TERMINOLOGIE DES DROGUES ET STUPEFIANTS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TERMINOLOGIE DES DROGUES ET STUPEFIANTS"

Transcript

1 PARLEMENT EUROPEEN Direction de la Traduction et de la Terminologie TERMINOLOGIE DES DROGUES ET STUPEFIANTS Bureau de Terminologie ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Διεύθυνση Μεταφράσεως και Ορολογίας ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ Γραφείο Ορολογίας ' ι I DOlUUWQl SS Janvier / Ιανουάριος 1986 ft)(~$(f~lo~j66''& " fjç /He

2

3 I N T R O D U C T I O N Ce glossaire constitue un supplément bilingue français-grec à l'édition principale (PE ) de la "Terminologie des drogues et stupéfiants" dont la langue grecque était absente. La deuxième édition de ce glossaire (première édition: juin 1973, PE ), dans laquelle les équivalences figuraient dans les six autres langues officielles, a été corrigée et complétée sur la base de nonrbreux articles tirés de la presse quotidienne, hebdomadaire et spécialisée, de publications officielles d'institutions nationales ainsi que de textes plurilingues émanant d'institutions internationales (cf. bibliographie de l'édition principale). Le glossaire comprend trois parties : 1ère partie : - accords et associations relatifs à la lutte contre la drogue (p. 4); - liste de produits (p. 7); - terminologie de la toxicomanie (p. 26); - argot du drogué (à partir de mots-clés anglais) (p. 76). 2ème partie : - index grec se rapportant à La liste des produits et à la terminologie de la toxicomanie et dont les chiffres renvoient à la numérotation des mots-clés français. 3ème partie : - bibliographie, c.-à-d. éditions et publications qui ont été utilisées pour ce supplément. ************ Le présent glossaire ne peut être reproduit, en tout ou en partie, qu'avec l'autorisation du Secrétariat général du Parlement européen (2929-Luxembourg). 2 - PE /He

4 ΕΙΣΑΓΠΓΗ Το γλωσσάρι αυτό αποτελεί δίγλωσσο γαλλο-ελληνικό συμπλήρωμα στην κύρια έκδοση (ΡΕ ) της "Ορολογίας των ναρκωτικών" που δεν περιλάμβανε τα ελληνικά. Η κύρια - δεύτερη - έκδοση (πρώτη έκδοση : Ιούνιος 1973, ΡΕ ) περιέχει τους ισοδύναμους όρους στις έξι υπόλοιπες επίσημες γλώσσες. Αυτή διορθώθηκε και συμπληρώθηκε με βάση πολυάριθμα άρθρα του ημερήσιου, εβδομαδιαίου και ειδικού Τύπου και επίσημες εκδόσεις εθνικών οργανισμών, καθώς και πολύγλωσσα κείμενα προερχόμενα από διεθνείς οργανισμούς (βλ. βιβλιογραφία στην κύρια έκδοση). Το γλωσσάρι αυτό έχει τρία μέρη : 1ο μέρος : 2ο μέρος : 3ο μέρος : - συμφωνίες και ενώσεις/οργανώσεις σχετικές με την καταπολέμηση των ναρκωτικών (σ. 4)" - κατάλογος προϊόντων (σ. 7)* - ορολογία της τοξικομανίας (σ. 26)' - αργκό του τοξικομανούς (σ. 76), με λήμματα τις αντίστοιχες αγγλικές λέξεις. ελληνικό ευρετήριο για τον κατάλογο προϊόντων και την ορολογία της τοξικομανίας. Οι αριθμοί του παραπέμπουν στην αρίθμηση των γαλλικών λημμάτων. ελληνική βιβλιογραφία, δηλαδή εκδόσεις και δημοσιεύσεις που χρησιμοποιήθηκαν για το συμπλήρωμα αυτό. Απαγορεύεται η ολική ή μερική ανατύπωση του γλωσσάριου αυτού, χωρίς την άδεια της Γενικής Γραμματείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ( LUXEMBOURG) ΡΕ /He

5 accord Accord concernant la fabrication, le commerce interieur et l'usage de l' opium préparé (signé à Genève le 11 février 1925) Συμφωνία αφορώσα εις την παρασκευήν, το εσωτερικόν εμπόριον και την χρήσιν του κατεργασμένου οπίου (υπογράφηκε στη Γενεύη στις 11 Φεβρουαρίου 1925) bureau Bureau des narcotiques et des drogues dangereuses (Β Ν D D ; Etats-Unis) Γραφείο Ναρκωτικών και Δρογών(των Η.Π.Α.) Επικίνδυνων Bureau des narcotiques américain (fusionné en 1968; actuellement BNDD) Αμερικανικό Γραφείο Ναρκωτικών comité Comité européen pour les problèmes criminels (CE.P.C.) (du Conseil de L' Europe) Comité européen de Santé publique (du Conseil de l'europe) Comité O.M.S. d'experts de la pharmacodépendance Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εγκληματολογικών Προβλημάτων (του Συμβουλίου της Ευρώπης) Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δημόσιας Υγείας (του Συμβουλίου της Ευρώπης) Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της Π.Ο.Υ. για την Εξάρτηση από Φάρμακα commission Commission des stupéfiants du Conseil économique et social des Nations Unis Επιτροπή Ναρκωτικών του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών consei Ι Conseil international sur les problèmes de l'alcoolisme et des toxicomanies Διεθνές Συμβούλιο για τα Προβλήματα του Αλκοολισμού και της Τοξικομανίας Conseil des Organisations internationales des sciences médicales (CIOMS) Συμβούλιο των Διεθνών Οργανισμών των Ιατρικών Επιστημών convention Convention internationale de Διεθνής Σύμβαση περί Οπίου l'opium (υπογράφηκε στη Χάγη στις 23 Ιανουαρίου (signée à la Haye le 23 janvier 1912) 1912) PE /He

6 convention (suite) Convention internationale de l'opium (signée à Genève le 19 février 1925) Convention relative à l'élaboration d'une pharmacopée européenne (1964) Διεθνής Σύμβαση Οπίου (υπογράφηκε στις 19 Φεβρουαρίου 1925) Σύμβαση για την Εκπόνηση Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας (=φαρμακευτικού κώδικα) Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants (signée à Genève le 13 juillet 1931) Convention internationale pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles (signée à Genève le 26 juin 1936) Convention unique sur les stupéfiants (signée à New York le 30 mars 1961) Convention sur les substances psychotropes (signée à Vienne le 19 février 1971) Σύμβαση περί Περιορισμού της Βιομηχανίας Παραγωγής των Ναρκωτικών (και περί Ρύθμισης της Διανομής τους) (υπογράφηκε στη Γενεύη στις 13 Ιουλίου 1931) Διεθνής Σύμβαση προς Καταστολή του Παρανόμου Εμπορίου Ναρκωτικών Φαρμάκων (υπογράφηκε στη Γενεύη στις 26 Ιουνίου 1936) Ενιαία Σύμβαση για τα Ναρκωτικά (υπογράφηκε στη Γενεύη στις 30 Μαρτίου 1961) Σύμβαση περί ψυχοτροπικών ουσιών (υπογράφηκε στη Βιέννη στις 19 Φεβρουαρίου 1971) division Division des stupéfiants (Nations Unies, Genève) Τμήμα Ναρκωτικών (των Ηνωμένων Εθνών) fondation Fondation pour la recherche sur l'alcoolisme et la toxicomanie (Toronto, Ontario, Canada) fonds Fonds des Nations Unies pour la lutte contre l'abus des stupéfiants Ίδρυμα Έρευνας για τον Αλκοολισμό και την Τοξικομανία Ταμείο των Η.Ε. για τον Έλεγχο της Κατάχρησης των Ναρκωτικών (UNFOAC) groupe Groupe scientifique OMS sur les recherches neurophysiologiques et l'étude du comportement en psychiatrie Groupe scientifique OMS sur les recherches en psychopharmacologie Επιστημονική Ομάδα της Π.Ο.Υ. για τις Νευροφυσιολογικές Έρευνες και τη Μελέτη της Συμπεριφοράς στην Ψυχιατρική Επιστημονική Ομάδα της Π.Ο.Υ. για τις Έρευνες στην Ψυχοφαρμακολογ ία - 5 ΡΕ /He

7 offi ce Office central des narcotiques (Italie) Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (France) Κεντρικό Γραφείο Ναρκωτικών (Ιταλίας) Κεντρικό Γραφείο για την Καταστολή του Παράνομου Εμπορίου Ναρκωτικών Φαρμάκων organe Organe international de contrôle des stupéfiants (O.I.C.S.) (a succédé en date du 2 mars 1968 au Comité Central Permanent des Stupéfiants (CCPS) et à l'organe de Contrôle des Stupéfiants (OCS) Διεθνές Όργανο Ελέγχου Ναρκωτικών organisme Organisme de surveillance des aliments et des médicaments (Etats-Unis) (F.D.A.) Υπηρεσία Ελέγχου Τροφίμων και Φαρμάκων (στις Η.Π.Α.) proj et Projet pilote OMS de recherches sur la pharmacovigilance internationale Πρότυπο Πρόγραμμα της Π.Ο.Υ. για το Διεθνή Έλεγχο των Φαρμάκων protocole Protocole visant à limiter et à réglementer la culture du pavot ainsi que la production, le commerce international, le commerce de gros et l'emploi de l'opium (signé à New York le 23 juin 1953) union Πρωτόκολλον περί περιορισμού και ρυθμίσεως καλλιεργείης της μήκωνος της υπνοφόρου και της παραγωγής, του διεθνούς εμπορίου, του χονδρικού εμπορίου και της χρήσεως του οπ ίου (υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη στις 23 Ιουνίου 1953) Union internationale pour la protection de l'enfance (U.I.P.E.) Διεθνής Ένωση Προστασίας του παιδιού 6 - PE /He

8 1. absinthe absinthe 2. acétaldéhyde acétaldéhyde (liquide incolore très volatif, d'odeur vive, produit de la déshydrogénation de l'alcool éthylique : CH3 CHO) 3. acetylcholine acetylcholine (=une neurohormone de l'organisme humain, parasympathomimétique) 4. acétylhydrocodéine acétylhydrocodéine (derivé de la codéine, C2OH25NÕ4O 5. acétylméthadol acétylméthadol (derivé du methadone, C 2 3H31N0 2 ) αψίνθιο - αψέντι ακεταλδεύδη ακετυλ(ο)χολ ίνη ακετυλυδροκωδεινη ακετυλ(ο)μεθαδόλη 6. acide acide agaricique (agaricine, C22H4QO7) acide barbiturique (malonylurée) acide lysergique acide méconique (substance extraite de l'opium et avec laquelle sont combinés de noifbreux alcaloïdes de l'opium, C7H4O7) 7. aconit aconit (plante Aconitum napellus : la poudre des racines contient les alcaloides aconitine, aconine,etc) 8. aconitine aconitine (alcaloïde extrait de la plante Aconitum napellus, sédatif C 34 H 47 N0 11 ) 9. adrénaline adrénaline (une neurohormone de l'organisme humain) αγαρικό οξύ βαρβιτουρικό οξύ λυοεργικό οξύ μήκων ικό οξύ ακονιτο ακονιτ ινη αδρεναλίνη ΡΕ /He

9 1Ü. agaricine cf. acide agaricique 11. alcool alcool alcool éthylique (CH 3 CH 2 0H) alcool méthylique (methanol, CH3 OH) 12. allylprodine allyiprodine (substance synthétique, C 18 H 25 N0 2 ) 13. alphaméprodine alphaméprodine (substance synthétique, C 17 H 25 N0 2 ) 14. alphaméthadol alphaméthadol (substance synthétique, C 21 H 2 QN0) 15. alphaprodine alphaprodine (substance synthétique, C 16 H 23 N0 2 ) 16. amanite amanite tue-mouche (Amanita muscaria,champignon hallucinogène) 17. amanitine amanitine (alcaloïde toxique présent dans l'amanite phalloïde) 18. amobarbital amobarbital (barbiturique synthétique) 19. amphétamine amphétamine (stimulant synthétique dont la structure et les propriétés s'apparentent à celles de l' éphédrine et de l'adrénaline) 20. aniléridine aniléridine (substance synthétique C 22 H 2 gn ) αλκοόλη - αιθυλική αλκοόλη - α ιθανόλη - μεθυλική αλκοόλη - μεθανόλη - ξυλόπνευμα αλλυλ(ο)προδ ίνη αλφαμεπροδίνη αλφαμεθαδόλη αλφαπροδίνη αμάν ι της ο μυιοκτονος αμάν ι τ ινη αμοβαρβιτάλη αμφεταμινη aviλεριδίνη PE /He

10 21. antabus antabus (traitement de l'alcoolisme) 22. apomorphine apomorphine (C- 7Hi7N0 2, vomitif utilisé dans la cure de désintoxication alcoolique) 23. arec noix d'arec (graine de l'areca catechu; stimulant "naturel" 24. arécoline arécoline (principal alcaloïde extrait de la noix d'arec, doué de propriétés parasympathomimétiques) 25. atropine atropine (un parasympatholytique, alcaloïde de la Belladone) 26. belladona belladona (plante de la famille dessolanacées) 27. benzedrine benzedrine (amphétamine) 28. benzéthidine benz"ethidine (substance synthétique, C 2 3H 2 çn03) 29. benzoylecgonine benzoylecgonine (ester benzoylique de l'ecgonine, C 16 H 19 N0 4 4H 2 0) 30. benzyimorphine benzyimorphine (dérivé de la morphine, C 2 4H 2 5NÛ3) 31. benzyl isoquinoléine benzyl isoquinoléines (groupe de substances comprenant e.a. papaverine, narcéine) 32. bétaméprodine betaméprodine (substance synthétique, Ci7H 2 5N0 2 ) απομορφινη κάρυο του αρεκ αρεκολ ίνη ατροπινη μπελαντόνα βενζεδρίνη βενζεθειδίνη βενζουλεκγον ίνη βενζυλ(ο)μορφίνη βενζυλ-ισοκινολ(ε)ίνες βηταμεπροδίνη 33. bétaméthadol bétaméthadol (substance synthétique, C 2 -]H 2 QN0) βηταμεθαδόλη ΡΕ /He

11 34. bétaprodine bétaprodine (substance synthétique, C^H^NO;?) 35. bufoténine bufoténine (alcaloide principal de la poudre végétale Cohoba, amine apparentée à la serotonine) 36. butyrophénone butyrophénone (neuroleptique, C-jgH^O) 37. caféine caféine (stimulant analeptique, alcaloïde extrait du thé et du café, CgH< gn40 2 ) 38. cannabidiol cannabidiol (alcaloïde extrait de la résine de chanvre indien, C 2 - H3g0 2 ) 39. cannabinol cannabinol CBN (le principe actif du chanvre) 40. cannabis cannabit (les sommités florifères ou fructifères de la plante de cannabis dont la résine n'a pas été extraite) résine de cannabisda résine séparée, brute ou purifiée, obtenue à partir de la plante de cannabis) les composants psychoactifs du cannabi s 41. cathine cathine (alcaloïde de la feuille de cath) 42. cétobémidone cétobémidone (anlagésique synthétique de la famille de la morphine) 43. chandoo chandoo/tchandoo (la petite boule d'opium raffiné) 44. chanvre chanvre indien βηταπροδίνη - μπουφοτενίνη - φρυνοτενίνη βουτυροφαινόνη καφείνη κανναβιδιόλη κανναβινόλη καν(ν)άβι (το, ή η κάνναβις) (οι ανθοφόρες ή καρποφόρες κορυφές του φυτού καν(ν)αβι(ς),από το οποίο δεν έχει εξαχθεί η ρητίνη). ρητίνη καν(ν)αβιού (-άβεως) (η ρητίνη nou εξάγεται από το καν(ν)άβι" ακατέργαστη ή καθαρή) τα ψυχοτρόπα συστατικά του καν(ν)αβιού καθίνη κετοβεμιδόνη τσάντου - ινδικό καν(ν)άβι - ινδική κάνναβις 10 - PE /He

12 45. chloral chloral (acétaldéhyde trichloré, hypnotique, CI3CCHO) hydrate de chloral (hypnotique, CC1 3 CH(0H) 2 ) 46. chlordiazépoxide chlordiazépoxide (tranquiilisant, Librium,C ]6H^ClN30) 47. chloroforme chloroforme (trichlorométhane, anesthésique général et dissolvant, CHCI3) 48. chlorpromazine chlorpromazine (phénothiazine neuroleptique) 49. clonitazène clonitazène (substance synthétique C 2 gh 22 N^0 2 Cl) 50. coca l'expression "feuille de coca" désigne la feuille du cocaïer à l'exception de la feuille dont toute l'ecgonine, la cocaïne et tout autre alcaloïde ecgoninique ont été enlevés la mastication de la feuille de coca 51 cocaier cocaier (toute espèce d'arbustes du genre ErythroxyIon) 52. cocaïne cocaïne (extrait des feuilles coca) (Erythroxylon coca; ester méthylique de la benzoylecgonine) 53. codéine codéine (méthyimorphine) 54. cohobax poudre de cohobax (hallucinogène, graines d'une mimosacée, Piptadenia peregrina DMT dimethyl-tryptamine) χλωράλη υδρίτης χλωράλης χλωροδιαζεποξ ίδη χλωροφόρμι ο χλωροπρομα ζ ίνη κλονιταζήνη "φύλλο κόκας" σημαίνει φύλλο του φυτού κόκα, εκτός από το φύλλο που του έχουν αφαιρεθεί όλη η εκγονίνη, η κοκαΐνη και κάθε άλλο εκγονινικό αλκαλοειδές η μάσηση του φύλλου της κόκας φυτό κόκα (κάθε φυτό του γένους Ερυθρόξυλο) κόκα ινη (που εξάγεται από τα φύλλα κόκας) κωδεινη (μεθυλομορφίνη) σκόνη κοχαμπά(ξ) (παραισθησιογόνο από σπόρους μιμοζίδας της Piptadenia peregrina) 11 - PE /He

13 55. cyclazoçine cyclazocine (un antagoniste spécifique des opiacés) 56. datura datura (datura stramonium, pomme épineuse, stramoine) 57. désomorphine désomorphine (dihydrodésoxymorphine, C- 7H 2 -]N0 2 ) κυκλαζωκίνη (ένας ειδικός ανταγωνιστής των οπιούχων) στρύχνος δεσομορφίνη 58. PET cf. diéthyitryptamine 59. dexamphétamine dexamphétamine (dexédrine, CçH ^N) 60. dextromoramide dextromoramide (analgésique synthétique de la famille de la morphine) 61. diacétyimorphine diacétyimorphine (héroïne) 62. diampromide diampromide (substance synthétique, C 2 - H 2 gn 2 0) 63. diazepam diazepam (tranquillisant, C j Η i 3CIN2O) 64. diéthylthiambutène diéthyithiambutène (substance synthétique, C H 2 ]NS2) 65. diéthyitryptamine diéthyltryptamine (DET) (hallucinogène synthétique) 66. dihydromorphine dihydromorphine (dérivé de la morphine, C-j7H21NOg) 67. dihydromorphinone di hyt romorphinone (dérivé de la morphine, hydromorphone; dilaudid, novolaudon, Z^jH^yNO^) δεξαμφεταμίνη δεξτρομαραμίδη διακετυλομορφίνη διαμπρομίδη - διαζεπάμ διαζεπίνη διαιθυλοθειαμβουτήνη διαθυλοτρυπταμ ίνη διυδραμορφίνη δ ιυδρομορφινόνη PE /He

14 68. dilaudide dilaudide (dihydromorphinone, analgésique synthétique, C17H19NO3) 69. diménoxadol diménoxadol (substance synthétique,c2gh25n03) 70. dimépheptanol dimépheptanol (substance synthétique; methadol, C 2 H 29 N0) 7'. diméthoxy(méthyl)amphétamine diméthoxy (méthyi) amphétamine (DOM) (neuroleptique et hallucinogène) 72. diméthylthiambutène diméthylthiambutène (substance synthétique,c j4h^ns 2 ) 73. diméthyltryptamine dimet/hyitryptamine (DMT) (cf. cohobax) 74. dioxaphétyl butyrate de dioxaphétyl (substance synthétique,c 22 H 2 7N03) 75. diphenoxylate diphenoxylate (substance synthétique,c3gh3 2 N 2 U3) 76. dipipanone dipipanone (substance synthétique, C 2,H3^N0) διλαυδίδη διμενοξαδόλη διμεφεπτανόλη δ ιμεθοξυαμφεταμ ίνη (DOM) δ ιμεθυλοθειαμβουτήνη δ ιμεθυλοτρυπταμ ίνη (DMT) βουτυρική διοξαφαιτύλη δ ι φα ινοξυλικό/δι φα ινοξυλάτη διπιπανόνη 77. DMT cf. diméthyltryptamine 78. DOM cf. diméthoxy(méthyl)amphétamine 79. drinamyl drinamyl (un mélange d'amphétamines et de barbituriques ; cf. jargon: purple hearts) 80. dross dross(partie qui reste dans la pipe d'opium après qu'elle a été fumé, contient 5o% de la morphine présente dans la drogue d'origine) δριναμύλ (μίγμα από αμφεταμίνες και βαρβιτουρικά) ντρός (κατάλοιπο που μένει στην πίπα του όπιου μετά το κάπνισμα του" περιέχει το 50% της μορφίνης που βρισκόταν αρχικά στο ναρκωτικό). 13 PE /He

15 81 eau eau-de-vie 82. ecgonine ecgonine (la partie principale de la molécule de cocaine) 83. éphédrine éphedrine (une amine, extraite de stimulant) 84. epinephrine epinephrine (hormone sécrétée par la substance médullaire de la glande surrénale que l'on a pu obtenir par synthèse, C9H-13NO3) 85. ergot ergot de seigle (Claviceps pupurea, champignon parasitaire se développant sur les épis du seigle) 86. ergotamine ergotamine (l'alcaloïde de l'ergot de seigle; cf. L.S.D.) 87. erythroxylacée erythroxylacée (famille des Dialypétales représentée par le genre ErythroxyIon) 88. éther éther sulfurique/éthylique (dissolvant et anesthésique par inhalation, C 2 H5~0-C 2 H5) 89. éthyiméthyithiambutène éthyiméthyithiambutène (substance synthétique, C- 5H- QNS 2 ) 90. éthyimorphine éthyimorphine (dérivé de la morphine,dionine. 19 ;3ΝΟ 3 ) 91. étonitazène étonitazène (substance synthétique,c 22 H 2 8 N 4 3 ) 92. étoxéridine étoxéridine (substance synthétique, C]gH27 N0 4) 14 απόσταγμα εκγονινη (το κύριο μέρος του μορίου της κοκαΐνης) εφεδρ ίνη επινεφρινη ερυσίβη των σιτηρών εργοταμινη (το αλκαλοειδές της ερυσίβης) ερυθροξυλίδες - θειικός/αιθυλικός αιθέρας α ιθυλομεθυλοθειαμβουτηνη α ιθυλομορφινη α ιθονιταζένη/ ε τονιταζήνη ετοζεριδίνη PE /He

16 93. fentanyl fentanyl (substance synthétique,c 22 H2gN 2 0) 94. fluphénazine fluphénazine (un derivé de la phénothiazine neuroleptique) φεντανύλη φθοροφαίναςίνη (παράγωγο της φα ι νόθειαζίνης) 95. fortral cf. pentazocine 96. furéthidine furéthidine (substance synthétique, C 20 H 29 N0 A ) φουρεθιδίνη 97. glutéthimide glutéthimide (hypnotique léger et sédatif du SNC, C 13 H 15 N0 2 ) γλουτεθιμίδη 98. halopéridol halopéridol (dérivé de la butyrophénone; neuroleptique utilisé comme antihallucinatoire, Cp.H^CIFNOp) αλοπεριδόλη (παράγωγο της βουτυροφαινόνης) 99. haschisch haschisch (chanvre indien 100. héroïne héroïne (diacétyimorphine) 101. hexobarbital hecobarbital (c i2 H i6 N 2 3 ) 102. hydrocodone hydrocodone (dérivé de la morphine; dicodide, c 1o H 2i N0 3 ) 103. hydromorphinol hydromorphinol (substance synthétique,^-,ηρ,,νο, ) χασίς (ινδική κάνναβις) ηρωίνη (διακετυλομορφίνη) εξοβαρβιτάλη υδροκωδόνη υδρομορφινόλη 104. hydromorphone hydromorphone (dérivé de la morphine; dihydromorphinone dilaudide, novolaudon, C 17 H 19 N0 3 ) υδρομορφόνη - 15 PE /He

17 105. hydroxypéthidine hydroxypéthidine (substance syn,ζ.^η^.νο^) υδροξυπεθι δίνη 106. hyoscyamine hyoscyamine (substance extrait des feuilles de la jusquiame noire ou hyoscyamus niger, C^H^NO^) 107. Imipramine l'imipramine (thymoleptique, C.-H^.N^) 108. isométhadone isométhadone (substance synthétique,c?1 Hp-,N0) υοσκυαμίνη ιμιπραμίνη ισομεθαδόνη 109. jusquiame jusquiame (plante solanacée contenant les alcaloïdes Atropine et Scopolamine) 110. laudanum laudanum (préparation à base de poudre d' pium, de safran, d'essence de cannelle de Ceylan et d'essence de girofle) 111. Levomepromazine Levomepromazine (utilisée comme neuroleptique majeur en psychiatrie, C-gH-^NpOS) 112. lévométhorphane Lévométhorphane (substance synthétique,c 1g H-, 5 N0) 113. lévomoramide lévomoramide (substance synthétique,c_,,-h Ν ni 114. lévophénacyimorphane levophénacyimorphane (substance synthétique; hypnotique et analgésique central du type de la morphine., C-,,Ηρ-,ΝΟ.,) 115. levorphanol lévorphanol (substance synthétique, ^-,Η-,-,ΝΟ) 116. lithium sels du lithium υοσκύαμος λαύδανο λαι βομεπρομαζίνη λαιβομεθορφάνη λαιβομοραμίδη Λα ιβοφαινακυλομορφάνη λαιβορφανόλη άλατα λιθίου 1 o - PE /He

18 117. LSD - lysergique δια ιθυλαμίδιο του λυσεργικού οξέος - diethylamide de l'acide lysergique (hallucinogène synthétique tiré de l'ergot de seigle "Claviceps purpurea") 118. lysergide cf. LSD 119. mandragore mandragore (plante méditerranéenne des solanacées) 120. marijuana marijuana (l'ensemble des feuilles et fleurs séchées du chanvre indien) μανδραγόρας μαριχουάνα (μίγμα από φύλλα και άνθη ινδικού καν(ν)αβιού που έχουν αποξηρανθεί) 121. MDA cf. méthylènedioxamphétamine 122. méprobamate méprobamate (tranquillisant non barbiturique) 123. mescaline mescaline (hallucinogène extrait de la plante Peyotl; cactus Lophophora Williamsii) μεπροβαμάτη μεσκαλίνη (παραισθησιογόνο που εξάγεται από το φυτό πευότλ) 124. métazocine métazocine (analgésique morphinique,c. Η.,..NO) μεταζοκ ίνη 125. methadone methadone (opiacé synthétique) l'administration continue de methadone aux héroïnomanes chlorhydrate de methadone (physeptone, C 21 H 2? NO HCl) μεθαδόνη (συνθετικό οπιούχο) η συνεχής χορήγηση μεθαδόνης στους ηρωινομανείς υδροχλωρική μεθαδόνη 126. méthamphétamine méthamphétamine (méthyl amphétamine) 127. methanol (cf.no. 11 ) methanol (alcool méthylique, CH 0H) - μεθαμφεταμίνη - μεθεδρίνη (μεθυλαμφεταμίνη) μεθανόλη 17 - ΡΕ /He

19 128. méthaqualone méthaqualone (hypnotique et sédatif nerveux, μεθακουαλόνη C 16 H 14 N 2 0) 129. méthyldésorphine méthyidésorphine (dérivé de la morphine, aussi méthyidésoxymorphine, C.gHp.jNO.,) μεθυλδεσορφίνη 130. méthyldihydromorphine méthyidi hydromorphine (dérivé de la morphine, C,, o H_. o N0,) Io o j μεθυλοδιυδρομορφ ίνη 131. méthylenedioxamphétamine méthyιenedi οχamphétamine (hallucinogène synthétique) 132. méthyl-morphine méthyl-morphine (codéine) 133. méthyiphénidate méthyiphénidate (stimulant du SNC, C..H. n N0 o ) IH Iy c 134. métopon métopon (méthyidihydromorfinone) (dérivé de la morphine,c 1R H?1 N0,) μεθυλενοδιοξυαμφεταμ ίνη μεθυλομορφίνη (κωδε ίνη) μεθυλφαιν ιντάτ μετοπόνη, γάλβανο (μεθυλδιυδρομορφινόνη) 135. morphéridine morphéridine (substance synthétique,c?n H, n N? 0 ) μορφεριδ ίνη 136. morphine morphine (extrait de l'opium) 137. morphine-base morphine-base 138. muscarine muscarine (substance extraite du champignon Amanita muscaria) 139. myristi cine myristi cine (esther phénolique contenu dans L'essence de muscade; agent convulsivant, ^.Η.-,Ο,) μορφινη (εκχύλισμα του όπιου) μορφίνη-βάση μουσκαρινη μυριστι κινη 18 PE /Hd

20 140. rnyrophine myrophine (myri styibenzyimorphine, C,QH,._H0, ) μυροφινη 141. nalorphine nalorphine (antagoniste delamorphine et des analgésiques centraux, C çh^no,) ναλορφ ίνη 142. naloxone naloxone (utilisé comme antidote dansles intoxications par les narcotiques, C 19 H 21 N V ναλοξόν(η) 143. narcéine narceine (alcaloïde extrait de l'opium utilisé comme antitussif, ^,Η,,Ο Ν) ναρκεινη 144. narcotine narcotine (alcaloïde contenu dans l'opium, ναρκωτινη C 22 H 23 N0 7 ) 145. nembutal cf. pentobarbital 146. nicomorphine nicomorphine (dérivé delamorphine, C_ 9 H?( N,0_) νικομορφινη 147. nicotine nicotine (alcaloïde leplus important du tabac, c ig H ia N 2 ) vi KOTIνη 148. noix noix d'arec (graine de l'areca catechu; stimulant "naturel") noix de muscade noix vomique (nux vomica) 149. norlévorphanol norlévorphanol (substance synthétique ^..Hp.NO) κάρυο του αρεκ μοσχοκαρυο εμετικό κάρυο νορλαιβορφανόλη 19 - ΡΕ /He

21 150. norméthadone norméthadone (substance synthétique,c 20H 25 NO) 151. normorphine normorphine (déméthyimorphine; dérivé de la morphine, C.,Η.-,ΝΟ.-) νορμεθαδόνη νορμορφινη 152. ololiuqui ololiuqui (hallucinogène, graines de convulvulacées du Mexique, "Morning Glory" ou "Rivea Corymbosa" 153. opiacé opiacé 154. opium opium (Le latex épaissi du pavot, quelle que soit sa forme, y compris l' opium brut, l'opium médicinal et l'opium préparé, à l'exclusion des préparation galéniques) opium brut (Le Latex coagulé des capsules du pavot (papaver somniferum L.) qui a subi seulement les manipulations nécessaires à l 'eniballage et au transport quel que soit son contenu en morphine) opium à fumer "opium médicinal" (l'opium qui a subi les préparations nécessaires à son utilisation thérapeutique) opium prepare opium saisi lors de transactions i l licites alcaloïdes de l'opium ολολιουκ I (παραισθησιογόνο, σπόροι φυτού των κομβολβουλιδών, που λέγεται"morning Glory" η "Rivea Corymbosa") onιουχο onio (ο αποξηραμμένος οπός της παπαρούνας/ μήκωνος, όποια μορφή και αν έχει' συμπεριλαμβάνεται και το ακατέργαστο, το φαρμακευτικό και κατεργασμένο όπιο, όχι όμως τα γαληνικά σκευάσματα). ακατέργαστο όπια (ο πηγμένος οπός της κάψας της παπαρούνας/ μήκωνος υπνοφόραυ που έχει υποστεί μόνα την προετοιμασία της συσκευασίας και της μεταφοράς, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο σε μορφ ίνη). onιο για καπνισυα φαρμακευτικό όπιο (το όπιο που έχει υποστεί την αναγκαία κατεργασία για να χρησιμοποιηθεί θεραπευτικά ) κατεργασμένο όπιο όπιο που κατασχέθηκε σε παράνομο εμπόριο αλκαλοειδή του όπιου 155. oxycodone oxycodone (dérivé de la morphine,c. Η,^ΝΟ.) οξυκωδόνη 20 PE /He

