Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει τα δοµικά σωµατίδια της ύλης (άτοµο - µόριο - ιόν).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει τα δοµικά σωµατίδια της ύλης (άτοµο - µόριο - ιόν)."

Transcript

1 Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει τι είναι η µάζα, το βάρος, ο όγκος και η πυκνότητα ενός σώµατος και τις µονάδες µέτρησής τους. Να γνωρίζει τα δοµικά σωµατίδια της ύλης (άτοµο - µόριο - ιόν). Να γνωρίζει τι ονοµάζεται ατοµικότητα ενός στοιχείου και σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα στοιχεία µε βάση την ατοµικότητά τους. Να γνωρίζει από ποια υποατοµικά σωµατίδια αποτελείται το άτοµο καθώς και τη θέση, τη µάζα και το φορτίο αυτών. Να γνωρίζει τι είναι ο ατοµικός και τι ο µαζικός αριθµός ενός ατόµου. Να υπολογίζει το αριθµό πρωτονίων νετρονίων και ηλεκτρονίων σε άτοµα και ιόντα. Να γνωρίζει ποια άτοµα χαρακτηρίζονται ισότοπα. Να γνωρίζει ποιες είναι οι φυσικές καταστάσεις της ύλης. Να γνωρίζει ποιες ιδιότητες χαρακτηρίζονται φυσικές και ποιες χηµικές, καθώς και τι είναι οι φυσικές σταθερές µίας ουσίας. Να διακρίνει τα φυσικά από τα χηµικά φαινόµενα. Να διακρίνει αν µία ουσία είναι καθαρή ή µίγµα. Να γνωρίζει ποιες καθαρές ουσίες χαρακτηρίζονται ως χηµικά στοιχεία και ποιες ως χηµικές ενώσεις. Να γνωρίζει ποια µίγµατα χαρακτηρίζονται οµογενή και ποια ετερογενή.

2 Βασικές έννοιες 10. Τι πρέπει να γνωρίζουµε Να γνωρίζει τις διαφορές χηµικών ενώσεων - χηµικών στοιχείων και χηµικών ενώσεων - µιγµάτων. Να γνωρίζει τι είναι διάλυµα και ποια συστατικά ενός διαλύµατος χαρακτηρίζονται ως διαλύτης και διαλυµένες ουσίες. Να γνωρίζει πως ορίζεται η περιεκτικότητα ενός διαλύµατος καθώς και τους διάφορους τρόπους έκφρασής της. Να γνωρίζει πως ορίζεται η διαλυτότητα µίας ουσίας σε ένα διαλύτη και από τι εξαρτάται. Να γνωρίζει πότε ένα διάλυµα είναι κορεσµένο και πότε ακόρεστο. Να επιλύει ασκήσεις στις οποίες: α. Πρέπει να υπολογίσει την περιεκτικότητα ενός διαλύµατος. β. Πρέπει να υπολογίσει την ποσότητα διαλυµένης ουσίας σε ορισµένη ποσότητα διαλύµατος και το αντίστροφο. γ. Πρέπει να µετατρέψει µία έκφραση περιεκτικότητας σε µία άλλη. δ. Έχουµε αραίωση ή συµπύκνωση διαλύµατος. ε. Έχουµε ανάµιξη διαλυµάτων της ίδιας διαλυµένης ουσίας. ζ. Γνωρίζουµε ή πρέπει να υπολογίσουµε τη διαλυτότητα µίας ουσίας. η. Μεταβάλλουµε τη θερµοκρασία ενός κορεσµένου ή ακόρεστου διαλύµατος.

3 Χηµεία Α Λυκείου Βήµα 1 ο Επαναλαµβάνουµε τη θεωρία 11. Επαναλαµβάνουµε τη θεωρία Mάζα (m), είναι το µέτρο της αντίστασης που παρουσιάζει ένα σώµα στη µεταβολή της κινητικής του κατάστασης και εκφράζει τη ποσότητα ύλης που περιέχεται στο σώµα. Η µάζα έχει ως µονάδα µέτρησης στο S.I. το χιλιόγραµµο (Kg) υποπολλαπλάσια του Kg είναι το γραµµάριο (g), το χιλιοστόγραµµο (mg) και το µικρογραµµάριο (µg). Όγκος (V), είναι ο χώρος που καταλαµβάνει ένα σώµα. Μονάδες µέτρησης του όγκου στο S.I. είναι το κυβικό µέτρο (m 3 ) υποπολλαπλάσιο του m 3 είναι το κυβικό δεκάτοµετρο (dm 3 ) και το κυβικό εκατοστόµετρο (cm 3 ). Στη χηµεία όµως ο όγκος µετριέται συνήθως σε λίτρα (L) ή χιλιοστόλιτρα (ml). Πυκνότητα (ρ ή d), Είναι το πηλίκο της µάζας προς τον αντίστοιχο όγκο ενός σώµατος σε ορισµένες συνθήκες θερµοκρασίας και πίεσης: ρ = m/v. Στο S.I. η πυκνότητα µετριέται σε kg/m 3, άλλες µονάδες µέτρησης είναι g/ml, g/l, g/m 3, kg/l... Η πυκνότητα είναι χαρακτηριστική για κάθε καθαρή ουσία και χρησιµοποιείται για τον έλεγχο καθαρότητας ενός σώµατος. Άτοµο, είναι το µικρότερο σωµατίδιο ενός στοιχείου που µπορεί να πάρει µέρος στον σχηµατισµό χηµικών ενώσεων. Μόριο, είναι το µικρότερο σωµατίδιο µιας χηµικής ένωσης ή χηµικού στοιχείου που µπορεί να υπάρξει ελεύθερο διατηρώντας τις ιδιότητες της ουσίας από την οποία προέρχεται. Μόρια χηµικών στοιχείων: Αποτελούνται από ένα είδος ατόµων π.χ. Μόριο οξυγόνου Ο 2, µόριο φωσφόρου Ρ 4. Ατοµικότητα ενός στοιχείου είναι ο αριθµός των ατόµων από τα οποία αποτελείται το µόριο του στοιχείου. Με βαση την ατοµικότητα τα στοιχεία διακρίνονται σε µονοατοµικά, διατοµικά, τριατοµικά τετρατοµικά και πολυατοµικά. Στα µονοατοµικά στοιχεία, η έννοια του ατόµου και του µορίου ταυτίζονται. Mόρια χηµικών ενώσεων: Αποτελούνται από δύο ή περισσότερα είδη ατό- µων, π.χ. Μόριο νερού Η 2 Ο, µόριο αµµωνίας ΝΗ 3. Ιόντα, είναι ηλεκτρικά φορτισµένα άτοµα ή συγκροτήµατα ατόµων. Τα ιόντα που αποτελούνται από ένα άτοµο ονοµάζονται µονοατοµικά, ενώ αυτά

4 Βασικές έννοιες 12. Έπαναλαµβάνουµε τη θεωρία Βήµα 1 ο που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα άτοµα, πολυατοµικά. Tα θετικά φορτισµένα ιόντα ονοµάζονται κατιόντα ενώ τα αρνητικά φορτισµένα ανιόντα. οµή του ατόµου: Το άτοµο αποτελείται από πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια τα οποία λέγονται υποατοµικά σωµατίδια. Σχεδόν όλη η µάζα ενός ατόµου είναι συγκεντρωµένη στο πυρήνα του. Ο πυρήνας έχει θετικό φορτίο. Τα άτοµα είναι ηλεκτρικά ουδέτερα γιατί ο αριθµός των πρωτονίων είναι ίσος µε τον αριθµό των ηλεκτρονίων συνεπώς και το θετικό φορτίο ίσο µε το αρνητικό. Ατοµικός αριθµός (Ζ), είναι ο αριθµός των πρωτονίων στον πυρήνα ενός ατόµου. Ο ατοµικός αριθµός είναι η ταυτότητα κάθε χηµικού στοιχείου, δηλαδή, σε κάθε χηµικό στοιχείο αντιστοιχεί ένας ατοµικός αριθµός και σε κάθε ατοµικό αριθµό ένα χηµικό στοιχείο. Ο ατοµικός αριθµός γράφεται στο κάτω αριστερό µέρος του συµβόλου του στοιχείου, π.χ. 11 Νa. Mαζικός αριθµός (Α), είναι ο αριθµός των πρωτονίων και των νετρονίων στον πυρήνα ενός ατόµου. Ο µαζικός αριθµός δηλώνει πρακτικά τη µάζα ενός ατόµου και γράφεται πάνω και αριστερά από το σύµβολο του στοιχείου, π.χ. 16 O. Είναι δυνατόν άτοµα του ίδιου χηµικού στοιχείου να έχουν διαφορετικούς µαζικούς αριθµούς, π.χ. 35 Cl, 37 Cl. Αν Ν ο αριθµός των νετρονίων στον πυρήνα ενός ατόµου τότε ισχύει η σχέση: Α = Ζ + Ν Ισότοπα, είναι άτοµα µε τον ίδιο ατοµικό και διαφορετικό µαζικό αριθµό. Τα ισότοπα είναι άτοµα του ίδιου χηµικού στοιχείου µε διαφορετικό αριθµό νετρονίων, αυτό έχει σαν συνέπεια να έχουν ίδιες χηµικές ιδιότητες αλλά διαφορετική µάζα, π.χ. Cl, Cl Kαταστάσεις της ύλης: Η ύλη µπορεί να βρεθεί σε τρεις φυσικές καταστάσεις: την στερεά, την υγρή και την αέρια.

5 Χηµεία Α Λυκείου Βήµα 1 ο Επαναλαµβάνουµε τη θεωρία 13. Η φυσική κατάσταση µιας ουσίας δηλώνεται µε ένα δείκτη κάτω και δεξιά από το χηµικό τύπο. Στερεό (s), Υγρό (l) και αέριο (g). π.χ. Πάγος Η 2 Ο (s), Νερό Η 2 Ο (l), Υδρατµοί Η 2 Ο (g). Στερεά σώµατα: Τα δοµικά σωµατίδια είναι σχεδόν ακίνητα, ταλαντώνονται γύρω από τη θέση ισορροπίας, βρίσκονται σε µικρές απόστασεις µεταξύ τους και ασκούνται ισχυρές ελκτικές δυνάµεις µεταξύ τους. Το σχήµα και ο όγκος τους δεν µεταβάλλονται για ορισµένες συνθήκες θερµοκρασίας και πίεσης. Υγρά σώµατα: Τα δοµικά σωµατίδια παρουσιάζουν µεγαλύτερη κινητικότητα συγκριτικά µε τα στερεά, οι δυνάµεις συνοχής είναι µέτριες και οι µεταξύ τους αποστάσεις λίγο µεγαλύτερες συγκριτικά µε τα στερεά σώµατα. Έχουν καθορισµένο όγκο όχι όµως καθορισµένο σχήµα κάθε φορά παίρνουν το σχήµα του δοχείου στο οποίο βρίσκονται. Αέρια σώµατα: Τα δοµικά σωµατίδια κινούνται άτακτα προς όλες τις κατευθύνσεις καταλαµβάνοντας όλο το διαθέσιµο χώρο, βρίσκονται σε µεγάλες αποστάσεις και οι δυνάµεις συνοχής είναι αµελητέες. Τα αέρια δεν έχουν καθορισµένο σχήµα και όγκο αλλά έχουν τον όγκο και το σχήµα του δοχείου στο οποίο περιέχονται. Μεταβολές στη φυσική κατάσταση της ύλης: Η φυσική κατάσταση µιας ουσίας αλλάζει µε µεταβολή των συνθηκών θερµοκρασίας και πίεσης. Οι µεταβολές αυτές παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήµα: Μονάδες µέτρησης της θερµοκρασίας: Η θερµοκρασία ενός σώµατος µετριέται µε την κλίµακα κελσίου ( ο C) ή µε την κλίµακα κέλβιν (Κ). Για να µετατρέψουµε τους βαθµούς κέλβιν σε κελσίου ή αντίστροφα χρησιµοποιούµε τη σχέση: Τ = θ Ιδιότητες της ύλης, ονοµάζονται τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα ενός σώµατος µε τα οποία το περιγράφουµε και το διακρίνουµε από άλλα σώµατα.

6 Βασικές έννοιες 14. Έπαναλαµβάνουµε τη θεωρία Βήµα 1 ο Φυσικές ιδιότητες, ονοµάζονται οι ιδιότητες που καθορίζονται από την ουσία χωρίς να γίνεται αναφορά σε άλλες ουσίες. Το σηµείο τήξεως και το σηµείο βρασµού αποτελούν τις φυσικές στραθερές µίας καθαρής ουσίας. Χρησιµεύουν για την ταυτοποίηση ή τον έλεγχο καθαρότητας της ουσίας. Χηµικές ιδιότητες, ονοµάζονται οι ιδιότητες που καθορίζουν την συµπεριφορά µιας ουσίας σε σχέση µε άλλες και δείχνουν την ικανότητα της να µετατρέπεται σε άλλες µε διαφορετική σύσταση. Φυσικά φαινόµενα, ονοµάζονται οι µεταβολές στις οποίες δεν µεταβάλλεται η χηµική σύσταση του σώµατος. Στα φαινόµενα αυτά δεν αλλάζει το είδος των µορίων αλλά µόνο ορισµένες από τις φυσικές ιδιότητες της ουσίας. Χηµικά φαινόµενα, ονοµάζονται οι µεταβολές στις οποίες µεταβάλλεται ριζικά η χηµική σύσταση των σωµάτων που συµετέχουν. Στα χηµικά φαινόµενα ή χηµικές αντιδράσεις σχηµατίζονται νέα είδη µορίων αλλα δεν µεταβάλλεται ο αριθµός και το είδος των ατόµων. Ταξινόµηση της ύλης: Καθαρές ή καθορισµένες ουσίες, ονοµάζονται οι ουσίες που έχουν σταθερή σύσταση και καθορισµένες ιδιότητες ανεξάρτητα από τον τρόπο παρασκευής τους. Χηµικά στοιχεία: Είναι καθαρές ουσίες που αποτελούνται από ένα είδος ατό- µων και δεν µπορούν να διασπαστούν σε απλούστερες. Χηµικές ενώσεις: Είναι καθαρές ουσίες που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα είδη ατόµων και µπορούν να διασπαστούν σε απλούστερες. Μίγµατα, ονοµάζονται τα σώµατα που αποτελούνται από δύο ή περισσότερες καθαρές ουσίες που συνυπάρχουν χωρίς να αντιδρούν µεταξύ τους. Ετερογενή µίγµατα: Είναι µίγµατα που δεν έχουν την ίδια σύσταση σε όλη τη µάζα τους. Οµογενή µίγµατα ή διαλύµατα: Είναι µίγµατα που έχουν την ίδια σύσταση και ιδιότητες σε όλη τη µάζα τους.

7 Χηµεία Α Λυκείου Βήµα 1 ο Επαναλαµβάνουµε τη θεωρία 15. ιάλυµα, είναι κάθε οµογενές µίγµα δύο ή περισσότερων ουσιών. ιαλύτης: Είναι το συστατικό του διαλύµατος που έχει την ίδια φυσική κατάσταση µε το διάλυµα. Όταν περισσότερα από ένα συστατικά έχουν την ίδια φυσική κατάσταση µε το διάλυµα, διαλύτης θεωρείται το συστατικό που βρίσκεται σε περίσσεια. Επίσης, σε όποιο διάλυµα υπάρχει νερό, το νερό είναι ο διαλύτης. Τα διαλύµατα µε διαλύτη το νερό ονοµάζονται υδατικά. ιαλυµένη ουσία: Είναι κάθε άλλο συστατικό του διαλύµατος πλην του διαλύτη. Περιεκτικότητα διαλύµατος, είναι η ποσότητα διαλυµένης ουσίας που περιέχεται σε ορισµένη ποσότητα διαλύµατος. Περιεκτικότητα στα εκατό κατά βάρος (% w/w): Εκφράζει τα γραµµάρια διαλυµένης ουσίας που περιέχονται σε 100 g διαλύµατος. Περιεκτικότητα στα εκατό βάρους κατά όγκο (% w/v): Εκφράζει τα γραµ- µάρια διαλυµένης ουσίας που περιέχονται σε 100 ml διαλύµατος. Περιεκτικότητα στα εκατό όγκου σε όγκο (% v/v): Εκφράζει τα ml διαλυµένης ουσίας που περιέχονται σε 100mL διαλύµατος.

8 Βασικές έννοιες 16. Έπαναλαµβάνουµε τη θεωρία Βήµα 1 ο ιαλυτότητα, ορίζεται η µέγιστη ποσότητα µιας ουσίας που µπορεί να διαλυθεί σε ορισµένη ποσότητα διαλύτη κάτω από ορισµένες συνθήκες. Η διαλυτότητα µίας ουσίας εξαρτάται από: Τη φύση του διαλύτη: Γενικά ισχύει ότι όσο µεγαλύτερη είναι η οµοιότητα της χηµικής δοµής του διαλύτη µε αυτή της διαλυµένης ουσίας τόσο µεγαλύτερη είναι η διαλυτότητα. Τη θερµοκρασία: Αύξηση της θερµοκρασίας ελαττώνει τη διαλυτότητα αερίων στο νερό, ενώ αυξάνει τη διαλυτότητα των στερεών στο νερό. Την πίεση: Η διαλυτότητα των αερίων στο νερό αυξάνει όταν αυξάνεται η πίεση. Κορεσµένο διάλυµα, είναι το διάλυµα που περιέχει τη µέγιστη ποσότητα διαλυ- µένης ουσίας σε ορισµένες συνθήκες. Στα κορεσµένα διαλύµατα η ποσότητα της διαλυµένης ουσίας είναι τόση όση επιτρέπεται από την διαλυτότητα της ουσίας στον διαλύτη. Ακόρεστο διάλυµα, είναι το διάλυµα που περιέχει µικρότερη ποσότητα διαλυµένης ουσίας από τη µέγιστη δυνατή.

9 Χηµεία Α Λυκείου Βηµα 2 ο Επαναλαµβάνουµε τις ασκήσεις κλειδιά 17. Επαναλαµβάνουµε τις ασκήσεις - κλειδιά Α. Από το 1ο κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου Να λύσω τις ασκήσεις: 31, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 52, 59, 61, 66, 67, 70, 76, 79, 80, 82, 85, 86 Β. Από το 1ο κεφάλαιο (Βιβλιοµαθήµατα Χηµείας Α Λυκείου, εκδόσεις ΟΡΟΣΗΜΟ ) Να διαβάσω τις λυµένες ασκήσεις: 1.2: 4, 5, 6 1.3: 1, 2, 4, 5, 7 1.7: 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15 Να λύσω τις ασκήσεις: 1.2: 3, 5, 8, : 1, 3, 4, 7, 9 1.7: 2, 5, 11, 19, 20, 22, 27, 33, 37, 40

10 Βασικές έννοιες 18. Επαναλαµβάνουµε τις ασκήσεις κλειδιά Βήµα 2 ο Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις 1. Πόσα πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια περιέχει κάθε ένα από τα επόµενα άτοµα ή ιόντα; α K β. 26Fe γ. N 7 Λύση: α K : Ο ατοµικός αριθµός (Ζ) είναι 19 άρα το άτοµο έχει 19 πρωτόνια. Ο µαζικός αριθµός (Α) είναι 39. Ισχύει Α = Ζ + Ν Ν = Ν = 20 Ο αριθµός των ηλεκτρονίων είναι ίσος µε τον αριθµό των πρωτονίων άρα 19. Συνεπώς 39 19K : 19p, 20n, 19e. β. 56 Fe : Ο ατοµικός αριθµός (Ζ) είναι 26 άρα στον πυρήνα υπάρχουν 26 πρωτόνια. Ο µαζικός αριθµός (Α) είναι 56. Ισχύει: Α = Ζ + Ν Ν = Α - Ζ Ν = Ν = 30 Το Fe 2+ έχει φορτίο +2, άρα τα ηλεκτρόνια είναι κατά 2 λιγότερα από τα πρωτόνια, δηλαδή ο αριθµός των ηλεκτρονίων είναι: 26-2 = 24 Συνεπώς: 56 Fe : 26p, 30n, 24e γ. 7 N : Ο ατοµικός αριθµός (Ζ) είναι 7 άρα στον πυρήνα υπάρχουν 7 πρωτόνια. Ο µαζικός αριθµός (Α) είναι 14. Ισχύει: Α = Ζ + Ν Ν = Α - Ζ Ν = 14-7 Ν = 7 Το Ν 3 έχει φορτίο 3, άρα τα ηλεκτρόνια είναι κατά 3 περισσότερα από τα πρωτόνια, δηλαδή ο αριθµός των ηλεκτρονίων είναι: = Συνεπώς: 7 N : 7p, 7n, 10e 2. Σε 150 g Η 2 Ο διαλύονται 50 g ΚΟΗ και σχηµατίζεται διάλυµα. α. Να υπολογίσετε την % w/w περιεκτικότητα του. β. Αν η πυκνότητα του είναι 1,25 g/ml, να υπολογίσετε την % w/v περιεκτικότητα του. γ. Αν στο διαλύσουµε ακόµη 10 g ΚΟΗ, προκύπτει διάλυµα 1 το οποίο είναι κορεσµένο. Να υπολογίσετε την διαλυτότητα του ΚΟΗ στο νερό, σε g KOH ανά 100 g H 2 O, στη θερµοκρασία του 1.

11 Χηµεία Α Λυκείου Βήµα 3 ο Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις 19. δ. Αν θερµάνουµε το 1, το διάλυµα στη νέα θερµοκρασία θα είναι κορεσµένο ή ακόρεστο; Λύση: α. Η µάζα του είναι: m = m νερού + m KOH = 150g + 50g = 200 g Σε 200g διαλύµατος περιέχονται 50 g ΚΟΗ. Σε 100g διαλύµατος περιέχονται x; g ΚΟΗ. x = 25 g Άρα το διάλυµα έχει περιεκτικότητα 25 % w/w. m m 200g β. Υπολογίζουµε τον όγκο του : ρ= V = = = 160 ml V ρ 1,25g/mL Σε 160ml διαλύµατος περιέχονται 50 g ΚΟΗ. Σε 100ml διαλύµατος περιέχονται ψ; g ΚΟΗ. ψ = 31,25 g Άρα το διάλυµα έχει περιεκτικότητα 31,25 % w/v. γ. Μετά την προσθήκη 10 g ΚΟΗ, στο διάλυµα υπάρχουν 150 g Η 2 Ο και ( )g = 60 g KOH. Το διάλυµα είναι κορεσµένο, συνεπώς για τη διαλυτότητα του ΚΟΗ στο νερό, στη συγκεκριµένη θερµοκρασία, ισχύει: Σε 150 g νερού διαλύονται µέχρι 60 g ΚΟΗ. Σε 100 g νερού διαλύονται µέχρι ω; g ΚΟΗ. ω = 40 g Συνεπώς η διαλυτότητα του ΚΟΗ στο νερό είναι 40 g ΚΟΗ/100 g νερού. δ. Το ΚΟΗ είναι στερεή ουσία, συνεπώς αύξηση της θερµοκρασίας θα έχει ως αποτέλεσµα αύξηση της διαλυτότητας. Εποµένως το 1 στη νέα θερµοκρασία είναι ακόρεστο. 3. ιαθέτουµε 600 g διαλύµατος ( ) ΝaCl περιεκτικότητας 10% w/w και πυκνότητας 1,2 g/ml. α. Πόσα g H 2 O πρέπει να εξατµιστούν από το διάλυµα για να προκύψει διάλυµα 1 µε περιεκτικότητα 15% w/w; β. Αν στο προσθέσουµε 300 ml νερού, ποια είναι η % w/v περιεκτικότητα του διαλύµατος 2 που προκύπτει; γ. Αν το αναµιχθεί µε 200 ml διαλύµατος 3 ΝaCl 12% w/v, ποια η % w/v περιεκτικότητα του διαλύµατος 4 που προκύπτει; Λύση: α. Έστω ότι εξατµίστηκαν x g νερού. ιάλυµα ιάλυµα 1 m = 600g 10 % w/w x g νερού m 1 15 % w/w

12 Βασικές έννοιες 20. Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις Βήµα 3 ο ιάλυµα : Έχει περιεκτικότητα 10 % w/w άρα: Σε 100g διαλύµατος περιέχονται 10 g ΝaCl. Σε 600g διαλύµατος περιέχονται ψ; g NaCl. ψ = 60 g NaCl ηλαδή το αρχικό διάλυµα περιέχει 60 g ΝaCl. ιάλυµα 1 : Έχει µάζα m 1 = m m νερού m 1 = (600 x)g. Περιέχει και αυτό 60 g ΝaCl. Έχει περιεκτικότητα 15 % w/w άρα: Σε 100 g διαλύµατος περιέχονται 15 g NaCl. Σε (600 x)g διαλύµατος περιέχονται 60 g NaCl. x = 200 g Άρα πρέπει να εξατµιστούν 200 g νερού. m m 600g β. Υπολογίζουµε τον όγκο του : ρ = V = = = 500 ml V ρ 1,2g/mL ιάλυµα V = 500 ml 60 g NaCl ml νερού ιάλυµα 2 V 2 ; % w/v ιάλυµα 2 : Έχει όγκο V 2 = V + V νερού V 2 = ( )mL V 2 = 800 ml. Περιέχει και αυτό 60 g ΝaCl. Σε 800 ml διαλύµατος 2 περιέχονται 60 g NaCl. Σε 100 ml διαλύµατος 2 περιέχονται z; g NaCl. z = 7,5 g Άρα το διάλυµα 2 έχει περιεκτικότητα 7,5 % w/v. γ. ιάλυµα : ιάλυµα 3 : ιάλυµα 4 : V = 500 ml 60 g NaCl + V 3 = 200 ml 12 % w/v ιάλυµα 3 : Έχει περιεκτικότητα 12 % w/v άρα: Σε 100 ml διαλύµατος 3 περιέχονται 12 g ΝaCl. Σε 200 ml διαλύµατος 3 περιέχονται α; g NaCl. α = 24 g NaCl ηλαδή το διάλυµα 3 περιέχει 24 g ΝaCl. V 4 ; % w/v

13 Χηµεία Α Λυκείου Βήµα 3 ο Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις 21. ιάλυµα 4 : Έχει όγκο V 4 = V + V 3 V 4 = ( )mL = 700 ml Περιέχει 60g + 24g = 84 g NaCl. Σε 700 ml διαλύµατος 4 περιέχονται 84 g ΝaCl. Σε 100 ml διαλύµατος 4 περιέχονται β; g NaCl. β = 12 g NaCl ηλαδή το διάλυµα 4 έχει περιεκτικότητα 12% w/v.

14 Βασικές έννοιες 22. Λύνουµε µόνοι µας Βήµα 4 ο Λύνουµε µόνοι µας 1. Πόσα πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια περιέχουν τα παρακάτω σωµατίδια; α Mg β. Co 3 + γ. 18 O Χηµικό στοιχείο έχει µαζικό αριθµό 65 και στον πυρήνα του υπάρχουν 5 νετρόνια περισσότερα από πρωτόνια. Να βρείτε τον ατοµικό αριθµό του. 3. Ο µαζικός αριθµός ενός ατόµου Α είναι διπλάσιος από τον ατοµικό αριθµό ενώ το ιόν Α 2 έχει την ίδια ηλεκτρονιακή δοµή µε το 11 Νa +. Να βρείτε τον αριθµό πρωτονίων και νετρονίων του ατόµου του Α.

15 Χηµεία Α Λυκείου Βήµα 4 ο Λύνουµε µόνοι µας Σε 600 ml νερού διαλύονται 200 g οινοπνεύµατος. Αν η πυκνότητα του νερού είναι 1 g/ml και η πυκνότητα του οινοπνεύµατος 0,8 g/ml, να υπολογίσετε: α. Την % w/w περιεκτικότητα του διαλύµατος. β. Την % w/v περιεκτικότητα του διαλύµατος. γ. Την % v/v περιεκτικότητα του διαλύµατος. 5. Σε 400 ml υδατικού διαλύµατος ΝaCl περιέχονται 50 g NaCl. Aν η πυκνότητα του διαλύµατος είναι 1,25 g/ml να υπολογίσετε: α. Την % w/w περιεκτικότητα του διαλύµατος. β. Την % w/v περιεκτικότητα του διαλύµατος.

16 Βασικές έννοιες 24. Λύνουµε µόνοι µας Βήµα 4 ο ml διαλύµατος ( ) NaCl περιεκτικότητας 20% w/v χωρίζεται σε 3 ίσα µέρη: Στο 1ο προστίθεται νερό µέχρι να διπλασιαστεί ο όγκος του και σχηµατίζεται διάλυµα 1. Στο 2ο προστίθενται 20 g ζάχαρης χωρίς να µεταβληθεί ο όγκος του και σχηµατίζεται διάλυµα 2. Στο τρίτο εξατµίζονται 40 ml νερού και σχηµατίζεται διάλυµα 3. α. Να υπολογίσετε τις % w/v περιεκτικότητες των 1, 2 και 3. β. Αναµιγνύουµε τα 1, 2 και σχηµατίζεται διάλυµα 4. Να υπολογίσετε την % w/v περιεκτικότητα του 4.

17 Χηµεία Α Λυκείου Βήµα 4 ο Λύνουµε µόνοι µας Η διαλυτότητα του ΚΝΟ 3 στο νερό στους 15 ο C είναι 30 g ΚΝΟ 3 / 100 g Η 2 Ο. α. Τι περιεκτικότητα % w/w έχει το κορεσµένο υδατικό διάλυµα ΚΝΟ 3, θερµοκρασίας 15 ο C; β. Αν σε 150 g Η 2 Ο διαλύσουµε 50 g KNO 3, το διάλυµα που προκύπτει είναι κορεσµένο ή ακόρεστο στους 15 ο C;

18 Βασικές έννοιες 26. Λύνουµε µόνοι µας Βήµα 4 ο 8. Υδατικό διάλυµα ( ) ΝaCl έχει περιεκτικότητα 24% w/v και πυκνότητα 1,2 g/ml. α. Πόσα g ΝaCl περιέχονται σε 250 ml διαλύµατος ; β. Ποια είναι η % w/w περιεκτικότητα του ; γ. Σε 500 ml διαλύµατος προσθέτουµε 300 ml Η 2 Ο. Ποια είναι η περιεκτικότητα % w/v του διαλύµατος 1 που σχηµατίζεται; δ. Σε 400 g του διαλύµατος προσθέτουµε 16 g ΝaCl και σχηµατίζεται διάλυµα 2 το οποίο είναι κορεσµένο. Να υπολογιστεί η % w/w περιεκτικότητα του 2 και η διαλυτότητα του ΝaCl στο νερό σε g ανά 100 g H 2 O, στη θερµοκρασία του 2.

19 Χηµεία Α Λυκείου Βήµα 4 ο Λύνουµε µόνοι µας ιαθέτουµε υδατικό διάλυµα ΚΟΗ έχει περιεκτικότητα 20% w/w και πυκνότητα 1,25 g/ml. α. Ποια είναι η % w/v περιεκτικότητα του διαλύµατος; β. Πόσα ml H 2 O πρέπει να προσθέσουµε σε 50 ml διαλύµατος, ώστε να προκύψει διάλυµα µε περιεκτικότητα 20% w/v; γ. Αναµιγνύουµε 50 ml διαλύµατος ΚΟΗ περιεκτικότητας 25% w/v µε 10 ml ΚΟΗ περιεκτικότητας 10% w/v. Ποια είναι η % w/v περιεκτικότητα του τελικού διαλύµατος;

20 Βασικές έννοιες 28. Λύνουµε µόνοι µας Βήµα 4 ο 10. Η διαλυτότητα µίας ουσίας Α στο νερό είναι 25 g A / 100 g Η 2 Ο, στους 10 ο C και 60 g A/ 100 g H 2 O στους 70 o C. α. Να υπολογίσετε την % w/w περιεκτικότητα υδατικού διαλύµατος της Α, θερµοκρασίας 10 o C. β. Πόσα g A περιέχονται σε 800 g κορεσµένου υδατικού διαλύµατος, θερ- µοκρασίας 70 ο C; γ. Αν τα 800 g του κορεσµένου διαλύµατος τα ψύξουµε στους 10 o C, πόσα g A θα αποβληθούν από το διάλυµα;

21 Χηµεία Α Λυκείου Βήµα 5 ο Ελέγχουµε τη γνώση µας 29. Ελέγχουµε τη γνώση µας Θέµα 1 ο Α. Να δώσετε τον ορισµό του µορίου και να εξηγήσετε σε τι διαφέρει το µόριο χηµικού στοιχείου από το µόριο χηµικής ένωσης. (Μονάδες 5) Β. Ποια άτοµα ονοµάζονται ισότοπα; ώστε ένα παράδειγµα. (Μονάδες 5) Γ. Ποια µίγµατα χαρακτηρίζονται οµογενή και ποια ετερογενή; (Μονάδες 5)

22 Βασικές έννοιες 30. Ελέγχουµε τη γνώση µας Βήµα 5 ο. Από ποιους παράγοντες επηρεάζεται η διαλυτότητα µίας ουσίας; (Μονάδες 5) Ε. Ποιο φαινόµενο χαρακτηρίζεται ως εξάχνωση; (Μονάδες 5) Θέµα 2 ο Α. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασµένες; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. α. Τα άτοµα ενός χηµικού στοιχείου έχουν τον ίδιο αριθµό νετρονίων. β. Η διάλυση του χλωριούχου νατρίου στο νερό είναι χηµικό φαινόµενο. γ. Τα οµογενή µίγµατα έχουν καθορισµένες φυσικές σταθερές. δ. Το κορεσµένο διάλυµα µίας ουσίας έχει τη µέγιστη περιεκτικότητα στη συγκεκριµένη θερµοκρασία. ε. Αν ψύξουµε κορεσµένο υδατικό διάλυµα αέριας ουσίας, γίνεται ακόρεστο. (Μονάδες 5) Β. Το σύµβολο της αµµωνίας σε υγρή κατάσταση είναι: α. ΝΗ 3(g) β. ΝΗ 3(aq) γ. ΝΗ 3(l) δ. ΝΗ 3(s) (Μονάδες 5) Γ. Καθορισµένο όγκο και µεταβλητό σχήµα έχει ένα σώµα το οποίο είναι: α. στερεό β. υγρό γ. αέριο (Μονάδες 5)

23 Χηµεία Α Λυκείου Βήµα 5 ο Ελέγχουµε τη γνώση µας 31.. Να συµπληρώσετε τα κενά του παρακάτω πίνακα: (Μονάδες 5) Θέµα 3 ο Α. ιαθέτουµε 60 Κg ενός υγρού του οποίου η πυκνότητα είναι 0,75 Κg/L. Πόσα µπουκάλια όγκου 250 ml θα χρειαστούµε για να εµφιαλώσουµε την παραπάνω ποσότητα του υγρού; (Μονάδες 10) Β. Το ιόν Α 2+ έχει µαζικό αριθµό 40 και ο αριθµός των ηλεκτρονίων του είναι κατά 2 µεγαλύτερος από των νετρονίων. Πόσα πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια υπάρχουν στο ιόν; (Μονάδες 15)

24 Βασικές έννοιες 32. Ελέγχουµε τη γνώση µας Βήµα 5 ο Θέµα 4 ο Σε 400 g νερού διαλύονται 80 g ουσίας Χ και σχηµατίζεται διάλυµα. α. Αν το είναι κορεσµένο, ποια η διαλυτότητα της Χ στο νερό σε g ανά 100 g Η 2 Ο, στη θερµοκρασία που βρίσκεται το ; β. Aν η πυκνότητα του είναι 0,96 g/ml ποια η % w/v περιεκτικότητα του ; γ. Σε 300 ml του προσθέτουµε 100 ml νερού και σχηµατίζεται διάλυµα 1. Ποια η % w/v περιεκτικότητα του 1 ; δ. 200 ml του αναµιγνύονται µε 600 ml διαλύµατος 2 της Χ µε περιεκτικότητα 12% w/v και σχηµατίζεται διάλυµα 3. Ποια η % w/v περιεκτικότητα του 3 ; (Μονάδες 25)

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 3o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (ΧΗΜΙΚΟΣ)

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 3o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (ΧΗΜΙΚΟΣ) ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Τι είναι η Χημεία Διεθνές σύστημα μονάδων Γνωρίσματα της ύλης Δομικά σωματίδια της ύλης Με τι ασχολείται η χημεία; Χημεία είναι η επιστήμη των ουσιών, της δομής τους, των ιδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ (S.I.)

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ (S.I.) ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ (S.I.) Το 1960 καθορίστηκε μετά από διεθνή συμφωνία το Διεθνές Σύστημα Μονάδων S.I. (από τα αρχικά των γαλλικών λέξεων Système International d Unités). Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Σωματίδιο (σύμβολο) Θέση Σχετικό φορτίο

Σωματίδιο (σύμβολο) Θέση Σχετικό φορτίο XHMEIA-NOTES Μάζα: είναι το μέτρο της αντίστασης που παρουσιάζει ένα σώμα ως προς την μεταβολή της ταχύτητάς του και εκφράζεται το ποσό της ύλης που περιέχεται σε μια ουσία. Όργανο μέτρησης: Ζυγός Όγκος:

Διαβάστε περισσότερα

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ).

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 12 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). α) Ένα µείγµα είναι πάντοτε

Διαβάστε περισσότερα

Η πυκνότητα του νερού σε θερμοκρασία 4 C και ατμοσφαιρική πίεση (1 atm) είναι ίση με 1g/mL.

Η πυκνότητα του νερού σε θερμοκρασία 4 C και ατμοσφαιρική πίεση (1 atm) είναι ίση με 1g/mL. Πυκνότητα Πυκνότητα ορίζεται το φυσικό μέγεθος που δίνεται από το πηλίκο της μάζας του σώματος προς τον αντίστοιχο όγκο που καταλαμβάνει σε σταθερές συνθήκες πίεσης (όταν πρόκειται για αέριο). Ο Συμβολισμός,

Διαβάστε περισσότερα

1 o ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ-ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ - Τι πρέπει να γνωρίζουμε

1 o ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ-ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ - Τι πρέπει να γνωρίζουμε 1 o ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ-ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ - Τι πρέπει να γνωρίζουμε 1. Βασικά μεγέθη και μονάδες αυτών που θα χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου 1 ο Κεφάλαιο Όλα τα θέματα του 1 ου Κεφαλαίου από τη Τράπεζα Θεμάτων 25 ερωτήσεις Σωστού Λάθους 30 ερωτήσεις ανάπτυξης Επιμέλεια: Γιάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ιάλυµα ονοµάζουµε το οµογενές µίγµα δύο ή περισσοτέρων ουσιών. Στο Γυµνάσιο εξετάζουµε µόνο τα διαλύµατα εκείνα που αποτελούνται από δύο ουσίες. Η µία

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά σωματίδια - Καταστάσεις και ιδιότητες της ύλης

Δομικά σωματίδια - Καταστάσεις και ιδιότητες της ύλης Δομικά σωματίδια - Καταστάσεις και ιδιότητες της ύλης 1. Πόσα πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια περιέχει καθένα από τα επόμενα άτομα: 7 26 112 3 12 47 Li, Mg, Ag. 7 3Li : Ο ατομικός αριθμός (Ζ) είναι 3

Διαβάστε περισσότερα

Τι ονομάζουμε χημικό στοιχείο; Δώστε ένα παράδειγμα. Ερώτηση θεωρίας. Τι ονομάζουμε χημική ένωση; Δώστε ένα παράδειγμα. Ερώτηση θεωρίας.

Τι ονομάζουμε χημικό στοιχείο; Δώστε ένα παράδειγμα. Ερώτηση θεωρίας. Τι ονομάζουμε χημική ένωση; Δώστε ένα παράδειγμα. Ερώτηση θεωρίας. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23-04-2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ 1 1.1 Τα πρωτόνια που περιέχονται στον πυρήνα του στοιχείου Χ είναι κατά 1 λιγότερα

Διαβάστε περισσότερα

Α = Ζ + Ν ΑΤΟΜΟ. ΙΣΟΤΟΠΑ είναι. ΝΕΤΡΟΝΙΑ (n) ΠΥΡΗΝΑΣ

Α = Ζ + Ν ΑΤΟΜΟ. ΙΣΟΤΟΠΑ είναι. ΝΕΤΡΟΝΙΑ (n) ΠΥΡΗΝΑΣ ΚΕΦ.1: 3. ΔΟΜΗ ΑΤΟΜΟΥ ΑΤΟΜΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΠΡΩΤΟΝΙΑ (p + ) ΝΕΤΡΟΝΙΑ (n) 1.3.1 Να βρείτε τον αριθμό πρωτονίων νετρονίων και ηλεκτρονίων που υπάρχουν στα παρακάτω άτομα ή ιόντα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑ (e - ) ΠΡΟΣΟΧΗ 1) Στα

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-24) να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-24) να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-24) να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 6. Τα ιόντα είναι: α. ηλεκτρικά φορτισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια.

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια. Οι μεταξύ τους μεταβολές εξαρτώνται από τη θερμοκρασία και την πίεση και είναι οι παρακάτω: ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΞΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ I (Ar, Mr, mol, N A, V m, νόμοι αερίων)

ΧΗΜΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ I (Ar, Mr, mol, N A, V m, νόμοι αερίων) ΧΗΜΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ I (Ar, Mr, mol, N A, V m, νόμοι αερίων) 1. Να εξηγήσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές. i. H σχετική ατομική μάζα μετριέται σε γραμμάρια. ii. H σχετική ατομική μάζα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Θεοδοσία Τσαβλίδου, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Θεοδοσία Τσαβλίδου, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26 04 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Θεοδοσία Τσαβλίδου, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΙΑΛΥΜΑΤΑ Οι ασκήσεις διαλυµάτων που αφορούν τις περιεκτικότητες % w/w, % w/v και % v/v χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: α) Ασκήσεις όπου πρέπει να βρούµε ή να

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΛΟΓΙΑ ΜΑΖΩΝ ΣΤΟΧΕΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

AΝΑΛΟΓΙΑ ΜΑΖΩΝ ΣΤΟΧΕΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 2 ο Γυμνάσιο Καματερού 1 ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 1. Πόσα γραμμάρια είναι: ι) 0,2 kg, ii) 5,1 kg, iii) 150 mg, iv) 45 mg, v) 0,1 t, vi) 1,2 t; 2. Πόσα λίτρα είναι: i) 0,02 m 3, ii) 15 m 3, iii) 12cm

Διαβάστε περισσότερα

Για την επίλυση αυτής της άσκησης, αλλά και όλων των παρόμοιων χρησιμοποιούμε ιδιότητες των αναλογιών (χιαστί)

Για την επίλυση αυτής της άσκησης, αλλά και όλων των παρόμοιων χρησιμοποιούμε ιδιότητες των αναλογιών (χιαστί) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Οι ασκήσεις διαλυμάτων που αφορούν τις περιεκτικότητες % w/w, % w/v και % v/v χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: α) Ασκήσεις όπου πρέπει να βρούμε ή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ)

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΘΕΜΑ 1 Ο Να εξηγήσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και να διορθώσετε τις λανθασµένες: 1. Τα άτοµα όλων των στοιχείων είναι διατοµικά.. Το 16 S έχει ατοµικότητα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10.

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10. 7 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 20. Βλέπε θεωρία α) σελ. 8, β) σελ. 8, γ) σελ. 9. 21. α) ζυγού, β) I. προχοΐδας Π. ογκομετρικού κυλίνδρου. 22. Με το ζυγό υπολογίζουμε τη μάζα. O όγκος

Διαβάστε περισσότερα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Μάθημα 6 6.1. SOS: Τι ονομάζεται διάλυμα, Διάλυμα είναι ένα ομογενές μίγμα δύο ή περισσοτέρων καθαρών ουσιών. Παράδειγμα: Ο ατμοσφαιρικός αέρας

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

1 Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 1 Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΗΛΙΑΣ ΝΟΛΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2012 Διαλύματα Διάλυμα ονομάζεται κάθε ομογενές μείγμα δύο ή περισσοτέρων συστατικών. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Δομικά σωματίδια. Φυσικές καταστάσεις. Διαλύματα. Ηλεκτρονιακή δομή. Περιοδικός Πίνακας. Χημικοί Δεσμοί. Χημικές αντιδράσεις

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Δομικά σωματίδια. Φυσικές καταστάσεις. Διαλύματα. Ηλεκτρονιακή δομή. Περιοδικός Πίνακας. Χημικοί Δεσμοί. Χημικές αντιδράσεις ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΜΕΛΙΔΗ Δομικά σωματίδια Φυσικές καταστάσεις Διαλύματα Ηλεκτρονιακή δομή Περιοδικός Πίνακας Χημικοί Δεσμοί ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Χημικές αντιδράσεις Στοιχειομετρία Θεωρία Ερωτήσεις Ασκήσεις - Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1) Το άτοµο του καλίου (Κ) έχει µαζικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Το στοιχείο Χ έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από

1. Το στοιχείο Χ έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από Ερωτήσεις Ανάπτυξης 1. Το στοιχείο Χ έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια, να υπολογισθούν ο ατομικός και ο μαζικός του στοιχείου Χ 2. Δίνεται 40 Ca. Βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ. ΑΣΚΗΣΗ 1 Ο παρακάτω πίνακας δίνει µερικές πληροφορίες που αφορούν την δοµή τεσσάρων ατόµων Q, X, Ψ, R: Ζ Α p + n

ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ. ΑΣΚΗΣΗ 1 Ο παρακάτω πίνακας δίνει µερικές πληροφορίες που αφορούν την δοµή τεσσάρων ατόµων Q, X, Ψ, R: Ζ Α p + n ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 Ο παρακάτω πίνακας δίνει µερικές πληροφορίες που αφορούν την δοµή τεσσάρων ατόµων Q, X, Ψ, R: Ζ Α p + n Ηλεκτρονιακή διαµόρφωση κατά στιβάδες Q 19 39 X 20 10 Ψ 6 6 R 8 Κ(2) L(4)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΜΑ 1ο Για τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α3 να μεταφέρετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα μόνο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Α' ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1.1 Να συμπληρωθούν τα διάστικτα: α) Πυκνότητα d =.. β) Μονάδα μέτρησης της μάζας στο S.I. είναι το.., ενώ του βάρους στο ίδιο σύστημα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου 1 ο Κεφάλαιο Όλα τα θέματα του 1 ου Κεφαλαίου από τη Τράπεζα Θεμάτων 25 ερωτήσεις Σωστού Λάθους 30 ερωτήσεις ανάπτυξης Επιμέλεια: Γιάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις

Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις Χηµεία Γ Λυκείου - Θετικής Κατεύθυνσης Βήµα 3 ο Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις 61. Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις 1. ιαθέτουµε 500 ml διαλύµατος ( ) NaOH µε ph = 13. α. Στο διάλυµα ( ) προσθέτουµε 1500 ml

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση της ύλης Διαλύματα Περιεκτικότητες διαλυμάτων. Χημεία Α Λυκείου Διδ. Εν. 1.5 π. Ευάγγελος Μαρκαντώνης 2 ο ΓΕΛ Αργυρούπολης

Ταξινόμηση της ύλης Διαλύματα Περιεκτικότητες διαλυμάτων. Χημεία Α Λυκείου Διδ. Εν. 1.5 π. Ευάγγελος Μαρκαντώνης 2 ο ΓΕΛ Αργυρούπολης Ταξινόμηση της ύλης Διαλύματα Περιεκτικότητες διαλυμάτων Χημεία Α Λυκείου Διδ. Εν. 1.5 π. Ευάγγελος Μαρκαντώνης 2 ο ΓΕΛ Αργυρούπολης Μακροσκοπική ταξινόμηση της ύλης ΥΛΗ Καθορισµένη (καθαρή) ουσία όχι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ xhmeiastokyma.

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ xhmeiastokyma. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α5 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Xημεία β γυμνασίου. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Xημεία β γυμνασίου. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Xημεία β γυμνασίου Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Ένα υγρό βρέθηκε με τη βοήθεια του ζυγού ότι έχει μάζα 22g και με τη βοήθεια ογκομετρικού κυλίνδρου ότι έχει όγκο 20 ml. Η πυκνότητά του είναι: α. 1,1

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα 1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα Θεωρία 3.1. Ποια είναι τα δομικά σωματίδια της ύλης; Τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα. 3.2. SOS Τι ονομάζεται άτομο

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο: Άτομα: Ατομική θεωρία του Δημόκριτου: ΧΗΜΕΙΑ: Εισαγωγή στην Χημεία - από το νερό στο άτομο- από το μακρόκοσμο στον μικρόκοσμο 9 9

Το άτομο: Άτομα: Ατομική θεωρία του Δημόκριτου: ΧΗΜΕΙΑ: Εισαγωγή στην Χημεία - από το νερό στο άτομο- από το μακρόκοσμο στον μικρόκοσμο 9 9 ΧΗΜΕΙΑ: Εισαγωγή στην Χημεία - από το νερό στο άτομο- από το μακρόκοσμο στον μικρόκοσμο 9 9 Το άτομο: Άτομα: Τι είναι το άτομο; Το άτομο είναι το μικρότερο σωματίδιο ενός χημικού στοιχείου, που μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ πρωτονίων. ηλεκτρονίω Γ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ πρωτονίων. ηλεκτρονίω Γ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΘΕΜΑ 1 Ο : 1. Ποια είναι η δοµή του ατόµου; ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 2. Ποιος αριθµός ονοµάζεται ατοµικός και ποιος µαζικός; Ποιος από τους δύο αποτελεί την ταυτότητα του χηµικού

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

2.9 Υποατομικά σωματίδια Ιόντα

2.9 Υποατομικά σωματίδια Ιόντα 1 Ερωτήσεις θεωρίας με απαντήσεις 2.9 Υποατομικά σωματίδια Ιόντα 9-1. Ποια είναι τα «υποατομικά σωματίδια»: 1. Τα πρωτόνια (ρ). Κάθε πρωτόνιο είναι ένα θετικά φορτισμένο σωματίδιο με μία μονάδα θετικού

Διαβάστε περισσότερα

27 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

27 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 27 28 29 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: 1 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 1.1 Με τι ασχολείται η Χημεία - Ποια είναι η σημασία της Χημείας στη ζωή μας 1.2 Γνωρίσματα της ύλης (μάζα, όγκος, πυκνότητα) - Μετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας

2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις. 2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση 3-1. Τι ονομάζεται περιεκτικότητα ενός διαλύματος; Είναι μία έκφραση που δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Θεοδοσία Τσαβλίδου, Μαρίνος Ιωάννου

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Θεοδοσία Τσαβλίδου, Μαρίνος Ιωάννου ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01 03 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Θεοδοσία Τσαβλίδου, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 1.1 Τι ονομάζουμε χημική αντίδραση; Πότε μια χημική αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ (Μolarity)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ (Μolarity) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ (Μolarity) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Σημειώστε με Σωστό ή Λάθος. i) Η συγκέντρωση ενός διαλύματος είναι ίδια για ολόκληρο το διάλυμα ή για ένα μέρος αυτού. ii) Σε 50 ml διαλύματος

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστικότητα είναι η ιδιότητα ενός υλικού να επανέρχεται στο αρχικό του σχήμα μετά από παραμόρφωση.

Ελαστικότητα είναι η ιδιότητα ενός υλικού να επανέρχεται στο αρχικό του σχήμα μετά από παραμόρφωση. Η σκληρότητα ενός υλικού εκφράζει τη δυνατότητά του να χαράζει ή να χαράζεται από άλλα από άλλα υλικά. Η μέτρηση της σκληρότητας, κυρίως για τα ορυκτά, γίνεται με την εμπειρική σκληρομετρική κλίμακα Μος

Διαβάστε περισσότερα

6. To στοιχείο νάτριο, 11Na, βρίσκεται στην 1η (IA) ομάδα και την 2η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα.

6. To στοιχείο νάτριο, 11Na, βρίσκεται στην 1η (IA) ομάδα και την 2η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11 Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. 2. Σε 2 mol NH 3 περιέχεται ίσος αριθμός μορίων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 15: Διαλύματα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 15: Διαλύματα Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Χημεία Ενότητα 15: Διαλύματα Αν. Καθηγητής Γεώργιος Μαρνέλλος e-mail: gmarnellos@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις διαλυμάτων. Επαναληπτικές ασκήσεις Α' Λυκείου 1

Ασκήσεις διαλυμάτων. Επαναληπτικές ασκήσεις Α' Λυκείου 1 Επαναληπτικές ασκήσεις Α' Λυκείου 1 Ασκήσεις διαλυμάτων. 1. Διαλύουμε πλήρως 20 g σε 20 g H 2 O και προκύπτει διάλυμα Α. Να υπολογιστεί η % w/w περιεκτικότητα του διαλύματος. μάζα Δ/τος = 1 + 2 20 + 20

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. ΥΛΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (Σελ :3-10)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. ΥΛΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (Σελ :3-10) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΥΛΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (Σελ :3-10) 1.Τι είναι η Χημεία; Η Χημεία είναι μια φυσική επιστήμη. 2.Με τι ασχολείται η Χημεία; ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η χημεία μελετά τη δομή, τη χημική

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Από τα παρακάτω ζεύγη στοιχείων ευγενή αέρια είναι: α. 12 Mg και 20 Ca β. 2 He και 18 Αr γ. 6 C και 14 Si δ. 17 Cl και 35 Br

Α.2 Από τα παρακάτω ζεύγη στοιχείων ευγενή αέρια είναι: α. 12 Mg και 20 Ca β. 2 He και 18 Αr γ. 6 C και 14 Si δ. 17 Cl και 35 Br ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01 / 12 / 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης.

Διαβάστε περισσότερα

Μίγματα - Διαλύματα:

Μίγματα - Διαλύματα: ΧΗΜΕΙΑ: Εισαγωγή στην Χημεία - από το νερό στο άτομο- από το μακρόκοσμο στον μικρόκοσμο 49 Μίγματα - Διαλύματα: Μίγματα: Τι είναι τα μίγματα; Μίγματα ονομάζονται τα υλικά που αποτελούνται από δύο ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ: 1.2

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ: 1.2 ΕΝΟΤΗΤΑ: 1.2 Η ύλη συναντάται σε τρεις φυσικές καταστάσεις: Στερεή: έχει καθορισμένη μάζα, σχήμα και όγκο. Υγρή: έχει καθορισμένη μάζα και όγκο, ενώ σχήμα κάθε φορά παίρνει το σχήμα του δοχείου που το

Διαβάστε περισσότερα

Διαλυτότητα. Μάθημα 7

Διαλυτότητα. Μάθημα 7 Διαλυτότητα 7.1. SOS: Τι ονομάζουμε διαλυτότητα μιας χημικής ουσίας σε ορισμένο διαλύτη; Διαλυτότητα είναι η μέγιστη ποσότητα της χημικής ουσίας που μπορεί να διαλυθεί σε ορισμένη ποσότητα του διαλύτη,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο 2.1. Α) Β) α) 2.2. Α) Θέμα 4ο

Θέμα 2ο 2.1. Α) Β) α) 2.2. Α) Θέμα 4ο 2.1. Α) Το στοιχείο X έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια, να υπολογισθούν ο ατομικός και ο μαζικός αριθμός του στοιχείου Χ. (μονάδες 6) Β) α) Να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα. Παράδειγμα 1.4. Παράδειγμα 1.5. Δομικά σωματίδια της ύλης

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα. Παράδειγμα 1.4. Παράδειγμα 1.5. Δομικά σωματίδια της ύλης Εύχρηστες όμως μονάδες είναι το g/ml (ή g/cm 3 ). Ειδικά στα αέρια, ό- που έχουμε μικρές πυκνότητες, συνήθως χρησιμοποιούμε το g/l. Παράδειγμα 1.4 Το αργίλιο (Al) είναι ένα πολύ εύχρηστο μέταλλο. Ένας

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Χημείας Α Λυκείου - Κεφάλαιο 1 ο

Σημειώσεις Χημείας Α Λυκείου - Κεφάλαιο 1 ο ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Γενικά για τα διαλύματα Διάλυμα είναι ένα ομογενές μίγμα δύο ή περισσοτέρων ουσιών, οι οποίες αποτελούν τα συστατικά του διαλύματος.

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χημεία 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα σημεία ζέσης διαφόρων υλικών. Υλικό Σημείο Tήξης ( ο C) Σημείο Zέσης ( ο C) Α 0 100 Β 62 760

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία: Μεταθετικές αντιδράσεις - Σχετική ατομική μάζα - Σχετική μοριακή μάζα - mole

Χημεία: Μεταθετικές αντιδράσεις - Σχετική ατομική μάζα - Σχετική μοριακή μάζα - mole Χημικές αντιδράσεις - Σχετική ατομική μάζα - Σχετική μοριακή μάζα - mole 46 Να γραφούν οι αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης με τις οποίες μπορούν να παρασκευαστούν: α ΗΒr β Pb(OH) γ KNO α Το HBr είναι

Διαβάστε περισσότερα

ÁÎÉÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ

ÁÎÉÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ ΘΕΜΑ Α ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Α-1 Το στοιχείο Χ διαθέτει ιόν με φορτίο -2 έχει 10 ηλεκτρόνια και 16 νετρόνια να βρεθεί ο ατομικός αριθμός και ο μαζικός αριθμός του στοιχείου Χ.

Α-1 Το στοιχείο Χ διαθέτει ιόν με φορτίο -2 έχει 10 ηλεκτρόνια και 16 νετρόνια να βρεθεί ο ατομικός αριθμός και ο μαζικός αριθμός του στοιχείου Χ. . Ατομικός Μαζικός αριθμός και υποατομικά σωματίδια Α-1 Το στοιχείο Χ διαθέτει ιόν με φορτίο -2 έχει 10 ηλεκτρόνια και 16 νετρόνια να βρεθεί ο ατομικός αριθμός και ο μαζικός αριθμός του στοιχείου Χ. Α-2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Χημεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A4 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση ή μοριακότητα κατά όγκο ή Molarity διαλύματος

Συγκέντρωση ή μοριακότητα κατά όγκο ή Molarity διαλύματος 79 Συγκέντρωση ή μοριακότητα κατά όγκο ή Molarity διαλύματος Molarity ( Μ ) ή μοριακότητα κατ όγκο: μας δίνει τα mol της διαλυμένης ουσίας που περιέχονται σε 1000 ml ( = 1 L ) διαλύματος. Π.χ. υδατικό

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις 1.2 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση:

Στις ερωτήσεις 1.2 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση: Α Λυκείου Διαγώνισμα Χημείας στο Πρώτο Κεφάλαιο 1 ο Θέμα.... Στις ερωτήσεις 1.2 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 1.1. Αν 4g ενός σώματος Σ καταλαμβάνει όγκο 5ml, τότε η πυκνότητα αυτού του σώματος

Διαβάστε περισσότερα

1. Το ανιόν S 2 έχει 18 ηλεκτρόνια και 16 νετρόνια. Ο μαζικός αριθμός του στοιχείου αυτού είναι: α. 18 β. 34 γ. 32 δ. 36

1. Το ανιόν S 2 έχει 18 ηλεκτρόνια και 16 νετρόνια. Ο μαζικός αριθμός του στοιχείου αυτού είναι: α. 18 β. 34 γ. 32 δ. 36 1. Το ανιόν S 2 έχει 18 ηλεκτρόνια και 16 νετρόνια. Ο μαζικός αριθμός του στοιχείου αυτού είναι: α. 18 β. 34 γ. 32 δ. 36 2. Το στοιχείο Α έχει ατομικό αριθμό Ζ Α =19 και το στοιχείο Β έχει ατομικό αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 3ο: Επαναληπτικά Κριτήρια Αξιολόγησης

ΒΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 3ο: Επαναληπτικά Κριτήρια Αξιολόγησης ΒΓ/Μ3 05-06 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ Τεύχος 3ο: Επαναληπτικά Κριτήρια Αξιολόγησης Copyright Eκδοτικές Επιχειρήσεις Η. ΜΑΝΙΑΤΕΑ Α.Ε. Λ. Θησέως 50 Καλλιθέα τηλ.: 210 95 46 000 Δ /νση Εκπαιδευτικής σειράς:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΘΟΣ. Ζ = 17 & Α = 35. Γνωρίζουµε ότι Α = Ζ + Ν, όπου Ν = αριθµός νετρονίων. Άρα: Ν = Α-Ζ = 35-17 Ν =18 νετρόνια.

ΛΑΘΟΣ. Ζ = 17 & Α = 35. Γνωρίζουµε ότι Α = Ζ + Ν, όπου Ν = αριθµός νετρονίων. Άρα: Ν = Α-Ζ = 35-17 Ν =18 νετρόνια. ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 1. Το άτοµο 35 17 Cl περιέχει 17 νετρόνια. ΛΑΘΟΣ. Ζ = 17 & Α = 35. Γνωρίζουµε ότι Α = Ζ + Ν, όπου Ν = αριθµός νετρονίων. Άρα: Ν = Α-Ζ = 35-17 Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Η συγκέντρωση συμβολίζεται γενικά με το σύμβολο C ή γράφοντας τον μοριακό τύπο της διαλυμένης ουσίας ανάμεσα σε αγκύλες, π.χ. [ΝΗ 3 ] ή [Η 2 SO 4 ]. Σε κάθε περίπτωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ. Κωνσταντίνος Κορδάτος Αναπληρωτής Καθηγητής

ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ. Κωνσταντίνος Κορδάτος Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Κωνσταντίνος Κορδάτος Αναπληρωτής Καθηγητής Βαθμολογία Ο τελικός βαθμός του μαθήματος προκύπτει από την γραπτή εξέταση στη θεωρία και τον εργαστηριακό βαθμό, Απαραίτητη προϋπόθεση: προβιβάσιμος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ Τάξη : Β Λυκείου Ηµεροµηνία : 8/06/2005 ιάρκεια : 2,5 ώρες Αριθµός σελίδων: 5 Χρήσιµα

Διαβάστε περισσότερα

2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Αριθμός ηλεκτρονίων. Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17

2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Αριθμός ηλεκτρονίων. Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17 2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Στοιχείο Ατομικός αριθμός Μαζικός αριθμός Αριθμός ηλεκτρονίων Αριθμός πρωτονίων Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ: ΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ: ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ: ΙΑΛΥΜΑΤΑ Οι ασκήσεις διαλυµάτων που αφορούν τις περιεκτικότητες % w/w, % w/v και % v/v χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: α) Ασκήσεις όπου πρέπει να βρούµε ή να µετατρέψουµε διάφορες περιεκτικότητες.

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο. Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις.

XHMEIA. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο. Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις. ΘΕΜΑ ο Α ΛΥΚΕΙΟΥ-ΧΗΜΕΙΑ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις.. Η πυκνότητα ενός υλικού είναι 0 g / cm. Η πυκνότητά του σε g/ml είναι: a. 0,00 b., c. 0,0 d. 0,000. Ποιο από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Το ιόν 56 Fe +2 περιέχει:

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε απαντήσεις σε επιλεγμένα Θέματα της Τράπεζας θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις επόμενες ημέρες σταδιακά θα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Φυσική)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Φυσική) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA (35/100) ΤΑΞΗ: Β Γυμνασίου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8/6/2015. ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Φυσική) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Αριθμητικά:.

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της μελέτης του 4ου κεφαλαίου, ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

Μετά το τέλος της μελέτης του 4ου κεφαλαίου, ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Μετά το τέλος της μελέτης του 4ου κεφαλαίου, ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει το πως ορίζονται η ατομική μονάδα μάζας, η σχετική ατομική μάζα (Αr) και η σχετική μοριακή μάζα (Μr). Να υπολογίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 23/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 23/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 23/04/2017 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Θεμάτων Χημεία Α Λυκείου

Τράπεζα Θεμάτων Χημεία Α Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων Χημεία Α Λυκείου ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 11 ερωτήσεις με απάντηση Επιμέλεια: Γιάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός 1. Σε ορισμένη ποσότητα ζεστού νερού διαλύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Φίλε Μαθητή της Α ΛΥΚΕΙΟΥ Το φυλλάδιο αυτό Απευθύνεται σε σένα, για να εξοικειωθείς και με δύσκολα ΘΕΜΑΤΑ, ώστε να πας άνετος στις τελικές εξετάσεις. Είναι χρήσιμο για την επανάληψη σου, επειδή περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Κυριακή 8 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Κυριακή 8 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 Ε_3.Xλ1(ε) ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 8 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλυμα καλείται κάθε ομογενές σύστημα, το οποίο αποτελείται από δύο ή περισσότερες χημικές ουσίες, και έχει την ίδια σύσταση σε όλη του τη μάζα.

Διάλυμα καλείται κάθε ομογενές σύστημα, το οποίο αποτελείται από δύο ή περισσότερες χημικές ουσίες, και έχει την ίδια σύσταση σε όλη του τη μάζα. 1. ΔΙΑΛΥΜΑ Διάλυμα καλείται κάθε ομογενές σύστημα, το οποίο αποτελείται από δύο ή περισσότερες χημικές ουσίες, και έχει την ίδια σύσταση σε όλη του τη μάζα. Ετερογενές σύστημα καλείται αυτό, το οποίο αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Οι ασκήσεις διαλυμάτων που αφορούν τις περιεκτικότητες % w/w, % w/v και % v/v χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: α) Ασκήσεις όπου πρέπει να βρούμε ή

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Του εκπαιδευτικου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γιώργου Μητσίδη

Του εκπαιδευτικου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γιώργου Μητσίδη ΔΗΜΙΟΥΓΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 1 ο ΘΕΜΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Του εκπαιδευτικου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γιώργου Μητσίδη Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 1. Το κατιόν Μg 2+ περιέχει 12 νετρόνια και 10

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :...ΤΜΗΜΑ :...Αρ:... Βαθμολογία εξεταστικού δοκιμίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΙΕΚ ΒΑΡΗΣ ΦΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Καθορισμένα ή καθαρά σώματα λέγονται εκείνα που έχουν την ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σωματίδια της ύλης

Βασικά σωματίδια της ύλης 1 Βασικά σωματίδια της ύλης Τα βασικά σωματίδια της ύλης είναι τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα. «Άτομο ονομάζουμε το μικρότερο σωματίδιο της ύλης που μπορεί να πάρει μέρος στο σχηματισμό χημικών ενώσεων».

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Σάββατο 22 Απριλίου 2017 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.1 α Α.2 γ Α.3 γ Α.4 α Α.5 α. Λάθος, Σωστό, γ. Λάθος, δ. Σωστό, ε. Λάθος. ΘΕΜΑ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + SO 4 Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται σε νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ). NaOH Na

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + SO 4 Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται σε νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ). NaOH Na ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΞΕΩΝ Αλλάζουν το χρώμα των δεικτών. Αντιδρούν με μέταλλα και παράγουν αέριο υδρογόνο (δες απλή αντικατάσταση) Αντιδρούν με ανθρακικά άλατα και παράγουν αέριο CO2. Έχουν όξινη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1. έως Α5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Οι ασκήσεις διαλυμάτων που αφορούν τις περιεκτικότητες % w/w, % w/v και % v/v χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: α) Ασκήσεις όπου πρέπει να βρούμε ή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. δ Α2. γ Α3. α Α4. δ Α5. β Α6. α) ιαλυτότητα ορίζεται η µέγιστη ποσότητα µιας ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 26/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε στην κόλλα σας το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_2530 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_2530 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ: XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_2530 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/05/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 2.1 Δίνονται: υδρογόνο, 1H, άζωτο, 7N α) Να γράψετε την κατανοµή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες

Διαβάστε περισσότερα

2.9 Υποατομικά σωματίδια Ιόντα

2.9 Υποατομικά σωματίδια Ιόντα 2.9 Υποατομικά σωματίδια Ιόντα Ένα τυχαίο εύρημα, η ραδιενέργεια ορισμένων στοιχείων, μας αποκάλυψε το εσωτερικό του ατόμου Δημόκριτος 5 ος αιώνας π.χ. (άτομο ) Ντάλτον - 1800 (ατομική θεωρία) Μαρί Κιουρί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-21) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το 1g είναι: α. µονάδα βάρους

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000 Ζήτηµα 1ο Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου τις ερωτήσεις 1-3,να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. ε καθαρό νερό διαλύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1. Σημειώστε (Σ) σε κάθε σωστή και (Λ) σε κάθε λανθασμένη πρόταση:

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1. Σημειώστε (Σ) σε κάθε σωστή και (Λ) σε κάθε λανθασμένη πρόταση: ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2 Η ύλη και οι καταστάσεις της 1. Σημειώστε (Σ) σε κάθε σωστή και (Λ) σε κάθε λανθασμένη πρόταση: 1. Η θερμοκρασία και η πίεση είναι παράγοντες που επηρεάζουν τη φυσική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1 Τα ισότοπα άτομα: α. έχουν ίδιο αριθμό νετρονίων β. έχουν την ίδια μάζα

Διαβάστε περισσότερα