Καταβασίαι ἀντί τοῦ Ἄξιόν ἐστιν...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καταβασίαι ἀντί τοῦ Ἄξιόν ἐστιν..."

Transcript

1 Καταβασίαι ἀντί τοῦ Ἄξιόν ἐστιν... Εἰς τό Γενέθλιον τῆς Θεοτόκου 3 Γεωργίου Πρωγάκη... 3 Γαβριήλ Κουντιάδου ἱερομονάχου... 3 Εἰς τήν ὕψωσιν τοῦ τιμίου Σταυροῦ 5 Ιωάννου Πρωτοψάλτου... 5 Εἰς τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου 6 Ιωάννου Πρωτοψάλτου... 6 Εἰς τά Χριστούγεννα 8 Ιωάννου Πρωτοψάλτου... 8 Δημοσθένους Παϊκόπουλου... 9 Εἰς τήν Σύναξιν τῆς Θεοτόκου 12 Ιωάννου Πρωτοψάλτου Εἰς τά Θεοφάνεια 14 Γεωργίου Πρωγάκη Δημοσθένους Παϊκόπουλου Εἰς τήν Σύναξιν τοῦ Τιμίου Προδρόμου 18 Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος Εἰς τὴν Ὑπαπαντὴν 20 Ἰωάννου Πρωτοψάλτου Δημοσθένους Παϊκόπουλου Εἰς τόν Ευαγγελισμόν τῆς Θεοτόκου 24 Γεωργίου Πρωγάκη Σάββατον πρὸ τῶν Βαΐων (Λαζάρου) 26 Πέτρου Βυζαντίου Νεκταρίου Μοναχού Κυριακή τῶν Βαΐων 28 Ιωάννου Πρωτοψάλτου Ιωάννη Αρβανίτη Εἰς τὴν Ανάστασιν 31 Ιωάννου Πρωτοψάλτου Δημοσθένους Παϊκόπουλου Ιωάννη Αρβανίτη Κυριακή τοῦ Θωμᾶ 38 Γεωργίου Πρωγάκη Κυριακή τοῦ Παραλύτου 39 Δημητρίου Σουρλαντζή Γαβριήλ Κουντιάδου ἱερομονάχου Κωνσταντίνου Πρίγγου Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος 45

2 Δημητρίου Σουρλαντζή Γαβριήλ Κουντιάδου ἱερομονάχου Τετάρτη τῆς Μεσοπεντηκοστῆς 49 Γεωργίου Πρωγάκη Γαβριήλ Κουντιάδου ἱερομονάχου Εἰς τὴν Ανάληψιν 51 Γεωργίου Πρωγάκη Θρασυβούλου Στανίτσα Γαβριήλ Κουντιάδου ἱερομονάχου Εἰς τὴν Πεντηκοστήν 54 Γεωργίου Πρωγάκη Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος Δευτέρα τοῦ ἁγίου Πνεύματος 57 Γεωργίου Πρωγάκη Εἰς τὴν Μεταμόρφωσην 58 Στεφάνου Λαμπαδαρίου Δημοσθένους Παϊκόπουλου Εἰς τὴν Κοίμησιν 61 Ιωάννου Πρωτοψάλτου Νικολάου Πρωτοψάλτου Σμύρνης ἑτέρα τοῦ αὐτοῦ Νεκταρίου Μοναχού ἑτέρα τοῦ αὐτοῦ... 67

3 Εἰς τό Γενέθλιον τῆς Θεοτόκου Γεωργίου Πρωγάκη Μουσική Συλλογή Γεωργίου Πρωγάκη 1909 Θ.Λειτουργία σ.275# Α λ _ λο _. ο _ τ ρι _. ι _ ι _ ι _ ο _. ον _ των _ μη _ τε _ ρω _ ω ν_. η _ πα _ αρ _ θε _ ε _ νι _ ι _ ι _ α _ και _ ξε _ ε _. ε _ ε _ ε _ ε _ νο _ ον _ ταις _ παρ _ θε _ ν οι_ οι _ ο ι _ ο ις_ η _ παι _ αι _ δο _ ποι _ οι _. οι _ ι _ ι _ ι _ ι _ α _ ε _ πι _ ι _ σοι _ οι _ Θε _ ε _ ο _ το _ ο _ ο _ κε _ ε _ αμ _ φο _ τε _ ε _ ρα _ α _. ω _ κο _ ο _ νο _ ο _ μη _ η _ η _ θη _. δι _ ο _ σε _ πα _. α _ α _. α _ σαι _ α ι _ αι _ φυ _ λαι _ αι _ τ η _ ης _ γη _ ης _ α _ πα _ αυ_ σ τως _ με _ γα _ λυ _ νο _ με _ ε _ ε _ εν _ Γαβριήλ Κουντιάδου ἱερομονάχου

4 Γαβριήλ Κουντιάδου ἱερομονάχου Μουσικόν Πεντηκοστάριον η επανέκδοση 1991 σ.268# Α λ _ λο _. ο _ τρι _ ι _. ι _ ι _ ι _ ο _. ον _ τ ων_ μη _ τε _. ε _ ε _ ε _. ε _ ρω _ ω ν_. η _ πα _ αρ _ θε _ ε _ νι _ ι _ ι _ ι _ ι _ α _ και _ ξε _. ε _ ε _ ε _. ε _ ε _ ε _ ε _ νο _ ον _ τοις _ παρ _ θε _ ε _ ν οι_ ο ις_ η _ παι _ αι _ δο _ ποι _ οι _. οι _ ι _ ι _ ι _ ι _ ι _ α _ ε _ πι _ σοι _ οι _ οι _ ο ι _ Θε _ ο _ ο _ το _ ο _ ο _ κε _ ε _ αμ _ φο _ τε _ ε _ ρα _ α _. ω _ κο _ ο _ νο _ ο _ μη _ η _ η _ η _ η _ θη _ δι _ ο _ σε _ πα _ σαι _ αι _ αι _. φυ _ λαι _ αι _ αι _ τη _ η _ η _ ης _ γη _ ης _ α _ πα _ αυ_ σ τως _ μ α_ κα _ ρι _ ι _ ζο _ ο _ με _ ε _ ε _ εν _

5 Εἰς τήν ὕψωσιν τοῦ τιμίου Σταυροῦ Ιωάννου Πρωτοψάλτου Ιωάννου Πρωτοψάλτου Ειρμολόγιον 1903 σ.91# Μ υ _ στι _ κος _ ει _ ει _ Θ ε _ ο _ το _ ο _ ο _ κε_ ε _ πα _ ρα _ δ ει _ σο _ ος _ α _ γε _ ωρ _ γη _ τ ως_ βλα _ στη _ η _ η _. σα _ σα _ Χρι _ ι _ στον _ υφ _ ου _ ου_ το _ τ ου _. ου _ στα _. α _ αυ _ ρου _ ζω _ η _ φο _ ο _ ρον _ ε _ εν _ γη _ πε _ φυ_ υ _ τ ου_ ου _ ου _. ουρ _ γ η _ ται _ αι _. αι _ δε _ ε _ ε _ εν _ δρον _ δι _ ου _. ου _ νυν _ υ _ ψου _ με _ ε _ ε _ ε _ ν ου _ προσ_ κυ _ νου _ ου_ ου _ ου_.ο υν _ τε _ ε _. ες _ α _ αυ _ τον _ σε _ με _ γ α _ λυ _ υ _ υ _ υ _ υ _ νο _ ο _ ο _ ο _ με _ ε _ ε _ ε _ ε _. ε _ εν _

6 Εἰς τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου Ιωάννου Πρωτοψάλτου Ιωάννου Πρωτοψάλτου Ειρμολόγιον 1905 σ.55# Α _ αγ _ γε _ λοι _ την_ ει _ σο _ δον _ τη _ ης_ π α_ αν_ α _ γ νου_ ο υ _ ο _ ρων _ τ ες _ εξ _ ε _ πλη _.η τ _ το _ ον_ το _ πως _ η _ Παρ _ θε _ ε _ νος _ ει _ ε ισ_ η _ η _.η λ _ θεν _ εις _ τ α_ α _ α _ α _ γι _ α _ α _ των _ α _ α _. γι _ ι _ ι _ ω _ ω ν _ Ω ς _ εμ _ ψυ _ υ _ χω _ Θ ε_ ε _ ου _ ου _ κι _ ι _ βω _ ω _ τω _ ω _ ψαυ _ ε _ ε _ τ ω _ μ η _ δ α_ α _ μως _ χει _ ε ιρ_. α _ μυ _ υ _. η _ η _ η _ τ ω_ ω _ χ ει_ ει _ ει _. λη _ δε _ πι _ ι _ στων _ τη _ Θε _ ο _ ο _ το _ κω _ ω _. α _ σι _ ι _ ι _. γη _ η _ η _ τ ω_ ω ς _ φω _ νη _

7 η _ η _ ην _ του _ αγ _ γ ε_ ε _ ε _. λου _ α _ να _ μελ _ π ο_ ον_ τα _ α _ εν _ α _ α _ γ α _ α _ α _ α λ _ λι _ α _ σ ει _ β ο_ ο _ α _ τ ω_ ω _ ον _ τ ως _ α _ νω _ τε _ ε _ ρα _ πα _ α _ αν_ τ ων _ υ _ υ _ πα _ αρ _ χεις _.Π αρ _ θε _ ε _ νε _ ε _ α _ α _ γνη _ η _ η _ η _ η _

8 Εἰς τά Χριστούγεννα Ιωάννου Πρωτοψάλτου καταβασία θ ᾠδῆς Ιωάννου Πρωτοψάλτου Εἰρμολόγιον 1903 σ.15# Μ ε _ γα _ α _ λυ _ νο _. ον _ ψυ _. υ _ υ _ χη _ η _ η _ μ ου_ ου_ ου_ ου_ τη _ ην_ τι _ μι _ ι _ ω _ ω _. τε _ ε _ ε _ ρα_ αν _ και _ αι_ ε _ εν _ δο _ ο _ ξο_ ο _ τε_ ε _ ε _. ε _ ρα_ αν_ τω _ ω ν_. α _ α _ νω _ στρα _ α _. α _ τευ _ μ α _ α _ α _ α _ των _ Μ υ _ στη _ η _ ρι _ ι _ ι _ ι _ ο _ ον_ ξε _. ε _ ε _. ε _ νον _ ο _ ρω _ ω _ ω _ και _ αι_ πα _. α _ ρα _. α _ δο _ ο _. ο _ ξο _ ον _ ου _ ρα _ νο _ ο _. ον _ το _ σπη _ η _. λαι _ αι _ αι_ ον _ θρο _ ο _ ο _ νο_ ον _ Χε _ ρου _ ου _ ου _ ου _ βι _ κον _ τ ην _ Π α_ αρ_ θε _ ε _ ε _ ν ον_ την _ φα _ α _

9 τνην _ χ ω_ ω _ ρι _ ι _ ι _ ον _ ε _ νω _ ω _ ω _ ω _ α _ νε _ κλι _. ι _ ι _ θη _ ο _ ο _ α _ χ ω _ ρη _ το _ ος _ Χ ρι_ στο _ ο _ ος_ ο _ Θε _ ε _ ος _ ον _ α _ νυ _ μ νουν_ τες _ με _ γα _ α _ λυ _ υ _ υ _ υ _ υ _ νο _ ο _ ο _ ο _ μεν _ Δημοσθένους Παϊκόπουλου ᾠδὴ θ Ὁ εἱρμὸς Πανδέκτη Εκκλησιαστικής Μουσικής Γ Θεία Λειτουργία Δημοσθένους Παϊκοπούλου 2006 σ.386# Μ ε _ γα _ α _ λυ _ νο _ ο _ ον _ ψυ _ υ _. υ _ χη _. η _ η _ μου _ ου_ ου _ ου _ τη _ η _ ην _ τι _ ι _ ι _ μι _. ι _ ω _ ω _ ω _ τε _ ε _ ε _ ε _ ρα _ α _ α _. α _ αν _ και _ αι _ ε _ ε _ εν _

10 δο_ ο _ ξο_ ο _ τε _ ε _ ε _ ε _ ε _ ε _ ρα_ αν _ τω _ ω _ ω ν _ α _ α _. α _ α _ α _ α _ ν ω _ σ τρα_ α _ τε_ ε _ ευ _ μ α _ α _ α _ α _ των _ Μ υ _ στη _ η _ η _ ρι _ ι _ ι _ ι _ ι _ ο _. ο _ ον _ ξε _ ε _ ε _ νον _ ο _ ρω _ ω _ ω _. ω _ και _. αι _ πα _ α _ α _ ρα _ α _ δο_ ο _ ξο _ ο ν _ ου _ ρα _ α _ νο _ ο ν _ το _ ο _. ο _ σπη _ η _ λαι _ αι _ αι _ ον _ θρο _. ο _ ο _ ο _ ο _ ο _ νο _ ο _. ον _ χε _ ρου _ ου _ ου _ ο υ _ ο υ _ βι _ ι _ κο _. ον _ τ η_ ην _ Π α_. α _ αρ _ θε _ ε _ νον _ τ ην _ φα _ α _ α _ τνη _ η _ η _ η _ ην _ χ ω _ ω _ ρι _ ι _ ι _ ι _ ον _ εν _ ω _ ω _ ω _ ω _ α _ νε _ ε _ κλι _ ι _ θη _ ο _ ο _ α _ α _ χ ω_ ω _ ρη _ η _ το _ ο ς _ Χ ρι _ ι _ στο _ ο _ ο _ ο _ ος _ ο _ ο _ Θε _ ο _ ο _ ος _

11 ον _ α _ νυ _ μνου _ ου _ ο υν_ τ ες _ με _ ε _ γα _ α _ λυ _. υ _ υ _. υ _ νο _ ο _ ο _ ο _ με _ ε _ ε _ εν _

12 Εἰς τήν Σύναξιν τῆς Θεοτόκου Ιωάννου Πρωτοψάλτου Ιωάννου Πρωτοψάλτου Εἰρμολόγιον 1903 σ.15# Μ ε _ γα _ α _ λυ _ νο _. ον _ ψυ _. υ _ υ _ χη _ η _ η _ μ ου_ ου_ ου_ ου_ τη _ ην_ τι _ μι _ ι _ ω _ ω _. τε _ ε _ ε _ ρα_ αν _ και _ αι_ ε _ εν _ δο _ ο _ ξο_ ο _ τε_ ε _ ε _. ε _ ρα_ αν_ τω _ ω ν_. α _ α _ νω _ στρα _ α _. α _ τευ _ μ α _ α _ α _ α _ των _ Σ τε _ ερ _ γειν _ με _. εν _ η _. η _ η _ μα _. ας _ ω _ ω ς_ α _ α _ κι _ ιν _ δυ _ υ _ νο_ ον_ φ ο _ ο _ ο _ βω _ ρα _ ον _ σι ω _ πη _ η τω _ ω _ ω _ πο _ ο _ θω _ δε _. ε _ Παρ _ θε _ ε _ ε _ ε _ ε _ νε _ υ _ μ νους_ υ _ φαι _ αι _ αι_ αι _ νει _.ε ιν _ συ _ υ _ υ _ υν_ το _ ο _ νως _ τε _

13 ε _ θει _ ει _. γμε _ ε _ ε _ ν ου_ ο υς _ ερ _ γω _ ω _. ω _ ω _ δε _ ες _. ε _ ε _ ε _ στιν _ α _ α _ αλ _ λα _ α _ και _ Μ η _. η _ τηρ _ σθε _ ε _ ε _ ε _ ε _ νος _ ο _ ο _ ο _. ο _ ο _. ο _ ση _ η _ η _ η _. η _ πε _ φ η_ η _ κε _ ε _ ε _ ε _ ε _ ε _. ε _ εν _ η _ η _ π ρο_ ο _ αι _ αι _ αι _ ρε _. ε _ σις _ δι _. ι _ ι _ ι _ ι _ ι _ δ ου _ ου _ ου _

14 Εἰς τά Θεοφάνεια Γεωργίου Πρωγάκη ᾠδὴ θ εἰρμός Γεωργίου Πρωγάκη Μουσική Συλλογή 1909 σ.260/936# Μ ε _ γα _ α _ λυ _ νον _ ψυ _ χη _ η _ η _ η _ μου _ ου _ τη _. ην _ τι _ μι _ ω _ ω _ τε _ ε _ ε _ ε _ ρα _ αν _ και _. αι _ ε _. εν _ δο _ ξο _ ο _ τε _ ε _ ε _ ραν _ τ ω_ ω ν_ α _ α _ νω _ στρα _ α _ τευ _ μ α _ α _ α _ α _ των _ Α πο _ ρει _ πα _ α _ α _ σ α _ γλω _ ω _.ω σ _ σα _ ε _ ευ _ φ η _ η _ μ ει_. ει _ ει _ ει _ ε ιν_ προ _ ος_ α _ ξι _ ι _ ι _ ι _ αν _ ι _ λιγ _ γι _ α _ α _ α _ δε _ ε _ ε _ ε _ νου _ ο υς _ και _ υ _ πε _ ερ _ κο _ σ μι_ ι _ ος _ υ _ υ _ μ νει_. ει _ ειν _ σε _ ε _ Θε _ ε _ ο _ το _ ο _ ο _

15 ο _ κε _ ο _ μ ως _ α _ γα _ θη _ υ _. υ _ υ _ παρ _ χ ου_ ου_ σ α _. α _ τη _. η _ ην _ πι _ ι _ ι _ σ τιν _ δε _ ε _. ε _ χου _ και _ γα _ αρ _ τον _ πο _ θον _ οι _ οι _ οι _ οι _ δα _ ας_. το _ ον _ ε _ ε _. εν _ θε _. ε _ ε _ ο _ ον_. η _ η _ η _ μων _ συ _ υ _ γαρ _ χρι _ στι _ α _ α _ νων _ ει _ ει _ π ρο _ οσ_ τα _ α _ τ ις _ σε _ ε _ ε _ με _ ε _ γα _ λυ _ νο _. με _ ε _ εν _ Δημοσθένους Παϊκόπουλου ᾠδὴ θ Ὁ εἱρμὸς Πανδέκτη Εκκλησιαστικής Μουσικής Γ Θεία Λειτουργία Δημοσθένους Παϊκοπούλου 2006 σ.390/408# Μ ε _ γα _ α _ λυ _ νο _. ον _ ψυ _ χη _ η _ η _ η _. η _ μ ου _ τη _. ην _ τι _ μι _. ι _ ω _ ω _ τε _ ε _ ε _ ε _ ε _ ε _

16 ρα _ και _. αι _ ε _ ε _ ε _ εν _ δο _ ξο _ ο _ τε _ ε _ ε _ ε _ ε _ ε _ ρα _ α _ αν_ τω _ ω _ ω ν _ α _ α _ α _ α _ ν ω _ σ τρα_ α _ α _ τε _ ε _ ευ _ μ α _ α _ α _ α _ των _ Α _ πο _ ρει _. ει _ πα _ α _ α _ α _ α _ σα _ γλω _ ω _ ω σ _ σα _ ε _ ε _ ευ _ φ η_ η _ μ ει_ ει _. ει _ ει _ ει _ ειν _ προ _ ο _ ος _ α _ α _ ξι _ ι _ ι _ ι _ ι _ αν _ ι _ λιγ _ γι _ α _. α _ δε _ ε _ ε _ ε _ νου _ ους _ κ αι _ υ _ πε _ ερ _ κο _ ο _ ο _ σμι _ ι _ ι _ ο _ ο _ ος_ υ _ υ _ υ _ μνει _ ει _. ει _ ειν _ σε _ ε _ Θε _ ε _ ε _ ο _ το _ ο _ ο _ ο _ ο _ κε _ ο _ μ ως _ α _ γα _ θη _. η _ υ _ υ _ υ _ πα _ αρ_ χ ου _ ου _ σα _. α _ τη _ η _ ην _ πι _ ι _ ι _

17 ι _ ι _ στιν _ δε _ ε _ ε _ ε _ χου _ κ αι _ γα _ αρ _ τον _ πο _. ο _ θον _ οι _ οι _ οι _ οι _ οι _ οι _ δα _ ας_ το _ ο _. ον _ ε _ ε _ εν _ θε _ ε _ ε _ ο _ ο _ ον _ η _ η _ η _ μων _ συ _ υ _ υ _ γαρ _ Χρι _ στι _. ι _ α _ α _ νω _ ω _ ω _ ω _ ων _ ει _ προ _ ο _ στα _ α _ τ ης _ σε _ ε _ ε _ με _ ε _ γα _ α _ α _ λυ _ υ _ νο _ ο _ ο _ με _ ε _ ε _ εν _

18 Εἰς τήν Σύναξιν τοῦ Τιμίου Προδρόμου Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος Ειρμολόγιον 1825 σ.53# Μ ε _ γα _ α _ λυ _ νον _ ψυ _ υ _ χη _. η _ η _ η _ η _ μου _ ου _ τη _ ην _ λυ _ τρω _. ω _ ω _ σα _ α _ με _ ε _ ε _ ε _ νη _ ην_ η _ η _ μα _ ας_ εκ _ τη _ ης_ κα _ τ α _ α _ α _ α _ ρας _ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος Ειρμολόγιον 1825 σ.55# Ω _ τ ω _. ω _ ω _ ω ν _ υ _ υ _ υ _ πε _ ερ _ νου _ ου_. ου _ ο υν_ τ ου _ το _ κου _ σου _ ου _ ου _ θαυ _ μα _ α _ α _ α _ α _ τω _ ω ν _ Νυ _ υ _ υ μ _ φη _ η _ πα _ αν_ α _ α _ α _ γνε _ ε _ ε _ Μη _ τε _ ερ _. ευ _ λο _ ο _ ο _ γη _ η _ με _ ε _ ε _ ε _ ε _ νη _ δι _

19 ης _ τυ_ χο _ ο _ ο _ ον_ τε _ ε _ ε _ ε _ ε _ ε _ ες _ πα _ α _ αν _ τε _ ε _ λου _ ο υς_ σ ω_ ω _ ω _ τη _ ρι _ ι _ ι _ ι _ ι _ α _ ας _ ε _ ε _ πα _ ξι _ ον _ κρο _ ο _ του _ ου_ ου _ με _ εν _ ω _ ω _ ως _ ε _ ε _ ε _ ευ _ ερ _ γε _ ε _ ε _ τη _ δω _ ω _ ω _. ω _ ρο_. ο _ ο _ ο ν _ φε _ ε _. ρο _ ο _ ον _ τε _ ε _ ες _ υ _ υ _ μνο _ ον _ ευ _ χα _ α _ α _ α _ α _. ρι _ ι _ στι _ ι _ ι _ α _ α _ α _ α _ α _ ας _

20 Εἰς τὴν Ὑπαπαντὴν Ἰωάννου Πρωτοψάλτου Ιωάννου Πρωτοψάλτου Ειρμολόγιον 1903 σ.50# Θ ε _ ο _. το _ ο _ ο _. κε _ η _. η _. η _ η _ η _ η _. η _ ε _ ελ_ πι _ ι _. ι _. ι _ ι _. ις _ πα _ αν _ των _ τ ω_. ω _. ω _ ω _ ω ν_ χ ρι _ στι _ ι _ ι _ α _ α _ νων _ σκε _ πε _ φρου _ ου _ ου_ ρει _ ει _ φυ _. υ _ υ _ υ _ υ _. υ _ λα _ α τ_ τε _ ε _. ε _ ε _. ε _ ε _ του _ ους _ ελ _ πι_. ι _. ι _ ι _ ι _ ζ ον _ τα _ α _ ας_ ει _ ε ις _ σε _ Ε ν _ νο _ ο _ μ ω _ σ κι_ ι _ α _ α _ και _ γρα _. α _ αμ _ μα _ τι_ ι _ ι _ ι _ τυ _ υ _ υ _ π ον_ κατ _ ι _ ι _ ι _ δ ω_ ω _ μεν _ οι_ οι_. οι _ πι _. ι _ ι _ ι _

21 στοι _ οι _ πα _ αν_ α _ αρ_ σ εν _ το_ την _ μη _ τ ρα_ αν_ δι _ ι _ α _ νοι _ οι _ οι_ οι_ γο _ ο _ ον_ α _ α _ γι_ ι _ ο _ ο _ ον _ Θ ε _. ε _ ε _ ε _ ω _ ω _ δι _ ο _ ο _ π ρω _ το _ ο _ ο _ ο _ το _ ο _ κον _ λο _ ο _ ο _ ο _ γον _ πα _ τρος _ α _ να _. α _ α _ αρ _ χου _ ου _. υι _. υι _ υι _ ο _ ο _ ον _ π ρω_ το _ το _ κου _ με _ νο _. ον _ μη _. η _ η _ τρι _ ι _ ι _ α _. α _ πει _ ρα _ α _ α _ αν_ δρω _ ω _ ω ς_ με _ γα _. α _ λυ _ υ _ υ _ υ _ υ _ νο_ ο _ ο _ με _ ε _ ε _ εν _ Δημοσθένους Παϊκόπουλου. Δημοσθένους Παϊκοπούλου Πανδέκτη Εκκλησιαστικής Μουσικής Γ' Θεία Λειτουργία 2006 σ.393# Θ ε _ ο _ το _. ο _. ο _ ο _ ο _ ο _. κε _ η _. η _. η _

22 η _ η _ η _. η _ ε _ ε _. ελ _ πι _. ι _ ι _ ι _. ι _ ι _. ι _ ις _ πα _. α _ α _ αν _ τ ων _ τ ω _. ω _. ω _ ω _ ω ν _ χ ρι _ στι _. ι _ ι _ ι _ ι _ ι _ ι _ α _ νων _ σκε _ π ε _ φρου _. ου _. ου _ ου_ ου _ ου_. ρει _ φυ _ υ _ υ _ υ _. υ _. υ _ λατ _ τε _. ε _ ε _ ε _. ε _ ε _. ε _ ε _ του _. ου _ ου _ ους _ ελ _ πι _. ι _ ι _ ι _ ζ ον _ τα _. α _ α _ α _ ας_ ει _ ε ις _ σε _ Ε ν _ νο _ ο _ μ ω _ σ κι _ ι _ α _ α _ κ αι _ γρα _. α _ αμ _ μα _ τι _. ι _. ι _ ι _ ι _ τυ _ υ _ υ _ υ _ π ον _ κατ _ ι _ ι _ ι _ ι _ δ ω_ ω _ με _. εν _ οι _ οι _ οι _. οι _ οι _ πι _. ι _ ι _ ι _ στοι_ ο ι _ πα _ αν_ α _ αρ_ σ εν _ το _ την _ μ η _ η _ τ ρα_ αν _ δι _ α _ νοι _. οι _ οι _ οι _ οι _

23 γο _. ο _ ο _ ον _ α _. α _. γι _ ι _ ο _ ο _ ο _. ο _ ον _ Θε _. ε _. ε _ ε _ ε _ ω _ ω _ δι _ ο _ π ρω_ το_. ο _ ο _. ο _ ο _ ο _ το _. ο _ ο _ κ ον_ Λο _. ο _ ο _ ο _ ο _ γον _ Πα _ τ ρος_. α _ να _. α _ α _ α _. α _ αρ _ χου _. ου _. Υι _. υι _. υι _ ο _ ο _ ον _ π ρω_ το _ το _ κου _ ου_ με _. ε _ νον _ μ η _ τρι _. ι _. ι _ ι _ ι _ α _. α _ α _ π ει_ ε ι _ ει _ ρα _ α _ α _ α _ αν_ δρω _ ω _ ω _ με _ γα _ α _ λυ _ υ _ υ _ υ _ νο _ ο _. ο _ ο _ ο _ με _. ε _ ε _. ε _ ε _ ε _ ε _ ε _ ε _ εν _

24 Εἰς τόν Ευαγγελισμόν τῆς Θεοτόκου Γεωργίου Πρωγάκη. Γεωργίου Πρωγάκη Μουσική Συλλογή Λειτουργία σ.265/941# E υ _ αγ _ γε _ λι _ ι _ ι _ ι _ ζου _ γη _ χα _ α _. ραν _ με _. ε _. ε _. ε _ γα _ α _ α _ α _ λην _ αι _ νει _ ει _ τε _ ου _ ρα_ α _ νοι _ οι _ Θε _ ε _. ου _ τη _ ην_. δο _ ο _ ο _ ξα_ αν _ Ω ς _ εμ _ ψυ _ υ _ χω _ Θ ε_ ε _ ου _ ου _ κι _ ι _ βω _ ω _ τω _ ω _ ψαυ _ ε _ ε _ τ ω _ μ η _ δ α_ α _ μως _ χει _ ε ιρ_. α _ μυ _ υ _. η _ η _ η _ τ ω_ ω _ χ ει_ ει _ ει _. λη _ δε _ πι _ ι _ στων _ τη _ Θε _ ο _ ο _ το _ κω _ ω _. α _ σι _ ι _ ι _. γη _ η _ η _ τ ω_ ω ς _ φω _ νη _ η _ η _ ην _ του _ αγ _ γ ε_ ε _ ε _. λου _ α _ να _ μελ _ π ο_ ον_ τα _

25 α _ εν _ α _ α _ γ α _ α _ α _ α λ _ λι _ α _ σ ει _ β ο_ ο _ α _ τ ω_ ω _ ον _ τ ως _ α _ νω _ τε _ ε _ ρα _ πα _ α _ αν_ τ ων _ υ _ υ _ πα _ αρ _ χεις _.Π αρ _ θε _ ε _ νε _ ε _ α _ α _ γνη _ η _ η _ η _ η _

26 Σάββατον πρὸ τῶν Βαΐων (Λαζάρου) Πέτρου Βυζαντίου Πέτρου Βυζαντίου Ιωάννου Πρωτοψάλτου Ειρμολόγιον 1903 σ.95# Τ ην _ α _ α _ γνην _ ε _. ε _ εν _ δο _ ο _ ο _ ξ ω_ ως_ τι _ μ η _ σ ω _ με _ εν _ λα _ α _ οι _ οι _ οι _ θε _ ο _ το _ ο _ ο _ ο _ κ ον _ την _ το _ θει _ ει _ ον _ π υ _ υ _. υ _. υρ _ εν _ γα _ α _ στρι _ α _ φλε _ ε _. κτως _ συ _ υλ_ λα _ α _ β ου _ ο υ _ ου _ ου_ σαν _ υ _ υ _. υ _ υ _ υ _ υ _ μνοι _.ο ις _ α _ σι _ γη _ η _ τ οις _ με _ γα _ λυ _ νο_ ο _ με _ ε _ ε _ εν _ Νεκταρίου Μοναχού Νεκταρίου Μοναχού Μουσικός Θησαυρός Λειτουργίας β 1988 σ.542# Τ ην _ α _ α _. α _ γνη _ ην _ εν _ δο _ ο _ ο _ ο _ ξ ω_ ως_ τι _ μη _. η _ σ ω _

27 με _ εν _ λα _ οι _ οι _ οι _ ο ι _ Θε _ ο _ ο _ το _ ο _ ο _ ο _ ο _ ο _ κ ον _ την _ το _ θει _ ει _ ον _ πυ _ υ _ υ _ υρ_ ε _. εν _ γα _ α _. α _ στρι _ α _ φλε _ ε _. κτως _ συ _ υλ_ λα _ α _ βου _ ου_ ο υ _ ου _ ου _ σαν _ υ _ υ _ υ _ μ νοι_. οι _ οι _ οις _ α _ σι _ γη _ η _ η _ τ οι_ ο ις_ με _ γα _ λυ _ υ _. νο _ ο _ με_ ε _ ε _ ε _ εν _

28 Κυριακή τῶν Βαΐων Ιωάννου Πρωτοψάλτου. Ιωάννου Πρωτοψάλτου Ειρμολόγιον 1903 σ.67# Θ ε _ ος _ κυ _ ρι _ ο _ ο _ ος_ και _ αι _ ε _ ε _ πε _ ε _ φ α_ α _ ν εν _ η _ η _ μιν _ συ _ στη _ η _ σ α _ σθαι _ ε _ ε _ ο _ ορ _ τη _ η ν _ κ αι_ α _ γαλ _ λο _ με_ ε _ νοι _ οι _ δευ _ τε_ ε _ με_ ε _ γα _ α _ λυ _ ν ω_ ω _ μ εν _ Χρι _ ι _ στον _ με _ ε _. τα _ βα _ ι _ ι _ ι _ ων _ κ αι_ αι _ κλα _ δων_ υ _ υ _ μνοι_ οι _ οις _ κ ραυ_ γα _ α _ α _. α _ ζο _ ο _ ο _ ον_ τες _ ευ _ λο _ γη _ με _ ν ος _ ο _ ο _. ερ _ χο _ με _ ε _ νος _ εν _ ο _ νο _ μ α_ α _ τι _ κυ_ υ _ ρι _ ι _ ου _ σω _ τη _ η _ ρο_ ος_ η _ η _ μω _ ω _ ω _ ω _ ω ν _ Ιωάννη Αρβανίτη

29 . Ιωάννης Αρβανίτης Ψαλτολόγιον* Θ ε _ ος _ Κυ _. υ _ υ _. ρι _ ι _ ι _ ο _ ο _ ο _. ο _ ος _ και _. αι _. ε _ ε _ πε _ ε _ φ α _. α _ νεν _ η _. η _ μι _ ιν _ Συ _ στη _ η _ σα _ σθε _ ε _ ε _ ε _ ε _ ο _ ορ _ τη _ η _. η _ ην _ και _ α _ α _. γα _ αλ_ λο _ ο _ ο _ ο _ με _ ε _. νοι _. οι _ οι _ δε _ ε _ ευ _ τε_. ε _. ε _ ε _ με _ γα _ α _ λυ _ υ _ νο _ ο _ ο _ μ εν _ Χρι _ ι _ στο _ ο _. ο _ ο _ ο _ _ ον _. με τα _ βα _ α _ ι _ ι _ ι _ ω ν _ και _ αι _ κλα _ α _ α _. α _ δω _ ω _ ω _. ω _. ων _ υ _. υ _ υ _. υ _ υ _ μ νοι _ οι _. οι _ οις _ κ ρα_ αυ_ γα _ α _ α _ α _. ζο _ ον _. τε _ ε _ ες _ _ ευ _ λο _ γη _ η _ με _. ε _ ε _. ε _ ε _.. ε _ ν ος _ ο _. ο _ ε _ ε _ ερ_ χο _. ο _

30 ο _ με _ ε _ ε _. ε _ νο _ ο _ ο _. ο _. ος _ εν _ ο _ νο _ μ α _ τι _. Κυ _ υ _ ρι _ ι _ ι _ ι _. ι _ ι _ ι _ ι _ ι _ ι _. ου _ ου _ ου _ σω _ τη _ η _. η _ η _. η _ η _ ρο _ ο _ ο _ ο _ ο ς _ η _ μω _. ω _ ω _ ω _ ω _ ω _ ω _ ω ν _

31 Εἰς τὴν Ανάστασιν Ιωάννου Πρωτοψάλτου Ιωάννου Πρωτοψάλτου Ειρμολόγιον 1903 σ.25# Ο _ Α _ α γ_ γε _ λο _. ος _ ε _. ε _ ε _ βο _ ο _ ο _ α _ α _ τ η_ η _ Κε _ ε _ χα _ ρι _ ι _ τω _ ω _. με _ ε _ ε _ νη_ η _ Α _ γνη _ η _ Π α_ αρ_ θε _ ε _ νε _ ε _ χ αι_ αι _ αι _. αι _ ρε_ ε _ κ αι_ αι_ πα _ λι _. ιν _ ε _. ε _ ε _ ρω _ χαι _ αι _ αι _ ρε_ ε _ ο _. σο _. ος _ Υι _ ο _ ος_ α _ νε _ ε _ ε _ στη _ η _. η _ τρι _ ι _ η _ η _ με _ ρο _ ο _. ος _ εκ _ τα _ α _ α _ α _ α _ φου _ Φ ω _ τι _ ι _ ι _ ζου _ φω _ τι _ ι _ ι _ ζου _ ου _ η _ νε _ ε _. ε _ α _ α _ Ι _ ι _ ε _. ε _ ρ ου _. ου _ σα _ α _. α _ λη _ η μ _

32 η _ γαρ _ δο _ ο _ ξα _ Κυ _ ρι _ ι _ ι _ ου_ ου_ ου _ ου _. ου _ ε _ ε _ πι_ ι _ σε _ ε _ α _. α _ νε _ ε _. ε _ τει _. ει _ λε _ ε _ χο _ ο _ ο _ ρε_. ευ _ ε _ ε _ νυ _ υ _ υ _ υ ν _ και _ αι_ α _ γα _ α _ α _ α _.α λ _ λου _ ου_. Σι _ ι _ ι _ ων _ συ _ υ _. υ _ υ _ δε _ ε _. Α _ α _ α _ γνη _ η _ η _ η _ τε _ ερ_ που _ Θε _ ε _ ο _ ο _. το _ ο _ ο _ κε_ ε _ εν _ τη _ η _ ε _ ε _ γερ _ σει _ του _ ου_ το _ ο _ ο _ ο _ ο _ κ ου _ ο υ _ ου _ ου_ σου _ ου _ ου _ ου _ Δημοσθένους Παϊκόπουλου Πανδέκτη Εκκλησιαστικής Μουσικής Γ Θεία Λειτουργία Δημοσθένους Παϊκοπούλου 2006 σ.399#

33 Ο _ α _ α γ_ γε _ λο _ ο _ ος_ ε _ ε _. ε _ β ο_ ο _ ο _ ο _ ο _ ο _ α _ α _ τ η_ η _ Κε _ ε _ ε _ χ α _ α _ ρι _. ι _ τω _ ω _ ω _ με _ ε _ ε _ ε _ νη _ η _ η _ α _ γνη _ η _ Π α _ α _ αρ _ θε_ ε _ νε _ ε _ χαι _ α ι _ αι _ αι _ αι _ α ι _ ρε_ ε _ κ αι_ αι _ πα _ α _ α _ λ ιν _ ε _ ρω _ ω _ ω ω _ χαι _. αι _ αι _ αι_ αι_ ρε _ ο _ σο _. ος _ Υι _ υι _ ο _ _ ο _ ος _ α _ νε _ ε _ ε _ ε _ ε _ ε _ σ τη_ η _ τρι _ ι _ ι _ η _. η _ η _ η _ με _ ε _ ρο_ ος _ ε _ ε _. εκ _ τ α _ α _ α _ α _ φου _ Φ ω _ τι _ ι _. ι _ ζου _ φω _ τι _ ι _. ι _ ι _ ι _ ζου _ ου _ η _ νε _ ε _ α _ α _ Ι _ ι _ ε _ ε _ ε _ ρου _ ου _ ου _ σα _ α _ λη _ ημ _ η _ γαρ _ δο _ ο _ ξα _ Κυ _ ρι _ ι _. ι _ ι _ ι _

34 ι _ ου _ ε _ πι _ ι _ σε _ ε _ α _ α _. α _ νε _ ε _ τει _ ει _ ει _ λε _. χο _. ο _ ο _ ο _ ο _ ο _ ρε _ ε υ _ ε _ ε _ νυ _ υ _ υ _ υν _ και _ αι _ αι _ α _ γα _ α _ α _ α _. αλ _ λου _. ου _ Σι _ ι _ ι _ ων _ συ _ υ _ υ _ υ _. υ _ δε _ ε _ α _ α _ α _ α _ γνη _ η _ η _ η _ τε _ ε _ ερ _ που _ ου_ ου _ Θε _. ε _ ο _. ο _ το _ ο _ ο _ κε_ ε _ ε a _ εν _ τη _ ε _ ε _ γε _. ερ _ σει _ του _ ου _ το _ ο _ ο _ κου _. ου _ ο υ _ ου _ ου _ σου _ ου _ ου _ ου _ ἕτερη θέση

35 a εν _ τη _ η _ ε _ γε _. ε _ ε _ ε _ ερ _ σει _ ει _ του _ ου _ ο υ _ ου _ το_ ο _ ο _ ο _ ο _ του _ το _ ο _ ο _ κου _ ου _ ου_ σου _ ου _ ου _ ου _ Ιωάννη Αρβανίτη Ιωάννου Αρβανίτη 2001* Ο α _ α _ α _. α _ αγ _ γε _ λος _ ε _ ε _ β ο _. ο _ ο _ α _ τη _ η _ η _ Κε _. χα _ α _ ρι _ τω _. με _. ε _ ε _. ε _ νη _ α _ γνη _ η _ η _. η _ η _ Π αρ _ θε _ νε _ ε _ χ αι _. αι _ αι _ ρε _ a και _ αι _ αι _ πα _. λι _ ιν _ ε _ ρω _ ω _ χαι _. αι _ αι _. αι _ ρε _ ο _ σο _. ος _ Υι _ υι _ ο _.. ος _ α _ νε _ ε _ ε _. ε _ ε _ ε _. ε _ ε _

36 ε _ ε _. στη _ η _ η _ τρι _ ι _ ι _ η _. με _ ε _ ρος _ εκ _. τα _. α _ α _. α _ φου _ a και _ πα _ α _ α _ λιν _. ε _ ε _ ρω _. ω _ ω _ χαι _. αι _ αι _. αι _ ρε _ Φ ω _ τι _ ι _. ι _. ι _ ι _. ζου _ ου _. ου _ ου _ φ ω _ ω _ ω _ ω _ τι _ ι _ ζου _ η _ νε _ ε _ α _. α _ Ι _ ι _. ι _. ι _ ι _. ε _. ε _ ρου _. ου _. ου _ ου _ ου _ ου _ σ α _ α _ α _ α _ λημ _ η _ γαρ _ δο _ ο _. ο _. ο _ ο _. ξα _ α _. α _ α _ Κ υ _ υ _ υ _ υ _ ρι _ ι _ ου _ ε _ πι _ σε _ ε _. ε _. ε _ ε _. α _. α _ νε _ ε _ ε _. ε _. ε _ τ ει _ ε ι _ ει _ ει _ λε _ χο _ ο _ ο _ ο _ ο _ ο _ ο _ ρε _. ε _ χο _ ο _.. ο _ ρε _

37 ευ_. ε _ ε _ ε _ νυ _ υ _. υ _ υν _ και _. α _. α _ α _ γα _. α _ αλ _ λου _. ου _ Σι _. ι _ ω _. ω _ ω ν _ συ _ υ _ υ _ υ _ υ _ υ _ υ _ δε _. ε _ συ _ υ _. υ _ δε _ ε _. α _ α _ α _ γνη _ η _. η _ η _ τερ _ που _ Θε _. ο _ ο _ το _ ο _ ο _ ο _. ο _ ο _ ο _ ο _ ο _ ο _. κε _ ε _ ε _ εν _ τη _. η _ ε _ ε _ ε _ γε _ ε _. ε _ ερ _ σ ει _ ει _ ει _ ει _ ει _. του _ ου_ το _. ο _ ο _. ο _ κ ου _ ο υ _ ου _ ου_ σου _ ου _ ου

38 Κυριακή τοῦ Θωμᾶ Γεωργίου Πρωγάκη Μουσική Συλλογή Γεωργίου Πρωγάκη Θ. Λειτουργία 1909 σ.274# Σ ε _. ε _ την _ φα _ ει _ ει _ νην _ λ α_ αμ _ πα _ α _. α _ α _ α _. δα _. α _ α _. α _ κ αι_ αι_ Μ η_ η _ τε _ ε _ ρα _ τ ου _. ου _ φω _ ω _. ω _ το _ ος _ τ η_ η _ η _ η _. ην _ α _ ρι _ ι _ ζη _. η _ λο_ ον_ δο _ ξα_ α ν _ και _ α _ α _ νω _ ω _ τε _ ε _ ραν _ πα _ α _ α _ αν_ τω _ ω ν_ των _ ποι _ οι _ η _ η _. μα _ α _ α _ τ ω_ ω ν _ εν _ υ _. υ _ υ _ μ νοις _ με _ ε _. γα _ α _ λυ _ υ _ υ _ υ _ υ _ νο _ ο _ ο _ ο _ με _ ε _ ε _ εν _

39 Κυριακή τοῦ Παραλύτου Δημητρίου Σουρλαντζή Βυζαντινή Θ. Λειτουργία Δημητρίου Σουρλαντζή 1992 σ.434#,438# Ο _ Α _ α γ_ γε _ λο _. ος _ ε _. ε _ ε _ βο _ ο _. ο _ α _ α _ τ η_ η _ Κε _ ε _ χα _ ρι _ ι _ τω _ ω _. με _ ε _ ε _ νη_ η _ α _ γνη _ η _ Π α_ αρ_ θε _ ε _ νε _ ε _ χ αι _ αι _ αι _. αι _ ρε_ ε _ κ αι_ αι_ πα _ λι _. ιν _ ε _. ε _ ε _ ρω _ χαι _ αι _ αι _ ρε_ ε _ ο _ σο _. ος _ Υι _ ο _ ος _ α _ νε _. ε _. ε _ στη _ η _. η _ τρι _ ι _ η _ η _ με _ ρο _ ο _. ος _ εκ _ τα _ α _ α _ α _ α _ φου _ Σ υμ _ φω _ ω _ ν ω_ ω _ ω _ ω ς_ Π α_ αρ_ θε _ ε _. ε _ νε _ σε _ ε _ ε _ μα _ κα _ ρι _ ι _. ι _ ζο _. ο _. ο _ με _ εν _. πι _ ι _ ι _ στοι _

40 χαι _ αι _ ρε _ πυ _. υ _ υ _ λη _ η _ η _ η _ Κ υ_ υ _ ρι _ ι _. ι _ ου _ χαι _ αι_ ρε_ ε _ πο _ ο _ λι _. ι _. ις _ ε _ ε _. εμ _ ψυ _ υ _. υ _ χε _ ε _ χαι _ αι _ αι _ α ι _ ρε _ δι _ ι _ η _ ης_ η _ μιν _ ε _ ε _. ε _ λα _ α _ α _ α μ_ ψε _ ση _ η _ η _ με _ ε _ ρο _ ον_ φ ω _ ω _ ω _ ω ς _ του _ ου_ εκ _ σου _ ου _ τε _ ε _. χθε _ ε _ εν _ το_ ος _ της _ εκ _ νε _ κρω _ ων _ α _ α _ να _ στα _. α _ α _ α _. α _ σε _ ε _ ε _ ε _ ω _ ω _ ω _ ω ς _ Γαβριήλ Κουντιάδου ἱερομονάχου Γαβριήλ Κουντιάδου ἱερομονάχου Μουσικόν Πεντηκοστάριον 1991 σ.149#,239# Ο _ α _ α γ_ γε _ λο _. ος _ ε _. ε _. ε _ β ο_ ο _ ο _ α _ α _ τ η_ η _

41 κε _ ε _ χα _ ρι _ ι _ τω _ ω _. με _ ε _ ε _ νη_. η _ α _ α _ γνη _ η _ Π α_ αρ_ θε _ ε _ νε _ ε _ χαι _ αι_ αι _ αι _. αι _ ρε_ ε _ κ αι_ αι_ πα _ λι _. ιν _ ε _. ε _ ε _ ρω _ χαι _ αι _ αι _ ρε_ ε _ ο _ σο _. ος _ Υι _ υι _ ο _ ος_ α _ α _ νε _ ε _ ε _ ε _. στη _ η _ τρι _ ι _. ι _ η _. η _ η _ η _ με _ ρο _ ο _. ος _ ε _. ε _ εκ _ τα _ α _ α _ α _ α _ φου _ Σ υμ _ φω _ ω _ ν ω_ ω _ ω _ ω ς_ Π α_ αρ_ θε _ ε _. ε _ νε _ σε _ ε _ ε _ μα _ κα _ ρι _ ι _. ι _ ζο _. ο _. ο _ με _ εν _. πι _ ι _ ι _ στοι _ χαι _ αι _ ρε _ πυ _. υ _ υ _ λη _ η _ η _ η _ Κ υ_ υ _ ρι _ ι _. ι _ ου _ χαι _ αι_ ρε_ ε _ πο _ ο _ λι _. ι _. ις _ ε _ ε _ εμ _ ψυ _ υ _. υ _ χε _ ε _

42 χαι _ αι _ αι _ α ι _ ρε _ δι _ ι _ η _ ης_ η _ μιν _ ε _ ε _. ε _ λα _ α _ α _ α μ_ ψε _ ση _ η _ η _ με _ ε _ ρο _ ον_ φ ω _ ω _ ω _ ω ς_ του _ ου_ εκ _ σου _ ου _ τε _ ε _. χθε _ ε _ εν _ το_ ος _ της _ εκ _ νε _ κρω _ ων _ Α _ α _ να _ στα _. α _ α _ α _ α _ σε _ ε _ ε _ ε _ ω _ ω _ ω _ ω ς _ Κωνσταντίνου Πρίγγου Κωνσταντίνου Πρίγγου Θεία Λειτουργία επιμέλεια Γεώργιος Κωνσταντίνου 2010 σ.355# Ο _ α _ α γ_ γε _ λο _ ο _. ο _ ο _ ος_ ε _ ε _ βο _. ο _ ο _ α _ α _ τη _ η _. κε _ ε _. ε _ ε _ χα _ α _ ρι _ ι _. ι _ τω _. ω _ ω _ με _ ε _ ε _ ε _ νη _ η_ η _ α _ γνη _. η _ η _ Π α_ α _ αρ _ ε _ νε _ ε _ χαι _ αι_ αι_ αι_ ρε _ ε _ και _ πα _. α _. α _ α _ α _

43 α _. α _ λιν _ ε _ ρω _ ω _ ω _ ω _ χαι _. αι _ αι_ α ι _ αι _ ρε _ ο _ σος _ Υι _ ος _ α _ νε _ ε _ ε _ ε _ σ τη_ η _ η _. η _ η _ τρι _ η _ η _ η _ η _ η _. με _ ρο_ ος_ ε _. ε _ εκ _ τ α _ α _ α _. α _ φου _ ο υ_ ου _ Σ υμ _ φω _ ω _ ω _ νως _ Παρ _ θε _ ε _ ε _ νε _ ε _ σε _ μα _ α _. α _ κα _ α _ ρι _ ι _ ζο _ με _ ε _ ε _. εν _ πι _ ι _ στοι _ οι _ χαι _ ρε _ πυ _ υ _ λη _ Κυ _ ρι _ ι _ ι _ ου _ ου_ ου _ ου _. χαι _ αι_ ρε_ ε _ πο _ ο _ λις _ ε _. εμ _ ψυ _ υ _. υ _ χε _ ε _ χαι _ αι _ αι _ ρε_. ε _ ε _ δι _ ι _ η _ η _ η _ ης_ η _ η _ μιν _ ε _ ε _ ε _ ε _. ε _ λα _ α _ α _ α μ_ ψε _ ση _ η _. _ με _ ε _ ρο _ ον_ φω _ ω _

44 ω _ ω ς_ του _ ου_ εκ _ σου _. ου _ τε _ ε _. χθε _ ε _ εν _ το_ ος _.τ ης _ ε _ εκ_ νε _ ε _ κρω _. ω _ ων _ Α _ να _ α _ στα _ α _ α _ α _ α _ σε _ ε _ ε _ ε _ ω _ ω _ ω _ ω ς _

45 Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος Δημητρίου Σουρλαντζή Βυζαντινή Θ. Λειτουργία Δημητρίου Σουρλαντζή 1992 σ.434#,440# Ο _ Α _ α γ_ γε _ λο _. ος _ ε _. ε _ ε _ βο _ ο _. ο _ α _ α _ τ η_ η _ Κε _ ε _ χα _ ρι _ ι _ τω _ ω _. με _ ε _ ε _ νη_ η _ α _ γνη _ η _ Π α_ αρ_ θε _ ε _ νε _ ε _ χ αι _ αι _ αι _. αι _ ρε_ ε _ κ αι_ αι_ πα _ λι _. ιν _ ε _. ε _ ε _ ρω _ χαι _ αι _ αι _ ρε_ ε _ ο _ σο _. ος _ Υι _ ο _ ος _ α _ νε _. ε _. ε _ στη _ η _. η _ τρι _ ι _ η _ η _ με _ ρο _ ο _. ος _ εκ _ τα _ α _ α _ α _ α _ φου _ Ε υ _ φραι _ αι_ ν ου _ ου _ ου_ ου _ α _ α _ γα _ α _.α λ _ λου _ η _ θει _ ει _ α _ α _ πυ _ υ _ λη _. η _. η _ του _ ου_. ου _ φω _ ω _. ω _ το _

46 ος _ ο _ γαρ _ δυ _. υ _ υ _ να _ α _ α _ ας_ ε _ εν _ τα _ α _. α _ φω _ Ι _ η _ σου _ ου_.ο υς _ α _. α _. α _ νε _ ε _. τει _ ει _ ει _ λε _ λα _ α _ α _ α μ _ ψας _ η _ η _ λι _ ι _ ι _ ου _. ου _ φαι _. αι _ αι _ δρο _ ο _. τε _ ε _ ε _ ρον _ και _ αι _ αι _ α ι _ τους _ πι _ ι _ στου _ ου_ ου _. ου _. ου _ ου _ ου_ ο υς _ πα _ αν_ τ α _ ας _ κ α_ ταυ _ γα _. α _ α _. α _. α _ σ α_ ας _ Θ ε _ ο _ χ α_ ρι _ τω _ ω _ τε _ Δε _ ε _ ε _ ε _ ε _ σ ποι _ ο ι _ οι _ οι _ να _ α _ α _ α _ Γαβριήλ Κουντιάδου ἱερομονάχου Γαβριήλ Κουντιάδου ἱερομονάχου Μουσικόν Πεντηκοστάριον 1991 σ301# Ο _ Α _ α γ_ γε _ λο _ ο _ ο _ ος_ ε _ ε _ βο _. ο _ ο _. ο _. ο _

47 α _. α _ τη _ η _ η _ η _ Κ ε _ ε _ χα _ ρι _ ι _. ι _ τω _ με _ ε _ ε _ ε _ νη _ Α _ γνη _ Π α _ αρ _ θε _ ε _ νε _ ε _ χαι _ αι _ α ι _ αι _ ρε _ και _ πα _ α _ λ ιν _ ε _ ρω _ ω _. ω _ ω _ χ αι _ α ι _ αι _ αι_ ρε _ ο _ σο _ ος _ Υι _ υι _ ος _ α _ νε _ ε _ ε _ ε _ ε _ ε _ ε _ σ τη_. η _ η _ η _ τρι _ ι _ η _ η _ με_ ε _ ρο _ ο _. ος _ εκ _ τ α _ α _ α _ α _ φου _ Ε υ _ φραι _ αι_ ν ου _ ου _ ου_ ου _ α _ α _ γα _ α _.α λ _ λου _ η _ θει _ ει _ α _ α _ πυ _ υ _ λη _. η _. η _ του _ ου_. ου _ φω _ ω _. ω _ το _ ος _ ο _ γαρ _ δυ _. υ _ υ _ να _ α _ α _ ας _ ε _ εν _ τα _ α _. α _ φω _ Ι _ η _ σου _ ου_.ο υς _ α _. α _. α _ νε _ ε _. τει _ ει _ ει _ λε _ λα _ α _ α _ α μ _ ψας _ η _ η _ λι _ ι _ ι _ ου _. ου _ φαι _. αι _. αι _

48 δρο _ ο _. τε _ ε _ ε _ ρον _ και _ αι _ αι _ α ι _ τους _ πι _ ι _ στου _ ου_. ου _ ου_. ου _ ου _ ου_ ο υς _ πα _ αν_ τ α _ ας_ κ α_ ταυ _ γα _. α _ α _. α _ α _ σ α_ ας _ θε_ ο _ χ α_ ρι _ τω _ ω _ τε _ Δε _ ε _ ε _ ε _ ε _ σ ποι _ ο ι _ οι _ οι _ να _ α _ α _ α _

49 Τετάρτη τῆς Μεσοπεντηκοστῆς Γεωργίου Πρωγάκη Μουσική Συλλογή Γεωργίου Πρωγάκη 1909 Θ.Λειτουργία σ.275# Α λ _ λο _. ο _ τ ρι _. ι _ ι _ ι _ ο _. ον _ των _ μη _ τε _ ρω _ ω ν_. η _ πα _ αρ _ θε _ ε _ νι _ ι _ ι _ α _ και _ ξε _ ε _. ε _ ε _ ε _ ε _ νο _ ον _ ταις _ παρ _ θε _ ν οι_ οι _ ο ι _ ο ις_ η _ παι _ αι _ δο _ ποι _ οι _. οι _ ι _ ι _ ι _ ι _ α _ ε _ πι _ ι _ σοι _ οι _ Θε _ ε _ ο _ το _ ο _ ο _ κε _ ε _ αμ _ φο _ τε _ ε _ ρα _ α _. ω _ κο _ ο _ νο _ ο _ μη _ η _ η _ θη _. δι _ ο _ σε _ πα _. α _ α _. α _ σαι _ α ι _ αι _ φυ _ λαι _ αι _ τ η _ ης _ γη _ ης _ α _ πα _ αυ_ σ τως _ με _ γα _ λυ _ νο _ με _ ε _ ε _ εν _ Γαβριήλ Κουντιάδου ἱερομονάχου

50 Γαβριήλ Κουντιάδου ἱερομονάχου Μουσικόν Πεντηκοστάριον η επανέκδοση 1991 σ.268# Α λ _ λο _. ο _ τρι _ ι _. ι _ ι _ ι _ ο _. ον _ τ ων_ μη _ τε _. ε _ ε _ ε _. ε _ ρω _ ω ν_. η _ πα _ αρ _ θε _ ε _ νι _ ι _ ι _ ι _ ι _ α _ και _ ξε _. ε _ ε _ ε _. ε _ ε _ ε _ ε _ νο _ ον _ τοις _ παρ _ θε _ ε _ ν οι_ ο ις_ η _ παι _ αι _ δο _ ποι _ οι _. οι _ ι _ ι _ ι _ ι _ ι _ α _ ε _ πι _ σοι _ οι _ οι _ ο ι _ Θε _ ο _ ο _ το _ ο _ ο _ κε _ ε _ αμ _ φο _ τε _ ε _ ρα _ α _. ω _ κο _ ο _ νο _ ο _ μη _ η _ η _ η _ η _ θη _ δι _ ο _ σε _ πα _ σαι _ αι _ αι _. φυ _ λαι _ αι _ αι _ τη _ η _ η _ ης _ γη _ ης _ α _ πα _ αυ_ σ τως _ μ α_ κα _ ρι _ ι _ ζο _ ο _ με _ ε _ ε _ εν _

51 Εἰς τὴν Ανάληψιν Γεωργίου Πρωγάκη Μουσική Συλλογή Γεωργίου Πρωγάκη 1909 σ.276/952# Σ ε _ τ η_ ην _ υ _ υ _ πε _ ερ _ νουν _ κ αι_ αι _ λο _ ο _ ο _ ο _ ο _ γο _ ον _ μη _. τε _ ε _ ε _ ε _ ε _ ρα _ α _ Θ ε_ ε _ ου _ ου _ ου _ τ η_ ην _ εν _ χ ρο _ ο _ ο _ ν ω _ το_ ο _ ον _ α _ χ ρο_ ο _ νο _ ο _ ο _ ο ν _ α _ φρα _ σ τω_ ω ς_ κυ _ η _ η _ η _ σα _ σαν _ οι _ πι _ στοι _ οι _ οι _ οι _ οι _ ο _ μο _ φρο _ ο _ ν ω_ ω ς_ με _ γα _ λυ _ υ _ υ _ νο _ ο _ ο _ ο _ με _ ε _ ε _ ε _ ε _ ε _ ε _ εν _ Θρασυβούλου Στανίτσα Πανδέκτη Εκκλησιαστικής Μουσικής Γ Θεία Λειτουργία Δημοσθένους Παϊκοπούλου 2006 σ.407/425#

52 Σ ε _ τ η_ ην _ υ _ υ _ περ _ νουν _ κ αι_ αι _ λο _. ο _ ο _ ο _ ο _ ο _ γο _ ον _ Μη _ τε _ ε _ ε _ ε _ ε _. ρα _ Θ ε _ ε _ ου _ ου _ τ η _ ην _ εν _ χ ρο _ ο _ ο _ ο _ ν ω _ το _ ο _ ον _ α _ α _. α _ α _ χ ρο_ νο _ ο _ ον _ α _ α _ φρα _ α _ στω _ ω ς _ κυ _ η _ η _ η _ η _ σ α _ σαν _ οι _. οι _ πι _ στοι _ οι _ οι _ οι _ οι _. ο _ μο _ ο _ φρο _ ο _. νω _ ω ς _ με _ ε _ ε _ γ α _ λυ _ υ _ υ _ υ _ υ _ υ _ νο _ ο _ ο _ ο _ με _ ε _ ε _ ε _ ε _ ε _ ε _. ε _ εν _ Γαβριήλ Κουντιάδου ἱερομονάχου Γαβριήλ Κουντιάδου ἱερομονάχου Μουσικόν Πεντηκοστάριον 1991 σ.388#

53 Σ ε _ τ η_ ην _ υ _ υ _ πε _ ερ _ νου _ ο υν _ κ αι_ αι _ λο _ ο _ ο _ ο _ ο _ γο _ ον _ Μη _ τε _ ε _ ε _ ε _ ε _ ρα _ α _ Θ ε_ ε _ ε _ ε _ ου _. ου _ ου _ ου _ τη _ ην _ εν _ χ ρο _ ο _ ο _ ν ω _ το_ ο _ ον _ α _ χ ρο_ ο _ νο _ ο _ ο _ ο ν _ α _ α _ φρα _ σ τω_ ω ς_ κυ _ η _ η _ η _ σα _ α _ α _ σα _ αν _ οι _ πι _ στοι _ οι _ οι _ οι _ οι _ ο _ μο _ φρο _ ο _ ν ω_ ω ς_ με _ ε _ γα _ α _ λυ _ υ _ υ _ νο _ ο _ ο _ ο _ με _ ε _ ε _ ε _ ε _ ε _ ε _ ε _ ε _ ε _ εν

54 Εἰς τὴν Πεντηκοστήν Γεωργίου Πρωγάκη Μουσική Συλλογή Γεωργίου Πρωγάκη Θ. Λειτουργία 1909 σ.277/953# Μ η _ τ ης _ φ θο _ ρα _ ας _ δι _ α _ πει _ ει _ ει _ ει _ ρα _. αν _ κυ _ ο _ ο _ φο _ ρη _ σ α _ σα _ α _ και _ παν _ τε _ χνη _ μ ο _ νι _ λο _ ο _ γ ω _ σα _ αρ _ κ α _ δ α_ α _ νει _ ει _ ει _ ει _ σ α_ α _ α _ σα _ α _ Μη _ τ ερ _ α _ πει _ ρα _ αν _ δρε _ π α_ αρ_ θε _ νε _ ε _ Θε _ ο _. ο _ το _ ο _ ο _ κε _ ε _ δο _ χ ει_ ει _ ει _. ον _ του _ ου _ α _ στε _ ε _ ε _ κτου _ χ ω_ ω _ ρι _ ο _ ον _ του _ ου _ α _ πει _ ει _ ει _ ρου _ ου _ πλα _ σ τουρ _ γου _ σ ου _ σε _ με _ γ α_ α _ λυ _ υ _ υ _ υ _ νο _ ο _ ο _ με _ ε _ ε _ εν _ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος

55 Επτάφωνος Νεκταρίου Μοναχού Μουσικός Θησαυρός Λειτουργίας β 1988 σ.545# Μ η _. της _ φθο _ ο _ ρας _ δι _ α _ πει _ ει _ ει _ ρ αν_ κυ_. ο _ φο _ ρη _ η _ σ α_ α _ σα _ α _ και _ παν _ τε _ χνη _ μο _ ο _ νι _ ι _ λο _ ο _ ο _ γ ω _ σα _ αρ_. κα _ δα _ νει _ ει _ σ α_ α _ σα _ α _ Μη _ η _ η _. τηρ _ α _ πει _ ει _ ει _ ει _ ει _ ει _ ρα _ α _ α _ α _ αν _ δρε _ Παρ _ θε _ ε _ νε _ ε _ Θ ε_ ο _ το _ ο _ ο _ ο _ κε _ ε _ δο _ χει _. ει _ ο _ ον _ του _ α _ στε _ ε _ ε _ κ του _ χω _ ρι _ ι _ ο _ ον _ τ ου _ α _ α _ πει _ ει _ ει _ ρου _ πλα _ σ τουρ _ γου _ ο υ _ ου _ σ ου_ ου _ σε _ ε _. με _ γα _ λυ _ υ _ υ _ νο _ ο _ με _ ε _ ε _. ε _ ε _ ε _. ε _ ε _ ε _ ε _

56 ε _ ε _ ε _ ε ν

57 Δευτέρα τοῦ ἁγίου Πνεύματος Γεωργίου Πρωγάκη Μουσική Συλλογή Γεωργίου Πρωγάκη Θ. Λειτουργία 1909 σ.278/954# Χ αι _ αι _ ροις _ Α _ να _ α σ_ σα _ μη _ η _ η _ τρο _ ο _ παρ _ θε _ ε _ ε _ ε _ ε _. νο _ ον _ κλε _ ε _ ε _ ος _ α _ παν _ γα _ αρ_ ε _ ευ _ δι _ ι _ νη _ η _ η _ το _ ον _ ε _ ε _ ευ _ λα _ α _ α _ λο_ ον _ στο _ ο _ ο _ μα _ ρη _ τρε _ ε _ ευ _ ον _ ου _ ου _ ου _ σθε _ ν ει _ ει _ σε _ ε _ με _ ελ _ π ειν _ α _ α _. ξι _ ι _ ι _ ω _ ω ς _ ι _ λιγ _ γι _ α _ α _ δε _ ε _ ε _ νους _ α _. α _ πας _ σου _ το _ ο _ ον _ το _ ο _ ο _ ο _ κο _ ον _. νο _ ο _ ο _ ειν _ ο _ ο _ θε _ εν _ σε _ συμ _ φω _ ω _ ω _ νως _ δο _ ξα _ α _ ζο _ ο _ με _ ε _ ε _ ε _ εν _

58 Εἰς τὴν Μεταμόρφωσην Στεφάνου Λαμπαδαρίου Τροπάριον τῆς ζ ωδῆς του β κανόνος Νῦν τὰ ἀνήκουστα ἠκούσθη ὁ ἀπάτωρ γὰρ Υἱὸς ἐκ τῆς Παρθένου, τῇ πατρῴᾳ φωνῇ, ἐνδόξως μαρτυρεῖται, οἷα Θεὸς καὶ ἄνθρωπος, ὁ αὐτὸς εἰς τοὺς αἰῶνας. Στεφάνου Λαμπαδαρίου Μουσική Κυψέλη β' Ι.Μ.Γρηγορίου 2007 σ.374/1152# Ν υ _ υ _ υ _ υν_ τα _ α _ νη _ η _ κου_ στα _ α _ η _ η _ κ ου _ ο υ _ ου _ ου_ σθη _ ο _ α _ πα _ τ ω_ ω ρ_ γαρ _ Υι_ υι_ ος _ ε _ εκ_ της _ Πα _ α _. αρ _ θε _ ε _ ε _ ε _ ε _ νου _ τη _ πα _ τρω _ ω _. ω _ ω _. ω _ α _ φω _ ω _ νη _ εν _ δο _ ο _. ξως _ μα _ αρ_ τυ _ υ _ ρ ει _ ε ι _ ει _ ει_ ται _ οι _ α _ Θε _ ο _ ος_. και _ α _ α _ αν _ θρω _ ω _ ω _ ω _ πο _. ος _ ο _ α _ αυ_ τ ος _ ει _ ε ις_ τους _ αι _ αι _. αι _ ω _ ω _ ω _ ω _ να _ α _

59 α _ ας _ Δημοσθένους Παϊκόπουλου Εἰς τήν ἀπόδοσιν τῆς Ἑορτῆς Δημοσθένους Παϊκόπουλου Πανδέκτη Εκκλησιαστικής Μουσικής Δ' Ειρμολόγιον 2013 σ.314# Ο το _. ο _ ο _ κ ο_ ος _ σου _ α _ α _ φ θο_ ο _ ρ ος _ ε _ ε _ δει _. ει _ ε ι _ ει _ ει _ χθη _ Θε _ ο _ ο _ ο _ ος _ εκ _ λα _ γο _ ο _ ν ω_ ω ν_ σ ου _ προ _ ο _ ο _. η _ η _ ηλ _ θε _ ε _ σ αρ _ κο _ φο _. ο _ ρο _. ος _ ω _ ως_ ω _ ω _ φ θη_ η _ ε _. ε _ πι _ γης _ και _ τοις _ αν _ θρω _ ω _ ω _ ω _ π οις _ συ _ υν _ α _ νε _ ε _ ε _. στρα _ α _ α _ φ η_ η _ σε _ Θ ε _ ο _ ο _ το _ ο _ ο _ ο _. ο _ κε _. δι _ ο _ πα _ αν _ τε _ ες _ με _ ε _ γα _ α _ λυ _. υ _. νο _ ο _

60 ο _ με _ ε _ ε _ ε _ εν _

61 Εἰς τὴν Κοίμησιν Ιωάννου Πρωτοψάλτου Ιωάννου Πρωτοψάλτου Ειρμολόγιον 1903 σ.6# Α ι _ γε _ ναι _ αι _ αι _ πα _. α _ α _ α _ σ αι_ αι _ αι _ αι _ μα _ α _ κα _ ρι _ ι _ ζο _ ο _. με _ ε _ εν _ σε _ τη _ ην_. μο _ ο _ νην _ Θε _ ε _. ε _ ο _ το _ ο _ ο _ κον _ Ν ε _ ε _ νι _ ι _ ι _ κη _ η _ ην_ ται _ της _ φυ _. υ _ σε _ ω _ ω ς_. οι _ ο _ ο _ ο _ ρ οι_ οι _ εν _ σοι _ οι _. οι _ Πα _ αρ_ θε _ ε _ νε _ ε _. α _ α _. α _ χρα _. αν _ τε _ ε _ πα _ α _ α _ αρ _ θε _ νευ _ ει _. ει _ γ α_ αρ_ το _ ο _ ο _ κο _. ος _ και _ ζω _ ω _ ην _ προ _ μνη _ στε _ ε _ ε _ ευ_ ε _ ε _ ται _. αι _ θα _ α _. α _ να _ α _. α _

62 το _ ος _ η _ με _ ε _ ε _ ε _ τα _ το _ κο _. ον _ Π αρ _ θε _ ε _ ε _ ε _ νος _ και _ με _. ε _ ε _. ε _ τα _ θα _. α _ να _. α _ το_ ον_ ζω _ σ α_ α _ σω _ ω _. ω _ ω _ ζει _ ε ις_. α _ α _ α _ ει _ Θε _ ο _ ο _. το _ ο _ ο _ κε _ τ η_. η _ ην _ κλη _ ρο _ ο _ νο _ ο _ μι _ ι _ ι _ ι _ ι _ α _ α _ α _ αν_ σου _ ου _ ου _ ου _ Νικολάου Πρωτοψάλτου Σμύρνης Νεκταρίου Μοναχού Καλλίφωνος Αηδών 1984 σ.197# Α ι _ γε _ νε _ αι _ αι _ πα _ α _ α _. α _ σ αι_ αι _ αι _ αι _ μα _ α _ κα _ ρι _ ι _ ζο _ ο _ με _ ε _ εν _ σε _ τ η_ ην _ μο _ ο _ νην _ Θε _ ε _ ε _ ο _ ο _ ο _ το _ ο _ ο _ ο _ ο _ κον _

63 Ν ε _ νι _ ι _ ι _ κ η _ η _ η _ ην _ ται _ της _ φυ _ υ _ σε _ ω _ ω ς_ οι _ ο _ ο _ ο _ ρ οι_ ο ι _ οι _ εν _ σοι _ οι _ οι _ Πα _ αρ_ θε _ ε _ νε _ α _ α _ α _ χρα _ αν _ τε _ ε _ παρ _ θε _ νε _. ε _ ευ _ ει _ ει _ γ α_ αρ _ το _ κ ο_ ο ς _ και _ ζω _ ω _ ω _ ω _ ην _ προ _ μνη _ στε _ ε _ ε _ ευ _ ε _ ε _ ται _ θα _ α _ α _ να _ α _ το _ ος _ η _ με _ ε _ ε _ ε _ τα _ το _ κο _ ον _ Π αρ _ θε _ ε _ ε _ ε _ ε _. ε _ ν ος _ και _ με _. ε _ ε _ ε _ τα _ θα _. α _ α _ να _ α _ το_ ον _ ζω _ ω _ ω _ ω _ σα _ α _ σω _ ω _ ω _ ζει _ ε ις _ α _ α _ α _ ει _ ει _ Θε _ ο _ το _ ο _ ο _ κε _ τ ους _ σε _ με _ γα _ α _ λυ _ υ _ υ _ υ _ υ _ νο _ ο _ ο _ ον _ τα _ α _. α _ ας _

64 ἑτέρα τοῦ αὐτοῦ. Νεκταρίου Μοναχού Καλλίφωνος Αηδών 1984 σ.199# Α α _ α _ αγ _ γ ε_ ε _ ε _ λ οι _ την _ Κοι _. οι _ οι _ οι _ μη _ η_ η _ σιν _ τη _ ης _ Παν _ α _ α _ α_ α _ γνου _ ου _ ο _ ρω _ ω _ ω _ ω _ ω ν_ τε _ ε ς _ ε _ ε _ ξε _ ε _ πλη _. η _ η _ η _ η _ η _ η _ η _. η _ η τ_ το _ ο _ ο _ ο _ ον _ το _ πω ω _ ω ς_ πα _ ρα _ _ δο _ ξ ω_ ω ς_ α _ α _ παι _ αι _ αι _ αι _ ρει _ ει _ ε ι _ ει _ α _ πο _ της _ γη _. η _ η ς _ ει _ ει _ ε ις _ τα _ α _ α _ α _ α _ α _ α _ α _ α _ α _ α _ α _ α _ ν ω_ ω _ ω _ Α α _ πας _ γη _ η _ γε _ νη _ η _ η _. ης _ σκιρ _ τα _ α _

65 α _ τω _ ω _ ω _ τω _ ω _ πνε _ ευ _ μα _ τι _ ι _ λ α_ α μ _ πα _. α _ α _ δου _ χου _ ου _ με _ ε _ νο _ ος _ παν _ η _ γυ _ υ _ ρι _ ι _ ζε _ ε _ τ ω_. ω _ ω _ ω _ ω _ δε _ ε _ α _ υ _ λ ω_ ω ν _ νο _ ο _ ο _ ο _ ο _ ων _ φυ _. υ _ υ _ υ _ σι _ ις _ γε _ ραι _ αι _ ρ ου_ ου _ σα _ α _ τα _ ι _ ε _ ρα _ α _ θα_. α _ αυ _ μα _ α _ α _ σι _ ι _ α _ της _ Θε _ ε _ ο _ ο _ ο _ μη _ η _. η _ η _ το _ ο _ ο _ ο _ ρο _ ο _ ος _ και _ αι _ αι _ βο _ ο _ ο _ α _ α _ α_ α _ α _ τω _ χαι _. αι _ αι _ ρ οι_ ο ις _ πα _. α _ α μ_ μα _ κα _ α _ ρι _ ι _ στε _ ε _ Θε _ ο _ το _ ο _ κε _ ε _ α _ γνη _ η _ η _ η _ Α _ ει _ πα _ α _ αρ_ θε _ ε _ νε _ ε _ ε _ ε _. ε _ ε _ Νεκταρίου Μοναχού

66 Νεκταρίου Μοναχού Μουσικός Θησαυρός Θ. Λειτουργία α' 1931 σ.527# Α ι _ γε _ νε _ αι _ αι _ πα _ α _ α _ α _ σαι _ αι _ αι _ αι _ μα _ α _ κα _ ρι _ ι _ ζο _ ο _. με _ ε _ εν _ σε _ ε _ τ η_ η _. ην _ μο _ ο _ νην _ Θε _ ε _. ε _ ο _. ο _ ο _ το _ ο _ ο _ ο _ ο _ κον _ Ν ε _ νι _ κη _ ην _ ται _ της _ φυ _ σε _ ε _ ω ς _ οι _ οι _ ο _ ο _ ο _ ρ οι_ οι _ εν _ σοι _ οι _ Π α_ αρ_ θε _ ε _ νε _. ε _. ε _ α _ α _. α _ χρα _ α _. αν _ τε _. ε _ παρ _ θε _ νευ _ ει _ ει _ γα _ αρ _ το _ ο _ ο _ κ ος _ και _ ζω _ η _. ην _ προ _ μνη _ στε _ ε _ ε _ ευ _ ε _ ε _ ται _. αι _. αι _ θα _ α _. να _ α _ το _ ος _ η _ με _ τα _ το _ ο _ κον _ Παρ _ θε _ ε _ ε _ ε _ νο _ ος _ και _ με _ ε _. ε _ τα _ θα _

67 να _. α _ το_ ον_ ζω _ ω _ ω _ ω _ σα _. α _ σω _ ω _ ω _ ζει _ ε ις_ α _ α _. α _ ει _. ει _ Θε _ ο _ το _ ο _ ο _ ο _ κε _ τ ην_ κλη _ ρο _ ο _. νο _ ο _ μι _ ι _ ι _ ι _ ι _ α _ α _ α _ αν _ σου _ ου _ ου _ ου ἑτέρα τοῦ αὐτοῦ. Νεκταρίου Μοναχού Μουσικός Θησαυρός Θ. Λειτουργία α' 1931 σ.529# Α γ _ γε _ ε _ λοι _ την _ Κοι _ μ η_ η _ σι _ ιν _ της _ Παν _ α _ α _ α _ α _ γ νου _ ου _ ου _ ο _ ρω _ ω ν_ τε _ ες _ ε _ ξε _ πλη _ η τ _ το_ ον _ το _ ο _ πως _ π α_ ρα _ δο _ ξ ω_ ω ς_ α _ α _ παι _ αι _ αι _ ρει _ ει _ α _ πο _ της _ γη _ ης _. εις _ τα _ α _ α _. α _ α _ α _ ν ω_. ω _ Α _ π α_ ας _ γη _ η _. γε _ ε _ νη _ ης _ σκιρ _ τα _ τω _. ω _ τω _ ω _

68 πνευ _ μ α_ α _ τι _ ι _ λ α_ α μ_ πα _ α _ δου _ ου _ χου _ ου _. με _ ε _ νο _. ος _ παν _ η _ γυ _ υ _. ρι _ ζε _ ε _ ε _ τ ω _ ω _ ω _ ω _ δε _ Α _ υ _ λ ω_. ω _ ων _ Νο _ ο _ ο _ ων _ φυ _ υ _. υ _ σι _ ις _ γε _ ε _ ραι _ αι _. ρου _ ου _ σα _ α _ την _ ι _ ε _ ρα _ αν _ με _ ε _ τα _ α _. στα _ α _ σιν _ της _ Θε _ ο _ ο _. ο _ μη _ η _ η _. η _ το _ ο _ ο _ ο _ ο _ ρο _ ο _ ος _ και _ αι _. αι _ βο _. ο _ ο _ α _ α _ α _ α _ α _ τω _ χαι _ αι _ ρ οι_ ο ις_ πα _ α μ_ μα _ α _ κα _ α _. ρι _ ι _ στε _. ε _ Θε _ ο _ ο _ το _. ο _ ο _ ο _ ο _ ο _ ο _ ο _. ο _ κε _. ε _ ε _ ε _ ε _ Α _ γνη _ η _ η _ η _ α _ ει _ πα _ αρ_ θε _ ε _ ε _ νε _ ε _ ε _ ε _ ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος. ΑΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΟΥΣΤΟΥ αρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014 δ Ταχὺ προκατάλαβε ι α σι λει ον δι α δη µα ε στε φθη ση κο ρυ φη εξ α θλων ων υ πε µει νας υ περ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ψάλλεται ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Λαζάρου ὡς ἐν τῷ Τριωδίῳ Ἦχος Νη Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΜΕΤΑ Β ΣΤΑΣΕΩΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΜΕΤΑ Β ΣΤΑΣΕΩΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΜΕΤΑ Β ΣΤΑΣΕΩΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Πα ε ε υ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ος σε ει σα α α κου ου σο ον μου ει σα κου σο ο ον μου Κυ υ ρι ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Τῇ Τρίτῃ τῆς Διακαινησίμου. Μνήμην ἐπιτελοῦμεν. τῶν Ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν καί Θαυματουργῶν. Ὁσιομαρτύρων Ραφαήλ και Νικολάου,

Τῇ Τρίτῃ τῆς Διακαινησίμου. Μνήμην ἐπιτελοῦμεν. τῶν Ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν καί Θαυματουργῶν. Ὁσιομαρτύρων Ραφαήλ και Νικολάου, Τῇ Τρίτῃ τῆς ιακαινησίμου Μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν Ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν καί Θαυματουργῶν Ὁσιομαρτύρων Ραφαήλ και Νικολάου, καί τῆς Ἁγίας αρθενομάρτυρος Εἰρήνης, τῶν ἐν Θερμῇ τῆς Λέσβου ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΕΡΙΝῼ

Διαβάστε περισσότερα

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου 18/05/2019 Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου / Ιερές Μονές Η μο νή του Με γά λου Με τε ώ ρου δι α μόρ φω σε μί α σει ρά α πό πε ρι κα λείς μου σεια κούς χώ ρους, για την α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου ε ε υ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ος σε ει σα α α κου ου σο ον μου ει σα κου σο ο ον μου Κυ υ ρι ι ι ε Κυ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος Πα. υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος. σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος Πα. υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος. σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον μου Κυ υ ρι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε ε ε κρα ξα α προ ο ος σε ει σα α α α κου σο ον

Διαβάστε περισσότερα

Δοξαστικά αἴνων Πεντηκοσταρίου

Δοξαστικά αἴνων Πεντηκοσταρίου Δοξαστικά αἴνων Πεντηκοσταρίου Κυριακὴ τοῦ Πάσχα 4 Στεφάνου Λαμπαδαρίου ( 1864)... 5 Παναγιώτου Κηλτζανίδου ( 1896)... 7 Γαβριήλ Κουντιάδου ( 1965)... 9 Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου ( 1988)... 11 Ἀθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ου προ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε ε ε κρα α α ξα προς σε ει σα κου ου

Κυ ρι ε ε κε ε ε κρα α α ξα προς σε ει σα κου ου Κυ ρι ε ε κε ε ε κρα α α ξα προς σε ει σα κου ου ου σο ο ο ο ονμου ει σα α α κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε ε κρα α ξα προς σε ει σα α α κου σο ο ον μου προσ χες τη φω νη η η η η τη η

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον.

0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον. n 00211000Aqq11j1w Εκ νε ό τη τός μου ο εχ θρό ός με πει ρά ζει, 00qaj-1`q`qq+0)q11l1 ταίς η δο ναίς φλέ γει με ε γώ δέ πε ποι θώς, 0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον. 211`w1l1+000 0wl1

Διαβάστε περισσότερα

Ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια, μεγάλου ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἑκκλησίας. Μελοποίησις: Ἰωάννης Νέγρης. ΕΙΣ ΤΟΝ Μ.

Ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια, μεγάλου ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἑκκλησίας. Μελοποίησις: Ἰωάννης Νέγρης. ΕΙΣ ΤΟΝ Μ. Ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια, μεγάλου ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἑκκλησίας. Μελοποίησις: Ἰωάννης Νέγρης. ΕΙΣ ΤΟΝ Μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ 1 2 3 Καὶ πάλιν 4 Κύριε ἐλέησον «ἑξαπλᾶ» Κατὰ τὴν Ἁγιορειτικὴν παράδοσιν.

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ἔκτασις. οι τα α α Δ. α α α α Δ. ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου. υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ µυ υ στι ι ι Μ. ι ι ει ει κο ο νι ι ι ι ι ι ι

Ἔκτασις. οι τα α α Δ. α α α α Δ. ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου. υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ µυ υ στι ι ι Μ. ι ι ει ει κο ο νι ι ι ι ι ι ι ΗΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟΣ ΘΕΟΩΡΟΥ ΦΩΚΑΕΩΣ Ἦχος Ἔκτσις. ι Οι οι οι οι τ Β Χ ρο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο Β ο ο χ ρο ο βι ιµ µ µ στι ι ι κω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ως ι κο νι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι κο ο νι ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ Ἐξηγηθὲν παρὰ Γρηγορίου Πρωτοψάλτου Ἐπιμέλεια Χρῆστος Γ. Τσακίρογλου Ἡράκλειον Κρήτης 2014 1 Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε

Διαβάστε περισσότερα

ттсöттсöттўтссчсчøѓūţşѓф

ттсöттсöттўтссчсчøѓūţşѓф 1 Δοξολογία Εἰρμολογική ẅѓỳѓѓ ЃЃΝη Ἀπαγγελία Θρ. Στανίτσα - Νικ. Δανιηλίδη ч ñ ЃЃЃЃЃЃЃЃЃ ПзÙЃтéЃЃтЃЃтòёЃЃчéЃчöЃЃтЃЃтЃЃсЃсØ ЃūţŞЃЃцЃт Νε ο ξα α σοι τω δει ξαν τι το φως δο ξα с с ц Ù Ѓ т Ѓ т é Ѓ т ò ūţşѓщ

Διαβάστε περισσότερα

Ε υ _ λο _ γη _ τος _ ει _ Κυ _ ρι _ ε _ δι _ δα _ ξον _ με _ τ α_ δι _. Τ ων _ α _ γι _. ων _ ο _ χο _ ρος _ ευ _ ρε _ π η_ γη _ ην _ τ ης_

Ε υ _ λο _ γη _ τος _ ει _ Κυ _ ρι _ ε _ δι _ δα _ ξον _ με _ τ α_ δι _. Τ ων _ α _ γι _. ων _ ο _ χο _ ρος _ ευ _ ρε _ π η_ γη _ ην _ τ ης_ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ. πρωτ. Κων. Παπαγιάννη Μουσικόν Τριώδιον τόμος Β' Ωρολόγιον 2003 σ.15* Ε υ _ λο _ γη _ τος _ ει _ Κυ _ ρι _ ε _ δι _ δα _ ξον _ με _ τ α_ δι _ και _ ω _ μα _ τ α _ α _ σου _ Τ ων _ α _ γι _.

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ. Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος Πα. ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει. σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ. Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος Πα. ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει. σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ΡΟΗΙΑΣΕΗ Ἐν τῷ ἑσπρινῷ τῆς ροηγιασμένης Ἦχος α υ ρι κ κρα α ξα προ ο ος σ ι σα κου ου ου σο ο ον μου ι σα κου σο ον μου ου υ υ υ ρι ι ι υ ρι κ κρα α ξα προ ος σ ι σα α α κου σο ο ον μου προ σχς τη φω νη

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΙΕ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1 Ν ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΣ Ἦχος α ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νε νη μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νε νη μιν

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

Τα ἕνδεκα ἑωθινὰ εὐαγγέλια, ἐξαποστειλάρια, θεοτοκία καὶ δοξαστικὰ

Τα ἕνδεκα ἑωθινὰ εὐαγγέλια, ἐξαποστειλάρια, θεοτοκία καὶ δοξαστικὰ Τα ἕνδεκα ἑωθινὰ εὐαγγέλια, ἐξαποστειλάρια, θεοτοκία καὶ δοξαστικὰ Αὔγουστος 2019 Ἑωθινόν α 7 ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον 28:16-20... 7 ἀναστάσιμον ἐξαποστειλάριον α... 7 Πέτρου Ἐφεσίου... 7 Χρυσάνθου Θεοδοσόπουλου...

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ υ υ υ υ υ υ Π ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ζο ο ο ει ει κο ο

ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ υ υ υ υ υ υ Π ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ζο ο ο ει ει κο ο Χερουβικό σε ἦχο πλ.. Ε ΑΣΗ ΤΟ ΩΣΤΑΤΙΟΥ ΡΙΓΓΟΥ ΑΡΧΟΤΟΣ ΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΤΗΣ.Τ.Χ.Ε. Ἦχος Nε Οι τ Χε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ υ υ υ υ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00 -.00 5 ZE MI WA 0 0 0 9 0,95 9 ΑΓ ΓΕ ΠΑ 0 0 0 0 0 0 95 ΑΔ ΡΟ ΙΩ 0 0 0 0 0 0 97 ΑΙ ΚΩ ΠΑ 0 0 0 0 0 0 5 507 ΑΛ ΕΥ ΤΖ 0 0 0 0 0 0 6 99 ΑΝ ΟΡ ΚΩ 7 5 0 0 0,65 7 95 ΑΝ ΙΩ ΟΡ 9 9 9 6

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας εσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. Ἦχος ι Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχος 1. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Ἦχος α Πα

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Ἦχος α Πα ΡΟΣΟΟΙΑ ΓΙΑ ΤΑΛΕΤ Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Ἦχος α α Των ου ρα νι ων ταγ µα α των το α γαλ λι α µα των ε πι γης αν θρω πων κρα ται α προ στα σι α α χραν τε αρ θε νε σω σον η µας τους ει εις σε ε κα τα φευ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 3. Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς. Ἀμήν.

Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 3. Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς. Ἀμήν. ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ Κιλκίς Ιανουάριος 2015 Παπαδόπουλος Δημήτρης ΠΡΟΟΙΜΙΑΚΟΣ ὁ Ἱερεὺς Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ὁ ἀναγνώστης Ἀμήν. εῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ Β ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης 1 Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

Τῇ 15ῃ Αὐγούστου Κοίμησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Τῇ 15ῃ Αὐγούστου Κοίμησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Τῇ 15ῃ Αὐγούστου Κοίμησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Ἦχος Πα ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου Στίχ.α Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β.

ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β. ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β. ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ Ἀοιδίμου Λαμπαδαρίου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας (+1778) ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ Ἀντιγραφὲν ἐκ τῆς πρώτης ἐκδόσεως Πέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον μου Κυ υ ρι ι ι ε Κυ ρι ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Εἰς τὸν Ὄρθρον

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Εἰς τὸν Ὄρθρον ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

φα νεν η µιν Κυ ρι ος και ε πε 8 λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα Κυ ρι ου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν τι Κυ ρι ου Ἦχος Δ Δι

φα νεν η µιν Κυ ρι ος και ε πε 8 λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα Κυ ρι ου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν τι Κυ ρι ου Ἦχος Δ Δι 25 ΕΚΕΡΙΟΥ Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Ἦχος ι ΕΚΕΡΙΟΣ ΚΕ Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ µα τι λο γη µε νος ο ερ χο Κυ ρι ου µε νος εν ο νο Στίχ. α.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΙΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΙΗ ΙΑΟΥΑΡΙΟΥ ΑΙΩ ΑΘΑΑΣΙΟΥ και ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΤΡΙΑΡΧΩ ΑΛΕΞΑΔΡΕΙΑΣ ΟΡΘΡΟΣ ΕΧ 1/2014 ΑΘΑΑΣΙΟΥ καὶ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΤΡΙΑΡΧΩ ΑΛΕΞΑ ΡΕΙΑΣ ÅÉÓ ÔÏÍ ÏÑÈÑÏÍ Ἦχος α ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μι ιν ευ λο γη με νος ο ερ

Διαβάστε περισσότερα

Εἰς τὸν Ὄρθρον. Μνήµη τῆς Κοιµήσεως τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας.

Εἰς τὸν Ὄρθρον. Μνήµη τῆς Κοιµήσεως τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. 15-08-2017 Εἰς τὸν Ὄρθρον. νήµη τῆς Κοιµήσεως τῆς Ὑπεραγίας εσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου αρίας. Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι

Διαβάστε περισσότερα

Μνήμη τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφόρου Πατρός, ἡμῶν Γερασίμου. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Μνήμη τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφόρου Πατρός, ἡμῶν Γερασίμου. ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ νήμη τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφόρου ατρός, ἡμῶν Γερασίμου. ΕΙΣ ΤΟ ΟΡΘΡΟ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχ. α. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΡΟΣ & ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ. 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

ΟΡΘΡΟΣ & ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ. 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. 25 ΕΚΕΡΙΟΥ Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Ἦχος ι Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχ. α. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΡΟΣ & ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

ΟΡΘΡΟΣ & ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. 25-12-2017 ΟΡΘΡΟΣ & ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΑΣΙΛΕΙΟΥ 25 ΕΚΕΡΙΟΥ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΩ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Ἦχος ι Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΡΟΣ & ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

ΟΡΘΡΟΣ & ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. 25-12-2016 ΟΡΘΡΟΣ & ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΑΣΙΛΕΙΟΥ 25 ΕΚΕΡΙΟΥ Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Ἦχος ι Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη υ ρι ε ε λε ε η σον υ ρι ε ε λε ε ε η σον υ ρι ε ε λε ε ε η σον υ ρι ε ε λε ε ε η η σον υ ρι ε ε λε ε ε η σον υ ρι ε ε λε ε ε η η σον υ ρι ε ε λε ε η σον υ ρι ε ε ε λε η σον υ ρι

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Εἰς τὸν Ὄρθρον

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Εἰς τὸν Ὄρθρον Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Ἦχος Δι ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο ο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς

Διαβάστε περισσότερα

ος Κυ υ πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι

ος Κυ υ πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι 12 ΑΪΟΥ 2019 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΑΟ ΤΟΥ ΑΣΧΑ. Τῶν ἁγίων μυροφόρων γυναικῶν, ἔτι δὲ Ἰωσὴφ τοῦ ἐξ Ἀριμαθαίας καὶ τοῦ νυκτερινοῦ μαθητοῦ Νικοδήμου. νήμη τῶν ἐν Ἁγίοις ατέρων ἡμῶν, Ἐπιφανίου Ἐπισκόπου Κύπρου, καὶ Γερμανοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΡΟΣ Ἡ Σύναξις τοῦ τιµίου ἐνδόξου Προφήτου, Προδρόµου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου.

ΟΡΘΡΟΣ Ἡ Σύναξις τοῦ τιµίου ἐνδόξου Προφήτου, Προδρόµου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου. 07-01-2015 Ἡ Σύναξις τοῦ τιµίου ἐνδόξου ροφήτου, ροδρόµου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου. Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχ. α. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ε ε ει ει σα α α κου ου ου σο ο ο ον µου ει ει σα α κου ου σον µου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε

υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ε ε ει ει σα α α κου ου ου σο ο ο ον µου ει ει σα α κου ου σον µου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε 6-08 H µεταµορφωσις του σωτηρος Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ε ε ει ει σα α α κου ου ου σο ο ο ον µου ει ει σα α κου ου σον µου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α α ξα προς σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Ζ. 7 Ἰανουαρίου (α μεθέορτος ἡμέρα τῶν Θεοφανείων). Τοῦ τιμίου ἐνδόξου προφήτου, Προδρόμου. καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου Ἦχος Πα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Ζ. 7 Ἰανουαρίου (α μεθέορτος ἡμέρα τῶν Θεοφανείων). Τοῦ τιμίου ἐνδόξου προφήτου, Προδρόμου. καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου Ἦχος Πα 7 Ἰανουαρίου (α μεθέορτος ἡμέρα τῶν Θεοφανείων). Τοῦ τιμίου ἐνδόξου προφήτου, ροδρόμου. καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Βʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Λεοντίου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν Βʹ.

ΚΥΡΙΑΚΗ Βʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Λεοντίου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν Βʹ. 18-07-2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ʹ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήμη τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Λεοντίου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν ʹ. Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχ. α. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η. μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η. μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Γα ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ι ι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος Αὐτοῦ. (Τὸ ὡς

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Θεία Λειτουργία. _ ρι. _ λε. _ ε. _ σ. _ ε _ ε. _ η. ε _ ε. _ σον _. _. ε _ ε. _ σον. Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 3

Θεία Λειτουργία. _ ρι. _ λε. _ ε. _ σ. _ ε _ ε. _ η. ε _ ε. _ σον _. _. ε _ ε. _ σον. Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 3 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ Έκδοση 2 η Κιλκίς Μάρτιος 2014 Παπαδόπουλος Δημήτρης ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ υ ρι ε ε λε ε η σον υ ρι ε ε λε ε ε η σ ον υ ρι ε ε λε ε ε η σ ον υ ρι ε ε λε ε ε η σον

Διαβάστε περισσότερα

ος Κυ υ πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι

ος Κυ υ πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι 22-04-2018 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΥΡΟΦΟΡΩΝ Ἦχος 22 ΑΡΙΛΙΟΥ 2018 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΑΟ ΤΟΥ ΑΣΧΑ. Τῶν ἁγίων μυροφόρων γυναικῶν, ἔτι δὲ Ἰωσὴφ τοῦ ἐξ Ἀριμαθαίας καὶ τοῦ νυκτερινοῦ μαθητοῦ Νικοδήμου. νήμη τοῦ Ὁσίου

Διαβάστε περισσότερα

Ψαλτήριον. Ψαλμοί 3. Ἐκλογαὶ κατ ἦχον 146

Ψαλτήριον. Ψαλμοί 3. Ἐκλογαὶ κατ ἦχον 146 Ψαλτήριον Ψαλμοί 3 Ψαλμοί 1, 2 καὶ 3 Μακάριος ἀνήρ... Πέτρου Λαμπαδαρίου... 4 Ψαλμός 1 Μακάριος ανήρ... Φωκαέως... 32 Ψαλμός 1 Μακάριος ἀνήρ... 37 Ψαλμός 3 Κύριε τί ἐπληθύνθησαν πλ.α... 41 Ψαλμός 5 Τὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα α νεν η η μιν ευ λο γη με νος ο ε ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ υ ρι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος Αὐτοῦ. (τὸ αὐτὸ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙ ΟΣ Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙ ΟΣ Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Δι ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο ο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. (τὸ ὡς

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκεία καί Ἐκκλησία στήν κοινωνία

Θρησκεία καί Ἐκκλησία στήν κοινωνία Ὁ θεῖ ος ἔ ρως Ἀ να λύ ο ντας τό θέ μα γιά τόν θεῖ ο ἔ ρω τα βρι σκό μα στε στήν καρ διά τῆς πνευ μα τι κῆς ζω ῆς, ἀ φοῦ ὁ θεῖ ος ἔ ρως συν δέ ε ται στε νά μέ τήν θε ω ρί α τοῦ Θε οῦ, δη λα δή μέ τήν ὅ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν. ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν. ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας εσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. Ἦχος ι Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχος 1. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος

ΕΥΤΕΡΑ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα α νεν η η μιν ευ λο γη με νος ο ε ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ υ ρι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος Αὐτοῦ. (τὸ αὐτὸ)

Διαβάστε περισσότερα