Δοξαστικά αἴνων Πεντηκοσταρίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δοξαστικά αἴνων Πεντηκοσταρίου"

Transcript

1 Δοξαστικά αἴνων Πεντηκοσταρίου Κυριακὴ τοῦ Πάσχα 4 Στεφάνου Λαμπαδαρίου ( 1864)... 5 Παναγιώτου Κηλτζανίδου ( 1896)... 7 Γαβριήλ Κουντιάδου ( 1965)... 9 Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου ( 1988) Ἀθανασίου Καραμάνη ( 2012) Κωνσταντίνου Παπαγιάννη πρωτοπρεσβυτέρου ( 2014) Κυριακὴ τοῦ ἀντιπάσχα 18 Στεφάνου Λαμπαδαρίου ( 1864) Παναγιώτου Κηλτζανίδου ( 1896) Γεωργίου Βιολάκη ( 1905) Γαβριήλ Κουντιάδου ( 1965) Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου ( 1988) Ἀθανασίου Καραμάνη ( 2012) Κωνσταντίνου Παπαγιάννη πρωτοπρεσβυτέρου ( 2014) Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων 37 Πέτρου Ἐφεσίου ( 1840) Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου ( 1862) Ἰωάννου Πρωτοψάλτου ( 1866) Ἰωάσαφ Διονυσιάτου ( 1866) Γεωργίου Ραιδεστηνοῦ ( 1875) Ἀλεξάνδρου Βυζαντίου ( 1908) Κωνσταντίνου Πρίγγου ( 1964) Ἀθανασίου Παναγιωτίδη ( 1989) Ἀθανασίου Καραμάνη ( 2012) Κωνσταντίνου Παπαγιάννη πρωτοπρεσβυτέρου ( 2014) Ἐλευθερίου Γεωργιάδη ( 2016) Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου 69 Στεφάνου Λαμπαδαρίου ( 1864) Παναγιώτου Κηλτζανίδου ( 1896) Κωνσταντίνου Πρίγγου ( 1964) Γαβριήλ Κουντιάδου ( 1965) Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου ( 1988) Ἀθανασίου Καραμάνη ( 2012) Κωνσταντίνου Παπαγιάννη πρωτοπρεσβυτέρου ( 2014) Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος 88

2 Πέτρου Ἐφεσίου ( 1840) Στεφάνου Λαμπαδαρίου ( 1864) Παναγιώτου Κηλτζανίδου ( 1896) Γαβριήλ Κουντιάδου ( 1965) Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου ( 1988) Ἀθανασίου Καραμάνη ( 2012) Κωνσταντίνου Παπαγιάννη πρωτοπρεσβυτέρου ( 2014) Κυριακὴ τῆς Τυφλοῦ 107 Στεφάνου Λαμπαδαρίου ( 1864) Παναγιώτου Κηλτζανίδου ( 1896) Γαβριήλ Κουντιάδου ( 1965) Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου ( 1988) Ἀθανασίου Καραμάνη ( 2012) Κωνσταντίνου Παπαγιάννη πρωτοπρεσβυτέρου ( 2014) Πέμπτη τῆς Ἀναλήψεως 121 Στεφάνου Λαμπαδαρίου ( 1864) Παναγιώτου Κηλτζανίδου ( 1896) Γαβριήλ Κουντιάδου ( 1965) Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου ( 1988) Ἀθανασίου Καραμάνη ( 2012) Κωνσταντίνου Παπαγιάννη πρωτοπρεσβυτέρου ( 2014) Κυριακὴ τῶν πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ α Οἰκουμενικῆς Συνόδου 134 Πέτρου Ἐφεσίου ( 1840) Στεφάνου Λαμπαδαρίου ( 1864) Γεωργίου Ραιδεστηνοῦ ( 1875) Νικολάου Σμύρνης ( 1887) Παναγιώτου Κηλτζανίδου ( 1896) Κωνσταντίνου Πρίγγου ( 1964) Γαβριήλ Κουντιάδου ( 1965) Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου ( 1988) Ἀθανασίου Καραμάνη ( 2012) Κωνσταντίνου Παπαγιάννη πρωτοπρεσβυτέρου ( 2014) Κωνσταντίνου Παπαγιάννη πρωτοπρεσβυτέρου ( 2014) Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς 179 Πέτρου Ἐφεσίου ( 1840) Παναγιώτου Κηλτζανίδου ( 1896) Γαβριήλ Κουντιάδου ( 1965) Θρασύβουλου Στανίτσα ( ) Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου ( 1988)

3 Κωνσταντίνου Παπαγιάννη πρωτοπρεσβυτέρου ( 2014) Δευτέρα τοῦ ἁγίου Πνεύματος 193 Στεφάνου Λαμπαδαρίου ( 1864) Παναγιώτου Κηλτζανίδου ( 1896) Γαβριήλ Κουντιάδου ( 1965) Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου ( 1988) Ἀθανασίου Καραμάνη ( 2012) Κωνσταντίνου Παπαγιάννη πρωτοπρεσβυτέρου ( 2014) Κυριακὴ τῶν ἁγίων Πάντων 208 Πέτρου Ἐφεσίου ( 1840) Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου ( 1862) Ἰωάννου Πρωτοψάλτου ( 1866) Ἰωάσαφ Διονυσιάτου ( 1866) Γεωργίου Ραιδεστηνοῦ ( 1875) Γεωργίου Βιολάκη ( 1905) Ἀλεξάνδρου Βυζαντίου ( 1908) Κωνσταντίνου Πρίγγου ( 1964) Ἀθανασίου Καραμάνη ( 2012) Κωνσταντίνου Παπαγιάννη πρωτοπρεσβυτέρου ( 2014) Ἐλευθερίου Γεωργιάδη ( 2016)

4 Κυριακὴ τοῦ Πάσχα Ἀναστάσεως ἡμέρα, καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει, καὶ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα. Εἴπωμεν ἀδελφοί, καὶ τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς Συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει, καὶ οὕτω βοήσωμεν Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος. Στεφάνου Λαμπαδαρίου Παναγιώτου Κηλτζανίδου Γαβριήλ Κουντιάδου Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου Ἀθανασίου Καραμάνη Κωνσταντίνου Παπαγιάννη

5 Στεφάνου Λαμπαδαρίου ( 1864) Μουσική Κυψέλη Στεφάνου Λαμπαδαρίου 1883 σ. 200# Δ ο _ ο _ ξα _ Π α_ τρι ι _ ι _ και _ Υι υι _ ω κ αι_ α _ γι ι _ ω _ Πνε ευ_. μα _ α α _ τι Κ αι νυν _ κ αι. α ει _ και _ ε ις τ ους αι ω νας τ ων αι ω _ ω ω ν ω _ ω ν _ α α μην _ Α να _ στα _ α _ σε ω _ ω ς_ η _ με _ ε ε _. ε ρα κ αι_ λαμ _ πρυν _ θω ω _ ω _ με_. ε εν _ τη πα α _ νη _ γυ υ υ _ ρει κ αι αλ λη _ η _. η η η _. η λους πε ρι _ ι _ π τυ_ υ _ ξω _ ω _ ω ω _ ω με ε ε _ θα ει π ω με ε _ εν _ α _ α _ δε ελ_ φοι κ αι_ τοις _ μι _ σου _ ου _ ου ου _. ου

6 σι ιν _. η _ η η _ μας συγ _ χω _ ρη _ η σω ω _. ω μεν πα _ α _ αν_ τ α_ α _ τ η_ Α _ να _ στα α α _ σει και _ αι _ ου τω _ ω _. βο η _ η _. η σω ω ω ω _ μεν Χρι _ σ τος_ α _ νε σ τη_ η _ ε. εκ νε _. ε ε _ κρων. θα να τω θα _ α _ να _ το ον_ πα _ τη η η _ σας και _ τοις _ ε εν _ τοι _ ο ις_ μνη. η μα _ α _ σι.ζ ω ην χα _ α _ ρι _ σα α με _ a_ νος τὸ τέλος a νο ο ο ο ο ο ος Χριστός Ανέστη

7 Παναγιώτου Κηλτζανίδου ( 1896) Π.Γ.Κηλτζανίδου Πεντηκοστάριον 1886 σ.305# Δ ο _ ο _ ξα _ Π α_ τρι ι _ ι _ και _ Υι υι _ ω κ αι_ α _ γι ι _ ω _ Πνε ευ_. μα _ α α _ τι Κ αι νυν _ κ αι. α ει _ και _ ε ις τ ους αι ω νας τ ων αι ω _ ω ω ν ω _ ω ν _ α α μην _ Α να _ στα _ α _ σε ως η _ η _ με _. ε ε _. ε ρα.κ αι λαμ πρυ υν_ θω ω _ ω _ με_. ε εν _ τη πα αν_ η _ γ υ υ υ υ _ ρει κ αι_ αλ _ λη η _ λ ου_ ο υς_ πε ε _ ρι ι πτυ _ ξω _ ω _ ω ω _ ω με ε ε ε _ θα ει ει_ π ω με ε _ εν_ α _ α _ δε ελ_ φοι _ οι κ αι_ τοις μι ι _ σου ου_ ου_ σι _. ιν η η μας συγ _ χω _ ρη _

8 η. σω. ω μεν πα _ α _ αν_ τα_ α _ τη Α _ α _. α να _ σ τα α α α _ σει και _ αι_ ου τω _ ω _. βο η _ η _ η. η σω ω ω ω _ μεν Χρι _ ι _ στο ος_ α νε _ σ τη_ η _ ε _ εκ_ νε ε _ κρων θα_ να τ ω_ ω θα _ α _ να _ το _ ο _. ον πα _. α. α τη η η _. η σας και _ τοις _ εν τοι _ ο ις_ μνη _ μα _ α _ σι ζ ω_ ην. χα _ α _ ρι _ σα α με a_ νος τὸ τέλοςa νο ο ο ο ο ο ο _ ος Χριστός Ανέστη

9 Γαβριήλ Κουντιάδου ( 1965) Ιερομ. Γαβριήλ Κουντιάδου Μουσικόν Πεντηκοστάριον επανέκδοση 1991 σ.33# Δ ο _ ο _ ξα _ Πα _ τρι ι _ ι _ ι _ και _ Υι υι _ ω κ αι_ α _ γι _ ι _. ι ω _ Πνε ευ _. μα _ α α _ τι Κ αι _ νυ _ υ _ υ _ υ _. υν και _ α α _ ει και εις _ τους αι. αι ω _ ω _. ω νας τ ων_ αι _ ω ω _ ω _ νω _ ω ν_. α _ α α _ μην Α να _ στα σε_ ε _ ω ς η _ η _ με. ε ε. ε. ε ρα_ α κ αι_ λαμ _ πρυν _ θω _ ω ω ω _ με_. ε εν _ τη πα αν_ η _ γ υ υ υ υ _ ρει κ αι_ αλ _ λη η _ η _ λ ου.ο υς πε ε _ ρι ι πτυ _ ξω _ ω _ ω ω _ ω _ με ε ε ε _ θα ει π ω_ ω _ με ε ε _ ε ν α

10 δε ελ_ φοι οι και _ τοι οις _. μι σου _ ου _. ου σι _ ιν _. η _ η η _ μας σ υγ_ χω ρη _ η σω ω _. ω μεν πα _ α _ αν_ τ α_ α _ τη Α _ α _. α να _ σ τα α α α _ σει και _ αι_ ου τω ω _. βο η _ η _. η σω ω ω ω _ μεν Χρι _ σ τος_ α _ νε σ τη_ η _ ε. εκ νε _. ε ε _ κρων θα_ να τ ω_ ω θα _ α _ να _ το ον_ πα _ τ η η η η _ σας και _ τοις _ ε εν _ τοι _ ο ις_ μνη. η μα _. α α _ σι a ζ ω_ ω _ ην χα _ α _ ρι _ σα α με_ νο _ ο _. ο ος το τέλος a ζ ω_ ω _ ην χα _ α _ ρι _ σα α με_ νο ο ο ο ο ο ο ος Χριστός Ανέστη

11 Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου ( 1988) Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου Πεντηκοστάριον 1983 σ.17# Δ ο ο _ ξα _ Πα _ τρι _. ι ι _ ι _ και _ αι _ Υι _ ω και _ α _ γι ι _ ω _. ω ω _ Π νευ. μα _ α α _ τι Κ αι _ νυν κ αι_. α _ ει και ε ις_ τ ους_ αι _ ω _ ω _ νας τ ων_ αι _ ω ω _ ω _. ω ω _ ν ων. α _ α α _ μην Α να _ στα _ α _ σε ω _ ω ς η η _ με _. ε ε ε ε _. ε ρα.κ αι λαμ πρυν _ θω _ ω ω ω _ με. ε. εν τη πα α αν_ η _ η _ η γυ υ υ υ _ ρει κ αι _ αλ _ λη η _. η λους πε ρι _ ι ι _. πτυ _ υ ξω _ ω ω _ ω με _ ε ε ε _ θα ει π ω_ με_. ε ε _ εν _ α _ α _ δελ _ φοι.κ αι τοις _ μι _

12 σου _ ου_ ου _. ου ου _. ου σιν. η _ η η _ μας συγ χω _ ρη _ η σω ω _. ω μεν π α_ α α _ αν_ τα _ α _ α τη _. η Α _ α _. α να _. α α _ σ τα α α α _ σει και _ αι _ ου. ου τω _ ω _. ω βο η _ η _ η _. η σ ω ω ω ω _ μεν Χ ρι στος α _ νε ε _ σ τη_ η ε εκ _ νε ε _ κρω _ ω ων θα_ α να α _ τ ω_ ω _ θα. α. α να _. το ο ον πα _ α _ α τη η η η _ σας κ αι_ τοις _ ε εν _ τ οι οις μνη _. η η _. μα _ α α _ σι ζω _ ω _ η ην χα _ α _ α ρι _ σα α _ α με νος Χριστός Ανέστη

13 Ἀθανασίου Καραμάνη ( 2012) Ἀθανασίου Καραμάνη Νέα Μουσική Κυψέλη Τόμος Α 1973 σ.200* δ ο ο _ ο ο ο _ ο _ ξα α Πα α _ τρι _ ι ι _ ι και αι _ Υι _ υι _ ω ω και α _ γι ι _ ω _ ω ω _ Πνε ευ_ μα _ α α _ τι Κ αι _ νυ _ υ _ υ υ υν και _ αι_ α _ α _ ει ε ι κ αι εις _ τους _ αι αι_ ω _ ω ω _ ω ω _ να _ ας Ατ ων αι _ αι ω ω ω ω ω _ νων α _ α α μην Α _ να _ στα α α _ σε_ ε _ ε ως _ η η _ με _ ε _ ε _ ε _ ε ρα και _ λαμ _ π ρυν_ θω _ ω ω ω _ με_ ε εν _ τη πα _ α αν η _ η _ η γυ υ υ υ _ ρει κ αι α _ αλ λη η η _ η

14 η _ η λου ο υς π ε ρι _ ι _ πτυ _ υ ξω _ ω _ ω ω _ ω με ε ε ε _ θα ει π ω με ε ε _ εν α _ α _ δε _ ελ_ φοι και τοις _ μι _ σου _. ου ου _ ου_ ου σιν η _ η η _ μας σ υγ_ χω _ ρη η _ σ ω ω _ με ε εν π α_ α α _ αν_ τα α _ α τη Α _ α _ να_ α α _ σ τα α α α _ σει και αι_ ου ου_ τω βο ο ο ο η η _ η _ η _ η _ η η σω _ ω _ ω nω _. ω ω ω _ ω _ μεν Χ ρι στο ς α _ νε _ ε στη _ η _ ε εκ _ νε _ ε _ κρω ω ω ω ν θα να τω _ ω _ θα α α _ να το ο ον πα _ α τη η η η _ σας και _ τοι _ οι ς _ ε _ εν _ τ οι_ οι οι ς _ μνη μα _ α α _ σι ζω _ ω _ η η ν χα α α _ α ρι _ ι σα

15 α α με ε νο _ ο _. ο ος

16 Κωνσταντίνου Παπαγιάννη πρωτοπρεσβυτέρου ( 2014) Κωνσταντίνου Παπαγιάννη Μουσικόν Πεντηκοστάριον 2005 σ.25/39# Δ ο _ ο _ ξα _ Π α_ τρι ι _ ι _ και _ Υι υι _ ω κ αι_ α _ γι ι _ ω _ Πνε ευ_. μα _ α α _ τι Κ αι νυν _ κ αι. α ει _ και _ ε ις τ ους αι ω νας τ ων αι ω _ ω ω ν ω _ ω ν _ α α μην _ Α να _ στα σε_ ε ως η _ η _ με _. ε ε _. ε ρα.κ αι λαμ _ πρυν _ θω ω ω _ με_. ε εν _ τη πα αν_ η η _. η γυ υ υ υ _. υ. υ υ. υ ρει κ αι_ αλ λη. η η _. η. η λ ου_ ο υς π ε_ ρι _ ι _. πτυ _ υ _ ξω _ ω ω _ ω _ με ε ε ε _ θα ει πω _. ω με ε ε _ εν _ α _ α _ δε ελ_ φοι και τοις _ μι _

17 σου _ ου_ ου. ου σι _ ιν _. η _ η η _ μας σ υγ_ χω _ ρη η σ ω_. μεν _ πα α _ αν_ τ α_ α _ τη α _ α _. α να _ σ τα α α α _ σει και _ ου τ ω_ ω _ β ο η η _ η _ η _ η _ η. η σω _ ω _. ω ω _ zω. ω ω _ ω _ μεν Χρι _ σ τος α _ νε σ τη η _ ε. εκ νε _. ε ε _ κρων θα να _. α τ ω_ ω θα α _ να _ το ον_ πα _ τ η η η η _ σας και _ τοις _ εν τ οι_ ο ις_ μνη _ μ α_ α _ σι _ ι ζω _ ην. χα _ α _ ρι _ σα α με νο _ ο _. ο ος

18 Κυριακὴ τοῦ ἀντιπάσχα Μεθ' ἡμέρας ὀκτὼ τῆς ἐγέρσεώς σου Ἰησοῦ βασιλεῦ, μονογενὲς Λόγε τοῦ Πατρός, ὤφθης τοῖς Μαθηταῖς σου, κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, τὴν εἰρήνην σου παρεχόμενος, καὶ τῷ ἀπιστοῦντι Μαθητῇ τοὺς τύπους ἔδειξας. Δεῦρο ψηλάφησον τὰς χεῖρας, καὶ τοὺς πόδας, καὶ τὴν ἀκήρατόν μου πλευράν, ὁ δὲ πεισθεὶς ἐβόα σοι ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου, δόξα σοι. Στεφάνου Λαμπαδαρίου Παναγιώτου Κηλτζανίδου Γεωργίου Βιολάκη Γαβριήλ Κουντιάδου Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου Ἀθανασίου Καραμάνη Κωνσταντίνου Παπαγιάννη

19 Στεφάνου Λαμπαδαρίου ( 1864) Μουσική Κυψέλη Στεφάνου Λαμπαδαρίου Τριώδιον-Πεντηκοστάριον Μ.Γρηγορίου 2007 σ.252* nε _ ε _ Δο ο _ ο _ ξα Πα _ α _ τρι ι ι _ ι _ κ αι Υι υι _ ω κ αι_ α _ γι ι _ ω _ Πνε ευ_. μα _ α α _ τι Κ αι _ αι _ νυ υ _ υν_ κ αι α _ α _ ει και _ ε ις_ τους _ αι αι_ ω ω _ ω _ ν ας τ ων_ αι _ ω ω _ νων _ α α α α _ μην Μ εθ _ η _ με ε _ ρ ας ο ο _ κτω της _ ε _ γερ _ σε _ ω ω ς_ σ ου Ι _ η _ σου βα σι ι _ λευ μο _ νο _ γε _ νες Λο ο _ γε _ του ου_. Πα _ α α _ τρος ω φ θη. ης τοι _. οι οις _ μα α _ α _ θη_ η _ ται αι _.α ις σου κε _ κλει _ σμε ε _ νων _ τ ω_. ω ων _ θυ υ _ ρων τ ην_ ει _ ρη _ ν ην σου ου _ πα _ ρε _ χο ο με_ ε _

20 ε _ ε νος και _ τ ω α _ πι _ στου ο υν_ τι μ α. θη _ η _ τη _ τους _ τυ υ υ _ π ους_ ε ε _ δει ει ει _ ξας δε ευ_ ρο _ ψη _ η _ λα α _ φη _ η _. η σον _ τας _ χει ρα _. α ας _ και αι _ αι _ τ ου_ ο υς_ πο ο _ δας _ και _ την _ α _ κη _ ρα_ το ον_ μου _ πλε ε ευ_ ραν ο δε _ πει _ σθεις ε βο _ ο _. ο α α α α _ σοι ο Κυ ρι ι _ ο ο _ ος_ μ ου_ β χορός και ο _ Θ ε_ ο ο ς μ ου_ δο_ ο _ ο _ ξα α α _ σοι Δοξολογία

21 Παναγιώτου Κηλτζανίδου ( 1896) Π.Γ.Κηλτζανίδου Πεντηκοστάριον 1886 σ.323* nε _ ε _ Δο ο _ ο _ ξα Πα _ α _ τρι ι ι _ ι _ κ αι Υι υι _ ω κ αι_ α _ γι ι _ ω _ Πνε ευ_. μα _ α α _ τι Κ αι _ αι _ νυ υ _ υν_ κ αι α _ α _ ει και _ ε ις_ τους _ αι αι_ ω ω _ ω _ ν ας τ ων_ αι _ ω ω _ νων _ α α α α _ μην Μ εθ _ η _ με ρα_. α ας _ ο ο _ κτω της _ ε _ γερ_ σε _ ω ω ς_ σ ου Ι _ η _ σου βα _. α α _ σι ι _ λευ μο νο γε ε _ νες Λο _ ο _. ο γε _ του ου_. Πα _ α α _ τρος ω φ θη. ης τοι _. οι οις _ μα α _ α _ θη_ η _ ται αι _.α ις σου κε _ κλει _ σμε ε _ ν ων. τω _. ω ων _ θυ υ _ ρων τ ην_ ει _ ρη _ ν ην σου ου_ ου_ παρ _ ε _ ε _

22 χο _. ο ο _. ο με ε _ ε _ ε _ νος και _ τ ω_ α _ πι στου ο υν τι μ α. θη _ η _ τη τ ου_ ο υς_ τυ _ υ _ π ους_ ε ε _ ε _ δ ει ε ι ει ει_ ξας δε ευ_ ρο_ ο ψη _ η _ λα α _ φη η _. η σον τας χει. ρα _. α ας _ και αι_ αι_ τ ου_ ο υς_ πο ο _. ο δας και την _ α _ κη _ ρα_ το ο _ ον _ μου ου_. πλε_ ε ευ_ ραν ο _ δε _ πει _ σ θεις. ε βο ο _ ο. ο α α α α _ σοι. ο Κυ _ ρι _ ο ο _ ος_ μου _ ου β χορός και ο _ Θ ε_ ο ο ς μ ου_ δο _ ο _ ο ξα α α α _ σοι Δοξολογία

23 Γεωργίου Βιολάκη ( 1905) Γεωργίου Βιολάκη Πεντηκοστάριον 1899 σ.543* nε _ ε _ Δο ο _ ο _ ξα Πα _ α _ τρι ι ι _ ι _ κ αι Υι υι _ ω κ αι_ α _ γι ι _ ω _ Πνε ευ_. μα _ α α _ τι Κ αι _ αι _ νυ υ _ υν_ κ αι α _ α _ ει και _ ε ις_ τους _ αι αι_ ω ω _ ω _ ν ας τ ων_ αι _ ω ω _ νων _ α α α α _ μην Μ εθ _ η _ με ρ ας ο ο _ κτω της _ ε _ γερ _. σε _ ως σ ου Ι _ η _ σου. βα σι ι _ λευ μο _ νο γε ε _ νες Λο ο _ γε _ του ου _. Πα _ α α _ τρος ω φ θης τ οι _. οι οις _ μα α _ α _ θη _ η _ ται _ αι _.α ις σου κε _ κλει _ σμε ε _ νω _ ω ν _. των θυ υ _ ρων τ ην _ ει _ ρη ν ην σου ου _ ου _ παρ _ ε _ ε _ χο _. ο ο ο

24 με _ ε _ ε ε _ νος και _ τ ω _ α _ πι _ σ τουν τι μα α _. θη _ η _ τη _ τους _ τυ υ υ _ π ους _ ε ε _ ε _ δ ει ε ι ει ει _ ξας δε ευ _ ρο _ ο _ ψη _ η _ λα φ η σ ον _ τας _ χει ρας και αι _ αι _ τ ου _ ο υς _ πο _. ο δας _ και _ την _ α _ κ η _ ρα _ το ον _ μου ου _. πλε _ ε ευ _ ραν ο δε _ πει _ σθει ε ις _. ε βο ο _ ο. ο α α α α _ σοι ο _ Κυ ρι ι _ ο ο _ ος _ μου _ ου β χορός και _ ο _ Θε _ ο ο ς μ ου _ δο _ ο _ ο. ο ξα α α α _ σοι Δοξολογία

25 Γαβριήλ Κουντιάδου ( 1965) ιερομονάχου Γαβριήλ Κουντιάδου Μουσικόν Πεντηκοστάριον επανέκδοση 1991 σ.153# Δ ο ο _ ο _ ξα Πα _ α _ τρι _ ι ι _ ι _ κ αι_. αι αι _ Υι υι _ ω κ αι_ α _ γι ι _ ω _ Πνε _ ευ _ μα _ α _. α τι Κ αι νυ υ υ _ υν _ κ αι_. αι αι _ α α _ ει και _ ε ις _ τους αι αι _ ω ω _ ω _ ν ας τ ων_ αι _ ω ω _ ω _ νω _ ω ν_ α α _. α μην Μ εθ _ η _ με _ ε ε _ ε _ ρα _. α ας _ ο ο _ κτω της _ ε _ γε. ερ σε _. ε ε _ ω _ ω _ ω ω ω ς_ σου Ι _ η _ σου _ βα σι ι _ λευ μο _ νο _ γε _ νες _ Λο ο _ γε _ του _ ου _ Θε _ ε _. ε ου ω φ θη. ης τοι _. οι οις _ μα α _ α _ θη _ η _ ται _

26 αι _.α ις σου κε _ κλει _ σμε ε _ ν ω_ ω ν_ τ ω_. ω ων _ θυ υ _ ρων την _ ει ρη _ η νη _ η _. ην σου πα _ α _ α _ ρε _ χο _. ο ο _ με ε ε _. ε νος και _ τ ω_ α _ πι στου ο υν_ τι μα _ α _. θη _ η _ τη _.τ ους τυ _ υ υ _ π ους_ ε _. ε ε _ δ ει ει ει _. ει ξας δε ευ _ ρο _ ο ψη _ η _ λα α _ φη _ η _. η σον _ τας _ χει _ ρα _. α ας _ και αι _ αι _ τ ου_ ο υς_ πο _ ο _. ο δας και τ ην_ α _ κη _ ρα _ το ο _ ον _ μου _ ου _ πλε ε _. ευ ραν ο δε _ πει σθει ε ις _. ε βο _ ο _. ο α α α α _ σοι ο Κυ ρι _ ο ο ο _. ος μου β χορός κ αι ο _ Θ ε_ ο ο ς μ ου_ δο _ ο _ ο ξα α α _. α σοι Δοξολογία

27

28 . Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου ( 1988) Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου Πεντηκοστάριον 1983 σ.118# Δ ο ο _ ο _ ο _ ο _ ο ξα Πα _. α τρι ι _. και _ αι αι Υι _ ω κ αι_ α α γι ι. ω Πνε ευ_ μα _ α _ α τι Κ αι νυ υ υ _ υν κ αι_ αι αι _ α _ ει και _ ε ις_ τους _ αι _ ω _ ω _ ω νας τ ων_ αι _ ω _. ω _ ω ν ων α α _ α μην Μ εθ η _ με _ ε _ ε ρα _ α _ ας ο κτω της ε _ γε ερ_ σε _ ε _ ω _ ω ω _ ω _ ω _ ω ς σου Ι η _ σου ου _ βα α σι _ λευ μο νο _ γε _ νες Λο ο _. γε του _ ου ου _

29 Θε ε _ ε ου ω ω _ φ θη ης τοι _ οι οις μα. α α _ α θη η _ ται _ αι αι_ αι σου κε _ κλει _ σ με_ ε ν ω_ ω ν τ ω_ ω ων _ θυ _ ρων την _ ει _ ρη _ η η ν ην_ σου πα _ α _ α ρε χο _ ο _ ο _. ο με ε ε ε _ νος κ αι τ ω α _ πι _ στου ο υν τι ι μα _.. α α _. θη _. η τη του ο υς τυ υ. π ους ε _ ε ε _ δει ει _ ει ξας δε ευ_ ρο ο ψη η _ λα _ α. α α _ α α φη _ η _. η η _ zη. η η _ η _ σον τας χει ει. ρα α ας και. αι αι _ αι τ ου ο υς_ πο _ ο ο _ ο δας και την _ α _ κη _ ρα_ το ο _ ο ο ον μ ου πλε ε _ ευ ραν ο δε πει _ σθει _ ε ι εις ε _. ε _ ε βο _

30 ο ο ο _. ο ο _ ο. ο α _ α σοι ο Κυ ρι _ ο _ ο ο _ ο ος_ μου _ ου β χορός και ο _ Θε _ ο ο _ ο ς μ ου δο ο _ ο _ ξα α α _ α σοι Δοξολογία

31 . Ἀθανασίου Καραμάνη ( 2012) Ἀθανασίου Καραμάνη Νέα Μουσική Κυψέλη Τόμος Α 1973 σ.226* Δ ο ο _ ο _ ο _ ο _ ο ξα Πα _. α τρι ι _. και _ αι αι Υι _ ω κ αι_ α α γι ι. ω Πνε ευ_ μα _ α _ α τι Κ αι νυ υ υ _ υν κ αι_ αι αι _ α _ ει και _ ε ις_ τους _ αι _ ω _ ω _ ω νας τ ων_ αι _ ω _. ω _ ω ν ων α α _ α μην μ εθ η _ με _ ε _ ρα α α ς _ ο ο _ κτω της ε γε _. ερ _ σε_ ε _ ε _ ω _ ω _ ω ω ω ς_ σου Ι _ η _ σου _ ο υ

32 ου ου ου_ β α_ α _ σι _ ι _ λε _ ε ε ε nε ε _ ε _ ε ευ μο νο ο _ γε ε νε ες _ Λο ο γε του Πα _ α α _ τρος ω _ ω _ ω φ θη ης τοι _ οι οις _ μα α α _ α _ θη _ η η _ ται _ αι αι_ α ις σου κε κλει σμε ε _ νων τ ω ω ν θυ υ ρω ω ν την ει _ ρη _ η η νην σου ου ου πα _ ρε _ ε _ χο ο ο _ ο με_ ε _ ε ε νος και τ ω_ α _ πι στου ο υν_ τι μα θη _ η _ τη τ ους τυ. υ υ _ υ _ π ου_ ο υς ε _ ε ε _ ε δει ε ι ει ει _ ξας δε ευ_ ρο_ ο ψη η _ η λα α _ φη _ η η σον τα _ ας χει ε ι ρα _ α ας και αι αι _ αι_ τ ου_ ο υς_ πο _ ο _ ο δας κ αι την _ α κη η ρα τον μ ου ου π λε ευ

33 ρα α ν ο δε _ πει σθει ε ι εις _ ε βο. ο ο ο _ ο ο _ ο ο ο ο ο ο _ ο πει σ θεις_ ε β ο_ ο. ο α _ α σοι ο Κυ _. υ _ ρι _ ι ι _ ο _ ο _ ο ο ος_ μου β χορός και ο _ Θε _ ο ο _ ο ς μ ου δο ο ο ο ξα α α α σοι _ οι _. οι οι

34 Κωνσταντίνου Παπαγιάννη πρωτοπρεσβυτέρου ( 2014) π.κωνσταντίνου Παπαγιάννη Πεντηκοστάριον 2005 σ.175/189# nε _ ε _ Δο ο _ ο _ ξα Πα _ α _ τρι ι ι _ ι _ κ αι Υι υι _ ω κ αι_ α _ γι ι _ ω _ Πνε ευ_. μα _ α α _ τι Κ αι _ αι _ νυ υ _ υν_ κ αι α _ α _ ει και _ ε ις_ τους _ αι αι_ ω ω _ ω _ ν ας τ ων_ αι _ ω ω _ νων _ α α α α _ μην Μ εθ _ η _ με _. ε ε _ ε _ ρα_. α ας _ ο ο κτω της ε _ γε _. ερ σε_ ε ε _ ω _ ω ω ω ω ς_ σου Ι _ η _ σου. ου ου _ βα σι ι _ λε _ ε _. ε ε _. ε ε _ ευ μο νο _ γε _ νε _ ε _ ες Λο ο _ γε _ του ου_. Πα _ α α _ τρος ω ω _ ω _ φ θης_ τοις _ μα _ θη _ ται α ι αι αις σ ου κε _ κλει σμε ν ω_ ω ν_ τ ων θυ _ υ _ ρω ω _

35 ω _ ων την _ ει _ ρη η η _ η η ν ην σου _ ου ο υ ου_ πα _ ρε χο _. ο. ο ο με ε _ ε ε _ νος και _ τ ω_ α _ πι στου ο υν τι μα _. θη _ η _ τη τ ους τυ υ υ υ _ π ου_ ο υς_ ε _ ε _ ε _ ε _. ε δει ε ι ει ει _ ξας δε ε _ ε ε _. ευ ρο_ ο _ ψη _ η _ λα _. α. α α _ α α φη _ η ψ η_ λα α _ φ η. η σον τας χει ε ι. ει ει ρα_. ας και αι αι αι _ τ ου_ ο υς_ πο _ ο _. ο δας και την _ α _ κη _ ρα_ το ο _ ο _ ο _ ον μ ου. ου ου _. ου. ου π λε_. ευ ρα _. α α ν ο δε _ πει _ σθει _ ε ι εις _ ε βο _ ο ο _. ο ο ο _ ο _ α. α α _. α ε βο ο. α _ α α _ σοι Κυ ρι ι ι ο ο _ ο ος_ μ ου κ αι_ ο _

36 Θε _ ο ο ο ος μ ου δο ο ο ξα α α α _ σοι _ οι _. οι οι

37 Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων Ἑωθινόν δοξαστικὸν β Μετὰ μύρων προσελθούσαις, ταῖς περὶ τὴνμαριὰμ Γυναιξί, καὶ διαπορουμέναις, πῶς ἔσται αὐταῖς τυχεῖν τοῦ ἐφετοῦ, ὡράθη ὁ λίθος μετηρμένος, καὶ θεῖος νεανίας, καταστέλλων τὸν θόρυβον αὐτῶν τῆς ψυχῆς. Ἠγέρθη γάρ φησιν, Ἰησοῦς ὁ Κύριος διὸ κηρύξατε τοῖς κήρυξιν αὐτοῦ Μαθηταῖς εἰς τὴν Γαλιλαίαν δραμεῖν, καὶ ὄψεσθε αὐτόν, ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν, ὡς ζωοδότην καὶ Κύριον. Πέτρου Ἐφεσίου Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου Ἰωάννου Πρωτοψάλτου Ἰωάσαφ Διονυσιάτου Γεωργίου Ραιδεστηνοῦ Ἀλεξάνδρου Βυζαντίου Κωνσταντίνου Πρίγγου Ἀθανασίου Παναγιωτίδη Ἀθανασίου Καραμάνη Κωνσταντίνου Παπαγιάννη Ἐλευθερίου Γεωργιάδη

38 Πέτρου Ἐφεσίου ( 1840) Αναστασιματάριον Πέτρου Εφεσίου 1820 σ.240* Δ ο _ ο _ ο _ ξα Π α_. α α _ τρι ι _ ι _ κ αι Υι υι _ ω και _ α _ γι ι _. ω Πνε _. ευ μ α τι Μ ε _ τα _ μυ _ ρ ων προσ ε. ελ θου _ ου _. ου σαις ταις _ πε _ ρι _ την _ Μα _ ρι _ α α _ α μ_ γ υ ναι αι_ ξι και δι _ α _ πο. ο ο ο _. ρου _. ου ου _ με ε _ ε _ ναι _ α ις πως ε. ε ε _. ε σται αι _. α _ α αυ_ ταις τυ υ _ υ _ υ _ χει ε ιν_ τ ου_ ε. φε _ ε _ του ου ω _ ρα. α α _ θει ο _ ο _ λι _ θος με ε _ ε _ τ ηρ με _ ε νος και _ θει _ ος_ νε α. α νι _ ι _. ι ας κα _ τα _ στελ _ λ ων_ τον _ θο ο _ ρυ_ υ _ β ον_ α _ αυ _ τω _ ων _ τη ης_. ψυ _ υ υ _

39 χης η _ γερ θη γ αρ φη η _ σιν _ Ι _ η _ σου _ ους ο Κυ _ υ _ υ. υ ρι ι ι ι _ ος δι _ ο ο _ κ η_. η η _ ρυ ξα_ α _ τε_ τοις _ κη ρυ_ ξ ιν_ αυ_ του ου _ ου _ Μ α θη _ η _ ται αι _ αις εις _ την _ Γα _ λι _ λαι _ αι _. αι α αν_. δρα _ α α _ μει _ ε ιν και _ ο ο _ ψε_ ε _ σθε. α _. α αυ _ τον α να _ σ ταν τ α_ α _ εκ νε ε _ κρω _ ω ν ω ς_ ζω _ ο _ δο τη ην_ και _ Κυ _ υ _ υ. υ ρι ι ι ι _ ον Ὑπερευλογημένη

40 Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου ( 1862) Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου Αναστασιματάριον 1865 σ.139* Δ ο _ ο _ ο _ ξα Πα _ α _ τρι ι _ ι _ κ αι Υι υι _ ω _ και _ α _ γι ι _ ω Πνε _. ε ε _. ευ μ α τι σ.101* Μ ε _ τα _ μυ _ υ _ υ _ ρ ων προ _. οσ ελ _ θου. ου ου _ ου _. ου σαις ταις _ πε _ ρι _ την _ Μα _ ρι _ α α _ α μ_ γ υ ναι _ αι _ ξι ι _ ι _ ι και δι _ α _ πο. ο ο _ ο _. ρου _. ου ου _ με ε _ ε _ ναι _ α ις πως _ ε _. ε. ε ε _ ε _. ε σται αι _ α α _. αυ ταις τυ υ _ υ _ υ _ χει ει _. ει ει ει ε ι ει _ ει _ ει _ ει _ ει. τυ χει _ ειν. του _ ου_ ε ε _ φε_ ε _ του ου ω ρα α θη ο _ ο _ λι _ θος με _ ε ε _ ε. ε ε _ ε _. ε τηρ με ε _ ε _

41 ε _ ε ε nε _ ε ε _. ε νος και _ θει _ ος_ νε α. α νι _ ι _. ι ας κα _ τα _ στε ε ε ελ λ ων τον θο ο _ ρυ_ υ _ βον _ αυ_ τω _ ω _ ω _ ω _.ω ν της _ ης_ ψυ υ _. υ χης η γε ε ερ _ θη _ η η _. η. η _. η γαρ φη η _ σιν Ι _ η _ σου _. ου ου _ ου ο υς ο _ ο _ Κυ _ υ. υ υ ρι _ ι _. ι zι ι ι _. ι ος δι ο _ ο _ ο _ κη ρυ _ υ _ υ _ υ _. υ ξα α α _. α τε τοις κη ρυ. υ ξιν _ αυ_ του ου_ ου_ μ α θη _ η _ ται αι _ αι _ αις _ εις _ την _ Γα _ λι _ λαι _ αι _ αι _ αι _. αι α _ αν_ δρα α _. α μειν και αι _ αι _ αι _ ο ο _. ο ο ο ο ο _ ο _ ο _ ο _ ο.κ αι ο ψε_ ε _ σ θε α αυ_ τον α _ να _

42 στα _. αν τα εκ νε ε _ κρων _ ως ζω _ ο _ δο ο ο _ ο _ τ ην κ αι Κυ _. υ. υ υ υ _ υ _. υ ρι ον

43 Ἰωάννου Πρωτοψάλτου ( 1866) Αναστασιματάριον Ιωάννου Πρωτοψάλτου 1905 σ.92* Δ ο _ ο _ ο _ ξα Π α_. α α _ τρι ι _ ι _ κ αι Υι υι _ ω και _ α _ γι ι _. ω Πνε _. ευ μ α τι M ε _ τα _ μυ _ υ ρ ω_ ω ν προσ _ ελ θου ου _ ου _ σ αις ταις _ πε _ ρι _ την _ Μα _ ρι _ α α _ α μ_ γ υ ναι αι _ ξι και _ δι _ α πο ο ο ο _ ρου _ ου ου _ με ε _ ε _ ναι _ α ις _ πως _ ε _ ε ε _ ε ε _ ε σται αι _ α _ α αυ _ ταις _ τυ υ _ υ _ υ _ χει _ ει _ ει ει ει ε ι ει _ ει _ ει _ ει _ ει _ τυ _ χει _ ειν του _ ου _ ε ε _ φε _ ε _ του _ ου ου _ ου ου _ ου ου _ ου ου _ ου ου ου ω ρα α α _ θη ο _ ο _ λι θος με ε _ ε _ τ ηρ με _ ε νος

44 και θει _ ος _ νε α α νι _ ι _ ι ας κα _ τα _ στε ε ε ελ λω _ ω ων _ τον _ θο ο _ ρυ _ υ _ βον _ αυ _ τω _ ω ω _ ων τη _ ης _ ψυ _ υ υ _ χης η _ γερ θη γ αρ φη _ η _ σιν _ Ι _ η _ σου _ ο υς_ ο Κυ _ υ υ _ ρι _ ος δι _ ο κ η_ η η _ ρυ ξα _ α _ τε τοις _ κη η _ ρυ _ υ _ ξιν _ αυ _ του _ ου _ μα _ α _ θη _ η η _ ταις εις _ την _ Γαλ _ λι _ λαι αι _ αι _ αν δρα _ α _ μει ει _ ει _ ει _ ε ιν _ και _ αι αι αι _ αι _ αι _ αι _ ο ο _ ο ο ο ο ο _ ο _ ο _ ο _ ο κ αι_ ο ψε _ ε _ σ θαι α αυ _ τον α _ να _ στα αν _ τ α_ α _ ε _ ε ε _ ε ε _ εκ νε _ ε κρω _ ω ω ν ως ζω _ ο _ δο _ τη _ ην _ κ αι_ αι _ Κυ _ υ _

45 υ ρι ι ι ι _ ον _ Ὑπερευλογημένη

46 Ἰωάσαφ Διονυσιάτου ( 1866) Ιωάσαφ Διονυσιάτου Διονυσιάτικη Μουσική Ανθολογια Άγιον Όρος 2009 σ.357* Δ ο _ ο _ ο _ ξα_ α _ Πα _ α _ τρι ι _ ι _ ι _ και _. αι _ Υι _ υι _ ω ω _ ω και _ Α _ γι ι _. ω Πνε _ ε _. ευ μα α α α _ τι Μ ε _ τα _ μυ _ υ _ υ _ ρων π ροσ_ ε _ ελ _ θου ου_ ου_ σαι _ αι ταις _ πε _ ρι _. ι την Μα _ ρι _ α α _ α _ α μ_ γυ _. υ ναι _ αι _ ξι ι _ ι και _. αι αι δι _ α _ α _ πο. ο ο _ ο _. ρου _. ου ου _ με _ ε ε _ ε. ε ε _ ε _. ε ναι _ α ις πως _ ε ε ε _ ε _ ε _. ε ε _ ε _. ε ε. ε ε _ ε _. ε σται α _ αυ ται _ αι _ nαι α ι αι _ αις τυ χει ει _ ει _ ει _ ει _ ει _. ει

47 ει ει ε ι ει _ ει ει _ ει τυ_ χει _ ειν. του ε _ ε _ ε ε ε ε φε _. ε ε _ τ ου_ ε ε _ φε_ ε _ του _ ου ο ρα _ α α α α _ α _. α θη _. η η _ η ο _ ο λι. ι ι _ θος με_ ε _ ε _ τηρ με _ ε _ ε _ νο ο _. ο ος και θει _. ει ος νε _ ε _ ε ε α α _ νι _ ι ι _ ι _. ι ι _ ι ι _ ι _. ι zι ι ι _ ι _ ας κα _ α _ α _ τ α στε _ ελ λων τον _ θο ο ο _ ο _. ο ο _ ο. ο ο _ ο _. ο ρυ υ υ βο _. ο ο ο ο ο _ ο _ ον α αυ_ το ο _ ο _ ον_ τη _. ης _ ψυ _ υ _ χη _. η η η η η _ η _ ης η _ γε _ ε _ ερ _ θη _ η _ η _ γα _. αρ φη η _ σι ιν _ Ι _ η _ σου _. ου ου ου _ ου _.ο υς ο _ ο

48 Κ υ_ υ _ υ _ υ υ ρι ι ι. ι zι ι ι _ ι _ ος δι _ ο _ κ η ρυ _ υ υ _. υ υ _ υ _ υ _ υ _ ξα _. α α _ α _ κη _ ρυ. υ ξα. α τε _. ε. ε ε ε ε nε _ ε _. ε ε _ ε _. ε ε τοις κη. η ρυ υ υ υ _ ξιν αυ_ του ου_ ου_ Μα _. α _ θη _ η _ ται αι _ αις ει _. εις την Γ α λι ι _ λαι _ αι αι _ αι _. αι αι _ αν δρα _ α _ μει _. ει ει _ ει ε ι ει _ ει ε ιν και _ ο. ο ψε _. ε ε σθε _ ε _. α _ α αυ_ το _ ον α να _ στα. αν τ α_ α α _. α α α _ εκ _ νε ε ε _ ε _ ε _ ε _ ε _ κρω _. ω ω ω ω ω _ ω _ ων ως ζω _ ο _ δο την _ και _ Κυ _ υ _ υ ρι ι ι ι _ ο _ ο ο _ ον

49 Γεωργίου Ραιδεστηνοῦ ( 1875) Γεωργίου Ραιδεστηνοῦ Πεντηκοστάριον 1886 σ.150* Δ ο _ ο _ ο ξα Π α_ α _ τρι κ αι. αι Υι _. υι υι _ ω και _ Α _ γι _ ι _. ω Πνε _ ε _ ευ μ α α α α _ τι Μ ε _ τα _ α _ μυ _ υ _. υ ρων π ροσ ε _ ελ _ θου ου zου ου ου_ ου_ σαις ταις _ πε _ ρι τ η_ ην_ Μ α ρι _ α _. α α _ α α μ_ γυ. ναι _ αι _ ξι ι _ ι _ ι και _ δι _. ι α πο ρου ου_ με ε _ ε ε ε ναι _ αι _ αις πως ε _. ε ε _ ε ε _ σ ται. α _ αυ_ ται αι _ αι _ αι αι α ις_ τυ_ χει _. ει ει ε ιν_ τ ου_ ε. φε _ ε _ του _. ου. ου ου ου_ ου _ ου_. ου ου_. ου ου _ ου ω _ ρα _ α _ α _ θη ο _ ο _ λι. ι. ι ι _. ι θος με ε _ ε ε. ε ε _ ε _. ε τη _ ηρ _

50 με ε _ ε _ ε _ ε ε nε _ ε ε _ ε _ νος και _ θει. ο _. ο ος _ νε ε _ ε _ α νι _ ι ας κα _ τα _ στε ε _ ε ε ελ λω _ ω _ ων _ το ο _ ο _ ο _ ον _ θο ο ο _ ο. ο ο _ ο. ο ο _ ο _. ο ρυ _ υ _ βο ο _ ο _ ο _ ο ο _ ο. ον α α αυ _ τω ω _ ω ω ω _ ω _.ω ν τη. η η _ ης _ ψυ _ υ υ τ ης ψ υ χη _ η _. η ης η _ γερ θη_ η _ γαρ φ η_. η η _ σιν _ Ι _ η _ σου _ ους ο Κυ _ υ υ _ ρι _ ι _ Ι _ η _ σου _ ο υς ο Κυ υ υ υ _. υ. υ ρι _. ι ος δι _ ο ο _. κη ρυ _ υ _ ξα τε _ ε ε ε _ ε _ ε _. ε ε _. ε ε ε τοι _ ο ις_ κη. ρυ _ υ _ ξιν α _ αυ_ του _. ου ου_ ου. μα _ α _ θη_ η _ ται αι _ αι _ αις εις _ την _ Γα _ λι _

51 λαι _. αι αι _ αι αι _ αν _ δ ρα_ α _ μει _ ει ει _ ει ει _. ει ει ε ι ει _ ει _ ει _ ε ιν και αι αι αι _ αι _ ο. ο ο _.κ αι ο ψε_ ε _ σ θε α _ αυ_ το _. ο. ο ο ο _ ο _ ο _. ο ο _. ο ο _ ον α _ να _ στα αν _ τ α_ α α _. α α. α α _ α _. εκ νε _ ε _ ε ε ε _ ε _ κρω _ ω ν ως Ζω _ ο _ δο ο ο _ την κ αι Κυ υ υ _ υ _. υ. υ ρι _. ι _ ο _ ο _. ο ον

52 Ἀλεξάνδρου Βυζαντίου ( 1908) Ἀλεξάνδρου Βυζαντίου Τά Ἕνδεκα Ἑωθινά 1886 σ.6* Δ ο _ ο _ ο _ ξα Π α τρι _ και Υι υι _ ω και _ α _ γι _ ι _. ω Πνε _. ε ευ _ μα _ τι Μ ε _ τα _ μυ _. υ ρ ω_.ω ν προσ ε ελ_ θου _ ου ου _ ου_ ου_ σαι _ αι _. αι αι _. αι nαι _ αι αι _ α ις_ ταις πε _ ε ρι ι. ι την _ Μα α _ ρι _ ι _ α _ α α _ αμ _ γυ ν αι αι _ ξι ι _ ι ι και _ δι _ ι _ α πο ο ο _ ο. ο ο _ ο _. ρου _ ου _ με ε ε _ ε _ ε ε _ ε _ ναι _ α ις πω. ω ως _ ε ε ε _ σ ται_ αι _. αι αι _. αι α α α _. αυ ταις τυ υ υ χει ει ει _ ει _ ει _ ει _ ει _ ει _. ει ει ει ε ι ει _ ει _ ει _

53 ει _ ει. τυ χει _ ειν. του _ ου_ ε ε _ φε_ ε _ του _. ου ου _ ου _ ου_. ου ου_. ου ου ου ω _ ω _ ρα. α α _ θη ο _ ο _ λι. ι θο_. ο ος _ με ε _ ε _ τ η_ ηρ _ με ε _ ε ε ε nε _ ε ε _ ε _ νος και _ αι _ θει _ ος νε α. α νι _ ι _. ι ας κα _ τα _ στε _ ε ε ε _ ελ _ λ ω_ ω ν _ το ο _ ο _ ο _ ον _ θο ο ο _ ο. ο ο _ ρυ_ υ _. υ τ ον_ θο ο _ ρυ_ υ βον _ αυ_ τω _. ω ω _. ων της. ψυ _ υ υ _ χης η _ η _ γερ θη_ η _ γ α. αρ φη _. η η _ σι ιν Ι _ η _ σου _. ου ου _ ου ο υ.ο υς ο _ ο _ Κυ _ υ _ υ _ υ υ ρι _ ι _. ι ι _. ι zι ι ι _ ι _ ος δι _ ο κ η_. η η _ ρυ _ υ υ υ _ υ _ ξα _ α _. α α _. α zα α α _ α _ τε τοι _ ο ις_ κη _ η. ρυ _

54 υ _ ξιν _ αυ_ του _ ου_ ου _. ου μ α θη η _. η ταις ε ις την _ Γα _ λι _ λαι. αι αι _ αι _. αν δρα _ α _ μει _. ει ει _ ει ε ι ει _ ει _ ει ειν _ και αι αι αι _ αι _ αι _ αι _ ο _ ο _. ο ο ο ο ο _ ο _ ο _ ο _ ο κ αι_ ο ψε_ ε _ σ θε α _ α α _ α _ α _ αυ_ το _ ον α _ να _ στα _. α α _ α _ α _ αν_. τα _. α α _ α _ α _. α ε _. ε ε _ ε _ ε _. εκ νε ε ε ε ε κ νε _ ε _ κρω _ ω ν ως ζω _ ω _ ο _ ο _ δο _ ο ο την κ αι_ αι _ Κυ _ υ _ υ ρι ι ι _. ι ο _ ο _. ο ον

55 Κωνσταντίνου Πρίγγου ( 1964) Τα 11 εωθινά κατ' εκτέλεση Κ. Πρίγγου Παναγιώτης Φιλίππου, 2017* Δ ο ο _ ξα Π α_ α _ τρι ι και Υι _ ω κ αι_ α _ α γι _ ι. ω Πνε _ ε ευ _ μα _ τι Μ ε τα _ μυ _. υ. υ ρ ω_ ω ων προσ _ ε _. ελ θου _. ου ου _ ου _ σαι _ αις τ αις_ πε _ ρι _ την _ Μα _ ρι _ α _ α α μ γ υ ναι _ ξι _ ι. ι και δι _. α πο _ ρου με. ε ε _ ε ε ε ν αι_ α ι. αι α ις πως ε _ ε. ε ε ε σται α α αυ ταις τυ υ _ υ _ υ _ χει _ ει _. ει ει ει ε ι ει _ ει ει _ ει _ ει ε ι τυ _ χει _ ει _ ε ιν _ τ ου_ ε _ ε _ φε _ ε _ του _ ου. ου ου _ ου _ ου _ ου _. ου ου _ ου ου ου

56 ω ρα α α _ θη ο _ ο _ ο λι ι _. θο _ ο. ος με _ ε _ ε _ ε τηρ με _ ε νος κ αι_ θει _ ος _ νε α _. α α νι _ ι _ ι ας κα _ τα _ στελ _ λων _ τον _ θο ο _ ρυ _ υ _ βον _ αυ _ τω _ ω _ ων τ ης ψυ. υ υ χης η γερ θη γ α αρ φη _ η. η σιν Ι _ η _ σου _ ο υς_. ο Κυ _ υ. υ υ ρι ος δι ο _. ο κ η_ η η _ η ρυ υ _ ξα α τε _ τοις _ κη η _ ρυ _ υ _ ξιν _ αυ _ του _ ου _ ου Μα _. α θη _. η η ταις ε ις την _ Γα _ λι _ λαι _. αι αι _ αι _ αι αν δρα _ μει _ ει. ειν και _ ο _ ο _ ο ψε σθε _ ε _ α. α αυ τον α _ να _ στα _ αν τα ε ε κ νε _ κρω _ ω ω ω _. ω ω _ ω _ ω ω _ ω ω ω _

57 ω _ ω ω ν ω ς_ ζω _ ο _ δο _ ο _ ο την κ αι_ αι _ Κυ υ υ _ υ υ _ υ. υ _ ρι _ ι ον

58 Ἀθανασίου Παναγιωτίδη ( 1989) Ἀθανασίου Παναγιωτίδη Επίτομον Αναστασιματάριον Θεσσαλονίκη 1955 σ.45* Δ ο _ ο _ ο _ ξα Π α_. α α _ τρι ι _ ι _ κ αι Υι ι _ ω και _ α _ γι ι _. ω Πνε _. ευ μ α τι Μ ε _ τα _ μυ _ υ ρ ω_ ω ν προ. οσ ε _. ε. ελ θου _ ου ου_ ου_ ου_ σαι α ις τ αις_ πε _ ρι _ την _ Μα _ ρι _. ι α α _ α _ α _.α μ γυ ναι _ ξι _. ι ι και δι. ι. ι α π ο_ ο _ ο ο _. ρου _. ου. ου με _ ε ε _ ε _ ε _ ναι α ις πως_ ε _ ε ε _ ε ε _. ε σται α. α. αυ ταις. τυ χει ε ιν_ του _ ου_. ου ε φε ε _ του. ου ου ω ρα _ α _. α θη ο _ ο _ ο λι _ ι _. θο _. ο. ος με ε _ ε _ ε _. ε τηρ με _ ε νος και

59 θει ος_ νε. ε. ε α. α νι _ ι ι _. ι ας κα _ τα _. α στε ε _ ε ε ε λω _ ων _ το _ ον θο ο _. ρυ _ υ _ βον αυ _ το _ ο. ο _ ο ο _. ον της ψυ. υ. υ χης η γε _ ε ερ _ θη. η γα. αρ φη _. η η _ σιν Ι _ η _ η σου ο υς. ο Κυ _ υ. υ ρι ος δι ο ο κ η_ η η _. η ρυ υ _ ξα. α τε τοις _ κη η _ ρυ_ υ _ ξιν _ αυ _ του _. ου. ου ου ου_. ου μα θη. η. η ταις εις _ την Γα _ λι λαι _ αι_. αι αν δρα _ μει _. ει ειν και _ αι ο _ ο _. ο ψε _. ε ε _ σθε _. ε ε _ α. α. αυ τον α _ να στα _ α αν τ α_ α α _ ε ε ε ε _ ε ε _. ε. εκ νε _. ε. ε κρω _ ω ω ν ως ζω ο

60 δο. ο. ο τη ην κ αι_ αι_ Κυ υ υ _ υ υ _. υ. υ ρι _. ι ο. ο ον Ὑπερευλογημένη

61 Ἀθανασίου Καραμάνη ( 2012) Αθανάσιος Καραμάνης Νέα Μουσική Συλλογή τόμος Α' 1955 σ.141* Δ ο _ ο _ ο _ ξα _ Πα α _ τρι _ ι _ ι _ ι _ ι _ και _ Υι _ ω _ και _ α _ α _ γι _ ι _. ω _ _ Πνε _ ε _. ευ _ μ α _ τι _ Μ ε _ τα _ μυ _ υ _ ρ ω_ ω ν _ προ. ο _ σε. ελ _ θου _. ου _ ου_ ου_ σαι αις _ τ αις πε _ ρι _ την _ Μα _ ρι _ ι _ α _ α _ α _ α _ α μ _ γυ _ ναι _ ξι. ι _ ι _ ι _ _ ι _ ι _ ι _ και _ δι ι _ α _ π ο_ ο _ ο _. ρου _ ου _ ου _ με _ ε ε _ ε _ ε _ ναι _ αις _ πω _ ω ς_ ε _ ε _ ε _. ε ε _ ε _ _ σται _. α _ α _ αυ_ ταις _ τυ _ υ _ υ _ υ _ _ χει _ ει _ ει _ ει _ ει _ε ι _ ει _ ει _ ε ι _ ει _ ει _ ει _. ει _ ει _ τυ _ χει _ ε ιν_ τ ου_ ου_ ου _ ε _ φε _

62 ε _ _ του _ ου _ ου _ ου _ ου_ ου _ ου_. ου _ ου_ ου _ ου _ ου _ ω _ ρα _ α _ α _ α _ θη _ ο _ ο _ ο _ λι _ ι _. θο _ ο _ ος _ με _. ε _ ε _ ε _ ε _ τηρ _ με _ ε _ νος _ και _ αι _ θει _ ο _ ος _ νε _ α _ α _ νι _ ι _ ι _ ας _ κα _ τα _ στε _. ε _ ε _ ε _ ελ _ _ λ ω_ ω ν _ τον _ θο _ ο _. ρυ _ υ _ βον _ αυ_ τω _ ω _. ω _ ω _ ω _ ω _ ω ν _ _ της _. ψυ _ υ _ υ _ χης _ η _ γε _. ερ _ θη _ η _ γαρ _ φη _ η _ σιν _ Ι _ η _ η _ σου _ ο υς _. ο _ Κυ _ υ _. υ _ ρι _ ος _ δι _ ο _ _ κ η_ η _ η _ ρυ _ υ _ ξα _ α _ τε _ τ οις_ κη _ η _ _ ρυ_ υ _ ξιν _ αυ _ του _ ου _. ου _ Μα _. θη _ η _ η _ ταις _ εις _ την _ Γαλ _ λι _ λ αι_ αι _ αι _ α ι _. αν _ δρα _ α _ μει _ ει _ ει _ ει _ ειν _

63 και αι _ α ι _ αι _ αι_ αι_ αι _ α ι _ ο _ _ ο _. ο _ ο _ ο _ ο _ ο _ ο _ ο _ ο _ ο _ ο _. ο _ ο _ κ αι _ ο _ ο _ ψε_ ε _ ε _ σθαι _ αυ _ το ο _ ο _ ο _ ον _ α _ να _ στα _ αν_ _ τ α _ α _ ε _ ε _ ε ε _. εκ _ _ νε _ ε _ κρω _ ω ν _ ως _ Ζω _ ο _ δο ο _ _ τ η_ ην _ _ κ αι_ αι_ Κυ _ υ _ υ _ υ _ υ _ υ _. υ _ _ ρι _ ι _ ο _ _ ο _. ο _ ον _

64 Κωνσταντίνου Παπαγιάννη πρωτοπρεσβυτέρου ( 2014) Κωνσταντίνου Παπαγιάννη Μουσικόν Πεντηκοστάριον 2005 σ.220/234# Δ ο _ ο _ ο _ ξα Π α_. α α _ τρι ι _ ι _ κ αι Υι υι _ ω και _ α _ γι ι _. ω Πνε _. ευ μ α τι Μ ε _ τα _ μυ _. υ ρ ω_.ω ν προσ ελ θου _. ου ου ου_ ου_ σαι _.α ις τ αις πε _ ρι _ την _ Μα ρι _ α α _ α _ α μ_ γ υ ναι αι _ ξι _ ι.κ αι δι _ α _ πο _ ρου _ με ε ε ε ναι _ αι _ αις _ πως ε _. ε ε _ ε ε _. ε σται αι _. α _ α αυ_ ταις. τυ χει _. ει. ει ε ιν_ τ ου_ ε _ ε _ φε ε _ του _. ου ου ου ου_ ου _ ου_. ου ου_. ου ου ου ω ρα. α α _ θη _ ο _ λι θο_ ος_ με_ τηρ _ με _ ε ε _

65 ε _ νος και θει _ ος_ νε. α _. α νι _ ι _ ι ι ι _ ας κ α_ τα _ στε _ ε _. ε. ε ε _. ελ λων _ τον _ θο ο _ ρυ. υ βον _ αυ_ τω _. ω ω _ ω.ω ν τη _ ης_. ψυ _ υ υ _ χης η _ γε ερ _ θη. η γα. αρ φη _. η η _ σιν _ Ι _ η _ σ ου_ ου ο υς_. ο Κυ _. υ υ _ ρι _ ος δι ο κ η_. η η _ ρυ υ _ ξα. α τε _ τοις _ κη η _ ρυ_ υ _ ξιν _ αυ_ του _. ου ου _ ου. ου μα _ α _. θη _ η η _ ταις εις _ την _ Γα _ λι _ λαι αι _ αι _ αν δρα _ α _ μει ει _ ει _ ειν.κ αι ο _ ο. ψε _ ε _ σ θαι α αυ_ τον α _ να _ στα _ αν_ τ α_ α _ εκ νε. ε κρω _. ω ω ν ως ζω _ ο _ δο τη ην_ κ αι_ αι _ Κυ _ υ _ υ ρι ι ι ι _ ον

66 Ἐλευθερίου Γεωργιάδη ( 2016) Ελευθερίου Γεωργιάδη Τρίτομος ανθολογία τ. Β' Όρθρος 1987 σ.559* Δ ο _ ο _ ο ξα Π α_ α τρι ι και Υι _ ω _ και _ α _ γι ι _ ω Πνε _ ε. ευ μα _ τι Μ ε _ τα _ μυ _ υ _ υ ρων _ προ ο _ σε _ ελ _ θου _ ου ου_ ου_ ου_ σαι _ α ις τ αις πε _ ρι _ την _ Μα ρι _ α α _ α _ α _ α μ γυ ναι _ ξι ι ι και δι _. ι α α _ πο _ ο _ ο ο _ ρου _ ου ου _ με _ ε _ ε _ ε _ ε _ ναι _ α ις πως _ ε _ ε ε _ ε ε _ ε σται α _ α α _ αυ ταις τυ χει _ ει. ει ε ιν_ τ ου_ ε _ ε _ φε ε _ του ου ω ρα α α _ θη ο _ λι ι _ θο _ ο ος

67 με _ ε ε _ ε _ τ η_ ηρ με _ ε _ ε _ ε ε _ ε ε ε zε _ ε. ε ε _ ε _ νος και θει _ ει ει _ ει _ ει ει ο _ ο ος νε _ ε ε _ ε _ ε ε ε α _ νι ι _ ι _ ι _. ι ι ι ι ι _ ι ι zι. ι ι _ ι _ ας κα _ τα _ στε ε ε ε λω _ ω ων τον _ θο ο _ ρυ β ον αυ_ το ο ο _ ο ο _ ον της ψυ _ υ υ _ χης η _ γε ερ _ θη η γαρ φη _ η _ σιν _ Ι _ η _ σου _. ους ο Κυ _ υ υ _ ρι _ ος δι ο _. ο κ η_ η η _ η ρυ υ _ ξα _ α _ α τε τοις _ κη η _ ρυ_ υ _ ξιν αυ_ του ο υ ου _ ου ου_ ου μα θη η _ η ταις εις την _ Γα _ λι _ λαι αι αι αι _ αι αν δρα _ α _ μει _ ε ι ει

68 ει ε ι ει _ ει _ ειν _ κ αι_ ο _ ο. ο ο _ ψε_ σ θε_ ε α _ αυ_ το _ ον _ α _ να _ στα α α αν τ α_ α ε ε _. ε ε _ ε. εκ νε _ ε κρω _. ω ω ν ως _ ζω ο _ δο _ ο ο _ τη _ ην_ κ αι_ αι _ Κυ _ υ υ _ υ υ _ υ. υ ρι _ ι ον

69 Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου Κύριε, τὸν Παράλυτον οὐχ ἡ κολυμβήθρα ἐθεράπευσεν, ἀλλ' ὁ σὸς λόγος ἀνεκαίνισε, καὶ οὐδὲ ἡ πολυχρόνιος αὐτῷ ἐνεπόδισε νόσος, ὅτι τῆς φωνῆς σου ὀξυτέρα ἡ ἐνέργεια ἐδείχθη, καὶ τὸ δυσβάστακτον βάρος ἀπέρριψε, καὶ τὸ φορτίον τῆς κλίνης ἐβάστασεν, εἰς μαρτύριον τοῦ πλήθους τῶν οἰκτιρμῶν σου, δόξα σοι. Στεφάνου Λαμπαδαρίου Παναγιώτου Κηλτζανίδου Κωνσταντίνου Πρίγγου Γαβριήλ Κουντιάδου Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου Ἀθανασίου Καραμάνη Κωνσταντίνου Παπαγιάννη

70 Στεφάνου Λαμπαδαρίου ( 1864) Μουσική Κυψέλη Στεφάνου Λαμπαδαρίου Τριώδιον-Πεντηκοστάριον Ι.Μ.Γρηγορίου 2007 σ. 264* Δ ο ο _ ξα Πα α _ τρι ι _ ι _ κ αι Υι ι _ ω _ και _ α _ γι _ ω Πνε _ ε _ ε ευ μα α α _ α _ τι Κ υ _ ρι _ ε _ τον _ Πα _ ρα _ λυ _ υ _ τον ουχ _ η _ κο _ λυμ _ βη _ η θρα ε θε_. ε ε _ ρα π ε_ ευ_ σ εν αλλ _ ο _ σος _ λο ο _ γ ος α νε και _ αι _. αι νι ι ι ι _ σε και ου _ δε _ η _ πο _ λυ _ χρο _ ο ο _. νι ος α αυ_ τω εν _ ε _ ε _ π ο_ ο _ ο _ δι σε ε _. ε νο ο ο ο _ σος ο _ τι τη. η η ης _. φω νη η _ ης_ σου _ ου ο _ ξυ _ τε _ ε ρα_ α _ α η _ ε _ νε _ ε ερ_. γει α _ α _ ε _ ε δει ει ει _

71 χθη.κ αι το _ δυσ _ βα α _ στα α _. α κτον βα α _ α ρο _. ος α πε _ ε _ ε _ ε _. ερ ρι ι ι ι _ ψε και _ το φορ _ τι _ ον _ της _ κλι ι _ νης ε _ βα _. α. α α α α _. α στα σεν εις _ μαρ _ τυ ρι _ ι _ ον του ου _ πλη η _ η _ θου _ ο υς των _ οι οι _ κ τιρ μω _.ω ν σ ου δο _ ο _ ο ο _. ο ξα α α α _ σοι Καί νῦν...

72 Παναγιώτου Κηλτζανίδου ( 1896) Π.Γ.Κηλτζανίδου Πεντηκοστάριον 1886 σ.338* Δ ο ο _ ξα Πα α _ τρι ι _ ι _ κ αι Υι ι _ ω _ και _ α _ γι _ ω Πνε _ ε _ ε ευ μα α α _ α _ τι Κ υ ρι _ ι _ ε τον _ Πα _ ρα _ λυ _ υ _ τον ου _. ουχ η _. η κο λυ υ μ_ βη _ θ ρα ε θε_. ε ε _ ρα _ π ε_ ευ_ σε _. εν αλλ ο ο _ σος λο ο _ γ ος αν ε ε _ και _ αι_ αι. αι νι ι ι ι _ σε και ου _ δε _ ε _ ε _ η _ πο _ λυ _ χρο ο _. νι ος α αυ_ τω εν _ ε _ ε _ π ο_ ο _ ο _. ο δι _ ι _. ι σε _ νο ο ο ο _ σος ο _. ο τι τη. η η ης_. φω νη η _ ης_ σ ου ο _ ξυ _ τε _ ε _ ε _ ρα _ α _ α η _ εν _ ε ερ _. γει α _ α _ ε _

73 ε δ ει ε ι ει ει_ χθη.κ αι το δυ υσ_ βα α _ σ τα. α κτον βα α _ α. ρο_. ος α πε _ ε _ ε _ ε. ερ ρι ι ι ι _ ψε και το φορ _ τι _ ι _ ον _ της _ κλι ι _ ν ης ε _ ε _ βα _ α _ α σ τα α α α _ σεν εις _ μαρ _ τυ ρι _ ι _ ον του ου_ πλη _ η _ η _ θου _ ο υς των _ οι κ τιρ μ ων σ ου δο _ ο _ ο. ο ξα α α α _ σοι Καί νῦν...

74 Κωνσταντίνου Πρίγγου ( 1964) Βασιλείου Νικολαΐδου Πεντηκοστάριον 1962 σ.23* Δ ο ο _ ξα Πα α _ τρι ι _ ι _ κ αι Υι ι _ ω _ και _ α _ γι _ ω Πνε _ ε _ ε ευ μα α α _ α _ τι K υ υ _ υ ρι _ ι _ ι ε τον πα ρα α _ λυ τ ον_ π α_ ρα α _ λυ_ υ _ το ον ουχ _. η _ κο _ λυμ _ βη _. η η _ η θ ρα ε _. ε θε_ ε ε _ ρα _. α ε _ θε _ ε ρα α. α πε _ ε _. ευ σε εν αλλ _ ο _ σο ος_ λο _ ο _ γ ος α νε _ και _ αι _. αι νι ι ι ι _ σεν και αι_ ου _ δε η _ πο _ λυ _. υ χρο ο νι ι _ ι ος αυ _ τω ε _ νε _ πο _. ο ο _ ο _ δι. ι ι ι _. σε νο ο _ ο _ σο ος ο _. ο τι της _ φω νη η η ης

75 σου _ ου_ ου ο _ ξυ _ τε ε _ ε ρα_ α _ α η ε _ νε ερ_ γει _ ει _. ει α ε _. ε ε _ ε _ δ ει ε ι ει ει _ χθη κ αι_ το δυ _ υ σβα α _ σ τα. α κτον βα α. α ρος α πε ε _ ερ _ ρι ι ι ι _ ψεν και αι το _ φορ _ τι _ ο _ ο _ ο _ ο ο ο ν τη _. η η _ ης_ κλι _ ι ι. ι ι _ ι ι zι. ι ι _ ι _ νης ε βα _. α α _ α _. α σ τα_. α σεν εις _ μαρ _ τυ _ υ υ _ ρι _. ι ο _. ον του ου_ πλη η η _ θου a ους. τ ων οι _ κτιρ μω _ ω ω _ ω _. ων _ σ ου_. ου δο _ ο ο ο ο _. ο. ο _ ξα_. α σοι ἤ a.τ ων οι _ κτιρ μω _ ω ω _ ω _ ω ω ν_. σου _ ο υ δο _ ο _. ο _

76 ξα α α α _ σοι Καί νῦν...

77 Γαβριήλ Κουντιάδου ( 1965) ιερομονάχου Γαβριήλ Κουντιάδου Μουσικόν Πεντηκοστάριον επανέκδοση 1991 σ.229# Δ ο _ ο _ ξα _ Πα _ α _ τρι _ ι _ ι _ κ αι _ Υι _ υι _ ω _ και _ α _ γι ω _ Πνε _ ε _ ε _ ευ _ μα _ α _ α _ _ α _ τι _ κ υ _. υ υ _. υ ρι ι ι ι _ ε τον Π α_ α _ ρα _ α α _ α _ α _ α _. α. α λυ_. υ τον ουχ _ η _ κο _ λυμ _ βη η _ η _ η θ ρα ε θε _. ε ε _ ρα _ α _ α _. α α _ πε ε _ θε _ ρα α _ πε _ ε _. ευ σε εν α λλ_ ο _ σος _ λο _ ο _ γ ος α νε ε _ και _. αι. αι αι _ αι αι νι _. ι. ι α _ νε _ και αι _ νι _ ι σε και _ ου _ δε _ ε ε _ η _ πο λυ υ _ χρο νι _ ι _ ο. ος α _. α. αυ τ ω_ ω _ ω _ ω _ ω ω ω ω ε _ νε _ ε _ π ο_

78 ο _ ο _. ο _ δι σε νο ο ο _. ο. ο ο. ο zο ο _ ο _ ο σος ο _ τι _ της _ φω _ νη η η ης σ ου_ ο υ ου ου ο _ ξυ _ τε ε ε ε ρα_. α α α η _ ε _ νε _ ε ερ _. γει α _ α _ ε _. ε ε δει _ ει _ ε ι ει ει _ χθη.κ αι το δυσ _ βα α _ στα _ α _. α κτον βα. α α _ α α _ ρος α _ πε _ ερ _ ρι ι _. ι ψε και το _ φορ _ τι _ ο _ ο _ ο _ ο ον τη η _ ης_ κλι _ ι ι _ ι _. ι ι ι ι _ ι _ zι ι _ ι _ ι _ νης. ε βα. α. α α α _ α _ σ τα_. α σεν εις μαρ _ τυ υ _ ρι. ι ον τ ου_ ου_ πλη η η _. η η _ η η η η. θου ου_ ου_. ου ου_ ους των οι _ κτιρ _ μω ω ω _

79 ων. σου _ ο υ δο _. ο. ο ο ο _. ο ξα α α α _ σοι _ οι _. οι οι Καί νῦν...

80 Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου ( 1988) Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου Πεντηκοστάριον 1983 σ.137# nε Δ ο ο _ ξα Πα _ α _ τρι ι. και Υι _ ω και _ α γι ι _ ω _ ω Πνε. ε. ε ε ε ε ε _ ε ε _. ευ μ α α α _ Α γι _ ω Πνε _ ευ _ μ α τι _ Κ υ υ _ υ _ υ υ _ ρι _ ι _ ι ε τον Πα _ ρα α _ λυ το _ ο ον _ Π α_ ρα α _ λυ _ υ το ο ον ουχ _. η _ κο _ λυμ _ βη _ η _. η θρα ε _. ε θε _ ε ε _ ρα _ α α α _ α _ α α α. α πε _ ε _. ευ σε _. ε _ ε αλλ _ ο σο ο _ ος λο _ ο _ γο. ο ο. ος α νε _. ε και _ α ι αι _ αι _. αι αι _. αι νι ι ι ι _ σε και _ ου _ δε. η πο _ λυ _. υ

81 χρο ο. νι ι ος αυ _ τω. ε _ νε _ πο _. ο ο _ δι _ ι _ ι ι _ σε ε νο ο ο _ ο _ ο _ σο _ ος ο _. ο τι της _ φω _ νη η η ης σου _ ο υ ου ο ξυ τε _ ε _ ε ε ε. ε ρα _ α α η ε νε _ ερ _ γει _ ει _. ει α ε ε _ δει ε ι ε ι ει ει _ χθη.κ αι το δυσ _ βα α _ σ τα. α κτον βα α _ α. α ρος α α πε ε. ρι _ ι _ ψε _ ε και αι το _ φορ _ τι ο _ ο _ ο _ ο ο ο ν τη _. η η _ ης _ κλι _. ι ι ι. ι ι _ ι ι zι. ι ι _ ι _ νης. ε βα _. α α _ α α _. α σ τα_. α σεν ε ις _ μαρ τυ ρι _ ι _. ι ο _. ον του ου π λη η η η _ η _ η η

82 η _ η η η η _. η θου _. ου. ου ου _ ου _ ους.τ ων_ οι κτιρ _ μω _ ω ω _ ω _ ων. σου _ ο υ δο _ ο ο _ ο ο _. ο. ο ξα _. α σοι _ οι _. οι οι Καί νῦν

83 Ἀθανασίου Καραμάνη ( 2012) Ἀθανασίου Καραμάνη Νέα Μουσική Κυψέλη Τόμος Α 1973 σ.248* δ ο _. ο _ ο _ ο _ ξα _ Πα _ τρι _ ι _ ι _ ι _ κ αι_ αι _ Υι _ ι _ ω _. ω _ ω _ ω _ ω _ και _. αι _ α _ α _ γι _ ω _ Πνε _ ε _. ε _ ε _ ε _ ευ _ μ α _ α _ α _ α _ α _ Πνε _ ευ _ μ α _ τι _ Κ υ υ _ υ _ υ _ υ ρι ι ι ι _ ε τον _ Πα _ ρα α _ λυ τ ον_ π α_ ρα α _ λυ_ υ _ το ον ουχ _ η _ κο λυμ _ βη _ θ ρα_ ε θε_ ε ε _ ρα _. α α _ α _ α α α α πε _ ε _ ευ σε εν αλλ ο ο _ σος λο ο γ ο_ ος_ α _ α α _ νε και α ι αι αι αι νι ι ι α _ νε _ και αι_ νι _ ι σε και _ ου _ δε _. ε η _ η πο λυ _ υ _ χρο ο _ νι _ ι _ ο ος α _ α αυ τ ω_

84 ω _ ω ε νε _. ε πο ο ο _ ο δι σε νο ο ο ο _ ο ο ο ο nο ο _ ο σος ο _ τι _ της φω νη_ ης_ σου ο _ ξυ τε ε ε _ ε ε ε _ ρα η ε _ νερ _ γ ει_ α ε _ ε δ ει ε ι ει ει _ χθη κ αι το δυ _ υ _ υσ βα α _ στα _ α _ α κτον βα α α α _ α ρος α πε ε _ ερ _ ρι ι ι ι _ ψε και αι το _ φορ _ τι ον_ τ ης_ κλι ι a νη_ ης_ ε _ ε βα α. α α _ α. α σ τα_ α σεν εις μαρ _ τυ _ υ υ _ ρι _ ι _ ο _ ο ο _ ον του πλη _ η η _ η _ η η η η η η η _ η τ ου_ ου π λη_ η. η η _ η θους τ ων οι _ κτιρ _ μω _ ω ω _ ω _ ων σου _ ο υ δο _ ο _

85 ο _ ο _ ο ξα α α α σοι _ οι _. οι οι a εις μαρ _ τυ _ ρι _ ον του ου πλη η η _ η η _ η. η _ η _ η θους τ ων οι _ κτιρ μω ω ω _ ω _ ω ω ν_ σου _ ο υ δο _ ο _ ο _ ο _ ο ξα α α α σοι _ οι _. οι οι

86 Κωνσταντίνου Παπαγιάννη πρωτοπρεσβυτέρου ( 2014) Κωνσταντίνου Παπαγιάννη Μουσικόν Πεντηκοστάριον 2005 σ.256/270# nε _ Δο ο _ ξα Πα _ α _ τρι ι. και Υι _ ω κ αι_ α _ α γι ι. ω Πνε _ ε _ ε ε _ ε _ ευ μα α α α _ τι Κ υ υ ρι _ ι _ ι _ ι ε τον _ πα _ ρα α _ α _ α α _. α. α λυ_. υ τον ουχ _ η κο _ λυμ _ βη η _ η _ η _. η θ ρα ε θε _. ε ε _ ρα α _ α _ α α _ πε _ ε _. ευ σε _ εν αλλ _ ο _ σο _ ος _ λο. γο _ ος_ α _. α νε _ ε _ και _. αι. αι αι _ αι αι νι _. ι. ι α _ νε _ και αι _ νι _ ι σε και _ ου _ δε ε ε _ η _ πο λυ υ χρο νι ι _ ο. ος α _. α. αυ τ ω_ ω _ ω εν _ ε _ πο ο _ δι _ ι _ σε νο _. ο ο _ ο ο _ ο. ο ο _ ο _. ο

87 σος ο _ τι _ της _ φω _ νη η _ η _ ης σ ου ο _ ξυ _ τε ε ε ε ρα_. α α α η _ εν _ ε _ ε ερ _. γει α _ α _ ε _ ε δει _ ει ε ι ει ει _ χθη.κ αι το _ δυσ _ βα α _ στα _ α _. α κτον βα. α α _ α α _ ρος _ α πε ε _ ερ _ ρι ι ι ι _ ψε και _ το _ φορ _ τι _ ον τ η_ ης_ κλι _ ι ι ι _ ι. νη η _ η _ ης. ε βα _. α. α α α _ α _. α στα σεν εις _ μαρ _ τυ ρι ι _ ον του πλη η _. η η _ η η. η η η θου _ ο υς_. των οι _ οι _ κτι _ ιρ μω _ ω ω ω ω ν_ σου δο ο ο _ ο ο ξα_. α. α α _ α _ δο ο _ ξα_ α σοι _ οι _. οι οι Καί νῦν...

88 Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος Ἡ πηγὴ τῆς ζωαρχίας, Ἰησοῦς ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, ἐπὶ τὴν πηγὴν ἐπιστὰς τοῦ Πατριάρχου Ἰακώβ, πιεῖν ἐζήτει ὕδωρ παρὰ γυναικὸς Σαμαρείτιδος. Τῆς δὲ τὸ ἀκοινώνητον τῶν Ἰουδαίων προσειπούσης, ὁ σοφὸς δημιουργὸς μετοχετεύει αὐτήν, ταῖς γλυκείαις προσρήσεσι, μᾶλλον πρὸς αἴτησιν τοῦ ἀϊδίου ὕδατος, ὃ καὶ λαβοῦσα, τοῖς πᾶσιν ἐκήρυξεν εἰποῦσα Δεῦτε, ἴδετε τῶν κρυπτῶν γνώστην καὶ Θεόν, παραγενόμενον σαρκί, διὰ τὸ σῶσαι τὸν ἄνθρωπον. Πέτρου Ἐφεσίου Στεφάνου Λαμπαδαρίου Παναγιώτου Κηλτζανίδου Γαβριήλ Κουντιάδου Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου Ἀθανασίου Καραμάνη Κωνσταντίνου Παπαγιάννη

89 Πέτρου Ἐφεσίου ( 1840) Πέτρου Εφεσίου Δοξαστάριον 1820 σ.416* nε _ ε _ Δο ο _ ο _ ξα Πα _ α _ τρι ι ι _ ι _ κ αι Υι υι _ ω κ αι_ Α _ γι ι _ ω _ Πνε ευ_. μα _ α α _ τι Η πη _ γη της ζω ω _ ω _ α _ αρ_ χι _ ι _. ι ας Ι _ η _ σου ο υς_ ο ο ο _ Σ ω_ τη ηρ _ η η η η _ μων ε _ πι _ την _ πη _ γην ε πι ι _ στας του _ πα _ τρι α αρ_ χ ου Ι ι. α _ α _ κωβ πι _ ειν _ ε ζη η _ η _ τ ει_ ει _ υ _ υ _. υ δωρ πα _ ρα _ γ υ_ ναι _ κο ος_ Σ α α α _ μ α _ ρει _ ει _ τι ι ι ι _ δος της _ δε το α _ α _ κοι _ οι _ νω ω _ νη _ η _. η τον των _ Ι _ ου _ δαι ων προ ο _ ο _ σ ει_ ει _ που ου _. ου

90 σης ο _ σο _ φος δ η_ μι_ ουρ _ γος _ με_ το _ χε_ τευ ει α αυ_ την τ αις_ γλυ _ κει ει _ αι _ α ις_. προσ ρη _ η _ η. η σε ε ε ε _ σι μαλ λ ον_ π ρος_ αι τη _ σιν του _ α _ ι _ δι ι _ ου _ υ _ υ _. δα _ α α _ τος ο _ κ αι_ λα _ βου _ σα _ τοις _ πα _ σ ιν_ ε _ κη ρυ ξε ε _ εν _ ει _ ει _ που ου _. ου σα δευ _ τε ι ι δε ε τε των _ κρυ _ πτων_ γνω ω _ σ τη_ ην_ κ αι Θε ε _ ον π α_ ρα _ γε νο ο _ με νο ον. σα _ αρ_ κι δι _ α _ το _ σω _ σαι α ι τ ον_ α _ α _ αν _ θ ρω ω ω ω _ πον Καί νῦν...

91 Στεφάνου Λαμπαδαρίου ( 1864) Μουσική Κυψέλη Στεφάνου Λαμπαδαρίου Τριώδιον-Πεντηκοστάριον Ι.Μ.Γρηγορίου 2007 σ.275* nε _ ε _ Δο ο _ ο _ ξα Πα _ α _ τρι ι ι _ ι _ κ αι Υι υι _ ω κ αι_ Α _ γι ι _ ω _ Πνε ευ_. μα _ α α _ τι Η πη _ γη _. η τ η_. ης ζω α αρ_ χι ι _ ι _ α _ ας Ι _ η _ σου ο υς_ ο ο ο _ Σ ω_ τη ηρ _ η η η _ μων ε _ πι _ την _ πη _ γην ε πι ι _ στας του Πα _ τρι α αρ_ χ ου Ι ι. α _ α _ κωβ _ πι _ ειν ε _. ε ε _ ζη η _ η _ τ ει_ ει _ υ _ υ _ δωρ πα _ ρα _ γ υ_ ναι _ κο ος_ Σ α α α _ μ α_ ρει ει _ τι ι ι _ δος της _ δε το α _ κοι _ οι _ νω ω _ νη η _. η τον _ των _ Ι _ ου _ δαι ω _. ω ων _ προ ο _ οσ_ ει _ ει _ που ου _. ου

92 σης ο _ σο _ φος Δ η_ μι_ ουρ _ γος _ με_ το _ χε_ τευ ει α αυ_ την τ αις_ γλυ κει _ αι αις _. προσ ρη _ η _. η σε ε ε ε _ σι μαλ λ ον_ π ρος_ αι τ η_ η _ σιν _ του _ α _ ι _ δι ι _ ου _ υ υ _. δα _ α α _. α τος ο _ και _ λα _ βου _ σα _ τοις _ πα _ σ ιν_ ε _ κη ρυ ξε ε _ εν _ ει _ ει _ που ου σα δευ τε ι ι δε ε _. ε τε των _ κρυ _ πτων_ γνω σ τη_ ην_ κ αι Θε ε _ ον πα ρα _ γε _ νο ο _ με νο ον. σα _ αρ_ κι δι α _ το _ σω ω _ σαι α ι τ ον_ α _ α _ αν _ θρω ω ω _ πον Καί νῦν...

93 Παναγιώτου Κηλτζανίδου ( 1896) Π.Γ.Κηλτζανίδου Πεντηκοστάριον 1886 σ.352* nε _ ε _ Δο ο _ ο _ ξα Πα _ α _ τρι ι ι _ ι _ κ αι Υι υι _ ω κ αι_ Α _ γι ι _ ω _ Πνε ευ_. μα _ α α _ τι Η πη _ γη. τη _. η ης _ ζω ω _ ω _ α _ αρ_ χι ι _. ι ας Ι _ η _ σους ο _ ο _ ο _Σ ω_ τη η _ ηρ _ η η η η _ μων ε _ πι _ την πη η _ γην. ε _. ε ε _ πι ι _ στας του _ Πα _ τρι _ α αρ. χου Ι _ ι. α _ α _ κωβ πι _ ι _ ειν ε _. ε ε _ ζη η _ η _ τ ει_ ει _ υ _ υ _. υ δωρ πα _ ρα _ γ υ_ ναι _ κος Σ α_ α _ α _ μ α_ ρει ει_ ει _ τι ι ι ι _ δος τη _ ης_ δε το α _ α _. α κοι _ οι_ νω ω _ νη. η τον των Ι _ ου _ δαι ω _. ω ων _ προ ο _ οσ_

94 ει_ ει _ που ου _. ου σης ο _ σο _ φος δη_ μι_ ουρ _ γος_ με_ το _ χε_ τευ ει _. ει ει _ α αυ_ την τ αις_ γλυ _ κε _ σι ι _. προσ ρη _ η _ η. η σε ε ε ε σι μαλ λ ον_ π ρος_ αι τη_ η _ σιν του α _ ι _ δι _ ι _. ι ου _ υ υ _. δα _ α α _ τος ο κ αι_ λα _ βου _ ου_ σα _ τοις _ πα σ ιν_ ε _ κη ρυ _. υ υ _ ξε ε _ εν_ ει_ ει _ που ου _. ου σα δευ τε ι ι. δε. ε τε των κρυ υ _ πτων γνω ω _ σ τη_ ην_ κ αι_. αι αι _ Θε ε _ ον.π α ρα _ γε νο ο _ με νον. σα _ αρ_ κι δι _ α _ το _ σω ω _ σαι α ι τ ον_ α α αν θ ρω ω ω ω _ πον Καί νῦν...

95 Γαβριήλ Κουντιάδου ( 1965) ιερομονάχου Γαβριήλ Κουντιάδου Μουσικόν Πεντηκοστάριον επανέκδοση 1991 σ.289# Δ ο ο _ ο _ ξα Πα _ α _ τρι _ ι ι _ ι _ κ αι_. αι αι _ Υι υι _ ω κ αι_ α _ γι ι _ ω _ Πνε _ ευ _ μα _ α _. α τι Η πη _ γη _ τη _. η ης _ ζω ω _ ω _ α _ αρ _ χι _ ι _. ι ας Ι _ η _ σου ο υς_ ο ο ο _ Σ ω_ τη _ ηρ _ η η η _. η μων ε _ πι _ την _ πη _ γη _ η η _ ην _ ε πι ι _ στας _ τ ου_ πα _ τρι _ α αρ _ χ ου Ι _ ι. α _ α _ κωβ _ πι _ ειν. ε _. ε ε _ ζη η _ η _ τ ει_ ει _ υ _ υ _ δωρ πα _ ρα _ γ υ_ ναι _ κο ος _ Σ α α α _ μα _ ρει _. ει ει _ τι ι ι _. ι δος της _ δε _. ε το _. ο α _ κοι _ νω ω _ νη _ η _. η τον των

96 Ι _ ου _ δαι _ ω _. ω ων _ προ ο _ οσ _ ει _ ει _ που _ ου _. ου σης ο _ σο _ φος δ η_ μι _ ουρ _ γος _ με _ το _ χε _ τευ _ ει α αυ _ την ταις γ λυ_ κει ει _ αι α ις προσ _ ρη _. η η η _ η σε ε ε ε _ σι μαλ _ λ ον_ προς _ αι _ αι. τη. η σιν του α _ ι _ δι _ ι _. ι ου _ υ _ υ _ δα α _. α τος ο _ και _ λα _ βου _ σα _ τοις _ πα _ σ ιν_ ε _ κη ρυ ξε _ εν _. ει _. ει ει _ που ου _ ου _ σα _ α δευ _ τε _ ι ι δε ε _. ε τε των κρυ _ πτων _ γνω ω _ σ τη_ ην _ κ αι Θε ε _ ον πα ρα _ γε νο ο _ με. ε νο _ ον. σα _ αρ _ κι _ δι α _ το _ σω ω _ σαι α ι τ ον_ α _ α _ αν θ ρω ω ω _. ω πον _

97 Καί νῦν...

98 Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου ( 1988) Χρυσάνθου Θεοδοσόπουλου Πεντηκοστάριον 1983 σ.164# nε ε Δο ο ο _ ο _ ο _. ο ξα Πα _. α τρι ι _. και _. αι αι _ Υι _ ω κ αι_ α _ γι _ ι _. ι ω Πνε _ ε ευ _ μα _ α. α τι Η πη γη _. η η τ η_ η ς ζω α αρ_ χι _ ι ι _ ι _ ι _. ι ας Ι _ η _ σου _ ου_.ο υς ο _. ο ο Σ ω_ τη η η. η ηρ _ η η η. η μων ε _ πι την _ πη γη ην_. ε _. ε ε _ πι _ στας.τ ου Πα _ τρι α αρ χ ου. ου Ι. ι. ι. α _ α _ κωβ πι ει ε ιν_. ε _. ε ε _ ζη _. η η _ η _ τει. ει εις υ _ υ υ _. υ δωρ πα _ ρα _ γυ _ ναι _ κο ος Σ α_. α

99 α _ μ α_ ρει _ ει ε ι. ει ει _ τι ι ι ι _ δος της δε _. ε το_. ο α κοι οι. οι νω ω _ νη _ η. η τον τ ων Ι _ ου δαι αι _. ω _. ω ων προ _. ο ο _ ο σ ει_ ει _ που _ ου ου_. ου σης ο σο _ φος _. δη _ μι_ ου γο. ος. με το _ χε_ τε _. ευ ει αυ _ την ταις γ λυ_ κει _ ει ει _. αι α ις προσ _ ρη _ η _ η _ η _. η σε ε ε ε _ σι μαλ λ ον_ π ρος_ αι _ αι τη _ η _. η σιν του α _ ι _ δι _ ι _. ι ου υ υ _ δα α. α τος ο _ κ αι_ λα _ βου σα _ τοις _ πα σιν ε _ κη ρυ _ ξε _. ε. εν. ει _. ει ει _ που ου _ ου_ ου_ σα _ α δε ευ _ τε _ ε _ ι _ ι ι δε ε _. ε τε των _ κρυ _ πτων γνω ω _

100 στη _ η _. ην και Θε ον πα _ ρα _ γε _ νο ο _ με. ε νο. ο. ον. σα _ αρ _ κι δι α _ το _ σω _ ω _ σαι α ι τ ον α _ α αν _ θ ρω ω ω ω _ πον Καί νῦν...

101 Ἀθανασίου Καραμάνη ( 2012) Ἀθανασίου Καραμάνη Νέα Μουσική Κυψέλη Τόμος Α 1973 σ.264* nε _ ε _ _ Δο ο ο _ ο _ ο _ ο ξα Πα _ α τρι _ ι _. και _ αι αι _ Υι _ ω κ αι_ Α α γι ι. ω ω _ Πνε ε υ μα. α α τι η πη _ γη η τ η_ η ς ζω α αρ_ χι ι _ ι _ α _ ας Ι _ η σου ου _ ους ο _ ο ο _ Σω ω ω τη η η _ η η _ η. ηρ η _ η μων ε πι _ την _ πη γη η η ην ε _ ε πι _ ι _ στα _ α _ α nα α _ α _ α ας του Πα τρι _ α _ α αρ_ χ ου_ ου_ Ι _. ι _ α κω ω ω ω _ ω nω _ ω _ ω ω ω ω ω _ ω _. ω ωβ πι ει ε ιν_ ε _ ε ε _ ζη _ η _. η η _ η τει υ υ _ υ _ υ υ _ υ υ nυ υ υ υ _

102 _ υ _ δωρ π α ρα _ γ υ_ ναι _ κο ος Σ α_ α α _ μ α_ ρει _ ει ει τι ι ι ι _ δος της δε _. ε _ το_ ο α κοι _ οι νω ω _ νη _ η _ η τον των Ι _ ου _ ου δαι α ι ω _ ω ων προ _ ο ο _ ο _ σει _ ει ει _ που _ ου ου_ ου σης ο σο _ φο _. ος δ η_ η η _ μι _ ι _ ου _ ου ο υρ_ γος _ με το _ χε _ τε _ ε ε ε _ ευ ει α αυ την τ αις_ γλυ _ υ κει ε ι αι α ις_ προ _ οσ ρη _ η _ η η _ η σε ε ε ε _ σιν μαλ _ λ ον_ προς _ αι τ η_ η σιν τ ου α _ ι δι ι ου υ δα _ α α _ τος ο _ και _ λα _ βου _ ου σα τοις _ πα _ α _ α σιν ε κη ρι ξεν ει _ ει ει _ που ου_ ου_ σα α δευ τε_ ε

103 ε ι _ ι _ δε _ ε ε _ τε των _ κρυ πτων γνω ω _ σ τη ην_ και αι Θε ε ον πα ρα _ γε νο ο ο _ με_ ε _ νο ον σα _ αρ_ κι ι ι ι δι α _ το σω ω _ σαι α ι τ ον_ α α _ α αν θρω ω ω ω πο _ ο _. ο ον

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα ἕνδεκα ἑωθινὰ εὐαγγέλια, ἐξαποστειλάρια, θεοτοκία καὶ δοξαστικὰ

Τα ἕνδεκα ἑωθινὰ εὐαγγέλια, ἐξαποστειλάρια, θεοτοκία καὶ δοξαστικὰ Τα ἕνδεκα ἑωθινὰ εὐαγγέλια, ἐξαποστειλάρια, θεοτοκία καὶ δοξαστικὰ Αὔγουστος 2019 Ἑωθινόν α 7 ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον 28:16-20... 7 ἀναστάσιμον ἐξαποστειλάριον α... 7 Πέτρου Ἐφεσίου... 7 Χρυσάνθου Θεοδοσόπουλου...

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Καταβασίαι ἀντί τοῦ Ἄξιόν ἐστιν...

Καταβασίαι ἀντί τοῦ Ἄξιόν ἐστιν... Καταβασίαι ἀντί τοῦ Ἄξιόν ἐστιν... Εἰς τό Γενέθλιον τῆς Θεοτόκου 3 Γεωργίου Πρωγάκη... 3 Γαβριήλ Κουντιάδου ἱερομονάχου... 3 Εἰς τήν ὕψωσιν τοῦ τιμίου Σταυροῦ 5 Ιωάννου Πρωτοψάλτου... 5 Εἰς τά Εἰσόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος. ΑΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΟΥΣΤΟΥ αρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014 δ Ταχὺ προκατάλαβε ι α σι λει ον δι α δη µα ε στε φθη ση κο ρυ φη εξ α θλων ων υ πε µει νας υ περ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου 18/05/2019 Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου / Ιερές Μονές Η μο νή του Με γά λου Με τε ώ ρου δι α μόρ φω σε μί α σει ρά α πό πε ρι κα λείς μου σεια κούς χώ ρους, για την α

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ψάλλεται ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Λαζάρου ὡς ἐν τῷ Τριωδίῳ Ἦχος Νη Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Ε υ _ λο _ γη _ τος _ ει _ Κυ _ ρι _ ε _ δι _ δα _ ξον _ με _ τ α_ δι _. Τ ων _ α _ γι _. ων _ ο _ χο _ ρος _ ευ _ ρε _ π η_ γη _ ην _ τ ης_

Ε υ _ λο _ γη _ τος _ ει _ Κυ _ ρι _ ε _ δι _ δα _ ξον _ με _ τ α_ δι _. Τ ων _ α _ γι _. ων _ ο _ χο _ ρος _ ευ _ ρε _ π η_ γη _ ην _ τ ης_ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ. πρωτ. Κων. Παπαγιάννη Μουσικόν Τριώδιον τόμος Β' Ωρολόγιον 2003 σ.15* Ε υ _ λο _ γη _ τος _ ει _ Κυ _ ρι _ ε _ δι _ δα _ ξον _ με _ τ α_ δι _ και _ ω _ μα _ τ α _ α _ σου _ Τ ων _ α _ γι _.

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

Τῇ Τρίτῃ τῆς Διακαινησίμου. Μνήμην ἐπιτελοῦμεν. τῶν Ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν καί Θαυματουργῶν. Ὁσιομαρτύρων Ραφαήλ και Νικολάου,

Τῇ Τρίτῃ τῆς Διακαινησίμου. Μνήμην ἐπιτελοῦμεν. τῶν Ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν καί Θαυματουργῶν. Ὁσιομαρτύρων Ραφαήλ και Νικολάου, Τῇ Τρίτῃ τῆς ιακαινησίμου Μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν Ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν καί Θαυματουργῶν Ὁσιομαρτύρων Ραφαήλ και Νικολάου, καί τῆς Ἁγίας αρθενομάρτυρος Εἰρήνης, τῶν ἐν Θερμῇ τῆς Λέσβου ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΕΡΙΝῼ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΜΕΤΑ Β ΣΤΑΣΕΩΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΜΕΤΑ Β ΣΤΑΣΕΩΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΜΕΤΑ Β ΣΤΑΣΕΩΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Πα ε ε υ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ος σε ει σα α α κου ου σο ον μου ει σα κου σο ο ον μου Κυ υ ρι ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου ε ε υ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ος σε ει σα α α κου ου σο ον μου ει σα κου σο ο ον μου Κυ υ ρι ι ι ε Κυ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ υ υ υ υ υ υ Π ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ζο ο ο ει ει κο ο

ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ υ υ υ υ υ υ Π ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ζο ο ο ει ει κο ο Χερουβικό σε ἦχο πλ.. Ε ΑΣΗ ΤΟ ΩΣΤΑΤΙΟΥ ΡΙΓΓΟΥ ΑΡΧΟΤΟΣ ΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΤΗΣ.Τ.Χ.Ε. Ἦχος Nε Οι τ Χε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ υ υ υ υ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος Πα. υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος. σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος Πα. υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος. σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον μου Κυ υ ρι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε ε ε κρα ξα α προ ο ος σε ει σα α α α κου σο ον

Διαβάστε περισσότερα

ттсöттсöттўтссчсчøѓūţşѓф

ттсöттсöттўтссчсчøѓūţşѓф 1 Δοξολογία Εἰρμολογική ẅѓỳѓѓ ЃЃΝη Ἀπαγγελία Θρ. Στανίτσα - Νικ. Δανιηλίδη ч ñ ЃЃЃЃЃЃЃЃЃ ПзÙЃтéЃЃтЃЃтòёЃЃчéЃчöЃЃтЃЃтЃЃсЃсØ ЃūţŞЃЃцЃт Νε ο ξα α σοι τω δει ξαν τι το φως δο ξα с с ц Ù Ѓ т Ѓ т é Ѓ т ò ūţşѓщ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ Ἐξηγηθὲν παρὰ Γρηγορίου Πρωτοψάλτου Ἐπιμέλεια Χρῆστος Γ. Τσακίρογλου Ἡράκλειον Κρήτης 2014 1 Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε

Διαβάστε περισσότερα

Ἔκτασις. οι τα α α Δ. α α α α Δ. ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου. υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ µυ υ στι ι ι Μ. ι ι ει ει κο ο νι ι ι ι ι ι ι

Ἔκτασις. οι τα α α Δ. α α α α Δ. ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου ου. υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ µυ υ στι ι ι Μ. ι ι ει ει κο ο νι ι ι ι ι ι ι ΗΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟΣ ΘΕΟΩΡΟΥ ΦΩΚΑΕΩΣ Ἦχος Ἔκτσις. ι Οι οι οι οι τ Β Χ ρο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο Β ο ο χ ρο ο βι ιµ µ µ στι ι ι κω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ως ι κο νι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι κο ο νι ι

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε ε ε κρα α α ξα προς σε ει σα κου ου

Κυ ρι ε ε κε ε ε κρα α α ξα προς σε ει σα κου ου Κυ ρι ε ε κε ε ε κρα α α ξα προς σε ει σα κου ου ου σο ο ο ο ονμου ει σα α α κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε ε κρα α ξα προς σε ει σα α α κου σο ο ον μου προσ χες τη φω νη η η η η τη η

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ου προ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον.

0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον. n 00211000Aqq11j1w Εκ νε ό τη τός μου ο εχ θρό ός με πει ρά ζει, 00qaj-1`q`qq+0)q11l1 ταίς η δο ναίς φλέ γει με ε γώ δέ πε ποι θώς, 0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον. 211`w1l1+000 0wl1

Διαβάστε περισσότερα

Ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια, μεγάλου ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἑκκλησίας. Μελοποίησις: Ἰωάννης Νέγρης. ΕΙΣ ΤΟΝ Μ.

Ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια, μεγάλου ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἑκκλησίας. Μελοποίησις: Ἰωάννης Νέγρης. ΕΙΣ ΤΟΝ Μ. Ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια, μεγάλου ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἑκκλησίας. Μελοποίησις: Ἰωάννης Νέγρης. ΕΙΣ ΤΟΝ Μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ 1 2 3 Καὶ πάλιν 4 Κύριε ἐλέησον «ἑξαπλᾶ» Κατὰ τὴν Ἁγιορειτικὴν παράδοσιν.

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΜΗΜΑ ΦΩΚΑ/ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00 -.00 5 ZE MI WA 0 0 0 9 0,95 9 ΑΓ ΓΕ ΠΑ 0 0 0 0 0 0 95 ΑΔ ΡΟ ΙΩ 0 0 0 0 0 0 97 ΑΙ ΚΩ ΠΑ 0 0 0 0 0 0 5 507 ΑΛ ΕΥ ΤΖ 0 0 0 0 0 0 6 99 ΑΝ ΟΡ ΚΩ 7 5 0 0 0,65 7 95 ΑΝ ΙΩ ΟΡ 9 9 9 6

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 3. Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς. Ἀμήν.

Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 3. Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς. Ἀμήν. ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ Κιλκίς Ιανουάριος 2015 Παπαδόπουλος Δημήτρης ΠΡΟΟΙΜΙΑΚΟΣ ὁ Ἱερεὺς Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ὁ ἀναγνώστης Ἀμήν. εῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η. μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η. μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Γα ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ι ι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος Αὐτοῦ. (Τὸ ὡς

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη υ ρι ε ε λε ε η σον υ ρι ε ε λε ε ε η σον υ ρι ε ε λε ε ε η σον υ ρι ε ε λε ε ε η η σον υ ρι ε ε λε ε ε η σον υ ρι ε ε λε ε ε η η σον υ ρι ε ε λε ε η σον υ ρι ε ε ε λε η σον υ ρι

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β.

ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β. ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β. ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ Ἀοιδίμου Λαμπαδαρίου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας (+1778) ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ Ἀντιγραφὲν ἐκ τῆς πρώτης ἐκδόσεως Πέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ. Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος Πα. ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει. σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο

ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ. Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος Πα. ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει. σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ΡΟΗΙΑΣΕΗ Ἐν τῷ ἑσπρινῷ τῆς ροηγιασμένης Ἦχος α υ ρι κ κρα α ξα προ ο ος σ ι σα κου ου ου σο ο ον μου ι σα κου σο ον μου ου υ υ υ ρι ι ι υ ρι κ κρα α ξα προ ος σ ι σα α α κου σο ο ον μου προ σχς τη φω νη

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Ἦχος α Πα

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Ἦχος α Πα ΡΟΣΟΟΙΑ ΓΙΑ ΤΑΛΕΤ Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Ἦχος α α Των ου ρα νι ων ταγ µα α των το α γαλ λι α µα των ε πι γης αν θρω πων κρα ται α προ στα σι α α χραν τε αρ θε νε σω σον η µας τους ει εις σε ε κα τα φευ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΙΕ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1 Ν ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΣ Ἦχος α ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νε νη μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νε νη μιν

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ Β ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης 1 Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

Ψαλτήριον. Ψαλμοί 3. Ἐκλογαὶ κατ ἦχον 146

Ψαλτήριον. Ψαλμοί 3. Ἐκλογαὶ κατ ἦχον 146 Ψαλτήριον Ψαλμοί 3 Ψαλμοί 1, 2 καὶ 3 Μακάριος ἀνήρ... Πέτρου Λαμπαδαρίου... 4 Ψαλμός 1 Μακάριος ανήρ... Φωκαέως... 32 Ψαλμός 1 Μακάριος ἀνήρ... 37 Ψαλμός 3 Κύριε τί ἐπληθύνθησαν πλ.α... 41 Ψαλμός 5 Τὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον μου Κυ υ ρι ι ι ε Κυ ρι ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙ ΟΣ Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙ ΟΣ Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Δι ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο ο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. (τὸ ὡς

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκεία καί Ἐκκλησία στήν κοινωνία

Θρησκεία καί Ἐκκλησία στήν κοινωνία Ὁ θεῖ ος ἔ ρως Ἀ να λύ ο ντας τό θέ μα γιά τόν θεῖ ο ἔ ρω τα βρι σκό μα στε στήν καρ διά τῆς πνευ μα τι κῆς ζω ῆς, ἀ φοῦ ὁ θεῖ ος ἔ ρως συν δέ ε ται στε νά μέ τήν θε ω ρί α τοῦ Θε οῦ, δη λα δή μέ τήν ὅ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Θεία Λειτουργία. _ ρι. _ λε. _ ε. _ σ. _ ε _ ε. _ η. ε _ ε. _ σον _. _. ε _ ε. _ σον. Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 3

Θεία Λειτουργία. _ ρι. _ λε. _ ε. _ σ. _ ε _ ε. _ η. ε _ ε. _ σον _. _. ε _ ε. _ σον. Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 3 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ Έκδοση 2 η Κιλκίς Μάρτιος 2014 Παπαδόπουλος Δημήτρης ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ υ ρι ε ε λε ε η σον υ ρι ε ε λε ε ε η σ ον υ ρι ε ε λε ε ε η σ ον υ ρι ε ε λε ε ε η σον

Διαβάστε περισσότερα

υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ε ε ει ει σα α α κου ου ου σο ο ο ον µου ει ει σα α κου ου σον µου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε

υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ε ε ει ει σα α α κου ου ου σο ο ο ον µου ει ει σα α κου ου σον µου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε 6-08 H µεταµορφωσις του σωτηρος Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ε ε ει ει σα α α κου ου ου σο ο ο ον µου ει ει σα α κου ου σον µου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α α ξα προς σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΙΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΙΗ ΙΑΟΥΑΡΙΟΥ ΑΙΩ ΑΘΑΑΣΙΟΥ και ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΤΡΙΑΡΧΩ ΑΛΕΞΑΔΡΕΙΑΣ ΟΡΘΡΟΣ ΕΧ 1/2014 ΑΘΑΑΣΙΟΥ καὶ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΤΡΙΑΡΧΩ ΑΛΕΞΑ ΡΕΙΑΣ ÅÉÓ ÔÏÍ ÏÑÈÑÏÍ Ἦχος α ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μι ιν ευ λο γη με νος ο ερ

Διαβάστε περισσότερα

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τῇ 15ῃ Αὐγούστου Κοίμησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Τῇ 15ῃ Αὐγούστου Κοίμησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Τῇ 15ῃ Αὐγούστου Κοίμησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ Ἦχος Πα ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου Στίχ.α Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός,

Διαβάστε περισσότερα

α α α α α α α α α α Χε ρου ου βει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει χε ε κο νι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι Γ

α α α α α α α α α α Χε ρου ου βει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει χε ε κο νι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι Γ ΗΧΟΣ ΡΩΤΟΣ ΘΕΟΩΡΟΥ ΦΩΑΕΩΣ Ἦχος O τ Χ ρου ου β χ ρου ου β µ µυ υ υ υ υ υ υ υ υ στ κω ω ως κο ν Γ κο ο ο ο ν 1 ζο ο ο ο κο ο ο ν ζον τ ς κ τη ζω ο ο ο ο ο πο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ζω ο πο ω ω ω ω ω ω ω ω Τρ

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας

των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας K63R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) TΩΩN EPΓAZOMENΩΩN ΣTA ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡ ΓΑ ΣΤΗ ΡΙΑ ΚO

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΣYΜ ΒO ΛΑΙ O ΓΡΑ ΦΕΙ Α O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

ος Κυ υ πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι

ος Κυ υ πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι 12 ΑΪΟΥ 2019 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΑΟ ΤΟΥ ΑΣΧΑ. Τῶν ἁγίων μυροφόρων γυναικῶν, ἔτι δὲ Ἰωσὴφ τοῦ ἐξ Ἀριμαθαίας καὶ τοῦ νυκτερινοῦ μαθητοῦ Νικοδήμου. νήμη τῶν ἐν Ἁγίοις ατέρων ἡμῶν, Ἐπιφανίου Ἐπισκόπου Κύπρου, καὶ Γερμανοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΩΔΙΟΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

ΤΡΙΩΔΙΟΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΡΙΩΔΙΟΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ Κιλκίς Σεπτέμβριος 2017 Παπαδόπουλος Δημήτρης ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ _ ΤΡΙΩΔΙΟΝ Κυριακή τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου Εἰς τόν Ἑσπερινόν Στιχηρὰ Ἰδιόμελα τοῦ Τριῳδίου σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Εἰς τὸν Ὄρθρον

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Εἰς τὸν Ὄρθρον ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2007 Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (www.melodima.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας εσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. Ἦχος ι Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχος 1. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

ος Κυ υ πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι

ος Κυ υ πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι 22-04-2018 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΥΡΟΦΟΡΩΝ Ἦχος 22 ΑΡΙΛΙΟΥ 2018 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΑΟ ΤΟΥ ΑΣΧΑ. Τῶν ἁγίων μυροφόρων γυναικῶν, ἔτι δὲ Ἰωσὴφ τοῦ ἐξ Ἀριμαθαίας καὶ τοῦ νυκτερινοῦ μαθητοῦ Νικοδήμου. νήμη τοῦ Ὁσίου

Διαβάστε περισσότερα

Εἰς τὸν Ὄρθρον. Μνήµη τῆς Κοιµήσεως τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας.

Εἰς τὸν Ὄρθρον. Μνήµη τῆς Κοιµήσεως τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. 15-08-2017 Εἰς τὸν Ὄρθρον. νήµη τῆς Κοιµήσεως τῆς Ὑπεραγίας εσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου αρίας. Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν. ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν. ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα