TERMINOLOGIE DES DROGUES ET STUPEFIANTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TERMINOLOGIE DES DROGUES ET STUPEFIANTS"

Transcript

1 PARLEMENT EUROPEEN Direction de la Traduction et de la Terminologie TERMINOLOGIE DES DROGUES ET STUPEFIANTS Bureau de Terminologie ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Διεύθυνση Μεταφράσεως και Ορολογίας ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ Γραφείο Ορολογίας ' ι I DOlUUWQl SS Janvier / Ιανουάριος 1986 ft)(~$(f~lo~j66''& " fjç /He

2

3 I N T R O D U C T I O N Ce glossaire constitue un supplément bilingue français-grec à l'édition principale (PE ) de la "Terminologie des drogues et stupéfiants" dont la langue grecque était absente. La deuxième édition de ce glossaire (première édition: juin 1973, PE ), dans laquelle les équivalences figuraient dans les six autres langues officielles, a été corrigée et complétée sur la base de nonrbreux articles tirés de la presse quotidienne, hebdomadaire et spécialisée, de publications officielles d'institutions nationales ainsi que de textes plurilingues émanant d'institutions internationales (cf. bibliographie de l'édition principale). Le glossaire comprend trois parties : 1ère partie : - accords et associations relatifs à la lutte contre la drogue (p. 4); - liste de produits (p. 7); - terminologie de la toxicomanie (p. 26); - argot du drogué (à partir de mots-clés anglais) (p. 76). 2ème partie : - index grec se rapportant à La liste des produits et à la terminologie de la toxicomanie et dont les chiffres renvoient à la numérotation des mots-clés français. 3ème partie : - bibliographie, c.-à-d. éditions et publications qui ont été utilisées pour ce supplément. ************ Le présent glossaire ne peut être reproduit, en tout ou en partie, qu'avec l'autorisation du Secrétariat général du Parlement européen (2929-Luxembourg). 2 - PE /He

4 ΕΙΣΑΓΠΓΗ Το γλωσσάρι αυτό αποτελεί δίγλωσσο γαλλο-ελληνικό συμπλήρωμα στην κύρια έκδοση (ΡΕ ) της "Ορολογίας των ναρκωτικών" που δεν περιλάμβανε τα ελληνικά. Η κύρια - δεύτερη - έκδοση (πρώτη έκδοση : Ιούνιος 1973, ΡΕ ) περιέχει τους ισοδύναμους όρους στις έξι υπόλοιπες επίσημες γλώσσες. Αυτή διορθώθηκε και συμπληρώθηκε με βάση πολυάριθμα άρθρα του ημερήσιου, εβδομαδιαίου και ειδικού Τύπου και επίσημες εκδόσεις εθνικών οργανισμών, καθώς και πολύγλωσσα κείμενα προερχόμενα από διεθνείς οργανισμούς (βλ. βιβλιογραφία στην κύρια έκδοση). Το γλωσσάρι αυτό έχει τρία μέρη : 1ο μέρος : 2ο μέρος : 3ο μέρος : - συμφωνίες και ενώσεις/οργανώσεις σχετικές με την καταπολέμηση των ναρκωτικών (σ. 4)" - κατάλογος προϊόντων (σ. 7)* - ορολογία της τοξικομανίας (σ. 26)' - αργκό του τοξικομανούς (σ. 76), με λήμματα τις αντίστοιχες αγγλικές λέξεις. ελληνικό ευρετήριο για τον κατάλογο προϊόντων και την ορολογία της τοξικομανίας. Οι αριθμοί του παραπέμπουν στην αρίθμηση των γαλλικών λημμάτων. ελληνική βιβλιογραφία, δηλαδή εκδόσεις και δημοσιεύσεις που χρησιμοποιήθηκαν για το συμπλήρωμα αυτό. Απαγορεύεται η ολική ή μερική ανατύπωση του γλωσσάριου αυτού, χωρίς την άδεια της Γενικής Γραμματείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ( LUXEMBOURG) ΡΕ /He

5 accord Accord concernant la fabrication, le commerce interieur et l'usage de l' opium préparé (signé à Genève le 11 février 1925) Συμφωνία αφορώσα εις την παρασκευήν, το εσωτερικόν εμπόριον και την χρήσιν του κατεργασμένου οπίου (υπογράφηκε στη Γενεύη στις 11 Φεβρουαρίου 1925) bureau Bureau des narcotiques et des drogues dangereuses (Β Ν D D ; Etats-Unis) Γραφείο Ναρκωτικών και Δρογών(των Η.Π.Α.) Επικίνδυνων Bureau des narcotiques américain (fusionné en 1968; actuellement BNDD) Αμερικανικό Γραφείο Ναρκωτικών comité Comité européen pour les problèmes criminels (CE.P.C.) (du Conseil de L' Europe) Comité européen de Santé publique (du Conseil de l'europe) Comité O.M.S. d'experts de la pharmacodépendance Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εγκληματολογικών Προβλημάτων (του Συμβουλίου της Ευρώπης) Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δημόσιας Υγείας (του Συμβουλίου της Ευρώπης) Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της Π.Ο.Υ. για την Εξάρτηση από Φάρμακα commission Commission des stupéfiants du Conseil économique et social des Nations Unis Επιτροπή Ναρκωτικών του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών consei Ι Conseil international sur les problèmes de l'alcoolisme et des toxicomanies Διεθνές Συμβούλιο για τα Προβλήματα του Αλκοολισμού και της Τοξικομανίας Conseil des Organisations internationales des sciences médicales (CIOMS) Συμβούλιο των Διεθνών Οργανισμών των Ιατρικών Επιστημών convention Convention internationale de Διεθνής Σύμβαση περί Οπίου l'opium (υπογράφηκε στη Χάγη στις 23 Ιανουαρίου (signée à la Haye le 23 janvier 1912) 1912) PE /He

6 convention (suite) Convention internationale de l'opium (signée à Genève le 19 février 1925) Convention relative à l'élaboration d'une pharmacopée européenne (1964) Διεθνής Σύμβαση Οπίου (υπογράφηκε στις 19 Φεβρουαρίου 1925) Σύμβαση για την Εκπόνηση Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας (=φαρμακευτικού κώδικα) Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants (signée à Genève le 13 juillet 1931) Convention internationale pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles (signée à Genève le 26 juin 1936) Convention unique sur les stupéfiants (signée à New York le 30 mars 1961) Convention sur les substances psychotropes (signée à Vienne le 19 février 1971) Σύμβαση περί Περιορισμού της Βιομηχανίας Παραγωγής των Ναρκωτικών (και περί Ρύθμισης της Διανομής τους) (υπογράφηκε στη Γενεύη στις 13 Ιουλίου 1931) Διεθνής Σύμβαση προς Καταστολή του Παρανόμου Εμπορίου Ναρκωτικών Φαρμάκων (υπογράφηκε στη Γενεύη στις 26 Ιουνίου 1936) Ενιαία Σύμβαση για τα Ναρκωτικά (υπογράφηκε στη Γενεύη στις 30 Μαρτίου 1961) Σύμβαση περί ψυχοτροπικών ουσιών (υπογράφηκε στη Βιέννη στις 19 Φεβρουαρίου 1971) division Division des stupéfiants (Nations Unies, Genève) Τμήμα Ναρκωτικών (των Ηνωμένων Εθνών) fondation Fondation pour la recherche sur l'alcoolisme et la toxicomanie (Toronto, Ontario, Canada) fonds Fonds des Nations Unies pour la lutte contre l'abus des stupéfiants Ίδρυμα Έρευνας για τον Αλκοολισμό και την Τοξικομανία Ταμείο των Η.Ε. για τον Έλεγχο της Κατάχρησης των Ναρκωτικών (UNFOAC) groupe Groupe scientifique OMS sur les recherches neurophysiologiques et l'étude du comportement en psychiatrie Groupe scientifique OMS sur les recherches en psychopharmacologie Επιστημονική Ομάδα της Π.Ο.Υ. για τις Νευροφυσιολογικές Έρευνες και τη Μελέτη της Συμπεριφοράς στην Ψυχιατρική Επιστημονική Ομάδα της Π.Ο.Υ. για τις Έρευνες στην Ψυχοφαρμακολογ ία - 5 ΡΕ /He

7 offi ce Office central des narcotiques (Italie) Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (France) Κεντρικό Γραφείο Ναρκωτικών (Ιταλίας) Κεντρικό Γραφείο για την Καταστολή του Παράνομου Εμπορίου Ναρκωτικών Φαρμάκων organe Organe international de contrôle des stupéfiants (O.I.C.S.) (a succédé en date du 2 mars 1968 au Comité Central Permanent des Stupéfiants (CCPS) et à l'organe de Contrôle des Stupéfiants (OCS) Διεθνές Όργανο Ελέγχου Ναρκωτικών organisme Organisme de surveillance des aliments et des médicaments (Etats-Unis) (F.D.A.) Υπηρεσία Ελέγχου Τροφίμων και Φαρμάκων (στις Η.Π.Α.) proj et Projet pilote OMS de recherches sur la pharmacovigilance internationale Πρότυπο Πρόγραμμα της Π.Ο.Υ. για το Διεθνή Έλεγχο των Φαρμάκων protocole Protocole visant à limiter et à réglementer la culture du pavot ainsi que la production, le commerce international, le commerce de gros et l'emploi de l'opium (signé à New York le 23 juin 1953) union Πρωτόκολλον περί περιορισμού και ρυθμίσεως καλλιεργείης της μήκωνος της υπνοφόρου και της παραγωγής, του διεθνούς εμπορίου, του χονδρικού εμπορίου και της χρήσεως του οπ ίου (υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη στις 23 Ιουνίου 1953) Union internationale pour la protection de l'enfance (U.I.P.E.) Διεθνής Ένωση Προστασίας του παιδιού 6 - PE /He

8 1. absinthe absinthe 2. acétaldéhyde acétaldéhyde (liquide incolore très volatif, d'odeur vive, produit de la déshydrogénation de l'alcool éthylique : CH3 CHO) 3. acetylcholine acetylcholine (=une neurohormone de l'organisme humain, parasympathomimétique) 4. acétylhydrocodéine acétylhydrocodéine (derivé de la codéine, C2OH25NÕ4O 5. acétylméthadol acétylméthadol (derivé du methadone, C 2 3H31N0 2 ) αψίνθιο - αψέντι ακεταλδεύδη ακετυλ(ο)χολ ίνη ακετυλυδροκωδεινη ακετυλ(ο)μεθαδόλη 6. acide acide agaricique (agaricine, C22H4QO7) acide barbiturique (malonylurée) acide lysergique acide méconique (substance extraite de l'opium et avec laquelle sont combinés de noifbreux alcaloïdes de l'opium, C7H4O7) 7. aconit aconit (plante Aconitum napellus : la poudre des racines contient les alcaloides aconitine, aconine,etc) 8. aconitine aconitine (alcaloïde extrait de la plante Aconitum napellus, sédatif C 34 H 47 N0 11 ) 9. adrénaline adrénaline (une neurohormone de l'organisme humain) αγαρικό οξύ βαρβιτουρικό οξύ λυοεργικό οξύ μήκων ικό οξύ ακονιτο ακονιτ ινη αδρεναλίνη ΡΕ /He

9 1Ü. agaricine cf. acide agaricique 11. alcool alcool alcool éthylique (CH 3 CH 2 0H) alcool méthylique (methanol, CH3 OH) 12. allylprodine allyiprodine (substance synthétique, C 18 H 25 N0 2 ) 13. alphaméprodine alphaméprodine (substance synthétique, C 17 H 25 N0 2 ) 14. alphaméthadol alphaméthadol (substance synthétique, C 21 H 2 QN0) 15. alphaprodine alphaprodine (substance synthétique, C 16 H 23 N0 2 ) 16. amanite amanite tue-mouche (Amanita muscaria,champignon hallucinogène) 17. amanitine amanitine (alcaloïde toxique présent dans l'amanite phalloïde) 18. amobarbital amobarbital (barbiturique synthétique) 19. amphétamine amphétamine (stimulant synthétique dont la structure et les propriétés s'apparentent à celles de l' éphédrine et de l'adrénaline) 20. aniléridine aniléridine (substance synthétique C 22 H 2 gn ) αλκοόλη - αιθυλική αλκοόλη - α ιθανόλη - μεθυλική αλκοόλη - μεθανόλη - ξυλόπνευμα αλλυλ(ο)προδ ίνη αλφαμεπροδίνη αλφαμεθαδόλη αλφαπροδίνη αμάν ι της ο μυιοκτονος αμάν ι τ ινη αμοβαρβιτάλη αμφεταμινη aviλεριδίνη PE /He

10 21. antabus antabus (traitement de l'alcoolisme) 22. apomorphine apomorphine (C- 7Hi7N0 2, vomitif utilisé dans la cure de désintoxication alcoolique) 23. arec noix d'arec (graine de l'areca catechu; stimulant "naturel" 24. arécoline arécoline (principal alcaloïde extrait de la noix d'arec, doué de propriétés parasympathomimétiques) 25. atropine atropine (un parasympatholytique, alcaloïde de la Belladone) 26. belladona belladona (plante de la famille dessolanacées) 27. benzedrine benzedrine (amphétamine) 28. benzéthidine benz"ethidine (substance synthétique, C 2 3H 2 çn03) 29. benzoylecgonine benzoylecgonine (ester benzoylique de l'ecgonine, C 16 H 19 N0 4 4H 2 0) 30. benzyimorphine benzyimorphine (dérivé de la morphine, C 2 4H 2 5NÛ3) 31. benzyl isoquinoléine benzyl isoquinoléines (groupe de substances comprenant e.a. papaverine, narcéine) 32. bétaméprodine betaméprodine (substance synthétique, Ci7H 2 5N0 2 ) απομορφινη κάρυο του αρεκ αρεκολ ίνη ατροπινη μπελαντόνα βενζεδρίνη βενζεθειδίνη βενζουλεκγον ίνη βενζυλ(ο)μορφίνη βενζυλ-ισοκινολ(ε)ίνες βηταμεπροδίνη 33. bétaméthadol bétaméthadol (substance synthétique, C 2 -]H 2 QN0) βηταμεθαδόλη ΡΕ /He

11 34. bétaprodine bétaprodine (substance synthétique, C^H^NO;?) 35. bufoténine bufoténine (alcaloide principal de la poudre végétale Cohoba, amine apparentée à la serotonine) 36. butyrophénone butyrophénone (neuroleptique, C-jgH^O) 37. caféine caféine (stimulant analeptique, alcaloïde extrait du thé et du café, CgH< gn40 2 ) 38. cannabidiol cannabidiol (alcaloïde extrait de la résine de chanvre indien, C 2 - H3g0 2 ) 39. cannabinol cannabinol CBN (le principe actif du chanvre) 40. cannabis cannabit (les sommités florifères ou fructifères de la plante de cannabis dont la résine n'a pas été extraite) résine de cannabisda résine séparée, brute ou purifiée, obtenue à partir de la plante de cannabis) les composants psychoactifs du cannabi s 41. cathine cathine (alcaloïde de la feuille de cath) 42. cétobémidone cétobémidone (anlagésique synthétique de la famille de la morphine) 43. chandoo chandoo/tchandoo (la petite boule d'opium raffiné) 44. chanvre chanvre indien βηταπροδίνη - μπουφοτενίνη - φρυνοτενίνη βουτυροφαινόνη καφείνη κανναβιδιόλη κανναβινόλη καν(ν)άβι (το, ή η κάνναβις) (οι ανθοφόρες ή καρποφόρες κορυφές του φυτού καν(ν)αβι(ς),από το οποίο δεν έχει εξαχθεί η ρητίνη). ρητίνη καν(ν)αβιού (-άβεως) (η ρητίνη nou εξάγεται από το καν(ν)άβι" ακατέργαστη ή καθαρή) τα ψυχοτρόπα συστατικά του καν(ν)αβιού καθίνη κετοβεμιδόνη τσάντου - ινδικό καν(ν)άβι - ινδική κάνναβις 10 - PE /He

12 45. chloral chloral (acétaldéhyde trichloré, hypnotique, CI3CCHO) hydrate de chloral (hypnotique, CC1 3 CH(0H) 2 ) 46. chlordiazépoxide chlordiazépoxide (tranquiilisant, Librium,C ]6H^ClN30) 47. chloroforme chloroforme (trichlorométhane, anesthésique général et dissolvant, CHCI3) 48. chlorpromazine chlorpromazine (phénothiazine neuroleptique) 49. clonitazène clonitazène (substance synthétique C 2 gh 22 N^0 2 Cl) 50. coca l'expression "feuille de coca" désigne la feuille du cocaïer à l'exception de la feuille dont toute l'ecgonine, la cocaïne et tout autre alcaloïde ecgoninique ont été enlevés la mastication de la feuille de coca 51 cocaier cocaier (toute espèce d'arbustes du genre ErythroxyIon) 52. cocaïne cocaïne (extrait des feuilles coca) (Erythroxylon coca; ester méthylique de la benzoylecgonine) 53. codéine codéine (méthyimorphine) 54. cohobax poudre de cohobax (hallucinogène, graines d'une mimosacée, Piptadenia peregrina DMT dimethyl-tryptamine) χλωράλη υδρίτης χλωράλης χλωροδιαζεποξ ίδη χλωροφόρμι ο χλωροπρομα ζ ίνη κλονιταζήνη "φύλλο κόκας" σημαίνει φύλλο του φυτού κόκα, εκτός από το φύλλο που του έχουν αφαιρεθεί όλη η εκγονίνη, η κοκαΐνη και κάθε άλλο εκγονινικό αλκαλοειδές η μάσηση του φύλλου της κόκας φυτό κόκα (κάθε φυτό του γένους Ερυθρόξυλο) κόκα ινη (που εξάγεται από τα φύλλα κόκας) κωδεινη (μεθυλομορφίνη) σκόνη κοχαμπά(ξ) (παραισθησιογόνο από σπόρους μιμοζίδας της Piptadenia peregrina) 11 - PE /He

13 55. cyclazoçine cyclazocine (un antagoniste spécifique des opiacés) 56. datura datura (datura stramonium, pomme épineuse, stramoine) 57. désomorphine désomorphine (dihydrodésoxymorphine, C- 7H 2 -]N0 2 ) κυκλαζωκίνη (ένας ειδικός ανταγωνιστής των οπιούχων) στρύχνος δεσομορφίνη 58. PET cf. diéthyitryptamine 59. dexamphétamine dexamphétamine (dexédrine, CçH ^N) 60. dextromoramide dextromoramide (analgésique synthétique de la famille de la morphine) 61. diacétyimorphine diacétyimorphine (héroïne) 62. diampromide diampromide (substance synthétique, C 2 - H 2 gn 2 0) 63. diazepam diazepam (tranquillisant, C j Η i 3CIN2O) 64. diéthylthiambutène diéthyithiambutène (substance synthétique, C H 2 ]NS2) 65. diéthyitryptamine diéthyltryptamine (DET) (hallucinogène synthétique) 66. dihydromorphine dihydromorphine (dérivé de la morphine, C-j7H21NOg) 67. dihydromorphinone di hyt romorphinone (dérivé de la morphine, hydromorphone; dilaudid, novolaudon, Z^jH^yNO^) δεξαμφεταμίνη δεξτρομαραμίδη διακετυλομορφίνη διαμπρομίδη - διαζεπάμ διαζεπίνη διαιθυλοθειαμβουτήνη διαθυλοτρυπταμ ίνη διυδραμορφίνη δ ιυδρομορφινόνη PE /He

14 68. dilaudide dilaudide (dihydromorphinone, analgésique synthétique, C17H19NO3) 69. diménoxadol diménoxadol (substance synthétique,c2gh25n03) 70. dimépheptanol dimépheptanol (substance synthétique; methadol, C 2 H 29 N0) 7'. diméthoxy(méthyl)amphétamine diméthoxy (méthyi) amphétamine (DOM) (neuroleptique et hallucinogène) 72. diméthylthiambutène diméthylthiambutène (substance synthétique,c j4h^ns 2 ) 73. diméthyltryptamine dimet/hyitryptamine (DMT) (cf. cohobax) 74. dioxaphétyl butyrate de dioxaphétyl (substance synthétique,c 22 H 2 7N03) 75. diphenoxylate diphenoxylate (substance synthétique,c3gh3 2 N 2 U3) 76. dipipanone dipipanone (substance synthétique, C 2,H3^N0) διλαυδίδη διμενοξαδόλη διμεφεπτανόλη δ ιμεθοξυαμφεταμ ίνη (DOM) δ ιμεθυλοθειαμβουτήνη δ ιμεθυλοτρυπταμ ίνη (DMT) βουτυρική διοξαφαιτύλη δ ι φα ινοξυλικό/δι φα ινοξυλάτη διπιπανόνη 77. DMT cf. diméthyltryptamine 78. DOM cf. diméthoxy(méthyl)amphétamine 79. drinamyl drinamyl (un mélange d'amphétamines et de barbituriques ; cf. jargon: purple hearts) 80. dross dross(partie qui reste dans la pipe d'opium après qu'elle a été fumé, contient 5o% de la morphine présente dans la drogue d'origine) δριναμύλ (μίγμα από αμφεταμίνες και βαρβιτουρικά) ντρός (κατάλοιπο που μένει στην πίπα του όπιου μετά το κάπνισμα του" περιέχει το 50% της μορφίνης που βρισκόταν αρχικά στο ναρκωτικό). 13 PE /He

15 81 eau eau-de-vie 82. ecgonine ecgonine (la partie principale de la molécule de cocaine) 83. éphédrine éphedrine (une amine, extraite de stimulant) 84. epinephrine epinephrine (hormone sécrétée par la substance médullaire de la glande surrénale que l'on a pu obtenir par synthèse, C9H-13NO3) 85. ergot ergot de seigle (Claviceps pupurea, champignon parasitaire se développant sur les épis du seigle) 86. ergotamine ergotamine (l'alcaloïde de l'ergot de seigle; cf. L.S.D.) 87. erythroxylacée erythroxylacée (famille des Dialypétales représentée par le genre ErythroxyIon) 88. éther éther sulfurique/éthylique (dissolvant et anesthésique par inhalation, C 2 H5~0-C 2 H5) 89. éthyiméthyithiambutène éthyiméthyithiambutène (substance synthétique, C- 5H- QNS 2 ) 90. éthyimorphine éthyimorphine (dérivé de la morphine,dionine. 19 ;3ΝΟ 3 ) 91. étonitazène étonitazène (substance synthétique,c 22 H 2 8 N 4 3 ) 92. étoxéridine étoxéridine (substance synthétique, C]gH27 N0 4) 14 απόσταγμα εκγονινη (το κύριο μέρος του μορίου της κοκαΐνης) εφεδρ ίνη επινεφρινη ερυσίβη των σιτηρών εργοταμινη (το αλκαλοειδές της ερυσίβης) ερυθροξυλίδες - θειικός/αιθυλικός αιθέρας α ιθυλομεθυλοθειαμβουτηνη α ιθυλομορφινη α ιθονιταζένη/ ε τονιταζήνη ετοζεριδίνη PE /He

16 93. fentanyl fentanyl (substance synthétique,c 22 H2gN 2 0) 94. fluphénazine fluphénazine (un derivé de la phénothiazine neuroleptique) φεντανύλη φθοροφαίναςίνη (παράγωγο της φα ι νόθειαζίνης) 95. fortral cf. pentazocine 96. furéthidine furéthidine (substance synthétique, C 20 H 29 N0 A ) φουρεθιδίνη 97. glutéthimide glutéthimide (hypnotique léger et sédatif du SNC, C 13 H 15 N0 2 ) γλουτεθιμίδη 98. halopéridol halopéridol (dérivé de la butyrophénone; neuroleptique utilisé comme antihallucinatoire, Cp.H^CIFNOp) αλοπεριδόλη (παράγωγο της βουτυροφαινόνης) 99. haschisch haschisch (chanvre indien 100. héroïne héroïne (diacétyimorphine) 101. hexobarbital hecobarbital (c i2 H i6 N 2 3 ) 102. hydrocodone hydrocodone (dérivé de la morphine; dicodide, c 1o H 2i N0 3 ) 103. hydromorphinol hydromorphinol (substance synthétique,^-,ηρ,,νο, ) χασίς (ινδική κάνναβις) ηρωίνη (διακετυλομορφίνη) εξοβαρβιτάλη υδροκωδόνη υδρομορφινόλη 104. hydromorphone hydromorphone (dérivé de la morphine; dihydromorphinone dilaudide, novolaudon, C 17 H 19 N0 3 ) υδρομορφόνη - 15 PE /He

17 105. hydroxypéthidine hydroxypéthidine (substance syn,ζ.^η^.νο^) υδροξυπεθι δίνη 106. hyoscyamine hyoscyamine (substance extrait des feuilles de la jusquiame noire ou hyoscyamus niger, C^H^NO^) 107. Imipramine l'imipramine (thymoleptique, C.-H^.N^) 108. isométhadone isométhadone (substance synthétique,c?1 Hp-,N0) υοσκυαμίνη ιμιπραμίνη ισομεθαδόνη 109. jusquiame jusquiame (plante solanacée contenant les alcaloïdes Atropine et Scopolamine) 110. laudanum laudanum (préparation à base de poudre d' pium, de safran, d'essence de cannelle de Ceylan et d'essence de girofle) 111. Levomepromazine Levomepromazine (utilisée comme neuroleptique majeur en psychiatrie, C-gH-^NpOS) 112. lévométhorphane Lévométhorphane (substance synthétique,c 1g H-, 5 N0) 113. lévomoramide lévomoramide (substance synthétique,c_,,-h Ν ni 114. lévophénacyimorphane levophénacyimorphane (substance synthétique; hypnotique et analgésique central du type de la morphine., C-,,Ηρ-,ΝΟ.,) 115. levorphanol lévorphanol (substance synthétique, ^-,Η-,-,ΝΟ) 116. lithium sels du lithium υοσκύαμος λαύδανο λαι βομεπρομαζίνη λαιβομεθορφάνη λαιβομοραμίδη Λα ιβοφαινακυλομορφάνη λαιβορφανόλη άλατα λιθίου 1 o - PE /He

18 117. LSD - lysergique δια ιθυλαμίδιο του λυσεργικού οξέος - diethylamide de l'acide lysergique (hallucinogène synthétique tiré de l'ergot de seigle "Claviceps purpurea") 118. lysergide cf. LSD 119. mandragore mandragore (plante méditerranéenne des solanacées) 120. marijuana marijuana (l'ensemble des feuilles et fleurs séchées du chanvre indien) μανδραγόρας μαριχουάνα (μίγμα από φύλλα και άνθη ινδικού καν(ν)αβιού που έχουν αποξηρανθεί) 121. MDA cf. méthylènedioxamphétamine 122. méprobamate méprobamate (tranquillisant non barbiturique) 123. mescaline mescaline (hallucinogène extrait de la plante Peyotl; cactus Lophophora Williamsii) μεπροβαμάτη μεσκαλίνη (παραισθησιογόνο που εξάγεται από το φυτό πευότλ) 124. métazocine métazocine (analgésique morphinique,c. Η.,..NO) μεταζοκ ίνη 125. methadone methadone (opiacé synthétique) l'administration continue de methadone aux héroïnomanes chlorhydrate de methadone (physeptone, C 21 H 2? NO HCl) μεθαδόνη (συνθετικό οπιούχο) η συνεχής χορήγηση μεθαδόνης στους ηρωινομανείς υδροχλωρική μεθαδόνη 126. méthamphétamine méthamphétamine (méthyl amphétamine) 127. methanol (cf.no. 11 ) methanol (alcool méthylique, CH 0H) - μεθαμφεταμίνη - μεθεδρίνη (μεθυλαμφεταμίνη) μεθανόλη 17 - ΡΕ /He

19 128. méthaqualone méthaqualone (hypnotique et sédatif nerveux, μεθακουαλόνη C 16 H 14 N 2 0) 129. méthyldésorphine méthyidésorphine (dérivé de la morphine, aussi méthyidésoxymorphine, C.gHp.jNO.,) μεθυλδεσορφίνη 130. méthyldihydromorphine méthyidi hydromorphine (dérivé de la morphine, C,, o H_. o N0,) Io o j μεθυλοδιυδρομορφ ίνη 131. méthylenedioxamphétamine méthyιenedi οχamphétamine (hallucinogène synthétique) 132. méthyl-morphine méthyl-morphine (codéine) 133. méthyiphénidate méthyiphénidate (stimulant du SNC, C..H. n N0 o ) IH Iy c 134. métopon métopon (méthyidihydromorfinone) (dérivé de la morphine,c 1R H?1 N0,) μεθυλενοδιοξυαμφεταμ ίνη μεθυλομορφίνη (κωδε ίνη) μεθυλφαιν ιντάτ μετοπόνη, γάλβανο (μεθυλδιυδρομορφινόνη) 135. morphéridine morphéridine (substance synthétique,c?n H, n N? 0 ) μορφεριδ ίνη 136. morphine morphine (extrait de l'opium) 137. morphine-base morphine-base 138. muscarine muscarine (substance extraite du champignon Amanita muscaria) 139. myristi cine myristi cine (esther phénolique contenu dans L'essence de muscade; agent convulsivant, ^.Η.-,Ο,) μορφινη (εκχύλισμα του όπιου) μορφίνη-βάση μουσκαρινη μυριστι κινη 18 PE /Hd

20 140. rnyrophine myrophine (myri styibenzyimorphine, C,QH,._H0, ) μυροφινη 141. nalorphine nalorphine (antagoniste delamorphine et des analgésiques centraux, C çh^no,) ναλορφ ίνη 142. naloxone naloxone (utilisé comme antidote dansles intoxications par les narcotiques, C 19 H 21 N V ναλοξόν(η) 143. narcéine narceine (alcaloïde extrait de l'opium utilisé comme antitussif, ^,Η,,Ο Ν) ναρκεινη 144. narcotine narcotine (alcaloïde contenu dans l'opium, ναρκωτινη C 22 H 23 N0 7 ) 145. nembutal cf. pentobarbital 146. nicomorphine nicomorphine (dérivé delamorphine, C_ 9 H?( N,0_) νικομορφινη 147. nicotine nicotine (alcaloïde leplus important du tabac, c ig H ia N 2 ) vi KOTIνη 148. noix noix d'arec (graine de l'areca catechu; stimulant "naturel") noix de muscade noix vomique (nux vomica) 149. norlévorphanol norlévorphanol (substance synthétique ^..Hp.NO) κάρυο του αρεκ μοσχοκαρυο εμετικό κάρυο νορλαιβορφανόλη 19 - ΡΕ /He

21 150. norméthadone norméthadone (substance synthétique,c 20H 25 NO) 151. normorphine normorphine (déméthyimorphine; dérivé de la morphine, C.,Η.-,ΝΟ.-) νορμεθαδόνη νορμορφινη 152. ololiuqui ololiuqui (hallucinogène, graines de convulvulacées du Mexique, "Morning Glory" ou "Rivea Corymbosa" 153. opiacé opiacé 154. opium opium (Le latex épaissi du pavot, quelle que soit sa forme, y compris l' opium brut, l'opium médicinal et l'opium préparé, à l'exclusion des préparation galéniques) opium brut (Le Latex coagulé des capsules du pavot (papaver somniferum L.) qui a subi seulement les manipulations nécessaires à l 'eniballage et au transport quel que soit son contenu en morphine) opium à fumer "opium médicinal" (l'opium qui a subi les préparations nécessaires à son utilisation thérapeutique) opium prepare opium saisi lors de transactions i l licites alcaloïdes de l'opium ολολιουκ I (παραισθησιογόνο, σπόροι φυτού των κομβολβουλιδών, που λέγεται"morning Glory" η "Rivea Corymbosa") onιουχο onio (ο αποξηραμμένος οπός της παπαρούνας/ μήκωνος, όποια μορφή και αν έχει' συμπεριλαμβάνεται και το ακατέργαστο, το φαρμακευτικό και κατεργασμένο όπιο, όχι όμως τα γαληνικά σκευάσματα). ακατέργαστο όπια (ο πηγμένος οπός της κάψας της παπαρούνας/ μήκωνος υπνοφόραυ που έχει υποστεί μόνα την προετοιμασία της συσκευασίας και της μεταφοράς, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο σε μορφ ίνη). onιο για καπνισυα φαρμακευτικό όπιο (το όπιο που έχει υποστεί την αναγκαία κατεργασία για να χρησιμοποιηθεί θεραπευτικά ) κατεργασμένο όπιο όπιο που κατασχέθηκε σε παράνομο εμπόριο αλκαλοειδή του όπιου 155. oxycodone oxycodone (dérivé de la morphine,c. Η,^ΝΟ.) οξυκωδόνη 20 PE /He

22 156. oxymorphone oxymorphone (dérivé de la morphine,c^h.qno.) οξυμορφόνη 157. palfium cf. dextromoramide 158. papaverine papaverine (opiacé, C?n H 21 N0.) 159. paraldehyde paraldehyde (somnifère du groupe des alcools, C 6 H ) παπαβερίνη παραλδεύδη 160. paramorphine cf. thébaine 161. pavot pavot somnifère (Papaver somniferum) capsule de pavot culture du pavot latex de pavot pailie de pavot (toutes les parties du pavot (à l'exception des graines) dont, après le fauchage du pavot, on peut extraire des stupéfiants) 162. pentazocine pentazocine (C 1(? H?7 N0) μήκων η υπνοφορος κάψα μήκωνος/παπαρούνας καλλιέργεια της μήκωνος/παπαρούνας οπός μήκωνος άχυρο παπαρούνας (όλα τα μέρη της παπαρούνας, εκτός από τους σπόρους, από τα οποία μπορούν, μετά το θερισμό να εξαχθούν ναρκωτικά) πενταζωκ ίνη 163. pentobarbital pentobarbital (Nembutal, barbiturique synthétique, sédatif et hypnotique à action brève, C 11 H 18 N 2 3 ) πεντοβαρβιτάλ 164. pervitine cf.metamphétamine 165. pethidine pethidine (analgésique synthétique, succédané synthétique de la morphine) chlorhydrate de pethidine (Doloneurine, C. 5 H?1 N0? HCl) πεθι δίνη υδροχλωρική πεθι δίνη ΡΕ /He

23 166. peyotl peyot Ι (cactus Lophophora Williamsi dont on extrait la mescaline) 167. phénacétine phénacétine (analgésique antipyrétique) 168. phénadoxone phénadoxone (substance synthétique,c?,h gn0? ) πευότλ φαινακετίνη φαιναδοξόνη 169. phénampromide phénampromide (substance synthétique,c 17 H?,Ν? 0) φα ιναμπρομίδη 170. phénazocine phénazocine (opiacé synthétique, C-,-,Η-,-,ΝΟ) φαιναζωκίνη 171. phénmétrazine phénmétrazine (syn.: méthylphényimorpholine ; oxazimédrine) cf. preludine 172. phénomorphane phénomorphane (substance synthétique,c?,hpgn0) φα ινμετραζίνη φαινομορφάνη 173. phénopéridine phénopéridine (substance synthétique, C-^HpgNO.,) φα ινοπεριδίνη 174. phénothiazine phénothiazine (un neuroleptique) φαιν(ο)θειαζίνη 175. physeptone cf. chlorhydrate de methadone 176. piminodine piminodine (substance synthétique, ^,Η-. η Ν 0_) cj JU 2 c 177. preludine preludine (phénmétrazine) 178. prochlorperazine prochlorpémazine πιμινοδίνη πρελουδίνη προχλωροπεμαζίνη ΡΕ /He

24 179. proheptazine proheptazine (substance synthétique,c..-,hp 5 N0 2 ) προεπταζίνη 180. propéridine propéridine (substance synthétique, c i6 H ->3 N0 ->^ προπεριδίνη 181. psilocine psilocine ψ ιλοκ ίνη 182. psilocybine psi locybine (hallucinogène extrait du champignon Psilocybe mexicana) 183. quinine quinine 184. racéméthorphane racéméthorphane (substance synthétique, C.-Hp-NO) ψιλοκυβίνη (παραισθησιογόνο που εξάγεται από το μανιτάρι Psilocybe mexicana) κ ι ν ινη ρακεμεθορφάνη 185. racémoramide racémoramide (substance synthétique, Cp 5 H,pNp0p) ρακεμοραμίδη 186. racémorphane racemorphane (substance synthétique, C.,Ηρ,ΝΟ) ρακεμορφανη 187. rauwolfia alcaloïdes du rauwolfi a (neuroleptiques) αλκαλοειδή της ραουβολφία 188. réserpine reserpine ρεσερπίνη (alcaloïde extrait de la racine de la (αλκαλοειδές που εξάγεται από τη ρίζα Rauwolfia serpentina ayant une action της Rauwolfia serpentina και έχει psychotrope) ψυχοτρόπα αποτελέσματα) 189. ritaline cf. méthylphénidate 190. scopolamine scopolamine (un alcaloïde de plusieurs solanacées; parasympatholytique) 191. secobarbital secobarbital (C.pH^NpO^) σκοπολαμίνη σεκοβαρβιτάλ 23 - PE /He

25 192. serotonine serotonine (neurohormone de l'organisme humain) 193. solanacée solanacée (datura, jusquiame,be 11adone,tabac, etc) (plantes contenant divers principes actif s, a Ica loïdes mydriatiques,nicotine,etc) σεροτονινη σολανώδη, -οειδή στρυχνώδη,-οειδή 194. strychnine strychnine (stimulant du système nerveux central, raticide; Cp.HppNpO) στρυχνινη 195. tetrahydrocannabinol tetrahydrocannabinol (T.H.C.) (le principe actif le plus important de la résine de cannabis) 196. thébacone thébacone (acétyldihydrocodéinone, Cp-Hp-NO,) 197. thébaine thébaine (paramorphine, C-gHp.OpN) 198. theobromine theobromine (principal alcaloïde des graines de cacao,stimulant léger, C,H.,0pN,) τετραϋδροκανναβινόλη θηβακόνη θηβαίνη θεοβρωμίνη 199. theophylline théophyiline (principal alcaloïde des feuilles de thé) 200. teonanacatl teonanacat l (champignon hallucinogène) θεοφυλλ ίνη τεονανακάτλ 201. tof rani I Imipramine 202. trichloréthylène thcrtloréthylène (CHCl:CCI ) 203. trimeperidine trimeperidine (C 17 H 25 N0 2 ) τριχλωρ(ο)αιβυλενιo τριμεπεριδίνη PE /He

26 204. triméthoxyamphétamine triméthoxyamphétamine (T.Μ.Α.) τριμεθοξυαμφεταμίνη 205. tryptamine τρυπταμίνη tryptamine (produit de decarboxylation du tryptophane) 206. tryptophane tryptophane (acide aminé cyclique présent dans les protéines indispensable à l' homme) τρυπτοφάνη PE /He

27 207. abattement I'abattement 208. aboulie I 'aboulie (absence ou insuffisance de volonté, particulièrement pour passer de l'idée à l'acte) ατονια αβουλ ία αβουλησία 209. abrutissement L'abrutissement λήθαργος νάρκη αναισθησία εμβροντησία 210. absorption L'absorption απορρόφηση 211. abstinence I 'abstinence L'abstinence forcée - αποχή - άφεξη υποχρεωτική αποχή 212. abus l'abus de la drogue (= usage excessif persistant ou sporadique incompatible ou sans rapport avec un emploi médical acceptable) l'abus continuel/prolongé l'abus occasionnel l'abus régulier κατάχρηση ναρκωτικών χρονιά κατάχρηση περιστασιακή καταχρηστική χρήση τακτική κατάχρηση 213 accélération l'accélération cardiaque (cf. tachycardie) l'accélération du pouls ταχυκαρδ ία ταχυπαλμ ία 214. accoutumance l'accoutumance aux drogues εθισμός στα ναρκωτικά 215. aeroesthésie l 'acroesthésie (sensibilité douloureuse anormale des extrémités) αυξημένη αισθητικότητα/πόνος άκρων 216. action L'action analgésique αναλγητική δράση PE /He

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ. Είναι δραστικές ουσίες οι οποίες Μουδιάζουν ή νεκρώνουν σημεία του σώματος Προκαλούν απώλεια αισθήσεων

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ. Είναι δραστικές ουσίες οι οποίες Μουδιάζουν ή νεκρώνουν σημεία του σώματος Προκαλούν απώλεια αισθήσεων ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ Είναι δραστικές ουσίες οι οποίες Μουδιάζουν ή νεκρώνουν σημεία του σώματος Προκαλούν απώλεια αισθήσεων ΕΙΔΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ Μαριχουάνα - Χασίς (ινδική κάναβη) Έκσταση Ηρωίνη Μορφίνη Καρπός παπαρούνας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΟΡΩΝ ΤΖΟΥΛΙΑ ΑΤΤΑ ΠΟΛΙΤΟΥ

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΟΡΩΝ ΤΖΟΥΛΙΑ ΑΤΤΑ ΠΟΛΙΤΟΥ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΟΡΩΝ ΤΖΟΥΛΙΑ ΑΤΤΑ ΠΟΛΙΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΡΓ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 1 ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ Ουσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 1961

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 1961 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 1961 Η Ελλάδα την υπέγραψε την 10η Μαρτίου 1972 (Φ.Ε.Κ. 6/10.3.72) Για να καταπολεμηθεί η μάστιγα της τοξικομανίας και τα ναρκωτικά να χρησιμοποιούνται για την ανακούφιση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΕΣ

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΕΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΕΣ ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ: Ευαγγελία Κωνσταντινοπούλου Μαρίνα Παπαϊωάννου Λυδία Παραστατίδη Ιωάννα Μαυραγάνη Ζωή Παπαγιάννη Έλενα Μερντάνι ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Σταυρούλα Μανιάτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

08/09/2010 ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2010

08/09/2010 ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2010 ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2010 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 1. Τι είναι τα ναρκωτικά; 2. Τα ναρκωτικά κατατάσσονται σε 3 κατηγορίες: 3. Οι πιο κοινές ουσίες από κάθε κατηγορία 4. Εικόνες ουσιών 5. Όταν τα παιδιά αρχίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ Είναι γνωστό το πρόβλημα της χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Με τα χρόνια παρουσιάζεται ραγδαία αύξηση των θυμάτων που εθίζονται σε εξαρτισιογόνες ουσίες. Πιο συγκεκριμένα,τα

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτησιογόνες ουσίες

Εξαρτησιογόνες ουσίες Ναρκωτικά Ναρκωτικά-Εξάρτηση Ο όρος ναρκωτικά χρησιµοποιείται για να χαρακτηρίσει όλες τις τοξικές ψυχοτρόπες ουσίες που διακινούνται παρανόµως και προκαλούν σοβαρή διαστρέβλωση της προσωπικότητας του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟ Ν. 4139/2013

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟ Ν. 4139/2013 ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΥ» Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟ Ν. 4139/2013 Μαρία Μ. Μηλαπίδου ΔρΝ, Δικηγόρος ΒΑΣΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 5 ο - Άρθρο 5 ο

Τεύχος 5 ο - Άρθρο 5 ο Τεύχος 5 ο - Άρθρο 5 ο ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΘΙΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΞ' ΑΥΤΩΝ Τσίντου Μαγδαληνή* Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. *Editor in Chief, reviewer, webmaster. 1. Εισαγωγή.

Διαβάστε περισσότερα

Αγχολυτικά -Υπνωτικά. Χριστίνα άλλα. Λέκτορας Φαρμακολογίας. Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αγχολυτικά -Υπνωτικά. Χριστίνα άλλα. Λέκτορας Φαρμακολογίας. Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγχολυτικά -Υπνωτικά Χριστίνα άλλα Λέκτορας Φαρμακολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Αθηνών e-mail: cdalla@med.uoa.gr http://www.med.uoa.gr/pharmacology Συμπτωματολογία DSMΙV Κατάθλιψη Αγχώδης διαταραχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΣΜΟΣ, ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ ( CRYSTAL ICE) ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΘΙΣΜΟΣ, ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ ( CRYSTAL ICE) ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΘΙΣΜΟΣ, ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ ( CRYSTAL ICE) ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η μεθαμφεταμίνη είναι συνθετική ουσία και αποτελεί εξέλιξη μιας προγενέστερης ουσίας, της αμφεταμίνης. Για πρώτη φορά

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Ψυχοδραστικές ουσίες Κατάχρηση Εξάρτηση Ανοχή Στερητικό σύνδρομο Τοξίκωση ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Από επιδημιολογικής πλευράς, σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης (2006) του

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης Αντώνης Χασάπης 839 Αντώνης Χασάπης Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακός ΠΔΜ, Ελλάδα Résumé Dans le domaine de la didactique des langues vivantes l intérêt de la recherche scientifique se tourne vers le développement

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΙΣΘΗΜΑ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΙΣΘΗΜΑ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΜΣ: «Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ» ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΙΣΘΗΜΑ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Καποδίστρια Βασιλική,

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτησιογόνες ουσίες

Εξαρτησιογόνες ουσίες Εξαρτησιογόνες ουσίες Ορισµός Οι εξαρτησιογόνες ουσίες είναι χηµικές ουσίες που προκαλούν εθισµό, µια κατάσταση δηλαδή, όπου ο χρήστης διακατέχεται από µια µη ελεγχόµενη επιθυµία χρησιµοποίησης των ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Ελένη Γεωργίλα Απαρτιωμένη Διδασκαλία Οι διαταραχές που σχετίζονται με τη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών, θεωρούνται διεθνώς ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά

Διαβάστε περισσότερα

Στον χρόνιο αλκοολισμό, παρουσιάζονται διαταραχές ποικίλου βαθμού του νευρικού συστήματος (τρεμούλιασμα, πολυνευρίτιδα, διανοητική σύγχυση,

Στον χρόνιο αλκοολισμό, παρουσιάζονται διαταραχές ποικίλου βαθμού του νευρικού συστήματος (τρεμούλιασμα, πολυνευρίτιδα, διανοητική σύγχυση, Αλκοολισμός ΟΡΙΣΜΟΣ Ο όρος αναφέρεται για πρώτη φορά από έναν Ολλανδό γιατρό στα τέλη της δεκαετίας του 1840, ενώ αναλύθηκε σε νόσο το 1972 από το γιατρό John Coakley Lettson. Αλκοολισμός σημαίνει δηλητηρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP 2 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ErP? Αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της παροχής ενέργειας2 και την αύξηση της ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες συνέπειες από την χρήση ναρκωτικών σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο;

Ποιες συνέπειες από την χρήση ναρκωτικών σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο; Ποιες συνέπειες από την χρήση ναρκωτικών σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο; Οι συνέπειες από τη χρήση των ναρκωτικών ποικίλουν και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό απ' πολλούς παράγοντες (π.χ. το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ

Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Εξαρτησιογόνες ουσίες ονοµάζονται όλες οι ουσίες που προκαλούν εξάρτηση ψυχική ή σωµατική και που η χρήση τους δηµιουργεί µεταβολές στον εγκέφαλο (γνωστικές λειτουργίες και συναισθήµατα)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 27.11.2013 2013/0305(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας, και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Monsieur Pierre Fabre Président Fondateur

Monsieur Pierre Fabre Président Fondateur Les Laboratoires Pierre Fabre, second groupe pharmaceutique indépendant francais, ont réalisé un chiffre d affaires de près de 2 milliards d euros en 2012, don t 54% à l international. Leurs activités

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΑΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Τ.Ε. Β Γ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η στεφανιαία µονάδα είναι ένας χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ενότητα 5: Structuro-Globale Audio-Visuelle (SGAV) ΚΙΓΙΤΣΙΟΓΛΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Ειδικοί Σκοποί ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Με τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στο Γυµνάσιο επιδιώκεται οι µαθητές να αναπτύξουν την επικοινωνιακή ικανότητα, και ειδικότερα: Να κατανοούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Νόμιμα-παράνομα ναρκωτικά Κατάχρηση: Αφορά κάθε φάρμακο που βλάπτει ή απειλεί να βλάψει την φυσική ή πνευματική υγεία ενός ατόμου, ή που είναι παράνομο Εξάρτηση: Η επιθυμία του ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Une mission d entreprises françaises en Grèce a été organisée par la ME Ubifrance, à l occasion du salon International ENERGY PHOTOVOLTAIC

Διαβάστε περισσότερα

Τα ναρκωτικά μπορούν να διακριθούν σε ομάδες με διάφορους τρόπους: για παράδειγμα νόμιμες (νομικά αποδεκτές) και παράνομες (απαγορευμένες) ουσίες.

Τα ναρκωτικά μπορούν να διακριθούν σε ομάδες με διάφορους τρόπους: για παράδειγμα νόμιμες (νομικά αποδεκτές) και παράνομες (απαγορευμένες) ουσίες. Τι είναι ναρκωτικά; Τα ναρκωτικά είναι ουσίες που επιδρούν στον εγκέφαλο και γι' αυτό προκαλούν εθισμό. Οι άνθρωποι που τα χρησιμοποιούν θέλουν να βιώσουν τις συνέπειες των ναρκωτικών. Ορισμένα φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Τµήµα Α1 και Α2) Méthode : Action.fr-gr1, σελ. 8-105 (Ενότητες 0, 1, 2, 3 µε το λεξιλόγιο και τη γραµµατική που περιλαµβάνουν) Οι διάλογοι και οι ερωτήσεις κατανόησης (pages 26-27, 46-47,

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2009

Session novembre 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Φαρμακολογία Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Φαρμακολογία Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Φαρμακολογία Ι Φάρμακα Κ.Ν.Σ. Διδάσκοντες: Μ. Μαρσέλος, Μ. Κωνσταντή, Π. Παππάς, Κ. Αντωνίου, Γ. Λεονταρίτης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας Βασιλική Σαμπάνη 2013 Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας 200 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ 8 Raimon Novell ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ Η ΜΑΡΙΑΝΉ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 1.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΧΑΡΙΣΜΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άγχος. Σοβαρό. Ήπιο. Scream, Edvard Munch Ένταση Ανησυχία Φόβος (ενεργοποίηση ) ταχυκαρδία, εφίδρωση τρόµος, αίσθηµα παλµών ΚΤ 2008

Άγχος. Σοβαρό. Ήπιο. Scream, Edvard Munch Ένταση Ανησυχία Φόβος (ενεργοποίηση ) ταχυκαρδία, εφίδρωση τρόµος, αίσθηµα παλµών ΚΤ 2008 Αγχολυτικά (ελάσσονα ηρεµιστικά) Υπνωτικά Κατερίνα Τυλιγάδα Επίκουρη Καθηγήτρια Φαρµακολογίας Άγχος ΚΤ 2008 Scream, Edvard Munch Ένταση Ανησυχία Φόβος (ενεργοποίηση ) ταχυκαρδία, εφίδρωση τρόµος, αίσθηµα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Σπουδών. Επιστηµονικές Εργασίες

Τίτλοι Σπουδών. Επιστηµονικές Εργασίες ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΩ ΠΑΤΕΛΗ ΑΝΑΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Τίτλοι Σπουδών Ι. Πανεπιστηµιακοί Τίτλοι 1981 Πτυχίο (Licence ès Lettres) Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές συμπεριφοράς στην Άνοια

Διαταραχές συμπεριφοράς στην Άνοια Διαταραχές συμπεριφοράς στην Άνοια Κώστας Νικολάου ψυχίατρος Παρουσίαση βασισμένη στο: BPSD Educational Pack, International Psychogeriatric Association (IPA) 2002 Τα Συμπεριφορικά και Ψυχολογικά συμπτώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗ (NALTREXONE) ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ Η Ναλτρεξόνη

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗ (NALTREXONE) ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ Η Ναλτρεξόνη ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗ (NALTREXONE) ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ Η Ναλτρεξόνη Στη θεραπεία της εξάρτησης από το αλκοόλ Οδηγίες για τους ασθενείς και τις οικογένειες τους. Η Ναλτρεξόνη

Διαβάστε περισσότερα

Photoionization / Mass Spectrometry Detection for Kinetic Studies of Neutral Neutral Reactions at low Temperature: Development of a new apparatus

Photoionization / Mass Spectrometry Detection for Kinetic Studies of Neutral Neutral Reactions at low Temperature: Development of a new apparatus Photoionization / Mass Spectrometry Detection for Kinetic Studies of Neutral Neutral Reactions at low Temperature: Development of a new apparatus , 542, id.a69 X 3 Σg Nouvelles surfaces d'énergie potentielle

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ «ΓΕΦΥΡΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ «ΓΕΦΥΡΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ «ΓΕΦΥΡΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Την εποχή που διανύουμε οι ψυχοτρόπες ουσίες είναι παντού. Δυστυχώς η μάστιγα των ναρκωτικών εξαπλώνεται πολύ γρήγορα και έπαψε να είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση των ναρκωτικών στην Κύπρο και τρόποι αντιμετώπισης

Κατάσταση των ναρκωτικών στην Κύπρο και τρόποι αντιμετώπισης Κατάσταση των ναρκωτικών στην Κύπρο και τρόποι αντιμετώπισης Ιωάννα Γιασεμή Αν. Προϊστάμενη Τμήματος Παρακολούθησης/ ΕΚΤΕΠΝ Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου Δείκτης επικράτησης της χρήσης στο γενικό και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος. Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ευαγγελία Ανδρουλάκη Χριστίνα Κατάκη Χρήστος Παπαδόπουλος ΠΜΣ «Η σύγχρονη εγκληματικότητα και η αντιμετώπισή της» Πάντειο Πανεπιστήμιο Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση των παράνομων ουσιών εξάρτησης και του αλκοόλ στην Κύπρο

Κατάσταση των παράνομων ουσιών εξάρτησης και του αλκοόλ στην Κύπρο Κατάσταση των παράνομων ουσιών εξάρτησης και του αλκοόλ στην Κύπρο ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ: Δείκτης Έκτασης της Χρήσης στο Γενικό και Μαθητικό Πληθυσμό: Για την εφαρμογή του δείκτη επικράτησης της χρήσης στο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΤΡΟΠΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΤΡΟΠΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΤΡΟΠΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 29 του 1977 67 του 1983 20(Ι) του 1992 5(Ι) του 2000 41(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

EXTRACTION TERMINOLOGIQUE ET CORPUS ALIGNÉS ANGLAIS GREC Tita Kyriacopoulou Claude Martineau Eleni Tziafa

EXTRACTION TERMINOLOGIQUE ET CORPUS ALIGNÉS ANGLAIS GREC Tita Kyriacopoulou Claude Martineau Eleni Tziafa EXTRACTION TERMINOLOGIQUE ET CORPUS ALIGNÉS ANGLAIS GREC Tita Kyriacopoulou Claude Martineau Eleni Tziafa 28e Colloque International sur le Lexique et la Grammaire Bergen 2009 Objectifs Traitement automatique

Διαβάστε περισσότερα

La notion de vie chez Aristote GLOSSAIRE

La notion de vie chez Aristote GLOSSAIRE La notion de vie chez Aristote GLOSSAIRE 0 A- Constitution organique du vivant et introduction Pages du mémoire GREC transcription Pp 3 et 4 - ζωή : zoèe - La Vie dans son sens générique - La vie son sens

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΗΜΟΣΙΟΥ-Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο Εξάμηνο: Α Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Δημητρόπουλος Ανδρέας Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Ονοματεπώνυμο: Τζανετάκου Βασιλική Αριθμός μητρώου: 1340200400439 Εξάμηνο: Α

Διαβάστε περισσότερα

Cohérence et vraisemblance dans l enseignement de la traduction

Cohérence et vraisemblance dans l enseignement de la traduction Cohérence et vraisemblance dans l enseignement de la traduction «Je n aurais pas laissé cette faute si j avais pu me relire» «J aurais corrigé ma traduction si vous m aviez laissé plus de temps» «Si j

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος Λιβαδειά 9 Μαΐου 2012 Σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμια χωρίς δίδακτρα Άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο Διεθνής αναγνώριση Επαγγελματικές προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 18 ΑΝΩ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 Επεξεργασία και ανάλυση ερωτηματολογίου TDI

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ. Εισηγητης. Στελιος Καββαλος

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ. Εισηγητης. Στελιος Καββαλος ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ Εισηγητης Στελιος Καββαλος ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΕΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Ο όρος ναρκωτικό πιστεύεται ότι προτάθηκε από τον Γαληνό για να περιγράψει

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ

ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΑΛΚΟΟΛ ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ v Μεταξύ ατόμων ηλικίας από 15 μέχρι 25 ετών βγήκαν τα ακόλουθα συμπεράσματα: Κοινωνικότητα (71%) Τους αρέσει η γεύση (51%) Δημιουργεί αίσθημα χαλάρωσης (12%) Προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ. (F14. Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς λόγω χρήσης κοκαΐνης)

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ. (F14. Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς λόγω χρήσης κοκαΐνης) ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ (F14. Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς λόγω χρήσης κοκαΐνης) Ιωάννης Λιάππας, Καθηγητής Ψυχιατρικής ΕΚΠΑ Θωμάς Παπαρρηγόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εξαρτησιογόνες Ουσίες ( καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά )

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εξαρτησιογόνες Ουσίες ( καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά ) ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εξαρτησιογόνες Ουσίες ( καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά ) Ασθένειες: AIDS, ηπατίτιδα Β, Μεσογειακή αναιμία, καρδιαγγειακά νοσήματα, ασθένειες στο εργασιακό περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση Καρδιοπαθούς Ασθενούς Ο ρόλος του Ψυχιάτρου

Αποκατάσταση Καρδιοπαθούς Ασθενούς Ο ρόλος του Ψυχιάτρου Αποκατάσταση Καρδιοπαθούς Ασθενούς Ο ρόλος του Ψυχιάτρου Πανταζής Α. Ιορδανίδης Διδάκτωρ Ψυχιατρικής Α.Π.Θ Καθηγητής Ψυχολογίας & Διατροφής, ΑΤΕΙ Ιορδανίδης,, 10/3/11 1 ρ.πανταζής Ιορδανίδης, 10/3/11 2

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη ιστορική αναδρομή στο εργατικό κίνημα του Κεμπέκ

Σύντομη ιστορική αναδρομή στο εργατικό κίνημα του Κεμπέκ Σύντομη ιστορική αναδρομή στο εργατικό κίνημα του Κεμπέκ Η βιομηχανοποίηση του Κεμπέκ τον 19 ο αιώνα, έγινε σε συνθήκες απόλυτης ασυδοσίας της εργοδοσίας. Η κυρίαρχη αστική τάξη ήθελε το ρόλο του κράτους

Διαβάστε περισσότερα

Αισθήσεις Ψευδαισθήσεις Παραισθήσεις. Είναι ο κόσμος μας όπως τον αντιλαμβανόμαστε;

Αισθήσεις Ψευδαισθήσεις Παραισθήσεις. Είναι ο κόσμος μας όπως τον αντιλαμβανόμαστε; Αισθήσεις Ψευδαισθήσεις Παραισθήσεις Είναι ο κόσμος μας όπως τον αντιλαμβανόμαστε; Οι Αισθήσεις Οι αισθήσεις είναι η πηγή όλων των γνώσεων μας για την υλική εξωτερική πραγματικότητα. Οι αισθήσεις (του

Διαβάστε περισσότερα

ΠEΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ

ΠEΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΠEΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ Ι. Φυσιολογία και παθοφυσιολογία του πόνου... 15 1. Ορισμός και τύποι του πόνου... 15 1.1. Ο ορισμός του πόνου... 15 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Corrigé exercices série #1 sur la théorie des Portefeuilles, le CAPM et l APT

Corrigé exercices série #1 sur la théorie des Portefeuilles, le CAPM et l APT Corrigé exercices série # sur la théorie des ortefeuilles, le CA et l AT Exercice N et Q ayant la même espérance de rentabilité, formons un portefeuille de même espérance de rentabilité, de poids investi

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΟΡΡΕ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ Γ 1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμός εξαρτησιογόνων ουσιών Διαχωρισμός εξαρτησιογόνων ουσιών Πρώτες αναφορές Παράγοντες που συντέλεσαν στη διάδοση κι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ NAIF ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ. Ι ΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΑΝ ΘΕΜΑ ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594)

Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594) 1 Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594) Ἔτι δ ὁρῶν τὸν δῆμον οἰδοῦντα καὶ θρασυνόμενον τῇ τῶν χρεῶν ἀφέσει, δευτέραν προσκατένειμε βουλήν, ἀπὸ φυλῆς ἑκάστης (τεσσάρων οὐσῶν) ἑκατὸν ἄδρας ἐπιλεξάμενος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Α. Λεπτομέρειες επαφής για θεραπεία

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Α. Λεπτομέρειες επαφής για θεραπεία Συνοπτική παρουσίαση των στοιχείων του TDI για το 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α. Λεπτομέρειες επαφής για θεραπεία Το 2012 συλλέχθηκαν στα συμβουλευτικά κέντρα του ΚΕΘΕΑ ερωτηματολόγια πρώτης επαφής τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρώντας τον Πλανήτη

Παρατηρώντας τον Πλανήτη Παρατηρώντας τον Πλανήτη Observer la planète Νερό Eau Aέρας Air Γη Terre Φωτιά Feu Αθήνα Athènes 17/02-30/06 2014 Παρατηρώντας τον Πλανήτη Observer la planète Νερό Eau Aέρας Air Γη Terre Φωτιά Feu Κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous. Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous

Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous. Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous Ηαχόρταγη μικρή κάμπια La chenille qui fait des trous Ηαχόρταγη μικρή κάμπια La chenille qui fait des trous Μια νύχτα με φεγγάρι κάποιο μικρό αυγoυλάκι ήταν ακουμπισμένο πάνω σ ένα φύλλο. Dans la lumière

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Φαρμακολογία Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Φαρμακολογία Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Φαρμακολογία Ι Αυτόχθονα Βιοδραστικά Μόρια Διδάσκοντες: Μ. Μαρσέλος, Μ. Κωνσταντή, Π. Παππάς, Κ. Αντωνίου, Γ. Λεονταρίτης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

http://psi-gr.tripod.com

http://psi-gr.tripod.com ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 HALCION Δισκία 0,25 mg/tab 1.2 Σύνθεση Δραστική ουσία: Tριαζολάμη Έκδοχα: Lactose monohydrate, Cellulose microcrystalline, Silicon dioxide

Διαβάστε περισσότερα

Υ-ΓΛΩ 12 Φωνητική-Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική γλώσσα. Y-GLO-12 Phonétique-Phonologie Applications à la langue française

Υ-ΓΛΩ 12 Φωνητική-Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική γλώσσα. Y-GLO-12 Phonétique-Phonologie Applications à la langue française ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ-ΓΛΩ 12 Φωνητική-Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική γλώσσα Y-GLO-12 Phonétique-Phonologie Applications à la langue française Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ ΟΡΝΙΘΙΝΗΣ ΚΑΙ ΛΥΣΙΝΗΣ ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ ΤΡΟΠΑΝΙΟΥ Οικογένεια ERYTHROXYLACEAE

ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ ΟΡΝΙΘΙΝΗΣ ΚΑΙ ΛΥΣΙΝΗΣ ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ ΤΡΟΠΑΝΙΟΥ Οικογένεια ERYTHROXYLACEAE ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ ΟΡΝΙΘΙΝΗΣ ΚΑΙ ΛΥΣΙΝΗΣ ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ ΤΡΟΠΑΝΙΟΥ Οικογένεια ERYTHRXYLACEAE H 2 H 2 CH H 2 H2 CH λυσίνη ορνιθίνη CH Πυρρολιδίνη Πυρρολιζιδίνη Τροπάνιο: Πυρρολιδίνη + Πιπεριδίνη Νικοτινικό οξύ (Νιασίνη,

Διαβάστε περισσότερα

'' Υπάρχει θέση στη ζωή σου για τα ναρκωτικά ; ''

'' Υπάρχει θέση στη ζωή σου για τα ναρκωτικά ; '' ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ PROJECT 3ο ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ '' Υπάρχει θέση στη ζωή σου για τα ναρκωτικά ; '' ΤΑΞΗ Α1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2014 OΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 1η ομάδα Kαστρινάκη Γιωργία Βασιλάκης Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Φάρμακα και Τροχαία Ατυχήματα. Μαρία Μυρωνίδου-Τζουβελέκη Αναισθησιολόγος Καθ. Φαρμακολογίας Α Εργ. Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή, Α.Π.

Φάρμακα και Τροχαία Ατυχήματα. Μαρία Μυρωνίδου-Τζουβελέκη Αναισθησιολόγος Καθ. Φαρμακολογίας Α Εργ. Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή, Α.Π. Φάρμακα και Τροχαία Ατυχήματα Μαρία Μυρωνίδου-Τζουβελέκη Αναισθησιολόγος Καθ. Φαρμακολογίας Α Εργ. Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή, Α.Π.Θ Μεγάλη αύξηση της κατανάλωσης φαρμάκων Περίπου 20% των φαρμάκων που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ (F11. Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς λόγω χρήσης οπιοειδών)

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ (F11. Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς λόγω χρήσης οπιοειδών) ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ (F11. Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς λόγω χρήσης οπιοειδών) Ιωάννης Λιάππας, Καθηγητής Ψυχιατρικής ΕΚΠΑ Θωμάς Παπαρρηγόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΑΝ ΑΠΟ ΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΥΠΕΡΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΑΝ ΑΠΟ ΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 21.07.2016 ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΑΝ ΑΠΟ ΟΥΣΙΕΣ ΥΠΕΡΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΑΛΗΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ MSc Ψυχολόγος Υγείας Σύμβουλος Υπεράσπισης/Διεκδίκησης Δικαιωμάτων ΜΚΟ ΔΙΟΓΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική παρουσίαση των στοιχείων του είκτη Εκτίµησης Προβληµάτων και Αναγκών Θεραπείας για το 2010

Συνοπτική παρουσίαση των στοιχείων του είκτη Εκτίµησης Προβληµάτων και Αναγκών Θεραπείας για το 2010 Συνοπτική παρουσίαση των στοιχείων του είκτη Εκτίµησης Προβληµάτων και Αναγκών Θεραπείας για το 2010 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α. Λεπτοµέρειες επαφής για θεραπεία Το 2010 συλλέχθηκαν στα συµβουλευτικά κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξαρτητικές ουσίες και ο ρόλος του νοσηλευτή

Οι εξαρτητικές ουσίες και ο ρόλος του νοσηλευτή Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Νοσηλευτικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Οι εξαρτητικές ουσίες και ο ρόλος του νοσηλευτή ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΥΤΥΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λιάπη Δέσποινα, Ψυχολόγος Dr Κουντή Φωτεινή, Νευροψυχολόγος Λυσίτσας Κωνσταντίνος, Νευρολόγος Alzheimer Hellas

Λιάπη Δέσποινα, Ψυχολόγος Dr Κουντή Φωτεινή, Νευροψυχολόγος Λυσίτσας Κωνσταντίνος, Νευρολόγος Alzheimer Hellas Λιάπη Δέσποινα, Ψυχολόγος Dr Κουντή Φωτεινή, Νευροψυχολόγος Λυσίτσας Κωνσταντίνος, Νευρολόγος Alzheimer Hellas Άντρας 53 ετών Εκπαίδευση: 12 χρόνια Αστυνομικός Εναισθησία Περιθάλπουσα σύζυγος Παιδιά: 2

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministère de l Éducation et des Cultes, de la Culture et du Sport Certification en Langue Française NIVEAUX

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΒΙΟ ΡΑΣΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ. Π. Παππάς

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΒΙΟ ΡΑΣΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ. Π. Παππάς ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΒΙΟ ΡΑΣΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ Π. Παππάς ΑΥΤΟΧΘΟΝΑ ΒΙΟ ΡΑΣΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ Κατηγορίες ιστικών ορµονών Αποκαρβοξυλιωµένα αµινοξέα (ισταµίνη, σεροτονίνη) Πολυπεπτίδια (κινίνες, ουσία Ρ) Εικοσανοειδή

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης Παράρτημα III Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης Σημείωση: Οι τροποποιήσεις της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση της Ετήσιας Έκθεσης του ΙΝCB για το 2013 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014

Ανακοίνωση της Ετήσιας Έκθεσης του ΙΝCB για το 2013 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014 Ανακοίνωση της Ετήσιας Έκθεσης του ΙΝCB για το 2013 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014 Γεράσιμος Νοταράς, πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ Η διεθνής οικονομική κρίση και τα μέτρα λιτότητας που εφαρμόζονται σε πολλές χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος Δηλητηρίαση Η έκθεση σε τοξίνη που δύναται να έχει βλαπτική επίδραση στον οργανισμό Τοξίνη είναι η ουσία που προκαλεί βλάβη στη λειτουργία ενός ή περισσοτέρων

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Ζαϊμη 45, 106 82 Αθήνα, Τηλ.: 210 82 03 411, Fax: 210 82 11 393

Διεύθυνση: Ζαϊμη 45, 106 82 Αθήνα, Τηλ.: 210 82 03 411, Fax: 210 82 11 393 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΡΥΔΗ Γεώργιου Επίκουρου Καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Έδρα Jean Monnet, Δικηγόρος Αθηνών Διεύθυνση: Ζαϊμη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΝΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΝΣ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΝΣ Κατηγορίες Κατασταλτικών του ΚΝΣ: 1. Ηρεµιστικά 2. Αλκοόλες 3. Γενικά Αναισθητικά 4. Ψυχοτρόπα φάρµακα Απαραίτητος ο δικτυωτός σχηµατισµός Ελέγχει: 1. σκελετικούς µυς 2. σωµατικές

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη GK9380 Ελληνικα Πρώτη Έκδοση Μάιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση των παράνομων ουσιών εξάρτησης και του αλκοόλ στην Κύπρο: Παράνομες Ουσίες & Αλκοόλ

Κατάσταση των παράνομων ουσιών εξάρτησης και του αλκοόλ στην Κύπρο: Παράνομες Ουσίες & Αλκοόλ Κατάσταση των παράνομων ουσιών εξάρτησης και του αλκοόλ στην Κύπρο: Παράνομες Ουσίες & Αλκοόλ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Δείκτης Έκτασης της Χρήσης στο Γενικό και Μαθητικό Πληθυσμό: Για την εφαρμογή του δείκτη επικράτησης

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες Προστασίας και Κινδύνου

Παράγοντες Προστασίας και Κινδύνου Η ψυχική ζωή του παιδιού οικοδομείται μέσα από μια σχέση αλληλεπίδρασης με τους σημαντικούς Άλλους, τη μητέρα και τον πατέρα αρχικά και το ευρύτερο περιβάλλον στη συνέχεια. Μέσα από αυτήν τη συναισθηματική

Διαβάστε περισσότερα

Φόβος απώλειας του ελέγχου ή φόβος του θανάτου

Φόβος απώλειας του ελέγχου ή φόβος του θανάτου Φόβος απώλειας του ελέγχου ή φόβος του θανάτου Ταχυκαρδία Ιδρώτας Τρεμούλα Κοντανάσαιμα Υπέρπνοια Ρίγη Εξάψεις Ναυτία Κράμπες στην κοιλιά Πόνος στο στήθος Πονοκέφαλος Ζάλη Τάση για λιποθυμία Σφίξιμο στον

Διαβάστε περισσότερα

Η νόσος του Parkinson δεν είναι µόνο κινητική διαταραχή. Έχει υπολογισθεί ότι µέχρι και 50% των ασθενών µε νόσο Πάρκινσον, µπορεί να βιώσουν κάποια

Η νόσος του Parkinson δεν είναι µόνο κινητική διαταραχή. Έχει υπολογισθεί ότι µέχρι και 50% των ασθενών µε νόσο Πάρκινσον, µπορεί να βιώσουν κάποια ρ ZΩΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ Νευρολόγος ιευθύντρια ΕΣΥ Η νόσος του Parkinson δεν είναι µόνο κινητική διαταραχή. Έχει υπολογισθεί ότι µέχρι και 50% των ασθενών µε νόσο Πάρκινσον, µπορεί να βιώσουν κάποια µορφή κατάθλιψης,

Διαβάστε περισσότερα

Αλκοολισμός και Προβληματική Κατανάλωση Προβλήματα με την κατανάλωση αλκοόλ Κοινωνική κατανάλωση οινοπνεύματος

Αλκοολισμός και Προβληματική Κατανάλωση Προβλήματα με την κατανάλωση αλκοόλ Κοινωνική κατανάλωση οινοπνεύματος Αλκοολισμός και Προβληματική Κατανάλωση (Πηγή: http://www.patient.co.uk/health/alcoholism-and-problem-drinking) Απόδοση στα ελληνικά: Αθανάσιος Μπάκας (υπεύθυνος του προγράμματος) Αλκοολισμός είναι η λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2014-2015

ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2014-2015 2014 Γιώργος Τσομίδης ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2014-2015 Περιεχόμενα-υποενότητες 1. Ορισμός εξαρτησιογόνων ουσιών 2. Διαχωρισμός των εξαρτησιογόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Η αυτοκτονική συµπεριφορά ορίζεται ως η συµπεριφορά, κατά την οποία το άτοµο θέλει να κάνει κακό στον εαυτό του µε σκοπό να δώσει ένα τέλος στη ζωή του. ιαχωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

www.eozia.fr Tarif professionnel HT de référence 2015

www.eozia.fr Tarif professionnel HT de référence 2015 52 www.eozia.fr professionnel HT de référence 2015 professionnel HT en Euros de référence HT au 22015 janvier 2013 www.eozia.fr smiso.com 53 RUBAFLEX RU Manchon isolant pour chauffage, climatisation et

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο: 50ο ΓΕΛ Αθηνών Τμήμα: Α3 Σχολικό Έτος: 2014-2015

Σχολείο: 50ο ΓΕΛ Αθηνών Τμήμα: Α3 Σχολικό Έτος: 2014-2015 Σχολείο: 50ο ΓΕΛ Αθηνών Τμήμα: Α3 Σχολικό Έτος: 2014-2015 Ερευνητική Εργασία «Αντιμετώπιση των χρηστών ηλικίας 15-30 ετών από την κοινωνία και αντίστροφα στο κέντρο της Αθήνας» Ν. Κλαυδία, Ο. Θάνος, Π.

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN CONFERENCE OF PRESIDENTS OF PARLIAMENT LIMASSOL, CYPRUS, 10-12 JUNE 2010

EUROPEAN CONFERENCE OF PRESIDENTS OF PARLIAMENT LIMASSOL, CYPRUS, 10-12 JUNE 2010 EUROPEAN CONFERENCE OF PRESIDENTS OF PARLIAMENT LIMASSOL, CYPRUS, 10-12 JUNE 2010 Closing address by the President of the House of Representatives, Mr. Marios Garoyian Mr. President of the Parliamentary

Διαβάστε περισσότερα

Φλώρα Στάμου, Τριαντάφυλλος Τρανός, Σωφρόνης Χατζησαββίδης

Φλώρα Στάμου, Τριαντάφυλλος Τρανός, Σωφρόνης Χατζησαββίδης Φλώρα Στάμου, Τριαντάφυλλος Τρανός, Σωφρόνης Χατζησαββίδης. H «ανάγνωση» και η «παραγωγή» πολυτροπικότητας σε μαθησιακό περιβάλλον: πρώτες διαπιστώσεις απο μια διδακτική εφαρμογή. Μελέτες για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Αιμιλίζα Στεφανίδου 1, Δημοσθένης Μπούρος 2, Μιλτιάδης Λειβαδίτης 2, Αθανασία Πατάκα 1, Παρασκευή Αργυροπούλου 1

Αιμιλίζα Στεφανίδου 1, Δημοσθένης Μπούρος 2, Μιλτιάδης Λειβαδίτης 2, Αθανασία Πατάκα 1, Παρασκευή Αργυροπούλου 1 Αιμιλίζα Στεφανίδου 1, Δημοσθένης Μπούρος 2, Μιλτιάδης Λειβαδίτης 2, Αθανασία Πατάκα 1, Παρασκευή Αργυροπούλου 1 1 Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, Α.Π.Θ., Γ.Π.Ν. «Γ.Παπανικολάου» 2 Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο της συνείδησης

Επίπεδο της συνείδησης Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 20-25 Επίπεδο της συνείδησης Η µερική ή ολική απώλεια της συνείδησης του πάσχοντος είναι µια σοβαρή κατάσταση, κατά την οποία διαταράσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ. Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός

ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ. Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός Αθήνα 1995 Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος του Κέντρου (τώρα Ινστιτούτου) Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη M12AD M52AD GK9559 Πρώτη Έκδοση Ιούλιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα