ΧΗΜΕΙΑ. Β Γυµνασίου. 15 ιαγωνίσµατα προαγωγικών εξετάσεων Ιουνίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΗΜΕΙΑ. Β Γυµνασίου. 15 ιαγωνίσµατα προαγωγικών εξετάσεων Ιουνίου"

Transcript

1 ΧΗΜΕΙΑ Β Γυµνασίου 15 ιαγωνίσµατα προαγωγικών εξετάσεων Ιουνίου 1

2 1 1. α. Από τι εξαρτάται σε ποια κατάσταση της ύλης βρίσκεται ένα υλικό και πώς µπορεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση; β. Να βρείτε ποια η κατάσταση των παρακάτω υλικών στους 25 ο C. ίνονται τα σηµεία Ζέσεως και Τήξεως των υλικών. Υλικό Σ.Τ. (οc) Σ.Ζ. (οc) Φυσική κατάσταση Α Β Γ Αν η θερµοκρασία των παραπάνω σωµάτων, θερµαίνοντάς τα γίνει 150 ο C ποια υλικά θα αλλάξουν κατάσταση και γιατί; 2. α. Τι ονοµάζουµε µείγµα και ποιες οι ιδιότητές του; β. Πότε ένα µείγµα χαρακτηρίζεται ως οµογενές και πότε ως ετερογενές; 3. α. Τι ονοµάζουµε περιεκτικότητα % w/v και τι ονοµάζουµε περιεκτικότητα vol; β. Σε 150 gr υδατικού διαλύµατος σόδας περιεκτικότητας 12% w/w προσθέτουµε 250 gr νερού. Πόση η περιεκτικότητα % w/w του νέου διαλύµατος που θα προκύψει; 4. α. Ποιες οι επιπτώσεις από την ρύπανση του νερού ενός υδάτινου αποδέκτη; β. Με ποιους τρόπους µπορούµε να περιορίσουµε την ρύπανση ενός υδάτινου αποδέκτη; (αναλύστε) 5. α. Τι ονοµάζουµε χηµική ένωση και τι χηµικό στοιχείο; β. Τι διαφορές έχουν οι χηµικές ενώσεις από τα µείγµατα; 6. α. Τι ονοµάζουµε χηµική αντίδραση; β. Τι είναι τα αντιδρώντα σε µία χηµική αντίδραση και τι τα προϊόντα; γ. Ποιες χηµικές αντιδράσεις ονοµάζονται εξώθερµες και ποιες ενδόθερµες; 7. α. Τι µας λέει η ατοµική θεωρία; β. Τι είναι ο µοριακός τύπος ενός στοιχείου ή µίας χηµικής ένωσης και τι µας δείχνει; 8. α. Ποια η ονοµασία των παρακάτω χηµικών στοιχείων : i. Η ii. Ν iii. Mg iv. O v. S vi. P vii. Si viii. Cu 2

3 β. Πώς συµβολίζονταί τα παρακάτω χηµικά στοιχεία: ix. Κάλιο x. Ασβέστιο xi. Σίδηρος xii. Μόλυβδος xiii. Χλώριο xiv. Ψευδάργυρος xv. Αλουµίνιο xvi. Νάτριο 9. Να βρεθούν οι συντελεστές των παρακάτω χηµικών εξισώσεων α. HCl + Fe2O3 FeCl3 + H2O β. H2 + N2 NH3 γ. HNO3 CaCO3 Ca(NO3)2 + H2O + CO2 δ. K2O + H2O KOH ε. CaCl2 + Na3PO4 Ca3 (PO4)2 + NaCl 3

4 2 1. α) Συµπληρώστε τα κενά : Εξάχνωση ονοµάζεται το φαινόµενο κατά το οποίο ένα µετατρέπεται σε Τήξη ονοµάζεται το φαινόµενο κατά το οποίο ένα µετατρέπεται σε β)ποιο είναι το σηµείο τήξεως και ποιο το σηµείο ζέσεως του νερού, σε πίεση 1atm. Αν ανέβουµε στην κορυφή του Έβερεστ το σηµείο ζέσεως του νερού θ αλλάξει, πώς και γιατί; 2. α) Τι σηµαίνει η έκφραση: διάλυµα ζάχαρης είναι περιεκτικότητας 5%w/v; β)ένα διάλυµα υδροχλωρίου είναι περιεκτικότητας 10 % w/w.να βρείτε τα gr του καθαρού υδροχλωρίου που περιέχονται σε 500 gr του διαλύµατος αυτού. 3. α)ποιες ουσίες ονοµάζονται χηµικές ενώσεις και ποιες χηµικά στοιχεία; β)το νερό είναι επειδή σε υδρογόνο και οξυγόνο που είναι επειδή δεν σε απλούστερες ουσίες. 4. α)ποια από τα παρακάτω φαινόµενα είναι χηµικές αντιδράσεις και ποια όχι: i)όταν βράζει το νερό. ii)όταν το γάλα γίνεται γιαούρτι. iii) Όταν o µούστος γίνεται κρασί β)ποιες χηµικές αντιδράσεις ονοµάζονται ενδόθερµες και ποιες εξώθερµες; 5. α)να συµπληρώσετε τα κενά επιλέγοντας τις κατάλληλες λέξεις : Τα άτοµα περιλαµβάνουν µια πολύ µικρή περιοχή όπου είναι συγκεντρωµένο το σύνολο σχεδόν της µάζας τους. Η περιοχή αυτή ονοµάζεται. Τον συγκροτούν δυο είδη υποατοµικών σωµατιδίων: τα και τα Γύρω από τον περιστρέφονται τα. β) Γιατί το άτοµο των στοιχείων είναι ηλεκτρικά ουδέτερο; 6. α) Τι ονοµάζεται ατοµικός και τι µαζικός αριθµός ; β) Να συµπληρώσετε το παρακάτω πίνακα : 4

5 Στοιχείο Ατοµικός Μαζικός Αριθµός Αριθµός Αριθµός αριθµός Ζ αριθµός Α πρωτονίων ηλεκτρονίων νετρονίων Χλώριο Κάλιο α) Ποια µείγµατα ονοµάζονται οµογενή (διαλύµατα); β) Να χαρακτηρίσεις ως οµογενές (Ο) ή ετερογενές (Ε) καθένα από τα παρακάτω µείγµατα: i.νερό µε λάδι ii.αίµα iii.κρασί 8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις σαν σωστές ή λανθασµένες : α) Στα ιόντα τα ηλεκτρόνια είναι περισσότερα από τα πρωτόνια. β) Όταν ένα άτοµο χάσει ηλεκτρόνια µετατρέπεται σε κατιόν. γ) Το κατιόν έχει θετικό φορτίο δ) Το χλωριούχο νάτριο αποτελείται από ιόντα νατρίου- χλωρίου σε αναλογία 1:1 9. ίνονται οι χηµικές εξισώσεις : 1. C + O2 CO2 2. Η2 + O2 Η2Ο α) Ποια είναι τα αντιδρώντα και ποιά τα προϊόντα σε κάθε εξίσωση ; β) Γράψε τις χηµικές εξισώσεις ισοσταθµισµένες. 5

6 3 1ο. Να αναφέρετε τρείς βασικές διαφορές µεταξύ µειγµάτων και χηµικών ουσιών. Πώς θα µπορούσαµε να διαπιστώσουµε αν σε ένα δοχείο υπάρχει µόνο νερό ή αλατόνερο, χωρίς να το δοκιµάσουµε; 2ο. Από ποιά σωµατίδια αποτελείται το άτοµο και ποιά τα χαρακτηριστικά του καθενός; 3ο. Τι ονοµάζεται ατοµικός και τι µαζικός αριθµός; Πώς συµβολίζονται; 4ο. Σε ένα ποτήρι µε 200g χυµό πορτοκαλιού ρίχνουµε 10g ζάχαρη. Να βρεθεί η περιεκτικότητα βάρος προς βάρος w/w %. 5ο. Τι ονοµάζουµε τήξη, τι πήξη, τι βρασµό και τι εξάχνωση; 6ο. Να αναφέρετε 5 φυσικές ιδιότητες, οι οποίες διαφοροποιούν το ένα υλικό σώµα από το άλλο. 7ο. Να βρεθεί η πυκνότητα ρ του κασσίτερου σε g/cm 3 όταν 350g κασσίτερου καταλαµβάνουν όγκο 50 cm 3. 8ο. Nα δώσετε τον ορισµό του µείγµατος. Σε ποιες µεγάλες κατηγορίες τα διακρίνουµε; Τι ονοµάζουµε διαλύµατα; 9ο. α.πώς ταξινοµούνται τα υλικά στις συνήθεις συνθήκες; Από ποιους παράγοντες επηρεάζεται η φυσική κατάσταση των υλικών; β.να συµπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: Τα στερεά έχουν. όγκο και..σχήµα Τα υγρά έχουν..όγκο και σχήµα Τα αέρια έχουν..όγκο και..σχήµα. 6

7 4 1. α. Τι ονοµάζεται τήξη, τι πήξη και τι βρασµός; β. ίνεται ο παρακάτω πίνακας. Να συµπληρωθεί η φυσική κατάσταση των ουσιών σε θερµοκρασία 25 o C. Σηµείο Τήξεως ( ο C) Α Β Γ Ουσία Σηµείο Ζέσεως ( ο C) Φυσική κατάσταση στους 25 ο C 2. α. Τι είναι τα µείγµατα; β. Να αναφέρετε τέσσερις τρόπους διαχωρισµού µειγµάτων. Προτείνετε έναν τρόπο παραλαβής αλατιού από το θαλασσινό νερό. 3. α. Τι είναι τα διαλύµατα; Από ποια συστατικά αποτελείται ένα διάλυµα; ώστε ένα παράδειγµα. β. Τι σηµαίνουν οι εκφράσεις: i) διάλυµα ζάχαρης 5%w/w. ii) διάλυµα ζάχαρης 3%w/v iii) 11,5% Vol. που αναγράφεται στην ετικέτα ενός εµφιαλωµένου κρασιού. 4. α. Τι ονοµάζεται χηµικό στοιχείο και τι χηµική ένωση; β. Η χηµική ένωση οξείδιο του µαγνησίου αποτελείται απο µαγνήσιο και οξυγόνο σε αναλογία µαζών µάζα µαγνησίου / µάζα οξυγόνου = 3/2. Πόσα g οξυγόνου υπάρχουν σε µια ποσότητα οξείδιο του µαγνησίου που περιέχει 2,4g µαγνησίου; 5. α. Τι ονοµάζεται χηµική αντίδραση; β. Ποιες αντιδράσεις λέγονται εξώθερµες και ποιες ενδόθερµες; Να αναφέρετε ένα παράδειγµα για κάθε περίπτωση. 6. α. Να γράψετε τα σύµβολα των παρακάτω στοιχείων: χαλκός, πυρίτιο, θείο, άζωτο, οξυγόνο, υδρογόνο, µόλυβδος, νάτριο. β. Να ονοµάσετε τα στοιχεία: Hg, Mg, F, Fe, Zn, Ca, Cl, I. 7. ιαθέτουµε 280g διαλύµατος ζάχαρης, περιεκτικότητας 10% w/w. α. Πόσα g ζάχαρης περιέχονται στο παραπάνω διάλυµα; β. Πόσα g νερού χρειάστηκαν για την παρασκευή του παραπάνω διαλύµατος; γ. Αν η πυκνότητα του διαλύµατος είναι 1,4 g/ml να βρεθεί η w/v % περιεκτικότητα του. 7

8 8. Για κάθε µία από τις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: α. Ο πυρήνας του ατόµου αποτελείται από: i. Ηλεκτρόνια και νετρόνια. ii. Ηλεκτρόνια και πρωτόνια. iii. Πρωτόνια και νετρόνια. β. Τα πρωτόνια: i. Έχουν αρνητικό φορτίο. ii. Έχουν θετικό φορτίο. iii. Είναι ηλεκτρικά ουδέτερα. γ. Η µάζα του ηλεκτρονίου σε σχέση µε του πρωτονίου είναι: i φορές µικρότερη. ii φορές µεγαλύτερη. iii. Είναι ίσες. δ. Τα ηλεκτρόνια ενός ατόµου: i. Είναι όσα και τα πρωτόνια του. ii. Είναι όσα και τα νετρόνια του. iii. Είναι όσα το άθροισµα των πρωτονίων και των νετρονίων του. ε. Κάθε άτοµο είναι: i. Φορτισµένο θετικά. ii. Φορτισµένο αρνητικά. iii. Ηλεκτρικά ουδέτερο. 9. α. Τι ονοµάζεται ατοµικός και τι µαζικός αριθµός ενός ατόµου; Ποια σχέση τους συνδέει; β. Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: Χηµικό Αριθµός Αριθµός (Ζ) (Α) στοιχείο πρωτονίων νετρονίων Νάτριο Αργίλιο Κάλιο Φθόριο 19 9 Άργυρος Αριθµός ηλεκτρονίων 8

9 5 1. Συµπληρώστε σωστά, στην τελευταία στήλη του πίνακα, τη φυσική κατάσταση κάθε υλικού στους 25 ο C: Υλικό Σ.Τ. σε ο C Σ.Z. σε ο C Α Β Γ Φυσική Κατάσταση 2. Τί ονοµάζουµε µίγµατα; Να δώσετε 2 ιδιότητές τους. 3. Για να παρασκευάσουµε 100g ζαχαρόνερο µε περιεκτικότητα 5% w/w, διαλύουµε: α) 5g ζάχαρη σε 105g νερό β) 5g ζάχαρη σε 100g νερό γ) 5g ζάχαρη σε 95g νερό. Ποιά πρόταση είναι σωστή; 4. Πώς θα διαχωρίσουµε στα συστατικά του ένα µίγµα από νερό, άµµο και αλάτι; 5. ίνονται τα παρακάτω σώµατα µε τη δοµή τους: Σώµα Αριθµός p+ Αριθµός e- Αριθµός n Α Β Γ α. Ποιό είναι άτοµο, ανιόν, κατιόν και γιατί; β. Ποιός είναι ο ατοµικός και µαζικός αριθµός καθενός; 6. Τί είναι χηµικές αντιδράσεις; Ποιά από τα παρακάτω φαινόµενα είναι χηµικές αντιδράσεις; α. Όταν βράζει το νερό. β. Όταν καίγεται οινόπνευµα. γ. Όταν το γάλα γίνεται γιαούρτι. δ. Όταν λιώνει ένα παγάκι. ε. Όταν ο µούστος γίνεται κρασί. 7. Να χαρακτηρίσετε τα επόµενα υλικά ως χηµικά στοιχεία, χηµικές αντιδράσεις, χηµικές ενώσεις και µίγµατα: α. Το υλικό Α: διασπάται σε στοιχεία µε χηµικές µεθόδους. β. Το υλικό Β: διαχωρίζεται στα συστατικά του µε διήθηση. 9

10 γ. Το υλικό Γ: δεν διασπάται σε απλούστερες ουσίες. δ. Το υλικό : έχει σταθερό σηµείο βρασµού και τήξης. ε. Το υλικό Ε: τα συστατικά του διατηρούν πολλές από της ιδιότητές τους. 8. α. Ποιά διαφορά παρουσιάζουν τα µόρια των χηµικών στοιχείων από των χηµικών ενώσεων; β. Τί διαφορετικό δείχνουν οι συµβολισµοί: 2H και H2; 9. Το νερό έχει µοριακό τύπο H2O. Τί µας δείχνει αυτό; Πόσα άτοµα Η και Ο περιέχονται σε 100 µόρια νερού;. 10

11 6 1. Γράψτε στην κόλλα σας τα παρακάτω ονόµατα στοιχείων και δίπλα το χηµικό του σύµβολο. [ Άνθρακας, Οξυγόνο, Σίδηρος, Άζωτο, Μόλυβδος, Ψευδάργυρος]. 2. Απαντήστε στα παρακάτω ερωτήµατα: α) Τι ονοµάζουµε µείγµα; β) Ποια τα µείγµατα ονοµάζονται οµογενή; γ) Ποια µείγµατα ονοµάζονται ετερογενή; δ) Ποια µείγµατα ονοµάζονται διαλύµατα; 3. Απαντήστε στα παρακάτω ερωτήµατα: α) Τι εκφράζει η περιεκτικότητα διαλύµατος στα εκατό βάρος προς βάρος και πως συµβολίζεται; β) Τι εκφράζει η περιεκτικότητα διαλύµατος στα εκατό βάρος προς όγκο και πως συµβολίζεται; 4. Απαντήστε στα παρακάτω ερωτήµατα: α) Ποιες ουσίες ονοµάζονται χηµικές ενώσεις; β) Ποιες ουσίες ονοµάζονται χηµικά στοιχεία; γ) Γράψτε από ένα παράδειγµα. 5. Απαντήστε στα παρακάτω ερωτήµατα: α) Τι είναι τα οξείδια; β) Τι είναι οι οξειδώσεις; γ) Τι είναι οι καύσεις; 6. Γράψτε στην κόλλα σας το γράµµα της πρότασης και δίπλα (Σ) αν είναι σωστή ή (Λ) αν είναι λάθος. α) Ο αριθµός ηλεκτρονίων στα ουδέτερα άτοµα δηλώνει και την ταυτότητα του στοιχείου. β) Ο πυρήνας του ατόµου είναι ηλεκτρικά ουδέτερος. γ) Τα ιόντα είναι ηλεκτρικά ουδέτερα άτοµα. δ) Κατιόντα ονοµάζονται τα θετικά φορτισµένα πρωτόνια. 7. Γράψτε στην κόλλα σας τα γράµµατα ( α, β, γ, δ) και δίπλα ΝΑΙ ή ΟΧΙ αν οι χηµικές εξισώσεις είναι ισοσταθµισµένες ή όχι. α) 2Fe +3O3 2Fe2O3 β) 4H2O2 2H2O + O2 γ) N2 + 3H2 2NH3 11

12 δ) CH4 + 3O2 2CO2 +2H2O 8. Γράψτε στην κόλλα σας το γράµµα που αντιστοιχεί στο κενό και δίπλα µια από τις λέξεις [άνθρακας, αντίδραση, εκλύεται, εξώθερµη, οξυγόνο, προϊόν] Από την καύση του άνθρακα α θερµότητα. Αυτή η..β. είναι γ Στην ίδια αντίδραση αντιδρώντα είναι ο δ. και το..ε και ζ.είναι το διοξείδιο του άνθρακα. 9. Γράψτε τέσσερις (4) διαφορές µεταξύ µείγµατος και χηµικής ένωσης. 12

13 7 1. Να σηµειώσετε τις σωστές (Σ) και τις λανθασµένες (Λ) προτάσεις: α) Το πότισµα των κήπων είναι αστική χρήση νερού. β) Η γαλαζόπετρα περιέχει νερό. γ) Τα φυτά αποτελούνται µέχρι 95% από νερό. δ) Το νερό καλύπτει το 90% της επιφάνειας της γης. 2. Ποια είναι η περιεκτικότητα ενός διαλύµατος που περιέχει 30g ζάχαρης σε 570g νερού; 3. Ποιες ονοµάζουµε χηµικές ενώσεις και ποια χηµικά στοιχεία; ώστε από δύο παραδείγµατα. 4. ιαφορές µειγµάτων-χηµικών ενώσεων. 5. Τι ονοµάζουµε χηµική αντίδραση και τι εξώθερµη αντίδραση; 6. Αν διασπαστούν µε ηλεκτρόλυση 180g νερού, πόσα g οξυγόνου και πόσα g υδρογόνου θα παρασκευαστούν; 7. Να σηµειώσετε τις σωστές (Σ) και τις λανθασµένες (Λ) προτάσεις: α) Τα ηλεκτρόνια έχουν αρνητικό φορτίο. β) Τα πρωτόνια και τα νετρόνια βρίσκονται στον πυρήνα. γ) Τα πρωτόνια και τα νετρόνια έχουν ίσες µάζες. δ) Ο αριθµός των πρωτονίων και των νετρονίων είναι ίσος. 8. Τι ονοµάζεται ατοµικός και τι µαζικός αριθµός; 9. Να συµπληρώσετε την χηµική εξίσωση: Ν2 +.. ΝΗ3 13

14 8 1. α) Τι ονοµάζεται µείγµα; Ποιά µείγµατα ονοµάζονται οµογενή και ποιά ετερογενή; β) Να διακρίνετε τα παρακάτω µίγµατα σε οµογενή (Ο) και ετερογενή (Ε): α. χώµα β. ζαχαρόνερο γ. βότκα δ. φυσικός χυµός πορτοκαλιού ε. αίµα 2. α) Να συµπληρώσετε τα κενά στην επόµενη πρόταση: Για να παρασκευάσουµε 200 gr υδατικού διαλύµατος ζάχαρης 4% w/w, πρέπει να διαλύσουµε... ζάχαρη σε... gr νερό. Να αιτιολογήσετε την απαντησή σας. β) Αλατόνερο έχει περιεκτικότητα 5 % w/v.αυτό σηµαίνει ότι: i. το διάλυµα έχει όγκο 100 ml ii. το διάλυµα περιέχει 5 gr αλάτι iii. περιέχονται 5 gr αλατιού ανά 100 ml διαλύµατος iv. σε 100 ml νερού µπορούν να διαλυθούν το πολύ 5 gr αλατιού. 3. Σηµειώστε ποιές από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιές λανθασµένες (Λ). α. Η Χηµεία κάνει τη ζωή µας πιο εύκολη και φροντίζει για την υγεία µας. β. Η ιδιότητα ενός υλικού που εκφράζει τη δυνατότητά του να χαράζει ή να χαράζεται από άλλα υλικά λέγεται ελαστικότητα. γ. Η τήξη και η εξαέρωση είναι µετατροπές που πραγµατοποιούνται µε θέρµανση. δ. Τα υγρά έχουν καθορισµένο όγκο και µεταβλητό σχήµα. ε. Ο διαχωρισµός του αλατόνερου στα συστατικά του µπορεί να γίνει µε διήθηση. στ. Τα µόρια των χηµικών στοιχείων αποτελούνται από άτοµα του ίδιου στοιχείου ενώ τα µόρια των χηµικών ενώσεων αποτελούνται από άτοµα διαφορετικών στοιχείων. 4. α) Τι ονοµάζεται εξώθερµη και τι ενδόθερµη αντίδραση; β) Η αµµωνία είναι µια χηµική ένωση που αποτελείται από άζωτο (Ν) και υδρογόνο (Η) µε αναλογία µαζών: mαζωτου 14 = m 3 υδρογόνου Με πόσα gr υδρογόνου ενώνονται 70 gr αζώτου και πόση µάζα αµµωνίας σχηµατίζεται; 14

15 5. α) Να συµπληρώσετε τα κενά στην επόµενη πρόταση: Κάθε νετρόνιο είναι ηλεκτρικά...σωµατίδιο και έχει µάζα σχεδόν όση είναι η µάζα του... β) Να συµπληρώσετε τα κενά στον παρακάτω πίνακα: Χηµικό Αριθµός Αριθµός Αριθµός Ζ Α στοιχείο p η e Ήλιο 2 2 Άνθρακας 14 6 Νάτριο Χλώριο Φώσφορος Χαλκός α) Να συµπληρώσετε τα κενά στην επόµενη πρόταση : Τα αρνητικά φορτισµένα ιόντα ονοµάζονται.... Στα ιόντα αυτά ο αριθµός των ηλεκρτονίων είναι... από τον αριθµό των πρωτονίων. β) Να υπολογιστεί ο αριθµός των πρωτονίων, των νετρονίων και των ηλεκτρονίων στα ιόντα: 24 Ο 2, Μ g +, Cl 7. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα σηµεία τήξης ται τα σηµεία βρασµού σε πίεση 1 atm για τις ουσίες Α, Β, Γ και. α. Ποιά είναι η φυσική κατάσταση κάθε ουσίας στους 25 ο C; β. Ποιές ουσίες θα αλλάξουν φυσική κατάσταση αν η θερµοκρασία µεταβληθεί από τους 25 ο C στους 100 ο C; 8. Α) Να γράψετε τα σύµβολά των παρακάτω χηµικών στοιχείων : i. υδρογόνο ii. άζωτο iii. σίδηρος iv. κάλιο v. µαγνήσιο Β) Να γράψετε τα ονόµατα των παρακάτω χηµικών στοιχείων : i. P ii. Cl iii. Zn iv. Ca v. O 9. ιαθέτουµε 300 gr αλατόνερο περιεκτικότητας 4% w/w. α) Πόσα gr αλατιού περιέχονται στο διάλυµα αυτό ; β) Εξατµίζουµε 100 gr νερού από το διάλυµα. Πόση είναι η % w/w περιεκτικότητα του νέου διαλύµατος που προκύπτει; 15

16 9 1. Τι σηµαίνει η έκφραση: «Ο χυµός περιέχει 8% w/v υδατάνθρακες»; 2. Σε 380g νερού διαλύουµε 20 g ουσίας Α. Να υπολογιστεί η % w/w περιεκτικότητα του διαλύµατος. 3. Με ηλεκτρολυτική διάσπαση ορισµένης ποσότητας νερού παράγονται 3g υδρογόνου. Να υπολογίσετε τη µάζα του οξυγόνου που παράγεται και τη µάζα του νερού που διασπάται. 4. Να γράψετε τα σύµβολα των παρακάτω χηµικών στοιχείων: Άζωτο Φθόριο Χλώριο Ιώδιο. Κάλιο. Νάτριο Aσβέστιο.. Μαγνήσιο. Σίδηρος.. Θείο.. 5. Να συµπληρώσετε τα κενά στον επόµενο πίνακα: Χηµικό στοιχείο Ζ Α Αριθµός ρ Αριθµός η Αριθµός e Ήλιο 2 2 Άνθρακας 14 6 Χαλκός Να χαρακτηρίσετε ποιες από τις επόµενες προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λανθασµένες (Λ) Κατά την ηλεκτρολυτική διάσπαση του νερού: α. ιαπιστώνουµε ότι το νερό είναι µια χηµική ένωση. β. Παράγεται αέριο οξυγόνο και αέριο άζωτο. γ. Από 36g νερού σχηµατίζονται 16g οξυγόνου και 2g υδρογόνου. 7. Ποιες χηµικές αντιδράσεις ονοµάζονται εξώθερµες; ώστε ένα παράδειγµα. 8. α. Ποια είναι τα υποατοµικά σωµατίδια; β. Πώς συµβολίζονται και ποιο είναι το ηλεκτρικό τους φορτίο; γ. Πώς δοµούν τα σωµατίδια αυτά το άτοµο; 9. Να ισοσταθµίσετε τις επόµενες χηµικές εξισώσε i. N2 + H2 NH3 ii. Fe + HCl FeCl2 + H2 iii. Fe + O2 Fe2O3 16

17 10 1. α) Ποιες είναι οι φυσικές καταστάσεις της ύλης; β) Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη φυσική κατάσταση των υλικών; γ) Αναφέρατε τις µετατροπές που πραγµατοποιούνται µεταξύ των φυσικών καταστάσεων της ύλης. Αναφέρατε από ένα παράδειγµα σε κάθε περίπτωση. 2. α) Αναφέρατε τους λόγους για τους οποίους το νερό είναι σηµαντικό στη ζωή του ανθρώπου. β) Σε ποιες κατηγορίες διακρίνεται η χρήση του νερού; ώστε από τρία παραδείγµατα σε κάθε περίπτωση. 3. α) Τι ονοµάζεται µείγµα; ώστε τρία παραδείγµατα µειγµάτων. β) Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα µείγµατα; ώστε από δύο παραδείγµατα σε κάθε περίπτωση. γ) Ποια µείγµατα ονοµάζονται διαλύµατα; ώστε δύο παραδείγµατα διαλυµάτων. 4. ιαθέτουµε 300 g αλατόνερο περιεκτικότητας 4 % w/w. Α) πόσα g άλατος περιέχονται στο διάλυµα των 300 g αλατόνερου; Β) πόσα g διαλύτη περιέχονται στο διάλυµα των 300 g αλατόνερου; Γ) αν το διάλυµα των 300 g αλατόνερου έχει όγκο 150 ml, να υπολογίσετε την πυκνότητά του. 5. α) Ποιες είναι οι επιπτώσεις από τη ρύπανση του νερού; β) Να αναφέρετε τις κυριότερες πηγές ρύπανσης των φυσικών υδάτινων πόρων; γ) Να περιγράψετε τρόπους αποφυγής ή περιορισµού της ρύπανσης. 6. α) Γράψτε στο τετράδιό σας τα σύµβολα των παρακάτω στοιχείων: Νάτριο, Ασβέστιο, Μαγνήσιο, Σίδηρος, Φθόριο. β) Γράψτε στο τετράδιό σας τα ονόµατα των στοιχείων που παριστάνονται µε τα παρακάτω σύµβολα : N, Al, Hg, Cl, H. 7. α) Αναφέρατε τρεις µεθόδους διαχωρισµού µειγµάτων; β) Ποια είδη υλικών διαχωρίζονται σε κάθε µία από τις µεθόδους που αναφέρατε στο ερώτηµα (α); γ) Να αναφέρετε από ένα παράδειγµα για κάθε µία από τις µεθόδους που αναφέρατε στο ερώτηµα (α); 17

18 8. Από ποια υποατοµικά σωµατίδια αποτελείται ένα άτοµο; Τι φορτίο έχει το κάθε είδος σωµατιδίων και ποια η σχέση των µαζών τους; 9. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις επόµενες ερωτήσεις: α) Σε 100 g νερού διαλύουµε 25 g ζάχαρης. Το διάλυµα που προκύπτει έχει περιεκτικότητα: i) 25 % w/w, ii) 75 % w/w, iii) 20 % w/w, iv) 2,5 % w/w. Β) Υδατικό διάλυµα γλυκόζης έχει περιεκτικότητα 4 % w/v. Αυτό σηµαίνει ότι σε : i) 100 g διαλύµατος περιέχονται 4 ml γλυκόζης. ii) 100 ml διαλύµατος περιέχονται 4 ml γλυκόζης. iii) 1 L διαλύµατος περιέχονται 40 g γλυκόζης. iv) 100 L διαλύµατος περιέχονται 4 g γλυκόζης. 18

19 11 1) Να σηµειώσεις (Σ) αν είναι σωστή ή (Λ) αν είναι λάθος τις παρακάτω προτάσεις: α) Οι ουσίες που υπάρχουν πριν τη χηµική αντίδραση λέγονται αντιδρώντα β) Τα µόρια των χηµικών ενώσεων αποτελούνται απο ίδια άτοµα γ) Στα χηµικά στοιχεία τα µόρια αποτελούνται απο ανόµοια άτοµα δ) Τα διαλύµατα στα οποία ο διαλύτης είναι το νερό ονοµάζονται υδατικά ε) Μείγµατα µε συστατικά που δεν είναι διακριτά µε γυµνό µάτι ή µικροσκόπιο ονοµάζονται ετερογενή στ) Κάθε σύστηµα το οποίο προκύπτει απο την ανάµειξη δύο ή περισσοτέρων ουσιών λέγεται διάλυµα 2) Συµπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις. α. Κάθε... που για να πραγµατοποιηθεί χρειάζεται να απορροφηθεί... λέγεται ενδόθερµη β. Πατέρας της ατοµικής θεωρίας θεωρείται ο... γ. Τα... συνδέονται µεταξύ τους και σχηµατίζουν πιό σύνθετα σωµατίδια τα... δ. Στις... αντιδράσεις η θερµοκρασία αυξάνεται ε. Σε κάθε χηµική αντίδραση η µάζα των αντιδρώντων είναι... µε τη µάζα των... στ. Μεταβολές στις οποίες απο κάποιες... ουσίες προκύπτουν... ουσίες λέγονται χηµικές αντιδράσεις 3) α) Τι ονοµάζεται ατοµικός αριθµός στοιχείου, πώς συµβολίζεται και τι αποτελεί για το στοιχείο; β) Συµπληρώστε τον επόµενο πίνακα αφού τον µεταφέρετε στην κόλλα σας: Όνοµα στοιχείου ή ιόντος Χηµικό σύµβολο Ατοµικός αριθµός Μαζικός αριθµός Αριθµός πρωτονίων Αριθµός νετρονίων 2 O Cu Al Μόλυβδος O 8 8 Αριθµός ηλεκτρονίων 4) Να συµπληρώσετε και να γράψετε σωστά µεταφέροντας στην κόλλα σας τις παρακάτω χηµικές εξισώσεις: α. Br2 (g) +... HBr (g) β Cl2 (g) HCl (g) γ. C (s) + O2 (g)... δ.... O2 (s) + H2 (g) 19

20 5) α) Τι ξέρετε για τα πρωτόνια και τι για τα ηλεκτρόνια; β) Γιατί το άτοµο οποιουδήποτε στοιχείου σε φυσιολογικές συνθήκες είναι ηλεκτρικά ουδέτερο; 6) Να γράψετε τις διαφορές µιγµάτων και χηµικών ενώσεων 7) Ποιές µεθόδους µε τη σειρά θα πρότεινες για το διαχωρισµό των παρακάτω µιγµάτων ; α. ρινίσµατα σιδήρου και αλουµινίου σε νερό β. θαλασσινό νερό και άµµος γ. οινόπνευµα µε νερό και σκόνη κιµωλίας δ. µίγµα χρωστικών ουσιών 8) α) Για τον περιορισµό της ρύπανσης περιγράψτε δύο µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται πριν τα λύµατα καταλήξουν σε υδάτινο αποδέκτη. β) Τι γνωρίζετε για την εκχύλιση και τι για τη διήθηση; 9) α) Τι σηµαίνουν οι περιεκτικότητες: 18% w/w, 8% w/v, 5% vol. σε κάποια διαλύµατα; β) Σε 400g διαλύµατος αλατόνερου περιέχονται 10g αλάτι. i. Ποιά είναι η περιέκτικότητα % w/w του διαλύµατος σε αλάτι; ii. Πόσα γραµµάρια νερού περιέχονται σε 1 Kg αλατόνερου; 20

21 12 1) α) Τι συνεπάγεται η ρύπανση του νερού σε ένα υδάτινο αποδέκτη; β) Ποιά µέτρα είναι ανάγκη να λαµβάνονται πριν τα λύµατα καταλήξουν σε αυτόν; 2) Να αναφέρετε τις διαφορές µειγµάτων και χηµικών ενώσεων. 3) α) Να περιγράψετε το πείραµα παραγωγής και ανίχνευσης του οξυγόνου. Να γράψετε και την αντίστοιχη χηµική εξίσωση που εκφράζει αυτή την χηµική αντίδραση. β) Τι ονοµάζουµε καύσεις ; Που χρησιµοποιούνται ; Να γράψετε τη χηµική εξίσωση καύσης του θείου. 4) α) Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν τη φυσική κατάσταση των υλικών ; ώστε από ένα παράδειγµα. β) Στο διπλανό πίνακα δίνονται τα σηµεία τήξης και τα σηµεία ζέσης σε πίεση 1atm για τις ουσίες Α, Β, Γ. Ποιά είναι η φυσική κατάσταση κάθε ουσίας στους 25 C ; Να δικαιολογηθεί η απάντησή σας. 5) Να χαρακτηρίσεις τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). Κατά τη διάσπαση του νερού σε υδρογόνο και οξυγόνο ισχύουν τα εξής : i) Μεταβάλλεται το είδος των µορίων. ii) Ο αριθµός των ατόµων παραµένει σταθερός. iii) Αλλάζουν οι συνδιασµοί των ατόµων στα µόρια. iv) Μεταβάλλεται ο αριθµός των µορίων. v) Τα άτοµα διασπώνται. vi) Το είδος των ατόµων µεταβάλλεται. 6) α) Τι µας δείχνει : i) ο χηµικός τύπος µιας ιοντικής ένωσης. ii) o µοριακός τύπος µιας χηµικής ένωσης. β) Να εξηγήσετε τι δείχνει καθένας από τους παρακάτω συµβολισµούς : i) 2Ο ii) Ο2 iii) Mg 2+ O 2-21

22 7) α) Ένα σωµατίδιο περιέχει 12 πρωτόνια, 12 νετρόνια και 10 ηλεκτρόνια. Το σωµατίδιο αυτό είναι : i) άτοµο, ii) κατιόν, iii) ανιόν, iv) µόριο Να επιλέξετε και να δικαιολογήσετε τη σωστή απάντηση. β) Να υπολογιστεί ο αριθµός των πρωτονίων, των νετρονίων και των ηλεκτρονίων στα επόµενα άτοµα : Σίδηρος Fe (Z=26, A=56), Φθόριο F (Z=9, A=19). Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 8) α) Τι σηµαίνει η έκφραση υδατικό διάλυµα ζάχαρης 15% w/w ; β) Στη συσκευσία ενός ροφήµατος αναγράφεται Περιεχόµενο 250mL. Συστατικά: (µεταξύ άλλων) λιπαρά 4% w/v. Αδειάζουµε 50mL από το ρόφηµα σε ένα ποτήρι Α και το υπόλοιπο σε ένα ποτήρι Β. Να υπολογίσεις πόσα g λιπαρά υπάρχουν στο περιεχόµενο του ποτηριού Α και πόσα στο περιεχόµενο του ποτηριού Β. 9) Να συµπληρωθούν οι συντελεστές στις παρακάτω χηµικές εξισώσεις : i) H2O(l) H2 (g) + O2 (g) ii) Cu (s) + O2 (g) CuO (s) iii) CH4 (g) + O2 (g) CO2 (g) + H2Ο(l) iv) N2 (g) + H2 (g) NH3 (g) 22

23 13 1. Αντιστοίχισε τις µεταβολές των υλικών µε τις ονοµασίες αυτών των µεταβολών: Μεταβολές Ονοµασίες α. Από στερεό σε υγρό 1. Πήξη β. Από στερεό σε αέριο 2. Απόθεση γ. Από υγρό σε αέριο 3. Υγροποίηση δ. Από αέριο σε υγρό 4. Τήξη ε. Από υγρό σε στερεό 5. Εξάχνωση στ. Από αέριο σε στερεό 6. Εξάτµιση 2. α. Ποιες επιπτώσεις έχει η ρύπανση στο νερό; β. Τι είναι ο ευτροφισµός; 3. α. Τι λέγεται στοιχείο; β. Να γράψετε τα σύµβολα των παρακάτω στοιχείων: άνθρακας, άζωτο, υδρογόνο, σίδηρος, νάτριο, ασβέστιο, οξυγόνο, θείο 4. α. Τι λέγεται ατοµικός αριθµός (Ζ) και τι µαζικός αριθµός (Α) β. Το άτοµο ενός στοιχείου έχει Ζ=9 και Α=19. Να βρεθούν πόσα πρωτόνια, ηλεκτρόνια και νετρόνια έχει το άτοµο. 5. α. Τι λέει η αρχή διατήρησης της µάζας σε µια χηµική αντίδραση; β. Να εφαρµόσετε την παραπάνω αρχή στην χηµικά εξίσωση Ν2 + Η2 ΝΗ3 6. α. Τι εκφράζει η περιεκτικότητα διαλύµατος % w/w; β. Στην ετικέτα ενός µπουκαλιού µε κόκκινο κρασί διαβάζουµε: αλκοόλη 12vol. Τι δηλώνει η έκφραση αυτή; 7. Ποιες αντιδράσεις λέγονται εξώθερµες και ποιες ενδόθερµες; Να αναφέρετε ένα παράδειγµα για κάθε περίπτωση. 8. Στις παρακάτω χηµικές ενώσεις να βρείτε από ποια στοιχεία και από πόσα άτοµα αποτελείται η κάθε µία ένωση; α. Η2Ο β. C6H12O6 γ. 2ΝΗ3 9. α. Τι λέγεται χηµική αντίδραση; 23

24 β. Ποια από τα επόµενα φαινόµενα είναι χηµική αντίδραση; (i) όταν βράζει το νερό (ii) όταν το γάλα γίνεται γιαούρτι (iii) όταν λειώνει ένα παγάκι (iv) όταν ο µούστος γίνεται κρασί 24

25 14 1. Α. Συµπληρώστε στον παρακάτω πίνακα τη φυσική κατάσταση κάθε υλικού. Ουσία (σε πίεση 1atm) Σηµείο Σηµείο Φυσική κατάσταση τήξεως ( 0 C) ζέσεως ( 0 C) στους 25 0 C Οξυγόνο Αιθανόλη Νερό Θείο Χλωριούχο νάτριο Β. Ποιες ουσίες θα αλλάξουν φυσική κατάσταση αν η θερµοκρασία µεταβληθεί από τους 25 С στους -50 С ;Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας 2. A. Ανέφερε ένα υλικό που να ταιριάζει σε καθεµία από τις παρακάτω φυσικές ιδιότητες. a. Σκληρό.. b. Πυκνό.. c. Ελαστικό. d. Εύθραυστο e. Θερµικά αγώγιµο. B. Ένα κοµµάτι µετάλλου έχει όγκο 5Cm 3 και µάζα 15gr.Ποιά είναι η πυκνότητα του µετάλλου; 3. A. Να αναφέρετε δύο παράγοντες για τους οποίους είναι σηµαντικό το νερό στην ζωή µας. B. Να αναφέρετε δύο διαδεδοµένες χρήσεις του νερού. 4. A. Τι είναι µείγµα; Να αναφέρετε ένα παράδειγµα οµογενούς µείγµατος και ένα παράδειγµα ετερογενούς µίγµατος από την καθηµερινή ζωή. B. Τι ονοµάζουµε διάλυµα και τι διαλύτη του διαλύµατος ; Τι σηµαίνει η έκφραση «ιάλυµα περιεκτικότητας 8 % w/w»; 5. A. Σε 1L γάλα περιέχονται 35 gr λιπαρά. Ποια είναι η % w/v περιεκτικότητα του γάλακτος σε λιπαρά; B. ιαθέτετε έναν υδροβολέα µε αποσταγµένο νερό, ένα ογκοµετρικό σωλήνα των 200 ml, µία ζυγαριά ακριβείας, έναν αναδευτήρα και ποσότητα αλατιού. Περιγράψτε την διαδικασία που θα ακολουθήσετε για να παρασκευάσετε ένα διάλυµα 100 ml περιεκτικότητας 10 % w/v. 25

26 6. A. Ποιες από τις παρακάτω ουσίες είναι χηµικά στοιχεία και ποιες χηµικές ενώσεις ; a. Οξυγόνο b. Νερό c. Χλωριούχο Νάτριο d. Θείο e. ιοξείδιο του Άνθρακα. B. Κάποιος φίλος σας θέρµανε έως τον βρασµό µία ποσότητα νερού που είχε σε ένα ποτήρι ζέσεως, ενώ παράλληλα µετρούσε την θερµοκρασία του νερού σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Το διάγραµµα θερµοκρασίας χρόνου που πήρε ήταν το διπλανό. Η ποσότητα νερού που είχε ήταν καθαρό αποσταγµένο νερό ή µήπως ήταν µίγµα αλατόνερου; Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. 7. A. Ποια από τα παρακάτω φαινόµενα είναι χηµική αντίδραση ; a. Όταν βράζει το νερό b. Όταν καίγεται ένα φύλλο χαρτί c. Όταν το γάλα γίνεται γιαούρτι d. Όταν λιώνει το κερί e. Όταν σκουριάζει το σίδερο. B. Σε ένα ποτήρι ζέσεως βάζουµε µια ποσότητα ξίδι και µετράµε την θερµοκρασία του. Προσθέτουµε ένα κουταλάκι µαγειρική σόδα και παρατηρούµε ότι η θερµοκρασία µειώνεται. Η αντίδραση είναι ενδόθερµη ή εξώθερµη; Ποια είναι τα αντιδρώντα της αντίδρασης; Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. 8. A. Να αναφέρετε µία βασική διαφορά µεταξύ χηµικών στοιχείων και χηµικών ενώσεων όσο αναφορά την δοµή των µορίων τους. B. Να χαρακτηρίσετε ως σωστές ή λανθασµένες τις παρακάτω προτάσεις. a. Τα ηλεκτρόνια έχουν µικρότερη µάζα από τα πρωτόνια b. Το άτοµο έχει πάντα αρνητικό φορτίο. c. Στο άτοµο οποιουδήποτε στοιχείου τα πρωτόνια είναι ίσα σε αριθµό µε τα νετρόνια. d. Τα ηλεκτρόνια βρίσκονται στον πυρήνα του ατόµου. e. Τα ηλεκτρόνια περιφέρονται γύρω από τον πυρήνα σε µεγάλες αποστάσεις. 9. A. Τι εκφράζει ο µαζικός αριθµός (Α) και τι ο ατοµικός αριθµός (Ζ) ενός χηµικού στοιχείου. B. Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα. 26

27 Άτοµο/ Ιόν Αριθµός πρωτονίων Αριθµός νετρονίων Na+ 1 1 H 14 1 Αριθµός ηλεκτρονίων 7 N O Cl 27

28 15 1. α) Ποιες είναι οι τρεις καταστάσεις της ύλης; Να τις αναφέρετε ονοµαστικά και να γράψετε από ένα παράδειγµα υλικών τα οποία βρίσκονται στην αντίστοιχη κατάσταση. β) Αναφέρετε από δύο υλικά µε καθεµιά από τις παρακάτω ιδιότητες: σκληρό, ελαστικό, ηλεκτρική αγωγιµότητητα, εύθραυστο, θερµική αγωγιµότητητα. 2. i) Τι ονοµάζουµε χηµική αντίδραση; ii) Ποιες ουσίες ονοµάζουµε αντιδρώντα και ποιες προϊόντα; iii) Ποιες αντιδράσεις λέµε ενδόθερµες και ποιες εξώθερµες; iv) Γράψτε ένα παράδειγµα χηµικής αντίδρασης που συµβαίνει στη φύση. 3. Γράψτε προτάσεις χρησιµοποιώντας σωστά καθεµιά από τις παρακάτω έννοιες: Τήξη, βρασµός, συµπύκνωση, εξάχνωση, πήξη. 4. i) Τι ονοµάζουµε µίγµα; Πότε αυτό λέγεται οµογενές και πότε ετερογενές; Γράψτε από ένα παράδειγµα οµογενούς και ετερογενούς µίγµατος. ii) Χαρακτηρίστε σωστές (Σ) ή λάθος (Λ) καθεµιά απο τις προτάσεις: α) Με ζάχαρη και νερό µπορούµε να συνθέσουµε άπειρα µίγµατα. β) Τα συστατικά των µιγµάτων ενώνονται µε τυχαίες αναλογίες. γ) Τα µίγµατα έχουν καθορισµένες φυσικές σταθερές δ) Τα µίγµατα αποτελούνται από τουλάχιστον δυο διαφορετικές ουσίες. ε) Όλα τα διαλύµατα έχουν ως διαλύτη το νερό. 5. α) Τι εννοούµε λέγοντας ότι έχουµε διάλυµα άλατος σε νερό (αλατόνερο) 2% κ.β. (ή 2%w/w); β) Να βρείτε την περιεκτικότητα % w/w του διαλύµατος που θα προκύψει αν αναµίξουµε 20g αλάτι µε 180g νερό 6. Να βρείτε τις λέξεις ή τους αριθµούς που λείπουν στα κενά: α) Θέλουµε να παρασκευάσουµε 200 ml διαλύµατος αλκοόλης 20 % v/v και το µοναδικό σκεύος που διαθέτουµε είναι ένα ογκοµετρικό ποτήρι 500 ml. Ρίχνουµε στο ποτήρι (1) ml (2).. και προσθέτουµε (3). µέχρι τα (4).. ml. Αναδεύουµε ώστε να προκύψει (5) β) Σε ένα µπουκάλι µπύρας αναγράφεται ότι περιέχονται 500 ml ποτού 5% vol. Αυτό σηµαίνει ότι στα (1).. ml µπύρας περιέχονται 5 ml οινοπνεύµατος. Η συνολική ποσότητα καθαρού οινοπνεύµατος που περιέχει το µπουκάλι είναι (2)... ml ενώ η συνολική ποσότητα νερού είναι (3). ml. 28

29 7. α) Να αντιστοιχίσετε τους αριθµούς της αριστερής µε τα γράµµατα της δεξιάς στήλης. 1. κοσκίνισµα Α. νερό µε άµµο 2. απόχυση Β. καφές φίλτρου 3. διήθηση Γ. λάδι µε νερό 4. απόσταξη. αλεύρι µε πίτουρα 5. φυγοκέντριση Ε. νερό µε οινόπνευµα β) Να χαρακτηρίσετε καθεµιά απο τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ): i. Οι ουσίες µε σταθερή σύσταση που µπορούν να διασπαστούν σε απλούστερες ονοµάζονται χηµικές ενώσεις. ii. Ο όγκος του οξυγόνου που προκύπτει από τη διάσπαση του νερού είναι διπλάσιος από τον όγκο του υδρογόνου. iii. Οι ουσίες που δεν διασπώνται σε απλούστερες ονοµάζονται χηµικά στοιχεία. iv. Γενικά, τα µείγµατα έχουν σταθερά σηµεία ζέσεως και τήξεως ενώ οι χηµικές ουσίες όχι. v. Γενικά σε κάθε αντίδραση: µάζα αντιδρώντων = µάζα προϊόντων. 8. Να µεταφέρετε συµπληρωµένο τον παρακάτω πίνακα στην κόλλα σας: Όνοµα χηµικού στοιχείου Νάτριο Θείο Ασβέστιο Χηµικό σύµβολο O Fe P Mg 9. α) Ποια λέµε υποατοµικά σωµατίδια; (ονοµαστικά) Τι λέµε ατοµικό και τι µαζικό αριθµό; Ποια σχέση τους συνδέει; β) Να µεταφέρετε συµπληρωµένο τον παρακάτω πίνακα στην κόλλα σας: Ουδέτερο στοιχείο Ατοµικός αριθµός Μαζικός αριθµός Αριθµός πρωτονίων Αριθµός νετρονίων A B Αριθµός ηλεκτρονίων 29

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Θεοδοσία Τσαβλίδου, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Θεοδοσία Τσαβλίδου, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26 04 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Θεοδοσία Τσαβλίδου, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα

Διαβάστε περισσότερα

Α-1 Το στοιχείο Χ διαθέτει ιόν με φορτίο -2 έχει 10 ηλεκτρόνια και 16 νετρόνια να βρεθεί ο ατομικός αριθμός και ο μαζικός αριθμός του στοιχείου Χ.

Α-1 Το στοιχείο Χ διαθέτει ιόν με φορτίο -2 έχει 10 ηλεκτρόνια και 16 νετρόνια να βρεθεί ο ατομικός αριθμός και ο μαζικός αριθμός του στοιχείου Χ. . Ατομικός Μαζικός αριθμός και υποατομικά σωματίδια Α-1 Το στοιχείο Χ διαθέτει ιόν με φορτίο -2 έχει 10 ηλεκτρόνια και 16 νετρόνια να βρεθεί ο ατομικός αριθμός και ο μαζικός αριθμός του στοιχείου Χ. Α-2

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χημεία 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα σημεία ζέσης διαφόρων υλικών. Υλικό Σημείο Tήξης ( ο C) Σημείο Zέσης ( ο C) Α 0 100 Β 62 760

Διαβάστε περισσότερα

Xημεία β γυμνασίου. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Xημεία β γυμνασίου. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Xημεία β γυμνασίου Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Ένα υγρό βρέθηκε με τη βοήθεια του ζυγού ότι έχει μάζα 22g και με τη βοήθεια ογκομετρικού κυλίνδρου ότι έχει όγκο 20 ml. Η πυκνότητά του είναι: α. 1,1

Διαβάστε περισσότερα

Τι ονομάζουμε χημικό στοιχείο; Δώστε ένα παράδειγμα. Ερώτηση θεωρίας. Τι ονομάζουμε χημική ένωση; Δώστε ένα παράδειγμα. Ερώτηση θεωρίας.

Τι ονομάζουμε χημικό στοιχείο; Δώστε ένα παράδειγμα. Ερώτηση θεωρίας. Τι ονομάζουμε χημική ένωση; Δώστε ένα παράδειγμα. Ερώτηση θεωρίας. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23-04-2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ 1 1.1 Τα πρωτόνια που περιέχονται στον πυρήνα του στοιχείου Χ είναι κατά 1 λιγότερα

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Aγίου Αθανασίου Σχολική χρονιά: 2012-2013 Μάθημα: Χημεία Όνομα μαθητή/τριας: Ημερομηνία:

Γυμνάσιο Aγίου Αθανασίου Σχολική χρονιά: 2012-2013 Μάθημα: Χημεία Όνομα μαθητή/τριας: Ημερομηνία: Γυμνάσιο Aγίου Αθανασίου Σχολική χρονιά: 2012-2013 Μάθημα: Χημεία Τάξη Β Όνομα μαθητή/τριας: Ημερομηνία: 1) Να γράψετε τι ονομάζεται μείγμα; 2) Να γράψετε τι ονομάζεται ετερογενές μείγμα; 3) Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ: 1.2

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ: 1.2 ΕΝΟΤΗΤΑ: 1.2 Η ύλη συναντάται σε τρεις φυσικές καταστάσεις: Στερεή: έχει καθορισμένη μάζα, σχήμα και όγκο. Υγρή: έχει καθορισμένη μάζα και όγκο, ενώ σχήμα κάθε φορά παίρνει το σχήμα του δοχείου που το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :...ΤΜΗΜΑ :...Αρ:... Βαθμολογία εξεταστικού δοκιμίου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια.

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια. Οι μεταξύ τους μεταβολές εξαρτώνται από τη θερμοκρασία και την πίεση και είναι οι παρακάτω: ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΞΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Θεοδοσία Τσαβλίδου, Μαρίνος Ιωάννου

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Θεοδοσία Τσαβλίδου, Μαρίνος Ιωάννου ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01 03 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Θεοδοσία Τσαβλίδου, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 1.1 Τι ονομάζουμε χημική αντίδραση; Πότε μια χημική αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ

Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΩΡΕΣ (ΦΥΣΙΚΗ + ΧΗΜΕΙΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/06/2015 ΒΑΘΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: vyridis.weebly.com

Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: vyridis.weebly.com Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: vyridis.weebly.com 1 1.2 Καταστάσεις των υλικών 1. Συμπληρώστε το παρακάτω σχεδιάγραμμα 2. Πώς ονομάζονται οι παρακάτω μετατροπές της φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος:

Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: 1 1.2 Καταστάσεις των υλικών 1. Συμπληρώστε το παρακάτω σχεδιάγραμμα 2 2. Πώς ονομάζονται οι παρακάτω μετατροπές της φυσικής κατάστασης; 3 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστικότητα είναι η ιδιότητα ενός υλικού να επανέρχεται στο αρχικό του σχήμα μετά από παραμόρφωση.

Ελαστικότητα είναι η ιδιότητα ενός υλικού να επανέρχεται στο αρχικό του σχήμα μετά από παραμόρφωση. Η σκληρότητα ενός υλικού εκφράζει τη δυνατότητά του να χαράζει ή να χαράζεται από άλλα από άλλα υλικά. Η μέτρηση της σκληρότητας, κυρίως για τα ορυκτά, γίνεται με την εμπειρική σκληρομετρική κλίμακα Μος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Φυσική)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Φυσική) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA (35/100) ΤΑΞΗ: Β Γυμνασίου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8/6/2015. ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Φυσική) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Αριθμητικά:.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 23/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 23/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 23/04/2017 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ πρωτονίων. ηλεκτρονίω Γ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ πρωτονίων. ηλεκτρονίω Γ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΘΕΜΑ 1 Ο : 1. Ποια είναι η δοµή του ατόµου; ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 2. Ποιος αριθµός ονοµάζεται ατοµικός και ποιος µαζικός; Ποιος από τους δύο αποτελεί την ταυτότητα του χηµικού

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΛΟΓΙΑ ΜΑΖΩΝ ΣΤΟΧΕΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

AΝΑΛΟΓΙΑ ΜΑΖΩΝ ΣΤΟΧΕΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 2 ο Γυμνάσιο Καματερού 1 ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 1. Πόσα γραμμάρια είναι: ι) 0,2 kg, ii) 5,1 kg, iii) 150 mg, iv) 45 mg, v) 0,1 t, vi) 1,2 t; 2. Πόσα λίτρα είναι: i) 0,02 m 3, ii) 15 m 3, iii) 12cm

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΕΝΟΤΗΤΑ 1 1.1, 1.2

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΕΝΟΤΗΤΑ 1 1.1, 1.2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΕΝΟΤΗΤΑ 1 1.1, 1.2 1. Ερώτηση 3 σελίδα 13 2. Ερωτήσεις 2 και 3 σελίδα 19 3. Ποιες µετατροπές της φυσικής κατάστασης των υλικών περιγράφονται παρακάτω ; α. Έπλυνε τα χέρια και το πρόσωπό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: Χημεία ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/6/2014

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: Χημεία ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/6/2014 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ: Χημεία ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/6/2014 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 6 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:... ΑΡ.:...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ Σχολική Χρονιά ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΤΑΞΗ Β. Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας:...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ Σχολική Χρονιά ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΤΑΞΗ Β. Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας:... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ Σχολική Χρονιά 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΤΑΞΗ Β Ονοματεπώνυμο μαθητή/τριας:... Τμήμα:... :... Βαθμός/Ολογράφως:... Χρόνος: 2 ώρες Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ τα υλικά μπορεί να βρίσκονται σε μια από τις παρακάτω καταστάσεις: -στερεή -υγρή -αέρια οι παράγοντες που επηρεάζουν τη φυσική κατάσταση των υλικών είναι: -η θερμοκρασία και -η πίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Φυσική)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Φυσική) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA (35/100) ΤΑΞΗ: Β Γυμνασίου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5/6/2012 ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Φυσική) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Αριθμητικά:.

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου 1 ο Κεφάλαιο Όλα τα θέματα του 1 ου Κεφαλαίου από τη Τράπεζα Θεμάτων 25 ερωτήσεις Σωστού Λάθους 30 ερωτήσεις ανάπτυξης Επιμέλεια: Γιάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ)

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΘΕΜΑ 1 Ο Να εξηγήσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και να διορθώσετε τις λανθασµένες: 1. Τα άτοµα όλων των στοιχείων είναι διατοµικά.. Το 16 S έχει ατοµικότητα

Διαβάστε περισσότερα

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ).

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 12 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). α) Ένα µείγµα είναι πάντοτε

Διαβάστε περισσότερα

Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ

Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΩΡΕΣ (ΦΥΣΙΚΗ + ΧΗΜΕΙΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/06/2015 ΒΑΘΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1) Το άτοµο του καλίου (Κ) έχει µαζικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ (μονάδες 35) ΤΑΞΗ : Β

ΓΡΑΠΤΕΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ (μονάδες 35) ΤΑΞΗ : Β ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Βαθμός Αριθμ:... ΓΡΑΠΤΕΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Ολογρ:... Υπογρ. Καθηγητή:... ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ (μονάδες 35) ΤΑΞΗ : Β ΧΡΟΝΟΣ : 2 Ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1. Σημειώστε (Σ) σε κάθε σωστή και (Λ) σε κάθε λανθασμένη πρόταση:

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1. Σημειώστε (Σ) σε κάθε σωστή και (Λ) σε κάθε λανθασμένη πρόταση: ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2 Η ύλη και οι καταστάσεις της 1. Σημειώστε (Σ) σε κάθε σωστή και (Λ) σε κάθε λανθασμένη πρόταση: 1. Η θερμοκρασία και η πίεση είναι παράγοντες που επηρεάζουν τη φυσική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/06/2014 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ: ΑΡ.:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/06/2014 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ: ΑΡ.: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013 2014 Γ Ρ Α Π Τ Ε Σ Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Ι Κ Ε Σ Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ 2 0 1 4 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ:B ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες (μαζί με τη ΦΥΣΙΚΗ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Μάθημα 6 6.1. SOS: Τι ονομάζεται διάλυμα, Διάλυμα είναι ένα ομογενές μίγμα δύο ή περισσοτέρων καθαρών ουσιών. Παράδειγμα: Ο ατμοσφαιρικός αέρας

Διαβάστε περισσότερα

Η πυκνότητα του νερού σε θερμοκρασία 4 C και ατμοσφαιρική πίεση (1 atm) είναι ίση με 1g/mL.

Η πυκνότητα του νερού σε θερμοκρασία 4 C και ατμοσφαιρική πίεση (1 atm) είναι ίση με 1g/mL. Πυκνότητα Πυκνότητα ορίζεται το φυσικό μέγεθος που δίνεται από το πηλίκο της μάζας του σώματος προς τον αντίστοιχο όγκο που καταλαμβάνει σε σταθερές συνθήκες πίεσης (όταν πρόκειται για αέριο). Ο Συμβολισμός,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: (ΦΥΣΙΚΗ) -ΧΗΜΕΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5/6/2015 Αριθμητικά.. ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες Ολογράφως: ΥΠ.

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο «Βεργίνα» Λάρνακας Σχολική Χρονιά ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Γυμνάσιο «Βεργίνα» Λάρνακας Σχολική Χρονιά ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Γυμνάσιο «Βεργίνα» Λάρνακας Σχολική Χρονιά 2015 2016 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ Τάξη: Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ημερομηνία: 10/06/2016 Διάρκεια: 90 λεπτά (ΧΗΜΕΙΑ / ΒΙΟΛΟΓΙΑ) ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:..

Διαβάστε περισσότερα

1. Το στοιχείο Χ έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από

1. Το στοιχείο Χ έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από Ερωτήσεις Ανάπτυξης 1. Το στοιχείο Χ έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια, να υπολογισθούν ο ατομικός και ο μαζικός του στοιχείου Χ 2. Δίνεται 40 Ca. Βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Ονοματεπώνυμο:... Τμήμα:...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Ονοματεπώνυμο:... Τμήμα:... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: Χημεία ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 08 / 06 / 2015 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες (10:15-12:15) ΤΑΞΗ: Β Βαθμός :... Ολογράφως

Διαβάστε περισσότερα

12. Κατά την ηλεκτρόλυση του νερού συλλέξαμε 1g υδρογόνου και 8g οξυγόνου. Πόσα g νερού ηλεκτρολύθηκαν;..

12. Κατά την ηλεκτρόλυση του νερού συλλέξαμε 1g υδρογόνου και 8g οξυγόνου. Πόσα g νερού ηλεκτρολύθηκαν;.. 2.7 XHMIKΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ 1.Ποιές μεταβολές ονομάζονται χημικές αντιδράσεις; Ποιες ουσίες σε μια χημική αντίδραση ονομάζονται αντιδρώντα και ποιες προϊόντα ; 2.Να αναφέρετε τρία παραδείγματα χημικών αντιδράσεων.

Διαβάστε περισσότερα

1 o ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ-ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ - Τι πρέπει να γνωρίζουμε

1 o ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ-ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ - Τι πρέπει να γνωρίζουμε 1 o ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ-ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ - Τι πρέπει να γνωρίζουμε 1. Βασικά μεγέθη και μονάδες αυτών που θα χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA. ΜΕΡΟΣ Α ( 10 μονάδες) Να απαντήσετε ΣΕ ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις. Κάθε ορθή ερώτηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες.

XHMEIA. ΜΕΡΟΣ Α ( 10 μονάδες) Να απαντήσετε ΣΕ ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις. Κάθε ορθή ερώτηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ Βαθμός.... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 09/06/15 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ..... ΤΑΞΗ : Β Γυμνασίου ΥΠΟΓΡΑΦΗ... ΧΡΟΝΟΣ : 2

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015 2016 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΒΑΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Αριθμητικά... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/06/2016 ΒΑΘΜΟΣ:... Ολογράφως..... ΤΑΞΗ: Β Υπ. Καθηγητή... ΧΡΟΝΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΜΑ 1ο Για τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α3 να μεταφέρετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα μόνο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Μίγματα - Διαλύματα:

Μίγματα - Διαλύματα: ΧΗΜΕΙΑ: Εισαγωγή στην Χημεία - από το νερό στο άτομο- από το μακρόκοσμο στον μικρόκοσμο 49 Μίγματα - Διαλύματα: Μίγματα: Τι είναι τα μίγματα; Μίγματα ονομάζονται τα υλικά που αποτελούνται από δύο ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σωματίδια της ύλης

Βασικά σωματίδια της ύλης 1 Βασικά σωματίδια της ύλης Τα βασικά σωματίδια της ύλης είναι τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα. «Άτομο ονομάζουμε το μικρότερο σωματίδιο της ύλης που μπορεί να πάρει μέρος στο σχηματισμό χημικών ενώσεων».

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ: (ΦΥΣΙΚΗ) -ΧΗΜΕΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4/6/2014 Αριθμητικά.. ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες Ολογράφως: ΥΠ.

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Α Λυκείου. Ασκήσεις τράπεζας θεμάτων στο 2 ο Κεφάλαιο

Χημεία Α Λυκείου. Ασκήσεις τράπεζας θεμάτων στο 2 ο Κεφάλαιο Χημεία Α Λυκείου Ασκήσεις τράπεζας θεμάτων στο 2 ο Κεφάλαιο 1) Θέμα 2530 (Ερώτημα 2.1. ) Δίνονται: υδρογόνο, 1 H, άζωτο, 7 N α) Να γράψετε την κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες για το άτομο του αζώτου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Το ιόν 56 Fe +2 περιέχει:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A4 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Α = Ζ + Ν ΑΤΟΜΟ. ΙΣΟΤΟΠΑ είναι. ΝΕΤΡΟΝΙΑ (n) ΠΥΡΗΝΑΣ

Α = Ζ + Ν ΑΤΟΜΟ. ΙΣΟΤΟΠΑ είναι. ΝΕΤΡΟΝΙΑ (n) ΠΥΡΗΝΑΣ ΚΕΦ.1: 3. ΔΟΜΗ ΑΤΟΜΟΥ ΑΤΟΜΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΠΡΩΤΟΝΙΑ (p + ) ΝΕΤΡΟΝΙΑ (n) 1.3.1 Να βρείτε τον αριθμό πρωτονίων νετρονίων και ηλεκτρονίων που υπάρχουν στα παρακάτω άτομα ή ιόντα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑ (e - ) ΠΡΟΣΟΧΗ 1) Στα

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα 1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα Θεωρία 3.1. Ποια είναι τα δομικά σωματίδια της ύλης; Τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα. 3.2. SOS Τι ονομάζεται άτομο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Να αντιστοιχίσετε το προϊόν της στήλης Ι με την πρώτη ύλη της στήλης ΙΙ. Ι ΙΙ Προϊόν Πρώτη ύλη 1. μακαρόνια α. ξύλο 2. πλαστικά β. λιγνίτης 3. ηλεκτρική ενέργεια γ. βωξίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ I (Ar, Mr, mol, N A, V m, νόμοι αερίων)

ΧΗΜΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ I (Ar, Mr, mol, N A, V m, νόμοι αερίων) ΧΗΜΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ I (Ar, Mr, mol, N A, V m, νόμοι αερίων) 1. Να εξηγήσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές. i. H σχετική ατομική μάζα μετριέται σε γραμμάρια. ii. H σχετική ατομική μάζα είναι

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-24) να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-24) να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-24) να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 6. Τα ιόντα είναι: α. ηλεκτρικά φορτισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΑΞΗ :Β

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΑΞΗ :Β ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-14 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΑΞΗ :Β ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΒΑΘΜΟΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 06/06/14 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 Ώρες(Φυσική-Χημεία) Αριθμός σελίδων γραπτού:6 Ονοματεπώνυμο:...

Διαβάστε περισσότερα

2.9 Υποατομικά σωματίδια Ιόντα

2.9 Υποατομικά σωματίδια Ιόντα 1 Ερωτήσεις θεωρίας με απαντήσεις 2.9 Υποατομικά σωματίδια Ιόντα 9-1. Ποια είναι τα «υποατομικά σωματίδια»: 1. Τα πρωτόνια (ρ). Κάθε πρωτόνιο είναι ένα θετικά φορτισμένο σωματίδιο με μία μονάδα θετικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο 2.1. Α) Β) α) 2.2. Α) Θέμα 4ο

Θέμα 2ο 2.1. Α) Β) α) 2.2. Α) Θέμα 4ο 2.1. Α) Το στοιχείο X έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια, να υπολογισθούν ο ατομικός και ο μαζικός αριθμός του στοιχείου Χ. (μονάδες 6) Β) α) Να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/06/2015 ΧΡΟΝΟΣ:2 ώρες (ΦΥΣΙΚΗ/ΧΗΜΕΙΑ) ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:. ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Απαντήσεις των ασκήσεων

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Απαντήσεις των ασκήσεων Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος ΜEd: «Σπουδές στην εκπαίδευση» Email : stvrentzou@gmail.com www.ma8eno.gr 1 ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Απαντήσεις των ασκήσεων Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

6. To στοιχείο νάτριο, 11Na, βρίσκεται στην 1η (IA) ομάδα και την 2η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα.

6. To στοιχείο νάτριο, 11Na, βρίσκεται στην 1η (IA) ομάδα και την 2η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11 Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. 2. Σε 2 mol NH 3 περιέχεται ίσος αριθμός μορίων

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Φυσική)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Φυσική) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: XMEIA (35/100) ΤΑΞΗ: Β Γυμνασίου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4 /6/2013 ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Φυσική) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Αριθμητικά:.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ. ΜΑΘΗΜΑ 1 o : Γενικά για τα οξέα- Ιδιότητες - είκτες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ. ΜΑΘΗΜΑ 1 o : Γενικά για τα οξέα- Ιδιότητες - είκτες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ 1.1 Τα οξέα ΜΑΘΗΜΑ 1 o : Γενικά για τα οξέα Ιδιότητες είκτες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Ποιες χηµικές ενώσεις ονοµάζονται οξέα; Με ποιόν χηµικό τύπο παριστάνουµε γενικά τα οξέα; Οξέα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 3ο: Επαναληπτικά Κριτήρια Αξιολόγησης

ΒΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 3ο: Επαναληπτικά Κριτήρια Αξιολόγησης ΒΓ/Μ3 05-06 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ Τεύχος 3ο: Επαναληπτικά Κριτήρια Αξιολόγησης Copyright Eκδοτικές Επιχειρήσεις Η. ΜΑΝΙΑΤΕΑ Α.Ε. Λ. Θησέως 50 Καλλιθέα τηλ.: 210 95 46 000 Δ /νση Εκπαιδευτικής σειράς:

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει τα δοµικά σωµατίδια της ύλης (άτοµο - µόριο - ιόν).

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει τα δοµικά σωµατίδια της ύλης (άτοµο - µόριο - ιόν). Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει τι είναι η µάζα, το βάρος, ο όγκος και η πυκνότητα ενός σώµατος και τις µονάδες µέτρησής τους. Να γνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Αριθμός ηλεκτρονίων. Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17

2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Αριθμός ηλεκτρονίων. Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17 2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Στοιχείο Ατομικός αριθμός Μαζικός αριθμός Αριθμός ηλεκτρονίων Αριθμός πρωτονίων Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Ταξινόμηση της ύλης

1.5 Ταξινόμηση της ύλης 1.5 Ταξινόμηση της ύλης Θεωρία 5.1. Πως ταξινομείται η ύλη; Η ύλη ταξινομείται σε καθαρές ή καθορισμένες ουσίες και μίγματα. Τα μίγματα ταξινομούνται σε ομογενή και ετερογενή. Οι καθορισμένες ουσίες ταξινομούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. δ. 39 φορές μεγαλύτερη από το της μάζας του ατόμου του 12 C 12 Μονάδες 5

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. δ. 39 φορές μεγαλύτερη από το της μάζας του ατόμου του 12 C 12 Μονάδες 5 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 25-02 - 2018 Μαρία Βασιλείου, Σπύρος Παπαμιχάλης, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ Τάξη : Β Λυκείου Ηµεροµηνία : 8/06/2005 ιάρκεια : 2,5 ώρες Αριθµός σελίδων: 5 Χρήσιµα

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Σωματίδιο (σύμβολο) Θέση Σχετικό φορτίο

Σωματίδιο (σύμβολο) Θέση Σχετικό φορτίο XHMEIA-NOTES Μάζα: είναι το μέτρο της αντίστασης που παρουσιάζει ένα σώμα ως προς την μεταβολή της ταχύτητάς του και εκφράζεται το ποσό της ύλης που περιέχεται σε μια ουσία. Όργανο μέτρησης: Ζυγός Όγκος:

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1 Τα ισότοπα άτομα: α. έχουν ίδιο αριθμό νετρονίων β. έχουν την ίδια μάζα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ: ΑΡ:...

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ: ΑΡ:... ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 12 /06 /15 ΔΙΑΡΚΕΙΑ : Χημεία Φυσική: 2 ώρες ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ: ΑΡ:...

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Καταστάσεις της ύλης - Ιδιότητες της ύλης -Φυσικά και Χημικά φαινόμενα

1.4 Καταστάσεις της ύλης - Ιδιότητες της ύλης -Φυσικά και Χημικά φαινόμενα 1.4 Καταστάσεις της ύλης - Ιδιότητες της ύλης -Φυσικά και Χημικά φαινόμενα Μάθημα 4 Θεωρία Καταστάσεις της ύλης 4.1. Πόσες και ποιες είναι οι φυσικές καταστάσεις που μπορεί να έχει ένα υλικό σώμα; Τέσσερις.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Ιωάννα Βασιλείου, Σταυρούλα Γκιτάκου

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Ιωάννα Βασιλείου, Σταυρούλα Γκιτάκου ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12 02-2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Ιωάννα Βασιλείου, Σταυρούλα Γκιτάκου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του.

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του. Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να πάρει κάθε μία από τις στιβάδες: K, L, M, N. β) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2015 2016 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/06/2016 ΧΡΟΝΟΣ: 90 λεπτά (ΧΗΜΕΙΑ/ ΒΙΟΛΟΓΙΑ) ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2015-2016 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ: B ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6.6.2016 ΒΑΘΜΟΣ: Αριθμητικώς:. Ολογράφως:. ΧΡΟΝΟΣ: 1 1 /2 ώρα (Βιολογία-Χημεία)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + SO 4 Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται σε νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ). NaOH Na

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + SO 4 Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται σε νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ). NaOH Na ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΞΕΩΝ Αλλάζουν το χρώμα των δεικτών. Αντιδρούν με μέταλλα και παράγουν αέριο υδρογόνο (δες απλή αντικατάσταση) Αντιδρούν με ανθρακικά άλατα και παράγουν αέριο CO2. Έχουν όξινη

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο

Φροντιστήριο ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1 Δίνεται το χημικό στοιχείο 15 Χ. Για το στοιχείο αυτό ισχύει: α. όταν ενώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Στη στερεή κατάσταση τα σώµατα έχουν καθορισµένη µάζα, καθορισµένο όγκο και συγκεκριµένο σχήµα. Στην υγρή κατάσταση τα σώµατα έχουν καθορισµένη µάζα, καθορισµένο

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10.

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10. 7 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 20. Βλέπε θεωρία α) σελ. 8, β) σελ. 8, γ) σελ. 9. 21. α) ζυγού, β) I. προχοΐδας Π. ογκομετρικού κυλίνδρου. 22. Με το ζυγό υπολογίζουμε τη μάζα. O όγκος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Αριθμός νετρονίων (n) Ca 20 40 CL - 17 18 H + 1 1 Cu + 63 34 Ar 22 18. Μαζικός αριθμός (Α) Αριθμός πρωτονίων (p + )

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Αριθμός νετρονίων (n) Ca 20 40 CL - 17 18 H + 1 1 Cu + 63 34 Ar 22 18. Μαζικός αριθμός (Α) Αριθμός πρωτονίων (p + ) ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α α) Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας : ΣΤΟΙΧΕΙΟ Ατομικός αριθμός (Ζ) Μαζικός αριθμός (Α) β) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση a) Σε ένα άτομο μικρότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-14 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΑΞΗ :Γ ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΒΑΘΜΟΣ:.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 04/06/14 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΩΡΕΣ (Βιολογία Χημεία) Αριθμός σελίδων γραπτού:7

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ.. ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο

ΓΥΜΝΑΣΙΟ.. ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο ΓΥΜΝΑΣΙΟ.. ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2015 2016 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: /06 /2016 ΧΡΟΝΟΣ: 90 λεπτά (ΧΗΜΕΙΑ /ΒΙΟΛΟΓΙΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Β. ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Στις αντιδράσεις αυτές οι αριθμοί οξείδωσης όλων των στοιχείων που μετέχουν στην αντίδραση παραμένουν σταθεροί. Τέτοιες αντιδράσεις είναι οι: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (Δ. Δ.7 ο ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΛΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (Δ. Δ.7 ο ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΛΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (Δ. Δ.7 ο ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΛΗ ΘΕΜΑ 1 ο (7+8+10=25 μονάδες) 1) 2 mol HNO 3 (νιτρικού οξέος) περιέχουν: α) 6 άτομα οξυγόνου, β) 28g αζώτου, γ) 96g οξυγόνου, δ) 6 mol

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2-3) ( ) ΘΕΜΑ Α Α1.

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2-3) ( ) ΘΕΜΑ Α Α1. Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2-3) (5 2 2017) ΘΕΜΑ Α Α1. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις επόμενες ερωτήσεις : 1. Σε ποια από τις επόμενες ενώσεις το χλώριο έχει μεγαλύτερο αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ xhmeiastokyma.

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ xhmeiastokyma. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α5 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 2011 Α ΤΑΞΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 2011 Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 011 Α ΤΑΞΗΣ Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από έξι θέματα Α, Β, Γ, Δ, Ε και Ζ Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα Θέμα Α (μονάδες 0) 1 Να συμπληρώσετε στον πιο κάτω πίνακα τα πρωτόνια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Χημεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ. ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ. ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΧΟΛΕΙΟ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΤΑΞΗ: Α Ενιαίου Λυκείου ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:. ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

To εξεταστικό δοκίμιο της χημείας αποτελείται από δεκατρείς (13) σελίδες.

To εξεταστικό δοκίμιο της χημείας αποτελείται από δεκατρείς (13) σελίδες. ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ «ΤΑΣΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ» ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΒΑΘΜΟΣ: 65 100 ΟΝΟΜΑ:. TMHMA: ΑΡΙΘΜΟΣ:.... ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ:...... ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-2017 ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ:.

ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ:. ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ:. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 24.05.2011 ΧΡΟΝΟΣ : 10.30 12.30 ( Χημεία - Φυσιογνωστικά)

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Το νερό ως διαλύτης - μείγματα

2.2 Το νερό ως διαλύτης - μείγματα 1 2.2 Το νερό ως διαλύτης - μείγματα 2.2-1. Τι ονομάζεται μείγμα; Μείγμα ονομάζεται κάθε σύστημα που προκύπτει από την ανάμειξη δύο ή περισσότερων ουσιών. Τα περισσότερα υλικά στη φύση είναι μίγματα. 2.2-2.

Διαβάστε περισσότερα

2.7 Χημική αντίδραση

2.7 Χημική αντίδραση 1 2.7 Χημική αντίδραση Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση 7-1. Τι ονομάζουμε φαινόμενο στη Φυσική και στη Χημεία; Φαινόμενο είναι η μεταβολή 7-2. Τι ονομάζουμε φυσικά φαινόμενα ή φυσικές μεταβολές; Είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2011

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2011 ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 011 Για την Α τάξη Λυκείων ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, 0 ΜΑΡΤΙΟΥ 011 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: δύο () ώρες ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα