ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΟΤ CEN ISO/TS Μικροβιολογία τροφίµων και ζωοτροφών - Οριζόντια µέθοδος για την ανίχνευση, την απαρίθµηση και την ορολογική κατάταξη της Salmonella - Μέρος 2: Απαρίθµηση µε τεχνική µινιατούρας του πλέον πιθανού αριθµού Microbiology of food and animal feed - Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella - Part 2: Enumeration by a miniaturized most probable number technique (ISO/TS :2012) ΕΛΟΤ ΕΝ ISO Μη καταστροφικοί έλεγχοι χαλύβδινων σωλήνων - Μέρος 11 : Aυτόµατος έλεγχος µε υπερήχους για την ανίχνευση διαµηκών ή /και εγκάρσιων ατελειών της ραφής συγκόλλησης των συγκολλητών χαλύβδινων σωλήνων Non-destructive testing of steel tubes - Part 11: Automated ultrasonic testing of the weld seam of welded steel tubes for the detection of longitudinal and/or transverse imperfections (ISO :2011) ΕΛΟΤ ΕΝ ISO Μη καταστροφικοί έλεγχοι χαλύβδινων σωλήνων - Μέρος 2 : Aυτόµατος έλεγχος µε δυνορρεύµατα για την ανίχνευση ατελειών των άνευ ραφής και συγκολλητών χαλύβδινων σωλήνων (εκτός των συγκολληµένων µε εµβαπτιζόµενο τόξο) Non-destructive testing of steel tubes - Part 2: Automated eddy current testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for the detection of imperfections (ISO :2011) ΕΛΟΤ CEN/TS Οικιακές συσκευές καύσης στερεών καυσίµων- Μέθοδοι δοκιµών εκποµπών Residential solid fuel burning appliances - Emission test methods CEN/TR [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/12/18 - Technical report of the interlaboratory study for the determination of Besatz in common wheat, rye and durum wheat ΕΛΟΤ CEN/TS Ασφαλτικά συνδετικά - Προσδιορισµός της συµπεριφοράς θραύσης και της άµεσης προσκόλλλησης των ασφαλτικών κατιονικών γαλακτωµάτων µε αδρανή των 2/4 mm Bituminous binders - Determination of breaking behaviour and immediate adhesivity of cationic bituminous emulsions with 2/4 mm aggregate CEN/TR [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/12/18 - Automotive fuels - Paraffinic diesel fuel and blends - Background to the parameters required and their respective limits anddetermination ΕΛΟΤ CEN/TS Πλαστικά - Μορφότυπο αναφοράς και επικοινωνίας της περιεκτικότητας σε άνθρακα βιοπροέλευσης και επιλογών αξιοποίησης των βιοπολυµερών και βιοπλαστικών - Φύλλο τεχνικών δεδοµένων Plastics - Template for reporting and communication of bio-based carbon content and recovery options of biopolymers and bioplastics - Data sheet CEN/TR [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/12/18 - Classification of thermoregulatory properties CEN/TR [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/12/18 - Liquid petroleum products - Oxygenates blending in line with actual EN 228 requirements ΕΛΟΤ CEN ISO/TS Ε2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/12/03 Νανοτεχνολογία - Ορολογία και ορισµοί νανοσωµατιδίων Nanotechnologies - Terminology and definitions for nano-objects - Nanoparticle, nanofibre and nanoplate (ISO/TS 27687:2008) ΕΛΟΤ EN Χαλκός και κράµατα χαλκού - Εξαρτήµατα υδραυλικών εγκαταστάσεων - Μέρος 6: Συνδέσεις µε ωθούµενα προσαρµοζόµενα άκρα Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 6: Fittings with push-fit ends (c) ΕΛΟΤ 15/01/2013 ΣΕΛΙ Α 1

2 ΕΛΟΤ EN Χαλκός και κράµατα χαλκού - Εξαρτήµατα υδραυλικών εγκαταστάσεων - Μέρος 8: Συνδέσεις µε άκρα σύσφιξης για χρήση µε πλαστικούς και πολυστρωµατικούς σωλήνες Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 8: Fittings with press ends for use with plastics and multilayer pipes ΕΛΟΤ EN Υδραυλικά συστήµατα επιφανειών για θέρµανση και ψύξη που λειτουργούν µε νερό- Μέρος 1: Ορισµοί και σύµβολα Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 1: Definitions and symbols ΕΛΟΤ EN Ε2 Oxήµατα αvαψυxής - Tρoxόσπιτα - Mέρoς 1: Aπαιτήσεις κατoίκησης σxετικές µε τηv υγιειvή και τηv ασφάλεια Leisure accommodation vehicles - Caravans - Part 1: Habitation requirements relating to health and safety ΕΛΟΤ EN 1647 Ε3 Oxήµατα αvαψυxής - Eξoxικά τρoxόσπιτα - Aπαιτήσεις κατoίκησης σxετικές µε τηv υγιειvή και τηv ασφάλεια Leisure accommodation vehicles - Caravan holiday homes - Habitation requirements relating to health and safety ΕΛΟΤ EN Ε3 Οχήµατα αναψυχής - Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις υπερχαµηλής τάσης 12 V συνεχούς ρεύµατος - Μέρος 1: Τροχόσπιτα Leisure accommodation vehicles - 12 V direct current extra low voltage electrical installations - Part 1: Caravans ΕΛΟΤ EN Ε3 Οχήµατα αναψυχής - Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις υπερχαµηλής τάσης 12 V συνεχούς ρεύµατος - Μέρος 2: Αυτοκινούµενα τροχόσπιτα Leisure accommodation vehicles - 12 V direct current extra low voltage electrical installations - Part 2: Motor caravans ΕΛΟΤ EN Συγκολλήσεις- Βασικές λεπτοµέρειες συγκολληµένων χαλύβδινων συνδέσµων- Μέρος 3: Συνδυασµός επίπεδων µετάλλων και επενδεδυµένων στοιχείων υπό πίεση Welding - Basic weld joint details in steel - Part 3: Clad, buttered and lined pressurized components ΕΛΟΤ EN Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Βυτιοφόρα βαγόνια - Μέρος 6: Ανθρωποθυρίδες Railway applications - Tank wagons - Part 6: Manholes ΕΛΟΤ EN Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Βυτιοφόρα βαγόνια - Μέρος 7: Αποβάθρες και σκάλες Railway applications - Tank wagons - Part 7: Platforms and ladders ΕΛΟΤ EN Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Βυτιοφόρα βαγόνια - Μέρος 8: Συνδέσεις θέρµανσης Railway applications - Tank wagons - Part 8: Heating connections ΕΛΟΤ EN Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολληµένων συνδέσµων θερµοπλαστικών ηµιτελών προϊόντων - Μέρος 4: Έλεγχοι υπό υψηλή τάση Non destructive testing of welded joints of thermoplastics semifinished products - Part 4: High voltage testing ΕΛΟΤ EN A2 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Ζεύγη τροχών και τροχοφορείς - Μη κινητήριοι άξονες - Σχεδιαστική µέθοδος Railway applications - Wheelsets and bogies - Non powered axles - Design method ΕΛΟΤ EN Ε2 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Μέθοδοι δοκιµής για συστήµατα στερέωσης - Μέρος 1: Προσδιορισµός της διαµήκους αντίστασης σε ολίσθηση Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part 1: Determination of longitudinal rail restraint (c) ΕΛΟΤ 15/01/2013 ΣΕΛΙ Α 2

3 ΕΛΟΤ EN Ε2 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Μέθοδοι δοκιµής για συστήµατα στερέωσης - Μέρος 3: Προσδιορισµός της απόσβεσης κρουστικών φορτίων Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part 3: Determination of attenuation of impact loads ΕΛΟΤ EN Ε2 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Μέθοδοι δοκιµής για συστήµατα στερέωσης - Μέρος 4: Επίδραση της επαναλαµβανόµενης φόρτισης Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Μέθοδοι δοκιµής για συστήµατα στερέωσης - Μέρος 4: Επίδραση της επαναλαµβανόµενης φόρτισης ΕΛΟΤ EN Ε2 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Μέθοδοι δοκιµής για συστήµατα στερέωσης - Μέρος 5: Προσδιορισµός της ηλεκτρικής αντίστασης Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part 5: Determination of electrical resistance ΕΛΟΤ EN Ε2 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Μέθοδοι δοκιµής για συστήµατα πρόσδεσης - Μέρος 6: Επίδραση αυστηρών περιβαλλοντικών συνθηκών Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part 6: Effect of severe environmental conditions ΕΛΟΤ EN Ε2 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Μέθοδοι δοκιµής για συστήµατα στερέωσης - Μέρος 7: Προσδιορισµός της δύναµης συγκράτησης Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part 7: Determination of clamping force ΕΛΟΤ EN Ε2 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Μέθοδοι δοκιµής για συστήµατα στερέωσης - Μέρος 8: οκιµές κατά τη λειτουργία Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part 8: In service testing ΕΛΟΤ EN A1 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Σιδηροτροχιά - Μέθοδοι δοκιµής για συστήµατα πρόσδεσης - Μέρος 9: Προσδιορισµός ακαµψίας Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part 9: Determination of stiffness ΕΛΟΤ EN A1 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Σύστηµα βελόνων και διακλαδώσεις - Μέρος 4: Ενεργοποίηση, ασφάλιση και εξακρίβωση Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Σύστηµα βελόνων και διακλαδώσεις - Μέρος 4: Ενεργοποίηση, ασφάλιση και εξακρίβωση ΕΛΟΤ EN A1 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Σύστηµα βελόνων και διακλαδώσεις - Μέρος 5: Σύστηµα βελόνων Railway applications - Track - Switches and crossings - Part 5: Switches ΕΛΟΤ EN A1 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Σύστηµα βελόνων και διακλαδώσεις - Μέρος 6: Καρδιές σταθερού τύπου, οξείες και αµβλείες Railway applications - Track - Switches and crossings - Part 6: Fixed common and obtuse crossings ΕΛΟΤ EN A1 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Σύστηµα βελόνων και διακλαδώσεις - Μέρος 7: ιακλαδώσεις µε κινούµενα µέρη Railway applications - Track - Switches and crossings - Part 7: Crossings with moveable parts ΕΛΟΤ EN A1 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Σύστηµα βελόνων και διακλαδώσεις - Μέρος 8: ιατάξεις εκτόνωσης Railway applications - Track - Switches and crossings - Part 8: Expansion devices (c) ΕΛΟΤ 15/01/2013 ΣΕΛΙ Α 3

4 ΕΛΟΤ EN A1 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Σύστηµα βελόνων και διακλαδώσεις - Μέρος 9: Χωροθετήσεις Railway applications - Track - Switches and crossings - Part 9: Layouts ΕΛΟΤ EN Ε2 Μίγµατα µη σταθεροποιηµένα και σταθεροποιηµένα µε υδραυλικές κονίες - Μέρος 47: Μέθοδος δοκιµής για τον προσδιορισµό του Καλιφορνιακού δείκτη φέρουσας ικανότητας (CBR), του άµεσου δείκτη φέρουσας ικανότητας και της γραµµικής διόγκωσης Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 47: Test method for the determination of California bearing ratio, immediate bearing index and linear swelling ΕΛΟΤ EN Ε2 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Απαιτήσεις απόδοσης για συστήµατα στερέωσης - Μέρος 1: Ορισµοί Railway applications - Track - Performance requirements for fastening systems - Part 1: Definitions ΕΛΟΤ EN Πιγµέντα και πληρωτικά - Μέθοδοι διασποράς και αξιολόγηση της ικανότητας διασποράς σε πλαστικά - Μέρος 6: Προσδιορισµός µε δοκιµή φιλµ Pigments and extenders - Methods of dispersion and assessment of dispersability in plastics - Part 6: Determination by film test ΕΛΟΤ EN Ε2 εξαµενές για µεταφορά επικίνδυνων αγαθών - Εξοπλισµός εξυπηρέτησης για δεξαµενές - Συστήµατα πρόληψης υπερπλήρωσης για υγρά καύσιµα Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Overfill prevention systems for liquid fuels ΕΛΟΤ EN A1 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Σιδηροδροµική γραµµή - Μηχανές κατασκευών και συντήρησης επί σιδηροτροχιών - Μέρος 3: Γενικές απαιτήσεις ασφάλειας Railway applications - Track - Railbound construction and maintenance machines - Part 3: General safety requirements ΕΛΟΤ EN Ε3 Κεραµικά πλακίδια - Ορισµοί, ταξινόµηση, χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συµµόρφωσης και σήµανση Ceramic tiles - Definitions, classification, characteristics, evaluation of conformity and marking ΕΛΟΤ EN Ε2 Επίδοση των κινητών ανιχνευτών διαρροής και ελεγκτήρων χώρου των αλογονούχων ψυκτικών υγρών Performance of portable leak detectors and of room monitors for halogenated refrigerants ΕΛΟΤ EN Κλιµατιστικά, µονάδες ψύξης µε υγρό και αντλίες θερµότητας, µε ηλεκτροκίνητους συµπιεστές για θέρµανση και ψύξη χώρων- οκιµές και αξιολόγηση σε συνθήκες µερικού φορτίου και υπολογισµός της εποχιακής απόδοσης Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps, with electrically driven compressors, for space heating and cooling - Testing and rating at part load conditions and calculation of seasonal performance ΕΛΟΤ EN A1 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Ενδείκτες πέδης - Μέρος 1: Πνευµατικοί ενδείκτες πέδης Railway applications - Brake indicators - Part 1: Pneumatically operated brake indicators ΕΛΟΤ EN ιαχείριση επιχειρησιακών πόρων - Μέρος 7: Οδηγίες για τη συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων Facility Management - Part 7: Guidelines for Performance Benchmarking ΕΛΟΤ EN Υπηρεσίες υγειονοµικής περίθαλψης - Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις βάσει του EN ISO 9001: 2008 Health care services - Quality management systems - Requirements based on EN ISO 9001:2008 (c) ΕΛΟΤ 15/01/2013 ΣΕΛΙ Α 4

5 ΕΛΟΤ EN A1 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Πέδηση - Προστασία αντιολίσθησης Railway applications - Braking - Wheel slide protection ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ EN Μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων - Τεχνική διάθλασις του χρόνου διάνυσης (TOFD) - Επίπεδα αποδοχής Non-destructive testing of welds - Time-of-flight diffraction technique (TOFD) - Acceptance levels ΕΛΟΤ EN Ελαφρά προϊόντα χύδην πλήρωσης και θερµοµόνωσης, για εφαρµογές τεχνικών έργων - Ελαφρά Αδρανή προϊόντα διογκωµένης αργίλλου Light weight fill and thermal insulation products for civil engineering applications (CEA) - Expanded clay lightweight aggregate products (LWA) ΕΛΟΤ EN A1 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Σιδηροτροχιά - Μηχανές σιδηροδρόµων και συναφής εξοπλισµός - Μέρος 2: Τεχνικές απαιτήσεις ασφάλειας Railway applications - Track - Road-rail machines and associated equipment - Part 2: General safety requirements ΕΛΟΤ EN 15814:2011+A1 Στεγανώσεις µε επιστρώσεις πάχους από τροποποιηµένα πολυµερή ασφαλτικά - Ορισµοί και απαιτήσεις Polymer modified bituminous thick coatings for waterproofing - Definitions and requirements ΕΛΟΤ EN Ασφάλεια φορτηγών οχηµάτων βιοµηχανίας µεταβλητής εµβέλειας κίνησης - Ορατότητα- Μέθοδοι δοκιµής και επαλήθευση Rough-terrain variable reach trucks - Visibility - Test methods and verification ΕΛΟΤ EN Μηχανοκίνητα συστήµατα θυρών για πεζούς - Ασφάλεια κατά τη χρήση - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Power operated pedestrian doorsets - Safety in use - Requirements and test methods ΕΛΟΤ EN Σιδηροδροµικές εφαρµογές - ιαχείριση τριβής τροχού/σιδηροτροχιάς - Λιπαντικά ονύχων και σιδηροτροχιάς Railway applications - Wheel/rail friction management - Lubricants for trainborne and trackside applications ΕΛΟΤ EN Οχήµατα επιβατών µε κινητήρα για µεταφορά προσώπων κινούµενα εκτός δηµοσίων δρόµων - ίτροχα οχήµατα κινούµενα σε µονή ράγα - Απαιτήσεις ασφάλειας και µέθοδοι δοκιµής Ride-on, motorized vehicles intended for the transportation of persons and not intended for use on public roads - Single-track two-wheel motor vehicles - Safety requirements and test methods ΕΛΟΤ EN Συστήµατα ψύξης και αντλίες θερµότητας- 'Ελεγχος καταλληλότητας της στεγανότητας των στοιχείων και ενώσεων Refrigerating systems and heat pumps - Qualification of tightness of components and joints ΕΛΟΤ EN Καύσιµα αυτοκίνησης - Προσδιορισµός των συστατικών µε υψηλό σηµείο ζέσεως συµπεριλαµβανοµένων των µεθυλεστέρων λιπαρών οξέων στη βενζίνη- Μέθοδος αερίου χρωµατογραφίας Automotive fuels - Determination of high-boiling components including fatty acid methyl esters in petrol - Gas chromatographic method ΕΛΟΤ EN Ατέλειες σε συγκολλήσεις θερµοπλαστικών -Επίπεδα ποιότητας Imperfections in thermoplastics welded joints - Quality levels ΕΛΟΤ EN Μεταλλικά καλώδια πολλαπλών καλωδιακών στοιχείων χρησιµοποιούµενα σε ψηφιακή και αναλογική επικοινωνία και έλεγχο - Μέρος 9-1: Επιµέρους προδιαγραφή για θωρακισµένα καλώδια για εφαρµογές µέχρι MHz - Οριζόντια και κατακόρυφα κτιριακά καλώδια κορµού (c) ΕΛΟΤ 15/01/2013 ΣΕΛΙ Α 5

6 Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 9-1: Sectional specification for screened cables characterised up to MHz - Horizontal and building backbone cables ΕΛΟΤ EN Μεταλλικά καλώδια πολλαπλών καλωδιακών στοιχείων χρησιµοποιούµενα σε ψηφιακή και αναλογική επικοινωνία και έλεγχο - Μέρος 10-1: Επιµέρους προδιαγραφή για θωρακισµένα καλώδια για εφαρµογές µέχρι 500 MHz - Οριζόντια και κατακόρυφα κτιριακά καλώδια κορµού Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 10-1: Sectional specification for screened cables characterized up to 500 MHz - Horizontal floor and building backbone cables ΕΛΟΤ EN Μεταλλικά καλώδια πολλαπλών καλωδιακών στοιχείων χρησιµοποιούµενα σε ψηαφιακή και αναλογική επικοινωνία και έλεγχο - Μέρος 11-1: Επιµέρους προδιαγραφή για µη θωρακισµένα καλώδια για εφαρµογές µέχρι 500 MHz - Οριζόντια και κατακόρυφα κτιριακά καλώδια κορµού Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 11-1: Sectional specification for un-screened cables characterised up to 500 MHz - Horizontal and building backbone cables ΕΛΟΤ EN Ε2 Εναέριες ηλεκτρικές γραµµές εναλλασσόµενου ρεύµατος πάνω από 1kV - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις - Κοινές προδιαγραφές Overhead electrical lines exceeding AC 1 kv - Part 1: General requirements - Common specifications ΕΛΟΤ EN Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Μέτρηση ενέργειας πάνω στους συρµούς - Μέρος 1: Γενικά Railway applications - Energy measurement on board trains - Part 1: General ΕΛΟΤ EN Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Μέτρηση ενέργειας πάνω στους συρµούς - Μέρος 2: Μέτρηση ενέργειας Railway applications - Energy measurement on board trains - Part 2: Energy measuring ΕΛΟΤ EN Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Μέτρηση ενέργειας πάνω στους συρµούς - Μέρος 3: ιαχείριση δεδοµένων Railway applications - Energy measurement on board trains - Part 3: Data handling ΕΛΟΤ EN Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Μέτρηση ενέργειας πάνω στους συρµούς - Μέρος 4: Επικοινωνία Railway applications - Energy measurement on board trains - Part 4: Communication ΕΛΟΤ EN Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Μέτρηση ενέργειας πάνω στους συρµούς - Μέρος 5: Αξιολόγηση συµµόρφωσης Railway applications - Energy measurement on board trains - Part 5: Conformity assessment ΕΛΟΤ EN Ινοοπτικά καλώδια - Μέρος 4-20: Εναέρια οπτικά καλώδια κατά µήκος γραµµών ηλεκτρικής ενέργειας - Προδιαγραφή οικογένειας για ADSS οπτικά καλώδια Optical fibre cables - Part 4-20: Aerial optical cables along electrical power lines - Family specification for ADSS (All Dielectric Self Supported) optical cables ΕΛΟΤ EN /A1 Βιοµηχανικά υλικά - Βιοµηχανικά δύσκαµπτα πολυστρωµατικά φύλλα για ηλεκτρικούς σκοπούς µε βάση τις θερµοσκληρυνόµενες ρητίνες - Μέρος 3-4: Προδιαγραφές για µεµονωµένα υλικά - Απαιτήσεις για δύσκαµπτα πολυστρωµατικά φύλλα µε βάση φαινολικές ρητίνες Insulating materials - Industrial rigid laminated sheets based on thermosetting resins for electrical purposes - Part 3-4: Specifications for individual materials - Requirements for rigid laminated sheets based on phenolic resins ΕΛΟΤ EN Ε3 Αυτόµατοι διακόπτες διαρροής χωρίς ενσωµατωµένη προστασία από υπερένταση για οικιακή και παρόµοιες χρήσεις (RCCBs) - Μέρος 1: Γενικοί κανόνες Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs) - Part 1: General rules ΕΛΟΤ EN Ε3 (c) ΕΛΟΤ 15/01/2013 ΣΕΛΙ Α 6

7 Αυτόµατοι διακόπτες διαρροής µε ενσωµατωµένη προστασία από υπερένταση για οικιακή και παρόµοιες χρήσεις (RCBOs) - Μέρος 1: Γενικοί κανόνες Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs) - Part 1: General rules ΕΛΟΤ EN Ε3 Συσσωρευτές µολύβδου γενικής χρήσης (τύποι µε βαλβίδα ρύθµισης) - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις, λειτουργικά χαρακτηριστικά - Μέθοδοι δοκιµής General purpose lead-acid batteries (valve-regulated types) - Part 1: General requirements, functional characteristics - Methods of test ΕΛΟΤ EN Ε3 Συσσωρευτές µολύβδου γενικής χρήσης (τύποι µε βαλβίδα ρύθµισης) - Μέρος 2: ιαστάσεις, ακροδέκτες και σήµανση General purpose lead-acid batteries (valve-regulated types) - Part 2: Dimensions, terminals and marking ΕΛΟΤ EN Ε4 ιαδικασίες δοκιµής ινοοπτικών επικοινωνιακών υποσυστηµάτων - Μέρος 2-2: Ψηφιακά συστήµατα - Μέτρηση της οπτικής σχηµατοµορφής οφθαλµού, της κυµατοµορφής και του λόγου εξάλειψης Fibre optic communication subsystem test procedures - Part 2-2: Digital systems - Optical eye pattern, waveform and extinction ratio measurement ΕΛΟΤ EN Ε2 ιατάξεις απεικόνισης υγρών κρυστάλλων - Μέρος 4 : οµοστοιχεία απεικόνισης υγρών κρυστάλλων και κελιών - Ουσιώδη όρια τιµών και χαρακτηριστικά Liquid crystal display devices - Part 4: Liquid crystal display modules and cells - Essential ratings and characteristics ΕΛΟΤ EN Ε2 Εξοπλισµός οπτικοακουστικός,τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών - Περιβαλλοντικά συνειδητά σχεδιασµένος Audio/video, information and communication technology equipment - Environmentally conscious design ΕΛΟΤ EN /A1 ιατάξεις διακοπής και ελέγχου υψηλής τάσης - Μέρος 100: ιακόπτες κυκλώµατος εναλλασσόµενου ρεύµατος High-voltage switchgear and controlgear - Part 100: Alternating-current circuit-breakers ΕΛΟΤ EN Ε2 ιατάξεις διακοπής και ελέγχου υψηλής τάσης - Μέρος 105: Συνδυασµοί ασφαλειοδιακοπτών εναλλασσοµένου ρεύµατος για ονοµαστικές τάσεις πάνω από 1 kv µέχρι και συµπεριλαµβανοµένου των 52 kv High-voltage switchgear and controlgear - Part 105: Alternating current switch-fuse combinations for rated voltages above 1 kv up to and including 52 kv ΕΛΟΤ EN Ε3 ιατάξεις διακοπής και ελέγχου υψηλής τάσης - Μέρος 110: ιακόπτες επαγωγικού φορτίου High-voltage switchgear and controlgear - Part 110: Inductive load switching ΕΛΟΤ EN /A1 Τεχνολογία κυψελών καυσίµων - Μέρος 6-100: Μικροσυστήµατα ισχύος κυψελών καυσίµων - Ασφάλεια Fuel cell technologies - Part 6-100: Micro fuel cell power systems - Safety ΕΛΟΤ EN Ε2 Πυρήνες φερρίτη - Τυπικός συντελεστής αυτεπαγωγής για πυρήνες µε διάκενο και ανοχή αυτού Ferrite cores - Standard inductance factor for gapped cores and its tolerance ΕΛΟΤ EN Ε2 Τύπος Β και τύπος F αυτόµατοι διακόπτες διαρροής µε ή χωρίς ενσωµατωµένη προστασία από υπερένταση για οικιακή και παρόµοιες χρήσεις Type F and type B residual current operated circuit-breakers with and without integral overcurrent protection for household and similar uses ΕΛΟΤ EN (c) ΕΛΟΤ 15/01/2013 ΣΕΛΙ Α 7

