ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ελληνικά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ελληνικά"

Transcript

1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ελληνικά

2 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!! Οι δορυφορικοί δέκτες της Ferguson υποστηρίζουν εγγραφή σε εξωτερικό σκληρό δίσκο (HDDs) και φορητές μνήμες (pendrives). Σε όλες τις περιπτώσεις, η σωστή λειτουργία της εγγραφής εξαρτάται από τον τύπο της συσκευής αποθήκευσης! Πρέπει να διαβάσετε τους παρακάτω περιορισμούς. ΘΥΜΗΘEΙΤΕ: 1. Για να χρησιμοποιήσετε μια εξωτερική μνήμη USB, η μνήμη θα πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον το πρότυπο USB 2.0. Για να έχετε σταθερή εγγραφή και αναπαραγωγή, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μνήμη με ταχύτητα εγγραφής 9.0 MB/s τουλάχιστον. Πιο αργές μνήμες και σκληροί δίσκοι μπορεί να μη δουλέψουν σωστά, να έχουνε πρόβλημα κατά την εγγραφή (αποκοπή εικόνας), ή και να μη δουλέψουν καθόλου!!! 2. Μόνο δίσκοι με ένα βασικό NTFS ή FAT32 partition (σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε NTFS) θα δουλέψουν σωστά. Αν ο δίσκος δεν έχει ένα από τα δύο, προετοιμάστε τον σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. 3. Δίσκοι που χρειάζονται defrag ή αρκετά μεταχειρισμένες μνήμες μπορεί επίσης να μην δουλέψουν σωστά. 4. Οι εξωτερικοί σκληροί δίσκοι θα πρέπει να έχουν εξωτερική τροφοδοσία, καθώς η θύρα USB του δέκτη δεν παρέχει αρκετό ρεύμα για την λειτουργία τους. 5. Μόνο μία από τις δύο θύρες USB μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα! ΠΡΟΣΟΧΗ 1. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αποσυνδέσετε τη συσκευή USB από το δέκτη κατά την εγγραφή ή την αναπαραγωγή. Αποσύνδεση κατά τη λειτουργία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο δέκτη ή και τη μνήμη, και στα καταγεγραμμένα δεδομένα. 2. Μην αγγίζετε τη συσκευή κατά την λειτουργία της (και συγκεκριμένα το USB) με βρεγμένα χέρια. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και μόνιμης βλάβης στο δέκτη! 2

3 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Παρακαλούμε να διαβάσετε το βιβλίο οδηγιών και τις συστάσεις στην αρχή του. Επίσης θυμηθείτε να τοποθετήσετε σωστά την δορυφορική κεραία! Προκειμένου να αποφευχθεί η ηλεκτροπληξία, ποτέ μην ανοίγετε το καπάκι του δέκτη. Οποιαδήποτε ζημιά στην σφραγίδα εγγύησης θα ακυρώσει την εγγύηση. Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα κατά την διάρκεια καταιγίδας ή όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να θυμάστε ότι η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες στον εξοπλισμό που προκαλείται από αστραπή. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Τοποθετήστε τη μακριά από πηγές θερμότητας και υγρασίας. Μην καλύπτετε τους αγωγούς εξαερισμού, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή κυκλοφορία του αέρα. Τοποθετήστε τη συσκευή σε οριζόντια θέση σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Εάν μετακινήσετε τη συσκευή από ένα δωμάτιο που είναι ζεστό σε κάποιο που είναι κρύο(ή αντίστροφα), περιμένετε το λιγότερο 1 ώρα πριν από τη σύνδεσή της με το ηλεκτρικό δίκτυο. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα. Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται μακριά από βάζα, μπουκάλια, ενυδρεία και άλλα δοχεία νερού προκειμένου να αποφευχθεί ζημιά. Μην αγγίζετε το φις της πρίζας με γυμνά χέρια Μην τοποθετείτε αντικείμενα στο καπάκι της συσκευής. Αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και προβλήματα λήψης. Πριν την έναρξη της συντήρησης ή εγκατάστασης, αποσυνδέετε το δέκτη από το ηλεκτρικό δίκτυο. Μην καθαρίζετε το δέκτη με οινόπνευμα ή υγρά που περιέχουν αμμωνία. Εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε με ένα νωπό μαλακό πανί χωρίς χνούδι με απαλό διάλυμα νερού και σαπουνιού. Μην συνδέετε τα καλώδια όταν το φις είναι στην πρίζα. Ελέγξτε την κατάσταση των καλωδίων σας. Φθαρμένα καλώδια μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Παρακαλούμε να αποσυνδέσετε τον δέκτη από το ηλεκτρικό δίκτυο πριν συνδέσετε τα υπόλοιπα καλώδια. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η Ferguson έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρέχει στους χρήστες ενημερώσεις του λογισμικού, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι παράμετροι του δορυφορικού δέκτη είναι ενημερωμένοι. Η Ferguson επιφυλάσσεται του δικαιώματος να διορθώσει, να αλλάξει ή να τροποποιήσει το λογισμικό που χρησιμοποιείται στο δορυφορικό τηλεοπτικό δέκτη, καθώς επιλέγουν και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η τελευταία έκδοση του λογισμικού είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα 3

4 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Η Ferguson έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια να παρέχει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της. Η Ferguson δεν παρέχει καμία εγγύηση ως προς το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου οδηγιών και αποποιείται κάθε εγγύηση σχετικά με την αξία ή την καταλληλότητα του για συγκεκριμένους σκοπούς. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν βιβλίο οδηγιών προορίζονται για την σωστή χρήση και συντήρηση του δέκτη. Η Ferguson επιφυλάσσεται του δικαιώματος να γίνουν τροποποιήσεις, αλλαγές ή μεταφράσεις του βιβλίου οδηγιών χωρίς προειδοποίηση. Για το λόγο αυτό, σας συνιστούμε να επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα μας, προκειμένου να λάβετε τις τελευταίες πληροφορίες. ΛΟΓΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΕΚΤΗ Σήμα μετάδοσης ψηφιακού σήματος. Αυτό το λογότυπο ενημερώνει ότι ο δέκτης συμμορφώνεται με τα πρότυπα ψηφιακής μετάδοσης. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας μην ανοίγετε. Αυτό το σήμα προειδοποιεί το χρήστη να μην ανοίξει το καπάκι του δέκτη. Το καπάκι μπορεί να ανοιχτεί μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς. Λογότυπο CE. Το λογότυπο ενημερώνει ότι ο δέκτης συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της οδηγίας 2004/108/ΕΚ σχετικά με την τήρηση από τα κράτη μέλη των διατάξεων που ρυθμίζουν την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και με τους όρους και τις προϋποθέσεις των οδηγιών 2006/95/ΕΚ σχετικά με την τήρηση από τα κράτη μέλη των διατάξεων που ρυθμίζουν τη ρύθμιση χαμηλής ηλεκτρικής τάσεως και την ασφάλεια σε σχέση με τον χειρισμό και τη λειτουργία του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. Σήμα ζεστής επιφάνειας. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΖΕΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ. ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ. Το πάνω μέρος από το καπάκι της συσκευής πάνω από την κεντρική ψήκτρα μπορεί να γίνει καυτό όταν η συσκευή λειτουργεί συνεχώς. Μην ακουμπάτε τις ζεστές περιοχές, ειδικά γύρω από το σήμα ζεστής επιφάνειας και στο πάνω μέρος του δέκτη γενικά. Λογότυπο διπλής μόνωσης. Αυτό το λογότυπο πληροφορεί ότι ο δέκτης είναι μία ηλεκτρικά ασφαλής συσκευή, με την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συστάσεις στην αρχή του βιβλίου οδηγιών στο κεφάλαιο σχετικά με την ασφάλεια. Πάρτε μέρος στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος! Η συσκευή σας είναι φτιαγμένη από ανακυκλώσιμα υλικά. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να το παραδώσετε σε καθορισμένο σημείο συλλογής. 4

5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΚΤΗ 1. Κύρια χαρακτηριστικά Λήψη καναλιών υψηλής ευκρίνειας Κλιμάκωση των σημάτων PAL σε ανάλυση 720p ή 1080i Διαθέσιμοι 32 προγραμματιζόμενοι χρονοδιακόπτες Ξεχωριστές λίστες των αγαπημένων, τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών καναλιών Λειτουργία γρήγορης αναζήτησης καναλιών (QuickFind) Teletext και επί της οθόνης λεζάντες DiSEqC 1.0, 1.1 και DiSEqC 1.2, USALS MPEG2, MPEG4, MPEG4 AVC/H.264 πρότυπα Συμβατός με τα συστήματα DVBS, DVBS2 και DVBT Αναγνώστη καρτών για συνδρομητική τηλεόραση. Common Interface (υποδοχή κοινής διεπαφής) 2. Περιεχόμενα στο κουτί Βγάλτε τον δέκτη και ελέγξετε αν όλα τα παρακάτω είναι παρόντα 1 x Τηλεχειριστήριο 1 x Βιβλίο οδηγιών 1 x Δορυφορικός και ψηφιακός δέκτης 3. Σημαντικές οδηγίες που αφορούν το χειρισμό του δέκτη Το μενού επί της οθόνης (OSD) απλοποιεί τη λειτουργία του δέκτη και καταστεί δυνατό να μειωθεί ο αριθμός των πλήκτρων στο τηλεχειριστήριο. Όλες οι λειτουργίες εμφανίζονται στην οθόνη και μπορούν να ελεγχθούν με τη βοήθεια ενός μικρού αριθμού πλήκτρων. Οι συνηθισμένες λειτουργίες έχουν συνδεθεί σε ένα "MENU". Η επιλεγμένη λειτουργία είναι χρωματισμένη. Ανάλογα με την επιλογή, διάφορα "πλήκτρα λειτουργιών" εμφανίζονται:κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, μπλε και λευκό, με τη μορφή γραφικών και περιγραφών. Τα χρώματα αντιπροσωπεύουν διαφορετικές λειτουργίες σε επιμέρους "μενού". Η επιλεγμένη λειτουργία ενεργοποιείται με το πάτημα ενός πλήκτρου στο τηλεχειριστήριο. Τα λεγόμενα πλήκτρα λειτουργιών είναι ενεργά μόνο όταν στο κατάλληλο πεδίο υπάρχουν πληροφορίες γι 'αυτό. Το μενού επί της οθόνης επιτρέπει την πλοήγηση στα μενού και μεταξύ των λειτουργιών με μια σειρά από διαφορετικούς τρόπους. Ορισμένα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου επιτρέπουν την άμεση πρόσβαση σε λειτουργίες. Τα πλήκτρα είναι πολύλειτουργικά, δηλαδή τα καθήκοντά τους εξαρτώνται από προηγουμένως ενεργοποιημένα στοιχεία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λάβετε υπόψη σας ότι το νέο λογισμικό μπορεί να αλλάξει τη λειτουργία του δέκτη. Οι φωτογραφίες και οι περιγραφές που περιλαμβάνονται στο βιβλίο οδηγιών είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Εάν παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα,παρακαλούμε να το αναφέρετε θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διόρθωσή τους. 5

6 4. Remote control Λόγω της τυποποίησης του εξοπλισμού Ferguson, η πλειοψηφία από αυτές τις συσκευές χρησιμοποιούν το ίδιο τηλεχειριστήριο, δηλαδή RCU540 ή RCU560. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιούνται όλα τα πλήκτρα από αυτό το μοντέλο. RCU 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo Ενεργοποιεί τον δέκτη και τον θέτει σε κατάσταση αναμονής. Διακόπτει τον ήχο και τον επαναφέρει. back Επιστρέφει στο προηγούμενο υπομενού, ή έξοδος από το μενού. Επιστρέφει στο προηγούμενο κανάλι που παρακολουθούσατε. guide Εμφανίζει τον ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος. menu Εμφανίζει το κεντρικό μενού στην οθόνη. F1 Εναλλαγή μεταξύ λίστας των τηλεοπτικών και των ραδιοφωνικών καναλιών. F2 Αλλάζει την ενεργή λίστα καναλιών δορυφόρου. F3 Χρησιμοποιείται για την εναλλαγή μεταξύ της ανάλυσης που έχει επιλεγεί στο μενού με την προκαθορισμένη ανάλυση 576i. Επιτρέπει στο χρήστη να αποκατασταθεί η σωστή λειτουργία του δέκτη μετά από την επιλογή μιας ανάλυσης που δεν υποστηρίζεται από την τηλεόραση. F4 Επιστρέφει στο προηγούμενο κανάλι που παρακολουθούσατε. pvr Εμφανίζει το μενού USB, όταν μια συσκευή μνήμης USB έχει συνδεθεί. fav Εμφανίζει μια επιλογή από λίστες αγαπημένων καναλιών. Χρησιμοποιείται για να αλλάξετε την ένταση του ήχου (χαμηλότερα, υψηλότερα). Αλλάζει στο επόμενο ή προηγούμενο κανάλι. info Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το τρέχον πρόγραμμα. text Εμφανίζει το teletext στην οθόνη, εάν αυτό είναι διαθέσιμο. audio Εναλλαγή μεταξύ καναλιών ήχου, αν αυτά είναι διαθέσιμα. sub Εμφανίζει υπότιτλους επί της οθόνης, αν αυτοί είναι διαθέσιμοι. find Μια γρήγορη αναζήτηση καναλιών, σύμφωνα με το όνομα τους. edit Δεν χρησιμοποιείται. ratio Αλλάξτε την αναλογία εικόνας 16:9, 4:3, κλπ. Πλήκτρα που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία της εγγραφής, αναπαραγωγής και λειτουργίας timeshift. 6

7 RCU650 To RCU650 είναι ένα 5 σε 1 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης και είναι κατάλληλο για τηλεοράσεις, A/V μηχανήματα, δέκτες, BD / DVD players, CD players, DVR players, διάφορα STBs (δορυφορική, καλωδιακή, επίγεια, IPTV), ενισχυτές και άλλες συσκευές από τους κοινούς κατασκευαστές. Το τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης μπορεί να εκτελέσει τις βασικές λειτουργίες της συσκευής σας. Το κουμπί λειτουργίας ενεργοποιεί τη συσκευή ή την θέτει σε κατάσταση αναμονής. Το μπλέ LED αναβοσβήνει για να δείξει ότι το κουμπί είναι πατημένο. Προκαθορισμένο κουμπί STB για Ferguson Ariva δέκτες. Δεν είναι δυνατόν να στήσετε ένα άλλο κωδικό ή να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εκμάθησης. Κουμπιά συσκευών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συσκευή της επιλογής σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε κωδικούς και / ή να κάνετε χρήση της λειτουργίας εκμάθησης. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Επιλέξτε συγκεκριμένο αριθμό καναλιού στη λίστα καναλιών. 9, 0 Εισάγετε αριθμητικές τιμές. Εισάγετε τον κωδικό της συσκευής κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού. Μάθετε ένα νέο κωδικό από το αρχικό τηλεχειριστήριο WEB Άμεση πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες που προσφέρονται από το δέκτη. Για να είναι το τηλεχειριστήριο σας έτοιμο για χρήση, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε ένα από τα παρακάτω βήματα: Ρύθμιση της συσκευής μέσω αυτόματης αναζήτησης 1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή που θέλετε να ελέγχετε. 2. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τη συσκευή σας. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο της συσκευής (π.χ. Τηλεόραση TV) για 5 δευτερόλεπτα. Το LED ανάβει και μετά από λίγο αρχίζει να αναβοσβήνει, που σημαίνει πως το RCU650 βρίσκεται σε λειτουργία αυτόματης αναζήτησης και μπορείτε να αφήσετε το κουμπί της συσκευής. 3. Το σήμα "Αύξησης φωνής μεταδίδεται αυτόματα από το τηλεχειριστήριο (κωδικός σάρωσης). Μόλις ο ήχος της συσκευής (π.χ. τηλεόραση) αλλάξει, πατήστε αμέσως το κουμπί της συσκευής (TV) για να σταματήσει η αυτόματη αναζήτηση. Εάν η συσκευή που αναζητάτε είναι ένα CD player, tuner, κασσέτα, ή AUX τότε η λειτουργία "Power" (αντί του "Αύξησης φωνής"), μεταδίδεται αυτόματα από το τηλεχειριστήριο. Μόλις η συσκευή απενεργοποιηθεί, πατήστε το πλήκτρο της συσκευής (στο τηλεχειριστήριο) για να σταματήσετε την αναζήτηση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη συσκευή από το κουμπί τροφοδοσίας για να ελέγξετε τις λειτουργίες των άλλων κουμπιών. 4. Ελέγξτε τη λειτουργία των άλλων κουμπιών του τηλεχειριστηρίου. Εάν κανένα από τα κουμπιά λειτουργίας (δηλαδή αν η αναζήτηση δεν σταματήσει έγκαιρα) ή η πλειοψηφία των πλήκτρων δεν λειτουργούν σωστά, κάντε επανεκκίνηση της αναζήτησης (δείτε τα βήματα 2 έως 4) για να βρείτε ένα κατάλληλο κωδικό. Εάν η πλειοψηφία των κουμπιών λειτουργεί σωστά,η ανίχνευση ήταν επιτυχής. Ξαναπατήστε το κουμπί της συσκευής (π.χ. τηλεόραση) για να σώσει τον κωδικό και να τερματίσει την ανίχνευση. 7

