Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθµό της ερώτησης. A1. Ο αριθµός των πρωτονίων στον πυρήνα του ατόµου του!"!"𝐶𝑙 είναι: α. 35 β. 17 γ. 18 δ. 52 A2. Ο αριθµός που δείχνει από πόσα άτοµα αποτελείται το µόριο ενός στοιχείου ονοµάζεται: α. Ατοµικότητα β. Ατοµικός αριθµός γ. Σχετική ατοµική µάζα δ. Αριθµός οξείδωσης A3. Διάλυµα Δ1 συγκέντρωσης C1 και όγκου V1 αναµιγνύεται µε διάλυµα Δ2 συγκέντρωσης C2 και όγκου V2, οπότε προκύπτει διάλυµα Δ3. Από τις παρακάτω σχέσεις ισχύει: α. C1 + C2 = C3 β. C1V1 + C2V2 = C3V3 γ. C1V1 = C2V2 = C3V3 C1 + C2 δ. C3 = V1 + V2 A4. Τα στοιχεία της ΙΙΑ οµάδας του Περιοδικού Πίνακα ονοµάζονται: α. Αλκάλια β. Αλκαλικές γαίες γ. Αλογόνα δ. Ευγενή αέρια ΤΕΛΟΣ 1 ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

2 ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A5. Να χαρακτηρίσετε καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστή (Σ) ή Λανθασµένη (Λ). i. Μόριο είναι το µικρότερο σωµατίδιο ενός στοιχείου, το οποίο µπορεί να λάβει µέρος στο σχηµατισµό των χηµικών ενώσεων. (Λ) ii. Η διαλυτότητα της ζάχαρης στο νερό αυξάνεται µε αύξηση της θερµοκρασίας. (Σ) iii. Η οµοιοπολική ένωση υδροβρώµιο (HBr) είναι µη πολική. (Λ) iv. Στοιχεία που ανήκουν στην ίδια κύρια οµάδα του Περιοδικού Πίνακα έχουν τον ίδιο αριθµό στιβάδων στο άτοµό τους. (Λ) v. Σχετική µοριακή µάζα µιας χηµικής ουσίας είναι ο αριθµός που δείχνει πόσες φορές είναι µεγαλύτερη η µάζα του ατόµου του στοιχείου από το 1/12 της µάζας του 12 C. (Λ) ΘΕΜΑ Β Β1. Σε ένα χηµικό εργαστήριο υπάρχουν τρία δοχεία κατασκευασµένα από άργυρο και τρία δοχεία κατασκευασµένα από αργίλιο. Στα δοχεία αυτά θέλουµε να αποθηκεύσουµε χωρίς να αλλοιωθούν, τα παρακάτω διαλύµατα: HI ZnCO 3 K 2 SO 4 MgBr 2 Ca(NO 3 ) 2 Fe 3 (PO 4 ) 2 i. Να επιλέξετε το κατάλληλο δοχείο για κάθε διάλυµα µε την προϋπόθεση ότι πρέπει να αποθηκευτούν όλα τα διαλύµατα σε κάποιο δοχείο. HI δοχείο αργύρου ZnCO 3 δοχείο αργύρου K 2 SO 4 δοχείο αργιλίου MgBr 2 δοχείο αργιλίου Ca(NO 3 ) 2 δοχείο αργιλίου Fe 3 (PO 4 ) 2 δοχείο αργύρου ii. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Για να αποθηκεύσουµε το διάλυµα µιας χηµικής ένωσης σε ένα δοχείο θα πρέπει το δοχείο να είναι κατασκευασµένο από µέταλλο το οποίο δεν αντιδρά µε την ουσία που θα τοποθετήσουµε. Τα δύο υλικά των δοχείων δηλαδή ο άργυρος (Αg) και το αργίλιο (Al) δεν αντιδρούν µε τις χηµικές ενώσεις K 2 SO 4, Ca(NO 3 ) 2, MgBr 2 γιατί ο Ag και το Al βρίσκονται πιο µετά στην ηλεκτροχηµική σειρά, άρα είναι λιγότερo δραστικά από τα µέταλλα Κ, Ca, Mg. Συνεπώς, αυτά τα διαλύµατα µπορούν να τοποθετηθούν και σε δοχείο Αg και σε δοχείο Al. Τα υπόλοιπα διαλύµατα όµως, ZnCO 3, HI και Fe 3 (PO 4 ) 2 ) αντιδρούν µε το αργίλιο (Al) και για το λόγο αυτό µπορούν να αποθηκευτούν µόνο σε δοχεία κατασκευασµένα από άργυρο, ο οποίος είναι λιγότερο δραστικός από τα µέταλλα Zn, Fe και το αµέταλλο Η. Συνεπώς αφού τα τρία αυτά διαλύµατα θα τοποθετηθούν σε δοχεία Ag, τα υπόλοιπα K 2 SO 4, Ca(NO 3 ) 2, MgBr 2 θα τοποθετηθούν υποχρεωτικά σε δοχεία Al. Σωστή αιτιολόγηση είναι και η καταγραφή των αντίστοιχων χηµικών αντιδράσεων, χωρίς όµως να κρίνεται απαραίτητη. ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

3 ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δίνεται τµήµα της ηλεκτροχηµικής σειράς των µετάλλων: Κ, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Fe, Pb, H, Hg, Ag, Pt, Au. Β2. Για τα στοιχεία Α, Β, Γ και Δ δίνονται οι εξής πληροφορίες: Α: ανήκει στη ΙΙΑ οµάδα και στην 3 η περίοδο Β: ανήκει στην VIA οµάδα και την 3 η περίοδο Γ: ανήκει στην ΙΑ οµάδα και στην 1 η περίοδο Δ: ανήκει στην VIIA οµάδα και στη 2 η περίοδο. i. Να αναφέρετε το είδος του δεσµού που αναπτύσσεται ανάµεσα στο Α µε το Β, αλλά και ανάµεσα στο Γ µε το Δ. Α: µέταλλο Β: αµέταλλο Άρα ο δεσµός που αναπτύσσεται µεταξύ των Α και Β είναι ιοντικός. Γ: αµέταλλο Δ: αµέταλλο Άρα ο δεσµός που αναπτύσσεται µεταξύ των Γ και Δ είναι οµοιοπολικός. ii. Να γράψετε τρεις διαφορές µεταξύ των δύο αυτών ειδών δεσµού που αναπτύσσονται. Κάποιες διαφορές µεταξύ οµοιοπολικού και ιοντικού δεσµού είναι οι εξής: Οµοιοπολικός δεσµός 1. Αναπτύσσεται µεταξύ αµετάλλων. 2. Τα άτοµα συνεισφέρουν ηλεκτρόνια. 3. Μεταξύ των ατόµων ασκούνται δυνάµεις ηλεκτροµαγνητικής φύσης. 4. Δηµιουργούνται µόρια. Ιοντικός δεσµός 1. Αναπτύσσεται µεταξύ ενός µετάλλου και ενός αµετάλλου. 2. Τα άτοµα αποβάλλουν ή προσλαµβάνουν ηλεκτρόνια. 3. Μεταξύ των ατόµων ασκούνται δυνάµεις ηλεκτροστατικής φύσης. 4. Δηµιουργείται κρυσταλλικό πλέγµα ΘΕΜΑ Γ Δίνονται επτά ενώσεις κι ένα στοιχείο: HCl NH 4 Br ΝΗ 3 Fe(OH) 3 Na 2 CO 3 H 2 O H 2 SO 4 Ca Γ1. Να ονοµάσετε τις επτά ενώσεις. ΗCl: υδροχλώριο NH 3 : αµµωνία Na 2 CO 3 : ανθρακικό νάτριο H 2 SO 4 : θειϊκό οξύ ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

4 ΝΗ 4 Br: βρωµιούχο αµµώνιο Fe(OH) 3 : υδροξείδιο του σιδήρου (ΙΙΙ) H 2 O: νερό ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ2. Να γράψετε τη χηµική εξίσωση της αντίδρασης που πραγµατοποιείται µεταξύ: i. HCl και ΝΗ 3 HCl + NH 3 NH 4 Cl ii. Na 2 CO 3 και H 2 SO 4 Na 2 CO 3 + H 2 SO 4 Na 2 SO 4 + CO 2 + H 2 O iii. NH 4 Br και Fe(OH) 3 3NH 4 Br + Fe(OH) 3 FeBr 3 + 3NH 3 + 3H 2 O iv. Ca και H 2 O Ca + 2H 2 O Ca(OH) 2 + H 2 Δίνεται τµήµα της ηλεκτροχηµικής σειράς των µετάλλων: Κ, Βa, Ca, Na, Mg, Al, Fe, H, Cu, Ag, Au. Γ3. Σε ένα δοχείο διοχετεύονται 3,4 g ΝΗ 3. Για τη συγκεκριµένη ποσότητα να υπολογίσετε: i. τα mol της ΝΗ 3, 3,4 n(νη 3 ) = ή n(νη 3) = 0,2 mol ii. τον όγκο που καταλαµβάνει σε STP συνθήκες, V n(νη 3 ) = ή V = n(nh3 ) 22,4 ή V = 0,2. 22,4 = 4,48 L 22,4 iii. την πίεση που ασκεί σε δοχείο σταθερού όγκου 8,2 L στους 727 ο C, P V = n R T ή Ρ 8,2 = 0,2 0,082 ( ) ή P = 2 atm iv. τον αριθµό των µορίων της ΝΗ 3 που περιέχονται σε αυτή την ποσότητα, 1 mol ΝΗ 3 N A µόρια ΝΗ 3 0,2 mol ΝΗ 3 x µόρια Από την παραπάνω αναλογία βρίσκουµε x = 0,2 N A µόρια ΝΗ 3 v. τον αριθµό των ατόµων αζώτου (Ν) και των ατόµων υδρογόνου (Η) που περιέχονται σε αυτή την ποσότητα. 1 mol ΝΗ 3 N A άτοµα Ν 3N A άτοµα Η 0,2 mol ΝΗ 3 y άτοµα z άτοµα ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

5 ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Από την παραπάνω αναλογία βρίσκουµε y = 0,2 N A άτοµα Ν και z = 0,6 άτοµα Η Δίνονται Ar(H) = 1, Ar(N) = 14 και R = 0,082 L atm/mol K ΘΕΜΑ Δ Σε ένα δοχείο περιέχεται διάλυµα νιτρικού οξέος, ΗΝΟ 3, συγκέντρωσης 2 Μ, διάλυµα Δ 1. Δ1. Να υπολογίσετε την επί τοις εκατό βάρος κατ όγκο, % w/v, περιεκτικότητα του διαλύµατος Δ 1. Στα 1000 ml διαλύµατος περιέχονται 2 mol ΗΝΟ 3 Στα 100 ml διαλύµατος περιέχονται x g ΗΝΟ 3 Πρέπει να µετατρέψουµε τα mol της διαλυµένης ουσίας σε g. Αρχικά υπολογίζουµε την σχετική µοριακή µάζα του ΗΝΟ 3 : Μr(HNO 3 ) = 1 Ar(H) + 1 Ar(N) + 3 Ar(O) = = 63 Στη συνέχεια µετατρέπουµε τα mol σε g: m n(ηνο 3 ) = ή m = = 126 g Mr(HNO 3 ) Έτσι έχουµε: Στα 1000 ml διαλύµατος περιέχονται 126 g ΗΝΟ 3 Στα 100 ml διαλύµατος περιέχονται x g ΗΝΟ 3 Από την παραπάνω αναλογία βρίσκουµε x = 12,6 g HNO 3 άρα το διάλυµαείναι 12,6 % w/v. Δ2. Ποιος είναι ο όγκος του νερού που πρέπει να προστεθεί σε 200 ml του διαλύµατος Δ 1 ώστε τελικά να προκύψει διάλυµα συγκέντρωσης 1 Μ; n ΑΡΧΙΚΑ = n ΤΕΛΙΚΑ ή C ΑΡΧΙΚΗ V ΑΡΧΙΚΟΣ = C ΤΕΛΙΚΗ V ΤΕΛΙΚΟΣ ή 2 0,2 = 1 V ΤΕΛΙΚΟΣ ή V ΤΕΛΙΚΟΣ = 0,4 L άρα V(H 2 O) = 200 ml. Δ3. Να υπολογιστεί η συγκέντρωση του διαλύµατος που σχηµατίζεται από την ανάµιξη 500 ml του διαλύµατος Δ 1 µε 500 ml ενός διαλύµατος Δ 2 µε συγκέντρωση 5 Μ σε ΗΝΟ 3. n 1 + n 2 = n ΤΕΛΙΚΑ ή C 1 V 1 + C 2 V 2 = C ΤΕΛΙΚΗ V ΤΕΛΙΚΟΣ ή 2. 0, ,5 = C ΤΕΛΙΚΗ (0,5 + 0,5) ή C ΤΕΛΙΚΗ = 3,5 M Δ4. Πόσα γραµµάρια Ca(OH) 2 πρέπει να προστεθούν σε 100 ml του διαλύµατος Δ 1 ώστε να πραγµατοποιηθεί πλήρης εξουδετέρωση; Δίνονται Ar(H) = 1, Ar(N) = 14, Ar(O) = 16, Ar(Ca) = 40 Έχουµε ανάµιξη διαλυµάτων ουσιών που αντιδρούν µεταξύ τους. Βρίσκουµε τα mol της καθεµίας: mol ΗΝΟ 3 = C(ΗΝΟ 3 ) V(ΗΝΟ 3 ) = 2 0,1 = 0,2 mol Ca(ΟΗ) 2 = n ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

6 ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 2ΗΝΟ 3 + Ca(ΟΗ) 2 Ca(NO 3 ) 2 + 2H 2 O 2mol 1mol 0,2mol x mol Από την παραπάνω αναλογία βρίσκουµε x = 0,1 mol Ca(ΟΗ) 2 οπότε: m(ca(οη) 2 ) = n Mr(Ca(ΟΗ) 2 ) = 0,1 74 = 7,4 g Ca(ΟΗ) 2 ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του.

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του. Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να πάρει κάθε μία από τις στιβάδες: K, L, M, N. β) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Χημεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ 2.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-27) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ο ατοµικός αριθµός εκφράζει:

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 16/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΔΕΚΑ (10) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ 3.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-39) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ποια από τις παρακάτω είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Πως είναι κατασκευασμένα τα άτομα; Μία πολύ απλή εικόνα σχετικά με το άτομο, μας έχει δώσει ο Bohr, εμπνευσμένος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής Χημεία Α ΛΥΚΕΊΟΥ Θέμα 1 ο πολλαπλής επιλογής 1. Σα όξινα οξείδια είναι τα οξείδια : a. Που αντιδρούν με οξέα b. Που αντιδρούν με βάσεις c. Που λέγονται και ανυδρίτες οξέων αφού προκύπτουν από αφυδάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Τι ονομάζουμε χημικές αντιδράσεις; Χημικά φαινόμενα (αντιδράσεις) ονομάζονται οι μεταβολές κατά τις οποίες από ορισμένες αρχικές

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

5 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 5 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1 2 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΟ Υδρογόνο Η Άνθρακας C Oξυγόνο O Άζωτο N Φώσφορος P Θείο S Πυρίτιο Si Φθόριο F Χλώριο

Διαβάστε περισσότερα

2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα.

2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα. 110 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα. Α Δ Φ Μ Ξ Ο Θ Π Ρ Γ Λ α. Να βρεθούν οι ατομικοί αριθμοί των στοιχείων Δ,Θ,Π,Ο β. Να γραφούν οι κατανομές ηλεκτρονίων

Διαβάστε περισσότερα

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ).

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 12 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). α) Ένα µείγµα είναι πάντοτε

Διαβάστε περισσότερα

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ 28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014 Οργανώνεται από την ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ υπό την αιγίδα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-54 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η θεωρία των κβάντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-24) να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το 1g είναι: α. μονάδα βάρους

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα.

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα. 3.1 Οξέα Βάσεις Ιοντικά υδατικά διαλύματα Τι είναι διάλυμα; Διάλυμα είναι κάθε ομογενές μίγμα που προκύπτει από την ανάμειξη δύο ή περισσότερων καθαρών ουσιών. Στα διαλύματα, μία από τις ουσίες θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 11. 1 o ιαµοριακές δυνάµεις Καταστάσεις της ύλης Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ενδοµοριακές δυνάµεις: Ονοµάζονται οι δυνάµεις που συγκρατούν τα άτο- µα στα µόρια των στοιχείων ή των ενώσεων. Στις ετεροπολικές

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ 2.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-28 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η καύση ορισµένων παραγώγων του πετρελαίου γίνεται µε σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10.

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10. 5 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 20. Βλέπε θεωρία α) σελ. 8, β) σελ. 8, γ) σελ. 9. 21. α) ζυγού, β) I. προχοΐδας II. ογκομετρικού κυλίνδρου. 22. Με το ζυγό υπολογίζουμε τη μάζα. O όγκος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΚ ΟΣΣ Θ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2.1. Ba(OH)2(aq) + H2SO4(aq) BaSO4 + 2H2O. 2Al(s) + 6HCl(aq) 2AlCl3(aq) + 3H2

ΙΙΚ ΟΣΣ Θ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2.1. Ba(OH)2(aq) + H2SO4(aq) BaSO4 + 2H2O. 2Al(s) + 6HCl(aq) 2AlCl3(aq) + 3H2 1 Κ ΚΩ Ω ΙΙΚ ΚΟ ΟΣΣ Θ ΘΕ ΕΜ ΜΑ ΑΤΤΟ ΟΣΣ:: G GII A A C CH HIIM M 00 997733 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα ο.1 Ba(OH)(aq) HSO4(aq) BaSO4 HO Al(s) 3HCl(aq) AlCl3(aq) NaCO3(aq) HCl(aq) NaCl(aq) CO HO Η αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα 1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα Θεωρία 3.1. Ποια είναι τα δομικά σωματίδια της ύλης; Τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα. 3.2. SOS Τι ονομάζεται άτομο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Γιάννης Κεφαλλωνίτης Βύρων Χρηστίδης ΧΗΜΕΙΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 3996 Θέμα 2 ο 2.1.Να συμπληρώσετε τις χημικές εξισώσεις (προϊόντα και συντελεστές) των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Οι ασκήσεις διαλυμάτων που αφορούν τις περιεκτικότητες % w/w, % w/v και % v/v χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: α) Ασκήσεις όπου πρέπει να βρούμε ή

Διαβάστε περισσότερα

22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο κεφάλαιο 1. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις που αφορούν την αιθανάλη ως σωστές η λανθασµένες σηµειώνοντας Σ ή Λ αντίστοιχα: α. Το µόριό της έχει 6 σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ(5) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Β. ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Στις αντιδράσεις αυτές οι αριθμοί οξείδωσης όλων των στοιχείων που μετέχουν στην αντίδραση παραμένουν σταθεροί. Τέτοιες αντιδράσεις είναι οι: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Τι πρέπει να γνωρίζετε 1 Οξέα Τι πρέπει να γνωρίζετε 1. Τα οξέα υπάρχουν στη φύση αλλά και σε τεχνητά προϊόντα (προϊόντα που έφτιαξε ο άνθρωπος). 2. Τα υδατικά διαλύματα των οξέων έχουν κάποιες κοινές ιδιότητες, οι οποίες ως

Διαβάστε περισσότερα