8 Λαµπτήρες LED µε αυτοστραγγαλισµό για υπηρεσίες γενικού φωτισµού σε τάση > 50 V - Προδιαγραφές ασφαλείας Self-ballasted LED-lamps for general lighting services by voltage > 50 V - Safety specifications ΕΛΟΤ EN Επαγωγικά εξαρτήµατα υψηλής συχνότητας - Μέρος 1: Σταθεροί επαγωγείς για επιφανειακή τοποθέτηση που χρησιµοποιούνται σε ηλεκτρονικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό High frequency inductive components - Part 1: Fixed surface mount inductors for use in electronic and telecommunication equipment ΕΛΟΤ EN V Παγκόσµιο Σύστηµα Κινητών Επικοινωνιών (GSM) - Μέρος 4: Εναρµονισµένο EN για επαναλήπτες GSM για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας R&TTE Global System for Mobile communications (GSM) - Part 4: Harmonized EN for GSM Repeaters covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive ΕΛΟΤ EN V2.1.1 Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα και Θέµατα Ραδιοφάσµατος (ERM) - Πρότυπο ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας (EMC) για ραδιοεξοπλισµό και ραδιοϋπηρεσίες - Μέρος 4: Είδιες συνθήκες για σταθερές ραδιοζεύξεις, σταθµούς βάσης ευρυζωνικών συστηµάτων µετάδοσης δεδοµένων και βοηθητικό εξοπλισµό και υπηρεσίες Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services - Part 4: Specific conditions for fixed radio links, Broadband Data Transmission System Base stations, ancillary equipment and services ΕΛΟΤ EN V Παγκόσµιο Σύστηµα Κινητών Επικοινωνιών (GSM) - Εναρµονισµένο ΕΝ για εξοπλισµό σταθµού βάσης για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας R&TTE Global System for Mobile communications (GSM) - Harmonized EN for Base Station Equipment covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive ΕΛΟΤ EN V6.2.1 Κυψελοειδή δίκτυα IMT - Εναρµονισµένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της Οδηγίας R&TTE - Μέρος 18: E-UTRA, UTRA και GSM/EDGE σταθµός βάσης (BS) πολυπροτυπικών ραδιοεπικοινωνιών (MSR) IMT cellular networks - Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive - Part 18: E-UTRA, UTRA and GSM/EDGE Multi-Standard Radio (MSR) Base Station (BS) ΕΛΟΤ EN V1.3.1 Προηγµένο σύστηµα καθοδήγησης και ελέγχου κίνησης επιφανείας (A-SMGCS) - Μέρος 2: Κοινοτική προδιαγραφή για εφαρµογή στο πλαίσιο του Κανονισµού ιαλειτουργικότητας Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού ΕΚ 552/2004 για (A- SMGCS) στάθµη 2 συµπεριλαµβανοµένων και των εξωτερικών διεπαφών Advanced Surface Movement Guidance and Control System (A-SMGCS) - Part 2: Community Specification for application under the Single European Sky Interoperability Regulation EC 552/2004 for A-SMGCS Level 2 including external interfaces ΕΛΟΤ EN ISO 105-A11 Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα - οκιµές αντοχής χρωµατισµών - Μέρος Α11: Προσδιορισµός του βαθµού αντοχής χρωµατισµών µε ψηφιακές απεικονιστικές τεχνικές Textiles - Tests for colour fastness - Part A11: Determination of colour fasness grades by digital imaging techniques (ISO 105-A11:2012) ΕΛΟΤ EN ISO Μηχανικές ιδιότητες στερεωτικών κατασκευασµένων από ανθρακούχο χάλυβα και κράµα χάλυβα - Μέρος 2 Περικόχλια µε καθορισµένες κατηγορίες ιδιοτήτων - Βήµα σπειρώµατος και λεπτό µετρικό σπείρωµα Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel - Part 2: Nuts with specified property classes - Coarse thread and fine pitch thread (ISO 898-2:2012) ΕΛΟΤ EN ISO 2400 Μη καταστροφικοί έλεγχοι - Εξέταση µε υπερήχους - Προδιαγραφή για πλάκα βαθµονόµησης Νο. 1 Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Specification for calibration block No. 1 (ISO 2400:2012) ΕΛΟΤ EN ISO 3690 Ε2 Συγκολλήσεις και συναφείς διαδικασίες - Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε υδρογόνο στη συγκόλληση τόξου Welding and allied processes - Determination of hydrogen content in arc weld metal (ISO 3690:2012) (c) ΕΛΟΤ 15/01/2013 ΣΕΛΙ Α 8

9 ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Χρώµατα και βερνίκια - Εκτίµηση αλλοιώσεων επιχρισµάτων - Χαρακτηρισµός του πλήθους και του µεγέθους ελαττωµάτων και της έντασης των οµοιόµορφων αλλαγών στην εµφάνιση - Μέρος 8: Εκτίµηση του βαθµού αποκόλλησης και διάβρωσης γύρω από µια χαραγή ή άλλου τεχνητού ελαττώµατος Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings - Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance - Part 8: Assessment of degree of delamination and corrosion around a scribe or other artificial ΕΛΟΤ EN ISO 5182 Συγκόλληση µε αντίσταση - Υλικά για ηλεκτρόδια και βοηθητικός εξοπλισµός Resistance welding - Materials for electrodes and ancillary equipment (ISO 5182:2008) ΕΛΟΤ EN ISO E3 Ποιότητα νερού - ειγµατοληψία - Μέρος 3: Συντήρηση και χειρισµός των δειγµάτων νερού Water quality - Sampling - Part 3: Preservation and handling of water samples (ISO :2012) ΕΛΟΤ EN ISO 5821 Συγκόλληση µε αντίσταση- Καλύµµατα ηλεκτροδίων για συγκόλληση κατά σηµεία Resistance welding - Spot welding electrode caps (ISO 5821:2009) ΕΛΟΤ EN ISO /A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/12/03 Οδοντιατρική - Σύστηµα αριθµητικής κωδικοποίησης για περιστροφικά εργαλεία - Μέρος 2: Μορφές - Τροποποίηση 1 Dentistry - Number coding system for rotary instruments - Part 2: Shapes - Amendment 1 (ISO :2004/Amd 1: 2011) ΕΛΟΤ EN ISO 6556 Υάλινα σκεύη εργαστηρίου - Φιάλες µε φίλτρο Laboratory glassware - Filter flasks (ISO 6556:2012) ΕΛΟΤ EN ISO 9394 Ε2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/12/04 Οφθαλµική οπτική - Φακοί επαφής και προϊόντα φροντίδας φακών επαφής - Προσδιορισµός βιοσυµβατότητας µε οφθαλµικές µελέτες χρησιµοποιώντας οφθαλµούς κουνελιών Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products - Determination of biocompatibility by ocular study with rabbit eyes (ISO 9394:2012) ΕΛΟΤ EN ISO Ε3 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/12/04 Οφθαλµικά εµφυτεύµατα - Ενδοφθάλµιοι φακοί - Μέρος 1: Λεξιλόγιο Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 1: Vocabulary (ISO :2012) ΕΛΟΤ EN ISO /A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/12/04 Οφθαλµικά εµφυτεύµατα - Ενδοοφθαλµικοί φακοί - Μέρος 4: Επισήµανση και πληροφορίες - Τροποποίηση 1 Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 4: Labelling and information - Amendment 1 (ISO :2008/Amd 1:2012) ΕΛΟΤ EN ISO Αναλώσιµα συγκόλλησης - Συνδυασµοί σωληνοειδών ηλεκτροδίων για συγκόλληση τόξου µε προστασία αερίων και χωρίς προστασία αερίων νικελίου και κραµάτων νικελίου- Ταξινόµηση Welding consumables - Tubular cored electrodes for gas shielded and non-gas shielded metal arc welding of nickel and nickel alloys - Classification (ISO 12153:2011) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/12/04 Οφθαλµική οπτική - Φακοί οµµατοϋαλίων - Λεξιλόγιο Ophthalmic optics - Spectacle lenses - Vocabulary (ISO 13666:2012) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Αναλώσιµα συγκόλλησης- Προµήθεια των υλικών πληρώσεως και συλλιπάσµατα Welding consumables - Procurement of filler materials and fluxes (ISO 14344:2010) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/12/17 (c) ΕΛΟΤ 15/01/2013 ΣΕΛΙ Α 9

10 Στολές επιβίωσης σε περίπτωση πτώσης σε νερό - Μέρος 1: Στολές συνεχούς χρήσης, απαιτήσεις συµπεριλαµβανοµένης και της ασφάλειας Immersion suits - Part 1: Constant wear suits, requirements including safety (ISO :2012) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/12/17 Στολές επιβίωσης σε περίπτωση πτώσης σε νερό - Μέρος 2: Στολές εγκατάλειψης και διάσωσης, απαιτήσεις συµπεριλαµβανοµένης και της ασφάλειας Immersion suits - Part 2: Abandonment suits, requirements including safety (ISO :2012) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/12/17 Στολές επιβίωσης σε περίπτωση πτώσης σε νερό - Μέρος 3: Μέθοδοι δοκιµής Immersion suits - Part 3: Test methods (ISO :2012) ΕΛΟΤ EN ISO Χρώµατα και βερνίκια - Προσδιορισµός της σκληρότητας φιλµ µε δοκιµή αντοχής µε µολύβι Paints and varnishes - Determination of film hardness by pencil test (ISO 15184:2012) ΕΛΟΤ EN ISO Ε3 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/12/04 Ιατρικά εργαστήρια - Απαιτήσεις ποιότητας και ικανότητας Medical laboratories - Requirements for quality and competence (ISO 15189:2012) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Προδιαγραφή και έλεγχος καταλληλότητας διαδικασιών συγκόλλησης µεταλλικών υλικών - οκιµή διαδικασίας συγκόλλησης- Μέρος 13: (αντίσταση συγκόλλησης άκρων) και συγκόλληση φλόγας Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 13: Upset (resistance butt) and flash welding (ISO :2012) ΕΛΟΤ EN ISO Γεωµετρικές Προδιαγραφές Προϊόντων (GPS) - Γενικές έννοιες - Μέρος 2: Βασικές αρχές, προδιαγραφές, λειτουργοί, αβεβαιότητες και ασάφειες Geometrical product specifications (GPS) - General concepts - Part 2: Basic tenets, specifications, operators, uncertainties and ambiguities (ISO :2012) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Συγκόλληση µε αντίσταση- Καταστροφικές δοκιµές σε συγκολλήσεις µεταλλικών υλικών- οκιµή στρέψης για συγκολλήσεις αντίστασης κατά σηµεία Resistance welding - Destructive tests on welds in metallic materials - Torsion test of resistance spot welds (ISO 17653:2012) ΕΛΟΤ EN ISO Συγκόλληση µε αντίσταση - Λεξιλόγιο - Μέρος 1: Συγκόλληση σηµειακή, προβολής και συνεχούς γραµµής Resistance welding - Vocabulary - Part 1: Spot, projection and seam welding (ISO :2009) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Αναλώσιµα συγκολλήσεων - Συµπαγή συρµάτινα ηλεκτροδια, συµπαγή ηλεκτρόδια ταινίας, συµπαγή σύρµατα και συµπαγείς ράβδοι για την συγκόλληση τήξης νικελίου και κραµάτων νικελίου - Ταξινόµηση Welding consumables - Solid wire electrodes, solid strip electrodes, solid wires and solid rods for fusion welding of nickel and nickel alloys - Classification (ISO 18274:2010) ΕΛΟΤ EN ISO έρµα - οκιµές αντοχής χρωµατισµών - Αντοχή χρωµατισµών στο τρίψιµο Leather - Tests for colour fastness - Colour fastness to crocking (ISO 20433:2012) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Αναλώσιµα συγκολλήσεων - Συµπαγή συρµάτινα ηλεκτρόδια, συµπαγή σύρµατα και ράβδοι για συγκόλληση τήξης τιτανίου και κραµάτων τιτανίου- Ταξινόµηση Welding consumables - Solid wire electrodes, solid wires and rods for fusion welding of titanium and titanium alloys - Classification (ISO 24034:2010) ΕΛΟΤ EN ISO Συγκόλληση διά τριβής µε ανάδευση - Αλουµίνιο - Μέρος 1: Λεξιλόγιο (c) ΕΛΟΤ 15/01/2013 ΣΕΛΙ Α 10

11 Friction stir welding - Aluminium - Part 1: Vocabulary (ISO :2011) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ EN ISO Συγκόλληση διά τριβής µε ανάδευση - Αλουµίνιο - Μέρος 2: Σχεδιασµός των συνδέσµων συγκόλλησης Friction stir welding - Aluminium - Part 2: Design of weld joints (ISO :2011) ΕΛΟΤ EN ISO Συγκόλληση διά τριβής µε ανάδευση - Αλουµίνιο - Μέρος 3: Ελεγχος καταλληλότητας των φορέων συγκόλλησης Friction stir welding - Aluminium - Part 3: Qualification of welding operators (ISO :2011) ΕΛΟΤ EN ISO Συγκόλληση διά τριβής µε ανάδευση - Αλουµίνιο - Μέρος 4: Προδιαγραφή και έλεγχος καταλληλότητας των διαδικασιών συγκόλλησης Friction stir welding - Aluminium - Part 4: Specification and qualification of welding procedures (ISO :2011) ΕΛΟΤ EN ISO Συγκόλληση διά τριβής µε ανάδευση - Αλουµίνιο - Μέρος 5: Απαιτήσεις της ποιότητας και ελέγχου Friction stir welding - Aluminium - Part 5: Quality and inspection requirements (ISO :2011) (c) ΕΛΟΤ 15/01/2013 ΣΕΛΙ Α 11

Πρότυπα Επιτροπής Θερµοµόνωσης TE-31

Πρότυπα Επιτροπής Θερµοµόνωσης TE-31 Πρότυπα Επιτροπής Θερµοµόνωσης TE-31 A/A Πρότυπα Επιτροπής Θερµοµόνωσης 1 ΕΛΟΤ 450/95 [ΕΠ] Βασισµένα σε: [ISO 4898/84] έχει αλλάξει ISO 4898 / 2006 Περιγραφή Κυψελωτά πλαστικά - Προδιαγραφές δύσκαµπτων

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 14 Ιανουαρίου Κυπριακά και Διεθνή Πρότυπα. Κυρία/ε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν:

Λευκωσία, 14 Ιανουαρίου Κυπριακά και Διεθνή Πρότυπα. Κυρία/ε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Λευκωσία, 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη Κυπριακά και Διεθνή Πρότυπα Κυρία/ε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί ως Κυπριακά,

Διαβάστε περισσότερα

ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC

ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC Λευκωσία, 25 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων- & ELEC Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/59/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/59/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 2054 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας που χρησιµοποιούνται για εφαρµογές επαγωγικού βρόχου οι οποίες λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 26,957 27,283 khz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 05 Έργα οδοποιίας 01 Τεχνικά έργα και γέφυρες 09 Στοιχεία ανωδοµής γεφυρών 02 Στήριξη στηθαίων ασφαλείας και ιστών οδοφωτισµού επί γεφυρών ή τοίχων Έκδοση 1η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/46/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/46/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 105 V.1.0: Μη καθορισµένες συσκευές µικρής εµβέλειας που λειτουργούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 868,0 868,6 MHz, 868,7 869,2 MHz, 869,4 869,65 MHz, 869,7 870,0 MHz ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/52/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/52/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 203 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας χρησιµοποιούµενες για συναγερµούς οι οποίες λειτουργούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 868,60 868,70 MHz, 869,20 869,25 MHz, 869,25 869,30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/56/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/56/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 2051 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας που χρησιµοποιούνται για εφαρµογές επαγωγικού βρόχου οι οποίες λειτουργούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 9 59,750, 59,750 60,250,60,250-70,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/55/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/55/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 2043 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας που χρησιµοποιούνται για τηλεχειρισµό µοντέλων οι οποίες λειτουργούν στις ραδιοσυχνότητες 40,665-40,675-40,685 και 40,695 MHz ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/60/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/60/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 2061V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας που χρησιµοποιούνται για Ιατρικά Εµφυτεύσιµα οι οποίες λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 402 405 MHz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση: Κλιματισμός - Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον

Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση: Κλιματισμός - Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον Οδηγός πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση: Κλιματισμός - Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας αφορά στην αναβάθμιση του κτιριακού τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ως παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου

Η ποιότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ως παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου Η ποιότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ως παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου Γεώργιος Ν. Παπαδάκος Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Σύμβουλος Μετρολογίας Προοπτικές ανάπτυξης και οφέλη των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 2018 06 12 ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΛΟΤ ISO 26000:2010 Οδηγός για την κοινωνική ευθύνη των Guidance

Διαβάστε περισσότερα

Data sheet Thin Film Chip Inductor AL Series

Data sheet Thin Film Chip Inductor AL Series Data sheet Thin Film Chip Inductor AL Series Scope - 0201 and 0402 and 0603 series inductor is a photo lithographically etched single layer ceramic chip. This design provides high SRF, excellent Q, and

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/50/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/50/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 201 V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας χρησιµοποιούµενες για τοπικά ραδιοδίκτυα (RLAs) οι οποίες λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 2 400 2 483,5 MHz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

YAGEO CORPORATION SMD INDUCTOR / BEADS. CLH Series. Lead-free / For High Frequency Applications. CLH1005-H series CLH1608-H series ~1.4 0.

YAGEO CORPORATION SMD INDUCTOR / BEADS. CLH Series. Lead-free / For High Frequency Applications. CLH1005-H series CLH1608-H series ~1.4 0. YAGEO CORPORATION SMD INDUCTOR / BEADS CLH Series Multilayer Chip Inductors High Frequency Lead-free / For High Frequency Applications APPLICATIONS RF Resonance and Impedance Matching Circuit RF and Wireless

Διαβάστε περισσότερα

5711 Κ.Δ.Π. 588/2004

5711 Κ.Δ.Π. 588/2004 Ε.Ε. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 3865, 2S.5.2004 5711 Κ.Δ.Π. 588/2004 Αριθμός 588 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2003 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης 1 Οδηγία οµικών Προϊόντων 89/106: της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προβλέπεται η σήµανση CE σε υλικά που µπαίνουν σε κατασκευές Συµµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 211 V.1.0

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 211 V.1.0 Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 211 V.1.0 Συσκευές μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούνται για συστήματα ασύρματης πρόσβασης συμπεριλαμβανομένων τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLA) τα οποία λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/244/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/244/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 407 V.1.0: Φορητές ραδιοτηλεφωνικές συσκευές της ναυτιλιακής κινητής υπηρεσίας που λειτουργούν στις ζώνες VHF (µόνο για εφαρµογές που δεν εντάσσονται στο GMDSS) ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 104 V.1.0: Μη καθορισµένες συσκευές µικρής εµβέλειας που λειτουργούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 433, ,790 MHz

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 104 V.1.0: Μη καθορισµένες συσκευές µικρής εµβέλειας που λειτουργούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 433, ,790 MHz Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 104 V.1.0: Μη καθορισµένες συσκευές µικρής εµβέλειας που λειτουργούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 433,050 434,790 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/45/GR 1. Πρόλογος Η µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Data sheet Thick Film Chip Resistor 5% - RS Series 0201/0402/0603/0805/1206

Data sheet Thick Film Chip Resistor 5% - RS Series 0201/0402/0603/0805/1206 Data sheet Thick Film Chip Resistor 5% - RS Series 0201/0402/0603/0805/1206 Scope -This specification applies to all sizes of rectangular-type fixed chip resistors with Ruthenium-base as material. Features

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Chip Inductor

Thin Film Chip Inductor Scope -Calchip s 0201 and 0402 series inductor is a photo lithographically etched single layer ceramic chip. Calchip s design provides high, excellent Q, and superior temperature stability. This highly

Διαβάστε περισσότερα

2R2. 2 (L W H) [mm] Wire Wound SMD Power Inductor. Nominal Inductance Packing Tape & Reel. Design Code M ±20%

2R2. 2 (L W H) [mm] Wire Wound SMD Power Inductor. Nominal Inductance Packing Tape & Reel. Design Code M ±20% Wire Wound SMD Power Inductors WPN Series Operating temperature range : -40 ~+125 (Including self-heating) FEATURES Fe base metal material core provides large saturation current Metallization on ferrite

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Chip Inductor

Thin Film Chip Inductor Scope -Viking s 0201 and 0402 series inductor is a photo lithographically etched single layer ceramic chip. Viking s design provides high, excellent Q, and superior temperature stability. This highly stable

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/61/GR

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/61/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 2062V.1.0: Συσκευές µικρής εµβέλειας που χρησιµοποιούνται για Ιατρικά Εµφυτεύσιµα οι οποίες λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 9-315kHz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε : 2004/61/GR

Διαβάστε περισσότερα

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 412V.1.0: Επινήια συστήµατα και εξοπλισµός επικοινωνιών UHF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/245/GR

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 412V.1.0: Επινήια συστήµατα και εξοπλισµός επικοινωνιών UHF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/245/GR Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 412V.1.0: Επινήια συστήµατα και εξοπλισµός επικοινωνιών UHF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/245/GR 1. Πρόλογος Η µεταφορά της Οδηγίας 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

PRODUCT IDENTIFICATION SWPA 3012 S 1R0 N T

PRODUCT IDENTIFICATION SWPA 3012 S 1R0 N T Wire Wound SMD Power Inductors SWPA Series Operating temperature range: -4 ~+25 (Including self-heating) FEATURES Magnetic-resin shielded conruction reduces buzz noise to ultra-low levels Metallization

Διαβάστε περισσότερα

«Κατευθυντήριες Οδηγίες προς ένα κοινό ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο αβαθούς γεωθερμίας» Ενότητα 3 η : Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών

«Κατευθυντήριες Οδηγίες προς ένα κοινό ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο αβαθούς γεωθερμίας» Ενότητα 3 η : Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών «Κατευθυντήριες Οδηγίες προς ένα κοινό ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο αβαθούς γεωθερμίας» Ενότητα 3 η : Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών Πολιτική Αδειοδότηση Κατασκευή Παρακολούθηση Πληροφορία Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

WiFi & Satcom FORUM 2009

WiFi & Satcom FORUM 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Φίλιππος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-13-01 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισµένο Σκυρόδεµα 13 Ενισχύσεις αποκαταστάσεις µε χαλύβδινα

Διαβάστε περισσότερα

Carbon Film Leaded Resistor

Carbon Film Leaded Resistor Features -The most economic industrial investment -Standard tolerance: +/-5% (available +/-2%) -Excellent long term stability -Termination: Standard solder-plated copper lead Applications -Telecommunication

Διαβάστε περισσότερα

Lowara SPECIFICATIONS

Lowara SPECIFICATIONS SH Series Centrifugal pumps entirely made of AISI 36 stainless steel according to EN 733 (ex DIN 24255). Designed to pump hot, cold and moderately aggressive liquids. Available versions: SHE Close-coupled

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ ΕΝ 71-4 Ε3 Ασφάλεια παιχνιδιών - Μέρος 4: Συλλογές χηµικών πειραµάτων και συναφών δραστηριοτήτων Safety of toys - Part 4: Experimental sets for chemistry and related activities ΕΛΟΤ CEN/TS 13778 Κινητά

Διαβάστε περισσότερα

Heat exchanger. Type WT. For the reheating of airflows in rectangular ducting PD WT 1. 03/2017 DE/en

Heat exchanger. Type WT. For the reheating of airflows in rectangular ducting PD WT 1. 03/2017 DE/en X X testregistrierung Heat exchanger Type For the reheating of airflows in rectangular ducting Rectangular hot water heat exchanger for the reheating of airflows, suitable for VAV terminal units Type TVR,

Διαβάστε περισσότερα

Metal Oxide Leaded Film Resistor

Metal Oxide Leaded Film Resistor SURFACE TEMP. RISE ( ) Power Ratio(%) MOF0623, 0932, 1145, 1550, 1765, 2485 MOF Series Features -Excellent Long-Time stability -High surge / overload capability -Wide resistance range : 0.1Ω~10MΩ -Controlled

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον

Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας αφορά στην αναβάθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

Terminal Contact UL Insulation Designation (provided with) style form system approval Flux tight

Terminal Contact UL Insulation Designation (provided with) style form system approval Flux tight eatures A miniature PCB Power Relay. form A contact configuration with quick terminal type. 5KV dielectric strength, K surge voltage between coils to contact. Ideal for high rating Home Appliances of heating

Διαβάστε περισσότερα

Siam Pacific Electric Wire & Cable Co., Ltd.

Siam Pacific Electric Wire & Cable Co., Ltd. PRODUCT AND APPLICATIONS OF ENAMELED WIRE TYPE COMMERCIAL NAME INSULATION TYPE BASE COATED OVER COATED TOP COATED THERMAL CLASS ( C) WIRE RANGE (S) APPLICATIONS PVF POLYVINYL FORMAL - - 105 SWG 9 ~ SWG

Διαβάστε περισσότερα

Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων»

Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων» Τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τυποποίησης σχετικά µε την Κοινοτική Οδηγία για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων» Αργυρώ ΗΜΟΥ Η Πολιτικός - Ενεργειακός Μηχ/κός, MsC, PhD Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520. official distributor of

Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520. official distributor of Product: Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520 official distributor of Current Sensing Chip Resistor (SMDL Series) 1. Features -3 Watts

Διαβάστε περισσότερα

Metal Oxide Leaded Film Resistor

Metal Oxide Leaded Film Resistor Features -Excellent Long-Time stability -High surge / overload capability -Wide resistance range : 0.1Ω~22MΩ -Controlled temperature coefficient -Resistance standard tolerance: ±5% (consult factory for

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ CYS ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ : 2001 7µελές Δ.Σ ΜΕΤΟΧΟΣ : ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (100%) ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 2002 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Current Sensing Thick Film Chip Resistor-SMDB Series Size: 0402/0603/0805/1206/1210/2010/2512. official distributor of

Current Sensing Thick Film Chip Resistor-SMDB Series Size: 0402/0603/0805/1206/1210/2010/2512. official distributor of Product: Current Sensing Thick Film Chip Resistor-SMDB Series Size: 0402/0603/0805/1206/1210/2010/2512 official distributor of Current Sensing Thick Film Chip Resistor-SMDB Series 1. Scope -This specification

Διαβάστε περισσότερα

Sunlord Specifications subject to change without notice. Please check our website for latest information. Revised 2018/04/15

Sunlord Specifications subject to change without notice. Please check our website for latest information. Revised 2018/04/15 Wire Wound SMD Power Inductors SPH Series Operating Temp. : -40 ~+125 (Including self-heating) FEATURES Magnetic-resin shielded construction reduces buzz noise to ultra-low levels Metallization on ferrite

Διαβάστε περισσότερα

1 Alumina Substrate 4 Edge Electrode (NiCr) 7 Resistor Layer (NiCr) 2 Bottom Electrode (Ag) 5 Barrier Layer (Ni) 8 Overcoat (Epoxy)

1 Alumina Substrate 4 Edge Electrode (NiCr) 7 Resistor Layer (NiCr) 2 Bottom Electrode (Ag) 5 Barrier Layer (Ni) 8 Overcoat (Epoxy) ARN series Thin Film High Precision Chip Resistor Features» Advanced thin film technology» Very tight tolerance down to ±0.01%» Extremely low TCR down to ±5ppm/» Wide resistance range 1ohm-3Mega ohm» Miniature

Διαβάστε περισσότερα

Metal Film Leaded Precision Resistor

Metal Film Leaded Precision Resistor Power ratio(%) MFR Series Features Excellent overall stability Very tight tolerance down to ±0.05% Extremely low TCR down to ±5 PPM/ C High power rating up to 3 Watts Excellent ohmic contact Applications

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2014. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων. Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν:

Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2014. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων. Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί ως Κυπριακά, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES Βιομηχανικός Όμιλος Επεξεργασίας & Εμπορίας Χάλυβα (ΒΟΕΕΧ) Industrial Steel Processing & Trading Group (ISPTG) ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES EXT DIAMETER INCHES ΕΞΩΤ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 304 V.1.0: Ευρυζωνικές ζεύξεις ακουστικών συχνοτήτων που λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 25 MHz - 3 GHz

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 304 V.1.0: Ευρυζωνικές ζεύξεις ακουστικών συχνοτήτων που λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 25 MHz - 3 GHz Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 304 V.1.0: Ευρυζωνικές ζεύξεις ακουστικών συχνοτήτων που λειτουργούν στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 25 MHz - 3 GHz ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/242/GR 1. Πρόλογος Η µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Multilayer Chip Inductor

Multilayer Chip Inductor Features -Monolithic structure for high reliability -High self-resonant frequency -Excellent solderability and high heat resistance Construction Applications -RF circuit in telecommunication and other

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Anti-Corrosive Thin Film Precision Chip Resistor-SMDR Series. official distributor of

Anti-Corrosive Thin Film Precision Chip Resistor-SMDR Series. official distributor of Product : Anti-Corrosive Thin Film Precision Chip Resistor-SMDR Series Size : 0402/0603/0805/1206/2010/2512 official distributor of Anti-Corrosive Thin Film Precision Chip Resistor (SMDR Series) 1. Features

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διεθνή Πρότυπα που έχουν εκδοθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης μπορείτε να τα δείτε στο ακόλουθο link:

Τα Διεθνή Πρότυπα που έχουν εκδοθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης μπορείτε να τα δείτε στο ακόλουθο link: Λευκωσία, 21 Απριλίου 2017 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη Δημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC Κύριοι, Σας αποστέλλονται συνημμένα τα κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN και CENELEC που

Διαβάστε περισσότερα

ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων -CEN & CENELEC

ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων -CEN & CENELEC Λευκωσία, 17 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων -CEN & CENELEC Κυρία/ε, Σας αποστέλλονται συνημμένα τα κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN και CENELEC

Διαβάστε περισσότερα

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 406 V.1.0: Ραδιοτηλεφωνικοί ποµποί και δέκτες της ναυτιλιακής κινητής υπηρεσίας που λειτουργούν στις ζώνες VHF

Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 406 V.1.0: Ραδιοτηλεφωνικοί ποµποί και δέκτες της ναυτιλιακής κινητής υπηρεσίας που λειτουργούν στις ζώνες VHF Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισµού 406 V.1.0: Ραδιοτηλεφωνικοί ποµποί και δέκτες της ναυτιλιακής κινητής υπηρεσίας που λειτουργούν στις ζώνες VHF ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε :2003/243/GR 1. Πρόλογος Η µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

SMD - Resistors. TThin Film Precision Chip Resistor - SMDT Series. Product : Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1210/2010/2512. official distributor of

SMD - Resistors. TThin Film Precision Chip Resistor - SMDT Series. Product : Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1210/2010/2512. official distributor of Product : TThin Film Precision Chip Resistor - SMDT Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1210/2010/2512 official distributor of 1. Features -Advanced thin film technology -Very tight tolerance down to

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Σχετικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-07-01-05 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-07-01-05 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-07-01-05 08 Υδραυλικά Έργα 07 Μεταλλικά Στοιχεία και Κατασκευές 01 Καλύµµατα Φρεατίων - Εσχάρες 05 Βαθµίδες Φρεατίων Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Σήμανσης αντλιών καυσίμων για την πληροφόρηση καταναλωτή βάσει του ΕΛΟΤ EN 16942: 2018

Πρόταση Σήμανσης αντλιών καυσίμων για την πληροφόρηση καταναλωτή βάσει του ΕΛΟΤ EN 16942: 2018 MEΛΟΣ ΤΩΝ/ MEMBER OF ISO-IEC-CEN-CENELEC Πρόταση Σήμανσης αντλιών καυσίμων για την πληροφόρηση καταναλωτή βάσει του ΕΛΟΤ EN 16942: 2018 1 Ιστορικό Το άρθρο 7 του ν. 4439/30-11-2016 (σε υιοθέτηση της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Metal Oxide Varistors (MOV) Data Sheet

Metal Oxide Varistors (MOV) Data Sheet Φ SERIES Metal Oxide Varistors (MOV) Data Sheet Features Wide operating voltage (V ma ) range from 8V to 0V Fast responding to transient over-voltage Large absorbing transient energy capability Low clamping

Διαβάστε περισσότερα

RSDW08 & RDDW08 series

RSDW08 & RDDW08 series /,, MODEL SELECTION TABLE INPUT ORDER NO. INPUT VOLTAGE (RANGE) NO LOAD INPUT CURRENT FULL LOAD VOLTAGE CURRENT EFFICIENCY (Typ.) CAPACITOR LOAD (MAX.) RSDW08F-03 344mA 3.3V 2000mA 80% 2000μF RSDW08F-05

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια ευρωπαϊκών τυποποιητικών εγγράφων σε Δημόσια Κρίση

Σχέδια ευρωπαϊκών τυποποιητικών εγγράφων σε Δημόσια Κρίση Σχέδια ευρωπαϊκών τυποποιητικών εγγράφων σε Δημόσια Κρίση Κωδικός σχεδίου Τίτλος σχεδίου (Αγγλικά) Ημ. ψήφισης Ημ. Τομεακή Επιτροπή: - EN ISO 17100:2015/prA1 Translation services - Requirements for translation

Διαβάστε περισσότερα

Power Inductor LVS Series

Power Inductor LVS Series RoHS Compliant Halogen Free REACH Compliant Part Numbering LVS 6645 L - 1R M - AU Series Name Dimensions Code Inductance Internal Code (mm) (uh) Tolerance 4412 4.x4.x1.2 L Low DCR R47.47 M ±% 4418 4.x4.x1.8

Διαβάστε περισσότερα

B37631 K K 0 60

B37631 K K 0 60 Multilayer Ceramic acitors High; X5R and X7R Chip Ordering code system B37631 K 7 5 K 6 Packaging 6 ^ cardboard tape, 18-mm reel 62 ^ blister tape, 18-mm reel Internal coding acitance tolerance K ^ ± %

Διαβάστε περισσότερα

MAX-QUALITY ELECTRIC CO; LTD Thin Film Precision Chip Resistors. Data Sheet

MAX-QUALITY ELECTRIC CO; LTD Thin Film Precision Chip Resistors. Data Sheet Data Sheet Customer: Product: Size: Current Sensing Chip Resistor CS Series 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512 1225/3720/7520 Issued Date: Edition : 12-Nov-10 REV.C5 Current Sensing Chip Resistor

Διαβάστε περισσότερα

Multilayer Ceramic Chip Capacitors

Multilayer Ceramic Chip Capacitors FEATURES X7R, X6S, X5R AND Y5V DIELECTRICS HIGH CAPACITANCE DENSITY ULTRA LOW ESR & ESL EXCELLENT MECHANICAL STRENGTH NICKEL BARRIER TERMINATIONS RoHS COMPLIANT SAC SOLDER COMPATIBLE* PART NUMBER SYSTEM

Διαβάστε περισσότερα

Specification. code ±1.0 ±1.0 ±1.0 ±1.0 ±0.5 approx (g)

Specification. code ±1.0 ±1.0 ±1.0 ±1.0 ±0.5 approx (g) High CV-value Long Life > 10 years at 50 C Low ESR and ESL High stability, 10 years shelf life Optimized designs available on request RoHS Compliant application Basic design Smoothing, energy storage,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Γ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Δρ Ναυπηγός Μηχανολ. Μηχ. Καθηγητής ΕΜΠ (gregory@central.ntua.gr) 29 Σεπτεμβρίου 2010 ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Multilayer Ceramic Chip Capacitors

Multilayer Ceramic Chip Capacitors FEATURES X7R, X6S, X5R AND Y5V DIELECTRICS HIGH CAPACITANCE DENSITY ULTRA LOW ESR & ESL EXCELLENT MECHANICAL STRENGTH NICKEL BARRIER TERMINATIONS RoHS COMPLIANT SAC SOLDER COMPATIBLE* Temperature Coefficient

Διαβάστε περισσότερα

SMD Power Inductor-VLH

SMD Power Inductor-VLH SMD Power Inductor-VH Dimensions Unit: mm Type A B C E F H I J 252010 2.5±0.2 2.0±0.2 1.0max. 0.4±0.2 1.0min. 2.1 0.90 0.8 252012 2.5±0.2 2.0±0.2 1.2max. 0.4±0.2 1.0min. 2.1 0.90 0.8 321618C 3.2±0.3 1.6±0.2

Διαβάστε περισσότερα

LR Series Metal Alloy Low-Resistance Resistor

LR Series Metal Alloy Low-Resistance Resistor LR Series Metal Alloy LowResistance Resistor This specification is applicable to lead free, halogen free of RoHS directive for metal alloy lowresistance resistor. The product is for general purpose. The

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών Εργαστηριακό Μέρος Ενότητα 2: Σκληρομέτρηση Μεταλλικών Υλικών Ευάγγελος Φουντουκίδης

Διαβάστε περισσότερα

INDEX HOESUNG COIL PARTS

INDEX HOESUNG COIL PARTS 1. Metal Molding High Current SMD Power Inductor PART NO DEMINSION(mm) Inductance Range Rated DC Current Page MMI 06518 SERIES 6.5 7.1 1.8 1.0uH ~ 4.7uH 9.8A ~ 5.0A 5 MMI 06524 SERIES 6.5 7.1 2.4 0.47uH

Διαβάστε περισσότερα

Creative TEchnology Provider

Creative TEchnology Provider 1 Oil pplication Capacitors are intended for the improvement of Power Factor in low voltage power networks. Used advanced technology consists of metallized PP film with extremely low loss factor and dielectric

Διαβάστε περισσότερα

Applications Water distribution

Applications Water distribution 1 FH Series Centrifugal electric pumps according to EN 733 (ex DIN 24255). Electric pumps with pump casing in cast iron designed to pump clean, chemically non-aggressive water and liquids. Available versions:

Διαβάστε περισσότερα

CSK series. Current Sensing Chip Resistor. Features. Applications. Construction FAITHFUL LINK

CSK series. Current Sensing Chip Resistor. Features. Applications. Construction FAITHFUL LINK CSK series Current Sensing Chip Resistor Features» 3 Watts power rating in 1 Watt size, 1225 Package» Low TCR of ±100 PPM/ C» Resistance values from 1m to 1 ohm» High purity alumina substrate for high

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι Ιανουάριος 2019 [1]

Μαρούσι Ιανουάριος 2019 [1] ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΡΑΔΙΟΔΙΕΠΑΦΩΝ ΡΑΔΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΞΗΡΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

YJM-L Series Chip Varistor

YJM-L Series Chip Varistor Features 1. RoHS & Halogen Free (HF) compliant 2. EIA size: 0402 ~ 2220 3. Operating voltage: 5.5Vdc ~ 85Vdc 4. High surge suppress capability 5. Bidirectional and symmetrical V/I characteristics 6. Multilayer

Διαβάστε περισσότερα

LR Series Metal Alloy Low-Resistance Resistor

LR Series Metal Alloy Low-Resistance Resistor Tel : 881745 Fax : 881749 LR Series Metal Alloy LowResistance Resistor This specification is applicable to lead free, halogen free of RoHS directive for metal alloy lowresistance resistor. The product

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-05-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-05-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-05-03-00 05 Έργα Οδοποιίας 05 Ασφάλιση οδών 03 Συστήµατα απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης (ΣΑΕΠ) 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

SMD - Resistors. Thick Film Chip Resistor-SMDC Series Size: 01005/0201/0402/0603/0805/1206/1210/2010/2512/ 1225/0612. official distributor of

SMD - Resistors. Thick Film Chip Resistor-SMDC Series Size: 01005/0201/0402/0603/0805/1206/1210/2010/2512/ 1225/0612. official distributor of Product: Thick Film Chip Resistor-SMDC Series Size: 01005/0201/0402/0603/0805/1206/1210/2010/2512/ 1225/0612 official distributor of 1. Scope Thick Film Chip Resistor-SMDC Series -This specification applies

Διαβάστε περισσότερα

AL Series - Thin Film Chip Inductor

AL Series - Thin Film Chip Inductor Features A Photo Lithographic Single Layer Ceramic Chip High SRF, Excellent, Superior Temperature Stability Tight Tolerance of ± % or ±.nh Self Resonant Frequency Controlled within % Stable Inductance

Διαβάστε περισσότερα

High Frequency Chip Inductor / CF TYPE

High Frequency Chip Inductor / CF TYPE High Frequency Chip Inductor / CF TYPE.Features: 1.Closed magnetic circuit avoids crosstalk. 2.S.M.T. type. 3.Excellent solderability and heat resistance. 4.High realiability. 5.The products contain no

Διαβάστε περισσότερα

Metal Film Leaded Precision Resistor

Metal Film Leaded Precision Resistor Features Excellent overall stability Very tight tolerance down to ±0.05% Extremely low TCR down to ±5 PPM/ C High power rating up to 3 Watts Excellent ohmic contact Construction Applications Telecommunication

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ ΕΛΙΚΟΕΙΔΟΥΣ ΡΑΦΗΣ SPIRALLY WELDED STEEL PIPES

ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ ΕΛΙΚΟΕΙΔΟΥΣ ΡΑΦΗΣ SPIRALLY WELDED STEEL PIPES Βιομηχανικός Όμιλος Επεξεργασίας & Εμπορίας Χάλυβα (ΒΟΕΕΧ) Industrial Steel Processing & Trading Group (ISPTG) ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ ΕΛΙΚΟΕΙΔΟΥΣ ΡΑΦΗΣ SPIRALLY WELDED STEEL PIPES EXT DIAMETER INCHES ΕΞΩΤ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

PRODUCT FICHE. A Supplier name Morris MKV 64325

PRODUCT FICHE. A Supplier name Morris MKV 64325 PRODUCT FICHE The information in the product data sheet is given in accordance with the Commission delegated Regulation (EU) No 65/2014 supplementing Directive of the European Parliament and of the Council

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Παράρτημα F1A/12 του Πιστοποιητικού Αρ. 159-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου Μη Καταστροφικών και Μηχανικών Δοκιμών της "T.C.L. Co. - Test & Control

Διαβάστε περισσότερα

SMD Power Inductor-VLH

SMD Power Inductor-VLH SMD Power Inductor-VH PAD AYOUT Dimensions Unit: mm Type A B C E F H I J 252010 2.5±0.2 2.0±0.2 1.0max. 0.4±0.2 1.0min. 2.1 0.90 0.8 252012 2.5±0.2 2.0±0.2 1.2max. 0.4±0.2 1.0min. 2.1 0.90 0.8 252510 2.5±0.2

Διαβάστε περισσότερα

Lowara APPLICATIONS MATERIALS. General Catalogue

Lowara APPLICATIONS MATERIALS. General Catalogue FH Series Centrifugal electric pumps according to EN 733 (ex DIN 24255). Electric pumps with pump casing in cast iron and impeller in AISI 36* stainless steel, designed to pump hot, cold and moderately

Διαβάστε περισσότερα

Surface Mount Multilayer Chip Capacitors for Commodity Solutions

Surface Mount Multilayer Chip Capacitors for Commodity Solutions Surface Mount Multilayer Chip Capacitors for Commodity Solutions Below tables are test procedures and requirements unless specified in detail datasheet. 1) Visual and mechanical 2) Capacitance 3) Q/DF

Διαβάστε περισσότερα

LR(-A) Series Metal Alloy Low-Resistance Resistor

LR(-A) Series Metal Alloy Low-Resistance Resistor LR(A) Series Metal Alloy LowResistance Resistor This specification is applicable to lead free, halogen free of RoHS directive for metal alloy lowresistance resistor. The product is for general purpose.

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διεθνή Πρότυπα που έχουν εκδοθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης μπορείτε να τα δείτε στο ακόλουθο link

Τα Διεθνή Πρότυπα που έχουν εκδοθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης μπορείτε να τα δείτε στο ακόλουθο link Λευκωσία, 15 Σεπτεμβρίου 2016 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη Δημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC Κύριοι, Σας αποστέλλονται συνημμένα τα κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN και CENELEC

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Precision Chip Resistor-AR Series

Thin Film Precision Chip Resistor-AR Series hin Film Precision Chip Resistor-AR Series Construction L D1 3 4 5 6 D2 9 8 7 1 2 1 Alumina Substrate 4 Edge Electrode (NiCr) 7 Resistor Layer (NiCr) 2 Bottom Electrode (Ag) 5 Barrier Layer (Ni) 8 Overcoat

Διαβάστε περισσότερα

Thick Film Chip Resistor-SMDC Series Size: 01005/0201/0402/0603/0805/1206/1210/2010/2512. official distributor of

Thick Film Chip Resistor-SMDC Series Size: 01005/0201/0402/0603/0805/1206/1210/2010/2512. official distributor of Product: Thick Film Chip Resistor-SMDC Series Size: 01005/0201/0402/0603/0805/1206/1210/2010/2512 official distributor of Thick Film Chip Resistor-SMDC Series 1. Scope -This specification applies to all

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στην ευρωπαϊκή τυποποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων αέριων καυσίµων Ανάγκη αναθεώρησης των αντίστοιχων ελληνικών κανονισµών

Εξελίξεις στην ευρωπαϊκή τυποποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων αέριων καυσίµων Ανάγκη αναθεώρησης των αντίστοιχων ελληνικών κανονισµών Εξελίξεις στην ευρωπαϊκή τυποποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων αέριων καυσίµων Ανάγκη αναθεώρησης των αντίστοιχων ελληνικών κανονισµών Τα αέρια καύσιµα και η ευρωπαϊκή τυποποίηση Η Eυρωπαϊκή Eπιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Part II: Earthing system components.

Part II: Earthing system components. Μέρος IΙ: Εξαρτήματα Συστημάτων γείωσης. Part II: Earthing system components. Τίτλος Ηλεκτρόδια γειώσεως Earth Electrodes Title Ράβδος γειώσεως κυκλικής διατομής Round Earthing Rode 182161415 t(250) St/e-Cu

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Chip Resistors

Thin Film Chip Resistors FEATURES PRECISE TOLERANCE AND TEMPERATURE COEFFICIENT EIA STANDARD CASE SIZES (0201 ~ 2512) LOW NOISE, THIN FILM (NiCr) CONSTRUCTION REFLOW SOLDERABLE (Pb FREE TERMINATION FINISH) Type Size EIA PowerRating

Διαβάστε περισσότερα

Metal Film Flame-Proof Resistors

Metal Film Flame-Proof Resistors Features -Low Noise -Low TCR from ±15~100PPM/ -High Precision from ±0.1%~1% -Complete Flameproof Construction UL-1412. -Coating meets UL94V-0 Applications -Telecommunication -Medical Equipment -Consumer

Διαβάστε περισσότερα