22 156. oxymorphone oxymorphone (dérivé de la morphine,c^h.qno.) οξυμορφόνη 157. palfium cf. dextromoramide 158. papaverine papaverine (opiacé, C?n H 21 N0.) 159. paraldehyde paraldehyde (somnifère du groupe des alcools, C 6 H ) παπαβερίνη παραλδεύδη 160. paramorphine cf. thébaine 161. pavot pavot somnifère (Papaver somniferum) capsule de pavot culture du pavot latex de pavot pailie de pavot (toutes les parties du pavot (à l'exception des graines) dont, après le fauchage du pavot, on peut extraire des stupéfiants) 162. pentazocine pentazocine (C 1(? H?7 N0) μήκων η υπνοφορος κάψα μήκωνος/παπαρούνας καλλιέργεια της μήκωνος/παπαρούνας οπός μήκωνος άχυρο παπαρούνας (όλα τα μέρη της παπαρούνας, εκτός από τους σπόρους, από τα οποία μπορούν, μετά το θερισμό να εξαχθούν ναρκωτικά) πενταζωκ ίνη 163. pentobarbital pentobarbital (Nembutal, barbiturique synthétique, sédatif et hypnotique à action brève, C 11 H 18 N 2 3 ) πεντοβαρβιτάλ 164. pervitine cf.metamphétamine 165. pethidine pethidine (analgésique synthétique, succédané synthétique de la morphine) chlorhydrate de pethidine (Doloneurine, C. 5 H?1 N0? HCl) πεθι δίνη υδροχλωρική πεθι δίνη ΡΕ /He

23 166. peyotl peyot Ι (cactus Lophophora Williamsi dont on extrait la mescaline) 167. phénacétine phénacétine (analgésique antipyrétique) 168. phénadoxone phénadoxone (substance synthétique,c?,h gn0? ) πευότλ φαινακετίνη φαιναδοξόνη 169. phénampromide phénampromide (substance synthétique,c 17 H?,Ν? 0) φα ιναμπρομίδη 170. phénazocine phénazocine (opiacé synthétique, C-,-,Η-,-,ΝΟ) φαιναζωκίνη 171. phénmétrazine phénmétrazine (syn.: méthylphényimorpholine ; oxazimédrine) cf. preludine 172. phénomorphane phénomorphane (substance synthétique,c?,hpgn0) φα ινμετραζίνη φαινομορφάνη 173. phénopéridine phénopéridine (substance synthétique, C-^HpgNO.,) φα ινοπεριδίνη 174. phénothiazine phénothiazine (un neuroleptique) φαιν(ο)θειαζίνη 175. physeptone cf. chlorhydrate de methadone 176. piminodine piminodine (substance synthétique, ^,Η-. η Ν 0_) cj JU 2 c 177. preludine preludine (phénmétrazine) 178. prochlorperazine prochlorpémazine πιμινοδίνη πρελουδίνη προχλωροπεμαζίνη ΡΕ /He

24 179. proheptazine proheptazine (substance synthétique,c..-,hp 5 N0 2 ) προεπταζίνη 180. propéridine propéridine (substance synthétique, c i6 H ->3 N0 ->^ προπεριδίνη 181. psilocine psilocine ψ ιλοκ ίνη 182. psilocybine psi locybine (hallucinogène extrait du champignon Psilocybe mexicana) 183. quinine quinine 184. racéméthorphane racéméthorphane (substance synthétique, C.-Hp-NO) ψιλοκυβίνη (παραισθησιογόνο που εξάγεται από το μανιτάρι Psilocybe mexicana) κ ι ν ινη ρακεμεθορφάνη 185. racémoramide racémoramide (substance synthétique, Cp 5 H,pNp0p) ρακεμοραμίδη 186. racémorphane racemorphane (substance synthétique, C.,Ηρ,ΝΟ) ρακεμορφανη 187. rauwolfia alcaloïdes du rauwolfi a (neuroleptiques) αλκαλοειδή της ραουβολφία 188. réserpine reserpine ρεσερπίνη (alcaloïde extrait de la racine de la (αλκαλοειδές που εξάγεται από τη ρίζα Rauwolfia serpentina ayant une action της Rauwolfia serpentina και έχει psychotrope) ψυχοτρόπα αποτελέσματα) 189. ritaline cf. méthylphénidate 190. scopolamine scopolamine (un alcaloïde de plusieurs solanacées; parasympatholytique) 191. secobarbital secobarbital (C.pH^NpO^) σκοπολαμίνη σεκοβαρβιτάλ 23 - PE /He

25 192. serotonine serotonine (neurohormone de l'organisme humain) 193. solanacée solanacée (datura, jusquiame,be 11adone,tabac, etc) (plantes contenant divers principes actif s, a Ica loïdes mydriatiques,nicotine,etc) σεροτονινη σολανώδη, -οειδή στρυχνώδη,-οειδή 194. strychnine strychnine (stimulant du système nerveux central, raticide; Cp.HppNpO) στρυχνινη 195. tetrahydrocannabinol tetrahydrocannabinol (T.H.C.) (le principe actif le plus important de la résine de cannabis) 196. thébacone thébacone (acétyldihydrocodéinone, Cp-Hp-NO,) 197. thébaine thébaine (paramorphine, C-gHp.OpN) 198. theobromine theobromine (principal alcaloïde des graines de cacao,stimulant léger, C,H.,0pN,) τετραϋδροκανναβινόλη θηβακόνη θηβαίνη θεοβρωμίνη 199. theophylline théophyiline (principal alcaloïde des feuilles de thé) 200. teonanacatl teonanacat l (champignon hallucinogène) θεοφυλλ ίνη τεονανακάτλ 201. tof rani I Imipramine 202. trichloréthylène thcrtloréthylène (CHCl:CCI ) 203. trimeperidine trimeperidine (C 17 H 25 N0 2 ) τριχλωρ(ο)αιβυλενιo τριμεπεριδίνη PE /He

26 204. triméthoxyamphétamine triméthoxyamphétamine (T.Μ.Α.) τριμεθοξυαμφεταμίνη 205. tryptamine τρυπταμίνη tryptamine (produit de decarboxylation du tryptophane) 206. tryptophane tryptophane (acide aminé cyclique présent dans les protéines indispensable à l' homme) τρυπτοφάνη PE /He

27 207. abattement I'abattement 208. aboulie I 'aboulie (absence ou insuffisance de volonté, particulièrement pour passer de l'idée à l'acte) ατονια αβουλ ία αβουλησία 209. abrutissement L'abrutissement λήθαργος νάρκη αναισθησία εμβροντησία 210. absorption L'absorption απορρόφηση 211. abstinence I 'abstinence L'abstinence forcée - αποχή - άφεξη υποχρεωτική αποχή 212. abus l'abus de la drogue (= usage excessif persistant ou sporadique incompatible ou sans rapport avec un emploi médical acceptable) l'abus continuel/prolongé l'abus occasionnel l'abus régulier κατάχρηση ναρκωτικών χρονιά κατάχρηση περιστασιακή καταχρηστική χρήση τακτική κατάχρηση 213 accélération l'accélération cardiaque (cf. tachycardie) l'accélération du pouls ταχυκαρδ ία ταχυπαλμ ία 214. accoutumance l'accoutumance aux drogues εθισμός στα ναρκωτικά 215. aeroesthésie l 'acroesthésie (sensibilité douloureuse anormale des extrémités) αυξημένη αισθητικότητα/πόνος άκρων 216. action L'action analgésique αναλγητική δράση PE /He

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ *

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ * ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ * του Νέστορα Ε. Κουράκη Καθηγητή Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών 1. Αρκετοί από αυτούς που ασχολούνται με το πρόβλημα των ναρκωτικών στη σύγχρονη Ελλάδα, αρέσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΖΩΗ...

ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΖΩΗ... ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΖΩΗ... ΓΕΝΙΚΑ Ένα από τα πολύ σοβαρά προβλήµατα που απασχολούν την κοινωνία µας, είναι η µεγάλη εξάπλωση, χρήση και διάδοση των ναρκωτικών. Η φοβερή αυτή µάστιγα δεν είναι προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ EΘΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ

ΟΙ EΘΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΟΙ EΘΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1 2013-2014 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ Ομάδα Α: JigglyPuff Κλεοπάτρα Αγγελετοπούλου 4Α Χρύσα Αλεβίζου 4Α Ανδριάνα Αυγερινού 4Α Ιάσονας Δράσσας 4Β Ιωάννα Θεοδωράτου 4Β Ομάδα Β: ΕΞΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Pratiques Pédagogiques

Pratiques Pédagogiques Pratiques Pédagogiques Εισαγωγή Δεύτερης Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση «Πάμε στο Παρίσι»: Παιδαγωγικό Σενάριο για τα πρώτα στάδια εκμάθησης της Γαλλικής Γλώσσας με ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Προστασία του καταναλωτή και ιαδίκτυο Επιβλέπουσα: ρ. Λίλιαν Μήτρου Σπουδάστρια: Γιαλίδη Τζούρη ωροθέα

Διαβάστε περισσότερα

Επίμονος πόνος στα παιδιά

Επίμονος πόνος στα παιδιά ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ oλουσ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ NoΣΗΛΕΥΟΥΝ Ή ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΠΟΝΟ Επίμονος πόνος στα παιδιά Κύρια σημεία για ιατρούς και νοσηλευτές από τις

Διαβάστε περισσότερα

Cultural'Heritage'Thesaurus' Hierarchies'and'alphabetic'list'of'terms'in' Greek,'English'and'French' ' European'Heritage'Network''!

Cultural'Heritage'Thesaurus' Hierarchies'and'alphabetic'list'of'terms'in' Greek,'English'and'French' ' European'Heritage'Network''! !! Cultural'Heritage'Thesaurus' Hierarchies'and'alphabetic'list'of'terms'in' Greek,'English'and'French' ' European'Heritage'Network''!!! Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10

Διαβάστε περισσότερα

ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ GR / QUE 9 ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA GRÈCE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Demande de prestations du Régime de rentes du Québec Αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

21 ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) TΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ Β1 ΤΜΗΜΑΤΟΣ «ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ- ΕΘΙΣΜΟΙ ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ»

21 ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) TΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ Β1 ΤΜΗΜΑΤΟΣ «ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ- ΕΘΙΣΜΟΙ ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ» 21 ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) TΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ Β1 ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε Π Ι Β Λ Έ Π Ω Ν Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ή Σ : Μ Ύ Α Ρ Η Σ Γ Ι Ά Ν Ν Η Σ, Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ό Γ Ο Σ Σ Χ Ο Λ Ι Κ Ό Έ Τ Ο Σ : 2 0 1 2-2 0 1 3

Διαβάστε περισσότερα

I π À º ƒª À π ƒ À & à π. ıïëùèûìfi Î È º ÚÌ Î

I π À º ƒª À π ƒ À & à π. ıïëùèûìfi Î È º ÚÌ Î I π À º ƒª À π ƒ À & à π ıïëùèûìfi Î È º ÚÌ Î ı Ó, Ô Ì ÚÈÔ 2005 Ευχαριστώ τους Παύλο ρογγίτη και Βασίλη Μπελέκο για τη βοήθειά τους στην έκδοση του παρόντος βιβλίου Τίτλος: Ντόπινγκ: Αθλητισµός και Φάρµακα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών δεν εγκαταλείπουν ποτέ τους μαθητές τους...

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών δεν εγκαταλείπουν ποτέ τους μαθητές τους... Χρόνος 26ος - αρ. φυλ. 315 - Μάρτιος 2015-0,02 - Λυκαβηττού 2 - Τ.Κ. 106 71 Αθήνα - κωδικός: 011398 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ευνοϊκές αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Chapitre 7: Population et société de 1850 à 1914.

Chapitre 7: Population et société de 1850 à 1914. Chapitre 7: Population et société de 850 à 94. I) La démographie: une faiblesse mal perçue. A) Une situation peu brillante. Le ralentissement de l'essor démographique continua, s'aggrava même peu à peu:

Διαβάστε περισσότερα

FOCUS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME. 11.03 Συνάντηση Rencontre Olivier Py / Γιάννης Μαυριτσάκης Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος Institut français de Grèce

FOCUS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME. 11.03 Συνάντηση Rencontre Olivier Py / Γιάννης Μαυριτσάκης Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος Institut français de Grèce ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME 2013 FOCUS théâtre contemporain Μετά από μια ιδιαίτερα επιτυχημένη παρουσίαση της νέας γαλλικής θεατρικής δημιουργίας τον Μάιο του 2012, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος επαναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΥΣΚΟΛΙΕΣ

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Τώρα χτυπάει πιο γρήγορα τ όνειρο μες το αίμα του κόσμου η πιο σωστή στιγμή σημαίνει: Ελευθερία»

«Τώρα χτυπάει πιο γρήγορα τ όνειρο μες το αίμα του κόσμου η πιο σωστή στιγμή σημαίνει: Ελευθερία» Project pédagogique commun entre les 3ème et le Γ1 «Τώρα χτυπάει πιο γρήγορα τ όνειρο μες το αίμα του κόσμου η πιο σωστή στιγμή σημαίνει: Ελευθερία» Οδυσσέας Ελύτης Άσμα ηρωικό και Πένθιμο για τον χαμένο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωταθλητισμός και ντόπινγκ.

Πρωταθλητισμός και ντόπινγκ. 1 Πρωταθλητισμός και ντόπινγκ. Αναβολικές ουσίες, η λειτουργία τους στον ανθρώπινο οργανισμό και οι συνέπειές τους Ο όρος ντόπινγκ αναφέρεται στη χρήση ή χορήγηση απαγορευμένων φαρμακευτικών ουσιών και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΣΠΟΥΔΕΣ COURS & FORMATIONS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΣΠΟΥΔΕΣ COURS & FORMATIONS ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 FÉVRIER - JUILLET 2015 ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΩΡΆΡΙΑ ΤΙΜΈΣ PROGRAMME HORAIRES TARIFS ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΣΠΟΥΔΕΣ COURS & FORMATIONS ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη μαθημάτων και κατάρτιση ενηλίκων:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝ ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. σελ. 10. Χρήσιµα: Αγγελίες που ίσως σας ενδιαφέρουν

ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝ ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. σελ. 10. Χρήσιµα: Αγγελίες που ίσως σας ενδιαφέρουν Χρόνος 23ος Αρ. Φύλλου 267 ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΕΥΡΩ: 0,02 Λυκαβηττού 2 Τ.Κ. 106 71 Αθήνα ΚΩ ΙΚΟΣ: 1398 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝ ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ O «ΧΑΡΤΗΣ» ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Dorm Lorazepam ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

Dorm Lorazepam ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Dorm Lorazepam ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία: Dorm 1.2 Σύνθεση: Δραστικό συστατικό: Λοραζεπάμη/Lorazepam. Έκδοχα: Λακτόζη μονοϋδρική/lactose monohydrate,

Διαβάστε περισσότερα

AUTOMNE-HIVER 2014-15

AUTOMNE-HIVER 2014-15 GRÈCE ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ AGENDA CULTUREL ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ AUTOMNE-HIVER 2014-15 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ AGENDA CULTUREL ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ AUTOMNE-HIVER 2014-15 Στον δρόμο που χάραξε το πλούσιο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΑΓΧΟΣ (ANXIETY) Συντάκτης: Σπυριδούλα Τσαρουχά

ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΑΓΧΟΣ (ANXIETY) Συντάκτης: Σπυριδούλα Τσαρουχά ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΑΓΧΟΣ (ANXIETY) Συντάκτης: Σπυριδούλα Τσαρουχά 1 Περιεχόμενα Άγχος 3 Συντάκτης: Σπυριδούλα Τσαρουχά 3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ 3 Α. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήµατα µετάφρασης κειµένων οικονοµικού χαρακτήρα. Μαρίνα Παππά Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ζητήµατα µετάφρασης κειµένων οικονοµικού χαρακτήρα. Μαρίνα Παππά Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ζητήµατα µετάφρασης κειµένων οικονοµικού χαρακτήρα Μαρίνα Παππά Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Abstract: This paper explores the translation problems in financial

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ Η ΙΠΟΛΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΙΠΟΛΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ 2.2 ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ Η ΙΠΟΛΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΙΠΟΛΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ 2.2 ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ Η ΙΠΟΛΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΙΠΟΛΙΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ Η διπολική διαταραχή ή αλλιώς µανιοκατάθλιψη ανήκει στις συναισθηµατικές διαταραχές. Αυτές είναι βιολογικές διαταραχές που επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιςμϐσ και Βαρβαρϐτητα, Επικοινωνύα και ϑγχρονη Κοινωνύα Διεθνϋσ Συνϋδριο

Πολιτιςμϐσ και Βαρβαρϐτητα, Επικοινωνύα και ϑγχρονη Κοινωνύα Διεθνϋσ Συνϋδριο ΠΑΝΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΨΝΙΚΨΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΨΝΙΟΛΟΓΙΑ 2 Πολιτιςμϐσ και Βαρβαρϐτητα, Επικοινωνύα και ϑγχρονη Κοινωνύα Διεθνϋσ Συνϋδριο Culture et Barbarie, Communication et Société Contemporaine

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Δεύτερο. Εξάρτηση και απεξάρτηση από την ηρωίνη

Μέρος Δεύτερο. Εξάρτηση και απεξάρτηση από την ηρωίνη Μέρος Δεύτερο Εξάρτηση και απεξάρτηση από την ηρωίνη 4 0 Τα οπιούχα φάρμακα Νάρκη μετρίη οδύνης λυτική Ιπποκράτης... να φυλάγεται από τη μισή μόρφωση και από τη μισή μάθηση που καταντά στρέβλωση και νάρκη.

Διαβάστε περισσότερα

protahasfaleia14x21.5 _Layout 1 16/12/2009 1:04 ΜΜ Page 1 Έφηβοι και Ναρκωτικά Πρόλογος

protahasfaleia14x21.5 _Layout 1 16/12/2009 1:04 ΜΜ Page 1 Έφηβοι και Ναρκωτικά Πρόλογος protahasfaleia14x21.5 _Layout 1 16/12/2009 1:04 ΜΜ Page 1 Πρόλογος Έφηβοι και Ναρκωτικά Το Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου ασχολήθηκε από τη σύστασή του με το θέμα των ναρκωτικών. Μια ομάδα νέων εξέδωσε το 2005

Διαβάστε περισσότερα

Μαζί με νέα δυναμική

Μαζί με νέα δυναμική 1 IOYΛΙΟΣ 2013 Χρόνος 25ος / Αρ. Φύλλου 295 / Ιούλιος 2013 / ΕΥΡΩ: 0,02 / Λυκαβηττού 2 / Τ.Κ. 106 71 Αθήνα / ΚΩΔΙΚΟΣ: 011398 Η ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΘΑ ΜΑΣ ΑΝΑΔΕΙΞΕΙ ΝΙΚΗΤΕΣ... Μαζί με νέα δυναμική κόντρα στον πόλεμο

Διαβάστε περισσότερα

Journal édité par l'association "Crète terre de rencontres"

Journal édité par l'association Crète terre de rencontres N 52 Mars 2015 Journal édité par l'association "Crète terre de rencontres" www.creteterrederencontres.info 34, rue des Mares Yvon 91700 Ste Geneviève des Bois Tél: 01 60 16 91 47 mail: association@creteterrederencontres.info

Διαβάστε περισσότερα