ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ"

Transcript

1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΑΠΟΣΤΟΛΗ 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3 ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 5 Εσωτερικές και εξωτερικές σχέσεις 6 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 6 Επιλογή του προσωπικού και των εταίρων 6 Σχέση εργασίας με τους εργαζομένους 7 Διαχείριση του προσωπικού 7 Εργασιακή σχέση με τους συνεργάτες 7 Εκπαίδευση 8 Τόπος εργασίας 8 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 9 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 9 ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ 9 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 10 ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 10 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 10 ΧΡΗΣΤΕΣ 11 1

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Codice Etico Η πολλαπλότητα των συμφερόντων και το κοινωνικό οικονομικό περιβάλλον που RC CONCEPT Srl αλληλεπιδρά, μαζί με τους όρους του οργανισμού, απαιτεί τη δέσμευση όλων να εξασφαλίσουν ότι οι δραστηριότητες της Εταιρείας διεξάγονται με βάση το νόμο, μέσα σε ένα πλαίσιο υγιούς ανταγωνισμού, με την εντιμότητα, την ακεραιότητα, αμεροληψία και καλή πίστη και σύμφωνα έννομα συμφέροντα των χρηστών, εργαζομένων, επιχειρηματικών εταίρων και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στην κοινωνία εν γένει. Για αυτό η RC CONCEPT Srl, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της, έχει ανέκαθεν δεσμευθεί στην εφαρμογή και την τήρηση των αυστηρών αρχών, διακρίνεται για τον επαγγελματισμό, την αξιοπιστία και τον επαγγελματισμό της. Για να επισημοποιήσει τις θεμελιώδεις αξίες στις οποίες RC CONCEPT SRL βασίζεται, έχει κληθεί τον Κώδικα Δεοντολογίας, ένα όργανο της ηθικής των επιχειρήσεων με στόχο τη διάδοση των αρχών και προτύπων συμπεριφοράς της βάσης. Οι αρχές που περιέχονται στον Κώδικα Δεοντολογίας εφαρμόζεται στους εργαζόμενους, συνεργάτες (σύμβουλοι, πράκτορες, τους παρόχους υπηρεσιών) και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που έχουν σχέση με την RC CONCEPT SRL, και αντιπροσωπεύουν μια ρητή αναφορά στην εκτέλεση των καθηκόντων και των λειτουργιών τους (εσωτερική ή εξωτερικό), με την πεποίθηση ότι η ηθική στη διαχείριση των επιχειρήσεων θα πρέπει να επιδιωχθεί σε συνδυασμό με την οικονομική ανάπτυξη της εταιρείας, διατηρώντας τις ισορροπίες τις αρχές που εκφράζονται στον παρόντα Κώδικα. Για την επίτευξη των στόχων της, η RC CONCEPT SRL δεν μπορεί να κάνει χωρίς τους συνεργάτες τους, οι οποίοι πρέπει να γνωρίζουν και να συμμερίζονται τις αξίες που εκφράζονται σε αυτόν τον κώδικα, και να εργαστούν από κοινού για την επίτευξή τους. Η ανήθικη συμπεριφορά από τους εταίρους μπορεί να επηρεάσουν τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ τους, η RC CONCEPT SRL είναι ο λόγος για την τήρηση των αρχών που περιέχονται στον Κώδικα αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για να ξεκινήσει ή να συνεχίσει οποιαδήποτε συνεργασία με την Εταιρία. 2

3 ΑΠΟΣΤΟΛΗ RC CONCEPT S.R.L., με τις ιδέες τους και τους πόρους, έχει την αποστολή να ακολουθήσει τους πελάτες τους έως 360 από την άρση όλων των καθηκόντων της οργάνωσης, τακτικής και έκτακτης διαχειρίσεως της μονάδας, στο υψηλότερο επίπεδο της ποιότητας, βελτιστοποιώντας παράλληλα το χρόνο και το κόστος. Codice Etico RC CONCEPT S.r.l. λειτουργεί σύμφωνα με υψηλά πρότυπα ποιότητας. Πεπεισμένοι ότι η ποιότητα είναι μια συμπεριφορά που δεν αφορούν μόνο τις υπηρεσίες που παρέχονται, αλλά και όλα τα συστήματα, διαδικασίες, μεθόδους και, γενικότερα, η απόδοση της Εταιρείας, RC CONCEPT SRL δημιουργεί έργα για τη σταδιακή βελτίωση, σταθερή, συνεχής και αυξανόμενη, με στόχο την επίτευξη και τη διατήρηση της ποιότητας. Για την εκπλήρωση της αποστολής της, η RC CONCEPT SRL ακολουθεί πάντα γενικές αρχές, όπως την αξιοπιστία, την αξιοπιστία, ο επαγγελματισμός, η ακεραιότητα, τιμιότητα, δικαιοσύνη, τον αμοιβαίο σεβασμό και τη διαφάνεια. Αυτές οι αρχές αποτελούν το θεμέλιο της δέσμευσης της Εταιρείας για την ηθική συμπεριφορά ασυμβίβαστη, κατευθύνονται στη διατήρηση μια σταθερή φήμη και αναγνώριση. Όλα τα πρόσωπα στα οποία ο Κώδικας Δεοντολογίας θα πρέπει να απευθύνονται ενεργεί έχοντας κατά νου τα πρότυπα αναφοράς και των αρχών που ορίζονται στον παρόντα Κώδικα, σε οποιοδήποτε πλαίσιο πραγματικότητα, την αγορά ή τη γεωγραφική τους λειτουργούν, τόσο στην Ιταλία όσο και στο εξωτερικό σύμφωνα με τα συμφέροντα των τοπικών κοινοτήτων και, γενικότερα, της κοινωνίας των πολιτών. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1.1. Η Εταιρεία θα προχωρήσει με τον παρόντα κώδικα για να επισημοποιήσει τις ηθικές αρχές και τα πρότυπα που έχουν ήδη εγκριθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας της συμπεριφοράς των πρακτικών, που τους καθιστά δεσμευτική για την Target (όπως ορίζεται στο άρθρο. 1.4) RC CONCEPT SRL, ενώ αναγνωρίζει την αυτονομία, καλεί για το μέλλον αυτής της εταιρείας, των θυγατρικών και σχετίζονται με τον νόμο του Αστικού Κώδικα. να αξιοποιήσουν τις δραστηριότητές τους στις αξίες και τις αρχές που εκφράζονται στον Κώδικα Δεοντολογίας RC CONCEPT S.r.l. διεξάγει εσωτερική και εξωτερική συμμόρφωση του με τις βασικές νόμους, τους κανόνες της αγοράς και τήρηση των αρχών του παρόντος Κώδικα. η RC CONCEPT SRL δηλώνει επίσης ότι είναι ελεύθερη να μην αναλάβεί ή να συνεχίσει οποιαδήποτε σχέση με κάποιον που αποδεικνύει ότι δεν σέβεται το γράμμα και το πνεύμα ή / και παραβιάζει τις αρχές και τους κανόνες δεοντολογίας Για το σκοπό αυτό, η RC CONCEPT S.r.l. συμμερίζεται τις αρχές αυτού του κώδικα με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της (αποδέκτες) με τους οποίους έχει επιχειρηματικές σχέσεις με την επίτευξη της αποστολής τους. Ως παράδειγμα, είναι οι παραλήπτες των εν λόγω εργαζομένων Κώδικα, διευθυντές, υπαλλήλους με την ευρύτερη έννοια, της Δημόσιας Διοίκησης, χρήστες, τους προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών, οι ανταγωνιστές, Πολιτικοί 3

4 Οργανισμοί και συνδικάτοι, Μέσα οργανώσεις, του Περιβάλλοντος και της Επικράτεια Οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες στο σύνολό της πρέπει να ενεργήσουν και να αντιπροσωπεύουν καλύτερα το ύφος της συμπεριφοράς της RC CONCEPT SRL και να ενισχύσουν τη φήμη τους. Θα πρέπει στη συνέχεια να λάβει το προβάδισμα στην εφαρμογή του κώδικα και έχουν την ευθύνη να εργαστούν με βάση τους δεοντολογικούς κανόνες συμπεριφοράς και τις διαδικασίες λειτουργίας της εταιρείας. Η μη συμμόρφωση με τις αρχές του κώδικα δεοντολογίας από τους υπαλλήλους αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και μεταφέρει τις κυρώσεις σύμφωνα με τους νόμους και τις ισχύουσες συμβάσεις (άρθρο 7 του καταστατικού των εργαζομένων, CCNL αναφοράς, κλπ..). ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 2.1. Ως μέλος της κοινότητας, η RC CONCEPT SRL συμφωνεί με την επιβολή, οι εγχώριες και εξωτερικές σχέσεις της, οι νόμοι, κανονισμοί που διέπουν τον ανταγωνισμό. Codice Etico 2.2. RC CONCEPT S.r.l. στη διεξαγωγή των επιχειρήσεων να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις ηθικές αρχές που αναγνωρίζονται παγκοσμίως και έχει παγιωθεί με τα διεθνή πρότυπα, όπως: - Διαφάνεια και την επιμέλεια της δράσης - Ορθότητα - Δικαιοσύνη - Τιμιότητα και αμεροληψία - Υγεία και ασφάλεια RC CONCEPT S.r.l. αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην κάνει διακρίσεις με βάση την ηλικία, το φύλο, τη σεξουαλική προτίμηση, την κατάσταση της υγείας, φυλής, εθνικότητας, πολιτικών πεποιθήσεων ή θρησκευτικές πεποιθήσεις, τους υπαλλήλους της, τους χρήστες, τους προμηθευτές, τους μετόχους και τους ενδιαφερόμενους φορείς σε γενικότερα RC CONCEPT S.r.l. δεν καταβάλλει εισφορές, παροχές ή άλλα οφέλη για τα πολιτικά κόμματα και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, ή τους αντιπροσώπους ή τους υποψηφίους, τόσο στην Ιταλία όσο και στο εξωτερικό, σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς RC CONCEPT S.r.l. επιδιώκει τους οικονομικούς στόχους μέσα από την εμπειρία, την προσοχή στις ανάγκες των πελατών και την επιδίωξη της αριστείας στην ποιότητα των υπηρεσιών, απορρίπτοντας τη χρήση των μορφών αθέμιτου ανταγωνισμού ή αθέμιτες ή παράνομη συμπεριφορά από οποιοδήποτε άλλο μέρος (πελάτη, προμηθευτές, μετόχους, εργαζόμενους, δημόσιες αρχές, τους ανταγωνιστές, κλπ..). Ειδικότερα, απαγορεύεται η συμπεριφορά που θα είναι επιζήμια για τα συμφέροντα ή / και την εικόνα της εταιρείας RC CONCEPT S.r.l. δεσμεύεται να εφαρμόσει και να διατήρηση αποτελεσματικά τον ελέγχο για την ενδεχομένως, κατάργηση των προτύπων συμπεριφοράς κατά παράβαση των υπαλλήλων και συνεργατών RC CONCEPT S.r.l. προστατεύει την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της εφαρμογή των αρχών της δικαιοσύνης στην επιλογή, αξιολόγηση και εκπαίδευση του προσωπικού. 4

5 2.8 RC CONCEPT S.R.L. εξασφαλίζει την βιώσιμη ανάπτυξη και τις αξίες του οποίου η εταιρεία μεταφέρει. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 2.9. Οι διευθυντές και οι υπάλληλοί αποφασισμένοι να κάνουμε ό, τι είναι δυνατόν για να έχετε πάντα την πλήρη γνώση στον τομέα των δικαιωμάτων συμμετοχής, και τις υποχρεώσεις της RC CONCEPT SRL που απορρέουν από τις συμβάσεις του νόμου, ή τις σχέσεις με τη Δημόσια Διοίκηση και όχι συμπεριφορές που θίγουν με οιποιονδήποτε τρόπο, τα συμφέροντα της Εταιρείας. RC CONCEPT S.r.l. αναλαμβάνει να ελέγχει τακτικά τη συμμόρφωση της οργάνωσης και των διαδικασιών με τους σημερινούς ισχύοντες νόμους και τις συμφωνίες και δεσμεύσεις, υποσχόμενη να επιτύχει και να διατηρήσει την πλήρη συμμόρφωσή τους Όλοι οι εργαζόμενοι και συνεργάτες, ο καθένας στο πλαίσιο των αντίστοιχων εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις εταιρικές διαδικασίες. Ειδικότερα, κάθε επιχείρηση πρέπει να υποστηρίζεται από επαρκή τεκμηρίωση, ώστε να καταστεί δυνατός ο έλεγχος, η ευθύνη και τα χαρακτηριστικά των διαφόρων φάσεων. Οι διευθυντές και οι προϊστάμένοι των υπηρεσιών, απαιτούνται να ελέγχουν και να τειρούν την εφαρμογή των διαδικασιών Όλοι οι εργαζόμενοι, οι διευθυντές και οι συνεργάτες οι οποίοι είναι ενήμεροι για τυχόν παραλείψεις, παραποιήσεις, ή για την παραβίαση των κανόνων και αρχών από τους κωδικούς που απαιτούνται από την εταιρεία, πρέπει να το αναφέρουν άμεσα στο Εποπτικό Συμβούλιο που θα ελέγχουν τις πράξεις και θα θέσουν τα πειθαρχικά μέτρα. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Κάθε πρόσωπο, εντός ή εκτός της εταιρείας, έχει την ευθύνη για την προστασία, διατήρησης και υπεράσπισης των περιουσιακών στοιχείων και των πόρων της RC CONCEPT SRL που ανατεθεί στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, χρησιμοποιώντας τον δικό της τρόπο και να αποτρέπεται κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση Οι εργαζόμενοι και οι εταίροι πρέπει να συμπεριφέρονται κόσμια, ευγενικά σε σχέση με τις ευαισθησίες των άλλων και την εικόνα της εταιρείας. Απαγορεύεται η συμπεριφορά που μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις στο χώρο εργασίας και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, ειδικότερα, θα πρέπει να λογοδοτήσει όποιος έχει αποφασίσει, ακόμη και σε περιστασιακή βάση, υπό την επήρεια αλκοόλ ή / και ναρκωτικών, ή έχει χρησιμοποιηθεί ή να πωληθεί για οποιοδήποτε λόγο αυτές οι ουσίες κατά τις εργάσιμες ώρες. Χρόνια εθισμό σε ουσίες αυτού του είδους αντιμετωπίζονται Οι εργαζόμενοι και οι εταίροι πρέπει να εργαστούν σε όλα τα επίπεδα, σύμφωνα με τα κριτήρια της δικαιοσύνης, τη συνεργασία, την αφοσίωση, την εργατικότητα και τον αμοιβαίο σεβασμό. Στις σχέσεις της ιεραρχίας, εξουσίας πρέπει να ασκείται με δικαιοσύνη και ειλικρίνεια, προκειμένου να ενισχυθεί η συμβολή των ιδιωτών στην κοινή οπτικών φακών, αποφεύγοντας κάθε μορφή κακοποίησης, που θα μετατρέψει τις αρχές στην εξουσία επιβλαβή για την αξιοπρέπεια και αυτονομία του εργαζομένου Στις σχέσεις με τους χρήστες και τους παρόχους απαγορεύεται να δίνουν ή να λαμβάνουν δώρα (όπως δωρεές, παροχές, δώρα, κλπ...) ή ευνοϊκή μεταχείριση (όπως 5

6 πράξεις ευγένειας και φιλοξενίας, των ευκαιριών απασχόλησης, την επιλογή του προμηθευτή κόστος, κλπ...) να μην βλάψει την εικόνα της εταιρείας και δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως στόχο στη λήψη ευνοϊκής μεταχείρισης. Ο εργαζόμενος ή συνεργάτης που λαμβάνει δώρα ή χάρες από τους προμηθευτές ή τους χρήστες που υπερβαίνουν συνήθεις σχέσεις ευγένεια πρέπει να μιλήσουν με τον προϊστάμενό τους που θα ενημερώσει τα συγκεκριμένα εταιρικά όργανα, προκειμένου να διεξάχθουν οι κατάλληλοι ελέγχοι Ο διαχειριστής και κάθε άλλο πρόσωπο που εργάζεται μέσα στην RC CONCEPT SRL, έχουν καθήκον να: - Συμμετέχουν σε τακτικές συνεδριάσεις στις οποίες καλούνται. - Ασκούν τα καθήκοντα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους, με ειλικρίνεια και εντιμότητα, προς το συμφέρον των στόχων της Εταιρείας. - Για την προώθηση της επικοινωνίας μέσω της ανταλλαγής σαφείς, πλήρεις και ακριβείς, με ιδιαίτερη αναφορά στις πληροφορίες σχετικά με την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων. Εσωτερικές και εξωτερικές σχέσεις ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Codice Etico Η RC CONCEPT S.r.l. πιστεύει ότι κανένα σύστημα δεν μπορεί να είναι καλύτερο από το ανθρώπινο. Συνεπώς, αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα των ανθρώπινων πόρων και αναλάβει τη διαχείριση των σχέσεων εργασίας στον τομέα της ισότητας των ευκαιριών και την επαγγελματική εξέλιξη του κάθε ατόμου ξεχωριστά. Η RC CONCEPT S.r.l. έχει δεσμευτεί να σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων, όπως προβλέπεται από την Εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας και των ισχυόντων κανονισμών, ιδίως όσον αφορά τους κανονισμούς για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας. Η RC CONCEPT S.r.l. έχει δεσμευθεί να ενισχύσει όλους τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί, εγγυάται ίσες ευκαιρίες σε όλους τους υπαλλήλους της και ενθαρρύνει την ανάπτυξη του κάθε ατόμου, τη διασφάλιση της δίκαιης μεταχείρισης χωρίς διακρίσεις. Επιλογή του προσωπικού και των συνεργατών Η επιλογή του προσωπικού και των συνεργατών αξιολογείται με βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων και σε συμμόρφωση με ίσες ευκαιρίες για όλους τους ενδιαφερόμενους. Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την επιλογή του προσωπικού διέπονται από αμεροληψία και αντικειμενικότητα στον πλήρη σεβασμό των εμπλεκόμενων φορέων και των συμφερόντων της Εταιρείας. Οι ζητούμενες πληροφορίες είναι αυστηρά λειτουργικές πτυχές έλεγχο των επαγγελματικών, ηθική και ψυχολογική καταλληλότητα των υποψηφίων και τη θεραπεία παρέχεται σε συμμόρφωση με τους κανονισμούς της ιδιωτικής ζωής. Σχέση εργασίας με τους εργαζομένους Το προσωπικό που απασχολείται με κανονική σύμβαση εργασίας, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Ο εργαζόμενος πρέπει να υπογράψει τη σχετική σύμβαση και τη δέσμευση να σεβαστούν τα όσα περιέχονται στον Κώδικα Δεοντολογίας. Η Εταιρεία δεσμεύεται να ενημερώσει τους υπαλλήλους της, εκτενώς και σε βάθος, δεδομένου ότι έγιναν, στα 6

7 ακόλουθα σημεία: - Χαρακτηριστικά των λειτουργιών και δραστηριοτήτων που πρέπει να πραγματοποιηθούν - Στοιχεία από τη σύμβαση εργασίας - Νομοθεσία και τις διαδικασίες που ισχύουν στην Εταιρεία - Κώδικας Δεοντολογίας - Σύστημα κινήτρων και πιθανή επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων. Διαχείριση του προσωπικού Ο ορισμός των ρόλων και ευθυνών στους υπαλλήλους της και της αμοιβής που καταβλήθηκε, αντιστοιχεί στον επαγγελματισμό και έχει ως στόχο να διασφαλίσει μια ανταγωνιστική διάρθρωση των μισθών σύμφωνα με τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Η ενημέρωση του μισθού είναι σύμφωνη με τις ηθικές αρχές και τους κανονισμούς και είναι αποφασισμένη να χρησιμοποιεί εργαλεία και δίκαιούς μεθόδους, εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερομένων. Ανάλογα με το ρόλο σας, ο ετήσιος μισθός μπορεί να ενσωματωθεί, με βάση τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί, προκειμένου να διατηρήσει ένα ορισμένο επίπεδο ανταγωνιστικότητας στην αγορά. Εργασιακή σχέση με τους συνεργάτες Οι λειτουργίες των επιχειρήσεων που λειτουργούν οι αγορές των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και των εξωτερικών συμβούλων οφείλει να τηρεί τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές: - Πάντα να ενεργούν σύμφωνα με τις αρχές της δικαιοσύνης, με προσιτές τιμές και ποιότητα - Υιοθέτηση της αρχής του διαχωρισμού των ρόλων, όπου είναι δυνατόν - Υιοθέτηση διατυπώσεις σχεδιαστεί για να τεκμηριώσει το σκεπτικό για οικονομικές επιλογές και τα ποσά - Να επιβάλει τους νόμους και τους όρους των συμβάσεων. RC CONCEPT S.r.l. εξασφαλίζει ότι κατά την επιδίωξη της μέγιστης ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αναγνωρίζοντας τις ίσες ευκαιρίες για όλους τους προμηθευτές. Οι σχέσεις με τους προμηθευτές που βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, τη διαφάνεια και τη συνεργασία. Η συμμόρφωση των εργαζομένων του Κώδικα Δεοντολογίας του μοντέλου και του παρόντος, τα μέρη έχουν δικαιοδοσία τους, και τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων σε σχέση με τη διαχείριση της Δημόσιας Διοίκησης, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη ή συνέχιση της σχέσης. Κάθε συνεργάτης είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια, την αυθεντικότητα και την πρωτοτυπία των εγγράφων και πληροφοριών που κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων σας. Κάθε συνεισφορά είναι απαραίτητη για να διατηρηθεί η συνολική εμπιστευτικότητα όλων των πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση του λόγω της άσκησης της συνεργασίας της με την Εταιρεία. Ειδικότερα Συνεργάτες που, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, έχουν λάβει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα περιορίζονται στο απόλυτο σεβασμό της νομοθεσίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και πρέπει να εργαστούν για να διασφαλίσουν ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: - Συλλέγονται και καταγράφονται για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς - Είναι συναφή, πρόσφορα και όχι υπερβολικά σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους 7

8 συλλέχθηκαν - Μεταποιημένα νόμιμα και δίκαια, με την έγκριση του ενδιαφερομένου - Να διατηρούνται υπό μορφή που να επιτρέπει τον προσδιορισμό των δεδομένων για ένα χρονικό διάστημα από ό, τι είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν και στη συνέχεια σε επεξεργασία. Εκπαίδευση Κάθε εργαζόμενος και συνεργάτης πρέπει να διαθέτει γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. RC CONCEPT S.r.l. πιστεύει ότι η κατάρτιση αποτελεί επένδυση σε μακροπρόθεσμη βάση και ως εκ τούτου έχει δεσμευθεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις έτσι ώστε ικανότητες και δεξιότητες του κάθε εργαζομένου μπορεί να αυξηθεί σταδιακά μέσω των ακόλουθων ενεργειών: - Δημιουργία προϋποθέσεων για ένα εργασιακό περιβάλλον που μπορεί να ενισχύσει και να αναπτύξει τις ικανότητες των ατόμων και των δυνατοτήτων τους - Παροχή ειδικών προγραμμάτων με καθορισμένη περιοδικότητα της επανεκπαίδευσης. Τόπος εργασίας RC CONCEPT S.r.l. δεσμεύεται για τη διασφάλιση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που σέβεται την προσωπική αξιοπρέπεια όλων των εργαζομένων και όλων των ανθρώπων που αλληλεπιδρούν με την Εταιρεία για το σκοπό αυτό, απαγορεύεται κάθε μορφή ελέγχου που μπορεί να επηρεάσει την προσωπικότητα του ατόμου και του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή. Επιπλέον, RC CONCEPT S.r.l. προβλέπει ότι οι εσωτερικές και εξωτερικές σχέσεις εργασίας είναι προσανατολισμένη να σεβαστεί τις ευαισθησίες των άλλων και δεν οδηγούν σε παρενοχλήσεις. Ως παράδειγμα είναι για τις πράξεις παρενόχλησης, ή συμπεριφορά που: - Δημιουργήστε ένα εχθρικό περιβάλλον εργασίας, εκφοβιστικό και απομόνωση από ένα άτομο ή μια ομάδα εργαζομένων - Λειτουργία αδικαιολόγητη επέμβαση στην εκτέλεση των επιχειρησιακών καθηκόντων - Προσβολή του ηθικής και σωματικής ακεραιότητας του ατόμου (η σεξουαλική παρενόχληση, βία, κλπ..). ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 8

9 Κάθε λειτουργία ή / και συναλλαγής, εννοείται με την ευρύτερη έννοια του όρου, πρέπει να είναι νόμιμη, εξουσιοδοτημένο, συνεπής, λογική, τεκμηριωμένη, έχει καταγραφεί και επαληθευθεί ανά πάσα στιγμή. Οι διαδικασίες που διέπουν τις εργασίες και να συνεχίσει την πρόληψη των αδικημάτων σύμφωνα με το σχετικό διάταγμα. 231/2001 πρέπει να εγκριθεί σε εύθετο χρόνο και με τον τρόπο που προβλέπεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπουν τη δυνατότητα να εκτελούν εργασίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τα κίνητρα που επέτρεψαν τα δικαιώματα εκτέλεσης σχετικά με τη διεξαγωγή και την εκτέλεση της συναλλαγής. Είναι απαραίτητο ότι κάθε έργο πρέπει να εκτελείται από διάφορα μαθήματα σε διάφορα στάδια κατά τα οποία συγκροτούνται με σκοπό να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με την αρχή του διαχωρισμού των καθηκόντων (διαχωρισμός των καθηκόντων). Αυτό επιτυγχάνει το στόχο της σαφώς καθορισμένους ρόλους και αρμοδιότητες και να αποφευχθούν υπερβολικές εξουσίες που χορηγούνται σε ιδιώτες. Κάθε πρόσωπο που εκτελεί συναλλαγές που αφορούν ποσά χρημάτων, αγαθών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε οικονομικά προσδιορίσιμος της RC CONCEPT SRL, πρέπει να ενεργούν σύμφωνα με ειδική άδεια και να αποθηκεύεται οποιοδήποτε έγκυρο αποδεικτικό στοιχείο που θα μπορούσε να παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου ανά πάσα στιγμή. Ο γενικός διευθυντής και οι υπάλληλοι είναι υπεύθυνοι για την ακρίβεια, την αυθεντικότητα των πρωτοτύπών εγγράφων και πληροφοριών που κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ RC CONCEPT S.r.l. επιδιώκει τους στόχους του όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στο χώρο εργασίας. Για το σκοπό αυτό, RC CONCEPT S.r.l.: - Έχει μια προληπτική προσέγγιση - Με τη διασφάλιση της διαρκούς συμμόρφωσης με τους νόμους και τους κανόνες και τους κανονισμούς - Ελαχιστοποιεί ή ακυρώνει, όταν είναι δυνατόν, τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων - Εξετάζει τακτικά τις διαδικασίες, τα συστήματα και τους στόχους του υπό το φως των νέων πληροφοριών, επιδιώκοντας τη συνεχή βελτίωση. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ Οι εργαζόμενοι της RC CONCEPT S.r.l. πρέπει να διατηρήσει την εμπιστευτικότητα όλων των πληροφοριών που έχουν αποκτηθεί λόγω της άσκησης των καθηκόντων του. Οι εργαζόμενοι της RC CONCEPT S.r.l. και οι εταίροι πρέπει να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα σε αυστηρή συμμόρφωση με τη νομοθεσία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, σύμφωνα με τις υπάρχουσες διαδικασίες και οδηγίες που εκδίδονται από τους υπεύθυνους εκπροσώπους της εταιρείας. Είναι επίσης καθήκον τους να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να αποφευχθεί ο κίνδυνος καταστροφής ή απώλειας, έστω και τυχαία, από τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην ίδια θεραπεία ή που δεν είναι σύμφωνα με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν. 9

10 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Κατά την προετοιμασία των εγγράφων και των λογιστικών στοιχείων, των επικοινωνιών που απαιτείται από το νόμο για τους μετόχους και / ή το κοινό, και σε κάθε εγγραφή που αφορούν τη διοίκηση, οι εργαζόμενοι και ο διαχειριστής πρέπει να υπακούει στις αρχές με ακρίβειας, με διαφάνεια, με δικαιοσύνη, με ακρίβεια και σαφήνεια. Αν λειτουργούν αξιολογήσεων και / ή κατ 'εκτίμηση οικονομικές καταστάσεις των λογιστικών στοιχείων, αυτών των στοιχείων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια της σύνεσης και της λογικής, λαμβάνοντας σαφή ίχνη της τεκμηρίωσης που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας του ακινήτου. Η προμήθεια και παράδοση των οικονομικών πόρων, καθώς και τη διαχείρισή τους και τον έλεγχό τους, θα πρέπει πάντα να είναι σύμφωνες με τις διαδικασίες έγκρισης και άδειας που προβλέπεται από την Εταιρεία. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ RC CONCEPT S.r.l. δίνει στοιχεία που έχουν υιοθετήσει το μοντέλο οργάνωσης και διαχείρισης που προβλέπεται από το άρθρο /2001 και προβλέπει ότι στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, οι εργαζόμενοι, τα εταιρικά όργανα, οι χρήστες, οι προμηθευτές, οι υπάλληλοι, οι σύμβουλοι, και γενικά οποιουδήποτε προσώπου συνδέεται με αυτό, τηροί με διαφάνεία την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας και με συνέπεια την τήρηση των νόμων και των κανονισμών. Σε καμία περίπτωση δεν θα είναι δεχτεί από την RC CONCEPT S.r.l. οποαιαδήποτε ανέντιμη συμπεριφορά. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ RC CONCEPT S.r.l. γνωρίζει ότι η σωστή ροή της πληροφόρησης και της διαφάνειας των περιεχομένων τους, αποτελούν προϋποθέσεις για τους επενδυτές της αγοράς, και των ενδιαφερομένων γενικότερα. RC CONCEPT S.r.l. εξασφάλιση κατάλληλων μορφών επικοινωνίας ώστε να γίνουν διαθέσιμα στο κοινό, τις απαραίτητες πληροφορίες ο που πρέπει να είναι σαφές και κατανοητές, ώστε να διατηρήσουν διαφάνεια στην σχέση με τις επιχειρήσεις και τους πελάτες, πολίτες, ιδρύματα, τοπική ελέγχου, και να μεταφέρει τις αρχές με τη συνεπή και θετική εικόνα της Εταιρίας. Ως μέρος των πληροφοριών που αφορούν την Εταιρεία αναγνωρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες που πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικά για την προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας. Για παράδειγμα, οι πληροφορίες δίνονται σε εκείνους που σχετίζονται με οικονομικά και δημοσιονομικά δεδομένα, δεδομένα που σχετίζονται με τα σχέδια του κεφαλαίου, εξαγορές, συγχωνεύσεις και στρατηγικές πωλήσεων, κλπ.. Απαγορεύεται διαδίδουν ψευδείς πληροφορίες σκόπιμα, τόσο εντός όσο και εκτός της Εταιρίας, σχετικά με την Εταιρεία ή / και τους συνεργάτες της με την ευρύτερη έννοια. ΧΡΗΣΤΕΣ 10

11 RC CONCEPT S.r.l. επιδιώκει την αριστεία σε διάφορους τομείς δραστηριότητας, με στόχο να ικανοποιήσει τους χρήστες. Ο στόχος αυτός επιδιώκεται με τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και με τη δημιουργία μιας ροής πληροφοριών σαφείς, διαφανείς και αξιόπιστες. Ειδοποιήσεις στους χρήστες με βάση τις αρχές της εντιμότητας, η σαφήνεια και πληρότητα. 11

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ

Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ Περιεχόμενα: 1. Εισαγωγή 2. Οι αξίες μας 3. Οι σχέσεις με τους εργαζόμενους μας 4. Οι σχέσεις με τους πελάτες μας 5. Οι σχέσεις με τους προμηθευτές μας 6. Παραβίαση του κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 0 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Περιεχόμενα Σελ. 1 Δήλωση Διοίκησης Σελ. 2 Βασικές Αρχές Λειτουργίας 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2. Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας 3. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

VICTUS NETWORKS CODE OF CONDUCT

VICTUS NETWORKS CODE OF CONDUCT 1. Εισαγωγή VICTUS NETWORKS CODE OF CONDUCT Ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας (ΚΕΔ) σχεδιάστηκε με στόχο να αποτυπωθούν οι γενικές αρχές και οι κανόνες που πρέπει να διέπουν όλους τους εργαζόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Λαµβάνοντας υπόψη την υπευθυνότητα, η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει µια µεγάλη ευρωπαϊκή επιχείρηση, ο ΟΤΕ:. σέβεται την πολιτιστική, ηθική, κοινωνική, πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις σας. Το αυθεντικό Αγγλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ/ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ/ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Η CBRE Group, Inc., συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων, επιχειρηματικών μονάδων, συνεργαζόμενων και θυγατρικών εταιρειών αυτής (από κοινού «CBRE») είναι πλήρως δεσμευμένη στην πραγματοποίηση των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟI ΕΛΕΓΚΤΕΣ AE ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ. The Innovating Partner you need. Ανεξάρτητο μέλος της UHY International

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟI ΕΛΕΓΚΤΕΣ AE ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ. The Innovating Partner you need. Ανεξάρτητο μέλος της UHY International ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟI ΕΛΕΓΚΤΕΣ AE ΠΑΤΗΣΙΩΝ 75 104 34 ΑΘΗΝΑ The Innovating Partner you need Ανεξάρτητο μέλος της UHY International 2 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Σύγχρονη Νοσοκομειακή μονάδα, αντιλαμβανόμενη την πολυπλοκότητα των λειτουργιών, την πολυμορφία των δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN WWW.LEASEPLAN.gr οκτωβριοσ 2012 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Πώς δουλεύουμε...03 Οι αξίες μας στην πράξη...04 Γενικές αρχές του Κώδικα...05 Οι πελάτες,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ»

ΘΕΜΑ: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29.04.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Α.Π. 2548/30.04.2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3, Ταχ. Κώδικας:115 21, Αθήνα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ»)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») Εισαγωγή Το ΕΙΕΕ είναι δεσμευμένο με τα υψηλότερα πρότυπα ηθικής για να διεκδικεί και να διατηρεί την εμπιστοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 01. 1. Κατευθυντήριε αρχέ 02. 2. Εµπλεκόµενοι τοµεί 03

Εισαγωγή 01. 1. Κατευθυντήριε αρχέ 02. 2. Εµπλεκόµενοι τοµεί 03 ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. Κώδικα εοντολογία του Οµίλου Generali ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΙΛΑΝΟ, 12 ΜΑΪΟΥ 2010 Κώδικα εοντολογία του Οµίλου Generali Εισαγωγή 01 1. Κατευθυντήριε αρχέ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ Περιεχόµενα Γενικές Αρχές Σχέσεις µε Τρίτους Ανθρώπινο υναµικό Πελάτες Προµηθευτές Εκµισθωτές ηµόσιες Αρχές Μέτοχοι και Οικονοµική Κοινότητα Ανταγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

Αξίες και ηθική της Securitas. Securitas AB Εταιρική διοίκηση Αναθεωρήθηκε την 3 η Νοεμβριου 2014

Αξίες και ηθική της Securitas. Securitas AB Εταιρική διοίκηση Αναθεωρήθηκε την 3 η Νοεμβριου 2014 Αξίες και ηθική της Securitas Securitas AB Εταιρική διοίκηση Αναθεωρήθηκε την 3 η Νοεμβριου 2014 Σε ισχύ από την 3 η Νοεμβριου 2014 Πίνακας περιεχομένων Page 2 of 11 1 ΓΕΝΙΚΈΣ ΑΡΧΈΣ 3 2 ΟΙ ΑΞΊΕΣ ΜΑΣ 4

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. International Non Governmental Organizations Accountability Charter

Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. International Non Governmental Organizations Accountability Charter Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας μη Κυβερνητικών Οργανώσεων International Non Governmental Organizations Accountability Charter Απρίλιος 2008 Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Πρόλογος Με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς, αποτυπώνουμε σε ένα ενιαίο κείμενο το σύνολο των δεσμεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ.

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ. εοντολογίας της ιοίκησης & των Οικονοµικών Υπηρεσιών της Εθνικής Asset εοντολογίας της I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών εοντολογίας της ιοίκησης και των Οικονοµικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει τις βασικές δεοντολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος

Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος Φοιτήτριες: Μαλιγκάνη Ελένη Ροδοβίτου Χρυσούλα 1 Διάρθρωση Εργασίας Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Άρθρο 1. Γενικά 3 Άρθρο 2. Συμμόρφωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ Ο παρών κώδικας δεοντολογίας αναφέρεται και αφορά τόσο τον υπεύθυνο της επεξεργασίας (κατά

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1 Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Σελίδα 2 από 13 Εισαγωγή... 3 Σκοπός... 3 Πεδίο Εφαρμογής... 4 1. Οι Αρχές μας... 5 2. Ακεραιότητα και Πρότυπα Ηθικής... 6 3. Συμμόρφωση... 7 4. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοφών Αυλωνίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, Αντιπρόεδρος 26 ΜΑΙΟΥ 2016

Ξενοφών Αυλωνίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, Αντιπρόεδρος 26 ΜΑΙΟΥ 2016 5 ο Συνέδριο για την Εταιρική Διακυβέρνηση Ελληνο- Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο Ξενοφών Αυλωνίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, Αντιπρόεδρος 26 ΜΑΙΟΥ 2016 Ορθή εταιρική διακυβέρνηση Ορθή εταιρική διακυβέρνηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ Έκδοση 2.0 Ισχύει από: 01/01/2015 Επικοινωνία: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Προοίμιο 03 Ι. Η δέσμευση της Διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους 04 ΙΙ. Το όραμα μας 04 ΙΙΙ. Οι εταιρικές αξίες 05 ΙV. Οι ικανότητες και δεξιότητες των

Διαβάστε περισσότερα

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1. ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1.1 Η DPG DIGITAL MEDIA δεσμεύεται να ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Τηλ. 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street Φαξ 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA Αγγλία Μήνυμα από τον Διευθύνοντα

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 04 Συμμόρφωση με την Εμπορική Νομοθεσία και τη Νομοθεσία περί Ανταγωνισμού 05 Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία περί διαφθοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2225(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2225(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 19.10.2016 2016/2225(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις επιπτώσεις των μαζικών δεδομένων στα θεμελιώδη

Διαβάστε περισσότερα

14201/15 ΔΛ/μκ 1 DG G 3 C

14201/15 ΔΛ/μκ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 14201/15 RECH 278 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Αποδέκτης: Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 13930/15

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ

Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ (έναρξη ισχύος 3 Μαΐου 2016) Στο παρόν καταστατικό επιθεώρησης η Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) καθορίζει τον σκοπό, τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Άρθρο 1:Αντικείμενο Δομής Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟ.Κ.Ε.) αποτελεί μία από τις τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Δεοντολογίας

Κώδικας. Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΕΕΑΑ) ΑΕ 2016 1 Μήνυμα Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πεδίο Εφαρμογής Βασικές Αρχές και Αντικείμενο του Κώδικα Προσωπική ακεραιότητα Εργασιακά και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις σας. Το αυθεντικό Αγγλικό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Μυλωνόπουλος

Δ. Μυλωνόπουλος 5. Κώδικας Δεοντολογίας Λογιστών-Φοροτεχνικών ΥΑ 57088/ΔΙΟΕ-1033/2013 ΦΕΚ 3314/2013 Δρ. Δ. Μυλωνόπουλος Καθηγητής 2014 Σκοπός Ποιότητα / διαφάνεια υπηρεσιών που παρέχονται από Λ-Φ Προστασία Ηθικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ.

ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ. Κώδικας Δεοντολογίας για τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μέσω τηλεφώνων. της εταιρείας. ONECALL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ. Ο παρόν Κώδικας θεσπίζεται ως Κώδικας Δεοντολογίας της εταιρείας ONECALL Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Charalambides-Christis.μας καθοδηγεί στις καθημερινές μας επιχειρηματικές αλληλεπιδράσεις, αντικατοπτρίζοντας το πρότυπό μας για τη σωστή συμπεριφορά μας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΛΕΜΑΝ Δεκέμβριος 2011 Σελίδα 1 από 9 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Εισαγωγή... 3 Βασικές αρχές λειτουργίας Ομίλου Kleemann... 4 Τήρηση Κώδικα Δεοντολογίας...

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για τις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης. 2 η Εκδοση

Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για τις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης. 2 η Εκδοση τις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης 2 η Εκδοση 1 Εισαγωγή Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για (ΣΕΑ) καθορίζει τις βασικές αξίες και αρχές που θεωρούνται θεμελιώδεις για την επιτυχή προετοιμασία και την

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικας Ηθικης του Ομιλου Pirelli

Κωδικας Ηθικης του Ομιλου Pirelli Κωδικας Ηθικης του Ομιλου Pirelli Η ταυτότητα του Ομίλου Pirelli βασίζεται ιστορικά σε πληθώρα αξιών των οποίων την διαφύλαξη και επιδίωξη πάντοτε φροντίζαμε όλοι μας. Οι αξίες αυτές, με την πάροδο του

Διαβάστε περισσότερα

Η βάση της επιτυχίας μας

Η βάση της επιτυχίας μας Κώδικας Συμπεριφοράς Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας Η βάση της επιτυχίας μας Έκδοση IV Η εταιρεία μας Από την αρχή, η πορεία της MSD τροφοδοτούνταν από την πεποίθηση ότι υπηρετεί έναν καλό σκοπό. Ο George

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια.

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Οι διακρίσεις συνδέονται άμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΚΔ.Π. 20/2004 ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡ ΑΤΙΑΣ Αρ. 3799 της 23ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 20. Οι περί Δεοντολογίας των

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών (Supplier Code of Conduct) ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών (Supplier Code of Conduct) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Τίτλος: Τομέας: Υπεύθυνη Οργανωτική Μονάδα (Process Owner): Ημερομηνία Έκδοσης: Περίληψη: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜHΘΕΥΤΩΝ (SUPPLIER CODE OF CONDUCT) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Άρθρο 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ I. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 4 1 Φυσικά πρόσωπα 4 2 Χρόνος ισχύος II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 5 3 Γενικοί κανόνες 5 4 Επιλεξιμότητα και απόρριψη 6 5 Συγκρούση συμφερόντων 6 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 93/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.3.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κώδικας συμπεριφοράς των μελών του εποπτικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (2015/C 93/02) ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (Εγκρίθηκε µε απόφαση του.σ.- ΟΤΕ στην 2751/26-5-2006 συνεδρίασή του) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας To όραμά μας Μια εταιρεία στην οποία θέλουν να εργάζονται οι καλύτεροι. Η κορυφαία εταιρεία διανομής χημικών προϊόντων στον κόσμο, μια εταιρεία που προσφέρει ασυναγώνιστες δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

affidea Κώδικας επιχειρηματικής συμπεριφοράς

affidea Κώδικας επιχειρηματικής συμπεριφοράς affidea Κώδικας επιχειρηματικής συμπεριφοράς affidea Κώδικας επιχειρηματικής συμπεριφοράς Κάνουμε το σωστό Τηρούμε τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας σε κάθε σημείο των εμπορικών συναλλαγών μας Συνδυάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

* Κώδικας Δεον τολογίας

* Κώδικας Δεον τολογίας * * Κώδικας Δεον τολογίας M A R Q U A R D & B A H L S Περιεχόμενα Μήνυμα από την Εκτελεστική Επιτροπή Μήνυμα από την Εκτελεστική Επιτροπή... 3 Επιχειρηματικές και Οικονομικές Υποθέσεις... 4 1 Νομική Συμμόρφωση...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Άρθρο 1: Αντικείμενο Δομής Το Γραφείο Κεντρικών Δράσεων Πρακτικής Άσκησης (Γραφείο Π.Α.) αποτελεί μία από

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ)

Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011 Κανονισμός Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ν ο έ μ β ρ ι ο ς Κ ώ δ ι κ α ς Δ ε ο ν τ ο λ ο γ ί α ς

Ν ο έ μ β ρ ι ο ς Κ ώ δ ι κ α ς Δ ε ο ν τ ο λ ο γ ί α ς Ν ο έ μ β ρ ι ο ς 2 0 0 9 Κ ώ δ ι κ α ς Δ ε ο ν τ ο λ ο γ ί α ς Παράρτημα του Μοντέλου οργάνωσης και διαχείρισης (Ν.Δ της 8ης Ιουνίου 2001, αρ.231 και αρθρ.30 του Ν.Δ της 9ης Απριλίου 2008, αρ.81) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για Τρίτα Μέρη

Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για Τρίτα Μέρη Όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Bristol-Myers Squibb (BMS) στηρίζονται ακλόνητα στα θεμέλια της ακεραιότητας και συμμόρφωσής μας με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, κατευθυντήριες οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC. Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές (στο εξής

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC. Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές (στο εξής Η μετάφραση παρέχεται αποκλειστικά για λόγους ευκολίας σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Η μετάφραση παρέχεται αποκλειστικά για λόγους ευκολίας σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 03 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 05 Τι είναι ο Κώδικας Δεοντολογίας? 05 Τι εκφράζει? 05 Σε ποιους απευθύνεται? 05 MISSION STATEMENT 06 ΟΡΑΜΑ 06 ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΜΑΚΙΟΣ ΑΕ 07 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Οι άνθρωποι μας Ίσες ευκαιρίες Υγεία και Ασφάλεια στον χώρο εργασίας Εκπρόσωποι Συνδικαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. Εισαγωγή Ο Κώδικας Δεοντολογίας απευθύνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/03 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον συντελεστή μετατροπής του χρέους σε μετοχικό κεφάλαιο κατά την αναδιάρθρωση παθητικού 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 2 Κεφάλαιο 1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 4 5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 Κεφάλαιο 2.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Επιχειρηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Ενοποιημένη έκδοση Θεσπίστηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου MB/11/2008 της 14ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας του παιδιού. Συλλόγου Φίλων Εθελοντών της Ε.Π.Α.Θ. Γενικές αρχές

Πολιτική Προστασίας του παιδιού. Συλλόγου Φίλων Εθελοντών της Ε.Π.Α.Θ. Γενικές αρχές Πολιτική Προστασίας του παιδιού Συλλόγου Φίλων Εθελοντών της Ε.Π.Α.Θ. Γενικές αρχές Ο Σύλλογος Φίλων Εθελοντών της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων προωθεί τα δικαιώματα των παιδιών, για την ασφάλεια και

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συμπεριφοράς

Κώδικας συμπεριφοράς Κώδικας συμπεριφοράς 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Το παρόν περιέχει τον Κώδικα συμπεριφοράς" που πρέπει να τηρούν οι Σύμβουλοι, οι Ελεγκτές, οι Διευθυντές, οι υπάλληλοι του Ομίλου Pirelli και γενικά όλοι όσοι

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς Ελληνική Ένωση Τραπεζών Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς Ελληνική Ένωση Τραπεζών ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2007 Παναγιώτης Κυριακόπουλος Διευθυντής Διεύθυνση Εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογιασ τησ Nokia Siemens Networks

Κώδικας δεοντολογιασ τησ Nokia Siemens Networks Κώδικας δεοντολογιασ τησ Nokia Siemens Networks Αγαπητοί συνάδελφοι και μέτοχοι της Nokia Siemens Networks Φιλοδοξία μας στη Nokia Siemens Networks είναι η κατάκτηση της ηγετικής θέσης στον κλάδο. Για

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β Ι Ο Η Θ Ι Κ Η Σ. Υπόδειγµα Κώδικα εοντολογίας Για την έρευνα στις βιολογικές επιστήµες

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β Ι Ο Η Θ Ι Κ Η Σ. Υπόδειγµα Κώδικα εοντολογίας Για την έρευνα στις βιολογικές επιστήµες ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β Ι Ο Η Θ Ι Κ Η Σ Υπόδειγµα Κώδικα εοντολογίας Για την έρευνα στις βιολογικές επιστήµες Οκτώβριος 2008 Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Β Ι Ο Η Θ Ι Κ Η Σ Ευελπίδων 47, 113 62 Αθήνα, τηλ. 210-88.47.700,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΙ ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΙ ΜΑ Α.Ε. Σελίδα 1 αϖό 8 ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Η Εταιρεία ΣΙ ΜΑ Α.Ε., λόγω της µακρόχρονης ϖορείας της και της ϖολυετούς εµϖειρίας της στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης 1 Κάθε οικονομικό σύστημα λειτουργεί με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών. Μέσα σε αυτό υπάρχουν οργανισμοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί, τράπεζες, επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2010/41/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7 Ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012

Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012 Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012 2 Δέσμευση της Διοίκησης του Ομίλου O Όμιλος ΤΙΤΑΝ κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει επεκταθεί πέρα από γεωγραφικά και πολιτιστικά σύνορα, ωστόσο, οι βασικές του αξίες,

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALG.A.P. Αξιολόγηση Κινδύνων για Κοινωνική Πρακτική (GRASP)

GLOBALG.A.P. Αξιολόγηση Κινδύνων για Κοινωνική Πρακτική (GRASP) GLOBALG.A.P. Αξιολόγηση Κινδύνων για Κοινωνική Πρακτική (GRASP) Γενικοί Κανόνες Ε. 1.3 Ισχύει από: 01.07.2015 Υποχρεωτικό από: 01.10.2015 Ελληνική έκδοση - Σε Περιπτωση Αμφιβολιας, Ισχυει Η Αγγλικη Εκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015 I. Εισαγωγή Στην ΗΡ συνεργαζόμαστε στενά με τους Συνεργάτες μας για την ολοκλήρωση των εργασιών μας με πάθος για τα προϊόντα και τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το όραμα και οι εταιρικές αξίες του Ομίλου ΓΙΟΥΛΑ προσδιορίζουν στον μέγιστο βαθμό τη

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συμπεριφοράς

Κώδικας συμπεριφοράς Κώδικας συμπεριφοράς ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Το παρόν περιέχει τον Κώδικα συμπεριφοράς" που πρέπει να τηρούν οι Σύμβουλοι, οι Ελεγκτές, οι Διευθυντές, οι υπάλληλοι του Ομίλου Pirelli και γενικά όλοι όσοι

Διαβάστε περισσότερα

DAIMLER. Κώδικας εοντολογίας της Daimler AG

DAIMLER. Κώδικας εοντολογίας της Daimler AG DAIMLER Κώδικας εοντολογίας της Daimler AG 1 1. Εισαγωγή Η DaimlerAG ("η Εταιρία") υιοθέτησε τον παρόντα Κώδικα εοντολογίας* ("ο Κώδικας") µε σκοπό να αποτρέψει τυχόν ανάρµοστες πράξεις και να προάγει:»

Διαβάστε περισσότερα