8 Σημείωση: Μπαίνοντας στη λειτουργία αυτόματης αναζήτησης, θα αρχίσει να ψάχνει από τον τρέχοντα κωδικό. Μερικές φορές, το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά μόνο και μόνο επειδή η αυτόματη αναζήτηση δεν σταμάτησε έγκαιρα. Στην περίπτωση αυτή, μόλις τεθεί σε χειροκίνητη αναζήτηση και πάλι, πατήστε το κουμπί Vol περίπου. κάθε 1,5 δευτερόλεπτα για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση προς τα πίσω στη βάση δεδομένων. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με ορισμένες αναθέσεις κουμπιών, ή ορισμένες λειτουργίες λείπουν, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιπλέον λειτουργία εκμάθησης. Ρύθμιση της συσκευής μέσω των κωδικών εταιρειών 1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή που θέλετε να ελέγχετε. 2. Βρείτε τον κωδικό αριθμό της μάρκας της συσκευής σας στον κατάλογο κωδικών (π.χ. Ferguson 1244) στη σελίδα 46 από τη σχετική λίστα προϊόντων (π.χ. DVBT). 3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο της συσκευής (π.χ. AUX) για τρία δευτερόλεπτα. Αφήστε το κουμπί της συσκευής μόλις ανάψει, τώρα είναι σε λειτουργία εγκατάστασης. 4. Εισάγετε τον 4ψήφιο κωδικό της συσκευής (π.χ για Ferguson DVBT) εντός 10 δευτερολέπτων. Εάν η καταχώρηση δεν γίνει μέσα σε 10 δευτερόλεπτα, η λειτουργία εγκατάστασης τερματίζεται αυτόματα. 5. Το LED σβήνει, εάν το τηλεχειριστήριο δεχθεί τον κωδικό. Αν το LED αναβοσβήσει τρεις φορές, αυτό σημαίνει ότι ο κωδικός μπορεί να είναι λάθος, και το τηλεχειριστήριο παραμένει σε διαδικασία προγραμματισμού, πληκτρολογήστε τον σωστό κωδικό από τη λίστα και πάλι σε εύθετο χρόνο. 6. Ελέγξτε τη λειτουργία των κουμπιών του τηλεχειριστηρίου. Αν δεν λειτουργεί σωστά, δοκιμάστε ένα άλλο 4ψήφιο κωδικό της συσκευής από τη λίστα κάτω από την ίδια μάρκα. Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 6, μέχρι όλες οι βασικές λειτουργίες να λειτουργούν σωστά. 7. Έξοδος από τη διαδικασία προγραμματισμού πατώντας το κουμπί της συσκευής. Σημείωση: Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με ορισμένες αναθέσεις κουμπιών, ή ορισμένες λειτουργίες λείπουν, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιπλέον λειτουργία εκμάθησης. Η διαδικασία προγραμματισμού σταματάει αν δεν πατήσετε κάποιο πλήκτρο για 10 δευτερόλεπτα. Ρύθμιση της συσκευής μέσω της χειροκίνητης αναζήτησης 1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή που θέλετε να ελέγχετε. 2. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τη συσκευή. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο της συσκευής (π.χ. τηλεόραση) για 3 δευτερόλεπτα. Το LED ανάβει και το τηλεχειριστήριο είναι σε χειροκίνητη λειτουργία προγραμματισμού, αφήστε το κουμπί της συσκευής τώρα. 3. Πατάτε το πλήκτρο Vol+ κάθε 1.5 δευτερόλεπτο περίπου. 4. Μόλις ο ήχος της συσκευής (π.χ. τηλεόραση), αλλάξει ή η συσκευή απενεργοποιηθεί, ελέγξτε αν τα άλλα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου λειτουργούν σωστά. Εάν η πλειοψηφία από τα κουμπιά δεν λειτουργούν σωστά, πατήστε το Vol + περίπου. κάθε 1,5 δευτερόλεπτο για να συνεχίσετε την χειροκίνητη αναζήτηση, δείτε τα βήματα 3 έως Εάν η πλειοψηφία από τα κουμπιά δουλεύουν σωστά, πατήστε το κουμπί της συσκευής (π.χ. τηλεόραση) να σταματήσει η χειροκίνητη αναζήτηση. Σημείωση: Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με ορισμένες αναθέσεις κουμπιών, ή ορισμένες λειτουργίες λείπουν, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιπλέον λειτουργία εκμάθησης. Μερικές φορές, το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά μόνο και μόνο επειδή η χειροκίνητη αναζήτηση δεν σταμάτησε έγκαιρα. Στην περίπτωση αυτή, μόλις τεθεί σε χειροκίνητη αναζήτηση και πάλι, πατήστε το κουμπί Vol περίπου. κάθε 1,5 δευτερόλεπτα για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση προς τα πίσω στη βάση δεδομένων. Η διαδικασία χειροκίνητου προγραμματισμού τερματίζεται αν δεν πατήσετε κάποιο πλήκτρο για 30 δευτερόλεπτα. Λειτουργία εκμάθησης Η λειτουργία εκμάθησης χρησιμοποιείται για να επεκτείνει τους προπρογραμματισμένους κωδικούς. Η λίστα των κωδικών σας παρέχει ήδη τις πιο σημαντικές λειτουργίες, αλλά είναι δυνατό να προσθέσετε μερικές πρόσθετες λειτουργίες. Ένα πλήρως λειτουργικό πρωτότυπο τηλεχειριστήριο απαιτείται για την εκμάθηση του προγραμματισμού. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε καινούργιες μπαταρίες, τόσο για την εκμάθηση του τηλεχειριστηρίου όσο και για το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο. 8

9 1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο της συσκευής που θέλετε να μάθετε (π.χ. BD player), και πατήστε το κουμπί find την ίδια στιγμή. Όταν το LED ανάψει στη συνέχεια αφήστε τα δύο πλήκτρα που είχατε πατημένα, τώρα το τηλεχειριστήριο είναι σε λειτουργία εκμάθησης για BD κωδικούς. 2. Στρέψτε το πομπό IR του αρχικού τηλεχειριστηρίου προς το δέκτη υπερύθρων του RCU650 με απόσταση περίπου 30 χιλ. Κρατήστε τα δύο τηλεχειριστήρια στην ίδια ευθεία γραμμή έτσι ώστε η διαδικασία εκμάθησης να είναι πιο ακριβής. 3. Πατήστε και αφήστε το κουμπί στόχο στο τηλεχειριστήριο RCU650 που θέλετε να μάθετε (π.χ. info), το LED αρχίζει να αναβοσβήνει. 4. Πατήστε το κουμπί (Για παράδειγμα, το κουμπί info) από το αρχικό τηλεχειριστήριο σας, όταν βλέπετε το LED στο νέο τηλεχειριστήριο RCU650 να αναβοσβήνει τρεις φορές και να σταματάει, αυτό σημαίνει ότι έχει αποδεχθεί τον νέο κωδικό και τώρα μπορείτε να συνεχίσετε να μάθετε την επόμενη λειτουργία από αρχικό τηλεχειριστήριο. 5. Επαναλάβετε το βήμα 3 έως 4 για να μάθετε στο τηλεχειριστήριο και άλλες λειτουργίες. 6. Όταν ολοκληρώσετε τη μάθηση σε όλα τα κουμπιά που θέλετε να έχετε, πιέστε το κουμπί find για να αποθηκεύσετε όλες τις εντολές που έχετε μάθει από το αρχικό τηλεχειριστήριο και για έξοδο από την εκμάθηση εξ αποστάσεως. Σημείωση: Μπορείτε να μάθετε μόνο ορισμένα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο. Τα διαθέσιμα πλήκτρα φαίνονται στην εικόνα παραπάνω. Όταν δεν μπορείτε να επιλέξετε άλλα κουμπιά από το νέο τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης για τη μάθηση, αυτό σημαίνει πως η μνήμη είναι πλήρης (το RCU650 έχει όριο για το σύνολο των 60 πλήκτρων). Η λειτουργία εκμάθησης τερματίζεται αυτόματα αν δεν υπάρχει καταχώρηση κατά τη διάρκεια περιόδου 14 δευτερολέπτων. Πατώντας το κουμπί TV και τον αριθμό 6 μπορείτε να διαγράψετε όλους τους κωδικούς που έχετε μάθει για όλες τις συσκευές. Εμφάνιση του κωδικού συσκευής 1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο της συσκευής, ταυτόχρονα πατήστε το πλήκτρο 1 για εμφανίσετε τις χιλιάδες του 4ψήφιου κωδικού. Μετρήστε πόσες φορές το LED αναβοσβήνει, όταν LED δεν αναβοσβήνει,τότε ο αριθμός είναι μηδέν. 2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο της συσκευής, ταυτόχρονα πατήστε το πλήκτρο 2 για εμφανίσετε τις εκατοντάδες του 4ψήφιου κωδικού. 3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο της συσκευής, ταυτόχρονα πατήστε το πλήκτρο 3 για εμφανίσετε τις δεκάδες του 4ψήφιου κωδικού. 4. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο της συσκευής, ταυτόχρονα πατήστε το πλήκτρο 4 για εμφανίσετε τις μονάδες του 4ψήφιου κωδικού. Για παράδειγμα για τον κωδικό 0169 για TV: Πατάτε το TV και 1 και το LED δεν αναβοσβήνει καθόλου Πατάτε το TV και 2 και το LED αναβοσβήνει μία φορά Πατάτε το TV και 3 και το LED αναβοσβήνει έξι φορές Πατάτε το TV και 4 και το LED αναβοσβήνει εννιά φορές να το να να να Λειτουργία επαναφοράς / διαγραφής Απλά πατήστε τα κουμπιά TV και 0 μαζί, όταν το LED αναβοσβήσει τρεις φορές, τότε όλες οι ρυθμίσεις θα διαγραφούν, και τα πλήκτρα θα επανέλθουν στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. 9

10 4.1 Εγκατάσταση μπαταριών Αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών στην πίσω πλευρά του τηλεχειριστηρίου. Σπρώξτε προς τα κάτω και βάλτε το στην άκρη. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες AAA (R03) στην υποδοχή, παρατηρώντας την ενδεικνυόμενη πολικότητα. Μην αναμιγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες ή μπαταρίες διαφορετικού τύπου. Αντικαταστήστε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών. Σύρετε προς τα πάνω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του. 5. Πρόσοψη *Ενδεικτική φωτογραφία 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo POWER OK MENU BACK CA CI 1 1 CA: Υποδοχή για συνδρομητική κάρτα πάντα εισάγετε με το chip προς τα κάτω! 10

11 5.1. CAM MODULE και συνδρομητική κάρτα Εισάγοντας το module και την συνδρομητική κάρτα Το module μοιάζει με κάρτα για υπολογιστή laptop (γνωστή ώς PCMCIA). Υπάρχουν διάφοροι τύποι module ανάλογα τις ανάγκες αποκωδικοποίησης. 1. Πρώτα, σβήστε τον δέκτη. 2. Εισάγετε την συνδρομητική κάρτα στο module. 3. Ανοίξτε το καπάκι στο μπροστινό μέρος του δέκτη και εισάγετε το module στην κατάλληλη υποδοχή. Αν θέλετε να βγάλετε το module πατήστε το πλήκτρο δίπλα στην υποδοχή. 4. Εφόσον έχετε εισάγει σωστά το module ανάψτε τον δέκτη. Θα πρέπει να μπορείτε να παρακολουθήσετε τα συνδρομητικά κανάλια που θέλετε. Σημείωση: Προσοχή, σιγουρευτείτε πως εισάγατε την συνδρομητική κάρτα σωστά στο module. Λανθασμένη εισαγωγή της κάρτας μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο module. Προσοχή: Μην εισάγετε / αφαιρείτε το module κατά την διάρκεια λειτουργίας του δέκτη!!! 6. Πίσω μέρος του δέκτη. Οι είσοδοι / έξοδοι του δέκτη εξαρτώνται από το μοντέλο που προμηθευτήκατε και είναι οι παρακάτω: 52E 102mini 102E 202E 150Combo 250Combo LNB IN LNBOUT ANT IN LOOPOUT HDMI LAN USB SCART 2x RCA αναλογικού ήχου 1 x RCA εικόνας (cvbs) 1 x SPDIF 1 x OPTICAL RS232 ON/OFF πλήκτρο 11

12 7. Συνδέοντας την δορυφορική κεραία Για να ελέγξετε την ορθότητα της σύνδεσης του εξωτερικού εξοπλισμού, για παράδειγμα, μια δορυφορική κεραία ή μετατροπέα, διαβάστε το εγχειρίδιο εγκατάστασης της κεραίας ή μισθώσετε έναν επαγγελματία τεχνικό!η καλή λήψη εξαρτάται από την ακριβή τοποθέτηση της κεραίας. Ακόμα και οι καλύτερες κεραίες θα προκαλέσουν προβλήματα λήψης, αν δεν είναι σωστά ρυθμισμένες. Ακόμη και μικρά λάθη στην τοποθέτηση μπορεί να καταστήσουν αδύνατη τη λήψη και να επηρεάσει σημαντικά την εικόνα / ποιότητα του ήχου. Πριν την εγκατάσταση βεβαιωθείτε ότι η τοποθεσία είναι κατάλληλη. Η σωστή κατεύθυνση μπορεί να προσδιοριστεί αρχικά κάνοντας μια σύγκριση με άλλες κεραίες. Δεν πρέπει να υπάρχουν αντικείμενα, ακριβώς μπροστά από την κεραία, γιατί μπορεί να μπλοκάρουν το σήμα! Μόλις επιλέξετε τη βέλτιστη θέση για την κεραία, εγκαταστήστε και προσαρμόστε την αρχικά, και στη συνέχεια προχωρήστε σε μια ακριβή ρύθμιση. Κάθε κεραία είναι εξοπλισμένη με βίδες ρύθμισης που σας επιτρέπει την σωστή κάθετη και οριζόντια τοποθέτηση της. Η ακριβής ρύθμιση είναι κάπως πιο δύσκολη στην περίπτωση των ψηφιακών δεκτών. Δεν μπορείτε να εκτελέσετε ρυθμίσεις με βάση την εικόνα, γιατί αυτή φαίνεται με κάποια καθυστέρηση. Επιπλέον, οι δείκτες που διατίθενται στο μενού ρυθμίσεων του δέκτη επίσης έχουν καθυστέρηση, και ως εκ τούτου η ακριβής ρύθμιση μπορεί να διαρκέσει πολύ χρόνο και είναι πολύ ασαφής. Ένα όργανο μέτρησης του σήματος της κεραίας θα είναι αναγκαίο για την ακριβή ρύθμιση της κεραίας. Το όργανο μέτρησης πρέπει να συνδεθεί με το καλώδιο της κεραίας μεταξύ του LNB και του δέκτη. Αυτό θα επιβεβαιώσει την παρουσία μιας τάσης, που ανάβει το LNB από το δέκτη και θα δείξει την ισχύ του σήματος για τους επιμέρους δορυφόρους. Συνιστούμε την πρόσληψη επαγγελματία τεχνικού! 7.1 Σύνδεση της κεραίας με positioner Τα positioner τύπου USALS κατασκευάζονται από την Stab εγγυώνται την ορθή λειτουργία του δέκτη σας. Για να συνδέσετε μια κεραία σε ένα σύστημα positioner USALS, θα πρέπει να συνδέσετε το positioner στο LNB IN του δέκτη Ferguson. Ο ρόλος του positioner που τοποθετείται μεταξύ του ιστού και της κεραίας είναι να κινεί το πιάτο με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι θα στοχεύει σε διάφορες δορυφορικές θέσεις. Η λειτουργία USALS απλοποιεί σημαντικά την εγκατάσταση της κεραίας. Ο δέκτης Ferguson απαιτεί να εισάγετε τις γεωγραφικές συντεταγμένες της κεραίας, ώστε να υπολογίζει αυτόματα τη γωνία της μετακίνησης του κινητήρα για μεμονωμένους δορυφόρους. Ο δέκτης ενεργοποιεί το positioner αυτόματα και μετακινεί την κεραία στην επιλεγμένη θέση δορυφόρου. Όταν ένα σήμα είναι κλειδωμένο, μπορείτε να ρυθμίσετε ακριβώς την ανύψωση της κεραίας και τις ρυθμίσεις του αζιμούθιου προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η λήψη του σήματος. Κατά τη διόρθωση του αζιμούθιου, το σύνολο του συγκροτήματος της κεραίας και positioner περιστρέφονται σε σχέση προς τον ιστό. Αν αρχικά η κεραία δεν κατευθύνεται ακριβώς νότια, μπορείτε να το διορθώσετε αυτό τώρα. Όταν τελειώσετε με τον πρώτο δορυφόρο, όλοι οι άλλοι δορυφόροι θα είναι αποθηκευμένοι αυτόματα, με την προϋπόθεση ότι έχουν εισαχθεί οι δορυφορικές θέσεις τους σωστά. Χωρίς την λειτουργία USALS, ο προγραμματισμός του συστήματος είναι πολύ πιο δύσκολος. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία DiSEqC 1.2, η οποία στρίβει την κεραία στον επιλεγμένο δορυφόρο με ένα σχεδόν πανομοιότυπο τρόπο. Επειδή, όμως, δεν λαμβάνει υπόψη τις τοπικές γεωγραφικές συντεταγμένες, η κίνηση γίνεται με βάση τον πρώτο μεσημβρινό και τον ισημερινό. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να εισαχθούν διορθώσεις χωριστά για κάθε δορυφόρο. Λόγω αυτών των δυσκολιών, οι κατασκευαστές των DiSEqC 1.2 παρέχουν συχνά χρήσιμο λογισμικό στις ιστοσελίδες τους. Χρησιμοποιώντας το μπορείτε να υπολογίσετε εύκολα την θέση του δορυφόρου. 8. Συνδέοντας την επίγεια κεραία (Μόνο για τα μοντέλα Combo) Δεν υπάρχουν ειδικές κεραίες για το επίγειο ψηφιακό σήμα. Οι περισσότερες σύγχρονες σχετικά κεραίες είναι επαρκής. Θα πρέπει όμως να ελέγξετε την κατάσταση της κεραίας που χρησιμοποιείτε καθώς μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα λήψης με χαλασμένες και σκουριασμένες κεραίες. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε εξωτερικές κεραίες σε συνδυασμό με ενισχυτή. Εσωτερικές κεραίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιοχές με πολύ δυνατό σήμα. 12

13 9. Σύνδεση του δέκτη Οι παρακάτω εικόνες δείχνουν τις συνδέσεις καλωδίων για την τηλεόραση και άλλες συσκευές που συνδέονται με το δέκτη. Εάν χρειάζεστε βοήθεια όσον αφορά τη σύνδεση με μεμονωμένες συσκευές, επικοινωνήστε με τον τοπικό τεχνικό σας. Πριν από τη σύνδεση ή αλλαγή καλωδίωσης, αποσυνδέετε το δέκτη από το ρεύμα! Σημείωση: Η διαθεσιμότητα και οι τύποι σύνδεσης εξαρτώνται από το μοντέλο του δέκτη σας! Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι συνδέσεις για όλα τα μοντέλα! 9.1 Σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI (συνιστάται) 1. Συνδέστε το καλώδιο κεραίας στην υποδοχή LNB IN του δέκτη. 2. Συνδέστε την υποδοχή HDMI του δέκτη με την αντίστοιχη της τηλεόρασης. Η σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI σας επιτρέπει να έχετε την καλύτερη ποιότητα εικόνας. Εάν έχετε έναν ενισχυτή με είσοδο και έξοδο HDMI,ο οποίος υποστηρίζει ήχο μέσω HDMI, συνδέστε τις συσκευές με δύο HDMI καλώδια. Όπως και στην παρακάτω εικόνα: ένα καλώδιο στον ενισχυτή και το άλλο από τον ενισχυτή στην τηλεόραση. 13

14 9.2 Σύνδεση μέσω καλωδίου SCART 1. Συνδέστε το καλώδιο κεραίας στην υποδοχή LNB IN του δέκτη. 2. Συνδέστε την τηλεόραση με την υποδοχή SCART του δέκτη όπως στην εικόνα. Συνιστούμε την χρήση καλωδίου SCART με θωράκιση. 9.3 Σύνδεση με καλώδιο RCA 1. Συνδέστε την θύρα LNB IN του δέκτη σε μια δορυφορική κεραία. 2. Συνδέστε τον ήχο και εικόνα με καλώδιο 3 χρωμάτων (κίτρινο, κόκκινο και άσπρο) από τον δέκτη στην τηλεόραση σας. 14

15 9.4 Σύνδεση με σύστημα ήχου Ο ψηφιακός ήχος μπορεί να αναπαραχθεί από δύο εξόδους: coaxial (1) ή optical SPDIF (2). Στερεοφωνικός ήχος μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας καλώδια RCA (άσπρο και κόκκινο) για το αριστερό και δεξί κανάλι. 9.5 Σύνδεση εξωτερικής μνήμης 1. Ο δέκτης υποστηρίζει όλους τους τύπους των σκληρών δίσκων σε κουτιά που είναι εξοπλισμένα με ανεξάρτητη παροχή ρεύματος. Η μόνη προϋπόθεση είναι ότι ο σκληρός δίσκος πρέπει να έχει ένα βασικό διαμέρισμα που έχει διαμορφωθεί στο NTFS(συνιστάται) ή FAT32 σύστημα. 2. Σας συνιστούμε να αρχειοθετείτε τακτικά τα δεδομένα στον υπολογιστή σας. Ένας μεγάλος αριθμός αρχείων με τις εγγραφές μπορεί να επιβραδύνει τη συνεργασία με το δέκτη (αργή φόρτωση της λίστας αρχείων). Η λειτουργία WiFi υποστηρίζεται μόνο όταν στην θύρα USB συνδεθεί ασύρματο WiFi dongle βασισμένο στο ολοκληρωμένο Ralink Rt5370. Διατίθεται ξεχωριστά. 15

16 9.6 Σύνδεση με έναν άλλο δέκτη Ένας άλλος δέκτης μπορεί να συνδεθεί με την υποδοχή LNB OUT. Λάβετε υπόψη σας,ωστόσο, ότι μόνο μία συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί! Μπορεί να δημιουργηθεί μόνιμη βλάβη, αν και οι δύο δέκτες είναι ενεργοποιημένοι ταυτόχρονα. Σημείωση: Η έξοδος LOOP OUT στα μοντέλα Combo είναι η μόνη έξοδος σήματος loopthrough. Αυτή δεν είναι μετατροπέας, οπότε ο δέκτης δεν βγάζει έξοδο αποκωδικοποιημένη σαν σήμα αναλογικό. 9.7 Σύνδεση σε τοπικό δίκτυο Για να συνδέσετε τον δέκτη σε ένα τοπικό δίκτυο, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο RJ45. Σας συνιστούμε να κάνετε επανεκκίνηση του δέκτη κάθε φορά που αλλάζετε τις ρυθμίσεις δικτύου. 16

17 9.8 Σύνδεση με υπολογιστή μέσω καλωδίου RS232 Null Modem Για σύνδεση με υπολογιστή χρησιμοποιήστε καλώδιο Null Modem. ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 1. Τοποθετήστε το βύσμα του δέκτη και άλλες πρόσθετες συσκευές σε μια πρίζα. 2. Επιλέξτε την πηγή AV σήματος της τηλεόρασης σας. 3. Ό δορυφορικός δέκτης παρέχεται με προεγκατεστημένα τηλεοπτικά κανάλια. Για να παρακολουθήσετε άλλα κανάλια, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης καναλιών. Σημείωση: Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις, δηλαδή τα καλώδια κεραίας, ήχου και τα καλώδια σήματος βίντεο, πριν συνδέσετε το δέκτη στο ρεύμα! ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Το μενού σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε πολλές ρυθμίσεις και τις λειτουργίες του δέκτη. Ορισμένα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου επιτρέπουν άμεση πρόσβαση στις λειτουργίες της συσκευής. Ορισμένα από αυτά τα πλήκτρα έχουν περιγραφεί, EPG για παράδειγμα, μενού, OK, ή τα χρωματιστά για ευκολία χρήσης. Άλλα πλήκτρα είναι πολύλειτουργικά και η λειτουργία τους εξαρτάται από τον τύπο της συσκευής που έχει επιλέξει ο χρήστης. Παρακάτω σας παρουσιάζεται μια σύντομη περιγραφή του πώς να χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες της συσκευής που διατίθενται μέσω του μενού χρήστη. 1. Τα πάνω / κάτω βέλη στο τηλεχειριστήριο χρησιμοποιούνται για τη μετακίνηση του δρομέα πάνω και κάτω στο μενού. 2. Τα αριστερά / δεξιά βέλη στο τηλεχειριστήριο χρησιμοποιούνται για να μετακινείτε τον δρομέα αριστερά και δεξιά, και για να ενεργοποιηθούν υπομενού 3. Το πλήκτρο ΟΚ χρησιμοποιείται για να εισέλθετε στα υπομενού. 4. Το πλήκτρο EXIT χρησιμοποιείται για την έξοδο από τα μενού ή τις λειτουργίες. 5. Όταν χρησιμοποιείτε ένα δευτερεύον μενού, το πλήκτρο ΟΚ χρησιμοποιείται για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Σε πράσινο φόντο είναι οι ενεργές λειτουργίες. 17

18 10. Κεντρικό μενού Πατήστε το πλήκτρο MENU στο τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε το ακόλουθο κύριο μενού, το οποίο περιέχει έξι στοιχεία: Επεξεργασία καναλιού Εγκατάσταση Ρύθμιση συστήματος Εργαλεία Παιχνίδι REC 11. Εγκατάσταση Το μενού εγκατάσταση χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση των παραμέτρων εγκατάστασης κεραίας και για εύρεση καναλιών σε κάποιο δορυφόρο Σύνδεση κεραίας Επιλέξτε μία από τις δύο διαθέσιμες επιλογές, ανάλογα με το σύστημά σας. Δύο επιλογές είναι διαθέσιμες: μια σταθερή κεραία (ένα τυπικό σύστημα με ένα μόνο LNB) και μια κεραία με ρυθμιστή θέσης (positioner) Λίστα δορυφόρων Σε αυτό το μενού επιλέξτε τους δορυφόρους που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Επιλέξτε ένα δορυφόρο πατώντας το πάνω / κάτω βέλη. Σημαδέψτε τον πατώντας ΟΚ. Κάθε δορυφόρος που θα επιλεγεί πρέπει να συνοδεύεται από το σύμβολο. Οι υπόλοιπες επιλογές του μενού θα είναι διαθέσιμες μόνο για επιλεγμένους δορυφόρους. 18

19 11.3 Ρύθμιση κεραίας Αυτό το μενού χρησιμοποιείται για να καθορίσετε τις λεπτομέρειες των παραμέτρων λειτουργίας για προηγουμένως επιλεγμένους δορυφόρους, ανάλογα με το σύστημα της κεραίας σας. Επιλέξτε ένα δορυφόρο πατώντας τα αριστερά / δεξιά βέλη. Μόνο οι δορυφόροι που έχουνε σημαδευτεί στον κατάλογο των δορυφόρων θα είναι διαθέσιμοι. Τώρα επιλέξτε τον τύπο του LNB (συνήθως, δεν χρειάζεται να αλλάξετε αυτή την επιλογή. Μπορείτε να αφήσετε τη ρύθμιση σε «Universal»). Στη συνέχεια, αν έχετε ένα διακόπτη για περισσότερο από ένα δορυφόρο επιλέξτε την απαιτούμενη θύρα. Ανάλογα με τον τύπο του διακόπτη, αυτές θα υπάρχουν επιλογές για DiSEqC 1.0 ή DiSEqC 1.1 (μην ενεργοποιήσετε αυτές τις δύο επιλογές ταυτόχρονα). Η σωστή ρύθμιση της κεραίας υποδεικνύεται από τις μπάρες που παρουσιάζουν τη δύναμη και την ποιότητα του σήματος. Και οι δύο θα πρέπει να δηλώσουν πάνω από το 80% για την υποδοχή του καναλιού να είναι απαλλαγμένη από παρεμβολές. Για να ελέγξετε την δύναμη και την ποιότητα, χρησιμοποιήστε την επιλογή "αναμεταδότη", ώστε να μεταβάλει τη συχνότητα και να ελέγξετε εάν η V και H πόλωση είναι σωστή. Επιβεβαιώστε πατώντας BACK. Αν η σύνδεση κεραίας που έχετε επιλέξει είναι κινητό κάτοπτρο, το μενού ρυθμίσεων θα έχει διαφορετική εμφάνιση. Δύο πρότυπα λειτουργίας θα είναι διαθέσιμα για το μοτέρ: USALS και DiSEqC 1.2. Συνιστούμε τη χρήση USALS, για την οποία μόνο το σωστό γεωγραφικό μήκος και πλάτος πρέπει να δοθεί. 19

20 11.4 Εύρεση ενός δορυφόρου. Σε αυτό το μενού μπορείτε να ψάξετε για τα κανάλια από έναν επιλεγμένο δορυφόρο. Για το σκοπό αυτό, επιλέξτε ένα δορυφόρο πατώντας τα αριστερά / δεξιά βέλη. Μόνο οι δορυφόροι που σημαδεύτηκαν στον κατάλογο των δορυφόρων θα είναι διαθέσιμοι. Στη συνέχεια, επιλέξτε αν θέλετε να ψάξετε μόνο για τα κανάλια ελεύθερης πρόσβασης είτε για όλα τα κανάλια, ή για ραδιοφωνικούς σταθμούς, τηλεοπτικά κανάλια, ή όλα τα κανάλια. Υπάρχουν τρεις τρόποι εύρεσης δορυφόρου: 1. Αυτόματη σάρωση η λεγόμενη τυφλή ανίχνευση, η οποία αποτελείται από αυτόματη αναζήτηση για διαθέσιμες συχνότητες από τον δορυφόρο, οι οποίες στην συνέχεια σαρώνονται. 2. Προρυθμισμένη σάρωση σύμφωνα με την λίστα TP ο δέκτης αναζητεί μόνο μέσα από μια λίστα συχνοτήτων, που προϋπάρχει για τον επιλεγμένο δορυφόρο. Ο κατάλογος αυτός μπορεί να επεξεργαστεί σε ένα ξεχωριστό μενού. 3. FastScan ο δέκτης σαρώνει τα κανάλια του επιλεγμένου παρόχου. Μπορείτε να προσθέσετε κανάλια σε μια υπάρχουσα λίστα ή να αντικαταστήσετε μια υπάρχουσα λίστα. Παρακαλώ σημειώστε ότι το αποτέλεσμα της αναζήτησης μέσω της λειτουργίας αυτής εξαρτάται αποκλειστικά από τον πάροχο Πολλαπλή εύρεση δορυφόρου Σε αυτό το μενού μπορείτε να ψάξετε για κανάλια από πολλαπλούς δορυφόρους. Οι δορυφόροι θα αναζητηθούν αυτόματα ο ένας μετά τον άλλο στη σειρά με την οποία έχουν εγγραφεί στη λίστα των δορυφόρων. Επιλογές σχετικά με τις ρυθμίσεις και λειτουργίες αναζήτησης είναι οι ίδιες όπως και στο μενού: εύρεση ενός δορυφόρου. Τα ονόματα των δορυφόρων που πρέπει να αναζητηθούν είναι ορατά στο κάτω μέρος του παραθύρου. 20

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. 52E 102mini 102E 103 202E 203 150Combo 152Combo 250Combo 252Combo. Ελληνικά

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. 52E 102mini 102E 103 202E 203 150Combo 152Combo 250Combo 252Combo. Ελληνικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 52E 102mini 102E 103 202E 203 150Combo 152Combo 250Combo 252Combo Ελληνικά ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!!! Οι δορυφορικοί δέκτες της Ferguson υποστηρίζουν εγγραφή σε εξωτερικό σκληρό δίσκο (HDDs) και φορητές

Διαβάστε περισσότερα

TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης

TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης High Definition Επίγειος Ψηφιακός Δέκτης USB PVR Ready Εργοστασιακός Κωδικός: 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να αποφύγετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας μην ανοίγετε το καπάκι του δέκτη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μετά το πέρας της ζωής τους, ο δέκτης θα πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ε.Ε. και όχι μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Διαβάστε περισσότερα

ILLUSION F1S FREE TO AIR

ILLUSION F1S FREE TO AIR ILLUSION F1S FREE TO AIR ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MAX T105 HD. ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ mpeg-4

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MAX T105 HD. ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ mpeg-4 MAX T105 HD ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ mpeg-4 Περιεχόµενα συσκευασίας: - Συσκευή ψηφιακού δέκτη...χ 1τεµ. - Χειριστήριο... Χ 1 τεµ. - ΑΑΑ µπαταρία για το χειριστήριο...χ 1 τεµ. - Οδηγίες χρήσεως...χ 1τεµ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ HD700S DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Προφυλάξεις Ασφάλειας Προς αποφυγή πρόκλησης ηλεκτροπληξίας ή βλάβης στο δέκτη, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Ελληνικά 1.1 Εισαγωγή Το TVGo DVB-T02PRO μπορεί να μετατρέψει τον φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή σας σε μία προσωπική ψηφιακή τηλεόραση και σας επιτρέπει να παρακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Portable Media Center. Απολαύστε εύκολα ταινίες, μουσική και φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ήχου υψηλής ποιότητας)

ήχου υψηλής ποιότητας) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Μικρόφωνο 2. Οθόνη LCD 3. κουµπί REPEAT / φακέλων, λειτουργία επανάληψης, η επιλογή φακέλους 4. Back3Tasto, κοµµάτι-παράλειψη προηγούµενης εγγραφής / Rewind Next4 κουµπί, κοµµάτι-παράλειψη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας

Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας 1) Διαβάστε τις παρούσες οδηγίες. 2) Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες. 3) Τηρήστε όλες τις προειδοποιήσεις. 4) Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. 5) Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνδεση µε τηλεόραση και βίντεο µε χρήση HDMI. Σύνδεση σε ψηφιακό ενισχυτή

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνδεση µε τηλεόραση και βίντεο µε χρήση HDMI. Σύνδεση σε ψηφιακό ενισχυτή ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κύρια Χαρακτηριστικά Γνωρίσµατα Για την ασφάλειά σας. Αποσυσκευασία.. Γενική Λειτουργία. Τηλεχειριστήριο.. Πίσω Όψη ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνδεση µε τηλεόραση και βίντεο µε χρήση SCART Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138 ΕΛΛΗΝΙΚΆ -ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ -ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ -ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ -ΕΓΓΎΗΣΗ MULTIMEDIA PLAYER

Διαβάστε περισσότερα

Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης

Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης Πίνακας περιεχομένων Προετοιμασία...3 Σύνδεση του βιντεοπροβολέα με τον υπολογιστή σας...3 Ενσύρματη σύνδεση... 3 Εξ αποστάσεως έλεγχος του βιντεοπροβολέα μέσω προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας EL Network Media Player NSZ-GS7 Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας: ON/STANDBY Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης Swap Frame 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου Εγχειρίδιο Χρήσης 1 Μη ρίξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Αν θελήσετε να την πετάξετε, να απευθυνθείτε στην τοπική

Διαβάστε περισσότερα

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης 1. Περιεχόμενα 1.Περιεχόμενα 2.Δομή των οδηγιών χρήσης 3.Αρχική εγκατάσταση του προϊόντος 3.1.Περιγραφή του συστήματος 3.2.Εγκατάσταση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3 Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. 6.1 Ρυθµίσεις ώρας... 11. 6.2 Χρονόµετρο γεγονότων... 11. 6.3 Χρονόµετρο παύσης... 12

Περιεχόµενο. 6.1 Ρυθµίσεις ώρας... 11. 6.2 Χρονόµετρο γεγονότων... 11. 6.3 Χρονόµετρο παύσης... 12 Περιεχόµενο Οδηγίες ασφαλείας...3 1. Αναφορικά... 4 1.1 Γενικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα... 4 1.2 Αξεσουάρ... 4 2. Επισκόπηση προιόντος... 5 2.1 Πρόσοψη... 5 2.2 Πίσω ταµπλό... 5 2.3 Μονάδα αποµακρυσµένου

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε σημειώστε:

Παρακαλούμε σημειώστε: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγχειρίδιο Χρήσης Παρακαλούμε σημειώστε: Λόγω της διαρκούς τεχνικής αναβάθμισης των συσκευών μας, σας συνιστούμε να ενημερώνεστε αναφορικά με τις πρόσφατες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε σημειώστε:

Παρακαλούμε σημειώστε: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγχειρίδιο Χρήσης Παρακαλούμε σημειώστε: Λόγω της διαρκούς τεχνικής αναβάθμισης των συσκευών μας, σας συνιστούμε να ενημερώνεστε αναφορικά με τις πρόσφατες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Smart TV box

Οδηγός χρήσης. Smart TV box Smart TV box CPU: Τετραπύρηνη έως 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB μνήμη flash Android Jelly Bean 4.2 OS Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Τηλεχειριστήριο υπερύθρων Υποστήριξη για κάρτα microsdhc Google Play Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N600 Μοντέλο WN3500RP Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

CD/USB/AM/FM Boombox

CD/USB/AM/FM Boombox CD/USB/AM/FM Boombox ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ Πρίν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση της συσκευής σας ταιριάζει με την οικιακή τάση. Σημείωση : Συνδέστε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ TV STAR T1010p HD USB PVR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 1) Διαβάστε τις οδηγίες. 2) Κρατήστε τις οδηγίες. 3) Δώστε προσοχή στις προειδοποιήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Picture similar Εγχειριδιο περιεχόμενα 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ 6 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 6 1.2 Αποθήκευση 7 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης 7 1.4 Αξεσουάρ 7 1.5 Χρήση εξωτερικών συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα Η3 MP3 ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε τη

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

avantage Εγχειρίδιο Χρήσης

avantage Εγχειρίδιο Χρήσης avantage Εγχειρίδιο Χρήσης Ελληνικά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκδοση: 1.80) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...3 Βασικές ιδιότητες...3 Πληροφορίες ασφαλείας...4 Άνοιγμα Συσκευασίας...5 Γενικές Πληροφορίες...5 Τηλεχειριστήριο...6

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R)

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ NOVA

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ NOVA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ NOVA 1 1.1 Εισαγωγή Για να λάβετε τα δεδομένα του Υπ.Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Για το MV7230 Θέσεις Κοντρόλ και Παρελκόμενων Λειτουργία Χρήσης Εγκατάσταση Επίλυση προβλημάτων Περισσότερες Εφαρμογές Προσοχή Χαρακτηριστικά Για το

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Βασικές λειτουργίες. Τηλεχειριστήριο. Μπάρα Πληροφοριών. Edivision. Λοιπές Λειτουργίες

Περιεχόμενα. Βασικές λειτουργίες. Τηλεχειριστήριο. Μπάρα Πληροφοριών. Edivision. Λοιπές Λειτουργίες Εγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Τηλεχειριστήριο Βασικές λειτουργίες Μπάρα Πληροφοριών Edivision Λοιπές Λειτουργίες Πως θα μεταβείτε στη λίστα προγραμμάτων Πως θα ρυθμίσετε τη λειτουργία Sleep Timer (Χρονοδιακόπτης

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

2. Περιγραφή Προιόντος 2.1. Εγκατάσταση της συσκευής προγραμματισμού 2.2. Εγκατάσταση του λογισμικού 2.3. Εισαγωγή μπαταριών

2. Περιγραφή Προιόντος 2.1. Εγκατάσταση της συσκευής προγραμματισμού 2.2. Εγκατάσταση του λογισμικού 2.3. Εισαγωγή μπαταριών 1. Περιεχόμενα 1. Περιεχόμενα 2. Περιγραφή Προιόντος 2.1. Εγκατάσταση της συσκευής προγραμματισμού 2.2. Εγκατάσταση του λογισμικού 2.3. Εισαγωγή μπαταριών 3. Πως να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό καταλόγου

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Τοποθέτηση μηχανισμού Εγκαταστήστε το μηχανισμό σύμφωνα με τα σχέδια του αγγλικού φυλλαδίου δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Digital Terrestrial Receiver. Εγχειρίδιο Χρήστη

Digital Terrestrial Receiver. Εγχειρίδιο Χρήστη Digital Terrestrial Receiver Εγχειρίδιο Χρήστη Εγχειρίδιο Χρήστη Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σελ. 1 Κύρια Χαρακτηριστικά... Σελ 1 Για την Ασφάλειά σας... Σελ 2 Περιεχόμενα συσκευασίας... Σελ 3 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC 1) Πατάμε δεξί κλικ Μενού 2) Όνομα Χρήστη βάζουμε «admin» 3) Κωδικός Πρόσβασης το αφήνουμε «κενό» 4) Πατάμε OK και μπαίνουμε στο Μενού Είσοδος στο μενού Στην πρώτη εκκίνηση μετά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός 81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το baby phone της Hama BC-228. Αυτή η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα πιο αυστηρά ποιοτικά πρότυπα ελέγχου. Ελέγχθηκε και έφυγε από το εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ:FL40100. Τηλεόραση LED 40" Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτέ το για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ:FL40100. Τηλεόραση LED 40 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτέ το για μελλοντική αναφορά ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Τηλεόραση LED 40" ΜΟΝΤΕΛΟ:FL40100 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτέ το για μελλοντική αναφορά 1. ΠΡOΛΟΓΟΣ----------------------------------------------------------------------------3

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας U R Safe DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστημα Συναγερμού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια με το πάτημα ενός κουμπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία

Διαβάστε περισσότερα

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W Φόρτιση Μπαταρίας Συνδέστε τον αντάπτορα στην υποδοχή στο πίσω μέρος του φορτιστή. Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα. Το κόκκινο Led θα

Διαβάστε περισσότερα

Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο

Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Βλάβη Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση Χωρίς ήχο Παραμόρφωση του ήχου Το ΚΑΡΑΟΚΕ δε λειτουργεί Το MP3 δεν παίζει 1. Καμία πηγή εισόδου ήχου. 2. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Να µην εκτίθεται το Sweex Black Onyx MP4 Player σε υψηλές θερµοκρασίες. Μην τοποθετείται την συσκευή εκτεθειµένη σε έντονο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές υψηλής θερµοκρασίας(π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οδηγίες Ασφαλείας 1. Χαρακτηριστικά 2. Εμφάνιση 3. Χειριστήριο 5. Συνδέσεις του Δέκτη 9. Εισαγωγή μονάδας CAM & Κάρταs πρόσβασης 12

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οδηγίες Ασφαλείας 1. Χαρακτηριστικά 2. Εμφάνιση 3. Χειριστήριο 5. Συνδέσεις του Δέκτη 9. Εισαγωγή μονάδας CAM & Κάρταs πρόσβασης 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οδηγίες Ασφαλείας 1 Χαρακτηριστικά 2 Εμφάνιση 3 Χειριστήριο 5 Συνδέσεις του Δέκτη 9 Εισαγωγή μονάδας CAM & Κάρταs πρόσβασης 12 Δορυφορική Εγκατάσταση 13 Format σκληρού δίσκου 15 Επιλεκτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Πολυκάναλος Δέκτης AV STR-DN1030 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίες χρήσης TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδέσεις 1.1 Πίσω πλευρά TD-2304SE Σχήμα.2.1 πίσω πλευρά καταγραφικού 4 καναλιών

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα. Μοντέλο PLP1200

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα. Μοντέλο PLP1200 Γρήγορη έναρξη Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα Μοντέλο PLP1200 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. 2 Έναρξη χρήσης Οι προσαρμογείς Powerline προσφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας)

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας) ΕΛΛΗΝΙΚA Περιγραφή 1. Ένδειξη φωνητικού καταλόγου 2. Ένδειξη ποιότητας εγγραφής 3. Ένδειξη περιβάλλοντος ηχογράφησης 4. Ένδειξη ταχύτητας αναπαραγωγής 5. Ένδειξη αριθμού/κωδικού αρχείου 6. Ένδειξη αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο. Βασικές λειτουργίες. Μπάρα Πληροφοριών. Edivision. Λειτουργίες βασικού μενού Πρόγραμμα

Τηλεχειριστήριο. Βασικές λειτουργίες. Μπάρα Πληροφοριών. Edivision. Λειτουργίες βασικού μενού Πρόγραμμα Εγχειρίδιο Χρήσης Τηλεχειριστήριο Βασικές λειτουργίες Μπάρα Πληροφοριών Edivision Λειτουργίες βασικού μενού Πρόγραμμα Πως θα μετακινήσετε ένα κανάλι Πως θα κλειδώσετε ένα κανάλι Πως θα ξεκλειδώσετε ένα

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER MPEG-4. mini-triton 2 HD. Εγχειρίδιο Χρήστη

DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER MPEG-4. mini-triton 2 HD. Εγχειρίδιο Χρήστη DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER MPEG-4 mini-triton 2 HD Εγχειρίδιο Χρήστη Εγχειρίδιο Χρήστη mini-triton 2 HD Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σελ. 1 Κύρια Χαρακτηριστικά... Σελ 1 Για την Ασφάλειά σας... Σελ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14 Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14 Περιεχόμενα συσκευασίας 1 Εισαγωγή στο υλικό Εξωτερική περιγραφή ΔΙΑΦΟΡΕΣ Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ Στην πρώτη εκκίνηση του καταγραφικού πατάμε ΕΞΟΔΟΣ στο παράθυρο με τον «ΟΔΗΓΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ» 1) Κάνουμε δεξί κλικ και εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης η μπάρα

Διαβάστε περισσότερα

THOMSON 504 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

THOMSON 504 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ THOMSON 504 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 http://www.thomsonstb.net http://www.thomsonstb.net 2 3 http://www.thomsonstb.net Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 5 1.1 Οδηγίες ασφαλείας...5 1.2 Αποθήκευση...5

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT7 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

VENEX 3602HD / 3329E/ 5119

VENEX 3602HD / 3329E/ 5119 VENEX 3602HD / 3329E/ 5119 Ασφάλεια CAUTION: ΤΟ σύμβολο κεραυνός, μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο, είναι η προειδοποίηση του χρήστη για "επικίνδυνη τάση» και για την πρόληψη από τον Για να μειώσετε τον κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα