ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ε Ρ Ι Π Τ Ω Σ Η Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Π Ρ Α Σ Ι Ν Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ε Ρ Ι Π Τ Ω Σ Η Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Π Ρ Α Σ Ι Ν Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ε Ρ Ι Π Τ Ω Σ Η Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Π Ρ Α Σ Ι Ν Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α «Ε Λ Β Ι Α Ν Α Β Ε Ε» Πειραιάς, 2011

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΒΙΑΝ ΑΒΕΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ Η «Ι ΕΑ» ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Γενικά Ελαστικά και Περιβάλλον Περιγραφή του Συστήµατος ιαχείρισης µεταχειρισµένων ελαστικών Γενικά στοιχεία του κλάδου αξιοποίησης/ ανακύκλωσης µεταχειρισµένων ελαστικών αυτοκίνητου στην Ελλάδα Οικονοµικά Αποτελέσµατα του κλάδου επεξεργασίας παλαιών ελαστικών αυτοκίνητων ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Οργάνωση και οµή της Επιχείρησης Εµπορική Λειτουργία της Επιχείρησης Παραγωγικός εξοπλισµός της επιχείρησης «ΙΣΧΥΡΑ» ΚΑΙ «ΑΣΘΕΝΗ» ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ «Ι ΕΑ» ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΙ Ι ΑΞΕ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας : Χρηµατικές Εισφορές για τη διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών Πίνακας : Προϊόντα Ανακύκλωσης Μεταχειρισµένων Ελαστικών Πίνακας : Βασικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα Εταιρειών ανακύκλωσης ελαστικών σε χιλ. ( ) Πίνακας : Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη Εταιρειών ανακύκλωσης ελαστικών σε χιλ. ( ) Πίνακας : Σύνθεση ελαστικών αυτοκινήτων/ φορτηγών Πίνακας 6-1: Ποσότητες παλαιών ελαστικών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ιάγραµµα 4.1-1: Ποσότητες µεταχειρισµένων ελαστικών που δηµιουργήθηκαν συνολικά και εκείνων των οποίων η διαχείριση έγινε από την ECOELASTIKA A.E ιάγραµµα 8-1: Έσοδα Έξοδα της ΕΛΒΙΑΝ Α.Β.Ε.Ε. για την τριετία

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έννοια της επιχειρηµατικότητας είναι στενά συνυφασµένη µε την παραγωγικότητα, την τόνωση της απασχόλησης και την καινοτοµία των επιχειρήσεων σε επίπεδο οργάνωσης, µεθόδων και διαδικασιών παραγωγής, ποιότητας παρεχοµένων υπηρεσιών κλπ., µε προφανείς θετικές επιπτώσεις στο σύνολο της οικονοµίας. Οι σηµαντικές αλλαγές που συντελούνται στον τοµέα της τεχνολογικής ανάπτυξης και των διαφόρων εφαρµογών της δίνει σηµαντική ώθηση στο ζήτηµα της επιχειρηµατικότητας, προσφέροντας στους επιχειρηµατίες ένα διαρκώς διευρυνόµενο πεδίο δράσης και εφαρµογών στο αντικείµενο που δραστηριοποιούνται. Η ανάληψη επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών µέσα σε ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο επιχειρηµατικό περιβάλλον, το οποίο υφίσταται σηµαντικές διαρθρωτικές αλλαγές σαν αποτέλεσµα των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και του διαρκώς αυξανόµενου ανταγωνισµού στα πλαίσια της παγκοσµιοποίησης της οικονοµίας, αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα (Επιτροπή Ευρ. Κοινοτήτων, 2000): τα φυσικά πρόσωπα, που αποτελούν τους εν δυνάµει επιχειρηµατίες, οι οποίοι συνειδητοποιούν τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της νέας εποχής ανάλογα µε τη γνώση του αντικειµένου τους, τη στάση τους απέναντι σε νέες ιδέες και συνεργασίες, τη δικτύωσή τους στο χώρο που δραστηριοποιούνται, τη στάση τους απέναντι στην τεχνολογική εξέλιξη, την καινοτοµία, την αξιοποίηση των ευκαιριών αναλαµβάνοντας το ρίσκο, κ.λπ. το πλαίσιο στήριξης των επιχειρήσεων - εξωτερικό περιβάλλον - που αναφέρεται στη στρατηγική της κάθε χώρας για την προσέλκυση επιχειρηµατικής δραστηριότητας, η οποία επιτρέπει την απρόσκοπτη ανάπτυξη επιχειρηµατικών δράσεων (θεσµικό πλαίσιο, επιχειρηµατικές διευκολύνσεις, φορολογικό καθεστώς κ.λπ.) την κοινωνία και τη θετική στάση µε την οποία αντιµετωπίζει τους επιχειρηµατίες. Η εταιρεία ΕΛΒΙΑΝ ΑΒΕΕ αποτελεί µία µελέτη περίπτωσης η οποία έχει σαν στόχο την εµβάθυνση στο αντικείµενο της επιχειρηµατικότητας µέσα από τη µελέτη των επιλογών και των αποφάσεων-δράσεων της συγκεκριµένης επιχείρησης, η οποία θεωρείται ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα επιχειρηµατικότητας σε έναν αρκετά καινοτόµο τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας. Η συγκεκριµένη µελέτη περίπτωσης αφορά σε µια εταιρεία ανακύκλωσης / αξιοποίησης παλαιών ελαστικών αυτοκινήτου, η οποία αφενός µεν ήταν από τις πρώτες που ιδρύθηκαν στην Ελλάδα αφετέρου δε έχει σηµαντική εξειδίκευση στις νέες τεχνολογίες. Στην µελέτη που ακολουθεί: γίνεται σύντοµη παρουσίαση των ανθρώπων οι οποίοι συνέλαβαν και υλοποίησαν την αρχική ιδέα, καταγράφεται η πορεία που ακολούθησε η επιχείρηση για την υλοποίηση του επιχειρηµατικού εγχειρήµατος 3

4 γίνεται µία προσπάθεια ανασκόπησης των εµπειριών που έχει αποκοµίσει έως σήµερα ο επιχειρηµατίας από την ενασχόλησή του µε την εν λόγω δραστηριότητα. Για την καλύτερη κατανόηση του περιβάλλοντος, στο οποίο δραστηριοποιείται η υπό εξέταση επιχείρηση, γίνεται επίσης σύντοµη ανάλυση του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η ΕΛΒΙΑΝ ΑΒΕΕ. Όλα τα στοιχεία που παρατίθενται στη µελέτη περίπτωσης ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγµατικότητα. 4

5 2. ΟΙ «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» 2.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΒΙΑΝ ΑΒΕΕ Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» µε διακριτικό τίτλο "ΕΛΒΙΑΝ ΑΒΕΕ" ιδρύθηκε το 2001 και δηµιούργησε µονάδα ανακύκλωσης / επεξεργασίας παλαιών ελαστικών αυτοκινήτων. Η έδρα της επιχείρησης είναι στην Κηφισιά Αττικής και η µονάδα επεξεργασίας είναι εγκατεστηµένη σε µία έκταση 10 στρεµµάτων στη θέση Άγιος ηµήτριος στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Πρόκειται για µία σύγχρονη και ολοκληρωµένη µονάδα τεµαχισµού και κοκκοποίησης παλαιών ελαστικών, που είχαν χρησιµοποιηθεί στην Ελλάδα, αποτελούµενη από µια σειρά βαρέως τύπου κοκκοποιητικών µηχανηµάτων, µε µαγνήτες και αναρροφητήρες/φίλτρα για τον καθαρισµό του τρίµµατος από τα µέταλλα και τα λινά, συνολικής ιπποδύναµης 1.267,00 ΗΡ και προϋπολογισµού 3,5 εκ. Η ΕΛΒΙΑΝ ΑΒΕΕ παράγει τρίµµα ελαστικού, σε διάφορες κοκκοµετρίες, το οποίο αποτελεί την πρώτη ύλη τόσο για περισσότερα από 500 προϊόντα στην παραγωγή των οποίων χρησιµοποιείται ως πρώτη ύλη παλαιά ελαστικά όσο και για την κατασκευή γηπέδων αθλοπαιδιών αλλά και ως πρόσθετο υλικό σε ασφαλτικά έργα. 2.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ Η ΕΛΒΙΑΝ Α.Β.Ε.Ε. είναι µία οικογενειακή επιχείρηση. Ιδρυτής της και κύριος µέτοχος της επιχείρησης είναι ο κ. Νικόλαος Αναγνωστάτος του Ιωάννου, και λοιποί µέτοχοι η σύζυγος του και τα τέσσερα παιδιά του. Ο κ. Αναγνωστάτος, ο οποίος είναι ο Πρόεδρος της ΕΛΒΙΑΝ ΑΒΕΕ γεννήθηκε στην Ιθάκη το 1935, αρχικά, ασχολήθηκε µε το ναυτικό επάγγελµα, στο οποίο εξάντλησε αρκετά σύντοµα την ιεραρχία, αφού σε ηλικία τριάντα τριών ετών έγινε αρχιπλοίαρχος. Στη συνέχεια ολοκλήρωσε τις ναυτιλιακές του σπουδές στο London College Univeristy, όπου ειδικεύτηκε στο ναυτασφαλιστικό και ναυτικό δίκαιο και πήρε πτυχίο Οικονοµικών. Το 1970 ίδρυσε Ναυτιλιακή εταιρεία, η οποία πολύ γρήγορα εξελίχθηκε σε εφοπλιστική εταιρεία, η οποία έχει στην κατοχή της δέκα πλοία. Με την πολυετή ενασχόληση του µε τη διοίκηση της ναυτιλιακής εταιρείας, απέκτησε µεγάλη εµπειρία στον προγραµµατισµό, την οργάνωση και τη διοίκηση επιχειρήσεων. Ο κ. Αναγνωστάτος πέραν των γενικών επιχειρηµατικών, τεχνικών και διαχειριστικών / διευθυντικών του γνώσεων και εµπειρίας που έχει από την διεύθυνση / διαχείριση της ναυτιλιακής του εταιρείας, µελετώντας την δηµιουργία της µονάδας ανακύκλωσης / επεξεργασίας παλαιών ελαστικών, ταξίδεψε σε πολλές χώρες και επισκέφτηκε αντίστοιχες βιοµηχανίες ανακύκλωσης παλαιών ελαστικών αυτοκινήτων, καθώς και εργοστάσια κατασκευής των µηχανηµάτων που χρησιµοποιούνται για τον θρυµµατισµό τους, τόσο µε τη µέθοδο θερµοκρασίας περιβάλλοντος (ambient), όσο και µε αυτή της κρυογενικής (Cryogenic). 5

6 3. Η «Ι ΕΑ» Η σύλληψη της ιδέας από τον επιχειρηµατία, η οποία εν συνεχεία µετουσιώθηκε σε ένα νέο επιχειρηµατικό εγχείρηµα για αυτόν και στην ανάπτυξη µίας σύγχρονης βιοµηχανικής µονάδας, µπορεί αρχικά να φαντάζει ως τυχαίο γεγονός µε βάσει τα λεγόµενα του. Συγκεκριµένα, ο κ. Αναγνωστάτος αναφέρει: «Η ιδέα προέκυψε όταν το έτος 2000, πίνοντας καφέ µε ένα φίλο κατασκευαστή γηπέδων, στα οποία χρησιµοποιούσε τρίµµα ελαστικού, παραπονιόταν ότι δεν βρίσκει εγκαίρως υλικό από το εξωτερικό, διότι δεν παραγόταν ακόµη στην Ελλάδα. Όταν µε πληροφόρησε ότι αυτό το τρίµµα ελαστικού παραγόταν από τα παλιά ελαστικά των αυτοκινήτων, θεώρησα σηµαντική ευκαιρία την ανάπτυξη µίας βιοµηχανικής µονάδας η οποία θα παράγει το εν λόγω προϊόν». Εξάλλου, η περίοδος εκείνη θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί ακόµη και ως ιδανική για την ανάπτυξη µίας επιχείρησης, της οποίας το αντικείµενο δραστηριότητας εντάσσεται στον τοµέα της Πράσινης Επιχειρηµατικότητας. Ο επιχειρηµατίας είχε και έχει την πεποίθηση πως η πράσινη επιχειρηµατικότητα αποτελεί µια αναδυόµενη µορφή οικονοµικής δραστηριότητας, που βασίζεται πρωταρχικά σε ζωτικές ανάγκες που έχουν σχέση µε την ποιότητα της ζωής και του περιβάλλοντος. Οι ανάγκες αυτές αναδεικνύουν τη φύση και τη διατήρησή της ως ζωτικού πυλώνα όχι µόνον της οικονοµικής δραστηριότητας αλλά και της βιωσιµότητας της κοινωνίας. Η πράσινη επιχειρηµατικότητα αποτελεί έναν επιχειρηµατικό κλάδο µε µεγάλη ευρύτητα πεδίου δραστηριότητας. Ο κλάδος αυτός στηρίζεται: Σε µια νέα ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών, που είναι και η γενεσιουργός του αιτία. Αυτή η ζήτηση µπορεί να είναι τόσο η ατοµική ζήτηση του καταναλωτή όσο και η κοινωνική ζήτηση για ένα νέο φάσµα προϊόντων και υπηρεσιών. Σε ένα νέο σχεδιασµό και Σε µια ανασυγκρότηση της οικονοµίας στο σύνολό της απέναντι στη φύση, στην κοινωνία και στον άνθρωπο. Με γνώµονα τα παραπάνω και την πεποίθηση πως η νέα αυτή αναδυόµενη µορφή οικονοµικής δραστηριότητας αποτελεί άριστο πεδίο για νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες και δραστηριότητες ο κ. Αναγνωστάτος αποφάσισε, να προσπαθήσει να υλοποιήσει την «ιδέα της στιγµής» και να την µετουσιώσει σε επιχειρηµατικό εγχείρηµα. Αρχικά ο κ. Αναγνωστάτος ασχολήθηκε προσωπικά ο ίδιος για να ενηµερωθεί για τις τεχνολογικές εφαρµογές και τις απαιτούµενες επενδύσεις για την υλοποίηση του εγχειρήµατος. 6

7 Για εκείνη την περίοδο ο επιχειρηµατίας θυµάται: «.νοµίζοντας ότι θα ήταν µια επένδυση το πολύ 100 εκ. δραχµών τότε. Ψάχνοντας αρχικά στο internet διαπίστωσα ότι η επένδυση ήταν κατά πολύ µεγαλύτερη και ότι χρειαζόταν ειδική τεχνολογία. Μάλλον λόγω πείσµατος είπα στον εαυτό µου ότι θα το κάνω. Έτσι άρχισε πιο ενδελεχές ψάξιµο τόσο για την τεχνολογία όσο και το µηχανολογικό εξοπλισµό». Όλες οι ενέργειες οι οποίες έγιναν για την υλοποίηση της «ιδέας» σε επιχειρηµατική ευκαιρία παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 6 «ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ», της παρούσας µελέτης. 7

8 4. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 4.1 ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Γενικά Τα µεταχειρισµένα ελαστικά ανήκουν σε µία κατηγορία προϊόντων, που έχει χαρακτηρισθεί ως πρώτης προτεραιότητας από την άποψη της διαχείρισης της απόρριψής τους µετά την χρήση τους, καθώς αφενός µεν οι µέχρι πρότινος πρακτικές διαχείρισης είχαν σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και στην δηµόσια υγεία αφετέρου δε κάθε είδος απορριπτόµενου υλικού δεν θεωρείται πλέον απόβλητο αλλά εν δυνάµει φυσικός πόρος. Στο πλαίσιο αυτό το Ευρωπαϊκό και Εθνικό θεσµικό πλαίσιο στοχεύει στην µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών και στην εξοικονόµηση φυσικών πόρων. Ειδικότερα, το βασικό νοµικό πλαίσιο που καθορίζει την διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών είναι το ακόλουθο: Οδηγία 1999/31/ΕΚ για την υγειονοµική ταφή των αποβλήτων. Οδηγία 2000/53/ΕΕ για τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Οδηγία 2000/76/ΕΕ για την αποτέφρωση των αποβλήτων. Νόµος 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α / ) για τις «Συσκευασίες και την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και των άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων». Προεδρικό ιάταγµα 109 (ΦΕΚ 75Α / ) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση µεταχειρισµένων ελαστικών των οχηµάτων. Πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείρισή τους». Περιληπτικά 1, σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες απαγορεύεται η διάθεση των τεµαχισµένων µεταχειρισµένων ελαστικών από το 2006, ενώ ήδη από το 2003 απαγορεύεται η διάθεση ολόκληρων µεταχειρισµένων ελαστικών σε Χώρους Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων. Παράλληλα µε τους στόχους που τίθενται από τις Οδηγίες 2000/76 και 2000/53, η ανακύκλωση καθώς και η αξιοποίηση µέσω ανάκτησης ενέργειας των ελαστικών θα πρέπει να αυξηθεί σηµαντικά, ιδιαίτερα για την Ελλάδα. Οι βασικοί στόχοι της προώθησης της επαναχρησιµοποίησης και της αξιοποίησης (ανακύκλωση, ανάκτηση ενέργειας, κλπ.) παράλληλα µε την µείωση της τελικής διάθεσης των µεταχειρισµένων ελαστικών αποτυπώνονται, επίσης, στο εθνικό νοµικό πλαίσιο. 1 V.L. Shulman (2004), Post Consumer Tyres in the expanded European Union. European Tyre Recycling Association. 8

9 4.1.2 Ελαστικά και Περιβάλλον Τα ελαστικά κατασκευάζονται από φυσικό και συνθετικό καουτσούκ, ενώ χρησιµοποιείται επίστρωση από χάλυβα προκειµένου να αυξηθεί η αντοχή τους στο σηµείο όπου ενώνονται µε τις ζάντες. Περιέχουν, επίσης και άλλα συστατικά, όπως λινά, οξείδιο ψευδαργύρου, θείο και διάφορες άλλες οργανικές ουσίες. Το 20% κατά βάρος των εισαγόµενων ελαστικών απορρίπτεται στην Αττική. Τα λάστιχα δεν αποσυντίθενται εύκολα και γι' αυτό όταν πετάγονται σε ρεµατιές και το περιβάλλον γενικότερα µια συνηθισµένη µέχρι σήµερα εικόνα - παραµένουν για πολύ µεγάλο διάστηµα και γίνονται εστίες κουνουπιών και άλλων εντόµων. Όταν καταλήγουν ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον και ιδιαίτερα όταν καίγονται ανεξέλεγκτα µπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήµατα στην ανθρώπινη υγεία αφού ελευθερώνονται στο περιβάλλον βλαβερές ουσίες, όπως οι πολυαρωµατικοί υδρογονάνθρακες, βενζόλιo και φαινόλες, ουσίες µε καρκινογόνες ιδιότητες. Πολλές ήταν οι χώρες που επέλεξαν την ταφή των ελαστικών ως λύση για τη διαχείριση των παλαιών ελαστικών. Όµως, η επιλογή αυτή σύντοµα εγκαταλείφθηκε αφού τα ελαστικά καταλαµβάνουν τεράστιο όγκο στους χώρους ταφής και αυξάνουν τον κίνδυνο ανάφλεξης των σκουπιδιών. Η στεγανότητα των χώρων ταφής δεν εξασφαλίζεται πάντα, γεγονός που σηµαίνει ότι οι επικίνδυνες ουσίες που δηµιουργούνται κατά την αποσύνθεση των ελαστικών µπορούν να διαπεράσουν το έδαφος και να επηρεάσουν τη γύρω περιοχή. Με αυτόν τον τρόπο µπορούν να ρυπάνουν τα νερά και το έδαφος και να έχουν βλαβερές συνέπειες στους ζώντες οργανισµούς. Από τα παραπάνω γίνεται σαφές, ότι η ανακύκλωση και αξιοποίηση παλαιών ελαστικών, έχει σηµαντικά περιβαλλοντικά οφέλη Περιγραφή του Συστήµατος ιαχείρισης µεταχειρισµένων ελαστικών Τον Ιούλιο του 2004 εγκρίθηκε από τον Υπουργό ΠΕΧΩ Ε µε την Υπουργική Απόφαση οικ (ΦΕΚ 1145 Β/ ) το σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης παλαιών ελαστικών "Ecoelastika Α.Ε.", που δηµιουργήθηκε από τους κυριότερους εισαγωγείς ελαστικών στην Ελλάδα σε εφαρµογή του Π 109/2004. Με τη µορφή πλέον της ανώνυµης εταιρίας η Ecoelastika ξεκίνησε κανονική λειτουργία τον Νοέµβριο του 2004 και αποτελεί το µοναδικό εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης µεταχειρισµένων ελαστικών. Οι εισαγωγείς ελαστικών, υποχρεώνονται να οργανώνουν ή να συµµετέχουν σε ατοµικά ή συλλογικά συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης των ελαστικών που αφορούν τη δραστηριότητά τους. 9

10 Στα συλλογικά συστήµατα είναι δυνατόν να συµµετέχουν και οι λοιποί διακινητές των ελαστικών καθώς και οι λοιποί οικονοµικοί παράγοντες. Στην Ecoelastika συµµετέχουν ως µέτοχοι µε ίσα µερίδια οι 5 µεγαλύτερες εταιρίες εισαγωγής ελαστικών στην Ελλάδα. Επίσης µε την Ecoelastika συνεργάζονται και οι υπόλοιπες εταιρίες εισαγωγής ελαστικών και οχηµάτων (για τα ελαστικά των οχηµάτων που εισάγουν στην χώρα), οι οποίες έχουν υπογράψει σύµβαση συνεργασίας µε το σύστηµα. Οι συµµετέχουσες στην Ecoelastika εταιρίες (104 εταιρίες εισαγωγής ελαστικών και 78 εταιρίες εισαγωγής οχηµάτων) σήµερα καλύπτουν το 98% περίπου των νέων ελαστικών που εισέρχονται στην ελληνική αγορά. Η Ecoelastika συνεργάζεται µε 28 εταιρίες συλλογής και µεταφοράς και 10 εταιρίες τελικής αξιοποίησης. Το σύστηµα, το οποίο έχει οργανωθεί από την Ecoelastika, είναι ένα ανοικτό σύστηµα, δηλαδή αποδέχεται συνεργασία µε όλους τους οικονοµικούς παράγοντες, οι οποίοι διαθέτουν την απαιτούµενη τεχνογνωσία και τις προϋποθέσεις πλήρους συµµόρφωσης στις απαιτήσεις του Π 109/2004. Το σύστηµα δεν έχει προχωρήσει σε δικές του επενδύσεις αλλά συνεργάζεται µε κατάλληλους συνεργάτες, προκειµένου είτε να αξιοποιήσουν υπάρχουσες εγκαταστάσεις, είτε να προχωρήσουν στην δηµιουργία νέων εγκαταστάσεων στα πλαίσια των συµβολαίων συνεργασίας µε την Ecoelastika. Η Ecoelastika δεν κάνει η ίδια µε δικά της µέσα διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών, αλλά συνάπτει συµβάσεις συνεργασίας µε αδειοδοτηµένες εταιρίες για τη συλλογή - µεταφορά προσωρινή αποθήκευση και τελική αξιοποίηση των ελαστικών. Οι εταιρείες αυτές διακρίνονται σε εταιρίες συλλογής και σε εταιρίες τελικής αξιοποίησης. Οι εταιρείες συλλογής αναλαµβάνουν τη συλλογή, προσωρινή αποθήκευση αλλά και µεταφορά των συλλεχθέντων µεταχειρισµένων ελαστικών (συνήθως σε απόσταση µέχρι 100 χιλιόµετρα) στις εταιρίες τελικής αξιοποίησης. Οι εταιρίες αξιοποίησης στη συνέχεια παραλαµβάνουν τα συλλεχθέντα ελαστικά και τα αξιοποιούν καταλλήλως (ανακύκλώση, θερµική επεξεργασία κλπ) Γενικά στοιχεία του κλάδου αξιοποίησης/ ανακύκλωσης µεταχειρισµένων ελαστικών αυτοκίνητου στην Ελλάδα Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούµενη ενότητα, η ECOELASTIKA Α.Ε., αποτελεί το µοναδικό εγκεκριµένο Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ιαχείρισης (Σ.Σ.Ε. ) για τα παλαιά ελαστικά αυτοκινήτων. Οι εταιρείες εισαγωγής αυτοκινήτων και οχηµάτων καθώς και εισαγωγής ελαστικών, µε τις οποίες έχει υπογράψει σύµβαση συνεργασίας η ECOELASTIKA, καταβάλουν χρηµατική εισφορά ανάλογη των τριµηνιαίων πωλήσεων τους, νέων ελαστικών. 10

11 Οι χρηµατικές εισφορές για τη διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών, ανά κατηγορία παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. Πίνακας : Χρηµατικές Εισφορές για τη διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών Κατηγορία Περιγραφή Εισφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) o Ελαστικά επιβατηγών αυτοκινήτων o Ελαστικά εµπορικών οχηµάτων µε εσωτερική διάµετρο ζάντας < 17,5 ίντσες Α o Ελαστικά αγροτικών τρακτέρ συµβατικά για µπροστινούς τροχούς 0,70 / τεµάχιο o Ελαστικά βιοµηχανικών και ανυψωτικών οχηµάτων εσωτερική διάµετρο ζάντας < 12 ίντσες o Ελαστικά εµπορικών οχηµάτων µε εσωτερική διάµετρο ζάντας > 17,5 ίντσες o Ελαστικά αγροτικών τρακτέρ για οπίσθιους τροχούς Β κίνησης 4 / τεµάχιο o Ελαστικά βιοµηχανικών και ανυψωτικών οχηµάτων εσωτερική διάµετρο ζάντας > 12 ίντσες o Ελαστικά χωµατουργικών οχηµάτων Γ o Ελαστικά moto 0,25 / τεµάχιο Ελαστικά οποιασδήποτε κατηγορίας µε εξωτερική διάµετρο µεγαλύτερη από 1400mm, εξαιρούνται από τις παραπάνω κατηγορίες και δε χρεώνεται σε αυτά χρηµατική εισφορά. Όσον αφορά στην ανακύκλωση, που αποτελεί την κύρια µέθοδο επεξεργασίας των µεταχειρισµένων ελαστικών στην Ελλάδα, περιλαµβάνει την µηχανική τους επεξεργασία και την παραγωγή πληθώρας προϊόντων µε εφαρµογές σε διάφορους τοµείς. Το προϊόν µίας τυπικής µονάδας κοκκοποίησης συνίσταται κατά 60% από ελαστικό που διατίθεται για διάφορες εφαρµογές (αθλητικοί χώροι, προστατευτικά διαχωριστικά δρόµων, παιδότοποι, κ.λπ.), κατά 25% από σύρµα που οδηγείται στη χαλυβουργία και κατά 15% από το λινό που προς το παρόν δεν αξιοποιείται στην Ελλάδα και καταλήγει σε Χ.Υ.Τ.Α. Η σηµαντικότερη εφαρµογή των προϊόντων ανακύκλωσης ελαστικών στην Ελλάδα, είναι η χρήση τους στην παραγωγή τεχνητού χλοοτάπητα για γήπεδα 5x5. 11

12 Στον Πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα προϊόντα ανακύκλωσης µεταχειρισµένων ελαστικών 2. Πίνακας : Προϊόντα Ανακύκλωσης Μεταχειρισµένων Ελαστικών Ολόκληρα Ελαστικά Κοµµάτια/ Τεµάχια/ Τρίµµα/ Πούδρα Ψιλή Πούδρα Επεξεργασµένη Πούδρα Μπάλες κατασκευής Κατασκευές Χ.Υ.Τ.Α. & αποκαταστάσεις Χ.Α..Α. Πλαστικά καλωδιώσεων Χρωστικές ουσίες, µελάνια, επιχρίσµατα Τεχνητοί ύφαλοι Αποστραγγιστικές ζώνες δρόµων και κατασκευών Θερµοµονωτικά στρώµατα Πλαστικά µέρη αυτοκινήτου Προσωρινοί δρόµοι Μονώσεις Αθλητικός εξοπλισµός Φλάντζες, τσιµούχες Ελαφρύ πληρωτικό Εσωτερική επένδυση Κατασκευές Χ.Υ.Τ.Α. υλικό ως υποβίβαση οδοποιίας Πλίνθοι, τούβλα διπλών τοιχωµάτων πλοίων Ηχοµονωτικά αναχώµατα Ηχοπετάσµατα Επιστρώµατα γηπέδων και αθλητικών χώρων Εσωτερικά τοιχώµατα ελαστικών Επιπλέουσες Οδοποιία αποβάθρες Ενίσχυση πρανών Χαλάκια πόρτας, µοκέτες, πλακάκια δαπέδων, στρώµατα για κατοικίδια ζώα 2 Πηγή: Ανακύκλωση & ιαχείριση Απορριµάτων, Hellastat Ανάλυση Αγοράς, Σεπτέµβριος

13 Όσον αφορά σε συγκεκριµένα ποσοτικά µεγέθη της εγχώριας αγοράς, η συνολικά απορριπτόµενη ποσότητα µεταχειρισµένων ελαστικών αυξήθηκε µε ΜΕΡΜ 3 1,6% την περίοδο και διαµορφώθηκε σε 48,2 χιλ. τόνους από 45,3 χιλ. τόνους. Κατά το 2009 σηµειώθηκε πτώση ύψους -8,4% στις πωλήσεις ελαστικών εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης. ιάγραµµα 4.1-1: Ποσότητες µεταχειρισµένων ελαστικών που δηµιουργήθηκαν συνολικά και εκείνων των οποίων η διαχείριση έγινε από την ECOELASTIKA A.E. ( ) Μεταχειρισµένα ελαστικά που δηµιουργήθηκαν Μεταχειρισµένα ελαστικά που διαχειρίστηκαν Πηγή: ECOELASTIKA A.E Οικονοµικά Αποτελέσµατα του κλάδου επεξεργασίας παλαιών ελαστικών αυτοκίνητων Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούµενο κεφάλαιο της παρούσας µελέτης, στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται περί τις 10 επιχειρήσεις αξιοποίησης παλαιών ελαστικών αυτοκινήτων. Οι σηµαντικότερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, πέραν της ΕΛΒΙΑΝ Α.Β.Ε.Ε., είναι οι: ΕΛΒΑΝ Α.Β.Ε.Ε. (Ασπρόπυργος Αττικής) ΚΑΡΑΜΠΑΣ Α.Ε.Β.Ε. (Λιβανάτες Φθιώτιδας) HERCO TYRES A.E. (Αττική) 3 ΜΕΡΜ: Μέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής 13

14 ΒΙΟΤΡΟΧΟΣ Α.Ε. (Αγιά Λάρισας) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. (Αργυρούπολη Αττικής) HELESI A.E. (Κοµοτηνή) Με βάση την µελέτη Ανακύκλωση και ιαχείριση Απορριµµάτων, η οποία δηµοσιεύτηκε τον Σεπτέµβριο του 2010 από την Hellastat, ο αθροιστικός Κύκλος εργασιών 5 εκ των εταιρειών ανακύκλωσης ελαστικών ανήλθε σε 5,1 εκ. το 2009, µειωµένος κατά -18,2% έναντι του προηγούµενου έτους. Επίσης σηµειώνεται ότι και κατά το έτος 2008 είχε καταγραφεί κάµψη, σε σύγκριση µε το 2007, κατά 13%. Η µεγαλύτερη από τις εταιρείες του κλάδου αυτού είναι η ΕΛΒΑΝ Α.Β.Ε.Ε., το µερίδιο της οποίας διαµορφώθηκε σε 58,2% κατά την τελευταία χρήση. Ωστόσο το ίδιο έτος η εν λόγω εταιρεία εµφάνισε ζηµιές ύψους 1,5 εκ. ενώ το 2008 ήταν κερδοφόρα µε κέρδη ύψους 286,3χιλ. Τέλος, οι HERCO TYRES A.E. και η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε., αποτέλεσαν τις 2 εταιρείες που την περίοδο ενίσχυσαν τις πωλήσεις τους σε σύγκριση µε το 2008 κατά 11,8% και 42,1% αντίστοιχα. Σηµειώνεται παρόλα αυτά, ότι η δεύτερη εξ αυτών εµφάνισε ζηµιές το 2009 ( 299χιλ.) Τα βασικά οικονοµικά αποτελέσµατα και µεγέθη των πέντε αυτών εταιρειών του κλάδου παρουσιάζονται στους πίνακες οι οποίοι ακολουθούν στην επόµενη σελίδα. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί, ότι ο κλάδος αξιοποίησης παλαιών ελαστικών αυτοκινήτου δεν περιλαµβάνει µόνο επιχειρήσεις, που είναι εγκατεστηµένες στα µεγάλα αστικά κέντρα ή σε µεγάλες ΒΙ.ΠΕ. Παρόµοιες επιχειρήσεις έχουν εγκατασταθεί και σε µικρότερες πόλεις όπως χαρακτηριστικά συµβαίνει µε τις επιχειρήσεις Retire ABBE και ΥΙΟΙ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙΡΙ Η Ο.Ε., οι οποίες δραστηριοποιούνται στη ράµα και στα Γιαννιτσά αντίστοιχα. 14

15 Πίνακας : Βασικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα Εταιρειών ανακύκλωσης ελαστικών σε χιλ. ( ) Κύκλος Εργασιών ΚΠΤΦΑ ΚΠΦ / / / / / /07 ΕΛΒΑΝ ΑΒΕΕ 2.968, ,55-21,1% 5.662,19-33,5% 731, ,33-65,2% 2.375,27-11,6% ,57 286,30-628,7% 1120,20-74,4% ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΑΕΒΕ 950, ,58-20,8% 996,22 20,5% 94,62 88,67 6,7% 88,08 0,7% 18,61 30,81 39,6% 29,64 3,9% HERCO TYRES A.E. 575,11 514,24 11,8% 0,00-624,10 182,77 241,5% -87,83 308,1% 25,53-588,81 104,3% -127,79-360,8% ΒΙΟΤΡΟΧΟΣ Α.Ε. 368,48 588,04-37,3% 297,33 97,4% 182,23 118,49 53,8% 150,13-21,1% 10,26 2,93 249,5% 37,60-92,2% ΕΛΛ.ΒΙΟΜ.ΑΝΑΚ/ΣΗΣ ΑΒΕΕ 233,04 163,95 42,1% 201,11-18,5% -40,33-42,22 4,5% 71,17-159,3% -299,07 6, ,1% -153,82 104,2% ΣΥΝΟΛΟ: 5.095, ,36-18,2% 7.157,46-13,0% 1.592, ,04-35,0% 2.596,83-5,7% ,24-262,33-570,2% 905,83-129% Πίνακας : Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη Εταιρειών ανακύκλωσης ελαστικών σε χιλ. ( ) Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Σύνολο Ενεργητικού / / / / / /07 ΕΛΒΑΝ ΑΒΕΕ 1.601,86 877,68 82,5% 1.224,01-28,3% , ,56 8,8% 6.781,77-2,5% , ,58-2,5% ,16 49,1% ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΑΕΒΕ 1.301, ,36-3,7% 688,87 96,2% 1.879, ,86 11,2% 1.479,40 6,0% 2.814, ,81 6,0% 2.476,76 7,2% HERCO TYRES A.E. 194,24 212,34-8,5% 190,39 11,5% 3.176, ,04-3,0% 3.400,61-1,4% 4.904, ,78-1,4% 4.648,81 7,1% ΒΙΟΤΡΟΧΟΣ Α.Ε. 317,82 273,10 16,4% 861,40-68,3% 1.284, ,02-6,9% 2.362,89-1,4% 6.655, ,38-1,4% 7.739,35-12,8% ΕΛΛ.ΒΙΟΜ.ΑΝΑΚ/ΣΗΣ ΑΒΕΕ 263,88 163,22 61,7% 265,20-38,5% 461,42 317,57 45,3% 400,88-4,9% 2.531, ,29-4, ,61-12,5% ΣΥΝΟΛΟ: 3.678, ,70 27,8% 3.229,87-10,9% , ,06 6,4% ,54-1,6% , ,84-1,6% 28522,69 15,3% Πηγή: Ανακύκλωση & ιαχείριση Απορριµάτων, Hellastat Ανάλυση Αγοράς, Σεπτέµβριος

16 4.2 ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Οργάνωση και οµή της Επιχείρησης Η οργανωτική δοµή της εταιρείας είναι πολύ απλή. Η όλη παραγωγική γραµµή λειτουργεί περίπου αυτόµατα µε µόνο τρείς αναγκαίους εργάτες, οι οποίοι απασχολούνται µε τη µεταφορά και τροφοδοσία των ελαστικών, την αντικατάσταση των γεµάτων σάκων (Big Bags) και τον ενδιάµεσο καθαρισµό των µαγνητών, την µεταφορά των συλλεγέντων µετάλλων, λινών καθώς και µε διάφορες άλλες µικροεργασίες. Επιπλέον, ένας υπάλληλος απασχολείται ως υπεύθυνος παραγωγής. Αναφορικά µε την ενασχόληση των µελών της οικογένειας του, τα οποία συµµετέχουν και στο µετοχικό σχήµα της ΕΛΒΙΑΝ ΑΒΕΕ, ο κ. Αναγνωστάτος αναφέρει: «Τα αγόρια µας ασχολούνται λίγο και όταν προκύπτει ανάγκη επί πλέον παραγωγής, διότι απασχολούνται εντατικά µε την κατασκευή ιστοσελίδων. Τα κορίτσια και η σύζυγος συµµετέχουν µάλλον µόνο στο µετοχικό σχήµα και λέω µάλλον διότι η σύζυγος και το ένα κορίτσι, µετέχουν στο.σ. της εταιρείας» Εµπορική Λειτουργία της Επιχείρησης Τα προϊόντα της επιχείρησης Όπως έχει ήδη αναφερθεί η επιχείρηση ασχολείται µε την αξιοποίηση / ανακύκλωση των µεταχειρισµένων ελαστικών αυτοκινήτου. Τα προϊόντα τα οποία παράγει η επιχείρηση, είναι ελαστικά κοκκίδια διαφόρων µεγεθών, ανάλογα µε τις ανάγκες της αγοράς, ή ακόµη και η πλήρης κονιοποίηση (πούδρα) αυτών. Τα ελαστικά κοκκίδια τα οποία παράγει η επιχείρηση, χρησιµοποιούνται σε διάφορες εφαρµογές, όπως π.χ. παραγωγή ταπήτων από ελαστικό, ασφαλτοστρώσεις, κατασκευή αθλητικών γηπέδων, κ.λπ Οι πρώτες ύλες Οι πρώτες ύλες είναι κυρίως τα παλαιά ελαστικά αυτοκινήτων, επιβατηγών και φορτηγών. Η διάθεση των παλαιών ελαστικών είναι ένα µεγάλο πρόβληµα για όσους ασχολούνται µε το εµπόριο κυρίως των ελαστικών. Για το λόγο αυτό, η χρησιµοποίησή τους ως πρώτη ύλη στη διαδικασία ανακύκλωσής τους, εξυπηρετεί τόσο τους εµπόρους ελαστικών όσο και την εταιρεία η οποία απορροφά ένα µεγάλο µέρος των παλαιών αυτών ελαστικών. Η ακριβής σύνθεση (ως προς τα βασικά συστατικά τους) των ελαστικών αυτοκινήτων / φορτηγών παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 16

17 Πίνακας : Σύνθεση ελαστικών αυτοκινήτων/ φορτηγών Είδος Επιβατηγών Φορτηγώ ν Ελαστικό 72% 72% Μέταλο 18% 25% Λινά 8% 1% Φθορά 2% 2% 100% 100% Παραγωγικός εξοπλισµός της επιχείρησης Η τεχνολογία ήταν σχεδόν καινούργια για τη χώρα µας, ιδιαίτερα για συστηµατική και οργανωµένη µονάδα ανακύκλωσης. Η προµήθεια όλου του παραγωγικού εξοπλισµού της επιχείρησης έγινε από τις Η.Π.Α. όπου η τεχνολογία αυτή είχε αρχίσει να εφαρµόζεται πριν πολλά χρόνια. Ο παραγωγικός εξοπλισµός της επιχείρησης και οι προδιαγραφές του παρουσιάζονται στη συνέχεια, ενώ στο παράρτηµα της παρούσας µελέτης υπάρχουν και φωτογραφίες των εγκαταστάσεων της επιχείρησης. 1. Αποµεταλλωτής Ο αποµεταλλωτής αφαιρεί τους µεταλλικούς δακτυλίους τόσο από τα ελαστικά των επιβατηγών αυτοκινήτων, όσο και από τα ελαστικά των φορτηγών αυτοκινήτων. Τα µέταλλα είναι τότε σε καλύτερη ετοιµότητα για ανακύκλωση. Με την αναµετάλλωση των ελαστικών, τα υψηλής ποιότητος µέταλλα αφαιρούνται πριν αρχίσει η διαδικασία τεµαχισµού των ελαστικών, και έτσι επιµηκύνουν τη ζωή όλων των κοπτικών λαµών και εργαλείων όλων των τεµαχιστικών µηχανηµάτων. Με άλλα λόγια, όσο λιγότερα µέταλλα υπεισέρχονται στο σύστηµα τεµαχισµού των ελαστικών, τόσο µακρύτερη είναι η προσδοκώµενη ζωή των επί µέρους κοπτικών µηχανηµάτων. 2. Αρχικός τεµαχιστής ελαστικών Πρόκειται για το βασικό αρχικό κοπτικό µηχάνηµα, που δέχεται τα ελαστικά ολόκληρα από µεταφορικό ιµάντα και τα τεµαχίζει σε λωρίδες των 70 εκ. Χ χιλιοστών. 3. εύτερος τεµαχιστής Το δεύτερο τεµαχιστικό µηχάνηµα, δέχεται τις προαναφερόµενες λωρίδες από ιµάντα της εξόδου του αρχικού τεµαχιστή, και τις τεµαχίζει σε µικρότερες λωρίδες των 50Χ80 χιλιοστών. 17

18 4. Τρίτος τεµαχιστής Το τρίτο αυτό τεµαχιστικό µηχάνηµα, δέχεται τις λωρίδες του δεύτερου τεµαχιστή µέσω µεταφορικού ιµάντα, και τις τεµαχίζει σε ακόµη µικρότερα τεµάχια των 40 χιλιοστών. 5. Θρυµµατιστής Το θρυµµατιστικό µηχάνηµα δέχεται τα τεµάχια των 40 χιλιοστών και τα θρυµµατίζει σε µικρότερα των 18 χιλιοστών. 6. Μαγνητικός διαχωρισµός µετάλλων. Στο στάδιο αυτό γίνεται ο διαχωρισµός των µετάλλων που έχουν αποµείνει στα ελαστικά µε κατάλληλα τοποθετηµένους µαγνήτες. 7. Αφαίρεση λινών Στη συνέχεια αφαιρούνται τα λινά που έχουν θρυµµατιστεί µαζί µε τα ελαστικά, µε σύστηµα απορροφητικό. 8. Κοκκοποιητής Ο κοκκοποιητής είναι το µηχάνηµα που δέχεται τα θρύµµατα των 18 χιλιοστών και τα κοκκοποιεί µεγέθη σε από 0,5 έως 4 χιλιοστά, αναλόγως του µεγέθους που προγραµµατίζεται να παράγει. 9. ιαχωριστήρας Τα κοκκίδια που εξάγονται από τον κοκκοποιητή, περνάνε από ειδικά δονηστικά κόσκινα από όπου βγαίνουν τα κοκκίδια στο επιθυµητό µέγεθος. 10. Συσκευασία. Τέλος µε κοχλυωτούς µεταφορείς τα κοκκίδια συσκευάζονται σε σάκκους, συνήθως των 900 κιλών, και αφού ζυγιστούν µεταφέρονται στις αποθήκες. 11. Γενικός Πίνακας Ελέγχου Η λειτουργία του συστήµατος είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένη και ελέγχεται από κεντρικό ηλεκτρονικό πίνακα. 18

19 5. «ΙΣΧΥΡΑ» ΚΑΙ «ΑΣΘΕΝΗ» ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ Από τη σύλληψη της «ιδέας» από τον κ. Αναγνωστάτο έως και την υλοποίηση της έπαιξαν ρόλο αρκετοί παράγοντες. Το βέβαιο ήταν, ότι υπήρχαν και «ισχυρά» αλλά και «ασθενή» στοιχεία για την υλοποίηση του εγχειρήµατος. Κάποια από αυτά λειτούργησαν θετικά (δυνατά σηµεία, ευκαιρίες) και κάποια από αυτά αρνητικά (αδύνατα σηµεία, απειλές) για την ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού εγχειρήµατος. Από τα ασθενή στοιχεία για την υλοποίηση του εγχειρήµατος, κάποια ξεπεράστηκαν µε µεγαλύτερη ή µικρότερη δυσκολία, ενώ κάποια άλλα εξακολουθούν να προβληµατίζουν τον επιχειρηµατία. Τα σηµαντικότερα των προβληµάτων τα οποία αντιµετώπισε η επιχείρηση κατά την προσπάθεια ίδρυσης της ήταν άµεσα συνυφασµένα µε την πολιτεία και το γενικότερο διοικητικό πλαίσιο. Συγκεκριµένα αναφέρει ο κ. Αναγνωστάτος: «Τα «ασθενή» στοιχεία είναι κυρίως η απίστευτη γραφειοκρατία και τυπολατρία που επικρατεί σε όλες σχεδόν τις δηµόσιες υπηρεσίες, οι οποίες πέραν της αυστηρότητας των τύπων, δεν αντιλαµβάνονται ότι για µια πρωτοείσακτη τεχνολογία στη χώρα µας και µέχρι να καλυφθεί νοµοθετικά, θα πρέπει να ερµηνεύουν τους νόµους και τις διατάξεις, στα πλαίσια της αναγκαιότητας και την αποφυγή οποιασδήποτε ζηµιογόνου συνέπειας». Συνεχίζοντας την καταγραφή των προβληµάτων στα οποία αντιµετώπισε η ΕΛΒΙΑΝ ΑΒΕΕ, µέχρι την ίδρυση της, την κατασκευή της µονάδας και τη θέση της σε λειτουργία, ο κ. Αναγνωστάτος λέει χαρακτηριστικά: «Ένα ακόµη «ασθενές» στοιχείο είναι και η αδιαφορία της Πολιτείας να επιλύσει επί µέρους παρουσιαζόµενα προβλήµατα. Το ηµόσιο ενεργεί µηχανικά, αδιαφορώντας για τις συνέπειες µιας τέτοιας τακτικής». Τέλος, σηµαντικά ανασταλτικός παράγοντας κατά το σχεδιασµό του τρόπου υλοποίησης της επιχειρηµατικής ιδέας ήταν η χαµηλή αξία του παραγόµενου προϊόντος, η οποία εµποδίζει την ανάπτυξη των εξαγωγών, λόγω του υψηλού κόστους των µεταφορικών δαπανών. Ως αντίβαρο στα «ασθενή» στοιχεία, λειτούργησαν, τα «ισχυρά» στοιχεία για την υλοποίηση του επιχειρηµατικού εγχειρήµατος, στα οποία ουσιαστικά βασίστηκε και η απόφαση του επιχειρηµατία να υλοποιήσει την αρχική του ιδέα. Το πρώτο και σηµαντικότερο στοιχείο το οποίο ώθησε τον επιχειρηµατία να ξεκινήσει τις προσπάθειες για την κατασκευή και τη λειτουργία της µονάδας ανακύκλωσης / επεξεργασίας παλαιών ελαστικών αυτοκινήτων ήταν ο καινοτόµος χαρακτήρας της ιδέας. 19

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ LOGISTICS KAI ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΛΑΓΑΡΗ (5171)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Δράσης Επιχειρήσεων - Περίπτωση εφαρμογής σε συγκεκριμένη μικρή επιχείρηση παροχής υπηρεσιών

Προγραμματισμός Δράσης Επιχειρήσεων - Περίπτωση εφαρμογής σε συγκεκριμένη μικρή επιχείρηση παροχής υπηρεσιών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Καβάλας Προγραμματισμός Δράσης Επιχειρήσεων - Περίπτωση εφαρμογής σε συγκεκριμένη μικρή επιχείρηση παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να προσφέρουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει οι ίδιες να είναι διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Τεχνικής Εταιρείας Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός

Κεφάλαιο 5. Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός Κεφάλαιο 5. Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός 5.1 Το επιχειρηµατικό σχέδιο ως εργαλείο Ο επιχειρηµατίας πριν λάβει δεσµευτικές αποφάσεις για τη δηµιουργία µιας νέας επιχείρησης, αλλά και πριν ακόµα προχωρήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η Ελληνική αγορά κλωστοϋφαντουργίας και η επιρροή παραγωγής καινοτόμων προϊόντων της «Ελληνικής Υφαντουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ειρήνη Σωπασή

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα παραδείγματα ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.- Easy Jet»

«Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα παραδείγματα ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.- Easy Jet» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Πτυχιακή Εργασία «Επιχειρησιακή καινοτομία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα Μπούρη Στυλιανή Α.Ε.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία του τµήµατος λογιστικής Εισηγητής: Γαβριλάκης Νεκτάριος ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Αφεντούλη Γραμματική Οκτώβριος 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πασχαλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» ' φ *" /Α νδρος Μακρόνησος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΜΙΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING)

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING) ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING) REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΟΝ ΡΟΚΟΥΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Σταύρος Ιωαννίδης Άγγελος Τσακανίκας Στελίνα Χατζηχρήστου Νοέµβριος 2009 Το είναι ιδιωτικός, µη κερδοσκοπικός, κοινωφελής

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004

Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004 ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.11.2004 SEC(2004) 1397 Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004 Επιµέλεια Μετάφρασης: Ειδική Γραµµατεία για την Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012-2013 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β3β

2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012-2013 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β3β ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 180, 182 33 ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ ΤΗΛ. 210 4840401-4, FAX : 210 4840405 email: info@pharmacom.gr www.pharmacom.gr 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ Α ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ Α ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ιπλωµατική Εργασία ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Τραπεζική Παρουσία Στον Τομέα Των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Στα Βαλκάνια Η Περίπτωση Της Ρουμανίας

Ελληνική Τραπεζική Παρουσία Στον Τομέα Των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Στα Βαλκάνια Η Περίπτωση Της Ρουμανίας ΔΗΛΩΣΗ Η διατριβή αυτή είναι πρωτότυπη και εκπονήθηκε αποκλειστικά και μόνο για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική», του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα