ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΟΤ CEN ISO/TS Μικροβιολογία τροφίµων και ζωοτροφών - Οριζόντια µέθοδος για την ανίχνευση, την απαρίθµηση και την ορολογική κατάταξη της Salmonella - Μέρος 2: Απαρίθµηση µε τεχνική µινιατούρας του πλέον πιθανού αριθµού Microbiology of food and animal feed - Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella - Part 2: Enumeration by a miniaturized most probable number technique (ISO/TS :2012) ΕΛΟΤ ΕΝ ISO Μη καταστροφικοί έλεγχοι χαλύβδινων σωλήνων - Μέρος 11 : Aυτόµατος έλεγχος µε υπερήχους για την ανίχνευση διαµηκών ή /και εγκάρσιων ατελειών της ραφής συγκόλλησης των συγκολλητών χαλύβδινων σωλήνων Non-destructive testing of steel tubes - Part 11: Automated ultrasonic testing of the weld seam of welded steel tubes for the detection of longitudinal and/or transverse imperfections (ISO :2011) ΕΛΟΤ ΕΝ ISO Μη καταστροφικοί έλεγχοι χαλύβδινων σωλήνων - Μέρος 2 : Aυτόµατος έλεγχος µε δυνορρεύµατα για την ανίχνευση ατελειών των άνευ ραφής και συγκολλητών χαλύβδινων σωλήνων (εκτός των συγκολληµένων µε εµβαπτιζόµενο τόξο) Non-destructive testing of steel tubes - Part 2: Automated eddy current testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for the detection of imperfections (ISO :2011) ΕΛΟΤ CEN/TS Οικιακές συσκευές καύσης στερεών καυσίµων- Μέθοδοι δοκιµών εκποµπών Residential solid fuel burning appliances - Emission test methods CEN/TR [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/12/18 - Technical report of the interlaboratory study for the determination of Besatz in common wheat, rye and durum wheat ΕΛΟΤ CEN/TS Ασφαλτικά συνδετικά - Προσδιορισµός της συµπεριφοράς θραύσης και της άµεσης προσκόλλλησης των ασφαλτικών κατιονικών γαλακτωµάτων µε αδρανή των 2/4 mm Bituminous binders - Determination of breaking behaviour and immediate adhesivity of cationic bituminous emulsions with 2/4 mm aggregate CEN/TR [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/12/18 - Automotive fuels - Paraffinic diesel fuel and blends - Background to the parameters required and their respective limits anddetermination ΕΛΟΤ CEN/TS Πλαστικά - Μορφότυπο αναφοράς και επικοινωνίας της περιεκτικότητας σε άνθρακα βιοπροέλευσης και επιλογών αξιοποίησης των βιοπολυµερών και βιοπλαστικών - Φύλλο τεχνικών δεδοµένων Plastics - Template for reporting and communication of bio-based carbon content and recovery options of biopolymers and bioplastics - Data sheet CEN/TR [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/12/18 - Classification of thermoregulatory properties CEN/TR [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/12/18 - Liquid petroleum products - Oxygenates blending in line with actual EN 228 requirements ΕΛΟΤ CEN ISO/TS Ε2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/12/03 Νανοτεχνολογία - Ορολογία και ορισµοί νανοσωµατιδίων Nanotechnologies - Terminology and definitions for nano-objects - Nanoparticle, nanofibre and nanoplate (ISO/TS 27687:2008) ΕΛΟΤ EN Χαλκός και κράµατα χαλκού - Εξαρτήµατα υδραυλικών εγκαταστάσεων - Μέρος 6: Συνδέσεις µε ωθούµενα προσαρµοζόµενα άκρα Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 6: Fittings with push-fit ends (c) ΕΛΟΤ 15/01/2013 ΣΕΛΙ Α 1

2 ΕΛΟΤ EN Χαλκός και κράµατα χαλκού - Εξαρτήµατα υδραυλικών εγκαταστάσεων - Μέρος 8: Συνδέσεις µε άκρα σύσφιξης για χρήση µε πλαστικούς και πολυστρωµατικούς σωλήνες Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 8: Fittings with press ends for use with plastics and multilayer pipes ΕΛΟΤ EN Υδραυλικά συστήµατα επιφανειών για θέρµανση και ψύξη που λειτουργούν µε νερό- Μέρος 1: Ορισµοί και σύµβολα Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 1: Definitions and symbols ΕΛΟΤ EN Ε2 Oxήµατα αvαψυxής - Tρoxόσπιτα - Mέρoς 1: Aπαιτήσεις κατoίκησης σxετικές µε τηv υγιειvή και τηv ασφάλεια Leisure accommodation vehicles - Caravans - Part 1: Habitation requirements relating to health and safety ΕΛΟΤ EN 1647 Ε3 Oxήµατα αvαψυxής - Eξoxικά τρoxόσπιτα - Aπαιτήσεις κατoίκησης σxετικές µε τηv υγιειvή και τηv ασφάλεια Leisure accommodation vehicles - Caravan holiday homes - Habitation requirements relating to health and safety ΕΛΟΤ EN Ε3 Οχήµατα αναψυχής - Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις υπερχαµηλής τάσης 12 V συνεχούς ρεύµατος - Μέρος 1: Τροχόσπιτα Leisure accommodation vehicles - 12 V direct current extra low voltage electrical installations - Part 1: Caravans ΕΛΟΤ EN Ε3 Οχήµατα αναψυχής - Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις υπερχαµηλής τάσης 12 V συνεχούς ρεύµατος - Μέρος 2: Αυτοκινούµενα τροχόσπιτα Leisure accommodation vehicles - 12 V direct current extra low voltage electrical installations - Part 2: Motor caravans ΕΛΟΤ EN Συγκολλήσεις- Βασικές λεπτοµέρειες συγκολληµένων χαλύβδινων συνδέσµων- Μέρος 3: Συνδυασµός επίπεδων µετάλλων και επενδεδυµένων στοιχείων υπό πίεση Welding - Basic weld joint details in steel - Part 3: Clad, buttered and lined pressurized components ΕΛΟΤ EN Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Βυτιοφόρα βαγόνια - Μέρος 6: Ανθρωποθυρίδες Railway applications - Tank wagons - Part 6: Manholes ΕΛΟΤ EN Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Βυτιοφόρα βαγόνια - Μέρος 7: Αποβάθρες και σκάλες Railway applications - Tank wagons - Part 7: Platforms and ladders ΕΛΟΤ EN Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Βυτιοφόρα βαγόνια - Μέρος 8: Συνδέσεις θέρµανσης Railway applications - Tank wagons - Part 8: Heating connections ΕΛΟΤ EN Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολληµένων συνδέσµων θερµοπλαστικών ηµιτελών προϊόντων - Μέρος 4: Έλεγχοι υπό υψηλή τάση Non destructive testing of welded joints of thermoplastics semifinished products - Part 4: High voltage testing ΕΛΟΤ EN A2 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Ζεύγη τροχών και τροχοφορείς - Μη κινητήριοι άξονες - Σχεδιαστική µέθοδος Railway applications - Wheelsets and bogies - Non powered axles - Design method ΕΛΟΤ EN Ε2 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Μέθοδοι δοκιµής για συστήµατα στερέωσης - Μέρος 1: Προσδιορισµός της διαµήκους αντίστασης σε ολίσθηση Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part 1: Determination of longitudinal rail restraint (c) ΕΛΟΤ 15/01/2013 ΣΕΛΙ Α 2

