 1 1.1, 1.2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΕΝΟΤΗΤΑ 1 1.1, 1.2 1. Ερώτηση 3 σελίδα 13 2. Ερωτήσεις 2 και 3 σελίδα 19 3. Ποιες µετατροπές της φυσικής κατάστασης των υλικών περιγράφονται παρακάτω ; α. Έπλυνε τα χέρια και το πρόσωπό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + SO 4 Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται σε νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ). NaOH Na

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + SO 4 Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται σε νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ). NaOH Na ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΞΕΩΝ Αλλάζουν το χρώμα των δεικτών. Αντιδρούν με μέταλλα και παράγουν αέριο υδρογόνο (δες απλή αντικατάσταση) Αντιδρούν με ανθρακικά άλατα και παράγουν αέριο CO2. Έχουν όξινη

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. Ημερομηνία: Σάββατο 4 Μαΐου 2019 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

2 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. Ημερομηνία: Σάββατο 4 Μαΐου 2019 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Ημερομηνία: Σάββατο 4 Μαΐου 2019 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να βρεθεί η δομή των παρακάτω ατόμων: 23 11 Na, 40 20 Ca, 33 16 S, 127 53 I, 108

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/06/2014 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ: ΑΡ.:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/06/2014 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ: ΑΡ.: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013 2014 Γ Ρ Α Π Τ Ε Σ Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Ι Κ Ε Σ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ 2 0 1 4 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ:B ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες (μαζί με τη ΦΥΣΙΚΗ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

12. Κατά την ηλεκτρόλυση του νερού συλλέξαμε 1g υδρογόνου και 8g οξυγόνου. Πόσα g νερού ηλεκτρολύθηκαν;..

12. Κατά την ηλεκτρόλυση του νερού συλλέξαμε 1g υδρογόνου και 8g οξυγόνου. Πόσα g νερού ηλεκτρολύθηκαν;.. 2.7 XHMIKΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ 1.Ποιές μεταβολές ονομάζονται χημικές αντιδράσεις; Ποιες ουσίες σε μια χημική αντίδραση ονομάζονται αντιδρώντα και ποιες προϊόντα ; 2.Να αναφέρετε τρία παραδείγματα χημικών αντιδράσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Ονοματεπώνυμο:... Τμήμα:...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Ονοματεπώνυμο:... Τμήμα:... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: Χημεία ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 08 / 06 / 2015 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες (10:15-12:15) ΤΑΞΗ: Β Βαθμός :... Ολογράφως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : (μονάδες 5) Αποτελείται από δύο ερωτήσεις Να απαντήσετε και στις ΔΥΟ. Κάθε ορθή και πλήρης απάντηση βαθμολογείται με 2,5 μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α : (μονάδες 5) Αποτελείται από δύο ερωτήσεις Να απαντήσετε και στις ΔΥΟ. Κάθε ορθή και πλήρης απάντηση βαθμολογείται με 2,5 μονάδες. ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-2017 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/6/17 ΤΑΞΗ : Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ : 90 λεπτά (Χημεία- Βιολογία) ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ:....

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017 2018 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/06/2018 ΒΑΘΜΟΣ:... ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 90 λεπτά (Χημεία + Βιολογία) ΒΑΘΜΟΣ Αριθμητικά...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ. ΜΑΘΗΜΑ 1 o : Γενικά για τα οξέα- Ιδιότητες - είκτες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ. ΜΑΘΗΜΑ 1 o : Γενικά για τα οξέα- Ιδιότητες - είκτες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ 1.1 Τα οξέα ΜΑΘΗΜΑ 1 o : Γενικά για τα οξέα Ιδιότητες είκτες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Ποιες χηµικές ενώσεις ονοµάζονται οξέα; Με ποιόν χηµικό τύπο παριστάνουµε γενικά τα οξέα; Οξέα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ)

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΘΕΜΑ 1 Ο Να εξηγήσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και να διορθώσετε τις λανθασµένες: 1. Τα άτοµα όλων των στοιχείων είναι διατοµικά.. Το 16 S έχει ατοµικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει τα δοµικά σωµατίδια της ύλης (άτοµο - µόριο - ιόν).

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει τα δοµικά σωµατίδια της ύλης (άτοµο - µόριο - ιόν). Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει τι είναι η µάζα, το βάρος, ο όγκος και η πυκνότητα ενός σώµατος και τις µονάδες µέτρησής τους. Να γνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Μίγματα - Διαλύματα:

Μίγματα - Διαλύματα: ΧΗΜΕΙΑ: Εισαγωγή στην Χημεία - από το νερό στο άτομο- από το μακρόκοσμο στον μικρόκοσμο 49 Μίγματα - Διαλύματα: Μίγματα: Τι είναι τα μίγματα; Μίγματα ονομάζονται τα υλικά που αποτελούνται από δύο ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A4 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΕΜΠΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑÏΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 27/05/19

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΕΜΠΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑÏΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 27/05/19 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΕΜΠΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2018 2019 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑÏΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 27/05/19 ΧΡΟΝΟΣ: 90 ΛΕΠΤΑ (ΧΗΜΕΙΑ + ΒΙΟΛΟΓΙΑ) ΤΑΞΗ: Β Γυμνασίου ΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Χημεία Α Λυκείου Αριθμός Οξείδωσης Ονοματολογία Απλή Αντικατάσταση. Αξιολόγηση :

Ονοματεπώνυμο: Χημεία Α Λυκείου Αριθμός Οξείδωσης Ονοματολογία Απλή Αντικατάσταση. Αξιολόγηση : Ονοματεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Επιμέλεια διαγωνίσματος: Αξιολόγηση : Χημεία Α Λυκείου Αριθμός Οξείδωσης Ονοματολογία Απλή Αντικατάσταση Τσικριτζή Αθανασία Θέμα Α 1. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία

Διαβάστε περισσότερα

VIDEO Test ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΣΤ 1 ΜΙΓΜΑΤΑ

VIDEO Test ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΣΤ 1 ΜΙΓΜΑΤΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Καθημερινά χρησιμοποιούμε πολλά αντικείμενα, που είναι κατασκευασμένα από διαφορετικά υλικά. Ορισμένα από τα υλικά που χρησιμοποιούμε είναι καθαρές ουσίες. Οι καθαρές ουσίες μπορεί να είναι χημικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ-ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ Ημερομηνία :29 / 05 / 2017

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ-ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ Ημερομηνία :29 / 05 / 2017 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ-ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-2017 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 Μάθημα : Χημεία Ημερομηνία :29 / 05 / 2017 Tάξη : B Γυμνασίου Xρόνος : 1,5 ώρα (Χημεία - Bιολογία) :

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Ταξινόμηση της ύλης

1.5 Ταξινόμηση της ύλης 1.5 Ταξινόμηση της ύλης Θεωρία 5.1. Πως ταξινομείται η ύλη; Η ύλη ταξινομείται σε καθαρές ή καθορισμένες ουσίες και μίγματα. Τα μίγματα ταξινομούνται σε ομογενή και ετερογενή. Οι καθορισμένες ουσίες ταξινομούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: (ΦΥΣΙΚΗ) -ΧΗΜΕΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5/6/2015 Αριθμητικά.. ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες Ολογράφως: ΥΠ.

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχειμετρικοί υπολογισμοί σε διαλύματα

Στοιχειμετρικοί υπολογισμοί σε διαλύματα Στοιχειμετρικοί υπολογισμοί σε διαλύματα 23-1. Τι εκφράζουν οι συντελεστές μιας χημικής αντίδρασης; Οι συντελεστές σε μία χημική εξίσωση καθορίζουν την αναλογία mol των αντιδρώντων και προϊόντων στην αντίδραση.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικός Οργανισµός Ν. Ξυδάς 1

Εκπαιδευτικός Οργανισµός Ν. Ξυδάς 1 Εκπαιδευτικός Οργανισµός Ν. Ξυδάς 1 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: ΜΕΛΕΤΑΜΕ ΤΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ Εισαγωγή Τα περισσότερα υλικά γύρω µας δεν είναι καθαρές ουσίες αλλά µείγµατα. Ο χρυσός και τα άλλα µέταλλα που παίρνουµε από

Διαβάστε περισσότερα

6. To στοιχείο νάτριο, 11Na, βρίσκεται στην 1η (IA) ομάδα και την 2η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα.

6. To στοιχείο νάτριο, 11Na, βρίσκεται στην 1η (IA) ομάδα και την 2η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11 Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. 2. Σε 2 mol NH 3 περιέχεται ίσος αριθμός μορίων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ I (Ar, Mr, mol, N A, V m, νόμοι αερίων)

ΧΗΜΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ I (Ar, Mr, mol, N A, V m, νόμοι αερίων) ΧΗΜΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ I (Ar, Mr, mol, N A, V m, νόμοι αερίων) 1. Να εξηγήσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές. i. H σχετική ατομική μάζα μετριέται σε γραμμάρια. ii. H σχετική ατομική μάζα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015 2016 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΒΑΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Αριθμητικά... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/06/2016 ΒΑΘΜΟΣ:... Ολογράφως..... ΤΑΞΗ: Β Υπ. Καθηγητή... ΧΡΟΝΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ: ΑΡ:...

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ: ΑΡ:... ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 12 /06 /15 ΔΙΑΡΚΕΙΑ : Χημεία Φυσική: 2 ώρες ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ: ΑΡ:...

Διαβάστε περισσότερα

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Στοιχείο Σύμβολο Σθένος Νάτριο Να 1 Κάλιο Κ 1 Μαγνήσιο Mg 2 Ασβέστιο Ca 2 Σίδηρος Fe 2 ή 3 Χαλκός Cu 2 Ψευδάργυρος Zn 2 Λίθιο Li 1 Άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 O... Tμήμα :. Αριθμός :.. Σύνολο μονάδων : 25/100

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 O... Tμήμα :. Αριθμός :.. Σύνολο μονάδων : 25/100 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 Μάθημα : Χημεία ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Ημερομηνία : 08 / 06 / 2016 Tάξη : B Γυμνασίου Xρόνος : 1,5 ώρα (Χημεία και Bιολογία) : Bαθμός

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10.

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10. 7 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 20. Βλέπε θεωρία α) σελ. 8, β) σελ. 8, γ) σελ. 9. 21. α) ζυγού, β) I. προχοΐδας Π. ογκομετρικού κυλίνδρου. 22. Με το ζυγό υπολογίζουμε τη μάζα. O όγκος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµόςοξείδωσηςενός ιόντος σε µια ιοντική (ετεροπολική) ένωση είναι το πραγµατικό ηλεκτρικό φορτίο του ιόντος.

Αριθµόςοξείδωσηςενός ιόντος σε µια ιοντική (ετεροπολική) ένωση είναι το πραγµατικό ηλεκτρικό φορτίο του ιόντος. Αριθµόςοξείδωσηςενός ιόντος σε µια ιοντική (ετεροπολική) ένωση είναι το πραγµατικό ηλεκτρικό φορτίο του ιόντος. Αριθµόςοξείδωσηςενός ατόµου σε µια οµοιοπολική ένωση είναι το φαινοµενικό ηλεκτρικό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1. έως Α5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ

Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2016 2017 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ: /100 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 90 λεπτά (1 1/2 ώρα) (ΧΗΜΕΙΑ + ΒΙΟΛΟΓΙΑ)

Διαβάστε περισσότερα

3. Όταν χλωριούχο νάτριο πυρωθεί στο λύχνο Bunsen, η φλόγα θα πάρει χρώμα: Α. Κόκκινο Β. Κίτρινο Γ. Μπλε Δ. Πράσινο Ε. Ιώδες

3. Όταν χλωριούχο νάτριο πυρωθεί στο λύχνο Bunsen, η φλόγα θα πάρει χρώμα: Α. Κόκκινο Β. Κίτρινο Γ. Μπλε Δ. Πράσινο Ε. Ιώδες Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από οκτώ (8) σελίδες Ερωτήσεις 1-22: Για κάθε μια από τις ερωτήσεις που ακολουθούν δίνονται πέντε πιθανές απαντήσεις. Να επιλέξετε την ορθή απάντηση. Για κάθε ερώτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθως ο διαλύτης βρίσκεται στη μεγαλύτερη αναλογία στο διάλυμα.

Συνήθως ο διαλύτης βρίσκεται στη μεγαλύτερη αναλογία στο διάλυμα. Οξέα Διάλυμα ονομάζεται κάθε ομογενές μείγμα. Το διάλυμα έχει την ίδια σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες σε όλη του τη μάζα. Τα συστατικά του διαλύματος δεν μπορούν να διακριθούν ούτε με γυμνό μάτι, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Απαντήσεις των ασκήσεων

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Απαντήσεις των ασκήσεων Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος ΜEd: «Σπουδές στην εκπαίδευση» Email : stvrentzou@gmail.com www.ma8eno.gr 1 ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Απαντήσεις των ασκήσεων Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

4. Αναφέρετε μερικά παραδείγματα επωφελούς και ταυτόχρονα επιζήμιας χρήσης των χημικών προϊόντων. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

4. Αναφέρετε μερικά παραδείγματα επωφελούς και ταυτόχρονα επιζήμιας χρήσης των χημικών προϊόντων. ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Τι είναι περιβάλλον και σε ποιες κατηγορίες χωρίζεται; Οτιδήποτε υπάρχει γύρω μας ονομάζεται περιβάλλον. Στο περιβάλλον ανήκουν τα δάση, τα ζώα, τα κτίρια, τα αυτοκίνητα, ακόμη και εμείς οι ίδιοι. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-14 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΑΞΗ :Γ ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΒΑΘΜΟΣ:.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 04/06/14 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΩΡΕΣ (Βιολογία Χημεία) Αριθμός σελίδων γραπτού:7

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Φυσική)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Φυσική) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: XMEIA (35/100) ΤΑΞΗ: Β Γυμνασίου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4 /6/2013 ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Φυσική) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Αριθμητικά:.

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Α ΓΕΛ 15 / 04 / 2018

Χημεία Α ΓΕΛ 15 / 04 / 2018 Α ΓΕΛ 15 / 04 / 2018 Χημεία ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: A1. Το χημικό στοιχείο Χ ανήκει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Να αντιστοιχίσετε το προϊόν της στήλης Ι με την πρώτη ύλη της στήλης ΙΙ. Ι ΙΙ Προϊόν Πρώτη ύλη 1. μακαρόνια α. ξύλο 2. πλαστικά β. λιγνίτης 3. ηλεκτρική ενέργεια γ. βωξίτης

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης. Χημεία Γ Γυμνασίου. 1. Γενικά να γνωρίζεις Α. τα σύμβολα των παρακάτω στοιχείων

1 ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης. Χημεία Γ Γυμνασίου. 1. Γενικά να γνωρίζεις Α. τα σύμβολα των παρακάτω στοιχείων 1 ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης Π. Γκίνης 1. Γενικά να γνωρίζεις Α. τα σύμβολα των παρακάτω στοιχείων Β. τις παρακάτω ρίζες Χημεία Γ Γυμνασίου Οξυγόνο O Βρώμιο Br Χαλκός Cu Υδρογόνο H Ιώδιο I Αργίλιο Al Άζωτο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 3o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (ΧΗΜΙΚΟΣ)

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 3o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (ΧΗΜΙΚΟΣ) ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Τι είναι η Χημεία Διεθνές σύστημα μονάδων Γνωρίσματα της ύλης Δομικά σωματίδια της ύλης Με τι ασχολείται η χημεία; Χημεία είναι η επιστήμη των ουσιών, της δομής τους, των ιδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 90 λεπτά (ΧΗΜΕΙΑ + ΒΙΟΛΟΓΙΑ)

Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 90 λεπτά (ΧΗΜΕΙΑ + ΒΙΟΛΟΓΙΑ) Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2017-2018 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 90 λεπτά (ΧΗΜΕΙΑ + ΒΙΟΛΟΓΙΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/06/2018

Διαβάστε περισσότερα

2.7 Χημική αντίδραση

2.7 Χημική αντίδραση 1 2.7 Χημική αντίδραση Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση 7-1. Τι ονομάζουμε φαινόμενο στη Φυσική και στη Χημεία; Φαινόμενο είναι η μεταβολή 7-2. Τι ονομάζουμε φυσικά φαινόμενα ή φυσικές μεταβολές; Είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ: (ΦΥΣΙΚΗ) -ΧΗΜΕΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4/6/2014 Αριθμητικά.. ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες Ολογράφως: ΥΠ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ. Β Γυµνασίου. 15 ιαγωνίσµατα προαγωγικών εξετάσεων Ιουνίου

ΧΗΜΕΙΑ. Β Γυµνασίου. 15 ιαγωνίσµατα προαγωγικών εξετάσεων Ιουνίου ΧΗΜΕΙΑ Β Γυµνασίου 15 ιαγωνίσµατα προαγωγικών εξετάσεων Ιουνίου 1 1 1. α. Από τι εξαρτάται σε ποια κατάσταση της ύλης βρίσκεται ένα υλικό και πώς µπορεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση; β. Να βρείτε ποια η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 23/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 23/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 23/04/2017 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Χημεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016 2017 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/05/2017 ΒΑΘΜΟΣ:... ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 90 λεπτά (Χημεία Βιολογία) ΒΑΘΜΟΣ Αριθμητικά...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ (μονάδες 35) ΤΑΞΗ : Β

ΓΡΑΠΤΕΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ (μονάδες 35) ΤΑΞΗ : Β ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Βαθμός Αριθμ:... ΓΡΑΠΤΕΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Ολογρ:... Υπογρ. Καθηγητή:... ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ (μονάδες 35) ΤΑΞΗ : Β ΧΡΟΝΟΣ : 2 Ώρες

Διαβάστε περισσότερα