ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ"

Transcript

1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ Έκδοση 2.0 Ισχύει από: 01/01/2015 Επικοινωνία: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, München Engineering the Future since MAN Gruppe

2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ Πρόλογος... 2 Πεδίο εφαρμογής Επιχειρηματική ευθύνη Προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος Διαφανείς συναλλαγές Δίκαιη συμπεριφορά στην αγορά Προστασία δεδομένων, εμπορικών μυστικών και περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης Νομικές συνέπειες κατά τις παραβιάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας για Προμηθευτές και Επιχειρηματικούς Εταίρους... 6 ΠΡΌΛΟΓΟΣ Η MAN είναι μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται παγκοσμίως με πολλούς επιχειρησιακούς τομείς και μακρά παράδοση. Ως τέτοια επιχείρηση η ΜΑΝ έχει επιχειρηματική ευθύνη απέναντι σε πελάτες, εργαζομένους, χορηγούς κεφαλαίων, στην κοινωνία καθώς και στο περιβάλλον. Σε αυτή την επιχειρηματική ευθύνη περιλαμβάνεται το ότι η ΜΑΝ πρέπει να τηρεί παντού και πάντα τους ισχύοντες νόμους, να σέβεται θεμελιώδεις ηθικές αρχές και να ενεργεί μακρόπνοα. Μέσω της συμμετοχής της στο Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών η ΜΑΝ δεσμεύτηκε ως προς τις δέκα αρχές του στους τομείς όπως: Ανθρώπινα δικαιώματα, Πρότυπα Εργασίας, Προστασία του περιβάλλοντος και Καταπολέμηση της διαφθοράς. Επίσης, η ΜΑΝ λαμβάνει υπόψη τα πρότυπα εργασίας που καθορίζονται στις συμβάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ΔΟΕ). Εν τέλει, η ΜΑΝ με τον Κώδικα Δεοντολογίας έχει ορίσει δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές για υπεύθυνη δράση. Για τη ΜΑΝ ισχύουν οι Απαιτήσεις του Ομίλου Volkswagen για βιωσιμότητα στις σχέσεις με εταίρους (Code of Conduct für Geschäftspartner). Αυτές βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: (--> Πληροφορίες για συνεργασία --> Βιωσιμότητα). Οι Απαιτήσεις του Ομίλου Volkswagen για βιωσιμότητα στις σχέσεις με εταίρους (Code of Conduct für Geschäftspartner) συμπληρώνονται από τις ακόλουθες γενικές αρχές. 2

3 ΠΕΔΊΟ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ Σύμφωνα με τη στρατηγική της εταιρικής ευθύνης (Corporate Responsibility) η ΜΑΝ αναμένει ότι και οι προμηθευτές (δηλαδή κάθε αντισυμβαλλόμενος ο οποίος προμηθεύει τη ΜΑΝ με εμπορεύματα, υλικά ή υπηρεσίες) και οι εταίροι (σε αυτούς υπάγονται οι συναλλασσόμενοι με καθήκοντα διαμεσολάβησης και εκπροσώπησης, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην υποστήριξη της διανομής για τα συμφέροντα ή κατ εντολή της ΜΑΝ, όπως π.χ. σύμβουλοι, διαμεσολαβητές, εμπορικοί αντιπρόσωποι, εξουσιοδοτημένοι διανομείς/εισαγωγείς, εταίροι κοινοπραξίας και ομίλου, κλπ.) καθώς και οι συνεργάτες τους ενεργούν υπεύθυνα και δεσμεύονται ως προς τις αναφερόμενες βασικές αρχές σε αυτό τον Κώδικα Δεοντολογίας για προμηθευτές και επιχειρηματικούς εταίρους. Εφόσον οι προμηθευτές ή εταίροι στα πλαίσια των εμπορικών σχέσεων με τη ΜΑΝ συναλλάσσονται με τρίτους (π.χ. υπεργολάβους ή αντιπροσώπους), η ΜΑΝ αναμένει ότι αυτοί οι τρίτοι δεσμεύονται επίσης ως προς τις βασικές αρχές που καθορίζονται σε αυτό τον Κώδικα Δεοντολογίας για Προμηθευτές και Επιχειρηματικούς Εταίρους. Η ΜΑΝ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ελέγχει κατά περίπτωση επιτόπου τον προμηθευτή ή τον εταίρο για την τήρηση των ακολούθως αναφερόμενων απαιτήσεων μέσω εμπειρογνωμόνων κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης και υπό την παρουσία εκπροσώπων του σύμφωνα με το εκάστοτε εφαρμοστέο Δίκαιο, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉ ΕΥΘΎΝΗ Από την επιχειρηματική ευθύνη προκύπτει η υποχρέωση για την τήρηση του Δικαίου και όλων των ισχυόντων νόμων. Η ΜΑΝ αναμένει από τους προμηθευτές και τους εταίρους ιδιαίτερα την τήρηση των ακόλουθων βασικών αρχών: Ανθρώπινα δικαιώματα Οι προμηθευτές και οι εταίροι της ΜΑΝ σέβονται και προστατεύουν τις διατάξεις που ισχύουν παγκοσμίως για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως θεμελιώδεις και γενικής ισχύος διατάξεις. Εδώ οι προμηθευτές και οι εταίροι της ΜΑΝ πρέπει να απέχουν από τη χρήση αναγκαστικής ή παιδικής εργασίας.. Οι προμηθευτές και οι εταίροι τηρούν τις καθορισμένες διατάξεις στις συμβάσεις ΔΟΕ 138 και 182 περί του κατώτατου ορίου ηλικίας βάσει της νομοθεσίας για την απασχόληση παιδιών. Ισότητα ευκαιριών και απαγόρευση διακρίσεων Οι προμηθευτές και οι εταίροι της ΜΑΝ δεν κάνουν καμία διάκριση ατόμων λόγω φυλετικής, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, χρώματος του δέρματος, φύλου, θρησκεύματος, φιλοσοφικής θεώρησης, ηλικίας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, πολιτικής τοποθέτησης, εφόσον αυτή βασίζεται σε δημοκρατικές αρχές και στην ανοχή απέναντι στους αντιφρονούντες, ή λοιπών χαρακτηριστικών που προστατεύονται από τη νομοθεσία, εφόσον αυτό δεν αντιβαίνει το αναγκαστικό Δίκαιο. Συνδικαλιστική ελευθερία Αναγνωρίζεται το βασικό δικαίωμα όλων των συνεργατών να ιδρύουν συνδικάτα και εκπροσωπήσεις εργαζομένων και να συμμετέχουν σε αυτά. Όπου το δικαίωμα περιορίζεται από τοπικούς νόμους, πρέπει να προωθούνται εναλλακτικές, σύμφωνες με τη νομοθεσία δυνατότητες της εκπροσώπησης εργαζομένων. Ασφάλεια προϊόντων Οι προμηθευτές και οι εταίροι της ΜΑΝ τηρούν όλες τις προδιαγραφές και διατάξεις βάσει της νομοθεσίας περί ασφάλειας προϊόντων, ιδιαίτερα τις νομικές διατάξεις που αφορούν την ασφάλεια, τη σήμανση και τη συσκευασία προϊόντων καθώς και τη χρήση επικίνδυνων ουσιών και υλικών. 3

4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉ ΕΥΘΎΝΗ Ασφάλεια στο χώρο εργασίας και ωράρια εργασίας Οι προμηθευτές και οι εταίροι της ΜΑΝ τηρούν τις εκάστοτε εφαρμοστέες νομικές διατάξεις για την ασφάλεια και την προστασία της υγείας στο χώρο εργασίας. Υποστηρίζουν την περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Το ωράριο εργασίας αντιστοιχεί τουλάχιστον στις εκάστοτε εθνικές νομικές διατάξεις και στα ελάχιστα πρότυπα των εκάστοτε εθνικών τομέων της οικονομίας. Ελάχιστη αμοιβή Οι προμηθευτές και οι εταίροι της ΜΑΝ εξασφαλίζουν μια λογική αμοιβή των συνεργατών τους, η οποία αντιστοιχεί τουλάχιστον στην ελάχιστη αμοιβή της ισχύουσας νομοθεσίας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν νομικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η αμοιβή καθορίζεται με βάση τις αμοιβές και τις παροχές που ισχύουν για το συγκεκριμένο κλάδο και την εκάστοτε περιοχή. Η αμοιβή θα πρέπει να εξασφαλίζει στους απασχολούμενους και στις οικογένειές τους ένα κατάλληλο βιοτικό επίπεδο. 2 ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΛΊΜΑΤΟΣ Η ΜΑΝ προτίθεται να συμβάλει σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος. Για το λόγο αυτό, έχει υιοθετήσει μια στρατηγική για το κλίμα για όλο τον όμιλο. Από τους προμηθευτές και τους εταίρους η ΜΑΝ αναμένει ιδιαίτερα την τήρηση των ακόλουθων βασικών αρχών: Τήρηση νομικών διατάξεων Οι προμηθευτές και οι εταίροι της ΜΑΝ αναλαμβάνουν ευθύνη σχετικά με το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος και τηρούν όλες τις νομικές διατάξεις που αφορούν το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα. Αύξηση αποδοτικότητας ενέργειας και πόρων Οι προμηθευτές και οι εταίροι της ΜΑΝ χρησιμοποιούν οικονομικά τους φυσικούς πόρους και ελαχιστοποιούν τις επιβαρύνσεις του περιβάλλοντος στις παραγωγικές διαδικασίες και τα προϊόντα τους. Συμβάλλουν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO 2. Δημιουργία και χρήση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης Οι προμηθευτές και οι εταίροι της ΜΑΝ βελτιώνουν συνεχώς τις περιβαλλοντικές επιδόσεις τους. Οι προμηθευτές και οι εταίροι της ΜΑΝ με τοποθεσίες παραγωγής θεσπίζουν για το σκοπό αυτό κατάλληλα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (για παράδειγμα κατά ISO ή το διάταγμα EMAS της Ευρωπαϊκής Ένωσης). 4

5 3 ΔΙΑΦΑΝΕΊΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΈΣ Η καθαρότητα και η διαφάνεια είναι τα κλειδιά για την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη στις εμπορικές συναλλαγές. Η ΜΑΝ αναμένει από τους προμηθευτές και τους εταίρους της ιδιαίτερα την τήρηση των ακόλουθων βασικών αρχών: Αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων Οι προμηθευτές και οι εταίροι της ΜΑΝ λαμβάνουν τις αποφάσεις τους αποκλειστικά με βάση πραγματικά κριτήρια και δεν επηρεάζονται από προσωπικά συμφέροντα και σχέσεις. Απαγόρευση διαφθοράς Οι προμηθευτές και οι εταίροι της MAN δεν ανέχονται τη διαφθορά. Εξασφαλίζουν ότι οι συνεργάτες, οι υπεργολάβοι και οι εκπρόσωποί τους δεν παρέχουν, δεν χορηγούν και δεν αποδέχονται από πελάτες, δημοσίους λειτουργούς ή λοιπούς τρίτους χρήματα δωροδοκίας, ανεπίτρεπτες δωρεές ή λοιπές ανεπίτρεπτες πληρωμές ή εύνοιες. Αυτό ισχύει επίσης για το λεγόμενο γρηγορόσημο (π.χ. παράνομες πληρωμές για την επιτάχυνση συνήθων διοικητικών υποθέσεων). Δώρα, εστιάσεις και προσκλήσεις Οι προμηθευτές και οι εταίροι της ΜΑΝ δεν προσφέρουν σε συνεργάτες της ΜΑΝ ή σε τρίτους ούτε άμεσα ούτε έμμεσα ακατάλληλες εύνοιες με τη μορφή δώρων, εστιάσεων ή προσκλήσεων με σκοπό τη μη επιτρεπτή επιρροή. Επίσης δεν ζητούν και δεν αποδέχονται τέτοιες ακατάλληλες εύνοιες. Το κράτος ως πελάτης και επαφή με αρχές Οι προμηθευτές και οι εταίροι της MAN κατά την επαφή τους με κυβερνήσεις, αρχές και δημόσιους οργανισμούς τηρούν τις αυστηρές νομικές διατάξεις. Κατά τη συμμετοχή τους σε δημόσιους διαγωνισμούς τηρούν τις νομικές διατάξεις και τους κανόνες του ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού. Σύμβουλοι και διαμεσολαβητές Οι προμηθευτές και οι εταίροι της MAN χρησιμοποιούν συμβούλους ή διαμεσολαβητές μόνο σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Προσέχουν ιδιαίτερα ότι η αμοιβή που καταβάλλεται σε συμβούλους και διαμεσολαβητές, δίδεται μόνο για πραγματικά παρασχεθείσες υπηρεσίες παροχής συμβουλών και διαμεσολάβησης και διασφαλίζουν ότι οι πληρωμές αναλογούν στις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν. 4 ΔΊΚΑΙΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΆ Η ΜΑΝ αποτελεί ένα δίκαιο και υπεύθυνο μέλος της αγοράς και τηρεί τις συμβατικές υποχρεώσεις της.. Η ΜΑΝ αναμένει το ίδιο και από τους προμηθευτές και τους εταίρους της και προσδοκά ιδιαίτερα την τήρηση των ακόλουθων βασικών αρχών από μέρους τους: Ελεύθερος ανταγωνισμός Οι προμηθευτές και οι εταίροι της MAN τηρούν την ισχύουσα αντιμονοπωλιακή νομοθεσία. Ειδικότερα, δεν συνάπτουν συμφωνίες αθέμιτου ανταγωνισμού με ανταγωνιστές, προμηθευτές ή πελάτες και δεν καταχρώνται καμία τυχόν υπάρχουσα δεσπόζουσα θέση στην αγορά. Ξέπλυμα χρημάτων Οι προμηθευτές και οι εταίροι της MAN διατηρούν εμπορικές σχέσεις μόνο με εταίρους, για την ακεραιότητα των οποίων είναι πεπεισμένοι. Προσέχουν ώστε να μην παραβιάζονται οι ισχύουσες νομικές διατάξεις περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Εμπορικές πληροφορίες Οι προμηθευτές και οι εταίροι της MAN δημοσιεύουν εμπορικές πληροφορίες και αναφέρονται στις εμπορικές τους δραστηριότητες αληθώς και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Έλεγχος εξαγωγών Οι προμηθευτές και οι εταίροι της MAN προσέχουν την τήρηση όλων των ισχυόντων νόμων για την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων, υπηρεσιών και πληροφοριών. 5

6 5 ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΏΝ ΜΥΣΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΏΝ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ Τα εμπιστευτικά δεδομένα, τα εμπορικά μυστικά και τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης πρέπει να προστατεύονται. Η ΜΑΝ αναμένει από τους προμηθευτές και τους εταίρους ιδιαίτερα την τήρηση των ακόλουθων βασικών αρχών: Προστασία δεδομένων Οι προμηθευτές και οι εταίροι της MAN τηρούν όλους τους ισχύοντες νόμους για την προστασία των προσωπικών δεδομένων συνεργατών, πελατών, προμηθευτών και άλλων ενδιαφερομένων. Προστασία τεχνογνωσίας, ευρεσιτεχνιών, εταιρικών και εμπορικών μυστικών Οι προμηθευτές και οι εταίροι της MAN σέβονται την τεχνογνωσία, τις ευρεσιτεχνίες, τα εταιρικά και εμπορικά μυστικά της ΜΑΝ και τρίτων. Δεν διαβιβάζουν σε τρίτους τέτοιου είδους πληροφορίες, χωρίς προηγούμενη ρητή γραπτή συγκατάθεση της ΜΑΝ ή με οποιονδήποτε άλλο ανάρμοστο τρόπο. Διαχείριση των περιουσιακών στοιχειών της επιχείρησης Οι προμηθευτές και οι εταίροι της MAN σέβονται τα υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία της ΜΑΝ και δεν τα χρησιμοποιούν για αθέμιτους ή μη επιχειρηματικούς σκοπούς. Εξασφαλίζουν ότι οι συνεργάτες τους καθώς και τρίτοι που τυχόν τα χρησιμοποιούν στα πλαίσια της εμπορικής συναλλαγής τους (όπως υπεργολάβοι ή εκπρόσωποι) δεν προκαλούν ζημιές ούτε κάνουν κακή χρήση αυτών των περιουσιακών στοιχείων εις βάρος των συμφερόντων της ΜΑΝ. Ασφάλεια της διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας Οι προμηθευτές και οι εταίροι της MAN πρέπει να προσέχουν ώστε, οι εταιρικές εγκαταστάσεις και οι τοποθεσίες διαχείρισης στις οποίες τα προϊόντα που προορίζονται για τη ΜΑΝ παράγονται, αποθηκεύονται, υφίστανται διεκπεραίωση ή επεξεργασία, φορτώνονται και μεταφέρονται, είναι προστατευμένα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτων στα πλαίσια μιας ασφαλούς εφοδιαστικής αλυσίδας και ότι το επιλεγμένο προσωπικό είναι αξιόπιστο. 6 ΝΟΜΙΚΈΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΚΑΤΆ ΤΙΣ ΠΑΡΑΒΙΆΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΏΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΎΣ ΕΤΑΊΡΟΥΣ Αν ένας προμηθευτής ή εταίρος της ΜΑΝ δεν τηρήσει τις καθορισμένες βασικές αρχές σε αυτό τον Κώδικα Δεοντολογίας, η ΜΑΝ έχει το δικαίωμα να τερματίσει την εμπορική συναλλαγή με αυτό τον προμηθευτή ή εταίρο μέσω έκτακτης λύσης της σύμβασης. Επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια της ΜΑΝ να αποφύγει τέτοιου είδους συνέπειες και αντί αυτών να λάβει εναλλακτικά μέτρα, αν ο προμηθευτής ή εταίρος μπορέσει να διασφαλίσει πειστικά και να τεκμηριώσει ότι έχει λάβει άμεσα αντίμετρα, για την αποτροπή μελλοντικών παραβιάσεων. 6

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κάθε μέρα καθένας μας είναι υπεύθυνος, μέσω των ενεργειών του, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον, τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη 1 Κώδικας Δεοντολογίας Κάνοντας τις αξίες μας πράξη Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς τα πετυχαίνουμε. Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική CSL Limited Ιούλιος 2013 Περιεχόμενα > < Προηγούμενη σελίδα Περιεχόμενα Επόμενη σελίδα > Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική Εστίαση στον Πελάτη. Καινοτομία. Ακεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Xerox. Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας: Σύνδεση με τις Θεμελιώδεις Αξίες μας

Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Xerox. Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας: Σύνδεση με τις Θεμελιώδεις Αξίες μας Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Xerox Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας: Σύνδεση με τις Θεμελιώδεις Αξίες μας Ο Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της εταιρείας μας αποτυπώνει και ενισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Ο τρόπος εργασίας μας. Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron

Ο τρόπος εργασίας μας. Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron Ο τρόπος εργασίας μας Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron Περιεχόμενα Ο τρόπος εργασίας μας Ο τρόπος εργασίας μας μεταξύ μας με άλλους Ο τρόπος διαχείρισης της επιχείρησης Επικοινωνία & πηγές μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 9.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 40/13 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Μέρος 0 των κανόνων της ΕΚΤ για θέματα προσωπικού, το οποίο περιλαμβάνει το πλαίσιο δεοντολογίας (Το παρόν κείμενο ακυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ Περιεχόµενα Γενικές Αρχές Σχέσεις µε Τρίτους Ανθρώπινο υναµικό Πελάτες Προµηθευτές Εκµισθωτές ηµόσιες Αρχές Μέτοχοι και Οικονοµική Κοινότητα Ανταγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. πρωτ. 1467 Αθήνα, 1/4/2015 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ [2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ] Έγγραφο Διαβούλευσης 1 Υπεργολαβία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Α Τα ακόλουθα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ενότητα «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της ιστοσελίδας www.oeetak.gr του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (O.E.E.T.A.K.),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 346/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Απριλίου 2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 L 216/76 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1 30.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1 IV (Πράξεις εγκριθείσες, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

sdreport Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης 2010

sdreport Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης 2010 Italcementi Group sdreport Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης 2010 ΟΡΑΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Περιληπτική Περιγραφή Ελλάδα sdreport Περιληπτική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2009L0081 EL 01.01.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007 5.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΑΜ 836)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΑΜ 836) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΑΜ 836) Κάθε επιχείρηση που θέλει να είναι βιώσιμη και να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του μέλλοντος οφείλει να έχει βαθιά πίστη στο όραμά της. Η προσπάθεια αυτή απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Σημαντική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (αριθ. απόφασης 10/2013): Στην έννοια της "εμπορικής συναλλαγής", των άρθρων 2 της Οδηγίας 2000/35/ΕΚ και 3 του Π.Δ. 166/2003 (που ενσωμάτωσε την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 «Για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα