TERMINOLOGIE DES DROGUES ET STUPEFIANTS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TERMINOLOGIE DES DROGUES ET STUPEFIANTS"

Transcript

1 PARLEMENT EUROPEEN Direction de la Traduction et de la Terminologie TERMINOLOGIE DES DROGUES ET STUPEFIANTS Bureau de Terminologie ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Διεύθυνση Μεταφράσεως και Ορολογίας ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ Γραφείο Ορολογίας ' ι I DOlUUWQl SS Janvier / Ιανουάριος 1986 ft)(~$(f~lo~j66''& " fjç /He

2

3 I N T R O D U C T I O N Ce glossaire constitue un supplément bilingue français-grec à l'édition principale (PE ) de la "Terminologie des drogues et stupéfiants" dont la langue grecque était absente. La deuxième édition de ce glossaire (première édition: juin 1973, PE ), dans laquelle les équivalences figuraient dans les six autres langues officielles, a été corrigée et complétée sur la base de nonrbreux articles tirés de la presse quotidienne, hebdomadaire et spécialisée, de publications officielles d'institutions nationales ainsi que de textes plurilingues émanant d'institutions internationales (cf. bibliographie de l'édition principale). Le glossaire comprend trois parties : 1ère partie : - accords et associations relatifs à la lutte contre la drogue (p. 4); - liste de produits (p. 7); - terminologie de la toxicomanie (p. 26); - argot du drogué (à partir de mots-clés anglais) (p. 76). 2ème partie : - index grec se rapportant à La liste des produits et à la terminologie de la toxicomanie et dont les chiffres renvoient à la numérotation des mots-clés français. 3ème partie : - bibliographie, c.-à-d. éditions et publications qui ont été utilisées pour ce supplément. ************ Le présent glossaire ne peut être reproduit, en tout ou en partie, qu'avec l'autorisation du Secrétariat général du Parlement européen (2929-Luxembourg). 2 - PE /He

4 ΕΙΣΑΓΠΓΗ Το γλωσσάρι αυτό αποτελεί δίγλωσσο γαλλο-ελληνικό συμπλήρωμα στην κύρια έκδοση (ΡΕ ) της "Ορολογίας των ναρκωτικών" που δεν περιλάμβανε τα ελληνικά. Η κύρια - δεύτερη - έκδοση (πρώτη έκδοση : Ιούνιος 1973, ΡΕ ) περιέχει τους ισοδύναμους όρους στις έξι υπόλοιπες επίσημες γλώσσες. Αυτή διορθώθηκε και συμπληρώθηκε με βάση πολυάριθμα άρθρα του ημερήσιου, εβδομαδιαίου και ειδικού Τύπου και επίσημες εκδόσεις εθνικών οργανισμών, καθώς και πολύγλωσσα κείμενα προερχόμενα από διεθνείς οργανισμούς (βλ. βιβλιογραφία στην κύρια έκδοση). Το γλωσσάρι αυτό έχει τρία μέρη : 1ο μέρος : 2ο μέρος : 3ο μέρος : - συμφωνίες και ενώσεις/οργανώσεις σχετικές με την καταπολέμηση των ναρκωτικών (σ. 4)" - κατάλογος προϊόντων (σ. 7)* - ορολογία της τοξικομανίας (σ. 26)' - αργκό του τοξικομανούς (σ. 76), με λήμματα τις αντίστοιχες αγγλικές λέξεις. ελληνικό ευρετήριο για τον κατάλογο προϊόντων και την ορολογία της τοξικομανίας. Οι αριθμοί του παραπέμπουν στην αρίθμηση των γαλλικών λημμάτων. ελληνική βιβλιογραφία, δηλαδή εκδόσεις και δημοσιεύσεις που χρησιμοποιήθηκαν για το συμπλήρωμα αυτό. Απαγορεύεται η ολική ή μερική ανατύπωση του γλωσσάριου αυτού, χωρίς την άδεια της Γενικής Γραμματείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ( LUXEMBOURG) ΡΕ /He

5 accord Accord concernant la fabrication, le commerce interieur et l'usage de l' opium préparé (signé à Genève le 11 février 1925) Συμφωνία αφορώσα εις την παρασκευήν, το εσωτερικόν εμπόριον και την χρήσιν του κατεργασμένου οπίου (υπογράφηκε στη Γενεύη στις 11 Φεβρουαρίου 1925) bureau Bureau des narcotiques et des drogues dangereuses (Β Ν D D ; Etats-Unis) Γραφείο Ναρκωτικών και Δρογών(των Η.Π.Α.) Επικίνδυνων Bureau des narcotiques américain (fusionné en 1968; actuellement BNDD) Αμερικανικό Γραφείο Ναρκωτικών comité Comité européen pour les problèmes criminels (CE.P.C.) (du Conseil de L' Europe) Comité européen de Santé publique (du Conseil de l'europe) Comité O.M.S. d'experts de la pharmacodépendance Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εγκληματολογικών Προβλημάτων (του Συμβουλίου της Ευρώπης) Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δημόσιας Υγείας (του Συμβουλίου της Ευρώπης) Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της Π.Ο.Υ. για την Εξάρτηση από Φάρμακα commission Commission des stupéfiants du Conseil économique et social des Nations Unis Επιτροπή Ναρκωτικών του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών consei Ι Conseil international sur les problèmes de l'alcoolisme et des toxicomanies Διεθνές Συμβούλιο για τα Προβλήματα του Αλκοολισμού και της Τοξικομανίας Conseil des Organisations internationales des sciences médicales (CIOMS) Συμβούλιο των Διεθνών Οργανισμών των Ιατρικών Επιστημών convention Convention internationale de Διεθνής Σύμβαση περί Οπίου l'opium (υπογράφηκε στη Χάγη στις 23 Ιανουαρίου (signée à la Haye le 23 janvier 1912) 1912) PE /He

6 convention (suite) Convention internationale de l'opium (signée à Genève le 19 février 1925) Convention relative à l'élaboration d'une pharmacopée européenne (1964) Διεθνής Σύμβαση Οπίου (υπογράφηκε στις 19 Φεβρουαρίου 1925) Σύμβαση για την Εκπόνηση Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας (=φαρμακευτικού κώδικα) Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants (signée à Genève le 13 juillet 1931) Convention internationale pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles (signée à Genève le 26 juin 1936) Convention unique sur les stupéfiants (signée à New York le 30 mars 1961) Convention sur les substances psychotropes (signée à Vienne le 19 février 1971) Σύμβαση περί Περιορισμού της Βιομηχανίας Παραγωγής των Ναρκωτικών (και περί Ρύθμισης της Διανομής τους) (υπογράφηκε στη Γενεύη στις 13 Ιουλίου 1931) Διεθνής Σύμβαση προς Καταστολή του Παρανόμου Εμπορίου Ναρκωτικών Φαρμάκων (υπογράφηκε στη Γενεύη στις 26 Ιουνίου 1936) Ενιαία Σύμβαση για τα Ναρκωτικά (υπογράφηκε στη Γενεύη στις 30 Μαρτίου 1961) Σύμβαση περί ψυχοτροπικών ουσιών (υπογράφηκε στη Βιέννη στις 19 Φεβρουαρίου 1971) division Division des stupéfiants (Nations Unies, Genève) Τμήμα Ναρκωτικών (των Ηνωμένων Εθνών) fondation Fondation pour la recherche sur l'alcoolisme et la toxicomanie (Toronto, Ontario, Canada) fonds Fonds des Nations Unies pour la lutte contre l'abus des stupéfiants Ίδρυμα Έρευνας για τον Αλκοολισμό και την Τοξικομανία Ταμείο των Η.Ε. για τον Έλεγχο της Κατάχρησης των Ναρκωτικών (UNFOAC) groupe Groupe scientifique OMS sur les recherches neurophysiologiques et l'étude du comportement en psychiatrie Groupe scientifique OMS sur les recherches en psychopharmacologie Επιστημονική Ομάδα της Π.Ο.Υ. για τις Νευροφυσιολογικές Έρευνες και τη Μελέτη της Συμπεριφοράς στην Ψυχιατρική Επιστημονική Ομάδα της Π.Ο.Υ. για τις Έρευνες στην Ψυχοφαρμακολογ ία - 5 ΡΕ /He

7 offi ce Office central des narcotiques (Italie) Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (France) Κεντρικό Γραφείο Ναρκωτικών (Ιταλίας) Κεντρικό Γραφείο για την Καταστολή του Παράνομου Εμπορίου Ναρκωτικών Φαρμάκων organe Organe international de contrôle des stupéfiants (O.I.C.S.) (a succédé en date du 2 mars 1968 au Comité Central Permanent des Stupéfiants (CCPS) et à l'organe de Contrôle des Stupéfiants (OCS) Διεθνές Όργανο Ελέγχου Ναρκωτικών organisme Organisme de surveillance des aliments et des médicaments (Etats-Unis) (F.D.A.) Υπηρεσία Ελέγχου Τροφίμων και Φαρμάκων (στις Η.Π.Α.) proj et Projet pilote OMS de recherches sur la pharmacovigilance internationale Πρότυπο Πρόγραμμα της Π.Ο.Υ. για το Διεθνή Έλεγχο των Φαρμάκων protocole Protocole visant à limiter et à réglementer la culture du pavot ainsi que la production, le commerce international, le commerce de gros et l'emploi de l'opium (signé à New York le 23 juin 1953) union Πρωτόκολλον περί περιορισμού και ρυθμίσεως καλλιεργείης της μήκωνος της υπνοφόρου και της παραγωγής, του διεθνούς εμπορίου, του χονδρικού εμπορίου και της χρήσεως του οπ ίου (υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη στις 23 Ιουνίου 1953) Union internationale pour la protection de l'enfance (U.I.P.E.) Διεθνής Ένωση Προστασίας του παιδιού 6 - PE /He

8 1. absinthe absinthe 2. acétaldéhyde acétaldéhyde (liquide incolore très volatif, d'odeur vive, produit de la déshydrogénation de l'alcool éthylique : CH3 CHO) 3. acetylcholine acetylcholine (=une neurohormone de l'organisme humain, parasympathomimétique) 4. acétylhydrocodéine acétylhydrocodéine (derivé de la codéine, C2OH25NÕ4O 5. acétylméthadol acétylméthadol (derivé du methadone, C 2 3H31N0 2 ) αψίνθιο - αψέντι ακεταλδεύδη ακετυλ(ο)χολ ίνη ακετυλυδροκωδεινη ακετυλ(ο)μεθαδόλη 6. acide acide agaricique (agaricine, C22H4QO7) acide barbiturique (malonylurée) acide lysergique acide méconique (substance extraite de l'opium et avec laquelle sont combinés de noifbreux alcaloïdes de l'opium, C7H4O7) 7. aconit aconit (plante Aconitum napellus : la poudre des racines contient les alcaloides aconitine, aconine,etc) 8. aconitine aconitine (alcaloïde extrait de la plante Aconitum napellus, sédatif C 34 H 47 N0 11 ) 9. adrénaline adrénaline (une neurohormone de l'organisme humain) αγαρικό οξύ βαρβιτουρικό οξύ λυοεργικό οξύ μήκων ικό οξύ ακονιτο ακονιτ ινη αδρεναλίνη ΡΕ /He

9 1Ü. agaricine cf. acide agaricique 11. alcool alcool alcool éthylique (CH 3 CH 2 0H) alcool méthylique (methanol, CH3 OH) 12. allylprodine allyiprodine (substance synthétique, C 18 H 25 N0 2 ) 13. alphaméprodine alphaméprodine (substance synthétique, C 17 H 25 N0 2 ) 14. alphaméthadol alphaméthadol (substance synthétique, C 21 H 2 QN0) 15. alphaprodine alphaprodine (substance synthétique, C 16 H 23 N0 2 ) 16. amanite amanite tue-mouche (Amanita muscaria,champignon hallucinogène) 17. amanitine amanitine (alcaloïde toxique présent dans l'amanite phalloïde) 18. amobarbital amobarbital (barbiturique synthétique) 19. amphétamine amphétamine (stimulant synthétique dont la structure et les propriétés s'apparentent à celles de l' éphédrine et de l'adrénaline) 20. aniléridine aniléridine (substance synthétique C 22 H 2 gn ) αλκοόλη - αιθυλική αλκοόλη - α ιθανόλη - μεθυλική αλκοόλη - μεθανόλη - ξυλόπνευμα αλλυλ(ο)προδ ίνη αλφαμεπροδίνη αλφαμεθαδόλη αλφαπροδίνη αμάν ι της ο μυιοκτονος αμάν ι τ ινη αμοβαρβιτάλη αμφεταμινη aviλεριδίνη PE /He

10 21. antabus antabus (traitement de l'alcoolisme) 22. apomorphine apomorphine (C- 7Hi7N0 2, vomitif utilisé dans la cure de désintoxication alcoolique) 23. arec noix d'arec (graine de l'areca catechu; stimulant "naturel" 24. arécoline arécoline (principal alcaloïde extrait de la noix d'arec, doué de propriétés parasympathomimétiques) 25. atropine atropine (un parasympatholytique, alcaloïde de la Belladone) 26. belladona belladona (plante de la famille dessolanacées) 27. benzedrine benzedrine (amphétamine) 28. benzéthidine benz"ethidine (substance synthétique, C 2 3H 2 çn03) 29. benzoylecgonine benzoylecgonine (ester benzoylique de l'ecgonine, C 16 H 19 N0 4 4H 2 0) 30. benzyimorphine benzyimorphine (dérivé de la morphine, C 2 4H 2 5NÛ3) 31. benzyl isoquinoléine benzyl isoquinoléines (groupe de substances comprenant e.a. papaverine, narcéine) 32. bétaméprodine betaméprodine (substance synthétique, Ci7H 2 5N0 2 ) απομορφινη κάρυο του αρεκ αρεκολ ίνη ατροπινη μπελαντόνα βενζεδρίνη βενζεθειδίνη βενζουλεκγον ίνη βενζυλ(ο)μορφίνη βενζυλ-ισοκινολ(ε)ίνες βηταμεπροδίνη 33. bétaméthadol bétaméthadol (substance synthétique, C 2 -]H 2 QN0) βηταμεθαδόλη ΡΕ /He

11 34. bétaprodine bétaprodine (substance synthétique, C^H^NO;?) 35. bufoténine bufoténine (alcaloide principal de la poudre végétale Cohoba, amine apparentée à la serotonine) 36. butyrophénone butyrophénone (neuroleptique, C-jgH^O) 37. caféine caféine (stimulant analeptique, alcaloïde extrait du thé et du café, CgH< gn40 2 ) 38. cannabidiol cannabidiol (alcaloïde extrait de la résine de chanvre indien, C 2 - H3g0 2 ) 39. cannabinol cannabinol CBN (le principe actif du chanvre) 40. cannabis cannabit (les sommités florifères ou fructifères de la plante de cannabis dont la résine n'a pas été extraite) résine de cannabisda résine séparée, brute ou purifiée, obtenue à partir de la plante de cannabis) les composants psychoactifs du cannabi s 41. cathine cathine (alcaloïde de la feuille de cath) 42. cétobémidone cétobémidone (anlagésique synthétique de la famille de la morphine) 43. chandoo chandoo/tchandoo (la petite boule d'opium raffiné) 44. chanvre chanvre indien βηταπροδίνη - μπουφοτενίνη - φρυνοτενίνη βουτυροφαινόνη καφείνη κανναβιδιόλη κανναβινόλη καν(ν)άβι (το, ή η κάνναβις) (οι ανθοφόρες ή καρποφόρες κορυφές του φυτού καν(ν)αβι(ς),από το οποίο δεν έχει εξαχθεί η ρητίνη). ρητίνη καν(ν)αβιού (-άβεως) (η ρητίνη nou εξάγεται από το καν(ν)άβι" ακατέργαστη ή καθαρή) τα ψυχοτρόπα συστατικά του καν(ν)αβιού καθίνη κετοβεμιδόνη τσάντου - ινδικό καν(ν)άβι - ινδική κάνναβις 10 - PE /He

12 45. chloral chloral (acétaldéhyde trichloré, hypnotique, CI3CCHO) hydrate de chloral (hypnotique, CC1 3 CH(0H) 2 ) 46. chlordiazépoxide chlordiazépoxide (tranquiilisant, Librium,C ]6H^ClN30) 47. chloroforme chloroforme (trichlorométhane, anesthésique général et dissolvant, CHCI3) 48. chlorpromazine chlorpromazine (phénothiazine neuroleptique) 49. clonitazène clonitazène (substance synthétique C 2 gh 22 N^0 2 Cl) 50. coca l'expression "feuille de coca" désigne la feuille du cocaïer à l'exception de la feuille dont toute l'ecgonine, la cocaïne et tout autre alcaloïde ecgoninique ont été enlevés la mastication de la feuille de coca 51 cocaier cocaier (toute espèce d'arbustes du genre ErythroxyIon) 52. cocaïne cocaïne (extrait des feuilles coca) (Erythroxylon coca; ester méthylique de la benzoylecgonine) 53. codéine codéine (méthyimorphine) 54. cohobax poudre de cohobax (hallucinogène, graines d'une mimosacée, Piptadenia peregrina DMT dimethyl-tryptamine) χλωράλη υδρίτης χλωράλης χλωροδιαζεποξ ίδη χλωροφόρμι ο χλωροπρομα ζ ίνη κλονιταζήνη "φύλλο κόκας" σημαίνει φύλλο του φυτού κόκα, εκτός από το φύλλο που του έχουν αφαιρεθεί όλη η εκγονίνη, η κοκαΐνη και κάθε άλλο εκγονινικό αλκαλοειδές η μάσηση του φύλλου της κόκας φυτό κόκα (κάθε φυτό του γένους Ερυθρόξυλο) κόκα ινη (που εξάγεται από τα φύλλα κόκας) κωδεινη (μεθυλομορφίνη) σκόνη κοχαμπά(ξ) (παραισθησιογόνο από σπόρους μιμοζίδας της Piptadenia peregrina) 11 - PE /He

13 55. cyclazoçine cyclazocine (un antagoniste spécifique des opiacés) 56. datura datura (datura stramonium, pomme épineuse, stramoine) 57. désomorphine désomorphine (dihydrodésoxymorphine, C- 7H 2 -]N0 2 ) κυκλαζωκίνη (ένας ειδικός ανταγωνιστής των οπιούχων) στρύχνος δεσομορφίνη 58. PET cf. diéthyitryptamine 59. dexamphétamine dexamphétamine (dexédrine, CçH ^N) 60. dextromoramide dextromoramide (analgésique synthétique de la famille de la morphine) 61. diacétyimorphine diacétyimorphine (héroïne) 62. diampromide diampromide (substance synthétique, C 2 - H 2 gn 2 0) 63. diazepam diazepam (tranquillisant, C j Η i 3CIN2O) 64. diéthylthiambutène diéthyithiambutène (substance synthétique, C H 2 ]NS2) 65. diéthyitryptamine diéthyltryptamine (DET) (hallucinogène synthétique) 66. dihydromorphine dihydromorphine (dérivé de la morphine, C-j7H21NOg) 67. dihydromorphinone di hyt romorphinone (dérivé de la morphine, hydromorphone; dilaudid, novolaudon, Z^jH^yNO^) δεξαμφεταμίνη δεξτρομαραμίδη διακετυλομορφίνη διαμπρομίδη - διαζεπάμ διαζεπίνη διαιθυλοθειαμβουτήνη διαθυλοτρυπταμ ίνη διυδραμορφίνη δ ιυδρομορφινόνη PE /He

14 68. dilaudide dilaudide (dihydromorphinone, analgésique synthétique, C17H19NO3) 69. diménoxadol diménoxadol (substance synthétique,c2gh25n03) 70. dimépheptanol dimépheptanol (substance synthétique; methadol, C 2 H 29 N0) 7'. diméthoxy(méthyl)amphétamine diméthoxy (méthyi) amphétamine (DOM) (neuroleptique et hallucinogène) 72. diméthylthiambutène diméthylthiambutène (substance synthétique,c j4h^ns 2 ) 73. diméthyltryptamine dimet/hyitryptamine (DMT) (cf. cohobax) 74. dioxaphétyl butyrate de dioxaphétyl (substance synthétique,c 22 H 2 7N03) 75. diphenoxylate diphenoxylate (substance synthétique,c3gh3 2 N 2 U3) 76. dipipanone dipipanone (substance synthétique, C 2,H3^N0) διλαυδίδη διμενοξαδόλη διμεφεπτανόλη δ ιμεθοξυαμφεταμ ίνη (DOM) δ ιμεθυλοθειαμβουτήνη δ ιμεθυλοτρυπταμ ίνη (DMT) βουτυρική διοξαφαιτύλη δ ι φα ινοξυλικό/δι φα ινοξυλάτη διπιπανόνη 77. DMT cf. diméthyltryptamine 78. DOM cf. diméthoxy(méthyl)amphétamine 79. drinamyl drinamyl (un mélange d'amphétamines et de barbituriques ; cf. jargon: purple hearts) 80. dross dross(partie qui reste dans la pipe d'opium après qu'elle a été fumé, contient 5o% de la morphine présente dans la drogue d'origine) δριναμύλ (μίγμα από αμφεταμίνες και βαρβιτουρικά) ντρός (κατάλοιπο που μένει στην πίπα του όπιου μετά το κάπνισμα του" περιέχει το 50% της μορφίνης που βρισκόταν αρχικά στο ναρκωτικό). 13 PE /He

15 81 eau eau-de-vie 82. ecgonine ecgonine (la partie principale de la molécule de cocaine) 83. éphédrine éphedrine (une amine, extraite de stimulant) 84. epinephrine epinephrine (hormone sécrétée par la substance médullaire de la glande surrénale que l'on a pu obtenir par synthèse, C9H-13NO3) 85. ergot ergot de seigle (Claviceps pupurea, champignon parasitaire se développant sur les épis du seigle) 86. ergotamine ergotamine (l'alcaloïde de l'ergot de seigle; cf. L.S.D.) 87. erythroxylacée erythroxylacée (famille des Dialypétales représentée par le genre ErythroxyIon) 88. éther éther sulfurique/éthylique (dissolvant et anesthésique par inhalation, C 2 H5~0-C 2 H5) 89. éthyiméthyithiambutène éthyiméthyithiambutène (substance synthétique, C- 5H- QNS 2 ) 90. éthyimorphine éthyimorphine (dérivé de la morphine,dionine. 19 ;3ΝΟ 3 ) 91. étonitazène étonitazène (substance synthétique,c 22 H 2 8 N 4 3 ) 92. étoxéridine étoxéridine (substance synthétique, C]gH27 N0 4) 14 απόσταγμα εκγονινη (το κύριο μέρος του μορίου της κοκαΐνης) εφεδρ ίνη επινεφρινη ερυσίβη των σιτηρών εργοταμινη (το αλκαλοειδές της ερυσίβης) ερυθροξυλίδες - θειικός/αιθυλικός αιθέρας α ιθυλομεθυλοθειαμβουτηνη α ιθυλομορφινη α ιθονιταζένη/ ε τονιταζήνη ετοζεριδίνη PE /He

16 93. fentanyl fentanyl (substance synthétique,c 22 H2gN 2 0) 94. fluphénazine fluphénazine (un derivé de la phénothiazine neuroleptique) φεντανύλη φθοροφαίναςίνη (παράγωγο της φα ι νόθειαζίνης) 95. fortral cf. pentazocine 96. furéthidine furéthidine (substance synthétique, C 20 H 29 N0 A ) φουρεθιδίνη 97. glutéthimide glutéthimide (hypnotique léger et sédatif du SNC, C 13 H 15 N0 2 ) γλουτεθιμίδη 98. halopéridol halopéridol (dérivé de la butyrophénone; neuroleptique utilisé comme antihallucinatoire, Cp.H^CIFNOp) αλοπεριδόλη (παράγωγο της βουτυροφαινόνης) 99. haschisch haschisch (chanvre indien 100. héroïne héroïne (diacétyimorphine) 101. hexobarbital hecobarbital (c i2 H i6 N 2 3 ) 102. hydrocodone hydrocodone (dérivé de la morphine; dicodide, c 1o H 2i N0 3 ) 103. hydromorphinol hydromorphinol (substance synthétique,^-,ηρ,,νο, ) χασίς (ινδική κάνναβις) ηρωίνη (διακετυλομορφίνη) εξοβαρβιτάλη υδροκωδόνη υδρομορφινόλη 104. hydromorphone hydromorphone (dérivé de la morphine; dihydromorphinone dilaudide, novolaudon, C 17 H 19 N0 3 ) υδρομορφόνη - 15 PE /He

17 105. hydroxypéthidine hydroxypéthidine (substance syn,ζ.^η^.νο^) υδροξυπεθι δίνη 106. hyoscyamine hyoscyamine (substance extrait des feuilles de la jusquiame noire ou hyoscyamus niger, C^H^NO^) 107. Imipramine l'imipramine (thymoleptique, C.-H^.N^) 108. isométhadone isométhadone (substance synthétique,c?1 Hp-,N0) υοσκυαμίνη ιμιπραμίνη ισομεθαδόνη 109. jusquiame jusquiame (plante solanacée contenant les alcaloïdes Atropine et Scopolamine) 110. laudanum laudanum (préparation à base de poudre d' pium, de safran, d'essence de cannelle de Ceylan et d'essence de girofle) 111. Levomepromazine Levomepromazine (utilisée comme neuroleptique majeur en psychiatrie, C-gH-^NpOS) 112. lévométhorphane Lévométhorphane (substance synthétique,c 1g H-, 5 N0) 113. lévomoramide lévomoramide (substance synthétique,c_,,-h Ν ni 114. lévophénacyimorphane levophénacyimorphane (substance synthétique; hypnotique et analgésique central du type de la morphine., C-,,Ηρ-,ΝΟ.,) 115. levorphanol lévorphanol (substance synthétique, ^-,Η-,-,ΝΟ) 116. lithium sels du lithium υοσκύαμος λαύδανο λαι βομεπρομαζίνη λαιβομεθορφάνη λαιβομοραμίδη Λα ιβοφαινακυλομορφάνη λαιβορφανόλη άλατα λιθίου 1 o - PE /He

18 117. LSD - lysergique δια ιθυλαμίδιο του λυσεργικού οξέος - diethylamide de l'acide lysergique (hallucinogène synthétique tiré de l'ergot de seigle "Claviceps purpurea") 118. lysergide cf. LSD 119. mandragore mandragore (plante méditerranéenne des solanacées) 120. marijuana marijuana (l'ensemble des feuilles et fleurs séchées du chanvre indien) μανδραγόρας μαριχουάνα (μίγμα από φύλλα και άνθη ινδικού καν(ν)αβιού που έχουν αποξηρανθεί) 121. MDA cf. méthylènedioxamphétamine 122. méprobamate méprobamate (tranquillisant non barbiturique) 123. mescaline mescaline (hallucinogène extrait de la plante Peyotl; cactus Lophophora Williamsii) μεπροβαμάτη μεσκαλίνη (παραισθησιογόνο που εξάγεται από το φυτό πευότλ) 124. métazocine métazocine (analgésique morphinique,c. Η.,..NO) μεταζοκ ίνη 125. methadone methadone (opiacé synthétique) l'administration continue de methadone aux héroïnomanes chlorhydrate de methadone (physeptone, C 21 H 2? NO HCl) μεθαδόνη (συνθετικό οπιούχο) η συνεχής χορήγηση μεθαδόνης στους ηρωινομανείς υδροχλωρική μεθαδόνη 126. méthamphétamine méthamphétamine (méthyl amphétamine) 127. methanol (cf.no. 11 ) methanol (alcool méthylique, CH 0H) - μεθαμφεταμίνη - μεθεδρίνη (μεθυλαμφεταμίνη) μεθανόλη 17 - ΡΕ /He

19 128. méthaqualone méthaqualone (hypnotique et sédatif nerveux, μεθακουαλόνη C 16 H 14 N 2 0) 129. méthyldésorphine méthyidésorphine (dérivé de la morphine, aussi méthyidésoxymorphine, C.gHp.jNO.,) μεθυλδεσορφίνη 130. méthyldihydromorphine méthyidi hydromorphine (dérivé de la morphine, C,, o H_. o N0,) Io o j μεθυλοδιυδρομορφ ίνη 131. méthylenedioxamphétamine méthyιenedi οχamphétamine (hallucinogène synthétique) 132. méthyl-morphine méthyl-morphine (codéine) 133. méthyiphénidate méthyiphénidate (stimulant du SNC, C..H. n N0 o ) IH Iy c 134. métopon métopon (méthyidihydromorfinone) (dérivé de la morphine,c 1R H?1 N0,) μεθυλενοδιοξυαμφεταμ ίνη μεθυλομορφίνη (κωδε ίνη) μεθυλφαιν ιντάτ μετοπόνη, γάλβανο (μεθυλδιυδρομορφινόνη) 135. morphéridine morphéridine (substance synthétique,c?n H, n N? 0 ) μορφεριδ ίνη 136. morphine morphine (extrait de l'opium) 137. morphine-base morphine-base 138. muscarine muscarine (substance extraite du champignon Amanita muscaria) 139. myristi cine myristi cine (esther phénolique contenu dans L'essence de muscade; agent convulsivant, ^.Η.-,Ο,) μορφινη (εκχύλισμα του όπιου) μορφίνη-βάση μουσκαρινη μυριστι κινη 18 PE /Hd

20 140. rnyrophine myrophine (myri styibenzyimorphine, C,QH,._H0, ) μυροφινη 141. nalorphine nalorphine (antagoniste delamorphine et des analgésiques centraux, C çh^no,) ναλορφ ίνη 142. naloxone naloxone (utilisé comme antidote dansles intoxications par les narcotiques, C 19 H 21 N V ναλοξόν(η) 143. narcéine narceine (alcaloïde extrait de l'opium utilisé comme antitussif, ^,Η,,Ο Ν) ναρκεινη 144. narcotine narcotine (alcaloïde contenu dans l'opium, ναρκωτινη C 22 H 23 N0 7 ) 145. nembutal cf. pentobarbital 146. nicomorphine nicomorphine (dérivé delamorphine, C_ 9 H?( N,0_) νικομορφινη 147. nicotine nicotine (alcaloïde leplus important du tabac, c ig H ia N 2 ) vi KOTIνη 148. noix noix d'arec (graine de l'areca catechu; stimulant "naturel") noix de muscade noix vomique (nux vomica) 149. norlévorphanol norlévorphanol (substance synthétique ^..Hp.NO) κάρυο του αρεκ μοσχοκαρυο εμετικό κάρυο νορλαιβορφανόλη 19 - ΡΕ /He

21 150. norméthadone norméthadone (substance synthétique,c 20H 25 NO) 151. normorphine normorphine (déméthyimorphine; dérivé de la morphine, C.,Η.-,ΝΟ.-) νορμεθαδόνη νορμορφινη 152. ololiuqui ololiuqui (hallucinogène, graines de convulvulacées du Mexique, "Morning Glory" ou "Rivea Corymbosa" 153. opiacé opiacé 154. opium opium (Le latex épaissi du pavot, quelle que soit sa forme, y compris l' opium brut, l'opium médicinal et l'opium préparé, à l'exclusion des préparation galéniques) opium brut (Le Latex coagulé des capsules du pavot (papaver somniferum L.) qui a subi seulement les manipulations nécessaires à l 'eniballage et au transport quel que soit son contenu en morphine) opium à fumer "opium médicinal" (l'opium qui a subi les préparations nécessaires à son utilisation thérapeutique) opium prepare opium saisi lors de transactions i l licites alcaloïdes de l'opium ολολιουκ I (παραισθησιογόνο, σπόροι φυτού των κομβολβουλιδών, που λέγεται"morning Glory" η "Rivea Corymbosa") onιουχο onio (ο αποξηραμμένος οπός της παπαρούνας/ μήκωνος, όποια μορφή και αν έχει' συμπεριλαμβάνεται και το ακατέργαστο, το φαρμακευτικό και κατεργασμένο όπιο, όχι όμως τα γαληνικά σκευάσματα). ακατέργαστο όπια (ο πηγμένος οπός της κάψας της παπαρούνας/ μήκωνος υπνοφόραυ που έχει υποστεί μόνα την προετοιμασία της συσκευασίας και της μεταφοράς, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο σε μορφ ίνη). onιο για καπνισυα φαρμακευτικό όπιο (το όπιο που έχει υποστεί την αναγκαία κατεργασία για να χρησιμοποιηθεί θεραπευτικά ) κατεργασμένο όπιο όπιο που κατασχέθηκε σε παράνομο εμπόριο αλκαλοειδή του όπιου 155. oxycodone oxycodone (dérivé de la morphine,c. Η,^ΝΟ.) οξυκωδόνη 20 PE /He

22 156. oxymorphone oxymorphone (dérivé de la morphine,c^h.qno.) οξυμορφόνη 157. palfium cf. dextromoramide 158. papaverine papaverine (opiacé, C?n H 21 N0.) 159. paraldehyde paraldehyde (somnifère du groupe des alcools, C 6 H ) παπαβερίνη παραλδεύδη 160. paramorphine cf. thébaine 161. pavot pavot somnifère (Papaver somniferum) capsule de pavot culture du pavot latex de pavot pailie de pavot (toutes les parties du pavot (à l'exception des graines) dont, après le fauchage du pavot, on peut extraire des stupéfiants) 162. pentazocine pentazocine (C 1(? H?7 N0) μήκων η υπνοφορος κάψα μήκωνος/παπαρούνας καλλιέργεια της μήκωνος/παπαρούνας οπός μήκωνος άχυρο παπαρούνας (όλα τα μέρη της παπαρούνας, εκτός από τους σπόρους, από τα οποία μπορούν, μετά το θερισμό να εξαχθούν ναρκωτικά) πενταζωκ ίνη 163. pentobarbital pentobarbital (Nembutal, barbiturique synthétique, sédatif et hypnotique à action brève, C 11 H 18 N 2 3 ) πεντοβαρβιτάλ 164. pervitine cf.metamphétamine 165. pethidine pethidine (analgésique synthétique, succédané synthétique de la morphine) chlorhydrate de pethidine (Doloneurine, C. 5 H?1 N0? HCl) πεθι δίνη υδροχλωρική πεθι δίνη ΡΕ /He

23 166. peyotl peyot Ι (cactus Lophophora Williamsi dont on extrait la mescaline) 167. phénacétine phénacétine (analgésique antipyrétique) 168. phénadoxone phénadoxone (substance synthétique,c?,h gn0? ) πευότλ φαινακετίνη φαιναδοξόνη 169. phénampromide phénampromide (substance synthétique,c 17 H?,Ν? 0) φα ιναμπρομίδη 170. phénazocine phénazocine (opiacé synthétique, C-,-,Η-,-,ΝΟ) φαιναζωκίνη 171. phénmétrazine phénmétrazine (syn.: méthylphényimorpholine ; oxazimédrine) cf. preludine 172. phénomorphane phénomorphane (substance synthétique,c?,hpgn0) φα ινμετραζίνη φαινομορφάνη 173. phénopéridine phénopéridine (substance synthétique, C-^HpgNO.,) φα ινοπεριδίνη 174. phénothiazine phénothiazine (un neuroleptique) φαιν(ο)θειαζίνη 175. physeptone cf. chlorhydrate de methadone 176. piminodine piminodine (substance synthétique, ^,Η-. η Ν 0_) cj JU 2 c 177. preludine preludine (phénmétrazine) 178. prochlorperazine prochlorpémazine πιμινοδίνη πρελουδίνη προχλωροπεμαζίνη ΡΕ /He

24 179. proheptazine proheptazine (substance synthétique,c..-,hp 5 N0 2 ) προεπταζίνη 180. propéridine propéridine (substance synthétique, c i6 H ->3 N0 ->^ προπεριδίνη 181. psilocine psilocine ψ ιλοκ ίνη 182. psilocybine psi locybine (hallucinogène extrait du champignon Psilocybe mexicana) 183. quinine quinine 184. racéméthorphane racéméthorphane (substance synthétique, C.-Hp-NO) ψιλοκυβίνη (παραισθησιογόνο που εξάγεται από το μανιτάρι Psilocybe mexicana) κ ι ν ινη ρακεμεθορφάνη 185. racémoramide racémoramide (substance synthétique, Cp 5 H,pNp0p) ρακεμοραμίδη 186. racémorphane racemorphane (substance synthétique, C.,Ηρ,ΝΟ) ρακεμορφανη 187. rauwolfia alcaloïdes du rauwolfi a (neuroleptiques) αλκαλοειδή της ραουβολφία 188. réserpine reserpine ρεσερπίνη (alcaloïde extrait de la racine de la (αλκαλοειδές που εξάγεται από τη ρίζα Rauwolfia serpentina ayant une action της Rauwolfia serpentina και έχει psychotrope) ψυχοτρόπα αποτελέσματα) 189. ritaline cf. méthylphénidate 190. scopolamine scopolamine (un alcaloïde de plusieurs solanacées; parasympatholytique) 191. secobarbital secobarbital (C.pH^NpO^) σκοπολαμίνη σεκοβαρβιτάλ 23 - PE /He

25 192. serotonine serotonine (neurohormone de l'organisme humain) 193. solanacée solanacée (datura, jusquiame,be 11adone,tabac, etc) (plantes contenant divers principes actif s, a Ica loïdes mydriatiques,nicotine,etc) σεροτονινη σολανώδη, -οειδή στρυχνώδη,-οειδή 194. strychnine strychnine (stimulant du système nerveux central, raticide; Cp.HppNpO) στρυχνινη 195. tetrahydrocannabinol tetrahydrocannabinol (T.H.C.) (le principe actif le plus important de la résine de cannabis) 196. thébacone thébacone (acétyldihydrocodéinone, Cp-Hp-NO,) 197. thébaine thébaine (paramorphine, C-gHp.OpN) 198. theobromine theobromine (principal alcaloïde des graines de cacao,stimulant léger, C,H.,0pN,) τετραϋδροκανναβινόλη θηβακόνη θηβαίνη θεοβρωμίνη 199. theophylline théophyiline (principal alcaloïde des feuilles de thé) 200. teonanacatl teonanacat l (champignon hallucinogène) θεοφυλλ ίνη τεονανακάτλ 201. tof rani I Imipramine 202. trichloréthylène thcrtloréthylène (CHCl:CCI ) 203. trimeperidine trimeperidine (C 17 H 25 N0 2 ) τριχλωρ(ο)αιβυλενιo τριμεπεριδίνη PE /He

26 204. triméthoxyamphétamine triméthoxyamphétamine (T.Μ.Α.) τριμεθοξυαμφεταμίνη 205. tryptamine τρυπταμίνη tryptamine (produit de decarboxylation du tryptophane) 206. tryptophane tryptophane (acide aminé cyclique présent dans les protéines indispensable à l' homme) τρυπτοφάνη PE /He

27 207. abattement I'abattement 208. aboulie I 'aboulie (absence ou insuffisance de volonté, particulièrement pour passer de l'idée à l'acte) ατονια αβουλ ία αβουλησία 209. abrutissement L'abrutissement λήθαργος νάρκη αναισθησία εμβροντησία 210. absorption L'absorption απορρόφηση 211. abstinence I 'abstinence L'abstinence forcée - αποχή - άφεξη υποχρεωτική αποχή 212. abus l'abus de la drogue (= usage excessif persistant ou sporadique incompatible ou sans rapport avec un emploi médical acceptable) l'abus continuel/prolongé l'abus occasionnel l'abus régulier κατάχρηση ναρκωτικών χρονιά κατάχρηση περιστασιακή καταχρηστική χρήση τακτική κατάχρηση 213 accélération l'accélération cardiaque (cf. tachycardie) l'accélération du pouls ταχυκαρδ ία ταχυπαλμ ία 214. accoutumance l'accoutumance aux drogues εθισμός στα ναρκωτικά 215. aeroesthésie l 'acroesthésie (sensibilité douloureuse anormale des extrémités) αυξημένη αισθητικότητα/πόνος άκρων 216. action L'action analgésique αναλγητική δράση PE /He

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΟΡΩΝ ΤΖΟΥΛΙΑ ΑΤΤΑ ΠΟΛΙΤΟΥ

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΟΡΩΝ ΤΖΟΥΛΙΑ ΑΤΤΑ ΠΟΛΙΤΟΥ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΟΡΩΝ ΤΖΟΥΛΙΑ ΑΤΤΑ ΠΟΛΙΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΡΓ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 1 ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ Ουσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 1961

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 1961 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 1961 Η Ελλάδα την υπέγραψε την 10η Μαρτίου 1972 (Φ.Ε.Κ. 6/10.3.72) Για να καταπολεμηθεί η μάστιγα της τοξικομανίας και τα ναρκωτικά να χρησιμοποιούνται για την ανακούφιση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ Είναι γνωστό το πρόβλημα της χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Με τα χρόνια παρουσιάζεται ραγδαία αύξηση των θυμάτων που εθίζονται σε εξαρτισιογόνες ουσίες. Πιο συγκεκριμένα,τα

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτησιογόνες ουσίες

Εξαρτησιογόνες ουσίες Ναρκωτικά Ναρκωτικά-Εξάρτηση Ο όρος ναρκωτικά χρησιµοποιείται για να χαρακτηρίσει όλες τις τοξικές ψυχοτρόπες ουσίες που διακινούνται παρανόµως και προκαλούν σοβαρή διαστρέβλωση της προσωπικότητας του

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 5 ο - Άρθρο 5 ο

Τεύχος 5 ο - Άρθρο 5 ο Τεύχος 5 ο - Άρθρο 5 ο ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΘΙΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΞ' ΑΥΤΩΝ Τσίντου Μαγδαληνή* Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. *Editor in Chief, reviewer, webmaster. 1. Εισαγωγή.

Διαβάστε περισσότερα

Αγχολυτικά -Υπνωτικά. Χριστίνα άλλα. Λέκτορας Φαρμακολογίας. Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αγχολυτικά -Υπνωτικά. Χριστίνα άλλα. Λέκτορας Φαρμακολογίας. Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγχολυτικά -Υπνωτικά Χριστίνα άλλα Λέκτορας Φαρμακολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Αθηνών e-mail: cdalla@med.uoa.gr http://www.med.uoa.gr/pharmacology Συμπτωματολογία DSMΙV Κατάθλιψη Αγχώδης διαταραχή

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Ψυχοδραστικές ουσίες Κατάχρηση Εξάρτηση Ανοχή Στερητικό σύνδρομο Τοξίκωση ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Από επιδημιολογικής πλευράς, σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης (2006) του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΙΣΘΗΜΑ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΙΣΘΗΜΑ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΜΣ: «Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ» ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΙΣΘΗΜΑ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Καποδίστρια Βασιλική,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Ελένη Γεωργίλα Απαρτιωμένη Διδασκαλία Οι διαταραχές που σχετίζονται με τη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών, θεωρούνται διεθνώς ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες συνέπειες από την χρήση ναρκωτικών σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο;

Ποιες συνέπειες από την χρήση ναρκωτικών σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο; Ποιες συνέπειες από την χρήση ναρκωτικών σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο; Οι συνέπειες από τη χρήση των ναρκωτικών ποικίλουν και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό απ' πολλούς παράγοντες (π.χ. το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ

Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Εξαρτησιογόνες ουσίες ονοµάζονται όλες οι ουσίες που προκαλούν εξάρτηση ψυχική ή σωµατική και που η χρήση τους δηµιουργεί µεταβολές στον εγκέφαλο (γνωστικές λειτουργίες και συναισθήµατα)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ενότητα 5: Structuro-Globale Audio-Visuelle (SGAV) ΚΙΓΙΤΣΙΟΓΛΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Une mission d entreprises françaises en Grèce a été organisée par la ME Ubifrance, à l occasion du salon International ENERGY PHOTOVOLTAIC

Διαβάστε περισσότερα

Τα ναρκωτικά μπορούν να διακριθούν σε ομάδες με διάφορους τρόπους: για παράδειγμα νόμιμες (νομικά αποδεκτές) και παράνομες (απαγορευμένες) ουσίες.

Τα ναρκωτικά μπορούν να διακριθούν σε ομάδες με διάφορους τρόπους: για παράδειγμα νόμιμες (νομικά αποδεκτές) και παράνομες (απαγορευμένες) ουσίες. Τι είναι ναρκωτικά; Τα ναρκωτικά είναι ουσίες που επιδρούν στον εγκέφαλο και γι' αυτό προκαλούν εθισμό. Οι άνθρωποι που τα χρησιμοποιούν θέλουν να βιώσουν τις συνέπειες των ναρκωτικών. Ορισμένα φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Τµήµα Α1 και Α2) Méthode : Action.fr-gr1, σελ. 8-105 (Ενότητες 0, 1, 2, 3 µε το λεξιλόγιο και τη γραµµατική που περιλαµβάνουν) Οι διάλογοι και οι ερωτήσεις κατανόησης (pages 26-27, 46-47,

Διαβάστε περισσότερα

EXTRACTION TERMINOLOGIQUE ET CORPUS ALIGNÉS ANGLAIS GREC Tita Kyriacopoulou Claude Martineau Eleni Tziafa

EXTRACTION TERMINOLOGIQUE ET CORPUS ALIGNÉS ANGLAIS GREC Tita Kyriacopoulou Claude Martineau Eleni Tziafa EXTRACTION TERMINOLOGIQUE ET CORPUS ALIGNÉS ANGLAIS GREC Tita Kyriacopoulou Claude Martineau Eleni Tziafa 28e Colloque International sur le Lexique et la Grammaire Bergen 2009 Objectifs Traitement automatique

Διαβάστε περισσότερα

Άγχος. Σοβαρό. Ήπιο. Scream, Edvard Munch Ένταση Ανησυχία Φόβος (ενεργοποίηση ) ταχυκαρδία, εφίδρωση τρόµος, αίσθηµα παλµών ΚΤ 2008

Άγχος. Σοβαρό. Ήπιο. Scream, Edvard Munch Ένταση Ανησυχία Φόβος (ενεργοποίηση ) ταχυκαρδία, εφίδρωση τρόµος, αίσθηµα παλµών ΚΤ 2008 Αγχολυτικά (ελάσσονα ηρεµιστικά) Υπνωτικά Κατερίνα Τυλιγάδα Επίκουρη Καθηγήτρια Φαρµακολογίας Άγχος ΚΤ 2008 Scream, Edvard Munch Ένταση Ανησυχία Φόβος (ενεργοποίηση ) ταχυκαρδία, εφίδρωση τρόµος, αίσθηµα

Διαβάστε περισσότερα

Photoionization / Mass Spectrometry Detection for Kinetic Studies of Neutral Neutral Reactions at low Temperature: Development of a new apparatus

Photoionization / Mass Spectrometry Detection for Kinetic Studies of Neutral Neutral Reactions at low Temperature: Development of a new apparatus Photoionization / Mass Spectrometry Detection for Kinetic Studies of Neutral Neutral Reactions at low Temperature: Development of a new apparatus , 542, id.a69 X 3 Σg Nouvelles surfaces d'énergie potentielle

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ «ΓΕΦΥΡΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ «ΓΕΦΥΡΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ «ΓΕΦΥΡΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Την εποχή που διανύουμε οι ψυχοτρόπες ουσίες είναι παντού. Δυστυχώς η μάστιγα των ναρκωτικών εξαπλώνεται πολύ γρήγορα και έπαψε να είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ

ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΑΛΚΟΟΛ ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ v Μεταξύ ατόμων ηλικίας από 15 μέχρι 25 ετών βγήκαν τα ακόλουθα συμπεράσματα: Κοινωνικότητα (71%) Τους αρέσει η γεύση (51%) Δημιουργεί αίσθημα χαλάρωσης (12%) Προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ NAIF ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ. Ι ΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΑΝ ΘΕΜΑ ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος Λιβαδειά 9 Μαΐου 2012 Σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμια χωρίς δίδακτρα Άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο Διεθνής αναγνώριση Επαγγελματικές προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές συμπεριφοράς στην Άνοια

Διαταραχές συμπεριφοράς στην Άνοια Διαταραχές συμπεριφοράς στην Άνοια Κώστας Νικολάου ψυχίατρος Παρουσίαση βασισμένη στο: BPSD Educational Pack, International Psychogeriatric Association (IPA) 2002 Τα Συμπεριφορικά και Ψυχολογικά συμπτώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος ΠΜΣ «Η σύγχρονη εγκληματικότητα και η αντιμετώπισή της» Πάντειο Πανεπιστήμιο Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 18 ΑΝΩ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 Επεξεργασία και ανάλυση ερωτηματολογίου TDI

Διαβάστε περισσότερα

ΠEΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ

ΠEΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΠEΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ Ι. Φυσιολογία και παθοφυσιολογία του πόνου... 15 1. Ορισμός και τύποι του πόνου... 15 1.1. Ο ορισμός του πόνου... 15 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

'' Υπάρχει θέση στη ζωή σου για τα ναρκωτικά ; ''

'' Υπάρχει θέση στη ζωή σου για τα ναρκωτικά ; '' ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ PROJECT 3ο ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ '' Υπάρχει θέση στη ζωή σου για τα ναρκωτικά ; '' ΤΑΞΗ Α1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2014 OΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 1η ομάδα Kαστρινάκη Γιωργία Βασιλάκης Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Αισθήσεις Ψευδαισθήσεις Παραισθήσεις. Είναι ο κόσμος μας όπως τον αντιλαμβανόμαστε;

Αισθήσεις Ψευδαισθήσεις Παραισθήσεις. Είναι ο κόσμος μας όπως τον αντιλαμβανόμαστε; Αισθήσεις Ψευδαισθήσεις Παραισθήσεις Είναι ο κόσμος μας όπως τον αντιλαμβανόμαστε; Οι Αισθήσεις Οι αισθήσεις είναι η πηγή όλων των γνώσεων μας για την υλική εξωτερική πραγματικότητα. Οι αισθήσεις (του

Διαβάστε περισσότερα

Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous. Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous

Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous. Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous Ηαχόρταγη μικρή κάμπια La chenille qui fait des trous Ηαχόρταγη μικρή κάμπια La chenille qui fait des trous Μια νύχτα με φεγγάρι κάποιο μικρό αυγoυλάκι ήταν ακουμπισμένο πάνω σ ένα φύλλο. Dans la lumière

Διαβάστε περισσότερα

http://psi-gr.tripod.com

http://psi-gr.tripod.com ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 HALCION Δισκία 0,25 mg/tab 1.2 Σύνθεση Δραστική ουσία: Tριαζολάμη Έκδοχα: Lactose monohydrate, Cellulose microcrystalline, Silicon dioxide

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Ζαϊμη 45, 106 82 Αθήνα, Τηλ.: 210 82 03 411, Fax: 210 82 11 393

Διεύθυνση: Ζαϊμη 45, 106 82 Αθήνα, Τηλ.: 210 82 03 411, Fax: 210 82 11 393 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΡΥΔΗ Γεώργιου Επίκουρου Καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Έδρα Jean Monnet, Δικηγόρος Αθηνών Διεύθυνση: Ζαϊμη

Διαβάστε περισσότερα

Αλκοολισμός και Προβληματική Κατανάλωση Προβλήματα με την κατανάλωση αλκοόλ Κοινωνική κατανάλωση οινοπνεύματος

Αλκοολισμός και Προβληματική Κατανάλωση Προβλήματα με την κατανάλωση αλκοόλ Κοινωνική κατανάλωση οινοπνεύματος Αλκοολισμός και Προβληματική Κατανάλωση (Πηγή: http://www.patient.co.uk/health/alcoholism-and-problem-drinking) Απόδοση στα ελληνικά: Αθανάσιος Μπάκας (υπεύθυνος του προγράμματος) Αλκοολισμός είναι η λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ ΟΡΝΙΘΙΝΗΣ ΚΑΙ ΛΥΣΙΝΗΣ ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ ΤΡΟΠΑΝΙΟΥ Οικογένεια ERYTHROXYLACEAE

ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ ΟΡΝΙΘΙΝΗΣ ΚΑΙ ΛΥΣΙΝΗΣ ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ ΤΡΟΠΑΝΙΟΥ Οικογένεια ERYTHROXYLACEAE ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ ΟΡΝΙΘΙΝΗΣ ΚΑΙ ΛΥΣΙΝΗΣ ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ ΤΡΟΠΑΝΙΟΥ Οικογένεια ERYTHRXYLACEAE H 2 H 2 CH H 2 H2 CH λυσίνη ορνιθίνη CH Πυρρολιδίνη Πυρρολιζιδίνη Τροπάνιο: Πυρρολιδίνη + Πιπεριδίνη Νικοτινικό οξύ (Νιασίνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εξαρτησιογόνες Ουσίες ( καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά )

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εξαρτησιογόνες Ουσίες ( καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά ) ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εξαρτησιογόνες Ουσίες ( καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά ) Ασθένειες: AIDS, ηπατίτιδα Β, Μεσογειακή αναιμία, καρδιαγγειακά νοσήματα, ασθένειες στο εργασιακό περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Α. Λεπτομέρειες επαφής για θεραπεία

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Α. Λεπτομέρειες επαφής για θεραπεία Συνοπτική παρουσίαση των στοιχείων του TDI για το 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α. Λεπτομέρειες επαφής για θεραπεία Το 2012 συλλέχθηκαν στα συμβουλευτικά κέντρα του ΚΕΘΕΑ ερωτηματολόγια πρώτης επαφής τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Φάρμακα και Τροχαία Ατυχήματα. Μαρία Μυρωνίδου-Τζουβελέκη Αναισθησιολόγος Καθ. Φαρμακολογίας Α Εργ. Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή, Α.Π.

Φάρμακα και Τροχαία Ατυχήματα. Μαρία Μυρωνίδου-Τζουβελέκη Αναισθησιολόγος Καθ. Φαρμακολογίας Α Εργ. Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή, Α.Π. Φάρμακα και Τροχαία Ατυχήματα Μαρία Μυρωνίδου-Τζουβελέκη Αναισθησιολόγος Καθ. Φαρμακολογίας Α Εργ. Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή, Α.Π.Θ Μεγάλη αύξηση της κατανάλωσης φαρμάκων Περίπου 20% των φαρμάκων που

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministère de l Éducation et des Cultes, de la Culture et du Sport Certification en Langue Française NIVEAUX

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση της Ετήσιας Έκθεσης του ΙΝCB για το 2013 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014

Ανακοίνωση της Ετήσιας Έκθεσης του ΙΝCB για το 2013 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014 Ανακοίνωση της Ετήσιας Έκθεσης του ΙΝCB για το 2013 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014 Γεράσιμος Νοταράς, πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ Η διεθνής οικονομική κρίση και τα μέτρα λιτότητας που εφαρμόζονται σε πολλές χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΝΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΝΣ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΝΣ Κατηγορίες Κατασταλτικών του ΚΝΣ: 1. Ηρεµιστικά 2. Αλκοόλες 3. Γενικά Αναισθητικά 4. Ψυχοτρόπα φάρµακα Απαραίτητος ο δικτυωτός σχηµατισµός Ελέγχει: 1. σκελετικούς µυς 2. σωµατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΒΙΟ ΡΑΣΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ. Π. Παππάς

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΒΙΟ ΡΑΣΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ. Π. Παππάς ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΒΙΟ ΡΑΣΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ Π. Παππάς ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΒΙΟ ΡΑΣΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ Κατηγορίες ιστικών ορµονών Αποκαρβοξυλιωµένα αµινοξέα (ισταµίνη, σεροτονίνη) Πολυπεπτίδια (κινίνες, ουσία Ρ) Εικοσανοειδή

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική παρουσίαση των στοιχείων του είκτη Εκτίµησης Προβληµάτων και Αναγκών Θεραπείας για το 2010

Συνοπτική παρουσίαση των στοιχείων του είκτη Εκτίµησης Προβληµάτων και Αναγκών Θεραπείας για το 2010 Συνοπτική παρουσίαση των στοιχείων του είκτη Εκτίµησης Προβληµάτων και Αναγκών Θεραπείας για το 2010 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α. Λεπτοµέρειες επαφής για θεραπεία Το 2010 συλλέχθηκαν στα συµβουλευτικά κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο της συνείδησης

Επίπεδο της συνείδησης Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 20-25 Επίπεδο της συνείδησης Η µερική ή ολική απώλεια της συνείδησης του πάσχοντος είναι µια σοβαρή κατάσταση, κατά την οποία διαταράσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης Παράρτημα III Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης Σημείωση: Οι τροποποιήσεις της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: Συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην ανάπτυξη «Στρατηγικών σχεδίων» στο πλαίσιο του ΕΝPI CBC MED (Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Φαρμακολογία Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Φαρμακολογία Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Φαρμακολογία Ι Αυτόχθονα Βιοδραστικά Μόρια Διδάσκοντες: Μ. Μαρσέλος, Μ. Κωνσταντή, Π. Παππάς, Κ. Αντωνίου, Γ. Λεονταρίτης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διερεύνηση στάσεων και αντιλήψεων των καθηγητών και των σπουδαστών του Τ.Ε.Ι Κρήτης, απέναντι

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο: 50ο ΓΕΛ Αθηνών Τμήμα: Α3 Σχολικό Έτος: 2014-2015

Σχολείο: 50ο ΓΕΛ Αθηνών Τμήμα: Α3 Σχολικό Έτος: 2014-2015 Σχολείο: 50ο ΓΕΛ Αθηνών Τμήμα: Α3 Σχολικό Έτος: 2014-2015 Ερευνητική Εργασία «Αντιμετώπιση των χρηστών ηλικίας 15-30 ετών από την κοινωνία και αντίστροφα στο κέντρο της Αθήνας» Ν. Κλαυδία, Ο. Θάνος, Π.

Διαβάστε περισσότερα

Φόβος απώλειας του ελέγχου ή φόβος του θανάτου

Φόβος απώλειας του ελέγχου ή φόβος του θανάτου Φόβος απώλειας του ελέγχου ή φόβος του θανάτου Ταχυκαρδία Ιδρώτας Τρεμούλα Κοντανάσαιμα Υπέρπνοια Ρίγη Εξάψεις Ναυτία Κράμπες στην κοιλιά Πόνος στο στήθος Πονοκέφαλος Ζάλη Τάση για λιποθυμία Σφίξιμο στον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος Δηλητηρίαση Η έκθεση σε τοξίνη που δύναται να έχει βλαπτική επίδραση στον οργανισμό Τοξίνη είναι η ουσία που προκαλεί βλάβη στη λειτουργία ενός ή περισσοτέρων

Διαβάστε περισσότερα

Η νόσος του Parkinson δεν είναι µόνο κινητική διαταραχή. Έχει υπολογισθεί ότι µέχρι και 50% των ασθενών µε νόσο Πάρκινσον, µπορεί να βιώσουν κάποια

Η νόσος του Parkinson δεν είναι µόνο κινητική διαταραχή. Έχει υπολογισθεί ότι µέχρι και 50% των ασθενών µε νόσο Πάρκινσον, µπορεί να βιώσουν κάποια ρ ZΩΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ Νευρολόγος ιευθύντρια ΕΣΥ Η νόσος του Parkinson δεν είναι µόνο κινητική διαταραχή. Έχει υπολογισθεί ότι µέχρι και 50% των ασθενών µε νόσο Πάρκινσον, µπορεί να βιώσουν κάποια µορφή κατάθλιψης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2014-2015

ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2014-2015 2014 Γιώργος Τσομίδης ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2014-2015 Περιεχόμενα-υποενότητες 1. Ορισμός εξαρτησιογόνων ουσιών 2. Διαχωρισμός των εξαρτησιογόνων

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση Καρδιοπαθούς Ασθενούς Ο ρόλος του Ψυχιάτρου

Αποκατάσταση Καρδιοπαθούς Ασθενούς Ο ρόλος του Ψυχιάτρου Αποκατάσταση Καρδιοπαθούς Ασθενούς Ο ρόλος του Ψυχιάτρου Πανταζής Α. Ιορδανίδης Διδάκτωρ Ψυχιατρικής Α.Π.Θ Καθηγητής Ψυχολογίας & Διατροφής, ΑΤΕΙ Ιορδανίδης,, 10/3/11 1 ρ.πανταζής Ιορδανίδης, 10/3/11 2

Διαβάστε περισσότερα

Αιμιλίζα Στεφανίδου 1, Δημοσθένης Μπούρος 2, Μιλτιάδης Λειβαδίτης 2, Αθανασία Πατάκα 1, Παρασκευή Αργυροπούλου 1

Αιμιλίζα Στεφανίδου 1, Δημοσθένης Μπούρος 2, Μιλτιάδης Λειβαδίτης 2, Αθανασία Πατάκα 1, Παρασκευή Αργυροπούλου 1 Αιμιλίζα Στεφανίδου 1, Δημοσθένης Μπούρος 2, Μιλτιάδης Λειβαδίτης 2, Αθανασία Πατάκα 1, Παρασκευή Αργυροπούλου 1 1 Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, Α.Π.Θ., Γ.Π.Ν. «Γ.Παπανικολάου» 2 Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ: «ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ: ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ» ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΜΗΜΑ Α 3, 2008-2009. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ.

Σελίδα 1 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ: «ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ: ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ» ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΜΗΜΑ Α 3, 2008-2009. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Σελίδα 1 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ: «ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ: ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ» ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΜΗΜΑ Α 3, 2008-2009 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ.ζηκοσ Σελίδα 2 Σε όλους εκείνους που κρύβονται πίσω από τη χημική ηδονή

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλης Χολέβας άσκαλος πρώην ικηγόρος Θεσσαλονίκη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΓΙ ΕΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Βασίλης Χολέβας άσκαλος πρώην ικηγόρος Θεσσαλονίκη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΓΙ ΕΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Βασίλης Χολέβας άσκαλος πρώην ικηγόρος Θεσσαλονίκη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΓΙ ΕΣ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Βασίλης Χολέβας Παιδαγωγός Θεσσαλονίκη Ευχαριστώ Θερµά τον κ. Αθανάσιον Αβραµίδη Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Τυλιγάδα Επίκουρη Καθηγήτρια Φαρµακολογίας ΚΤ 2008. Αντικαταθλιπτικά

Κατερίνα Τυλιγάδα Επίκουρη Καθηγήτρια Φαρµακολογίας ΚΤ 2008. Αντικαταθλιπτικά Κατερίνα Τυλιγάδα Επίκουρη Καθηγήτρια Φαρµακολογίας ΚΤ 2008 Αντικαταθλιπτικά ΚΤ 2008 Vincent van Gogh, 1890 ιαταραχές σε Συναίσθηµα Όρεξη Ύπνο Ενεργητικότητα lipido Μονοπολική Μείζων κατάθλιψη θλίψη -

Διαβάστε περισσότερα

LES LIEUX = ΟΙ ΧΩΡΟΙ 1) Une école de coiffure = μια σχολή κομμωτικής 2) Un salon de coiffure = ένα κομμωτήριο

LES LIEUX = ΟΙ ΧΩΡΟΙ 1) Une école de coiffure = μια σχολή κομμωτικής 2) Un salon de coiffure = ένα κομμωτήριο REVIISIION = ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ I) TERMES DE COIFFURE LES LIEUX = ΟΙ ΧΩΡΟΙ 1) Une école de coiffure = μια σχολή κομμωτικής 2) Un salon de coiffure = ένα κομμωτήριο LES PERSONNES = ΤΑ ΑΤΟΜΑ 1) Un coiffeur = ένας

Διαβάστε περισσότερα

Εθισμός σημαίνει μια κατάσταση κατά την οποία ο χρήστης διακατέχεται από μια μη ελεγχόμενη επιθυμία χρησιμοποίησης ουσιών η οποία,όταν δεν

Εθισμός σημαίνει μια κατάσταση κατά την οποία ο χρήστης διακατέχεται από μια μη ελεγχόμενη επιθυμία χρησιμοποίησης ουσιών η οποία,όταν δεν ΕΘΙΣΜΟΙ ΣΕ ΟΥΣΙΕΣ Εθισμός σημαίνει μια κατάσταση κατά την οποία ο χρήστης διακατέχεται από μια μη ελεγχόμενη επιθυμία χρησιμοποίησης ουσιών η οποία,όταν δεν ικανοποιείται, δημιουργεί ψυχική και σωματική

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Παρεμβάσεις για την Αντιμετώπιση της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών, στη Ζυρίχη

Σύγχρονες Παρεμβάσεις για την Αντιμετώπιση της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών, στη Ζυρίχη Februar 2009 Σύγχρονες Παρεμβάσεις για την Αντιμετώπιση της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών, στη Ζυρίχη ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Κυριάκος Παπαγεωργίου, Δημοτικός Σύμβουλος Ζυρίχης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ανδρέας Π. Καραμπίνης Διευθυντής ΜΕΘ Π.Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» μεταμόσχευση ιστών και οργάνων αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της σύγχρονης ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητας ή Υπερκινητική Διαταραχή

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητας ή Υπερκινητική Διαταραχή Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητας ή Υπερκινητική Διαταραχή Δρ. Αναστασία Κουμούλα Παιδοψυχίατρος Συντ. Διευθύντρια Τμ. Ψυχιατρικής Παιδιών & Εφήβων Διευθύντρια ψυχιατρικού Τομέα Σισμανόγλειο

Διαβάστε περισσότερα

EuropASI ΕΙΚΤΗΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ (Ευρωπαϊκή Προσαρµογή) 1

EuropASI ΕΙΚΤΗΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ (Ευρωπαϊκή Προσαρµογή) 1 EuropASI ΕΙΚΤΗΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ (Ευρωπαϊκή Προσαρµογή) 1 Ο ΗΓΙΕΣ 1. Ανάλογα µε την περίπτωση χρησιµοποιήστε τους κωδικούς: Χ = η ερώτηση δεν απαντήθηκε Ν = η ερώτηση δεν τον / την αφορά Χρησιµοποιήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΥΜΑΤΑ

ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΥΜΑΤΑ ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΥΜΑΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΙΖΑ 9ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ 2012-2013 ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ: ΒΑΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΤΖΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΟΛΥΖΩΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσα αποτελέσματα διακοπής του καπνίσματος. Στερητικά Συμπτώματα. Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος

Άμεσα αποτελέσματα διακοπής του καπνίσματος. Στερητικά Συμπτώματα. Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος Άμεσα αποτελέσματα διακοπής του καπνίσματος Στερητικά Συμπτώματα Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος Εκδηλώσεις αμέσως μετά τη διακοπή του καπνίσματος Στερητικές εκδηλώσεις - ταξινόμηση Εργαλεία διάγνωσης και καταγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ

Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Εξαρτησιογόνες ουσίες ονοµάζονται όλες οι ουσίες που προκαλούν εξάρτηση ψυχική ή σωµατική και που η χρήση τους δηµιουργεί µεταβολές στον εγκέφαλο (γνωστικές λειτουργίες και συναισθήµατα)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΤΖΟΓΟ:ΜΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΗΛΙΑ ΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΙΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΚΟΒΟΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΒΙΣΒΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΣ ALZHEIMER. της Σταυρούλας Β. Α1

ΝΟΣΟΣ ALZHEIMER. της Σταυρούλας Β. Α1 ΝΟΣΟΣ ALZHEIMER της Σταυρούλας Β. Α1 Σε αυτήν την εργασία θα μελετήσουμε τη νόσο του Alzheimer απαντώντας στα παρακάτω ερωτήματα: Τι είναι η νόσος του Alzheimer;...3 Ποια είναι τα αίτια εμφάνισής της;...6

Διαβάστε περισσότερα

Το EMCDDA διερευνά νέες δυναμικές και πτυχές του προβλήματος των ναρκωτικών στην Ευρώπη

Το EMCDDA διερευνά νέες δυναμικές και πτυχές του προβλήματος των ναρκωτικών στην Ευρώπη ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 2015 20 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Το EMCDDA διερευνά νέες δυναμικές και πτυχές του προβλήματος των ναρκωτικών στην Ευρώπη (4.6.2015, ΛΙΣΑΒΟΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΧΟΣ ΣΤΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΕΒΛΑΒΗ ΣΟΦΙΑ

ΑΓΧΟΣ ΣΤΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΕΒΛΑΒΗ ΣΟΦΙΑ ΑΓΧΟΣ ΣΤΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΕΒΛΑΒΗ ΣΟΦΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Το άγχος είναι μια επώδυνη συναισθηματική εμπειρία εσωτερικής δυσφορίας, απροσδιόριστης προέλευσης όπου κυριαρχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ Αντιμετώπιση Τρομώδους Παραληρήματος (Delirium Tremens)

ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ Αντιμετώπιση Τρομώδους Παραληρήματος (Delirium Tremens) ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ Αντιμετώπιση Τρομώδους Παραληρήματος (Delirium Tremens) Πασπάλη Δήμητρα Ψυχίατρος Επιμελήτρια Β ΕΣΥ ΓΝΘ Ιπποκράτειο Ορισμοί: Εξάρτηση: δυσπροσαρμοστικό πρότυπο χρήσης ουσιών με αποτέλεσμα σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Η αυτοκτονική συµπεριφορά ορίζεται ως η συµπεριφορά, κατά την οποία το άτοµο θέλει να κάνει κακό στον εαυτό του µε σκοπό να δώσει ένα τέλος στη ζωή του. ιαχωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. φυσικής προέλευσης (ανόργανες. - φυτικές - ζωικές), φαρμάκων. από πλευράς χημικής δομής.

ΟΡΙΣΜΟΙ. φυσικής προέλευσης (ανόργανες. - φυτικές - ζωικές), φαρμάκων. από πλευράς χημικής δομής. ΟΡΙΣΜΟΙ Φαρμακογνωσία: Η επιστήμη που ασχολείται με πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης (ανόργανες - φυτικές - ζωικές), οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή φαρμάκων Δρόγη: Κάθε φυσική πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΘΙΣΜΟΣ

ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΘΙΣΜΟΣ 49 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΘΙΣΜΟΣ Ιστορία, χημική σύσταση και τρόπος δράσης, αίτια, επιπτώσεις, πρόληψη και αντιμετώπιση. Αθήνα, Β τετράμηνο 2011-2012 1 ΟΜΑΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η κλινική έκφραση των συναισθηματικών διαταραχών

Η κλινική έκφραση των συναισθηματικών διαταραχών Η κλινική έκφραση των συναισθηματικών διαταραχών Γεώργιος Ν. ΧριστοδούΛου Πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής ε τον όρο συναισθηματικές διαταραχές,

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία, θεωρίες και θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης

Ιστορία, θεωρίες και θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ιστορία, θεωρίες και θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης Μάθημα 3 ο : Η ευρωπαϊκή ενοποίηση στην δεκαετία του 1960 Ιωάννης Παπαγεωργίου,

Διαβάστε περισσότερα

En français ci-dessous

En français ci-dessous En français ci-dessous ΗΜΕΡΙΔΑ «Προοπτικές Ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Οι ιδιαιτερότητες του νησιωτικού χώρου» ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Εμπορικού Επιμελητηρίου Λέσβου Π. Κουντουριώτη 71- Προκυμαία Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ Οικονομική αξιολόγηση στο Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας του Π.Γ.Ν Λάρισας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ χημική ουσία που δεν παράγεται στον οργανισμό και εισαγόμενη στον οργανισμό δεν αξιοποιείται για την εξασφάλιση ενέργειας ή σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Η υπο- αντιμετώπιση του πόνου.

Η υπο- αντιμετώπιση του πόνου. Η υπο- αντιμετώπιση του πόνου. Ο όρος ολιγοαναλγησία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1989 από τους Wilson και Pendleton σε μία εργασία σχετική με την πλημμελή αντιμετώπιση του πόνου των προσερχόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (με βάση το παράθεμα σελ.157 του σχολικού βιβλίου) Η νόσος Alzheimer

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (με βάση το παράθεμα σελ.157 του σχολικού βιβλίου) Η νόσος Alzheimer ΕΠΩΝΥΜΟ: Κ. ΟΝΟΜΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΑΞΗ-ΤΜΗΜΑ: Α 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/3/2014 ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (με βάση το παράθεμα σελ.157 του σχολικού βιβλίου) Η νόσος Alzheimer Η νόσος Alzheimer είναι η πιο συχνή μορφή άνοιας,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ Παυλίδου Κυριακή Υποψ.Διδάκτορας Αναισθησιολογίας & Εντατικής Θεραπείας, Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Α.Π.Θ «Το δηλητήριο βρίσκεται σε καθετί και τίποτα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ZINOCEPT 10 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία. (Donepezil Hydrochloride)

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ZINOCEPT 10 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία. (Donepezil Hydrochloride) ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ZINOCEPT 5 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία ZINOCEPT 10 mg Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία (Donepezil Hydrochloride) Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικευμένη/ος Ιατρός με ειδικότητα την Ακτινολογία, Κολωνία

Ειδικευμένη/ος Ιατρός με ειδικότητα την Ακτινολογία, Κολωνία Η Grecruitment είναι μια εταιρία που υποστηρίζει επί χρόνια την εύρεση εργασίας για ειδικούς και ειδικευόμενους ιατρούς στο εξωτερικό, σε ευρωπαϊκές χώρες και στη Μέση Ανατολή. Οι υπηρεσίες είναι ρητά

Διαβάστε περισσότερα

Βία στην οικογένεια και βία στο σχολείο ΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Β. Αν. Καθηγήτρια Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου

Βία στην οικογένεια και βία στο σχολείο ΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Β. Αν. Καθηγήτρια Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου Βία στην οικογένεια και βία στο σχολείο ΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Β. Αν. Καθηγήτρια Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου *Εισήγηση με τη μορφή διαφανειών (powerpoint) Παιδιά θύματα βίας-ανήλικοι παραβάτες Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΜΑΘΕ ΚΑΙ ΠΡΟΛΑΒΕ!!!

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΜΑΘΕ ΚΑΙ ΠΡΟΛΑΒΕ!!! ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΜΑΘΕ ΚΑΙ ΠΡΟΛΑΒΕ!!! ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ψυχίατρος ΦΑΝΗ ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας Τίτλος: Ναρκωτικά Μάθε και Πρόλαβε Συγγραφέας: Γεώργιος Λουκάς Φανή Τσομπανίδου Σκίτσα: Δημήτριος Τζιμογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ. 1986, Πτυχίο Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Αθηνών (ΣΕΛΜΕ). Τα ακαδημαϊκά έτη 1989-1991 υπότροφος της Γαλλικής Κυβέρνησης.

ΤΗΣ. 1986, Πτυχίο Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Αθηνών (ΣΕΛΜΕ). Τα ακαδημαϊκά έτη 1989-1991 υπότροφος της Γαλλικής Κυβέρνησης. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΙΓΙΤΣΙΟΓΛΟΥ ΒΛΑΧΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ 1992, Διδακτορικό Δίπλωμα (Doctorat Nouveau Régime) στη Διδακτική των Ξένων Γλωσσών και Πολιτισμών, Πανεπιστήμιο της Σορβόννης-Παρίσι 3 (Sorbonne

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα I. Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων των αδειών κυκλοφορίας

Παράρτημα I. Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων των αδειών κυκλοφορίας Παράρτημα I Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων των αδειών κυκλοφορίας 1 Επιστημονικά πορίσματα Λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση αξιολόγησης της PRAC σχετικά με την PSUR για τη rivastigmine,

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ, ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. Καλαμάτα, 26/05/04

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Κου VLADIMIR SPIDLA ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Κου Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 1. Οι Ελληνικές Αρχές και η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΣΤΡΟΥΘΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΙΟΥΣΙΟΥΛΙΝΗ ΜΑΓΔΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΣΤΡΟΥΘΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΙΟΥΣΙΟΥΛΙΝΗ ΜΑΓΔΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΣΤΡΟΥΘΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΙΟΥΣΙΟΥΛΙΝΗ ΜΑΓΔΑ ΙΣΤΟΡΙΑΤΗΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ Το κακαόδεντρο εμφανίστηκε πριν 12000 χρόνια στη ζούγκλα του Αμαζονίου. Οι Αζτέκοι ανακάλυψαν τη πρώτη χρήση του κακάο.

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση ναρκωτικών έχει τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, ωστόσο ο εθισμός στα ναρκωτικά είναι πάθηση που μπορεί να θεραπευτεί.

Η χρήση ναρκωτικών έχει τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, ωστόσο ο εθισμός στα ναρκωτικά είναι πάθηση που μπορεί να θεραπευτεί. 1 Η χρήση ναρκωτικών έχει τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, ωστόσο ο εθισμός στα ναρκωτικά είναι πάθηση που μπορεί να θεραπευτεί. Η θεραπεία απεξάρτησης μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα στο

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Καφετζόπουλος

Ευάγγελος Καφετζόπουλος Ευάγγελος Καφετζόπουλος Η λοίμωξη HVCστον παγκόσμιο χάρτη Οι χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών αποτελεί παγκοσμίως την κύρια αιτία της HCV λοίμωξης Ηπατίτιδα C: Ασθένεια των περιθωριοποιημένων; Πηγή: Ward JW,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 18 ΑΝΩ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Επεξεργασία και ανάλυση ερωτηματολογίου TDI

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ. Ευγενία Β. Γκιντώνη Ψυχολόγος, MSc Επιστημονική Συνεργάτης Ψ.Ν.Τ ΚΕΔΔΥ Αρκαδίας

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ. Ευγενία Β. Γκιντώνη Ψυχολόγος, MSc Επιστημονική Συνεργάτης Ψ.Ν.Τ ΚΕΔΔΥ Αρκαδίας ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ Ευγενία Β. Γκιντώνη Ψυχολόγος, MSc Επιστημονική Συνεργάτης Ψ.Ν.Τ ΚΕΔΔΥ Αρκαδίας ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Εντάσσεται στο Μέτρο 2.3 «Ενέργειες Πρόληψης Ενίσχυσης της Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΚΟΛΗ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΔΥΣΚΟΛΗ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΥΣΚΟΛΗ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ Ανδρέας Πιτταράς MD Καρδιολόγος Αντιπρόεδρος Ελλ.Ετ Ετ.Υπέρτασης & Καρδ/κής Προστασίας VAMC & Georgetown Univ. Washington DC USA Hypertension Specialist ESH Υπερτασικό ιατρείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

ΟΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 199 ΟΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Παύλος Σακκάς Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής, Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Το φάσμα των ψυχικών διαταραχών εκτείνεται στα εξής πεδία: Οργανικά

Διαβάστε περισσότερα

Groupe Vitalia. 47 κλινικές στη Γαλλία αναζητούν γιατρούς

Groupe Vitalia. 47 κλινικές στη Γαλλία αναζητούν γιατρούς Groupe Vitalia 47 κλινικές στη Γαλλία αναζητούν γιατρούς 1 Οι γιατροί στη Γαλλία Στη Γαλλία τρία συστήματα υγείας συνυπάρχουν και αναλαμβάνουν την περίθαλψη των ασθενών με τους ίδιους όρους από οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΛΑ ΕΛΕΝΗ Απαρτιωμένη Διδασκαλία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διάγνωση: είναι η πολύπλοκη διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης μιας διαταραχής που γίνεται

Διαβάστε περισσότερα