3 ΕΛΟΤ EN Ε2 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Μέθοδοι δοκιµής για συστήµατα στερέωσης - Μέρος 3: Προσδιορισµός της απόσβεσης κρουστικών φορτίων Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part 3: Determination of attenuation of impact loads ΕΛΟΤ EN Ε2 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Μέθοδοι δοκιµής για συστήµατα στερέωσης - Μέρος 4: Επίδραση της επαναλαµβανόµενης φόρτισης Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Μέθοδοι δοκιµής για συστήµατα στερέωσης - Μέρος 4: Επίδραση της επαναλαµβανόµενης φόρτισης ΕΛΟΤ EN Ε2 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Μέθοδοι δοκιµής για συστήµατα στερέωσης - Μέρος 5: Προσδιορισµός της ηλεκτρικής αντίστασης Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part 5: Determination of electrical resistance ΕΛΟΤ EN Ε2 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Μέθοδοι δοκιµής για συστήµατα πρόσδεσης - Μέρος 6: Επίδραση αυστηρών περιβαλλοντικών συνθηκών Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part 6: Effect of severe environmental conditions ΕΛΟΤ EN Ε2 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Μέθοδοι δοκιµής για συστήµατα στερέωσης - Μέρος 7: Προσδιορισµός της δύναµης συγκράτησης Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part 7: Determination of clamping force ΕΛΟΤ EN Ε2 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Μέθοδοι δοκιµής για συστήµατα στερέωσης - Μέρος 8: οκιµές κατά τη λειτουργία Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part 8: In service testing ΕΛΟΤ EN A1 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Σιδηροτροχιά - Μέθοδοι δοκιµής για συστήµατα πρόσδεσης - Μέρος 9: Προσδιορισµός ακαµψίας Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part 9: Determination of stiffness ΕΛΟΤ EN A1 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Σύστηµα βελόνων και διακλαδώσεις - Μέρος 4: Ενεργοποίηση, ασφάλιση και εξακρίβωση Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Σύστηµα βελόνων και διακλαδώσεις - Μέρος 4: Ενεργοποίηση, ασφάλιση και εξακρίβωση ΕΛΟΤ EN A1 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Σύστηµα βελόνων και διακλαδώσεις - Μέρος 5: Σύστηµα βελόνων Railway applications - Track - Switches and crossings - Part 5: Switches ΕΛΟΤ EN A1 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Σύστηµα βελόνων και διακλαδώσεις - Μέρος 6: Καρδιές σταθερού τύπου, οξείες και αµβλείες Railway applications - Track - Switches and crossings - Part 6: Fixed common and obtuse crossings ΕΛΟΤ EN A1 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Σύστηµα βελόνων και διακλαδώσεις - Μέρος 7: ιακλαδώσεις µε κινούµενα µέρη Railway applications - Track - Switches and crossings - Part 7: Crossings with moveable parts ΕΛΟΤ EN A1 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Σύστηµα βελόνων και διακλαδώσεις - Μέρος 8: ιατάξεις εκτόνωσης Railway applications - Track - Switches and crossings - Part 8: Expansion devices (c) ΕΛΟΤ 15/01/2013 ΣΕΛΙ Α 3

4 ΕΛΟΤ EN A1 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Σύστηµα βελόνων και διακλαδώσεις - Μέρος 9: Χωροθετήσεις Railway applications - Track - Switches and crossings - Part 9: Layouts ΕΛΟΤ EN Ε2 Μίγµατα µη σταθεροποιηµένα και σταθεροποιηµένα µε υδραυλικές κονίες - Μέρος 47: Μέθοδος δοκιµής για τον προσδιορισµό του Καλιφορνιακού δείκτη φέρουσας ικανότητας (CBR), του άµεσου δείκτη φέρουσας ικανότητας και της γραµµικής διόγκωσης Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 47: Test method for the determination of California bearing ratio, immediate bearing index and linear swelling ΕΛΟΤ EN Ε2 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Απαιτήσεις απόδοσης για συστήµατα στερέωσης - Μέρος 1: Ορισµοί Railway applications - Track - Performance requirements for fastening systems - Part 1: Definitions ΕΛΟΤ EN Πιγµέντα και πληρωτικά - Μέθοδοι διασποράς και αξιολόγηση της ικανότητας διασποράς σε πλαστικά - Μέρος 6: Προσδιορισµός µε δοκιµή φιλµ Pigments and extenders - Methods of dispersion and assessment of dispersability in plastics - Part 6: Determination by film test ΕΛΟΤ EN Ε2 εξαµενές για µεταφορά επικίνδυνων αγαθών - Εξοπλισµός εξυπηρέτησης για δεξαµενές - Συστήµατα πρόληψης υπερπλήρωσης για υγρά καύσιµα Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Overfill prevention systems for liquid fuels ΕΛΟΤ EN A1 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Σιδηροδροµική γραµµή - Μηχανές κατασκευών και συντήρησης επί σιδηροτροχιών - Μέρος 3: Γενικές απαιτήσεις ασφάλειας Railway applications - Track - Railbound construction and maintenance machines - Part 3: General safety requirements ΕΛΟΤ EN Ε3 Κεραµικά πλακίδια - Ορισµοί, ταξινόµηση, χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συµµόρφωσης και σήµανση Ceramic tiles - Definitions, classification, characteristics, evaluation of conformity and marking ΕΛΟΤ EN Ε2 Επίδοση των κινητών ανιχνευτών διαρροής και ελεγκτήρων χώρου των αλογονούχων ψυκτικών υγρών Performance of portable leak detectors and of room monitors for halogenated refrigerants ΕΛΟΤ EN Κλιµατιστικά, µονάδες ψύξης µε υγρό και αντλίες θερµότητας, µε ηλεκτροκίνητους συµπιεστές για θέρµανση και ψύξη χώρων- οκιµές και αξιολόγηση σε συνθήκες µερικού φορτίου και υπολογισµός της εποχιακής απόδοσης Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps, with electrically driven compressors, for space heating and cooling - Testing and rating at part load conditions and calculation of seasonal performance ΕΛΟΤ EN A1 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Ενδείκτες πέδης - Μέρος 1: Πνευµατικοί ενδείκτες πέδης Railway applications - Brake indicators - Part 1: Pneumatically operated brake indicators ΕΛΟΤ EN ιαχείριση επιχειρησιακών πόρων - Μέρος 7: Οδηγίες για τη συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων Facility Management - Part 7: Guidelines for Performance Benchmarking ΕΛΟΤ EN Υπηρεσίες υγειονοµικής περίθαλψης - Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις βάσει του EN ISO 9001: 2008 Health care services - Quality management systems - Requirements based on EN ISO 9001:2008 (c) ΕΛΟΤ 15/01/2013 ΣΕΛΙ Α 4

5 ΕΛΟΤ EN A1 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Πέδηση - Προστασία αντιολίσθησης Railway applications - Braking - Wheel slide protection ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ EN Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων - Τεχνική διάθλασις του χρόνου διάνυσης (TOFD) - Επίπεδα αποδοχής Non-destructive testing of welds - Time-of-flight diffraction technique (TOFD) - Acceptance levels ΕΛΟΤ EN Ελαφρά προϊόντα χύδην πλήρωσης και θερµοµόνωσης, για εφαρµογές τεχνικών έργων - Ελαφρά Αδρανή προϊόντα διογκωµένης αργίλλου Light weight fill and thermal insulation products for civil engineering applications (CEA) - Expanded clay lightweight aggregate products (LWA) ΕΛΟΤ EN A1 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Σιδηροτροχιά - Μηχανές σιδηροδρόµων και συναφής εξοπλισµός - Μέρος 2: Τεχνικές απαιτήσεις ασφάλειας Railway applications - Track - Road-rail machines and associated equipment - Part 2: General safety requirements ΕΛΟΤ EN 15814:2011+A1 Στεγανώσεις µε επιστρώσεις πάχους από τροποποιηµένα πολυµερή ασφαλτικά - Ορισµοί και απαιτήσεις Polymer modified bituminous thick coatings for waterproofing - Definitions and requirements ΕΛΟΤ EN Ασφάλεια φορτηγών οχηµάτων βιοµηχανίας µεταβλητής εµβέλειας κίνησης - Ορατότητα- Μέθοδοι δοκιµής και επαλήθευση Rough-terrain variable reach trucks - Visibility - Test methods and verification ΕΛΟΤ EN Μηχανοκίνητα συστήµατα θυρών για πεζούς - Ασφάλεια κατά τη χρήση - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Power operated pedestrian doorsets - Safety in use - Requirements and test methods ΕΛΟΤ EN Σιδηροδροµικές εφαρµογές - ιαχείριση τριβής τροχού/σιδηροτροχιάς - Λιπαντικά ονύχων και σιδηροτροχιάς Railway applications - Wheel/rail friction management - Lubricants for trainborne and trackside applications ΕΛΟΤ EN Οχήµατα επιβατών µε κινητήρα για µεταφορά προσώπων κινούµενα εκτός δηµοσίων δρόµων - ίτροχα οχήµατα κινούµενα σε µονή ράγα - Απαιτήσεις ασφάλειας και µέθοδοι δοκιµής Ride-on, motorized vehicles intended for the transportation of persons and not intended for use on public roads - Single-track two-wheel motor vehicles - Safety requirements and test methods ΕΛΟΤ EN Συστήµατα ψύξης και αντλίες θερµότητας- 'Ελεγχος καταλληλότητας της στεγανότητας των στοιχείων και ενώσεων Refrigerating systems and heat pumps - Qualification of tightness of components and joints ΕΛΟΤ EN Καύσιµα αυτοκίνησης - Προσδιορισµός των συστατικών µε υψηλό σηµείο ζέσεως συµπεριλαµβανοµένων των µεθυλεστέρων λιπαρών οξέων στη βενζίνη- Μέθοδος αερίου χρωµατογραφίας Automotive fuels - Determination of high-boiling components including fatty acid methyl esters in petrol - Gas chromatographic method ΕΛΟΤ EN Ατέλειες σε συγκολλήσεις θερµοπλαστικών -Επίπεδα ποιότητας Imperfections in thermoplastics welded joints - Quality levels ΕΛΟΤ EN Μεταλλικά καλώδια πολλαπλών καλωδιακών στοιχείων χρησιµοποιούµενα σε ψηφιακή και αναλογική επικοινωνία και έλεγχο - Μέρος 9-1: Επιµέρους προδιαγραφή για θωρακισµένα καλώδια για εφαρµογές µέχρι MHz - Οριζόντια και κατακόρυφα κτιριακά καλώδια κορµού (c) ΕΛΟΤ 15/01/2013 ΣΕΛΙ Α 5

6 Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 9-1: Sectional specification for screened cables characterised up to MHz - Horizontal and building backbone cables ΕΛΟΤ EN Μεταλλικά καλώδια πολλαπλών καλωδιακών στοιχείων χρησιµοποιούµενα σε ψηφιακή και αναλογική επικοινωνία και έλεγχο - Μέρος 10-1: Επιµέρους προδιαγραφή για θωρακισµένα καλώδια για εφαρµογές µέχρι 500 MHz - Οριζόντια και κατακόρυφα κτιριακά καλώδια κορµού Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 10-1: Sectional specification for screened cables characterized up to 500 MHz - Horizontal floor and building backbone cables ΕΛΟΤ EN Μεταλλικά καλώδια πολλαπλών καλωδιακών στοιχείων χρησιµοποιούµενα σε ψηαφιακή και αναλογική επικοινωνία και έλεγχο - Μέρος 11-1: Επιµέρους προδιαγραφή για µη θωρακισµένα καλώδια για εφαρµογές µέχρι 500 MHz - Οριζόντια και κατακόρυφα κτιριακά καλώδια κορµού Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 11-1: Sectional specification for un-screened cables characterised up to 500 MHz - Horizontal and building backbone cables ΕΛΟΤ EN Ε2 Εναέριες ηλεκτρικές γραµµές εναλλασσόµενου ρεύµατος πάνω από 1kV - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις - Κοινές προδιαγραφές Overhead electrical lines exceeding AC 1 kv - Part 1: General requirements - Common specifications ΕΛΟΤ EN Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Μέτρηση ενέργειας πάνω στους συρµούς - Μέρος 1: Γενικά Railway applications - Energy measurement on board trains - Part 1: General ΕΛΟΤ EN Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Μέτρηση ενέργειας πάνω στους συρµούς - Μέρος 2: Μέτρηση ενέργειας Railway applications - Energy measurement on board trains - Part 2: Energy measuring ΕΛΟΤ EN Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Μέτρηση ενέργειας πάνω στους συρµούς - Μέρος 3: ιαχείριση δεδοµένων Railway applications - Energy measurement on board trains - Part 3: Data handling ΕΛΟΤ EN Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Μέτρηση ενέργειας πάνω στους συρµούς - Μέρος 4: Επικοινωνία Railway applications - Energy measurement on board trains - Part 4: Communication ΕΛΟΤ EN Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Μέτρηση ενέργειας πάνω στους συρµούς - Μέρος 5: Αξιολόγηση συµµόρφωσης Railway applications - Energy measurement on board trains - Part 5: Conformity assessment ΕΛΟΤ EN Ινοοπτικά καλώδια - Μέρος 4-20: Εναέρια οπτικά καλώδια κατά µήκος γραµµών ηλεκτρικής ενέργειας - Προδιαγραφή οικογένειας για ADSS οπτικά καλώδια Optical fibre cables - Part 4-20: Aerial optical cables along electrical power lines - Family specification for ADSS (All Dielectric Self Supported) optical cables ΕΛΟΤ EN /A1 Βιοµηχανικά υλικά - Βιοµηχανικά δύσκαµπτα πολυστρωµατικά φύλλα για ηλεκτρικούς σκοπούς µε βάση τις θερµοσκληρυνόµενες ρητίνες - Μέρος 3-4: Προδιαγραφές για µεµονωµένα υλικά - Απαιτήσεις για δύσκαµπτα πολυστρωµατικά φύλλα µε βάση φαινολικές ρητίνες Insulating materials - Industrial rigid laminated sheets based on thermosetting resins for electrical purposes - Part 3-4: Specifications for individual materials - Requirements for rigid laminated sheets based on phenolic resins ΕΛΟΤ EN Ε3 Αυτόµατοι διακόπτες διαρροής χωρίς ενσωµατωµένη προστασία από υπερένταση για οικιακή και παρόµοιες χρήσεις (RCCBs) - Μέρος 1: Γενικοί κανόνες Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs) - Part 1: General rules ΕΛΟΤ EN Ε3 (c) ΕΛΟΤ 15/01/2013 ΣΕΛΙ Α 6

7 Αυτόµατοι διακόπτες διαρροής µε ενσωµατωµένη προστασία από υπερένταση για οικιακή και παρόµοιες χρήσεις (RCBOs) - Μέρος 1: Γενικοί κανόνες Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs) - Part 1: General rules ΕΛΟΤ EN Ε3 Συσσωρευτές µολύβδου γενικής χρήσης (τύποι µε βαλβίδα ρύθµισης) - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις, λειτουργικά χαρακτηριστικά - Μέθοδοι δοκιµής General purpose lead-acid batteries (valve-regulated types) - Part 1: General requirements, functional characteristics - Methods of test ΕΛΟΤ EN Ε3 Συσσωρευτές µολύβδου γενικής χρήσης (τύποι µε βαλβίδα ρύθµισης) - Μέρος 2: ιαστάσεις, ακροδέκτες και σήµανση General purpose lead-acid batteries (valve-regulated types) - Part 2: Dimensions, terminals and marking ΕΛΟΤ EN Ε4 ιαδικασίες δοκιµής ινοοπτικών επικοινωνιακών υποσυστηµάτων - Μέρος 2-2: Ψηφιακά συστήµατα - Μέτρηση της οπτικής σχηµατοµορφής οφθαλµού, της κυµατοµορφής και του λόγου εξάλειψης Fibre optic communication subsystem test procedures - Part 2-2: Digital systems - Optical eye pattern, waveform and extinction ratio measurement ΕΛΟΤ EN Ε2 ιατάξεις απεικόνισης υγρών κρυστάλλων - Μέρος 4 : οµοστοιχεία απεικόνισης υγρών κρυστάλλων και κελιών - Ουσιώδη όρια τιµών και χαρακτηριστικά Liquid crystal display devices - Part 4: Liquid crystal display modules and cells - Essential ratings and characteristics ΕΛΟΤ EN Ε2 Εξοπλισµός οπτικοακουστικός,τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών - Περιβαλλοντικά συνειδητά σχεδιασµένος Audio/video, information and communication technology equipment - Environmentally conscious design ΕΛΟΤ EN /A1 ιατάξεις διακοπής και ελέγχου υψηλής τάσης - Μέρος 100: ιακόπτες κυκλώµατος εναλλασσόµενου ρεύµατος High-voltage switchgear and controlgear - Part 100: Alternating-current circuit-breakers ΕΛΟΤ EN Ε2 ιατάξεις διακοπής και ελέγχου υψηλής τάσης - Μέρος 105: Συνδυασµοί ασφαλειοδιακοπτών εναλλασσοµένου ρεύµατος για ονοµαστικές τάσεις πάνω από 1 kv µέχρι και συµπεριλαµβανοµένου των 52 kv High-voltage switchgear and controlgear - Part 105: Alternating current switch-fuse combinations for rated voltages above 1 kv up to and including 52 kv ΕΛΟΤ EN Ε3 ιατάξεις διακοπής και ελέγχου υψηλής τάσης - Μέρος 110: ιακόπτες επαγωγικού φορτίου High-voltage switchgear and controlgear - Part 110: Inductive load switching ΕΛΟΤ EN /A1 Τεχνολογία κυψελών καυσίµων - Μέρος 6-100: Μικροσυστήµατα ισχύος κυψελών καυσίµων - Ασφάλεια Fuel cell technologies - Part 6-100: Micro fuel cell power systems - Safety ΕΛΟΤ EN Ε2 Πυρήνες φερρίτη - Τυπικός συντελεστής αυτεπαγωγής για πυρήνες µε διάκενο και ανοχή αυτού Ferrite cores - Standard inductance factor for gapped cores and its tolerance ΕΛΟΤ EN Ε2 Τύπος Β και τύπος F αυτόµατοι διακόπτες διαρροής µε ή χωρίς ενσωµατωµένη προστασία από υπερένταση για οικιακή και παρόµοιες χρήσεις Type F and type B residual current operated circuit-breakers with and without integral overcurrent protection for household and similar uses ΕΛΟΤ EN (c) ΕΛΟΤ 15/01/2013 ΣΕΛΙ Α 7

8 Λαµπτήρες LED µε αυτοστραγγαλισµό για υπηρεσίες γενικού φωτισµού σε τάση > 50 V - Προδιαγραφές ασφαλείας Self-ballasted LED-lamps for general lighting services by voltage > 50 V - Safety specifications ΕΛΟΤ EN Επαγωγικά εξαρτήµατα υψηλής συχνότητας - Μέρος 1: Σταθεροί επαγωγείς για επιφανειακή τοποθέτηση που χρησιµοποιούνται σε ηλεκτρονικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό High frequency inductive components - Part 1: Fixed surface mount inductors for use in electronic and telecommunication equipment ΕΛΟΤ EN V Παγκόσµιο Σύστηµα Κινητών Επικοινωνιών (GSM) - Μέρος 4: Εναρµονισµένο EN για επαναλήπτες GSM για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας R&TTE Global System for Mobile communications (GSM) - Part 4: Harmonized EN for GSM Repeaters covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive ΕΛΟΤ EN V2.1.1 Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα και Θέµατα Ραδιοφάσµατος (ERM) - Πρότυπο ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας (EMC) για ραδιοεξοπλισµό και ραδιοϋπηρεσίες - Μέρος 4: Είδιες συνθήκες για σταθερές ραδιοζεύξεις, σταθµούς βάσης ευρυζωνικών συστηµάτων µετάδοσης δεδοµένων και βοηθητικό εξοπλισµό και υπηρεσίες Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services - Part 4: Specific conditions for fixed radio links, Broadband Data Transmission System Base stations, ancillary equipment and services ΕΛΟΤ EN V Παγκόσµιο Σύστηµα Κινητών Επικοινωνιών (GSM) - Εναρµονισµένο ΕΝ για εξοπλισµό σταθµού βάσης για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας R&TTE Global System for Mobile communications (GSM) - Harmonized EN for Base Station Equipment covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive ΕΛΟΤ EN V6.2.1 Κυψελοειδή δίκτυα IMT - Εναρµονισµένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας R&TTE - Μέρος 18: E-UTRA, UTRA και GSM/EDGE σταθµός βάσης (BS) πολυπροτυπικών ραδιοεπικοινωνιών (MSR) IMT cellular networks - Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive - Part 18: E-UTRA, UTRA and GSM/EDGE Multi-Standard Radio (MSR) Base Station (BS) ΕΛΟΤ EN V1.3.1 Προηγµένο σύστηµα καθοδήγησης και ελέγχου κίνησης επιφανείας (A-SMGCS) - Μέρος 2: Κοινοτική προδιαγραφή για εφαρµογή στο πλαίσιο του Κανονισµού ιαλειτουργικότητας Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού ΕΚ 552/2004 για (A- SMGCS) στάθµη 2 συµπεριλαµβανοµένων και των εξωτερικών διεπαφών Advanced Surface Movement Guidance and Control System (A-SMGCS) - Part 2: Community Specification for application under the Single European Sky Interoperability Regulation EC 552/2004 for A-SMGCS Level 2 including external interfaces ΕΛΟΤ EN ISO 105-A11 Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα - οκιµές αντοχής χρωµατισµών - Μέρος Α11: Προσδιορισµός του βαθµού αντοχής χρωµατισµών µε ψηφιακές απεικονιστικές τεχνικές Textiles - Tests for colour fastness - Part A11: Determination of colour fasness grades by digital imaging techniques (ISO 105-A11:2012) ΕΛΟΤ EN ISO Μηχανικές ιδιότητες στερεωτικών κατασκευασµένων από ανθρακούχο χάλυβα και κράµα χάλυβα - Μέρος 2 Περικόχλια µε καθορισµένες κατηγορίες ιδιοτήτων - Βήµα σπειρώµατος και λεπτό µετρικό σπείρωµα Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel - Part 2: Nuts with specified property classes - Coarse thread and fine pitch thread (ISO 898-2:2012) ΕΛΟΤ EN ISO 2400 Μη καταστροφικοί έλεγχοι - Εξέταση µε υπερήχους - Προδιαγραφή για πλάκα βαθµονόµησης Νο. 1 Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Specification for calibration block No. 1 (ISO 2400:2012) ΕΛΟΤ EN ISO 3690 Ε2 Συγκολλήσεις και συναφείς διαδικασίες - Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε υδρογόνο στη συγκόλληση τόξου Welding and allied processes - Determination of hydrogen content in arc weld metal (ISO 3690:2012) (c) ΕΛΟΤ 15/01/2013 ΣΕΛΙ Α 8

9 ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Χρώµατα και βερνίκια - Εκτίµηση αλλοιώσεων επιχρισµάτων - Χαρακτηρισµός του πλήθους και του µεγέθους ελαττωµάτων και της έντασης των οµοιόµορφων αλλαγών στην εµφάνιση - Μέρος 8: Εκτίµηση του βαθµού αποκόλλησης και διάβρωσης γύρω από µια χαραγή ή άλλου τεχνητού ελαττώµατος Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings - Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance - Part 8: Assessment of degree of delamination and corrosion around a scribe or other artificial ΕΛΟΤ EN ISO 5182 Συγκόλληση µε αντίσταση - Υλικά για ηλεκτρόδια και βοηθητικός εξοπλισµός Resistance welding - Materials for electrodes and ancillary equipment (ISO 5182:2008) ΕΛΟΤ EN ISO E3 Ποιότητα νερού - ειγµατοληψία - Μέρος 3: Συντήρηση και χειρισµός των δειγµάτων νερού Water quality - Sampling - Part 3: Preservation and handling of water samples (ISO :2012) ΕΛΟΤ EN ISO 5821 Συγκόλληση µε αντίσταση- Καλύµµατα ηλεκτροδίων για συγκόλληση κατά σηµεία Resistance welding - Spot welding electrode caps (ISO 5821:2009) ΕΛΟΤ EN ISO /A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/12/03 Οδοντιατρική - Σύστηµα αριθµητικής κωδικοποίησης για περιστροφικά εργαλεία - Μέρος 2: Μορφές - Τροποποίηση 1 Dentistry - Number coding system for rotary instruments - Part 2: Shapes - Amendment 1 (ISO :2004/Amd 1: 2011) ΕΛΟΤ EN ISO 6556 Υάλινα σκεύη εργαστηρίου - Φιάλες µε φίλτρο Laboratory glassware - Filter flasks (ISO 6556:2012) ΕΛΟΤ EN ISO 9394 Ε2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/12/04 Οφθαλµική οπτική - Φακοί επαφής και προϊόντα φροντίδας φακών επαφής - Προσδιορισµός βιοσυµβατότητας µε οφθαλµικές µελέτες χρησιµοποιώντας οφθαλµούς κουνελιών Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products - Determination of biocompatibility by ocular study with rabbit eyes (ISO 9394:2012) ΕΛΟΤ EN ISO Ε3 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/12/04 Οφθαλµικά εµφυτεύµατα - Ενδοφθάλµιοι φακοί - Μέρος 1: Λεξιλόγιο Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 1: Vocabulary (ISO :2012) ΕΛΟΤ EN ISO /A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/12/04 Οφθαλµικά εµφυτεύµατα - Ενδοοφθαλµικοί φακοί - Μέρος 4: Επισήµανση και πληροφορίες - Τροποποίηση 1 Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 4: Labelling and information - Amendment 1 (ISO :2008/Amd 1:2012) ΕΛΟΤ EN ISO Αναλώσιµα συγκόλλησης - Συνδυασµοί σωληνοειδών ηλεκτροδίων για συγκόλληση τόξου µε προστασία αερίων και χωρίς προστασία αερίων νικελίου και κραµάτων νικελίου- Ταξινόµηση Welding consumables - Tubular cored electrodes for gas shielded and non-gas shielded metal arc welding of nickel and nickel alloys - Classification (ISO 12153:2011) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/12/04 Οφθαλµική οπτική - Φακοί οµµατοϋαλίων - Λεξιλόγιο Ophthalmic optics - Spectacle lenses - Vocabulary (ISO 13666:2012) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Αναλώσιµα συγκόλλησης- Προµήθεια των υλικών πληρώσεως και συλλιπάσµατα Welding consumables - Procurement of filler materials and fluxes (ISO 14344:2010) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/12/17 (c) ΕΛΟΤ 15/01/2013 ΣΕΛΙ Α 9

10 Στολές επιβίωσης σε περίπτωση πτώσης σε νερό - Μέρος 1: Στολές συνεχούς χρήσης, απαιτήσεις συµπεριλαµβανοµένης και της ασφάλειας Immersion suits - Part 1: Constant wear suits, requirements including safety (ISO :2012) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/12/17 Στολές επιβίωσης σε περίπτωση πτώσης σε νερό - Μέρος 2: Στολές εγκατάλειψης και διάσωσης, απαιτήσεις συµπεριλαµβανοµένης και της ασφάλειας Immersion suits - Part 2: Abandonment suits, requirements including safety (ISO :2012) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/12/17 Στολές επιβίωσης σε περίπτωση πτώσης σε νερό - Μέρος 3: Μέθοδοι δοκιµής Immersion suits - Part 3: Test methods (ISO :2012) ΕΛΟΤ EN ISO Χρώµατα και βερνίκια - Προσδιορισµός της σκληρότητας φιλµ µε δοκιµή αντοχής µε µολύβι Paints and varnishes - Determination of film hardness by pencil test (ISO 15184:2012) ΕΛΟΤ EN ISO Ε3 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/12/04 Ιατρικά εργαστήρια - Απαιτήσεις ποιότητας και ικανότητας Medical laboratories - Requirements for quality and competence (ISO 15189:2012) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Προδιαγραφή και έλεγχος καταλληλότητας διαδικασιών συγκόλλησης µεταλλικών υλικών - οκιµή διαδικασίας συγκόλλησης- Μέρος 13: (αντίσταση συγκόλλησης άκρων) και συγκόλληση φλόγας Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 13: Upset (resistance butt) and flash welding (ISO :2012) ΕΛΟΤ EN ISO Γεωµετρικές Προδιαγραφές Προϊόντων (GPS) - Γενικές έννοιες - Μέρος 2: Βασικές αρχές, προδιαγραφές, λειτουργοί, αβεβαιότητες και ασάφειες Geometrical product specifications (GPS) - General concepts - Part 2: Basic tenets, specifications, operators, uncertainties and ambiguities (ISO :2012) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Συγκόλληση µε αντίσταση- Καταστροφικές δοκιµές σε συγκολλήσεις µεταλλικών υλικών- οκιµή στρέψης για συγκολλήσεις αντίστασης κατά σηµεία Resistance welding - Destructive tests on welds in metallic materials - Torsion test of resistance spot welds (ISO 17653:2012) ΕΛΟΤ EN ISO Συγκόλληση µε αντίσταση - Λεξιλόγιο - Μέρος 1: Συγκόλληση σηµειακή, προβολής και συνεχούς γραµµής Resistance welding - Vocabulary - Part 1: Spot, projection and seam welding (ISO :2009) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Αναλώσιµα συγκολλήσεων - Συµπαγή συρµάτινα ηλεκτροδια, συµπαγή ηλεκτρόδια ταινίας, συµπαγή σύρµατα και συµπαγείς ράβδοι για την συγκόλληση τήξης νικελίου και κραµάτων νικελίου - Ταξινόµηση Welding consumables - Solid wire electrodes, solid strip electrodes, solid wires and solid rods for fusion welding of nickel and nickel alloys - Classification (ISO 18274:2010) ΕΛΟΤ EN ISO έρµα - οκιµές αντοχής χρωµατισµών - Αντοχή χρωµατισµών στο τρίψιµο Leather - Tests for colour fastness - Colour fastness to crocking (ISO 20433:2012) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Αναλώσιµα συγκολλήσεων - Συµπαγή συρµάτινα ηλεκτρόδια, συµπαγή σύρµατα και ράβδοι για συγκόλληση τήξης τιτανίου και κραµάτων τιτανίου- Ταξινόµηση Welding consumables - Solid wire electrodes, solid wires and rods for fusion welding of titanium and titanium alloys - Classification (ISO 24034:2010) ΕΛΟΤ EN ISO Συγκόλληση διά τριβής µε ανάδευση - Αλουµίνιο - Μέρος 1: Λεξιλόγιο (c) ΕΛΟΤ 15/01/2013 ΣΕΛΙ Α 10

11 Friction stir welding - Aluminium - Part 1: Vocabulary (ISO :2011) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ EN ISO Συγκόλληση διά τριβής µε ανάδευση - Αλουµίνιο - Μέρος 2: Σχεδιασµός των συνδέσµων συγκόλλησης Friction stir welding - Aluminium - Part 2: Design of weld joints (ISO :2011) ΕΛΟΤ EN ISO Συγκόλληση διά τριβής µε ανάδευση - Αλουµίνιο - Μέρος 3: Ελεγχος καταλληλότητας των φορέων συγκόλλησης Friction stir welding - Aluminium - Part 3: Qualification of welding operators (ISO :2011) ΕΛΟΤ EN ISO Συγκόλληση διά τριβής µε ανάδευση - Αλουµίνιο - Μέρος 4: Προδιαγραφή και έλεγχος καταλληλότητας των διαδικασιών συγκόλλησης Friction stir welding - Aluminium - Part 4: Specification and qualification of welding procedures (ISO :2011) ΕΛΟΤ EN ISO Συγκόλληση διά τριβής µε ανάδευση - Αλουµίνιο - Μέρος 5: Απαιτήσεις της ποιότητας και ελέγχου Friction stir welding - Aluminium - Part 5: Quality and inspection requirements (ISO :2011) (c) ΕΛΟΤ 15/01/2013 ΣΕΛΙ Α 11

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ CEN/TS 15912 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/16 Ανθεκτικότητα της επίδοσης αντίδρασης στη φωτιά - Κατηγορίες φωτιάς - Επεξεργασµένα προϊόντα ξύλου µε επιβραδυντικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση Plastics

Διαβάστε περισσότερα

Λίστα Προτύπων ΕΛΟΤ - Βιβλιοθήκη ΕΛΙΝΥΑΕ

Λίστα Προτύπων ΕΛΟΤ - Βιβλιοθήκη ΕΛΙΝΥΑΕ Λίστα Προτύπων ΕΛΟΤ - Βιβλιοθήκη ΕΛΙΝΥΑΕ Κωδικοί ICS Κωδικός Αριθμός Εγγράφου Τίτλος Εκδότης Χρονιά Έκδοσης 13.340.10 ΕΛΟΤ ΕΝ 374-1 13.340.10 ΕΛΟΤ ΕΝ 374-3 13.340.10 ΕΛΟΤ ΕΝ 374-2 13.180 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7933

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ

Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 2 ΠΡΟΤΥΠΑ... 4 3 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 6 3.1 Περιβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β. Νεάπολης Συκεών» CPV 09331200-0

ΜΕΛΕΤΗ. «Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β. Νεάπολης Συκεών» CPV 09331200-0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β διασυνδεδεµένων συστηµάτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 4-10 -2012 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 4-10 -2012 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 4-10 -2012 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 440 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 440 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ http://www.et.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=219%3a-22212012&catid=60&lang=en 01 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΠ1501-01-01 Παραγωγή σκυροδέματος -εργασίες σκυροδέτησης 1 ΤΠ1501-01-01-01-00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΗΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ TELETERM (Εκδοση 4)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΗΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ TELETERM (Εκδοση 4) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΗΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ TELETERM (Εκδοση 4) AR 1 AR 2 AR 3 Συλλογή Αρκτικολέξων ΚΤΗΛΑ - Μέρος 1 Συλλογή Αρκτικολέξων ΚΤΗΛΑ - Μέρος 2 Συλλογή Αρκτικολέξων ΚΤΗΛΑ - Μέρος 3 Λεξιλόγιο Αρκτικολέξων

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευάζονται επίσης στη Στάθµη Β (υπόγειο), ως φαίνεται στα σχέδια.

Κατασκευάζονται επίσης στη Στάθµη Β (υπόγειο), ως φαίνεται στα σχέδια. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Υ ΡΕΥΣΗ 2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΟΜΒΡΙΑ 3. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 4. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΙΣΜΟΣ 5. ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΕΡΙΟ 6. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 7. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ 8. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ 9. ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

εργασίες σκυροδέτησης Παραγωγή και μεταφορά Concrete production and 1 01-01-01-00 σκυροδέματος

εργασίες σκυροδέτησης Παραγωγή και μεταφορά Concrete production and 1 01-01-01-00 σκυροδέματος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ 440 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΤΕΠ 01 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Παραγωγή σκυροδέματος - 01-01 εργασίες σκυροδέτησης Παραγωγή και μεταφορά Concrete production and 1 01-01-01-00 σκυροδέματος transportation

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΚΤΙΡΙΟ Σελίδα 1 ΑΠΟ 117

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΚΤΙΡΙΟ Σελίδα 1 ΑΠΟ 117 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Γενικά... 5 1.2 Περιεχόµενα Μελέτης... 6 1.3 Τοπικές Συνθήκες και εδοµένα... 6 1.3.1 υνατότητα Παροχών - Απορροών... 6 1.3.2 Κλιµατολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 03 οµικές Εργασίες Κτιρίων 08 Κουφώµατα 04 Κουφώµατα από συνθετικά υλικά 00 - Έκδοση 1η ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου

Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου Γενικό πλαίσιο που αφορά τον τρόπο παρουσίασης και περιεχόμενο της μελέτης μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Κ.Δ.Π 111/2006 (Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Τµήµατα / Σχολές και Επιστηµονικές Κατηγορίες Πρόσκληση Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Τµήµατα / Σχολές και Επιστηµονικές Κατηγορίες Πρόσκληση Ηλεκτρονικά Ακαδηµαϊκά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ GR - 362 / 3.12.2012. Εκδίδεται από τον Τομέα Συστημάτων Μετρήσεων.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ GR - 362 / 3.12.2012. Εκδίδεται από τον Τομέα Συστημάτων Μετρήσεων. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ GR - 362 / 3.12.2012 Εκδίδεται από τον Τομέα Συστημάτων Μετρήσεων Διεύθυνση Δικτύου ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΔΗΕ / 362 / 3.12.2012 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ INDUSTRY OF PLASTIC PIPES & FITTINGS

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ INDUSTRY OF PLASTIC PIPES & FITTINGS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ INDUSTRY OF PLASTIC PIPES & FITTINGS 04ΕΤΑΙΡΙΑ 05COMPANY IΣΤΟΡΙΑ Η ΚΑRINA ιδρύθηκε το 1970 από τους αδελφούς Παναγιώτη και Νίκο Παζάρα. Από τότε µέχρι σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Costas A. Balaras, PhD

Costas A. Balaras, PhD 1 BUILDING ENERGY MANAGEMENT M.S. in Energy Systems Costas A. Balaras, PhD Dr Mechanical Engineer, Research Director costas@noa.gr www.facebook.com/groupenergyconservation GRoup Energy Conservation (GR.E.C.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΑΕΡΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΑΕΡΙΣΜΟΣ Σελ. 1 από 92 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Οι ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν υλικά, συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

M6 Solar Standard Plus

M6 Solar Standard Plus Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information M6 Solar Standard Plus 002 Alumil M6 Solar Standard Plus V11.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ

Διαβάστε περισσότερα

Е36 TABLE OF CONTENTS Е36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK

Е36 TABLE OF CONTENTS Е36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM FOR WINDOWS AND DOORS WITH THERMAL BREAK Е36 SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK TABLE OF CONTENTS GENERAL INFORMATION page 09 BUILDING PHYSICS page 15 TABLES page 25 PROFILES page

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-16 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 17-0 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents 13-182 29-52 53-70. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6

Περιεχόμενα Table of Contents 13-182 29-52 53-70. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3- Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-12 13-182 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-16 Τομές 1:1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ/νση Τεχνικών Έργων ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα υλικά που ενσωματώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ 1/24 ΕΣΥΔ ΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Έκδοση:01 Αναθεώρηση: 01 Ημερομηνία αρχικής έκδοσης: 13-10-2011 Ημερομηνία αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION, OPERATION AND SERVICE INSTRUCTION MANUAL

INSTALLATION, OPERATION AND SERVICE INSTRUCTION MANUAL 1 epsi ERT C-H ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΩΜΑΤΟΣ ERT C-H PACKAGED AIR CONDITIONERS ROOF TOP TYPE UNITS Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ INSTALLATION, OPERATION AND SERVICE INSTRUCTION

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Γ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΕ3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Risk Engineering Risk Engineering Guideline

Οδηγίες Risk Engineering Risk Engineering Guideline www.hdi-gerling.gr HDI-Gerling Sicherheitstechnik Οδηγίες Risk Engineering Risk Engineering Guideline Τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα... αποκτούν αυξανόμενη σημασία τόσο ως εμπορικές όσο και ως οικιακές εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - Κωδικός φορέα :0085 - Ονοµασία φορέα : ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής - Τηλέφωνο : 2132157762 2.

Διαβάστε περισσότερα

GEOSAN. ÍÝïé ðëáóôéêïß óùëþíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò ãéá ôçí áðï Ýôåõóç ëõìüôùí êáé üìâñéùí. Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση

GEOSAN. ÍÝïé ðëáóôéêïß óùëþíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò ãéá ôçí áðï Ýôåõóç ëõìüôùí êáé üìâñéùí. Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση έκδοση 12.2013 GEOSAN ÍÝïé ðëáóôéêïß óùëþíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò ãéá ôçí áðï Ýôåõóç ëõìüôùí êáé üìâñéùí Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση 2 Κορυφαία σχεδίαση & μέγιστη ασφάλεια... 05

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ Κωδικός φορέα :0085 Ονοµασία φορέα : ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής Τηλέφωνο : 2132157762 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα