USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING"

Transcript

1 USER S MANUAL ORIGINAL INSTRUCTIONS AIR-CONDITIONER ENGLISH SRK0ZM-S SRK5ZM-S SRK35ZM-S SRK50ZM-S MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA MANUAL DEL PROPIETARIO ACONDICIONADOR DE AIRE GEBRUIKERSHANDLEIDING AIRCONDITIONING MANUAL DO UTILIZADOR APARELHO DE AR CONDICIONADO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА KULLANIM KILAVUZU FRANÇAIS DEUTSCH ITALIANO ESPAÑOL NEDERLANDS PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ РУССКИЙ TÜRKÇE This air conditioner complies with EMC Directive 004/08/EC, LV Directive 006/95/EC. Este acondicionador de aire cumple con la directiva EMC: 004/ 08/EC, LV Directiva 006/95/EC. Ce climatiseur est conforme à la Directive EMC: 004/08/EC, LV Directive 006/95/EC. Deze airconditioner voldoet aan EMC Directive 004/08/EC, LV Directive 006/95/EC. Dieses Kimagerät erfüllt die EMC Direktiven 004/08/EC, LV Direktiven 006/95/EC. Este aparelho de ar condicionado está em conformidade com a Directiva EMC 004/08/EC e a Directiva LV 006/95/EC. Questo condizionatore d aria è conforme alla Direttiva EMC: 004/ 08/EC, LV Direttiva 006/95/EC. Ùfi ÙÔ ÎÏÈÌ ÙÈÛÙÈÎfi Â Ó È Û ÌʈÓÔ Ì ÙÈ appleúô È ÁÚ Ê ÙË ËÁ EMC 004/08/EK Î È ÙË ËÁ LV 006/95/EK. RLA0A0C

2 Ευχαριστούµε που επιλέξατε το κλιµατιστικό MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. Για να εξασφαλίσετε την άριστη και πολύχρονη λειτουργία του, διαβάστε προσεκτικά αυτό το Εγχειρίδιο Χρήσης πριν χρησιµοποιήσετε το κλιµατιστικό. Αφού διαβάσετε τις οδηγίες, παρακαλούµε φυλάξτε τις σε ασφαλές µέρος και ανατρέξτε σ αυτές στην περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά µε τη χρήση της συσκευής ή στην περίπτωση που παρουσιαστούν προβλήµατα. Το συγκεκριµένο κλιµατιστικό προορίζεται για οικιακή χρήση. Μην απελευθερώνετε το R40A στην ατµόσφαιρα: το R40A είναι φθοριούχο αέριο του θερµοκηπίου που καλύπτεται από το Πρωτόκολλο του Κιότο µε δυναµικό υπερθέρµανσης του πλανήτη (global warming potential - GWP) Η κλιµατιστική συσκευή που διαθέτετε ενδεχοµένως να φέρει αυτό το σύµβολο. Αυτό σηµαίνει ότι τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ, όπως αναφέρονται στην οδηγία 0/9/ΕE) δεν θα πρέπει να αναµιγνύονται µε τα γενικά οικιακά απορρίµµατα. Οι κλιµατιστικές συσκευές θα πρέπει να επεξεργάζονται σε εξουσιοδοτηµένη εγκατάσταση επεξεργασίας για επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση, ενώ δεν θα πρέπει να απορρίπτονται στους δηµοτικούς χώρους συλλογής απορριµµάτων. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε τον τεχνικό τοποθέτησης ή τις τοπικές αρχές. Το παρόν σύµβολο που αναγράφεται στις µπαταρίες της κλιµατιστικής συσκευής σας εξυπηρετεί την πληροφόρηση του τελικού χρήστη, σύµφωνα µε την κατευθυντήρια οδηγία της ΕΕ 03/56/ΕE, άρθρο 0, παράρτηµα II. Οι µπαταρίες, όταν παρέλθει η διάρκεια ζωής τους, πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα γενικά οικιακά απόβλητα. Εάν αναγράφεται ένα χηµικό σύµβολο κάτω από το προαναφερθέν σύµβολο, σηµαίνει ότι οι µπαταρίες περιέχουν ένα βαρύ µέταλλο σε συγκεκριµένη συγκέντρωση. Αυτό θα αναγράφεται ως εξής: Hg: υδράργυρος (0,0005%), Cd: κάδµιο (0,00%), Pb: µόλυβδος (0,004%) Απορρίπτετε τις µπαταρίες σωστά στους δηµοτικούς χώρους συλλογής απορριµµάτων ή σε κέντρο ανακύκλωσης. Το επίπεδο ηχητικής πίεσης εκποµπής κάθε εσωτερικής και εξωτερικής µονάδας είναι κάτω από 70 db(a). ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προφυλάξεις για την ασφάλειά σας... 6 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Χειρισµός τηλεχειριστηρίου... 3 Αποτυχία λειτουργίας µε τη χρήση του τηλεχειριστηρίου... 3 Λειτουργία έκτακτης ανάγκης... 3 Εγκατάσταση δύο κλιµατιστικών στον ίδιο χώρο Κλείδωµα για παιδιά Λειτουργία και τµήµα ενδείξεων του τηλεχειριστηρίου Ρύθµιση της τρέχουσας ώρας Αυτόµατη λειτουργία (AUTO) Ρύθµιση της Θερµοκρασίας κατά την διάρκεια της ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ (ΑUΤΟ) λειτουργίας ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ (FAN SPEED) Λειτουργία ΨΥΞΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ/ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ (COOL/HEAT/DRY/FAN) Ρύθµιση της θερµοκρασίας λειτουργίας του κλιµατιστικού Χαρακτηριστικά του τρόπου λειτουργίας της ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (HEAT) Ρύθµιση της κατεύθυνσης ροής του αέρα Λειτουργία 3D AUTO Λειτουργία ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (SLEEP TIMER) Λειτουργία ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (OFF-TIMER) Λειτουργία ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON-TIMER) Λειτουργία ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (SLEEP TIMER) + ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON-TIMER) Λειτουργία ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON-TIMER) + ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΠΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (OFF-TIMER)... 4 Λειτουργία ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΩΝ (ALLERGEN CLEAR)... 4 Λειτουργία ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟΥ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ... 4 Λειτουργία ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ/ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (HIGH POWER/ECONOMY) Λειτουργία ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (NIGHT SETBACK) ΑΘΟΡΥΒΗ (SILENT) λειτουργία Λειτουργία ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (SELF CLEAN) Λειτουργία αυτόµατης επανεκκίνησης Υποδείξεις για αποδοτική λειτουργία Ετοιµασία τοποθεσίας εγκατάστασης Συντήρηση Σωστή εγκατάσταση... 5 Ανίχνευση Βλαβών... 5 Σηµείωση Πότε πρέπει να απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας Σχετικά µε το Πολλαπλό Κλιµατιστικό Λειτουργία αυτοδιάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΑ

3 Προφυλάξεις για την ασφάλειά σας Πριν αρχίσετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες για την ασφάλειά σας, προκειµένου να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της. Αφού διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, φυλάξτε το για µελλοντική αναφορά. Αν κάποιος άλλος αναλάβει το χειρισµό της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι θα του δοθούν και οι οδηγίες αυτές. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Αν ο χειρισµός δεν γίνει τον ενδεδειγµένο τρόπο, µπορεί να υπάρξουν πολύ άσχηµες συνέπειες, όπως θάνατος, σοβαρός τραυµατισµός κ.λπ. Μπορεί να υπάρξει σοβαρό πρόβληµα ανάλογα µε την περίσταση. Παρακαλούµε να τηρήσετε τις προφυλάξεις αυτές πολύ προσεκτικά γιατί έχουν ζωτική σηµασία για την ασφάλειά σας. Τα σύµβολα που εµφανίζονται συχνά στο κείµενο έχουν την εξής σηµασία: Απαγορεύεται αυστηρώς ιαβάστε τις οδηγίες µε µεγάλη προσοχή ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Η µονάδα προορίζεται για οικιακή χρήση. Αν χρησιµοποιηθεί σε περιβάλλοντα όπως ένα µηχανοστάσιο, ενδέχεται να µην έχει την αναµενόµενη απόδοση λειτουργίας. Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνει από τον προµηθευτή σας ή έναν επαγγελµατία ειδικό στην εγκατάσταση. εν συνιστάται η εγκατάσταση της µονάδας από το χρήστη γιατί ο εσφαλµένος χειρισµός της µπορεί να προκαλέσει διαρροή, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. 6 Φροντίστε ώστε να υπάρχει γείωση των καλωδίων ΠΡΟΣΟΧΗ Μην τοποθετείτε τη µονάδα σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος διαρροής εύφλεκτων αέριων. Η διαρροή αερίων µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Ανάλογα µε το σηµείο εγκατάστασης, µπορεί να χρειάζεται διακόπτης διαρροής. Αν δεν τοποθετηθεί διακόπτης διαρροής, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Φροντίστε να τοποθετήσετε σωστά το σωλήνα αποστράγγισης για πλήρη αποστράγγιση του νερού. Τυχόν λανθασµένη τοποθέτηση µπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού στο χώρο µε συνέπεια υλικές ζηµιές. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει γειωθεί σωστά. Μη συνδέετε ποτέ τα καλώδια γείωσης σε σωλήνες αερίου και νερού ή καλώδια αλεξικέραυνων ή τηλεφώνου. Εσφαλµένη εγκατάσταση του καλωδίου γείωσης µπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

4 Προφυλάξεις για την ασφάλειά σας ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν µε τη συσκευή. Μην εκτίθεστε στη ροή του κρύου αέρα για πολλή ώρα. Αυτό µπορεί να επηρεάσει τη φυσική σας κατάσταση και να προκαλέσει προβλήµατα υγείας. ΠΡΟΣΟΧΗ 7 Ο καθαρισµός και οι εργασίες συντήρησης της συσκευής δεν επιτρέπεται να γίνονται από παιδιά χωρίς επιτήρηση. Μην φράζετε το σηµείο εισαγωγής του αέρα. Αυτό ίσως να προκαλέσει τραυµατισµό, αφού ο εσωτερικός ανεµιστήρας περιστρέφεται µε µεγάλη ταχύτητα. Η συσκευή αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και άτοµα µε µειωµένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευµατικές δυνατότητες ή µε έλλειψη εµπειρίας και γνώσεων αν επιτηρούνται ή έχουν εκπαιδευτεί όσον αφορά τη χρήση της συσκευής µε ασφαλή τρόπο και αντιλαµβάνονται τους ενεχόµενους κινδύνους. Φυλάξτε το τηλεχειριστήριο µακριά από µικρά παιδιά. Σε αντίθετη περίπτωση, µπορεί να καταπιούν τις µπαταρίες ή να προκαλέσουν άλλα ατυχήµατα. Χρησιµοποιείτε µόνο τις εγκεκριµένες ασφάλειες. Αν χρησιµοποιήσετε σύρµα από ατσάλι ή χαλκό αντί για την εγκεκριµένη ασφάλεια, µπορεί να προκληθεί βλάβη ή πυρκαγιά. Μην αγγίζετε τους διακόπτες µε βρεγµένα χέρια. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Μην κρεµάτε αντικείµενα από την εσωτερική µονάδα. Αν η εσωτερική µονάδα πέσει, υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού. Μην αφήνετε εύφλεκτα εντοµοκτόνα ή σπρέι µπογιάς κοντά στην έξοδο του αέρα και µην ψεκάζετε µε αυτά απευθείας τη µονάδα. Μην αφήνετε εύφλεκτα εντοµοκτόνα ή σπρέι µπογιάς κοντά στην έξοδο του αέρα και µην ψεκάζετε µε αυτά απευθείας τη µονάδα. εν πρέπει να εκθέτετε συσκευές καύσεως απευθείας στο ρεύµα αέρα του κλιµατιστικού. Μπορεί τότε αυτές να µη λειτουργούν αποδοτικά. Μην πλένετε το κλιµατιστικό µε νερό. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Η συσκευή πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο για το σκοπό που προοριζόταν αρχικά και όχι για άλλον, όπως π.χ. συντήρηση φαγητού, φυτών ή ζώων, µηχανισµών ακριβείας ή έργων τέχνης. Η συσκευή προορίζεται µόνον για κανονική χρήση σε χώρους κατοικίας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση της συσκευής µπορεί να προκαλέσει την αλλοίωση τροφίµων, κλπ. Μην τοποθετείτε αντικείµενα που περιέχουν νερό, όπως βάζα λουλουδιών επάνω στη µονάδα. Εάν εισέλθει νερό στη µονάδα θα δηµιουργηθεί βλάβη στην εγκατάσταση και κατά συνέπεια θα προκληθεί ηλεκτροπληξία. Μην εγκαθιστάτε τη µονάδα σε χώρους όπου η ροή αέρα κατευθύνεται απευθείας πάνω σε ζώα και φυτά. Αυτό θα βλάψει την υγεία τους. Μην κάθεστε πάνω στο κλιµατιστικό και µην τοποθετείτε τίποτα πάνω του. Αν πέσει η µονάδα, ή αν πέσουν αντικείµενα που βρίσκονται πάνω της, µπορεί να προκληθεί τραυµατισµός. Αν η µονάδα χρησιµοποιείται για πολύ καιρό, να ελέγχετε κατά διαστήµατα τη σταθερότητα της βάσης στην οποία στηρίζεται. Αν δεν επισκευάσετε αµέσως τυχόν ζηµιές, υπάρχει κίνδυνος να πέσει η µονάδα και να προκαλέσει σωµατικές βλάβες.

5 Προφυλάξεις για την ασφάλειά σας ΠΡΟΣΟΧΗ Μην αγγίζετε τα πτερύγια από αλουµίνιο του εναλλάκτη θερµότητας. Υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού. Μην τοποθετείτε οικιακές ηλεκτρικές συσκευές ή άλλα αντικείµενα κάτω από την εσωτερική ή την εξωτερική µονάδα. Σε περίπτωση διαρροής νερού λόγω συµπύκνωσης των υδρατµών µπορεί να προκληθούν ζηµιές σε αντικείµενα του χώρου, ατυχήµατα, ακόµη και ηλεκτροπληξία. Μην βάζετε το σύστηµα σε λειτουργία χωρίς το φίλτρο αέρα. Υπάρχει περίπτωση να προκληθεί δυσλειτουργία στο σύστηµα λόγω φραγής του εναλλάκτη θερµότητας. Αν θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία ταυτόχρονα µε κάποια συσκευή καύσεως, πρέπει να αερίζετε τακτικά το δωµάτιο. Έλλειψη καλού αερισµού µπορεί να προκαλέσει ατυχήµατα λόγω έλλειψης οξυγόνου. Όταν αφαιρείτε τον πίνακα εισαγωγής αέρα και τα φίλτρα, να στέκεστε σταθερά επάνω σε διπλή σκάλα ή σε άλλο σταθερό αντικείµενο. Σε αντίθετη περίπτωση, µπορεί να τραυµατιστείτε από την πτώση εκτεθειµένων αντικειµένων. Προτού καθαρίσετε τη µονάδα, φροντίστε να διακόψετε τη λειτουργία της και την ηλεκτρική τροφοδοσία. Μην ανοίγετε ποτέ το κάλυµµα της µονάδας όταν περιστρέφεται ο εσωτερικός ανεµιστήρας. Μην τοποθετείτε αντικείµενα ή αφήνετε φύλλα να συγκεντρώνονται γύρω από την εξωτερική µονάδα. Αν υπάρχουν αντικείµενα ή φύλλα γύρω από την εξωτερική µονάδα, µικρά ζωύφια µπορεί να µπουν στο εσωτερικό της και να έλθουν σε επαφή µε τα ηλεκτρικά της µέρη µε αποτέλεσµα να προκληθεί βλάβη, έκλυση καπνού ή πυρκαγιά. 8 Μην διακόψετε την παροχή τροφοδοσίας αµέσως µετά την παύση λειτουργίας. Περιµένετε τουλάχιστον 5 λεπτά, αλλιώς υπάρχει κίνδυνος διαρροής νερού ή βλάβης. Μην πραγµατοποιείτε έλεγχο του συστήµατος έχοντας ανοικτό τον κετρικό διακόπτη τροφοδοσίας. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή διαρροή νερού. Επιπλέον, υπάρχει περίπτωση ο ανεµιστήρας να αρχίσει να λειτουργεί ξαφνικά και να προκληθούν σωµατικές βλάβες. Μην χύνετε υγρά στη µονάδα και µην τοποθετείτε επάνω της δοχεία µε νερό. Εάν εισέλθει νερό στη µονάδα θα δηµιουργηθεί βλάβη στην εγκατάσταση και κατά συνέπεια θα προκληθεί ηλεκτροπληξία. Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας για τον καθαρισµό του εσωτερικού της εσωτερικής µονάδας. Μην επιχειρήσετε να το κάνετε µόνοι σας. Η χρήση µη εγκεκριµένου απορρυπαντικού ή οι ακατάλληλες µέθοδοι καθαρισµού µπορεί να καταστρέψουν τα πλαστικά µέρη της µονάδας και να προκαλέσουν διαρροές. Υπάρχει επίσης κίνδυνος να προκληθεί βλάβη, έκλυση καπνού ή πυρκαγιά εάν το απορρυπαντικό έρθει σε επαφή µε τα ηλεκτρικά µέρη ή το µοτέρ της µονάδας. Σταµατήστε τη λειτουργία της µονάδας και διακόψτε την τροφοδοσία της σε περίπτωση καταιγίδων µε κεραυνούς ή αστραπές. Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζηµιά στη µονάδα. Αποφύγετε την εισαγωγή ξένων αντικειµένων στην εσωτερική µονάδα µέσω των περσίδων εξαγωγής αέρα. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στη λειτουργία του διαφράγµατος. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί φθορές, επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή σας ή µε ειδικευµένο µηχανικό. Αν δεν το αντικαταστήσετε, µπορεί να προκληθεί βλάβη ή πυρκαγιά.

6 Προφυλάξεις για την ασφάλειά σας ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Μην πραγµατοποιήσετε µόνος σας οποιαδήποτε επισκευή ή τροποποίηση. Συµβουλευτείτε τον προµηθευτή σας σε περίπτωση που η µονάδα χρήζει επισκευής. Σε περίπτωση που επισκευάσετε ή τροποποιήσετε τη µονάδα µόνος σας, µπορεί να προκληθούν διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή φωτιά. Για τυχόν επισκευές, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας. Εσφαλµένη επιδιόρθωση µπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, κλπ. Για τη µετακίνηση του κλιµατιστικού και την εγκατάστασή του σε νέα θέση, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας ή ειδικευµένο τεχνικό. Εσφαλµένη εγκατάσταση µπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, κλπ. Αν παρατηρήσετε κάτι ασυνήθιστο (µυρωδιά καµµένου κτλ.) στη λειτουργία της µονάδας, σταµατήστε αµέσως τη λειτουργία της, διακόψτε την τροφοδοσία της και απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο. Συνεχιζόµενη λειτουργία της συσκευής κάτω από ασυνήθιστες περιστάσεις µπορεί να προκαλέσει βλάβη στη λειτουργία, ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, κλπ. Αν το κλιµατιστικό δεν µπορεί να θερµάνει ή να ψύξει το χώρο, ίσως υπάρχει διαρροή ψυκτικού. Επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπό σας. Εάν ψυκτικό υγρό πρέπει να προστεθεί, ελέγξτε µε τον προµηθευτή σας για τις κατάλληλες οδηγίες. Αν το ψυκτικό έλθει σε επαφή µε γυµνά σηµεία της επιδερµίδας σας, µπορεί να προκληθεί τραυµατισµός λόγω ψύχους. Αν εισπνεύσετε µεγάλη ποσότητα του ψυκτικού αερίου, µπορεί να προκληθούν προβλήµατα στο νευρικό σύστηµα, π.χ. ζάλη και πονοκέφαλος, ή στην καρδιακή λειτουργία, π.χ. προσωρινή αρρυθµία ή ταχυπαλµία. Αν υπάρξει απροσδόκητη διαρροή του ψυκτικού από τη µονάδα πάνω σε αερόθερµο, θερµάστρα, αναµµένη εστία ηλεκτρικής κουζίνας ή άλλη πηγή θερµότητας, µπορεί να εκλυθούν επικίνδυνα αέρια. 9

7 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α Πίνακας εισαγωγής αέρα Απορροφά τον αέρα του εσωτερικού χώρου. Σελίδα 50 Φίλτρο του αέρα Αφαιρεί τη σκόνη ή τις ακαθαρσίες από τον αέρα που εισάγεται. Σελίδα 50 Φίλτρο καθαρισµού αέρα Σελίδα 5 Αισθητήρας θερµοκρασίας του χώρου Εναλλάκτης θερµότητας Ο αέρας βγαίνει από εδώ. Εξαγωγή του αέρα Ανεµιστήρας εσωτερικής µονάδας Πτερύγια ρύθµισης της κατεύθυνσης παροχής του αέρα δεξιά/αριστερά Σελίδα 38 Πάνω / κάτωπτερύγιο ρύθµισης κατεύθυνσης ροής του αέρα Σελίδα 38 Σωλήνας αποστράγγισης Αποστραγγίζει το νερό από την εσωτερική µονάδα. Σύνδεση σωληνώσεων ψυκτικού µέσου και ηλεκτρικό καλώδιο ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α Πλαίσιο εισαγωγής αέρα (Πλαϊνή & πίσω πλευρά) Έξοδος αέρα Ανεµιστήρας εξωτερικής µονάδας Εναλλάκτης θερµότητας 30

8 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Τµήµα ενδείξεων της µονάδας έκτης σήµατος του τηλεχειριστηρίου Κουµπί Λειτουργίας/ ιακοπής Λειτουργίας (ΟΝ/ΟFF) της µονάδας Το κουµπί αυτό χρησιµοποιείται για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (on/off) της µονάδας όταν δεν είναι διαθέσιµο το τηλεχειριστήριο. Σελίδα 3 Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας RUN (HOT KEEP) (πράσινη) Ανάβει κατά τη λειτουργία της µονάδας. Αναβοσβήνει όταν διακόπτεται η ροή του αέρα κατά τις λειτουργίες HOT KEEP και CLEAN και όταν προκύπτει «µη έγκυρος τρόπος λειτουργίας»..5 sec. ON HOT KEEP OFF Λειτουργία καθαρισµού (CLEAN) ON OFF ªË ÁÎ ÚÔ ÙÚfiappleÔ ÏÂÈÙÔ ÚÁ 0.5 sec. 3 sec. ON OFF Εξαρτήµατα sec. Σελίδα sec. 0.5 sec. Σελίδα 54 Φωτάκι 3D AUTO (πράσινο) Φωτίζεται κατά την διάρκεια της λειτουργίας και της λειτουργίας 3D AUTO. Φωτάκι ΙΣΧΥΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΗΙ ΡΟWER) (πράσινο) Ανάβει κατά την διάρκεια της λειτουργίας ΗΙGH ΡΟWER (Ισχυρή). Αναβοσβήνει κατά την προετοιµασία της θέρµανσης..5 sec. ON OFF 0.5 sec. Φωτεινή ένδειξη χρονοδιακόπτη (TIMER) (κίτρινου χρώµατος) Ανάβει κατά τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη. Φίλτρο καθαρισµού αλλεργιογόνων (Ανοιχτό πορτοκαλί) Μπαταρία (R03(AAA, Μικρό) ) Ασύρµατο τηλεχειριστήριο Ασύρµατη βάση τηλεχειριστηρίου Αποσµητικό φίλτρο που ξεπλένεται (Πορτοκαλί) Ξυλόβιδα (Ποσότητα: ) (για εγκατάσταση της βάσης τηλεχειριστηρίου) Ήχος βοµβητή του τηλεχειριστηρίου Ο ήχος βοµβητή (µπιπ µπιπ) παράγεται όταν η θερµοκρασία είναι προκαθορισµένη στους 4 C και έχουν επιλεχθεί η αυτόµατη λειτουργία και η λειτουργία αυτόµατης παροχής αέρα. Ο ήχος βοµβητή (µπιπ) παράγεται όταν κλείνετε την κλιµατιστική µονάδα πιέζοντας το κουµπί ON/OFF (πλην του κουµπιού λειτουγίας CLEAN). Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιµη σε περίπτωση χρήσης της κλιµατιστικής µονάδας στο σκοτάδι. Ρύθµιση παροχής αέρα Προκαθορισµένη θερµοκρασία 3

9 Χειρισµός τηλεχειριστηρίου Αντικατάσταση των µπαταριών Οι παρακάτω περιπτώσεις δηλώνουν άδειες µπαταρίες. Αντικαταστήστε τις παλιές µπαταρίες µε καινούριες. Το σήµα λήψεως µπιπ δεν εκπέµπεται όταν µεταδίδεται σήµα. Οι ενδείξεις της οθόνης εµφανίζονται αχνά ή δεν εµφανίζεται καµία ένδειξη. 3 4 Τραβήξτε το κάλυµµα και αφαιρέστε τις χρησιµοποιηµένες µπαταρίες. Τοποθετήστε τις καινούριες µπαταρίες. R03(AAA, Μικρό) x Βεβαιωθείτε ότι τις τοποθετείτε µε τη σωστή πολικότητα (, και.) Κλείστε το κάλυµµα. Πατήστε τον διακόπτη ACL µε τη µύτη ενός στιλό διαρκείας. Σελίδα 35 Μην χρησιµοποιείτε µαζί παλιές και καινούριες µπαταρίες. Αφαιρέστε τις µπαταρίες όταν το τηλεχειροστήριο δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για πολύ καιρό. Η τυπική διάρκεια ζωής των µπαταριών σύµφωνα µε τα πρότυπα JIS και IEC κυµαίνεται µεταξύ 6 και µηνών, υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Εάν οι µπαταρίες χρησιµοποιηθούν περισσότερο ή στην περίπτωση που χρησιµοποιηθούν ακατάλληλες µπαταρίες είναι πιθανόν να τρέξει υγρό από τη µπαταρία προκαλώντας βλάβη στο τηλεχειριστήριο. Η περίοδος διάρκειας ζωής της µπαταρίας αναφέρεται επάνω στην µπαταρία. Η πραγµατική διάρκεια ζωής της µπαταρίας µπορεί να είναι µικρότερη από την αναγραφόµενη, ανάλογα µε την ηµεροµηνία κατασκευής της. Εν τούτοις οι µπαταρίες είναι πιθανόν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και µετά την λήξη της δεδοµένης διάρκειας ζωής τους. Σε περίπτωση που εµφανιστεί οποιαδήποτε παράξενη ένδειξη στην οθόνη, πιέστε το κουµπί εναλλαγής ACL µε τη µύτη ενός στιλού διαρκείας. Χρησιµοποιώντας τη βάση του τηλεχειριστηρίου Το τηλεχειριστήριο µπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο ή σε κολώνα χρησιµοποιώντας τη βάση του τηλεχειριστηρίου. Πριν εγκαταστήσετε το τηλεχειριστήριο, ελέγξτε ότι το κλιµατιστικό λαµβάνει κανονικά το σήµα. Για να τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε το τηλεχειριστήριο, ανασηκώστε το προς τα πάνω ή πιέστε το προς τα κάτω στη βάση του. Προειδοποιητική σηµείωση για το χειρισµό του τηλεχειριστηρίου Μην το τοποθετείτε κοντά σε µέρη µε υψηλή θερµοκρασία, όπως ηλεκτρικό χαλί ή σόµπα. Μην βάζετε εµπόδια ανάµεσα στην µονάδα και το τηλεχειριστήριο. Απαγορεύεται αυστηρώς Μην αφήνετε το τηλεχειριστήριο εκτεθειµένο στο άµεσο ηλιακό φώς ή άλλη δυνατή ακτινοβολία. Φροντίστε ώστε το τηλεχειριστήριο να µην έρχεται σε επαφή µε νερό ή άλλα υγρά. Αποτυχία λειτουργίας µε τη χρήση του τηλεχειριστηρίου Μήπως έχουν αδειάσει οι µπαταρίες; Αντικαθιστώντας τις µπαταρίες πιο κάτω. Αντικαταστήστε τις παλιές µπαταρίες µε καινούργιες και προσπαθήστε ξανά. 3 Μην πετάτε το τηλεχειριστήριο. Να το χειρίζεστε µε προσοχή. Εάν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί, χρησιµοποιήστε το κουµπί έκτακτης ανάγκης για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη µονάδα. Επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπό σας για τον έλεγχο της λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου. Λειτουργία έκτακτης ανάγκης Μην τοποθετείτε βαριά αντικείµενα επάνω στο τηλεχειριστήριο και µην το πατάτε. Βλ. παρακάτω Το κουµπί λειτουργίας/µη λειτουργίας (ΟΝ/ΟFF) της µονάδας λειτουργεί κατά διαστήµατα όταν δεν χρησιµοποιείται το τηλεχειριστήριο. Πρόγραµµα λειτουργίας ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (OPERATION MODE) : ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ (AUTO) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ (FAN SPEED) : ΑΥΤΟΜΑΤΗ (AUTO) ΡΟΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ (AIR FLOW) : ΑΥΤΟΜΑΤΗ (AUTO) Η λειτουργία αρχίζει αφού πιέσετε το κουµπί λειτουργίας/µη λειτουργίας (ΟΝ/ΟFF) της µονάδας. Η λειτουργία σταµατά εάν πιέσετε το κουµπί ξανά. Κουµπί λειτουργίας/ µη λειτουργίας (ΟΝ/ΟFF) της µονάδας Μην κρατάτε το κουµπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON/OFF) της µονάδας πατηµένο για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα. (Εάν κρατήσετε πιεσµένο το κουµπί πάνω από 5 δευτερόλεπτα ενεργοποιείται η λειτουργία αυτόµατης ψύξης που χρησιµοποιείται κατά τη συντήρηση ή τη µετακίνηση του κλιµατιστικού.)

10 Εγκατάσταση δύο κλιµατιστικών στον ίδιο χώρο Όποτε υπάρχουν δύο κλιµατιστικά εγκατεστηµένα στον ίδιο χώρο, χρησιµοποιήστε τη ρύθµιση αυτή όταν τα δύο κλιµατιστικά δεν λειτουργούν µε χρήση ενός τηλεχειριστηρίου. Ρυθµίστε το τηλεχειριστήριο και την εσωτερική µονάδα. Ρύθµιση του τηλεχειριστηρίου Τραβήξτε το κάλυµµα και βγάλτε τις µπαταρίες. Αποσυνδέστε την γραµµή διακλάδωσης δίπλα στην µπαταρία µε συρµατοκόφτη. Αποσύνδεση Ρύθµιση εσωτερικής µονάδας ιακόψτε την παροχή ισχύος και θέστε ξανά τη µονάδα σε λειτουργία λεπτό αργότερα. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο που ρυθµίσατε βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην αριστερή στήλη προς την εσωτερική µονάδα και στείλτε σήµα πατώντας τον διακόπτη ACL στο τηλεχειριστήριο. Περίπου 6 δευτερόλεπτα αφότου πατήσετε τον διακόπτη ACL και σταλεί το σήµα, στρέψτε για λίγο το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική µονάδα. Λήψη µε χαρακτηριστικό ήχο (πιπ) 3 Τοποθετήστε µπαταρίες. Κλείστε το κάλυµµα. 3 Ελέγξτε αν η εσωτερική µονάδα εκπέµπει τον ήχο «πιπ» του βοµβητή λήψης. Μόλις ολοκληρωθεί η ρύθµιση, η εσωτερική µονάδα εκπέµπει ήχο «πιπ» βοµβητή. (Αν δεν εκπέµπεται τόνος λήψης, επαναλάβετε τη ρύθµιση από την αρχή.) Κλείδωµα για παιδιά Η λειτουργία αυτή κλειδώνει το τηλεχειριστήριο προς αποφυγή σφάλµατος λειτουργίας. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το κλιµατιστικό και Πατήστε το κουµπί ΡΥΘΜΙΣΗΣ (SET) επί 3 ή περισσότερα δευτερόλεπτα. Παρουσιάζεται η ένδειξη. Όσο ισχύει το Κλείδωµα για παιδιά, µόνο το κουµπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON/OFF) µπορεί να λειτουργήσει. ιαδικασία έκλυσης Σβήστε τη φωτεινή ένδειξη πατώντας το κουµπί ΡΥΘΜΙΣΗΣ (SET) επί 3 ή περισσότερα δευτερόλεπτα. Όσο ισχύει το Κλείδωµα για παιδιά, δεν µπορείτε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις για τη θερµοκρασία, την ταχύτητα του ανεµιστήρα και την κατεύθυνση της ροής του αέρα. Για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις, επαναφέρετε το Κλείδωµα για παιδιά. Το Κλείδωµα για παιδιά δεν θα ισχύει κατά τη λειτουργία ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΩΝ (ALLERGEN CLEAR). 33

11 Λειτουργία και τµήµα ενδείξεων του τηλεχειριστηρίου Τµήµα λειτουργίας Τµήµα µετάδοσης Κουµπί επιλογής ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (OPERATION MODE) Κάθε φορά που πατάτε το κουµπί, αλλάζει ο τρόπος λειτουργίας. Σελίδα 35,37 Κουµπί ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (ΤΕΜΡΕRΑΤURΕ) Με το κουµπί αυτό ρυθµίζετε τη θερµοκρασία του χώρου. Κουµπί ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ/ ΕΞΟΙΚΟNOΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (HI/ECO) Με το κουµπί αυτό αλλάζετε τη λειτουργία ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ/ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (HIGH POWER/ECONOMY). Σελίδα 46 Κουµπί ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ (ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ ΕΞΙΑ) Αυτό το κουµπί αλλάζει την κατεύθυνση ροής του αέρα (αριστερά/δεξιά). Σελίδα 38 Κουµπί ΑΘΟΡΥΒΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SILENT) Με το κουµπί αυτό αλλάζετε την ΑΘΟΡΥΒΗ (SILENT) λειτουργία. Σελίδα 47 Κουµπί για λειτουργία ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΩΝ Αυτό το κουµπί επιλέγει τη λειτουργία ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΩΝ. Σελίδα 4 Κουµπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ (ΟΝ ΤΙΜΕR) Με αυτό το κουµπί ενεργοποιείται η λειτουργία του χρονοδιακόπτη. Σελίδα 40 Κουµπί ΜΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ (OFF TIMER) Με αυτό το κουµπί απενεργοποιείται η λειτουργία του χρονοδιακόπτη. Σελίδα 39 Κουµπί ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ (WEEKLY) Με το κουµπί αυτό εναλλάσσετε τη ρύθµιση του ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟΥ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ µεταξύ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON/ OFF). Σελίδα 4 ιακόπτης ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Με τον διακόπτη αυτόν επιλέγετε τη λειτουργία ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (CLEAN). Σελίδα 48 Κουµπί ΑΝΑΜΟΝΗΣ Με αυτό το κουµπί επιλέγετε τη λειτουργία ΑΝΑΜΟΝΗΣ (SLEEP). Σελίδα 39 Το παραπάνω σχέδιο δείχνει όλους τους έλεγχους όµως στην πραγµατικότητα διαφαίνονται µόνον τα σηµαντικότερα µέρη. Κουµπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON/OFF) (φωτιζόµενο) Πατήστε το για να ξεκινήσει η λειτουργία και πατήστε το ξανά για να σταµατήσει η λειτουργία. Κουµπί ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ (FAN SPEED) Κάθε φορά που πατάτε το κουµπί, αλλάζει η ταχύτητα του ανεµιστήρα. Σελίδα 36 Κουµπί ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ (ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ) Αυτό το κουµπί αλλάζει την κατεύθυνση ροής του αέρα (επάνω/κάτω). Σελίδα 38 Κουµπί 3D AUTO Αυτό το κουµπί ρυθµίζει την λειτουργία 3D AUTO. Σελίδα 38 Κουµπί ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (NIGHT SETBACK) Με το κουµπί αυτό καθορίζετε τη λειτουργία ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (NIGHT SETBACK). Σελίδα 47 Κουµπί ΡΥΘΜΙΣΗΣ (SET)/ Κλειδώµατος για παιδιά Χρησιµοποιήστε το κουµπί αυτό για να καθορίσετε τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη και το Κλείδωµα για παιδιά. Σελίδα 33 Κουµπί ΑΚΥΡΩΣΗΣ (CANCEL) Αυτό το κουµπί ακυρώνει τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ (ON timer), τη ΜΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ (OFF timer), και τη λειτουργία ΑΝΑΜΟΝΗΣ. Κουµπί ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ (TIMER) Το κουµπί αυτό χρησιµοποιείται για να καθορίσετε την τρέχουσα ώρα και τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη. Κουµπί ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (PROGRAM) Με το κουµπί αυτό καθορίζετε τη λειτουργία του ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟΥ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ. Σελίδα 4 Κουµπί εναλλαγής ACL ιακόπτης για την ακύρωση εντολών του µικροϋπολογοστή. Σελίδα 3 ιακόπτης ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΩΡΑΣ Με το διακόπτη αυτό ρυθµίζεται η ώρα. Σελίδα 35 ιαδικασία Μετάδοσης Όταν πατάτε κάθε κουµπί στο τηλεχειριστήριο έχοντάς το στραµµένο προς τη µονάδα του κλιµατιστικού, εκπέµπεται σήµα. Όταν το σήµα λαµβάνεται σωστά, η µονάδα θα κάνει τον χαρακτηριστικό ήχο µπιπ. 34

12 Ρύθµιση της τρέχουσας ώρας Κατά την εισαγωγή των µπαταριών, η τρέχουσα ώρα ρυθµίζεται αυτόµατα µε τη λειτουργία ρύθµισης της ώρας. Παρουσιάζονται η ένδειξη «ευτέρα» (Mon) και η ένδειξη «3:00» ως τρέχουσα ώρα. Καθορίστε τη σωστή µέρα της εβδοµάδας και τη σωστή ώρα. Παράδειγµα: ώστε τη ρύθµιση «Σάββατο» (Sat) και ώρα 0:30. Πατήστε τον διακόπτη TIME SET UP. Πατήστε µε τη µύτη ενός στυλό, κτλ. Η ένδειξη για την ηµέρα της εβδοµάδας αναβοσβήνει, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να καθορίσετε την ηµέρα. 3 4 Πιέστε 5 Πατήστε Η λειτουργία του χρονοδιακόπτη βασίζεται στην ώρα του ρολογιού, για αυτό πρέπει να ρυθµίσετε σωστά την τρέχουσα ώρα. Τα δεδοµένα τηλεχειριστηρίου ακυρώνονται όταν η τρέχουσα ώρα ρυθµίζεται. Αυτόµατη λειτουργία (AUTO) Όταν ενεργοποιηθεί επιλέγει αυτόµατα τον τρόπο λειτουργίας (ΨΥΞΗ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ) ανάλογα µε τη θερµοκρασία δωµατίου. Όταν η µονάδα δεν λειτουργεί στον ΑΥΤΟΜΑΤΟ (ΑUΤΟ) τρόπο λειτουργίας: Πιέστε το κουµπί ( ή (TIMER)). ( ώστε τη ρύθµιση «Σάββατο» (Sat).) Πατήστε το κουµπί ΡΥΘΜΙΣΗΣ (SET). Η ένδειξη για την ηµέρα της εβδοµάδας παύει να αναβοσβήνει και µένει σταθερά αναµµένη, υποδεικνύοντας ότι ολοκληρώνεται ο καθορισµός της ηµέρας της εβδοµάδας, και αναβοσβήνει η ένδειξη για την ώρα. Φροντίστε να πατήσετε το κουµπί εντός 60 δευτερολέπτων µετά την τελευταία ενέργεια στο βήµα, γιατί αλλιώς δεν θα καθοριστεί η ηµέρα της εβδοµάδας. το κουµπί ( ή (TIMER)). (Ορίστηκε στις 0:30) το κουµπί ΡΥΘΜΙΣΗΣ (SET). Η ένδειξη για την ώρα παύει να αναβοσβήνει και µένει σταθερά αναµµένη και ο καθορισµός της ώρας ολοκληρώνεται. Μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουµπί εντός 60 δευτερολέπτων από την τελευταία ενέργεια στο βήµα 4, διαφορετικά η ώρα δεν θα ρυθµιστεί. Όταν αντικαθιστάτε την µπαταρία του τηλεχειριστηρίου ή πατάτε τον διακόπτη ACL, το τηλεχειριστήριο επανέρχεται στην αρχική κατάσταση. Επειδή ο προγραµµατισµός ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟΥ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ δεν είναι καθορισµένος στην αρχική κατάσταση, καθορίστε τον βάσει της διαδικασίας ρύθµισης. Πιέστε το κουµπί ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΜΟDΕ). Όποτε πατάτε το κουµπί, αλλάζει ο τρόπος λειτουργίας. Καθορίστε τον σε. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το κλιµατιστικό και Πιέστε το κουµπί λειτουργίας / µη λειτουργίας (ΟΝ/ ΟFF). Για να διακόψετε τη λειτουργία: Πιέστε το κουµπί λειτουργίας / µη λειτουργίας (ΟΝ/ΟFF). Απεικόνιση οθόνης σε κατάσταση OFF Σε περίπτωση που δεν εξέρχεται αέρας στη διάρκεια της λειτουργίας. Σελίδα 53 Με την τοποθέτησητου καθαρού φίλτρουτο κλιµατιστικό θακαθαρίσει τοναέρα κατά τη διάρκειατης αυτόµατηςλειτουργίας. Όση ώρα είναι σβηστό το κλιµατιστικό, παρουσιάζονται οι ενδείξεις για την τρέχουσα ώρα και ηµέρα της εβδοµάδας και τον εκάστοτε ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. 35 Ο ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ (ΑUΤΟ) τρόπος λειτουργίας µπορεί να λειτουργήσει πιέζοντας απλά το κουµπί λειτουργίας / µη λειτουργίας (ΟΝ/ ΟFF). Αν δεν επιθυµείτε τον ΑΥΤΟΜΑΤΟ (AUTO) τρόπο λειτουργίας, επιλέξτε ΨΥΞΗ (COOL), ΘΕΡΜΑΝΣΗ (HEAT), ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ (DRY) ή ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ (FAN). Σελίδα 37 ιαδικασία ρύθµισης διεύθυνσης ροής του αέρα. Σελίδα 38

13 Ρύθµιση της Θερµοκρασίας κατά την διάρκεια της ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ (ΑUΤΟ) λειτουργίας Η θερµοκρασία του αέρα είναι δυνατόν να ρυθµιστεί κατά την αυτόµατη λειτουργία. Υπάρχουν 6 βαθµίδες ρύθµισης που είναι δυνατόν να ρυθµιστούν µε το κουµπί ή µε το κουµπί. Κατά τη διάρκεια της αυτόµατης λειτουργίας, η θερµοκρασία είναι προκαθορισµένη στους 4 C τόσο για τη θέρµανση όσο και για την ψύξη. Όταν απαιτείται αλλαγή στη θερµοκρασία. Πιέστε το κουµπί ( ή Όταν κάνει λίγο κρύο (TIMER)). Πιέστε το κουµπί. Κάθε φορά που πατιέται το κουµπί, η µεταστροφή εµφανίζεται στην ακόλουθη σειρά ± Όταν εµφανίζεται το +6, ακόµα και αν είναι πατηµένο το κουµπί, ο δείκτης δεν αλλάζει. Όταν κάνει λίγο ζέστη. Πιέστε το κουµπί. Κάθε φορά που πατιέται το κουµπί, η µεταστροφή εµφανίζεται στην ακόλουθη σειρά ± Όταν εµφανίζεται το -6, ακόµα και αν είναι πατηµένο το κουµπί, ο δείκτης δεν αλλάζει. Ρύθµιση θερµοκρ.( C) Εµφάνιση οθόνης ρυθµίσεων τηλεχειριστηρίου ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ (FAN SPEED) Μπορείτε να επιλέξετε την ισχύ λειτουργίας του κλιµατιστικού σας ανάµεσα στις λειτουργίες ζεστού/κρύου αέρα και ανεµιστήρα. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το κλιµατιστικό και Πατήστε το κουµπί ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ. Κάθε φορά που πατάτε το κουµπί, αλλάζει η ταχύτητα του ανεµιστήρα. AUTO ULO LO MED HI Aπόδοση λειτουργίας δικής σας επιλογής Ρυθµίζεται αυτόµατα από µικροϋπολογιστή Αθόρυβη λειτουργία Λειτουργία εξοικονόµησης ενέργειας Κανονική λειτουργία Ισχυρή λειτουργία µε υψηλή απόδοση ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ (FAN SPEED) ΑΥΤΟΜΑΤΟ (AUTO) ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΗ (ULO) ΧΑΜΗΛΗ (LO) ΜΕΣΑΙΑ (MED) ΥΨΗΛΗ (HI) Όταν αλλάζετε την ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ (FANSPEED) από ΥΨΗΛΗ (HI) σε ΧΑΜΗΛΗ (LO) ή ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΗ (ULO), µπορεί να ακούγεται η ροή του ψυκτικού. 36

14 Λειτουργία ΨΥΞΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ/ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ (COOL/HEAT/DRY/FAN) 3 Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το κλιµατιστικό και Πιέστε το κουµπί ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΜΟDΕ). Καθορίστε τον απαιτούµενο τρόπο λειτουργίας. Ψύξη (Cool), Θέρµανση (Heat), Αφύγρανση (Dry), Ανεµιστήρας (Fan) Πιέστε το κουµπί λειτουργίας / µη λειτουργίας (ΟΝ/ ΟFF). Πιέστε το κουµπί ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΤΕΜΡ). Πιέστε το κουµπί ή για να ρυθµίσετε την επιθυµητή θερµοκρασία. Σύσταση ιαδικασία ρύθµισης διεύθυνσης ροής του αέρα. Σελίδα 38 Σε περίπτωση που δεν εξέρχεται αέρας κατά την έναρξη της λειτουργίας θέρµανσης. Σελίδα 53 Μπορείτε να καθορίσετε ή να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας και όταν δεν λειτουργεί το κλιµατιστικό. 4 Πιέστε το κουµπί ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ (FΑΝ SΡΕΕD). Ρυθµίστε την ταχύτητα ανεµιστήρα στην επιθυµητή θέση. εν µπορείτε να καθορίσετε ταχύτητα του ανεµιστήρα όταν χρησιµοποιείτε τη λειτουργία αφύγρανσης (Dry). Για να διακόψετε τη λειτουργία: Πιέστε το κουµπί λειτουργίας / µη λειτουργίας ΟΝ/ΟFF. Ρύθµιση της θερµοκρασίας λειτουργίας του κλιµατιστικού H χρήση του κλιµατιστικού πρέπει να γίνεται στις ακόλουθες συνθήκες. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει πιθανότητα να ενεργοποιηθούν οι προστατευτικές διατάξεις µε αποτέλεσµα να µην λειτουργεί η µονάδα. Λειτουργία ψύξης Λειτουργία θέρµανσης Εξωτερική θερµοκρασία -5 ~ 46 C περίπου -5 ~ 4 C περίπου Εσωτερική θερµοκρασία 8 ~ 3 C περίπου 0 ~ 30 C περίπου Κάτω από 80% περίπου Η παρατεταµένη χρήση της µονάδας σε περιβάλλον όπου η Εσωτερική υγρασία υγρασία υπερβαίνει το 80% µπορεί να οδηγήσει στη δηµιουργία συµπύκνωσης στην επιφάνεια της εσωτερικής µονάδας µε αποτέλεσµα να στάζουν σταγόνες νερού. Χαρακτηριστικά του τρόπου λειτουργίας της ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (HEAT) Μηχανισµός και απόδοση του τρόπου λειτουργίας της ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (HEAT) Μηχανισµός Η µονάδα στη λειτουργία θέρµανσης απορροφά τον κρύο εξωτερικό αέρα, τον µεταφέρει στο εσωτερικό και θερµαίνει το χώρο. Όπως είναι αναµενόµενο στο µηχανισµό αντλίας θερµότητας, η θερµαντική ικανότητα µειώνεται όταν µειώνεται η θερµοκρασία του εξωτερικού αέρα περιβάλλοντος. Ίσως χρειαστεί να περάσει αρκετός χρόνος µετά την ενεργοποίηση του κλιµατιστικού προκειµένου να αρχίσει η εκποµπή θερµού αέρα. Εάν η εξωτερική θερµοκρασία πέσει πολύ χαµηλά, θα ήταν καλύτερα αν χρησιµοποιήσετε και επιπρόσθετη πηγή θερµότητας. Απόψυξη Εάν η εξωτερική θερµοκρασία πέσει πολύ χαµηλά και η υγρασία ανέβει πολύ, ο εναλλάκτης θερµότητας στην εξωτερική µονάδα είναι πιθανόν να καλυφθεί µε πάγο, πράγµα που εµποδίζει την επαρκή θέρµανση. Σε αυτή την περίπτωση, ενεργοποιείται η λειτουργία αυτόµατης απόψυξης και στη διάρκεια της απόψυξης η λειτουργία θέρµανσης σταµατά για 5 έως 5 λεπτά. ΟΙ εσωτερικοί και εξωτερικοί ανεµιστήρες σταµατούν και το φωτάκι Λειτουργίας / RUΝ αναβοσβήνει αργά (,5 δευτ. ΟΝ, 0,5 δευτ. ΟFF) κατά την διάρκεια της απόψυξης. Είναι πιθανόν να βγεί ατµός από την εξωτερική µονάδα κατά την διάρκεια της απόψυξης. Αυτό συµβαίνει για να βοηθηθεί η διαδικασία της απόψυξης και δεν σηµαίνει βλάβη. Η λειτουργία της ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (HEAT) ξαναρχίζει αµέσως µόλις ολοκληρωθεί η απόψυξη. 37

15 Ρύθµιση της κατεύθυνσης ροής του αέρα Προσαρµογή κατεύθυνσης ροής αέρα Η ανοδική/καθοδική κατεύθυνση µπορεί να προσαρµοστεί µε το κουµπί ΡΟΗ ΑΕΡΑ U/D (ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ) στο τηλεχειριστήριο. Κάθε φορά που πατάτε αυτό το κουµπί, η κατεύθυνση ροής του αέρα αλλάζει ως εξής: Θέσεις ανοδικής/καθοδικής κατεύθυνσης του αέρα, επιλέγοντας AIRFLOW (UP/DOWN). (Το πτερύγιο σταµάτησε) (Ταλάντευση) Η αριστερή/δεξιά κατεύθυνση µπορεί να προσαρµοστεί µε το κουµπί ΡΟΗ ΑΕΡΑ L/R (ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ ΕΞΙΑ) στο τηλεχειριστήριο. Κάθε φορά που πατάτε αυτό το κουµπί, η κατεύθυνση ροής του αέρα αλλάζει ως εξής: Θέσεις αριστερής/δεξιάς κατεύθυνσης του αέρα, επιλέγοντας AIRFLOW (LEFT/RIGHT). (Η γρίλια σταµάτησε) (Ταλάντευση) Η πραγµατική θέση του πτερυγίου και της περσίδας µπορεί να διαφέρει από αυτή που φαίνεται στην εικόνα. ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Όταν ξεκινά η λειτουργία θέρµανσης, η κατεύθυνση του πτερυγίου και της γρίλιας είναι σταθερή στην οριζόντια/κεντρική θέση προκειµένου να αποφευχθεί η απότοµη εξαγωγή ψυχρού ρεύµατος αέρα και επανέρχεται στη θέση στην οποία ήταν ρυθµισµένη µόλις αρχίσει να εξέρχεται θερµός αέρας. Η κατεύθυνση του πτερυγίου και της γρίλιας ελέγχεται στην οριζόντια/κεντρική θέση όταν η θερµοκρασία του χώρου φθάσει στη ρυθµισµένη θερµοκρασία και σταµατήσει ο συµπιεστής ή όταν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία απόψυξης. Η κατεύθυνση ροής του αέρα δεν µπορεί να ρυθµιστεί στη διάρκεια της παραπάνω περιόδου. Αλλάξτε τις ρυθµίσεις κατεύθυνσης της ροής του αέρα µόλις αρχίσει να εξέρχεται θερµός αέρας και το πτερύγιο/γρίλια µετακινείται στην καθορισµένη θέση. ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΜΝΗΜΗΣ (ΤΟ ΠΤΕΡΥΓΙΟ Ή Η ΓΡΙΛΙΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΝ) Πατώντας µία φορά το κουµπί ροής αέρα AIRFLOW (U/D ή L/R) ενώ το πτερύγιο ή η γρίλια βρίσκονται σε λειτουργία, η ταλάντευσή τους διακόπτεται και ακινητοποιούνται στη θέση στην οποία βρίσκονται. Καθώς η γωνία ακινητοποίησης αποθηκεύεται στη µνήµη του µικροϋπολογιστή, το πτερύγιο ή η γρίλια µετακινούνται αυτόµατα σε αυτήν την γωνία την επόµενη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Καθώς αυτή η γωνία αποµνηµονεύεται από τον µικροϋπολογιστή, το πτερύγιο ή η γρίλια θα ρυθµιστεί αυτόµατα σε αυτή τη γωνία µόλις ξεκινήσει η επόµενη λειτουργία. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε αντικείµενα εκτεθειµένα απευθείας στη ροή του αέρα για πολλή ώρα. ΠΡΟΣΟΧΗ Μην αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία για αρκετή ώρα µε κατεύθυνση της ροής του αέρα προς τα κάτω σε λειτουργία ΨΥΞΗΣ (COOL) ή ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ (DRY). ιαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί συµπύκνωση υδρατµών στη γρίλια εξαγωγής του αέρα και να παρουσιαστεί διαρροή νερού από τη µονάδα. µην αφήνετε τη µονάδα να λειτουργεί πολλές ώρες µε κατεύθυνση της ροής του αέρα προς τα κάτω γιατί µπορεί να προκληθεί συµπύκνωση στις γρίλιες εξόδου και να αρχίσουν να στάζουν σταγόνες νερού. Μην προσπαθήσετε να προσαρµόσετε τα πτερύγια και τις γρίλιες µε το χέρι σας καθώς η γωνία ελέγχου µπορεί να αλλάξει ή τα πτερύγια ή οι γρίλιες να µην κλείσουν σωστά. Συνιστώµενη γωνία του πτερυγίου όταν σταµατά ΘΕΡΜΑΝΣΗ (HEAT) ΨΥΞΗ, ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ (COOL, DRY) (Εκροή µε κλίση προς τα µπρός) (Οριζόντια εκροή) Λειτουργία 3D AUTO Η ταχύτητα του ανεµιστήρα και η κατεύθυνση ροής αέρα ελέγχονται αυτόµατα, µε αποτέλεσµα ολόκληρο το δωµάτιο να κλιµατίζεται αποτελεσµατικά. Πατήστε το κουµπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON/OFF). Πατήστε το κουµπί 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ (3D AUTO). Κάθε φορά που πατάτε το κουµπί ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ (3D AUTO), η ένδειξη αλλάζει διαδοχικά ως εξής: Καµία ένδειξη (3D AUTO) (Κανονική λειτουργία) ιαδικασία έκλυσης Πατήστε το κουµπί ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ (3D AUTO) για να σβήσετε την ένδειξη ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ (3D AUTO). Η ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ (3D AUTO) ακυρώνεται όταν αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας. Εάν η λειτουργία 3D AUTO ακυρωθεί, η κατεύθυνση ροής αέρα αλλάζει σ'αυτήν που χρησιµοποιούσατε πριν ρυθµιστεί η 3D AUTO. Στην ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ (3D AUTO) µπορείτε να καθορίσετε τον τρόπο λειτουργίας µόνο σε ΑΥΤΟΜΑΤΗ (AUTO), ΨΥΞΗ (COOL) και ΘΕΡΜΑΝΣΗ (HEAT). 38

16 Λειτουργία ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (SLEEP TIMER) Η λειτουργία της µονάδας διακόπτεται αυτόµατα αφού παρέλθει το χρονικό διάστηµα που έχετε ορίσει. Η καθορισµένη θερµοκρασία προσαρµόζεται αυτόµατα ανάλογα µε τον χρόνο που έχει παρέλθει, ώστε η θερµοκρασία δωµατίου να µην είναι υπερβολικά χαµηλή ή υψηλή. Σελίδα 4 Εάν πιέσετε το κουµπί ενώ η µονάδα είναι εκτός λειτουργίας, ενεργοποιείται ο ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ µε τις προηγούµενες ρυθµίσεις και το κλιµατιστικό απενεργοποιείται µόλις παρέλθει το καθορισµένο χρονικό διάστηµα. Εάν πιέσετε το κουµπί της λειτουργίας ενώ η µονάδα βρίσκεται σε λειτουργία, το κλιµατιστικό απενεργοποιείται µόλις παρέλθει το καθορισµένο χρονικό διάστηµα. Κάθε φορά που πιέζετε αυτό το κουµπί, η ένδειξη αλλάζει ως εξής: Καµία ένδειξη (ακυρώθηκε) Παράδειγµα: Θέλετε να σταµατήσει η λειτουργία της µονάδας µετά από 7 ώρες. Ρύθµιση σε Πατήστε το κουµπί ΑΝΑΜΟΝΗΣ.... (Μονάδες για µια ώρα) Αλλαγή της ρυθµισµένης ώρας Καθορίστε µια νέα ώρα πατώντας το κουµπί ΑΝΑΜΟΝΗΣ (SLEEP). Το φως του χρονοδιακόπτη (κίτρινο) είναι αναµµένο. h Η λειτουργία της µονάδας διακόπτεται µόλις παρέλθει το χρονικό διάστηµα που έχετε ορίσει. ιαδικασία ακύρωσης Πατήστε το κουµπί ΑΚΥΡΩΣΗΣ (CANCEL) για να σβήσετε την ένδειξη ΑΝΑΜΟΝΗΣ (SLEEP). Η λειτουργία ΑΝΑΜΟΝΗΣ (SLEEP) δεν λειτουργεί κατά την διάρκεια λειτουργίας ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΩΝ (ALLERGEN CLEAR). εν µπορείτε να επιλέξετε την ίδια ώρα που έχετε ρυθµίσει για τον ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (OFF-TIMER). Λειτουργία ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (OFF-TIMER) Η λειτουργία της µονάδας διακόπτεται αυτόµατα µόλις παρέλθει το χρονικό διάστηµα που έχετε ορίσει. Όταν η κλιµατιστική µονάδα είναι κλειστή, θέστε τη σε λειτουργία ξεκινώντας από το Βήµα. Όταν βρίσκεται σε λειτουργία, ξεκινείστε από το Βήµα. Παράδειγµα: Θέλετε να σταµατήσει η λειτουργία της µονάδας στις : Πιέστε το κουµπί λειτουργίας (ON/OFF). Πιέστε το κουµπί ΜΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ (OFF-TIMER). Το φωτάκι ένδειξης µη λειτουργίας του χρονοδιακόπτη αναβοσβήνει. Πιέστε το κουµπί ( ή (TIMER)). Κάθε φορά που πιέζετε αυτό το κουµπί, η ένδειξη στην οθόνη αλλάζει διαδοχικά ως εξής: 0:00 0:0 0:0... :00 :0 (Μονάδες για δέκα λεπτά) Κάθε φορά που πιέζετε αυτό το κουµπί, η ένδειξη στην οθόνη αλλάζει διαδοχικά ως εξής: 0:00 3:50 3: :00 :50 (Μονάδες για δέκα λεπτά) Ρύθµιση στις :30. Πατήστε το κουµπί ΡΥΘΜΙΣΗΣ (SET). Η ένδειξη παύει να αναβοσβήνει και παραµένει φωτισµένη υποδεικνύοντας ότι η ρύθµιση πραγµατοποιήθηκε. Η φωτεινή ένδειξη του χρονοδιακόπτη ανάβει σε κίτρινο χρώµα. Αλλαγή της ρυθµισµένης ώρας Ρυθµίστε την καινούργια ώρα χρησιµοποιώντας το κουµπί µη λειτουργίας χρονοδιακόπτη (OFF-TIMER). ιαδικασία ακύρωσης Πιέστε το κουµπί ΑΚΥΡΩΣΗΣ (CANCEL) για να σβήσουν οι ενδείξεις του χρονοδιακόπτη από την οθόνη. Η λειτουργία της µονάδας διακόπτεται µε τον τερµατισµό του προγραµµατισµένου χρόνου λειτουργίας. Μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουµπί εντός 60 δευτερολέπτων από την τελευταία ενέργεια στο βήµα 3, διαφορετικά η ρύθµιση δεν θα πραγµατοποιηθεί. Κατά τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης (OFF- TIMER) στην οθόνη δεν εµφανίζεται η τρέχουσα ώρα. Η λειτουργία ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ (OFF-TIMER) δεν λειτουργεί κατά την διάρκεια λειτουργίας ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΩΝ (ALLERGEN CLEAR). Σε αντίθεση µε τη λειτουργία του ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (SLEEP TIMER), κατά τη λειτουργία του ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (OFF-TIMER) δεν πραγµατοποιείται αυτόµατη προσαρµογή της θερµοκρασίας. 39

17 Λειτουργία ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON-TIMER) Η µονάδα ενεργοποιείται 5 έως 60 λεπτά πριν την καθορισµένη ώρα ώστε η θερµοκρασία δωµατίου να είναι η βέλτιστη δυνατή την ώρα που έχετε ορίσει. Page 4 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ (ON-TIMER) µπορεί να ρυθµιστεί ανεξάρτητα από τη λειτουργία ή µη του κλιµατιστικού. Παράδειγµα: Εάν επιθυµείτε µία συγκεκριµένη θερµοκρασία στις 8:00. 3 Πατήστε το κουµπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ (ON-TIMER). Αναβοσβήνει η ένδειξη λειτουργίας του χρονοδιακόπτη (ON). Πιέστε το κουµπί ( ή (TIMER)). Κάθε φορά που πιέζετε αυτό το κουµπί, η ένδειξη στην οθόνη αλλάζει διαδοχικά ως εξής: 0:00 0:0 0:0... :00 :0 (Μονάδες για δέκα λεπτά) Κάθε φορά που πιέζετε αυτό το κουµπί, η ένδειξη στην οθόνη αλλάζει διαδοχικά ως εξής: 0:00 3:50 3: :00 :50 (Μονάδες για δέκα λεπτά) Ρύθµιση στις 8:00 Πατήστε το κουµπί ΡΥΘΜΙΣΗΣ (SET). Η ένδειξη παύει να αναβοσβήνει και παραµένει φωτισµένη υποδεικνύοντας ότι η ρύθµιση πραγµατοποιήθηκε. Ανάβει το φωτάκι (κίτρινο) του χρονοδιακόπτη. Εάν πραγµατοποιείτε τη ρύθµιση ενώ η µονάδα είναι ενεργοποιηµένη, η λειτουργία της διακόπτεται. Αλλαγή της ρυθµισµένης ώρας Ρυθµίστε νέα ώρα χρησιµοποιώντας το κουµπί ΑΝΑΜΟΝΗΣ. ιαδικασία ακύρωσης Πατήστε το κουµπί ΑΚΥΡΩΣΗΣ (CANCEL) για να σβήσετε την ένδειξη του χρονοδιακόπτη. Λειτουργία ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (SLEEP TIMER) + ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON-TIMER) Συνδυασµός της λειτουργίας του χρονοδιακόπτη αναµονής και ενεργοποίησης. Η λειτουργία της µονάδας αρχίζει 5 έως 60 λεπτά πριν την καθορισµένη ώρα. Η φωτεινή ένδειξη του χρονοµέτρου (κίτρινη) εµφανίζεται κατά τη ρύθµιση της ώρας. Μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουµπί εντός 60 δευτερολέπτων από την τελευταία ενέργεια στο βήµα, διαφορετικά η ρύθµιση δεν θα πραγµατοποιηθεί. Κατά τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης (ON-TIMER) δεν εµφανίζεται η τρέχουσα ώρα στην οθόνη. Η λειτουργία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ (ON -TIMER) δεν λειτουργεί κατά την διάρκεια λειτουργίας ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΩΝ (ALLERGEN CLEAR). Παράδειγµα: Θέλετε να απενεργοποιηθεί η µονάδα µετά από 3 ώρες και να ενεργοποιηθεί ξανά, πλησιάζοντας την καθορισµένη θερµοκρασία στις 8:00. Ρύθµιση του ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (SLEEP TIMER) Έχει ρυθµιστεί µε τις διαδικασίες της σελίδας 39. Ρύθµιση στις Ρύθµιση ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ (ON-TIMER) Πραγµατοποιήστε τις ρυθµίσεις όπως αναφέρονται στην παραπάνω διαδικασία για τη ρύθµιση του χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης (ON-TIMER). Ρύθµιση στις Η ρύθµιση φωτισµού στο λαµπάκι χρονοδιακόπτη (κίτρινο) αυτής της µονάδας έχει ολοκληρωθεί. h Μόλις παρέλθει το χρονικό διάστηµα που έχετε ορίσει στη λειτουργία του ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (SLEEP TIMER), η µονάδα απενεργοποιείται και ενεργοποιείται ξανά 5 έως 60 λεπτά πριν την ώρα που έχετε ορίσει στο ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON-TIMER). Η φωτεινή ένδειξη του χρονοδιακόπτη απενεργοποιείται την ώρα που έχετε ορίσει στο ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON-TIMER). Αλλαγή της ρυθµισµένης ώρας Ρυθµίστε νέα ώρα χρησιµοποιώντας το κουµπί ΑΝΑΜΟΝΗΣ ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ (ON-TIMER). ιαδικασία ακύρωσης Πιέστε το κουµπί ΑΚΥΡΩΣΗΣ (CANCEL) για να σβήσουν οι ενδείξεις του χρονοδιακόπτη από την οθόνη. 40

18 Λειτουργία ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON-TIMER) + ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΠΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (OFF-TIMER) Με τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη προγραµµατισµού ρυθµίζετε την ώρα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της µονάδας (ON και OFF-TIMER). Παράδειγµα: Θέλετε να απενεργοποιείται η µονάδα στις :30 και να ενεργοποιείται ξανά, προσεγγίζοντας την καθορισµένη θερµοκρασία στις 8:00. Ρύθµιση για την απενεργοποίηση λειτουργίας του χρονοδιακόπτη (ΟFF-TIMER) Ορίστηκε µε τη διαδικασία στη σελίδα 39. Ρύθµιση στις Ρύθµιση για την ενεργοποίηση λειτουργίας του χρονοδιακόπτη(on-timer) Ορίστηκε µε τη διαδικασία στη σελίδα 40. Ρύθµιση στις Όταν πραγµατοποιήσετε τη ρύθµιση η φωτεινή ένδειξη στη µονάδα ανάβει σε κίτρινο χρώµα. Στο τηλεχειριστήριο θα παρουσιαστεί η καθορισµένη ώρα. Η ένδειξη θα αλλάζει ανάλογα µε την κατάσταση λειτουργίας. Προκαταρκτική λειτουργία Εάν έχετε ρυθµίσει το χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης (ON- TIMER), µπορείτε να επιλέξετε ενεργοποίηση νωρίτερα από την καθορισµένη ώρα, εξασφαλίζοντας την ιδανική θερµοκρασία κατά την κανονική εκκίνηση της λειτουργίας του κλιµατιστικού. Αυτή η δυνατότητα ονοµάζεται Προκαταρκτική λειτουργία. Μηχανισµός Πραγµατοποιείται έλεγχος της θερµοκρασίας δωµατίου 60 λεπτά πριν την καθορισµένη ώρα ενεργοποίησης της µονάδας. Ανάλογα µε τη θερµοκρασία στη συγκεκριµένη στιγµή, η λειτουργία αρχίζει 5 έως 60 λεπτά πριν ν αρχίσει τη λειτουργία του (ΟΝ) ο χρονοδιακόπτης. Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιµη σε κατάσταση λειτουργίας ΨΥΞΗΣ (COOL) και ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (HEAT) (συµπεριλαµβανοµένης και της λειτουργίας AUTO). εν δουλεύει µε τους τρόπους λειτουργίας ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ (DRY) Ρυθµισµένη θερµοκρασία Στη λειτουργία της ΨΥΞΗΣ (COOL) ( ΙΑΚΟΠΗ) Η Λειτουργία ξεκινά Έλεγχος της θερµοκρασίας του χώρου 60 λεπτά πρωτύτερα. πριν. (Λειτουργία) Ρυθµισµένη ώρα. Αλλαγή της ρυθµισµένης ώρας Ρυθµίστε την καινούργια ώρα χρησιµοποιώντας το κουµπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ (ΟΝ-TIMER) ή το κουµπί ΜΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ (OFF-TIMER). ιαδικασία ακύρωσης Πιέστε το κουµπί ΑΚΥΡΩΣΗΣ (CANCEL) για να σβήσουν οι ενδείξεις του χρονοδιακόπτη από την οθόνη. 4 Λειτουργία ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (SLEEP TIMER) Λειτουργία ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΩΝ (ALLERGEN CLEAR) Η δύναµη των ενζύµων χρησιµοποιείται για να εξαλείψει τα αλλεργιογόνα τα οποία συσσωρεύονται στο φίλτρο καθαρισµού αλλεργιογόνων. Στοχεύστε το τηλεχειριστήριο στο κλιµατιστικό. Με τη λειτουργία ON-TIMER, η κλιµατιστική µονάδα ξεκινάει. Επιλέγοντας στη συνέχεια τη λειτουργία OFF- TIMER, η κλιµατιστική µονάδα σταµατάει να λειτουργεί. (Παράδειγµα τρέχουσας ώρας: 5:00 Το κλιµατιστικό θα πάψει να λειτουργεί.) Με την επιλογή OFF-TIMER, η κλιµατιστική µονάδα σταµατάει να λειτουργεί. Επιλέγοντας στη συνέχεια τη λειτουργία ON-TIMER, η κλιµατιστική µονάδα µπαίνει σε λειτουργία. (Παράδειγµα τρέχουσας ώρας: 08:00 µµ Το κλιµατιστικό θα αρχίσει να λειτουργεί.) Επιλέγοντας τη λειτουργία του ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (SLEEP TIMER), η θερµοκρασία ρυθµίζεται αυτόµατα µετά από λίγη ώρα, εξασφαλίζοντας ότι η θερµοκρασία του χώρου δεν είναι υπερβολικά χαµηλή κατά τη λειτουργία ψύξης ή υπερβολικά υψηλή κατά τη λειτουργία θέρµανσης. Κατά την διάρκεια της ψύξης: Η προκαθορισµένη θερµοκρασία µειώνεται κατά C στην αρχή της λειτουργίας ΑΝΑΜΟΝΗΣ (όταν έχει ρυθµιστεί ο χρονοδιακόπτης). Μετά από αυτή τη διαδικασία, η θερµοκρασία ανεβαίνει κατά C ανά µία ώρα µέχρι να γίνει C υψηλότερη από την τρέχουσα θερµοκρασία. Κατά τη θέρµανση: Η προκαθορισµένη θερµοκρασία µειώνεται κατά C στην αρχή της λειτουργίας ΑΝΑΜΟΝΗΣ (όταν έχει ρυθµιστεί ο χρονοδιακόπτης). Μετά από αυτή τη διαδικασία, η θερµοκρασία µειώνεται κατά 3 C σε µία ώρα και κατά 6 C σε δύο ώρες σε σχέση µε την τρέχουσα θερµοκρασία. Πατήστε το κουµπί ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΩΝ. Για να σταµατήσει: Πατήστε το κουµπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON/OFF) ή ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΩΝ. Καθώς ενδέχεται να υπάρξει αλλαγή στη θερµοκρασία δωµατίου, προτείνουµε να χρησιµοποιείται όταν δε βρίσκεται κόσµος στο δωµάτιο. (Ολοκληρώνεται αυτόµατα σε 90 λεπτά περίπου) Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΩΝ η θερµοκρασία, η ταχύτητα ανεµιστήρα, η κατεύθυνση της ροής αέρα και οι ρυθµίσεις των λειτουργιών του χρονοδιακόπτη δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν. Σε περίπτωση πολλαπλού συστήµατος SCM, δεν ισχύει η λειτουργία για τον έλεγχο του καθαρισµού αλλεργιογόνων (ALLERGEN CLEAR). Σε περίπτωση πολλαπλού συστήµατος SCM, αν κατά λάθος πιέσετε το κουµπί ALLERGEN CLEAR, διακόπτεται η λειτουργία της εσωτερικής µονάδας που έλαβε την εν λόγω εντολή.

19 Λειτουργία ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟΥ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ Για κάθε ηµέρα της εβδοµάδας έχετε στη διάθεσή σας έως και 4 προγράµµατα µε λειτουργία του χρονοδιακόπτη (ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON-TIMER / OFF-TIMER)). Υπάρχουν διαθέσιµα το πολύ 8 προγράµµατα ανά εβδοµάδα. Εφόσον καθορίσετε τη ρύθµιση αυτή, η λειτουργία του χρονοδιακόπτη θα επαναλαµβάνεται στα ίδια προγράµµατα κάθε εβδοµάδα εκτός αν ακυρώσετε τον ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ. : Ρύθµιση ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟΥ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ είγµα (την εποχή χρήσης της ψύξης) : Ρύθµιση ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ρύθµιση ΕΝΕΡΓΟΥ/ΑΝΕΝΕΡΓΟΥ (ON/OFF) ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟΥ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ Εναλλάξτε τη ρύθµιση του ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟΥ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ µεταξύ ΕΝΕΡΓΟΥ/ΑΝΕΝΕΡΓΟΥ (ON/OFF) χρησιµοποιώντας το κουµπί ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ (WEEKLY). Πατήστε το κουµπί ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ (WEEKLY). Ο ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ενεργοποιείται. Κάθε φορά που πατάτε το κουµπί ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ (WEEKLY), η ένδειξη αλλάζει διαδοχικά ως εξής: (ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ (WEEKLY TIMER) ενεργός) Καµία ένδειξη (ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ (WEEKLY TIMER) ανενεργός) Όταν ο ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ έχει τη ρύθµιση ΕΝΕΡΓΟΣ (ON), ανάβει η (κίτρινη) λυχνία του χρονοδιακόπτη του κλιµατιστικού. Όταν αντικαθιστάτε την µπαταρία του τηλεχειριστηρίου ή πατάτε τον διακόπτη ACL, το τηλεχειριστήριο επανέρχεται στην αρχική κατάσταση. Επειδή ο προγραµµατισµός ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟΥ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ δεν είναι καθορισµένος στην αρχική κατάσταση, καθορίστε τον βάσει της διαδικασίας ρύθµισης. Μπορείτε να εναλλάξετε τη ρύθµιση του ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟΥ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ µεταξύ ΕΝΕΡΓΟΥ/ΑΝΕΝΕΡΓΟΥ (ON/OFF) ανεξάρτητα από το αν λειτουργεί το κλιµατιστικό ή όχι. Η λειτουργία ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON- TIMER) στον ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ισχύει ανεξάρτητα από το αν λειτουργεί το κλιµατιστικό ή όχι. Όταν φτάσει η ώρα για την οποία είναι ρυθµισµένος ο ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON-TIMER), το τηλεχειριστήριο λειτουργεί µε βάση το καθορισµένο περιεχόµενο. Και η ένδειξη στο τηλεχειριστήριο αλλάζει και περνά στο καθορισµένο περιεχόµενο λειτουργίας. Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθµιση από το τηλεχειριστήριο αφού τεθεί σε λειτουργία ο ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON- TIMER) του ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟΥ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ. Με τον ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON- TIMER) µπορούν να καθοριστούν τα εξής περιεχόµενα: τρόπος λειτουργίας, ταχύτητα ανεµιστήρα, θερµοκρασία, κατεύθυνση ροής αέρα, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ECONOMY), ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ (3D AUTO), ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΜΕΙΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ (NIGHT SETBACK), ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (SILENT). εν εκτελείται άνετη εκκίνηση (Comfort start-up) για τη λειτουργία του ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON-TIMER) του ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟΥ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ. 4 Η λειτουργία ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (OFF-TIMER) του ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟΥ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ισχύει µόνο όταν λειτουργεί το κλιµατιστικό. Όταν φτάσει η ώρα που έχει καθοριστεί µέσω του ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (OFF-TIMER), διακόπτεται η λειτουργία του κλιµατιστικού. Όταν υπάρχουν πολλαπλοί αριθµοί προγραµµάτων που έχουν καθοριστεί για την τρέχουσα ηµέρα (ηµέρα της εβδοµάδας), η λειτουργία εκτελείται µόνο από τη νωρίτερα καθορισµένη ώρα. Όταν λειτουργούν διάφοροι χρονοδιακόπτες (ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON-TIMER), ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (OFF-TIMER) ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (SLEEP TIMER)), δεν λειτουργεί ο ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ακόµη και αν φτάσει η ώρα που έχετε καθορίσει στον ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON-TIMER) ή στον ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (OFF-TIMER) Ο ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ αρχίζει να λειτουργεί µετά τον τερµατισµό λειτουργίας των διάφορων χρονοδιακοπτών. εν µπορείτε να καθορίσετε να λειτουργήσουν ο ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON-TIMER) και ο ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (OFF-TIMER) την ίδια ώρα της ίδιας ηµέρας της εβδοµάδας.

20 Τρόπος ρύθµισης <Μεµονωµένη ρύθµιση> Κάντε τη ρύθµιση αφού καθορίσετε την τρέχουσα ηµέρα της εβδοµάδας και την ώρα. Πατήστε το κουµπί ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (PROGRAM). Η ένδειξη και η τρέχουσα ηµέρα της εβδοµάδας αναβοσβήνουν.. 3 Πατήστε Πιέστε το κουµπί ( ή (TIMER)). Επιλέξτε την ηµέρα της εβδοµάδας προς δέσµευση. Κάθε φορά που πιέζετε αυτό το κουµπί, η ένδειξη στην οθόνη αλλάζει διαδοχικά ως εξής: Mon Tue Wed... Sun Παρουσίαση όλων των ηµερών της εβδοµάδας Κάθε φορά που πιέζετε αυτό το κουµπί, η ένδειξη στην οθόνη αλλάζει διαδοχικά ως εξής: Mon Παρουσίαση όλων των Sun Sat... Tue ηµερών της εβδοµάδας το κουµπί ΡΥΘΜΙΣΗΣ (SET). Καθορίζεται η ηµέρα της εβδοµάδας και αναβοσβήνει ο αριθµός του προγράµµατος. 4 Πιέστε το κουµπί ( ή (TIMER)). Επιλέξτε αριθµό προγράµµατος. Κάθε φορά που πιέζετε αυτό το κουµπί, η ένδειξη στην οθόνη αλλάζει διαδοχικά ως εξής: P P P3 P4 Κάθε φορά που πιέζετε αυτό το κουµπί, η ένδειξη στην οθόνη αλλάζει διαδοχικά ως εξής: P P4 P3 P 5 Πατήστε το κουµπί ΡΥΘΜΙΣΗΣ (SET). Όταν δεν υπάρχουν διαθέσιµα καθορισµένα περιεχόµενα (ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON-TIMER) ή ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (OFF-TIMER)), αναβοσβήνουν οι ενδείξεις και των δύο χρονοδιακοπτών και. Όταν υπάρχουν διαθέσιµα καθορισµένα περιεχόµενα (ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON-TIMER) ή ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (OFF-TIMER)), φωτίζεται η ένδειξη ενός από τους δύο χρονοδιακόπτες ή. 6 Πατήστε το κουµπί του ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON-TIMER) ή του ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (OFF-TIMER). Καθορίζεται η λειτουργία του ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON-TIMER) ή του ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (OFF-TIMER) και αναβοσβήνει η ένδειξη για την ώρα. Είναι επιλεγµένος ο ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON-TIMER) Είναι επιλεγµένος ο ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (OFF-TIMER) 43

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA USER S MANUAL ORIGINAL INSTRUCTIONS AIR-CONDITIONER ENGLISH SRR25ZM-S SRR35ZM-S SRR50ZM-S SRR60ZM-S MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D

Διαβάστε περισσότερα

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA USER S MANUAL ORIGINAL INSTRUCTIONS AIR-CONDITIONER ENGLISH SRK63ZR-S SRK7ZR-S SRK80ZR-S MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA MANUAL

Διαβάστε περισσότερα

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING USER S MANUAL ORIGINAL INSTRUCTIONS AIR-CONDITIONER ENGLISH SRK63ZM-S SRK7ZM-S SRK80ZM-S MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA MANUAL

Διαβάστε περισσότερα

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING USER S MANUAL ORIGINAL INSTRUCTIONS AIR-CONDITIONER ENGLISH SRF25ZMX-S SRF35ZMX-S SRF50ZMX-S MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA MANUAL

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING USER S MANUAL ORIGINAL INSTRUCTIONS AIR-CONDITIONER ENGLISH SRK25ZMP-S SRK35ZMP-S SRK45ZMP-S MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA MANUAL

Διαβάστε περισσότερα

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER USER S MANUAL AIR-CONDITIONER ORIGINAL INSTRUCTIONS USER S MANUAL AIR-CONDITIONER ENGLISH SRK0ZSX-S SRK5ZSX-S SRK35ZSX-S SRK50ZSX-S SRK60ZSX-S MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Η Carrier έχει αναλάβει τη δέσμευση να βελτιώνει συνεχώς τα προϊόντα της σύμφωνα με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα, ώστε να εξασφαλίζονται τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300.

Διαβάστε περισσότερα

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER USER S MANUAL AIR-CONDITIONER ORIGINAL INSTRUCTIONS USER S MANUAL AIR-CONDITIONER ENGLISH SRK0ZS-S SRK5ZS-S SRK35ZS-S SRK50ZS-S MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ -ΚΟΥΜΠΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 2) ΠΤΕΡΎΓΙΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΑΕΡΑ 3) ΔΕΚΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ 4) ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΤΜΗΜΑ 5) ΛΑΒΕΣ 6) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ DADOS 9-13 PLUS ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ DADOS 9-13 PLUS ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ DADOS 9-13 PLUS ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Τοποθετήστε το προϊόν κάθετα σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια, όσο το δυνατόν πιο κοντά σε παράθυρο, κρατώντας μια ελάχιστη απόσταση 50 cm από

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Τοποθετήστε το προϊόν κάθετα σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια, όσο το δυνατόν πιο κοντά σε παράθυρο, κρατώντας μια ελάχιστη απόσταση 50 cm από τοίχους ή άλλα εμπόδια. Συνδέστε το

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter. Οδηγίες Χρήσης

Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter. Οδηγίες Χρήσης Split κλιματιστικό με τεχνολογία DC inverter Οδηγίες Χρήσης Electrolux. Thinking of you. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς σκεφτόμαστε, επισκεφθείτε www.electrolux.com Πληροφορίες για την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο

Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α ΜΟΝΤΕΛΑ: L3VI-09 / L3VO-09 L3VI-12 / L3VO-12 L3VI-16 / L3VO-16 L3VI-18 / L3VO-18 L3VI-24 / L3VO-24 Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Εγχειρίδιο Χρήσης Τηλεχειριστήριο Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

REFRESH PLUS OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRWAVE

REFRESH PLUS OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRWAVE REFRESH PLUS 9K 12K OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRWAVE 9K 12K Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Your-conditions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Οδηγίες προς το κοινό...2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση......3 Προσοχή...4 Έλεγχοι πριν τη λειτουργία...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

REFRESH PLUS OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRFLOW AIRWAVE

REFRESH PLUS OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRFLOW AIRWAVE REFRESH PLUS 9K 12K OXYGEN PLUS 9K 12K 18K 24K AIRFLOW 9K 12K AIRWAVE 9K 12K Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή Ελληνικά SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A Δείκτης τηλεχειριστηρίου GS02 1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ MDEX12E-MDEX16E

ΜΟΝΤΕΛΟ MDEX12E-MDEX16E ΜΟΝΤΕΛΟ MDEX12E-MDEX16E Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε έναν αφυγραντήρα MERCURY. Παρακαλούµε αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσεως. Έτσι θα αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Owner s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι. Remote Controller Cassette Unit

Owner s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι. Remote Controller Cassette Unit Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Models/ Μοντέλα: VMCRI-8 Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Remote Controller Cassette Unit Owner s Manual Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Επιτοίχια Μονάδα ΜΟΝΤΕΛΑ: L3VI-09 / L3VO-09 L3VI-12 / L3VO-12 L3VI-16 / L3VO-16.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Επιτοίχια Μονάδα ΜΟΝΤΕΛΑ: L3VI-09 / L3VO-09 L3VI-12 / L3VO-12 L3VI-16 / L3VO-16. Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α ΜΟΝΤΕΛΑ: L3VI-09 / L3VO-09 L3VI-12 / L3VO-12 L3VI-16 / L3VO-16 Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Εγχειρίδιο Χρήσης Επιτοίχια Μονάδα Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ RFI-A485W RFO-A485W RFI-A605W RFO-A605W

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ RFI-A485W RFO-A485W RFI-A605W RFO-A605W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ RFI-A485W RFI-A605W RFO-A485W RFO-A605W 1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝ ΕΙΞΕΩΝ Νο Ονοµασία πλήκτρου Λειτουργία 1 ON/OFF Πιέζοντας το, η συσκευή ανάβει ή σβύνει 2 MODE Πιέζοντας διαδοχικά επιλέγουµε το είδος

Διαβάστε περισσότερα

Επιδαπέδιος ανεμιστήρας Εγχειρίδιο χρήσης. Μοντέλα: MFS / MFS Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά

Επιδαπέδιος ανεμιστήρας Εγχειρίδιο χρήσης. Μοντέλα: MFS / MFS Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά Επιδαπέδιος ανεμιστήρας Εγχειρίδιο χρήσης Μοντέλα: MFS-16216 / MFS-16217 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά 1 ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΕΛΑ FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B CTXS15K2V1B CTXS35K2V1B FTXS20K3V1B FTXS25K3V1B CTXS15K3V1B CTXS35K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών, τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου ΑΑΑ δίνοντας προσοχή ώστε η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Κλιματιστικό inverter συστήματος FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ονομασίες εξαρτημάτων και λειτουργίες...2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίασ

Εγχειρίδιο λειτουργίασ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Εγχειρίδιο λειτουργίασ ΜΟΝΤΈΛΑ ATXS35K2V1B ATXS50K2V1B ATXS35K3V1B ATXS50K3V1B English Deutsch Français Nederlands Español Italiano Portugues Pyccкий Χαρακτηριστικά Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL Deutsch

OPERATION MANUAL Deutsch English Türkçe FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B CTXS15K2V1B CTXS35K2V1B Pyccкий MODELS Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 00_CV_3P297033-1.indd

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σωστή χρήση για αποτελεσματική εξοικονόμηση ενέργειας Ευχαριστούμε που αγοράσατε το ενσύρματο τηλεχειριστήριο. Το εγχειρίδιο αυτό περιγράφει τις προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Mοντέλο: UHC-862 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής και φυλάξτε τες για μελλοντική χρήση ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B CTXS15K2V1B CTXS35K2V1B FTXS20K3V1B FTXS25K3V1B CTXS15K3V1B CTXS35K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTION MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DE INSTRUÇÕES MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSTRUCTION MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DE INSTRUÇÕES MANUAL DE INSTRUCCIONES Save These Instructions! Conserver ce mode d emploi Bewahren Sie bitte diese Bedienungsanleitung auf. Conservate queste istruzioni Guarde estas instruções Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές Guarde estas instrucciones

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας στήλη 40. Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση.

Ανεμιστήρας στήλη 40. Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Ανεμιστήρας στήλη 40 Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF-16219 Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Περιεχόμενα Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Περιγραφή μερών Οδηγίες συναρμολόγησης Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL Eλληνικά Italiano Español English Deutsch Nederlands Français MODELS FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B Portugues Türkçe Pyccкий Χαρακτηριστικό Για άνεση και

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Σας ευχαριστούμε ειλικρινά που αγοράσατε το προϊόν μας. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν από κάθε χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ R32 ΜΟΝΤΕΛΑ FTXJ20MV1BW FTXJ25MV1BW FTXJ35MV1BW FTXJ50MV1BW FTXJ20MV1BS FTXJ25MV1BS FTXJ35MV1BS FTXJ50MV1BS Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 www.morris.gr Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον αφυγραντήρα για να μπορείτε εσείς και η οικογένειά σας να απολαμβάνετε

Διαβάστε περισσότερα

PA-91/PA-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

PA-91/PA-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.. PA-91/PA-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε το φορητό κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Τύπος εγκατάστασης σε τοίχο Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο, ώστε να μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτό στο μέλλον. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. English DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER FTXG25JV1BS FTXG35JV1BS FTXG50JV1BS CTXG50JV1BS 00_CV_3P255639-2A.indd 1 Pyccкий FTXG25JV1BW FTXG35JV1BW FTXG50JV1BW CTXG50JV1BW Тürkçe MODELS Portugues Eλληνικά Italiano

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues. English FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B 00_CV_3P276869-1A.indd 1 Тürkçe MODELS Pyccкий Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 8/8/2012

Διαβάστε περισσότερα

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ MOD. R-390 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και το σχεδιάγραµµα της συσκευής, πριν τη πρώτη χρήση. Προσοχή: 1. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες VTC Απενεργοποίηση και ενεργοποιηση του θερμοστατη

Οδηγίες VTC Απενεργοποίηση και ενεργοποιηση του θερμοστατη Οδηγίες VTC 770 Ο μοναδικός σχεδιασμός των ρυθμιστικών αρχών AURA σειρά VTC που επιτρέπει σε λίγα λεπτά αναβάθμιση θερμοστάτη σας από το ένα μοντέλο στο άλλο, 1. Πλήκτρο ON / OFF του θερμοστάτη 2. Κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLWD-19PW

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLWD-19PW www.colorato.net Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLWD-19PW ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε την καινούρια σας συσκευή. ιατηρήστε τις οδηγίες σε ασφαλές και εύκολα προσβάσιµο

Διαβάστε περισσότερα

POWER ( /OFF) A. B. 5. 5. TEMP A. MODE -L001 (COOL

POWER ( /OFF) A. B. 5. 5. TEMP A. MODE -L001 (COOL Τηλεχειριστήριο µε δυνατότητα αντιγραφής εντολών από άλλο τηλεχειριστήριο για κλιµατιστικά KT L001 Οδηγίες Χρήσης Γενικά Το KT L001 µπορεί να αντιγράψει το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο που συνοδεύει µια συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ. Μοντέλο: PURE 20 lt. Αφυγραντήρας με αποξηραντικό υλικό. Ελληνικά

Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ. Μοντέλο: PURE 20 lt. Αφυγραντήρας με αποξηραντικό υλικό. Ελληνικά Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Μοντέλο: PURE 20 lt Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ Αφυγραντήρας με αποξηραντικό υλικό Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αφυγραντήρα της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της μονάδας παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXG20LV1BW FTXG25LV1BW FTXG35LV1BW FTXG50LV1BW FTXG20LV1BS FTXG25LV1BS FTXG35LV1BS FTXG50LV1BS Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. English DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER FTXG20LV1BS FTXG25LV1BS FTXG35LV1BS FTXG50LV1BS 00_CV_3P357704-1.indd 1 Pyccкий FTXG20LV1BW FTXG25LV1BW FTXG35LV1BW FTXG50LV1BW Тürkçe MODELS Português Eλληνικά Italiano

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ BRC2E52C7 BRC3E52C7 Ευχαριστούμε που αγοράσατε το ενσύρματο τηλεχειριστήριο. Το εγχειρίδιο αυτό περιγράφει τις προφυλάξεις ασφαλείας που απαιτούνται για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ DAIKIN Εγχειρίδιο λειτουργίας FDXS25F2VEB FDXS60F2VEB FDXS35F2VEB FDXS50F2VEB English Deutsch Français Nederlands Español Italiano Ελληνικά Portugues Русский Türkçe ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ R32 ΜΟΝΤΕΛΑ ATXM20M2V1B ATXM25M2V1B ATXM35M2V1B ATXM50M2V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Εγχειρίδιο λειτουργίας ΜΟΝΤΈΛΑ FNQ25A2VEB FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Προφυλάξεις ασφάλειας... 2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: UHR-864 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πληροφορίες για την ασφάλεια σας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

NEO ΟΔΗΓOΣ ΧΡHΣΗΣ. 6 2 Επιθυμητή (προγραμματισμένη) θερμοκρασία. 7 6 Θερμοκρασία ημέρας μείωση (5 ημέρες)

NEO ΟΔΗΓOΣ ΧΡHΣΗΣ. 6 2 Επιθυμητή (προγραμματισμένη) θερμοκρασία. 7 6 Θερμοκρασία ημέρας μείωση (5 ημέρες) NEO ΟΔΗΓOΣ ΧΡHΣΗΣ 1 5 2 3 4 1 Hμέρα 6 2 Επιθυμητή (προγραμματισμένη) θερμοκρασία 3 Θέρμανση ανοικτή / κλειστή 4 Νύχτα 5 Κλειδί λειτουργίας 7 6 Θερμοκρασία ημέρας μείωση (5 ημέρες) 7 Θερμοκρασία νύχτας

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

1. Κάντε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό σας.

1. Κάντε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό σας. 1. Κάντε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό σας. Efergy Aircontrol Βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας έχει σύνδεθει στο ίδιο WiFi δίκτυο, που είναι τοποθετημένη η συσκευή AirControl. Κάντε λήψη της

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185

INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185 INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185 3 Περιγραφή συσκευής A Πέλµα σκουπίσµατος B Τηλεσκοπικός σωλήνας C Εύκαµπτος σωλήνας D Ρυθµιστής αέρα E Άνω άκρο εύκαµπτου σωλήνα F Μπουτόν αυτόµατης περιτύλιξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΑ FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B Χαρακτηριστικά Για άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ Η λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, στην οποία έχει προστεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Τύπος εγκατάστασης σε τοίχο Περιεχόμενα Προφυλάξεις ασφαλείας... El- Επισκόπηση και λειτουργίες εσωτερικής μονάδας... El- Επισκόπηση και λειτουργίες τηλεχειριστηρίου... El- Φροντίδα και καθαρισμός...

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη. Floor Standing Air Conditioner. Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Μοντέλα : RMFI-50 / RMFO-50. English/Ελληνικά/ Română

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήστη. Floor Standing Air Conditioner. Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Μοντέλα : RMFI-50 / RMFO-50. English/Ελληνικά/ Română Μοντέλα : RMFI-50 / RMFO-50 Flr Standing Air Cnditiner User s Manual Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Εγχειρίδιο Χρήστη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Ψυγείο - Καταψύκτης. Manual de Utilizare Frigider - Congelator. Bedienungsanleitung INVMS45A2 INVMS45A2-BS

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης Ψυγείο - Καταψύκτης. Manual de Utilizare Frigider - Congelator. Bedienungsanleitung INVMS45A2 INVMS45A2-BS INVMS45A2 INVMS45A2-BS User s Manual Refrigerator - Freezer Εγχειρίδιο Χρήσης Ψυγείο - Καταψύκτης Manual de Utilizare Frigider - Congelator Bedienungsanleitung Kühl-/Gefrierschrank English/Ελληνικά/Română/Deutsch

Διαβάστε περισσότερα

FLOOR STANDING TYPE ROOM AIR CONDITIONER ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ OPERATION MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

FLOOR STANDING TYPE ROOM AIR CONDITIONER ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ OPERATION MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ FLOOR STANDING TYPE ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Ε Σ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας 3PEL477071-1A.book Page 1 Thursday, March 30, 2017 1:29 PM DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Εγχειρίδιο λειτουργίας R410A R32 FVXS25FV1B FVXM25FV1B FVXS35FV1B FVXM35FV1B FVXS50FV1B FVXM50FV1B ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ÄΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

REMOTE CONTROLLER S R G B S L S Q R O S K H U M K E L H R D E C Z B S B G

REMOTE CONTROLLER S R G B S L S Q R O S K H U M K E L H R D E C Z B S B G United Technologies turn to the experts^ REMOTE CONTROLLER OWNER'S MANUAL United Technologies turn to the experts^ G B OWNER'S MANUAL ENGLISH S R KORISNICKO UPUTSTVO SRPSKI S Q MANUAL! I PERDORIMIT SHQIP

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματιστικά General Electric Ζήστε στο ιδανικό σας κλίμα.

Κλιματιστικά General Electric Ζήστε στο ιδανικό σας κλίμα. Κλιματιστικά General Electric Ζήστε στο ιδανικό σας κλίμα. 2 Νέα σειρά κλιματιστικών GE Φροντίδα για το περιβάλλον σας Η General Electric Company ιδρύθηκε το 892. Για περισσότερα από 0 χρόνια σχεδιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλώ, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής, για την αποφυγή ζηµιών. Οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Κλιματιστικό δωματίου μας.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Κλιματιστικό δωματίου μας. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ... 1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 2 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΟΥΣ... 3-4 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ... 6 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Touch Touch Visio 12:30 60cm Volume 3 Volume 2 Volume 1 2,25m 60cm 1 4m 2 A 220mm B 342mm Ø:6mm / L:35mm C 3 4 60cm min 15cm min 15cm 3m min 50cm min 15cm min 60cm

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Προφυλάξεις ασφάλειας

Προφυλάξεις ασφάλειας Προφυλάξεις ασφάλειας Οι ακόλουθες προφυλάξεις ασφάλειας πρέπει να ληφθούν υπ όψιν όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟIΗΣΗ Καταγράψετε τη συσκεύη σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.samsung.com/global/register

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα