Καινοτόµο Σύστηµα Συλλογής & Ανάλυση Κύκλου Ζώης Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων ICOL

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καινοτόµο Σύστηµα Συλλογής & Ανάλυση Κύκλου Ζώης Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων ICOL"

Transcript

1 Έργο LIFE 02/ENV/GR/360 Καινοτόµο Σύστηµα Συλλογής & Ανάλυση Κύκλου Ζώης Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων ICOL Έκθεση Layman Σεπτέµβριος 2005

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πριν την περίοδο υλοποίησης του έργου «Καινοτόµο Σύστηµα Συλλογής και Ανάλυση Κύκλου Ζωής των Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων» (ICOL) στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα LIFE02 ENV, υπήρχε ένα σηµαντικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό πρόβληµα στην Ελλάδα σχετικά µε τη διαχείριση των Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) καθώς χαρακτηριζόταν από χαµηλούς δείκτες συλλογής και περιορισµένη επαναχρησιµοποίηση. Η περιβαλλοντική επίπτωση ήταν πολύ µεγάλη καθώς τα ΑΛΕ ανήκουν στην κατηγορία των επικίνδυνων αποβλήτων και η διαχείρισή τους υπήρξε και παραµένει ανάµεσα στις βασικές προτεραιότητες της Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχετικά µε αυτήν την µείζονα περιβαλλοντική επίπτωση, το επιδεικτικό έργο ICOL θέλησε να παρουσιάσει ένα ολοκληρωµένο σύστηµα συλλογής ΑΛΕ, να εξετάσει την αποτελεσµατικότητα ενός τέτοιου συστήµατος κάτω από διαφορετικές κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες και να αποτιµήσει τις συλλεχθέντες ποσότητες ΑΛΕ. Το έργο υλοποιήθηκε από την έως την , στους νοµούς Θεσσαλονίκης και Αχαΐας που είναι δύο περιοχές της Ελλάδας µε διαφορετικές καιρικές συνθήκες, αστική ανάπτυξη και οικονοµική δραστηριότητα. Ο ανάδοχος CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε., η γνωστή εταιρεία παραγωγής λιπαντικών και εµπορίας λιπαντικών και υγρών καυσίµων, και ο εταίρος ΕΠΕΜ Α.Ε., εταιρεία περιβαλλοντικών µελετών, ανέλαβαν στα πλαίσια του έργου ICOL τις ακόλουθες δραστηριότητες: Καταγραφή των σηµείων συλλογής ΑΛΕ στους νοµούς Θεσσαλονίκης και Αχαΐας. Σχεδιασµός και υλοποίηση ενός βέλτιστου συστήµατος συλλογής ΑΛΕ Παρακολούθηση του συστήµατος συλλογής ΑΛΕ Ανάλυση Κύκλου Ζωής και Ανάλυση Κόστους - Οφέλους ΑΛΕ ραστηριότητες διάδοσης του έργου Σελ. 2 από 10

3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Καταγραφή των σηµείων συλλογής ΑΛΕ στους νοµούς Θεσσαλονίκης και Αχαΐας Τα κύρια σηµεία συλλογής των ΑΛΕ είναι τα βενζινάδικα, τα συνεργεία αυτοκινήτων, οι βιοµηχανίες, τα λιµάνια και τα αεροδρόµια. Από την αρχή του έργου µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 2003, περίπου 900 σηµεία συλλογής ΑΛΕ καταγράφηκαν στο νοµό Θεσσαλονίκης και 300 στο νοµό της Αχαΐας. Στην συνέχεια υλοποίησης του έργου, η CYCLON ΕΛΛΑΣ διατήρησε συνέχισε την προσπάθεια καταγραφής νέων σηµείων συλλογής ΑΛΕ και τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα (στοιχεία 30 Σεπτεµβρίου 2005). Αριθµός καταγεγραµµένων σηµείων συλλογής Νόµος Θεσσαλονίκης Νοµός Αχαΐας ΣΥΝΟΛΟ 31 Αυγούστου Σεπτεµβρίου Σηµεία Συλλογής ΑΛΕ στους νοµούς Θεσσαλονίκη και Αχαΐας (στοιχεία ) Η CYCLON ΕΛΛΑΣ υπολογίζει ότι σχεδόν όλα τα σηµεία συλλογής ΑΛΕ στους νοµούς Θεσσαλονίκη και Αχαΐας συµµετέχουν στο έργο ICOL. Σηµεία Συλλογής ΑΛΕ, νοµός Θεσσαλονίκης Μετά την έναρξη του ICOL και χάριν της εµπειρίας που αποκόµισε από το έργο, η CYCLON ΕΛΛΑΣ έχει ξεκινήσει µια προσπάθεια καταγραφής όλων των σηµείων συλλογής ΑΛΕ στην Ελλάδα. Η πλειοψηφία των σηµείων συλλογής ΑΛΕ στις µεγάλες πόλεις και τα νησιά έχουν ήδη καταγραφεί. Σελ. 3 από 10

4 Σχεδίαση και υλοποίηση ενός βέλτιστου συστήµατος συλλογής ΧΟ. Οι εταίροι στο έργο ICOL µελέτησαν, σχεδίασαν και υλοποίησαν ένα σύστηµα συλλογής ΑΛΕ, στους νοµούς Θεσσαλονίκης και Αχαΐας, το οποίο αποτελείται από τα παρακάτω βασικά µέρη: Σηµεία συλλογής ΑΛΕ Σταθµοί Μεταφοράς για την προσωρινή αποθήκευση των συλλεχθέντων ΑΛΕ πριν τη µεταφορά τους για αναγέννηση στο διυλιστήριο της CYCLON στον Ασπρόπυργο. Οι Σταθµοί Μεταφοράς είναι εξοπλισµένοι µε δεξαµενές και γεφυροπλάστιγγες. Σταθµός Μεταφοράς Πάτρας Χηµικά εργαστήρια για τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των ΑΛΕ Βυτιοφόρο όχηµα συλλογής, χωρητικότητας 5,5 τόνων, Σταθµός Μεταφοράς Πάτρας Βυτιοφόρα οχήµατα συλλογής. Ο Σταθµός Μεταφοράς της Θεσσαλονίκης έχει 8 φορτηγά συλλογής µε αποθηκευτική ικανότητα 48 τόνους και ο Σταθµός Μεταφοράς της Πάτρας έχει 4 φορτηγά µε αποθηκευτική ικανότητα 22,5 τόνους. Ηλεκτρολογικός εξοπλισµός για τη συνεχή παρακολούθηση σε πραγµατικό χρόνο της διαδικασίας συλλογής. Σελ. 4 από 10

5 Παρακολούθηση του συστήµατος συλλογής ΑΛΕ Όλα τα δεδοµένα που χαρακτηρίζουν την λειτουργία και την απόδοση της συλλογής ΑΛΕ είναι υπό συνεχή παρακολούθηση σε πραγµατικό χρόνο. Όλα τα καταγεγραµµένα δεδοµένα διαβιβάζονται στο ERP (Enterprise Resource Planning) της CYCLON ΕΛΛΑΣ προκειµένου να ελέγχεται η διαδικασία συλλογής αλλά και να γίνονται οι προβλέψεις Α υλών στην γραµµή παραγωγής του ιυλιστηρίου στον Ασπρόπυργο. Transfer Station Collection trucks Mobile telephony network Data collection Με τη χρήση αυτού του συστήµατος, η CYCLON ΕΛΛΑΣ µπορεί να βελτιστοποιεί τη διαδικασία συλλογής και να επεµβαίνει άµεσα σε ενδεχόµενο περιβαλλοντικού κινδύνου (π.χ. διαρροή σε βυτίο). Παρακολούθηση του συστήµατος συλλογής σε πραγµατικό χρόνο 800, , , ,000 Τόνοι 400, , , ,000 0,000 Σύνολο Θεσσαλονίκη Πάτρα Συλλεχθέντες ποσότητες ΑΛΕ σε τόνους στους νοµούς Θεσσαλονίκης και Αχαΐας Σελ. 5 από 10

6 Μια προσεκτική παρατήρηση του προηγούµενου γραφήµατος δείχνει ότι τους ψυχρούς µήνες του χρόνου (Νοέµβριος, εκέµβριος, Ιανουάριος και Φεβρουάριος), οι συλλεχθείσες ποσότητες ΑΛΕ µειώνονται ως αποτέλεσµα της παράνοµης και πολύ επικίνδυνης χρήσης του σαν καύσιµο θέρµανσης. Μια µικρότερη µείωση παρατηρείται επίσης κατά τους καλοκαιρινούς µήνες εξαιτίας των καλοκαιρινών διακοπών των εµπλεκοµένων στο σύστηµα συλλογής (οδηγοί, µικρές επιχειρήσεις κ.α.) Οι τελικές ποσότητες των συλλεχθέντων και αναγεννηµένων ΑΛΕ ως αποτέλεσµα της υλοποίησης του ICOL είναι: Συλλεχθέντα και αναγεννηµένα ΑΛΕ Νοµός Θεσσαλονίκης Νοµός Αχαΐας ΣΥΝΟΛΟ τόνοι τόνοι τόνοι Συνολική ποσότητα αναγεννηµένων ΑΛΕ ως αποτέλεσµα της υλοποίησης του ICOL Ανάλυση Κύκλου Ζωής και Ανάλυση Κόστους Οφέλους των ΑΛΕ Προς το τέλος της υλοποίησης του ICOL, πραγµατοποιήθηκε Ανάλυση του Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) και Ανάλυση Κόστους Οφέλους (ΑΚΟ) των ΑΛΕ. Οι µελέτες αυτές διενεργήθηκαν από την ΕΠΕΜ Α.Ε. που χρησιµοποίησε τη µεθοδολογία Eco-Indicator 95 του λογισµικού Simapro, το οποίο θεωρείται ως ένα από τα πιο έγκυρα και ολοκληρωµένα εργαλεία Ανάλυσης Κύκλού Ζωής, βάσει των απαιτήσεων του ISO Στα πλαίσια της Ανάλυσης του Κύκλου Ζωής, έγινε σύγκριση µεταξύ της αναγέννησης και της καύσης των ΑΛΕ λαµβάνοντας υπ όψιν εναλλακτικά σενάρια - Κύκλους Ζωής, από τη παραγωγή παρθένου ορυκτελαίου (ως εναλλακτικού συστήµατος στην αναγέννηση) έως την καύση τούς σε κλιβάνους της τσιµεντοβιοµηχανίας (ως εναλλακτικό σύστηµα στην καύση των Χ.Ο.). Τα διαφορετικά σενάρια που εξετάστηκαν κατέδειξαν ότι η αναγέννηση είναι µακράν η καλύτερη µέθοδος από την παραγωγή παρθένου ορυκτελαίου και την ανεξέλεγκτη απόρριψη των ΑΛΕ (ανεξέλεγκτη ταφή ή απορροή, µη ελεγχόµενη καύση). Σελ. 6 από 10

7 Η καύση σε κλιβάνους της τσιµεντοβιοµηχανίας είναι επίσης καλή µέθοδος αξιοποίηση των ΑΛΕ µόνο εφόσον είναι απόλυτα ελεγχόµενη η ποιότητα των απαερίων της καύσης µε χρήση ειδικών φίλτρων καθώς περιέχουν βαρέα µέταλλα και καρκινογόνες ουσίες. Το αρνητικό ενδεχόµενο διαφυγής των παραπάνω προς το περιβάλλον καθιστά την αναγέννηση των ΑΛΕ ως την πλέον περιβαλλοντικά φιλική λύση. Χρησιµοποιώντας τα αποτελέσµατα της ΑΚΖ, πραγµατοποιήθηκε η Ανάλυση Κόστους Οφέλους προκειµένου να εξεταστεί το σύστηµα συλλογής από χρηµατοοικονοµική και επιχειρηµατική σκοπιά και να καθοριστούν τα κόστη εγκατάστασης και λειτουργίας τού, λαµβάνοντας υπ όψιν όλες τις παραµέτρους Το αποτέλεσµα της Ανάλυσης Κόστους Ωφέλειας είναι ότι η διαδικασία συλλογής των ΑΛΕ, όπως εφαρµόζεται από την εταιρεία CYCLON ΕΛΛΑΣ στην Πάτρα και την Θεσσαλονίκη έχει θετικά κοινωνικοοικονοµικά και περιβαλλοντικά αποτελέσµατα: Οικονοµική βιωσιµότητα Το έργο ICOL ως επιχειρηµατική ιδέα είναι αποδοτικό, όµως θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η βιωσιµότητα του εξαρτάται από την οικονοµική συνεισφορά των παραγωγών και εισαγωγών ορυκτελαίων σύµφωνα µε την Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ρυπαίνων πληρώνει. Περιβαλλοντικό Όφελος Η συλλογή, αποθήκευση και αναγέννηση µε καταλυτική υδρογόνωση των ΑΛΕ (µέθοδος που χρησιµοποιείται µόνο από την CYCLON ΕΛΛΑΣ στην Ελλάδα) µειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν από άλλες µεθόδους αξιοποίησης των ΑΛΕ όπως η καύση (πρόβληµα αέριων εκποµπών) και η ανεξέλεγκτη απόρριψη (µόλυνση υπέργειων, υπόγειων υδάτων και εδάφους). ραστηριότητες διάδοσης Το πρόγραµµα διάδοσης του ICOL επικεντρώθηκε κυρίως στους διαχειριστές των σηµείων συλλογής ( βενζινάδικα, βιοµηχανίές κλπ.) και στο ευρύ κοινό. Αρχικά, δηµιουργήθηκε η ιστοσελίδα (www.epem.gr/icol/index.html) του έργου όπου παρουσιάζονται το ICOL, η κατάσταση της διαχείρισης των ΑΛΕ στην Ελλάδα, οι εταίροι και τα κύρια παραδοτέα του έργου. Το περιβάλλον της ιστοσελίδας του ICOL σχεδιάστηκε ώστε να είναι φιλικό προς τους χρήστες. Επιπλέον, διανεµήθηκαν δύο φυλλάδια, το πρώτο στην αρχή του έργου και το δεύτερο προς το τέλος του, µε σκοπό την ευαισθητοποίηση των Σελ. 7 από 10

8 εµπλεκόµενων φορέων και την στήριξη των προσπαθειών των εταίρων για την ορθολογική και περιβαλλοντικά φιλική διαχείριση των ΑΛΕ. Μια εκτενής παρουσίαση του έργου ICOL έγινε και στο τρίτο τεύχος του εταιρικού περιοδικού της ΕΠΕΜ. Το περιοδικό διανεµήθηκε σε 300 εταιρείες, οργανισµούς, ΟΤΑ και Υπουργεία που σχετίζονται µε τη διαχείριση των ΑΛΕ στην Ελλάδα. Το Συνέδριο Ολοκλήρωσης του ICOL πραγµατοποιήθηκε στις 30 Σεπτεµβρίου του 2005, σε ένα από τα γνωστότερα και κεντρικότερα ξενοδοχεία των Αθηνών, το ATHENS PLAZA HOTEL. Ο κ. Ρεµπακός, Project Manager του ICOL και /ντης του ιυλιστηρίου της CYCLON ΕΛΛΑΣ, παρουσιάζει το έργο στο Συνέδριο Ολοκλήρωσης Το Συνέδριο συγκέντρωσε το ενδιαφέρον όλων των εµπλεκοµένων φορέων στην παραγωγή και διαχείριση των ΑΛΕ. Η λίστα των συµµετεχόντων ήταν εκτενής και περιελάµβανε αντιπροσώπους των Ελληνικών Αρχών, Υπουργείων, ΟΤΑ και Μη-κυβερνητικών Οργανώσεων. Το Συνέδριο επικεντρώθηκε στην σηµερινή κατάσταση την διαχείρισης των ΑΛΕ στην Ελλάδα, στη λειτουργία και παρακολούθηση του συστήµατος συλλογής του ICOL καθώς και στα αποτελέσµατα της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής και Κόστους Οφέλους. Οι δραστηριότητες του ICOL και τα αποτελέσµατα της Ανάλυσης του Κύκλου Ζωής των ΑΛΕ παρουσιάστηκαν από την ΕΠΕΜ Α.Ε. στο 2 ο ιεθνές Συνέδριο για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων ( 3-4 Φεβρουαρίου 2006), στην θεµατική ενότητα που αφορούσε που αφορούσε στην «Εναλλακτική ιαχείριση / Ενεργειακή Αξιοποίηση των Στερεών Αποβλήτων» Σελ. 8 από 10

9 ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ. Τα τελικά αποτελέσµατα του ICOL επιτρέπουν τη σύγκριση ανάµεσα στη λειτουργία των συστηµάτων συλλογής στην Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. Η Θεσσαλονίκη έχει µεγαλύτερη Βιοµηχανική Ζώνη, αεροδρόµιο και κατ επέκταση µεγαλύτερες ποσότητες συλλέξιµων Χ.Ο. Παρόλα αυτά στο διάγραµµα που ακολουθεί διαφαίνεται ότι ο νοµός Πάτρας παρουσιάζει καλύτερους ρυθµούς συλλογής καθώς: Υπάρχουν λιγότερα και πιο συγκεντρωµένα σηµεία συλλογής στο νοµό Αχαΐας γεγονός που διευκολύνει τη διαδικασία συλλογής Η µορφολογία του εδάφους στο νοµό Αχαΐας είναι πιο επίπεδη από ότι στο νοµό Θεσσαλονίκης. Το πρόβληµα δροµολόγησης της Θεσσαλονίκης είναι πολυπλοκότερο καθώς υπάρχουν πολλά σηµεία συλλογής, περισσότερα φορτηγά συλλογής άλλα και µεγαλύτερο κυκλοφοριακό πρόβληµα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. 2,000 1,800 1,600 1,400 Kg / κάτοικο 1,200 1,000 0,800 0,600 0,400 0,200 0,000 Θεσσαλονίκη Πάτρα Kg of collected WLO per inhabitant in the Prefectures of Thessaloniki and Achaia Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε πως δεν υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ Θεσσαλονίκης και Πάτρας. Οι καιρικές συνθήκες είναι λίγο-πολύ οι ίδιες, τα κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσµού είναι επίσης συγκρίσιµα και είναι δύο µεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδος. Σελ. 9 από 10

10 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Η υλοποίηση του έργου ICOL και η λειτουργία του Συστήµατος Συλλογής στους νοµούς Θεσσαλονίκης και της Αχαΐας στέφθηκαν µε επιτυχία. Τα αποτελέσµατα του έργου έχουν ήδη αξιοποιηθεί καθώς η CYCLON ΕΛΛΑΣ έχει ήδη κατασκευάσει (5) πέντε νέους Σταθµούς Μεταφοράς στην Αθήνα, Βόλος, Κοζάνη, Καβάλα και Κρήτη. Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι η Ανάλυση Κύκλου Ζωής των ΑΛΕ, που διενεργήθηκε στα πλαίσια του έργου, αποτελεί µια πλήρη και επιστηµονική µελέτη που µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως βιβλιογραφική αναφορά σε µελλοντικές µελέτες σχετικά µε τα ΑΛΕ και τους Κύκλους Ζωής. Μέχρι σήµερα, ελάχιστες ολοκληρωµένες µελέτες έχουν εκπονηθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά µε τα ΑΛΕ Τα µακροπρόθεσµα περιβαλλοντικά οφέλη του ICOL συνοψίζονται παρακάτω: Αεϊφόρος διαχείριση και συλλογή των ΑΛΕ Συνεχής αύξηση του ποσοστού συλλογής Χ.Ο. µε στόχο το 80% των συλλεξίµων ποσοτήτων στην Ελλάδα Αντίστοιχη µείωση των ποσοτήτων που αποβάλλονται ή αξιοποιούνται παράνοµα (ανεξέλεγκτη διάθεση, εκροή και καύση) Μείωση των χρησιµοποιούµενων φυσικών πόρων καθώς τα ΑΛΕ αναγεννιούνται στο ιυλιστήριο της CYCLON ΕΛΛΑΣ Μείωση των καυσίµων που χρησιµοποιούνται από το στόλο συλλογής ως αποτέλεσµα της βέλτιστης δροµολόγησης του στόλου βυτιοφόρων οχηµάτων (ελαχιστοποίηση των διανυοµένου km ανά συλλεγόµενο τόνο ΑΛΕ). Σύµφωνα µε την Ανάλυση του Κύκλου Ζωής των ΑΛΕ, η συλλογή των ΑΛΕ και εν συνεχεία η αναγέννησή τους µε καταλυτική υδρογόνωση (Βέλτιστη Πρακτική για την αναγέννησης ΑΛΕ, σύµφωνα µε την Οδηγία ΕΕ/96/61 για τον Ολοκληρωµένο Έλεγχο και Πρόληψη της Ρύπανσης στη Βιοµηχανία (IPPC)) είναι η περιβαλλοντικά φιλικότερη µέθοδος διαχείρισης ΑΛΕ από την ελεγχόµενη καύση σε κλιβάνους της τσιµεντοβιοµηχανίας. Σελ. 10 από 10

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή μας στο περιβάλλον

Η συμβολή μας στο περιβάλλον 5. Η συμβολή μας στο περιβάλλον Από το ξεκίνημα της λειτουργίας του, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει αναδείξει την προστασία του περιβάλλοντος σε βασική προτεραιότητα και αναπόσπαστο στοιχείο των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθετη Πληροφόρηση. Κοινωνικό Προϊόν

Πρόσθετη Πληροφόρηση. Κοινωνικό Προϊόν 3. Πρόσθετη Πληροφόρηση Κοινωνικό Προϊόν Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει προσδιορίσει ποια είναι τα ενδιαφερόμενα μέρη (κοινωνικοί μέτοχοι ή stakeholders) με τα οποία συνδιαλέγεται, επικοινωνεί ή συνεργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

INTERGEO Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΕΠΕ BI.ΠE Θέρµης 57001 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310/47 81 47 Fax : 2310/47 81 49 e-mail : thessaloniki@intergeo.

INTERGEO Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΕΠΕ BI.ΠE Θέρµης 57001 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310/47 81 47 Fax : 2310/47 81 49 e-mail : thessaloniki@intergeo. Y:\INTERGEO-DATA\PROJECTS\PERIFERIES\Anatolikis Makedonias & Thrakis\G1391-waste\WASTE 290808\G1491- REPORT 1-final.doc INTERGEO Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΕΠΕ BI.ΠE Θέρµης 57001 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310/47

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση. Περιβάλλον

Τελική έκθεση. Περιβάλλον Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Περιβάλλον Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER)

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα µε το άρθρο 3 της απόφασης της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2000 (2000/479/ΕΚ) περί υιοθέτησης ενός ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Εργαστήριο Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτοµάτου Ελέγχου. ιπλωµατική εργασία:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Εργαστήριο Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτοµάτου Ελέγχου. ιπλωµατική εργασία: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Εργαστήριο Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτοµάτου Ελέγχου ιπλωµατική εργασία: Ανακύκλωση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού Η πρόκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2008-2016 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2011 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI)

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INNOVATIVE ACTIONS της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ENTI) ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυσης καταγραφής καινοτόµων εκπαιδευτικών αναγκών για νέους επιχειρηµατίες ή επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να προσφέρουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει οι ίδιες να είναι διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Επιχειρηµατικότητα και Περιβάλλον

Κεφάλαιο 4. Επιχειρηµατικότητα και Περιβάλλον Κεφάλαιο 4. Επιχειρηµατικότητα και Περιβάλλον 4.1 Η σηµερινή κατάσταση του Φυσικού Περιβάλλοντος Κάθε µεγάλη οικολογική καταστροφή που πλήττει διάφορες περιοχές του πλανήτη, όπως για παράδειγµα το ναυάγιο

Διαβάστε περισσότερα

2η ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 2014

2η ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 2014 Επενδύουμε στην ανάπτυξη Συσσωρεύουμε γνώση Διαχειριζόμαστε με σύστημα 2η ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 2014 Ασπρόπυργος, Απρίλιος 2014 ΠΡΟΟΙΜΙΟ/ ΣΚΟΠΟΣ του Παρόντος Αξιότιμοι Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχαν νικών Συστημάτωνν Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ς και Προστασίας Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Περιβαλλοντική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου»

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου» # # #S # #S # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #S # # # #S # # # #S # # # # #S #S # # # # #S # # # # # # # #S # # # # #S # # # # # # # # # # #S # # # # #S #S # #S # # # # #S # # #S # # # # # #S #

Διαβάστε περισσότερα

Τα Ψυχαγωγικά / Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Ανακύκλωσης για παιδιά πραγματοποιήθηκαν φέτος στη Λεμεσό

Τα Ψυχαγωγικά / Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Ανακύκλωσης για παιδιά πραγματοποιήθηκαν φέτος στη Λεμεσό Tα νέα από τα έργα του Συστήματος Οι οικονομικές συνθήκες που επικράτησαν στην Κύπρο το 2012 και συνεχίστηκαν και το 2013 με αποκορύφωμα τις αποφάσεις του Eurogroup τον Μάρτιο του 2013... ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Κινητού Τηλεφώνου για την Ελαχιστοποίηση της Κατανάλωσης Ενέργειας Οικιακών Συσκευών

Εφαρμογή Κινητού Τηλεφώνου για την Ελαχιστοποίηση της Κατανάλωσης Ενέργειας Οικιακών Συσκευών Εφαρμογή Κινητού Τηλεφώνου για την Ελαχιστοποίηση της Κατανάλωσης Ενέργειας Οικιακών Συσκευών Αραμπατζή Αγγελική και Ψάννης Κωνσταντίνος aggeliki.arampatzi@gmail.com, tm0915@uom.gr kpsannis@uom.gr http://users.uom.gr/~kpsannis/

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Προέδρου 5. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 7. Οι Δράσεις μας το 2014 8. Που στοχεύουμε το 2015 12. Σημαντικές Εξελίξεις 14

Μήνυμα Προέδρου 5. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 7. Οι Δράσεις μας το 2014 8. Που στοχεύουμε το 2015 12. Σημαντικές Εξελίξεις 14 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ετήσιαέκθεση2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα Προέδρου 5 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 7 Οι Δράσεις μας το 2014 8 Που στοχεύουμε το 2015 12 Σημαντικές Εξελίξεις 14 Αποτελέσματα Ανακύκλωσης vs Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Εκλαϊκευμένη Έκθεση Layman s Report Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων της Λεκάνης Απορροής Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα