f = c p + 2 (1) f = = 4 (2) x A + x B + x C = 1 (3) x A + x B + x Γ = 1 3-1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "f = c p + 2 (1) f = 3 1 + 2 = 4 (2) x A + x B + x C = 1 (3) x A + x B + x Γ = 1 3-1"

Transcript

1 ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΦΑΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ Θέµα ασκήσεως Προσδιορισµός καµπύλης διαλυτότητας σε διάγραµµα φάσεων συστήµατος τριών υγρών συστατικών που το ένα ζεύγος παρουσιάζει περιορισµένη διαλυτότητα. Θεωρία Σε πολύπλοκα συστήµατα που αποτελούνται από περισσότερα του ενός συστατικά η κατάσταση ισορροπίας καθορίζεται εκτός από την πίεση και την θερµοκρασία και από την σύνθεση του συστήµατος. Παρατηρείται δηλ. η ύπαρξη σχέσεως µεταξύ του αριθµού των συστατικών και του αριθµού των ανεξαρτήτων εντατικών µεταβλητών που καθορίζει την ισορροπία φάσεων σ ένα σύστηµα και η οποία αποτελεί τον κανόνα των φάσεων που εκφράσθηκε από τον Gibbs και γράφεται: f = c p + 2 (1) όπoυ f ο αριθµός των ανεξαρτήτων εντατικών µεταβλητών του συστήµατος που στην ισορροπία ονοµάζονται βαθµοί ελευθερίας, c ο αριθµός των συστατικών, p ο αριθµός των φάσεων που συνυπάρχουν στην ισορροπία. Από την µελέτη των φυσικών µεταβολών των συστηµάτων και την διερεύνηση του κανόνα των φάσεων προκύπτουν τα διαγράµµατα φάσεων τα οποία είναι συνήθως διαγράµµατα στα οποία αποτυπώνεται η θερµοκρασία στην οποία παρατηρείται µια ισορροπία φάσεων συναρτήσει της συνθέσεως. Η εξάρτηση από την πίεση δεν εµφανίζεται στο διάγραµµα δεδοµένου ότι οι περισσότερες µεταβολές πραγµατοποιούνται υπό σταθερή ατµοσφαιρική πίεση. Σε σύστηµα τριών συστατικών (c=3), όταν συνυπάρχουν υπό µία φάση (p=1), εφαρµογή του νόµου των φάσεων δίνει: f = = 4 (2) Οι ανεξάρτητες µεταβλητές είναι εποµένως η πίεση, η θερµοκρασία και η συγκέντρωση των δύο µόνον συστατικών εκφραζόµενη από τα γραµµοµοριακά κλάσµατα δεδοµένου ότι υπάρχει η δεσµευτική σχέση: x A + x B + x C = 1 (3) Εάν η πίεση και η θερµοκρασία διατηρούνται σταθερές, για τον καθορισµό της κατάστασης του συστήµατος απαιτείται µόνον η σύνθεση του µίγµατος. ιάγραµµα φάσεων συστήµατος τριών υγρών συστατικών Το διάγραµµα φάσεων που απεικονίζει τις µεταβολές της συνθέσεως του µίγµατος των τριών συστατικών παριστάνεται σε τριγωνικό σύστηµα συντεταγµένων που ικανοποιεί την δεσµευτική συνθήκη µεταξύ των µεταβλητών του: x A + x B + x Γ = 1 Ένα τέτοιο σύστηµα είναι ένα ισόπλευρο τρίγωνο του οποίου οι κορυφές παριστάνουν τα καθαρά συστατικά και το µήκος των πλευρών του θεωρείται µονάδα. Οι κορυφές του τριγώνου παριστάνουν τα καθαρά συστατικά. Τα σηµεία που βρίσκονται στις πλευρές του τριγώνου παριστάνουν µίγµατα των δύο συστατικών που κατέχουν τις κορυφές της αντίστοιχης πλευράς. Σηµείο στο εσωτερικό του τριγώνου απεικονίζει σύνθεση και από τα τρία συστατικά (Σχήµα 1). Για να προσδιορίσουµε την σύσταση µίγµατος που παριστάνεται από σηµείο Μ στο εσωτερικό του τριγώνου φέροµε τις παράλληλες προς τις τρεις πλευρές του τριγώνου. Αποδεικνύεται γεωµετρικά ότι το άθροισµα ΜΑ, ΜΒ, ΜΓ ισούται προς την µονάδα, δηλ.: 3-1

2 ΜΑ + ΜΒ + ΜΓ = 1 Τα ευθύγραµµα τµήµατα ΜΑ, ΜΒ, ΜΓ παριστάνουν αντίστοιχα τα γραµµοµοριακά κλάσµατα των συστατικών Α, Β, Γ και λόγω των οµοίων τριγώνων, είναι ίσα προς τα τµήµατα ΑΆ, Α Γ, ΒΑ, αντίστοιχα επί της ίδιας πλευράς του τριγώνου (της ΒΓ), x A =ΑΆ, x B =Α Γ, x Γ =ΒΑ. Αντιστρόφως, αν γνωρίζουµε τα γραµµοµοριακά κλάσµατα των τριών συστατικών βρίσκοµε το σηµείο που απεικονίζει την σύνθεση του µίγµατος στο εσωτερικό ισόπλευρου τριγώνου ως εξής. Στην πλευρά ΒΓ, αρχίζοντας από την κορυφή Β ορίζουµε τµήµα ίσο µε το γραµµοµοριακό κλάσµα x Γ, οµοίως στην ίδια πλευρά ΒΓ αρχίζοντας από την κορυφή Γ ορίζουµε τµήµα ίσο προς το γραµµοµοριακό κλάσµα x Β. Το υπόλοιπο τµήµα της ΒΓ (µεσαίο) είναι το γραµµοµοριακό κλάσµα x Α. Σχήµα 1. Τριγωνικό διάγραµµα προς απεικόνιση φάσεων συστήµατος τριών συστατικών Αν από την κορυφή Α φέροµε την ευθεία που διέρχεται από το σηµείο A 1 και καταλήγει στην απέναντι πλευρά στο σηµείο Α 3 παρατηρούµε ότι όλα τα σηµεία της ευθείας αυτής παριστούν συνθέσεις όπου ο λόγος των ποσοτήτων των συστατικών Β, Γ είναι σταθερός, ενώ µεταβάλλεται η ποσότητα του τρίτου συστατικού Α. Το συµπέρασµα αυτό προκύπτει γεωµετρικά από την παραλληλία των πλευρών των οµοίων τριγώνων µε κορυφές Α, Α 1, Α 2, δηλ.: x Γ = ΒΒ 1 = ΒΒ 2, x Β = ΓΓ 1 = ΓΓ 2, x Α = Β 1 Γ 1 = Β 1 Γ 2 Εποµένως, BB1 BB2 BΑ3 xγ = = = ΓΓ ΓΓ ΓΑ x 1 Aπό το σηµείο Α 1 προς το σηµείο Α 3, η αναλογία των γραµµοµοριακών κλασµάτων x Β, x Γ παραµένει σταθερά, ενώ αυξάνεται το γραµµοµοριακό κλάσµα x Α. Αντίθετα κάθε σηµείο της παράλληλης προς την βάση ΒΓ ευθείας απεικονίζει σύστηµα µε σταθερή ποσότητα (περιεκτικότητα) από το συστατικό Α και µεταβλητές ποσότητες από τα δύο άλλα συστατικά. 2 3 Β 3-2

3 Σχήµα 2. Τριγωνικό διάγραµµα φάσεων που παριστά την σταθερή αναλογία των γραµµοµοριακών κλασµάτων x A, x B, x Γ, των συνθέσεων (σηµείων) επί της ΑΑ 3. Τα διαγράµµατα φάσεων τριών υγρών συστατικών έχουν διάφορες µορφές ανάλογα µε την σχετική διαλυτότητα που παρουσιάζουν µεταξύ τους. Ένα ζεύγος υγρών περιορισµένης διαλυτότητας. Θα παρακολουθήσοµε την περίπτωση όπου ένα ζεύγος υγρών (Α, Β) παρουσιάζει περιορισµένη διαλυτότητα, ενώ τα δύο άλλα ζεύγη (Α, Γ) και (Β, Γ) διαλύονται πλήρως. Στην περίπτωση αυτή ανήκει το σύστηµα νερό, φαινόλη, ακετόνη. Τα συστατικά ακετόνη φαινόλη και νερό ακετόνη σχηµατίζουν µία (οµοιογενή) υγρή φάση σε οποιαδήποτε αναλογία, ενώ τα συστατικά φαινόλη νερό παρουσιάζουν περιορισµένη διαλυτότητα και δηµιουργούνται δύο υγρές φάσεις. Τα συστατικά που παρουσιάζουν περιορισµένη διαλυτότητα τοποθετούνται στις κορυφές της βάσεως του τριγώνου και το συστατικό που διαλύεται πλήρως στα δύο άλλα τοποθετείται στην απέναντι της βάσεως κορυφή (σχήµα 2). Κατά την ανάµιξη νερού και φαινόλης σχηµατίζονται δύο συζυγείς φάσεις όπου η µία (φαινολική) είναι κορεσµένη σε νερό και η άλλη (υδατική) είναι κορεσµένη σε φαινόλη, ενώ το όλο σύστηµα χαρακτηρίζεται από την ίδια περιεκτικότητα στα δύο συστατικά, σηµείο α (σχήµα 2). Προσθέτοντας ακετόνη στο διάλυµα αυξάνεται η διαλυτότητα της φαινόλης στην υδατική φάση και η διαλυτότητα του νερού στην φαινόλη, ενώ η ακετόνη κατανέµεται ασύµµετρα στις δύο φάσεις. Με την συνεχή προσθήκη της ακετόνης θα έλθει στιγµή που οι δύο φάσεις εξαφανίζονται και το µίγµα γίνεται οµοιογενές. Ξεκινώντας από διαφορετικές ποσότητες νερού φαινόλης καταναλώνονται διαφορετικές ποσότητες ακετόνης για την µετατροπή του ετερογενούς συστήµατος (δύο φάσεις) σε οµοιογενές (µία φάση). Τα σηµεία (οι συνθέσεις) που οι δύο φάσεις µεταπίπτουν σε µία ορίζουν την καµπύλη διαλυτότητας. Σηµεία εκτός της καµπύλης διαλυτότητας παριστούν συνθέσεις µιάς φάσεως, ενώ σηµεία εντός της καµπύλης παριστούν συνθέσεις δύο φάσεων. 3-3

4 Σχήµα 3. Τριγωνικό διάγραµµα φάσεων συστήµατος τριών συστατικών Η σύνθεση των δύο φάσεων κατά την προσθήκη ακετόνης στο µίγµα συνθέσεως α, µεταβάλλεται κατά την αλληλουχία των ευθειών α n β n (σχήµα 2) που ονοµάζονται συζυγείς ευθείες και οι οποίες δεν είναι παράλληλες εφόσον η ακετόνη κατανέµεται ασύµµετρα στις δύο φάσεις. Αυξανόµενης της θερµοκρασίας το εµβαδόν που περικλείεται από την καµπύλη διαλυτότητας ελαττώνεται και στην θερµοκρασία που τα µερικώς µιγνυόµενα υγρά αναµιγνύονται πλήρως η καµπύλη έχει ένα µόνον κοινό σηµείο µε την αντίστοιχη πλευρά. Σε ακόµη µεγαλύτερες θερµοκρασίες το εµβαδόν µειώνεται σηµαντικά. ύο ζεύγη υγρών περιορισµένης διαλυτότητας. Εάν από τα τρία συστατικά το ζεύγος Β, Γ αναµιγνύεται πλήρως, ενώ τα ζεύγη Α, Β και Β, Γ αναµιγνύονται µερικώς το τριγωνικό διάγραµµα έχει την µορφή του σχήµατος 4. Στις περιοχές που περικλείονται µεταξύ των πλευρών του τριγώνου και των καµπυλών διαλυτότητας Ι 1 και Ι 2 συνυπάρχουν δύο φάσεις. Εκτός των καµπυλών διαλυτότητας τα σηµεία παριστούν συνθέσεις που αποτελούν µία φάση. Αν µειωθεί η θερµοκρασία η διαλυτότητα µειώνεται και οι δύο περιοχές που συνυπάρχουν οι δύο φάσεις διευρυνόµενες σχηµατίζουν µία ενιαία περιοχή Ι. ιαγράµµατα φάσεων της µορφής αυτής εµφανίζει το σύστηµα ηλεκτρικού νιτριλίου (Α), ύδατος (Β), και αιθυλικής αλκοόλης (Γ). Σχήµα 4. Τριγωνικό διάγραµµα φάσεων τριών συστατικών όπου δύο ζεύγη είναι περιορισµένης διαλυτότητας (Α, Β) και (Β, Γ) α) σε θερµοκρασία Τ 1 β) σε θερµοκρασία Τ 2 όπου Τ 1 >Τ

5 Τρία ζεύγη υγρών περιορισµένης διαλυτότητας. Στην περίπτωση όπου και τα τρία υγρά παρουσιάζουν περιορισµένη διαλυτότητα το τριγωνικό διάγραµµα φάσεων παρουσιάζει την µορφή του σχήµατος 5. Στις περιοχές που περικλείονται µεταξύ των πλευρών του τριγώνου και των καµπυλών διαλυτότητας Ι 1, Ι 2, Ι 3, συνυπάρχουν δύο φάσεις. Η περιοχή εκτός των καµπυλών διαλυτότητας αποτελείται από σηµεία που απεικονίζουν συνθέσεις µιάς φάσεως. Αν µειωθεί η θερµοκρασία, τα εµβαδά που περικλείονται από τις καµπύλες διαλυτότητας αυξάνονται λόγω µειώσεως της διαλυτότητας µε αποτέλεσµα τα τρία εµβαδά να τέµνονται και η εσωτερικώς αποκοπτόµενη περιοχή (τρίγωνο abc) να αποτελεί περιοχή υπάρξεως τριών φάσεων. Σχήµα 5. Τριγωνικό διάγραµµα φάσεων τριών συστατικών όπου και τα τρία ζεύγη είναι περιορισµένης α) σε θερµοκρασία Τ 1 β) σε θερµοκρασία Τ 2 όπου Τ 1 >Τ 2. Πείραµα Προσδιορισµός καµπύλης διαλυτότητας µεταξύ τριών µερικώς µιγνυοµένων συστατικών. Στην άσκηση αυτή θα παρακολουθήσοµε την συµπεριφορά συστήµατος τριών υγρών, ένα ζεύγος των οποίων παρουσιάζει περιορισµένη διαλυτότητα, ενώ τα δύο άλλα ζεύγη διαλύονται πλήρως. Τα ακόλουθα συστήµατα περιλαµβάνουν ένα ζεύγος υγρών περιορισµένης διαλυτότητας (Β και Γ συστατικά), ενώ το τρίτο συστατικό Α διαλύεται στα Β και Γ: Α Β Γ i. CH 3 COCH 3 H 2 O C 6 H 5 OH ii. C 2 H 5 OH H 2 O C 6 H 5 CH 3 iii. C 2 H 5 OH H 2 O CH 3 COOC 2 H 5 iv. CH 3 COOH H 2 O CHCl 3 v. CH 3 COOH H 2 O C 6 H 6 ιεξαγωγή πειράµατος. Εντός στεγνής κωνικής φιάλης 300 ml αναµιγνύονται γνωστές ποσότητες των µερικώς µιγνυοµένων συστατικών Β και Γ (5 ml τολουολίου και 0.2 ml νερό-αναλογία µε υψηλή περιεκτικότητα σε τολουόλιο). Λόγω της περιορισµένης διαλυτότητάς τους, εµφανίζονται στο διάλυµα δύο φάσεις. Ακολούθως προστίθεται από προχοΐδα το τρίτο συστατικό Α (το συστατικό που διαλύεται και στα δύο άλλα δηλ. η αιθανόλη) υπό συνεχή ανάδευση µέχρι πλήρους αναµίξεως των φάσεων (εµφάνιση µίας διαυγούς φάσεως). Σηµειώνεται η ποσότητα στην οποία παρατηρήθηκε η πλήρης ανάµιξη των τριών συστατικών. Στο διαυγές διάλυµα προστίθεται νέα ποσότητα του συστατικού Γ 3-5

6 οπότε εµφανίζονται πάλι δύο φάσεις και το σύστηµα διαυγάζεται µε προσθήκη του συστατικού Α από την προχοΐδα. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται έως ότου ληφθούν 5-6 σηµεία. Το πείραµα αυτό επαναλαµβάνεται µε διαφορετικές αρχικές ποσότητες. Εντός στεγνής κωνικής φιάλης των 300 ml αναµιγνύονται 20 ml νερού και 2 ml τολουολίου (αναλογία µε υψηλή περιεκτικότητα σε νερό). Στο µίγµα προστίθεται C 2 H 5 OH µέχρι πλήρους ανάµιξης των φάσεων. Ακολουθείται η ίδια διαδικασία έως ότου ληφθούν 5-6 σηµεία. Σηµειώνεται η θερµοκρασία στην οποία πραγµατοποιήθηκαν τα πειράµατα και οι πυκνότητες των αντιδραστηρίων. Υπολογισµοί Αποτελέσµατα Από τους όγκους (V Α, V Β, V Γ ) των συστατικών, (οι οποίοι παριστούν οριακές συνθέσεις που το µίγµα γίνεται οµοιογενές), υπολογίζεται ο αριθµός των γραµµοµορίων (n Α, n Β, n Γ ) µε βάση τις πυκνότητες (ρ Α, ρ Β, ρ Γ ) και τις γραµµοµοριακές µάζες (M Α, M Β, M Γ ) και κατόπιν το γραµµοµοριακό κλάσµα (x Α, x Β, x Γ ) των συστατικών στις συνθέσεις αυτές. Οι τιµές αυτές τοποθετούνται σε πίνακα. Κατασκευάζεται το διάγραµµα φάσεων του µελετηθέντος συστήµατος σε τριγωνικό διάγραµµα µε την απεικόνιση των συνθέσεων και σχεδιάζεται η καµπύλη διαλυτότητας. Το διάγραµµα αυτό περιγράφει την συµπεριφορά του συστήµατος υπό την σταθερή θερµοκρασία και την σταθερή πίεση (ατµοσφαιρική) του πειράµατος. Σηµειώνονται στο διάγραµµα, η περιοχή στην οποία συνυπάρχουν δύο φάσεις και η περιοχή στην οποία εµφανίζεται µία φάση. 3-6

7 ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΦΑΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ Ονοµατεπώνυµο Α.Μ. Ηµεροµηνία Α Β Γ Χηµική ένωση ρ (g/cm 3 ) M (g/mol) Θερµοκρασία πειράµατος θ = C Πίνακας. Συνθέσεις των συστατικών της καµπύλης διαλυτότητας. επί V Α (ml) V Β (ml) V Γ (ml) n Α (mol) n Β (mol) n Γ (mol) x Α x Β x Γ Να γραφεί η σχέση βάσει της οποίας υπολογίζεται ο αριθµός των moles (n Α, n Β, n Γ ) και τα γραµµοµοριακά κλάσµατα x Α, x Β, x Γ. ώσετε παράδειγµα υπολογισµού του αριθµού των moles n Α, n Β, n Γ γραµµοµοριακών κλασµάτων x Α, x Β, x Γ για την πρώτη σειρά µετρήσεων. και των 3-7

8 Στο διάγραµµα που ακολουθεί σχεδιάσετε την καµπύλη διαλυτότητας και σηµειώσετε επ αυτού την περιοχή ύπαρξης δύο φάσεων και την περιοχή πλήρους διαλυτοποιήσεως (ύπαρξης µίας φάσεως) Τριγωνικό διάγραµµα φάσεων. Να χαραχθεί η ευθεία επί της οποίας το γραµµοµοριακό κλάσµα x A του συστατικού Α µεταβάλλεται, ώστε η αναλογία των συνθέσεων των συστατικών Β και Γ να παραµένει σταθερή, όταν η αρχική σύνθεση του µίγµατος είναι x Β = 0.35 και x Γ = Σε ποια τιµή του x A το σύστηµα µεταπίπτει σε µία φάση; 3-8

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 1 2 ΘΕΜΑ B Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 1. ΘΕΜΑ Β 2-15438 B.1 Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης i = 5 A. Το ηλεκτρικό φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 10 s

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Σύνταξη σηµειώσεων : Πλαστήρα Β. ΑΙΓΑΛΕΩ, 2010 2 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις σηµειώσεις αυτές έχουν καταγραφεί θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια Εσωτερική ενέργεια:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια Εσωτερική ενέργεια: Εσωτερική ενέργεια: Το άθροισμα της κινητικής (εσωτερική κινητική ενέργεια ή θερμική ενέργεια τυχαία, μη συλλογική κίνηση) και δυναμικής ενέργειας (δεσμών κλπ) όλων των σωματιδίων (ατόμων ή μορίων) του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2014-15 ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜAΤΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2014-15 ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜAΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑ 4α ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΧΚ4α) ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2014-15 ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜAΤΑ Τίτλος Πειράματος: ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων

Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων Νίκος Καρατζάς Κεφάλαιο: Θεωρία Αποσυμπίεσης Μέρος 1 ο Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων Κείμενο: Νίκος Καρατζάς Φωτογραφίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ Ανακοινώνεται στους σπουδαστές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι η ύλη της τελικής εξέτασης του μαθήματος «Μικροοικονομική» αφορά τις εξής ενότητες: Οικονομική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ VII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΡΑΥΣΕΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. Εισαγωγή Θραύση (fracture) ονοµάζεται ο διαχωρισµός, ή θρυµµατισµός, ενός στερεού σώµατος σε δύο ή περισσότερα κοµµάτια, κάτω από την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας Θ. Κεχαγιας Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Περιεχόµενα Εισαγωγη 1 Επιπεδα στον Τρισδιαστατο Χωρο 1 1.1 Θεωρια.................................... 1 1.2 Λυµενες Ασκησεις..............................

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1991R2568 EL 01.10.2008 022.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τον προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Σαλαμίνα Φυσική Α Λυκείου 2 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το μικρό αυτό βιβλίου θα ήθελα να βοηθήσω τους μαθητές της Α τάξης του Ενιαίου Λυκείου να οργανώσουν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α -- ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις Α. 1 1 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΖΕΥΞΕΙΣ- ΙΑ ΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ Ο Ι ΑΣΚΩΝ ΒΑΡΖΑΚΑΣ ΠANAΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ασύρµατες

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 1 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 2 Το Φως 1) Δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια ενός πρίσματος όπως δείχνει το σχήμα και κατά την έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

ιανυσµατική ανάλυση Κεφάλαιο 1 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα

ιανυσµατική ανάλυση Κεφάλαιο 1 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα Κεφάλαιο 1 ιανυσµατική ανάλυση 1.1 ιανυσµατική άλγεβρα 1.1.1 Πράξεις µε διανύσµατα Αν περπατήσετε 4 µίλια προς τον βορρά και µετά 3 µίλια προς την ανατολή (Σχ. 1.1), θα έχετε διανύσει συνολικά 7 µίλια,

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΜΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σημειώσεις Δρ. Ελευθέριος Γούλας Πάτρα, 2010 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) Είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου.

Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου. Μ3 Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου. 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή θα προσδιοριστεί η σταθερά ενός ελατηρίου χρησιμοποιώντας στην ακολουθούμενη διαδικασία τον νόμο του Hooke και τη σχέση της περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

1. Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων

1. Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων . Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων Με σκοπό την καλύτερη μελέτη τους και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, τα διάφορα επιστημονικά μοντέλα ή πειράματα ή γενικότερα τα φυσικά φαινόμενα μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 3 ( ) ( ) ( ) = 4( ) d d ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 00 Email: dsourlas@phsics.upatras.gr www.phsics.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των χαρακτηριστικών της β - ραδιενεργού εκποµπής

Μελέτη των χαρακτηριστικών της β - ραδιενεργού εκποµπής ΑΠ2 Μελέτη των χαρακτηριστικών της β - ραδιενεργού εκποµπής 1. Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση µελετά τα χαρακτηριστικά της β - ακτινοβολίας. Πιο συγκεκριµένα υπολογίζεται πειραµατικά η εµβέλεια των

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ. 2.2 Κύριοι χημικοί δεσμοί

2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ. 2.2 Κύριοι χημικοί δεσμοί 1 2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ 2.1 Γενικά Τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, που μπορούν να βρεθούν ελεύθερα και να διατηρούν τις ιδιότητες του σώματος στο οποίο ανήκουν, λέγονται μόρια. Τα ελάχιστα σωματίδια της

Διαβάστε περισσότερα